Page 1

Information, nyheter och evenemangstips från Tyresö kommun

nr 5  juni–augusti 2010

Stjärnorna på slottet

Tyresöspelet skildrar Tyresö från stormaktsgods till nutidskommun 60-talets folkliga Bollmora (Katharina Häll), 1800-talets kulturkännare markis Claes Lagergren (Jon Möller) och 1600-talets driftiga Maria Sofia De la Gardie (Lena Lyckman) representerar Tyresös tre storhetstider i Tyresöspelet. FOTON slottstudion.se

Med Tyresö slott som levande kuliss framförs Tyresöspelet under tolv ljusa sommarkvällar i juni.

n Det är åttonde gången som detta musikaliska krönikespel sätts upp, senaste skedde det 2002. Bakom finns en jätteorganisation med mängder av logistik och planering. Långt över hundra personer i alla åldrar deltar – dansare, sångare, skådespelare, orkester, ljus- och ljudtekniker, kostymoch perukmakare och scenbyggare. Och inte minst de konstnärliga och musikaliska ledarna. Sven Lionell, som skrivit texterna till Tyresöspelet, berättar: – Tyresöspelet är baserat på tre dramatiska epoker, kryddade med färggranna personligheter. Tyresös tre storhetsperioder är 1600-talets industrihistoria, den stora expansionen på 1960- och 1970-talen med Lex Bollmora, och däremellan markisepoken på 1800-talet.

Rap och breakdance

På en repetition i Kumla skola möts vi av rappande och breakande tjejer, ledda av koreografen Karin Andreasson. Skulle det inte vara ett historiskt teaterstycke? – Spelet tar förvisso avstamp i 1600-talet, men så småningom landar vi i vår egen nutidskommun. På vägen stöter vi på kända namn som Oxenstierna, De la Gardie och prins Eugen, men senare tiders lokala kändisar passerar också revy, säger Sven Lionell. Många deltagare har varit med förut – arrangerande Tyresö Teaterförening står för merparten, och nyrekryteringen sker liksom av sig självt som ringar på vattnet. – Lite knepigt har det ändå varit i år eftersom man inte som tidigare kunnat använda sig av en färdig orkester. Någon sådan finns inte att tillgå nu så det har blivit en hopplockad specialare. Förutom några enstaka deltagare får ingen betalt för sin med-

Textförfattaren Sven Lionell vill bjuda Tyresöborna på lättsam lokalhistoria. Elisabeth Sellergren har skrivit musiken och Kina Sellergren (mitten) regisserar. Långt över hundra personer deltar på olika sätt i Tyresöspelen.

verkan, berättar Mia Sjöstedt medan hon slänger i sig en macka mellan repetitionerna. – Inte i pengar, men det är värt allt slit eftersom vi har så fantastiskt roligt tillsammans. Lär känna din lokalhistoria

Vi hör kören pampigt sjunga om Maria Sofias industriimperium för att sedan gå över till lite mer nutida tongångar. – Ramen för spelet är fortfarande detsamma, säger Sven Lio-

nell. Men efter hand skriver vi om, lägger till och tar bort. En del av texterna har vi anpassat efter moderna företeelser. Själv medverkar Sven Lionell som vålnaden på Tyresö slott. Han är spelets ciceronen, som tillsammans med Bollmoran kommenterar och knyter ihop. – Det är en härlig känsla att se ens texter förverkligas, säger han belåtet, och fortsätter: – Vår avsikt med spelet är att Tyresöborna ska få lära känna sin

lokalhistoria på ett lättsamt, musikaliskt och ändå intressant sätt. Och konceptet verkar har lyckats. I år hoppas man på att närmare 5000 personer kommer till Tyresö slott för att uppleva kultur och natur i skön förening. tyresÖspelet

Spelperiod 12 – 30 juni Biljetter Body­Shop , Arno Livs, Rum för Hälsa samt via webb: www.tyresospelet.tyresoteater.se

Fira svenska flaggans dag på Kvarnhjulet n Nationaldagen den 6 juni firas

Turista i Tyresö! Bonden på sID 4–5 Uddby sID 6–7

på kulturcentrum Kvarnhjulet med start klockan 13. Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Dick Bengtson (M) hälsar alla välkomna – särskilt våra nyblivna svenska medborgare. Det blir musikfram-

trädanden och utdelning av 2010 års kulturstipendier. Stipendiet går till personer med utländsk bakgrund som på olika sätt bidrar till att göra kulturlivet i Tyresö

rikare och inspirerar unga människor till eget skapande. Årets stipendiater är vävkonstnären Rieko Takahashi, pianisten Elena Kaledina och filmaren Jamal Aboudrar. De får 10 000 kronor vardera.

missa inte tyreso.se full av nyheter, tjänster och information till dig som bor eller arbetar i Tyresö!


Extra skolsatsningar fortsätter Ansvarig utgivare

Karin Hassler, karin.hassler @tyreso.se Produktion

Informationsenheten, info@tyreso.se Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

Marknadsgränd 2, Tyresö centrum

Tel 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94

kommun@tyreso.se www.tyreso.se

n Även i år erbjuder kommunen sommarskola i ämnena svenska, engelska och matematik. Elever i år 7–9 läser ett ämne under sex förmiddagar direkt efter skolavslutningen eller precis innan höstterminen börjar. Sommarskolan är inte obligatorisk utan ett erbjudande till de elever som behöver några extra dagar för att få sitt betyg

(skolår 9) eller behöver extra stöd (skolår 7-8). Åttondeklassare med de högsta betygen erbjuds premieskola som en uppmuntran för väl utfört arbete. Schemat bjuder på spännande upplevelser i form av studiebesök. En förhoppning med premieskolan är att den ska sporra till ännu bättre resultat i våra skolor i framti-

den och att nya tankar kring studieoch yrkesval väcks hos eleverna. Förra hösten startade Tyresö Vetenskapliga Akademi, TVA – en unik verksamhet för ungdomar med ett stort intresse för naturvetenskap och teknik. Elever i skolår 5–9 träffas två eftermiddagar i månaden för att lära mer om forskning inom naturvetenskap.

Detta fortsätter hösten 2010 och utökas våren 2011 med ämnet samhällsvetenskap utifrån tema makt och beslutsfattande, enligt önskemål från elevhåll. TVA Samhälle vänder sig till elever i årskurs 7–9.

Vandra och reflektera i vacker miljö När du vandrar rör sig tankarna fritt och lätt. Du hinner känna ­efter och fundera på vad du vill. I Tyresö finns idealiska förutsättningar för rofyllda vandringar, vilket är en av anledningarna till att Tyresö nu får stockholmsområdets första pilgrimscentrum.

En annan anledning är entusiasmen och drivkraften hos Tyresö församling. De har pilgrimsvandringar som något av ett signum. Även om de första egna pilgrimslederna står klara först i år så är vandringar sedan många år ett stående inslag i konfirmations­ undervisningen. Många konfirmander har genom åren vandrat i olika pilgrimsorter; Assisi och Rom i Italien, Taize i Frankrike. – Att vandra i kristna förebilders fotspår blir som en summering av ett års konfirmationsläsning. Vi pratar om deras liv, jämför med vårt och diskuterar vad som är viktigt i livet, säger Sofia Olsson, församlingsassistent i Tyresö församling. – Vi har också arbetat med retreater, där deltagarna fått reflektera över sina liv och andlighet, säger hon och påpekar att Tyresö är en ganska stor församling och därför lättare kan bära det arbete som ligger bakom denna typ av satsningar. Drottning Kristina

Att pilgrimsleden döpts till Drottning Kristinas pilgrimsled beror på att hon själv vandrat till Tyresö kyrka. Hon tog del i den procession om cirka tusen personer som med start i Storkyrkan vandrade och åkte släde till Gabriel Oxenstiernas begravning i Tyresö kyrka. Drottning Kristina kan också vara en förebild för dagens sökare. Hon var modig och gjorde sitt livsval utifrån vad hon kände var riktigt och viktigt för henne. Helt emot vad konventionen förespråkade abdikerade hon, konverterade till den bannlysta katolicismen och begav sig landvägen till Neapel och Rom. Hon är mytomspunnen och har fascinerat många. En pjäs om henne spelas just nu på Stadsteatern.

– I naturen kan det vara lättare att hitta inre kraft och sin andliga väg, säger Sofia Olsson, församlingsassistent i Tyresö församling.  foto karin hassler

Rekreation och tid för eftertanke

Beslutet att försöka starta ett pilgrimscenter i Tyresö fattades efter ett besök i Vadstena år 2009. Idén har realiserats i samverkan med Nordiska Museet som äger Tyresö slottsområde. Tyresö kommun har bistått med att iordningsställa lederna och skapa vandringskartor. – Det finns ett stort andligt behov hos såväl unga som äldre, även om det inte är naturligt för alla att söka sig till kyrkorummen. I naturen känns det friare och det kan vara lättare att hitta inre kraft och sin andliga väg, säger Sofia Olsson. Hon hoppas att många ska ge sig ut längs lederna. – Det är lätt att ta sig till Tyresö, vi har fantastisk natur och Sörmlandsleden korsar kommunen. Vi har ingen relik att vandra till, men det är vägen, inte målet, som är mödan värd, säger hon. Drottning Kristinas pilgrimsled är ett nyanlagt spår som ansluter till Sörmlandsleden både i norr och söder. Den som vandrar Sörmlandsleden kan därmed göra en avstickare utan att behöva gå tillbaka samma väg. Man kan också övernatta i vandrarhemmet i Prinsvillan. Hela Kristinaleden är 9,8 kilometer lång. Nyckelvandringen som är 11,5 km lång är en rundslinga där Sörmlandsleden utgör en bit och där det finns sju utmärkta platser, ”nycklar”, för reflektion. Fredsvandringen är en kortare led om 3,7 kilometer i något mindre kuperad terräng. Gå ”gröna” slingan i slottsparken

För den som inte vill eller orkar gå så långt, eller har svårt att ta sig fram i terrängen, finns en kortare

foto hasse saxinger

Pilgrimscentrum har skapats av Tyresö församling med stöd av Nordiska Museet och Tyresö kommun. Från vänster: Paul Westerlund, präst, Lena Palmqvist och Karin Englund, Nordiska Museet, Bo Renman, kommundirektör, Sofia Olsson, församlingsassistent och Leif Wictorén, projektledare Tyresö kommun. Kartor finns över samtliga leder. Nyckelvandringen är längst – med sina 11,5 km tar den cirka 4 timmar att vandra. FOTO elisabeth grahn

slinga, kallad frälsarvandringen, i slottsparken. Den utgår från församlingshemmet och är knappt 3 kilometer lång. Vandringen inbjuder till reflektion och eftertanke utifrån pilgrimsvandringens tre byggstenar: andlighet, natur och kultur. Slingan i slottsparken är uppbyggd kring elva granitstolpar. Vid varje stolpe finns tre plaket-

ter; en med en bön att meditera kring, de två övriga med text om slottet, den engelska parken och naturen. Den andliga delen är uppbyggd kring frälsarkransen som är ett modernt radband och kan köpas i pilgrimscentrum i församlingshemmet. – Många av de natur- och kulturhistoriska texterna är hämtade ur markis Claes Lagergrens dag-

boksanteckningar, säger Lena Palmqvist, avdelningschef på Nordiska Museet. Det var Claes Lagergren som donerade slottet till Nordiska Museet och Lena Palmqvist tycker att pilgrimscentrum stämmer bra med den vilja markisen uttryckte i sitt testamente. – Vi vill gärna lyfta parken som en plats för kontemplation och


Byggstart för trygghetsboende i Tyresö

Förstapris för ung företagsamhet n Tyresö kom för tredje gången på fyra år på första plats i kommunrankingen av Ung Företagsamhet (UF) i Stockholms Län. Hela 41,6 procent av eleverna i Tyresö gymnasium har fått starta, driva och avveckla ett UF-företag under sin gymnasietid. Därmed är Tyresö länets UF-tätaste kommun 2009/2010. I motiveringen står

att "rekordmånga elever tillåts hitta sina drivkrafter och utveckla sin företagsamhet på Tyresö gymnasium”. På Tyresö gymnasium är Ung Företagsamhet en del av årskurs 2 på följande program: Sam-ekonomi, Sam-idrott, teknikprogrammet och handel- och administrationsprogrammet.

illustration bsk arkitekter

n Nu har Tyresö Bostäder, på uppdrag av kommunfullmäktige, börjat bygga det nya trygghetsboendet intill Björkbackens äldrecentrum. 1250 personer har redan ställt sig i kö till de attraktiva hyresrättslägenheterna. I huset ska finnas en gemensam träfflokal med pentry, personalutrymme samt gästrum för övernattning för hyres-

gästernas gäster. I träfflokalen kan de boende samlas för musikstunder, bridge, föredrag eller studiecirklar. De boende kan utnyttja all service i Björkbackens äldrecentrum som restaurang, hårvård, fotvård och bibliotek. Pensionärsrådet har varit rådgivande vid utformningen.

Yvonne Hirdman kryddade sin berättelse om sin mor, "den röda grevinnen", med kartor och fotografier. FOTO mari gerdin

Nutid och dåtid möts på slottet Sedan fem år tillbaka gästas Tyresö årligen av ett hundratal historielärare. I Tyresö kommuns och Södertörns Högskolas regi får de inspiration till undervisningen och en chans att nätverka och utbyta erfarenheter.

– Historiedagen är det roligaste arrangemanget för att föra ut historiekunskap som vi genomför, sa Elisabeth Elgán, docent i historia vid Södertörns högskola, i sitt välkomsttal: – Ni är de viktigaste historieförmedlare vi har i Sverige, vår mest intresserade publik och det glädjer oss att ni är så på hugget. Gerillakrig, post och propaganda

I år handlade huvudföreläsningen om gerillakrigföring, från Malaysia på 1920-talet till vårt decennium med tamilerna på Sri Lanka och gerillakrig i Colombia. Övriga föredrag handlade om så skilda

ämnen som postens betydelse på 1600-talet, DDR:s propaganda i Sverige på 60-talet, krisen i Polen 1980, stadsvandringar och trender i historievetenskapen. Dessutom talade professor Yvonne Hirdman personligt om sin mors, ”den röda grevinnans”, levnads­ öde. Populär samingsplats

– Historiedagen är en populär och prisvärd fortbildning för oss historielärare. I år var det flera mycket intressanta föreläsningar och vi fick en inblick i trender inom dagens historiska forskning, vilket lockade extra många att delta, säger David Westius, Tyresö gymnasium. Det är slottets västra flygel som inhyser slottskrog med konferens­ lokaler. Flygeln kunde renoveras på 1990-talet tack vare bidrag av det lokala näringslivet, Tyresö församling, länsstyrelsen och kom-

munen. I den östra flygeln finns några privata bostäder och kommersiell verksamhet medan huvudbyggnaden är museum – läs mer nedan!

Sommar vid slottet n Ett besök i markis Claes Lagergrens hem från förra sekelskiftet är en märklig resa i tiden. Under 2010 är Tyresö slott öppet för visningar på lördagar och söndagar fr o m 8 maj–27 juni. Därefter endast söndagar 4 juli–26 september. Visningar kl. 12, 13 och 14. I juni spelas Tyresöspelet på Borggården (se sid 1). Parken från 1770-talet är Sveriges första engelska park och ett utmärkt utflyktsmål. Ta med picknick eller fika på Notholmen eller Borggårdskaféet. Se www.nordiskamuseet.se

Tyresö slott och kyrka

meditation. Eftertanke är väl­ görande för alla oavsett religion, säger hon. Utställning och guidade turer

Församlingshemmet nedanför Tyresö kyrka rymmer nu även en utställning om pilgrimer. Församlingen leder guidade vandringar som avslutas med en enkel mässa och en måltid. Under sommaren

anordnas vandringar på onsdagar och lördagar. Man kan också ge sig ut på egen hand eller beställa en gruppvandring. I församlingshemmet kan man hyra en ryggsäck färdigpackad med karta, en broschyr med nyckelord att reflektera kring och en enklare matsäck. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/tyreso

sin hustru Caroline och deras tre söner. Markisen ville att slottet skulle bevaras som ett levande dokument över svensk historia och testamenterade sitt Tyresö till Nordiska museet som sedan 1932 visat slottet för allmänheten. På 1990-talet återskapades markis Claes Lagergrens hem som det såg ut vid sekelskiftet 1900: med eleganta salonger, bibliotek och arbetsrum, kapell, sovfoto peter segermark

Elva granitstolpar ska vara på plats kring slottet innan pilgrimscentrums invigning den 30 maj. FOTO SOFIA OLSSON

Tyresö slott och Tyresö kyrka uppfördes på 1600-talet av riksrådet Gabriel Oxenstierna efter det att han ärvt det medeltida Tyresö. Slottet ärvdes 1640 av sonen Gustaf som dog ung redan 1648 och då efterlämnade en 21-årig änka, Maria Sofia De la Gardie. Hon gifte inte om sig utan styrde själv över de ärvda godsen och blev Sveriges första kvinnliga storföretagare. År 1892 köptes slottet av markis Claes Lagergren, en välkänd kulturpersonlighet i Oscar II:s Stockholm. Han lät bygga om slottet i en nationalromantisk anda med 1600-talsslottet som förebild. Han inredde det till privathem till sig,

rum och gästrum med mera. Lästips för historieintresserade: Claes Lagergrens (1853-1930) ”Efterlämnade brev och dagboksanteckningar” som gavs ut på 1940-talet i flera band.


Sörmlandsleden Den gula streckade linjen visar Sörmlandsledens sträckning genom Tyresö.

Cykla För trevliga cykelturer i Tyresö finns en speciell cykelkarta – hämta den på Servicecenter eller på turistbyrån vid Tyresö slott. Glöm inte hjälmen!

Öringebadet Öringe Strandväg. Sandstrand, brygga, klippor, tc, p-plats 200 m. Buss 805, 815, 816 och 875.

Strandbadet Vid Erstaviken, Strandallén. Sandstrand, gräsytor, klippor, brygga, tc, p-plats. Buss 816 och 875.

Hästhagsbadet Vid Drevviken, Persudde­vägen i Trollbäcken. Sandstrand, tc, p-plats 200 m. Buss 819 och 822.

tyresö strand TYRESÖ C

Uddby gård Besök ett levande lantbruk. I ett av de gamla stallarna finns ett kafé – läs mer på sidan 6–7!

trollbäcken

Barnsjön

Kumlabadet Vid Drevviken, Herrgårdsvägen i Trollbäcken. Kallas även Stenbadet. Sandstrand, bryggor, wc, ­kiosk, liten P-plats 50 m. Buss 819 och 822.

Banstigen söder om Farmarstigsområdet. Skogssjö, mindre brygga, endast gång- och cykelväg fram till badet. En motionsslinga på 2,3 km håller på att anläggas här.

Albybadet

Nyfors Kumla herrgård Trollbäckens egen herrgård är uppförd under 1600-talet. Här kan du äta lunch eller middag i en lugn och inspirerande herrgårdsmiljö. Du kan också spela boule i trädgården. www.kumlaherrgard.se

Ett kulturhistoriskt minnesmärke. En av regionens större vattenfall, med en fallhöjd på mer än fem meter. Här fanns en gång i tiden hammarsmedja, såg, krutkvarn, kopparhammare, pappersbruk, väveri, valsverk och kvarn. Har du tur får du se strömstaren!

Vid Albysjön. Sandstrand, gräsytor, bryggor, hopptorn, badramp för rörelsehindrade, wc, handikapp-wc, omklädningsrum, p-plats 500 m, kiosk. Buss 873.

Alby friluftsgård Friluftsområdet vid Albysjön ligger i ett rikt kulturlandskap med vacker natur. Här finns vandrings­ leder, bad, grillplatser, kafé, bastu, beachvolleybollplan, frisbeegolf, belyst motionsspår och raststuga.

Sommar i Tyresö! Hela Tyresö är som ett enda stort friluftsområde – bara 19 procent av kommunens yta är bebyggd. Besök till exempel tornet på Telegrafberget som har milsvid utsikt över Stockholm och skärgården, eller ströva igenom de stora skogarna i Tyresta natur­reservat. En lång kuststräcka mot havet och flera insjöar inbjuder till bad och båtliv.


d

Lilla Tyresö Tyresö slottspark rymmer även vandrarhemmet Lilla Tyresö. Tre byggnader finns på gården varav en huserar en turistbyrå. Annexet Fiskarbostaden finns på Notholmen. www.lillatyreso.se

Café Notholmen På den lilla ön Notholmen, en härlig skärgårdsidyll med gästhamn intill Tyresö slottspark, ligger kaféet med samma namn. Kaféet serverar kaffebröd, smörgåsar, våfflor och pannkakor. Under högsäsong även dagens lunch. www.cafenotholmen.se

Waxholmsbåten till skärgården

Tyresö Slottskrog

Waxholmsbolaget trafikerar en mängd öar i vår vackra skärgård. Tyresö brygga når du lätt med bil eller buss för sköna turer till fantastiska sandstränder, bra ­cykelstråk, kaféer och restauranger. På flera öar kan du stanna och hyra stuga eller bo på vandrarhem. Exempel på öar som trafikeras från Tyresö brygga är Ornö, Utö, Nämdö, Kymmendö, Fjärdlång och Runmarö. Du kan också ta båten in till Stockholm. www.waxholmsbolaget.se

Tyresö slotts västra flygel inrymmer Tyresö Slottskrog. Ät gott i klassisk miljö eller gör ett besök i vinkällaren. På Borggårdskaféet kan du fika. www.tyresoslottskrog.se

Trinntorpsbadet Vid Erstaviken, Breviksvägen/Tegelbruks­ vägen. Sandstrand, brygga, tc, p-plats. Buss 805 och 815.

brevik Sandholmarna Ligger långt ut på Brevikshalvön vid slutet av Öringehamnsvägen. Klippor, liten sandstrand. Buss 805, cirka 3 kilometer att gå.

Badfakta

tyresta

Fiska och paddla

Vissvass Längst söderut i en havsvik och den enda bevarade bymiljön i Tyresö. Vissvass är ett fint exempel på en bymiljö vid skärgårdskusten och ligger i ett orört kulturlandskap. Illustration: Parisgrafik Foton: Ulf Berglund, Ann-Mari Dablin, Hasse Saxinger, Barbro Åsby och Tyresö kommun

Tyresö fiskevårdsförening hyr ut båtar vid Albysjön, Sandholmarna, Tyresö-Flaten och Notholmen genom OK/Q8 i Bollmora, se www.tyresofiske.com Fiskekort kan du köpa i Servicecenter eller på OK/Q8. Det finns även arrangerade fisketurer du kan åka med på. Läs mer om att fiska i Tyresö på www.tyreso.se/fiske Paddlar du hellre kan du hyra kanadensare på Kanotboden vid Kumlabadet, www.kanotboden.com

Badplatserna på kartan drivs i kommunal regi, vilket innebär att Tyresö kommun iordningställer och underhåller baden. Under sommaren kontrolleras badvattnets kvalitet fortlöpande av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Resultaten redovisas av Smittskyddsinstitutet. Samtliga kommunala friluftsbad har toalett utom badet vid Barnsjön. Det finns också badplatser som underhålls av villaägareller tomtföreningar. Där utför kommunen ingen provtagning av badvattnets kvalitet, men har viss tillsyn av dem. Exempel är Gimmerstabadet och Rakstabadet vid Albysjön, Noretbadet vid Kalvfjärden, Ällmorabadet vid Ällmora­ fjärden samt Breviksbadet vid Erstaviken.


Nya webbplatser för ung och senior n Nu finns två nya webbplatser inom ramen för tyreso.se. Den ena riktar sig till ungdomar och den andra till äldre Tyresöbor. Lättast att hitta de nya webbplatserna är genom direktlänkarna www.tyreso.se/ung och www.tyreso.se/senior Sidorna har samma funktioner och navigering som tyreso.se i öv-

rigt men information och nyheter är valda efter den tänkta målgruppen. Här finns också tips på aktiviteter och evenemang i Tyresö. Har du synpunkter på webbplatsernas innehåll är du välkommen att kontakta Tyresö kommuns informationsenhet på epost info@tyreso.se eller tel 5782 93 70.

Full koll… … på vad du får slänga? Testa dina sopkunskaper på avfallsverigekampanj.se

Uddby gård har av media lyfts fram som förebild när det gäller närproducerade livsmedel. Förebildssagan startade på slutet av 60-talet då Uddby, i samband med att friluftsområdet i Alby skapades, blev ett av landets ­första visningsjordbruk.

– Uddby är i dagens läge egent­ ligen värdelöst som jordbruk. Värdet består i att bevara kulturen och den biologiska mångfalden, säger Eric Magnusson, Uddby Gård HB. Familjeföretaget arrenderar gården och Erics son och ena dotter driver den idag. Uddby gård är ett populärt utflyktsmål för djur-, kultur- och naturälskare i alla åldrar, året om. – Vi har tusentals besökare varje år, uppskattar Eric Magnusson. Tillsammans med sin hustru Marianne guidar han förskolor, skolklasser, företag och andra grupper. De flesta besökare kommer dock förbi för att klappa på djuren eller promenera i den trevliga miljön.

tegel, redskap från förr (exempelvis en issåg), slitna skor från fattigdagar, flotta giggar och vagnar, slädar och sadlar. Kafé och aktiviteter

På Uddby gård finns också ett gårdskafe och i den gamla vedboden finns idag ett gårdsbageri där Kristin Sjöblom bland annat bakar prisbelönt knäckebröd (silver i SM i matlagningskonst 2009). I kaféet och på våningen ovanför kaféet arrangeras, ofta i samarbete med hembygdsföreningen, allsångskvällar, konserter, logdans, föredrag och teaterföreställningar. På sommaren spelas ibland barnteater i maskinhallen. Varje höst arrangeras en populär skördedag, då det ordnas olika aktiviteter på gården.

foto elisabeth grahn

Uddby gård – ett levande lan

Besök Uddby Gård

Djur och kultur i skön blandning

På Uddby gård finns Herefordkor och får som ”sköter” naturreservatet. Det finns höns och ett stall med 15 inackorderingshästar. På våningen ovanför kaféet finns ett gårdsmuseum. Där finns gårdens 1000-åriga malsten, och man kan studera gamla ”råvaror” (exempelvis slagg och Utö-malm) och förädlade varor som Tyresö

Caféet har öppet lör–sön kl 11.00-16.00 året runt.   Gårdsbageriet har öppet varje fredag kl. 11-17. Läs mer på Uddby gårds egen webbplats www.uddbygard.se

Bonden på Uddby: Satsa på kulturen och värna Tyresös – De som läser om mig om 100 år kommer att undra vad jag var för tok egentligen, säger Eric Magnusson och syftar på att han inte bara styrt Uddby gård och Tyresö kommun med hela handen, utan också haft ett finger med i spelet i så många olika frågor, både lokalt och på riksplanet.

n – Jag har haft förmånen att få sitta på traktorn och tänka politik och finslipa argumenten, säger Eric Magnusson som, då han var verksam som politiker, bytte kläder och roll flera gånger om dagen. Då var livet hektiskt men, om man får tro den jordnära familjefadern, inte särskilt stressigt. Han

är van vid att arbeta varje dag från sju på morgonen till efter tio på kvällen. Djurlivet på gården har varit något av en lugnande oas i förhållande till politiken, som han växt in i hemma vid köksbordet. Bara när han var ordförande i kommunstyrelsen hade han hjälp av en anställd lantarbetare. – Dagens politiker har mycket svårare att klara tempot som hela tiden skruvas upp, mycket på grund av den nya snabba datatekniken och mobiltelefonin. De förväntas att alltid vara i tjänst. Idag är Eric Magnusson en familjär kändis i Tyresö, inte bara från politiken utan också som ”bonden med ungarna”. Dyker han upp i centrum hälsar många

Eric Magnusson

Arrendator på Uddby gård, kommunpolitiker i Tyresö 1955–2005 Ålder: 77 år Bor: Har bott i samma hus på Uddby gård hela livet Familj: Hustrun Marianne, barnen Martin (som nu förvaltar gården), döttrarna Viktoria (driver gårdskaféet) och Jenny (polis) Fritidsintresse: Gården och politiken, att se möjligheter och försöka förändra Styrkor: ”Har stark fysik och starkt psyke. Jag talar i rubriker.” Svaghet: ”Jag är svår att käfta med, ibland sopar jag till väl hårt.”

Eric Magnusson, Uddby gård, har bott och verkat i Tyresö i snart 80 år. Foto k arin hassler 


Tyresö går längre i klimatarbetet n Enligt EU:s klimatmål ska alla medlemsländer gemensamt minska koldioxidutsläppen med 20 procent fram till år 2020, jämfört med 1990. Men Tyresö kommun förbinder sig att göra insatser för att nå ännu längre i sitt klimatarbete. Det är innebörden av att kommunen har beslutat att skriva på EU-kommis-

sionens Borgmästaravtal. Kommunen har genom avtalet förbundit sig till elva åtaganden. Bland dem ingår att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för hållbar energi inom sina verksamheter, organisera energidagar samt delta i en årlig kon­ferens för hållbar energi. Allt rapporteras och följs upp av Europeiska kommissionen.

Tyresö kommun har också blivit medlemmar i föreningen Biogas Öst. Biogas Öst är ett regionalt samverkansprojekt som aktivt ska påverka och förbättra förutsättningarna för biogas i östra Mellansverige. Målet är mer produktion, bättre distribution och ökad konsumtion av biogas.

2. Boende, byggande och miljön 3. Att bli äldre i Tyresö 4. Skola och barnomsorg

Fredag 4 juni 16.00-18.00 Scenen i Tyresö C

De förtroendevalda i kommunfullmäktige beslutar i frågor som rör allt från din närmiljö, dina barns skola och fritid, kultur, miljö och social omsorg. Din röst avgör vilka som ska ingå i kommunfullmäktige. På tyreso.se/val finns en kalender som visar när du kan möta politikerna, och du kan redan nu ta reda på vad partierna i kommunfullmäktige tycker i olika frågor. Här nedan kan du läsa en sammanfattning från valwebben av hur partierna vill arbeta med fritidsfrågor.

Foto elisabeth grahn

I anslutning till Alby friluftsområde ligger Uddby gård – där kan man köpa ekologiska varor i gårdskaféet. Foto k arin hassler

historia Har Eric Magnusson några råd att ge till sina politiska efterträdare? Han svarar att det är viktigt att ha ett ideellt synsätt och med ett öga i backspegeln se den stora bilden, vart samhället är på väg. En del engagerar sig politisk för att driva sina särintressen, men det viktiga att förstå hur olika beslut påverkar helheten. Om man går för fort fram i samhällsutbyggnaden så slår det tillbaka direkt, inte minst inom skolan och omsorgen.

1. Fritid och kultur

n Den 19 september kan alla som är folkbokförda i Sverige rösta, även du som inte är svensk medborgare, rösta i kommunalvalet.

Herefordkorna på Uddby gård – naturskötare och i sinom tid närproducerade livsmedel!

Ett öga i backspegeln

n Vad vill politikerna i Tyresö? Fredagen den 4 juni arrangerar Demokratiberedningen den första debatten mellan kommunfullmäktiges sju partier inför valet i höst. Lokala, kommunala frågor debatteras i fyra olika ämnesblock:

Förbered dig inför höstens val

ntbruk

och vill stanna och prata. – En del tror att jag fortfarande styr. De vill dela glädje och oro och prata politik.

Partidebatt i Tyresö centrum

– Jag tycker att man ska utveckla Tyresö försiktigt nu så att Tyresös alldeles speciella karaktär och själ inte går förlorad. Det är viktigt att satsa på kultur och värna Tyresös väldigt speciella historia, säger Eric Magnusson och nämner vattenkraft, industrier, slottet, markisstyret och mycket mer som denna text inte rymmer. En sann Tyresöhistoriker

Troligen är ingen så kunnig i Tyresös historia som Eric Magnusson. – Jag och några andra gamlingar har skrivit ett persongalleri över de förfäder som nu vilar på kyrkogården. Boken heter Innanför bogårdsmuren – synligt och osynligt

på Tyresö kyrkogård, berättar Eric Magnusson och tillägger att han också tog initiativet till boken Tre strömmar om Tyresös industrihistoria som gavs ut i slutet av förra året. Förra året fick Eric Magnusson också ett uppdrag att gå igenom fotoarkivet på Valdemarsudde: – Ett detektivjobb som gällde Prins Eugens foton från Tyresö, säger han. Eric Magnusson har bott i samma hus på Uddby gård i hela sitt liv. Fadern flyttade till Tyresö 1929 och valdes 1934 in till den första kommunfullmäktige. Det var tolv år innan kommunalkontoret kom till i Tyresö 1946, då det låg i Trollbäcken.

Fråga 7. Kommer ni att arbeta för några särskilda satsningar inom kultur- och fritidsområdet? Kommuner har ingen skyldighet att erbjuda kultur- och fritidsaktivi­ teter, men kommunerna tar ändå ansvar och investerar inom dessa områden. En rik fritid och en god livskvalitet är viktigt för välfärden. Centerpartiet Dessvärre har dessa verksamheter haft en ganska begränsad budget. Det vill vi försöka förbättra under kommande mandatperiod. Den har enligt vår mening också varit för inriktad på idrottsstöd. Vi vill se mer pengar till kulturverksamheter. Helst ungdomskultur och spontanidrott. Vad som idag är spontana modeföreteelser kan i morgon vara elitidrott. Folkpartiet Bibliotek, biograf och konsthall ska få fortsätta att fungera som viktiga mötesplatser. Tyresö slott och park är ett underbart utflyktsmål och vi vill ha en utvecklingsplan som tar tillvara både friluftslivet och turismen i området. Upprätta en långsiktig plan för det rörliga friluftslivet i Tyresö med speciellt fokus på Albyområdet. Bygg en gång- och cykelvägsbro över Nyforsviken så kommer Tyresta närmare – en ny nationalparksentré från Alby! Kristdemokraterna Vi vill ha ett fortsatt starkt stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet. Fortsatt utbyggnad av idrottshallar och idrottsanläggningar men med hänsyn till vad kommunens ekonomi tillåter. Satsa på det rörliga friluftslivet i form av vandringsleder, kanotleder, cykelleder etc. Skapa en entré till Tyresta nationalpark via Alby. Utveckla slottsområdets attraktivitet som mål för i första hand närturism. Miljöpartiet w kulturen som en del i folkhälsoarbetet w mer verksamhet och sänkta avgifter i kulturskolan w söndagsöppet på huvudbiblioteket w fritidsgårdar i alla kommundelar w särskild kulturpeng till elever i grundskolan

w ökat föreningsstöd och stöd till studieförbunden w mer drog- och brottsförebyggande arbete w multihall för aktiviteter som boule, bågskytte, klätterväggar w ökat kulturutbud inom äldreomsorgen. Moderaterna Vi vet att detta är ett mycket viktigt område för invånarna i Tyresö och att det påverkar den totala livskvaliteten. Vår vision är att Tyresö ska vara den mest attraktiva idrotts- och fritidskommunen i Stockholms län. Kommande mandatperiod vill vi bland annat fortsätta satsningen på spontanidrott i bostadsområdena genom flera små konstgräsplaner och utveckla idrottsområdet i Tyresö Strand med en fullstor konstgräsplan. Socialdemokraterna Vi vill bevara musik- och idrottsklasser i Tyresö. Vi tror på föreningslivet och har därför under de senaste åren alltid föreslagit höjt ekonomiskt stöd. Vi tänker genomföra det efter valet. Vi tänker riva upp förslaget att fördubbla avgifterna för barn och ungdomar i den nya simhallen. ­Avgifterna till kulturskolan ska inte stänga ute barn från hem med sämre förutsättningar. Konstgräs bland annat vid Wättingen och Nyboda. Vänsterpartiet Starta fullvärdiga fritidsgårdar i varje kommundel. Fler profilklasser och behåll musikklasserna. Vi vill öka stödet till föreningar och fortsätta ge stöd till studieförbunden. Avgiften för barn och unga till den nya privata simhallen ska inte öka. Vi vill sänka avgifterna till kulturskolan och fler barn ska kunna delta. Återinför söndagsöppet på våra bibliotek. Satsa mer på friluftslivet.


Midsommarfest

vis! Dans till Fira midsommar på traditionsenligt midsommarstången. spelmännens toner, blomning av äljning. Korv, lotterier, dricka m m till förs spark . Arr: Söders sol. 25 juni, kl 12–16.30, Tyresö slott

Foto : samuel cossio

annonsplats för tyresö kommun och föreningar. Nästa annons kommer vecka 30 – lämna ditt bidrag senast 10 juli på tyreso.se/evenemangstips

Tisdag 1 juni

Tyresö musikklasser 25 år Njut av körmusik från barock till nutid. Erik Linder och Erik Lindeborg medverkar. Vuxna 150 kr, barn upp till 18 år 100 kr. Dirigenter Anne Aaltonen Samuelson/Ingrid Risberg. Kl 18.30–21. Berwaldhallen, Stockholm. Arr: Tyresö musikklassers föräldraförening.

Torsdag 3 juni

Blåregnsträff Kenneth Nilson tar emot i sin trädgård där blåregnet blommar. Promenad genom Södra Årstalundens koloniområde. Ta med kaffe. Avgift 20 kr. Anmäl senast 30/5 till 0708-704 635, eller i gästboken www.tyreso-tradgardssallskap.se Kl 18–20.30. Samling vid Ringvägen nedanför uppfarten till Södersjukhuset. Arr: Tyresö trädgårdssällskap.

Lördag 5 juni

Förslåtter på Dyviks Lövängar Lär dig mer om kulturlandskapets traditionella vård! Vi slår med lie och räfsar. Blomstervandring. Medtag mat/arbetshandskar. Redskap finns.

Onsdag 9 juni

Sommarfest på Strandtorget

Fira starten på sommarlovet med roliga aktiviteter för barn. Mat & dryck, musik, boksignering m m. kl 11–17, Strandtorget. Arr: Bibliotek, butiker och restauranger på torget.

Nattvandra på skolavslutning Är du över 20 år, nykter och drogfri är du välkommen. Ej föranmälan. Info 08-742 27 20. kl 21–01. Samling vid Pluggv 21 (på gaveln). Arr: Nattvandrarna i Tyresö.

Torsdag 10 juni

Filmfestival 135 Ungdomar tävlar med egna filmerBER ILL NOVEM tagna med mobiltelefonkamera. TTAD T Fina priser utlovas till vinnarna! S! FRAMFLY OB Se www.filmfestival135.se kl 19–21, Forellscenen (Bion), Arr: Tyresö kommun.

Lördag 12 juni

Trädgårdsresa till Nora

Kl 10, Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. ARr: ARbetsgruppen Dyviks lövängar.

Bussresa till Nora, Villa Sandoros rosengård, privatträdgårdar m m. Medtag kaffekorg. Avgift: 350 kr / person (för medl 250 kr). Anmäl till Conny tel 070-870 46 35 före 30/5.

Naturnatten

Avgång från Alléplan kl 8. Arr: Tyresö Trädgårdssällskap.

Naturupplevelser för hela familjen! Kl 19: Bäversafari. Medtag fika, prasselfria kläder samt kikare. Kl 19–21: Gå Trollstigen, se trollmor. Kl 20–22: Lägereld. Föreningen bjuder på tallbarrste & skogsplättar. Kl 20–22: Nattpaddling och fladdermusspaning. 50 kr för kanothyra. Ev övernattning på ö, föranmälan senast 3/6 till jonas.forsen@tele2.se Kl 19–22. Samling vid Alby friluftsgård. ARr: Tyresö naturskyddsförening.

Söndag 6 juni

Söderstråket och Ministråket Motionslopp på cykel! Mer info, tel 770 06 19, www.korpentyreso.se Starttid kl 8–10 från Bollmorahallen vid Tyresö C. Arr: Korpen.

Jazzkryssning till Åland Följ med Tyresö jazzband! Direktbussar går från Krusboda torg och Alléplan kl 12, från Tyresö C kl 12.15. Förhandsanmälan 28/5 tel 712 61 68. Pris: 60 kr för buss/båt t/r. Kl 12–22. Arr: Tyresö jazzband/ Tyresö Jazz & Blues Club.

Nationaldagsfirande Tal och musik samt utdelning av 2010 års kulturstipendier. Kl 13, Kvarnhjulet hus B, Pluggv 53. Arr: Tyresö kommun.

Körklanger i försommartid Konsert med Tyresö ungdomskör. Vuxna 100 kr, tonåringar 60 kr, barn 30 kr. Biljetter säljs tidigast en timme innan konserten. kl 19–20, tyresö kyrka, kyrkv 1. Arr: Tyresö Ungdomskör.

Tisdag 8 juni

Allsång på Björkbacken Med Ulla Olsson. Inne eller ute! Kl 14–14.45, Björkbackens äldrecentrum, Bollmorav 28 D. Arr: Tyresö kommun.

Tisdag 15 juni

Lär känna din hembygd

Tyresöspelet – ett musikaliskt krönikespel på Tyresö slott!

Upplev Tyresös historia ute vid det praktfulla slottet! Möt 1600-talets ledande affärskvinna Maria Sofia De la Gardie och hennes bror, bekanta dig med markis Lagergren och prins Eugen vid förra sekelskiftet. Träffa färgstarka kommunalpampar och hör om de märkliga turerna när Bollmora kom till och Tyresö blev en stor kommun. Text av Sven Lionell. Musik av Elisabeth Sellergren. Regi och instudering av Kina Sellergren. Biljetter 180 kronor för vuxna. Barn under 12 år gratis. Inköpsställen: ”Body shop” i Tyresö centrum, ”Arno Livs” i Trollbäckens centrum och ”Rum för Hälsa” vid Tyresö slott. Lör 12 juni kl 18.00 Tor 17 juni kl 19.30 Ons 23 juni kl 19.30 Sön 13 juni kl 16.00 Lör 19 juni kl 18.00 Sön 27 juni kl 16.00 Tis 15 juni kl 19.30 Sön 20 juni kl 16.00 Tis 29 juni kl 19.30 Ons 16 juni kl 19.30 Tis 22 juni kl 19.30 Ons 30 juni kl 19.30

Bussresa till Åva Stensjödal där Yngve Karlsson berättar om den unika sågen och kvarnen. Vi besöker även mjölnarbostaden. Guide Eric Magnusson. 80 kr inkl kaffe (betalas på bussen). Anmäl före 12/6, 712 23 60.

Arr: Tyresö teaterförening i samarbete med Kulturella folkdansgillet, Tyresö Kommuns kultur- och fritidsnämnd, ABf Tyresö och Nordiska museet.

Buss avgår från Nordea Tyresö c kl 18.30, från AllÉplan kl 18.45. Arr: Tyresö Hembygdsförening.

Konsert med Susann Vegh, mezzosopran & Anna Buchenhorst, piano.

Onsdag 16 juni

Växtvandring Kolardammarna Guide: biolog Madelene Tillbom, tel 0709-907 963. 20 kr/person, gratis för medlemmar. Barnvagnsoch rullstolsvänligt. kl 18–20. Samling vid stora informationsstavlan vid bron. Arr: Tyresö Naturskyddsförening

Söndag 20 juni

Naturguidning i Erstavik Medtag matsäck. Guide: Ronny Fors tel 070-896 36 07. 20 kr/person, gratis för medlem. Kl 10–12. Samling vid busshållplats Tyresö Strand. Arr: Tyresö natuRskyddsförening

Söndag 4 juli

Loppis på Tyresö Bygdegård Välkommen att fynda eller fika! Boka bord tel 0708-70 19 40, e-post: loppis@tyresobygdegard.se Kl 13–16, Tyresö bygdegård, Kyrkvägen 7. Arr: Tyresö bygdegård.

Från Bach till Ellington Konsert med Margareta Bengtsson, sång, Jan Bengtsson, flöjt, Magnus Sköld, orgel och piano. Kl 18. trollbäckens kyrka, Vendelsövägen 38-40. Arr: Tyresö församling.

Foto: barbro Åsby

Onsdag 7 juli

Schumann och Chopin 200 år Kl 19.30, Tyresö kyrka, kyrkv 1. Arr: Tyresö församling.

Söndag 11 juli

Kärleksfulla möten Musik med Notholmskvartetten. Christina Holm, sång, Pernilla Petersson, blockflöjt, Jörgen Kristensson, gitarr, Elsa Magnusson, cello. kl 18, Trollbäckens kyrka, Vendelsövägen 38-40. Arr: Tyresö församling.

Lördag 17 juli

Slåtter på Dyviks Lövängar Lär dig hantera en lie. Spelmansmusik. Föreningen bjuder på slåtterlunch. Ta med arbetshandskar, redskap finns. Kl 10. Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. Arr: Arbetsgruppen Dyviks lövängar.

Tisdag 20 juli

Allsång på Björkbacken Med Ulla Olsson. Ute eller inne! Kl 14, Björkbackens äldrecentrum, Bollmoravägen 28 D. Arr: Tyresö kommun.

Lördag 31 juli

Slåtter på Dyviks Lövängar Samma information som under 17/7 Kl 10. Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. Arr: Arbetsgruppen Dyviks lövängar.

Gratis utejympa

övrigt

Sommarläger 7–12 år Kanot, volleyboll, dans, fotboll m m. Lunch, frukt m m ingår. 10–11 juni, 14–16 juni 950 kr Anmäl senast 25/5, tel 770 06 19, e-post: tyreso@korpen.se Kl 8.30–16, Alby friluftsgård. Arr: Korpen tyresö.

Friidrottsskola 7–14 år Vi tränar, leker, badar m m. Lunch, mellanmål m m ingår. 14–18 juni 21–24 juni 28 juni–1 juli Enstaka dagar

900 kr 720 kr 720 kr 250 kr

Vid regn jympar vi inne kl 18.30. Varje Onsdag mellan 23/6–25/8, kl 18–19, tyresövallen. Arr: Friskis & Svettis.

Smakprov inför höstens kurser på SV Tyresö Personliga introduktionskurser inför höstterminens utbud i kommunikation, information och layout. Info tel 712 89 11. Varje måndag mellan 2/5–16/6, kl 18–21. Vintervägen 8. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Tyresö.

Utställningar

Anmäl senast v 21 via inbetalning på pg 33 04 68-0. Ange barnets namn, födelseår och vilka dagar. Trollbäckens IP, kl 9–15.30 (personal finns till 16.30) Arr: Hanvikens SK Friidrottssektionen.

Gratis stavcross i Erstavik Stavgång kombinerat med styrketräning i olika stationer. Tisdagar t o m 15 juni, kl 18.30–19.30. Start från Friskis & Svettis, Bollmora gårdsväg 8. Arr: Friskis & Svettis.

Kustljus – måleri & text av Annika Ottander

Gratis stavträning

Tyresö konsthall

Stavgång. Tempot anpassas efter gruppen. Stavar finns att låna.

Ylva Styffe – måleri

Onsdagar t o m 16/6, kl 10–11. torsdagar t o m 17/6, kl 18.30–19.30. Start från Friskis & Svettis, Bollmora gårdsväg 8. Arr: Friskis & Svettis.

Vernissage 10 juni kl 17–19. Utställningen pågår t o m 28 aug.

Vernissage 5 juni kl 12–14. Utställningen pågår t o m 28 aug. Sommarstängt 3 juli–8 augusti. Biblioteket i trollbäcken

se fler evenemang på tyreso.se/evenemang

Juni-augusti 2010 Tyresö kommun  

Sommarbilaga i Mitt i Tyresö

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you