Page 1

Tripmaster AST – palubní počítač pro motocykly www.tripmasterAST.cz info@tripmasterAST.cz

NÁVOD K POUŽITÍ verze firmware 2.6

str. 1


Pošlete nám fotku AST na cestách Přátelé, až AST namontujete na motocykl, pošlete nám – prosím – nějakou fotku z instalace, nápad jak jste umístili snímač předního kola, jak máte uchycený magnet nebo nějaký postřeh z montáže. Kontaktní email info@tripmasterAST.cz

Zpětná vazba a diskuse k AST na cenduro.cz Bude-li mít nějaký dotaz nebo postřeh z instalace nebo použití AST, přispějte do diskuse. Můžeme věci řešit mailem nebo telefonicky, ale určitě nepodceňujme sílu komunity. Takže pojďte nám napsat recenzi, jak vám AST slouží. Odkaz na diskusi najdete na našem blogu http://tripmasterAST.blogspot.com/ nebo přímým zadáním odkazu: http://jdem.cz/9nzd7

Varování Nejsme v USA, nebudeme zde uvádět, co se zařízením nemáte dělat a že není určeno jako závaží na štětku při čistění komínů nebo jako teploměr do akvária... Ale vážně. Bezpečnost především! Nenastavujte AST za jízdy. Zařízení včetně ovladače je vodotěsné. Netahejte zbytečně silou za vyvedené kabely. Opravdu uvnitř drží dobře, ale pro jistotu nenechte kabely volně plandat – obzvláště při offroadu hrozí, že se někde zachytí. Drát snímače kola veďte podél brzdové hadice tak, aby netrpěl při maximálním propružení tlumičů. Pro využití při závodech se snažte mít AST co nejvíce v zorném poli, hrazda řídítek není to správné místo pro umístění tripmasteru, na který se díváte při jízdě ve stupačkách. str. 2


Obsah Úvod.................................................................................... 4 Ovládání ............................................................................. 5 Volba režimu funkce ........................................................... 6 výběr až ze šesti režimů výběr spustí dlouhý stisk tlačítka MODE Režim TRIP MASTER ........................................................ 7 počitadla kilometrů total, part a sum; čas na trati, průměrná rychlost, korekce nepřesnosti itineráře, maximální rychlost Režim TRACK MASTER .................................................... 9 počitadlo kol, stopky, nejlepší čas na kolo, nejlepší průměrná rychlost, motivační prvek Režim CLOCK …................................................................ 10 hodiny, datum, dvoje stopky Režim NO RACE ................................................................11 rychlost, hodiny, dva teploměry, dvě počitadla kilometrů, voltmetr, celkový nájezd ODO, ukazatel paliva Režim REV COUNTER …..................................................13 otáčkoměr, rychlost, hodiny, dva teploměry, dvě počitadla kilometrů, voltmetr, motohodiny, ukazatel paliva Servisní nastavení SETTINGS ..........................................15 dlouhé podržení zároveň stisknutých tlačítek MINUS a MODE Hardware a zapojení AST2.................................................20

str. 3


Úvod Děkujeme, že vás zaujal náš tripmaster a palubní počítač AST. Pokud budete mít jakékoli dotazy k zapojení nebo postřehy ohledně možných vylepšení nebo naleznete nějakou chybu, prosím, pište na email info@tripmasterAST.cz nebo použijte kontaktní formulář na blogu tripmasterAST.blogspot.com případně v diskusi na cenduro.cz tady http://jdem.cz/9nzd7 Tento návod doporučujeme přečíst shora dolů celý a postupně vás seznámíme s nastavením a jednotlivými funkcemi (režimy) tohoto zařízení. AST je tripmaster a palubní počítač pro motocykly a obsahuje tyto funkce: – tripmaster – počitadlo kol – otáčkoměr – rychloměr – hodiny, datum, stopky – voltmetr a výstrahy poruchy dobíjení – dva teploměry a výstrahy teploty – čtyři nulovatelná počitadla kilometrů – celkový nájezd kilometrů ODO – počitadlo motohodin – ukazatel paliva Při použití AST zvolíme režim funkce a každý režim obsahuje různé množství dalších obrazovek. Základní ovládací tlačítko je MODE – dlouhým stiskem MODE spustíme výběr režimu. Krátkým stiskem MODE procházíme jednotlivými obrazovkami každého zvoleného režimu. Po zapnutí vypíše AST číslo verze firmware a spustí v posledním nastaveném režimu a obrazovce. Blikající čtvereček v levém dolním rohu displeje indikuje pulsy od senzoru na kole.

str. 4


Ovládání

– dlouhý stisk MODE vyvolá výběr režimu – MODE přepíná mezi obrazovkami ve zvoleném režimu – současný stisk tlačítek MINUS a MODE spustí nastavení SETTINGS – CLEAR nuluje počitadla kilometrů, stopky a počitadla tripmasteru – PLUS a MINUS slouží ke změně hodnot v režimu TRIPMASTER a ke změně hodnot v nastavení SETTINGS

str. 5


Volba režimu funkce Volba výběru režimu se spustí dlouhým stiskem tlačítka MODE. Zařízení může nabídnout šest režimů funkce. Opakovaným stiskem tlačítka MODE vybereme režim, který chceme použít. Výběr se potvrdí stiskem některého z tlačítek PLUS nebo CLEAR nebo MINUS.

Počet režimů, které jsou k dispozici lze nastavit1.

1 Může se stát, že je k dispozici pouze jediný režim TRIP MASTER 10m. Je to z důvodu nastavení SETTINGS 6/6 nebo 6/16 nastavení počtu režimů viz. nastavení SETTINGS 6/16 MODES: určuje kolik režimů je k dispozici. Pokud bude MODES: 1 nabídne dlouhý stisk MODE pouze TRIPMASTER RB rally 10m. Pokud bude MODES: 3 nabídne dlouhý stisk MODE tři závodní režimy TRIPMASTER RB rally 10m, TRIPMASTER RB rally 100m a TRACK MASTER LAP counter atd. Doporučené nastavení pro závodní použití SETTINGS 6/16 MODES: 4 pak AST nabídne pouze tři závodní režimy a hodiny/stopky. str. 6


Režim TRIP MASTER – volí se podle přesnosti itineráře po deseti nebo po stu metrech – oba režimy jsou identické, liší se pouze počtem desetinných míst zobrazovaných kilometrů

TRIP MASTER měří čas na trati a obsahuje tři počitadla kilometrů total, part a sum. - total jsou celkové kilometry podle itineráře, nastavitelné tlačítky MINUS a PLUS - part jsou dílčí kilometry podle itineráře, nastavitelné tlačítky MINUS a PLUS nulování dílčích kilometrů (part) provedeme stiskem tlačítka CLEAR nulování celkových kilometrů (total) provedeme dlouhým stiskem tlačítka CLEAR - sum je nezávislé počitadlo, které obsahuje celkový/sumární nájezd kilometrů v rámci celé rallye, obvykle slouží pro pořadatele k doložení absolvování celé trasy. Sumární počitadlo se nuluje zahájením rallye, tedy výběrem některého z režimů TRIPMASTER v praxi před startem rallye nastavíme na displeji režim tripmasteru, který chceme použít (10m nebo 100m) a výběr režimu potvrdíme až v okamžiku startu stiskem tlačítek PLUS, CLEAR nebo MINUS, počitadla kilometrů se vynulují, spustí se časomíra – tento postup je nutný ke správnému měření času na trati a následně pak k počítání průměrné rychlosti. základní obrazovka tripmasteru zobrazuje pouze nezbytná dvě počitadla kilometrů

první řádek druhý řádek

T – total – celkové kilometry P – part – dílčí kilometry T a P upravujeme stiskem tlačítek MINUS a PLUS T vynulujeme dlouhým stiskem tlačítka CLEAR P vynulujeme stiskem tlačítka CLEAR

po stisku MODE

ukazatele T a P zůstávají, dají se upravovat tlačítky MINUS/CLEAR/PLUS vpravo se zobrazuje – a avg – průměrná rychlost v km/h v rámci celé rallye – čas strávený na trati

str. 7


po stisku MODE

Korekce2 CORR je koeficient (procenta) kterými se násobí hodnoty T a P v případě nepřesnosti roadbooku. Nastavte tlačítky PLUS a MINUS korekci a opakovaným stiskem MODE se vraťte k základní obrazovce tripmasteru. stisk tlačítka MODE

zobrazí se nezávislé počitadlo sum celkových kilometrů na rallye

m max – maximální dosažená rychlost a avg – průměrná rychlost na rallye v praxi zvolíme PAUZU až po průjezdu cílem další stisk tlačítka MODE zobrazí základní obrazovku tripmasteru

a další stisky tlačítka MODE cyklují mezi výše uvedenými obrazovkami dlouhý stisk tlačítka MODE spustí volbu režimu funkce Praxe na rallye – před startem dlouhý stisk tlačítka MODE pro výběr režimu – nalistovat opakovaným stiskem MODE režim TRIP MASTER 10m nebo 100m – po startu potvrdíte stiskem výběr režimu = start rallye – celý závod před sebou vidíte dvě základní počitadla kilometrů, tak jak to má tripmaster umět – v cíli pomocí MODE vyberete obrazovku PAUSE s celkovým nájezdem a časem – po průjezdu cílem pomocí tlačítka MODE vybereme obrazovku PAUZA, kde je vidět celkový/sumární počet najetých kilometrů v rámci celého závodu, maximální a průměrná rychlost a čas za který jste rallye absolvovali – pro závodní použití je ideální nastavit v nastavení SETTINGS počet režimů MODES na 1–4

2 Korekce CORR je velmi důležitá funkce tripmasteru, která nám umožňuje korekci nepřesnosti itineráře. Může se stát, že máme správně nastavený obvod předního kola a jedeme bez chyby přesně podle itineráře a přesto se nám rozchází najeté hodnoty kilometrů oproti předloze. Proto je zde možnost tlačítky PLUS a MINUS nastavit CORR korekci tak, aby zobrazované kilometry na tripmasteru odpovídaly tomu, co máme před sebou v itineráři. Dál už bude tripmaster počítat s touto korekcí a tedy správně podle roadbooku. Je to mnohem pohodlnější ekvivalent obvyklého experimentování se změnou obvodu předního kola. Navíc tady vidíte, jak se korekce přímo projeví na hodnotách T a P. str. 8


Režim TRACK MASTER – umožňuje ručně počítat počet ujetých kol závodu – měří čas každého kola, vyhodnocuje nejlepší čas na kolo – měří průměrnou rychlost v rámci celého závodu

základní obrazovka trackmasteru

LAP – číslo kola přičteme stiskem tlačítka3 PLUS/MINUS/CLEAR a v dolním řádku je zobrazen čas pro aktuální kolo závodu Číslo vpravo je motivační prvek4. Pokud je zobrazené číslo záporné, zpomalujeme. Pokud je kladné, zrychlujeme a tak je to správně. Záporná hodnota je špatná a je potřeba zrychlit!

stiskem tlačítka MODE se přepne obrazovka PAUZA, zastaví stopky

LAP – počet doposud ujetých kol vlevo dole je zobrazen nejlepší čas na kolo vpravo dole je a avg – průměrná rychlost v nejlepším kole stiskem tlačítka MODE závod pokračuje a vracíme se na základní obrazovku trackmasteru dlouhý stisk tlačítka MODE spustí volbu režimu funkce Praxe na trati – před startem dlouhý stisk tlačítka MODE pro výběr režimu – nalistovat opakovaným stiskem MODE režim TRACK MASTER – po startu potvrdit výběr režimu stiskem jednoho z tlačítek PLUS/CLEAR/MINUS – každé kolo přičíst stiskem některého z tlačítek PLUS/CLEAR/MINUS – v cíli pomocí MODE vybrat obrazovku PAUSE s nejlepším časem na kolo a průměrnou rychlostí

3 Stiskem jakéhokoli tlačítka se přičte jedno kolo. Při závodu není čas dívat se na displej, závodník při průjezdu cílem může klidně i opakovaně stisknout tlačítko PLUS/MINUS/CLEAT na dálkovém ovladači. Po přičtení kola zařízení pět sekund nereaguje na žádný další stisk, aby si někdo omylem nepřičetl dvě kola a mohl bez obav tlačítka na ovladači stisknout i opakovaně. 4 Zobrazuje rozdíl v km/h aktuální průměrné rychlosti v tomto kole a průměrné rychlosti v rámci celého závodu. str. 9


Režim CLOCK Zvolíme pro běžný provoz, kdy je zařízení umístěno na motorce a nejedeme rallye ani závod.

zobrazí hodiny a datum5

stisknutím MODE

zobrazí stopky spuštění stopek6 stisk PLUS (na dálkovém ovládání je to horní tlačítko) zapne horní stopky T stisk MINUS (na dálkovém ovládání je to dolní tlačítko) zapne dolní stopky P zastavení stopek stisk PLUS (na dálkovém ovládání je to horní tlačítko) vypne horní stopky T stisk MINUS (na dálkovém ovládání je to dolní tlačítko) vypne dolní stopky P nulování stopek kurzor označuje stopky, které chceme nulovat krátký stisk CLEAR přepne kurzor na druhé stopky dlouhý stisk CLEAR vynuluje stopky označené kurzorem

5 Je nutné mít správně nastavený čas a datum. AST nastavuje automaticky jas podsvícení displeje v závislosti na západech slunce podle aktuálního času a datumu. Aby při jízdě po setmění jas displeje neoslňoval jezdce. 6 Spuštěné stopky měří čas i když je AST vypnuté. str. 10


Režim NO RACE Zvolíme pro běžný provoz, kdy je zařízení umístěno na motorce a nejedeme rallye ani závod.

první obrazovka v režimu pro běžný provoz, pokud není některé teplotní čidlo zapojeno, tak se teplota nezobrazí

vlevo nahoře zobrazuje aktuální rychlost v dolním řádku jsou A a B – dvě počitadla ujetých kilometrů7

vpravo nahoře zobrazuje aktuální stav teplotních čidel8 nulování počitadel kilometrů A a B

kurzor ukazuje, které počitadlo chceme nulovat krátký stisk CLEAR přesune kurzor na vedlejší hodnotu dlouhý stisk CLEAR vynuluje hodnotu počitadla, na kterém je kurzor po stisku MODE

zobrazí hodiny a palubní napětí

7 Jsou to jiná dvě počitadla než jsou v režimu REV COUNTER. 8 Pokud je teplota mimo rozsah nastavený MIN a MAX T1 v servisním nastavení, zobrazí se ! jako výstraha, upozornění na překročení nastaveného rozsahu teplot str. 11


po stisku MODE

zobrazí ODO – celkové kilometry, které má AST najeto po stisku MODE

zobrazí ukazatel paliva9 pokud klesne množství paliva pod čtyři díly, začne ukazatel blikat další stisk MODE cykluje mezi výše uvedenými obrazovkami dlouhý stisk tlačítka MODE spustí volbu režimu funkce v případě poruchy dobíjení jasně upozorní a zobrazí hlášení CHARGING ERROR10

9 Ukazatel paliva se zobrazí, pokud je nastavení SETTINGS 13/16 nastavena hodnota FUEL INDICATOR: YES a pro musí být správně nastaveny hodnoty pro prázdnou a plnu nádrž LOW a FULL v nastavení SETTING 14/16 10 Rozsahy napětí, při kterém motocykl nedobíjí baterii nebo dochází k jejímu přebíjení určují hodnoty MIN VOLT a MAX VOLT v servisním nastavení – pokud je napětí stejné nebo menší než hodnota MIN VOLT nebo pokud je napětí stejné nebo větší než MAX VOLT, zobrazí se výstraha poruchy dobíjení. AST2LED bliká kontrolkou dobíjení.

str. 12


režim REV COUNTER Zvolíme pro běžný provoz, kdy je zařízení umístěno na motorce a nejedeme rallye ani závod.

Režim REV COUNTER vždy zobrazuje otáčkoměr.

vlevo nahoře zobrazuje aktuální rychlost vpravo otáčkoměr v tisících otáčkách v dolním řádku jsou C a D – dvě počitadla ujetých kilometrů11 nulování počitadel kilometrů C a D kurzor ukazuje, které počitadlo chceme nulovat krátký stisk CLEAR přesune kurzor na vedlejší hodnotu dlouhý stisk CLEAR vynuluje hodnotu počitadla, na kterém je kurzor po stisku MODE

zobrazí grafický ukazatel otáček12 po stisku MODE

zobrazí přesnou hodnotu otáček a grafický ukazatel

Výzva k řazení !GEAR! se zobrazí pouze, pokud je zvolen grafický ukazatel otáček.

11 Jsou to jiná dvě počitadla kilometrů než jsou v režimu NO RACE. 12 Pokud je správně nastavena hodnota GEAR RPM, zobrazuje výzvu k řazení !GEAR! při dosažení nastavených otáček. AST2LED může mít vyvedenu kontrolku pro výzvu k řazení. str. 13


po stisku MODE

zobrazí hodnotu dvou teplotních čidel, pokud jsou připojena po stisku MODE

zobrazí hodiny a palubní napětí po stisku MODE

zobrazí počitadlo motohodin po stisku MODE

zobrazí ukazatel paliva13 pokud klesne množství paliva pod čtyři díly, začne ukazatel blikat další stisk MODE cykluje mezi výše uvedenými obrazovkami dlouhý stisk tlačítka MODE spustí volbu režimu funkce v případě poruchy dobíjení jasně upozorní a zobrazí následující hlášení CHARGING ERROR14

13 Ukazatel paliva se zobrazí, pokud je nastavení SETTINGS 13/16 nastavena hodnota FUEL INDICATOR: YES a pro musí být správně nastaveny hodnoty pro prázdnou a plnu nádrž LOW a FULL v nastavení SETTING 14/16 14 Rozsahy napětí, při kterém motocykl nedobíjí baterii nebo dochází k jejímu přebíjení určují hodnoty MIN VOLT a MAX VOLT v servisním nastavení SETTING 7/16 – pokud je napětí mimo nastavený rozsah zobrazí se výstraha poruchy dobíjení. AST2LED bliká kontrolkou dobíjení. str. 14


Servisní nastavení – dlouhé podržení zároveň stisknutých tlačítek MINUS a MODE vyvolá servisní nastavení – po jednotlivých položkách se pohybujeme pomocí tlačítka MODE, kurzor ukazuje, kterou hodnotu nastavujeme tlačítky PLUS a MINUS – jednotlivé obrazovky jsou pro přehlednost očíslovány

Pokud je hodnota MODES nastavena 1, 2, 3, 4 – další nastavení SETTING (7–16) se již nezobrazí.

str. 15


Jednotlivé obrazovky nastavení SETTINGS (1)

nastavení snímače kola: PULSE: počet pulsů od senzoru na jedno otočení kola15. WHEEL: obvod kola v milimetrech (2)(3)

nastavení datum a čas TIME: nastavení času HODINY:MINUTY DATE: nastavení datumu ve formátu ROK / MĚSÍC / DEN Je důležité mít správně nastaveny hodnoty čas a datum, protože AST podle nich automaticky reguluje intenzitu podsvícení displeje. (4)

nastavení pro tripmaster pro CHANGE KM nastavíme, kterou hodnotu kilometrů total a part mají nastavovat korekční tlačítka PLUS/MINUS při použití tripmasteru16 (5)

nastavení kontrastu displeje CONTRAST: čím větší číslo, tím větší kontrast 15 Obvykle bývá počet pulsů nastaven na 1, protože na kole je pouze jeden magnet. V případě připojení k existujícími senzoru tachometru bude hodnota jiná. Př. pro V-Strom DL 650 K9 je to osm pulsů na jedno otočení kola. 16 Obvykle se nastavuje korekčními tlačítky pouze hodnota TOTAL. Tohle je individuální nastavení každého jezdce. Proto je umožněn výběr, někdo chce mít možnost měnit jenom TOTAL někdo PART a někdo OBOJE. str. 16


(6)

nastavení počtu režimů/módů, které AST nabízí v předchozí kapitole „volba režimu funkce“ je zmíněno šest režimů, které zařízení nabízí MODES: určuje počet režimů, které jsou k dispozici a to v pořadí tří režimů pro závod 1: TRIPMASTER 10m, 2: TRIPMASTER 100m, 3: TRACK MASTER, a tří režimů mimo závod 4: CLOCK, 5: NO RACE, 6: REV COUNTER pokud je MODES nastaveno na 5 nebo 6, přejdeme tlačítkem MODE na další obrazovky nastavení pokud je MODES nastaveno na 1, 2, 3 nebo 4, přejdeme tlačítkem MODE do místa odkud jsme nastavení SETTINGS vyvolali a další obrazovky SETTNGS 7–14 se nezobrazí17. (7)

nastavení výstrahy dobíjení baterie18 MIN VOLT: když palubní napětí poklesne na tuto hodnotu nebo nižší, nedochází ke správnému dobíjení baterie. V režimu mimo závod se zobrazí výstraha o poruše dobíjení baterie CHARGING ERROR MAX VOLT: když palubní napětí dosáhne této hodnoty nebo vyšší, tak dochází k přebíjení baterie a v režimech mimo závod se bude zobrazovat výstraha o poruše dobíjení baterie CHARGING ERROR (8)(9)

nastavení výstrahy teplotních čidel19 T1 a T2 MIN T1/T2: rozsah teplot pro teplotní čidlo T1, nižší nebo vyšší teplota zobrazí výstrahu MAX T1/T2: rozsah teplot pro teplotní čidlo T2, nižší nebo vyšší teplota zobrazí výstrahu 17 Pokud chcete AST pouze pro závodní použití a zároveň ale potřebujete nastavit správně např. počítání motohodin nebo výstrahu dobíjení nebo přehřátí motoru, nechte hodnotu větší než 4 a na příslušné obrazovce nastavte správné hodnoty výstrah a teprve potom se vraťte do nastavení a upravte hodnotu zobrazovaných režimů na 1-4. 18 Rozsahy napětí nastavte podle typu své baterie (obvykle MIN VOLT: 11.6V a MAX VOLT: 14.7V) 19 Pokud nechcete výstrahu teploty zobrazovat, nastavte pro konkrétní čidlo rozsah tak, aby k výstraze nemohlo dojít. Konkrétní příklad: Pro AST2LED je vyvedena pouze jedna kontrola výstrahy teplot. Na čidlo T1 připojíme vnější teplotu. Na čidlo T2 připojíme čidlo teploty oleje a chceme, aby kontrolka blikala pouze při přehřátí oleje. Proto nastavíme rozsah vnější teploty tak, aby k výstraze T1 nemohlo dojít. Tedy nastavíme např. MIN T1: -5, MAX T1: 100. str. 17


(10)

nastavení rozsahu otáčkoměru20 MAX RPM: maximální otáčky – tato hodnota také určuje rozsah grafického ukazatele otáčkoměru. GEAR RPM: vrchol kroutícího momentu; určuje výzvu k řazení. Pokud tuto funkci nechcete používat, nastavte hodnotu GEAR RPM stejnou nebo větší jako MAX RPM. (11)

nastavení počítání otáček PPR: Pulse per Rotate: počet pulsů indukční cívky na jednu otáčku motoru; zároveň se zobrazují aktuální otáčky motoru; volnoběh je běžně kolem 1500 rpm, nastartujte motor a hodnotu PPR nastavte tak, aby otáčky RPM odpovídaly realitě. (12)

nastavení počitadla motohodin když motor poběží jednu hodinu v nastavených otáčkách, bude přičtena jedna motohodina (13)

nastavení, zda zobrazovat ukazatel paliva v režimech NO RACE a REV COUNTER FUEL INDICATOR: YES / NO – chcete použít ukazatel paliva?

20 Pro verzi AST2LED je možné mít vyvedenu kontrolku pro výzvu k řazení !GEAR! – pokud bude nastavena hodnota GEAR RPM nastavena těsně pod MAX RPM, tak kontrolka vlastně upozorní na dosažení maximálních otáček. str. 18


(14)

rozsah ukazatele paliva LOW: hodnota ve voltech pro prázdnou nádrž FULL: hodnota ve voltech pro plnou nádrž (15)(16)

nastavení analogového teplotního čidla T221 TEMP1: teplota po odpor R1 R1: odpor čidla při teplotě TEMP1 v ohmech TEMP2: teplota po odpor R2 R2: odpor čidla při teplotě TEMP2 v ohmech

po posledním nastavení se stiskem MODE vrátíme na místo, odkud jsme nastavení SETTINGS vyvolali Nastavené hodnoty můžete zkontrolovat opětovným vyvoláním servisního nastavení.

21 Teplotní čidlo T2 je termistor (mění odpor v závislosti na teplotě) pro správné měření musí být nastaveny dvě hodnoty odporu při různých teplotách. Ideálně TEMP1/R1 při pokojové teplotě a TEMP2/R2 při 100°C. Tyto hodnoty je snadné změřit ohmmetrem. str. 19


Popis hardware a zapojení AST2 1. Napájení a voltmetr Hardware pracuje v intervalu napětí 6–36 V s maximální spotřebou ~400 mW. Napájení je odolné vůči přepólování. Hodiny a datum udržuje baterie CR2032. Pro věrohodné měření napětí akumulátoru se doporučuje připojit napájení AST co nejblíže k akumulátoru, nikoli na vodiče, které vedou k velkým spotřebičům jako jsou třeba světla. Pro lehké motorky bez baterie je nutné AST připojit přes vypínač a vždy zapnout až po nastartování motoru. Pro ostatní doporučujeme zařízení připojit přes spínačku. Měření palubního napětí je kalibrováno a poskytuje rozlišení 0,1 V při přesnosti ±50 mV. 2. Paměť a mikrokontrolér Srdcem zařízení je mikrokontrolér ATmega128L, který je napájen 3,3 V a běží na frekvenci 8 MHz. Data jsou ukládána do paměti FRAM, která má pro využití v AST neomezenou životnost. Ukládání vzdálenosti do trvalé paměti se děje právě každých ujetých 50 metrů. Proto nedoporučujeme AST vypínat za jízdy, protože by mohla nastat situace, že napájení bude vypnuto právě v okamžiku ukládání do paměti, které v tomto důsledku nemusí být korektní. Mnoha testy při vypínání za jízdy se ověřilo, že tato situace prakticky nenastane, nicméně zde zůstává jistá pravděpodobnost.

základní deska AST 3. Displej Informace se zobrazují na grafickém transmisivním LCD displeji o rozlišení 128×64px, který garantuje čitelnost i za silného slunečního světla. Obnovovací frekvence displeje je 5 FPS. Displej při teplotách pod nulou (reálně od –2°C) ztrácí schopnost rychlého překreslování pixelů, krystaly tuhnou a pomalu zhasínají. Na funkci zařízení toto nemá vliv, jenom odezva samotného displeje je pomalejší. Tento stav se projeví na dynamice grafického otáčkoměru. Jas podsvícení displeje je automaticky regulován v závislosti na západu slunce podle aktuálního datumu a času.

str. 20


4. Ochrana vstupů Vstupy mikrokontroléru jsou ošetřeny proti rušení a mají protiproudovou ochranu, výjimkou je vstup pro digitální čidlo teploty T1 – ten není chráněn – zpravidla se jedná o čidlo vnější teploty. 5. Dálkové ovládání Komunikace dálkového ovládání s AST probíhá po 2+1 vodičích. Tlačítko MODE je vedeno zvlášť. Pro klávesy PLUS, MINUS a CLEAR je použito úrovňového kódování, tedy každý stisk tlačítka znamená změnu hodnoty napětí. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu úspory množství vodičů. 6. Připojení teplotních čidel Čidlo T1 je digitální DS18B20 s rozsahem -55/125°C při rozlišení 0,025°C a garantované přesnosti ±0,5°C na rozsahu -10/85°C. Obvykle je umístěno uvnitř dálkového ovládání. Čidlo T2 je analogové odporové – NTC termistor. V závislosti na parametrech použitého čidla, lze jeho parametry nastavit v servisním menu (obrazovka 15 a 16). Jedná se o čtyři údaje – hodnota odporu R1 při teplotě T1 a hodnota odporu R2 při teplotě T2 . Termistorové čidlo se připojuje mezi zem (GND) a příslušný hnědý kabel. AST je nakonfigurováno tak, aby analogové čidlo teploty měřilo nejpřesněji v rozsahu 20–125°C. Měření nízkých teplot nebude poskytovat přesné výsledky. 7. Připojení palivoměru Snímání paliva je koncipováno podobně jako analogové měření teploty – pomocí odporu. V nádrži je odporový snímač, který mění svůj odpor v závislosti na množství paliva. AST dodává do snímače napětí 3,3 V přes ochranný rezistor který spolu s odporem snímače tvoří dělič napětí. Prahové napětí (plná/prázdná nádrž) lze nastavit v servisním menu (rozsah do 2,5 V – větší vstupní napětí nelze měřit). 8. Připojení snímače otáčení předního kola Pro použití Hallova senzoru jako snímače otáček kola je možné z AST odebírat napětí 5 V pro napájení tohoto snímače. Připojení snímače otáček předního kola je možné buď pomocí Hallova snímače a nebo jazýčkového kontaktu (AST reaguje na logickou nulu na vstupu). Pro senzor dodáváný přímo z AST záleží na polaritě magnetu, pokud senzor magnet neregistruje, otočte celý snímač.

Zapojení AST místo originálního tripmasteru Honda Africa Twin (XRV750) Konektor vedoucí do originálního tripmasteru má 6 pinů. Pro zapojení AST na něj platí následující: Bílý drát s modrým pruhem se připojí na vstup AST pro čidlo kola (bílý drát). Černý drát je napájecí napětí, které je spínáno přes spínací skříňku – zde se napojí napájení AST (hnědý drát). Oba dva zelené dráty s černým pruhem se spojí (jedno je kostra od baterky, druhá je kostra snímače tachometru). Tato kostra se také napojí na napájení AST (bílý drát). str. 21


9. Připojení otáčkoměru Měření otáček motoru (RPM) probíhá bezkontaktním kapacitním způsobem. Kolem VN kabelu mezi svíčkou a zapalovací cívkou namotejte 4-5 závitů hnědého signálového kabelu z AST. Izolací kabelu projde malé množství proudu; tento proud snímán a vyhodnocen. V případě nemožnosti připojení se na VN kabel (integrovaná zapalovací cívka ve fajfce), je možné se připojit přímo na primární vinutí cívky.

10. Aktualizace firmware Uvnitř AST je konektor, který umožňuje nahrát z počítače nový firmware. Tato možnost je z důvodu možných vylepšení, případně opravy chyby. Tento návod je pro verzi firmware 2.6 a je možné, že časem dojde k drobným změnám například v ergonomii rozložení obrazovek pro elektronický kokpit. Takže je zde možnost, jak firmware relativně snadno aktualizovat. Velikost zkompilovaného programu je 75kB. 11. Připojení kontrolek AST2LED pro elektronický kokpit Připojení LED pro směrovky je realizováno paralelně přes dvojici diod. Levá i pravá směrovka se připojí na anody diod, jejich katody jsou spojeny a vedou do AST, viz schéma.

jednotlivé kontrolky lze rozsvítit přivedením následujících napětí: U LED verze AST lze jednotlivé kontrolky rozsvítit přivedením následujících napětí: SMĚROVKY – kladné napětí NEUTRAL – kostra REZERVA – kostra MAZÁNÍ – kostra DÁLKOVÉ SVĚTLO – kladné napětí STOJÁNEK – kladné napětí Uvedené úrovně platí pro motocykly, které mají záporný pól na kostře.

str. 22


12. Rozložení kabelů AST VSTUP

NAPÁJENÍ +

KOSTRA -

SIGNÁL 1

SIGNÁL 2

SIGNÁL 3

NAPÁJENÍ

HNĚDÁ

BÍLÁ

X

X

X

SNÍMAČ KOLA

HNĚDÁ

ZELENÁ

BÍLÁ

X

X

SNÍMAČ RPM

X

BÍLÁ

HNĚDÁ

X

X

OVLADAČ

X

ZELENÁ

HNĚDÁ (+, -, CLEAR)

BÍLÁ (MODE)

ŽLUTÁ (T1)

PALIVOMĚR

X BÍLÁ HNĚDÁ X tabulka pro barevné označení kabelů jednotlivých vstupů.

X

Zapojení vstupů LED je individuální podle verze AST, platí následující rozložení pinů konektorů.

str. 23


Tripmaster AST – palubní počítač pro motocykly

www.tripmasterAST.cz info@tripmasterAST.cz

AST2 je klubovým projektem cenduro.cz stále probíhá otevřená diskuse k vývoji

str. 24

Tripmaster AST - podrobný návod  
Advertisement