Page 1

Information, nyheter och evenemangstips från Tyresö kommun

nr 6  september 2010

19

SEP TEMBER 20 10

Valdag

n På tyreso.se/val finns all praktisk information du behöver inför valet. Där finns en kalender som visar när du kan möta politikerna och du kan läsa om vad partierna tycker.

Invigningsyra i Tyresö

I år har Sverige ett rekordstort antal förstagångsväljare. Med hjälp av skolval och nya arbetssätt ska Tyresös ungdomar lockas till att engagera sig i samhällsfrågor.

Ett nytt motionsspår invigs vid Barnsjön 9 september. foto scanpix

Framtidens makthavare 2459 ungdomar i Tyresö mellan 18 och 21 år kan i höst rösta för första gången – det är mer än 8 procent av alla röstberättigade. Vilka frågor är viktigast för dem? n I årets val är det fler förstagångsväljare än någonsin på grund av stora barnkullar i början av 90-talet. I hela Sverige är det cirka 497 000 som går till valurnorna för första gången. Skolval skapar engagemang

Tyresös 6–9-klassare får vänta på rösträtten, men många av dem kommer redan i år att delta i ”Skolvalet”. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, alltså med röstsedlar, skärmar, röstlistor och rösträknare. Resultaten sammanställs och offentliggörs sedan. Många skolor arrangerar olika debatter, föreläsningar och temadagar både före och efter valet. – Skolvalet är ett bra sätt att i god tid intressera ungdomar för politik och samhällsfrågor. Vi vill göra dem medvetna om de demokratiska processerna och att de själva kan påverka sin framtid, berättar Ann-Christine Appelquist, lärare på Dalskolan. På Dalskolan kommer man att arbeta med valfrågor i samhällskunskap och svenska under fyra

veckor – själva valet blir den 15 september. En grupp lärare har bestämt aktiviteter och elevrådet hjälper till under valdagen. – Vi kommer bland annat att ha en baskurs om partierna och sedan grupparbeten där eleverna får bilda sina egna partier, säger Ann-Christine Appelqvist. Stärka ungdomsinflytandet

Tyresös styrande politiker tycker att det är angeläget att ungdomars inflytande stärks. – Vi vill bygga system som ungdomarna själva upplever som attraktiva och som lockar nya grupper, säger demokratiberedningens ordförande Mats Fält (M): – Vi tror att någon form av ett arbetande ungdomsråd – med stor frihet att välja vilka frågor de vill driva – vore värdefullt. En arbetsgrupp med tjänstemän och intresserade ungdomar har tillsatts för att prata hur man kan locka till engagemang. Den 26 augusti bjuds unga in till diskussion på Café Bonza (se sid 3). Och vilka frågor vill Tyresös 18-åringar driva?

Fler bostäder är ett exempel på vad ungdomar tycker är viktigt när de väljer hur de ska rösta.  foto tyresö bostäder

miljöfrågorna prioriteras mer, säger Ellen. Det är ju vår framtid det handlar om. – För mig känns det häftigt att få rösta. Det betyder att man är vuxen nog att få vara med och påverka hur Sverige ska se ut. Det är stort! säger Elvira: – Viktiga frågor är jobb och bostäder, eftersom jag snart ska ut på arbetsmarknaden och gärna vill flytta hemifrån. Det kommer ganska naturligt för alla oss ungdomar, tror jag. Men något som är mer personligt är att miljöfrågorna är viktiga för mig. Vi måste ta hand om vår värld. Energikällorna måste vara miljövänliga. Kärnkraftsfrågan är intressant.

Bostäder, jobb och miljö

fakta

– Fler bostäder, säger Axel. Kön till en hyreslägenhet i Tyresö är redan alldeles för lång och vi blir ju fler och fler. – Har dålig koll på kommunalvalet, säger Pelle. Men jag tycker jobben är den viktigaste frågan. Det är jättesvårt att som ung utan erfarenhet få ett arbete. – Jag tycker det är dåligt att inte

Undersökningar visar att Intresset för politik bland 13–25-åringar är konstant, ungefär 50% uppger att de är intresserade, fler under valår. Avgörande faktor för intresset är i vilket utsträckning de haft tillfälle att diskutera samhällsrelaterade frågor.

foto ulf berglund

n Det byggs och anläggs på alla håll och kanter i Tyresö kommun. På fredag invigs det nya busstorget på Alléplan. Där finns nu en rondell, fler träd och cykelställ. Den 3 september invigs nya rondellen i korsningen Tyresövägen/Brakmarksvägen och samma dag tas första spadtaget för nya simhallen. Dagen efter, i samband med Tyresöfestivalen, invigs ”Skatepark 135”. Och veckan efter, den 9 september, öppnas ett elbelyst motionsspår vid Barnsjön. Senare i september påbörjas bygget av den nya infarten till Tyresö centrum från Tyresövägen och renoveringen av Nyboda skola och idrottshall. Åke Skoglund, teknisk chef, hur kommer det sig att det händer så mycket nu? – Många av de här projekten har varit planerade att starta tidigare men har försenats, så det har hopat sig lite. Upprustningen av Trollbäckens centrum är en frukt av ett samarbete mellan oss och Vägverket. Nya infarten från Tyresövägen är en liten del av förnyelsen av Tyresö centrum, som är ett långsiktigt arbete. Det kommer att hända mycket fram­över också – främst genom omdaningen av Östra Tyresö. Den som vill följa med i var som grävs kan besöka webben: tyreso.se/ostra och tyreso.se/ aktuella-arbeten

missa inte tyreso.se full av nyheter, tjänster och information till dig som bor eller arbetar i Tyresö!


Foto NCC/anjobygg

Den 3 september tas första spadtaget för den nya badanläggningen i Tyresö – Aquarena.

Ansvarig utgivare

Karin Hassler, karin.hassler @tyreso.se Produktion

Informationsenheten, info@tyreso.se

Spadtag för simtag

Tyresö kommun, 135 81 Tyresö

Marknadsgränd 2, Tyresö centrum Tel 08-5782 91 00 Fax 08-798 95 94 kommun@tyreso.se www.tyreso.se

n Tyresö kommun och Tyresö Nya Badanläggning AB har skrivit under avtalet om projektering, byggnation, finansiering, ägande och drift av den nya badanläggningen i Tyresö. Simhallsbolagets ägare blir Tagehus AB.

Röstkortet är viktigt, för där finns uppgift om vilken vallokal du ska gå till på valdagen söndagen den 19 september och lokalens öppettider. Du måste dock inte ha med kortet för att rösta – det räcker med att du har legitimation med dig. Har du inte fått något kort kontaktar du kommunen på kommun@tyreso.se eller 5782 91 00 (vxl), så utfärdar vi ett nytt. Förtidsrösta från 1 september

Du kan också förtidsrösta redan från 1 september. Det kan du göra från vilken röstningslokal som helst i hela Sverige – du hittar lokalerna via valwebben. I Tyresö går du till Servicecenter i kommunhuset eller till något av kommunens tre bibliotek för att förtidsrösta, de har ordinarie öppettider. Har du glömt röstkortet hemma kan du få ett nytt utskrivet, förutsatt att du har legitimation med dig. Extraöppet på Servicecenter Från och med den 1 september kan du förtidsrösta här på Servicecenter i kommunhuset i Tyresö centrum eller på något av våra tre bibliotek. Eller från vilken röstningslokal som helst i Sverige. foto daniel k afle

Rösta i årets val! anser om din egen närmiljö? Kommunen har en speciell webbplats där du kan läsa vad de lokala partierna tycker om olika frågor såsom sysselsättning, framtidsvisioner och fritidsfrågor. Här hittar du också all information om valet, en kalender med datum då du kan träffa eller lyssna på politikerna samt relevanta länkar. Du vet väl att du kan rösta i kommunalvalet även om du inte är svensk medborgare? Det räcker med att du är minst 18 år och har

Den 19 september är det val i Sverige – då ska du välja vilka som ska styra i riksdagen, landstinget och i Tyresö. Sätt dig in i kommunpolitiken via kommunens valwebb – www.tyreso.se/val.

n Att valrörelsen är i full gång har knappast undgått någon. I tidningar, radio och tv debatterar representanter från riksdagsblocken om stora nationella frågor som miljö, ekonomi och infrastruktur. Men vet du vad lokala politiker

varit folkbokförd i Sverige de tre senaste åren. Röstkorten på väg ut

I kommunhuset har förberedelserna inför valet pågått sedan länge. Valnämnden ansvarar för att vallokaler med skärmar och urnor ska bokas och ställas i ordning. Till de 23 valdistrikten behövs cirka 140 röstmottagare som ska rekryteras och utbildas. Senast den 31 augusti ska röstkort skickas ut till alla röstberättigade Tyresöbor.

Den 19 september går det inte att rösta i ett valdistrikt där du inte är folkbokförd. Visar det sig att du har gått till fel ställe – du kanske är skriven i en helt annan del av Sverige – har du ändå en chans att rösta i Tyresö. Servicecenter håller då extraöppet för poströstning. Se aktuella öppettider längre fram i Kommunrutan i Mitt i Tyresö och på valwebben.

n Riksdag och regering beslutar om de lagar och förordningar som styr vad landsting och kommuner ska göra. Landstingen ansvarar för sjukvård och regional utveckling, exempelvis kollektivtrafik. Höjd skolpeng eller bättre vägar?

Kommunerna är skyldiga att erbjuda en mängd olika verksamheter vars kvalitet och inriktning de kan påverka. Politikerna arbetar i olika nämnder, exempelvis barnoch utbildningsnämnden. Nämn-

Ska du rösta?

– Nej! Jag har tappat förtroendet för alla politiker och litar inte på dem. Bey , 52 år

– Ja! Vi måste bestämma vilka som styr landet. För demokratins skull. Det är många länder som inte har någon demokrati. Ingrid Andersson, 74 år

– Ja! Man ska göra sin röst hörd. Även om ingen av partierna tilltalar en ska man rösta blankt. Det är viktigt hur landet ska styras.  Christoffer Larsson, 24 år

Valet 2006 Valdeltagandet i 2006 års val var 83 procent i Tyresö, att jämföra med snittet 79 procent i Stockholm län och 81,9 i riket.

– Det är självklart att man ska bidra till hur samhället ska se ut.  Linda Eveborn, 20 år

Vad gäller kommunalvalet egentligen? Fler bostäder? Eller en ishall?

Foto Ryno Quanz

De politiker du röstar på i kommunalvalet får inflytande över det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen – förskola, skola, äldreomsorg och bostadsbyggande.

Den nya anläggningen kommer bland annat att innehålla en huvudbassäng på 25x21 meter, undervisnings- och handikappbassäng, äventyrsbad med två vattenrutschkanor samt gym och träningsytor. Hallen byggs intill den nuvarande simhallen, som rivs när den nya hallen står klar, vilket beräknas till hösten 2012.

Vissa verksamheter, exempelvis skola, är kommunerna skyldiga att ha. Andra beslutas av de lokala politiker som du som Tyresöbo röstar fram.

derna ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen. De förbereder också ärenden som kommunfullmäktige ska ta beslut om och ser till att beslut genomförs. En viktig uppgift för politikerna är att besluta hur skattepengarna ska fördelas. Hur mycket

pengar ska förskolan, skolan och vuxenutbildningen få? Vad får omsorgen om äldre och funktionshindrade kosta? Miljö- och hälsoskyddet, trafiksäkerheten? Vad ska invånarna betala för tjänster som vatten och avlopp, sophämtning och bygglov?

En stor del av den samhällsservice som finns är dessutom frivillig för kommunen att erbjuda. Det gäller bostadsbyggande, stöd till företagare och sysselsättningsåtgärder. Det gäller också fritidsverksamhet – allt från öppen förskola till byggande av idrottsanläggningar, kulturaktiviteter och stöd till föreningar av olika slag. Mycket av det som kan ge Tyresöbornas vardag en guldkant.

– Ja! Man röstar för demokratins skull. Om man inte röstar blir det ingen demokrati.  Johannes Handelsberg, 60 år

Din röst gör skillnad!

Ta reda på vad de olika partierna prioriterar och rösta på det parti eller den politiker du tror bäst kan föra din talan. På www.tyreso.se/val kan du läsa en del om vad politikerna tycker.

– Ja, jag ska rösta! Det är bra att försöka påverka sitt liv.  Maria Nordén, 46 år


Ställ dina politiker mot väggen Debatt i Tyresö centrum

Vilket parti ska du rösta på? Samtliga sju partier i kommunfullmäktige debatterar i Tyresö centrum fredagen den 3 september klockan 16.00–18.00. Debatten handlar om lokala, kommunala frågor i fyra olika ämnesblock: 1. Fritid och kultur

2. Boende, byggande och miljön 3. Att bli äldre i Tyresö 4. Skola och barnomsorg Thomas Dennerby, som är tränare för damlandslaget i fotboll, leder övningen. Fika med partierna

Möt representanter för partierna som styr Tyresö kommun på Café

Unga och politik Ringen, Granängsringen 57. De berättar hur de vill utveckla Tyresö. Tyresö kommun bjuder på fika. Den 9 september kl 18–20.

politikertält för att diskutera med och svara på frågor från allmänheten.

Tyresöfestivalen

Representanter från partierna finns i Tyresö centrum mellan 15–19 de flesta dagar fram till valet. Se mer i valkalendern på www.tyreso.se/val.

På Tyresöfestivalen lördagen den 4 september från kl 12.00 kommer samtliga partier i kommunfullmäktige finnas på plats i

Sådan är Tyresöpolitikern

Träffa politiker när du handlar

n Var med och forma ung demokrati i Tyresö! Mötet mellan ungdomar och lokala politikerna är en start för ett kommande samarbete för att öka er chans att få era röster hörda direkt hos politikerna. Vi bjuder på kaffe, te och bullar! Och intressanta diskussionsämnen. Ungdomar är välkomna till Café Bonza 26 augusti kl 18.

Hur ska Tyresö se ut i framtiden? På tyreso.se/val kan du läsa om vad partierna i kommunfullmäktige tycker i sju stora frågor. Här nedan hittar du en sammanfattning av svaren på fråga 2: Hur vill ni att Tyresö ska utvecklas fram till år 2030?

En inte helt ung man, född i Sverige, engagerar sig i politiken på fritidsbasis, är välutbildad och arbetar inom privat sektor.

n Sådan är den genomsnittlige Tyresöpolitikern enligt Sveriges Kommuner och Landstings rapport om Stockholms lokalpartier som kom i början av året. Rapporten visar också att Tyresöpolitikerna sköter sig bra. Tyresö får nöjdhetsbetyg över snittet för riket vad gäller ”en kommun att bo och leva i”, ”hur verksamheterna sköts” och ”invånarnas insyn och inflytande i beslut och verksamheter”. Även på de tre frågorna ”hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter”, ”hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa” och ”hur kunniga kommunens politiker är” ligger samtliga värden för Tyresös politiker över länssnittet. Tjänstemän får ännu högre betyg

Rent generellt får verksamheterna ofta högre betyg än politiken, vilket kan förklaras av att politikerna ibland måste göra svåra avväganden och fatta obekväma beslut. Dessutom har invånarna ofta mer kontakt med tjänstemän.

Djupintervjuer har dock visat att medborgare vid ett längre samtal tenderar att uttrycka större förtroende för politiker än de först svarar. Kommunfullmäktige i siffror

Det finns 133 förtroendevalda i Tyresö, vilket innebär 312 invånare per förtroendevald. Snittet för de 27 kommunerna i länet är 423. Det är de stora kommunerna, framförallt Stockholm, som har få politiker per invånare räknat. Av Tyresös kommunpolitiker är tre engagerade på heltid och tre på deltid, medan 127 betecknas som fritidspolitiker. Jämlikhet: 56 procent av Tyresös politiker är män, 44 procent kvinnor, vilket är en för länet genomsnittlig fördelning. Endast Solna är helt ”jämlika” med fördelningen 50/50. Snittet för hela landet är 58 procent män, 42 procent kvinnor. Åldersfördelning: Åldersmässigt är fördelningen sned: 35 procent av politikerna är 18–49 år medan sex av tio av befolkningen återfinns i samma åldersgrupp. Pensionärer är väl represente-

foto håk an lindgren

rade, var fjärde av de förtroendevalda är äldre än 65 år, 17 procent av Tyresöborna är det. Utrikes födda: 14 procent av de förtroendevalda i Tyresö är utrikes födda. Av befolkningen är motsvarande siffra 17 (siffrorna för länet är 15 respektive 23). Civilstånd: Bland de förtroendevalda är fler gifta, 57 procent, än bland väljarna där 47 procent är det. 11 procent av politikerna har småbarn, av befolkningen är det 16 procent. Arbete och utbildning: Cirka hälften av politikerna (51 procent) arbetar inom privat sektor. De är mer välutbildade än den genomsnittlige Tyresöbon. 57 procent av de valda har eftergymnasial utbildning, jämfört med 31 procent av befolkningen. Mandatfördelning 2006

I dag har moderaterna 22 mandat. socialdemokraterna 16, folkpartiet 4, miljöpartiet 3, centerpartiet 2, kristdemokraterna 2 och vänsterpartiet 2. Hur blir det i årets val? Din röst räknas! www.skl.se/demokrati

Påverka beslut via Tyresöpanelen När Tyresöpanelen fortsätter i höst är den öppen för yngre deltagare och bättre återkoppling utlovas. Vill du vara med?

Tyresöpanelen som startade 2008 är ett sätt för kommunen att föra dialog med kommuninvånarna – över 180 deltagare ger sin åsikt i aktuella frågor via webben. Utvärderingen från de första frågeomgångarna visar på positiva erfarenheter. När Tyresöpanelen nu fortsätter är det med dessa förbättringar: n Alla boende i Tyresö över 16 år kan anmäla sig till panelen, förutom de personer som har politiska uppdrag i kommunen. Tidigare var lägsta åldern 18 år. n Efter varje frågeomgång ska resultatet presenteras på kommu-

nens webbplats tillsammans med kommentarer från förtroendevalda och kommunens förvaltningar. n Paneldeltagarna kommer att få regelbundna nyhetsbrev med återkoppling kring vad som hänt med resultaten. Konkreta frågor

Kommunstyrelsens presidium tar initiativ till vilka frågor som ska ställas. Frågorna ska vara aktuella och konkreta och ställas så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Politiker vill veta

Den första frågeomgången genomförs i oktober 2010. Så här tycker ett par politiker om Tyresöpanelen: – För att lyckas med att göra

Tyresö till den mest attraktiva kommunen måste jag veta vad Tyresöborna vill och tycker är viktigt. Tyresöpanelen är ett ovärderligt verktyg för att ge oss nödvändig kunskap om det, säger Fredrik Saweståhl, (M), ordförande i kommunstyrelsen. – Tyresöpanelen är ett värdefullt verktyg för oss politiker att kunna höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Dels genom att vi får del av medborgarnas förväntningar och åsikter – dels genom att vi möter verkliga erfarenheter av kommunal verksamhet, säger Martin Nilsson (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vill du vara med i Tyresöpanelen kan du anmäla dig på www.tyreso.se/tyresopanelen.

Miljöpartiet w spårburen trafik och goda tvärförbindelser w beaktat strandskydd vid kustnära bebyggelse w boendeplanering utifrån behov och ej enbart utifrån efterfrågan w effektivare markanvändning, t ex fler våningar på in-

dustrilokaler w lågenergihus och plushus med egen elproduktion w lägre exploateringsgrad i Östra Tyresö w miljökonsekvensbeskrivningar vid all detaljplanering w VAtaxa med självfinansierad anslutningsavgift. Moderaterna Tyresö är en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar präglad av trygghet, valfrihet och livskvalitet. Vi fortsätter utveckla Tyresö till en av de tre mest attraktiva kommunerna att leva och bo i. Vi värnar Tyresös natur och gröna karaktär. Vi förtätar i centrala delar och bygger miljövänligt. Vi slår vakt om det lummiga Trollbäcken och är varsamma i omvandlingen av Östra Tyresö med skärgårdskaraktären i fokus. Socialdemokraterna Vi ska värna Tyresös gröna karaktär och samtidigt klara en växande befolkning. Under 2009 byggdes inte en enda ny lägenhet. Vi vill öka bostadsbyggandet för att på sikt exempelvis kunna införa en ungdomsbostadsgaranti. Vi vill komma till rätta med trafikproblemen och vill t ex därför både öka framkomligheten på Tyresövägen och kräva mer kollektivtrafik. Vi är motståndare till den kommunala VA-skatten. Vänsterpartiet Alla nybyggnationer är energisnåla och våra äldre bostäder har moderniserats. Vi har en miljövänlig och snabb kollektivtrafik till Stockholm. Vi har motverkat segregationen genom att ha fler blandade upplåtelseformer. Tyresö är ledande när det gäller miljövänliga energikällor. Vi är en grön kommun med rättvisemärkt handel. Koldioxidutsläppen har minskat med minst 50 procent. Vi är ledande i klimatarbetet. skiss södergruppen arkitekter ab

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kartlagt våra förtroendevalda.

Centerpartiet Alliansen ska fortsätta att utveckla Tyresö till en av de mest attraktiva kommunerna att leva och bo i. Därför måste vi bibehålla Tyresös natur och gröna karaktär. Men vi ser gärna att högre hus byggs och att en förtätning sker i redan etablerade områden. Det är också nödvändigt för att kunna hålla boendekostnaderna så låga att även ungdomar kan få bostad. Folkpartiet Kommunalt VA är draget hela vägen ut på halvön. Stadskärnorna är väl utbyggda med alla faciliteter i form av service och mötesplatser med närhet till kollektivtrafik. Ett tredje växelkörfältfil mellan Gamla Tyresö och Tyresö centrum finns sen länge. Små bussar trafikerar smala vägar med ökad turtäthet och tvärförbindelser finns till Tyresö gymnasium. Småskalighet är typiskt för Tyresö, Strandtorget är en förebild. Kristdemokraterna Kristdemokraterna vill i princip behålla nuvarande grundstruktur. Vi tror att de flesta har valt Tyresö som bostadsort just av den orsaken. I vissa områden kan viss förtätning vara bra. Tyresö centrum bör utvecklas dels som köpcentrum men även med fler bostadshus på höjden. Kollektivtrafiken byggs ut. Tyresö ska vara den mest attraktiva bostadsorten för alla åldrar på Södertörn.

Tyresös politiker beslutar om hur Tyresö ska utvecklas i framtiden. Nyligen togs ett beslut i kommunstyrelsen att BrickHouse Fastighetsutveckling ska få bygga radhus och lägenheter på Strandudden i Tyresö Strand. Läs mer på tyreso.se/strandudden.

September 2010 Tyresö kommun  

Tyresö kommuns bilaga i tidningen Mitt i Tyresö. Bilagan kommer ut nio gånger om året och innehåller reportage och artiklar som levandegör k...

September 2010 Tyresö kommun  

Tyresö kommuns bilaga i tidningen Mitt i Tyresö. Bilagan kommer ut nio gånger om året och innehåller reportage och artiklar som levandegör k...

Advertisement