Page 4

TÜRI RAHVALEHT 23. detsember 2011

4

uudised

Detsembrikuu teine nädalalõpp ja -vahetus täitsid Türi erinevate laatadega. Türi Kultuurimajas toimus jõulumeelne kunstimüük, kus korraldaja Ülle Kuldkepi sõnul pakkus oma loomingut üksteist kunstimeelset inimest, üheks oli Resa Tiitsma (pildil) oma nukukohvriga. „Rõõm oli tõdeda, et rahvas huvitus ka taolisest väikesest, kuid omanäolisest pakkumisest. See annab julgust ka järgmisel aastal jõuluajal kokku saada ja siis juba paluda osalema veel suurepäraseid kunstnikke, kes siit kandist pärit,“ lisas ta. Türi Ärihoones toimus traditsiooniline jõululaat, kus korraldaja Vitali Ganseni ütlust mööda oli 20 müüjat erinevatest kohtadest üle Eesti. „Kahjuks Türi Ärimaja rohkem müüjaid ei mahutaks. Toidukaupadest olid müügis kommid, küpsised, mesi, sink, vorstid, tööstuskaupadest kingitused, jõuluehted, jalanõud, riided,“ ütles Gansen. “Mul on hea meel, et müüjad jäid laadaga rahule, rahvast oli palju. Loodan, et ka laada külastajad jäid rahule. Kurvaks tegi see, et laupäeval ei töötanud Türi kesklinnas pangaautomaadid ja mõnel ostjal jäi kaup saamata,“ lisas ta. Lisaks peeti Türi Noortekeskuse õuel õpilaste jõululaata. Vaatamata tihedale lörtsisajule kaubeldi seal nii siseruumides kui ka õues. Teet Reier

Ettevõtjaid kutsutakse koostööportaali Lõuna-Järvamaa Koostöökogu on asunud ellu viima koostööprojekti „LõunaJärvamaa ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine“. Ülle Leesmaa

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

Elame infoajastul. Meil on teavet üle maailma, kuid kodukohas pakutavatest teenuste ja toodete kohta see tihtilugu puudub. Projekti idee on saadud sihtrühmalt ehk ettevõtjatelt. Selle elluviimise vajadus on tulnud välja kõikidel Koostöökogu korraldatud infopäevadel, seminaridel ning mõttetalgutel. Koostöökogu korraldatud õppereisidel Inglismaal, Šotimaal ja Hispaanias oleme näinud toimivaid ja väga edukaid koostöövõrgustikke. Järvamaa ettevõtete arv moodustab 1% Eesti ettevõtete arvust. 65% ettevõtetest on teenusettevõtted ehk suunatud kohalikele elanikele. Maapiirkonna ettevõtjad on väga tagasihoidlikud ning puudub soov oma ettevõtet arendada ja turustada.

Tõnis Kõiv Riigikogu liige

Väga teravalt on erinevatel kokkusaamistel ilmnenud mure, et ettevõtjad ei tunne üksteist ning puudub info, millega keegi tegeleb ja kellelt missugust teenust või toodet saaks osta. Kohalikud ettevõtjad tunnevad puudust sellisest infovõrgustikust. Tundes teineteist, kaob ära konkureerimisvajadus ning see asendub kogemuste vahetamise ja koostööga, mis tagab ettevõtjatele ühiselt ühisprobleemide lahendamise ning muudab meie ettevõtjad tugevamaks ning konkurentsivõimelisemaks. Ühest küljest on asukoht Kesk-Eestis meile plussiks, kuid samas ka miinuseks – meil ei ole merd ega mägismaad, mis turiste ja puhkajaid meelitaks. Seepärast peame keskenduma enda elanikele ja püüdma liikuda selles suunas, et kohalikele elanikele teenuste ja toodete pakkumisega saavad nood endale maapiirkonnas töökohad kindlustada. Lõuna-Järvamaa kaubamärk on turvaline ja kaunis elukeskkond ehk maal on mõnus elada. Koostööprojekti raames on käesoleval sügisel alustatud koostööportaali loomist.

Projekti eesmärk on koostada Lõuna-Järvamaa (Imavere, Türi ja Väätsa valla) ettevõtjate andmebaas, kaardistada teenuste ja toodete pakkumine ning luua ühtne portaal, kus on võimalus leida toodete ja teenuste lõikes üles kohalikud ettevõtjad. Portaal aitab osta-müüa-vahetada. Portaali kasutamine on tasuta ja selle loomise eesmärk on mõelda, kuidas kohalik elanik saaks vajalikud teenused kõige paremini kätte. See väärtustab kohalikke tooteid ja teenuseid ning propageerib mõtteviisi – toetan enda kogukonda. Ettevõtjate andmebaasi loomist alustasime infopäringuga äriregistrist, kust soovisime saada Imavere, Türi ja Väätsa valla ettevõtjate andmed. Ettevõtjate huvide väljaselgitamiseks koostasime küsitlusankeedi. Esimene kontakti loomine ettevõtjatega toimub telefoni teel – võetakse ühendust kõikide piirkonna ettevõtjatega, selgitatakse välja ettevõtja huvid ning tutvustatakse loodava portaali ideed ja selle kasutamisvõimalusi. Samuti tehakse küsitlus. Paralleelselt nende toimin-

Vaata uuenenud reklaami ja kuulutuste hinnakirja www.tyrirahvaleht.ee või küsi telefonil 387 9717, 5333 3152

teave

Informatsiooni portaali kohta saab Lõuna-Järvamaa Koostöökogust, Ülle Leesmaa, 5185110. gutega toimub koostööportaali tehniline loomine. Ettevõtjate täidetud küsimustikest selgitatakse välja nende probleemid ja vajadused ning huvi koostööportaaliga koostööd teha. Kui esimene koostööst huvitatud ettevõtjate huvigrupp on selgunud, hakkavad toimuma portaali tutvustavad kohtumised ettevõtjatega. Projekti elluviimise käigus koostatakse ja trükitakse portaali tutvustav materjal, mis toimetatakse igale ettevõtjale. Samuti on soov portaali tutvustav trükis koostada ka meie piirkonna elanikele ning vastav info neile kätte toimetada. Ootame Imavere, Türi ja Väätsa valla ettevõtjaid aktiivselt meie portaalis osalema ja täname kõiki, kes on juba küsimustikule vastanud. Tänaseks on avaldanud soovi portaaliga liituda umbes 130 ettevõtjat.

23.12.2011 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema 2011. aasta detsembrikuu Türi Rahvalehte!

23.12.2011 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema 2011. aasta detsembrikuu Türi Rahvalehte!