Page 1

Nasz projekt "Tyczyn Online" jest inicjatywą młodych ludzi mieszkających w gminie Tyczyn i okolicach, podjętej w celu stworzenia interaktywnej gazety internetowej. Poprzez taką formę chcemy przedstawić bieżące informacje o naszym regionie oraz pola zainteresowań widziane okiem młodego człowieka. Jako organizatorzy - nieformalna grupa Młodzieżowe Centrum Współpracy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas" w Tyczynie chcemy stworzyć gazetę, która będzie świeżym i nowoczesnym medium. Grupa, w której rozpoczęliśmy działania to 12 osób tworzących Redakcję. Po wydaniu 1 numeru chcemy zorganizować warsztaty dziennikarskie z profesjonalistami, dzięki którym będziemy mogli udoskonalić nasz warsztat oraz poprawić to co mamy nie do końca poprawnie wykonane w naszej gazecie. Chcemy, aby nasza gazeta była kolportowana poprzez stronę internetową, profil na facebooku oraz poprzez maila - chcemy uniknąć druku - ponieważ forma jaka jest przyjęta uważana jest przez Nas jako nowoczesna, młodzieżowa a dzięki temu, że odejdzie potrzeba druku jest po pierwsze darmowa a po drugie ekologiczna! Zapraszamy do lektury Tomasz Chlebek - Redaktor Naczelny Tyczyn Online Monika Baran - Z-ca Redaktora Naczelnego Tyczyn Online, Koordynatorka Projektu "Tyczyn Online" Projekt "Tyczyn Online" jest współfinansowany ze środków Programu Młodzież w Działaniu, w ramach Akcji 1.2 - Inicjatywy Młodzieżowe, przy współpracy Nieformalnej Grupy Młodzieżowe Centrum Współpracy, Stowarzyszenia ZMW "Wici" w Tyczynie oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Zaczynamy :) Próba  

Jest to testowy artykulik o naszym projekcie - więcej już nie długo

Zaczynamy :) Próba  

Jest to testowy artykulik o naszym projekcie - więcej już nie długo

Advertisement