Page 1

WYCIECZKI

Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM

str. 19

B E Z P Ł AT N Y T YG O D N I K W N O W Y M J O R K U

09 grudnia 2013

nr 49 (167)

December 09, 2013

AMPOL Tours, Tel.6096479054

WYPADKI BUDOWLANE Jedne z najwyższych odszkodowań� w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku – „Jury Verdict search – Top New York Verdicts 2010” Wygrana w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (Albany) w 2011 roku (nasz argument wpłynął na zmianę stanowego prawa dot. wypadków na budowie)* W wypadkach budowlanych naszych Klientów prowadzimy zaró�wno ich sprawy cywilne jak i Workers’ Compensation w jednym biurze Zawsze bezpłatna konsultacja po polsku z adwokatem, w ka�żdej sprawie wypadkowej.

PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: **

$3.0 MILIONY

Tragiczny upadek z wysokoś�ci 4 metrów

$2.2 MILIONA Upadek z rusztowania

$2.1 MILIONA

Eksplozja w trakcie rozbiórki budynku

* Precedens prawny – “Wilinski Antoni vs. 334 East 92nd Housing” ** Poprzednie wygrane naszej kancelarii nie gwarantują przyszłych rezultatów.

42 Broadway, suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 932-6656 (24/7) OGŁOSZENIE ADWOKACKIE www.plattalaw.com


2

PLUS 09 grudnia 2013

REKLAMA


MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY? PRAWO PRACOWNICZE w NOWYM JORKU Prawo Pracownicze Nowego Jorku daje specjalną ochronę pracownikom poszkodowanym w trakcie prac budowlanych na konstrukcji, przy wyburzaniu, renowacji, naprawie lub przebudowie budynku. Pracownicy budowlani, którzy zostali pokrzywdzeni w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcja 200, 240 i 241, mogą się starać o uzyskanie odszkodowania. W niektórych przypadkach, sekcje 240 i 241, nakładana jest surowa odpowiedzialność za szkodę, co oznacza, że poszkodowany może dostać rekompensatę niezależnie od tego, czyja była wina wypadku. UWAGA: Żeby zobaczyć Kodeks Przemysłowy w stanie Nowym York, wejdź na stronę internetowa New York State Department of Labor. Sekcja 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, żąda od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, żeby dostatecznie zabezpieczyli miejsce pracy, które jest pod ich kontrolą, a także drogę, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy zostali poszkodowani w pracy mogą rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy nie wypełnili swoich obowiązków i nie zapewnili bezpieczeństwa swoim pracownikom–zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200.

Adam J. Stein, Esq. ❖ Wioletta Kosiorek, Esq. jak ten wypadek się wydarzył, to możesz przypuszczać, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Sekcja 241 Robotnicy w stanie Nowy Jork pracujący na budowie, przy wykopaliskach i rozbiórkach budowlanych są chronieni przez Prawo Pracownicze–Sekcja 241. Ta sekcja precyzuje procedury postępowania w miejscu pracy i ustala wyposażenie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia bezpiecznych konstrukcji i podpór. Dodatkowo ustala wyposażenie, urządzenia, sposób obsługiwania i kierowania nimi, po to aby właściwa ochrona i bezpieczeństwo było zapewnione pracującym robotnikom. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych, żeby zastosowali się do różnego rodzaju regulacji prawnych zaadoptowanych przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia protekcji pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji i kontrahenci budowlani nie zastosują się do powyższych regulacji, to mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia, za wydatki medyczne i pozostałe uszkodzenia, a także mogą być oni zobligowani do zapłaty odszkodowania. Nasza firma i prawnicy, z którymi współpracujemy posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym, które może być zastosowane do spraw związanych z uszkodzeniami pracowniczymi na budowie, włączając w to Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą na darmową konsultację. Na podstawie Prawa Pracy dokładnie wytłumaczymy Ci Twoje racje, tak abyś mógł otrzymać należne ci odszkodowanie od właściciela nieruchomości. Zadzwoń do naszego biura po więcej informacji. Pomożemy Tobie! Bezpłatna konsultacja w sprawach wypadkowych. AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWIĄCY PO POLSKU W POLSKICH DZIELNICACH

Sekcja 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani w trakcie wykonywania swoich obowiązków, gdy upadli z wysokości lub zostali uderzeni przez spadający obiekt. Sekcja 240 może być zastosowana w wypadkach związanych z drabiną i rusztowaniem (a także inne upadki z wysokości), włączając takie wypadki, które miały miejsce przy wznoszeniu, zburzeniu, naprawie, przebudowie, malowaniu, sprzątaniu budynków i konstrukcji budowlanych. Takie prawo ustawodawcze zostało uznane za niezbędne, gdyż uszkodzenia wynikłe po upadku z wysokości są często bardzo poważne, prowadzą do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowania” ustanawia, że odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponosi trzecia strona, jeżeli nie zapewniła właściwych i bezpiecznych urządzeń, które chronią przed tymi wypadkami. Trzecia strona, która może być pociągnięta do odpowiedzialności za takie wypadki budowlane to: • główny budowniczy • właściciel • budowniczy/menedżer projektu budowlanego • właściciel. Zgodnie z „Prawem Rusztowania” wyżej wymienieni muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki, wszelkiego rodzaju urządzenia i wyposażenie niezbędne do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, prawo to wskazuje, że trzecia strona ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy poszkodowany pracownik został uszkodzony przez spadający obiekt, a także, gdy dźwignia i elementy w niej się znajdujące zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy podlegający temu GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK prawu, spełniają warunki do otrzymania finansowej rekompensaty i 144 Nassau Avenue 65-18 Fresh Pond Road 5606 13th Avenue pracowniczych benefitów. Jeżeli uważasz, że zostałeś poszkodowany Brooklyn, NY 11222 Ridgewood, NY 11385 Brooklyn, NY 11219 w wypadku na rusztowaniu, albo nie potrafisz dokładnie sprecyzować, tel: 718-383-0100 tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

Ogłoszenie adwokackie


4 Najdroższe na świecie

Najdroższa tabakiera na świecie Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 25 lat działalności na rynku amerykańskim.

Tabakiera króla Augusta II Mocnego – 1,2 milionów dolarów Jednym z największych admiratorów porcelany był August II Mocny, elektor saski, król Polski. Pod jego rządami Polska podupadła gospodarczo, przypisuje mu się jednak wiele zasług dla rozwoju architektury i sztuki. Słynął ze skłonności do przepychu, dlatego kosztowności pozostałe po nim dziś

• Transport całych kontenerów od drzwi do

drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATV’s, jet-ski’s i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponad gabarytowych • Oddziały w Polsce, w Niemczech, w Angli, na Litwie, na Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

y m i w ó M u k s l o p po

Biuro główne:

219 South Street Suite 100 New Providence, NJ 07974 tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 Wiecej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.icetransport.com stawki@icetransport.com

PLUS 09 grudnia 2013

warte są bardzo dużo. W dzisiejszych czasach tabakiery nie są już potrzebne, lecz jako obiekty kolekcjonerskie, osiągają znaczne ceny. Zwłaszcza, jeśli wcześniej należały do rodziny królewskiej. Taką właśnie tabakierę, która była własnością polskiego króla Augusta II Mocnego, sprzedano w 2011 roku na londyńskiej aukcji. Porcelanowa tabakiera, zdobiona złotem osiągnęła rekordową cenę 1.2 miliona dolarów. To unikalne pudełko, zdobione jest wizerunkiem krajobrazu Dresden, namalowanego na jego bokach.

Czy wiesz że? Czy wiesz, że pierwsza syrenka warszawska była mężczyzną? Najstarszy wizerunek syrenki pochodzi z pieczęci herbowej Warszawy z 1390 r. W środku na tle ornamentyki roślinnej widoczny jest kartusz ukazujący postać z ludzką głową nakrytą hełmem, ptasim tułowiem, lwim ogonem i racicami wołu, dzierżącą w ręku okrągłą tarczę i miecz. Ludzka połówka “syrenki” bardziej przypomina mężczyznę niż kobietę. Dopiero na kolejnych herbach kobieca sylwetka staje się bardziej wyrazista. Na pieczęci z 1459 r. ma już wyraźnie zarysowany biust, a w ciągu XVI w. tułów męski zostaje ostatecznie zastąpiony kobiecym.  Znika hełm z głowy, pojawia się smoczy ogon, ptasie łapy i smocze skrzydła u bioder. Pierwsza kobieta-ryba z mieczem i tarczą pojawiła się w 1622 roku. Nie jest jednak znana dokładna

droga przemiany od półczłowieka-półptaka do obecnego wizerunku. Warto wspomnieć, że do scalenia administracyjnego Warszawy w 1791 r., syrena była herbem tylko Starej Warszawy i dwóch jej jurydyk Solca i Mariensztatu (od 1781 r.). Miasto Nowa Warszawa i pozostałe jurydyki miały odrębne herby, np. herbem Nowej Warszawy była panna z jednorożcem. Skąd taki rozrzut od potwora do ładnej kobiety-ryby? Chodzi o to, że w języku polskim funkcjonuje jedno określenie na dwa rodzaje mitologicznych stworów. Syrenka to coś innego niż syrena. Pierwsza to rodzaj nimfy wodnej występującej pod postacią pół kobiety-pół ryby, a druga - drapieżny stwór morski, najczęściej pod postacią kobiety-ptaka, wabiący żeglarzy śpiewem. Początkowo w heraldyce Warszawy dominował ten drugi model.


Adwokat radzi 5

“Czyszczenie” w wypadkach budowlanych

Artykuł 240(1) Prawa Pracy chroni tych pracowników w stanie Nowy Jork, którzy narażeni są na ryzyko związane z pracą na wysokości, kiedy wykonują pracę przy budowie, rozbiórce, naprawie, przebudowie, malowaniu lub czyszczeniu budynku lub struktur. Przez ostatnie kilkanaście lat sądy starały się określić co dokładnie oznacza słowo “czyszczenie” w ramach Prawa Pracy. Najwyższy Sąd Apelacyjny stanu Nowy Jork wydał ostatnio decyzję w sprawie “Soto vs. Crew, Inc.”, w której określił granice prac podlegających “czyszczeniu” w rozumieniu Prawa Pracy. Poszkodowany w tej sprawie był pracownikiem firmy świadczącej usługi czyszczące. Firma ta została wynajęta przez sklep J. Crew. Pan Soto (Plainitiff) przychodził do pracy na kilka godzin przed otwarciem sklepu. Jego praca polegała na odkurzeniu oraz umyciu podłóg, wyczyszczeniu łazienek oraz wyrzuceniu śmieci. Kiedy sklep otwierano, pan Soto kończył swoją pracę czyszcząc półki wystaw, drzwi wejściowe oraz usuwając jakiekolwiek zabrudzenia z podłogi. W dniu wypadku, pracownik sklepu zauważył, że 6 stopowa półka na wystawie jest zakurzona i poprosił pana Soto aby ją wyczyścił. Pan Soto zrobił to używając do tego celu długiej miotełki oraz 4 stopowej drabiny. W trakcie czyszczenia półki, drabina, na której stał przewróciła się, powodując obrażenia ciała u pana Soto. W wyniku tego wypadku pozwał on sklep J. Crew oraz właściciela budynku twierdząc,

że pogwałcili oni artykuł 240(1) Prawa Pracy. Pozwani złożyli wniosek o oddalenie jego sprawy twierdząc, że pan Soto wykonywał rutynowe sprzątanie, a nie “czyszczenie”, które podlegałoby pod artykuł 240(1). Pan Soto sprzeciwił się temu wnioskowi twierdząc, że komercyjne czyszczenie jest statutowo chronione oraz, że doznał on obrażeń związanych z pracą na wysokościach kiedy musiał wykonać czyszczenie półki na drabinie. Sędzia zgodził się z pozwanymi i oddalił ten pozew. Po pierwszym nieudanym odwołaniu, prawnicy Pana Soto odwołali się do Najwyższego Sądu Apelacyjnego stanu Nowy Jork, który uznał że: “Poza komercyjnym myciem okien (które podlega statutowej ochronie), czynność nie może byc klasyfikowana jako “czyszczenie” podlegające statutowej ochronie, jeśli: 1) jest rutynowa, co oznacza, że jest pracą wykonywaną codziennie, cotygodniowo lub dość często i powtarza się w ramach zwykłego czyszczenia oraz dbania o przestrzeń komercyjną; 2) nie wymaga wyspecjalizowanego sprzętu lub wiedzy czy też specjalnego nakładu pracy; 3) nie wymaga pracy na zbyt dużych wysokościach; 4) nie jest częścią projektu budowlanego, renowacyjnego, malowania lub naprawy budynku.” Kiedy Najwyższy Sąd Apelacyjny zaaplikował te przesłanki do wypadku pana Soto to uznał, że praca, którą wykonywał w momencie wypadku nie podlega pod kategorię “czyszczenia”. Sędziowie apelacyjni stwierdzili, że ścieranie kurzu z półki

wystawowej jest czynnością rutynowo wykonywaną w sklepie. Pomimo tego, że praca ta wykonywana była na pewnej wysokości, to jednak nie wymagała specjalistycznych narzędzi i była możliwa do wykonania przez jednego pracownika ze zwykłymi przyrządami do czyszczenia. Jak widać z tego przykładu prawo wypadkowe potrafi być momentami bardzo szeroko, a czasami bardzo wąsko interpretowane przez sądy. Dlatego tak ważne jest w każdej z tych spraw przygotowanie prawnika i jego znajomość zawiłości tego prawa. A to wszystko po to, aby klient na końcu procesu nie musiał czekać na ryzykowny wynik odwołania tylko na odpowiednio wysoką wygraną. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z wypadkami w Nowym Jorku to prosimy o przesłanie ich emailem na adres swp@plattalaw.com lub zgłoszenie telefonicznie pod numerem 212514-5100. Możecie Państwo również zadać pytania bezpośrednio na stronie internetowej używając czatu, który jest w prawym dolnym rogu ekranu. Postaramy się zamieścić odpowiedzi na wszelkie Państwa py-

tania w kolejnych artykułach o wypadkach. Jeśli Państwo sami stali się ofiarą wypadku lub znają kogoś kto ma problem ze swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (biuro) 646932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku, nie tylko budowlanym. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.plattalaw.com, gdzie mogą Państwo na głównej stronie (po lewej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru swojej sprawy w istniejące tam okienko, jak również posłuchać ciekawych porad prawnych w formie wideo. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie.

WYPADKI BUDOWLANE Jedne z najwyższych odszkodowań� w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku – „Jury Verdict search – Top New York Verdicts 2010” Wygrana w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (Albany) w 2011 roku (nasz argument wpłynął na zmianę stanowego prawa dot. wypadków na budowie)* W wypadkach budowlanych naszych Klientów prowadzimy zaró�wno ich sprawy cywilne jak i Workers’ Compensation w jednym biurze Zawsze bezpłatna konsultacja po polsku z adwokatem, w ka�żdej sprawie wypadkowej. PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: **

$3.0 MILIONY

Tragiczny upadek z wysokoś�ci 4 metrów

$2.2 MILIONA Upadek z rusztowania

$2.1 MILIONA

Eksplozja w trakcie rozbiórki budynku * Precedens prawny – “Wilinski Antoni vs. 334 East 92nd Housing” ** Poprzednie wygrane naszej kancelarii nie gwarantują przyszłych rezultatów.

42 Broadway, suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 932-6656 (24/7) www.plattalaw.com OGŁOSZENIE ADWOKACKIE

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


6 Między nami

Euro Optical - Twój optyk!

Przy Myrtle Avenue, biegnącej przez Ridgewood i Glendale, mieści się wiele polonijnych biznesów. Wśród nich, pod adresem 6543 Myrtle Ave. znajduje się salon optyczny Euro Optical, prowadzony od 2007 roku przez Jolantę Wykowską, optyka z 15-letnim doświadczeniem. Pani Jolanta służy pomocą w doborze szkieł oraz opraw okularowych, a także szkieł kontaktowych. O tym, że należy dbać o wzrok, nie należy chyba nikogo przekonywać. Oka nie da się wymienić ani

PLUS 09 grudnia 2013

niczym zastąpić, dlatego nie wolno lekceważyć kłopotów z widzeniem np. podczas oglądania telewizji czy czytania. Regularne badanie wzroku to nie zbytek, ale konieczność! W salonie Euro Optical trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i soboty skorzystać można z porady lekarza i wykonać kompleksowe badanie oczu. Na miejscu jest do dyspozycji lekarza nowoczesny sprzęt do badań produkcji japońskiej. Co ciekawe, badanie wzroku jest wykonywane bezpłatnie przy zakupie okularów lub soczewek kon-

taktowych. To pozwala klientom zaoszczędzić do $100 i jednocześnie dobrać każdy rodzaj szkieł zależności od potrzeb. W ofercie Euro Optical każdy klient znajdzie coś dla siebie – mówi pani Jolanta Wykowska. W ofercie posiadamy najmodniejsze wzory oprawek okularowych znanych projektantów: Versace, Gucci, Prada, Vougue, Michael Kors, Fendi, Dior, bebe, Banana Republic oraz klasyczne oprawy. Ceny zaczynają się już od $39.95 za komplet okulary plus szkła. Dla osób preferujących soczewki kontaktowe dysponujemy

pani Jolanta. W Euro Optical specjalne oprawki czekają na naszych milusińskich. Wiadomo, że konieczność noszenia okularów nie zawsze spotyka się z radością naszych pociech, dlatego dysponujemy szerokim wachlarzem opraw dla dzieci w różnych kolorach i wielu marek, tak by można było dobrać te ulubione – mówi Jolanta Wykowska. W okresie przedświątecznym salon Euro Optical oferuje specjalną zniżkę – 50% na okulary przeciwsłoneczne. Kolejną promocją jest możliwość wykonania bezpłatnego

i dobieramy szkła najlepszych marek jak ACUVUE firmy Johnson & Johnson czy Bausch & Lomb. Tu również wykonujemy kompleksowe badanie gratis przy zakupie, oraz tzw. fitting, uczymy poprawnego zakładania soczewek a także wykonujemy tzw. badanie „follow up”. Akceptujemy na miejscu wiele ubezpieczeń, także unijnych oraz Health Plus, Flexible

badania wzroku i zakupu 2 par okularów w łącznej cenie $99. Bardzo dobra oferta czeka na użytkowników soczewek kontaktowych – za $158 zamówić mogą roczny zapas soczewek znakomitej marki ACUVUE2. Euro Optical zachęca także do zakupu certyfikatów upominkowych tzw. „Gift Certificates”. Stano-

Spending oraz Care Credit. Warto przypomnieć, że część spośród planów/kont ubezpieczeniowych musi zostać wykorzystana do końca roku, dlatego skorzystajmy z okazji i umówmy się na wizytę – dodaje

wić mogą one znakomity prezent świąteczny. Więcej informacji otrzymać można pod numerem telefonu 718-366-7850. Konrad Lata


Real estate bez tajemnic 7 Porady brokerskie są niezbędne dla każdego kupującego/sprzedającego nieruchomość, dlatego rozpoczynamy nową rubrykę w sekcji nieruchomości tygodnika PLUS. Jestesmy brokerami z dwudziestoletnim doświadczeniem i serdecznie zapraszamy właścicieli domów oraz osoby zainteresowane kupnem o kierowanie pytań pod bezpośredni kontakt telefoniczny 718416-4411 albo email info@exitallseasons.com

Jak najlepiej wycenić dom, mieszkanie lub działkę Chcesz sprzedać mieszkanie, ale nie wiesz ile jest warte? Myślisz o przefinansowaniu domu? Odziedziczyłeś działkę i chciałbyś znać jej wartość? Oszacowanie dokładnej wartości nieruchomości lub działki jest niezbędne nie tylko przy kupnie lub sprzedaży, ale także w celach podatkowych i kredytowych. Właściciele często próbują wycenić wartość posiadłości porównując ją do ogłoszeń nieruchomości zamieszczonych w gazetach i na portalach internetowych. Chociaż bazy internetowe mają tysiące ofert domów, taka wyce-

na jest zazwyczaj mało znacząca, ponieważ cena zawarta w takim ogłoszeniu jest kwotą ofertową i przeważnie podlega negocjacji. Inną  metodą wyceny nieruchomości jest zatrudnienie rzeczoznawcy (appraiser). Ta metoda jest na ogół kosztowna i biorąc pod uwage ‚techniczne’ podejście rzeczoznawcy do nieruchomości niekoniecznie determinuje ona cenę, za którą nieruchomość może być sprzedana w praktyce. Z doświadczenia widzę, że na «gorącym” rynku (gdzie popyt na domy przewyższa ich podaż) domy sprzedawane są powyżej wartości

wytyczonej przez rzeczoznawcę. Z praktyki uważam, że najlepszym sposobem jest skontaktowanie się doświadczonym  brokerem pośredniczącym w handlu nieruchomościami. Klienci korzystający z usług kwalifikowanego brokera unikają kosztów związanych z wyceną przez rzeczoznawcę. Znający rynek broker nie tylko skutecznie wyceni nieruchomość, ale w przypadku kiedy właściciel jest zainteresowany sprzedażą, real estate broker zaplanuje strategie sprzedaży, pomoże ustalić oferowaną cenę i kompetentnie przeprowadzi

negocjacje pomiędzy sprzedającym a kupującymi. Jarosław Kaszuba Real Estate Broker Exit All Seasons Realty 45-46 Grand Avenue Maspeth, NY 11378 Powyższy artykuł ma wyłącznie cel informacyjny. Zamieszczonej treści nie należy traktować jako porady prawnej. W sprawach wymagających porady prawnej proszę skontaktować sie z prawnikiem.

Queens & Long Island 65-46 Grand Avenue Maspeth, NY 11378

Brokerzy Real Estate z 20-letnim doświadczeniem Jarosław Kaszuba i Roman Dziedzic udzielają osobiście lub telefonicznie wszelkiego rodzaju porad w zakresie kupna oraz sprzedaży nieruchomości. Prosimy dzwonić pod numer telefonu: 718-416-4411

DARMOWA WYCENA DOMÓW ORAZ BEZPŁATNE PRZEKWALIFIKOWANIE KUPUJĄCYCH

LICENCED REAL ESTATE SALESPERSONS:

Roman Dziedzic Lic. RE Broker

917-903-3103

Dorota Kaszuba

Elizabeth Gibson

Krystyna Dziedzic

Patrycja Bury

Valentina Rubtsova

Piotr Zukowski

Bernadetta Perlowska

Jarosław Kaszuba Lic. RE Broker

917-903-3106

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Między nami

Sylwester 2013/2014 w FIVE STAR!

To będzie zabawa! Będzie się działo! Szampańska Noc Sylwestrowa 2013/14 - do białego rana w FIVE STAR w Nowym Jorku. Wieczór, który upływać będzie przy muzyce granej aż przez trzech DJ-ów, swoim występem uświetni także Ken Laszlo, doskonale znany piosenkarz Italo Disco. Kto jeszcze nie zaplanował, gdzie w tym roku spędzi Sylwestra, powinien się pośpieszyć i zainteresować się ofertą przygotowaną specjalnie dla polonijnych klientów. Już od ośmiu lat oferujemy mieszkańcom metropolii nowojorskiej niebanal-

PLUS 09 grudnia 2013

ną rozrywkę, urozmaiconą muzykę oraz efekty specjalne, które czynią nasze imprezy wyjątkowymi i są pamiętane przez cały rok. Tak też będzie 31 grudnia 2013 r. Zapraszamy Państwa do znakomitego lokalu FIVE STAR, mieszczącego się przy 13-05 43rd Avenue na Long Island City, NY. Nawet najwybredniejszym zagwarantujemy udaną zabawę w sylwestrową noc! Naszym gościom zapewnimy fantastyczny i niepowtarzalny Sylwestrowy klimat! Kuchnia serwować będzie wspaniałe potrawy: wykwintny zimny oraz gorący buffet, Viennese Table, a także gorące śniadanie! Podczas tegorocznej nocy sylwestrowej zapraszamy na niezwykłe muzyczne spotkanie z gwiazdą muzyki Italo/Euro Disco lat osiemdzie-

siątych. Ken Laszlo po raz pierwszy w Nowym Jorku na żywo zaśpiewa swoje największe przeboje do nowych aranżacji. Usłyszymy między innymi utwory, które na przestrzeni wielu lat wzruszały i bawiły: „Tonight”, „Hey Hey Guy”, „Don’t Cry”,”1 2 3 4 5 6 7 8”, „Glasses Man”. Aby parkiet tętnił życiem najlepsi nowojorscy DJ’e zagrają największe przeboje lat 80-90-tych oraz najnowsze hity roku 2013 w towarzystwie Mr.Saxophone. Wszystko to w super oprawie – z profesjonalnym

nagłośnieniem oraz nowoczesnymi efektami świetlnymi (Laser Show). Przy każdym stole czekać będą

sylwestrowe gadżety, by z humorem i w doskonałych nastrojach powitać Nowy Rok. W trakcie imprezy zaplanowaliśmy także dla Państwa konkursy oraz zabawy z atrakcyjnymi nagrodami, a także relację odliczania na żywo z Times Square. Pomagamy również naszym gościom w organizacji transportu. Bilety w promocyjnej cenie $159 za osobę można rezerwować już teraz. Uwaga: cena promocyjna obowiązuje tylko do 15 grudnia! Więcej informacji na temat Sylwestra w FIVE STAR otrzymają Państwo pod numerami telefonów (917) 378-2293 lub (347) 9098441. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem e-maila: nye2014@bestwedevents. com. Dodatkowe szczegóły znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej: www.bestwedevents. com.


Podróże z Andrzejem Kulką 9 Po takiej dawce gimnastyki i emocji przeznaczam dwie godziny na odwiedziny w sanktuarium

Alaska - dzienniki z podróży – cz. 6 Jest zima, cała powierzchnia jeziora Portage pozostaje skuta grubym lodem stwarzając możliwość pieszego spaceru po równej tafli, przysypanej półmetrowej grubości warstwą śniegu. Utrzymuje się fantastyczna pogoda z błękitnym, bezchmurnym niebem i znośnym mrozem około 5 stopni Celsjusza. Jestem sam w wędrówce poprzez jezioro, co jeszcze bardziej podtrzymuje podniosły nastrój spaceru godny krainy Ostatniego Pogranicza. Ubieram śnieżne rakiety i w absolutnej ciszy, przebijając się przez śnieg podążam na wprost, przed

siebie. Widoki gór dookoła jeziora urzekają swoja zimową szatą, wyjątkowo okazale prezentuje się szczyt Bard i lodowiec Byrona. Po drugiej stronie jeziora ukazuje się niewidoczny z parkingu lodowiec Portage, jego błękitna ściana wisi nad zamarzniętą taflą jak błękitna zastygła w spadku Niagara, tyle że... wyższa i bardziej dziewicza. Takiego właśnie widoku oczekiwałem: co za wspaniała nagroda za 4-godzinne przebijanie się przez ruchome zaspy. Mam cichą nadzieję, że nieoczekiwane trzęsienie ziemi nie potrzaska solidnej tafli lodu na drobne kawałki!

alaskańskich zwierząt, dokąd trafiają osobniki ranne lub osierocone, z nadzieją ujrzenia z bliska słynnych niedźwiedzi grizli. Latem widzi się je zawsze, zwłaszcza na terenie parku narodowego Denali, jednakże spotkanie oko w oko z brunatnym niedźwiedziem wybudzonym z zimowego snu to nie lada gratka dla fotografika. Akurat trzy sztuki wyszły z prowizorycznego schroniska i zaskoczone śniegiem przechadzały się w pobliżu ogrodzenia pozując do zdjęć. Obok, równie ciekawie wyglądało stado rzadko spotykanych zwierząt - wołów piżmowych pochodzących z dalekiej Arktyki. Nad górami powoli zapada zmierzch, pora wracać do hotelu w Anchorage, aby solidnie wypocząć przed czekającą nas 600-kilometrową jazdą przez góry do Fairbanks, do samego serca alaskańskiego Interioru. Ciąg dalszy za tydzień... Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka

Orzeł bielik na topoli

Biuro podróży EXOTICA TRAVEL zaprasza na

WYCIECZKI z polskim przewodnikiem:

W Y J A Z D Y Z A G R A N I C Z N E: MEKSYK ŚLADAMI AZTEKÓW: 7 dni dwa razy w miesiącu MEKSYK ŚLADAMI MAJÓW: 10 dni dwa razy w tygodniu MEKSYK : Guadelupe, Taxco, Acapulco: 8 dni, 10 grudnia HONG KONG, TAJLANDIA, SINGAPUR: 15 dni, 9 listopada KOSTARYKA: 9 dni,11 styczeń 2014 CHILE: Atacama, Patagonia, Wyspa Wielkanocna: 12 dni, 25 stycznia 2014 BUENOS AIRES, IGUASU, RIO DE JANEIRO: 11 dni, 8 lutego 2014 AMERYKA CENTRALNA: 15 dni, 7 marca 2014 JAPONIA: Kwitnące Wiśnie: 8 dni, 6 kwietnia 2014 Indywidualne pakiety: HAWAJE - CANCUN - PUNTA CANA - PUERTO VALLARTA DOMINIKANA - JAMAJKA. Oferujemy pakiety APPLE VACATIONS Szczegóły i rezerwacje:

Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago www.andrzejkulka.com Tel. 773-237-7788 email: andrzejkulka@aol.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Na wesoło

@

Indianie pytają nowego wodza, czy nadchodząca zima będzie mroźna czy łagodna. Młody wódz nie miał okazji poznać sekretów swoich przodków, radzi więc gromadzić drewno na opał, po czym w sekrecie dzwoni do instytutu meteorologii. - Halo! Czy tegoroczna zima będzie mroźna? - pyta. - Na to wygląda - słyszy w odpowiedzi, zatem każe członkom swego plemienia zebrać jeszcze więcej opału. Po tygodniu znów sytuacja sie powtarza zatem znowu dzwoni: - Czy faktycznie zanosi się na mroźną zimę? - pyta. - Oh, bez wątpienia! Wódz każe członkom plemienia zebrać tyle drewna, ile tylko się da. Trzy dni później jeszcze raz dzwoni do instytutu meteorologii. - Ale jesteście pewni z ta zimą? - pyta. - To będzie zima stulecia pada odpowiedź. - A skąd ta pewność? - No, bo Indianie zbierają drewno jak szaleni!

@ Lew z rana postanowił się dowartościować. Złapał więc zająca i pyta: - Kto jest królem dżungli. - Ty, ty królu - mówi wystraszony zając. Lew puścił go i złapał zebrę: - Kto jest królem zwierząt? - Ty Lwie. Ty jesteś królem. - Ok. - Lew puścił zebrę. Lew dorwał niedźwiedzia. Powalił go i pyta:

POLSKI Car Service

- Mów kto jest królem zwierząt. Miś był nie w sosie wiec mówi: - No dobra, ty jesteś królem zwierząt. Lew dumny jak paw podchodzi do słonia i pyta: - Ty słoń, kto jest królem zwierząt. Słoń spojrzał i nagle złapał lwa trąba i rzucił nim o skały. Wybił mu zęby i pogruchotał kości. Lew otrząsnął się i mówi: - Son jak nie wies to sie nie denerfuj…

@

Kowalski postanowił zrobić żonie niespodziankę. Poszedł do fryzjera, zgolił wąsy, brodę, przystrzygł krótko włosy. Kiedy wrócił, żona rzuciła mu się na szyję i zaczęła namiętnie całować. - Wiedziałem kochanie, że zrobię ci niespodziankę! - Och, to ty?! - krzyknęła speszona żona.

@

Wynalazca prezentuje w Urzędzie Patentowym swój wynalazek - niewielkie pudełeczko z dziurką i mówi: - W ten otwór wkładamy twarz. W środku są dwie brzytwy, które błyskawicznie golą. - Ale przecież każdy ma inne rysy twarzy! - Tylko przy pierwszym goleniu!

@

Do znakomitego lekarza specjalisty przychodzą rodzice pewnego

McGuinness

Car & Limo Service

718-383-6556 / 383-6557 158 Nassau Avenue, Brooklyn NY 11222

PLUS 09 grudnia 2013

młodego człowieka i biadolą: - Panie doktorze, nie możemy odciągnąć syna od komputera. - No cóż - wyrokuje lekarz - trzeba będzie go leczyć. - Ale czym?! - Normalnie! Dziewczętami, papierosami, piwem...

@ Pewnej niezamężnej kobiecie zadano pytanie: - Dlaczego nie ma pani męża? - A po co mi mąż: mam psa, który warczy, papugę, która przeklina i kocura, który włóczy się przez całe noce.

@

- Kto to jest prawdziwy narciarz? - Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.

@ W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który kradł ścięte drzewo. - Co, kradniemy drzewo? - Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików! - Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno? - Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu...

Jasio z płaczem przybiega do domu : - Co się stało? - zapytała mama. Na to Jasiu : - Spóźniłem się na koniec roku i zostawili mi najgorsze świadectwo.

@ Noc poślubna. Pan młody stanął w oknie, gapi się i wzdycha. W końcu panna młoda pyta co się dzieje. A on: - Mówią że noc poślubna jest taka piękna, a tu leje i leje...

@ Siedzi informatyk przy kompie. Podchodzi do niego żona i podaje mu kawę. On próbuje i mówi: - Przecież wiesz, że piję z cukrem... - No wiem... Ale tak chciałam usłyszeć Twój głos...

• PRZEWOZY • LOTNISKA

• PRZEPROWADZKI

Oferta specjalna dla czytelników PLUSa

BO2282 poleć nas swoim znajomym a otrzymasz 5% zniżki


Podróże Orła Białego 11

Nowojorski ORZEŁ BIAŁY znów rusza w świat... – cz. 8 ...tym razem Kogut dołącza do grupy „www.podrozemotocyklowe.com” i rusza do serca Azji na podbój krainy jurt i kumysu, górzystej Kirgizji.

Dziś nocujemy w jurtach...

Korzystając z ostatnich chwil sprzyjającej aury postanawiamy posłuchać drogowskazu z napisem „Kanion Skazka” i udać się do miejsca o jakże zachęcającej nazwie, którą przetłumaczyć można dosłownie, jako „Bajkowy Kanion”. W tym celu zjeżdżamy z trasy i odbijamy kilka kilometrów w głąb górzystego terenu podążając piaszczystą dróżką wijącą się pomiędzy coraz bardziej nasiąkającymi czerwienią skałami. Wreszcie po dwóch dniach tak zwanej dojazdówki, trafiliśmy na pierwszy prawdziwy off-road. Co prawda na razie tylko kilka kilometrów, ale to dopiero rozgrzewka, mały przedsmak tego, co czeka nas podczas dalszej wędrówki. W końcu Kanion Skazka

po jakimś czasie nasz mały wąwozik wcina się w ostatnią skałę, która jednak nie ustępuje i wyrasta z ziemi skutecznie zamieniając drogę w ślepy zaułek. Parkujemy zatem motocykle i dalszą eksplorację bajecznego kanionu kontynuujemy pieszo, wspinając się w górę, skąd rozciągają się spektakularne widoki. Spędzamy tu zresztą dłuższą chwilę odpoczywając nieco oraz podziwiając różnorodne formacje skalne, poczynając na strzelistych iglicach pnących się ku niebiosom, a kończąc na intrygujących organicznych kształtach przywodzących na myśl całkiem niedwuznaczne skojarzenia. Niestety deszczowe chmury, w przeciwieństwie do nas, nie potrzebują odpoczynku i wiel-

Zdaniem miejscowych w wodzie jeziora nie sposób zatonąć, gdyż dzięki swemu zasoleniu woda wypycha ciało w górę, unosząc je na powierzchni. Nie sprawdzamy tego jednak na własnej skórze. W obliczu

kimi krokami nieuchronnie nadciągają w naszym kierunku. Jest już niemal pewne, że za chwilę zmokniemy, wszyscy zatem wkładamy kombinezony przeciwdeszczowe i powoli opuszczamy to wypełnione baśniowym krajobrazem magiczne miejsce. Na szczęście znów okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują i ulewa przechodzi bokiem, dzięki czemu dalszą drogę po- Kanion Skazka (Fot. P. Kowalczyk) konujemy jedynie w lekkich i prze- braku prysznica, warstwa wyschnięlotnych opadach deszczu. Szaruga tej soli pokrywająca całe ciało, nawet utrzymuje się jednak przez resztę przy najmniejszych otarciach i skadnia. Aby zatem dojechać do dzisiej- leczeniach, o które zresztą nie trudszego noclegu, czeka nas przeprawa no podczas takiej wyprawy, może przez podmokłą błotnistą drogę, okazać się bolesną nauczką. Zatem przypominającą raczej ślizgawkę, po spożyciu przygotowanej przez po której motocykle tańczą jak ba- gospodarzy strawy oraz tradycyjletnice na lodzie. Jazda po takiej nym już kubeczku koniaku Biszkek nawierzchni nie należy do najła- strudzone towarzystwo udaje się na twiejszych, niemniej staram się nie zasłużony nocny spoczynek. ominąć żadnej z wypełnionych świeCiąg dalszy nastąpi... żą deszczówką licznych, często nieGrzegorz Kogut małych rozmiarów kałuży, albowiem Unia Polskich Motocyklistów Świata jazda po błocie i wodzie sprawia mi ORZEŁ BIAŁY niesłychaną frajdę. W rezultacie po Oddział Nowy Jork dotarciu na miejsce znaczną część www.orzelbialyny.com mojego kombinezonu, jak również motocykla pokrywa warstwa Organizatorzy wyprawy: błotnistej mazi. Koledzy w nieco Piotr Kowalczyk czystszych ciuchach ze zdziwieniem Barbara Grad pytają, czy aby na pewno jechaliśmy www.podrozemotocyklowe.com tym samym szlakiem. Dziś nocujemy w jurtach nad słonym jeziorem „Soljenoje Ozjero”.

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Kulinaria

Amerykańskie kanapki

BLT

Chociaż różne nacje chwalą się swoimi kanapkami jako potrawami narodowymi, mistrzami rozciętej buły z kotletem w środku są Amerykanie. Ładna i ciepła jesień zawsze skłania do refleksji nad dwiema kromkami pieczywa obejmującymi plaster mięsa, sera lub zieleniny. Konstrukcja ta trzymana w dłoniach jest wygodna do jedzenia podczas spaceru, zakupów lub przerwy na lunch. Kanapka, czyli kromka chleba ozdobiona warstwami masła, sałaty, szynki i pomidora, miała przypominać kanapę nakrytą narzutą i licznymi poduszkami. Popularne

PLUS 09 grudnia 2013

określenie sandwicz pochodzi zapewne z XVIII wieku. Owładnięty hazardem lord John Montagu, głowa brytyjskiego rodu Sandwich, sprowadził posiłek do kawałka pieczeni wsuniętej między kromki chleba jedzone w trakcie gry. Dziś hamburger rządzi! Siekana polędwica wołowa uformowana w gruby krążek, wrzucona na gorącą żeliwną płytę ma się ledwo zrumienić z obu stron. By mięso pozostało soczyste, musi być krwiste. Chrupiąca,

Elegancki club sandwich

przypieczona bułka, świeża, krucha sałata, słodka cebula, gruntowy pomidor i domowy majonez dopełniają prostej i słusznej kompozycji. Elegancki club sandwich - czyli PBJ Sandwicz trzy warstwy chleba tostowego posmarowane majonezem i przekładane plastrami szynki, pieczonego indyka, boczku, sera, pomidora i liśćmi sałaty - rośnie tak wysoko, że wymaga spięcia wykałaczką. Do zjedzenia takiego wieżowca potrzebne są nóż i widelec, a to według nas dyskwalifikuje club sandwich z konkurencji “dobre na spacer”. Model BLT, czyli bacon, lettuce, tomato - wysmażone plastry boczku, zielona sałata i pomidor, które wystar-

czą jako samodzielne nadzienie. Jeśli komuś mało, może dodać rozgniecione z majonezem awokado lub majonez z serem blue. Kremowy sos dobrze koresponduje z chrupiącym tostem i bekonem. PB&J (peanut butter and jelly) również skrótem nazwany sandwicz z dziecięcego menu - czyli chleb tostowy z masłem orzechowym i dżemem. Pominelibyśmy to odkrycie kulinarne, gdyby nie weszło do historii jako ulubiona kanapka Elvisa Presleya. Król zajadał w dużych ilościach wersję usmażoną z obu stron na maśle z dojrzałym bananem zamiast dżemu. Ciąg dalszy za tydzień…


Anegdoty prezydenckie 13

George W. Bush – cz.3 Kolegami Busha z roku byli w Yale późniejsi sławni ludzie, m.in.: rezyser Oliver Stone, pisarz Ron Rosenbaum, dyplomata Strobe Talbott, znany pływak Don Scholander, zdobywca czterech złoGeorge Bush podczas służby w teksaskiej lotniczej Gwardii Narodo- tych medali na Olimpiadzie wej (1968-1973) w 1964 roku. W czasie studiów George W. po Na trzecim roku studiów Bush raz pierwszy został na krótko aresz- nawiązał romantyczny związek ze towany. Przed świętami Bożego studentką z Rice University – Cathryn Narodzenia Bush wraz z kolegami Wolfman. Mówił nawet kolegom z bratniaka po kilku piwach postano- o zaręczynach. Ale po kilku miesiąwili udekorować swój dom. Pojechali cach związek się rozpadł. W prasie do miasta i w jednym z hoteli zabrali pisano, że George zerwał z nią dladekoracyjny wieniec świąteczny. Po- tego, że była Żydówką. Faktycznie nieważ zachowywali się hałaśliwie była ona wyznania episkopalnego. i wyzywająco, policja aresztowała Tak więc zapewne nie wyznanie ich Busha za zakłócanie porządku pu- podzieliło, ale kruchość młodzieńblicznego. czego porywu uczuć.

Po ukończeniu studiów w Yale George W. powrócił do Teksasu. Był to okres wojny wietnamskiej. W 1968 roku wstąpił do Texas Air National Guard, gdzie przez pięć lat, od 1968 do 1973 roku, służył jako pilot. Ukończył szkołę pilotażu i latał na samolotach F-102 w jednostce Gwardii Narodowej w Teksasie. Jego jednostka – 147 Skrzydło Myśliwców przechwytujących wchodziła w skład 111. eskadry teksaskiej lotniczej Gwardii Narodowej. Nigdy nie została powołana na George W. Bush podczas studiów w Yale front wietnamski. Wstępując do Gwardii Narodowej, Bush automa- rzano się jego służbie wojskowej tycznie uniknął obowiązkowej służby i zakwestionowano niektóre jego wojskowej. Krtykowano go za to informacje. Tak na przykład, od maja później, zarówno w czasie, gdy ubie- do listopada 1972 roku Bush przebygał się o stanowisko gubernatora wał w Alabamie, pracując w senacTeksasu, jak i w czasie kampanii pre- kiej kampanii wyborczej. Zgodnie zydenckiej. Faktem jest, że nie łatwo z regulaminem, powinien odbywać było dostać się do tej jednostki. Była regularne ćwiczenia w jednostce lotdługa lista oczekujących i zapewne niczej Gwardii Narodowej w Montgotrzeba było użyć wpływów, aby tam mery w Alabamie. Ale do jednostki służyć. Nie było zapewne przypad- tej porucznik Bush nie zgłosił się. kowe, że wielu synów prominentów W ciągu ostatnich 18 miesięcy służby teksaskich służyło w tej jednostce. wojskowej w latach 1972 i 1973 Bush Kiedy w 2000 roku Bush ubie- w ogóle nie odbywał żadnych lotów. gał się o prezydenturę, bliżej przyjCiąg dalszy za tydzień...

AT T O R N E Y S AT L AW

ADWOKAT Joanna E. Nowokuński, Esq. z Kancelarii Prawnej

ROSS & ASMAR LLC ■

SPRAWY IMIGRACYJNE / DEPORTACYJNE: (sponsorowanie, deportacja, wizy, itd.)

SPRAWY RODZINNE: rozwody z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie pozwanego, alimenty, podział majątkowy, prawne i fizyczne prawo do opieki nad dzieckiem, prawo do widywania dziecka

SPRAWY KARNE: DUI/DWI, narkotyki, przemoc w rodzinie, napady, rozboje, kradzieże, wykroczenia, mandaty, aresztowania

SPRAWY CYWILNE: kontrakty, spółki, znaki towarowe firm, intercyzy przedmałżeńskie

WYPADKI!

PROBLEMY Z PRACODAWCĄ!

MÓWIMY PO POLSKU!

SE HABLA ESPAÑOL!

718.349.1555

TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ Greenpoint 154 Nassau Avenue

www.rossasmar.com

Brooklyn, NY

(pomiędzy Newell i Diamond St.)

Manhattan 499 7th Avenue, 23rd Floor, South Tower

Queens 75-16 Roosevelt Avenue

New York, NY 10018

Jackson Heights, NY

(róg 7th Avenue i 37th Street)

(przy stacji Roosevelt Ave.)

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14 Recenzje i opinie

Metro

Reż. Anton Megerdichev Wbijająca w fotel, najdroższa i zarazem najbardziej dochodowa produkcja katastroficzna w historii rosyjskiej kinematografii. Efekty specjalne, zawrotne tempo, nie przewidywalne zwroty akcji, bolesne realia nowej rosyjskiej rzeczywistości w filmie wyglądającym jakby tworzyli go najwybitniejsi artyści Hollywood. Jeden pociąg. Tysiąc istnień. Jak wskazuje tytuł, akcja filmu rozgrywa się w podziemiach metra, gdzie dochodzi do katastrofy – ściany jednego z biegnących pod rzeką tuneli pękają i do środka przedostaje się woda. Jeden z pociągów się wykoleja, w wyniku czego wiele osób ginie. Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą usiłowali wydostać się z pułapki. Akcja skupia się na sześciu bohaterach, którzy wyjścia z podziemi szukają jako ostatni. Wśród nich zupełnie przypadkiem

PLUS 09 grudnia 2013

znaleźli się Andriej Garin i kochanek jego żony – Konstantinov. Aby przetrwać mężczyźni będą musieli odłożyć na bok wzajemne animozje. Podziemne zmagania bohaterów zestawione są z tym, co się dzieje na powierzchni. Zrozpaczona żona Andrieja biega po mieście szukając śladów swoich najbliższych, młody maszynista metra stara się przekonać władze miasta, że w tunelu nadal są żywi ludzie, ci zaś chcą jak najszybciej odciąć zagrażający bezpieczeństwu Moskwy odcinek i zalać go ciekłym azotem. Okazuje się zatem, że życiu uwięzionych bohaterów zagraża nie tylko żywioł, ale też poczynania decydentów. Sprawnie prowadzona narracja filmu wciąga od samego początku i nie nuży, choć ilość nagłych zwrotów akcji i ratunków w ostatniej chwili przyprawia momentami o zawrót głowy.

Trzecia kula Stephen Hunter 22 listopada 1963. Czarny Lincoln dumnie przemierza wypełnione tłumami gapiów ulice Dallas. Dwóch agentów Secret Service, gubernator Texasu Connally wraz z małżonką Nellie oraz Pierwsza Para: największy gwiazdor polityki USA John Fitzgerald Kennedy i uwielbiana Jackie w eleganckim różowym kostiumie. O godzinie 12:29 kawalkada wjeżdża na Dealey Plaza, mijając Teksaską Składnicę Książek Szkolnych. W jednym z okien czai się Lee Harvey Oswald. Padają trzy strzały. Pierwszy jest niecelny. Drugi rani Kennedy’ego w szyję. Trzecia kula trafia prezydenta bezpośrednio w tył czaszki. Czy Oswald, w istocie przeciętny strzelec, mógł być jedynym zamachowcem? A może istniał drugi strzelec? Krzyżowy ogień? CIA? Castro? Ktoś z rządu? Te pytania od pół wieku elektryzują opinię publiczną. Wybitny dziennikarz, laureat Nagrody Pulitzera Stephen Hunter przedstawia własną, sfabularyzowaną wersję

wydarzeń. Hunter na żywo śledził rozwój listopadowych wydarzeń (był wtedy w ogólniaku) i uzbierał ogromną ilość materiałów, odwiedził kluczowe miejsca, własnoręcznie przetestował identyczny jak użyty przez Oswalda karabin Mannlicher-Carcano kaliber 6,5 mm, takie same naboje i celownik. W„Trzeciej kuli” uwzględnił potwierdzone przez policję i FBI fakty oraz wyniki śledztw, dzięki czemu skonstruowana przez niego historia nie jest stekiem wziętych z księżyca bzdur, a przynajmniej nie wydaje się nim być z punktu widzenia czytelnika choćby ogólnie obeznanego z tematyką. Skłania do myślenia. Książka spełnia najważniejszy warunek: totalnie pochłania i wciąga. Zwłaszcza gdy autor wprowadza drugiego narratora – jednego z głównych uczestników spisku. Czy „Trzecia kula” to skok na kasę w związku z rocznicą? Jeśli tak, to skok naprawdę na poziomie.


Powieść w odcinkach 15

Męska sprawa – odc. 2 Marek Kędzierski

Smakowita woń pieczonego mięsa, dobywająca się z przydrożnego lokalu, przyjemnie łechtała nozdrza. Taksówkarz wszedł do środka i już od progu przywitał się z gospodarzem. - Dzień dobry, panie Heniu! Ależ u pana zapachy! - A, witam, panie Zdzisiu! Dawno pana nie było. Trafił się lepszy kurs, co? Zapraszam, zapraszam.... Szaszłyk, jak zwykle? Trzydziestoparoletni, barczysty mężczyzna z długimi, zawiązanymi w kucyk blond włosami uśmiechając się przyjaźnie, wskazał taryfiarzowi miejsce przy maleńkim stoliku, ledwo mieszczącym się przed wysokim kontuarem. Z kuchni dochodził łechcący podniebienie zapach pieczonego mięsa. - Coś dziś u pana mały ruch, panie Heniu... – taksówkarz odruchowo spojrzał przez wielkie, otwarte na oścież okno. Przy jednym z ustawionych na zewnątrz lokalu ciężkich, drewnianych stołów z ławami po obydwu stronach siedziało trzech zakonników, co wyraźnie zaintrygowało pana Zdzisia. Dwóch było młodych, ale trzeci wyglądał na dużo starszego, choć jego krzaczasty zarost utrudniał właściwą ocenę wieku. Cała trójka w milczeniu pałaszowała wyśmienite szaszłyki, o których wybornej jakości taksówkarz niejeden już raz zdążył się przekonać. Taryfiarz wlepił wzrok w nietypowych gości. - Ci księżulkowie to tutejsi? – zagadnął teatralnym szeptem. - Zakonnicy z klasztoru. Czasem wpadają, jak im się klasztorne jedzenie znudzi. Spokojni. Nigdy nic nie mówią. - Myślałem, że zakonnicy groszem nie śmierdzą... - Jedzą na koszt firmy. Zawsze to jakaś zasługa w niebie – właściciel baru uśmiechnął się tajemniczo. - No, no. Nie wiedziałem, że z pana taki... ten... no... - Altruista? - No, właśnie! - To co, szaszłyczek rychtujemy? - Tak jest! I małe piwko, jak zwykle. - Oj, panie Zdzisiu, piwko i za kółko? – Henio pokręcił głową z dezaprobatą. – Pan to się nigdy nie poprawi… - He, he, małe piwko jeszcze nikomu nie zaszkodziło. W drzwiach wejściowych pojawiła się czwórka młodych ludzi. Weszli do środka, rozglądając się ciekawie po rzeźbionych w drewnie ścianach maleńkiego pomieszczenia. Piękna pogoda zachęcała do wypadów za miasto, co kusiło studentów i młodzież. Dwie roześmiane dziewczyny miały na sobie zwiewne, kolorowe, krótkie sukienki. Blondynka o skandynawskiej urodzie trzymała oburącz narzuconą na ramiona dżinsową kurtkę. Jej koleżanka, brunetka o południowych rysach i ciemnej karnacji, miała na sobie czerwony, wełniany kardigan – wiosenne powietrze wciąż jeszcze było chłodne. Dziewczyny opierały się czule o swoich towarzyszy. Młodzieńcy byli szczupli, by nie powiedzieć chudzi, a okulary na nosach i mądre, poważne spojrzenia, tak charakterystyczne dla moli książkowych, sprawiały, że zupełnie nie pasowali do swoich spontanicznych towarzyszek, tryskających humorem i entuzjazmem. - Dzień dobry. Czym mogę służyć? – spytał gospodarz zachęcająco. - A co pan dzisiaj by nam polecił? – rzuciła filuternie blond studentka, jednocześnie odrzucając głowę do tyłu i poprawiając dłonią długie włosy, opadające luźno na ramiona i plecy. Na widok młodych, ładnych kobiet taksówkarz odzyskał rezon. - Ja, jako stały klient, poleciłbym szaszłyki – wtrącił. – Nigdzie lepszych nie jadłem. Możecie brać w ciemno. - Mówi pan? – spojrzała na taksówkarza z promiennym uśmiechem. – To co, zaufamy stałemu klientowi? – dziewczyna zwróciła się do swojego towarzysza. - Pan da cztery porcje – powiedział okularnik numer jeden i wyciągnął portfel. - Proszę sobie usiąść na zewnątrz. Zaraz będą – odpowiedział ochoczo pan Henio. Kilka minut później nowi klienci raczyli się już specjalnością zakładu.

Przeżuwając twardszy kęs mięsa, taksówkarz odruchowo spojrzał w wielkie okno. Z dwóch starych opli wysypała się grupka młodzieńców, którzy szybkim krokiem ruszyli w kierunku jadłodajni. - A jednak szykuje się panu dzisiaj niezły utarg, panie Heniu – kierowca ruchem głowy wskazał nadchodzących klientów. Gospodarz popatrzył we wskazanym kierunku, ale w wyrazie jego twarzy i zaciętych ustach próżno by szukać oznak zadowolenia. Milcząco wpatrywał się w nadchodzących. - Panie Zdzisiu... – zaczął, lecz zanim dokończył w drzwiach stanęło dwóch przybyszów - napakowanych, z ogolonymi głowami i w ciężkich buciorach. Ich wygląd mówił sam za siebie. Podeszli do kontuaru. Pierwszy, wyglądający na inteligentniejszego niż kolega, oparł się łokciami o ladę. - Dobry! – rzucił na powitanie. – Kibice Śląska Wrocław są głodni. Jakieś żarełko i piwko by się przydało. - Drugi obrzucił pogardliwym spojrzeniem wnętrze przydrożnego baru i jego klientów, a potem porozumiewawczo kiwnął na swojego towarzysza. Taksówkarz przezornie spuścił głowę i z nienaturalnym zapałem zabrał się za końcówkę swojego posiłku. - A macie czym zapłacić? – spytał Henio rzeczowo. - Od Polaków chcesz kasę brać, człowieku? Bardzo mnie zawiodłeś… Zapłacimy ci dobrym słowem, prawda, Orzech? Ton i słowa kibica nie pozostawiały wątpliwości co do zasobności jego portfela i chęci zapłaty. Orzech skrzywił się jeszcze bardziej pogardliwie i skinieniem głowy potwierdził słowa kolegi. Właściciel baru, trzymając nerwy na wodzy, wycedził przez zęby: - Dam wam parę piw, jeśli zaraz się stąd wyniesiecie. - No, od razu po ludzku gadasz – rozpromienił się kibic. – Jak chcesz, to potrafisz – po przyjacielsku klepnął Henia w ramię. Nieproszeni goście wyszli, niosąc siedem piw i tyleż samo słusznych porcji pieczonego kurczaka. Przywitały ich entuzjastyczne okrzyki triumfu kumpli, czekających przed barem. Tymczasem zanim dwójka kibiców dołączyła do pozostałych, sprawy przybrały obrót, którego Henio za wszelką cenę starał się uniknąć. Towarzysze Orzecha i jego kolesia nie zamierzali bezczynnie czekać na kompanów załatwiających sprawę z właścicielem baru. Nadarzyła się okazja do dobrej zabawy, z której nie mogli przecież nie skorzystać. Pięciu rosłych kiboli otoczyło stolik studentów, skupiając swoje zainteresowanie na siedzących tam dziewczynach. - Cześć, lalunia. Może masz ochotę na prawdziwego mężczyznę? Garowało się pięć lat. Nie miałem kobiety i jestem w potrzebie – rzucił zaczepnie kibic z wytatuowanymi aż po nadgarstki ramionami. Jego twarz zatwardziałego kryminalisty budziła strach już na pierwszy rzut oka. - Idziemy stąd! – zakomenderował okularnik i cała czwórka jak na komendę wstała od stołu. - Siedź, jak ci dobrze! – silne ręce bandziora posadziły go z powrotem. - Reszta grupy także usiadła, nie chcąc drażnić łobuzów. - Kitek, bierz się za lalę! – krzyknął Orzech zachęcająco i pociągnął potężny łyk ze swojej butelki. Opryszkowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Ku uciesze kolegów, popijających z gwinta przyniesiony właśnie złocisty napój, zręcznym ruchem wcisnął dziewczynie rękę za dekolt, czym wzbudził entuzjastyczne okrzyki podziwu i zachęty. Dziewczyna wyrwała się i z całej siły wymierzyła mu siarczysty policzek, lecz reakcja była natychmiastowa. Bandzior nie zamierzał pozostać jej dłużny. Jego żylasta dłoń wylądowała na delikatnej buzi. Dziewczyna zatoczyła się pod ciosem i upadła. Ukryła twarz w dłoniach, po czym wybuchła głośnym płaczem. Okularnik rzucił się na oprawcę, ale błyskawiczne, precyzyjne uderzenie prosto w nos pozbawiło go wszelkich złudzeń co do szans w starciu z recydywistą. Chłopak zgiął się wpół, łapiąc się za twarz; przez palce popłynęła czerwona strużka. Druga para siedziała jak skamieniała na swoich miejscach, czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Przy stole zajmowanym przez mnichów młodzi zakonnicy spojrzeli pytająco na starszego. Położyli dłonie na stole gotowi wstać i włączyć się do bitki, ale ich towarzysz zdawał się nie dostrzegać zajścia. Spokojnie dokończył posiłek, odsunął tekturową tackę i starannie wytarł usta papierową serwetką.

Ciąg dalszy za tydzień…

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 Kącik wędkarski

Wędkowanie w Polsce

Jan Religa - nad Wisłą w Sandomierzu-Dębina

Już, jako 9 -10 letni chłopak „zarażony” zostałem wędkarstwem, a to za przyczyną lokatora mieszkającego w domu rodziców, przedwojennego jeszcze wędkarza - pana Witolda Chłopickiego. Jak na początki lat pięćdziesiątych, posiadał on „prawdziwy” sprzęt wędkarski – bambusowe wędki, żyłki, kołowrotki i haczyki, które to akcesoria wzbudzały we mnie i moim bracie bliźniaku (Jacku) niewyobrażalny zachwyt. Pan Chłopicki po paru latach podarował nam jedną ze swoich

bambusowych wędek, która wkrótce ku naszej rozpaczy została nam ukradziona podczas wędkowania nad Wisłą w Sandomierzu. A nasz młodzieńczy wówczas „sprzęt” wędkarski (lata 50-te) to: leszczynowa wędka, wycięta z dzikich krzewów porastających wzgórze w pobliżu naszego rodzinnego domu, „żyłka” z końskiego włosia (wyrywanego z ogona, z narżeniem się na kopnięcie), przyczepionego do końcówki leszczynowego kija. Natomiast za haczyk służyła nam

zagięta szpilka podarowana nam przez mamę, która zajmowała się trochę krawiectwem. Oczywiście mama dawała nam prostą szpilkę, a my ją wyginaliśmy i używali do wędkowania. Wiele płotek, okonków, karpi i innych rybek uwalniało się z „tego haczyka”, gdyż szpilka nie posiadała zadziorka na końcu. Wędkowaliśmy wtedy tylko na Wiśle, przybrzeżnych łachach i stawach w okolicy Sandomierza bo w najśmielszych młodzieńczych marzeniach, nie przypuszczałem, że będę w przyszłości wędkował .....nawet na Alasce. Później losy życiowe zawiodły mnie na inne kontynenty do różnych krajów, gdzie oczywiście z zapałem kontynuowałem swoje wędkarskie hobby, nie zawsze „akceptowane” przez moją towarzyszkę życia – Ewę. Wędkowałem z różnym skutkiem, ale jak wielokrotnie powtarzam, oprócz zwędkowania taaaaaaakiej ryby, dla mnie chyba najważniejszym jest obcowanie z naturą, której widoki wschodów i zachodów słońca nad wodą, świergot ptactwa oraz podziwianie flory i fauny zostawia w pamięci niezatarte i najważniejsze wspomnienia. A i towarzystwo

Pochwal się swoją zdobyczą

Akceptujemy większość ubezpieczeń, „no-fault" oraz workers compensation

Milena Bednarczyk (z lewej) i Zofia Bednarczyk (z prawej) z Rainbow Trout

Wszystkich chętnych pochwalenia się swoimi zdobyczami prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

PLUS 09 grudnia 2013

wspaniałych kolegów wędkarzy, też „ubarwia” te wędkarskie wyprawy. Już od paru lat mam okazję przyjeżdżać do mojego ukochanego Sandomierza na dłużej i jako członek koła wędkarskiego (Nr 1) w tym mieście, wyruszam na wędkarskie łowy nad Wisłę, najczęściej z moim szwagrem (mąż mojej siostry Marianny) – Jankiem Religą. Nie inaczej, więc było i w tym roku, kiedy mój pobyt w Polsce zaplanowaliśmy (z Ewą) od 17 sierpnia, (Ewa od 30 sierpnia) do 12 listopada 2013 roku. To pozwoliło mi na „spokojne” spędzanie czasu nad Wisłą bez przysłowiowego „brzęczenia” nad uchem, czyli „ingerencji osób trzecich”. Nie ukrywam, że tę dwutygodniową „labę wędkarską”, wspominam najmilej podczas tegorocznego pobytu w Polsce. Wiem ile w tym momencie zazdrości wzbudzam wśród moich kolegów „po kiju”, którzy marzą o takim wędkowaniu od dawna! No ale wracajmy do mojego wędkowania w Polsce. Ciąg dalszy za tydzień… J.E.Kołodziej Październik, 2013 Korekta: mgr Krystyna Sawa


Sylwetki sławnych Polaków 17

Julian Ursyn-Niemcewicz - szlachcic z Ursino – cz. 4

Współczesne Ursino (LibertyHall)

Wnętrze Liberty Hall

Marzenia o stabilizacji się spełniły. Czterdziestoletni Niemcewicz zaczął żyć jako gentleman farmer. Uczył pasierba łaciny, francuskiego i geografii. Zajmował się polowaniem i z pasją pracował w swym ogrodzie. Poznawał krewnych żony i nowych sąsiadów. Został obywatelem amerykańskim “po zrzeczeniu

się szlachectwa”. Jednak po jakimś czasie było mu znów „smętno”. Ulubieni znajomi wyjechali. Coraz mniej podobało mu się w miarę zamożne, lecz monotonne życie rodzinne. Brakowało mu tradycji towarzyskich, bardziej wytwornych rozrywek. Brakowało mu Europy i - Polski. W licznych podróżach po

Stanach spotkał tylko jednego Polaka, Jana Richtera, który w Federal City (dziś Waszyngton) miał sklep z alkoholem. W roku 1802 rozstał się z żoną na dwa lata, bo wreszcie mógł, po śmierci cara Pawła II-ego, powrócić do Polski i przejąć spadek po ojcu. Na lądzie jechał do terenów polskich przez Francję i Niemcy. W Warszawie, w Krakowie, w rodzinnej Litwie, w Łańcucie, w Puławach i “u wód” spędził czas z przyjaciółmi i z krewnymi. Oddał do druku zbiór swoich pism wierszem i prozą, w tym krótką, ale bodajże pierwszą w świecie biografię Waszyngtona. W dziennikach zapisał bogate obserwacje o wszystkich trzech zaborach: “Jak odmienną od dawnej znalazłem dzisiejszą postać Warszawy. Weso-

łość i przepych zginęły. Stolica niegdyś wielkiego królestwa stała się opuszczonym pogranicznym miastem prowincjonalnym”. Niemcewicz powrócił do swej nowej rodziny i nowej ojczyzny, ale z bardzo mieszanymi uczuciami. Powitanie było radosne i rzewne, i Niemcewicz spędził na swym gospodarstwie z żoną przez trzy jeszcze lata. Utworzenie Księstwa Warszawskiego i wezwanie od Stanisława Małachowskiego przesądziło o powrocie Niemcewicza do Polski w roku 1807. Napisał później, że byłoby moralnie szpetne mimo podeszłego wieku nie powrócić do rodaków, “gdy orły znowu łączą się” do walki o niepodległość. Żona i prawie dorosły już pasierb odprowadzali go do portu w Nowym Jorku. Byli wierni sobie w przyjaźni aż do śmierci, ale po tym rozstaniu już się nie spotkali. Pozostał bogaty opis początków Ameryki i tradycja Ursino.

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 W ringu z PLUSem

Co dalej z Wachem?

Mariusz Kołodziej - szef grupy Global Boxing Promotions poinformował za pośrednictwem portalu Twitter, że prawdopodobnie nie dojdzie do wyczekiwanego pojedynku Mariusza Wacha (27-1, 15 KO) z Bryantem Jennningsem (17-0, 9 KO) 18 stycznia podczas gali HBO w Montrealu. Zdaniem promotora powodem jest to,

iż blisko 34-letni pięściarz z Krakowa nie chce wyjść do ringu z Amerykaninem. „Wach nie chce podjąć walki” - napisał Kołodziej, który jeszcze kilka dni temu mówił, że Polak wyraził duże zainteresowanie stoczeniem pojedynku z Jenningsem. Kontrakty na tę walkę były już przygotowane, a promotor pięściarza dogadał się z przedstawicielami stacji oraz prowadzącym interesy 29-latka z Filadelfii Garym Shawem. Wydawało się, że na przeszkodzie może stanąć tylko i wyłacznie kontuzja.  Przedtem prognozowano, że „Viking” wyjdzie do ringu podczas grudniowej gali w Radomiu, jednak nie skorzystano z tej możliwości, głównie ze względu na potyczkę Wacha z„By-By”. W tej chwili najbliższe plany byłego pretendenta do zdobycia tronu w wadze ciężkiej dalej pozostają nieznane.

Liwiusz Ilasz, Esq.

Kolejny pięściarz za karatami

Herbie Hide (49-4, 43 KO) w najlepszych czasach wagi ciężkiej dwukrotnie sięgał po pas federacji WBO, a legendarny Riddick Bowe do dziś powtarza, że nikt nie bił tak mocno

Pacquiao jak zawsze gotowy nieść pomoc

TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

Kancelaria adwokacka z siedzibami w NY, NJ i w Polsce prowadzi następujące sprawy

• sprawy imigracyjne, pobyt stały w USA, wizy pracownicze

• sprawy rodzinne, rozwody, alimenty, inne • sprawy kryminalne, jazda w stanie nietrzeźwym, po narkotykach, pobicia

Ostatnie poważne problemy nie zraziły Manny’ego Pacquiao (55-52, 38 KO), którego priorytetem jest obecnie niesienie pomocy ofiarom tajfunu Haiyan (Yolanda). Szacuje się, że śmierć poniosło około 20 tysięcy osób, a miliony zostały bez dachów

Riposta Szpili

• nieruchomości, sprzedaż-kupno • sprawy biznesowe, zakładanie spółek i korporacji • wszystkie sprawy w Polsce, w tym: ❖ Listy gończe z Polski ❖ Odmowa wydania polskiego paszportu ❖ Spadki w Polsce i USA ❖ Niezałatwione sprawy kryminalne w Polsce

• testamenty i stwierdzenia nabycia spadku (USA, Polska)

WYPADKI samochodowe, •

przy pracy, na rusztowaniach, błędy lekarskie

Kancelaria współpracuje z agencjami detektywistycznymi w Polsce i USA

Manhattan 1 Maiden Lane, 9 piętro New York, NY 10038 Tel.: 212-480-2222

New Jersey Warszawa 1035 Route 46 East, pokój 105 Al. Solidarnosci 82A lok. 28 Clifton, NJ 07013 01-003 Warszawa Tel.: 973-773-9060 Tel: +48 22 838 57 24

PLUS 09 grudnia 2013

Artur Szpilka (16-0, 12 KO) bardzo szybko zareagował na oświadczenie Tomasza Babilońskiego, który sugerował na Twitterze, że walka „Szpili” z Krzysztofem Zimnochem (170-1, 11 KO) nie dojdzie do skutku ze względu na wygrówane oczekiwania finansowe Artura. - Witam, pojawiła się wiadomość od Babilońskiego, że walki nie będzie, bo ja chcę za dużo kasy. Powiem tak. Ostatnio jak mnie poprosił, żebym jechał z nim do kryminału, bo to pomoże

jak filigranowy Anglik. Filigranowy, bo w rzeczywistości ważył około 90 kilogramów i nieustannie musiał pracować nad masą, by z trudem dobić do setki. Niestety „Tańczący Niszczyciel” podobnie jak inni wielcy pięściarze roztrwonił wszystko, kończąc w sposób tragiczny. Hide został właśnie skazany na 22 miesiące pozbawienia wolności za handel narkotykami. Przypomnijmy, iż wcześniej był już karany za uszkodzenie mienia oraz noszenie noża, co na Wyspach jest nielegalne. na głowę. Straty przekroczyły pół miliarda dolarów amerykańskich. Tuż po zwycięskiej walce z Brandonem Riosem (31-2-1, 23 KO) „Pacman” zamierzał odwiedzić poszkodowanych, by podnieść ich morale i udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Podobno Manny chciał przeznaczyć na ten cel 22 miliony dolarów, ale jego konta bankowe zostały zamrożone, bo filipiński Urząd Skarbowy doszukał się nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych Pacquiao. HBO i Top Rank przesłały dowody na to, że Manny opłacił wszystko w terminie, a sam zawodnik przedstawił odpowiednią dokumentację i stwierdził, że zarzuty są niedorzeczne, a afera powinna wkrótce się zakończyć. Dodał też, że cała sprawa może mieć podłoże polityczne ze strony jego konkurencji. jego koledze, mówił zupełnie co innego - że Zimnoch chce za dużo, że ja też, że tego się nie da, że Zimnoch zwariował... A teraz publicznie pisze takie coś. - komentuje Szpilka na swoim Facebooku. - A teraz dla was - za walkę z Furym chciałem tyle, co za Mollo, ponieważ w tej walce miałem coś do zyskania sportowo na świecie, a z Zimnochem walka jest pożądana przez kibicow, ma być w PPV i co? Najlepiej wyjść za darmo i dać widowisko... Ostatni raz powtarzam. Miałem jeden telefon z Polsatu. Powiedziałem, czego oczekuję i nikt się ze mną nie kontaktował w tej sprawie, żeby pogadać, a teraz próbują wjechać na ambicję, czym bardziej utwierdzają mnie w moich oczekiwaniach - kończy Szpilka. Marcin Filipowski, www.bokser.org


Dla naszych dzieci 19

Sekrety imion 12 braci, czyli skąd się wzięły nazwy miesięcy – cz. 12 Grudzień To miesiąc, w którym po raz pierwszy porządnie zamarza ziemia. A w języku naszych przodków, Prasłowian, zamarznięta ziemia to gruda. Na pociechę ofiarowuje nam Święta Bożego Narodzenia.

ń e i z d u r G zi mię grud

- zie i. z d u t s i k i izdeb

ń e i z d u r Jak się g

zie d ę b a k a t zaczyna, . a m i z a ł a c

Nasi milusińscy

WYCIECZKI z polsk im przewodnik iem

FLORYDA SYLWESTROWA (w cenie wycieczki: Key West, Miami, Orlando, Daytona) 9 dni od 28-go grudnia 2013! Spektakl świąteczny w Nowym Jorku, wyjazdy na narty, Wigilia w górach od grudnia A także w każdym miesiącu: Niagara, Waszyngton, Las Vegas Nowy Jork, Boston, Virginia, Floryda, Chicago, Jaskinie i inne. AMPOL, Tel.609-647-9054, 609-557-7270, 718-389-1818 ampoltours@yahoo.com, www.ampolinc.com posłuchaj też: www.radiorampa.com

UWAGA! Zabieramy uczestników z: Connecticut, Nowego Jorku, Wallington, Garfield, Linden, Perth Amboy, Trenton, Filadelfii.

Zakład Fotograficzny Kubuś Photo Service ・Zdjęcia z aparatów cyfrowych błyszczące lub matowe Wymiary 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 8x12 Na poczekaniu 5-10 minut ・Wywoływanie filmów kolorowych C41, 35 mm, 120mm, 24 exp, 36 exp w godzinę

Wiktoria

Prosimy o przesyłanie fotek milusińskich na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

106A Nassau Ave Brooklyn, NY 11222 Tel: 718 389 1339

・Zdjęcia do różnych dokumentów, paszportów Gotowe na poczekaniu w 2 minuty ・Skanowanie negatywów na CD ・Wywoływanie filmów czarno-białych 35mm i 120mm ・Przegrywanie starych kaset VHS na DVD-R

Otwarte 7 dni w tygodniu Mon-Sat: 11:00am –8:00pm Sun: 11:00am – 5:00pm

www.kubusphoto.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Horoskop Baran Panuj nad emocjami, w przeciwnym wypadku wstąpisz na ścieżkę wojenną z partnerem. Okaż mu więcej zaufania, wtedy Wasze uczucia znów nabiorą blasku i kolejne dni upłyną Wam na odkrywaniu siebie na nowo. Zwróć uwagę na swoje zdrowie, bo możesz się przeforsować. Byk Znasz swoje mocne strony, musisz je tylko pokazać innym. Skromność, choć niewątpliwie jest zaletą, nie będzie Ci się opłacać. Rozejrzyj się wokół i zwróć uwagę na pewną siebie osobę. Warto się z nią zaprzyjaźnić. Bliźnięta Musisz poważnie podchodzić do pracy, gdyż szef bacznie Cię obserwuje. Jeżeli masz na głowie lawinę spraw, zrób sobie plan i trzymaj się go z żelazną konsekwencją. Konkurencja tylko czeka na Twoje potknięcie, aby odebrać Ci stanowisko. Rak Dzięki Merkuremu możesz zawrzeć jakąś umowę, która okaże się bardzo ważna w przyszłości. Negatywny wpływ Wenus może przynieść zamieszanie w Twoim związku. Trudniej będzie utrzymać poprawne relacje z partnerem spod ognistego znaku (jak Baran, Lew lub Strzelec). Lew Przepełnia Cię wigor, masz zapał do pracy i wiele serdeczności dla innych. Do spraw finansowych podchodzisz poważniej i rozważniej niż wcześniej. Unikasz zbędnych wydatków, masz siłę i odwagę, by stanąć twarzą w twarz przed przeciwnościami losu. Panna Najlepiej na ten tydzień nie planować żadnych wyczerpujących zadań, bo brakuje Ci energii. W uczuciach Wenus jest Twoim sprzymierzeńcem, zapewni Ci optymizm i radość życia. Czeka Cię spokojny czas – bez konfliktów, lecz z duchowym ożywieniem i odrobiną fantazji.

Konkurs „Schudnij Zdrowo” Konkurs powtarzany jest w cyklach co trzy miesiące. Uczestnicy uczą się przez 12 tygodni na godzinnych spotkaniach wszystkich aspektów prawidłowego odżywia i dzięki temu pozbywają się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Dr Janusz Witkowski posługując się Elektronicznym

Iwona schudła 55 funtów

PLUS 09 grudnia 2013

Badaniem Ciała układa każdemu uczestnikowi indywidualną dietę. Stosując ją mamy więcej energii, nie odczuwamy głodu i spalamy zbędny tłuszcz. Nasz metabolizm wyraźnie poprawia się. Zasady konkursu są proste. Trzeba przychodzić na każde spotkanie

Waga W pracy będzie wiele nowych sytuacji, które mogą budzić Twój niepokój, jednak niepotrzebnie. Nie przejmuj się tak bardzo problemami zawodowymi, gdyż wszystko dobrze się ułoży i to bez Twojego udziału. Skorpion Czeka Cię okres większej niż zwykle aktywności towarzyskiej. Przed Tobą sporo spotkań i wizyt. Samotne Skorpiony skupią się na intensywnych poszukiwaniach partnera. Strzelec Pochłoną Cię nowe pomysły, które, jak zakładasz, pomogą zasilić Twój budżet. Czy tak się stanie? To zależy od wielu innych czynników. Musisz zachować ostrożność podczas podejmowania trudnych decyzji. Koziorożec Koziorożce wykonujące wolne zawody spróbują zrealizować w pracy swoje nowe pomysły. Będzie to trudne, ale przyniesie spore korzyści. Sprawy zawodowe sprawią, że będziesz potrzebować większego wsparcia ze strony partnera i z całą pewnością możesz na nie liczyć. Wodnik To będzie bardzo pracowity tydzień. Słońce napełni Cię wewnętrzną siłą i doda pewności siebie. Poczujesz nagły przypływ energii. Twój dobry nastrój udzieli się innym i zapewni Ci ich sympatię. Przyciągasz do siebie osoby szczęśliwe i pozytywnie nastawione do życia. Ryby Będziesz pracować zrywami, a w Twoje plany wkradnie się bałagan i nieporządek. Nie warto teraz zaczynać nowych projektów. Wszelkie zawodowe eksperymenty mogą okazać się klapą. Nowe pomysły najlepiej poddać próbie czasu i zaczekać, aż spokojnie dojrzeją. przez 12 tygodni. Przed spotkaniem uczestnicy są ważeni. Na zakończenie konkursu ogłoszone są wyniki. Trzy pierwsze osoby, które schudły najwięcej otrzymują nagrody pieniężne. Grupy konkursu Schudnij Zdrowo spotykają się w Ridgewood i Greenpoint, (Nowy Jork), Copiague na Long Island oraz Garfield (dwie lokalizacje), Clifton (rano), Linden

Piotr schudł 36 funtów

(New Jersey). Osoby które nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach mogą być prowadzone indywidualnie przez dr Janusza Witkowskiego. Kontakt telefoniczny i szczegółowe informacje (718) 930-3449 lub (347) 262-6485 lub mailowy zdrowie@live.com JW


Ogłoszenia bezpłatne 21 DAM PRACE

Poszukuję kobiet do pracy przy sprzątaniu domów, północne New Jersey, możliwość zamieszkania, $13 na godzinę. Tel.: 201841-7544 Danuta Physicians needed. Part time locum tenens. Growing primary Care - Urgent Care is immediately hiring Physicians, Physician Assistants and Nurse Practitioners. Requirements: Polish speaking, Board Certified in; Family Practice, Internal Medicine, Urgent care; New Jersey License. Call: 973-200-3703 ext. 308, Fax. 267-363-2828. Send CV to: MDjobs@everestmedicalservices.com Heating contractor in Wallington seeks service mechanics with experience in boiler work to repair and install gas-fired boilers, hot water baseboard and steam systems. We offer the highest pay scale in the industry along with a complete benefits package. Call Tim Garrison at 973-815-0200, fax resume to 973-246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com Plumbing & heating contractor in Wallington seeks service mechanics for residential, commercial or industrial plumbing and heating repairs, installations and alterations. We offer the highest pay scale in the industry along with a complete benefits package. Call Scott Belvin at 973-815-0200, fax resume to 973-246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com Bergen County pump and electric motor repair shop seeks experienced mechanic to rebuild pumps and electric motors. Call Fred Hettinger at 800-298-4100, fax resume to 973-246-8167 or e-mail jbbogush@aol.com

201-794-9277 Restauracja Royal Warsaw w Elmwood Park zatrudni kelnerki oraz barmankę od zaraz. Tel.: 973-687-6335 lub 973-356-5643 Zatrudnię do pracy przy załadunku kontenerów. Praca 5 dni w tygodniu.Tel.: 908-296-8889 Polsko-Amerykańska apteka Top Choice na Ridgewood/ Glendale poszukuje pracowników mówiących po polsku. Proszę nie dzwonić, prześlij resume na adres: topchoicerx@ gmail.com

NIERUCHOMOŚCI PL

Sprzedam 8 ha pięknie położonego lasu w Polsce, okolica Strękowej Góry niedaleko Łomży, woj. podlaskie. Cena do uzgodnienia. Tel.: 01148-602251405 lub 011-48-604484860 e-mail: lechrispl@yahoo.com Działka 45 ar w Dylągówce (24 km od Rzeszowa).Tel.:973-444-8969 lub (01148)172-294-093 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Gdyni. Tel.:908-764-2515

NIERUCHOMOŚCI USA

Carlstadt, Bergen County. Właścicielka sprzedaje 2-rodzinny dom. 13 pokoi, 3 łazienki, 2 garaże i miejsce na 3 samochody na podjeździe. Działka 66.66x156.71 ft. System nawadnający trawniki, wolnostojące, odrębne pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy. Niskie podatki, dobre szkoły, blisko do NY, portu lotniczego w Newark oraz centrum handlowego. Tel.: 973-5064780 lub (w godzinach 7 pm do 11 pm oraz soboty i niedziele) 201-220-8143 Sprzedam dom w Whiting na osiedlu 55+, 2 sypialnie, garaż, autobus do NY. Tel.:732-908-3619

TOWARZYSKIE

Wdowiec lat 65, kulturalny, realnie myślący, trochę romantyk, odpowiedzialny, z obywatelstwem, pozna odRestauracja Royal Warsaw za- powiednią, ciepłą, szczupłą panią do trudni młodego chłopaka do lat 66 na dobre i złe. Tel.: 908-487-4073 pracy w kuchni przy zmywaniu naczyń. Praca od zaraz. Tel.: Szukam dziewczyny (od 25 do 35 lat),

z którą mógłbym spędzać wolny czas, listopada. Tel.: 973-249-8716 porozmawiać, wyjść do kina, na spaAUTO-MOTO cer. Tel.:570-972-7054 '05 Toyota Scion TC, kolor biały, DO WYNAJĘCIA szyberdach, wspomaganie kieDo wynajęcia duży, czysty, umeblo- rownicy, nowe opony, alu felgi, wany, zamykany pokój z oddzielnym nowe tarcze i klocki hamulcowe wejściem w centrum Greenpointu, - samochód w dobrej kondycji. dla mężczyzny od 15 grudnia. Tel.: Tel.: 201-757-1322 347-773-9191 '05 Lincoln Navigator Black. SZUKAM PRACY Grey Interior. Very Clean & Odpowiedzialny, uczciwy mężczy- in good condition. All Wheel zna w wieku 60 lat zaopiekuje się Drive. 123,000 miles. $12,000 chorą starszą osobą z zamieszka- Best Offer! Tel.: 201-745-6666 niem lub bez. Mam ukończony kurs opieki nad chorymi, certyfikat HHA, dobre referencje, 12 lat doświadczenia, dobrze gotuję i sprzątam. Posiadam samochód, znam język angielski. Podejmę pracę po 15

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 718-928-3356 wew.101, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia-ny@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com. Ogłoszenia do bieżącego numeru tygodnika PLUS przyjmowane są do poniedziałku, godz. 18

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Zza szklanego ekranu

Top wings

FOTO TVN/ Cezary Piwowarski

Człowiek od zawsze pragnął zdominować przestworza. Udało się to na początku XX wieku i od tamtego czasu lotnictwo rozwija się w niebywałym tempie. Coraz więcej osób hobbystycznie postanawia wzbić się w niebo, dlatego wraz z ekipą TVN Turbo pokażemy Państwu, czym naprawdę jest miłość do latania. Na program „Top wings” – idealną pozycję dla bujających w obłokach marzycieli i twardo stąpających po ziemi miłośników nowinek technologicznych zapraszamy w każdy piątek o godz. 22.25 (CST – Chicago) i 23.25 (EST – Nowy Jork) na antenę iTVN. Premiera już 6 grudnia. Dwa punkty widzenia i jedna pasja. Mistrz i uczeń, układ znany

od wieków, w wydaniu „Top wings” dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń. Mistrz – Wojciech Dobrzeniecki – zawodowy pilot, z niezwykłą dokładnością i poczuciem humoru potrafi krok po kroku wprowadzać młodych adeptów latania w tajniki tej sztuki. Jego uczniem będzie Piotr Fiedler – niepokorny, zadziorny, żyjący nowymi technologiami młodzieniec. Jako kontrastowi przewodnicy po świecie lotnictwa pokażą plusy i minusy tego hobby. Czy mistrzowi uda się zarazić młodego pasjonata nowych technologii miłością do latania? Jak na nietypowe spojrzenie Piotra zareaguje doświadczony pilot? W tym programie wszystko jest możliwe! Pojawią się samoloty małe i duże, nowoczesne i te „z duszą”. „Top wings” przeniesie widzów w świat, który dotychczas był zarezerwowany tylko dla nielicznych. Ekipa TVN Turbo zaserwuje niezapomniane spotkania z pasjonatami latania, od-

Ile waży koń trojański?

Foto TVN

Za oknem panuje schyłkowy PRL, sklepy świecą pustkami, starodawne środki transportu przyprawiają o zawrót głowy, a w mieszkaniach furorę robią meblościanki. Już w najbliższy piątek zapraszamy widzów iTVN w sza-

PLUS 09 grudnia 2013

loną podróż do Polski z końca lat osiemdziesiątych. Zosia, główna bohaterka komedii Juliusza Machulskiego, cofa się w czasie z roku 2000 do 1987 i budzi się u boku byłego męża. Na film „Ile waży koń trojański?” zapraszamy

FOTO TVN/ Cezary Piwowarski

kryje tajemnice maszyn lotniczych, przedstawi nietuzinkowe trasy i wraz z kamerą zawita na niezwykłych lotniczych wydarzeniach. Pokaże też, jak w powietrzu sprawują się Cesny, Antonowy, śmigłowce i TS 11 Iskra, odwiedzi krakowskie Muzeum Lotnictwa oraz hangary pod Warszawą,

gdzie składane są nowe samoloty. Przepyta pasjonatów, zapaleńców i prawdziwych lotniczych freaków i pokaże wszystko, co lata i wszystko… co spada! Na program „Top wings” zapraszamy do iTVN! Tekst na podstawie materiałów TVN TURBO

13 grudnia o godz. 20.50 (CST – Chicago) i 21.50 (EST – Nowy Jork) do iTVN. Polska komedia obyczajowa, którą polecamy na nadchodzący piątkowy wieczór dostarczy Państwu solidnej dawki humoru. W sentymentalną podróż w czasie wyruszą najlepsi polscy aktorzy: Ilona Ostrowska, Robert Więckiewicz, Maja Ostaszewska, Katarzyna Kwiatkowska i Weronika Książkiewicz. W tej barwnej historii osadzonej w szarych realiach PRL nawet role epizodyczne należą do znanych artystów – Doroty Kolak, Jacka Borcucha, Krzysztofa Kiersznowskiego i Tomasza Schimscheinera. Czy ponowne przeżycie tego, co już się wydarzyło będzie dla nich beztroską zabawą czy poważnym wyzwaniem? Wieczór sylwestrowy 1999 roku. Zosia, współczesna Polka, jest kobietą szczęśliwą. Wyszła drugi raz za mąż i razem z Kubą – mężczyzną idealnym – wychowują jej córkę

z pierwszego małżeństwa, dwunastoletnią Florentynę. Co prawda w okolicy plącze się jeszcze mocno kłopotliwy były mąż Darek, jednak nic nie jest w stanie zakłócić rodzinnego szczęścia. Zosia ma do losu pretensję tylko o jedno – że nie poznała Jakuba wcześniej. Tego szczególnego, noworocznego poranka budzi się... w maju 1987 roku, u jej boku leży Darek, córki nie ma jeszcze na świecie, a za oknem panuje schyłkowy PRL! Kiedy Zosia orientuje się, że to nie senny koszmar, przystępuje do działania. Po pierwsze: chce jak najszybciej uwolnić się od męża-tyrana. Po drugie: wcześniej musi spotkać i rozkochać w sobie obcego wówczas Kubę. Czy uda jej się wykonać ten szalony plan? Na Film Juliusza Machulskiego „Ile waży koń trojański?” zapraszamy do iTVN. Tekst na podstawie materiałów od dystrybutora


Historia stanu Nowy Jork 23

Lotnisko Laguardia Gala Amusement Park w 1925 roku

Gala Amusement Park w 1911 roku

Okolica North Beach, gdzie znaj- z Rikers Island oraz śmieci. Rama ta dował się Gala Amusement Park znajdująca się pod lotniskiem wciąż była znanym ośrodkiem wypoczyn- wywołuje zakłócenia magnetyczne kowym, gdzie nowojorczycy lubili kompasów w samolotach wylatująspędzać letnie dni. Główną atrakcją cych z Laguardii. parku było pierwsze na wschodnim Ze względu na kluczową role wybrzeżu koło diabelskie. Park był w amerykańskim rozwoju lotnicłatwo dostępny dzięki cogoodzin- twa Fiorello LaGuardia dał lotnisku nym promom odchodzącym z Ulic dodatkowe nieruchomości w pierw92. i 129. Można tam też było doje- szym roku eksploatacji, w tym cztery chać tramwajami, których torowiska ogromne hangary (była to wówczas do dziś znajdują się pod lotniskiem bezprecedensowa ilość miejsca). LiLaguardia. Letnie wieczory były wy- nie lotnicze American Airlines otwopełnione darmowymi pokazami rzyły tu w 1939 roku swój pierwszy fajerwerków, koncertami i przedsta- klub Admirals (jednocześnie był wieniami. Było to jedno z najbardziej to pierwszy na świecie prywatny ulubionych miejsc nowojorczyków. klub linii lotniczych). PomieszczeJednak na początku XX wieku rzeki nie klubu było pierwotnie dużą poFlushing i East River stały się tak wierzchnią biurową zarezerwowaną zanieczyszczone, że plaże zaczęły wyłącznie dla burmistrza, ale po cuchnąć, a piasek zamienił się w tłu- wielkiej krytyce w prasie, LaGuardia ste błoto. Park się wyludniał i stawał zaoferował wydzierżawienie posię stałym miejscem odwiedzin wiel- mieszczenia, a wiceprezes American bicieli alkoholi. Rodziny z dziećmi Airlines natychmiast przyjął ofertę. zaczęły wolny swój czas spędzać na Nowe lotnisko oddano do użytConey Island. Wraz z wprowadzeniem prohibicji park zbankrutował i został zamknięty w 1921 roku. T e r e n zrównano z ziemią i przekształcono w 1929 roku Lotnisko Laguardia swą popularność zawdzięcza bliskiemu sąsiedztwu z Manhattanem na 42-hektarowe prywatne lotnisko. ku 15 października 1939 roku jako Wreszcie, 9 września 1937 roku New York City Municipal Airport. miasto Nowy Jork wspólnie z Federal W dniu 2 listopada 1939 roku nazwę Works Progress Administration (WPA zmieniono na New York Municipal - organizacja robót publicznych) od- Airport - LaGuardia Field. Miesiąc kupiło ziemię po parku i rozpoczęło później lotnisko zostało otwarte budowę nowego lotniska. Budowa dla ruchu handlowego. W 1947 roku na tym terenie wymagała nawie- lotnisko zostało przemianowane na zienia na specjalnie pobudowaną LaGuardia Airport. metalową ramę wzmacniającą ziemi Potrzeba było wydać 23 miliony

co dawało rocznie dodatkowe $650,000. Lotnisko Laguardia w krótkim czasie odniosło ogromny sukces finansowy. W mieście nadal oddawano do użytku nowe wspaniałe drapacze chmur, które swoją konstrukcją i nowatorstwem technicznym zadziwiały świat. Podczas gdy La Guardia wytyczał i otwierał nowe parki, inicjował budowę gmachów, które miały odegrać ważną rolę w dziejach Nowego Jorku, w Europie potężniał faszyzm i nazizm. Ciąg dalszy za tydzień…

dolarów, aby przekształcić malusieńkie prywatne lotnisko w North Beach w 220-hektarowy nowoczesny obiekt. Nie wszyscy byli do tego projektu tak entuzjastycznie nastawieni jak burmistrz LaGuardia. Wielu uważało budowę za marnotrawstwo. Ale większość mieszkańców Nowego Jorku była zafascynowana samą ideą podróży lotniczych. Tysiące z nich przyjeżdżało na lotnisko, aby za 10 centów oglądać startowanie i lądowanie samolotów. Zaledwie dwa lata później ta niewielka opłata wraz z opłatą za parking przyniosła miastu $285,000, nie licząc kosztów nie związanych z podróżą (jedzenie, napoje itp.), Znak na lotnisku Laguardia

tel. 973-883-0379 ✷www.tygodnikPLUS.com


24 Technika i gadżety

5 polskich wynalazków, które wkrótce zmienią świat – cz.4 Grafen

Grafen to nadzieja i przyszłość branży technologicznej. Jest również szansą dla Polski – rodzimi naukowcy opracowali tanią technologię produkcji tego materiału. Słysząc słowo “węgiel”, mamy zazwyczaj przed oczami hałdy czarnych brył, wydobywane spod ziemi przez umorusanych górników. Przez lata znano go również w postaci diamentu i grafitu, jednak ten bardzo powszechny we wszechświecie pierwiastek krył jeszcze wiele tajemnic. Część z nich udało się ujawnić pod koniec XX wieku wraz z odkryciem fulerenów, w których atomy węgla łączą się w specyficzny sposób, tworząc regularną, pustą w środku bryłę, przypominającą piłkę. Nie był to koniec węglowych niespodzianek. W 2004 roku zespół rosyjskich i angielskich badaczy z Uniwersytetu w Manchester, kierowany przez Andre Geima, odkrył

kolejną odmianę alotropową węgla, co w 2010 roku nagrodzono nagrodą Nobla. Grafen, bo tak nazwano tę formę węgla, to siatka przypominająca plaster miodu o grubości zaledwie jednego atomu. Grafen jest m.in. bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Co to oznacza w praktyce, można przekonać się, oglądając krojenie, czy raczej roztapianie kostki lodu trzymanym w ręce kawałkiem grafenu. Kolejną właściwością grafenu jest bardzo dobre przewodnictwo elektryczne – w roli przewodnika sprawdza się kilkadziesiąt razy lepiej od krzemu. Wielkie nadzieje budzą również akumulatory zbudowane z wykorzystaniem grafenu. Według badaczy z Uniwersytetu w Kalifornii, którzy niedawno przedstawili efekty swoich prac,  pełne naładowanie baterii smartfona będzie trwało zaledwie 5 sekund!

Co więcej, przełom może nastąpić również w przypadku generowania dźwięku – zespół z Uniwersytetu w Teksasie bada kolejną niezwykłą właściwość grafenu, czyli generowanie fali dźwiękowej bez użycia, jak w tradycyjnych głośnikach, ruchomych membran. Grafen wydaje się również świetnym podłożem pod różne podzespoły elektroniczne – w jednej chwili rozkłada temperaturę na  dużą powierzchnię. Wielkie nadzieje budzi również wizja procesorów zbudowanych z grafenu, które – dzięki lepszemu przewodnictwu – byłyby wielokrotnie szybsze od rozwiązań opartych na krzemie. W tym miejscu pojawia się dobra okazja do wyjaśnienia, dlaczego tak wiele mówi się o grafenie w Polsce. W ostatnich latach firmy z kilku krajów opracowały technologię umożliwiającą produkowanie tańszego grafenu (m.in. za pomocą nagrywarek DVD z LightScribe), więc pod tym względem osiągnięcie Polaków, do niedawna unikatowe, nie jest już  niczym niezwykłym i mieści się w światowej normie.

Family Dental Care Bożena Piekarz-Lesiczka D.D.S. Tel: 718-472-4344 146 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222

General dentist ✗ Laminaty, koronki, mostki ✗ Leczenie kanałowe ✗ ✗ Korony Korony na na implanty implanty

✗ ✗ Stomatologia Stomatologia dziecięca dziecięca ✗ Kosmetyka ✗ Kosmetyka ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

www.doctorbozenapiekarz.com Zespół pod kierownictwem dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) osiągnął jednak coś więcej. Stworzył technologię, która pozwala nie tylko na produkowanie taniego grafenu, ale też – co nie udało się konkurentom – na otrzymywanie materiału o najwyższej jakości. Choć Polacy zabezpieczyli swój wynalazek patentem, to jego praktyczne wykorzystanie wciąż wymaga dalszych badań.

Automax Services Inc.

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

REJESTRACJE SAMOCHODOWE • Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ubezpieczeń: Samochody osobowe, Samochody komercyjne, Biznesy, Kontraktorzy, Mieszkania, etc. • Nasze biuro jest licencjonowane przez New York State Department of Motor Vehicles • Jako jedno z nielicznych biur w Nowym Jorku jesteśmy uprawnieni do wydawania rejestracji oraz tablic NA POCZEKANIU w naszym biurze.

231 Norman Ave Ste 101 Brooklyn, NY 11222

PLUS 09 grudnia 2013

Tel. 718-389-5111 Pon-Pt: 10 am - 7 pm Fax. 718-349-7139 Sob: 9 am - 1 pm automax@automaxservices.com


Rozrywka 25 Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia-ny@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 9 Village Square East, Clifton NJ 07011 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 16.12.13 r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 23.12.13 r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane.

Sponsorem nagrody jest

Sklep muzyczny Music Planet

Nagroda do odebrania w siedzibie firmy lub drogą pocztową

Music Planet

649 Manhattan Ave, Brooklyn NY 11222 Tel.: 718-383-2051 68-37 Fresh Pond Rd, Ridgewood NY 11385 Tel.: 718-673-4710 www.musicplanet.cc

NAGRODA TYGODNIA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr.47 (165) nagrodę wylosowała Pani Nella Tyree z Brooklynu. Gratulujemy! Hasło – „Kto nie smaruje ten nie jedzie”

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


26 Rozmaitości

80 kg kokainy na plaży Odkryli najstarszą Japończyk przechadzający się istotę na Ziemi po plaży na południe od Tokio znalazł 80 kg kokainy o szacunkowej wartości 48 mln dolarów–poinformowały japońskie media. Narkotyk znajdował się w kilku powiązanych ze sobą plecakach zabezpieczonych wodoszczelną folią. Znalazca–mieszkaniec prefektury Kanagawa, gdzie doszło do zdarzenia–powiadomił policję.

Stróże porządku odkryli wewnątrz plecaków starannie zapieczętowane pakieciki z proszkiem, który–jak się okazało jest kokainą. 80 kg kokainy to, jak twierdzą media, największa partia tego narkotyku przechwycona przez japońską policję. Plecaki poza tym, że owinięte folią, były zaopatrzone w światełka odblaskowe i puste plastikowe kanistry. Policja sądzi, że ładunek wysłano z morza do odbiorcy na brzegu, lecz do adresata nie trafił.

PLUS 09 grudnia 2013

Brytyjczycy ustalili wiek najstarszej istoty na Ziemi. Jest nią wyłowiony w 2006 roku z dna Atlantyku małż. Uczeni z uniwersytetu Bangor policzyli kręgi wzrostu, które znajdowały się na muszli małża. Było ich dokładnie 507. Oznacza to, zwierzę to przyszło na świat w 1499 roku, zalewie 7 lat po odkryciu Ameryki przez Kolumba. Niestety, małż po złowieniu, a przed dokładnym policzeniem wieku, został otwarty i zamrożony, co drastycznie skróciło jego długie życie. Przez prawie osiem lat przetrzymywany był w lodówce i dopiero w tym miesiącu uczeni postanowili raz jeszcze dokładnie się mu przyjrzeć. Mięczaka złowiono w  ramach badań naukowych, które mają na celu ustalenie przyczyn zmian

klimatycznych. Wstępne badania oszacowały jego wiek na ok. 400 lat, co nie było rekordem. Małża postanowiono zatem “zarchiwizować”. Zbadano go ponownie dopiero w tym miesiącu. Teraz, pośmiertnie, przejdzie do historii.

Restauracja, którą można pomylić z toaletą

W Los Angeles została otwarta pierwsza restauracja, której tematem przewodnim jest toaleta. The Magic Restroom to miejsce, gdzie klienci siedzą na muszlach klozetowych zamiast krzeseł i jedzą z talerzy w kształcie wyposażenia toalet. Można się zastanowić, czy taka restauracja będzie cieszyła się zainteresowaniem. Jak się okazało już w dniu otwarcia, taki pomysł był strzałem w dziesiątkę, który

przyciągnął nie tylko gości, ale i zainteresowanie mediów z całego świata. Menu współgra z wystrojem lokalu, są w nim takie pozycje jak “czarna kupka” (czekoladowe lody z owocami i śmietaną), “pachnie jak kupa” (wieprzowina z ryżem). W rzeczywistości są to dania kuchni tajwańskiej. Cały pomysł na restaurację został do USA zaimportowany z Azji. Można usłyszeć różne głosy na temat takiej restauracji. Wielu z klientów zasugerowało, że lokal ma wszystkie cechy potrzebne dla wielkiego sukcesu–jedzenie jest dobre, pomysł ciekawy, wprawdzie trochę szokujący, ale zabawny. The Magic Restroomma własny profil na Facebooku. W momencie, kiedy restaurację odwiedziło dopiero 700 gości, jej profil na Facebooku “polubiło” już 1100 osób.   

Na wesoło


27

REKLAMA

Masz problem z komputerem?

Profesjonalny serwis komputerowy pomoże Ci się pozbyć tych problemów:

www.bzjohn.com

- Usuwanie wirusów, trojanów, malware oraz spyware; Zadzwoń już dzisiaj - Wymiana rozbitych ekranów w laptopach; i dowiedz się więcej! - Odzyskiwanie oraz kopiowanie danych; - Reinstalacja systemu Windows oraz Mac OS; - Problemy z internetem, Wi-Fi, wolny komputer; - Spolszczenie języka w Windows;

B-Z John Computer & Electronics

Nowy Adres! 68-16 Fresh Pond Rd, Ridgewood, NY 11385

718-381-2996

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.30 am - 7 pm, w sobotę: 10 am - 5pm Odkurzacz Eureka 12 -amp Lekki odkurzacz z mikrofiltracją. Ruchoma szczotka.

Food Processor Food processor w komplecie przystawka do tarcia ziemniaków.

Sony 16.0 MP

16.0 Mega Pixel, 720p HD Movie, 26x Zoom, 3.0 LCD Screen, Sweep Panorama

Transformatory 110-220V Pelny wybór,

HP Computer Radeon HD 7340 4 GB DDR3 500 GB HD AMD Dual Core 1.7Ghz

Od $7.99

50W do 5000W

Race Car

1/10 Scali, Drift Car. 2.4GHz radio system, full-time 4WD

Refurbished

$79

99

$149

99

$199

99

$32999 $22999 Monitor not included

Nasza oferta: Elektronika, Komputery, Artykuły Gospodarstwa Domowego, Hobbies, etc.

Limitowana ilość artykułów. Ceny ważne do 11/30/13

Mienie przesiedlenia i przesyłki handlowe w każde miejsce w Polsce

$80 m3 Gdynia $120 m3 Warszawa, Łomża, Białystok, Ostrołęka, Rzeszów, Lublin, Olsztyn, Suwałki

$130 m Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań i każde 3

inne miejsce w Polsce + odprawa celna, cena powyżej 10 m³

Wysyłka kosiarek, samochodów, motorów, łodzi, sprzętu budowlanego z załatwieniem wszystkich formalności celnych i dowozem do domu

Wysyłka aut do Niemiec

od $600

Wysyłka aut do Polski

od $750

Z tym ogłoszeniem $100 TANIEJ

OFERTA DOTYCZY WYSYŁKI CAŁEGO KONTENERA

Kontenery: PORT TO PORT Gdynia - duży 40 - $2,450 - mały 20 - $2,100 Bremerhaven - duży 40 - $1,500 -mały 20 - $1,300 Kontakt: biuro: 908-474-1151 • Zdzisław: 201-832-7338 email: zdzislaw.lesniewski@gmail.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


ZAMÓWIENIE Aby zamówić książkę drogą pocztową, należy wysłać umieszczony poniżej kupon z czekiem wystawionym na PLUS Media Group lub numerem karty kredytowej na sumę: $34.95 ($29.95 książka + $5 wysyłka) “Zostań obywatelem USA”

$24.95 (19.95 książka + $5 wysyłka) “Męska Sprawa”

Imię i nazwisko _________________________________________________________ Adres _________________________________________________________________ Miasto _____________________________ Stan _________________ Kod ________ Nr telefonu ______________________ Forma płatności

❏ check/money order

❏ karta kredytowa

Numer karty ___________________ Data ważności __________________

Code ________________

Prosimy o wysłanie kuponu na adres redakcji – PLUS Media Group, P.O. Box 474, Pomona NY 10970

Plusny12092013  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowym Jorku

Plusny12092013  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowym Jorku

Advertisement