Page 1

B E Z P Ĺ AT N Y T YG O D N I K W N O W Y M J O R K U

11 listopada 2013

nr 45 (163)

November 11, 2013


2

REKLAMA

rc

buffet @10pm do wygrania: Tattoo 250$ by OZONE Tattoo 3 Noce w VT loteria 50/50

Pomóżmy Markowi 6 października wracając z Polskiej Parady Pulaskiego miał nieszczęśliwy wypadek, w którym stracił nogę. Plus ZESPOLY: S Tygodnik Viking Pomóżmy P Super Express Dzieci PRLu nr konta: 1223172 Awangarda Polish&Slavic Federal Credit Union Wehikul Czasu Johnny In Wonderland Metalfire starts 8 pm Zao Bog

PLUS 11 listopada 2013

Dziennik O Nowy Europa N klub Adamba S O W&W INN R Matterhorn Z Zywiec Y Jubilat Provisions INC


MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY? PRAWO PRACOWNICZE w NOWYM JORKU Prawo Pracownicze Nowego Jorku daje specjalną ochronę pracownikom poszkodowanym w trakcie prac budowlanych na konstrukcji, przy wyburzaniu, renowacji, naprawie lub przebudowie budynku. Pracownicy budowlani, którzy zostali pokrzywdzeni w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcja 200, 240 i 241, mogą się starać o uzyskanie odszkodowania. W niektórych przypadkach, sekcje 240 i 241, nakładana jest surowa odpowiedzialność za szkodę, co oznacza, że poszkodowany może dostać rekompensatę niezależnie od tego, czyja była wina wypadku. UWAGA: Żeby zobaczyć Kodeks Przemysłowy w stanie Nowym York, wejdź na stronę internetowa New York State Department of Labor. Sekcja 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, żąda od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, żeby dostatecznie zabezpieczyli miejsce pracy, które jest pod ich kontrolą, a także drogę, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy zostali poszkodowani w pracy mogą rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy nie wypełnili swoich obowiązków i nie zapewnili bezpieczeństwa swoim pracownikom–zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200.

Adam J. Stein, Esq. ❖ Wioletta Kosiorek, Esq. jak ten wypadek się wydarzył, to możesz przypuszczać, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Sekcja 241 Robotnicy w stanie Nowy Jork pracujący na budowie, przy wykopaliskach i rozbiórkach budowlanych są chronieni przez Prawo Pracownicze–Sekcja 241. Ta sekcja precyzuje procedury postępowania w miejscu pracy i ustala wyposażenie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia bezpiecznych konstrukcji i podpór. Dodatkowo ustala wyposażenie, urządzenia, sposób obsługiwania i kierowania nimi, po to aby właściwa ochrona i bezpieczeństwo było zapewnione pracującym robotnikom. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych, żeby zastosowali się do różnego rodzaju regulacji prawnych zaadoptowanych przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia protekcji pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji i kontrahenci budowlani nie zastosują się do powyższych regulacji, to mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia, za wydatki medyczne i pozostałe uszkodzenia, a także mogą być oni zobligowani do zapłaty odszkodowania. Nasza firma i prawnicy, z którymi współpracujemy posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym, które może być zastosowane do spraw związanych z uszkodzeniami pracowniczymi na budowie, włączając w to Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą na darmową konsultację. Na podstawie Prawa Pracy dokładnie wytłumaczymy Ci Twoje racje, tak abyś mógł otrzymać należne ci odszkodowanie od właściciela nieruchomości. Zadzwoń do naszego biura po więcej informacji. Pomożemy Tobie! Bezpłatna konsultacja w sprawach wypadkowych. AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWIĄCY PO POLSKU W POLSKICH DZIELNICACH

Sekcja 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani w trakcie wykonywania swoich obowiązków, gdy upadli z wysokości lub zostali uderzeni przez spadający obiekt. Sekcja 240 może być zastosowana w wypadkach związanych z drabiną i rusztowaniem (a także inne upadki z wysokości), włączając takie wypadki, które miały miejsce przy wznoszeniu, zburzeniu, naprawie, przebudowie, malowaniu, sprzątaniu budynków i konstrukcji budowlanych. Takie prawo ustawodawcze zostało uznane za niezbędne, gdyż uszkodzenia wynikłe po upadku z wysokości są często bardzo poważne, prowadzą do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowania” ustanawia, że odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponosi trzecia strona, jeżeli nie zapewniła właściwych i bezpiecznych urządzeń, które chronią przed tymi wypadkami. Trzecia strona, która może być pociągnięta do odpowiedzialności za takie wypadki budowlane to: • główny budowniczy • właściciel • budowniczy/menedżer projektu budowlanego • właściciel. Zgodnie z „Prawem Rusztowania” wyżej wymienieni muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki, wszelkiego rodzaju urządzenia i wyposażenie niezbędne do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, prawo to wskazuje, że trzecia strona ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy poszkodowany pracownik został uszkodzony przez spadający obiekt, a także, gdy dźwignia i elementy w niej się znajdujące zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy podlegający temu GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK prawu, spełniają warunki do otrzymania finansowej rekompensaty i 144 Nassau Avenue 65-18 Fresh Pond Road 5606 13th Avenue pracowniczych benefitów. Jeżeli uważasz, że zostałeś poszkodowany Brooklyn, NY 11222 Ridgewood, NY 11385 Brooklyn, NY 11219 w wypadku na rusztowaniu, albo nie potrafisz dokładnie sprecyzować, tel: 718-383-0100 tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

Ogłoszenie adwokackie


4 Najdroższe na świecie

Najdroższe znaczki pocztowe na świecie – cz. 3 Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 25 lat działalności na rynku amerykańskim. • Transport całych kontenerów od drzwi do

drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATV’s, jet-ski’s i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponad gabarytowych • Oddziały w Polsce, w Niemczech, w Angli, na Litwie, na Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

y m i w ó M u k s l o p po

Biuro główne:

219 South Street Suite 100 New Providence, NJ 07974 tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 Wiecej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.icetransport.com stawki@icetransport.com

Treskilling Yellow- 2,3 miliona dolarów Znaczek szwedzkiego rządu, który bije rekordy swojej wartości jest de facto… błędem drukarskim z 1855 roku! Nie wiadomo dokładnie jak doszło do tego, że zamiast zielonego koloru, znaczek otrzymał żółtą barwę, ale niezaprzeczalnie dzięki temu nabrał takiej wartości. Nie wiadomo, ile niewłaściwych znaczków powstało, ale Treskilling jest unikatem zachowanym z tej partii. Wśród filatelistów, Treskilling Yellow jest traktowany jako największy skarb. Jest to jedyny znany egzemplarz znaczka trzy-szylingowego! Po przeliczeniu wartości przedmiotu w stosunku do jego wagi, okazuje się, że znaczek jest najdroższym dobrem na ziemi. Treeskilling przoduje w jeszcze jednej statystyce. Trafiając z rąk do rąk był za każdym razem najdrożej sprzedającym się znaczkiem. W 1984 roku znaczek opuścił Davida Feldmana za sumę 977.500 szwajcarskich franków. Sześć lat później

wart był już milion dolarów. W 1996 roku osiągnął cenę 2,3 miliona dolarów. Treskilling to najdroższy znaczek świata.

Family Dental Care Bożena Piekarz-Lesiczka D.D.S. Tel: 718-472-4344 146 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222

General dentist ✗ Laminaty, koronki, mostki ✗ Leczenie kanałowe ✗ ✗ Korony Korony na na implanty implanty

✗ ✗ Stomatologia Stomatologia dziecięca dziecięca ✗ Kosmetyka ✗ Kosmetyka ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

www.doctorbozenapiekarz.com

WYCIECZKI z polsk im przewodnik iem

FLORYDA SYLWESTROWA (w cenie wycieczki: Key West, Miami, Orlando, Daytona) 9 dni od 28-go grudnia 2013! Ceny promocyjne do 15-go listopada od $790 Święto Dziękczynienia, Nowy Orlean, Dom Presleya, Texas - 9 dni od 23 listopada Spektakl świąteczny w Nowym Jorku, wyjazdy na narty, Wigilia w górach od grudnia

A także w każdym miesiącu: Niagara, Waszyngton, Las Vegas Nowy Jork, Boston, Virginia, Floryda, Chicago, Jaskinie i inne. AMPOL, Tel.609-647-9054, 609-557-7270, 718-389-1818 ampoltours@yahoo.com, www.ampolinc.com posłuchaj też: www.radiorampa.com

UWAGA! Zabieramy uczestników z: Connecticut, Nowego Jorku, Wallington, Garfield, Linden, Perth Amboy, Trenton, Filadelfii.

PLUS 11 listopada 2013


Adwokat radzi 5

Wypadek wypadkowi nierówny Artykuł 240(1) Prawa Pracy stanowi, że właściciel budynku oraz jego główny wykonawca oraz podkwykonawcy muszą chronić pracowników budowlanych przed ryzykiem związanym z pracą na wysokościach poprzez dostarczenie im odpowiednich zabezpieczeń. Prawo to ma zastosowanie do wypadków związanych z pracą na drabinach, rusztowaniach, platformach, jak również z obiektami budowlanymi, które spadły na pracownika. Pomimo tego, że sądy w ostatnim czasie uznały, iż paragraf 240(1) Prawa Pracy ma zastosowanie do wszystkich wypadków budowlanych spowodowanych działaniem sił grawitacji, to tak naprawdę wypadki te dzielą się na dwie kategorie: (1) wypadki, w których pracownik zostaje uderzony przez spadający obiekt, oraz (2) wypadki, w których pracownik spada z wysokości. Ostatnio wydane przez Pierwszy Departament Apelacyjny (regulujący prawo na Bronx oraz Manhattan) decyzje dotyczą spraw związanych z drugą kategorią wypadków. W obu sprawach, które Państwu przytoczę, poszkodowani pracownicy oraz strony pozwane przedstawiły nieco inną wersję tego samego wypadku. W jednej z nich pracownik wygrał spór o odpowiedzialność cywilną, a w drugim pomimo, iż bardzo podobnym, przegrał. W pierwszej sprawie pracownik przeciągał kabel elektryczny przez metalowe stace w ścianie, około 9 stóp od podłogi piwnicy. Aby móc wykonać pracę na tej wysokości pracownik stał na dwóch drewnianych belkach, które były zawieszone na wysokości około 4-5 stóp (1,8 metra) od podłogi. Pracownik ten spadł na dół w trakcie wykonywania tej pracy i doznał w wyniku tego upadku obrażeń ciała. Pracownik zeznał, że nikt nie kazał mu stanąć na tych dwóch drewnianych belkach, ale że musiał na nich stanąć, aby móc wykonać pracę na takiej wysokości. Pozwany, główny wykonawca budowy, zeznał, że te dwie belki znajdowały się co najwyżej 80 centymetrów (30 cali) od podłogi oraz, że człowiek średniej wysokości mógłby wykonać tą prace

z poziomu podłogi. Dodatkowo zeznał on, że przestrzeń pomiędzy tymi dwoma drewnianymi belkami wynosiła 10 ½ cala (27 centymetrów) i w związku z tym poszkodowany pracownik, który miał wzrost 1.85 metra oraz ważył 230 funtów w momencie wypadku, nie mógłby się zmieścić w tak wąską szczelinę, aby przez nią spaść. W wyniku tych zeznań sąd uznał, że nie może przyznać pracownikowi automatycznie wygranej w kwestii odpowiedzialności cywilnej i w zwiazku z tym skierował sprawę do jury. W drugiej sprawie, pracownik naprowadzał ciężarówke z piaskiem, która używana była w pracach nad nową linią metra idącą pod 2. Aleją na Manhattanie. W trakcie naprowadzania tejże ciężarówki, wpadł on do niezabezpieczonej studni. Pozwani w tej sprawie usiłowali znów zmienić nieco fakty tego wypadku, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją strone. Tym razem jednak sędziowie uznali, że niezależnie od tego w jaki sposób pracownik wpadł do studni, to pozwani ewidentnie nie zabezpieczyli w odpowiedni sposób otworu prowadzącego do studni, łamiąc w ten sposób artykuł 240(1) Prawa Pracy. W wyniku tego, sędziowie przyznali automatyczną wygraną w kwestii odpowiedzialności za wypadek na korzyść poszkodowanego pracownika. Te sprawy ilustrują Państwu jak ogromną rolę odgrywa prawnik, który potrafi w odpowiednio korzystny sposób przedstawić sędziemu fakty otaczające dany wypadek. W większości wypadków budowlanych, pozwani w tych sprawach podają odmienne wersje wypadków od tych, które przedstawia poszkodowany pracownik. Jednakże, jeśli problem jest odpowiednio nakreślony, to prawnik reprezentujący osobę poszkodowaną potrafi przekonać sędziego o pogwałceniu artykułu 240(1), nawet w przypadku sprzecznych zeznań obu stron. Po tym jak sędziowie zasądzą automatyczną wygraną (odpowiedzialność cywilną) na korzyść pracownika budowlanego, ubezpieczalnie oskarżonych zazwyczaj

proponują ugodowe rozstrzygnięcie sporu. W jednej z ostatnich spraw, pracownik spadł z drabiny i zerwał sobie wiązadło krzyżowe przednie w kolanie, które wymagało później kilku operacji. Po wygraniu odpowiedzialności cywilnej przez poszkodowanego pracownika, ubezpieczalnia zakończyła sprawę ugodą na kwotę $1,500,000.00 dolarów. W innej sprawie, pracownik spadł z rusztowania i doznał obrażeń kregosłupa szyjnego oraz lewego ramienia, które wymagały w efekcie interwencji chirurgicznych. Tuż po wygraniu orzeczenia o odpowiedzialności cywilnej na korzyść pracownika budowlanego, ubezpieczalnia zakończyła sprawę ugodą w wysokości $1,750,000.00 dolarów. Jak wynika z powyższych przykładów, zatrudnienie kancelarii wyspecjalizowanej w wypadkach budowlanych jest jednym z najważniejszych elementów wiodących później do wygranej.

Jeśli byli Państwo ofiarą wypadku w Nowym Jorku, lub znają kogoś kto uległ takiemu wypadkowi to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu 212-514-5100 (nasze biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com, lub w czasie osobistego spotkania w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku, nie tylko budowlanym. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.plattalaw.com gdzie mogą Państwo na głównej stronie (po lewej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru swojej sprawy w istniejące tam okienko, jak również posłuchać ciekawych porad prawnych w formie wideo. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć telefonicznie. The Platta Law Firm, PLLC Sławek W. Platta, Esq.

WYPADKI BUDOWLANE Jedne z najwyższych odszkodowań� w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku – „Jury Verdict search – Top New York Verdicts 2010” Wygrana w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (Albany) w 2011 roku (nasz argument wpłynął na zmianę stanowego prawa dot. wypadków na budowie)* W wypadkach budowlanych naszych Klientów prowadzimy zaró�wno ich sprawy cywilne jak i Workers’ Compensation w jednym biurze Zawsze bezpłatna konsultacja po polsku z adwokatem, w ka�żdej sprawie wypadkowej. PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: **

$3.0 MILIONY

Tragiczny upadek z wysokoś�ci 4 metrów

$2.2 MILIONA Upadek z rusztowania

$2.1 MILIONA

Eksplozja w trakcie rozbiórki budynku * Precedens prawny – “Wilinski Antoni vs. 334 East 92nd Housing” ** Poprzednie wygrane naszej kancelarii nie gwarantują przyszłych rezultatów.

42 Broadway, suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 932-6656 (24/7) www.plattalaw.com OGŁOSZENIE ADWOKACKIE

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


6 Poradnik imigranta

A*B*C Imigranta – Informacje Praktyczne Daty rozpatrywania wiz imigracyjnych w miesiącu listopadzie 2013 Pierwsza preferencja: Niezamężne dzieci obywateli USA w wieku ponad 21 lat... 10/22/2006 Druga preferencja: A/ współmałżonkowie i niezamężne dzieci do lat 21 stałych rezydentów......................................................... 09/08/2013 B/ dorosłe i niezamężne dzieci stałych rezydentów.............. 03/22/2006 Trzecia preferencja: Zamężne dzieci obywateli USA, wraz z rodzinami................. 02/08/2003 Czwarta preferencja: Rodzeństwo obywateli USA, wraz z rodzinami:...................... 08/22/2001

Praktyczne rady dla rozwiedzionych

Z góry uprzedzam, że celem artykułu nie jest pouczanie rozwiedzionych małżonków o tym ” jak żyć”, bo tego muszą nauczyć się sami, ale dotyczy tylko kilku praktycznych wskazówek dla osób, które właśnie otrzymały do ręki dokument o nazwie: Ostateczny Wyrok Rozwodowy. Na ogół pierwszą rzeczą, którą większość ludzi ma ochotę po tym przykrym, a nie rzadko wręcz traumatycznym przeżyciu zrobić, to o wszystkim jak najszybciej zapomnieć. Zanim jednak schowamy wyrok rozwodowy głęboko w szufladzie dobrze jest zadbać o kilka spraw: zaopatrzyć się po rozprawie rozwodowej w tzw. potwierdzoną kopię wyroku (certified copy) opatrzoną specjalną wytłaczaną pieczęcią. O taką kopię będą w przyszłości prosić różne instytucje i urzędy, z którymi przyjdzie mieć nam do czynienia. Potwierdzona kopia może okazać się potrzebna np. przy zmianie nazwiska w Biurze Social Security, Wydziale Komunikacji przy wymianie prawie jazdy, w Urzędzie Imigracyjnym, lub Urzędzie Skarbowym. Jeśli wyrok sądu amerykańskiego ma zostać uznany na terenie państwa polskiego to dodatkowo należy go opatrzyć tzw. klauzulą Apostille. Jest to proces potwierdzający autentyczność dokumentu, który otrzymaliśmy w sądzie. Po upływie ustalonego przez prawo stanowe terminu od orzeczenia wyroku niektórym osobom będzie potrzebny dokument, który potwierdzi, że wyrok stał się prawomocny. Obie strony mają określoną ilość czasu (w zależności od stanu) na odwołanie się od wyroku. Jeśli nie złożą odwołania od wyroku w Sądzie Apelacyjnym stanie się on

PLUS 11 listopada 2013

formalnie wyrokiem prawomocnym. Potwierdzenie prawomocności wyroku potrzebne jest tym, którzy ubiegają się o uznanie rozwodu przez państwo polskie. Jeśli na sprawie rozwodowej obecny był tylko jeden z małżonków, czyli powód, i został wydany wyrok zaoczny (Default Judgment) to jego obowiązkiem jest przesłać kopię wyroku drugiej stronie niebiorącej

udziału w sprawie. Ostateczny Wyrok Rozwodowy na ogół oznacza, że wszelkie kwestie między małżonkami zostały rozwiązane. Niestety jak to w życiu bywa nic nie jest „raz na zawsze” i nawet po rozwodzie można niektóre sprawy w przyszłości odwrócić. W tym celu składa się do sądu wniosek (motion), w którym wyjaśniamy o jaką zmianę nam chodzi. Panie mogą się np. zwrócić do sądu o powrót do swojego nazwiska sprzed rozwodu nawet, jeśli zapomniały zrobić to zanim zapadł wyrok. Kwestia wysokości alimentów, wsparcia finansowego dla dzieci, opieki nad dziećmi lub odwiedzin, to również temat otwarty i w tych sprawach każda ze stron może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie, jeśli zmienia się ich życiowa sytuacja. Mirosława Skowrońska slawka123@optonline.net

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA 9 Village Square East, Tel: 718-928-3356 Clifton, NJ 07011 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com REDAKTOR NACZELNA Katarzyna Łagodzka katarzyna@tygodnikplus.com Z-CA REDAKTOR NACZ. Ewa Wójcik-Szczech ewaw@tygodnikplus.com ZESPÓŁ REDAKCYJNY Iwona Maraszek Adam Wysocki Daniel Bociąga

Joanna Rodzeń Hickey Dagmara Biernacka Małgorzata Żak

STALE WSPÓŁPRACUJĄ Katarzyna Nowakowska Adriana Woś Myśliwiec Elżbieta Baumgartner Józef Kołodziej Andrzej Kulka

Grażyna Torbus Mirosława Skowrońska Jagoda Rowiński Janusz Gajda

PROJEKT GRAFICZNY i DTP Jacek McFrey grafika@tygodnikplus.com

REKLAMA I MARKETING 718-928-3356 x.102 po polsku 718-928-3356 x.109 English

MIROSŁAWA SKOWROŃSKA

KONSULTACJA I POMOC W SPRAWACH IMIGRACYJNYCH SPONSOROWANIE, PRZEDŁUŻANIE WIZ, OBYWATELSTWO

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Sądy federalne, wyższe i miejskie Asysta w szpitalach i urzędach, tłumacz w Urzędzie Imigracyjnym Profesjonalne tłumaczenie dokumentów i tekstów. Pełnomocnictwa, pisma, legalizacja dokumentów, klauzula Apostille

WNIOSKI SĄDOWE•ROZWODY

DORADZTWO W SPRAWACH RENT I EMERYTUR. Długoletni staż pracy wśród Polonii amerykańskiej.

Biuro: 973-614 9950, Komórka: 201-755 9718, fax: 973-777 7372 e-mail: slawka123@optonline.net 109 Wallington Ave., Wallington, NJ 07057

Czy wiesz że? Czy wiesz że polski był językiem międzynarodowym?

Język polski był bardzo popularny do XVII w. we wschodniej Europie ze względu na szerokie kontakty handlowe z państwami ościennymi i panującą wolność wyznaniową i światopoglądową dla cudzoziemców. W czasach nowożytnych Rzeczpospolita tworzyła duży i znaczący w Europie organizm państwowy, leżący na ważnych szlakach handlowych i pośredniczący w kontaktach zachodu ze wschodem. Była też krajem bogatym, o stosunkowo wysokiej stopie życia. Znaczenie handlowe i polityczne sprawiło że język polski stał się mię-

dzynarodową mową we wschodniej części kontynentu. Posługiwało się nim wiele narodów zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej, oraz był popularny w krajach ościennych. Języka polskiego często uczyli się kupcy niemieccy i czescy. Używano go na dworze moskiewskim oraz w kancelarii Chanatu Krymskiego w celu sporządzania dokumentów.

Wpływ Polski na inne kraje europejskie nie sięgał jedynie języka i nie rozpoczął dopiero w czasach nowożytnych. Polska wywierała znaczny wpływ tak na modę jak i na sztukę wojenną. Wielką popularnością cieszyły się także traktaty polityczne i teologiczne polskich autorów.

reklama@tygodnikplus.com

WYDAWCA PLUS Media Group Corp. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE 718-928-3356 x.101 ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących. All design and artwork created by PLUS is a sole property of the publisher. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The publisher accepts no liability for any material supplied by advertisers (including text, reproduction and illustrations) and advertisements printed

Adres internetowy www.tygodnikplus.com www.plusweekly.com ©2007-2013 PLUS Media Group, Corp.


Sylwetki sławnych Polaków 7

Tadeusz Adamowski

Pionier hokeja Tadeusz Adamowski urodził się 19 listopada 1901 w Lozannie, kiedy jego rodzice, polscy emigranci z USA przyjechali odwiedzić Stary Kontynent. Zaraz powrócili za ocean, gdzie ukończył szkołę średnią i Harvard University przyjmując posadę maklera okrętowego. W szkole średniej i podczas studiów uprawiał futbol amerykański, tenis, koszykówkę i hokej na lodzie. Jako hokeista reprezentował barwy Harvard University. Adamowski, był kuzynem Ignacego Paderewskiego i zrobił tyle dla polskiego hokeja, ile jego wujek dla polskiej polityki. W końcu 1925 roku ze względów rodzinnych powrócił do Polski. Przywiózł ze sobą nowoczesne łyżwy, stroje i kije, a także reguły gry w hokeja. W ostatnim dniu wizyty w kraju, kiedy miał już w kieszeni bilet powrotny na rejs do USA, został zaproszony na trening stawiających pierwsze kroki

na lodzie hokeistów warszawskiego AZS, którzy przygotowywali się do występów zagranicznych i udziału w mistrzostwach Europy. Zaproszenie przyjął i pozostał w kraju aż do... wybuchu II wojny światowej. Był dla polskiego hokeja wszystkim: rasowym napastnikiem (reprezentował poziom gry amerykańskich drużyn akademickich, choć nigdy nie grał w gronie zawodowców), pierwszym trenerem (uczył techniki i przede wszystkim taktyki gry zespołowej), wreszcie działaczem (kapitan związkowy PZHL). Wraz ze swymi kolegami z warszawskiego AZS (Edmund Czaplicki, Kazimierz Żebrowski, Aleksander Kowalski, Lucjan Kulej, Włodzimierz Krygier, Aleksander Słuczanowski, Andrzej Osiecimski Czapski) zdobył nie tylko 5 tytułów mistrza Polski (1927-1931), ale był podporą (mówiono, że “mózgiem”) drużyny narodowej, która cierpiała

na brak rezerw. W ciągu swojej kariery sportowej (1925 -1931, incydentalnie był jeszcze rezerwowym zawodnikiem na mistrzostwach świata w Pradze w 1933), 40-krotnie reprezentował Polskę w meczach międzypaństwowych i zdobył 16 bramek. Był akademickim mistrzem świata (1928) i dwukrotnie srebrnym medalistą mistrzostw Europy: w Budapeszcie (1929), kiedy to Polacy po dogrywce przegrali z Czechosłowacją 1:2 i w Krynicy (1931), gdy z kolei gospodarze musieli uznać wyższość Austriaków. W latach 30. pracował początkowo dla koncernu General Motors (przedstawicielstwo w Warszawie), a następnie w przedsiębiorstwie „Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe” S.A. (GAL). W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na dziesięciu najpopularniejszych sportowców Polski w 1927 roku zajął 4. Miejsce, a w 1929 - 7. miejsce. Adamowski nie zdążył, a raczej nie chciał (pochodził  z bardzo patriotycznej rodziny) opuścić Polski i stanął do walki obronnej we wrześniu 1939. Dowodził plu-

tonem (w stopniu ppor. rez.) w 2 szwadronie 21 p. Ułanów  Nadwiślańskich, którego dowódcą był również olimpijczyk  ppłk K. de Rostwo Suski. Walczył w okolicach Bydgoszczy i Grudziądza. Wzięty do niewoli przez Niemców dalsze lata spędził w jenieckim obozie Woldenberg. Przeszedł do jego historii jako organizator niezwykle szeroko prowadzonej pracy pedagogicznej - nauki języka angielskiego (od kursów dla początkujących poprzez średni stopień zaawansowania z konwersacjami, aż  po szczebel uniwersytecki, którego Adamowski był rektorem). W obozowym klubie „Orlę” uprawiał koszykówkę. Był też uczestnikiem olimpiady jenieckiej oflagu II C Woldenberg (1944). Po zakończeniu wojny, wraz z armią amerykańską powrócił do Nowego Jorku, gdzie pracował w UNICEF. Jako zawodnik i trener położył ogromne zasługi dla rozwoju polskiego hokeja na lodzie. Dzięki jego umiejętnościom zawodnika i talentowi szkoleniowo-pedagogicznemu wprowadził polski hokej na arenę międzynarodową. Zmarł w 1994 roku w Nowym Jorku.

Mienie przesiedlenia i przesyłki handlowe w każde miejsce w Polsce

$80 m3 Gdynia $120 m3 Warszawa, Łomża, Białystok, Ostrołęka, Rzeszów, Lublin, Olsztyn, Suwałki

$130 m Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań i każde 3

inne miejsce w Polsce + odprawa celna, cena powyżej 10 m³

Wysyłka kosiarek, samochodów, motorów, łodzi, sprzętu budowlanego z załatwieniem wszystkich formalności celnych i dowozem do domu

Wysyłka aut do Niemiec

od $600

Wysyłka aut do Polski

od $750

Z tym ogłoszeniem $100 TANIEJ

OFERTA DOTYCZY WYSYŁKI CAŁEGO KONTENERA

Kontenery: PORT TO PORT Gdynia - duży 40 - $2,450 - mały 20 - $2,100 Bremerhaven - duży 40 - $1,500 -mały 20 - $1,300 Kontakt: biuro: 908-474-1151 • Zdzisław: 201-832-7338 email: zdzislaw.lesniewski@gmail.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Poradnik sukces

Czy dziecko w Polsce może dostać rentę Social Security? Pytanie: Oto email pani Ireny z Polski: „Witam i proszę o pomoc, bo nie wiem, gdzie mam się zwrócić w swojej sprawie. Chcę opisać moją historię i zapytać czy jest szansa aby otrzymać rentę dla mojej 6-letniej córki. W roku 2006 w maju poznałam Krzysztofa, który wrócił z USA. Zakochaliśmy się, ale nasze wspólne życie było bardzo krótkie, choć cudowne. W grudniu tego samego roku Krzyś zginął w wypadku samochodowym. Byłam w drugim miesiącu ciąży. Wiedział o tym i nawet zdążył pochwalić się rodzinie. W lipcu 2007 r. urodziła się nasza córka. Dowiadywałam się w Social Security Administration, powiedziano mi, że w Polsce oczywiście nie ma szansy na rentę. Nie otrzymuję żadnej pomocy na córkę. Wiem, że Krzysztof ma dwoje dzieci w USA, które otrzymują rentę po zmarłym ojcu, ale  nie moja córka, bo mieszka w Polsce. Wiem że Krzysztof miał zieloną kartę i pracował legalnie, odprowadzał podatki, ale nie mam skąd  wyciągnąć tych dokumentów i cokolwiek spróbować ruszyć w tym kierunku. Proszę pomóżcie mi... Doradźcie co mam zrobić... Chodzi o przyszłość mojego dziecka. Nie mogę się z tym pogodzić, że małej w Polsce nic się nie należy, mimo że jego dzieci w Stanach dostają społeczną zapomogę. Pozdrawiam i proszę o pomoc.”

Dobra wiadomość

Chociaż nie ma pani dokładnych informacji o historii pracy

ojca dziecka, ani żadnych dokumentów, pozostaje faktem, że był on w Stanach w pełni ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego Social Security, bo jego dzieci w USA otrzymują sieroce świadczenia. Przed kilku laty pani córka w Polsce nie była uprawniona do renty, ale to zmieniło się od 1 marca 2009 roku, gdy weszła życie polsko-amerykańska umowa o zabezpieczeniach społecznych. Można o niej przeczytać w książce pt. pt. „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym”.

Kiedy dziecko dostaje rentę Social Security

Dziecko emeryta, rencisty albo osoby zmarłej (odpowiednio ubezpieczonej) jest uprawnione do renty rodzinnej Social Security, jeżeli spełnia następujące wymogi: · jest wolnego stanu; oraz · ma mniej niż 18 lat; albo · jest studentem, w wieku między18-19 lat, uczęszczającym do szkoły w pełnym wymiarze godzin (nie wyżej niż do 12-ej, klasy); albo · ma 18 lub więcej lat i jest inwalidą; inwalidztwo musi mieć początek przed osiągnięciem 22 roku życia. O świadczenia Social Security dla dziecka ubiega się jego prawny opiekun i on je otrzymuje. Co ważne, miejsce zamieszkania dziecka, ani jego amerykański status imigracyjny nie ma obecnie znaczenia. Sierota mieszkająca w Polsce czy w Stanach traktowana jest

tak samo. Gdybyście państwo zawarli związek małżeński, pani byłaby uprawniona do renty wdowiej na czas opieki nad dzieckiem. Więcej o świadczeniach rodzinnych piszę w książce pt. Ubezpieczenie Społeczne Social Security.

Jak ubiegać się o świadczenia?

Nie potrzebuje pani zdobywać żadnych dokumentów z USA, ani podatkowych, ani zarobkowych. Wystarczy numer Social Security, a jeżeli go pani nie posiada – tylko imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, a SSA odszuka dane p. Krzysztofa w swoich bazach danych. Musi pani udokumentować tożsamość dziecka oraz ojcostwo, co poświadcza metryka urodzenia córki. Świadczenia przyznaje Urząd Social Security (Social Security Administration), a wniosek może pani złożyć za pośrednictwem Wydziału Świadczeń Federalnych przy ambasadzie USA w Polsce, albo (od 1 marca 2009 roku) w lokalnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oto adresy: · Federal Benefits Unit, American Consulate General, Ul. Stolarska 9, 31-042 Kraków, tel. 48-12-424-5128 (9:30-12:00), e-mail: fbu.krakow@ssa.gov. · Federal Benefits Unit, American Embassy, Ul. Piękna 12, 00539 Warszawa, tel. 48-22-504-2112 (9:30-12:00), faks 48-22-504-2281, e-mail: fbu.warsaw@ssa.gov. Sugeruję, żeby zadzwoniła pani do Biura Świadczeń Federalnych i zapytała w swojej konkretnej sytuacji.

Rozpatrywanie sprawy zajmuje kilka miesięcy. Powodem, dla którego nie otrzymała pani renty w przeszłości, był fakt, że dziecko nie było do niej uprawnione. Sytuacja zmieniła się od 1 marca 2009 roku, kiedy Polska zawarła z USA Umowę o zabezpieczeniach społecznych.

Ile wyniesie renta?

Wysokość rodzinnego świadczenia zależy od zarobków zmarłej osoby. Im więcej pracownik wpłacił na Ubezpieczenia Społeczne, tym wyższe będą rodzinne świadczenia. Social Security Administration wykorzystuje wysokość podstawowego świadczenia zmarłego pracownika i oblicza, do ilu procent są uprawnieni członkowie rodziny. Wysokość świadczenia w procentach zależy od wieku członków rodziny i stopnia ich pokrewieństwa w stosunku do pracownika. Świadczenia wypłacane członkom rodziny są ograniczone do pewnej wysokości. Ten limit jest różny, ale ogólnie wynosi od 150 do 180 procent wysokości świadczenia zmarłego pracownika. Córka pani Ireny otrzyma tyle, ile pozostałe dzieci zmarłego. Niestety, renta córki pomniejszona będzie o amerykański podatek dla nierezydentów (non-resident tax), który wynosi 25.5%. Radzę złożyć wniosek o rentę dla dziecka jak najszybciej, bowiem nie dostanie pani wyrównania za minione lata. Elżbieta Baumgartner

Nie ubiegaj się o emeryturę zanim nie poznasz przepisów i pułapek

Labirynt podwójnych emerytur

wyjaśniają unikalne książki Elżbiety Baumgartner „Emerytura polska i amerykańska” – ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym. $35 + $4 „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”. Unikalne informacje. Cena $30 + $4. “Ubezpieczenie społeczne Social Security”. Dowiedz się, jak maksymalizować świadczenia swoje i rodziny. $30 +$4. Również: “Powrót do Polski” ($30), „Emerytura reemigranta w Polsce” ($35), „Obywatelstwo z przeszkodami” ($35)+po $4. Książki są uaktualnione na rok 2012 i dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., oraz Exlibris, 140 Nassau Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy (Porad-nik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com).

PLUS 11 listopada 2013


Podróże z Andrzejem Kulką 9

Alaska - dzienniki z podróży – cz.2 Popołudnie nad zatoką Turnagain

Skyline Drive

Sprawdzając pogodowe statystyki w sekcji Weather lokalnej gazety Anchorage Daily News widzę, że 15 marca w latach poprzednich bywało różnie: z jednej strony +13C w 1926, z drugiej strony medalu: minus 25C w 1968. Co najistotniejsze z punktu widzenia turystycznego planowania - średnia maksymalna dla połowy marca wynosi plus 1C, średnia minimalna: minus 8C, co jak najbardziej przemawia za rozsądnym wyborem tego właśnie okresu czasu na wizytę

na Alaskę. Powyższe dane odnoszą się do Anchorage, które przez bliskość morza cieszy się „łagodnymi” jak na Alaskę temperaturami. W centralnej części stanu, w tzw. Interiorze dzisiaj nadal panują chłody: z maksymalną temperaturą minus 20 stopni Celsjusza (-3F), w nocy minus 32C (-24F). Będziemy tam za trzy dni! Prawdziwy, żądny wrażeń turysta, zwłaszcza fotografik przygotowany na fantastyczne, zimowe plenery, nie może tak łatwo poddać się zmę-

czeniu po podróży. W kilkanaście minut po zakwaterowaniu w hotelu, korzystając z błogosławieństwa Aury, jedziemy nad jezioro Portage, gdzie gra świateł zachodzącego słońca powinna stworzyć prawdziwy spektakl na zboczach osnieżonych gór Czugacz. Jazda z centrum miasta wzdłuż brzegów zatoki Turnagain do doliny Portage trwa latem około godziny, teraz niewiele krócej. Nawierzchnia jest sucha, świetnie utrzymana, ruch dość spory ze wzlędu na fakt, że o tej porze dnia wielu niedzielnych turystów powraca do Anchorage z narciarskiego resortu Alyeska. Eskapadę na narty pozostawiamy sobie na jutro, na cały dzień, dzisiaj koncentrując się na podziwianiu spektakularnego zjawiska niesienia potężnych brył lodu przez oceaniczne pływy na wodach zatoki Turnagain. Podczas przypływu morski prąd niesie kolosalne okruchy lodu kilkanaście kilometrów w głąb lądu, pozostawiając je malowniczo rozsiane na płytkim dnie w czasie odpływu. Ten swoisty show odbywa się dwukrotnie podczas doby, stosownie do obiegu Księżyca wokół Ziemi, stwarzając nigdy nie powtarzające się unikalne widoki, jak gdyby żywcem wyjęte z lodowej baśni!

Mijamy dolinę Alyeska, zatrzymując się na chwilę przy stacji benzynowej, aby uzupełnić zapasy kanapek i kawy do termosów. Po niecałych dwudziestu minutach jazdy z Girdwood osiągamy górską dolinę Portage, ozdobiona teraz przepięknie oświetlonymi niskim słońcem szczytami gór Kenai i Czugacz. Tak dobrze mi znane jezioro Portage, krajobrazowa ikona tej części Alaski jest skute grubym lodem. Lokalna młodzież zaprzęga spadochrony/skrzydła do swoich desek i jeździ po rozległym płaskim terenie tam i z powrotem. Turystów - dzięki Bogu - jeszcze nie ma, jest zbyt wcześnie. Wracamy w kierunku Anchorage kiedy słońce chyli się nisko nad horyzontem. Czeka nas jeszcze powalający na kolana widok, kiedy na zachodnim horyzoncie, spoza gór półwyspu Kenai wyłania się wielka góra Mount Redoubt. Nad tym uśpionym wulkanem wysoko w stratosferę unosi się chmura popiołu, to kolejna od miesiąca eksplozja. Sylwetka wznoszącego się na 3108 m npm szczytu MtRedoubt wspaniale rysuje się na tle czerwieniejącego nieba. Ciąg dalszy za tydzień.... Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka

Biuro podróży EXOTICA TRAVEL zaprasza na

WYCIECZKI z polskim przewodnikiem:

W Y J A Z D Y Z A G R A N I C Z N E: MEKSYK ŚLADAMI AZTEKÓW: 7 dni dwa razy w miesiącu MEKSYK ŚLADAMI MAJÓW: 10 dni dwa razy w tygodniu MEKSYK : Guadelupe, Taxco, Acapulco: 8 dni, 10 grudnia HONG KONG, TAJLANDIA, SINGAPUR: 15 dni, 9 listopada KOSTARYKA: 9 dni,11 styczeń 2014 CHILE: Atacama, Patagonia, Wyspa Wielkanocna: 12 dni, 25 stycznia 2014 BUENOS AIRES, IGUASU, RIO DE JANEIRO: 11 dni, 8 lutego 2014 AMERYKA CENTRALNA: 15 dni, 7 marca 2014 JAPONIA: Kwitnące Wiśnie: 8 dni, 6 kwietnia 2014 Indywidualne pakiety: HAWAJE - CANCUN - PUNTA CANA - PUERTO VALLARTA DOMINIKANA - JAMAJKA. Oferujemy pakiety APPLE VACATIONS Szczegóły i rezerwacje:

Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago www.andrzejkulka.com Tel. 773-237-7788 email: andrzejkulka@aol.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Na wesoło

Małżeństwo poleciało na Marsa na wakacje. Idą sobie, idą i nagle spotykają Marsjanina. A on podchodzi do kobiety, dotyka jej brzucha i mówi: - Ti ti ti ti ti ti ti. Gościu na to: - Ty, spadaj, bo Cie kopne w tyłek. - Ale my nie mamy tyłków - mówi Marsjanin - To Cie kopne w przodek. - Ale my nie mamy przodków. - To jak wy sie rozmnażacie? - A no tak - Ti ti ti ti ti.

r Siedzi gostek na rybach i nic. Spławik ani drgnie. A obok niego drugi co chwilkę a to płotkę, a to karpia, a to lina. Wiec gościu podchodzi do niego i się pyta: - Na co pan łapiesz? - Ano ja łapie na tabletki na syfilis. Gościu podziękował i zapytał się czy by mu drugi nie przypilnował sprzętu. Pobiegł do apteki i prosi o 3 opakowania tabletek na syfilis. Aptekarka na to: - A co złapał pan? - Nie, ale znam dobre miejsce.

w Jedzie facet samochodem. Obok siedzi żona. Dopuszczalna prędkość 100 km/h. Facet jedzie mniej więcej z tą prędkością. Nagle żona rozpoczyna monolog: - Już cię nie kocham. Po dwunastu latach po ślubie chcę rozwodu.

POLSKI Car Service

Mąż nic nie mówi tylko przyspiesza do 110 km/h. Żona mówi dalej: - Pokochałam twego najlepszego przyjaciela - Kazia. Mąż nic nie mówi tylko dalej przyspiesz do 120 km/h. Żona przystępuje do rozważania warunków rozwodu: - Chcę dzieci! Mąż nic nie mówi tylko przyspiesza do 130 km/h. - Chcę dom i samochód! Mąż dalej nic nie mówi ale przyspiesza do 140 km/h. - Chcę, aby wszystkie karty kredytowe i akcje był na moje nazwisko. Mąż dalej nic nie mówi ale przyspiesza do 150 km/h. - A czego ty chcesz? - Ja już mam wszystko co mnie potrzeba! Mąż przyspiesza do 200km/h. - A co masz?! Mąż skręca na przeciwny pas jezdni i cedzi przez zęby: - Poduszkę powietrzną!!!

w W jednym z pokoi akademika studenci wciąż wznoszą toast. - Za Janka, żeby zdał! W pewnym momencie do pokoju wchodzi Janek. Koledzy krzyczą: - I co Janek zdałeś? - Zdałem, zdałem. Tylko jednej nie przyjęli bo miała szyjkę obitą.

q Szara komórka weszła do mózgu faceta.

McGuinness

Car & Limo Service

718-383-6556 / 383-6557 158 Nassau Avenue, Brooklyn NY 11222

PLUS 11 listopada 2013

- Hallo, hallo, jest tu ktoś!? - woła. Odpowiada jej cisza. - Hej, hej, jest tu ktoś!!!??? Dalej cisza. Nagle z oddali z drugiego końca ktoś odpowiada: - Tu jestem!!! - nieśmiało woła jakaś zabłąkana druga szara komórka. - A dlaczego jesteś tu sama? pyta pierwsza. - Bo wszyscy są jak zwykle na dole - smutno mówi druga.

w Pewnego razu budzi się facet, patrzy do okna a tam u sąsiada zajefajny kompleks kortów tenisowych. Grają na nich największe gwiazdy tenisa. Przeciera oczy ze zdumienia no i idzie do tego sąsiada na rozmowe. Podchodzi i sie pyta: - Sąsiąd jak ty żeś to zrobił, że takie gwiazy u Ciebie grają na tak wspaniałym korcie tenisowym? Sąsiad odpowiada: - No wiesz, tam za lasem jest taki mały staw. Byłem na rybach no i złowiłem złotą rybke. Powiedziała mi, że jak ją wypuszcze, to spełni mi jedno życie. No i spełniła. Tylko musisz wyraźnie mówić, bo ta rybko troche przygłucha jest... Na to sąsiad wielce uradowany, zabiera wędke i idzie nad staw na łowy. Przychodzi nad staw, zarzuca wędke no i złowił złotą rybke. No to rybka do niego: - Rybaku wypuść mnie, a spełnię Ci jedno życzenie. Facet oczywiście przystał na tą propozycje i pamiętając o słowach sąsiada, ze trzeba mówić wyraźnie, wymyśla życzenie: - Chciałbym sie jutro obudzić i mieć na podwórzu ogromną kupę

Nieruchomości w centralnym New Jersey

kupno•sprzedaż•wynajem

Krzysztof Wojda

Sales Associate 150 Morgan Avenue Sayreville, NJ 08879

732-277-7995 – komórka 732-721-9000 x.390 – biuro Chris.Wojda@century21.com www.kwojda.com

Bezpłatna wycena domów

złota!!! Złota rybka zgodziła się bez oporów i obiecała, ze życzenie spełni. Rybak wypuscił złotą rybke do stawu i wrócił do domu. Na drugi dzień facet się budzi, wyglada przez okno, patrzy a tam ogromna kupa błota. Całe podwórze w błocie. Facet się zdenerwował i podbija do swojego sąsiada i gada do niego: - Sąsiad coś ty mi za rybke polecił?! Powiedziałem wyrażnie że chce kupę złota, a tu mam wielką kupę błota na podworzu. Na to sąsiad: - A coś ty myślał, ze ja chciałem wielkiego tenisa...?

a Spotykają się dwie pchły: Jedna mówi do drugiej: - Gdzie byłaś na wakacjach? - Na krecie.

v • PRZEWOZY • LOTNISKA

• PRZEPROWADZKI

Oferta specjalna dla czytelników PLUSa

BO2282 poleć nas swoim znajomym a otrzymasz 5% zniżki


Podróże Orła Białego 11

Nowojorski ORZEŁ BIAŁY znów rusza w świat... – cz.4 ...tym razem Kogut dołącza do grupy „www.podrozemotocyklowe.com” i rusza do serca Azji na podbój krainy jurt i kumysu, górzystej Kirgizji. Wyprawa motocyklowa – Kirgizja

Dziś wstaję bardzo wcześnie i mimo zaledwie kilku godzin snu oraz zmęczenia, będącego bezpośrednim wynikiem wczorajszej imprezy, szybko dochodzę do siebie i staję na nogach. Wyjazd zaplanowany jest na godzinę 9-tą, zatem aby mieć jeszcze czas na przygotowanie motocykla i spakowanie ekwipunku, do bazy wypadowej muszę dotrzeć przed 8-mą. Szybko ogarniam swoje klamoty i zabierając ze sobą manatki udaję się na hotelowe śniadanie, które nawiasem mówiąc okazuje się całkiem przyzwoite. Miła pani w recepcji zamawia dla mnie taryfę i po chwili pod hotel podjeżdża stara Łada z napisem TAXI. Starszy pan, będący na pierwszy rzut oka w nienajlepszym humorze otwiera bagażnik, a ja zapakowawszy tobołki wsiadam do samochodu. Kierowca zaczyna coś mówić po kirgisku, wskazując wymownie na drzwi, przez które wgramoliłem się do środka. Niestety, w zrozumieniu kirgiskiej mowy nie pomaga nawet znajomość rosyjskiego. Jest to zupełnie odrębny język, nieprzypominający niczego, co do tej pory słyszałem. Skoro zatem wsiadłem do starego grata, a kierowca krzyczy coś wskazując na drzwi, może to oznaczać tylko jedno, trzeba nimi porządnie trzasnąć, aby się zamknęły. Nie chcąc zatem rozczarować mojego woźnicy, używając całej pary, jaką miałem

Odliczanie czas zacząć

w ręce, trzasnąłem zadowolony drzwiami. Skutek był nieco inny niż się spodziewałem. Nie dość, że drzwi odskoczyły z impetem i pozostały otwarte, również kierowca wyskoczył z samochodu i przez dłuższą chwilę nie potrafił się zamknąć, krzycząc i klnąc dla odmiany już po rosyjsku, upewniając się w ten sposób, iż tym razem przesłanie dotrze do adresata. Pomimo niezbyt fortunnego startu jazda taksówką przebiegała w miarę sprawnie. Po chwili starszemu panu za kółkiem rozwiązał się język, a przekleństwa z mojej osoby przeniosły się na przydrożnych policjantów zatrzymujących losowo samochody. Okazuje się,

że policja podobnie jak w innych krajach nie jest tu zbytnio lubiana przez kierowców, a i kirgiski slang nie pozostaje w tyle za konkurencją. Podobnie jak w Polsce policjanci nazywani są niezbyt sympatycznie „psami”, a w USA jeszcze dosadniej „ ś w i n i a m i ”, w tutejszym slangu mundurowi stróże prawa to „kozły”. Na pytanie, dlaczego „kozły”, taksówkarz wyraźnie roz-

bawiony odpowiada, że skubią pieniądze od kierowców podobnie jak kozły skubią trawę. W miarę jak wyjeżdżamy na peryferie miasta zauważam, że szoferowi znów podnosi się ciśnienie. Mimo ustalonej na starcie stawki oświadcza: „budjet dopłata”. Nie pozostaje mi nic innego jak zaakceptować ten aneks i jechać dalej. Po dłuższej chwili kończy się asfalt i zaczynają się dziury. Długo nie trzeba było czekać... znów: „budjet dopłata”. W końcu docieram do bazy, skąd za godzinkę nasza wyprawa oficjalnie wyrusza na podbój górzystej Kirgizji. Odnoszę jednak wrażenie, że moja wyprawa tak naprawdę już się rozpoczęła. Rozpoczęła się w momencie, gdy wsiadłem do taksówki. Ciąg dalszy za tydzien... Grzegorz Kogut Unia Polskich Motocyklistów Świata ORZEŁ BIAŁY Oddział Nowy Jork www.orzelbialyny.com Organizatorzy wyprawy: Piotr Kowalczyk Barbara Grad www.podrozemotocyklowe.com

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Kulinaria

Kulinarna podróż po stanach Ameryki – cz.5

Szwedzki stół w Las Vegas

Montana – Montana słynie ze słodkiego, puszystego ciasta z huckleberry. Jest to rodzaj borówki rosnący w wysokich górach Montany. Nebraska – Jak wiadomo stan ten jest krajowym liderem w produkcji kukurydzy. I dlatego też słynie z przepysznej grillowanej kukurydzy, podawanej z leciutkim masełkiem, solą i pieprzem.

Nevada - Jedzenie jest pasją. Nevada rozumie to doskonale i oferując swoim gościom wachlarz kuchni z całego świata. Najsłynniejsze są tak zwane “stoły szwedzkie”, czyli all-you-can-eat buffet. New Hampshire – Syrop klonowy z New Hampshire jest jednym z najlepszych w całym kraju. Dlatego też warto spróbować śniadania z do-

(347) 679-3451 English Point Learning Center 66-44 FOREST AVE, RIDGEWOOD, NY 11385

www.englishpoints.com

KURSY ANGIELSKIEGO

KURS NA OBYWATELSTWO

Nowe kursy

Nowe kursy

- Darmowa lekcja pokazowa Angielski od podstaw: 3 listopada (niedziela 9.30 am -12.30 pm)

Ponadto:

- Wypełniamy tanio wnioski 3 listopada (niedziela 1.30 pm -3. 30 pm)

Wypełniamy wnioski na obywatelstwo

Tłumaczenia dokumentów (także imigracyjnych), Pełnomocnictwa, Apostille, Notariusz, Kurs na zniżkę na ubezpieczenie samochodowe, Hiszpański od podstaw.

PLUS 11 listopada 2013

datkiem tego specjału, np. gofry z masłem klonowym i cynamonem, serwowane w Parker’s Maple Barn w Mason. New Jersey – Mieszkańcy New Jersey na pewno mieli okazję spróbować tradycyjnych „salt water taffy”. Taffy to tradycyjne cukierki podobne do polskich irysów. Skąd nazwa „salt water taffy”? Legenda mówi, że w roku 1883 roku sklep jednego z producentów cukierków został zalany słonymi wodami Oceanu Atlantyckiego. Mimo tego, nasączone słoną wodą cukierki ,nadal cieszyły się zainteresowaniem klientów i były sprzedawane już pod nową nazwą „salt water taffy”. New Mexico - Stare powiedzenie głosi, iż ostry sos jest dobry wtedy, gdy wypala dziurę w obrusie. Najstarsze ostre sosy, sporządzane ze zmiażdżonych papryczek chili, pochodzą z regionu  Wysp Karaibskich. Na przestrzeni wieków imigranci sprowadzili je do Stanów Zjednoczonych. Po dzień dzisiejszy

New Mexico słynnie z pikantnych sosów domowej roboty, które można kupić praktycznie w każdym sklepie na całym świecie. Nowy Jork – Dla wielu, Nowy Jork jest centrum wszechświata i ma niezaprzeczalną zdolność do przyciągania imigrantów. Nowy Jork oferuje wszystko, od żywności na ulicy do pięciogwiazdkowych restauracji i kuchni z różnych zakątków świata. Ale najbardziej znany jest ze słynnych bejgli z serkiem kremowym i wędzonym łososiem. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że droga bajgli do Ameryki była długa. Przysmak został wymyślony w Europie Środkowej, prawdopodobnie w Krakowie, na początku XVII wieku. Pierwsze wzmianki o bajglach pochodzą z 1610 r., kiedy to jako prezenty dawane były żydowskim kobietom po urodzeniu dziecka. Dopiero około roku 1900 za sprawą emigrantów pieczywo to dotarło na nowojorski Manhattan. Przez 50 lat wyrabiano je tam ręcznie, później maszynowo, co upowszechniło i – powiedzielibyśmy dziś – skomercjalizowało produkcję tego specjału w Ameryce. Ciąg dalszy za tydzień...


Anegdoty prezydenckie 13

William Jefferson Clinton

Saksofonista w Białym Domu – cz.15

Transmisja telewizyjna z procesu Clintona

W czwartek 14 stycznia 1999 roku o godzinie 13.05 w Senacie rozpoczął się drugi w historii Stanów Zjednoczonych proces przeciw urzędującemu prezydentowi. Wśród obecnych na sali 55 republikanów i 45 demokratów wyczuwało się napięcie i powagę. Debata trwała do 12 lutego, kiedy to rozpoczęło się ostateczne głosowanie czy

prezydent jest winny sformułowanemu oskarżeniu. Artykuł pierwszy oskarżał prezydenta Clintona o krzywoprzysięstwo. Za głosowało 45 s e n a t o r ó w, przeciw opowiedziało się 55 senatorów. Artykuł drugi impeachmentu zarzucał Clintonowi obstrukcję systemu sprawiedliwości. W tym wypadku senatorowie byli równo podzieleni, 50 głosów za i 50 głosów przeciw. To ostatnie głosowanie było wielkim rozczarowaniem dla oskarżycieli republikańskich, którzy liczyli, iż uzyskają przynajmniej zwykłą większość 51 głosów potwierdzających zarzut, że Clinton

czynił wiele, by zagmatwać proces sprawiedliwości. W czasie głosowania, które było transmitowane na żywo przez telewizję, Clinton przebywał w Białym Domu i według informacji jego współpracowników nie oglądał telewizji. Oficjalną procedurę impeachmentu w Senacie zakończył prezes Sądu Najwyższego William Rehnquist słowami: „Zostało postanowione i rozstrzygnięte, że William Jefferson Clinton zostaje uwolniony od zarzutów sformułowanych we wspomnianych artykułach”. Szef personelu Białego Domu John Podesta telefonicznie poinformował Clintona o werdykcie Senatu. Można powiedzieć, iż właściwie Clinton zawdzięcza swoje uniewinnienie demokratom, którzy stanęłi za nim murem. Żaden z demokratycznych senatorów nie opuścił prezydenta, mimo iż wielu z nich go krytykowało. Clinton oczywiście chciałby przejść do historii jako dobry, skuteczny prezydent. Ale przyszłe pokolenia będą o nim czytały jako o prezydencie, wobec którego wszczęto proces impeachmentu. Innymi słowy „impeachment” przylgnie do

nazwiska Clintona, choć okres jego prezydentury oceniony zostanie pozytywnie, jako okres prosperity, poczucia bezpieczeństwa oraz mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie między narodowej. W maju 2000 roku dyscyplinarna komisja Sądu Najwyższego stanu Arkansas zaleciła, aby Bill Clinton został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu prawnika w stanie Arkansas z powodu kłamliwych zeznań pod przysięgą w 1998 roku dotyczących jego stosunków z Paula Jones i Moniką Lewinsky. Clinton oświadczył, że jeżeli sąd okręgowy w Little Rock podejmie taką decyzję, będzie się odwoływał do Sądu Najwyższego stanu Arkansas. Clinton dał do zrozumienia, iż po zakończeniu kadencji prezydenckiej nie zamierza wracać do zawodu prawnika, a zając się przede wszystkim pisaniem pamiętnikó i innych książek oraz wygłaszaniem płatnych wykładów. 1 października 2001 roku odebrano Clintonowi dożywotnio prawo wykonywania zawodu prawnika i obarczono go karą $25,000. Ciąg dalszy za tydzień...

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14 Recenzje i opinie

AlibiAnnana szczęście Ficner-Ogonowska Książka Anny Ficner-Ogonowskiej to publikacja zaskakująca pod wieloma względami. Po pierwsze, to debiut literacki niezamierzony przez autorkę - ujrzał światło dzienne dzięki jej mężowi, który potajemnie wysłał powieść do wydawnictwa, nie pozwalając żonie pisać „do szuflady”. Po drugie, to debiut przez wielkie„D” – odpowiednio nagłośniony, rozreklamowany, z rekomendacjami Danuty Stenki i Artura Żmijewskiego na okładce. Po trzecie, przyznać należy, że pierwsza powieść w wymiarze 650 stron robi wrażenie. Sam fakt, że historia miłosna opisana w tak obszernej książce nie dłuży się i nie irytuje powolnym rozwojem akcji, ale wciąga, nie pozwalając się odezwać od lektury, świadczy o niewątpliwym talencie autorki. Po tak wielu stronach i długim czasie spędzonym z bohaterami powieści... mamy ochotę na kolejne minuty i kolejne strony! Hanna Lerska to młoda nauczy-

Kapitan Phillips Reż. Paul Greengrass

cielka wiodąca uporządkowane, idealne wręcz życie. Piękny dom, praca, liczne pasje, uroda... Wydaje się, że ma wszystko, o czym może marzyć dwudziestosześciolatka. Ale to tylko pozory, pod którymi skrywają się straszliwe wspomnienia, nieopisany ból i strach, którego nie sposób pokonać. O tym wszystkim nie wie jednak Mikołaj, prowadzący firmę architektoniczną w centrum Warszawy. Zakochuje się w Hance i postanawia o nią walczyć. Nie podejrzewa nawet jak długa i trudna droga go czeka. Powieść ma w sobie coś niezwykłego, co sprawia, że pomimo potężnego ładunku uczuciowego, miłosnej monotematyczności i obszerności, czyta się ją jednym tchem. Pochłania niczym doskonały kryminał. “Alibi na szczęście” jest napisane pięknym językiem, jest pełne wspaniałych historii, ponadczasowych prawd, ludzi z szerokim wachlarzem emocji i życiowych doświadczeń.

RE/MAX Excellence

969 Paulison Avenue, Clifton NJ 07011 Kupno, Sprzedaż i Wycena Domow w New Jersey 973-778-9900 Domynarynku.com

Halina Strzepek 201-906-4343

Pawel Halat 973-931-1749

Joanna Orlowski 201-281-2094

Tom Hanks w wyśmienitej aktorskiej formie i klasycznie opowiedziana historia, bez superagenta i fajerwerków, ale i tak trzymająca w napięciu. Historia, co należy podkreślić, jak najbardziej prawdziwa, oparta na wydarzeniach, do których doszło w 2009 roku u wybrzeża Somalii na pokładzie przejętego przez piratów amerykańskiego statku towarowego Maersk Alabama. Spokojna, niemal dokumentalna kamera śledzi rozwój wydarzeń, jednocześnie twórca nie boi się korzystać również z doświadczeń, które zdobył w czasie pracy nad “Krucjatą Bourne’a”, “Ultimatum Bourne’a” i “Green Zone”. Muzyka i montaż nadają całości sensacyjnego tempa, budują napięcie i traumę sytuacji. Dramat ludzi i zderzenia cywilizacji, problemów globalizacji, bogactwa i biedy, siły i kontroli, przeplata się z pełnokrwistym thrillerem, w którym w końcu w glorii bezkresnych wód musi pojawić się amerykańska

marynarka ze swoimi umięśnionymi komandosami i twardymi dowódcami. Główną siłą i nicią splatającą sensację z dramatem są bohaterowie. To film Toma Hanksa! Nie tylko zmiana wyglądu fizycznego: broda i kilka kilogramów więcej - sprawiają, że już mówi się o nim jako o mocnym kandydacie do walki o Oscary za rok 2013. Jako kapitan Richard Phillips jest uosobieniem rzetelności, obowiązkowości i odpowiedzialności, które przeradzają się stopniowo w ciche bohaterstwo. Ciekawym partnerem dla Hanksa jest grający głównego pirata, Muse, somalijski artysta Barkhad Abdi. Kreacja gwiazdora nie byłaby tak wyrazista i wiarygodna, gdyby nie wsparcie w postaci energii ze strony tego nieznanego, obdarzonego unikatową charyzmą aktora. Greengrass sprawia, że “Kapitan Phillips” nie jest tylko rozrywkowym kinem akcji o dobrych i złych facetach, czarno-białym świecie.

· Największy wybór domów jedno- i wielorodzinnych · Wycena domów · Domy bankowe · Pomoc w uzyskaniu pożyczki · Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm

Marta Zak 973-897-4942

Robert Bednarz Christopher Rodzen David Strzepek 551-206-3820 201-522-4232 201-906-9767

N I E R U C H O M O Ś C I

Wallington, New Jersey $285,000 Dom dwurodzinny, 12 pokoi, 7 sypialni, 3 łazienki, piwnica, działka 75x150

PLUS 11 listopada 2013

Wallington, New Jersey $479,900 Dom jednorodzinny, typu Colonial, położony w rezydencyjnej części miasta “na górce”, 4 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety, kuchnia w pełni wyposażona, wykończona piwnica, garaż, działka 50x100.

Wallington, New Jersey $279,800 Dom jedno-rodzinny, typu Cape Cod, 6 pokoi, 4 sypialnie, lazienka, piwnica, dzialka 37x125.

Garfield, New Jersey $429,900 Dom dwurodzinny, 9 pokoi, 5 sypialni, 3 łazienki, garaż, działka 60x100


15

REKLAMA

ENEJ

PECTUS

Od początku swojej estradowej działalności w 2002 roku grupa zdobywa coraz większą popularność. W 2010 roku zespół ENEJ wystąpił na XVI Przystanku Woodstock. W 2011 roku wygrał telewizyjny program „Must be the Music”. Wydarzenie to okazało się momentem przełomowym w historii zespołu. Już dzień po finałowym odcinku większość stacji radiowych w Polsce zaczęła grać utwór „Radio Hello”, który stał się hitem lata 2011 roku podbijając serca polskiej publiczności. W 2012 r. zespół z piosenką „Skrzydlate Ręce” wygrał konkurs „Super premiery 2012” na festiwalu w Opolu, gdzie

PEC TUS powstał wiosną 2005 roku w Rzeszowie. Tomasz Szczepanik i jego trzej bracia: Mateusz, Marek oraz Maciej tworzą od października 2011 nowy skład Zespołu Pectus. We wrześniu 2012 roku do rozgłośni radiowych trafiła piosenka pt.: „Barcelona” (muz./sł. Tomasz Szczepanik) – zapowiadająca trzeci album PECTUS. „Barcelona” staje się ogromnym przebojem, który nuci cała Polska. Teledysk do niej powstaje na początku listopada 2012 roku na ulicach stolicy Katalonii w Hiszpanii. Nowy album PECTUS nosi tytuł „Siła Braci”, ukazuje się nakładem Sony Music Polska. Wszystkie piosenki, które trafiły na trzeci krążek są autorstwa (muzyka i słowa) lidera zespołu - Tomasza Szczepanika. Kariera PECTUS nabiera rozpędu, płyta zyskuje bardzo dobre recenzje, a zespół rusza w trasę koncertową promującą album. Oprócz wielu polskich miast na trasie koncertowej

stanął na jednej scenie z czołówką polskich artystów. W listopadzie 2012 roku ukazała się trzecia płyta zespołu ENEJ o tajemniczej nazwie „Folkhorod”. Po raz pierwszy w USA! Już 22 listopada zespół ENEJ zagra swoje najbardziej znane i lubiane utwory czyli największe przeboje, między innymi: „Radio Hello”, „Skrzydlate rece”, „Tak smakuje zycie”. www. Enej.pl ; www.bilety.com Polish National Home Warsaw 261 Driggs Avenue Brooklyn NY 11222 11/22/2013 – piątek- godzina 8:00 PM 261 Driggs Avenue

„Siła Braci” znajduje się także koncert w Londynie, na który wszystkie bilety zostały wyprzedane. 8 czerwca 2013 roku PECTUS z piosenką „Barcelona” trafił do ścisłej dziesiątki największych przebojów 2012 roku. 15 czerwca 2013 roku odbył się Jubileuszowy 50-ty Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. PECTUS został nominowany w plebiscycie Superjedynek w kategorii „Super Zespół”. Z Opola wyjechał jako zwycięzca, otrzymując dwie Superjedynki: w kategorii „Super Zespół” oraz „Super Występ”. www. pectus.com.pl/ Polish National Home Warsaw 261 Driggs Avenue Brooklyn, NY 11222 11/22/2013 – piątek - godzina 8:00 PM

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 Kącik wędkarski

Ach, ten spryciarz Tautog – cz. 3 Niestety, jak nieraz powtarzałem, los zapalonego wędkarza nie jest taki przyjemny jak by się wielu wydawało, szczególnie naszym partnerkom. Jeszcze po ciemku, dojeżdżamy do WA-WA przy Rt18 , gdzie zabieramy trzeciego uczestnika dzisiejszej wyprawy – Józka Kreka oraz gorący kubek kawy, która rozbudza w nas nadzieję na cieplejszy dzisiejszy dzionek. A kilkadziesiąt minut później jesteśmy już w Belmar, gdzie przy nadbrzeżu w porcie czeka na nas Sea Bear, statek którym mieliśmy zamiar udać się na wędkowanie. Po rozmowie z członkiem załogi, okazuje się, że ze względu na brak chętnych wędkarzy (tych pewnie z podusią pod głową), statek dzisiaj nie wypłynie. Doradził nam abyśmy pojechali do Brielle, gdzie prawdopodobnie w rejs wybiera się statek Dauntless, za którym - po poprzednim złym doświadczeniu podczas wędko-

wania na sea bass, niezbyt przepadam a raczej za jego kapitanem. Ale ku mojemu zadowoleniu, on też dzisiaj nie wypłynie w ocean ze względu na brak wędkarzy. Jest już kilkanaście minut przed ósmą (większość statków wypływa o ósmej na poranne wędkowanie) a my nie mamy czym płynąć! Po krótkiej naradzie postanawiamy znaleźć inny statek w tym samym porcie, bo na zmianę portu już nie mamy czasu. Tutaj też do naszej grupy dołącza Boria (wędkarz z Rosji – przygodnie poznany przez Wojtka na wcześniejszym rejsie wędkarskim). Wkrótce szczęście nam dopisuje, gdyż kapitan statku Norma-K III, decyduje się parę minut po ósmej wypłynąć na rejs z 11-ma zaledwie wędkarzami. Pogoda rano nam sprzyja. Mała 1 – 2 stopowa fala na morzu, słonecznie choć z rana mroźny wiaterek zmusza nas do ubrania rękawic i osłonięcia twarzy. Dzisiaj będę wędkował na poży-

czoną od Józka wędkę o zdecydowanie twardszej końcówce od mojej używanej na poprzednim rejsie. Pamiętaj – doradza mi Józek, że tautog to sprytna ryba. Z reguły nie chwyta przynęty od razu do pyska. Szczególnie te mniejsze. Ponieważ odżywia się skorupiakami, więc najpierw szybko miażdży jego skorupę, aby po tym dopiero połknąć przynętę. Dlatego to jego pierwsze a nawet drugie stukanie (charakterystyczne dla tego gatunku podczas pobierania przynęty) – przeczekaj. Dlatego cały czas trzymaj lekko naprężoną żyłkę, abyś nie przegapił tego „stukania”. Za pierwszym stuknięciem nie podcinaj, odczekaj, lekko podciągnij przynętę i dopiero jak poczujesz szybkie następne stuknięcia i lekkie pociągnięcie przynęty przez rybę – podcinaj. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jak tylko podetniesz i poczujesz rybę na haczyku, nie popuszczaj i szybko nawiń

troszkę żyłki na kołowrotek po to, aby ona z połkniętą przynętą nie czmychnęła pod skałę, bo ją wtedy stracisz razem z zestawem (hacz yk, ciężarek, k awałek żyłki) raczej bezpowrotnie. Obdarowany takimi wędkarskimi poradami rozpoczynam dzisiejsze wędkowanie dosyć pomyślnie, bo już po 40-tu minutach wędkowania (około 9 am) mój pierwszy tautog miał pecha i wylądował na pokładzie. Ale tym razem to ja miałem pecha, bo niestety nawet go nie mierzyłem lecz z powrotem wrzuciłem do wody, gdyż zdecydowanie wyglądał na niewymiarowego. Miałem tylko nadzieję, że nie spotka mnie to co wydarzyło się 3 lata temu, kiedy pierwsze dwanaście (!) Tautog, okazały się niewymiarowe. Staram się pamiętać i stosować w praktyce uwagi Józka, ale nie zawsze mi się to udaje, szczególnie przy delikatniejszym braniu małych ryb. Ciąg dalszy za tydzień… J.E. Kołodziej

Pochwal się swoją zdobyczą

Automax Services Inc.

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

REJESTRACJE SAMOCHODOWE • Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ubezpieczeń: Samochody osobowe, Samochody komercyjne, Biznesy, Kontraktorzy, Mieszkania, etc. • Nasze biuro jest licencjonowane przez New York State Department of Motor Vehicles

Antoś z Landing NJ

Wszystkich chętnych pochwalenia się swoimi zdobyczami prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

PLUS 11 listopada 2013

• Jako jedno z nielicznych biur w Nowym Jorku jesteśmy uprawnieni do wydawania rejestracji oraz tablic NA POCZEKANIU w naszym biurze.

231 Norman Ave Ste 101 Brooklyn, NY 11222

Tel. 718-389-5111 Pon-Pt: 10 am - 7 pm Fax. 718-349-7139 Sob: 9 am - 1 pm automax@automaxservices.com


Auto-Moto 17

10 powodów, dla których auto jest lepsze od dziewczyny – cz.2 ca, kiedy znajdziemy te idealne do naszego auta, a nasz krążownik szos stanie się prawdziwym królem drogi. Gdyby nie koszty, każdy facet spędzałby mnóstwo czasu przeglądając nowe alufelgi...

Twoi przyjaciele też mogą nim jeździć

Kupowanie butów to sama przyjemność

Chodzenie na wspólne zakupy z dziewczyną/kobietą/żoną wielu mężczyzn uważa za jedną wielką katorgę. Ale kupowanie “butów” swojemu autu? No przyznajcie, kto nie chciałby wybrać się ze swoim samochodem do sklepu pełnego felg? Żaden facet by wtedy nie narzekał i nerwowo nie spoglądał na zegarek z myślą “no ile można oglądać jakieś tam buty?!”. Oczywiście felgi to kosztowna zabawa, ale jaka satysfakcjonują-

Mężczyźni uwielbiają robić wiele rzeczy razem. Zgrana paczka przyjaciół i mecz naszych orłów? Świetny pomysł! Wspólne piwo po pracy? Ekstra! Może meczyk w koszykówkę? Znakomicie! Wypad na ryby? No jasne! Przykłady można by mnożyć... Jest jedna rzecz, która nie chodzi w parze z najlepszymi przyjaciółmi... Kobieta. Na naszą własną nie powinni nawet patrzeć dłużej niż dwie, góra trzy sekundy. O swoją wybrankę każdy mężczyzna jest chorobliwie zazdrosny i gotów walczyć ze wszystkimi, dosłownie na noże. A samochód? Tu nie ma żadnego problemu! Niech podziwiają, komplementują, dotykają, zaglądają pod

maskę, wchodzą do środka - ile tylko chcą. No i nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać trzech świetnych kumpli na przejażdżkę naszym kochanym autkiem.

Możesz go naprawić

Kiedy w samochodzie coś się popsuje, poluzuje, trzeszczy, skrzypi, wydaje niepokojące odgłosy, charczy i warczy, zawsze można to naprawić. Bardzo często takie drobne usterki możemy nareperować sami, w razie tych poważniejszych z pomocą przychodzi nam mechanik. Trochę czasu i auto wraca do nas jak nowe. W świecie związków i małżeństw to nie działa... “Naprawa” naszej partnerki, zwłaszcza jej zachowań, to proces mozolny, długotrwały i wymagający cierpliwości oraz uczucia. Nie znajdziemy żadnej magicznej różdżki w postaci klucza i nie oddamy jej żadnemu “mechanikowi”. Jesteśmy zdani wyłącznie na siebie.

Możesz mieć tyle aut, ile chcesz

Liczbę naszych samochodów ogranicza zasobność portfela i przestronność garażu. Nic więcej. Aut możemy mieć tyle ile sobie zama-

rzymy. Renault Clio nie obrazi się, kiedy obok niego postawimy Forda S-Maxa, a ten nie spojrzy spode łba na nowy kabriolet BMW. No i żadne z aut nie będzie miało pretensji do nas. Wyobraźcie sobie taką sytuację w świecie kobiet...

Zawsze możesz go wyłączyć

Kluczyk w stacyjce daje nam wręcz boską moc. Możemy go zawsze przekręcić, silnik zgaśnie, a samochód przestanie działać. Kto by nie chciał takiej mocy (może specjalny, dedykowany przycisk) w relacjach męsko-damskich? Można by w każdym momencie uciąć nieprzyjemną dyskusję, wyrwać się z kłótni, uciec przed emocjonalnymi argumentami... Rozwiązanie po tysiąckroć lepsze od trzaśnięcia drzwiami albo wyłączenia telefonu. Nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji! Kiedy ponownie przekręcimy kluczyk, auto przywita nas radosnym pomrukiem i obwieści nim gotowość do jazdy. Pomyślcie co by się stało gdybyśmy wrócili do domu po uprzednim wyjściu z niego, z hukiem trzaskających drzwi...

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 W ringu z PLUSem

Fonfara za dwa tygodnie pozna kolejnego rywala Wyjaśniła się sytuacja Andrzeja Fonfary (24-2, 14 KO) jeśli chodzi o potencjalną walkę o tytuł mistrza świata wagi półciężkiej według federacji IBF. Polak w połowie sierpnia nokautem nad Gabrielem Campillo

zapewnił sobie pierwsze miejsce w rankingu, lecz by dobić się do mistrza musi odprawić jeszcze jednego rywala. Za dwa tygodnie w Bambergu na ring wejdą Eduard Gutknecht (25-2,

Stawki w boksie Dan Rafael podał na Twitterze stawki, jakie za swój występ zarobili zawodnicy, którzy w sobote 2 listopada na gali HBO w Madison Square Garden w Nowym Jorku stoczyli swoj pojedynek. Największa kwota

trafia oczywiście do mistrza świata WBA/IBO w wadze średniej - Giennadija Gołowkina (27-0, 24 KO), który otrzyml 400 tysięcy dolarów. Jego rywal Curtis Stevens (25-3, 18 KO) wzbogacil się o 290 tysięcy.

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT

9 KO) oraz Dmitrij Suchocki (20-2, 15 KO). Lepszy z tej pary wskoczy na drugie miejsce w rankingu i w

przyszłym roku pojedynkiem z Andrzejem zostanie wyłoniony oficjalny pretendent dla championa, którym teraz pozostaje Bernard Hopkins (546-2, 32 KO). - Tu w grę wchodzi tytuł mistrzowski. Najpierw muszę uporać się z Suchockim, a potem pokonać Fonfarę. Tyle–powiedział pewny siebie niemiecki pięściarz.

Stawki dla niepo konanych prospektów kategorii ciężkiej wyglądaly następująco - Magomed Abdusałamow  (18-0, 18 KO) zarobil 40 tysięcy dolarów, a Mike Perez (19-0, 12 KO) o 10 tysięcy mniej. Na gali wktorej walczyl także Polak Łukasz Janik (26-1, 14

KO), z Olą Afolabim (19-3-4, 9 KO) o wakujący pas IBO dywizji cruiser. Obydwaj mają za ten pojedynek otrzymać po 20 tysięcy dolarów. 

Floyd Mayweather Jr

ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

Kancelaria adwokacka z siedzibami w NY, NJ i w Polsce prowadzi następujące sprawy

• sprawy imigracyjne, pobyt stały w USA, wizy pracownicze

• sprawy rodzinne, rozwody, alimenty, inne • sprawy kryminalne, jazda w stanie nietrzeźwym, po narkotykach, pobicia • nieruchomości, sprzedaż-kupno • sprawy biznesowe, zakładanie spółek i korporacji • wszystkie sprawy w Polsce, w tym: ❖ Listy gończe z Polski ❖ Odmowa wydania polskiego paszportu ❖ Spadki w Polsce i USA ❖ Niezałatwione sprawy kryminalne w Polsce

• testamenty i stwierdzenia nabycia spadku (USA, Polska)

WYPADKI samochodowe, •

przy pracy, na rusztowaniach, błędy lekarskie

Kancelaria współpracuje z agencjami detektywistycznymi w Polsce i USA

Manhattan 1 Maiden Lane, 9 piętro New York, NY 10038 Tel.: 212-480-2222

New Jersey Warszawa 1035 Route 46 East, pokój 105 Al. Solidarnosci 82A lok. 28 Clifton, NJ 07013 01-003 Warszawa Tel.: 973-773-9060 Tel: +48 22 838 57 24

PLUS 11 listopada 2013

Coraz bardziej szokujące propozycje padaja względem Floyda Mayweathera Jr (45-0, 26 KO). Naprawdę realna wydaje się walka z „Pięknisiem” w wadze średniej z Bernardem Hopkinsem (54-6-2, 32 KO). Teraz swoją gotowość na taką potyczkę wyraził również Roy Jones Jr (56-8, 40 KO). Legendarny, być może nawet najwybitniejszy pięściarz w historii tej dyscypliny powróci między liny 4 grudnia w Filadelfii, mając za rywala starego znajomego naszego „Górala” Tomka Adamka - Bobby Gunna (215-1, 18 KO). Ten co prawda piastuje tytuł mistrza świata w walce na gołe pięści! lecz boksersko jest lata

świetlne za Royem i raczej nie powinien mu sprawić problemów, nawet jeśli ten już dawno najlepsze lata ma za sobą. Jones Jr wybiega w przyszłość i proponuje siebie jako potencjalnego przeciwnika Mayweathera. Warunek jest jeden - nie zejdzie w dół niżej niż 170 funtów, czyli 77,1 kilograma. - Kiedy pokonałem Ruiza i zostałem mistrzem świata wagi ciężkiej, moja negocjowana wówczas walka z Mike’em Tysonem byłaby pierwszą sprzedawaną w systemie PPV po 100 dolarów. Inny pojedynek mogący wzbudzić takie zainteresowanie to moja potyczka z Floydem Mayweatherem. Wszystko dlatego, że wiem jak dopasować się do jego stylu boksowania. Dokonałem w boksie czegoś, co nikt wcześniej i później nie dokonał. Przeszedłem na zawodowstwo jako pięściarz kategorii junior średniej, by potem sięgnąć po koronę wagi ciężkiej. Nie dam rady zejść niżej niż 170 funtów, ale do tego limitu mógłbym zejść na walkę z Mayweatherem. Jeśli jego obóz będzie chciał bym odchudził się jeszcze bardziej, nie podejmę więcej rozmów - stwierdzil Roy Jones Jr.  Marcin Filipowski www.bokser.org


Dla naszych dzieci 19

Sekrety imion 12 braci, czyli skąd się wzięły nazwy miesięcy – cz. 11

Listopad

Jego imię wywodzi się od liści opadających z drzew. Szeleszczą pod stopami, wirują na wietrze albo fruną niesione silnym podmuchem zawiei. Dlaczego listopad nie nazywa się deszczopad, przecież najczęściej jest deszczowy?

Jaka pogoda listopadowa, tak a i marcowa.

o ł o g e i z d a p o t W lis w sadzie. Nasi milusińscy

Damian Kobojek

Prosimy o przesyłanie fotek milusińskich na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Horoskop Baran W tym tygodniu nie działaj pochopnie. Jeżeli jesteś zdenerwowany lub za bardzo podniecony, zachowaj ostrożność i unikaj niebezpiecznych sytuacji oraz podejmowania ważnych decyzji. Staraj się kierować intelektem i logiką.

Waga Więcej uwagi poświęć teraz swojemu partnerowi i sprawom uczuć. Nie warto żyć samą tylko pracą. Zaplanuj wolny czas, wybierzcie się do teatru albo do kina. Stwórz miły nastrój. Niech twój partner odczuje, że zawsze może na ciebie liczyć.

Byk Szczęście powinno ci teraz sprzyjać, sprawy, które od dawna czekały na zakończenie uda się wreszcie zakończyć. Łatwo dogadasz się ze wszystkimi, unikniesz niepotrzebnych kłótni lub sporów. Będziesz też wzbudzać spore zainteresowanie płci przeciwnej.

Skorpion W najbliższych dniach postaraj się znaleźć chociaż kilka chwil wyłącznie dla siebie, zajmij się swoim hobby, zwolnij. Twój organizm domaga się odpoczynku. W pracy staraj się rozwiązywać problemy pokojowo, nie bądź drażliwy, unikaj konfliktów.

Bliźnięta To powinien być spokojny, przyjemny tydzień. Być może nawet będziesz sobie mógł pozwolić na odrobinę lenistwa. Nie będzie ci brakować ciepła i zrozumienia ze strony otoczenia i rodziny. Dobre samopoczucie zmieni twoje nastawienie do otaczającego cię świata.

Strzelec Jeśli w twoim życiu uczuciowym wszystko układa się pomyślnie, to teraz dopiero powinno być wspaniale. W najbliższym czasie czekają cię prawdziwe uniesienia serca i wiele wspaniałych chwil. Otwórz się na szczęście, które wyraźnie się do ciebie uśmiecha.

Rak Gwiazdy wróżą przypływ energii. Jeśli masz jakieś zaległości w pracy, teraz powinno ci się udać szybko z nimi uporać. Pomyśl o domowych porządkach. Relacje z partnerem bardzo dobre, nie popsuj tego jakąś głupią sprzeczką bez konkretnego powodu.

Koziorożec Możesz teraz nie wiem co robić, a i tak pewnych rzeczy i sytuacji nie uda się zmienić. Postaraj się z pogodą ducha zaakceptować to, co masz. Skup się teraz na osobie, która jest ci naprawdę bliska i której na tobie tak bardzo zależy.

Lew W najbliższych dniach możesz zabłysnąć bystrością umysłu, poczuciem humoru, elokwencją. Działaj jednak z rozwagą, bo łatwo możesz przesadzić. Dbaj o relacje z otoczeniem, trzymaj swój ostry język na wodzy.

Wodnik W tym tygodniu wiele może się dziać i wiele możesz chcesz zmieniać, burzyć i przebudowywać. Zastanów się, czy na pewno chcesz tej zmiany, bo może jednak nie jest to najlepsze wyjście z sytuacji.

Panna W najbliższym czasie twój nastrój powinien się zdecydowanie poprawić Uwierz w to, że marzenia mogą stać się rzeczywistością. Wystarczy tylko myśleć pozytywnie i zacząć je realizować. Nie zapominaj o tym, że szczęście sprzyja odważnym.

Ryby W tym tygodniu twoje samopoczucie może nie być najlepsze. W pracy oraz w domu staraj się rozwiązywać problemy pokojowo, nie bądź drażliwy, unikaj konfliktów. Postaraj się znaleźć chociaż kilka chwil wyłącznie dla siebie, potrzebujesz teraz odrobiny samotności i wyciszenia.

Konkurs Schudnij Zdrowo Konkurs powtarzany jest w cyklach co trzy miesiące. Uczestnicy uczą się przez 12 tygodni na godzinnych spotkaniach wszystkich aspektów prawidłowego odżywią i dzięki temu pozbywają się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Dr Janusz Witkow-

Monika schudła 25 funtów

PLUS 11 listopada 2013

ski posługując się Elektronicznym Badaniem Ciała układa każdemu uczestnikowi indywidualną dietę. Stosując ja mamy więcej energii, nie odczuwamy głodu i spalamy zbędny tłuszcz. Nasz metabolizm wyraźnie poprawia się. Zasady konkursu są

proste. Trzeba przychodzić na każde spotkanie przez 12 tygodni. Przed spotkaniem uczestnicy są ważeni. Na zakończenie konkursu ogłoszone są wyniki. Trzy pierwsze osoby, które schudły najwięcej otrzymują nagrody pieniężne. Grupy konkursu Schudnij Zdrowo spotykają się w Ridgewood i Greenpoint, (Nowy Jork) oraz

Tomasz schudł 80 funtów

Garfield (trzy lokalizacje) i Linden (New Jersey). Osoby, które nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach mogą być prowadzone indywidualnie przez dr Janusza Witkowskiego. Kontakt telefoniczny i szczegółowe informacje (718) 930-3449 lub (347) 262-6485 lub mailowy zdrowie@live.com JW


Zdrowie i uroda 21

Jak dobrać oprawy i okulary Dla wielu ludzi dobór oprawek okularowych ogranicza się jedynie do aspektu wyglądu w danej parze okularów. Należy jednak pamiętać, że wygląd w samych oprawkach nie jest jedynym czynnikiem, który warunkuje pożądany efekt końcowy. Jest nim przede wszystkim właściwe dopasowanie odpowiedniego rodzaju i mocy szkieł do danego typu oprawy. Nie zawsze należy ograniczać się do wyboru modeli oprawek, które są aktualnie na topie, gdyż nie muszą one koniecznie tobie pasować. Dopiero połączenie wyglądu z właściwym doborem szkieł gwarantuje pełne zadowolenie z nowych okularów. Podczas wyboru nowych okularów można przymierzać po kolei wszystkie dostępne oprawki, jednakże znajomość kilku podstawowych zasad ich doboru znacznie skróci czas, który będziemy musieli na to poświęcić. Zanim zaczniemy przymierzanie należy określić kształt swojej twarzy, kolorystykę w której wyglądamy najlepiej oraz prefe-

rowany rodzaj oprawek. Należy pamiętać o trzech podstawowych zasadach doboru okularów: •  Okulary powinny podkreślać twoje cechy wyglądu (np. niebieskie oprawki pasują do niebieskich oczu); •  Okulary powinny kontrastować z kształtem twarzy; Rozmiar oprawek powinien być odpowiednio dopasowany do rozmiarów twarzy. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów twarzy: •  Twarz owalna uważana jest za idealną twarz do doboru oprawek ze względu na zachowane proporcje. Zalecane są oprawki o wielkości zbliżonej do szerokości twarzy lub w kształcie orzecha – nie zbyt wąskie. •  Twarz okrągłą ma takie same wymiary w pionie i poziomie. W celu optycznego wydłużenia twarzy poleca się prostokątne oprawki. •  Twarz podłużna jest dłuższa niż szersza. Idealne wydają się być oprawki kontrastowe, o kolorowych zausz-

nikach, które poszerzają przez to twarz lub oprawki o wąskim mostku. •  Twarz trójkątna /trójkątem do dołu/ cechuje się wąskim czołem oraz rozszerza się ku dołowi. W celu wizualnego poszerzenia jej górnej części poleca się wyraźnie zaakcentowane oprawki lub tzw. kocie oprawki. •  Twarz trójkątna /trójkątem ku górze/ w tym przypadku odwrotnie niż poprzednio dążymy do zwężenia górnej części twarzy. Idealnie do tego nadają się oprawki z wolnym dołem (tzw. potocznie na żyłkę) o prostokątnych kształtach. •  Twarz prostokątna charakteryzuje się szerokim czołem oraz szerokością i długością twarzy w tych samych proporcjach. Aby wydłużyć wizualnie twarz zaleca się wybór wąskich oprawek o owalnym kształcie. Kolejnym kryterium doboru jest rodzaj oprawek, ich ciężar oraz cena zakupu. Kierując się wyborem rodzaju oprawek należy zwrócić uwagę na fakt, że wiąże się to bezpośrednio z ich trwałością. Obecnie na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama materiałów z których produkuje

się oprawki okularowe. Do najpopularniejszych zalicza się oprawy metalowe, które zawierają w sobie kombinację różnych metali włącznie z tytanem oraz stalą nierdzewną. Te ostatnie polecane są szczególnie dla osób ze skłonnościami do alergii, gdyż nie wywołują żadnych uczuleń. Oprawy tytanowe cechuje najmniejsza waga oraz bardzo duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Plastikowe oprawy okularowe cieszą się dużą popularnością wśród osób, które lubią kolorowe i lekkie konstrukcje. Są one bardziej trwałe od metalowych opraw na złamania jednak mniej wytrzymałe na wpływ temperatury. Dlatego też z casem tracą one swoje właściwości plastyczne. Oprócz wyżej wymienionych materiałów oprawy okularowe tworzone są również z drewna, skóry i szlachetnych metali. Jednakże wybierając oprawy okularowe należy pamiętać do czego będzie się je wykorzystywać, czy będą noszone na stałe, czy tylko do czytania oraz jaki rodzaj szkieł będziemy chcieli w nich zamontować.

Akceptujemy większość ubezpieczeń, „no-fault" oraz workers compensation

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Ogłoszenia bezpłatne DAM PRACE

Poszukuję pracy stałej lub na zastępstwa, całodobowe, z wyjątkiem od piątku, czwartku i niedzieli , mam doświadczenie pedagogiczne, przygotowanie do pracy przy opiece nad osobami starszymi i dziećmi oraz referencje. Tel.: 347-864-9281 lub 718Precision Chrysler Jeep Dodge 599-7030 zatrudni osobę do działu sprzedaży samochodów. Wymagane Potrzebny gitarzysta do zespodoświadczenie oraz język pol- łu muzycznego. Podejmę także ski i angielski. Dobre warunki, współpracę z zepołem, posiadam świadczenia. Zgłoszenia osobi- profesjonalne nagłośnienie, transste 1341 Route 23 South, Butler, port oraz doświadczenie. Tel.: 860NJ 07405. Tel.: 973-838-6808 966-2636 Poszukujemy kierowców CDL kategorii A, trasy NJ-IL, wymagane roczne doświadczenie i czysty rekord. Stałe trasy, praca 5 dni w tygodniu, płacimy gotówką. Tel.: 201-286-5015

Tel. 516-355-0257

AUTO-MOTO

'09 Honda Acord, 59 tys. mil, automatyk, 4-drzwiowa, kolor szary. Cena: $11,700. Tel.: 609439-5382 Sprzedam polskiego Poloneza 1500 rok produkcji 1982. Auto jest w bardzo dobrej kondycji, posiada wszystkie części oryginalne, jest bardzo zadbany. Cena do uzgodnienia. Tel.:973777-0133 lub 201-456-5063

Potrzebny kierowca z prawo jaz- Zaopiekuję się dziecmi lub starszą dy klasy A lub B na Brooklyn, osobą z zamieszkaniem, posiadam NY. Praca dobrze płatna, ciągła, doświadczenie. Tel.:718-483-5657 możliwość nadgodzin, oferujeDO WYNAJECIA my wszystkie świadczenia. Tel.: 732-522-5845 Robert Do wynajęcia od 1 listopada zamykany pokój. Tel.: 347-227-5487 Potrzebna mówiąca po polsku fryzjerka - Heritage Unisex Full Ridgewood, 2-pokojowe mieszService Salon; 53-03 65th Place, kanie dla pracujących osób bez Maspeth, NY; Tel.: 718-426-8688 nałogów i zwierząt. Zamykane pokoje. Nie ma problemów z parNIERUCHOMOŚCI PL kowaniem. Blisko do metra L. Tel.: Sprzedam dom w Białymstoku, 718-456-4869 osiedle Pieczurki. Wybudowany w 1994 roku. Powierzchnia domu Ridgewood. Słoneczny pokój, do- 288 m², działki – 768 m². 8 po- bra lokalizacja, do wynajęcia od 1 koi, nowa kuchnia, salon, hol z listopada. Tel.:347-737-4218 kominkiem z marmuru, 2 łazienki, ZWIERZĘTA garaż. Tylko poważne oferty. Tel.: 973-979-3196 Missing African grey parrot. Lost on 10.20.13. 590 509 Gansevoort Sprzedam 8 ha pięknie położone- Blvd, Staten Island, NY 10314. She go lasu w Polsce, okolica Stręko- speaks English and polish. If you wej Góry niedaleko Łomży, woj. find this bird call me at 718 477 podlaskie. Cena do uzgodnienia. 26 03 Tel.: 011-48-602-251-405 lub 011SPRZEDAM 48-604-484-860, e-mail: lechrispl@yahoo.com Nowy bagażnik samochodowy na rowery (2szt) firmy "Bell". Bagażnik SZUKAM PRACY jest uniwersalny do każdego typu Nauczycielka z wyższym wyksztal- samochodu. Ridgewood. Cena: ceniem pedagogicznym poszu- $55. Tel.: 718-316-8698 kuje pracy w sobotniej polskiej szkole. Jestem absolwentką Uni- Inteligentny odkurzacz automawersytetu Warszawskiego, kieru- tyczny "Roomba", dodatkowa nek pedagogika wczesnoszkolna, nowa bateria. Ridgewood. $165. ukończyłam I stopień Państwowej Tel.:718-316-8698 Szkoły muzycznej, gram na instrumentach klawiszowych i śpiewam. Sprzedam coffee table, bardzo posiadam 27-letni staż pracy w ładny, szklany, cena $50 oraz wózawodzie. Tel.: 347-299-0738 zek inwalidzki w bardzo dobrym stanie, beżowy, w kratę, cena $20.

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 718-928-3356 wew.101, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia-ny@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com. Ogłoszenia do bieżącego numeru tygodnika PLUS przyjmowane są do poniedziałku, godz. 18

PLUS 11 listopada 2013


Historia stanu Nowy Jork 23

Najdłuższy podwodny tunel samochodowy pod nazwą Hudson River Vehicular Tunnel, przemianowany został na cześć Hollanda po jego śmierci, która nastąpiła przed ukończeniem budowy. 12 listopada 1927 roku prezydent Calvin Coolidge wysłał sygnał telegraficzny Pierwszy na świecie tunel samochodowy wentylowany mechanicznie z prezydenckiego System transportu w Nowym jachtu Mayflower zakotwiczonego Jorku - z uwagi na gęstość zalud- na rzece Potomac, oficjalnie otwienienia w mieście -  jest jednym rając tunel Holland łączący Nowy z najbardziej złożonych w Stanach Jork z miastem Jersey City w staZjednoczonych i na świecie. Oprócz  nie New Jersey. W ciągu godziny największej sieci metra, znajduje ponad 20 000 osób przeszło pod się tu najdłuższy most wiszący rzeką Hudson, pokonując odległość w Ameryce Północnej oraz pierw- 9 250 stóp dzielących Nowy Jork szy na świecie tunel samochodowy i New Jersey. Następnego dnia tunel wentylowany mechanicznie. Mowa otwarto dla samochodów. Pierwszy oczywiście o tunelu Holland. tego rodzaju w Stanach podwodny Tunel budowany był w latach tunel składający się z dwóch kory1920-1927 według projektu Cliffor- tarzy miał przepustowość ponad da M. Hollanda. Początkowo znany 2000 pojazdów na godzinę. Główny

AT T O R N E Y S AT L AW

ADWOKAT Joanna E. Nowokuński, Esq. z Kancelarii Prawnej

ROSS & ASMAR LLC ■

SPRAWY IMIGRACYJNE / DEPORTACYJNE: (sponsorowanie, deportacja, wizy, itd.)

SPRAWY RODZINNE: rozwody z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie pozwanego, alimenty, podział majątkowy, prawne i fizyczne prawo do opieki nad dzieckiem, prawo do widywania dziecka

SPRAWY KARNE: DUI/DWI, narkotyki, przemoc w rodzinie, napady, rozboje, kradzieże, wykroczenia, mandaty, aresztowania

SPRAWY CYWILNE: kontrakty, spółki, znaki towarowe firm, intercyzy przedmałżeńskie

WYPADKI!

PROBLEMY Z PRACODAWCĄ!

MÓWIMY PO POLSKU!

SE HABLA ESPAÑOL!

718.349.1555

TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ Greenpoint 154 Nassau Avenue

www.rossasmar.com

Brooklyn, NY

(pomiędzy Newell i Diamond St.)

Manhattan 499 7th Avenue, 23rd Floor, South Tower

Queens 75-16 Roosevelt Avenue

New York, NY 10018

Jackson Heights, NY

(róg 7th Avenue i 37th Street)

(przy stacji Roosevelt Ave.)

inżynier projektu Clifford Milburn Holland rozwiązał problem z wentylacją opracowując zaawansowany system, w którym 84 wentylatory wymieniały powietrze ponad trzydzieści razy na godzinę z prędkością ponad 3 000 000 stóp sześciennych na minutę. Północny tunel, którym odbywa się ruch w kierunku zachodnim (z Nowego Jorku do Jersey City), liczy 2608 m długości, południowy natomiast, prowadzący w kierunku odwrotnym – 2551 m. Ruch w każdym z tuneli odbywa się na dwupasmowej jezdni o szerokości 6,1 m. Wysokość tunelu wynosi 3,8 m. Głębokość tunelu sięga 28,5 m poniżej średniego poziomu rzeki. Ciekawym faktem jest to, że w budowie tunelu wzięła udział czeska fabry- Projekt tunelu Holland ka wyrobów ceramicznych RAKO, dostarczając przy budowie tunelu 15 000 metrów kwadratowych płytek ściennych Tunelia. Płytki te zostały wyprodukowane w Czechach w miejscowości Rakovník, specjalnie na zamówienie w kolorach przede wszystkim białym, niebieskim i pomarańczowym. Wymiary płytek, 108 x 108 mm, bazujące na miarach anglosaskich, stały się standardowym formatem dla płytek Tunelia. Warto wspomnieć, że do kontroli produkcji całego zamówienia i odbioru dostaw został wysłany do Rakovníka amerykański inżynier, którego zadaniem było śledzenie całego zamówienia aż po ekspedycję końcową. W tamtych czasach tunel Holland

był najdłuższym podwodnym tunelem samochodowym na świecie. W 1982 roku Holland Tunnel został uznany za Narodowy Pomnik Historyczny Inżynierii Cywilnej i Mechanicznej, a w 1993 roku za Narodowy Pomnik Historyczny. 13 maja 1949 roku w południowym tunelu nastąpiła eksplozja samochodu ciężarowego przewożącego dwusiarczek węgla. W jej wyniku uszkodzony został strop tunelu, nie było jednak ofiar śmiertelnych wśród ludzi. W 2011 roku średnia dzienna liczba pojazdów korzystających z mostu wyniosła 90,904. Ciąg dalszy za tydzień…

Zakład Fotograficzny Kubuś Photo Service ・Zdjęcia z aparatów cyfrowych błyszczące lub matowe Wymiary 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 8x12 Na poczekaniu 5-10 minut ・Wywoływanie filmów kolorowych C41, 35 mm, 120mm, 24 exp, 36 exp w godzinę

106A Nassau Ave Brooklyn, NY 11222 Tel: 718 389 1339

・Zdjęcia do różnych dokumentów, paszportów Gotowe na poczekaniu w 2 minuty ・Skanowanie negatywów na CD ・Wywoływanie filmów czarno-białych 35mm i 120mm ・Przegrywanie starych kaset VHS na DVD-R

Otwarte 7 dni w tygodniu Mon-Sat: 11:00am –8:00pm Sun: 11:00am – 5:00pm

www.kubusphoto.com tel. 973-883-0379 ✷www.tygodnikPLUS.com


24 Technika i gadżety

Platforma online Poczty Polskiej! W dobie XXI wieku zaczynamy przywykać do tego, że wszystko jest w internecie. Codziennie wyszukujemy informacje, robimy zakupy i coraz częściej korzystamy z różnego rodzaju usług. Wiele firm logistycznych i kurierskich ma swoją internetową platformę. Teraz do tego grona dołączyła nawet Poczta Polska, z szeroką gamą usług, które zwykle załatwiane są w cztery

oczy z miłą (bądź niemiłą) panią w okienku. Cyfrowa oferta jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku papierowej dystrybucji. Poczta Polska chce iść za potrzebą klientów i dzięki e-usługom zbudować mocny filar rozwoju. Nasza krajowa poczta jest liderem usług pocztowych w tej części Europy i ma wszystkie możliwe środki, aby poważnie rozwinąć

Zniesiono zakaz używania urządzeń przenośnych w samolotach

Wsiadając do samolotu zobowiązani jesteśmy, przynajmniej w fazie startu i lądowania, do wyłączenia

wszelkich urządzeń elektronicznych. Za sprawę decyzji Federalnej Komisji Lotnictwa Stanów Zjednoczonych uciążliwy zakaz został zniesiony. Decyzja Federalnej Komisji Lotnictwa dotyczy oczywiście wyłącznie lotnictwa cywilnego na terenie Stanów Zjednoczonych, ale można spodziewać się, że już wkrótce na

ofertę cyfrową. Na ten moment w Envelo dostępne są już trzy produkty: neoznaczek, neolist i neokartka. Pierwszy to po prostu zwykły znaczek pocztowy, który możemy wydrukować i przykleić na kopertę. Neolist to list przygotowany przez użytkownika w postaci cyfrowej (np. w pliku PDF) i wysłany przez Envelo na normalnej kartce papieru. Ostatni produkt to kartka pocztowa dostarczana do odbiorcy w tradycyjny sposób. Ciekawą funkcją jest możliwość dodania do

niej własnych obrazów i zdjęć. Oferta platformy cyfrowej Poczty Polskiej będzie oczywiście z czasem rosnąć. W przyszłości mają pojawić się tam wszystkie usługi e-pocztowe w tym ePodpis i eUmowa. Dla zwykłego użytkownika Envelo to duże udogodnienie, bo w końcu nie będzie musiał z błahych powodów stawiać w wielkiej kolejce przy okienku. Dobrze, że tego typu usługi rozwijają się w naszym kraju. Życzymy Poczcie powodzenia!

podobne rozwiązanie zdecydują się także europejskie linie lotnicze. W oficjalnym komunikacie Federalna Komisja Lotnictwa informuje, że korzystanie z tabletów, smartfonów, e-czytników i innych urządzeń po przełączeniu na tryb samolotowy jest dozwolone zarówno podczas lotu, jak również lądowania i startu. Pasażerom nadal nie będzie wolno prowadzić rozmów telefonicznych, ale korzystanie z WiFi i Bluetooth będzie dozwolone. Linie lotnicze mogą wymagać włożenia większych urządzeń pod fotel, a mniejszych do schowka na siedzeniu podczas startu, nie trzeba będzie

natomiast czekać na osiągnięcie przez samolot określonej wysokości, żeby móc z nich korzystać. W praktyce oznacza to, że praktycznie bez ograniczeń będzie można korzystać z dostępnych punktów WiFi, aby połączyć się z Internetem, a także z słuchawek, klawiatur i innych akcesoriów wykorzystujących łączność Bluetooth. Od poszczególnych linii lotniczych będzie zależało to czy zniosą zakaz korzystania z urządzeń przenośnych w samolotach. Można spodziewać się jednak, że większość, jeżeli nie wszystkie, zdecyduje się na ten krok.

Masz problem z komputerem?

Profesjonalny serwis komputerowy pomoże Ci się pozbyć tych problemów:

www.bzjohn.com

- Usuwanie wirusów, trojanów, malware oraz spyware; Zadzwoń już dzisiaj - Wymiana rozbitych ekranów w laptopach; i dowiedz się więcej! - Odzyskiwanie oraz kopiowanie danych; - Reinstalacja systemu Windows oraz Mac OS; - Problemy z internetem, Wi-Fi, wolny komputer; - Spolszczenie języka w Windows;

B-Z John Computer & Electronics

Nowy Adres! 68-16 Fresh Pond Rd, Ridgewood, NY 11385

718-381-2996

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.30 am - 7 pm, w sobotę: 10 am - 5pm Odkurzacz Eureka

Sony 16.0 MP

12 -amp mocny odkurzacz o małych gabarytach

16.0 Mega Pixel, 720p HD Movie, 5x Zoom, 2.7 LCD Screen

$6999

Asus 11.6” Netbook Intel Celeron 1.6Ghz, 2GB, 320GB HD, Kamera, Ubuntu Wi-Fi

9” Tablet Android

1.2 GHz, Wi-Fi, 8GB, 2 Kamery, Android 4.1·

22” Seiki TV 22” LED TV, 1080p Panel Resolution:1920x1080

Quadcopter

Gotowy do lotu. Wbudowana kamera do filmów i zdjęć.

Ładowanie przez USB

$9999 $29999 $11999 $12999 $14999

Nasza oferta: Elektronika, Komputery, Artykuły Gospodarstwa Domowego, Hobbies, etc.

PLUS 11 listopada 2013

Limitowana ilość artykułów. Ceny ważne do 11/30/13


Rozrywka 25 Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia-ny@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 9 Village Square East, Clifton NJ 07011 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 18.11.13 r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 25.11.13 r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane.

Sponsorem nagrody jest

Sklep muzyczny Music Planet

Nagroda do odebrania w siedzibie firmy lub drogą pocztową

Music Planet

649 Manhattan Ave, Brooklyn NY 11222 Tel.: 718-383-2051 68-37 Fresh Pond Rd, Ridgewood NY 11385 Tel.: 718-673-4710 www.musicplanet.cc

NAGRODA TYGODNIA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr.43 (161) nagrodę wylosował Pan Zygmunt Darek z Long Island City. Gratulujemy! Hasło –„Lukrecja Borgia”

TU MOŻE BYĆ

TWOJA REKLAMA

ZA $8.50

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


26 Rozmaitości

Najdziwniejsze serwisy społecznościowe – cz.2 Serwis dla właścicieli kotów, które wyglądają jak Hitler, crowdfundingowe zbiórki na implanty piersi czy platforma społecznościowa dla wielbicieli fryzury à la czeski piłkarz. W zakamarkach Sieci znajdziemy serwisy znacznie ciekawsze od powszechnie znanego Facebooka czy Myspace’a!

6. Patients Like Me i STD Passions

Wspólna niedola zbliża ludzi. Z myślą o chorych, którzy chcieliby poznać kogoś cierpiącego na tę samą przypadłość, powstał serwis społecznościowy Patients Like Me, dzięki któremu nie tylko przekonamy się, że nie jesteśmy sami ze swoją chorobą, ale zasięgniemy również opinii na temat leczenia czy poszukamy wsparcia od kogoś, kto z racji wspólnych doświadczeń doskonale rozumie nasze położenie. Znajomych można wyszukiwać m.in. po nazwie choroby, symptomach czy sposobie leczenia. Choroby jako punkt wyjścia do budowania społeczności wykorzystuje również serwis STD Passions – platforma społecznościowa dla ludzi z chorobami przenoszonymi drogą płciową.

7. REMcloud

Marzenia senne wydają się osobistym doświadczeniem, ale mogą również zbliżać ludzi. Serwis REMcloud pozwala użytkownikom na publikowanie treści swoich snów i wyszukiwanie osób, którym śniło się coś podobnego. O  czym śnią użytkownicy REMcloud? Z ciekawszych snów znaleźliśmy m.in. sztucznego jednorożca, eksplodującego w kościele, ale większość jest mniej intrygująca – dominują tematy takie, jak iPhone, atak zombie, trzęsienie ziemi i Barack Obama.

8. Respectance

Osoby, mające konta w tym serwisie nie żyją. Nie jest to jednak jeden wirtualnych cmentarzy, ale platforma społecznościowa, pozwalająca żyjącym tworzyć profile osób zmarłych ze zdjęciami, filmami czy opisem zainteresowań.

PLUS 11 listopada 2013

Respectance ma ułatwiać wspólne pielęgnowanie pamięci o zmarłych znajomych, dzielenie się wspomnieniami i zatrzymanie w pamięci momentów z przeszłości.

9. Upside Down Dogs i Cats That Look Like Hitler

Niektórzy właściciele psów maja osobliwe hobby – dzięki Internetowi mogą wystawić swojego czworonoga na pośmiewisko. Sposób jest prosty: trzeba przewrócić psa na plecy i zrobić zdjęcie jego zniekształconej grawitacją facjaty. Obwisłe uszy, wyszczerzone zęby i  spojrzenie zwierzęcia, którego bezgraniczne zaufanie zostało właśnie perfidnie wykorzystane. W Sieci znajdzie się również coś ciekawego dla właścicieli nietypowych kotów – strona Cats That Look Like Hitler pozwala na publikowanie zdjęć, na których sympatyczne zwierzaki przypominają pewnego bardzo niesympatycznego Austriaka.

10. A Small World

Ambicją większości serwisów społecznościowych jest imponujący wzrost i kolejne miliony użytkowników. A Small World stawia na elitarność, zapewniając miejsce jedynie dla 250 tys. wybrańców, którzy złożą podanie ze szczegółowym opisem dochodów, wykształcenia i kariery zawodowej i zyskają rekomendację któregoś z aktualnych użytkowników. Co w przypadku A Small World oznacza elitarność? Sądząc po informacjach na stronie, użytkownicy mogą liczyć na udział w zamkniętych imprezach, organizowanych na całym świecie, korzystać z wewnętrznych rekomendacji, dotyczących restauracji, hoteli i miejsc wartych odwiedzenia czy rozwijać sieć swoich kontaktów biznesowych. Brzmi nieźle, choć nie bardzo rozumiemy, dlaczego personifikacją elitarności jest widoczna na jednej ze stron serwisu, półnaga pani, wspinająca się po drabince linowej w butach na koturnach.

Piosenki Britney Spears skutecznie odstraszają... Somalijskich Piratów

Ta wiadomość została potwierdzona w praktyce. Somalijscy piraci nie wytrzymują i nieznoszą muzyki Britney Spears. Dzięki temu, wielkie statki mogą bezpiecznie pływać szlakami wokół Afryki. Jak podaje Marynarka Jej Królewskiej Mości, takie hity Britney jak “Ooops! I Did It Again”, “One More Time” mają najwyższą skuteczność w odstraszaniu piratów. Oficer Rachel Owens, która pływa po zachodnich wodach Afryki przyznaje, że: “Te utwory zostały wybrane przez zespół bezpieczeństwa, bo ich

najbardziej nielubią piraci. Ci ludzie tak bardzo nienawidzą zachodniej kultury i muzyki, że piosenki Britney Spears są najlepszym wyborem.” W tym miejscu należy wspomnieć, że w tym rejonie Afryku dochodzi do częstych ataków piratów na statki, by potem domagać się wielomilionowych okupów za uwolnienie statków i załogi. Jak dodaje Owens, ta metoda jest tak skuteczna, że załoga na statku nie musi otwierać ognia. Gdy piraci słyszą tą muzykę robią wszystko by jak najszybciej oddalić się od niej. Piosenki z głośników są kierowane bezpośrednio w stronę piratów tak by załoga statku nie musiała ich słuchać i się rozpraszać. Strach pomyśleć, co by było gdyby piosenki Britney zamienili na piosenki Justina Biebera.

Na wesoło


Maratończycy na wesoło 27

Foto: Konrad Lata www.konradlata.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


Plusny11112013  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowym Jorku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you