Page 1


INFORMACJE OGÓLNE MODEL PLATFORMY NUMER SERYJNY DATA PRODUKCJI DATA ODBIORU

AKCESORIA DODATKOWE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA Operator w/w platformy został przeszkolony z obsługi, nauki latania i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania. Książkę serwisową należy okazać przy każdorazowym przeglądzie technicznym.

PODPIS I PIECZĘĆ SPRZEDAWCY


CHECK LIST: PRZYGOTOWANIE PLATFORMY 1.

Sprawdzić stan naładowania pakietów w nadajnikach RC.

2.

Sprawdzić stan naładowania pakietów zasilających platformę.

3.

Pamiętaj o równym naładowaniu pakietów jeśli łączysz kilka równolegle.

4.

Sprawdzić stan naładowania pakietów akcesoriów dodatkowych.

5.

Dokonać przeglądu śmigieł.

6.

Dokonać przeglądu silników pod względem luzów na mocowaniach.

7.

W przypadku ram składanych upewnić się, że mocowania są zablokowane.

8.

Sprawdzić i zablokować podwozie do startu.

PRZYGOTOWANIE STREFY LOTU 1.

Analiza strefy lotu - więcej na www.rc-lipol.pl.

2.

Zaplanowanie przelotu.

3.

Zabezpieczenie miejsca pracy platformy przed wtargnięciem osób trzecich lub innymi czynnikami niepożądanymi.

4.

Kontrola warunków meteo.

PROCEDURA PRZEDSTARTOWA 1.

Podłącz zasilanie do nadajników RC.

2.

Upewnij się, że śmigła koptera mogą się luźno obracać - nic ich nie blokuje.

3.

Postaw platformę na płaskim terenie.

4.

Podłącz główne zasilanie do platformy.

5.

Podłącz zasilanie do akcesoriów dodatkowych.

6.

Poczekaj na uruchomienie autopilota i GPS.

7.

W trybiue manualnym sprawdź prawidłową pracę silników.

8.

Przełącz się na tryb GPS.

9.

Sprawdź otoczenie - czy możesz bezpiecznie rozpocząć start.

ZAKOŃCZENIE LOTÓW 1.

Odłącz zasilanie główne od platformy i akcesoriów.

2.

Wyłącz nadajniki RC.

3.

Dokonaj kontroli napedów.

4.

Uzupełnij książkę lotów.


PRZEGLĄDY TECHNICZNE pierwszy po 30 godzinach lotu (bezpłatny), kolejne po 60 godzinach lotu

DATA

OPIS PRZEGLĄDU

PODPIS SERWISU


PRZEGLĄDY TECHNICZNE pierwszy po 30 godzinach lotu (bezpłatny), kolejne po 60 godzinach lotu

DATA

OPIS PRZEGLĄDU

PODPIS SERWISU


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


KSIĄŻKA LOTÓW DATA

CZAS LOTU

UWAGI


RC_Lipol Książka Serwisowa  

Rc-Lipol

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you