Page 4

TÜRI RAHVALEHT 2. veebruar 2017

4

haridus Valla gümnaasium ootab rohkelt külalisi Jaanuaris algas vilistlaste kokkutuleku planeerimine. Korraldusmeeskonnas on iga lennu esindajad, mõnest rohkemgi kui üks. On kindel, et TÜGi vilistlased (2012–2016 a) saavad kokku 11. märtsil. Kell 12.00 algavad pallimängud. Noormehed mängivad korvpalli ja neiud saalihokit. Mõlemas mängus on vilistlastel vastas ka üks õpilaste võistkond. Kel huvi, siis registreerimisega tegeleb Tanel Maasalu (V lend). Oodatud on 5liikmelised võistkonnad. Vilistlaste õhtu algab kell 19 kogunemisega aulas. Esinevad nii praegused õpilased kui vilistlased, toimub lendude ja klasside pildistamine, kooliteemaline „Kuldvillak”, avatud on kooli kohvik, pidu lõpeb diskoga. Vilistlased, kes soovivad esineda, andke endast märku Silva Meesakule (III lend). Kõige täpsem info kokkutuleku kohta on Facebookis ürituse „TÜGi I vilistlaste kokkutulek“ lehel ja kooli koduleheküljel. Jaanuaris alustasime ja veebruaris jätkame ree rautamist – külastame lähemate ja kaugemate põhikoolide lõpetajaid ning räägime ausalt, kuidas meil asjad käivad ja kutsume neid loomulikult avatud uste päevale „Üks päev gümnaasiumis“. Tutvumispäev toimub 7. märtsil ja kestab kella 8–13, selle aja sees saavad õpilased ka süüa. Pärast koolipäeva on võimalik sooritada sisseastumiskatsed, aga neid saab teha ka 21. või 22. märtsil. Sisseastumiskatsetele tulijad sooritavad matemaatika, eesti keele ja valitud võõrkeeletesti (inglise, saksa või vene keel). Neljadele-viitele õppivad noored on testist vabastatud. Kõikide kandidaatidega toimub vestlus. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend ja 9. klassi klassitunnistus (või selle koopia või tunnistuse koolis kinnitatud väljaprint ekoolist). Me soovime, et üheksandikud, kes avatud uste päevale tulevad, registreeriksid end oma klassijuhataja juures, kes saadab meile nimed edasi. Osalejate arv on vajalik päeva sujuvaks korraldamiseks (nt toitlustus). Täpsem informatsioon ja registreerimine (27. veebruariks) telefonil 384 8565 või 384 8567 ja e-posti aadressil maili.roosme@ tyriyg.tyri.ee Oleme meiegi kevadpealinna toimetustesse kaasatud. 15. märtsil toimub töötubade õhtu „Kevadrõõmu isetegemisest“. Tuleb tõdeda, et läbirääkimised juhendajatega veel käivad, aga seekord soovime, et lisaks näppudele liigub ka suu: arutleme XII noortepeo „Mina jään“ väärtuste teemadel: minu juured, minu kodu, minu inimesed, minu maa, minu pere. Registreerimise avame veebruari lõpus. Kõikide meie avatud ürituste info on leitav Türi valla kodulehel sündmuste rubriigis. Loomulikult ka kooli koduleheküljel ja Facebooki lehel. Kellele internet võõras pole, siis soovitame lugeda meie kirjandusblogi Oskar http://meieloeme.blogspot.com. ee/. Seal on nii arutlusi kirjandusteoste üle, arvamusi, ajalehti, raadiosaateid kui ka videoid. Kõik on tehtud kirjanduse tundides koolitöödena. Kohtumiseni!

Ene Hunt

Türi ühisgümnaasiumi huvijuht

Põhikool soovib kiusamisest vabaks saada Taanist alguse saanud „Kiusamisest vabaks!“ metoodika keskendub tervete ja heatahtlike suhete loomisele nii lasteaias kui koolis. Lähtutakse põhimõttest, et kõik saavad olla üksteisele headeks kaaslasteks. Metoodika abil, mille sümboliks on lilla Sõber Karu, õpitakse ennast ja kaaslasi tunnustama, konfliktsituatsioone ennetama ja lahendama. 2007. aastast juhib Taanis kiusamisvastast programmi koos Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Save the Children Denmark. Programmis „Kiusamisest vabaks“ keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10aastaste laste seas. 2010. aastast alates veab Eestis programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ MTÜ Lastekaitse Liit. Käesoleval õppeaastal liitusid programmiga Türi põhikooli 1.b ja 2.b klass. Alates 13.01.2017 rakendatakse koolis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodikat. Türi põhikooli algklasside õpilastel käis külas programmi maskott Sõber Karu, kes näitas, et hea kaaslane on hooliv, austav, salliv ja julge. Väikestele lastele väärtuste edastamiseks on loodud metoodika(kohver), mis sisaldab väikesi karusid lastele ja suure õpetajale, teemakaarte, õpetaja käsiraamatut, massaažiraamatut, väärtuste plakatit ning nõuande voldikut lapse-

Algklasside maja lapsed armastavad maskotte. Nüüd on lisaks Torevandile neil veel üks suur sõber. Erakogu

vanematele. Lapsed võtsid Sõber Karu rõõmsalt vastu. Lillad mängukarud on paljudele lastele juba lasteaiast tuttavad. Türi põhikooli 1.b ja 2.b klassi lapsed teavad, et nad saavad lillade mängukarudega enda muresid ja rõõme jagada. Need on lastele suhtlemisel abiks. 2.b klassis korraldati kohe nimekonkurss ja valiti oma uuele sõbrale nimi. Karu nimeks sai Kallidor. See nimi iseloomustab 2.b klassi karu väga hästi.

Karu on lastele väga kallis ja nad pidevalt kallistavad teda. Kallidor aitab lapsi lohutada. Kui keegi on kurb, võtab klassikaaslane Kallidori ja läheb teist lohutama. Laste arvates aitavad karud neil oma päevasündmuseid jagada ja julgustavad murest rääkima. Lillat peetakse sõpruse värviks ja usutakse, et väikesed karud saadavad mured lahendamiseks edasi. Samuti on laste sõnul karuga koos julgem enda pahandustest ja muredest

vanematele rääkida. 1.b klass kutsub enda uut sõpra Siniseks Mõmmiks. Talle alles mõeldakse pärisnime. Väikesed karud on lastel laual ja need jälgivad laste õppimist. Vahetundides lapsed jutustavad karudele, kuidas tund või vahetund möödus. Lastele meeldivad mängulised tegevused ja seda „Kiusamisest vabaks!“ metoodika pakub. Samas õpitakse, kuidas olla hea kaaslane ja ennetada konflikte.

Kerli Rüüt

põhikooli õpetaja

Volikogutööst noortele Türi valla noorte ümarlaud saab sel aastal ehk hoo sisse. Sügisestel valimistelgi oleks tore näha rohkem noori kandideerimas. Kuskilt tuleb alustada – ja noored võiksid noori ka valida. Üldse minna kindlasti valima. Ehk motiveerin selle artikliga just noori osa saama oma kodukoha elu kujundamisest volikogutöö kaudu – kel vanus lubab ja ideid on, tasub alustada just nüüd, noorteaastal. Nüüd aga veidi lihtsustatult asjadest, millega kandideerides ja valituks osutudes võiks (eriti õppivad noored) arvestada. Mina kandideerisin nimekirjas, mis on minu maailmavaatele kõige lähem. Tänapäeval on aga enamasti üsna raske ennast täiesti mõne erakonna kaudu määratleda, kuid koos tegemises on jõud. Uuri põhjalikult, vali erakond või valimisliit, too oma ideed ja plaanid esile ja kandideeri. Üksikkandidaadina on praeguse süsteemi järgi üsna raske volikogusse saada. Iga erakonna kohalik üksus saab jõudu koostegemisest, määravamaks

on kogukondlikud suhted, pädevus, kogemus ja läbisaamine. Türi valla inimesed on valinud praeguse volikogu nii, et suudetakse kõik koos tööd teha, nii opositsioon kui koalitsioon - Türi vald on arengus ning inimesed, kes praeguseni volikogus oma kohustusi täidavad, on kodukohale pühendunud. Oli ka juhtum, kus valitu ei leidnud motivatsiooni ning lahkus esimesel aastal juba (vihje ühe volikoguliikme lahkumispõhjendusele ajakirjanduses, et see ei too talle leiba lauale ja võtab palju aega ära), kuid vahel tuleb ka seoses elumuutustega volikogust lahkuda, see võimalus on olemas ja saab võtta ka nn puhkust. Volikogutöö – tuleb läbi töötada või koostada eelnõud, arutada neid oma komisjonides inimestega, teha ettepanekuid, kaasa rääkida ning lõpuks volikogus oma südame järgi ja teadmiste põhjal ka hääletada. Esinemisjulgus tuleb siin abiks, seega võiks koolis juba kätt proovida nii kõnevõistlustel kui

muudel esinemistel. Aeg ja kulud? Volikoguliige peaks olema kaasatud ka ühte nn volikogu komisjoni, et eelnõude osas inimestega asju arutada, seisukohad volikokku tuua. Koos volikoguga tuleb ajaliselt panustada kahe koosoleku toimumisse. Kui juhtida ka üht komisjoni volikoguliikmena, tuleb üks-kaks koosolekut juurde. Arvestada tuleb, et töö juurest on vaja kord kuus kella 13st (neljapäev) volikogusse koosolekule tulla. Meenub üks nali mu kolleegi jutust, kui pärast valimisi arvati, et mul nüüd suur raha laekumas igal kuul. Arvas, et no vähemalt 300 eurot. Ei ole nii, volikoguliige saab hetkel u19 eurot oma kulude katteks kuus, teist sama palju siis, kui juhib mõne komisjoni tööd. Sellest tasust saab ka loobuda, kuid sõidu- ja minu puhul ka nt väikelapse hoiukulud saab peaaegu kaetud ja pole päris õige ka oma pere eelarvest neid asju kulutada, panustame ju niigi päris palju oma aega. Seega – raha pärast

ei tasu kandideerida. Ikka seepärast, et tahad kaasa rääkida oma kodukoha tegemistes ning muuta seda selliseks, nagu sina, sinu pere ja sinu valijad seda tahaks näha. Kogu protsessist olen õppinud omavalitsuse toimimist, saanud hulga teadmisi ning ma pole nõus, kui keegi ütleb, et „nad seal ainult istuvad“. Hea meelega jätkan võimalusel volikogus, kuigi ilmas on muidki toredaid tegemisi, mida selle asemel saab teha. Kuid oma kodukoha jaoks saadki rohkem teha otsustajana. Aeg? – tekib siis, kui tahad. Pole ühelgi praegusel volikoguliikmel seda rohkem kui teistel, seega väljud sellest kogemusest parema ajaplaneerijana ning saad õnnestumiste korral ehk ka mõnd tegu vaadata selle pilguga, et aitasid sellele kaasa või olid koguni selle idee autor. Võimalusi on palju, oleks sama palju tahtmist ka. Just noortel, keda me kõik tahaks Türi vallas rohkem näha.

aili avi

vallavolikogu liige

Profile for Tyri Development Agency

02.02.2017 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema veebruarikuu Türi Rahvalehte

02.02.2017 - Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema veebruarikuu Türi Rahvalehte