Page 1

Tykoflex T240 Skarvboxar fรถr Fiberoptik i utomhusapplikationer

SPRIDNINGSPUNKT OPGW MIDSPAN ADSS

ODF RIBBON

LINJESKARV

BLร…SFIBER SKYWRAP FIBER FTTx UTOMHUS ODF


Om Tykoflex

Fiberoptiken kräver säkra skarvar i säkra skarvboxar, speciellt när den installeras i krävande utomhusmiljöer. När boxen väl är monterad på stolpe, nedgrävd i jord eller är monterad i brunn så måste den göra sitt jobb, decennium efter decennium. Tykoflex skarvboxar används sedan 1977 för koppar och sedan 1985 för fiberkabel. Mer än 300 000 Tykoflex-boxar är i bruk över hela världen. T 240 är samlingsnamnet på alla skarvboxar för utomhusapplikationer (”Outside Plant”) från Tykoflex. De används av tele- och bredbandsoperatörer, banverk, kraftbolag och OEM leverantörer i ett stort antal länder. De levereras som standardprodukter eller kundanpassade och de möter alltid de högt ställda kraven beträffande flexibilitet, extrema väderförhållanden, teknisk prestanda och praktisk hantering. Tykoflex är ett familjeägt svenskt företag med fabrik och huvudkontor I Tyresö, 20 km söder om Stockholm. Vår ledande position i Skandinavien är baserad på intensiv produktutveckling tillsammans med Telia, Ericsson, Banverket och ett flertal andra samarbetspartner. Denna T240 Systemöversikt är framtagen för att förenkla Ert val av skarvbox och tillbehör. För alla frågor och förfrågningar, kontakta Er Tykoflex distributör eller Tykoflex i Tyresö. Vi står till Er tjänst. Tykoflex AB

2


Innehåll

Innehåll Applikationskarta

4-5

Skarvboxar

6-9

Kabelgenomföringar

10-11

Tillbehör

12-13

Fiberkapacitet

14-15

Montagekoncept

16-17

Specifikationer

18-19

3


Applikationskarta för T240 utomhusboxar Stolpe

Motorvägar

Järnvägar / Tunnlar

Nergrävd

Brunn

T

T

T

T

Skarvlängd

TS T TS T TB

TSG

Operatör A

T

TST TB Operatör B

T-BLF 4x40

4

T-BLF 2x40

T-BLF PE


Vindkraftverk

Vindkraftverk

Kraftledningar

Brunn

Datacentral / Telestation

Offshore

Sjöskarv

Strandskarv

Datacentral TA Beachflex

Seaflex

Hav, sjö eller flod

Seaflex

Se separat dokument på www.tykoflex.se

Seaflex

TA Beachflex (pan) Strandskarv mellan sjökabel och landkabel TA Beachflex

Boxar för kraftledningar (pan) Spridningsboxar – Accessnätet

T-OPGW

Spridningsbox med kabelintag underifrån. (“butt”) entry.

TB

T-ADSS

Spridningsboxar – “Heavy duty” Spridnings- och skarvbox med kabelintag underifrån.

TBK

Blåsfiber. Möjlighet till tre avgreningar

Inline 4x40

Blåsfiber. Möjlighet till två avgreningar

PEParallel entry

Blåsfiber. Möjlighet till en avgrening

5

Rakskarv för ADSS Kabel. Möjlighet till en avgrening. Speciella klämmor för halvstyv kabel

Boxar för Backbone (pan) T

Rakskarv mellan kabellängder. Möjlighet till en avgrening

TS

Midspan öppning. Möjlighet till två avgreningar

TSG

Midspan – öppning Sex avgreningar inkluderade

T-BLF för Blåsfiber (pan) Inline 2x40

Rakskarv för OPGW kabel. Möjlighet till en avgrening. Speciella klämmor för styv kabel

TST

Korskoppling som gränssnitt mellan två operatörer. Möjlighet till två avgreningar.


T, TS, TSG för brunnar, stolpar, tunnlar… T för rakskarvar, TS och TSG för midspan avgrening. Utbyggbara till 16 Multikassetter. Multikasetter beställs separat.

Max skarvkapacitet

T

• • • •

• • •

• •

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

E-nummer

11 100 201

50 843 40

240/50

4

1

96/144

288

576

432

11 100 203

50 844 19

240/70

6

1

144/216

432

864

648

11 100 205

50 844 20

240/150

10

1

240/360

720

1440

1080

240/200

16

1

384/576

1152

2304

1728

11 100 207

Box för rakskarvning av kabellängder Möjlighet till en avgrening In-och utgång på samma sida – förenklar lyft från brunn upp till arbetsfordon/-tält Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056

• • •

Ingår: Blindplugg och 2x 24 mm kabelgenomföringar för 9-24mm kablar Avgrening för all typer av kabelgenomföringar Multikassetter beställs separat

Max skarvkapacitet Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

Art. Nr.

E-nummer

11 100 401

50 843 41

240/50

4

2

96/144

288

576

432

11 100 403

50 843 42

240/70

6

2

144/216

432

864

648

11 100 405

50 844 21

240/150

10

2

240/360

720

1440

1080

240/200

16

2

384/576

1152

2304

1728

11 100 407

Oval kabelingång för avgrening utan att bryta eller skarva om alla fiber i primärkabeln Två öppna portar för kabelgenomföring In-och utgång på samma sida – förenklar lyft från brunn upp till arbetsfordon/-tält Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056

• • •

Ingår: Sats för varmförsegling (smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning) Avgrening för alla typer av kabelgenomföringar Kabelgenomföringar, Multikassetter och blindpluggar beställs separat

Max skarvkapacitet

TSG

Max antal Multikassetter

Art. Nr.

TS

Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

Art. Nr.

E-nummer

11 100 501

50 843 43

240/50

4

6

96/144

288

576

432

11 100 503

50 843 44

240/70

6

6

144/216

432

864

648

11 100 505

50 843 45

240/150

10

6

240/360

720

1440

1080

240/200

16

6

384/576

1152

2304

1728

11 100 507

Oval kabelingång för avgrening utan att bryta eller skarva om alla fiber i primärkabeln 6 förmonterade och tätade kabelgenomföringar - 4 med 16 mm och 2 med 25 mm Kall avgrening med mikrokablar utförs på 16 mm-rören med TKT 3x7

6

• • • •

In-och utgång på samma sida – förenklar lyft från brunn upp till arbetsfordon/-tält Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056 Ingår: Sats för varmförsegling ( smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning) Multikassetter beställs separat


Boxar för kraftledningar T-OPGW

Max skarvkapacitet Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

11 120 212

240/50

2

1

24 - 48

144

288

216

11 120 214

240/50

4

1

48 - 96

288

576

432

11 120 215

240/70

6

1

96 - 144

432

864

648

11 120 220

240/150

8

1

144 - 192

576

1152

864

Inklusive monteringsplatta

Art. Nr.

• • • •

Skarvbox för kraftledningar För rakskarvning av kabellängder Möjlighet till en avgrening Ingår: Multikassetter, blindplug SS, 2x24 mm och två kabelgenomföringar

T-ADSS

• • • •

Avgreningar beställs separat Monteras med stolpfäste 800 ( sid 13) Dragavlastarplåt för förankring av OPGW kabel beställs separat 11 214 114 Kabelklammor 11 218 2xx beställs separat med angivande av kabeldiameter

Max skarvkapacitet Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

11 120 312

240/50

2

1

24 - 48

144

288

216

11 120 314

240/50

4

1

48 - 96

288

576

432

11 120 316

240/70

6

1

96 - 144

432

864

648

11 120 320

240/150

6

1

96 - 144

432

864

648

Art. Nr.

• • • •

11 214 114 Dragavlastarplåt Skarvbox för kraftledningar, för ADSS kablar För rakskarvning av kabellängder Möjlighet till en avgrening Ingår: Multikassetter, blindplug SS, 2x24 mm och två kabelgenomföringar

• • •

Avgreningar beställs separat Monteras med stolpfäste 800 ( sid 13) Kabelklammor 11 218 2xx beställs separat med angivande av kabeldiameter

Utomhus ODF Max skarvkapacitet

TST

Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

Art. Nr.

E-nummer

11 100 451

50 604 43

240/50

1

2

24/36

72

144

108

11 100 453

50 604 44

240/70

2

2

48/72

144

288

216

11 100 455

50 604 45

240/150

4

2

96/144

288

576

432

Med 12 x SC Simplex, 12 x SC Duplex och 24 SC Duplex för 11 100 451, 11 100 453, 11 100 455 respektive

• • • •

Kors- eller mellankoppling för fiberkabel Lämplig som lätt tillgänglig mätpunkt Två öppna portar för kabelgenomföring Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056

7

• •

Ingår: 1, 2 eller 4 Multikassetter, sats för varmförsegling (smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning) Blindpluggar och kabelgenomföringar beställs separat


T-BLF - Blåsfiber T-BLF 2x40

Max skarvkapacitet Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Ytterdiameter/ total höjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

11 100 811

240/50

270/140

4

3

96/144

288

576

432

11 100 813

240/70

270/160

6

3

144/216

432

864

648

11 100 815

240/150

270/250

10

3

240/360

720

1440

1080

11 100 817

240/200

270/330

16

3

384/576

1152

2304

1728

Inline Art. Nr.

• • • •

Rakskarvar och avgreningar för ≤ 40 mm rör för blåsfiber Tre öppna kabelportar för kabelgenomföringar Lämplig för ovanjord och brunnsinstallationer Inget IP-värde fastställt – täthet beroende på tätning av hela rörinstallationen

T-BLF 4x40

Max skarvkapacitet Ytterdiameter/ total höjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

11 100 821

240/50

270/140

4

1

96/144

288

576

432

11 100 823

240/70

270/160

6

1

144/216

432

864

648

11 100 825

240/150

270/250

10

1

240/360

720

1440

1080

11 100 827

240/200

270/330

16

1

384/576

1152

2304

1728

Art. Nr.

• • •

Rakskarvar och avgreningar för ≤ 40 mm rör för blåsfiber En öppen kabelport för kabelgenomföringar Lämplig för ovanjord och brunnsinstallationer Inget IP-värde fastställt – täthet beroende på tätning av hela rörinstallationen

T-BLF 2x40

• • •

• • •

Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056 Ingår: Monteringsanvisning blindpluggar, kabelgenomföringar och krympslang Multikassetter beställs separat

Max skarvkapacitet

Parallel entry

Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Ytterdiameter/ total höjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

11 100 801

240/50

270/140

4

1

96/144

288

576

432

11 100 803

240/70

270/160

6

1

144/216

432

864

648

11 100 805

240/150

270/250

10

1

240/360

720

1440

1080

11 100 807

240/200

270/330

16

1

384/576

1152

2304

1728

Art. Nr.

Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056 Ingår: Monteringsanvisning blindpluggar, kabelgenomföringar och krympslang Multikassetter beställs separat

Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Inline

• •

Rakskarvar och avgreningar för ≤ 40 mm rör för blåsfiber En öppen kabelport för kabelgenomföringar Lämplig för ovanjord och brunnsinstallationer Inget IP-värde fastställt – täthet beroende på tätning av hela rörinstallationen

• • •

Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056 Ingår: Monteringsanvisning blindpluggar, kabelgenomföringar och krympslang Multikassetter beställs separat

Kundspecial och standardprodukter

Tykoflex T240 –systemet baseras på standardkomponenter som kan kombineras i ett stort antal konfigurationer. Standardprodukterna i denna systemöversikt är exempel på vanliga konfigurationer, men varianter på dessa är lika enkla att ta fram – skicka er specifikation till oss på Tykoflex och ni kommer att få den produkt ni behöver.

8


Spridningsboxar, Accessnätet - TB Max skarvkapacitet

TB

• • • •

Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

Art. Nr.

E-nummer

11 100 961

50 604 38

240/150

4

5

96/144

288

576

432

11 100 963

50 604 39

240/150

6

8

144/216

432

864

648

11 100 965

50 604 40

240/150

10

11

240/360

720

1440

1080

Max antal kundanslutningar med mikrokabel, med TKT 7x7: 35, 56 och 77 Spridningsbox – för anslutning till kunder och/ eller andra spridningsboxar 5, 8 eller 11 öppna portar för max 35, 56 eller 77 mikrokablar med kabelgenomföring TKT 7x7 Oval kabelingång för avgrening utan att bryta eller skarva om alla fiber i primärkabeln Lämplig för FTTH med mikrokablar, upp till 77

anslutningar möjliga Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056 Ingår: Sats för varmförsegling (smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning) Blindpluggar, kabelgenomföringar, krympslang och Multikassetter beställs separat

• • •

Spridningsboxar, “Heavy duty” - TBK TBK

Max splicing capacity Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Ytterdiame- Multiter/ total kassethöjd, mm ter

Antal möjliga avgreningar

Art. Nr.

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

TBK8 - Box för “loose tube” och “center tube”, huvudsakligen för backbone. 11 100 930

240/150

270/200

8

8

192/288

576

1152

864

TBK10 - Spridningsbox för “center tube”, huvudsakligen för FTTx

• • •

11 100 940

240/150

270/200

0

För singelfiber typ “center tube” och “loose tube” utomhuskablar Sats med magasin för lagring av midspanslinga kan beställas separat Oval kabelingång för avgrening utan att bryta

10

192/288

576

1152

864

eller skarva om alla fiber i primärkabeln Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056 Ingår: Multikassetter (TBK8) och sats för varmförsegling (smärgelduk, torkmedel, krympslang och monteringsanvisning)

• •

TA Beachflex Boxar TA

Max skarvkapacitet Innerdiameter/ lockhöjd, mm

Ytterdiameter/ total höjd, mm

Art. Nr.

Max antal Multikassetter

Antal möjliga avgreningar

Singelfiber: 24/36 per Multikassett

4-ribbon: 72 per Multikassett

8-ribbon: 144 per Multikassett

12-ribbon: 108 per Multikassett

96/144

288

576

432

288

576

432

288

576

432

TAJ - Strandskarv mellan två sjökablar 11 140 171

240/50

270/140

4

1

TAB - Strandavgrening från sjökabel till landkabel 11 140 173

240/50

270/140

4

-

96/144

TAC - Strandskarv mellan sjökabel och landkabel

11 140 175

240/50

270/140

4

Ingår: Ram i syrafast rostfritt stål för dragavlastning, kabelgenomföringar och sats för varmför-

9

1

96/144

segling, blindpluggar och kabelklämmor. Låsbar med låskåpa art nr 11 218 056


Kabelgenomföringar i rostfritt stål och tillbehör Art. Nr. E-nummer

Beskrivning Kabelgenomföring - Kall tätning

Förp.

av kablar och rör, 3-7 mm, med komplett tätningsats, vulktape och monteringsanvisning. Alla kabelgenomföringar är tätade vid leverans

11 212 845 50 604 15

TKT S 3x7 Tre avgreningar för kablar 3-7 mm Monteras på kabelrör med 16 mm innerdiameter, exempelvis på skarvbox TSG

st

11 212 840 50 604 16

TKT 7x7 Sju avgreningar för kablar 3-7 mm Monteras på öppna kabelgenomföringsportar

st

11 216 072 164 90 36

TKT Hylsnyckel för avgreningsnipplar

st

inkl 3 stålnipplar

inkl 7 stålnipplar

Kabelgenomföring TKH för varmförsegling Med flänsmutter och O-ring. För montage på box med öppna kabelgenomföringsportar, 24 mm. Ingår: Sats för varmförsegling (smärgelduk, alutape och krympslangar för alla rör. Använd flänsmutterdragare i verktygsats 11 216 020 B, sid 12) för montage av kabelgenomföringar och blindpluggar. Antal rör x rördiameter, mm. 11 212 050 50 604 06

1x10, för kablar med diameter 5,5-10 mm

st

11 212 060 50 562 01

2x10, för kablar med diameter 5,5-10 mm

st

11 212 070 50 604 05

3x12, för kablar med diameter 5,5-12 mm

pc

11 212 040 50 562 02

4x10, för kablar med diameter 5,5-10 mm

st

11 212 018 50 562 03

6x6, för kablar med diameter 3,5-6 mm

st

10


Art. Nr. E-nummer

Beskrivning

Förp.

11 212 100 50 843 04

1x18 oval för två kablar, diameter 9-18 mm

st

11 212 132 50 604 07

1x24, med diameteradapter för kablar 9-24 mm

st

11 212 145

1x30, för kablar med diameter 17-30 mm st

11 212 350 50 604 08

Delbar kabelgenomföring, 2x16 för ovalrör och kablar med diameter 7,0 - 18 mm diameter. För att möjliggöra tillägg av ny kabel parallellt med befintlig kabel i drift.

11 209 825

Flexibel kabelgenomföringsslang 1x25 med L=500mm, inklusive adapter för kablar med diameter 17-25 mm

st

st

Blindplug SS - För tätning av öppna kabelgenomföringsportar 11 208 010 50 843 05

Blindplugg med flänsmutter och O-ring. Använd flänsmutterdragare i satsen 11216020 B, (sid 12) för montage av kabelgenomföringar och blindpluggar st

Tätningskomponenter Krympslang För tätning av kablar i kabelportsrör och för andra tätningar Max/min diameter - längd 11 219 110 11 219 123 11 219 149 11 219 159 11 219 169 11 219 189 11 219 192 11 218 307 11 219 300

50 843 63 07 780 25 50 604 26 50 844 39

50 604 27

10/3-100 mm 16/5-100 mm 25/8-200 mm 33/8-200 mm 35/12-200 mm 50/16-200 mm 63/19-200 mm Aluminiumtape för värmeskydd, 20 m Delbar krympslang för “zip”-förslutning, 55/12-170mm

Krymphätta För tätning av öppna ingångar, max/min diameter 11 219 016 11 219 025 11 219 030 11 219 035

50 604 19 50 604 20 07 764 06 50 604 22

11

10/4 mm för rör 6x6 mm 20/8 mm för 1x10, 2x10, 4x10,3x12 mm 35/15 mm för 30-16 mm 50/25 mm för oval port

st


Tillbehör Art. Nr. E-nummer

Beskrivning

Förp.

Multikassett, I slagtålig polykarbonat Stor böjradie för fiber Lämplig för alla typer av fiber Ingår: Gummiprofilbit för hylsfixering

2-pack

Horisontell, för boxar med sidoingång “pan” (A)

st

Vertikal, för boxar med botteningång “butt” (B)

st

Horisontell, för TBK 8

st

Multikassett 11 202 202 50 843 06 Kassetthållare A

B

C B A

11 216 100 50 843 11 11 216 105 50 843 12 11 216 111

Verktygssats T240 11 216 020 Sats inkluderande: 16 490 35 Fiberfixeringsverktyg (A) Nyckel för flänsmutter och blindplugg (B) Nyckel för V-klamma (C) Verktyg för fiberinföring 11 216 110 16 490 39

Fiberinföringsverktyg med skydd av böjradie. För TS, TSG, TST, TB och andra boxar med oval ingång.

11 219 010 50 843 63

Grenklämma med lim För tätning av utrymme mellan kablar installerade i ”ovalen”

kit

st

st

Bilden till höger visar grenklämma installerad på krympslang mellan två kablar

Specialtillbehör för TB och TBK 11 202 102

Slingplåt för TBK8 Ingår: ”Midspan” manual för loose tube

st

11 202 100

Slingplåt för ”pan” boxar, tex TSG

st

11 216 122

Arbetshållare för TBK – för installation och skarvning av kablar

st

12


Art. Nr. E-nummer

Beskrivning

Förp.

11 218 056 50 843 08

Låskåpa för hänglås

st

T240 Överdel för ändring av höjd av installerad box, mm 11 218 010 11 218 015 50 843 61 11 218 020

70 mm, för max. 6 Multikassetter 150 mm, för max. 10 Multikassetter

st st

200 mm, för max. 16 Multikassetter

st

11 218 040 50 843 62

Förlängningsaxel, 30 mm för utökning med 2 Multikassetter st

Fästen 11 214 102 50 604 11 11 214 106

Stolpfäste för ADSS

st

Stolpfäste för OPGW

st

11 218 2XX

Kabelklammor för OPGW och ADSS, XX motsvarande aktuell kabeldiameter

st

11 214 005 50 843 07

Fäste för montage mot vägg eller rack, med fast eller lös upphängning

st

11 214 030

Stolpfäste för horisontell box

st

11 214 040

Stolpfäste för vertikal box

st

Skarvhylsor för singelfiber, 45 mm Skarvhylsor för 4-, 8- and 12-ribbon Buntband 98 x 2.5 mm

st st 100-pack

Torkmedel 10 gr

st

Kabelrengörare, våtservett

10-pack

Tubfördelare kit för center tube kablar

st

11 216 115 16 490 38

Sats för täthetstest för T240 – (överdel, pump och indikatorspray )

st

11 216 117

Indikatorspray 400 ml

st

Övriga tillbehör 11 218 345 11 218 355 11 218 360 15 165 90 11 218 300 16 490 37 11 218 315 50 604 14 11 218 343 Täthetstest

13


T240 Fiberkapacitet Fiberkapacitet Varje Multikassett har 9 hylshållare, där varje hållare kan ta maximalt fyra singelfiber, två 4-ribbon, två 8-ribbon hylsor och en 12-ribbon hylsa. Nedanstående tabell visar det största antalet fiber som kan installeras. Observera att maximal fibermängd kräver optimala fiberförhållanden. Antal Multikassetter

Antal fysiska kablar att hantera inuti boxen/ Antal fibrer 1

2

4

6

8

10

12

14

16

Singelfiber 24

24/24

48/48

96/96

144/144

192/192

240/240

288/288

336/336

388/388

Singelfiber 36

36/36

72/72

144/144

216/216

288/288

360/360

432/432

504/504

576/576

Ribbon, 4-fiber, 1 per hållare

9/36

18/72

36/144

54/216

72/288

90/360

108/432

126/504

144/576

Ribbon, 4- fiber 2 per hållare

18/72

36/144

72/288

108/432

144/576

180/720

216/864

252/1008

288/1152

Ribbon, 8 fibre, 1 per hållare

9/72

18/144

36/288

54/432

72/536

90/720

126/360

126/1008

144/1152

Ribbon, 8 fiber, 2 per hållare

18/144

36/288

72/576

108/864

216/432

252/2016

288/2304

Ribbon, 12 fiber, 1 per hållare

9/108

18/216

36/432

54/648

108/1296

126/1512

144/1944

Configuration

144/1152 180/1440 72/864

90/1080

Multikassett Två fiberstyrningsingångar med gummikuddar (se info nedan)

Signeringsfält alt plats för splitters, mekaniska skarvhylsor mm.

Vikbar skärmtunga, böjbar 45 grader Hållare för skarvhylsor

Fiberstyrning Fiberna placeras inne i fiberstyrningen i olika konfigurationer, här är tre exempel: Fyra singelfiber Ⅰ Ⅱ En “tube” eller kabel med flera singel fiber Ⅲ Två ribbon fiber

14


Placering av skarvhylsor Multikassett hållare för skarvhylsor Skarvhylsorna fixeras i hylshållarna med gummiprofilerna i Multikassetten, med hjälp av fiberfixeringsverktyget.

24

3 singelfiber

Hylshållare med 24 singelfiber

36

4 singelfiber

Hylshållare med 36 singelfiber

72

4-ribbon x 2

Hylshållare med 72 st 4-ribbon fiber i 18 skarvhylsor

144

8-ribbon x 2

Hylshållare med 144 st 8-ribbon fiber i 18 skarvhylsor

108

12-ribbon

Hylshållare med 108 st 12-ribbon fiber i 9 skarvhylsor

15


Specifikation för utomhusbruk Temperatur

Tykoflex T240 skyddar fiberskarvar i Mellanösterns öknar såväl som i Sibiriens skogar. Testad och godkänd för temperaturcykler mellan minus 40° och plus 70° Celsius.

Universell

Den unika Multikassetten används för både singelfiber och ribbon. En kassett och en installationsmetod för alla behov. Ingen påverkan från UV-strålning på den rostfria T240 boxen.

Täthet för övertryck och vakuum

Brunnar kan vara översvämmade i månader, men inuti T240 är det torrt och rent. T240 är godkänd för kraven på täthet enligt IP 68.

Gnagare

Gnagare kan äta sig igenom betong, men inte genom rostfritt stål. Med kablar som är säkra mot gnagare och T240 finns ingen svag länk i kedjan.

Klarar hårda påkänningar

T240 – pålitlig I extrema temperaturer

T240 har testats och godkänts för blästrande vind, hagelstormar och skott från hagelgevär. Tillverkas av kraftigt 316 L syrafast rostfritt stål.

Internationell och Europeisk standard

Uppfyller IEC internationell- och CENELEC europisk standard för ”outside plant closures” IEC 61753-111-7 IEC 61753-111-8 IEC 61753-111-9 CENELEC EN 50411-2-2 (pan closures) CENELEC EN 50411-2-4 (dome closures)

Hagel kan skada bilar – men inte T240.

Översvämmad kabelbrunn – inuti T240 är det torrt

Gnagare kan äta sig igenom betong men inte genom rostfritt stål

16


Stor och liten

T240 är stor när den öppnas men liten när den är i bruk. Den största T240 är 27 cm i diameter och 35 centimeter i höjd – det underlättar placering i små och trånga brunnar.

Rund för en orsak

Den unikt runda formen gör det möjligt att uppnå generös fiberradie, säker magasinering och enkel fiberhantering, allt i en mycket kompakt lösning. Den runda formen gör också boxen mycket enkel att öppna och försluta, med enbart en skruv. O-ringen garanterar slutligen den hermetiska tillslutningen.

Tuff hantering – T240 klarar det

Hög kapacitet

T240 kan hantera upp till 2304 fibrer och erbjuda upp till 77 portar

Enkel att använda, snabb att bygga

Ett litet antal komponenter. Öppning och förslutning med enbart en skruv. Varm eller kall kabelförslutning. Distinkt montage.  

Kabelbrunn med T240

Tidsbesparing

Säker, effektiv, enkel och tidsbesparande hantering för att säkra kablar och olika typer av fiber i Multikassetten.

Flexibilitet

Installera boxen för dagens krav och morgondagens kapacitetsbehov. T240-systemet är utformat för att vara enkelt att bygga ut, avgrena och ändra.

Vädret är oförutsägbart – T240 är pålitlig

Robust T240 med säker låsfunktion

Exempel på installation med OPGW

17


Montagekoncept Tykoflex har två typer av manualer – standardiserade och kundanpassade.

Exempel på överdel

Standardmanualerna följer alltid med produktförpackningarna och är nedladdningsbara från www.tykoflex.se

Stödring O-ring V-klamma

Låskåpa för hänglås

Exempel med tre Multikassetter

Inredning med dragavlastare

Exempel på basenhet – Modell T

18


Exempelbilder från T240 manual

Enkel och snabb inläggning av ribbonfiber

Öppning…

…..och låsning av dragavlastare

Multikassett i arbetsläge

Multikassett i driftläge

Montage av stödring

Montage av O-ring

Förslutning/låsning

19


Tykoflex AB

TYKOFLEX AB, Box 614, 135 26 Tyresรถ Tel 08-505 949 00, Fax 08-742 30 01 info@tykoflex.se, www.tykoflex.se

Rev. 201105 B

T240 uppfyller internationella och Europeiska standards fรถr outdoor closures. IEC 61753-111-7 IEC 61753-111-8 IEC 61753-111-9 CENELEC EN 50411-2-2 (pan closures) CENELEC EN 50411-2-4 (dome closures)

T 240 broschyr svenska  

T 240 broschyr svenska