Page 6

TÜRI RAHVALEHT 27. september 2013

6

Türi vald

Koolil algus uus septembrikuus

Türi põhikooli väiksemad õpilased võimlesid ning õppisid õues 19. septembril algas põhikooli väikese maja päev hommikuvõimlemisega. 1.–3. klasside õpilased kogunesid koolimaja õuele, et alustada päeva reipalt ja meeleolukalt. Hommikuvõimlemist viis läbi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Merle Vantsi. Tore oli vaadata, kuidas lastel läksid silmad särama ja põsed muutusid roosaks. Võimlemine toimus Eesti Koolispordi Liidu projekti „Reipalt koolipinki“ raames. 23. septembril toimus esimese kolme klassi õpilastel üks tund õues. Nii valmistuti saabuva sügise tulekuks. Samal päeval toimus suures majas seitsmendate ja kaheksandate klasside õpilastele ENTRUM-projekti tutvustav avaloeng. 25. septembril sõitsid kolmanda klassi õpilased rongiga projekti RÖÖPAD VIIVAD PÄRANDINI raames Tallinnasse Eesti vabaõhumuuseumisse õppekäigule. Septembrist novembri lõpuni jätkub koostöö Edelaraudtee ja Eesti muuseumidega. Igal teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval sõidutab Edelaraudtee kõigil oma liinidel lastegruppe tasuta pärandireisidele. 26. septembril toimus I kooliastme õpilastele spordipäev.

Loona Pärl

I kooliastme juht

Põhikoolis alustab tööd eelkool Ootame 2014/2015. õppeaastal kooliteed alustavaid lapsi ja lapsevanemaid. Esimest korda saame kokku 2. oktoobril kell 17.15 vanas koolimajas.

Türi ühisgümnaasium alustas oma kolmandat aastaringi. Kuigi kaks esimest aastat olid niiöelda ülemineku- ja sisseelamisaastad, kinnitab kevadel saadud tähtajatu koolitusluba, et ollakse õigel teel. Vähem kui kuu ajaga on toimunud päris palju sündmusi. Valla ainsa gümnaasiumi juurest alanud Türi valla koolide tarkusepäeva rongkäik tekitas ühtsustunnet ja lasi gümnasistidel tunda end auväärsetena. Projektiga „Reipalt koolipinki“ matkati jalgsi, rattaga, rulaga, rulluiskudel ning isegi hobustel Kirna mõisa. Tutvuti ajalooga, külastati mõisa, selle parki ning peeti piknikku. Tuletõrjespordi mängudel saavutas TÜG-i 11. klasside võistkond tubli 6. koha. Demokraatianädala raames külastasid kooli Pärnu Koidula gümnaasiumi noored, kes viisid läbi põneva näidisväitluse riigisaladuste avalikustamise teemal. Vahetundide ajal kasutasid vaba mikrofoni võimalust õpilased, kes kandideerisid õpetajate päeva direktoriks ja õppealajuhatajaks. Õpilasesindus ning kooliraadio meeskond ootasid oma ridadesse uusi aktiivseid

Projekti “Reipalt koolipinki” raames matkati Türilt Kirnasse jalgsi, rattaga või rulluiskudel. tegijaid. Ka sel õppeaastal jätkavad tegevust õpilaste seas menukad rahvatantsurühmad, nüüd lausa kahe juhendaja käe all. Lisaks Tartu ülikooli poolt pakutavatele füüsika- ja bioloogiaõpikodadele ning eelmisel aastal alustanud kunstiõpikojale toimub humanitaaria valdkonda kuuluv õhinapõhine

õpituba. Esimeseks külaliseks oli Eesti Ajalehtede Liidu esimees ja Tallinna ülikooli ajakirjandusosakonna juht Mart Raudsaar. Uusi ettevõtmisi on teisigi – näiteks Türi ühisgümnaasiumi kirjandusblogi Oskar. Oskari kirjutisi saab lugeda www.meieloeme.blogspot.com. Septembrikuus ootame veel külla välisministeeriumi konsu-

Erakogu

lit, kes räägib 12. klassi õpilastele targalt reisimisest, ning kontserti „Heli ja keel“. Tulemas on juba pisikeseks traditsiooniks kujunenud sündmused ning kindlasti ka midagi uut! Kõiki lastevanemaid ootame üldkoosolekule 1. oktoobril kell 18.00.

Türi ühisgümnaasium

Ühisgümnaasium uue õppeaasta lävel Türi ühisgümnaasium alustas kolmandat õppeaastat ja kolmandale õppeaastale läheb vastu ka kooli hoolekogu. 19. septembril toimunud hoolekogu koosolekul tõdesid selle liikmed üksmeelselt, et Türi ühisgümnaasium on end koolina kindlalt tõestanud. Mõiste „kool“ ei tähenda siinjuures vaid maja, õppekava ning tunniplaani. Eelkõige tähendab see inimesi, vaimsust ja õhkkonda. Koolipere rahuloluküsitlus kinnitas, et kõige kõrgemalt hindavad nii õpilased, lapsevanemad kui õpetajad koolis valitsevat sõbralikku ja õppimist toetavat õhkkonda ning omavahelisi suhteid. Vastastikune austus ja toetus aitavad jõuda jär-

jest paremate, igaühe võimetele vastavate tulemusteni. Eelmine õppeaasta rõõmustas kahe kuld- ja kahe hõbemedaliga, paljude suurepäraste riigieksamitulemustega, arvukate ainekiituskirjade ja kooli tänukirjadega. „Mulle meeldib käia olümpiaadidel ning konkurssidel ja esindada oma kooli.“ „Oma kooli tahavad, ma arvan, kõik esindada.“ „Alati on hea tunne oma koolile au tuua.“ – selliseid vastuseid andsid gümnasistid olümpiaadidel osalemise ning kooli esindamise kohta. Tõepoolest, Türi ühisgümnaasiumi õpilased on väga agarad kooli eest välja minema ning oma teadmisi proovile panema. Õpetajad

omalt poolt annavad igale õpilasele võimaluse saada süvendatud teadmisi ja vajalikke kogemusi. Silmapaistvad olid TÜGi õpilaste tulemused maakonna ja vabariiklikel aineolümpiaadidel. Õppeaasta jooksul anti Järva maakonna kuuele gümnaasiumile välja 25 olümpiaadide esikohta, neist 11 Türi kooli õppuritele. Esikolmiku kohti oli kokku 74, neist 32 kuulus Türi ühisgümnaasiumile. Gümnaasium on ettevalmistus edasiõppimiseks. Meie valla gümnasistidel on võimalus kooliajal aimu saada tudengielust ja teadusest. Juba kolmandat aastat alustavad Türil tööd Tartu ülikooli õpikojad, seekord bioloogias ja füüsikas.

Kooli õpetajad on omalt poolt algatanud kunsti- ja humanitaria õpikojad. Seega on kõikides valdkondades võimalik koguda lisatarkust. Selgust oma võimetest ja huvidest aitavad luua väga erinevad valikained. Uuele õppeaastale läheb koolipere tänu riigi rahalisele toele vastu uuenenud arvutiklasside, täienenud raamatukogu ja mitmete uute õppevahenditega. Uue kooli esimese kahe aastaga saavutatud tulemused annavad kinnitust, et gümnaasiumiharidus seisab Türil kindlatel jalgadel ning lisab kogukonnale olulist väärtust.

TOOME TÜRILE ÜHE RIIGIASUTUSE, AITAME KAASA TÖÖKOHTADE LOOMISELE

Retla kooli pidas sünnipäeva. Pildil tort, mille valmistasid kooliperele 9. klassi õpilased.

188 KAIA IVA Riigikogu liige, IRLi fraktsiooni esimees

Erakogu

Kandideerin Türi vallavolikokku, et meie tubli meeskonnaga koos anda oma panus kodukoha heaks. Tõsi, valituks osutudes ei asu ma kohe volikogu kohale vaid teen seda alles riigikogu mandaadi lõppedes. Samas olen veendunud, et just riigikogu mandaat ja sellest saadud kogemused on Türi valla jaoks suure väärtusega. Mul on hea meel, et praegune vallavalitsus on väga tõhus riigiasutustega suhtlemisel ja Türi asja ajamisel Tallinnas ning on minu rolli riigikogu liikmena hästi ära kasutatud. Minule valimistel antud hääled ei lähe kaduma ka

www.koduvaldtyri.ee Jaanus Roosileht

hoolekogu esimees

siis, kui ma volikogus ei tööta. Iga meie nimekirjale antud hääl annab suurema kindlustunde, et valda juhivad inimesed, kes suudavad valla huvides teha koostööd igal tasandil. Sel juhul olen kindel, et saan kõige paremini tegutseda selle nimel, et Türi vallas oleks meie lastel hea suureks kasvada ja vanematel võimalik väärikalt vanaks saada.

Minu järgmiste aastate suur eesmärk on tuua Türile üks riigiasutus, riigi loodud töökohad ei pea asuma vaid Tallinnas.

Mulle saab kirjutada aadressidel: kaia.iva@riigikogu.ee või Lossi plats 1a, 15165 Tallinn AJAME EESTI ASJA

Profile for Tyri Development Agency

27.09.2013 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema septembrikuu Türi Rahvalehte!

27.09.2013 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema septembrikuu Türi Rahvalehte!