Page 1

Over de drempel Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua

nº 3 |’13

Inhoudsopgave

2 Werk in uitvoering. . . . . . . . 2 Pijn in ons hart . . . . . . . . . . . 3 Veel te doen . . . . . . . . . . . . . .

Terugkijken en vooruitblikken. . . . . . . . . . . .

4 Toost op Pleinwand Zuid. . . 4 Interview met… . . . . . . . . . . 5 Wat u als bewoner moet weten . . . . . . . . . . . . . .

6 Financiën in kaart . . . . . . . . 7 Puzzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Een blik van buiten naar binnen Binnen onze organisatie voeren we met ingang van 1 januari 2014 twee kleine interne wijzigingen door. Afdeling Vastgoed De onderhoudsdienst, bestaande uit onze vaklieden, teamleider onderhoud, opzichter en medewerker technische administratie, valt voortaan onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Vastgoed. Nieuwe naam: afdeling Wonen De afdeling Woondiensten (Alex van Krimpen, Kirsten de Vries, Anja van Warmerdam en Annemieke van der Togt op de foto) verandert alleen van naam en wordt afdeling Wonen.

Voor u verandert er niets Voor u, onze klant, verandert er niets. Onze mensen staan op dezelfde klantvriendelijke manier voor u klaar.

Afwijkende o peningstijden

Maandag 23 de cember 08.0 0 - 12.30 uu Dinsdag 24 de r cember 08.0 0 - 12.30 uur e e 1 en 2 Kerstd ag gesloten Vrijdag 27 de cember gesl oten Maandag 30 december 08 .00 - 12.30 u Dinsdag 31 de ur cember 08 .00 - 12.30 u ur Woensdag 1 januari gesloten


Werk in uitvoering

Onderhoud 2014 Schilderwerk Beukenlaan, 11 woningen Remmerswaalstraat, 37 woningen Ericastraat/Bremstraat, 29 woningen Dommers van Polderveldtstraat/ Guldemondvaart, 76 woningen Van Iersellaan/Van Limburg Stirumstraat/ Fazantlaan/Leeuwerikstraat, 64 woningen Meeuwenlaan/Patrijsstraat/ Nachtegaalstraat/Kievitshorn/Pilarenlaan/ Teunisbloem, 78 woningen Lupine, 11 woningen Garages Viaductweg en Dijkzicht, 36 stuks Gevelonderhoud hekwerk en leuningen Van ’t Haaffstraat, 14 woningen

Veel te doen Als ik door het dorp loop, merk ik dat veel mensen mij herkennen van dit bewonersblad. Erg leuk om reacties te krijgen op de artikelen en vooral ook op de foto’s die erin staan. De nieuwe uitvoering van het blad is gelukkig ook goed in de smaak gevallen.

Gevelonderhoud kozijnen en balkons Duin en Dal, 24 woningen (de overige 24 woningen in 2015)

Ik blijf het bijzonder vinden als de nieuwe editie weer voor me ligt. Daar gaat veel aan vooraf, maar gelukkig doe ik dat niet alleen. Mijn collega’s denken altijd mee en leveren informatie aan, maar ook Femke van Nestas communicatie draagt haar steentje bij! Wij bedenken samen welke informatie we in het blad willen opnemen. Nu is er altijd wel wat te melden, maar we proberen natuurlijk om niet in herhaling te vallen. Als we de onderwerpen hebben vastgesteld, vragen we de betrokken medewerker binnen Antonius van Padua om kopij aan te leveren. Niet zomaar op een willekeurig moment, maar gekoppeld aan een deadline, want we werken wél met een planning. En dan komt die deadline ineens heel dichtbij, help! Femke polst eens voorzichtig of ik al wat heb verzameld en meestal is dat wel zo. Maar vaak moet ik mijn collega’s nog even herinneren aan hun bijdrage aan het blad. Tot slot moet ik dan ook nog mijn eigen stukje schrijven en de ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer. Maar uiteindelijk komt het altijd goed. Ook nu is het weer gelukt, veel leesplezier! Carla Bijlemeer c.bijlemeer@ws-padua.nl

2

Woningstichting Sint Antonius van Padua


Padua in beweging

Pijn in ons hart Woningstichting Sint Antonius van Padua kijkt terug op een bewogen jaar! De vervangende nieuwbouw van 59 woningen in de Nieuwe Duinstraat is opgeleverd, net als de 37 appartementen Castellum. Intussen is de eerste heipaal geboord voor de vervangende nieuwbouw van Puyckendam. Met pijn in ons hart hebben wij voor het eerst in onze geschiedenis de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Ook de komende jaren moeten wij dit blijven doen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Deze loopt op tot een afdracht van 2 miljoen euro in het jaar 2017. Tijdens het bezoek van minister Blok aan Noordwijkerhout, afgelopen april, heb ik laten zien wat onze corporatie de afgelopen jaren allemaal heeft gerealiseerd en ik heb hem verteld dat de overheidsmaatregelen een enorme beperking zijn voor onze investeringsmogelijkheden. Binnen onze organisatie zullen wij dan ook moeten bezuinigen waar mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van onze dienstverlening aan u, onze huurder. Wij zijn er immers bijzonder trots op dat u ons zo waardeert. Niet voor niets hebben wij een vierde plaats op de ranglijst van corporaties die deelnemen aan het KWH-Huurlabel! Met alles wat de komende tijd op ons afkomt in het vooruitzicht, kan ik u zeggen dat het spannende jaren worden… Maar wij van Woningstichting Sint Antonius van Padua zullen ons uiterste best blijven doen voor u en voor Noordwijkerhout en De Zilk! Rest mij alleen nog om u allen fijne feestdagen toe te wensen en een heel gezond 2014. Aad Verkade, directeurbestuurder

••••••••••••••••••••

De redactie wenst u gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe ••••••••••••••••••••

Ov e r d e d r e m p e l n º 3 | ’13

Huurtoeslag niet meer via Sint Antonius van Padua Met ingang van december 2013 is het niet meer mogelijk om de huurtoeslag via uw woningcorporatie te laten verrekenen. Dit is een nieuwe maatregel vanuit het ministerie.

er wel wat. Vanaf december ontvangen zij, omstreeks iedere 20e van de maand, hun huurtoeslag rechtstreeks via de Belastingdienst op hun eigen betaalrekening. De volledige huur moet elke 1e van de maand zijn betaald.

Bij Sint Antonius van Padua hebben veel huurders in het verleden al de keuze gemaakt om de huurtoeslag op Meer informatie volgt hun eigen bankrekening te ontvangen. Binnenkort informeert de Zij merken hiervan dan ook niets. Belasting­dienst iedereen die recht heeft op huurtoeslag. Deze huurders Uitbetaling op eigen rekening krijgen ook van ons bericht. ■ Voor de huurders die hun huurtoeslag nu nog via ons ontvangen, verandert

3


Anyta Pigmans>>> Terugkijken en vooruitblikken Terugkijken en vooruitblikken, dat is voor de meesten van ons het motto voor de maand december. Wat geweest is, is geweest. Er zijn mooie en minder mooie dingen voorbij gekomen het afgelopen jaar. Onze directeur, Aad Verkade, noemt dit ook in zijn voorwoord.

Een van de zaken waaraan hij refereerde, is de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit was voor een aantal van u reden om bezwaar aan te tekenen. We zijn bijzonder blij dat het ons is gelukt om deze bezwaren naar ieders tevredenheid af te handelen. Zonder wrijving geen glans is een spreekwoord dat hierbij zeker van toepassing was. Daarvoor verdienen zowel de betrokken huurders als onze medewerkers een pluim.

Wat vindt u belangrijk? Vooruitkijkend naar het komende jaar, verheug ik mij enorm op de samen­werking met Stichting HBNZ, uw belangenvertegenwoordiger. Samen met de bestuursleden gaan we meer structuur aanbrengen in ons gezamenlijk overleg. Met als doel om u als huurder meer te betrekken bij onze beslissingen en om te kijken wat u als huurder belangrijk vindt. HBNZ is tenslotte uw spreekbuis.

Liever kritisch dan onzichtbaar In kleiner verband overleggen wij ook met de vier bewonerscommissies, wat leidt tot concrete afspraken over zaken die in een bepaald complex spelen. Wij juichen het dan ook toe als er nieuwe commissies ontstaan. Liever een kritische dan een onzichtbare huurder! Anyta Pigmans, manager Woondiensten a.i.

Pleinwand Zuid, een ‘nieuw’ veilig nest In 2010 kwamen wij voor een appartement in Pleinwand Zuid (Forum) in aanmerking. Wij keken in verband met onze leeftijd al langere tijd uit naar een kleinere woning en wilden het liefst alles gelijkvloers. Het leek ons een mooie gelegenheid om van dit aanbod gebruik te maken. De datum van oplevering was begin 2011 gepland, dus we hadden even de tijd om ons voor te bereiden. Je gaat immers van groot naar klein en dat betekent dat er veel moet worden opgeruimd. In januari 2011 was het zover en brak de grote dag van de sleuteloverhandiging aan. Toen drong de werkelijkheid pas tot ons door.

bijna drie jaar. De eerste kennis­making met de medebewoners is grandioos verlopen. We kwamen allemaal als nieuwe bewoners in dezelfde periode Bestemming onbekend binnen en direct werd het voorstel Na vele jaren in een vertrouwde geopperd een bewonerscommissie te omgeving te hebben gewoond, verlieten we het veilige nestje om naar vormen om de onderlinge band nog een toch wel ‘onbekende’ bestemming meer te verstevigen. En dat is prima gelukt. Onderling kunnen we het goed te vertrekken. Ditzelfde zullen onze met elkaar vinden, zodat er veel sociale medebewoners ook hebben ervaren. controle plaatsvindt. Dit bevordert het veiligheidsgevoel. Om de drie maanden Geen spijt organiseren we een koffieochtend, Maar als we ergens geen spijt van die trouw door alle bewoners wordt hebben, is het dat we deze overstap bezocht. Dan bespreken we eventuele hebben gemaakt. We wonen er nu

4

probleempjes en/of nieuwtjes en praten we gezellig na. ‘Op een gezamenlijke toekomst’ Aan het begin van een nieuw jaar houden we een nieuwjaars­ bijeenkomst met vanzelfsprekend een ‘glaasje’ en een heerlijk koud/warm buffet. Ook dit feestelijk samenzijn waarderen alle bewoners enorm. Wij hopen hier nog vele jaren met elkaar en in de best mogelijke gezondheid te wonen. Een van de bewoners

Woningstichting Sint Antonius van Padua


Carla Bijlemeer in gesprek met… Herman Tulen, vertrekkend RvC-lid Herman Tulen is sinds twaalf jaar verbonden aan Woningstichting Sint Antonius van Padua, eerst als bestuurslid en vanaf april 2008 als lid van de Raad van Commissarissen. Vanuit zijn accountantsachtergrond houdt hij zich vooral bezig met toezicht op de financiële zaken binnen de corporatie. Zijn zittingstermijn loopt bijna af. Een mooi moment om met hem terug te blikken.

‘Padua is gebouwd op een goed fundament’ Hoe heb je je zittingsperiode ervaren en wat is het verschil tussen bestuur en Raad van Commissarissen (RvC)? ‘Antonius van Padua was mij niet of nauwelijks bekend toen Harry Janssen, destijds voorzitter, informeerde of ik belangstelling had voor een bestuursfunctie bij de corporatie. Ik kende alleen de naam en de resultaten, Clemenshof en Haven waren net gerealiseerd. Alles voor mezelf op een rijtje zettend, besloot ik om zitting in het bestuur te nemen.’

initiatieven heeft kunnen nemen. Ik ben trots op de slagkracht van de organisatie. Zowel bij grote projecten als bij kleine besluiten is er een relatief korte doorlooptijd.

Noordwijkerhoutse aangelegenheid ‘Het bestuur destijds was een echte Noordwijkerhoutse aangelegenheid. De RvC was iets zakelijker met wat meer afstand tot het werkapparaat, maar was wel betrokken. Het gevolg van de overgang binnen de organisatie van een drie- naar tweelagenstructuur, was een andere rol voor iedereen. Maar dit werd goed opgepakt, we zijn met z’n allen naar een hoger plan gegroeid. Complimenten daarvoor!’

Het Gezond­heidscentrum is hiervan een mooi voorbeeld. Een project van € 25 miljoen, dat met 100 procent geleend geld is gerealiseerd.’

Zoeken naar de juiste afstand ‘Het zoeken van de juiste afstand was in het begin best lastig. De RvC was actief toezichthouder en moest vooruit kijken naar de risico’s. Gelukkig werd de uitwisseling van informatie steeds gemakkelijker door nieuwe communicatietechnieken zoals e-mail. Alle RvC-leden reageren snel als dit nodig is.’ Kennis is essentieel ‘Mijn bestuurlijke ervaring was een goede basis voor mijn rol als commissaris. Toezicht houden zonder kennis van de sector is lastig, twaalf jaar geleden had ik echt geen commissaris kunnen zijn. Deze kennis is zeker als je praat over financiën nog belangrijker, nu de zittingsduur door overheidsmaatregelen is gesteld op maximaal acht jaar. Voor een blanco start is deze periode echt te kort.’ Waarop ben je trots? ‘Er is veel moois tot stand gekomen en het is leuk om daarvan deel te kunnen uitmaken. Het is knap hoe een kleine corporatie dit in gang heeft kunnen zetten en

Ov e r d e d r e m p e l n º 3 | ’13

‘Ik ben trots op de slagkracht van de organisatie’

Spannende toekomst ‘De corporatie wordt de komende jaren gedwongen jaarlijks een bedrag van € 1,7 miljoen af te dragen aan het Rijk, wat ten koste gaat van bouwmogelijkheden, onderhoud, energiemaatregelen en veiligheid. Uiteindelijk moet de huurder al deze kosten opbrengen. Toch hebben huurders en verhuurders eenzelfde opgave; de huurder moet netjes zijn huur betalen en de verhuurder moet hiermee netjes omgaan. Een andere spannende ontwikkeling is de gemeentelijke samenwerking. Deze heeft op termijn mogelijk ook gevolgen voor de samenwerkingsverbanden van de corporatie. Sint Antonius van Padua hoeft hiervoor niet te vrezen, want als je je zaakjes goed voor elkaar hebt – dit geldt zowel voor de corporatie als voor de gemeente – sta je sterk in zulke processen.’ Zou je opnieuw een soortgelijke functie willen bekleden? ‘Het is nog niet zover. Voor mijn vertrek moet de RvC de begroting voor 2014 nog beoordelen, waarin alle lopende projecten zijn opgenomen. Alles staat op de rit en mijn opvolging is geregeld. Sint Antonius van Padua kan de projectplannen die er liggen prima invullen, zowel kwalitatief als financieel. De corporatie is gebouwd op een goed fundament. Ik laat de club dan ook vol vertrouwen achter. Maar er is veel vraag naar toezichthouders met ervaring, ook in de financiële hoek, dus wie weet…’ ■

5


Wat u als bewoner moet weten

Nieuw woonruimteverdeelsysteem voor de regio Woonzicht en Woningmarkt Rijnstreek worden WoningNet Holland Rijnland

Noordwijk

Per 1 april 2014 gelden er nieuwe en eenduidige regels voor vrijkomende huurwoningen. Via de nieuwe website www.woningnethollandrijnland.nl krijgen woning­ zoekenden veel meer mogelijkheden om een geschikte huurwoning te vinden. Bovendien kunt u in een hele grote regio een woning huren: in maar liefst veertien gemeenten van de regio Holland Rijnland! De toewijzing gebeurt straks op basis van inschrijftijd. Als woningzoekende reageert u op een huurwoning en degene met de langste inschrijftijd krijgt de woning toegewezen. Voor woningzoekenden uit de Rijnstreek en starters uit Holland Rijnland verandert er niets; zij hebben nu ook alleen te maken met inschrijftijd.

Noordwijkerhout Lisse

Teylingen Katwijk Oegstgeest Leiden

Groter zoekgebied Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u straks reageren op woningen in de hele regio Holland Rijnland. Alle opgebouwde inschrijftijd geldt namelijk voor alle huur­ woningen in de hele regio. Zo komt een woning­zoekende uit Lisse vanaf volgend jaar makkelijker in aanmerking voor een huis in Alphen aan den Rijn of andersom. Dat betekent dus meer keuze uit meer woningen. Nieuwe website Alle woningcorporaties in Holland Rijnland bieden straks hun sociale huurwoningen aan via WoningNet Holland

Kaag en Braassem

Nieuwkoop

Leiderdorp

Voorschoten Zoeterwoude

Gelijke kansen Voor doorstromers uit oud-Holland Rijnland verandert er wel iets: de woonwaarde vervalt. Deze doorstromers kregen in het oude systeem via een ingewikkelde berekening extra punten toegekend. Deze extra punten worden bij de start van het nieuwe systeem in één actie omgezet naar inschrijftijd. Voor elk jaar aan woonwaarde, krijgt de doorstromer een maand extra inschrijftijd. Op deze wijze blijft de slagingskans voor de meeste doorstromers praktisch gelijk. Het nieuwe systeem is dus veel rechtvaardiger, duidelijker en voor iedereen te volgen.

6

Hillegom

Alphen aan den Rijn

De regio Holland Rijnland bestaat uit veertien gemeenten. De gemeente Rijnwoude is per 1 januari 2014 onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Rijnland. De website www.woningnethollandrijnland.nl gaat per 1 april 2014 de lucht in. De websites Woonzicht.nl en Woningmarkt Rijnstreek verdwijnen. De nieuwe site biedt de woningzoekende veel mogelijkheden. Zo kunt u een persoonlijk zoekprofiel maken en krijgt u digitaal het actuele woningaanbod op basis van uw eigen zoekprofiel. Ook is er uitgebreide informatie over de woning, de buurt en de wijk te vinden en kunt u meteen zien hoe groot uw slaagkans is voor een bepaalde woning. Persoonlijke brief Op dit moment wordt hard gewerkt om het nieuwe systeem en de website op tijd online te krijgen. Mensen die nu al ingeschreven staan als woningzoekende hoeven geen actie te ondernemen; iedereen krijgt in maart 2014 een persoonlijke brief met uitleg.■

Woningstichting Sint Antonius van Padua


Financiën 2012 in kaart

Wijziging betalingsmogelijkheden Met ingang van 1 januari 2014 is het, om administratieve redenen én uit veiligheidsoverwegingen, niet meer mogelijk om contant bij ons te betalen. Voor huurbetalingen gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van een incassomachtiging of een pinbetaling aan de balie. Ook kunt u de huur per acceptgiro of via internetbankieren aan ons overmaken. Persoonlijk bericht Klanten die het afgelopen half jaar gebruik hebben gemaakt van een kasbetaling, zijn persoonlijk door ons geïnformeerd. Aankoop klein materiaal Door het verdwijnen van de kas, stoppen wij met ingang van 1 januari 2014 ook met het leveren van kleine materialen, zoals batterijen, lampen en stoffilters. Vragen? Heeft u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met de afdeling Woondiensten (telefoon 0252-34 31 00) of kom langs op ons kantoor. ■

Ov e r d e d r e m p e l n º 3 | ’13

Winst-en-verliesrekening Resultaat Resultaat 2012 per woning (x € 1.000)   Bedrijfsopbrengsten Huuropbrengsten 12.170 582,07 Verkoop vastgoed 1.049 50,17 Wijziging onderhanden projecten 287 13,73 Geactiveerde productie eigen bedrijf 76 3,63 Overige bedrijfsopbrengsten 1.339 64,04   Subtotaal bedrijfsopbrengsten 14.921 713,65   Bedrijfslasten Afschrijvingen materiële vaste activa 2.158 103,21 Overige waardeveranderingen mva -2.230 -106,66 Lonen en salarissen 1.241 59,36 Sociale lasten 167 7,99 Pensioenlasten 238 11,38 Lasten onderhoud 3.857 184,47 Leefbaarheid 28 1,34 Overige bedrijfslasten 1.808 86,47   Subtotaal bedrijfslasten 7.267 347,57   Bedrijfsresultaat 7.654 366,08   Rentebaten 51 2,44 Rentelasten -3.307 -158,17   Resultaat voor belastingen 4.398 210,35

Vennootschapsbelasting -16 -0,77 Resultaat deelnemingen -11 -0,53   Resultaat na belastingen 4.371 209,06   

7


Kruiswoordpuzzel 1

2

3

4

14 14

© www.puzzelpro.nl

5

6

7

8

15 15 20 20

19 19

24 24 29 29

9

10 10

11 11

16 16

26 26

27 27 31 31

37 37

43 43

38 38

32 32

39 39

44 44

45 45

47 47 53 53

Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua

28 28

34 34

36 36

48 48

54 54

49 49

50 50

Realisatie Nestas communicatie

40 40

41 41

51 51 56 56

59 59 63 63

60 60

64 64

42 42

46 46

55 55

58 58

61 61

57 57

62 62

65 65

66 66

1 spinsel 4 open ruimte 8 wapen 11 grote bijl 14 kweken 15 Chinese deegwaar 16 woonschip 17 oogvocht 19 geestdrift 21 groot hert 23 wachthuisje 24 waakzaam 26 Spaanse titel 29 smaldeel 31 sierlijk 33 Turks heer 34 deel v.e. geweer 36 wees gegroet 40 wedstrijdslee 43 rangtelwoord 45 eenstemmig 47 plavuis 50 wondvocht 52 riv. in Italië 55 doopgetuige 56 span 58 scheepsuitruster 59 zelfkant 60 aquariumvis 62 vochtbehoefte 63 grappenmaker 64 in het jaar 65 stroombron 66 varkenshok. VERTICAAL 1 opstootje 2 staat in Amerika 3 erfelijkheidsdrager 5 in memoriam 6 beest 7 verharde huid 8 ritmische beweging 9 regelmaat 10 maanstand 11 papegaai 12 herrie 13 plaaggeest 14 zuigspeen 18 niemendal 20 Engels bier 22 vaartuig 24 gravin van Holland 25 jaartelling 27 keurig 28 opschudding 30 vetplant 32 grasveld 35 deel v.e. viool 36 aantekenboek 37 takje 38 verdwenen 39 voordeel 40 drinkgelegenheid 41 eethuis 42 muggenlarve 44 duinvallei 46 ontkenning 48 pl. in Limburg 49 speelgoed 50 echtgenoot 51 handigheid 53 snelle loop 54 ijzerhoudende grond 56 kledingstuk 57 Europeaan 59 de onbekende 61 personal computer. Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 19

43

18

42

27

63

24

64

49

62

7

39

Schrijf uw oplossing met uw naam en adres op een briefkaart en stuur deze voor 31 januari 2014 naar:

De VVV-bon ter waarde van € 25 is gewonnen door: mevrouw C. v.d. Burg

Woningstichting Sint Antonius van Padua Postbus 40 2210 AA Noordwijkerhout U kunt ook mailen naar info@ws-padua.nl

De VVV-bonnen ter waarde van € 7,50 zijn gewonnen door: mevrouw G. Witteman de heer/mevrouw P. de Haas de heer/mevrouw T. van den Berg de heer/mevrouw H. van der Zalm de heer/mevrouw L. de Jong Alle prijswinnaars komen uit Noordwijkerhout.

Onder de goede inzenders verloten we weer enkele prijzen. De oplossing van de woordzoeker uit nummer 2 van 2013 is: tuinliefhebber.

Ontwerp & opmaak TypoDynamo.nl Fotografie Antonius van Padua, Sven van der Vlugt Druk Druno en Dekker Drukkers, Noordwijkerhout

HORIZONTAAL

8

Nummer 3, december 2013 Over de drempel verschijnt drie keer per jaar.

23 23

33 33

52 52

18 18

22 22

30 30

35 35

13 13

17 17

21 21 25 25

12 12

Colofon

Adres

Woningstichting Sint Antonius van Padua Forum 5 2211 LV Noordwijkerhout T (0252) 34 31 00 F (0252) 34 31 09 E info@ws-padua.nl I www.ws-padua.nl

Openingstijden Maandag t/m donderdag 8.00 - 16.30 uur Vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Heeft u een geschil met de woningstichting? Schakel dan de Klachten­ commissie Wonen in. Postadres: Postbus 119, 2210 AA Noordwijkerhout

Heeft u een reparatieverzoek of een

n

Over de drempel - Antonius van Padua  

Bewonersblad Woningstichting St. Antonius van Padua

Advertisement