Page 1

THE PLATTA LAW FIRM

PORADY PRAWNE

B E Z P Ł AT N Y T YG O D N I K W N O W Y M J O R K U

09 września 2013

nr 36 (154)

„Prawo rusztowań” CZYTAJ NA STR. 11

September 09 2013

Biuro podróży EXOTICA TRAVEL

AT T O R N E Y S AT L AW

ADWOKAT

zaprasza na

WYCIECZKI

Joanna E. Nowokuński, Esq.

z polskim przewodnikiem:

z Kancelarii Prawnej

HAWAJE 8 dni 12 sierpnia

ROSS & ASMAR LLC

W Y J A Z D Y Z A G R A N I C Z N E: MEKSYK ŚLADAMI AZTEKÓW: 7 dni dwa razy w miesiącu MEKSYK ŚLADAMI MAJÓW: 10 dni dwa razy w tygodniu MEKSYK : Guadelupe, Taxco, Acapulco: 8 dni, 10 grudnia HONG KONG, TAJLANDIA, SINGAPUR: 15 dni, 9 listopada KOSTARYKA: 9 dni,11 styczeń 2014 CHILE: Atacama, Patagonia, Wyspa Wielkanocna: 12 dni, 25 stycznia 2014 BUENOS AIRES, IGUASU, RIO DE JANEIRO: 11 dni, 8 lutego 2014 AMERYKA CENTRALNA: 15 dni, 7 marca 2014 JAPONIA: Kwitnące Wiśnie: 8 dni, 6 kwietnia 2014

SPRAWY IMIGRACYJNE / DEPORTACYJNE: (sponsorowanie, deportacja, wizy, itd.)

SPRAWY RODZINNE: rozwody z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie pozwanego, alimenty, podział majątkowy, prawne i fizyczne prawo do opieki nad dzieckiem, prawo do widywania dziecka

SPRAWY KARNE: DUI/DWI, narkotyki, przemoc w rodzinie, napady, rozboje, kradzieże, wykroczenia, mandaty, aresztowania

SPRAWY CYWILNE: kontrakty, spółki, znaki towarowe firm, intercyzy przedmałżeńskie

WYPADKI!

PROBLEMY Z PRACODAWCĄ!

MÓWIMY PO POLSKU!

718.349.1555

Indywidualne pakiety: HAWAJE - CANCUN - PUNTA CANA - PUERTO VALLARTA DOMINIKANA - JAMAJKA. Oferujemy pakiety APPLE VACATIONS Szczegóły i rezerwacje:

TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

Biuro Podróży Twoich Marzeń EXOTICA TRAVEL 6741 W.Belmont, Chicago www.andrzejkulka.com Tel. 773-237-7788 email: andrzejkulka@aol.com str. 24 (347) 679-3451 English Point Learning Center 66-44 FOREST AVE, RIDGEWOOD, NY 11385

www.englishpoints.com

SE HABLA ESPAÑOL!

Greenpoint 154 Nassau Avenue

www.rossasmar.com

Brooklyn, NY

Manhattan 499 7th Avenue, 23rd Floor, South Tower

(pomiędzy Newell i Diamond St.)

New York, NY 10018

Jackson Heights, NY

(róg 7th Avenue i 37th Street)

(przy stacji Roosevelt Ave.)

Little Elves Family Daycare 63-05 71 st Street, Middle Vilage, NY 11379 Tel. 347-251-5140 Little.elves@yahoo.com

Queens 75-16 Roosevelt Avenue

str.

19


2

REKLAMA

NEUROLOG I SPECJALISTA LECZENIA BÓLU Profilaktyka, diagnoza i leczenie: Dr Boris Leybel

Board Certified Neurology and Pain Management

• Botox • Juvederm • redukcja zmarszczek • mezoterapia

• • • • • • •

Dr Klara Briskin

• wypadniętych dysków, zapaleń korzeni nerwowych, kości i chrząstek • zawrotów głowy, zamroczeń • elektrodiagnostyka i leczenie nadwyrężonych nerwów • zastrzyki dożylne, nadtwardówkowe oraz blokady • leczenie zastrzykami Botox: migren, drżęnia rąk, komplikacji po zawale i stwardnieniu rozsianym, skurczów mięśni oraz nadmiernego ślinienia się

• zastrzyk młodości

225 Broadway, Suite 1012, New York, NY - 212-790-6000

PLUS 09 września 2013

chorób układu nerwowo-mięśniowego zaburzeń czynności ruchowych chronicznych bólów kręgosłupa Ponad choroby Parkinsona 30-letnie enie drętwienia rąk i nóg doświadcz zaburzeń pamięci stanów depresyjnych

www.neurologypaintreatment.com 1180 Brighton Beach Ave Brooklyn NY 11235 - 718-769-4801

Board Certified in Neurology

Honorujemy większość ubezpieczeń medycznych (oprócz Medicaid) - Zapewniamy transport

1 Broadway, Suite 402, 4th floor Elmwood Park, NJ - 201-797-8333


MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY? PRAWO PRACOWNICZE w NOWYM JORKU Prawo Pracownicze Nowego Jorku daje specjalną ochronę pracownikom poszkodowanym w trakcie prac budowlanych na konstrukcji, przy wyburzaniu, renowacji, naprawie lub przebudowie budynku. Pracownicy budowlani, którzy zostali pokrzywdzeni w miejscu pracy, gdzie zostało naruszone prawo pracownicze, sekcja 200, 240 i 241, mogą się starać o uzyskanie odszkodowania. W niektórych przypadkach, sekcje 240 i 241, nakładana jest surowa odpowiedzialność za szkodę, co oznacza, że poszkodowany może dostać rekompensatę niezależnie od tego, czyja była wina wypadku. UWAGA: Żeby zobaczyć Kodeks Przemysłowy w stanie Nowym York, wejdź na stronę internetowa New York State Department of Labor. Sekcja 200 Sekcja 200 Prawa Pracowniczego Stanu Nowy Jork, żąda od właścicieli budynków i niektórych kontrahentów budowlanych, żeby dostatecznie zabezpieczyli miejsce pracy, które jest pod ich kontrolą, a także drogę, przez którą pracownicy dostają się na plac budowy. Pracownicy budowlani stanu Nowy Jork, którzy zostali poszkodowani w pracy mogą rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko właścicielom budynków i budowniczym, którzy nie wypełnili swoich obowiązków i nie zapewnili bezpieczeństwa swoim pracownikom–zgodnie z Prawem Pracowniczym, sekcja 200.

Adam J. Stein, Esq. ❖ Wioletta Kosiorek, Esq. jak ten wypadek się wydarzył, to możesz przypuszczać, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Sekcja 241 Robotnicy w stanie Nowy Jork pracujący na budowie, przy wykopaliskach i rozbiórkach budowlanych są chronieni przez Prawo Pracownicze–Sekcja 241. Ta sekcja precyzuje procedury postępowania w miejscu pracy i ustala wyposażenie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Wymaga ona od właścicieli konstrukcji budowlanych i głównych budowniczych zapewnienia bezpiecznych konstrukcji i podpór. Dodatkowo ustala wyposażenie, urządzenia, sposób obsługiwania i kierowania nimi, po to aby właściwa ochrona i bezpieczeństwo było zapewnione pracującym robotnikom. Sekcja 241 żąda od właścicieli i budowniczych, żeby zastosowali się do różnego rodzaju regulacji prawnych zaadoptowanych przez Nowojorski Departament Pracy w celu zapewnienia protekcji pracownikom budowlanym. Jeżeli właściciele konstrukcji i kontrahenci budowlani nie zastosują się do powyższych regulacji, to mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za szkody pracowników, za ich ból i cierpienie, za utratę wynagrodzenia, za wydatki medyczne i pozostałe uszkodzenia, a także mogą być oni zobligowani do zapłaty odszkodowania. Nasza firma i prawnicy, z którymi współpracujemy posiadają dogłębną wiedzę związaną z prawem pracowniczym, które może być zastosowane do spraw związanych z uszkodzeniami pracowniczymi na budowie, włączając w to Sekcje 200, 240 i 241. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku budowlanym skontaktuj się już dzisiaj z naszą firmą na darmową konsultację. Na podstawie Prawa Pracy dokładnie wytłumaczymy Ci Twoje racje, tak abyś mógł otrzymać należne ci odszkodowanie od właściciela nieruchomości. Zadzwoń do naszego biura po więcej informacji. Pomożemy Tobie! Bezpłatna konsultacja w sprawach wypadkowych. AMERYKAŃSKI ADWOKAT MÓWIĄCY PO POLSKU W POLSKICH DZIELNICACH

Sekcja 240 Prawo Pracownicze w Nowym Jorku, sekcja 240, reguluje ochronę i prawa pracowników, którzy zostali poszkodowani w trakcie wykonywania swoich obowiązków, gdy upadli z wysokości lub zostali uderzeni przez spadający obiekt. Sekcja 240 może być zastosowana w wypadkach związanych z drabiną i rusztowaniem (a także inne upadki z wysokości), włączając takie wypadki, które miały miejsce przy wznoszeniu, zburzeniu, naprawie, przebudowie, malowaniu, sprzątaniu budynków i konstrukcji budowlanych. Takie prawo ustawodawcze zostało uznane za niezbędne, gdyż uszkodzenia wynikłe po upadku z wysokości są często bardzo poważne, prowadzą do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Prawo Pracownicze Sekcja 240, powszechnie znane jako „Prawo Rusztowania” ustanawia, że odpowiedzialność za wypadki na wysokościach ponosi trzecia strona, jeżeli nie zapewniła właściwych i bezpiecznych urządzeń, które chronią przed tymi wypadkami. Trzecia strona, która może być pociągnięta do odpowiedzialności za takie wypadki budowlane to: • główny budowniczy • właściciel • budowniczy/menedżer projektu budowlanego • właściciel. Zgodnie z „Prawem Rusztowania” wyżej wymienieni muszą zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom udostępniając im: liny, pasy, barierki, wszelkiego rodzaju urządzenia i wyposażenie niezbędne do zachowania prawidłowych warunków pracy. Dodatkowo, prawo to wskazuje, że trzecia strona ponosi odpowiedzialność w sytuacjach, gdy poszkodowany pracownik został uszkodzony przez spadający obiekt, a także, gdy dźwignia i elementy w niej się znajdujące zostały źle zabezpieczone. Poszkodowani pracownicy podlegający temu GREENPOINT RIDGEWOOD BOROUGH PARK prawu, spełniają warunki do otrzymania finansowej rekompensaty i 144 Nassau Avenue 65-18 Fresh Pond Road 5606 13th Avenue pracowniczych benefitów. Jeżeli uważasz, że zostałeś poszkodowany Brooklyn, NY 11222 Ridgewood, NY 11385 Brooklyn, NY 11219 w wypadku na rusztowaniu, albo nie potrafisz dokładnie sprecyzować, tel: 718-383-0100 tel: 347-881-9064 tel: 718-871-0310

Ogłoszenie adwokackie


4 Najdroższe na świecie

Najdroższe projekty badawcze świata – cz. 4 Oferujemy fachowość i doświadczenie dla małych i d u ż yc h k l i e n t ó w. Z a p e w n i a my a t ra kc y j n e i konkurencyjne stawki na przewóz i inne usługi. Gwarancją jakości naszych usług jest ponad 25 lat działalności na rynku amerykańskim.

ITER - 13 miliardów dolarów. Pod tym skrótem czai się „Inernational Thermonuclear Experimental Reactor” czyli w języku polskim reaktor

• Transport całych kontenerów od drzwi do

drzwi między USA i Europą (Import & Export) • Kontenery małe (20ſt), duże (40ſt i 40ſt HC) i specjalistyczne (20ſt & 40ſt Open Top, 20ſt & 40ſt Flat Rack) • Wysyłka samochodów, maszyn, motocykli, ATV’s, jet-ski’s i łodzi • Wysyłka mienia przesiedleńczego • Wysyłka ładunków handlowych i ponad gabarytowych • Oddziały w Polsce, w Niemczech, w Angli, na Litwie, na Węgrzech i w Portugalii • Agencja celna w Gdyni • Przygotowujemy dokumentację transportową i celną

y m i w ó M sku l o p o p

Biuro główne:

219 South Street Suite 100 New Providence, NJ 07974 tel: 732-516-9555 fax: 732-516-9777 Wiecej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.icetransport.com stawki@icetransport.com

PLUS 09 września 2013

służący do testowania kontrolowanej reakcji termojądrowej. Ten całkiem spory kompleks badawczy powstaje we Francji niedaleko Marsylii. Jeśli przedsięwzięcie się powiedzie to ludzkość zyska dostęp do praktycznie niegraniczonego źródła energii jakim jest reakcja syntezy jądrowej, która zasila na przykład nasze Słońce. W kosztach partycypuje Unia Europejska (50%), Chiny, Japonia, Rosja i Korea Południowa. Sens badań. Mimo, że prezentowane kwoty wydają się bardzo wysokie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że budżety przeznaczane na zbrojenia, które oprócz zaspokajania mocarskich ambicji wielu krajów i utrzymywania status quo przynoszą ludzkości głównie cierpienie, pochłaniają wielokrotnie większe nakłady finansowe. Rozwój nauki i technologii bezpośrednio przekłada się na naszą jakość życia i postęp zarówno w sferze czysto materialnej jak i społecznej. Zaspokojenie ludzkiej ciekawości i odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie od tysięcy lat są bezcenne.


WYPADKI

Sylwetki sławnych Polaków 5

Amerykański adwokat mówiący po polsku w polskich dzielnicach

• WYPADKI wszystkie rodzaje • WYPADKI NA BUDOWIE • WORKERS’ COMPENSATION • BŁĘDY MEDYCZNE

Jesteś chroniony

- poznaj swoje prawa! Adam J. Stein, Esq. • Wioletta Kosiorek, Esq. GREENPOINT 144 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222 blisko stacji metra „G” tel: 718-383-0100

RIDGEWOOD 65-18 Fresh Pond Road Ridgewood, NY 11385 blisko Gates Avenue tel: 347-881-9064

BOROUGH PARK 5606 13th Avenue Brooklyn, NY 11219 blisko stacji metra „D” tel: 718-871-0310

BEZPŁATNA KONSULTACJA - MÓWIMY PO POLSKU TELEFONY CZYNNE CAŁĄ DOBĘ tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com

Ogłoszenie adwokackie


6 Weekend z PLUSem

Muzeum Mody

The Museum at FIT (Muzeum Instytutu Mody) znajduje się na tej samej półce, na której znajdują się najlepsze światowe muzea związane z modą - Musée de la Mode, the Mode Museum i the Museo de la Moda.  Każdego roku odwiedza je ponad 100 tysięcy ludzi i to z myślą o nich tworzony jest program, który ma za zadanie nie tylko dawać dobrą rozrywkę, ale i edukować. Powstało w 1969 roku, pierwsza wystawa miała miejsce w 1975 roku. Muzeum jest znane także z otrzymania wielu nagród za prezentowane u nich wystawy, jak choćby „London Fashion” , „The Corset Fashioning The Body” – najbardziej kontrowersyjna jak do tej pory wystawa. Ostatnio muzeum prezentuje jeszcze bardziej ambitne wystawy jak „Gothic: Dark Glamour” czy „Japan Fashion Now”. Co ciekawe muzeum ma w swojej stałej kolekcji ponad 50 tysięcy eksponatów związanych z modą obejmujących eksponaty od XVIII wieku, takich projektantów jak Chanel i Dior. Muzeum składa się z trzech galerii. Na głównym piętrze znajduje się ekspozycja, która zmieniana jest co sześć miesięcy, ale zawsze prezentowane jest ponad 200 przedmiotów obejmujących różne historyczne modowe okresy. Na tym samy piętrze jest Galeria FIT, w której prezentowane są prace studentów. W tej na niższym poziomie jest tymczasowa

wystawa. Muzuem organizuje też część edukacyjną – darmowe wykłady, dyskusje, wycieczki z przewodnikiem, sympozja ze znanymi autorami z całego świata. Najnowsza wystawa – „A Queer History of Fashion: From The Closet To The Catwalk” rozpocznie się 13.września i potrwa do stycznia. To wystawa poświęcona modzie LGBT pokazująca jak zmieniała się ona od XVIII wieku do dzisiejszej high fashion. To pierwsza taka wystawa zgłębiająca tę modę na przestrzeni ostatnich 300 lat. Prace nad nią przebiegały pod okiem trzech kuratorów i trwały 2 lata. By uzyskać odpowiednią wiedzę posiłkowali się oni autorami książek m.in. George Chauncey, Shaun Cole, Jonathan Katz czy pracownikami FIT. Wystawa ma uhonorować projektantów z kręgu LGBT, zarówno tych działających w przeszłości, jak i tych, którzy współcześnie tworzą wielką modę i pokazać różnorodność tego środowiska. Kuratorzy mają także nadzieję, że ta wystawa wpłynie na zmianę postrzegania historii mody. Od zawsze środowiska LGBT były marginalizowane a ich wpływ na modę był dysk redytowany. „A Queer…” ma pokazać, że moda bez tych projektantów nie byłaby tym czym jest teraz. Cristobal Balenciaga, Christian

Czy wiesz że? Kto wymyślił bujany fotel? Podstawę bujanego fotela – dosłownie i w przenośni - stanowią bieguny. Tak nazywają się podpory wygięte w kształcie łuku. Pomysł, by połączyć je z krzesłem, do tej pory stojącym twardo na ziemi, powstał w Ameryce Północnej w połowie XVIII wieku. W Europie prawdziwa moda na fotele bujane rozpoczęła

PLUS 09 września 2013

się dopiero ok. połowy XIX wieku, ale w dziedzinie bujania nadal zdecydowanie przodowała Ameryka, wymyślając coraz to nowe odmiany foteli i propagując wymyślne ulepszacze bujania. Palmę pierwszeństwa zabrał Ameryce dopiero fotel bujany stworzony przez niemieckiego stolarza - Michaela Thoneta.

Bezpłatny Tygodnik Polonijny REDAKCJA 9 Village Square East, Tel: 718-928-3356 Clifton, NJ 07011 Fax: 973-883-0762 info@tygodnikplus.com REDAKTOR NACZELNA Katarzyna Łagodzka katarzyna@tygodnikplus.com Z-CA REDAKTOR NACZ. Ewa Wójcik-Szczech ewaw@tygodnikplus.com ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Dior, Yves Saint Laurant czy Alexander McQueen – wielkie nazwiska światowej mody, czy się to wszystkim podoba czy nie, pochodziły ze środowiska LGBT. Ci którzy interesują się moda i historią koniecznie powinni zobaczyć tę wystawę. The Museum at Fit, Seventh Avenue at 27th St Dagmara Biernacka

Iwona Maraszek Adam Wysocki Daniel Bociąga

Joanna Rodzeń Hickey Dagmara Biernacka Małgorzata Żak

STALE WSPÓŁPRACUJĄ Katarzyna Nowakowska Adriana Woś Myśliwiec Elżbieta Baumgartner Józef Kołodziej Andrzej Kulka

Tomek Moczerniuk Grażyna Torbus Mirosława Skowrońska Jagoda Rowiński Janusz Gajda

PROJEKT GRAFICZNY i DTP Jacek McFrey grafika@tygodnikplus.com

REKLAMA I MARKETING 718-928-3356 x.102 po polsku 718-928-3356 x.109 English reklama@tygodnikplus.com

WYDAWCA PLUS Media Group Corp. OGŁOSZENIA BEZPŁATNE 718-928-3356 x.101 ogloszenia-ny@tygodnikplus.com

Family Dental Care Bożena Piekarz-Lesiczka D.D.S. Tel: 718-472-4344 146 Driggs Ave. Brooklyn, NY 11222

General dentist ✗ Laminaty, koronki, mostki ✗ Leczenie kanałowe ✗ ✗ Korony Korony na na implanty implanty

✗ ✗ Stomatologia Stomatologia dziecięca dziecięca ✗ Kosmetyka ✗ Kosmetyka ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Protetyka i ortodoncja ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów ✗ Czyszczenie i wybielanie zębów

www.doctorbozenapiekarz.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie w całości lub częściowo grafiki lub tekstu z reklam wykonanych przez PLUS jest surowo zabronione. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Zastrzega sobie również prawo do odmówienia druku reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju porady i wskazówki zawarte w artykułach sponsorujących. All design and artwork created by PLUS is a sole property of the publisher. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. The publisher accepts no liability for any material supplied by advertisers (including text, reproduction and illustrations) and advertisements printed

Adres internetowy www.tygodnikplus.com www.plusweekly.com ©2007-2013 PLUS Media Group, Corp.


Sylwetki sławnych Polaków 7

Julian Tuwim

Patron roku 2013 – cz. 2

Julian Tuwim z żoną Stefanią i córką Ewą, 1947 rok.

W roku 1946 poeta wrócił do Polski. Wkrótce potem Tuwim wraz z żoną adoptował córkę – Ewę (od roku 2006 działa założona przez nią fundacja imienia Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, która pełni prawną opiekę nad dorobkiem artystycznym poety i jego siostry). Rok później Tuwim otrzymał posadę kierownika artystycznego w jednym z warszawskich teatrów, którą pełnił przez trzy lata. Pod koniec swojego życia, Tuwim pisał wiersze tylko na zlecenie bliskich osób oraz redaktorów pism. Wiele z tych utworów wiąże się z różnego rodzaju rocznicami. W ostatnich latach zajmował się również tłumaczeniem

poezji, oraz fragmentów literatury obcej. Dzieła poety powstałe w końcowych latach życia można było czytywać na łamach miesięcznika„Problemy”, a cykl dziwnych przypadków literackich, nosił tytuł„Cicer cum Caule”. Julian Tuwim zmarł 27 grudnia 1953 roku w zakopiańskim ośrodku ZAIKS-u. Jego grób znajduje się w wojskowej części warszawskiego cmentarza na Powązkach.

Twórczość Juliana Tuwima

Julian Tuwim zasłynął szczególnie jako autor tekstów wykonywanych przez różnych artystów kabaretowych, które pomimo upływu lat nie straciły na wartości. Wręcz przeciwnie. Dzięki współczesnym interpretacjom zyskały nowy urok. Julian Tuwim tworzył również teksty o charakterze politycznym. W ciągu swojego życia poeta współpracował z wieloma pismami literackimi, takimi jak: „Skamander”, „Wiadomości literackie” czy „Cyrulik Warszawski”. Ponadto z pasją zajmował się tłumaczeniem dzieł literatury

obcej na język polski. Już w młodości przekładał twórczości Staffa i Słowackiego na język esperanto. Jego pierwsze tłumaczenia można pojawiło się w czasopiśmie „Esperantysta Polski”. W późniejszym okresie tłumaczył między innymi teksty Aleksandra Puszkina. Za jego sprawą właśnie możemy czytać w rodzimym języku takie utwory jak„Jeździec miedziany” czy„Połtawa”. Jednak najpopularniejszą część twórczości poety, stanowią wiersze adresowane do dzieci, np.: „Lokomotywa”,„Bambo”,„Pan Hilary” czy„Ptasie radio”. Ponadto Julian Tuwim z zamiłowaniem zbierał różnego rodzaju ciekawostki literackie, które nazwał kuriozami. Opublikował je w zbiorkach „Czary i czarty polskie”, „Pegaz dęba” oraz „Cicer cum caule”. Julian Tuwim uwielbiał język oraz ciekawostki z nim związane, co można dostrzec w wierszach np.„Lokomotywa” i „Ptasie radio”. Co więcej, utwory te stanowią doskonałe ćwiczenie fonetyczne. Z dużym zapałem tworzył również neologizmy językowe. Należy jednak pamiętać, że poza poezją dziecięcą Tuwim pisywał także wiersze dla dorosłych. Jednakowoż te nie są już tak łatwe w odbiorze. Trudność ta wynika z bardzo wnikliwego

stosunku poety do języka. Tuwim posługuje się w swoich utworach różnego rodzaju podtekstami, czy zwielokrotnionym znaczeniem słów. Do największych utworów Juliana Tuwima należą „Juwenilia”, dzieło napisane przez poetę w latach młodości. Podobnie „Czyhanie na Boga”. Mniej więcej w tym samym okresie powstał także „Sokrates tańczący”. W późniejszym czasie Tuwim napisał „Siódmą jesień” oraz„Pogrzeb prezydenta Narutowicza”. Przed rokiem 1925 powstały jeszcze:„Wpisy czarnoksięskie”,„Wierszy tom czwarty”, „A to pan zna?” i „Czary i czarty polskie”. Po roku 1925 poeta napisał między innymi:„Czarną mszę”, „Tysiąc dziwów prawdziwych”, „Rzecz czarnoleską”, „Tajemnice amuletów i talizmanów”, i „Strofy o późnym lecie”. W latach trzydziestych spod pióra poety wyszły takie utwory jak: „Bal w operze”,„Biblia cygańska i inne wiersze”,„Polski słownik pijacki i antologia bachiczna”, „Jarmark rymów”, „Treść gorejąca i wiele innych”. W następnych dziesięcioleciach poeta stworzył między innymi:„Piórem i Piórkiem”,„Kwiaty polskie” i zbiory wierszy dla dzieci zatytułowane „Rzepka” i „Lokomotywa”.

Ciąg dalszy za tydzień...

P ol s c y A d w ok a c i Zespół polskich adwokatów, prowadzi sprawy w pełnym zakresie w Nowym Jorku i oddziale w Polsce

Paul (Paweł) Sabaj, Esq - pozwy cywilne stanowe i federalne, procesy kontraktorskie i handlowe Wayne (Wojciech) Boguski, Esq - sprawy rodzinne i rozwodowe, imigracyjne i konsularne, cywilne o zapłatę Jordan Tucker, Esq - urazy i śmierć w wypadkach, błędy lekarskie, wadliwy produkt, niesłuszne aresztowania Paul Clark Esq - sprawy karne, pobicia, DWI, DUI, również w New Jersey Rafal Pruchniak - sprawy biznesowe i indywidualne podatkowe oraz spadkowe

Zapraszamy do naszych biur na konsultacje. Manhattan i Brooklyn:

Manhattan:

Sabaj Law, P.C.

Brooklyn:

349 Fifth Avenue, 3rd Fl 26 Court St, Suite 2003 New York, NY 10016 Brooklyn, NY 11242 office@sabajlaw.com | www.sabajlaw.com

T: +1 212 518 8270

Attorney Advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


8 Poradnik imigranta

Mało znane tajniki Social Security Wydaje się, ze system Social Security jest prosty: osiągasz wiek emerytalny, składasz wniosek o świadczenia i pobierasz je do końca życia. W rzeczywistości zasady emerytalne dają różne możliwości, których przeoczenie może nas sporo kosztować. SSA nie jest twoim przyjacielem Social Security Administration czyni poważne starania, żeby informować ubezpieczonych o ich uprawnieniach: wydaje broszury (niektóre również w języku polskim), podaje morze informacji na sieci, udostępnia informację telefoniczną, umożliwia osobiste spotkanie w biurze SSA. Faktem jest jednak, że nie możesz liczyć na pracowników SSA, by nauczyli cię zasad emerytalnych czy pomogli ci w podjęciu najważniejszej finansowej decyzji w twoim życiu. Z własnego doświadczenia widzę, że pracownicy SSA udzielają bardzo powierzchownych informacji, często błędnych. Szczególnie bezradni są w emerytalnych przepisach polsko-amerykańskich. Uczyć

się i decydować musisz sam. Magiczna liczba 35 lat SSA oblicza wysokość emerytury czy renty na podstawie 35 pracy z największymi zarobkami. Jeżeli przepracowaliśmy mniej, brane są zera. Amerykanom nie zawsze opłaca się pracować dłużej, gdy bieżące zarobki są niższe niż w przeszłości. Natomiast imigrantom opłaca się pracować zawsze, gdyż dodatkowe wynagrodzenie, nawet niewielkie, wypełnia okresy zerowe. Zarobki z ostatniego roku Zarobki z ostatniego roku mają mylący wpływ na wysokość świadczeń z następującego powodu. Wyliczając wysokość przewidywanych świadczeń, SSA zakłada, że przez następne lata, aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, podatnik będzie zarabiał tyle, co w ostatnim roku. Jeżeli w ostatnim roku zarobiłeś dużo, to przewidywana emerytura w twoim raporcie będzie znaczna. Im później, tym lepiej, ale… Im bardziej zwlekamy z rozpoczęciem pobierania świadczeń

Tu może być Twoja reklama

ZA JEDYNE $30* za wydanie

*Dotyczy rocznej umowy.

Kolorowa reklama w gazecie

+ Bezpłatna reklama w internecie na www.tygodnikplus.com + Bezpłatne otwarcie linka do Twojej strony internetowej Dział reklamy

Tel.: 973-928-3838 info@tygodnikplus.com www.tygodnikplus.com Fax 973-883-0379

PLUS 09 września 2013

Social Security, tym wyższe one będą. Naukowcy w Center for Retirement Research przy Boston College wyliczyli, że w wieku 70 lat świadczenia będą wyższe o 76% niż te pobierane od wieku 62 lat, a 32% wyższe niż w wieku 66 lat. Dla imigrantów różnice te są jeszcze większe, gdyż przeważnie nie mają przepracowanych 35 lat i liczy się dla nich każdy dodatkowy rok. W książce pt. „Emerytura społeczna Social Security” wyjaśniam dokładnie zasady wyliczenia wysokości emerytury. Uwaga: Praca po 66-ym roku powoduje powiększenie świadczeń emeryta, ale nie jego małżonka. Warto być cierpliwym Wiemy, że małżonek pracownika jest uprawniony do pobierania renty małżeńskiej (spousal benefits), gdy spełni odpowiednie warunki. Renta ta wynosi połowę emerytury pracownika, jeżeli jest pobierana od pełnego wieku emerytalnego. I tak żona staje się uprawniona do renty Social Security (spousal benefits), nawet jeżeli sama nigdy zarobkowo nie pracowała. Nie każdy natomiast wie, że rozwiedziony małżonek pracownika również może otrzymać rentę tytułem małżeństwa, jeżeli spełnia wymagania, które wyjaśniam w książce „Społeczne ubezpieczenie Social Security”. Jednym z nich jest, by małżeństwo trwało co najmniej 10 lat oraz nie zawarł drugiego związku przed ukończeniem 60 lat. Jak widać

– cierpliwość popłaca. Jeżeli twoje małżeństwo rozpada się po dziewięciu latach, warto z rozwodem poczekać do dziesiątej rocznicy. Po śmierci pracownika eks-małżonek, który był w związku przynajmniej 10 lat i ma co najmniej 60 lat, dostanie rentę wdowią. Praca popłaca nawet na emeryturze Powszechne jest przekonanie, że emeryt powinien unikać pracy zarobkowej, jak ognia, bo zostanie mu emerytura odebrana. To nie jest prawdą. Emeryt, który przekroczył pełny wiek emerytalny (obecnie 66 lat) może pracować do woli. Osoba poniżej tego wieku może zarobić do pewnego limitu, który w roku 2013 wynosi $15,120. Powyżej tego limitu na każde zarobione $2 wstrzymany jest $1 emerytury. Emeryci celowo rezygnują z zarobków, obawiając się przekroczenia tego limitu. Nie wiedzą bowiem, że pomniejszona w danym roku emerytura powiększy im świadczenia w przyszłości. Wniosek: Nie przechodź na emeryturę, jeżeli planujesz pracować. A jeżeli już pobierasz świadczenia Social Security, to pracuj do woli. Na długą metę to się opłaca. Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w książce pt. „Ubezpieczenie społeczne Social Security”. Tajników świadczeń Social Security nie brakuje, to zaledwie kilka z nich. Elżbieta Baumgartner

Co reforma ochrony zdrowia znaczy dla ciebie?

Gdzie się leczyć bez ubezpieczenia? Pomoże ci najnowsza rozszerzona książka Elżbiety Baumgartner „Ochrona zdrowia w USA” – książka wyjaśnia nadchodzącą reformę ochrony zdrowia, gdzie po pomoc bez ubezpieczenia, pomoc w spłacie rachunków szpitalnych, jak obniżyć rachunki, jak wybrać polisę ubezpieczeniową, gdzie kupić tanie leki. $30. Również: “Testamenty i ostatnie dyspozycje” ($15), “Jak ułatwić dziecku życiowy start” ($25), Podręcznik ochrony majątkowej” ($50), “Praca w Ameryce” ($25), “Jak działa giełda” ($30), “Jak kupić dom i nie przepłacić” ($25). Książki są dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., oraz Exlibris, 140 Nassau Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-2243492. Do ceny należy dodać po $4 za przesyłkę. Pełny opis tych i 30+ poradników w Internecie: www.PoradnikSukces.com


Podróże z Andrzejem Kulką 9

PERU 2010 - wspomnienia z podróży po Andach – cz.5 Kanion Colca

Kanion Colca, wtorek 20 kwietnia 2010.

w całym andyjskim regionie - Mirador de Cruz. Tutaj właśnie codziennie   Czeka nas bardzo długi dzień, rano, z zadziwiającą dokładnością gdyż już o 5 rano chłopak z recepcji pokazują się kondory. Te ogromne robiąc za budzik puka po kolei do ptaki czekają aż powietrze ogrzeje każdego pokoju. O 5:30 jemy śnia- się wystarczająco, aby wznoszące danie, jest już jasno, pakuję plecak, prądy konwekcyjne mogły unieść wyjmując dokumenty zauważam ciężkie ciało w górę wąwozu, na między papierami niewielkiego żer. Punktualnie o 8 rano jesteśmy skorpiona. Wlazł w nocy do pleca- w miejscu, gdzie już czeka co najka, a rano widocznie  zgniotłem go mniej setka turystów. Niebo przypalcami wyjmując kopertę z ksero- słoniły chmury, jest chłodniej niż kopiami paszportów. Jest  naprawdę powinno być o tej porze dnia, stąd ładny, sporządzam mu oczywiście wniosek, że ptaki wyruszą później portret macro i chowam na pamiąt- niż zwykle. Korzystając z dodatkokę do pudełka po filmach. wego czasu podziwiamy i fotografu   O 6 ruszamy w drogę, zatrzy- jemy wielką otchłań u naszych stóp. mując się na chwilę przed kościołem Ponad krawędzią kanionu pojawiają w Yanque, gdzie folklorystyczna gru- się jastrzębie, po chwili dostrzegam pa indian plemienia Collaguas wy- kolorowego jak klejnot kolibra (w konuje dla nas taniec miłości wititi.  Peru właśnie żyją największe kolibry Korzystamy z nadarzającej się okazji świata!) i w końcu - kiedy niektóre i wsłuchujemy się w upoją, łatwo pojazdy odjechały już ze zniecierwpadającą w ucho andyjską muzykę. pliwionymi turystami -  pokazały Kilka wieśniaczek trzyma na sznurku się kondory! O godzinie 9:30 naddorosłe orły, co stwarza fantastyczną latują trzy piękne dorosłe samce, okazję do potrzymania tych pięk- o czarno-białym upierzeniu, z chanych ptaków na własnym ramieniu! rakterystycznymi kołnierzami wokół Jedziemy w dół doliny rzeki Colca, szyi. Rozpoczyna się fotograficzna której brzegi pokryte są tysiącami nirwana, trzaskają migawki, zaczyna kamiennych tarasów zbudowanych brakować pamięci w cyfrówkach. tutaj przez lud Collaguas około 200    Kondory żyją w Andach od roku po Chrystusie. Budowla impo- Wenezueli po chilijską Patagonię, nująca w swojej skali!  Zbocza doliny nie są wzięte pod ochronę, chociaż są teraz soczysto zielone, jakże inne ich ilość, niestety, systematycznie od żółto-brunatnych, jakie podzi- maleje. Kondor andyjski (Vultur grywiałem jeszcze w październiku, pod phus) jest największym padlinożercą koniec pory suchej. Zatrzymujemy Ameryki Południowej, z rozpiętością się co pół godziny w najciekawszych skrzydeł ponad 3 metry, wagą 12widokowo miejscach rozkoszując się 17 kg  (samce), osiągając wiek do egzotyczną dla nas panoramą wiel- 70 lat, chociaż większość przeżywa kiego wąwozu. Rzeka Colca mierzy 20-30  lat. Kondor zyskuje dojrzałość 350 km długości, z czego 100 km to dopiero w wieku 7-11 lat, samica najgłębszy kanion na świecie, się- składa jaja w niedostępnych klifach, gający 3400 metrów w głębi Ziemi. a młode uczą się fruwać dopiero w 6    Jesteśmy w miejscu gdzie roz- miesięcy po wykluciu i przez 2 lata poczyna się Kanion, na jednym z naj- są zdane wyłącznie na rodziców. częściej odwiedzanych parkingów W efekcie kondory mają młode nie

częściej, niż co 2-3 lata. Nasze kondory zataczają wielkie koła stopniowo wznosząc się do poziomu krawędzi kanionu i przez pełne 20 minut dają nam wspaniały spektakl. Kiedy nadchodzi godzina 10 musimy niestety jechać w drogę powrotną, z żalem pozostawiając za sobą unikalne widowisko.     Przystajemy w zniszczonej w 1991 roku przez trzęsienie ziemi wiosce Maca  robiąc zdjęcia kolejnemu udomowionemu orłowi na sznurku. Orzeł jest imponujący, ze spokojem patrzy swoim orlim wzrokiem w moje zaciekawione źrenice. Na straganie obok można też kupić kaktusy sancayo których miąższ, według miejscowych Indian, regeneruje cebulki włosowe (przyznam, że nabyłem kilka owoców i przez następny tydzień smarowałem co noc ćwiartką czuprynę dostrzegając faktycznie poprawę gęstości owłosienia).    W drodze do Chivay stajemy jeszcze w miejscu, gdzie widoczny jest szczyt Nevado Mismi, za którego grzbietem znajduje się rodło Amazonki, tak niedaleko od nas! Nieco w lewo jest bardzo podobny szczyt Quiwicha, z ostrym zębem, łatwo o pomyłkę. W Chivay nastaje pora na

posiłek, tym razem wstępujemy do oryginalnej restauracji Casa Grande zamawiając wyborną zupę z raków (chupe de camarones) i gotowany bób (avas cossidas).    O 12:30 w południe wyjeżdżamy z miasta, ponownie przekraczamy przełęcz Patapampa i kierujemy się na wschód w stronę Puno nad jeziorem Titicaca. Reszta dnia upływa na spokojnym przejeździe przez całe altiplano do Juliaca, a następnie do Puno. Do celu docieramy o 7 wieczór, już po zachodzie słońca. Puno leży na wysokości 3825 m npm, gdzie wejście po schodach na 2 piętro trzeba okupić ostrą zadyszką, to naprawdę duży wysiłek. Po zarejestrowaniu urządzamy sobie jeszcze spacer po starym mieście, zwiedzając dwa ładne place: Parque Pino oraz Plaza de Armas lądując w końcu na wspólnym obiedzie w restauracji Huanchacos przy głównym deptaku Lima. Znając potworny ból głowy, jaki kilka razy uprzednio w tym mieście zwykł mnie budzić o północy wolę nie ryzykować, zażywam tabletkę Sorochji i zasypiam jak niemowlę. Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka Ciąg dalszy za tydzień…

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


10 Na wesoło Dzienniekarz pyta znanego akwizytora jak udało mu się sprzedać dużą iloć trylogii Sienkiewicza. On mu odpowiada: - M.. mówi... mówiłem: K..kupi... pa...pan k... k... książ... książkę cz... czy m... mam j... Ją prze... przeczyt... Przeczytać n... na g... głooo... głos?

f Dzięki postępowi w medycynie, 65-letnia kobieta zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Pewnego dnia cała rodzina przyszła do jej domu, żeby obejrzeć swojego nowego członka. Jednak, gdy już usiedli i zaczęli pytać, czy mogą zobaczyć dziecko, kobieta odpowiedziała: “Jeszcze nie teraz.” Po kwadransie, gdy już wypili herbatę, znowu zaczęli pytać, czy już mogą zobaczyć maleństwo, ale kobieta znów zagadkowo odpowiedziała: “Poczekajcie, jeszcze nie teraz.” Gdy po godzinie wszyscy byli już bardzo poirytowani długim czekaniem, zaczęli nalegać: “No pokaż w końcu małego. Kiedy go zobaczymy?” Wtedy kobieta odparła: “Zobaczycie go dopiero wtedy, gdy zacznie płakać.” “Dlaczego dopiero wtedy?” rodzina była zdziwiona. “Zapomniałam, gdzie go położyłam.”

f Kiedy byłem młodszy nienawidziłem chodzić na śluby. Wydawało mi się, że wszystkie ciotki i podstarzałe krewne przychodzą do mnie, trącają mnie w żebra, mówiąc „Teraz twoja kolej”. Brrr!!! Przestały, kiedy zacząłem robić im to samo na pogrzebach...

POLSKI Car Service

d Młody agronom ogląda sad i poucza właściciela: Pan ciągle pracuje starymi metodami. Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek. - Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze zbierałem z niego gruszki.

r Planujesz przyjąć do pracy kilku nowych pracowników, ale chcesz sprawdzić, czy pasują do działu, w którym mieliby rozpocząć pracę? Postępuj według poniższego schematu: 1. Do pustego pokoju wstaw 400 cegieł. 2. Zaproś wszystkich nowych pracowników do pokoju z cegłami. 3. Pozostaw ich w pokoju na około 6 godzin. Po upływie tego czasu wróć i przydziel im zadania, zgodnie z poniższym schematem: a) jeśli policzyli wszystkie cegły - Księgowość b) jeśli policzyli wszystkie cegły kilka razy - Audyt c) jeśli bez ładu porozkładali cegły po całym pokoju– Badania i Rozwój d) jeśli w przemyślany sposób poukładali cegły po całym pokoju - Planowanie e) jeśli zaczęli obrzucać się cegłami – Kierownicy produkcji f) jeśli wszyscy śpią - Ochrona/ portiernia g) jeśli połamali cegły na drobne kawałki - IT h) jeśli siedzą wokół cegieł i swobodnie plotkują - Kadry i) jeśli wszyscy już poszli do domu - Marketing j) jeśli patrzą przez okno i wydają się być nieobecni – Planowanie strategiczne k) jeśli są rozdrażnieni, energicz-

McGuinness

Car & Limo Service

718-383-6556 / 383-6557 158 Nassau Avenue, Brooklyn NY 11222

PLUS 09 września 2013

nie dyskutują i nie zdążyli nawet dotknąć żadnej z cegieł – Zarząd

@ Mama pyta się Jasia: - Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? - Dzwonek, mamo.

s Późnym wieczorem do drzwi mieszkania pewnej kobiety zadzwonił pijany mężczyzna: - Przepraszam czy ja tu mieszkam? - Nie. Po kilku minutach znowu dzwonek, a za drzwiami ten sam mężczyzna. - Czy ja tu mieszkam? - Nie! Kilka minut później znowu dzwonek, ten sam mężczyzna i to samo pytanie. Kobieta krzyczy: - Ile razy mam powtarzać, że pan tu nie mieszka! - To pani mieszka wszędzie, a ja nigdzie?

@ Dowcipy ze szkolnej ławy - Bolku, jak nazywał się Chrobry? - Nie wiem. - No, przecież tak jak ty! - Nowak?!

@ Pani zadała dzieciom temat wypracowania: „Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?” Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce. - Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka. - Czekam na sekretarkę.

@ - Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do syna - na pewno wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a ile to będzie sześć razy siedem? - Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?!

@ - Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie - mówi nauczycielka - Czy jesteś pewien, że twojemu tacie nikt nie pomagał?

• PRZEWOZY • LOTNISKA

• PRZEPROWADZKI

Oferta specjalna dla czytelników PLUSa

BO2282 poleć nas swoim znajomym a otrzymasz 5% zniżki


Adwokat radzi 11

Prawo rusztowań – cz.2 Stan Nowy Jork zapewnia najsilniejszą ochronę prawną dla robotników budowlanych w całych Stanach Zjednoczonych. Paragraf 240 Prawa Pracy (Labor Law) zapewnia robotnikom ochronę prawną w przypadku upadków z wysokości. Dodatkową częścia tej ochrony pracowniczej jest paragraf 241(6) Prawa Pracy, zawierający wiele dodatkowych przepisów zapewniających ustawową ochronę dla pracownikow budowlanych, którzy doznali obrażeń ciała w wyniku wypadku. Paragraf 241(6) Prawa Pracy odnosi się do prac budowlanych, rozbiórkowych, wykopaliskowych oraz odkrywkowych. Prawo to wymaga, aby obszar robót budowlanych, wykopaliskowych czy rozbiórkowych był „zabezpieczony, miał oznaczone granice, był należycie wyposażony, chroniony, a prace budowlane były tak prowadzone, aby zapewnić rozsądne i adekwatne do potrzeb bezpieczeństwo robotnikom i osobom uprawnionym do przebywania na budowie”. Pomimo, że sama ustawa Prawa Pracy bezpośrednio nie precyzuje tego, to z orzecznictwa sądów wynika, że aby uznać kogoś winnym pogwałcenia paragrafu 241(6) Prawa Pracy, trzeba udowodnić złamanie jednego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy te stanowią podstawę paragrafu 241(6), określając bardzo specyficznie obowiązki wlaściciela budowy oraz głównego wykonawcy. Generalny wykonawca bądź własciciel ponosi zatem bezpośrednią odpowiedzalność prawną za wypadki wynikające ze złamania konkretnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie Przemysłowym Stanu Nowy Jork. Poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, Kodeks Przemysłowy Stanu Nowy Jork ma także przepisy zapewniające ochronę robotnikom wykonującym szeroki zakres prac budowlanych, rozbiórkowych, wykopaliskowych, na rusztowaniach, z użyciem podnośników i wind, dźwigów, wiertnic, ciężkich narzędzi pneumatycznych, w obecnosci spalin lub z użyciem materiałów wybuchowych. Na końcu dnia oznacza to tyle, że aby dochodzic roszczeń wynikających z paragrafu 241(6) Prawa Pracy pracownik musi wykazać narusze-

nie konkretnych przepisów Kodeksu Przemysłowego Stanu Nowy Jork, jak równiez udowodnić, że naruszenie tychże przepisów doprowadziło do wypadku i obrażeń ciała u poszkodowanego robotnika. Ze wzgledu na to, że paragraf 241 Prawa Pracy ma zastosowanie w przypadkach naruszeń konkretnych przepisów Kodeksu Przemysłowego, a przepisy tego Kodeksu są dość ogólne, to pozew wynikający z pogwałcenia paragrafu 241(6) Prawa Pracy można wnieść w wyniku bardzo szerokiego zakresu wypadków budowlanych. Poniżej zamieszczam tylko niektóre typy spraw, ktore można wnieść do sądu na podstawie paragrafu 241 Prawa Pracy: •  upadki spowodowane potknięciem o zalegający gruz, •  upadki spowodowane potknięciem na pochylniach, •  obrażenia spowodowane przez narzędzia pneumatyczne, •  obrażenia powstałe przy pracach rozbiórkowych, •  obrażenia wynikające z upadku do rowu, •  obrażenia wynikające z upadku z drabiny lub rusztowania, •  obrażenia wynikające z wypadku z udziałem podnośnika, •  obrażenia wynikające z wypadku z udziałem wózka widłowego, •  obażenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym, •  obrażenia wynikające z poparzenia, •  obrażenia wynikające z wypadków z udziałem pojazdów na terenie budowy, •  obrażenia wynikające z wypadków z udziałem pojazdów napędzanych ręcznie, •  obrażenia wynikające z pracy z betonem, •  -obrażenia wynikające z użycia narzędzi ostrych, •  -obrażenia wynikające z użycia materiałów wybuchowych. Pomimo, że paragraf 241 Prawa Pracy daje tak dużą ochrone prawną osobie wnoszącej pozew, to sformułowanie właściwej skargi oraz pozwu prawnego jest bardzo trudne. Z tego powodu ważny z punktu widzenia pracownika, który doznał wypadku na budowie, jest wybór doświadczonego adwokata tak szybko jak to tyko jest możliwe. Prawnicy z kancelarii The Platta Law Firm mają wieloletnie doświadczenie procesowe w sprawach z zakresu wypadków budow-

lanych oraz roszczeń wynikających z pogwałcenia paragrafu 241(6) na obszarze calego stanu Nowy Jork. Niestety realia pracy na budowie są takie, że pomimo gwarancji prawnych częstokroć właściciele lub generalni wykonawcy nie zapewniają należytego bezpiezeństwa na placu budowy. W roku 2011 nasza kancelaria toczyła spór prawny w głośniej sprawie Wilinski vs. 334 E. 92nd Hous. Dev. Fund. Corp. Sprawa ta oparła się aż o Sąd Najwyższy dla stanu Nowy Jork. Dotyczyła ona robotnika, który doznał obrażeń w wyniku uderzenia rurami, które spadły na niego z wysokości. Nasza kancelaria z powodzeniem przeprowadziła apelacje w Sądzie Apelacyjnym 1-ego Departamentu na Manhattanie udowadniając bardziej korzystną dla naszego kienta interpretacje tego prawa. Wygrana ta spowodowała natychmiastową dodatkową apelację wniesioną przez naszych przeciwników do Najwyższego Sądu Apelacyjnego dla Stanu Nowy Jork w Albany, gdzie odnieśliśmy jeszcze większe zwycięstwo. Po tej batalii nasi przeciwnicy poprosili naszą kancelarię o ugodę na szalenie korzystnych dla

naszego klienta warunkach. Wygranie przez nas tej sprawy miało doniosłe znaczenie dla pracowników budowlanych w całym stanie Nowy Jork. Jest także dowodem na oddanie i determinację naszych prawników w walce o interesy każdego pracownika budowlanego. W sprawie Pana Wilińskiego nasza kancelaria nie poddając się doprowadziła sprawę aż do najwyższej instancji stanowej. Nasz upór i doświadczenie prawne przyniosło wygraną naszemu klientowi, a także innym klientom powołującym się w swoich wypadkach na ten właśnie precedens prawny. Jeśli doznałeś wypadku na budowie, lub znasz kogoś kto uległ takiemu wypadkowi to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną pod numerem telefonu 212-514-5100 lub emailowo pod adresem swp@ plattalaw.com. Zawsze udzielimy bezpłatnej porady w każdym takim wypadku. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.plattalaw.com, gdzie mogą Państwo sami sprawdzić status swojej sprawy sądowej, jak również posluchać ciekawych porad prawnych. The Platta Law Firm, PLLC

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


12 Anegdoty prezydenckie

William Jefferson Clinton

Saksofonista w Białym Domu – cz.6 wiadomości, że Clinton został obdarowany w 1993 roku prezentami ogólnej wartości 11 tys. dolarów, m.in. obrazami i jedwabnymi krawatami. Prezydenci mają również swoich ulubionych prezydentów. Według Clintona są to: Jefferson, FranTrzej prezydenci Stanów Zjednoczonych na polu golfowym klin Delano Roosevelt w Indian Wells i Lincoln. Jeżeli chodzi W 1994 roku Biały Dom ogłosił o Jeffersona, to dla Clintona najdane o majątku rodziny Clintonów. bardziej zadziwiające było, że poW 1993 roku wartość ich majątku trafił on pogodzić swoje aktywne szacowano od 633 tys. do 1620 tys. zaangażowanie w sprawy publiczne dolarów, z tego na Hillary Clinton z osobistymi zainteresowaniami. przypadało od pół miliona do mi- Jefferson był wynalzcą, architektem, liona dolarów, a na córkę Chelsea jeździł konno mając dobrze po sieod tysiąca do piętnastu tysięcy do- demdziesiątce. larów. Państwo Clinton, podobnie Przemawiając do studentów jak wiele małżeństw amerykańskich, w rezydencji Jeffersona w Monutrzymują oddzielne konta banko- ticello, w styczniu 1993 roku tuż we. Biały Dom podał również do przed zaprzysiężeniem, Clinton

powiedział: „Gdyby Thomas Jefferson żył dziś, mianowałbym go sekretarzem stanu. Następnie zaproponowałbym senatorowi Gore, abyśmy obaj ustąpili ze stanowiska i w ten sposób Jefferson zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych”. 17 stycznia 1993 roku Clinton wsiadł do autobusu i wraz ze swoimi współpracownikami przejechał trasę z Monticello do Waszyngtonu, tę samą, którą konno odbył Jefferson, kiedy obejmował urząd trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. 29 października 1994 roku 26-letni Martin Duran z Kolorado ostrzelał Biały Dom. Stojąc na chodniku przed prezydencką rezydencją oddał on z broni półautomatycznej 29 strzałów w jej kierunku. Nikt nie odniósł obrażeń. W tym czasie prezydent Clinton znajdował się w Białym Domu i oglądał w telewizji mecz futbolowy. Zamachowiec został obezwładniony przez przechodniów i policjantów. W czasie śledztwa symulował niepoczytalność. Jego znajomi z Kolorado powiedzieli ławie przysięgłych, że planował on zabić prezydenta protestując przeciw wysokim podatkom. Durana uznano bowiem winnym 10 przestępstw.

Akceptujemy większość ubezpieczeń, „no-fault" oraz workers compensation

PLUS 09 września 2013

W lutym 1995 roku komik amerykański Bob Hope zaprosił trzech prezydentów – Clintona, Busha i Forda na turniej golfowy do Indian Wells w Kalifornii. Najlepszy wynik osiągnął Bush – 92, Clinton – 93, Ford – 100. George Bush dwukrotnie trafił piłką w widzów. Norma Early została trafiona w nos, a jej okulary zostały roztrzaskane, w rezultacie czego założono jej 10 szwów. Bush przeprosił ją za to niefortunne uderzenie, ona zaś jego: „Przepraszam, że znalazłam się na trasie lotu pańskiej piłki” – powiedziała. Bush trafił również Johna Rynda w nogę. W 1996 roku w czasie wizyty na Kostaryce Bill Clinton odwiedził Park Narodowy Braulio Carrello, położony w dżungli, i w wygłoszonym przemówieniu powiedział: „Czlowiek niszczy te zasoby na własną zgubę”. Przed przybyciem prezydenta buldożery zniszczyły ponad stumetrowy pas dżungli ze względów bezpieczeństwa i by ułatwić prezydentowi dostęp do podium, które znajdowało się na terenie parku narodowego. Ciąg dalszy za tydzień...


Felieton 13

Polskie orły – cz.3

Barbara Mikulski

Za Polaka z brytyjskim paszportem zawsze się uważał sir Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, urodzony w Warszawie. Z Albertem Einsteinem i filozofem Bertrandem Russellem stworzyli w 1957 r. międzynarodowy ruch uczonych na rzecz likwidacji broni masowej zagłady – Pugwash (pokojowy Nobel 1995 r.). Postulował, by naukowcy, na wzór przysięgi Hipokratesa, brali odpowiedzialność za swoje pomysły i wynalazki. Polską flagę zabrał z sobą w kosmos James A. Pawelczyk, fizjolog i kinezjolog, pochodzący z rodziny polskich emigrantów, który na pokładzie wahadłowca Columbia w 1998 r. okrążył 256 razy Ziemię. Trudniej zachować polskość tym, któr ych przodkowie byli Polakami, a sami już nie znają języka ani kultury kraju przodków. Polsko brzmiące nazwiska nosiło i nosi wielu kongresmenów, np. Barbara Mikulski, demokratka z Mar ylandu, najstarsza stażem Edmund Muskie

(od 1986 r.) senator kobieta. Prawnuczka polskich imigrantów, nazwana przez „Time” „cztery stopy i 11 cali wirującej energii z głosem jak syrena okrętowa”. Zgłosiła, przyjętą przez Senat USA, poprawkę do ustawy imigracyjnej, która umożliwia włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego. Polskie nazwisko odegrało ważną rolę w aferze Watergate. Prokurator Leon Jaworski (19051982) stoczył batalię z Białym Domem o ujawnienie nagrań kompromitujących Richarda Nixona. Sąd Najwyższy wydał decyzję, że prezydent musi udostępnić taśmy. To przyspieszyło jego ustąpienie w 1974 r. Na polityczne wyżyny w amerykańskiej administracji wspiął się Edmund Muskie (1914-1996), sekretarz stanu prezydenta Jimmy’ego Cartera, syn Stephena Marciszewskiego, krawca z Polski. Skrócił rodowe nazwisko, bo było dla Amerykanów nie do wymówienia. To on przyczynił się do uwolnienia 53 amerykańskich zakładników, przetrzymywanych za czasów Cartera przez 444 dni w ambasadzie USA w Teheranie. Polonusi nie tylko przekraczali granice państw. Wielu z nich wy-

warło znaczący wpływ na rozwój cywilizacji. Jedna piąta laureatów Nagrody Nobla to naukowcy pochodzenia żydowskiego – co drugi z nich wywodzi się z Polski. Jak mówił Louis Pasteur, „nauka nie ma ojczyzny, ale ma ją uczony”. Wielu odwiedza ojczysty kraj i wspiera polskie badania James A. Pawelczyk naukowe. Na listach noblistów widnieją mik, Nobel 1981 r.) ze Złoczowa; Hanazwiska Georgesa Charpaka (fi- rolda Waltera Krota, (chemik, Nobel zyk, Nobel 1992 r.), pochodzącego 1996 r.), którego rodzina pochodziła z Dąbrowicy; Franka Wilczka (fizyk, z Bojanowa w Wielkopolsce; Aarona Nobel 2004 r.), którego babcia Ciechanovera (biolog, Nobel 2004 mieszkała w Babicach w powiecie r.) z Ciechanowa. Ciąg dalszy za tydzień... przemyskim, a dziadek w okolicach Warszawy; Roalda Hoffmana (che-

Liwiusz Ilasz, Esq. TWÓJ ADWOKAT ROZMAWIAJ Z NIM PO POLSKU

Kancelaria adwokacka z siedzibami w NY, NJ i w Polsce prowadzi następujące sprawy

• sprawy imigracyjne, pobyt stały w USA, wizy pracownicze

• sprawy rodzinne, rozwody, alimenty, inne • sprawy kryminalne, jazda w stanie nietrzeźwym, po narkotykach, pobicia • nieruchomości, sprzedaż-kupno • sprawy biznesowe, zakładanie spółek i korporacji • wszystkie sprawy w Polsce, w tym: ❖ Listy gończe z Polski ❖ Odmowa wydania polskiego paszportu ❖ Spadki w Polsce i USA ❖ Niezałatwione sprawy kryminalne w Polsce

• testamenty i stwierdzenia nabycia spadku (USA, Polska)

WYPADKI samochodowe, •

przy pracy, na rusztowaniach, błędy lekarskie

Kancelaria współpracuje z agencjami detektywistycznymi w Polsce i USA

Manhattan 1 Maiden Lane, 9 piętro New York, NY 10038 Tel.: 212-480-2222

New Jersey Warszawa 1035 Route 46 East, pokój 105 Al. Solidarnosci 82A lok. 28 Clifton, NJ 07013 01-003 Warszawa Tel.: 973-773-9060 Tel: +48 22 838 57 24

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


14 Recenzje i opinie

Elizjum

Reż. Neill Blomkamp Tytułowe Elizjum to stacja kosmiczna, dobrze widoczna z Ziemi, na którą przenieśli się bogaci ludzie. Żyją sobie tam prawie jak na Ziemi, ich posiadłości przypominają nieco dzisiejsze Beverly Hills. Wszyscy są piękni, szczupli i zdrowi (dzięki kapsułom uzdrawiającym). Za to na Ziemi panuje piekło: skażony grunt jest domem dla miliardów ludzi, którzy tłoczą się w slumsach albo w tym, co zostało z wieżowców. Jednym z nich jest Max (Matt Damon), sierota wychowywany w przytułku prowadzonym przez hiszpańskie siostry. Teraz już jako dorosły człowiek pracuje w fabryce robotów, choć wcześniej miał zatargi z prawem. Max pewnego dnia zostaje napromieniowany w czasie wypadku w pracy. Ma przed sobą tylko 5 dni życia. Jego jedyną szansą jest dostanie się na Elizjum, a tam do kapsuły medycznej. Elizjum zachwyca scenografią

PLUS 09 września 2013

i efektami, ale brakuje w nim emocji. Film zaczyna się najazdem kamery ze śmigłowca na dżunglę slumsów, pokrywających po horyzont ziemię, prawie jak w „Dystrykcie 9”. Jednak o ile „Dystrykt 9” trzymał w napięciu od pierwszych do ostatnich minut, zapewniając nie tylko dobrą rozrywkę, ale również materiał do przemyśleń, to „Elizjum” niestety nie wyrasta ponad zwykłe filmy science-fiction. Pewnie, że są tu i widowiskowe sceny walk, ciekawe rozwiazązania techniczne (rzecz dzieje się pod koniec XXII stulecia), oszałamiająca scenografia (jedna z największych zalet), są i dobrzy aktorzy (w tym Matt Damon oraz Jodie Foster), ale czegoś brakuje. Może to dlatego, że ten film jest zrobiony tak na poważnie, że nie ma w nim oddechu, humoru.

Miłość dobrej kobiety Alice Munron Miłość dobrej kobiety to zbiór ośmiu opowiadań. Autorka zaprasza nas w świat kanadyjskiej prowincji, gdzie z pozornie panującej ciszy i spokoju wyciąga to, co ciemne i zakazane. Tytuł tomu wskazuje na trzy elementy przewijające się przez wszystkie teksty: miłość, kobieta, dobro. Munro po raz kolejny stawia w centrum swych narracji bohaterkę, czyniąc ją czasem jednocześnie narratorką. W narracji Munro wyłania się myśl – zapewne niezbyt odkrywcza, ale rzadko poddana głębszej analizie – że dobroć jest kobietą. Każda z postaci bowiem stawiana jest w sytuacji, w której musi wybrać i tym samym określić się w stosunku do rozumianej przez siebie dobroci, moralności. Alice Munro imponuje wyczuleniem na szczegół. Choć pisze o życiu zwyczajnym, to jej zdolność obserwacji uświadamia nam, jak

wiele rzeczy – pozornie oczywistych – zdarza nam się przeoczyć. Operuje oszczędnym, wręcz szorstkim językiem. Nie znajdziemy tu stylistycznych fajerwerków ani patosu, nawet w sytuacjach ekstremalnych. Otrzymujemy w zamian teksty pełne emocji i tak dla Kanadyjki charakterystycznych niedopowiedzeń. Nieudane małżeństwa, starość, macierzyństwo, miłość, moralność – wokół tych tematów koncentruje się Munro i – z charakterystycznym dla siebie umiłowaniem do szczegółu – zmusza nas do spojrzenia na siebie, na własne życie i wybory. Każda z bohaterek jest wyjątkową postacią, jedyną i nietuzinkową, ale jednocześnie pozwala nam się ze sobą identyfikować. Wchodzimy więc w smutny, nostalgiczny, pełen świadomości upływającego czasu świat, jak w nasz własny.


Zza szklanego ekranu 15

Jesień z gwiazdami w iTVN

FOTO TVN/ Cezary Piwowarski

Najbardziej upalnego dnia tego lata w jednym miejscu można było spotkać znanych aktorów, rozchwytywanych dziennikarzy i surowych jurorów znanych z pierwszych stron gazet. Powód? Konferencja, na której zaprezentowano najświeższe programy z jesiennej ramówki TVN. Spotkania, na których uchyla się rąbka tajemnicy i przedstawia propozycje na nowy sezon zawsze budzą wiele emocji i dodatkowo podnoszą temperaturę. Tak było i tym razem. Gwiazdy doskonale znane widzom iTVN błyszczały, pozowały fotoreporterom i chętnie opowiadały o produkcjach, w których biorą udział i nie tylko. Skorzystaliśmy z okazji i zadaliśmy im kilka nurtujących nas pytań. Okazuje się, że na jesienne nowości czekają nie tylko widzowie, ale i nasze gwiazdy. Skazani na wieczny brak czasu aktorzy, dziennikarze, jurorzy i prowadzący mimo wszystko starają się oglądać zarówno programy, w których sami występują, jak i produkcje z udziałem swoich kolegów po fachu. I tak serialowy lekarz - Magdalena Różdżka czeka na „Prawo Agaty”, a gotująca w serialu Magdalena Kumorek - na dalsze losy „Lekarzy”. Kochająca kulinaria Anna Starmach pozostaje wierna swojej profesji i namiętnie ogląda „Przepis na życie”, w którym gotowanie to podstawa. Stałą pozycją każdego poranka Magdy Schejbal jest „Dzień dobry TVN”, a Agnieszka Szulim woli oglądać telewizję wieczorami i stawia na audycje, w których ważna jest rywalizacja. W tym sezonie będzie śledzić losy uczestników „Mam talent” i „Bitwy o dom”, podczas gdy uwielbiająca dobrą rozrywkę Marta Wierzbicka - programy Kuby Wojewódzkiego i Magdy Gessler. Na jakie tytuły czeka prowadząca „Kuchenne rewolucje”? Magda Gessler przyznała, że ubóstwia „Prawo Agaty”, „Lekarzy”

i „Na Wspólnej”. Natomiast jurorzy „Bitwy o domy” nie mogą doczekać się własnego show. – Chcę poznać rodziny, które wybrały moje koleżanki z jury. Mieliśmy bardzo dużo domów, które każde z nas musiało odwiedzić z osobna. Na tym etapie, fizycznie nie mam czasu na to, by śledzić działania reszty jury, a chciałbym mieć pełny przekrój tego, co wydarzy się w nowej serii – mówi Tomasz Pągowski. Natalia Nguyen dodaje z kolei, że szczególnie czeka na te rodziny, które wybrała sama. – Jestem pewna, że wniosą dużo fajnych pomysłów i nową jakość do tego programu. Jestem też ciekawa, jak będą wyglądały urządzone przez nich wnętrza – zdradza jurorka. Nowa ramówka iTVN jest naszpikowana pozycjami, które dostarczą widzom wielu emocji. W bogatej ofercie polskich seriali i programów rozrywkowych z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, a wybór ulubionych tytułów spośród tak wielu perełek wcale nie będzie łatwy. Co szczególnego jest w proponowanych przez nas produkcjach? Serial „Na Wspólnej” wyróżnia choćby to, że gości na antenie iTVN od niemal dziesięciu lat. Jednak to nie jedyny powód do dumy dla jego aktorów. Wojciech Błach, czyli Wojtek z „Na Wspólnej”, uważa, że ogromnym plusem serialu codziennego jest fakt, że z jego oglądania robi się rytuał. – Regularne spotykanie się z tymi samymi bohaterami sprawia, że po włączeniu telewizora nie czujemy się samotni. Widzowie spotykając nas na żywo często mówią „Cześć, nie poznałeś mnie?”, my jesteśmy poniekąd częścią ich rodzin. Niesamowite, że to tak działa! – wyznaje aktor. – Będąc w tym roku w górach, spotkałem na Gubałówce państwa z Australii, którzy bardzo ucieszyli się na mój widok i mnie wyściskali. Kazali przy następnej okazji machać z ekranu. Często okazuje się, że mimo lat spędzonych poza granicami, Polonusi doskonale mówią po polsku, zamawiają płyty z polskimi produkcjami i wręcz cytują dialogi. – wakacyjną historię przytacza Wojciech Błach. Przedstawicielka innego serialu, Dominika Gwit, zwraca za to uwagę na doskonałe zdjęcia w „Przepisie na życie”, w którym występuje. – Nasz serial jest świetnej jakości od strony operatorskiej. Warszawa w „Przepisie

na życie” pokazana jest w przepięknych ujęciach i wspaniałych kadrach. Produkcję tę polecam też dlatego, że jest zabawna i sympatyczna. Niezmiennie będzie dawała powody do śmiechu i wzruszeń. Choć czasami sytuacje w serialu bywają przerysowane, widz może się w pełni identyfikować z bohaterami – komentuje młoda aktorka i dziennikarka. Co szczególnego w „Kuchennych rewolucjach” dostrzega przeprowadzająca je Magda Gessler? Okazuje się, że docenia zapierające dech w piersiach obrazy z Polski. – Nawet nie wiecie jaka Polska jest piękna! A ja w swoim programie odkrywam ją kulinarnie. Ostatnio – wspaniałe Zawiercie i okolice – powiedziała nam słynna restauratorka. Jesienna ramówka iTVN to nie tylko powrót znanych i lubianych pozycji, ale także premiera zupełnie nowych cykli i znaczące zmiany w formułach programów. Pojawi się nowy juror w „Mam talent” i świeża krew, wprowadzająca prawdziwe trzęsienie ziemi w niemal każdym z Państwa ulubionych seriali. Wiemy już, że postać grana przez Aleksandrę Hamkało namiesza w „Lekarzach”, a Magdalena Schejbal zadebiutuje w „Przepisie na życie”. W tym sezonie nowe twarze pojawią się też w magazynie „Dzień dobry TVN”. Dwie z nich zdradziły nam, jakie zmiany przyniesie ta jesień. Stylistka Zofia Ślotała poprowadzi poranny cykl o młodych projektantach, który ma na celu pokazać widzom, że można ubrać się oryginalnie i wcale nie trzeba wydać na to fortuny. – Zależy mi na tym, żeby dać siłę markom, które jeszcze nie miały szansy się pokazać, a robią naprawdę fajne rzeczy. Mamy świetnych rodzimych projektantów okularów, torebek i szalików, którzy robią rzeczy warte pokazania. Polski fashionweek stale się wzmacnia, przyjeżdża na niego coraz więcej osób zza granicy, więc myślę, że nasze marki będą mieć coraz więcej okazji, by powoli podbijać świat – mówi Ślotała. – Kiedy wyjeżdżam za granicę i mam na sobie ubrania polskich projektantów, widzę, że ludzie są nimi zachwyceni. Powoli nasze marki wchodzą na zagraniczny rynek, a my będziemy mieli okazję to z uśmiechem obserwować w „DDTVN” – zapewnia stylistka. Nie tylko szata zdobi człowieka, ale także jego zdrowe, zadbane ciało. Pogromcą kalorii i kilogramów w nowym

cyklu w „DDTVN” zostanie Anna Bałon, finalistka programu „Top Model. Zostań modelką”. – Będę odchudzać się na oczach widzów i przekazywać wskazówki dotyczące diety. Wyjaśnię, jakie składniki ze sobą łączyć, czego lepiej nie wdrażać w życie, jak najefektywniej spalać kalorie i jak robić to bezpiecznie. Kiedyś schudłam 24 kilogramy i teraz chcę to powtórzyć – zapowiada bohaterka nowego cyklu. – Dostawałam wiele próśb, by opisać krok po kroku moją dietę i ćwiczenia oraz inne sposoby na odchudzanie. Teraz chcę o tym opowiedzieć, a oprócz oddziaływania na ciało będziemy też mówić o motywacji. W naszym kraju poprawia się świadomość własnego ciała i dbałość o sylwetkę. Coraz częściej widzę biegających ludzi i przepełnione kluby fitness. Bardzo cieszę się, że Polacy coraz bardziej o siebie dbają – dodaje Anna Bałon.

FOTO TVN/ Cezary Piwowarski

Nie całkowicie nowy, ale w nieco zmienionej formule pojawi się za to znany już widzom program „Bitwa o dom”. Natalia Nguyen zdradza: – Bitwę stoczy 12, a nie 9 rodzin, jak to miało miejsce w pierwszej edycji. Będzie też więcej pracy, więcej pomysłów. Metraż pozostanie bez zmian. Są to nadal trzy pokoje, ale jedno z pomieszczeń się zmienia. Kuchnia będzie otwarta, co daje wiele możliwości na jej urządzenie. Można połączyć ją z salonem lub odgrodzić. Dzięki temu zadaniu poznamy, kto wśród uczestników jest tradycjonalistą, a kto jest bardziej otwarty. Bo w kuchni od razu widać, jacy jesteśmy naprawdę – mówi architekt i juror programu. – Ta ramówka zapowiada się rewelacyjnie! – podsumowuje Małgorzata Rozenek. Namawiamy, by zaufać „Perfekcyjnej Pani Domu” i śledzić równie perfekcyjne, premierowe pozycje nadchodzącego sezonu. Zapraszamy przed telewizory na jesień pełną gwiazd i niezapomniane chwile rozrywki na najwyższym poziomie! Materiały iTVN

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


16 Kącik wędkarski

Wiosenne striped bass z New Jersey–cz. 1 Popijając wieczorną kawkę i siedząc przed telewizorem w wygodnym fotelu, popadłem w błogi nastrój czekającego mnie „weekendowego lenistwa”. Polana w kominku (był to bardzo zimny wieczór) rozrzucały z trzaskiem od czasu do czasu snop iskier, a ja marzyłem sobie o długim porannym sobotnim spaniu bez codziennego warkotu budzika. I gdyby nie wynalazek cywilizacji jakim jest telefon, to pewnie moje marzenia by się spełniły. A tak... Było już kilka minut po 22 (19 kwietnia 2013 roku), kiedy zaterkotał telefon. Żona spojrzała na mnie i bez słowa wiedziałem, że to ja (ale dlaczego – tego mi nie wyjaśniła), a nie „ktoś” inny musi go odebrać. Halo!–mówię lekko wkurzony i gotowy do „zaaplikowania” słownej reprymendy temu kto dzwoni o tej porze. Magister (taki mam pseudonim w rodzinie), mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia!!! –

słyszę w słuchawce głos naszego syna Konrada. Odrzucam ! – odpowiadam zdecydowanie myśląc, że pewnie chce abym mu coś załatwił w sobotę i to pewnie wcześnie rano. No to trudno, pojadę w takim razie na striped bass (Morone saxatilis) sam – powiedział niezdecydowanie jakby wiedział, że natychmiast zmienię zdanie. Czekaj, nie bądź taki szybki, mam przecież prawo zmienić zdanie–szczególnie kiedy chodzi o wędkowanie–dodałem w myślach. W takim razie spotykamy się u mnie o 6. rano punktualnie – mówi, uśmiechając się pewnie szelmowsko pod nosem, że mu się znowu udało mnie nabrać. O szóstej! Dlaczego tak wcześnie? – rzuciłem do słuchawki z nadzieją, że jednak zmieni czas naszego wyjazdu, ale nadaremnie bo w słuchawce już sekundę wcześniej, zapadła cisza.

Pochwal się swoją zdobyczą

Adam ze swoją zdobyczą

Wszystkich chętnych pochwalenia się swoimi zdobyczami prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

PLUS 09 września 2013

Automax Services Inc.

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

REJESTRACJE SAMOCHODOWE • Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny ubezpieczeń: Samochody osobowe, Samochody komercyjne, Biznesy, Kontraktorzy, Mieszkania, etc. • Nasze biuro jest licencjonowane przez New York State Department of Motor Vehicles • Jako jedno z nielicznych biur w Nowym Jorku jesteśmy uprawnieni do wydawania rejestracji oraz tablic NA POCZEKANIU w naszym biurze.

231 Norman Ave Ste 101 Brooklyn, NY 11222

Tel. 718-389-5111 Pon-Pt: 10 am - 7 pm Fax. 718-349-7139 Sob: 9 am - 1 pm automax@automaxservices.com

Jeszcze lekko zaspany, kuląc się trochę przed lekkimi ale zimnymi podmuchami wiatru, pakuję „wędkarskie klamoty” na łódkę, którą zaledwie 3 tygodnie temu, syn razem z kolegą Tadeuszem, zakupili na Florydzie. Na rampę w Keyport w stanie New Jersey, docieramy już o brzasku napełniając na stacji benzynowej zbiornik łódki do pełna. Mamy trochę problemów ze spuszczeniem jej na wodę, gdyż trafiliśmy akurat na początek przypływu, no i w dodatku po zeszłorocznym huraganie Sandy, na rampie nie było jeszcze zamon-

towanych podestów. Trzymając się kurczowo obudowy rampy, staramy się nie dopuścić aby łódka w nią uderzyła, jednocześnie spychamy ją na głębszą wodę. Wreszcie po kilku minutach możemy zapalić silnik i popłynąć na pierwsze łowisko. Wciskam głęboko głowę w kurtkę, bo zimny powiew wiatru, który wywiał resztki snu z mojej głowy, nie zapowiada rychłego ocieplenia. Ciąg dalszy za tydzień... Tekst: J.E. Kołodziej www.przygodaznatura.com


W ringu z PLUSem 17

Żelazny Mike.. rdzewieje

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez stację ESPN były mistrz świata wagi ciężkiej, mający status bokserskiej ikony Mike Tyson wprawił wszystkich w zdumienie dramatycznym wyznaniem. „Żelazny” Mike przyznał się do ciężkiego uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

- Nie piłem i nie brałem od sześciu dni. To cud. Już nigdy nie sięgnę po używki. Chcę żyć trzeźwo. Nie chcę umierać, a jestem na skraju śmierci. Czasami jestem złym gościem. Chcę zmienić swoje życie i proszę aby wszyscy mi wybaczyli - powiedział Tyson. W ostatnich latach wydawało się, że mimo ogromnych problemów finansowych, Tyson poskromił demony obecne w jego życiu, będąc przykładną głową rodziny i stopniowo wychodząc z długów, w które wpędził się po zakończeniu kariery. W piątek zadebiutował nawet jako bokserski promotor. Teraz okazuje się, że Mike Tyson będzie musiał stoczyć kolejną walkę, najważniejszą w jego życiu - walkę z niszącymi go nałogami.

Tomasz Adamek w szeregach policji

Tomasz Adamek na zaproszenie Sekcji Polskiej International Police Association przebywał w ostanich dnia sierpnia, na terenie obiektów Oddziałów Prewencji Policji w Piasecznie. Spotkał się tam z policjantami, którzy na co dzień zapewniają szeroko rozumianą ochronę podczas katastrof, zdarzeń losowych,

wizyt, imprez kulturalnych i sportowych. W trakcie spotkania „Góral” otrzymał z rąk Prezydenta IPA w Polsce, Arkadiusza Skrzypczaka honorową legitymację i odznakę. Adamek udał się również do sali sportowej aby pokazać zgromadzonym policjantom klasyczny trening, walkę z cieniem oraz sposób poruszania się na ringu. Ostanie dni sierpnia dla Górala to coś więcej, oby w ringu pozostał wierny swojej największej broni, która są jego pięści.. palną, dobrze zabezpieczoną prosimy zostawiać z dala od ringu. Marcin Filipowski, www.bokser.org

7 Polaków według rankingu organizacji WBO

Federacja WBO ogłosiła w końcu swój ranking za sierpień, a w nim znalazło się miejsce dla kilku naszych reprezentantów. W wadze ciężkiej nie mamy swoich przedstawicieli, ale już w junior ciężkiej Krzysztof Głowacki (19-0, 12 KO) jest szósty, Mateusz Masternak (30-0, 22 KO) siódmy, a Paweł Kołodziej (32-0, 17 KO) trzynasty.

W kategorii półciężkiej coraz wyżej stoją notowania Andrzeja Fonfary (24-2, 14 KO), który dziesięć dni temu pokonał Gabriela Campillo i w kolejnym rankingu organizacji IBF będzie pierwszy. Póki co federacja WBO umieściła go na drugiej pozycji, co jest skokiem o jedno oczko w porównaniu z lipcem. W dywizji średniej dwunasta lokata przypadła Przemkowi Majewskiemu (21-1, 13 KO), który już 7 września w Danii skrzyżuje rękawice z Patrickiem Nielsenem (19-0, 9 KO), piętnastym zawodnikiem tego zestawienia. W wadze junior średniej na ósmym miejscu umieszczono Damiana Jonaka (36-0-1, 21 KO), a ostatnim Polakiem w tym rankingu jest również ósmy, tylko w kategorii piórkowej, młody Kamil Łaszczyk (14-0, 6 KO).

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


18 Auto-Moto

W Volvo XC90 nie wypadniesz z trasy

Lamborghini zjeżdża z toru na ulice

Coraz częściej producenci przystosowują niektóre modele aut wyścigowych do jazdy na normalnych drogach. Na wrześniowym salonie w Frankfurcie zadebiutuje kolejny taki pojazd - Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse. Auto ma nawiązywać wyglądem do typowych samochodów wyścigowych, w związku z czym producent zastosował wiele lekkich podzespołów wykonanych z włókna węglowego, duży spoiler zapewniający odpowiednią siłę docisku podczas jazdy z dużą prędkością oraz maskę silnika ze specjalnymi zaczepami, umożliwiającymi jej szybkie otwarcie.

W nadwoziu zastosowano również czarne akcenty dekoracyjne oraz trójkolorowe pasy biegnące wzdłuż bocznych paneli. Wewnątrz tapicerka z alkantary pokrywa nie tylko sportowe siedzenia, ale również deskę rozdzielczą. Inne elementy nawiązujące do typowo sportowej konstrukcji to m.in. aluminiowe pedały, wstawki z włókna węglowego czy emblematy „Squadra Corse”. Pod maską Lamborghini Gallardo ma silnik V10 o mocy 570 KM, który współpracuje z sześciobiegową przekładnią e-gear. Auto ważące 1340 kg przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,4 sekundy, natomiast na osiągnięcie 200 km/h potrzebuje nieco ponad 10 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 340 km/h. Ceny modeli Gallardo zaczynają się od ok. 222 tys. dolarów.

JUŻ TERAZ!

"Wycieczka" po samochód na BROOKLYN oszczędzi Ci średnio $1000 przy zakupie i $500 przy leasie – przyjedź i porównaj oferty - jest z czego wybierać!

WIELK A WYPRZEDAŻ NISSANÓW O R A Z A U T I N N YC H M A R E K NOWY

Finansowanie od

NOWY

Z

W 2015 roku wraz z nowym modelem Volvo XC90 zacznie funkcjonować system wykrywający krawędź drogi lub barierę, zapobiegający wypadnięciu pojazdu z drogi. Gdy system kamer wykryje, że samochód zbliża się do skraju jezdni, układ skieruje go na właściwy tor jazdy. System wykorzystuje kamerę i radar, które śledzą położenie samochodu względem krawędzi jezdni. Układ rozpoznaje bariery energochłonne, białe linie oznaczające krawędź jezdni, a także linię pobocza, nawet gdy to nie wyraźnie oznaczone. W przypadku wykrycia, że samochód wyjeżdża z drogi, system przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym i samoczynnie koryguje tor jazdy. Ta korekta odbywa się w sposób zdecydowany, ale jednak na tyle wyważony, by samochód nie wpadł w poślizg. Układ działa w zakresie prędkości 70-200 km/h jest więc rozwiązaniem zdecydowanie bardziej przydatnym w trasie, niż

ń adz wo

NOWY

Z

enę! po wyc

ń adz wo

enę! po wyc

leasing: 42 miesiące downpayment: $3849

leasing: 42 miesiące downpayment: $3919

podczas jazdy miejskiej. Około połowy śmiertelnych wypadków w Szwecji i Stanach Zjednoczonych są wynikiem wypadnięcia pojazdu z drogi. To wypadki, w których nie dochodzi do zderzenia pojazdów, lecz w których kierowca zasłabł, zasnął za kierownicą lub w którym zabrakło mu koncentracji. Taki scenariusz dotyczy tras, po których samochody poruszają się z prędkością powyżej 70 km/h, dlatego konsekwencje wypadnięcia z drogi są tak poważne. Autonomiczna korekcja toru jazdy jest tak pomyślana, by pomóc kierowcy uniknąć zjechania z jezdni, ponieważ takie przypadki często kończą się tragicznie. Ponad połowa ofiar zdarzeń drogowych w Szwecji ginie w kraksach, w których bierze udział tylko jeden samochód - mówiThomas Broberg, jeden z twórców tego rozwiązania. To pierwszy na świecie system który potrafi rozpoznać fizyczną krawędź drogi. To znaczy, że działa także na drogach, na których nie ma wymalowanych linii granicznych. To kolejny krok przybliżający Volvo do osiągnięcia celu 2020. Od tego roku poziom bezpieczeństwa w samochodach Volvo ma być tak wysoki, aby uniemożliwić wypadki śmiertelne. Honorujemy i przebijamy wszystkie oferty "specjalne" innych dealerów - zadzwoń do Marka po szczegóły

Samochody używane wszystkich marek w stanie idealnym i najczęściej na oryginalnych gwarancjach ● Samochody na export i mienie

przesiedleńcze ● "Kupno/rejestracja/ubezpiecze-

nie w wielu* stanach USA bez amerykańskiego prawa jazdy" ● Pożyczki na "TAX I.D" oraz na

biznes - bez "SS" NOWY

oń Zadz w !

NOWY

enę po wyc

leasing: 42 miesiące downpayment: $3919

oń Zadz w !

NOWY

enę po wyc

leasing: 42 miesiące downpayment: $3979

oń Zadz w ! enę po wyc

Pożyczki od 0%

Bardzo korzystny "Trade-in”

Teraz w sprzedaży modele biznesowe Nissan NV

leasing: 42 miesiące downpayment: $4029

Ceny już od Sprzedaż samochodów używanych wszystkich marek – certyfikowanych i w idealnym stanie

Mówimy po polsku

Otwarte w niedzielę

888-751-4037 - Prosić Marka /oprócz czwartku PLUS 09 września 2013


Kącik wędkarski 19

Sekrety imion 12 braci, czyli skąd się wzięły nazwy miesięcy – cz. 9 WRZESIEŃ

Dziewiąty brat zawdzięcza swoje imię fioletowym wrzosom. Kwitną one w lasach, przypominając, że rozpoczyna się złota polska jesień, z babim latem i malowniczymi chmurkami na niebie.

Little Elves Family Daycare 63-05 71 st Street, Middle Vilage, NY 11379 Tel. 347-251-5140 Little.elves@yahoo.com CALL FOR AN APPOINTMENT

Oferujemy:

・Bajkoterapię, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, artystyczne ・Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki w preschool ・Domowe posiłki ・Profesjonalny personel po wyższych studiach pedagogicznych w Polsce. Dodatkowo możemy zaproponować zajęcia przygotowujące dziecko do nauki w polskiej szkole. Godziny - 7:30am – 6pm Wiek 2 – 5 lat

Skoro wrzesień, to już jesień.

Gdy we wrześniu plucha - będzie zima sucha. Nasi milusińscy

Lilianka z tatą

Prosimy o przesyłanie fotek milusińskich na adres: ogloszenia-ny@tygodnikplus.com Zdjęcia publikowane są według kolejności nadsyłania

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


20 Horoskop Baran Mars da Ci wyostrzoną świadomość własnych możliwości. Potrafisz bronić swoich spraw. Wyrażasz swoje uczucia otwarcie i szczerze. Postaw na inicjatywę i odwagę, bo okazje mogą Ci przejść koło nosa.

Waga Stać Cię teraz na nietypowe zajęcia i pomysły. Uda Ci się zaskoczyć innych. Wreszcie zdobędziesz się na coś, na czym Ci bardzo zależy, a do tej pory wydawało się nierealne do osiągnięcia.

Byk Lepiej radzisz sobie z nerwami i napięciem. Dzięki Słońcu możesz spojrzeć w daleką przyszłość i podjąć poważną decyzję, zwłaszcza dotyczącą budowy lub zakupu domu czy mieszkania. Zadziwisz otoczenie konsekwentnym dążeniem do celu.

Skorpion Może nadarzyć się okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Nie lekceważ tej szansy, ale też nie traktuj obietnic szybkiego wzbogacenia się zbyt poważnie, a oszczędzisz sobie rozczarowania. Pomyśl o nauce nowego języka obcego.

Bliźnięta Przygotuj się na doskonałe efekty na polu zawodowym. Będziesz pracować zrywami – to się ociągając, to nadrabiając zaległości. Nikomu to nie przeszkadza, a Ty dostosowujesz tempo pracy do swoich nastrojów.

Strzelec Musisz się liczyć z większą ilością pracy i obowiązków. Nie należy teraz podejmować ważnych decyzji zawodowych. Sprzyjająca Wenus może pobudzić Twoje uczucia i sprawić, że zostaną odwzajemnione.

Rak Nastąpi poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego oraz stabilizacja tego stanu. Harmonia pomiędzy ciałem a duszą zacznie z Ciebie promieniować. Czekają Cię kontakty z przyjaciółmi i ludźmi bliskimi duchowo.

Koziorożec Mając silne wsparcie Słońca i Merkurego, będziesz w stanie połączyć pomysłowość z energicznym działaniem, pomóż więc losowi, wyjdź mu naprzeciw. Całą swoją uwagę skup na załatwieniu sprawy, którą ciągle odkładasz na później.

Lew Sprawy, które się wlokły i utknęły w miejscu, teraz mogą ruszyć z miejsca. Pozbędziesz się wątpliwości, które do tej pory Cię trapiły. Przyszłość rysuje się bardzo optymistycznie. Postaraj się w porę dostrzec szansę zarobienia dodatkowych pieniędzy, bo możesz przeżyć zawód, gdy pewien interes przejdzie Ci koło nosa.

Wodnik Masz przed sobą trudniejszy tydzień. Jesteś nastawiony opozycyjnie do całego świata. Pomysły, które teraz powstaną, najlepiej poddać próbie czasu i zaczekać, aż spokojnie dojrzeją i wykrystalizują się. Podejmując ważne decyzje pochopnie, możesz nie przewidzieć rozwoju wypadków.

Panna W pracy i interesach wszystko ułoży się dużo korzystniej niż poprzednio. Pojawi się okazja podreperowania budżetu, ale pod warunkiem, że pójdziesz na ugodę w spornych sprawach i poskromisz chęć rywalizacji.

Ryby Cechować Cię będzie ognisty temperament i optymizm, a także większa skłonność do przygód i ekstrawagancji. Może Cię ciągnąć do ludzi zupełnie innych niż dotychczas. Tak naprawdę możesz nie wiedzieć, czego chcesz.

W służbie Polonii już 55 lat! Zaufaj naszej reputacji! PACZKI OSOBISTE

PRZESYŁKI HANDLOWE

POJAZDY i MASZYNY

CAŁE KONTENERY

Nasze niezawodne usługi przesyłkowe są najlepszą ofertą w przypadku przesyłek osobistych. Należy tylko zostawić paczkę u nas w jednej z naszych agencji wysyłkowych na północnym Wschodzie Stanów Zjednoczonych.

Dzięki naszym hurtowym usługom, Państwa międzynarodowe interesy mogą przebiegać płynnie i efektywnie. Pozwólcie nam tylko pokazać jak możemy współpracować by osiągnąć korzystne rezultaty.

Oferujemy przesyłkę samochodów, motocykli oraz pojazdów wodnych. Nasz zespół zapewni, że Państwa pojazd zostanie dostarczony bezpiecznie.

Przeprowadzka międzynarodowa? Nie ma powodu do zmartwień. Pozwólcie nam spakować wszystko i przetransportować do dowolnej lokalizacji na świecie. Nasze bezpośrednie usługi transportu z miejsca do miejsca okażą się niezwykle pomocne.

Tanio - Szybko - Solidnie EXPORT-IMPORT USA-POLSKA UNIA EUROPEJSKA WSCHODNIA EUROPA 1-800-229-DOMA

Możliwość śledzenia statusu przesyłki na stronie: www.tracking.doma.com.pl

paczki morskie paczki lotnicze transport lądowy transport samochodów mienie przesiedleńcze konsolidacja paczek przesyłki handlowe

PRZEDSTAWICIELE NASZEJ FIRMY > ZADZWOŃ > ZAPYTAJ > WYŚLIJ:

A

A

N

th

N

S

DOMA EX

55

R Y

RT CO INC . PO

IV ER

BIURO GŁÓWNE: 1700 W. Blancke Street Linden, NJ 07036 Tel: (908) 862-1700 Fax: (908) 862-1029 BIURO TURYSTYCZNE: Doma International Travel 10 Market Street Passaic, NJ 07055 Tel: (973) 778-2058 Fax: (973) 779-3850

w w w.domaexpor t .com

PLUS 09 września 2013

SACRAMENTO ...........CA 95824 ... 530-885-3824 APEX............................NC 27539 ...919-655-4668 BALTIMORE ................MD 21236 ... 410-665-7294 BROOKLYN .................NY 11219 ..... 718-851-9171 BROOKLYN .................NY 11222 .....718-349-2423 BROOKLYN .................NY 11222 .....718-837-8553 BROOKLYN .................NY 11222 ..... 718-383-7211 BROOKLYN .................NY 11222 .....718-349-1600 BROOKLYN .................NY 11222 .... 718-383-8520 BROOKLYN .................NY 11222 ..... 718-389-1010 BROOKLYN .................NY 11222 .... 718-349-8543 BROOKLYN .................NY 11214 .....718-234-6847 BROOKLYN .................NY 11222 .....718-383-1666 BUFFALO ....................NY 14206 ....716-822-1083 CARTERET ..................NJ 07008 .... 732-672-4506 CARTERET ..................NJ 07008 .... 732-396-0357 CHARLOTTE ...............NC 28212 ... 704-537-4609 CLEVELAND ...............OH 44105 ....216-641-5555 CLEVELAND ...............OH 44105 ...216-883-4900 CLEVELAND ...............OH 44105 ....216-441-6628 CLEVELAND ...............OH 44105 ....216-641-7633 CLIFTON ......................NJ 07013 .... 973-779-0077 CLIFTON ......................NJ 07011..... 973-340-0500 CLIFTON ......................NJ 07011..... 973-340-8160 COPIAGUE ..................NY 11726 ..... 631-789-1227 DEPEW ........................NY 14043 ... 716-686-0703 DURHAM .....................NC 27713..... 919-321-2014

ENGLEWOOD .............CO 80110 ....303-347-8077 FORT MILL ..................SC 29708 .... 803-431-4113 FORT MYERS ..............FL 33919 .....239-332-7200 GARFIELD ...................NJ 07026 .... 973-340-7626 GARFIELD ...................NJ 07036 ..... 973-574-1414 HACKETTSTOWN.......NJ 07840 .....908-852-7678 HARRISBURG .............PA 17111 ......717-579-6632 HATFIELD ....................PA 19440 .... 215-997-0806 HIAWATHA ..................NJ 07034 .... 973-335-0145 HOLYOKE ....................MA 01040 ....413-315-6067 IRVINGTON .................NJ 07111 ...... 973-416-1776 JERSEY CITY..............NJ 07306 ..... 201-451-1901 KEARNY ......................NJ 07032 .....201-240-4510 LAWRENCEVILLE ......NJ 08648 .... 609-392-7222 LINDEN ........................NJ 07036 .....908-862-1700 MANVILLE ...................NJ 08835 .... 908-725-7772 MASPETH ....................NY 11378 .....718-894-5170 MASPETH ....................NY 11378 .....718-628-1900 MONSEY......................NY 10952 ... 845-425-2855 MOHRSVILLE..............PA 19541 .....610-926-3163 NAPLES .......................FL 34109 .... 239-254-7855 NEW BRITAIN .............CT 06051.... 860-828-9744 NEW CASTLE..............PA 16102 .... 724-654-9202 NEW HARTFORD........NY 13413 .... 315-768-8886 PALM COAST ..............FL 32164 .... 386-243-0075 PARMA ........................OH 44134 .... 216-741-8771 PASSAIC......................NJ 07055 .....973-778-2058

PERTH AMBOY ...........NJ 08861 .....732-826-1500 PHILADELPHIA ..........PA 19134 .... 215-634-2467 PHILADELPHIA ..........PA 19152 .....215-725-0377 PHILADELPHIA ..........PA 19152 .....215-342-4245 PHILADELPHIA ..........PA 19115 .....215-464-1889 PHILADELPHIA ..........PA 19134 .... 215-554-2658 PHILLIPSBURG ..........NJ 08865 .....908-387-0774 PITTSBURGH ..............PA 15203 ..... 412-481-2750 RIVERHEAD ................NY 11901 .... 631-369-0753 RIVERHEAD ................NY 11901 ..... 631-591-1632 ROCKAWAY PARK .....NY 11694.....718-945-1063 SO. BOUND BROOK ..NJ 08880 .... 732-805-9664 SOUTH AMBOY ..........NJ 08879 ......732-727-7711 STAMFORD .................CT 06905 ... 203-323-6394 STROUDSBURG .........PA 18360 .....570-426-1883 STROUDSBURG .........PA 18360 .... 570-420-0682 SYRACUSE .................NY 13204 ... 315-479-6000 TOMS RIVER ...............NJ 08753 .... 732-244-8484 TOMS RIVER ...............NJ 08755 .... 848-480-2803 TRENTON ....................NJ 08638 .... 609-695-7200 TRENTON ....................NJ 08611 .... 609-396-2126 W. SPRINGFIELD........MA 01089 .....413-747-7702 WALLINGTON .............NJ 07057 .... 973-473-3845 WATERVLIET ..............NY 12189 .... 518-669-3073 WATERVLIET ..............NY 12189 .... 518-320-8435 WILLIAMSBURG.........VA 23185 .....757-220-0223


Ogłoszenia bezpłatne 21 DAM PRACĘ chętniej na rezydencji. Gotowanie, Firma transportowa zatrudni kierowców sprzątanie, opieka nad dziećmi lub z własnymi ciężarówkami.Tel.: 973-253- osobami starszymi. Mówimy po polsku 4201 i po angielsku, posiadamy samochód. Tel.: 570-984-0937 Precision Chrysler Jeep Dodge is looking for an experienced foreign car tech for Szukam pracy z zamieszkaniem przy our used car department. Great working opiece nad starszą osobą. Posiadam conditions, air conditioned shop and refererencje, doświadczenie oraz pobenefit package. Please call "Chuck" at byt stały. Tel.: 347-785-3085 973- 838-6808 Ext #235 for a confidential SPRZEDAM appointment. Please bring your resume if possible. Sprzedam 4 fotele fryzjerskie bardzo mało używane, 2 konsole oraz counter Precision Chrysler Jeep Dodge zatrudni top. Tel.: 718-715-3030 osobę do działu sprzedaży używanych samochodów. Dobre warunki, świadcze- Sprzedam segment jasny, 2.70 szeroki, nia. Tel.: 973-838-6808 Ext #235 Chuck 2.55 wysoki, środkowa część jest ze szkłem, lekko wysunięta i zaokrąglona, Square Enterprises Corp. zatrudni od okrągły stolik na grubej tłoczonej nozaraz na pełny etat osobę do pracy w dze, rama queen pod materac, czarny magazynie z doświadczeniem forklift. stolik po tv oraz tv i składane łóżko. Tel. Prosimy o osobiste zgłoszenia pod ades: 718-715-3030 19 Paterson Ave, Wallington. pomiędzy 9 am - 4 pm. Sprzedam klatkę dla królika na zewnątrz na bardzo wysokich nóżkach. Square Enterprises Corp. zatrudni osoby Tel.: 718-715-3030 do prezentacji produktów w sklepach sieciowych. Praca w weekendy.Tel.: 973- NIERUCHOMOŚCI W POLSCE 365-1639 wew. 10 lub 11 Sprzedam mieszkanie w 20-letnim budynku spółdzielczym. MieszkaSZUKAM PRACY nie kawalerka, parter, zabudowany Spokojne małżeństwo po 50-tce po- balkon, po kapitalnym remoncie od szukuje pracy z zamieszkaniem, naj- elektryki do hydrauliki, nowe meble.

POLSKI OŚRODEK

nad pięknym jeziorem Mohican Lake w górach Catskills, tylko 95 mil od NYC, w okolicy Monticello w Upstate NY

ZAPRASZA NA WEEKEND, WAKACJE LUB ZDROWY WYPOCZYNEK

Mohican Lake Resort

97 Leers Road, Glen Spey, NY 12737

Tel. 845-858-8784 ATRAKCJE: Sosnowy las, bezpośredni dostęp do dużego źródlanego jeziora, ryby, wędkowanie, pływanie w jeziorze, grzyby, ognisko, BBQ grill, stoły piknikowe, leżaki, zielona plaża, góry, skałki i wypoczynkowa atmosfera. Billard, ping-pong, piłka siatkowa, łódki wiosłowe, kajaki, rowery wodne. Szlaki leśne i rowerowe, spływy pontonowe na rzece Delaware River, casino, restauracje, itd. Oferujemy: 2-pokojowe mieszkania, pokoje studio oraz 1-syp. bungalows na samym brzegu jeziora. Każde ma najmniej dwa podwójne łóżka (full size), własną łazienkę, wyposażoną kuchnię oraz TV, A/C and Wi-Fi. Acceptujemy pieski za dodatkową opłatą. Zapraszamy na weekend lub dłużej.

Nikt nie mieszkał, czynsz 150 zł. Tel.: do naprawy samochodów), dla 347-792-1612 kontraktora albo na magazyn. Powierzchnia 800 sqft, świetna lokaSprzedam 8 ha pięknie położone- lizacja w Clifton – 705 Van Hauten go lasu w Polsce, okolica Strękowej Ave. Tel.: 973-393-8468. Andrzej Góry niedaleko Łomży, woj. podlaskie. Cena do uzgodnienia. Tel.: 011-48602251405 lub 011-48-604484860, e-mail: lechrispl@yahoo.com Do sprzedania dom w stanie surowym blisko Sandomierza. Powierzchnia domu 300 m². Parter może być przeznaczony na usługi lub handel. Tel.: 718-853-3492

West Babylon Long Island, pokój do Do sprzedania dom murowany w Ula- wynajęcia dla pracującej osoby bez nowie. Cena do uzgodnienia. Tel.:718- zwierząt i nałogów. Bardzo dobre 383-8872 warunki, do łazienki i kuchni jest tylko jedna osoba. Tel.:631-592-1829 Sprzedam mieszkanie 67m² w Warszawie, 10 minut do Centrum, na Ochocie. NIERUCHOMOŚCI W USA Do zamieszkania. Tel.: 201-878-8906 Sprzedam 2 bedroom apartment lub (0-11 48)602-313-903 w spokojnym South Amboy NJ nad zatoką 45 minut do Nowego Jorku Sprzedam mieszkanie 42m² w Warsza- 10 minut do dworca kolejowego wie, 10 minut od Śródmieścia. Tel.: 201- wymagany wiek 55+ lat jedno z 878-8906 lub (0-11 48)602-313-903 małżonków. Tel.:732-771-6836 Do sprzedania działka z budynkiem do remontu w mieście Krasnystaw. 809 m², działka uzbrojona, woda. Tel.:973345-3227 lub (0-11 48) 815-340 -104  

Sprzedam pięknie położoną działkę w Pensylwanii ½ akra, uzbrojona, na osiedlu basen i klub. Położona pomiędzy East Stroudsburg a Screnton. Cena do uzgodSprzedam dom w Białymstoku, osiedle nienia. Tel.: 973-626-5487 Pieczurki. Wybudowany w 1994 roku. Powierzchnia domu - 288 m², dział- Sprzedam działkę w Pensylwanii ki – 768 m². 8 pokoi, nowa kuchnia, blisko Milford. W pobliżu droga salon, hol z kominkiem z marmuru, 2 84 do NY. Cena do uzgodnienia. łazienki, garaż. Tylko poważne oferty. Tel.:973-471-0743 Tel.: 973-979-3196

RÓŻNE

Kupię mieszkanie w Warszawie na Ur- Oddam osobie potrzebującej stól i synowie, do 30 m². Tel.: 201-878-8906 krzesła, stolik, łóżko, materac i mnóstwo innych rzeczy. Dwie lodówki Sprzedam działkę budowlaną 33 ary sprzedam za symboliczną opłatą. Tel.: blisko Zielonej Góry. Dobra lokalizacja, 347-517-6932 podprowadzona woda, gaz i energia AUTO-MOTO elektryczna. 60 zł za m². Tel.:917-3069705 97 Mercury Grand Marquis 4-drzwiowy sedan, full power, DO WYNAJĘCIA automatic, srebrny kolor w CliDo wynajęcia Commercial Ga- fton, New Jersey. Kondycja doraż. Najchętniej do instalacji ak- bra, przebieg 136,750 mil. Cena: cesoriów samochodowych (nie $2,000.00. Tel.: 862-290-5452

Aby zamieścić ogłoszenie bezpłatne ze zdjęciem mogą Państwo: ✍ zadzwonić do redakcji pod numer telefonu 718-928-3356 wew.101, ✍ wysłać faksem na numer 973-883-0762 ✍ napisać na nasz adres emailowy ogloszenia-ny@tygodnikplus.com ✍ skorzystać z formularza na naszej stronie internetowej www.tygodnikplus.com. Ogłoszenia do bieżącego numeru tygodnika PLUS przyjmowane są do poniedziałku, godz. 18

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


22 Zdrowie i uroda

Wybielanie zębów

Wybielanie zębów zajmuje drugie miejsce w rankingu najczęściej wybieranych zabiegów poprawiających urodę. Plasuje się tuż za Botoxem – wynika z danych Transform Cosmetic Surgery. Dziś biały uśmiech, tak samo jak„wyprostowane” zmarszczki można mieć w 30 minut - tyle  średnio trwa przeprowadzenie zabiegu wybielania w gabinecie stomatologicznym. Zanim jednak zainwestujemy w uśmiech a la Angelina Jolie warto zaleczyć próchnicę, ubytki oraz choroby dziąseł – przestrzegają dentyści. Nie zawsze domowe wybielanie zębów specjalną pastą czy paskami

przynosi efekt. Niestety preparaty do samodzielnego stosowania zwykle zawierają substancje wybielające o bardzo niskim stężeniu, nieprzynoszące pożądanego rezultatu. Niewłaściwie ich stosowanie lub zbyt częste może z kolei uszkodzić szkliwo lub przyczynić się do pogłębienia ubytków.  Alternatywą, o wiele bezpieczniejszą i szybszą jest wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym. Chodź i tutaj należy zdać się na opinię lekarza, który przed każdym zabiegiem musi ocenić stan uzębienia. Samodzielne wybielanie zębów, bez wiedzy, często domowymi sposobami, z takim arsenałem jak amoniak, cytryna czy soda może uszkodzić nie tylko szkliwo zęba, ale w skrajnych przypadkach przyczynić się do martwicy zęba i jego usunięcia. Także powszechnie występujące na rynku pasty wybielające oraz specjalne paski, źle stosowane mogą przynieść efekt wręcz odwrotny do oczekiwanego – podrażniając dziąsło i zwiększając jego wrażliwość. Dlatego też stomatolodzy apelują o to, aby coraz modniejsze zabiegi

Konkurs Schudnij Zdrowo Konkurs Schudnij Zdrowo oparty na prostej formule cotygodniowych spotkań rozpoczął się pięć temu. Dzisiaj mamy kilka grup w Nowym Jorku i New Jersey. „Jest to wielki sukces” z dumą mówi doktor Janusz Witkowski, twórca i patron konkursu. „Mamy 100 procent skuteczności, wszyscy uczestnicy chudną, niektórzy już ponad 100 funtów”.

Bronisław schudł 40 funtów

PLUS 09 września 2013

Spotkanie rozpoczynamy zawsze od przypomnienia, że nie odchudzamy się, nie jesteśmy na diecie, tylko uczymy się jak zdrowo żyć. Spotkania pomagają uczestnikom pokonać pokusy codziennego dnia i uwierzyć w siebie. Stopniowo to co było niemożliwe staje się realne, a to co było wyrzeczeniem jest przyjemnością. Wszyscy uczestnicy spotkań

kosmetyczne jamy ustnej traktować na równi z leczeniem zębów. Zanim zaczniemy wybielać zęby specjalną pastą lub w gabinecie, warto skonsultować się ze stomatologiem. Występujące w jamie ustnej ubytki, czy uszkodzenia szkliwa pod wpływem domowych zabiegów, past a nawet intensywnego szczotkowania mogą się tylko pogłębić i zamiast pięknego uśmiechu zaserwujemy sobie kosztowne leczenie w fotelu stomatologicznym. Należy także pamiętać o tym, że tzw. pasty wybielające, na które lubimy wydawać pieniądze, usuwają tylko osad z zębów i drobne przebarwienia. Występujące w nich substancje ścierne usuwają świeży osad, natomiast nie zmieniają koloru szkliwa, dając tym samym tylko chwilowe wrażenie efektu wybielenia. Co zatem zrobić, żeby mieć białe zęby, nie narażając się jednocześnie na ich uszkodzenie? Rozwiązań, które oferują gabinety stomatologiczne jest dziś niezliczona ilość od metody nakładkowej, która polega na noszeniu, dziennie przez kilka godzin specjalnej szyny wypełnionej nadtlenkiem karbamidu po metody polegające na utlenianiu i aktywowaniu substancji

specjalną lampą dającą niebieskie światło. Ważne jest jednak, żeby metodę wybielania dobrać indywidualnie. Zanim dentysta przystąpi do wybielania, konieczny jest wywiad. Stomatolog musi poznać przyczynę przebarwień – z różną intensywnością usuwa się przebarwienia powstałe z picia kawy, palenia papierosów czy jedzenia kolorowego pokarmu. Konieczna jest także ocena stanu uzębienia i uzmysłowienie pacjentowi, że nie zawsze zabieg wybielania zmieni kolor jego naturalnych zębów. Powód? Większość z nas ma zaprogramowany genetycznie kolor zębów. Ich paleta jest różna: od jasnej bieli, po mleczne, szare, sine żółte a nawet po zęby o niebieskim odcieniu, poznanie odcienia zębów pozwala stomatologowi na dobranie odpowiedniej metody oraz intensywności zabiegu. Warto także trzymać się pewnych procedur zanim zdecydujemy się na wybielanie. Przed zabiegiem zalecane jest wykonanie piaskowania zębów, które usunie osad powstały na zębach. Zabieg taki wykonuje się raz na pół roku i jest on podstawą utrzymania efektu wybielania.

dostrzegają zmiany, jakie w nich zachodzą i są motywacją dla nowych osób, które dołączają do nich. Regulamin konkursu mówi, że trzeba przychodzić na każde spotkanie przez 12 tygodni. Przed spotkaniem uczestnicy są ważeni. Na zakończenie konkursu ogłoszone są wyniki. Trzy pierwsze osoby, które schudły najwięcej otrzymują pieniężne nagrody. Grupy konkursu Schudnij Zdrowo

spotykają się w Ridgewood i Greenpoint, (Nowy Jork) oraz Garfield (trzy lokalizacje) i Linden (New Jersey). Osoby, które nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach mogą być prowadzone indywidualnie przez dr Janusza Witkowskiego. Kontakt telefoniczny i szczegółowe informacje (718) 930-3449 lub (347) 262-6485 lub mailowy zdrowie@ live.com JW

Wiesława schudła 31 funtów


Historia stanu Nowy Jork 23

Perła Piątej Alei – cz.3 Wybudowany 100  lat  temu  nowojorski  hotel  “Plaza”  to perła snobistycznej Piątej Alei. Sąsiaduje on ze słynnym antykwariatem A’la Vieille Russie, gdzie można kupić - dysponując  odpowiednio  zasobnym  portfelem  -  słynne  jajka  Faberge oraz włoską   restauracją   “Ciprianis”, w  której  bywa  śmietanka towarzyska Nowego Jorku.
Ociekające przepychem wnętrza “Plazy” gościły wiele znakomitości -koronowane  głowy,  milionerów i znakomite gwiazdy filmowe. W tym  hotelu 

Hotelowy apartament Astor

odbył się np. najdroższy ślub w dziejach Hollywood. Aktorzy Caterina  Zeta- Jones  i  Michael  Douglas  wyprawili w hotelowej  restauracji przyjęcie dla swoich weselnych gości za 2 miliony  dolarów,  a noc poślubna w apartamencie Astor kosztowała ich  5  tysięcy dolarów. Książę Windsoru gościł tu wraz z małżonką w dziesiątą rocznicę abdykacji. Hotelowe kroniki dużo miejsca  poświęcają  rosyjskiej  księżnej Vilmie Lwoff Parlaghy, która   w   1908  roku  zamieszkała  w  jednym  z  najdroższych  apartamentów i mieszkała w  nim  aż  przez  5  lat.  Jeden  z sąsiadującym    z   apartamentem  pokoi  zajmowało  jej  ukochane lwiątko.  Plaza”  gościła  m.in.  zespół  The Beatles, słynnego tenora 

Wnętrze hotelu

Enrico Caruso,  Alberta Einsteina. Tu odbyła się słynna konferencja prasowa Marylin Monrowe, pod-

szy apartament prezydencki ma powierzchnię 850 metrów i jest rozlokowany na dwu piętrach oraz

Plaza Hotel to wymarzone miejsce na przyjęcie weselne

czas której dziennikarze zobaczyli strzeżony niczym forteca. Cieszy się o  wiele  więcej  niż  się spodzie- on ogromnym powodzeniem wśród wali - w aksamitnej sukni słynnej szejków  arabskich. Ciąg dalszy za tydzień… gwiazdy pękło ramiączko.
Najwięk-

tel. 973-883-0379 ✷www.tygodnikPLUS.com


24 Technika i gadżety

WYCIECZKI

z polsk im przewodnik iem DOOKOŁA USA (Parki Narodowe, słynne miasta) Zapraszamy! 16 dni od: 07 i 28 września - ceny od $1090

KAŻDA WYCIECZKA DOCHODZI DO SKUTKU!!!

SANTA FE /Texas w październiku NOWY ORLEAN, DOM PRESLEYA w listopadzie. A także w każdym miesiącu: Niagara, Waszyngton, Nowy Jork, Boston, Virginia, Floryda, Chicago, Jaskinie i inne. AMPOL, Tel.609-647-9054, 609-557-7270, 718-389-1818 ampoltours@yahoo.com, www.ampolinc.com posłuchaj też: www.radiorampa.com

UWAGA! Zabieramy uczestników z: Connecticut, Nowego Jorku, Wallington, Garfield, Linden, Perth Amboy, Trenton, Filadelfii.

Nintendo 2DS - nowa, przenośna konsola wejdzie na rynek już w październiku

Niedawno Nintendo ogłosiło swoje wyniki finansowe za drugi

kwartał 2013roku, z którego dowiedzieliśmy się, że choć WiiU sprzedaje

Nowa Tecra z matową matrycą

Toshiba wprowadza na rynek

nowy, biznesowy laptop z linii Tecra, który wyposażony jest w 15,6-calową matrycę matową z podświetleniem LED. Nowa Tecra A50-A-10J opiera się na dwurdzeniowym procesorze Intel Core i5-3340M (Ivy Bridge) z taktowaniem od 2,7 do 3,4 GHz i jest wyposażona

się fatalnie (zaledwie 160 tys.egzemplarzy) to jej przenośny brat - 3DS po raz kolejny bryluje w rankingu najlepiej sprzedających się konsol na rynku amerykańskim (1,39 miliona sztuk). Najwyraźniej Nintendo wyciągnęło z tego odpowiednie wnioski i postanowiło zainwestować w nowy model handhelda. Nintendo 2DS stanowi model pośredni między starym DS-em, a Nintendo 3DS. Technicznie rzecz biorąc będzie posiadał te same elementy co 3DS, ale nie będzie wyświetlał obrazu w trójwymiarze. Konsola będzie w pełni kompatybilna z tytułami przeznaczonymi na poprzednie modele, a zatem na

start dostanie sporą bibliotekę gier. Dzięki rezygnacji z technologii stereoskopowej oraz prostszej formie (zauważcie, że konsola nie jest składana) Nintendo zdołało obniżyć cenę urządzenia do 130$. Jeśli komuś nie zależy na technologi 3D nie będzie musiał już zatem za nią przepłacać. Konsola dostępna będzie w dwóch kolorach - czerwonym i niebieskim, a na sklepowe półki trafi już w październiku tego roku. Przy okazji Nintendo ogłosiło także obniżkę ceny WiiU. Od 20 września konsolę będzie można zakupić za 299$ (50$ mniej niż obecnie).

w 15,6-calowy ekran z matową matrycą LED o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, 4 GB pamięci DDR3, 500-gigabajtowy dysk twardy, pracujący z prędkością 7200 obrotów na minutę, nagrywarkę DVD, grafikę Intel HD oraz 6-komorową baterię, która zapewnia do 6,5 godziny ciągłej pracy. Laptop posiada ponadto DisplayPort, port eSATA, dwa porty USB 3.0, gniazdo kart pamięci, kamerkę

internetową o rozdzielczości HD, gniazdo Express Card, łączność WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + LE oraz wsparcie dla technologii Intel WiDi. Urządzenie mierzy 34,9 mm grubości, zaś waży 2,6 kilograma. Producent zadbał o biznesową stronę swojego laptopa, dokładając całą masę technologii i funkcji zabezpieczających (m.in. Intel Anti-Theft) i wspomagających pracę.

(347) 679-3451

Zakład Fotograficzny

English Point Learning Center 66-44 FOREST AVE, RIDGEWOOD, NY 11385

Kubuś Photo Service ・Zdjęcia z aparatów cyfrowych błyszczące lub matowe Wymiary 4x6, 5x7, 6x8, 8x10, 8x12 Na poczekaniu 5-10 minut ・Wywoływanie filmów kolorowych C41, 35 mm, 120mm, 24 exp, 36 exp w godzinę

106A Nassau Ave Brooklyn, NY 11222 Tel: 718 389 1339

・Zdjęcia do różnych dokumentów, paszportów Gotowe na poczekaniu w 2 minuty ・Skanowanie negatywów na CD ・Wywoływanie filmów czarno-białych 35mm i 120mm ・Przegrywanie starych kaset VHS na DVD-R

Otwarte 7 dni w tygodniu Mon-Sat: 11:00am –8:00pm Sun: 11:00am – 5:00pm

www.kubusphoto.com PLUS 09 września 2013

www.englishpoints.com

KURSY ANGIELSKIEGO

- Darmowa lekcja pokazowa

Nowe kursy

KURS NA OBYWATELSTWO - Wypełniamy tanio wnioski

Nowe kursy

Angielski od podstaw: 22 wrzesień 2013 (niedziela 1:30-3:30) 3 wrzesień 2013 wt/czw: 8-10 Wypełniamy wnioski na obywatelstwo

Ponadto:

Tłumaczenia dokumentów (także imigracyjnych), Pełnomocnictwa, Apostille, Notariusz, Kurs na zniżkę na ubezpieczenie samochodowe, Hiszpański od podstaw.


Rozrywka 25 Rozwiązanie krzyżówki prześlij do nas e-mailem na adres ogloszenia-ny@tygodnikplus.com lub na nasz adres pocztowy 9 Village Square East, Clifton NJ 07011 wraz z podaniem imienia, nazwiska i dokładnego adresu. Wszystkie prawidłowe rozwiązania przesłane do dnia 16.09.13 r. wezmą udział w losowaniu nagrody. Dane laureata obecnej krzyżówki zamieścimy na naszej stronie w dniu 23.09.13 r. Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania krzyżówki oznacza, iż wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów. Rozwiązania prosimy przysyłać tylko raz. Duplikaty będą kasowane.

Sponsorem nagrody jest

Sklep muzyczny Music Planet

Nagroda do odebrania w siedzibie firmy lub drogą pocztową

Music Planet

649 Manhattan Ave, Brooklyn NY 11222 Tel.: 718-383-2051 68-37 Fresh Pond Rd, Ridgewood NY 11385 Tel.: 718-673-4710 www.musicplanet.cc

NAGRODA TYGODNIA

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 34 (152) nagrodę wylosowała Pani Beata Budniak z Brooklynu. Gratulujemy! Hasło –„Jeden bogaty a na drugim łaty”

TU MOŻE BYĆ

TWOJA REKLAMA

ZA $8.50

Kinga Skalska-Dybas

Coldwell Banker Residential Brokerage 191 Main Street Chester, NJ 07930 908- 698-3199 CELL 908-879-4900 EXT. 123 973- 387-3258 FAX agent@expertkinga.com www.expertKinga.com

Sprzedaż, kupno, wynajem czy przeprowadzka do innego stanu?

Działam na terenie Morris, Sussex i Warren County ・ Myślisz o sprzedaży domu – oferuję bogatą reklamę internetowa, jak również zdjęcia, wirtualne filmiki i strone www Twojego domu ・ Kupujesz dom – pomagam w wyborze i złożeniu oferty, a także w załatwieniu kredytu na dom. Współpraca z Twoim prawnikiem i kredytodawcą do końca transakcji. ・ Przeprowadzając się do innego stanu Coldwell Banker oferuje pomoc w załatwieniu firmy transportowej oraz agenta nieruchomości w nowym miejscu zamieszkania.

tel. 973-883-0379 ✷ www.tygodnikPLUS.com


26 Rozmaitości

Miejsca pamięci…

Pierwsze dni września to dla wielu koniec wakacji, początek roku szkolnego. Dla Polaków to kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Zaś dla Amerykanów pierwsze dni września przywodzą na myśl wydarzenia z dnia, 11 września 2001 roku. Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku będziemy obchodzili kolejną rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center. Trzy miejsca zasługują na szczególną uwagę. Są nimi pomniki pamięci narodowej: National September 11 Memorial & Museum w Nowym Jorku, Pentagon Memorial oraz Flight 93 National Memorial w Pensylwanii (Stonycreek Township). Jeżeli nie będziemy uczestniczyli w uroczystościach państwowych to możemy odwiedzić miejsca trochę mniejsze, ale równie interesujące pod względem artystycznym. Jednym z ciekawych miejsc, upamiętniających ofiary ataku jest pomnik znajdujący się na granicy rezerwatu Eagle Rock (West Oran-

PLUS 09 września 2013

ge, NJ) znajdujący się w niewielkim parku, z którego można oglądać panoramę Nowego Jorku. Wokół pomnika zaprojektowano niewielki park z ławeczkami, gdzie można odpocząć zarówno w ciągu dnia jak i wieczorem po zachodzie słońca. Tak jak przy większości tego typu miejsc, tak i tutaj zostały przywiezione szczątki słynnych wieżowców World Trade Center. Jeżeli zdecydujemy się wybrać na Dolny Manhattan to oprócz zwiedzania parku i muzeum (Nasional September 11 Memorial & Museum) możemy z Battery Park popłynąć promem (rejs jest darmowy w obie strony) na Staten Island. Gdy wysiądziemy z promu kierujemy się w prawo wzdłuż wybrzeża. Niedaleko stacji znajduje się interesujący pomnik upamiętniający ofiary ataku. Charakterystyczna szczelina pomiędzy dwiema ścianami pomnika skierowana jest dokładnie w to miejsce, gdzie jeszcze w 2001 roku znajdowały się piękne bliźniacze wieże

Nieruchomości w centralnym New Jersey

kupno•sprzedaż•wynajem

Krzysztof Wojda

Sales Associate 150 Morgan Avenue Sayreville, NJ 08879

732-277-7995 – komórka 732-721-9000 x.390 – biuro Chris.Wojda@century21.com www.kwojda.com

Bezpłatna wycena domów

i były niesamowitą ozdobą dolnej części Manhattanu. Podobną koncepcję pomnika upamiętniającego September 11 obrał artysta projektujący pomnik w Liberty State Park w Jersey City (New Jersey). Jeżeli znajdziemy się w tym parku i miniemy Liberty Science Center, następnie udamy się w stronę przystani, z której odpływają promy na słynną Ellis Island a także wyspę, na której stoi majestatyczna Statua Wolności, to tuż obok dawnego dworca kolejowego na wprost Manhattanu znajduje się ciekawy pomnik, przypominający tunel, na ścianach którego znajdują się imiona i nazwiska ofiar ataku terrorystycznego z dnia 11 września 2001 roku. Pomnik jest częścią malowniczego Liberty State Park. Jeżeli zdecydujemy się na wycieczkę statkiem na jedną z wysp, to po powrocie możemy przygotować piknik na trawie. W pięknym parku z widokiem na cały Manhattan możemy odpocząć, puszczając latawce, jeżdżąc na rowerze, rolkach, deskorolce, hulajnodze lub spacerując wzdłuż wybrzeża, z którego wieczorem

można obserwować zachód słońca, odbijający się w lustrach nowojorskich drapaczy chmur. Jeżeli daleko Wam do tych pomników pamięci to w Waszym mieście, w najbliższej okolicy spróbujcie poszukać miejsc, upamiętniających dzień 11 września 2001 roku. Na poszukiwania warto zabrać ze sobą znicz, flagę albo skromny bukiecik kwiatów. Tekst i fot. Aneta Pieróg-Sudoł

Na wesoło


27

Cennik: Kwartalnie Półrocznie Rocznie

$32.50 $65 $130

imię i nazwisko ...................................................................................................... adres ...................................................................................................................... telefon.................................................................................................................... okres prenumeratury -

13 tygodni

26 tygodni

52 tygodnie

Prosimy o wypisanie czeku na PLUS Media Group i przeslanie go wraz z formularzem na adres redakcji P.O. Box 474, Pomona NY 10970


ZAMÓWIENIE Aby zamówić książkę drogą pocztową, należy wysłać umieszczony poniżej kupon z czekiem wystawionym na PLUS Media Group lub numerem karty kredytowej na sumę $34.95 ($29.95 książka + $5 wysyłka). Imię i nazwisko _________________________________________________________ Adres _________________________________________________________________ Miasto _____________________________ Stan _________________ Kod ________ Nr telefonu ______________________ Forma płatności

❏ check/money order

❏ karta kredytowa

Numer karty ___________________ Data ważności __________________

Code ________________

Prosimy o wysłanie kuponu na adres redakcji – PLUS Media Group, P.O. Box 474, Pomona NY 10970

Plusny09092013  
Plusny09092013  

Najnowszy numer tygodnika PLUS w Nowy Jorku

Advertisement