Page 1

TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

TÜRI VALLA AJALEHT

1

Loe lehte veebis: www.tyrirahvaleht.ee

5. detsember 2019 nr 12 (888)

• Kas soovime uut ja avatud juhtimist lk 2 • Kesk-Eesti kardinakeskus pidas oma sünnipäeva lk 3

• Õpetaja pälvis kodanikupäeva aumärgi lk 4 • Türi valla vabatahtlikud said tunnustatud lk 5

• Türi vald kui koolide arengu toetaja lk 9 • Järgmine Türi Rahvaleht ilmub 10. jaanuaril

! D U T A V A

Nii see tõesti juhtuski, et suvel valminud Türi tervisekeskuse hoone sai eelmisel nädalal viimaks ka pidulikult avatud. Paar päeva enne avamist olid perearstid oma uues kodus tööd alustanud ja vana polikliiniku koridorides liikusid vaid mõned kolijad või siis ka mõned arstile tulnud, kes oma üllatuseks avastasid, et sellest majast enam ühtegi arsti ei leia. Nagu ütles vallavanem Pipi-Liis Siemann uue hoone avamisel, siis mõttest maja valmimiseni kulus umbes üheksa aastat. Reaalne ehitusaeg sellest oli alla aasta. Maksma läks uus tervisekeskus nelja miljoni euro kanti, millest miljon õnnestus toetusena saada, ülejäänu tuli valla rahakotist. Aga nüüd on ta tõesti koos kiirabijaamaga avatud. Teet Reier

Ühistöös valmisid Kõltsi ojale uued sillad Eelmisel nädalal andis Kõltsis elav Kalev Aun teada, et kogukondliku ettevõtmisena on Kõltsi karjäärist Lokuta jõkke suunduvale kraavile paigaldatud uued ülepääsud: suurem Kõltsi kabeli lähistele matkajate, marjuliste ja ratturite tarbeks ja väiksem karjääri juures, mida hakkavad kasutama kalamehed. „Eelmine ülepääs oli rajatud aastaid tagasi ühe rattavõistluse tarbeks ja oli juba lagunenud. Kolu küla mees Meelis Pall võttis uute ülepääsude rajamise teema üles ka varem, aga siis oli küsimuseks, kuidas materjali hankida ja kes võiks ehitada,“ meenutab Aun. „Mõni aeg tagasi helistas aga Pall ja andis teda, et nüüd on materjal olemas ja tuleb mehed kokku ajada ja sillad valmis teha. Ta oli vallavalitsusega läbi rääkinud, Türi haldus oli vajaliku materjali kohale toonud ja nii need sillakesed kohalike ja Türi rattaklubi meeste abiga tehtud saidki.“ „Esialgu plaanisime uuendada vaid suuremat ülekäiku, kuna õnnestus materjaliga säästlikult ringi käia, otsustasime korrastada ka purde, mis asub karjäärist välja voolava kraavi alguses. Seda kasutavad ka kalamehed,“ lisas Aun.

Teet Reier

Sillaehitajad tööhoos.

Erakogu

Türi tervisekeskus sai lõpuks pidulikult avatud

27. novembril avati pidulikult Türi tervisekeskuse uus hoone Türi linnas Viljandi tänav 26. Nüüdisaegse tervisekeskuse vajalikkusest on räägitud ja kirjutatud juba aastaid. Türi valla arengukavasse sai see sisse kirjutatud 2010. aastal. Sealtmaalt on see olnud arengukavas kuni tänaseni. Kui mõned aastad tagasi avanes võimalus saada projektiks lisaraha Euroopa Liidu tõukefondidest, alustasime tegevuste planeerimist. Esialgu proovisime leida võimalusi vana hoone kohendamiseks, aga peagi loobusime sellest. Vana hoonet ei saanud tänapäeva nõuetele vastavaks kohendada ja liftigi oli sinna väga keeruline sisse sobitada. Kuna uus hoonete kompleks pidi asuma Türi valla omandis oleval kinnistul kergesti ligipääsetavas kohas, valisime vastava kinnistu Türi linnas Viljandi tänav 26 ja 28 kinnistute näol. Seal asusid vanad sotsiaalmajad, mille asukad koliti mujale ja hooned lammutati. Algatasime detailplaneeringu koostamise alale ja hakkasime kokku panema projekti taotlust. Selleks kulus terve aasta, kuna materjal, mis tuli lisaraha saamiseks täita, oli väga põhjalik ja mahukas.

Selle aja jooksul viidi läbi detailplaneering ja vaieldi selgeks uue hoone ruumiprogramm. Taotlus „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Türi valda“ rahastati maksimaalses võimalikus mahus kuuele perearstile koos õdedega vajaliku uue hoone ehitamiseks. Kuna olime algusest peale seda meelt, et mõistlik on koondada kõik sarnased teenused ühte keskusesse, saime ka rahastajalt nõusoleku ehitada hooned oma vahenditega suuremas mahus kui ainult perearstidele, et sinna saaksid koonduda kõik vajalikud teenused. Planeerisime projekteerimise käigus ruumid lisaks 6 perearstile ja nende õdedele veel tervele reale AS Järvamaa Haigla teenustele: kaks hambaravikabinetti, apteek, silmaarst ja prillipood ning eraldi sõltumatu hoone Tartu kiirabibaasile, sest ei soovinud teenuste hulgas ja kvaliteedis füüsilise keskkonna näol järeleandmisi teha. Kuna toetusmeede oli mõeldud ainult perearstide tegevusega seonduvate investeeringute rahastamiseks, olid kõik ülejäänud ruumid mitteabikõlbulikud ehk nende rahastamine toimus täielikult Türi valla eelarve rahast. Kuna lõpparuanne ei ole veel rahastaja poolt lõplikku kinnitust saanud, siis

lõplikke numbreid veel täpselt öelda ei saa, aga suurusjärgud on olemas. Kokku on kulunud kõigile seni tehtud tegevustele alates detailplaneeringust, vanade hoonete lammutamisest, soojatrassi ehitamisest kuni uute hoonete projekteerimise ja ehitamiseni umbes 4 miljonit eurot. Sellest natuke üle 1 miljoni euro saime toetusena Euroopa Regionaalarengu Fondist ja seda ainult perearstidele vajalike pindade ehitamiseks. Seega lisandus Türi valla eelarvest 3 miljonit eurot, sealhulgas ka hoonete ümbruse kujundamine. Näiteks oli normi järgi ette nähtud hoonele ainult 9 parkimiskohta autodele, tegelikult oli selge, et seda on väga vähe ja nüüd on seal 36 parkimiskohta. Kokku on tervisekeskuse hoones 1704 ruutmeetrit pinda ja kiirabibaasi hoones 197 ruutmeetrit pinda. Avamisel ütles kiirabibaasi juht, et Türi kiirabibaas on hetkel tema hinnangul kõige moodsam ja vajadustega arvestav mitte ainult Baltikumis, vaid ka Skandinaavias. Hoone on valla poolt esimeseks hooneks, mis on projekteeritud ja ehitatud ligi nullenergia hoonena ehk väga soojapidavana ning hoone katusel on 80 kw

päikesepaneele, mis toodavad elektrienergiat ja aitavad kulusid säästa. Hoones on lift ja hästi palju nüüdisaegset süsteemide juhtimise automaatikat, millega kohanemine võtab veel aega. Lisaks ruumide kütmisele toimub ka vajadusel ruumide jahutamine. Ehitaja koos alltöövõtjatega püstitas hoone väga lühikese ajaga (9 kuud), andmata seejuures järele kvaliteedis. Hoone peaks kestma vähemalt järgmised 50 aastat. Neid ettevõtteid ja inimesi, kellega sai kogu selle aja jooksul koostööd tehtud ja keda tänada, on hästi palju. Tooksin siin välja mõned olulisemad: Projektitaotluse koostamisel oli abiks Cumulus Consulting OÜ. Projektijuht - Marlan Law Office OÜ. Projekteerija - AS SWECO. Ehitaja - AS Paide MEK. Omanikujärelevalve teostaja - Tarindiprof OÜ. Ja paljud teised! Tänud kõigile asjaosalistele ja edu Türi tervisekeskusele!

Üllar Vahtramäe

arendusjuht

Vaata lisaks pilte Türi tervisekeskuse avamisest lk 6.


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

2

arvamus Jõulukuiselt kuusepuine Eelmisel nädalal ühel päeval läbi kesklinna liikudes märkasin, et kesklinna kuuse ümber käib elav askeldamine: töömehed tõstukitel sätivad puu otsa juhtmeid, suured kuuseehted on rõõmsalt puu ümber murul laiali. Ahaa, kohe on ju esimene advent, sai pilt selgemaks. Kui poodidesse ilmuvad jõulukaubad kohati juba septembris ja verivorsti ning piparkooki saab osta aastaringi, siis kipume me pühade tõelise lähenemise juba kohati unustama, kui just mõni eelnevalt kirjeldatud tegevus seda meelde ei tuleta. Natuke aitab kaasa ka veidi enne esimest advendipüha maha sadanud kerge lumekord, mis toob lõputult hallidesse ja vihmastesse sügispäevadesse veidi lisavalgust ja eks kindlasti ka saabuva jõulukuu tunnet. Moodsas kaubanduskeeles rääkides tuleb pärast musta reedet ikkagi valge laupäev. Sellest, et pühad hakkavad saabuma, annavad tunnistust ka ajutised ilutulestikuletid meie poodides. Viimasel nädalavahetusel vallamajas arvuti taga istudes ja lehelugusid kokku kogudes, kuulsin paari tunni jooksul vähemalt kolme korralikku saluuti. Vaikselt kulgevas väikelinnaelus ei jää need ju ometi tähelepanuta. Veidi enne esimest lund sai lõpuks avatud ka Türi linna värskeim uusehitus, meie oma Valge maja, nagu teda hellitavalt võiks ju kutsuda ehk siis Türi tervisekeskus - väljast valge, seest valge. Avamispäeval sai piiluda ka üle nende kabinettide uste, kuhu hiljem loodetavasti enam suuremat asja ei ole. Sai proovida isegi liftisõitu, vanas polikliinikus võis sellest luksusest vaid unistada, sealt tuli omal jalal kolmandale korrusele kõmpida. Uue hoone avamisel meenutas kunagine Türi linnapea Kaia Iva, et ainuke lahendus lifti puudumise leevendamiseks oli panna trepikäänakutele toolid, et kui ikka vahepeal väsid, saad jalga puhata. Kaunist saabunud jõulukuud ja toredat aastalõppu Teile kõigile! Ning ärge unustage, et kõige parem kingitus on kinkida oma lähedastele aega, aega puhkamiseks ja koosolemiseks!

Teet Reier

Loe Türi valla uudiseid www.tyri.ee

Kas soovime uut ja avatud juhtimist? Kati NÕLVAK

Türi vallavolikogu liige

Eesti liitus 2012. aastal rahvusvahelise algatusega avatud valitsemise partnerlus, mis tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Olles ise parasjagu teadusmaailmas aktiivselt ennast täiendamas, siis siiralt kiidan, et kordki on ühe mõiste definitsioon nii lihtne ja selgesõnaline. Põhimõtted, mida avatud valitsemise saavutamiseks tuleks järgida, on üsna lihtsad. Järgnevas artiklis püüangi neid põhimõtteid lahti mõtestada ning tuua näiteid, mida saaks ka meie armsas koduvallas rakendada. Esimene põhimõte on, et valitsusorganid peaksid tegema teabe inimestele lihtsalt kättesaadavaks. Aktiivse kogukonna liikmena plaanisin ka mina külategemisteks taotleda ürituse korraldamise toetust järgmiseks poolaastaks. Kuna olen seda ka eelnevalt teinud, siis teadsin umbmääraselt, kust taotlusvormi otsida. Kui aga pidin telefoni teel selgitama, kust inimene, kes pole varem seda taotlust täitnud, peaks selle vormi üles leidma – jäin jänni ning ka tema ei suutnud seda tol momendil valla kodulehelt üles leida. Aga mis juhtub, kui peaksin otsima taotlusvormi, mida ma varem täitnud ei ole? Elva vallas on sellisteks puhkudeks kasutuses spetsiaalselt välja töötatud süsteem nimega SPOKU ja kui küsida mu käest, kust leida mõnda taotlusvormi - sünnitoetus, ranitsatoetus, huvitegevuse ja -hariduse sõidutoetus, projektide tegevustoetused jne - siis vastan, et kõik taotlused on kohe Elva valla kodulehe esilehel e-taotluste all. Sealt leiab tervikliku nimekirja ühest ko-

hast koos kõiksugu selgitavate kategooriatega. Lisaks on seda seal äärmiselt lihtne täita. See on kodaniku vaatest. Kuna kõigel on alati mitu külge, siis mida tähendab säärane süsteem taotlust läbivaatavale ametnikule? Ametniku vaatest on elu tehtud veelgi lihtsamaks ning enam ei pea e-kirja postkastist taotlusi otsima, vaid andmebaasid on need ise automaatselt salvestanud sh saad korraliku koondi kõikidest esitatud taotlustest ega pea käsitööna selliseid ülevaateid analüüsideks koostama. Volikogu liikme seisukohast pean oluliseks, et kõikide koosolekute protokollid oleks lihtsalt kättesaadavad nii volikogu ja komisjonide liikmetele kui ka teistele kodanikele ja huvilistele. Türil on kasutuses dokumendihaldussüsteem WebDesktop, kust ka nutikamad arvutikasutajad jäävad dokumendiotsingutega jänni ja peab väga täpselt teadma, mida ja millisest kaustast otsida. Tegelikult oleks ju väga lihtne kodulehele ka kõikide protokollide tekstid välja panna. Mida see annab? Kodulehtede ja üleüldiste veebilehitsejate otsimootorid on juba väga targad ning kui trükkida sisse huvipakkuvad märksõnad, siis oskab otsimootor juba ise ka vastava teksti välja tuua. Kui aga lisada kodulehele vaid dokumendi pealkiri, siis otsimootor ei näe nende dokumentide sisse ning otsitav jääbki leidmata. Protokollid ja dokumendid on ilmselt olulised juba üsna teadlikule kodanikule, kuid tegelikult on ju võimalus ka lihtsamal kujul vallavalitsuses toimuvast teada anda. Kui Türi

Rahvaleht ilmub kord kuus, siis näiteks Tartu vald koostab iganädalast infokirja veebis, kust saab rahvakeelselt kiire ülevaate, mis on toimunud ning mis tulekul. Esmapilgul tundub üsna suur halduskoormus, kuid vallajuhi sõnul peavad ametnikud niikuinii oma kohtumistest kokkuvõtteid koostama, seega avaliku suhete eest vastutaja peab need lihtsalt kokku koondama. Nii tekib ka vallavalitsusele endale hea ülevaade toimunust. Nii on võimalik kiirelt ja kergelt analüüsida, millised küsimused ja arendused on erinevatel ajahetkedel käsil olnud ning millised on suundumused. Miks on üldse oluline, et teave oleks lihtsalt ja mõistetavalt kättesaadav? Sellele annab vastuse teine oluline põhimõte aruta kogukonnaga otsuseid enne, kui need on lukku löödud. Luues tüüpilist hierarhilist juhtimisstruktuuri tekitatakse olukord, kus lõpuks kõik olenebki ainult juhtfiguuridest ning alluvatest on kujunenud pigem käsutäitjad kui innovaatorid ja lahenduste leidjad. See võib ühel hetkel viia olukorrani, kus osad valdkonnad jäävad tähelepanuta, sest meie kõigi ööpäevas on 24 tundi ning kõike lihtsalt ei jõua. Rakendades võrgustunud juhtimiskultuuri tehakse oma meeskonnaliikmetest olulised lülid, kes lisaks otsustusõigusele ka vastutavad, mis ühtlasi paneb neid rohkem pingutama. See aga ei kehti ainult palgalise meeskonna suhtes. Kohalik omavalitsus on kohaliku eluolu paremaks organiseerimiseks ning selle osaks on ju tegelikult iga konkreetse kohaliku omavalitsuse kodanikud. Üldjuhul on kodanikkond äärmiselt heterogeenne oma huvide, teadmiste, oskuste ja panustamise soovi osas. Liia Hänni on üks lugupeetumaid ühiskonnategelasi ning ka avatud valitsemise maaletooja ning ta on rõhutanud, et valitsuse ja kodanikkonna tulemusliku

dialoogi jaoks on oluline ka kodanikkonna küpsus (lisaks valitsuse küpsusele). Novembri lõpus tunnustati maakonna tublimaid vabatahtlikke, organisatsioone, ettevõtteid ja säravamaid inimesi ning suur osa auhindadest tuli Türi valda. Kas see ei võiks olla märk sellest, et tegelikult on meie omavalitsuse kodanikud juba üsna küpsed ning neid tuleks ka heas mõttes oma partneritena rakendada. Ja et partnerid saaksid olla võrdväärsed partnerid, peab neil olema info, mida analüüsida, sünteesida ja omi järeldusi teha, et nad saaksid omakorda enda ettepanekuid valla arendamisse esitada. Niimoodi jagatakse nii otsustusõigust kui ka vastutust oma kodanikkonnale. Info lähemale toomisest kirjutasin juba eelpool, kuid kuidas reaalselt ühiseid arutelusid pidada? Arutelusid võib viia läbi mitmel viisil. Näiteks Türil on kombeks seda teha nii, et kui on komisjonide ühine koosolek, siis komisjonidele asetatakse teatristiilis toolid, ees esineb eelnõu tutvustaja ning lõpuks küsitakse, kas teil on küsimusi. 20 aastat tagasi oli see suhteliselt harjumuspärane viis. Üldjuhul on sääraselt küsimusi ja arvamusi üsna vähe, sest kasutatud meetodid tekitavad küsijas ja arvamuseavaldajas pinget, ärevust ja veidi ka piinlikkust. Aprillis korraldasime aktiivsete inimestega valla kogukondade päeva ning arutelusid viisime läbi osaluskohviku meetodil laudkonniti. Arutlejatele andsime abistavat materjali ja infot ning tekitasime osalejatele võimaluse oma laudkonnas arvamust nii suuliselt kui kirjalikult väljendada. Hiljem tutvustati laudkonnas tekkinud mõtteid ja küsimusi ka teistele laudkondadele. Tegime mitu vahetust ning inimesed said liikuda teema juurest teema juurde ning said osa ka eelmiste laudkondade vestlustest. Ehk esmalt andsime osalejatele vajaliku

info ning seejärel võtsime ära piinlikkust ja ärevust valmistavad hetked ning julgustasime inimesi oma arvamusi ja mõtteid avaldama. Me saime kokku 59 sisukat ideed sellelt päevalt. Miks ei võiks ühiskomisjonide koosolekul samuti mõnda kaasavamat formaati kasutada? See ei maksaks mitte midagi ning on lihtsalt läbiviijate mõttemustri ja hoiakute taga. Volikogus pakkusin veel, et lisaks traditsioonilisele käe tõstmisele või vahele hõikamisele, võiks kasutusele võtta ka mõne infotehnoloogilise abivahendi, mis võimaldaks arvamusi, küsimusi ja ka ettepanekuid reaalajas esitada, kuid sellele lisandub võimalus jääda anonüümseks, pluss kui küsijal ei teki võimalust oma küsimust kõvasti välja hõigata, siis on tal siiski võimalik oma küsimus edastada ja ehk ka vastus saada. Tasuta ja üsna lihtsaid keskkondi nii ülesseadmise kui ka kasutamise mõttes on päris palju, näiteks mentimeter või sli. do. Ettepanekule ei tulnud isegi mitte poliitiliselt korrektset aitähettepaneku-eest-me-kaalume-seda vastust, vaid lihtne ei. Ilmselt ei soovita kaasata ning see tekitab rohkem tüli ja probleeme oma eesmärkide saavutamisel. Ka järgmised põhimõtted on üsna lihtsad: arenda koos vabaühendustega kasutajasõbralikke avalikke teenuseid, rahasta vabaühendusi püsivamalt ja läbipaistvalt, innusta noori rohkem kogukonnaelus kaasa lööma, taju ja väldi korruptsiooniohtu ning muuda internet kättesaadavamaks ning aita edendada digioskusi. Sarnaselt eelmistele näidetele saab kõigi nende põhimõtete juures välja tuua lihtsaid lahendusi, mida saaks tihti sentigi kulutamata rakendada. Küsimus on, kas traditsiooniline mõttemuster on võimeline avarduma ja arenema ning kas ollakse valmis muutuma näilisest kaasajast tõeliselt koosloojaks?

www.pamt.ee

PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA 6. ja 7.12 kell 19 Paide teater „BETWEEN DREAMS AND DROWING“ 7.12 kell 12 Paide JÕULUKROON. Paide keskväljakul. 9.12 kell 19 Paide Naiskoori ja PAMTI Muusikastuudio kontsert „JÕULUOOTUS“. Kontsert on tasuta! 10.12 kell 19 Paide Teater „MA OLEN TUUL“ Pilet 11 - 15 € 12.12 kell 20 jõulukontsert PAMTi Teatrikohvikus. Kontsert on tasuta! 14.12 kell 18 Järvamaa Tütarlastekoor 10. Kontset on tasuta! 15.12 kell 16 Kontsert „KINGITUS . Püha LINNARAHVALE“ Tasuta! Paide Risti kirikus.

19.12 kell 19 Kihnu Virve jõulukontsert „ELUKÜÜNAL“ Pilet 10 ja 12 € 21.12 kell 19 glamuurne aastalõpupidu “SÜRPRIIS” Pilet 35 ja 75 € 11.01 kell 19 kinoteater “VIHANE MEES” 15.01 kell 19 Vanemuine muusikalikontsert „MEMORY“ Pilet 24 - 42 € 17.01 Koolitants. Maakondlik tantsupäev. 19.01 kell 11 lastehommik „TEATER“ Korraldaja Paide Teater. Pilet 3,5 € 24.01 kell 19 Paide Teater „MA OLEN TUUL“ Pilet 11 - 15 € 28.01 kell 11 Kuressaare teater „SIPSIK“ 28.01 kell 13 Kuressaare teater „JÄRGMINE PEATUS: KOSMOS“

Täpsem kava ja rohkem sündmusi www.pamt.ee

PAIDE KINO LIITU UUDISKIRJAGA, et olla esimene, kes kuuleb tulevastest filmidest. Paide kinos kehtivad soodustused: * grupipilet (al. 4 inimest) piletihind 3,5 eurot * perekaardi omanikule tavahinnast - 20% Kinosõpru hoiame kursis Paide kino Facebooki lehel ja kodulehel www.pamt.ee 21.detsember 2019 kell 19 Glamuurne aastalõpupidu Paide Muusikaja Teatrimajas.Suurel laval Teele Viira ja Utopia Entertainmenti tantsulavastus, tantsubänd "Ska Faktor", mustkunstnik, fotonurk ja palju üllatusi! PILET 35 €, paketipilet õhtusöögiga 75 € KASSA tel 38 49137 / kassa@pamt.ee. E-R kell 11-19 L-P tund enne tasulist üritust Rohkem infot ürituste kohta: www.pamt.ee

Piletid eelmüügis soodsamalt! Peopilet eelmüügis 29 € kehtib kuni 15. oktoober 2019 / tavahind 35 € Pilet koos õhtusöögiga eelmüügis 65 € kehtib kuni 15. oktoober 2019 / tavahind 75 €

PILETID saadaval ka: Piletimaailmas www.piletimaailm.com, Piletilevis www.piletilevi.ee ja Paide Muusika- ja Teatrimaja kassas


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

3

uudised/kultuur Süütame üheskoos küünlad Ajaloost teame, et Eesti Vabariigi sünd 24. veebruaril 1918 vajas kinnitamist ja kätte võitlemist vabadussõjas. Võitu vabadussõjas on meie riikluse ja rahva loos raske üle hinnata. Uue aasta alul, 3. jaanuaril 2020 kell 10.30 möödub täpselt sada aastat relvarahu kehtima hakkamisest vabadussõjas. Õnneks relvad uuesti kõnelema ei hakanudki ning kuu aega hiljem, 2. veebruaril 1920 kirjutati alla Tartu rahuleping, mis avas tee Eesti Vabariigi rahvusvahelisele tunnustamisele. Meie kohus tänases Eestis on meeles pidada neid, kes saja aasta eest meie vabaduse eest oma elu hinnaga seisid. Vähim, mis saame nende sangarite heaks teha, on süüdata küünlad ning asetada pärjad nende rahu- ja mälestuspaikades üle maa. Kutsume Türi vallavalitsust ja -volikogu, Türi valla allasutusi, valla koole ja organisatsioone üles osalema küünalde süütamise talitustel kõikides vabadussõja mälupaikades terves Türi vallas ja samal tunnil - 3. jaanuaril kell 10.30. Eelseisvat planeerides teen ettepaneku saada veel sellel aastal kokku, et 3. jaanuar paika panna. Palun teil mõelda sobilikku kokkusaamise kuupäeva. Vabadussõja monumendid, mälestustahvlid, kihelkondade, valdade ja linnade vabadussõja mälestussambad, vabadussõjas võidelnute tähistatud sünnipaigad ja teadaolevad matmispaigad – kõiki neid paiku tuleks mälestusküünalde/lillede/pärgadega meeles pidada. Et kogu Eesti kattuks tänuküünaldega vabadussõja võidu tähiseks. Üle Eesti helisevad kirikukellad 3. jaanuaril kell 10.30, mille järel süütame küünlad/asetame pärjad/lilled kõigis vabadussõja mälupaikades. Meie hoida on mälestus vabadussõja sangaritest.

Urmas Piigert

Kaitseliidu Türi üksikkompanii pealik

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni 10 000 eurot/ha. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis. Tel: 56 111 900

FEKAALIVEDU VÄLIKÄIMLATE RENT TRANSPORDITEENUS tel. +372 452 2002 e-mail:agri@speq.ee www.fekaaliabi.ee www.speqagri.ee

13. ja 14. detsembril

JÕULULAAT

Türi kultuurikeskuses sees ja väljas Hariduse 1 Reedel 10–18 • Laupäeval 9–15 Teave tel 5695 9106

OÜ Traageldaja omanik ja juhataja Heli Sillaots sünnipäevakõnet pidamas.

Merle Rüütel

Kesk-Eesti kardinakeskus pidas oma sünnipäeva Äsja 25aastaseks saanud Traageldaja OÜ on sisustustekstiile tootev õmblusettevõte, mis asub Järvamaal Türi vallas Käru alevikus. Juubelit tähistas ettevõte uue esinduspoe avamisega. 1994. a kahe naise õmblusoskusest alguse saanud ettevõte on kasvanud arvestatavaks sisustustekstiili ettevõttevõtteks nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. Tänaseks töötab ettevõttes 18 töötajat, kes kõik annavad iga päev endast parima, et kvaliteetne toodang saaks õigeks ajaks ja täpselt valmis. Suure osa toodangust moodustavad laudlinad, linikud, padjakatted, voodikatted, madratsikatted, kardinad, erinevad kotid ja pisemad esemed. Ettevõttel on hulgaliselt kogemusi hotellide ja majutusasutuste ning toitlustust pakkuvate ettevõtetega. Pikaajalised koostööpartnerid asuvad ka piiri taga, kes hindavad kõrgelt toodete kvaliteeti ja vastavust kõige kõrgematele nõudmistele, mõistlikke tähtaegu ja ettevõtte paindlikkust ning valmisolekut leida ka ebatavalisi lahendusi. Kangad, mida kasutatakse, on eranditult kvaliteetsed, tulevad Lääne-Euroopast ja on pikkade aastate jooksul end igati õigustanud. Valikus on ka näiteks pimendavad ja tulekindlad kardinakangad. Erilised on gobeläänkangastest tooted, mis eristuvad oma värvide rohkuse ja mustrite

rikkuse poolest. Oma toodangut müüme SIKSAKi kaubamärgi all, mis on tuntust kogunud juba 6 aastat. Mis teeb SIKSAKi tooted kohe esmavaatlusel eriliseks? Gobeläänkangas. See on nii kvaliteetne, ilus ja siinmail ehk pisut eksootiliseltki väärikas, et lihtsalt nõuab tähelepanu. Vikipeedia teatel on gobelään põimetehnikas vaip. Sellisest kangast padi on nagu rosin skandinaavialikult heleda ühevärvilise diivani peal. Gobeläänkanga tehnika on väga vana ja alguse saanud mõisa- ja losside ajast. Kõik mustrid kootakse kanga sisse. Mitte mingit trükkimist ega muud tehnikat, vaid just kootakse. See ongi selle kanga võlu, et kanga välimus ega värvid ei kulu maha ka pesus. Kangad toome Hispaaniast Kärusse, kus meie tublid õmblejannad päevast päeva neist ilu loovad. Üks lihtsamaid võtteid kodule uue ja värske ilme andmiseks on vanade kardinate väljavahetamine uute vastu. Mõned aastad tagasi hakkas Traageldaja rohkem tähelepanu pöörama just kardinate õmblemisele ja kardinakangaste valiku laiendamisele. Traageldaja omaniku ja juhataja Heli Sillaotsa sõnul pole inimesed veel harjunud netipoest või otse nende esinduspoest SIKSAK kardinaid tellima. Arvatakse, et selleks peab mööda salonge jooksma, aga aja jooksul

Ilmataat on Merko Ehituse Eesti AS-i soosinud ning põhikooli ja spordihoone ehitustandril on olukord tavapäraselt kontrolli all. Objektijuhtide Ahto ja Rasmuse valvsa pilgu all hooned muudkui kerkivad ning jõuluks peaks spordihoone karkass püsti olema, koolimaja teise korruse

seinad laotud ja hoonel juba ees ka osa uksi-aknaid. Detsembrikuus algavad ka tööd Türi põhikooli territooriumil Kohtu ja Kungla tänavate ääres kasvava kuuseheki koos mõnede teiste tänavate äärde jäävate puude maha võtmiseks. Sealsed puud on väga halvas seisus, ülekasvanud ning estee-

on inimesed vaikselt sellest hirmust üle saamas ja julgemad ka meie e-poest kardinaid tellima. Sillaots julgustab inimesi rohkem kasutama netipoe võimalust ja katsetama ka kanganäidiste tellimist. Valmis kardinaid lattu ei toodeta, küll aga on laos olemas kangavaru ja tootma hakatakse siis, kui tuleb konkreetne tellimus. Esinduskaupluses on meie toodetest kõige suurem valik. Lisaks gobelääntoodangule on väljas näidised ka kõigist meie kardinatest, mida saab katsuda ja imetleda. Kohapeal saab küsida nõu ja vajadusel esitada tellimusi. Lisaks tavakardinatele saab tellida ka Rooma kardinaid. Võib lausa öelda, et oleme KeskEesti kardinakeskus. Kui tundub, et esinduspoodi kohale tulla on tülikas, siis saab tellida kaubad mugavalt meie epoest www.siksak.ee Muide, kohapeal saab kõike osta 20% soodsama hinnaga. Olete oodatud Viljandi mnt 17, KÄRU, Türi vald, Järvamaa. Kas teate, kuidas rongiga sõitjad on lastele aastakümneid peatusi õpetanud? „Lell(e) võtab käru, paneb kolu peale ja sõidab Türile.” Liisusalm tasub meeles hoida, et Käru kohanimi ja geograafiline asupaik kindlalt meeles püsiks.

Konn särab Pealkiri on üsna täpne. Detsembris on Konn veidi jõulusärane, anname oma panuse jõuluse valgusallikana tumedasse talveperioodi. Aga särame ka seesmiselt: meie seltsi liige Aili Avi sai rahvastikuministri tunnustuse – kodanikupäeva aumärgi, meil on au olla ka tunnustatud kui Järvamaa aasta mittetulundusühing. Ja see sünnib nii – koos käivad oma ala entusiastid, nad on töökad ja kokkuhoidvad, selts on hästi juhitud, info liigub, inimesed tulevad meile külla ja hoiavad meid. Aitäh kõigile kogukonna liikmetele, kes on taibanud meile pakkuda abikätt, oleme valmis vastu võtma väärikat ehituslikku vanamaterjali, et see jõuaks Konnas oma teisele elule; samuti võib pakkuda edaspidigi huvitavaid leide, mille kohta näete Konnas. Arutame ja võib-olla on see just ese, mis meie majas ära kuluks. Kogume ka sisekujunduslikke ideid, kuidas meie kogukonnakeskus võiks pikas plaanis hakata välja nägema. Peagi minge Heli Aade poolt koostatud visuaali ka seltsi kodulehelt kaema (tyri.vabakond. ee). Heli koolitustel on nii mõnigi meie majas ka juba käinud. Sellest tuleb väga eriline koolitus- ja heaolukeskus, kes tahavad olla selle loojate hulgas, andke meile teada. Teeme koos. Koos oleme suure osa saanud teha ka näiteks Järvamaa Kutsehariduskeskusega, kelle koolituse käigus sai Konn paar seina soojaks ja 4 liiki krohviseinu näidiseks. Oleme siiralt tänulikud tegijatele. 2020. aasta Rohevestiks (17.-18. juulil) hakkab kogunema juba hulga ideid, kuidas säästvat eluviisi propageerida. Kes ei jõudnud 3. detsembril vahariide tegemise koolitusele Konna, saad seda tulla õppima ka Rohevestile. Kel on praegu meelel mõni hea idee, keda sooviksid kuulda Rohevestil lektorina, anna sellest meile teada tyrikonn@gmail.com või astu läbi ja too idee isiklikult kohale. Detsembrist märtsini tegeleb Konna-rahvas rohkem maja ettevalmistamisega ehitustegevuseks, tegeleme projekti ja maja puhastamisega. Tegutsevad aga ikka meie käsitöökojad – hooliv on soetada jõulukingidki oma kodukandist, meie uksed on selleks avatud.

Türi kogukonnaselts

Türi muusikakooli õpilased olid edukad konkursil Lustlik klaver 2019

tiliselt väheväärtuslikud. Tööde käigus eemaldatakse ka vana piirdeaed, juuritakse välja kännud ning tasandatakse tööala. Tulevikus on planeeritud rajada sinna uus hekk koos piirdeaiaga ning teha Kungla tänava äärde ka kõnnitee.

Laupäeval, 16. novembril 2019 Lasnamäe muusikakoolis toimunud V klaveriõpilaste konkursil LUSTLIK KLAVER osales kokku 67 mängijat üle Eesti. Ürituse jaoks kirjutasid noored heliloojad lastele uhiuusi klaveripalu, mille hulgast tuli igas vanuserühmas valida enda jaoks sobivaim. Teise konkursipala valik oli vaba. Järvamaad esindanud Türi muusikakooli õpilased olid taas väga edukad. 9-10aastaste vanuserühmas saavutasid I koha Maria Palling ja Helin Marii Seera õp Anne Toome klaveriklassist, II koha sai Elisa Miadzieles õp Miina Jõgisalu klaveriklassist ja III koha Hanna Kreitsman õp Katrin Aesma klaveriklassist. Helin Marii Seerale anti ka eripreemia noore helilooja Martin Kirsiste teose „Tihane“ väga hea esituse eest. 11-12aastaste vanuserühmas sai I koha Mark-Noel Poll õp Miina Jõgisalu klaveriklassist, 13-14aastaste vanuserühmas Mirjam Hiis II koha ja eripreemia noore helilooja Astra Susi kirjutatud kohustuslike teoste „Sõidan ära“ ja „Udu üksikul tänaval“ väga hea esituse eest. Mirjami õpetaja on Katrin Aesma.

abivallavanem

Türi muusikakooli direktor

Merle Murd

SikSak turundusspetsialist

Koolimaja muudkui kerkib

Elari Hiis

Silja Aavik


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

4

haridus Must ja valge Kui mõelda sõnadele must ja valge kajastub mõtetes erinevaid pilte ja tundeid. Must kui öö, valge kui lumi, must kui mardisant, valge kui kadrisant. Alles hiljaaegu oli õhtuhämaruses näha liikumas kummalisi kujusid. 10. novembril tähistatakse Eestis mardipäeva ja 25. novembril kadripäeva. Oleme täheldanud, et need traditsioonid hakkavad juba pisut ununema ja lapsed on teadlikumad võõrapärasest halloweenist. Väätsa lasteaias oleme võtnud oma kohustuseks tutvustada lastele esivanemate traditsioone ja neid igati au sees hoida. Mardi- ja kadritrall on meie lasteaia lustlikud mängupeod, kus lapsed õpivad pärimuslaule ja -tantse. Mardipäeva tralli viib läbi lasteaia koolieelikute rühm ja sellega seoses toimub juba kolmandat aastat järjest koostöös Väätsa eakate koduga mardipäevale pühendatud ühispidu. Eakate kodu ukse taga koputasime, trampisime jalgu ja laulsime „Laske mardid tuppa tulla“. Lahke pererahvas lubas meid majja. Vana kombe kohaselt uurisime Väätsa eakate kodu rahvalt, kas kõik tööd on tehtud ja toad koristatud, seejärel mängisime ja laulsime kõik koos. Lõpuks patsutas mardiisa vitsaga eakate kodu elanikke ja soovis: „Terveks, terveks,“ et majja tuleks ikka suur ravivägi. Mardipäeval taevas olev kuu ennustas suve. Kui kuu selgest taevast maha vaatab, siis tuleb soe ja kuiv suvi. Selle aasta udune mardipäevailm ennustab jõuludeks lumehangesid. 25. novembri hommikul tähistasime lasteaia saalis kadripäeva. Vanasti käisid kadrisandid talust talusse, viisid karjaõnne, tegid lärmi ja helistasid kellasid. Esmaspäeva hommikul kogunesime lasteaia saali, määgisime, helistasime kellasid ja tegime kõva häält, et austada vanarahva kombeid ja kurjad vaimud lasteaiast eemale peletada. Lapsed, õpetajad ja töötajad olid valgetes riietes, sest kadrisandid on ikka olnud ilusad ja valged. Soovime Väätsa lasteaia mardi- ja kadrisantide poolt kogu Türi valla rahvale kodudesse lapseõnne, keset valda rahaõnne ja põllule saagiõnne.

Ulvi Hantson, Väätsa lasteaia direktor

Kadrisant on õnne pant! „Tulge santima!“, kõlas tänavu üle kogu Eestimaa Eesti folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse üleskutse, sest 2019. aasta on Euroopa kultuuripärandiaasta ja Eestis otsustati seda tähistad sanditamisfestivali ning sandijooksjate seltskondade kokkulugemisega. Ka Laupa koolis hoitakse rahvakultuuri tavasid ning nii võtsidki õpilased end kadrideks maskeerida. Koos lauldi mardi- ja kadrilaule, mängiti ning esitati üksteisele mõistatusi. Kadrijooks käis klassist klassi: nooremad soovisid vanematele koolikaaslastele karja- ja kõiksugu muud õnne, selle eest said vastu kommikotte.

Kaarel Aluoja, Laupa põhikooli direktor

Õpetaja pälvis kodanikupäeva aumärgi Türi põhikooli õpetaja, vallavolikogu liige ja konnamaja aktiivne vabatahtlik Aili Avi sai rahvastikuministrilt kõrge tunnustuse - kodanikupäeva aumärgi 1998. aastast tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust ning tunnustada tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse. Kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks esitati tänavu 91 inimest. Nende hulgast valiti välja 16 väärikat kodanikku, sh igati tubli ja eeskujulik Türi põhikooli õpetaja ja Konnamaja vabatahtlik Aili Avi. Kodanikupäeva aumärgid andis rahavastikuminister Riina Solman üle pidulikul tunnustusüritusel 25. novembril. „On rõõm tõdeda, et üle kogu Eesti saadeti meile kirju ligi

saja tähelepanuväärse inimese kohta, kes on pühendunud meie ühiskonda rikastavale tegevusele ning kodanikukasvatuse ja -hoolimise edendamisele. Sel aastal jagasime suure südamega ja tegusatele kodanikele siseministeeriumi poolt aumärke juba 21. korda,” ütles rahavastikuminister. Kodanikupäeva aumärgi kandidaate võis esitada igaüks. Kõik ettepanekud vaatas läbi siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud. Kodanikupäeva aumärgi saab inimene saada vaid ühe korra. 21 aasta jooksul on kokku välja antud 381 aumärki. Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis eesti.ee

Foto: Kaia Iva

TR

Üks kahest presidendi hariduspreemiast tuli sel aastal Türi valda President Kersti Kaljulaid andis Kadriorus üle hariduspreemiad. Noore haridustegelase preemia pälvis Tartu Forseliuse koolis ahhaaliku koolimudeli käivitanud õppejuht Kristi Mumm ja haridustegelase reaalainete preemia Väätsa põhikooli füüsika- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja ning kosmosekoolide võrgustiku rajaja Jonas Nahkor. Noore haridustegelase reaalaine preemia saaja Jonas Nahkori eestvedamisel on Väätsa põhikoolis omavahel tihedalt seotud reaal-, loodus- ja tehnoloogiaõpetus, kus lapsed analüüsivad tundides oma energiatarga koolimaja sisemuses toimuvat ja korraldavad teaduslende kosmose piirile. Lisaks igapäevasele koolis

Foto: Mattias Tammet

toimetamisele on Jonas rajanud kosmosekoolide võrgustiku ja on üks keskkonnahariduse ühingu eestvedajatest. „Särasilmsed õpetajad sütitavad meie koolilaste uudis-

himu reaalainete vastu. Jonas tõestab oma õpilastele iga päev, et reaalained ei tähenda ainult numbreid ja valemeid, vaid käegakatsutavaid argiseid ja kasulikke asju,” selgitas

Microsoft Eesti arenduskeskuse juht Tanel Erm, miks noore haridustegelase reaalainete preemia Jonas Nahkorile läks. Teise preemia toetaja Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig lisas, et iga ühiskonna alus ja edasiviiv jõud on haridus ja teadus ning kuna Eesti ei saa maailmas konkureerida rahvaarvuga, siis on meie jõud ajukapital. Vabariigi presidendi kultuurirahastu preemiate suurus on 5000 eurot. 2003. aastal asutatud noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning 2009. aastal asutatud noore haridustegelase reaalainete preemiat Microsoft Eesti arenduskeskus.

TR

Gümnaasium koolieelikutele?

Laupa põhikooli väikesed Kadrid.

Väätsa kool pidas aastapäeva 2. novembril tähistas Väätsa kool 280. aastapäeva ja selleks puhuks olid kokku kutsutud kooli vilistlased, õpetajad ja kunagised koolijuhid. Kokkutuleku avas kaunis ja mälestusi tulvil kontsert-aktus „Koolipäev”, mille lavastas kooli huvijuht Evelin Parts ja kus osalesid nii praegused kui ka endised õpilased ja õpetajad. Õhtut sisustasid ansambel Folkmeister ja DJ Tom Lilienthal. Palju elevust oli muidugi ka lendude pildistamisel ja hoolsalt otsiti pildile kokku ikka kõik oma kunagised õpetajad. Kooli auraamatusse kandmisega tänati endiseid vallavanemaid Jarno Lauri ja Lauri Läänemetsa, kes on andnud suure panuse kooli arengusse ning kooli pikaaegset matemaatika- ja inimeseõpetuse õpetajat Tiia Perni. Samuti said kooli tunnustuse osaliseks head sõbrad ja toetajad. Esmakordselt oli kasutusel kooli uus logo, mille kujundas koostöös kooliga vilistlane Meelis Pihtje. Aitäh vilistlastele heade ideede ja kaasaaitamise eest korraldusel, kohtumiseni juba viie aasta pärast.

Kelly Saatmann

Väätsa põhikooli huvijuht

Enamasti ootavad väiksemad lapsed kooliaega, sest siis ei pea lõunal magama. Üht-teist teavad veel need, kel vanemaid õdesidvendi, kuid mis siis koolis ikkagi toimub? Juba viiendat aastat ootame 5-7-aastaseid lapsi TÜGlaste gümnaasiumisse, kus meie õpilased viivad läbi gümnaasiumi õppekavasse kuuluvaid tunde. Aastate jooksul on läbitud aineid kehalisest kasvatusest keemia ja füüsikani, vahele bioloogiat, keeli ja muud huvitavat. Sel õppeaastal on juba osaletud kehalise kasvatuse, programmeerimise ja keemia tundides, detsembris valmistume jõuludeks. Nagu koolis ikka, on tunni pikkuseks 45 minutit ja nalja siin ei tehta. Tunni panevad kokku ja viivad läbi gümnasistid ise, arvestades õpilaste iga. Kevadel saavad kõik lõpetajad tunnistuse. Juba 78 praegu põhikooli I ja II astmes õppivat last võivad tõendada, et gümnaasium on

neil läbitud. Praeguses „lennus“ on 19 õpilast, noorim neist neljane. Viskame ise vahel nalja, et „kui õige jätaks kolm esimest kooliastet vahele“, aga on tore teada, et soovijaid, kes alustaksid oma kooliteed gümnaasiumist, jagub. TÜGlapsed on tore võimalus nii meile kui ka lastele. Neile tuleb pakkuda 45 minutit lõbusat õpet, sest kui tund ei ole huvitav, muutuvad lapsed rahutuks. Sellepärast peab tunni hoolega läbi mõtlema ning ette valmistama. Lapsed üldjuhul ei taha kuulata loengut, vaid tahavad tegutseda, seega peame enne tundi endale selgeks tegema, kuidas tutvustada teemat mängulisest vaatenurgast. (Carlis, õpetaja) TÜGlaste gümnaasium tundus minu jaoks kohe huvitav, aga samas ka veidi hirmutav, sest ei teadnud, kas tulen lastega toime. Esimeseks tunniks, mida mina andsin, oli kehaline. Olin enne

seda üsna närvis, sest teadsin, et väiksed lapsed lähevad äksi täis. Tundi andes mõistsin, et tegelikult on lastega tegelemine väga tore ja lõbus. (Anneli, õpetaja) TÜGlaste gümnaasium on minu arust väga vahva kursus. Nii lastele kui ka gümnaasiumiõpilastele, kes seda läbi viivad. Alati on nii lastel kui ka õpetajatel nägu naeru täis ja kõik pakatavad positiivsusest.

(Eleri, õpetaja) TÜGlaste gümnaasiumisse lähevad mu lapsed alati väga hea meelega ja pärast tunni lõppu on nad väga vaimustuses olnud. Lapsed tahaks tihedamini kui vaid kord kuus tunnis käia, sest seal on nii tore. (Kaija, lapsevanem)

Pille Kuulme

Türi ühisgümnaasium raamatukoguhoidja


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

5

tunnustus

Türi valla vabatahtlikud särasid maakondlikul tunnustusõhtul Novembri lõpus toimus Taikse külaseltsi majas Järvamaa vabaühenduste ja vabatahtlike tunnustusõhtu, kus kuulutati välja Järvamaa parimad viies kategoorias: aasta tublim vabatahtlik, aasta parim mittetulundusühing, hea algatus 2019, kogukonda toetav ettevõte ja Järvamaa aasta sädeinimene. Türi valla tublisid kutsuti parima tiitlit vastu võtma kolmel korral. Järvamaa aasta sädeinimene 2019 on Maarja Brause Maarja Brause on Tartu ülikooli ja Soome Tampere ülikooli haridusega arst, kes jättis töö Hämeenlinna keskhaigla neuroloogia kliinikumi osakonnajuhatajana, et tulla tagasi kodulinna Türile: selleks, et ta lapsed saaksid kasvada Eestis ja ta ise saaks panustada kodukoha tegemistesse. Türi vallas on tänu Maarja Brause eestvedamisele toimunud hoovilaadad, taaskasutuslaadad, tema algatusel toimib “otse tootjalt tarbijale” ehk Türi OTT ja uue elu on saanud Türi turg ning kohalike toodete turustamine. Hea koostöö ja vaibumatu energiaga aitab ta kaasa erinevatele ettevõtmistele. Maarja on kaasamõtlejaks laste ja perede teenuste arendamisel ning terviseedenduslikes ettevõtmistes. Maarja moodustas Türi naisharrastajate korvpalli treeningrühma ning viis omavahel kokku treeneri ja huvilised. Ühistrennid toimuvad nüüd 2 korda nädalas Paides. Maarja laulab Türi kammernaiskoori ridades. Kõikidest Maarja tegemistest käib läbi tema elujaatav ja positiivne ellusuhtumine, mille kaudu ta innustab ja tõmbab ka kaasa inimesi enda ümber. Väga lennukate ideedega, hoolib südamega kogukonna heaolust, arengust ja käekäigust. Järvamaa aasta tublim mittetulundusühing on MTÜ Türi Kogukonnaselts 2017. aasta jaanuaris asutatud ühingu juurde koondub üha enam ja enam eriliselt tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes tegelevad päev-päeva järel oma põhitöö kõrvalt kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi levitava keskuse rajamisega Türile. Nad arendavad sarnase suunitluse ja mõtteviisiga seotud tegevusi mitmetes valdkondades, levitavad nn rohelist elulaadi loengute, koolituste, praktiliste töötubade, vabaõhuürituste jms kaudu, panustavad ühistöö ja talgutega Türi ajaloolise hoone (KONNA maja) korrastamisesse, toetavad säästlikku tarbimist ja kohaliku toidu väärtustamist

jne – ühesõnaga harjutavad kogukonda teistsuguse mõtteviisi ning väärtustega. Üheks nende tegevuse oluliseks näitajaks on süstemaatilisus ja põhjalikkus – erinevad kogukondliku ja kestliku elulaadiga seotud tegevused leiavad sügavuti arendamist eri valdkondades, ent samas põimitakse see kõik kokku üheks ühtseks visiooniks ja tervikuks. Türi kogukonnaseltsis on 16 aktiivset liiget. Tegevusi planeeritakse pikaajaliselt ette ning raha taotletakse plaanide elluviimiseks erinevatest fondidest – Kohaliku omaalgatuse programm, LEADER, EV100 meede, KÜSK jne. Koolituste ja praktiliste õpitubadega on kaasatud ligi paarsada inimest, kellest paljud on omakorda panustanud kogukonnakeskuse tegevustesse ka näiteks talgutel osalemisega. Tähelepanuväärne on see, et osalevad ka noored. Pika tegevuskavaga LEADER projekti raames korraldati 2019. aasta suvel esimest korda säästva mõtteviisi festival ROHEVEST, mille tegevustes osales kolme päeva jooksul kokku ca 500 inimest. See kogukonnapidu oli oma läbimõelduses vägagi uudne – nii esitlustes, töötubades, pakutavates kaupades ja teenustes kui ka peokeskkonna kujunduses olid eelistatud looduslikud materjalid, traditsioonilised töövõtted, taaskasutus, pärimuskultuur jne. Lisaks oli selts 2019. aastal koostööpartneriks õpilasmalevale, toimusid hoovilaadad ja korraldati noortelaagrit. Oma projektide kõrval oli selts aastatel 2017-2019 heaks partneriks mahuka ja sisutiheda ühisprojekti elluviimisel kohalikule LEADER tegevusgrupile - Lõuna-Järvamaa koostöökogule. Projektitegevused äratasid tähelepanu ka maakonnas üldisemalt niivõrd, et see projekt esitati Järvamaa aasta õpiteo kandidaadiks. Järvamaa hea algatus 2019 on Türi OTTi ellukutsumine Käesoleva aasta augustis alguse saanud kogukonnaalgatus Türi OTT ehk välkmüük otse tootjalt tarbijale toob neljapäevaõhtuti Türi aianduse ja mesinduse seltsi hoovile tunniks ajaks kokku paarkümmend müüjat (väikeettevõtjad, eraisikud, talunikud) ning teiselt poolt üha enam ja enam ostuhuvilist rahvast. Müügil on mitmed aia- ja metsasaadused, koduleib, sepik, karask, munad, mesi, supipõhjad ja teised hoidised, käsitöömaiustused ja muu väiketootjate toodang. Kes ise ei saa kauplema

Piltidel ülevalt alla: Järvamaa hea algatus 2019 on Türi OTTi ellukutsumine. Tunnustuse võtsid vastu Türi OTTi kaks kanget ehk siis Maarja Brause ja Pille Marrandi. Aasta sädeinimese tiitliga pärjati Maarja Brause. Järvamaa tänavuseks tublimaks mittetulundusühinguks valiti MTÜ Türi Kogukonnaselts, keda on esindamas Aina Lee (vasakult), Ivar Murel ja Aili Avi. 3xTeet Reier

tulla, saadab oma tooteid kellegi teisega. Loodud on ka Türi OTTi Facebooki lehekülg, mille kaudu saab teatud tooteid ette tellida. Tänaseks on sellel FB grupil juba üle 600 liikme. Müüjatele on OTTil kauplemine tasuta ning sügisilmade halvenedes hakatakse kokku saama aianduse ja mesinduse seltsi majas. Korraldajate sooviks on kujundada ettevõtmisest mõnus kokkusaamise koht koos õdusa kogukonnameluga - pakkuda koduseid küpsetisi ja meelepärast keelekastet, et hoida inimesi pikemalt kohapeal ning ärgitada kohapealset suhtlust. Türi OTTi eestvedajad ja kontaktisikud on Maarja Brause (5458 3662) ja Pille Marrandi (5197 3862). Järvamaa aasta sädeinimene 2019 nominent oli ka Türi valla elanik ja vallavolikogu liige Kati Nõlvak. Palju õnne kõigile asjaosalistele!

TR


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

6

uudised Oisu rahvamaja 30 Oisu rahvamajas on tegutsenud aastate jooksul palju kollektiive, millest siiani toimivad Velli Leesmaa juhendatavad rahvatantsurühmad. Velli on olnud rahvatantsurühmade juhendaja üle 60 aasta. Tänasel päeval saab osa võtta laulukoorist, rahvatantsust, joogast, aeroobikatreeningutest ja keraamikaringist. Rahvamaja teeb koostööd Retla-Kabala kooliga, mis korraldab rahvamajas õpilaste kontserte, lõpupidusid ja näitusi. Majas toimetab Juuli kohvik, mis pakub maitsvat lõunasööki ning heal tasemel teenindust. Tänu koostööle kohvikuga renditakse maja tihti sünnipäevadeks või muudeks tähtpäevadeks. Kohaliku seltsi OKAS eestvedamisel avati rahvamajas Sumsari mängutuba ning ei ole pea ühtegi nädalavahetust, kus mängutoas ei toimuks laste sünnipäevi. Selle eest, et majas oleks puhas, korras ja ilus, hoolitsevad majahaldjad Kairi Tarius ja Urmas Mikola. Sünnipäeva puhul oli avatud fotonäitus, keraamikaringi näitus ja käsitööringi Käbedad näitus. Kontserdil esinesid endised ja praegused rahvamaja kollektiivid. Vahepaladena jagasid Ülle Välimäe, Meelika Mikson, Meelis Välimäe, Laura Otsus, Velli Leesmaa, Vaike Pärn ja Liivi Vassar oma mälestusi seoses rahvamajaga. Meeldejääv oli hetk, kui loeti ette kunagise aedniku Magnus Reinwaldi palve tulevastele põlvedele, mis leiti 1958. aastal maja ümberehitamise käigus maa sisse kaevatud purgist. Söödi sünnipäevatorti ja tantsiti ansambli Absolut Lühis saatel. Me oleme väga tänulikud oma toetajatele ja sõpradele: Türi vallavalitsus, Jaanus Marrandi, selts OKAS, Triin Tarjus, Retla-Kabala kool ja Oisu raamatukogu. Suur aitäh kõikidele kontserdil esinenutele, näituste korraldajatele, abilistele ja sünnipäevakülalistele toreda peo eest.

Detsember Türi raamatukogus Aasta lõpp läheneb kiiresti. Vaadates mööduvale aastale tagasi, oleme rahul, et oleme suutnud palju ära teha, aga mõned asjad vajavad veel tegemist. Käes on jõulukuu ning varsti ka pühad, aga enne on veel terve hulk tegemisi, et saaks rahuliku meelega hakata pühi pidama. Nii on see olnud juba ammustest aegadest: vaja on osta kingitused, koristada kodu jne. Vähemalt kingituste ostmise koha pealt teeme oma lugejate elu lihtsamaks - kui soovite jõuluvana kingikotti vahvat, omanäolist kingitust, tulge raamatukokku! Sest juba 6. detsembril kell 13 avame raamatukogus Türi päevakeskuse klientide käsitöö näitusmüügi. Esinevad ka Türi muusikakooli õpilased. Kuni 30. detsembrini ootame lugejaid külastama käsitöönäitust ja soovi korral ka soetama väikest kingitust. Ostes Türi päevakeskuse klientide meisterdusi, teete lausa mitmekordselt head - teie saate kingituse ja ühtlasi toetate ka päevakeskuse klientide tegevust. Sellest, milliseid jõulueelseid toimetusi tehti vanasti ja milliseid tänapäeval, kutsusime 7. detsembriks kella 12ks lastehommikule tutvustama Ajakeskuse Wittenstein giidi Jaanika Reismanni. Lisaks loeme jõulujuttu, teeme jõulueelseid tegevusi ja lastehommiku lõpuks valmib ka üks huvitav mehike. Mis ta nimi on ja mida temaga teha, see selgub juba kohapeal. 9. detsembril kell 17 võtame aja maha, et minna muinasjutu võlumaale koos muinasjutuvestja Polina Tšerkassovaga. Polina tutvustab ka oma hiljuti väljaantud muinasjutuplaati „Linnulood“. Aasta lõpu saginas lihtsalt peab korra aja maha võtma ja selleks sobib helge muinasjutuõhtu koos muusikaga suurepäraselt. NB 10. detsembril on Türi raamatukogu avatud 13-18.

Astrid Karpender, Türi raamatukogu direktor

Tervisekeskuse avamine: Ülemisel pildil aitab tervisekeskuse avamist juhtida Rait Pilipenko. Alumisel lõikavad hoone avatuks Andrus Eensoo, Pipi-Liis Siemann, Ago Kõrgvee ja Andres Müürsepp. Toomas Tamm kinkis vallavanemale pildilise ülevaate hoone valmimisest ja selline näeb välja uues majas asuv Aphoteka apteek. 4xTeet Reier

Jalgrattamuuseumis toimus ajalookonverents

Türi põhikooli VI b klass loobus sel aastal omavahelistest kingipakkidest ja otsustati toetada kasside varjupaika. Esimesel advendil (1.12.2019) külastasid õpilased Türil Viljandi tänaval asuvat MTÜ Soe Pesa kasside varjupaika, kus lahked vabatahtlikud olemasolevaid ruume, sealset olukorda ja võimalusi tutvustasid. Õpilased andsid üle kingitused, sai tegeleda loomadega, neile nimesidki pakkuda. Advendiaeg algas rõõmsalt, sest andmisrõõm ongi kõige suurem rõõm! Anneli Talviste, Türi põhikooli VI b klassijuhataja

30. novembril oli Väätsal tegutsevas Eesti jalgrattamuuseumis avatud uste päev, mille raames toimus ka traditsiooniline jalgratta-ajaloo konverents, mida on novembri viimasel laupäeval peetud juba alates 2014. aastast. Kuna tänavune aasta on vabadussõja 100. juubeliaasta, oli seekordne konverents pühendatud jalgrattale sõjas ja vabadusvõitluses. Konverentsil oli neli ettekannet. Eesti sõjamuuseumi teadur Peeter Kaasik tegi ülevaate jalgratta kasutamisest sõjapidamises, Valdo Praust jalgrattamuuseumist aga Eestiga seotud spetsiaalsetest sõjaväeratastest. Juba kuu aega on muuseumi kogudes sõjaväejalgratta jäänused, mida 1930. aastatel kasutas Eesti kaitsevägi. Tegu on Rootsis Wiklunds Nordstjernani jalgrattatehases eritellimusel Eesti jaoks valmistatud jalgrattaga, mis on senini küll komplekteerimata ja restaureerimata. Jalgrattast vabadusvõitluses – täpsemalt laulvas revolutsioonis – rääkis Peep Veedla, kes oli aastail 1987-88 fosforiidikaevandamise vastase aktsioonina käivitunud roheliste rattaretke üks algatajaid. Konverentsi viimane ettekanne kujutas endast ülevaadet Eesti jalgrat-

Eesti kaitsevägi 1930. aastatel Wiklunds Nordstjernan sõjaväeratastega foto Eesti jalgrattamuuseumi kogudest tamuuseumi arvukatest tegemistest ja üritustest 2019. aastal. Konverentsi lõpus toimus veel giidiga ekskursioon muuseumis. Avatud uste päeval ja jalgratta-ajaloo konverentsil oli kokku 31 osalejat.

Valdo Praust, Eesti jalgrattamuuseumi looja ja eestvedaja


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

7 Paul soovis, et pealkirjas oleks sügisene rattamatk Türi ümbruse mõisatesse

sport/reklaam

Sügis on olnud edukas SÜGISENE Sügis on olnud Türi spordikoolile ja sportlastele edukas. 15.-17. novembril toimusid Eesti noorte- ja juunioride lühiraja ujumise meistrivõistlused Tallinnas. Türi spordikooli noored ujujad näitasid suurepäraseid tulemusi ja võitsid võistkondlikult hõbemedali 4x50 m vabalt ujumises. Türi neidudest kuulusid võistkonda Henna Terehov, Mariete Villems ja Sandra Tänna. Novembris osales Türi spordikooli treener Ilmar Mõttus oma õpilastega Eesti noorte karikavõistlustel. B-klassi poisid osa-

RATTAMATK

pidel. Lisaks sellel saavutas ta gas, kus tunnistati finaalturniiri lesid teise liiga finaalturniiril, kus maailmameistrivõistlustel invõitjateks just nemad. Nüüd selgitati välja 7.-12. koht. Võistdividuaalselt 22. koha ja võistootab neid ees üleminekumäng. konnad olid tulnud Pärnust, kondlikult lõpetas ta võistluse 7. A-klassi võistkonda kuulusid Rakverest, Põltsamaalt ja Tallinkohaga. Kevin Kinev, Sander Perillus, Rinast. Poisid andsid endast kõik Tänu silmapaistvatele tuko-Tepo Teppan, Markus Salum, ja võitsid turniiri ning saavutasid lemustele tunnustati teda noIndrek Lammer, Karl Jakobson, seitsmenda koha, mis omakorda vembrikuus tiitliga Eesti parima Karl Vilpuu ja Rauno Uusleer. tagas pääsu üleminekumängule naisorienteeruja 2019. Evely Kaasiku on tuntud kõrgliigasse. Aasta hakkab küll läbi saahea orienteerujana ja sel aastal Võistkonda kuulusid Karl ma, kuid sportlased ei puhka. on tal ette näidata Eesti meistVilpuu, Sander Ollino, Markus Peagiees ootavad ees uued võistlurivõistlustelt kolm Türikuldmedalit linna võimla Salum, Kevin Kinev, Siim TeppKogunemine sed, et teha veelgi paremaid tuja neli hõbemedalit. Baltimaade ja Sander Perillus. (Kalevi tn.9) lemusi. meistrivõistlustel võitis ta kaks Lisaks osales Mõttus õpikuldmedalit ja osales edukalt lastega ka Eesti noorte A-klassi Liisa Gritšenko Türi spordiklubide liidu spordispetsialist maailmakarikavõistluse etapkarikavõistluste kolmandas lii-

TÜRI ÜMBRUSE MÕISATESSE 22. septembril kell 11

Türi lasteaia töötajad peavad liikumisest lugu Novembri alguses kogunesid Türi lasteaia õpetajad Türi ühisgümnaasiumi majja, et üheskoos üks mõnus ja tervislik õhtupoolik veeta. Kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Kaarel Kallas oli sinna teinud igati arvestatava siseorienteerumisraja. 41 osalejat jaotati kahte rüh-

ma. Esimene rühm sai instruktsioonid orienteerumisraja läbimiseks ning teine rühm suundus võimlasse saalihokit mängima. Mõlemad rühmad seljatasid edukalt nii orienteerumisraja kui ka saalihoki lahingu. Osalejad lõpetasid õhtu rahulolevalt ning avaldasid soovi

edaspidigi saalihoki mängimiseks kokku saada. Järgmine Türi lasteaia töötajate terviseüritus toimub jaanuaris, mil külla tuleb joogainstruktor. Türi lasteaed tänab õhtu korraldamisele kaasa aitamise eest Sirje ja Urmas Salustet. Türi lasteaed kuulub alates eelmisest aastast tervist edenda-

vate töökohtade Eelregistreeriminevõrgustikku ja hiljemalt 18.septembriks korraldab sellel õppeaastal töötyrispordiklubi@gmail.com, 5041987 tajatele terviseüritusi, mille eesmärk on propageerida liikumisharjumust ning toetada vaimset tervist, tuues töötajad tööväliselt kokku tervislikult aega veetma.

Säsil Rammo

Türi valla tervisedenduse spetsialist

Tihti antakse lubadus, et uuel aastal alustan kindlasti treeningutega ning tagan oma keha ja tervise heaolu. Samas, miks mitte alustada juba sel aastal ja jätkata tegevust iseseisvalt uuel aastal.

Detsembris alustab Türi Spordiklubide Liit kampaaniat

UUEKS AASTAKS VORMI Kogunemine Türi linna võimlas (Kalevi tn 9) kella 18.00–18.30 igal jõulukuu esmaspäeval: 2.12, 9.12, 16.12, 23.12, 30.12 Võimlas antakse juhised ja täpsemad ülesanded kuhu ja kuidas liikuda. Tegevus toimub õues ja on jõukohane nii lastele kui ka täiskasvanutele. Samuti võib liikuda üksi või grupiga. INFO:

Türi Spordiklubide Liit tyrispordiklubi@gmail.com 58201464

Anna ka sina lubadus juba jõulukuul

ja kutsu kindlasti ka sõbrad sellega ühinema.

Türi neiu Meeri-Marita Paas püstitas uue maailmarekordi 22.-24.11.2019 toimus Luksemburgis 2. sise MK-etapp. Türi vibukoolist oli võistlustules kolm plokkvibulaskjat. Kõik kolm lasid eelvoorudes tugevad tulemused, mis tõstis nad kvalifikatsioonitabeli etteotsa. Ka duellides näidati häid tulemusi. Erilises hoos oli Meeri-Marita Paas, kes lasi duellides uue kadettide maailmarekordi, milleks on 149 punkti 150st. Kuna tegemist oli täiskasvanute võistlusega ja minu laskjad kuuluvad kõik alles noorte klassidesse, on heameel veelgi suurem, et suudame lasta maailma tippudega võrdselt.

Maarika Jäätma, Türi vibukooli treener

SPORDISÜNDMUSED DETSEMBER 1.-31.12 „Vanal aastal vormi“. Alusta liikumist juba vanal aastal. Kord nädalas annab Türi spordiklubide liit sulle ühe ülesande, mis tuleb liikudes lahendada. Info: Liisa Gritšenko 5820 1464 5.12 kell 18 Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistluse II etapp Kabala rahvamajas. Info: Mati Roosmaa 5340 4470 6.12 kell 19 Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistluse III etapp JKHK Särevere spordihoone II korrusel. Info: Aime Laidla 5661 6024 6.12 kell 16 KSK ALEM paigalthüpete kolmevõistlus (kutsetega) JKHK Särevere spordihoones. Info: Veiko Valang 550 7576 14.12 kell 10 Järvamaa meistrivõistlused koroona segapaarismängus (M+N) Türi linna võimlas. Info: Kalju Mägi 5341 3643 9.12 kell 16 Jõuluvõistlused kergejõustikus Türi ühisgümnaasiumi võimlas. Info: Leonhard Soom 509 6812 JAANUAR 3.01 kell 19 Lõuna-Järvamaa lahtine mälumängu seeriavõistluse IV etapp JKHK Särevere spordihoone II korrusel. Info: Aime Laidla 5661 6024 12.01 kell 10 Türi Ganvix CUP 2020 Türi ühisgümnaasiumi võimlas. Info: Vitali Gansen 5695 9106 14.01 kell 17.30-19 Suusatamise seeriavõistlus „Türi suusatalv 2020“ I etapp Türi Tolli mets. Info: Kaarel Kallas 5330 8128 16.01 kell 18 Kabala piirkonna mälumängu seeriavõistluse III etapp Kabala rahvamajas. Info: Mati Roosmaa 5340 4470 21.01 kell 17.30-19 Suusatamise seeriavõistlus „Türi suusatalv 2020“ II etapp Türi Tolli mets. Info: Kaarel Kallas 5330 8128 26.01 kell 11 Koroonavõistlused Käru rahvamajas. 26.01 kell 11 VIII Türi külade talimängude I etapp. Info: Liisa Gritšenko 5820 1464 jaanuaris talvematk Väätsal. Info: Taavi Parts 5302 3400


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

8

Türi vald Muutuvad asulate piirid Türi vallavolikogu algatas 31. oktoobri 2019 otsusega nr 52 „Asustusjaotuse muutmise algatamine“ Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte (asustusüksuste piiride) muutmise. Linna ja alevike lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka nende külade (Lokuta, Laupa, Vilita, Taikse, Tori, Türi-Alliku, Kändliku, Lauri, Väljataguse, Aasuvälja ja Ülejõe), millega linn ja alevikud piirnevad, lahkmejoonte muutumise vajaduse. Olulisemad muutused puudutavad Lokuta küla tihedamalt asustatud elurajooni, Türi linna Telliskivi ja Männiku tänava suvilatepiirkonda ning Ülejõe küla Uue tänav elamuid. 27. novembrini 2019 oli asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel ja kinnisasja omanikel võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Türi vallavalitsusele laekunud ettepanekutega arvestati ning nende arutamiseks eraldi koosolekut ei korraldatud. Türi vallavolikogu 19. detsembri 2019 istungi päevakorras on otsuse eelnõu asustusjaotuse muutmise taotlemiseks, millega tehakse riigihalduse ministrile ettepanek lahkmejoonte muutmiseks. Asustusjaotuse muutus peaks kehtima hakkama 2020. aasta esimeses pooles, millest teavitatakse nii Türi Rahvalehe kui Türi valla veebilehe vahendusel. Ette valmistatud dokumentidega on võimalik tutvuda Türi valla veebilehel www.tyri.ee kataloogi „Ehitus, planeerimine” alamkataloogis „Üldplaneeringu koostamine” ning Türi vallavalitsuse kui ametiasutuse majandusosakonnas. Kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Türi valla geoportaalis asustusjaotuse muutmise kaardirakenduses lingil https://gis.tyri.ee/portal või Türi valla veebilehel www. tyri.ee alajaotuses Kaardid. Täiendavate küsimuste korral saab pöörduda Türi vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialisti Marje Pärna poole e posti aadressil Marje. Parn@tyri.ee või 384 8250, 5333 0476.

Türi vallavalitsus

Käru Südamekodu on eakate inimeste kodu, kus abistatakse eakaid ja puudega inimesi nende igapäevatoimingutes, hooldatakse ja põetatakse, tagatakse puhtus ja kord.

Teeme kõik selleks, et inimesed tunneksid end meie juures hästi.

Pakume tööd HOOLDAJATELE

Hooldaja töö on abivajaja elu toetamine: ohutu ümbruse hoidmine; juhendamine igapäevatoimingutes; abistamine isikliku hügieeni protseduuride läbiviimisel, ravimite kättetoimetamisel; vajadusel ja arsti ettekirjutusel ravimite jagamine ja lihtsamate protseduuride tegemine. Nõuded: vajalik empaatiavõime, füüsilise ja vaimse koormuse talumine; positiivne ellusuhtumine, sõbralikkus, hea suhtlemisoskus, kohusetunne; tolerantsus, koostöövõime ja probleemide lahendamise oskus. Meie pakume: sõbralikku meeskonda, väljaõpet kohapeal, vajadusel saab oma isiklike soovidega kooskõlas tööd ja vaba aega planeerida, kokkuleppel võimalusel töötada osalise koormusega. Vajalikud dokumendid: kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument. Huvi korral võta ühendust juhataja Heili Burmeistriga tel 517 2057 või heili@sudamekodud.ee.

Loe Türi valla uudiseid www.tyri.ee

Norrakas viis Türil läbi suurejoonelise puhkpillinädala Novembri lõpus ja detsembri alguses korraldas Norrast pärit dirigent Bjørn Morten Kjœrnes Türil puhkpillinädala, mille eesmärgiks oli tõsta orkestrimängu taset, rikastada repertuaari ja pakkuda kuulajatele muusikalist naudingut. Seekordsel üritusel osalesid ka noored puhkpillimängijad Koeru muusikakoolist. 21. septembril 1991 sõlmisid koostöölepingu Drøbaki linn Norrast Frogn’i kommuunist ja Türi linn. Sellest ajast on pärit hea kontakt ja koostöö helilooja, arranžeerija, õpetaja, kirjastaja ja dirigendi Bjørn Morten Kjœrnesiga, kes töötas aastatel 1990-1996 Ås’i kultuurikooli direktorina, asutas 1993. aastal Drøbakisse kultuurikooli, mida ta juhtis aastani 1996. 1996-

Eakate tegevuskeskuses Pihlapuu (Viljandi tn 4) on võimalik mängida või õppida mängima koroonat. Huvilistel palume võtta ühendust Toivo Lillega telefonil 508 9190. Tasuta õigusabi eakatele alates järgmisest aastast (teenuse osutamine Türil Viljandi tn 4 eakate tegevuskeskuse ruumis) kella 10–13 13. jaanuar, 27. jaanuar, 10. veebruar ja 2. märts. Lisateave telefonil 504 7330 või e-post: ehale23@gmail. com.

Türi muusikakooli ja Bjørn Morten Kjœrnesi esimene kokkusaamine toimus 1992. aasta suvel, kui Norra kultuurikool külastas Türi linna. 1996. aastal käis dirigent puhkpillilaagrit läbi viimas Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga. Orkester Türi asutamisest saadik on ta olnud dirigendiks ja heaks konsultandiks meie mängijatele kokku neljal korral (2003, 2004, 2007, 2018), 2010. aastal viis ürituse läbi dirigent Kjell Olav Martinsen Norrast, kes on olnud kauaaegne Norra Kuningliku Puhkpilliorkestri peadirigent. Täna on Bjørn Morten Kjœrnes 55-mängijaga orkestri Oppegård Janitsjar dirigent, mis kuulub 50-ne parima Norra puhkpilliorkestri hulka ja

35-liikmelise puhkpilliorkestri Grorud Ungdomskorps dirigent, mille repertuaar on orienteeritud „sõukontsertidele“. Oslo muusikaakadeemias õpetab ta puhkpilliorkestri dirigeerimist ja õpilaste praktikabaasiks on üks eelpoolnimetatud orkestritest. Jätkuvalt on ta väga produktiivne arranžeerija, kes teeb seadeid professionaalsetele puhkpilliorkestritele. Olulise osa oma repertuaarist on orkester Türi saanud soetada Bjørn Morten Kjœrnesi kaudu Norra kirjastusest Norsk Noteservice AS. Kontsertidel esinesid ka Türi muusikakooli flöödiansambel, puhkpilliansambel ja Zinovjevbänd.

Silja Aavik

Türi muusikakooli direktor

28. novembril 2019 istungil Türi vallavolikogu: esimehele ja tema asendajale ning Türi vallavolikogu liikmele vallavoliko• kinnitas revisjonikomisjoni kontrolli tulemused ning tunnistas Türi gus töös osalemise eest tasu ja hüvitise määramise korra muudatuste üle; ühisgümnaasiumi tegevuse ja majandustegevuse aastatel 2017-2018 • seadis isikliku kasutusõiguse liinirajatiste ehitamiseks Telia Eesnõuetekohaseks ja heaks; ti AS kasuks Türi vallale kuuluvale kinnisasjale (Särevere, Mäe • võttis vastu Türi valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve; tn L2); • kutsus kohaliku omavalitsuse üksuste liitudes Türi valla esindaja TEADE VEETEENUSE • võttis teadmiseks info Türi vallavanema ja abivallavanema teatised asendusliikmena tagasi Raivo Matsina ja määras HINNAMUUTUSEST uueks asendusliikkõrvaltegevuse kohta; kujundas arvamuse mitte osaleda Koeru hoolmeks Toomas Hirbaumi; dekeskuse omandisuhte muutmisel. • kehtestas Väätsa põhikooli uue põhimääruse, mis jõustub 1.01.2020; • arutas Türi vallavolikogu esimehele ja tema asendajale, alalise komisjoni Türi vallavalitsus Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus § 14 1. Veeteenuse hinna

Uuedkehtestamine, vee- ja kanalisatsiooniteenuse Türi vallas kehtivad OÜ Türi teatab OÜ Türi Vesi, ethinnad alates 01.01.2020.a.

Linnupesa käib suukoolis

Nr. Hinna piirkond Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku 1. külas Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku 2. külas Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 3. Oisu alevikus ja Taikse külas Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 4. Oisu alevik ja Taikse küla Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 5. Kabala ja Kahala külad Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 6. Kabala ja Kahala külad

Eesti haigekassa ja Eesti hambaarstide liidu koostööl toimuva projekti „Laste hammaste tervis“ välja kuulutatud kampaaniaga SUUKOOL VÕITLEB SUUKOLLIDEGA otsustas liituda ka Oisu lasteaia Linnupesa rühm. Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust suutervisest, et Eestis kasvaksid tervete hammastega lapsed. Kampaania kestab 31.03.2020, selle kaudu on oluline lastele meelde tuletada igapäevase hambapesu tähtsust, et kinnistada head harjumust. Õpetaja ülesanne on täita hambapesupäevikut ja iga kuu lõpus see suukooli lingile üles laadida. Kui kõiki hambapesupäevikuid on regulaarselt täidetud, osaletakse kingituste loosimises. Samuti on õpetajale abiks metoodiline juhend, mida saab kasutada igapäevastes tegevustes. Loosiõnn naeratas Linnupesa lastele juba esimesel kuul. Kogu rühm koos õpetajatega võitis hambapastad. Lasteaias käis külas suukooli lektor. Ta rääkis lastele, kuidas hambaid pesta, mida süüa ja juua, et hambad püsiksid terved ning mis juhtub siis, kui hambad jäävad pesemata. Lõpetuseks tehti hambajoogat. Lapsed said suukooli tunnistuse ja kleepsu. Õhtul toimus Oisu lasteaias väike loeng lastevanematele, et tõsta nende teadlikkust suutervisest ja tervislikust käitumisest.

valla teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse OÜ TüriVesi VesiTüri annab teada, et alates 1. jaan 2020 kehtivad OÜ Türi Vesihinnad: Türi valla teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

7.

8.

Klubi EHAVALGUS Klubi Ehavalgus mõnus õhtupoolik pühapäeval, 22. detsembril algusega kell 15 - olete oodatud! Jõuluootuse rõõmu ja meelelahutust pakub ansambel Klaabu, Nipi &Tige Kala, tantsitab Kaks Korda Kuus Väätsalt (Rait Pilipenko &sõbrad) Osalustasu 3 eurot

2010 oli ta toimetaja muusikakirjastuses Warner/Chappell Music Norway AS ja Norsk Noteservice AS ning tegi Euroopa muusikahariduse edendamisele suunatud kaastööd firmale Warner Bros. USA-st. 2010-2015 töötas ta taas koolijuhina ja sedapuhku Ski kultuurikooli direktorina. Bjørn Morten Kjærnes on Norras enim kirjastatud puhkpillimuusika helilooja ja arranžeerija. Ta on saanud kõrghariduse Oslo muusikaakadeemias algul muusikaõpetaja, hiljem magistrantuuris kompositsiooni erialal. Heliloojana on teda alati inspireerinud kuulmisel põhinev serialism ja tema muusikat kuulates on nauditavad tugevad mõjutused džässist.

9. 10. 11.

12. 13.

14.

Tasu võetud vee eest Kirna, Poaka, Laupa külad, Käru alevik, Väätsa alevik, Lõõla, Piiuemetsa, Reopalu ja Röa külad Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Türi linnas, Särevere alevikus ja Türi-Alliku külas Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Oisu alevikus ja Taikse külas Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Oisu alevik ja Taikse küla Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele Kabala ja Kahala külad Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele Kabala ja Kahala külad Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest Kirna, Poaka, Laupa külad, Käru alevik, Väätsa alevik, Lõõla, Piiuemetsa, Reopalu ja Röa külad

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1,130 €/m³

1,356 €/m³

1,232 €/m³

1,478 €/m³

1,097 €/m³

1,316 €/m³

1,235 €/m³

1,482 €/m³

1,112 €/m³

1,334 €/m³

1,280 €/m³

1,536 €/m³

1,150 €/m³

1,380 €/m³

1,446 €/m³

1,735 €/m³

1,542 €/m³

1,850 €/m³

1,438 €/m³

1,726 €/m³

1,576 €/m³

1,891 €/m³

1,445 €/m³

1,734 €/m³

1,649 €/m³

1,979 €/m³

Anneli Raitar

1,472 €/m³

1,766 €/m³

Kõik eeltoodud hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 12.11.2019.a.

Retla-Kabala kooli Oisu lasteaia õpetaja


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

9

Türi vald

Türi vald kui koolide arengu toetaja Kohaliku omavalitsuse ülesanded kooli pidamisel on reguleeritud erinevate õigusaktidega. Õppe korraldamisel lähtuvad riik, koolide pidajad ehk omavalitsused ja koolid põhimõttest, et kvaliteetne üldharidus järgib kaasava hariduse põhimõtteid ning on võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele, sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest. Põhikooli pidamisel tagab vald põhikooli riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. Gümnaasiumi pidamisel tagab omavalitsus ka kooli võimekuse pakkuda lisaks kohustuslikele õppeainetele ka valikõppeaineid gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud nõuete kohaselt. Vastutus õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest lasub direktoril. Rahvusvahelised haridusuuringud on esile toonud, et Eesti koolijuhid on teiste riikide kolleegidega võrreldes tunduvalt autonoomsemad. Türi vallas püüame leida kuldset keskteed: austame koolijuhi autonoomiat, kuid arutleme ka ühiselt probleemide ja lahenduskäikude üle, et meie võimaluste piires parimal viisil uuendusi ja õpilasekeskset hariduse andmist korraldada. Eesmärgid on meie koolide jaoks kirjas eelkõige riiklikus haridusstrateegiates, meie valla arengukavas ning igas koolis ja lasteaias tuleb leida parimad viisid, kuidas nende eesmärkideni jõuda. Türi vallavalitsus on püüdnud tuua nii koolijuhte kui ka kõiki õppeasutustes töötavaid pedagooge ühisesse mõtteruumi, korraldades erinevaid õpiüritusi

nagu konverentsid, seminarid, õppereisid, nõupidamised, ümarlauad jmt. Tegemist on pikema tegevuskavaga, et aidata kaasa nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisele koolides. Õpiüritusi korraldatakse erinevatele huvigruppidele alates direktoritest ja õppejuhtidest ning lõpetades õpetajate ja tugispetsialistidega. Kõige arvukama osalejaskonnaga on valla hariduskonverentsid ja koostööpäevad. Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise eelduseks on uuemate teadusuuringute tulemuste viimine õpetajate ja koolijuhtideni. 2018. aasta alguses korraldas Türi vallavalitsus kõikidele valla üldhariduskoolide pedagoogidele koolitusseminari, mille käigus omandati uusi teadmisi õppimisest ja õpetamisest. 2019. aasta alguses toimunud hariduskonverentsil käsitleti õpilaste motiveerimise ja hindamise teemat. Mõlema õpiürituse peaesineja oli Tallinna ülikooli teadur Grete Arro. Hariduskonverentsil andis iga kooli direktor ka väikese ülevaate sellest, kui kaugele on õppeasutuses jõutud nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisega. Õppeperioodi lõpus tulevad valla üldhariduskoolide pedagoogid kokku, et vähem akadeemilises õhkkonnas teadmisi omandada või koostööd harjutada. Nii toimus 2018. aasta juunikuus MÕKi (muutunud õpikäsituse) päev, kus arutati koostööootuste ja -võimaluste üle ning kuulati huvitavate külaliste esinemisi. Ühise mõtteruumi põhimõttest kantuna korraldas vallavalitsus käesoleva õppeaasta septembris ja oktoobris koolide ja lasteaedade juhtidele kahepäevase seminari „Arengukava on koosmõtlemise, -kavandamise ja -muutumise protsess“. Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise üheks võimaluseks on õppida parimatelt praktikatelt. Õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2018 tulemustest on selgunud, et Eesti õpetajad ja koolijuhid osalevad täiendusõppes väga aktiivselt, kuid prak-

Türi põhikooli uue hoone ehitus käib ka õhtupimeduses ja nädalavahetustel: ehitaja on graafikust isegi pisut ees. Eesmärk on selge, järgmisel õppeaastal algab õppetöö juba uues hoones.

tikasse rakendatakse vaid osa omandatust. Kuna ka McKinsey uuring “Kuidas maailma tulemuslikumad haridussüsteemid on jõudnud tippu?” tõi juba aastaid tagasi esile parimatelt praktikatelt õppimise kui ühe edu võtme, on Türi vald koolipidajana sellest lähtunud ning püüdnud ka omalt poolt suunata õppeasutuste töötajaid parimaid praktikaid tundma õppima. Selleks on korraldatud õppereise õpetajatele, õppealajuhatajatele ja direktoritele. Koolijuhtide õppereis Tartu linna koolidesse keskendus nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisele ja muudatuste juhtimisele. Õpetajad külastasid Ida-Virumaa ettevõtlikke koole. Õppealajuhatajad tutvusid Harjumaa koolide edulugudega. Detsembri alguses saab teoks järjekordne õppejuhtide õppereis Saaremaale, kus külastatakse kolme kooli ning Kuressaare laste ja perede tugikeskust. Alati ei pea minema eesrindlikke praktikaid kaugelt otsima, häid näiteid võib leida igast koolist. Seetõttu keskendus ka 2019. aasta koostööpäev üksteise parimatest praktikatest õppimisele. Valla pedagoogidel oli võimalus osa saada usutlusest filmi „Tõde ja õigus“ režissööri Tanel Toomiga, kelle mõtted ja seisukohad tekitasid kuulajates suurt huvi ja elavat vastukaja. Päeva teises pooles jagasid valla üldhariduskoolide õpetajad oma praktilisi kogemusi ja koolitusel omandatud teadmisi kümnes õpitoas. Suuremat huvi pakkusid osalejatele Väätsa põhikooli õpituba „Mõtestatud õppimine” ja Türi toimetulekukooli õpituba „Varajane märkamine ja sekkumine“, aga huvilisi jätkus igasse õpituppa. Kui kogu valla õpetajaskond saab ühise perena kokku kolm korda aastas – lisaks kahele õpiüritusele tähistatakse koos ka õpetajate päeva – siis direktorid ja õppealajuhatajad kohtuvad regulaarselt. Tavapäraselt vahetatakse infot ja arutatakse erinevaid probleeme, vastavalt

vajadusele käsitletakse ka spetsiifilisi teemasid nagu kooli sisehindamine, teabehaldus ja andmekaitse, tõhustatud ja eritoe rakendamine, palgakorralduse põhimõtted jne. Õppealajuhatajate kokkusaamisi võib nimetada õpiringiks, kus jagatakse kogemusi ja õpitakse parimatelt praktikatelt. Lisaks eelnimetatud koostöövormidele osalevad vallavalitsuse spetsialistid koolide ümarlaudades. Alushariduse omandanud laps peab olema valmis jätkama järgmisel haridustasemel. Türi vallavalitsus on püüdnud omalt poolt kaasa aidata, et laste üleminek lasteaiast kooli oleks võimalikult sujuv. Vallavalitsuse algatusel ellu kutsutud lasteaedade ja koolide töötajate ühised ümarlauad on viinud asutused teineteisele lähemale, paranenud on infovahetus kooli minevate laste arengu ja eesmärkide osas. Samuti on vald hoidnud fookuses laste arengu hindamise temaatikat, kummutades arusaamu, mis pole kooskõlas õigusaktides sätestatuga ega lapse arengu hindamise põhimõtetega. Nüüdseks on kõikide valla koolide õpilaste vastuvõtu korda sisse kirjutatud nõue esitada 1. klassi astumisel õppeasutusele lasteaiast saadud koolivalmiduskaart. Paraku tuleb veel ette olukordi, kus sellest nõudest ei peeta kinni. Türi vald vastutab lõppkokkuvõttes kõige eest, mis õppeasutuses toimub. Selle vastutuse kandmine eeldab aga koolis toimuvaga kursis olemist. Seepärast peavad meie spetsialistid oluliseks tutvuda põhjalikult nii koolide sisehindamise kui ka SA Innove korraldatud rahuloluküsitluste tulemustega. Oleme selgitanud koolides sisehindamise põhimõtteid, nõustanud koolijuhte sisehindamise küsimustes ja andnud tagasisidet sisehindamise aruande kohta. Oleme jätkuvalt seisukohal, et sisehindamine kui pidev prot-

sess tähendab seda, et kool analüüsib ja hindab oma tegevust kõigis koolielu valdkondades tihedamalt kui kord arengukava perioodi jooksul. Nõue analüüsida ja hinnata õppeaastaks seatud eesmärkide saavutamist iga õppeaasta lõpus ning kohustus esitada õppeasutuse sisehindamise aruanne vallavalitsusele sätestati ka koolide põhimäärustes. Käesoleval õppeaastal pöörame erilist tähelepanu juhtimise analüüsimisele. Koolide tugevuste ja parendamist vajavate valdkondade kohta annavad tagasisidet SA Innove rahuloluküsitlused. Koolipidajana tutvume küsitluste tulemustega põhjalikult ja vestleme nendest koolijuhiga. Juht, kes on huvitatud oma tegevuse tulemuslikkusest, analüüsib ka ise küsitluse tulemusi ja püüab madalamate hinnangute põhjusteni jõuda, et parendustegevusi planeerida. 2018/2019. õppeaasta sisehindamise aruandes palusime koolijuhtidel kajastada ka seda, kuidas kool analüüsis riikliku rahuloluküsitluse tulemusi ja milliseid arendustegevusi sellest tulenevalt ellu viidi. Lisaks üleriigilistele rahuloluküsitlustele on Türi vald korraldanud regulaarselt valla õpetajaskonna hulgas oma rahuloluküsitlusi. Uuenduste elluviimine ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolides ja lasteaedades vajab tugevaid ja teadlikke juhte. Seepärast peab vallavanem kui direktorite otsene juht nendega koostöövestlusi, milles arutletakse juhi tugevuste, arenguvajaduste ning võimalike tugimeetmete rakendamise üle. 2019. aastal hindasid juhid end koolijuhi kompetentsimudeli alusel ning järgnevatel aastatel võtame koolijuhi edukuse hindamisel aluseks analüüsi juhi edenemisest mudelis kirjeldatud valdkondades. Sageli on kuulda kurtmist, et meil puuduvad mõõdikud, mille alusel koolide headust mõõtahinnata. Tegelikult leidub neid

mõõdikuid küllaga. Koolidest on tark kasutada sisehindamise protsessis erinevaid võimalusi oma tööle tagasiside saamiseks, olgu selleks siis erinevad rahuloluküsitlused, koolide arengut toetavad programmid (tunnustusprogramm Hea Kool, Ettevõtlik Kool, Huvitav Kool jpt) või koostöö kõrgkoolidega. Vallavalitsuse poolt oleme püüdnud oma koole toetada ja innustada „Hea kool kui väärtuspõhine kool” programmis osalema. 2019. aastal saavad järjekordse tunnustuse ja hea kooli märgise Väätsa Põhikool ja Türi Põhikool. Sisehindamise tulemused on aluseks kooli arengukava koostamisele. Vallavalitsuse haridusspetsialistid jälgivad koolide arengukavade väljatöötamisele kehtestatud nõuete täitmist, andes arengukava kohta tagasisidet. Aeg-ajalt tekib vajadus läbi viia temaatilisi seireid, milleks kasutame erinevaid andmebaase. Püüame jälgida ka õppeasutuste veebilehtedel avalikustatud dokumentide korrektsust ja õiguspärasust ning juhime koolijuhi tähelepanu vajadusele dokumente kaasajastada ning kehtivate õigusaktidega kooskõlla viia. Peame oluliseks koolide veebilehe kvaliteeti, kuna see on kooli visiitkaart. Muutused hariduses ei toimu üleöö, vaid see on aastatepikkuse sihikindla töö tulemus. Nüüdisaegse õpikäsituse rakendumisel on võtmeküsimus hoiakute ja uskumuste muutumine. Kui sellega hakkama saame, jõuame eesmärgini.*

Anne Viljat,

Türi vallavalitsuse haridusspetsialist

Pipi-Liis Siemann,

Türi vallavanem

* Täpsemalt loe haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise aastaraamatust „Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2018/2019. õppeaastal“ veebiaadressil https:// www.hm.ee/et/valishindamine.


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

10

kuhu minna N 5.12 kell 10.30-15 Doonoripäev Türi kultuurikeskuses N 5.12 kell 18 Kinoõhtu Oisu rahvamajas- koguperefilm „Kõik, mida soovin jõuludelt“ DNK 2018. Piletid 4/3 eurot N 5.12 kell 18 Mälumäng Kabala rahvamajas. Mängujuht Mati Roosmaa N 5.12 kell 19 Jazz.ee ja Türi Jazziklubi LIVE | Helin-Mari Arder Trio Türi kultuurikeskuses. Helin-Mari Arder- laul, Teet Raik- kitarr, trompet, Ara Yaralyan- kontrabass. Piletid müügil Piletilevis hinnaga 7 eurot, samal päeval koha peal 10 eurot. Kohtasid saab broneerida telefonil 387 8248. R 6.12 kell 13 Türi raamatukogus Türi päevakeskuse klientide käsitöö näitusmüügi avamine. Esinevad Türi muusikakooli õpilased. R 6.12 kell 16 Türi põhikooli jõululaat (Wiedemanni 3a) R 6.12 kell 18 Jüri Lina uus dokumentaalfilm „Praod fassaadil“ Türi kultuurikeskuses. Film näitab, kuidas massoonid on moonutanud demokraatia mõistet ja ehitanud üles läikleva fassaadi. Demokraatia nimel on toime pandud jubedaid inimsusvastaseid roimi, mis läbi fassaadi pragude saavad nähtavaks. Film lõhub libademokraatia kauni fassaadi. Konkreetsed näited pärinevad Portugalist, Soomest, Ukrainast, Baltikumist, Serbiast ja Birmast. Piletid 7 eurot müügil pool tundi enne algust kohapeal. L 7.12 kell 12 Türi raamatukogus Lastehommik “Jõuluks ettevalmistused vanast ajast tänapäev” L 7.12 kell 17 Järvamaa tütarlastekoori 10. aastapäeva kontsert Türi kultuurikeskuses. Kontserdile pääs vabatahtliku annetusena 3 eurot E 9.12 kell 18.30 Helimeditatsioon kristallkausside ja gongidega. Osalemine 10 eurot, kaasa matt ja pleed E 9.12 kell 17 Türi raamatukogus “Helisevad muinaslood” Polina Tšerkassovaga. E 9.12 kell 18 Türi Perepesas (Tallinna tn 1a) vestlusõhtu Türi valla isadele koos Tanel Jäppineniga. Täpsem info evelinmetsis@gmail. com E 9.12–K 11.12 Eesti Noorte Muusikaliteatri maagiline koguperemuusikal “IMELOITS” Türi kultuurikeskuses. Kas tõesti on olemas imeloits, tänu millele vanemad ei riidleks enam kunagi? Kolm sõpra Ronja, Hannes ja Säde otsustavad selle järele proovida… Libreto autor: Mark Oja. Helilooja ja lavastaja: Kaarel Orumägi. Koreograaf: Marie Loviise Mänd OSADES: Maria Helena Seppik, Herta Soro, Rasmus Järvesaar, Marju Anvelt, Janet Vavilov, Mark Oja, Kaia-Liisa Kesler, Marie Loviise Mänd, Jaagup Tuisk ja Richard Sepajõe. Piletid 5 eurot müügil Türi kultuurikeskuses ja tund enne etenduse algust kohapeal. Piletite broneerimine Türi kultuurikeskuse telefonil 387 8248. Etendused Türi kultuurikeskuses: E 9.12 kell 12 T 10.12 kell 10.30, 13 ja 18 K 11.12 kell 10.30 ja 12 T 10.12 kell 15.30 Türi lasteaia kesklinna maja jõululaat (Vabaduse tn 2a) K 11.12 kell 15 Türi lasteaia Lokuta maja jõululaat (Tehnika 12) K 11.12 kell 15-17 JÕULULAAT ning Kabala oma külaturg Kabala rahvamajas. Kõik huvilised on oodatud kauplema ja ostma! Esinevad Kabala kooli lapsed. Info ja registreerimine telefonil 5340 3551 N 12.12 kell 13 Väärikate ülikool Türi kultuurikeskuses. Osalemine 3 eurot Teemad: „Kirikuaasta ja selle tähendus“- Kaido Soom (Tartu ülikooli praktilise usuteaduse lektor) „Loomade ja lindude kohanemine linnas“- Marko Mägi (Tartu ülikooli linnuökoloogia teadur) N 12.12 kell 15.30 Türi lasteaia Türi-Alliku maja jõululaat (TüriAlliku) N 12.12 kell 17- 18.30 Getter Lukjanovi raamatu „88 õnnehetke“ esitlus ning vestlusõhtu õnne teemadel Türi kultuurikeskuses. N 12.12 kell 19 Jaan Pehki kodukontsert „Põnnadi-põnnadi kodus tagasi!“ Türi kultuurikeskuses. Muusikaline läbilõige Türi laulumehe loomingust. Pilet Piletilevis eelmüügist 15 eurot, samal päeval 20 eurot R 13.-14. 12 Jõululaat Türi kultuurikeskuses ja maja juures. R 13.12 kell 10-18, L 14.12 kell 9-15 L 14.12 kell 18 Pärlipäev Kabala rahvamajas L 14.12 kell 18 Türi koori kontsert „Jõuluaeg on imeline“ kultuurikeskuse väikeses saalis. P 15.12 kell 17 Türi kultuurikeskuse ringide advendikontsert „Meie jõulud“ Türi kultuurikeskuses. E 16.12 kell 18.30 Türi tantsustuudio jõulukontsert Türi kultuurikeskuses T 17.12 kell 12.30 Jõulukontsert Laikrete perebändiga Türi valla eakatele Türi kultuurikeskuses

KULTUURPÄRLITEST, SWAROVSKI KIVIDEST ja POOLVÄÄRISKIVIDEST käevõrud/kaelakeed/kõrvaehted Rahvusliku motiiviga NAISTERIIDED NB! Esmakordselt valikus DŽEMPRID Lisaks: bambusretuusid, stretšpüksid

Turi

Kevade kodu

T 17.12 kell 18 Türi põhikooli jõulukontsert Türi Püha Martini kirikus (Wiedemanni 9) K 18.12 kell 18.30 Kati spordiklubi jõulukontsert Türi kultuurikeskuses K 18.12 kell 19 Jõulueelne pereõhtu Käru rahvamajas. Noortetoas erinevad mängud ja tegevused. Lasteteater Sõber jõuluetendus. Kodustele lastele tuleb külla jõuluvana. N 19.12 Jõuluhommik lastele Kabala rahvamajas! Kell 10 vaatame koos lasteaialastega multifilmi. Kell 10.30 suurematele lastele kahanevast plastikust võtmehoidjate valmistamise töötuba Lisanne Lepindi juhendamisel. N 19.12 kell 17 Käru põhikooli jõulupidu “Jõulud - koosolemise aeg” (Aia 20, Käru) N 19.12 kell 19 ESTONIAN VOICES - Jõul ja laul Nende repertuaar sisaldab jõululaulude paremikku omas originaalses mahlas, lisaks kõlab kontserdil ka ansambli pühadehõnguline omalooming. Estonian Voices astub üles koosseisus: Kadri Voorand- alt, Mikk Dede- tenor, Mirjam Dede- sopran, Maria Väli- sopran, Rasmus Erismaa- bariton, Aare Külama- bass Hinnainfo - Täispilet 21 eurot , õpilane/ tudeng/ pensionär 19 eurot, erivajadustega klient/ saatja 11 eurot Ürituse toimumispäeval: Täispilet 23 eurot, õpilane/ tudeng/ pensionär 21 eurot, erivajadustega klient/ saatja 11 eurot P 22.12 kell 15 klubi Ehavalgus jõulupidu Türi kultuurikeskuses. Esineb ansambel Klaabu, Nipi & Tige Kala Tantsuks mängib Kaks Korda Kuus Väätsalt. Osalustasu 3 eurot R 27.12 kell 20 Aastalõpupidu Väätsa rahvamajas. Pilet eelmüügist 10 eurot, samal päeval 15 eurot. • jalga saab keerutada ansambli Sirli saatel • mõnusad vahepalad tantsurühmalt Seesam ning Paide linetantsijatelt • plaate keerutab DJ Silver-Taavi Kaljula • söök-jook- TANKSEMÄE SAFFER Info ja laudade broneerimine 555 62601 R 27.12 kell 20 Taikse seltsimajas selle aasta lõputrall ansambliga Mart Bänd. L 28.12 kell 20 Aastalõpupidu Türi kultuurikeskuses. Piletid eelmüügist 20 eurot, alates 17. detsembrist 25 eurot *Tantsuks mängib ansambel koosseisus- Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo, Lembit Saarsalu, Toivo Unt, Toomas Rull *Tantsutrupp Celavy ja solist Maret Palusalu *õhtujuht Veigo Kaaret *avatud on fotobox Laudade broneerimine ja pääsmete müük Türi kultuurikeskuses. Tel 387 8248 E 30.12 kell 20 Aastalõpupidu Oisu rahvamajas. Pilet eelmüügist 12 eurot, alates 16. dets pilet 15 eurot. • Tantsuks mängib ansambel MisSiis *Sensuaalsed vahepalad tantsutrupilt Seesam • Humoorikad etteasted Improteatrilt Impeerium • diskot teeb Rein Liivik Avatud on Juuli kohvik- võimalus suupisted ette tellida Laudade broneerimine tel 5340 3551, e-post Oisu.rahvamaja@tyri.ee T 31.12 kell 21 Aastavahetusepidu Käru rahvamajas - „Aastavahetus koos Kerro’ga” Peotuju hoiavad üleval lustakad vahepalad ja ansambel Absolut Lühis. Laual soe söök. Pääse peole 20 eurot ainult eelregistreerimisega (kuni 23.12.2019). Registreerimisinfo Inge 5845 5346 või Brita 5841 5145. Kohtade arv on piiratud! Näitused: 26.11- 18.12 Anu Muiste maalinäitus „Teine sina“ Türi kultuurikeskuse galeriis 6.12– 30.01 2020 Tiit Jaansoni maalinäitus „Täielik lindude atlas“ Türi kultuurikeskuse klaassaalis 20.12 - 16.01 2020 Eesti kujundusgraafikute näitus Türi kultuurikeskuse galeriis. Koostaja Tiina Tammetalu

16.12 Väätsa Rahvamaja 10 – 12 16.12 Käru Raamatukogu 13 – 14 16.12 Türi Kultuurikeskus 15 - 16 www.ethel.ee FB – Ethel Design


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

11

vana ja uus

reklaam u 1920 Avelinius Tõnisson, foto Rene Viljati kogust

UUED KODANIKUD KARL-GUSTAV, STENVER, RALF, TREVOR, RAIMOND, SEBASTIAN, RAINET, ARNOLD RALF-SEBASTIAN, LIIS, LUMILY, OLIIVIA, KRISLIN, EMIL, ROBIN, JESPER, JESSE, KERVIN, JAKOB, LISANDRA, MARTA, LAURA, ELIISE, RENESME GLAUDIA, LOVIISE

Palju õnne!

5., 12. ja 19. detsembril

Jõulukuused Mõlguti talust - juba 25 aastat kindlat kvaliteeti! Vajadusel toon koju kätte. Ülo Ormus 5380 7946 ylo.ormus@gmail.com

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee. Ostan 1–4 toal remontivajavaid kortereid Türil. Tel 5626 3752. Tervisekirjastuse OÜ pakub müügitööd meie kesklinnas asuvas kontoris Türi, Paide 6. Nõutav väga hea suhtlemisoskus.

Soovin üürida kanaliga garaaži Türil. Pakkumised numbrile 5392 1119 Kunde Takso Türil. Info tel 5895 0899; kundetakso.ee. Üürile anda kahetoaline korter Türi kesklinnas 507 7070

Küljendaja: Teet Reier Raamatupidaja: Signe Tõõtsu Trükkija: AS Kroonpress

Türi Rahvaleht tuleb iga kuu alguses kõikidesse Türi valla postkastidesse tasuta.

kontrollib Türi Prillipoes, Viljandi tn 26 silmi OPTOMETRIST prillitellijale kontroll TASUTA! SOODSAD AVAMISHINNAD! Info ja registreerimine prillipoes tel 387 9636 registratuuris tel 384 8620

Ootame ka osalise töövõimega ja pensioniealisi töötajaid. Painlik tööaeg 9-16. Lisainfo telefonil 3891335.

Korrektor: Kerli Rhede

Väljaandja: Türi Arengu Sihtasutus www.tyri.ee/tasa

01.12.2019 Teet Reier

kuulutused

Tegevtoimetaja: Teet Reier

Levitaja: Omniva

Türi linnast kaheksa kilomeetri kaugusel Kolu külas asub Lokuta mõisnike Rausch von Traubenbergide perekonnakalmistu, mille keskele rajati kabel. Kohapeal kutsutakse seda Kõltsi kabeliks, sest see on rajatud endistele Kõlsi karjamõisa maadele. Esimene matus toimus sellele kalmistule 1860. aastate alguses. Kokku on siia maetud kolm inimest kabelisse ja kolm väljaspoole kabelit haudadesse kalmistul.

Kunagisest neogooti stiilis hulknurksest matusekabelist on tänaseks alles vaid varemed ja kalmistult on üle käinud ka rüüstajate laine. Mõned korrad on kabeli ümbrust ka võsast puhastatud, kuid kabeli säilimisele pole see suuremat kaasa aidanud.

Türi, Kohtu 2, 72213, Järvamaa Telefonid: 387 9717, 5133385 E-post: teet.reier@tyri.ee www.tyrirahvaleht.ee

Laupa koolipere soovib meile kõigile

KAUNEID JÕULE!

Juhul kui leht pole Teie postkasti jõudnud, andke sellest toimetusele teada, helistades telefonil 387 9717 või 513 3385 Türi Rahvaleht on tasuta saadaval ka Türi ja Paide infopunktides. Trükiarv on 5700 ja lugejaid u 11 000. Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt toimetuses või e-posti teel teet.reier@tyri.ee. Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada. Türi Rahvalehes ei avaldata anonüümset reklaami.

Kinnisvara ost Kui soovid müüa kiiresti, siis meie ostame kohe sõbraliku hinnaga. OÜ Järva Elamumaa jarvaelamumaa@hot.ee Tel 5333 4903

OSTAN

igasuguseid vanu fotosid ja koolilõpu märke ◆

türi fotograaf renè viljat

Tel 525 8325 reneviljat@gmail.com


TÜRI RAHVALEHT 5. detsember 2019

12

reklaam

Traageldaja OÜ sai 25 aastaseks !

AVASIME 25.NOVEMBRIL UUE ESINDUSPOE KÄRUS, VILJANDI MNT.17 AVATUD E-R 9.00-16.00 OLEME AVATUD KA LAUPÄEVAL, 07.12 KELLA 9.00-15.00 OOTAME UUDISTMA! Oma valikus pakume: Kardinad ja aksessuaarid Laudlinad ja linikud Padjakatted ja päevatekid Voodipesu Suletekid ja padjad

www.siksak.ee

25

Osta jõulukaubad varakult ja saad võtta aega jõuluootuse nautimiseks!

info@siksak.ee Tel.515 0686 Viljandi mnt. 17, Käru, Järvamaa Jälgi meid ka FB SIKSAK Sisustustekstiilid

Laupäeval, 7. detsembril kell 17 Türi Kultuurikeskuses Koori juhatavad Anne Toomistu ja Tiiu Schüts Kaastegev keelpillikvartett MeidOn4 Kontserte juhib Aivo Toomistu Kontserdile pääs vabatahtliku annetusena 3 €

Profile for Tyri Development Agency

05.12.2019 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema detsembrikuu Türi Rahvalehte

05.12.2019 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema detsembrikuu Türi Rahvalehte