Page 3

3

TÜRI RAHVALEHE ERIVÄLJAANNE september 2014

Türi valla hariduselu

Uued tuuled Kabala koolis-lasteaias Kabala kool-lasteaed läheb algavale õppeaastale vastu mitme uuendusega. Kõige olulisemana võib välja tuua uuest õppeaastast kasutusse mineva värskelt remonditud klassiruumi, kus kõik on uus ja kaasaegne, sealhulgas interaktiivne tahvel ja koolipingid. Õpetaja Gea Ennist alustab selles ruumis õpinguid esimese klassi õpilastega. Õpetajal on vahvad ideed, nende hulgas mugav lugemisnurk ja uudsed lauakatted, mille läbipaistva kile alla on ta igale õpilasele koostanud raudvara, mida esimese klassi õpilane vajab. Uudsena alustab esimene klass inglise keele õppega. Õpitakse English World materjalide põhjal, mille pildid on väga värviküllased ja lastele huvipakkuvad. Esimese klassi õpilased õpivad septembri teisest nädalast Koolibri kirjastuse digiõpikutest iPadi tahvelarvutitega. Kasutusel on ka paberkandjal õpikud. Vast kõige huvitavam muudatus on see, et koolitunnid algavad hommikuti kell 9. Õpilased võivad siiski kooli tulla kella kaheksaks, et oma õpetajalt vajaduse korral õppetöös abi küsida või muud nõu pidada. Lastevanemate soovil alustatakse alates neljandast klassist lisaks inglise keelele ka vene keele õpingutega. Ainet hakkab õpetama klassiõpetaja Aili Roosa, kes on ise õppematerjalid koostanud. Kõige muu kõrval on oktoobrist Kabala koolis-lasteaias oma koolivorm. Koolivormi vesti- ja seelikukanga said õpilased tasuta tänu headele inimestele. Nimelt müüsid Evi Anvelt ja

Reelika Midri Kabala laulupeo ajal mõisamajas kohvi, teed ja küpsetisi. Küpsetised valmistas ja raha annetas koolile vilistlane Juta Toom, kes lõpetas Kabala kooli 1964. aastal. Suur tänu neile meie poolt! Koolis on uuest õppeaastast trimestrid, vaheaegade muutmise osas on hetkel vallavalitsusega kõnelused veel pooleli. Pean trimestrisüsteemi väga oluliseks, sest siis kaob ära enne jõule hinnete parandamine, õpetajatel veerandilõpu dokumentide täitmine ning jääb aega rahulikult jõulupeo proovideks ning erinevate jõulumaade külastusteks. Kolme õpilase võrra oleme sel aastal rikkamad. Esimeses klassis alustab õpinguid seitse õpilast. Eelmisel õppeaastal oli õpilasi vaid kolm, kuid kaks aastat tagasi polnud kooliteed alustamas kahjuks kedagi. Oleme oma õpilaste üle väga rõõmsad, pakume neile kindlasti meeldejäävat koolielu koos kõikide uuendustega. Klassiõpetajatest jäi veel mainimata Õnne Roosileht, kes jätkab neljanda klassi õpilastega. Koolis on klassiõpetaja süsteem – kõik pedagoogid on klassiõpetajad ja õpetavad lapsi kuus aastat järjest. Väga tänulikud oleme Veiko Valangule, kes alustab meie koolis uuel õppeaastal spordiringiga. Erinevaid ringe on koolis mitmeid. Täpsema info leiate meie koduleheküljelt. Jätkame uuel õppeaastal traditsiooniliste üritustega, kindlasti on ka midagi uut, aga las see jääb üllatuseks. Kabala kooli-lasteaia laste-

jõulu- ja spordiüritused, vabariigi aastapäeva tähistamine, sõbra- ja emakeelepäev, teatrimängupäev, emadepäeva ja lasteaia lõpupidu. Neile lisanduvad temaatilised mängupäevad, mis sel aastal on seotud muinasjutu ja muusikaga. Nii et tegemist meil jätkub nii omapäi kui koos isade-emade ja teiste pereliikmetega. Meie lastel on head võimalused füüsiliseks arenemiseks. Meie kasutada on Kabala spordihoone ning koolieelikutel on võimalus käia Türil ujumist õppimas. Ootame oma rõõmsameelsesse kooli ja lasteaeda ikka ja alati uusi lapsi, kellega koos kasvada, areneda ja maailma meie ümber avastada.

Retla kooli perele on alanud õppeaasta järjekorras juba 161. Sõltumata kooli auväärsest ja kirevast ajaloost, on iga uus õppeaasta oma algusärevuses ikka täiesti ainulaadne ning kordumatu. Ainulaadset ja kordumatut õppeaastat alustas 1. septembril esimeses klassis seitse ning koolis kokku 79 õpilast. Kolmas tegevusaasta algas kooli õpilaskodul. Sealseid teenused kasutab 12 õpilast. Kooliperre on lisandunud mitmed uued töötajad: füüsika- ja loodusõpetuse õpetajana Marge Laagemann, õpilaskodu juhataja abina Gerlika Vahtra, koristajana Kristel Jaanhold. Samas on meil osalise koormusega tööd pakkuda sotsiaalpedagoogile. Ühtset oma kooli vaimu aitab kujundada traditsiooniline, iga õppeaasta alguses tähistatav oma kooli nädal. Siis kirjutatakse ja joonistatakse oma koolist, toimuvad huvitavad võistlused ning kohtumised vilistlastega. Nädala lõpus sööb kogu koolipere kooli sünnipäeva puhul 9. klassi õpilaste valmistatud torti. Traditsioonidega ettevõtmine on meie koolis toimuv 8. ja 9. klasside õpilastele mõeldud maakondlik geograafia kaartide tundmise võistlus „Järvamaa parim kaarditundja geograafias“. Võistlus toob kokku kümneid huvilisi üle kogu maakonna. Võistluse idee algatajaks ning peakorraldajaks on kooli geograafiaõpetaja Külli Liblik. Kirevust ja vaheldust kooliellu toovad mitmed projektid ja projektikesed, mille raames avastatakse ning uuritakse, esitatakse ja luuakse, ikka selle eesmärgiga, et koolis õppija arengut võimalikult laialdaselt toetada. Õppijat on vajadusel täiendavalt toetamas ka koolis töötav pikapäevarühm, õpiabirühm ning õpilaskodu. Õpilaskodus saab riiklikult toetataval kohal õppida 15 õpilast. Kindlasti püüab enamik Retla kooli õpilasi lisaks võimetekohasele õppimisele olla veel aktiivsed osalejad huvialaringide töös. Valida on mitmete käsitööringide, loodusringi, robootikaringi, saalihokitreeningu ning laulukooride vahel. Ka noorkotkad ja kodutütred tegutsevad meil väga aktiivselt. Õppeaasta kestel loodust annab tervikliku ülevaate igakevadine suur käsitöönäitus. Oma esinemisjulguse ning oskused saavad meie väikeses koolis proovile panna kõik õpilased, esinedes kooli jõulupeol ja kevadkontserdil. Väga südikalt esindavad meie õpilased kooli maakonna spordivõistlustel. Igal aastal täieneb kooli karikate kapp erinevatel võistkondlikel aladel võidetud karikatega. Kindlasti annab Retla koolile oma näo ümbritsev keskkond. Mitmel korral aastas vajab koolipere hoolitsust koolipark. Mõnusad matkad ja seiklusmängud toimuvad samuti lähiümbruses. Retla koolil on au tegutseda kooli kõrgelt väärtustavas kogukonnas, oleme oma tegemistes püüdnud olla võimalikult avatud ja kaasavad partnerid. Kooli üritustest ning näitustest on lisaks lapsevanematele oodatud osa saama kõik huvilised. Loodame uuel õppeaastal ladusat ning tegusat koostööd kõigi piirkonna asutuste ja ettevõtetega ning seltside ja seltsingutega. Põnevat algavat õppeaastat kõigile!

Kabala kooli-lasteaia direktor

Retla kooli direktor

Kabala lasteaia lapsed oma uues mängumajas. aiaosas on algaval õppeaastal kaks rühma. Vanemas rühmas käib 14 last, nendest 8 on koolieelikud. Nooremas rühmas käib 16 last, kes jagunevad kolme vanusegruppi. Lasteaed toimetab koos kooliga vanas, kuid õdusas mõisahoones ning on avatud kell 7–18. Lasteaias on tööl 3 õpetajat ja 2 õpetaja abi. Kõigi meie töötajate tahe on teha oma tööd südamega, lapsest lähtuvalt. Oleme liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. Uue õppeaasta läbivaks teemaks on meil „Muinasjutt ja muusika meie ümber“, mis on seotud mitme erineva projektiga. Lasteaiaosal, nagu koolilgi, on väga palju traditsioonilisi üritusi. Olgu siinkohal nimetatud mõned neist: isade- ja mardipäev, karneval, erinevad

Retla koolis algab 161. õppeaasta

Erakogu

Rita Laur-Reinumägi

Jaanus Roosileht

Suvi läks kui unenägu... Türi põhikool alustab oma neljandat kooliaastat. Kooli õpilaste arv on juba mitu aastat stabiilne. Sel õppeaastal õpib meie koolis 528 õpilast. Alustavad kolm esimest klassi 54 koolijütsiga. Koolis ootavad õpilasi ees juba tuttavad õpetajad ja uus noor kunstiõpetaja Elis Mets. Kuigi mõtted on juba uue õppeaasta juures, on palju toredat, õpetlikku ja meeliköitvat meenutada ka suvevaheajast. Kõige tähtsam oli muidugi laulu- ja tantsupidu. On ju laulupidu üks olulisemaid eestlaseks olemise sümboleid. Meie koolist osales neli koori ja kaks rahvatantsurühma. Suur-suur tänu õpetaja Tiiu Schütsile, Tea Saarele, Külli Piiritsale ja Anneli Läänesaarele, kes te meie kollektiivid laulu- ja tantsupeole viisite! Oleme uhked oma õpilaste üle ja tänulikud nende vanematele.

Türi põhikool on valitud Tartu ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse õpikogukonnaprojekti. 18. augustil kogunes Tartusse koostööpäevale 80 õpetajat üheksast Eesti koolist, kes on loonud riikliku õppekava paremaks rakendamiseks oma koolides õpikogukonnad. Meie kooli esindasid õpetajad Kadri Tammar, Lea Allik ja Ellen Roosileht. Koostööpäeva eesmärk oli kolleegidelt õppimine ja kogemuste vahetamine. Türi põhikooli õpetajad tutvustasid kolleegidele tööd andekate õpilastega. Sooja vastuvõtu said Öökulliakadeemia ja andekate päeva ideed, samuti kooli tunnustamisüritus Õiesadu. Türile toodi kaasa uued mõtted õppeainete lõimimise, tasemerühmades õpetamise ja õpilaste ettevõtlikkuse suurendamise kohta.

25. augustil sõitsid meie kooli aktiivsemad tugiõpilased koos juhendaja Aili Aviga vabariiklikusse T.O.R.E laagrisse Remnikule. T.O.R.E suvekoolis käsitleti sel aastal tervisliku elustiili teemat, osaleti meedia, tervisliku toidu ning meisterdamise töötubades. Tugiõpilased on aktiivsed ja loovad noored, kes oma vabatahtliku tegevuse kaudu koolis loovad kiusamisvaba ja positiivset kooliõhkkonda. Laager on hariv preemia tublidele noortele. Sel aastal osalesid laagris Sirel Saad, Maria Elisabet Avamere, Tuuli Oja, Helina Viigand ja Kai-Melli Kapten. Veel enne kooli algust, 28. augustil, ootas Digipöörde koolimeeskonda ees 2. koolituspäev. Koolituse teemaks oli digipöörde juhtimine koolis. Koolimeeskonna juht on õpetaja Laine Aluoja.

Tallinna ülikooli koolitus “Säästvat arengut toetavate teooriate ja praktikate rakendamine õppemetoodikas” jõudis lõpusirgele. Meie kooli õpetajate Marika Lõhmuse, Piret Voivodi ja Marika Roosilehe koolituse lõputööna valmis projekt „Õpime õppekäikudel“, mille tegevuskavad on suunatud igale vanuseastmele ja mis saab keskkonnainvesteeringute keskuse toel tegelikkuseks juba kooliaasta alguses. Nüüd ta algab – uus ja huvitav õppeaasta. Täpselt nii huvitav, kui huvitavaks me ta ise endale oskame teha. Türi põhikoolil on juba kooliaasta teisel nädalal planeeritud huvitav Öökulliakadeemia „öökullilend“ Tartumaale. Öökulliakadeemia sügisretked Tartumaal on mõeldud tublidele nuputajatele ja matemaatikast huvitatutele preemiaks tehtud

aastatöö eest. Kahe päeva jooksul lahendatakse matemaatilisi ülesandeid peast, otsitakse matemaatilisi lahendusi loodusest, tehakse erinevaid trikke, proovitakse lahendada salakirja kooli lähiümbruses taskulambirallil. Lisaks külastatakse Tartus AHHAA keskust, Lõunakeskuse 3D-kino ning ees ootab lodjasõit Emajõel ja tähistaeva vaatlus koos AHHAA giidiga. Kokkulepe on saadud Ludo lauamängude kauplusega, kus tutvustatakse õpilastele loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid arendavaid lauamänge. Öökullidega lendavad kaasa õpetajad Sirli Biene ja Imbi Männik. Algaval õppeaastal pöörab Türi põhikooli kollektiiv enam tähelepanu õpilaste enesehindamisoskuste arendamisele ning adekvaatse enesehinnangu ja minapildi kujunemise-

le. Soovime, et meie õpilased õpiks tundma ja hindama ennast, oma võimeid ja oskusi. Tahaksime, et meie õpilased ka ise jälgiksid oma õppetööd, seaksid reaalseid eesmärke ja vastutaksid nende täitmise eest. Alustame enesehindamisoskuste kujundamist sammsammult. Minu kolm soovi algavaks õppeaastaks: • soovin, et kolmnurk kodu– kool–õpilane põhineks täielikul usaldusel; • soovin, et esimese koolipäeva rõõm ja õhin jätkuks õppeaasta lõpuni; • soovin kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele häid mõtteid, tegusaid tegusid ja soojust südamesse. Särasilmset kooliaasta algust!

Ülle Tammela

Türi põhikooli õppealajuhataja

Profile for Tyri Development Agency

05.09.2014 Hariduse erileht  

Tere tulemast lugama septembrikuu hariduse erilehte

05.09.2014 Hariduse erileht  

Tere tulemast lugama septembrikuu hariduse erilehte