Page 4

TÜRI RAHVALEHT 4. oktoober 2018

4

haridus/noored Päev Järvemuuseumis Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng. Laps on protsessis aktiivne osaleja ja tunneb rõõmu tegutsemisest, tema üks suuremaid „vaenlasi“ on igavus. Et õppimine oleks põnev, korraldame õppekäike sooviga vahetumalt osa saada ümbritsevast keskkonnast, põnevatest kohtadest ja erinevatest tegevustest. Eelmist õppeaastat jäävad Oisu ja Kabala lasteaedade lastele meenutama õppekäigud kitsefarmi, Elistvere looduskeskusesse ja loomaparki, Sassi talu jaanalinnufarmi, AHHAA keskusesse, Põltsamaa Felixi tehasesse ning kohaliku köögiviljakasvataja Kuido Paimla kasvuhoonetesse. Kaks viimast tänu PRIA toele. Käesolevat õppeaastat alustasime 5. septembril õppekäiguga Eesti maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi, et tutvuda Eesti mageveekaladega. Selle eest täname 710 euro suuruse toetuse eest keskkonnainvesteeringute keskust. Eesmärgiks oli teada saada kalade eripära võrreldes maismaaloomadega, õppida vaatlema ja teada olulisemaid kalaliike. Lapsed said rääkida oma kokkupuudetest kaladega, milliseid kalu nad teavad, kalalkäikudest, kala söömisest ja näha kalapüügivahendeid; neile räägiti liikide eluviisidest, ohtudest kalade rändeteedel. Vaadeldi akvaariumikalu, võrreldi erinevaid liike omavahel, uimede kuju, soomuste suuruse, hingamiskiiruse, liikumise poolest. Õpiti erinevate eesti kalade nimesid tundma. Kõige põnevam oli kindlasti parvega Võrtsjärvel, kus tutvuti järve ja selle elustikuga, kalade ja lindudega ning Tondisaare lugude ja loomadega. Vähemalt sama põnev kui nähtu ja kuuldu oli pikniku pidamine parvel. Õppekäigud aitavad paremini mõista ja tunnetada maailma terviklikult, väärtustada keskkonda hoidvat mõtteviisi, märgata nähtusi ja muutusi looduses. Meelepärase ja põneva tegevuse tagajärjel suhtub laps ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt; tunneb paremini kodukoha loodust; tunneb erinevaid kasvukeskkondi, teab nende tähtsust taimedele, loomadele, inimestele; mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale.

Garis Pihelgas,

Koos külalistega sõideti ühel päeval rongiga Tallinna, kus tutvuti Eesti pealinna ajalooga.

Türi noortekogu tegemistest

Türi põhikool võõrustas külalisi

Retla-Kabala kooli õppealajuhataja

20. septembril toimus Türi vallavalitsuses Sten Perilluse juhtimisel Türi noortekogu koosolek. Koosolekul arutleti erinevate Türi valda puudutavate teemade üle nagu transport, koolielu, huviharidus ja -tegevus, haldusreformi mõjud, infokanalid. Toodi näiteid eelmisel aastal volikogule esitatud noorte rõõmudest ja murekohtadest, millest nii mõnigi on saanud tänaseks lahenduse. Näiteks on paranenud Väätsa ja Türi vaheline transport, Laupa kool on saanud välijõusaali ja seda noorte omaalgatusena, kui esitati idee kaasava eelarve toetusetaotlusena. Käru on saanud noortetoa ja noortejuhi, järjest paranevad ka Käru noortetoa võimalused põnevateks tegevusteks. Arutelu tulemusena esitatakse uued kogutud ideed ja mõtted taaskord vallavalitsusele ning volikogule, et koostöös leida lahendusi noorte ideedele ja lahendamata väljakutsetele. Türi noortekogu soovib teada anda, et noortele on raha taotlemiseks avanemas uus võimalus - noortefond. Noorteprojekte saab esitada ajavahemikul 1.-20. oktoober 2018. Projektid tuleb ellu viia 1. novembrist kuni 30. detsembrini 2018. Maksimum summa, mida ühe projekti jaoks eraldada saab, on kuni 500 eurot. Taotleda ei saa vahendeid (vahendite soetus ei ole abikõlbulik). Sobilikud projektiteemad on nt koolitus õpilastele, kutsuda külaline kohapeale, minna väljasõidule, teha koostööd teiste vallakoolidega, korraldada kinoõhtuid vms. Planeeritava summa eest peab saama kogu projekti ellu viia. Taotletav summa ei tohi olla mõne teise projekti lisarahastus või omaosalus. Tegemist võib olla nii koolisisese kui koolivälise projektiga/tegevusega. Projekt peaks kaasama lisaks ka teisi noori peale projekti esitajate. Tegemist on noorte algatatud pilootprojektiga Türi vallas. 6. oktoobril toimub 9. Türi õunafestival, kuhu ootame noortekeskuse alale appi vabatahtlikke meisterdama ja lastega tegelema ning pealaval õuntega erinevaid vigurvõistlusi tegema. 8. oktoobril toimub üle-eestiline helkuripuu kampaania, kuhu ootame osalema ka kõiki Türi valla koole, organisatsioone, noortekeskusi, firmasid ja niisama sõpruskondi. Olgem nähtavad! Helkur on kõige odavam elukindlustus. 1. novembril toimub Türi kultuurimajas Noorte osaluskohvik, kus arutletakse noori puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Osaluskohvikud toimuvad korraga üle Eesti ning Järva- ja Viljandimaa noored kohtuvad Türil. Kohvikule lisavad vürtsi erinevad esinejad ning meelelahutusprogramm. Saab süüa ja juua. Noortekogu väljasõit põgenemistubadesse toimub 26. oktoobril. Noortekogu esitas koos Käru kogukonnaga projektitaotluse kaasavasse eelarvesse, mille idee on luua Käru terviserajale parkuuri treeninguteks õpperada ja nii suurematele kui väiksematele noortele ronilad. 10. oktoobrist saavad kõik vähemalt 16-aastased noored hääletama asuda.

Sulo Särkinen,

Türi noortekeskuse juhataja

Türi põhikoolis võis septembri viimase nädala jooksul kuulda väga erinevaid keeli. Kool osaleb Erasmus+ projektis Food Connects Europe ja seekord toimus partnerriikide kohtumine Eestis. Külas oli 16 õpilast ja 11 õpetajat Saksamaalt, Hispaaniast, Hollandist, Norrast ja Portugalist. Lapsed elasid peredes, mis andis mõlemale osapoolele võimaluse praktiseerida võõrkeeleoskust ja tutvuda vastavalt erinevate kultuuritavadega. Esimesel kohtumispäeval võtsime külalised vastu väikese tervituskontserdiga, seejärel viisime õpetajad ringkäigule, tutvustasime koolimaja ning piilusime tundidessegi. Õpilased avastasid samal ajal ümbrust digimängu abil. Keskpäeval toimus kohtumine Türi vallavalitsuses, kus valla avalike suhete juht Merle Rüütel ning abivallavanem Elari Hiis andsid ülevaate

Türi omavalitsuse tegemistest. Pärastlõunal tutvus seltskond Eesti ajalooga Wittensteini ajakeskuses. Kuna projekti teema on seotud toiduga ning eesmärk tutvustada kohalikke toiduainetööstuse ettevõtteid, sõitsime kolmapäeval Põltsamaale Felixisse. Saime ülevaate tehase ajaloost ning tootmise eripäradest, meile tutvustati erinevaid tooteid, mida sai nii näha kui maitsta. Parasjagu oli lõppemas kurgihooaeg ja alanud kõrvitsate sissetegemine, sellest viimasest sattusid välismaalased tõelisse vaimustusse ning omajagu tooteid on teel Euroopa erinevatesse paikadesse. Neljapäev oli jälle koolipäev, mil õpilased said osaleda tundides. Keskpäeval toimus ühine suur toidulaat, kus iga riik müüs omavalmistatud küpsetisi. Nii

väikeses kui suures majas toimunud laadal oli näha, kuidas kõik riigid olid vaeva näinud toote kujundamise ja pakendamisega ning letid tühjenesid imekiiresti, müüki läksid ka dekoratsioonid. Edasi jätkus päev martsipani töötoaga, kus valmisid väikesed Murumoorid. Õpetajad said tutvuda martsipani tootva väikeettevõttega Convi Food Sweets OÜ Säreveres. Seejärel suundusime Eesti ringhäälingumuuseumisse ning üheskoos salvestasime uudistesaate. Õpilased veetsid õhtu perega, ent õpetajad lustisid VeskiSilla bowlingus. Reedel viis rong seltskonna Tallinna, kus tutvuti Eesti pealinna ajalooga. Vahva giid Erik tuuritas meid läbi vanalinna, uurisime maa-aluste bastionikäikude eksponaate ja nautisime keskaja maitseid Olde Hansas. Eesmärk oligi pakkuda võima-

Erakogu

likult mitmekesiseid maitseelamusi ning seepärast külastasime nädala jooksul erinevaid söögikohti. Laupäeva veetsid lapsed peredega. Õpetajad külastasid Pärnut, nii saadi tunda meie moodi sügise karget meretuult. Õhtul pandi punkt vahvale nädalale Türi noortekeskuses ühise lõpupeoga. Nädal möödus ruttu, planeeritud tegevused õnnestusid ja osalised jäid rahule. Aitäh õpilastele, kelle pered olid nõus külalisi võõrustama: Heti-Ann Talviste, Angely Kaaret, Ida Lill Põllu, Mia Jasson, Eliise Leesmaa, Elise ja Karen Zinovjev, Aleksander Lavrinenko, Sergo Miljan, Eleen Asten, Saale Liisbet ja Sanna Luisa Tõrv, Karl-Heinrich Kajakas, Sander Suitsberg ja Mirko Martjak.

Evely Siimsoo,

Türi põhikooli õpetaja

Türi põhikooli projekt „ Olen ettevõtlik noor“ 1. oktoobrist algab Türi põhikoolis projekt „Olen ettevõtlik noor“. Projekti rahastab Euroopa Liit Euroopa sotsiaalfondi meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ toetusest. Projekti eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ja õpilaste ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamist. Projektis osalevad kooli väga head partnerid Türi noortekeskus ja Järvamaa kutse-

hariduskeskus. Projekt koosneb kolmest osast: praktiline ettevõtlusõpe, koostöö kogukonnaga ja õpilaste ettevõtlikkus. Praktiline ettevõtlusõpe toimub Tartus ettevõtlusküla äritänaval läbi mängude „Ettevõtlik kodanik“ ja „Ettevõtlik pere“. Ettevõtlusküla on tehislinnak, kust õpilased saavad inspiratsiooni ja enesekindlust, neil on võimalus avaldada oma arvamust ja nad vastutavad oma tegude eest. Külas on seitse asutust: kliinik, ilusalong, kaubamaja, linnavalitsus, meediakeskus, töökoda

ja pank. Kahe tunni jooksul omandavad õpilased teoreetilisi ja praktilisi teadmisi majandusest, õpivad töötama meeskonnas ja püüavad leida probleemidele lahendusi mängulises keskkonnas. Oleme oma projekti sisse toonud koostöö kohalike ettevõtetega. Lauaetiketi praktiline koolitus toimub Järvamaa kutsehariduskeskuses Säreveres, Eesti piimandusmuuseumis tutvuvad nooremad õpilased meiereitöötaja elukutsega ja õpivad valmistama jäätist, võid ja kohukest, Eesti ringhäälingumuu-

seumis lindistavad erinevad klassid kuuldemängu või salvestavad saadet, tutvuvad lavastaja või helikujundaja tööga, Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis töötavad õpilased erinevates töötubades ja väikeklassidele on praktiline tegevus KÜ kujunduses. Türi noortekeskus korraldab koolituspäeva õpilastele Tallinna loomelinnakus. Projekt lõpeb ettevõtluspäevaga koolis, mille korraldavad õpilasesinduse noored ise.

Ülle Tammela,

Türi põhikooli õppealajuhataja, projekti juht

Profile for Tyri Development Agency

04.10.2018 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema oktoobrikuu Türi Rahvalehte!

04.10.2018 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema oktoobrikuu Türi Rahvalehte!