Page 1

TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

TÜRI VALLA AJALEHT

1

Loe lehte veebis: www.tyrirahvaleht.ee

7. aprill 2016 nr 4 (844)

• Ühevanused linnad: Tapa lk 2 • Festival toob näituse, matka ja kontserdid lk 3

• Oisus peeti teatrifestivali lk 4 • Helen Ott: tšelloõpetajast aasta tegija lk 5

• Muudatused sotsiaalvaldkonnas lk 8 • Järgmine Türi Rahvaleht ilmub 5. mail

Esimesed soojad kevadilmad võimaldasid Türi põhikooli õpilastel mängida jalgpalli koolimaja esisel platsil, staadionimuru oli veel liialt märg.

Teet Reier

Võimla asukoht tuleb avalikule arutusele Teame, et Türil oodatakse pikisilmi uut võimlat. Juba on ka vallavolikogu kiitnud heaks kava võtta ehituse tarbeks 800 000 eurot laenu. Kuhu aga uus võimla tuleb ja millal ehitusega alustatakse? Teet Reier

teet.reier@tyri.ee

Ütlen kohe, et tänase seisuga pole midagi otsustatud. Viimases, märtsikuu volikogus tehti teatavaks, et 14. aprillil algusega kell 18 toimub Türi kultuurikeskuse väikeses saalis avalik arutelu võimla ja Türi põhikooli võimaliku asukoha üle. Taustainfona saan öelda vaid, et alguses räägiti uuest võimlast kui praeguse Türi ühisgümnaasiumi võimla laiendamisest või juurdeehitusest. Hiljem kerkis päevakorda ka praeguse Türi põhikooli kompleks: kui ehitada uus võimla Türi põhikooli juurde, vajaks renoveerimist ka põhikooli vananenud õppehoone. Rahaliselt oleks ilmselt mõistlik ehitada uus hoone selle asemel, et hakata rekonstrueerima vana. Võimalusi ja vastuseta küsimusi jagub. “Riigipoolne venitamine on meid vallana tervikuna pannud

olukorda, kus tuleb mõelda, mida me juba praegu saaks Türi põhikooli heaks teha, mitte ebamääraste aastate pärast,“ ütles Türi põhikooli õpetaja ja hoolekogu liige Aili Avi. „Türi põhikool on sisuliselt väga hea kool, kuid vajame paremat keskkonda. Selleks vajame aga vallaeelarvesse lisaraha. Kui võimla rajada praeguse Türi põhikooli juurde, on see üsna hea otsus, põhikool jääks sel juhul kesklinna, kuid meil tuleb tegeleda tõsiselt kogu hoonekompleksiga. Olgugi see siis kulukam otsus,“ lisas ta. „Hea on teada, et sel juhul väärtustame edasi ka Türil gümnaasiumihariduse andmist ega loobu Tolli 62 asuvast majast kui haridusasutusest. Meil on hea gümnaasium.“ „Võimla planeeritav asukoht kesklinna staadioni otsa on mõeldav nii, et oleks võimalik see siduda koolihoonega, samas võiks õhtusteks vallarahva treeninguteks olla ka ligipääs näiteks Kungla ja Kohtu tänava poolt. Türi põhikooli hoolekogu toetas viimasel koosolekul pigem uue hoonekorpuse ehitust kui vana sajaprotsendilist renoveerimist,“ sõnas Avi. Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Veiko Valang on

arvamusel, et võimla, mis peaks rahuldama nii põhikooli kui ka vallarahva igapäevased sportimisvajadused, tuleb rajada Wiedemanni tänaval asuva koolimaja juurde. „Uue võimla valmimisest on ilmselt und näinud kõik, kelle süda veidikenegi liikumisest rõõmu on tundnud. Kui hoone saab valmis, oleks see nagu igikestev jõuluaeg spordiinimestele. Kui täieliku rekonstrueerimise ja uue ehitamise vahe jääb väikseks, siis tuleks ehitada kindlasti uus. Uus maja on võimalik ehitada energiasäästlik ja paljude muude tänapäevaste lahendustega,“ ütles Valang. „Jutt uuest spordihoonest on mulle väga valulik, sest sporti on võrreldes muuga ebavõrdselt vähe investeeritud,“ arvas treener Leonhard Soom. „Majanduslikult ja spordilogistiliselt oleks igati tark teha see Türi ühisgümnaasiumi juurde koos põhikooli juurdeehitusega.“ „Siin on staadion, suusauisurada ja lähedal ujula. Ja kui ühisgümnaasiumi juurde ehitada, siis saaks lahendada uue võimla ehituse olemasoleva võimla juurde. Sellega oleks võimalik pikendada olemasoleva saali jooksumaad nii, et saaks

joosta 60 meetrit, hüpata kaugust ja kõrgust sisetingimustes. Praegu reeglina keegi kergejõustiku sisetingimuste loomise peale ei mõtle. Maakonnas pole ühtki kohta, kus saaks samaaegselt hüpata kõrgust, kaugust, teivast,“ sõnas Soom. „Tegelikult ei ole see kallis ehitus, aga poliitikute arusaam spordihoonest on selline, et see on palliväljakud, jõusaal, aeroobika ja veel üks ruum - näiteks lauatennisele. Reeglina on väikesed inventariruumid, lisaruume koristajatele jne ei ole. Treenerite ja õpetajate peale mõeldakse minimalistlikult. Hea näide on Paide spordihoone, mis on mitte kõige arukamalt ehitatud. Ühisgümnaasiumi juurde saab teha korraliku suusabaasi, uiskude laenutuse ja suusaraja hooldustehnika ruumid,“ lisas ta. „Kardan, et uus spordihoone jääb ruumilahenduslikult ajanõuetele jalgu, sest poliitikud seavad takistuseks kohe raha. Muusikakool ja kultuurimaja on meil aga väga kaasaegsed ja võtsid suure tüki raha. Samaväärselt peaksid poliitikud suhtuma ka rahva tervisesse ja uutesse spordibaasidesse. Uues spordihoones peaks olema kaetud kõikide kehalise kasvatuse tundide

vajadused,“ arvas Soom ning lisas, et valikuid on mitu. Türi vallavolikogu liikme ja spordiaktivist Vitali Ganseni arvates tuleks esimese valikuna ikkagi jääda kesklinna juurde. „Sinna, kuhu jääb Türi põhikool tulevikus, peaks tulema ka uus võimla. Loomulikult tuleks sel juhul mõelda ka Türi põhikooli juures oleva staadioni rekonstrueerimisele, aga see ei tohiks olla samuti midagi ületamatut,“ kinnitas Gansen. „Üks on kindel: uue võimla ehitust on kõik meie spordiinimesed pikisilmi oodanud. Pole normaalne, et algklasside lapsed peavad kehalise kasvatuse tunnid kooli koridorides,“ lisas ta. Kõik, kel soovi uue võimla ja põhikooli osas sõna sekka öelda, on oodatud 14. aprillil kell 18 Türi kultuurikeskusesse. Vallavanema sõnul on nii spordi kui haridusevaldkonna otsused omavahel väga tihedalt seotud – uued sportimisvõimalused tuleb kindlasti siduda põhikooli asukohaga. “Seepärast on avaliku arutelu eesmärgiks rääkida kogukonnaga veel kord läbi Türi põhikooli kaasajastamisega seonduv ja otsustada lõplikult põhikooli asukoht pikkadeks aastaküm-

teave

Avalik arutelu Türi põhikooli ja spordihoone asukoha üle 14. aprillil kell 18 Türi kultuurikeskuse väikeses saalis. neteks. Valikud on keerulised, mõlemal asukohal on häid külgi: Tolli tn 62 on põhikooli tegutsemiseks nii meeldiv looduslik keskkond kui toetavad tingimused, kuna lähedal on ujula, spordirajad ja staadion, Wiedemanni tänaval asuvad kooli läheduses jällegi kultuurikeskus, muusikakool, noortekeskus ja nii perearstid kui kauplused ja transpordiühendused. Koolihoone põhjaliku rekonstrueerimise või lausa uue maja ehitamisega tuleb meil ilmselt toetuse saamise võimalusi arvestades leppida kolme- kuni nelja-aastase ootamisega, mille jooksul õpitakse hetkel olemasolevates tingimustes. Kui kooli ja uue spordihoone asukoht jääb kesklinna, siis on plaanis spordihoone ehitamisega alustada ning põhikool saab sportimiseks vajalikud tingimused ilmselt järgmise aasta lõpul,” ütles Pipi-Liis Siemann.

Tänavune festival kostitab regilaulu ja töötubadega XI üle-eestiline laste ja noorte pärimusmuusikafestival „Regilaul uues kuues“ toimub 15. aprillil Türi kultuurikeskuses. Regilaul on oluline, selles on peidus meie väikese rahva jõud ja vägi. Kui laps kasvab üles oma rahva laulude ja lugudega, on ta vaimult tervem ja tugevam.

Regilaul uude kuube asetamine tähendab seda, et meie esiemade viisijupile võib teha uued sõnad, lisada pillisaate, laulu saatel võib liikuda ja tantsida. Regiviisi võib arranžeerida, kaasajastada, kuid oluline on, et regilaulu tunnused alles jääksid. Igal festivalil on osalenud

üle 20 kollektiivi üle Eesti. Kollektiivide suurused varieeruvad triodest kolmekümneliikmeliste orkestriteni/koorideni. Noored festivalikülastajad osalevad loomisprotsessis, leiavad uusi sõpru ja värskeid ideid. „Kõikvõimalikel konkurssidel toimub tavaliselt osalejate

järjestamine. Kuidas saab aga järjestada loomingut? Ainult subjektiivselt ja see võib olla vägagi valus. Meie regilaulufestivali üks suur väärtus juhendajate silmis on see, et igast etteastest tuuakse esile selle tugevus. Tänu taolisele tagasisidele on festivalipäev rõõmsameelne ja pingeva-

ba,” ütles festivali peakorraldaja muusikaõpetaja Ulvi Tamm. „Päev on sisutihe – lisaks laste esinemistele saab külastada erinevaid õpitubasid, tantsida, kududa kangastelgedel, valmistada endale midagi oma kätega, süüa musta rukkileiba, juua ravimtaimeteed. Väga oluline on inime-

seks kujunemisel sideme säilimine loodusega - looduse teema läbib ka seda festivali,” lisas ta. Kõik on oodatud omatehtu laadale ostma, müüma ja vahetama! Lisainfo kodulehelt web.zone.ee/regilauluueskuues

tr


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

2

arvamus

Loe Türi valla uudiseid www.tyri.ee

Aprill, aprill! Mul oli hea mõte. Kuna seekordne Türi Rahvaleht pidi ilmavalgust nägema 1. aprillil, oli valmis hulk rõõmsaid, naljast nõretavaid sõnumeid. Et lugejal oleks natuke rõõmsam päev, saaks uudiseid teistelegi rääkida jne. Aga võta näpust. Eesti Post – tänase nimega Omniva – oleks nagu seda kõike aimanud, ajas sõrad vastu ja käskis lehe postkasti jõudmise päeva senise reede asemel tõsta hoopis neljapäevale. See ei ole tõesti nali, et senise iga kuu esimesel reedel ilmumise asemel jõuab Türi Rahvaleht edaspidi lugejate postkastidesse iga kuu esimesel neljapäeval. Selleks aga, et see niimoodi sündida saaks, peab leht trükikotta minema juba sama nädala esmaspäeval. Sealt viiakse see pealinna ja pealinnast tuuakse taas Türile. Keeruline küll, aga midagi pole teha: Omniva on monopol ja monopoliga kokku leppida (loe: vaielda) ei saa. Tegijate jaoks on peamine, et leht ikka lugejateni jõuaks. Loodame, et see neljapäevane ilmumine ikka pidama jääb ja Omniva uusi käske ning korraldusi juurde mõtlema ei kiirusta. Eelpool öelduga seonduvalt tahan lisada, et meie head kaasautorid ja reklaamide tellijad, olge tähelepanelikud. Materjalid, mida soovite lehes avaldada, peaksid jõudma toimetusse hiljemalt nädal aega enne ilmumist. Tahan siia lisada ka paar uudist vanadest aegadest, tänane napp leheruum lihtsalt ei võimaldanud eraldi väljavõtteid vanadest lehtedest teha. Nimelt leidsin üllatusega, et juba 1939. aastal seati Türil sisse automaatne tänavavalgustuse lülitaja. See oli esimene omasugune väikelinnade seas. Aastal 1938 päästis aga Pärnu jõest poisikese uppumisohust siia Tallinnast suvitama tulnud Karl Reikop, kes on Eesti rahvusringhäälingu saatejuhi Marko Reikopi vanaisa. Vot sellised lood.

teet reier

klõps

Ja nad ongi kohal! Kui trillerdavat lõokeselaulu on juba ammu kuulda olnud, siis eelmisel nädalal tabasin Türi vallamaja vastas asuvast pargist ka rõõmsalt laulu lööva kuldnoka. Kevad on käes, mis muud. Teet Reier

Ühevanused linnad: Tapa 20. sajandi esimese veerandi lõpus tärkas Tapa alevi elanikel idee, et alevist võiks saada linn, kuna see on aastate jooksul märkimisväärselt suureks arenenud. Indrek Jurtšenko

Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist

1925. aastal toimus korduvaid Tapa elanike ning majaomanike koosolekuid, kus alevijuhtidele anti mõista, et Tapale soovitakse saada linnastaatust. Samas polnud kõik päri, et linna nimetus oleks Tapa, vaid kaaluti nimesid, mis ka hiljem sajandi lõpus ja käesoleva kümnendi algul valla moodustamisel on esile kerkinud. Nimelt on Tapa linna külje alt läbi voolav Valgejõgi mõjutanud paljusid elanikke, kelle meelest võinuks asumit kutsuda Tapa asemel Walgjõe või Valgejõe. Nimi Tapa olevat ka professor Eiseni arvates suisa ebaesteetiline. Selline ettepanek tehti ka vabariigi valitsusele, lisaks sooviti, et linnavolinike arv võiks olla 21. Peale mitmeid pöördumisi said Tapa elanikud oma soovi selgemalt paika. 29.06.1926 tegi siseminister lõpuks valitsusele ettepaneku muuta Tapa ja Põltsamaa alevid samanimelisteks linnadeks, panna neis maksma linnaseadus, määrata volinike arvuks neis linnades 21 ja päev hiljem – 30.06.1926 – võetigi samasisuline otsus vastu. Tapa esimene linnapea oli karismaatiline ärimees Ernst Grimm. Okupatsiooniaastatel 1940 –1991 arenes Tapa linn jõudsalt edasi tänu raudtee arengule ja NL väeosade linna toomisele. Tapa linn oli ümbritseva Tapa rajooni keskus. Taasiseseisvunud Eesti koidikul, 6 nädalat enne suveräänse Eesti Vabariigi väljakuulutamist andis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel 11.

Vaade Tapale. juulil 1991 Tapale tunnistuse, kinnitamaks tema eraldiseisvat omavalitsuslikku staatust, millega astus linn omavalitsusliku haldusüksuse õigusesse (nii oli kirjas tunnistusel). Taasiseseisvunud Eesti esimene Tapa linnapea oli muusikalembene Arvo Raid. Kui Tapa linn kutsus endaga ühinema Lehtse ja Saksi valla, millest 21.10.2005 moodustuski Tapa vald, siis linn kaotas küll iseseisva omavalitsuse staatuse, kuid ta jäi endiselt linnaks, olles samas ka Tapa vallas keskseks kandiks. Tapa viimaseks linnapeaks jäi Eestis tuntud suusaorienteeruja Kuno Rooba. Tapa linna sünnipäevi hakati taasiseseisvunud Eestis pidama 90ndate keskpaigas, peale mida hakkasid paljud teisedki linnad Eestis omi sünnipäevi suuremalt tähistama. Alguses prooviti Tapa linna sünnipäeva tähistada juunikuus, hiljem aga rohkem augustikuus. Korralduslikult on kujunenud parimaks korraldusajaks just augustikuu teine nädalavahetus. Tänavugi peab Tapa

Erakogu

linn oma 90. sünnipäeva peamiselt 12.-14. augustil, kuid üritusi on siiski teistelgi aegadel. Samuti osaleb Tapa esmakordselt viie linna koostööprojektis “Linnad 90”, mille raames toimub rida vahvaid tegemisi, käiakse üksteisel külas, vahetatakse kultuurikollektiive jpm. Koos on tehtud reklaamiklipp, valmimas väike buklett, lisaks on veel tegemisel ülevaatlik retrodokumentaalfilmiprogramm, peoaasta avapauk toimus 2. aprillil Türil. Tapa linna pidustused algavad tänavu 30. juunil, kus tähistatakse terve päeva ulatuses erinevate sündmustega Tapa linnaks nimetamise päeva. Toome lugejatele märksõnadena suuremad üritused: 1. Tapale linnaõiguse andmise päeva tähistamine 30.06 2. Lapitehnikas tööde näitus “TEINETEISEL KÜLAS” Akaan Tilkkuakat ja Forssan Tyyki.nyt Tapa linnaraamatukogus 12.08 3. Noortepidu muusikakooli pargis, kus esinevad Eestis hip-

hopi ja räpi oma ala absoluutsed tipud, pidu jätkub noortele ja teistele huvilistele Moonclubis – 12.08 4. Tapa linn 90 kodulinnapäev, õhtul mängivad tantsuks Eestis tuntud artistid ja DJ-d 13.08 5. „Linnad 90“ ühisprojekt: viie linna ühiskontsert Tapa muusikakooli pargis – 13.08 6. Tapa VI vorstifestival muusikakooli pargis – 14.08 Samuti on tulemas huvitav eksklusiivkontsert Tapa vaksalis, kus esinevad klassikalises muusikas ja popartistidena Eestis väga tuntud tapakad. Täpsem ürituste kava selgub maikuus 2016 ja on saadaval valla kodulehel www.tapa.ee “Tapa linn 90” eraldi pühendatud rubriigis, samuti jooksvalt uudisteja kalendrirubriigis, Facebookis, plakatitel, ajalehtedes jne. Olgem teadlikud, mis Tapal toimumas ja varugem aegsasti infot, et koos mõnusasti Tapa linna 90. sünnipäeva tähistada! Tere tulemast meie linna sünnipäevale!


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

3

uudised Koolitused Türi noortele

Märtsikuu oli Türi valla Noorte Tugilas väga põnev ning uusi huvitavaid teadmisi pakkuv. Kohtumisõhtutel jutustasid köitvaid lugusid elust USA-s vahvad, energilised ja julge pealehakkamisega Piret Talviste ja Kaisa Tuisk. Kaia Iva kõneles noortele sellest, kuidas lihtsast ideest võib sündida põnev ettevõtmine. Väga sisuka ettekande tegid sõbralikud ja energiast pulbitsevad kaksikõed Teesi ja Teevi Zeemann, kes jagasid osavõtjatele kogemusi oma ettevõtmistest fotograafiavallas. Töötubades andsid kasulikke näpunäiteid tööotsingutest, haridusest ja töömaailmast Katri Kanarbik, Eneken Savi ning Sirli Kriisa. Türi valla Noorte Tugila raames käisime ka Tugila noore Karinaga Paide Maksimarketis nutikassade esitlust tegemas. Karina ütles, et tema jaoks oli see töökogemus väga lahe ja selliseid võimalusi võiks rohkemgi olla. Kindlasti jagab ta oma muljeid ka teistele. Aprillikuus leiavad aset juba uued põnevad üritused. Tule ja võta osa! Hoia end toimuvaga kursis Facebookis leheküljel Türi valla Noorte Tugila. Tasuta koolitused toimuvad Türi noortekeskuse teise korruse seminariruumis järgmistel aegadel: • Teisipäeval, 5. aprillil kell 10–12 toimub töötuba teemal ,,Tööturg Eestis ja Järvamaal, trendid ja suundumused. Töötamine välismaal’’, läbiviija töötukassa karjääriinfo spetsialist Katri Kanarbik. • Esmaspäeval, 11. aprillil kell 16–18 on külas Lauri Lugu. Ta räägib noortele enda loo ning esitab ka mõne laulu. Sellele järgneb Anni Adamsoni töötuba. Tema jagab kogemust, kuidas jõudis käsitöö juurde ning kuidas hobist võib saada lisasissetulekuallikas. Töötoas valmistatakse käsitöökaarte. • Teisipäeval, 19. aprillil kell 10–12 viib töötuba läbi Tiina Larven Süda-Eesti Sotsiaalkeskusest. Teemadeks on majandamisoskuste õpetamine, rahakasutuse planeerimine, maksude maksmine, pere eelarve koostamine ning võlanõustamine. • Esmaspäeval, 25. aprillil kell 14.30–16.30 räägib Rajaleidja karjäärinõustaja Sirli Kriisa tööintervjuust ja karjääriplaanist. Koolitusele on oodatud noored vanuses 15–30 eluaastat, kodused emad ja ka need, kes on küsimuse ees – kas ja kuidas siseneda töömaailma või minna edasi õppima. Kui teema Sulle huvi pakub, siis anna oma osavõtusoovist julgesti teada (reelika.roosileht@tyri.ee, FB-s Noorsootöötaja Reelika või telefonil 5301 0311). Töötubades ja nõustamisel osalenute vahel loosime välja COOP kinkekaarte ja erinevaid auhindu!

Reelika Roosileht

Festival toob näituse, matka ja kontserdid Türi kevadfestivali (3.–5. juuni) teine päev 4. juunil algab loodusmatkaga, mida juhib sel korral Paidest pärit loodusfotograaf Ingmar Muusikus. Tema koostatud on ka seekordne spetsiaalne fotonäitus. Päeva lõpetab suurejooneline kontsert Türi kirikus, kus saab nautida Tallinna Kammerorkestri ja nelja solisti säravaid ja virtuoosseid esitusi. Kõlavad Joseph Haydni kontsert viiulile ja haamerklaverile, Carl Philipp Emanuel Bachi kontsert haamerklaverile ja klavessiinile ning sama autori tšellokontsert ja Johann Sebastian Bachi viiulikontsert E-duur. 1993. aastal dirigent Tõnu Kaljuste poolt loodud Tallinna Kammerorkestrist on tänaseks kujunenud üks Eesti esindusorkestreid, kes esineb sageli paljudel kontserdilavadel Euroopas ja mujal maailmas. Orkestri käekäiku ja arengut on mõjutanud ka dirigendid Juha Kangas ja Eri Klas. Alates 2013. aasta sügisest on TKO peadirigent Risto Joost. Kontserdil astuvad solistidena üles viiuldaja Jevgeny Sviridov, pianist Aleksander Puljajev, klavessinist Iren Lill ja tšellist Theodor Sink (pildil). St. Peterburist pärit, praegu Saksamaal tegutsev Alexander Puljajev on varemgi Türi kevadfestivalil esinenud – nii paaniflöödivirtuoos Matthias Schlubecki ansamblipartnerina kui ka soolokontsertidega klaveril ja haamerklaveril. Lisaks õppejõutööle Kölni muusikakõrgkoolis on Puljajev nõutud solist ja kammeransamblipart-

Muusikakool kutsub kuulama 17. aprillil kell 14 Tartu regiooni muusikakoolide ühiskontsert Türi ultuurikeskuse väikeses saalis (tasuta). 19. aprillil kell 17.30 Türi muusikakooli kevadkontsert Türi kultuurikeskuse väikeses saalis (tasuta). Võimalus toetada koolile uute pillide soetamist läbi projekti “Igal lapsel oma pill”. 23. aprillil kell 16 Türi muusikakooli vilistlaste kontsert Türi kultuurikeskuse väikeses saalis. H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli akordioni eriala õpilane Triin Tiitsmaa ja klaveri eriala õpilane Liisa-Maria Marrandi esitavad Fr. Chopini, A. Skrjabini, V. Zolotarjovi, D. Scarlatti, Y. Tierseni jt. teoseid. Raimond Lai esitab oma loomingut.

Kohvikud ootavad osalema Ootame juurde huvilisi, kes sooviksid avada kodukohviku kas 1. juulil Kooli pargis (kell 18–24), 2. juulil koduaias (kell 11–19) või õhtul linna sünnipäevapeol Türi lauluväljakul (kell 19–02). Andke osalemissoovist teada 25. aprilliks! Aedlinnakohvikute info reklaamide kujundamiseks peaks laekuma hiljemalt 9. maiks aadressile kevadpealinn@tyri.ee. Lisainfo tel 384 8231, 5332 6401 kevadpealinn@tyri.ee

Kevadine leerikool alustab EELK Türi kogudus alustab leerikooliga pühapäeval, 10.aprillil kell 12.30. Tunnid toimuvad pühapäeviti pastoraadis aadressil Kevade tn 13, Türi. Info telefonil 38 78 330, e-post turi@eelk.ee.

tr

ner, keda kontsertreisid on lisaks Euroopa riikidele viinud USA-sse, Lõuna-Ameerikasse, Jaapanisse, Hiinasse. Ka viiulisolist Jevgeni Sviridovi sünnilinnaks on St. Peterburg, kust algas ka tema muusikutee. Praegu resideerib temagi Saksamaal ning on hinnatud viiulisolist ja kammeransamblist nii kaasaegse kui varajase muusika spetsialistina. J. Sviridov on osalenud edukalt paljudel rahvusvahelistel konkurssidel, esinemised on viinud teda paljudele maailma suurtele kontserdilavadele ja festivalidele. Tallinna Kammerorkestri koosseisu kuuluv tšellist

Theodor Sink on üks vähestest Eesti muusikutest, kes on soleerinud Amsterdami Concertgebouw` laval. Theodor Sink õpib praegu Sibeliuse akadeemias, ta on edukalt osalenud paljudel konkurssidel. Klavessiinimängija Iren Lill elab alates 2013. aastast Saksamaal, kus tegutseb vabakutselise muusikuna, kus lisaks kontserttegevusele ja pedagoogitööle proovib leida aega, et anda oma panus Türi kevadfestivali jätkumisele. Tulge nautima kaunist muusikat!

iren lill

kevadfestivali kunstiline juht


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

4

haridus Sammud tervisliku toidulauani Türi lasteaiale määras PRIA (Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet) puu- ja köögivilja jagamise programmi raames projekti „Kolm sammu tervisliku toidulauani“ toetuseks 3474 eurot, sellele lisandub lasteaia omaosalus 695 eurot. Lasteaed ostab igasse majja lastele ja õpetajatele aiatööriistad, kasvulavad ja seemned. Projekti käigus istutatakse Lokutale ja TüriAllikule maguskirsid ja pirnipuud. Lapsed kasvatavad köögivilju ja maitsetaimi, õpivad tegema aiatöid, jälgivad taimede eluringi, õpivad tundma aedvilju ja teavad nende kasulikkust. Lasteaia vanemate rühmade lapsed sõidavad õppekäigule kurgikasvatusse Eistveres või Aravetele Mägise Aia tööga tutvuma. Aprillis, südamekuul toimuvad lasteaias tervisliku toidu päevad, kus lapsed valmistavad salateid, mahlakokteile ja smuutisid. Selle tarbeks rahastab PRIA köögiviljade ja marjade ostu. Samuti ostetakse projektiraha eest igasse õppekohta blender smuutide valmistamiseks. Projekti tulemusena teavad lapsed rohkem aedviljade kasvatamisest, nende tervislikkusest ning on ise valmistanud maitsvaid eineid, mida ka kodus reklaamida.

Kaia Iva

Türi lasteaia direktori kt

Oisus peeti teatrifestivali 17. märtsil kell 10 avanes Oisu rahvamajas eesriie ja kohalviibijad said osa imelisest teatrimaailmast. Avalöögi andis Oisu lasteaed Jaanika Sillamaa laulumänguga „Punamütsike“. Etendusest võttis osa kogu lasteaiapere. Etendus kestis küll üle poole tunni, oli aga tempokas ja põnev. Teisena astus üles Kabala lasteaia vanem rühm etendusega „Jäneseema pirukas“. Lugu rääkis jäneseema küpsetatud pirukast, mida metsaloomad maitsmas käisid. Lapsed olid vahvates kostüümides, liikusid laval nagu tõelised näitlejad. Siis oli esinemisjärg kõige väiksemate käes. Kabala lasteaia noorem rühm etendas põneva loo „ Maša sööb lõunat“. Õpetajate tubli töö oli ka

Kabala lasteaia rühm oli laval etendusega “Maša sööb lõunat”. Teet Reier siin suurt aplausi väärt. Lapsed teadsid hästi, kuidas laval liikuda ja nautisid seda väga. Edasi said võimaluse juba suuremad etlejad. Oisu õppehoone IV klass etendas lugu „Pöialpoiss ja Lumivalgekesed“. Laval koorus lahti lugu Pöialpoisist, kellest võõrasema lahti

tahtis saada ja nii sattus Pöialpoiss Lumivalgekeste juurde. Lõppes aga ka see lugu õnnelikult nagu muinasjutud ikka. Kabala kool tõi lavale etenduse „Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni“. Lugu oli hoogne ja lõbus. Noorte näitlejate liikumine ja lavakujundus olid hästi

läbi mõeldud. Viimasena sai näha I. Trikkeli jutu ainetel tehtud lugu „Jäneseema porgandipirukas“. Seda etendasid Oisu lasteaia Naerulinnu rühm ja Oisu õppehoone I klass. Lavastuses kasutati käpiknukke ja karvaseid mänguloomi ning lapsed olid nukujuhid. Loo lõpus tantsiti üks vahva tants. Etenduste vahel hoidis meeleolu üleval muusikaõpetaja Eda Liblik, kes vahvate laulude ja liikumisega saali kaasa elama pani. Ja oligi aeg eesriie sulgeda. Tänati juhendajaid ja lavastajaid ning sooviti järgmisel aastal taas kokku saada.

Anneli Raitar

Oisu lasteaia Naerulinnu rühma õpetaja

Noored sõidavad maakonda esindama Türi lasteaed ostis PRIA projekti “Kolm sammu tervisliku toidulauani” rahast igale majale blenderi, millega lapsed saavad ise smuutisid valmistada. Pildil valmistavad tervislikku jooki Türi-Alliku maja koolieelikud koos õpetaja Katri Pestiga. Teet Reier

Teisipäeval, 29. märtsil said kevadpealinnas kokku Järvamaa viie kooli 5.–12. klasside näiteringid. Toimus maakondlik teatripäev. Selle eesmärgiks oli välja selgitada, kes esindab maakonda kesk- ja gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalidel. Näha sai kümmet esine-

EESTI RINGHÄÄLINGUMUUSEUMIS

mist, neist kolm olid monoetenduse/stand-up-komöödia stiilis. Žüriiliikmed Kaarel Orumägi (üle-eestiline noorte muusikaliteater) ja Maret Oomer (Eesti harrastusteatrite liit) tänasid osalejaid väga huvitava päeva eest. „Oli, mille üle mõelda ja arutada,“ sõnas Kaarel Orumä-

gi. Maret Oomer kinnitas, et kooliteatrid Järvamaal on väga tublid ja kindlasti peavad kõik tegijad jätkama. Maakonda esindab Rakveres 35. kooliteatrite riigifestivalil gümnaasiumiastmes Türi ühisgümnaasiumi näitering (juhendaja Klaudia Tiitsmaa) lavastusega „Seest

PROGRAMMID ÕPILASTELE

siiruviiruline, pealt kullakarvaline“ ning keskastme kooliteatrite festivalile sõidab Imavere teatriring (juhendaja Õnnela Lees) tükiga „Tahan üles“. Teatripäeva korraldasid Türi ühisgümnaasium ja Türi põhikool.

Ene Hunt

teatripäeva korraldaja

Eesti Ringhäälingumuuseum. Vabriku pst 11, Türi www.rhmuuseum.ee

EESTI RINGHÄÄLINGUMUUSEUMIS

. S ON … STUUDmIO e raadiom ta a mikrofoni, koos

Programm uudishimulikele lastele, kes tahavad mikrofoniga sõbraks saada. Vaatame erinevaid mikrofone muuseumi kogust, proovime mikrofoni laulda ja rääkida ning hindame kuulates tulemust. Programmi käigus salvestatud jutud ja laulud saadetakse nädala jooksul osalejatele. Kestvus: 45 minutit Hind: 1 euro ühele osalejale

Uurime, mis on kuuldemäng ning kus ja kuidas kuuldemänge tehakse. Salvestame kuuldemängu, mille lavastajad, helikujundajad ja osatäitjad on programmis osalejad. Salvestatud kuuldemäng saadetakse nädala jooksul osalejatele. Kestvus: 45 minutit Hind: 1 euro ühele osalejale Proovime-katsetame televisiooni uudistesaate laua taga istudes telediktori tööd. Saame teada kui kerge või hoopis keeruline see tegelikult on. Programmi käigus salvestatud video saadetakse nädala jooksul osalejatele. Kestvus: 45 minutit Hind: 1 euro ühele osalejale Info ja tellimine: 385 7055, 513 9985 rhmuuseum@rhmuuseum.ee Muuseum on avatud T-L 10-17, Vabriku pst 11, Türi www.rhmuuseum.ee

Õpime kasuta natuuri ja estame saate sig saate plaani, salv e. agasini tüüpi saat rühmatöödena m äiteks võib livad osalejad. N Saate teema(d) va ndmus, sü i päevakajaline teemaks olla mõn lust või ie ol n, sündmused ko klassiekskursioo põ e hjal koosrjandusteos, mill hoopis loetud ki kuuldemäng, lavastatakse lühi tatakse uudised, kuulajamäng jne. jääb osalejatele. Valminud saade

KUULDEMÄNG

Räägime kuuldem ängust ja Raadioteatri ajaloos t, kuulame näiteid kuuldemän gudest. Valime stsenaariu mi ja salvestame kuuldemängu, mille lavastajad, helikujundajad ja osatäitjad on programmis osale jad. Valminud kuuldemäng jääb osalejatele.

MEIE UUDISED

Teleuudiste tegem ist tutvustav program m, mille käigus tu televisiooni uudiste tvume saadete ajalooga, rää gime teleuudiste to tänasest päevast, va otmise lmistame ette uudi slood ja salvestam saate. Salvestatud e uudistetelesaade jääb osale jatele.

Programmid sobivad õpilastele alates 2. klassist. Programmide kestvus: 90 minutit Hind: 5 eurot ühele osalejale (sisaldab muuseumi piletit)

Info ja tellimine: 385 7055, rhmuuseum@rhmuuseum.ee


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

5

persoon

Helen Ott: tšelloõpetajast aasta tegija Helen oli eestvedajaks Türil koos käiva Eesti muusikaõpetajate sümfooniaorkestri (EMSO) loomisele. Ka on ta hoolt kandnud, et Türil toimub tänavu juba teist korda C-JAM Cellofest ja kolmandat korda C-JAMi suvekool. Viimane ettevõtmine toob Türile huvilisi kogu Eestist. Just nendel põhjustel pälvis Helen Ott Türi valla aasta tegija tunnustuse.

„Loomulikult oli vaja tegeleda ka koorilauluga. Laulsin kooris Kurekell, olime tuntud Ellerheina koori suured konkurendid. Selleks, et tasemel olla, tuli palju tööd teha ja tublisti harjutada. Minu tšelloõpetaja Reet Mets sai ka mingil hetkel aru, et sobin teda asendama, üks asi ongi ise pillimängu õppida, teine seda teistele selgeks teha. Eks sealt sain mingi aluse ka tulevasele pedagoogitööle.“

Teet Reier

Tartu, Põltsamaa, Paide ja Türi

teet.reier@tyri.ee

„Kas minust on ikka midagi kirjutada, mis võiks lehelugejat huvitada? Minu lugu on ju igav: õppimine, õpetamine, pillimäng, kodu, lapsed ja vabatahtliku töö,“ arvab Helen enne, kui loo tegemiseni jõuame. Mina arvan, et on. Teised saavad oma arvamuse öelda siis, kui alljärgnev korralikult läbi loetud.

Tartu tüdruk Helen on sünnilt Tartu tüdruk. „Vanemad olid mõlemad tööl teaduste akadeemia Tartu filiaalis. Isa tegeles peenmehaanikaga, oli mitmekordne Nõukogude Liidu meister mudellennunduses, kuuludes ka liidu koondisesse. Kunagine huvi mudellennunduse vastu pole teda ka täna jätnud. Nüüd toimetab ta osaühingus Tragi, mis loomulikult valmistab mudellennukeid,“ räägib Helen. „Kui olin kaheteistkümneaastane, sai ema aru, et lapsed vajavad teda rohkem kui töökoht akadeemias. Seal olid ju toona ühed kõige väiksemad palgad ning nii jäigi ema koduseks. See oli tegelikult suurepärane, kodu oli siis kui turvaline vahepeatus, kus saime ühest koolist või trennist teise rutates puhata ning süüa. Hiljem hakkas ta maalikunstiga tegelema.“ Kui pärin, milliseid teid pidi Helen muusikaõpingute juurde jõudis, kas on tal olnud suguvõsas või perekonnas eeskujusid, räägib ta, et isa mängis kunagi ansamblis ja ema laulis kooris. „Kui valisin tšelloõpingud, polnud isa sellisest pillist kuulnudki,“ muheleb Helen. „Ega ma isegi sellest väga teadnud, väikese tüdruku jaoks on see ikka üsna pirakas pill, see pole vilepill, mis väikesesse karpi mahub,“ arvab ta. „Oi, trenni ja igasugu sporti tahtsin ma väga teha! Kõigepealt läksin tantsima, sealne õpetaja polnud aga meeltmööda, talle meeldis lapsi näpistada. Siis läksin tennist mängima. Selle peale ütles mu tšelloõpetaja, et tennis ja pillimäng kahjuks kokku ei sobi. Hakkasin korvpalli mängima, seal olid aga vigastused kerged tulema – jälle jama. Kõige kauem – vist kaheksa aastat – tegelesin ma showtantsuga, see oli tore tegevus,“ meenutab Helen.

„Olin üheksateistaastane, kui alustasin täiskohaga õpetajaametiga, seda siis Põltsamaa muusikakooli tšelloõpetajana. Nii sõitsin iga päev Tartu ja Põltsamaa vahet. Sealne muusikakool on mulle kõige pikemaks tööandjaks, käisin sinna tunde andmas ka siis, kui olin juba Paides ja hiljem paar aastat veel Türiltki.“ „Ja kas siis sellest piisas - üldsegi mitte! Lisaks Põltsamaale olin Vanemuse teatri orkestris alguses praktikant, hiljem juba täiskohaga mängija. Miks ma sinna siis püsima ei jäänud? Tundsin, et see pole mulle: kui mängida sada või kakssada korda sama etenduse muusikalist poolt, siis selle peale tõesti silm väga ei sära. Hoolimata sellest, et kollektiiv on tore ja kõik on väga head pillimehed.““ Ja sellest oli Helenile ikka vähe. „Lisaks võtsin vastu õpetajakoha Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis ja astusin muusikaakadeemiasse. Selle kõige peale tundsin soovi midagi veel õppida, midagi teistsugust – nii jõudsingi Tartu ülikooli filosoofiateaduskonda, erialaks oli teatrijuhtimine, selle lõpetasin 2011. aastal sotsiaalteaduste magistrina.“ „Ülikoolis kohtusin ka oma tulevase abikaasaga. Kuna tema on siitkandist pärit, siis tundus Paide ja hiljem Türi üsna sobiliku elupaigana. Sain aastakese töötada Paide kultuurikeskuses. See oli hea kogemus. Olin küll palju õppinud, aga ürituste turundamisest ei olnud mul praktikas suur aimu, Paides tööl olles sai tänu kolleegidele mõndagi selgeks,“ räägib Helen.

Tööd tuleb teha säraga silmades Helen ütleb, et ta on läinud muusikakooli igal hommikul särasilmil tööle ja õhtul väsinuna koju tulnud. „Kui tahad olla hea õpetaja, ei piisa ainuüksi pillimänguoskusest, vajadusel pead sa olema oma õpilastele ka ema, sõbranna, hea sõber, kui nad peaksid seda vajama. Sa pead teadma, mis on parajasti moes, milliseid filme vaadatakse, mis sotsiaalmeedias toimub jne,“ arvab Helen. „Noored muusikud, kes on Türil minu käe all lõpetanud

Helen Ott

on kõik üht- või teistmoodi muusika juurde jäänud. Kuna pesamuna on alles kolmekuune, siis olen veidike aega õpetamisest eemal olnud. Loodan aga juba peagi vähemalt osalise koormusega jätkata,“ ütleb Helen. Ja ega tema töö lõpe siis, kui koolimaja uks selja taga sulgunud on. Siis algab töö, mida kunagi ühiskondlikuks, täna aga meelsamini vabatahtlikuks kutsutakse. Ühine nimetaja on see, et seda tehakse tasuta. Ja selle töö osakaal pole Heleni elus teps mitte väike. „Et meie muusikakoolide õpetajad oma ametis liiga ei kapselduks, saaksid teiste kolleegidega silmast silma suhelda, omandaksid mõne kasuliku nipi ja saaksid ka ise esineda, selle suunitlusega sai kunagi ellu kutsutud Eesti muusikaõpetaja-

te sümfooniaorkester EMSO,“ meenutab Helen. „Nüüd ongi Türi kujunenud selle ettevõtmise keskuseks. Siin saame kokku, harjutame, anname ka paar kontserti, millest üks on kindlasti Türil ja teine mujal Eestis. Me ei pane pahaks, kui kõik nii filigraanselt ei lähe nagu elukutselistel orkestrantidel. Meie teeme seda omast tahtest ja siirast tegemisrõõmust. Meile on tähtis, et saame seda koos teha. Lisaks esinemisele on alati olnud kavas ka seminarid ja töötoad.“ Tänavune suvi jääb Heleni sõnul kahjuks EMSO kokkusaamise koha pealt vahele. „Kuna laps on väike, võtan ma selle ürituse korraldamisega aja maha, tänavu jääb küll vahele, järgmisel suvel tuleb aga kindlasti,“

selgitab ta. Kui EMSO jääb vahele, siis C-JAM Cellofest ja suvekool tulevad kindlasti. „Seda üritust koordineerin ma kolmandat aastat. Tore on tõdeda, et C-JAMi muusikud avaldasid soovi just Türil kohtuda ja noortele muusikutele oma kogemusi ja oskusi jagada. Lisaks muidugi kontserdid, mida antakse. Tänavu augustis toimuva ürituse ajakava ja esinemised hakkavad paika saama ja järgmistes lehtedes saab sellest kindlasti ka täpsemalt kirjutada. Rõõm on tõdeda, et meie kohalikud ettevõtjad ja üritusele kaasaaitajad on alati lahkelt olnud nõus oma õla alla panema, selleks, et ligi kolmkümmend noort muusikut võiksid olla meie külalised ja ennast siin hästi tunda,“ ütleb Helen.

11. aprill 1979 Tartus, abielus, kaks last. Haridus: 1986- 1988 Tartu Tamme gümnaasium 1988- 1995 Tartu Karlova gümnaasium 1999 H. Elleri nimeline Tartu muusikakool tšello eriala 2003 Eesti muusika- ja teatriakadeemia tšello eriala pedagoogi ja orkestrandi suund (baccalaureus artium) 2011 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuurikorralduse magistriõpe, teatrijuhtimise suund (sotsiaalteaduste magister) Täiendanud end erialastel koolitustel Eestis, Soomes, Hispaanias, Hollandis Samuti Tartu Ülikooli suveülikoolides, kõigil Eesti noorte tšellistide festivalide raames toimunud koolitustel ja Eesti muusikaõpetajate sümfooniaorkestri korraldatud koolitustel Töö: Alates 1998. aastast osalenud erinevate projektorkestrite koosseisudes 1998–2010 Põltsamaa muusikakool tšelloõpetaja ja suvekooli juhendaja 1999–2003 Vanemuise teater orkestri praktikant 2001–2006 Tartu I muusikakooli ja H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli tšelloõpetaja 2003–2006 Vanemuise orkestri artist 2007–2008 Paide kultuurikeskuses projektijuht ja juhataja 2008– Türi muusikakooli tšelloõpetaja ja ansamblite juhendaja 2010– Türi muusikakooli õppealajuhataja Tunnustus: Türi valla tänukiri 2010 EMSO asutamise jt projektide elluviimise eest 2014 Türi valla aasta õpetaja nominent Türi valla aasta tegija 2015 Hobid: teater, muusika, kriminaalromaanid ja -filmid, aias nokitsemine C-JAM Cellofest on kogunud üksjagu tuntust nii kohapeal kui kogu Eestis. Eelmisel aastal müüdi Tori mõisas toimunud kontserdi piletid ära ühe päevaga. Au ja kiitus tegijatele! Loodan siiralt, et Helenil on tahet kõiki ettevõtmisi vedada ka tulevikus. Need toredad üritused toovad ju tuntust nii kodulinnale kui ka meile kõigile.


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

6

Türi vald pildis

9. 04 kell 10.30-17 VII Tervise- ja tasakaalupäev Türi kultuurikeskuses. Loengud ja praktikate tutvustused, teraapiad ja nõustamised. Loodustoodete müük. 10. 04 kell 11 Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek Türi kultuurikeskuses- NÄPPEPILLIPÄEV 10. 04 kell 12 Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkumängupäev - KANDLEPÄEV Türi kultuurikeskuses 11. 04 kell 19 TEID KUTSUB KABAREE! Varietee-etendus kahes osas Türi kultuurikeskuses. Võtke sõõmuke šampanjat, laske end vabaks ja kõige muu eest hoolitsevad kabareediiva Kaire Vilgats ja Showstoppersi imelised tantsijad! 12 .04 kell 18 Türi linn 90 - Ajalooõhtu Türi kultuurikeskuses. “Kohapärimusest Türi kihelkonnas” – kirjandusmuuseumi teadur Mari-Ann Remmel. “Alevist linnaks” – ajaloolane Ago Pajur 15. 04 kell 12 XI üle-eestiline laste ja noorte pärimusmuusikafestival “Regilaul uues kuues” Türi kultuurikeskuses. Õpitoad, omatehtu laat. Kell 19 Lõõtsavägilased, kell 20 ans Angus

Kui mullu tuli kevad meile hilistel õhtutundidel, siis tänavu pidas ta paremaks saabuda varahommikul. 20. märtsi hommikul kell 6.30 oligi ta kohal. Türilastele tähendavad kevadkuud rohkelt tegemisi, alates sellest, et talve kütkest vabanenud maa ootab hoolitsust ning lõpetades sellega, et peale päevatööd on võimalik nautida erinevaid kontserte, etendusi või siis kuulata lihtsalt linnulaulu. Aga mitte ainult Türil ei toimu üritusi, ikka vallas ka. Teatrikuu raames peeti Retla koolis näitemängupäeva, Türile kogunesid aga maakonna koolide õpilased oma näitlemisoskust tutvustama. Kurlas ja Kabalas meenutati kunagist poliitikut ja riigivanemat August Reid, kelle sünnist möödus 22. märtsil 130 aastat. Ja kindlasti toimub midagi sellel ja järgmisel nädalal. Hoia ainult silmad lahti, ära maga maha ning tule kohale!

Tähistamaks August Rei 130. sünniaastapäeva kogunes Kurlasse üle poolesaja inimese.

4x Teet Reier

teet reier

16.04 Türi-Tori VII kiirlaskumine. Kell 7 ja 8 start Veskisillalt www.matkahunt.ee 16. 04 kell 18 Vokaalansambel NAIZED 10. Kontsertetendus „Hää veli“ Türi kultuurikeskuses 17. 04 kell 12 Kesk-Eesti rahvamuusikute kokkutulek - VILEPILLIPÄEV Türi Kultuurikeskuses

Kevade alguse pidulaualt ei puudunud värsked maasikad ja mustikad.

18. 04 kell 18 KINO - „Päevad, mis ajasid segadusse“ Türi kultuurikeskuses

Türi kultuurikeskuses toimusid kuuendat korda TULBIpäevad. Lilleilu tegi kõigi tuju heaks.

19. 04 kell 17.30 Türi Muusikakooli kevadkontsert Türi kultuurikeskuses 20. 04 kell 17 Türi linna kooliealiste laste lauluvõistlus Türi kultuurikeskuses 21. 04 kell 18 Türi Ühisgümnaasiumi kevadkontsert Türi kultuurikeskuses 22. 04 kell 11 Nukuteatri etendus MIISU Türi kultuurikeskuses. Sensatsioonilised uudised kasside maailmast. Sobilik eelkooliealistele ja koolilastele.

Varahommikusi kevadetervitajaid võeti Türi kultuurikeskuse juures vastu soojade pannkookide ja maasikamoosiga.

22.04 kell 18 aiandusalane loeng „Jaapani aed”Reti Randoja-Muts Türi AMS käsitöömajas 23. 04 kell 16 Türi Muusikakooli vilistlaste kontsert “Kevad kolme K-ga. KORTS, KLAVER, KITARR Türi kultuurikeskuses. Esinevad: Liisa- Maria Marrandi (klaver), Raimond Lai (kitarr, laul) ja Triin Tiitsmaa (akordion).

Laupa Põhikool ja koolirahu vald Türi kutsuvad osalema Türil on õpilaste filmikonkurssi Ferdinand kor­ raldatud aastate jooksul juba 7 korda. Idee algatasid T.O.R.E ühingu liikmed Türi koolist. Tugiõpilaste liikumine soovib hea seista just sõb­ raliku ja vahva kooli eest, kuhu ei tohiks kuuluda kiusamine. (vaata ka www.tore.ee)

24.04 kell 11 Paide-Türi Kevadtriatlon. Ujumine 300m Paide ujulas, jalgrattasõit 12,8 km Paidest Türile, jooks 2000m linnastaadioni ümbruses. 24. 04 kell 12 Eelkooliealiste laste lauluvõistlus Türi Laululind 2015 Türi kultuurikeskuses 26. 04 kell 18 Jazzkaar 2016 Kevadpealinnas STEINAR RAKNES (Norra) – tänase Norra üks erakordsemaid kontrabassimängijaid ja laululoojaid. 27. 04 kell 11 Seminar „Väärtuslikud Eesti väikelinnad“ Türi kultuurikeskuses 27. 04 kell 18.15 Loodusõhtu Türi kultuurikeskuses aasta loodusesõber 2016 Valdur Mikita 28. 04 kell 13 Väärikate Ülikool Türi kultuurikeskuses

Teemaks

KOOLIRAHU JA ÜHESKASVAMINE (sõbrad, kodu, kool, kodukoht)

1. maiks 2016 OOtAME

30. 04 Volbritrall Türi lauluväljakul 30.04 kell 9-14 kirbuturg ja rohevahetus Türi turuplatsil

Kevadpealinna info: www.tyrikultuurikeskus.ee www.tyri.ee

Koolirahu .E ja t.O.R vald türi stavad ja väärtu hu ootavad t koolira us ov sinu lo isel. m tle si teema kä igala ja m Ühine fil tab amine oo autasust . mail 2016 31 s meid ee ses. ku es urik türi kultu

• klassi-, kooli- või kursusefilmi (1.-12. klassid, kutsekoolid, erivajadustega laste koolid) – meeskonnatööna valminud lühifilm pikkusega 1–5 minutit • läheneda võib teemale mitmeti (tõsiselt, huumoriga, õppevideona, koolirahu reklaamina, muusikavideona) • meilile ailiavi@tyripk.ee YouTube lingina (või kokkuleppel muul viisil) saadetud filmi asukohta; meilile lisada ka andmed filmi pealkirja, tegijate, kooli ja juhendajate kohta, lisada 3-5 lausega filmi lühitutvustus. Soovi korral saab lisainfot kirjutades ailiavi@tyripk.ee. Hindamine: Žürii koosneb 8 liikmest (meediatudeng, fotograaf, T.O.R.E tegevjuht, psühholoog, huvijuht, õpilased (Ferdinand 2014, 2015 laureaadid), haridusspetsialist). Töid võidakse esile tõsta ka vanuseastmeti, selgitatakse välja laureaat, lisaks eripreemiad (koolirahu teema, meeskonnatöö, huumor, sõnumikandja, erivajadusega laste film jt). Auhinnad raamatukirjastustelt, Türi vallavalitsuselt ja Türi valla ettevõtjatelt. Peaauhinnaga kaasneb ka rahaline preemia (kogutakse heategevuslike müükide teel Türi Põhikooli T.O.R.E liikmete poolt). Klassijuhatajad, aineõpetajad – kel soovi, kirjutage korraldajale – saate meilile abimaterjale (stsenaariumi töölehed, filmiprogrammi abimaterjale, linke Ferdinandi varasematele filmidele (ailiavi@tyripk.ee).

HEAD ÜHESKASVAMISt JA KOHtUMISENI tÜRIL!

2016. aasta FOTOKONKURSIL „KOOLIRAHU JA ÜHESKASVAMINE“ VABARIIKLIKULE FOTOKONKURSILE OOTAME: • klassi üheskasvamist ja positiivset koostööd kujutavaid fotosid. Me ei oota poseeritud klassipilte ega lavastatud fotosid. Tähtsaim fotol on sellel olevate inimeste positiivne emotsioon koos tehtud tegevusest. Võib saata kuni viie aasta vanuseid fotosid. On tähtis, et pildil olijad on konkursi ajal veel kooliõpilased või töötavad koolis, mida foto esindab. Osaleda võivad kooliõpilased ja kooli personal üle kogu Eesti, nii üksikisikuna, grupi kui ka klassiga. Vanuserühmad: • 1.-4. klass • 5.-9. klass • 10.-12. klass ja kutsekoolide õpilased, erivajadustega õpilased • Kooli personal Tingimused: • Iga osaleja võib esitada kuni 3 tööd. • Foto peab olema JPEG formaadis, miinimum suurus: Digifoto pikema külje suurus peab olema vähemalt 3000 pikslit, maksimum suurus ei ületa 1 MB. • Tööd tuleb saata aadressil laupahuvi@gmail.com, märgusõna „Fotokonkurss“ • Igal tööl peab olema pildiallkiri ja pildistaja nimi, kool, klass, kontaktandmed. • Fotode ärasaatmisel kinnitab osaleja, et tema poolt esitatav foto kuulub talle või ta omab õigusi selle levitamiseks. Fotokonkursi korraldajad ei võta vastutust lisatud fotode autoriõiguse eest. Enne piltide avaldamist kontrollitakse nende vastavust konkursi tingimustele. • Fotode elementaarne ja hea maitsega kooskõlas olev digitaalne töötlus on lubatud, kindlasti pole lubatud aga elementide lisamine ega eemaldamine (v.a tolmuplekid)

• Fotod avalikustatakse Facebooki Koolirahu Türil lehel eraldi albumina. Publikupreemia saab foto, mis on kogunud kõige rohkem meeldimisi. • Parematest töödest avatakse näitus ja jagatakse preemiad Türi Kultuurikeskuses 31. mail.

• Näitusel selgitatakse välja lemmikfoto ehk „Näituse parim positiivse emotsiooniga foto“. Fotode esitamise tähtaeg on

1. mai 20 16.


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

reklaam

24

aastat kogemust

ÕHKSOOJUSPUMPADE müük, hooldus ja paigaldus KÜLMUTUS- JA JAHUTUSSEADMETE müük, hooldus ja paigaldus KODUMASINATE remont, hooldus ja varuosad SÕIDUKI KONDITSIONEERIDE täitmine, remont ja hooldus

OÜ FT Kalevi 7 Türi Tel 515 1065 ft@hot.ee

7


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

8

Türi vald

Loe Türi valla uudiseid www.tyri.ee

Detailplaneeringu algatamine Türi vallavalitsus algatas 1. märtsi 2016 korraldusega nr 91 detailplaneeringu koostamise Türi vallas Lokuta külas asuvale Ausi kinnisasjale ja sellega piirnevale ligikaudu 3.07 ha suurusele planeeringualale. Planeeringuala ja detailplaneeringu mõjuala suurus kokku on ligikaudu 3,37 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Türi vallas Lokuta külas asuva Ausi kinnisasja osale kolm krunti ning määrata nende kruntide ehitusõigus, kruntide sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud tingimused ning kruntidest väljapoole jääva Ausi kinnisasja osa kasutamise tingimused. Koostatav detailplaneering on kooskõlas Türi valla üldplaneeringuga. Planeeringuala piirid ja täpsemad detailplaneeringu ülesanded on sätestatud Türi vallavalitsuse 01.03.2016 korralduse nr 91 lisas. Detailplaneeringu algatamise dokumentidega, samuti detailplaneeringu koostamise käigus tekkivate menetlusdokumentidega on võimalik tutvuda Türi vallavalitsuse majandusosakonnas selle tööajal või digitaalselt Türi valla kodulehel www.tyri.ee kataloogis “Detailplaneeringud”. Küsimusi, arvamusi, vastuväiteid või ettepanekuid planeeringu kohta saab esitada kirjalikult Türi vallavalitsusele postiaadressil Kohtu tänav 2, Türi linn, Türi vald 72213 või e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee.

Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine Türi vallavolikogu tunnistas 24. märtsi 2016 otsusega nr 12 kehtetuks Türi linnavolikogu 26. juuni 2003 otsusega nr 42 kehtestatud Türi linna keskosa detailplaneeringu Türi linnas Tallinna tänav 8a asuva kinnisasja osas (katastritunnus 83701:004:0670, suurus 672 m²) . Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamise tingis asjaolu, et kinnisasja omanik ei soovi senist detailplaneeringut ellu viia, vaid soovib krundil asuva ehitise kasutusele võtta osaliselt elamuna ja osaliselt äriruumidena ning taotleb ehitise kasutamise otstarbega kooskõlas oleva katastriüksuse sihtotstarbe määramist. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tallinna tn 8a krundi osas ei takista ülejäänud detailplaneeringu realiseerimise jätkamist ning on kooskõlas Türi valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamise täpsem põhjendus sisaldub Türi vallavolikogu 24. märtsi 2016 otsuse nr 12 preambulis. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Türi vallavalitsuse majandusosakonnas ning digitaalselt Türi valla kodulehel www.tyri.ee rubriigis “Detailplaneeringud” või ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

Teabepäev puudeinimestele Järvamaa puuetega inimeste koda koostöös Eesti puuetega inimeste kojaga korraldab 12. aprillil algusega kell 11 Türi kultuurikeskuses teabepäeva puudega ja vähenenud töövõimega inimestele. Teabepäeva avavad Ülo Paas ja Anneli Habicht. Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang räägib tööalastest abivahenditest, töötukassa ja vähenenud töövõimega inimese rollist tööturule sisenemisel ja seal püsimisel. Samuti on kohal juhtumikorraldaja Annika Aava ning juttu tuleb ka invatranspordist. Peale väikest kehakinnitust jätkub teabepäev ning juttu tuleb abivahendite taotlemisest ning nende hinna kujunemisest, töövõimeprotsendi määramisest ja puude taotlemisest alates 1. juulist 2016 (mis muutub ja kuidas täidetakse uut vormi) ja eluruumide kohandamise võimalustest. Teabepäevale on oodatud ka puuetega ja/või vähenenud töövõimega inimeste lähedased. Transpordisoovist palutakse teatada Türi vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile Kaja Laanestile telefonil 384 8223, 5047821 hiljemalt 11. aprillil kella kaheks.

Türi Haldus pakub tööd kastjale Türi Haldus otsib kohusetundlikku inimest taimi kastma. Vajalik on B-kategooria juhilubade olemasolu. Töö seisneb suvelillede, püsikute ja puittaimede kastmises Türi linna parkides, istutusalades, amplites ja vaasides. Töö tegemise aeg on kas varahommikul alates kuuest või õhtul kuuest. Kastmise sagedus kujuneb vastavalt vajadusele, keskmiselt 2–4 korda nädalas, olenevalt ilmast. Kastmiseks vajalikud vahendid saab väljaspool Türi Halduse tööaega (auto, järelhaagis, veemahuti, pump jne) meie poolt. Väga hea, kui töövõtja oleks varustatud omapoolsete vajalike töövahenditega. Pakutav töö on hooajaline ja kestab aprilli lõpust kuni oktoobri alguseni. Täiendava info saamiseks palume ühendust võtta Türi Halduse aedniku Kristi Haasaga, telefon 5308 1003, e-post: kristi.haas@tyri.ee . Kuulutus aegub 16. aprillil 2016.

türi vallavalitsus

Muutused sotsiaalvaldkonnas Tänavu 1. aprillist on Türi vallas Türi vallavolikogu määruse alusel jõus uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Kui eelnevalt olid erinevad teenused ja toetuste saamine reguleeritud mitme õigusaktiga, siis 1. aprillist jõustuv määrus on koondanud kõikide hüvitiste andmise ühte korda. Laias plaanis võib öelda, et vallakodaniku jaoks ei ole suurt muutust - teenuste ja toetuste, mille saamiseks ta enne vallavalitsusse pöördus, saamiseks teeb ta seda ka edaspidi. Kõik taotlused võib edaspidi esitada vabas vormis, kuid isikute abistamiseks koostab ametiasutus ka taotluste näidised, et kõik vajalikud andmed saaksid kiireks otsuse tegemiseks kindlasti kirja. Üldjuhul reageerib vallavalitsus isiku hädavajadusele tema pöördumisel vallavalitsuse ametnike poole või taotluse esitamisel, ametiasutusel on aga kohustus tegutsema hakata ka juhul, kui saabub info isiku kohta, kes tõenäoliselt abi vajab. Hüvitise (teenuse või toetuse) andmine otsustatakse reeglina kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest alates. Türi valla eelarvest makstakse kaht liiki toetusi: inimese abivajadusest sõltumatuid ehk kõikidele Türi valla inimestele mõeldud toetusi, sõltumata nende majanduslikust olukorrast ja sissetulekutest. Nii makstakse uue toetusena matusetoetust Türi vallas elanud isiku matuse korraldamisega kaasnevate kulude katmiseks. Toetuse suuruseks on 150 eurot ning taotlus matusetoetuse saamiseks tuleb esitada 3 kuu jooksul isiku surmapäevast. Matusetoetust makstakse isikule, kes osales 1. jaanuaril 2016 ja pärast seda surnud isiku matusekulude katmisel. Matusetoetuse taotlemisel ei ole vaja taotlejal esitada andmeid oma sissetulekute ega majandusliku

Juhhei, sünnitoetus tõusis! olukorra kohta, tegu on abivajadusest sõltumatu toetusega. Ka sünnitoetus on abivajadusest sõltumatu, Türi valla eelarvest lapse kasvatamisega kaasnevate kulutuste katmiseks makstav ühekordne toetus, mida makstakse 350 eurot pärast lapse sünni registreerimist ja 350 eurot pärast lapse aastaseks saamist. Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal, kelle lapse ning lapse ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas. Taotlus sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada 3 kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates. Samasugune kõigile mõeldud toetus on kooli alustamise toetus 1. klassi astujatele, mis on senise 64 euro asemel alates 1. aprillist 100 eurot ning eakate sünnipäevatoetus, mis 1. aprillist tõusis senise 32 euro asemel 50 eurole. Sünnipäevatoetust makstakse Türi vallas elavale 80-aastasele, 85-aastasele, 90-aastasele ja üle 90-aastasele eakale tema sünnipäeva puhul isiku taotluse esitamisel. Teiseks makstakse Türi valla eelarvest toetusi, mis on mõeldud inimestele, kes on toimetulekuraskustes ning vajavad sotsiaalhoolekandelist abi. Nii saab abivajaja jätkuvalt küsida

Teet Reier

abi puudest tingitud lisakulude, ravikulude ja abivahendi hüvitamiseks, ravimitoetust, samuti toetusi dokumentide vormistamiseks, lasteaia toiduraha katmiseks ja kohatasu maksmiseks, töövihikute soetamiseks ning nõustamisteenuste eest tasumiseks. Lisaks on igasuguste ettenägematute asjaolude tõttu toimetulekuraskustesse sattumisel võimalik Türi vallalt raske majandusliku olukorra puhul toetust taotleda ning samuti maksab Türi vallavalitsus jätkuvalt abivajajatele toimetulekutoetust riigi poolt kehtestatud reeglite alusel. Vallas osutatavate sotsiaalteenuste (täisealise isiku hooldus, koduteenused, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus) taotlemisel arvestatakse isiku abivajadust, pereliikmete valmisolekut ja võimalust abistamiseks ning koduteenuste taotlemisel ka võimekust teenuse eest tasuda. Olukordades, kus kodune toimetulek on juba võimatu ning inimene vajab paigutamist üldhoolekandeteenusele ja inimene ise ega tema ülalpidamiskohustusega isikud pole võimelised teenuse eest täies mahus tasuma, on samuti võimalik abi taotleda. 1. aprillist tõusid ka hooldajatoetused raske ja sügava puudega isiku hooldajatele. Raske

puudega isiku hooldamise korral on toetuseks 50 eurot ja sügava puudega isiku hooldamise korral 100 eurot kuus. Türi valla osutatav sotsiaaltransporditeenuse hind tõuseb 1. aprillist seniselt 12 sendilt 20 sendini ühe läbitud kilomeetri kohta, kui teenust osutatakse sõiduks väljapoole Türi valla haldusterritooriumi. Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud inimestele, kelle tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist avalike teenuste kasutamisel, tööle või õppeasutusse sõitmisel. Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab abivajaja esitama ametiasutusele vähemalt üks tööpäev enne transporditeenuse vajadust taotluse, seda saab teha telefoni teel. Hinna aluseks on tegelik kulupõhine arvestus ning põhjendatud juhtudel on ka selle hüvitamine võimalik ehk abivajajad teenuseta ei jää. Kõigi eelpoolnimetatud toetuste ja teenuste osas annavad täpsemat info, nõu ja abi Türi vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid, tervishoiuspetsialist ning ka mina ise uue ning pealehakkamist täis osakonnajuhatajana. Julgustan kõiki abivajajaid meie poole pöörduma!

Triin Pärna

Türi vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kass on tore koduloom aga… ... kui ta hommikul koduuksest väljub ja siirdub omapead kevadpealinna uudistama, algavad sageli pahandused. Ja linnakodanikud, nende hulgas ka korralikud kassipidajad, pahandavad: kassid ronivad mööda pargitud autode kapotte ja katuseid, kriibivad värvkatet ja nakitsevad kapoti all juhtmete kallal. Kui autouks jääb eramu juures mõneks ajaks avatuks, on julgemad karvikud juba istmetel platsi võtnud; miskipärast meeldib kassidele autorataste peale sirtsutades teateid jätta ja lume ning veega satuvad kanged lõhnaained ka salongi, mis inimninale pole just meeldivad; sageli lõhnavad teatud eritiste järele ka majade trepikojad ja keldrid; noored emad kurdavad, et lapsevank-

rid on kassikarvu täis; lillepeenrad on üles kraabitud ja laste liivakastid reostatud; kodukassidel on mõnikord võimatu isegi oma hoovis liikuda, sest hulkujad on territooriumil võimust võtnud. See kaebuste loetelu ei ole kindlasti täielik. Kindlasti ei ole aga viga kassides, vaid kohusetundetus loomapidamises. Siinkohal meeldetuletus: palun, ärge laske oma lemmikutel omapead ringi luusida! Iseenese tarkusest seiklev kass võib ise ohtu sattuda ja olla ohu põhjustajaks ka inimestele, seda kasvõi näiteks linnaliikluses. Türi vald on juba aastaid koostööd teinud paljude loomade varjupaikadega üle Eesti. Praegu on leping Tallinna loomade hoiupaigaga ja koostöö jätkub ka Vil-

jandi varjupaigaga. Ükskõik kui head inimesed seal töötavad ja kui head on pidamistingimused, siis väga paljude kasside maine teekond lõpeb eutanaasiaga, sest varjupaika sattuvate kasside arv on endiselt väga suur. Nii mõndagi looma võib ees oodata kastreerimine/steriliseerimine, mis samuti ei ole loomale meeldiv protseduur. Igal juhul on parim, kui Türi kassid varjupaika ei satu. Kui siiski juhtub, et loom läheb kaduma, tasuks kõigepealt pöörduda Türi Halduse poole telefonidel 3850277 või 53421140, sest võimaluse korral ei viida püütud või leitud looma otsemaid varjupaika, vaid hoitakse mõnda aega Türil. Teateid kadunud loomade

kohta leiab Türi valla kodulehelt ja sageli on aidanud ka ajaleht Järva Teataja. Mõne päeva möödudes tasuks jälgida teateid Tallinna ja Viljandi varjupaikadest, sest lähikonnast leitud loomad satuvad just nendesse varjupaikadesse. Türi vald ei ole siiani omanikke kohustanud kasse-koeri märgistama ei tätoveerimise, kiibistamise, sälkimise ega augustamisega. Siiski tasuks panna lemmikule kaela rihm, millel oleks küljes lipik või kapsel - näiteks omaniku telefoninumbriga või koduse aadressiga. See oleks parim ja kiireim lahendus luusima läinud looma omaniku leidmisel. Olgem oma lemmikloomade suhtes hoolivamad!

ott vilusaar

keskkonnaspetsialist


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

9

Türi vald

Lasteaed jätkab kolmes majas Türi lasteaias käib hetkel 318 last. Lasteaia praeguse nimekirja, kus on arvestatud sügisel kooliminejatega, ja lasteaiakoha soovijate nimekirja põhjal oleks 2016/2017. õppeaastal lasteaias üle 40 vaba õppekoha. Laste arv Türi vallas pole muutunud, kuid eelmisel õppeaastal ehitati Türi-Alliku õppekohas uuele rühmale ruumid, sel suvel ehitame samas majas ühe rühmaruumi nõuetele vastavaks, sellega lisandub veel 5 kohta. Kuna lasteaias ühe lapse koha maksumus valla jaoks on umbes 300 eurot kuus, siis on selliste vabade kohtade hoidmine ebamõistlik. See on suur koormus valla eelarvele, kuid täiendavat teenust sellega keegi

ei saa. Samas on lasteaias vajadus lisaraha järele, et jätkuvalt parandada laste õpi- ja arengukeskkonda. Särevere õppekoht on ehituslikult väga heas korras, kuid siiski lasteaiaks kohandatud hoone, mis ei vasta tervisekaitsenõuetele. Seetõttu on otstarbekas seal lasteaia tegevus lõpetada, st sulgeda sealsed 3 õpperühma. Kesklinna õppehoones on võimalik avada uus rühm, millega tuleb asemele 20 uut õppekohta ja seeläbi on rahuldatud vajadus lasteaiakohtade järele koos väikese varuga. Seetõttu otsustaski Türi volikogu 24. märtsi istungil lasteaia töö jätkumise kolmes õppekohas: Lokuta, Kesklinna ja TüriAlliku majas. Nüüd keskendume nendes majades õpikeskkonna

parandamisele. Suvi tuleb meil toimekas. Plaanis on Lokuta majas saali, koridori, kabinettide ja laste riietusruumide remont. TüriAllikul on kavas ühe korruse ja trepikoja remont. Kesklinna majas plaanime köögis, sõimerühmades ja mujal väiksemaid töid teha. Uut tehnikat (tolmuimejad, nõudepesumasinad) ja köögiseadmeid ostame igasse majja. Kesklinna ja Lokuta majade juures laiendame parkimisala. Hakkame järjest üle vaatama ja parendama õuealasid. Lokuta majaesine asfalt saab juba sel suvel uuendatud. Soovin kõigile kannatlikku meelt muutuste elluviimisel!

Kaia Iva

Türi lasteaia direktori kt

kommentaar

Ene Hunt

lapsevanem

Loomulikult mõjus see ehmatavalt, sest laps peab hakkama harjuma nii uue koha kui õpetajatega. Kuna Türi on väike koht, siis uus lasteaiatee muret ei valmistanud. Ega valmista siiani. Kiidan lasteaia juhtkonda, kes on lastevanematele rahulikult, selgelt ja aegsasti muudatuste põhjuseid ja protsessi selgitanud. Aastaid on ju käinud jutud, et Särevere tegevuskoht suletakse, nüüd on see siis tehtud. Meie valime uue lasteaiakoha selle järgi, kuhu liiguvad praegused õpetajad.

Hea aiaomanik! Käes on kevad ja aiatööd võivad alata. Juhul, kui kavatsed mõne kena taime ruumipuuduse tõttu oma aias välja kaevata ja sa ei raatsi seda komposti visata, siis Türi Haldus pakub võimalust taimed Türi vallale annetada. Sobilikud taimed saavad uue kasvukoha Türi linna või valla istutusalades. Annetuseks sobivad kõik elujõulised ja terved püsikud, sibullilled ja väiksemad puittaimed (jaapani enelad, thunbergi kukerpuud jt). Soovi korral võta ühendust Türi Halduse aedniku Kristi Haasaga telefonil 5308 1003, või kirjuta e-posti aadressil kristi.haas@tyri.ee. Kaunist kevadet kõigile rohenäppudele! Seekord tuleb kevad teisiti!

Kristi Haas

Türi valla aednik

teade Avalik arutelu Türi põhikooli ja spordihoone asukoha üle toimub 14. aprillil kell 18 Türi kultuurikeskuse väikeses saalis.

MUINSUSKAITSEKUU 2016 18. aprill – 18. mai

Koolitranspordi korraldusest Türi vallavalitsus teeb ettevalmistusi 2016/17. õppeaasta koolitranspordi korraldamiseks. Kuigi enamik Türi valla koolide õpilasi saab kooli ja koolist koju jalgsi või ühistranspordiga, on vallas endiselt piirkondi, kus koolisõiduks puudub õppekorraldusega sobiv ühistransport. Selleks, et nendest piirkondadest lapsed kooli saaksid, on vald juba aastaid võimaldanud koolitransporti. Oluline on, et 2016/17. õppeaasta koolitranspordi soovist

annaksid kindlasti teada need vanemad, kelle laps(ed) ei saa kooli ja/või koolist koju ühistranspordiga ning kes soovivad, et Türi vald korraldaks nende lastele koolitranspordi. Sama tingimus kehtib ka nende laste vanematele, kelle koolisõidu Türi vald senini on korraldanud. Vanemate tähtaegselt esitatud avalduste põhjal kaardistatakse koolitranspordi vajadus nendes piirkondades, kus lapsed ühistranspordiga kooli ja/või

koolist koju sõita ei saa. Kogutud andmete alusel selguvad marsruudid ja bussi suuruste vajadus ja sellest lähtuvalt korraldatakse riigihange koolitranspordi teenuse pakkujate leidmiseks. Pärast riigihanke väljakuulutamist laekunud avaldusi üldjuhul enam arvesse võtta ei saa. Vanemal tuleb oma kirjalik avaldus esitada hiljemalt 13. maiks 2016 oma kooli või tuua/ saata Türi vallavalitsusse aadressil Kohtu tänav 2, Türi linn.

Avalduses tuleb märkida esitaja nimi ja kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, eposti aadress), õpilase nimi ja tema kool, klass ning tegelik koolisõidu marsruut (kodu-kool või kool-kodu või kodu-kool-kodu). Õpilane, kes kasutab kooli ja/ või koolist koju sõitmiseks ühistransporti, annab oma koolisõidu marsruudi teada septembris koolile, kus ta õpib.

Anu Puulmann

haridusspetsialist

24. märtsi Türi vallavolikogu • tunnistas kehtetuks Türi linnas Tallinna, Paide, Hariduse ja Viljandi tänavate ristmikule kehtestatud detailplaneeringu Türi linnas Tallinna tänav 8a asuva kinnisasja osas; • võttis Türi vallale kohustuse tasuda Türi valla 2017. aasta eelarvest Kaare ja Kreutzwaldi tänava ning Edelaraudtee ettevõtlusala sissesõitude rekonstrueerimisprojekti omafinantseering vähemalt 15% rekonstrueerimise kogumaksumusest (ca 63 312 eurot); • otsustas taotleda Eesti Vabariigilt Türi valla omandisse Kirna külas asuva Kaevu maaüksus, mille ligikaudne suurus on 48

m² ning 42 Türi linnas asuvate tänavate maaüksust; • lubas Türi Ühisgümnaasiumil anda MTÜ Türi Sõudespinningule treeningute korraldamiseks seitsmeks aastaks tasuta kasutusele Tolli tänav 62 asuva hoone esimesel korrusel paiknev jõusaaliruumi; • lubas Türi Vallavalitsusel anda mittetulundusühingule Liikumise Jõud välijõusaali paigaldamiseks ja haldamiseks kümneks aastaks tasuta kasutusele Türi vallale kuuluvate maaüksuste alad Türi linnas, Oisu alevikus ja Kabala külas; • lubas pikendada MTÜ Türi Spordiklubide Liiduga sõlmitud

lepingut Türi valla vara tasuta kasutamiseks; • vabastas Peeter Kruusemendi vallavalitsuse liikme kohustustest ning kinnitas Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani IV koosseisu viieliikmelisena: vallavanem Pipi-Liis Siemann, asevallavanem Urmas Kupp, Triin Pärna, Aime Roosioja, Üllar Vahtramäe; • kinnitas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra Türi vallas ja tunnistas kehtetuks seoses sellega kehtivuse kaotanud Türi vallavolikogu määrused; • määras elamud ja eluruumid, mida kasutatakse alates 1. aprillist 2016 sotsiaalhoolekande seaduse alusel Türi vallas eluruumi

teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Enne taotluste koostamist

ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga Türi valla kodulehel: http://www.tyri.ee/hajaasustuseprogramm Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 23. mail 2016. aastal. Infot ja nõu taotlemise kohta saab Türi valla programmi kon-

Türi Vallavalitsusel ja Eesti Muinsuskaitse Seltsil on heameel paluda Teid osa võtma seminarist

Türi – väärtuslik Eesti väikelinn kolmapäeval, 27. aprillil 2016 Türi kultuurikeskuses

Kell 10.30 Registreerimine ja tervituskohv. tagamise teenuse osutamiseks; • muutis Türi vallavolikogu 28. augusti 2014 määrust nr 27 „Türi Lasteaia põhimäärus”. 1. juulist 2016 töötab Türi Lasteaed kolmes õppehoones: Türi kesklinnas, Lokutal ja Türi-Allikul; • võttis valdkondliku arengukavana vastu esmatasandi tervisekeskuse arengukava; • kuulas informatsiooni Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide tööst, Türi linnas asuvate katlamajade rekonstrueerimisest, haldusreformi käigust ja Türi Toimetulekukooli edaspidise tegevuse võimalustest. Järgmine volikogu istung toimub 28. aprillil 2016 kell 13.

Hajaasustatud majapidamised saavad toetust taotleda 22. märtsil algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Türi vallas. Eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-

FFoto: Avelinius Tõnisson, 1923.

taktisikult ehitus- ja keskkonnaspetsialist Rainer Koppelilt telefonidel 384 8279, 5780 3878 või kirjutades e-posti aadressil rainer.koppel@tyri.ee Järva maavalitsuses on programmi kontaktisik Hannele Saksniit, Järva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, telefon 385 9613, hannele. saksniit@jarva.maavalitsus.ee .

türi vallavalitsus

Kell 11.00 Seminari avamine Tervitab Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. Avasõnad Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Peep Pillak. Esinevad Türi Muusikakooli õpilased. Ettekanded Väärtuslik Eesti väikelinn Türi. Ants Kraut. Juurdeveoraudtee mõju asumite tekkele. Mehis Helme. Türi vana maja sõbrad. Rainer Eidemiller. Kell 13.30–14.00 lõuna Türi kultuurikeskuses Kell 14.00–16.00 ringkäik Türil Türi kultuurikeskuses on avatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi näitus „Eesti riigipead 1918–1992“. Türi seminar on seitsmes sarjast „Väärtuslikud Eesti väikelinnad“ ja see toimub Muinsuskaitsekuu raames. Palume oma osavõtt registreerida 21. aprilliks aadressil http://doodle.com/poll/86uushgv2u4gx2f8 Täpsem teave info@muinsuskaitse.ee või telefonidel 6412 522 ja 5051781

Eesti Muinsuskaitse Selts


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

10

reklaam Head kinnisvarapakkumised Türil Müüa 4-toaline korter Ravila 11, Türi 79 m2, 2. korrus, rõdu, remonti vajav, tegus ühistu. Hind 16 100 eurot.

Piret Reinsalu

524 2674

piret.reinsalu@pindi.ee

Müüa maja Koidula 47, Türi üp 104 m2, kinnistu 2238m2, palkmaja, osaliselt remonditud.

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid (lepp) Pikkused 30, 40, 50, 60 Kohaletoomisega Hind alates 27 eurot / m³ Tel 5695 0043

Hind 29 500 eurot.

Piret Reinsalu

524 2674

piret.reinsalu@pindi.ee

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis!

kuhu minna Aprillis Türi kultuurikeskuse galeriis Tiina Tammetalu maalinäitus. Aprilli esimeses pooles klaassaalis kultuurikeskuse maaliringi näitus ja alates teisest poolest Türi ühisgümnaasiumi õpilastööde näitus. N 7.04 kell 12 laste lauluvõistlus „Oisu laululind 2016“ Oisus N 7.04 kell 19 Vana Baskini Teatri komöödia “Õnnenumbrid” Türi kultuurikeskuses. Piletid 14/12 € R 8.04 kell 10 Idla võimlemispäev Oisu lasteaias L 9.04 kell 10.30–17 VII tervise- ja tasakaalupäev Türi kultuurikeskuses. Loengud, töötoad, teraapiad, nõustamised ja loodustoodete müük. www.tervisepaev.ee 10.04 Vergi elamusretk Vergi kalaranna ümbruses. Rohkem infot matka kohta ja registreerimine (Türi valla inimestele) Aili Mäger 5569 3814 P 10.04 kell 11 Kesk-Eesti rahvamuusikute näppepillipäev Türi kultuurikeskuses. Oskusi jagavad Joosep Sang ja Jaanus Põlder. Lisainfo tel 5343 9531 (Lili Välimäe) P 10.04 kell 12 (algajad), kell 13 (edasijõudnud) Kesk-Eesti kandlepäev Türi kultuurikeskuses. Kogemusi jagavad väikekandleõpetaja Margit Kuhi ja kandleõpetaja Pille Karras. Lisainfo tel 5343 9531 (Lili Välimäe) P 10.04 kell 16 eakate klubi Ehavalgus peoõhtu Türi kultuurikeskuses E 11.04 kell 19 TEID KUTSUB KABAREE! Varietee-etendus kahes osas Türi kultuurikeskuses. Võtke sõõmuke šampanjat, laske end vabaks ja kõige muu eest hoolitsevad kabareediiva Kaire Vilgats ja Showstoppersi imelised tantsijad! Piletid 13/ 11 € T 12.04 kell 11 infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele Türi kultuurikeskuses T 12.04 kell 18 „Türi linn 90“ – ajalooõhtu Türi kultuurikeskuses. “Kohapärimusest Türi kihelkonnas” – kirjandusmuuseumi teadur Mari-Ann Remmel, “Alevist linnaks” – ajaloolane Ago Pajur. Müügil Türi ajalooraamatud „Kilde kihelkonna ja linna arengust” I-V osa T 12.04 kell 19 mängufilm „Perekonnavaled“ Kabala rahvamajas. Pilet 3 € N 14.04 kell 13 piirkondlik lauluvõistlus Oisu rahvamajas 14.04 kell 18 Kabala ja Võhma piirkonna mälumängu seeriavõistluse VI etapp R 15.04 kell 12 XI üle-eestiline laste ja noorte pärimusmuusikafestival “Regilaul uues kuues” Türi kultuurikeskuses. Kell 19 Lõõtsavägilased ja kell 20 ans. Angus http://web.zone.ee/regilauluueskuues/ 16.04 Türi-Tori VII kiirlaskumine. Kell 7 ja 8 start Veskisillalt. www. matkahunt.ee 16.04 kell 10 Türi valla hooaja lõpu lahtine koroona karikaturniir üksikmängudes Türi linna võimlas L 16.04 kell 14 saskuturniir Oisu rahvamajas. Osavõtt tasuta. Registreerumine tel 5660 4141. L 16.04 kell 18 film „Päevad, mis ajasid segadusse“ Oisu rahvamajas. Piletid 4/2 € L 16.04 kell 18 vokaalansambel Naized 10. Kontsertetendus „Hää veli“ Türi kultuurikeskuses P 17.04 kell 12 Kesk-Eesti rahvamuusikute puhkpillipäev Türi kul-

Turi

Kevade kodu

tuurikeskuses. Juhendavad pilliõpetaja Merike Paberits (flööt, torupill, parmupill) ja Mari Tammar. Lisainfo tel 5343 9531 P 17.04 kell 14 Tartu regiooni muusikakoolide ühiskontsert Türi kultuurikeskuse väikeses saalis . Tasuta E 18.04 kell 18 film „Päevad, mis ajasid segadusse“ Türi kultuurikeskuses. Piletid 4/2 € T 19.04 kell 17.30 Türi muusikakooli kevadkontsert. Tasuta. Võimalus toetada koolile uute pillide soetamist läbi projekti „Igal lapsel oma pill“ 19.04 kell 18 Järvamaa murdmaajooksu MV Türil 19.04 kell 21 orienteerumine “Öökulli retk” Laupal K 20.04 kell 17 Türi linna kooliealiste laste lauluvõistlus Türi kultuurikeskuses N 21.04 kell 18 Türi ühisgümnaasiumi kevadkontsert Türi kultuurikeskuses. R 22.04 kell 11 Nukuteatri etendus „Miisu“ Türi kultuurikeskuses. Pilet 6 €. Sensatsioonilised uudised kasside maailmast. Sobilik eelkooliealistele ja koolilastele (vanuses 5–12), kestus 1 h R 22.04 kell 18 aiandusalane loeng „Jaapani aed”- Reti RandojaMuts Türi aianduse ja mesinduse seltsi käsitöömajas. Osalustasu 2 €. Lisainfo tel 5354 8125, liivil@tyri.ee L 23.04 kell 16 Türi muusikakooli vilistlaste kontsert Türi kultuurikeskuse väikeses saalis. Triin Tiitsmaa (akordion), Liisa-Maria Marrandi (klaver), Raimond Lai (kitarr) 24.04 kell 11 Paide-Türi kevadtriatlon. Ujumine Paide ujulas, rattasõit paidest Türile ja jooks Türi linnastaadioni ümbruses P 24.04 kell 12 eelkooliealiste laste lauluvõistlus „Türi laululind 2015“ kultuurikeskuses T 26.04 kell 18 Jazzkaar 2016 kevadpealinnas- STEINAR RAKNES (Norra). Piletid 5 €, alates 25. 04 7 € müügil Piletimaailmas. T 26.04 kell 19 film „Päevad, mis ajasid segadusse“ Kabala rahvamajas. Piletid 4/2 € K 27.04 kell 11 seminar “Väärtuslikud Eesti väikelinnad” Türi kultuurikeskuses K 27.04 kell 18.15 loodusõhtu Türi kultuurikeskuses - aasta loodusesõber 2016 Valdur Mikita N 28.04 kell 13 väärikate ülikool Türi kultuurikeskuses. „Kus on peidus hea tuju?”– Aune Past, „Väldi ohtu, oska seda hinnata”- Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet 10.04 kell 10 vibuvõistlus “Kevadnooled” Metsakombinaadi staadionil L 30.04 kell 9–14 kirbuturg ja rohevahetus Türi turuplatsil L 30.04 kell 18 volbritrall Türi lauluväljakul P 1.05 kell 10 Jahilaskevõistlus Kolus, korraldaja Türi Jahilaskeklubi, www.trap.ee P 01.05 kell 14 lauluklubi kokkusaamine Türi kultuurikeskuses. Kavas on SOOVILAULUD! N 05.05 kell 18 Türi põhikooli kevadkontsert Türi kultuurikeskuses Lisainfo: www.tyri.ee www.tyrikultuurikeskus.ee www.tskl.ee


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

11

vana ja uus

teated

1935

UUED KODANIKUD RONALD LUSTI 06.02.2016 JOHANNA PRUUL 23.02.2016 ERIK ROOSILEHT 23.02.2016 MIRJAM ROOSME 06.03.2016 KUSTI LAANISTU 09.03.2016 KLEMERTI NÕMME 09.03.2016 GETTER JAKUNIN 11.03.2016 GREGOR PLAKK 16.03.2016 RAUNO RAUDSEPP 19.03.2016 Palju õnne!

Türi, Kohtu 2, 72213, Järvamaa Telefonid: 387 9717, 5333 3152 E-post: rahvaleht@tyri.ee www.tyrirahvaleht.ee Tegevtoimetaja: Teet Reier Korrektor: Eve Laur Küljendaja: Elin Kalda Raamatupidaja: Signe Tõõtsu Trükkija: AS Kroonpress

Türi linna Koidula tänava üks uhkemaid maju kuulus Otto Nymannile, kes oli ameti poolest pottsepp. Tema abikaasa Erika pidas hoone vasakus tiivas toidukauplust. Pildil seisavad abikaasad kaupluse ees. Maja välimusele annavad palju juurde katuse väljaehitused, millel praktilist otstarvet siiski polnud.

Levitaja: Omniva Väljaandja: Türi Arengu Sihtasutus www.tyri.ee/tasa

2016, Rene Viljat Türi Rahvaleht ilmub iga kuu esimesel reedel (välja arvatud riiklikel pühadel) kõikidesse Türi valla postkastidesse tasuta. Juhul, kui leht pole Teie postkasti jõudnud, andke sellest toimetusele teada, helistades telefonil 387 9717 või 5333 3152.

Praeguseks on Koidula tänav 39 maja üle krohvitud, vanad aknad vahetatud kaasaegsete vastu, kuid kahjuks pole eeskuju võetud algsest lahendusest. Hetkel asuvad majas korterid.

VALGE POOD

Türil, Viljandi tn 7 Kutsume tutvuma uue kaubaga. Kaubavalikus riided, loodustooted, voodipesu ja palju muud! 100eurose ostuga kingituseks 10eurone kinkekaart! Oleme avatud 30. aprillil kl 9–16 Türil Jaama/Viljandi tn parklas

JÜRIKUU LAAT Tulge ostma ja kauplema! Info ja registreerimine 5805 0167, laadakorraldus@gmail.com

E–R 10–18

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni 10 000 eurot/ha. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis. Tel: 56 111 900

kuulutused Küttesüsteemide ehitus. Tel 513 8314, www.avmterm.ee.

Takso Türil 24/7. Info tel 5840 5800; kundetakso.ee.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Müüa 3-meetrist küttepuud (lepp). Hind koos veoga 18 eur/ rm. Miinimumkogus 30 rm. Tel 507 4553.

Müüa saetud ja lõhutud kuivi küttepuid (30 cm, 40 cm, 50 cm). Tel 504 5632. Müüa tooreid küttepuid (lepp, sanglepp, kask, okaspuu). Mõõdud 25–60 cm, vastavalt kliendi soovile. Tel 501 3862. Otsime vanema naisterahva (saab enesega ise hakkama) juurde käivat (vähemalt 3x nädalas) koduabilist. Koht asub 9 km Tapalt, Reinevere – Karkuse vahel. Infot saab tel 511 3635. Ostan 1–4toal remontivajavaid kortereid Türil. Tel 5695 9106.

L 10–15

Viljapuude, ilupuude lõikus. Okste äraveo võimalus. Tel 551 8717. ALRE OÜ pakub transporti raamihaigetele ja liikumispuudega inimestele Eesti piires 24/7. Info 5632 2603; 5392 2345 või alreveod@gmail.com Seemnekasvatustalu müüb sertifitseeritud heinaseemneid ja muruseemneid ning suvioder Anni C2 sertifitseeritud seemet. Hinnad soodsad, vajadusel konsultatsioon. Info 509 4248 või ohumeelis@gmail.com.

Türi vallavalitsus mälestab lahkunud vallakodanikke

Soovin üürida elamispinda Türil või selle lähiümbruses kuni septembrikuuni. Eelistatud väike maja või majaosa, võib pakkuda ka 2-toalist korterit. Palun helistada 512 7892. Müüa 2-toal korter Türi kesklinnas 4. korrusel. Leppehind, otse omanikult, tel 5690 2161. Müüa ATV Yamaha Crizzly 660 ja 20 m² 50 cm lõhutud küttepuid. Tel 5301 6075. Kuusiku haagisekeskus pakub laias valikus Respo, Brentex ja Arcas sõiduauto haagiseid. Kohapeal olemas üle 20 haagise, saadaval ka tarvikud ning varuosad. Vaata täpsemalt www.jarex.ee Too oma kasutult seisvad asjad Järvamaa Kirbuturule! Türil, Paide tn 8. Tel 5859 5381. FB Kirbuturg Järvamaal.

ARVED KOIT 05.03.2016 VELLO LINTNERMANN 06.03.2016 NELLY GROSS 07.03.2016 UUDO LUUK 09.03.2016 VALDU KOPPEL 12.03.2016 LIIVI PUIDAK 13.03.2016 JUTA OJALA 20.03.2016 HELMI TARNA 20.03.2016 SALMA VAKS 21.03.2016 JAAN AASAVELT 21.03.2016 LAINE LEESLA 23.03.2016 MARI-ANNE SENGBUSCH 29.03.2016 KALJU LEHIS 30.03.2016 AILI ŽDANOVITŠ 30.03.2016 Avaldame kaastunnet omastele

Türi Rahvaleht on tasuta saadaval ka Türi ja Paide infopunktides. Trükiarv on 4800 ja lugejaid 10 000. Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt toimetuses või e-posti teel rahvaleht@tyri.ee. Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada. Türi Rahvalehes ei avaldata anonüümset reklaami. Samuti on toimetajal õigus teadet/reklaami mitte avaldada, kui ei ole võimalik kontrollida teate sisu õigsust. Kaastöid ei honoreerita. Lehes ilmunud reklaamide ja kuulutuste sisu eest toimetus ei vastuta. Kaastööd ja ettepanekud lehe sisu kohta palume saata tegevtoimetajale.

Ostan vanu fotosid ja igasuguseid spordi- ja koolilõpumärke.

Mälestame armast ema

Mari-Anne Sengbuschi Tütar ja poeg

lugejaküsimus Tänases Türi Rahvalehes on juttu sellest, et aprilli alguses nägi Türi kultuurikeskuses tulbiilu. Küsimus on: mitmendat korda toimusid TULBIpäevad? Seekordse lugejamängu auhinna on välja pannud Türi aian-

duse ja mesinduse selts, selleks on kaks Türi lillelaada käepaela. Vastuste saatmise tähtaeg on 30. aprill, e-post rahvaleht@tyri.ee. Märtsikuu Türi Rahvalehe lugejamängu võitja on Urmas Tarvis. Õnnitleme!

Fotograaf René Viljat tel 525 8325 reneviljat@hot.ee


TÜRI RAHVALEHT 7. aprill 2016

12

reklaam

1370x2050 80 €

GreenWorks OÜ teostab Türi vallas professionaalse tehnikaga muruniitmistöid

Olemas nii trimmerid kui ka murutraktorid Hind kokkuleppel Kontakt 5804 3046 5624 4584

Profile for Tyri Development Agency

07.04.2016 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema aprillikuu Türi Rahvalehte!

07.04.2016 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema aprillikuu Türi Rahvalehte!