Page 1

Після реорганізації БТІ зростуть ризики при діях з нерухомістю Застереження щодо цього читайте на

с. 7

Крок за кроком до теплого будинку ідуть мешканці ОСББ «Учитель», де реалізується проект капітального ремонту фасадів РІВНЕНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК

с. 2

ЗА ФАКТОМ ФАКТ

Срібні янголи сповіщатимуть рівнянам про Різдво

ціна: 1,50 грн

№ 49 (987)

29 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

www.7d.rv.ua

ПРЯМИМ ТЕКСТОМ

КРЕДИТНІ КАПКАНИ

– Зібрані із тисяч яскравих лампочок, кришталевих, золотих і срібних намисти нок, вони сподобаються всім, – розповіла на презентації першої з п’яти цих унікаль них святкових прикрас Галина Кульчинсь ка, заступник міського голови і авторка цієї незвичайної ідеї. – Ескізи створили викла дачі та учні Рівненської дитячої художньої школи, тут же янголів виготовляють. А от звичної потріпаної фігури Діда Мороза біля ялинки вже не буде. На томість навколо ходитимуть справжні – живі, з бородами, в червоних шубах, із лантухами подарунків для слухняних дітей.

Лауреаткою першої премії конкурсу імені Лисенка стала рівнянка Її ім’я – Ольга Кульчинська. Молода вокалістка – випускниця першої дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка по класу фортепіано. Дівчина вчилася в Рівненському музич ному училищі, звідки її як талановиту співач ку запросили до столичної консерваторії. Мама Ольги – Аліна Кун – викладає гру на віолончелі в другій музичній школі. До речі, крім головної нагороди найпре стижнішого музичного конкурсу в Ук раїні, вона виборола і спеціальний приз за краще виконання твору Лисенка. Відповідають статусу конкурсу і нагоро ди рівнянки: лауреатці вручили чеки на еквівалент 23 тисяч доларів США.

Кредитна залежність, бува, заводить людей у тупик, з якого вони не можуть знайти вихід тільки тому, що його там немає. Як не потрапити до такого тупика? Наші кореспонденти весь минулий тиждень намагалися знайти відповідь на це запитання і знайшли під час своїх пошуків чимало кредитних капканів, у які ловлять людей недобросовісні фінансисти. Але спочатку про те, чому ми пішли в цей пошук.

Побачив світ ще один том «Літопису УПА» Упорядник книги Володимир Коваль чук, науковий співробітник Інституту ук раїнської археографії та джерелознав ства, розповів на презентації в обласній бібліотеці, що йому довелося дослідити і підготувати до друку майже 300 листів Шухевича, Кука, Смока, Колоса, Маєвсь кого, а також крайових провідників та рядових повстанців. Частину цих доку ментів дослідники відкопали захованими в землі й на горищах, інші – в особистих архівах, та більшість – у закритих доне давна сховищах колишнього КДБ. – Повоєнні повстанські листи вража ють щирістю їхніх авторів, – зазначає організатор зустрічі Олександр Лащук, депутат міської ради. – Такій жертов ності заради нації, яку ми бачимо в по сланнях останніх повстанців, треба вчи тися українцям доби омріяної героями незалежності.

с. 5

Сергій СНІСАРЕНКО

www.366.rv.ua


2 4

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

̲ÑÖÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß

ІНТЕРВ’Ю БЕРЕ ЧИТАЧ

ПЕРСПЕКТИВИ

Олексій Хмилецький:

«Ніхто не може змусити платити за послуги, яких людина не отримала» Середовище, в якому ми живемо, – тема, що найбільше хвилює кожного. Адже комфорт нашого життя залежить від таких недріб’язкових дрібниць, якот: щоб у крані по стійно була вода, а сміття постійно вивозилось. Щоб бата реї гріли і в квартирі було тепло. Щоб дах був надійним і в дощ людині не текло на голову. Щоб дороги ремонтувались і водії не ламали на них автомобілі, а жінки – каблуки. Є в нашому місті людина, яка буквально всі ці питання в силу своїх службових обов’язків тримає під контролем. Це – заступник міського голови Олексій Хмилецький, котрий цього разу в рубриці «Інтерв’ю бере читач» відповідає на ті запитання, які задали йому рівняни через посередництво нашої газети. Вікторія Павлюк: – Недавно я після три валої перерви потра пила на кладовище «Нове». Померла моя подруга, то я проводила її в останню путь. Я була вражена тим, як стрімко розрослося кладови ще. Там практично не залиши лося місця для поховань. З усіх боків воно вперлося у яри і бал ки. Цікаво, чи планується зак ладення в місті нового кладо вища? А коли так, то де воно буде? – У нашому місті є дев’ять цвин тарів. Три з них, які є можливість розширити, ми взялися розширя ти і благоустроювати. Йдеться, зокрема, про кладовище у Тинно му, яке розширили на три гекта ри. Кошти на його благоустрій виділено, і роботи там ведуться. Така ж ситуація із кладовищем Нового Двора, яке розширили на 0,7 гектара. Мабуть, люди стурбо вані тим, що кладовище «Нове» нікуди розширяти, адже практич но вся земля навколо Рівного роз пайована. Проте питання виділен ня землі під нові квартали кладо вища «Нове» у процесі вирішен ня. Воно буде продовжене в бік об’їзної дороги до хутора. Гроші на благоустрій цього кладовища будуть закладені вже в бюджет наступного року.

лиці Соломії Крушельницької до зупинки «Покровський со бор» постійно після дощів стоїть вода, болото таке, що люди його обходять по траві. Це ж центр міста. Коли нарешті цей тротуар гарно заасфаль тують? – Сподіваюсь, що в наступно му році в міському бюджеті вис тачить на це коштів. А коли ні, то доведеться обходити ті калюжі ще рік.

Наталія: – Олексію Віталійови чу, мене тривожить те, що на тротуарі від ву

Федір Пилипович, пенсіонер: – Я живу на Коноваль ця, 9 і вже зараз у квар тирі замерзаємо, а що

?

?

Олена Романюк: – Олексію Віталійови чу, ви обіцяли, що ро боти з асфальтування вулиці Дрогобицької розпоч нуться до зими, але руху там немає жодного. Чи нам дове деться чекати ремонту до на ступної весни?

?

Надія Урженко (вул. Гур’єва, 6): – Наша вулиця не ре монтувалася стільки, скільки незалежній Україні. По ній страшно ходити вдень, а ввечері тим більше, бо між костелом і будинком офі церів ще й нема освітлення. То коли ж візьмуться за її ремонт? – Будемо планувати ремонт і на Дрогобицькій, і на Гур’єва при формуванні бюджету наступного року.

?

?

складання та підписання акта претензії, в якому зазначаються строки, види відхилень кількісних та якісних показників послуг. Олександр Юхименко: – Скажіть, куди треба звертатися, щоб відремонтували і заас фальтували вулицю Глибоку? – Щодо ремонту вашої вулиці прошу звернутися в письмовій формі до управління житлово комунального господарства за адресою: вулиця Шевченка, 45, з метою включення в проект бюд жету 2013 року.

Тількино завершилися вибори до Верховної Ради, як мешканцям Рівненщини знову дове деться йти на виборчі дільниці. У наступному році відбудуться вибо ри декількох депутатів, які замінять в обласній раді новообраних нар депів.

?

Григорій Піловець (вул. Грушевського, 9): – Нашому будинку вже 50 років, і він добре обігрівався. А цього року в жовтні батареї ледве гріли. Потім трохи добавили тепла, але жеківці сказали, що більше його не буде. То це ми зимою будемо мерзнути? Про симо, Олексію Віталійовичу, допомогти нам у вирішенні цьо го питання. – Справді, там була пробле ма, але сьогодні теплопостачан ня по стояку, де розміщена ваша квартира, № 4, відновлене. Коли щось не так і проблема не ви черпана, то звертайтеся до мене особисто. Телефонуйте за но мером 262525.

?

буде взимку? Наш будинок опалюється від котельні на вул. Будівельників, але тепло до нього не доходить. Ми з дру жиною обоє пенсіонери і ходи мо на город повз котельню. Ось яку картину побачили з тиль ної сторони котельні: над зем лею йде теплотраса, труби якої не ізольовані на відрізку метрів із п’ятнадцять. Опалюють ат мосферу, і там гріються соба ки, а ми мерзнемо. Дуже про симо навести там порядок, щоб у наші домівки пішло тепло. – Федоре Пилиповичу, спасибі вам за активну громадянську по зицію. За те, що ви бачите про блеми і підказуєте нам адреси, де вони є. Ми стараємось на такі підказки реагувати, але, можли во, не скрізь встигаємо. Щодо відсутності ізоляції на ділянці над земної тепломережі, то комуналь ному підприємству «Теплотранс сервіс» направлено припис про термінове усунення цього недо ліку. А щодо холоду у вашій квар тирі, то хочу сказати вам, що є спеціальні постанови Кабміну, які визначають, як у цій ситуації тре ба діяти. У разі відхилення якіс них та кількісних показників по слуг теплопостачання від вста новлених норм (а має бути тем пература не менше ніж 18 гра дусів), споживач повинен викли кати представника виконавця для

У Рівному знову грядуть вибори

Борис Степанович Миронюк: – Я проживаю в будин ку № 54 на вулиці Сте пана Бандери. В нашо му третьому під’їзді ремонту не робили стільки, скільки існує будинок. Усе валиться, труби поржавіли. Багато хто з начальства обіцяв зробити ре монт, а віз і нині там. То, мож ливо, хоч ви скажете, коли він таки буде? – Ремонт третього під’їзду в житловому будинку № 54 на вул. Степана Бандери включено в кошторис планового поточного ремонту цього житлового будин ку на 2013й рік.

?

Від імені читачів спілкувалася Людмила МОШНЯГА

Від редакції: Відповіді на решту запитань, які читачі «7 днів» поставили Олексієві Хмилецькому, шукайте в на ступних випусках газети.

Чи не найбільш запеклу бо ротьбу за крісло обласного де путата прогнозують в окрузі № 40 із центром у Рівному, який досі представляв Олег Осуховський. До цього округу належать вулиці районів Північний, автовокзалу, мото треку, льонокомбінату, Граб ника, Грушевського та ліній, МПК «Текстильник», міськ лікарні тощо. Зі слів голови Рівненської обласної територіальної ви борчої комісії Івана Долгансь кого, засідання комісії по пе ревиборах депутатів до облас ної ради відбудеться після офіційної реєстрації народних депутатів. – Приблизно 1719 грудня народні депутати складуть присягу, – пояснює голова об ласної ТВК. – Після цього об ласна виборча комісія повин на зібратися і прийняти рішен ня про призначення термінів проведення виборів депутатів обласної ради. З моменту прийняття такого рішення в нас буде 60 днів на підготов ку. Тобто вибори можуть відбутися наприкінці лютого чи на початку березня 2013 року. Фінансування перевиборів до Рівненської обласної ради здійснюватиметься з обласно го бюджету. Зі слів Івана Дол ганського, голови районних територіальних виборчих комісій, кандидати яких обрані народними депутатами, уже готують кошториси для подан ня на сесію обласної ради про виділення коштів на проведен ня перевиборів. Олександр ПОЛІЩУК

СКАЗАНО – ЗРОБЛЕНО

Крок за кроком до теплого будинку ідуть мешканці ОСББ «Учитель», де реалізовується проект капітального ремонту фасадів Добре утеплений будинок збереже тепло і зеко номить гроші, вважають мешканці ОСББ «Учи тель», які з травня минулого року розпочали проект з утеплення свого будинку, що на вулиці Кн. Володимира, 37. Звичайно, самотужки вирі шити таке питання громада навряд чи спромог лася б, якби не участь у Муніципальній програмі врядування та сталого розвитку. Саме завдяки їй ось уже півтора року будинок поступово пере творюється на тепле гніздечко. Багатьом мешканцям будинку на Кн. Володими ра, 37 раніше в холодну пору року доводилось потерпати від протягів, вогкості і холо ду у квартирах. Рятувати ситуацію взялися у травні минулого року, коли ОСББ «Учитель» взяло участь у Муніципальній програмі вря дування і сталого розвитку.

Утеплення своєї домівки мешканці розпочали з торців будинку та одно і двокімнатних квартир у чет вертому під’їзді. Вартість капітального ремонту з утеп лення торців становила 200 тисяч гривень. Тоді з місько го бюджету на це виділили 150 тисяч гривень, а ще 50 тисяч зібрала громада.

Надія Горецька показує, який вигляд матиме будинок

Вирішити наболіле пи тання допомагали міський голова Володимир Хомко і управління економіки міста, зокрема начальник відділу

підтримки проектів ООН Петро Вахнюк. – Першими результата ми люди задоволені. У квар тирах стало значно теплі

ше, люди забули про гри бок на стінах, – розповідає голова правління ОСББ «Учитель» Надія Горецька. Утім неутепленими зали шалися ще передній та задній фасади будівлі, а це потребувало ще 250 тисяч гривень витрат. Тож меш канці «Учителя» знову по дали заявку для участі у програмі і виграли. У липні цього року роботи з утеп лення продовжились. Май стри повністю завершили утеплення тильного фаса ду, де пінопластом обклеї ли площу в тисячу квад ратів. Приступили до робіт і на передньому фасаді, але поки що встигли зробити тільки перші поверхи.

– Роботи дещо усклад нювало спекотне літо. Стіни з тильної сторони настільки нагрівалися, що майстрам біля них просто не було чим дихати. Передній фасад бу динку виходить не на соняч ну сторону, тож, сподіваю ся, наступного року працю вати буде легше, і ми по вністю завершимо всі робо ти, – каже Надія Горецька. Але для цього громаді потрібно ще хоча б 300 ти сяч гривень. Тому мешканці будинку знову подали за явку на участь у муніци пальній програмі і сподіва ються, що їхній проект таки отримає можливість завер шитися. Марина ФУРС


ÏÎIJ¯, ÔÀÊÒÈ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

КРИТИЧНА ТОЧКА

3

З ПЕРШИХ УСТ

«Рівненська митниця – гальмо ук раїнської економіки», «Владо, хто годуватиме наші родини?», «Полі тики, досить базікати – займіться виробництвом» – під такими гасла ми на захист свого підприємства та своїх робочих місць вийшли на май дан Незалежності працівники рівненського льонокомбінату. Люди, боячись утратити роботу, вимагали від митниці негайного ви рішення питання митної вартості імпортованої сировини. Адже на слідком назрілого конфлікту могла стати зупинка виробництва.

Якщо митниця просить роз’яснень, то при цьому керується інтересами справи, а не банальною цікавістю

Захистити льонокомбінат від свавілля митників Із цією метою люди вийшли на акцію протесту, що відбулася в центрі Рівного минулої п’ятниці Проблемні ситуації між льонокомбінатом і Рівненською митницею трапляються не вперше. На підприємстві скаржаться, що посадовці митниці то митне оформлення вантажів затримують, то висувають неза" конні вимоги під час оформлення хімічних речовин для текстильної промисловості. Причиною останнього конфлікту стало ко" ригування митної вартості сировини (нитка комплексна) у бік завищення. ТзОВ «Т" Стиль» (рівненський льонокомбінат) пода" ло декларацію на сировину за однією ціною, але на митниці митну вартість підвищили на 30%. Зважаючи на те, що рентабельність підприємства становить 15%, працювати за таких умов було б неможливо. Тож ком" бінатівці зважилися на останній відчайдуш" ний крок – вголос заявити про своє невдо" волення на майдані Незалежності. – Наші вороги, на жаль, не дрімають і роблять усе можливе, щоб в Україні не було промисловості, не працювали фаб" рики і заводи. Вони хочуть, щоб наші жінки і надалі працювали за кордоном. А ми виступаємо за те, щоб Україна розквітала за рахунок власного виробництва, своєї продукції. Коли ми розпочинали вироб" ництво рік тому, тканина на ринку України коштувала 11 доларів. Сьогодні вона кош" тує 8 доларів. Завдяки нашій толерантній ціні ми даємо можливість швейним вироб" ництвам випускати таку продукцію, яка витісняє іноземних виробників з українсь" кого ринку одягу. Хоча ми не випускаємо

стільки тканини, щоб задовольнити попит всіх підприємств України, але ціну ми об" валили. І сьогодні виробники швейних ви" робів можуть отримувати сировину за тією ж ціною, що й у Туреччині. Тобто ми маємо можливість витісняти турецьку продукцію. Але, на жаль, ніхто не хоче розвивати еко" номіку держави. Контрабанда, яка пост" ійно надходить в Україну, знищує наш ри" нок. Підтримати підприємця в боротьбі проти свавілля чиновників прийшла і рівнянка Лідія Аврамівна. – Олег Червонюк за свої кошти відновив і розвиває підприємство, дає людям робо" ту, а йому перешкоджають у цій справі. Конфлікт із митницею виникає не вперше. Попереднього разу були непорозуміння з розмитненням обладнання, тепер ось – із сировиною. Державні установи просто хо" чуть нажитися на людях, – висловлює за" гальне незадоволення пенсіонерка. На захист льонокомбінатівців стали пред" ставники деяких політичних партій, зокре" ма УДАРу, УНП, громадська організація «Громадянський рух “Льонокомбінат”». – На майдані Незалежності ми завжди збиралися і збираємося на свята. Коли за" працював льонокомбінат, відкрилися нові цехи, молодь отримала роботу, це було справжнє свято. Прикро, що ми вийшли на вулицю не з цієї нагоди. Боляче від того, що сьогодні робиться все для того, щоб ми не працювали. Але ми зробимо все для того,

Конфлікт між Рівненською мит ницею і льонокомбінатом за вершився на користь остан нього. Утім керівництво митни ці запевняє: керівники ТзОВ «ТСтиль» (рівненський льоно комбінат) ввели в оману як пра цівників комбінату, так і грома ду Рівного, розповідаючи, що в результаті коригування митної вартості сировини вартість по ставки зросла на 14 тисяч до ларів. Митники запевняють: си ровину розмитнили за варті стю, заявленою підприємством, і ніякої переплати не було.

щоб цього не допустити, – закликала льо" нокомбінатівців голова правління ГО «Гро" мадянський рух “Льонокомбінат”» Міленти" на Бондарєва. Для 250 рівнян робота на льонокомбінаті – стабільне джерело доходів їхніх сімей. Тож ризик залишитися без робочого місця для них – тяжка утрата. – У Рівному навряд чи знайдеш роботу з такою зарплатою, як на льонокомбінаті. Життя тепер дороге. Мені потрібно ставити на ноги доньку"школярку, а ви самі знаєте, як дорого коштує навчання і все необхідне для дітей. Якщо виробництво зупинять, то єдиний вихід – іти на базар. А там платять 30 гривень на день, та й зимою не дуже по" стоїш, – скаржиться швачка Олена Супрун. 24"річна Галина Вакалюк теж працює на підприємстві швачкою і дуже боїться втра" тити хорошу роботу. – Раніше я працювала 15 годин у день за 70 гривень, – каже дівчина. – А тут 8"годин" ний робочий день, гарний колектив, соці" альні гарантії. Дуже не хочеться втрачати таку роботу. Після мітингу на майдані Незалежності незадоволена бюрократією юрба пішла до приміщення Рівненської митниці. Під вигу" ки «Ганьба!» ініціативна група передала начальникові митниці Сергію Лук’янову звернення про врегулювання конфлікту. Із такими ж вимогами працівники льоноком" бінату побували на прийомі у заступника голови облдержадміністрації Володимира Новака. Того ж дня під тиском громадськості пи" тання митної вартості на сировину було вирішене – сировину розмитнили за ціною, задекларованою підприємством.

За словами начальника Рівненсь" кої митниці Сергія Лук’янова під час зустрічі з ініціативною групою ГО «Гро" мадський рух “Льонокомбінат”» лю" дям пояснили, що саме викликало сумніви митників: – Коригування митної вартості – це не страшне явище. Це звичайний кон" троль бази оподаткування, від якого залежить надходження податків до бюджету. І ми проводимо її перевірку, щоб не було заниження. Якщо підприємство постійно завозило си" ровину вартістю 3,60 – 4 долари за кілограм, а тут завезли сировину вар" тістю 2,32 долара, то у нас і виникли сумніви. Відповідно, спрацювали ри" зики. ТзОВ «Т"Стиль» відмовилося пояснити, чому виникла різниця. Тож ми діяли згідно з нашими інструкція" ми щодо коригування митної вартості митних оформлень ідентичної (ана" логічної) продукції і скоригували її до 2,99 долара. Але в четвер, 22 листо" пада, пізно ввечері з’явилися доку" менти, які підтверджували заявлену вартість продукції. Хоча ми їх вимага" ли для представлення ще під час про" ходження митного оформлення, але тоді підприємство відмовилося нам їх надати. В результаті ТзОВ «Т"Стиль» заплатило за сировину за заявленою фактурною вартістю і ніякої перепла" ти зроблено не було.

Соломія ЗАДВІРНА

Ольга АНДРІЄВСЬКА

ГРОШІ НА БОЧКУ!

Обдурені вкладники пікетували банк Вранці до Рівненської філії «Західінкомбанку» тепер ходять не лише працівники цієї фінустанови, а й десятки обдурених вклад ників. Люди страйкують, бо ні відсотки від своїх депозитів не отримують, ні забрати назад вкладені кошти не можуть. Більшість із них вже кілька років чекають своїх грошей. Отже, у лю" дей увірвався терпець. – Я не чекаю ні від кого милос" тині. Хочу жити на свої гроші, – роз" повів читач нашої газети пенсіонер Іван Сацюк. – А тому поклав кілька тисяч на депозит. Раніше хоч такі" сякі відсотки давали, а тепер – вза" галі нічого. Щоб повернути свої гроші, я до Азарова писав. Він пере" направив мій лист до НБУ, а звідти прийшла на трьох аркушах відписка з порадою звернутися до суду. Але я знаю, що мої товариші по нещастю вже судилися. І це нічого не дало! – У мене є розпорядження суду, що банк має повернути мені гроші.

Але банк на нього уже третій рік не зважає. Я звернулася до виконав" чої служби, але в них також не виходить мені допомогти, – розпо" відає одна з пікетувальників, пані Любов. Така ситуація у переважної більшості ошуканих вкладників. За словами керівника цього банку Олега Яцюка, існує два шляхи для вирішення цієї проблеми. – Банк свого часу видав гро" шові кредити на чималі суми для недобросовісних позичальників. Вони позики не повертають, відтак, і грошей для виплати відсотків та повернення вкладів банк не має. Кількість виданих кредитів майже

вдвічі перевищує кількість залуче" них коштів. Ми зможемо віддати людям їхні гроші, якщо хоча б один із позичальників погасить свій кре" дит. Зараз судимося з ними. Та" кож нашим клієнтам повернуть за" ощадження за рахунок Фонду га" рантування вкладів фізичних осіб, якщо банк буде визнано банкру" том, – розповів керуючий Рівненсь" кою філією ПАТ «Західінкомбанк» Олег Яцюк, хоча хто"хто, а він доб" ре знає, що процедура банкрут" ства розтягується на роки. Таким, як Іван Сацюк, якому нині 85 років, проблематично дочекатися тако" го виходу із ситуації. А тим часом пікетувальники по" переджають: якщо за тиждень не отримають своїх грошей, будуть перекривати одну з центральних вулиць міста, а то й залізницю. Олександр ПОЛІЩУК

Ціни

Свинина: м’якоть – 4055 грн за кг, Мандарини – 13,518 грн за кг. ребра – 2540 грн за кг, Банани – 1213 грн за кг. сало – 1035 грн за кг. Помідори – 715 грн за кг. Яловичина: Виноград – 1723 грн за кг. м’якоть – 5075 грн за кг, Яблука – 58 грн за кг. ребра – 3335 грн за кг.

УЧОРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РИНКУ РІВНОГО ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ КОШТУВАЛИ: Борошно в/с – 3,86 грн за кг. Рис – 925 грн за кг. Цукор – 56 грн за кг. Макарони – 5,58,5 грн за кг. Гречка – 1012 грн за кг.

Картопля – 1,52 грн за кг. Капуста – 1,53 грн за кг. Морква – 34 грн за кг. Молоко – 56 грн за літр. Сир твердий – 5080 грн за кг.

Сметана – 2540 грн за літр. Масло – 5070 грн за кг. Яйця – 815 грн за 10 шт. Олія – 1215 грн за літр. Цибуля – 22,5 грн за кг.


4

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ÃÐÎز

ПРЯМИМ ТЕКСТОМ

Кредитні капкани (Початок на с.1)

Кредитні драми

У

квартирі, яку Катерина та Валерій ви платили з допомогою кредитних гро шей, тепер живуть чужі люди. Бо коли вони брали той кредит, то не могли передбачити багатьох речей. Наприклад, того, що долар піде вгору. Чи того, що Валерій потрапить в аварію і йому доведеться робити складну операцію – вставляти в кістку ноги титанову пластинку. Квартира, на придбання якої вони брали кредит, була заставою для цього ж таки кре диту, отже, банк її продав. Але цієї суми не вистачило, щоб погасити кредит і відсотки, які на ньому наросли. Тож коли подружжя із семимісячною дитиною на руках повернуло ся в село й оселилося у напіврозваленій хи барі Катерининої баби, то довелося продати ще й бабину корову. Тепер вони живуть у розвалюсі, з якої намагалися втекти, без грошей, без корови, без роботи і без надій…

В

іктора підставив рідний брат. Він хотів почати бізнес і взяв кредит. Грошей не вистачило, бізнес не спрацював, а кредит треба було повертати, то брат узяв ще один кредит – на дружину. Але й це йому не допо могло, тому в один нечудовий день брат із братихою поїхали геть з Рівного і взагалі України. Вони опинилися в Португалії, де глядять фазенду одного багатого лісабонця. Тільки після термінової братової втечі Віктор дізнався, що кредит брата доведеться пога шати йому, бо брат свого часу украв паспорт Віктора, записав його поручителем, підро бивши для цього братів підпис. Ніхто не хоче й чути доводи Віктора, що це афера, що підпис під порукою – підробний. З нього ви магають погашення кредиту в 40 тисяч гри вень і майже такої ж суми відсотків, які на ньому наросли. Оскільки кримінальну спра ву за цим фактом порушувати не хочуть, Віктора відіслали до господарського суду. А там свої витрати. Адвокат вимагає 15 відсотків від суми, яку треба відстоювати, а це понад 15 тисяч гривень. Віктор почу вається загнаним у тупик. Але на одміну від брата тікати йому нікуди. У нього на руках двоє маленьких дітей.

В

же рік Ольга не розмовляє з рідним сином. Вона заробляє на життя, маха ючи шваброю у фірмах за трьома різними адресами. Заробленого ледь вистачає, щоб прохарчуватись і оплатити свою та синову квартири. Ольга робить це, щоб допомогти невістці, яка мужньо вийшла заміж за її сина інваліда і народила йому двоє дітей. Молода сім’я живе фактично на інвалідську пенсію та дитячі гроші. Звичайно, їх постійно не виста чає. А син хоче мати все, от і бере кредити. Декілька разів у нього виникали проблеми з виплатою тих кредитів. З банку телефонува ли Ользі, і вона витягувала сина з боргового зашморгу, щоразу беручи з нього обіцянку не влазити в нові борги. Але чергова зваба виявилася сильнішою за обіцянку. Денис пішов до банку, щоб офор мити кредит під покупку телевізора. Банків ська працівниця потелефонувала Ользі, яку син назвав поручителькою. Але поручитель ка категорично відмовилась бути синовим гарантом. Попри те кредит Денисові все ж дали, а він знову затримав виплати. Щодо матері працівники банку почали справжній телефонний терор. Дня не мина ло, щоб звідти не телефонували з вимогою повернути гроші. «Я ж казала, щоб ви не давали йому гроші», – стояла Ольга на своє му. «Ми зіпсуємо вашому синові кредитну репутацію!» – вигукнула якось у розпалі су перечки банківська працівниця. «Та зіпсуйте вже нарешті ту репутацію!» – відповіла в серцях Ольга. Грошей вона того разу не дала. І то не тому, що така принципова, а тому, що їх у неї просто не було. Телевізор у сина забрали. А він відтоді з матір’ю не роз мовляє.

Обіцянки солодкі – наслідки гіркі Таких кредитних драм у рівненських сім’ях, як і по всій Україні, розігрується немало. Щоб з’ясувати їх витоки, ми всією редакцією провели власне журналістське розслідуван ня про тих, хто розставляє людям кредитні пастки. Мабуть, тільки сліпий не помітить тих закликів узяти кредит на спо живчі потреби, якими на кожному кроці майорять банківські установи. Безліч банків – безліч пропозицій, розібратись у яких буває досить складно. Багато фінансових установ заманю ють клієнтів низькими процентними ставками за кредитом, але при цьому може бути значний розмір першого внеску. Не завжди клієнту розповідають усю інформацію про комісії, пеню, додаткові витрати. В погоні за «дешевими» кредитами люди не завжди встигають побачити підводні камені таких привабливих пропозицій. А ми постаралися витягти цю підвод ну частину айсберга на поверхню і просто жахнулися тому, що відкрилося нашим очам.

Похід по кредит Сергія: «Під жіночою маскою приховався банк з апетитом акули» На стовпі оголошення: «По зичу гроші: до 30 000 гри вень. Без застави, без пору ки, без довідки». Під текстом – відривні шматочки з номе ром мобільного, ще й краси ве жіноче ім’я: Вікторія. Ані номера ліцензії, ані бодай якоїсь адреси. Набираю номер. На яких же умовах ощасливить мене кредитною кабалою ця чарів на незнайомка? – Ой, ви знаєте, Вікторія пішла на обід (та невже!), але я теж вам можу зарадити. Позики надає банк, у нас усе офіційно. Ну, самі розумієте: майже. Вам потрібно скільки грошей? – 16 тисяч. – А довідку про доходи можете принести? – Із мінімалки. – Тоді дамо лише 14 тисяч. Ви ж, звісно, заробляєте більше? Мовчу.

– Але бухгалтерія має підтвердити нам ваші неофіційні доходи. – А як це? – Дуже просто: по теле фону… Як виявилося, офіс у цього небачено довірливого банку розташувався в самому центрі міста, у вельми пре стижній новобудові. І ось я в банку. Кімнатка маленька – чотири столики для консультантів. П’ятий – трохи більший – у скляному «акваріумі». Там, вочевидь, керівник «бригади», але він теж консультує. Шкода, але розмов чи хоч якихось мірку вань відвідувачів підслухати мені не вдалося. Усі потенційні клієнти – відверто простуваті (це видно й неозброєним оком) і не вельми файно одяг нені люди – здебільшого мов чки слухали. Усе тут відбувається швид ко, в режимі запитання відповідь. – Ви хочете взяти гроші вже зараз? – питає мене дівчинаменеджер років так двадцяти. – Поки підбираю варіанти.

Вогник інтере Окрім річної Середня вартість су в її очах до моєї ставки 9,99% особи відразу при потрібно щомі гаснув. Та коли кредитів населенню за сячно сплачу сказав, що хочу вати 3,49% від терміново знайти 10 місяців поточного суми кредиту 16 тисяч гривень за супутні по року, за даними на авто («Є гарна слуги, а саме – машина задеше плату за обслу управління НБУ в во, не встигну – пе говування кре рехопить хтось!»), Рівненській області, дитної заборго співбесідниця про ваності. Тобто становила 28,48% довжила розмову щомісяця 1047 в конструктиві. гривень по – Якщо не хочете прино трібно платити банку за на сити довідку, можемо дати дання інформації про стан за тільки 14 тисяч. Ну, зрозумі боргованості позичальника, ло, потрібні паспорт і код. формування та надання ви Також маєте назвати ще два писок по рахунку, на якому телефони знайомих, крім ке обліковується кредитна за рівника вашої фірми: люди боргованість, надання кон повинні підтвердити вашу сультацій щодо умов строко особу. вого та/або дострокового по – Умови роздрукуєте? І до гашення кредитної заборго говір? ваності, встановлення «кре – Там лише кілька цифр, дитних канікул», відміни чи запишіть їх собі на папері. перегляду штрафних санкцій. Візьмете 14 тисяч на 2 роки – Тож виходить, що за два роки будете платити по 1337 гри мусиш сплатити 25128 гри вень щомісяця. Останні три вень за обслуговування кре місяці – по 1146 гривень. дитної заборгованості. Плюс – А за затримку сплати 3221,02 гривні за користуван штрафуєте? ня кредитом, то в сумі вихо – Пеня 0,15 відсотка що дить переплата у 28349,02 дня. Це ж копійки! Коли ви гривні, або сукупна вартість хотіли брати машину? кредиту становить 74,21%! – У суботу. – Ну от, приходьте до мене Похід по кредит Василя: в п’ятницю! За годину вже й «Хочеш позичити матимете гроші! Сподіваюся, читачі вже двадцять тисяч, то зразу полічили, звідки у банку така плати дві» небачена щедрість і довіра до людей? Ні? Аби не пере Василь – читач нашої газе вантажувати вас розрахун ти. Він щойно взяв кредит, ками вартості сиру в мишо щоб віддати людям гроші, які ловці, наведу власні прості позичав на операцію сина. викладки. Чоловік пішов по старих ав Ви взяли 14 000 гривень, а торитетних банках із солідною банкові віддасте – 31 515, репутацією. У першому тобто в два з чвертю рази потрібні були застава плюс більше. Це – 62,5 відсотка поручителі. Щоб оформити річних, або понад п’ять заставу, за послуги оцінюва відсотків на місяць. Щомісяця ча і нотаріуса треба було вик з цієї суми ви сплатите більш ласти до п’яти тисяч, розпо як 700 гривень лише відсотків, відає Василь. Це надто вели а от на погашення кредиту ке навантаження на кредит у зарахується менше – без 20 тисяч, вирішив він. Отже, кількох гривень 600. У такі пішов до іншого банку. Там виплати виливалися в буремні погодились тільки на двох по дев’яності позички в реке ручителів, але від них вимага тирів, та й то лише тоді, коли лося… оцінити їхні квартири. бідаха не встигав віддати Ще у двох банках Василеві гроші у терміни, про які домо відмовили через вік, бо там влялися. Тоді боржника по дають кредити тільки людям бандитських «понятіях» ста до 60 років. Зрештою він знай вили «на лічильник». Нинішній шов банк, у якому йому пого «лічильник» суворіший – дилися дати 20 тисяч на два штраф 0,15 відсотка на добу роки. За цей час згідно з умо від усієї суми позички. Тобто вами банку він мав повернути – 21 гривня на день. Якщо кредиторам 30 тисяч. Причо затримаєте виплату на місяць му давали насправді не 20, а – банк отримає від вас у пода 18, а 2 тисячі – комісія. Хочеш рунок 630 гривень. Борг при – внеси ці дві тисячі, то отри цьому не зменшиться. Непо маєш 20, а хочеш – отримуй гано, погодьтеся! 18, а відсотки сплачуй за 20. Василь на це пристав, бо Похід по кредит Марини: ніде не знайшов нічого кращо го. Та доки він ходив до пенсій «Обіцяють 9,99 відсотка, ного фонду по довідку про свої доходи, з головного офісу бан а якщо порахувати, ку зі столиці прийшла вказівка виходить 74» дати йому всього 10 тисяч. За Марина клюнула на при писали 10 тисяч, але відразу з вабливе оголошення, в якому них забрали 200 гривень за обіцяли дати кредит 30 000 оформлення. А тепер щоміся гривень під 9,99% річних на ця протягом року він мусить 24 місяці. За умовами креди повертати банкові по 1070 гри тування, запевнили її в банку вень, тобто за рік замість 10 з дуже модною назвою, не тисяч поверне банкові 12,8. треба сплачувати жодних Це – 28,4 відсотка річних. страхових платежів, плати за І це реально найдешевший зі надання кредиту, одноразо знайдених нами кредитів. У той вих комісій. Пропозиція при час, коли 28,48 – це середня ваблива, якби не одне «але». вартість кредитів населенню.


ÃÐÎز Похід по кредит Олександра: «Наче у фільмі про Джеймса Бонда» Сашка привабила про позиція, яка просто волала зі стовпа: «Швидко кредит готівкою. Без застави та поруки, без довідки про до ходи, рішення протягом го дини». Ну що ще треба для повного щастя? Саша клю нув. По той бік слухавки відповів жіночий голос, який представився Людмилою. Каже, що кредит видають до п’яти тисяч гривень. «Що це за структура?» – поціка вився Сашко. Людмила на звала її міжнародною фінан совою установою. І Олек сандр поїхав дізнаватися про умови позики. На місці йому розповіли, що термін кредиту може бути від 12 до 42 тижнів, тобто від трьох до десяти з половиною місяців. Спла чувати по кредиту потрібно щотижня. За умови, що по зичаєш максимальну суму 5000 гривень на найкорот ший термін – три місяці, що тижня доведеться платити

по кредиту 585 гривень, тобто 2340 гривень за місяць. Якщо взяти цю саму суму на максимальний термін, доведеться плати ти по 260 гривень щотиж ня, тобто 1040 гривень за місяць. За десять з полови ною місяців, окрім позиче них п’яти тисяч гривень, треба віддати ще 5920 гри вень за користування кре дитом. Тобто загальна сума, яку доведеться відда ти позичальнику – 10920 гривень. Виходить, що це кредит під 118,4 відсотка! Грабіж серед білого дня! Людмила розповіла про «переваги» їхнього креди ту: «Ми не беремо однора зової комісії, як у банках, не вимагаємо страховки на ви падок смерті позичальника. Якщо ви старші 21 року, по ручитель також не потрібен. Усе, що треба, – паспорт та ідентифікаційний код. Коли Олександр запи тав, чи до цього ж офісу приходити з паспортом та кодом за позикою, то от римав відповідь, що кре дитори прийдуть… до ньо го додому. – У нас персональне об

О

так походивши по банках і установах, які «косять» під банк, ми задумалися, а де ж вихід? Придбати омріяну пральну машину чи зробити довгоочікуваний ремонт у кухні в умовах сьогоднішньої склад ної фінансової ситуації для багатьох сімей – надскладне завдання. А ось кредит – реальний шанс отримати бажане, не відкладаючи на це кошти роками. Взяти споживчий кредит можна швидко, легко і просто. Але це тільки на перший погляд. Ми всі

слуговування на дому. Наш фахівець мусить прийти до вас додому, щоб пере свідчитися, що ви дійсно там проживаєте, – сказала працівниця «міжнародної фінансової установи». Та є ж у паспорті графа з місцем проживання, по думав Сашко. Що за диви на? А що робити, якщо треба взяти кредит так, щоб про це не знали близькі, приміром батьки або дружина? Якщо додо му завітає цей так званий кредитний консультант, доведеться виправдовува тися перед ними. – У нас для таких ви падків передбачена послу га конфіденційності. Кре дитний консультант прихо дить до вас додому під виг лядом вашого друга чи знайомого, – заспокоїла його пані Людмила. Тільки Олександр щось не заспокоївся. Нічого собі вигадали! Цю послугу мож на назвати «Відчуй себе Джеймсом Бондом». Та й одна справа, якщо додо му йдуть справді для того, аби пересвідчитися, де ви мешкаєте. А якщо справ

добре знаємо, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, а реклама найчастіше далека від правди. Тому слід завжди бути насторожі і знати, як правильно обрати вигідний для себе кредит. Одна з поширених помилок – це віра в казки. Раніше їх розповідали про безвідсотковий кредит, тепер, коли заборонено рекламувати кре дити під нуль відсотків, – про низькі ставки за кредитом. Тому ми по просили пролити світло на цю тем

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

5

ГОЛОС НАРОДУ 3,1 мільярда гривень – такий загальний обсяг кредитів, наданих банківськими установами області станом на початок цього місяця. На таку ж дату 2010 року він становив 2,9 млрд грн, а 2011#го, відповідно, 3,0 млрд грн жня причина такого візиту криється значно глибше? – Консультант прино сить гроші готівкою вам до дому. Після отримання цьо го кредиту щотижневий платіж сплачуєте за тією ж схемою. Наша людина в зручний для вас час прихо дить до вас додому чи на роботу, і ви розраховуєте ся, – не вгавала Людмила. Та бажання погратись у «бондіаду» в нашого ко респондента не виникло.

ну справу фахівця у кредитуванні Ольгу Ігнатьєву. І запропонували їй розкласти по поличках конкрет ну пропозицію одного з банків. Вона така: банк пропонує взяти в кредит від 10000 до 20000 гривень на термін від 3 до 24 місяців під 0,01% річних. При цьому сплачується од норазова комісія 2% від суми кре диту, щомісячна комісія від 2,5 до 2,99% та страховка 1% від суми в місяць. Комісії за дострокове пога шення кредиту немає.

Краще розраховувати на себе і не мати з банкірами справи Виявляється, рівняни доволі розсудливі. У всякому разі – на словах. Ми переконалися в цьому, коли розпитували перехожих, чи вважають вони за краще узяти кредит на необхідну річ і мати її вже відразу, чи відкладають на неї потроху. Майже кожний із опитаних впевнений, що кре# дити – у такому вигляді, як їх пропонують фінансові установи, можуть бути вигідними тільки самим банкі# рам. Цікаво, що кілька наших співрозмовників, які відда# ють таки перевагу кредитам, навідріз відмовилися не тільки сфотографуватися для газети, ба, навіть назвати своє ім’я. Це що, вони стидаються своєї схильності, немов якоїсь там сороміцької звички? А взагалі#то український менталітет бере своє і у фінансовій сфері: багато рівнян, коли їм не вистачає на щось грошей, позичають у рідні та друзів. Так їм спокійніше. Микола Володимирович, рівнянин: – Розраховую тільки на свої сили й кошти, і готовий краще трохи по терпіти, аніж залізати в боргову яму. Ви подивіться, які в нас зараз кре дити! Умови – варварські! Вони вже хочуть не 30 відсотків річних, а всі 50, ще й понавигадували до них комісій і страховок. Микола Миколайович, учитель: – У мене колись склалася ситуа ція: взяв у банку кредит, і хоч гроші їм сплачував вчасно, вони «нама лювали» мені штраф на таку ж суму, як і позичка. Гадаєте, щось зміг до вести? Де там! Тепер нікому не рад жу мати з ними справи. Краще по терпіти! Анатолій, студент, 19 років: – Я, якщо хочу купити щось, спо чатку збираю гроші. Це вигідніше і спокійніше, бо знаєш, що нікому нічо го не винен. Так недавно купив собі добрий ноутбук. А телефон мені батьки подарували!

КОМПЕТЕНТНИЙ КОМЕНТАР

Голова правління Рівненської асоціації кредитних спілок Ольга ІГНАТЬЄВА:

Ольга, молода мама: – У мене є кредитка, але я ніколи нею не користуюся. Намагаюся навіть і не заглядатися на те, що мені зараз не по кишені. А взагалі, нам із чоловіком на все необхідне вистачає й так. Не люблю кредитів, бо в будьякому разі в плюсі з ними не будеш.

«На загальному ринку споживчих кредитів переплата становить від 30% до 170%»

Ц

ікава ситуація для роздумів. Отже, давайте припустимо, що ми вирішили взяти в кредит 10 тисяч гривень на 12 місяців. При відсотковій ставці 0,01% виходить, що за рік заплатимо лише гривню. Це ж чудово, скажете ви і цілком можливо, що вже поспішите офор мляти кредит. Але… У нас ще є одноразова комісія 2% від суми кре диту, або 200 гривень. Ну теж ніби невеликі гроші, – пояснює Ольга Ігнатьєва. – Але далі починається найцікавіше: щомісячна комісія від 2,5 до 2,99%. У нашому випадку вона становитиме 3000 гривень (якщо 2,5%) і 3588 гривень (якщо 2,99%). Плюс 1200 гривень за рік потрібно заплатити за страховку. Якщо порахувати всі витрати ра зом, то виходить 4401 гривня або 4989 гривень (якщо щомісячна ком ісія 2,99%) переплати. На жаль, люди звертають увагу тільки на відсотко ву ставку. Але реальна переплата у цьому разі – від 44% до 49,89%. А це майже половина позиченої суми. І не має значення, як це називається – страховка, комісія, відсоток. Коли ж до цієї суми додати ще штраф за прострочення платежу (наприклад, дата сплати випаде на вихідний, коли банк не працює чи просто ви не встигли заплатити) або людина трішки не доплатила, то виходить зовсім інша картина. Тому скільки позичальник реально переплачує за кредит, можна визначити тоді, коли вже все закінчиться. Найбільша

проблема полягає в тому, що цьо# го ніхто не рахує. Люди звикли реагувати на відсоткову ставку, хоча вона може не грати ніякої ролі – бути низькою чи дуже низь кою, але при цьому кредит обійдеть ся вам дуже дорого. І насправді оці 0,01% річних виливаються у всі 50%. І це ще не найгірша пропозиція, запевняє Ольга Ігнатьєва. Тому що на загальному ринку споживчих кредитів переплата становить від 30% до 170%. А середня ставка за споживчими кредитами в Україні сьогодні – близько 60%. А все тому, що деякі речі, які на перший погляд здаються дрібниця ми, можуть бути основою вартості кредиту. Звичайно, комісії, страху вання, інші витрати можуть бути не значною переплатою, якщо вони не великі і платяться лише раз. Але якщо комісія нараховується щомісячно та ще й на початкову суму креди ту, то вона може стати великим фінансовим навантаженням. Завжди слід звертати увагу на те, на яку суму нараховуєть ся відсоток для щомісячної сплати – на початкову чи за лишкову. Якщо щомісячна ко місія нараховується на зали шок, то вона зменшується, якщо ж на початкову суму – тоді переплата за рік виходить практично вдвічі більшою. – Коли ж сума вашого боргу з кожною сплатою зменшуєть ся, то сума відсотка також по

винна знижуватися, – каже пані Оль га. – Ставки 60% річних у такому разі дають приблизно 32% переплати (адже сума щомісячно зменшуєть ся). Таким чином людина може кори гувати свою переплату в сторону зменшення. Їй вигідно швидше при носити гроші. Фахівці також наголошують: відсоткова ставка за кредитом не може бути меншою, ніж за депо# зитом. Чому? Це вже інша історія, яку ми розповімо згодом. Тему досліджували Марина ФУРС, Людмила МОШНЯГА, Олександр ПОЛІЩУК, Сергій СНІСАРЕНКО

Володимир Петрович, підприємець: – Я краще позичуперепозичу в знайомих, ніж працюватиму невідо мо на кого. Хоча кілька разів спо живчі кредити брав, але невеликі суми і на малий термін. Знайомі – ті, що спочатку кинулися купувати в кредит усе підряд, уже тричі в тому зареклися. Вважаю, що можна ку пити в довгостроковий кредит щось справді дороге та необхідне: квартиру, машину, обладнання. І то не тепер, а коли будуть пропонувати вигідні умови.



І СУМНЕ, І СМІШНЕ

Віддаєш свої

Скільки всюди оголошень Наліпили – просто жах! Пропонують щедро гроші На парканах і стовпах. Нав’язують ту готівку Без застави і за мить, Та не пишуть про те тільки, Що в боргах ти будеш жить. Це ж тій позиці триматись У руках не вічно, Суму мусиш повертати Більшу майже вдвічі. Нема грошей – куди дітись, Мусиш добувати… Легко брати ті кредити – Тяжко віддавати.

Дурне діло то, звичайно, Коли позику проїв… Чужі гроші позичаєш – Віддаєш свої. Василь БАСАРАБА


6

ÏÅÄÐÀÄÀ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ВИХОВНИЙ МОМЕНТ Ілля Пилипей та Аня Вишневська з вихователькою Оксаною Метельською.

Ще чомусики, а вже вчать право У сорок першому рівненсько му дитсадку «Чомусик» про вели тиждень права. Колек тив вихователів знайшов цікаві підходи до опрацюван ня з дітьми такої дорослої теми, взявши за основу гасло: «Свої права ти добре знай, їх шануй і поважай!». Вихователі провели низку ціка вих заходів: виставку дитячих ма люнків «Дружимо із правом», кон курс на краще оснащення батьків ського куточка, лялькову виставу «Лісові пригоди». Але найбільше нас, батьків, вразила організація та про ведення Дня відкритих дверей для вихованців шостої і дев’ятої груп.

Вихователі подавали дітям правові знання у цікавій ігровій формі. У дев’ятій групі дітей знайомили з їхніми правами згідно з Конвенцією ООН на занятті «Пригоди Колобка». У шостій провели заняття з елемен тами лялькового театру «Лисичка шахрайка». На ньому дошкільнят знайомили з такими поняттями, як злочин, шахрайство та з Криміналь ним кодексом України. Ми побачили й почули, що вихо ванці дитсадка знають свої права і обов’язки. Вони щиро говорили про те, що не можна порушувати права інших громадян, що люди не повинні красти, хуліганити, заподіювати ма теріальні збитки іншим людям, бо за це буде суворе покарання.

ДОДАЙ ЧИТАННЯ

У День народження мови діти писали книгу У п’ятнадцятій школі традиційнонетрадиційно відзначили День української писемності. Цього разу для талановитих творчих школярів майже з усіх шкіл міста тут презентували національний проект Євгенії Пірог «Додай читання». А заодно запропонували кожному стати співавторами аль манаху «Срібне перо».

На нашу думку, такі заходи в дитя чому садку сприяють профілактиці ранніх дитячих правопорушень, на вчанню правової культури дошкільнят. Від імені батьківських комітетів груп № 6 і № 9 дитсадка № 41 Ірина ВИШНЕВА

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

Не принципи, а роздратування

Якою повинна бути книжка для дітей? Рівненська пись менниця Олена Медведєва довела, що найперше – незви чайною. Вона – авторка ідей 12 абсолютно креативних яскравих томів ручної роботи. В’язана, вишита, бурштино ва, бісерна, мереживна, різьблена, абеткова: кожна з її мистецьких книжок надихає вже своєю формою. Погортавши унікальні томи, юні письменники взялися за роботу. Восьмикласник із четвертої школи Микола Циганок написав для альманаху есе «Пісня осіннього листка». Юному поетові нескладно викладати на папері думки так, щоб одноліткам хотілося прочитати ці твори. – Треба увімкнути фантазію, а найголовніше – щоб у кожному творі була частинка самого тебе, – залюбки поділився він першими секретами своєї творчої майстер ності. А історія проста: останній листок, який ще тримався на старезному дубі в рівненському парку, тихо співав вітрові пісню про славні давні часи. Її почув хлопчик – можливо, навіть я – записав і переказав у школі. А якби й ні, то почув би хтонебудь інший. Щоб відкрити пісні рідної землі, потрібно лише прислухатися.

часто керує батьками, коли вони у вихованні дитини вдаються до образ Мене вразила ситуація, якось побачена в школі. Роздратована мати в присутності однолітків сварилась на доньку за те, що та затрималась і вчасно не вийшла зі школи. Мені було шкода дівчинку, яка почувалася приниже ною. А що думають із цього приводу фахівці?

?

Лариса МАЛИГІНА

Коментар психолога Кожен із батьків хоче, щоб його дитина була ус пішною, добре навчалася, мала друзів, реалізувала себе в житті, досягнула власного успіху або ж про довжила їхню справу. Але варто поговорити про скла дові цього успіху. Щоб ди тина реалізувалась як осо бистість, потрібно доклада ти багато зусиль не тільки самій дитині, а й дорослим, які її оточують, насампе ред батькам. Адже дитина

починає формувати уяв лення про себе з оціночних суджень дорослих. Давайте поглянемо на ситуацію зі сторони. Пози ція матері – дисциплінува ти доньку. Була ж попе редня домовленість по те лефону, то чому вона її не дотрималась? Але чи прийнятна така форма ви ховання? Уявімо, що відчула ди тина в цій ситуації? Мати зателефонувала – тур бується, ситуація позитив на для неї. З радістю (це ж

найрідніша людина!) донь ка йде назустріч матері. Поряд однолітки, які в будьякому віці будуть важ ливими для неї, бо для ус пішної соціалізації дівчин ки треба бути прийнятою однокласниками. Мати негативно висловлюється з приводу невчасного ви ходу доньки зі школи. Дівчина відчуває прини ження, образу, несправед ливість. Можливо, у неї були вагомі аргументи: затримав учитель, викону вала обов’язки чергової. Не поцікавившись при чинами спізнення, мати, на жаль, підкреслила важ ливість свого часу і неваж ливість доньчиного. Не вдоволення матері може дати поштовх до відторг нення її доньки одноклас

никами; порушення соці альних контактів із класом викличе психологічну травму. Дитина може переста ти ділитися з батьками своїми переживаннями, перемогами та поразками. Батьки почнуть пережива ти, що сталося з донькою, не аналізуючи, що самі сформували у неї таку по ведінку. Гідність дитини не мож на принижувати. Це пору шує її права як члена сім’ї і суспільства. Стосунки з дітьми треба вибудовува ти, керуючись любов’ю. Галина ОПАНАСЮК, завідувач центру практичної психології і соціальної роботи міського управління освіти

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову» У шкільному фойє того дня з’явилася виставка шкільних стіннівок та пла катів до свята. Учні мо лодших класів виготови ли листівки з висловами про мову, написали твори, позмагалися в лінгвістич ному квесті. А восьмиклас ники розпитували праців ників краєзнавчого музею про витоки писемності і книжності, коли оглядали виставку раритетних книг, ікон та стародруків, серед яких – Остромирове Єван геліє, Острозька Біблія, ікони Кирила та Мефодія, старовинні піктограми. Адже за православним ка лендарем 9 листопада – це день вшанування пам’ яті преподобного Нестора Літописця. Родзинкою тижня ста ло шкільне дефіле у ви шиванках. – Дехто, маючи в «бабу

синій скрині» незліченні скарби, скептично ставить ся до них. Діти спробували розкрити сенс кодового за

НА ПРАКТИЦІ

Рівняни виправляли помилки в рекламі До Дня української писемності та мови учні першої школи імені Володимира Короленка готувалися зазда легідь. Упродовж місяця вони вивчали та аналізували зовнішню рекламу, інформацію, розміщену в транс порті та інших громадських місцях Рівного. На жаль, знайшли в тих текстах чимало помилок і вирішили у День української писемності та мови презентувати твор чий проект «Рекламне обличчя мого міста» біля лялько вого театру. Гуртківці молодіжного клубу «ФРЕШ» влаштувати арт моб та експресопитування рівнян під гаслом «Знайдіть і виправте помилки!». Діти легко привернули увагу перехо жих, які погоджувалися взяти участь в акції та виправити типові помилки. Кожна виправлена помилка ототожнюва лась із посіяним зерном, з якого проростають квіти. Шко лярі наочно продемонстрували, як можна зберегти та примножити красу рідного слова. Олеся ТКАЧУК, заступник директора з виховної роботи ЗОШ ІІІІ ступенів № 1 м. Рівного

ФОТОФАКТ

ДУМКИ З КОНВЕРТА

Ці слова Ліни Костенко стали гаслом днів української писемності та мови в Рівненській двадцять третій школі.

Сергій СНІСАРЕНКО

пису української нації, який закарбований на сорочках, рушниках, скринях і вівта рях, – прокоментувала на магання учнів піднести рей тинг національного само усвідомлення директорка школи Оксана Макарчук.

До вподоби акція й уч ням. – Вишивка, традиційний український одяг швидко входять у сучасну моду. Ор наменти, котрі донині при крашають наші речі, зігрівають серце гармонією доцільності і мудрості. Це – жива мова! – поділилася враженнями від дефіле одинадцятикласниця Оле на Фурман. – Ми сподіває мося, що надихнули друзів мати вишиванки у своїх гардеробах. Батьки, родина, рідна мова, українська держава. Якщо ми свідомо не прой демо по цих щабельках кон солідації, наступні – Євро па і світ – навряд чи прине суть нам щастя. Бо вибір очевидний: ми можемо бути або українцями, або – ніким.

Податківці навчали гімназистів Вчителі економіки Вікторія Невірковець і правознавства Люд мила Сацик Рівненської української гімназії організували для одинадцятикласників мінілекцію «Податкове законодавство – економічна Конституція держави». Її прочитали гімназистам пра цівники ДПІ в м. Рівне Ольга Вакула та Світлана Андрощук. Вони ознайомили учнів із поняттям «реєстраційний номер облікової картки платника податку» та способом його отримання. Школярі дізналися також про податкову знижку для батьків, якщо діти навчаються на платній формі у вищих навчальних закладах.

Марія ПЕТРОВСЬКА, одинадцятикласниця ЗОШ № 23

Курс валют

КУРС ВАЛЮТ ДО ГРИВНІ СТАНОМ НА 28 ЛИСТОПАДА


ÐÀÊÓÐÑ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

7

ТІЛЬКИ БЕЗ ПАНІКИ

Революція в БТІ: запитань більше, ніж відповідей дальність за це. Ми діємо відпо% відно до чинного законодавства, а як буде далі, сказати тяжко.

Торішніх передноворічних шалених черг у БТІ нині нема, проте напруження тут відчувається, бо все)таки правила гри в цій сфері зміняться не далі як через місяць. Відкладена на рік революція все ж має відбутися: з першого дня наступного року державна реєстрація прав на нерухоме майно буде проводитися за новими правилами. Вони визначені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухо) ме майно та їх обмежень» та відповідною постановою Каб) міну, яка затвердила порядок виконання цього закону. Отже, куди нам із нового року йти, щоб зареєструвати права на житло, яке ми збудували (купили, отримали у спадок тощо), де тепер надаватимуть ті послуги, які ми звикли отриму) вати у БТІ? Із цими запитаннями ми прийшли до началь) ника міського бюро технічної інвентаризації Тетяни Давидчук, у якої насамперед запитали про таке: – Тетяно Олександрів но, БТІ – організація, людям знайома. А ось тепер, коли його хочуть замі нити іншою структурою, вини кає питання: навіщо? – «Замінити» – це не зовсім те слово. Скажемо краще, що у нас забирають великий шматок нашої роботи.

?

– А що було в цій роботі зручного і незручного, що виникла потреба зламати усталену систему? – Бюро технічної інвентаризації були створені одразу після війни. У нашій роботі завжди було го% ловним завданням вийти на об’єкт нерухомості, зробити його обміри, результати цих обмірів покласти на папір, встановити площі (жит% лову і загальну) та вартість об’% єкта і зареєструвати право люди% ни на цю нерухомість. Ось таке наше головне завдання.

?

– А що, сьогодні ще за лишається житло, яке не оформили в БТІ? – Станом на сьогодні залишив% ся від сили один відсоток об’єктів нерухомого майна, на якому БТІ не було.

? ?

– Не встигли? – Ні, причина не в цьому. А в тому, що ми виходимо на об’єкти тільки на запрошення їх власників, а просто так прийти не маємо права. – Але ж, наскільки я знаю, у сфері повно важень БТІ завжди була інвентаризація не тільки житла. – Справді. Крім житла БТІ ще обліковувало, обстежувало, об% міряло об’єкти, які належать до державної, комунальної влас% ності, та ті, що були визнані без% хозними. Нам також доручали робити інвентаризацію кладовищ, закинутих об’єктів… Тобто це був добрячий шматок роботи. А коли в 2003 році Міністер% ство юстиції прийшло до виснов% ку, що треба акумулювати всю інформацію про власників неру% хомого майна по всій Україні в один державний реєстр, то всі БТІ стали накопичувати Держав% ний реєстр шляхом передачі по інтернету на головний сервер інформації про те, хто є власни% ком нерухомості. Ця інформація містила в собі всього чотири па% раметри: прізвище, ім’я, по бать% кові власника, назву об’єкта, його адресу та розміри (квадратні мет% ри). Створення такого електрон% ного реєстру було нашим другим головним завданням.

?

?

– Ви з ним упорались повною мірою чи не встигли, адже елект

ронні носії, порівняно з паперовими, – справа нова? – Справді, всі БТІ Украї% ни накопичили в цьому реєстрі лише 40%50 від% сотків тієї інформації, що ми маємо на папері. Притому в електронний варіант інформація переводилась лише в тому разі, коли власник мав привід після 2003 року звернутися до нас із заявою. – Але ж папери при цьому нікуди не поді лися? – Ні. Вся інформація, накопи% чена БТІ за багато років, зберег% лась у паперовому вигляді і, вва% жаю, якраз вона нині становить найбільшу цінність у цій сфері діяльності. Ми накопичуємо ці па% перові носії в архіві, який нале% жить БТІ. Цих справ у нас накопи% чено до 100 тисяч.

?

– Я розумію, що від нового року так уже не буде. Робота буде організована інакше. Які ви ба чите плюси і мінуси цих змін? – Плюси попереднього поряд% ку інвентаризації житла полягали в тім, що представник БТІ обо% в’язково виходив на об’єкт, вітав% ся з власником, з його згоди по% трапляв до приміщення і бачив його таким, яке воно є насправді з усіма його законними чи неза% конними переплануваннями. Ми готували всі об’єкти для продажу, спадщини, дарування, кредитної застави, здачі в оренду. І завдяки тому, що представник БТІ на місці зустрічався з власником, люди були максимально убезпечені від шахрайства у сфері нерухомості. У нас не раз траплялося, що вперше власники нерухомості дізнавалися про те, що їх майно готується до продажу, від праців% ника БТІ, який завітав до них у рамках підготовки до цього про% дажу. Скільки стареньких чи хво% рих недієздатних батьків, бабусь, дідусів таким чином буквально врятували від бомжування, коли їхні недобросовісні родичі вирі% шили продати їхнє житло без їхньої на те згоди. Таким чином ми убезпечували людей від дії незаконних схем щодо їхнього майна.

?

– Тетяно Олександрів но, я розумію, що за цією системою БТІ допрацьовує останні тижні. Але є люди, яким ніколи чекати, доки настануть і утрясуться нові порядки, отже, вони й сьо годні звертаються за вирішен ням нагальних проблем зі своєю нерухомістю до БТІ. Від чого їх потрібно застерегти? – Справді, людей звертається багато. Складається враження, що вони не дуже впевнені в тому,

?

– Нічого дивного. Які законники, такі й за кони. Мене цікавить, які ризики існують, що накопи чена досі БТІ інформація не збережеться при реоргані зації? – Реєстр, до якого ми протягом десяти років заносили інформа% цію за кошти людей, 31 грудня буде відключений. І вся інформа% ція, яка в ньому накопичилась, буде знівельована.

?

– А якою буде доля па перових архівів БТІ? – Станом на сьогодні паперові носії залишаються в БТІ. Законодавчо не обумовлено, що з ними робити. Принаймні, обу% мовлено, що БТІ залишається ба% лансоутримувачем тієї інфор% мації, що міститься на паперових носіях до якихось змін у законо% давстві. Але ця інформація не підлягає розповсюдженню. Вона має статус конфіденційної. Тому з 1 січня ми не будемо надавати інформацію з паперових носіїв до будь%яких органів, які звертати% муться до нас із цього приводу. Просто нема такої законодавчо закріпленої за нами функції.

?

що зможуть зробити все, що по% трібно, після нового року. Нове не завжди сприймається позитивно, тому нині є багато таких, хто на% магається вскочити в останній вагон при старих порядках. При цьому вилазить на світ багато за% давнених проблем, які ми повинні вирішувати ледь не аврально. – Ну, добре, встигне людина вскочити у цей останній вагон і отри має необхідні для продажу квартири документи. Але про дати квартиру до нового року не встигне. Чи будуть чинними документи, видані вами, у 2013 році? – Це є питанням і для нас. За нинішніми мірками ці документи мають чинність протягом трьох місяців. Проте жодними норма% тивними законодавчими актами не визначено, що документ, який ми видамо, наприклад 20 грудня, можна буде використати до 20 березня наступного року. Зате за% кон чітко обумовлює, що ця сис% тема працює тільки до 31 грудня 2012 року.

?

– Тобто це вже є вузь ке місце новацій? – Саме так. Тому сьо% годні ми кожного, хто отримує у БТІ документи, попереджаємо про те, що існує ризик, що з 1 січня 2013 року ці документи мо% жуть бути визнані недійсними. Ми навіть спеціально роздрукували таке попередження для власників нерухомості і розмістили на вид% них місцях.

?

?

– Ви це робите з влас ної ініціативи? – Так.

– Може статися так, що коли ваші застережен ня справдяться і влас ник не встигне реалізувати своє право на власність до нового року, то документи, отримані в БТІ, йому доведеться викину ти, а з 1 січня доведеться почи нати справу по новому колу? – …І за новою системою. Але ми знімаємо із себе відпові%

?

– Але власник матиме таке право? – Звичайно: покаже до% кумент, що вказує на особу і підтверджує право власності цієї особи на нерухомість, то ми поді% лимося з ним своєю інформацією.

?

– Тетяно Олександрів но, яке ваше бачення життєздатності нової системи роботи з реєстрації права власності на нерухоме майно? – Основне застереження, яке я маю, що нова система роботи з реєстрації права власності на не% рухоме майно не передбачає зо% бов’язання для жодного органу виходити на об’єкт, аби впевни% тися, що він стоїть, що він не зруй% нований, що ніяких змін, які ста% новлять небезпеку для життя там людини, не відбулося. Так, як представляють по всіх ЗМІ організацію справи по%ново% му, що це буде «єдине вікно», то це теж далеке від істини тверд% ження. Тепер кожен власник, якщо він збудував новий об’єкт, якщо він приватизував свою квар% тиру, повинен звернутися в одне вікно. Якщо він хоче продати, по% дарувати, заповідати свою квар% тиру, здати майно в оренду, зас% тавити в банку, то йде просто до нотаріуса. А коли хоче вибудува% ти шахрайську схему, то звер% тається одночасно до декількох нотаріусів.

?

– Тобто щоб продати одне й те ж майно де кілька разів? – Це не виключено. Адже офор% млення паперів у нотаріуса зай%

?

має певний час, за який можна провернути аферу в декількох місцях. Крім того, з правових відносин випадає отой важливий момент безпосереднього спілку% вання з власником, коли праців% ник БТІ, прийшовши на об’єкт, може дізнатися від власника, що той уперше чує про продаж своєї хати. Особливо ці ризики стосу% ються стареньких людей, які втра% тили свої документи, часто й самі про це не знаючи. З їхніми пас% портами приводять до нотаріусів інших людей. Продають їхні квар% тири. І настає страшний день, коли до людей приходять нові «влас% ники», щоб вигнати їх з їхнього житла. В таких обставинах люди нічим і ніким не захищені. – А якщо документи пропали, наприклад, згоріли чи їх випадко во випрали в пральній машинці, то як їх поновити? – Таке право мають нотаріус і державний реєстратор. Але лю% дина не знає, які в неї були доку% менти. Чи, можливо, звертають% ся спадкоємці після смерті рідних. Вони тим більше можуть не зна% ти, які документи мали померлі. А БТІ не має права надавати таку інформацію. Як діяти у такому разі, не визначено. Знову вузьке місце. Тобто на цій стадії запи% тань більше, ніж відповідей.

?

– Тетяно Олександрів но, але все ж відомо, що БТІ залишається. Разом із тим створено Держ реєстр. Окресліть, будь ласка, розмежування ваших функцій. Що залишається за БТІ, крім збе реження отого паперового ар хіву, про що ми вже говорили? – БТІ буде виготовляти технічні паспорти на новостворені об’єкти. Іншого поки що не передбачено.

?

?

– Тобто у вас має відбу тися у зв’язку з цими змінами вивільнення працівників? – Так.

?

– Воно суттєве? – Від десяти до сорока відсотків. – Люди вже поперед жені про вивільнення? – Так, вони вже самі шукають роботу. А хто знаходить, той сам звільняється, не чекаючи на скорочення.

?

На цій мінорній ноті ми за% кінчили розмову з Тетяною Давидчук, попередньо домо% вившись із нею, що поближче до нового року чи відразу після нього дамо читачам газети «7 днів» ще уточнені й більш конкретні роз’яснення щодо того, куди йти і де шукати кінці, коли у людини виникли потре% би якимсь чином реалізувати свої права на свою нерухомість. Розпитувала Людмила МОШНЯГА

Ціни на пальне «УКРНАФТА» А95 % 10,90 грн А92 % 10,60 грн Газ % 5,59 грн ДП % 9,80 грн Євро ДП % 10,00

«ОККО» А95 % 11,29 грн А92 % 10,99 грн А80 – ДП % 10,39 грн Газ % 5,90

«АЛЬФАНАФТА» А95 % 10,85 грн А92 % 10,55 грн А80 – ДП % 9,80 грн Євро ДП % 10,00

«ЗАХІДРЕСУРСИ» А95 % 10,90 грн А92 % 10,60 грн А80 – ДП % 9,80 грн А95 Євро % 11,10


8 4

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ÄÎÂʲËËß

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТАТИВ

Пластмаса від пластмаси відрізняється Але не вірте, що хоч якась із них безпечна. Раніше чи пізніше, шкоду приносять усі

завалені всі вулиці міст і звали! ща, вони тоннами плавають у морях і океанах, викликаючи за! гибель риб, птахів, морських че! репах та інших тварин, які дав! ляться ними і заплутуються в них. Багато міст світу повністю відмо! вилися від використання поліети! ленових пакетів.

Із полістиролу виготовляють одноразовий посуд, контейнери для їжі, стаканчики для йогуртів, дитячі іграшки, теплоізоляційні плити, сандвіч!панелі, декоратив! ну плитку для стелі, пакувальні таці для продуктів харчування в супермаркетах, фасувальні ко! робки для яєць. Переваги: дешевизна, моро! зостійкість, легкість у переробці, хороший діелектрик. Недоліки: низька механічна міцність і хімічна нестійкість. Небезпека для здоров’я та довкілля: раніше отримання полістиролу було пов’язане з ви! діленням трихлорфторметану (фреону), який руйнував озоно! вий шар Землі. Полістирол от! римують у результаті полімери! зації стиролу, який є канцероге! ном. Переробка: екструдування з подальшим подрібненням і гра! нулюванням.

5. Поліпропілен (PP)

7. Інші види пластмас

О

зирніться навколо. Вдома, на роботі, у транспорті – скрізь ви побачите пластмасу. Упаковка наших продуктів, одяг, комп’ютери, мобільні телефони, канцелярські товари, дитячі іг! рашки – все це зроблено з пласт! маси. У повсякденному житті ми навіть не замислюємось, як впли! вають ці пластмасові вироби на наше здоров’я, здоров’я наших дітей і стан довкілля. Деякі види пластмас несуть пряму загрозу нашому здоров’ю. Так, при ви! робництві полікарбонату, з якого виготовляється деякий посуд, ви! користовують бісфенол А, який, згідно із дослідженнями західних вчених, спричиняє гормональні порушення, які можуть призвес! ти до ожиріння, безпліддя, ран! нього статевого дозрівання, знач! но збільшує ймовірність розвитку онкологічних захворювань. На деяких пластмасових виро! бах можна побачити трикутник (петля Мебіуса), стінки якого ма! ють вигляд стрілок. У центрі тако! го трикутника розміщена цифра. Це позначення – знак переробки, який поділяє всі пластмаси на сім груп. Цифра, що стоїть усередині символу, позначає тип пластма! си для полегшення її сортування і переробки, зокрема: 1 – полі! етилентерфталат (PETE), 2 – полі! етилен високої щільності (HDPE), 3 – полівінілхлорид (PVC), 4 – поліетилен низької щільності (LDPE), 5 – поліпропілен (PP), 6 – полістирол (PS), 7 – інші види. Це робиться для полегшення подальшої переробки. В побуті за цим знаком можна визначити, для яких цілей можна використо! вувати пластмасовий виріб, а коли краще відмовитись від його використання.

1. Поліетилентерефталат (PETE/PET)

Найпоширеніший вид пласт! мас. У пляшки, що виготовляють! ся з поліетилентерефталату, роз! ливають різні напої (соки, води), соняшникову олію, кетчупи, ма! йонез, косметичні засоби. Переваги: дешевизна, міцність, безпечність. Недоліки: низькі бар’єрні вла! стивості (в пляшку легко прони! кають ультрафіолет та кисень; вуглекислий газ, що міститься в охолоджувальних напоях, також відносно легко проходить крізь стінки). Небезпека для здоров’я та довкілля: офіційно вважається, що поліетилентерефталатові пляшки безпечні для здоров’я. Проте є також інформація, що вміст пляшок може вилуговувати отруйну сурму зі стінок пляшок (особливо при нагріванні). Ця інформація ще потребує пере! вірки. Поки PETE вважається од! ним із найбезпечніших видів пластмас. Хоча лікарі не реко! мендують багаторазово викори!

стовувати PETE!пляшки, тому що в побуті їх тяжко промити достат! ньо чисто, позбувшись від усіх мікроорганізмів. Переробка: здійснюється ме! ханічно (подрібнення) і фізико! хімічно. З продуктів переробки можна виготовляти широкий асортимент різної продукції, в тому числі і ті ж пластикові пляш! ки повторно.

2. Поліетилен високої щільності (HDPE)

Із поліетилену високої щільності виготовляють флакони для шампунів, косметичних та мийних засобів, каністри для мо! торних мастил, одноразовий по! суд, контейнери і місткості для продуктів харчування, контейне! ри для заморожування продуктів, іграшки, різні ковпачки та криш! ки для пляшок і флаконів, міцні господарські сумки, фасувальні пакети та ящики. Переваги: дешевизна, без! печність, міцність, легкість пере! робки, стійкість до масел, кислот, лугів та до інших агресивних ре! човин. HDPE!тару можна підда! вати термічній стерилізації, дос! татньо високий температурний діапазон експлуатації – від !80°С до +110°С. Недоліки: небезпека для здо! ров’я та довкілля. Незважаючи на те, що HDPE!вироби, як і PETE! вироби, вважаються безпечними для здоров’я людини, існує ряд міфів, згідно з якими зі стінок тари можуть потрапляти в рідину гек! сан і бензол. Поки це лише міфи, що не мають наукового підтверд! ження, але застереження є. Переробка: HDPE!сміття дроблять на спеціальних установ! ках, після чого гранули знову пе! реплавляють на різні вироби.

3. Полівінілхлорид (PVC / V)

Полівінілхлорид, він же ПВХ, вініл застосовують для виготов! лення лінолеуму, віконних профілів, кромки меблів, упаков! ки побутової техніки, штучної шкіри, плівки для натяжних стель, сайдингу, труб, ізоляції проводів та кабелів, завіс для душу, обгор! ток для сиру та м’яса, пляшок для олії, а також деяких іграшок, у тому числі й секс!іграшок. Переваги: стійкість до кислот, лугів, розчинників і масел, бензи! ну, гасу, хороший діелектрик, не горить. Недоліки: невеликий темпе! ратурний діапазон експлуатації – від !15°С до +65°С, важкість пе! реробки, токсичність. Небезпека для здоров’я та довкілля: це найбільш отруйний і небезпечний для здоров’я вид пластмас. При спалюванні полі! вінілхлориду утворюються висо! котоксичні хлорорганічні сполу! ки. Після десяти років служби ви! роби, виготовлені з ПВХ, почина! ють самостійно виділяти в довкі! лля токсичні хлорорганічні спо! луки. Найнеприємніше те, що для надання більшої гнучкості виро! бам полівінілхлорид далі викори! стовують при виготовленні дитя! чих іграшок та секс!іграшок для дорослих. Є інформація, що полі! вінілхлорид, потрапляючи в кров людини, викликає гормональні порушення, що призводять до раннього статевого дозрівання та безпліддя. Переробка: лиття під тиском, пресування, екструзія.

4. Поліетилен низької щільності (LDPE)

Із поліетилену низької щільності виготовляють різні па! кувальні матеріали, пакети для супермаркетів, CD, DVD диски. Переваги: дешевизна, легкість. Недоліки: низька рента! бельність переробки. Небезпека для здоров’я та довкілля: офіційно вважається нешкідливим, незважаючи на те що при виробництві LDPE вико! ристовують потенційно небез! печні для здоров’я бутан, бензол і вініловий ацетат. Переробка: низькорентабель! на і зводиться до подрібнення LDPE!виробів з наступним грану! люванням. Масовість виробницт! ва LDPE призводить до забруд! нення довкілля. LDPE!пакетами

Із поліпропілену виготовляють відра, посуд для гарячих страв, одноразові шприци, мішки для цукру, контейнери для заморо! жування продуктів, кришки для більшості пляшок, маслянки, упа! ковку деяких продуктів харчуван! ня, в будівництві використовують для шумоізоляції. Багато вироб! ників побутової техніки викорис! товують поліпропілен для вироб! ництва упаковки своєї продукції, відмовившись від отруйного полі! вінілхлориду. Переваги: термостійкість (температура плавлення 175°С), стійкість до зношування; більша теплостійкість, ніж у поліетилену. Недоліки: чутливий до світла і кисню, швидше старіє, ніж полі! етилен; менша морозостійкість, ніж у поліетилену. Небезпека для здоров’я та довкілля: вважається, що полі! пропілен безпечний для здоро! в’я. Нещодавно група японських вчених з’ясувала, що дрібні час! тинки поліпропілену, які плава! ють у водах океану, абсорбують різні токсиканти, розчинні в морській воді, такі як ДДТ і полі! хлорбіфеніли. Переробка: лиття під тиском, пресування, екструзія.

6. Полістирол (PS)

До цієї групи входять інші види пластмас, тому їх використання в побуті може бути пов’язане з небезпекою для вашого здоро! в’я. Так, полікарбонат, з якого виготовляють деякий посуд для харчування і пляшки, при кон! такті з гарячими рідинами може вивільнювати бісфінол А, який може викликати різні гормо! нальні порушення в організмі людини (раннє статеве дозріван! ня, ожиріння, рак тощо). Разом із цим до названої групи можуть входити й екологічні види пласт! мас, які біодеградують у довкіллі за участю мікроорганізмів. Тоб! то, купуючи тару із цієї групи пластмас, ви йдете на ризик. Переробка: не підлягає.

Парад порад: • По можливості варто відмовитися від пластмасо! вого посуду на користь де! рев’яного, скляного, порце! лянового, металевого. • Уважно слідкуйте за маркуванням пластмасової продукції, особливо коли купуєте дитячі іграшки. • Намагайтесь уникати термічної обробки пласт! мас із низькою термо! стійкістю. За матеріалами www.ecolive.com.ua

Публікації циклу «Довкілля» здійснюються за сприяння відділу екології управління економіки міста


7 ÒÅËÅÄͲ ПЕРШИЙ

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Свічі пам’яті Загальноміський мітинг-реквієм у День пам’яті жертв голодоморів відбувся в Рівному. Зі сльозами на очах присутні вшановували пам’ять українців, які загинули в роки голодоморів. На території Свято-Покровського собору із запалених свічок виклали великий хрест як символ невинно загиблих душ. Свою свічу пам’яті міг запалити кожен охочий. Рівнянка Валентина вже третій рік поспіль у цей день приходить помолитися до собору. – Для нас, українців, це трагічний період в історії нашої держави. Мільйони людей помирали страшною, мученицькою смертю. Обов’язок кожного українця вшанувати їх пам’ять. Ми не повинні про це забувати і маємо робити все можливе, аби таке не повторилося. Увечері «Свічі пам’яті» небайдужі рівняни запалили у своїх домівках.

У неділю, 25 листопада відбулося покладання квітів за участю представників влади та громадськості, до пам’ятного знака Нілові Хасевичу, що на вулиці Директорії. Адже саме на цей день припала ще й річниця від дня народження нашого земляка. Його пам’ять, так само як і мільйонів загиблих у геноциді українців, вшанували не лише квітами, а й добрим словом і ліричними піснями на бандурі. В ці хвилини, попри прогнози синоптиків, навіть небо не втримало сліз, впавши на голови людям краплями дощу… Марина ФУРС, Олександр ПОЛІЩУК

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ

До Корця – житуха, а за Корцем – голодуха… Цю гірку заборонену приказку-правду вигадали в ситому Рівному й не забудуть тут її повіки. Бо майже поряд – за кілька верст і кількома рядами колючого дроту за наказом тодішнього Ірода коїлося небачене звірство. Мільйони і мільйони українських мучеників – хліборобів, жінок, стариків, але найбільше – діточок і немовлят, невинно закатованих голодом у 1932 і 1933 роках, поминали-згадували напередодні чорної річниці геноциду в світлиці міського територіального центру соціального обслуговування. Ветеранський хор співав заупокійні молитви, а сивочолі гості хрестилися і плакали: це ж і їхня біографія. Вірі Чілядіній нині – вісімдесят шість. А 1933-го було сім. Та вона й досі пам’ятає, як дитиною видовбувала взимку в полі мерзлу гнилу картоплю. Разом з половою і якимись бур’янами її варили, товкли і смажили з того чорні млинці на сухій сковорідці. Так і врятувалися, а половина меш-

канців її рідного села Івашківка (це недалеко від Новограда-Волинського) покосив голод. Віру таки зробили сиротою: батька, як у 1937-му викликали до сільради, так він додому більше й не прийшов. А матір на очах у вісьмох дітей забрали вже перед війною, навесні. Під надривні ридання вдову потягли по грязюці до машини, простоволосу, в чому була. Тільки й чули. Одарки, Петри, Катерини, Василі, Іванки, Степаниди, Мокрини... Вічную пам’ять своїм без вини замордованим юним одноліткам співали крізь сльози сивочолі рівняни. На столах у світлиці були тільки печиво і фрукти. Усе таке ніжне, м’яке і солодке, мов коливо. Сергій СНІСАРЕНКО

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

Голодомор

Двадцятий вік... Голодний рік... Ані зернини у коморі, Ні картоплини, ні морквини І не вродив навіть буряк... По селах жах і переляк... Голодна смерть блукає по Вкраїні... І смутком віє від комор... Голодомор, голодомор... ...Прийшли, забрали до зернини, Не пожаліли і дитини... І вимирають цілі села, Де ж Україна та весела? Голодомор, голодомор...

З акацій коржики пекли, А борщ варили з лободи. Жили у горі, у біді... ...Малечі снився хлібчик на столі. Ані зерниночки у полі, Ані кота, ані собаки... Усе поїли, небораки... У школу б діточкам ходити... Голодомор, голодомор... Ти свічку пам’яті, мій друже, запали, Щоб більш не повторилося біди На нашій славній Україні. Двадцятий вік... Голодний рік... Запам’ятай його навік.

Ніна КУБОВИЧ, смт Мізоч

06.00 «Доброго ранку, Україно!» 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів навколо спорту 06.25 Православний календар 06.30, 07.40 Гість студії 06.35, 07.30 Глас народу 06.40, 07.20 Заголовки 06.45 Вісти.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 07.50 Фінансові поради 08.20 Твій голос 08.40 Корисні поради 09.00 Підсумки тижня 09.30, 12.30 Офіційна хроніка 09.50 Фестиваль «Родина». Творчий вечір Н.Яремчука 11.40 Шеф-кухар країни 12.40, 18.50, 21.20 Діловий світ 12.45 Право на захист 13.05 Темний силует 13.15 Армія 13.30 Вечір пам’яті народного артиста України Н.Яремчука 14.35 Вікно в Америку 15.00, 18.20, 01.25 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.25, 05.50 Діловий світ. Агросектор 15.40 Т/с «Маруся» 16.25 Т/с «УГРО-1» 18.10 Останнє попередження 18.35 Агро-News 19.05 Сільрада 19.20 Світ спорту 19.30, 21.25 Новорічний вогник на Першому 21.00 Підсумки дня 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 Від першої особи 23.50 Кіно у деталях 00.40 Поміж рядками 01.20 Трійка, Кено, Секунда удачі 01.40 Про головне 02.05 ТелеАкадемія 03.05 «Віра. Надія. Любов» 04.00 221. Екстрений виклик. Тиждень 04.45 Хіт-парад тижня 05.35 Д/ф «Проект «Атом»

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.15, 02.30 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Сніданок з 1+1» 07.25 М/ф «Ескімоска» 10.00 М/ф 10.30, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 13.20 Х/ф «Москва сльозам не вiрить» 20.15 Х/ф «Знахарка» 00.30 До 75-річного ювілею Андрія Кончаловського «Дім дурнів» (2) 02.45 «Золота колекція футболу України» 04.25 Х/ф «Мавпяча кістка» (2)

ІНТЕР 05.25 Х/ф «Міміно» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 03.55 «Спорт у Подробицях» 09.10, 12.25 Т/с «Скринька Пандори» 13.25 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським-2» 15.05 «Право на зустріч» 16.05 «Чекай мене» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Про життя» 20.00, 03.25 «Подробиці» 20.50, 04.00 «Подробиці. Неформат» 21.00 Т/с «Зворотний бік Місяця» 00.10 Т/с «Менти. Таємниці великого міста» 04.10 Д/ф «Рейс 007. Третій зайвий»

ТЕТ 06.00 Т/с «Як я зустрів вашу маму» 06.50 Дізнайся як 07.15 Телепузики 07.40 Мультик з Лунтіком 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка»

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

08.55 Т/с «Кремлівські курсанти» 09.55 Т/с «Всі жінки - відьми» 10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами» 11.55 Твою маму! 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя прекрасна няня» 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.55 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталька 18.25 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДак 19.25 Богиня шопінгу 20.50 Дайош молодьож! 21.15 Кузня зірок 3 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, гудбай 23.00 Дурнєв + 1 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто грубо для Ю-туб’а 02.10 До світанку

ICTV 05.35 Служба розшуку дітей 05.45 Світанок 06.50, 07.35 Ділові факти 07.00, 09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Спорт 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Факти тижня 08.45 Факти. Ранок 09.30, 19.30, 01.05 Надзвичайні новини 10.20 Х/ф «Неперевершений» 12.25, 13.00 Х/ф «Прокурорська перевірка» 12.45 Факти. День 13.50, 20.15 Т/с «Братани-3» 15.50 Х/ф «Серпень. Восьмого» 18.45 Факти. Вечір 22.30 Факти. Підсумки дня 22.45, 03.30 Свобода слова з Андрієм Куликовим 02.00 Х/ф «У чорному списку-3» 02.55 Факти

Рівне1 - НТН 05.30, 16.40 Музичний майданчик 06.00 Ранок Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Спорт за тиждень 07.10 Патруль тижневий 07.30, 14.45, 22.30 Рівне сьогодні 07.40, 08.30, 15.35 М/ф 08.10 Кінолекторій 08.55 Т/с «Батюшка» 10.40 Т/с «УГРО-4» 15.00 Поклик моєї душі 15.15 АВС-шка 15.25 Веселі уроки 17.10, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 20.20 На часі 21.25 Українські традиції 22.15 Герої міфів 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк» (2) 23.45, 01.55, 04.15 «Свідок» 00.15 Х/ф «Первісний жах» (3) 02.25 Т/с «Суто англійські вбивства» (2) 04.45 «Уроки тітоньки Сови» 05.15 «Правда життя»

НОВИЙ КАНАЛ 05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшокуючіше 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Репортер 09.00, 16.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.15, 14.20 Kids Time 13.20 М/с «Сильвестр і Твітті - детективи» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Друзі» 15.50 Т/с «Молодята» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Закрита школа» (2) 22.05 Т/с «Кухня» 23.10 ФБР :) 01.20 Служба розшуку дітей 01.25 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 01.45 Т/с «Останній акорд» 02.35, 03.55 Зона ночі 02.40 Четверта хвиля 04.00 Зірка Вавилова 04.45, 05.10 Зона ночі. Культура

9

ПОНЕДІЛОК, 3 ГРУДНЯ 04.50 Легендарне парі 05.00 Та, що поруч

5 КАНАЛ 14.00 «Програма передач» 14.05, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 «Погода» 14.20 «5 елемент» 15.15 «Вперед, на Олімп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В кабінетах» 18.15 «Територія закону» 18.40, 22.40, 03.30 «Київський час» 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 «Час. Підсумки дня» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.00, 02.40 «Податковий щоденник» 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 23.30, 00.25 «Crime news» 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 «Огляд преси» 03.40 «Ранок із зіркою» 04.20 «Не перший погляд» 04.40 «Кіно з Яніною Соколовою»

СТБ 04.30 «Танцюють всі!-5» 06.40, 16.00 «Все буде добре!» 08.25, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 10.05 «Таємниці Х-фактора. Діаманти Сергія Сосєдова» 11.10 Х/ф «Мрії з пластиліну» 13.10 «Битва екстрасенсів. Апокаліпсис» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.10 «Куб-3» 22.20 «Детектор брехні-2» 00.35 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Т/с «Комісар Рекс» 02.05 «Вiкна-Спорт» 02.15 Х/ф «А якщо це кохання?» 03.55 «Найкраще на ТБ»

УКРАЇНА 06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.25 Ранок з Україною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «П’ятницький. Глава друга» 12.00 «Нехай говорять. Мільйонер зі Швейцарії» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.15, 03.45 Події. Спорт 19.20, 03.50 «Говорить Україна» 20.00 Т/с «П’ятницький. Глава друга» 22.00 Х/ф «Не брати живим» (2) 00.15 Х/ф «Прокляття» (2) 02.00 Х/ф «Василіск: Цар змій» (2) 04.30 «Нехай говорять» 05.20 Срібний апельсин

РТБ - УТР 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 Огляд подій тижня 07.30, 11.30 Клуб Суперкниги 07.50 ПіДеМо Разом 08.05 Урок для батьків 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00 Муз/ф «Під дубом столітнім» 10.20 Галерея образів 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Чудесний канал 11.50, 14.55 Служба розшуку дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Пісні В. Івасюка з муз. фільму «Червона рута. 40 років потому» 13.30 Абетка здоров’я 14.00 Т/ф «Розсекречена пам’ять» 14.20 Терра інкогніта. Більське городище 14.35 Плекаймо мову 15.30 Просто неба 15.50 Мандрики 16.20 Пізнай світ 16.40 Муз/ф «Поліські животоки» 17.00 Калинові острови-2009. Вітряні ідилії Г. Нарбута 17.25 Музичний калейдоскоп 17.30 СвітОсвіт

18.00 Про закон 18.30 Мандри 18.50 Анонси 19.00, 22.00, 00.00 «День» 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба 19.45 Звитяга 20.45 На добраніч казка 21.00 Європейський дім 21.25 Телевісник служби зайнятості 21.40 Почерк долі. Сергій Рачинець 22.45 Україна - морська держава 23.00 Міні-футбол. МФК «Кардинал-Рівне» - «Ураган» (Івано-Франківськ) 00.30 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 09.10 Х/ф «Пес і жебрак» 11.05 Т/с «Чорна лагуна» 14.15, 18.00 «Звана вечеря» 15.15 «КВК- 2012» 19.00 «Шопінг монстри» 20.00 «Велика різниця» 22.00 «Вечір. Паша. Зорі» 23.00 «Розсміши коміка» 00.00 Х/ф «Пікап. Зваблювання без правил» (2) 01.25 Х/ф «Займемося коханням» (2) 02.40 «Нічне життя»

МЕГА 05.40 Правила виживання: авіакатастрофи 06.30, 14.50 Загадки планети 07.20, 00.30 Смартшоу 07.50, 18.40 Секретні території 08.50 Таємні знаки 09.50 Галапагоси 10.50 Секрети минулого 11.50 Мегакатастрофи 12.50 Правила виживання: катастрофи 13.50, 23.30 Загадки Всесвіту 15.50 Д/ф «Продана революція» 16.50, 20.30 Шукачі 17.40 Містична Україна 19.30 Д/ф «Беніто Муссоліні» 21.30, 22.30 Як створити планету 01.00 Poker Stars PRO Challenge 02.00 Теорія неймовірності 03.00, 04.00 Т/с «4исла» 05.00 Ти можеш краще

НТВ-СВІТ 03.55 «НТВ зранку» 06.40 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.35, 13.35, 16.35 Огляд. Надзвичайна подія 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогодні 08.20 Олександр Журбін. Мелодії на пам’ять 09.00 Програма максимум 10.05 «Російські сенсації» 11.35 «До суду» 12.35, 02.25 Суд присяжних 14.30 «Суд присяжних. Остаточний вердикт» 15.35 Т/с «Гончі-4» 17.30, 01.15 «Прокурорська перевірка» 18.35 «Говоримо і показуємо» 19.25 Т/с «Дикий-2» 21.15 «Сьогодні. Підсумки» 21.40 Т/с «Братани-3» 23.30 Т/с «Афганський привид» 03.25 «Непізнані живі об’єкти. Загадки світу тварин»

ГРТ 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Телеканал «Доброго ранку» 09.15 «Контрольна закупівля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний вирок» 12.15 «Час обідати!» 13.00 «Дешево і сердито» 14.00 Інші новини 14.15 «Зрозуміти. Пробачити» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Вбивча сила» 17.00, 01.45 Т/с «Нерівний шлюб» 18.40, 02.40 «Давай одружимося!» 19.45 «Нехай говорять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Синдром Дракона» 23.50 «Вечірній Ургант» 00.30 «Воля і справедливість» 01.30 Нічні новини

Шановні телеглядачі! Зверніть увагу на візуальні класифікаційні позначки кіновідеопродукції залежно від вікових обмежень глядацької аудиторії: (1) – загальнодоступна; (2) – перегляд неповнолітнім рекомендується разом із батьками або з відома батьків; (3) – тільки для дорослих.


10

7 ÒÅËÅÄͲÂ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ВІВТОРОК, 4 ГРУДНЯ ПЕРШИЙ 06.00 «Доброго ранку, Україно!» 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів навколо спорту 06.25 Православний календар 06.30, 07.40 Гість студії 06.35, 07.30 Глас народу 06.40, 07.20 Заголовки 06.45 Вісті.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж рядками 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підсумки дня 09.20, 20.55 Офіційна хроніка 09.40 Світло 10.05, 15.50 Т/с «Маруся» 11.00 Всеукраїнська нарада за участю Президента України В.Ф.Януковича 12.10, 18.45, 21.20 Діловий світ 12.35 Хай щастить 12.55, 04.15 «Секрети успіху» з Н.Городенською 13.30 Х/ф «Товариш генерал» 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.35, 05.50 Діловий світ. Агросектор 16.35 Т/с «УГРО-2» 19.05 Д/ф «1000 днів. Ціна стабільності» 19.55 221. Екстрений виклик. Тиждень 20.50 Світ спорту 21.30 Соціальне шоу «Адреналін» 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 Від першої особи 23.50 Великі битви. Бунтівні шаблі 01.45 Про головне 02.10 ТелеАкадемія 03.10 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 04.45 Хіт-парад тижня 05.35 М/с «Каспер. Школа страху»

1+1 06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.50 ТСН

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Сніданок з 1+1» 07.25 М/ф «Ескімоска» 10.00 М/ф 10.25, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 12.45 «Неймовірні перегони» 13.45 «Повне перевтілення. Дім за тиждень» 14.45 «Не бреши мені-3» 15.45 «Сімейні мелодрами-2» 20.15 «Міняю жінку-6» 21.40 «Футбол. Ліга чемпіонів. «Динамо» (Загреб) - «Динамо» (Київ) 00.05 Т/с «Поліція Гаваїв-2» (2) 01.45 Х/ф «Знахарка» 04.55 Т/с «Слідаки»

ІНТЕР 05.30 Х/ф «Смугастий рейс» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 07.30 Спорт у Подробицях 09.10, 21.00 Т/с «Зворотний бік Місяця» 12.55 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським-2» 13.50 Т/с «Екстрасенси-детективи» 15.50 Х/ф «Чоловіча інтуїція» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Про життя» 20.00, 03.35 «Подробиці» 20.30, 04.10 «Спорт у Подробицях» 20.50, 04.10 «Подробиці. Неформат» 23.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-11» (2) 00.15 Т/с «Ілюзія полювання» (2) 04.20 «Телевізійна служба розшуку дітей»

ТЕТ 06.00 Т/с «Як я зустрів вашу маму» 06.50 Дізнайся як 07.15 Телепузики 07.40 Мультик з Лунтіком 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка» 08.55 Т/с «Кремлівські курсанти» 09.55 Т/с «Всі жінки - відьми» 10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами»

СЕРЕДА, 5 ГРУДНЯ ПЕРШИЙ 06.00 «Доброго ранку, Україно!» 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів навколо спорту 06.25 Православний календар 06.30, 07.40 Гість студії 06.35, 07.30 Глас народу 06.40, 07.20 Заголовки 06.45 Вісти.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж рядками 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підсумки дня 09.20, 11.55, 20.55 Офіційна хроніка 09.30 Уряд на зв’язку з громадянами 10.15, 15.50 Т/с «Маруся» 11.00 В гостях у Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25 Діловий світ 12.35 Українська пісня 13.20 Х/ф «Танк КВ-2» 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.35, 05.50 Діловий світ. Агросектор 16.35 Т/с «УГРО-2» 19.05 Бенефіс Ю.Гальцева та Г.Ветрова 20.50 Мегалот 21.20 Світ спорту 21.35 Фестиваль пісні та гумору в Коблево 21.55 Зірки гумору. К.Новикова, В.Винокур 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 Від першої особи 23.50 Великі битви. Галльські війни 01.45 Про головне 02.10 ТелеАкадемія 03.10 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 04.20 Світло 04.45 Хіт-парад тижня 05.35 М/с «Каспер. Школа страху»

1+1 06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 00.10 ТСН

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Сніданок з 1+1» 07.25 М/ф «Ескімоска» 10.00 М/ф 10.25 Т/с «Величне століття. Роксолана» 12.45 «Неймовірні перегони» 13.45 «Повне перевтілення. Дім за тиждень» 14.45 «Не бреши мені-3» 15.45, 02.05 «Сімейні мелодрами-2» 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана-2» 20.15 «Джентльменський набір» 22.00 «Територія обману» 23.05, 02.50 «Гроші» 00.25, 03.40 Т/с «Поліція Гаваїв-2» (2) 05.05 Т/с «Слідаки»

ІНТЕР 04.35 Х/ф «Чоловіча інтуїція» 06.10 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 03.00 «Спорт у Подробицях» 09.10, 21.00 Т/с «Зворотний бік Місяця» 11.45, 12.55 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським-2» 13.50 Т/с «Екстрасенси-детективи» 15.50 Х/ф «Вперше одружена» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Про життя» 20.00, 02.25 «Подробиці» 20.50, 03.05 «Подробиці. Неформат» 23.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-11» (2) 00.15 «Парк автомобільного періоду» 00.55 Х/ф «К.С.» (2) 03.15 «Телевізійна служба розшуку дітей» 03.20 Д/ф «Леонід Якубович. Без метелика»

ТЕТ 06.00 Т/с «Як я зустрів вашу маму» 06.50 Дізнайся як 07.15 Телепузики 07.40 Мультик з Лунтіком

11.55, 19.25 Богиня шопінгу 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя прекрасна няня» 14.00, 21.15 Кузня зірок-3 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталька 18.25, 23.00 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДак 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, гудбай 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто грубо для Ю-туб’а 02.10 До світанку

ICTV 05.25, 03.40 Факти 05.40, 04.15 Світанок 06.45, 07.40 Ділові факти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Екстрений виклик 08.45 Факти. Ранок 09.30, 19.30, 02.25 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Агент національної безпеки» 12.30, 13.00 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 13.10, 22.15 Х/ф «Прокурорська перевірка» 14.20, 20.15 Т/с «Братани-3» 18.45 Факти. Вечір 23.40 Факти. Підсумки дня 00.00 Х/ф «Бетмен» (2) 03.20 ПроЦікаве

Рівне1 - НТН 05.45, 08.15, 17.10 М/ф 06.00 Ранок Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 07.15 Веселі уроки 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьогодні 08.30, 16.45, 23.45, 02.00, 04.40 «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Детективи» 12.30 Т/с «Людина без пістолета» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі

08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка» 08.55 Т/с «Кремлівські курсанти» 09.55 Т/с «Всі жінки - відьми» 10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами» 11.55, 19.25 Богиня шопінгу 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя прекрасна няня» 14.00, 21.15 Кузня зірок-3 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталька 18.25, 23.00 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДак 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, гудбай 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто грубо для Ю-туб’а 02.10 До світанку

ICTV 05.15 Служба розшуку дітей 05.25, 03.45 Факти 05.40, 04.20 Світанок 06.45, 07.35 Ділові факти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретні файли 08.45 Факти. Ранок 09.30, 19.30, 02.20 Надзвичайні новини 10.30, 16.30 Т/с «Агент національної безпеки» 12.35, 13.00 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 13.10, 22.15 Х/ф «Прокурорська перевірка» 14.15, 20.15 Т/с «Братани-3» 18.45 Факти. Вечір 23.40 Факти. Підсумки дня 23.55 Х/ф «Бетмен повертається» (2) 03.20 ПроЦікаве

Рівне1 - НТН 05.30, 08.15 М/ф 06.00 Ранок Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 07.15, 17.10 Веселі уроки 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьогодні 08.30, 16.45, 23.45, 01.55, 05.00 «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи»

21.25 «Модно» 22.15 Моя улюблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк» (2) 00.15 Х/ф «Акули-2» (2) 02.30 Т/с «Суто англійські вбивства» (2) 04.10 «Речовий доказ» 05.10 «Уроки тітоньки Сови»

НОВИЙ КАНАЛ 05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшокуючіше 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Репортер 09.00, 16.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 М/с «Сильвестр і Твітті - детективи» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Молодята» 19.15, 01.25 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Закрита школа» (2) 22.05 Т/с «Кухня» 23.10 Весілля буде по-моєму! 01.35 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 01.55 Т/с «Останній акорд» 02.40, 03.45 Зона ночі 02.45, 03.50 Богдан Хмельницький 04.30, 05.10 Зона ночі. Культура 04.35 Майстер музи 04.50 Жар-птиця

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київський час» 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 «Огляд преси» 07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Ранок із зіркою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.15, 09.15, 12.35, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.55 «Погода» 08.30 «Новини Київщини» 09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 «Час. Підсумки дня» 13.10 «Податковий щоденник» 16.15 «Трансмісія» 17.25 «Акцент» 18.15 «Енергонагляд»

10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Детективи» 12.30 Т/с «Людина без пістолета» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.25, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Чоловічі розваги 20.20 Невідома планета 21.25 Знайдемо роботу разом 21.30 Цей загадковий світ 22.15 Домашні улюбленці 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк» (2) 00.15 Х/ф «Акули-3» (2) 02.25 Т/с «Суто англійські вбивства» (2) 04.10 «Речовий доказ» 05.30 «Уроки тітоньки Сови»

НОВИЙ КАНАЛ 05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшокуючіше 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Репортер 09.00, 16.55 Т/с «Не родись вродлива» 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 М/с «Сильвестр і Твітті - детективи» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Молодята» 19.15, 01.45 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Закрита школа» (2) 22.05 Т/с «Кухня» 23.10 Ближче до тіла 02.00 Служба розшуку дітей 02.05 Т/с «Останній акорд» 02.50, 03.40 Зона ночі 02.55 Богдан Хмельницький 03.45 Іван Мазепа 04.45, 05.15 Зона ночі. Культура 04.50 Так ніхто не кохав

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київський час» 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25 «Огляд преси» 07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Ранок із зіркою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.55 «Погода» 08.30 «Трансмісія-тест»

21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.00, 02.40 «Агроконтроль» 23.30, 00.25 «Crime news» 04.20 «Життя цікаве» 04.40 «Феєрія мандрів»

СТБ 05.15 «Чужі помилки. Сирітська доля» 06.00, 16.00 «Все буде добре!» 07.45, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.35 «Зіркове життя. Окільцювати холостяка» 10.40 «Зіркове життя. Ціна щастя - дитина» 11.40 Х/ф «Аліса назавжди» 13.45 «Битва екстрасенсів. Війна світів» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00 «Фермер шукає дружину-2» 22.25 «Один за всіх» 00.25 «Куб-3» 02.00 Т/с «Доктор Хаус» 02.40 Т/с «Комісар Рекс» 03.25 Х/ф «Атестат зрілості»

УКРАЇНА 06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.25 Ранок з Україною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятницький. Глава друга» 12.00 «Нехай говорять. Судний день» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.15, 03.45 Події. Спорт 19.20, 03.50 «Говорить Україна» 23.00 Т/с «Подружжя» 00.00 Х/ф «Не брати живим» (2) 02.00 Пісня року 2011. Краще 02.45 Д/ф «Мейд ін Юкрейн» 04.30 Срібний апельсин

РТБ - УТР 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00 «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба 07.45 Міні-футбол. МФК «Кардинал-Рівне» - «Ураган» (Івано-Франківськ) 08.45 Західний експрес 09.45 Один на один

09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 «Час. Підсумки дня» 15.15 «Здорові історії» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.00, 02.40 «Сканер» 23.30, 00.25 «Crime news» 04.20 «Майстер-клас з Н. Фіцич» 04.40 «Кіно з Яніною Соколовою»

СТБ 05.40 «Чужі помилки. Кохай мене, моя голубонько!» 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.45 «Фермер шукає дружину-2» 11.45 Х/ф «Доглядальниця» 13.55 «Битва екстрасенсів. Війна світів» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00, 22.40 «МайстерШеф-2» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Т/с «Комісар Рекс» 02.10 «Вiкна-Спорт» 02.20 Х/ф «Веселі зірки»

УКРАЇНА 06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.25 Ранок з Україною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00 Пісня року-2011. Краще 12.00 «Нехай говорять. Тетяна Васильєва: Найчарівніша та найпривабливіша» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.15, 03.55 Події. Спорт 19.20 «Говорить Україна» 20.00 Т/с «П’ятницький. Глава друга» 21.00 Щиросерде зізнання. Хрещені батьки 21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА. «Шахтар» (Україна) - «Ювентус» (Італія) 23.50 Т/с «Подружжя» 00.50 Т/с «Спільнота. Другий сезон» (2) 01.30 Х/ф «Генрі і Джун» (3) 04.00 «Нехай говорять» 04.50 Срібний апельсин

РТБ - УТР 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки

10.15 Почерк долі. Сергій Рачинець 10.35 Телевісник служби зайнятості 10.50 Європейський дім 11.15 Чудесний канал 11.45, 23.50 Служба розшуку дітей 12.45 «Звитяга» 13.15 Економічне коло 14.05 Час країни 14.35, 22.45 Поема у рожевому камені 14.50 Плекаймо мову 15.45 Музичний калейдоскоп 15.50 Іноземна для дітей 16.25 Акваріум 16.45, 18.20 Галерея образів 16.55 Т/ф «Таїна отця Мартиніана» 17.15 Я знаю як 17.30 Хітова вежа 18.00 Муз/ф «Танцювальний калейдоскоп» 18.30 Азбука смаку 18.45 Позиція 18.55 Анонси 19.45 Енергоманія 20.15 Громадська приймальня 20.45 На добраніч казка 21.00 Без права на забуття 21.30 Перехрестя правди 22.00, 00.00 «День». Субтитри 23.00 Храми Поділля 23.15 Співає «Пікардійська терція» 00.30 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 09.00 Т/с «Баффі - переможниця вампірів» 11.00 Т/с «Сабріна- юна відьма» 12.30 Т/с «Академія танцю» 14.00 «Орел і Решка» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00, 19.00 «Шопінг монстри» 17.00 «Дім на заздрість усім» 20.00 «Велика різниця» 21.00 «Розсміши коміка» 22.00 «Щоденник вагітної» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча ліга» 23.30 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» (2) 00.20 «Нічне життя»

МЕГА 05.40 Правила виживання: катастрофи 06.30, 14.50 Загадки планети 07.20, 00.30, 05.40 Смартшоу 07.50 Секретні історії 08.50, 17.40 Таємні знаки

06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05 Т/ф «Таїна отця Мартиніана» 08.25, 15.45 Музичний калейдоскоп 08.30 Я знаю як 08.45 Позиція 09.45 Громадська приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на забуття 11.15 Чудесний канал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55 Служба розшуку дітей 12.45 Енергоманія 13.15 Концерт К. Бужинської 14.05, 23.15 Життя Софії 14.45, 17.45 Плекаймо мову 16.25 Пізнай світ 16.45 Муз/ф 17.05 Т/ф «Наперсток» 17.30 Галерея образів 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 18.50 Анонси 19.45 Фабрика ідей 20.15 Будьмо здорові 20.30 Штрихи з натури 20.45 На добраніч казка 21.00 По суті 22.00 «День». Субтитри 22.45 Хітова вежа 00.30 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 09.00 Т/с «Баффі - переможниця вампірів» 11.00 Т/с «Сабріна - юна відьма» 12.30 Т/с «Академія танцю» 14.00 «Орел і решка» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00, 19.00 «Шопінг монстри» 17.00 «Дім на заздрість усім» 20.00 «Розсміши коміка» 21.00 «Камеді клаб» 22.00 «Щоденник вагітної» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча ліга» 23.30 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» (2) 00.20 «Нічне життя»

МЕГА 05.40 Ефект Нострадамуса. План Армагедону

09.50, 21.30 Як створити планету 10.50 Секрети минулого 11.50 Ти можеш краще 12.50 Правила виживання: авіакатастрофи 13.50, 23.30 Загадки Всесвіту 15.50 Д/ф «Берлінська стіна» 16.50 Шукачі 18.40 Секретні території 19.30 Д/ф «По той бік Стіни» 20.30 Україна: забута історія 22.30 Таємниці природи 01.00, 02.00 Теорія неймовірності 03.00, 04.00 Т/с «4исла» 05.00 Містична Україна

НТВ-СВІТ 03.55 «НТВ зранку» 06.40 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.35, 13.35, 16.35 Огляд. Надзвичайна подія 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогодні 08.25 «Кулінарний двобій» 09.25 «Поїдемо, поїмо!» 10.00 Т/с «Ера стрільця-3» 11.35 «До суду» 12.35, 02.25 Суд присяжних 14.30 «Суд присяжних. Остаточний вердикт» 15.35 Т/с «Гончі-4» 17.30, 01.20 «Прокурорська перевірка» 18.35 «Говоримо і показуємо» 19.25 Т/с «Дикий-2» 21.15 «Сьогодні. Підсумки» 21.40 Т/с «Братани-3» 23.30 Т/с «Афганський привид» 03.25 «Непізнані живі об’єкти. Загадки світу тварин»

ГРТ 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Телеканал «Доброго ранку» 09.15 «Контрольна закупівля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний вирок» 12.15 «Час обідати!» 13.00 «Дешево і сердито» 14.00 Інші новини 14.15 «Зрозуміти. Пробачити» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Вбивча сила» 17.00, 01.55 Т/с «Нерівний шлюб» 18.40, 02.40 «Давай одружимося!» 19.45 «Нехай говорять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Синдром Дракона» 23.55 «Вечірній Ургант» 00.35 Нічні новини 00.50 «Оселя неправди» 01.25 «Каліфренія»

06.30, 14.50 Загадки планети 07.20, 00.30, 05.40 Смартшоу 07.50, 18.40 Секретні території 08.50, 17.40 Таємні знаки 09.50 Як створити планету 10.50 Секрети минулого 11.50 Мегакатастрофи 12.50 Ефект Нострадамуса 13.50, 23.30 Загадки Всесвіту 15.50 Д/ф «Беніто Муссоліні» 16.50, 20.30 Шукачі 19.30 Д/ф «Берлінська стіна» 21.30, 22.30 Таємниці природи 01.00, 02.00 Теорія неймовірності 03.00, 04.00 Т/с «4исла» 05.00 Ти можеш краще

НТВ-СВІТ 03.55 «НТВ зранку» 06.40 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.35, 13.35, 16.35 Огляд. Надзвичайна подія 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогодні 08.20 Квартирне питання 09.25 Золотий пил 10.00 Т/с «Ера стрільця-3» 11.35 «До суду» 12.35, 02.25 Суд присяжних 14.30 «Суд присяжних. Остаточний вердикт» 15.35 Т/с «Гончі-4» 17.30, 01.15 «Прокурорська перевірка» 18.35 «Говоримо і показуємо» 19.25 Т/с «Дикий-2» 21.15 «Сьогодні. Підсумки» 21.40 Т/с «Братани-3» 23.30 Т/с «Афганський привид» 03.25 «Непізнані живі об’єкти. Загадки світу тварин»

ГРТ 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Телеканал «Доброго ранку» 09.15 «Контрольна закупівля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний вирок» 12.15 «Час обідати!» 13.00 «Дешево і сердито» 14.00 Інші новини 14.15 «Зрозуміти. Пробачити» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Вбивча сила» 17.00, 01.50 Т/с «Нерівний шлюб» 18.40, 02.40 «Давай одружимося!» 19.45, 00.50 «Нехай говорять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Синдром Дракона» 23.55 «Вечірній Ургант» 00.35 Нічні новини


7 ÒÅËÅÄͲ ПЕРШИЙ 06.00 «Доброго ранку, Україно!» 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів навколо спорту 06.25 Православний календар 06.30, 07.40 Гість студії 06.35, 07.30 Глас народу 06.40, 07.20 Заголовки 06.45 Вісти.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнесу 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж рядками 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підсумки дня 09.20, 11.55, 20.55 Офіційна хроніка 09.45 Книга.ua 10.10, 15.45 Т/с «Маруся» 11.00 Здоров’я 12.10, 18.45, 21.20 Діловий світ 12.40 Футбол. Клубний чемпіонат світу-2012 14.35, 04.25 Аудієнція. Країни від А до Я 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 15.15 Euronews 15.30, 05.50 Діловий світ. Агросектор 16.30 Т/с «УГРО-2» 18.10 Останнє попередження 19.00 Жарт з В.Винокуром 19.55 Іспит для влади 21.15 Світ спорту 21.30 Досвід 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.25 Від першої особи 23.50 Великі битви. Битва під Літтл-Бігхорн 01.45 Про головне 02.10 ТелеАкадемія 03.25 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 04.50 Хіт-парад тижня 05.35 М/с «Каспер. Школа страху»

1+1 06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 23.00 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Сніданок з 1+1» 07.25 М/ф «Ескімоска» 10.00 М/ф

ПЕРШИЙ 06.00 «Доброго ранку, Україно!» 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 00.40, 01.15 За 80 днів навколо спорту 06.25 Православний календар 06.30, 07.30 Гість студії 06.35, 07.25 Країна on line 06.40, 07.20 Заголовки 06.45 Вісти.Ru 07.35 Ера бізнесу 07.50 Фінансові поради 08.20 Поміж рядками 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підсумки дня 09.20 Д/ф «Назарій Яремчук. Місія, позначена небом» 10.10 Т/с «Маруся» 10.50 Д/ф «Контингент. Війна в Анголі» 11.20 «Віра. Надія. Любов» 12.00, 21.10 Діловий світ 12.10 «Надвечір’я» 12.40, 14.00, 15.20, 17.00 Наш спорт. Біатлон 12.45 Біатлон. Кубок світу. Спринт (чоловіки) 14.20, 04.35 Околиця 14.45 Euronews 15.00 Новини (із сурдоперекладом) 15.15, 05.50 Діловий світ. Агросектор 15.30 Біатлон. Кубок світу. Спринт (жінки) 17.15 Т/с «УГРО-2» 18.55 Шляхами України 19.15 Зірки гумору. Ю.Гальцев, С.Дроботенко 20.05 Осінній жарт з О.Воробей 20.35, 01.30 After Live 21.15, 22.50 Шустер-Live 22.45 Трійка, Кено, Секунда удачі 00.30 Підсумки 00.50 Від першої особи 01.50 Про головне 02.15 Хіт-парад «Національна двадцятка» (із сурдоперекладом) 03.25 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 05.00 Хіт-парад тижня

1+1 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.05 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Сніданок з 1+1» 07.25 М/ф «Ескімоска» 10.00 М/ф

10.25 Т/с «Величне століття. Роксолана» 12.45 «Неймовірні перегони» 13.45 «Повне перевтілення. Дім за тиждень» 14.45, 02.40 «Не бреши мені-3» 15.45, 01.55 «Сімейні мелодрами-2» 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана-2» 20.15, 21.45 «Чотири весілля-2» 23.15, 03.30 Т/с «Поліція Гаваїв-2» (2) 01.05 «Територія обману» 04.55 Т/с «Слідаки»

12.55 Т/с «Моя прекрасна няня» 14.00, 21.15 Кузня зірок-3 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталька 18.25, 23.00 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДак 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, гудбай 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто грубо для Ю-туб’а 02.10 До світанку

ІНТЕР

ICTV

04.40 Х/ф «Вперше одружена» 06.10, 23.15 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 02.40 «Спорт у Подробицях» 09.10, 21.00 Т/с «Зворотний бік Місяця» 11.45, 12.55 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським-2» 13.50 Т/с «Екстрасенси-детективи» 15.50 Х/ф «Все можливо» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Про життя» 20.00, 02.10 «Подробиці» 20.50, 02.45 «Подробиці. Неформат» 00.15 «Козирна карта» 00.30 Х/ф «Про нього» 02.55 «Телевізійна служба розшуку дітей» 03.00 Д/ф «Птах щастя Миколи Гнатюка» 03.45 Д/ф «Крутий маршрут Ігоря Крутого»

05.25, 03.40 Факти 05.40, 04.15 Світанок 06.45, 07.40 Ділові факти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Максимум в Україні 08.45 Факти. Ранок 09.30, 19.30, 02.20 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Агент національної безпеки» 12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 13.15, 22.15 Х/ф «Прокурорська перевірка» 14.25, 20.15 Т/с «Братани-3» 18.45 Факти. Вечір 23.40 Факти. Підсумки дня 23.55 Х/ф «Бетмен назавжди» (2) 03.20 ПроЦікаве

ТЕТ 06.00 Т/с «Як я зустрів вашу маму» 06.50 Дізнайся як 07.15 Телепузики 07.40 Мультик з Лунтіком 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка» 08.55 Т/с «Кремлівські курсанти» 09.55 Т/с «Всі жінки - відьми» 10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами» 11.55, 19.25 Богиня шопінгу 12.20 Косметичний ремонт

10.25, 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана-2» 12.45 «Неймовірні перегони-2» 13.45 «Повне перевтілення. Дім за тиждень-3» 14.45, 03.15 «Не бреши мені-3» 15.45, 02.30 «Сімейні мелодрами-2» 20.15 «Київ вечірній» 22.00 «Добрий вечір» 23.00 Х/ф «Сім секунд» (2) 01.00 Т/с «Поліція Гаваїв-2» (2) 04.50 Т/с «Слідаки»

ІНТЕР 04.35 Х/ф «Усе можливо» 06.10 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 07.30 «Спорт у Подробицях» 09.10 Т/с «Зворотний бік Місяця» 11.45, 13.15 Т/с «Серафима Прекрасна» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.00 «Про життя» 20.00 «Подробиці» 20.30 Спорт у Подробицях 20.50 «Подробиці. Неформат» 21.00 «Вечірній квартал» 23.00 «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» 02.05 Д/с «Жадібність II»

ТЕТ 06.00 Т/с «Як я зустрів вашу маму» 06.50 Дізнайся як 07.15 Телепузики 07.40 Мультик з Лунтіком 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка» 08.55 Т/с «Кремлівські курсанти» 09.55 Т/с «Всі жінки - відьми» 10.55 Т/с «Та, що говорить з привидами» 11.55, 19.25 Богиня шопінгу 12.20 Косметичний ремонт 12.55, 18.25 Т/с «Моя прекрасна няня» 14.00 Кузня зірок-3 14.25, 14.55, 22.00 Дайош молодьож! 15.20 Вайфайтери 15.55 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.15 Віталька 19.50 БАгиня шопінгу. Без цензури

Рівне1 - НТН 05.40, 17.10 М/ф 06.00 Ранок Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 07.15 Веселі уроки 07.30 Знайдемо роботу разом 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьогодні 08.15 Домашні улюбленці 08.30, 16.45, 23.45, 02.25, 04.40 «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Детективи» 12.30 Т/с «Зграя» 14.35 Т/с «Літєйний» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Чоловічі розваги

20.25, 01.20 Шури-Мури 22.40 Слава зі Славєком Славіним 23.00 Чортівня щодня 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто грубо для Ю-туб’а 00.55 Дурнєв + 1 02.10 До світанку

ICTV 05.15 Служба розшуку дітей 05.25, 03.15 Факти 05.40, 03.50 Світанок 06.45, 07.40 Ділові факти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 01.30 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп-10 08.45 Факти. Ранок 09.30, 19.30, 00.40 Надзвичайні новини 10.30 Т/с «Агент національної безпеки» 12.30, 13.00 Анекдоти по-українськи 12.45 Факти. День 13.15 Х/ф «Прокурорська перевірка» 14.25 Т/с «Братани-3» 16.40 Т/с «Агент національної безпеки» 18.45 Факти. Вечір 20.15 Х/ф «Ялта-45» 01.40 Х/ф «Капітан Америка» (2)

Рівне1 - НТН 05.30, 08.20, 17.10 М/ф 06.00 Ранок Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 07.15 Веселі уроки 07.35, 17.00 Рівне сьогодні 08.30, 16.45, 03.55 «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Детективи» 12.30 Т/с «Зграя» 14.35 Т/с «Літєйний» 17.25, 19.00 Вітаємо Вас 18.30, 22.15 Прес-погляд з В. Скринським 20.20 «СмачнОГО!» 21.25 Кінолекторій 22.15 Авто-мото-ревю 23.30 Х/ф «Гангстери в океані» 02.10 Х/ф «Дім, милий дім» (2) 04.25 «Уроки тітоньки Сови» 05.15 «Правда життя»

22.15 Моя улюблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк» (2) 00.15 «Випадковий свідок» 00.30 «Покер. PokerStars Pro Challenge» 01.30 «Речовий доказ» 02.55 Т/с «Суто англійські вбивства» (2) 05.10 «Уроки тітоньки Сови»

НОВИЙ КАНАЛ 05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшокуючіше 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Репортер 09.00 Т/с «Не родись вродлива» 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 М/с «Сильвестр і Твітті - детективи» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Друзі» 15.50 Т/с «Молодята» 16.50 Т/с «Віола Тараканова. У світі злочинних страстей» 19.15, 01.45 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Закрита школа» (2) 22.05 Т/с «Кухня» 23.10 Парад порад-2 01.55 Служба розшуку дітей 02.00 Т/с «Останній акорд» 02.50, 03.25 Зона ночі 02.55, 03.30 Десята муза в Україні 04.20, 05.05 Зона ночі. Культура 04.25 Швидкоплинний сон

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київський час» 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.35, 04.15, 04.35 «Огляд преси» 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.25 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Ранок із зіркою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.55 «Погода» 08.30, 19.30 «Хроніка дня» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 «Час. Підсумки дня» 16.15 «Акцент» 17.25 «Сканер» 18.15 «Лісовий патруль»

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.00, 02.40 «Енергонагляд» 23.30, 00.25 «Crime news» 04.20 «Життя цікаве» 04.40 «Машина часу»

СТБ 05.35 Таємне 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.00, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.40 «Один за всіх» 11.45 Х/ф «Посміхнись, коли зірки плачуть» 13.45 «Битва екстрасенсів. Війна світів» 18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі-2» 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 01.35 Т/с «Комісар Рекс» 02.20 «Вiкна-Спорт» 02.30 Х/ф «Все починається з дороги»

УКРАЇНА 06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Події 07.25 Ранок з Україною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятницький. Глава друга» 12.00 «Нехай говорять. Матінко моя!» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.15, 03.50 Події. Спорт 19.20, 03.55 «Говорить Україна» 23.00 Т/с «Подружжя» 01.00 Т/с «Спільнота. Другий сезон» (2) 01.45 Х/ф «Обвинувачення дочки» (2) 03.10 Щиросерде зізнання 04.35 «Нехай говорять» 05.25 Срібний апельсин

РТБ - УТР 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.00 По суті

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

05.05 Служба розшуку дітей 05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшокуючіше 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Репортер 09.00, 16.50 Т/с «Віола Тараканова. У світі злочинних пристрастей» 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр і Твітті - детективи» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Друзі» 15.45 Т/с «Молодята» 19.15, 01.20 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Закрита школа» (2) 22.05 Т/с «Кухня» 23.10 Україна чудес-2 01.30 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 02.15 Т/с «Останній акорд» 03.00, 03.50 Зона ночі 03.05 Українці. Віра 03.55 Семеренки 04.50, 05.35 Зона ночі. Культура 04.55 Ах не говоріть мені про любов

05.05 Х/ф «Парасолька для молодят» 06.30 Х/ф «Доглядальниця» 08.20 Х/ф «Я не повернуся» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 18.10 Х/ф «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» 20.00 «Танцюють всі!-5» 22.40 «Танцюють всі!-5». Підсумки голосування» 00.30 «ВусоЛапоХвіст» 01.30 Х/ф «Посміхнись, коли зірки плачуть» 03.00 «Вiкна-Спорт» 03.10 Х/ф «Дайте книгу скарг»

5 КАНАЛ 06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київський час» 06.50, 07.25, 08.40, 04.15 «Огляд преси» 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Ранок із зіркою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.30 «ІнтелектУА» 08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.35 «Погода» 09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 «Час. Підсумки дня» 15.15, 04.20 «Сканер» 16.15, 04.40 «Лісовий патруль» 17.25 «Не перший погляд» 18.15 «Вікно в Європу» 21.40, 03.00, 04.00 «Час-Тайм» 22.00, 02.40 «Акцент» 23.30, 00.20 «Crime news» 23.45 «Хроніка тижня» 00.40 «Арсенал»

УКРАЇНА 06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.55 Події 07.25 Ранок з Україною 09.25 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятницький. Глава друга» 12.00 «Нехай говорять. Біля розбитого корита» 13.10 Т/с «Слід» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точка 18.00 Т/с «Джамайка» 19.15, 04.10 Події. Спорт 19.20 «Говорить Україна» 22.00 Т/с «Сліпа куля» (2) 01.45 Х/ф «Легендарна подорож капітана Дрейка» 03.10 Ласкаво просимо 04.15 «Нехай говорять»

РТБ - УТР 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05 Ретроспектива 08.20 Муз/ф «Під столітнім дубом» 08.40 Моя родина - Україна 09.45 Громадська приймальня 10.15 Група ризику 10.30 Так було 10.45 Молодіжний прорив 11.15 Чудесний канал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55 Служба розшуку дітей 12.45 Удосвіта 13.15 Концерт К. Бужинської

11

ЧЕТВЕР, 6 ГРУДНЯ 09.45 Один на один 10.15 Будьмо здорові 10.30 Штрихи з натури 10.45, 17.00 Хітова вежа 11.15 Чудесний канал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.50 Служба розшуку дітей 12.45 Фабрика ідей 13.15 Концерт К. Бужинської 14.10 Життя Софії 14.45 Плекаймо мову 16.25, 21.30 Молодіжний прорив 16.45 ТРК Бриз 17.30 Мій рідний край 17.50, 18.45, 23.35 Музичний калейдоскоп 18.00 Азбука ремесел 18.20 День в музеї 18.55 Анонси 19.45 Удосвіта 20.15 Громадська приймальня 20.45 На добраніч казка 21.00 Група ризику 21.15 Так було 22.00 «День». Субтитри 22.45 Економічне коло 23.50 Служба розшуку дітей 00.45 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 09.00 Т/с «Баффі - переможниця вампірів» 11.00 Т/с «Сабріна - юна відьма» 12.30 Т/с «Академія танцю» 14.00 «Орел і Решка» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00, 19.00 «Шопінг монстри» 17.00 «Дім на заздрість усім» 20.00 «Камеді клаб» 21.00 «Велика різниця» 22.00 «Щоденник вагітної» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча ліга» 23.30 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» (2) 00.20 «Нічне життя»

МЕГА 06.00 Ефект Нострадамуса. Код апокаліпсиса 06.50, 14.50 Загадки планети 07.50, 00.30, 05.40 Смартшоу 08.50 Містична Україна 09.50, 17.40 Таємні знаки 10.50, 21.30 Таємниці природи 11.50 Секрети минулого

12.50 Мегакатастрофи 13.10 Ефект Нострадамуса. План Армагедону 13.50, 23.30 Загадки Всесвіту 15.50 Д/ф «По той бік Стіни» 16.50, 20.30 Шукачі 18.40 Секретні території 19.30 Д/ф «Сигари для Фіделя» 22.30 Планета Земля 01.00, 02.00 Теорія неймовірності 03.00, 04.00 Т/с «4исла» 04.50 Україна: забута історія

НТВ-СВІТ 03.55 «НТВ зранку» 06.40 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.35, 13.35, 16.35 Огляд. Надзвичайна подія 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогодні 08.20 Дачна відповідь 09.25 «Медичні таємниці» 10.00 Т/с «Ера стрільця-3» 11.35 «До суду» 12.35, 02.40 Суд присяжних 14.30 «Суд присяжних. Остаточний вердикт» 15.35 Т/с «Гончі-4» 17.35, 01.30 «Прокурорська перевірка» 18.45 «Говоримо і показуємо» 19.35 Т/с «Дикий-2» 21.30 «Сьогодні. Підсумки» 21.55 Т/с «Братани-3» 23.45 Т/с «Афганський привид» 03.40 «Визначні місця»

ГРТ 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Телеканал «Доброго ранку» 09.15 «Контрольна закупівля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний вирок» 12.15 «Час обідати!» 13.00 «Дешево і сердито» 14.00 Інші новини 14.15 «Зрозуміти. Пробачити» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Вбивча сила» 17.00, 02.00 Т/с «Нерівний шлюб» 18.40, 02.45 «Давай одружимося!» 19.45, 01.05 «Нехай говорять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Синдром Дракона» 00.05 «Вечірній Ургант» 00.50 Нічні новини

П’ЯТНИЦЯ, 7 ГРУДНЯ 14.00 Т/ф «Життя - це і є Україна» 15.45, 16.25, 18.00 Музичний калейдоскоп 16.30 Юна зірка 16.45 Т/ф «Історія однієї сережки» 17.00 Храми Поділля 17.10 Таке життя 17.30 Т/ф «Дорогою до Дністра» 18.10 Вони прославили наш край 18.30 Уряд на зв’язку з громадянами 18.55 Анонси 19.45 Розмова без нотацій 20.15 Один на один 20.45 На добраніч казка 21.00 Азбука смаку 21.15 У пошуках легенд 21.30 Квест-шоу 22.00 «День». Субтитри 22.45 Телеспорт 23.15 «Україна - морська держава» 23.30 Зміни свій світ 00.30 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 09.00 Т/с «Баффі - переможниця вампірів» 11.00 Т/с «Сабріна- юна відьма» 12.30 Т/с «Академія танцю» 14.00 «Орел і Решка» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00 «Шопінг монстри» 17.00 «Дім на заздрість усім» 19.00 «КВК-2012» 21.40 «Розсміши коміка» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча ліга» 23.30 Т/с «Відчайдушні домогосподарки» (2) 00.20 «Нічне життя»

МЕГА 06.00 Ефект Нострадамуса. Армія Сатани 06.50, 14.50 Загадки планети 07.50, 05.40 Смартшоу 08.50 Секретні території 09.50, 17.40, 00.30, 01.00, 02.00 Таємні знаки 10.50 Таємниці природи 11.50 Секрети минулого 12.50 Мегакатастрофи 13.10 Ефект Нострадамуса. Код апокаліпсиса 13.50 Загадки Всесвіту 15.50 Д/ф «Сигари для Фіделя»

16.50 Україна: забута історія 18.40, 19.30, 20.30 Секретні історії 21.30 Д/ф «Загадки Рихарда Зорге» 22.30 Д/ф «Засекречений герой СРСР» 23.30 Д/ф «Гример» 03.00, 04.00 Т/с «4исла» 04.50 Містична Україна

НТВ-СВІТ 03.55 «НТВ зранку» 06.40 Т/с «Повернення Мухтара-2» 07.35, 13.35, 16.35 Огляд. Надзвичайна подія 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогодні 08.20 «Непізнані живі об’єкти» 08.50 «Жіночий погляд» 09.35 Рятувальники 10.05 Т/с «Ера стрільця-3» 11.35 «До суду» 12.35 Суд присяжних 14.30, 02.50 «Суд присяжних. Остаточний вердикт» 15.40 «Таємнича Росія: Республіка Комі. База позаземних цивілізацій?» 17.35, 01.45 «Прокурорська перевірка» 18.45 «Говоримо і показуємо» 19.35 Т/с «Дикий-2» 23.15 Х/ф «Двоє» 01.00 «Школа лихослів’я»

ГРТ 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 Телеканал «Доброго ранку» 09.15 «Контрольна закупівля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 03.45 «Модний вирок» 12.15 «Час обідати!» 13.00 «Дешево і сердито» 14.00 Інші новини 14.15 «Зрозуміти. Пробачити» 15.15 «Смак» 15.50 Т/с «Вбивча сила» 17.00 «Чекай на мене» 18.40 «Поле чудес» 19.45 «Нехай говорять» 21.00 «Час» 21.30 Олена Ваєнга. Концерт 23.50 «Вечірній Ургант» 00.50 Х/ф «Акселератка» 02.20 Х/ф «Ми веселі, щасливі, талановиті!» 04.40 «Доки всі вдома»


12

7 ÒÅËÅÄͲÂ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

СУБОТА, 8 ГРУДНЯ ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва 06.10 М/ф 06.25 Світ православ’я 07.00, 23.25 Ера здоров’я 07.25 Корисні поради 07.40 Олімпійський виклик 08.00, 09.50 Шустер-Live 09.30 Школа юного суперагента 11.40 Зелений коридор 11.50 Концертна програма Демиденка «На відстані душі» 13.40 Біатлон. Кубок світу. Гонка переслідування (чоловіки) 14.35 Зірки гумору. К.Новикова, В.Винокур 15.25 Золотий гусак 15.55 Біатлон. Кубок світу. Гонка переслідування (жінки) 16.55 Ювілейний вечір К.Новикової 19.00, 01.45 Світ атома 19.20 Star-шоу 20.55 Мегалот 21.00, 01.20 Підсумки дня 21.15, 01.35 Кабмін: подія тижня 21.25 Українська пісня 22.00 Осінній жарт з С.Дроботенком 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.00 Твій голос 23.50 П’ятниця 00.20 Концерт Н.Кадишевої 02.05 «Нащадки» 03.10 ТелеАкадемія 04.15 Книга.ua 04.35 Хіт-парад тижня 05.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк

05.15 «Велика політика» 08.00 «Позаочі» 09.00 «Орел і Решка» 10.00 «Україно, вставай!» 10.50 «Сімейний пес» 11.55 Х/ф «Два квитки у Венецію» 13.55 Х/ф «Понаїхали тут» 17.55 «Вечірній квартал» 20.00, 02.10 «Подробиці» 20.25 «Червоне або чорне» 22.20 Х/ф «Настоятель-2» 00.20, 03.30 Х/ф «Сімейка Аддамсів» (2) 02.35 Д/ф «Олексій Булдаков. Ну, ви, блін, даєте!»

1+1 06.10 М/ф 06.35 «Справжні лікарі-2» 07.35 «Кулінарна академія. Юлія Висоцька» 08.00 «Світське життя» 09.00 «Хто там?» 10.10, 10.35 М/с «Чіп і Дейл» 11.00, 04.50 «Світ навиворіт-3: Танзанія, Ефіопія» 12.15 «Дикі та смішні» 13.00 Казка «Попелюшка» 14.45 Казка «Бригада М» 16.35 «Київ вечірній» 18.30 «Розсміши коміка» 19.30 ТСН 20.00 Х/ф «Службовий роман» 23.15 Х/ф «Соціальна мережа» (2) 01.35 Х/ф «В один бік» (2) 03.20 Х/ф «Сім секунд» (2)

ТЕТ

06.00, 10.45 Єралаш 07.00, 09.00 Мультик з Лунтіком 07.40 Малята-твійнята 08.00 Телепузики 08.35 Байдиківка 09.25 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка» 09.45 М/с «Чорний плащ» 11.30 Т/с «Моя прекрасна няня» 13.45, 14.20 Одна за всіх 14.45 Х/ф «Знову ти» 16.50 М/ф «Роботи» 18.45 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 20.50 Кузня зірок-3 21.55 Даешь молодьож! 23.00 Х/ф «Брама» 00.55 Comedy Woman 01.40 До світанку

ICTV 05.00 Факти 05.35, 05.15 Світанок 06.25 Інший футбол 06.55 Козирне життя 07.30 Останній герой-2 08.50 Звезда YouTube 10.00 Дача 10.30 Квартирне питання 11.25 Екстрений виклик 12.40 Спорт 12.45 Дивитися всім! 13.45 Х/ф «Ялта-45» 17.45 Максимум в Україні 18.45 Факти. Вечір 19.00 Х/ф «Бетмен. Початок» 21.50 Х/ф «Бетмен. Темний лицар» 00.55 Наша Russia 01.25 Х/ф «Вікінги проти прибульців» (2) 03.15 Х/ф «Цілуючи дівчаток» (2)

НЕДІЛЯ, 9 ГРУДНЯ ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06.00 Ранкова молитва 06.10 М/ф 06.30, 10.50 Крок до зірок 07.15 Моя земля - моя власність 07.30 Сільський час 08.00 Укравтоконтинент 08.25 Корисні поради 08.40 Час культури 08.55, 12.25 Футбол. Клубний чемпіонат світу-2012 11.30 Шеф-кухар країни 14.20, 15.25, 17.00 Наш спорт. Біатлон 14.25 Біатлон. Кубок світу. Естафета (чоловіки) 15.30 Біатлон. Кубок світу. Естафета (жінки) 17.05 Діловий світ. Тиждень 17.40 Концерт О.Гавриша «Музика... І... Лід» 20.40 Україна інноваційна 20.50 Офіційна хроніка 21.00, 01.20 Підсумки тижня 21.30 Головний аргумент 21.40 Точка зору 22.00 Фольк-music 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Підсумки 23.35 Олімпійський виклик 23.50 Ювілейний концерт гурту «Брати Карамазови» 01.50 Золотий гусак 02.15 Досвід 03.35 Здоров’я 04.25 «Віра. Надія. Любов» 05.05 Хіт-парад тижня

05.35 «Найрозумніший» 07.00 М/с «Вінкс» 07.50 М/с «Маша і Ведмідь» 08.25 «Глянець» 09.25 «Школа лікаря Комаровського» 10.00 Неділя з «Кварталом» 11.00 «Свати біля плити» 11.25 «Весільний розмір» 12.30 Д/ф «Любов очима жінок» 13.35 Т/с «Наказано знищити. Операція «Китайська скринька» 17.50 Х/ф «Дід» 20.00, 00.55 «Подробиці тижня» 21.00 Х/ф «Дружба особливого призначення» (2) 23.00, 02.30 Х/ф «На краю стою» (2) 01.40 Д/с «Жадібність II» 03.55 Д/ф «Секретна абетка життя. Таємниці ДНК» 04.35 Д/ф «Конвеєр смерті. Нікотин»

1+1 06.00 Х/ф «Я вродлива і струнка» 07.50 М/ф 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лото-забава» 10.10, 10.35 М/с «Чіп і Дейл» 11.00 «Кулінарна академія. Юлія Висоцька» 11.25 «Давай, до побачення» 12.55 «Чотири весілля-2» 14.15, 20.15 «Голос. Діти» 16.15 Х/ф «Службовий роман» 19.30, 23.10 ТСН 22.00 «Світське життя» 23.55 Х/ф «Життя, гірше за звичайне» (2) 01.55 Х/ф «Соціальна мережа» (2) 03.45 Х/ф «В один бік» (2)

ТЕТ

06.00 Єралаш 07.00, 09.00 Мультик з Лунтіком 07.40 Малята-твійнята 08.00 Телепузики 08.35 Байдиківка 09.25 М/с «Білка та Стрілка. Пустотлива сімейка» 09.45 М/с «Чорний плащ» 10.20 М/ф «Битва за планету Терра» 12.10 М/ф «Повернення Джафара» 13.30 Альо, директор?! 14.35 М/ф «Роботи» 16.30 Х/ф «Запасной план Б» 18.45 Одна за всіх 19.50, 00.30 Віталька 21.05 Кузня зірок-3 22.10 Даешь молодьож! 22.45 Х/ф «Мріяти не шкодить» 01.00 Профілактика

ICTV 05.55 Факти 06.15, 04.45 Світанок 07.05 Квартирне питання 08.15 Анекдоти по-українськи 08.35 Дача 09.20 Дивитися всім! 10.25 ОлімпіЛяпи 11.30 Козирне життя

Рівне1 - НТН 05.45, 07.15 Прес-погляд з В. Скринським 06.00 Ранок Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівного 07.05, 08.05 Патруль 07.25, 09.10, 13.20 М/ф 08.20 «СмачнОГО!» 08.50 Невідома планета 09.45 «Залізний Оскар» 10.30 «Круті 90-ті» 11.30, 02.15 «Речовий доказ» 12.00 Авто-мото-ревю 14.20, 16.40 Вітаємо Вас 16.00 Чоловічі розваги 16.20 Герої міфів 17.20 «Модно» 17.40 Новини сусіда 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Спорт за тиждень 18.40 Патруль тижневий 19.00 Т/с «Павутина-4» 23.00 «Головний свідок» 00.00 «Випадковий свідок» 00.25 Х/ф «Ретроград» (2) 04.00 «Агенти впливу» 05.15 «Уроки тітоньки Сови» 05.25 «Правда життя»

НОВИЙ КАНАЛ

05.35, 07.25 Будинки мажорів 06.40 Зроби мені смішно 09.00 М/с «Роги і копита: Повернення» 09.35 М/с «Пінгвіни з Мадагаскару» 10.00 Готуй 11.00 Наші в Раші 12.00 Прокинутися знаменитим 13.00 Т/с «Татусеві дочки» 15.35 ШоумаSтгоуон 19.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: принц Каспіан» 21.55 Х/ф «Брати Гримм» 00.15 Спортрепортер 00.20 Х/ф «Ласкаво просимо до Лейквью» (2) 02.40 Т/с «Останній акорд» 03.25, 04.20 Зона ночі 03.30 Десята муза в Україні 04.25 Подорож у втрачене минуле 04.55 Митрополит Дмитро Могила 05.25, 05.55 Зона ночі. Культура 05.30 Обожнювана

5 КАНАЛ

06.30, 18.40 «Київський час» 06.40, 09.35, 19.25, 01.55 «Тема тижня»

12.00 Інший футбол 12.25 Спорт 12.30 Х/ф «Бетмен. Початок» 15.35 Х/ф «Бетмен. Темний лицар» 18.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою 19.45 Останній герой-2 21.15 Х/ф «Петля часу» 23.45 Наша Russia 00.10 Х/ф «Вікінги проти прибульців» (2) 02.20 Х/ф «Первісний страх» (2) 04.30 Інтерактив. Тижневик

Рівне1 - НТН

05.55 «Легенди бандитської Одеси» 07.20, 09.40, 10.50 М/ф 07.40 Ранок Надії 08.10, 18.00 Рівне за тиждень 08.30, 18.20 Спорт за тиждень 08.50, 18.40 Патруль тижневий 09.10 Новини сусіда 09.30 Моя улюблена робота 10.15 «Модно» 10.30 Українські традиції 11.30 «Легенди карного розшуку» 12.00, 04.05 «Агенти впливу» 13.00 Т/с «Батюшка» 15.00, 17.10 Вітаємо Вас 16.20 «СмачнОГО! « 16.50 Домашні улюбленці 17.40 Кінолекторій 19.00 Т/с «Гарячими слідами» 23.00 «Круті 90-ті» 00.00 Х/ф «Фанат-2» (2) 01.40 Х/ф «Втеча від смерті» (2) 03.05 «Речовий доказ» 05.00 «Уроки тітоньки Сови» 05.20 «Правда життя»

НОВИЙ КАНАЛ

05.55, 08.25 Будинки мажорів 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 09.15 М/с «Роги і копита: Повернення» 09.55 М/с «Пінгвіни з Мадагаскару» 10.20 Шоу Шара 11.20 Недільний офіс 12.20 Т/с «Щасливі разом» 14.20 Х/ф «Брати Гримм» 17.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: принц Каспіан» 20.00 ШоумаSтгоуон 23.05 Прокинутися знаменитим 00.05 Спортрепортер 00.15 Х/ф «Знайомство зі спартанцями» (2) 01.55 Т/с «Останній акорд»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 00.55, 03.35, 05.55, 06.25 «Погода» 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 «Бізнес-час» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Не перший погляд» 09.10 «Інтелект.ua» 10.15 «Здорові історії» 11.10 «Трансмісія» 11.30 «Автопілот-тест» 12.10 «Вікно в Європу» 13.10 «Шлях до перемоги» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «Історія успіху» 14.25 «Гра долі» 15.15 «Кіно з Яніною Соколовою» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.15, 04.35 «Акцент» 19.30, 02.10 «Машина часу» 20.10, 01.10, 05.10 «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» 21.10, 02.40 «Велика політика» 21.40, 03.00, 06.00 «Вікно в Америку» 22.00, 03.40 «В кабінетах» 22.30 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич» 00.30 «Мотор» 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 06.20 «Хроніка тижня» 04.10 «Життя цікаве»

СТБ

05.40 «Наші улюблені мультфільми: Казка про царя Салтана» 06.35 Х/ф «До Чорного моря» 07.55 «Караоке на Майдані» 08.55 «Сніданок з Ю. Висоцькою» 09.05 «Їмо вдома» 10.10 «ВусоЛапоХвіст» 10.55 Х/ф «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» 12.25 «Зважені та щасливі-2» 17.00 «Зіркове життя. Розмір не має значення» 17.55 «Зіркове життя. Всі чоловіки сво...?» 19.00 «Х-Фактор-3» 21.15 «Таємниці Х-фактора. Серьогіна банда» 22.35 «Х-Фактор-3. Підсумки голосування» 00.00 «Детектор брехні-2» 01.50 Х/ф «Інтердівчина» (2)

УКРАЇНА

06.00, 05.15 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.25 Події

03.00, 04.05 Зона ночі 03.05 Становлення українського німого кіно 04.10 С. Параджанов. Відкладена прем’єра 04.25 Незнайомка 04.35, 05.10 Зона ночі. Культура 04.40 Solo-mea

5 КАНАЛ

06.30, 18.40 «Київський час» 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 06.25 «Погода» 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 «Бізнес-час» 07.30 «Клуб 700» 08.30 «Феєрія мандрів» 09.10 «Вікно в Америку» 09.35 «Велика політика» 10.10 «Технопарк» 11.20 «Трансмісія-тест» 12.10, 04.15 «Життя цікаве» 13.15 «Мотор» 14.20 «Гра долі» 15.15 «Машина часу» 16.15 «Фактор безпеки» 17.15 «Палата» 17.30 «Новини Київщини» 18.15 «Вікно в Європу» 19.30, 01.10, 05.10 «РесПубліка з Анною Безулик» 20.50, 03.30, 06.20 «Тема тижня» 21.00, 02.20 «Час: підсумки тижня» 21.40, 03.00 «Час-тайм» 22.00, 03.40 «Кіно з Яніною Соколовою» 22.35 «Територія закону» 23.40, 04.35 «Хроніка тижня» 00.30, 03.35 «Огляд преси» 04.40 «Майстер-клас із Наталкою Фіцич»

СТБ

05.35 «Наші улюблені мультфільми: Мауглі» 06.45 Х/ф «Афоня» 08.40 «Сніданок з Юлією Висоцькою» 08.50 «Їмо вдома» 09.55 «МайстерШеф-2» 14.00 «Караоке на Майдані» 15.00 «Х-Фактор-3» 19.00 «Битва екстрасенсів. Апокаліпсис» 21.45 Х/ф «Під прицілом кохання» 00.05 Х/ф «На мосту» 02.05 Х/ф «Відпустка за власний рахунок»

07.25 М/с «Ну, постривай!» 07.35 Т/с «Інтерни» 08.00 На валізах 09.00 Найкращий кухар на селі 10.00 Додому на свята 11.00 Т/с «Подружжя» 14.10, 23.20 Т/с «Слід» 17.00, 19.20 Х/ф «Андрійко» 21.20 Х/ф «Окреме доручення» 01.10 Х/ф «Відділ. Ден» (2) 02.40, 03.45 Т/с «Ведмежий кут»

РТБ - УТР

06.02 Блага вість з Ріком Реннером 06.30 Мультдаринки 06.55 Офіційні новини 07.00, 22.00 «День». Субтитри 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримінальна служба. Підсумок 07.45 Клуб Суперкниги 07.55 Уряд на зв’язку з громадянами 08.20, 21.50 Галерея образів 08.30 Т/ф «Історія однієї сережки» 08.45 Екотур 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 «День» 09.45 Телеспорт 10.15 Азбука смаку 10.30 У пошуках легенд 10.45 Квест-шоу 11.15 Чудесний канал 11.45 Телевісник служби зайнятості 12.45 Україна - морська держава 13.15 «Червоне та чорне. Лемківської долі кольори» 14.05 Подіум - її життя. Ксенія Гапій 14.55 Плекаймо мову 15.45 Один на один. Реформи 16.15 Урок для батьків 16.40 Повір у себе 17.05 Т/ф «Дорогами сонячного Придністров’я» 17.30 Я мінус, я плюс 18.00 Без права на забуття 18.20 Моя родина - Україна 18.45 Музичний калейдоскоп 18.50 Анонси 19.45 ХАЕС Інформує 20.00 Знайдіть мене 20.15 Група ризику 20.30 Так було 20.45 На добраніч казка 21.00 Перехрестя правди 21.30 Мандри 22.45 Молодіжний прорив 23.15 Культурний простір 00.30 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 09.00 М/с «Казки Ганса Крістіана Андерсена» 10.05 М/ф «Коти-аристократи» 11.50 Х/ф «Піди, розберися» 13.45 «Подаруй собі життя» 15.00 Х/ф «Сині, як море, очі» 16.55 «Щоденник вагітної» 17.20 «Пороблено в Україні» 18.50 «КВК» 21.30 Т/с «Надприродне» (2) 00.00 Т/с «Чорна лагуна» 01.35 «Нічне життя»

МЕГА

06.00, 07.00 В обіймах смерті 08.00, 09.00 Суперкораблі 10.00 Мегакатастрофи 11.00 Таємниці природи 12.00 Планета Земля 13.00, 14.00 Top Gear 15.00 Ти можеш краще 16.00 Нострадамус-2012 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00 Секретні території 21.00 Містична Україна 01.00 Покер 02.00 Все про покер 03.00 Мегамоделі 05.00 Україна: забута історія

НТВ-СВІТ

03.55 «Непізнані живі об’єкти» 04.20 Х/ф «Любов під грифом «Цілком таємно»-2» 06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогодні 06.20 Огляд 06.50 Головна дорога 07.25 «Готуємо з Олексієм Зиміним» 08.25 Російська начинка 08.55 «Кулінарний двобій» 09.55 Квартирне питання 11.25 Своя гра. Продовження

12.10 «Наші» з Левом Новоженовим» 13.00 Т/с «Повернення Мухтара-2» 14.25 Слідство вели 15.20 «Очна ставка» 16.20 Олександр Журбін. Мелодії на пам’ять 17.30 «Професія - репортер» 18.00 Програма максимум 19.05 «Російські сенсації» 20.00 Ти не повіриш! 20.55 «Реакція Вассермана» 21.30 Т/с «Прокинемося разом?» 23.20 «Мітла» 00.15 «Промінь Світла» 00.50 Огляд. Надзвичайна подія 01.20 «Музичний ринг НТВ: Зірки 90-х - Кумири 2000-х» 02.35 Т/с «Висяки»

ГРТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.55 Новини 06.10 Х/ф «Тегеран-43» 07.30 «Грай, гармонь улюблена!» 08.35 «Смішарики. Нові пригоди» 08.50 «Розумниці і розумники» 09.40 «Слово пастиря» 10.10 «Смак» 10.55 «Життя під каблуком» 12.15 «Абракадабра» 14.40, 15.10 Х/ф «Порцелянове весілля» 18.05 «Людина і закон» 19.10 «Хвилина слави» крокує країною» 21.00 «Час» 21.20 «Сьогодні ввечері» 23.05 «Що? Де? Коли?» 00.25 Суперновий Шерлок Холмс. «Елементарно» 01.20 Х/ф «Дезертир» 02.50 Х/ф «Вакансія» 04.05 Х/ф «Трин-трава»

Відповіді на сканворд, вміщений у № 48

УКРАЇНА 06.00, 05.30 Срібний апельсин 06.50 Події 07.10 Х/ф «Легендарна подорож капітана Дрейка» 09.00 Ласкаво просимо 10.00 Легенди 11.00, 13.00, 00.30 Т/с «Слід» 16.00 Т/с «СОБР» 18.00, 20.00, 21.00 Т/с «Інтерни» 19.00, 04.00 Події тижня 23.00 «Великий футбол» 01.20 Щиросерде зізнання 02.00 Профілактика передавального устаткування 04.45 Т/с «Ведмежий кут»

РТБ - УТР

06.02 Повнота радості життя 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 Огляд подій тижня 07.30, 11.30 Клуб Суперкниги 07.50 Т/ф «Дорогами сонячного Придністров’я» 08.10, 17.50 Екотур 08.30 Т/ф «Наївна школа» 09.30 Знайдіть мене 09.45 Муз/ф «Поліські животоки» 10.00 Мандри 10.20, 15.30 Музичний калейдоскоп 10.30 День в музеї 11.00 Чудесний канал 11.50 Служба розшуку дітей 12.30 По суті 13.30 Співає «Пікардійська терція». Я придумаю світ 14.15 Подіум - її життя. Ольга Корж 15.35 Іноземна для дітей 15.45 Західний експрес 16.30 Абетка здоров’я 17.00 Муз/ф «Під столітнім дубом» 17.20 Буковинчики-веселинчики 18.00 Міське кільце 18.30 Квест-шоу 19.30 Пульс РАЕС 19.45 Тінейдж-простір 20.15 Будьмо здорові 20.30 Штрихи з натури 20.45 На добраніч казка 21.00 Почерк долі. Сергій Рачинець 21.30 Європейський дім 22.30 У пошуках легенд 22.45 Хітова вежа 23.15 Культурний простір 00.30 Повтор ранкового ефіру

К1 06.30 «Ранок на К1» 07.30 «Мультфільми» 08.30 М/ф «Коти-аристократи» 10.15 Х/ф «Піди, розберися» 12.10 Х/ф «Повернення в Хелловінтаун» 14.05 Х/ф «Невдачливі» 16.00 «Щоденник вагітної» 16.25 «Пороблено в Україні» 18.00 «Розсміши коміка» 19.00 «КВК-2012» 21.30 Т/с «Надприродне» (2) 00.00 Т/с «Чорна лагуна» 01.45 «Нічне життя»

МЕГА

06.00, 07.00 В обіймах смерті 08.00, 09.00 Суперкораблі 10.00 Мегакатасрофи 11.00, 12.00 Планета Земля 13.00, 14.00 Top Gear 15.00 Ти можеш краще 16.00 Кінець світу: пророцтво 18.00 Д/ф «Загадки Рихарда Зорге» 19.00 Д/ф «Засекречений герой СРСР» 20.00 Д/ф «Гример» 21.00, 05.00 Україна: забута історія 22.00, 23.00, 00.00 Секретні історії 01.00 Покер 02.00 Все про покер 03.00 Мегамоделі

НТВ-СВІТ

06.00, 08.00, 11.00, 14.00 Сьогодні 06.20 Казки Баженова 06.50 «Перша передача» 07.20 Їхні звичаї 08.20 Їмо вдома! 08.55 «Ексклюзив». «Зайвий білетик... Сергій Гармаш - Леонід Ярмольник» 09.25 «Диво техніки» 09.55 Дачна відповідь

11.25 Своя гра. Продовження 12.10 Т/с «Повернення Мухтара-2» 14.25 «Розвід по-російськи» 15.20 І знову здрастуйте! 16.20 Золотий пил 17.00 «Сьогодні. Підсумкова програма» 18.00 Щиросерде зізнання 18.50 «Центральне телебачення. Інформаційно-розважальний недільний канал. «ЦТ. Головне» 19.40 «ЦТ. Одкровення» 20.35 «ЦТ. Вечірнє» 21.15 Т/с «Прокинемося разом?» 23.05 Х/ф «Чорний квадрат» 01.25 Надзвичайна подія. Огляд за тиждень 02.00 «Кремлівський похорон. Андрій Вишинський» 02.55 «Проспівано в СРСР». «Ніжність»

ГРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Тегеран-43» 07.25 «Смак» 08.00 «Служу Вітчизні!» 08.40 «Смішарики. Пін-код» 08.50 «Здоров’я» 10.10 «Непутні нотатки» 10.30 «Доки всі вдома» 11.30 «Фазенда» 12.15 Середовище проживання. «Смачна хімія» 13.20 Х/ф «Сім няньок» 14.55 «Таємні знаки кінця світу» 16.00 «Великі перегони. Братерство кілець» 17.40 Х/ф «12» 21.00 «Час» 22.00 «Настя» 23.15 «Познер» 00.30 Х/ф «1000 доларів в один бік» 01.55 Х/ф «Постріл у спину» 03.25 Х/ф «Не забудьте вимкнути телевізор...»


ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖ²

Працевлаштування людей з інвалідністю: служба зайнятості пропонує варіанти, роботодавці створюють умови У

Рівненський міський центр зайнятості протягом січня-жовтня цього року звернулися за послугами 163 особи з інвалідністю, працевлаштувати вдалося 49. За цими цифрами – конкретні життєві історії людей, яким хвороба поламала долі, професійні плани, посіяла в душах зневіру і острах. У них безліч побутових і медичних проблем, та одна з найболючіших – знайти роботу, заробляти гроші і бути корисним суспільству. І з цим вони найчастіше звертаються в службу зайнятості. Тут особисті консультанти допомагають людям з інвалідністю отримати доступ до зайнятості, знайти посильну працю до душі, інтегруватися в суспільство. Реальні результати цієї нелегкої роботи мали змогу побачити учасники престуру «Особливий підхід до людей з особливими потребами», який днями організували обласний і Рівненський міський центри зайнятості. У Рівному є чимало підприємств, керівники яких з розумінням ставляться до зусиль служби зайнятості у працевлаштуванні безробітних громадян з особливими потребами. ТзОВ «Радема» – одне з них. 50 його працівників займаються переробкою соняшникової олії. На підприємстві працевлаштовано четверо колишніх безробітних з інвалідністю, нині підбирають ще двох. А всього за 11 років співпраці зі службою зайнятості тут дали роботу 16 інвалідам і 37 безробітних узяли на дотаційні робочі місця. Директор підприємства Тимур Сінельников такою співпрацею задоволений і завжди з увагою ставиться до пропозицій служби зайнятості працевлаштувати людину, якій через хворобу тяжко конкурувати на ринку праці. Саме завдяки такій позиції керівництва й наполегливості спеціалістів Рівненського міського центру зайнятості має роботу Віктор Юсин, інвалід другої групи по зору. Він – налагоджувальник устаткування. – На «Радему» потрапив за направленням служби зайнятості, – розповідає чоловік. – Намагався сам знайти роботу, але нічого в мене не вийшло. А тут хороші умови праці, гарний колектив. Кожні дві години маю перерву. Одне слово, до робітників ставляться по-людськи.

Для Наталії Сергійчук створили спеціалізоване робоче місце

Протягом десяти – Такі люди, як Віктор місяців цього року Юсин, уміють цінувати роботу, трудяться сумлінза послугами но й відповідально. Вони до Рівненського переконалися на власноміського центру му досвіді, як тяжко зназайнятості йти роботу інвалідові, тож звернулися 274 особи іноді можуть дати фору з інвалідністю. З них будь-якому здоровому працівникові, – пояснює голо- 49 працевлаштовані, вний інженер підприємства 22 пройшли Богдан Бобик. професійне навчання, Він, до речі, теж має ін31 залучено валідність. Кілька місяців до громадських тому його прийняли на поробіт. саду інженера з охорони праці. Та чоловік швидко освоївся, показав свої фа- приємстві придбали 5 нохові можливості, тож йому вих верстатів і створили 4 запропонували місце го- робочі місця для інвалідів, ловного інженера. яких підібрав і організуиректор підприєм- вав для них стажування ства «Арт-Метал- міський центр зайнятості. Декор» Олег Колесов пра- Людям, які обслуговують цевлаштував на своєму ці верстати, тепер прапідприємстві 6 інвалідів, а цювати значно легше. Це всього в його колективі 11 підтвердив і Віктор Лепко, який на підприємстві вже працівників. – Я всі кадрові питання майже рік: – І для мене, і для іннамагаюся вирішувати за допомогою служби зайня- ших людей з інвалідністю тості, – поділився досвідом тут намагаються так органіОлег Миколайович. – Вони зувати виробничий процес, мені підбирали слюсарів- аби ми мали якомога менремонтників, налагоджу- ше навантаження. Усі важкі вальника устаткування операції виконують верстаметалевого покриття та ти. Тож роботою я задовофарбування, бухгалтера. лений і організацією виробТроє безробітних пройшли ничого процесу – теж. професійне навчання безпосередньо у нас на виНа ярмарку робництві, а двоє брали вакансій участь в оплачуваних гро- 10 роботодавців мадських роботах. 5 прапропонували цівників мають роботу за роботу тим, хто рахунок дотацій служби має проблеми зайнятості. Звичайно, празі здоров’ям цевлаштовуючи інвалідів, ми отримуємо певні преференції від держави. Але справа не стільки у пільгах, скільки у бажанні дати людині можливість самореалізуватися і знову відчути смак життя. Олег Колесов також розповів, що торік за кошти Фонду соціального захисту інвалідів на під-

Д

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

13

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ІНФОРМУЄ м. Рівне, вул. Кавказька, 4. Телефон для довідок: 26-55-32 спеціальне крісло для жінки, котра не може тривалий час стояти на ногах, – пояснив один із засновників приватного підприємства, Андрій Марченко. А ще він розповів учасникам прес-туру, що за сприяння міського центру зайнятості вдалося укомплектувати 43 вакансії. 7 безробітних жінок після стажування тут працевлаштували на дотаційні робочі місця. Нині на підприємстві є 10 вакансій уклаВіктор Лепко почувається дальників-пакукомфортно в колективі вальників, швачок, «Арт-Метал-Декору», де комірника. працевлаштовано 6 інвалідів р о х и пізніше учасники прес-туру побували на ярмарку вакансій у Рівненському міському центрі зайнятості. Десять роботодавців, з-поміж яких і представники «Валантексу» та «Радеми», пропонували роботу безробітним з інвалідністю. Працівник «Радеми» Віктор – Це вже проводимо Юсин кожні дві години четвертий такий ярмарок має змогу відпочити конкретно для людей з от на рівненському особливими потребами, приватному підпри- – розповіла заступник диємстві «Валантекс», яке ректора міського центру займається виготовлен- зайнятості Світлана Ротар. ням жіночих колготок, за – Роботодавці пропонують рахунок коштів Фонду со- такі вакансії, які можуть ціального захисту інвалідів зацікавити людей з вадароботодавці створили спе- ми здоров’я. Наприклад, ціальне робоче місце для супермаркет «Фоззі» проукладальника-пакувальни- понує роботу продавцям ка. Працює на ньому ко- продтоварів, продавцямлишня безробітна Наталія консультантам, касирам, Сергійчук, яка має про- «Рівне Бурштин» – прибиблеми з опорно-руховим ральниці, «Радема» – слюсарям, налагоджувальниапаратом. – Щоб створити таке ку устаткування. Людей спеціалізоване місце для з особливими потребами Наталії, ми уклали відпо- запрошуємо й на інші наші відну тристоронню угоду ярмарки, численні семінаміж «Валантексом», цен- ри і тренінги, які проводитром зайнятості і Фондом мо в інформаційному ценсоціального захисту інвалі- трі для інвалідів. До речі, дів, який виділив кошти на рівень працевлаштування

Т

А

Вихованці громадської організації «Передзвін» уперше взяли в руки лозу

таких клієнтів служби зайнятості за січень-жовтень цього року становить 17,9 відсотка, що на 2,7 відсотка більше, ніж торік. І цим також завдячуємо нашим соціальним партнерам і роботодавцям. Заступник директора обласного центру зайнятості Тетяна Новорок пояснила, що повернення людей, які мають інвалідність, до повноцінного життя, – один із пріоритетів служби зайнятості. – На Рівненщині вперше в Україні запроваджено нові види оплачуваних громадських робіт: супровід дітей та молоді з особливими потребами, проведення для них занять освітнього та реабілітаційного характеру, – розповіла вона. Учасники прес-туру побували на такому занятті в Рівненському міському центрі зайнятості. Вихованці громадської організації «Спілка інвалідів з дитинства ”Передзвін”» спробували свої сили у лозоплетінні та квітникарстві. Допомагали їм у цьому соціальні педагоги з числа безробітних громадян. Саме завдяки їм щодня 13-15 інвалідів з дитинства мають можливість відвідувати гуртки, переглядати відеофільми, спілкуватися. авершився прес-тур прес-конференцією, у якій, крім працівників обласного і Рівненського міського центрів зайнятості, взяли участь заступник директора обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Віктор Ільчук, керівник Регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Рівненській області Василь Стельмах. Вони висловили свою точку зору на проблему працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями. На їх думку, є чимало можливостей, аби таких людей повернути до активного трудового життя. І найпершими помічниками служби зайнятості в цьому повинні стати роботодавці.

З

Тетяна КОЖАН


14

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ÁÎËÞ×À ÒÅÌÀ

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Інвалідність: життя чи існування? Над цими словами часто задумуєшся, коли бачиш на вулиці людину у візочку або з тростиною. Їх багато. У Рівному на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату 2579 інвалідів. Це люди, які не можуть нормально навчатися, їх не беруть на роботу, залишають сам-насам зі своїми проблемами. Вони не тільки борються за кожну хвилину свого життя, а й щодня доводять іншим, що мають право на повноцінне існування. Про це найкраще знають працівники центру, які прикипіли серцем до знедолених. Тож пропонуємо читачам розмову з його директором Наталією ГАВРИЛЮК. – Інвалідність – явище соціальне. Уникнути його не може жодне суспільство, а от сформувати відповідно до свого рівня розвитку соціальну та економічну політику щодо інвалідів може. Ваш центр – один із виконавців цієї політики. Що він дає інвалідам Рівного? – Основне наше завдання – якнайшвидше відновлення статико-динамічної функції в інвалідів, адаптація до середовища та інтеграція в суспільство. Ми надаємо систему медичних, психологічних, фізичних послуг для досягнення і підтримки їхньої соціальної незалежності. Для цього в центрі є сім відділень, спортивний зал, зали лікувальної фізкультури, тренажерні комплекси, денний стаціонар на 25 ліжок, лабораторія, де роблять прості, але необхідні для повноцінного надання медичних послуг аналізи: загальний аналіз крові та крові на вміст цукру й аналіз сечі. Є кабінети теплолікування. Для дорослих – озокеритом, а для дітей – парафіном. Надаємо стоматологічну допомогу інвалідам. У нас добре оснащений кабінет електролікування. Маємо фітосвітлицю. У ній частуємо своїх пацієнтів лікувальними фіточаями з трав, які збираємо всім колективом. Велике значення для реабілітації інвалідів мають тренажерні зали для дітей і дорослих. У тренажерному залі для дорослих Юрій Веремко працює як масажист і як інструктор із лікувальної фізкультури. А ще це те місце, де інваліди збираються, знайомляться, починають дружити, допомагати одне одному. Їхнє щоденне перебування у тренажерному залі – це ще й велике розвантаження для сім’ї інваліда.

Лікарі Сергій Горбатюк і Олена Маркевич оглядають пацієнтку.

У тренажерному залі Юрій Веремко працює як масажист і як інструктор із лікувальної фізкультури.

– А як обслуговуєте інвалідів на дому? – У нас склалася хороша співпраця з громадською організацією «Товариство інвалідів», яке має інватаксі. Оскільки нашим пацієнтам раз на рік надається безкоштовне лікування у відділенні денного стаціонару, а інваліди-візочники добратися до центру самотужки не можуть (як і ті, кому

важко пересуватися), то їх доставляють на лікування і додому після прийняття процедур на інватаксі. Лежачих хворих обслуговує на дому сімейний лікар, завідувач відділення денного стаціонару Юрій Середа. Працівники лабораторії беруть аналізи, а лікар-стоматолог Володимир Радивонюк, крім прийому в центрі, зі спеціальним електронним

ІНФОРМАЦІЯ управління комунальною власністю міста про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено до проведення незалежної оцінки об’єкта з метою визначення його ринкової вартості для цілей оренди. 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею цілей оренди, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та до27,8 кв. м на вул. Парковій, 4. 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення датково залучаються ним для незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); конкурсну пропоринкової вартості об’єкта для цілей оренди. 3. Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурс- зицію щодо вартості виконання робіт з оцінки об’єкта ної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі за оренди, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням встановленою формою; копію установчого документа робіт, а також строк виконання робіт (у календарних претендента; копії кваліфікаційних документів оцінюва- днях) – в запечатаному конверті. 4. Конкурсну документацію та підтвердні документи чів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцін- подають у запечатаному конверті з описом підтвердних ку майна; копії посвідчення про підвищення кваліфікації документів, що містяться в конверті. Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Рівне, оцінювачів; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з вул. Соборна, 12-а, каб. 211, контактні телефони: оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за- 26-75-23, 22-24-96, 26-38-44. Останній день прийому конкурсної документації вірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту – 10 грудня 2012 року (до 17.00) за тією ж адресою, Фондом державного майна України; інформацію про тел. для довідок: 26-75-23, 22-24-96, 26-38-44. 5. Конкурс відбудеться 14 грудня 2012 року об претендента (документ, у якому зазначаються відомості про претендента щодо його досвіду проведення неза- 11.00 в управлінні комунальною власністю за адресою: лежної оцінки державного (комунального) майна для м. Рівне, вул. Соборна,12-а, каб. 211.

апаратом виїжджає для лікуван- ставленням до пацієнтів, дають ня зубів інвалідам удома. їм віру на одужання чи полегОдинадцять працівників со- шення стану здоров’я. – Як допомагаєте дітям-інціального відділення двічі на тиждень відвідують одиноких валідам? – У центрі є відділення соціінвалідів, щоб допомогти їм купити харчі, прибрати у квартирі, альної допомоги дітям-інваліпомити вікна, оформити субси- дам. Тут обслуговують дітей від дію тощо. Вони обслуговують року до вісімнадцяти. Дитячий 111 інвалідів. невролог, психолог, педагог-ре– Наталіє Степанівно, інвалі- абілітолог, сімейний психологди – це люди зі своїми трагеді- дефектолог, масажист надають ями. На щастя, поруч з ними є їм консультативну і лікувальноті, хто їм хоче допомогти і до- реабілітаційну допомогу. Кожна помагає. Хто ці люди, яким ін- дитина проходить реабілітацію валіди щодня щиро дякують? за індивідуальною програмою, – Це наш досвідчений і ви- з нею працюють над розвитком сококваліфікований медичний статичних, сенсорних функперсонал, який не байдужий до цій, дрібної моторики, рівнодолі людей, що набули статус ваги, функціональної системи інвалідності. Вони їх не тільки пізнавальної сфери і мови. За лікують, а й під час прийому до- спонсорські гроші ми придбали помагають їм фізично: одягти- хороший пристрій для розвитку ся, піднятися, застебнути одяг. дрібної моторики рук. Робити це не цураПедагог-організається весь медичний тор Тамара Улезько За даними персонал, бо наші працює з 60 члепрацівники знають, нами літературноВсесвітньої що фізична допомомистецького клубу організації га інвалідам така ж «Крок». Діти готунеобхідна, як і ліки. ють програми кульохорони Тому в нашому центурних заходів для здоров’я трі не можуть правсієї родини, концювати люди черстві церти до свят, вчатькожна десята й байдужі до людся самостійності, людина на ських доль, котрі не відповідальності не витримують фізичземлі – інвалід. тільки за себе, але й ного та психологічза тих, хто поруч із ного навантаження і ними. Ми пишаємозвільняються. Натомість стабілі- ся тим, що члени клубу «Крок» зувався колектив із працівників цього року стали переможцями із щирими і добрими серцями. конкурсу «Барви надії» і предЦе ортопед-травматолог Сер- ставлятимуть нашу область у гій Горбатюк, який віддав цен- Києві на заключному концерті, тру 17 трудових років, невропа- присвяченому Міжнародному толог Олена Маркевич працює дню інвалідів. в нас 12 років. Вони трудяться – Міжнародний день інвалів парі, завжди радяться, яке лі- дів назвати святом не можна. кування краще призначити тяж- Це насамперед привернення ко хворому. Використовують уваги до їхніх проблем. Як ви лазеротерапію в поєднанні з плануєте провести цей день у магніто-резонансною терапією вашому колективі? для лікування хребта, суглобів, – Інвалідам І-ІІ групи, дітямтрофічних виразок, шкірних інвалідам і інвалідам, що перезахворювань тощо. В їхньому бувають на обліку у відділенні арсеналі є голковколювання та надання соціальних послуг удоакупунктура, мануальна терапія, ма, вручимо продуктові пакети, завдяки чому ці спеціалісти вмі- придбані за бюджетні кошти. ло знімають больові синдроми. Свято для дітей-інвалідів і їхніх Хороший результат для від- родин із участю кроківців проновлення рухів у верхніх кін- ведемо в ляльковому театрі. цівках хворим після інсульту, Його розмах залежатиме від при захворюваннях ДЦП, травм того, скільки залучимо спонплеча, ліктьового суглоба, у сорів і що вони їм приготують. післяопераційний період дає Учасники ж клубу «Крок» виєдиний у місті апарат «Орторе- ступлять із цікавим концертом. Спілкувалася хаб». Але найперше ці лікарі ліВалентина ПОГОНСЬКА кують добрим словом, щирим

ІНФОРМАЦІЯ управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради про намір передати в оренду комунальне майно. 1. Об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 163 кв. м у будівлі, розташованій на вул. Будівельників, 1 у м. Рівне. Балансоутримувач: ЖКП «Промислове». Вартість об’єкта: згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.10.2012 становить 179 440,00 грн без ПДВ. Строк оренди: 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: розміщення столярної майстерні. 2. Об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 51,6 кв. м у будівлі, розташованій на вул. Соборній, 3-д у м. Рівне. Балансоутримувач: ДКП «Міське об’єднання парків культури та відпочинку». Вартість об’єкта: згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.10.2012 становить 65 940,00 грн без ПДВ. Строк оренди: 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін. Мета використання: розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Останній день прийому заяв: 10-й робочий день після розміщення оголошення про намір. Заяви приймають за адресою: м. Рівне, вул. Соборна,12-а (приміщення міськвиконкому), каб.211, тел.: 22-24-96, 22-38-44, факс 0(362) 26-75-23. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець (управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради) оголошує конкурс на право оренди.


ÁÎËÞ×À ÒÅÌÀ 

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

РОЗМОВА ПО СУТІ

У Радивилівському територіальному центрі обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян успішно використовують реабілітаційне обладнання, придбане за кошти Фонду соціального захисту інвалідів.

Незважаючи на законодавство, яке заклало підґрунтя для здійснення державної підтримки інвалідів, вирішення проблеми їх комплексної реабілітації та інтеграції в суспільство залишається на низькому рівні. Це стосується, зокрема, питань доступу до освіти, працевлаштування, матеріального забезпечення, побутового, транспортного обслуговування, забезпечення автомобілем, візками, протезно-ортопедичними виробами, узгодження зусиль громадських організацій для полегшення життя осіб із вадами здоров’я.

Причиною такої ситуації, на мою думку, є ставлення суспільства до людей з інвалідністю. Воно повинне будуватися на розумінні того, що людина з обмеженими фізичними можливостями теж ходить у магазини, кафе, парки, театри, може стати колегою по роботі, сісти поруч за партою в навчальному закладі, користується міським транспортом тощо. А щоб інвалід туди потрапив, потрібно не для «галочки» будувати пандуси, звукові світлофори тощо. Протягом двадцяти років із часу заснування діяльність Фонду соціального захисту інвалідів, його територіальних відділень спрямовано на соціальний захист цієї категорії людей. Одним із головних наших завдань є реалізація заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств і громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, законодавством України встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Він становить чотири відсотки від середньооблікової чисельності штатних працівників за рік. Якщо ж в установі працює від 8 до 25 осіб, то потрібно працевлаштувати одного інваліда. Приємно, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості підприємств, які виконують цей норматив. Торік у нашій області працювало на 969 інвалідів більше, ніж потрібно було створити робочих місць. Невиконання ж нормативу робочих місць обертається адміністративно-господарськими санкціями для роботодавців. Ми цей процес суворо контролюємо. Цього року до нашого фонду вже надійшло майже мільйон гривень адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів. А за результатами 79 перевірок дотримання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалі-

15

Важкий хрест неповносправності допомагає нести по життю інвалідам Фонд соціального захисту інвалідів, який у співпраці з роботодавцями змінює їхнє життя на краще

Робочий момент на підприємстві УВП УТОС. Його керівник Ігор Подранецький (справа) розповідає, яким чином на підприємстві створюватимуть додаткові робочі місця для інвалідів по зору.

дів в Україні» вісім підприємств оштрафували на 415,2 тисячі гривень, щодо чотирьох суб’єктів господарювання порушені судові справи. Ці кошти підуть на надання підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Із них фінансуватимуться витрати на професійне навчання інвалідів, які не працюють, у тому числі – за направленням державної служби зайнятості на професійне навчання інвалідів із числа випускників спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, санаторних шкіл, шкіл-інтернатів, на робочі місця підприємств, організацій інвалідів. Надаватиметься допомога на проведення заходів соціальної,

трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів, працевлаштування інвалідів шляхом створення робочих місць, у тому числі спеціальних. Фінансуватиметься технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів і технічне переоснащення виробництва підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів для створення додаткових робочих місць для інвалідів. Підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, надаватимуться дотації на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу. Якщо конкретизувати, то цього року відділення Фонду направило 339 713 гривень на оплату вартос-

ті навчання 58 інвалідів у вишах; 6 343 гривень – на оплату професійного навчання чотирьох інвалідів. Для 60 інвалідів передплатили періодику. Плануємо виділити 9 700 гривень дотації підприємству об’єднання громадян «АВМ і К» Рівненського міського товариства інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату на створення спеціального робочого місця для працевлаштування інваліда та 210 000 гривень Рівненському УВП УТОС на створення належних санітарно-гігієнічних умов праці. 309 912 гривень, виділених наприкінці 2011 року підприємству «Олвік-1» (філія «Арт-Метал-Декор») на технічне переоснащення виробництва, сприяли створенню чотирьох додаткових робочих місць для інвалідів. Цього року 7 603 гривні спрямували на доставку засобів реабілітації для інвалідів, а 125 889 гривень – на компенсаційні витрати замість санаторно-курортного лікування та оплату проїзду супроводжуючим особам. Разом із держадміністраціями, міськвиконкомами, органами соціального захисту населення, соціальними партнерами та громадськими організаціями інвалідів проводили заходи для забезпечення інвалідів рівними з іншими громадянами можливостями щодо їхньої участі в економічній, політичній і соціальній сферах, умов для повернення їх до повноцінного життя.

Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів становить 4% від середньооблікової чисельності штатних працівників за рік. В установах, де працює від 8 до 25 осіб, потрібно працевлаштувати одного інваліда. Працівники відділення Фонду зустрічаються з трудовими колективами підприємств, установ та організацій, роз’яснюють законодавство, можливості отримання фінансової допомоги, позики, дотації за рахунок коштів Фонду на створення робочих місць для інвалідів. З нагоди Міжнародного дня інвалідів висловлюю щиру вдячність нашим соціальним партнерам, громадським організаціям інвалідів за нелегку працю та щоденну допомогу з подолання труднощів людьми, які мають проблеми зі здоров’ям, несучи по життю важкий хрест неповносправності. Зичу всім міцного здоров’я, родинного затишку, життєвого оптимізму, добробуту, щастя та витримки в усіх життєвих випробуваннях. Олег БЄЛАН, директор Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів

КОНСУЛЬТПУНКТ

Як отримати візок для інваліда Про це розповідає начальник відділу соціально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому Олена ПЕТРИК: – Облік осіб, які мають право на отримання візка, ведеться в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем їхньої реєстрації. Якщо інвалід чи дитина-інвалід звертаються в управління праці та соціального захисту населення вперше, то вони подають такий пакет документів: ідентифікаційний код; паспорт, а для дітей до 18 років – свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків, а також довідку з ЖКП про склад сім’ї або копію будинкової книги з реєстрацією дитини в

м. Рівне; довідку МСЕК, а для дітей-інвалідів – висновок ЛКК; пенсійне та пільгове (за наявності) посвідчення; індивідуальну програму реабілітації (для інвалідів, які отримали групу інвалідності після 01.01.2007), із зазначенням потреби у забезпеченні певними технічними засобами реабілітації; висновок ЛКК щодо визначення необхідності забезпечення протезно-ортопедичним виробом чи засобом реабілітації. На кожного заявника формується особова справа, тому при наступних

зверненнях до заяви додають лише медичні висновки ЛКК, в яких містяться показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Інформація про таких громадян вноситься до Централізованого банку даних із проблем інвалідності, який створений для контролю за виготовленням і видачею цим особам необхідних технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів. Нині в нашому управлінні перебувають на обліку 2812 осіб, які потребують забезпечення технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, і ті, хто ними забезпечений.

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення (діти до 18 років, жінки після мастектомії, особи з протезами нижніх і верхніх кінцівок) належать: засоби для пересування; спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; меблі та оснащення; спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією; протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття. Після введення в дію «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій

населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року, інваліди, на відміну від попереднього, отримали можливість самостійно вибирати моделі інвалідного візка, що відповідає антропометричним даним і фізичному стану здоров’я, та завод-виробник. За результатами вибору громадянина управління формує індивідуальне замовлення, яке направляється для виконання виробнику. Окрім інвалідних візків, відповідно до медичних рекомендацій і поданих заяв, здійснюється замовлення на виготовлення та поставку інших технічних засобів реабілітації, зокрема: стільців із санітарним оснащенням, палиць, милиць, пристроїв опо-

рно-рухових пристроїв, сидінь у ванну, підвищень у туалет, східців, поручнів тощо. Із липня по листопад цього року, відповідно до попереднього замовлення, надійшло 97 інвалідних візків і 34 допоміжні засоби для пересування. Їх видачу організовано через сервісний центр Рівненського протезно-ортопедичного цеху. Мешканцям Рівного, які потребують технічних засобів реабілітації, потрібно звертатися з документами в управління праці та соціального захисту населення за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12, кабінет 11, телефон 26-67-80 (вівторок і п’ятниця з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00, понеділок і четвер з 9.00 до 13.00).


16

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ÇÀÊÎÍ ² ÁÅÇÇÀÊÎÍÍß

КРАПКИ НАД «І»

Ув’язненому мінерові мобілку перекинули через паркан Молодика, який днями поставив на вуха все місто, «заміну( вавши» по телефону супермаркет «ЕКО», готель «Мир» та приватний будинок у Здолбунові, правоохоронці та служба безпеки вирахували доволі швидко. Проте коли стало відо( мо, що мінером виявився ув’язнений Городоцького виправ( ного центру, у багатьох виникли цілком логічні питання: звідки у засудженого взявся мобільний телефон, яким чи( ном він обирав жертв для своїх дзвінків та як, перебуваючи у колонії, збирався отримати гроші? Із цими запитаннями кореспондент нашої газети звернувся до старшого інспек( тора управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області Віти Чуб’юк. – Того дня близько 17$ї годи$ ни до нас звернулися правоохо$ ронці і повідомили, що ймовірно з Городоцького виправного цен$

тру здійснено дзвінок щодо замі$ нування кількох об’єктів. Наші оперативники відразу взялися за пошуки і невдовзі виявили жар$

тівника, – розповідає Віта Чуб’$ юк. – Ув’язнений, озброївшись однією з рівненських газет, по$ чав телефонувати за номерами опублікованих там рекламних оголошень. Спочатку засудже$ ний набирав номери, щоб про$ сто познайомитися, поспілкува$ тися з кимось. Але коли з ним не захотіли спілкуватися, парубок образився і вирішив помститися – написав есемес$повідомлення, що якщо йому не дадуть п’ятде$ сят тисяч гривень, то все злетить у повітря. Мінер, вочевидь, увій$ шов у смак, бо після першого дзвінка почав навмання телефо$

нувати й за іншими номерами, вказаними у газетних оголошен$ нях. Саме таким чином він до$ дзвонився до приватного будин$ ку в Здолбунові. Добре хоч, що подзвонив тільки тричі, бо з та$ кою логікою хлопець міг «замі$ нувати» куди більше об’єктів, перш ніж його знайшли. То де ж мінер роздобув мобілку? – Оскільки це виправний центр, а не тюрма, ув’язнені можуть ви$ ходити за його межі. Зокрема, вони працюють за територією центру, приміром на «Рівнеазоті». І хоча вони постійно перебувають у супроводі кількох працівників пенітенціарної служби, як бачи$ мо, все$таки знаходять мож$ ливість для контакту із зовнішнім світом, – повідала Віта Чуб’юк. – Цим і скористався наш мінер: мобільний телефон знайомі пе$ рекинули йому через огорожу.

До пред’явлення звинувачень жартівник перебуватиме в дис$ циплінарному ізоляторі Городоць$ кого виправного центру. За не$ вдалий жарт 22$річному хлопцеві загрожує позбавлення волі тер$ міном до п’яти років. Олександр ПОЛІЩУК

Є ПРОГРЕС

АНТИРЕЙТИНГ

Суди захистили інвесторів

Чемпіони по боргах

Міська прокуратура з’ясувала, що «Перша Українська індустрі( ально(інвестиційна компанія», орендуючи у 2007 році в міської ради земельну ділянку для здійснення будівництва житлового комплексу «Золота підкова», що на вул. Соборній, 283, з пору( шенням вимог законодавства уклала договір іпотеки з банком, згідно з умовами якого предметом іпотеки є майнові права на квартири вищевказаного будівництва.

Бути лідером не завжди почесно. Надто якщо ти – лідер по заборгованості за спожиті послуги. Саме такий своєрідний рейтинг нещодавно склали підприємства «Рівнетеплоенерго» та «Рівнеоблво( доканал». – Значні суми заборгова$ ності вводять підприємство в нестабільний фінансовий стан, що не дає змоги вчасно розраховуватися за спожи$ тий природний газ, проводи$ ти планово$попереджувальні ремонти теплових мереж та інших основних засобів, які використовуються для тепло$ постачання, – розповідає ме( неджер зі зв’язків із гро( мадськістю ТОВ «Рівнетеп( лоенерго» Марія Кірюши( на. – По заборгованості за спожиті послуги з теплопос$ тачання перед нами найбіль$ ше боргує ВАТ «Рівненська друкарня». Сума боргу ста$ новить близько 400 тисяч гри$ вень, а справа по цій органі$ зації вже у державній вико$ навчій службі. Приватне акціонерне това$ риство «Рівнебуд» заборгу$ вало ТОВ «Рівнетеплоенер$ го» по двох договорах: по одному заборгованість сягає понад 180 тисяч гривень, і ця справа також у державній ви$ конавчій службі. А по друго$ му вони боргують майже 80 тисяч гривень, і щоб погаси$ ти цю суму, ПАТ «Рівнебуд» уклало з ТОВ «Рівнетепло$ енерго» договір реструктури$ зації. Проте ця організація його не дотримується. Серед інших боржників ТзОВ компанія «Промагроін$ вест», заборгованість якої становить більш як 55 тисяч гривень, ЖКП «Галицьке» боргує більш як 44 тисячі гри$ вень, а приватний нотаріус Світлана С. винна підприєм$ ству понад 26 тисяч гривень. Усі матеріали по заборго$ ваності перебувають під кон$ тролем органів прокуратури. Загальна заборгованість юридичних осіб підприємству «Рівнетеплоенерго» стано$ вить майже 3 мільйони гри$

вень, фізичних осіб – майже 8 мільйонів гривень. На найбільш злісних споживачів подають до суду. Адже є осо$ би, які не платять за теплопо$ стачання близько трьох років! Ситуацією із заборговані$ стю фізичних осіб неабияк стурбовані у «Рівнеоблводо$ каналі». На інтернет$сайті підприємства зазначено, що серед громадськості пошире$ на думка про те, що заборго$ ваність населення не впли$ ває на роботу підприємства, бо його найбільшими борж$ никами є підприємства, уста$ нови та організації. Однак правда полягає в тому, що основним споживачем під$ приємства є населення, яке стабільно займає понад 52 відсотки у структурі спожи$ вання послуг з водопостачан$ ня та водовідведення. Станом на перше листо$ пада загальна заборго$ ваність населення Рівного та області за спожиті послуги сягає 12 мільйонів 225 тисяч 741 гривню. Деякі споживачі накопичили рекордні суми заборгованості: 264 абонен$ ти мають борг від п’яти до десяти тисяч, 92 абоненти боргують понад десять тисяч, а 1656 осіб – від одної до п’яти тисяч гривень. Найбільш злісні боржники проживають у будинках на ву$ лицях: Дубенській, 40, Шухе$ вича, 18, Князя Острозького, 12 та 22, Київській, 79, Во$ линської Дивізії, 31, Льоно$ комбінатівській, 19, Мельни$ ка, 4 та 8, Струтинської, 11, Мірющенка, 41$а, проспекті Миру, 12, Князя Володими$ ра, 37, Петра Могили, 53$а, Грушевського, 40, Макарова, 36, Коновальця, 3, 6$ій Гвардійській, 1, Кіквідзе, 24 та Костромській, 1.

– Згідно з умовами договору при$ ватний нотаріус наклав заборону на відчуження зазначених в дого$ ворі майнових прав на предмет іпо$ теки, – повідомила заступник про( курора м. Рівне Ніна Ютовець. – У подальшому замовника будівниц$ тва було змінено на ПАТ «Рівне$ буд». Однак наявність накладених

заборон на відчуження майнових прав на квартири, нежилі приміщен$ ня та машиномісця в підземному паркінгу перешкоджали залученню необхідних коштів для завершення будівництва та виконання зобов’я$ зань щодо передачі квартир грома$ дянам$інвесторам. Міська прокуратура пред’явила до обласного господарського суду позов у інтересах Рівнеради до ТОВ

«Перша Українська індустріально$ інвестиційна компанія» АКБ «Київ» про визнання договору іпотеки не$ дійсним. Рішенням обласного господарсь$ кого суду договір іпотеки таки виз$ нали недійсним. Це рішення відпо$ відно до постанови Рівненського апеляційного господарського суду залишилося в силі. Олександр МАКЕДОНСЬКИЙ

ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ

За вбивство батька дочці дали вісім років Здолбунівський районний суд виніс вирок 24(річній Ірині, яка навесні цього року вбила свого батька за те, що посмів читати їй мораль. Жінка з усієї сили вдарила свого 68(річного батька по голові спочатку праскою, а потім добила його… сокирою. До оселі свого батька Ірина навідувалася час$ тенько під дією оковитої. Цього разу вона не зради$ ла своїм традиціям – при$ йшла «під мухою». Непу$ тящій донечці тато зробив

чергове зауваження з при$ воду того, що вона постій$ но пиячить і не доглядає за дітьми. В Ірини попри молодий вік троє дітей. Двоє старших прожива$ ють з їх батьком, а на най$

меншу дитину жінка вже позбавлена батьківських прав. П’яна молодиця зреа$ гувала на батькові слова несподівано агресивно: вона спочатку схопила праску та щосили двічі вдарила батька по голові. Від ударів чоловік упав на підлогу. На цьому Ірина не зупинилася. Вона взяла у майстерні сокиру, і декі$ лька ударів нею по голові

та шиї поставили крапку в житті близької людини. Через деякий час мо$ лода жінка побігла до су$ сідки та попросила її зате$ лефонувати в міліцію. З місця події Ірина нікуди не пішла, а стала чекати правоохоронців. На початку листопада суд виніс Ірині обвинуваль$ ний вирок. Її позбавлено волі на вісім років. Вікторія ГЕТМАНЧУК

І СМІХ І ГРІХ

Дитина закрила няню на балконі У Рівному дворічна дитина закрила свою няню Очевидці викликали ря$ на балконі сьомого поверху будинку на вулиці тувальників, які, встано$ вивши автодрабину, підня$ Пушкіна. лися на балкон та за допо$ могою спецінструменту відчинили пластикові двері й допомогли жінці, яка дуже замерзла, потрапити в оселю. У квартирі праці$ вники МНС виявили запла$ кану маленьку дівчинку. З’ясовуючи обставини події, рятувальники дові$ далися, що 28$річна гос$ подиня оселі, вийшовши в місто у справах, зали$ шила свою дворічну ди$

Олександр ПОЛІЩУК

тину на подругу. Згодом молода жінка вийшла на балкон, а дівчинка, граю$ чись, випадково зачини$ ла за нею пластикові двері. Легко вдягнена жінка швидко змерзла і попросила перехожих викликати на допомогу рятувальників. Мама дитини, яка по$ вернулася додому після завершення інциденту, щиро подякувала бійцям МНС за надану допомогу. Олександр МАКЕДОНСЬКИЙ

Гороскоп ОВЕН. Ви вдало здiйсните задумане, особливо на роботi. У вихiднi спрямуйте енергiю в мирне русло, щоб не вiдiграватися на близьких. ТЕЛЕЦЬ. У другiй половинi тижня вас чекають сюрпризи i неочiкуваний поворот у справах. Зокрема, це стосується вашої ро$ дини.

БЛИЗНЯТА. Тиждень буде активним i насиченим. Будьте готовi вiдстоювати свою думку. Словом, ваш девiз: боротися, шукати, знайти i не здаватися! РАК. Ви нарештi зможете розставити всi акценти у стосунках iз рiдними. І це впорядкування надасть вам наснаги, на$ дихне на новi проекти.

ЛЕВ. Проявiть скромнiсть, вiд цього коро$ на з вас не впаде. Якщо назрiває конфлiкт, спробуйте знайти спiльну мову зi своїми во$ рогами. ДІВА. Не намагайтеся зрозумiти людей, пояснити їхнi дiї i тим бiльше обговорювати їх iз кимось. Наслiдки вiд цього можуть бути найнеприємнiшi.


ÊÎÐÈÑÍÀ ÑÒÎвÍÊÀ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

17

ПРОЗА ЖИТТЯ

«Õð³íîâèé áàðîí» За Володимиром Мальчевським це прізвисько свого часу закріпили колеги по роботі за його вправність у приготуванні традиційної гостренької приправи Володимира Мальчевського часто можна бачити в круглому критому павільйоні продовольчого ринку Рівного з нехитрим крамом – хріном влас8 ного приготування. Більш як 158річний досвід заняття цією справою дозволив йому до тон8 кощів оволодіти цією справою.

ПРО ЗАПАС

ЗГОДИТЬСЯ

Консервуємо, і не тільки  Коріння свіжого хрону (1 кг) промийте і замочіть приблизно на добу в холодній воді, міняючи її кілька разів. Очищені корінці пропустіть через м’ясорубку. Розчиніть у склянці кип’яченої води по 0,5 ст. л. солі і цукру і влийте в перемелену кашку. Додайте стопку оцту чи 20 г лимон ної кислоти. Швидко перемішайте, розкладіть готовий хрін у простери лізовані банки і закрутіть кришками. Цей рецепт можна змінювати з урахуванням особистого смаку. На приклад, солі і цукру можна класти більше або менше; разом із хроном прокрутити кілька зубчиків часнику. Коріння хрону викопують восе ни до заморозків або навесні. Збе рігають у льосі, заритими в пісок.  Щоб натертий хрін не набув сіруватого відтінку, його негайно тре ба заправити оцтом.  Якщо насипати в огірковий розсіл столову ложку подрібненого хрону, цвіль на ньому не з’явиться. Помідори у відкритій банці не запліснявіють, якщо їх посипати звер ху сухим листям хрону. Смак хрону поліпшує лимон ний сік, а його гостроту можна змен шити, додаючи сметану і яблука. Хрін додають до різноманітних майонезів, сиру, йогурту, квашеної капусти, огірків та інших овочів.

Щоб уникнути сліз Хрін виділяє фітонциди, які подразнюють слизо ву носа та очей. Щоб уникнути цих неприємних відчуттів, надягніть на м’ясорубку чи соковижи малку поліетиленовий пакет і примотайте його нитками чи притисніть гумкою. Втім, медики запевняють, що неприємності, ви кликані хроном, дуже корисні, адже фітонциди не залишають шансів на існування шкідливим мікро бам. І якщо ви страждаєте від нежиті або легкої застуди, займіться приготуванням хрону – від сим птомів захворювання не залишиться і сліду.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ

Пікантний соус Відомо, що у хроні міститься більше вітамінів, зокрема вітаміну С, ніж у цитрусових. Уже з цієї причини хрін заслуговує на те, щоб йому бути в нашому щоденному раціоні. Знаю, декому здоро в’я не дозволяє споживати гострі приправи, ще й із додаванням оцту. То соус, рецепт приготування якого пропоную, оцту не містить. Отже, смакувати ним можна майже без застережень. Даю гарантію: вам неодмінно сподобається. Для приготування 1 кг соусу потрібно: 550 г хрону (кореня), 650 г сметани, по 15 г солі і цукру. У сметану додають натертий хрін, заправляють сіллю і цукром. Подають до відварного язика, запеченого м’я са, холодцю, домашньої ковбаси, шинки та інших холодних закусок із м’яса. Марина В’ЮН, викладач виробництва харчової продукції вищої категорії Рівненського коледжу економіки та бізнесу

– Свого часу я поїздив по світі. Працював 14 років на Крайній Півночі, у локо мотивному депо з ремонту тепловозів, – пригадує Во лодимир. – І вже тоді полю бив хрін, а там у магазинах його не продавали. То я привозив його стільки, що на місяць вистачало для всієї бригади. Коли розпав ся Союз, повернувся в Ук раїну, в рідну Гощу, одру жився, став жити в Рівно му. Теща, Раїса Макаревич, навчила зятя тонкощам приготування смачного хрону. Відтоді й відлічуєть ся його, так би мовити, хріновий «стаж». Саме тоді, 15 років тому, із чоловіком сталася біда, з якої ледве вибрався. Не відомі з метою пограбуван ня вдарили його по голові чимось металевим і вкину ли непритомного в крижа ну Устю. Як зараз пам’ятає: сталося це 26 грудня. Скільки часу пролежав у крижаній воді – не знає. Жінка, яка вигулювала со баку неподалік залізнично го вокзалу, помітила у річці тіло і терміново викликала швидку. Благо, що вода ви явилась теплішою, ніж по вітря, бо землю тоді вже притрусило снігом, він ви жив. Потім було довгих 10 днів у комі, третій ступінь обмороження вух, опухла від обмороження голова, крововилив у спинний мо зок. Із таким «букетом» ушкоджень лікарі дава ли мало шансів на жит тя. Але зробили все можливе і таки вряту вали чоловіка. Що після такого вижив, він досі вважає дивом. Хтозна, яку роль в одужанні відіграв і його улюблений хрін, якого він завжди їв бага то, адже це найсильніша фітонцидна рослина. Хрін, як відомо, містить у собі важливі біологічно активні речовини, що й пояснює його велику лікувальну силу. Та й чоловік сам собі лікарем став. Бо добре знав: не буває лиха без доб ра. Почав загартовуватися, щодня вранці і ввечері об ливаючись холодною во дою. Очищав організм, раз на тиждень повністю від мовляючись від їжі і навіть води з 18ї години п’ят ниці до 12ї години неділі.

І вже за півроку відчув зцілення. У цей час влаштувався на «Рівнеазот». Постійно й далі приносив колегам свою гостреньку смакоту. Азотівські колеги за це й прозвали його «хріновим бароном». Два дні працю вав на підприємстві, а на ступні два дні – на ринку і в городі. Головна культура на його ділянці – столові буря ки, під них чоловік тради ційно відводить десять со ток. Коли Володимира ско ротили з підприємства, ви готовлення хрону стало ре меслом, яке допомагає йому виживати. – Головне в цьому ділі, – вважає Володимир, – не лінуватися. Щоб встигнути вранці на ринок, встаю о 3 4ій ранку. Бо всі інгредієн ти мають бути свіжі. Це для мене як закон і для покупців привабливо – хто вже раз покуштував, приходить ще. І хоча рецепт приготування цієї приправи простий, її смак залежить не тільки від комбінації інгредієнтів, а й

від натхнення. Тому завж ди роблю її з любов’ю. А оскільки копання хро ну – фізично важка праця, то як людина з технічним мисленням (за фахом сам технікмеханік) чоловік удосконалив цей трудо місткий процес. Він приду мав і змайстрував із авто мобільної ресори копач для хрону, що нагадує льодо кол. Спочатку прицільно кидає його, наче спис, на корінь, що росте в землі, трохи заглиблює, розхиту ючи при цьому, і зламує корінь. Коли виймає копач – корінь уже легко витя гується із землі за листя. Заготовляє корені про запас восени, у жовтні – листопаді. Бо тоді, каже, хрін найкращий і найміцні ший. Кількох центнерів ко ренів вистачає до наступ ного врожаю. Копає хрін на людських городах. Люди його самі про це просять. Бо коли хрону на городі за багато, то він розростаєть ся як бур’ян і глушить горо дину. Іноді буває й черга, бо не скора це справа, хрін копати, навіть механізував ши її. Росте корінь глибоко, то лопатою його не такто легко викопати. Після оран ки плугом буває навіть на впаки – хрін розтягується по всьому городу. А от Во лодимирів копач бере гли боко і чисто, причому не залишаючи на землі ран. Зберігає заготовлений хрін у ямі, прикриваючи його землею, щоб добре трималася волога. Бо в льосі корені швидко в’януть. Від тещі досвід виготов лення хрону перейняла й дружина Людмила. Можна сказати, це стало їх родин ною справою. Марія КОРНІЙЧУК

Майстер8клас із приготування хрону від Володимира Мальчевського: «Відварюю буряк 2030 хв (молодий – 1015 хв). Очищений хрін пропускаю через соковижи малку. У кип’яченій воді розчиняю сіль і цукор (на літрову банку – чайну ложку солі і 2 чайні ложки цукру), додаю оцет за смаком. Усе перемішую з натертим буряком і перекладаю у скляну тару, яку накриваю кришкою».

Гороскоп ТЕРЕЗИ. Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами друзiв i родичiв. Наприкiнцi тиж ня краще вiдмовитися вiд важливих справ, не пiдписувати важливих документiв. СКОРПІОН. Сконцентруйтеся на важли вих справах. Звернiть увагу, що вам треба буде грати провiдну роль на цьому тижнi, проявляйте лiдерськi якостi.

СТРІЛЕЦЬ. Тиждень почнеться з цiкавих i непередбачуваних подiй. Дiйте експромтом i не вiдкладайте на завтра те, що можете зро бити сьогоднi. КОЗОРІГ. Доведеться присвятити час i сили не дуже приємним, але необхiдним спра вам. А потiм на вас чекають успiх i приємнi подарунки вiд друзiв i рiдних.

ВОДОЛІЙ. Тиждень буде доволi насиче ним. У вас з’явиться можливiсть проявити щедрiсть душi. Корисно i продуктивно освою вати новi знання. РИБИ. У першiй половинi тижня нiчого не залишайте на волю випадку. Недомовленiсть, зайвi надiї на iнших людей вас можуть пiдвести.


18

ÏÐÎ ÑÏÎÐÒ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

ФУТБОЛ ну перемогу сарненського «Маяка» – 2:1. Сергій Дьомушкін, го" ловний тренер команди «Славія»: – Гравці вийшли на гру якісь незібрані. Ймовірно, вони зарано повірили в пе ремогу. Пропустили два голи, потім пішли у нас мо менти, але, мабуть, було вже пізно. На жаль, не вда лося виграти всі трофеї цього року. Василь Пістоль, пре" зидент ФК «Маяк»: – Для нас ця перемога дуже важлива. Ми довго йшли до цього і будемо далі працювати. Сарни – це кузня поліського фут болу. Ми виховуємо своїх футболістів, які потім гра ють по всій Україні.

Хеттрик Хеттрикне невдався вдався Не вдалося футболістам рівненської «Славії» поставити жирний знак оклику в обласному футбольному сезоні. Після перемоги в Кубку та чемпіонаті області підопічним Сергія Дьо" мушкіна Суперкубок не підкорився. У цікавій та безкомп ромісній боротьбі з фіна лістом Кубка області сар ненським «Маяком» рів ненська команда поступи лася – 1:2 (1:0). Пам’ятаю чи про фартовий для «Славії» березнівський стадіон «Колос», керівниц тво «Маяка» запропонува ло варіант зі стадіоном «Хімік». І не прогадало. Непередбачувано дов гим виявився сезон для

рівненської команди. На заключний матч у них про сто сил не вистачило. Чого не скажеш про суперника. Сарненчани добре підго тувалися до матчу і дали бій «Славії». Вже у першо му таймі «Маяк» мав мож ливість відзначитися. На томість забили рівняни. Наприкінці першого тайму першим на добивання встиг Юрій Гриценко. Початок другого став

шокуючим для «Славії». Упродовж семи хвилин си туація на футбольному полі змінилася. Спершу (48ма хвилина) невдало зіграв Олександр Полончук і зрізав м’яч у свої ворота. На 55ій хвилині Олексій Бриж вивів «Маяк» уперед. «Славія» кинулася відігру ватися. До фінального сви стка рівняни володіли ігро вою і територіальною ініціа тивою. Проте завдати бо дай одного влучного удару не вдалося. Фінальний сви сток головного арбітра за вершального матчу сезо ну 2012 року Павла Крав цова зафіксував мінімаль

БАСКЕТБОЛ

КОРОТКО

Один у полі не воїн Невдалим виявився п’ятий тур чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі для рівненського БК"93 «Пульсар"ОШВСМ». Прийма" ючи вдома дебютанта змагань із Донецької області БК «Хар" цизьк», підопічні Михайла Переверзія двічі поступилися – 59:77 (19:17, 19:14, 10:28, 11:18) та 64:83 (18:26, 19:20, 19:19, 8:18). Попри велике бажання перемог ти досвіду і сил господарям не виста чило. До останнього боровся в обох поєдинках лише Ілля Шемосюк. На жаль, йому самому впоратися з од ним із лідерів чемпіонату було не можливо. Гідної підтримки від парт нерів Ілля Шемосюк не мав. Гості – добре укомплектована команда як досвідченими гравцями (зокрема експульсарівцями Сергієм Сабутсь ким та Євгеном Коров’яковим), так і перспективними молодими. Сплав досвіду та молодості здолати бодай раз рівнянам не вдалося. У суботнь ому матчі господарі чинили гідний супротив до перерви, а у неділю їм не вистачило сил на заключну деся тихвилинку. Як підсумок – дві пораз ки (59:77 та 64:83). Михайло Переверзій, старший тренер БК"93 «Пульсар"ОШВСМ»:

– Шанси перемогти є завжди, були вони й у нас. На жаль, не пішли дальні кидки, наша головна зброя. На весь матч не вистачило сил у гравців команди. У гостей і лава за пасних довша, і досвідчених гравців багато. У нас таким є Ілля Шемосюк. Проте й він не зміг «витягнути» команду. 40 очок у сьогоднішньому матчі – це дві третини від усіх коман дних. Ожегов, один із наших лідерів, сьогодні просто не грав. Три очки з десяти атак – це не показник. Ми такої розкоші собі дозволити не мо жемо. Чомусь на виїзді краще ата куємо, ніж у домашніх стінах. Певно, наші молоді хлопці не можуть подо лати певний психологічний фактор. Володимир Брюховецький, го" ловний тренер БК «Харцизьк»: – Я не сумнівавсь у перемогах своєї команди жодної секунди. Зав

дання у нас на нинішній сезон най серйозніше – поборотися за пере могу в чемпіонаті. У нас більша лава запасних, є досвідчені хлопці. Є молодь, яка пройшла дублі таких клубів, як «Азовмаш» та «Київ». Усі вони мають достатньо досвіду вис тупів на такому рівні. Гравці «Пуль сару» билися за перемогу на до машньому майданчику. В Рівному цікава, молода команда, однак їй поки що не вистачає досвіду. У господарів відзначалися: Ше мосюк (20 очок у суботу і 40 у не ділю), Ожегов (15 і 3), Роман (6 і 5), Чорнолоз (5 і 0), СеменюкКондра тюк (5 і 6), Волошин (3 і 0), Кузьмі нець (3 і 6), Липін (2 і 4). Результати решти ігор: «Тор надо» – «Мусон» – 71:76 і 71:76, «АвантажПолітехнік» – «Коксохім Сталь» – 104:72 і 109:71. У турнірній таблиці лідирує одесь кий «Мусон»: десять перемог у де сяти матчах. Рівняни перебувають на сьомій сходинці з двома перемо гами у восьми іграх. У наступному турі (12 грудня) БК93 «Пульсар ОШВСМ» зіграє в Тернополі проти місцевого БК.

ВОЛЕЙБОЛ

Відчули смак перемоги Лише в четвертому турі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд у суперлізі здобула свої перші перемоги рівненсь" ка «Регіна"МЕГУ"ОШВСМ». Удома підопічні Валерія Слєпцова двічі були сильнішими за вінницький «Кряж"Медуніверситет» – 3:1 та 3:0. Результат поєдинків турніру мав надважливе значення для супер никіваутсайдерів – обидві команди борються за право залишитися в елітному волейбольному дивізіоні. В очному протистоянні невелику перевагу, за рахунок досвіду, дава ли гостям. Проте господарки май данчика проявили характер і вели чезне бажання перемогти. Саме ці чинники стали головними у подвійній перемозі рівнянок. Щоправда, розпочиналося все не надто добре. Вінничанки впевнено розпочали суботню гру і ледь не виграли стартову партію. Програю чи 19:24, підопічні Валерія Слєпцо ва зуміли переломити хід матчу і стартували в першій зустрічі з пере моги – 28:26. Не збавляючи швид костей, рівнянки пішли далі (25:16). Зарано повіривши в перемогу, гос подарки поступились у третій грі (22:25). Проте вже наступна стала заключною (25:12), і «РегінаМЕГУ

ОШВСМ» здобула першу історичну перемогу в суперлізі – 3:1. Впевненіше господарки провели поєдинок наступного дня. Відчувши свої сили, дівчата зіграли більш зібрано і здобули загальну перемо гу в трьох партіях – 25:19, 25:18 та 25:20. Показовою була завершаль на. За рахунку 16:20 господарки заробили право на подачу і здобули вісім очок поспіль (25:20). Валерій Слєпцов, головний тренер ВК «Регіна"МЕГУ" ОШВСМ»: – Матчі з вінницькою командою мали принциповий характер. Перед обома стоїть завдання – залишити ся в суперлізі. Нам необхідно було перебороти себе психологічно. У вищій лізі команда програвала по 2 3 матчі, а тут ми програли шість поспіль. До того ж, травмовані гравці основного складу (Козак, Шевчук, Журбіч). Нам конче потрібно було, аби дівчата повірили, що можуть і на

такому рівні перемагати. Задоволе ний результатом, але не грою. Зігра ли на трійку. Є над чим працювати. Головне – дівчата здобувають досвід. А перемоги додали психологічну впевненість: можна перемагати і в суперлізі! Юлія Якушева, граючий тре" нер ВК «Кряж"Медуніверситет»: – Ми їхали за перемогою. На жаль, не склалося. Суперник нам під силу, але не все вийшло. Вміти грати у волейбол – це ще не все. Треба мати характер, бажання. Це було у ваших дівчат. «ОрбітаЗТМКЗНУ» (Запоріжжя) і «Керкінітида» (Євпаторія) зіграють 2829 листопада, а «КонтиніумВо линьУніверситет» (Луцьк) і «Сєвєро дончанка» (Сєвєродонецьк) – 30 ли стопада – 1 грудня. Ще один матч завершився впевненою перемогою господарок. Южненський «Хімік» двічі був сильнішим за тернопільсь ку «ГаличанкуТНЕУ» – 3:0 і 3:0. У турнірній таблиці лідирує «Хімік» – 21 очко після восьми матчів. «РегінаМЕГУОШВСМ» ділить шостесьоме місце із «Орбі тою» – в обох по шість очок. У наступному турі наша команда 89 грудня на виїзді зустрінеться із «Сєвєродончанкою».

Перемога ціною травми У дев’ятому турі чемпіонату Іспанії з баскетболу «Вален сія», за яку виступає Сергій Ліщук, вдома обіграла «Барсе лону» – 81:78. Рівнянин через травму провів на майданчику лише одинадцять хвилин. За цей час Сергій набрав два очки та зробив п’ять підборів. Перемога дозволила «Ва ленсії» посідати друге місце в турнірній таблиці. На жаль, виграш був затьмарений травмою експульсарівця. За висновком лікарів Сергій Ліщук змушений буде пропустити ігри в найближчі три тижні.

Потрапили під «Локомотив» Поновився чемпіонат України з футзалу серед команд «Екстраліги». На жаль, МФК «КардиналРівне» знову не порадував своїх уболівальників результативною грою. У шостому турі підопічні Сергія Піддубного поступилися в Харкові місцевому «Локомотиву» – 0:6 (0:4). Доля матчу була вирішена в перші вісім хвилин, коли у ворота гостей влетіло чотири «сухі» м’ячі. В інших матчах зафіксовані такі результати: «Енергія» – «Спортлідер+» – 5:3, «Ура ган» – «Єнакієвець» – 4:1. У турнірній таблиці лідирують «Локомотив» та «ЛТК» – по 12 очок. МФК «Кардинал Рівне» з чотирма очками посідає шосту сходинку. У субо ту, 1 грудня, рівненська команда прийматиме іванофран ківський «Ураган». Початок гри о 13ій годині.

Нічия з лідером Кращий доробок – у другої команди, яка виступає в першості України (перша ліга, група А). У четвертому турі МФК «Кардинал2ДЮСШ4» вдома розійшовся миром із чернівецьким «Меркурієм» – 0:0. Результати решти ігор: «Ураган2» – «Спортлідер2» – 5:2, ФК «Одеса» – «Аппер кот» – 4:4. У турнірній таблиці лідирує «Меркурій» — 8 очок після чотирьох матчів. По п’ять очок набрали МФК «Карди нал2ДЮСШ4» (після трьох ігор) та ФК «Одеса» (після чотирьох) і ділять другетретє місця. Наступну гру підопічні Віталія Засморжука проведуть 15 грудня в Ковелі проти місцевого «Апперкота».

Стартували з двох перемог Відбулися перші матчі в чемпіонаті України з баскетбо лу серед жіночих команд у першій лізі. У групі «А» БК «Сузір’яОСДЮШОРНУВГП» на виїзді впевнено переміг «ПолітехнікуЛьвів» – 70:41 та 69:44. Найрезультативні шими першого ігрового дня були Яна Голубош – 29 очок, Вікторія Коваль і Тетяна Смик – по 10, а другого – Дарина Степанюк – 18, Олена Бойко – 17, Яна Голубош – 15. В іншому матчі іванофранківський «Університет» розій шовся миром із тернопільським «Універом» – 55:60 та 66:41. Наступні поєдинки наш клуб проведе вдома: 1516 грудня – з чемпіоном першої ліги, іванофранківським «Університетом».

Турнір виріс із власної зали Шостий традиційний боксерський турнір імені Ніла Ха севича вирував у ДЮСШ5 упродовж трьох днів. 137 юних спортсменів із чотирьох західних областей України вибо рювали нагороди. Турнір росте, і не всі охочі приїхали до Рівного – приміщення ДЮСШ5 невелике. Ймовірно, на ступного року традиційний турнір відбудеться в більшому залі. У загальному підсумку найбільше золотих нагород (14) здобули представники Рівненщини, дев’ять – у воли нян, шість – у тернополян і 3 – в іванофранківців. Сторінку підготував Володимир ПРИСЯЖНЮК

Погода 29 ЛИСТОПАДА Без опадів. Температу ра повітря: вночі від +2 до +3 градусів, удень від +5 до +8 градусів. Вітер південносхідний, 34 м/с.

30 ЛИСТОПАДА Хмарно, дощ. Темпера тура повітря: вночі від +5 до +6 градусів, удень від +7 до +10 градусів. Вітер південнозахідний, 34 м/с.

1 ГРУДНЯ Хмарно, дощ. Темпера тура повітря: вночі від +1 до +2 градусів, удень від +3 до +4 градусів. Вітер північнозахідний, 12 м/с.

2 ГРУДНЯ Хмарно, дощ. Темпера тура повітря: вночі від +2 до +3 градусів, удень від +4 до +5 градусів. Вітер південносхідний, 13 м/с.

3 ГРУДНЯ Без опадів. Температу ра повітря: вночі від +1 до +2 градусів, удень від +3 до +4 градусів. Вітер північнозахідний, 12 м/с.

4 ГРУДНЯ Хмарно, дощ. Темпера тура повітря: вночі від +1 до +2 градусів, удень від +2 до +3 градусів. Вітер північносхідний, 13 м/с.


Ì²Æ ²ÍØÈÌ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

СКАНВОРД

19

БУДЬТЕ ДОБРІ!

Ðàç çàïëàòèòå – äâ³÷³ îòðèìàºòå

Кожній дитині потрібна сім’я

Триває передплата на 2013-ий. Новина від «7 днів»: тепер вигідно передплатити газету на цілий рік. Маючи квитанцію про передплату на 2013 рік, ви тим самим забезпечите собі право безкоштовно опублікувати одне вітання рідним, близьким, друзям у будь-якому номері нашої газети в наступному році.

Якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, найкраща альтернатива – усиновлення, удочеріння, прийомна сім’я. Шановні рівняни! Допоможемо дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, знайти сім’ю, батьківську любов і родинний затишок. За довідками щодо створення прийомної сім’ї звертайтеся в Рівненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за тел.: 22-22-21, 22-11-34.

«Телефон довіри» – 22-22-21 Надаємо психологічну допомогу щодня з 15.00 до 23.00 (крім вихідних). Усі телефонні консультації анонімні і безплатні. Компанія NSP запрошує до співпраці тих, хто піклується про своє здоров’я. Зниження ваги! Закреп! (100% результат виліковування натуральними препаратами). Тел. 096 431 28 21.

Куплю старі газові колонки, газові плити, котли, холодильники, пральні машини, лампові телевізори, неcправні кондиціонери, автомобілі в напіваварійному стані. Тел. 096 775 90 11.

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення тимчасово вакантної посади спеціаліста І категорії управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування виконавчого комітету Рівненської міської ради. Вимоги до кандидатів: освіта базова вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра; бажано стаж роботи у сфері ведення діловодства та архіву; досконале володіння державною мовою; вміння працювати на ПК. Заяви на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. До заяви на конкурс додають такі документи: особовий листок з обліку кадрів форми № П-2ДС; автобіографію; декларацію за 2011 рік; фото; копії документа про освіту, трудової книжки, паспорта, ідентифікаційного номера і військового квитка. Кандидати на посади будуть складати іспити на знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням функціональної специфіки управління.

Тираж номера 5890 екз.

Зам. № 2739

Краєзнавчий музей 29 листопада – екскурсія «Визвольна війна українського народу 16481657 рр. Битва під Берестечком». Виставка «Музейний арсенал» (зброя з фондової збірки музею). 30 листопада – екскурсія «Очі й душу дроти обтягнули…» (репресовані – наші земляки). Виставка «Монети країн світу» (персональна виставка В.Данилова). 1 грудня – оглядові екскурсії по експозиціях та виставках краєзнавчого музею. Виставка «Волинський іконопис ХІІІ-ХVІІІ століть». 2 грудня – екскурсія «Природні багатства Рівненщини та їх охорона».

Пропонуємо

Продам

продаж та встановлення жалюзі (вертикальні, горизонтальні) різних кольорів. Тел. 096 967 72 84, 28-83-77.

ракушняк кримський – прямі поставки з кар’єру. Тел. 097 924 95 55. Rembudeservis.com.ua

Пропонуємо

Ремонт

послуги з наклеювання шпалер різної складності та послуги електрика. Тел. 066 657 69 22, 093 068 37 30.

імпортної телевідеоапаратури, мікрохвильових печей. Тел. 097 472 20 66.

Втрачене службове посвідчення серії УРВ № 064029, видане 17.08.2009 на ім’я Чиж Л.О., вважати недійсним.

До відома підприємств та організацій! Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради запрошує до інвестування будівництва об’єктів житла, соціально-культурної сфери та інженерних мереж у місті Рівному на умовах відповідно до чинного законодавства. Із переліком об’єктів інвестування та проектними матеріалами на них можна ознайомитися в управлінні капітального будівництва Рівненського міськвиконкому за адресою: вул. Лермонтова, 6, 3-й поверх, тел. 22-14-14 і на сайті Рівненської міської ради www.city-adm.rv.ua.

Зал камерної та органної музики 29 листопада, 19.00 – «Вечірні музики Катерини Огаркової» запрошують… 5 грудня (середа), 19.00 – Вперше в Україні! Зведений симфонічний оркестр Рівненської та Волинської філармоній. Музей Уласа Самчука «Сторінки життя і творчості» (Будинок учених – вул. С. Петлюри, 17; вихідні: понеділок, субота; тел. 26-14-54). Музей бурштину Нічна екскурсія для дорослих «Бурштинова казка». Попередня домовленість за тел. 26-14-54.

Рівненський міський палац дітей та молоді 30 листопада, 15.00, глядацька зала ПДМ – фінал міського конкурсу для старшокласників «Сучасник і сучасниця». 2 грудня, 11.30, територіальний центр медикосоціального обслуговування та реабілітації інвалідів із порушенням опорно-рухового апарату – поетична зустріч для дітей молодшого і середнього віку «Візерунки року, що минає». Музично-драматичний театр 29 листопада – трагіфарс «Закон». 30 листопада – лірична комедія «Старомодна комедія». 1 грудня – «Наполеон та корсиканка». 2 грудня – музична комедія «Любов по-американськи», історія кохання «Ненормальна». 5 грудня – музична комедія «Сватання на Гончарівці». 6 грудня – ірландська комедія «Каліка з острова Інішмаан».


20 

ФОТОФАКТ

Це моє місто…

П

ÍÀÑÀÌʲÍÅÖÜ

№ 49 (987) від 29 листопада 2012 року

одивіться на цей величавий будинок округлої форми, який спрямовує свій погляд на єди-

ну в Рівному річку Устю. Це одна з найкрасивіших будівель у місті, яку господарі постійно модернізу-

ють, якісно ремонтують і завжди тримають у порядку. Своєю формою ресторан нагадує циліндр із гострим куполом. А назвали його «Спорт», вочевидь, завдяки сусідству, адже ресторан розташувався біля центрального стадіону міста та його спортивних майданчиків ще у 1959 році. За цей період і в хороші, і у важкі економічно-фінансові часи заклад завжди стійко тримав свій імідж. А ще одна стабільність у його історії та, що він ніколи не виходив із підпорядкування споживчої кооперації. Був час, коли ресторан перейменували на «Либідь», проте згодом знову повернулися до старої назви, «Спорт», бо для рівнян ця назва стала своєрідним

брендом одного з найвідоміших і найпопулярніших ресторанів міста, слава про який передається з покоління в покоління його клієнтів. Заклад зовні приваблює чудовим фасадом і територією біля нього, можливістю припаркувати автомобіль. А всередині тут вишуканий і витончений інтер’єр, виконаний у класичному стилі з чудовим поєднанням кольорів, гармонійним дизайном. Це створює комфортну і затишну атмосферу в обох залах – на 120 і 60 місць. На другому поверсі ошатна зала бару, оформлена в античному стилі, чудово підходить для проведення фуршетів, корпоративних вечірок, днів народжень, дитячих свят.

…а це в ньому я

Валерія Віталійовича МАРЧЕНКА з 50-річчям! Від усього серця бажаємо вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту в вашій оселі! Нехай здійсняться всі заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! Щастя вам, радості, добра і благополуччя!

29 листопада святкує 50-річний ювілей наш колишній директор, колега, композитор, аранжувальник і просто чудова людина

Валерій Віталійович МАРЧЕНКО. Ми пишаємося тим, що сім років працювали під керівництвом такої прогресивної та цікавої людини, що вивела нашу школу на значно вищий рівень і завдяки чому ми відомі всій Україні та за кордоном. Вітаємо з днем народження. Бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги. Нехай здійсняться всі ваші життєві та творчі плани.

Н

адія Поліщук, директор підприємства «Рівненська КМТП», у підпорядкуванні якої є ресторани «Спорт» у Рівному та «Рікос» в Острозі, працює з усвідомленням того, що колектив «Спорту» злагоджений, працездатний і працелюбний. Тут молодість поєдналася з досвідом. Різні покоління вчаться одне в одного й високо тримають планку своєї професійної майстерності. Це засвідчують і почесні нагороди колективу та його окремих працівників. У 2008 році колектив «Спорту» став лауреатом регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів» у галузі ресторанного господарства, брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Смачна країна». Шефкухар Людмила Гоменюк із групою кухарів представляла Рівненщину в польському місті Ілава на другому міжнародному фестивалі культури і кухні «Сусіди за столом», де в конкурсі на кращу національну презентацію команда з Рівненщини здобула перше місце. У книзі «Кулінарна справа» серед кращих ресторанів України є й «Спорт». Заклад входить до мережі кулінарної спадщини. Це гарантує, що страви у «Спорті» виготовлені з сировини регіону й мають чітко виражену регіональну ознаку. Надію Поліщук у ресторані характеризують як досвідченого, вимогливого, представницького і сильного організатора. Завдяки їй колектив завжди обслуговує делегації з-за кордону, урядові, проводить цікаві фуршети, корпоративні вечірки, дні народження, весілля. А в жовтні колективу «Спорту» довірили прийняти у своєму закладі учасників Всеукраїнського конкурсу «Кращий кухар» із п’ятнадцяти областей країни та провести його на своїй базі. – Було багато клопоту, – розповіла директор ресторану Ольга Галась, – але наша перевтома перекрилася щирою подякою учасників за організацію конкурсу. Вони були приємно вражені доброзичливим прийомом, до дрібниць

Колеги Рівненської дитячої музичної школи № 2 щиро вітають

Від щирого серця в цей день особливий бажаєм, щоб доля складалась щасливо. Нехай усі мрії збуваються вчасно, хай буде життя кольорове й прекрасне. З великою повагою колектив Рівненської дитячої музичної школи № 2

продуманими і створеними умовами для того, щоб усі кухарі могли проявити свою професійну майстерність. Їхня подяка для нас – найвища нагорода за допомогу і гостинність. А все завдяки тому, що в ресторані мають сучасне прогресивне обладнання, тут придбали достатньо посуду і приладів, приділяють велику увагу сервіруванню столу для будь-яких урочистостей. Роблять усе з любов’ю, щоб відвідування ресторану для кожного клієнта стало незабутнім. Тому, раз побувавши, відвідувачі повертаються у «Спорт» знову й знов. Бо хіба вони можуть забути, яка тут смачна традиційна українська кухня, які неперевершені кулінарні шедеври шеф-кухарів Ірини Гаврилюк і Людмили Гоменюк виносять у зал офіціанти на весілля чи день народження? Це – сом, фарширований червоною рибою; перепілки, тушковані у сметанному соусі; рибні палички «Палермо». А які незабутні враження залишаються у клієнтів, коли до святкового столу вноситься стегно, запечене по-козацьки і все оповите полум’ям!

Автором багатьох страв, зокрема салату «Райський», закуски «Принцеса», філе риби під голландським соусом, є сама Надія Поліщук. Вона глибоко вникає в усі процеси, турбується тим, аби постійно оновлювалося меню. «Спорт» є ще й базою практики для майбутніх офіціантів, барменів і кухарів із кооперативного коледжу. До речі, майже весь колектив, який тут стабільний, пройшов саме через цей коледж, а після нього багато фахівців здобули вищу освіту. Мабуть, тому, що досвід тут підкріплено професійною освітою, всі так бережуть імідж свого закладу, готують страви з любов’ю, за оригінальними рецептами. А офіціанти Валентина Рожко, Сергій Форсюк і Андрій Савін завжди подають їх віртуозно, швидко й вишукано. За це клієнти пишуть у книзі відгуків колективу лише подяки. Нині працівники «Спорту» готуються обслуговувати рівнян на новорічних вечірках. На них тут зосереджуються задовго до свята, адже потрапити до «Спорту» непросто – тут завжди аншлаг. Валентина ПОГОНСЬКА

ÀÍÎÍÑ

МАГНІТНІ БУРІ очікуються в такі дні й години: 29 листопада, четвер – з 04 до 06.

Бухгалтер на пенсії — це художник

Як така метаморфоза сталася з рівнянкою Ніною Горчаківською, про це читайте в наступному номері «7 днів»

Sim_dniv  

news from Rivne and Rivne region

Sim_dniv  

news from Rivne and Rivne region

Advertisement