Page 1

Wyjdź poza cudzysłów

W numerze

STANISŁAW GAWŁOWSKI DALEJ W OFENSYWIE – s. 3

ODEBRALI KLUCZE DO MIESZKAŃ – s. 8

Święta bezdomnych i ubogich

Fot: MŁ

Wielkanoc Trzy śniadania wielkanocne dla ubogich, bezdomnych i potrzebujących odbędą się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Koszalinie. – Nikt nie musi być w święta sam – zapewniają organizatorzy świątecznych spotkań.

Materiał zamawiany

W numerze

Koszalińscy samorządowcy na śniadanie dla potrzebujących w Wielkanoc wyznaczyli halę sportową Szkoły Podstawowej nr 9 przy Powstańców Wielkopolskich 23. Organizatorem spotkania dla pół tysiąca gości jest Fundacja „Wolne Miejsce” z Katowic. – Spotkanie wielkanocne to nie tylko świąteczny posiłek i życzenia przy jajeczku, bo też bli-

skie kontakty często różnych ludzi – zachęcał do udziału Mikołaj Rykowski, prezes fundacji. Początek o godz. 10. Drzwi placówki dla wszystkich chętnych otwarte będą jednak już 60 minut wcześniej. Stefan Romecki zaprasza w niedzielę na godz. 11 do pubu Graal przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11-15. Jak co roku osobiście będzie się dzielił

z gośćmi nie tylko życzeniami. – Na stołach znajdą się wielkanocne potrawy, a po posiłku nie zabraknie zajączka na wynos. Spodziewam się trzystu osób, ale jak będzie ich więcej, to miejsca i strawy dla nikogo nie zabraknie. Ważne, że tego dnia będziemy razem – mówił Stefan Romecki, Kawaler Orderu Uśmiechu i poseł ugrupowania Kukiz’15, który od ponad 20 lat przygotowuje podobne spotkania. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego bezdomni i ubodzy są również miłe widziani w Domu Miłosierdzia Bożego przy alei Monte Cassino 7. Spotkanie z biskupem Edwardem Dajczakiem, ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, rozpocznie się o godz. 8 mszą świętą w tamtejszej kaplicy. Godzinę później przygotowano przyjęcie świąteczne dla 250 gości. Na stołach nie zabraknie pieczywa z niedawno otwartej piekarni Domu Miłosierdzia, która działa przy ulicy Morskiej. WM

Materiał zamawiany

Materiał wydawcy


2 Fakty Tygodnik Koszaliński Na początek

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Pogrzeb dzieci utraconych

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza

Religia

Pomoc

7 kwietnia w Koszalinie odbędzie po raz piętnasty zbiorowy pogrzeb dzieci zmarłych w wyniku poronienia lub martwo urodzonych. Takie uroczystości odbywają się dwa razy w roku.

W poniedziałek Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, otworzył jedenasty w kraju punkt przyjęć interesantów. Mieści się on w koszalińskim ratuszu i ułatwi dostęp do rzecznika mieszkańTradycja pochówków com miasta i okolic. trwa od kwietnia 2011 roku. Msza święta w in- Rzecznikowi podletencji rodziców po stra- ga 300 pracowników cie dziecka rozpocznie w stołecznej centrali oraz się o godz. 10.00 w ko- w trzech biurach terenościele pw. św. Józefa Ob- wych w Gdańsku, Katolubieńca NMP znajdu- wicach i we Wrocławiu. jącym się obok katedry. W planach było też czwarNastępnie uroczystości te biuro w Białymstoku przeniosą się na cmen- dla mieszkańców wschodtarz komunalny. Roz- niej Polski, ale uruchopoczną się o godz. 11.30 miony zostanie jedynie w kaplicy. Pogrzeb ma punkt przyjęć. Parlament charakter ekumenicz- nie zgodził się bowiem na ny. W Koszalinie msza przyznanie 400-500 tys. zł św. w tej intencji spra- rocznie na funkcjonowawowana jest w każdy nie nowego biura. – Stadrugi czwartek miesiąca ram się rozwijać punkt o godz. 18.00 w kościele przyjęć interesantów. pw. Podwyższenia Krzy- W praktyce raz na dwa ża Świętego przy ulicy miesiące któryś z naszych Niepodległości. WM pracowników wybiera

Fot: MŁ

Otwarcie punktu odbywające się wyjątkowo w sali nr 300 ratusza poprzedziła konferencja prasowa. się, aby podczas dyżuru obsłużyć od dziesięciu do dwudziestu interesantów. Pomimo ograniczeń finansowych, nowe punkty udało się otworzyć w Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Kielcach, Wałbrzychu i teraz w Koszalinie – wyliczał Adam Bodnar.

Rzecznik twierdzi, że dyżury nie mają zastępować sieci bezpłatnych porad prawnych lub wyręczać rzeczników konsumentów, ale pomagać w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z zaniechania ze strony organów władzy. Adam

Bodnar uważa, że istotne dla obywateli jest wejście w życie kontrowersyjnej Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, bo wprowadza instytucję tzw. skargi nadzwyczajnej w przypadku naruszenia wolności jednostki lub przepisu sądo-

wego z ostatnich 20 lat. Te skargi mogą być składane za pośrednictwem instytucji kwalifikowanych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich. W Koszalinie można zgłosić swoją sprawę bezpośrednio prawnikowi z Biura Terenowego w Gdańsku. W 2018 roku punkt przyjęć będzie otwarty co drugi miesiąc. Terminy dyżurów to: 10 maja, 12 lipca i 13 września. Będą odbywać się one w sali klubowej A Urzędu Miejskiego w godz. 11.30-14.00. – Można przyjść prosto z marszu albo się przygotować, czyli wcześniej się skontaktować telefonicznie i dowiedzieć się, jakie dokumenty na nasz dyżur przygotować – zachęcał Krzysztof Szerkus, gdański pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. Film z konferencji prasowej inaugurującej działalność zamiejscowego biura znajdziecie na stronie www.koszalininfo.pl. WM

Materiał zamawiany

Wyjdź poza cudzysłów

Wydawca: Redpress Kamil Hońko, Kostenckiego 3c/4, 75-368 Koszalin, Redaktor Naczelny: Kamil Hońko, kamil.honko@gmail.com Druk: Express Media Sp z o.o. Nakład: do 10000 egzemplarzy Siedziba redakcji: Projektantów 1, 75-001 Koszalin

Reklama: reklama@koszalininfo.pl, 669-990-636 Redakcja: Marek Łagocki, Wiesław Miller, Dominika Grzyb, Michał Markowski, Elżbieta Subocz, Marcin Chyła, Kornel Pawlak, Igor Matwijcio Grafik: Wojciech Spirin, Skład i łamanie: Kamil Hońko www.koszalininfo.pl, http://issuu.com/tygodnikfakty


Po drugiej stronie Fakty Tygodnik Koszaliński 3

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Poseł Gawłowski oskarża świadka koronnego Polityka – Może będę nudny, ale nadal będę mówił o sobie – tak rozpoczął poniedziałkową konferencję Stanisław Gawłowski. Do Prokuratury Krajowej z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego posłowi nie postawiono dotąd zarzutów, zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich. Kwestia wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka będzie przedmiotem obrad sejmu w kwietniu tego roku. Poseł podkreślał, że po trzech miesiącach od przeszukania jego domów w Warszawie i Koszalinie prokuratura odmawia mu postawienia zarzutów, choć nie ma formalnych przeszkód, bo polityk zrzekł się mandatu poselskiego. Śledczy zarekwirowali rodzinie Gaw-

Materiał zamawiany

Fot: MŁ

– Nie mam postawionych żadnych zarzutów, ale bronię swojej niewinności – mówił poseł Stanisław Gawłowski. łowskich m.in. zastawę stołową, ale on i jego bliscy – jak ocenił parlamentarzysta – w święta sobie poradzą. Poseł tym razem skupił się na oskarżeniu kierowanym w stronę Krzysztofa B. Przedsiębiorca z Darłowa ma status świadka

koronnego. To on miał w sierpniu 2011 roku wręczyć łapówkę politykowi PO. Kwota nie jest jednak podawana precyzyjnie. Stanisław Gawłowski ma oświadczenia dawnych kontrahentów biznesmena. Wynika z nich, że

Krzysztof B. w tamtym okresie prowadził działalność gastronomiczno-usługową na plaży w nadmorskim Darłówku i regulował należności wypłacaną z banku gotówką. Poseł Gawłowski wprost oznajmił, że Krzysztof B. niejed-

nokrotnie okłamywał prokuraturę i powinien być skazany za składanie fałszywych zeznań, co jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. – To nieudolna próba oskarżenia, która ma wymiar polityczny, a standardy z Rosji i Turcji rząd PiS -u wprowadza w Polsce – komentował parlamentarzysta. Obecny tego dnia w Koszalinie Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, potwierdził, że przesłał pismo do prokuratury w sprawie posła PO, bo jest ona wątpliwa z powodu przewlekłości postępowania. Rzecznik nie widzi w swym działaniu niczego wyjątkowego. – Gdyby zwrócił się do mnie ktoś inny, to też bym taką decyzję podjął – oświadczył Adam Bodnar. Sejmowe przemówienie Stanisława Gawłowskiego znajdziecie na stronie 10 tygodnika. WM

Nowy inwestor Biznes Przybywa zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowym inwestorem będzie spółka BUGLO Place Zabaw. W piątek w ratuszu firma dopełni formalności i otrzyma stosowne zezwolenie. Spółka BUGLO zakupiła cztery działki przy ulicy BoWiD o łącznej powierzchni prawie 3,5 ha. Na zakupionym terenie zamierza produkować oraz magazynować osprzęt na place zabaw i siłownie. Będą to na przykład huśtawki, karuzele i piaskownice. W planach jest utworzenie 10 nowych miejsc pracy, ale z perspektywą zwiększenia zatrudnienia. Koszty uruchomienia produkcji to ponad 13 mln zł. WM


4 Fakty Tygodnik Koszaliński Miasto

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Dni olimpijczyka Zuchwały napad na stację paliw Policja W poniedziałek kilka minut po godzinie 20 na teren stacji benzynowej mieszczącej się przy ulicy Młyńskiej wkroczył zamaskowany bandyta. Groził pracownikowi niebezpiecznym narzędziem przypominającym nóż i zrabował blisko 1000 złotych utargu. Fot: MŁ

Uroczystość Po raz pierwszy od 17 lat inauguracja Zachodniopomorsk ich Dni Olimpijczyka odbędzie się w Koszalinie. Uroczystość rozpocznie się w piątek 6 kwietnia o godz. 13 w Hali Widowiskowo-Sportowej. W ramach promocji idei olimpijskiej zebrani obejrzą specjalnie wypożyczoną oryginalną pochodnię igrzysk z zimowej rywalizacji w Turynie w 2006 roku.

Materiał zamawiany

Gościem uroczystości będzie Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który uhonoruje medalami organizacji 11 osób, m.in. członków Klubu Olimpijczyka „Jantar” w Koszalinie. Wręczone zostaną również odznaczenia państwowe i regionalne. Spodziewanych jest 41 olimpijczyków i 11 paraolimpijczyków. Wojewódzkie Dni Olimpijczyka zakończy o godz. 18.30 VII Koszalińska Gala Laurów Sportu w Filharmonii Koszalińskiej. WM

Sprawca zuchwałej kradzieży oddalił się w nieznanym kierunku. Do akcji zadysponowano kilkudziesięciu policjantów. Funkcjonariusze przeczesywali okolice stacji benzynowej. Na miejscu pojawił się również specjalnie szkolony pies, który skierował pościg w głąb Parku Książąt Pomorskich. Tam jednak zgubił trop. Jak poinformowała nas sierż. Beata Gałka, rzecznik KMP w Koszalinie, cały czas trwają intensywne poszukiwania mężczyzny. Przeglądany jest zapis

z monitoringu oraz rozpytywani są świadkowie. – Osoby, które widziały uciekającego mężczyznę ubranego na czarno, wzrost około 180 centymetrów oraz osoby, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia proszone są o kontakt z policją – apeluje rzeczniczka koszalińskiej policji. Więcej zdjęć znajdziecie na www.koszalininfo.pl. Pracownik stacji nie ucierpiał. MŁ

Fot: KMP


Miasto Fakty Tygodnik Koszaliński 5

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Wspomogli fundację DKMS i hospicjum Pomoc Niedziela handlowa i palmowa sprawiła, że w centrach sprzedaży i okolicach kościołów grupy wolontariuszy namawiały klientów i wiernych do niesienia pomocy potrzebującym. Beneficjentami będą chorzy na białaczkę i pacjenci koszalińskiego hospicjum. Fundacja DKMS rejestrowała potencjalnych dawców w ramach dwudniowej akcji „Pomóż Basi, Izie i Innym”. Wśród wolontariuszy w centrum handlowym Atrium byli też absolutni debiutanci. – Mama koleżanki zachorowała, więc przyjechałem, aby pomóc – powiedział Mateusz Sroka, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który zachęcał do rejestracji wraz z Cezarym Kopciem, żakiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

Materiał zamawiany

Fot: MŁ

Czas przed świętami sprzyja idei niesienia pomocy. Na zdjęciu wolontariusze fundacji DKMS: Mateusz Sroka, Przemysław Niejadlik i Cezary Kopeć. Obaj skutecznie namawiali do rejestracji głównie ludzi młodych. Jak przekonywali zupełnie obcych sobie ludzi? – Żeby znaleźć genetycznego bliźniaka, trzeba spełnić aż dziesięć wymagań. Zatem większa szansa, że trafi się szóstkę w totka. Zatem im więcej

ludzi będzie zarejestrowanych w bazie, tym większa szansa, aby znaleźć potencjalnych dawców – tłumaczył Przemysław Niejadlik, pracownik firmy z Koszalina. Starsze osoby też wzięły udział w akcji, ale pod warunkiem, że miały mniej niż

56 lat. Zgłaszać się można było nie tylko w Koszalinie, bo też w miejscowościach powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego i sławieńskiego. Mniejszy zasięg miała akcja Żonkil na rzecz Hospicjum im. św. Maksymi-

liana Kolbego w Koszalinie. W mieście i okolicach zbiórkę pieniędzy na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej ciężko chorych prowadziło ponad 200 wolontariuszy. Darczyńców obdarowywali żonkilami, które są symbolem corocznej kampanii Pola Nadziei. – Wrzuciłam banknot do puszki, bo jestem już w wieku emerytalnym i być może sama będę kiedyś potrzebowała takiej opieki – powiedziała pani Ewa, klientka centrum handlowego. Akcja przypominała o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Kwestowali młodzi i starsi, np. w podkoszalińskich Starych Bielicach uczynili to członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwiaty za darowizny zostały posadzone m.in. w ogrodzie Hospicjum, a część specjalnych żonkili bibułkowych została wykonana własnoręcznie przez dzieci z koszalińskich przedszkoli. WM

Policjant pływak SŁUŻBY Po raz szósty w Lublinie zorganizowano Mistrzostwa Policji w Pływaniu. Aspirant Łukasz Pańczyszyn reprezentujący Komendę Miejską Policji w Koszalinie przywiózł aż trzy złote medale. Do sportowej rywalizacji stanęło 97 zawodników, w tym 26 kobiet reprezentujących niemal wszystkie województwa. Łukasz Pańczyszyn w konkurencji indywidualnej wystartował na trzech dystansach: na 50 metrów stylem motylkowym oraz 50 i 100 metrów stylem dowolnym. We wszystkich konkurencjach był najlepszy i stanął na najwyższym stopniu podium. Aspirant Pańczyszyn został również najlepszym zawodnikiem mistrzostw. MŁ


6 Fakty Tygodnik Koszaliński Miasto

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Wzorce z północy Dzień otwarty w koszalińskiej PWSZ EDUKACJA Od 3 kwietnia rusza rekrutacja do dwudziestu obecnie funkcjonujących przedszkoli miejskich. W jednym z nich ma być jak w Finlandii. Nabór startuje o godz. 17 za pośrednictwem systemu elektronicznego. Dostępnych jest 960 miejsc. Władze miasta podkreślają, że każde dziecko znajdzie opiekę przedszkolną, bo na ten cel z budżetu zaplanowano ponad 37 mln zł. Samorząd w razie potrzeby dopłaci 75 procent kosztów pobytu malucha w placówce niepublicznej. Nie powinno być też kłopotów ze znalezieniem miejsca w żłobkach. Miejska placówka w sześciu oddziałach ma ich 440, ale dochodzi 727 miejsc w żłobkach niepublicznych. Ta liczba wzrośnie o 100 od września, gdy

Materiał zamawiany

przy ulicy Spasowskiego 21 powstanie placówka „Jaś i Małgosia”. Prezydent Piotr Jedliński twierdzi, że Koszalin przoduje względem ilości miejsc żłobkowych wśród miast stutysięcznych. Duża zmiana szykuje się w Przedszkolu nr 37. Obecnie budynek przy ulicy Władysława Spasowskiego 14a jest modernizowany. Prace remontowe zakończą się w połowie czerwca. Samorząd chce skorzystać z edukacyjnych wzorów z miasta partnerskiego Koszalina – Seinajoki. – Będziemy wprowadzać eksperyment, aby wykorzystać doświadczenia 30 lat trwania modelu fińskiego – powiedział Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina. – Zwrócono się o patronat do Ambasady Finlandii. Jeśli eksperyment się powiedzie, to będzie wdrażany w kolejnych placówkach. WM

Edukacja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprosiła we wtorek przyszłych studentów na dzień otwarty. Odwiedzający mogli poznać ofertę placówki oraz zasięgnąć informacji o kierunku, który ich interesuje. Na hali PWSZ odbyło się spotkanie z zawodniczkami drużyny Energa AZS Koszalin. Odwiedzający mogli porozmawiać z piłkarkami, a nawet wziąć udział w krótkim treningu. Drużynie przekazano plastikowe torby z nakrętkami. Zawodniczki zbierają je, aby pomóc Wiktorowi i Brajanowi z Białogardu. Dużo czasu poświęcono naborowi. Przebiega on w dwóch etapach. Na początku trzeba przejść rekrutację elektroniczną, która prowadzona będzie poprzez stronę internetową uczelni. Rekrutacja

finalna ma miejsce po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz złożeniu odpowiednich dokumentów. PWSZ ma do zaoferowania osiem kierunków kształcenia: fizjoterapię, pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, dietetykę, kosmetologię, pedagogikę, ratownictwo medyczne i wychowanie fizyczne. Na terenie PWSZ dostępny jest również Dom Studenta, w którym żacy mogą znaleźć nocleg. KP

Fot: KP


Świat zza krat Fakty Tygodnik Koszaliński 7

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Więźniowie pracują w zakładach karnych i poza nimi SŁUŻBY w zakładach karnych regionu koszalińskiego powstały nowe hale produkcyjne z odpłatnymi miejscami pracy dla więźniów. Rządowy program „Praca dla więźniów” jest finansowany przez skazanych, a nie z pieniędzy podatników.

Fot: MŁ

O pracy za kratami i po wyjściu na wolność mówiono podczas piątkowej konferencji w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Andrzej Leńczuk, dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, przekonywał, że nie ma w Europie drugiego systemu, który umożliwia wyjście skazanych bez konwojowania do pracy, na zewnątrz miejsc odosobnienia.

Nie krył, że nie wszyscy wracają, ale 267 uciekinierów na średnio 9,5 tysiąca takich więźniów codziennie zatrudnionych poza więzieniem nie zniechęca do tej formy resocjalizacji. Zdarza się, że pozbawieni wolności znajdują zajęcie płatne np. w placówkach Poczty Polskiej w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych,

Materiał zamawiany

Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego była gospodarzem konferencji i spotkania służb penitencjarnych z przedsiębiorcami. gdzie w tzw. szczycie świątecznym pracowało nawet 600 więźniów. – Nie sposób uciec od ekonomii, a proces bogacenia się skazanych jest uzasadniony społecznie. Więźniowie uczą się gospodarowania pieniędzmi, spłacają zobowiązania z tytułu alimentów lub grzywien i wspomagają rodziny – stwierdził Andrzej Leńczuk.

W zeszłym roku pracowało 36 tysięcy osadzonych. Więźniowie osiągnęli dochody w wysokości 240 mln zł brutto. Potrącono im składki na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ten finansuje m.in. budowę hal produkcyjnych z miejscami pracy dla osadzonych. Trwają już prace w zakładach karnych w Starem Bornem i Szczecinku, a na ich rozpoczęcie w Koszalinie wniosek złożył Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej. Docelowo przybędzie 200 miejsc pracy. W minionym roku w regionie koszalińskim programem objęto 1804 osadzonych. 1246 było zatrudnionych odpłatnie. Jak podkreśla Andrzej Leńczuk, z programu w pierwszej kolejności mogą korzystać osadzeni

ze zobowiązaniami alimentacyjnymi. Skala problemu jest duża, bo w Polsce na koniec 2017 roku było ponad 2 miliony zadłużonych na łączną kwotę 60 mld zł. Zaległości alimentacyjne stanowią ponad 11,3 mln zł. Program edukacyjno -korekcyjny dla skazanych zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych został pilotażowo zrealizowany w Zakładzie Karnym we Wronkach. Oddział Północnej Izby Gospodarczej skupia około dwustu przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zatrudniają ponad 10 tysięcy ludzi. Czy konferencja przekonała ludzi biznesu do rekrutacji pracowników nie z Ukrainy, czy z głębi Polski, lecz wśród osób kończących odbywanie kary w zakładach odosobnienia? – Ta konferencja dotyczy nie

tylko zatrudnienia skazanych, bo jest też odpowiedzią na brak rąk do pracy – uważa Roman Biłas, prezes organizacji. – Z całą pewnością skazani mogliby pracować w firmach budowlanych, leśnych i rolniczych, aby móc wyjść z dołka finansowego i powrócić do życia w społeczeństwie. Przedsiębiorca dodał, że potrzebna jest wymiana informacji pomiędzy zakładami karnymi i organizacjami gospodarczymi. Koszalińska izba będzie zachęcać, żeby dać szansę skazanym na znalezienie zatrudnienia po wyjściu na wolność, choćby na rynku usług turystycznych. Przybywa bowiem hoteli w pasie nadmorskim od Świnoujścia do Ustki, w których potrzeba przykładowo kucharzy, czy osób sprzątających. WM


8 Fakty Tygodnik Koszaliński Fotoreportaż

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Klucze do czternastu mieszkań prezentami na święta Inwestycja – Jestem zadowolona. To piękne i słoneczne mieszkanie – cieszyła się Irena Wiśniewska. Koszalinianka we wtorek jako pierwsza lokatorka odebrała z rąk prezydenta Piotra Jedlińskiego klucze do nowego mieszkania w wyremontowanym budynku komunalnym w śródmieściu. Cieszyło się w sumie 14 lokatorów, którzy nadchodzące święta spędzą już w nowym lokalu przy ul. Harcerskiej 18. Pani Irena otrzymała dodatkowo prezent na obchodzone dzień wcześniej 79. urodziny. Do nowego budynku przeniosła się z ulicy Morskiej. Nadal jest osobą samodzielną, choć na zewnątrz porusza się o lasce. Nie kłopoty lokalowe były przyczyną zamiany. – Mama, która jest osobą chorą i niedowidzącą, narzekała na hałaśliwych sąsiadów, a oczekiwała spokoju na starość. Dlatego wnioskowaliśmy o nowe miejsce na parterze budynku – wyjaśniła córka Barbara Gorzeń. To kolejna kompleksowa modernizacja obiektu z miejskich zasobów komunalnych. Zamiast

Materiał zamawiany

Fot: ES

dziesięciu niesamodzielnych mieszkań, powstało 14 lokali. Mają od 28 do 90 mkw. Utworzono dziewięć mieszkań 1-pokojowych, cztery 2-pokojowe i jedno 3-pokojowe. – Inwestycja to nie tylko poprawa estetyki obiektów na zewnątrz. To również budowa zupełnie nowych instalacji centralnego ogrzewania. Zrezygnowaliśmy z pieców na rzecz ekologicznego i wygodnego centralnego ogrzewania oraz cieplej wody użytkowej dostarczanej przez Miejską Energetykę Cieplną – podkreślała Lucyna Sitarczyk, dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych. Wykonawcą remontu w domu przy ul. Harcerskiej 18 było Przedsiębiorstwo Budowlane „Drawa” Wiesława Denisa. Roboty kosztowały 1 mln 541 tysięcy złotych. To nie koniec prac zleconych przez ZBM. Zmodernizowany i docieplony zostanie także budynek komunalny przy ul. Zwycięstwa 168. W planach jest także przebudowa lokali w domu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 5 i 19, aby powstało tam 12 nowych mieszkań. Zobacz wideo relację z przekazania kluczy na stronie www.koszalininfo.pl. WM


Fotoreportaż Fakty Tygodnik Koszaliński 9

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Środkowopomorskie targi pracy na PK za nami Praca W czwartek zorganizowano 16. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2018 w Hali Widowiskowo-Sportowej. Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej zaprosiło 80 wystawców m.in. z firm informatycznych, budowlanych i motoryzacyjnych. Targi były skierowane do osób poszukujących zatrudnienia z regionu Pomorza Środkowego. Hala stała się miejscem spotkań osób szukających zatrudnienia i potencjalnych pracodawców. – Nie za bardzo wierzę, że po Politechnice Koszalińskiej znajdę dobrą pracę, ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana – powiedziała jedna ze studentek. Żaków zachęcały promocyjne stoiska, debaty, szkolenia i wykłady pod hasłem „Pomyśl

Materiał zamawiany

o swojej karierze!”. – Łącznie około 900 wystawców i 50 tysięcy zwiedzających to znaczący wynik w obliczu 60-lecia naszej uczelni – przypomniała dotychczasowy bilans targów prof. Danuta Zawadzka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Imprezę swoim patronatem objął marszałek województwa zachodniopomorskiego, a także prezydenci Koszalina i Słupska. WM

Fot: ES

Materiał zamawiany


10 Fakty Tygodnik Koszaliński Z sejmu

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

„Prawda zwycięży, nie zamkniecie nam wszystkim ust” Polityka Publikujemy treść przemówienia, jakie Stanisław Gawłowski wygłosił w sejmie 22 marca. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Przyszło mi wystąpić dzisiaj w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego wyrażenia zgody na moje zatrzymanie i aresztowanie. Zanim przejdę do wypowiedzenia paru słów na temat absurdalnych zarzutów stawianych przez ministra Ziobrę, chciałbym wyrazić kilka uwag natury ogólnej. Prawo i Sprawiedliwość od początku tej kadencji Sejmu robiło wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do możliwości osadzenia w więzieniach swoich przeciwników politycznych. W pewien sposób ten dzisiejszy wniosek jest ukoronowaniem całego procesu niszczenia polskiego systemu konstytucyjnego. Zniszczyliście Trybunał Konstytucyjny. Zniszczyliście niezależną prokuraturę. Próbujecie zniszczyć niezależne sądownictwo tylko po to, aby wasz satrapa z Żoliborza mógł wskazywać swoich kolejnych przeciwników, aby szli do celi. Wiernie naśladujecie działania waszych kolegów z Rosji Putina. Robicie tak dlatego, gdyż chcecie zastraszyć wszelki opór wobec waszej władzy. Dlatego zatrzymujecie demonstrantów, karzecie mandatami za protesty przeciwko wam, oddzielacie się kordonami policji w ramach comiesięcznych seansów nienawiści, które urządzacie na

Reklama

Fot: PO

Przemówienie sekretarza generalnego PO było mocne i emocjonalne. grobach naszych wspólnych przyjaciół. Chcecie zniszczyć opór i zastraszyć opozycję, gdyż dla was każda prawda jest niebezpieczna, a myśl o utracie władzy napawa was przerażeniem. Przez pierwsze trzy lata nie znaleźliście żadnych dowodów na głoszone przez was od lat skorumpowanie poprzednich rządów, a tymczasem każdego dnia możemy oglądać, jak bezczelnie kradniecie mienie państwowe, zachowując się jak okupanci, którzy dorwali się do programu „Koryto+”. Tak jak wasz szef Jarosław Kaczyński, który cały ogromny majątek swojej fundacji zbudował na uwłaszczeniu się na mieniu publicznym, tak i wy każdego dnia okradacie biednych ludzi i przekazujecie mienie państwowe do własnej kieszeni. Wasze przejęcie prokuratury i służb miało doprowadzić nie tylko do możliwości stawiania zarzutów przeciwnikom politycznym, ale przede wszystkim do chronienia was przed odpowiedzialnością karną. Jest tutaj dzisiaj z nami ks. Tomasz Jegierski, prezes fundacji „SOS dla życia”, który poma-

ga dzieciom – ofiarom wojny w Iraku, Syrii i innych krajach Bliskiego Wschodu. Do księdza Jegierskiego kilka lat temu przyszedł Marek Pawlak – asystent obecnego posła Kornela Morawieckiego – i zaproponował wsparcie ze strony Wielkopolskiego Banku Kredytowego, którym wówczas zarządzał obecny premier Mateusz Morawiecki. Warunkiem tej pomocy była wpłata kwoty 96 000 zł na rzecz Kornela Morawieckiego i jego organizacji „Solidarność Walcząca”. W dniu 5 stycznia 2013 roku Kornel Morawiecki odebrał te pieniądze, a na żądanie księdza pokwitował je jako pożyczkę. Panie Premierze Morawiecki, stawiam publiczne pytanie: „Czy jest Pan skorumpowany?”. Czy wypłacał Pan ze swojego banku dotacje dla dzieci pod warunkiem, że pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz Pańskiego ojca? Czy warunkował Pan dotacje przekazaniem pieniędzy Pana ojcu? Jeśli historia, którą Państwo możecie za chwilę usłyszeć z ust księdza Jegierskiego, jest prawdą, to mamy pierwszego premiera

w historii Polski, który przywłaszczył na rzecz rodziny pieniądze mające służyć biednym dzieciom. Panie Prokuratorze Generalny, czy Pan wie, że w tym tygodniu brutalnie przeszukano siedzibę Fundacji „SOS dla Życia”? Czy Pan wie, że 94-letnią schorowaną kobietę, babcię księdza Jegierskiego, zastraszano poprzez przeszukania? Czy wie Pan, co robią Pana służby? Czy Pan Premier Morawiecki lub jego ojciec poseł Morawiecki zwrócą zabrane dzieciom pieniądze? Taki jest przypadek, że za waszych czasów spadamy w rankingach walki z korupcją. Dlatego fakt, że w poprzednich rządach Platformy Obywatelskiej nie znaleźliście nawet śladu korupcji, tak was denerwuje, że musicie wymyślać zarzuty na podstawie pomówień waszych działaczy. Tak, nie przesłyszeliście się. Główny świadek prokuratury to wasz działacz, członek Prawa i Sprawiedliwości, który w roku 2014 został oskarżony o korupcję. W roku 2016 wymyślił sobie, że w roku 2011 dawał mi pieniądze na kampanię wyborczą PO i po złożeniu tego kłamliwego pomówienia uzyskał nadzwyczajne złagodzenie kary. Jak już wymyślacie kłamstwa, to mogłyby one mieć choćby pozór prawdopodobieństwa! Kto uwierzy w gołosłowne zarzuty, że działacz PiS-u w czasie kampanii wyborczej w 2011 dawał pieniądze na kampanię PO? Tego swojego działacza za wygłoszone wobec mnie kłamstwa nagrodziliście nie tylko zwolnieniem z aresztu, ale i awansem jego żony w administracji rządowej. Dzisiaj bryluje w lokalnej elicie PiS-u, a jego PiS-owcy przyjaciele nie muszą już grozić Joachimowi Brudzińskiemu, że ujawnią łączące go z nim relacje. Te zarzuty, które sformułowaliście wobec mnie, są od kilku miesięcy przedmiotem kpin ze strony niezależnych dziennikarzy. Kolejne zarzuty oparte są na pomówieniach

osób, które dzięki tym pomówieniem uzyskały poprawienie swojej sytuacji procesowej. Tych dwóch panów, również związanych z PiS, powiedziało waszym prokuratorom, że przekazali mi w 2011 łapówki w postaci dwóch zegarków. Tymczasem szczęśliwym trafem znalazłem zdjęcie jednego z tych skorumpowanych przestępców z roku 2013, na którym to zdjęciu na jego ręku wyraźnie widać ten zegarek, który miał być rzekomo przedmiotem łapówki. A na zegarek, który zatrzymała u mnie prokuratura, posiadam dowód zakupu z roku 2007. Wasze oskarżenia padły jak domek z kart, gdyż są oparte na kłamstwie. Cała wasza polityka się dzisiaj rozsypuje, gdyż jest oparta na kłamstwie. A prokuratura i wymiar sprawiedliwości był wam potrzebny po to, aby móc te kłamstwa sankcjonować. Podobnie na kłamstwie oparty jest wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu. Na kłamstwie i przestępstwie. Biuro Analiz Sejmowych zwróciło się do dwóch autorytetów prawniczych, aby odpowiedzieli na pytanie, czy wniosek ten może bezkarnie zawierać splagiatowane treści z komentarzy do kodeksu karnego. Odpowiedź jest jednoznaczna. Takie działanie to przestępstwo. Tymczasem w splagiatowanym wniosku prokuratura domaga się uchylenia mi immunitetu ze względu na rzekomy plagiat w pracy doktorskiej. Rzekomy mój plagiat został oceniony przez władze uczelni, która nadawała doktorat. Nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa. Wysoki Sejmie! Prokuratura, która koniecznie chciała mnie dopaść, przeanalizowała całe moje życie. Jedyne, co znaleźli, to pomówienia osób zainteresowanych w uzyskaniu życzliwości obecnej władzy albo wprost działaczy PiS-u. Stąd poszukiwania choćby najmniejszego przewinienia. Dlatego też do

tej sprawy dołączono sprawę rzekomego plagiatu. Robicie wszystko, aby ukryć wasze codzienne złodziejstwa, malwersacje, nagrody. Jesteście najbardziej pazerną ekipą w historii Polski. Doszliście do władzy, zarzucając Platformie przekręty finansowe. Po prawie trzech latach, aby kogokolwiek z nas oskarżać, musieliście użyć swojego skorumpowanego działacza i członka, aby mnie oczernił. Prokuratura jest tak przestraszona, że nawet w przypadku oczywistej swojej pomyłki, jaką ujawniło zdjęcie zegarka-łapówki na ręce pomawiającego, nie chce się wycofać z oczywiście kłamliwego zarzutu. Wolą brnąć, oskarżając niewinnego, bo bardziej się boją rządu PiS niż własnego sumienia. Myślicie posłanki i posłowie z PiS, że to jest takie głosowanie jak zawsze? Mylicie się. Dzisiaj Jarosław Kaczyński chce was uczynić wspólnikami swojej zbrodni. Bo osadzenie niewinnego w więzieniu jest zbrodnią. Stoję tutaj nie jako przestępca zakrywający się immunitetem, ale jako dumny poseł, który został przez was wybrany na ofiarę, aby przykryć wasze przekręty i wasz strach. Głosowali na mnie obywatele, abym bronił naszego kraju właśnie przed takimi jak wy. Nie boję się was. Jestem przekonany, że wolna Polska się o mnie upomni. I że zapłacicie za udział w pozbawieniu wszystkich Polaków wolności poprzez wprowadzenie dyktatury. Zostałem przez was wybrany na symbol tego pozbawienia wolności. Przejdzie mi pewnie przeżyć założenia kajdanek na ręce, ale nas wszystkich nie zamkniecie. Nas wszystkich nie wsadzicie do więzień. Nie założycie kajdanek wszystkim Polakom. Nie zamknięcie nam wszystkim ust. Bo prawda zwycięży, a za półtora roku wasze czyny, również ten dzisiejszy, zostaną sprawiedliwie ukarane. Bo Polska zwycięży!


Różności Fakty Tygodnik Koszaliński 11

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Przed majówką Biuro porad w nowej siedzibie Polityka

Fot: TKKW

Atrakcja Członkowie Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej uczestniczyli w Targach Turystycznych „Wypoczynek 2018” w Toruniu. Wśród zwiedzających furorę robiła ponoć słodka krówka wąskotorówka. Zainteresowani pytali o rozkład jazdy, historię zabytkowej kolei i najbliższe atrakcje przygotowywane dla pasażerów. Wielu ze

Materiał zamawiany

Przedstawiciele Lepszego Koszalina i Inicjatywy Polskiej zapraszają do nowego Biura Porad Prawnych i Obywatelskich. Ma ono działać w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie mieszkańców”. Otwarcie zaplanowano na 5 kwietnia zwiedzających dekla- w siedzibie Lepszego rowało, że odwiedzi Koszalina przy ul. Koszalin już podczas Zwycięstwa 83. najbliższej majówki. Na targach zadebiutowała To nowe otwarcie. Po„krówka wąskotorów- przedni punkt przyjka”. – To przygotowany mował interesantów specjalnie dla Koszaliń- przez dwa lata. Adam prawskiej Kolei Wąskotoro- Ostaszewski, wej popularny cukierek. nik, radny sejmiku Będą nim częstowani wojewódzkiego i lider nasi najmłodsi pasażero- koszalińskiego stowaInicjatywie – wyjaśniał Andrzej rzyszenia Kisiel ze stowarzyszenia. wa Polska, twierdzi, Wyjazd ekipy TKKW że zgłaszali się ludzie na toruńskie targi był z różnych środowisk możliwy dzięki wsparciu społecznych. Najczęotrzymanemu od Kosza- ściej poruszali kwelińskiej Agencji Rozwoju stie prawne, mieszRegionalnego. WM kaniowe i skarbowe.

Fot: LK

W siedzibie Lepszego Koszalina organizatorzy i udzielający pomocy prawnej zachęcali do korzystania z nowego biura porad prawnych i obywatelskich. Od lewej: Grzegorz Suski, Sylwia Korbus, Mariusz Krajczyński, Robert Kaczmarek i Danuta Borsuk-Zawadzka. Porady otrzymywali za darmo. Tak będzie dalej. – Żadna z osób zaangażowanych w projekt nie pobiera wynagrodzenia. Działamy na zasadach wolontariatu,

Materiał zamawiany

bo to nasz wkład w pomoc mieszkańcom Koszalina – powiedział Adam Ostaszewski. Nowe biuro jest czynne we wtorki i czwartki od godz. 17 do 18. Dyżur pełni prawnik

w oba dni, a dodatkowo do dyspozycji będzie specjalistka od ubezpieczeń społecznych. Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. 604 524 751. WM


12 Fakty Tygodnik Koszaliński Felietony

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Ktoś ma wiele za uszami Jaja i śmigus dyngus TEKA INSPEKTORA Zając to symbol Wielkanocy ważny szczególnie dla dzieci. To właśnie on przynosi prezenty. Ponadto kojarzy się z wiosną oraz płodnością, a ta z kolei z dobrobytem. Niestety ta symbolika powoduje, że podczas świąt sprzedawanych jest dużo królików jako zwierzęta domowe. Od początku swojego życia uszaki często traktowane są przedmiotowo. Najpierw hodowcy, bywa, że w złych warunkach, mnożą je, aby jak najwięcej i jak najszybciej sprzedać. Sklepy zoologiczne przyjmują malutkie króliczki, które eksponują jako miniaturki. Klienci patrzą na te kruszynki i myślą, że będą one faktycznie niewielkich rozmiarów. Niestety, króliki celowo zabierane są bardzo wcześnie od matki, aby ich miniaturowe rozmiary zachęcały klientów. Ich wygląd przyprawia

Bogumiła Tiece St. Inspektor TOZ o zawrót głowy. Są cudne, słodkie. Dzieci aż piszczą, aby mamusia kupiła. Mały królik, mała klatka i wszyscy zadowoleni. Sklep zarobił. Właściciel dużo nie wydał. Potem okazuje się jednak, że królik miniaturka to mit. Nagle z maluszka wyrasta zwierz niechcianych rozmiarów i zaczyna się problem. Wielokrotnie odławiałam porzucone króliki, bo komuś się znudziły. Jeden był nawet wystawiony na śmietnik razem z klatką. Uszaki cierpią katusze, żyjąc w warunkach, które stwarzają im niedoświadczeni właściciele. Przecież teraz informacja jest na kliknięcie. Wystarczy wpi-

sać odpowiednie hasło. Istnieje naprawdę wiele stron, opracowań na temat potrzeb królików i grup miłośników tych zwierząt. Niestety, wiele z nich skazanych jest na samotne życie, podczas gdy są to zwierząt stadne. Kolejny problem to stałe zamykanie w klatce. Te zwierzęta potrzebują dużo ruchu. Powinny móc biegać i skakać nawet kilka godzin dziennie. Niech klatka będzie otwarta. Niech mają możliwość pobrykania, gdy najdzie je ochota. Są to czyste stworzenia. Szybko się uczą korzystania z kuwety. Wówczas puszczanie ich luzem nie stanowi problemu. Kupując, czy adoptując zwierzaka, trzeba myśleć przede wszystkim o jego potrzebach, a nie tylko o zaspokajaniu własnych. Życzę wszystkim wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych a uszakom, które są ich symbolem, świadomych i odpowiedzialnych właścicieli.

oldskulowo Nie ma jak pompa i lans? Przeciwnicy urzędującej w Koszalinie władzy już utyskują, że Piotra Jedlińskiego wszędzie pełno. Jednego dnia przy blasku kamer i fleszy otwiera punkt dyżurny Rzecznika Praw Obywatelskich, aby drugiego dnia – też w obecności mediów – wręczać klucze do mieszkań lokatorom odnowionego budynku komunalnego oraz rozdawać nagrody na gali kultury. Złośliwcy z opozycji żartują, że w Wielkanoc nie będą rozbijać jajka, bo ze środka wyskoczy... prezydent Koszalina. To dopiero byłby śmigus-dyngus na rozgrzane głowy przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Na razie jest tylko jeden kandydat na główny fotel w ratuszu nad Dzierżęcinką. W nadcho-

Pośmiertne degradacje ZASŁYSZANE Czołowy ideolog PiS-u prof. Jan Żaryn uważa, że nikt – poza niektórymi polskimi rodzinami – nie przeszedł „suchą stopą” czasów PRL-u. Większość musiała czymś się splamić. Trwa zatem poszukiwanie rozwiązań prawnych, które pomogłyby ukarać lub wręcz upokorzyć ludzi peerelowskiego aparatu PZPR -u, wojska, czy milicji. Zbiorowa kara dla byłych funkcjonariuszy SB i UB została przyjęta przez ogół społeczeństwa w miarę pozytywnie. Prawie nikt esbeków nie żałował. Podobnie rzecz się miała z zakazami w policji, gdzie kariery nie może zrobić nikt, kto „zhańbił się” pracą w peerelowskiej milicji. To była akcja, która dotyczy dość wąskiego kręgu osób. Fakt ponownego zastosowania zbiorowej odpowie-

Jan Kuriata Rektor PWSZ dzialności przeszkadzał więc niewielkiej grupie. Zjednoczona Prawica postanowiła zatem uderzyć w część byłych wysokich oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Ukarani zostali przede wszystkim, członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z gen. W. Jaruzelskim na czele. To przede wszystkim, spektakl polityczny na rzecz wyborców PiS-u, a także symboliczne przewrócenie okrągłego stołu, który stał się podstawą zmian politycznych w Polsce w 1989 roku. W krajach o stabilnej demokracji nigdy nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej. Nasi prześladowcy w pe-

erelowskich mundurach lat 1945-1989 popełniali różne zbrodnie i przestępstwa, które zasługują na karę i potępienie. Problemem jest to, że nie wszyscy je popełniali w równym stopniu, a niektórzy nie popełniali ich wcale. Dlaczego zatem łamie się zasady demokracji, stosując odpowiedzialność zbiorową? Okrągły stół nie był po to, żeby przestępcy uniknęli kar, ale po to, byśmy w demokratyczny sposób mogli te kary wymierzać. Zasadę indywidualnej odpowiedzialności zastosowano nawet w Norymberdze wobec hitlerowskich zbrodniarzy. Pośmiertne degradacje generałów oraz objęcie zbiorowym wyrokiem żyjących oficerów nosi posmak mściwości i taniego spektaklu politycznego. Oddala nas to także od standardów demokratycznych. Zemsta nie zastępuje sprawiedliwości.

Materiał zamawiany

Wiesław Miller Kurier Szczeciński dzące święta historia wyjątkowo się kłania. Przecież przed wiekami gawiedź jerozolimska na święcie Paschy głosowała, komu oszczędzić męki ukrzyżowania. Nie proroka Jezusa wskazała, ale krwawego łotra Barabasza. Po zma r t w ychwst a n iu Pańskim morderca miał się nawrócić. Są naukowcy, którzy biblijnego Barabasza widzą jako żydowskiego przywódcę powstania przeciw Rzymowi. Ze względu na napięte stosunki międzynarodowe pewnie ta legenda w Polsce będzie podtrzymywana. Tymczasem tradycja rzecz święta. Wielu palmy

i koszyki z jadłem święciło, a widok pielgrzymów w słonecznym słońcu wypadał równie budująco, jak wieczorową porą drogi krzyżowe – uliczne, czy ekstremalne. Jednak nie samą wiarą człowiek żyje, a troska o wizerunek zachęca do działań niekonwencjonalnych. Wśród kolegów po fachu z telewizji publicznej krążą rozchwytywane fotki pewnej piękności. To Rozalia, pogodynka z regionalnego ośrodka TVP w Katowicach. Wieści o stanie aury zapowiada grzecznie ubrana z włosami w kucyk. Jednak jest niczym żeński „Dr Jeckyll i Mister Hyde”, bo w internecie jawi się też rozebrana w grzesznych pozach. Ale kto nie jest bez winy? Każdy ma się z czego spowiadać w Noc Konfesjonałów, aby później odprawiać niezliczone zdrowaśki. Wesołego Alleluja!


Rozmaitości Fakty Tygodnik Koszaliński 13

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Tygodniowy koszaliński kalejdoskop kulturalny Dominika Grzyb dziennikarka

KALENDARIUM Piątek, 30 marca

zydenci klubu Legius i Hes. Na podestach zobaczymy zaś tancerki Acrux Dance Show. Start imprezy o 21. Do 22 wstęp jest wolny. Potem zapłacimy 10 zł. Deep house, progressive i techno – takie brzmienia pojawią się w klubie Jazzburgercafe. Z pewnością na imprezie Space Room #2 nie usłyszycie radiowych hitów, ale i tak ma być tanecznie. Start o 21. Wstęp wolny!

W Centrali Artystycznej odbędzie się spotkanie absolwentów „Plastyka” połączone z wystawą prac od rysunku do fotografii, od monochromu do feerii barw. To właśnie prace dawnych uczniów będą spójnikiem i taki właśnie jest tytuł spotka- Sobota, nia, które rozpocznie 31 marca się o 20. Wstęp wolny! Impreza Ostry CzwarNa piątkową imprezę tek odbywa się w Kodo klubu Sizar zapra- szalinie już od 8 lat. sza… Johny Walker. Z założenia łączy ona Podczas Black Label brzmienia rockowe Night chętnie poto- z elektronicznymi. Tym warzyszy on wszyst- razem wszystko rozkim paniom i panom pocznie się w sobotę do białego rana dzięki o 21. Wstęp kosztuje 10 zł. specjalnym promocjom na barze. Za gra- Muzeum w Koszalimofonami staną re- nie zaprasza na kolej-

Materiał zamawiany

ne spotkanie z cyklu W samo południe. Tym razem Paweł Urbaniak opowie historię znajdującego się nieopodal Białogardu obozu jenieckiego w Modrolesie. Niemcy założyli go w 1944 roku i więzili w nim zestrzelonych lotników alianckich. Podczas spotkania pokazane zostaną takie pamiątki po żołnierzach, jak umundurowanie i nieśmiertelniki. Wydarzenie rozpocznie się o 12. Wstęp jest darmowy. Tedi i mapa skarbów to bajka, którą można zobaczyć w ramach Kina Małego Widza w Kryterium. Główny bohater – Tedi – wyrusza w podróż do Los Angeles, gdzie jego przyjaciółka archeolożka Sara prowadzi badania nad tajemniczym papirusem. Ma on być dowodem na istnienie naszyjnika, który należał do mitycznego króla Midasa. Seans

rozpocznie się o 12. Bi- Kriba. Jego zadanie to zapewnić gościom lety kosztują 10 zł. gorącego klubowego seta. Impreza rozpoczNiedziela, nie się o 20. Wstęp jest 1 kwietnia za darmo! Fundacja „Wolne Miejsce” zaprasza na wspólne Wtorek, śniadanie wielkanoc- 3 kwietnia ne, które odbędzie się Monetta w Szkole Podstawowej Federico nr 9 przy ul. Powstań- Quartet to czterech ców Wielkopolskich 23. muzyków jazzowych, Drzwi będą otwarte od którzy zaczęli współ9. Natomiast samo śnia- pracować w 2013 roku. danie rozpocznie się Na koncie mają udział o 10. Wstęp jest darmowy, w licznych festiwalach bo nikt nie powinien być polskich i zagranicznych, a także dwa alw święta sam! bumy studyjne. W celu Klub Sizar szykuje im- promocji swojego druprezę taneczną! Za kon- giego krążka „Lakes” soletami jak zwykle staną zagrają w teatrze Varezydenci Legius i Hes. riete Muza o 20. Bilety Nie zabraknie dodatko- kosztują 20 zł. wych atrakcji. Zmrożone CO2, czy konfetti to tyl- Tonya Harding była ko niektóre z nich. Start jedną z bardziej poameryo 21. Wstęp kosztuje 20 zł. pularnych kańskich łyżwiarek Znana DJ Kostek i DJ Zaju są figurowych. dobrze znani bywalcom była jednak również klubu Jazzburgercafe. z trudnego charakteTym razem zagrają spe- ru i dążenia do celu cjalnie dla tych, którzy „po trupach”. Gdy na mają dość świątecznego jej drodze do zwyprzesiadywania przy sto- cięstwa staje Nancy łyżwiarle. Impreza rozpocznie się Kerrigan, knuje intrygę, o 20. Wstęp kosztuje 10 zł. ka w wyniku której ryKlub Trokadero zapra- walka zostaje uderzosza na gorącą wielka- na metalowym pręnocną imprezę. Zagrają tem w kolano przez DJ Daro i DJ Ero. Wy- nieznanego sprawcę. darzenie rozpocznie się Tę historię opowiada o 21. Do 22 wstęp jest film Jestem najlepsza. darmowy. Potem za Ja, Tonya. Tę trzywejście zapłacimy 20 zł. krotnie nominowaną do Oscarów produkcję można zobaczyć Poniedziałek, w ramach Dyskusyj2 kwietnia nego Klubu FilmoweTym razem za kon- go w Kinie Kryterium. soletą klubu Jazzbur- Start seansu o 18. Bilegercafe stanie DJ/MC ty kosztują 10 zł.

Materiał zamawiany

Czwartek, 5 kwietnia Pikantni to opowieść o małżeństwie znudzonym codzienną rutyną. Para decyduje się na urozmaicenie w życiu intymnym i w tym celu wyszukuje w internecie drugie małżeństwo, z którym chce stworzyć czworokąt. Małżonkowie nie spodziewają się jednak, co może wyniknąć z takiej fanaberii. Sztukę będzie można zobaczyć w Centrum Kultury 105 w dwóch turach, tj. o 17:30 i 20. Bilety kosztują 75 i 95 zł. W rolach głównych zobaczymy m.in.: Barbarę Kurdej-Szatan, Annę Muchę oraz Mikołaja Roznerskiego. Śmierć jest dla nas tajemnicą. Boimy się jej. Opłakujemy tych, którzy odeszli. Co jednak tak naprawdę żywi mogą o niej wiedzieć? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu powstał spektakl Niech żywi grzebią umarłych. Można go zobaczyć w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym o 19. Bilety kosztują 30 zł. Organizujesz jakieś wydarzenie kulturalne? Wiesz o jakimś ciekawym wydarzeniu w naszym mieście? Propozycje do tej rubryki prześlij na adres email: dominika.grzyb1989 @gmail.com


14 Fakty Tygodnik Koszaliński Kultura

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Spektakl „Czekamy na sygnał” wydarzeniem roku Gala kultury Kapituła Nagrody Prezydenta Koszalina pozytywnie zaopiniowała 37 z 93 wniosków w dziedzinie osiągnięć artystycznych oraz upowszechniania i promocji kultury. Z kasy miejskiej na te wyróżnienia poszło 80 tysięcy złotych. Wtorkową X Galę Koszalińskiej Kultury zainaugurował koncert, w którym skrzypaczka Katarzyna Chruścicka zagrała z orkiestrą filharmoników pod dyrekcją Klemensa Starybrata. Oboje są absolwentami miejscowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, a placówka w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia. Prócz nagród za tegoroczne osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznano też wyróżnienia za całokształt

Materiał zamawiany

wieloletniej pracy artystycznej. Tytułu Artysty Roku nie przyznano. Mianem Mecenasa Kultury okrzyknięty został Stanisław Olek, którego firma od 5 lat wspiera finansowo Filharmonię Koszalińską. Spotkanie zakończył występ aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – członków stowarzyszenia „Aktorzy po godzinach”. Wykonali oni piosenki z uhonorowanego tytułem „Wydarzenie Kulturalne roku 2017” spektaklu muzycznego „Czekamy na sygnał”. Jubileuszowa gala była okazją do podsumowań. W minionych 10 latach kapituły w różnym składzie rozpatrzyły 993 wnioski o nagrody, które otrzymało 401 osób, a wyróżnienia były warte ponad 630 tysięcy zł. Pełną listę nagrodzonych w tym roku znajdziecie na stronie www. koszalininfo.pl. WM

Fot: UM

Materiał zamawiany


Sport Fakty Tygodnik Koszaliński 15

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Drugie zwycięstwo AZS w tygodniu To ważne punkty

Fot: MŁ

KOSZYKÓWKA Koszykarze AZS Koszalin przerwali trwającą od trzynastu meczów serię porażek z drużyną z dolnośląskiego Zgorzelca. Po emocjonującej końcówce spotkania Akademicy pokonali Turów Zgorzelec 82:80.

Materiał zamawiany

Po dwóch minutach gry Turów prowadził 5:2. AZS jednak wziął się w garść i po celnej trójce Kacpra Młynarskiego uciekł na siedmiopunktowe prowadzenie (14:7). Druga kwarta była najlepsza w wykonaniu Akademików. Jej pierwsze 4,5 min zakończyło się serią 15:6 dla AZS-u! Podopieczni

trenera Michaela Claxtona nie potrafili dorównać koszalinianom. AZS w 17 minucie spotkania po celnej trójce Igora Wadowskiego osiągnął najwyższe w meczu prowadzenie (41:23). Trzecia kwarta nie przebiegała jednak już tak pomyślnie dla koszykarzy AZS. Przewaga Koszalina stop-

niała do dwóch punktów. Ostatnia odsłona to walka kosz za kosz. Przed końcem meczu po wsadzie Kacpra Młynarskiego AZS prowadził 72:66. Turów po celnej trójce Ayersa doszedł na punkt (77:76). Wówczas Rod Camphor wyprowadził przyjezdnych na dawno niewidziane prowadzenie (78:77) na niespełna dwie minuty przed końcem spotkania. Wtedy jednak AZS się obudził. Gościom zbrakło już czasu, aby skutecznie odpowiedzieć i drugie zwycięstwo AZS w tygodniu stało się faktem. Przed naszymi koszykarzami teraz dłuższa przerwa związana z wycofaniem się Czarnych Słupsk z rozgrywek. Następnym rywalem Akademików będą koszykarze Legii Warszawa. Mecz odbędzie się 6 kwietnia w stolicy. Paweł Giera

Materiał zamawiany

Fot: MŁ

Piłka ręczna W sobotę w ramach 22. kolejki I ligi mężczyzn grupy „A” MKS Grudziądz podjął u siebie KPR Gwardię Koszalin. Nasi szczypiorniści wrócili na Pomorze Środkowe z dorobkiem 3 punktów. W pierwszej połowie obie drużyny prezentowały podobny poziom. Z czasem goście z Koszalina zaczęli jednak nabierać rozpędu. Gospodarze często trafiali

w słupek i to koszalinianie wygrali pierwszą połowę. Po przerwie goście wyszli na boisko z planem spokojnej, opanowej gry i konsekwentnie go realizowali. Gwardziści kontrolowali sytuację na parkiecie i nie pozwalali na straty. Z minuty na minutę gospodarze tracili wiarę w zwycięstwo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 27:25 dla Koszalina. Kolejne spotkanie Gwardziści rozegrają na swoim parkiecie 14 kwietnia. Zmierzą się z KS-em Stal Gorzów. KP


16 Fakty Tygodnik Koszaliński Reklama

www.koszalininfo.pl 30.03.2018

Profile for Fakty

Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 166  

30.03.2018

Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 166  

30.03.2018

Advertisement