Page 1

40.000 egzemplarzy • nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r. Zielona Góra (miasto i gmina)

R ek lama

SKRZYDŁO DRZWIOWE model 1.3, orzech 229 zł

ul. Sulechowska 4a tel. 68 452 14 60 www.woodland.net.pl hurt • detal • inwestycje Wkrótce wielkie otwarcie salonu podłóg

OKNA i drzwi PCV profil VEKA (klasa A)

Bramy KRISPOL napędy

ul. Jaskółcza 40, 65-518 Zielona Góra tel. 68 453 68 33, 728 876 345 www.artbud.zgora.pl


www.tydzienlubuski.com.pl

2

Połączenie według Zielonogórzan Od przedstawienia w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przez prezydenta miasta Janusza Kubickiego pomysłu połączenia miasta z gminą, minęło ponad pół roku. Od tego czasu do idei przekonało się 39% mieszkańców wsi i 65% miasta. By pozytywnie nastawionych ludzi było jeszcze więcej, władze Zielonej Góry zorganizowały spotkania z mieszkańcami zarówno gminy, jak i miasta. Przez ostatnie miesiące projekt połączenia dwóch organów administracyjnych przedstawiany był przede wszystkim mieszkańcom gminy. Frekwencja była wysoka. Na spotkania, w zależności od miejscowości, przychodziło kilkadziesiąt osób. – Do najczęściej zadawanych podczas spotkań pytań należały te związane z ofertą edukacyjną, funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej oraz połączeniem komunikacji miejskiej – mówi prof. Czesław Osękowski. Po spotkaniach w gminie przyszła pora na miasto – tu liczba zainteresowanych była zdecydowanie mniejsza. Na spotkanie w szkole mieszczącej się przy ulicy Truskawkowej dotarło około 20 osób. Po krótkiej prezentacji wygłoszonej przez Janusza Kubickiego, obejmującej takie zagadnienia jak migracje, proces urbanizacji, politykę nastawioną na rozwój największych miast, pojawiały się liczne pytania, nie zawsze zgodne z głównym teR ek lama

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

AKTUALNOŚCI

K ronika policyjna

siedzi wezwali patrol policji, który zatrzymał mężczyznę. Wczoraj Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek proZielona Góra Zielonogór- kuratora aresztował 29-latka scy policjanci z Wydziału ds. na 3 miesiące. Walki z Przestępczością Gospodarczą prowadzą sprawę Zielona Góra Zielonogórdwóch kierowców z firmy scy policjanci w wyniku przewozowej, którzy sprzeda- działań operacyjnych zatrzyjąc bilety za przejazd oszukali mali w ubiegłym tygodniu 3 swoją firmę na kwotę 10.000 mieszkańców Czerwieńska złotych. Do swego procederu i mieszkańca Sulechowa, wykorzystywali ukradzioną którzy posiadali znaczne ilokasę fiskalną. ści narkotyków z zamiarem sprzedawania ich w naszym Zielona Góra Policjanci z II powiecie. Wszyscy mężczyźni Komisariatu Policji w Zielonej przyznali się do zarzucanych Górze prowadzili sprawę za- im czynów i złożyli wyjaśniestraszania małżeństwa przez nia – prokurator zastosował sąsiada. Jego zachowanie nie wobec nich dozory policyjne. zmieniło się i 9 kwietnia sąKMP R ek lama

Na spotkaniu przy ulicy Truskawkowej do połączenia miasta z gminą przekonywali (na zdjęciu od lewej): Janusz Kubicki, Wioletta Haręźlak i Czesław Osękowski

matem. Złośliwi starali się pokazać, że w mieście nie wszystko wygląda tak, jak powinno, więc ambitne plany powinno schować się do kieszeni. Mała frekwencja w przypadku miasta nie oznacza jednak, że mieszkańcy nie są zainteresowani połączeniem – większość z nich ma juz po prostu na ten temat wyrobioną opinię. Świadczą o tym chociażby wyniki przedstawione

w raporcie, przygotowanym przez pracowników rodzimej uczelni. Zdecydowana większość mieszkańców opowiada się „za” połączeniem. Zielonogórzanie zdają sobie sprawę, że powiększenie granic to szansa na rozwój całego regionu. Pytani o zdanie odpowiadają – jeżeli ten pomysł przyniesie korzyści i jednej i drugiej stronie, to nie widzę przeszkód, by go realizować. – Im wcześniej

władze przystąpią do realizacji tym lepiej. Wtedy nasze szanse na otrzymanie dodatkowego, finansowego wsparcia wzrastają – zauważył 34-letni Jan, mieszkaniec Zielonej Góry. To, czy spotkania przyniosą oczekiwany efekt i więcej osób zagłosuje za przyłączeniem miasta do gminy będzie wi- Nie tylko polityczne podsumowanie tygodnia dać podczas referendum planowanym na drugi miesiąc S3 gotowa w 2016, nowy rzystać w dwóch autobusach. 2014 roku. (red) most na Odrze w Cigacicach MZK chce jednak wyposażyć w 2018 – te infrastrukturalne w WiFi całą swoją flotę. obietnice złożyły w Zielonej Od maja w Nowej Soli Górze lokalne władze PO i ich zaczną kursować trzy nowe Fundacja Salony i Biuro Wy- „wyborcza lokomotywa”, poseł miejskie linie. Dojedziemy staw Artystycznych podzieliło Stefan Niesiołowski. tam, gdzie do tej pory było to się z mieszkańcami wynikami Urząd Marszałkowski pra- niemożliwe. Rozkłady jazdy raportu skupiającego się na cuje nad nowym rozdaniem już znajdziemy między innymi sposobach zagospodarowania Regionalnego Programu w internecie. przestrzeni Parku Tysiąclecia. Operacyjnego. Urząd przyTrwa przenoszenie zbioRaport jest wynikiem serii gotowuje program pod kątem rów Biblioteki Uniwersytecwarsztatów, dyskusji i konsul- nowej perspektywy 2014- kiej do jej nowego gmachu tacji społecznych oraz badań 2020. -Jego założenia przewi- w campusie przy alei Wojsocjologicznych prowadzo- dują 11 priorytetów, między ska Polskiego. Do tej pory nych z mieszkańcami Zielo- innymi gospodarkę opartą na udało się przeprowadzić 1/3 nej Góry w okresie od maja do wiedzy i niskiej emisji spalin wszystkich książek. Z kongrudnia 2012 roku. Każdy za- oraz rozwój rynku pracy i mo- centracji zbiorów w jednym tel. 68 451 34 44 interesowany wynikami może bilności pracowników. miejscu najmniej cieszą się www.przedszkole.grt.pl się z nimi zapoznać na stronie: Wzywam Radę Miasta do studenci z campusu przy ulihttp://issuu.com/millenium- wygaszenia mandatu Kamila cy Podgórnej. Dla nich droniepublprzedszkole@wp.pl Kawickiego – pisze do zielo- ga do biblioteki znacznie się park/docs/raport.etap1. (red) nogórskich radnych wojewoda wydłuży. lubuski. Chodzi o sprawę jazdy Konkurs na dzienniradnego pod wpływem alkokarza roku województwa • Z i e l o n a G ó r a • • • • • • W Y T N I J I Z A C H O WA J • • • • • • • • • • holu. Sąd uznał go za winnego lubuskiego rozstrzygnię513474366 R OBACTWO 68 459 30 60 Numer alarmowy O DDŁUŻANIE 112 popełnienia tego przestępstwa. ty. Wśród zwycięzców nasi mieszkań lokatorskich, komunalnych Problemy z robactwem? Zrób to sam! W autobusach zielonogór- redakcyjni koledzy: dzienPogotowie ratunkowe 999 i lokali komercyjnych Tanio i łatwo! www.bioinsektal.com skiego MZK można będzie nikarz Łukasz Chybiński Straż pożarna 998 PONY – EUROGUM 684 522 505 CHRONISKO 68 323 07 66 korzystać z internetu. Po- i operator Mariusz Gabriel. Policja 997 O S Opony nowe i używane, wulkanizacja dla zwierząt ul. Szwajcarska 4. Czynne Straż miejska czątkowo z bezprzewodowe- Panom gratulujemy. 68 415 20 20 ZG ul. Zdrojowa 1 całą dobę, dla zwiedzających 10-18 go sygnału będzie można koMonika Zapotoczna Pogotowie ciepłownicze 993 991 783 309 967 S ERWIS TV 68 327 51 83 Pogotowie energetyczne P OŻYCZKI

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro

nabór

od 1.04.201

Baśniowa Chatka Niepubliczne Przedszkole

Zmiany w parku

3 r.

ul. Szczekocińska 13 65-364 Zielona Góra Informator miejski

A UTOMECHANIKA

607 569 663

A UTO SPA

533 444 547

E LEKTRYK

605 724 415

naprawy, klimatyzacje, blacharz, lakiernik, Zielona Góra ul. Nowa10

NOWA myjnia parowa, pranie tapicerki, Zielona Góra, ul.Wiejska 3 Montaż instalacji elektrycznych do 1KV, pomiary elektryczne.

I NSTALACJE sanit., c.o.

515 336 122

Projektowanie i wykonawstwo. ABF-INSTAL.PL

K OREPETYCJE

791 867 687

Tłumaczenia Angielski, niemiecki. Przygotowanie do egzaminów.

K OTŁY GRZEJNIKI

600 878 515

Sprzedaż montaż doradztwo. Dobór i wycena-gratis. najniższe ceny!

Potrzebujesz gotówki? Wygodna pożyczka do 600 zł!

Naprawy telewizorów, sprzedaż pilotów

P race ogólnobudowlane 663 383 362 S ZEWC Planowanie i projektowanie wnętrz GWARANCJA na wykonanie!

P ROTETYKA

68 454 23 23

T AXI IMPULS

R EKLAMA

68 452 23 30

Z ŁOTA RĄCZKA

Laboratorium Moszczyńska ul. Słowacka 27/15, Zielona Góra

internetowa, w autobusach, ekran LED, kolportaż ulotek.

68 324 32 63

Zielona Góra, al. Konstytucji 3 maja 4 Solidnie, tanio, szybko

503 167 167, 19 707

Tanio, wygodnie, bezpiecznie.

601 571 557

Naprawy, remonty, konserwacje, nietypowe zlecenia

Pogotowie gazowe 992 Pogotowie wod.-kan. 994 Pogotowie opiekuńcze 68 326 05 91 Pogotowie weterynaryjne 68 320 29 84 Telefon zaufania 988 Informacja telefoniczna 913 Urząd Miasta 68 45 64 100 Urząd Gminy 68 475 56 70 Starostwo Powiatowe 68 452 75 75 Tydzień Lubuski 68 452 23 30

Rubryka powstaje przy wspópracy z telewizją

RTV LUBUSKA DZIAŁ REKLAMY tel. 68 321 86 10

reklama@tydzienlubuski.com.pl Adres redakcji 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 2a (wejście od ul. Kupieckiej 59), tel./fax 68 452 23 30 poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00 sekretariat@tydzienlubuski.com.pl Dyrektor Wydawnictwa – Wojciech Gąsiewski w.gasiewski@tydzienlubuski.com.pl Redaktor Naczelny – Kamila Galewska redaktor.naczelny@tydzienlubuski.com.pl Grafika i skład – Wiktor Beleć grafik@tydzienlubuski.com.pl

Wydawca – Port S.A. ul. Gdyńska 1a, 66-620 Gubin, tel. 68 455 67 87 Prezes – Jerzy Galewski kapitał zakładowy 3 400 000 zł, KRS 0000137759 Druk Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158 Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania niezamówionych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.


nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

AKTUALNOŚCI

3

Maturzysto, nie pracuj ani jednego dnia! Wybrane Organizacje Pożytku Publicznego

Już za niespełna miesiąc rozpoczną się egzaminy maturalne. Zaraz po ich zakończeniu młodzi ludzie będą musieli podjąć decyzję na temat swojej dalszej drogi kształcenia, a tym samym – dalszej drogi zawodowej. O tym, na jakie aspekty warto zwróć uwagę wybierając studia i jak później odnaleźć się na rynku pracy, podpowiada Agnieszka Sobiak, Lider Klubu Pracy.

PODATKU DLA – Na jakie aspekty powinny S C HR O NISK A zwrócić uwagę osoby, które

W ZIELONEJ GÓRZE

KRS:

0000169865

Schronisko ZG

KRS

Serdecznie dziękujemy

cel szczegółowy:

0000023781

Przekaż na: leczenie i rehabilitacje

Pomóż Natalii

Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen w Zielonej Górze

Nr KRS: 0000113972 Cel: leczenie i rehabilitacja Natalii Sosnowskiej

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET

Wydaj 1% na Babę KRS 0000060904

TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

KRS:

0000080395 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

KRS 0000100115

stoją obecnie przed wyborami rzutującymi na ich zawodową przyszłość? Powinny kierować się marzeniami czy szczegółowo sprawdzać, co się dzieje na rynku pracy? – Jeżeli chodzi o przyszłe wybory to obecni maturzyści powinni zwrócić uwagę na trzy aspekty; stworzyć sobie na życie plany A, B i C. Pierwszy z nich to droga edukacyjna, wszystko to z czym wiążemy w danym momencie swoją przyszłość. Plan B to wszystkiego rodzaju kursy i szkolenia, które poszerzają kwalifikacje. Mogą być realizowane w tym samym czasie co studia, ale znacznie pod względem tematycznym od nich odbiegać. To pewnego rodzaju zabezpieczenie przed tym, co dzieje się na rynku pracy. Proszę zwrócić uwagę, że sytuacja ciągle się zmienia. Praca w pewnych zakładach była kiedyś marzeniem, a teraz te zakłady zwyczajnie nie istnieją. Plan C to działania oparte na analizie własnych umiejętności, zainteresowań i hobby. Obecnie można zauważyć tendencję to przekwalifikowywania się zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

się z określonego stylu życia. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie jednego i drugiego. Czyli studiujemy, ale dodatkowo rozwijamy jeszcze inne umiejętności.

Absolwenci Liceum Plastycznego w Zielonej Górze, po obronie prac dyplomowych, muszą zdecydować się jaką wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną

i ograniczać własnego rozwoju. Większość osób pracuje po 8 godzin dziennie. Dobrze jest więc wybrać coś, co sprawia przyjemność. Jest takie powiedzenie, że jeżeli wybierze się pracę, którą się lubi to tak naprawdę nie przepracuje się ani jednego dnia. Warto także zdawać sobie sprawę z tego, że nietrafiony wybór wcześniej czy później będzie skutkował wypaleniem zawodowym.

– Jak młodzi ludzie mają rozpoznać, co będzie dla nich właściwym rozwiązaniem? W tym wieku często nie wiemy, jaką drogą chcemy pójść... – Konieczna jest analiza – Co w tworzeniu takich pla- mocnych i słabych stron. nów jest najważniejsze? Jeżeli młoda osoba ma pro– Nie można zamykać się blem z ich określeniem, może w hermetycznym myśleniu zwrócić się o pomoc do do-

radcy zawodowego. Rozmowa z nim, wypełnienie testów czy kwestionariusze predyspozycji zawodowych i ich gruntowna analiza pozwolą określić, w jakich zawodach możemy się sprawdzić. To może być tylko jedno spotkanie lub cały cykl. Wszystko dopasowane do konkretnej osoby. – A co z osobami, które po maturze planują roczną przerwę? Chcą podróżować, nauczyć się języka lub zdobyć doświadczenie zawodowe... Czy to jest dobre rozwiązanie? – I tak i nie. W zależności od tego, czy dana osoba będzie miała w sobie na tyle silną motywację, do tego, by wrócić do edukacyjnych obowiązków. Musi ona się zastanowić, czy będzie miała siłę wyrwać

– W jaki sposób podczas studiów można zdobyć doświadczenie? Pracodawcy nie są chętni do przyjmowania do pracy osób, które mają wyłącznie maturę... – To bardzo częste pytanie, zadawane przede wszystkim przez studentów. Pamiętajmy, że doświadczenie to nie tylko prace zarobkowe, a także wolontariat, praca tymczasowa. Wszystko, co robimy poza studiami. Coraz ważniejsze staje się przygotowanie portfolio zawodowego. Dobrze zacząć jego tworzenie od zebrania referencji od osób, którym wyświadczyliśmy pewne usługi. Przykładowo jeżeli znamy się na grafice i projektujemy dla kogoś stronę internetową, to wykorzystajmy ten fakt. Tak samo, jeżeli przypilnowaliśmy komuś dziecka, wysłaliśmy kartkę własnego projektu itd... To pokazuje specjalistom od rekrutacji, że na czymś się dobrze znamy, mamy zainteresowania i pasje.

– Uleganie stereotypom. Często są nimi niespełnione oczekiwania rodziców, podpowiedzi kolegów, że coś się opłaca, że coś jest interesujące. Kolejnym zagrożeniem jest moda. Często osoby, które jej uległy kończą studiowanie po pierwszym roku... Warto natomiast zapoznać się z kierunkami, które nie są aż tak popularne. – Mogłaby Pani podać jakieś przykłady? – Etyczny haker – to coś całkiem nowego. Osoba, która wykształci się tym kierunku, może sprawdzić się działając w różnego typu instytucjach i sprawdzać, czy dane oprogramowanie jest odpowiednio zabezpieczone. Innym pomysłem jest kształcenie się w kierunku psychologa zwierzęcego.

– Tylko, czy po takich kierunkach, znajdziemy odpowiednia pracę? – Zasada jest taka, że jeżeli ludzi zajmujących się daną branżą jest mało, to znalezienie odpowiedniej pracy jest bardziej prawdopodobne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest po prostu dobry w tym co robi, jest fachowcem, to zawsze so– Na co przyszli maturzyści bie poradzi. powinni uważać? Co może stanowić dla nich zagroże- – Dziękuję za rozmowę. nie? Kamila Galewska

R ek lama

BEZDOMNOŚĆ nie musi być wyrokiem

MOŻESZ IM POMÓC przekazując 1% podatku

KRS 0000338819

DZIĘKUJEMY!

Alternatywa Zielonogórska – Organizacja Pożytku Publicznego Prosimy o zgłaszanie się osób dokarmiających bezdomne koty na terenie miasta Zielona Góra w celu rejestracji na rok 2013. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 507 748 538, pn.-pt. w godz. 13.00-18.00.

Szybka pożyczka na wiosenne wydatki!

NAJLEPSZE TORTY KOMUNIJNE

 Dla nowych Klientów nawet do 7000 zł.  Prosto i wygodnie – dogodne raty i minimum formalności.  Przejrzyste warunki opłat – wiesz ile i kiedy spłacasz.

Sprawdź nas!

Zadzwoń lub wyslij SMS o treści M

600 400 288

Koszt połączenia i SMS wg taryfy operatora Provident Polska S.A.

Firma Przyjazna Klientowi

1% PODATKU – POZWÓL ABY TWÓJ % TRAFIŁ BEZPOŚREDNIO DO TYCH, KTÓRZY TEGO POTRZEBUJĄ

www.provident.pl Nr certyfikatu 6837

Przekazując 1% swojego podatku, mieszkańcy Ziemi Lubuskiej mogą pomóc Związkowi Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Praca w Niemczech

Cele, które realizujemy dzięki 1%:

Opieka nad osobami starszymi

• wspieranie organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej, • aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, • poradnictwo prawne i psychologiczne, • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, • leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Gwarantujemy: Legalną formę współpracy

Chcąc przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT), następnie wpisać nr KRS 0000169865 Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych oraz nazwę organizacji – jako cel szczegółowy, na rzecz której przekazujemy swój 1%.

Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS

Przyjdź do nas – BEZPŁATNIE wypełnimy Twój PIT

Pełną organizację i pokrycie kosztów podróży do i z Niemiec

Co roku, w zamian za przekazanie 1% należnego podatku na rzecz ZLOP, oferujemy bezpłatne wypełnienie PIT-ów

KRS 0000169865

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, tel. 68 452 72 71 www.zlop.org.pl

Dodatkowe ubezpieczenie

ZAPRASZAMY do sklepów firmowych w Zielonej Górze:

ul. Dąbrowskiego 45 • ul. Morelowa 21 Plac Gazowy • os. Pomorskie „Konfin”

www.piekarniarema.pl

Zielona Góra Al. Niepodległości 33/1 tel. +48 68 411 20 10 zielonagora@promedica24.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie w domu podopiecznego Wsparcie Promedica24 w trakcie pobytu w Niemczech i Polsce

www.promedica24.pl


4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIESZKAJ Z POMYSŁEM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TABLETY już od

239 zł

KOMPUTERY już od

799 zł

!

Komputer ntem najlepszym prezemunię n a I Ko Świętą LAPTOPY już od

999 zł

komputery

72,9% Planują budżet, projektują, załatwiają ekipę budowlana i sprawy formalne 7,7% przestrzeń, komfort mieszkania

6,9%

GRATIS!

CYBERION

Baby budują własne domy

Co dla Polek oznacza słowo dom? ciepło, ostoja, bezpieczeństwo, rodzina

Do każdego a komputera i laptop a ow od ew mysz bezprz lub y zestaw gamingow

Zielona Góra, Plac Pocztowy 2 tel. 68 320 20 33 www.cyberion.com.pl

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

ogród, bliskość przyrody

5,3% kapitał na przyszłość

4,1% wygoda, luksus

3,1% inne Źródło: Xella Polska Sp. z o.o.

Sprzedaż działek budowlanych w Płotach

działki uzbrojone w wodę, prąd, gaz, utwardzone drogi dojazdowe

tel. 509 964 882, www.lesnyzakatek.com.pl

– kobiety, które podjęły wyzwanie wybudowania domu. Pomimo zmian zachodzących w światopoglądzie, takie działania dziwią niejednego mężczyznę. 17 kwietnia na terenie Zielonej Góry odbyło się pierwsze spotkanie skierowane do kobiet zainteresowanych budową wymarzonego domu. – Uczestniczki tegorocznych spotkań mogą uzyskać wiedzę na temat badań geotechnicznych, usytuowania działki oraz jej przydatności. Otrzymają też wskazówki dotyczące wyboru projektu domu oraz przygotowania dokumentacji budowlanej. – Uczymy, jak rozmawiać z fachowcami zaangażowanymi w budowę domu, a także radzimy, jak sprawnie estymować koszty poszczególnych etapów budowy – mówi Monika Mychlewicz, dyrektor marketingu Xella Polska, inicjatorka Akademii Kobiet Budujących SILKA YTONG. Przy budowie domu, poza wiedzą techniczną, potrzebne są także tzw. kompetencje miękkie. To one ułatwiają kobietom współpracę z innymi ludźmi. Proces budowy to prawdziwy sprawdzian naszej asertywności, ale również empatii, zrozumienia dla

Planują budżet, projektują, załatwiają ekipę budowlana i sprawy formalne...

drugiej strony i wypracowania kompromisu. – My kobiety potrzebujemy się spotykać, powiem więcej potrzebujemy rozmawiać. Multifunkcjonal-

ność kobiet wiąże się z naszą umiejętnością słuchania, przyswajania wiedzy, ale również dzielenia się doświadczeniami – tłumaczy M. Mychlewicz. Budowa domu to bardzo indywidualne przedsięwzięcie i na każdym etapie budowy domu może nas coś zaskoczyć. U każdego może to być coś innego. – To, na co najczęściej zawracają uwagę uczestniczki Akademii Kobiet Budujących to poprawne wykonawstwo – wszystkie zdają sobie sprawę z tego, że budowa domu to inwestycja, która ma zrealizować ich marzenie na kolejne lata. Kobiety dokładnie pytają o parametry techniczne materiałów budowlanych, o rozwiązania projektowe, a jak dochodzi do finalizacji, czyli rozpoczęcia budowy to martwią się, czy wykonawca podoła zadaniu – mówi M. Mychlewicz. Każda kobieta, która jest zainteresowana uczestnictwem w tego typu spotkaniach, znajdzie więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu: 664 761 401. 

JEDYNE TAKIE OSIEDLE W ZIELONEJ GÓRZE

e z r ó G j e n o HIT w Ziel

więcej na www.kapielowa.pl

nie! a k z s e i m e j o w my T e i m j y z r p u i n w rozlicze

Biuro sprzedaży domów Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego Szymanowski i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 17 tel. +48 68 452 73 42 65-454 Zielona Góra tel. +48 514 788 913

www.kapielowa.pl biuro@pbsspj.pl


nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIESZKAJ Z POMYSŁEM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5

Uwaga wędkarze, turyści, działkowcy, miłośnicy grilla! Groźne kleszcze i meszki już aktywne! To prawdziwe zagrożenie dla nas, naszych dzieci i zwierząt domowych! Co robić aby nie rezygnować ze spędzania czasu na łonie natury? Może sama natura podpowiada nam skuteczne rozwiązanie? Jeśli jesteś wędkarzem, turystą, działkowiczem, lubisz grillować lub chętnie spędzasz czas na łonie natury jesteś w grupie zwiększonego ryzyka! Groźne kleszcze, uciążliwe meszki, komary potrafią zepsuć nam czas spędzony z wędką bądź przy grillu, ale także mogą być przyczyną osłabienia organizmu toksynami z ich śliny, a nawet groźnych chorób. Tak, tak to nie są żarty. Meszki są przenosicielami niektórych nicieni pasożytujących u ludzi. Zatrucie ich śliną może doprowadzić nawet do śmierci. Np. bydło mocno pokłute przez meszki pada. Przypadki takie notuje się także w Polsce. Kleszcze zaś to najgroźniejsze

pasożyty zewnętrzne obecne w naszym kraju. Roznoszą niebezpieczne choroby. Najgroźniejsze z nich to borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Szacuje się, że w zależności od regionu, nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem jednej z tych chorób! Borelioza to groźna choroba atakująca wiele narządów. Bywa trudna do rozpoznania i leczenia! Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych - mogę mieć fatalny skutek dla zdrowia i dalszego życia dorosłych i dzieci. Czy zatem całkowicie zrezygnować z odwiedzania pięknych lecz ryzykownych miejsc - lasów, łąk, parków itp? Oczywiście nie! Trzeba tylko zminimalizować ryzyko zakażenia. Należy po prostu stosować skuteczne zabezpieczenia przeciw ukąszeniom i wbijaniu się w skórę. W sklepach znajdziemy wiele różnych środków głównie chemicznych lecz chcemy zwrócić Państwa uwagę na preparat należący do naturalnych środków przeciw kleszczom, meszkom, komarom itp. Producent aktywnie wspiera akcję przeciw boreliozie. Sprzedawany

Meble tapicerowane

PRODUKCJA

i SPRZEDAŻ

CENY

PRODUCENTA

So wi

ńs

k ie go

Zielona Góra ul. Sienkiewicza 9 budynek nr 16 Krasz ewskie g

o

URZĄD KOMUNIKACJI

nk Sie LIDL

za

ic iew

Teren byłej fabryki mebli ZEFAM

ka

lec

ze Str

Sikorskiego

tel. 68 459 49 76 e-mail: begrazg@wp.pl

Zapraszamy pn.-pt. 7.00-15.00

jest w Polsce pod nazwą BIO-Insektal. Dostępny w opakowaniach 100 ml, 250 ml, 500 ml w przystępnych cenach. „Podpowiedziała” go sama natura, produkowany jest z jednego z gatunków chryzantemy rosnącej w Afryce. Ponad 2000 lat temu ludzie zauważyli, że miejsca, w których rosną te kwiaty omijane są z daleka przez wszelkiego rodzaju insekty i owady, a gdy zdarzy się jakiemuś nieopatrznie wylądować na kwiatku to po tym kontakcie po prostu pada. BIO-Insektal zawiera właśnie ten wyciąg roślinny. Jest bardzo skuteczny do ochrony osobistej (odkryte części ciała) i tu działa nawet do 8 godzin. Stosowanie jest łatwe, należy tylko pamiętać aby zawsze mocno wstrząsnąć butelką przed użyciem. Spryskujemy BIO-Insektalem z niewielkiej odległości odsłonięte części ciała narażone na ukąszenia: ramiona od nadgarstków, szyję, kark (nawet pod kołnierzykiem) kostki do kolan itd. Nie wycieramy! Możemy spryskać też odzież, czapki, skarpetki itp. Nadaje się na każdą powierzchnię, nie brudzi, nie plami. Uwaga! BIO-Insek-

talem możemy także zabezpieczać nasze zwierzęta domowe, przed kleszczami, pchłami, świerzbowcami, spryskując sierść, skórę lub pióra, a w pomieszczeniach mieszkalnych spryskując ramy okienne, firany, lampy, parapety itp. (działa do 3 tygodni) likwidujemy pragnące naszej krwi komary, meszki oraz inne insekty. Doskonały środek dla wędkarzy, turystów, działkowiczów, myśliwych, leśników i wszystkich lubiących spędzać czas na łonie natury. To dobre wyposażenie naszych dzieci na wszelkie obozy i kolonie bo jest nieszkodliwy dla alergików i ludzi o wrażliwej skórze. Na terenie Zielonej Góry można go kupić w sklepach takich jak: BRICOMARCHE ul. Batorego 81 A Green Shop ul. Krawiecka 7 Centrum Wędkarskie Mikołajczak Tomasz ul. Zacisze 16. Polecamy Państwu ten dobry produkt. 


6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIESZKAJ Z POMYSŁEM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

Kredyt hipoteczny – na co z

Własne lokum jest marzeniem wielu. W większości przypadków jego zakup za gotó o własnym mieszkaniu trzeba rezygnować. Z pomocą przychodzą banki i proponowan

Czyż Tomasz

Jesteśmy liderem produkcji schodów w regionie. Nasze produkty cechuje najwyższa jakość i dokładność wykonania. Dzięki wdrożeniu technologii informatycznych nasze schody zawsze są dobrze zaprojektowane i wykonane z najwyższą dokładnością. Nowoczesny park maszynowy pozwala na szybkie wykonywanie zleceń bez utraty jakości.

tel. 696 745 491, 606 720 287

www.czyz-schody.pl

Schody drewniane

Pomiar, wycena, projekt na miejscu GRATIS!

Decydując się na kredyt musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to zobowiązanie długoterminowe. Powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób na przestrzeni lat może zmienić się nasza sytuacja finansowa. Chodzi tu m.in. o stałość naszej pracy, a co za tym idzie – stałość zarobków. Należy pomyśleć, co zrobimy kiedy źródło naszych dochodów zostanie odcięte. W jaki sposób zgromadzimy potrzebną na spłacenie raty gotówkę? Wiele banków ma w swojej ofercie ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jego wykupienie pozwala nawet na roczne odroczenie spłat rat kredytowych. Niektóre banki pozwalają na dopuszczenie do takiej sytuacji aż trzykrotnie – oznacza to, że przez maksymalnie 36 miesięcy możemy pozostać bez zatrudnienia. Odwrotną sytuacją jest znaczna poprawa naszej sytuacji materialnej. Sprawdźmy więc, czy w wybranym przez nas banku istnieje możliwość szybszej spłaty kredytu. Pod tym kątem oferty znacznie

Umiejętnie wybrany kredyt hipoteczny pomoże w spełnieniu marzenia o własny

się od siebie różnią. Niektóre banki zastrzegają sobie, że od każdej nadprogramowej wpłaty pobierana będzie prowizja. Zazwyczaj jej wysokość kształtuje się między 0,5% a 2%. Zdarza się, że koszty związane z wcześniejszym dokonywaniem wpłat są pomijane – należy wówczas dokładnie przeczytać czy bank nie ustalił limitu kwoty, jaką możemy wcześniej wpłacić lub czy nie

RABAT

114,RABAT

64%

25,-

ZEGAR RALA Dwustronny. Śr. 21 x w. 34 cm. 1 SZT. 69,95

44,-

31 x 31 x 50 cm

85,-

49,-

STÓŁ

385,-

DONICA VIOLET Petan i stal. 1 SZT. 31 x 31 x 50 cm 129,- 85,36 x 36 x 70 cm 169,- 115,-

KRZESŁO FLORIA Brązowa rama z kauczuku i kremowa tapicerka ze skóry ekologicznej 1 SZT. 199,-

RABAT

KRZESŁO

100,-

STÓŁ PRESIDO LUB KRZESŁO DAVE Okleina w kolorze orzechowym. Dzięki składanemu blatowi można podwoić rozmiar stołu. Sz. 80 x d. 80/160 x w. 75 cm. Krzesło z siedziskiem ze skóry ekologicznej i metalowymi nogami. Stół 1 SZT. 499,- 385,- Krzesło 1 SZT. 149,- 100,-

NOWOŚCI w ogrodzie! RABAT

RABAT

zaznaczył, że nadpłat można dokonywać po upływie określonego czasu. Kolejną sprawą jest samo oprocentowanie kredytu. W przypadku, gdy pożyczamy pieniądze w walucie polskiej podstawowymi składnikiem wpływającymi na zmienne oprocentowanie jest WIBOR oraz stała marża banku będąca jednocześnie zyskiem banku. Kolejnym istotnym elementem, który powinniśmy

49,-

99,-

400,-

150,RABAT

RABAT

ŁAWKA MONZA Wygodna, luksusowa ławka 2-osobowa ze stali i ręcznie plecionego, odpornego na warunki pogodowe petanu. W zestawie poduszka. Sz. 117 x w. 83 x g. 57 cm. 1 SZT. 499,-

49,-

ZOBACZ NOWY KATALOG MEBLI OGRODOWYCH NA jYSK.pl

450,-

SKRZYNIA NA PODUSZKI RIVOLI Wytrzymała, luksusowa skrzynia na poduszki ze stali i ręcznie plecionego, odpornego na każdą pogodę petanu. Na kółkach z rączką. Sz. 133 x w. 63 x g. 55 cm. 1 SZT. 499,-

Zielona Góra, al. Zjednoczenia 106 (Centrum Wyposażenia Wnetrz) Zapraszamy: pon.-piąt. 10.00-19.00, sob. 10.00-18.00, niedz. 10.00-15.00

www.JYSK.pl


zwrócić uwagę?

wziąć pod uwagę jest prowizja. W zależności od banku waha się ona w przedziale od 0,5 do 3%. W większości placówek może zostać wpisana w ratę kredytu. Tak samo jak niezbędne ubezpieczenie mieszkania. Należy zwrócić uwagę, z jaką agencją bank ma podpisaną umowę i czy nie ma możliwości załatwienia ubezpieczenia we własnym zakresie. Warto pamiętać, że im więcej rzeczy będzie obej-

8

BAR TURYSTA Abonament

obiadowy

ówkę nie jest jednak możliwy. Nie oznacza to, że z marzeń ne przez nie kredyty hipoteczne. Jak wybrać ten najlepszy?

ym lokum

7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MIESZKAJ Z POMYSŁEM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

mowało ubezpieczenie tym wyższa będzie jego cena. To, jakie warunki zaproponuje nam bank uzależnione jest od kilku czynników: dochodów, wieku, wkładu własnego oraz historii kredytowej. Zdecydowanie w lepszej sytuacji znajdują się osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony od tych, które mogą pochwalić się wyłącznie umową o dzieło. Im wyższa kwota, która co miesiąc trafia na nasz rachunek, tym lepiej – wzrasta nasza zdolność kredytowa. Jeżeli w przeszłości braliśmy kredyt i regularnie spłacaliśmy raty – nasza wiarygodność dla banku wzrasta. Niezależnie od sytuacji zawsze warto negocjować. Możliwość zmniejszenia zarówno prowizji jak i marży, bardzo często związana jest z korzystaniem z innych produktów banku. Chodzi tu m.in. o rachunek bankowy lub kartę kredytową. Zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, sprawdźmy czy proponowane rozwiązanie jest naprawdę korzystne. (red)

dania do wyboru i na wynos

Zielona Góra ul. Chrobrego 2a tel. 68 327 23 00

biura • garderoby • kuchnie • sypialnie

nowocześnie i ze smakiem

STEREX Zielona Góra ul. Działkowa 19 tel. 68 453 57 77 504 239 925 sterexsc@wp.pl www.sterex.com.pl

Na sprzedaż najtańsze mieszkania w Zielonej Górze i Nowej Soli

oraz ostatni dom przy ul. Zachodniej w Zielonej Górze

OSTATNI DOM dom B1

przy ul. Zachodniej 2B w Zielonej Górze pow. ok. 130 m2 cena brutto 420.000 zł os. Jędrzychów, ul. Łukasiewicza

PRODUKCJA i EKSPOZYCJA

W STANIE DEWELOPERSKIM Mieszkania w Zielonej Górze: • os. Jędrzychów • os. Śląskie • os. Czarkowo w Nowej Soli: • ul. 1 Maja

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ul. Botaniczna 75, Zielona Góra

systemy drzwi przesuwnych • zabudowa wnęk

ZAPRASZAMY do biura sprzedaży: ul. Botaniczna 75, tel. 691 838 932, 68 454 70 53 e-mail: mieszkania@pbozg.pl, www.deweloper.pbozg.pl

Narożnik San Pedro Bogaty wybór tkanin

Sofa Adetto Bogaty wybór tkanin

ZAPRASZAMY

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

cena brutto od:

cena brutto od:

1349,00 2099,00

W przeciągu 23 lat działalności w branży meblowej, zdobyliśmy ogromne doświadczenie, którym chcemy się z Państwem podzielić. Zapewniamy profesjonalizm oraz fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszych sklepów: Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 54, tel. 68 320 29 74 Żary, Plac Inwalidów 9, tel. 68 375 98 71 Lubsko, ul. Przemysłowa 56, 68 377 76 83

Zakład mebli tapicerowanych Jasień, ul. Krucza3, tel. 68 371 02 10 e-mail: salex@salex-meble.com.pl www.salex-meble.com.pl


www.tydzienlubuski.com.pl

8

Gdzie i kiedę y Na UZ powstaje książka o Lubuskiem! na imprez

PIĄTEK, 19 kwietnia godz. 19.00 Klasyka i współczesność Filharmonia Zielonogórska Koncert godz. 20.00 Vavamuffin Piwnica Artystyczna Kawon Koncert SOBOTA, 20 kwietnia godz. 18.00 Chłopak z fotepianem. Koncert charytatywny dla Smutnego Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego Kabaret godz. 20.00 Hugo Race & Fatalists Zielona Jadłodajnia Koncert NIEDZIELA, 21 kwietnia godz. 17.00 Inauguracja Speedway Ekstraligi, Falubaz Zielona Góra – Polonia Bydgoszcz Stadion przy Wrocławskiej Impreza Sportowa godz. 19.30 Bracia Figo Fagot Piwnica Artystyczna Kawon Koncert PONIEDZIAŁEK, 22 kwietnia godz. 20.00 IMPROZAK – drugie starcie Harlem Club Kabaret ŚRODA, 24 kwietnia godz. 20.00 LEE-LEET Piekarnia Cichej Kobiety Koncert Jeśli chcesz aby organizowana przez Ciebie lub w twoim lokalu impreza była ujęty w powyższym „rozkładzie jazdy” napisz: reklama@tydzienlubuski.com.pl lub zadzwoń: 68 452 23 30

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

STREFA STUDENTA

Wrota do złożonej i ciekawej historii Środkowego Nadodrza otworzy przed nami prof. Wiesław Hładkiewicz, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeszcze w tym roku ukaże się jego książka pt. „Wrota”, w której opisuje nasz region od czasów łowców reniferów aż po rządy Elżbiety Polak.

– To pierwsza kompletna synteza dotyczące historii terenu Środkowego Nadodrza? – W tym kształcie, jaki sobie założyłem – tak. Praca stanowi efekt długoletnich poszukiwań i zdaję sobie sprawę z powagi tego zadania, ponieważ jestem autorem tej syntezy, a nie współautorem pracy pod redakcją, jak to miało miejsce w przypadku dwóch tomów „Historii Zielonej Góry” pod redakcją prof. Wojciecha Profesor Wiesław Hładkiewicz Strzyżewskiego.

Fot. Marcin Grzegorski

– Miałam okazję zobaczyć już książkę, właściwie jej pierwszy wydruk – potężny zbiór kartek, pełen dopisków, zapisków… Jak długo ta praca powstawała? – Około dwudziestu lat. Pasjonuję się historią regionalną, aczkolwiek nigdy nie eksponowałem tego wątku moich zainteresowań. Nadszedł taki

moment, kiedy powiedziałem sobie: „Wiesław, spróbuj!” i zacząłem tę walkę, którą porównałbym do walki Goliata z Dawidem… Opis dziejów Środkowego Nadodrza jest niełatwym zadaniem.

Grubson, Kora, Mrozu i Happysad – tak wygląda lista gwiazd, które wystąpią na głównej scenie podczas Bachanaliów 2013! W czwartek 23 maja na głównej scenie pojawią się Dorian Zarzycki Band, Grunberg, Tamotua i Dj Danek a także Grubson oraz Happysad. Z kolei w piątek 24 maja zobaczymy

Aftershock, Lóóstra i zwycięski zespół z Bitwy Kapel, który zostanie wyłoniony już w najbliższy czwartek. Gwiazdami drugiego dnia będą Mrozu oraz Kora. W programie Bachanaliowym zabrakło niestety „Zjazdu na byle czym” czy wyborów Miss Studentek ale w ich miejsce pojawią się inne, równie ciekawe wydarzenia.

– Jest też wiele dyskusji wokół tożsamości mieszkańców naszego terenu. Pan urodził

Strony powstały przy współpracy:

Platynowa machina

się w Jasieniu… Czuje się Pan Lubuszaninem? Platynowa płyta po trzech dniach bytności na rynku – Tak, czuję się Lubuszaninem – taki scenariusz dla większości zespołów to marzez krwi i kości, choć moi rodzice pochodzą z Podola. Nazwa wo- nie. Zwłaszcza w dobie spadku sprzedaży srebrnych jewództwo lubuskie czy opero- krążków. wanie terminem region lubuski Dla żywych legend muzyki to ko jakaś piosenka zaczynała jest dobre i pozytywnie działa jednak rzeczywistość, a Depe- brzmieć zwyczajnie, muzycy na rzecz naszej tożsamości. che Mode wciąż pozostają na zaczęli mieszać w niej wszystpanteonie. „Delta Machine” ko i wtedy powstawał utwór – A skąd tytuł książki? to ich trzynasty album. Ab- w charakterystycznym „de– Gdybym napisał „Historia solutnie nie jest pechowy, bo peszowskim” stylu. To także Środkowego Nadodrza” czy poza sukcesem komercyjnym najmroczniejszy i najbardziej „Historia Ziemi Lubuskiej”, jest również udany pod wzglę- osadzony w gotyckich klimato byłoby to jasne i czytelne, dem artystycznym. Kluczem tach album, od czasów kultoa słowo wrota jest symbo- było... uciekanie od normal- wego już w pewnych kręgach liczne, oznacza pewne wta- ności. Jak wyjawił wokalista „Violator”. Anglicy nie bali się jemniczenie. Chodziło mi grupy, Dave Gahan, kiedy tyl- również czerpać z nowoczewłaśnie o wrota, a nie drzwi – bo drzwi się otwierają i zamykają, a wrota się rozsuwają i zasuwają. Tak rozsuwały się i zasuwały wrota na graniach Chyba dawno żaden polski film nie wzbudził tyle Środkowego Nadodrza – terenie nieustannych wędrówek kontrowersji co „Układ zamknięty”. ludów. Najpierw odmowa dofinan- z czego wybija się oczywiście Kaja Rostkowska sowania projektu przez Pol- jak zawsze genialny Janusz ski Instytut Sztuki Filmowej, Gajos, w roli prokuratora a po drodze jeszcze „sugestie”, Kostrzewy. Umiejętnie poWarto wspomnieć chociażby że może lepiej darować sobie prowadzona fabuła odkrywa o Hacktonie bachanaliowym, robienie tego filmu. Pieniądze nowe kulisy intrygi i pokazuczyli 24 godzinnym maratonie ostatecznie się znalazły, i bar- je jak błahe były powody jej programowania, Kabaretonie dzo dobrze. uknucia. czy Bitwie na Balony Wodne. „Układ zamknięty” to boFilm idealny jednak nie Wejściówki na koncerty wiem produkcja pokazująca, jest, bo zdarzają się momenty, bachanaliowe będą dostępne że dzisiejsze polskie kino rów- przy których widz się nudzi. pod koniec kwietnia. W przed- nież potrafi wgniatać widza W ostatecznym rozrachunku sprzedaży studenci za bilet za- w fotel. Ta historia wstrząsa okazuje się, że były one istotpłacą 5 zł, a w dniu koncertu nie tylko dlatego, że wydarzyła ne. Zabrakło tylko pomy10 zł. Wejściówki dla zielono- się naprawdę. Wstrząsa przez słu jak je ciekawie pokazać. górzan będą natomiast koszto- to jak została opowiedziana. Wszyscy ci, którzy tracą wiarę wały 15 i 20 zł. Film posiada świetnie napisa- w polskie kino, powinni zapoPaweł Hekman nych, wyrazistych bohaterów, znać się koniecznie z „Ukła-

Układ zamknięty

R ek lama

Zielona Góra ul. Jedności 33 tel. 68 341 69 33 kom. 666 555 537 sklep@decoplastyk.pl

CENTRUM EGZAMINACYJNE INSTYTUTU GOETHEGO Jedyne w całym województwie Oferujemy: • EGZAMINY z języka niemieckiego potwierdzone międzynarodowym certyfikatem – Zdaj go jeszcze w sesji letniej! • KURSY językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowujące do egzaminów Goethe Instytutu, maturalnych i gimnazjalnych. Konwersacyjne, indywidualne i wakacyjne! Dobra znajomość języka niemieckiego jest cenna – staje się cenniejsza z certyfikatem językowym! W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI

Koordynator ds. kursów językowych i egzaminów mgr Anna Sinoracka Tel. +48 508 100-314 sinoracka@efoik.pl www.goethezentrum.pl

artykuły dla artystów plastyków i hobbystów materiały do różnych technik zdobienia artykuły kreślarskie i papiernicze ramy, oprawa obrazów warsztaty kreatywne

Ł APOMANIA Zrób zakupy za min. 25 zł i poproś o łapę. Zbieraj łapki i kupuj taniej! 3 x 10 zł to jedna łapka. Masz 10 łap – masz 10% na jednorazowe zakupy, a potem stały upust 5%. I zbieraj od nowa. 3 wypełnione wizytówki uprawniają do stałego 10% rabatu. Produkty w promocji są wyłączone z rabatowania.


nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

www.tydzienlubuski.com.pl

STREFA STUDENTA

Coraz lepsza jakość kształcenia Co robi Uniwersytet Zielonogórski, żeby zwiększyć atrakcyjność oferty edukacyjnej? Pytamy prorektor ds. jakości kształcenia, prof. Magdalenę Graczyk. – Dlaczego powstają nowe kierunki na UZ? – Nowych kierunków rzeczywiście powstaje sporo. Spośród tych, ostatnio zgłoszonych do Ministerstwa, warto wymienić prawo i administrację, wychowanie fizyczne na studiach magisterskich, logistykę czy politykę publiczną. Powstał już kierunek inżynieria danych. Jest to coś, co może przyciągnąć do nas studentów i jak się okazuje – Profesor Magdalena Graczyk snych gatunków, takich jak przyciąga. Fot. www.uz.zgora.pl np. dubstep. Wyobraźnia muzyczna Depeche Mode wciąż – Kłopotem uczelni wyż- działania związane z ofertą działa jak dobrze naoliwiona szych w kraju jest niż de- kształcenia ustawicznego, machina. mograficzny. Jak UZet radzi a więc studiów podyplomoMichał Cierniak sobie z tym problemem? wych – dla osób, które już – To sprawa, która spędza sen ukończyły studia i chcą poz powiek rektorom wszystkich szerzyć swoją wiedzę, umieuczelni. Dlatego podjęliśmy jętności, kompetencje. szereg działań w tej kwestii: między innymi właśnie – Jedynym z takich nowych uatrakcyjnienie oferty kształ- kierunków na studiach pocenia. Podejmujemy także dyplomowych jest ekonomia

społeczna – są już pierwsze komentarze na jego temat? – Jest to kierunek, który wpisuje się w obecną sytuację ekonomiczną i społeczną w kraju. Program studiów jest bardzo atrakcyjny, jest dużo zajęć warsztatowych, które rozwijają kreatywność. – Niedługo rozpoczną się matury i uczniowie staną przed wyborem uczelni. Czym jeszcze będzie kusić UZ? – Realizujemy akcje promocyjne, których celem jest zapoznanie uczniów w regionie – bo głównie w woj. lubuskim pozyskujemy naszych studentów – z ofertą uczelni. Nasza uczelnia radzi sobie dobrze, co potwierdza fakt, że od lat nie maleje liczba studentów studiów stacjonarnych. Liczy się na rynku. Damian Łobacz Kaja Rostkowska

dem zamkniętym”. Uważajcie tylko, by nie stracić przy tym wiary w otaczającą nas rzeczywistość... Michał Cierniak

obowiązków? Wywiady z zawodnikami, fotorelacje z wydarzeń, spotkania z trenerami, relacje z meczów, omawianie wyników. Nauczymy Was wszystkiego, co wiemy o dziennikarskim fachu. Od tworzenia newsa, poprzez montowanie dźwięku aż do przeprowadzenia wywiadu. Nie zapominajmy również o tym, że praca w radiu daje możliwość zdobycia dodat-

ie To było na egzamin Kierunek: Zarządzanie Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Pytania (egzamin – 2011 r.): • Wymień dwa źródła danych lub dwie użyteczne funkcje systemu ERP w obszarze obliczania amortyzacji • Jaka jest najważniejsza różnica funkcjonalna między głównym i pomocniczym MPK (miejsce powstawania kosztów) • Podaj dwa pytania, na które trzeba odpowiedzieć przed sformułowaniem wymagań dotyczących funkcji planowania rachunkowości zarządczej w systemie ERP Kierunek: Ekonomia Przedmiot: Ekonomia matematyczna Pytania (egzamin – 2012 r.): • Funkcja produkcji ma postać f(k, z) = 4k1/4z1/2, k, z 0. a) Oblicz elastyczność produkcji względem nakładu pracy przy nakładach k = 1, z = 9. Zinterpretuj wynik. b) Iloma jednostkami pracy należy zastąpić jednostkowy ubytek kapitału przy założeniu, że poziom produkcji nie ulega zmianie – wyjściowe nakłady to k = 16 i z = 9? • Firma wytwarza dobro przy technologii zadanej funkcją produkcji f(k, z) = 4k1/2 + z1/4, k, z 0. a) Wyznacz optymalny (ze względu na zysk) poziom nakładów i produkcji przy cenach p = 1, vk = 2, vz = 1 b) Jaki jest najniższy koszt wytworzenia poziomu produkcji, który wyznaczyłaś/wyznaczyłeś w poprzednim podpunkcie?

niedrogo Szybko, smacznie i Kiełbaski w cieście piwnym

Sport Cię wzywa Interesujesz się sportem lokalnym? Chodzisz na wszystkie mecze Stelmetu, Lechii albo Falubazu? A może wspierasz sekcje AZS-u? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest twierdząca, to znalazłeś/aś się w odpowiednim miejscu! Radio Index oraz portal wZielonej.pl poszukuje osób do działalności w redakcji sportowej. Zastanawiasz się, co wchodziłoby w zakres Twoich

9

kowych punktów do stypendium. Akademickie Radio Index czeka na Wasze zgłoszenia pod adresem mejlowym: portal@wzielonej.pl. Możecie też odwiedzić nas osobiście w redakcji przy ul. Podgórnej 50 w Akademiku „Rzepicha”. Paweł Hekman Kaja Rostkowska

Potrzebujesz: • 3 kiełbaski studenckie (9,99 zł / 1 kg) • ½ szklanki piwa (1,66 zł / 0,5 l) • szklankę mąki (od 2,35 zł / 1 kg) • 2 jajka (od 0,43 zł / 1 szt.) • olej do smażenia Sposób wykonania: Mąkę, sól, jajka i piwo łączymy ze sobą. Puszystą masę odstawiamy na kwadrans w ciepłe miejsce. W tym czasie każdą z kiełbasek kroimy na trzy części. Po upływie 15 minut każdy z przygotowanych kawałków zanurzamy w przygotowanej masie i smażymy na rozgrzanym oleju. Smacznego. Ceny pochodzą z aktualnej oferty


www.tydzienlubuski.com.pl

10

SPORT

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

Greg i Sasza kontra Stelmet Falubaz W najbliższą niedzielę o godzinie 17.00 zielonogórscy kibice Stelmet Falubazu po raz pierwszy w obecnym sezonie będą mogli dopingować swoich ulubieńców. Do Winnego Grodu zawitają żużlowcy Polonii Bydgoszcz, którzy w ubiegłą niedzielę byli o krok od sprawienia sensacji w meczu z faworyzowanym Włókniarzem Częstochowa. O tym, że w pierwszych pojedynkach ligowych nie trudno o sensację nie trzeba nikogo przekonywać. Nie inaczej było przed tygodniem w Częstochowie, gdzie Włókniarz dopiero w ostatniej gonitwie zapewnił sobie zwycięstwo nad bydgoszczanami. W składzie Polonii prym wiedli dobrze znani zielonogórskiej publiczności Greg Hancock oraz Aleksandr Loktaev, którzy oczywiście w niedzielę zjawią się w Zielonej Górze.

W obecnym sezonie klub z miasta nad Brdą nie jest wymieniany w gronie faworytów do medali. Po odejściu Emila Sajfutdinowa do Częstochowy w Bydgoszczy postanowiono zakontraktować Amerykanina Grega Hancocka, który ma być nowym liderem „Gryfów”. Sięgnięto również po Duńczyka Hansa Andersena oraz Aleksandra Loktaeva. Rosjanin z ukraińską licencją po zakończeniu ubiegłorocznego sezonu legitymował się za

wysokim współczynnikiem KSM, dlatego też nie mieścił się w składzie Falubazu i został wypożyczony do zespołu Polonii. W awizowanym składzie biało-czerwonych zobaczymy również Roberta Kościechę, Krzysztofa Buczkowskiego oraz solidny duet juniorów Mikołaj Curyło – Szymon Woźniak. Wspomniane nazwiska może nie powalają na kolana, ale jak pokazał pierwszy mecz w Częstochowie, Polonia tworzy bardzo wyrównany i solidny

R ek lama

www.chevrolet.pl

TO JUŻ OSTATNIA SZANSA NA MODELE CHEVROLETA Z ROCZNIKA 2012

*Podana w reklamie kwota: 32 490 zł zawiera rabat promocyjny i dotyczy Chevroleta Aveo 5d LS 1,2 l, 70 KM z rocznika produkcji 2012 i modelowego 2013. Promocja jest przeznaczona dla klientów indywidualnych. **Warunki dla promocyjnego leasingu operacyjnego 50/50 na 24 miesiące dla samochodu o wartości fakturowej do 50 000 zł netto: wpłata początkowa 50% wartości samochodu, wysokość miesięcznej raty netto 100 zł (1-23 miesięcy). Wykup 50% wartości samochodu. Oferta nie zawiera ubezpieczenia samochodu oraz opłat za rejestrację. Wszystkie przedstawione ceny są cenami rekomendowanymi. Liczba aut w promocji ograniczona. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Część elementów widocznego wyposażenia może stanowić wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegóły u dystrybutorów. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.chevrolet.pl. Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym (norma: 2007/715/UE): Chevrolet Aveo 5d LS 1,2 l, 70 KM, 5,9 l/100 km, emisja CO2: 138 g/km.

Nowy Salon Chevroleta w Zielonej Górze

Kowalczyk Sp. zo.o. Autoryzowany Dealer Opel/Chevrolet Ul. Dekoracyjna 7a, 65-722 Zielona Góra, Tel. 68 451 20 00, www.kowalczykauto.pl

zespół. Zaskoczeniem był zapewne dobry występ Hansa Andersena, który przypomniał fanom, że potrafi jeszcze ścigać się z najlepszymi. W niedzielę możemy się spodziewać interesującego meczu, choć faworyt jest oczywiście tylko jeden. Po ubiegłotygodniowym miażdżącym zwycięstwie w Gnieźnie zawodnicy trenera Rafała Dobruckiego powinni sięgnąć po pierwszy komplet punktów na własnym torze. Wprawdzie zielonogórzanie jak do tej pory nie mieli wiele okazji do treningów na własnym obiekcie, ale dla tak doświadczonej drużyny to nie powinno stanowić problemu. Siła zielonogórskiej drużyny to oczywiście liderzy: Andreas Jonsson, kapitan Piotr Protasiewicz i nowy nabytek Jarosław Hampel. Kapitalnie sezon rozpoczął również Patryk Dudek, który w Gnieźnie wygrał wszystkie swoje biegi, ale oczy zielonogórskich kibiców powinny być skierowane na drugą linię Falubazu. W ubiegłą niedzielę Jonas Davidsson i Krzysztof Jabłoński zdobyli w sumie 17 punktów i 4 bonusy, co jak na zawodników z KSM-em 2,5 to wynik rewelacyjny. Cieszy zwłaszcza postawa Szweda, który w poprzednim sezonie jedynie zawodził. Tymczasem w Gnieźnie Davidsson imponował atomowymi startami, a jego jazda przypominała najlepsze występy w Ekstralidze. Taką postawę Szweda życzylibyśmy sobie oglądać w każdym spotkaniu, a wówczas o wynik możemy być spokojni. Jedyną niewiadomą w zestawieniu żółto-biało-zielonych na niedzielny mecz wydaje się być obsada pozycji nr 15. W Gnieźnie oglądaliśmy debiutującego w zawodach Ekstraligi Alexa Zgardzińskiego, który na swoim koncie zapisał jeden punkt. Zapewne niewielu spodziewało się takiego posunięcia zielonogórskiego szkoleniowca, zwłaszcza w spotkaniu wyjazdowym, ponieważ nowy nabytek Falubazu Kamil Adamczewski ma zdecydowanie większe doświadczenie na żużlowych torach. Czy tym razem trener Rafał Dobrucki postawi na wychowanka Unii Leszno? Przekonamy się w niedzielę. Paweł Grosse

Awizowane składy

OPEL SERWIS

SERWIS TAŃSZY NIŻ SPA TWOJEJ ŻONY. Niemiecka jakość serwisu. Polska cena. 52 czynności w ramach serwisu okresowego. www.opelserwis.pl

PROMOCJA: Wymiana rozrządu w silniku 1.6 benzyna: Wymiana rozrządu w silniku 1.9 diesel: Dezynfekcja klimatyzacji:

489 zł 799 zł 899 zł 79 zł

Polonia Bydgoszcz: 1. Greg Hancock 2. Aleksandr Loktaev 3. Hans Andersen 4. Robert Kościecha 5. Krzysztof Buczkowski 6. Szymon Woźniak Stelmet Falubaz Zielona Góra: 9. Andreas Jonsson 10. Jonas Davidsson 11. Piotr Protasiewicz 12. Krzysztof Jabłoński 13. Jarosław Hampel 14. Patryk Dudek

Oferta dotyczy wszystkich osobowych modeli Opla. Podane rekomendowane ceny uwzględniają usługę wraz z oryginalnymi częściami Opla. Oferta ograniczona w czasie.

Kowalczyk Sp. zo.o. Autoryzowany Dealer Opel/Chevrolet

Ul. Dekoracyjna 7a, 65-722 Zielona Góra, Tel. 68 451 20 00, www.kowalczykauto.pl

nowa jakość informacji


nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

 NIERUCHOMOŚCI

SKUP Dbaj o stopy ELEKTROŚMIECI RTV AGD

Do wynajęcia mieszkanie w Świdnicy 55m2 607886640

 USŁUGI

Czyszczący dokładnie dywany 691855857 Czyszczenie dywanów tanio 790416717 Filmowanie wesela tanio 797 478 668 Kupiłeś meble i nie masz czasu ich złożyć zrobię to za Ciebie. Układanie paneli podłogowych Malowanie mieszkań. Tel. 536 098 860 Naprawa sprzętu fitness 723230363 Naprawa urządzeń elektronicznych - GSM, RTV, Komputery, Drukarki oraz inne. Diagnoza usterki Gratis. Tel. 518-984-574 PISANIE PODAŃ. Pisma sądowe, urzędowe 507950742 Pranie dywanów, tapicerek, tel. 728974151 Projektowanie i wykonawstwo instalacji: gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji, przyłączy gazowych, kotłowni, itp. 515-336-122 Tania naprawa sprzętu RTV-TV, laptopy, telefony i inne. Wycena gratis! Zadzwoń i zapytaj 518984574

komputery, drukarki, itp.

Zielona Góra, ul. Miodowa 12D tel. 730 087 770 wjazd od ul. Krośnieńskiej Wynajem rusztowań, sztyc. 782081090

 MOTORYZACJA CUK.pl Ubezpieczenia 684192414, 661406292 Sprzedam BMW 316 1990r. 1,6 793363040

 PRACA

Poszukuję sprytnego lakiernika do pracy w nowo powstałym warsztacie. tel. 698-007-515

 SPRZEDAM Komputery 299 zł, laptopy 599 zł, strony www 199 zł. Serwis. www.zx.pl 68 453 00 03

 EDUKACJA

www.oskdobrykurs.pl Prawo jazdy kat.B 500114019, 683290021 Al. Niepodległości 22

 TOWARZYSKIE

Czy jest dziewczyna-kobieta co jest dziewica i chce zarobić na tym to pisz dzwon jak nie odbiorę oddzwonię 787929222 imię wiek pisarka dzięki

 FINANSE

Kredyty bez BIK Dworcowa 24. 536557551 Wygodna pożyczka do 600zł. 783309967

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń drobnych

RTV LUBUSKA PIĄTEK 19.04.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

SOBOTA 20.04.2013 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe

NIEDZIELA 21.04.2013 17:15 Weekend z RTV Lubuska 18:00 Pasmo powtórkowe

PONIEDZIAŁEK 22.04.2013 17:00 SAMORZĄDOWY RING - LUBUSKIE – premiera 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 MAGAZYN SPORTOWY – premiera 17:45 Powiększenie 18:00 BEZPIECZNA ZIELONA GÓRA – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

WTOREK 23.04.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 TIME OUT – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe 21:00 DIAGNOZA - premiera

Wykonujemy:

65-536 Zielona Góra • pedicure kosmetyczny ul. Wyszyńskiego 38D/20 • pedicure medyczny • usuwanie odcisków, modzeli tel. 500 577 000 • korygowanie wzrastających zadbanestopy.com.pl paznokci (klamry) • badanie podoskopem t 10.00-19.00 n-p usługi w do so o (rozpoznawanie wad b ne w budowie stopy, np. płaskostopie) • indywidualny dobór wkładek korygujących, jedyny gabinet oferujący wkładki firmy FORMTHOTICS – indywidualnie dopasowywane pod wpływem temperatury • leczenie pękniętych stóp • współpraca z dermatologiem, mykologiem, magistrem fizjoterapii • rekonstrukcja płytki paznokciowej (grzybica) • profesjonalna pielęgnacja stopy cukrzycowej w stałej, niskiej cenie • badanie mykologiczne (na obecność grzybicy paznokci) • pomoc w leczeniu kurzajek, brodawek na stopach • NOWOŚĆ!!! Kinezjotaping podologiczny (ulga przy bolących halluksach, ostrogach piętowych, palcach młotkowatych)

CZWARTEK 25.04.2013 17:00 MUZA 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 KULTURALNE PUZZLE – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

PIĄTEK 26.04.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:15 Pasmo powtórkowe

na be tację konsul

Przyjdź z problemem stóp

POMOŻEMY!

e-mail: szczesliwemiejsce@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

Ładne, przestronne 3-pokojowe mieszkanie, 62,9 m2, III piętro, niski blok, blisko centrum miasta, cena 196 tys. zł do negocjacji

Tanie, zadbane 3-pokojowe mieszkanie, 47 m2, IV piętro, niski blok, os. Piastowskie, cena 138 tys. zł do negocjacji

Gabinet zapewnia bezpieczne usługi (posiada autoklaw)

Elfia Kraina

Zielona Góra, ul. Pod Filarami 3 tel. 602 409 364, 725 185 693 e-mail: elfiakraina@wp.pl

ŚRODA 24.04.2013 17:15 Kronika Lubuska 17:30 Pogoda 17:35 Sport 17:45 Powiększenie 18:00 SAMORZĄDOWY RING – premiera 18:15 Pasmo powtórkowe

się Umózwpłatną

Zniżki dla stałych klientów (karta stałego klienta)

tel. 68 320 08 66 697 166 299, 665 749 771

r

Sprzedam pawilon 25m2 A.Krzywoń 606747127

teleinformatyczny

ul. Kupiecka 47 65-001 Zielona Góra

.00-14.00 ta 9 bo ej cenie

Mieszkanie 3-pokojowe 64,1m2 w Zaborze wynajmę lub sprzedam 664454644

telewizory, monitory, itp. lodówki, pralki, suszarki, odkurzacze, itp.

MULTIAGENCJA DOM

ZAPRASZAMY Profesjona p l

SKUPUJEMY sprzęt:

Do wynajęcia 2-pok. mieszkanie 503096988

11

Izabela Arczykowska

zużyty sprzęt RTV i AGD

3-pok. Mieszkanie do wynajęcia 501465061

Kupię każde mieszkanie lub dom! Może być zadłużone,do remontu lub w trakcie eksmisji. Dysponuję gotówką lub innym mniejszym mieszkaniem na zamianę. Tel. 513474366

www.tydzienlubuski.com.pl

OGŁOSZENIA DROBNE • NIERUCHOMOŚCI

Zapraszamy w godz.

lotki

od 15.00 do 21.00

GRATIS!

kawa

dobra herbata dobre drinki piwo polecamy

absynt

70%

szafa grająca

muzyka lata 80’ i 90’

GRATIS!

w piątki, soboty i niedziele

domowe ciasto

lokal

do kawy

Przestronne, zadbane 4-pokojowe mieszkanie, 84,9 m2, II piętro, os. Przyjaźni, cena 219 tys. zł do negocjacji

• spokojny • czysty • monitorowany • z ochroną

Oderwij się czywistości od szarej r ze

15.00-3.00

Tania 2-pokojowa kawalerka, 30 m2, IV piętro, niski blok, os. Słoneczne, cena 89 tys. zł do negocjacji

Elfia Kraina ZAPRASZA

Atrakcyjne 2-pokojowe mieszkanie, 45,4 m2, I piętro, os. Zacisze, cena 225 tys. zł do negocjacji

Zielona Góra, ul. Kupiecka 34 (wysoki parter), tel. 68 324 20 53 tel. 505 746 284, 784 076 864 Ekskluzywny 2-poziomowy, 4-pokojowy apartament, 106 m2, III piętro, os. Leśne, cena 419 tys. zł do negocjacji Atrakcyjna duża kawalerka po remoncie w centrum miasta, pow. 38,7 m2, I piętro, cena 125.000 zł

Bardzo przestronne 3-pokojowe mieszkanie z pięknym widokiem na panoramę miasta, pow. 80 m2, X piętro, cena 169.000 zł

PILNIE POSZUKUJEMY Przytulne 2-pokojowe mieszkanie na os. Zacisze, pow. 41,4 m2, III piętro, cena 159.000 zł

1- i 2-pokojowych mieszkań dla naszych klientów

ZAPRASZAMY do zapoznania się z innymi ciekawymi ofertami www.matrasnieruchomosci.pl

Bardzo ładny dom w zabudowie szeregowej, 122 m2, działka 4 a, os. Jędrzychów, cena 478 tys. zł do negocjacji

www.multiagencjadom.pl


12

www.tydzienlubuski.com.pl

REKLAMA

nr 15/216 • 19 kwietnia 2013 r.

TL 15-216  

Tydzień Lubuski numer 15-216 19 kwietnia 2013 r.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you