Page 1

Nie tylko „Solidarność”

Listopad czy czerwiec?

Bajkowo i muzycznie

Rozmowa o podwyżkach dla osób pracujących w zakładach pracy zależnych od Urzędu Miasta, sprowokowała do dyskusji na temat samych związków zawodowych.

Termin referendum, na temat połączenia dwóch organów administracyjnych, wzbudza ogromne emocje. Największe u samych polityków.

Za nami pierwsza połowa sezonu w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Jak przedstawia się bilans jego dokonań artystycznych? I jakie niespodzianki szykują się w teatrze?

»5

»4

» 10

nr 7-8/257-258 | 7 marca 2014 r. | Zielona Góra (miasto i gmina)

S 10 Kolportaż materiałów reklamowych

S9 Poligrafia ulotki, foldery, katalogi

S8 Strony www wizytówki internetowe

S7 Monitory w autobusach MZK

S6 Ekran LED w centrum Zielonej Góry

S5 Miesięcznik R ek lama

Kobieta na rynku pracy

>>2-4

ogłoszenie w prasie

S4 Tygodnik ogłoszenie w prasie

Kierunki skutecznej reklamy


2

www.tydzienlubuski.com.pl

8.03 sobota

10oC

9.03 niedziela

12oC

10.03 poniedziałek

Wielbiciele czworonogów mieli powód do zadowolenia. W dniach 1-2 marca na terenie WOSIR-u w Drzonkowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Podczas prezentacji odwiedzający mogli z bliska przyjrzeć się psom blisko 200 ras z różnych zakątków świata np. Tajlandii, Rosji, Francji, Danii, Szwecji, Ukrainy. Fot. T. Dominiak

Liczby tygodnia

60%

mężczyzn nie pamięta o dniu kobiet (do czasu aż któraś z pań mu o tym nie przypomni)

70%

kobiet uważa 8 marca za ważną datę

18%

panów zamierza zabrać swoje partnerki do restauracji

¾

mężczyzn kupi swojej partnerce kwiaty

7%

mężczyzn deklaruje, że niespodziankę kupi za pomocą internetu

18%

panów pyta swoją partnerkę o to, co chciałaby otrzymać

1910

w tym roku ustanowiono święto „Dzień Kobiet”

13oC

11.03 wtorek

10 km/h 1027 hPa

10 km/h 1034 hPa

10 km/h 1034 hPa

nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

AKTUALNOŚCI

11oC

11 km/h 1033 hPa

13 km/h 1032 hPa

W czwartek o godz. 13.00 doszło do podpisania porozumienia o współpracy, formalizującego kontakty polskich i niemieckich partnerów odpowiedzialnych za organizację festiwalu Kozzi Gngsta Film. Termin kolejnego festiwalu przypada na 5-8 czerwca 2014 r. Impreza oparta będzie na trzech filarach: film, teatr, koncery. Fot. W. Gąsiewski

Ceny tygodnia

FELIETON subiektywny

Kamila Galewska Ceny paliw – stacja paliw w Zielonej Górze

redaktor.naczelny@tydzienlubuski.com.pl

Za dużo gadania

Coś czuję, że w najbliższym czasie (do wyborów) naszym lokalnym politykom niewiele konkretnych rzeczy uda się ustalić. Po ostatnich sesjach rady miasta chyba nikt już nie ma wątpliwości, że rozpoczęła się walka o przyszłego wyborcę. Zamiast rozwiązywać konkretne problemy, część radnych skupia się na tym, by wkurzyć (delikatnie mówiąc) swoich przyszłych rywali. Każda sytuacja jest wykorzystywana do tego, by pokazać słabość drugiej strony. Nawet sytuacje, w których wszyscy radni zgadzają się ze sobą (czasami to się zdarza) nie oznaczają szybkiego podejmowania decyzji. Co najmniej 1/3 radnych musi przedstawić swoje zdanie na forum. I to w jak najdłuższej formie. Po co coś ustalać, zmieniać, poprawiać, skoro można gadać, gadać i gadać, niestety czasami zupełnie bez sensu? Niektórzy zapominają lub zwyczajnie nie wiedzą, że „mówić długo” nie oznacza „mówić mądrze”. Nic dziwnego, że podczas sesji można usłyszeć wypowiadane pod nosem „Jak dobrze, że skończył mu się czas”. I to nie tylko ze strony będących na sali mieszkańców.

6.03

5,32

20.02

5,38

6.03

5,43

20.02

5,43

ON

6.03 2,68

LPG

20.02 2,69

Ceny sprzedaży walut – kantory w Zielonej Górze 6.03

4,20

20.02

4,19

6.03

3,06

6.03

3,07

6.03

3,46

20.02

3,46

1

2

3

$

CHF 4

5

6

[zł]

Za co Zielonogórzanie cenią kobiety? Co w nich podziwiają?

Kobiety dodają uroku naszemu życiu. We dwoje jest zawsze raźniej, lżej. Kobiety są piękne. Potrafią o siebie zadbać, podkreślić swój wdzięk.

Arkadiusz, 19 lat Przede wszystkim za piękno, które ukazuje się w różny sposób. Ale również za to, że kobiety są od nas zupełnie inne, czego często nie rozumiemy. To intrygujące. Należy traktować je z szacunkiem.

13.03 czwartek

9oC

11 km/h 1027 hPa

9oC

14.03 piątek

11 km/h 1024 hPa

Kobieta na rynku pracy Matka, żona, przyjaciółka, siostra, córka – to tylko niektóre role społeczne pełnione przez kobiety. Dodatkowo kobieta powinna być także świetnym pracownikiem. O tym, jak zmienia się jej sytuacja na rynku pracy rozmawiamy z prezeską stowarzyszenia BABA, dr Anitą Kucharską-Dziedzic.

E 95

SONDA

Bolesław, 67 lat

10oC

12.03 środa

Jakub, 26 lat Każda kobieta jest inna i każdą należałoby ocenić indywidualnie. Każda ma inne cechy, za które można by ją podziwiać. Ja swoją żonę podziwiam za to, że tyle i jeszcze ze mną wytrzymuje.

Nie tylko polityczne podsumowanie tygodnia 12 kilometrów trasy, cztery ronda i około 100 milionów złotych na realizację – tak wygląda wizja budowy Południowej Obwodnicy Zielonej Góry. Władze miasta szukają w Warszawie finansowego wsparcia dla tej inwestycji. Jak zaznacza wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk droga niezbędna do zamknięcia drogowego ringu wokół Zielonej Góry będzie mogła powstać tylko, jeśli dojdzie do połączenia miasta z gminą. Zdaniem PO – „to żart”. PiS twierdzi że „PR-owa zagrywka”. Działacze SLD mówią otwarcie „będziemy mieć łatwiej w wyborach”. Takie są komentarze radnych do odważnej deklaracji prezydenta. Janusz Kubicki powiedział, że jeśli w marcu rada gminy podejmie uchwałę o połączeniu z miastem, to on nie wystartuje w następnych wyborach prezydenckich.

Od poniedziałku za wjazd samochodem na teren Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze znowu trzeba zapłacić. Placówka ma już umowę z nowym operatorem, z którym będzie dzieliła się zyskami. Opłaty mają ukrócić proceder wielogodzinnego parkowania na terenie szpitala osób, które nie korzystają z jego usług. W zielonogórskich szkołach ponadgimnazjalnych brakuje klas integracyjnych. Województwo lubuskie pod względem ilości niepełnosprawnych uczniów zajmuje trzecie miejsce w Polsce. W Zespole Szkół Ekonomicznych pedagodzy, doradcy zawodowi i przedstawiciele oświaty zastanawiali się, jak ułatwić życiowy start uczniom wymagającym szczególnej troski. Monika Zapotoczna

Rubryka powstaje przy wspópracy z telewizją

RTV LUBUSKA DZIAŁ REKLAMY tel. 68 321 86 10

reklama@tydzienlubuski.com.pl Adres redakcji 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 2a (wejście od ul. Kupieckiej 59), tel./fax 68 452 23 30 poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00 sekretariat@tydzienlubuski.com.pl Dyrektor Wydawnictwa – Wojciech Gąsiewski w.gasiewski@tydzienlubuski.com.pl Redaktor Naczelny – Kamila Galewska redaktor.naczelny@tydzienlubuski.com.pl Grafika i skład – Wiktor Beleć grafik@tydzienlubuski.com.pl

Wydawca – Port S.A. ul. Gdyńska 1a, 66-620 Gubin, tel. 68 455 67 87 Prezes – Jerzy Galewski kapitał zakładowy 3 400 000 zł, KRS 0000137759 Druk – Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158 Nakład – 20 000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania niezamówionych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.


nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

AKTUALNOŚCI

8.03 sobota

9.03 niedziela

10.03 poniedziałek

11.03 wtorek

12.03 środa

13.03 czwartek

14.03 piątek

Beaty, Jana

Dominika, Franciszki

Cypriana, Makarego

Benedykta, Konstantego

Bernarda, Grzegorza

Bożeny, Krystyny

Jakuba, Matyldy

Dzień Praw Kobiet Dzień Pokoju na Świecie

Dzień Polskiej Statystyki

Dzień Sołtysa

Dzień Matematyki Dzień Drzemki w Pracy

Dzień Nerek

Dzień Liczby Pi Biały Dzień

Dzień Kobiet

wsch. 6.03 / zach. 17.29

wsch. 6.01 / zach. 17.31

wsch. 5,58 / zach. 17.33

wsch. 5.56 / zach. 17.35

– W jaki sposób zmieniła się rola kobiet na przestrzeni ostatnich kilku, kilkudziesięciu lat? – Czas, który upłynął od 1989 r. to okres gwałtownych zmian politycznych i społecznych. Trzeba było ustalić, na czym ma się opierać społeczne status quo. Musieliśmy zastanowić się, czy i jak zmieniają się nasze role społeczne, jakie działania powinny być realizowane i w końcu, jak nasze społeczeństwo ma właściwie wyglądać. Kwestie, które najbardziej interesowały kobiety zostały zepchnięte na drugi plan. Bardziej niż problemami kobiet, interesowano się sojuszami politycznymi i wojskowymi. Efektem tego była np. likwidacja ogromnych ilości żłobków i przedszkoli. To sprawiło, że część kobiet z rynku pracy została wykluczona. Panie decydowały się na opiekę nad dziećmi - ktoś musiał przecież się nimi zajmować, a opieki instytucjo- Dr Anita Kucharska-Dziedzic

wsch. 5.54 / zach. 17.36

wsch. 5.52 / zach. 17.38

nalnej brakowało. W tym czasie zmieniła się też rola babci. Mnóstwo starszych kobiet przechodziło na emeryturę po to, by pomóc swoim córkom w wychowywaniu dzieci. Efektem było zubożenie kobiet wynikające ze wcześniejszego przechodzenia pań na emeryturę i wydłużania się okresów nieskładkowych. Pojawiło się coś, co jest określane jako feminizacja biedy.

większość tych najniższych emerytur otrzymują właśnie kobiety. Z tym zjawiskiem nie poradziliśmy sobie do dziś.

– Jak tamte zmiany wpływają na obecną sytuację? – Pracodawcy w dalszym ciągu boją się zatrudniać kobiety. Obawiają się, że w momencie, gdy pracownice zdecydują się na posiadanie dziecka, będą rzadziej w pracy, być może będą też mniej zaangażowane w swoje obowiązki. Kobiety zaczęły dominować w zawodach, które są niżej płatne, bo tylko tam miały szansę na zdobycie zatrudnienia. Jeżeli popatrzymy na emeryturę kobiet, to zauważymy, że

dżają z Polski właśnie do Anglii, często decydują się na posiadanie potomstwa, mimo tego, że w swoim ojczystym kraju nie miały takiego zamiaru.

wsch. 5.49 / zach. 17.40

lat temu), to możemy zauważyć poważny problem ze stabilnością zatrudnienia. Większość z tych młodych dziewczyn pracuje na umowach „śmiecio– A z jakimi problemami na wych”, czasowych. Te kobiety rynku pracy muszą zmierzyć nie mają szansy na odpowiesię 20- i 30-latki? dzialne zdecydowanie się na macierzyństwo, bo wiedzą, że te umowy niczego im nie gwarantują. Wiele kobiet z związku z tym nie decyduje się na Coś sprawia, że kopierwsze, a tym bardziej na biety, które wyjeżkolejne dziecko.

– Co musiałoby się stać, by kobiety były traktowane na takich samych warunkach jak mężczyźni? – Są dwa sposoby oddziaływania na rynek pracy, które się wzajemnie uzupełniają. Pierwszym są rozwiązania prawne, zabezpieczające pracownice. Drugim jest walka ze stereotypami. W obu kwe– W tej chwili, gdy mówimy stiach szalenie istotna jest o kobietach młodszych, któ- rola państwa. Pierwsze kroki re dopiero wchodzą na rynek zostały poczynione. pracy (lub weszły na niego kilka Ciąg dalszy na str. 4

R ek lama

Lubuskie Wawrzyny rozdane Mirosław Kuleba, Anna Zielińska i Cezary Galek to laureaci tegorocznych Lubuskich Wawrzynów – nagród przyznawanych autorom najlepszych prac literackich, naukowych oraz dziennikarskich. Wawrzyn Literacki trafił w ręce Mirosława Kuleby. Nagrodzona praca Enographia Thalloris dotyczyła historii zielonogórskiego winiarstwa. Utwór robi wrażenie nie tylko ze względu na ciekawą treść, ale także na samą jego objętość – publikacja liczy aż 1200 stron. Anna Zielińska to laureatka Wawrzynu Naukowego. Jej praca Mowa pogranicza: studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim pokazała, że sposób w jaki się porozumiewamy związany jest Anna Zielińska z historią naszego regionu. Nowością tej edycji konkursu było przyznanie Wawrzynu Dziennikarskiego. Nowa kategoria miała na celu podkreślenie zasług osób działających w radiu, prasie i telewizji. Do rywalizacji w tej kategorii nominowano 5 osób. Ostatecznie zwyciężył Cezary Galek twórca audycji Opowieść prowincjonalna, Wiersz dla Emilki, Historia dwóch Marii, Przodem do przodu. Gala wręczenia nagród odbyła się 27 lutego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. n Cezary Galek

USŁUGA

TWÓJ SERWIS

CENA BRUTTO

Wymiana oleju*

30 zł

Wymiana klocków hamulcowych – przód*

70 zł

Wymiana rozrządu z pompą wody*

180-330 zł

Ozonowanie i uzupełnienie klimatyzacji Fot. WiMBP w Zielonej Górze

Wymiana opon

199 zł 70 zł

Diagnostyka komputerowa

100 zł

Geometria (zbieżność kół)

120 zł

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ * Ceny nie zawierają kosztów części zamiennych

Serwis samochodów WSZYSTKICH MAREK Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 7A tel. 68 451 20 00, www.kowalczykauto.pl Odwiedź nasz sklep na Allegro: użytkownik OryginalnyOpel

Fot. WiMBP w Zielonej Górze

3

Rabaty do 70%


4

www.tydzienlubuski.com.pl

nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

AKTUALNOŚCI

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji kobiet na rynku pracy oraz posłuchać, w jaki sposób radzić sobie z połączeniem obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym?

Przyjdź 20 marca 2014 r. na konferencję „Superwoman na rynku pracy”. Miejsce spotkania: Dana Hotel & SPA. Ważne jest aby w przypadku umów „śmieciowych” kobiety obejmowało zabezpieczenie – umowy muszą obowiązywać także przez okres macierzyństwa. Na takie rozwiązanie nie chcą się zgodzić pracodawcy bojąc się, że kobiety będą w ten sposób wymuszały przedłużenie umowy. Ale bez takiego rozwiązania nie poprawimy demografii. – Czy nie uważa Pani, że w momencie likwidacji tzw. śmieciówek kobiety nie miałyby w ogóle szansę na znalezienie pracy? Czy sytuacja jeszcze bardziej by się nie pogorszyła? – I tak i nie. Tutaj nie ma prostego rozwiązania. Trzeba by było poobserwować państwa Europy Zachodniej i zobaczyć, jakie rozwiązania tam się sprawdziły. Trzeba popatrzeć co robi się np. w krajach skandynawskich czy też Francji. Dosyć dobra sytuacja jest także w Wielkiej Brytanii. Coś

sprawia, że kobiety, które wyjeżdżają z Polski właśnie do Anglii, często decydują się na posiadanie potomstwa, mimo tego, że w swoim ojczystym kraju nie miały takiego zamiaru. Mimo, że nie mają tamtejszego obywatelstwa, czują się stosunkowo bezpiecznie. Wiedzą, że znajdą pracę. Może branie przykładów właśnie z tych państw mogłoby być rozwiązaniem? – Jakie straty wynikają z faktu, że kobietom trudniej jest zdobyć pracę? – Państwo zaczyna zauważać, że jest to olbrzymie marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Kobiety w Polsce są świetnie wykształcone, na każdym stopniu edukacji jest ich więcej. Zdają sobie sprawę z tego, że będzie im trudniej na rynku pracy, więc muszą zrobić coś, by mogły konkurować na równi z mężczyznami. Starają się więc podwyższyć swoje kwalifikacje. Te wszystkie

kobiety wykształciły się bo miały taką szansę, wynikającą z faktu, że studia są bezpłatne – opłacane przez państwo.

„ Kobiety w Polsce są świetnie wykształcone, na każdym stopniu edukacji jest ich więcej.

” Jeżeli panie nie wracają na rynek pracy, to po prostu te pieniądze są w pewnym sensie dla państwa zmarnowane. Pojawia się grupa świetnie wykształconych osób, które nie pracują.

– Tak, dlatego robi się pewne ułatwienia, skierowane właśnie do nich. Niestety nie robi się ich z pełnym przekonaniem. Jeżeli wprowadza się urlopy ojcowskie to trzeba uwzględnić fakt, że to się rodzinom ekonomicznie nie opłaca, bo jednak to właśnie mężczyzna zarabia w większości rodzin znacznie więcej. Cała rodzina może więc na tym sporo stracić. Dlatego też mężczyzn, którzy przechodzą na urlopy ojcowskie jest tak mało. Panowie mają też problem wynikający z pewnych stereotypów, które zakładają, że oni nie nadają się do opieki nad dzieckiem. Ten obraz jest krzywdzący dla panów. Widać to w przypadku chociażby spraw sądowych dotyczących walki o prawo do opieki nad dzieckiem. Możemy tu mówić o niezauważalnych statystycznie promilach.

– Jeżeli popatrzymy na to, co było jeszcze 30 lat temu, to możemy śmiało powiedzieć, że panowie są coraz bardziej zaangażowani w wychowanie dzieci. Coraz więcej tatusiów możemy zauważyć chociażby na placach zabaw czy w parkach. Kiedyś zobaczenie ojca na wywiadówce było czymś niezwykłym, dziś takich sytuacji jest zdecydowanie więcej i nie budzą takiego zainteresowania. Niestety nie ma to przełożenia na rynek pracy. W momencie, gdy procesy społeczne przebiegają zbyt wolno, powinno zacząć interweniować państwo.

Jeszcze kilka lat temu, studentów, którzy byli za granicą było kilka procent. Dziś kilka procent stanowią Ci, którzy za granicą nie byli. Statystyka się odwróciła. Młodzież zobaczyła, że można żyć w inny sposób. Tych wzorców, modeli życia rodzinnego, partnerskiego, pracowniczego jest coraz więcej. Trzeba głośno powiedzieć, że ludzie mają prawo żyć tak, jak chcą. I jeśli innym nie robią krzywdy, to nikomu nic do tego, jaki wybierają model życia. Jeżeli kobiety chcą pracować, należy im to umożliwić. Jeżeli chcą pozostać w domu to trzeba sprawić, by w przypadku porzucenia przez rodzinę i partnera, były w stanie sobie poradzić i miały prawo do emerytury, a składki płacone przez pracującego partnera były dzielone na oboje rodziców.

– Nie wszystkie kobiety chcą rodzić dzieci. Dlaczego nadal spotykają się z ogromną krytyką? – Pewne rzeczy wynosimy z domu, bezpiecznie czujemy – Czy w ten proces zmian się w przestrzeni, która jest w większym stopniu nie nam znana, a żyjemy w spopowinni być zaangażowani – Te rolę męskie też się jed- łeczeństwie, które przechodzi – Dziękuję za rozmowę. także mężczyźni? nak zmieniają... zmiany w gwałtowny sposób. Kamila Galewska

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

„Wyklęty” w Zielonej Górze

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony 1 marca 2014 r. miał w Zielonej Górze wiele odsłon. Już w czwartek 27 lutego odbyła się sesja popularno naukowa pt. „Lubuscy Żołnierze Wyklęci i Niepokorni”. Natomiast dzień później, u zbiegu ulic Wrocławskiej i Drzewnej nastąpiło uroczyste odsłonięcie zielonogórskiego pomnika Żołnierzy Wyklętych. – Święto jest stosunkowo młode, a chodziło o uhonorowanie osób i organizacji, które podjęły nierówną walkę przeciw komunizmowi. Przez długi czas wiedza o „Wyklętych” była tematem tabu. W PRL-u pamięć o nich miała być całkowicie zatarta. Propaganda komunistyczna przedstawiała ich jako wrogów Polski. Obecnie nasze pokolenie spłaca swego rodzaju dług wobec ich heroizmu – mówiła dr Anitta Maksymowicz, współorganizatorka sesji naukowej. Program sesji przedstawiał sylwetki siedmiu żołnierzy, których losy miały styczność z ziemiami lubuskimi. Byli to: Oficjalne odsłonięcie pomnika miało miejsce w przeddzień święta podpułkownik Adam Lazaro- Żolnierzy Wyklętych

S4

Tygodnik

wicz, „Akowiec” – Edmund Maksymowicz, adiutant i żołnierz „Łupaszki” – Wacław Beynar i Bolesław Kiwilszo, więźniowie polityczni okresu stalinowskiego – Tadeusz Radom i Jan Mager oraz żołnierz gen. Andersa – Jan Kudła. – To są nasi lubuscy bohaterowie, którzy po wojnie byli internowani, prześladowani, oczerniani, torturowani. Mimo to zachowali swoje ideały – relacjonowała A. Maksymowicz. Sesja odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej i zaprezentowano ją również w dzień obchodów Święta, tym razem w Nowej Soli w Jednostce Strzeleckiej 3006 „Strzelec”. 28 marca 2014 z inicjatywy dr. Stanisława Iwana – Sena-

tora RP nastąpiło odsłonięcie zielonogórskiego pomnika Żołnierzy Wyklętych. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, przy poparciu Prezydenta Janusza Kubickiego. Pomnik stanął u zbiegu ulic Wrocławskiej i Drzewnej. Autorem rzeźby jest artysta Robert Tomak. – Pomnik jest dedykowany wszystkim osobom, które przeciwstawiały się komunizacji. Cieszy nas pozytywny oddźwięk ze strony młodzieży, dla której ta karta historii jest intrygująca. To nadzieja, że pamięć o bohaterach nie zginie – mówiła Anitta Maksymowicz. Edyta Sawicka

Józef Wyrwa Tadeusz Wyrwa (ur. 1926) podczas II wojny światowej był żołnierzem Podziemia na Kielecczyźnie, najpierw łącznikiem, a następnie partyzantem w oddziale swojego ojca – Józefa Wyrwy. W 1945 r. obydwaj zostali aresztowani przez wojska sowieckie i uwięzieni najpierw w Końskich, a później w Łodzi. Od końca 1945 r. ukrywali się w Zielonej Górze i Czerwieńsku pod fałszywymi nazwiskami – Tadeusz Szczeciński i Józef Sułek. Pracowali najpierw w Zakładzie przemysłu Szczotkarskiego, a potem w czerwieńskim młynie. W 1947 r. przedostali się do Niemiec. n

Reklama w wysokonakładowym, bezpłatnym tygodniku „Tydzień Lubuski”. Bezpośrednie dotarcie do czytelników w Zielonej Górze i gminie.

68 321 86 10


nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

AKTUALNOŚCI

5

Związki zawodowe to nie tylko „Solidarność” Nie cichnie burza związana z podwyżkami przeznaczonymi dla osób pracujących w zakładach zależnych od Urzędu Miasta. Wzrost wynagrodzeń był wynikiem wystąpień przedstawicieli kilkunastu związków zawodowych. Rozmowa na temat podwyżek sprowokowała do dyskusji nie tylko na temat podwyżek, ale i istoty samych związków. O tym, że związki zawodowe to nie tylko „Solidarność”, rozmawiamy dziś z Krzysztofem Peno, wiceprzewodniczącym „Eko-Sort”. – Większość osób, słysząc hasło związek zawodowy myśli: NSZZ „Solidarność”. Zgadza się Pan z tym zdaniem? – Zgadzam się. To nawet nie działa na zasadzie skojarzeń. Dla większości osób wyrażenie związek zawodowy oznacza jedno – NSZZ „Solidarność”. I faktycznie w większości zakładów działają komórki, które funkcjonują właśnie pod tą nazwą. Trzeba jednak pamiętać, że pracują niezależnie od siebie. Obecność „Solidarności” w danym zakładzie nie wyklucza możliwości funkcjonowania w nim innych związków. Przykładem jest ZGKiM, gdzie poza „Solidarnością” działa także reprezentowany przeze mnie „Eko-Sort”. Podobna sytuacja jest w bibliotece, wodociągach Przedstawiciele związków zawodowych podczas sesji Rady Miasta czy MZK. – Jak wyglądają połączenia poszczególnych związków zawodowych? – „Eko-Sort” jest związkiem, który działa całkowicie niezależnie. Niektóre związki (nie solidarnościowe) są zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przy czym trzeba pamiętać, że OPZZ to też nie jest, jak podają niektóre media, jeden związek. Jak sama nazwa wskazuje jest to pewnego ro-

dzaju centrala, która zrzesza jeżeli chodzi o kraj, staje się poszczególne komórki. reprezentatywny. Dlatego też związki zrzeszają się w NSZZ – Czy związki, które nie są „Solidarności” czy też OPZZ. zrzeszone mają szansę się Im więcej osób jest zapisanych przebić? do danego związku, tym staje – Siłą związku jest jego li- się on mocniejszy. Nie oznacza czebność. Jeżeli w swoich to jednak, że w przypadku gdy szeregach mamy przynaj- w zakładzie pracy działają dwa mniej 10% pracowników to związki to jeden ma większe jesteśmy reprezentatywni prawa od drugiego. Działamy w stosunku do pracodawcy. na podstawie tej samej ustawy. Tak samo działa to na skalę ogólnopolską. Związek, – Jakie elementy tej ustawy który ma 10% pracowników, mogą wpłynąć na ochro-

nie mogą się bać – to by się mijało z celem. Przewodniczącego ochrona obejmuje przez okres trwania kadencji oraz przez rok po jej zakończeniu. Ilość osób chronionych jest uzależniona od ilości osób, które należą do związku.

nę osób zaangażowanych w działalność związków? – W związkach znajdują się osoby, które są pod szczególną ochroną. Nie można ich zwolnić bez uzgodnienia tego ze związkami zawodowymi. Ma to na celu zagwarantowanie im, że po wystąpieniu w imieniu pracowników nadal będą mieli pracę. Inaczej takiej walki mogliby się obawiać. Szczególną ochroną jest objęty zarząd związku. Ludzie

– Dlaczego warto podkreślać, że związki zawodowe to nie tylko NSZZ „Solidarność”? – Weźmy pod uwagę chociażby ostatnie wydarzenia związane z podwyżkami pracowników zakładów uzależnionych od Urzędu Miasta. W walkę o podwyżki zaangażowana była nie tylko „Solidarność”, ale i inne związki, które w opisach dotyczących tych wydarzeń były i są często pomijane. Nawet się nie zaznacza, że tam byliśmy, że zabieraliśmy głos. Nie ukrywajmy, niektórzy członkowie mają później żal, że nie uczestniczyliśmy w danych wydarzeniach, mimo tego, że tam byliśmy i aktywnie działaliśmy! Jeżeli ktoś nie działa w związkach to utożsamia je wyłącznie z „Solidarnością”. A to bywa krzywdzące. Innym aspektem jest fakt, że jeżeli związek jest widoczny to więcej osób się do niego zapisuje.

– Trzeba pamiętać o tym, że wielu pracowników nie jest w żadnym związku zawodowym. Większość zgłasza się do nas w momencie, gdy pojawia się konkretny problem. Dopiero wtedy uświadamiają sobie to, że gdyby nie my to pracodawca mógłby robić wszystko, co chce. Dociera do nich, ile rzeczy nam zawdzięczają. W takich zakładach jak nasze, związki działają nie przeciw pracodawcy, ale po to by wspólnie osiągać korzyści.

– Czyli zatem błędne jest przekonanie, że związki to organizacja wyłącznie wojująca z pracodawcą? – Osoby zaangażowane w działalność związków zawodowych często odbierane są jako wichrzyciele. Panuje przekonanie, że tam gdzie są związki – tam trzeba pracodawcy nie lubić, działać przeciw niemu, robić wszystko żeby mu utrudnić życie. A przecież to nieprawda. Wszystkim powinno zależeć na wspólnym dobru, na tym, żeby zakład się rozwijał, nadal istniały w nim miejsca pracy itd. Większość spraw można załatwiać bez składania oficjalnych pism. Musi być jednak spełniony jeden warunek: musimy razem iść w tym samym – Jak związki zawodowe są kierunku. odbierane przez samych pracowników i ich pracodaw- – Dziękuję za rozmowę ców? Czy zauważają ich rolę? Kamila Galewska

R ek lama

GOTÓWKIA DO RĘK

POŻYCZKI bez sprawdzania w bazach

W ofercie również kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, hipoteczne i dla firm Zielona Góra, ul. Kupiecka 35 tel. 68 323 99 80 RRSO na dzień 4.07.2013 r. dla całkowitej kwoty pożyczki 300 zł udzielonej na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem 16%, wynosi 3782,56%. Całkowity koszt pożyczki wynosi 105,26 zł. Całkowita kwota pożyczki do spłaty wynosi 405,26 zł. Wysokość RRSO raty miesięcznej oraz całkowitego kosztu pożyczki może się różnić zależnie od zastosowanego rodzaju ubezpieczenia pożyczki. Szczegółowe warunki oferty w Oddziałach.

68 321 86 10

Reklama w magazynie sportowym „Sportowa Zgora Extra”. Wysoka jakość edytorska i merytoryczna publikacji.

S5

Miesięcznik


6

www.tydzienlubuski.com.pl

nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

AKTUALNOŚCI

Listopad czy czerwiec? Termin referendum, w którym mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra mieliby wypowiedzieć się na temat połączenia dwóch organów administracyjnych wzbudza ogromne emocje. Oczywiście najbardziej podekscytowani są nim, nie sami mieszkańcy, a lokalni politycy. Starają się zrobić wszystko, by referendum odbyło się, w jak najlepszym, ich zdaniem, terminie (a ponieważ zwolennicy i przeciwnicy fuzji proponuję różne daty, to historia zaczyna robić się ciekawa).

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Prezydent miasta Zielonej Góry zaprasza dziennikarzy na konferencję, podczas której przypomina główne zalety fuzji oraz podaje termin, który jego zdaniem byłby najlepszy do przeprowadzenia referendum (15 listopada 2014 r.). Głosowanie ma odbyć sięrazem z wyborami samorządowymi. Dzięki temu istnieje szansa, że frekwencja w głosowaniu nad połączeniem wyniesie 30% i referendum zostanie uznane za ważne. J. Kubicki zaznacza też, że nie ma pośpiechu z przeprowadzaniem głosowania, bo jedyna realna data połączenia to dopiero 1 stycznia 2016 r. Co ciekawe, 20 minut przed podaniem terminu referendum grupa inicjatywna pochodząca z gminy złożyła własny wniosek. Chcą przeprowadzić głosowanie podczas letnich miesięcy. Czyżby ktoś starał się wyprzedzić prezydenta i popsuć jego plany?

Wszyscy wiedzą, że obecność mediów może wpłynąć na przyspieszenie podejmowania pewnych decyzji. Nikt oficjalnie nie będzie przecież chciał się przyznać, że nie popiera idei połączenia. Dlatego też w obecności kamer i obiektywów aparatów prezydent Zielonej Góry zwraca się do radnych wszystkich ugrupowań, by zrobili wszystko, by do urn wyborczych poszło jak najwięcej mieszkańców. Obawia się on, że jeżeli referendum zostanie przeprowadzone w czerwcu, wymagana frekwencja może nie zostać osiągnięta. – Trzeba zrobić wszystko, by swoje zdanie wyraziła jak największa grupa mieszkańców. Zróbmy wszystko, by tak się stało – apeluje J. Kubicki.

Konferencję zwołuje Zespół społeczny ds. przeciwdziałania likwidacji gminy. Podczas jej trwania członkowie zespołu mówią o tym, że prezydent Zielonej Góry jest niesłowny, a jego obietnice można wrzucić do śmieci. Co też czyni jeden z członków zespołu, zgniatając symboliczną kartkę papieru i ostentacyjnie wrzucając ją do kosza. „Szeryfie, zrób porządek na własnym podwórku”- zwracają się do J. Kubickiego. Mówią także o przeprowadzanych w gminie badaniach, podczas których blisko 70% mieszkańców opowiada się za nieprzyłączaniem gminy do miasta. Zapomnieli tylko dodać, że badanie zostało przeprowadzone na grupie zaledwie 285 osób, a pytanie nie brzmiało „Czy jesteś za połączeniem miasta i gminy?” lecz „Czy jesteś za likwidacją gminy?”. A to chyba różnica.

Zatrzymano kłusownika

Nielegalny tytoń

Straż Rybacka zatrzymała w starorzeczu Odry w miejscowości Wielobłota kłusownika. Mężczyzna łowił ryby w okresie ochronnym metodą „na szar-

paka”, powodują w ciałach ryb głębokie rany. Na brzegu strażnicy znaleźli kilkadziesiąt sztuk martwych ryb. 37-latek usłyszał zarzut z art. 27c Usta-

Studia 30+ i 40+

Więcej pracowników Po konsultacjach

Chcesz studiować w systemie dziennym i korzystać ze wszystkich związanych z tym udogodnień, ale przekroczyłeś już 30. rok życia? Uniwersytet Zielonogórski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i szykuje się do otwarcia kierunków, takich jak Historia (studia I stopnia) i Filozofia (studia II stopnia) skierowanych właśnie do osób starszych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Uczestnicy mają prawo do korzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz wyjazdów zagranicznych.  n

S6

Lubuski Urząd Wojewódzki informuje, że rośnie liczba pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej (zatrudniono o 41 osób więcej niż w ubiegłym roku). Wyraźny wzrost widać także w przypadku zatrudnienia asystentów rodziny. Na koniec 2013r. na terenie województwa lubuskiego pod opieką 122 asystentów rodziny znajdowały się 1443 rodziny. To wzrost o 70% liczby osób zatrudnionych na tym stanowisku oraz o 60% liczby rodzin korzystających z ich usług w porównaniu z danymi z 2012 r.  n

Ekran LED

wy o rybactwie śródlądowym i przyznał się do winy. Grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Źródło: KMP

Podsumowano konsultacje dotyczące Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Konsultacje dokumentu trwały 35 dni – odbyły się w dniach 9.01-13.02 br. W tym okresie wpłynęło 215 uwag i wniosków zgłoszonych przez 36 osób i jednostek w tym: parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, konsultantów wojewódzkich, radnych województwa, dyrektorów i pracowników szpitali w regionie, Radę LOW NFZ oraz LOW NFZ. Największe zainteresowanie budził projekt „Szpitala Dziecięcego”.  n

Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który handlował tytoniem bez polskich znaków akcyzy. Skarb Państwa na tej przestępczej działalności

stracił ponad 46 milionów złotych. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze w środę (19.02) sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Pol-

ski kodeks karny skarbowy za przewożenie oraz przesyłanie nielegalnego tytoniu przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności.  Źródło: KMP

Oceń uczelnię

Zrezygnuje?

Piątkowy marsz

Do 31 marca mają czas studenci, którzy chcą ocenić poziom kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do tego momentu chętni wyrażą swoje zdanie za pomocą ankiety, w której ocenią zarówno sam przedmiot zajęć, jak i osobę odpowiedzialną za jego prowadzenie. Wystarczy, że zalogują się w systemie pod swoim nazwiskiem bądź użyją losowo wybranego loginu. Badanie ma na celu poprawę jakości kształcenia. Jest to druga tura ocen. Poprzednia dotyczyła przedmiotów prowadzonych podczas letniego semestru 2012/2013.  n

Prezydent Janusz Kubicki oświadczył, że jeżeli radni gminy zdecydują w marcu, by przyłączyć gminę do miasta to on zrezygnuje ze startu w kolejnych wyborach. Po wydaniu tego oświadczenia, przeciwnicy J. Kubickiego zaczęli doszukiwać się w owej wypowiedzi haczyków. Przekonywali, że takie słowa padły, bo prezydent jest pewny, że do wydania zgody nie dojdzie. Jedno jest jednak pewne, deklaracja J. Kubickiego wytrąciła z rąk jego konkurentów kolejny argument mówiący o tym, że obecny prezydent nie walczy o połączenie, tylko o „zachowanie stołka”.  n

Reklama na telebimie w centrum Zielonej Góry. Atrakcyjna forma prezentacji multimedialnej produktów i usług.

Poniedziałkowy wypadek, podczas którego na ul. Batorego doszło do potrącenia i śmierci pieszego, sprawił, że po raz kolejny został podniesiony temat pijanych kierowców. Zielonogórzanie chcą pokazać, że nie zgadzają się na to, by za kierownicą samochodu znajdowały się osoby będące pod wpływem alkoholu. W związku z tą sytuacją organizowany jest specjalny marsz, który ma na celu m.in. pokazanie, że na jazdę na pod wpływem alkoholu nie ma społecznego przyzwolenia. Start w piątek o godz. 18.00 z placu Bohaterów Westerplatte.  n

68 321 86 10


nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

Wybieramy przedszkole Język obcy, rytmika, taniec – to tylko niektóre z zajęć, którymi publiczne przedszkola starają się przekonać rodziców do tego, by to właśnie do ich placówki zapisali swoje dzieci. W tym samym czasie rodzicie tych maluchów, które kończą właśnie swoją przygodę z przedszkolem, kuszeni są różnorodną ofertą szkół podstawowych. Ruszył nabór

Od poniedziałku ruszyły zapisy do przedszkoli publicznych. Rodzice mogą zapisać swoje pociechy do wybranej placówki za pomocą zmieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta wniosków. Wystarczy,

www.tydzienlubuski.com.pl

EDUKACJA

że wskażą w nich trzy najlepsze dla nich miejsca oraz wpiszą dane osobowe swoje i dziecka. Na informację o tym, czy ich pociecha zostanie przyjęta czy też nie, muszą poczekać do 10 kwietnia do godz.12.00. Tym, którym nie uda się „załapać”

do przedszkola publicznego, pozostaje rozejrzeć się po przedszkolach prywatnych.

Lokalizacja i odpowiednia kadra Wybierając przedszkole rodzice kierują się przede wszyst-

kim dwoma aspektami: niewielką odległością od miejsca zamieszkania lub pracy oraz odpowiednią kadrą. - Najważniejszą sprawą jest dla mnie to, by dziecko znajdowało się pod fachową opieką. Zależy mi na tym, by przedszkolanki były sympatyczne, uśmiechnięte oraz miały pomysły na ciekawe i rozwijające zabawy – mówi mama Karola. Wśród kryteriów wymienianych przez rodziców znajdują się także: odpowiednie wyposażenie sali, stan budynku, wyżywienie (często też możliwość doboru diety do indy-

7

widualnych potrzeb dziecka) Nie jestem pewna, czy moja oraz zajęcia dodatkowe. córka poradzi sobie w nowym środowisku. Z jednej strony Pełni obaw rodzice szewidzę, że lubi przebywać z inściolatków nymi, jest dosyć samodzielna. Nie tylko rodzice przedszko- Z drugiej strony zastanawiam laków zastanawiają się, jak ich się, czy to wystarczy – zastapociechy poradzą sobie w no- nawia się Kasia, mama szewym miejscu. W podobnej sy- ścioletniej Zosi. Zdarza się, tuacji są rodziny wychowujące że rodzice starają się obejść sześciolatków – które już za przepisy. Zgłaszają się więc moment po raz pierwszy prze- do poradni psychologicznych kroczą progi szkół podstawo- i starają zdobyć zaświadczenie wych. Nie wszyscy rodzice są o tym, że ich dzieci do pójścia przekonani, co do słuszności do szkoły nie są odpowiednio nowej ustawy oraz samego przygotowane. Niektórym się pomysłu posyłania dzieci do udaje. szkół w wieku sześciu lat. –  (red)

Tekst zlecony

W drodze do kariery

Zostań kosmetyczką za darmo

Możliwość poznania nowych ludzi, rozwijanie umiejętności językowych i obcowanie z nieznaną dotąd kulturą – to tylko niektóre zalety programu Erasmus. Ci którzy zdecydowali się zaryzykować i wziąć w nim udział mówią, że było warto. 26 lutego na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestnicy programu starali się przekonać do wyjazdu swoich młodszych kolegów.

Ciekawy zawód z perspektywami

Liceum i gimnazjum zaocznie

Technik usług kosmetycznych to zawód, który cieszy się niezmienną popularnością wśród płci pięknej. Panie zawsze interesują się tym aby ładnie wyglądać a na tym kierunku mogą te zainteresowania przekuć w kwalifikacje zawodowe. Absolwenci technika usług kosmetycznych posiadają uprawnienia do podjęcia pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych. Mogą też oczywiście zakładać własne gabinety kosmetyczne. Na stronie www.pskk.pl znajduje się szeroka oferta również innych kierunków policealnych gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Osoby, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie do poziomu średniego mogą podjąć naukę również całkowicie bezpłatnie w liceum zaocznym. Warto dodać, że szkoła posiada w ofercie możliwość zaliczenia liceum nawet w ciągu 1 roku w trybie eksternistycznym. Natomiast osoby nie mające ukończonego gimnazjum mogą się zapisać do darmowego, zaocznego gimnazjum PSKK. Uczniom również zalicza się klasy ukończone w poprzedniej szkole.

Nauka na zagranicznej uczelni to taki punkt życiorysu, na który z pewnością zwróci uwagę każdy pracodawca. Poznawanie nowej kultury, podróżowanie i nawiązywanie kolejnych znajomości przydadzą się jednak nie tylko w pracy. Co roku program Erasmus przyciąga studentów zainteresowanych nauką na zagranicznych uniwersytetach. Wyjazd w ramach programu jest na wyciągnięcie ręki. – W ramach programu Erasmus+ studenci muszą spełnić dwa podstawowe kryteria: mieć dobre wyniki w nauce oraz dobrze znać język kraju, do którego wyjeżdżają, ewentualnie języka w którym prowadzone są zajęcia – tłumaczy Agnieszka Możejko, kierownik działu współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego. To właśnie ten drugi warunek sprawia, że studenci zastanawiają się, czy sobie poradzą. - Osoby, które wyjeżdżają muszą znać język

68 321 86 10

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z kosmetyką, wizażem, szeroko rozumianym wyglądem i dobrym samopoczuciem? Rozpocznij naukę na kierunku technik usług kosmetycznych! Zwłaszcza, że w Szkole Policealnej PSKK nie musisz płacić czesnego.

przynajmniej na poziomie B1 – wyjaśnia A. Możejko Mylą się jednak ci, którzy uważają, że program to wyłącznie imprezy. – Jeżeli ktoś chce jechać na wymianę zagraniczną musi być dobrze zmotywowany. To nie są wakacje w zagranicznym kraju, tylko studiowanie. Oczywiście połączone z podróżami, poznawaniem nowych ludzi, imprezami i innymi ciekawymi sytuacjami, ale jednak ciągle są to studia. Zachęcam te osoby, które myślą o karierze zawodowej. To dobry bonus na start – mówi A. Możejko. Jak do wyjazdu zachęcają osoby, które skorzystały z Erasmusa? – Dzięki temu, że zdecydowałem się na studiowanie w obcym kraju, stałem się bardziej pewny siebie. To była też dobra okazja do tego, by pożyć przez chwilę na własną rękę – wyjaśnia jeden ze studentów, który w ramach programu odwiedził Maltę.

lę od 8:30 do 16:00, średnio co drugi tydzień. W systemie zaocznym oceny uzyskuje się, robiąc w domu prace kontrolne i zaliczając przedmiot na koniec semestru. Nie ma sprawdzianów, klasówek i pytania przy tablicy dlatego nie ma w trakcie semestru „ważnych zajęć” na których koniecznie trzeba być. Istotne jest tylko osiągnięcie 50% PSKK – przyjazna strona frekwencji w miesiącu, co Zajęcia odbywają się w trybie w takim przypadku jest łatwe zaocznym w sobotę i niedzie- do osiągnięcia.

Zapisy Zapisy do szkoły prowadzone są w biurze naboru przy ulicy Dworcowej 29 w Zielonej Górze tel. 68 325 54 22. Na stronie www.pskk.pl istnieje również możliwość zapisu on-line oraz pełna oferta szkoły. Właśnie się kończy nabór zimowy – to ostatnia chwila, żeby się zapisać. Natomiast od kwietnia rozpocznie się nabór na wrzesień 2014. 

n

R ek lama

ATRAKCYJNE

MIESZKANIA na os. „Przylesie”

• pow. użytkowa – 46-75 m2 • odbiór – grudzień 2014 r. cena od 3405

2

brutto

SM „Zacisze”

Zielona Góra, ul. Agrestowa 1

(red)

Reklama na 19-calowych monitorach w autobusach MZK. Wysoka skuteczność spotów multimedialnych, szeroki zasięg.

zł/m

tel. (68) 453 39 70 w. 2

S7

Monitory LCD


8

www.tydzienlubuski.com.pl

SPORT

nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

Stelmet UKP przed ligą, czyli jak się nie ma, co się lubi... Za nami okres przygotowawczy piłkarzy Stelmetu UKP Zielona Góra do rozgrywek II ligi. Nie będzie już sparingów, meczów kontrolnych z zespołem juniorów, czy testów sprawdzających. Pora pokazać, na ile zawodnicy trenera Tomasza Atreniuka wzięli sobie do serca jego wskazówki, na ile solidnie przepracowali zimę. Pora na inauguracyjny mecz o ligowe punkty. „Średnio wysportowani amatorzy” Tomasz Arteniuk przejął zielonogórską drużynę tuż przed dwoma ostatnimi meczami o punkty w 2013 roku. Zielonogórzanie prezentowali się źle, fatalnie rozgrywali końcówki spotkań w efekcie czego z każdą kolejką powiększała się strata do bezpiecznego, 8. miejsca w lidze gwarantującego utrzymanie. Niewielu spodziewało się, że w wyjazdowych pojedynkach w Kaliszu i Zdzieszowicach uda się przywieźć punkty. Tymczasem nowy szkoleniowiec, który słynie z mocnego charakteru, wykrzesał z zielonogórskiej drużyny ostatnie siły i Stelmet UKP rzutem na taśmę zdobył 4 punkty. To dobry prognostyk przed rundą rewanżową - mówili z nadzieją optymiści. Tymczasem po przerwie świąteczno-noworocznej trener zrobił przegląd kadry, zarzą-

dził testy wytrzymałościowe i stwierdził, że zielonogórzanom brakowało przede siły. Testy wskazywały na to, że mamy do czynienia ze średnio wysportowanymi amatorami - mówił trener. Receptą na lepszą grę miała być solidnie przepracowana zima.

Z dużej chmury mały deszcz Trener Arteniuk rozpoczął pracę w klubie od przewietrzenia składu. Uznania w jego oczach nie znalazło trzech piłkarzy: Artur Siwy, Maciej Kononowicz i Michał Sucharek. W ich miejsce miało pojawić się kilku nowych zawodników, nawet z ekstraklasową przeszłością. Brzmiało wspaniale. Choć nowy szkoleniowiec nie zdradzał nazwisk, to pojawiały się informacje o klubach, z których pochodzić mieli owi piłkarze. Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk,

Korona Kielce czy Arka Gdynia. Brzmiało to tak, jakbyśmy mieli zamiar atakować I ligę. Niestety, jak to w życiu bywa klub czekał na określenie budżetu, no i się doczekał. 600 tysięcy zł na utrzymanie zespołu w II lidze. Dla porównania drugoligowy klub z Polkowic zdecydował się na wycofa-

- zapowiadał. Z szerokiej listy życzeń szkoleniowca udało się sprowadzić do klubu jednego gracza środka pola, Brazylijczyka Marco Aurelio. Lepszy rydz, niż nic.

Jak się nie ma, co się lubi... Sytuacja w klubie nie przeraziła trenera Arteniuka, który

„ Żaden z prowadzonych przeze mnie zespołów nie spadł z ligi - zapewnia Tomasz Arteniuk, ale za piękne słowa w lidze nikt punktów nam nie przyzna.

” nie z rozgrywek ze względu na niewystarczający budżet (ok. 1 miliona zł!). Prezes Stelmetu UKP Tomasz Zawistowski nie załamał rąk i podjął rękawicę chcemy powalczyć o tą II ligę

widzi w zielonogórskim zespole spory potencjał. Choć do spektakularnych transferów nie doszło, to szkoleniowiec przekonuje, że ta drużyna wsparta uzdolnionymi

juniorami ma szansę powalczyć o utrzymanie. Żaden z prowadzonych przeze mnie zespołów nie spadł z ligi - zapewnia Tomasz Arteniuk, ale za piękne słowa w lidze nikt punktów nam nie przyzna. Kiedy patrzymy na wyniki sparingów drużyny Stelmetu UKP, można mieć obawy, czy aby trener nie doczeka się tego „pierwszego razu”. 4-4-2, to nie nowy system gry lechistów, a bilans meczów kontrolnych. Cztery porażki, w tym z Santosem Świebodzin, MKS Oława czy Płomieniem Niechanowo, remis z Piastem Czerwieńsk to wyniki, które nie napawają optymizmem. Tymczasem trener wciąż powtarza, że ważna jest taktyka i realizowanie założeń, a wyniki przyjdą w lidze.

solidnie przepracował zimę, a ostatni mecz kontrolny z Flotą Świnoujście (w pierwszej połowie zielonogórzanie grając pierwszym „garniturem” wygrywali z Flotą 1:0) ma być odzwierciedleniem aktualnej formy. Póki co brzmi ciekawie, ale sparing sparingiem, a liga ligą. W sobotę nie będzie już czasu na przymiarki, sprawdzenia i trenowanie stylu gry. W sobotę mamy zobaczyć nowy zespół Tomasza Arteniuka, który zawalczy o II ligę. To ma być nowa jakość, siła, wytrzymałość i przede wszystkim skuteczność. I oby nowy szkoleniowiec okazał się choć w części tak dobry, jak pięknie przemawia. Bo gdyby zielonogórzanie zaczęli grać, tak jak trener przemawia, to niebawem trzeba by szykować Czas na ligę nowy stadion pod rozgrywki Jak wygląda sytuacja na dzień T-mobile Ekstraklasy. dzisiejszy? Zespół (podobno) Paweł Grosse

Pierwszy rząd od góry: Bartosz Tyktor, Wojciech Okińczyc, Artur Małecki, Maciej Górecki, Piotr Andrzejczak, Filip Barski, Paweł Wierzbicki, Bartosz Olejniczak, Sebastian Górski. Drugi rząd: Tomasz Zawistowski (prezes klubu), Amadeusz Siwy, Mariusz Kaczmarczyk, Mateusz Pietruszyński, Maciej Piorun, , Majkel Mikołajczuk, Robert Kuta, Wojciech Fabisiak, Rafał Ostrowski, Sebastian Rzepa, Patryk Perz, Dawin Kwaśny. Siedzą; Tomasz Arteniuk (trener), Łukasz Twarowski (asystent, trener bramkarzy), Kacper Dworak, Marco Aurelio, Albert Cipior, Jacek Bąk, Dominik Skrzyński, Michał Gresczyk, Paweł Cierech, Przemysław Mycan, Dariusz Piorun (kierownik drużyny), Łukasz Salamon (masażysta)

S8

Strony www

Witryna internetowa – niezbędna „wizytówka” każdej firmy. Przejrzysta forma i niezbędna treść, ciekawa prezentacja wizerunku.

68 321 86 10


nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

SPORT

9

Przebudowa w Stelmecie Rafał Rajewicz i Przemysław Piotrowski nie są już pracownikami Stelmetu Zielona Góra. Decyzja o zakończeniu współpracy jest związana z przebudową struktury organizacyjnej klubu.

Rafał Rajewcz i Walter Jeklin. Były już i przyszły (?) dyrektor koszykar- Tak kibicujecie!  skiego Stelmetu 

Miejsce: Hala CRS, Stelmet Zielona Góra - Śląsk Wrocław 81:69 Fot. Paweł Grosse

Stelmet Zielona Góra buduje nową wewnętrzną sieć organizacyjną, która będzie odpowiadać modelowi zarządzania stosowanemu w czołowych klubach europejskich. - Konieczna jest optymalizacja i dynamizacja działań, które mają nadać jeszcze większe tempo rozwoju Stelmetu jako profesjonalnej organizacji sportowej - mówi Janusz Jasiński, prze-

wodniczący Rady Nadzorczej Grono SSA. Klub podziękował Rafałowi i Przemkowi za wysiłki, jakie podejmowali w czasie swojej pracy dla klubu i życzymy im sukcesów w dalszej karierze zawodowej. Obowiązki media managera Stelmetu Zielona Góra (tymczasowo) przejmuje Katarzyna Marciniak. źródło: basketzg.pl

Stoglin w Stelmecie

Orlik przy Źródlanej

Rycerze Speedwaya

Kup bilet na Turów

PP zgodnie z planem

Prezentacja i mecz

Amerykański rozgrywający Terrell Stoglin wzmacnia koszykarski Stelmet. Ma być wsparciem dla obwodowych graczy w czasie meczów, które będą decydowały o obronie mistrzowskiego tytułu. Kontrakt został podpisany do końca sezonu. W NCAA średnio zdobywał 16.4 punktu, 2.6 asysty i 2.4 zbiórki na mecz. n

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze informuje, że Kompleks Sportowy Orlik 2012 przy ul. Źródlanej czynny jest codziennie od godz. 10.00 do 19.00. Wszystkich chętnych gry na świeżym powietrzu (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ale nie tylko) zapraszamy. Do dyspozycji jest również plac zabaw dla najmłodszych. n

6 kwietnia na zielonogórskim torze żużlowym rozegrany zostanie turniej memoriałowy poświęcony pamięci zmarłych zawodników miejscowego klubu pn. Memoriał Rycerze Speedway’a. W zawodach udział wezmą zaproszeni zawodnicy oraz wszyscy zawodnicy SPAR Falubazu za wyjątkiem Hampela i Jonssona.  n

Ruszyła sprzedaż biletów na pojedynek z Turowem Zgorzelec, który odbędzie się 19 marca (środa) o godzinie 20.00. To absolutny hit TBL, a do tego okazja do rewanżu za porażkę w pierwszej rundzie w Zgorzelcu. To również ostatni mecz rundy zasadniczej. Bilety na abilet.pl oraz punktach sprzedaży. Szczegóły: basketzg.pl n

Spotkania 1/8 Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej odbędą się zgodnie z terminem. Wydział gier zaproponował wcześniejsze rozegranine meczów 9 marca jednak nie uzyskał zgody zainteresowanych klubów. Środa, 26 marca godz. 15 zagrają m.in. Stelmet UKP II - Orzeł Międzyrzecz, KSF - Piast Gorzów-Karninn

23 marca na SPAR Arenie w Zielonej Górze odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu SPAR Falubazu 2014. Z tej okazji odbędzie się mecz sparingowy z zespołem Sparty Wrocław. Swój udziałw impreze zapowiedzieli między innymi Maciej Janowski, Tomasz Jedrzejak, Jurica Pavlic oraz Troy Batchelor. n

Średnie biegowe żużlowców Falubazu Zielona G óra w sezonie 2013 (dane: spor towa.zgora.pl)

2,514 Jarosław Hampel

1,417

2,162

Piotr Protasiewicz

1,318

Krzysztof Jabłoński

Mikkel Bech Jensen

2,111

2,041

0,733

0,698

Patryk Dudek

Kamil Adamczewski

Alex Zgardziński

portowa [S] zgora

.

.pl

Dlaczego ? m e l ż u ż ę i s m a ł i z d u zn ? ka byłaś Europo Ja

68 321 86 10

Andreas Jonsson

Materiały poligraficzne: ulotki, foldery, katalogi. Niepowtarzalne projekty graficzne, interesująca ekspozycja działalności.

Sport w extra wydaniu!

Sport daje mi cje pozytywne emo

S9

Poligrafia


10

www.tydzienlubuski.com.pl

nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

CO? GDZIE? KIEDY?

Bajkowo i muzycznie w Lubuskim Teatrze

Za nami pierwsza połowa sezonu w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Jak przedstawia się bilans jego dokonań artystycznych? I jakie niespodzianki szykują się w Teatrze w najbliższym czasie? – Obecnie zbieramy owoce naszej wcześniejszej pracy. W nowym sezonie spektakl Kazimierz i Karolina zakwalifikował się właśnie na prestiżowy festiwal w Szczecinie. A na musical pt. Piaf nie można dostać już biletów – reasumuje dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Robert Czechowski. Ponadto zapowiada się kontynuacja projektów związanych z udziałem „wykluczonych”. To dla widza dorosłego. A co dla najmłodszych? – Dla dzieciaków gramy bajkę pt. Królowa Śniegu. Zapowiadają się także dwa ciekawe projekty dziecięce – uchyla rąbka tajemnicy dyrektor R. Czechowski. Pierwsza połowa sezonu była bardzo owocna dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Trash Story dostał się do programu Teatr Polska. W jego ramach spektakl był prezentowany w mniejszych miejscowościach. W nowym sezonie uznanie zdobył już Kazimierz i Karolina, który został zakwalifikowany do przeglądu „Kontrapunkt” w Szczecinie.

Królowa śniegu, reżyseria Marek Sitarski

Po sukcesie spektaklu muzycznego pt. Siostrunie, Lubuski Teatr ponownie zaprosił do współpracy reżysera Jana Szurmieja. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Musical o losach francuskiej pie-

KINA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • WYSTAWY PREZENTACJE Cinema City pt. 7.03 – cz. 13.03

300: Początek Imperium N EN Kamienie na szaniec 15 PL Pan Peabody i Sherman 2D i 3D D 72 godziny 13 N EN Facet (nie)potrzebny od zaraz 12 PL Jack Strong 12 PL Non-Stop 15 N EN Obrońcy Skarbów 15 N EN Pod Mocnym Aniołem 15 PL Pompeje 2D i 3D 12 N EN Ten niezręczny moment 12 N EN Wilk z Wall Street 15 N EN Wkręceni D PL Kraina lodu 2D D Królowa Śniegu 2D D LEGO® PRZYGODA 2D i 3D D Robaczki z Zaginionej Doliny 2D D Rodzinka nie z tej Ziemi D Skubani 2D D BO 12 15 18 – wiek, N – napisy, D – dubbing, PL EN FR – język

Nysa (czynne tylko pt.-nd.) pt. 7.03 – nd. 9.03

Tajemnica Filomeny W.B./USA/Fr. Wielkie piękno Fr/Włochy

IMPREZY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KAWON pt. 7.03 19.30

Raz Dwa Trzy KONCERT

pon. 10.03 20.00

Siedem x Jeden – wieczór z grupą improwizacyjną

pt. 14.03 19.30

Braci Figo Fagot KONCERT

S 10

••••••••

Muzeum Ziemi Lubuskiej pt. 7.03 17.00

śniarki pt. Piaf spotkał się ze znakomitym przyjęciem. – Na ten spektakl bilety są już wyprzedane. To zasługa talentu zielonogórskiej aktorki Anny Haby. Publiczność ceni sobie spektakle muzyczne – relacjo-

LUBUSKI TEATR • • • • • • • • • • • • • • • • • pt. 7.03 – nd. 9.03 Piaf

Otwarcie wystawy „Wieś w malarstwie polskim”

pt. 7.03 – sob. 8.03

śr. 12.03. 14.30

nd. 9.03

Zielonogórskie budowle sakralne WYKŁAD

BWA pon. 10.03

INIRE – Shipwreck score PERFORMANS MUZYCZNY

pt. 14.03 19.00

Ten cały związek nie był właściwie związkiem WYSTAWA

GALERIA Pro Arte sob. 8.03 19.00

„I Bóg stworzył Kobietę” Paweł Stachowiak KONCERT

WiMBP Klub Pro Libris czw. 13.03 18.00

Spotkanie ze zdobywcą Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2013 – Mirosławem Kulebą

Szklana Pułapka pt. 7.03 18.00

Chwila dla niej – Dzień Kobiet

Honeymoon

Czytanie bajek

śr. 12.03 – nd. 16.03 Niebieski Piesek

pt. 14.03 – nd. 16.03 Siostrunie

sob. 15.03 – nd.16.03 Medea

INFO  68 452 72 72

FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA • • pt. 7.03 19.00

Pięć poematów – pięciu dyrygentów

pt. 14.03 19.00

Zlata Chochieva RECITAL

łem Więźniarki. Powstał on we współpracy z kobietami osadzonymi w zakładzie karnym w Krzywańcu. Dotyczy warsztatów dramatopisarskich, których uczestniczkami były kobiety osadzone w tamtejszym więzieniu. Celem jest, by sztuka w całości była oparta na tekstach napisanych przez same skazane. Na początek przyszłego sezonu możemy spodziewać się także komedii pt. Lepszy świat. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałaby rzeczywistość po wygranej Niemiec w II wojnie światowej. Historia będzie opowiedziana w humorystyczny sposób. A dla miłośników muzyki? – Mam sporo pomysłów na koniec roku. Najbardziej przychylam się do sztuki kostiumowej i może postawię właśnie na muzykę klasyczną – mówi R. Czechowski. Czekamy zatem z niecierpliwością i zapraszamy do korzystania z oferty repertuaru Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. Edyta Sawicka

Tajemnica Filomeny Irlandia, lata 50. Młod a Filomena zostaje zm uszona przez zakonnice do oddania swojego dziec ka. Po 50 latach postanawia odnaleźć swojego syn a. Towarzyszy jej dziennik arz, którego ironiczneg o poczucia humoru wyda je się nikt nie rozumieć . Pomimo, iż obydwoje pró bują dociec prawdy, każ de robi to z innych powo dów. „Tajemnica Filome ny” opowiada prawdziwą historię, która spotkała nie tylko tytułową bohater kę, ale także wiele inn ych młodych matek w tam tym czasie. Film otrzym ał 4 nominacje do Oskarów : najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Judi Dench), najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza muzyka oryginalna.

FORTEPIANOWY

pt. 21.03 19.00

„Z Nowego Świata” KONCERT SYMFONICZNY

nd. 23.03 15.00

Kameralny koncert rodzinny INFO  68 328 60 60

konkurs

Do wygrania są 2 podwójne zaproszeniana na seans Tajemnice Filomeny w dn. 14-16.03.2014 r. do kina Nysa. Wystarczy wysłać do nas e-mail

Kolportaż

nuje R. Czechowski. Od 8 lutego w repertuarze Lubuskiego Teatru można obejrzeć także gorzką komedię pt. Głodni Jan i Małgorzata. Groteskowa konwencja spektaklu ma przemówić głównie do ludzi młodych.

Dla najmłodszych z kolei Lubuski Teatr dokonał próby powrotu do klasycznego teatru lalek. Efektem jest sceniczne wydanie baśni Andersena pt. Królowa Śniegu w reżyserii Marka Sitarskiego. – Scena lalkowa jest mi bardzo bliska. Moi rodzice pracowali w teatrze lalek. Wychowałem się wśród smoków i rycerzy – mówi R. Czechowski. To właśnie ze sceną lalkową Dyrektor Teatru Lubuskiego wiąże wiele planów, projektów i marzeń, gdyż na bajki zapotrzebowanie jest duże. Najmłodsi widzowie stanowią wdzięczną publiczność. Dla maluchów spotkanie z teatrem to wielkie przeżycie. – Takie przedsięwzięcie jest szalenie ważne, bo kształtuje młodego widza i wychowuje przyszłą widownię w warunkach profesjonalnych. Planuję także małą bajkę dla dzieci na maj – zapowiada R. Czechowski. Również w maju będzie realizowany projekt Magdaleny Fertacz i Łukasza Chotkowskiego pod roboczym tytu-

(sekretariat@tydzienlubuski.com.pl) dn.10.03 jak najbliżej godz. 15.00 i odpowiedzieć na pytanie: Ile Oskarów zdobył film Tajemnica Filomeny? W mailu proszę podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Judi Dench (wł. Judith Olivia Dench), brytyjska aktora, która za tytłową rolę w Tajemnicy Filomeny została po raz 7. nominowana do Oskara, znana jest przede wszystkim z roli „M” w serii o Jamesie Bondzie oraz Królowej Elżbiety w Zakochanym Szekspirze. Na wielkim ekranie można było ją podziwiać również w takich produkcjach, jak Pani Henderson, Jej Wysokość Pani Brown czy Czekolada.

Dostarczanie materiałów promocyjnych pod wskazene adresy. Krótki czas i precyzja. Optymalna metoda dystrybucji.

68 321 86 10


nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

n NIERUCHOMOŚCI

Konkurs NBP

Garaż z kanałem do wynajęcia przy Al. Słowackiego w dobrej cenie 783716705 KTBS odstąpię, 2 pokoje, Ruczajowa, Zielona Góra, tel. 794261177

24 lutego Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowe monety z popularnej wśród kolekcjonerów serii „Zwierzęta świata”. Tym razem znalazł się na nich konik polski – dwudziesty już prezentowany w serii gatunek. Dla naszych Czytelników mamy 40 monet o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Jakie zwierzę nie zostało przedstawione do tej pory na monetach z serii „Zwierzęta Świata”? a) Jelonek rogacz b) Świerszcz c) Podkowiec mały i wysłać SMS o treści monety.a, b lub c, na numer 71601 (1,23 zł brutto). Na SMSy czekamy od 7.03.2014 r. od godz. 12.00 do 16.03.2014 r. do godz. 23.59.

Więcej przeczytasz o monetach na stronie www.nbp.pl/monety.

RTV LUBUSKA PIĄTEK 7.03.2014 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 ZIELONA KULTURA – premiera 20:15 Pasmo powtórkowe SOBOTA 8.03.2014 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe NIEDZIELA 9.03.2014 10:00 MUZA – premiera 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe PONIEDZIAŁEK 10.03.2014 17:00 SAMORZĄDOWY RING - LUBUSKIE – premiera 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 WASZYM ZDANIEM – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

WTOREK 11.03.2014 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 TIME OUT – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe ŚRODA 12.03.2014 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 SAMORZĄDOWY RING – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe CZWARTEK 13.03.2014 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 KULTURALNE PUZZLE – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe PIĄTEK 14.03.2014 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

4

2 1

K r z yżówk a pa noram iczna

Sprzedam mieszkanie 78 m2 w centrum N. Soli do remontu, 3-pok., bardzo niski czynsz, parter. Idealne na działalność 661307230 Tania kawalerka I p. w centrum 692488459 tanio odstąpię RTBS Os.czarkowo,48 m2 pok., cena 66 tys. do negoc. 606299763

SKUP ELEKTROŚMIECI zużyty sprzęt RTV i AGD

SKUPUJEMY sprzęt:

Wypełnij planszę cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie oraz w każdym sektorze 3x3 ozanczonym pogrubiona linią, znajdowały się różne cyfry.

5

2

6 4

7

3 4 1

3 4

7

3 5

9

8 7

3

n MOTORYZACJA Auto do 2 tys. zł kupię tel. 600 39 49 83

n SPRZEDAM

Meble używane do wyposażenia całego domu i pralki, lodówki, zamrażarki, rowery 606413637 Nowe Miasteczko, www.mebleuzywane-nowemiasteczko.pl

n TOWARZYSKIE

Atrakcyjny.Przystojny,Czeka na smsy od milej dziewczyny. zg 731937868 Samotny 59 lat zmotoryzowany, pozna panią niskiego wzrostu z Z.Góry lub bliskiej okolicy na letnie wypady na łono natury, a potem może i na zimowe, tel. 606 945 960 po 15.00 ZIELONA GORA I OKOLICE 46MESZCZYZNA POZNA PANIA OD 40 DO 65 DO PRZYJAZNI A CO DALEJ OKAZE SIE MOZE STALY ZWIAZEK 889128463 BEDZIE ZALEZYC OD CIEBIE ?

n FINANSE

teleinformatyczny

komputery, drukarki, itp.

Filmowanie wesela fotoplener gratis 797478668 Glebogryzarka-KoszenieBronowanie-Plug-Kultywator. Kom.669 757 270 Kupiłeś meble i nie masz czasu ich złożyć zrobię to za Ciebie. Układanie paneli podłogowych malowanie mieszkań Tel. 536 098 860

9 2

Transport-Przeprowadzki IVECO MAX Kom.669 757 270

Autolaweta-holowanie. kom. 669 757 270

9

8

telewizory, monitory, itp. lodówki, pralki, suszarki, odkurzacze, itp.

Pranie dywanów, tapicerek,tel:728974151

n USŁUGI

7 8

RTV AGD

Minikoparka kom.669 757 270

Zielona Góra, ul. Miodowa 12D tel. 730 087 770 wjazd od ul. Krośnieńskiej

9

8

Kochanka Freuda, Karen Mack, Jennifer Kaufman, Wyd. Znak

M2 30 m2 87000 Krzywoustego tel.733331016

S udok u

8

Książka opowiada o intelektualnej fascynacji i romansie Freuda z siostrą jego żony – Minną. Ona uważa się za „kobietę wyzwoloną” jak na tamte czasy, a samego Freuda – za mężczyznę wybitnego i wyjątkowego. Jednak ich wspólna historia miłosna pokazuje, iż niezależnie od miejsca, czasu i pozycji społecznej, kobiety mają podobne oczekiwania wobec mężczyzn, a mężczyźni w podobny sposób ich nie spełniają.

Kupię każde mieszkanie lub dom z dowolnym problemem prawnym. Może być zadłużone, z kredytem hip. lub w trakcie eksmisji.Dysponuję gotówką lub innym mniejszym mieszkaniem na zamianę. Tel.513474366

11

5

Oddłużanie wszelkich nieruchomości www.lcf.com.pl tel. Pożyczki bez BIK dla firm, tel. 885 709 500 Pożyczki bez BIK Dworcowa 24, tel. 536 557 551


www.tydzienlubuski.com.pl

Seat Ibiza

BMW 320d

Seat Toledo

1.2i Euro 5

1.2 TSi Euro 5 • 0 km Nowy samochód

od

7.900 ,-

tylko

12.900 ,-

51 kW / 69 KM Pierwsza rejestracja 2009, Klimatyzacja, Alu, Podgrzewane fotele, Komputer pokładowy

od

od

20.400 ,-

120 kW / 163 KM Pierwsza rejestracja 2011, Klimatyzacja automatyczna, Bi-Xenonowe reflektory, Alu

Np. 1.6 TDi 77 kW / 105 KM

od

13.500 ,-

130 kW / 177 KM Modell 2012, Automat, Klimatyzacja, BiXenonowe reflektory, Start-Stop, Bluetooth

63 kW / 86 KM Pierwsza rejestracja 2010, Klimatyzacja, Alu, Światła przeciwmgielne, Komputer pokładowy

Audi A4 1.8 TFSi

od

.de

15.400 ,-

88 kW / 120 KM

Wszystkie marki

Pierwsza rejestracja 2012, Klimatyzacja automatyczna, Alu, Czujnik parkowania, Czujnik swiateł / deszczu, Start-Stop

1.2 TFSi

31.450 ,-

www.

Audi A1

2.0 TDi Euro 5

5 0 0 0 samochodów

1.6 TDi / 1.4 TSi Euro 5

12.950 ,-

3x Audi A6 Avant

320d DPF

77 kW / 105 KM Zużycie paliwa (l/100km) Cykl miejski 6.9, Cykl pozamiejski 4.6, Cykl mieszany 5.4, CO² 125g/km

8x Seat Altea XL

od

nr 7-8/257-258 • 7 marca 2014 r.

REKLAMA

tymczasowa rejestracja 02/2014

12

Pierwsza rejestracja 2009, Klimatyzacja automatyczna, Alu, Tempomat, Xenonowe reflektory, Światła przeciwmgielne

Markowa jakość w cenach promocyjnych, sprawdzona przez DEKRe 3x Kia Cee´d SW

1.2 TSi Spaceback Euro 5

1.7 CRDi Euro 5

Nowy samochód

Młody używany

od

15.900 ,-

od

17.400 ,-

115 kW / 156 KM Pierwsza rejestracja 2008, Klimatyzacja automatyczna, Xenonowe reflektory, Tempomat, Alu

od

2x Opel Zafira

od

16.500 ,-

100 kW / 136 KM Pierwsza rejestracja 2012, Klimatyzacja automatyczna, Bluetooth, Czujnik swiateł / deszczu

14.500 ,-

77 kW / 105 KM Pierwsza rejestracja 2014, Klimatyzacja automatyczna, Tempomat, Czujnik parkowania

1.8i Euro 5

103 kW / 140 KM

od

16.900 ,€

66 kW / 90 KM Zużycie paliwa (l/100km) Cykl miejski 6.7, Cykl pozamiejski 4.6, Cykl mieszany 5.4, CO² 124g/km

1.8i 16V / 2.0 D • Man. / Aut.

Młody używany

Młody używany od

16.900

,-

Pierwsza rejestracja 2013, Klimatyzacja automatyczna, Tempomat, Radio-CD / MP3 / AUX, Komputer pokładowy, 7-miejscowy

Nowy samochód

9x Chevrolet Orlando

2.0 TDCi Euro 5

14.400

Stepway Euro 5 • 0 km

99 kW / 135 KM Zużycie paliwa (l/100km) Cykl miejski 8.0, Cykl pozamiejski 4.9, Cykl mieszany 6.1, CO² 140g/km

7x Ford Galaxy

od

4x Dacia Sandero

1.6 GDi • 0 km

tymczasowa rejestracja 10/2013

4x Skoda Rapid

8x Hyundai i40

tymczasowa rejestracja 12/2013

Mercedes-Benz

C 180 K T Kombi

120 kW / 163 KM

od

,-

Np. 2.0 D 120 kW / 163 KM

Pierwsza rejestracja 2011, Klimatyzacja automatyczna, Radio-CD / MP3, Zamek centralny zdalnie sterowany pilotem

14.900

,-

Pierwsza rejestracja 2012, m. in. Klimatyzacja automatyczna, Alu, System nawigacji, Skóra, Podgrzewane fotele, Czujnik parkowania

Otwarte od poniedziałku do piątku 8-20 • Zapraszamy! 1.0i / 1.0 EcoBoost Euro 5 • 0 km

1.4 T

żywany ody uGebrauchter Mł junger

Nowy samochód

Młody używany

od

8.900 ,€

63 kW / 86 KM Pierwsza rejestracja 2012, Klimatyzacja, Tempomat, Alu, Pólskóra, Radio-CD / MP3

Chociebuż

6x Ford Fiesta

10x Opel Astra

od

12.400 ,€

103 kW / 104 KM Pierwsza rejestracja 2012, Klimatyzacja, Tempomat, Radio-CD / MP3, Komputer pokładowy

ul. Annahofer Graben 9

od

11.500 ,-

5x Chevrolet Aveo

tymczasowa rejestracja 04/2013

8x Opel Corsa

1.2i

Np. 1.0i 59 kW / 80 KM Zużycie paliwa (l/100km) Cykl miejski 8.7-5.8, Cykl pozamiejski 5.2-3.7, Cykl mieszany 7.4-4.2, CO² 154-105g/km

10x Chevrolet Cruze

1.4i Euro 5

1.8i

Młody używany

Młody używany

od

9.500 ,-

od

74 kW / 101 KM Pierwsza rejestracja 2012, Klimatyzacja, Tempomat, Podgrzewane fotele, Czujnik parkowania

11.900 ,€

104 kW / 141 KM Pierwsza rejestracja 2011-2013, Klimatyzacja, Bluetooth, Radio-CD / MP3, Komputer pokładowy

+49355 485 40 50 • W soboty zapraszamy 9-18

Z zastrzeżeniem zmian. Gwarancja rozpoczyna się od daty pierwszej rejestracji. Właściciel W.W. Anclam e.K

TL 7-8/257-258  
TL 7-8/257-258  

Tydzień Lubuski 7 marca 2014r.

Advertisement