Page 1

FAKTURA VAT FA 0001/13 ORYGINA

- kopia Data wystawienia Data dostawy/wykonania us ugi Miejscowo

Sprzedawca : Tygrzyk IG (NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTOW Bank KSIEGOWYCH) Sosnowa 9 Jan贸wek NIP 05- 555 Tarczyn Nabywca : mLingua - Sp. Zo.o. Stary rynek 100 61- 773 Pozna NIP Spos贸b zap aty : Termin zap aty : lp 1

: 25/ 02/ 2013 : 25/ 02/ 2013 : Jan贸wek

:

: 8884387223

: 7781435103

25/ 02/ 2013 nazwa towaru/us ugi

ilo

umaczenie pisemne ANG > POL PL Blindsight, PL MistsofAvalon, PL OBWE

szt 2527,36

stawka

netto

24, 53

VAT

brutto

14. 259 , 11

76. 255 , 25

RAZEM

61. 996 , 14

14. 259 , 11

76. 255 , 25

76. 255, 25

z otych-

___________________________ podpis i piecz

vat

61. 996 , 14 23%

61. 996 , 14

ownie: siedemdziesi t sze tysi cy dwie cie pi dziesi t pi - dwadzie cia pi groszy

podpis odbiorcy

warto

23%

Do zap aty :

___________________

cena netto

wystawcy


(NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH) Warszawa dnia 24.02.2013

Rachunek Dotyczący umowy o Dzieło Z dnia 18.02.2012 Zleceniodawca: mLingua – Sp. Zo.o. Stary rynek 100 61-773 Poznań NIP: 7781435103 Zleceniobiorca Kamil Muzyka Janówek Sosnowa 9 05-555 Tarczyn NIP: 8884387223 Dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy. Stawka brutto 0,025 EUR za słowo tekstu źródłowego. PL Blindsight DOC, PL Mist of Avalon PDF, PL OBWE PPT, (4549255 słów) 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4549255 x 0,025 = 113731,38 EUR 2. Kwota uzysku (50% pozycji 1): 56865,69 EUR 3. Kwota do opodatkowania ( różnica między pozycją 1 a 2): 56865,69 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia (18% pozycji 3): 10235,82 EUR 5. Kwota do wypłaty (różnica między pozycją 1 a pozycją 4): 103495,56 EUR (słownie: sto trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć).

……………………………. Zleceniodawca

……………………… Zleceniobiorca


Rachunki i Faktura  

ął, chociaż jak w Blinsight to owszem bym przetłumaczy, tak fantasy mi ciężko idzie nawet po polsku.

Rachunki i Faktura  

ął, chociaż jak w Blinsight to owszem bym przetłumaczy, tak fantasy mi ciężko idzie nawet po polsku.