Page 1

THE PLATTA LAW FIRM

PORADY PRAWNE

B E Z P Ł AT N Y T YG O D N I K W N O W Y M J O R K U

28 października 2013

nr 43 (161)

Wypadek bez odszkodowania

CZYTAJ NA STR. 5

October 28, 2013

WYPADKI BUDOWLANE Jedne z najwyższych odszkodowań� w wypadkach budowlanych Stanu Nowy Jork w 2010 roku – „Jury Verdict search – Top New York Verdicts 2010” Wygrana w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork (Albany) w 2011 roku (nasz argument wpłynął na zmianę stanowego prawa dot. wypadków na budowie)* W wypadkach budowlanych naszych Klientów prowadzimy zaró�wno ich sprawy cywilne jak i Workers’ Compensation w jednym biurze Zawsze bezpłatna konsultacja po polsku z adwokatem, w ka�żdej sprawie wypadkowej.

PRZYKŁADOWE WYGRANE PROCESY NASZEJ KANCELARII: **

$3.0 MILIONY

Tragiczny upadek z wysokoś�ci 4 metrów

$2.2 MILIONA Upadek z rusztowania

$2.1 MILIONA

Eksplozja w trakcie rozbiórki budynku * Precedens prawny – “Wilinski Antoni vs. 334 East 92nd Housing” ** Poprzednie wygrane naszej kancelarii nie gwarantują przyszłych rezultatów.

42 Broadway, suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 932-6656 (24/7) www.plattalaw.com OGŁOSZENIE ADWOKACKIE

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

str. 17

POLSKI Car Service

McGuinness

Car & Limo Service

718-383-6556 / 383-6557

str. • PRZEWOZY 10 • LOTNISKA • PRZEPROWADZKI

Little Elves Family Daycare 63-05 71 st Street, Middle Vilage, NY 11379 Tel. 347-251-5140 Little.elves@yahoo.com

str.

19


MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY? PRAWO PRACOWNICZE w NOWYM JORKU Prawo Pracownicze Nowego Jorku daje specjalną ochronę pracownikom poszkodowanym w trakcie prac budowlanych na konstrukcji, przy wyburzaniu, renowacji, naprawie lub przebudowie budynku. Pracownicy budowlani, którzy zostali pokrzywdzeni w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcja 200, 240 i 241, mogą się starać o uzyskanie odszkodowania. W niektórych przypadkach, sekcje 240 i 241, nakładana jest surowa odpowiedzialność za szkodę, co oznacza, że poszkodowany może dostać rekompensatę niezależnie od tego, czyja była wina wypadku. UWAGA: Żeby zobaczyć Kodeks Przemysłowy w stanie Nowym York, wejdź na stronę internetowa New York State Department of Labor. Sekcja 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, żąda od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, żeby dostatecznie zabezpieczyli miejsce pracy, które jest pod ich kontrolą, a także drogę, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy zostali poszkodowani w pracy mogą rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy nie wypełnili swoich obowiązków i nie zapewnili bezpieczeństwa swoim pracownikom–zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200.

Adam J. Stein, Esq. ❖ Wioletta Kosiorek, Esq. jak ten wypadek się wydarzył, to możesz przypuszczać, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Sekcja 241 Robotnicy w stanie Nowy Jork pracujący na budowie, przy wykopaliskach i rozbiórkach budowlanych są chronieni przez Prawo Pracownicze–Sekcja 241. Ta sekcja precyzuje procedury postępowania w miejscu pracy i ustala wyposażenie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia bezpiecznych konstrukcji i podpór. Dodatkowo ustala wyposażenie, urządzenia, sposób obsługiwania i kierowania nimi, po to aby właściwa ochrona i bezpieczeństwo było zapewnione pracującym robotnikom. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych, żeby zastosowali się do różnego rodzaju regulacji prawnych zaadoptowanych przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia protekcji pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji i kontrahenci budowlani nie zastosują się do powyższych regulacji, to mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia, za wydatki medyczne i pozostałe uszkodzenia, a także mogą być oni zobligowani do zapłaty odszkodowania. Nasza firma i prawnicy, z którymi współpracujemy posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym, które może być zastosowane do spraw związanych z uszkodzeniami pracowniczymi na budowie, włączając w to Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą na darmową konsultację. Na podstawie Prawa Pracy dokładnie wytłumaczymy Ci Twoje racje, tak abyś mógł otrzymać należne ci odszkodowanie od właściciela nieruchomości. Zadzwoń do naszego biura po więcej informacji. Pomożemy Tobie! Bezpłatna konsultacja w sprawach wypadkowych. AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWIĄCY PO POLSKU W POLSKICH DZIELNICACH

Sekcja 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani w trakcie wykonywania swoich obowiązków, gdy upadli z wysokości lub zostali uderzeni przez spadający obiekt. Sekcja 240 może być zastosowana w wypadkach związanych z drabiną i rusztowaniem (a także inne upadki z wysokości), włączając takie wypadki, które miały miejsce przy wznoszeniu, zburzeniu, naprawie, przebudowie, malowaniu, sprzątaniu budynków i konstrukcji budowlanych. Takie prawo ustawodawcze zostało uznane za niezbędne, gdyż uszkodzenia wynikłe po upadku z wysokości są często bardzo poważne, prowadzą do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowania” ustanawia, że odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponosi trzecia strona, jeżeli nie zapewniła właściwych i bezpiecznych urządzeń, które chronią przed tymi wypadkami. Trzecia strona, która może być pociągnięta do odpowiedzialności za takie wypadki budowlane to: • główny budowniczy • właściciel • budowniczy/menedżer projektu budowlanego • właściciel. Zgodnie z „Prawem Rusztowania” wyżej wymienieni muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki, wszelkiego rodzaju urządzenia i wyposażenie niezbędne do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, prawo to wskazuje, że trzecia strona ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy poszkodowany pracownik został uszkodzony przez spadający obiekt, a także, gdy dźwignia i elementy w niej się znajdujące zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy podlegający temu GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK prawu, spełniają warunki do otrzymania finansowej rekompensaty i 144 Nassau Avenue 65-18 Fresh Pond Road 5606 13th Avenue pracowniczych benefitów. Jeżeli uważasz, że zostałeś poszkodowany Brooklyn, NY 11222 Ridgewood, NY 11385 Brooklyn, NY 11219 w wypadku na rusztowaniu, albo nie potrafisz dokładnie sprecyzować, tel: 718-383-0100 tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

Ogłoszenie adwokackie


4 Najdroższe na świecie

Najdroższe znaczki pocztowe na świecie – cz. 1 Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 25 lat działalności na rynku amerykańskim. • Transport całych kontenerów od drzwi do

drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATV’s, jet-ski’s i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponad gabarytowych • Oddziały w Polsce, w Niemczech, w Angli, na Litwie, na Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

y Mówim u k s l o p po

Kolekcjonowanie znaczków pocztowych jest jednym z najbardziej popularnych hobby na świecie. Profesjonalny zbiór jest wart czasami więcej niż niejeden samochód wyższej klasy. Miłośnicy znaczków pocztowych z pewnością zatrzymają

Hawaiian Missionaries – 760 tys. dolarów

Jest pierwszym znaczkiem pocztowym Królestwa Hawajów. Wydany w 1851 roku o nominale 2 centów. Znany pod nazwą “Missionaries”, ponieważ był drukowany na cienkim papierze o niskiej jakości. Tylko niewiele egzemplarzy przetrwało do dnia dzisiejszego. Nowy znaczek pocztowy jest wart około 760 tys dolarów, a stemplowany 225 tys. dolarów.

Inverted Jenny – 825 tys. dolarów.

Inverted Jenny to znaczek przedstawiający amerykański samolot Curtiss JN-4, który przypadkowo został odwrócony do góry nogami. Jest to najbardziej rozpoznawany znaczek z błędem drukarskim wśród amerykańskich filatelistów. Odwrócona Jenny została powielona sto razy. W 2005 roku cały blok tych znaczków osiągnął cenę 2,7 miliona dolarów. Dwa lata później w listopadzie, same nienaruszone znaczki w świetnej kondycji trafiły do finansisty z Wall Street. Ciąg dalszy za tydzień...

Family Dental Care Biuro główne:

219 South Street Suite 100 New Providence, NJ 07974 tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 Wiecej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.icetransport.com stawki@icetransport.com

PLUS 28 października 2013

się przy liście pięciu najdroższych znaczków na świecie, a inwestorzy zainteresują się okazją wysokiego zarobku. Posiadanie któregoś z tych znaczków w swojej kolekcji, to znacznie więcej niż trafić główną kumulację w loterii.

Bożena Piekarz-Lesiczka D.D.S. Tel: 718-472-4344 146 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222

General dentist ✗ Laminaty, koronki, mostki ✗ Leczenie kanałowe ✗ ✗ Korony Korony na na implanty implanty

✗ ✗ Stomatologia Stomatologia dziecięca dziecięca ✗ Kosmetyka ✗ Kosmetyka ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

www.doctorbozenapiekarz.com

Odgadnij ile lat ma Poczta Polska: •152 lata •94 lata •455 lat •216 lat (Poprawną odpowiedź odnajdziesz na naszych łamach).


Adwokat radzi 5

Wypadek bez odszkodowania Pomimo tego, że stan Nowy Jork zapewnia jedną z najlepszych regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych chroniącą pracowników budowlanych, to zdarzają się jednak wypadki, które niezależnie od tego jak bardzo są tragiczne w skutkach, nie podlegają ochronie prawnej. W jednej ze swoich ostatnich decyzji (nie była to sprawa prowadzona przez naszą kancelarię), Najwyższy Sąd Apelacyjny dla stanu Nowy Jork rozpatrzył wypadek pracownika budowlanego, który doznał obrażeń ciała w trakcie piaskowania oraz malowania mostu Kosciuszko (Brooklyn Queens Expressway). Pracownik w momencie wypadku pracował z wiszącego rusztowania. To rusztowanie miało po jednym silniku z każdego jego końca. Każdy z tych silników był operowany niezależnie przez dwóch różnych pracowników. Każdy silnik wciągał line, do której był przymocowany, aby podnieść lub obniżyć całe rusztowanie do różnych poziomów. Jeden z pracowników zauważył jeszcze przed wypadkiem kilka problemów związanych z rusztowaniem. Pierwszy z nich to fakt, że włączniki silnika były umieszczone na zewnątrz rusztowania, co powodowało że aby podnieść lub obniżyć rusztowanie pracownik musiał sięgnąć poza rusztowanie oraz linę utrzymującą silnik. Innym problemem była zbyt duża szerokość tego rusztowania w stosunku do górnej części wieży mostu, co powodowało że rusztowanie nie mogło zostać podwyższone bez uprzedniego przechylenia całego rusztowania w jedną lub w drugą stronę. Aby uczynić całą pracę jeszcze trudniejszą, pracownicy musieli mieć dostęp do kilku rur/węży doprowadzających farbę oraz materiały do maszyn natryskowych, niezbędnych do wykonywania ich pracy na wysokościach. Jeśli te rury/węże utknęły w wąskiej przestrzeni na zewnątrz rusztowania, pracownik musiałby sięgnąć poza rusztowanie, a następnie poniżej jego podłogi, aby dotrzeć do zaplątanych rur lub węży. Po bokach tego rusztowania było zbyt mało

miejsca, aby siegnąć poniżej w razie takiej potrzeby. Obaj pracownicy mieli założone pełne maski na twarz, jak również zatyczki do uszu, aby chronić się przed oparami oraz hałasem związanym z używaniem maszyn natryskowych oraz silników rusztowania. Jak można się było tego spodziewać, w trakcie podwyższania całego rusztowania do góry, jedna z rur/węży zaczepiła o coś pod rusztowaniem. Jeden z pracowników wyciągnął rękę aby chwycić ten wąż oraz wyłączyć silnik, który operował aby zatrzymać rusztowanie. W tym samym czasie krzyknął on do kolegi na drugim końcu rusztowania, by ten również zatrzymał swój silnik, jednak kolega nie usłyszał go i dalej kontynuował pracę swojego silnika, podnosząc w ten sposób do gory tylko swoją część rusztowania. To spowodowało utratę równowago pierwszego pracownika, który przechylił się, a jego wysunięta ręka dostała się pomiędzy silnik a konstrukcje metalową mostu i w efekcie została zmiażdżona. W wyniku tego wypadku, pracownik złożył pozew sądowy zgodnie z artykułem 240 Prawa Pracy, który nakazuje właścicielom budowy oraz ich głównym wykonawcom zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przy pracach wykonywanych na wyskościach. Oznacza to tyle, że pracownicy budowlani powinni być chronieni przed upadkiem z wysokości, jak też spadnięciem z wysokości na nich innych obiektów, które mogą spowodować obrażenia ciała. Z czasem sądy uznały że artykuł 240 Prawa Pracy wymaga, aby pracownicy byli chronieni przed wszelkimi obrażeniami ciała jakie mogą być spowodawane siłą grawitacji. Dzięki temu większość wypadków z użyciem rusztowań, drabin lub innego rodzaju podnośników kwalifikuje się pod ochronę prawną wynikającą z artykułu 240 Prawa Pracy. Pomimo tego, że w powyższej sprawie pracownik wykonywał pracę na wysokościach i wniósł pozew sądowy o odszkodowanie zgodnie z artykułem 240, to jednak jego sprawa została oddalona (przegrana), ponieważ jego wypa-

dek nie był rezultatem działania sił grawitacji. Niezależnie do tego, że w trakcie wypadku pracownik wykonywał pracę na (wiszącym) rusztowaniu, to jednak jego wypadek nastąpił na skutek utknięcia jego ręki pomiędzy konstrukcją mostu a silnikiem rusztowania, a nie przez brak zabezpieczeń niezbędnych do wykonywania pracy na wysokościach. Takie decyje wpływają bezpośrednio na to jak każdego dnia przygotowujemy i prezentujemy sprawy prowadzone przez naszą kancelarię w sądzie. Jak pokazuje powyższy przykład, nawet najmniejsze odstępstwo od zasad rządzących wypadkami budowlanymi może być fatalne w skutkach dla osób poszkodowanych w wypadkach budowalnych. Jeśli byli Państwo ofiarą wypadku na budowie lub gdziekolwiek indziej lub znają kogoś kto uległ takiemu wypadkowi to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji z naszą kancelarią prawną pod numerem telefonu 212-514-5100

(nasze biuro) 646-932-6656 (moja komórka), emailowo pod adresem swp@plattalaw.com lub w czasie osobistej konsultacji w naszej kancelarii na dolnym Manhattanie. Zawsze udzielimy Państwu bezpłatnej porady w każdym wypadku, nie tylko budowlanym. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.plattalaw.com, gdzie mogą Państwo na głównej stronie (po lewej stronie) sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej (prowadzonej nawet przez inną kancelarię), po wpisaniu numeru swojej sprawy w istniejące tam okienko, jak również posłuchać ciekawych porad prawnych w formie wideo. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało się Państwu odnaleźć swojej sprawy, to z przyjemnością pomożemy ją odnaleźć przez telefon. Sławomir Platta The Platta Law Firm 42 Broadway, Suite 1927 New York, NY 10004 Tel. (212) 514-5100 lub (646) 9326656 (24/7) www.plattalaw.com

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


6 List do redakcji

Dla kogo jest Obamacare? Począwszy od 1 października tego roku, wiele osób próbowało dostaś się na rządową stronę www. healthcare.gov, gdzie miały być podane różne opcje niekosztownych ubezpieczeń zdrowotnych, tak głośno zapowiadanych przez prezydenta Baracka Obamę. Niestety, było to niemożliwe, ponieważ serwer okazał się za słaby, powodując niekończące się zawieszanie czy wręcz wyrzucanie z tej strony sfrustrowanych obywateli. Co ciekawe, Obama wybrał do technicznego prowadzenia tak ważnego dla siebie projektu nie firmę amerykańską, lecz kanadyjską. Firma CGI Federal z Montrealu dostała na rozpoczęcie programu $56 milionów, a ma obiecane $94 miliony za pierwsze pięć lat prowadzenia strony internetowej. Jest to bardzo interesujące popieranie biznesów amerykańskich, z których setki nadawałoby się do tego zadania. Nasz demokratyczny prezydent musiał kierować się przy tym wyborze jakąś swoją dziwną racją i na pewno nie była ona patriotyczna. Ironiczne wydaje się też to, że członkowie Kongresu (w zdecydowanej większości demokraci), którzy tak forsowali Obamacare przegłosowując tę reformę zdrowia w prawo, sami nie chcą temu prawu podlegać. Otóż chcą oni otrzymywać zwolnione od podatku zasiłki rządowe jako do-

płatę za ich koszty ubezpieczenia. Mamy więc do czynienia z jednym prawem dla szarych obywateli i z innym dla elity rządzącej, co już z resztą przerabialiśmy w Polsce pod władzą komunistów. Miejmy nadzieję, że problemy strony internetowej zostaną szybko usunięte, bo dzień 1 stycznia 2014 roku zbliża się szybkim krokiem. Wtedy to, na przywitanie Nowego Roku zaczynamy płacić rządowi dodatkowe pieniądze, czy tow postaci opłaty za obowiązkowo wykupione ubezpieczenie (miejąc nadzieję, że znajdzie się jakiś lekarz, który go honoruje) czy też jako karę za jego niewykupienie. A kary są dotkliwe, bo wynoszą $95 za osobę dorosłą i $47.50 za każde dziecko na miesiąc, co będzie odprowadzane jako “tax penalty” z naszych poborów. Dla rodziny z dwójką dzieci daje to na rok poważną kwotę $3420, o którą to wzbogaci się budżet rządu. Inny problem niż zwykli obywatele, mają pracodawcy zatrudniający ponad 50 pracowników (czyli fabryki, szkoły, restauracje, kasyna itp). Zmuszeni oni są bowiem według przepisów Obamacare do obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich pracujących na pełnym etacie. Jeśli tego nie spełnią, to odczują to finansowo, płacąc karę $3000 od osoby na miesiąc. Nic więc dziwnego, że już teraz zwalnia-

Czy wiesz że?

Znaczek z okazji 455-lecia Poczty Polskiej Poczta Polska obchodzi w tym roku swoje 455 urodziny i emituje z tej okazji specjalny znaczek okolicznościowy. Święto Poczty Polskiej przypada na 18 października bo tego dnia w 1558 roku król Zygmunt II August założył Pocztę Królewską. Dziś Spółka obok tradycyjnych listów, rozwija obszar paczek, logistyki oraz nowoczesnych usług bankowo-ubezpieczeniowych. Całość dopełnia coraz szersza oferta cyfrowa. Klienci Poczty Polskiej mogą korzystać z elektronicznego awizo, otrzymywać mailem lub smsem informację o doręczeniu przesyłki. Już wkrótce duża część usług pocztowych będzie dostępna w Internecie – będzie to e-zna-

PLUS 28 października 2013

czek, e-list i e-kartka pocztowa. To pozwoli korzystać z usług Poczty w dowolnym miejscu i czasie. Długą historię Poczty Polskiej symbolizuje na znaczku przecięty pień dębu. Jego słoje oznaczają kolejne stulecia, w których Poczta rozwijała się i modernizowała. Dąb to symbol siły i trwałości – a tak chce przedstawiać swój wizerunek Poczta Polska, która dziś skutecznie łączy tradycję z nowoczesnością. Wraz z emisją znaczka Poczta Polska proponuje również kopertę pierwszego dnia obiegu, opatrzoną datownikiem z liściem dębu. Na kopercie znajdą się historyczne daty związane

ni są ludzie z pracy lub obcina im się godziny zatrudnienia. Duży dystrykt szkolny w Midlletown w New Jersey dnia 13 września zmniejszył godziny do jedynie 30-tu na tydzień dla wszystkich asystentów i pomocników nauczycieli, żeby nie być zmuszonym płacić im ubezpieczenia. Dotknęło to 178 osób, które teraz z mniejszą pensją muszą sami opłacić to ubezpieczenie. Taki sam los już spotkał tysiące innych pracowników szkół publicznych lub prywatnych, zatrudnionych w podstawówkach, liceach czy uniwersytetach. Ludzie, którzy do tej pory ledwo wiązali koniec z końcem, teraz będą mieli jeszcze mniej na życie. Wszędzie jest podobnie: Hollywood Casino w Pennsylwanii zmniejszyło godziny zatrudnienia do 30-tu na tydzień dla wielu swoich tymczasowych pracowników, a w Arizonie zarząd sieci restauracji słynącej ze steków Michael Monti’s La Casa Vieja poszedł jeszcze dalej, przesuwając bowiem większość pracowników z całego etatu do pracy poniżej 30. godzin na tydzień. Skutki Obamacare są już dla wielu bolesne, a ponoć najgorsze jeszcze przed nami. Czy nazywany przez wielu “food stamp prezydent” lub “welfare prezydent” naprawdę ma na względzie dobro obywateli Stanów Zjednoczonych? Czy Ameryka jest jeszcze wolnym krajem? Gracjan Bacza z rozwojem poczty w Polsce: od powstania Poczty Królewskiej między XVI a XVIII wiekiem, przez wprowadzenie do obiegu pierwszego polskiego znaczka pocztowego, aż po powstanie Poczty Polskiej S.A. Autorką projektu jest Agnieszka Sancewicz. Wartość jednego znaczka to 4,60 zł, nakład – 420. 000 tys. sztuk.

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA 9 Village Square East, Tel: 718-928-3356 Clifton, NJ 07011 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com REDAKTOR NACZELNA Katarzyna Łagodzka katarzyna@tygodnikplus.com Z-CA REDAKTOR NACZ. Ewa Wójcik-Szczech ewaw@tygodnikplus.com ZESPÓŁ REDAKCYJNY Iwona Maraszek Adam Wysocki Daniel Bociąga

Joanna Rodzeń Hickey Dagmara Biernacka Małgorzata Żak

STALE WSPÓŁPRACUJĄ Katarzyna Nowakowska Adriana Woś Myśliwiec Elżbieta Baumgartner Józef Kołodziej Andrzej Kulka

Tomek Moczerniuk Grażyna Torbus Mirosława Skowrońska Jagoda Rowiński Janusz Gajda

PROJEKT GRAFICZNY i DTP Jacek McFrey grafika@tygodnikplus.com

REKLAMA I MARKETING 718-928-3356 x.102 po polsku 718-928-3356 x.109 English reklama@tygodnikplus.com

WYDAWCA PLUS Media Group Corp. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE 718-928-3356 x.101 ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących. All design and artwork created by PLUS is a sole property of the publisher. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The publisher accepts no liability for any material supplied by advertisers (including text, reproduction and illustrations) and advertisements printed

Adres internetowy www.tygodnikplus.com www.plusweekly.com ©2007-2013 PLUS Media Group, Corp.


Sylwetki sławnych Polaków 7

Edward J. Piszek przemysłowiec, filantrop i działacz społeczny – cz.2

W czasie wojny Piszek zmienił pracę, przenosząc się do General Electrics, gdzie był zatrudniony do 1946 roku. Odezwał się do niego wówczas stary znajomy, który właśnie kupił bar w robotniczej dzielnicy Filadelfii i potrzebował wspólnika do prowadzenia kuchni. Piszek, który lubił gotować i miał doświadczenie w serwowaniu jedzenia w sklepie rodziców, przyjął ofertę. Wraz z kolegą, Johnem Paul’em, wprowadzili do jadłospisu zasmażane filety z krabów (crabcakes), które świetnie zaczęły się sprzedawać. Pewnego dnia Piszek przygotował ich zbyt wiele i w piątek wieczór stanął przed decyzją wyrzucenia całej porcji na śmietnik i utraty zarobku. Do głowy przyszedł mu pomysł, żeby zamiast tego zamrozić porcje usmażonych filetów. W poniedziałek odgrzał je i ku swemu zdumieniu odkrył, że eksperyment się udał. Filety smakowały jak świeże. i tak narodził się pomysł “Mrs. Paul’s Kitchen” (nazwiska użyczył wspólnik, John Paul), wytwórni mrożonych filetów z krabów i ryb. Piszek sprzedał samochód za 350 dolarów, żeby otworzyć swój pierwszy interes, który w ciągu pięciu lat przekształcił się w kilkusetmilionowy biznes. Zdolności sprzedawcy i sprytna

do kościoła i stronili od organizacji polonijnych. Wyrastał w przekonaniu, że polskości należy się wstydzić, a w świecie interesów należy się z nią kryć. Poczucie niższości ugruntowały w nim stereotypy głupich i prymitywnych Polaczków, którzy nigdy niczego w życiu nie osiągają, ze wszechobecnych “Polish jokes”, wyjątkowo brutalnych i poniżających. Piszek przekonany, że pieniądze nie są miarą człowieka i że każdy ma w życiu cel, który wyrasta poza profesjonalny sukces, był zaintrygowany Polską. Zaczął czytać na temat historii i kultury polskiej, ze zdumieniem odkrywając, że Polacy jako naród mają wiele powodów do dumy. W czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce Piszek spędził kilka dni jeżdżąc w “swojej” karetce po wyboistych bocznych drogach okolic Tarnowa. Miał okazję poznać zakres problemów zdrowotnych ludności i ograniczone możliwości leczenia dostępnego na wsiach. Specjalne wrażenie zrobiła na nim informacja o epidemii galopującej gruźlicy, która nadal zabijała rzesze ludzi w Polsce. Po powrocie do Stanów, Piszek zdecydował, że jego celem będzie walka z gruźlicą. Wydał na nią milion dolarów, zaku-

pując flotyllę karetek pogotowia wyposażonych w aparaty rentgenowskie i samochodów osobowych, które im towarzyszyły w docieraniu kilometr po kilometrze do najdalszych zaułków Polski. Negocjował z opornymi i przekupnymi władzami komunistycznymi, współpracował z kościołem i ludźmi dobrej woli i sam spędził wiele miesięcy jeżdżąc od wsi do wsi z lekarzami i sanitariuszami. Akcja przeciwgruźlicza stała się olbrzymim sukcesem; dzięki inicjatywie Piszka gruźlica rzeczywiście zniknęła z Polski. Ciąg dalszy za tydzień…

reklama okazały się czystym złotem. W czasie, kiedy rynek na artykuły mrożone dopiero się rozwijał i mrożono głównie owoce i warzywa, Piszek oferował całe danie w tekturowym pudełku. Jego dochody rosły i wkarótce wykupił wspólnika, zostając jedynym właścicielem “Mrs. Paul’s Kitchen”, znanym w całych Stanach Zjednoczonych jako “Król Ryb” (the Fishcake King). U szczytu kariery, z olbrzymim kontem bankowym i rosnącą rodziną, Piszek był uosobieniem amerykańskiego sukcesu. Jego życie miało jednak nabrać zupełnie innych wymiarów, a zainteresowania zwróciły się w nowym i niespodziewanym dla niego i jego bliskich kierunku. Pewnego dnia w 1964 roku odwiedził Piszka reprezentant organizacji charytatywnej CARE. Poprosił o donację na zakup karetki pogotowia dla Polski. Karetka miała służyć ludności wiejskiej w okolicach Tarnowa, skąd pochodzili Piszka rodzice. Piszek zapłacił za całą karetkę, czując, że rośnie w nim zainteresowanie krajem przodków. Do tego momentu Edward Piszek nie czuł się specjalnie związany z Polską. Po polsku mówił słabo, nie chodził nigdy do żadnej polskiej szkoły, rodzice nie uczęszczali

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Poradnik sukces

Czy praca w Polsce liczy się do emerytury Social Security? Wielu Polaków mieszkających w USA pracowało w Polsce przez kilka, kilkanaście lat, a nawet dłużej. Teraz zastanawiają się, czy do stażu pracy w USA mogą zaliczyć lata pracy w Polsce. Odpowiedź brzmi: To zależy. Przepisy zmieniły się od 1 marca 2009 roku, po wejściu w życie Polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym. Omówmy dwie sytuacje: gdy mamy dosyć przepracowanych lat, by dostać emeryturę w USA oraz gdy nie mamy.

Mamy wypracowaną emeryturę Social Security

Jeżeli wypracowaliśmy emeryturę Social Security w Stanach, to staż pracy w Polsce nie jest tu doliczany. Jak wiemy, trzeba mieć co najmniej 40 kwartałów (10 lat) legalnej pracy, żeby kwalifikować się do emerytury Social Security. Jeżeli jesteśmy uprawnieni do renty czy emerytury Social Security, to Administracja Social Security naszej działalności zarobkowej w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, nie doliczy. Wysokość świadczeń będzie zależeć wyłącznie od wysokości zarobków obłożonych składkami Social Security, od roku przejścia na emeryturę, a także od faktu, czy pobieramy również emeryturę polską, co wyjaśnia dokładnie książka Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Czy to znaczy, że lata pracy w Polsce nam przepadają? Nie. Po osiągnięciu polskiego wieku emerytalnego możemy w Polsce ubiegać się o świadczenia emerytalne ZUS czy KRUS. Rodzaj świadczeń i sposób ich obliczenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, czy podlegamy w Polsce pod stary czy nowy system emerytalny.

Nie mamy wypracowanej emerytury Social Security

Gdy brakuje nam stażu pracy do pełnego ubezpieczenia w USA, wtedy lata pracy w Polsce mogą się nam przydać. Wiemy, że osoby mające zaliczone mniej niż 40 kwartałów pracy nie kwalifikują się do emerytury Social Security, co oznaczało, że płacone przez lata składki (15.3% zarobków) im przepadały. Od lat był to problem wielu imigrantów, którzy zasilali system Social Security bez szansy na skorzystanie z niego, gdyż pod żadnym pozorem nie jest możliwe wycofanie składek Social Security, nawet jeżeli bezpowrotnie opuszcza się Stany. Ale dla Polskich imigrantów po 1 marca 2009 roku ratunkiem stały się lata pracy w Polsce, dzięki wejściu w życie polsko-amerykańskiej umowie o zabezpieczeniu społecznym.

Łączenie emerytury polskiej i amerykańskiej

Jeżeli mamy w Stanach od 6 do 39 kwartałów legalnie zaliczonej pracy, to możemy ubiegać się również o zaliczenie nam stażu pracy w Polsce, żeby uzupełnić brakujące okresy ubezpieczenia w Stanach. Nazywa się to połączeniem eme-

WYCIECZKI

z polsk im przewodnik iem SANTA FE /Texas w październiku Zapraszamy! NOWY ORLEAN, DOM PRESLEYA w listopadzie. Floryda Sylwestrowa od 28 grudnia $880 Key West w cenie wycieczki A także w każdym miesiącu: Niagara, Waszyngton, Las Vegas Nowy Jork, Boston, Virginia, Floryda, Chicago, Jaskinie i inne. AMPOL, Tel.609-647-9054, 609-557-7270, 718-389-1818 ampoltours@yahoo.com, www.ampolinc.com posłuchaj też: www.radiorampa.com

UWAGA! Zabieramy uczestników z: Connecticut, Nowego Jorku, Wallington, Garfield, Linden, Perth Amboy, Trenton, Filadelfii.

PLUS 28 października 2013

rytur (totalization), choć jest to określenie nieprecyzyjne. To nie emerytury są łączone, lecz okresy ubezpieczeniowe. Obliczenie wysokości „łączonej” emerytury jest skomplikowane i wyjaśniam je w książce Emerytura polska i amerykańska). Analogicznie, okresy pracy w Stanach mogą zostać uwzględnione w Polsce, ale tylko dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, kwalifikujących się do starego systemu emerytalnego. Więcej na ten temat można przeczytać w książce Emerytura polska i amerykańska.

ona łączonych emerytur czy rent

Jak polska emerytura wpływa na Social (totalized benefis) wyliczonych zgodnie z nową ustawą o łączeSecurity Przy okazji należy wyjaśnić sytuację osób, które wypracowały w Polsce emeryturę albo rentę i ją pobierają. Odbiorcy polskich emerytur czy rent mogą mieć pomniejszone świadczenia Social Security, gdyż przepisy zakładają redukcję świadczeń dla osób, które pracowały poza systemem Social Security (np. za granicą czy na amerykańskiej kolei). Tych z nas, którzy wysłużyli emerytury czy renty w Polsce, może dotyczyć tzw. “windfall elimination provision” (WEP) – zmieniona formuła naliczania emerytury obowiązująca tych wszystkich, którzy osiągnęli wiek 62 lat lub stali się niepełnosprawni po 1985 roku i po raz pierwszy zaczęli pobierać polską emeryturę po 1985 roku. Formuła ta pomniejsza świadczenia Social Security, ale nie więcej niż o połowę świadczeń polskich. Nie pomniejsza

niach zabezpieczeń społecznych. Pomniejszenie świadczeń według WEP jest stopniowo redukowane dla osób, które pracowały w Stanach powyżej 20 lat i miały każdego roku odpowiednio wysokie zarobki; redukcja znika dla osób z 30-letnim stażem pracy lub dłuższym. Administracja Social Security zapewnia w swojej broszurze (http:// www.ssa.gov/pubs/10045.html), że redukcja świadczeń Social Security nie może przekroczyć połowy zagranicznej emerytury, co ma za zadanie chronić odbiorców małych świadczeń. Pomniejszanie Social Security i sposoby jego zapobiegania wyjaśniam dokładnie książka pt. WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków). Elżbieta Baumgartner

Nie ubiegaj się o emeryturę zanim nie poznasz przepisów i pułapek

Labirynt podwójnych emerytur

wyjaśniają unikalne książki Elżbiety Baumgartner „Emerytura polska i amerykańska” – ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym. $35 + $4 „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”. Unikalne informacje. Cena $30 + $4. “Ubezpieczenie społeczne Social Security”. Dowiedz się, jak maksymalizować świadczenia swoje i rodziny. $30 +$4. Również: “Powrót do Polski” ($30), „Emerytura reemigranta w Polsce” ($35), „Obywatelstwo z przeszkodami” ($35)+po $4. Książki są uaktualnione na rok 2012 i dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., oraz Exlibris, 140 Nassau Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy (Porad-nik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com).


Podróże z Andrzejem Kulką 9

Peru 2010 - Wspomnienia z podróży po Andach – cz.12 Powrót

Lima, niedziela 25 kwietnia 2010   Wstajemy w Cusco już o 4 rano, gdyż nasz samolot do Limy startuje o 7:15, a trzeba się wykąpać, zjeść śniadanie i dojechać do lotniska. Odprawa na peruwiańskich lotniskach w Cusco i w Limie potrafi trwać bardzo długo, dlatego absolutnie należy być na miejscu co najmniej 2 godziny przed wylotem. Wszystko w porządku, rezerwacje mamy potwierdzone  i lotem Aviandina rejs 4144 po raz ostatni suniemy ponad andyjskim płaskowyżem. Tuż po starcie po prawej stronie ukazuje sie ściana ośnieżonych szczytów Kordyliery Vilcabamby, przed nią dolina Urubamby, pod spodem lodowa piramida Salcantay a przed nami brunatne wzgórza, wypalone w ciągu pory suchej.   Po 55 minutach lotu lądujemy w międzynarodowym porcie lotniczym w Limie. Jest ciepło, słońce przebija się przez typową limeńską mgiełkę. Podstawiony autokar zabiera nas do chyba najciekawszego muzeum w Peru - Muzeum Złota.

Museo Oro de Peru czynne jest codziennie od 11:30 do 19, wstęp drogi - 30 soli od osoby. Jest to prywatne muzeum założone przez Miguela Mujica Gallo, który kolekcjonował głównie broń, jednak przy okazji skupował przedmioty z grobów na pustyni ograbianych przez poszukiwaczy skarbów. W ten sposób powstał zbiór zadziwiający dzisiaj każdego fachowca i przeciętnego turystę. Sam właściciel nigdy nie przypuszczał, że to nie broń, ale właśnie preinkaskie przedmioty staną się największą atrakcją jego zbiorów. Senior Gallo zmarł półtora roku temu w wieku 95 lat, a fantastyczna kolekcja dostała się w ręce jego syna i córki.   Po wizycie w muzeum jedziemy na targ owocowo-warzywny, aby dogłębnie zapoznać się z mało nam znanymi tropikalnymi owocami, delektujemy się cherimoya i grenadynkami.   Potem jeszcze pyszny obiad w restauracji Kuo Wha Buffet w Miraflores, reprezentującej typ chifu, serwującej specyficzne dania chiń-

sko - peruwiańskie. Bufet kosztuje tutaj 20 soli, a dzisiaj - w niedziele - 25 soli. Ostatnie godziny w Peru spędzamy w jak najbardziej odpowiednim do tego miejscu: na “Indiańskim Targu Wydajemy ostatnie pieniądze, pakujmy plecaki torby, walizki i wieczorem stawiamy się na limeńskim lotnisku, aby przekonać się że wszystko OK, nasz lot - American Airlines 918 odlatuje do Miami na czas.   Ostatnie chwile w lotniskowej

internetowej kawiarence (drogo, 1.5 usd za 15 minut) i przed północą usadawiamy się wygodnie na fotelach w samolocie, by z przymkniętymi powiekami zamarzyć, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze czekają nas inne wspaniałe krajobrazy tego kraju; tajemne linie Nasca, Kordyliera Blanca z najwyższym szczytem kraju Huascaranem oraz straszna, dzika Amazonia. Do zobaczenia Peru! Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka

Biuro podróży EXOTICA TRAVEL zaprasza na

WYCIECZKI z polskim przewodnikiem:

W Y J A Z D Y Z A G R A N I C Z N E: MEKSYK ŚLADAMI AZTEKÓW: 7 dni dwa razy w miesiącu MEKSYK ŚLADAMI MAJÓW: 10 dni dwa razy w tygodniu MEKSYK : Guadelupe, Taxco, Acapulco: 8 dni, 10 grudnia HONG KONG, TAJLANDIA, SINGAPUR: 15 dni, 9 listopada KOSTARYKA: 9 dni,11 styczeń 2014 CHILE: Atacama, Patagonia, Wyspa Wielkanocna: 12 dni, 25 stycznia 2014 BUENOS AIRES, IGUASU, RIO DE JANEIRO: 11 dni, 8 lutego 2014 AMERYKA CENTRALNA: 15 dni, 7 marca 2014 JAPONIA: Kwitnące Wiśnie: 8 dni, 6 kwietnia 2014 Indywidualne pakiety: HAWAJE - CANCUN - PUNTA CANA - PUERTO VALLARTA DOMINIKANA - JAMAJKA. Oferujemy pakiety APPLE VACATIONS Szczegóły i rezerwacje:

Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago www.andrzejkulka.com Tel. 773-237-7788 email: andrzejkulka@aol.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Na wesoło Kobiety też mogą programować! Dlatego mężczyźni kupują im pralki.

f Wraca wnuczek ze szkoły, patrzy, a jego dziadek siedzi bez spodni na ganku w bujanym fotelu. - Dziadku, czemu nie masz spodni? Ale dziadek milczy... - Dziadku, pytałem czemu nie masz spodni?! Dziadek się trochę zmieszał i cichutko powiedział: - Wczoraj siedziałem bez koszuli i mi cały kark zesztywniał. A dziś to był babci pomysł…

r Do autobusu wchodzi kanar, prosi o pokazanie biletów, na co jeden facet zaczyna się macać po jednej, drugiej, trzeciej kieszeni, robi zdziwioną minę i zaczyna się już zupełnie panicznie obmacywać po całym ciele. Kanar się na niego spojrzał i mówi: - Co, bileciku nie mamy? - A do cholery z biletem, ale jaki ja chudy jestem!

e Saudyjska para, Ahmed i Layla, przygotowując się do ślubu, spotykają swojego mułłę. Przed końcem spotkania mułła daje im szansę na rozwianie wszelkich wątpliwości...

t POLSKI Car Service

Na sejmowym parkingu zatrzymuje się samochód. Wysiada facet. Podchodzi do niego ochroniarz: - Tu nie wolno parkować! - Dlaczego?! - Tu jest Sejm: sami ministrowie, politycy, posłowie - mówi ochroniarz. - Nie szkodzi, włączyłem alarm - opowiada kierowca.

h Wychowawczyni klasy złości się na Jasia: - Dlaczego znów się spóźniłeś? - Bo miałem iść na ryby i tata mi nie pozwolił. - I bardzo dobrze! Na pewno ci powiedział, że nie wolno opuszczać lekcji. - Nie, powiedział mi, że na dwóch nie wystarczy robaków...

n - Nasz telewizor - chwali się Jasiu - jest tak doskonały, że widać każdy włosek na głowie występującego. - A nasz jest jeszcze lepszy! Gdy ostatnio był program o Saharze to wokół telewizora było pełno piasku!

z Do wróżki przyszedł śpiewak operowy. Ta spojrzała w kryształową kulę i mówi: - Mam do pana dobrą i złą wiadomość. Którą chce pan pierwszą? - Tę dobrą. - Po śmierci będzie pan śpiewał w chórach anielskich. - To wspaniale! A ta zła? - Pierwsza próba jutro o 10:00.

McGuinness

Car & Limo Service

718-383-6556 / 383-6557 158 Nassau Avenue, Brooklyn NY 11222

PLUS 28 października 2013

Automax Services Inc.

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

REJESTRACJE SAMOCHODOWE • Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ubezpieczeń: Samochody osobowe, Samochody komercyjne, Biznesy, Kontraktorzy, Mieszkania, etc. • Nasze biuro jest licencjonowane przez New York State Department of Motor Vehicles • Jako jedno z nielicznych biur w Nowym Jorku jesteśmy uprawnieni do wydawania rejestracji oraz tablic NA POCZEKANIU w naszym biurze.

231 Norman Ave Ste 101 Brooklyn, NY 11222

Tel. 718-389-5111 Pon-Pt: 10 am - 7 pm Fax. 718-349-7139 Sob: 9 am - 1 pm automax@automaxservices.com

- To proste. Dostał pan 50% za prawidłowe rozebranie silnika, drugie 50% za prawidłowe złożenie silnika i dodatkowo 50% za to, że zrobił pan to przez rurę wydechową.

b Wchodzi policjant do księgarni: - Chciałbym kupić książkę. - Pewnie coś lżejszego? - Niekoniecznie, jestem radiowozem.

n Ginekolog po wielu latach pracy chciał zmienić karierę. Po długim namyśle postanowił zostać mechanikiem, ponieważ bardzo to lubił przedtem nim został ginekologiem. Jednak dużo lat upłynęło od tego czasu i wiedział, że nowoczesne samochody są teraz zupełnie inne, poza tym musi konkurować z młodszymi pracownikami. Tak więc postanowił uczyć innych mechaników. Poszedł na technika. Ostateczny egzamin wymagał rozebrania i złożenia silnika. Zakasał rękawy i wziął się poważnie do zadania. Gdy skończył, oddał gotowy silnik do oceny. Profesor postawił 150 %. Zdziwiony pyta instruktora: - Jak to jest możliwe, by otrzymać tak wysoką ocenę, kiedy najwyższa jest 100%? Instruktor:

@ Rozmawia dwóch kumpli: - Słyszałeś ? Staszek leży w szpitalu - No coś podobnego. A jeszcze wczoraj widziałem go w lokalu ze śliczną blondyną. - Otóż to, jego żona niestety też go widziała

@ Desperat pyta w bibliotece: - Czy są jakieś księżki na temat samobójstwa? - Owszem. Proszę iść do drugiej alejki i zaraz ten regał na prawo Mążczyzna po chwili wraca. - Ale tamte półki są puste! - Aaaa, no tak, bo ci co pożyczają,nigdy ich nie oddają....

@ Kolega do kolegi: - Co porabiasz? -Zajmuję się mokrą robotą -Kiler???!! -Myję okna w wieżowcach.

• PRZEWOZY • LOTNISKA

• PRZEPROWADZKI

Oferta specjalna dla czytelników PLUSa

BO2282 poleć nas swoim znajomym a otrzymasz 5% zniżki


Podróże Orła Białego 11

Nowojorski ORZEŁ BIAŁY znów rusza w świat... – cz.2 ...tym razem Kogut dołącza do grupy „www.podrozemotocyklowe.com” i rusza do serca Azji na podbój krainy jurt i kumysu, górzystej Kirgizji.

Do Biszkeku zabrał mnie już dużo mniejszy samolot, a i frekwencja nie dopisała w nim zbytnio. Korzystając z faktu, iż tym razem do dyspozycji podróżnych pozostało mnóstwo wolnych miejsc, urządziwszy sobie legowisko na trzech siedzeniach, wygodnie przespałem cały lot. Na lotnisku w Biszkeku zaskoczył mnie widok armady kilkudziesięciu amerykańskich wojskowych samolotów transportowych, okupujących miejsca parkingowe wzdłuż pasa startowego. Fakt faktem, do Afganistanu jest już stąd tylko przysłowiowy rzut beretem. Po szybkiej odprawie celnej tradycyjnie już, pozwoliłem zaprosić się do taksówki lotniskowym naganiaczom, co również tradycyjnie przypłaciłem kosmiczną stawką. Pierwsze próby rozmowy po rosyjsku zakończyły się sukcesem, niemniej taksówkarz od razu wychwycił mój akcent i odgadł, że jestem Polakiem. Zupełnie jak w Nowym Jorku... Do hotelu dotarłem o 6-tej rano. Nastał zatem czas na zasłużony prysznic i krótką drzemkę, która powinna zniwelować nieco skutki różnicy czasu. Wyrwanie się z pościeli po odsypianiu różnicy czasowej okazało się niełatwym zadaniem, niemniej z wielkim trudem i mozołem udało mi dokonać prawie niemożliwego, i w końcu zwlokłem moje jeszcze nie do końca obudzone zwłoki z wyrka. Najpierw małe zakupy. W końcu nie wiadomo, kiedy znów będzie można kupić coś do jedzenia. Kilka konserw nie obciąży zbytnio motocykla, natomiast może okazać się zbawienne w obliczu głodówki. No i oczywi-

ście wspomniane wcześniej cukierki... Podczas wypraw motocyklowych zawsze staram się dbać o pozytywny wizerunek motocyklisty, gdyż przychylność lokalnej ludności może niejednokrotnie okazać się przydatna, zarówno w trudnych okolicznościach wymagających asekuracji, jak również w tak prozaicznych sytuacjach jak poszukiwanie strawy czy też noclegu. Sytuacjach, które bądź co bądź są nieodłącznym elementem ekspedycji motocyklowych. Najłatwiej jednak do motocyklistów przekonać tubylczą dziatwę, która zawsze z zaciekawieniem i podziwem przygląda się pędzącym metalowym rumakom, przyjaźnie machając rękami w powitalnym geście. Na widok słodyczy uśmiechy na ich twarzach stają się jeszcze szersze i bardziej radosne. To, w jaki sposób te dzieci nas tutaj zapamiętają, może odbić się na przyszłych pokoleniach motocyklowych zdobywców, którzy kiedyś odważą się zapuścić w przetarte przez nas szlaki. Garść cukierków zdecydowanie spowoduje, iż motocykl zawsze będzie wywoływał u młodych Kirgizów miłe wspomnienia. Brzmi to nieco jak przekupstwo, niemniej w przyszłości, gdy dorosną, może pomogą jakiemuś zbłąkanemu jeźdźcowi wybrnąć z tarapatów. Zatem wyprawa na miasto. Jest to jedno z nielicznych, jak się okazuje, miast w tym kraju, niemniej jest to miasto stołeczne. Z tym większą więc ciekawością ruszam przed siebie. Po opuszczeniu hotelu podążam błotnym chodnikiem wzdłuż asfaltowej drogi biegnącej pomiędzy miejskimi zabudowaniami, które scharakteryzować możnaby najlepiej, jako wiejskie chatki. Od głównej drogi odbijają niezliczone polne dróżki i ścieżki prowadzące głębiej w zakamarki i gąszcz zabudowań tej plebejskiej osady. Wszechobecne kury również jakby nie utwierdzają mnie w przekonaniu, iż faktycznie jestem w mieście. Niemniej w miarę jak posuwam się dalej, panorama stopniowo ulega zmianie. Zaczynają pojawiać się sklepy, restauracje,

banki i inne miejskie budowle. Co prawda to jeszcze nie biurowce, niemniej zadziwiający jest fakt, jaki kontrast w zagospodarowaniu przestrzennym można tutaj napotkać na odcinku zaledwie kilkuset metrów. Jak na miasto przystało, wraz z urbanistycznym krajobrazem pojawia się również coraz więcej ludzi. Miejscowi jednakże nie reagują na mój kudłaty wygląd zbyt przyjacielsko. Wytykają palcami, podśmiechują się i generalnie atmosfera robi się mało sympatyczna. Jest tylko jedno miejsce na świecie, w którym jak do tej pory spotkałem się z podobną mentalnością, jednak ze względu na mój głęboki patriotyzm nie wymienię go z nazwy. Wciąż pozostaje kilka spraw, które dziś koniecznie muszę uregulować i dopiąć na ostatni guzik. Jedną z nich jest zaopatrzenie się w miejscowe środki płatnicze. Podobno kirgiskie somy można tu ku-

pić jedynie za dolary, a i to okazuje się skomplikowaną operacją gdyż w żadnym z napotkanych banków nie wymieniają walut. W końcu jednak uśmiecha się do mnie szczęście i znalazłszy kantor, przez małe okienko w pancernych drzwiach dokonuję transakcji. Co prawda kilka moich banknotów ma małe skazy i odpada w selekcji, ale i tak nie jest najgorzej. W końcu mogę udać się na niezbędne zakupy. Ciąg dalszy za tydzień… Grzegorz Kogut

Unia Polskich Motocyklistów Świata ORZEŁ BIAŁY Oddział Nowy Jork www.orzelbialyny.com

Organizatorzy wyprawy: Piotr Kowalczyk Barbara Grad www.podrozemotocyklowe.com

AT T O R N E Y S AT L AW

ADWOKAT Joanna E. Nowokuński, Esq. z Kancelarii Prawnej

ROSS & ASMAR LLC ■

SPRAWY IMIGRACYJNE / DEPORTACYJNE: (sponsorowanie, deportacja, wizy, itd.)

SPRAWY RODZINNE: rozwody z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie pozwanego, alimenty, podział majątkowy, prawne i fizyczne prawo do opieki nad dzieckiem, prawo do widywania dziecka

SPRAWY KARNE: DUI/DWI, narkotyki, przemoc w rodzinie, napady, rozboje, kradzieże, wykroczenia, mandaty, aresztowania

SPRAWY CYWILNE: kontrakty, spółki, znaki towarowe firm, intercyzy przedmałżeńskie

WYPADKI!

PROBLEMY Z PRACODAWCĄ!

MÓWIMY PO POLSKU!

SE HABLA ESPAÑOL!

718.349.1555

TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ Greenpoint 154 Nassau Avenue

www.rossasmar.com

Brooklyn, NY

(pomiędzy Newell i Diamond St.)

Manhattan 499 7th Avenue, 23rd Floor, South Tower

Queens 75-16 Roosevelt Avenue

New York, NY 10018

Jackson Heights, NY

(róg 7th Avenue i 37th Street)

(przy stacji Roosevelt Ave.)

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Anegdoty prezydenckie

William Jefferson Clinton

Saksofonista w Białym Domu – cz.13 W poniedziałek 17 sierpnia 1998 roku Clinton odpowiadał w Białym Domu na pytania prokuratora niezależnego Kennetha Starra oraz jego współpracowników. Jego zeznania były transmitowane za pośrednictwem zamkniętego systemu telewizyjnego do sali sądowej, gdzie przysłuchiwało się 23 członków wielkiej ławy przysięgłych. Jeszcze tego samego wieczoru wystąpił z siedmiominutowym przemówieniem w telewizji, w którym określił ogólnikowo charakter swych stosunków z Moniką Lewinsky. Wziął na siebie „całkowitą odpowiedzialność” za wszystkie swoje czyny „zarówno publiczne, jak i prywatne”. Przyznał się, że miał „z panną Lewinsky stosunki, które nie były stosowne. Prawdę mówiąc były niewłaściwe. Wynikały one z błędnego osądu i osobistego błędu z mojej strony, za które jestem wyłącznie i całkowicie

odpowiedzialny”. Prezydent z naciskiem podkreślił, że nigdy nie prosił nikogo, by kłamał, ukrywał lub niszczył dowody, bądź podejmował jakiekolwiek inne niedozwolone działania. Wyraził żal, że wprowadzał w błąd ludzi, w tym także swoją żonę, ale usprawiedliwiał tę postawę pragnieniem „uchronienia się przed wstydem za moje zachowanie” oraz ochroną swojej rodziny. Następnie Clinton zaatakował niezależnego prokuratora, którego czteroletnie dochodzenie „trwało zbyt długo, kosztowało zbyt wiele i zraniło nazbyt wielu niewinnych ludzi”. „Teraz – powiedział prezydent – sprawa ta istnieje między mną i dwiema osobami, które kocham najbardziej – moją żoną i naszą córką – oraz naszym Bogiem”. Podkreślił, że jest to sprawa prywatna jego i jego rodziny. „Nawet prezydenci – dodał – mają życie prywatne”. Clinton zakończył

swoje przemówienie apelem do Amerykanów, aby skierowali swoją uwagę na sprostanie wyzwaniom „następnego amerykańskiego stulecia”. Swoim wystąpieniem Clinton starał się zaprzeczyć podejrzeniom, że popełnił krzywoprzysięstwo, nakłaniał kogokolwiek do krzywoprzysięstwa lub tez utrudniał proces sprawiedliwości. Przemówienie zostało dobrze przyjęte przez społeczeństwo amerykańskie. Badania opinii publicznej wykazały, iż aprobata dla jego prezydentury wzrosła aż do 71%. Równocześnie ¾ Amerykanów wyraziło pogląd, że dochodzenie przeciw Clintonowi powinno być teraz zaniechane. 20 sierpnia Monika Lewinsky ponownie została wezwana do złożenia zeznań przed wielką ławą przysięgłych i prokuratorami zespołu Kennetha Starra. Przez trzy i pół godziny odpowiadała na pytania podając więcej szczegółów na temat jej stosunków z prezydentem. Prokuratorom chodziło o porównanie jej zeznań z zeznaniami Clintona. Panna Lewinsky zeznała, że ich seksualne kontakty

były bliższe aniżeli zeznał prezydent. FBI w tym czasie poinformowało, że badania laboratoryjne plamy na niebieskiej sukience Moniki potwierdziły obecność plemników. Biały Dom podał również do wiadomości, że przesłał próbki DNA Billa Clintona celem dokonania porównania. 9 września 1998 roku dwa silnie strzeżone półciężarowe samochody podjechały pod budynek Kapitolu i wyładowano z nich 36 pudeł zawierających raport i dokumenty uzupełniające przygotowane przez Kennetha Starra i jego zespół. Połowa tych pudeł przeznaczona była dla republikanów, a druga połowa dla demokratów. Raport składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zeznania Moniki Lewinsky i Billa Clintona oraz chronologię ich romansu. W części drugiej natomiast Kenneth Starr przedstawił informacje, które jego zdaniem świadczą o naruszeniu prawa przez prezydenta i mogą stanowić podstawę do wszczęcia procedury impeachment. Ciąg dalszy za tydzień....

Profesjonalny serwis komputerowy pomoże Ci się pozbyć tych problemów: • Usuwanie wirusów, Trojanów, malware oraz spyware; • Wymiana rozbitych ekranów w laptopach; • Odzyskiwanie oraz kopiowanie danych; • Reinstalacja systemu Windows oraz Mac OC; • Problemy z internetem, Wi-Fi, wolny komputer; • Spolszczenie języka w Windows B-Z John Computer & Electronics

Nowy Adres! www.bzjohn.com

68-16 Fresh Pond Rd, Ridgewood, NY 11385

718-381-2996

, sobotę - 10 am - 5 pm Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.30 am - 7 pm, w

PLUS 28 października 2013


Kulinaria 13

Kulinarna podróż po stanach Ameryki – cz.3

Kanapka po¹ boy z krewetkami

Florida – Kulinarnym znakiem firmowym Florydy jest Key Lime Pie – lokalnie wytwarzany z limonek torcik na zimno o niepowtarzalnym smaku. Rewelacyjny, pikantno-słodki z wielką ilością bitej śmietany. Georgia – Marzeniem każdego jest,

aby spróbować słodkich i soczystych brzoskwiń w Stanie Brzoskwiniowym. Warte polecenia są brzoskwinie w cieście, na plack u lub z grilla, podawane z gałką lodów waniliowych. H awa i i – Kiedy myślimy o Hawajach, natychmiast przychodzi nam do głowy obraz rajskiej wyspy, ale jedną z prawdziwych przyjemności jest tutaj jedzenie. Kuchnia hawajska to wyjątkowe połączenie dań z Azji i Pacyfiku. Klejnotem hawajskiej kuchni jest tradycyjna, wolno pieczona przez cały dzień w piekarniku

wieprzowina Kalua, podawana ze smażonym ryżem. Idaho – Jesli lubicie ziemniaki, to koniecznie musicie spróbować kremowej zupy ziemniaczanej w Idaho, podawanej z pokrojonym boczkiem. Illinois – Każde miasto ma swój unikalny symbol: Paryż – wieżę Eiffla; Wenecja – kanał Grande; Nowy Jork – Statuę Wolności, a Chicago tzw. deep dish pizza. Gruba i wypełniona różnymi nadzieniami pizza smażona jest w głębokim naczyniu. Może mieć nawet do 8 centymetrów grubości. Przez mieszkańców Chicago uważana jest za najlepszą pizzę na świecie. Indiana – Odwiedzając Indianę koniecznie trzeba spróbować oficjalnego ciasta tego stanu – “hoosier pie”, wykonanego z cukru, śmietany, wanilii i cynamonu. Iowa – Dla wielbicieli słodkich napojów polecamy mleczny napój (shake) serwowany na zimno. Podawany w Iowa City’s Hamburg Inn. Ogromna ilość smaków do wyborów. Niezmiernie kremowa konsystencja dostarczy naszemu podniebieniu wiele rozkoszy. Kansas – Godna polecenia jest rodzinna restauracja Stroud’s, która

słynie z przepysznych, chrupiących bułeczek cynamonowych. Kentucky - Nie ma chyba bardziej komfortowego jedzienia, jak smażony na głębokim oleju kurczak. Chrupiący na zewnątrz z rozpływającym się w ustach mięsem. Coś w rodzaju Kentucky Fried Chicken (KFC) – tylko domowej roboty. Dla niewtajemniczonych podajemy, że centrala firmy KFC znajduje się właśnie w Louisville w stanie Kentucky. Louisiana – Jednym z symboli całej Luizjany jest kanapka po’ boy. Historia kanapki po’ boy sięga czasów odległych, ale nie tak bardzo. Podobno w latach 20-tych XX wieku zajadali się nimi uczestnicy strajku tramwajarzy w Nowym Orleanie. Kanapki ufundowała jedna z miejscowych rodzin. Mieszkańcy miasta nazwali strajkujących „biednymi chłopakami” i stąd wzięła się nazwa kanapek. Wg klasycznych przepisów bagietka powinna mieć długość 30 cm. W wielu przypadkach dzieli się ją na dwie części. Najbardziej popularna wersja to po’ boy z krewetkami – najczęściej panierowanym, smażonymi na głębokim tłuszczu. Ciąg dalszy za tydzień…

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14 Recenzje i opinie

Grawitacja Reż. Alfonso Cuarón „Grawitacja” rozsadza widowiskowością, efektowną przestrzenią i otaczającym absolutem wszechświata. Ziemia. Cisza. Pustka. Mrok. Kosmos. Mniej więcej tak rozpoczyna się film Alfonso Caurona. Właściwie oprócz duetu Clooney-Bullock nie ma tu nic więcej. A jednak… na ekranie dzieje się więcej niż w niejednym filmie akcji. Najpierw widowiskowa katastrofa wahadłowca, potem dryfowanie w kosmicznej otchłani, a na koniec walka o własne życie. Od początku Cauron rzuca widzem po różnych zakątkach kosmosu. Nie oszczędza nikogo i nie stosuje półśrodków. Jest gotów zabić głównego bohatera, żeby chwilę później pokazać go, jako przedśmiertną wizję bohaterki. W jednej chwili pozwala swoim bohaterom złapać oddech, a w kolejnej scenie stara się za wszelką ceną roztrzaskać ją o satelitę. To jeden z niewielu twórców, którzy tak moc-

no starają się uśmiercić swojego bohatera. Dzięki temu, filmowa Ryan Stone (w tej roli Sandra Bullock) jest bardzo prawdziwa w swoich emocjach. Cierpi, płacze i walczy. Bo obok tej całej widowiskowości i monumentalności obrazu, „Grawitacja” to także kameralny dramat, w którym pokazać się mogą dwie znane gwiazdy kina. Wydawałoby się, że człowiek osiągnął już wszystko, a kosmos nie jest taką zagadką i wyzwaniem.”Grawitacja” pokazuje inny kosmos. Po prostu rozsadza. I to nie przez spektakularne katastrofy, ale… przez ciszę. Obraz kosmosu, cisza, mrok i otchłań. To wtedy serce biło najmocniej. To przeraża i niepokoi. Film jest klaustrofobiczny, a ten nastrój pogłębia muzyka. W efekcie „Grawitacja” jest jednym z najbardziej estetycznych i robiących wrażenie filmów ever.

Inferno Dan Brown Bohater Browna – Robert Langdon powraca niezmieniony na kartach najnowszej powieści zatytułowanej lapidarnie i zwięźle „Inferno”. Znów zostaje uwikłany w labirynt tajemniczych symboli i znaczeń, które dla cenionego na całym świecie speca od ikonografii nie powinny stanowić najmniejszego problemu. Jednak aby rozwikłać kolejną tajemnicę Robert musi kluczyć od jednego symbolu do drugiego, musi sprawnie łączyć następujące po sobie wskazówki i znów ufać swojej intuicji. Zadanie jest tym bardziej konsternujące, że profesor musi wykonywać je już drugi raz w ciągu tego samego weekendu, z poprzedniego śledztwa nic bowiem nie pamięta...Tym razem Brown zostawia w spokoju Watykan i wszystkich świętych. Tym razem spod sklepienia niebios, spod blasku świętych aureoli i krzyży kolejnych kościołów przenosimy się w miejsce absolutnie skrajne. Prosto do samego piekła. Naszym przewodnikiem, u którego wskazówek

będziemy szukać, będzie sam Dante Alighieri, którego niegdyś po piekle oprowadzał z kolei Wergiliusz. „Inferno” będzie zatem powieścią gorącą, przepełnioną grymasami bólu i piekielnymi scenami. Bo to właśnie tutaj, w samym centrum zła, w pępku piekielnym można znaleźć drogę do wyjścia. Trzeba zejść najniżej, do najciemniejszych czeluści, aby dotrzeć do światła. Brown nadal momentami potrafi zaskoczyć, a w „Inferno” dodatkowo pozwala zadumać się czytelnikowi, stawiając go przed problemem faktycznym, a nie wyssanym z palca. Język autora wciąż jest płynny, a styl gładki i łatwy w odbiorze. Akcja zastępuję akcję, nie ma czasu na zastanawianie się, ani na zwiedzanie zabytków pięknej Wenecji. Trzeba działać i uciekać. Zachęcamy do sięgnięcia po„Inferno”. Pamiętajcie jednak, że zapraszając do lektury, zapraszamy do piekła...

(347) 679-3451 English Point Learning Center 66-44 FOREST AVE, RIDGEWOOD, NY 11385

www.englishpoints.com

KURSY ANGIELSKIEGO

- Darmowa lekcja pokazowa

Nowe kursy

KURS NA OBYWATELSTWO - Wypełniamy tanio wnioski

Nowe kursy

Angielski od podstaw: 27 października (niedziela 1:30-3:30) 15 października (wt/cz 8-10pm) Wypełniamy wnioski na obywatelstwo

Ponadto:

Tłumaczenia dokumentów (także imigracyjnych), Pełnomocnictwa, Apostille, Notariusz, Kurs na zniżkę na ubezpieczenie samochodowe, Hiszpański od podstaw.

Akceptujemy większość ubezpieczeń, „no-fault" oraz workers compensation

PLUS 28 października 2013


Zagadki Świata 15

Kiedy tunel przeszyje Atlantyk

Zamiast szybkiego samolotu jeszcze szybszy pociąg. Mistrzowie inżynierii odsłaniają plany budowy tunelu transatlantyckiego. Jeśli kiedykolwiek zostanie zbudowany, podróż między Londynem a Nowym Jorkiem wyniesie 50 minut! Superpociąg przemierza Atlantyk w próżniowym tunelu osiem razy szybciej niż samolot. Pasażerowie ledwo zjedli śniadanie, a już są po drugiej stronie globu. Brzmi jak sen, ale wszystko jest już obmyślone i zaplanowane. To, czy projekt tunelu transatlantyckiego zostanie kiedykolwiek zrealizowany, zależy tylko od pieniędzy. Według inżynierów - wizjonerów, podróże z prędkością 8 tysięcy kilometrów na godzinę mogą stać się kiedyś faktem. Kiedy? Jeśli budowa ruszyłaby dziś, trwałaby 30 lat i kosztowała biliony dolarów. Fachowcy są jednak zgodni - kiedyś świat będzie takiego rozwiązania potrzebował. Pływa i lewituje - Tunel transatlantycki nie leży poza zasięgiem dzisiejszej nauki i techniki - uważa Frank Davidson z firmy Chunnel Study Group i jeden z projektantów tunelu pod kanałem La Manche. Inżynier Davidson jest wielkim orędownikiem idei połączenia starego i nowego kontynentu najdłuższą linią kolejową świata.

I przypomina, że gdy w latach 70. ubiegłego wieku ogłaszał światu pomysł powstania Eurotunelu, ludzie również pukali się w czoło. Dzisiaj ciężko wyobrazić sobie bez niego komunikację pomiędzy Wielką Brytanią a resztą Europy. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że tunel transatlantycki jest nieporównywalnym wyzwaniem. Jak do tej pory powstało kilka koncepcji, lecz tylko jedna z nich okazała się możliwa do realizacji. Początkowo zakładano, że zostanie on poprowadzony najkrótszą trasą, między innymi wokół Grenlandii. Dziś już wiadomo, że prace budowlane na taką skalę nie wchodzą tym rejonie świata w grę ze względu na niskie temperatury i panujące tam warunki atmosferyczne. Plany zakładają, że tunel będzie miał 5 tysięcy kilometrów długości. Miałby rozpoczynać się w okolicach Staten Island w Nowym Jorku, a drugi jego koniec prowadziłby do zachodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Pomysły najwybitniejszych inżynierów świata i wizualizacje projektu ujawniła telewizja Discovery. W przeciwieństwie do Eurotunelu, ten łączący Londyn z Nowym Jorkiem nie mógłby jednak powstać pod dnem oceanu ze względu na ruchy tektoniczne i wybuchy wulkanów. Gotowe jest natomiast rozwiązanie tunelu pływającego, przywożonego na barkach i składanego bezpośrednio na miejscu przeznaczenia. Stalowa konstrukcja, zanurzona około 100 metrów pod poziomem wody, byłaby przymocowana do dna za pomocą stalowych lin. Podobne rozwiązanie sprawdziło się w zatoce San Francisco, gdzie podmorskim tunelem mkną szybkie

pociągi metra. Technikę tunelu pływającego wdraża też w Norwegii inżynier Tor Ole Olsen z firmy Norwegia Submerged Floating Tunel. - To będzie technologia przyszłości - zapowiada fachowiec. Jak lot na Księżyc Nie dość, że pasażerowie nie odczuwają żadnych wstrząsów, to prędkość podróżowania teoretycznie jest nieograniczona. Aby pociąg mógł mknąć pod oceanem z zawrotną prędkością 8 tysięcy kilometrów na godzinę, trzeba najpierw pokonać opory powietrza i tarcie kół. Na to też znaleziono już rozwiązanie. Problem tarcia kół właściwie już odchodzi do przeszłości, gdyż w kilku krajach sprawnie jeżdżą pociągi napędzane siłą elektromagnetyczną. Zamiast torów i kół wagony lewitują na tak zwanej poduszce magnetycznej. - Nie dość, że pasażerowie nie odczuwają żadnych wstrząsów, to prędkość podróżowania teoretycznie jest nieograniczona - zapewnia Bob Budell, projektant z firmy Transrapid

International, zajmującej się produkcją nowatorskich pociągów. Aby wyeliminować opór powietrza, możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. Należy całkowicie wypompować powietrze z tunelu. Wstępne obliczenia pokazują, że osiągnięcie efektu próżni zajęłoby około trzech miesięcy. Wygląda na to, że do rozpoczęcia rewolucyjnej budowy potrzebne są tylko pieniądze. I to niemałe pieniądze, bo zgodnie z szacunkami koszty realizacji projektu przekroczyłyby kilkanaście bilionów dolarów. Taka inwestycja mogłaby powstawać jedynie jako międzynarodowy projekt wielu krajów przy współpracy ze światem biznesu. Jednak pomysłodawca i projektant tunelu jest dobrej myśli. - Wiem, że to trudne zadanie. Ale nie jest bardziej ryzykowne niż lot na księżyc - zapewnia Frank Davidson.

Zakład Fotograficzny Kubuś Photo Service ・Zdjęcia z aparatów cyfrowych błyszczące lub matowe Wymiary 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 8x12 Na poczekaniu 5-10 minut ・Wywoływanie filmów kolorowych C41, 35 mm, 120mm, 24 exp, 36 exp w godzinę

106A Nassau Ave Brooklyn, NY 11222 Tel: 718 389 1339

・Zdjęcia do różnych dokumentów, paszportów Gotowe na poczekaniu w 2 minuty ・Skanowanie negatywów na CD ・Wywoływanie filmów czarno-białych 35mm i 120mm ・Przegrywanie starych kaset VHS na DVD-R

Otwarte 7 dni w tygodniu Mon-Sat: 11:00am –8:00pm Sun: 11:00am – 5:00pm

www.kubusphoto.com tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 Kącik wędkarski

Ach ten spryciarz Tautog – cz. 1 Wędkowanie na ten gatunek ryby dostarcza wędkarzom wiele emocji. Nie, nie z racji jej smakowitego mięsa czy też zwędkowania dużego okazu (osiąga wagę nawet 10 funtów i więcej). Ale z racji innych przyczyn, których raczej nie spotyka się podczas wędkowania na inne morskie ryby. Bo wędkowanie tautog (zwanej także blackfish lub rockfish) zaczyna się w okresie późnojesiennym (połowa listopada) i trwa do mniej więcej końca stycznia co ze względu na zimne wiatry na morzu eliminuje (przy znacznym współudziale ich życiowych połówek) już na wstępie wielu „ciepłolubnych wędkarzy”. Ponadto na wędkowanie tego gatunku trzeba dobrać starannie sprzęt wędkarski i wykazać się dobrą znajomością zwyczajów i żerowania tej ryby. Bo tautog (Tautoga onitis) to bardzo sprytna i ostrożna ryba, która niezbyt łatwo sprzedaje swoją skórę, a raczej smakowite mięsko opakowane w ciemnej barwy prążkowaną

skórę. W momencie zacięcia potrafi szybko dać nura pod najbliższy głaz, co zazwyczaj kończy się urwaniem całego zestawu. Przyznam się szczerze, że na tą rybę zacząłem wędkować zaledwie kilka lat temu i do dziś uczę się od innych i z własnych doświadczeń jak na nią wędkować, aby nie popełniać zbyt dużo błędów, co przekłada się na mizerne nieraz wyniki. I muszę przyznać obiektywnie, że do dziś jeszcze popełniam ich wiele podczas wędkowania i do końca nie wiem, w którym momencie powinienem ją zaciąć. A to dlatego, że jest to bardzo sprytna ryba dostarczająca wędkarzowi wiele emocji ....a i nerwów także. Poniżej opisane wyprawy wędkarskie, świadczą jak wiele czynników i indywidualnych umiejętności wpływa na sukces wędkowania tautog. Po czterech latach wędkowania na tautog (w poprzednich latach z reguły 1 – 2 razy w roku) wydawało mi się, że wiem dobrze

Pochwal się swoją zdobyczą

Marcin Grabowski z Linden

Wszystkich chętnych pochwalenia się swoimi zdobyczami prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

PLUS 28 października 2013

jak ją zwędkować. Wszakże poprzednie wędkowania kończyły się złowieniem kilku wymiarowych ryb tego gatunku oraz za każdym razem kilku zerwań, to dopiero wyprawa w dniu 21 listopada obnażyła moje umiejętności (a właściwie ich brak) podczas wędkowania tej sprytnej rybki. Ostatnią wyprawę na tą rybkę w połowie listopada, opóźniła nam pogoda. Temperatura nas nigdy nie odstrasza, ale na silnie wiejący wiatr i duże fale jesteśmy bezradni a i kapitan party boat też, gdyż rygorystyczne przepisy nie pozwalają mu wychodzić wtedy w morze. Wreszcie telefon od Wojtka w przeddzień wędkowania poprawia mi znacznie humor tego wieczoru. Gorzej jest rankiem 21 listopada, bo warkot budzika parę minut po piątej nie nastraja zbytnio do szybkiego wstawania. Moja „życiowa przyjaciółka” (żona Ewa) troszkę tak przez sen wyraziła swoją krótką stałą opinię na temat lekko świrniętych facetów uganiających się z wędką o tak wczesnej porze. Ale tylko krótką, bo na szczęście Morfeusz zatroszczył się o nią bardzo szybko, więc na jej dłuższą opinię na temat–„wędkarskich świrów” już nie było szans. Zapewne chciała także popukać się w czoło, ale niemożliwość wykonania tego gestu (zasnęła wcześniej) wyszedł jej z pewnością na zdrowie i urodę. Wstaję więc mimo wszystko, gdyż nie mam wyjścia–za pół godziny muszę być gotowy a ponadto przede mną kolejna

wędkarska wyprawa. Tym razem wędkowanie na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży New Jersey, pierwszy raz w tym roku na tautog. Tym razem po raz pierwszy wypłyniemy z Bargenet Light (na południu NJ), licząc iż tam będzie więcej ryb, ze względu na małą ilość party boat dokujących w tej marinie. Dwie godziny jazdy pozwoliło mi trochę „dospać” z zarwanych godzin tym bardziej, że po drodze musieliśmy nieco poczekać na spóźnionego Mietka. Na miejscu okazuje się, że na black fish płynie tylko jeden statek – Carolyn Ann III, ale chętnych na tę wyprawę nie było zbyt dużo. Dzisiaj razem ze mną wędkować będzie oprócz wspomnianego Mietka, także Józek Kłoskowski Tadek Kordowski i Józek Krek, który oprócz wędkowania uwielbia bardzo uroki natury. Statek (bardzo czysty!) ku mojemu zaskoczeniu, opuszcza port punktualnie o ósmej rano mimo braku kompletu wędkarzy na jego pokładzie. Nam to absolutnie nie przeszkadza, bo przynajmniej nie będzie „przeludnienia” (a więc i splatań żyłek), do czego dopuszczają zbyt pazerni kapitanowie. Po pół godzinie jesteśmy na pierwszym łowisku. Ocean jest dla nas wyjątkowo dzisiaj łaskawy. Mała fala na błękitnym oceanie, lekki wiaterek i dogrzewające nas słoneczko, zapowiadają przyjemne wędkowanie. Nad głowami, od czasu do czasu przelatują wrzaskliwe mewy, czyhające na swoje śniadanie. J. E. Kołodziej Ciąg dalszy za tydzień…


W ringu z PLUSem 17

Adamek nr. 1 dla Wacha? Mariusz Wa c h ( 2 7 - 1 , 15 KO)  mimo blisko rocznej przerwy w boksie nie kryje się z tym, że chciałby stanąć w ringu z Tomaszem Adamkiem (49-2,

Andrzej Fonfara w Warriors

Leon Margules z grupy Warriors Boxing z dumą ogłosił że Andrzej Fonfara (24-2, 14 KO) będzie współpromowany przez jego stajnię oraz Dominica Pesolę z grupy 8 Count Productions. Nie jest żadną tajemnicą, iż „Pol-

ski Książę” jest już tylko o mały kroczek od wielkich walk na antenie HBO. Dzięki wygranej dwa miesiące temu nad Gabrielem Campillo awansował w rankingu federacji IBF na pierwsze miejsce wagi półciężkiej. Działacze WBO klasyfikują go na drugiej pozycji, a WBC na siódmej. Okazją do debiutu Fonfary pod skrzydłami „Warriorsów” będzie gala w Chicago już 6 grudnia, podczas której Krzysztof Włodarczyk (482-1, 34 KO) przystąpi do obrony pasa WBC kategorii cruiser przeciwko Giacobbe Fragomeniemu (313-2, 12 KO).

Tlatlik na plusie Pochodzący z Polski, ale całe życie związany z Niemcami (wyjechał z rodziną mając 10 miesięcy) amatorski i zawodowy mistrz tego kraju Robert Tlatlik (14-0, 9 KO) udanie zadebiutował dziś na gali w nadreńskim Freudenreich w nowej kategorii wagowej. Tytuły mistrza naszych zachodnich sąsiadów zdobywał w wadze półśredniej, potem zszedł kategorię niżej, a dziś zaliczył pierwszą walkę w wadze lekkiej. Pierwszy test w nowej kategorii wypadł dość efektownie. Tlatlik wypunktował wysoko (60:53) doświadczonego i twardego polskiego journeymana Maurycego Gojko (21-40-3, 7 KO). W ostatniej szóstej rundzie miał nawet rywala na deskach, po firmowym ciosie na wątrobę, którym w poprzednich walkach odprawił większość przeciwników, ale zabrakło czasu na dokończenie dzieła zniszczenia.

29 KO). Popularny «Góral» ma jednak inne plany. - Polsat chciał tego, ale Tomek się nie zgodził. Adamek nie chce ze mną walczyć. Szkoda, bo moglibyśmy wyłonić najlepszego boksera w wadze ciężkiej w Polsce. Na razie on jest numerem jeden za całokształt. Był mistrzem świata w dwóch kategoriach. Ja stawiam siebie na drugiej pozycji, więc taki pojedynek rozstrzygnąłby sprawę–zdradził w rozmowie z Faktem ponad dwu-

metrowy „Wiking”. - Jestem za tym, by polscy bokserzy walczyli ze sobą. Okazałoby się wówczas, kto jest najlepszy. Ja twierdzę, że jestem na drugim miejscu, ale tak też mówią o sobie inni. Wszystko zweryfikowałby ring. Dlatego wzywam Adamka do walki–dodał Wach, który po porażce z Władimirem Kliczko w listopadzie ubiegłego roku zapewnia, iż wyjdzie do ringu jeszcze przed świętami.

- Andrzej jest bliski naprawdę dużej walki w niedalekiej przyszłości, a my jesteśmy zadowoleni z naszej współpracy. Wraz z Dominiciem Pesoli doprowadzimy jego długą drogę do mistrzostwa do końca. Andrzej jest charyzmatyczną postacią, w dodatku twardzielem

i pewnego dnia sięgnie po tytuł– stwierdził Margules. - Włączenie Warriors Boxing do naszego zespołu przybliży Andrzeja do mistrzostwa. Cieszę się mogąc być częścią przyszłości Andrzeja oraz całego boksu w Chicago–dodał od siebie Pesoli.

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

Kancelaria adwokacka z siedzibami w NY, NJ i w Polsce prowadzi następujące sprawy

• sprawy imigracyjne, pobyt stały w USA, wizy pracownicze

- Wiedzieliśmy, że Gojko to doświadczony pięściarz i choć wiele walk przegrywał, to jednak z bardzo dobrymi zawodnikami. Dlatego spodziewaliśmy się trudnej przeprawy. Okazało się jednak, że Robert zupełnie go zdominował i niewiele brakowało do zakończenia walki przed czasem. Znacznie trudniejszym wyzwaniem była walka z innym polskim pięściarzem Sylwestrem Walczakiem, który w kwietniu tego roku podyktował Robertowi bardzo trudne warunki w ringu. Natomiast dziś to była dominacja i sądzę, że waga lekka będzie tą docelową dla Roberta, on czuje się w niej bardzo dobrze, jest szybki i silny–powiedział w rozmowie z bokser.org brat i menadżer zwycięzcy Sebastian Tlatlik, w przeszłości także pięściarz. Marcin Filipowski www.bokser.org

• sprawy rodzinne, rozwody, alimenty, inne • sprawy kryminalne, jazda w stanie nietrzeźwym, po narkotykach, pobicia • nieruchomości, sprzedaż-kupno • sprawy biznesowe, zakładanie spółek i korporacji • wszystkie sprawy w Polsce, w tym: ❖ Listy gończe z Polski ❖ Odmowa wydania polskiego paszportu ❖ Spadki w Polsce i USA ❖ Niezałatwione sprawy kryminalne w Polsce

• testamenty i stwierdzenia nabycia spadku (USA, Polska)

WYPADKI samochodowe, •

przy pracy, na rusztowaniach, błędy lekarskie

Kancelaria współpracuje z agencjami detektywistycznymi w Polsce i USA

Manhattan 1 Maiden Lane, 9 piętro New York, NY 10038 Tel.: 212-480-2222

New Jersey Warszawa 1035 Route 46 East, pokój 105 Al. Solidarnosci 82A lok. 28 Clifton, NJ 07013 01-003 Warszawa Tel.: 973-773-9060 Tel: +48 22 838 57 24

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 Auto-Moto

Tajemnicze skrótowce – cz.5 T
 TBI (Throttle Body Injection) - silnik z jednopunktowym wtryskiem paliwa
 TCS (Traction Control System) - układ kontroli trakcji TC-SST - dwusprzęgłowa skrzynia zautomatyzowana (Mitsubishi)
 TDCi - silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa i  systemem common rail
(Ford)
 TDI ( Turbodiesel Direkteinspritzer) - wysokoprężny, turbodoładowany silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Grupa VW)
 TiD - turbodiesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (Saab)
 TIR (Transport International Routiere) - Międzynarodowy Transport Drogowy
 TMC - kanał informacji drogowych
 TPM/TPMS/TPWS (Tyre Pressure Monitoring System) - układ monitorujący ciśnienie powietrza w ogumieniu


PLUS 28 października 2013

VIN (Vehicle Identyfication Number) - numer identyfikacyjny pojazdu. Oznaczenie pojazdu składające się z 17 znaków pozwalające na pełną identyfikację określonego egzemplarza samochodu
 VRIS (Variable Resonanse Induction System) - komory rezonansowe o zmiennej objętości
 VSA - system elektroniczneV
 go regulowania dynamiki i toru Valvetronic - układ sterowa- jazdy (Honda)
 nia zmiennym skokiem zaworów VSC (Vehicle Stability Control) ssących (BMW)
 - system elektronicznego reguVANOS - system zmiennych lowania dynamiki i toru jazdy faz rozrządu (BMW)
 (Toyota, Lexus)
 VarioCam - system regulacji VTD (Variable Torque Distrifaz otwarcia zaworów ssących bution) - system zmiennego roz(Porsche)
 działu momentu (Subaru)
 VCU (Viscous Coupling Unit) VTEC (Variable Valve Timing - aktywne sprzęgło lepkościowe
 and Lift Electronic Control) - sysVDC/VDCS (Vehicle Dynamic tem kontroli zmiennych faz rozControl System) - system kontroli rządu i wzniosu zaworów (Honda)
 i stabilizacji toru jazdy (Alfa RoVTG (Variable Turbinen Geomeo, Subaru)
 metrie) - turbosprężarka ze VGRS - system zmiennych zmienną geometrią
 przełożeń układu kierowniczeVVC (Variable Valve Control) go (Toyota)
 - system kontroli zmiennych faz TSI, TFSI - silnik FSI z doładowaniem (turbo, kompresor lub obydwa rozwiązania, VAG)
 TWC (Three Way Catalyst, Dreiweg-Katalysator) - katalizator trójdrożny
 TWI (Tread Wear Indicator) wskaźnik dopuszczalnego zużycia bieżnika opony


rozrządu
 VVT-I - (Variable Valve Timing intelligent) - inteligentny system zmiennych faz rozrządu (Toyota) W
 WIL (Whiplash Injury Lessening) - konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (Toyota)
 WHIPS (Whiplash Protection System) - system zabezpieczający kręgosłup przed urazami podczas uderzenia w tył pojazdu (Volvo)
 WMI ( World Manufakturer Identyfier) - światowy kod producenta. Pierwszy trzyliterowy człon numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN)
 WRC (World Rally Championship) - topowa grupa aut w mistrzostwach świata w rajdach samochodowych Z
 ZEV (Zero Emition Vehicle) pojazd nieemitujący toksycznych substancji


Dla naszych dzieci 19

Znajdź różnice w obu obrazkach

„Jesień u fryzjera” Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień  do fryzjera:  - Proszę mną się zająć teraz!  Lato miało włosy złote,  ja na rude mam ochotę.  No, bo niech pan  spojrzy sam,  rudo tu i rudo tam...  Mówi fryzjer:  - Rzeczywiście!  Dookoła rude liście,

Nasi milusińscy

ruda trawa, rude krzaki,  chyba modny kolor taki.  Szczotka,  grzebień,  farby fura,  już gotowa jest fryzura.  Woła jesień: - W samą porę!  Płacę panu muchomorem!

Little Elves Family Daycare 63-05 71 st Street, Middle Vilage, NY 11379 Tel. 347-251-5140 Little.elves@yahoo.com CALL FOR AN APPOINTMENT

Oferujemy:

Dominika Chmielewska

Prosimy o przesyłanie fotek milusińskich na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

・Bajkoterapię, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, artystyczne ・Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki w preschool ・Domowe posiłki ・Profesjonalny personel po wyższych studiach pedagogicznych w Polsce. Dodatkowo możemy zaproponować zajęcia przygotowujące dziecko do nauki w polskiej szkole. Godziny - 7:30am – 6pm Wiek 2 – 5 lat

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Horoskop Baran Przez opozycję Słońca konieczne będzie uporządkowanie różnych spraw. Zmobilizuj się do działania, bo to przyniesie Ci nie tylko wymierne korzyści, ale i satysfakcję. Bardzo rozważnie podejmuj decyzje finansowe, zwłaszcza gdy zarządzasz cudzymi pieniędzmi.

Waga Słońce w Twoim znaku sprawi, że już na początku tygodnia wykażesz się pewnością siebie. Przyjdą Ci do głowy nowatorskie pomysły dotyczące spraw zawodowych i interesów. Masz szansę pokazać, na co Cię stać. Ktoś bardzo Cię ceni i chętnie przebywa w Twoim towarzystwie.

Byk Pod wpływem Marsa przybędzie Ci inicjatywy, przestaniesz mnożyć problemy, postawisz na aktywność i zdecydowanie. Otrzymasz ważną informację, która pomoże Ci rozpocząć istotną dla Ciebie sprawę.

Skorpion Zacznij realizować pomysły, które zaprzątały Ci głowę w ubiegłym miesiącu. Podejmując decyzje, kieruj się nie tylko rozsądkiem, ale również podszeptami serca i intuicji. Jeśli masz coś pilnego do załatwienia, nie odkładaj tego na potem.

Bliźnięta Merkury da Ci wiele energii do działania oraz życiową mądrość, która ułatwi Ci karierę albo nawet pomoże pomnożyć majątek. Osiągniesz znakomite wyniki, co nie umknie uwadze Twoich szefów.

Strzelec Zdecydowanie i zdolność do szybkiego, efektywnego działania pozwolą Ci na niebywałe osiągnięcia w pracy. Pamiętaj jednak, że Twoja energia pochodzi od Marsa, możesz więc mieć tendencje do wybuchów niezadowolenia czy buntu.

Rak Marsa i Merkury sprawią, że z łatwością przystosujesz się do każdej sytuacji. Wszelkie pertraktacje i umowy podpisane w tym tygodniu będą korzystne. Nie musisz się obawiać, że podjęte ryzyko przyniesie Ci szkody. Czas sprzyja zakupom nieruchomości!

Koziorożec Będziesz mieć sporo nowych pomysłów, które z powodzeniem wcielisz w życie. Narzucisz sobie duże wymagania, gdyż wszystko wyda Ci się możliwe do osiągnięcia. Musisz unikać towarzystwa ludzi, którzy nie stronią od alkoholu

Lew Odczujesz niekorzystny wpływ Merkurego i Saturna. Sytuacja może zmusić Cię do uregulowania starych lub zaległych spraw, najprawdopodobniej prawnych. Nie odkładaj ich na później, bo w niedalekiej przyszłości może Cię to kosztować sporo nerwów.

Wodnik To będzie pomyślny i bardzo pracowity tydzień. Rozpoczniesz go z nowymi siłami i pomysłami, które od razu zaczniesz wcielać w życie. Będzie to korzystny czas na załatwianie zaległych spraw, zwłaszcza zawodowych. Uda Ci się pozyskać przychylność osoby na ważnym stanowisku.

Panna Pojawią się nowe możliwości realizacji Twoich planów, nie uda się to bez ciężkiej pracy, ale jest szansa na wprowadzanie nowych, oryginalnych i bardzo twórczych koncepcji, które otworzą Ci drzwi do kariery. Zaufaj swoim przeczuciom, możesz odnieść spory sukces w sprawach handlowych.

Ryby Zwróć uwagę na swoje relacje z otoczeniem. Jeśli okaże się, że nie są idealne, nie doszukuj się w tym cudzej winy. Pamiętaj, niewiele trzeba, aby coś zmienić. Jeżeli jesteś singlem i poszukujesz swojej drugiej połowy, nie unikaj ludzi. Masz szansę na miłość.

Cieszący się największym zaufaniem wśród Polonii

Dr. Robert S. Fischer, M.D.

Chirurg plastyczny, lekarz medycyny estetycznej z ponad 35-letnim doświadczeniem Chirurgia laserowa – NOWA GENERACJA LASERA

Zainwestuj w piękno swojego ciała Korekcja uszu - $3,900

• usuwanie znamion, przebarwień, zmarszczek oraz blizn • usuwanie naczynek i żylaków • usuwanie nadmiernego owłosienia • ujędrnianie i odmładzanie skóry

Chirurgia kosmetyczna • piersi • nosa • powiek

• twarzy • uszu • powiększanie ust

Zabiegi kosmetyczne • Botox • Juvederm • Restylane • Radiesse • Mikrodermabrazja

Liposukcja – odsysanie tkanki tłuszczowej Trwałe bezpieczne zabiegi modelowania i powiększania ust za pomocą implantów oraz kwasem hialuronowym

PLUS 28 października 2013

przed po Promocja ważna od lipca 2013

19-21 Fair Lawn Avenue FREE BOTOX pytaj o Fair Lawn, NJ 07410 szczegóły w gabinecie 201-796-4100 Mówimy po polsku www.robertsfischermd.com Bezpłatna konsultacja Tylko 5 minut od Garfield


Ogłoszenia bezpłatne 21

DAM PRACE

osiedle Pieczurki. Wybudowany w 1994 roku. Powierzchnia domu - 288 m², działki – 768 m². 8 pokoi, nowa kuchnia, salon, hol z kominkiem z marmuru, 2 łazienki, garaż. Tylko poważne oferty. Tel.: 973-979-3196

Precision Chrysler Jeep Dodge zatrudni osobę do działu sprzedaży samochodów. Wymagane doświadczenie oraz język polski i angielski. Dobre warunki, świadczenia. Zgłoszenia osobiste 1341 Route 23 South, Butler, NJ 07405. Tel.: 973-838-6808

Sprzedam działkę budowlaną 484m² w ładnym położeniu w Białymstoku, dzielnica Wygoda. Tel.: 908-240-9253

Poszukujemy kierowców CDL kategorii A, trasy NJ-IL, wymagane roczne doświadczenie i czysty rekord. Stałe trasy, praca 5 dni w tygodniu, płacimy gotówką. Tel.: 201-286-5015

NIERUCHOMOŚCI PL

Mieszkanie w centrum Krakowa w okolicy Wawelu w wyremontowanej kamienicy. Cena $600 plus opłaty. Tel.: 201-602-708

Sprzedam działkę 45 arów w Dylagówce (24 km od Rzeszowa). Jest to działka o charakterze rekreacyjno -inwestycyjnym, położona w malowniczej okolicy zaraz przy wyciągu narciarskim Ostra Góra.Tel.: 973-444-8969 lub 011-48-17-229-4093 Sprzedam dom w Białymstoku,

SZUKAM PRACY

Nauczycielka z wyższym wyksztalceniem pedagogicznym poszukuje pracy w sobotniej polskiej szkole. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek pedagogika wczesnoszkolna, ukończyłam I stopień Państwowej Szkoły muzycznej, gram na instrumentach klawiszowych i śpiewam. posiadam 27-letni staż pracy w zawodzie. Tel.: 347-2990738 Poszukuję pracy stałej lub na zastępstwa, całodobowe, z wyjątkiem od piątku, czwartku i niedzieli , mam doświadczenie pedagogiczne, przygotowanie do pracy przy opiece nad osobami starszymi i dziećmi oraz referencje. Tel.: 347-864-9281 lub 718599-7030

a

AUTO-MOTO

'09 Honda Acord, 59 tys. mil, automatyk, 4-drzwiowa, kolor szary. Cena: $11,700. Tel.: 609kanie dla pracujących osób bez 439-5382 nałogów i zwierząt. Zamykane pokoje. Nie ma problemów z par- '04 Subaru Outback, 130 tys kowaniem. Blisko do metra L. Tel.: mil, automatyk, 4-drzwiowy, 718-456-4869 napęd na 4 koła. Cena: $4,500. Tel.: 609-439-5382

KUPIĘ

Kupię maszynę do rąbania drze- Sprzedam polskiego Poloneza wa. Tel.: 973-546-4828 1500 rok produkcji 1982. Auto jest w bardzo dobrej kondycji, SPRZEDAM posiada wszystkie części orySprzedam Segment 3 skrzydło- ginalne, jest bardzo zadbany. wy w kolorze czarnym, cena: Cena do uzgodnienia. Tel.:973$80 , stół kuchenny i 4 krzesła 777-0133 lub 201-456-5063 cena: $60, 3 szklane kolumny z półkami (IKEA) cena: $60, mały i DO WYNAJECIA średni air conditioner po $40, maDo wynajęcia od 1 listopada za- szyna do szycia Singer pedałowa mykany pokój. Tel.: 347-227-5487 w szafce cena: $10, akwarium z pełnym wyposażeniem i dekoraRidgewood, 2-pokojowe mieszcjami cena: $20. Tel.:917-847-8784

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 718-928-3356 wew.101, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia-ny@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com. Ogłoszenia do bieżącego numeru tygodnika PLUS przyjmowane są do poniedziałku, godz. 18

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Zdrowie i uroda

Nowe perfumy na jesień Nowe perfumy na jesień 2013 już pojawiły się w sklepach kosmetycznych! Zapachy dla kobiet wielu znanych projektantów czekają na przetestowanie. Perfumy stworzone są z olejków , które w kontakcie ze skóra rozwijają swój zapach różnym tempie. Sztuka komponowania zapachów opiera się na przyporządkowaniu olejków według ich intensywności do jednej z trzech nut: Nuta głowy jest wizytówką zapachu. Należą do niej olejki wyczuwalne zaraz po rozpyleniu. Zapach utrzymuje się na skórze kilkanaście minut i łagodnieje. Nuta serca nadaje charakter perfumom. Stają się wyczuwalne po kilkunastu minutach od rozpylenia i utrzymują się na skórze około 4 godzin. Powodują połączenie wszystkich zapachów tworząc niezwykły bukiet zapachowy. Nuta bazy stanowi tło zapachu. Dodaje pozostałym zapachom głębi i uwalnia się najwolniej. Versace – Bright Crystal Absolu Bright Crystal to zapach, którego

nie należy się bać… Jakie nuty znajdziemy w odświeżonej, mocniejszej wersji klasyka jakim Bright Crystal? Czy ktoś pogardzi aromatem yuzu, granatu, maliny w nucie głowy; lotosem, magnolią i peonią na linii serca; ambrą oraz piżmem przy akompaniamencie drzewa acajou (mahoń) w nucie podstawowej? Twórcą tej owocowo – kwiatowej (słodkiej i świeżej zarazem) kompozycji jest Alberto Morillas. Ceny: 30 ml – $51 50 ml – $69 100 ml – $89 Calvin Klein–Downtown Urzekające perfumy dla kobiet Calvin Klein Downtown symbolizują intymny świat kobiety, w którym nie obowiązują żadne prawidłowości. Te niezwykle oryginalne perfumy

Konkurs Schudnij Zdrowo Konkurs Schudnij Zdrowo oparty na prostej formule cotygodniowych spotkań rozpoczął się pięć temu.„Jest to wielki sukces” z dumą mówi doktor Janusz Witkowski, twórca i patron konkursu. „Mamy 100 procent skuteczności, wszyscy uczestnicy chudną, niektórzy już ponad 100 funtów”. Spotkanie rozpoczynamy zawsze od

Barbara schudła 22 funty

PLUS 28 października 2013

przypomnienia, że nie odchudzamy się, nie jesteśmy na diecie, tylko uczymy się jak zdrowo żyć. Spotkania pomagają uczestnikom pokonać pokusy codziennego dnia i uwierzyć w siebie. Stopniowo to co było niemożliwe staje się realne, a to co było wyrzeczeniem jest przyjemnością. Wszyscy uczestnicy spotkań dostrze-

zawierają czarujące nut y kwiatowe i drzewne, które doskonale podkreślą Twoją pewność siebie i indywidualizm. Głowa perfum Calvin Klein Downtown orzeźwi cię soczystymi nutami cytrusów, które dopełnia zapach świeżo zerwanych kwiatów i kontrastujących z nimi przypraw. Ciepła podstawa zapachu składa się z tajemniczych nut drzewnych oraz zmysłowego piżma. Jasno różowy flakon perfum Downtown wyróżnia się prostym, lecz jednocześnie niezwykle kobiecym designem. Wyrazisty, srebrny korek z odblaskiem w kolorze fuksji dodaje całości nowoczesnego charakteru.
 
Okrągły kształt ma symbolizować wyjątkowość każdej kobiety. Ceny: 30 ml – $45 50 ml – $65 100 ml – $80 Givenchy – Eaudemoiselle De Givenchy Ambre Velours Eaudemoiselle de Givenchy

Ambre Velours od Givenchy… kto by się głowił i spróbował spamiętać. Co inne go, jeśli do głosu dojdą róża, śliwka, różowy pieprz w nucie głowy, miód, paczula oraz drzewo cedrowe w nucie serca, ambra, benzoes, bób tonka, rzadko spotykana w znanych nam zapachach słodka mirra czy słodki a zarazem balsamiczny Tolu w nucie bazowej. Całościowo jawi się jako zmysłowa, namiętna, pełna wdzięku, słodko – orientalna kompozycja, dedykowana na wieczór. Występuje w postaci wody perfumowanej o pojemności 100ml. Cena: $122 Ciąg dalszy za tydzień…

gają zmiany, jakie w nich zachodzą i są motywacją dla nowych osób, które dołączają do nich. Regulamin konkursu mówi, że trzeba przychodzić na każde spotkanie przez 12 tygodni. Przed spotkaniem uczestnicy są ważeni. Na zakończenie konkursu ogłoszone są wyniki. Trzy pierwsze osoby, które schudły najwięcej otrzymują pieniężne nagrody. JW

Grupy konkursu Schudnij Zdrowo spotykają się w Ridgewood i Greenpoint, (Nowy Jork), Copiague na Long Island oraz Garfield (trzy lokalizacje), Linden (New Jersey). Osoby, które nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach mogą być prowadzone indywidualnie przez dr Janusza Witkowskiego. Kontakt telefoniczny i szczegółowe informacje (718) 930-3449 lub (347) 262-6485 lub mailowy zdrowie@live.com JW

Dagmara schudła 40 funtów


Historia stanu Nowy Jork 23

Most Jerzego Waszyngtona – cz.1

dziestych. Ludzie zawsze chcieli pracować w centrum miasta, ale mieszkać poza nim. Jednak korzystanie z powolnych promów podczas podróży do pracy było uciążliwe. Ludzie zaczęli się domagać stałego połączenia. Oficjalny projekt mostu powstał na desce kreślarskiej szwajcarskiego inżyniera Othmara H. Amanna. Architektem został jednak Cass Gilbert, a Amanna mianowano głównym inżynierem. Budowa rozpoczęła się w 1925 roku. Jako materiałów planowano użyć granitu i kamienia. Wielki Kryzys wymusił jednak zastosowanie tańszych środków, czyli stali. Krzyżujące się ze sobą elementy wież mostu są jedną z cech charakterystycznych budowli.

szenia mostu Golden Gate czy Manhattan Bridge robotników nie obowiązywały jakiekolwiek zabezpieczenia. Dlatego nie obyło się bez ofiar. Most został otwarty dnia 25-go października 1931 roku i oddano go do użytku już następnego dnia. Od razu stał się najdłuższym mostem wiszącym na świecie i pierwszym w historii, którego przęsło było dłuższe niż 1 km.
 W planach nazywać miał się Hudson River Bridge (Most nad rzeką Hudson), ale przemianowano go na imię i nazwisko pierwszego prezydenta USA. Prawdopodobnie jednym z powodów tego faktu było to, że budowla zaczynała i kończyła w miejscach dwóch historycznych fortyfikacji, w których

Budowa mostu rozpoczęła się w 1925 roku.

Mosty to jeden z bardziej przydatnych wynalazków ludzkości. Najczęstszym przeznaczeniem mostów jest transport, czyli możliwość przedostania się z jednego brzegu rzeki na drugi. Mosty od zawsze łączyły ludzi. Niektóre mosty zadziwiają nas wielkością, długością, rozma-

chem, oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Na szczególną uwagę zasługuje most Jerzego Waszyngtona. Budowa tego mostu była nieosiągalnym mar zeniem inżynierów przez niemal 100 lat. Problem ten urósł w latach dwu-

Okręt USS Nautilus przepływający pod mostem Waszyngtona w 1956 roku, posiadającym jeszcze tylko jeden poziom

Jak wiele amerykańskich konstrukcji z tamtych lat Most Jerzego Waszyngtona ma wielki zapas wytrzymałości. Masywny, stalowy, kratownicowy pomost wisi na 4 linach nośnych. Wieże o wysokości 194 m są również ażurowe. Podobnie jak podczas wzno-

George Washington prowadził walki w XVIII wieku. Przez długi czas most posiadał tylko jedną kondygnację. Pod koniec lat pięćdziesiątych przepustowość Mostu Waszyngtona okazała się niewystarczająca. Ciąg dalszy za tydzień…

tel. 973-883-0379 ✷www.tygodnikPLUS.com


24 Technika i gadżety

Oni nigdy nie korzystali z Internetu Jak wyobrażają sobie Internet więźniowie, którzy siedzą za kratkami od kilkunastu lat? Czym jest według nich aplikacja? Do czego służy Facebook? Co się dzieje, kiedy taki technologicznie upośledzony człowiek wychodzi na wolność? Ile lat bez Sieci wystarczy przeżyć, żeby poczuć technologiczny szok? Długie lata spędzone w więzieniu zmieniają człowieka pod każdym względem. Odbierają też codzienny kontakt z  tym, bez czego my nie potrafimy przeżyć ani jednego dnia: Internetem, komórkami i w zasadzie wszelkimi nowymi zdobyczami technologicznymi. BuzzFeed spytał kilku więźniów, którzy siedzą za kratkami od lat 90., co wiedzą o Internecie. Ponieważ w więzieniach z Sieci korzystać nie wolno, tym, którzy odsiadują długie wyroki, świat na zewnątrz jest jak film science fiction, który widzieli wszyscy, tylko nie oni. Więźniowie San Quentin State Prison w Kalifornii, z którymi rozmawiał BuzzFeed, mają bardzo

mgliste wyobrażenia na temat zakazanych dla nich zdobyczy technologicznych. Co ciekawe, mówimy tu o więzieniu, w którym osoby odsiadujące wyroki uczestniczą w zajęciach związanych z nowymi technologiami. Zajęciach czysto teoretycznych – mogą zobaczyć prezentację czy poczytać o Internecie, nie mogą do niego wejść. Ich wiedza jest więc siłą rzeczy dość specyficzna. Tommy Winfrey siedzi od 1997 roku, czyli czasów, kiedy “płyty CD to było coś”. O Internecie wiele słyszał, na przykład że jest to informacyjna autostrada, ale nie miał większego pojęcia o tym, co to oznacza i jak to zmieniło społeczeństwo. Aplikacja? “Wyobrażałem ją sobie jako przycisk, który wciskasz na telefonie, ale za bardzo nie wiedziałem, co się wtedy działo”. 37-letni Jorge Heredia znalazł się za kratkami w 1998 roku. Mówi, że “widział reklamy Internetu i aplikacji w telewizji”, ale nie zwracał większej uwagi na to, do czego

to służy. Nie miał pojęcia, jaki jest cel tego wszystkiego, dopiero zajęcia w więzieniu go trochę oświeciły. Kiedy więźniowie wyjdą na wolność, przeżyją szok. Nieważne, że mieli zajęcia o Internecie i ktoś im powiedział, co to takiego aplikacja. Czeka ich odkrywanie świata na nowo. Larry Histon spędził 19 lat w San Quentin State Prison, co oznacza, że miał w więzieniu zajęcia dotyczące nowych technologii. Co się stało, kiedy wyszedł? “Czuję się, jak najszczęśliwszy człowiek, jak dzieciak w sklepie z cukierkami”. Cieszy go wszystko: tweety, blogowanie, to, że ktoś odpowiada na to, co pisze w Sieci. Nie trzeba siedzieć za kratkami 20 lat, żeby poczuć się dziwnie po wyjściu. Anonimowy użytkownik serwisu Quora pisze, że wyszedł do pięciu latach i to wystarczyło, by poczuć się mocno opóźnionym. Kiedy szedł do więzienia, jedynym prawdziwym serwisem społecznościowym był MySpace, a smartfony nikomu się nie śniły. Technologiczne upośledzenie więźniów to duży problem i w za-

Nieruchomości w centralnym New Jersey

kupno•sprzedaż•wynajem

Krzysztof Wojda

Sales Associate 150 Morgan Avenue Sayreville, NJ 08879

732-277-7995 – komórka 732-721-9000 x.390 – biuro Chris.Wojda@century21.com www.kwojda.com

Bezpłatna wycena domów

sadzie nie wiadomo, co z tym zrobić. Niektóre więzienia dają już ograniczony (do jednej czy dwóch godzin w tygodniu) i surowo monitorowany dostęp do Internetu. W czasach, kiedy nowe technologie nie tylko wkraczają w kolejne sfery naszego życia, ale często wręcz są naszym życiem, takie wykluczenie jest czymś nie do wyobrażenia, odbieraniem praw człowieka niemalże. Z drugiej strony – nie ma, przynajmniej na razie, dobrego rozwiązania. Bo dawanie więźniom komórek i dostępu do Internetu rozwiązaniem nie jest.

NEUROLOG I SPECJALISTA LECZENIA BÓLU Profilaktyka, diagnoza i leczenie: Dr Boris Leybel

Board Certified Neurology and Pain Management

• Botox • Juvederm • redukcja zmarszczek

• • • • • • • • • • • •

• mezoterapia • zastrzyk młodości

225 Broadway, Suite 1012, New York, NY - 212-790-6000

PLUS 28 października 2013

chorób układu nerwowo-mięśniowego zaburzeń czynności ruchowych chronicznych bólów kręgosłupa Ponad choroby Parkinsona 30-letnie enie drętwienia rąk i nóg doświadcz zaburzeń pamięci stanów depresyjnych wypadniętych dysków, zapaleń korzeni nerwowych, kości i chrząstek zawrotów głowy, zamroczeń elektrodiagnostyka i leczenie nadwyrężonych nerwów zastrzyki dożylne, nadtwardówkowe oraz blokady leczenie zastrzykami Botox: migren, drżęnia rąk, komplikacji po zawale i stwardnieniu rozsianym, skurczów mięśni oraz nadmiernego ślinienia się

Dr Klara Briskin

www.neurologypaintreatment.com 1180 Brighton Beach Ave Brooklyn NY 11235 - 718-769-4801

Board Certified in Neurology

Honorujemy większość ubezpieczeń medycznych (oprócz Medicaid) - Zapewniamy transport

1 Broadway, Suite 402, 4th floor Elmwood Park, NJ - 201-797-8333


Rozrywka 25 Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia-ny@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 9 Village Square East, Clifton NJ 07011 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 04.11.13 r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 11.11.13 r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane.

Sponsorem nagrody jest

Sklep muzyczny Music Planet

Nagroda do odebrania w siedzibie firmy lub drogą pocztową

Music Planet

649 Manhattan Ave, Brooklyn NY 11222 Tel.: 718-383-2051 68-37 Fresh Pond Rd, Ridgewood NY 11385 Tel.: 718-673-4710 www.musicplanet.cc

NAGRODA TYGODNIA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr.41 (159) nagrodę wylosowała Pani Hanna Chojnowska z Ridgewood. Gratulujemy! Hasło – „Cierpienie to prawda aż do bólu”

TU MOŻE BYĆ

TWOJA REKLAMA

ZA $8.50

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


26 Rozmaitości

Kobieta pomyliła super klej z kremem na opryszczki Policja w Nowej Zelandii odebrała dziwny telefon o północy. Głos po drugiej stronie przypominał głos osoby mającej skneblowane usta. Od razu wysłali specjalny oddział, by uwolnić zakładnika. Gdy dotarli na miejsce okazało się, że problem jest bardziej skomplikowany.

- Pogotowie odebrało dziwne zgłoszenie. Ze wględu stłumiony głos nie wiedzieli czy to przypadek medyczny czy jakiś zakładnik z zakneblowanymi ustami - powiedział starszy sierżant Steve Eitken. Kobieta z południowej części miasta Dunedin miała dodatkowy

Mercedes przejechał Adolfa Hitlera. To “niestosowne”?

Nie jest tajemnicą, że ludzie od zawsze gonili za sensacją, świetnie sprzedawało się to, co tajemnicze, szokujące lub zabronione. Zasada - “nieważne jak - ważne,

PLUS 28 października 2013

by po nazwisku” od wielu lat przyświeca specom od tzw. marketingu wirusowego - zależność zauważyć można również w reklamach samochodów. Swego czasu furorę robiła w Internecie “zakazana” reklama Forda Ka, który - za pomocą szyberdachu - ucinał główki chodzącym po nim kotom i gołębiom. Obecnie rankingi popularności serwisów z plikami wideo bije kolejny spot reklamowy, który - tym

problem, bo niemogła normalnie oddychać przez przyziębienie. Po udanym zabiegu odklejenia ust, kobieta powiedziała, że musiała pomylić krem z klejem, kiedy szukała go w torebce w nocy. Zapewne jesteście ciekawi jak dyspozytor ustalił miejsce pobytu pechowej pani? Otóż dyspozytor zaczął wypytywać o wszystkie dziel-

nice i gdy natrafił na tą konkretną pani odpowiadała “mmm”. Podobnie było z ulicami. Jak przyznała poszkodowana, dyspozytor wykazał się bardzo dużą cierpliwością. Sam klej został usunięty naftą. Mamy nadzieję, że ta historia będzie przestogą dla wszystkich pań, by sprawdzać kilka razy co wyjmuje się z torebki, szczególnie w nocy.

razem - zachęcić ma klientów do kupowania Mercedesa klasy C. Filmik nagrany został przez studentów Niemieckiej Akademii Filmowej w Ludwigsburgu. Młodzi adepci sztuki filmowej mieli za zadanie przedstawić stosowane przez Mercedesa nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, jak np. system automatycznego hamowania. Studenci podeszli do zagadnienia w nietypowy sposób, który - przynajmniej oficjalnie - przysparza Mercedesowi pewnych kłopotów. Do zaprezentowania działania elektroniki w klasie C wykorzystali postać... Adolfa Hitlera. Po zapoznaniu się ze spotem,

zarząd koncernu Daimler wymógł na autorach zamieszczenie napisów informujących, że marka Mercedes nie ma nic wspólnego z powstaniem owej reklamy. Wydano również stosowne oświadczenie, w którym czytamy, że firma uznaje spot za “niestosowny”. Z drugiej jednak strony - zwłaszcza w przypadku Mercedesa - nabijanie się z przeszłości zakrawa na swego rodzaju niewdzięczność. Pamiętajmy, że ulubioną marką wodza III Rzeszy był właśnie Mercedes, a w okresie II Wojny Światowej, produkując m.in. silniki dla Messerschmittów BF109, firma przeżywała okres prosperity...

Na wesoło


ZAMÓWIENIE Aby zamówić książkę drogą pocztową, należy wysłać umieszczony poniżej kupon z czekiem wystawionym na PLUS Media Group lub numerem karty kredytowej na sumę $34.95 ($29.95 książka + $5 wysyłka). Imię i nazwisko _________________________________________________________ Adres _________________________________________________________________ Miasto _____________________________ Stan _________________ Kod ________ Nr telefonu ______________________ Forma płatności

❏ check/money order

❏ karta kredytowa

Numer karty ___________________ Data ważności __________________

Code ________________

Prosimy o wysłanie kuponu na adres redakcji – PLUS Media Group, P.O. Box 474, Pomona NY 10970

Plusny10282013  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowym Jorku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you