buďánka - ostrov ve městě

Page 1

BUĎÁNKA ostrov ve městěBudoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.

Eleanor Roosevelt

Právě jste otevřeli knihu o Buďánkách. O občanské iniciativě, o spolupráci občanů s municipalitou, o tom, co jsme již dokázali a také o tom, co nás čeká. Nebojte se začíst, klidně i ,,jen” listujte. Nelekněte se délky, je to jen stručný vhled. Hezké čtení Vám přeje Kristýna -- Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, z.s. -- Buďánka, z.ú.


Ivan Martin Jirous


Publikace vznikla jako součást projektu Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku kulturního klastru Buďánka pro Prahu – ostrov ve městě. Podpořeno z Programu švýcarsko – české spolupráce.

ISBN 978-80-904434-0-2


projekt nového desetiletí a příležitost pro Prahu udělat významný krok k zařazení mezi moderní evropské metropole.


Dostává se vám do ruky knížka o Buďánkách, která shrnuje informace o projektu mimořádného významu, kdy revitalizace vesnické památkové zóny - zeleného ostrova ve městě - zásadně překračuje lokální význam. Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě je pilotní projekt spolupráce obce s občanskou společností s využitím vize, odborných znalostí, energie a entuziasmu týmu občanů a odborníků ve prospěch obce. Publikace mapuje společné usilování o revitalizaci památkové zóny Buďánka. Renáta Zajíčková, starostka, členka dozorčí rady Buďánka, z.ú. Tomáš Homola, místostarosta, člen správní rady Buďánka z.ú. Veronika Palečková, ředitelka Buďánka z.ú.


SWISS-CZECH COOPERATION PROGRAMME PARTNERSHIP FUND Buďánka - pro mě opravdový zázrak v naší uspěchané době. Jsem ráda, že Švýcarsko mohlo alespoň trochu pomocí Programu švýcarsko-české spolupráce přispět k částečné realizaci krásných snů. Obdivuji energii a vytrvalost iniciátorů a přeji všem účastníkům a dobrovolníkům, ať jim to ještě dlouho vydrží a aby neztráceli své krásné sny. Moc vám fandím. Příště ráda pomohu a přidám ruku. Vera Hoffmann Program švýcarsko-české spolupráce www.swiss-contribution.cz, www.swiss-contribution.ch


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy uděluje záštitu projektu Buďánka pro Prahu sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí Ing.arch. Petr Hlaváček ředitel IPR Praha v Praze 25. 4. 2016 Aktivity sdružení Odborníci a občané pro záchranu památkové zóny Buďánka a okolí si cením jako příkladu smysluplné spolupráce mezi municipalitou, občany i soukromým sektorem. Energičtí občané (klonoval bych je!) dokázali pro svou vizi zachráněných Buďánek coby kulturního a společenského centra získat zastupitele napříč politickým spektrem, stejně jako přesvědčit nadace i soukromé firmy k nemalé pomoci projektu. Díky tomu může být malebná a památkově hodnotná lokalita zachráněná i pro další generace Pražanů. Podobné aktivity místních sdružení jsou pro Prahu velmi důležité: pomáhají obyvatelům obnovovat a oživovat vztah k minulosti vlastní čtvrti – a tedy i posilovat její identitu. Už dlouho je přitom zřejmé, že dobře se lidem žije v místech, která mají svou vlastní tvář, jsou čímsi zapamatovatelná a tedy jedinečná. Nebál bych se tedy říci, že cesta k tomu, aby se Praha stala sebevědomou evropskou metropolí, není uskutečnitelná bez podobných lokálních projektů. Petr Hlaváček, ředitel IPR


nebál bych se říci, že cesta k tomu, aby se Praha stala sebevědomou evropskou metropolí, není uskutečnitelná bez podobných lokálních projektů. Petr Hlaváček, ředitel IPR


Zaplňování veřejného prostoru smysluplným obsahem je odpovědností nás všech. Buďánka je skvělým příkladem, kdy občanská aktivita je nejlepší odpovědí na institucionální pasivitu. Daniel Herman, ministr kultury


Sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí jsou pro mě dokladem toho, že energie, chuť a optimismus mohou hýbat světem. Tam, kde by se mnozí zastavili, oni pokračují. Tam, kde se zdá být všechno ztracené, oni nacházejí cestu. Tam, kde se ztratily hodnoty, oni je našli nebo pokračují v jejich hledání. Po dlouhé době mám pocit, že Buďánka jsou v dobrých rukách a o jejich osud netřeba se více bát. Místo „oni“ budu ráda říkat „my“ a za to dík. Aneta Horká, Člověk v tísni


Jsme rádi, že se můžeme podílet na obnově Buďánek a navrácení tohoto krásného historického objektu lidem. Jde o zajímavý projekt, jehož cílem je vytvoření prostoru především pro občany Prahy 5 a to nás těší ještě více, protože můžeme podpořit naše sousedy. Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.


... Parallèlement, le projet offre un laboratoire inédit du point de vue des sciences sociales de l’aménagement. Il permet d’observer les transformations urbaines occasionnées par l’activisme citoyen d’une organisation non gouvernementale.

La révitalisation de Buďanka peut avoir une valeur plus grande que locale, ca peut-etre une valeur pour la ville de Prague entiere. Au fait, nous pouvons devenir l´exemple d´une collaboration possible du secteur a but non lucratif avec la représentation politique (ce qui ne fonctionne pas trop pour l´instant en Tchéquie). Revitalizace Buďánek má potenciál mít větší hodnotu než jenom lokální, může mít význam pro Prahu, pro celé město. Navíc, můžeme se stát příkladem spolupráce neziskového sektoru s politickou reprezentací (která zatím v Čechách moc nefunguje).ostrov alternativních přístupů, ostrov přátelského prostředí pro pestrý, zvláštní i obyčejný život. Jan Magasanik, architekt z Kodaně, účastník architektonického workshopu


Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě je pilotní projekt spolupráce obce s občanskou společností s využitím vize, odborných znalostí, energie a entuziasmu týmu občanů a odborníků ve prospěch obce. Péče o veřejný prostor je podle Zákona o obcích z roku 2000 jednou ze základních povinností místní samosprávy – ta může některé činnosti delegovat na další subjekty. Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, z.s. Buďánka, z.ú.pilotnĂ­ projekt


Svět Buďánka patří těm, patří těm, co se co se neposerou. neposero Charles Bukowski

Tyn Týna


Budoucnost patří těm, , kdo věří svým krásným ou. snům. Eleanor Roosevelt00

ฤ asovรก osa


ฤ asovรก osa --> rychle


2006 - Praha 5 pronajala pozemky osady Buďánka developerovi 2007 - vzniklo občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí na podporu projektu, který bude respektovat zákon a hodnoty, kvůli kterým byla Buďánka za památkovou zónu prohlášena 2013 - vypovězení smlouvy developerovi - první koncept projektu celkové revitalizace památkové zóny Buďánka pod názvem Buďánka pro Prahu - na konci roku sdružení pro projekt získalo dar ČSOB ve výši 5 000 000 korun, který pomohl revitalizaci zásadně rozjet 2014 - sdružení získalo grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko české spolupráce ve výši 3 271 000 korun - mezinárodní kulatý stůl v prostorách ERA (ČSOB) - architektonická soutěž na rekonstrukci Koloniálu - rekonstrukce a vybavení prvního domu Koloniálu - příspěvek 1 000 000 korun z Fondu Partnerství z Programu švýcarsko - české spolupráce 2015 - ministr kultury ČR vyjádřil projektu podporu - série participativních setkání s občany Prahy 5 - projekční práce na obnovu sítí v celé památkové zóně - z daru ČSOB - nové krovy a střechy na šesti objektech - z daru ČSOB 2016 - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy udělil projektu záštitu - za účasti starosty Prahy 5 a švýcarského velvyslance byl otevřený zrekonstruovaný Koloniál jako místo pro setkávání, informační centrum o Buďánkách, komunitní prostor pro kulturní, společenské a vzdělávací akce - výstava „Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům” v ústředí centrály ČSOB v Radlicích jako zpětná vazba a poděkování ČSOB


2017 - grant OP PPR pro podporu naší činnosti - grant Nadace VIA - z projektu Živá komunita - celý rok pečlivá příprava architektonického workshopu na revitalizaci památkové zóny - garanty jsou profesor architekt Josef Pleskot a profesor architekt Petr Keil - výstupem architektonického workshopu jsou studie jednotlivých domů a podklady pro postupné vytvoření masterplanu revitalizace - pokračují projekční práce na projektu obnovy sítí - projekt (2 verze) na dům č.p.137 - bývalou Sazku, projekční práce ke stavebnímu povolení na rekonstrukci - navázání spolupráce s nadací Člověk v tísni - Pobočka Praha společná příprava projektu pro OP PPR na dům č.p.137 - založení Buďánka z.ú. po vzájemné dohodě s MČ Praha 5 - ve správní a dozorčí radě jsou zástupci MČ Praha 5 2018 - získání stavebního povolení na rekonstrukci domu č.p.137 - zadání projekčních praci rekonstrukce domu č.p.145 (nyní před vydáním stavebního povolení - povolení zdržely sítě) - získání všech potřebných povolení pro obnovu sítí v rámci památkové zóny - participativní rozpočet MČ Praha 5 - dva návrhy pro Buďánka vítězí 2019 - Koloniál byl nominovaný mezi 34 nejkrásnější stavby v České ceně za architekturu 2019 i mezi finalisty XXVI. ročníku Grand Prix Architektů (dva ateliery našich účastníků loňského architektonického workshopu získaly v těchto soutěžích nejvyšší ocenění za svoje projekty) - těšíme se na podobné u nás - projekt Buďánka pro Prahu má celopražský význam - Buďánka z.ú. iniciuje nově také jednání s radními MHMP - achitektonická studie na rekonstrukci dalšího objektu s tanečním prostorem pro edukaci - taneční a pohybovou výchovu do škol (jedinečná koncepce schválená MŠMT), příslib dotace MHMP - v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 5 vítězí náš další návrh - nově se prostor Koloniálu otevřel i pro pravidelné neziskové coworkingové aktivity a pro pracovní setkávání a přípravu vzdělávání v rámci taneční a pohybové výchovy do škol (schválené MŠMT) - jednání o možnosti opravy jednoho z domků na relaxační domek k Motolské nemocnici - navázání spojení s norským atelierem Snøhetta, který domky projektoval pro norské nemocnice


2020 … - shrnutí výsledků a postupů z let 2007 – 2019 do manuálu - dopracování ekonomického plánu pro udržitelnost a zdravý rozvoj zóny - zahájení rekonstrukce sítí (MČ PRAHA 5, MHMP) - realizace 3 projektů z participativního rozpočtu - dům č.p.137 - příprava žádostí pro Norské fondy a OPPPR společně s Člověkem v tísni - doprojektování domu č.p.145, možné zahájení realizace - doprojektování objektu s tanečním prostorem pro edukaci - taneční a pohybovou výchovu do škol (MŠMT) podle zpracované achitektonické studie, možné zahájení realizace (MHMP) - dopracování masterplanu zóny podle připomínek OPP MHMP ve spolupráci s účastníky workshopu a MČ Praha 5 - vyprojektování 6 domů pro stavební povolení na základě vybraných výsledných studií architektonických týmů z architektonického workshopu - dokončení procesu obnovení původní parcelace - dořešení majetkoprávních vztahů (UZSVM, soukromé osoby)


2007 - 2012 - v roce 2006 Praha 5 pronajala developerské firmě na dobu určitou pozemky lokality Buďánka s tím, že do 18 měsíců získá od památkářů povolení stavět - 11. 1. 2007 byl NPÚ zamítnutý předimenzovaný návrh 4 terasových domů se 47 byty - 18. 4. 2007 MHMP vydal nesouhlasné stanovisko s dalším návrhem, studie, kterou firma vypracovala, byla na podnět sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka předložena sboru expertů MHMP - na jednáních Sboru expertů byly v červnu a červenci 2007 zamítnuty dvě studie – nejdřív se 70 a následně se 110 byty - to není žert!!! každá další studie developera měla vždy více bytů! - později dokonce developer žádal o navýšení koeficientu zastavěnosti na D v památkové zóně - v roce 2007 se sdružení podařilo zamezit také obludné šestipatrové výstavbě rondelu a později tří podobných bytových domů na skále Nad Buďánkami I a III - později developer podepsal s reklamní firmou smlouvu o podpronájmu pozemku Prahy 5 na megaboard v památkové zóně Buďánka - zahájili jsme jednání s radnicí a památkáři, uspořádali setkání občanů z okolí s happeningem - megaboard byl po protestu odstraněný


2013 - v roce 2013 byla developerské firmě vypovězena smlouva - zpracovali jsme první koncept celkové revitalizace památkové zóny vycházející ze Zákona o obcích z roku 2000 pod názvem Buďánka pro Prahu (Tomáš Homola - radní, Martin Dvořák - sdružení) - na konci roku jsme pro projekt Buďánka pro Prahu získali dar ČSOB ve výši 5 000 000 korun, který pomohl revitalizaci rozjet


2014 - projednání projektu Buďánka pro Prahu na Zastupitelstvu MČ Praha 5 - schváleno 78% přítomných - podepsali jsme Memorandum o spolupráci mezi občanským sdružením a MČ Praha 5 - zpracovali jsme návrh o postupu prací financovaných z daru ČSOB - vyklizení objektů - statické zajištění objektů - zabezpečení objektů - doplnění stavebně historického a restaurátorského průzkumu - geodetické zaměření celé památkové zóny - projektová dokumentace na zastřešení dochovaných objektů - projektová dokumentace na obnovu sítí v celé památkové zóně - zastřešení dochovaných objektů - získali jsme grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko české spolupráce ve výši 3 271 000 korun (se spoluúčastí MČ Praha 5) - uspořádali jsme mezinárodní kulatý stůl v prostorách ERA (ČSOB) pro možnost setkání švýcarských a českých odborníků architektů, památkářů, urbanistů, sociologů, ekonomů, komunálních politiků, zástupců neziskového sektoru, občanů - výsledkem je přenos odborných zkušeností mezi švýcarskými a českými odborníky v oblasti architektury, urbanismu, rekonstrukce památek, definování možností spolupráce občanů s municipalitou a zásadní nutnost nastavení vhodného schématu spolupráce občanského sdružení a městské části, které zaručí dlouhodobou stabilitu a kontinuitu projektu


2 - přenesené zkušenosti švýcarských expertů mají napomoci také šíření a aplikování „principů dobré státní správy“ při jednání s orgány místní samosprávy a spolupráci s příslušnými odbory Úřadu městské části a orgány Státní správy - na základě uspořádané architektonické soutěže na rekonstrukci Koloniálu v úzké spolupráci s MČ Praha 5 (A 69 Architekti, Lennox Architekti, Projektil Architekti) bylo možné začít naplno pracovat na pilotní vzorové rekonstrukci prvního objektu (Koloniál), který nyní slouží komunitním aktivitám - sdružení poskytlo na rekonstrukci a vybavení 1 000 000 korun od Fondu Partnerství v Programu švýcarsko - české spolupráce


2015 - ministr kultury ČR vyjadřuje podporu projektu - uspořádali jsme a organizovali společně s MČ Praha 5 sérii participativních setkání s občany Prahy 5 v odborné spolupráci s Centrem pro komunitní práci CPKP (4000 pozvánek v okolí, oznámení v časopisu Pražská Pětka, komentované prohlídky, dětské dílny, moderovaná sousedská setkání) - zahájili jsme rekonstrukci prvního objektu ve spolupráci s Fondem Partnerství v Programu švýcarsko - české spolupráce a MČ Praha 5 - zorganizovali jsme den Architektury 2015 - umělecké oživení Buďánek, odborné komentované prohlídky, koncerty, výstava fotografií - zahájili jsme projekční práce na obnovu sítí v celé památkové zóně z daru ČSOB (DOMY Architects) - byly realizovány nové krovy a střechy na šesti objektech z daru ČSOB


2016 - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy udělil záštitu projektu Buďánka pro Prahu - za účasti švýcarského velvyslance a starosty Prahy 5 byl na začátku září otevřený zrekonstruovaný Koloniál jako místo pro setkávání, informační centrum o Buďánkách, komunitní prostor pro kulturní, společenské a vzdělávací akce - v květnu jsme uspořádali rozsáhlou výstavu „Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům“ v ústředí centrály ČSOB v Radlicích jako zpětnou vazbu a poděkování ČSOB, která v rámci udržování dobrých sousedských vztahů pomáhá s revitalizací významného místa v Praze 5 - při této příležitosti vznikl malý propagační no comment „Buďánka“ Pavla Koutského (kraťounký film slouží k půvabné propagaci projektu revitalizace Buďánek) - zorganizovali jsme Den Architektury 2016 - umělecké oživení Buďánek (Smrk Architekti), odborně komentované procházky, koncerty, výstavy (Stanislav Krupař - Přes moře, Veronika Palečková - Obrazy) - zúčastnili jsme se akce Zažít město jinak 2016 - oživení veřejného prostoru - zahájili jsme cyklus Filmaři na Buďánkách - projekce dokumentárních filmů s debatami s režiséry - běží pilates, jóga, různé kurzy, kreslení, přednášky a čtení, na konci roku byl i živý Betlém na Buďánkách


2017 - pro podporu naší činnosti jsme získali grant OP PPR - získali jsme podporu Nadace VIA - z projektu Živá komunita - jsme hrdí, že náš projekt byl vybraný pro závěrečnou konferenci téměř 10 letého programu Fondu Partnerství v Programu švýcarsko - české spolupráce jako vzorový příklad spolupráce občanů s municipalitou - pokračují kulturní, společenské a vzdělávací aktivity v rámci komunitního prostoru Koloniál - pokračuje cyklus Filmaři na Buďánkách - projekce dokumentárních filmů a debaty s režiséry, začíná spolupráce s mezinárodní alternativní platformou Kinedok - Recycling Art a Kurzy v kurzu s MgA Halinou Haškovcovou - výtvarné semináře - dílny pro děti i dospělé, jóga a pilates - malý hudební festival Pro Buďánka - ekologické zahradničení na nových vyvýšených záhonech, péče o krajinu - včely - založení úlů, záhonu s medonosnými rostlinami a malé viničky - pečlivá příprava architektonického workshopu na celkovou revitalizaci památkové zóny - garanty jsou profesor architekt Josef Pleskot a profesor architekt Petr Keil - účastníky jsou: A 69 Architekti - Praha, Bod Architekti - Praha, KoOA Architekti - Praha, Lennox Architekti - Praha, Masparti Architekti - Český Šternberk, Molo Architekti - Praha, She Architect - Kodaň a Jan Magasanik - Big - Kodaň, Petr Stolín Architekt - Liberec - výstupem architektonického workshopu jsou studie jednotlivých domů a urbánních úseků i podklady pro postupné vytvoření masterplanu revitalizace památkové zóny Buďánka


2 - pokračování projekčních prací na projektu obnovy sítí v rámci památkové zóny (DOMY Architects) - vytváření architektonického projektu (2 verze) na dům č.p.137 - bývalou Sazku (A 69 Architekti) - zadání projekčních prací ke stavebnímu povolení na rekonstrukci domu č.p.137 (bývalou Sazku - A 69 Architekti) - navázali jsme spolupráce s nadací Člověk v tísni - Pobočka Praha společná příprava projektu pro OP PPR na dům č.p.137 - po dohodě s MČ Praha 5 jsme založili Buďánka z.ú. ve správní a dozorčí radě jsou zástupci MČ Praha 5 - starosta a radní a osobností korporátního i neziskovéhoho sektoru, kteří se na obnově Buďánek dlouhodobě podílí: Petr Knapp - vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, Jitka Přerovská - ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, Václav Kučera - ředitel pražské pobočky Člověk v tísni, Michal Kyncl - nezávislý ekonom, Vendula Fričová - projektový manažer, business analyst a konzultant, KPMG, Skautský Institut, Marie Krátká - bývalá ředitelka Nadace české architektury, Martin Dvořák - konzervátor, restaurátor Veronika Palečková - malířka


za podobné aktivity a záchranu čtvrti v Liverpoolu byla ve Velké Británii skupině umělců Assembly udělena prestižní William Turner Prize 2015


2018 - získání stavebního povolení na rekonstrukci domu č.p.137 - zadání projekčních prací rekonstrukce domu č.p.145 a 132 (č.p.145 nyní před vydáním stavebního povolení) - získání všech potřebných povolení pro obnovu sítí v rámci památkové zóny (DOMY Architects) - prohlídka památkové zóny a představení výsledků architektonického workshopu řediteli odboru památkové péče OPP MHMP - v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 5 vítězí dva návrhy díky podpoře občanů - obnovení vinice a sadu ve východní části Buďánek pod skálou a dokončení oprav okolí Koloniálu - pokračování kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit (cyklus Filmaři na Buďánkách - projekce dokumentárních a nově i animovaných filmů, debaty s režiséry, spolupráce s Kinedok, Recycling Art a Kurzy v kurzu - výtvarné semináře, dílny pro děti i dospělé, jóga a pilates, zahradničení) - vytočený první buďánkový med


2019 - Koloniál byl nominovaný mezi 34 nejkrásnější stavby v České ceně za architekturu 2019 i mezi finalisty XXVI. ročníku Grand Prix Architektů - dva architektonické ateliery z našich milých účastníků loňského architektonického workshopu Petr Stolín Architekt a Bod Architekti získali v těchto soutěžích nejvyšší ocenění za svoje projekty ---> těšíme se na podobně dobré domy na Buďánkách - projekt Buďánka pro Prahu má celopražský význam, proto Buďánka z.ú. iniciuje nově také jednání s radními MHMP (pro oblast územního rozvoje a územního plánu, pro oblast sociální politiky a zdravotnictví, pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu) - cílem těchto jednání je podpora (a i případná možnost financování) konkrétních jednotlivých projektů spadajících do gesce vybraných radních v rámci urychlení revitalizace památkové zóny Buďánka a možností jejího využívání občany - Buďánka, z.ú. zpracoval achitektonickou studii na rekonstrukci dalšího objektu s tanečním prostorem pro edukaci - taneční a pohybovou výchovu do škol (jedinečná koncepce schválená MŠMT), získal příslib dotace MHMP - v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 5 vítězí návrh pro vznik komunitní pekárny v objektu bývalé truhlárny - ekologické zahradničení na nových vyvýšených záhonech (nově ve spolupráci a podporou Winefood s.r.o.)


2 - pokračování kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit (cyklus Filmaři na Buďánkách - projekce dokumentárních a animovaných filmů a debaty s režiséry, spolupráce s Kinedok, Recycling Art a Kurzy v kurzu - výtvarné semináře, dílny pro děti i dospělé, jóga a pilates) - nově se prostor Koloniálu otevřel taky pro pravidelné neziskové coworkingové aktivity ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> -> CF Hero pod Klubem cystické fibrózy - pacientské organizace tady během roku vytvořili aplikaci pro pomoc s životně nezbytnou inhalací pro děti s cystickou fibrózou, aplikace byla úspěšná na světové konferenci v Liverpoolu a bude pomáhat v Čechách i ve světě -> tvůrčí dílny animátorů SÓS - setkávání kreativních lidí a předávání zkušeností a znalostí -> pracovní setkávání a příprava vzdělávání v rámci taneční a pohybové výchovy do škol (Duncan Institute) -> nové místo pro vydávání objednávek farmářských výrobků z ekologického zemědělství a biopotravin pro spádové lokality Košíře - Cibulka - Hřebenka - začali jsme jednat o možnosti opravy jednoho z domků na relaxační domek k blízké Motolské nemocnici a o možnosti začlenění rehabilitačního domku Klubu cystické fibrózy - pacientské organizace - navázali jsme spojení s norským atelierem Snohetta, který podobné domky projektoval pro norské nemocnice


2020 … - shrnutí výsledků a postupů z let 2007 - 2019 do manuálu - dopracování ekonomického plánu pro udržitelnost a zdravý rozvoj zóny - zahájení rekonstrukce sítí (MČ PRAHA 5, MHMP) - realizace 3 projektů z participativního rozpočtu - dům č.p.137 - příprava žádostí pro Norské fondy a OPPPR - společně s Člověkem v tísni - dopracování masterplanu zóny podle připomínek OPP MHMP ve spolupráci s účastníky workshopu a MČ Praha 5 - dokončení procesu obnovení původní parcelace - dořešení majetkoprávních vztahů (UZSVM, soukromé osoby) - doprojektování domu č.p.145, možné zahájení realizace - vyprojektování 6 domů pro stavební povolení architektonickými týmy na základě výsledných studií z architektonického workshopu, aby se projekty mohly začít postupně realizovat - doprojektování objektu s tanečním prostorem pro edukaci taneční a pohybovou výchovu do škol (MŠMT) podle zpracované achitektonické studie - pokračování kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit (cyklus Filmaři na Buďánkách - projekce dokumentárních a animovaných filmů a debaty s režiséry, spolupráce s Kinedok, Recycling Art a Kurzy v kurzu - výtvarné semináře, dílny pro děti i dospělé, jóga a pilates, ekologické zahradničení na komunitních vyvýšených záhonech a včelaření, neziskový coworking...)


první opravený dům byl nominovaný mezi 34 nejkrásnější stavby v České ceně za architekturu i mezi finalisty XXVI. ročníku Grand Prix Architektů 201901

Buďánka pro Prahu ostrov ve městě 2007
ostrov Během doby se z původní osady postupně vytvářel charismatický ostrov až do současné podoby dnešní romantické nebo zapomenuté zahrady obklopené rušným městem. Tuto vzniklou hodnotou je vhodné zachovat. Ostrov alternativních přístupů, ostrov přátelského prostředí pro pestrý, zvláštní i obyčejný život.


osada Kouzlem původních Buďánek je kromě jiného harmonické equilibrium setkání hmot a měřítka s terénem, poměry veřejných prostor, zeleně a použitých materiálů, vše vycházející z dobových požadavků na funkci a dostupných stavebních materiálů i prostředků. Stísněné, nepravidelné, klikatící se, sevřené nebo otevřené cesty s průhledy k dalším domům nebo s výhledem skrz, běžné v horských vesničkách nebo malých středověkých městech. Není podstatné, aby cesty přesně kopírovaly původní pozice a propojení, možná původní hlavní spojnice mohou být doplněné o další, nabízející nová setkání nebo zážitky. Nová Buďánka by měla navázat na svou původní podstatu pozvolně rostlé a proměňující se osady, měla by zůstat nadále otevřená budoucím proměnám s přihlédnutím k tomu co takové změny přináší pro okolní komunitu i celkový charakter i kompozici osady (zda je zpestřením celkové různorodosti v přijatelné normě). K výsledné struktuře podobné původním Buďánkám by se mohlo docházet postupně principem neustálého ladění, vyvažování a navazování se na vznikající objekty krok za krokem. Nový objekt by vždy musel navazovat na předchozí, a ty předchozí by ho musely akceptovat a přijmout mezi sebe. Utopickým plánem pro Nová Buďánka je představa nezakonzervovaného organismu tvarovaného z různých stran založeného na stopě původních domů. Jde o představu živého organismu, který se proměňuje v čase, je postupně domodelovávaný a znovu a znovu je na něj nahlíženo z různých úhlů.

Jan Magasanik, architekt z Kodaně, účastník architektonického workshopu


zachování genia loci, jedinečnost místa, hodnotný veřejný prostor, nový cíl vycházek za kulturou, vzděláváním, aktivitami


Buďánka pro Prahu “ostrov ve městě” Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě je pilotní projekt spolupráce municipality s občanskou společností s využitím vize, odborných znalostí, energie a entuziasmu týmu občanů a odborníků ve prospěch obce. Péče o veřejný prostor je podle Zákona o obcích z roku 2000 jednou ze základních povinností místní samosprávy ta může některé činnosti delegovat na další subjekty.

projekt záchrany a revitalizace Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí připravuje několik let projekt záchrany a revitalizace Buďánek pod názvem Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě. Vytváří ve spolupráci s radnicí komunitní veřejný prostor, kombinující kulturní, společenské a vzdělávací aktivity s ekologickým a udržitelným přístupem a bydlením. Projekt plánuje začlenit různé sociální i věkové skupiny. Projekt sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí je zatím podpořený MČ Praha 5, ČSOB, Programem švýcarsko-české spolupráce. Významná a unikátní je spolupráce a sdílení zkušeností se silnými partnery (Konto Bariéry Nadace Charty 77, Nadace Proměny Karla Komárka, Fondation Braillard Architects, Člověk v tísni, Nadace Via, Nadace české architektury).


projekt schválilo zastupitelstvo Projekt Buďánka pro Prahu občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí schválilo v lednu 2014 zastupitelstvo MČ Praha 5 jako koncept revitalizace památkové zóny Buďánka (pro obnovu, zachování a trvalou ochranu kulturně-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty památkové zóny Buďánka). Bylo podepsané Memorandum o spolupráci a duševním vlastnictví vytvářeného projektu. Byly určeny základní směry pro přípravu strategie revitalizace, vznikne území, které bude reagovat na potřeby obyvatel.

4 základní směry revitalizace vzdělávání

prostor pro setkávání, vzdělávání, vlastní realizaci i zábavu, kurzy, přednášky, semináře, workshopy

sociální rozměr a bydlení, udržitelnost

komunitní místo, zapojení lidí s handicapem, kavárna, chráněná dílna, aktivity pro seniory

umění

sdílený pracovní prostor (coworking), obytné ateliéry, studia s výstavním prostorem, hudební zkušebna i taneční prostory přístupné všem, dokumentační centrum - osobnosti Prahy 5, jedinečná historie lokality...

ekologický přístup

upravená veřejná zeleň, revitalizace Motolského potoka, hospodaření s vodou, zklidnění dopravní situace, instalování originálního mobiliáře, napojení na síť cyklostezek


ostrov ve městě, skála, potok, stromy, vinice, zahrádky, zvířata, lidé, život02

historie, vesnickรก pamรกtkovรก zรณna

osada Buďánka Buďánka jsou bývalá dělnická osada, nyní ležící na pražském Smíchově v části přiléhající ke Košířům, v okolí ulice U Zámečnice – v oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety 1800–1840 postavili pravděpodobně dělnící z blízkého pískovcového lomu. Osada měla okolo 20 domků a někdy prý i 300 obyvatel. Buďánka jsou vesnickou památkovou zónou. O Buďánkách píše v některých svých dílech Jakub Arbes. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let bydlel na Buďánkách evangelický farář Svatopluk Karásek, v jeho domě zkoušela skupina The Plastic People of The Universe a scházeli se tady disidenti. V jednom domku bydlela i rodina básníka Ivana Martina Jirouse - Magora. V osmdesátých letech 20. století byly téměř všechny domy od majitelů vykoupené a na jejich místě měl být postavený mnohapatrový panelový dům s byty pro Ministerstvo vnitra.

v roce 1991 Magistrát hlavního města Prahy prohlásil území vesnickou památkovou zónou.03

pamรกtkovรก ochrana Buฤ รกnek

vyhláška


důležitým prvkem je dochované členění terénu zvýrazněné přírodními schodišti, pěšími cestami a dalšími prvky respektujícími původní parcelaci


citace z vyhlášení památkové zóny osady Buďánka Národním památkovým ústavem z roku 1990 Účelem vyhlášení památkové osady Buďánka je zachování tohoto malebného a památkově i urbanisticky zajímavého celku. Jde o soubor domků terasovitě uspořádaných, které svými hmotami i měřítkem dotvářejí terénní členitost. Ochrana se též týká dochovaných pěších cest a členění parcelace. Pro své hodnoty se za památkovou zónu celek Buďánka prohlašuje, aby zůstal přirozenou a organickou součástí životního prostředí se všemi svými detaily a mohl být využit a sloužit i pro širší území. Osada Buďánka tvoří svým charakterem obytný celek, hodící se i k využití pro nebytové účely typu dílen pro drobné řemeslníky, soukromé ateliéry pro bohému... Je souborem terasovitě uspořádaných lidových domků, některé s klasicistním jádrem, které svojí členitou hmotou a příznivým měřítkem velmi dobře dokomponovávají zdejší členitý terén. Jsou zároveň dokladem malebného koloritu drobné zástavby minulého století. Důležitým prvkem je zde dochované členění terénu zvýrazněné přírodními schodišti, pěšími cestami a dalšími prvky respektujícími původní parcelaci.


miluji města, protože v každém z nich je alespoň kousek vesnice. obráceně to bohužel neplatí.

Andy Warhol


Buďánka a Zlatá ulička Buďánka jsou po několik století nedílnou součástí Prahy 5 a svou jedinečností zosobňují historickou paměť městské krajiny. Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí připravuje myšlenkovou a architektonicko-urbanistickou studii nového využití bývalé osady Buďánka, památkové zóny. Je ve veřejném zájmu, aby Buďánka zůstala přirozenou a organickou součástí životního prostředí, doplnila chybějící prvky infrastruktury a začala sloužit pro setkávání lidí z blízka i širšího okolí. Nelze promarnit příležitost zachovat enklávu drobné výstavby a zeleně.

osada Buďánka je pozůstatkem vesnice ve městě podobně jako okolí Zlaté uličky na Pražském hradě. to bylo označováno v devatenáctém století za ostudu Pražského hradu a dneska je jedinečnou ozdobou hlavního města.04

vzniklo sdružení - spolek

občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí Občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí vzniklo na ochranu a podporu takového projektu, který respektuje zákon a hodnoty pro které byla Buďánka za vesnickou památkovou zónu prohlášena. Od roku 2007 sdružení důsledně shromažďuje v součinnosti s Městskou částí Praha 5, Národním památkovým ústavem, Ministerstvem kultury České republiky a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy potřebná data, zaměření a průzkumy a společně s odborníky rozličných specializací pečlivě vyhodnocuje možnosti využití bývalé osady Buďánka. V roce 2014 proběhla participace s občany. A na konci roku 2017 (pokračoval v roce 2018) zapsaný spolek (předtím občanské sdružení) Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí ve spolupráci s nově založeným Buďánka z.ú. uspořádal architektonický workshop.

každým rokem se občanské sdružení (později zapsaný spolek) a jeho sympatizanti rozrůstají o kolemjdoucí i zkušené experty. je nás stále víc!!! zblízka i z větší dálky.05 a proÄ? to zaÄ?alo?

---> 2007


nevhodné a lživě zkreslené projekty a vizualizace developerské firmy - 2007 zajímavé je srovnání skutečné situace (obrázek 2) a podvodné účelově zkreslené vizualizace developera (obrázek 3). kopec je oproti skutečnosti zobrazen téměř dvojnásobný, domy na kopci jsou ve skutečnosti jednopatrové a za obzorem, takže nejsou téměř vidět čtyřpatrové domy (bez vyznačených pater) jsou záměrně zakresleny tak, aby působily drobně obrázek 2 má odpovídat obrázku 3 JE TO MOŽNÉ? po upozornění sdružení a památkářů na předimenzovanost a nevhodnost návrhu, developer návrh nezredukoval, ale naopak přidal sedlové střechy a navýšil počet bytů! (obrázek 4)


protizákonná zástavba památkové zóny V roce 2006 MČ Praha 5 pronajala developerské firmě na dobu určitou pozemky lokality Buďánka za 47 075 Kč na rok s tím, že do 18 měsíců získá povolení od památkářů stavět. To se developerovi nepodařilo, přesto Praha 5 v roce 2007 odsouhlasila další prodloužení pronájmu. Firma vypracovala postupně několik návrhů výstavby. 11. 1. 2007 byl Národním památkovým ústavem (NPÚ), Územním odborným pracovištěm Praha zamítnutý předimenzovaný návrh 4 terasových domů se 47 byty. 18. 4. 2007 vydal Magistrát (MHMP) nesouhlasné stanovisko. Další studie byla na podnět sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka předložená sboru expertů MHMP. Na jednáních Sboru expertů MHMP byly v červnu a červenci 2007 zamítnuty dvě studie – nejdřív se 70 a následně se 110 byty. Sdružení navázalo také kontakt s Irene Wiese von Ofen, mezinárodní expertkou komise Unesco.

každá studie měla vždy více bytů! to není žert! později dokonce firma žádala o navýšení koeficientu zastavěnosti na D ve vesnické památkové zóně. Na konci roku 2013 úřad MČ Praha 5 vypověděl developerovi smlouvu. V roce 2007 se sdružení podařilo zrušit jinou plánovanou a nepřiměřenou výstavbu na skále Nad Buďánkami I a III.06

megaboard Ä?ervenec 2011megaboard Developerská firma podepsala s reklamní firmou smlouvu o podpronájmu pozemku Prahy 5 na megaboard v památkové zóně Buďánka.

pozemek si developer od Prahy 5 pronajímal za necelých 5 Kč za metr čtverečný a rok. Pozemek pro megaboard - 10 metrů široká a 6 metrů vysoká svítící plocha na obří noze se dvěma televizními obrazovkami měl být v pronájmu reklamní firmy minimálně do roku 2015 s možností dalšího prodloužení. Zahájili jsme jednání s radnicí a památkáři, uspořádali demonstraci a podpisovou akci. Megaboard byl během noci po protestním happeningu odstraněný!

na konci roku 2013 úřad MČ Praha 5 vypověděl developerovi smlouvu.07 a tak se sešli architekt, statik, restaurátor, historik, sociolog, ekonom i vizionář 2014

… a společně se zástupci místní samosprávy a osobnostmi z neziskového sektoru, českými a zahraničními odborníky a ředitelkami dvou významných nadací (později i ředitelem třetí), začali přemýšlet nad různými postupy a řešeními projektu s celopražským přesahem.08

stavebně historický a konzervátorský průzkum 2014 - 2016


barvy, šrámy, krásy, průhledy, struktury, cesty a cestičky, schodiště


v rámci průzkumů byly zdokumentované dochované barevnosti, historické profilace oken a dveří, původní řešení krovů a fasád, schodiště, opěrné zídky, cesty... Objevování maleb na stěnách, staré válečky nebo jen různobarevné nátěry v mnoha vrstvách, florální vzory, hvězdičky, tvrdé punkerské nápisy i malby, vzkazy, různé tvary i vzory dlaždiček a kachlí, staré kanály, úžasné barevnosti.

historie je tady zapsaná ve zdech, je v každém trámu, jednotlivé cihle. stavebně-historický průzkum dělá na Buďánkách Martin Dvořák a Petr Štoncner. Martin Dvořák se věnuje restaurování a konzervaci památek u nás a v zahraničí. (Státní restaurátorské ateliéry, Národní památkový ústav, Victoria and Albert Museum - Londýn, Getty Conservation Institute Los Angeles, USA, Fulbrightovo stipendium). Od roku 1999 pracuje jako hlavní restaurátor v Egyptologickém ústavu FF UK na konzervaci archeologických nálezů na pyramidovém poli v Saqqaře a Abusíru (památka UNESCO). Petr Štoncner vystudoval historii a dějiny umění na FF UK. Pracoval jako památkář v Národním památkovém ústavu. Patří k našim předním odborníkům na dějiny památkové péče a zpracovává stavebně-historické průzkumy.09

nekonečné vyklízení 2012 - 2019


tisíce koleček, nespočet lopat, desítky kontejnerů, stovky kil nebo spíš tun suti a různých nepořádků kosti, pornáče, pohovky...


úklidy i náhodná setkávání, stará i nová přátelství... brigády, vyklízení, sousedská setkání, ohýnek, pomoc, trochu toxická práce... několikrát do roka někdy s lidmi z okolí, jindy s usměvavými cizinci, občas se skauty, s kamarády vždycky v milý partě. Buďánka jsou taky místem nečekaných zážitků... Jednou, když jsme zas na Buďánkách pracovali se sousedy, šel kolem usměvavej kluk a ptal se, co to provádíme? A proč? A co tu vlastně je či spíš bylo? Mluvil “vo slovenčině” a byl moc sympatickej. Nakonec se chytil lopaty a pracoval s námi celý den. Byl to mladý slovenský designer, který přijel do Prahy na Designblok. A neplánovaná práce na Buďánkách prý pro něj byla nejhezčím zážitkem z pražského výletu. Nebo napsali z Anglie z The Friends of Czech Heritage, jestli můžou přijet pomoci? Tak se těšíme...10

geodetické zaměření


domy půdorysy zdi a zídky schodiště cesty


geodetické zaměření osadu Buďánka a její domy, půdorysy, terasy, schodiště, stezičky, opěrné zdi i viniční zídky, vrstevnice i přírodní krásy se skálou a potokem postupně zaměřuje Michal Vydra z Geostar Praha. Geostar Praha zajišťuje geodetické práce pro architektonické, projektové a stavební firmy a pro orgány státní správy a památkové péče. Firma je vybavená moderní technikou pro sběr a zpracování dat. Výstupy jsou realizované v digitální formě, obvykle ve formátu AutoCAD. 3D model je realizovaný v Google Sketchup. Veškeré zaměření je připojeno do souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Dokumentace stavu objektů je komplexní, včetně návazností na okolní situaci a je tak nezbytným podkladem pro další projektové a rekonstrukční práce. Zpracované zaměření je možné prezentovat v prostředí Google maps, v Google 3D Models a lze přidat přímý odkaz do Wikipedie.11 mezinárodní pracovní setkání grant švýcarsko-českého partnerství 2014

tašky, placky, notýsky...
účastníci Laurent Mathey - geograf a ředitel Fondation Braillard Architects Olivier Morand - odborník managementu veřejného prostoru a územního plánování Serge Margel - filosof, zabývá se vztahem člověka k životnímu prostoru Stephane Collet - architekt veřejného prostoru Michal Illner - sociolog, bývalý ředitel Sociologického ústavu AV ČR Jitka Přerovská - ředitelka Nadace Proměny Adam Gebrian - architekt, teoretik, kritik architektury Josef Vomáčka - novinář, propagátor a znalec architektury Marie Krátká - ředitelka Nadace české architektury Jindřich Starý - architekt Miloš Solař - památkář Markéta Smrčková - architektka Marie Ulrychová - Hakenová - zástupkyně MČ Praha 5 Tomáš Homola - zástupce MČ Praha 5 Jiří Vejmelka - zástupce MČ Praha 5 Roman Raffl - vedoucí odboru majetku MČ Praha 5 Petr Mareš - architekt, oddělení územního rozvoje MČ Praha 5 Martin Dvořák - restaurátor Veronika Palečková - malířka Jana Klokočková - tlumočnice Jan Fiala, Markéta Fléglová - občanské sdružení Za záchranu parku Kavalírka Petr Zemánek - kastelán hradu Točník, občanské sdružení Nudle Alena Králíková - manažerka, Corporate Social Responsibility, ČSOB Zdeněk Zabilanský - projektový manažer studenti Gymnázia Jana Keplera, Lyceé Francais de Prague a Arcibiskupského gymnázia

http://budankaproprahu.blogspot.com


diskusní kulatý stůl švýcarští experti na Buďánkách ve dnech 28. a 29. 5. 2014 se v Praze, v konferenčním prostoru ČSOB ERA Svět na Jungmannově náměstí, uskutečnilo mezinárodní pracovní setkání českých a švýcarských odborníků. Byl to další dílčí krok k záchraně a revitalizaci památkové zóny Buďánka v Praze 5 podle projektu Buďánka pro Prahu, který v lednu 2014 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 jako ideový koncept pro obnovu památkové zóny Buďánka. Diskusní kulatý stůl pořádalo občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí ve spolupráci s Nadací české architektury a s významnou podporou Československé obchodní banky. Záštitu nad akcí převzala MČ Praha 5.


naše pozvání přijali čtyři hosté ze Švýcarska... Laurent Mathey je geograf a ředitel Fondation Braillard Architects. Působí na Lausanské univerzitě a spolupracuje s dalšími akademickými pracovišti na projektech týkajících se urbanistických postupů, tvoření městského prostoru a nových způsobů územního plánování.

Olivier Morand se zabývá managementem veřejného prostoru a územním plánováním. Jako hlavní městský architekt v Meyrin u Ženevy se podílel na vytvoření nové ekologické čtvrti v tomto městě.

Serge Margel je filosof, který se zabývá vztahem člověka k životnímu prostoru.

Stephane Collet je architekt, který se zabývá designem veřejného prostoru.


výsledky kulatého stolu Výsledky kulatého stolu byly vyhodnoceny, zapracovány do plánovaného konceptu celkové revitalizace památkové zóny Buďánka a následně jsou postupně uváděny do praxe v rámci pokračujících prací.

zkušenosti švýcarských expertů by měly napomoci také šíření a aplikování „principů dobré státní správy“. Dva dny nabité informacemi, otevřenost, mnohé diskuze, možnosti sdílení informací a dobrých a ověřených řešení z jiných prostředí, nový přístup k veřejnému prostoru (navíc s vynikajícím simultánním překladem) byly cenným přínosem kulatého stolu i pro osadu Buďánka. Projekt se průběžně vyvíjí, hledáme stále nejvhodnější cesty. K tomu přispívá spolupráce s mnohými českými odborníky různých specializací, kteří průběžně přibývají a také se zahraničními experty.

Švýcaři do projektu přináší podněty a zkušenosti z prostředí stabilní demokracie.12

závěry z kulatého stolu 2014
etapizace, památková zóna přístupná, transparentní postup, zapojení veřejnosti, urbánní souvislosti, princip spolupráce, financování, tým...


etapizace – památková zóna otevřená a přístupná pro specifičnost území a nutnost postupných průzkumů je vhodné proces etapizovat, v průběhu revitalizace je třeba upřednostnit dílčí drobnější kroky před násilnými velkými projekty po pasportizaci a důsledném statickém zajištění domů, cest, schodišť a pěšinek bude možné část zóny zpřístupnit a otevřít veřejnosti - revitalizovaná oblast by i v průběhu prací měla zůstat částečně veřejně přístupná a být postupně využívaná lokalita Buďánek vyžaduje multifunkční využití propojení různých funkcí včetně bydlení

transparentní postup – zapojení veřejnosti otevřít prostor k diskusi najít vhodný způsob medializace a zapojit širší veřejnost do procesu přípravy a plánování zapojit sousedy účastníci procesu komunitního plánování si mohou vzájemně vyměňovat informace a jeden od druhého se učit, tak dochází i ke vzniku nových partnerství a sítí dávat důraz na pravidelné prezentace pokroků projektu


širší urbanistické souvislosti, vhodné schéma spolupráce vhodnost řešení revitalizace památkové zóny pokud možno v širších urbanistických souvislostech zásadní nutnost nastavení vhodného schématu spolupráce občanského sdružení a Městské části Prahy 5, které zaručí dlouhodobou stabilitu a kontinuitu projektu neustálý proces učení se, sledování nových přístupů a trendů u nás a v zahraničí


umění, vzdělávání, sociální rozměr a bydlení, udržitelnost, ekologický přístup


pracovní tým občanského sdružení pravidelné a intenzivní pracovní setkávání odborníků z oblasti památkové péče společně s ekonomem, odborníkem zabývajícím se dotacemi a nadační činností, právníkem, sociologem, urbanistou spolupráce se zahraničními experty, kteří mají zkušenosti s řešením podobných témat ve svých zemích členové týmu sdružení mají zkušenosti s českými i mezinárodními projekty


možné zdroje financování vícezdrojové financování Městská část Praha 5 Magistrát hlavního města Prahy spolupráce s ministerstvy (MPSV, MKČR, MMR) dotace Evropské unie fondy Evropského hospodářského prostoru a Norska nadace, sponzoři, donátoři, partneři částí projektu, drobní dárci nastavení udržitelného systém financování

Buďánka, z.ú. je založený jako nezisková organizace. Veškeré příjmy jsou ve smyslu zakládací listiny vraceny zpět do hlavní činnosti ústavu rekonstrukce a oživení památkové zóny Buďánka. Buďánka, z.ú. má rozvojový fond pro Buďánka, kdy na účtu jsou shromažďovány veškeré finanční prostředky z dotačních titulů, grantů, darů, nájmů, zisku, příspěvků sponzorů… Nakládání s nimi určuje správní a dozorčí rada ústavu. Rada MČ Praha 5 je pravidelně informovaná prostřednictvím svých zástupců ve správní a dozorčí radě. Jedním ze základních principů a směřování projektu je, aby se aktivity staly v určitém stupni vývoje projektu nezávislými na dotačních titulech a na finančních příspěvcích města.


základní desatero při zavádění horizontálních projektů 1. zapojení všech dotčených aktérů do plánovacího procesu, participace veřejnosti, vyměňování informací, vzájemné učení se novým věcem 2. funkční napojení regenerované oblasti na ostatní části města 3. upřednostňování dílčích kroků a menších projektů před násilnými velkými projekty, jasná vize o rozvoji daného prostoru, která je ale naplňovaná prostřednictvím jednotlivých projektů, flexibilní adaptace na změny, podpora autentičnosti místa 4. vícezdrojový systém financování snižuje riziko neuskutečnění projektu, možný model PPP public-private-partnership, spolupráce soukromého a veřejného sektoru, evropské fondy 5. neuzavírat prostory ani v době přestavby, zhodnocení kulturními a sociálními aktivitami - to přispěje vzniku nové kulturní krajiny (atmosféra, image, identita) 6. multifunkční využití prostor, prostory osloví víc cílových skupin, je třeba zohlednit i časoprostorový rytmus - celodenní využití, větší pestrost funkcí může přispívat ke vzniku nových myšlenek a nápadů, ze kterých vznikají různé formy (produktové, sociální) inovace 7. udržitelný systém řízení a financování jedna věc je samotná regenerace, druhá je správa rozvoje těchto struktur, s vývojem projektu je třeba zohlednit organizační aspekty a systém financování, příklady úspěšných projektů ukazují, že vždy je nezbytné kombinovat schopnost udržovat stabilitu (kontinuitu), ale současně neuzavírat prostor pro změnu (flexibilitu), v počátcích rozvoje je vhodné spíše vytvářet prostor pro změnu v otevřeném nehierarchickém řízení, s narůstajícím rozvojem se ukazuje nezbytnost profesionalizace a jasné struktury řízení v podobě dělby kompetencí a úkolů, totéž platí i o finanování


8. marketing a PR projektu propagace výjimečného projektu, který představuje město způsobem, který ho odlišuje, informace pro různé skupiny, workshopy, spolupráce s médii, kvalitně cílená kampaň může povzbudit placení částí projektu nadšenými donátory 9. networking tvoření sítě kontaktů, poznávání nových lidí, nápadů nebo míst, které můžou sloužit jako inspirace, (problém, který řešíme my, mohl už někdo vyřešit nebo ho právě řeší) 10. neustálý proces učení se, sledováné trendů lze se učit při každodenní práci praxí (learning by doing), hledáním (learning by searching) nebo spoluprací (learning by interacting)

zdroj - Továrny na sny, 2013 (základní desatero při zavádění horizontálních projektů a kreativních inkubátorů a příklady dobré praxe rekonverze industriálního dědictví ve Švýcarsku - transfer good practices a know-how a informací v rekonverzi industriálního dědictví mezi ČR a Švýcarskem)13

vyzvaná soutěž A Koloniál červenec 2014 A69 Architekti - Lennox Architekti - Projektil Architekti
Buďánka -­ Projek

řešené území situace

1:250

Nad Záme čnicí

05

06

04

04

02 01

A

B

č.p. 137

D

C

č.p. 136

č.p. 220

E

č.p. 135

G

F

č.p. 132

č.p. 145

1

č.p. 145

2

č.p. 137

3

č.p. 137

A

č.p. 143

objekt bývalé mlékárny -­ infopoint

A

půdorys 1.NP 1:100

2

půdorys 2.NP 1:100

4 1

5 3 6

7

8

G 9

11

F

C

B

03

11 +2,500

E

02

14

13

kočky

+3,500

10 11

D

12

+2,800

+3,000

06

+2,000

05 +2,500

04

D

+2,000

04

4

6

5

7

8

9

11

10

12

13

01

14

+1,000

+1,500

07

10

+0,500

12 08 č.p. 1329/126

č.p. 126

č.p. 144

č.p. 237

č.p. 196

č.p. 133

č.p. 195

č.p. 245

č.p. 133

+0,000

č.p. 131

+0,000

09 A

3

4

5

6

7

8

9

F

E

10

14

9

10

F

E

13

11

D

2

C

A

8

1

řez A 1:100

pohled západní 1:100 MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ Koncety, přednášky, divadlo, ...

KAVÁRNA/ BAR

TOALETY/ ZÁZEMÍ

VYHLÍDKA možnost výhledu na celý areál

POBYTOVÉ MÍSTO Místo pro odpočinek

PERFORMANCES využití historických kulis areálu

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ PRO DOSPĚLÉ petanque, kuželky, ...

GARDENING komunitní zahrádky

BAZÉN

? areál nabízí mnoho dalších možností

INFOPOINT/ GALERIE

7 B

6

12

6,060 +5,100

5

G

+4,000

?

4

+3,500 +3,000

+2,800

2,780

+2,500 +2,000 +1,500 +1,000

G

12

B

C

D

+0,500

11

13

A

2

1

3

0,000

pohled severní 1:100

pohled východní 1:100

pohled západní 1:100

řez B 1:100

+5,300

1


ktil architekti Legenda: hranice napojení lokálního centra hranice řešeného území Buďánky katastrální hranice zeleň (terén) komunikace objekt mlékárny objekt zastřešený objekt obvodové stěny objekt zbořeniště zeleň původní plánovaná trasa průchodu územím trasa průchodu územím zabezpečená stezka (paluba z prken) kryté vstupy, mostek, mobiliář (lavičky) poutač odhalená stopa zahrady

Celé území je v současnosti sice průchozí, ale cesta není bezpečná. Průchodnost území zajišťujeme jasně definovanou cestou z modřínového dřeva. Tam, kde hrozí pád je přidáno zábradlí, tam kde hrozí nebezpečí od rozpadajících se objektů je přidána zábrana, která zajišťuje bezpečný odstup. Cesta Vás spolehlivě provede územím. Kdo se drží cesty nemusí se ničeho bát a v klidu může vychutnávat atmosféru mizejícího světa dělnické kolonie.

01 " V Buďánkách to žije! " Velkým poutačem na fasádě a střeše bývalé hospody na sebe osada poutá pozornost veřejnosti projíždějící okolo autem nebo tramvají po Plzeňské ulici. Lidé zjišťují, že se zde začíná něco dít. Jednoho dne je zvědavost přemůže a vystoupí. Zjistí, že areál už není uzavřen a neohrožuje kolemjdoucí. Stojící objekty jsou zabezpečeny. Otevíráme osadu prvním zvědavým návštěvníkům. Vstupy do ulice pod Buďánkou jsou označeny jednoduchými konstrukcemi z modřínových prken.

02 vstup tunelem Vstup na nároží má formu tajemného tunelu kde se dozvídáme první část historie. Týká se hospody a podrobností o spolkovém životě v Buďánkách. Tunel návštěvníky zároveň chrání při průchodu mezi budovami.

03 vstup přes mostek Další vstup je umístěn na druhém konci ulice Pod Buďánkami. Paluba na kterou přicházíme od zastávky tramvaje se symbolicky zavlní v místě kde protékal Motolský potok. Objevíme tak další kus historie místa.

04 objevování zahrad a objektů Lidé mohou opět procházet osadou. Je to nejkratší cesta od zastávky tramvaje směrem ke Klimentce a Klikovce. Stezka je jasně vymezena palubou z modřínových prken a kde je třeba je zajištěna zábradlím. Areál je čištěn od náletové zeleně, jsou znovu objeveny ovocné stromy v původních zahradách jednotlivých usedlostí. Nakonec se postupně objevují i půdorysné stopy domů. Můžeme do nich vstoupit a představit si skromná obydlí.

05 mlékárna -­ infopoint Stezka nás dovede k bývalé mlékárně. Dojdeme sem i ulicí Nad Zámečnicí. Dům není finálně opraven, není vizuálně odtržen od ostatních budov, zůstává součástí Buďánek. Stejně jako ostatní budovy je objekt zabezpečen a sanován. Stále si tak jasně uvědomujeme, že celý areál má namále a je třeba o něj začít pečovat, najít jeho novou náplň. Stejně jako na stezce, která nás sem dovedla, nacházíme i zde nové prvky vytvořené z hoblovaných prken.

06 zákoutí Nejprve jsme z chodníku vtaženi mezi torza zdí v místě bývalých hospodářských budov. Pomocí dřevěné stupňovité paluby a obložení zdí je zde vytvořen příjemný venkovní prostor, klidný kout. Mohu zde usednout a odpočívat nebo u velkého stolu debatovat s dalšími návštěvníky. Dřevěné stěny mohou sloužit jako výstavní nebo promítací plocha.

03

14

Dřevěná paluba zabíhá i dovnitř objektu. Vnitřní prostor je zachován přes dvě podlaží. Jen kapsy ve zdivu napovídají, kde strop dříve ležel. Dnes tvoří obvodové zdi prázdnou slupku proděravělou okenními a dveřními otvory. U zadní stěny je vložen box z hoblovaných prken, obsahující sklad a obslužný pult. Podél stěny vedou úzké obslužné schody na strop boxu, kde je umístěno zázemí pro obsluhu. Na horní úroveň boxu vede také zadní vstup, který dříve sloužil pro přístup do patra. My zůstáváme v přízemí a pohodlně se usazujeme. Obdivujeme původní repasovaná okna s vitrínou a roletami, která nám připomínají prvotní účel budovy. Studujeme materiály, které nám poskytla obsluha v infocentru. Z dálky slyšíme vášnivě debatující skupinku starousedlíků, kteří si prohlížejí dotazník týkající se budoucnosti Buďánek. Infopoint slouží ke komunikaci mezi lidmi, městskou částí a občanským sdružením. Lidé se zde dozvídají aktuální informace a mohou na ně reagovat připomínkami. Sedací nábytek uvnitř infopointu bude jednoduchý dřevěný či kovový v intencích celkového konceptu. Pult obsluhy umožňuje podání základního občerstvení (káva, čaj, voda). K objektu mlékárny je nově přistavěn box s hygienickým zázemím, který je pohledově ukryt za dřevěným obkladem venkovní paluby.

+4,700

15 kočky

13 12

+3,440

01 zákoutí -­ vstupní paluba Stupňovitá dřevěná paluba s možností posezení a dřevěný obklad zdí s možným využitím pro výstavní nebo promítací účely.

02 mlékárna -­ prostor infocentra 03 dřevěný box -­ zázemí obsluhy 04 výlohy Renovace stávajících dřevěných výloh s roletami. Vstupní dveře jsou replikou původních dveří.

05 podium Pevný mobiliář k sezení vytvořený ze stejného materiálu jako vstupní paluba.

06 debatní stůl Pevný mobiliář k sezení vytvořený ze stejného materiálu jako vstupní paluba. Stůl je mobilní a je možné jej přemístit na jiné místo nebo jeho převrácením vytvořit barový pult.

07 místo pro promítání, přednášky, výstavy Výškově členěná plocha rozdělená na tři části. Mezi jednotlivými stupni jsou vložené mobilní boxy, které usnadňují překonání výškové úrovně.

08 rampa Propojuje dolní a horní část paluby a je možné s ní vstoupit na jednotlivé výškové stupně.

09 oplocení Prkenný plot chrání chodník před nebezpečím dopadu uvolněných konstrukcí, zároveň může sloužit jako plocha pro výtvarné umění. Navazuje na palubu a vede až před budovy původní hospody. Může tak sloužit jako poutač.

6,060 +5,100

+4,000

10 záhon

+3,500 +3,000

+2,800

2,780

+2,500

11 přístup na horní úroveň

+2,000

12 přístup na horní úroveň

+1,500 +1,000 +0,500 0,000

inspirace Carmody Groarke, Pop-­Up restaurant, London

inspirace Kavakava architects, The Pier, Tallin

Schodiště vedoucí podél sousedního objektu je zastřešeno prkennou konstrukcí a chrání tak zákoutí před nebezpečím dopadu uvolněných konstrukcí sousedního objektu. Zároveň je možné vzniklý tunel využít pro přístup na horní úroveň. Oba konce tunelu jsou opatřeny uzamykatelnými vraty, které zabrání jeho zneužití a vandalismu během nočních hodin.

13 hájek pro kočky V tomto místě zůstanou ponechány náletové dřeviny. Přístup ke kočkám a jejich krmení je umožněn vrátky v oplocení.

14 pobytová paluba Pobytový prostor v zahradě, na horní úrovni pozemku. Jsou zde vytvořena místa k sezení, pevně spojená s dřevěnou palubou ze shodného materiálu.

15 galerie -­ zázemí obsluhy Jedná se multifunkční prostor, který primárně slouží jako zázemí obsluhy. Je zde umístěn stůl, u kterého mohou vznikat koncepty výstav a přednášek pro infocentrum. Zároveň je možné o galerii rozšířit prostor pro publikum v případě, že se přednáška za nepříznivého počasí koná uvnitř mlékárny.Koloniál na jaře 2014 jsme vyhlásili vyzvanou architektonickou soutěž a oslovili tři významné ateliéry A69 Architekti, Lennox Architekti a Projektil Architekti, aby navrhli opravu objektu bývalého Koloniálu, který je v západním cípu osady. Koloniál nyní už slouží jako malé místo pro setkávání, k předávání nových informací a k různým nejen sousedským aktivitám. Projekt domu je od Lennox Architekti ve spolupráci s malířkou Veronikou Palečkovou.14

- - - Koloniál žije - - - - - - - - - - 2016

ˇ


výstavy

promítání potkávání


práce

cvičení

literární večery


vytváření

workshopy

coworking cf hero


filmy

malování


zahradničení kreslení, modelování

učení se


včelaření

pečení


aktivity a plánování v Koloniálu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ... den Architektury 2014, 2015, 2016 - umělecké oživení Buďánek (Smrk Architekti, odborné komentované procházky, koncerty, výstavy Stanislav Krupař - Přes moře, Veronika Palečková - Obrazy) Zažít město jinak 2016 cyklus Filmaři na Buďánkách ---> projekce dokumentárních filmů, debaty s režiséry různé kurzy, aktivity, kreslení, přednášky a čtení živý Betlém na Buďánkách v roce 2017 pokračují kulturní, společenské a vzdělávací aktivity v rámci komunitního prostoru Koloniál spolupráce s mezinárodní alternativní platformou Kinedok Recycling Art a Kurzy v kurzu s MgA Halinou Haškovcovou výtvarné semináře dílny pro děti i dospělé, jóga a pilates malý hudební festival Pro Buďánka ekologické zahradničení na nových vyvýšených záhonech, péče o krajinu včely - založení úlů, záhonu s medonosnými rostlinami a malé viničky, vytočený první buďánkový med nové místo pro vydávání objednávek farmářských výrobků ekologického zemědělství a biopotravin pro spádové lokality Košíře - Cibulka - Hřebenka


pečlivá příprava architektonického workshopu na celkovou revitalizaci památkové zóny spolupráce s nadací Člověk v tísni - Pobočka Praha - společná příprava projektu pro OP PPR na dům č.p.137 nově se prostor Koloniálu otevřel pro pravidelné neziskové coworkingové aktivity třeba ---> CF Hero pod Klubem cystické fibrózy - pacientské organizace během roku v Koloniálu vytvořili aplikaci pro pomoc dětem s cystickou fibrózou - aplikace byla úspěšná na světové konferenci v Liverpoolu a bude pomáhat v Čechách i ve světě tvůrčí dílny SÓS - setkávání kreativních lidí - animátorů a lidí, ktěří filmy vytváří a mají rádi a vzájemné předávání zkušeností, znalostí Duncan Institute pracovní setkávání a příprava vzdělávání v rámci taneční a pohybové výchovy do škol (projekt schválený MŠMT)15

vyzvaná soutěž B střechy, sítě srpen 2014

2013


vidím rozdíl!


2019


byla Buďánka podhradím nějakého hrádku? ...otevřel jsem Sedláčkovy Hrady a světe, div se hrádek plaských cisterciáků jménem Kuglvajt ze 13.století na ochranu vinic...


projekt obnovy sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn) doplnění průzkumů, projekt základní záchrany šesti domů, zpevnění korun zdí, krovy, zastřešení projekty jsou financované z daru ČSOB pro projekt Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě dokonce včetně realizace všech krásných nových střech děkujeme

Domy Architects - architektonický a projektový atelier MURUS - monumenta renovamus - projekce rekonstrukce střech

Kuglvajt pro nás objevil Petr Zemánek kastelán, právník, učitel a Člověk z hradu Točník...16

den architektury 2014 den architektury pořádá v mnoha místech celé republiky KRUH. je to akce přátelská, nekomerční, vzdělávací a apolitická pro širokou veřejnost. na Buďánkách ji spolupořádá spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí.


už jsme ani nedoufali a najednou? to je opravdu jako fénix, který právě vstává z popela! nemůžem se vynadívat! srdíčko plesá! děkujeme!


4. 10. proběhl na Buďánkách Den architektury. Během měsíce října se přišlo na výtvarnou instalaci na Buďánkách podívat okolo 300 lidí s vážným zájmem o další vývoj revitalizace památkové zóny a uskutečnilo se několik komentovaných prohlídek. Na 25. 10. ohlásil svoji návštěvu na Buďánkách Pavel Rozsypal, velvyslanec OECD České republiky v Paříži.

co se událo? Na bývalý hostinec byl instalovaný banner, který upozorňuje na chystané změny na Buďánkách s heslem projektu. 3. 10. začal na Buďánkách vznikat dočasný „nový obyvatel” od autorů „Smrk architekti” – instalace z modřínových latí. Byly také odklízené, odkrývané a čištěné zbytky objektů a tříděné historické prvky (cihly s logem cihelny, půdovky, staré dlaždice). Na dvoře hospody byly vystavené 3 dvoumetrové panely s návrhy přeměny Koloniálu od A69 Architekti, Lennox Architekti, Projektil Architekti, které vzešly z vyzvané soutěže. Byly umístěné 2 červené schránky pro podněty občanů.

sousedé, kteří se procesu obnovy osady mohou účastnit, vyjádřit svůj názor, přinést příspěvek k projektu, který vzniká v jejich okolí, vnímají novou situaci pozitivně, mají o projekt větší zájem, stávají se přirozeně jeho součástí.17

den architektury 2015

hlavním cílem projektu Kruh je pokusit se veřejnosti představit kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí.

4.října od 14 do 18 hodin proběhne na Buďánkách už podruhé Den architektury. Dozvíte se nové informace, jak pokročil projekt revitalizace památkové zóny. Na zdech starých domů bude vystavený soubor fotografií Stanislava Krupaře Přes moře / z ilegální cesty se syrskými uprchlíky z Egypta do Evropy /, několik obrazů Veroniky Palečkové. Postupně bude na místě vznikat nová instalace od studentů - SMRK architekti. Několik skladeb zahraje Filip Celar / Inner Talks /. Ně A pro děti bude připravená hravá dílna. Den architektury 2015 pořádá v mnoha místech celé republiky KRUH. Je to akce přátelská, nekomerční, vzdělávací a apolitická pro širokou veřejnost. Na Buďánkách ji spolupořádá spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí. S podporou ČSOB a MČ Praha 5. / www.denarchitektury.cz / Od října do konce roku 2015 budou na Buďánkách také probíhat participační aktivity k projektu Buďánka pro Prahu a Den architektury je jednou z nich. p Pro více informací o vývoji revitalizace osady Buďánka a chystaném programu sledujte www.zachranmebudanka.cz a www.facebook.com/budanka.pro.prahu.18

den architektury 2016z pozvánky v neděli 2.10. 2016 odpoledne od 15 hodin bude už třetím rokem na Buďánkách Den architektury. přijďte se podívat letos taky na první skoro opravený dům, který od 3. října pomalu začíná sloužit jako místo k sousedským aktivitám a potkávání. ahoj, dobrý den hezky Vás zvem a těšíme se letos ve spolupráci s Fondem Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce, Městskou částí Praha 5 a s milou podporou ČSOB19

výstava v ČSOB 2016


jsme rádi, že se můžeme podílet na obnově Buďánek a navrácení tohoto krásného historického objektu lidem. jde o zajímavý projekt, jehož cílem je vytvoření prostoru především pro občany Prahy 5 a to nás těší ještě více, protože můžeme podpořit naše sousedy. Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB


tisková zpráva k výstavě ČSOB pomáhá s revitalizací Buďánek. Buďánka jsou po několik století nedílnou součástí Prahy 5 a svou jedinečností zosobňují historickou paměť městské krajiny. ČSOB v rámci udržování dobrých sousedských vztahů podporuje projekt revitalizace Buďánek finančně a nyní v kooperaci se zapsaným spolkem Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí pořádá od 13. května 2016 výstavu v ústředí své centrály v Radlicích. Výstavu, která mapuje proces obnovy této památkové zóny. Buďánka jsou souborem terasovitě uspořádaných domků, které jsou dokladem malebného koloritu drobné zástavby minulého století. Důležitým prvkem je zde dochované členění terénu zvýrazněné přírodními schodišti, pěšími cestami a dalšími prvky respektujícími původní parcelaci. Do budoucna se počítá s obnovou celé lokality.20

Pavel Koutský Buďánka no comment 2016


Pavel Koutský je čelním představitelem takzvané ‘‘totální animace‘‘, která se vyznačuje tím, že každý jednotlivý filmový záběr je nakreslený zvlášť. Výsledkem je pak velmi dynamický a expresivní styl animovaného filmu. Je autorem dlouhé řady autorských filmů, televizních blackoutů, znělek. Za film “Curriculum vitae’‘ dostal v roce 1987 Zlatého medvěda na berlínském festivalu Berlinale a stříbrného medvěda a cenu Fipresci na festivalu ve francouzském Annecy za film ‘’Media’’. Od roku 1993 učí animaci na pražské na Katedře animované tvorby pražské FAMU. Mimo animovaného filmu má rád zvířata, letadla, kola a červené víno. Jedna žena, jeden syn, dva vnuci.
21

participace 2014


dotazník, komentovaná procházka, debaty, sousedská setkání, dětský workshop postav si své město...


Buďánka pro Prahu ostrov ve městě Na přelomu let 2013 a 2014 jsme začali připravovat projekt Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě. Nosnou myšlenkou bylo vytvoření příjemného místa s kulturním, společenským a vzdělávacím potenciálem, ekologickým přístupem a podílem pro bydlení. Koncept jsme v rámci procesu participace představili veřejnosti – lidem bydlícím v nejbližším okolí a v Praze 5. Společně s městskou částí Praha 5 a Centrem pro komunitní práci Plzeň CPKP jsme na podzim roku 2015 uspořádali dotazníkové šetření a několik participativních setkání. Pro ty, kteří přišli a měli zájem se k projektu vyjádřit, jsme zorganizovali komentovanou prohlídku Buďánkami s dětskou tvůrčí dílnou Nadace Proměny Není město jako město o architektuře, estetice a tvorbě města. Výsledky participace potvrdily směřování projektu a podněty občanů byly zapracované do zadání architektonického workshopu. Jsou uložené v archivu Buďánka, z.ú.22

dobrovolnické dny 2014 - 2019

Zapojím se, Byznys pro společnost, 72 hodin ...


pustit se do něčeho, co nás pak může bavit po zbytek života ... Co se dá stihnout za 72 hodin? Změnit život, udělat něco, co bude přinášet užitek nejméně dalších 72 let, natočit krátký film, vyplít a okopat zahradu, pustit se do něčeho, co nás pak může bavit po zbytek života. patronka projektu 72 hodin Alice Nellis, režisérka


z příspěvků dobrovolníků ČSOB

„...Já s kolegyní Jitkou jsme vyčistily schody zanesené hlínou a zarostlé, jiní čistili dvůr, odkrývali zazděný sklep... bylo o nás dobře postaráno!” „...Dozvěděla jsem se, že ČSOB významným způsobem přispěla do fondu na záchranu Buďánek.“ „Vývoj na Buďánce sleduji už řadu let, vedu o ní dokonce webovou stránku. http://praha5.zeleni.cz/delnicka-kolonie-zpocatku-19-st-budanka. Moc mě mrzelo, když se tato pozoruhodná vesnice ve městě postupně rozpadala. Musím vyjádřit obrovské uznání paní Palečkové, že se pustila do skoro beznadějné akce na její záchranu a znovuvzkříšení. A taky poděkovat ČSOB za to, že tuto snahu významně podporuje finančně a také, že nám umožnila maličko přiložit ruku k dílu. Rád půjdu příště zas…” Drahomír Bárta „Práce, které hledá „blaho“ pro ostatní stojí za to, i když to asi nikdy nejde úplně podle originálních představ.“ „Vše na výbornou i počasí nám nakonec přálo, i když dle předpovědí to vypadalo velmi chmurně a zvažovali jsme změnu termínu.“ „…velmi oceňuji jednak finanční účast ČSOB v projektu na záchranu a revitalizaci Buďánek, tak i možnost zapojit se osobně v rámci dobrovolnického dne.“ „Velmi hezky se o nás starali.“ „Jsem jim velice vděčen, že se o tuto zvláštní lokalitu tak obětavě starají, takové činnosti je třeba podporovat.“23

inspirace
zeleň ve městě

prostory pro děti


umění

komunitní zahrady

bydlení


obytnĂŠ ateliery a galerie

kavĂĄrna


3D vizualizace


na probuzených místech se rodí nové tradice, příběhy, taneční večery, divadlo pro děti, vyhlídka na stromě, šachový stolek, objevují se místa nových setkání i starých tajemství …
vize24

architektonickĂ˝ workshop 2017 - 2018
hlavním úkolem pro rok 2017 - 2018 byla příprava a realizace architektonického workshopu regenerace památkové zóny. architektonický workshop uspořádal Buďánka, z.ú.. Cílem úzce spolupracujících subjektů (spolku a ústavu) je obnova cenné historické lokality – vesnické památkové zóny Buďánka tak, aby zde vznikl architektonicky i společensky kvalitní veřejný městský prostor. Během roku Buďánka, z.ú. provedl rešerši mnoha projektů zabývajících se podobnou problematikou u nás i v zahraničí. Na základě shromážděných poznatků a po mnohých konzultacích se zkušenými českými i zahraničními odborníky jsme nachystali celkový koncept architektonického workshopu a podrobné zadání. Oslovili jsme osm pečlivě zvolených architektonických ateliérů A69 Architekti, Bod Architekti, KOoA Architekti, Lennox Architekti, Masparti, Molo Architekti, Petr Stolín Architekti, She Architect (Dánsko) ve spolupráci s Janem Magasanikem (Big - Dánsko). Pečlivě poslouchali a výsledky hodnotili a členy poroty byli profesor architekt Josef Pleskot a profesor architekt Petr Keil, ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská, stavební inženýrka Věra Malečková, zástupci MČ Praha 5 - Zuzana Hamanová a Tomáš Homola a zástupci zapsaného ústavu Veronika Palečková a Martin Dvořák.


Architektonický workshop byl dvoukolový. Ve spolupráci s architekty a radnicí nyní vytváříme na základě výsledků workshopu plán postupné obnovy celé zóny a etapizace jednotlivých projektů. Je třeba volit pečlivý analytický proces přístupů k domům, zahrádkám, schodištím, cestám, určit užití možných rozličných prostých materiálů i prvků v památkové zóně (ploty, ohrazení, schodiště, návrhy zeleně) a plán fázování prací tak, aby Buďánka mohla být co nejdříve přístupná.


poznámky z procesu... Přidáváme skvěle shrnující úvahu od týmu Honzy a Kristiny Magasaniků a Romana Prachaře, na základě mnohých architektonických a přátelských debat nejen během workshopu. Děkujeme. Čtěte, prosím, tento zásadní podnět k dalšímu projektování. Za Buďánka moc zdravím a děkuju za naše týmové usilování. Veronika ------------------------------------------------------------------------------------Posílám pár slíbených poznámek ze společného povídání. Jak zmínil pan architekt Pleskot, Buďánka jsou mnohovrstevnatou a nelehkou úlohou, byly zadáním nebo úkolem pro architekty od nepaměti a spousta lidí se už snažila přijít na to, jak na to. Také tedy neposílám žádný návod jak na to, ale pouze poznámky a úvahy ze společného setkání.

kouzlem původních Buďánek je kromě jiného harmonické equilibrium setkání hmot a měřítka s terénem, poměry veřejných prostor, zeleně a použitých materiálů, vše vycházející z dobových požadavků na funkci a dostupných stavebních materiálů i prostředků.


Domnívám se, že nahradit původní stopu a tvary pouze zděných domů nestačí. Přestože by důsledně byly vzorně splněny všechny památkové požadavky a domy by byly nahrazeny věrnými kopiemi k návratu původního charakteru, atmosféry, zahuštění ani života by se nedosáhlo. Dokazují to i některé vizuální materiály předchozích studií, ilustrující, že hrozbou a neúspěchem by byla právě dokonalá vyčištěná kopie struktury původních zděných domů, areál bezpohlavního charakteru a bez duše. Extrémem druhé strany je samozřejmě také to, co zmínili a pojmenovali moloarchitekti “charakterem expo výstavy”. Neřízená a nekoordinovaná pestrobarevná škála materiálů a tvarů, smetiště sebestředných a namyšlených objektů by byl neúspěchem druhého extrému. Buďánka zasluhují speciální přístup, pečlivější, opatrnější, který bude zároveň pokorný, obyčejný, jednoduchý, ale i razantní, překvapivý a také autentický.

vzorovým příkladem z minulosti by mohly posloužit Fragnerovy práce na Starém Městě, které jsou syntézou radikálních rozhodnutí, odvážně nekompromisního pojetí v kombinaci s pokorným, citlivým a pozitivním vztahem k historii, místu i materiálům.


harmonické equilibrium setkání hmot a měřítka s terénem, poměry veřejných prostor, zeleně a použitých materiálů


1. kůlny a chlévy Nezděné objekty kůlen a chlévů jsou nedílnou, či dokonce podstatnou, součástí původních Buďánek. Pro charakter celé lokality byly nezbytné a podstatné.

vytvářejí nejen hustotu, pestrost, rozmanitost tvarů i materiálů, ale i výškovou a prostorovou rovnováhu a vyrovnanost i terasovitou kompozici sledující morfologii místa, definují veřejný prostor i prostor pro zeleň. Domnívám se však, že jejich místa mají posloužit právě k takovým účelům (zahuštění, vytváření prostorových překvapení, vytváření zákoutí, průhledů a kontrastů, definování cest a míst pro zeleň), avšak novodobým způsobem, že nemusí přesně kopírovat jejich původní tvar, výšku, funkci ani materiálové řešení, že mohou vznikat koordinovaně a se soudobou a osobitou náplní tak, aby doplňovaly celkovou prostorovou kompozici a atmosféru podobné původní osadě horského typu (objekty pavilónového charakteru nebo zvláštních funkcí).


2. ulice, cesty, průchody a průhledy stísněné, nepravidelné, klikatící se, sevřené nebo otevřené cesty s průhledy k dalším domům nebo s výhledem skrz, běžné v horských vesničkách nebo malých středověkých městech. Není podstatné, aby cesty přesně kopírovaly původní pozice a propojení, spíše naopak původní hlavní spojnice mohou být doplněné o nové, nabízející nová setkání nebo zážitek.


3. terasovitý charakter Terasovitý charakter kopírující svah s maximem nepravidelností a výjimkami je dalším podstatným charakterem celkové rovnováhy původní prostorové formy a uspořádané skrumáže objektů (domů, opěrných zídek, teras, plotů) na svahu. Nová Buďánka by měla navázat na svou původní podstatu pozvolně rostlé a proměňující se osady, měla by zůstat nadále otevřená budoucím proměnám s přihlédnutím k tomu, co takové změny přináší pro celkovou komunitu i celkový charakter i kompozici osady (zda je zpestřením celkové různorodosti v přijatelné normě). Myslím si, že obecně by se k výsledné struktuře equilibria podobného původním Buďánkám mohlo docházet postupně principem neustálého ladění, vyvažování a navazování se na vznikající objekty krok za krokem. Nový objekt by vždy musel navazovat na předchozí, a ty předchozí by ho musely akceptovat a přijmout mezi sebe.

utopickým plánem pro Nová Buďánka je představa nezakonzervovaného organismu tvarovaného z různých stran založeného na stopě původních domů. jde o představu živého organismu, který se proměňuje v čase, je postupně domodelovávaný a znovu a znovu je na něj nahlíženo z různých úhlů.


ostrov přátelského prostředí pro obyčejný život


4. ostrov Během doby se z původní osady postupně vytvářel charismatický ostrov až do současné podoby dnešní romantické nebo zapomenuté zahrady obklopené rušným městem. I když je to až postupně vzniklou hodnotou, myslím si, že je vhodné ji zachovat.

ostrov al-ternativních přístupů, ne-moralizujících nýbrž ostrov přátelského prostředí pro obyčejný život. Ostrov s rozpolcenými požadavky - Komunitní ostrov, který přestože bude ostrovem, bude maximálně otevřený a sociálně bezbariérový pro všechny, zejména pro své nejbližší okolí, nesmí to být sociální ostrov, sociální uzavřená bublina. Uvědomuji si, že v tom uvažování je spousta rozpolcených a protichůdných požadavků a to se domnívám, že právě dělá projekt tak složitý a komplikovaný. Moc všechny zdravím, dál nad Buďánkami budeme hloubat i pracovat a těšit se na další setkání. Za celý tým Honza.25

architektonické týmy
Petr Stolín Architekt Alena Mičeková z nové řídící věže připraveni čelit nevkusu prostou architekturou.Masparti vyrobit obloukové okno není snadné ani úplně nemožné! a z dílny zpět ke stolu... ps: ... žlutá je naše černá.She Architect Buฤ รกnky mรกme s sebou. a stoupรกme.

... zprรกva z Annapurny.


BOD Architekti v atelieru má jistě kromě profesní shody na úrovni výtvarných a koncepčních názorů i fakt, že jeho jádro je tvořeno dlouholetými přáteli.


Lennox Architekti

nejsme zvyklí zavírat dveře, žijeme rádi v otevřeném prostoru.KoOA Architekti

na důchod bych měla ráda jednoduchou krabici s velikým oknem v horách. Bára
A69 Architekti

je třeba do architektury vstoupit, nechat se jí pohltit, odevzdat jí své smysly. povznést se.


Molo Architekti

loď vyrobená vlastníma rukama je více než nová televize!
26

vizualizacepracovnĂ­ vizualizace She ArchitectpracovnĂ­ vizualizace She Architect


pracovnĂ­ vizualizace She Architect
pracovnĂ­ vizualizace She ArchitectpracovnĂ­ vizualizace BOD architekti


pracovnĂ­ vizualizace A69 Architekti
pracovnĂ­ vizualizace Lennox ArchitektipracovnĂ­ vizualizace Lennox ArchitektipracovnĂ­ vizualizace KoOA ArchitektipracovnĂ­ vizualizace Petr StolĂ­n Architekt


pracovnĂ­ vizualizace Petr StolĂ­n ArchitektPohádka ZAHRADA od Jiřího Trnky obsahuje kouzlo, tajemství, poezii, humor, fantazii, napětí, melancholii, což je pro nás esencí současné i budoucí BUĎÁNKY, která si hledá svou NOVOU PAMĚŤ a IDENTITU.

Přínosem má být umožnění větší schopnosti VCÍTĚNÍ, SOUCITU a PODÍLU na dění v lokalitě.

“Haptické město je městem NITERNOSTI a BLÍZKOSTI, současné město je městem OKA.” (Johan Pallasman)


Kontrasty světů Buďánky jako města PARTICIPACE a Plzeňské ulice jako města ODCIZENÍ.

Univerzální a neukončené ARCHITEKTONICKÉ FORMY sledují a dotvářejí původní půdorysné STOPY. Nevnucují svou funkci, ale přirozeně inspirují v různých způsobech POUŽÍVÁNÍ PROSTORU.

“Náš prostor neleží NA zemi, ale MEZI stěnami.” (Dom Hans der Laan)

KONCEPT je vytvoření nového GENIA LOCI a CÍLEM je čtvrť se zajímavou ATMOSFÉROU, OČEKÁVÁNÍM, TAJEMSTVÍM............. Petr Stolín Architekt27

participativní rozpočetparticipativní rozpočet Prahy 5

zpráva z radnice chcete se podílet na budoucí podobě Prahy 5? diskutovat nad možnostmi a tématy? říci svůj názor, kam by se městská část měla posouvat? přihlaste svůj návrh, přijďte jej prezentovat. a hlasováním rozhodněte, na co budou peníze použity.

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mohlo nebo mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Návrhy, které pak obec realizuje, jsou vybírané hlasováním.


okolí Koloniálu Lennox architekti proměnlivá instalace, pravidelně obměňovaná, moudro, vzkaz, poselství, citát, dětská hra, obraz, plastikaproměnlivé instalace Amalie Soufi Kristina Magasaniková Josef Paleček
vinice sv. Kristýny sad původních odrůd She Architect Kristina Magasaniková Roman Prachařkomunitní pekárna 2019 She Architect Kristina Magasaniková Roman Prachař28

... kdo věří svým krásným snům


„ČSOB chce být ve společnosti, kde působí, dobrým sousedem – nejen v regionech České republiky třeba prostřednictvím grantového programu ČSOB pomáhá regionům, ale také v Praze. A vzhledem k tomu, že sídlí v Praze 5 a sleduje dění ve svém okolí, ocitla se v hledáčku banky i osada Buďánka. Podat pomocnou ruku – finanční i v podobě dobrovolnické pomoci našich kolegů – a vytáhnout osadu ze zapomnění – tak bylo více než logickým odpovědným rozhodnutím.“ Alena Králíková, manažerka CSR, ČSOB,

Hluboce před Tebou, Verunko, a všemi, kteří na projektu „Buďánka“ pracují nebo jej významně podporují, smekám. Přeji nám všem, abychom se v areálu „Buďánka“ co nejdříve sešli na kávě a nebo třeba na hezké výstavě. Monika Mošová, exekutivní partner ve společnosti Gartner Připadáte mi jako zjevení. Lidé, kteří dávají slovům … láska k místu, kde žijeme… odpovědnost… vytrvalost… opravdový význam. Jste pro mě trvalou inspirací :–). Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny

„V Košířích jsem se narodila a prožila kus života. Mám radost, že se Buďánka podaří zachránit a těším se na nová místa, lidi a aktivity, které přinesou.“ Marie Krátká, NČA Pokud mohu nějak pomoci, dejte vědět. Marie


Tak jako národ není jenom souhrnem lidí pobývající víceméně náhodně v jedné části světa, není ani město (nebo městská část) jenom shlukem domů, ulic a náměstí. Obojí, jak národ, tak město, si nelze představit bez dalších jevů a prvků, k nimž určitě patří i společná historie, projevující se formou společenské nebo místní paměti. Součástí paměti národů jsou slavné výhry a prohry minulosti, významné osobnosti a jejich činy. Součástí místní paměti jsou lokality, které odrážejí vývoj určitého místa v čase, a pro větší či menší okruh lidí jsou symbolem místa, kde žijí a s nímž spojují pojem domova. V Košířích žiju vlastně teprve dvacet let, a jako „náplava“ bych si možná ani neměl osobovat právo se vyjadřovat, ale rodina, do níž jsem se přiženil, je s tímto místem spjatá už více než sto let. V té době byly Košíře jen vesnicí ležící v širším okruhu Prahy, ale od vlastního města poměrně vzdálené jak místně, tak způsobem života. Od té doby se Košíře staly součástí Prahy – dnes by se jen s trochou nadsázky dalo říci, že jsou součástí centra – a změnily se téměř k nepoznání. Jen několik málo míst připomíná dávné Košíře a to, jak se tu kdysi žilo. Takovým místem jsou pro mne Buďánka – symbol a znamení místa, kde žiju a které se pro mne stalo domovem. Ladislav Bareš, profesor egyptologie, Univerzita Karlova v Praze

„Zaplňování veřejného prostoru smysluplným obsahem je odpovědností nás všech. Buďánka je skvělým příkladem, kdy občanská aktivita je nejlepší odpovědí na institucionální pasivitu.“ Daniel Herman, ministr kultury


Jako rodina cítíme, že tento projekt se nás moc týká. Rozhodli jsme se bydlet tady v okolí Buďánek a víme, že toto místo (Plzeňská ulice) nenabízí jenom parky a krásné vilové čtvrti, ale svojí polohou v blízkosti hlavní ulice s tramvají i spoustu nevýhod. Je to například prach, špína, hluk atd... V našem okolí pořád vznikají nějaké obchůdky a pak zas mizí, protože se jim v tomto nehostinném místě nedaří. Nikomu se sem nechce. Je proto nutností to změnit. Tento nápad proto považuji za unikátní řešení situace. Nemyslím a nevěřím, že v dnešní době je objektem zájmu pro setkávání lidí jen kdejaký obchodní dům, nebo nákupní centrum, případně restaurace. Přesně Buďánka je místo, kde se chci setkat s přáteli nebo tam sama v tichosti prožít chvilku svého dne. Mám pocit, že na takovém místě se můžou budovat úplně jiné hodnoty než v multikinech a „mekáči“. Z toho, co navrhuje projekt sdružení se mi líbí všechno, takže těžko se k něčemu přiklonit přednostně, ale knihovna, prostor pro děti, zeleň s posezením, galerie, prostor na malé koncerty, dílna... to by bylo fajn. A pak se tam každou sobotu (pátek, středu...) potkat s kamarády na trzích a společně si dát dobrou kávu... to by byla nádhera a splněný sen. Držíme palce. Máte naši velkou podporu! Jana Burášová, Pavol Smolárik, malý Tejko a ještě menší Arien

Buďánka? Odpověď malověrným. Petr Namyslov, NPÚ Přijde mi nesmírně cenný, že se najdou lidi, kteří z vlastní iniciativy a s nasazením ohromnýho úsilí se pustí do zlepšení veřejnýho prostoru. I když to po nich nikdo nechce a dohromady z toho nic nemají. A přesto, že je to jenom malej kousek Prahy, tak výslednej dopad bude velikej. Leo Lukáš, zvukař, muzikant


„nezdolná energie, citlivost a lidskost“ Markéta Smrčková , Lennox Architekti Obdivuju vaše obětavé nasazení a vytrvalost. Bylo by fajn, aby v každé čtvrti bylo příjemné místo na setkávání matek, otců, babiček atd. s dětmi, kde si děti pohrají, dospělí popovídají, můžou si uvařit kávu nebo čaj. Taky bezpečné místo, kam větší děti můžou chodit samy a společně se bavit. Ve Švýcarsku bylo naprosto běžné, že každá čtvrť, vesnice, městečko měly prostor se zázemím, který si lidi mohli pronajmout třeba na soukromou oslavu narozenin, to by se mi taky líbilo! Taky třeba čítárna či mini knihovna, kam lidi můžou nosit knížky a odnášet si jiné. Vlasta Jirásková, dula Aktivity sdružení Odborníci a občané pro záchranu památkové zóny Buďánka a okolí si cením jako příkladu smysluplné spolupráce mezi municipalitou, občany i soukromým sektorem. Energičtí občané (klonoval bych je!) dokázali pro svou vizi zachráněných Buďánek coby kulturního a společenského centra získat zastupitele napříč politickým spektrem, stejně jako přesvědčit nadace i soukromé firmy k nemalé finanční pomoci projektu. Díky tomu může být malebná a památkově hodnotná lokalita zachráněna i pro další generace Pražanů. Podobné aktivity místních sdružení jsou pro Prahu velmi důležité: pomáhají obyvatelům obnovovat a oživovat vztah k minulosti vlastní čtvrti – a tedy i posilovat její identitu. Už dlouho je přitom zřejmé, že dobře se lidem žije v místech, která mají svou vlastní tvář, jsou čímsi zapamatovatelná a tedy jedinečná. Nebál bych se tedy říci, že cesta k tomu, aby se Praha stala sebevědomou evropskou metropolí, není uskutečnitelná bez podobných lokálních projektů. Petr Hlaváček, ředitel IPR


etapizace, zóna otevřená a přístupná, transparentní postup, širší urbanistické souvislosti, vhodné schéma spolupráce, architektonická soutěž Olivier Morand, Laurent Matthey, Fondation Braillard Architects, Geneve

Děkuju paní Veronice Palečkové a ostatním za zachráněné Buďánky. Řadu let jsem chodil kolem nich a divil se, jak uprostřed civilizovaného města může trčet ruina. Když se odpovědní neumí domluvit, je to smutné. Pěkná je naopak iniciativa těch, kteří sice nemají odpovědnost z titulu funkce, ale cítí ji jako občané. Jiří Menzel, režisér

Je radost se dívat na to, jak se do osady Buďánka zase vrací život! Veroniko i ostatní, díky za to! A jen se opět přesvědčuji o tom, že i jedinec zmůže mnoho! Olga Menzelová Kelymanová, producentka


V roce 1990 kandidovalo Občanské fórum v prvních svobodných komunálních volbách pod jednoduchým heslem (shodou okolností je vymyslel můj táta): „Buďme tady doma!“. Být někde doma znamená mít za ten domov odpovědnost, vědět, že bude právě takový, jaký si ho uděláme. Celý život jsem doma v Praze 5, a proto obdivuji ty, kteří se doslova v potu tváře snaží Buďánkám vrátit život a udělat z nich prostor s historickou pamětí, místo pro setkávání a prožívání. Klobouk dolů před Veronikou Palečkovou i Martinem Dvořákem a všemi jejich spolupracovníky. Bez jejich vůle a nasazení by už osada dávno zmizela z povrchu země, tak, jak si to leckdo přál. Je to občanská společnost v praxi, příklad toho nejlepšího z „kapitalismu“, jak jsme si ho na počátku 90. let vysnili. Kapitalismu normálních, slušných, v nejlepším slova smyslu obyčejných a pracovitých lidí. Těší mě, že jsem mohl být u prvních jednání s ČSOB, která se – jako dobrý soused – do pomoci obnovy Buďánek zapojila, těší mě, že svůj názor mohu občas říci na jednání pracovní skupiny pro Buďánka, která je poradním orgánem městské části. Nejvíc se ale těším na „novou“ osadu Buďánka (a tím přívlastkem „nová“ není naštěstí v tomto případě míněna developerská nálepka, která obvykle ospravedlňuje to, že „nové“ brutálně zničilo a popřelo vše staré, co vytvářelo historii místa po staletí). Těším se, až tam budu brát svého syna. Už proto, že jsme se oba narodili za rohem a oba žijeme celý život ve stejné městské části. Proto, že jsme tady doma. Jakub Železný, šéfmoderátor Redakce zpravodajství ČT

Zvenčí malé ale uvnitř prostorné. Moc rád jsem sem přes celou Prahu vezl strom. Dík. Jindřich Kříček - Kwin, elektrikář jeřábů


Jo, a s Buďánkou, to je skvělé! Skoro zázračné. Díky. Když jsme ji před lety prolézali s Benem, zdálo se nemožné, že by vůbec mohla vstát z agonie. Vypadalo to, že ji zanedlouho bude možné spolehlivě zařadit na seznam lokalit oplakaných... Dušan Straňák, grafik Velký dík všem, kteří neúnavně bojují za záchranu Buďánek. A další obrovské poděkování ČSOB!!! Vědomí, že se ještě pořád najde někdo, kdo je ochoten věnovat svou energii, čas a peníze do krásy, která nevydělá, ale „pouze“ pohladí duši, je velmi uklidňující. Máte náš velký obdiv a přejeme nám ostatním, abyste ještě nějakou dobu „naivně usilovali“!!!!!!! Ahoj! V místní kavárně! Trojanovi, herci, děti, sousedi

Sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí jsou pro mě dokladem toho, že energie, chuť a optimismus mohou hýbat světem. Tam, kde by se mnozí zastavili, oni pokračují. Tam, kde se zdá být všechno ztracené, oni nacházejí cestu. Tam, kde se ztratily hodnoty, oni je našli nebo pokračují v jejich hledání. Po dlouhé době mám pocit, že Buďánka jsou v dobrých rukách a o jejich osud netřeba se více bát. Místo „oni“ budu ráda říkat „my“ a za to dík. Aneta Horká, Člověk v tísni


Vážení přátelé, víte, že Nadace Charty 77 se rozhodla podporovat váš projekt revitalizace Buďánek, unikátního veřejného prostoru v Praze 5 – Košířích. Památkově chráněná zóna si to zaslouží. Naše nadace a konkrétně projekt Konto Bariéry se v této chvíli připojuje jako sympatizant a podporovatel. Věřím ale, že přijde chvíle, kdy budeme mít co říci do skutečné funkčnosti projektu, jeho otevřenosti pro ty cílové skupiny, o které se naše nadace zajímá, o které se stará. Jsou to handicapovaní spoluobčané, kteří se i díky nám stávají opravdu plnoprávnou a začleněnou skupinou společnosti a také senioři, kteří se brzy stanou jednou z nejdůležitějších a také opravdu velkých skupin. Myslím si, že když se do něčeho pustíme, navíc s takovými partnery jako je sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, Městská část Praha 5, Nadace české architektury, vašimi švýcarskými partnery, nemůže to dopadnout špatně. Přejeme zdar kulatému stolu a těšíme se na výstupy z jednání a z diskuse a na úkoly, které z toho pro nás vyplynou. Srdečné pozdravy všem, 26. května 2014 Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 77 A co teprv, Boženko, když se postupně připojují další silní partneři – třeba ČSOB, Nadace Proměny Karla Komárka, Člověk v tísni.


Spousta udělané práce a spoustu je ještě potřeba vykonat - rádi se oba přidáváme. Adam a Eva, architekt, zakladatalka Duncan Centra a Duncan Institutu, tanečníci

Často jsem jezdil okolo rozpadajících se domů osady Buďánka a říkal si, jaká je škoda, že mizí další unikátní historická část Prahy. Náhodné setkání a následná spolupráce z pohledu ekonoma s Veronikou, Martinem, Kristýnou a dalšími lidmi, kteří se intenzivně snaží tento prostor obnovit, mě naplnilo optimismem. Se zájmem sleduji jejich práci a vidím, jak se objevují nové střechy, opravují se domky. Je to osvěžující a příjemné, že v rostoucí a houstnoucí zástavbě Prahy zůstanou zachovány podobné lokality. Snad pohled na obnovenou osadu pomůže zlepšit přístup ke světu i mnoha lidem, co jezdí denně okolo. Přeji, ať se vše podaří. (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 Michal Kyncl, ekonom

Buďánka jsou pro mě o naději. Naději, že neztratíme kus své historie a dokážeme té původně dělnické osadě vdechnout nový život. Naději, že má smysl pouštět se i do věcí, které na začátku vypadají úplně beznadějně. Naději, že tu s námi stále žijí skvělí lidé, jejichž nadšení pro věc je prostě nakažlivé. František Gemperle, matematik, vývojář


Prostor vzájemného setkávání je dar, za který má smysl bojovat. Fandím nadšencům z Buďánek a přeji jim mnoho společných tvořivých chvil. Tolik pozitivní energie je precedens pro občanskou společnost. Pavel Rozsypal, velvyslanec OECD v Paříži

Buďánka jsou ostrov uprostřed městské džungle. Most, který mě přenáší do časů, kdy se mléko kupovalo v mlékárnách, muži v kloboucích se vzájemně zdravili. Od jejich obnovy si slibuji, že se opraví nejen zdi a krovy zanedbaných baráků, ale že se vrátí na tato místa duch občanské pospolitosti. Nadšenci, kteří se do tohoto zdánlivě snílkovského, projektu pustili a které mám to štěstí považovat za své přátele, jsou mi toho zárukou. Stanislav Krupař, fotograf

Buďánka jsem poznal jako zarostlý kopec plný chátrajících ruin. Poznal jsem ho ale i jako místo plné vzpomínek a energie lidí. Lidí, kteří nebyli ochotni smířit se s tím, že Buďánka už nikdy nebudou Buďánkami, ale jen dalším developerským projektem. Došlo mi tu, že vzpomínky lidí můžou být různé a energie směřována různými směry. Klíčové je, aby se tyto různé názory mohly potkat. A spustit tak diskuzi o budoucnosti místa, na kterém nám záleží. Držím palce a těším se brzy na viděnou! Ondřej Šindelář, Města z jiného těsta, Nadace VIA


Buďánka. Pojem Zmizelá Praha není jenom projekt, který realizoval v sérii knih Zdeněk Wirth a na který navázali další autoři v novodobé evidenci nejcitelnějších ztrát památkového fondu v Praze. Lokalita Buďánky v Praze 5 Košířích se snad již definitivně vyhnula zařazení do této kategorie a jako jedna z mála přežila zánik řady obdobných dokladů sociálního bydlení ve starých chudinských čtvrtích na pražských předměstích. Zmizely Staré Holešovice, dělnická kolonie Mrázovka a jenom torzo zbylo z rozsáhlé zástavby Starých Střešovic. Význam těchto lokalit byl v jejich komorním měřítku a jednotném charakteru výstavby. A až teprve, když beze stopy zmizely, jsme docenili, jak nám jejich obraz v panoramatu města nenahraditelně schází. Buďánky už měly na mále – emotivní nápisy na střechách rozpadající se osady „Pomoc, chtějí nás zbourat” nebo „Obvodní úřad náš hospodář” nedokázaly zprvu zastavit developerský boom a falešnou vizi pokroku. Nakonec se přece jenom dobrá věc podařila a v poslední myslitelné vteřině byla záhuba odročena zásluhou hrstky nadšených aktivistů a jejich podporovatelů. Patří jim velké poděkování, že to nevzdali a vybojovali dlouhý boj se lhostejností. Jedinečný potenciál této lokality může do budoucna přinést obyvatelům a návštěvníkům této části Prahy mnoho pozitivního a přispět k rozumnému kompromisu zachování autentických hodnot v nové podobě využití tak, aby staré a krásné věci mohly sloužit i nadále a pozitivně ovlivňovat naše životní prostředí i psychické a sociální vnímání naší krajiny domova. Jiří T. Kotalík, historik umění

Slepice i kozy jsme vyháněli na pastvu až na Klamovku. Patřila nám veliká část toho kopce. Rodiče provozovali obchod s bramborami. Jarmila Weidenthalerová, původní obyvatelka


Buďánka... Očima míjejícího dítěte kouzelné domečky vířící představu skrýší. Klátící se puberťák povzdechl nad chátrajícím zmarem a snem dětství. A po dlouhých letech nového století zvedají tesaři střechy do výše v očích mého syna. Jedním slovem zázrak!!! Děkuji HH. Halina Haškovcová, magistr umění, UMPRUM

Velice rádi spolupracujeme na firemně dobrovolnických akcích s organizací Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí. Jejich akce jsou vždy kvalitně připravené a naši dobrovolníci se dozvědí spoustu zajímavých informací o této historicky unikátní oblasti. Přejeme i do budoucna mnoho úspěchů a těšíme se na další všestranně obohacující spolupráci. Eva, Byznys pro společnost

My malí kluci jsme vždycky čekali na to, až k nám přivezou pivo ze Smíchova. Měli velkej vůz taženej pivovarskejma koňma. Pomáhali jsme koulet sudy a za odměnu nás potom vozili na voze ulicí Nad Zámečnicí. Nemůžu tomu věřit, že ty domy mají zase střechy... a takový krásný! František Truneček, původní obyvatel - Hostinec u Trunečků


Vážená paní Palečková, jsem šťastný, že Buďánky vstávají z mrtvých a obdivuji se všem, kdo se o to přičinili a přičiňují. Na srdci mám jen toto přání a doporučení: ať nové Buďánky, pamatují i na své původní prosté obyvatele připomínají i nelehký způsob jejich života a jejich mentalitu. Protože v Praze už většina takových lokalit zanikla, je na Buďánkách aby tuto stránku minulosti připomínala. Srdečně zdravím. Michal Michal Illner, sociolog

Kino Zámečnice bylo nejmenší kino v Praze. Naši kamarádi Brézovi tam chodili v pyžamu. Jarda Bréza dělal konferánciéra Hells Devils a zvukaře jim děla Bíny /Zbyněk Lána/. To je ten pán, který chodí po Košířích se stráčkou na rameni. My jsme vždycky měli na Buďánkách ptáky. Můj muž je měl rád. Brali jsme si je ze záchranářské stanice. Měli jsme sojku Káču. Byla malinkatá a měla krásný oči. Uměla se smát chachacha, ale byla sprostá. Když jsem ji ráno nepozdravila, pozdravila první. A tu straku jsme měli 18 let. Jednou na Buďánkách někdo odložil obrovský kanape a křesla a my jsme vůbec nemohli projít uličkou domů. Zrovna zazdívali mlékárnu. Tak jsme se domluvili a dělníci tam tu sedačku zazdili taky. Ta holčička na fotce v šatičkách a co má kudrlinky, tak to je můj manžel. Anna Brabcová, původní a stálá obyvatelka


Buďánka - pro mě opravdový zázrak v naší uspěchané době. Jsem ráda, že Švýcarsko mohlo alespoň trochu pomocí Programu švýcarsko-české spolupráce přispět k částečné realizaci krásných snů. Obdivuji energii a vytrvalost iniciátorů a přeji všem účastníkům a dobrovolníkům, ať jim to ještě dlouho vydrží a aby neztráceli své krásné sny. Moc vám fandím. Příště ráda pomohu a přidám ruku. Vera Hoffmann, Program švýcarsko-české spolupráce

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na obnově Buďánek a navrácení této krásné historické lokality lidem. Jde o zajímavý projekt, jehož cílem je vytvoření prostoru především pro občany Prahy 5 a to nás těší ještě více, protože můžeme podpořit naše sousedy.“ Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB Osídlení pod hrady se často nazývalo Búdy, Budňany a podobně (například Karlštejn a Křivoklát). „Byla Buďánka podhradím nějakého hrádku?”, položil jsem si otázku a otevřel „Sedláčkovy Hrady...” A světe, div se! V VIII.díle na straně 299 jsem našel hrádek plaských cisterciáků jménem Kuglvajt (Kukelveit) založený ve 13. století na ochranu vinic. Poslední zmínka je z roku 1387, a tak asi doplatil na husitské řádění Pražanů. Sám Sedláček nazývá osadu pod hradem Budňánka - dnes Buďánka. A mé asociace s tímto místem spojené? Hnízdo-Bludiště-Ostrov, no prostě - osobitá Kréta. Jen tak dál. Petr Zemánek, právník, kastelán hradu Točník, Nudle o.s., profesor dějepisu, Člověk


Na Vánoce k nám vždy jezdila tetička Fialová se strejčkem Fialou. Z Holešovic. Vzpomínám si, na jedny z prvních Vánoc, seděli jsme u stolu, poslouchali radio a v kamnech to hučelo. V samovaru se vařil čaj. Pamatuji se, jak v rádiu zpívali cosi a strejček s tetou povídají: „Slyšíte to? Už zase dávají koledy.“ Zřejmě byly dříve zakázané. To byl rok 1958. Moje dětství bylo hezké. Vedle nás bydleli Soudnejch. Milanovi bylo stejně jako mně a Jaruška byla o dva roky starší. Byla taková trochu přísná. Nahoře od nás bydleli Včelákovic. Soňa, co byla o rok starší než já, mi byla kamarádkou. Měla ještě starší sestru Andulku a ještě víc staršího bratra – Tomáše, co se kamarádil s Frantou Trunečkem z bejvalé hospody. Jako děti jsme rádi chodili do chroští a na skálu, kde jsme si se Soňou a Jaruškou hráli „na doktory“. Zkoumali jsme se navzájem a moc se nám to líbilo... Po pár letech, někdy kolem 6 - 7 roku jsme si s Milanem Soudnejch postavili vozejky - ložisáky a jezdili u nás v ulici z kopečka na „potok“, což byla ulička vedoucí podél chroští (kustovnice cizí), směrem k tramvaji. Vydrželi jsme si takto jezdit třeba celé dopoledne. Později jsme si postavili vozejky s kolečkama od kočárku. Kolečka jsme si museli najít na smetištích, kde byly vyhozené kočárky z okolí. To bylo náročné, ale my byli kluci šikovní. Hezky se nám jezdilo... Když jsme byli starší, vysekali jsme si v chroští klikatou jezdeckou dráhu a jezdili na kole „terény“. Museli jsme šlapat i do kopce, ale fyzičku jsme měli dobrou. Tak jsme si jezdili a užívali celé léto. I na „potoce“ jsme si tvořili slalomy a jezdili celé odpoledne, dokud nás to bavilo... U nás na zahrádce ve stráni za barákem jsme měli v rohu nahoře u plotu šeřík. Keř. Já tam měl takové zátiší, kde jsem snil o láskách... Jednou mi kamarádka Soňa Včelákovic povídá, že její sestře Andulce již rostou prsa. Andulku jsem měl vždycky rád, ale ona byla starší... Povídám Soňe, jestli můžu vidět ty Andulčiny prsa. Soňa mi slíbila, že to zařídí. Přivedla Andulku za mnou na zahrádku... Hořel jsem napětím. Andulka je tu! Šli jsme nahoru k šeříku – do zátiší... Tam jsem odkryl Andulce výstřih a viděl to její pučící bohatství... byla to nádhera. Měla je krásné, do špičky... Jak nám léta přibývala, měnily se i zájmy... S Milanem jsme začali kouřit nejprve na skále ve křoví za barákem a pak večer, když jsme začali chodit na procházky okolo Buďánek. Byla to nádherná romantika. Po cestě jsme kouřili Marsky a byli jsme „dospělí“... Roman Krása, muzikant, pamětník


Buďánka mi připomínají Betlém. jsou drobný a svatý. takový sladký chlívky. čekal jsem, že tam jednou najdu Ježíška v jesličkách.

29

naĹĄi podporovatelĂŠ


ČSOB

Společenská odpovědnost skupiny ČSOB je jedním ze základních kamenů firemní filozofie a nedílnou součástí jejího podnikání. Ke společenské odpovědnosti (CSR, Corporate Social Responsibility) přistupujeme jako k přirozené součásti každodenního života firmy a jejích zaměstnanců. ČSOB nejen v souvislosti s principy CSR staví na rozmanitosti, různorodosti, svobodném rozhodování a odpovědnosti, ale i na dobrovolnosti a rozvoji prostředí, v němž banka podniká. Od těchto principů se odvíjejí priority společenské odpovědnosti. Ty spočívají v podpoře komunity, individuální angažovanosti a dobrovolnosti zaměstnanců skupiny ČSOB i široké veřejnosti. Klíčovými oblastmi našeho působení jsou odpovědné podnikání, vzdělávání a rozvoj, diverzita a životní prostředí.

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Za třiadvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chce se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.


Fondation Braillard Architectes, Švýcarsko La Fondation se propose d’être un lieu ancré dans le présent, œuvrant pour le développement qualitatif de la ville et de l’habitat.

Créée en 1987, la Fondation Braillard Architectes est une institution suisse reconnue d’utilité publique, domiciliée dans le Canton de Genève. Son objectif général est d’assurer une meilleure diffusion culturelle de l’architecture et de l’urbanisme. Concrètement, la Fondation Braillard Architectes est active dans les domaines de la recherche en études urbaines et sciences de la ville, de la valorisation et de la conservation du patrimoine architectural du XXe siècle et de la promotion de l’architecture et de l’urbanisme. Ces domaines d’activités s’organisent autour de trois structures : le Conservatoire du patrimoine Braillard, le Groupe de recherche architecture et territoire et le Pôle de valorisation et de médiation des savoirs urbains.

Nadace VIA

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v Československu od roku 1990. Nadace VIA pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a investuje do jejich profesionálního rozvoje, pomáhá obnovovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 3 400 dobročinných projektů celkovou částkou téměř 275 milionů Kč. Nadace VIA je největším soukromým podporovatelem komunitního rozvoje v České republice.

Nadace české architektury

Nadace české architektury byla založena s cílem prezentovat architekturu jako nedílnou součást současné kultury. Udělenými granty podporuje výstavní, přednáškové a publikační aktivity zaměřené na českou i zahraniční architekturu. Nadace je zřizovatelem dvou galerií architektury: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně.


děkujeme Petr Keil, Josef Pleskot, Josef Paleček, Petr Návrat, Ondřej Synek, Saša Keilová, Věra Malečková, Jan a Irena Fialovi, Markéta a Václav Fléglovi, Olga Menzelová, Jiří Menzel, Boris Hybner, Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Jitka Přerovská, Milan Svoboda, Olga Škochová, Hana Marvanová, Pavel Uhl, Karel Jech, Michal Kyncl, Jan Martínek, Pavel Mička, Radek Janoušek, Marie Krátká, Michaela Hečková, Jana Valová, Jindřich Starý, Božena Jirků, Petr Knapp, Alena Králíková, Eva Horucková, Ivo Koukol, Ondřej Šindelář, Aneta Horká, Václav Kučera, David Kašpar, Jirka Broum, František Gemperle, Zdeněk Kolouch, Lenka a Dan Kosíkovi, Jana a Pavel Kučeraví, Smrk Architekti, Jan Těšík, Adéla Pejskarová, Zdeněk Zabilanský, Josef Vomáčka, Petr Štoncner, Radek Petr, Miloslav Novák, Ladislav Bareš, Petr Hlaváček, Vlasta a Milan Jiráskovi, Michal Balík, Vladan Brož, Jakub Železný, Veronika a Roman Kramaříkovi, Stanislav Slamiak, Karel Kocman, Igor Linhart, Anna Matoušková, Philémon, Kateřina Janoštíková a Tomáš, Daniel a David Zumrovi, Olivovi, Petra Key, Jana Klokočková, Lucie Gomezová, Miroslava Zavoralová, Tomáš Bojar, Blanka, Lucie, Zdeněk a Martin Hanušovi, Štěpán Bartošek, Dagmar Šormová, Jakub Peterka, Jan Peterka, skautky a skauti - Kruh 18, Jana Burášová, Pavol Smolárik s Tejkem a Arienem, Pavel a Marie Jarkovští, Ludmila Prouzová, Stanislav Krupař, Irena Pátková, Ludvík Hradilek, Michal Slejška, Alena Kopřiva Chadová, Jan Kopřiva, Leo Lukáš, Felix a spol. advokátní kancelář, Darina Lepišová, Pavel Koutský, Petra Komárková, Halina Haškovcová, Jindřich Křiček, Emilie Doležalová, Petr Namyslov, Milena Andrade Dneboská, Anna a Miroslav Brabcovi, Petr Haluška, Miroslava Mašková, Barbora Bílková a Dorotka, Michal Štingl, Jitka Černá, Antonín Meissner, Šimon Válka, Evelyn Válková, A69 Architekti, Bod Architekti, Lennox Architekti, Masparti, Molo Architekti, Petr Stolín Architekt a Alena Mičeková, She Architect, Jan Magasanik, Domy Architects, Iva Fidranská, CF Hero, Jan Mihule, Lucie Majerová, Pavel, Jana Mohoritová, Vendula Fričová, Drahomír Bárta, Silke Horáková, Daniela Šrajhansová, Svatopluk Procházka, Martin Třešňák, Petr Jakubíček, Monika a Tereza Mošovy, Radka Čemáková, Vojta Černík, Roman Bláha s rodinou, Hana Vlčková, Eva Malá, pan Kříž, Roman Krása, Iveta Celarová, Filip Celar, Jarmila a Josef Štogrovi, Martina Procházková, Monika Kořínková, Jan Mrkvica, Květa Jechová, Jiří Palice, Květoslav Syrový, Monika Bucharová............ Městská část Praha 5 - radní a zastupitelé Ministerstvo kultury ČR Památková inspekce Ministerstva kultury ČR Magistrát hlavního města Prahy - radní a zastupitelé Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy


Děkujeme za poskytnutí fotografií a historických materiálů a reprodukčních práv Archivu hlavního města Prahy, Muzeu hlavního města Prahy, Archivu Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, Tomáši Snopkovi z Referátu plánové a grafické dokumentace NPÚ, Ludvíku Hradilkovi, Kristýně - Tyn Týně, architektům, Josefu Pleskotovi a Petru Keilovi. Děkujeme také Eduardu Mochanovi, Robertu Dvořákovi a Učené Společnosti Historické na Smíchově a v Košířích a ArchDaily. www.zachranmebudanka.cz www.facebook.com/budanka.pro.prahu

za zapsaný spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí Martin Dvořák za zapsaný ústav Buďánka Veronika Palečková Veronika Palečková studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Akademii výtvarných umění v Praze, Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts a Academie de la Grande Chaumiere v Paříži. Získala stipendia do Francie, Kanady a Švýcarska. Vystavovala v Praze, Brně, Japonsku, Mexiku, Belgii, Lucembursku, Francii, Švédsku, Německu, Americe (Salon de Mai – Grand Palais, Paříž; Kanagawa Prefectural Gallery; Machida City Museum Tokyo). Ilustrovala osm knih (Jan Skácel, Carlo Dossi, Libuše Palečková…) a získala několik ocenění. Je zastoupena ve sbírkách Victoria and Albert Museum v Londýně, Kanagawa Prefectural Gallery a Machida City Museum v Japonsku, v Atelier Presse – Papier v Kanadě, The National gallery of Art ve Washington D.C.... Založila sdružení a nakladatelství Popokatepetl, které příležitostně vydává knihy a realizuje výstavy. Veronika Palečková se věnuje grafice, kresbě, malbě a plastice. Martin Dvořák se zabývá restaurováním a konzervací památek u nás a v zahraničí. (Státní restaurátorské ateliéry, Národní památkový ústav, Victoria and Albert Museum Londýn, Getty Conservation Institute - Los Angeles, USA). Získal Fulbrightovo stipendium. Od roku 1999 pracuje jako hlavní restaurátor v Egyptologickém ústavu FF UK na konzervaci archeologických nálezů na pyramidovém poli v Saqqaře a Abusíru, na památkách UNESCO.


obsah 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

časová osa Buďánka pro Prahu – ostrov ve městě 2007 historie - vesnická památková zóna památková ochrana Buďánek vzniklo sdružení - spolek a proč to začalo? ---> 2007 megaboard 2011 a tak se sešli... stavebně historický a konzervátorský průzkum vyklízení 2012-2019 geodetické zaměření 2014-2019 mezinárodní pracovní setkání grant švýcarsko-českého partnerství 2014 závěry z kulatého stolu 2014 vyzvaná soutěž A - Koloniál 2014 Koloniál žije 2016... vyzvaná soutěž B, střechy, sítě 2014 den architektury 2014 den architektury 2015 den architektury 2016 výstava v ČSOB 2016 Pavel Koutský - spot Buďánka 2016 participace 2014 - 2015 dobrovolnické dny inspirace architektonický workshop architektonické týmy vizualizace participativní rozpočet kdo věří svým krásným snům... naši podporovatelé, spolupracovníci děkujeme


Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě © 2020 Buďánka, z.ú. Všechna práva vyhrazena

texty Veronika Palečková, Kristýna

typografie Kristýna --- http://kristynatyn.blogspot.com

fotografie Ludvík Hradilek, Kristýna - Tyn Týna, Stanislav Krupař, Mikoláš děkujeme za historické fotografie z archivů a z archivu Arch daily

tisk a vazba Paper Jam - Milan Hodek

nakladatelství Popokatepetl

třetí doplněné vydání 2020 ISBN 978-80-904434-0-2

Týnka, Mikoláš ti, co se smějí i když je nejhůř


Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí a Buďánka, z.ú. Postupně vznikl projekt sepsaný a shrnutý do Manuálu Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě © 2020 Buďánka, z.ú. Všechna práva vyhrazena http://www.zachranmebudanka.cz http://budankaproprahu.blogspot.cz http://www.veronikapaleckova.com https:// www.facebook. com/budanka.pro.prahu http://kristynatyn.blogspot.com