Page 1

OKNA

Zielona Góra, ul. Jaskółcza 40  68 453 68 33  728 876 345

www.artbud.zgora.pl

R ek lama

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r. Zielona Góra (miasto i gmina)

na

k wa

a

c a j c

h


2

www.tydzienlubuski.com.pl

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

AKTUALNOŚCI

K ronika policyjna

Claudia Fröhner, Kierownik CottbusService oraz Jolanta Tenner-Imbierska z Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej po raz kolejny zachęcały zielonogórzan do odwiedzin naszych zachodnich sąsiadów. Wśród polecanych miejsc znalazły się: Park Rozrywki Teichland, Park Księcia Pucklera w Branitz oraz Guben.

13 lipca na terenie Parku Tysiąclecia zostanie otwarty tzw. Letni Pawilon. Ma być to miejsce spotkań mieszkańców, w którym będą mogli uzyskać informacje na temat projektu rewitalizacji społecznej parku, punkt wymiany książek, a także plac na którym powstanie wspólny ogródek mieszkańców najbliższej okolicy.

Maturzyści mają powody do dumy Tegoroczni maturzyści odebrali już wyniki matur. Mają powody do zadowolenia! Średnia wyników uzyskana przez uczniów z województwa lubuskiego znacznie przewyższa tę z całego kraju. Maturzyści najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim, najgorzej z biologią i geografią.

Matura 2013 w liczbach Odsetek osób, które zdały egzamin

88%

Liczba osób, które przystapiły do egzaminów obowiązkowych

314 485 47 616 7364 1684 Polska

woj. lubuskie Zielona Góra

okręg

(OKE Poznań)

255 różnego rodzaju arkuszy oraz 45 różnego rodzaju płyt (do 25 przedmiotów)

Przygotowano

1 502 589 arkuszy, które zostały sprawdzone przez 31 266 egzaminatorów Abiturienci rozwiązali ogółem

Zielona Góra

Województwo lubuskie

Okręg Poznań

woj.: lubuskie, wielkopolskie, zachodnipomorskie

81% 81% 83%

Polska

– Bardzo denerwowałam się przed odbiorem wyników. Co prawda sprawdzałam wcześniej podane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną klucze odpowiedzi i wydawało mi się, że poszło mi całkiem nieźle. Nigdy jednak nie ma się pewności, jak ocenią nas osoby sprawdzające prace – opowiada Anna. Jej wyniki prezentowały się imponująco. Niemal ze wszystkich egzaminów otrzymała wyniki w granicach 80-90%. Szczęśliwców z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami matur było znacznie więcej. Uczniowie z województwa lubuskiego wyprzedzili tych z wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Na tle okręgu wypadliśmy więc znakomicie. W osiągnięciu tak dobrego wyniku nie przeszkodził nawet obowiązkowy egzamin z matematyki. – Przyznaję, że matmy bałem się najbardziej. Wcale nie byłem taki pewny, czy uda mi się rozwiązać wszystkie zadania – opowiada Piotrek. Na świadectwie obok napisu matematyka zobaczył wynik 52%. Warto zaznaczyć, że taki wynik osiągnęła większość osób przyporządkowanych do OKE Poznań. Na poziomie podstawowym z matematyką poradziło sobie aż 84% uczniów.

Młodzi ludzie zdecydowanie mogą pochwalić się znajomością języków obcych. Najpopularniejszy język angielski (w naszym okręgu przystąpiły do niego 40 422 osoby) zdało 95%. Większość uzyskała wyniki na poziomie 72%. Uczniowie dobrze poradzili sobie także z językiem ukraińskim, rosyjskim oraz... włoskim. Nieco gorsze wyniki można było zaobserwować w przypadku przedmiotów przyrodniczych. Najgorzej wypadli Ci, którzy wybrali geografię. Średnia wyników kształtowała

Przeprowadzono

646 000 egzaminów ustnych Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

się na poziomie zaledwie 38%. Z czego wynika tak niski wynik? Geografia uznawana jest przez większość za przedmiot stosunkowo łatwy do nauki, wybiera go największa grupa osób. W tym także Ci uczniowie, którzy mają problemy z przyswajaniem wiedzy. Słabo wypadła także biologia i chemia. Statystyki pokazują, że z maturą najlepiej radzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących (81%), następni w kolejności byli uczniowie techników (71%) oraz liceów profilowanych (64%).

Jakie plany mają tegoroczni maturzyści? Większość chce kontynuować naukę. – Składam papiery na kilka uczelni m.in. do Wrocławia i Poznania. Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś dostać – mówi Adam, absolwent LO. Nie każdy jednak decyduje się na studia. Chcę, jak najszybciej rozpocząć pracę. Mam wrażenie, że doświadczenie przyda mi się bardziej niż dokument z uczelni. – komentuje Łukasz. Które podejście jest właściwe, obecni absolwenci przekonają się dopiero za kilka lat. Kamila Galewska

oszuści wyłudzający pieniądze przez telefon. 78-letnia zielonogórzanka przekazała oszustom 14 tys. złotych na rzekome odszkodowanie Zielona Góra Zielonogórscy dla kobiety potrąconej przez policjanci zatrzymali w minio- „swoją” wnuczkę. ny weekend parę Kanadyjczyków, którzy wywołali awantu- Zielona Góra Zielonogórska rę w jednym z zielonogórskich Policja od kilku dni informohoteli i jak się okazało mieli wana jest przez mieszkańców także przy sobie marihuanę. o pismach, które otrzymują Para spędziła noc w policyj- oni z wezwaniem do zapłaty nym areszcie, a mężczyzna zaległych mandatów karnych. usłyszał zarzut posiadania Pisma wysyła Lubuski Urząd narkotyków. Zarządzania Spawami Przeterminowanymi – ostrzegaZielona Góra 26 czerwca my – jest to próba oszustwa o godzinie 19.00 zielonogórska i wyłudzenia pieniędzy. policja została powiadomiona o zaginięciu 12-letniego chłop- Krosno Odrzańskie 28 czerwca w lesie w okolicach miejsco- ca krośnieńscy policjanci zawości Kiełpin. W poszukiwa- trzymali 29-letniego mężczyniach brało udział ponad 100 znę, który kilka dni wcześniej osób - policjantów, strażaków w jednej z podkrośnieńskiej i mieszkańców okolicy. Na miejscowości dokonał kraszczęście po 3 godzinach chło- dzieży sprzętu wędkarskiego. piec sam dotarł do domu. Za dokonanie tego czynu, mężczyzna odpowie przed Zielona Góra Po raz kolejny Sądem Rejonowym w Krośnie w Zielonej Górze pojawili się Odrzańskim. KMP

Nie tylko polityczne podsumowanie tygodnia Ostrzeżenie na ekranie. Ruszył Regionalny System Ostrzegania dla województwa lubuskiego. To platforma, która w trakcie oglądania telewizji przez mieszkańców pozwoli im na odbieranie ważnych informacji o zbliżających się zagrożeniach. Ma być aplikacją szczególnie przydatną przed nadejściem wichur i w czasie powodzi. Ruszyły przetargi na trzy kolejne odcinki S3. Tym razem chodzi o budowę drugich jezdni odcinka od Sulechowa przez Zieloną Górę do Nowego Miasteczka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że brakujący drugi pas drogi będzie gotowy najpóźniej do końca 2016 roku. Szybka kolej omija Zieloną Górę, a miasto traci prestiż i z wojewódzkiego staje się powiatowym. To czarny scenariusz, ale senator Stanisław Iwan nie wyklucza, że prawdziwy. Pytanie: kto do tego dopuścił? Zdaniem senatora, samorząd był mało aktywny w staraniach o kolej. Natomiast radni i prezydent twierdzą, że lobbowaniem

kolei powinni zająć się parlamentarzyści. Coraz większe opóźnienie na stadionie żużlowym. Wykonawca przebudowy trybuny chce przedłużenia terminu prac aż do połowy września. Winę zrzuca na długą zimę i opady deszczu. Pod dużym znakiem zapytania stoi oddanie inwestycji na pierwszy mecz Stelmetu Falubazu w tegorocznych playoffach. Pierwotny termin zakładał finał prac na koniec lipca. Coraz bliżej zielonogórskie Mini Zoo. Ruszył przetarg na budowę i zagospodarowanie tzw. „Bajkowej Zagrody”. Miniogród na początek ma mieć powierzchnię jednego hektara. Gotowy na przyjęcie lokatorów ma być do końca października. Dalej Razem Spółka z o.o. – tak nazywa się firma, która już działa w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. To jedno z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw, utworzonych z myślą o zatrudnieniu osób z autyzmem. Monika Zapotoczna

Rubryka powstaje przy wspópracy z telewizją R ek lama

OPONY + AUTOSERWIS KLIMATYZACJE

„Rata na moją kieszeń.” Pani Małgorzata z Zamościa, Klientka Providenta

 Niska rata dopasowana do Twoich możliwości.  Dogodne warunki, minimum formalności.  Wiesz, ile i kiedy spłacasz, brak ukrytych kosztów.

SEMAR Sebastian Janusiewicz 65-770 Zielona Góra, ul. Kręta 5 tel. 68 453 44 89, www.semar.zgora.pl

Szybka pożyczka!

OPONY • ZBIEŻNOŚĆ • OLEJE • AKUMULATORY

Koszt połączenia i SMS wg taryfy operatora

Zadzwoń lub wyslij SMS o treści M

600 400 288

Provident Polska S.A. www.provident.pl

Jesteśmy, kiedy potrzeba

RTV LUBUSKA DZIAŁ REKLAMY tel. 68 321 86 10

reklama@tydzienlubuski.com.pl Adres redakcji 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 2a (wejście od ul. Kupieckiej 59), tel./fax 68 452 23 30 poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00 sekretariat@tydzienlubuski.com.pl Dyrektor Wydawnictwa – Wojciech Gąsiewski w.gasiewski@tydzienlubuski.com.pl Redaktor Naczelny – Kamila Galewska redaktor.naczelny@tydzienlubuski.com.pl Grafika i skład – Wiktor Beleć grafik@tydzienlubuski.com.pl

Wydawca – Port S.A. ul. Gdyńska 1a, 66-620 Gubin, tel. 68 455 67 87 Prezes – Jerzy Galewski kapitał zakładowy 3 400 000 zł, KRS 0000137759 Druk – Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158 Nakład – 40 000 egzemplarzy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania niezamówionych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.


CIT3C210104 OPCOM Lipiec A4_2.pdf

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

1

28.06.2013

13:39

REKLAMA

www.tydzienlubuski.com.pl

C

C M

M C Y

Y M CM

CM Y MY

MY CM CY

CY MY MY

MY CY K

K MY

K

„WOJCIECHOWSKI” Autoryzowany Salon Citroën 65-119 Zielona Góra, ul. Trasa Północna 12, tel. 68 478 10 60

3


4

www.tydzienlubuski.com.pl

EDUKACJA

Tekst zlecony

Pobudź swoją wyobraźnię

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

Nie taki UZ straszny...

Kreatywność to cecha pożądana zarówno w życiu zawodowym, jak i prywat- Na temat Uniwersytetu Zielonogórskiego można usłyszeć bardzo skrajne nym. Chcesz, by twoje dziecko miało szansę na rozwijanie tej cechy? A może opinie. Jedni wychwalają pod niebiosa, drudzy narzekają, że po zakończeniu sam chcesz nad nią popracować? Mogą Ci w tym pomóc zajęcia plastyczne! edukacji pojawiają się problemy ze znalezieniem pracy. Okazuje się jednak, że absolwenci rodzimej uczelni radzą sobie bardzo dobrze, a zapytani o to, Samodzielne wykonanie nej kadry. To świetny sposób ozdób do domu lub stworzena to, by pobudzić umysł do czy zdecydowaliby się jeszcze raz na wybór właśnie tego uniwersytetu – odnie portretu bliskiej osoby pracy. Dodatkowo artystycz- powiadają twierdząco. może dać sporo satysfakcji. Jeżeli chcemy stworzyć coś całkiem nowego, musimy mieć nie tylko pomysł, ale i materiały, które posłużą do wykonania wymyślonego przez nas projektu. Brystol, farby i ołówki o różnej grubości powinny znaleźć się na półce, nie tylko początkującego, artysty. Gdzie to wszystko możemy znaleźć? Na terenie Zielonej Góry powstało miejsce, w którym każdy twórca znajdzie wszystko, czego potrzebuje. Decoplastyk nie jest jednak tylko sklepem. To także miejsce, gdzie możesz obejrzeć prace lokalnych artystów, a także postarać się o to, by zaprezentować własne. Dodatkowo na terenie pracowni organizowane są zajęcia plastyczne, w których mogą uczestniczyć zarówno najmłodsi, jak i całkiem dorosłe osoby. Pod okiem specjalistów prowadzone są warsztaty, które przybliżają takie techniki, jak scrapbooking, decoupage, filcowanie. 1 lipca rozpoczęR ek lama

ne zajęcia to po prostu dobra zabawa! Jeżeli nie masz zdolności plastycznych, ale cenisz sobie oryginalne dodatki do mieszkania, nic straconego. W decoplastyku spotkasz ludzi, którzy podpowiedzą Ci, dzięki jakim zmianom wnętrze np. twojego domu stanie się przytulniejsze. Podczas wizyty w sklepie można także złożyć zamówienia dotyczące

ły się też, przeznaczone dla dzieci i młodzieży półkolonie, podczas których zainteresowane osoby będą mogły uczestniczyć w trzygodzinnych zajęciach. Młodzież, która wykupi udział w dwutygodniowych warsztatach, będzie mogła liczyć nie tylko na niezbędne materiały, ale i na opiekę wykwalifikowa-

Decoplastyk to miejsce, gdzie możesz obejrzeć prace lokalnych artystów

napraw ram czy obrazów, zamówić nietypowe materiały oraz poprosić o wykonanie określonego dodatku dekoracyjnego do domu. O tym, jak wykorzystasz potencjał tego miejsca decyduje wyłącznie Twoja wyobraźnia... n

Studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego w przeważającej części są osoby mieszkające na terenie województwa lubuskiego. Nie oznacza to jednak, że Uniwersytet poza małą odległością od domu, nie ma nic do zaoferowania.

R ek lama

Wręcz przeciwnie! – Naukę na uniwersytecie wspominam bardzo pozytywnie. Studiowałam też w Poznaniu i z ręką na sercu mogę przyznać, że wolę naszą rodzimą uczelnię. Tutaj wykładowcy są bliżej studentów. Nie jesteśmy dla

nich anonimowi – opowiada Marzena, absolwentka zarządzania. Z badań przygotowanych na zlecenie Uniwersytetu wynika, że aż 88,8% absolwentów jest zadowolona z dokonanego wyboru. 83,2% cieszy się


nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r. z decyzji dotyczącej kierunku, a 76,1% ze specjalności studiów. – Zanim zdecydowałam się na naukę w Zielonej Górze spotykałam się z różnymi opiniami na jej temat. Najbardziej przerażały mnie opowieści o tym, że pracodawcy nie są zainteresowani absolwentami uniwersytetu. Ale to bzdura. Skończyłam UZ, a ze znalezieniem zatrudnienia nie miałam w ogóle problemu! – zdradza Agnieszka, która skończyła filologię angielską. Co ciekawe, aż 8 na 10 absolwentów korzystnie ocenia

przydatność zdobytej podczas studiów wiedzy w aspekcie jej wykorzystania na rynku pracy. Wiele osób złości fakt rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości na temat uczelni. – Uważam, że to nie w porządku, że osoby które nie spędziły nawet chwili na Uniwersytecie, przedstawiają go w negatywnym świetle. Apeluję do nich, by przed wyrażeniem swojej opinii choć przez moment zastanowiły się, czy mają podstawy, by wysuwać tak niepochlebne osądy – mówi Kuba. Do apelu również się przyłączamy. (red)

R ek lama

Studia I stopnia zaoczne kierunek Zarządzanie

specjalizacje: Rachunkowość, Zarządzanie Małą i Średnią Firmą, Audyt, Zarządzanie Jakością m.in.: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, Rachunkowość, Audyt i Kontrola Wewnętrzna, Kontroler Wewnętrzny LCCI egzaminy na certyfikat z biznesowego j. angielskiego, nabór do 7.10.2013 r.

Studia podyplomowe z certyfikatem PIKW

Dla przedsiębiorczych drugi fakultet z Zarządzania dla nieekonomistów Upust jubileuszowy 15% dla kandydatów nowych i przepisujących się | Możliwe zniżki za dojazd Szczegóły na: www.wshir.pl, www.kalkulatorstudiow.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości Poznań, ul. 27 Grudnia 7, tel. 61 8433370 www.wshir.pl rekrutacja@wshir.pl Tekst zlecony

Pracownicy potrzebni od zaraz!!! Już teraz zatrudnienie może znaleźć każdy, bez względu na wiek i wykształcenie. Techników masażystów i opiekunów medycznych cały czas jest za mało. Żeby przyciągnąć chętnych do pracy służba zdrowia podniosła wynagrodzenie. Obecnie wykwalifikowany opiekun medyczny – po rocznej szkole – zarabia około 2000 zł. Praca czeka w szpitalach, domach pomocy społecznej, a nawet w mieszkaniach prywatnych. W maju 2011 r. nastąpiło otwarcie rynków pracy w Niemczech i Austrii. Oznacza to, że można pracować tam bez żadnych ograniczeń. Mieszkańcy lubuskiego, ze względu na bliskość granicy z Niemcami, mogą na tym najbardziej skorzystać. Szacuje się, że największy popyt mają osoby z dyplomami technika masażysty i opiekuna medycznego, które od ręki znajdują zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej i mieszkaniach prywatnych. Najsilniejszą pokusą skłaniającą ludzi do wyjazdów są pieniądze. W ubiegłym roku wykwalifikowany personel medyczny z dyplomem polskiej szkoły zarabiał ponad 2000 euro miesięcznie. Aby zdobyć państwowe kwalifikacje do masażu lub opieki medycznej nad pacjentem nie trzeba posiadać wybitnych zdolności. Konieczne jest ukończenie nauki w zawodzie.

Obecnie Centrum Kształcenia Plejada z Zielonej Góry przyjmuje na semestr WRZEŚNIOWY wszystkich chętnych bez względu na wiek na kierunek Opiekun medyczny i Technik masażysta. Wystarczy świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i dowód osobisty. W ofercie także: Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Asystentka stomatologiczna – NOWOŚĆ!, Technik sterylizacji medycznej – NOWOŚĆ! Dla wszystkich prowadzone są zawodowe kursy j. niemieckiego. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretariatu Szkoły Policealnej Plejada w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 25 tel. 68 323 92 10 lub 788 286 711. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Nabór trwa do 30 września 2013 r. Wszelkie informacje uzyskasz również pisząc na adres ckplejada@interia.pl, www.plejada.edu.pl

EDUKACJA

www.tydzienlubuski.com.pl

5

Bez tych umiejętności nie ma szans na pracę? Jeżeli szukasz teraz pracy to lepiej się pośpiesz. Według danych opublikowanych przez NBP prognozy zatrudnienia mogą się jeszcze bardziej pogorszyć. Jak wpisać się w wymagania dzisiejszego rynku pracy i uniknąć bezrobocia? Wszystko sprowadza się do trzech typów kompetencji. Sprawdź czy je posiadasz. „Kwartalny raport o rynku pracy 2013” autorstwa NBP nie postawia złudzeń – więcej firm planuje ograniczać niż zwiększać zatrudnienie, a przewaga tych „ograniczających” rośnie. Największe redukcje planowane są w budownictwie i przemyśle. Bezrobocie rejestrowane wynosi obecnie ok. 13,5% (dane za:GUS) Co zatem robić by znaleźć pracę lub chociaż utrzymać dotychczasową? Najlepiej wiedzieć czego oczekuje twój potencjalny szef. Jak wynika z analizy „Bilans Kapitału ludzkiego” (PARP, UJ) wymagania większości pracodawców można sprowadzić do trzech kluczowych grup umiejętności związanych z samoorganizacją, komunikacją interpersonalną i kompetencjami zawodowymi.

Kluczowe kompetencje dają pracę O co konkretnie chodzi? Pracownik powinien umieć zarządzać swoim czasem, przejawiać inicjatywę i przestrzegać deadline’ów. Ważna

cą. Tu uwaga! Kompetencje zawodowe – choć nadal cenione – mają relatywnie coraz mniejsze znaczenie. Oznacza to, że może warto położyć też nacisk na dwie pierwsze grupy umiejętności.

O pracę mogą być spokojni specjaliści związani z branżą technologii informatycznych

jest także motywacja do pracy. W cenie są także kompetencje interpersonalne – zwłaszcza jeżeli twoja przyszła praca obejmuje kontakty z ludźmi. Chodzi o to aby pracownik potrafił efektywnie komunikować nie tylko z klientami, ale i kolegami zza biurka. Trzecia grupa kompetencji obejmuje umiejętności ściśle związane z wykonywaną pra-

Szczególnie obiecująco zapowiada się rynek aplikacji mobilnych: rośnie liczba użytkowników smartfonów i tabletów. – Obserwujemy wzrost zainteresowania tego typu aplikacjami, dlatego myślę, że osoby, które potrafią je Praca dla: robotnika, tworzyć nie będą miały prospecjalisty i... blemu ze znalezieniem praKogo poszukują pracodaw- cy – twierdzi Dawid Nowicki cy? Według Bilansu Kapitału z firmy Neptis S.A. Ludzkiego poszukiwani są robotnicy wykwalifikowa- Co powinieneś ni, operatorzy. Zaraz potem wyeksponować? mamy pracowników usług Wiadomo jednak, że nie każdy np. sprzedawców, pracowni- będzie pracował jako prograków obsługi klienta, fryzjerów, mista czy lekarz. Co w takim barmanów czy ochroniarzy. razie mają zrobić? Na pewno Pracodawcy rozglądają się warto wyeksponować w CV także za specjalistami do swoje doświadczenie zawospraw zdrowia, zarządzania dowe i zdobyte dzięki niemu i technologii – Rynek usług kompetencje. Wcześniejsze związanych z IT cały czas się doświadczenia zawodowe są poszerza, bo rośnie zapotrze- ważne dla ok. 68% pracodawbowanie na nowoczesne roz- ców (Bilans Kapitału Ludzkiewiązania dla biznesu – mówi go). Dobrym krokiem będzie Dariusz Jarczyński dyrektor także wyrażenie gotowości do operacyjny PrimeSoft Polska dokształcenia – motywacja – Dlatego potrzebujemy co- i zapał do pracy bywają najraz więcej specjalistów zwią- lepszym listem polecającym. zanych z branżą technologii Kinga Przybysz media@creandi.pl informatycznych – dodaje.

Tekst zlecony

NAUKA ZA DARMO W SZKOŁACH PSKK Szukasz ciekawej szkoły policealnej, liceum albo gimnazjum zaocznego? Oferta Prywatnych Szkół PSKK na pewno cię zainteresuje. Zwłaszcza, że możesz się uczyć całkowicie za darmo. Nie czekaj, zapisz się już dziś! Właśnie trwa nabór, zajęcia rozpoczną się we wrześniu. KIERUNKI POLICEALNE W PSKK PSKK należy do największych placówek w województwie. W propozycjach szkoły każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia dyrektor Danuta Chilińska – mamy szeroką ofertę dostępną na www.pskk. pl Znajdą tam Państwo dużo ciekawych kierunków policealnych np. technik administracji, BHP, opiekun medyczny oraz wiele innych. Szkoła przy współpracy z urzędami pracy stale poszerza ofertę, reagując na potrzeby rynku pracy. Żeby zostać słuchaczem, niepotrzebna jest matura – wystarczy przyjść do biura naboru ze świadectwem ukończenia szkoły średniej i dowodem osobistym. Również wiek nie ma znaczenia, są słuchacze zaraz po szkole średniej ale i również osoby w wieku 40 lat i więcej. Co ważne w szkole można uczyć się za darmo.

ziomu średniego mogą podjąć naukę również całkowicie bezpłatnie w liceum zaocznym. Warto dodać, że szkoła posiada w ofercie możliwość zaliczenia liceum nawet w ciągu 1 roku w trybie eksternistycznym. Natomiast słuchacze nie mający ukończonego gimnazjum mogą się zapisać do darmowego, zaocznego gimnazjum PSKK. Słuchaczom zalicza się klasy ukończone w poprzedniej szkole. Zaocznie mogą się kształcić osoby pełnoletnie w szczególnych przypadkach mające ukończone 16 lat.

PRZYJAZNA SZKOŁA

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Nie ma sprawdzianów ani klasówek, słuchacze tylko w domu robią prace kontrolne a na koniec semestru zaliczają przedmiot przed swoim nauczycielem. Nie jest trudne bo w danym półroczu jest ok. LICEUM i GIMNAZJUM 5 przedmiotów, niektóre po ZAOCZNE semestrze się kończą a w naOsoby, które chcą uzupełnić stępnym zaczynają inne. Jest swoje wykształcenie do po- to naprawdę idealny sposób

na zrobienie szkoły dla osób zdaje maturę w pierwszym zapracowanych i tych którzy podejściu. skończyli naukę jakiś czas Zapisy prowadzone są przy temu. ulicy Dworcowej 29 w Zielonej Górze tel. 68 3255422 i 68 KURSY MATURALNE 3244703. Na stronie www. Uwaga! – ministerstwo edu- pskk.pl istnieje również kacji ogłosiło zmiany w eg- możliwość zapisu on-line. zaminie maturalnym, który będzie niestety trudniejszy od 2015. Osoby wahające się czy zdawać maturę powinny zrobić to teraz w nowym roku szkolnym. Później będzie trudniej. Kurs pozwala na doskonale przygotowanie się do egzaminu nawet tych osób, które dawno skończyły szkołę średnią i muszą wymagane na maturze przedmioty opanować od podstaw. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele. Słuchacze przygotowują się pod okiem dydaktyków z wieloletnim stażem, uczestniczących wielokrotnie w komisjach maturalnych. Daje to dobre efekty – nawet ponad 92 proc. kursantów


6

www.tydzienlubuski.com.pl

REKLAMA

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.


nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

REKLAMA

www.tydzienlubuski.com.pl

7


8

www.tydzienlubuski.com.pl

MASZ URLOP? CZAS NA REMONT!

R ek lama

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

Wykorzystaj urlop. Czas na remont! BIURO OGŁOSZEŃ DROBNYCH tel. 68 452 23 30 sekretariat@tydzienlubuski.com.pl

Producent OGRODZEŃ betonowych

Więcej informacji

www.celka.zgora.pl Zielona Góra • ul. Chemiczna 10A • tel. 601 938 505 , 601 499 322

Stos dokumentów do wypełnienia, liczne spotkania i obowiązki, których nie można przełożyć „na jutro”. Tak wygląda codzienność większości osób posiadających pracę. Jak w ciągłej bieganinie wygospodarować czas na przeprowadzenie remontu? Wykorzystaj urlop! Wolne dni zazwyczaj kojarzą się z przyjemnościami i wypoczynkiem na łonie natury. Są jednak sytuacje, gdy urlop musimy wykorzystać inaczej. Jeżeli szybko uporamy się z domowymi pracami istnieje szansa, że zdążymy wyjechać na weekend nad morze. Potrzebujemy jednak dobrego planu, zaangażowania i chęci. Pracę powinniśmy rozpocząć od przygotowania zasad, według których będziemy działać. Zastanówmy się, co musimy wykonać w pierwszej kolejności, co powinno znaleźć się na liście naszych priorytetów. Wolimy w pierwszej kolejności wykonać remont kuchni czy urządzić pokoik dla dziecka? Chcemy najpierw położyć płytki w łazience czy pomalować ścianę w pokoju? Zastanówmy się też nad tym, z których prac w przypadku wydłużenia czasu remontu, jesteśmy w stanie zrezygnować. Zostawmy je na sam koniec. Jeżeli czas na to pozwoli – zostaną wykonane. Jeżeli nie uda się ich wcielić w życie – nie odczujemy tego

Dobry plan poszczególnych prac (malowanie ścian, okien, położenie podłóg, płytek na ścianach, itp.) pozwoli nam szybko uporać się z remontem

zbyt mocno. Takie plany będą szczególnie przydatne w przypadku, gdy remont wykonujemy samodzielnie. Pamiętajmy o tym, by na czas remontu zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych członków rodziny. Najlepiej, jeżli w tym czasie zorganizujemy letni wypoczynek lub poprośmy o pomoc dziadków. Zapach farb czy lakieru mógłby wpłynąć na ich

zdrowie, podobnie jak kurz lub obecność w domu ostrych przedmiotów. Ważnym aspektem jest też przemyślenie spraw związanych z finansami. Zapytajmy fachowców, które materiały muszą być dobrej jakości, a przy których nie warto przepłacać. Zastanówmy się też nad tym, czy nie lepiej zrobić remont jednego pomieszczenia, czy tylko drobne, ko-

smetyczne zmieny w kilku pokojach. Jeżeli decydujemy się na zatrudnienie ekipy budowlanej, urlop pozwoli nam na kontrolowanie ich pracy. Monitorowanie postępów może przyczynić się do tego, że obowiązki ciążące na ekipie zostaną wykonane szybciej. Nie będzie też obaw związanych z tym, że pod własnym dachem zostawiamy całkiem obcych ludzi. (red)

SIEĆ HURTOWNI I SKLEPÓW S.A.

ELEKTRYKA-CHEMIA-FARMACJA w ww.atkrotoszyn.pl

Lampy

znanych producentów

Ceny do negocjacji Szybka realizacja zamówień z katalogu

ZAPRASZAMY do salonów: ZIELONA GÓRA, ul. Zacisze 20 (na wprost Biedronki), tel. 508 036 294

NOWA SÓL, ul. Wojska Polskiego 39a (przy Dworcu PKP), tel. 68 376 61 55


nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r. R ek lama

MASZ URLOP? CZAS NA REMONT!

Salon w dobrym stylu

www.tydzienlubuski.com.pl więcej na ww

pl w.kapielowa.

Moda dotyczy nie tylko tego, co mamy na sobie. Spore znaczenie mają także trendy dotyczące wyposażenia wnętrz. Sprawdzamy, czym w 2013 r. powinniśmy się kierować urządzając salon. • Pierwszą zasadą, której to, co wyróżnia się niepowinniśmy przestrzestandardowymi detagać jest wystrzeganie lami i wyrazistą formą. się ciężkich i ciemnych Jednobarwne wnętrza mebli. Skończyły się już przełamywane są dodatczasy, kiedy w pokojach kami w ostrych kolorach. dziennych znajdowały Sprawdzą się takie, jak się długie meblościanki róż, żółć i turkus. zazwyczaj w odcieniach • W dalszym ciągu na topie brązu lub czerni. Tebędzie minimalizm. Nieraz stawia się na jasne wielkie dodatki pozwalają barwy i zaledwie kilka nie tylko na oszczędność szafeczek. miejsca, ale też na stwo• Stosunkowo nowym trenrzenie przestrzeni o bardem jest dzielenie salonu dzo nowoczesnym wygląna strefy. Pierwsza służy dzie. Takie pomieszczenia relaksowi, druga stanopozwalają uwolnić umysł wi kącik, w którym rood nadmiaru myśli oraz dzina może spożywać sprawiają, że możemy się posiłki. Nie ma żadnych odprężyć. przeszkód, by obie stre- • Modny jest również styl fy znacznie się od siebie eko. Inspiracją jest tu różniły pod względem wszystko to, co naturalkolorystycznym – daje ne i zdrowe. Paleta barw to poczucie że w jednym doskonale odzwierciedla wnętrzu znajdują się dwa to, co dzieje się w naturze pomieszczenia. Ważne – na łąkach czy w lasach. jest jednak to, by obie Dominującymi kolorami strefy utrzymane były są zielenie brązy i beże, w podobnym stylu. które maja działanie • Rok 2013 to rok asymeuspokajające. trii. Modne jest także (red)

e z r ó G j e n o HIT w Ziel

nie! a k z s e i m e j o w emy T i m j y z r p u i n e w rozlicz

Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego Szymanowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro sprzedaży domów

ul. Sikorskiego 17 tel. +48 68 452 73 42 www.kapielowa.pl 65-454 Zielona Góra tel. +48 514 788 913 biuro@pbsspj.pl

Narożnik San Pedro Bogaty wybór tkanin

Sofa Adetto Bogaty wybór tkanin

cena brutto od:

cena brutto od:

1349,00 2099,00

W przeciągu 23 lat działalności w branży meblowej, zdobyliśmy ogromne doświadczenie, którym chcemy się z Państwem podzielić. Zapewniamy profesjonalizm oraz fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszych sklepów: Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 54, tel. 68 320 29 74 Żary, Plac Inwalidów 9, tel. 68 375 98 71 Lubsko, ul. Przemysłowa 56, 68 377 76 83

9

Zakład mebli tapicerowanych Jasień, ul. Krucza3, tel. 68 371 02 10 e-mail: salex@salex-meble.com.pl www.salex-meble.com.pl


10

www.tydzienlubuski.com.pl

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

SPORT

Obronić twierdzę przy W69 W najbliższą niedzielę zielonogórscy żużlowcy staną do kolejnej walki o ligowe punkty. Tym razem Stelmet Falubaz zmierzy się z nieprzewidywalną drużyną Betardu Sparty Wrocław. Początek meczu w Zielonej Górze o godzinie 18.00.

n o w a

j a k o ś ć

i n f o r m a c j i

Jarek Hampel show! Niekwestionowany lider Stelmetu Falubazu w meczu z Fogo Unia Leszno zdobył 18 punktów.

Stelmet poznał rywali Stelmet Zielona Góra poznał grupowych rywali w rozgrywkach Euroligi. Los przydzielił mistrzów Polski do grupy C, w której oprócz Stelmetu znalazły się między innymi takie zespo-

ły jak Olimpiacos Pireus, zwycięzca Turkish Airlines Euroligi sezonu 2011/2012 i 2012/2013 i Montepaschi Siena, ośmiokrotny mistrz Włoch. Rozgrywki rozpoczną się 17 października

Skład grupy C: 1. Olimpiacos Pireus 2. Montepaschi Siena 3. Unicaja Malaga 4. Galatasaray Istambuł 5. Stelmet Zielona Góra 6. Bayern Monachium

Biegiem przez Lubuskie Nogi stają się cięższe, coraz mocniej zaciskasz dłonie, a pot oblewa Ci całe ciało. Kolejny raz udowadniasz, że możesz więcej, szybciej, lepiej. Dobiegasz do celu i już wiesz – zwyciężyłeś. Z lenistwem, ograniczeniami i samym sobą. Motywów, dla których ludzie zaczynają biegać jest wiele. Ktoś chce poprawić swoją kondycję, zadbać o zdrowie, zrzucić kilka kilogramów. Niezależnie od tego, co stanowi motywację, by po raz pierwszy wyjść z domu, rozpoczynając przygodę z bieganiem dostaje się więcej niż się oczekiwało. Z każdym treningiem wzrasta pewność siebie i wiara w to, że jesteśmy w stanie pokonywać przeszkody – nie tylko te związane ze sportem. Duże zainteresowanie tym sportem sprawiło, że w Zielonej Górze co chwilę powstają nowe grupy biegowe. Osoby stawiające pierwsze kroki decydują się na wspólne treningi, mające przygotować je do ciągłego 30-minutowego biegu. Inni starają się przebiec 10 km. Najwytrwalsi szykują się do półmaratonu i maratonu. W tych ostatnich grupach wysiłek jest już znaczny. Wspólne treningi dają jednak motywację przy pokonywaniu kolejnych etapów. W Zielonej Górze szczególnym zaangażowaniem

w prowadzeniu takich grup wykazują się Darek Tuzimek i Karolina Michalczak. To oni stworzyli akcję „Zielona Góro zacznij biegać”, a już od następnego tygodnia do wzmożonej aktywności będą zachęcać na łamach „Tygodnia Lubuskiego”. „Zielona Góro zacznij biegać!” to sześciotygodniowy plan treningowy, który ma przygotować osoby nigdy nie

biegające do przebiegnięcia 30 minut bez przerwy w siódmym tygodniu. Każdy trening poprzedzony jest rozgrzewką i zakończony ćwiczeniami rozciągającymi. Przeprowadzamy treningi trzy razy w tygodniu, a czwarty raz leży w gestii trenujących. O tym, jak wyglądają takie treningi przeczytacie już w następnym tygodniu. (red)

Zawodnicy Stelmetu Falubazu mają za sobą kilka wyczerpujących spotkań. Zwłaszcza ostatni mecz w Lesznie kosztował zielonogórzan sporo wysiłku. Bez kontuzjowanego Andreasa Jonssona to trójka Polaków wzięła na siebie ciężar odpowiedzialności za wynik. Istny maraton jazd zanotowali Jarosław Hampel, Patryk Dudek oraz Piotr Protasiewicz. Ich świetna postawa pozwoliła na odniesienie połowicznego sukcesu w starciu z Fogo Unią i wywiezienie z trudnego leszczyńskiego terenu jednego punktu za remis oraz dodatkowego „oczka” bonusowego. Teraz podopieczni Rafała Dobruckiego zmierzą się z Betardem Spartą na własnym torze, jednak wcale nie znaczy to, że czeka ich łatwiejsze zadanie. W ostatnim czasie trudno mówić, by nawierzchnia przy ulicy Wrocławskiej stanowiła jakikolwiek atut gospodarzy. Żużlowcy Falubazu męczą się przede wszystkim na starcie, a potem mają problemy z przeprowadzeniem skutecznych ataków na dystansie. Szkoleniowiec klubu z Winnego Grodu ma spory ból głowy przy ustaleniu składu na mecz z wrocławianami. Złamana łopatka Andreasa Jonssona jeszcze na kilka tygodni wyklucza go z jazdy. Rafał Dobrucki może zastosować za niego zastępstwo zawodnika, które sprawdziło się w Lesznie. Dodatkowy start dla będących w gazie krajowych liderów Falubazu wydaje się być nieco lepszym rozwiązaniem niż niepewny Mikkel Bech Jensen. Trener postanowił jednak zaryzykować i w awizowanym składzie widnieje nazwisko młodego

W sobotę, 10 sierpnia 2013 r. o godz. 19.30 w zielonogórskim amfiteatrze przy ul. Festiwalowej 3 odbędzie się koncert na którym wystąpią: Mikołaj Cieślak z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Anna Guzik, Piotr Bałtroczyk, Arkadiusz Janiczek, Katarzyna Piasecka, ‚Siostrunie” – fragmenty spektaklu. Kabarety: Limo, Ciach, Nowaki, Jurki, Puk, K2 i inni... Bilety można nabyć: www.biletynakabarety.pl, www.abilet.pl, www.kupbilecik.pl, MUZ-ART, al. Niepodległości 12, tel. 68 324 63 13, SKOWRONEK Agencja Turystyczna, ul. Pod Filarami 1, tel. 68 324 46 36, Informacja Turystyczna, ul. Stary Rynek 1, tel. 68 323 22 22, Palmiarnia Zielonogórska, kom. 780 576 841

Duńczyka. Czy Jensen rzeczywiście dostanie szansę pokazania się przed zielonogórską publicznością, przekonamy się w niedzielę. Zmazać plamę z fatalnego występu z Unią postara się z pewnością Krzysztof Jabłoński. „Jabłko” w tym sezonie prezentuje się bardzo przyzwoicie i będzie chciał udowodnić sobie i kibicom, że jego jazda na leszczyńskim torze to tylko wypadek przy pracy. Niewiele dobrego można powiedzieć za to o Jonasie Davidssonie. Niestety, poza kilkoma udanymi biegami, które policzyć można na palcach jednej ręki, jazda Szweda w polskiej lidze to obraz nędzy i rozpaczy. Bojaźliwy, zamykający gaz tuż po starcie żużlowiec nie rokuje wielkich nadziei na okazałą zdobycz punktową. W jego przypadku o sukcesie będzie można mówić, gdy uda mu się pokonać juniorów Sparty. Ekipa prowadzona przez Piotra Barona powoli wyrasta na czarnego konia ekstraligowych rozgrywek. Niewielu przed sezonem zakładało, że w tak wybornej formie będzie Tai Woffinden. Brytyjczyk robi furorę zarówno w polskiej lidze, jak i cyklu Grand Prix i jest zdecydowanym liderem wrocławian. Ważne punkty przywożą też Peter Ljung oraz Troy Batchelor. Groźny

powinien być też Tomasz Jędrzejak, który bardzo dobrze czuje się na zielonogórskim torze. To właśnie w Grodzie Bachusa wywalczył on tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. Nawierzchnia przy ulicy Wrocławskiej nie będzie stanowić zagadki również dla Zbigniewa Sucheckiego. „Suchy” przez kilka lat startował bowiem z Myszką Miki na plastronie. Przetarcie przed zielonogórsko-wrocławskim spotkaniem zanotowali też juniorzy gości, występując we wtorkowej lidze juniorów w Zielonej Górze. Faworytem meczu są zawodnicy Stelmetu Falubazu, muszą oni jednak spasować się z własnym torem znacznie lepiej niż to bywało we wcześniejszych potyczkach. Absolutnie nie można też lekceważyć wrocławian, którzy już kilkakrotnie w tym sezonie pokazali, jak wielki drzemie w nich potencjał. Wystarczy przypomnieć, że we Wrocławiu zielonogórskiej ekipie udało się zdobyć tylko jeden punkt meczowy. W niedzielny wieczór okaże się, kto wyjdzie zwycięską ręką z pojedynku, a kto zakończy go na tarczy. Natalia Bratko Awizowane składy: Betard Sparta Wrocław: 1. Tai Woffinden 2. Zbigniew Suchecki

M Drużyna

M Pkt

3. Tomasz Jędrzejak

1 Unibax Toruń

12 22

4. Peter Ljung

2 Stelmet Falubaz

12 17

5. Troy Batchelor

3 Włókniarz Częstochowa

12 16

6. Patryk Dolny

4 Unia Leszno

11 14

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

5 Tauron Tarnów

12 14

9. Mikkel Bech Jensen

6 Stal Gorzów

12 11

10. Jonas Davidsson

7 Sparta Wrocław

12 11

11. Piotr Protasiewicz

8 PGE Marma Rzeszów

11 9

12. Krzysztof Jabłoński

9 Polonia Bydgoszcz

12 8

13. Jarosław Hampel

10 Start Lechma Gniezno

12 7

14. Kamil Adamczewski

KONKURS Tygodnia Lubuskiego

Annę Guzik, która wystąpi na V ZNK, na co dzień możemy oglądać w serialu: a) M jak miłość, b) Barwy szczęścia, c) Na wspólnej. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie i wyślą SMS o treści kabaret.a, b lub c pod numer 71160 (1,23 zł z VAT) mamy 5 pojedynczych zaproszeń na V Zielonogórską Noc Kabaretową. Na SMS-y od Państwa czekamy od 5.07.2013 r. godz.14.00 do 11.07.2013 r. godz.23.59. Zwycięzców losowania powiadomimy telefonicznie lub przez SMS.


nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

n NIERUCHOMOŚCI

OPIEKA

KTBS odstąpię, 2 pokoje, Ruczajowa, Zielona Góra, tel. 794261177

nad osobami starszymi

Kupię kawalerkę ZG i okolice, może być zadłużona, do remontu. Dysponuję gotówką lub innym lokalem na zamianę 504292440

Wymagany język niemiecki komunikatywnie

Lokal użytkowy – 23,5m2 ścisłe centrum! wc, telefon stacjonarny – witryna, do wynajęcia, 514859696, 505284551 Lokal 32 m2 wynajmę w dobrej cenie 517341403 Sprzedam mieszkanie 78 m2 w centrum N. Soli do remontu, 3-pok., bardzo niski czynsz, parter. Idealne na działalność 667548536

n USŁUGI Instalacje gazowe, wod-kan, c.o., wentylacje, przyłącza gazowe, kotłownie, itp. 515-336-122 Czyszczenie dywanów tanio 790416717 Filmowanie wesela tanio 797 478 668 Naprawa urządzeń elektronicznych - GSM, RTV, Komputery, Drukarki oraz inne. Diagnoza usterki Gratis. Tel. 518-984-574

www.tydzienlubuski.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE • REKLAMA • NIERUCHOMOŚCI

NIEMCY

n SPRZEDAM

Izabela Arczykowska

MULTIAGENCJA DOM

Łóżeczko,wózek, foteliki dziecięce 607293921

ul. Kupiecka 47 65-001 Zielona Góra

Meble używane do wyposażenia całego domu i pralki, lodówki, zamrażarki, rowery 606413637 Nowe Miasteczko, www.mebleuzywane-nowemiasteczko.pl

tel. 68 320 08 66 697 166 299, 665 749 771

e-mail: szczesliwemiejsce@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

509 653 079 n EDUKACJA PISANIE PODAŃ. Pisma sądowe, urzędowe 507950742 Tania naprawa sprzętu RTV-TV, laptopy, telefony i inne. Wycena gratis! Zadzwoń i zapytaj 518984574 Pranie dywanów, tapicerek, tel 728974151 Układanie polbruku, granitu, budowa dróg, podjazdów, ogrodzenia, aranżacje. Tanio! 889574838

Tanie korepetycje z angielskiego695618146

n FINANSE

Kredyty bez BIK dla firm 885709500 Wygodna pożyczka do 600 zł. 783 309 967

n

MOTORYZACJA

CUK.pl Ubezpieczenia 68 419 24 14, 661 406 292 Pilnie sprzed Fiat Punto czerwony, samochód garażowany,kupiony w salonie, mały przebieg, w dobrym stanie, cena do uzgodnienia, 68-4156834 dzwonić ok godz.21

Mały parterowy segment szeregowca z niewielkim ogródkiem, Zielona Góra, cena 175 tys. zł do negocjacji

Kredyty bez BIK Dworcowa 24. 536557551

RTV LUBUSKA

Autorka

PORADNIKA DŁUŻNIKA Hanna Kucharska

Wizażystka wykona makijaż (ślubny,dzienny, wieczorowy, okolicznościowy) z dojazdem do domu. 886812288

11

prawnik po egzaminie sędziowskim

pomaga skutecznie

w trudnych sprawach dotyczących zadłużeń

Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 9, pok. 102 tel. 663 147 129

n TURYSTYKA Kolonie Czechy 10 dni 755 zł www.cais.pl, tel.697155468 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń drobnych

Tekst zlecony

Słodkie orzeźwienie Gdy temperatura wzrasta powyżej 30 stopni, a nasze ciało ma już dość promieni słonecznych, to znak, że pora poszukać miejsca, w którym będziemy mogli odpocząć. Chwile relaksu przy stoliku, z orzeźwiającymi napojami, pomogą zregenerować organizm i przez moment poczuć się tak, jakbyśmy byli na wakacjach. Twojaczekoladka.pl wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i poza tradycyjną czekoladą oferuje orzeźwiające napoje lodowe, smoothies oraz napoje na bazie piwa. Te ostatnie to w Zielonej Górze całkowita nowość. Przypadną do gustu tym, którzy lubią nie-

17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 MAGAZYN SPORTOWY – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

PIĄTEK 5.07.2013

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

ŚRODA 10.07.2013

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 SAMORZĄDOWY RING – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

SOBOTA 6.07.2013

17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe

CZWARTEK 11.07.2013

NIEDZIELA 7.07.2013

2-pokojowa kawalerka, niski blok, II piętro, cena 95 tys. zł do negocjacji

17:00 MUZA 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 KULTURALNE PUZZLE – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe

PONIEDZIAŁEK 8.07.2013

17:00 SAMORZĄDOWY RING – LUBUSKIE – premiera 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 BEZPIECZNA ZIELONA GÓRA – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

PIĄTEK 12.07.2013

17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

WTOREK 9.07.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda

www.rtvlubuska.pl

Ładny, wolnostojący dom – Chynów, cena 530 tys. zł do negocjacji

Nr certyfikatu 6837

Praca w Niemczech

Opieka nad osobami starszymi Gwarantujemy:

Ekskluzywne 4-pokojowe, dwupoziomowe, os. Leśne, cena 419 tys. zł do negocjacji

Legalną formę współpracy Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS Dodatkowe ubezpieczenie Pełną organizację i pokrycie kosztów podróży do i z Niemiec

Zielona Góra Al. Niepodległości 33/1 tel. +48 68 411 20 10 zielonagora@promedica24.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie w domu podopiecznego Wsparcie Promedica24 w trakcie pobytu w Niemczech i Polsce

4-pokojowe, niski blok, II piętro, os. Piastowskie, cena 228 tys. zł do negocjacji

www.promedica24.pl

Zielona Góra, ul. Kupiecka 34 (wysoki parter), tel. 68 324 20 53 tel. 505 746 284, 784 076 864

typowe połączenia. Sprawdź, jak smakuje połączenie piwa i arbuza, a potem przyjdź tu ze znajomymi i wypróbujcie pozostałe smakowe wariacje. ❧

Wśród najbardziej popularnych produktów dostępnych

w lokalu, znajdują się czekolady na zamówienie. Dostępne w 9-ciu wariantach smakowych zadowolą każde podniebienie. Ponadto do każdej z czekolad można dobrać specjalne dodatki i dzięki temu stworzyć produkt dopasowany do indywidualnych upodobań. Chcesz przygotować dla bliskiej osoby idealny prezent? Nic prostszego! Wystarczy, że poprosisz obsługę o umieszczenie na słodkim

3-pokojowe z balkonem,45 m2, naprzeciwko Uniwersytetu na ul. Szafrana, cena 135 tys. zł do negocjacji

przysmaku napisu ze specjalną dedykacją. ❧

O tym, że twojaczekoladka.pl to produkty bardzo dobrej jakości, świadczą liczni zadowoleni klienci oraz wyróżnienie w konkursie „Rajd po lubuskich smakach” w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze, które lokal otrzymał podczas Dni Województwa Lubuskiego. Serdecznie gratulujemy!  n

Ładna 2-pokojowa kawalerka, WładysławaIV, pow. 30 m2, VIII piętro, cena 92.000 zł

Przestronne 3-pokojowe na os. Zastalowskim, pow. 63,10 m2, parter, niski blok, cena 185.000 zł

Prztulne 3-pokojowe na os. Piastowskim, pow. 47,3 m2, VI piętro, cena 142.000 zł

3-pokojowe z garażem, ogródkiem i sadem w Zielonej Górze, pow. 52 m2, parter, niski blok, cena 175.000 zł

ZAPRASZAMY do zapoznania się z innymi ciekawymi ofertami www.matrasnieruchomosci.pl

Kawalerka, niski blok, parter z balkonem, cena 107 tys. zł

www.multiagencjadom.pl


12

www.tydzienlubuski.com.pl

REKLAMA

nr 25-26/226-227 • 5 lipca 2013 r.

TL 25-226  

Tydzień Lubuski 5 lipca 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you