Page 4

TÜRI RAHVALEHT 7. märts 2019

4

haridus/noored Teistmoodi hommik Väätsa lasteaias Paikäpp 2. veebruaril tähistatakse rahvakalendri järgi küünlapäeva, mil vanasti igasuguste muude rituaalide seas valmistati ka küünlaid. Need pidid hästi valge tulega põlema. Kui on küünlad, siis on ju ka tuli, valgus ja soojus. Nii otsustasid Väätsa lasteaia Päevalillede ja Päikesekiirte rühma lapsed kõik ise järele proovida. Hommikul lasteaeda tulles jäime õue, sest soov oli õppida ehedas keskkonnas. Lapsed olid varustatud pealambi või taskulambiga. Lasteaia õuealal olid süüdatud tõrvikud, mille järgi sai laps teada, kuhu tuleb minna. Looduses õppimine on vahva. Alustuseks tegime katse, keda on pimedas hästi näha. Uurisime taskulambiga, kellel on helkur, õppisime lõkke tegemist, rääkisime tuleohutusest, küpsetasime lõkkel leiba ja lihapalle. Õues sõime ka hommikuputru, mis maitses eriliselt hästi. Ilm oli sellel hommikul väga mõnus ja lapsed ei tahtnud pärast enam kuidagi tuppa minna. Saime teada, et tuli annab sooja ja valgust. Sooja, et sooja saada ning süüa teha, valgust, et ise näha ja olla teistele nähtav. Täname kõiki abilisi, kes aitasid meil õues õppida.

Annely Arras ja Marina Aben

õpetajad

Eesti eriolümpia tänuüritus toimus Valgas 20. veebruaril toimus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses eriolümpia tänuüritus, kuhu olid palutud liikmesasutuste parimad sportlased, nende juhendajad ja asutuse juhid. Samuti olid kutsutud kõik välisvõistlustel osalenud delegatsioonid ja koostööpartnerid. Türi toimetulekukoolist osalesid tänuüritusel ja said tunnustatud kaks õpilast – Argo Leppane ja Lovisa Loddis heade tulemuste eest boolingu-, ujumis- ja kergejõustikuvõistlustel.

Andres Tšumakov

Türi toimetulekukooli direktor

Türi põhikooli hoonetekompleksi lammutamisest Head vallakodanikud, ettevõtted ja kodanikeühendused! Kevad ja ühes sellega ka see hetk, kui hakatakse lammutama meie Türi põhikooli, läheneb jõudsalt. Kuna vallavalitsus on seisukohal, et taaskasutus on igati mõistlik ja keskkonnasõbralik mõtteviis, siis ei pea ka põhikoolist ja spordihoonest kõik vana minema prügimäele, vaid sooviksime võimalikult palju ehitusmaterjali ja mööblit ning muud inventari taaskasutada. Mõned avaldused materjalide ja inventari kohta on vallavalitsusele juba tulnud, kuid siinkohal kutsun üles kõiki neid, kes praegustest hoonetest ja mittevajalikust inventarist midagi omale tahaksid, sellest vallavalitsusele kirjalikult teada andma. Selle kohta, mis inventar täpsemalt üle on jäämas, annab alates 11. märtsist infot Türi põhikooli haldusjuht Helen Aasa, meiliaadress helenaasa@tyripk.ee. Lahtiste uste päeva stiilis „tulge ja võtke“ me tegema ei hakka. Ootame taotlusi kuni 18. märtsini, sest soovime ka ehitushankes osalevatele pakkujatele enne pakkumuste tegemist teada anda, millega neil tuleb lammutustööde puhul arvestada. Kuigi ühtegi hinnasilti me asjadele juurde lisama ei hakka, siis loomulikult pole vallavalitsusel midagi selle vastu, kui materjali või inventari soovijad saadava eest on valmis raha maksma. Kõik kulud, mis võivad kaasneda soovitud materjalide või inventari demonteerimise või teisaldamisega, kannab isik, kes materjali endale saab. Kui aga juhtub, et millelegi on mitu tahtjat, otsustab vallavalitsus, kuidas ja kelle kasuks olukord lahendada. Kuidas soovitu kätte saab, lepime kokku hanke võitnud ehitajaga. Oma soovid saatke meiliaadressile elari.hiis@tyri.ee.

Türi vallavalitsus

Välja on kuulutatud rahvusvaheline hange Türi põhikooli uue õppehoone ja spordihoone ehitustöödeks. Hanke eesmärgiks on lammutada Türi põhikooli vana koolihoone ning ehitada ning sisustada uus põhikooli ja spordihoone ning hooviala. (Wiedemanni tänav 3a, 72213 Türi linn, Türi vald, Järva maakond) Tööde käigus tuleb edendada ringmajandust ja säästvat renoveerimist ehk vana hoone lammutamisel tuleb teha koostööd kodanike ja isikutega, kes soovivad lammutatavast hoonest saada omale materjale või inventari. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 4. aprill 2019 kell 10. Täpsem info: abivallavanem Elari Hiis, elari.hiis@tyri.ee

Veebruar Türi põhikoolis Pärast vaheaega olid õpilaste ja ka õpetajate mõtted tantsulainel, kuna ees ootas liikumispidu (pildil). 7. veebruaril see toimuski. Esitusele tuli 23 eriilmelist kava, mis olid seotud erinevate filmide muusikaga alates „Mehed ei nuta“ ja lõpetades trollidega. Seega toimus väike ajarännak 60ndatest tänapäeva. Vaheesinejatena astusid üles Türi kultuurikeskuse rahvatantsijad ning loomulikult õpetajad, kes olid saanud inspiratsiooni krokodill Genalt ja Jaak Joalalt. Üritust juhtisid 9. klassi õpilane Kasper Koiduste ja Türi põhikooli vilistlane Kristjan Orumägi. Žürii koosseisus Helen Trug, Marita Kutsar ja Andre Laine, hindas kavade ealist sobivust, kostüümi, lavastust, tehnikat ja emotsionaalsust. Žürii arvates on tegemist väga vahva üritusega ja kavad olid üliägedad. Liikumispeol kogusime annetusi meie koolikaaslase Rasmus Juhansoni ravi toetamiseks ning siinkohal täname südamest kõiki annetajaid. 11.-15. veebruarini toimus traditsiooniline Oma kooli nädal koos sõbrapäeva tähistamisega. Seda nädalat on igal korral järjest raskem iseloomustada vaid paari sõnaga. Nädala käigus toimusid mitmed ühistegevused: sõbraminutid, kus erinevad klassid erinevatest kooliastmetest pidid üheskoos laulma, tantsima, pilti lavastama jne. Kalliralli oli sel aastal esmaspäevast neljapäevani ja eriti armsaks tegi ettevõtmise see, et nooremad õpilased ei peljanud minna vanemate

õpilaste juurde ja neid kallistada. Hoolimine koolikaaslastest algab väikestest asjadest. Loomulikult toimusid ka stiilipäevad õpetajate moest ajalooõpetaja Märdi sokipäevani välja. Märdi sokipäev oli üks populaarsemaid. Täname õpetajat vahva idee eest. Õpilasesinduse poolt eelmisel õppeaastal alanud loovkonkurss Loovuss esitas sel aastal klassidele kolmanda väljakutse – klassi uste kaunistame õpilaste heade omadustega. Avatud oli T.O.R.E. postkontor ning sõbrapostkastid. Algklasside õpilaste jaoks algatasime Mõttekoja, et kaardistada kooliga seonduvad rõõmud,

mured ja ideed. Õpilasesinduse liikmed jagasid lapsed erinevatesse rühmadesse ning 2 tundi vesteldi ja mängiti erinevaid meeskonnamänge. Ürituse eesmärgiks on arendada laste suhtlus- ja aruteluoskust ning julgust oma arvamust avaldada. Sündmuse käigus saadud ideede ja mõtete põhjal saame koolielu muuta veel huvitavamaks, sisukamaks ja õpilast toetavamaks. I kooliastme õpilased oskavad väga hästi arutleda ja nende silmaring on ääretult lai. Nädal oli huvitav ja põnev. Koolipere on üheskoos alati valmis tegutsema ja tulemuseks on alati midagi vahvat, põnevat ja meeli liigutavat. Traditsiooniline

“Tehke veel!” oli ka selle nädal puhul üks populaarsemaid lauseid. 22. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 101. sünniaastapäeva ning traditsiooniliselt andsid imelise kontserdi Türi muusikakooli õpilased ja õpetajad. Aitäh, Türi muusikakool, et toote igal aastal meieni võrratu pillimuusika. Märtsis ootavad meid ees võõrkeeltenädal, Taska, lugemisöö, „Kaitse end ja aita teist“ projekti loengud ja palju-palju muud. Uute tegemisteni!

Triin Sooäär

Türi põhikooli õpilasesinduse president

Merit Puna

Türi põhikooli huvijuht

Laupa kool õppis ühel päeval Tallinnas Laupa koolis on väljasõidud üheks õppimise meetodiks. Oleme käinud Eesti erinevates piirkondades ja kogunud teadmisi erinevatest programmidest. Kõige sagedamini õpime väljasõitudel just loodusaineid ja muid loodusega seotud teemasid, kuid sel õppeaastal on seoses Eesti Vabariigi sünnipäevaga kerkinud päevakorrale ka ajalooteemalised õppekäigud. Jaanuarikuus käisid 6.-9. klassi õpilased Tapal vaatamas soomusrongi Wabadus, reedel, 22. veebruaril sõitis kogu Laupa koolipere Tallinnasse, tähistamaks eelkõige Eesti lähenevat 101. sünnipäeva, aga ka järjekordse õppeperioodi lõppemist. Ajalooõpetaja Tiina Pärn oli välja valinud kaks erinevat ja põnevat haridusprogrammi. Vastavalt vanusele jagunesid õpilased kahte gruppi: 1.-4. klassi lapsed suundusid Kadrioru kunstimuuseumisse ja 5.-9. klassi õpilased Maarjamäele ajaloomuuseumisse. Maarjamäel jagunes õpilased vastavalt vanusele kolmeks ja kõik grupid läbisid vastavalt eale programmi „100 sõlme Eesti aja-

loos“. Tunni esimeses pooles saime ajaloomeetril panna proovile oma teadmised Eesti Vabariigi tekkimisest tänapäevani, kuulda üsna hiljuti avatud memoriaali lugu, täita ja esitada iseseisvusmanifesti. Tunni teises pooles käisime giidi saatel uudistamas erinevate ajajärkude ruume. Saime vaadata fotosid ja varustust vabadussõja päevilt, Pärnu Endla rõdu, esimese vabariigi aegset olustikku, kuulata kõnesid ja mõistatada Aaviku uudissõnu, katsetada, milline oleks võõrapärase nime eestistatud variant, läbida küüditatutele pühendatud nn vereribadest toa, näha nõukogudeaegset argielu oma veidrustega (staarlüpsjast kuni viltide ja kontsaga kalossideni) ning jõuda lõpuks taasiseseisvumise ning tänase päevani. Õpilased vaatasid ja kuulasid huviga ning loodetavasti sai nii mõnigi selgema pildi sellest, millal oli Tsaari-Venemaa ja millal Nõukogude Liit ning kuidas selle Eesti Vabariigi sünnilooga ja taasiseseisvumisega asjalood täpselt on. Noorem vanuserühm käis kunstimuuseumis ja oma koge-

musi jagab Laura 4. klassist: Kell 12 ootas meid kiusamisvastane programm Tallinna kunstimuuseumis. Otsisime tegelikult hoopis kunstiteostelt kiusamist. Aitasime ja mõtlesime kaasa, mida meie oleks saanud toimunu vastu teha või öelda. Igal pool muuseumis olid meil kaasas karvased istumismatid. Meie giid korraldas iga teose juures mängu, kuidas üksteisest hoolida, kuidas võiksime julgemad olla, kuidas üksteisest lugu pidada. Esimesel maalil kujutati ühte paari, kes kavatses abielluda. Kõigil oli tuju hea ning seltskond oli lõbus, kuid pildil seisis ukse juures üks inimene, kes tundus olevat seltskonnast välja jäetud ja õnnetu. Arvasime, et inimene tundis ainult pruutpaari ega mitte kedagi teist. Seltskond oli tema jaoks liiga suur ja võõras. Teine teos ei olnud mitte maal, vaid kuju ehk büst. Kuju rääkis ühest kurva meelega poisist. Pakkusime välja, et poissi kiusati või talle öeldi halvasti. Giid küsis meie käest, mida meie saaksime teha, kui sõber on tujust ära või morn. Vastuseid oli

üpriski palju. Kolmas ehk viimane maal oli väga suur ja asus meie peade kohal laes. Paljud lapsed itsitasid maali üle, sest seal kujutati vees suplevaid ilma riieteta inimesed. Mitmed õpilased viskasid selili maha, et maali paremini näha. Giid rääkis maali juurde loo, kuidas kuninganna Diana oli oma alluvatega ujumas, aga siis nägi ta meest, kes oli poolkogemata sattunud nende suplemisele peale. Diana läks närvi ja pritsis mehele võluvett, et too muutuks hirveks. Aga lähedal koopas elanud ema ja poeg nägid seda pealt ja kuulutasid kõigile. Pärast pooleteise tunni pikkust ekskursiooni tegime lepingu. Igale grupile anti oma teema ja sellest pidi kirjutama või joonistama. Teemad olid kõik kiusamisvastased. Pärast muuseumi käisime ka presidendi lossi vaatamas ja siis sõitsime koju tagasi. Mina jäin reisiga väga rahule ning arvan, et ka teised jäid.

Kerli Rhede

õpetaja

Laura Feldmann

4. klassi õpilane

Profile for Tyri Development Agency

07.03.2019 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema märtsikuu Türi Rahvalehte

07.03.2019 Türi Rahvaleht  

Tere tulemast lugema märtsikuu Türi Rahvalehte