Typisch Obimex dec 2010

Page 1

6, 7, 9 Thema

Producenten over de ontwikkelingen in de afbouwsector

22 Producten & Diensten

Leveranciers geven meer informatie over hun programma.

15 De Medewerker

Marco Paardehaar, Account manager bij Knauf Insulation

18 Het Project

26 Solids

Nieuwe manier van bouwen

Drechtwerk concentreert activiteiten

TypischObimex

i n f o r m at i e k r a n t v o o r d r o g e e n n at t e a f b o u w

ja a r g a n g 5

> december 2010

december 2010

Leve de crisis!

Crisis? Wat is dat, een crisis? En wat doe je ermee? In mijn voetballoopbaan kwam ik ontelbare malen in een ‘crisis’

dat onzin. Beter kun je je energie

Als het minder goed gaat, word je

terecht. Soms was dat simpelweg een wedstrijd, waarin de tegen-

steken in zaken die je wél kunt be-

gedwongen andere wegen te be-

stander sterker bleek. Of als er een onverwacht tegendoelpunt viel.

ïnvloeden. Een daarvan is creatief

wandelen. Feyenoord is het meest

Allemaal kleine crises. Dan was er maar één oplossing: creatief zijn,

zijn. Zorg er voor dat je niet alleen

sprekende voorbeeld. Jarenlang is

oplossingen zoeken, plan B uit de kast trekken. Je moest wel, want

één dienst kunt bieden, maar dat je

op veel te grote voet geleefd. Dure

anders zou je verliezen.

ook ander werk aankunt. Eventueel

spelers moesten verdwijnen. Maar

door samenwerking met andere

kijk eens wat de winst is! Nieuwe,

In de voetbalwereld heeft op-

nenkrijgt, en geen cent meer. De

bedrijven. Zorg dat je een andere

jonge spelers krijgen de kans om

portunisme altijd hoogtij gevierd.

wijzen lijken in dit opzicht uit het

tactiek klaar hebt, met meer spitsen

door te breken. En natuurlijk, op

Er was een tijd dat het geld met

oosten te komen. Pakweg zes jaar

kunt spelen. Dirk Kuijt zei ooit: ‘Ik

korte termijn blijft de Coolsingel

bakken tegelijk binnenkwam. Die-

geleden was FC Twente platzak,

zal nooit het gevoel hebben dat ik

echt nog wel leeg: prijzen zullen

zelfde dag nog ging het er ook met

op sterven na dood. Inmiddels is

verloren heb, want ik heb er alles

niet te vieren zijn. Maar op den

bakken weer uit. Reserveren was

de club kampioen van Nederland,

aan gedaan om te winnen.’ Hij ver-

duur gaat Feyenoord zowel in spor-

een woord dat in het vocabulaire

én op een financieel zeer gezonde

liest alleen door factoren waarop

tief als financieel opzicht hier zeker

van de voetbalbestuurders abso-

manier. Men had een plan van aan-

hij geen invloed heeft. Hij is een

van profiteren.

luut niet voorkwam. In dat opzicht

pak en heeft zijn eigen crisis positief

dimmer, een Denker in Mogelijkhe-

verrast het me niet dat een club

gebruikt.

den. Je hebt ook dippers, Denkers in

Een crisis maakt je sterker. Ja, ik

Problemen. Voetballers in de Jupiler

weet het: het klinkt paradoxaal.

als Heracles het relatief goed voor elkaar heeft. Daar is een voorma-

We gebruiken het woord ‘crisis’ te

League (de Eerste Divisie) moeten

Maar ik herhaal het evengoed nog

lige deurwaarder de baas. Heracles

makkelijk als excuus: ‘Het is crisis

wel dimmers zijn. Zij verdienen nog

een keer: een crisis maakt je sterker.

geeft alleen geld uit dat het bin-

en ik kan er niets aan doen.’ Ik vind

maar weinig en dan zit er maar één

Als je er althans de goede lessen uit

ding op: een baantje erbij zoeken.

trekt. Dan word je er veelzijdiger

Volgens mij is de toekomst aan de

door, creatiever en minder kwets-

dimmers, niet aan de dippers.

baar in de toekomst. Leve de crisis!

Nieuwhuis Consult Lean bouwen: modegril of blijvende toegevoegde waarde? > Zie pagina 29

Hans van Breukelen

Nieuws

Producten & diensten

Het Project

Thema

Natte afbouw

Sport


2 > nieuws

TypischObimex <

Agenda FoldDesign verhoogt uw bouwsnelheid bij complexe vormen 15-23 januari 2011

12-14 en 18-20 februari 2011

15-17 maart 2011

Bouw & Reno

Bouwbeurs Roeselare

Antwerp Expo (bouwcentrum),

Expo Roeselare (Hallen), Roeselare

Antwerpen

(België)

Interieurbouw en Hout en Kunststof vakbeurs Hardenberg

Tel. +32 (0)9 - 241 93 78

Inl. Bouwbeurs Roeselare

Evenementenhal Hardenberg

www.bouwreno.be

tel. +32 (0)51 - 26 76 24

Inl.: Evenementenhal Hardenberg Tel. 0523 - 28 98 98

www.bouwbeursroeselare.be

www.evenementenhal.nl

7-12 februari 2011

Internationale Bouwbeurs De Internationale BouwBeurs 2011

22-24 maart 2011

Jaarbeurs Utrecht

S.G.A. Vakdagen

Inl.: VNU Exhibitions Europe

Evenementenhal Hardenberg

Tel. 030 - 295 27 00

Inl. Evenementenhal Hardenberg Tel. 0523 - 28 98 98

www.bouwbeurs.nl

www.evenementenhal.nl

De vele plussen van FoldDesign: + + + +

Oneindige vormcombinaties Compleet geprefabriceerd Eenvoudig af te werken Snel te monteren www.lafargegips.nl

Uw partner voor De Droge aFboUw

24 februari t/m 6 maart 2011

Bouw & ICT

Batibouw

Jaarbeurs Utrecht, hal 5.

Brussels Expo, Brussel

Inl. VNU Exhibitions

Inl. FISA nv

Tel. 030 – 295 27 00

Tel. +32 (0)02 – 663 14 00

www.bouw-en-ict.nl

advertorial Folddesign 129x193 opzet 2.indd 1

prijzen

8-10 februari 2011

10-11-10 17:02

(Bron: Vraag en Aanbod) (per 29 november 2010)

Prijzen kunststof

Prijzen staal [per 100 kg. in € ]

(gangbare kunststoffen in €/ton]

Koudgewalst plaatstaal

Per levering in silowagen

prime/virgin

regranulaat

maalgoed

LDPE film

1340

850 - 970

400 - 550

LLDPE film

1190

-

-

Dikte 0,50 en 0,75 mm

264

HDPE extr

1130

580 - 780

400 - 500

Dikte 0,90 t/m 3,00 mm

259

HDPE spuitgiet

1140

650 - 820

500 - 750

Kwaliteit S235JRG2

PP homo

1290

830 - 940

500 - 650

Dikte 1,50 en 2,50 mm

221

PP copol

1370

960 - 1100

670 - 880

Dikte 3,00 t/m 15,00 mm

206

PVC

1070

-

150 - 250

Dikte 20,00 t/m 50,00 mm

170

PS helder

1420

-

800 - 980

PS slagvast

1480

950 - 1050

600 - 850

>= 1.000 kg kwaliteit DC01

Elektrolytisch verz. Plaatstaal Kwaliteit DC01 + ZE2525-A volgens EN 10 152. (vh) St 12 ZE 25/25-03 Toleranties volgens DIN 1541 of EN 10 131, gechromateerd en/of gefosfateerd

Aluminiumprijzen

[Slotnoteringen London Metal Exchange (LME) in US$ per ton] Aankoopwaarde US$ op 29 november 2010: Verkoopwaarde US$ op 29 november 2010:

19 nov

22 nov

23-nov

24-nov

26-nov

266

Dikte 0,90 t/m 3,00 mm

252

Sendzimir verzinkt plaatstaal

€ 1,230100 € 1,447200 25-nov

Dikte 0,50 en 0,75 mm

+/-

Alum

Kwaliteit DX51D + 7275NA-C volgens EN 10 142 (vh. St 12 ZE 25/25-03) Toleranties volgens EN 10 143, gechromateerd, niet geolied Dikte 0,40 en 0,75 mm

264

Loco

2.259

2242

2.237

2.002

2.253

2.236

-23

Dikte 0,75 t/m 2,00 mm

254

3-mnds

2.260

2288

2.254

2.015

2.281

2.267

7

Dikte 2,00 t/m 4,00 mm

249


nieuws <

3 > TypischObimex

colofon

woning. Dit soort houten vloeren komt wel voor btw-korting in aanmerking.

Typisch Obimex is een uitgave van:

Effectief

Obimex B.V. Twentepoort-West 39 7609 RD Almelo

De belastingmaatregel die het verbouwen van woningen een stuk goedkoper maakt, heeft ef-

Telefoon: 0546 – 45 55 13 Telefax: 0546 – 45 56 08 E-mail: verkoop@typischobimex.nl Internet: www.typischobimex.nl Contactpersonen: Harry Bouwhuis Vincent Timpers Redactie: Carola Laterveer 053 - 434 1521 claterveer@hotmail.com Vormgeving: DGSW, Enschede

fect, blijkt nu al. Sinds de btwverlaging is ingevoerd, is het

Lager btw-tarief levert bouwsector voordeel op

aantal verbouwingen met 15% gegroeid, blijkt uit een onderzoek van marketingbureau USP. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat 31% meer mensen erover nadenkt om een verbouwing te laten uitvoeren. De meest populaire verbouwing is renovatie van

Het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen is tijdelijk

voor renovatie- en herstelwerk-

verlaagd, van 19% naar 6%. Deze verlaging is ingegaan op 1 oktober jl. en geldt tot 1 juli 2011. Het verlaagde btw-tarief is uitsluitend van

Niet alle werkzaamheden vallen

de badkamer, gevolgd door de

zaamheden. Dat wil zeggen: het

onder renovatie en herstel. Uit-

keuken.

vernieuwen, vergroten, herstellen

gesloten van het btw-voordeeltje

toepassing op arbeidskosten van werkzaamheden. Materiaalkosten

of vervangen en onderhouden

zijn: glazenwassen, het aanleggen

Tot 1 juli 2011

zijn dus uitgesloten.

van (delen van) de woning.

en onderhouden van tuinen, het

De btw-maatregel voor arbeids-

vervangen van gordijnen en zon-

kosten geldt alleen voor werk-

De crisis in de bouwsector zal ook

Om in aanmerking te komen voor

Het gaat hierbij om woningen

wering, diensten van architecten,

zaamheden die uiterlijk op 30 juni

in 2011 nog voortduren. Daarom is

het lagere btw-tarief gelden

die minimaal twee jaar in ge-

bepaalde sloopwerkzaamheden

2011 zijn afgerond. Werkzaam-

Drukwerk & realisatie: DWF Publishing, www.dwfpublishing.nl

iedere overheidsmaatregel die een

strenge regels. Om na afloop niet

bruik zijn. Onder de noemer

(die niet in het kader van reno-

heden die na die datum worden

besparing oplevert belangrijk. De

met lege handen te staan, is het

woning vallen ook apparte-

vatie- of herstelwerkzamheden

afgerond komen niet in aanmer-

overheid heeft een aantal tijdelijke

dan ook aan te raden om voor

mentencomplexen,

aanleun-

plaatsvinden). Ook het leggen en

king. Hiervoor gelden geen uit-

Hoewel deze krant Typisch Obimex door Obimex B.V. met zorg is samengesteld kan zij ter zake de inhoud van de daar in opgenomen stukken (druk- en zetfouten daaronder begrepen) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

maatregelen in het leven geroepen,

de start van een project eerst te

woningen

studentenflats.

onderhouden van vloerbedekking

zonderingen.

zoals de crisis- en herstelwet en de

controleren of de tijdelijke btw-

Voor garages, schuren, serres en

en vloeren komt niet voor het

die voor 1 oktober 2010 zijn

deeltijd-WW. En nu dus bijna een

maatregel van toepassing is.

aan- en uitbouwen geldt dat de

verlaagde btw-tarief in aanmer-

begonnen en uiterlijk op 30 juni

jaar lang een lager btw-tarief. Dit

en

Werkzaamheden

btw-maatregel alleen van toe-

king. Dit geldt niet voor (houten)

2011 zijn afgerond, komen trou-

zal de bouwsector naar verwach-

Voordeel

passing is, als deze op hetzelfde

vloeren die bouwkundig gezien

wens wel in aanmerking voor het

ting besparingen opleveren.

De btw-maatregel geldt alleen

perceel staan als de woning.

een onderdeel vormen van de

lage btw-tarief.


TypischObimex <

4 > producten & diensten

Pro Logic: nieuwe dienst in kiezen, inmeten en monteren van deuren

Gipsvezelplaat reinigt de lucht Heel veel mensen kunnen vanaf nu opgelucht ademhalen. Fermacell introduceert Greenline, de gipsvezelplaat die schadelijke stoffen absorbeert en duurzaam bindt. Deze plaat verbetert de lucht en daarmee het binnenmilieu aanzienlijk. De luchtkwaliteit in bijvoorbeeld

derwijzend personeel en op hun

woonkamers, klaslokalen, kan-

leerprestaties en functioneren.’

toren en patiëntenkamers is vaak

Albo Deuren uit Albergen, producent van binnen- en buitendeuren,

slecht. De oorzaak hiervan is te

Beter verblijfsklimaat

vinden in de gebruikte bouw-

De ‘groene plaat’ stoot geen scha-

materialen,

vloerbedekking,

delijke stoffen uit en reinigt ac-

meubelen, apparatuur en isola-

tief de binnenlucht. Zo verbetert

tiematerialen, die allemaal scha-

Greenline het verblijfsklimaat in

De werking van Fermacell Green-

heid, geluidsisolatie, stabiliteit

delijke stoffen kunnen uitstoten.

woningen,

kantoorgebouwen,

line is onderzocht en bevestigd

en vochtregulatie spelen daarbij

De natuurlijke reinigingskracht

klaslokalen en patiëntenkamers

door het onafhankelijke Eco Insti-

een rol.

van Greenline werkt langdurig.

in ziekenhuizen en verpleeghui-

tut uit Köln.

Deze plaat biedt verwerkers een

zen. Kortom, op alle plaatsen

nieuwe dimensie in gezond bou-

waar mensen gedurende lange

Greenline is een verantwoorde

cell gipsvezelplaten eveneens veel

wen.

tijd verblijven. De panelen blij-

investering in de gezondheid van

te bieden.

ven actief onder afwerkingslagen,

bewoners, medewerkers, leerlin-

presenteerde onlangs haar nieuwe dienst Pro Logic. De projectafde-

Op die terreinen hebben Ferma-

ling van deze onderneming heeft deze dienst ontwikkeld naar aan-

Frisse scholen

bij voorkeur dampopen verven,

gen en patiënten. Welbevinden

Inl.: Fermacell

leiding van de vele vragen uit de markt.

Greenline platen zijn gewone

wandbekledingen en vloerbe-

gaat overigens verder dan schone

Tel. 024 - 649 51 11

gipsvezelplaten, die fabrieksma-

dekkingen.

lucht. Ook privacy, brandveilig-

www.fermacell.nl

De werkwijze van Pro Logic is heel uitgebreid. Dit begint met een bezoek

tig aan twee zijden zijn behan-

van de projectbegeleiders van de onderneming op de bouwplaats. Zij be-

deld met een werkende stof op

kijken het project en bespreken alle belangrijke details. Vervolgens maakt

keratinebasis. Er zijn Greenline

Albo Deuren een begroting, meet digitaal in op locatie, verzorgt de werk-

Gipsvezelplaten voor wanden en

voorbereiding in de breedste zin van het woord, produceert de deuren

plafonds en Greenline Vloerele-

exact op maat en monteert deze, inclusief het hang- en sluitwerk. Het

menten. Bovendien zijn er Green-

grote voordeel van digitaal inmeten is dat de deuren in een later bouwsta-

line lijmen voor platen en vloer-

dium, wanneer de vloeren liggen, digitaal nauwkeurig ingemeten kun-

elementen.

nen worden. De deuren worden al in een eerder stadium in overmaten geproduceerd en kunnen direct na het inmeten worden bewerkt. Deze

Voor de bouw of renovatie van

wijze van produceren en plannen bespaart al snel enkele weken levertijd.

onder andere woningen, scholen

De uitgebreide ervaring in projectbegeleiding garandeert helderheid, kos-

en ziekenhuizen is de Greenline

tenbeheersing en vaste levertijden.

plaat de beste keus. Dit systeem past bijvoorbeeld binnen het pro-

De zelfstandige producent van deuren vervaardigt op productielocaties

gramma van eisen voor het rea-

in Nederland, Duitsland en Roemenië een zeer breed assortiment bin-

liseren van ‘Frisse Scholen’: ‘Een

nen- en buitendeuren. Het bedrijf produceert voor zowel nieuwbouw als

slecht binnenmilieu in scholen

renovatie en is een voorloper in 30 en 60 min. brandwerende deuren

heeft een negatief effect op de

met een deurdikte van 40 mm.

gezondheid van leerlingen en on-

FSC en PEFC Coc certificering Albo Deuren heeft bewust gekozen voor zowel FSC als PEFC. Beide zijn toonaangevende organisaties die ontbossing wereldwijd te lijf gaan. Inmiddels zijn beide certificaten behaald en kan het bedrijf zijn producten voor een groot deel aanbieden met een FSC en PEFC certificaat. Ook certificaten als Iso-9001 en Komo onderstrepen de kwaliteit van zowel de organisatie als de producten.

Hoogwaardig Productontwikkeling en conceptontwikkeling hebben een hoge prio-

Leasen met vrijheid!

Kies de auto die bij u past, alle auto’s zijn snel uit voorraad leverbaar!

riteit, of het nu gaat om deuren die uit voorraad leverbaar zijn of een is de producent van deuren een betrouwbare partner die een complete service biedt, vanaf het digitaal inmeten van de deuren tot en met de eindmontage. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de deuren voor de utiliteitsbouw die in eigen huis worden geproduceerd. Deze kwalitatief hoogwaardige producten voldoen aan de strengste eisen, ook als het brandwerende deuren met een deurdikte van 40 mm., getest conform de nieuwe norm EN-1634-01. Inl.: Albo Deuren Tel: 0546 – 44 22 22 www.albo.nl

S!

ER START

uniek ontwerp. Voor projecten in nieuwbouw, utiliteitsbouw en renovatie

gaat om brandveiligheid, zoals de eerder genoemde 30 en 60 minuten

R

L VOO

IDEAA

3geen afkoopsom 3 inclusief verzekering 3direct beschikbaar 3scherp leasetarief 3 gunstige acceptatievoorwaarden Onderdeel van Huiskes-Kokkeler Autolease. Goudstraat 65, 7550 AD Hengelo, tel: 074 - 255 41 01. www.ondernemersmazzel.nl


producten & diensten <

Thermisch geleidend plafond voor gebouwen met betonkernactivering

5 > TypischObimex

Hunter Douglas heeft speciaal voor gebouwen waar betonkernac-

Door de open structuur en de

tivering (bka) in toegepast is een speciaal plafond ontwikkeld. Het

thermische

Luxalon 30BD plafondsysteem in combinatie met betonkernactive-

schappen vormt dit plafondsy-

ring maakt het mogelijk om over het gehele bouwkundige plafond

steem de ideale oplossing voor

een akoestisch plafond te monteren. Het gemonteerde plafond werkt

elk gebouw waarin betonkern-

als een thermische geleider en beperkt het energieverlies.

activering is toegepast.

Het plafondsysteem is voor 40%

uitvoerig getest op akoestiek en

Het Hunter Douglas Plafond-

open, maar door de vorm van

de eigenschappen voor koeling

systeem, type Luxalon 30BD in

de lamellen in combinatie met

en verwarming van een gebouw.

combinatie met betonkernac-

de voegbreedte ontstaat er toch

geleidingseigen-

tivering is verkrijgbaar in twee

een visueel gesloten plafond. De

Het bka plafondsysteem maakt

varianten en een groot scala aan

lamellen zijn voorzien van mi-

het mogelijk om het gehele

kleuren en finishes.

croperforatie en gevuld met spe-

bouwkundige plafond te voor-

ciaal non-woven materiaal voor

zien van een plafond, zonder

Inl.: Hunter Douglas

de geluidsabsorptie. Het Luxalon

dat er aanvullende akoestische

Tel. 010 – 496 22 00

BKA plafondsysteem is door Peutz

maatregelen noodzakelijk zijn.

www.hunterdouglas.nl

Altijd de actuele assortimentsgegevens van uw leveranciers gegevens worden op maat aangeleverd, waardoor het mogelijk is om IB is een onafhankelijke partij die sinds 2004 zorgt voor een

ze direct te gebruiken in bestaande (calculatie) systemen van afbouw-

gestructureerde informatie-uitwisseling van artikel- en prijsge-

bedrijven.

gevens tussen aanbiedende en afnemende partijen in de afbouw-

Het afbouwbedrijf geeft aan op welke manier zij de gegevens inzichtelijk wil hebben. Dit kan bijvoorbeeld in het bestaande calculatiepakket, in andere (financiële) bedrijfssoftware of op een andere wijze. Wanneer het een softwarepakket betreft, wordt - indien nodig - een koppeling gemaakt naar de artikelen die reeds in de software staan. Op deze manier gaan gegevens niet verloren. IB stuurt in dit geval prijs- en artikelbestanden naar het afbouwbedrijf, die direct in de software kunnen worden ingelezen. Ook kan een afbouwbedrijf in overleg met IB kiezen voor een andere oplossing, waarmee de gegevens inzichtelijk en gemakkelijk te doorzoeken zijn. Zodra een leverancier wijzigingen doorvoert in het assortiment, verwerkt IB dit en stuurt een update naar het afbouwbedrijf. Op deze

branche. IB werkt hiervoor samen met diverse softwarehuizen en

Assortimentsgegevens

manier werkt het afbouwbedrijf altijd met de meest actuele leveran-

nagenoeg alle leveranciers binnen de afbouwsector.

Voor één specifiek afbouwbedrijf sturen leveranciers de complete as-

ciersgegevens.

sortimentsgegevens op naar IB. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Aangesloten afbouwbedrijven worden door IB op de hoogte gehouden

Vervolgens worden door IB alle relevante artikel- en prijsgegevens per

Inl. Ingenieursbureau IB BV

van de meest recente assortimentsgegevens van hun leveranciers. Deze

artikel uitgewerkt en opgeslagen.

Tel: 040 - 211 85 89, www.ib.nl


TypischObimex <

6 > thema

thema

2011: een moeilijk jaar voor de afbouwsector

Vertrouwen in de toekomst is nodig

Om structureel de productie in de

we zullen opgaan. Het prijsniveau

afbouwsector te ondersteunen is

in de afbouwsector wordt bepaald

vooral vertrouwen in de toekomst

door vraag en aanbod en de staal-

nodig. Dat is de trigger die de privé

prijs. Van de staalprijs is bekend

sector nodig heeft om weer te gaan

dat die aan koersschommelingen

renoveren (korte termijn) of inves-

onderhevig is en afhankelijk is van

teren (lange termijn).

componenten die globaal worden beïnvloed. Lange termijn verplich-

Stilstaan is achteruit gaan, zegt men wel eens. Maar ik ben van me-

Chicago Metallic Continental (CMC)

eel. Verder zoeken we naar nieu-

Minder steun

tingen aangaan brengt dan ook

ning dat bedrijven die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in

heeft een redelijk jaar achter

we markten en werken we aan

De overheid heeft in 2010 de markt

grote risico’s met zich mee.

hun toekomst en aan een solide basis hebben gewerkt, in deze tijd

de rug. We zijn niet ontevreden

een verdere ontwikkeling van

nog met allerlei steunmaatregelen

een beter resultaat kunnen laten zien.

over het verloop ervan, want de

onze oplossingsgerichte strategie

geholpen om overeind te blijven.

CMC zal proberen zoveel moge-

gevolgen van de crisis zijn tot nu

voor onze partners, de montage-

Volgend jaar wordt dat anders,

lijk de teugels in eigen handen te

toe beperkt gebleven. Eind 2009

bedrijven. Ook de blijvende focus

want de overheid is aan het bezui-

houden, door nieuwe producten

hadden we voor dit resultaat best

op service als kerntaak van elke

nigen. In 2011 zullen we het al-

of oplossingen aan te dragen en

willen tekenen.

medewerker zal hebben bijge-

lemaal met minder overheidssteun

onze relatie met de montagebe-

dragen tot dit resultaat.

moeten doen. De vraag blijft of

drijven te koesteren.

onze economie dan al voldoende

Voor deze behoorlijke resultaten zijn diverse redenen aan te voe-

Vertrouwen

hersteld is om op eigen kracht weer

Tot slot wil ik ieder van u bedan-

ren. We besteden al jaren veel

De maatregelen die de overheid

te groeien. Sommige sectoren laten

ken voor het vertrouwen en de

aandacht aan het opbouwen

heeft genomen ondersteunen de

nu reeds sterke resultaten zien.

samenwerking. Ook in 2011 zult u

en onderhouden van een goede

economie en dragen uiteraard

Als dat vertrouwen zich vertaalt in

op CMC kunnen rekenen met raad

relatie met onze partners, zoals

bij tot wat extra volume. Wat de

nieuwe investeringen of renova-

en daad.

montagebedrijven en handela-

arbeidsmarkt betreft, biedt de

ties, dan bevinden we ons weer op

ren.

deeltijd-ww een tijdelijke oplos-

de goede weg.

sing. Deze en andere maatrege-

Namens heel CMC wens ik u en uw familie een gezond, voorspoedig

Ook voor CMC geldt dat stilstaan

len hebben echter een beperkte

Timing zal hierbij essentieel zijn.

achteruit gaan is, daarom is ont-

looptijd. Alles bij elkaar hebben

Als het één en ander niet goed

wikkeling van nieuwe produc-

de maatregelen ervoor gezorgd,

op elkaar aansluit, dan staan ons

Thomas Pacco

ten, zoals Screenline, Gypfix, het

dat veel bedrijven zich kunnen

wellicht een paar zeer moeilijke

Sales Division Manager

Olympia Plus sportplafond en de

aanpassen aan de veranderende

kwartalen te wachten. Het is echter

Northern Europe

ronde Infinity eilanden essenti-

omstandigheden.

erg lastig om te bepalen welke kant

Chicago Metallic

en succesvol 2011.

Iedere sector biedt mogelijkheden als je ervoor open staat De situatie in de afbouwsector dit jaar komt voor een groot deel overeen met de verwachtingen die

Veel mensen zijn al bekend met deze

hardmineraal en zachtmineraal is het

Armstrong ervan had. Er is bijvoorbeeld een nieuwe trend gericht op duurzaam ondernemen. Wij

Armstrong zal in 2011 doorgaan met

boodschap en vinden een oplossing

nu tijd voor deze nieuwe generatie

constateren dat veel montagebedrijven die hiervoor kiezen succesvol zijn.

voorlichting geven over de voordelen

die bij hen past met producten zoals

plafondtegels: wat mooi is, moet mooi

van de nieuwste generatie plafond-

Alpina, Sierra OP en Perla OP.

blijven!

absorptie, zijn vervaardigd uit duur-

Uitbreiding van ons duurzame pro-

Edwin den Breejen

Verder merken we dat er een stij-

successen. Het is niet gemakkelijk

gende vraag is naar nieuwbouw

om uit deze situatie te komen en

en renovatie, vooral van onder-

deze bedrijven zien zich dan ook

Veel gemeenten bezuinigen op de

zame bestanddelen en beperken

ductenpakket is in 2011 een van

Commercieel Directeur

wijs- en gezondheidszorg pro-

geconfronteerd met een enorme

uitgaven voor bouwprojecten. Ieder-

het bekende vervuilende filtereffect.

onze speerpunten. Na de generatie

Armstrong Benelux

jecten. Je kunt op deze gebieden

margedruk en dalende winstge-

een kan raden wat de consequenties

scoren, maar daarvoor is wel een

vendheid.

hiervan zijn. Voorlopig gaan wij ech-

scherpe focus op projecten nood-

Kwaliteit

ter uit van de positieve geluiden, die

zakelijk.

Eindgebruikers willen, ondanks de

aangeven dat er ook gemeenten zijn

minder voorspoedige tijden, toch in-

die ondernemers juist willen onder-

De hardste klappen vallen mo-

vesteren. Een voorwaarde hiervoor

steunen. Iedere sector biedt bepaalde

menteel bij die groepen die zich

is wel dat het gaat om een goede en

mogelijkheden als je daarvoor open

niet duidelijk weten te onder-

duurzame investering voor de toe-

staat en op de juiste manier reageert.

scheiden van hun concurrenten.

komst. Kwaliteit, betrouwbaarheid en

Bewustwording

Zij maken nu moeilijke tijden

meedenken met de klant zijn een paar

De huidige situatie valt ons niet mee of

door. Dat zijn onder meer bedrij-

belangrijke factoren die het verschil

tegen, we anticiperen namelijk altijd

ven die gaan voor de zogenaamde

kunnen maken tussen falen en sla-

op wat gaat komen en houden daar in

‘hit-and-run’-strategie. Zij gaan

gen. Daarnaast is volgens ons ook het

ons bedrijfsbeleid rekening mee. Door

hiermee voorbij aan de wensen

bieden van de juiste prijs-kwaliteit

de introductie van onze nieuwe pro-

die hun klanten hebben en boe-

verhouding essentieel, maar kwaliteit

ducten kunnen we succesvol inspelen

ken daarmee alleen eenmalige

moet wel verkocht worden. Het is niet

op de huidige situatie.

vanzelfsprekend.

tegels. Deze bieden een uitstekende


thema <

7 > TypischObimex

Ieder jaar vragen wij voor producenten welke ontwikkelingen zij verwachten in het volgende jaar. De gevolgen van de crisis zijn dit jaar pas echt duidelijk geworden. Vooral na de bouwvak was goed te merken dat opdrachtenportefeuilles opdrogen, 2011 wordt volgens de meeste producenten nog een moeilijk jaar voor onze sector. De algemene verwachting is echter dat de situatie daarna, vanaf 2012, zal stabiliseren, waarna het herstel langzaam zal inzetten.

Wij groeien en Meer stabiliteit komen sterker verwacht na uit de crisis te bouwvak 2011 voorschijn De volumes in de afbouwsector zijn dit jaar behoorlijk terug-

stimuleerd kan worden. Dit zou

Over het algemeen heeft Dingemans vorig jaar goed

gelopen, door een sterke daling in de markt voor kantoren en

een gedeelte van het gat kunnen

voorzien welke ontwikkelingen zich dit jaar zouden

winkelpanden. Dit zagen we bij Saint-Gobain Isover al in 2009

dichten.

voordoen in de afbouwsector. Tot de zomervakantie

aankomen, doordat er toen sprake was van een terugval bij de

ging het redelijk voor de sector. Daarna volgde het

reguliere aannemers. Zoals bekend loopt de afbouwsector hier

Stabilisatie

ene na het andere minder goede bericht. Werd er

een half jaar achteraan.

Voor de utiliteitsbouw en de wo-

eerst nog gedacht dat een herstel van de markt zou

ningbouw zijn 2009 en 2010

volgen in 2011, nu verwacht de afbouwbranche dit

moeilijke jaren geweest, die een

op zijn vroegst in 2012.

grote terugval hebben laten zien. Wij verwachten meer stabiliteit

Met name zzp’ers zijn dit jaar veel werk kwijtgeraakt.

voor 2011 in vergelijking met

Veel werk wordt vooruit geschoven, om nog enig werk

dit jaar. De overheid zal volgend

in voorraad te hebben. Verder zien we dat ook inves-

jaar naar verwachting projecten

teerders en bedrijfseigenaren bewust processen lopen

voor scholen en de zorgsector net

te traineren, om een absolute bodemprijs te verkrijgen.

als dit jaar blijven stimuleren.

Daarnaast is het nog steeds zo, dat financiële instellingen slechts mondjesmaat leningen en kredieten verstrekken

Door de huidige marktsituatie

voor investeringen in bouwgerelateerde activiteiten. Als

staan de prijzen behoorlijk onder

er geen financiering is voor bedrijfsactiviteiten, dan kun-

druk. Onze verwachting is dat dit

nen bedrijven niet huren of bouwen en kan er minder gebouwd worden. Verder zien wij volumes afnemen,

tot de bouwvak 2011 zal duren.

terwijl het aantal aanbieders bijna gelijk blijft. Dit zal ook in 2011 druk op de marges blijven geven. Wat je tegen-

Daarna zal een periode van sta-

woordig ook steeds vaker ziet, is dat aannemers projecten zelf afbouwen, zonder de hulp van gespecialiseerde

bilisatie volgen, voordat we met

montagebedrijven, om hun eigen personeel aan het werk te houden.

zijn allen deze bedrijfstak weer naar een gezond niveau kunnen

Er zal dan ook nog een deel koude sanering gaan plaatsvinden, waarbij naast de aannemers ook de producen-

brengen.

ten, handelaren en verwerkers hard getroffen zullen worden. Dit geldt ook voor architecten, die momenteel met een bezetting van 50-60% draaien.

Meerwaarde De afbouwsector ontkomt niet

in onze optiek niet voldoende

Isover richt zich met name op

Maatregelen

aan de moeilijkheden waarin

om de afbouw- en renovatie-

de markt voor lichte schei-

Het kabinet doet er goed aan om de overdrachtsbelasting te verlagen of af te schaffen, maar dat zie ik nog niet

de bouwsector zich momen-

sector de benodigde impuls te

dingswanden. In 2011 blijven

zo snel gebeuren. Verder hopen we dat de overheid blijft investeren in gebouwen in de dienstverlenende sector,

teel bevindt. Zo constateren wij

geven. Ten aanzien van de reno-

wij actief bezig met het ontwik-

zoals scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen.

onder meer een toegenomen

vatiesector (na-isolatie) denken

kelen van producten, concep-

leegstand van bedrijfspanden,

wij dat de overheid maatrege-

ten en diensten met een toe-

Een andere maatregel die de overheid zou moeten nemen is een flexibeler regelgeving. Er gaat nu veel tijd

dat als gevolg heeft dat project-

len zou moeten nemen met een

gevoegde waarde. Daarnaast

verloren, voordat een bouwvergunning wordt afgegeven, dit ondanks de invoering van de Crisis- en herstelwet.

ontwikkelaars niet bereid zijn

meer verplichtend karakter. In

richten we ons sterk op onze

Wij hopen eveneens dat de overheid met private partijen zal besluiten om de oude kantoorpanden in stedelijke

te investeren. De bouwsector is

ons land zijn bijvoorbeeld heel

positie bij de voorschrijvers.

kernen te renoveren.

hard getroffen en daarmee ook

veel huizen niet of slecht geïso-

In onze organisatie wordt de

de mensen die hierin werkzaam

leerd, dus hier valt nog heel veel

technische ondersteuning in de

Natuurlijk nemen bedrijven zelf ook maatregelen. Handelspartijen zijn hun posities aan het heroverwegen en

zijn. Hoewel de sector zich erop

te winnen.

voorbereiding en op de bouw-

producenten proberen efficiënter te functioneren.

heeft voorbereidt, valt de si-

plaats steeds belangrijker. Dat

tuatie niet mee. Ontslagen en

Gemeenten gaan in 2011 be-

geldt ook voor relatiebeheer op

Groei

faillissementen zijn onvermijde-

zuinigen op bouwprojecten. Dit

alle fronten.

Tegen de economische omstandigheden in gaat het relatief goed met Dingemans Elementenbouw. Wij investeren

lijk, want niet iedereen kan het

remt volgens ons de economie

hoofd boven water houden.

verder af. Dit is een slechte situ-

Op de bouwbeurs in Utrecht

moeten de montage vereenvoudigen en sneller laten verlopen, want handen op de bouwplaats worden in de

atie voor de afbouwsector en de

staan wij met een stand. Wij

toekomst schaarser en duurder. Deze producten bevinden zich nog in de testfase, maar zullen in de eerste helft

Rol overheid

bouwsector als geheel. De sector

nodigen al onze relaties uit om

van 2011 geïntroduceerd worden.

Wij zijn gematigd blij met de

heeft nieuwe projecten nodig,

ons hier te bezoeken en kennis

maatregelen die de overheid

hoe meer er wegvallen hoe groter

te maken met onze innovaties.

getroffen heeft om de gevolgen

de problemen in de bouwbran-

van de crisis te verminderen. Als

che worden. De renovatiesector

Joanne de Jong

we kijken naar de btw-verlaging

is een heel interessante markt,

Sales Manager Bouw

Jan Endeman

van 19% naar 6%, dan is deze

die door de overheid meer ge-

Saint-Gobain Isover

Algemeen directeur

momenteel niet alleen in grotere huisvesting, maar ontwikkelen ook nieuwe producten en technieken. Deze

We zijn een gezond familiebedrijf en verwachten door middel van extra investeringen in efficiency en in flexibiliteit straks sterker uit de crisis te voorschijn te komen.

Dingemans Elementenbouw


TypischObimex <

8>

“Groei op tijd mee met markt en wetgeving!” “Groei op tijd mee met markt en wetgeving!” Advies en training op maat: Advies en training op en maat: • ISO 9001 certifi cering • Arbo Veiligheid • VCA-certificering • Bedrijfshulpverlening - BHV • ISO 9001 certificering • en Management Veiligheid • VCA-opleidingen • Arbo Interim • VCA-certificering • Bedrijfshulpverlening - BHV • VCA-opleidingen • Interim Management

Doelmatig. Praktisch. Ervaren. Doelmatig. Praktisch. Ervaren.

Nieuwhuis Consult Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024 Nieuwhuis Consult info@nieuwhuisconsult.nl | www.nieuwhuisconsult.nl Denekamp | Paterswolde | Zoetermeer | Tel. 0541-661024 info@nieuwhuisconsult.nl | www.nieuwhuisconsult.nl

Gezonder leven met FERMACELL greenline

Schapenwol heeft een reinigende werking. Die reinigende kracht vindt u nu terug in de nieuwe FERMACELL greenline gipsvezelplaat. Deze plaat voor binnenwanden en vloeren bindt schadelijke stoffen uit de omgevingslucht. De luchtkwaliteit binnen leef- en werkruimtes wordt op die manier verbeterd. Met greenline wordt wonen en werken dus gezonder voor iedereen.

Kijk voor meer informatie op: www.fermacell.nl of www.fermacell-greenline.de (Duitstalig)


thema <

9 > TypischObimex

thema

2011: een moeilijk jaar voor de afbouwsector

Kritisch naar de bedrijfsvoering kijken

“In 2011 telt elke seconde” Wij kijken redelijk positief terug op het jaar 2010. De algemene verwachtingen zijn grotendeels waargemaakt en wij draaien boven prognose.

Hoewel vorig jaar bekend was dat de afbouwmarkt zich dit jaar

Tot en met mei 2010 was de af-

volgend jaar helemaal belangrijk:

richting een diep dal begaf, zijn er het afgelopen jaar toch een

bouwbranche nog redelijk positief

opdrachtgevers en klanten moeten

aantal interessante ontwikkelingen geweest. Je ziet dat bedrijven

gestemd. Sinds de zomer hebben

tevreden zijn. Klanttevredenheid

onderzoeken hoe het beter kan, waarin ze zich onderscheiden,

we te maken met een dip. Alle

en een goed image van onze be-

hoe ze kosten kunnen drukken en uiteraard investeren ze kri-

partijen zijn sinds die tijd iets te-

drijfstak zijn belangrijk, zowel op

tisch.

rughoudender. Wat onze branche

korte als op lange termijn.

nu vooral tegen zit, is dat de opdrachtenportefeuilles aan het op-

Profileren

Lafarge Gips heeft relatief weinig last van de crisis, omdat wij van

drogen zijn. Daarnaast zien we ons

Het jaar 2011 wordt een jaar van

tevoren goed hebben nagedacht over de ontwikkelingen die zouden

geconfronteerd met opdrachtgevers

overleven, 2012 zal waarschijnlijk

komen. Wij hebben naar alternatieven gezocht, zoals compensatie

die projecten uitstellen. Vooral in

weer de eerste groei laten zien.

in andere marktsegmenten. Nieuwe klanten leveren een positieve

de utiliteitsbouw is dit goed zicht-

Slechte tijden bieden volgens ons

bijdrage aan het volume. Hierdoor hebben wij vrij weinig last van

baar.

de nodige kansen. Je kunt je als

de huidige ontwikkelingen.

bedrijf profileren door klanten te Volgend jaar zal voor de hele bran-

laten zien waar je voor staat en wat

Moeilijk jaar

che een moeilijk jaar worden. Dat

je voor ze betekent.

In het algemeen zie je dat de markt aan het krimpen is. Vrijwel ie-

betekent dat we allemaal goed

dereen in onze branche heeft dit jaar klappen gehad. De opdrach-

moeten opletten, geen tijd kunnen

Rockfon ziet de toekomst met

tenportefeuille is aanzienlijk leger en bepaalde groepen worden

verliezen en geen kansen aan ons

vertrouwen tegemoet, wij gaan

hard getroffen. Kleine bedrijven zullen sneller omvallen. Voor de

voorbij mogen laten gaan.

graag de uitdaging aan. Voor vol-

droge afbouw moet de grote klap echter nog komen: er is in 2011

gend jaar staan een aantal zaken

aanzienlijk minder werk. Montagebedrijven en zzp’ers die zich in

De overheid blijft de komende ja-

gepland. Inhoudelijk kan ik er nu

een bepaald onderdeel gespecialiseerd hebben, zullen het heel

ren een stabiele en betrouwbare

nog niet veel over zeggen. Houd

moeilijk krijgen. Ook architecten hebben een groot deel van hun omzet verloren. Als we volgend jaar het niveau van 2010 kunnen vasthouden, dan

opdrachtgever voor de sector. De

onze website goed in de gaten.

Grondprijzen zijn torenhoog en overheden gaan de komende jaren

bouwnijverheid is een cyclische

Daarop zal volgend jaar het nodige

juist stevig in hun kosten snijden en zullen daardoor minder geld in

branche, waarop de overheid een

nieuws verschijnen. “In 2011 telt

de bouw investeren.

dempend effect heeft, zowel in

elke seconde.” Dat is ons motto

goede als in slechte tijden. Zonder

voor 2011 en daar mag u ons aan houden.

doe je het als (af)bouwbedrijf beter dan gemiddeld. Wij verwachten pas een hele lichte stijging in 2012. Maar als de branche de volumes

Vrijwel tegen kostprijs of zelfs voor minder werken is niet de juiste

de overheid zou onze branche veel

van 2008-2009 wil halen, dan praat je al snel over 2015, als dat

oplossing. Dan is niet de opdrachtgever, maar de projectontwikke-

grotere ups en downs kennen.

al haalbaar is.

laar de lachende derde. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dit ge-

Bedrijfsvoering

Tevreden klanten

Commercieel directeur

voor ontwikkeling of voorraad.

Wat in gewone tijden geldt, is

Rockfon

De crisis heeft ook een positieve kant. Mensen kijken anders naar hun organisatie en proberen de bedrijfsvoering aan te passen. Als de

Prijzen kunnen in een paar maanden kelderen, maar het duurt jaren

markt en de omzetten goed zijn, dan ben je geneigd minder kritisch

om ze weer op een acceptabel niveau te krijgen. Dat is jammer voor

te zijn. Dat is dan nu ook de uitdaging. Iedereen kan een bedrijf lei-

iedereen.

den in een goede tijd. Nu is het moment daar om je te onderscheiden, om een bedrijf door een moeilijke periode heen te loodsen.

Verbreden Het beleid dat Lafarge Gips voert, zullen wij volgend jaar continu-

Een ander positief effect van de crisis is dat bedrijven die slecht werk

eren, wij zullen inzetten op verbreding in verschillende marktseg-

leveren vanzelf zullen verdwijnen. Het gaat nu namelijk niet meer

menten. Wat dat betreft is het echt een voordeel dat gipskartonplaat

om veel volume bouwen, maar om de kwaliteit.

een goedkoop bouwmateriaal is. Het is snel te verwerken en flexibel toe te passen. Dat zal naar verwachting op termijn leiden tot een

Overheden

Paul Steen

beurt, als je bedenkt dat de branche hoge kosten heeft, bijvoorbeeld

grotere gipsmarkt.

De overheid zou een grotere rol kunnen spelen dan ze nu doet. Deeltijd-ww heeft bijvoorbeeld een positief effect, maar het nadeel

Doorontwikkeling van onze producten is kernbeleid, we blijven

is dat de overheid dit soort tijdelijke maatregelen te snel weer af-

zoeken naar een toegevoegde waarde, onder meer in de vorm van

schaft. We zitten daarnaast ook nog met het probleem dat de ban-

betere technische oplossingen, waarmee winst qua arbeidstijd te

ken bovenop hun geld zitten. Ook het consumentenvertrouwen is

behalen valt. We blijven zoeken naar alternatieven en groeien waar

laag.

het kan.

De economie mag dan langzaam aantrekken, dat geldt niet voor de

Jeroen Holman,

bouw, die liet het afgelopen kwartaal een krimp van 0,9% zien.

Commercieel directeur Lafarge Gips


TypischObimex <

10 >

AlpinA

Ze

heeft

is

Gewillig

> Comfort in montage

KARAKTER

> Comfort in gebruik

is

is

zachtaardig

> Comfort & VeiLigHeiD

aantr kkelijk

> Comfort in uw Portemonnee

Tel.: 076 521 77 33 (NL) Tel.: 02 223 00 72 (BEL)

Ervaar AlpinA zelf! Op voorraad bij uw distributeur

A-Pub190x131-NL.indd 1

11/05/10 11:32:43

Vanaf februari 2011 ook de Obi Gipskartonwand calculator!

REKEN MET DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN OBIMEX Snel plafondcalculaties uitvoeren Handige USB stick Eenvoudig een projectoverzicht aanmaken Overzichtelijk calculatie- en bestelformulier Projectadministratie altijd bij de hand

OBI CALCULATOR

OBI PLAFOND CALCULATOR

De Obimex PlafondCalculator, vraag hem nu aan! Aanvragen kan via www.obimex.nl/calculator

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl • www.obimex.nl


nieuws <

column

11 > TypischObimex

Door: mr. Marieke Goorhuis - Oude Sanderink

De economische crisis een onvoorziene omstandigheid? Sinds het uitbreken van de economische crisis is het aantal

>> Ten tweede moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden.

speculatief karakter dragen en dat de risico's die zich voordoen, zo-

verkochte woningen aanzienlijk gedaald. Daarnaast is ook de

Of de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeen-

als de crisis, als normale ondernemersrisico's voor projectontwikke-

kantorenmarkt zwaar getroffen. Dit heeft vaak grote financiële

komst te voorzien waren, is niet beslissend. Het gaat er om van

laars moeten worden beschouwd. De economische crisis is dus niet

gevolgen voor partijen op het gebied van projectontwikkeling,

welke veronderstellingen de partijen zijn uitgegaan. Met andere

(zonder meer) een onvoorziene omstandigheid.

met name projectontwikkelaars en grondeigenaren.

woorden: de vraag of de partijen de crisis en de gevolgen daarvan voor projecten hadden of kunnen voorzien is niet relevant.

Advies

Deze partijen kwamen de laatste jaren vaak overeen dat de project-

Relevant is of in de overeenkomst rekening is gehouden met de

Projectontwikkelaars zouden er dan ook verstandig aan doen om

ontwikkelaar de grond direct diende af te nemen en over diende te

crisis, bijvoorbeeld door het opnemen van een risicoverdeling in

reeds bij het aangaan van de overeenkomst de risico's te beperken.

gaan tot realisatie van het project. Ten tijde van het aangaan van

geval van aanzienlijke waardedalingen. Als hierover in de over-

Zij kunnen dit doen door overeen te komen dat de projectontwik-

de overeenkomst was meestal nog geen zekerheid over de verkoop.

eenkomst niets is bepaald en de crisis ten tijde van het sluiten

kelaar de grond pas af hoeft te nemen en aanzienlijke investeringen

Vóór de crisis leidde dit nauwelijks tot problemen, maar door de te-

van de overeenkomst niet te voorzien was, dan is er sprake van

dient te doen zodra een bepaald percentage van het project - bij-

genvallende verkoopresultaten sinds het begin van de economische

een onvoorziene omstandigheid;

voorbeeld 70% - is voorverkocht.

crisis vragen projectontwikkelaars steeds vaker of het contract kan worden gewijzigd of zelfs ontbonden.

>> Ten derde mag de wederpartij geen instandhouding verwachten.

Mr. Marieke Goorhuis - Oude Sanderink

Daar zit vaak de moeilijkheid. In principe verlangen redelijk-

Damsté, vestiging Enschede

Onvoorziene omstandigheden

heid en billijkheid namelijk trouw aan het gegeven woord en

Tel. 053 - 484 00 00

In de wet is in artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek opgenomen dat

is afwijking daarvan slechts bij hoge uitzondering mogelijk. De

www.damste.nl

een rechter op verzoek van één van de partijen een overeenkomst

hoogste gerechtelijke instantie in Nederland, de Hoge Raad,

kan wijzigen of zelfs (gedeeltelijk) kan ontbinden. Dit kan alleen

heeft dan ook beslist dat de rechter heel terughoudend moet zijn

wanneer sprake is van onvoorziene omstandigheden die met zich

bij het toekennen van een beroep op onvoorziene omstandighe-

meebrengen dat de andere partij ongewijzigde instandhouding van

den;

de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten.

>> Ten vierde geldt dat de rechter geen ontbinding of wijziging van de overeenkomst uitspreekt wanneer de omstandigheden

De wetgever noemde destijds bij de invoering van dit artikel als

voor rekening komen van degene die wijziging of ontbinding

voorbeelden een geheel ander prijsniveau en verandering van al-

verlangt. Wijziging of ontbinding is namelijk in dat geval niet in

gemene economische omstandigheden. Je zou dan ook denken dat

overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid. En ook hier

deze bepaling juist met de huidige omstandigheden in gedachten is

zit vaak een moeilijkheid.

geschreven en momenteel van toepassing is. Als de partijen niet anders zijn overeengekomen, dan zal over het

Gemeenten bezuinigen op woningbouwprojecten

Vereisten

algemeen een projectontwikkelaar voor eigen rekening en risico de

Een partij kan een (geslaagd) beroep op dit artikel doen als wordt

grond verwerven en daarop een project realiseren. Tegenvallende

Veel gemeenten zijn aan het kijken hoe ze in de kosten kunnen

voldaan aan vier vereisten:

verkoopresultaten of -prijzen zijn evenals meevallende verkoopre-

snijden. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de woningbouw-

sultaten of -prijzen in beginsel voor rekening en risico van de pro-

sector. Gemeenten besparen namelijk op woningbouw, vooral

jectontwikkelaar.

volkshuisvesting en stadsvernieuwing zijn posten waar ze minder

>> Ten eerste moet één van de contractspartijen in de procedure

aan uitgeven.

kenbaar maken dat men wijziging of ontbinding van de overeenkomst wenst. Daartoe kan een partij zelf een bodemproce-

Rechtspraak

dure starten of men kan zich daarop beroepen als verweer in

Dit zie je terug in de rechtspraak hierover van de afgelopen tijd.

een procedure waarin de partij gedagvaard is;

Meestal oordeelde de rechter dat ontwikkelovereenkomsten een

1

Isoleren en afwerken in

In 2011 zullen de gemeenten hier circa 18% minder aan besteden dan in 2010. In 2011 gaan gemeenten nog meer besparen. De verwachting is dat er dan zelfs 27% minder woningbouwprojectn zullen plaatsvinden. Dit blijkt uit een onderzoek dat RTL nieuws heeft uitgevoerd samen met Coelo, centrum voor onderzoek economie lagere overheden. Ook de infrastructuur heeft te lijden onder de bezuinigingswoede van gemeenten. Voor wegen, openbare ruimte en groenvoorziening zullen gemeenten volgend jaar ook veel minder geld reserveren.


TypischObimex <

12 > zzp

ZZP database Afw. gipskartonwanden

Timmerwerk

x

Systeemwanden

MS Plafonds

x

MS Wanden

Systeemplafonds

activiteit (x)

Stijlvolle Binnenkomers Een deur voor al uw wensen

Regio Noord-Nederland KBR, Den Helder

x

x

06-19026855 / 0223-612500 Montagebedrijf Straathof, Hoogwoud

x

x

x

0226-354371 / 06-54313168 Bolhuis Afbouw, Sneek

x

x

x

x

06-51717681

Albo Deuren ontwerpt, produceert en levert binnen- en buitendeuren. Wanneer u het hele traject van aanbesteding tot en met afhangen wilt uitbesteden is Albo dĂŠ specialist in zowel utiliteits- en woningbouw, als renovatieprojecten. Voor maatwerk, innovaties en budgetdeuren bent u bij ons aan het juiste adres!

Regio West-Nederland

Dullaard Montagebedrijf, Schiedam

x

x

x

010-2470530 / 06-53704458 Knijn, Hoogwoud

x

x

x

x

06-51991083 / 0229-581914 Arno Wartenbergh, Amsterdam

x

x

x

x

Wilco Buurman, Doetinchem

x

www.albo.nl

x

020-6108177 / 06-53726587

Regio Oost-Nederland

06-46027973 GEZA, Kampen

x

x

x

x

06-54927606 / 038-3317931 Hela , Hellendoorn

x

x

x

x

06-29052372 / 0548-681662 Pronk, Enschede

x

x

x

x

06-51818391 / 053-4300085 RS Plafonds, Almelo

x

x

x

x

06-24840632 Loevering MS Montage, Zevenaar

x

x

x

06-11452009 / 0316-344582

Regio Zuid-Nederland

Hoedemakers, Waalwijk

x

06-51369526 Plint, Gorinchem

x

06-45472216 Van de Wetering, Eindhoven

x

x

x

x

040-2455870 / 06-26967635

Wilt u uw bedrijf ook voorstellen aan de plafond- en wandmontagebedrijven van Nederland? Kijk dan op www.typischobimex.nl

x

x


nieuws <

13 > TypischObimex

Rondom de Rondeur kolomring

Aantal vaste banen in bouw geslonken

Monteurs zijn veel tijd kwijt aan het op maat maken en bevestigen

korter dan de diameter van de kolom

verbinding. Architecten zijn er blij

van kolomringen. De reden? Passen en meten neemt veel tijd in be-

(inclusief band), met twee poten te-

mee, want de naad is minder goed

slag. Er is gelukkig goed nieuws: de Rondeur kolomring, een vernuf-

gelijk. Zorg hierbij voor een korte af-

zichtbaar. Daarna hoeft de monteur

tige uitvinding van Idee Systemen bv. Deze is voorzien van een zacht,

stand (maximaal 70 mm.) tussen de

nog slechts enkele schroeven of

vlamdovend bandje. Hierdoor hoeft een monteur voortaan nog maar

overblijvende montagegaten. Steek

pluggen via de gaatjes in het profiel

1x te passen en te zagen. De kolomring past altijd en is als bonus ook

de veeroogjes door de eerste twee

te bevestigen, waarna de kolomring

Het aantal werknemers in de bouw is in tien jaar tijd met 10%

nog eens mooier afgewerkt.

boorgaten aan beide uiteinden. Leg

gemonteerd is. Er zijn vergevorderde

afgenomen. Waren er in 2000 nog 425.000 vaste banen, in 2009 was dit afgenomen tot 383.000, een daling van 42.000.

de ring rond de kolom en bevestig

plannen om het zagen fabrieksma-

De Rondeurs (Rondte of Rondheyd

aftekenen, eraf halen, afzagen,

de bout en de moer. Houd de ring

tig te doen. Opgave kolommaat +

in oud-Nederlands) kolomringen

passen, te groot of te klein, nog

op de juiste hoogte en draai daarna

30 mm zou dan al voldoende zijn.

van Idee-Systemen zorgen voor

een keer meten enzovoort. Dit

de moer aan. Bevestig de schroeven

een nette afwerking van ronde

proces herhaalt zich, totdat de ko-

en pluggen. Als laatste handeling

Kenmerken

382.000 in 2005. Daarna was er tot 2008 een stijging te zien, tot

kolommen in een plafondsysteem.

lomring past. Dat neemt veel kost-

moet de meegeleverde strekplaat

De aluminium kolomringen zijn le-

389.500. Sinds de economische crisis, die in 2008 uitbrak, is het aan-

Ze zijn verkrijgbaar in een diame-

bare werktijd in beslag. Dankzij de

worden vastgeklemd.

verbaar in de kleuren 2003, 9010

tal vaste banen weer afgenomen met 6500, tot 383.000 in 2009.

ter vanaf 300 mm en hebben een

kolomring met het zachte bandje

overlengte van 30 cm. Ze zijn voor-

van Idee-Systemen is veelvuldig

De kolomring past na deze hande-

krijgen in de afmetingen 20x 30x2

Volgens het onderzoeksbureau heeft de crisis niet voor een daling,

zien van boorgaten, zodat voorbo-

passen, meten en zagen verleden

lingen altijd, ook als de monteur

mm. De zichtzijde is 20 mm. De

maar juist voor een stijging van het aantal zzp’ers geleid. Volgens het

ren niet nodig is. De kolomringen

tijd. Monteurs hoeven niet lan-

een paar mm. te veel of te weinig

hoeklijn van de kolomringen is 20 x

bureau bedroeg dat aantal vorig jaar 38.000. Daar is niet iedereen

worden bevestigd door middel van

ger op de millimeter nauwkeurig

eraf zaagt. De maximum speling

30 mm. De maximale diameter voor

het mee eens. Charles Verhoef, voorzitter van vakbond FNV ZBO (voor

een klemset en onbrandbaar zwart

te zagen, want het zachte bandje

bedraagt ongeveer 10 mm.

kolomringen gemaakt uit één lengte

zelfstandigen in de bouw) kan zich niet in deze uitkomsten vinden.

schaduwband (met een dikte van

geeft mee.

is 1170 mm. Het kantband is alleen

Volgens hem is het aantal zzp’ers juist gedaald.

15 mm).

Dit blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau EIM. Sinds het begin van deze eeuw nam het aantal werknemers in vaste dienst af naar

en 9006. Standaard zijn ze te ver-

Een verbinding maken met een bout

in zwart verkrijgbaar.

Montage

en moer is mogelijk, dankzij de spe-

Gewoonlijk verricht een monteur

De montage is erg eenvoudig: Plak

ciale veertjes die in één van de ga-

Inl.: Idee-Systemen

zich sinds een paar jaar verplicht moeten inschrijven bij de Kamer van

een groot aantal handelingen om

eerst het band op de kolom. Zaag

ten in het profiel worden gestoken.

Tel. 0320 - 22 11 15

Koophandel. Voorheen schreef deze groep zich niet altijd in.

een kolomring op maat te maken:

vervolgens de kolomring ca. 10 mm

Dit resulteert in een mooie en dichte

www.ideesystemen.com

De oorzaak van dit verschil ligt waarschijnlijk in het feit dat zzp’ers


TypischObimex <

14 > nieuws

“Bouwen doen we samen” is thema Internationale Bouwbeurs 2011 De Internationale BouwBeurs 2011 is voor Nederland het grootste

men (MVO), en Europese normen.

componentrenovatie en Coalitie

platform waar alle partijen uit de bouwwereld elkaar kunnen ont-

Verder zijn hier noviteiten te vin-

bestaande bouw.

moeten. Deze tweejaarlijkse beurs biedt een compleet programma

den die kleding, schoeisel en be-

met onder andere honderden standhouders, vele seminars, the-

schermende middelen veiliger en

Natuurlijk ontbreekt een duur-

mapleinen en -paviljoens.

meer comfortabel te maken.

zaamheidspaviljoen niet op de beursvloer. Duurzaam bouwen

Rode draad is deze keer diepgang. De thema’s duurzaamheid, energiezuinig en renovatie komen in veel activiteiten terug.

Expositieprogramma

>> Hang- en sluitwerk; >> Hout- en bouwmaterialen en bouwconstructies;

>> Informatie en kennisoverdracht; >> Projectkeukens, sanitair en klimaatbeheersing

De Internationale BouwBeurs biedt

Paviljoens en pleinen

staat momenteel volop in de aan-

Natuurlijk introduceren bedrijven

dacht. Het Greenbuild congress,

en organisaties tal van novitei-

Innovator Square en Selection gaan

ten. Een primeur is Werkspot.nl

hier verder op in.

Bouwbeurs 2011 Datum: maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2011 Locatie: Jaarbeurs Utrecht,

ZZP Plein. Dit is een paviljoen dat geheel gericht is op zzp’ers, dat

Bouw & ICT

hallen 1 t/m 4 en 7 t/m 12

dieper ingaat op onderwerpen als

Tegelijk met de Bouwbeurs vindt

Openingstijden:

onderdak aan alle onderdelen van

Een speciale sector is tijdens de

relatiemanagement, boekhouden,

de beurs Bouw & ICT plaats in de

maandag 7 t/m vrijdag 11 februari: 9.30 tot 17.30 uur

de bouwsector, in al zijn facetten.

beurs gewijd aan Bouw en Veilig-

regelgeving en productinnovatie.

jaarbeurs. Deze beurs biedt een

zaterdag 12 februari: 9.30 tot 16.00 uur

Het expositieprogramma is zeer

heid. Alles wat met een veilige

uitgebreid en bestaat uit de on-

bouwplaats te maken heeft is hier

Hal 4 is geheel gewijd aan reno-

diensten voor de hele bouwsector,

derdelen:

te vinden: Arboregelingen, maat-

vatie. Thema’s die hier aan bod

van ontwerpen en bouwen tot be-

schappelijk verantwoord onderne-

komen zijn: Hollands Ontwerp,

heren.

>> Afbouw, renovatie en onderhoud;

>> Bouwmachines en -materieel; >> Bouw & Veiligheid; >> Daksystemen, isolatie en bakstenen;

>> Gereedschappen en bevestigingsmaterialen;

>> Gevelsystemen en gevelele-

platform voor ICT toepassingen en

Thema Bouwbeurs Het overkoepelende thema van de bouwbeurs is ‘Bouwen doen we samen’. Aparte thema’s die aandacht krijgen zijn:

>> Binnenstedelijk bouwen; >> Duurzaamheid; >> Energieprestatie en energielabel; >> Industrieel, flexibel en demontabel bouwen; >> Innovatief aanbesteden; >> Integraal ontwerpen en bouwen; >> Renovatie; >> Veiligheid op de bouwplaats.

Bouw & ICT Datum: dinsdag 8 t/m donderdag 10 februari Locatie:

Jaarbeurs Utrecht, hal 5

Informatie:

Tel. 030 - 295 27 31

www.bouwbeurs.nl

menten;

Bouwproductie daalt met 40% Het gaat erg slecht met de Nederlandse bouwproductie, die is namelijk aan het instorten. In augustus 2010 was de omzet bijna gehalveerd in vergelijking met de omzet in de eerste helft van 2010. De omzetten in augustus zijn bijna gehalveerd ten opzichte van de geldstromen in het voorjaar. Eurostat, het Europese statistische bureau, heeft cijfers gepubliceerd waaruit

niveau in juni was 10,3% boven het niveau van 2005. Sinds de zomer van

blijkt dat de bouwproductie in Nederland hard aan het dalen is. Van juli

dit jaar zijn de orderportefeuilles snel aan het slinken.

op augustus, daalde de omzet voor de derde maand op rij, in dit geval met 2,6%.

In juli was het niveau nog maar 82,4% in vergelijking met het peiljaar, terwijl augustus een schrikbarend beeld liet zien. De omzetten bedroegen tot

De productie per werkdag laat een nog negatiever beeld zien. Het productie-

45,2% minder in vergelijking met de omzet 5 jaar geleden.


van de werkvloer <

Vakantieregeling 2011 Het jaar loopt op zijn eind, de winter is reeds in ons land en de feestdagen komen er weer aan. Zoals ieder jaar heeft de NOA ook dit jaar weer de vakantieregeling voor 2011 gepubliceerd. De branche-organisatie adviseert

15 > TypischObimex rubriek

Van de werkvloer:

een werknemer aan het woord

onderstaande data voor de verschillende regio’s:

Voorjaarsvakantie Alle Regio’s: 21 februari t/m 25 februari 2011 (week 8) In 2011 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet in de carnavalsweek (6 t/m 8 maart 2011). Waarschijnlijk zullen bepaalde scholen zich niet aan de adviesdata houden en de voorjaarsvakantie in de carnavalsweek plannen.

Meivakantie Alle Regio’s: 30 april t/m 6 mei 2011 (week 17-18)

Naam: Marco Paardehaar Functie: Account manager (Houtwol producten) Bedrijf: Knauf Insulation

land. En natuurlijk springen we

een inspirerend verhaal te vertel-

ook in op het moment dat een

len.

collega ziek is. Dat betekent dat ik momenteel ook Utrecht en Noord-

Plafonds zijn mijn specialiteit. Als

Holland tijdelijk onder mijn hoede

je bekijkt welke ontwikkelingen

heb.

er tegenwoordig zijn op het gebied van geluid, thermisch en vooral

Hoe lang werkt u al bij Knauf Insulation?

brand: je wordt altijd en overal gebeste oplossing.

prikkeld om mee te denken over de

Wat zijn uw werkzaamheden?

Ruim een jaar. Op 17 augustus

Regio Midden:18 juli t/m5 augustus 2011 (week 29-31) Regio Zuid: 25 juli t/m 12 augustus 2011 (week 30-32)

De verkoop van onze producten

gonnen. Ik was op zoek naar een

Het leuke aan de afbouwsector

Regio Noord: 1 t/m 19 augustus 2011 (week 31-33)

is de kerntaak van mijn functie.

toonaangevend bedrijf dat hoog-

vind ik de professionaliteit en ver-

Zomervakantie

2009 ben ik bij ons bedrijf be-

Belangrijkste onderdelen hiervan

waardige producten op de markt

nieuwingsdrang. Je kunt het totaal

Najaarsvakantie

zijn niet alleen verkoop, maar ook

brengt, zowel op commercieel als

niet vergelijken met bijvoorbeeld

Regio Noord en Midden: 17 t/m 21 oktober 2011 (week 42)

advies, relatiebeheer en bouwbe-

op technisch vlak. Bij Knauf Insu-

betonstorten of metselen. Dat ge-

Regio Zuid: 24 oktober t/m 28 oktober 2011 (week 43)

geleiding.

lation zochten ze een Account Ma-

beurt al jaren op vrijwel dezelfde

nager voor de tak Houtwolproduc-

wijze. De basis van een gebouw is

Pasen: 24 en 25 april 2011

Verkopen is namelijk niet alleen

ten en dit bedrijf en deze tak viel

vrijwel altijd een rechthoek met een

Hemelvaart: 2 juni 2011

een kwestie van prijsstelling. Het

perfect binnen het plaatje dat ik

kruipruimte en een spouwmuur.

Pinksteren: 12 en 13 juni 2011

gaat erom dat je meedenkt met

van mijn toekomstige werknemer

De afbouwsector daarentegen is

de klant of de handelaar, zodat

in gedachten had.

constant bezig met innovatie, met

Meer informatie over de plaatsen en provincies die behoren tot een bepaalde regio kunt u vinden op de

je deze een gedegen advies kunt

website van de NOA.

geven over welk product het beste

De bouw is altijd mijn werkomge-

te gebruiken is in een bepaalde

ving geweest. Ik ben eerst bouw-

situatie en voor een bepaalde

vakker geweest: steigerbouwer,

toepassing. Je moet daarvoor wel

metselaar-voeger en later uitvoer-

doorvragen. Het is de bedoeling

der. Verder heb ik een aantal jaren

Wat vindt u leuk aan uw werk bij Knauf Insulation?

dat je een bepaalde meerwaarde

als zzp’er gewerkt. Ook sales is voor

Het is een stabiele werkgever en de

levert. Daarvoor dien je je ook

mij niet nieuw, want ik zit sinds

enige producent in de markt met

goed te verdiepen in zaken zoals

1999 in de verkoop, onder meer

een veelzijdig aanbod aan isola-

geluidsisolatiewaarden of brand-

van isolatieproducten voor de wo-

tiematerialen, wat op commercieel

klassen, zodat je bijvoorbeeld voor

ning- en utiliteitsbouw. De ont-

vlak ontzettend veel mogelijkhe-

een bestek het juiste product kunt

wikkelingen in de bouw probeer

den en uitdagingen biedt. Bij ons

adviseren.

ik zo goed mogelijk bij te houden,

ben je grotendeels zelf verant-

Inl.: NOA, tel. 0318 – 52 72 90, www.noa.nl

de volgende stap zetten, op allerlei gebieden. Dat trekt me.

het is een interessante branche met

woordelijk voor de wijze waarop je

Denken op de lange termijn vind

veel dynamiek en het werk is hier-

je functie invult. Als het maar een

ik in mijn functie als Account Ma-

door afwisselend. Momenteel kom

goed resultaat oplevert. De werk-

nager en dus adviseur van mijn

ik voor mijn werk bijvoorbeeld

gever verwacht van ons dat we ook

relaties, erg belangrijk. Je kunt

regelmatig in parkeergarages en

verder kijken en zelf een volgende

misschien wel het duurste, com-

galerijen om projecten te adviseren

stap zetten, als dat nodig is. Dat

mercieel meest interessante pro-

en begeleiden, waar onze produc-

biedt natuurlijk een leuke uitda-

duct aanprijzen, maar dat werkt

ten veelvuldig worden toegepast.

ging. Hierbij wil ik trouwens wel ver-

ook als dat verhoudingsgewijs een

Wat vindt u leuk aan het werken met plafonds en wanden?

goedkopere oplossing is. Zo bouw

Dat het een onderdeel is van de af-

mijn geval vooral met de afdelin-

je een vertrouwensrelatie op.

bouwsector, je ziet in dit vak wat je

gen Customer Services, Marketing,

niet op den duur. De relatie op de lange termijn is altijd belangijker. Je adviseert het beste product,

melden dat wat we doen altijd het resultaat is van samenwerking, in

doet en wat het resultaat is van je

Bedrijfsbureau en Productie. We

De regio’s waarin ik actief ben zijn

werk. Dat trok me vroeger ook toen

vormen een hecht team van en-

Groningen, Friesland, Drenthe,

ik nog metselaar-voeger was en

thousiaste mensen die samen voor

Overijssel, Gelderland en Flevo-

natuurlijk heeft de afbouwsector

het beste resultaat gaan.


Kitloze volglazen scheidingswand

OBI-600 CLIP-IN

GLASKOPPELPROFIELEN 600 CLIP-IN X-profiel CLIP X10-12

600 CLIP-IN T-profiel CLIP T10-12

600 CLIP-IN hoekprofiel CLIP H10-12

Tevens verkrijgbaar CLIP X17

Tevens verkrijgbaar CLIP T17

Tevens verkrijgbaar CLIP H17

(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

(t.b.v 17 mm glasprofiel)

(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

(t.b.v 17 mm glasprofiel)

(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

(t.b.v 17 mm glasprofiel)

BOUWKUNDIGE AANSLUITINGEN

600 CLICK25-10

600 CLICK25-12

600 CLICK25-17

t.b.v. 10 mm glas

t.b.v. 12 mm glas

t.b.v. 17 mm glas

600 CLICK25 EINDKAP


PROGRAMMA GEHARD GLAS • 600 SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 10

(glasdikte 10 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 12

(glasdikte 12 mm)

GELAAGD GLAS • 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 55.2

(glasdikte 11 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 66.2

(glasdikte 13 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 88.2

(glasdikte 17 mm)

GELAAGD AKOESTISCH GLAS • 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136

(glasdikte 11 mm)

(RW = 36 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338

(glasdikte 13 mm)

(RW = 38 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739

(glasdikte 17 mm)

(RW = 39 dB)

GELAAGD AKOESTISCH GLAS DEUREN • 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1135

(glasdikte 11 mm)

(RW = 35 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337 (glasdikte 13 mm)

(RW = 37 dB)

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1338

(glasdikte 13 mm)

(RW = 38 dB)

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1739

(glasdikte 17 mm)

(RW = 39 dB)

GLAS KOPPEL PROFIELEN • 600 CLIP-IN X 10-12

(t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN T 10-12

(t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN H 10-12

(t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN X 17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN T 17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN H 17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

PROFIELEN T.B.V. BOUWKUNDIGE AANSLUITINGEN

Obi-600-CLIP-IN

• 600 CLICK25-10

(t.b.v. 10 mm glasdikte)

• 600 CLICK25-12

(t.b.v. 12 mm glasdikte)

• 600 CLICK25-17

(t.b.v. 17 mm glasdikte)

Geluidisolerende kitloze volglazen wand In alle rust genieten van de transparantie van glas in een uitermate flexibel systeem? SYSTEMS CLIP-IN SILENCE combineert deze gewilde eigenschappen.

Wanden Voor OBI-600 Clip-in wordt STADIP SILENCE gebruikt, een beglazing die gelaagd is door middel van een akoestische folie PVB (A). Het toepassen van akoestische folie heeft geen enkele invloed op het doorzicht van het glas. De gelaagde beglazing biedt tevens doorloop- en dorvalbeveiliging.

Deuren SYSTEMS SILENCE DOOR zijn geluidsisolerende deursystemen die te plaatsen zijn in de geluidsisolerende wanden zonder het ontstaan van geluidslekken. Verder zijn kitloos verschillende typen deuren verkrijgbaar. Een schanierend in een kitloos kozijndeel, de anderen taatsdraaiend. De deuren werden door TNO getest op Rw-waarden van 35dB tot 39dB.

AFMETINGEN Minimaal:

300 x 300 mm

Maximaal:

1500 x 3230 mm


TypischObimex <

18 > Het project

het project

Drechtwerk concentreert activiteiten op dezelfde locatie is ondertussen wel een aantal

er nieuwe verlichting geplaatst,

Drechtwerk, werkgever op het gebied van sociale werkvoorziening, laat in Dordrecht een aantal gebouwen nieuw bouwen of restaureren. De

malen aangepast, zowel om te

zodat het gebouw voldoet aan

gebouwen krijgen een praktische indeling die goed aansluit op de functie ervan. Drechtwerk is een organisatie die mensen met een verstan-

voldoen aan de huidige eisen als

de verlichtingseisen die gelden

delijke, psychische of lichamelijke beperking aan werk helpt. Dit gebeurt in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Onder aangepaste

aan de functie die de gebouwen

voor de werkplekken. Het geheel

omstandigheden kunnen de 2100 medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen aan de slag. Hierdoor leren ze zelfstandig een bestaan

zullen krijgen. De gebouwen wor-

creëert een prettige werkomgeving

op te bouwen en hun eigen leven vorm te geven. De organisatie is momenteel gehuisvest op een aantal verschillende locaties, waarvan een deel

den compleet gebruiksklaar opge-

voor de eindgebruikers.”

verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige eisen, zoals op het gebied van brandveiligheid. Daarom is besloten tot uitgebreide renovatie

leverd.”

Gebouw A

en nieuwbouw. De nieuwe huisvesting van Drechtwerk wordt gevestigd naast het bestaande gebouwencomplex aan de Kamerlingh Onnesweg. De overige bedrijven zullen op termijn ook hier naartoe verhuizen. Dit geldt niet voor Drechtwerk Elektronica, dat reeds intern verhuisd is.

Zo worden alle staalconstructies

Wat gebouw A betreft, voorzag

bekleed met brandwerend ma-

het oorspronkelijke bouwplan in

De bouwplannen lagen al een

teriaal, conform de huidige re-

slechts een gering aantal werk-

reider Bas van der Donk. “Wij zijn

Renovatie en nieuwbouw

tijdje op de plank. Halverwege dit

gelgeving. “Het gaat hierbij om

zaamheden, zoals het controleren

verantwoordelijk voor de montage

De nieuwbouw en renovatie be-

jaar, in juni, besloot de opdracht-

de kolommen, liggers en balken.

van deurtjes en het kitwerk. Van

mer, Stam + de Koning uit Zwijn-

van alle metalstud binnenwan-

treft drie gebouwen. Gebouw A

gever daadwerkelijk te beginnen

Daarnaast zijn alle ruimten voor-

Ek: “In een later stadium is alsnog

drecht.

den, systeemwanden, de brand-

is geheel gerenoveerd, gebouw B

met de uitvoering van het werk,

zien van nieuwe vloerbedekking,

besloten om de hal compleet te

werende bekleding van staalcon-

betreft deels renovatie en deels

dat volgens de planning in de-

nieuwe wanden of wandafwer-

renoveren. Er is een nieuwe kan-

“Van de Wiel Complete Afbouw uit

structies, alle systeemplafonds en

nieuwbouw, terwijl gebouw C

cember 2010 wordt opgeleverd.

king en uiteraard zijn ook alle

tine gebouwd. Verder zijn er een

Oisterwijk is verantwoordelijk voor

de stukadoorswerkzaamheden.”

vrijwel geheel nieuw is.

Van Ek: “Het originele bouwplan

plafonds aangepast. Verder is

bedrijfskeuken, koelcellen en een

Er zijn veel partijen betrokken bij

de afbouw”, aldus werkvoorbe-

dit bouwproject. Michel van Ek is projectleider namens de aanne-


Het project <

19 > TypischObimex

aantal kleedkamers geplaatst. Ook

Materialen

zijn er nieuwe systeemplafonds gemonteerd, evenals metalstud

>> Ca. 4000 m2 metalstud binnenwanden >> Ca. 3500 m2 Obi-systeemwanden >> Ca. 2500 m brandwerende bekleding van staalconstructies >> Ca. 1700 m2 aan stukadoorswerkzaamheden >> Ca. 9000 m2 systeemplafonds

wanden. De systeemwanden die er al stonden zijn deels blijven staan.“ “De locatie waarop het Drechtwerk complex wordt gebouwd is bijzonder groot. Gebouw A bestaat uit 3 hallen en is compleet gerenoveerd”, aldus Van der Donk. “Wij hebben hier de nieuwe systeemplafonds bevestigd evenals de metalstud wanden. Daarnaast hebben we de staalconstructies voorzien van brandwerende bekleding. De plafonds in de keuken en in de kantine zijn systeemplafonds. Dit zijn OWA Clean hygiëneplafonds. In de sanitaire ruimte is gispsvinyl gemonteerd. Voor een aantal entrees is gekozen voor

rend zijn afgetimmerd. Daarnaast

van gipsvinylplaat. De brandwe-

ruimte van te maken”, vertelt Van

ter plafonds te staan. Boven het

krijgt de opdrachtgever een dui-

Armstrong Vector plafonds. De

zijn er een aantal nieuwe daklich-

rende bekleding in dit gebouw

Ek. Dit gebouw bestaat nu uit een

bandraster zijn geluidsisolerende

delijk beeld hoe de gebouwen er

overige ruimten zijn voorzien van

ten geplaatst, zodat er meer licht

ontbrak, dus die is geheel nieuw

kantoorruimte van 3 verdiepingen

drukschotten aangebracht, die

in de praktijk uit komen te zien,

OWA Bolero.“

in de hal komt. In het nieuwbouw

aangebracht. In totaal hebben wij

met daarachter een productiehal.

doorlopen tot het bouwkundig

bijvoorbeeld waar deursparingen

Op de begane grond bevindt zich

plafond. Indien de opdrachtge-

of een deurkozijn moet komen.

de loods van 2000 m2 die dienst

ver dit wenst, dan kunnen ze de

Daarnaast biedt een tekening ook

doet als productieruimte. Ook hier

wanden verplaatsen. Daarvoor is

een goed houvast voor de mon-

heeft Van der Wiel alle kolommen

het wel noodzakelijk om ook het

teurs op de bouwplaats.”

van

“In dit gebouw zijn Obiwanden geplaatst om het gebouw een flexibele indeling te geven”

bekleding

bandraster te wijzigen.” Voor de

voorzien. Het voorste deel van het

brandwerende

sanitaire ruimtes, zoals de toilet-

In eerste instantie zou Obimex

gebouw bestaat uit 3 verdiepin-

ten, is gekozen voor metalstud

systeemwanden leveren voorzien

gen met kantoren en kleedruim-

wanden in combinatie met Gyproc

van enkele en dubbele standaard

tes, spreekkamers en werkplek-

gipsplaten.

deurkozijnen. Na het controleren

ken. Op de 1e verdieping van de

van de wanduitslagen besloot

loods komen de werkkamers en

De kleurstellingen in gebouw C

Drechtwerk echter om de kozij-

de spreekkamers.

verschillen. “De architect heeft de

nen te voorzien van een zijlicht.

deuren van iedere verdieping een

De tekening is aangepast en is het

Wanden

andere kleur gegeven”, vertelt Van

bestek opnieuw bekeken door

Gebouw B

gedeelte zijn kantoorruimtes en

in dit gebouw 2000 m brandwe-

In het kantoorgedeelte van ge-

der Donk. “Zo is de begane grond

de opdrachtgever. Vervolgens

Dit gebouw, waarin een grote hal

dock shelters , een achteringang

rende bekleding verwerkt. Dat zit

bouw C is de Obiwand gemon-

voorzien van Fiesta Formica FF

besloot deze om de kozijnen te

domineert, krijgt een industriële

voor vrachtwagens. Daarnaast

rond de kolommen, die zijn nu

teerd als scheidingswand, niet

2013 UN. Dit is een roodachtige

voorzien van bovenlichten.

uitstraling. Dat past bij de functie

hebben wij in dit gebouw vier

60 min brandwerend.” De com-

alleen voor de verschillende com-

kleur. Op de 1e verdieping is ge-

ervan, want het gebouw zal voor

kantoorruimten en een toilet-

partimenten zijn 60 min of 30

partimenten, maar tevens voor de

kozen voor K2022 UN Penere. Dit

“Door duidelijk en inzichtelijk

een groot deel gaan functioneren

ruimte geformeerd.”

min. brandwerend afgetimmerd,

gangwanden. De Obiwanden zit-

heeft een oranje uitstraling. Op de

tekenwerk te verstrekken aan de

afhankelijk van de eisen.

ten aan het bandraster vast. Van

2e verdieping is de kleur F4177

opdrachtgever is het mogelijk ge-

der Donk: “In dit gebouw zijn Obi-

VEL lime, geelgroen.

bleken om aanpassingen te ver-

als opslagruimte. De verschillende compartimenten Van Ek licht de werkzaamheden

zijn gescheiden door middel van

Gebouw C

wanden geplaatst om het gebouw

in dit gebouw toe. “Deze hal is

metalstud wanden. “Ook in dit

Gebouw C was oorspronkelijk inge-

een flexibele indeling te geven.

deels verbouwd en deels nieuw

gebouw is veel OWA Bolero pla-

pland als productieruimte, “maar

ingericht. Er zijn een aantal grote

fondplaat verwerkt”, aldus Van

de opdrachtgever heeft besloten

Alle

Obimex kamerscheidende

ruimten, die allemaal brandwe-

der Donk. “Het toilet is voorzien

om hier grotendeels kantoor-

wanden komen onder bandras-

richten, die misschien niet wa-

Tekenprogramma

ren doorgevoerd als alleen een

Van de Wiel heeft zelf een pro-

plattegrond was voorgelegd. Dat

gramma waarin wij alle metal-

had na ingebruikname proble-

studwanden digitaal uitwerken

men kunnen opleveren, omdat

voor de opdrachtgever. “Dat doen

dan naar voren zou komen dat

wij standaard. Daarnaast hebben

bepaalde onderdelen toch niet

wij voor het eerst ook gebruik

helemaal voldoen aan de wen-

gemaakt van het ObiWand Te-

sen van de eindgebruiker. Het

kenprogramma. Dit is ingezet

tekenprogramma voorkomt dit

voor een deel van het kantoor-

probleem.”

gedeelte in gebouw C. Jack Telgenkamp van Obimex heeft de

“We zijn begonnen met de wan-

systeemwanden voor ons en de

den op de begane grond”, ver-

opdrachtgever uitgetekend. Dit

volgt Van der Donk. Van hal C

blijkt erg handig, omdat de op-

hebben we een tekening gemaakt

drachtgever af en toe wijzigingen

en deze vervolgens naar Stam + de

wil doorvoeren.“

Koning en Drechtwerk verstuurd. Wijzigingen zijn aangebracht en

Drechtwerk krijgt door middel

vervolgens door Telgenkamp ver-

van het tekenwerk een goed

werkt, waarna we een nieuwe

overzicht van de materialen en

tekening hebben ontvangen. Dat

werkzaamheden die zijn inge-

Drechtwerk bijvoorbeeld langs

kocht. “Omdat het tekenpro-

alle kozijnen boven- en zijlichten

gramma de mogelijkheid biedt

wilde, zie je dan in de tekening

tot

verwerkt.

verschillende

aanzichten,


TypischObimex <

20 > het project OWA Bolero >> Bolero is een nieuwe plaat van OWA en vormt een uitbreiding op de OWA Cosmos serie. Deze helder witte plaat is voorzien van een fijn gestructureerde vliesbekleding. Deze plaat is 15 mm. dik en kent een goede geluidsabsorptie (0,85).

>> De plafondplaat is uitermate geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld kantoorruimten en klaslokalen.

>> De Bolero is verkrijgbaar in de afmetingen: >> 600 x 600; >> 625 x 625; >> 600 x 1200; >> 625 x 1250.

alle betrokken partijen. Doel hier-

aanwezig zijn is gemakkelijker als

ruimte aangepast. Hier zou eerst

delijk dat er aanpassingen nodig

ken, want er brak brand uit, die

Zodra er een aanpassing is, krij-

van is te komen tot een passende

je met elkaar tot een uitvoerings-

een Clean Plafond inkomen, maar

waren en die technische kwestie is

gepaard ging met rookontwikke-

gen de monteurs op de bouw-

oplossing van de problematiek.

tekening komt. Alle disciplines

dat is later OWA Bolero geworden.

voorspoedig aangepakt.”

ling. “De brand woedde op het

plaats een nieuwe tekening. Deze is voorzien van kleurcodes, zodat de monteurs gemakkelijk kunnen zien welk wandtype ze op welke plaats moeten monteren.

Betrokkenheid

“Wij vragen eensgezindheid en meedenken van alle betrokken partijen”

dak, waar men aan het werk

Drechtwerk werkt

was, waarschijnlijk veroorzaakt

Wat dit project uniek maakt, is

door kortsluiting. Gelukkig was

dat een aantal medewerkers

de brandweer snel ter plekke om

van Drechtwerk direct betrok-

de brand te blussen. Uiteindelijk

ken is bij de uitvoering van

bleef de schade beperkt tot ver-

dit bouw project. Van Ek legt

brande dakbedekking, wat een

Van de Wiel heeft nauw samen-

Daarvoor moeten alle partijen snel

kunnen dan aangeven wat waar

Van der Donk: “Verder is de inde-

uit hoe dit zit. “De gemeente-

grote meevaller was.

gewerkt met Stam + de Koning bij

en accuraat hun verplichtingen

komt. De tekening gaat vervolgens

ling van de keuken aangepast.

lijke overheid wilde dit graag

de uitvoering van het project. “Dit

nakomen, om verzekerd te kun-

naar de opdrachtgever.

Dit heeft vooral betrekking op de

en wij waren er meteen voor-

Heel voorzichtig ging de ver-

geldt eigenlijk voor alle partijen”,

nen zijn van een goed eindresul-

installaties die later in de ruimten

stander van. Mensen met een

plaatsing van een glas-in-lood

meldt Van Ek. “De plannen zijn

taat. Alleen op deze wijze kunnen

Deze wijze van werken beperkt de

komen. Door deze wijzigingen

verstandelijke, psychische of

raam. Van Ek: “Dit betrof een

een aantal malen aangepast. Om

wij snel inspelen op wijzigingen

faalkosten tot het minimum, om-

zijn wij als afbouwers genood-

lichamelijke beperking kunnen

heel oud raam, waar al jaren

dit op een correcte manier te kun-

van de opdrachtgever. De sa-

dat alle partijen bekend zijn met

zaakt om snel te schakelen tussen

vaak niet zo gemakkelijk op

niemand naar omgekeken had.

nen afhandelen, vragen wij eens-

menwerking met de verschillende

wat er gebouwd moet worden.

werkvoorbereiding en uitvoering.

de gewone arbeidsmarkt een

Het was een groot raam, van 3x3

gezindheid en meedenken van

disciplines die op de bouwplaats

In hal A is bijvoorbeeld een grote

Datzelfde geldt ook voor onze le-

baan vinden.” De medewerkers

m. en bleek bij nader inzien zeer

veranciers.

van Drechtwerk zijn ingehuurd

bijzonder te zijn. Het raam uit

“De gebouwen worden compleet gebruiksklaar opgeleverd” Ook proefopstellingen bespoe-

voor timmer- en opruimwerk.

het oude gebouw is helemaal uit

digden het bouwproces. “Zo is

“Drechtwerk verzorgt zelf het

elkaar gehaald, gerestaureerd en

er bijvoorbeeld een proefwand

schilderen van wanden en ko-

opnieuw opgebouwd. Het vormt

gebouwd voor een bepaald type

zijnen en het behangen van de

nu een opvallend element in de

Obiwand. Daarna werd gekozen

wanden. Verder verzorgen ze de

entree van het nieuwe gebouw.

voor een verhoogd onderprofiel.

schoonmaak van het gebouw

Doordat er niet werd gewerkt

voor de oplevering. “De samen-

Zowel Van Ek als Van der Donk

met een standaard model, bleek

werking verloopt prima”.

zijn tevreden over de wijze

de bak iets smaller te zijn dan de

waarop het project verloopt. De

standaard regel. Hierdoor pasten

Opvallend

opleverdatum zal op tijd worden

de kozijnen niet in de regel. Dank-

Halverwege de uitvoering van

gehaald. “Deze wijze van sa-

zij de proefopstelling werd dui-

het project was het even schrik-

menwerken loont.”


nieuws <

21 > TypischObimex Nieuwe accountmanager bij Armstrong Mary van der Zant werkt sinds medio 2010 bij Armstrong in de functie van accountmanager Architecten. Zij is het aanspreekpunt in het gebied Noord-West Nederland. Ik ben goed bekend met de vastgoedbranche. “Mede door mijn interesse, mijn vastgoed vakopleiding en mijn werkervaring bij diverse disciplines uit deze branche. Ik heb onder andere voor een ma-

Obimex van A tot Z

kelaar, een woningbouwcorporatie, een aannemer en een fabrikant van projecttapijttegels gewerkt. In laatstgenoemde functie was ik als accountmanager onder meer actief in het leggen en onderhouden van contacten met architecten en eind-

Voor liefhebbers die willen weten hoe een order afgehandeld wordt,

kijkers een beeld van wie we zijn,

verbindt u door. Vervolgens krijgt

gebruikers in Noord-West Nederland. In haar functie bij Armstrong zal

heeft Obimex een bedrijfsfilm gemaakt. Hierin is van A tot Z te zien

wat we doen en hoe we dat doen.

u steeds de volgende stap in het

Mary hoofdzakelijk architecten bezoeken om de relaties verder uit te

hoe de verschillende processen binnen het bedrijf verlopen.

We laten echt zien waar we voor

bestelproces te zien, vanaf het

bouwen en de vraag naar Armstrong plafonds verder uit te bouwen

staan.”

moment dat uw bon via fax of

door samen met hen projecten te genereren.

Collin Nijkamp: “We timmeren als

weten over Obimex. “Het filmpje

e-mail bij Obimex binnenkomt

Mary Van der Zant ziet Amstrong als een professionele en innovatieve

bedrijf al weer een jaar of 13 aan

laat meer zien over de produc-

Vogelvlucht

tot het moment dat onze vracht-

organisatie met een enthousiast team. “Armstrong heeft de laatste ja-

de weg. Heel veel mensen kennen

ten, het productieproces, orders

Het filmpje biedt een overzicht

wagen bij u op de bouwplaats

ren veel nieuwe producten op de markt gebracht, zoals de OP produc-

onze naam en willen graag beter

picken, laden, lossen, de werk-

van alle stappen in het proces

arriveert en de chauffeur u de

ten (nieuwe generatie plafonds), de zwevende plafonds Canopy en de

weten waar Obimex voor staat.”

plaats, het magazijn, de productie

om een bestelling op de bouw-

goederen overhandigt.”

Alpina. Met het complete productassortiment, de goede relaties die we

van de Obiwand, de plakstraat

plaats te krijgen. De bedrijfsfilm

Het korte en overzichtelijke film-

voor wanden en plafonds en, niet

begint op het moment dat een

De bedrijfsfilm is te bekijken

architecten lijkt het werken voor Armstrong me zeker geen moeilijke

pje van 3,5 minuut is een aanra-

te vergeten, de mensen die hier

klant belt. “Onze telefoniste be-

op de website van Obimex:

opgave! Ik heb er zin in!

der voor mensen die meer willen

werken. In vogelvlucht krijgen

antwoordt uw telefoontje en

www.obimex.nl

bij montagebedrijven hebben en door mijn contactennetwerk bij de

TEKENEN EN PRESENTEREN

HET STARTSCHOT VOOR EFFICIËNTIE EN 3D PRESENTATIE BIBLIOTHEEK MET INFORMATIE OVER OBI SYSTEEMWANDEN TEKENPAKKET PLATTEGRONDEN TEKENEN MATERIALENSTATEN MAKEN AUTOCAD TEKENINGEN IMPORTEREN Het juiste softwarepakket voor systeemwanden

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 GEBRUIKSVRIENDELIJK | EFFICIËNTER WERKEN | 3D PRESENTATIE

Telefax (0546) 45 56 08 verkoop@obimex.nl • www.obimex.nl


TypischObimex <

22 > producten & diensten relatief goede (overlangs) geluid-

Ultima OP

isolatie. Dat maakt de innovatieve

Deze serie plafondtegels biedt het

OP-plafondsystemen tot de perfecte

hoogste niveau van geluidsabsorp-

oplossing voor moderne gebouwen

tie (αw = 1). Overal waar mensen

waarin grote lichtpartijen en veelal

leren, leven en werken kan Ultima

harde materialen zijn toegepast. OP-

OP bijdragen aan de vermindering

plafondtegels van Armstrong dragen

van ongewenst geluid. Denk bij-

ook actief bij aan de verbetering van

voorbeeld aan callcenters, cafeta-

de luchtkwaliteit; de hoge densiteit

ria’s, maar ook aan kantoorgebou-

houdt stof vanuit het plenum tegen

wen met open plan-werkruimtes.

en voorkomt het filtereffect. Dankzij een lichtreflectie tot 90% en de uit-

De lichtreflecterende eigenschap-

stekende thermische isolatie leveren

pen van deze tegels dragen ex-

de tegels ook nog een hoge energie-

tra bij aan de verbetering van de

prestatie.

werkomstandigheden. Ultima OP tegels zijn daarbij bijzonder fraai.

De nieuwe generatie systeemplafonds voor duurzame akoestiek

De OP-plafondtegels zijn zoveel mo-

Zij zijn aan de zichtzijde afgewerkt

gelijk gemaakt van gerecycled mate-

met een akoestisch vlies met een

riaal. Het spreekt vanzelf dat bij het

fijne

productieproces geen vervuilende

tegels zijn niet hygroscopisch en

stoffen worden gebruikt. Bovendien

blijvend bestand tegen een rela-

hebben de minerale OP-plafondte-

tieve vochtigheid van 95%.

oppervlaktestructuur.

De

gels een bijzonder lange levensduur. Ook leveren zij zeer goede prestaties

Sierra OP

Armstrong Building Products loopt sinds jaar en dag voorop bij de ontwikkeling van hoogwaardige plafondoplos-

op het gebied van brandveiligheid:

De nieuwste variant is Sierra OP,

singen. Sinds kort is in het assortiment de nieuwe generatie systeemplafonds opgenomen. De innovatieve Open

Euroclass A2-s1, d0 volgens NEN-EN

het antwoord op de sterk geste-

Plan(OP)-technologie combineert de beste eigenschappen van harde en zachte minerale plafondtegels.

13501-1. Zij zijn eenvoudig schoon

gen vraag naar akoestische pla-

te houden: afstoffen of stofzuigen

fondplaten die zijn geïntegreerd

volstaat.

in een polyvalent systeem. Sierra

Plafond ophangsysteem ook voor zwembaden

OP-plafondtegels hebben een De series Perla OP, Ultima OP en Sierra

De tweede generatie systeempla-

Perla OP

OP zetten een nieuwe norm voor sy-

fonds werd gemaakt van poreuzer

Perla

hebben

0,90) en een uitstekende over-

steemplafonds neer, waarin akoes-

materiaal. Door de lagere densiteit

een ongeperforeerd oppervlak. Met

langsgeluidsisolatie (27-29 dB).

tiek, esthetiek en duurzaamheid op

van deze zachtminerale tegels wordt

hun vlakke textuur leveren zij een

Het gladde materiaal heeft een

sublieme wijze zijn geïntegreerd.

minder geluid geïsoleerd, terwijl er

uitstekende geluidsabsorptie (αw

zeer hoge densiteit die luchtdoor-

tegelijkertijd meer geluid en ook vuil

= 0,95). Deze tegels zijn bij uitstek

stroming voorkomt. Zo wordt, net

wordt geabsorbeerd.

geschikt voor toepassing in grotere

als in alle OP-series, het bekende

Derde generatie Armstrong bestaat dit jaar 150 jaar

OP-plafondtegels

hoge geluidsabsorptie (αw =

ruimtes waar geluidsbeheersing van

vervuilende effect van zachtmi-

en heeft vanaf de begintijd inno-

Nu introduceert plafondexpert Arm-

belang is, zoals kantoren, scholen,

nerale tegels voorkomen. De te-

vatieve bijdragen geleverd aan alle

strong de derde generatie plafond-

winkels, showrooms, luchthaven-

gels blijven lang schoon en wit.

ontwikkelingsfasen van systeempla-

systemen. Deze biedt het beste van

hallen, stationshallen, laboratoria,

Sierra is afgewerkt met een rich-

fonds. Werden deze vroeger vooral

twee werelden: sterke tegels met

keukens en zorginstellingen. Door

tingloos vlies, waardoor er snel

beoordeeld op hun functionele

een hoge densiteit die zeer goed ge-

de geluidsreductie en de beperking

en gemakkelijk gemonteerd kan

vermogens, vandaag de dag reiken

luid absorberen en geluid isoleren,

van de nagalmtijd dragen de tegels

worden en de platen mooi vlak

de eisen letterlijk tot het plafond.

maar nauwelijks vervuilen.

sterk bij aan de verbetering van de

aansluiten.

Plafondtegels moeten geluid kun-

arbeidsproductiviteit en de arbeids-

nen absorberen, iets wat in eerste

De OP-technologie biedt een uitste-

omstandigheden. De witte tegels

Inl.: Armstrong

Poppers Technofast N.V levert al vele jaren het Nonius plafond op-

instantie werd bereikt door er onder

kende akoestiek met een geluid-ab-

kunnen worden gecombineerd met

Tel. : 076 - 521 77 33

hangsysteem. Dit bestaat uit losse onder- en bovenstukken, die

meer perforaties in aan te brengen.

sorptie tot αw = 1 (=100%) en een

diverse ophangsystemen.

www.armstrong.nl

verbonden worden door middel van een nonius nagel of haarspeldborgveer. De verschillende onderstukken van dit systeem zijn geschikt voor ophanging van diverse profielen en bandrasters. Samen met de diverse accessoires zorgt dit voor een breed programma geschikt voor iedere toepassing. Extra hoge eisen worden gesteld aan systeemprofielen en toebehoren

Maatwerk in verzekeringen: informatie, advies en bemiddeling

voor toepassing in zwembaden of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of ruimtes die onderhevig zijn aan reiniging met speciale chemicaliën. Hiervoor is behalve een reeds verhoogde basis galvanisatie

Al jaren biedt de NOA als werkge-

kennis bezitten van de verzeke-

schatting van risico’s anders moet

zelf) in de markt getoetst. Hieruit

van minstens 20μm, een extra dekkingsdeklaag van minstens 20μm

versorganisatie dienstverlening

ringsbranche en onderliggende

zijn. Die boodschap heeft men in

blijkt dat de verzekeringsdienst

noodzakelijk.

op het gebied van verzekeringen

NOA sectoren. Door de omvang

Utrecht goed begrepen.

nog steeds goed zit. Kenmerken

aan. NOA Verzekeringsdienst,

van zowel het inkoop- als het

Nieuwe profielen

een onderdeel van Wuthrich

verkoopkanaal is de verzekerings-

NOA Verzekeringsdienst is elk jaar

nele en klantvriendelijke dienst-

Poppers Technofast biedt daarom een programma profielen en toebe-

Makelaars in Assurantiën/Assu-

dienst in staat om collectief in te

aanwezig is op de Jaardag Plafond

verlening.

horen met de hoogste categorie van corrosiebescherming. Dit program-

radeuren, draagt zorg voor in-

kopen. Dit biedt klanten niet al-

en Wand, maar ook op andere (af)

ma is ontwikkeld volgens de industrienormen DIN EN 13964 en DIN

formatie, advies en desgewenst

leen voordelen op het gebied van

bouwgerelateerde evenementen.

Meer informatie over het kantoor,

EN 12944 en heeft een extra dekkingslaag van 60μm boven de reeds

bemiddeling bij het tot stand

prijs en voorwaarden, maar ook

De sfeer is er informeel en tijdens

een afspraak of een offerte is aan

verhoogde basislaag van 20μm. De profielen zijn duidelijk te herken-

komen van verzekeringsoplos-

ruimte om binnen de collectieve

zo’n beursdag dat de aanwezig-

te vragen via onderstaand adres of

nen aan hun zwarte kleur. De medewerkers van Poppers Technofast

singen.

afspraken te komen tot maat-

heid van het kantoor onontbeerlijk

via e-mail:

werk.

is om te weten wat er speelt binnen

info@noaverzekeringsdienst.nl.

N.V. geven graag meer informatie over dit programma. Bij het bedrijf in Utrecht staan 50

van het kantoor zijn de professio-

onze plafond- en wandbranche.

Inl.: Poppers Technofast N.V.

mensen op de loonlijst. De kracht

Ieder bedrijf is anders en dat geldt

Tel 0320 - 28 74 44 / (+32) 011 - 60 52 85

van dit kantoor is gelegen in het

ook voor ondernemers. Dit bete-

Periodiek worden de verzekerings-

Tel. 030 – 254 91 93

www.poppers-technofast.com

feit dat de medewerkers specifieke

kent dat ook de benadering en in-

oplossingen (ook door het bedrijf

www.noaverzekeringsdienst.nl

NOA Verzekeringsdienst


producten <

23 > TypischObimex Gipselementen verhogen bouwsnelheid bij ingewikkelde vormen

Focus Lp: een innovatieve lineaire structuur geeft richting aan het plafond

Wanneer verwerkers te maken krijgen met ronde, driehoekige, gebogen of gewelfde vormen, dan biedt FoldDesign van Lafarge Gips interessante afbouwvoordelen. FoldDesign is een unieke reeks van voorgevormde en gefreesde gipselementen voor de droge binnenafbouw, waarmee écht elke denkbare vorm te creëren is. Elke gewenste vorm wordt op basis van individuele wensen compleet ge-

Ecophon Focus Lp is een plafondsysteem speciaal ontwikkeld om

kleuren worden geleverd: zwart,

ontwerp. De uiteinden van de

prefabriceerd. Groot voordeel hierbij is dat de bouwsnelheid aanzienlijk

architecten de volledige controle te geven over het ontwerpproces

zilvergrijs metallic of wit.

panelen dekken slechts 2 mm in

toeneemt.

van het plafondsysteem. Een van de noviteiten van dit systeem is

dragende richting de flenzen van

de mogelijkheid om juist één richting van het plafond te bena-

Line Lp

het draagprofiel af, wat zorgt voor

Brede toepassing

drukken: de lineaire richting.

Ecophon Line Lp is een volledig

een uiterst strakke afwerking. Na-

De FoldDesign-gipselementen zijn overal toe te passen. Bijvoorbeeld als

geïntegreerd

verlichtingsarma-

tuurlijk voldoet het nieuwe pla-

kolom- en liggerbekleding, als een functioneel element in een klimaat- of

tuur. Het is leverbaar in twee

fondsysteem aan de vertrouwde

verlichtingselement, als gebogen wand of plafond, maar ook als meerdere

De architect kan spelen met rich-

fond. Ecophon levert zowel de

speciaal voor het Focus Lp systeem

Ecophon kwaliteit:

samengestelde vormen die vloeiend in elkaar overlopen. Kortom, met de

ting en perspectief. Dit nieuwe

standaard panelen als de techni-

verkrijgbare afmetingen, om pla-

>> Klasse A geluidsabsorber (P

gipselementen valt elke gecompliceerde vorm af te werken.

plafondsysteem is geschikt voor

sche panelen in diverse maatvoe-

fonds een onderscheidend uiter-

toepassing in onder andere kan-

ringen.

lijk te geven. Het Line Lp armatuur is geschikt voor diverse toepas-

Naast de in verschillende afmetin-

singen, bijvoorbeeld werkruim-

en Zweedse Astma en Allergie

een zeer nauwkeurige prefabricage zijn de elementen namelijk eenvoudig

Associatie, Finse M1;

en snel te monteren. Bovendien zijn bij uitwendige hoeken, die gemaakt

toren, horeca, retail en luchthavens.

zegel);

>> Akutex FT oppervlak; >> Binnenklimaat keurmerk Dim

Een groot voordeel voor verwerkers is dat de FoldDesign-gipselementen zich kenmerken door een groot gebruiks- en verwerkingsgemak. Dankzij

gen verkrijgbare panelen biedt het

ten in open kantooromgevingen

Het Focus Lp plafondsysteem be-

Focus Lp plafondsysteem ook flexi-

en verkeerszones, maar ook voor

staat niet alleen uit de gebruike-

biliteit, dankzij de mogelijkheid

het benadrukken van functionele

merk The Swan;

lijke standaard panelen. Hiertoe

om verschillende paneelkleuren

gebieden. Daarnaast is dit ver-

>> CE gemarkeerd.

behoren ook de speciaal voor

gecombineerd in het plafond toe

lichtingsarmatuur ook uitstekend

dit systeem ontworpen techni-

te passen. Door het gebruik van

toe te passen in omgevingen zoals

Meer informatie over de Focus Lp

breed scala aan voorbeelden, toepassingen en technische tekeningen. Bij

sche panelen voor de integratie

kleuren uit de Ecophon serie: ‘Re-

lunchruimtes, restaurants, kanti-

en Line Lp is te verkrijgen bij de

de onderneming is uitgebreide documentatie over de FoldDesign te krij-

van technische installaties, zoals

veal the colours of Nature’ is het

nes of conferentie- en ontmoe-

medewerkers van het bedrijf.

gen. Deze informatie is telefonisch verkrijgbaar, maar ook op de website

verlichtingsarmaturen,

ventila-

mogelijk om de lineaire richting

tingsruimtes.

tieroosters, sprinklers en rook-

sterker te benadrukken en een

melders. Door deze inventieve

opvallend eindresultaat te creë-

Focus Lp

Inl: Ecophon

Inl.: Lafarge Gips

oplossing kunnen architecten de

ren. Behalve de panelen kan ook

De Ecophon Focus Lp panelen zijn

Tel. 076 – 503 92 83

Tel. 0596 – 64 93 33

controle behouden over een pla-

het draagsysteem in verschillende

voorzien van een innovatief kant-

www.ecophon.nl

www.lafargegips.nl

>> Scandinavische Milieu keur-

zijn met de gipselementen, geen hoekbeschermers meer nodig. Dit scheelt aanzienlijk, in kosten en tijd. Lafarge Gips heeft een uitgebreide documentatie ontwikkeld met een

te bekijken.


TypischObimex <

24 > nieuws

Innovatie trekt nieuwe klanten

SER: zzp’ers moeten zich ook aan arboregels houden De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zich voortaan ook moeten houden aan de arboregels voor veilig en gezond werken. De raad wil dat regels, bijvoorbeeld voor fysieke belasting of blootstelling aan geluid, ook voor deze groep gaat gelden. Dit heeft de SER bekendgemaakt in een ontwerpadvies. Centraal hierin staat het advies dat iedereen die werkt - zowel werknemers als zzp’ers of andere

Ieder bedrijf wil bestaande klanten behouden en nieuwe klan-

producten. Verder biedt de ver-

ten werven. Innovatie kan hierbij helpen, zowel voor grote als

koopprijs altijd een goede moge-

kleine bedrijven. Het gaat erom producten of diensten verder te

lijkheid om nieuwe markten aan

Op dit moment hoeven zzp’ers zich niet aan alle arboregels te houden. Dit houdt in dat mensen die naast elkaar

ontwikkelen. Vergeet trouwens niet om klanten en medewerkers

te boren, bijvoorbeeld in de vorm

op dezelfde plaats werken, met verschillende regels te maken hebben. De SER is er voorstander van dat alle wer-

te informeren over de innovatie.

van korting of drie voor de prijs

kenden dezelfde bescherming tegen risico’s krijgen. Bijkomend voordeel is dat door deze maatregel concurrentie

van twee.

op arbeidsvoorwaarden verdwijnt.

Innovatie hoeft niet persé duur,

dit aan voordeel biedt. Want in-

tijdrovend of ingewikkeld te zijn.

novatie heeft pas nut als klanten

Diensten

Ook op kleine schaal is in de af-

daarvan op de hoogte zijn.

Op het gebied van diensten is

ook de nodige innovatie moge-

bouwsector innovatie mogelijk,

groepen - met gelijke arbeidsomstandigheden te maken moet hebben.

Medewerkers bouw het vaakst ziek

zonder dat dit al te veel in de

Behoefte

lijk. Denk bijvoorbeeld aan het

papieren gaat lopen. Dat hangt

Klanten hebben er altijd behoefte

bijwerken en vernieuwen van

er maar helemaal vanaf wat ie-

aan om te voorzien in hun be-

een dienstenpakket. Dat kan bij-

mand wil. Het gaat erom dat de

hoefte aan iets anders. Hiervoor

voorbeeld via het aanbieden van

Ziekteverzuim komt het meeste voor bij mkb-bedrijven in de bouwsector. Van alle bedrijven in deze sector be-

innovatie iets oplevert. Dat kan

zijn legio redenen aan te voeren.

rekenmodules of testprogram-

steedt dan ook 30% meer aandacht hieraan. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van Delta

van alles zijn: een nieuw of ge-

Zo zijn er nogal wat mensen die

ma’s, abonnementen in allerlei

Lloyd. Het onderzoek richtte zich op de sectoren zakelijke dienstverlening, industrie, groothandel en transport,

wijzigd product, een wijziging

grote waarde hechten aan status

vormen, tariefstelling, nieuwe

detailhandel & horeca en bouw. Ondernemers van mkb-bedrijven zijn zich meer bewust van ziekteverzuim en

in de productiemethode, een

en imago. Iets nieuws of bijzon-

communicatiemiddelen inzetten

de problemen die hierdoor ontstaan, dan die in de andere branches.

hogere kwaliteit prijsverlaging of

ders trekt hun aandacht, wat

(bijvoorbeeld sociale media), het

effectiever werken. Allemaal za-

verkoopmogelijkheden

biedt.

organiseren van trainingen en

Daarnaast geven meerdere bedrijven binnen de bouwsector aan, dat zij hebben te maken met meer ziektever-

ken die de aandacht van nieuwe

Ook verbeterd comfort kan een

workshops of het uitbreiden van

zuim. In ruim de helft van de gevallen leren bedrijven uit het mkb hun werknemers om te gaan met gezond-

en bestaande klanten kunnen

goede reden zijn om een pro-

het service-pakket.

heidsrisico’s. Ze stimuleren meestal ook het gebruik van beschermingsmiddelen. In vergelijking met andere

trekken. Probeer uniek te zijn in

duct aan te schaffen. Ieder jaar

innovatie en leg klanten uit wat

verschijnen tientallen nieuwe

sectoren controleert de bouw vaker op ziekteverzuim en aanpassing van het werk of de werkplek. Wel besteden Bron: Tips & Advies Verkoop

bouwondernemers taken gerelateerd aan ziekteverzuim vaker uit of willen dit vaker uitbesteden. Het onderzoek is in augustus 2010 in heel Nederland uitgevoerd onder 1.196 bedrijven met 4-50 medewerkers.

Isover isolatie-oplossingen voor de afbouw en renovatie � � � � � �

Compleet assortiment Hoge isolatiewaarde Uitstekende geluidisolatie Eenvoudig en snel te verwerken Brandveilig Duurzaam

PLAFONDSYSTEMEN Meer ruimte voor creativiteit

NIEUW VAN AMF

THERMATEX Alpha ONE De allerhoogste geluidsabsorptie

De THERMATEX Alpha ONE plafondplaat bereikt de hoogste geluidsabsorptie binnen het Knauf AMF ‘Acoustic Range’ gamma. Naast de hoogste akoestische eisen (geluidsabsorptieklasse A) vervult ze eveneens bouwfysische eigenschappen i.v.m. brandwering en hygiëne. Dankzij het Wet-felt productieproces van het materiaal is een vlak, strak en haaks plafond snel monteerbaar. Het witte akoestisch vlies zorgt voor een homogeen plafondbeeld. Uw voordeel: Geluidsabsorptie αw = 1,00 volgens EN ISO 11654 / NRC = 1,00 volgens ASTM C 423 Overlangsgeluidsisolatie D n,f,w = 27 dB volgens EN 10848 Combineerbaar in één plafond met de andere platen uit de ‘Acoustic Range’ Vormvast en licht monteerbaar 100 % recycleerbaar Multifunctionele toepassing: machinekamers, fabriekshallen, kantoortuinen, foyers, kindercrèches

Saint-Gobain Isover Postbus 96, 4130 EB Vianen Telefoon 0347 35 84 00 E-mail info@isover.nl

OOK DAT IS www.isover.nl www.isover.nl

Knauf AMF Plafonds Postbus 1, NL-5070 AA Udenhout, NEDERLAND, Tel : +31 (0) 13 50 30 335, Fax : +31 (0) 13 50 30 500 E-mail: info@knauf-amfplafonds.nl, http://www.amfceilings.com MADE IN GERMANY

134443_Ins_Alpha_one_NL.indd 1

17.11.10 15:50


savantis <

25 > TypischObimex Promotie Vooral de laatste maanden zijn er steeds meer bedrijven die alsnog gebruik willen maken van de crisismaatregelen. “Tijdens de Jaardag Plafond & Wand bleek dat er een groot aantal belangstellenden was. Mijn collega Henri van Heist had een flyer bij zich met een aantrekkelijk aanbod van het samenwerkingsverband in Purmerend. De opleiding en crisismaatregel bleken erg in trek te zijn. Tijdens de jaardag legde hij het verhaal uit aan de hand van een flyer en dat bleek een groot succes. Promotie maken voor opleidingen, regelingen en bedrijfstaksubsidies blijven Savantis en uiteraard ook de andere organisaties doen. Er zijn nog steeds bedrijven die een nieuwe leerling nodig hebben. “We blijven ons dus inspannen om leerlingen te werven, via alle kanalen die ons ter beschikking staan. Je moet hierbij denken aan onder andere vmbo-scholen en

Brancheorganisaties Afbouw stimuleren opleiding De cao-partijen in de bedrijfstak Afbouw (NOA, FNV Bouw en CNV

Het totale subsidiebedrag wordt

ven die nog van de crisismaatregel

de leerling-werknemer in dienst en

scholen voor praktijkonderwijs,

Vakmensen) hebben sinds 2009 crisismaatregelen ingesteld om

gedurende de tweejarige opleiding

gebruik willen maken moeten op-

detacheert de leerling bij aangeslo-

gemeenten en het UWV, maar we

werkgevers te stimuleren nieuwe werknemers op te leiden. Deze

uitgekeerd in 24 maandelijkse ter-

schieten, want voorwaarde is dat

ten bedrijven tegen een afgespro-

werven ook via onze website, arti-

mijnen van €500,-. Het restant-

de leerling uiterlijk 31 december

ken uurtarief. Voordeel is dat het

kelen en brochures. En niet te ver-

bedrag van €1.900,- wordt, na

2010 met de opleiding is gestart.”

inlenende bedrijf alleen de feitelijk

geten via bedrijfsbezoeken.

maatregelen verlagen de loonkosten voor werkgevers. De crisismaatregelen die de cao-

vraag geeft Peter van den Broek,

eventuele verrekening, uitbetaald

partijen vorig jaar introduceerden,

sectormanager Afbouw bij Savan-

aan de werkgever. Ook hier geldt

moesten bedrijven een financiële

tis, antwoord. “Toen de crisis ver-

prikkel geven om nieuwe leerlingen op te leiden. Deze maatregel hield in dat een werkgever met

dat wij ervan verwachtten. Deze

een werknemer een arbeidsover-

subsidieregeling was blijkbaar niet

Groot succes

eenkomst kan afsluiten voor vier

aantrekkelijk genoeg voor bedrij-

dagen per week in plaats van vijf

ven om leerlingen in dienst te ne-

dagen. Voorwaarde is wel dat het een arbeidsovereenkomst is voor

gewerkte tijd betaalt, geen werkgeversrisico’s draagt, geen admini-

Over het geheel genomen is Van

dat met de werknemer een ar-

Samenwerkings verbanden

stratie hoeft te voeren en, rekening

Den Broek redelijk tevreden met

ergerde, constateerden we dat deze

beidsovereenkomst van twee jaar

“Wat we trouwens nog willen be-

houdend met een opzegtermijn, de

het tot nu toe behaalde resultaat.

eerste maatregel niet het effect had

moet worden afgesloten.”

nadrukken is dat deze regeling niet

leerling bij gebrek aan werk naar

“Ondanks de crisis, maar dankzij

alleen geldt voor individuele be-

het samenwerkingsverband kan

de crisismaatregelen en de inspan-

drijven, maar ook voor de samen-

terugsturen. Bedrijven die een leer-

ningen van de consulenten is de

De extra crisismaatregel blijkt een

werkingsverbanden in de afbouw-

ling via het samenwerkingsverband

instroom van nieuwe leerlingen

groot succes. “Tot op heden heb-

sector. Een samenwerkingsverband

inlenen, zullen dat tegen een aan-

boven verwachting. En dat is maar

men. Een bedrijf dat onvoldoende

ben de bedrijven 153 leerlingen

is een stichting, opgericht en be-

trekkelijker tarief kunnen doen. Het

goed ook, want als de markt weer

werk heeft zal niet zo snel een

voor de extra crisismaatregel aan-

stuurd door regionale werkgevers.

is immers de bedoeling dat de cri-

aantrekt dreigt er een groot tekort

de duur van de opleiding, dus

nieuwe leerling aannemen, ook al

gemeld, en er komen iedere dag

Eigenlijk een collectieve werkgever.

sismaatregel ten goede komt van de

aan geschoolde vakmannen in de

twee jaar. Het gaat hierbij om leer-

staat daar een aantrekkelijke sub-

nog aanmeldingen binnen. Bedrij-

Het samenwerkingsverband neemt

instroom van nieuwe leerlingen.”

afbouwsector.”

ling-werknemers die een opleiding

sidie tegenover.”

volgen in de zogenaamde Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) op ni-

Extra crisismaatregel

veau 2. Van de vier dagen die de

Daarom hebben cao-partijen in

leerling in dienst is bij het leerbe-

juni 2010 besloten om een ex-

drijf, gaat hij gemiddeld een dag

tra crisismaatregel in het leven te

per week naar school. Met deze

roepen. “Deze maatregel houdt in

crisismaatregel kan de werkgever

dat bedrijven naast 34 schoolda-

de schooldag declareren à €85,-

gen ook 36 werkdagen per jaar à

per dag voor maximaal 35 dagen

€85,- kunnen declareren. Samen

per jaar gedurende de tweejarige

met de subsidie Instroombevorde-

opleiding. Daarnaast kan de werk-

ring van €2000,- resulteert dat in

gever in aanmerking komen voor

een maximaal subsidiebedrag van

een subsidie Instroombevordering

€13.900,- gedurende de tweeja-

van maximaal €2.000,- gedu-

rige opleiding. Eigenlijk komt het

rende de opleiding.

er grofweg op neer dat een werkgever de leerling-werknemer vier

Wat heeft deze crisismaatregel de

dagen per week in dienst heeft en

afbouwsector opgeleverd? Op deze

maar twee dagen hoeft te betalen.


TypischObimex <

26 > nieuws

Solids op IJburg: een nieuwe manier van flexibel bouwen Op het Haveneiland-West, IJburg in Amsterdam verrijst een nieuw

is per verdieping en per ruimte vrij

heeft de architect ervoor gekozen

aangebracht. Dus dat was een be-

Het grootste voordeel van de nieu-

gebouw. Om precies te zijn: een Solids. Het nieuwe gebouw is duur-

indeelbaar. Het gebouw wordt

om rondom, bij de aansluitingen

hoorlijke klus. Dankzij de nieuwe

we voegtape is dat je aanzienlijk

zaam, flexibel indeelbaar en is voor allerlei doeleinden te gebruiken.

casco neergezet, inclusief de ker-

op de wanden, een 10 cm. blinde

tape ging dat erg vlot.”

sneller klaar bent in vergelijking

Ook na vele jaren is het gebouw opnieuw in te delen en te gebrui-

nen. Wij hebben de trappenhuizen

randafwerking aan te brengen.

ken.

en liften op luxueuze wijze afge-

In eerste instantie wilden we het

Vrijwel iedere afwerker doet dit

voegtape aanbrengen. “In het aan-

bouwd, waardoor het geheel een

plafond op de gebruikelijke wijze

nog handmatig, als het gaat om

brengen ervan moet je even han-

exclusieve uitstraling heeft gekre-

dichtsmeren, maar Aard Mos stelde

voegtape aan te brengen bij een

digheid krijgen, maar dat gaat snel.

gen.”

voor om Vogl Vriestape te gebrui-

geperforeerd plafond. Mors legt dit

ken. Dit papieren tape kan ook op

uit: “Ze doen dit door met een vul-

Als je eraan gewend bent, kun je

Het pand is voorzien van brandwe-

geperforeerde plafonds als blinde

rail gaatjes erin te zetten. Dit gaat

veel sneller voegtape aanbrengen.

rende wanden en plafonds. Voor

strook rond inspectieluiken of ver-

per stuk. Je praat dan over met de

Persoonlijk werk ik bijna vijf keer

de meeste wanden is Knauf Dia-

lichting worden toegepast, zelfs

hand dichtzetten, schuren, nog een

zo snel. Vogl Vriestape is momen-

mond Board gipskartonplaat ge-

diagonaal over de perforaties.”

keer dichtzetten en schuren. Tot

teel nog een vrij onbekend product

bruikt. “We hebben hiervan 1126

Vriestape

drie keer toe. Met de Vogl Vriestape

in de markt, maar dat zal volgens

platen met de afmeting 1.20x3.00

Mors legt uit waarom voor deze

gaat dit aanzienlijk sneller, want de

mij niet lang duren.”

m. gemonteerd. Het brandvertra-

oplossing is gekozen. “De blinde

werkwijze is anders. Je trekt als het

gende plafond is beplaat met 2 x

plinten zijn aangebracht op de ge-

ware een rolletje ‘behang’ over de

Inl.: Obimex

15 mm RF platen. Daaronder is een

perforeerde akoestische plafonds.

voeg heen en creëert op die wijze

Tel. 0546 – 45 55 13

plafond gemonteerd van geperfo-

Deze platen zijn geperforeerd tot

bijzonder snel een blinde strook.”

www.obimex.nl

reerde Knauf Cleaneo gipskarton-

de muur. De architect wilde een

platen. Hiervan hebben we in to-

dichte strook van 10 cm in plaats

taal 300 platen aangebracht.”

van de perforatie. Aan dat ver-

Solids zijn op vele fronten duur-

cel van der Roest van Montage-

zaam: op economisch, functioneel

bedrijf Kwakman en finisher Aard

“Alle voorruimten van de liften en

Vogl vriestape van100 mm. aan te

en technisch gebied. Op IJburg

Mors Finisher Gipsplaatvoegers zijn

het trappenhuis zijn voorzien van

brengen.”

wordt een casco gebouw opgele-

nauw bij de afbouw betrokken.

een geperforeerd plafond, inclusief

verd, dat dankzij extra investerin-

zoek hebben wij voldaan, door

met de traditionele manier van

Vogl voegtape Vogl voegtape is verkrijgbaar in diverse afmetingen: Vogl voegtape 20 mm. set (200 m1/rol)

ingebouwde verlichting”, vervolgt

Met deze tape kun je op een heel

Vogl voegtape 50 mm. set (150 m1/rol)

gen boven de norm uitstijgt. De

Voor Van der Roest is het de eer-

Van der Roest. “In eerste instantie

snelle en efficiënte manier een

Vogl voegtape 75 mm. set (100 m1/rol)

Solids wordt gebouwd in opdracht

ste keer dat hij betrokken is bij de

hebben wij de opdracht aangeno-

blind vlies creëren. “In totaal heb-

Vogl voegtape 100 mm set (50 m1/rol)

van Stadgenoot. Projectleider Mar-

afbouw van een Solids. “Het pand

men zonder blinde strook. Later

ben we circa 1000-1500 m. tape

Speciale aanbieding:

DE HIGH-SPEED HOEK MET DE SHEETROCK® PROFESSIONELE HOEKSET!

Eenvoud en snelheid! 1. SHEETROCK® met behulp van plamuurtrechter aanbrengen op het hoekbeschermingsprofiel. 2. Hoekbeschermingsprofiel met de SHEETROCK® buitenhoekroller stevig aandrukken. 3. Met een plamuurmes TOTAALPRIJS: gewoon gladstrijken. KLAAR!

€ 299,-

Deze aanbieding is geldig t/m eind februari 2011

SHEETROCK® PROFESSIONELE HOEKSET: •

1 vultrechter

1 buitenhoekroller

1 doos metalen hoekbeschermingsprofielen DALLAS (50 st. a 3050 mm)

plamuurmes

Obimex b.v. • Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 • E-mail:verkoop@obimex.nl www.obimex.nl USG Deutschland GmbH • Metallstr. 1, D-41751 Viersen Telefoon +49 2162 957 0 • E-mail: info@sheetrock.de www.sheetrock.nl


nieuws <

27 > TypischObimex

Van Bergen Henegouwen is beste leerbedrijf 2010

Savantis heeft deze twee bedrijven voorgedragen voor de verkiezingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider 2010 van alle beroepsgroepen in Nederland. Het gaat hierbij om een verkiezing georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inl: Savantis Tel. 0182 - 64 11 11

De titel ‘beste leerbedrijf’ voor de sector afbouw is dit jaar gegaan

professioneel en gaat het met zijn tijd mee. Dit blijkt onder meer in de

www.savantis

naar stukadoorsbedrijf Van Bergen Henegouwen BV uit Kwintsheul.

omgang met leerlingen en medewerkes. De onderneming hecht veel

De onderneming mag zich een jaar lang het beste leerbedrijf noe-

belang aan de ontwikkeling van medewerkers, conform het motto dat

men.

ambachtelijk werk vraagt om up-to-date vakkennis. Het bedrijf staat bekend om de lage uitstroom van medewerkers en onderling respect.

Van Bergen Henegouwen versloeg de twee andere genomineerden in de

Uitblinkers kaderopleiding Naast de verkiezingen stond de diploma-uitreiking van de kader-

categorie afbouw: Klunder-Tappel uit Hoogeveen en MAT uit Afbouw uit

Beste in Nederland

opleiding Uitvoerder en Ondernemer Afbouw en Onderhoud op

Zaltbommel. De jury oordeelde dat het stukadoorsbedrijf al ruim 20 jaar

Koster Totaalonderhoud uit Raamsdonkveer won de verkiezing Beste

het programma. Circa honderd uitblinkers werden in het zonnetje

een begrip in het Westland is in het stukadoren van wanden, plafonds

Leerbedrijf Savantis 2010. Jaap Knol van Schilderwerken Den Helder

gezet. Uit handen van de docenten ontvingen de geslaagden hun

en buitengevels. Volgens de jury is het stukadoorsbedrijf vakkundig en

won de titel Beste Praktijkopleider Savantis 2010.

diploma.


TypischObimex <

28 > nieuws

De juiste prijs bepalen

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds

Het lijkt zo mooi: klanten die de hoogste prijs voor uw product of

Het Bedrijfschap Afbouw heeft onlangs het kaartje 'Oppervlaktebeoor-

dienst betalen. Toch is dit niet altijd een goede strategie om te vol-

delingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds' gepubliceerd.

gen. Een progressieve kijk op ‘value based pricing’ verdringt langza-

Dit kaartje bevat een meetmethode waarmee monteurs op uniforme

merhand de traditionele zienswijze.

wijze de maximale afwijking van de vlakheid van vooraf afgewerkte systeemplafonds kunnen bepalen. Deze meetmethode is ontwikkeld door het bedrijfschap in samenwerking met vertegenwoordigers van de industrie. De tekst van het kaartje zal deels worden opgenomen in de STABU-bestekteksten. De complete tekst wordt voorgedragen om te worden opgenomen in de URL (uitvoeringsrichtlijn) voor systeemplafonds. Het kaartje is te downloaden of te bestellen bij het bedrijfschap. Voor meer informatie over het kaartje kunnen belangstellenden terecht bij de afdeling Techniek in Veenendaal. Inl.: Bedrijfschap Afbouw Tel. 0318 -50 56 02, www.bedrijfschapafbouw.nl

De traditionele wijze van value based pricing houdt in dat de waarde die een klant toekent aan een product of dienst vergeleken wordt met het alternatieve product of dienst van de concurrent. Komt uw product of dienst goed uit de vergelijking naar voren, dan lijkt niets een hoge prijs in de weg te staan.

Progressief De progressieve manier van value based pricing gaat niet uit van het vragen van een zo hoog mogelijke prijs op korte termijn. Het draait hierbij om het opbouwen van relaties met klanten. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben onderzoek verricht onder

Calculatietijdnormen voor plafonds en wanden

business-to-business bedrijven. Hieruit blijkt dat de progressieve methode meer winst opneemt. Als u een goede relatie met een klant onderhoudt,

Bedrijfschap Afbouw heeft twee kaartjes gepubliceerd op het ge-

De calculatietijdnormen zijn in

plafonds’ slaan op de gebruike-

dan is deze klant sneller geneigd om bij u te kopen. Daarnaast is hij trou-

bied van calculatietijdnormen. Dit zijn ‘Calculatietijdnormen voor

samenwerking met PRC vastge-

lijke vrijdragende en verlaagde

wer aan uw bedrijf en een voorstander van innige samenwerking.

het monteren van lichte voorzet- en scheidingswanden’ en ‘Cal-

steld, op basis van praktijkmetin-

vaste plafondconstructies die

culatietijdnormen voor het monteren van vaste plafonds’.

gen. Beide kaartjes gaan in op de

zijn opgebouwd uit metalen re-

Lange termijn

berekening van het aantal mon-

gelwerk (enkel- en dubbellaags

Verkopen is meer dan op korte termijn omzet scoren. Aanvullende pro-

tage-uren en de montagetijd.

voor verlaagde plafonds), isola-

ducten en diensten, reserve-onderdelen, accessoires, demonstraties,

tie en gipskartonbeplating.

proefperiodes, een goede service of upgrades, na de eerste verkoop houdt

Dit is nodig om de kostprijs van

het contact niet op. Klanten tevreden houden, dat is de kunst, zodat ze

de montage te kunnen vaststel-

Zoals gebruikelijk zijn beide cal-

keer op keer terugkomen.

len. Veilig en gezond werken

culatietijdnormen

verkrijgbaar

zijn als factoren meegerekend.

als een handig kaartje op zak-

Een hoge prijs vragen kan alleen als u een monopoliepositie hebt. Is dat

In geval van locatiegebonden

formaat. Een rekenvoorbeeld is

niet zo, dan loopt u een groot risico de klant te verliezen en blijft u met

werkzaamheden is het mogelijk

in elk kaartje opgenomen.

een lege portemonnee achter. Mocht u toch een hoge prijs voor uw pro-

de normen aan te passen.

duct willen bedingen, dan moet u de klant heel goed kunnen uitleg-

Een uitgebreid verslag van het

gen wat voor extra’s hij krijgt als hij uw dure product of dienst aanschaft.

De in het kaartje ‘Calculatietijd-

onderzoek naar betrouwbare

Uniek moet echt uniek zijn.

normen voor het monteren van

calculatienormtijden en de wijze

lichte voorzet- en scheidings-

van berekening van de bewer-

Vragen

wanden’

normen

kingstijden is te downloaden

De onderzoekers hebben vastgesteld dat als een ondernemer zich een

hebben betrekking op de ge-

vanaf de website van het be-

aantal vragen stelt, hij in dit geval beter kan bepalen of een maximale

bruikelijke voorzetwanden en

drijfschap.

prijs haalbaar is. Deze vragen hebben betrekking op:

scheidingswanden opgebouwd

>> het doel (winst of relatie); >> de meerwaarde (is uw product echt zo uniek); >> de prijs van de concurrent; >> kosten van uw producten en diensten en uw winstmarge; >> een eerlijke prijs volgens de klant; Welke prijs en strategie de beste is, hangt onder meer af van de antwoorden op deze vragen.

genoemde

uit enkele of dubbele metalen

Beide kaartjes zijn naar alle pla-

frames, isolatie en folie en een of

fond- en wandbedrijven ver-

twee lagen gipskarton- of gips-

zonden, maar zijn ook te bestel-

vezelbeplating.

len via de website.

De normen genoemd in het

Inl.: Bedrijfschap Afbouw

kaartje

Tel. 0318 – 50 56 02

‘Calculatietijdnormen

voor het monteren van vaste

www.bedrijfschapafbouw.nl


nieuws <

29 > TypischObimex

Nieuwhuis Consult

door (in plaats van voor) alle

verspilling wordt uit uw proces-

betrokken partijen;

sen gehaald. Voorbeelden van

>> De bouwwerkzaamheden zijn

verspilling zijn overproductie,

zodanig op elkaar afgestemd

transport, wachten, tussen-

dat er een continue bouw

voorraad, bewegingen door de

plaats vindt. Alle leveringen,

werkplaats en vanzelfsprekend

opleveringen en (tussen)voorraden zijn hierop afgestemd;

>> De bouwplanning wordt wekelijks besproken en bijgesteld.

fouten;

>> U richt de werkprocessen zodanig in dat producten door het proces gaan ‘stromen’ zonder vertraging en overbodige

Steeds meer voorbeelden maken

handelingen;

duidelijk wat Lean bouwen kan

>> U gaat pas produceren als de

betekenen: kortere doorlooptij-

klant of de Lean planning (in

den van bouwprojecten, minder

het kader van Lean bouwen)

kosten en meer tevreden klanten.

hierom vraagt;

Een zeer aansprekend voorbeeld

>> U streeft naar perfectie in werk-

ervan is de vervroegde opleve-

processen en uw producten.

ring van een belangrijk deel van de Rijksweg A2 door BAM Nederland.

Verwachte ontwikkeling Wie herinnert zich niet de ontwik-

Lean bouwen: modegril of blijvende toegevoegde waarde?

Door Lean bouwen toe te pas-

keling vanaf 1995 met betrekking

sen, wordt uw organisatie een

tot VCA? Certificering op basis van

aantrekkelijke partner voor de

de norm VCA maakte het voor op-

opdrachtgevers en hoofdaanne-

drachtgevers (zoals Rijkswaterstaat,

mers die hierin al voorop lopen.

lokale overheden en hoofdaanne-

Hierdoor kan uw organisatie zich

mers) mogelijk om zeker te weten

onderscheiden ten opzichte van

dat ‘u’ veilig werkt. Deze ontwikke-

andere bedrijven.

ling heeft ertoe geleid dat heel veel bouwbedrijven inmiddels de norm

De praktijk

VCA toepassen. We verwachten de-

Hoe werkt Lean bouwen in de

zelfde ontwikkeling met betrekking

praktijk? U kunt informatie zoeken

tot Lean bouwen. De aanleiding is

over de mogelijkheden van Lean

nu niet ‘veilig werken’, maar een

management voor uw organisa-

veel interessantere: beter, sneller,

tie. Een deskundige kan de Lean

goedkoper en prettiger (samen) werken!

De laatste jaren wordt het begrip

Lean is ‘meer doen met minder

de bouw geen onbekend begrip.

van traditioneel bouwen. In de

principes op uw organisatie toe-

‘lean’ steeds bekender. Maar

inspanningen’. Als u Lean ma-

Lean management kunt u op door

praktijk houdt dit onder andere

passen:

wat is ‘lean’ eigenlijk en zitten

nagement toepast in de eigen

middel van verschillende metho-

het volgende in:

we wel op deze nieuwe ontwik-

organisatie, dan werkt u continu

den en technieken integreren in

>> Een bouwproject dat wordt

kelingen te wachten? De bouw-

aan de verbetering van bedrijfs-

uw organisatie.

sector in Nederland worstelt nog

processen en het elimineren van

steeds om het hoofd boven water

verspilling. En verspilling in de

Lean bouwen

te houden als gevolg van de eco-

vorm van bijvoorbeeld faalkos-

Lean bouwen houdt een aantal

nomische crisis.

ten of onnodige voorraad is in

vernieuwingen in ten opzichte

uitgevoerd met partijen die

Alles wat u doet moet waarde

allemaal lean-georganiseerd

toevoegen voor de klant;

zijn;

>> De planning voor het bouwproject wordt opgesteld

De markt vraagt zowel om een combinatie van duurzaamheid als om een scherpe prijs. De Europese grenzen staan open. Al deze ontwikkelingen vragen om het continu managen van kosten en kwaliteit. En juist voor deze vraagstukken leent ‘lean’ zich geweldig goed.

Lean management De term ’Lean’ betekent letterlijk ‘mager’ en is ontstaan toen Amerikaanse onderzoekers het Toyota Productie Systeem (TPS) onderzochten en dit vergeleken met andere manieren van produceren in de automobielindustrie. Vanaf die tijd, eind jaren ’80, is de theorie verder ontwikkeld en pasklaar gemaakt voor verschillende branches. Wereldwijd worden Lean methoden toegepast en de laatste jaren duikt het ook steeds vaker op in de bouw. Dit wordt ‘Lean Construction’ (Lean bouwen) genoemd.

De partijen die zich hierop voor-

>> U gaat vanuit de klant denken.

‘Lean is meer doen met minder inspanningen’

>> Op basis van een waardestroom

bereiden, zullen zich ook als eerste hierin onderscheiden. Inl.: Nieuwhuis Consult

analyse wordt verspilling

Tel. 0541 - 66 10 24

inzichtelijk gemaakt. Alle

www.nieuwhuisconsult.nl


TypischObimex <

Informatie

30 > restantenpagina

Omschrijving

levereenheid

voorraad

firma

telefoonnummer

contactpersoon

U monteert en installeert al jaren gipsplaten, u-profielen,

Gyptone Casparano

600x600 (forte)

550 platen

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

verlichtingsarmaturen of pla-

Gyptone point 11 E15

600x600

4pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

fond onderdelen bij uw klan-

Gyproc Quattro 20 D1

600x600x12,5

6pk

HPA

0341-426079

H. Tiemens

Dune plus microlook

600x600X15

2pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

ten. U doet uw werk goed en uw klanten zijn tevreden. Enig minpuntje: u bent in de loop der tijd blijven zitten met steeds

Casa E24

600x600

5pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

meer restmateriaal, dat zo lang-

Sahara Verdekt

1800x300

2pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

zamerhand een grote hoeveel-

Neeva Board

600x600

16pk

Juffer Afbouw

06-10084124

L. Bakker

heid ruimte in beslag neemt. U

Cirrus E24

600x600

30pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

heeft dat niet weggegooid, want

Fine Fissured

600x1720x17

2pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

misschien vragen uw klanten nog

Ultima DB

600x1200

3pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

eens of u toevallig nog een pla-

Adria (oude versie)

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

fondplaatje heeft liggen.

Tatra

1250x625

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Sahara DB

600x600

11pk

HPA

0341-426079

H. Tiemens

Neeva board

600x600x18

3pk

HPA

0341-426079

H. Tiemens

Verkoop uw restanten Bent u zo’n verzamelaar? Gooi dat materiaal niet weg, want

dat is jammer. U kunt dat beter verkopen, bijvoorbeeld via onze

Opal Roomwit

600x600x20

1pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

restantenpagina. Wij vermelden

Fibral Savanne

600x600x20

7pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

gratis welke restanten u aan-

Fibral Beige

600x600x20mm

3pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

biedt. Voordelen? U bent van

Fibral Artic

600x600

5pk

T en R

073-5119069

K. Treuren

uw oude voorraad af, die in een

Fibral Dakar

600x600

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

hoekje stof ligt te verzamelen en

Fibral Saphir

600x1200

5pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

u maakt er anderen blij mee.

Royal dz shadowline

600x600

3pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

Opal Ametist

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

En als u zelf op zoek bent naar

Royal inleg

600x600

1pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

dan profiel dat niet meer wordt

Astropanell compleet

1200x1200

27st

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

gemaakt? Er is een grote kans

Fibral Kiezel

600x1200

1pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

dat een ander bedrijf dat in een

Sonar Bas A24

600x1200x20

1pk

HPA

0341-426079

H. Tiemens

hoekje heeft liggen en dat u dat toevallig aantreft op onze restantenpagina. Kijk op www.typischobimex, vul

Combison Solo D

600x600

4pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

Focus E24

600x600

5pk

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

de bon in en mail deze vervol-

Hygiene Advance

600x1200

3pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

gens naar ons toe. In het volgen-

Hygiene Performance

600x600

4pk

Gerrit Smit Systeemplafonds

06-53177875

G. Smit

de nummer van Typisch Obimex

Focus Wing Kit

1400x200

9pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

kunnen duizenden collega’s le-

Hygiene Performance

625x625

5pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

zen welke producten u aanbiedt.

Focus D

600x1200

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Overigens kunt u op www.typischobimex.nl het meest actuele aanbod van restanten bekijken.

Cosmos kante 6 beige

600x600

12pk

Helix Afbouw

0229-543518

C. Ursem

Cosmos ongeperf. Dz

600x600

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Regelmatig geboard

600x600

10pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Feinstratos

600x600x40

9pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Feinstratos VT24

600x600

1pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Vega Sky Blue SK

600x600

2pk

Vertes

072-5206484

K. Visser

Diversen Tectum inleg lichtblauw

600x600

60st

ASM afbouwsystemen

036-5311000

A. Somers

USG Artica doorzak

600x600

2pk

Lumio

0548-610755

S. Hoogsteder

USG Olympia 11 Micro

600x1200

4pk

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

Dana Plan Plaza geperf.

600x600

6pk

Van Haren Systeemplafonds

06-54330083

G. van Haren

HWC Plano

600x1200x25

19stuks

T en R

073-5119069

K. Treuren

Wandonderd. 90 graden hoek

3000mm

7stuks

Van Duinkerken bv

0318-570405

R. Berkulo

het meest actuele aanbod van restanten bekijken > www.typischobimex.nl


heracles almelo <

31 > TypischObimex

Heracles Almelo blijft reëel minst belangrijk, er is sprake van een renteopslag. Dit geld gaat in een pot die wordt aangesproken

Resultaten

als de club de lening niet op tijd kan terugbetalen. 04-12

PSV

Heracles Almelo

5-2

Huisregels

28-11

Heracles Almelo

FC Utrecht

2-1

De huisregels van de club zijn

20-11

Vitesse

Heracles Almelo

2-0

onlangs aangepast. Reden voor

14-11

Heracles Almelo

FC Groningen

3-0

de wijziging zijn de klachten van

06-11

sc Heerenveen

Heracles Almelo

3-2

supporters op de zitplaatsen, die

30-10

Heracles Almelo

Ajax

1-4

een goed uitzicht op het veld wil-

26-10

Heracles Almelo

NAC Breda

4-1

len hebben.

23-10

De Graafschap

Heracles Almelo

1-1

17-10

Heracles Almelo

NEC

3-2

Zo mogen de meeste supporters

03-10

AZ

Heracles Almelo

2-1

van vak R niet meer op de tri-

25-09

ADO Den Haag

Heracles Almelo

3-2

bunes van het Polman Stadion

19-09

Heracles Almelo

FC Twente

0-0

in Almelo staan. De verandering

11-09

Excelsior

Heracles Almelo

2-1

is besproken met BiancoNero en

28-08

Roda JC

Heracles Almelo

4-2

Hart voor Heracles, de supporters-

22-08

Heracles Almelo

Feyenoord

1-1

verenigingen. Nieuwe regels zijn

14-08

VVV Venlo

Heracles Almelo

1-0

er voortaan ook voor de trappen en het bordes bij het vak. Deze

Speelschema

moeten voortaan helemaal leeg zijn. Tijdens de wedstrijd mag ook niemand op de omloop rond het

10-12

Heracles Almelo

VVV Venlo

veld komen.

17-12

FC Twente

Heracles Almelo

22-01

Heracles Almelo

AZ

Nadat Heracles Almelo vorig seizoen een van de mooiste seizoenen

komt. De lening aan de Stichting

ooit vierde, is het dit seizoen weer business as usual. De club met

Stadion Heracles en de Betaald

het bescheiden budget staat op een mooie 13 plaats in de Eredi-

Voetbal Organisatie betreft ten

De club neemt maatregelen te-

28-01

NEC

Heracles Almelo

visie.

hoogste 50% van de kosten, met

gen supporters die zich niet hou-

06-02

Heracles Almelo

Roda JC

een maximum van € 15 miljoen.

den aan de nieuwe regels. Bij

12-02

Feyenoord

Heracles Almelo

een eerste overtreding volgt een

18-02

FC Utrecht

Heracles Almelo

De voorwaarden die het college

waarschuwing en bij een vol-

26-02

Heracles Almelo

Vitesse

stelt, zijn stevig. De lening wordt

gende overtreding een stadion-

06-03

FC Groningen

Heracles Almelo

e

Een 6e plek bezette de club uit

van reële doelstellingen.

Almelo vorig jaar aan het einde van het voetbalseizoen. Dat was

Nieuw stadion

pas verstrekt als voor de sportver-

verbod van drie thuiswedstrijden.

12-03

Heracles Almelo

Excelsior

een meer dan uitstekend resul-

Of er een nieuw stadion komt,

enigingen op sportplak Ossenkop-

Supporters die in de fout blijven

20-03

Heracles Almelo

sc Heerenveen

taat, waar van tevoren niemand

is op dit moment niet zeker. Het

pelerhoek een oplossing komt. Er

gaan krijgen een stadionverbod

03-04

Ajax

Heracles Almelo

had durven dromen. Dit seizoen

college van b&w van Almelo heeft

komt een apart voorstel voor de

van één jaar opgelegd.

09-04

Willem II

Heracles Almelo

staat de club misschien niet zo

weliswaar in principe ingestemd

ontwikkeling van dat sportpark.

16-04

Heracles Almelo

PSV

hoog, maar nog steeds op een

met een geldlening aan de club,

Daarnaast moet de voetbalclub

Dat Heracles Almelo dit seizoen

23-04

Heracles Almelo

De Graafschap

hele goede plek. Handhaving

maar de voorwaarden zijn dusda-

een grotere maatschappelijke be-

volop in beweging is, mag dui-

01-05

NAC Breda

Heracles Almelo

staat voorop, want de club houdt

nig streng, dat de bouw in gevaar

trokkenheid tonen. En, niet het

delijk zijn.

15-05

Heracles Almelo

ADO Den Haag


TypischObimex <

32 > nieuws

WIJ DANKEN U VOOR DE FIJNE SAMENWERKING EN WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND NIEUWJAAR!

Openingstijden Obimex bv

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE ZIJN WIJ GEWOON GEOPEND! (17 EN 24 DECEMBER OM 16.00 UUR GESLOTEN, 31 DECEMBER DE GEHELE DAG GESLOTEN)

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo • Postbus 804, 7600 AV Almelo Telefoon (0546) 45 55 13 • Telefax (0546) 45 56 08 • verkoop@obimex.nl • www.obimex.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.