Page 1

nr 36/237 • 20 września 2013 r. Zielona Góra (miasto i gmina) • Nowa Sól

R ek lama

Zielona Góra ul. Jaskółcza 40 tel. 68 453 68 33 728 876 345 www.artbud.zgora.pl

patrz str. 7


www.tydzienlubuski.com.pl

2

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

AKTUALNOŚCI

W kolejce po stypendium

K ronika policyjna

– Ile można czekać ? – krzyczeli zezłoszczeni studenci, po kilku godzinach spędzonych przed dziekanatami. Poprzedni rok pokazał, że uzyskanie stypendium, to nie tylko zajęcie trudne ale i czasochłonne. Zielona Góra Policjanci Zwłaszcza wtedy, gdy studenci zapominają zabrać ze sobą zestawu najważniejszych dokumentów... z Komisariatu II Policji zatrzyNa początku września rozpoczął się nabór do Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej. W październiku wybrane osoby rozpoczną pracę nad sprawdzaniem wszelkich, przynoszonych przez studentów zaświadczeń. Będą czytać, przeliczać i ostatecznie decydować komu przyznać pomoc. Chętnych na pewno nie zabraknie. Studenci mogą się starać o pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych, za wyniki w nauce (w tym stypendia ministra), dopłat do zakwaterowania i posiłków oraz zapomogi. O stypendia socjalne mogą starać się osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej. Jego przyznanie zależy od średniego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Stypendia za wyniki w nauce mogą natomiast zostać przyznane osobie, po pierwszym roku studiów, która może pochwalić się wysoką średnią (minimum 4,0). Przyznawane jest dwa razy w roku – podczas semestru letniego i zimowego.

Złożenie wniosku o stypendium wymaga zgromadzenia i uzupełnienia wielu dokumentów

– Co semestr udawało mi się wywalczyć stypendium naukowe – opowiada Ewelina, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Przyjemność dawało nie tylko otrzymywanie wsparcia materialnego, ale i świadomość, że należy się do grona najlepszych – dodaje dziewczyna. Dopłatę do zakwaterowania otrzymuje każdy student, któremu został zagwarantowany pokój w akademiku. O przyznaniu miejsca w domu studenckim decydują dwa czynniki – średni dochód na osobę w rodzinie studenta oraz odle-

głość od miejsca zamieszkania. W szczególnych przypadkach brane są pod uwagę osiągnięcia studenta w nauce oraz zaangażowanie w sprawy uczelni. Dopłatę do zakwaterowania w innych miejscach niż domy studenckie może otrzymać ta osoba, której zostało przyznane stypendium socjalne, ale nie dostała miejsca w akademiku ze względu na brak wolnych miejsc. – Mieszkanie w „Ziemowicie” było dla mnie świetną pomocą głównie dlatego, że nie musiałam tracić codziennie trzech godzin na dojazdy

– zaznacza Gosia, mieszkająca w akademiku przez cały okres studiów licencjackich. Kolejnym rodzajem pomocy skierowanej dla studentów są zapomogi. Stanowią pomoc doraźną osobom, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji. Podania o zapomogę powinny zostać złożone przez studenta do określonego dziekanatu w terminie wskazanym przez dziekana. Jeżeli chcemy mieć pewność, że godziny spędzone w kolejce mają jakikolwiek sens, warto wejść na stronę www.dss.uz.zgora.pl i sprawdzić, jakie dokumenty musimy zgromadzić zanim udamy się na uczelnię. Warto zaznaczyć, że największą zmianą wprowadzoną w tym roku jest konieczność wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na indywidualnym koncie w studenckim module www. Kolejnym krokiem jest jego wydrukowanie i złożenie w dziekanacie w wersji papierowej. Bez tego kroku prośba studenta o stypendium nie może zostać rozpatrzona.(red)

Kary nieuniknione

Indianie w ogrodzie botanicznym

Wszystko wskazuje na to, że remont ronda PCK nie zostanie ukończony w kolejnym, zaproponowanym przez miasto, terminie. Wykonawcom na zakończenie prac pozosta-

22 września (w niedzielę) na terenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się tzw. dzień indiański. Będzie to okazja do zapoznania się z kulturą Indian

ły już zaledwie dwa tygodnie. Mimo, że pracownicy wzmożyli swoje wysiłki to efekty są raczej marne. Każdy dzień zwłoki będzie kosztował wykonawców 27 tys. n

Ameryki Północnej. Podczas rodzinnego festynu, chętni będą mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. strzelania z dmuchawki i łuku Impreza potrwa od 12.00 do 17.00. n

R ek lama

Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

w ramach projektu „Być dobrym rodzicem – wspieranie lubuskich rodzin znajdujących się w kryzysie rodzinnym”

w ramach projektu „Być dobrym rodzicem – wspieranie lubuskich rodzin znajdujących się w kryzysie rodzinnym”

zaprasza 21 września 2013 r., godz. 10.00 na wykład

zaprasza 28 września 2013 r., godz. 10.00 na wykład

JAK ŻYĆ W RODZINIE I PRZETRWAĆ

MOI BLISCY SIĘ ROZWODZĄ

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu dobrej komunikacji w rodzinie, budowania wzajemnych relacji, przyczyn i objawów kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, tego jak uchronić dzieci przed tym kryzysem Miejsce spotkania ul. Niepodległości 16/7, Zielona Góra Zgłoszenia TKOPD Zielona Góra, ul. Piaskowa 9e Tel. 68 324 49 00, 600 258 978 Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wykład ma na celu pokazanie rodzinom osób będących w sytuacji okołorozwodowej jak mogą mądrze towarzyszyć swoim bliskim w tych trudnych chwilach, jakie są mechanizmy przezwyciężania kryzysu, jak mogą reagować na tą sytuację dzieci, jak im pomóc przejść przez rozstanie rodziców Miejsce spotkania ul. Niepodległości 16/7, Zielona Góra Zgłoszenia TKOPD Zielona Góra, ul. Piaskowa 9e Tel. 68 324 49 00, 600 258 978 Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

znajomi z boiska, bo to łatwe i „można sobie zarobić”. Krosno Odrzańskie We wtorek (10 września) zaledwie kilka godzin po kradzieży samochodu marki Audi A4 w Niemczech, pojazd został odzyskany przez krośnieńskich policjantów. Obecnie prowadzone są intensywne czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego przestępstwa.

mali mężczyznę, który trzykrotnie włamał się do domu swoich sąsiadów korzystając z klucza zgubionego wcześniej przez ich syna. Policjanci udowodnili również mężczyźnie kradzież z włamaniem do samochodu. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze zastosował wobec podejrzanego Gubin W miniony wtorek (10 dozór policyjny. września) policjanci z Gubina zatrzymali 20-letniego Sulechów Policjanci z Komi- mężczyznę, który posiadał sariatu Policji w Sulechowie przy sobie środki odurzajązatrzymali 17-latka, który ce w postaci marihuany. Za w jednym z supermarketów posiadanie tego narkotyku, ukradł tusze do drukarek mężczyzna odpowie przed i czekolady za sumę ponad Sądem Rejonowym w Krośnie 480 złotych. Nastolatek stwier- Odrzańskim. dził, że namówili go do tego KMP

Nie tylko polityczne podsumowanie tygodnia „Dziś planujesz, jutro realizujesz” – pod takim hasłem rusza cykl konferencji dotyczących przyszłości województwa lubuskiego. Debaty mają pomóc w uzyskaniu większych pieniędzy z unijnego budżetu i zagwarantować finansowanie kluczowych dla regionu inwestycji. Jak wydać 800 mln euro? Na to pytanie miały odpowiedzieć konsultacje społeczne do założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Departamenty odpowiedzialne za podział unijnych pieniędzy przedstawiły zebrane propozycje. Najwięcej uwag pojawiło przy temacie transportu. Ponad pół miliona złotych przesunięte z Funduszu Integracyjnego na budowę Zielonej Strzały oraz remont przy ul. Św. Kingi. Przypomnijmy, że koszt powstania rowerostrady początkowo miał wynosić 1 mln 300 tys. Do zakończenia inwestycji brakuje dodatkowych 311 tysięcy złotych. Podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta zapadła niejednogłośna decyzja o wprowadzeniu przesunięcia budżetowego.

Na koniec października ma być gotowy przebudowywany odcinek ulic Sikorskiego i Kożuchowskiej od skrzyżowania z Sienkiewicza do ulicy Botanicznej. Jednym z kluczowych elementów prac było zastąpienie przedwojennej kostki nową czarną nawierzchnią. „Daliśmy w tym roku więcej niż chce od nas klub”– tak odpowiada prezydent Zielonej Góry na żądania ZKŻ SSA dotyczące zwrotu pieniędzy za trzy tysiące pustych krzesełek na półfinałowym meczu żużlowej Ekstraligi. Według władz finalisty ligi opóźnienie w budowie nowej trybuny spowodowało straty w budżecie klubu w wysokości prawie 140 tysięcy złotych. To może być ostatnie takie Winobranie. Prezydent Zielonej Góry zamierza nakłaniać radnych do przesunięcia święta miasta na koniec sierpnia. Powody to z reguły lepsza pogoda, większe szanse na przyciągnięcie większej ilości turystów i... ogólnopolskich stacji telewizyjnych, które na początku września startują z nowymi ramówkami. Monika Zapotoczna

Rubryka powstaje przy wspópracy z telewizją

RTV LUBUSKA DZIAŁ REKLAMY tel. 68 321 86 10

reklama@tydzienlubuski.com.pl Adres redakcji 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 2a (wejście od ul. Kupieckiej 59), tel./fax 68 452 23 30 poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00 sekretariat@tydzienlubuski.com.pl Dyrektor Wydawnictwa – Wojciech Gąsiewski w.gasiewski@tydzienlubuski.com.pl Redaktor Naczelny – Kamila Galewska redaktor.naczelny@tydzienlubuski.com.pl Grafika i skład – Wiktor Beleć grafik@tydzienlubuski.com.pl

Wydawca – Port S.A. ul. Gdyńska 1a, 66-620 Gubin, tel. 68 455 67 87 Prezes – Jerzy Galewski kapitał zakładowy 3 400 000 zł, KRS 0000137759 Druk – Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158 Nakład – 30 000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania niezamówionych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.


nr 36/237 • 20 września 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

AKTUALNOŚCI

3

Dzień dobry! Wyłudzam pieniądze! – Czy jest w Pani rodzinie kierowca? – usłyszałam przechadzając się po zielonogórskim deptaku. – Tak, ja sama jestem kierowcą – odpowiadam. -To świetnie, mam dla Pani obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa! Tak rozpoczęła się rozmowa z młodym człowiekiem, który w zamian za obrazek ze świętym żądał datków na organizowaną przez kościół pielgrzymkę do Rzymu. Nie jestem skora do rozdawania pieniędzy każdemu, kto mnie zaczepi więc grzecznie odmówiłam. No i się zaczęło. Chłopak widocznie się zirytował. Stwierdził, że pewnie jestem osobą niewierzącą i pójdę do piekła. Dość dziwne zachowanie, jak na „przedstawiciela kościoła”. Podobnie zachowywał się po rozmowach z innymi niechętnymi do wsparcia go osobami. Szybko się okazało, że kościół żadnej wyprawy do Rzymu nie szykował, a tym bardziej nie zbierał na jej realizację funduszy. – Nic nie wiem o takiej inicjatywie! Jeżeli organizujemy jakiekolwiek zbiórki, to robimy to w naszych parafiach, a nie w takich miejscach jak deptak. Osoby żądające datków na deptaku nie mają z nami nic wspólnego – zapewniał rzecznik prasowy Kurii ks. dr Andrzej Sapieha.

Kradzież czy oszustwo – efekt ten sam

To nie jedyny przypadek w Zielonej Górze, podczas którego ktoś starał się wyłudzić pieniądze. Naciągacze stają się coraz bardziej przebiegli. Podczas wakacji głośno było o osobach podających się za pracowni-

ków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podczas rozmowy telefonicznej proponowali niektórym Lubuszanom zakup ciśnieniomierza. Dzwoniący wmawiali mieszkańcom, że zakup takiego sprzętu to świetna okazja. Tłumaczyli ten fakt

tym, że po otrzymaniu paczki będą musieli zapłacić jedynie 127 zł, a resztę (173 zł) dopłaci NFZ. Oczywiście cała historia była wymysłem oszustów. Problem na szczęście został szybko nagłośniony. Ekspresowa interwencja rzeczniczki prasowej

i wysłane przez nią komunikaty do lokalnych mediów sprawiły, że zielonogórzanie szybko zostali ostrzeżeni przed oszustami, a nieuczciwe praktyki zostały zaniechane. Czytając wszelkie komunikaty prasowe nie można pozbyć się wrażenia, że wyłudzacze z każdym rokiem stają się coraz bardziej kreatywni. Szczególnie lubią podszywać się pod urzędników oraz osoby cieszące się wysokim uznaniem społecznym. Zdarza się, że wymyślają własne „instytucje” i powołując się na nie, starają się zmusić mieszkańców do wpłacania pieniędzy na ich konta. Wysyłają listy z prośbą o uregulowanie zaległych mandatów, czy też wymyślają kary za najróżniejsze przewinienia i liczą na to, że ktoś pieniądze wpłaci. Niestety, nie każdy jest w stanie zorientować się, że ma do czynienia z oszustem. Kto znajduje się na ich celowniku? Przede wszystkim osoby starsze, które nie zawsze orientują się w bieżących sprawach, mają problemy z pa-

mięcią lub zwyczajnie mają zbyt dobre serce, by odmówić komuś pomocy. Kolejną grupą mocno wystawioną na działania wyłudzaczy są osoby wiecznie zapracowane. Brak czasu sprawia, że wolą szybko zareagować na przychodzące do nich pisma, zapłacić karę czy mandat nawet, gdy nie przypominają sobie opisanych sytuacji i mieć sprawę z głowy. Oni się spieszą, a złodzieje mają dodatkowy zarobek. Jedynym wyjściem z sytuacji jest wyczulenie siebie i swoich bliskich na to, że takie sytuacje naprawdę się zdarzają. Warto porozmawiać ze starszymi osobami w rodzinie o sposobach, w jaki naciągacze wyłudzają pieniądze. Zwrócić im uwagę, by niczego sami nie podpisywali i nie dali się nabrać na okazję w stylu „promocja obowiązuje tylko dziś”. Pamiętajmy, że każdy przypadek wyłudzenia należy zgłosić na policję – pomoże to ostrzec innych przed nieuczciwymi praktykami. Kamila Galewska

R ek lama

KOMORNIK STOP .PL

783 60 40 30 Pomagamy pozbyć się komornika Email:biuro@komornikstop.pl


4

www.tydzienlubuski.com.pl

Praktyczny baby szafing

Punkt Przedszkolny „Prymuski” w Centrum Rozwoju Dziecka w Świdnicy ul. Długa 3 66-008 Świdnica www.prymuski.eu

– Musimy załatwić wózek, łóżeczko i ubranka dla naszego dziecka – mówi Karolina, kobieta w 5-tym miesiącu ciąży. Wyprawka dla dziecka to spory wydatek. Jest jednak sposób, by wydana kwota nie przyprawiła rodziców o zawrót głowy.

Projekt pt.

„Trzy, dwa, jeden – dobry start przedszkolaka”

Nabór na rok 2013/2014

do grupy przedszkolnej dotowanej z UE

Twoje dziecko zasługuje na najlepsze przedszkole!!! Małe grupy, duże sale, liczna doświadczona kadra, duży plac zabaw, zapewnione najnowsze zabawki edukacyjne. Rodzic ponosi tylko koszt wyżywienia! Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek!

Rekrutacja trwa!

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

AKTUALNOŚCI

R ek lama

Wciąż mamy wolne miejsca!

Zapraszamy na dni otwarte cały wrzesień! Przyjdź z dzieckiem, poznaj nasze przedszkole! Przedszkole czynne od 6.30 do 18.00

Kontakt: sekretariat@prymuski.eu, tel. 509 360 098, 607 131 586

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Co słychać w... ...urzędzie miasta Władze Zielonej Góry obiecują, że na połączeniu miasta z gminą nikt nie straci. Janusz Kubicki podpisał uchwałę, która od stycznia 2015 ma sprawić, że podatki od nieruchomości będą niższe – dzięki temu już w pierwszych dniach odczujemy pozytywne skutki fuzji obu organów administracyjnych – tłumaczył prezydent podczas zorganizowanej w urzędzie miasta konferencji prasowej.

...urzędzie marszałkowskim

GOTÓWKIA DO RĘK

POŻYCZKI bez sprawdzania w bazach

W ofercie również kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe, hipoteczne i dla firm Zielona Góra, ul. Kupiecka 35 tel. 68 323 99 80 RRSO na dzień 4.07.2013 r. dla całkowitej kwoty pożyczki 300 zł udzielonej na okres 1 miesiąca z oprocentowaniem 16%, wynosi 3782,56%. Całkowity koszt pożyczki wynosi 105,26 zł. Całkowita kwota pożyczki do spłaty wynosi 405,26 zł. Wysokość RRSO raty miesięcznej oraz całkowitego kosztu pożyczki może się różnić zależnie od zastosowanego rodzaju ubezpieczenia pożyczki. Szczegółowe warunki oferty w Oddziałach.

23 września, pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak odbędzie się uroczysta gala konkursu „Lubuski Lider Biznesu”. W Filharmonii Zielonogórskiej 50 firm otrzyma certyfikaty Lubuskiego Lidera Biznesu, a 12 najlepszych przedsiębiorstw zostanie uhonorowanych statuetkami Marszałka Województwa Lubuskiego. Honorowym gościem gali będzie profesor Witold Orłowski – polski ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, a także Specjalny Doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu. Jak zachęcić młodych ludzi do zapoznawania się z kulturą regionu? Zorganizować konkurs! 20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wzięli w nim udział uczniowie pierwszych klas gimnazjów z województwa lubuskiego. Młodzież walczyła o takie nagrody jak aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3 czy słownik multimedialny.

...urzędzie wojewódzkim 13 września br. Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny wysłał zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na terenie stacji wodociągowej w Drezdenku. Prokurator ma sprawdzić, czy podczas procedur konserwacji i przełączania sieci do innego ujęcia nie doszło do nieprawidłowości, które w rezultacie skutkowały brakiem dostępu do wody dla ponad 14 tysięcy mieszkańców gminy przez kilka dni. (red)

Spotkanie, na którym można zobaczyć się z innymi rodzicami i wymienić ubrankami dla dzieci to pomysł, który zrodził się w głowach dwóch mam – Ewy Gawałkiewicz i Pauliny Zamlewskiej-Lipiec. Kobiety doszły do wniosku, że tego typu inicjatywy mogą pomóc nie tylko w ograniczeniu kosztów związanych z ciągłym kupowaniem nowych ubranek dla swoich pociech

...to też niezła okazja do tego, żeby poznać kogoś ciekawego

ale i we wzajemnej wymianie doświadczeń. Jak zapewniają, na tzw. baby szafing może przyjść każdy. Nie istnieje żadna minimalna liczba rzeczy, które należy przynieść na wymianę. Organizatorki zaznaczają jednak, że ubranka

Zgromadzenie wyprawki dla nowego członka rodziny, nie musi przyprawiać o zawrót głowy

muszą być w czyste i w bardzo dobrym stanie. Od czasu do czasu na wymianach pojawiają się specjaliści np. psycholodzy czy logopedzi. Co na temat spotkań mówią same mamy? – Nie miałam pojęcia, że coś takiego odbywa się na terenie Zielonej Góry. Z chęcią skorzystałabym z takiej wymiany. Myślę, że to też niezła okazja do tego, żeby

poznać kogoś ciekawego. Przy trójce dzieci nie mam zbyt wiele czasu na nawiązywanie nowych znajomości – mówi 36-letnia Katarzyna. Najbliższy baby szafing odbędzie się 29 września (niedziela) w godzinach 11.0014.00 w hali sportowej Gimnazjum nr 2 przy ulicy Cyryla i Metodego. (red)

Tekst zlecony

Nauka za darmo w szkołach PSKK

Jeśli szukasz ciekawej szkoły policealnej, liceum albo gimnazjum zaocznego, na pewno zainteresuje cię oferta Szkół PSKK. Zwłaszcza, że możesz się uczyć się w nich całkowicie za darmo. Właśnie rozpoczynają się zajęcia! Zaoczne gimnazjum i liceum Osoby, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie do poziomu średniego, mogą całkowicie bezpłatnie podjąć naukę w gimnazjum bądź liceum zaocznym.

swoim nauczycielem. Nie jest trudne bo w danym półroczu jest ok. 5 przedmiotów. Jest to naprawdę idealny sposób na zrobienie szkoły dla osób zapracowanych i tych którzy skończyli naukę jakiś czas temu.

Kierunki policealne

Kursy maturalne

Na www.pskk.pl znajdą Państwo szeroką ofertę ciekawych kierunków policealnych m.in. technik administracji, BHP, usług finansowych i pocztowych i wiele innych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek opiekun medyczny, gdzie nauka trwa tylko rok. Daje on dobre perspektywy pracy w Niemczech – opiekun medyczny zarabia tam min. 1500 euro a pracę można dostać od ręki.

Uwaga! – ministerstwo edukacji ogłosiło zmiany w egzaminie maturalnym, który będzie niestety trudniejszy od 2015 na www.pskk.pl/matura szczegółowe informacje. Zrób maturę teraz – później będzie trudniej. Kurs pozwala na doskonale przygotowanie się do egzaminu maturalnego w maju 2014 nawet tych osób, które dawno skończyły szkołę. Słuchacze przygotowują się pod okiem dydaktyków z wieloletnim stażem, uczestniczących wielokrotnie w komisjach maturalnych. Daje to dobre efekty – nawet ponad 92 proc. kursantów zdaje maturę w pierwszym podejściu. Jest to forma odpłatna ale szkoła daje gwarancję skuteczności – osoby chodzące na zajęcia, które nie

Przyjazna szkoła Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Nie ma sprawdzianów ani klasówek, słuchacze tylko w domu robią prace kontrolne, a na koniec semestru zaliczają przedmiot przed

zdadzą matury w kolejnym roku będą mogły uczęszczać na zajęcia nieodpłatnie. Zapisy prowadzone są przy ulicy Dworcowej 29 w Zielonej Górze tel. 68 3255422 i 68 3244703. Na stronie www.pskk.pl istnieje również możliwość zapisu on-line.


nr 36/237 • 20 września 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

REKLAMA

ORYGINALNA WŁOSKA KUCHNIA DOBRA PIZZA NIE JEST ZŁA To nieważne, że nie jest lekkostrawna, ale jesteśmy kanapkowcami, a pizza to przecież większa kanapka podana na ciepło.Nie odmawiajmy, więc sobie tej przyjemności.

POLECAMY PASTY wg oryginalnych receptur, MIĘSA oraz OWOCE MORZE LEKKOSTRAWNIE... DYSKRETNY SMAK SAŁATEK Saltimbocca cielęcina z szynką parmeńską i szałwią

Firmowa il Vicolo (polędwica wołowa, suszone pomidory, pomidorki cherry, rukola, płatki parmezanu)

O jakości naszej pizzy świadczy ciasto, wypiekane wyłącznie z włoskiej mąki.

Salmone łosoś grilowany z radicchio i cukinią

Sekretem nie jest wyszukany przepis, ale jakość składników Caprese... Soczysty pomidor, świeżo zerwana bazylia, najświeższa mozzarella – to nasz sposób na to, by sałatka była czymś więcej niż pospolitą przystawką

Filetto ai ferri grilowany stek z polędwicy wołowej w sosie grzybowym lub z zielonego pieprzu Amore... dla zakochanych i nie tylko

Dobra pizza dodatków ma niewiele, ale ich najwyższa jakość powala na kolana.

Cukiereczek... ucieszy każdego małego łakomczucha

Specjalnie dla Państwa wygody wprowadziliśmy dowóz serwowanych dań. Jednak aby w pełni docenić ich smak zapraszamy do restauracji.

Al pollo con funghi wykwintny sos grzybowy z kawałkami kurczaka i serem gorgonzola (trzy rodzaje makaronów do wyboru)

Pollo al limone pierś kurczaka w sosie cytrynowo-tymiankowym

Sałatka il Vicolo (grilowany łosoś, pomidorki cherry, mix sałat, orzechy włoskie i pini, sos miodowo-musztardowy)

NA SŁODKO...

Jeśli deser po włosku, to przede wszystkim wyśmienite Tiramisu

Zielona Góra, ul. Kupiecka 70 B

naprzeciwko Kawonu lub z drugiej strony naprzeciwko X-Demona

tel. 533 666 247 facebook/restauracja-il-vicolo

5


www.tydzienlubuski.com.pl

6

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

NOWA SÓL

Zefir płynie do Nowej Soli Laguna i Zefir to nazwy dwóch bliźniaczych statków wycieczkowych, które w tym roku miały kursować po Odrze. Niestety pierwszy z nich dotarł do Nowej Soli dopiero we wtorek. Na drugi poczekamy do 2014r.

Przedłużająca się budowa Zefira sprawiła, że turyści chętni ...budowa statków do skorzystania z nowej atrakpochłonęła blisko cji będą musieli poczekać do 2 mln euro przyszłego roku żeglugowego. Na dzień dzisiejszy musi im wystarczyć możliwość uczestnictwa w oficjalnym chrzcie Na obu statkach znajduje się najnowszej atrakcji Nowej Soli po 50 miejsc siedzących, kilka(w piątek 20.09.br) oraz zwie- naście miejsc przeznaczonych dzanie wnętrza Zefira. na przewóz rowerów oraz kil-

kadziesiąt miejsc stojących. Na pokładzie znajdują się także miejsca, w których można organizować m.in. konferencje tematyczne czy wykłady. Oba statki zostały wykonane na terenie województwa opolskiego. Sama budowa statków pochłonęła blisko 2 mln euro. Był to ostatni etap programu „Odra dla turystów 2014 - roz-

wój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia 2007-2013. W 2014r. turyści będą mogli zamówić wycieczkę m.in. poprzez stronę internetową. Kursy po Odrze mają trwać mniej więcej godzinę.  (red)

Nowa Sól artystycznie Dłuższe wieczory skłaniają do pozostania w domu i rozkoszowania się ciepłą herbatą. Mimo tego zachęcamy, by wyjść spod ciepłego koca i skorzystać z imprez organizowanych przez Nowosolski Dom Kultury.

R ek lama

biuro@asomot.pl

ASOMOT S.C.

www.asomot.pl

OFERUJE:

motorowery

skutery motocykle

quady

Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 57, tel. 68 32 41 105, fax 68 32 41 115

APARATY SŁUCHOWE

Już 27 września odbędzie się spektakl, którego przewodnim tematem są odarte z romantyczności relacje damsko-męskie. Na przykładzie dwóch par, pokazana jest obłuda występująca w ich związkach . Na pierwszy plan wychodzi materializm i chęć zaspokojenia własnych egoistycznych pragnień. Spektakl „Amatorki” skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia. Szacunek do przodków i wspomnień związanych z Zieloną Górą – to wszystko znajdziemy podczas oglądania spektaklu „Trash Story” przygotowanego przez Lubuski Teatr. Jak mówi reżyser „tematem przedstawienia jest pamięć. Pamięć o tych, którzy mieszkali tu przed nami. Mieszkali w domach, w których teraz mieszkamy my. Ich już nie ma. Zostały ślady: listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku, meble, domy i groby. Ta historia nie jest osobna, historia jest wspólna. Pamiętajmy o tym.”

W ramach Nowosolskiej Jesieni Artystycznej przygotowano nie tylko spektakle teatralne. Do tych, którzy lubią się śmiać przyjedzie kabaret Nowaki. Zabawne skecze odgonią jesienne smutki i pozwolą oderwać się od codzienności. Spotkanie z „Nowakami” już 12 października na sali widowiskowej NDK. W listopadzie o dobry humor mieszkańców Nowej Soli postarają się także: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolesław Błaszczyk czyli Grupa Mozarta. Znani z zabawnych pomysłów i nietypowego wykorzystywania znanych muzycznych motywów będą aplikować lekarstwo przeciw wszelkim jesiennym smutkom. Chcesz wiedzieć, jakie jeszcze atrakcje zostały przygotowane przez nowosolski Dom Kultury? Wejdź na stronę www.ndk.com.pl i sprawdź aktualne wydarzenia. (red)

Zostań mistrzem ortografii!

Budziki dla niedosłyszących Baterie i akcesoria

do aparatów słuchowych ZIELONA GÓRA ul. Sikorskiego 6

NOWA SÓL ul. Wojska Polskiego 43

(obok kina Wenus)

Przychodnia Rodzinna (przy torach)

tel. 68 320 27 82

tel. 68 356 15 51

www.fonmed.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli zaprasza 25 września 2013 roku o godz. 17:00 wszystkich mieszkańców Nowej Soli i Powiatu Nowosolskiego do udziału w III Nowosolskim Dyktandzie Mistrzów o Pióro Mistrza Ortografii. Tegoroczne dyktando ma uroczysty charakter z uwa-

gi na przypadający jubileusz 450-lecia Nowej Soli. Patronat honorowy sprawują prof. dr hab. Jan Franciszek Miodek oraz Prezydent Miasta Nowej Soli i Starosta Powiatu Nowosolskiego. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie biblioteki miejskiej. (red)

Zwróć uwag na rozkład jazdy Od 16 września (poniedziałek) zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy autobusów miejskich. W mieście trwają obecnie także prace nad zmianą

tabliczek znajdujących się na wszystkich przystankach w Nowej Soli. Rozkład dostępny jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta.  n


nr 36/237 • 20 września 2013 r.

REKLAMA

www.tydzienlubuski.com.pl

7


8

www.tydzienlubuski.com.pl

NOWA SÓL

R ek lama

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

Przykro mi, to już nieakt

– Mam numer, dzwoń! 2, 5 tys zł? Kogo na to stać?! - takie zdania można u sach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studenci, którzy nie zdążyli załatw lokum podczas wakacji, stają pod ścianą. Dwa tygodnie przed rozpoczęcie znalezienie odpowiedniego mieszkania graniczy z cudem. Wykłady na Uniwersytecie jeszcze się nie rozpoczęły, mimo to na korytarzach można zauważyć niemałe zamieszanie. Grupki studentów pochylają się nad gazetami i ogłoszeniami z tablic. Szukają. Stancji, mieszkania, pokoju lub czegokolwiek, w czym da się zamieszkać. A czasu zostało niewiele. – Widziałam już pokoje bez okien, w cenie przekraczającej mój miesięczny dochód oraz takie, gdzie za ścianą mieszka wyjątkowo podejrzany współlokator. Złoszczę się na siebie bo za szukanie mieszkania mogłam zabrać się zdecydowanie wcześniej – opowiada 20-letnia Agata. Jak mówi przyszła studentka, już kilka popołudni spędziła na dzwonieniu do osób dających ogłoszenia w prasie czy na studenckich tablicach. – Za każdym razem słyszałam, że ogłoszenie jest już nieaktualne. Najlepszą pora na dzwonienie są poranki. Wtedy jednak pracuję i nie mogą pozwolić sobie na rezygnowanie z obowiązków. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że coś gdzieś w ostatniej chwili się zwolni – dodaje dziewczyna. Najlepsze mieszkania zostały zajęte już na początku czerwca. W październiku studenci Tekst zlecony

R ek lama

Pracownicy potrzebni od zaraz!!! Już teraz zatrudnienie może znaleźć każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Techników masażystów i opiekunów medycznych cały czas jest za mało. Żeby przyciągnąć chętnych do pracy służba zdrowia podniosła wynagrodzenie. Obecnie wykwalifikowany opiekun medyczny – po rocznej szkole – zarabia około 2000 zł. Praca czeka w szpitalach, domach pomocy społecznej, a nawet w mieszkaniach prywatnych. W maju 2011 r. nastąpiło otwarcie rynków pracy w Niemczech i Austrii. Oznacza to, że można pracować tam bez żadnych ograniczeń. Mieszkańcy lubuskiego, ze względu na bliskość granicy z Niemcami, mogą na tym najbardziej skorzystać. Szacuje się, że największy popyt mają osoby z dyplomami technika masażysty i opiekuna medycznego, które od ręki znajdują zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej i mieszkaniach prywatnych. Najsilniejszą pokusą skłaniającą ludzi do wyjazdów są pieniądze. W ubiegłym roku wykwalifikowany personel

medyczny z dyplomem polskiej szkoły zarabiał ponad 2000 euro miesięcznie. Aby zdobyć państwowe kwalifikacje do masażu lub

opieki medycznej nad pacjentem nie trzeba posiadać wybitnych zdolności. Konieczne jest ukończenie nauki w zawodzie.

Obecnie Centrum Kształcenia Plejada z Zielonej Góry przyjmuje na semestr WRZEŚNIOWY wszystkich chętnych bez względu na wiek na kierunek

Opiekun medyczny i Technik masażysta. Wystarczy świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i dowód osobisty. W ofercie także: • Terapeuta zajęciowy • Opiekunka dziecięca • Asystentka stomatologiczna – NOWOŚĆ! • Technik sterylizacji medycznej – NOWOŚĆ! Dla wszystkich prowadzone są zawodowe kursy j. niemieckiego. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretariatu Szkoły Policealnej Plejada w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 25 tel. 68 323 92 10 lub 788 286 711. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Nabór trwa do 30 września 2013 r. Wszelkie informacje uzyskasz również pisząc na adres ckplejada@interia.pl.

www.plejada.edu.pl

muszą pogodzić się z wyższymi cenami i nierzadko z nieco niższym standardem. Na czym zależy młodym? Większość stara się znaleźć miejsce, w którym będzie mogła się nie tylko uczyć ale i nieco pobawić. Zarówno z jednym jak i drugim aspektem może być problem. – W poprzednim roku trafiłam na stancję do kobiety, której przeszkadzało niemal wszystko. Za głośno chodziłam, za głośno jadłam i zużywałam zbyt wiele wody. Na szczęście dla mnie, po pierwszym semestrze zwolniło się miejsce w mieszkaniu studenckim – wspomina Marzena. Problemem są jednak nie tylko właściciele mieszkań, ale i sami studenci. – Do momentu, kiedy nie trafiłem do pokoju z kolegą ze studiów, myślałem, że jestem totalnie wyluzowany. Nie jestem. Wkurzało mnie ciągłe palenie papierosów w pokoju, ściągnie tłumu ludzi i muzyka włączona o trzeciej nad ranem – opowiada Maciek. Czego można życzyć spóźnialskim? Chyba tylko tego, by za rok nie popełnili podobnego błędu. Nie zaszkodzi się też za nich pomodlić. Nie wiadomo przecież z czym i z kim przyjdzie im się zmierzyć na studenckiej stancji. n


nr 36/237 • 20 września 2013 r.

tualne...

usłyszeć na obu kampuwić sobie odpowiedniego em roku akademickiego

www.tydzienlubuski.com.pl

NOWA SÓL R ek lama

PROFESJONALNE NAPRAWY SAMOCHODÓW

FIAT

w zakresie serwisu mechanicznego i blacharsko-lakierniczego Zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników oraz doradców serwisowych byłego zielonogórskiego dealera marki FIAT

Zapraszamy 65-247 Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 20 Anabo Sp. z o.o. tel. 68 328 67 09 do 10 Serwis mechaniczny tel. 68 328 67 04 Serwis blacharsko-lakierniczy tel. 607 323 777 (telefon dyżurny) Pomoc drogowa 24h

e-mail: anabo@anabo.pl, www.anabo.pl Nowy zawód – nowe możliwości Stały rozwój rynku usług medycznych w Polsce i w innych krajach europejskich powoduje, że w wielu dziedzinach wciąż brakuje fachowców – szkoły i uczelnie „nie nadążają” z dostarczaniem odpowiedniej ilości absolwentów. Zmiany w polskim systemie edukacji spowodowały, że już po roku nauki można mieć uprawnienia do wykonywania zawodu o bardzo atrakcyjnym poziomie wynagrodzenia i szerokich możliwościach rozwoju. Ciekawą propozycją jest zawód technika masażysty. Osoba posiadająca uprawienia do pracy w tym zawodzie może liczyć na zatrudnienie np. w: salonach SPA, klubach sportowych, sanatoriach, centrum fitness, klinikach rehabilitacyjnych, luksusowych hotelach, itd. Oczywiście, istnieje także możliwość założenia własnej działalności i samodzielnego pozyskiwania pacjentów. Przy odpowiedniej liczbie poleceń ze strony zadowolonych klientów, realne są zarobki nawet powyżej 10 tysięcy zł miesięcznie. Pracując w ośrodku o uznanej renomie, można liczyć na mniej więcej połowę tej kwoty. Karierę w tym zawodzie można rozpocząć, zdobywając uprawnienia podczas 2 lat nauki w szkole policealnej. Niektóre z nich, jak np. szkoły TEB Edukacja, umożliwiają podjęcie pracy zarobkowej już w trakcie trwania nauki. Równie interesującą propozycją jest zawód opiekuna medycznego. Absolwent tego kierunku jest stale poszukiwany do pracy w klinikach, domach opieki, centrach rehabilitacyjnych lub jako prywatny opiekun osoby starszej. W chwili obecnej na rynku pracy w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy osób z uprawnieniami do wykonywania tego zawodu, co powoduje, że absolwent może przebierać w atrakcyjnych ofertach. Wynagrodzenie w okolicach 3000 zł netto już podczas pierwszych miesięcy pracy nie jest w branży niczym dziwnym. W związku ze starzeniem się

społeczeństw europejskich, warto rozważyć kontynuowanie kariery za granicą – tu przeciętne stawki wahają się w okolicach 2500-4000 euro za miesiąc. Jest więc o co walczyć. Osoby, które nie przepadają za bezpośrednim kontaktem z klientem, powinny rozważyć zawód technika farmaceutycznego. Już po 2 latach nauki w szkole policealnej można korzystać z szerokich możliwości zatrudnienia, tak w kraju, jak i za granicą. Wbrew pozorom, absolwent kierunku nie musi podejmować pracy w aptece. Najciekawsze perspektywy dotyczą zatrudnienia w firmach produkujących żywność, leki i suplementy diety. Absolwenci szkół policealnych zyskują tu dodatkową przewagę, ponieważ są w stanie wejść do branży w ciągu dwóch lat, w odróżnieniu od studentów farmacji, którzy potrzebują na to prawie trzy razy więcej czasu. Łatwo przewidzieć, że kto wejdzie na ten rynek szybciej, ten osiągnie większą korzyść. Szukając dla siebie odpowiedniego zawodu, należy zadbać o wybór właściwej szkoły. Najlepszą inwestycją jest powierzenie losów swojej kariery instytucji z wieloletnim doświadczeniem. Ogólnopolska sieć szkół TEB Edukacja jest liderem na rynku szkół medycznych, co owocuje bardziej skutecznym nauczaniem i większymi możliwościami w zakresie rozpoczęcia kariery w zawodzie (praktyki, staże, Biuro Karier, wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej). Poza licznymi udogodnieniami, słuchacz może też liczyć na pomoc w rozpoczęciu nauki na kolejnym kierunku lub płynnym przejściu na studia. Szkoła medyczna TEB Edukacja Zielona Góra, ul. Jedności 9/5 tel. 68 326 52 27 e-mail: zielona@teb.pl www.teb.pl

9


10

www.tydzienlubuski.com.pl

R ek lama

PRODUCENT

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

NOWA SÓL

KOSTKI

GRANITOWEJ

Bezpieczna jazda jesienią Jeśli coraz wcześniej zapada zmrok a na drogach pojawiają się kałuże i sterty mokrych liści Jesienna słota może przysporzyć zmotoryzowanym wielu problemów. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji trzeba dostosować styl jazdy do nowej pory roku. Już nie zapomnisz o przeglądzie

USŁUGI BRUKARSKIE KOLOROWE GRYSY I ŻWIRY KAMIENIE OZDOBNE • ŁUPKI OGRODOWE

NOWOŚĆ! BONIÓWKA GRANITOWA PŁYTKI GRANITOWE

WĘGIEL BRUNATNY korzystna oferta dla odbiorców indywidualnych oraz firm i instytucji

65-751 Zielona Góra, ul. Foluszowa 108B

tel. 693 629 482

www.granit-wachol.pl

Zachowaj kupon – otrzymasz RABAT!

Niesprzyjające warunki pogodowe pogarszają nie tylko widoczność na drodze, ale także samopoczucie zmotoryzowanych i mogą negatywnie wpływać na ich sprawność psychofizyczną. Wraz z nadejściem jesieni troskę o samochód warto zacząć od... siebie – wypoczęty, pełen energii kierowca ma większą szansę dojechać bezpiecznie do celu i nie zasnąć przed kierownicą. Jeżeli w trakcie wakacji samochód był szczególnie intensywnie eksploatowany, to z pewnością przyda mu się przegląd w serwisie, który pozwoli wychwycić i naprawić ewentualne usterki

Hamujesz inaczej – gorzej Szczególna uwaga należy się układowi hamulcowemu. Opady deszczu bywają bardzo długotrwałe i intensywne co wydłuża drogę hamowania i sprzyja poślizgom. Dlatego R ek lama

ARTISTRY

www.editha.pl

EDYTA ZIELIŃSKA MISTRZ POLSKI w makijażu profesjonalnym

Specjalista ds. kreowania wizerunku

MAKE UP  Makijaż na każdą okazję  Stylizacja brwi i rzęs  Fryzury ślubne  Stylizacja i dobór fryzury  Konsultacja ślubna  Analiza kolorystyczna – shoping  Indywidualne lekcje makijażu – dobór kosmetyków kolorowych  Konsultacje kosmetyczne – dobór kosmetyków pielęgnacyjnych  Kreowanie wizerunku osób indywidualnych oraz firm  Stylizacje dla agencji reklamowych  Stylizacje dla klipów filmowych  Stylizacje dla sesji zdjęciowych  Sesje zdjęciowe do portfolio  Warsztaty kosmetyczne  Eventy firmowe

+48 692 339 882

e-mail: edyta.visage@gmail.com

facebook.com/makeup.artist.330

Bezpieczna jazda jesienią wymaga wcześniejszych przygotowań

trzeba po pierwsze upewnić się, że posiadamy sprawny układ hamulcowy a po drugie – dostosować prędkość do warunków na drodze. Według danych Policji w zeszłym roku w okresie jesiennym (wrzesień – listopad) doszło do prawie 30% wszystkich wypadków (niecałe 10,5 tys wypadków).

Aby lepiej widzieć W miesiącach jesiennych obniża się też widoczność – szybciej zapada zmrok i już ok godz. 16 robi się szarawo. Efekt? Kie-

rowcy mogą mieć problem ze sprawnym prowadzeniem pojazdu i oceną odległości. Możemy zminimalizować straty chociażby poprzez utrzymywanie szyb w czystości i regularną kontrolę oświetlenia. Bywa, że w czasie jesieni na ciężką próbę wystawione są także wycieraczki samochodowe. W trakcie deszczu tylko one są w stanie zapewnić kierowcy znośną widoczność, warto więc zadbać o ich stan zanim staną się naprawdę potrzebne. Źródło: Flotis.pl


nr 36/237 • 20 września 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

NOWA SÓL R ek lama

11

O co zadbać jna działce przed zimą? Sezon działkowy zbliża się ku końcowi. Krzewy dają coraz mniej owoców, kwiaty zaczynają przekwitać. Zanim jednak bramki ogrodów działkowych zostaną zamknięte na klucz, należy wykonać kilka prac, dzięki którym kolejnej wiosny znów będzie można korzystać z ich dobrodziejstw. Rzeczą, o której nie powinien zapomnieć nikt, kto pracuje w ogrodzie jest przekopanie ziemi i dodatnie do niej odpowiedniego nawozu. Dzięki temu, podłoże zostanie napowietrzone. Bardzo ważne jest to, by zbrylonej po przekopaniu ziemi nie grabić. Zanim to zrobimy, dobrze jest pozbyć się z działki wszystkich chwastów. Ich obecność nie tylko zmniejsza plony ale i może doprowadzić do ich całkowitego zaniku. Nie tylko ziemia potrzebuje pielęgnacyjnych zabiegów. Uwagi potrzebują też trawniki, krzewy i drzewa. Trawę należy skosić ostatni raz w połowie października. Idealnie byłoby, gdyby koszenie wypadało w słoneczny dzień. Do połowy października trzeba zająć się sadzeniem i przesadzaniem krzewów. W tym okresie szczególnie dobrze powinny przyjąć się krzewy iglaste. Koniecznie pozbieraj wszelkie owoce, które zdążyły spaść z drzew owocowych. Zaniechanie tego obowiązku może doprowadzić do rozwinięcia się na terenie

CENTRUM EGZAMINACYJNE INSTYTUTU GOETHEGO jedyne w całym województwie oferuje: • EGZAMINY z języka niemieckiego potwierdzone międzynarodowym certyfikatem • KURSY językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowujące do egzaminów Goethe Instytutu, maturalnych i gimnazjalnych. Konwersacyjne, indywidualne i wakacyjne.

Barwna jesień to czas, kiedy działkowicze mają bardzo dużo pracy

działki groźnych szkodników. Wszystkie krzewy i drzewa powinny zostać obficie podlane. Pamiętaj, że musisz to zrobić zanim nadejdą pierwsze przymrozki! Często popełnianym błędem jest przycinanie gałęzi drzew. W ten sposób pobudzony zostaje wzrost pędów – jesienią zupełnie niepotrzebny. Uporządkowane i zabezpieczone powinny zostać także altanki. Jesień i zima to czas kiedy ogródki działkowe odwiedzane są zdecydowanie

rzadziej. Z tego faktu dobrze zdają sobie sprawę włamywacze. Pamiętaj o tym, by z działki zabrać wszystkie bardziej wartościowe rzeczy. Te które zostawiasz, oznacz w trwały sposób. Okna i drzwi zabezpiecz odpowiednimi zasuwami. Nie zapomnij też poprosić zaufanego sąsiada, by podczas zimowych kontroli na działce, spojrzał także na Twoją altankę. Wzajemna pomoc działkowców stanowi najlepszą ochronę. (red)

Dobra znajomość języka niemieckiego jest cenna – staje się cenniejsza z certyfikatem językowym!

W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI językowych Koordynator ds. kursów i egzaminów mgr Anna Sinoracka tel. +48 508 100 314 sinoracka@efoik.pl www.goethezentrum.pl

!

Chociaż październik zbliża się wielkimi krokami macie jeszcze trochę czasu, żeby skorzystać z wrześniowej PROMOCJI na kursy językowe

10% RABATU

R ek lama

KREDY T Y

ODDŁUŻENIA KONSOLIDACJE Nowe Żabno 68a, tel. 516 700 017

NIE CHOWAJ SIĘ PRZED

KOMORNIKIEM! bez zaświadczeń z ZUS i US bez ukrytych opłat na spłatę zadłużeń wygodny okres kredytowania niskie raty

Pomożemy uporządkować Twoje finanse Zielona Góra

ul. Kasprowicza 2/39B

c z y n n e 9 -17

tel. 68 32 00 025 tel. 68 35 29 389

poleca pierogi: Oprocentowanie od

7,1%

ręcznie lepione prosto ze stolnicy z doskonałym farszem wg tradycyjnych receptur zdrowe naturalne, bez konserwantów dla wegetarian

ponadto w ofercie: wyroby garmażeryjne catering okolicznościowy posiłki dla firm

zapraszamy do naszych punktów:

SMACZNEGO

BAR

Nowa Sól, os. Konstytucji 24, tel. 504 133 100

STOISKO FIRMOWE

Nowa Sól, TARGOWISKO, ul. Królowej Jadwigi


www.tydzienlubuski.com.pl

12

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

NOWA SÓL

Dzięki fotoradarom jest bezpieczniej? Fotoradary cały czas budzą wiele emocji. Z założenia mają zwiększać bezpieczeństwo na polskich drogach, choć wielu kojarzą się raczej z dbaniem o wpływy do budżetu. Pojawia się pytanie, czy faktycznie są one skutecznym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, czy może powinno się pomyśleć nad innymi rozwiązaniami? Gdzie jest ich najwięcej? Większość kierowców zapytanych podczas Wielkiego Testu Drogowego o to, czy fotoradary zwiększają bezpieczeństwo odpowiedziało przecząco. Część z nich stwierdziła natomiast, że jest to uzależnione od lokalizacji urządzeń, gdyż

nie zawsze jest ona uzasadniona. Ile właściwie jest w Polsce masztów fotoradarowych? Jak podaje Yanosik.pl przy drogach znajduje się obecnie ponad 1500 takich masztów. Oczywiście nie wszystkie z nich zawierają urządzenia pomiarowe. Najwięcej znaj-

duje się ich w województwie mazowieckim, wielkopolskim i lubuskim – w każdym z nich jest ich ponad 130. Po drugiej stronie zestawienia znajdują się województwa świętokrzyskie, opolskie i podlaskie (od 32 do 60 masztów). Mimo, iż województwo śląskie znaj-

duje się w pierwszej trójce województw z największą liczbą fotoradarów, niezmiennie dochodzi w nim do największej liczby wypadków. W 2012 roku było ich 4 675. Kolejne dwa miejsca zajmują województwa małopolskie i lubuskie (prawie 4 tys. wypadków), w każdym

Zapisy cały rok! • program „Mały Karateka” – zajęcia w przedszkolach dla dzieci 4-6 lat • program „Karate Skrzat” – treningi dla dzieci 4-6 lat • treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych • zgrupowania letnie i zimowe • szkolenia krajowe i międzynarodowe

U nas ćwiczą medaliści Mistrzostw Świata i Europy

www.karate.zgora.pl

Dariusz Hejduk (3 Dan), dyplomowany instruktor PZKT, egzaminator, sędzia krajowy

R ek lama

Dariusz Hejduk (3 Dan), tel. 693 443 865

Szkoła Karate „NIDAN” jest członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Sprzedaż działek budowlanych w Płotach

działki uzbrojone w wodę, prąd, gaz, utwardzone drogi dojazdowe

tel. 509 964 882, www.lesnyzakatek.com.pl

z nich znajduje się ponad 100 radary mają służyć raczej łatamasztów fotoradarowych. niu budżetu. Nasiliło się ono po przedstawieniu przez rząd Niebezpieczne drogi prognozowanych wpływów a liczba fotoradarów z mandatów. Do budżetu pańW zeszłym roku najwięcej wy- stwa miało trafić w ciągu roku padków miało miejsce na kra- aż 1,5 mld złotych. Jednak jowej siódemce – 531. Trochę w znowelizowanej ustawie bumniej na drogach nr 8 i 1 – po- dżetowej na rok 2013 wpływy nad 460 wypadków. Na tych z mandatów zaplanowano na dwóch drogach znajduja się 86 mln. Wygląda więc na to, też najwięcej fotoradarów – po że kierowcy zagrali fotora21 urządzeń. Porównując dane darowym planom na nosie. z roku 2011 można zauważyć, W pewnym stopniu do takieże w przypadku większości go stanu rzeczy przyczyniły dróg z tego zestawienia (naj- się z pewnością nawigacje niebezpieczniejsze drogi wg posiadające bazę fotoradarów Raportu o ruchu drogowym stacjonarnych. 2012) liczba wypadków spadła. W niektórych jednak przy- Co w takim razie padkach mimo sporej liczby zamiast fotoradarów? fotoradarów, liczba wypadków Ankietowani podczas wspozwiększyła się. Przykładem są mnianego wcześniej Wieltutaj drogi nr 79 (19 masztów), kiego Testu Drogowego 72 (14 masztów), 12 (13 masz- wśród innych metod dbania tów) i 5 (45 masztów), na któ- o bezpieczeństwo na drorych doszło do większej liczby gach wymieniali najczęwypadków niż w 2011. Co ściej polepszenie stanu ciekawe, najwięcej fotorada- dróg, budowanie obwodnic rów (bo aż 71) znajduje się na i autostrad. Często proponodrodze krajowej nr 92, w przy- wano też rzetelniejsze szkopadku której liczba wypadków lenie kierowców i szerzenie od 2011 r. się nie zmieniła wśród nich świadomości poi nadal utrzymuje się na pozio- przez różne kampanie spomie 134. łeczne. Padały także pomysły tworzenia kładek dla pieszych Bezpieczniej oraz zweryfikowania zasadnodzięki fotoradarom? ści ustawienia znaków z ograPojawia się więc pytanie o sku- niczeniami prędkości. teczność fotoradarów i o to, Magda Zglińska czy generalną tendencję do zmniejszania się liczby wypadków zawdzięczamy ich działalności, czy jest to uzależnione od innych czynników. Fotoradary budzą spore wątpliwości kierowców, chociażby dlatego, że nie są w stanie złapać pirata drogowego na gorącym uczynku. Zarejestrują go i poniesie on konsekwencje, ale mandat wystawiony na podstawie zdjęcia trafi do niego z opóźnieniem. Kierowca może więc mimo przekroczenia prędkości jechać dalej i co gorsza spowodować wypadek. Ponadto, fotoradary spełniają swoją rolę tylko na niewielkim odcinku drogi około 200 – 300 metrów, na których kierowcy znacznie zwalniają. Paradoksalnie mogą przyczyniać się one do wypadków, ze względu na zjawisko nagłego hamowania przed fotoradarem, co może prowadzić do stłuczek.

Fotoradary zarabiają mniej Popularne wśród kierowców jest też przekonanie, że foto-


nr 36/237 • 20 września 2013 r. R ek lama

NOWA SÓL

www.tydzienlubuski.com.pl

13

biura • garderoby • kuchnie • sypialnie nowocześnie i ze smakiem

STEREX Zielona Góra ul. Działkowa 19 tel. 68 453 57 77 504 239 925 sterexsc@wp.pl www.sterex.com.pl

PRODUKCJA i EKSPOZYCJA

systemy drzwi przesuwnych • zabudowa wnęk Tekst zlecony

Nie choruj na raka, grypę, przeziębienia!

Zwiększ swoją odporność lub Twoich bliskich! WHO przewiduje w roku 2030 aż o 75% więcej zachorowań na raka! Czy dzielimy się na dwie grupy, tych co już chorują na raka i tych co niedługo będą chorować? Co zrobić aby pozostać w grupie tych, którzy nie dadzą się nowotworom? Trzeba zlikwidować zaburzenia systemu odporności, którego prawidłowe funkcjonowanie pozwala uchronić się przed powstaniem i rozwojem komórek nowotworowych. Brzmi to łatwo ale w rzeczywistości łatwe nie jest. Wraz z wiekiem organizm traci odporność. Już mniej więcej od 25 roku życia stopniowo osłabia się system odporności, a po 40 roku życia jego niedobory występują już na stałe. „Psucie” naszej odporności zaczynamy już w młodości przez złe odżywianie, brak higieny, stres, palenie tytoniu, alkohol i inne złe nawyki. Jemy dużo wysoko przetworzonej żywności, której brak naturalnych składników pozwalających zachować system odporności stabilny, reagujący w sytuacjach zagrożenia. Czego nam brakuje? Czegoś co zwalcza wirusy, bakterie, niszczy i hamuje wzrost komórek nowotworowych, aminokwa-

sów, substancji oczyszczających wątrobę, polifenoli, flawonoidów, antyutleniaczy i witamin. Najlepiej tylko naturalnych! Jak uzupełnić te niedobory szybko i kompleksowo? Należałoby skorzystać z dobroci przynajmniej kilku preparatów takich jak: mleczko pszczele, witamina B17, pyłek pszczeli, czarny bez, enzymy, ekstraktu z kiełków pszenicy i propolisu. Znanych i sprawdzonych przez nasze babcie i prababcie. Wymagałoby to odwiedzenia wielu specjalistycznych sklepów w celu zakupienia wszystkiego, odpowiedniego dawkowania, pilnowania terminów przyjmowania tych dobroczynnych specyfików. Jak więc przy naszym stylu życia chronić się przed rakiem, infekcjami, grypą? Chcemy Państwa zainteresować preparatem Viabol. Idealny dla wszystkich, którzy pragną stanowczo wzmocnić swą odporność.

W skład Viabol wchodzi 7 najlepszych naturalnych preparatów, z których każdy ma ogromne właściwości zdrowotne. Jednak połączone w jedną całość działają mocniej. W jednej ampułce do picia znajdują się rozpuszczone w miodzie pitnym (17,5 % alkoholu) cenne składniki i witaminy wzmacniające odporność przeciw nowotwo-

rom, infekcjom wirusowym, grypie, przeziębieniom! Skład Viabol opracowali specjaliści z Niemieckiej firmy Via Nova Naturprodukte z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu preparatów naturalnych na podstawie sekretów kilku wiodących firm z tej branży. Dzięki zawartości nieosiągalnej w Europie witaminy B17, świeżego mleczka pszczelego oraz przetworzonym kosztownymi metodami ekstraktom tylko naturalnego pochodzenia, Viabol zyskuje

ogromną wartość dla organizmu. Może być stosowany jako środek zwalczający, natychmiast po wystąpieniu objawów przeziębienia lub grypy. Idealnie tu nadaje się opakowanie 10 ampułek, jako wyposażenie domowej apteczki w okresie jesienno-zimowym. Można tu użyć 1-2 ampułek raz dziennie. Większe opakowanie może posłużyć dla przeprowadzenia wzmacniającej kuracji. Mocna kuracja trwa 20 dni (jedna ampułka dziennie) i daje skuteczne zwiększenie odpor-

ności szczególnie tym, którzy nie potrafią pozbyć się złych nawyków rujnujących zdrowie. Zaleca się przyjąć 20 ampułek oraz zrobić przerwę 6 miesięcy i przyjąć następne 10 ampułek. Może być stosowany w przypadku pacjentów chorych na raka celu mocnego wsparcia podczas leczenia. Dzieciom polecany jest Viabol Tabs jako tabletki do ssania bez alkoholu, wzmacniający odporność na grypę i przeziębienia szczególnie w okresie szkolnym gdzie występuje wysoka zachorowalność na infekcje wirusowe. Na terenie Zielonej Góry i Nowej Soli można kupić Viabol tylko w sklepach zielarsko-medycznych. Nowa Sól: Pl. Wyzwolenia 2 Zielona Góra: „Zielarnia Klasztorna” ul. Lisowskiego 18 A; „Dary Natury” ul. Anieli Krzywoń Konfin pawilon nr 54 oraz „Herbisan” ul. Podgórna 35 A Polecamy Państwu ten wspaniały preparat!


14

www.tydzienlubuski.com.pl

SPORT

My już wiemy, Stelmet UKP wygra mecz Mamy dobrą wiadomość dla kibiców Stelmetu UKP. Według statystyk portalu Sportowa Zgora, zielonogórscy piłkarze wygrają sobotnie wyjazdowe spotkanie z Ostrovią Ostrów. Pół żartem, pół serio – oto cztery powody, dlaczego to właśnie piłkarze Piotra Żaka i Michała Grzelczyka wywiozą z Ostrowa komplet punktów. Liczby nie kłamią - ile razy słyszeliśmy to stwierdzenie na lekcjach matematyki, czy też wypowiadaliśmy je próbując wpoić zasady swoim pociechom? Co prawda matematyka niewiele ma wspólnego z futbolem, bo przecież niejeden wytrawny kibic przecierał oczy ze zdumienia, kiedy jego faworyt zbierał „tęgie baty” od ligowego „cieniasa”. Dziś spróbujemy wykorzystać statystyki i postaramy się przekonać Was, że mamy rację.

Prawo serii Kiedy prześledzimy poczynania zielonogórskich piłkarzy w sezonie 2013/2014 nie sposób nie zauważyć, że mamy do czynienia z prawdziwą sinusoidą formy. Stelmet UKP rewelacyjnie zainaugurował rozgrywki wygrywając z Ruchem Zdzieszowice 4:2. Tydzień później udało się wywieźć cenny punkt z trudnego terenu w Katowicach, a przecież w stolicy Górnego Śląska przegrała mocna Warta Poznań, zremisował Górnik Wałbrzych, czyli druga i trzecia drużyna naszej ligi. Niestety, później przyszły dwie porażki z Chrobrym Głogów i KS Polkowice. Wielu kibiców już widziało zielonogórzan w dolnej części tabeli, a tymczasem nasi znów zaskoczyli. Przy Sulechowskiej wyraźnie poległa mocna Polonia Bytom, ale jakież było nasze zdziwienie, kiedy Stelmet UKP pokonał w Kluczborku MKS. Znów słychać było hurraoptymizm i… znów przyszły wpadki. Tym razem bardzo bolesne, bo jak inaczej nazwać fatalne porażki na własnym stadionie z Gryfem Wejherowo i Rakowem Częstochowa. Jeśli mamy rację i nasze przewidywania się spełnią, to zgodnie z prawem serii czekają nas dwa dobre mecze zielonogórzan: Tabela II ligi 1. Chrobry Głogów 2. Górnik Wałbrzych 3. Warta Poznań 4. Polonia Bytom 5. Rozwój Katowice 6. Raków Częstochowa 7. Gryf Wejherowo 8. Błekitni Stargard Szcz. 9. Bytovia Bytów 10. MKS Kluczbork 11. Stelmet UKP 12. Zagłębie Sosnowiec 13. Odra Opole 14. KS Polkowice 15. Ruch Zdzieszowice 16. Ostrovia Ostrów Wlkp. 17. Calisia Kalisz 18. Jarota Jarocin

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

20 17 15 14 14 13 12 12 12 10 10 10 10 7 6 6 4 4

w sobotę w Ostrowie i tydzień później z Odrą Opole. Czy ktoś wątpi w możliwość zdobycia 6 punktów w pojedynkach z beniaminkami II ligi?

ostrowianie zdobyli tylko dwa punkty. Mamy zatem powody przypuszczać, że w sobotę złej passy nie przełamią…

Liczby nie kłamią

I ostatnia, najważniejsza kwestia. Nie można wygrać spotkania, jeśli nie strzela się goli. Tymczasem Ostrovia w obecnym sezonie strzeliła zaledwie 6 bramek, i tylko 2 na własnym boisku. Pod tym kątem zielonogórzanie znów przeważają nad rywalem. W naszych szeregach sam Wojciech Okińczyc ma więcej zdobytych goli (7) niż cała drużyna trenera Nowickiego. Czy zatem w Ostrowie możemy przegrać? Oczywiście, że tak, ale my liczymy na prawo serii, nieubłagane statystyki, Okińczyca i odrobinę szczęścia. O umiejętnościach naszych piłkarzy nie wspominając. Paweł Grosse

Po drugie: Portal Sportowa Zgora ma do zaoferowania wiele ciekawych statystyk, także z dziedziny piłki nożnej. Przy okazji sobotniego pojedynku postanowiliśmy zerknąć na podgląd spotkania Ostrovii ze Stelmetem UKP i okazuje się, że zielonogórzanie mają 56,67% szans na zwycięstwo. Zajmują wyższą pozycję w lidze, mają na swoim koncie trzy zwycięstwa, podczas gdy podopieczni Marka Nowickiego zaledwie jedno. Po trzecie, piłkarze Ostrovii do tej pory nie potrafili wykorzystać atutu własnego boiska. W czterech rozegranych meczach na Stadionie Miejskim ul. Piłsudskiego

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

Kto sięgnie po złoto? Już w najbliższą niedzielę odbędzie się pojedynek, na który kibica żużla czekają z zapartym tchem. W rewanżowym starciu finałowym Stelmet Falubaz podejmie na własnym torze Unibax Toruń. Zielonogórzanie przegrali pierwszy mecz 43:46, jednak to oni są faworytem do wywalczenia mistrzowskiego tytułu.

Na kłopoty Okińczyc

Na kłopoty Okińczyc

Złoty Falubaz w latach: 1981, 1982, 1985, 1991, 2009, 2011 (na zdjęciu). Czy w niedzielę siódmy raz sięgnie po złoto?

Żużlowcy z Winnego Grodu, mimo niemrawego rozpoczęcia pojedynku, na Motoarenie poradzili sobie bardzo dobrze. Falubaz miał nawet sporą szansę na wygraną, jednak ostatecznie musiał zadowolić się trzypunktową stratą. Wydaje się, że „Aniołom” będzie niezwykle ciężko wybronić tak niewielką zaliczkę na stadionie przy W69, ale należy pamiętać, że to właśnie Unibax, jako jedyny zespół w tym sezonie, potrafił zdobyć zielonogórską twierdzę. Podopieczni Rafała Dobruckiego zapewne zrobią wszystko, by nie dopuścić do tego po raz drugi. Oba zespoły nie mają już czym zaskoczyć swoich rywali. Menadżer gości, Sławomir Kryjom wprawdzie dokonał kilku roszad w awizowanym składzie, jednak są one tylko kosmetyczne. W miejscu Kamila Brzozowskiego widnieje młodziutki Paweł Wolender, choć raczej mało prawdopodobne jest, że dostanie szansę na ekstraligowy debiut. Torunianie do Zielonej Góry przyjadą bez Chrisa Holdera, za którego zastosują ZZ-kę, ale za to z fantastycznie spisującym się w play-offach

Darcy’m Wardem. Drugim z filarów Unibaksu będzie Tomasz Gollob, startujący w parze z nieprzewidywalnym Pawłem Przedpełskim. Na ciepłe przyjęcie w Grodzie Bachusa nie może liczyć z pewnością Adrian Miedziński. Dwie kontrowersyjne sytuacje w pierwszym meczu z udziałem „Miedziaka” raczej nie przysporzyły mu sympatii w kręgach zielonogórskich. Do finałowego pojedynku bez zmian podejdą gospodarze. Rafał Dobrucki konsekwentnie wierzy, że Jonas Davidsson w końcu odpali i przywiezie punkty na miarę złota. Zwłaszcza, że Szwed świetnie spisał się w Elitserien i walnie przyczynił się do wywalczenia mistrzowskiego tytułu przez swoją drużynę. Czas, by Jonas dał kilka powodów do radości także zielonogórskim fanom. O formę krajowych liderów można być spokojnym. Jarosław Hampel i Patryk Dudek cały czas nie schodzą poniżej wysokiego poziomu, a w Toruniu brylował Piotr Protasiewicz. Kapitan walczył za dwóch, szalejąc tuż przy bandzie. Sporo serca

na torze zostawił też tradycyjnie Andreas Jonsson. Pecha miał Krzysztof Jabłoński, który w Zielonej Górze będzie miał okazję do poprawy. Falubaz jest faworytem do wywalczenia złota, jednak zdecydowanie za wcześnie, by wieszać medale na szyjach. Gospodarzom na pewno wiatru w żagle doda komplet publiczności, natomiast goście będą chcieli sprawić niespodziankę i zepsuć fetę zielonogórzanom. Czy zespół Myszki Miki będzie miał okazję cieszyć się z siódmego tytułu mistrza Polski, przekonamy się już w niedzielę. Początek meczu o godzinie 18.45. Natalia Bratko Awizowane składy Stelmet Falubaz Zielona Góra 9. Jarosław Hampel 10. Jonas Davidsson 11. Piotr Protasiewicz 12. Krzysztof Jabłoński 13. Andreas Jonsson 14. 15. Patryk Dudek Unibax Toruń 1. Adrian Miedziński 2. Paweł Wolender 3. Darcy Ward 4. 5. Tomasz Gollob 6. Paweł Przedpełski 7. Emil Pulczyński


nr 36/237 • 20 września 2013 r.

n NIERUCHOMOŚCI 2-pokojowe, I piętro, KTBS Jagiellonki, odstąpię 880564939

Autorka

PORADNIKA DŁUŻNIKA Hanna Kucharska

prawnik po egzaminie sędziowskim

pomaga skutecznie

Kupię gospodarstwo lub grunt rolny tel. 664 944 635 Kupię każde mieszkanie lub dom z dowolnym problemem prawnym. Może być zadłużone,do remontu lub w trakcie eksmisji. Dysponuję gotówką lub innym mniejszym mieszkaniem na zamianę. Tel.513474366 Lokal 20m2 Z. Góra 509209840 Lokal 32m wynajmę lub sprzedam 517341403

w trudnych sprawach dotyczących zadłużeń

Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 9, pok. 102 tel. 663 147 129 Tania naprawa telewizorów LCD LED Plazma, serwis monitorów, diagnoza GRATIS, niskie ceny 518984574

n PRACA

Opieka seniorów Niemcy 607442446

n SPRZEDAM

Ciągnik rolniczy C60 sprzedam 697529589 Meble używane do wyposażenia całego domu i pralki, lodówki, zamrażarki, rowery 606413637 Nowe Miasteczko, www.mebleuzywane-nowemiasteczko.pl

Mieszkanie dwupoziomowe 103,6m2 obok FocusPark tanio sprzedam 697529589

Sprzedam tanio łóżko Ceragem 691154216

n USŁUGI

Filmowanie wesela tanio 797 478 668 Instalacje gazowe, wod-kan, c.o., wentylacje, przyłącza gazowe, kotłownie, itp. 515-336-122 Kupiles meble i nie masz czasu ich zlozyc zrobie to za Ciebie. Ukladanie paneli podlogowych. Tel. 536 098 860 KOTŁY GRZEJNIKI-SPRZEDAŻ MONTAŻ DORADZTWO. DOBÓR I WYCENA-GRATIS. NAJNIŻSZE CENY.600878515 Naprawa urządzeń elektronicznych - GSM,RTV,Komputery,Drukarki oraz inne. Diagnoza usterki Gratis. Tel.518-984-574 Nowosc w ZG! Naklejki na sciany i szablony malarskie! Ponad 200 wzorow! Znajdziesz nas na allegro, uzytkownik: lorelei76 tel. 609 725 499 Zapraszamy! ODNOWA MIESZKAN I POM. SOCJLNYCH.SZPACHLOWANIE MALOWANIE PLYTY KG GLAZURA PANELE. TANIO.TELEF. 728 910 861 PO GODZ. 21 00 PISANIE PODAŃ. Pisma sądowe, urzędowe 507950742

MULTIAGENCJA DOM

Klub Seniora Wrzos przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w ZG ul. Moniuszki 35, poszukuje osoby, która potrafi grać na instrumencie: akordeon, gitara lub inny, który jest w jego posiadaniu. Kontakt osobisty w poniedziałki w godz. 10-14 lub telefonicznie 785517849

Izabela Arczykowska

Zielona Góra, ul. Kupiecka 47 tel. 68 320 08 66, 665 749 771 www.multiagencjadom.pl

n FINANSE Kredyty bez BIK dla firm 885709500

Atrakcyjna, duża kawalerka z możliwością przebudowy na 2 pokojowe mieszkanie, 45,2 m2, I piętro, nowy blok, os. Łużyckie, cena 165 tys. zł do negocjacji

Wygodna pożyczka do 600zł. 783309967 Kredyty bez BIK Dworcowa 24. 536557551

RTV LUBUSKA PIĄTEK 20.09.2013

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

Ładne, duże 3-pokojowe mieszkanie, 60,4 m2, I piętro, os. Zacisze, cena 229 tys. zł do negocjacji

SOBOTA 21.09.2013

17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe

NIEDZIELA 22.09.2013

PONIEDZIAŁEK 23.09.2013

17:00 SAMORZĄDOWY RING – LUBUSKIE – premiera 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 BEZPIECZNA ZIELONA GÓRA – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

Skupujemy zadłużone nieruchomości, pomagamy w oddłużaniu 500114019

Sprzedam pawilon 25m2 A.Krzywoń 606747127

n RÓŻNE

15

10:00 MUZA – premiera 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe

RTBS ODSTĄPIĘ, 2 pokoje,48 m , OS.CZARKOWO,ZIELONA GÓRA. CENA 67 tys. zl. TEL.606299763 2

Sprzedam mieszkanie 78m2 w centrum N. Soli do remontu, 3-pok., bardzo niski czynsz, parter. Idealne na działalność 667548536

www.tydzienlubuski.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE • REKLAMA • NIERUCHOMOŚCI

Ładne, wyremontowane 2-pokojowe, mieszkanie, 38 m2, II piętro, os. Wazów, cena 155 tys. zł do negocjacji

WTOREK 24.09.2013

n EDUKACJA

www.oskdobrykurs.pl Prawo jazdy kat.B 500114019, 683290021 Al. Niepodległości 22

n TOWARZYSKIE

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 TIME OUT – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

ŚRODA 25.09.2013

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 SAMORZĄDOWY RING – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

CZWARTEK 26.09.2013

Czy mozna poznadz Kobiete przez gazete jest po 40 ? Moze byc mezadka 787336569 a co do reszty dogadamy sie jestem tez po 40 nie brzytki sprawdz sama?

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 KULTURALNE PUZZLE – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

Poznam kogos na stale wieku od 35 lat a co z tego wyjdzie zobaczymy 788675748

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

PIĄTEK 27.09.2013

ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Niepodległości 33/1 68 411 20 10

BEZPIECZNA PRACA W NIEMCZECH

www.promedica24.pl

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI Zapewniamy m.in.: • bezpieczną i legalną formę współpracy

3-pokojowe mieszkanie w Nowej Soli, ocieplony blok, 46 m2, I piętro, blisko centrum miasta, cena 110 tys. zł do negocjacji

• bardzo atrakcyjne zarobki • opłacony ZUS • pakiet dodatkowych ubezpieczeń

Konkurs

Pracuj z liderem na rynku!

„Salsa Con Timba” już od prawie 5 lat zaraża zielonogórzan pozytywną, latynoską energią! 24 września rusza nowy kurs SALSY w parach.

Zielona Góra, ul. Kupiecka 34 (wysoki parter), tel. 68 324 20 53 tel. 505 746 284, 784 076 864

Do wygrania są trzy podwójne wejściówki na zajęcia (do wykorzystania do końca października). Będziecie mogli poczuć klimat gorącej i dynamicznej salsy, uwodzicielskiej bachaty i zakręconego merengue. Odpowiedz na pytanie: Jaki instrument przedstawiony jest w logo Studia Tańca Salsa Con Timba? a) marakasy

b) skrzypce

Ładne, przytulne 2-pokojowe mieszkanie, 37 m2, II piętro, os. Piastowskie, cena 135 tys.zł do negocjacji

c) kontrabasy

OKAZJA! 3-letni dom przy Zielonej Górze, pow. domu 110 m2, pow. działki 650 m2, cena 439.000 zł

BARDZO ATRAKCYJNE 4-pokojowe mieszkanie na os. Zacisze, pow. 90,60 m2, IV piętro, cena 320.000 zł

Wyślij odpowiedź o treści TL.a, b lub c na numer 71160 (1,23 zł brutto). Na SMSy czekamy od 20.09.2013 r. od godz. 12.00 do 23.09.2013 r. do godz. 23.59. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie 24.09.2013 r. do południa.

Pranie dywanów, tapicerek,tel: 728974151

Szczegóły kursu oraz zapisy: Viola 663 574 311, Piotrek 605 675 947

Stuletnia płytka ceglana retro 782081090

Zapraszamy, nawet jeżeli nie masz partnera do tańca!

Atrakcyjna, wyposażona kawalerka w Nowej Soli, 30 m2, IV piętro, os. Konstytucji 3 Maja, cena 85 tys. zł do negocjacji

Przestronne 2-pokojowe mieszkanie w Nowej Soli, 52,39 m2, I piętro, kamienica, centrum miasta, cena 89 tys.zł

Multiagencja Dom Izabela Arczykowska

SUPER OFERTA! Dom przy ul. Wojska Polskiego, pow. domu 110 m2, pow. działki 954 m2, cena 369.000 zł

ŁADNE SŁONECZNE 2-pokojowe mieszkanie na os. Przyjaźni, pow. 45,90 m2, III piętro, cena 145.000 zł

ZAPRASZAMY do zapoznania się z innymi ciekawymi ofertami www.matrasnieruchomosci.pl

Zielona Góra, ul. Kupiecka 47 tel. 68 320 08 66, 697 166 299 Nowa Sól, ul. Wrocławska 2 tel. 68 355 41 53, 534 100 141


16

www.tydzienlubuski.com.pl

REKLAMA

nr 36/237 • 20 września 2013 r.

TL 36/237  

Tydzień Lubuski 20 września 2013r.