Page 4

TÜRI RAHVALEHT 8. detsember 2016

4

haridus Noorte tugilal täitus aasta

Noorte tugila eesmärk on pakkuda noortele, kes ei õpi või ei tööta, uusi võimalusi. Saame olla kasulikud ka neile, kes on kooli pooleli jätnud, või noortele emadele ning samuti nendele noortele, kes ei tea, mida tulevikus täpselt teha. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda. Mida huvitavat on Türi valla noorte tugila aasta jooksul teinud? Meil on toimunud põnevaid töötubasid ja kohtumisõhtuid erinevate asutuste ja loovate inimestega. Kõige põnevamad kohtumised olid: kohtumine kaksikõdede Teevi ja Teesi Zeemanniga, nende kaudu tutvuti fotograafia põneva maailmaga; lood USA-s töötamisest, millest rääkisid Kaisa Tuisk ja Piret Talviste, sel päeval oli külas ka Kaia Iva. Türi valla noorte tugilas on ligi 50 noort, nendest 14 jätkavad õpinguid ning on tööle asunud. Noored vanuses 15–26, ootame teid endiselt Türi valla noorte tugila tegemistest osa võtma ja kaasa rääkima. Kui sina või su sõber vajab tuge töö, õppimise ja tuleviku planeerimise küsimustes, pöördu julgelt noorsootöötaja Reelika Roosilehe poole. Lisainfot saad ka Facebookis Türi valla noorte tugila lehelt. Noortekeskuste noorte tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Noorte tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Tegevuste finantsiliseks mahuks üle Eesti on 3,1 miljonit eurot. Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee ja www. tugila.ee

KIK-i projekt haaras kogu põhikooli Türi põhikool on üks neist Järvamaa õppeasutustest, kus toetudes 2016. aasta Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK-i) rahastusele oli kogu kooli õpilaskonnal võimalus projekti „Õpime õppekäikudel“ raames osaleda ühes valitud õppeprogrammis Eestimaa erinevais paigus. Türi põhikoolis on traditsiooniks kujunenud, et teadmiste omandamise ja silmaringi laiendamise eesmärgil korraldatakse õppekäike väljapoole klassiruumi. Projekt on tihedalt seotud riiklikust õppekavast tuleneva loodusõpetuse õppekavaga ja integreeritud ka teistesse õppeainetesse. Projekti märksõnad - loodus ja keskkond - annavad mõista, miks valiti just need valikud ja sihtkohad. Loodusega sinasõbraks saada ja loodust paremini tundma õppida aitab kahtlemata paremini just looduses viibimine ja vahetu kontakt õpitavaga. Nüüdseks on kõikidel klassidel õppekäigud läbitud. I – III kooliaste said uut ja huvitavat kogeda järgmistes programmides osaledes: 1. klassid: „Talulapse tegemised“ Carl Robert Jakobsoni Kurgja talurahvamuuseum; 2. klassid: „Loomalapsed“ RMK Elistvere loomapark; 3. klassid: „Mets kui apteek“ RMK Aegviidu looduskeskus; 4. klassid: „AHHAA-Ilmaruum, astronoomia“ Tartu AHHAA-teaduskeskus; 5. klassid: „Puudest algab mets” Sagadi looduskeskus; 6. klassid: „Mets kui kooslus” Sagadi looduskeskus; 7. klassid: „Kivimid ja mineraalid” TTÜ Särghaua õppekeskus; 8. klassid: „Mart Saar ja Kuresoo” Soomaa looduskeskus; 9. klassid: „Ekskursioon allmaakaevandusse, seiklusmatk ja karjäärisafari“ Kohtla kaevandusmuuseum. Kohe alguses sai kokku lepitud ka see, et klassid kajastavad oma õppekäike ja toimunud tegevusi nii kooli kodulehel õppekäikude rubriigis kui ka oma klassi ajaveebides (www.tyripk.ee). Seda järgiti hoolega ja juba on võimalik lugeda pildimaterjaliga toredaid lugusid, kus õpilased ise avaldavad oma arvamust õppekäikudel osalemise ja kogetu kohta.

Marika Lõhmus, Marika Roosileht

Türi põhikooli õppeprogrammi „Õpime õppekäikudel“ koordinaatorid

Türi lasteaia Lokuta Põrnikate rühma toimekate lastevanemate kaasabil avati jõuluajal PÄKAPIKKUDE SALAKAMBER. Päkapikud tutvustavad oma salapäraseid kambreid ja käike, saab kuulata-vaadata nende toimetamisi ning ei puudu ka vanad päkapikkude mõistatused ja vanasõnad. Päkapikud koguvad raha Põrnikarühma lastele liikluslinnaku sõidu jaoks. Päkapiku Salakamber on avatud ka Lokuta jõululaada ajal 13. detsembril. Päkapiku Salakambri külastamisaja broneerimine tel: 5684 4467 või taimipunap@hot.ee

Küllap päkapikud märkavad… Türi Ühisgümnaasiumi novembrikuu tegemistele tagasi vaadates torkavad silma kaks märksõna: kohtumised ja enda proovilepanek. Põnevaid ja erinäolisi kohtumisi toimus nii koolimajas kui väljaspool seda. Luulenädala tipp-hetkeks oli kindlasti mõnus õhtupoolik koos Doris Karevaga. Ettevõtlusnädalal võeti vastu külalisi Kilplaste Kojast ja WileFarmist, õppekäikudel kohtusid õpilased ettevõtjatega Mäos ja Mündis (10. klassid), Imaveres (11. klassid) ning Tallinnas (12. klassid). Vabariiklik töövarjupäev andis üheteistkümnendikele võimaluse tutvuda neile huvipakkuva ametiga. Emotsioone ja uusi mõtteid pakkusid kohtumised osaluskohvikus Järvamaal, vene keele festivalil ja Lahedal koolipäeval Tallinnas ning Ettevõtlike Koolide nõupäeval Juurus. Käsitööhuvilised kogukonnaliikmed said jõulueelsetes töötubades kokku lahkete juhendajatega ja üle 30 TÜGlaste gümnaasiumi särasilma kohtus gümnasistidega meisterdamistunnis. Aitäh kõigile, kes aitasid meie igapäevast õppimist põnevamaks muuta või meiega koos õppisid. Meie elu paratamatuks osaks on saanud igasugused võistlused, konkursid ja olümpiaadid. Ka novembris oli enda proovilepanijaid suur hulk ja nad tegid seda väga edukalt. Jutuvestjate konkursi „Kratilood“ Grand Prix võitja on meie 11. klassi õpilane Marili Hendrikson, maakondlikult poiste laulupäevalt tõid Martin Tampuu,

Käsitööhuvilised türilased said ühisgümnaasiumi töötubades oma oskusi täiendada. Kaido Kivi ja Jarek Lippur koju kolmikvõidu, vabariikliku GISpäeva loovtööde konkursil jagas Mariann Villems I–II kohta, koolinoorte mälumängu meistrivõistluste eelvoorus osalenud kahe meie kooli võistkonna teadmisi hinnati kaksikvõidu vääriliseks. Tallinna Draamateatris toimunud Shakespeare monoloogide lugemisel panid end 80 lugeja hulgas proovile ka kolm abiturienti – Jürgen Vahter, Elar Niglas ja Clen-Erik Mõttus. Üle-eestilisel kodu-

uurimiskonverentsil Pärnus esindasid Järvamaad Liisa Junolaine ja Õnne-Liis Aardevälja, luulering Ehe astus üles B. Alveri luulepäevadel „Tähetund“. Pärnumaa inglise keele olümpiaadil osales kuus meie noormeest, rahvusvahelisel inglise keele võistlusel „Best in English“ näitas oma teadmisi 19 gümnasisti. Kodanikupäeva kõnevõistlusel osales sel aastal 21 neidu ja noormeest, nad kõik üllatasid publikut oma sisukate ja väärikalt ette kantud kõnedega. Kooli Kuldsuuks

Erakogu

tunnistas žürii Andres Kaaveri, Hõbesuuks Annika Kraisi (mõlemad 12. kl), eripreemia parimale tulijale sai Martin Männi (10. kl), publiku lemmikuks hääletati Tõnn Toomas Reismann (12. kl). Küllap märkavad ka päkapikud tublisid ja tegusaid noori ja poetavad neile jõulukuus sussi sisse midagi meelepärast. Türi Ühisgümnaasiumi koolipere soovib kõigile rahulikku ja üllatusterohket jõuluaega!

maili roosme

õppealajuhataja

Mardilaat andis aimu ärimaailmast November oli Laupa koolile taas üritustest ja võistlustest kirev. Külas käis Margus Ots Eesti ornitoloogiaühingust, kes tutvustas tänavuse aasta lindu rasvatihast ja valmistas üheskoos õpilastega pesakaste. Kalateadlased Jüri Tenson ja Tiina Mõttus korraldasid kesk- ja vanema kooliastme õpilastele kalade õpitoa. Kodanikupäeval kohtuti Kaitseliidu Järvamaa osakonna noorkotkaste ja kodutütarde juhendajate Urmas Piigerti ja Mare Hendriksoniga. Ron-Andri Bahmanit 3. klassist hinnati Midrimaa luulevõistlusel 2. koha vääriliseks. Järvamaa koolide turniiril saavutas Laupa kooli esindus koosseisus Reelika Saadov, MeeriMarita Paas, Mathias-Rasmus Murumaa, Mailis Jaaniste ja Tõnu Koskor esimese koha, saadi ka ülesanne tuleval aastal see võistlus oma koolimajas korraldada.

Ka mardilaada müügilt võis leida kodukooliga seotud töid. Erakogu Kuu lõpus käisid RoosnaAllikul poiste laulupäeval võistlemas 3. klassi õpilased Martin Leppik, kes sai eripreemia – Mõisakoolide karika, Franz Piirmets ja 5. klassi õpilane Jan Robert Raukas, kes võitsid oma vanuseklassis 2. kohad. Üks oodatumaid sündmusi

möödunud kuul oli aga enne isadepäeva toimuv mardilaat „Ise tehtud, hästi tehtud.” Igasugu maiuse ja natukese soolase kõrval olid sel aastal õpilased müümiseks valmistanud vahvaid meisterdusi: kaarte, ehteid, laternaid, lindude söögimaju jne.

Õpetajate õnneloosiga koguti u 80 eurot. Selle summaga toetati paberilõikamise masina ostu, mille abil saab tundides meisterdada erinevaid kaarte, karpe, silte ja teha muid toredaid pabermeisterdusi. Anti välja ka neli preemiat õpilastele, kes müüsid vahvaid tooteid või olid kauplemisel edukad. Tänukirja said Ragne Kuurmaa, Karl Lehis, Getter Saia ja Ketlin Mägi. Väga edukad müüjad olid 5. ja 6. klassi noormehed, kes müüsid kiiresti maha tehnoloogiatunnis meisterdatud linnusöögimajad. Mardilaat on väga populaarne traditsiooniline üritus, kus õpilased saavad kogemusi ärimaailmas toimetamiseks ja mõtteid oma karjäärivalikute tegemiseks. Detsembrikuus keskendutakse jõuluteemadele.

Anneli Paas

Laupa põhikooli õpetaja

Profile for Tyri Development Agency

08.12.2016 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema detsembrikuu Türi Rahvalehte

08.12.2016 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema detsembrikuu Türi Rahvalehte