Page 1

Niedziela 6. marca 2011 Nr 663

Tygodnik

Parafialny

MOPS w Łebie oraz Zespół “Jantar” zapraszają  na wieczornicę z okazji Dnia Kobiet we wtorek 8.03.2011 o godz. 17.oo w Bibliotece Miejskiej w Łebie ul. 11 listopada 5

TRWAŁE BUDOWANIE Słowo Biskupa Pelplińskiego z okazji rozpoczęcia Wielkiego Postu Ad 2011

Drodzy w kapłaństwie bracia prezbiterzy, umiłowani w Panu! W dzisiejszą niedzielę na blisko sto dni rozstajemy się w liturgii z okresem zwykłym, by w najbliższą środę rozpocząć Wielki Post, a potem czas wielkanocny. Rozstajemy się z tym czasem w kontekście bardzo szczegółowego posłania Kościoła, który poprzez dzisiejsze czytania mszalne pobudza nas do refleksji o godnym dziecka Bożego budowaniu swojego życiowego powołania. Nasze wspólne powołanie to wezwanie do wspólnoty z Ojcem i Synem w Duchu Świętym, tak żeby nasze chrześcijaństwo było naprawdę przekonujące, nie stanowiąc tylko fasady, a więc namiastki życia Bożego. Obowiązek pokuty W Popielec usłyszymy wezwanie do solidarnej pokuty, żeby odmienić swoje życie. W istocie bowiem pokuta to bynajmniej nie udręczanie siebie, a przynajmniej nie jest nim w pierwszej kolejności, ale to przekonujący powrót do domu Ojca, co jest obowiązkiem każdego z dzieci marnotrawnych. Joel powie nam w najbliższą środę podczas liturgii słowa Mszy świętej Popielcowej, by wszyscy solidarnie, na czele z kapłanami, którzy powinni płakać między przedsionkiem a ołtarzem, wołali, ażeby Pan darował winę swojemu ludowi. Ustrzeżemy się od winy zawsze, ilekroć będziemy mieli przed oczyma Boże Prawo. W Starym Testamencie nakazywano to dosłownie poprzez zakładanie filakteriów, czyli małych pojemniczków ze słowem Bożym na czole i na lewym ręku. Tak miał sobie wierzący Izraelita wciąż uświadamiać, że Boże prawo ma być blisko jego umysłu i blisko serca. Kto słucha Bożego głosu, może być pewny, iż towa-

rzyszy mu błogosławieństwo Najwyższego. Słowami Ewangelii Św. Mateusza Pan Jezus wzywa nas, byśmy naszą wiarę, więc wspólnotę z Bogiem, ukorzenili jeszcze bardziej, budując na skale, to znaczy na Bożym prawie, które rzeczywiście ma wypełnić przestrzeń naszego serca. To jest dopiero porządne budowanie! Wszystko inne, może nawet religijnie efektowne, pozostaje na zewnątrz nas, nie odmienia naszego ducha tak, by był bardziej Bogu oddany. Przypowieść o budowaniu domu, o

dobrej i złej budowie, kończy Kazanie na górze, a więc programową mowę Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie w tym miejscu to, co najważniejsze, że Pan Jezus nie zniósł dekalogu, ale pokazał, że zachowanie dekalogu wymaga przede wszystkim wewnętrznej dyspozycji wobec Boga, który nakazuje i żąda. Dlatego też kiedy się nawracamy, bynajmniej nie rezygnujemy z konfrontacji swojej postawy z Bożym głosem. W duchu zaś Nowego Testamentu, a więc w duchu nauki Jezusa Chrystusa mamy obowiązek pytać siebie samych, co dokończenie na str. 3


TRWAŁE BUDOWANIE dokończenie ze str. 1

jeszcze powinniśmy uczynić, żeby nasze życie było prawdziwie Bożą służbą – w rodzinie, w szkole, na studiach, w pracy, w polityce, słowem – wszędzie.

Warunki dobrej spowiedzi Może już jawi się w nas dobra myśl, że skoro Wielki Post, a potem Wielkanoc, to trzeba będzie iść do spowiedzi. To jest na pewno dobre odczucie, choć zaledwie wstępne. Jeżeli bowiem nie dokona się w nas pełny powrót na drogę wierności Panu Bogu, sama spowiedź może się znaleźć pośród spraw, które są nieodzowne do godziwego świętowania, jak świąteczne porządki, zakupy, czy rodzinne odwiedziny. Zdarza się bowiem, że nasi wierni zapominają o tym, że wyznanie grzechów, czyli spowiedź, jest tylko częścią aktu nawrócenia. Trzeba bowiem najpierw, kiedy już dostatecznie wyraźnie ocenimy w sumieniu swoje postępowanie, wyrazić żal serdeczny, że w ogóle mogło dojść do grzechu, czyli do wypowiedzenia Bogu swego posłuszeństwa i wyparcia się Jego miłości. Przecież to takie naturalne, że kiedy zdarzy się nam przewinienie wobec naszych bliskich, już nie mówiąc o Bogu, to najpierw żałujemy tego, że się to w ogóle stało. To jest ta najbardziej potrzebna przesłanka do wniosku, że odtąd, po rozpoznaniu zła, naprawdę będzie inaczej.

Zatem, zanim przystąpimy do wyznania grzechów, trzeba za nie żałować. Tego uczy nas Chrystus przy wielu okazjach, a w sposób szczególnie chwytający za serce w przypowieści o synu marnotrawnym, który najpierw żałuje swego szpetnego postępowania, a dopiero potem udaje się do Ojca, żeby prosić o jego zmiłowanie: „Ojcze, zgrzeszyłem!” Zobaczmy to jeszcze raz z pomocą drugiego czytania dzisiejszej liturgii słowa: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”. Kiedy Ojciec niebieski przyjmie nasz żal i nasze przyznanie się do grzechów, i mocą sakramentalnego rozgrzeszenia dopuści nas znowu do swojego stołu, jest miejsce i na wdzięczność, ale jeszcze bardziej na naprawienie zła. Każdy grzech domaga się zadośćuczynienia, to znaczy naprawienia zła, jakie się stało – w sensie moralnym czy materialnym. Trzeba zatem wyrządzoną szkodę naprawić dobrem, a szkodę materialną wyrównać. Nie wolno zatem cieszyć się posiadaniem cudzej własności, w przekonaniu, że spowiedź wszystko wyrównała. Nie! Spowiedź pokazała drogę naprawy zła i wyrządzonej krzywdy.

Realizm naszego nawrócenia Moi drodzy, bądźmy realistami naszego nawrócenia, jak tego domaga się Apostoł: ”Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego użyczać potrzebującemu” (Ef 4, 28). Idzie Wielki Post. Przed nami jeszcze dwa dni wynagradzającego nabożeństwa eucharystycznego, a potem przyjęcie popiołu z tym przekonaniem, że choć sami prochem jesteśmy, Bóg liczy na nas i na nasze nawrócenie. Nie będziemy sami. Duszpasterze, sami także świadomi potrzeby swojego nawrócenia, będą wam pomagać przez rekolekcje, dni skupienia, intensywną obecność w konfesjonale. Nie zapomnijcie o przejmujących ćwiczeniach duchownych, jakimi są w naszej tradycji Gorzkie żale i nasza polska Droga krzyżowa. Jeszcze raz sięgam do słów Apostoła Pawła: „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie (Ef 4, 31-32). W tym duchu przesyłam wam swoje arcypasterskie błogosławieństwo. † Jan Bernard Szlaga Biskup Pelpliński

Słowo do zrobienia W liturgii słuchamy tekstów biblijnych wyrwanych z kontekstu. W zrozumieniu Słowa pomaga uwzględnienie kontekstu. Fragment dzisiejszej Ewangelii to zakończenie Kazania na Górze, czyli wielkiej mowy Jezusa, w której jako nowy Mojżesz dokonał odświeżającej interpretacji praw Starego Testamentu. Kazanie na Górze nie było zniesieniem dotychczasowych Bożych przykazań, ale ich wypełnieniem i przekroczeniem w stronę „większej sprawiedliwości”. Jezus ustawił poprzeczkę wyżej. Pointa ma charakter przypowieści po-

2

budzającej wyobraźnię. Jest wezwaniem do wprowadzenia usłyszanych słów w czyn. Jezus dwukrotnie zestawia przeciwstawne postawy. Najpierw postawę „mówienia” i „czynienia”, a potem postawę „słuchania” i „czynienia”. To przestroga przed pozostaniem w świecie słowa. Samo słuchanie Słowa Bożego, a nawet mówienie o Bogu – to za mało. Słowo musi stawać się ciałem. Jezus wzywa do „spełniania woli Ojca” oraz „wypełniania słów”. W oryginalnym tekście występuje tutaj ten sam czasownik poieo – oznacza-

jący „czynić, robić, sprawiać, popełniać”. Jedno ze starszych polskich tłumaczeń posługuje się zwrotami „czynić wolę Ojca” oraz „czynić słowo”. Słowo Boga ma być „czynione”. Ewangelia nie jest zbiorem pobożnych, teoretycznych rozważań. Jest słowem najbardziej praktycznym, jest słowem do „czynienia”, do wypełnienia. Jego moc, sens, prawda ujawniają się wtedy, kiedy to słowo wciela się w życie. Słowo staje się wtedy prawdziwe, staje się skałą, na której można zbudować trwały, bezpieczny dom swojego życia.

dokończenie na str. 3


Liturgia

Słowo...

dokończenie ze str. 2

Obraz domu budowanego na piachu albo na skale zaprasza do pytania o fundamenty. Na czym buduję swoje życie? Co jest jego podstawą? Dziś liczy się spontaniczność, fantazja, kreatywność, twórczość. Ale jednocześnie panuje jakiś lęk przed decyzjami na zawsze. Nie da się wiecznie majstrować przy fundamentach, trzeba je mądrze zrobić. Raz, a dobrze. Zaprojektować, zazbroić, zalać betonem. Fundament musi wytrzymać cały ciężar domu, także ewentualne nawałnice. Ludzkie życie też potrzebuje fundamentu, jakiegoś zasadniczego, trwałego punktu odniesienia, jakiejś podstawowej pewności. Jezus oferuje swoje słowo jako skałę. Słowo niosące

Parafia św. Piotra i Pawła w Brzeźnie

Brzeźno Lęborskie tel.: (058) 572 81 17

e-mail: pbrzeznoleborskie@diecezja-pelplin.pl www.brzezno.trim.pl

Parafialny Zespół Caritas

e-mail: pbrzeznoleborskie@diecezja-pelplin.pl www.pbrzeznoleborskie.pelplin.home.pl

Poniedziałek – 07.03.2011 r.- Adoracja Najświętszego Sakramentu g.8.00 – + Zygmunt Formella – 5 rocznica śmierci g.18.00 - + Kazimiera / ona / Karczewska – 14 rocznica śmierci

Czwartek – 10.03.2011 r. g.8.00 – o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Księdza Marka Bogusza z okazji urodzin – od rodziny Hollander Piątek – 11.03.2011 r. g.17.30 – Droga krzyżowa g.18.00 – ++ Agnieszka, Józef Wolff

poniedziałek (07-03-2011) 7:00 - + Kazimierz Chowaniec 18:00 - Msza św. dziękczynna z prośbą o wzrost w miłości małżeńskiej na dalsze lata

Sobota – 12.03.2011 r. g.8.00 – + Franciszek Wijatkowski – 7 r. śm. oraz ++ rodzice obojga stron

wtorek (08-03-2011) 7:00 - + Andrzej Ligęza 18:00 - z podziękowaniem za wszystkie łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo dla męża Stanisława

I Niedziela Wielkiego Postu „ A ”13.03.2011 r. g.8.00 – 1/ + Krystyna Ruszewska – z okazji imienin – od męża z dziećmi 2/ + Paweł Drewa oraz ++ Helena, Edmund Erdman g.9.45 Wysokie - ++ Michał, Stefania Prociewicz oraz ++ Józef, Leokadia Trepczyk i + Leszek Kolka g.11.15 – 1/ 5 urodziny Julii Płotka 2/ ++ Anna, Józef, Bernard Neubauer oraz + Urszula Drewniak g.15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

środa (09-03-2011) Popielec 9:30 11:00 12:30 17:30 - Różaniec w intencji budowy kościoła poprowadzi Róża Bożej Rodzicielki 18:00 - z podziękowaniem za uratowanie życia Łukaszka

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku pół godziny po mszy świętej. Okazja do spowiedzi świętej 15 minut przed mszą świętą.

Wtorek – 08.03.2011 r.- Adoracja Najświętszego Sakramentu g.8.00 – 5 urodziny Dawida Szwichtenberg g.18.00 - ++ z rodziny Daszkowskich nowenna do św. Antoniego Środa Popielcowa – 09.03.2011 r. g.10.00 – 1/ + Józef Witusiński – od chrześniaczki Doroty z rodziną 2/ ++ Walerian, Wanda Hejnowscy g.16.30 Wysokie - + Emilian Henzelkiewicz i ++ rodzice obojga stron g.17.30 – różaniec – prowadzi Róża Świętej Agnieszki g.18.00 – 1/ + Stefan Gutowski 2/ 1 urodziny Weroniki nowenna do MBNP

okazji 80 urodzin 18:00 - o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Ryszarda, o opiekę Matki Bożej

Parafia św. Jakuba w Łebie Al. św. Jakuba 25 tel.: (059) 8661 036 e-mail: parafiajakuba@onet.pl

niedziela (06-03-2011) 9:30 - dla Andrzeja o potrzebne łaski 11:00 - suma parafialna w intencji parafian 12:30 - w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i o zdrowie dla Cecylii Grzesik z

czwartek (10-03-2011) 7:00 - + Andrzej Ligęza 18:00 piątek (11-03-2011) 7:00 - + Ryszard Kalemba 17:30 - Droga Krzyżowa 18:00 sobota (12-03-2011) 7:00 - w pewnej intencji 18:00 - 22 rocznica śmierci ojca Feliksa Gałązki i + Agnieszki niedziela (13-03-2011) 9:30 - + Henryk Zakrzewski (4 rocznica śmierci) 11:00 - suma parafialna w intencji parafian 12:30 - + Bronisław i Gertruda (3 rocznica śmierci) oraz Alojzy (30 rocznica śmierci) 17:30 - Gorzkie Żale 18:00 - + Bogdan Kaliszuk (rocznica śmierci) Biuro Parafialne Czynne po każdej mszy św. Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć: 1. Anna Monika Cisowska z Łeby Michał Chojnacki ze Szczenurzy 2. Andżelika Rychlak z Łeby Michał Zieman z Bożego Pola Wielkiego

3


Słowo do zrobienia

dokończenie za str. 3

prawdę o Bogu i prawdę o człowieku. Co myśleć o człowieku, który powie inżynierowi „tak, to znakomity projekt”, ale przy budowie domu będzie się kierował raczej swoim widzimisię, zamiast wiernie trzymać się projektu? To nieroztropne, zwłaszcza w odniesieniu do fundamentów. To one przecież decydują o trwałości całej konstrukcji. Nawet najpiękniejszy dom, z superkafelkami i glazurą, może rozsypać się jak domek z kart, jeśli

fundamenty okażą się fuszerką. Napisałem kolejny tekst, ale Ewangelia pozostaje wciąż słowem do zrobienia. Nie na papierze. W życiu. Moim, twoim. ks. Tomasz Jaklewicz

OGŁOSZENIE Drewno na opał i do kominka sprzedaż tel.: 607 156 516

Firma Budowlana PHU

„Kamiś” oferuje usługi w zakresie: - kopleksowe remonty budynków i mieszkań (malowanie, gładzie, kafelki, hydraulika, ścianki działowe z płyt kartonowo -gipsowych, podwieszanie sufitów) - docieplanie budynków - burkarstwo tel.: + 48 519 467 915 e-mail: przemyslawradz@wp.pl

Tygodnik

Parafialny

Właściciel: Parafia św. Jakuba Ap. 84-360 Łeba, Aleja św. Jakuba 25 Konto: 86 9324 0008 0001 9770 2000 0010

tp663  

informacje parafialne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you