Page 1

Pielęgniarki w przedszkolach?

Lubuskie przygotowane do zimy

Był cmentarz, będzie strefa relaksu

Bawiące się, szczęśliwe dzieci to widok, który wywołuje uśmiech. Przedszkolaki nie zawsze jednak bywają grzeczne. Zdarza się, że podczas zabawy dochodzi do wypadków.

Tym razem nie zaskoczy! Lubuskie, zgodnie z deklaracją wojewody, jest przygotowane na nadejście zimy. Relacje z przygotowań zdały służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Ślizgawka dla dzieci, nowe ławki i odświeżony skatepark – to elementy, które do końca 2016 r. mają pojawić się na terenie Parku Tysiąclecia.

»2

»3

»6

R ek lama

7-17 listopada

R ek lama

10 l + 10% gratis!

nr 42-43/243-244 8 listopada 2013 r. Zielona Góra, Nowa Sól

Akrylowa farba do wnętrz JEDYNKA

Kabina z hydromasażem ROSA wym.: 80 x 80 x 218 cm

H CEN ITY OW K AŻ E D DNI EGO A

07.11 – dział FARB 08.11 – dział NARZĘDZI 09.11 – dział OGRÓD 10.11 – dział SANITARNY 12.11 – dział GLAZURY

13.11 – dział SANITARNY 14.11 – dział NARZĘDZI 15.11 – dział METALOWY 16.11 – dział BUDOWLANY 17.11 – dział OŚWIETLENIA

ZABAWY KONKURSY POKAZY DOSTAWCÓW LICYTACJE TOWARÓW Zielona Góra ul. Stefana Batorego 172 R ek lama

Oferta ważna do 17.11.2013 r.

OKNA Zielona Góra ul. Jaskółcza 40 tel. 68 453 68 33 tel. 728 876 345 artbud.zgora.pl

profil VEKA


2

www.tydzienlubuski.com.pl

9.11 sobota

11oC

12 km/h 1010 hPa

10.11 niedziela

nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

AKTUALNOŚCI

8oC

11 km/h 1007 hPa

11.11 poniedziałek

7oC

11 km/h 1021 hPa

12.11 wtorek

10oC

13.11 środa

14 km/h 1013 hPa

7oC

15 km/h 1015 hPa

14.11 czwartek

6oC

13 km/h 1020 hPa

K ronika policyjna

15.11 piątek

4oC

13 km/h 1015 hPa

Kargowa 5 lat pozbawienia wolności może grozić 20- i 24-latkowi z Kargowej, którzy kradli z samochodów kołpaki. W środę około godz. 3.00 policjanci zwrócili uwagę na podejrzane zachowanie mężczyzn, którzy stali przy zaparkowanym samochodzie. W trakcie kontroli w bagażniku samochodu, którym przyjechali ujawnili 6 kompletów oryginalnych kołpaków z samochodów różnych marek.

Sulechów 24 październik około godz. 11.00 mieszkaniec Sulechowa, po dwóch udarach, z częściowym niedowładem kończyn oraz upośledzoną mową wyszedł do lasu na grzyby. Domowników zaniepokoiła kilkugodzinna nieobecność mężczyzny. Po nieudanych próbach samodzielnego odnalezienia o godz. 17.00 zgłosili się na Policję. Mężczyznę zna- Gubin 29 października gubińDo czerwca 2014 r. mieszkańcy Zatorza w Nowej Soli mogą mieć pro- Zima za pasem, oświetlenie wprowadza nas w bożonarodzeniowy blemy z czasowym dostępem do wody. Właśnie ruszył remont sieci nastrój, a rondo PCK wciąż w budowie. Wydłużający się remont spędza leziono dwie godziny później . scy policjanci zostali powiadomieni o tym, że na jednej wodociągowej na ulicach: Narutowicza, Asnyka, Dygasińskiego, Lele- sen z powiek mieszkańcom Zielonej Góry. Czy budowlańcy zdążą wela, Solskiego, Wierzyńskiego, Szymanowskiego. przed świętami? Zielona Góra 24 października z ulic w Gubinie, jakaś osoba Źródło: MZGK Nowa Sól Fot. Wojciech Gąsiewski jeden z mieszkańców zauwa- chce wyskoczyć z okna w każył, że w centrum Zielonej mienicy. Policjanci którzy naGóry sprzedawane są grzyby, tychmiast udali się pod wskaktóre znajdują się pod ochro- zany adres zastali nietrzeźwą ną. O swoich podejrzeniach kobietę, która jak się okazało powiadomił policję. Ustawa zadzwoniła dla zabawy. Po Bawiące się, szczęśliwe dzieci, to widok, który wywołuje uśmiech. Przedszkolaki nie zawsze jednak o ochronie środowiska przewi- przebadaniu alkomatem okabywają grzeczne. Zdarza się, że podczas zabawy dochodzi do wypadków. Niezbędna jest wtedy pomoc duje odpowiedzialność karną, zało się, że kobieta ma ponad nawet do 5 lat kary pozbawie- 2,5 promila alkoholu w orgamedyczna, a tej w przedszkolach brakuje. nia wolności. nizmie.  Źródło: KMP – Nie wyobrażam sobie, by dzieci w przedszkolach przez Nie tylko polityczne podsumowanie tygodnia cały dzień były grzeczne i spokojne. To po prostu nie jest możliwe – śmieje się jedna Uniwersytet Zielonogór- syjnych oświatowych decyzji. z przedszkolanek. Olbrzymia ski rusza z nowym cyklem. Ale na chęciach się skończyło. energia, chęć zabawy i popisy, Raz na miesiąc instytut poZakończył się trzyletni proto nie tylko przyczyna śmielitologii będzie organizować jekt „Z małej szkoły w wielchu. Zdarza się, że dzieciaki forum polityczne z udziałem ki świat”. Od czerwca 2010 wpadają na siebie i robią soosobowości ze świata polityki, roku 13 wiejskich lubuskich bie krzywdę. Zazwyczaj są to handlu czy gospodarki. Pod- szkół pracowało nad stworzedrobne zadrapania, które nie czas pierwszej odsłony cyklu, niem modelu działania Małej wymagają kontaktu z lekapolitolodzy wzięli pod lupę Szkoły. Efekty programu są rzem. Czasem jednak dochorelacje gospodarcze Polski zdumiewające: małe szkoły dzi do poważniejszych wypadz Afryką, a gościł u nas poseł zaczynają przewyższać pozioków, przy których pomoc jest Kilion Munama. mem i organizacją placówki niezbędna. Po „oświatowym zamiesza- w dużych miastach. Zgodnie z Rozporząniu” w Zielonej Górze, skargi Rodzice, nauczyciele i uczniodzeniem Ministra Zdrowia na prezydenta miasta składa- wie, mówią STOP zwolniez 2010 r. opieka medyczna jest li rodzice, a radni przyjmowa- niom z WF-u. Otyłość, problezapewniona dopiero od tzw. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2010 r. opieka medyczna jest zapewniona dopiero od tzw. li je jedna po drugiej. Skargi my z kręgosłupem, zaburzenia klasy zerowej. Problem zwią- klasy zerowej. Do tego czasu dzieci muszą radzić sobie bez pomocy pielęgniarek. trafiały do wojewody, który rozwoju – to konsekwencje wazany z jej brakiem zauważyła zwrócił się do radnych o to, garowania podczas zajęć wym.in. senator Helena Hatka. mi, dyrektorzy oraz pozostali – Odpowiedzi udzielone lach wszystkim dzieciom od aby przypilnowali prezyden- chowania fizycznego. O tym Na jej polecenie zostało wy- pracownicy. – Powrót pielę- w ankietach są dowodem real- trzeciego roku życia. Przy tak ta. Rada Miasta wzięła sobie jak sobie poradzić ze zwolniekonane badanie, które miało gniarek do przedszkoli byłaby nego zapotrzebowania na wy- dużej liczbie dzieci ryzyko, że do serca uwagi wojewody. niami dobrze wie kadra ziewykazać, czy pielęgniarki wskazany z kilku powodów. kwalifikowaną kadrę medycz- któreś z nich będzie wymagało Podczas ostatniej sesji część lonogórskiego Gimnazjum nr w przedszkolach są niezbędne. Pierwszym są wszelkiego ro- ną w przedszkolach. Nie tylko pomocy medycznej wzrasta. radnych chciała powołania 9. W szkole odbyły się obrady Ankiety z pytaniami zo- dzaju wypadki, które czasami wykonywanie corocznych Jak informują pracownicy specjalnej doraźnej komisji „Okrągłego Stołu”. stały przesłane do wszystkich w przedszkolach się zdarzają. badań przesiewowych, ale biura senatorskiego Heleny do rozpatrzenia kontrowerMonika Zapotoczna placówek przedszkolnych Drugim - konieczność poda- systematyczna pomoc, moni- Hatki: rekomendacje działań znajdujących się na terenie wania dzieciom, cierpiącym toring pod kątem diagnostyki oraz wnioski z badań zostaną Rubryka powstaje przy wspópracy z telewizją RTV LUBUSKA województwa lubuskiego. na przewlekle choroby, leków. oraz edukacja zdrowotna – to szczegółowo omówione w groWypełniło je blisko 1400 osób. Ponadto rodzice na bieżąco obszary, w których obecność nie ekspertów podczas konfeDZIAŁ REKLAMY Wśród odpowiedzi znalazły mogliby otrzymywać informa- pielęgniarek jest w lubuskich rencji „Opieka pielęgniarska tel. 68 321 86 10 się m.in opinie rodziców. Ich cje o stanie zdrowia swojego przedszkolach pożądana – w szkołach i przedszkolach. reklama@tydzienlubuski.com.pl zdaniem pielęgniarki mo- dziecka. Wizyty pielęgniarek podkreśla Senator Hatka. Profilaktyka i wczesne wy- Adres redakcji Wydawca – Port S.A. Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 2a głyby zająć się udzielaniem w przedszkolach byłyby koAspektem, na który war- krywanie nieprawidłowości 65-034 ul. Gdyńska 1a, 66-620 Gubin, tel. 68 455 67 87 (wejście od ul. Kupieckiej 59), tel./fax 68 452 23 30 Prezes – Jerzy Galewski pierwszej pomocy, edukacją rzystne nawet wtedy, gdyby to zwrócić uwagę jest to, że rozwojowych dzieci”, która poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00 kapitał zakładowy 3 400 000 zł, KRS 0000137759 sekretariat@tydzienlubuski.com.pl związaną ze zdrowiem, pro- miały się odbywać w placów- zgodnie z założeniami rządu, odbędzie się 15 listopada 2013 Dyrektor Wydawnictwa – Wojciech Gąsiewski Druk – Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158 filaktyką, czy diagnostyką kach chociaż raz w tygodniu stopniowo będzie zwiększana roku w Gorzowie Wlkp. Po w.gasiewski@tydzienlubuski.com.pl Nakład – 30 000 egzemplarzy Redaktor Naczelny – Kamila Galewska w zakresie wad postawy. Po- – tłumaczy dyrektorka przed- liczba miejsc w placówkach, opracowaniu przesłane zosta- redaktor.naczelny@tydzienlubuski.com.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania Grafika i skład – Wiktor Beleć bądź niepublikowania niezamówionych tekstów. Redakcja dobne zdanie miały osoby szkola „Wyspa Dzieci”, Aldona tak by we wrześniu 2017r. za- ną do Ministerstwa Zdrowia. nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. grafik@tydzienlubuski.com.pl zajmujące się przedszkolaka- Pospiech. pewnić miejsca w przedszkoKamila Galewska

Pielęgniarki w przedszkolach?


nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

AKTUALNOŚCI

3

9.11 sobota

10.11 niedziela

11.11 poniedziałek

12.11 wtorek

13.11 środa

14.11 czwartek

15.11 piątek

Teodora, Ursyna

Andrzeja, Leny

Anastazji, Marcina

Renaty, Witolda

Liwii, Stanisława

Agaty, Wawrzyńca

Alberta, Leopolda

Europejski Dzień Wynalazcy Światowy Dzień Gry Wstępnej

Dzień Młodzieży Dzień Jeża

Święto Niepodległości Dzień Służby Cywilnej

Światowy Dzień Bicia Rekordów

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Dzień Seniora Światowy Dzień Cukrzycy

wsch. 6.44 / zach. 15.54

Co słychać w... ...Urzędzie Marszałkowskim?  Podczas sesji sejmiku wręczono Honorowe Odznaki Zasłużony Dla Województwa Lubuskiego. Okazją jest obchodzony w tym roku jubileusz 60-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa. Wyróżnione osoby to wieloletnia szefowa Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca Anna Aniela Sidło oraz wieloletni pracownik Regionalnego Centrum Animacji Kultur Wiktor Sędziński.  Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Strategię Energetyki Województwa Lubuskiego. „Za” było 22 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Przyjęcie dokumentu miało na celu zapewnienie dostępności do korzystania z wszystkich form energii oraz jej efektywne wykorzystanie.

wsch. 6.46 / zach. 15.53

wsch. 6.48 / zach. 15.51

...Urzędzie Wojewódzkim?  Wojewoda Jerzy Ostrouch spotkał się z zastępcą ambasadora RP w Berlinie Andrzejem Szynką. Podczas wizyty u naszych zachodnich sąsiadów zostały poruszone takie kwestie, jak edukacja, bezpieczeństwo, kultura oraz współpraca woj. lubuskiego z krajem związkowym Brandenburgia.  Szczegółowa analiza ekonomiczna, wykonana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną była podstawą do podjęcia decyzji przez Wojewodę Lubuskiego o zamknięciu laboratoriów w Nowej Soli i Międzyrzeczu. Decyzja w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie Lubuszan. Wojewoda decyzję o wygaszaniu laboratoriów podejmuje jako organ prowadzący WSSE. n

wsch. 6.50 / zach. 15.50

wsch. 6.52 / zach. 15.48

wsch. 6.53 / zach. 15.47

wsch. 6.55 / zach. 15.45

Lubuskie przygotowane do zimy Tym razem nie zaskoczy! Lubuskie, zgodnie z deklaracją wojewody Jerzego Ostroucha, jest przygotowane na nadejście zimy. Na początku tygodnia odbyło się spotkanie, podczas którego relacje z przygotowań zdały służby i inspekcje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie województwa lubuskiego. Pierwszym zimowym zagrożeniem, które przychodzi na myśl, są liczne wypadki spowodowane paraliżem ruchu drogowego. To jednak nie wszystkie problemy związane z tą porą roku. Równie niebezpieczne mogą okazać się powodzie, zatrucia tlenkiem węgla czy przerwy w dostawie energii i ciepła. Uwagi wymagają także osoby bezdomne, bezpośrednio narażone na działanie ujemnych temperatur. Tematem, który musi bezsprzecznie zostać omówiony jeszcze przed opadami pierwszego śniegu, jest bezpieczeństwo na drogach. Nikt nie ma wątpliwości, że GDDKiA powinno mieć możliwość jak najszybszego reagowania do zmiany. W tym roku do dyspozycji będzie miała 18

Tekst zlecony

Zasypane śniegiem drogi, zgodnie z zapewnieniami, szybko zostaną oczyszczone i dostosowane do potrzeb kierowców.

tys. ton soli drogowej, 70 ton chlorku wapnia oraz ponad 3 tys. ton piasku. Dodatkowo stan dróg będzie stale monitorowany – w rożnych rejonach Lubuskiego zamontowanych

jest 46 kamer. Raporty na temat bieżącej sytuacji będzie można otrzymać pod numerem infolinii 19111. Kolejnym zagrożeniem jest powódź. 800 miejscowości na-

rażonych jest na zalania i podtopienia, a 70 tysięcy osób w woj. lubuskim mieszka na terenach zakwalifikowanych do ewentualnej ewakuacji na wypadek tego zagrożenia. I na to jesteśmy przygotowani. Do kruszenia kry na rzekach województwa gotowych jest 13 lodołamaczy: 6 niemieckich i 7 polskich, stacjonujących w Szczecinie na jeziorze Dąbie. Ich sprowadzenie zajmie od dwóch do siedmiu dni. Gotowość zgłosiły także: policja, która zajmie się m.in. osobami bezdomnymi, Zakład Linii Kolejowych PKP wspierany przez pięć firm zewnętrznych oraz straż pożarna, odpowiedzialna za kampanie edukacyjną dotyczącą zatruć czadem. (red)

R ek lama

Chcesz zaoszczędzić 200 zł miesięcznie?

Preparaty na bazie roślin nie obciążają organizmu a w przypadku niektórych schorzeń są tak samo skuteczne. Pamiętajmy jednak, że należy je stosować rozważnie i systematycznie. Na ratunek wątrobie

Przekonał się o tym Pan Kazimierz, który od lat zmaga się z chorą wątrobą. Pan Kazimierz po kilkuletnim stosowaniu różnych preparatów oraz próbach utrzymania zdrowej diety, za namową swojej córki-miłośniczki zdrowego trybu życia postanowił wypróbować naturalnych metod. Ostropest plamisty i karczoch chronią komórki i tkanki wątroby przed uszkodzeniami. Oczyszczają wątrobę, wspomagają procesy trawienne oraz odtruwają. Wykazują również silne

działanie żółciopędne i żółciotwórcze. Przy systematycznym stosowaniu Pan Kazimierz znowu czuje się dobrze: “Nareszcie czuję się dobrze, i nic mnie nie boli. Zaoszczędziłem też 210 zł miesięcznie emerytury! Ostropest i karczoch są o wiele tańsze w porównaniu do innych preparatów o podobnym działaniu. Polecam wszystkim, którzy zmagają się z chorą wątrobą”.

Zioła – tanie i skutecznie

Zioła są pomocne w przypadku wiele chorób przewlekłych: zaburzeniu krążenia, reumatyzmie, otyłości. Nie wszyscy jednak korzystają z dobrodziejstw natury. Być może spowodowane jest to brakiem wiedzy o ich skuteczności oraz faktem, że podobne preparaty, niektóre firmy proponują w bardzo wysokich cenach. Herbatę ziołową obniżającą wysoki poziom złego cholesterolu kupisz już za 5,40 zł a nasiona ostropestu plamistego za mniej niż 10 zł.

ODKRYJ MOC NATURY Lecz się tanio i skutecznie! zioła zdrowa żywność produkty bezglutenowe naturalne kosmetyki i wiele innych... Sklep zielarsko-medyczny VITA Krosno Odrz., ul. Kościuszki 2

Szerokopasmowy dostęp do Internetu już w Twoim domu!

VITA-KO.PL

Przed zażyciem preparatów wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

INTERNET dostarczamy w: • gminie Zielona Góra • gminie Świdnica • gminie Sulechów oraz • Zielonej Górze

Promocja „Jeszcze szybciej” gwarantowana prędkość

bez żadnych ograniczeń

najnowsza technologia szybki czas realizacji łącza dedykowane-symetryczne

w ofercie biznesowej

Nazwa

Prędkość pobieranie / wysyłanie

Cena

Internet Basic Promo

do 4 Mbps / 1 Mbps

49,20 zł/mc

Internet Basic Promo

do 8 Mbps / 1,5 Mbps 73,80 zł/mc

Internet Vip Promo

do 12 Mbps / 2 Mbps

Koszt instalacji Czas trwania umowy Umowa na 24 m-ce Umowa na 12 m-cy Umowa na czas nieokreślony

98,40 zł/mc Cena 1,23 zł 123,00 zł 246,00 zł

W naszej ofercie znajdą Państwo również: Wszystkie ceny brutto • Serwery dedykowane • Hosting • Centrale telefoniczne • Obsługa teleinformatyczna firm • Budowa systemów alarmowych Więcej informacji:

tel. 535 55 66 77, 512 38 05 99 WWW.TERRA.NET.PL


www.tydzienlubuski.com.pl

4

nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

AKTUALNOŚCI

To nie są pieniądze wyłącznie dla gminy! O połączeniu miasta z gminą mówi się już od kilkunastu lat. Jednak dopiero od momentu, kiedy pomysłem zainteresował się Janusz Kubicki zielonogórzanie uwierzyli, że do fuzji faktycznie może dojść. Jeżeli cały proces udałoby się przeprowadzić w zgodzie, czyli z poparciem jednego jak i drugiego organu administracyjnego, władze otrzymałyby tzw. bonus ministerialny. Dodatkowe fundusze w kwocie 100 mln zł. miały zostać przeznaczone na inwestycje gminne – a przynajmniej takie rozwiązanie proponował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. O swoim pomyśle informował wielokrotnie. Podział funduszy przedstawiał zarówno na spotkaniach z radnymi gminy, jak i na łamach „Łącznika Zielonogórskiego”. Nie było tajemnicą, że dodatkowe fundusze miały wpłynąć na zwiększenie poparcia dla fuzji wśród osób zamieszkujących gminę. Założenia związane z bonusem ministerialnym miały

100

mln zł

Podział proponowany przez prezydenta miasto

gmina 100%

Podział proponowany przez radnych miasto

gmina

50%

50%

Proponowany przez prezydenta podział (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) dodatkowych pieniędzy otrzymanych z ministerstwa po połączeniu miasta z gminą.

zostać przedyskutowane i zatwierdzone podczas wtorkowej sesji rady miasta. Wydawało się, że sprawa, o której tyle się mówiło, jest już praktycznie przesądzona. Niestety, radni nie mogli dojść do porozumienia. Rozpoczęły się przepychanki słowne i wzajemne oskarżenia. Wszystko

Fundusz Integracyjny 2015-2019 (razem 100 mln zł)

Zielonogórscy radni nie zgodzili się na przekazanie gminie tzw. bonusa ministerialnego. 100 mln zł, które prawdopodobnie trafiłoby do nowo powstałego organu, stało się przyczyną sporu pomiędzy prezydentem a radnymi Zielonej Góry. Spór z każdym dniem staje się ostrzejszy, a nastroje bardziej bojowe. Coraz bardziej widoczne stają się także interesy poszczególnych partii. Barcikowice Drzonków Jany i Stożne Jarogniewice Jeleniów Kiełpin Krępa Łężyca Ługowo Nowy Kisielin Ochla Przylep Racula Stary Kisielin Sucha Zatonie i Marzęcin Zawada

pod przykrywką dbania o dobro mieszkańców. Wśród przeciwników przekazania pieniędzy w całości gminie był m.in. radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Budziński. – Nie rozumiem dlaczego, cała kwota miałaby zostać przekazana gminie. Czy nie sądzicie, że powinniśmy

2 mln 067 tys. 7 mln 564 tys. 3 mln 164 tys. 2 mln 655 tys. 2 mln 009 tys. 1 mln 839 tys. 4 mln 451 tys. 9 mln 899 tys. 1 mln 703 tys. 5 mln 903 tys. 9 mln 360 tys. 14 mln 492 tys. 11 mln 317 tys. 8 mln 307 tys. 2 mln 562 tys. 4 mln 500 tys. 8 mln 200 tys.

się podzielić pół na pół? – tłumaczył. Wątpliwości miał również radny Platformy Obywatelskiej Mariusz Marchewka. Zastanawiał się m.in. nad tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze. – Chciałbym, by w uchwale znalazł się zapis, że przekazane fundusze zostaną

przeznaczone na strategiczne inwestycje gminy. O przesunięcie obrad dotyczących tej konkretnej uchwały apelowała Aleksandra Mrozek, również z PO. – Zajmijmy się tym tematem później, teraz jest zbyt wiele wątpliwości – apelowała. Argumenty radnych można było zrozumieć. Zastanawiający był jednak fakt, dlaczego

„ – Radni Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej wyrazili swoje obawy, pytali i dyskutowali. A wy nic! – grzmiał J. Kubicki.

” na temat przekazania środków postanowili dyskutować dopiero podczas sesji. – Radni Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej wyrazili swoje oba-

wy, pytali i dyskutowali. A wy nic! – grzmiał J. Kubicki. Ciekawy sposób spojrzenia na całą sprawę przedstawił radny SLD Filip Gryko. – Mam wrażenie, że kilku radnych nie chce dopuścić do połączenia, bo zwyczajnie chce zrobić na złość prezydentowi. Te osoby zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli do połączenia dojdzie to będzie to wielki sukces Janusza Kubickiego – komentował zachowania swoich kolegów F. Gryko. Ostatecznie uchwała nie została przyjęta. Co to oznacza? Zahamowanie całego procesu połączenia. Władzom Zielonej Góry został odebrany jeden z najważniejszych argumentów, którym posługiwano się w prowadzonej kampanii. Niewątpliwie została też podważona prawdomówność zielonogórskich polityków. Z jednej strony - prezydenta, który obiecał przekazanie pieniędzy, z drugiej - radnych, którzy teoretycznie za przyłączeniem są, ale robią wiele, by do niego nie doszło. Kamila Galewska

R ek lama

PRODUCENT

KOSTKI

GRANITOWEJ USŁUGI BRUKARSKIE KOLOROWE GRYSY I ŻWIRY KAMIENIE OZDOBNE • ŁUPKI OGRODOWE

NOWOŚĆ! BONIÓWKA GRANITOWA PŁYTKI GRANITOWE

Fatto Sp. z o.o. Zielona Góra tel. +48 531 35 00 00 e-mail: biuro@fattodeweloper.pl www.fattodeweloper.pl

ZIELONA ENKLAWA nowoczesne osiedle w kameralnej zabudowie na Jędrzychowie ieszkanie, m a z z is c Pła w domu! k ja j a k z s mie D

CENA JUŻ O

0 zł 28tt5 o za m bru

2

Mieszkania bezczynszowe, z ogrodem, z własnym miejscem parkingowym oraz kominkiem

WĘGIEL BRUNATNY korzystna oferta dla odbiorców indywidualnych oraz firm i instytucji

65-751 Zielona Góra, ul. Foluszowa 108B

tel. 693 629 482

www.granit-wachol.pl

Zachowaj kupon – otrzymasz RABAT!

Biuro Sprzedaży Apartament nieruchomości, tel. 785 920 015


nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

REKLAMA

www.tydzienlubuski.com.pl

5


6

www.tydzienlubuski.com.pl

AKTUALNOŚCI

nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

Był cmentarz, w przyszłości będzie strefa relaksu Ślizgawka dla dzieci, nowe ławki i odświeżony skate-park – to elementy, które do końca 2016 r. mają pojawić się na terenie Parku Tysiąclecia. Na podstawie konsultacji społecznych zorganizowanych np. przez fundację Salony oraz dzięki pracy architektów, m.in.: Mateusza Adamczyka i Agaty Woźniczki, stworzono projekt nowego zagospodarowania tego fragmentu przestrzeni publicznej. To nie pierwsza taka inwestycja na terenie naszego miasta. Wcześniej uwaga była skupiona m.in. na terenie Doliny Luizy czy Lasku Piastowskim. Prowadzone tam prace pozwoliły stworzyć miejsca, z których chętnie korzysta większość mieszkańców Zielonej Góry. Najwyższa pora by miejscem spotkań stał się także Park Tysiąclecia. Pierwszą rzeczą, na którą zwrócili uwagę projektanci było otoczenie samego parku. Architekci zauważyli, że w jego najbliższym otoczeniu znajduje się szereg ważnych, z punktu widzenia mieszkańców, obiektów: szpital, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, duże osiedle. – Wejścia do parku mają zostać umiejscowione w taki sposób, by każdy wychodzący z obiektów znajdujących się w pobliżu miał możliwość dostać się na teren parku – tłumaczył M. Adamczyk. Ciekawym rozwiązaniem będzie brama znajdująca się naprzeciwko szpitala. Powsta-

nie tam rampa, po której bez problemu będzie można zjechać na wózku inwalidzkim. Zaraz za nią zostanie ustawiona ławeczka, na której schorowana osoba będzie mogła usiąść i odpocząć. Park zostanie podzielony na pięć stref. Jedną z nich będzie tzw. strefa abstrakcji. Znajdą Jednym z postulatów projektu rewitalizacji parku jest W centrum parku powstanie mała kawiarenka. Z dazredukowanie istniejących ciągów komunikacyjnych leka będzie przypominała górę piasku, przez co nie się w niej przede wszystkim atrakcje dla najmłodszych. będzie się kłóciła z klimatem tego miejsca. i przekształcenie ich w sieć pętli pieszych Strefa została zaprojektowana w taki sposób, by rodzice mogli bez problemu obserwować to, co dzieje się z ich pociechami. Jednak nie tylko najmłodsi będą mieli szansę na szaleństwa. Ich nieco starsi koledzy będą mogli korzystać z odświeżonego i powiększonego o nowe atrakcje skateparku. Zmodernizowane zostaną także boiska do piłki nożnej oraz koszykówki. Nie zabraknie też miejsca przeznaczonego na długie spacery. Roślinność zostanie zagęszczona, ławeczki odWejście od strony szpitala ma być dostosowane do potrzeb pacjentów. Zostanie tam ustawiona specjalna świeżone, a ścieżki spacerorampa oraz ławeczka, na której będzie można odpocząć. we dopasowane do potrzeb Wizualizacje rewalitalizacji Parku Tysiąclecia, wyk. Bud Cud mieszkańców. – Tras jest tu R ek lama

MZK informuje Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że od 1 listopada w związku z otwarciem ulicy Kożuchowskiej zostaje zakończony objazd przez ulicę Strzelecką. Autobusy linii nr „1” i „13” wracają na swoje stałe trasy. 2 listopada została wprowadzona korekta rozkładów jazdy linii autobusowych nr „25” i „26. Autobusy tych linii wybranymi kursami będą dodatkowo obsługiwały ulicę Syrkiewicza w Nowym Kisielinie. n R ek lama

GOTÓWKIA DO RĘK

POŻYCZKI bez sprawdzania w bazach

W ofercie również kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, hipoteczne i dla firm Zielona Góra, ul. Kupiecka 35 tel. 68 323 99 80 RRSO na dzień 4.07.2013 r. dla całkowitej kwoty pożyczki 300 zł udzielonej na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem 16%, wynosi 3782,56%. Całkowity koszt pożyczki wynosi 105,26 zł. Całkowita kwota pożyczki do spłaty wynosi 405,26 zł. Wysokość RRSO raty miesięcznej oraz całkowitego kosztu pożyczki może się różnić zależnie od zastosowanego rodzaju ubezpieczenia pożyczki. Szczegółowe warunki oferty w Oddziałach.

z pewnością za dużo, a ich utrzymanie sporo kosztuje. Nie wszystkie są używane. Dlatego postaramy się, by uwaga została skupiona przede wszystkim na tych, które są najbardziej uczęszczane. Ciekawym pomysłem jest także stworzenie kawiarenki. Nie będzie to jednak wyłącznie miejsce, w którym będzie można napić się czegoś ciepłego. Nie chcąc zakłócać panującego klimatu, architekci pomyśleli o tym, by nadać jej nietypowy wygląd. Z daleka będzie wyglądała jak góra piasku. Dzięki temu kawiarenka będzie spełniała jednocześnie dwie funkcje – miejsca, w którym mieszkańcy mogą się posilić oraz obiektu, na który będzie przyjemnie patrzeć. Odnowa parku ma zostać pokryta głównie ze środków unijnych. Na modernizacje wydamy zaledwie 15% całkowitej wartości „remontu”. (red)


nr 42-43/243-244 โ€ข 8 listopada 2013 r.

REKLAMA

www.tydzienlubuski.com.pl

Bilety do nabycia w recepcji lub pod numerem 68 328 66 70 Al. Wojska Polskiego 79 Zielona Gรณra

.

7


www.tydzienlubuski.com.pl

8

MOTORYZACJA / AKTUALNOŚCI

Wytnij i zachowaj

Mandat za roztargnienie

Taryfikator mandatów i punktów karnych (dla wybranych wykroczeń) Wykroczenie

Kwota

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych Niezatrzymanie się przed znakiem STOP Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezp. przed Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezp. przed nimi Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu Wyprzedzanie na skrzyżowaniach Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezp. przed nimi Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

Punkty

50 zł

0 pkt

50 zł

0 pkt

50 zł

0 pkt

50 zł

1 pkt

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100-200 zł

2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt

200 zł

0 pkt

200 zł 200 zł 200-300 zł 250 zł 300 zł 300 zł 300-400 zł 300-500 zł

10 pkt 10 pkt 4 pkt 5 pkt 5 pkt 5 pkt 6 pkt 6 pkt

350 zł

3 pkt

350 zł

6 pkt

350 zł

10 pkt

400-500 zł 500 zł

8 pkt 5 pkt

500 zł

6 pkt

500 zł

10 pkt

Warto zachować czujność, bo przez nieuwagę możemy uszczuplić portfel o kilkaset złotych i jednocześnie wzbogacić się o punkty karne. Jakie grzeszki najczęściej popełniają kierowcy przez swoje zapominalstwo lub roztargnienie? Zapnij pasy albo płać W Polsce obowiązek zapinania pasów pojawił się w 1983 roku, ale dotyczył początkowo tylko osób siedzących z przodu oraz jazdy na terenie niezabudowanym. Natomiast od roku 1991 został on rozszerzony o teren zabudowany i tylne kanapy. Nie wszyscy jednak przykładnie zapinają pasy. Jedni są temu przeciwni, bo są one niewygodne i krępują ruchy, a inni nie zapinają ich dlatego, że po prostu o tym zapominają. Nie w każdym aucie zamontowany jest mechanizm przypominający o zapięciu pasów, a zapominalstwo w tej kwestii może kosztować. Za niezapięte pasy kierowca zapłaci 100 zł mandatu. Co istotne, taką samą kwotę będzie musiał także zapłacić w przypadku przewożenia pasażerów, którzy również nie zadbali o zapięcie pasów. – Warto pamiętać, że z tym wykroczeniem wiąże się nie tylko kara finansowa, ale również punkty karne – mówi

Zdarzyło Wam się kiedyś otrzymać ostrzeżenie od in-

nego kierowcy, że nie włączyliście świateł? Lepiej o nich nie zapominać, bo za jazdę bez nich grozi mandat i punkty. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu to 100 zł mandatu. Dwa razy większa kara grozi za niewłączenie świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu, w tunelu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł. Mandat to jednak nie wszystko. Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł skutkuje karą w postaci od 2 punktów karnych (jazda bez świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz od świtu do zmierzchu) do 4 punktów (brak świateł w tunelu i od zmierzchu do świtu). W razie nieużywania wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności, kierowcy również grożą niemiłe konsekwencje – mandat

D. Nowicki. – Za brak zapiętych pasów kierowca otrzyma 2 punkty karne, a za ich brak u pasażerów 4 punkty. Niektórzy kierowcy są oczywiście zwolnieni z obowiązku zapinania pasów, jeśli np. posiadają stosowne orzeczenie lekarskie – dodaje.

Nie zapomnij o światłach

w wysokości od 150 do 300 zł oraz 3 punkty karne.

Za to również dostaniesz mandat Zapominalscy kierowcy, którym zdarza się nie zabrać ze sobą do auta wymaganych dokumentów również muszą liczyć się z mandatem. Za brak każdego z dokumentów zapłacą po 50 zł (maksynalnie 250 zł). Nie opłaca się także zapominać o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r, w każdym pojeździe powinna znaleźć się gaśnica i trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji. Brak gaśnicy może skutkować mandatem w wysokości od 20 do nawet 500 zł. Policjant może też wystawić mandat, jeśli gaśnica nie znajduje się w miejscu łatwo dostępnym. Magda Zglińska, crenadi.pl

ZUS zaprasza

Lubuski Anioł Roku

Uważaj na pieszego!

Wygraj 30 tys. zł!

Mama wraca do pracy Zagłosuj na nią!

Od 18 do 22 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. W tych dniach wszystkie placówki ZUS przyjmować będą o trzy godziny dłużej (do godz. 18.00), oczekując na przedsiębiorców chcących skorzystać z porad ekspertów. W tym czasie będą mogli się dowiedzieć, jak korzystać z programu Płatnik czy sprawdzić na jakich zasadach można skorzystać z ulg i umorzeń w spłacie zaległych składek oraz z abolicji składkowej. n

Rozpoczyna się kolejna edycja plebiscytu mającego na celu podkreślenie zasług osób bezinteresownie działających na rzecz drugiego człowieka. Znasz kogoś, kto zasługuje na tytuł Lubuskiego Anioła Roku? Wypełnij wniosek dostępny na stronie www.wartojestpomagac.pl i wyślij go na adres plebiscyt@wartojestpomagac.pl Wręczenie statuetek odbędzie się 28.12.2013r. podczas finału IX Akcji charytatywnej „Warto jest pomagać” w Lubuskim Teatrze.

Zielonogórscy policjanci rozpoczęli akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ramach prowadzonych działań, nie tylko reagują na popełniane wykroczenia, ale także rozdają ulotki adresowane zarówno do kierujących, jak i pieszych. Jesienna aura, mgła oraz deszcze sprawiają, że liczba wypadków z udziałem pieszych drastycznie wzrasta. Akcja „Kierowcę chroni samochód, pieszego – NIC” ma ograniczyć ten proces.

Masz pomysł na walkę z bezrobociem? A może wiesz, jak wpłynąć na poprawę warunków pracy osób dyskryminowanych z powodu płci, statusu lub wieku? Jeżeli tak, to masz szansę na dofinansowanie 30 tys. zł. Taką właśnie kwotę otrzyma trzech finalistów konkursu „Europejskie Innowacje Społeczne” organizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli. Aplikacje należy składać do 11 grudnia 2013 r. Więcej na www.bruksela.lubuskie.pl/ news,569 n

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza wszystkie mamy planujące powrócić na rynek pracy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „Mama może wszystko”, które odbędzie się 8 listopada 2013 r. Działania te skierowane są przede wszystkim do kobiet, których nieobecność na rynku pracy wynika z pełnionych przez nie zadań związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Spotkania odbędą się w: Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Słubicach i Żaganiu. n

n

R ek lama

Najlepsze ceny w Polsce!

OPONY

nowe i używane z gwarancją

OSOBOWE, BUS, ROLNICZE, TIR, itp.

FELGI aluminiowe Fachowe doradztwo

Nowa Sól · ul. Wrocławska 20, tel. 68 387 02 28 teren „Odry”

Telefoniczna rezerwacja terminów

ZAPRASZAMY pn.-pt. 800-1700, sob. 800-1400

n

Zielonogórska artystka, Patrycja Nowicka w niedzielę,10 listopada wystąpi na żywo w jednym z odcinków programu „Must be the Music”. Termin występu został przełożony (początkowo zielonogórzanka miała wystąpić 27 października) z powodu choroby. – Zależy mi na tym, by program zobaczyło jak najwięcej osób – mówi Patrycja. Przyłączamy się do prośby i apelujemy o wspieranie jej poprzez oddawanie głosów za pośrednictwem SMS. Im więcej, tym lepiej! n


nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

MOTORYZACJA

Akcja „Znicz” w Lubuskiem wyjątkowo spokojna Wzmożony ruch na drogach, tłumy skupione wokół cmentarzy i większa niż zazwyczaj ilość pieszych – tak wyglądał pierwszy weekend listopada. Dodatkowa kontrola oraz pomoc policji przy organizacji ruchu, pozwoliły na zminimalizowanie liczby wypadków. Długie weekendy to okresy, w których zwiększa się nasilenie ruchu drogowego. To właśnie wtedy organizujemy wyjazdy, staramy się odwiedzić rodzinę i znajomych. Większość z nas prowadząc pojazd podczas dużego natężenia ruchu, zaczyna odczuwać rozdrażnienie oraz może mieć problemy z utrzymaniem koncentracji. Jeżeli do grupy roztargnionych kierowców dodamy jeszcze tych jeżdżących rzadko, czyli tzw. niedzielnych, to mamy gotowy przepis na kolizję. W takich sytuacjach niezbędne staje się wprowadzenie dodatkowych patroli policyjnych, które sprawdzą zarówno przestrzeganie przepisów, jak i to, czy za kierownicą siedzi osoba,

Akcja „Znicz” (31.10.2013–4.11.2013) w liczbach Polska

Zielona Góra

38 338 5 34 4 1000 2,6 odnotowano

osób zginęło

kolizji

zatrzymano ponad

osób zostało rannych

kolizje zatrzymano nietrzeźwych kierowców

nietrzeźwych kierowców

która faktycznie może prowadzić. Podobna sytuacja ma miejsce w okolicach dnia „Wszystkich Świętych”. Dużą liczbę zmotoryzowanych można

odnotowano

zauważyć przede wszystkim na drogach dojazdowych do dużych miejscowości oraz w okolicach cmentarzy. Na ulicach pojawia się znacznie większa niż zazwyczaj liczba

promila alkoholu we krwi miał „rekordzista”

pieszych. Kontrola policji staje się niezbędna. Dlatego od 31 października do 4 listopada na terenie całego kraju została zorganizowana akcja „Znicz”.

W tym roku, podczas czterech dni akcji, na polskich drogach zginęło 38 osób, a ponad tysiąc prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu. Kierowcy doprowadzili też do 338 kolizji. Codziennie kilkanaście patroli ruchu drogowego, służb patrolowo-interwencyjnych i kryminalnych czuwało nad bezpieczeństwem mieszkańców Zielonej Góry. Na terenie powiatu doszło do 34 kolizji drogowych oraz trzech wypadków, w których rannych zostało pięć osób. Złapano czterech nietrzeźwych kierowców (rekordzista miał w organizmie ponad 2,6 promila) oraz trzech znajdujących się pod wpływem środków odurzających. (red)

9

Ukradł paliwo Mężczyzna z Krosna Odrzańskiego chciał zaoszczędzić na paliwie. Postanowił więc udać się do Słubic i tam je... ukraść. W drodze powrotnej próbował uniknąć kontroli drogowej – wzbudziło to czujność policjantów oraz sprawiło, że za uciekającym pojazdem ruszył pościg. Kierowca w końcu zatrzymał auto, jednak tylko po to, by dalej uciekać pieszo. Po chwili został zatrzymany. Oprócz odzyskania skradzionego oleju napędowego, który znajdował się w kanistrze w samochodzie, policjanci pod tylną kanapą zabezpieczyli niemieckie tablice rejestracyjne. Jak się okazało, 31-latek był w przeszłości wielokrotnie karany za kradzieże paliwa na terenie województwa lubuskiego, oprócz tego odpowie on za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i jazdę bez uprawień. (kmp)

R ek lama

PROFESJONALNE NAPRAWY SAMOCHODÓW

FIAT

w zakresie serwisu mechanicznego i blacharsko-lakierniczego

AKUMULATORY ZIELONA GÓRA

sprzedaż detaliczna

ul. Owocowa 1a tel. 68 453 05 15

Zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników oraz doradców serwisowych byłego zielonogórskiego dealera marki FIAT

Zapraszamy 65-247 Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 20 Anabo Sp. z o.o. tel. 68 328 67 09 do 10 Serwis mechaniczny tel. 68 328 67 04 Serwis blacharsko-lakierniczy tel. 607 323 777 (telefon dyżurny) Pomoc drogowa 24h

e-mail: anabo@anabo.pl, www.anabo.pl

NOWA SÓL

sprzedaż hurtowa i detaliczna

ul. Wojska Polskiego 99/1 tel. 68 356 20 39 po godz. 17.00

ul. Mickiewicza 21 tel. 68 387 49 29

MONTAŻ I WSTĘPNE BADANIE INSTALACJI WYKONUJEMY GRATIS


www.tydzienlubuski.com.pl

10

nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

SPORT

Pierwsi kontra ostatni

Po dwutygodniowej przerwie zielonogórscy szczypiorniści wracają na ligowe parkiety. W sobotę, 9 listopada podopieczni Mariusza Kwiatkowskiego i Roberta Urbańskiego podejmą na własnym terenie najsłabszy zespół w rozgrywkach II ligi - SSRiR „Start” Konin. Sobotni przeciwnik nie powinien stworzyć żadnego zagrożenia akademikom z Grodu Bachusa. Zespół, który walczy o awans do zaplecza Superligi nie może sobie pozwolić na wpadkę i to w tak beznadziejnym stylu. Nie ukrywajmy, ekipa z Wielkopolski, od początku sezonu 2013/2014 prezentuje się fatalnie. Zresztą w ubiegłym roku było podobnie. Zespół gości znacznie odbiega poziomem gry od pozostałych drużyn. Jak dotąd „Start” rozegrał siedem pojedynków, które zakończyły się sromotnymi porażkami. Mimo większych szans „na papierze”, zielonogórzan nie opuszcza szerząca się plaga wypadków i kontuzji. Co prawda rozgrywający Bogumił Buchwald oraz nieustraszony kołowy - Michał Skrzypek powrócili już do treningów, to ból nie opuszcza ich nawet na moment. Ciężar gry spocznie na rozgrywaObaj zawodnicy obawiają jącym AZS-u Zielona Góra, Cypriasię, iż nie są jeszcze w peł- nie Kociszewskim.

ni sił i sprawności. Długa droga czeka również Piotra Książkiewicza, który zmaga się z „wyprostowaniem ręki”. Nijak kończyna naszego rozgrywającego nie chce powrócić do stanu sprzed wypadku. Jak narazie grający z numerem 7 może biegać i wykonywać niektóre ćwiczenia na siłowni. To jednak nie koniec zmartwień w szeregach biało-zielonych. Niespełna tydzień temu, podczas treningu skręcenia kostki doznał czołowy skrzydłowy - Tomasz Gintowt. Podobnego urazu nabawił się w ostatnich godzinach Kacper Urbańczak. Żeby tego było mało na parkiecie nie pojawi się Mateusz Naruszewicz, który w ostatnim meczu ujrzał czerwony kartonik. Jak widać, sytuacja miejscowych nie należy do komfortowych. Spory dylemat ma trener Mariusz Kwiatkowski, który musi mocno

zmodyfikować linię ataku i obrony. Ciężkim zadaniem jest również motywacja ekipy z Zielonej Góry. Niestety, gdzieś głęboko w głowach zawodników przyświeca fakt, iż podejmują lichy zespół z Konina. To ostatnie kryterium jest priorytetem. Jeśli piłkarze ręczni UZ nie podejdą do rywala z szacunkiem, to może powtórzyć się sytuacja ze spotkania z „Liderem” Swarzędz. W tym pojedynku ciężar gry spoczywać powinien na bardziej doświadczonych zawodnikach, którzy nie uskarżają się na żadne kontuzje. Mowa tu o: Marcinie Jaśkowskim czy Cyprianie Kociszewskim. Miejmy nadzieję, iż reszta reprezentantów z Winnego Grodu również poczuje „wiatr w żaglach”, który zaniesie ich po kolejne przyzwoite zwycięstwo. Początek spotkania w hali UZ, przy ul. Szafrana 6 o godzinie 18:00. Dawid Piechowiak Tabela II ligi 1 KU AZS UZ Zielona Góra 2 ASPR Zawadzkie 3 LKS OSiR Komprachcice 4 MKS Żagiew Dzierżoniów 5 SPR Bór Oborniki Śląskie 6 SKF KPR Sparta Oborniki 7 SKS Orlik Brzeg 8 Moto-Jelcz Oława Handball Team 9 MKS Zagłębie II Lubin 10 MKS Tęcza Kościan 11 UKS Lider Swarzędz 12 KS AZS Politechnika Wrocławska 13 EUCO UKS Dziewiątka Legnica 14 SSRiR Start Konin

10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 4 4 0

Kibice podczas meczu Stelmetu z AZS-em Koszalin mieli powody do zadowolenia. Zielonogórka drużyna rozgromiła rywala 105:76. Fot. www.sportowa.zgora.pl

PP: AZS UZ Zielona Góra zagra z Realem W czwartek w siedzibie ZPRP zakończyło się losowanie par Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn. W I rundzie szczypiorniściu KU AZS UZ Zielona Góra zagrają we własnej

hali z pierwszoligowym zespołem MKS Real Astromal Leszno. Spotkanie rozpocznie się w środę, 13 listopada w hali uniwersyteckiej przy ul. Szafrana 6 o godzinie 18.00. n

Szachowe Święto Niepodległości Fundacja Mistrzostwa Szachowego i Lubuski Związek Szachowy zapraszają szachistów na Szachowe Święto Niepodległości. Najliczniej obsadzona impreza szachowa w tym roku na Ziemi Lubuskiej odbędzie się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w poniedziałek 11 listopada w godz. 10.00 - 16.00. Najpierw odbędzie się historyczne wydarzenie - po raz pierwszy w odbędą się Lubuskie Derby Szachowe, czyli mecz Północ - Południe. Zobaczymy, czy w rywaliza-

cji szachistów wygra Gorzów czy Zielona Góra. Następnie o godz. 12.15 rozpocznie się turniej indywidualny. W grupie A zagrają dorośli i młodzież powyżej 12 lat, a w turnieju B zagrają dzieci od 6 do 12 lat. Aby zapisać się do turnieju indywidualnego wystarczy przyjść na godzinę 12.00 Sali Kolumnowej do Urzędu Marszałkowskiego i zgłosić się do sędziów. Informacje: dr Mariusz Monczak tel. 791 994 193. Szczegóły: fundacjamszach.pl

R ek lama

POŻYCZKI GOTÓWKOWE • w domu klienta • dogodny system spłat • brak ukrytych opłat

APARATY SŁUCHOWE

ZADZWOŃ

61 282 11 05, 500 150 810

Budziki dla niedosłyszących Baterie i akcesoria

do aparatów słuchowych Wygodna forma

Przedsiębiorstwo Finansowe

Profit

POŻYCZKI

udzielonej w domu Klienta

Gotówka w ciągu 48 godzin Dogodny system spłat rat miesięcznych

722 100 855, 68 420 01 99

ZIELONA GÓRA ul. Sikorskiego 6

NOWA SÓL ul. Wojska Polskiego 43

(obok kina Wenus)

Przychodnia Rodzinna (przy torach)

tel. 68 320 27 82

tel. 68 356 15 51

www.fonmed.pl

n


nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

n NIERUCHOMOŚCI

ODNOWA MIESZKAN I POM. SOCJLNYCH.SZPACHLOWANIE Kupię każde mieszkanie lub dom MALOWANIE PLYTY KG GLAZUz dowolnym problemem prawRA PANELE. TANIO.TELEF. nym. Może być zadłużone,do 728 910 861 PO GODZ. 21 00 remontu lub w trakcie eksmisji. Pranie dywanów, tapicerek, Dysponuję gotówką lub innym tel. 728974151 mniejszym mieszkaniem na zamianę. Tel. 513474366 Projektowanie i wykonawMieszkanie - 48m2 -centrum – tanio do wynajęcia. 68/412-5492, 506018469

Mieszkanie 3-pokojowe, 53m2, za 128 tys. tel.692766629 sprzeda adres.zgora.pl Nowa cena! Mieszkanie w nowej kamienicy na ul. Zamkowej 692766629 adres.zgora.pl Skupujemy zadłużone nieruchomości, pomagamy w oddłużaniu 500114019

n USŁUGI

Autolaweta-holowanie. kom. 669 757 270 Filmowanie wesela tanio 797 478 668 Glebogryzarka-KoszenieBronowanie-Plug-Kultywator. Kom. 669 757 270 KOTŁY GRZEJNIKI-SPRZEDAŻ MONTAŻ DORADZTWO. DOBÓR I WYCENA-GRATIS. NAJNIŻSZE CENY. 600 878 515 Kupiłeś meble i nie masz czasu ich złożyć zrobię to za Ciebie. Układanie paneli podłogowych Tel. 536 098 860 Minikoparka kom. 669 757 270

stwo instalacji: gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji, przyłączy gazowych, kotłowni, itp. 515-336-122

Stuletnia płytka ceglana retro 782081090 Transport-Przeprowadzki IVECO MAX Kom.669 757 270

n MOTORYZACJA CUK.pl Ubezpieczenia 68 419 24 14, 661 406 292

n PRACA

Zatrudnimy do INWENTARYZACJI w terminie 25.11– 20.12.2013 r. Praca wyjazdowa -noclegi poza Zieloną Górą tel. (68) 3280962. Bliższe informacje pn-pt w godz. 8-15. Redakcja „Tygodnia Lubuskiego” poszukuje dziennikarza – współpracownika. Stałe zlecenia, elastyczne godziny pracy. CV na adres: sekretariat@tydzienlubuski.com.pl

n SPRZEDAM

Bar szybkiej obsługi z pełnym wyposażeniem pilnie sprzedam 506 050 803

www.tydzienlubuski.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE R ek lama

R ek lama

11

RTV LUBUSKA

Jaja zielononóżek Z. Góra 68-3204849 Komputery 299 zł, laptopy 550 zł, strony www 199 zł. Serwis. www.zx.pl 68-4530003 Meble używane do wyposażenia całego domu i pralki, lodówki, zamrażarki, rowery 606413637 Nowe Miasteczko, www.mebleuzywane-nowemiasteczko.pl

n EDUKACJA

www.oskdobrykurs.pl Prawo jazdy kat.B 500114019, 683290021 Al. Niepodległości 22

n FINANSE Wygodna pożyczka do 600 zł. 783 309 967

BIURO OGŁOSZEŃ Zielona Góra ul. Kupiecka 59/2 tel. 68 452 23 30

www.tydzienlubuski.com.pl

PIĄTEK 8.11.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 20:15 Pasmo powtórkowe SOBOTA 9.11.2013 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe NIEDZIELA 10.11.2013 10:00 MUZA – premiera 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe PONIEDZIAŁEK 11.11.2013 17:00 SAMORZĄDOWY RING – premiera 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 BEZPIECZNA ZIELONA GÓRA – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe WTOREK 12.11.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 TIME OUT – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe ŚRODA 13.11.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 SAMORZĄDOWY RING – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe CZWARTEK 14.11.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 KULTURALNE PUZZLE – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe PIĄTEK 15.11.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

Tekst zlecony

Nie choruj na raka, grypę, przeziębienia! Podaruj odporność sobie i rodzinie!

Dlaczego jedni chorują, a inni grają chorobom na nosie? Jaka jest prawda o naszej odporności? 40% Polaków nie wie, że ma mocno osłabioną odporność! Czy można się uodpornić w ciągu 20 dni? Należy zlikwidować zaburzenia systemu odporności, którego prawidłowe funkcjonowanie pozwala uchronić się przed powstaniem i rozwojem komórek nowotworowych, zapadaniem na grypę lub inne infekcje. Brzmi to niezwykle łatwo, ale w rzeczywistości łatwe nie jest. Wraz z wiekiem organizm traci odporność. Już mniej więcej od 25. roku życia stopniowo osłabia się system odporności, a po 40. roku życia jego niedobory występują już na stałe. „Psucie” naszej odporności zaczynamy często w młodości przez złe odżywianie, brak higieny, stres, palenie tytoniu, alkohol i inne złe nawyki. Jemy dużo wysokoprzetworzonej żywności, której brak naturalnych składników pozwalających zachować system odporności stabilny, reagujący w sytuacjach zagrożenia. Czego nam brakuje? Czegoś, co zwalcza wirusy i bakterie, niszczy i hamuje wzrost ko-

mórek nowotworowych; aminokwasów, substancji oczyszczających wątrobę, polifenoli, flawonoidów, antyutleniaczy i witamin! Najlepiej pochodzenia naturalnego. Jak uzupełnić te niedobory szybko i kompleksowo? Należałoby skorzystać z dobroci przynajmniej kilku preparatów, takich jak: mleczko pszczele, witamina B17, pyłek pszczeli, czarny bez, enzymy, ekstrakt z kiełków pszenicy i propolis. Dziś już zapomnianych, a znanych i stosowanych przez nasze babcie i prababcie. Wymagałoby to odwiedzenia wielu specjalistycznych sklepów w celu zakupienia wszystkiego, odpowiedniego dawkowania, pilnowania terminów przyjmowania tych dobroczynnych specyfików. Jak więc przy naszym stylu życia chronić się przed rakiem, infekcjami, grypą? Chcemy Państwa zainteresować preparatami Viabol (dla dorosłych) oraz Vitamun (dla dzieci i młodzieży). Zestawy

Viabol i Vitamun to 20 ampułek do picia. W każdej ampułce znajdują się rozpuszczone cenne, wyżej wymienione składniki i witaminy wzmacniające odporność przeciw nowotworom, infekcjom wirusowym, grypie, przeziębieniom! Skład ampułek opracowali specjaliści z niemieckiej firmy Via Nova Naturprodukte z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu preparatów naturalnych na podstawie sekretów kilku wiodących firm z tej branży. Dzięki zawartości trudno osiągalnej w Europie witaminy B17, świeżego mleczka pszczelego oraz przetworzonym kosztownymi metodami ekstraktom tylko naturalnego pochodzenia, ampułki zyskują ogromną wartość dla organizmu. Mocna kuracja trwa 20 dni (jedna ampułka dziennie) i daje skuteczne zwiększenie odporności szczególnie tym, którzy nie potrafią pozbyć się złych nawyków rujnujących zdrowie. Kurację warto roz-

począć już teraz. Ponadto Viabol oraz Vitamun można zastosować uderzeniowo natychmiast po wystąpieniu objawów grypy lub przeziębienia 1-2 ampułki jednorazowo, następnie po jednej rano i wieczorem aż do ustąpienia objawów (ok. 2-3 dni). Młodszym dzieciom i kobietom w ciąży polecany jest Vitamun w formie ampułki bez alkoholu,

wzmacniający odporność na grypę i przeziębienia. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy występuje wysoka zachorowalność na infekcje wirusowe, a zapotrzebowanie na komplet witamin u kobiet w ciąży wzrasta nawet o 30%. Na terenie Zielonej Góry Viabol i Vitamun można kupić w sklepach zielarsko-medycznych:

• „Zielarnia Klasztorna” ul. Lisowskiego 18 A, • „Dary Natury” ul. Anieli Krzywoń Konfin pawilon nr 54 • „Herbisan” ul. Podgórna 35 • „Green Shop” ul. Krawiecka 7 Polecamy Państwu te wspaniałe preparaty!


12

www.tydzienlubuski.com.pl

nr 42-43/243-244 • 8 listopada 2013 r.

REKLAMA

Oferta ważna od 8 do 22 listopada lub do wyczerpania asortymentu

Tanio i pod re ˛ ka˛!

MEGA OKAZJE! 59,00

szt. zł

G

5

LAT JI NC

WA

RA

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, nakładany + bateria + rękawica kuchenna

bateria wannowa FERRO głowica 40 mm chrom

Serdecznie zapraszamy Zielona Góra, ul. Batorego 81a, tel. 68 451 72 00 Godziny otwarcia: pon-sob. 8.00-20.00, niedziela 10.00-18.00

99,99

kpl. zł

TL 42-43/243-244  
TL 42-43/243-244  

Tydzień Lubuski 8 listopada 2013r.

Advertisement