Page 11

TÜRI RAHVALEHT 6. juuni 2014

vana ja uus 1930 René Viljati erakogu

11

teated UUED KODANIKUD GERTRUD PIIRMA 30.04.2014 MARTIN PILLE 6.05.2014 ROKKO VELLEMÄE 7.05.2014 LIISA KIRSPUU 7.05.2014 ALICE KIVIMÄGI 7.05.2014

Palju õnne!

Türi, Kohtu 2, 72213, Järvamaa Telefonid: 387 9717, 5333 3152 E-post: rahvaleht@tyri.ee www.tyrirahvaleht.ee Tegevtoimetaja: Teet Reier Korrektor: Triin Toome-Hosman Küljendaja: Elin Kalda Raamatupidaja: Marge Tropp Trükkija: AS Kroonpress

Endises Lokuta mõisas asus koolimaja, mis paistab läbi puuvõrade. Koolilapsed on aias kevadtöid tegemas, mille käigus istutati puid ja marjapõõsaid.

2014 René Viljat Praegu paikneb endises mõisahoones Lokuta lasteaed. Need lasteaia 38. lennu lõpetajad istutasid oma tammepuu 30. mail, kui toimus lasteaia lõpupidu.

Levitaja: AS Eesti Post Erna–Johanna Kaasik (13.10.1912–24.04.2014) 24. aprillil lahkus igavikuteele rahvatantsuõpetaja Erna-Johanna Kaasik. Erna-Johanna Kaasik sündis 13. oktoobril 1912. aastal Järvamaal Alliku vallas Tännassilma külas neljalapselises peres. Kooliteed alustas Erna–Johanna seitsmeaastaselt Tännassilma algkoolis. V–VI klassis õppis ta Retla ministeeriumikoolis ning 1926. aastal sai temast Türi aiamajandusgümnaasiumi õpilane. 1929. aastal saatis kool noore gümnasisti Tallinna rahvatantsujuhtide seminari ning sealt naastes tegi ta kodukülas oma esimese tantsurühma. Erna-Johanna abiellus 1936. aastal Voldemar Kaasikuga, asuti elama Türi linna. Perre sündis kolm last. Erna-Johannal on 2 lapselast, 4 lapselapselast ja 4 lapselapselapselast. Kõige pisemad sündisid oma memmest 100 aastat hiljem. 1945. aastal kutsuti Erna-Johanna tööle Türi keskkooli raamatukogusse, kus ta töötas kuni pensionile jäämiseni aastal 1968. Rahvatantsuga tegeles ta edasi ka pensionipõlves. Tal olid väga kõrgetasemelised rühmad, kes tulid ülevaatustel ikka laureaatideks. Ühe lasterühmaga käidi esinemas Moskva Kremli teatris Ilmar Tammuri lavastuses „Läänemeri – rahumeri“. Erna-Johanna Kaasik oli esimese koolinoorte tantsupeo V–VI klasside üldjuht. 1963. aastal anti Erna-Johanna Kaasikule teenelise kultuuritegelase aunimetus ja 1997. aastal määrati talle Järvamaa kultuuri elutööpreemia. Oma ema Erna-Johanna suurepärast tööd on jätkanud tütar Ellu, kes on samuti hinnatud tantsupedagoog. Erna-Johanna Kaasik on tunnustatud rahvatantsujuht Järvamaal ja kogu Eestis. Erna käe all on õppinud rahvatantsu mitu põlvkonda Türi ja Järvamaa tantsijaid. Ta on oma tantsupedagoogi oskustega loonud koolkonna, kust tulnud tantsijad on tantsuilu ja tantsurõõmu pakkunud üle Eesti. Türi ja kogu Järvamaa on uhke tubli rahvatantsujuhi, koolinoorte tantsupeo üldjuhi üle. Mälestus Erna-Johanna Kaasikust elab edasi tema tantsijates, tantsudes ja meie südametes. Türi kultuurirahva nimel Ülle Välimäe

Väljaandja: Türi Arengu Sihtasutus www.tyri.ee/tasa Türi Rahvaleht ilmub iga kuu esimesel reedel (välja arvatud riiklikel pühadel) kõikidesse Türi valla postkastidesse tasuta. Juhul, kui leht pole Teie postkasti jõudnud, andke sellest toimetusele teada, helistades telefonil 387 9717 või 5333 3152. Türi Rahvaleht on tasuta saadaval ka Türi ja Paide infopunktides. Trükiarv on 4800 ja lugejaid 10 000. Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt toimetuses või e-posti teel rahvaleht@tyri.ee. Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada. Türi Rahvalehes ei avaldata anonüümset reklaami. Samuti on toimetajal õigus teadet/reklaami mitte avaldada, kui ei ole võimalik kontrollida teate sisu õigsust. Kaastöid ei honoreerita. Lehes ilmunud reklaamide ja kuulutuste sisu eest toimetus ei vastuta. Kaastööd ja ettepanekud lehe sisu kohta palume saata tegevtoimetajale.

Türi vallavalitsus mälestab lahkunud vallakodanikke Puurkaevude puurimine, projekteerimine, vee- ja kanalisatsoonitööd, septikute ning süvaveepumpade müük ja paigaldus. Ettevõte tegutseb aastast 2008. baltipuurkaev.ee,info@baltipuurkaev.ee, tel 521 7415. 2014. aastal on võimalik taotleda ka toetust hajaasustuse programmi raames. Lisainfot küsida kohalikust vallast.

LINDA HÄRMASTE 9.03.2014 MARE LUUD 3.05.2014 ARNO SALLA 5.05.2014 ERNA HANSUMÄE 5.05.2014 MAGDI JÄNES 8.05.2014 LEIDA RIKK 9.05.2014

MAHTA METS 10.05.2014 GENNADI VAIGANT 22.05.2014 MALL ODER 27.05.2014 VELLO KALJULA 27.05.2014 VIKTOR TŠUMAKOV 27.05.2014

Avaldame kaastunnet omastele

AEG KAUBELDA!

Ostan vanu fotosid ja igasuguseid spordi- ja koolilõpumärke.

Holmes & Meyers kutsub metsaomanikke läbi rääkima metsas planeeritavate raiete üle. Ostame kasvava metsa raieõigust. Pakkuda võib lageraidest harvenduseni. EripakkuminE! Pakume kasvava lepiku eest head hinda. Lõhutud küttepuude müük, tellimine: tel 600 5323

tel 5553 3064, 5554 0620 e-post info@holmesmeyers.eu

Fotograaf René Viljat tel 525 8325 reneviljat@hot.ee

06.06.2014 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema juunikuu Türi Rahvalehte!

06.06.2014 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema juunikuu Türi Rahvalehte!