Page 1

b e z p Ł a t n y

nr 16/543 17 kwietnia 2018

na Twoich stronach: Odliczanie trwa... W Wodnym Parku Tychy trwa odliczanie do otwarcia. Oficjalnie nastąpi ono 27 kwietnia, a działalność obiekt rozpocznie 30.04. Wcześniej jednak, bo 24.04, z atrakcji parku skorzysta pięćset osób, które wygrały bezpłatne wejściówki w konkursach organizowanych przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej.

strona 3

t y s k i

t y g o d n i k

M i e j s k i

www.tychy.pl

ISSN 1898–7206

Będzie pomnik na stulecie wizualizacja UM Tychy

Tyszanie mistrzami debat Zespół I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego wygrał ogólnopolski finał debat oksfordzkich Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji Historycznej pod hasłem „Polska na kartach historii Europy i Unii Europejskiej – pamięć, teraźniejszość, wyzwania na przyszłość”. Finałowy turniej odbył się w Instytucie Europejskim w Łodzi.

strona 8

Tylko w sprawdzonym serwisie Wymiana opon to pozornie prosta i nieskomplikowana czynność, którą wykonują prawie wszystkie warsztaty zajmujące się obsługą i naprawą samochodów posiadające podstawowy sprzęt.

Twoje Auto strony 12–13

Dwa wyjazdy = 4 punkty Gdy 30 lipca ub. roku, na inaugurację nowego sezonu zespół GKS Tychy wygrywał 2:1 w Suwałkach, zapewne nikt nie przypuszczał, że na kolejny wyjazdowy komplet punktów „Trójkolorowi” będą musieli czekać osiem i pół miesiąca! W minioną sobotę piłkarze trenera Tarasiewicza wygrali w Grudziądzu, a że w środę wywalczyli też wyjazdowy punkt z Podbeskidziem, ubiegły tydzień można uznać za wyjątkowo udany.

strona 16

r e k l a m a

r e k l a m a

Powołany przez prezydenta Tychów zespół przygotowujący program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości już ostro pracuje.

Wojciech Wieczorek

Z

w.wieczorek@twojetychy.pl

tego, co już wiadomo, planowane jest zorganizowanie stu wydarzeń na przestrzeni stu ostatnich dni 2018 roku. Między Urzędem Miasta a szkołą muzyczną stanąć ma Pomnik Niepodległości. Wstępną koncepcję monumentu, autorstwa prof. dr. hab. Romana Kurzawskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prezentujemy jako pierwsi. Pomnik Niepodległości ma mieć kształt skrzydeł złożonych w literę „V”; obecnie trwają prace nad ostatecznym jego kształtem i szczegółami technicznymi. Jak się dowiedzieliśmy, w programie obchodów, które zaplanowano na 100 dni (od 23 września do końca grudnia) znajdą się m.in. uroczystości kościelne, koncerty muzyki polskiej, widowisko pt. „Wolność” w wykonaniu tyszan, akcja społeczna Muzeum Miejskiego „Portret rodzinny tyszan na 100 lat Niepodległej”, lekcje patriotyczne, maraton kina polskiego i wiele innych przedsięwzięć w każdym zakątku miasta. tt


T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

in da z isezet yTd yc z iheyń B OHAT E R TY G O D N I A

W I L KO W Y J E

Hokeista za kamerą

Przyjadą motory

Wojciech Wikarek urodził się w rodzinie muzyków, jednak nad partyturę stawiał kij hokejowy, aparat fotograficzny, aż w końcu kamerę filmową. Ten najbardziej znany filmowiec-amator w południowej Polsce i jeden z najczęściej nagradzanych w kraju, ma w swoim dorobku 154 nagrody oraz 21 filmów festiwalowych.

T

en filmowiec z ponad 20letnim stażem, na początku swojej działalności kręcił filmowe żarty z zaskakująca pointą. Jednak wraz z doskonaleniem warsztatu, sięgnął po trudny gatunkowo dokument. Wraz z tematyką rozwinął się też warsztat i podejście do montażu, który wraz z oprawą audio, jest najbardziej dopieszczoną częścią jego filmów. Po 2000 roku jego filmy poważnieją i są autorskim komentarzem do otaczającej go rzeczywistości i wydarzeń, w których przyszło mu brać udział. Jest doceniany wielokrotnie na festiwalach krajowych i zagranicznych, a z nagrodami wracał z takich miast jak Duisburg, Praga, Krems czy rodzimego Konina, w którym odbywa się najważniejszy i najbardziej prestiżowy Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych. Jako jedyny filmowiec w Polsce, sięgał tam po Grand Prix trzykrotnie. – To jednak pierwsze miejsce

Wojciech Wikarek jest nie nudzi się na emeryturze i wciąż realizuje nowe projekty.

za „Irka” na OKFN w 2015 r. cieszy mnie najbardziej. Nie zdobył Grand Prix, ale ten film jest najbliższy memu sercu, przedstawia bowiem sylwetkę słynnego dyrektora Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji Ireneusza Wikarka, mojego ojca – opowiada Wojciech. Realizacja filmu trwała półtora roku z uwagi na dużą liczbę osób w nim występujących oraz to, że cała ekipa filmowa składała się... tylko z jego samego.

Przez wiele lat związany był również z hokejem; był bramkarzem w klubie KS Baildon a nawet zaliczył epizod w GKS Tychy, gdzie spędził dwa lata. – Tak się szczęśliwie złożyło, że sekcja hokeja GKS Tychy była prowadzona przez kopalnię Piast, gdzie doceniono mnie najpierw jako fotografa, aż w końcu jako kopalnianego filmowca. To właśnie na kopalni, gdzie realizowałem projekty na potrzeby zakładu, tak napraw-

dę zaczęła się moja przygoda jako filmowca. W pewnym momencie mieliśmy tam najlepiej wyposażone amatorskie studio w Polsce – śmieje się W. Wikarek. Miłość do hokeja niejednokrotnie pokazywał na taśmie celuloidowej, realizując filmy „Gdyby nie tak ślisko”, „Atomówki” czy „Gdyby nie tak ślisko 2”. Jednym z ważniejszych w jego karierze jest film „Najdłuższa szychta”, który opowiada o najdłuższym podziemnym strajku w powojennej historii górnictwa. Dwutygodniowy strajk w KWK Piast był odpowiedzią na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, zmilitaryzowanie kopalń, zawieszenie działalności wszelkich organizacji i stowarzyszeń oraz internowanie całego zarządu zakładowej „Solidarności”. – Z mojej strony jest to hołd dla ludzi, którzy zostali i protestowali do końca. Sam uczestniczyłem w tym strajku, jednak wyszedłem na dwa dni przed końcem. Uważam, że film doskonale pokazuje tamte realia, w końcu byłem tam i mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu – wspomina filmowiec. Aktualnie Wojciech Wikarek pracuje nad filmem o kolarzu Zygmuncie Hanusiku, olimpijczyku z Meksyku. Przy tym projekcie współpracuje z Muzeum Miejskim w Tychach, premiery możemy się spodziewać na wiosnę przyszłego roku.  Kamil Peszat

r e k l a m a

ul. Wilczej w Wilkowyjach. Tam, po mszy w intencji motocyklistów rozpocznie się festyn w farskim ogrodzie, podczas którego będzie można się posilić, wziąć udział w konkursach, obejrzeć wystawę starych maszyn i posłuchać koncertu zespołu Krzysztof Głuch Oscillate. Zlot ma także aspekt charytatywny – w jego trakcie zbierane będą środki na pomoc dla poszkodowanych w wypadkach motocyklowych. WW

Już po raz ósmy księża-motocykliści Michał Macherzyński i Dariusz Gadomski wraz z Miejskim Centrum Kultury organizują Wilkowyjski Zlot Motocyklowy.

Z

biórkę uczestników zwołano przy kościele pw. Ojca Pio na Mąkołowcu (ul. Przepiórek), skąd motocyklowa parada przejedzie przez Tychy, by w samo południe pojawić się w kościele pw. Matki Bożej Królowej Aniołów przy

Kamil Peszat

arc. prywatne

2

Ksiądz Michał Macherzyński (z prawej) jest znanym miłośnikiem motocykli.

P o g o d a t y g o dni a wt

śr

cz

pt

so

nd

PN

17.04

18.04

19.04

20.04

21.04

22.04

23.04

150

180

200

210

220

170

190

Dy żur re port e r a

tel. 32 325 72 38 redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy we wtorek w godz. 9.30–15.30. Dziś przy telefonie dyżuruje red. Jan Mazurkiewicz b e z p Ł at n y t y s k i t yg o d n i k M i e j s k i

USŁUGI POGRZEBOWE KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU • POGRZEBY TRADYCYJNE • EKSHUMACJE • KREMACJE 550 ZŁ • KOPANIE GROBÓW

Wartogłowiec

„CALIA”

ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU • ROZBIÓRKI NAGROBKÓW • WŁASNE • PRZEWOZY ZMARŁYCH CHŁODNIE NAGROBKI

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

DUŻY WYBÓR

Wydawca: Śródmieście Sp. z o.o. Redakcja: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, tel. 32 325 72 38, faks 32 325 72 14, e-mail: redakcja@twojetychy.pl Redaktor Naczelny: Wojciech Wieczorek Zespół: Jan Mazurkiewicz (Zastępca Red. Naczelnego), Leszek Sobieraj, Sylwia Witman Biuro Reklamy: Roma Jarecka (dyrektor) – 32 325 72 19, Ewa Kunc – 32 325 72 40, Dorota Pajor – 32 325 72 15, Artur Szczygłowski – 32 325 72 18.

Ogłoszenia Drobne: tel. 32 325 72 15 Skład: Tomasz Pałka, Graphen Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec Projekt graficzny: Witold Morawski Numer zamknięto: 16.04.2018 r. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Sprzedaż tygodnika oraz jego dystrybucja bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona.


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

n a s ze T yc h y

3

C e n y b i l e t ó w p o z n a m y t u ż p r ze d o t w a r c i em W o d n e g o P a r k u T y c h y

leszek sobieraj

Odliczanie trwa...

W Wodnym Parku Tychy trwa odliczanie do otwarcia. Oficjalnie nastąpi ono 27 kwietnia, a działalność obiekt rozpocznie 30.04. Wcześniej jednak, bo 24.04, z atrakcji parku skorzysta pięćset osób, które wygrały bezpłatne wejściówki w konkursach organizowanych przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Leszek Sobieraj l.sobieraj@twojetychy.pl

J

edną z ostatnich grup, które miały możliwość zwiedzania „na sucho” gotowego obiektu byli członkowie Komitetu Budowlanego Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach. I trzeba przyznać, iż biznesmeni, przedsiębiorcy z różnych branż woj. śląskiego, byli pod wielkim wrażeniem rozwiązań technicznych i technologicznych, jakie zastosowano w Wodnym Parku, sposobem ich wykonania, nie mówiąc o atrakcjach. Obiekt z pewnością duże wrażenie zrobi także na odwiedzających, a część z nich rozpozna tutaj to, co kiedyś sami proponowali. Bo budowa tyskiego aquaparku zaczęła się nietypowo... – Kiedy pojawił się pomysł budowy, zrobiliśmy badanie mar-

ketingowe dotyczące oczekiwań naszych przyszłych klientów i atrakcji, jakie powinny się znaleźć w obiekcie – powiedział Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW SA – Przeprowadziliśmy ją w obszarze 25 km od Tychów i 50 km. Ponadto tyszanie i mieszkańcy regionu uczestniczyli w akcji „Buduj razem z nami”, śledzili postępy prac na portalach społecznościowych. Chcemy, by nadal uczestniczyli w życiu obiektu. Przestrzeń Wodnego Parku to nie tylko miejsce wypoczynku i rekreacji, ale też inspiracji – ma służyć również realizacji różnych projektów, współtworzonych przez klientów parku. Już teraz mamy 70 gotowych scenariuszy różnych akcji, wydarzeń, spektakli, przygotowanych przez osoby w różnym wieku. Pomysły będziemy systematycznie realizor e k l a m a

Jedną z ostatnich grup, które przed otwarciem zwiedziły Wodny Park, byli członkowie Komitetu Budowlanego Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach.

wać, już teraz chciałbym zaprosić najmłodszych na niespodzianki Dnia Dziecka. O atrakcjach Wodnego Parku, o unikalnym sposobie zaopatrzenia obiektu w prąd i ciepło (poprzez wykorzystanie bioga-

zu dostarczanego rurociągiem z oczyszczalni ścieków) pisaliśmy wielokrotnie. Również pod względem organizacyjnym przyjęto nietypowe rozwiązanie. – Wodny Park jest Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa RCGW S.A (ZCP RCGW SA) – dodał Zbigniew Gieleciak. – Nie będzie w nim specjalnych działów księgowości, kadr, płac, zamówień,

czy zaopatrzenia. Będą je wykonywali pracownicy spółki, a czas pracy na rzecz Wodnego Parku, włączony zostanie w jego koszty funkcjonowania. To samo dotyczy pracowników technicznych. W Wodnym Parku pracują specjaliści tych samych dziedzin, co w oczyszczalni. Zamiast dublować załogę, zatrudniliśmy tylko dodatkowe osoby, tak aby na obu obiektach zachować sys-

tem pozwalający na ciągłą pracę przez 7 dni w tygodniu. W sumie pozwoliło to tylko w dziale technicznym zredukować liczbę etatów z 27 do 14. Nadal natomiast nie jest znana podstawowa cena karty wstępu. Jak powiedział prezes Zbigniew Gieleciak, zostanie ona ogłoszona tuż przed otwarciem tt Wodnego Parku Tychy.

Inic jat y wa T ys k a z apr a sz a n a t e s t

Sprawdź co wiesz o swoim mieście Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska jest organizatorem I Wielkiego Testu Wiedzy o Tychach, który 27 kwietnia odbędzie się w auli Niepublicznego Technikum Kolejowego. Warto się pospieszyć ze zgłoszeniem, bo liczba uczestników ograniczona jest do stu.

N

aszym celem jest sprowokowanie mieszkańców

miasta do pogłębienia wiedzy o Tychach, historii miasta, topografii, wiadomości o ciekawych miejscach – mówi Sławomir Sobociński, prezes Inicjatywy Tyskiej. – Wiemy, że podobne konkursy odbywają się w szkołach, ale nasz jest pierwszym przeznaczonym dla osób dorosłych. Warunkiem jest skończenie 18. roku życia – dodaje. Nie jest natomiast wymogiem zamieszkanie w Tychach.

r e k l a m a

W teście mogą wziąć udział także mieszkańcy gmin ościennych i w ogóle wszyscy chętni. Przyjmowanie zgłoszeń już trwa. Aby przystąpić do sprawdzianu, wystarczy przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy: test@inicjatywa-tyska.pl. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, jego datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail. Warto się pospieszyć, bo liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Dla najlepszych, oprócz satysfakcji i prestiżu, przewidziano nagrody. Test odbędzie się w auli szkoły przy al. Niepodległości 32, w piątek 27 kwietnia o godz. 16.


4

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y PO Z I M I E arc

FLASH: niedziela 15 kwietnia godz. 14.00

k o m u ni k a t y

Prezydent Miasta Tychy

Śniadania wracają na Rynek

17 kwietnia 2018 r.

Organizowane przez stowarzyszenie Inicjatywa Tyska sobotnie Targi Śniadaniowe wracają po zimowej przerwie na tyski Rynek. Pierwsze spotkanie ze zdrową żywnością już w najbliższą sobotę.

P

Uczczono ofiary Katynia. Z udziałem przedstawicieli władz Tychów i delegacji organizacji społecznych oraz mieszkańców miasta, w niedzielę, 15 kwietnia przy pomniku katyńskim w Rodzinnym Parku bł. Karoliny uczczono pamięć ofiar zbrodni z 1940 roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. bł. Karoliny, którą odprawiono w intencji ofiar Katynia, ale także Polaków wywiezionych na Syberię oraz ofiar katastrofy pod Smoleńskiem sprzed 8 lat. Po mszy poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik ofiar Katynia, gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień, złożono kwiaty i zapalono znicze. Władze Tychów reprezentowali wiceprezydent miasta ds. gospodarki przestrzennej Igor Śmietański, przewodniczący Rady Miasta Maciej Gramatyka i radni. Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związek Sybiraków. WW

omysł organizowania cyklu spotkań z producentami zdrowej żywności z możliwością zaopatrzenia się w ekologiczne produkty, narodził się w ramach projektu „Zdrowe Tychy” organizowanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Tyska. Dwa razy w miesiącu, zawsze w soboty na Rynku, ale także na placu Korfantego na os. K, a latem na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Paprocanach można było smacznie i zdrowo zjeść, a przy okazji zrelaksować się na wystawianych podczas Targów leżakach. Inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem tyszan i każdorazowo imprezę odwiedzały setki mieszkańców. Najpewniej podobnie będzie w nowym sezonie Targów Śniadaniowych, który rusza już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia. Tego dnia będzie można zjeść zdrowe śniadanie na Rynku przy kościele św. Marii Magdaleny w godz. od 9 do 12. WW

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.), a także art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/342/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu, I piętro, sala 101, o godzinie 16:30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570): 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo, 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy – zgodnie z art. 20 ww. Ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2018 kwiecień). z up. PREZYDENTA MIASTA Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej /-/mgr Igor Śmietański

r e k l a m a

k r o ni k a p o l i c y j n a æææ 09.04 na ul. Armii Krajowej kierująca peugeotem 27-letnia mieszkanka powiatu bieruńsko-lędzińskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych potrąciła 47-letnią tyszankę, przechodzącą z prawej strony jezdni na lewą. Piesza doznała złamania nogi. æææ Również na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Armii Krajowej zdarzył się kolejny wypadek, 12.04 34-letnia mieszkanka Bierunia, kierująca fiatem albea, jadąc lewym pasem ulicy w kierunku al. Piłsudskiego potrąciła 85-letnią tyszankę, która doznała ogólnych obrażeń ciała. æææ Tyscy policjanci odzyskali 5 tys. dolarów i zatrzymali 56-letniego sprawcę kradzieży. Do zdarzenia doszło pod koniec marca w rejonie kantoru na al. Jana Pawła II. Mężczyzna zgłosił policjantom utratę torby, w której było 5 tysięcy dolarów. W związku z podejrzeniem kradzieży, policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy i wpadli na trop złodzieja. Prze-

szukali jego mieszkanie, znajdując skradzione 5 tys. dolarów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia. æææ 10.04, 41-letni mieszkaniec Sosnowca dokonał w sklepie przy ul. ks. Tischnera kradzieży artykułów spożywczych i przemysłowych na kwotę 1.537 zł. Policja zatrzymała złodzieja, a skradzione mienie odzyskano.  LS æææ Policjanci z zespołu ds wykroczeń wydziału prewencji tyskiej komendy, poszukują sprawcy zdarzenia drogowego, do którego doszło pomiędzy 22–23 marca 2018 na ul. Hubala. Kierujący nieustalonym pojazdem uderzył w stojący samochód marki opel o numerze rejestracyjnym SK... 09, uszkadzając lewy bok pojazdu. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Świadkowie zdarzenia lub osoby posiadające jakieś informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – Komenda Miejska Policji w Tychach – al. Bielska 46, pokój 37 – tel. 32 56 267. JM

k o m u ni k a t

Prezydent Miasta Tychy Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do : −

oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 2935/73 o pow. 471 m2 oraz 5165/73 o pow. 445 m2, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00015066/8, położonych w Tychach przy ul. Przepiórek.

Prezydent Miasta Tychy 17 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, a także art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.: − w dni robocze od poniedziałku do piątku – w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu oraz − w każdą sobotę – w holu Urzędu Miasta Tychy w godzinach od 8:00 do 14:00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 16:30, w Urzędzie Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – I piętro, sala 101. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.): 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo, 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy, rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy – zgodnie z art. 20 ww. Ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2018 kwiecień). z up. PREZYDENTA MIASTA Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej /-/mgr Igor Śmietański


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

n a s ze T yc h y L o k a l n a p o t r zeb y s e n i o r ó w z o s i e d l a A

r e k l a m a

Mat. prasowe UM Tychy

Strefa za 200 tysięcy Od poniedziałku, 16 kwietnia starsi mieszkańcy osiedla A mogą korzystać z przygotowanej specjalnie dla nich „Strefy Seniora” – lokalu przy ul. Arkadowej 2, przystosowanego także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z

W otwarciu „Strefy Seniora” wzięła udział m.in. Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych (z prawej).

lona mobilną ścianką na dwa pomieszczenia, dwie toalety (w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej) z wyposażeniem, szatnia dla uczestników i pracowników z szafkami zamykanymi dla ok. 30 osób,

pokój konsultanta, aneks kuchenny dla prowadzenia warsztatów kulinarnych, aneks dla prowadzenia ćwiczeń (drabinki), magazynek. Od 16 kwietnia br. roku użytkownikiem lokalu jest Fundacja Materiały prasowe um tychy

adanie inwestycyjne, polegające na przebudowie, adaptacji i wyposażeniu dawnych lokali użytkowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Arkadowej 2–2b i przeznaczeniu ich na lokal pod nazwą „Strefa Seniora”, ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, a jego realizację rozpoczęto w październiku ub. roku. Za kwotę ok. 204 tys. zł wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zbudowano nowe ściany, wymieniono instalacje wewnętrzne i wyposażono pomieszczenia w niezbędne do funkcjonowania meble i sprzęt AGD. W efekcie przebudowy powstał nowoczesny lokal o powierzchni ok. 75 metrów kwadratowych, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym znajduje się sala ogólna dzie-

Życzenia dla stulatki Pani Łucja Liszka jest kolejną tyszanką, która skończyła sto lat! Z tej okazji w poniedziałek, 16 kwietnia przyjęła gratulacje i życzenia od władz miasta. Pani Łucja urodziła się 15 kwietnia 1918 roku i większość swojego życia spędziła w Łaziskach Górnych. W Tychach mieszka od sześciu lat, opiekuje się nią syn i synowa. Nazajutrz po setnych urodzinach czcigodną jubilatkę odwiedził zastępca prezydenta Tychów Igor Śmietański, który wręczył jej list gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dziuby i złożył serdeczne życzenia – zwłaszcza zdrowia, które w tak pięknym wieku jest wyjątkowo niezbędne. WW r e k l a m a

Rozwoju Ekonomii Społecznej, gdzie kontynuowana będzie realizacja zadania publicznego pn. „BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta”. WW

CZUŁÓW

Chór otwarty

D

ziałający przy czułowskiej parafii św. Krzyża chór Cantate Deo organizuje w przyszłym tygodniu dni otwarte. – Zapraszamy w poniedziałek (23.04) i w środę (25.04) od godz. 19 do parafii przy ul. Bzów 15. Mamy nadzieję, że pojawią się osoby, które lubią śpiewać i gdy pobędą troszkę z nami, zdecydują się zostać i zasilić szeregi chóru – mówi Małgorzata Śmigiel-Michalak, kierownik Cantate Deo.WW

5


6

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

P o m a g a m y t y s k im p t a k o m

k o m u ni k a t y

Budki lęgowe rozdane

Prezydent Miasta Tychy Kamil Peszat

17 kwietnia 2018 r.

13 kwietnia w auli Niepublicznego Technikum Kolejowego odbyło się spotkanie osób, które zaopiekowały się budkami lęgowymi dla tyskich ptaków. Rozdanie samych budek lęgowych poprzedził krótki wykład z praktycznymi wskazówkami jak prawidłowo zawiesić budkę dla ptaka.

W

Tychach nie ma już tyle ptaków co jeszcze 20 lat temu, dlatego te budki są przydatne, może dzięki nim ptaki do nas wrócą. – Nasze spotkanie było świetną okazją do nawiązania nowych znajomości z ludźmi, którzy podobnie jak my lubią przyrodę, a w tym przypadku chcą stworzyć przyjazne warunki do życia ptakom w mieście – mówi Karolina ChemiczPałys, inicjatorka akcji. Czy będą kolejne akcje? – Tak, z pewnością. Już teraz planuję jesienne spotkanie podczas którego rozdane zostaną karmniki, tak aby pomóc ptakom przetrwać zimę. Opracowałam także specjalny program na 2 lata do przodu, który dotyczy zarówno opieki nad ptakami jak i pszczołami w mieście, dzięki nasadzeniom bogatym w rośliny miododajne i pyłkodajne. Podczas spotkania mieszkańcy zgłosili kilka kwestii nt. zarządców budynków, którzy usuwają

Przekazanie budek lęgowych poprzedziły praktycznie wskazówki dla ich opiekunów.

gniazda ptaków, głównie jerzyków. – Będę w tej sprawie pilnie interweniować ponieważ jerzyki powrócą do swoich miejsc już na początku maja, a dodam że są to bardzo przyjazne i pożyteczne ptaki, jeden osobnik w ciągu doby zjada nawet 20.000 komarów – opowiada inicjatorka akcji.

Na spotkaniu rozdysponowano 50 budek lęgowych, a że zainteresowanie było dużo większe, istniała możliwość wpisania się na listę rezerwową, aby otrzymać budkę dla ptaka w przyszłości. – Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców akcją, obecnie poszukuję firm, osób

i instytucji, które zechcą wesprzeć moje działania poprzez sfinansowanie zakupu budek lęgowych dla naszych tyskich ptaków – informuje Karolina Chemicz-Pałys. Więcej informacji jak wspomóc projekt można znaleźć na stronie www.ptakiwtychach.pl.  KP

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), a także art. 39 i art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/432/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu, w sali nr 102, piętro I, o godzinie 17:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.): 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo, 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z art. 17 pkt 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy – zgodnie z art. 20 ww. Ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2018 kwiecień). z up. PREZYDENTA MIASTA Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej /-/mgr Igor Śmietański

N owa k l a sa w Z e s p o l e S z kó ł n r 4

Prezydent Miasta Tychy

Technik-esportowiec filu klasy technikum. Planowany kierunek będzie oferował zajęcia z komunikacji społecznej gamingu, umiejętności podejmowania decyzji, profilaktyki uzależnień, treningu kreatywnego myślenia, programowania, BHP pracy z komputerem czy strategii esportowej. Absolwenci profilu przygotowani zostaną do takich zajęć jak trener drużyny esportowej, manager zespołu, dziennikarz esportowy czy koordynator turniejów.

– Chcemy, żeby lekcje były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Mamy już pomysł, żeby zajęcia teoretyczne odbywały się w szkole, z kolei część praktyczna w Gaming House na Stadionie Miejskim. Profesjonalny trening zapobiega uzależnieniom przesiadywania przed komputerem. Pozwala trenować umiejętności, które przydają się nie tylko w esporcie, ale w ogóle w dorosłym życiu, w tym

OGŁOSZENIE

również na rynku pracy – dodaje Zygmunt Marczuk. Największym zainteresowaniem cieszył się rozegrany turniej CS: GO, w którym udział wzięły drużyny „TEB Tychy”, „xyz team”, „Jóźwiki” oraz „Tyski eSport”. Nagrodę, dwudniowy pobyt w Gaming House, zgarnęła drużyna „TEB Tychy”, która jednak w pokazowym meczu z Esportową Akademią GKS Tychy poległa wynikiem 4:16. Kamil Peszat Kamil Peszat

Zespół Szkół nr 4 wraz z GKS Tychy zorganizowali dzień otwarty dla młodych ludzi, których ambicją jest pracować w szeroko zakrojonej branży esportowej. W auli odbył się m.in turniej w Counter-Strike, pokazowy mecz, wykłady dla rodziców oraz przedstawiona została koncepcja klasy o profilu technikinformatyk z rozszerzeniem esportu. GKS Tychy zostanie jej oficjalnym partnerem, stąd w dniach otwartych udział wzięli członkowie Akademii Esportowej GKS Tychy.

17 kwietnia 2018 r.

M

amy ambitny plan, żeby wspólnie z GKS Tychy uruchomić klasę esportową. Będzie ona bazowała na kierunku technik-informatyk. Zainteresowanie jest bardzo duże. Przy okazji dnia otwartego chcieliśmy zaprezentować nasze plany, osiągnięcia, ale także zamierzenia, które chcemy realizować. Nie mogło zabraknąć oczywiście miejsca na pokazowy turniej gier elektronicznych. Dziękujemy GKS Tychy za zaangażowanie. To była na pewno duża frajda dla uczestników, ale i jasny sygnał, co chcemy robić w najbliższym roku szkolnym – mówił Zygmunt Marczuk, dyrektor ZS nr 4. Niewątpliwie jest to precedens na tyskim rynku oświatowym; jeszcze kilka lat temu nikomu prócz uczniów nie śniło się o takim pro-

o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XLV/742/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XLV/742/18 z dnia 22 lutego 2018 r., dokumentu pn.: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE: ALEI BIELSKIEJ, UL. ŻWAKOWSKIEJ I HARCERSKIEJ ORAZ LINII KOLEJOWEJ W TYCHACH. Z treścią planu miejscowego oraz: a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego, b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: - ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, - opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, - propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego. można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu. Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy. z up. PREZYDENTA MIASTA Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej /-/ mgr Igor Śmietański

Prezydent Miasta Tychy Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze, został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do : −

Największą popularnością cieszył się turniej CS:GO, w którym nagrodą był pobyt w tyskim Gaming House.

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości składającej się z działek nr 2299/76 o pow. 1749 m2 oraz 2687/76 o pow. 1412 m2, o łącznej pow. 3161 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00003276/6, położonej w Tychach przy ul. Towarowej.


T woje t yc hy 17 k w i e t n i a 2 0 18

www.tychy.pl

NR 14/541

Deklaracje do prezydenta

Przedszkole na start

Nastąpiła zmiana organu, do którego należy składać deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 maja br. jest nim Prezydent Miasta Tychy, a nie jak do tej pory Dyrektor TZUK.

„Dobre przedszkole na dobry start…” – pod taką nazwą przez okres najbliższych 15 miesięcy (od maja 2018 do lipca 2019) w czterech tyskich przedszkolach realizowany będzie projekt, w ramach którego odbędą się m.in. dodatkowe zajęcia edukacyjne, zostanie zakupiony nowy sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Miasto Tychy pozyskało na jego realizację dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości blisko 350 tys. złotych.

Dla mieszkańców niewiele to zmienia, bowiem sprawy dotyczące opłat prowadzone będą przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, który mieści się przy ul. Budowlanych 67. Bez zmian pozostaje adres oraz godziny otwarcia Punktu Obsługi Klienta oraz numery telefonów, które są takie same, jak TZUK. Nadal będzie można korzystać z aplikacji BOK, która będzie dostępna na stronie www.umtychy.pl (do tej pory była dostępna na stronie TZUK). Bez zmian pozostają indywidualne numery rachunków bankowych, na które można wnosić opłaty. Dodatkowo od 1 maja br. będzie można uiszczać opłaty za wywóz śmieci w kasach Urzędu Miasta. LS

Dla Tych zagrają Miejskie Centrum Kultury po raz drugi organizuje przegląd muzyczny pn. „Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień”, którego celem jest popularyzacja dorobku artystycznego zespołów muzycznych z naszego miasta i jego najbliższych okolic. Zgłoszenia zespołów, chcących wziąć udział w przeglądzie, przyjmowane są do 11 maja. Regulamin i kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie www.kultura. tychy.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator zakwalifikuje do konkursu maksymalnie sześć zespołów, a ich listę poznamy 19 maja podczas koncertu w ramach festiwalu LOGOS FEST. Wybrani wykonawcy prezentować się będą publiczności 16 czerwca podczas koncertu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26, a laureaci Nagrody Jury i Nagrody Publiczności dostąpią zaszczytu występu podczas Święta Miasta na placu pod Żyrafą 1 lipca i otrzymają za to honorarium w wysokości 2200 zł.  WW

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 29 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkolu nr 12 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” oraz Przedszkolu nr 10. – Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego – mówi Magdalena Ziętek–Pierzchała z UM Tychy. Projekt zakłada rozszerzenie dotychczasowej oferty placówek o dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz specjalistyczne, doposażenie placówek w sprzęt i specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. – 36 przedszkolaków w wieku 3–5 lat będzie miało możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z logorytmiki, sensoplastyki, arteterapii, z terapii ręki, dogoterapii oraz hipoterapii, zajęciach terapeutycznych prowadzonych metodą W. Sherborne oraz Snoezelen, z zakresu radzenia sobie z agresją, zajęciach z elementami terapii integracji sensorycznej, stymulujących rozwój psychoruchowy, wspomagających dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu lub innymi trudnościami w budowaniu relacji społecznych – wylicza Magdalena Ziętek- Pierzchała. W każdym z przedszkoli powstaną Sale Doświadczeń Świata – specjalnie wy-

michał janusiński/umtychy

TYSKI Informator Samorządowy

Na projekt „Dobre przedszkole na dobry start…” Tychy pozyskały prawie 350 tys. zł ze środków unijnych. odrębnione pomieszczenia do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażone w różne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, a tym samym rozwój dziecka. Dzięki terapii w takiej sali dzieci mają możliwość odbierania nowych, różnorodnych bodźców, wzbogacają doświadczenia w atmosferze pełnego relaksu. – Z przeprowadzonej przez miasto diagnozy wynika, iż liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego systematycznie wzrasta. Placówki przedszkolne zaspokajają podstawowe potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, brak jest jednak odpowiedniego wyposażenia, umożliwiającego optymalny rozwój psychoruchowy, poznawczy i emocjonalny. Brakuje specjalistycznych zajęć adresowanych do tej właśnie grupy dzieci, stąd nasze starania o pozyskanie środków na ten cel – mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych. Diagnoza wykazała, że w poszczególnych placówkach u niektórych na-

uczycieli brakuje kwalifikacji do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nauczycielom brakuje także kompetencji umożliwiających rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych o nowe metody. Dlatego też w ramach projektu swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie 25 nauczycieli z przedszkoli objętych programem. Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie poprawi się efektywność prowadzonych dotychczas działań terapeutycznych i skuteczność wyrównania deficytów u dzieci wynikających z ich niepełnosprawności. Planowany termin rekrutacji do projektu to czerwiec 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów oraz dokumentacji rekrutacyjnej umieszczone zostaną na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, biorących udział w projekcie. Miasto Tychy pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 348660,44 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 410188,75 zł.

się brązowe pojemniki/worki na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych. Do nich mają trafiać odpady pochodzenia roślinnego, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, przeterminowane produkty spożywcze, odpady kuchenne (resztki żywności, fusy po kawie i herbacie), stary chleb, przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki itp., jaja, skorupki jaj. Nie należy natomiast do pojemników

tych wrzucać: kości, mięsa, odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, papieru, papierosów, materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne). Na pojemnikach/workach brązowych pojawi się napis, które z nich są przeznaczone na odpady kuchenne, a które na trawę. Więcej informacji na www.master. tychy.pl oraz www.tzuk.tychy.pl

RP

Segregacja po nowemu Na mocy zmienionych 1 lipca ub. roku przepisów zmieniają się zasady segregacji odpadów w gminach: szkło ma trafić do zielonego pojemnika, papier – do niebieskiego, metale i plastik – do żółtego, a odpady kuchenne – do brązowego. Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, iż zmiany te spowodowane są niskim poziomem recyklingu śmieci w Polsce. W budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają odpady komunalne, pojawiły

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY 

7

LS

ADRES REDAKCJI: Tychy 43-100 · al. Niepodległości 49 · tel. 32 776 39 16 · e-mail: redakcja@umtychy.pl


8

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

O k s fo r dz k i s u kc e s u c z n i ów „ K r u c z k a”

M o r c in k o w a p a s j a d o i n t e g r o w a n i a

Tyszanie mistrzami debat

Wymieńmy się!

ARC prywatne

Po wrześniowej wymianie uczniów Zespołu Szkół nr 1 ze szkołą z Lipska i następujących po niej spotkaniach z uczniami z Włoch, Sycylii, ponownie z Niemiec, Izraela i Estonii, „Morcinek” kontynuuje przygodę z językiem obcym poza murami szkoły.

Zespół I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego wygrał ogólnopolski finał debat oksfordzkich Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji Historycznej pod hasłem „Polska na kartach historii Europy i Unii Europejskiej – pamięć, teraźniejszość, wyzwania na przyszłość”. Finałowy turniej, na który zaproszono środowiska oświatowe, akademickie, media i publiczność odbył się w Instytucie Europejskim w Łodzi.

R

ok szkolny trwa, nauczyciele ZS nr 1 nie zwalniają. 57 uczniów dopiero co wróciło z Krzyżowej ze spotkania z uczniami ze Stuttgartu, by przekazać pałeczkę kolejnej wymianie ze szkołą

Oberschule Seesen (Dolna Saksonia, Niemcy), która właśnie trwa. – To trudne do uwierzenia, ale w tym tygodniu realizujemy cztery wymiany, co świadczy o potencjale szkoły i pasji jej nauczycieli do europejskiego integrowania młodzieży – mówi dyrektor szkoły Grażyna Jurek. – Mamy 4 szkoły partnerskie z Niemiec, co w połączeniu z konkurencją pozostałych języków obcych czyni szkołę niezwykle atrakcyjną, zwłaszcza w kontekście rosnącego na rynku zainteresowania nauką języka

niemieckiego. W Polsce mamy kilkanaście tysięcy firm zza Odry, w tym kilka w Tychach. Ideą wymian jest, oprócz samej komunikacji i możliwości poznania obcokrajowca, jego kraju i kultury, kształtowanie wśród młodzieży odpowiednich postaw, zwłaszcza akceptacji odmienności, nabycie doświadczenia, cennej wiedzy i umiejętności osobowych w komunikacji interpersonalnej – zapewnia Wojciech Borkowy, nauczyciel języka niemieckiego i organizator wymian polskoniemieckich. RN

r e k l a m a

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tychach przy ulicy Ziołowej (obręb: Cielmice, k. m. 2), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 o pow. 220 m2 (użytek B), zapisana w księdze wieczystej KA1T/00026350/6 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy.

Leszek Sobieraj l.sobieraj@twojetychy.pl

T

yskie liceum reprezentowała drużyna w składzie: Artur Bobeł, Marcin Derechowski, Piotr Golemo, Igor Stremski oraz – jako rezerwowa – Magda Makuła. Konkurs rozpoczął się w listopadzie, w kilku regionach Polski. W pierwszym etapie tyskie liceum pokonało drużyny z Zabrza i Krakowa. – Tezy debat poznaliśmy na dwa tygodnie przed turniejem – mówi Lucyna Staniczek, nauczycielka historii, która przygotowała uczniów. – Po zwycięstwie w turnieju regionalnym czekaliśmy ponad trzy miesiące na ostateczny termin finału. Warto dodać, że po opublikowaniu punktacji, okazało się, że nasz zespół został najwyżej oceniony przez jurorów, historyków Instytutu Europejskiego. Tezy finału były zupełnie inne, niż w etapie regionalnym, znacznie trudniejsze. O stanowisku do tezy „za” czy „przeciw” decyduje losowanie na 15 minut przed debatą – dlatego trzeba być przygotowanym na obie wersje. W finałowym starciu tyszanie wyprzedzili drużyny licealne z Płocka, Opola, Kielc i Łodzi, natomiast o miano najlepszego, nasz zespół zmierzył się z uczniami z Płocka. Wylosowali stanowisko „za” w debacie na temat: „Własne doświadczenia historyczne w XIX i XX wieku obligują Polskę do prowadzenia otwartej polityki migracyjnej na forum UE” i okazali się bezkonkurencyjni!

Najlepszy w Polsce zespół debat oksfordzkich z I LO im. Kruczkowskiego. Od lewej: Piotr Golemo, Marcin Derechowski, Igor Stremski, Magda Makuła i Artur Bobeł.

Przygotowania do debaty zaczynają się w momencie otrzymania tez. Bywają problemy w dotarciu do materiałów, trzeba więc korzystać z wielu źródeł, analizować je pod kątem argumentów. Pomoc nauczyciela jest więc niezbędna, bo trzeba sformułować argumenty i zbudować z ich spójną linię – „za” i „przeciw”. Dopiero potem każdy uczeń przygotowuje swoje wystąpienia, które nauczyciel sprawdza. Gdy jest gotowy komplet mów, trzeba znaleźć czas na próby wystąpień – do każdej tezy, do obu stanowisk. – Każdy z czterech mówców ma inną rolę do wypełnienia, jednak pracuje wspólnie z resztą drużyny, przygotowując wypowiedzi na obie strony, czyli za tezą i przeciw tezie – dodaje Lucyna Staniczek, oceniając swoich podopiecznych. – Mówca pierwszy zawsze wyjaśnia tezę. W naszej drużynie jest nim Artur Bobeł. To bardzo sumienny i pracowity chłopak. Do niego należy przygotowanie wyjaśnienia każdej z tez, musi przeanalizować każde słowo, każdy argument i opisać w obu opcjach. Z kolei drugi mówca, Marcin Derechowski przedstawia najważniejsze argumenty drużyny, podobnie jak pozostali – dla obu stanowisk. Ma dużą wiedzę jest oczytany, kieruje się żelazną

logiką, sumiennie przygotowując swoją argumentację w oparciu o wiedzę zebraną z poleconych przeze mnie publikacji. Jest trzonem naszej drużyny, bez jego pracy i logiki pewnie nie wypadlibyśmy tak dobrze. Rola trzeciego mówcy polega na odniesieniu się do argumentów drużyny przeciwnej. U nas jest nim Igor Stremski, którego atutem jest swoboda wypowiedzi. Nie boi się wytykać błędów przeciwnikom, ma pewną zręczność w formułowaniu dosadnych argumentów. Numer cztery to Piotr Golemo. Jeśli zespół jest na stanowisku „za” – podsumowuje tylko linię argumentacyjną swojej drużyny, jeśli „przeciw”, to jako ostatni mówca w debacie, podsumowuje nie tylko argumenty swojej drużyny, ale całą debatę. Piotr idealnie nadaje się do tej roli, potrafi ocenić „globalnie” wypowiedzi swojej i przeciwnej drużyny, skomentować trafną lub mniej trafną linię argumentacyjną. Jak się okazuje, w „Kruczku” jest jeszcze kilka innych zespołów uczestniczących w debatach. Do Turnieju Debat dla klas pierwszych zgłosiło się 6 drużyn, są już chętni do przyszłorocznych turniejów pozaszkolnych. Z kolei na turniej w Zabrzu specjalną drużynę stworzyły dziewczęta tt i wystąpiły w półfinale.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako MU – obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej. Cena wywoławcza działki nr 152 do I przetargu wynosi 50.130,00 zł Cena wylicytowana w wyniku przetargu płatna będzie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, sala 101 (I piętro), w dniu 22.05.2018 r. o godz. 12:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu są: wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki tj. 5.013,00 zł oraz złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów określonych w regulaminie przetargów najpóźniej w terminie do dnia 17 maja 2018 r. Dodatkowe informacje, druki oświadczeń, warunki przetargu oraz regulamin przetargów, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia są do uzyskania w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 719, VII piętro) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piątki w godz. 7:30 do 13:30, tel. 32 77637-19. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Urzędzie Miasta (piętro VII, sektor „C”) oraz publikację z warunkami i regulaminem przetargów na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www. bip.umtychy.pl.


www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

9

r e k l a m a

PKM Tychy organizuje konferencję w EXPO Silesia Tegoroczna jubileuszowa 10. edycja Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA w EXPO Silesia w Sosnowcu ma szczególne znaczenie dla ekologicznego i nowoczesnego transportu publicznego w Tychach. Skutecznie realizowana polityka transportowa związana z niską emisją i walką ze smogiem sprawiła, że Tychy postrzegane są jako lider ekologicznej komunikacji miejskiej. To właśnie sprawiło, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach jest podczas tegorocznych targów współorganizatorem konferencji pt. „Transport niskoemisyjny w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii – plany i przykłady wdrożenia gazomobilności i elektromobilności”, która odbędzie się pierwszego dnia dwudniowej imprezy, 24 kwietnia. Głównym celem organizacji wydarzenia jest przedstawienie wizji funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacyjnych, opartej o gazomobilność i gospodarkę komunalną promującą paliwa alternatywne. Nie zabraknie tematów nowych technologii stosowanych przez producentów pojazdów, przyczyniających się do rozwoju transportu niskoemisyjnego, ochrony środowiska oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa podróży mieszkańców Metropolii. Sporo uwagi zostanie poświęconej również nowej ustawie z zakresu elektromobil-

ności i paliw alternatywnych oraz planów rozwoju transportu niskoemisyjnego na terenie nowo powstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do dyskusji w ramach Konferencji zaproszeni zostali uznani eksperci z zakresu transportu publicznego, reprezentujący administrację rządową, samorządową, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ośrodki naukowe, a także czołowi producenci autobusów. Włączenie PKM Tychy w organizację dużej tematycznej konferencji to kontynuacja działań spółki w zakresie promocji gazomobilności w komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Tychy. Jednocześnie rezygnacja z organizacji odbywającej się dotychczas

własnej konferencji, to również podkreślenie współdziałania w Metropolii i rozmów o przyszłości transportu publicznego przy okazji targów branżowych w EXPO Silesia. W halach wystawienniczych nie zabraknie stoiska tyskiej spółki, gdzie zaprezentowane zostaną znane tyszanom pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz mobilna stacja tankowania gazu ziemnego. Ogromną zaletą autobusów gazowych jest nie tylko znacznie mniejsza emisja zanieczyszczeń ale również redukcja hałasu, co ma pozytywny wpływ na życie w mieście. Targi SilesiaKOMUNIKACJA 2018 to wydarzenie stwarzające doskonałą okazję do rozmów i wymiany doświadczeń po-

między organizatorami, usługodawcami, producentami, stowarzyszeniami czy firmami przewozowymi, związanymi z transportem publicznym i turystycznym. Mając na uwadze kierunki rozwoju branży, a także stale rosnące zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz firm przewozowych nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami z zakresu transportu publicznego, w ramach tegorocznych Targów SilesiaKOMUNIKACJA zorganizowana zostanie Strefa Ekologicznego Transportu, celem której jest prezentacja m.in. rozwiązań z zakresu autobusów hybrydowych, elektrycznych, paliw alternatywnych, inteligentnych systemów transportowych, przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów, poprawy jakości powietrza nad miastami, a także usprawnienia zarządzania ruchem miejskim.

PKM Sp. z o.o. w Tychach ul. Towarowa 1, 43–100 Tychy Informacje dla pasażerów: tel.: 32 217 01 08 www.pkmtychy.pl www.facebook.com/PKMTYCHY


10

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

N o w e mi a s t a w D a w n ej M ł ó t o w n i

TO P O F F F E STI V A L

Czar starych fotografii Kamil Peszat

Od wtorku konkurs

W minionym tygodniu w Dawnej Młótowni w Tychach przy ul. Katowickiej 9 otwarto wystawę fotograficzną „Archiwum nowych miast. Tychy i Nowa Huta” pod kuratelą Wojciecha Nowickiego. Ten zbiór zdjęć trzech fotografów: Zygmunta Kubskiego, Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala łączy tematyka nowo wybudowanego miasta oraz miasta-dzielnicy, pomyślanych jako zaplecze wielkich zakładów pracy socjalistycznej Polski.

R

Andromeda spektakl „Zła matka”. Piątkowy wieczór wypełnią: „BUM” Teatru Realistycznego (godz. 18 Teatr Mały) oraz „7 pieśni o Avangardzie” Komuny Warszawa (godz. 20.30 Pasaż Kultury Andromeda). Festiwal zakończy koncert Teatru Chorea pt. „Gilgamesz”, który wraz z ceremonią podsumowania TOPOFFFestival rozpocznie się w sobotę, 21 kwietnia o godz. 17 na scenie Teatru Małego. Ci, którzy nie byli na premierze przedstawienia „Woyzeck” Otwartej Sceny Teatru Tychy, będą mogli to nadrobić we wtorek, 17 kwietnia o godz. 20.30, kiedy to spektakl zostanie pokazany ponownie, poza konkursem.

Zdjęcia Zygmunta Kubskiego z pierwszyt lat istnienia Nowych Tychów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

za coś mniej wartościowego. Ich wartość jest ogromna ze względów dokumentalnych. Niewykluczone, że zdjęcia, które sami masowo robimy na przeróżne portale społecznościowe, kiedyś nabiorą tej samej wartości dla badaczy w odległej przyszłości – tłumaczył Wojciech Nowicki.

Druga część, poświęcona wspólnemu archiwum Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala przedstawia zdjęcia Nowej Huty z lat 1949–1979. – Fotografie te były wielokrotnie wystawiane, publikowane, znalazły się w opracowaniach dotyczących zarówno historii polskiej foto-

grafii, jak i historii Nowej Huty, dzielnicy Krakowa cieszącej się szczególnym zainteresowaniem zarówno ze względu na jej historię, jak i architekturę – dodaje kurator. Wystawę oglądać można do 30 czerwca.

r e k l a m a

Kamil Peszat

WW

Materiały prasowe organizatora

ozpocznie je monodram Michała Stankiewicza „Come True” (17.04 godz. 18), zaś następnego dnia Cloud Theater pokaże spektakl „Technologia jest istotą” (18.04 godz. 18) – oba przedstawienia na scenie Teatru Małego. W czwartek, 19 kwietnia czekają widzów dwie prezentacje: o godz. 18 na scenie „Małego” pokazany zostanie „Ghost Dance” Teatru Brama, zaś o godz. 20.30 grupa Dzika Strona Wisły pokaże w podziemiach Pasażu Kultury

W

ystawa w Muzeum Miejskim jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest archiwum Zygmunta Kubskiego, fotoamatora, który dokumentował powstawanie młodego miasta już od lat 50. ub. wieku. Jego fotografie przedstawiają nie tylko socrealistyczną architekturę lecz również ówczesne życie tyszan i ich codzienne zajęcia. Nie lada gratką jest przeglądnięcie fotografii przedstawiających ulice naszego miasta, niejednokrotnie nie do poznania. Ta część, pomimo mniejszej wartości artystycznej, cieszyła się największym powodzeniem. Na trzech stołach, kurator przygotował reprodukcje zdjęć, z którymi można obcować bezpośrednio, wziąć do ręki czy przekopać tę stertę odbitek. – Pomimo widocznej różnicy, wcale nie uznaje zdjęć Kubskiego

W poniedziałek, 16 kwietnia spektaklem „Szczelina” Teatru Chorea zainaugurowano w Teatrze Małym drugą edycję TOPOFFFestival. Od wtorku prezentowane będą spektakle konkursowe.

Scena ze spektaklu "Zła matka" grupy Dzika Strona Wisły.


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

n a s ze T yc h y

11

OSTATNI WEEKEND BEST FESTIWALU Przed nami ostatnie projekcje 9. edycji BEST Festiwalu Filmowego „Kino BESTajemnic”, który odbywa się w sali koncertowej Mediateki przy al. Piłsudskiego 16. W ramach przeglądu „Post Scriptum” pozostały do obejrzenia cztery filmy: „Dusza i ciało” (20.04 godz. 18), „Piekło” (20.04 godz. 20.15), „Party” (22.04 godz. 17.30) i „120 uderzeń serca” (22.04 godz. 19.30). Potem uczestnikom festiwalu pozostanie już tylko głosowanie na najlepszy film, aktorów, reżyserów itp. Wyniki plebiscytu opublikujemy na początku maja. UWAGA: każdy, kto do czwartku do godz. 16 na stronie www.bestfestiwal.pl w Shoutboxie wpisze tytuł filmu, na jaki chciałby pójść w ramach przeglądu „Post Scriptum”, ma szansę na wylosowanie podwójnego zaproszenia na wybrany seans. Wyniki podane będą na stronie festiwalu.

17 KWIETNIA, wtorek godz. 16 – AKADEMIA FILMU POLSKIEGO W TYCHACH – prelekcja dr Anny Taszyckiej i projekcja filmu „Rewers” B. Lankosza (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 18 – TOPOFFFESTIVAL: Michał Stan-

kiewicz „Come True” – spektakl konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1) godz. 20.30 – TOPOFFFESTIVAL: Otwarta Scena Teatru Tychy „Woyzeck” – spektakl pozakonkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

18 KWIETNIA, środa

D z i ę k i nim g o d k a n i e b ę d z i e z a p o m n i a n a

godz. 17 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzieci „Mary Poppins” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 17 – WIEM, ZNAM, A WIĘC DZIAŁAM – spotkanie edukacyjne dla seniorów: „Pierwsza pomoc i bezpieczne finanse” (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)

Dzieci se pogodały „Terozki se pogodomy” czyli 22. odsłona Międzyszkolnego Konkursu Gwary Śląskiej odbyła się 10 kwietnia w sali Muzeum Miejskiego. Konkurs odbywał się w kategoriach dzieci młodszych (klasy 1–3) i starszych (klasy 4–7), w których zwyciężyły odpowiednio: Joanna Mardaus oraz Julia Kobiór.

J

19 KWIETNIA, czwartek

określenia oraz tak wdzięczny jak i ciężki temat jakim jest koń na wsi – argumentowała Maria Lipok-Bierwiaczonek. – Tata napisał mi tekst, a ja się tego tekstu nauczyłam, ale oczywiście rozumiałam wszystko co było w tekście, bo sama godom na co dzień. Choć muszę przyznać, że jednak dzieci nie za bardzo tę śląską godkę rozumieją – śmiała się Julia Kobior, która w podobnych konkursach startuje już od pierwszej klasy, a na swoim koncie ma sporo laurów, w tym tytuł Ślązaczki Roku 2016. Wśród publiczności znalazł się radny Dariusz Wencepel, który jako dziecko 21 lat temu prowadził pierwszą edycję konkursu, jest także wielokrotnym laureatem „Terozki se pogodomy”. – Zawsze ten konkurs będzie bliski mojemu sercu i jestem na każdej jego edycji. W tym roku był bardzo wysoki poziom, zwłaszcza w tej grupie starszej, sam dałbym cztery równorzędne miejsca pierwsze – śmiał się radny, którego córka również startowała w konkursie. Lista laureatów przedstawia się następująco: klasy 1–3: I – Joanna Mardaus, II – Szymon Jeż, III – ex aequo Adrian Kściuczyk oraz Julia Wencepel; klasy 4–7: I – Julia Kobiór, II – ex aequo Gabriel Figiel oraz Marta Staniczek; wyróznienia trafiły do Anny Leonard, Oliwi Glinkau oraz Kamila Mazurczyka. Kamil Peszat

Kamil Peszat

ak stwierdzili witający uczestników organizatorzy konkursu – dyrektor SP 1 Krzysztof Juranek oraz dyrektor muzeum Aleksandra Matuszczyk, w tegorocznej edycji „Terozki se pogodomy” wzięli udział reprezentanci tyskich podstawówek nr 1, 3, 10, 18, 24 i 37, a także SP 3 w Bieruniu i SP w Kobiórze. W kategorii młodszej udział wzięli: Joanna Mardas (z tekstem „Komputer i moja babcia”), Nadia Zajdel („Leń”), Adrian Kściuczyk („Jak dorosna wszystko zmienia”), Julia Wencepel („U nos w Tychach”), Jan Stempel („Utopek”), Wiktoria Hyba („Hilary”) oraz Szymon Jeż („Moje łostatnie wykopki”). W starszej grupie wystąpili: Kamila Mazurczyk („Żur”), Patryk Czyżewski („O hasioku i klopsztandze”), Gabriel Figiel („Moje nojpiykniyjsze miejsce”), Julia Kobiór („Koń i fura”), Oliwia Glinkau („Szkolorze i reformy”), Marta Staniczek („Łozprawianie ło ślonskim etosie”), Anna Leonard („Jo już tako jest”) oraz Martyna Buzek („Jo i Zoya”).

Jury w składzie Maria LipokBierwiaczonek, Łucja Staniczek, Alicja Stęchły oraz Grzegorz Wencepel nie miało łatwo wytypować zwycięzców, bowiem wszystkie mowy zostały przygotowane z największą starannością, a potknięcia zdarzały się nader rzadko. Nie wypada nie wspomnieć o Annie Leopard, która na scenie żywiołowo i z niezwykle sympatyczną energią opowiadała jaki z niej „rojber” czy choćby o Marcie Staniczek, która w swojej mowie zaprezentowała niespotykaną w tym wieku dojrzałość, która pozwoliła jej oddać się zadumie nad „ślonskim etosem” i zaskoczyć słuchaczy celnymi wnioskami. – Chciałbym zaznaczyć, że Marta tekst przygotowała samodzielnie i jest to niebywałe jak tak młoda osoba potrafi z łatwością pisać o sprawach, które niejednokrotnie nam dorosłym przysparzają problemów, zaś celność jej spostrzeżeń to temat na osobną debatę – zwrócił uwagę Krzysztof Juranek dyrektor SP nr 1, opiekun Marty. – Tekst napisałam sama, ale to babcia pomogła mi uporać się z dokładnym przełożeniem na „ślonsko godka”. W domu rodzice nie godajom, więc gwary uczę się od dziadków, a że jestem u nich częstym gościem, toteż nauka idzie mi całkiem sprawnie – dodaje Marta. Jednak to Juli Kobiór przypadło pierwsze miejsce – Przede wszystkim za bogactwo językowe, fachowe i specjalistyczne

godz. 17 – POZNAJEMY PIERWIASTKI – warsztaty chemiczne dla dzieci od 5. roku życia (Klub MCK Urbanowice, ul. Przejazdowa 8) godz. 18 – TOPOFFFESTIVAL: Cloud Theater „Technologia jest istotą” – spektakl konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

godz. 10 – SZTUKA X MUZY – projekcja filmu dla dorosłych „Larry Crown – uśmiech losu” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 17 – SZTUKA X MUZY – projekcja filmu dla dorosłych „Zakochani w Rzymie” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 18 – TOPOFFFESTIVAL: Teatr Brama „Ghost Dance” – spektakl konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1) godz. 19 – CZWARTEK Z TEATREM dla do-

rosłych: „Amor Omnia Vincit” – monodram w wyk. Rafała Domagały (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94) godz. 19 – ŁOWCY.B – program kabaretowy „Czterech jeźdźców Apokalipsy” (Klub Underground, pl. Korfantego 1) godz. 20.30 – TOPOFFFESTIVAL: Dzika Strona Wisły „Zła Matka” – spektakl konkursowy (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)

20 KWIETNIA, piątek godz. 17 – TURY KULTURY: spotkanie z Wojciechem Jagielskim (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 18 – TOPOFFFESTIVAL: Teatr Realistyczny „BUM” – spektakl konkursowy (Teatr Mały, ul. Hlonda 1) godz. 18 – BEST FESTIWAL FILMOWY – projekcja filmu „Dusza i ciało” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 19 – KAMIL BEDNAREK z zespołem – koncert (Klub Underground, pl. Korfantego 1)

godz. 20 – SEBASTIAN RIEDEL & EVENING STANDARD – koncert na rzecz Świetlikowa (Riedel Music Club, ul. Oświęcimska 53) godz. 20.15 – BEST FESTIWAL FILMOWY – projekcja filmu „Piekło” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 20.30 – TOPOFFFESTIVAL: Komuna Warszawa „7 pieśni o Avangardzie” – spektakl konkursowy (Pasaż Kultury Andromeda, pl. Baczyńskiego)

21 KWIETNIA, sobota godz. 10-14 – GIEŁDA WINYLI (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 10 i 12 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzieci „Delgo” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 12 – W ŚWIECIE TWÓRCZEJ WYOBRAŹNI – warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat na temat op-artu (Muzeum Miejskie – Dawna Młótownia, ul. Katowicka 9) godz. 13.30 – KRZYSZTOF GŁUCH OSCILLATE – koncert w ramach VIII Wilkowyjskiego Zlotu Motocyklowego (ogród parafii w Wilkowyjach, ul. Wilcza 11) godz. 17 – TOPOFFFESTIVAL: zakończenie festiwalu i koncert Teatru Chorea „Gilgamesz” – pokaz mistrzowski (Teatr Mały, ul. Hlonda 1)

godz. 19 – DREKOTY – koncert z cyklu „Next Vawe” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

godz. 19 – QUALITY HARD FEST – koncerty zespołów Carrion, Lady Strange, Hurrockaine (Klub Underground, pl. Korfantego 1)

22 KWIETNIA, niedziela godz. 10-15 – RECORD STORE DAY – katowicka giełda płytowa w RMC (Riedel Music Club, ul. Oświęcimska 53) godz. 17.30 – BEST FESTIWAL FILMOWY

– projekcja filmu „Party” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 19.30 – BEST FESTIWAL FILMOWY – projekcja filmu „120 uderzeń serca” (Mediateka, al. Piłsudskiego 16)

23 KWIETNIA, poniedziałek godz. 17 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla dzieci „Bajeczki Maszy” (MBP – Mediateka, al. Piłsudskiego 16) godz. 18 – SPOTKANIE Z PODRÓZNIZbiorowa fotografia uczestników konkursu.

KIEM: „Kraina tysiąca i jednej twarzy. Salam Iran” – spotkanie z Marzeną Gąsior (Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94)


12

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

Twoje Auto

r e k l a m a

F a c h o w c y r a d z ą j a k w y mi e ni a ć o p o n y :

Tylko w sprawdzonym serwisie Wymiana opon to pozornie prosta i nieskomplikowana czynność, którą wykonują prawie wszystkie warsztaty zajmujące się obsługą i naprawą samochodów posiadające podstawowy sprzęt. W rzeczywistości jakość oraz fachowość usługi w dalszej konsekwencji ma istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo, komfort jazdy oraz prawidłową pracę podzespołów zawieszenia.

J

ak wyjaśnia Adam Czebotar, kierownik Serwisu V12, r e k l a m a

ważne jest przestrzeganie najwyższych standardów podczas wymiany opon, bo tylko ich zachowanie zapewni bezproblemową i bezpieczną eksploatację pojazdu. – W sezonie wiosennym przed warsztatami zajmującymi się wymianą opon ustawiają się długie kolejki, stąd chcąc obsłużyć wszystkich czekających firmy zwiększają tempo pracy, co może skutkować drobnymi błędami, które mogą dalej przełożyć się na poważne konsekwencje, nierzadko finansowe. Dlatego warto wybierać sprawdzone warsztaty, gdzie dba się o czas klienta i każda wymiana opon jest wcześniej umawiana – dodaje.

Sprawdź czy jeszcze posłuży Aby zapewnić jak najwyższą jakość usługi, po zdjęciu opony z felgi należy sprawdzić ją pod kątem uszkodzeń mechanicznych jaki i zużycia bieżnika. – Co prawda minimalna głębokość bieżnika określona przepisami to 1,6 mm jednak poziom bezpieczeństwa wyraźnie spada już przy 4 mm – zapewnia Adam Czebotar. – Jeżeli okaże się, że zdjęte opony zimowe nadal będą zdatne do eksploatacji, możemy je przechować w depozycie; w tej chwili większość serwisów posiada taką usługę, dzięki której

unikniemy problemu transportu i zaoszczędzimy miejsca w garażu bądź piwnicy. Obecnie, gdy często używamy dwóch do trzech samochodów w rodzinie, zaoszczędzonego w ten sposób miejsca będzie sporo – dodaje. Podczas zakładania nowych opon na felgę liczy się dokładność i uważność pracownika serwisu aby nie została uszkodzona felga oraz zachowanie kierunku montażu opony z bieżnikiem kierunkowym, co może być przeoczone w nieprofesjonalnych warsztatach. – W związku z tym koniecznym jest, aby przy zakładaniu opony stosować się do znajdujących się na niej oznaczeń wskazujących prawidłowy kierunek toczenia i zewnętrzną stronę opony. Takie opony należy zakładać zgodnie ze strzałką wytłoczoną na jej boku i stosowanie do oznaczenia outside/inside – wyjaśnia Piotr Niedziela z firmy Techcar. – Pamiętajmy, że tylko prawidłowo założona opona zapewni odpowiednią przyczepność, odprowadzenie wody i stabilne zachowanie się pojazdu podczas hamowania. Opona założona odwrotnie szybciej się zużyje, będzie głośniej pracowała, a także nie zapewni takiej przyczepności, za jaką zapłaciliśmy. Sposób montażu jest nieistotny tylko w przypadku opon syr e k l a m a

UBEZPIECZENIA komunikacyjne

domów, mieszkań

na życie

i inne. Tychy, ul. Grota Roweckiego 14/18 tel. 728 955 834; 32 725 88 68

www.cupremium.pl

firm

metrycznych, w których rzeźba bieżnika jest identyczna po obu stronach – dodaje.

Dobrze wyważyć Zmontowane koło trafia potem na wyważarkę. – Ważne jest, aby ciężarki były jak najmniejsze co nierzadko wymusza ponowny demontaż i montaż opony po jej obrocie na feldze, co jest pomijane przez warsztaty wykonujące usługę niefachowo. Tak przygotowane koło zakłada się do samochodu pamiętając aby dokręcenie ostateczne wykonać kluczem dynamometrycznym a nie „na wyczucie” – podsumowuje Adam Czebotar z Serwisu V12. Z kolei Piotr Niedziela z firmy Techcar zwraca uwagę na inny aspekt wyważania koła: – Istotne jest dopilnowanie tego, aby mechanik nie założył na wyważarkę koła zabłoconego. Osad błota to bowiem dodatkowy ciężarek. Kiedy osad zostanie usunięty przy pierwszym deszczu, to efekt będzie podobny do odpadnięcia prawdziwego ciężarka, czyli koło stanie się niewyważone. Mając tego świadomość, albo dostarczmy do warsztatu czyste koła, albo jedźmy do takiego kompleksu motoryzacyjnego, w skład którego wchodzi także myjnia. OPR. JM


www.tychy.pl

Twoje Auto r e k l a m a

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

13


14

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

Ogłoszenia drobne: tel. 32 325 72 15, 601 624 255 www.drobne.tychy.pl AUTO:

FINANSE:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

Nowość!!! Do 25000zł bez dokumentowania dochodu dla działalności, umów o pracę i zleceń, emerytur, rent oraz inne źródła utrzymania. Zły bik i brak zdolności to nie problem. Szybko i solidnie. Zadzwoń i sprawdź 796 200 271.

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE,DOSTAWCZE,TERENOWE,GOTÓWKA, NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL.888 666 791 Autoskup, autozłom, w każdym stanie, ZADZWOŃ! 517- 300-610 SKUPUJEMY SAMOCHODY ZA GOTÓWKE. OD 2000 roku wzwyż. Osobowe, dostawcze oraz ciężarowe. BEZ OC. 512-700-770

Restauracja w Tychach zatrudni kelnerów/ki i kucharzy Kontakt 603 052 061 lub mail biuro@skoda.tychy.pl Poszukujemy PRACOWNIKÓW KUCHNI - pomoce kuchenne, na wydawkę, zmywak do kantyny pracowniczej w Tychach Kontakt:511 735 484; praca@ compass-group.pl

NIERUCHOMOŚCI: USŁUGI: Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 72 49. Niemczyk Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. ELEKTRYK 504 877 825 MEBLE NA WYMIAR.KUCHNIE,SZAFY.NIETYPOWE ZABUDOWY.REMONTY. PRZERÓBKI,DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691577335 TANIO I SOLIDNIE

KUPIĘ

Dystrybutor

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLEMEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPOTEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ. TEL. 737938416 Biuro Nieruchomości VOTUM poszukuje pilnie mieszkań i domów do sprzedaży. Z tą gazetą – rabat na obsługę transakcji. Tel: 501 503 735 Szukamy mieszkania do remontu dla gotówkowego klienta, lokalizacja i stan bez znaczenia 728-713-101 www.ASTON.com.pl Pilnie poszukujemy mieszkania na parterze i pierwszym pietrze www.ASTON.com. pl 519-595-674 Szukamy działek – Tychy i okolice płatność gotówką 731-713-100 www.ASTON. com.pl Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 731713-100 www.ASTON.com.pl Poszukujemy lokali, magazynów i biur w Tychach www.ASTON.com.pl 519-595-674 Tychy, do sprzedaży lub wynajęcia duży budynek z parkingiem, idealny na siedzibę firmy, przy głównej drodze, duża działka 731-713-100 www.ASTON.com.pl

• DVBT • satelitarne • Anteny TV • sprzedaż • naprawa • montaż Tychy, ul. Batorego 63 tel. 601 404 880 lub 32 780 22 00

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, ogródków, magazynów z wywozem i utylizacją tel.691 577 335 Remonty: kafelkowanie, gładzie, malowanie, sufity podwieszane, panele itp.690463652.

KARIERA/EDUKACJA

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SOLIDNIE. Tel. 606 274 056 Naprawa pralek automatycznych 504 877 825, 32 219 58 18 Naprawa piecyków gazowych, wszystkich typów, instalacje wodkan CO, gaz 518 107 260

Chór CANTATE DEO ogłasza nabór nowych członków. Kontakt pod nr tel. 696054385 lub 511681684

PRACA: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

ABC - ŁAZIENEK.KAFELKOWANIE.INSTALACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKOTYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz - 509 980 534 Najlepsze wykonanie! Pluskwy, pchły, karaluchy, gryzący problem pomogę SKUTECZNIE i DYSKRETNIE wytępić 500593166

OGRÓD:

ZAMIENIĘ

Agencja Pracy Herzog poszukuje: elektryków, hydraulików, ślusarzy, spawaczy, malarzy, dekarzy oraz stolarzy ze znajomością języka niemieckiego. Praca w Niemczech i Austrii. Zgłoś się! Tel. +48327826221, 734461701 lub wyślij CV na adres katowice@herzog.com.pl

Mieszkanie komunalne w Mikołowie zamienię na dowolne w Tychach. Tel.: 60035-45-30

SPRZEDAM

Pracownika na weekendy z umiejętnością grillowania ,wędzenia mięsa i ryb tel. 608601007 Barmankę z praktyką tel. 608601007 Pracownik gospodarczy, konserwator, stróż tel. 608601007 Praca weekendowa dla absolwentów oraz uczniów szkoły gastronomicznej tel. 608601007 r e k l a m a

zamów drobne:

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM!!! • nawet 55% rabatu! • bezpłatne emisje • abonamenty dla biur nieruchomości wejdź na

www.drobne.tychy.pl lub zadzwoń i sprawdź ile zapłacisz

BIURO OGŁOSZEŃ

Tychy, al. Piłsudskiego 12 pon. – pt.: 7.00 – 15.00 tel. 601

624 255, 32 325 72 15

drobne@twojetychy.pl

SPRZĄTANIE klatek schodowych i terenu na osiedlu w Tychach tel. 504 627 753 Zatrudnimy energiczną pomoc kuchenną do pracy przy cateringu w godz.6-11. Do obowiązków pracownika będzie należało: obróbka warzyw i owoców (obieranie, szatkowanie), pomoc przy porcjowaniu posiłków, zmywanie pojemników. Stawka 12 zł netto, umowa zlecenie. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Kontakt w sprawie pracy ul. Armii Krajowej 103 Tychy w godz.11-13

Dwa pokoje os. D, 38m2, z osobną kuchnią, z balkonem, XII piętro. Cena - 149 000 zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735. Działka Tychy Zwierzyniec, 630 m2, wszystkie media. Idealna pod bliźniak. Cena 220 000 zł. Tylko w BN VOTUM: 501 503 735. Domu Czułów. POD INWESTYCJĘ, 615 tyś. MIESZKAJ 3D, Tel. 510 271 510 Sprzedam działkę Czułów 145tyś.Tel. 510 271 510 Sprzedaż 3pok.,215 tyś.oś.B,PARTER.M3D Tel. 510 271 510

r e k l a m a


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

n a s ze T yc h y Ogłoszenia drobne: tel. 32 325 72 15, 601 624 255

PROMOCJA - Tychy Urbanowice - nowa inwestycja -budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z garażem, pow. 134,90m2, działka 350m2, cena 329tys, pow.134,90 m2 działka 414m2, cena 335tys.zł VIPART 790 855 188 Gostyń i Orzesze Zazdrość, Mościska nowa inwestycja- domy wolnostojące stan surowy zamknięty- o pow. ok. 82-132m2,położone na działce od 630m2 do 700m2, ceny od 219tys.zł do 320tys.zł, VIPART 790 855 177 Piasek k/ Pszczyny nowoczesny dom parterowy o pow. cał. 236m2, 5 pokoi, działka 2256m2, cena 660tys.zł, VIPART 501 396 663 Tychy os. B, 1 pokój, 36,66m2, 2p/2p,149 tys.zł, VIPART 509 733 966 Tychy Czułów, mieszkanie do wynajęcia w domu , 1 pokój- 20m2 z łazienką i aneksem kuchennym, cena 800 zł +media+kaucja VIPART 509 733 966 Tychy, Wartogłowiec, działka 1211m2, z domkiem gospodarczym ok. 50m2 , cena 289tys.zł VIPART 790-855-177 Kobiór- dom pow. cał. 177m2, działka 717m2, cena 390tys.zł VIPRT 509 733 966 Tychy, boks garażowy przy ul. Nałkowskiej, pow. 24,10m2, cena 19 tys.zł, właściciel rozważy każdą propozycję, VIPART 509 733 966 Mikołów Regielowiec- dom wolnostojący 5 pokoi, pow. cał. 262,52m2, użyt. 181,06m2 , działka 479m2, cena 479tys. zł VIPART 790 855 177 Tychy, os. L, 3 pokoje, 75m2, 3p/8p, cena 399 tys.zł , VIPART 796 771 307

Tychy, Centrum, 46 m2, 3 pokoje, wysoki parter w niskim bloku, cena 166 000 zł www.ASTON.com.pl 519-595-674 Tychy, os. B, 48 m2, 2 pokoje, I p. niski blok, wysoki standard z pełnym umeblowaniem, cena 225.000 zł www.ASTON. com.pl 519-595-674 Tychy, Os. G „do wejścia” 53 m2, 1 piętro, niski blok, balkon, cena 240.000 zł www. ASTON.com.pl 728-713-101 Tychy, os. R, 61,5 m2, 3 pokoje, niskie budownictwo, cicha i spokojna okolica cena 280.000 zł www.ASTON.com.pl 728-713-101 Domy wolnostojące Gostyń pod lasem, pow. 150 m2 z garażem, cena 380.000 zł, 731-713-100 www.ASTON.com.pl Tychy Urbanowice dom 2 do 3 rodzinny lub pod działalność pow. 350 m2, działka 2290 m2, cena 729.000 zł www.ASTON. com.pl 519-595-674 Tychy, Wilkowyje, dom 1 lub 2-rodzinny pow. 175 m2, cena 560.000 zł, www. ASTON.com.pl 519-595-674 Kobiór, dom jedno lub dwurodzinny, pow. 258 m2, duży ogród, bardzo dobry stan, garaż dwustanowiskowy, cena 752.000 zł www.ASTON.com.pl 731-713-100 Tychy, pięknie położone działki blisko lasu bez mankamentów, duży wybór metraży www.ASTON.com.pl 731-713-100 Tychy, Mąkołowiec 515 m2, działka ogrodzona, wszystkie media cena 165.000 zł www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, Cielmice 641 m2, ostatnia działka (z widokiem na las), nowa cena 139.000 zł www.ASTON.com.pl 519-595-674 Tychy, Mąkołowiec 652 m2, działka budowlana, wszystkie media cena 189.000 zł www.ASTON.com.pl 519-595-674 Tychy Jaroszowice 750 m2 i 472 m2, tylko 163 zł/m2, 731-713-100 www. ASTON.com.pl Tychy Urbanowice działka 662 m2, nowa zabudowa, piękny widok, cena 165.000 zł, 731-713-100 www.ASTON.com.pl Tychy, Wilkowyje 777 m2, z widokiem na las, 169 tys. do negocjacji www.ASTON. com.pl 731-713-100 Tychy, Mąkołowiec 896 m2, działka budowlana w super lokalizacji, wszystkie media cena 260.000 zł www.ASTON.com. pl 519-595-674 Tychy, Mąkołowiec, działka 1100 m2, bez mankamentów, ogrodzona, wszystkie media, cena 354.000 zł www.ASTON.com. pl 519-595-674 Góra działka z gotowym projektem domu, widok na góry, 927 m2, cena tylko 62.000 zł , 731-713-100 www.ASTON.com.pl Działka Tychy Urbanowice 5129 m2 TYLKO 66 zł/m2, wszystkie media. www.ASTON. com.pl 731-713-100 Tychy, lokal w centrum miasta z dużą działką, 296 m2, działka 750 m2, cena 620 tys., www.ASTON.com.pl 519-595674 Tychy, Centrum, 18 m2 lokal na targu przy A-Z, cena 89.000 zł netto + VAT www. ASTON.com.pl 519-595-674

os. G, 51,2m2, 3 pok, niska zabudowa, cena 240000zł, 733476805 www.ihn.com.pl os. A, 49m2, 2 pok, wysoki standard, cena 242000zł, 696493977 www.ihn.com.pl os. B, 170m2, 3 pok, klimatyczne poddasze po remoncie, cena 389000zł, 696493977 www.ihn.com.pl os. U, 59m2, 3 pok, wyremontowane i umeblowane, cena 349000zł, 696493977, www.ihn.com.pl Działka Świerczyniec, 872m2, bez mankamentów, cena 108000zł, 696493977 www.ihn.com.pl Działka Tychy, 777m2, wszystkie media, różne metraże, cena 163170zł, 504476805 www.ihn.com.pl

SPRZEDAJEMY Wszystkie inwestycje MIESZKANIOWE DEVELOPERSKIE w Tychach i okolicy. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. BEZ PROWIZJI - INDOMO Tel. 508 063 856, 881 030 622, 531 099 212 www.indomo.info.pl SPRZEDAM MIESZKANIE W BIERUNIU NOWYM ul. CHEMIKÓW – pow. 65,8m2, 1 pietro - PO REMONCIE - ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo. info.pl MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ- Wola gm.Miedźna – pow. 52m2, parter z ogródkiem- PO REMONCIE - ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo.info.pl Mieszkanie M- 3 Tychy oś. A, pow. 51 m2, 1 piętro z balkonem- ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo.info.pl Okazja! Mieszkanie TYCHY oś. H pow. 44m2, niska zabudowa - ZADZWOŃ INDOMO Tel. 508 063 856 www.indomo.info.pl KOMFORTOWE PODDASZE Tychy os. B, pow. 105 m2 ZADZWOŃ INDOMO Tel. 508 063 856 www.indomo.info.pl OKAZJA ! Tychy oś. B, pow. 63,9m2, 3 pokoje, niska zabudowa, ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo.info.pl Sprzedam MIESZKANIE Tychy oś. T, niska zabudowa, pow. 55m2, ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo. info.pl Sprzedam MIESZKANIE Stare Tychy, niska zabudowa, pow. 41,50m2, ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo.info.pl Sprzedam MIESZKANIE Łaziska Górne pow. 64m2, parter, niska zabudowa ZADZWOŃ INDOMO Tel 531 099 212 www. indomo.info.pl Dom SPRZEDAM Stare Tychy, wolnostojący, pow. 190m2+dz.700 m2+piwnica 46m2, cena 550 000 zł – bardzo dobry stan techniczny! Idealny do zamieszkania i na działalność! INDOMO Tel. 881 030 622 lub 508 063 856 DZIAŁKI BUDOWLANE – WYRY GOSTYŃ, 80zł/m2 - INDOMO Tel. 531 099 212 www.indomo.info.pl Sprzedam działkę w Bojszowach pow.1574m2 bardzo ładna, widok na las cena ZADZWOŃ INDOMO Tel 508 063 856 www.indomo.info.pl DZIAŁKA budowlano –rolna -Pszczyna –Łąka pow. 5 728 m2 – pozwolenie na budowę – cena 50zł/m2 -ZADZWOŃ INDOMO Tel 508 063 856 www.indomo.info.pl DZIAŁKA ROLNA Pszczyna – Łąka – pow. 5 181 m2 – cena 16zł/m2 – ZADZWOŃ INDOMO Tel 508 063 856 www.indomo.info.pl DZIAŁKA BUD. GMINA MIEDŹNA – GÓRA – pow. 1716 m2 cena 99 000zł ZADZWOŃ INDOMO Tel 508 063 856 www.indomo. info.pl DZIAŁKA BUDOWLANA –Mikołów Gniotek – pow. 1569m2, ładna wokół nowa zabudowa jednorodzinna – cena 249 000 zł DO NEGOCJACJI ZADZWOŃ INDOMO Tel. 881 030 622 www.indomo.info.pl

Do wynajęcia M-5, os. B, dwupoziomowe, 3100zł, 504476805, www.ihn.com.pl Do wynajęcia, Wilkowyje M-4, 55m2, świeżo po remoncie , 504476805, www. ihn.com.pl Pokoje do wynajęcia Tychy-Czułów, 499zł/osoba, idealne dla pracowników, 504476805 www.ihn.com.pl DO WYNAJĘCIA lokale biurowo-usługowe. Budynek w doskonałej lokalizacji (skrzyżowanie ul. Budowlanych i Begonii), obok Sądu w Tychach, po generalnym remoncie, własny parking oraz winda, CAŁODOBOWO CHRONIONY. Więcej informacji pod nr tel. 668110938. Do wynajęcia lokal 22 m2, duże osiedle, w ciagu pieszch, czynsz 1200 zł/mc 731713-100 www.ASTON.com.pl Do wynajęcia os. H, 30 m2 lokal użytkowy idealny na sklep, biuro, gabinet kosmetyczny, okolice supermarketu, 1100 zł/mc do negocjacji 731-713-100 www.ASTON.com.pl Do wynajęcia lokal 50 m2 1800 zł/mc 731-713-100 www.ASTON.com.pl Do wynajęcia nowy budynek wolnostojący w Tychach, duża witryna 120 m2, 731713-100 www.ASTON.com.pl Do wynajęcia powierzchnie biurowe w Tychach 450-900 m2, niska cena 731-713100 www.ASTON.com.pl Do wynajęcia działka 1250 m2, 731-713100 www.ASTON.com.pl Do wynajęcia powierzchnie biurowe w wysokim standardzie z pełnym wyposażeniem w Tychach duży wybór metraży 40- 2000 m2, 728-713-101 www.ASTON. com.pl Do wynajęcia hale i magazyny w Tychach różne powierzchnie, 728-713-101 www. ASTON.com.pl

TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOMPLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWYWANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW Tel. 691 577 335 Transport BUS 9 osób (imprezy okolicznościowe, lotnisko, dyskoteki itp. 691577335

KUPIĘ / SPRZEDAM

ZDROWIE:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznaczenia, antyki, starocie 691 577 335

zwierzęta: Cyrylek jest wesołym łobuziakiem. Chętny do biegów i skoków, ale też do przytulania. Ma nietypową – bardzo jasną sierść, duże wyraziste ciemne oczy, ruchliwy ogon i dzielnie stojące uszy. Gdy jest szczęśliwy – raźnie sobie podszczekuje. Czeka na miłość w schronisku w Sosnowcu.

www.schronisko.sosnowiec.pl Kontakt: 535 367 013

INNE:

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepanek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel:664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPOMINKOWE www.ms-rehab.pl Elastyczne Oferty Cenowe!

TRANSPORT:

D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileusze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 250 543. Paznokcie hybrydowe w domu klienta! – 504 279 629 Wdowiec70 lat pozna w celu matrymonialno - towarzyskim, Panią o odpowiednim wieku 609634492

WYNAJMĘ OSTANI DOM -SPRZEDAM– SKRAJNY SZEREG, Tychy- Wartogłowiec, stan DEVELOPERSKI, , pow. 126m2 z garażem w bryle budynku – ATRAKCYJNA CENA – ZADZWOŃ – INDOMO 508 063 856, www. indomo.info.pl

Wynajmę lub sprzedam lokal 60m2 pl. F. Nowarry 508253567 Przyjmę panów na kwatere.Tel. 793 460 704 Wynajmę lokal 92 m os. B 514127040 Do wynajęcia hala z rampą, 324m2, 3890zł, 696493977, www.ihn.com.pl

r e k l a m a

zamów drobne: BIURO OGŁOSZEŃ:

Tychy, al. Piłsudskiego 12 pon. – pt. 7–15 601 624 255 32 325 72 15 www.drobne.tychy.pl drobne@twojetychy.pl

15

Ważne t elefony mi e j s k i e Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00, alarm. 997; Straż Pożarna, al. Niepodległości 230, tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, alarm. 998; Pogotowie Ratunkowe, ul. Fitelberga 71, tel. 32/327 49 99, alarm. 999; Apteki całodobowe: Magiczna ul. Kopernika 28, Pod Piramidą ul. Sikorskiego 101, Turkusowa ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie ul. Edukacji 37; Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, www. gsgaz.pl; Pogotowie Energetyczne, tel. 991; Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubicy 6, tel. 32/325 64 11, www.pec. tychy.pl; Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 32/227 40 31 do 33, alarm. 994, www.rpwik.tychy.pl; Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, www. strazmiejska.umtychy.pl; Szpital Miejski w Tychach, ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, www.szpitalmiejskitychy.pl; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, tel. 32/325 51 00, www.szpitalmegrez.pl; Sanepid, ul. Budowlanych 131, tel. 32/219 31 77, www.psse.tychy.pl; Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, tel. 32/776 33 33, fax 32/776 33 44, e-mail: poczta@umtychy.pl, www.umtychy.pl, czynny: pon.śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30, Wydział Komunikacji, ul. Budowlanych 59, pon.-czw. 7:30-17, pt. 7:30-12; Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 70 06-07, e-mail: poczta@mzuim.tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; Miejski Zarząd Komunikacji, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 32/219 36 79, e-mail: poczta@mzk.pl, www. mzk.pl, Centrum obsługi pasażera czynne: pon.-pt. 6-19; Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.sr.gov. pl, czynny: pon. 7:30- 18, wt.-pt. 7:30-15:30; Miejski Rzecznik Konsumentów, ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, www. konsument.umtychy.pl, godziny pracy: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; Urząd Skarbowy, al. Niepodległości 60, tel. 32/325 11 00, www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach, czynny: pon. 7-18, wt.-pt. 7-15; Urząd Pracy, ul. Budowlanych 59, tel. 32/781 58 61, www.pup.tychy. pl, godziny przyjmowania klientów: pon.-pt. 7:30-15:30; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 02 46, e-mail: mops.tychy@interia.pl, czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej SA, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 32/325 72 85, e-mail: rcgw@rcgw.pl, www.rcgw.pl; Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, fax 32/707 01 04, czynne: pt.-pon. 7.30-15.30.


16

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

sport I LIGA

P u c h a r n i e d l a GKS

Dwa wyjazdy = 4 punkty

w.wieczorek@twojetychy.pl

N

a nic się zdało oprotestowanie żółtych kartek, które tyszanie obejrzeli w meczu z Chojniczanką. Stosowne gremium odwoławcze nie zdążyło się zebrać i na środowy mecz do Bielska-Białej Ryszard Tarasiewicz nie mógł zabrać Mateusza Grzybka i Daniela Tanżyny. Jeśli do tego dodamy, że tuż przed meczem urazu nabawił się strzelec gola w spotkaniu z wiceliderem, Edgar Bernhardt, to obraz trenerskich problemów będzie pełny. Nieobecną trójkę zastąpili Mańka, Matusiak i Vojtus. O pierwszej połowie spotkania na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej nie da się dużo napisać. Gra toczona była w spokojnym, wręcz nudnym tempie, a sytuacji do zmiany wyniku było jak na lekarstwo. W 5 min. Konrad Jałocha obronił groźny strzał Kozaka, a w 34 min. Leszczyński po drugiej stronie boiska poradził sobie

Marcin Biernat (w wyskoku, zasłonięty) uprzedził Bougaidisa (nr 24), głową pokonał Leszczyńskiego i dał tyszanom cenny, wyjazdowy punkt w Bielsku-Białej.

z mocnym uderzeniem Jakuba Vojtusa – i to w zasadzie wszystko... Drugą odsłonę zdecydowanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy szybko osiągnęli przewagę, a ta przyniosła im gola w 51 min. Szybką akcję prawą stroną boiska Kozak skończył dośrodkowaniem wprost na głowę Sabali i choć Jałocha wyciągnął się jak struna, nie sięgnął piłki, która po uderzeniu Łotysza wpadła w długi róg tyskiej bramki. Podbeskidzie dostało w tym momencie wiatru w żagle i tylko wielkiemu szczęściu zawdzięczają piłkarze GKS, że w ciągu następnych kilkunastu minut nie stracili kolejnych dwóch goli. Stracili natomiast na kolejne tygodnie Piotra Ćwielonga. W 68 min. trener Tarasiewicz wprowadził go na boisko za Matusiaka, ale nie do końca wyleczony uraz bardzo szybko dał o sobie znać i popularny „Pepe” po kwadransie opuścił plac gry kulejąc. Ćwielong był jeszcze na boisku, gdy tyszanie wyrównali. W 78 min. rzut wolny egzekwował Łukasz Grzeszczyk, a w polu karnym najwyżej wyskoczył Marcin Biernat i głową pokonał Leszczyńskiego, ustalając rezultat spotkania. – Bardziej cieszymy się ze zdobytego punktu niż z naszej gry – powiedział na konferencji pomeczowej Ryszard Tarasiewicz. – Chcemy punktować w każdym

Piotr Ćwielong na krótko wrócił do gry. Po kwadransie odnowiła się kontuzja i pomocnika GKS czeka kolejna rozłąka z boiskiem.

meczu i jak najdłużej pozostać zespołem niepokonanym na wiosnę i gdy wrócimy do naszego optymalnego składu, powinno to znacznie lepiej wyglądać – dodał. Podbeskidzie Bielsko-Biała – GKS Tychy 1:1 (0:0). Gol dla tyszan: Biernat (78’). GKS Tychy: Jałocha – Abramowicz, Bogusławski, Biernat, Mańka – Wróblewski, Daniel, Matusiak (68’ Ćwielong (83’ Kaczmarczyk), Grzeszczyk, Zapolnik – Vojtus (68’ Fidziukiewicz). Żółte kartki: Bogusławski, Daniel, Wróblewski, Grzeszczyk. W pozostałych zaległych spotkaniach 23. kolejki: Ruch – Chojniczanka 1:1, Stomil – Grudziądz 1:1, Bytovia – Łęczna 2:1, Chrobry – Siedlce 3:1, Mielec – Miedź 1:1, Wigry – Puszcza 1:1, Zagłębie – Raków 2:0, Odra – GKS Katowice 1:2. Po dwudniowym odpoczynku piłkarze GKS wyruszyli w nieco dłuższą podróż – do Grudziądza, na mecz z tamtejszą Olimpią. I po raz kolejny nie w pełnym pierwszym garniturze, bo pauzować za kartki musiał kapitan zespołu Łukasz Grzeszczyk. Kapitańską opaskę przejął na ten mecz Daniel Tanżyna, a egzekwowaniem rzutów wolnych zajął się Maciej Mańka. I właśnie dośrodkowanie Mańki mogło po 20 minutach gry przynieść prowadzenie „Trójkolorowym”, ale strzał głową Tanżyny minimalnie minął poprzeczkę. Po raz kolejny Mańka mógł zaliczyć asystę w 30 min. gry, ale tym razem Abramowicz trafił główką tylko w boczną siatkę bramki Olimpii. Przewagę przyjezdnych w pierwszej połowie mógł jeszcze udokumentować golem Jakub Vojtus, ale po świetnym zagraniu Bogusławskiego i sprytnym strzale Słowaka w długi róg, końcami palców piłkę wybronił golkiper gospodarzy. Pięć minut po przerwie wydawało się, że już nic nie uchroni Olimpii przed stratą gola. Po wrzutce Mańki, w podbramkowym zamieszaniu faulowany był Biernat i sędzia zdecydował się podykto-

wać rzut karny na korzyść GKS. Piłkę ustawił sobie Jakub Vojtus, ale... nie trafił w bramkę i rezultat nie uległ zmianie. Tyszanie próbowali jednak nadal i swój cel osiągnęli w 74 min. spotkania. Wpuszczony na boisko kilka chwil wcześniej Paweł Kaczmarczyk ograł defensorów Olimpii i posłał piłkę na długi słupek, gdzie czaił się Maciej Mańka. Pomocnik GKS z bliska wpakował futbolówkę do siatki, a chwilę później utonął w objęciach rozradowanych kolegów. Co prawda do końca spotkania pozostał jeszcze kwadrans, ale uważni i skoncentrowani w obronie „Trójkolorowi” nie pozwolili już gospodarzom wydrzeć sobie zwycięstwa z rąk. Olimpia Grudziądz – GKS Tychy 0:1 (0:0). Gol dla tyszan: Mańka (74’). GKS Tychy: Jałocha – Grzybek, Biernat, Tanżyna, Abramowicz – Mańka (83’ Fidziukiewicz), Daniel, Bogusławski, Zapolnik, Wróblewski (70’ Kaczmarczyk) – Vojtus (79’ Matusiak). Żółte kartki: Wróblewski i Kaczmarczyk. W pozostałych meczach 26. kolejki: Chojniczanka – Zagłębie 0:2, Odra – Wigry 0:0, GKS Katowice – Mielec 0:2, Miedź – Stomil 1:0, Raków – Chrobry 1:3, Puszcza – Bytovia 2:0, Siedlce – Podbeskidzie 0:0, Łęczna – Ruch 0:0.

Zgodnie z przewidywaniami, drużyna rezerw GKS Tychy spokojnie poradziła sobie w kolejnym spotkaniu o mistrzostwo IV ligi, gromiąc na własnym terenie outsajdera z Lędzin 5:2. Wcześniej jednak, w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Tychy, lepsza od podopiecznych trenera Tomasza Wolaka okazała się Polonia Łaziska.

W

torkowe, pucharowe starcie na stadionie w Łaziskach Górnych zaczęło się dla tyskich rezerwistów bardzo źle. Wystarczył początkowy nieco ponad kwadrans, by łaziszczanie odskoczyli gościom na dwa gole. Jako pierwszy pokonał Dobrolińskiego strzałem głową Badura w 13 min., a cztery minuty później Rutkowski ograł golkipera GKS II i posłał piłkę do pustej bramki. W 20 min. mogło być po meczu, ale po wolnym dla Polonii w sukurs gościom przyszedł słupek. Nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, dał tyszanom kontaktowy gol Rogalskiego, który w 31 min. dobił odbitą przez bramkarza piłkę, ale ani w ostatnim kwadransie I połowy, ani przez całą drugą odsłonę – mimo rosnącej przewagi – nie udało się „Trójkolorowym” umieścić piłki w siatce gospodarzy. Co gorsza, w 83 min. piłkarze z Łazisk za sprawą Frąckowiaka przypieczętowali swój triumf i po zwycięstwie 3:1 odebrali puchar dla najlepszej drużyny Podokręgu Tychy. Polonia Łaziska Górne – GKS II Tychy 3:1 (2:1). Gol dla tyszan: Rogalski (31’). GKS II Tychy: Dobroliński – Ostolski, Robaszewski, Bielusiak, Wolak – J. Piątek (46’ Kokoszka), Paluch, Matusz, Bojarski, Augustyniak (90’ Grzybek) – Rogalski (46’ Staniucha). Coś jest nie tak z koncentracją drużyny rezerw w początkowych minutach meczu, bo w niedzielnej potyczce ligowej z ostatnim w tabeli MKS

Lędziny, tyszanie stracili gola już w 7 min. Sporo było w tym przypadku, co nie zmienia faktu, że goście objęli sensacyjne prowadzenie. Na szczęście po 20 bezbarwnych minutach podopieczni trenera Wolaka ocknęli się i jeszcze przed przerwą dość boleśnie pokazali rywalowi jego miejsce w szeregu. Trójkolorowe rezerwy czterokrotnie w ciągu 20 minut lokowały piłkę w siatce lędzinian (dwukrotnie Rogalski, po razie K. Piątek i Fidziukiewicz) i w zasadzie stało się jasne komu dopiszemy tego dnia komplet punktów. Co prawda w 63 min. goście po rzucie karnym zmniejszyli stratę do dwóch goli, ale trafienie Wolaka z 77 min. ustaliło rezultat na 5:2 dla tyskich rezerw. GKS II Tychy – MKS Lędziny 5:2 (4:1). Gole dla tyszan: Rogalski 2 (24’, 43’), K. Piątek (26’), Fidziukiewicz (36’), Wolak (77’). GKS II Tychy: Igaz – Wolak, Kopczyk (46’ Ostolski), Robaszewski, Matusz – K. Piątek (58’ Augustyniak), Rogalski, Kaczmarczyk (46’ Połap), J. Piątek, Bojarski (61’ Kokoszka) – Fidziukiewicz. W pozostałych meczach 20. kolejki: Kuźnia – Gaszowice 3:1, Landek – Beskid 1:2, Czaniec – Goczałkowice 0:0, Podbeskidzie II – Polonia 0:6, Bełk – Wilki 1:2, Drzewiarz – Radziechowy 0:1, Wodzisław – Racibórz 3:0.

IV liga 1. Polonia 2. Czaniec 3. Bełk 4. Wodzisław 5. Radziechowy 6. Wilki 7. GKS II Tychy 8. Goczałkowice 9. Landek 10. Podbeskidzie II 11. Gaszowice 12. Kuźnia 13. Racibórz 14. Beskid 15. Drzewiarz 16. Lędziny

19 20 19 19 19 19 19 18 20 20 19 20 19 19 18 19

38 35 34 32 30 29 27 26 26 25 24 23 22 21 19 14

Wojciech Wieczorek

I liga 1. Miedź 2. Chrobry 3. Wigry 4. Mielec 5. Chojniczanka 6. Zagłębie 7. GKS Katowice 8. Odra 9. Raków 10. Podbeskidzie 11. GKS Tychy 12. Puszcza 13. Siedlce 14. Bytovia 15. Grudziądz 16. Łęczna 17. Ruch 18. Stomil

26 25 26 25 24 26 24 26 25 26 25 25 26 25 25 25 25 25

48 43 42 42 41 40 40 37 36 35 34 32 29 28 24 21 20 20

36:21 36:27 29:26 36:28 33:19 34:26 34:28 29:28 39:33 27:28 28:34 30:30 29:39 26:32 16:26 18:33 27:33 25:41

40:23 24:16 39:26 25:17 38:32 33:33 52:42 29:30 33:35 30:35 30:29 32:34 34:39 25:40 23:39 29:46 łukasz sobala/mat. prasowe tyski sport

Wojciech Wieczorek

zdjęcia: wojciech wieczorek

Gdy 30 lipca ub. roku, na inaugurację nowego sezonu zespół GKS Tychy wygrywał 2:1 w Suwałkach, zapewne nikt nie przypuszczał, że na kolejny wyjazdowy komplet punktów „Trójkolorowi” będą musieli czekać osiem i pół miesiąca! W minioną sobotę piłkarze trenera Tarasiewicza wygrali w Grudziądzu, a że w środę wywalczyli też wyjazdowy punkt z Podbeskidziem, ubiegły tydzień można uznać za wyjątkowo udany.

Lędziny na kolanach

Dawid Rogalski zdobył w meczu z MKS Lędziny dwa gole.


www.tychy.pl

sport

GKS T y c h y – A Z S K r a k ó w w p l ay- o f f

Fatalnie po przerwie

Równowaga pod koszem

prawiło to opinii o grze Falcons po przerwie. Drugie połowy to zresztą największe zmartwienie sztabu trenerskiego tyszan. W poprzednich dwóch meczach, zwłaszcza w tym z Seahawks Gdynia, w pierwszych dwóch kwartach gra Sokołów jeszcze jakoś wyglądała, ale po powrocie na boisko z szatni zaczęły się mnożyć błędy, co kończyło się – tak jak w minioną sobotę – wysokimi porażkami. Aby coś z tym zrobić Falcons mają dwa tygodnie, bowiem już w niedzielę 29 kwietnia o godz. 12 na bocznym boisku Stadionu Śląskiego czekają ich wielkie śląskie derby, czyli potyczka z Silesia Rebels. Po rozegranych dotychczas trzech seriach spotkań, Tychy Falcons zajmują ostatnie, czwarte miejsce w swojej grupie LFA 1. Na czele z kompletem zwycięstw usadowili się mistrzowie Polski – wrocławskie Pantery, które wyprzedzają Seahawks Gdynia i Lowlanders Białystok.

Po rozegranych w Krakowie dwóch pierwszych meczach ćwierćfinału play off GKS Tychy i R8 Basket AZS Politechnika Kraków mają po jednym zwycięstwie. Teraz rywalizacja przenosi się na dwa spotkania do Tychów, a obu drużynom do awansu brakuje dwóch zwycięstw.

W

pierwszym meczu ćwierćfinałowym play off I ligi koszykówki GKS Tychy przegrał w Krakowie z R8 Basket AZS Politechnika 85:91. Było to dość dziwne spotkanie, bo oba zespoły wygrały po dwie kwarty i to dość znacznie. Prowadzenie po pierwszej kwarcie 27 punktami krakowian było wynikiem rzutów za trzy, natomiast gospodarze mieli problemy z zdobywaniem punktów spod kosza. Jak się okazało, w drugiej kwarcie tyszanie zniwelowali przewagę do 3 pkt. I kiedy wydawało się, że po przerwie GKS pójdzie za ciosem, powtórzyła się sytuacja z pierwszej kwarty – gospodarze wygrali 30:18. W ostatniej odsłonie tyszanie zaczęli odrabiać stratę, w końcówce różnica wynosiła zaledwie 4 punkty, jednak

æ Piłka nożna. I liga: 20.04 GKS Tychy – Górnik Łęczna (godz. 19); IV liga: 21.04 Unia Racibórz – GKS II Tychy (17); liga okręgowa: 21.04 LKS Łąka – Ogrodnik Cielmice (17); klasa A: 18.04 Znicz Jankowice – OKS Zet Tychy (17.30), 21.04 OKS Zet Tychy – GTS Bojszowy (17), 22.04 Siódemka Tychy – LKS Studzionka (17), 22.04 JUWe Jaroszowice – Polonia Międzyrzecze (17); klasa B: 21.04 Gardawicie – OKS II Zet Tychy (17). æ Futsal. I liga: 21.04 Berland Komprachcice – GKS Futsal Tychy (18). æ Koszykówka. I liga: 21.04 GKS Tychy – R8 Basket AZS Politechnika Kraków (18), 22.04 GKS Tychy – R8 Basket AZS Politechnika Kraków (18). æ Siatkówka. II liga mężczyzn: 21.04 Volley Rybnik – TKS Auto Partner Tychy (17), 22.04 Volley Rybnik – TKS Auto Partner Tychy (17). æ Skoki do wody. 21 i 22.04 Międzynarodowe Zawody w skokach do wody „Tyska Wiosna”. Kryta Pływalnia: sobota – godz. 10 (otwarcie), początek – godz. 10.30, niedziela – godz. 9.45. æ Lekka atletyka. 19.04 Tyskie Kryterium Biegów Przełajowych. Bieg 4. (OW Paprocany, godz. 15). æ Tenis stołowy. 21.04. Drugi turniej Grand Prix Tychów w tenisie stołowym (gry pojedyncze) godz. 10 oraz 22.04 XIV Grand Prix Tychów Szkół Podstawowych. Oba turnieje w Zespole Szkół nr 7 (ul. Browarowa 1a). æ Siatkówka amatorska. 22.04 Turniej Mikstów w siatkówce (kat. open). Hala Sportowa MOSiR. Zgłoszenia do 20.04, do godz. 12 w MOSiR (al. Piłsudskiego 12) lub mailem: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Początek gier – godz. 7.30. LS

i Michał Jankowski). W końcówce meczu dwa rzuty za trzy Jankowskiego oraz kilka osobistych przyczyniły się do wygranej GKS. R8 Basket AZS Politechnika Kraków – GKS Tychy 90:94 (28:27, 13:24, 22:16, 27:27). GKS Tychy: GKS: Kowalewski 23, Małgorzaciak 17, Jankowski 17, Słupiński 13, Kulon 12, Szymczak 8, Deja 4, Hałas 0, Fenrych 0. Teraz gra przenosi się do Tychów, gdzie rozegrane zostaną dwa mecze – 21 i 22.04. Gra toczy się do trzech zwycięstw. LS

Na torze prób Fiat Chrysler Automobiles rozegrano drugą w tym roku eliminację Samochodowych Mistrzostw Tychów, organizowanych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej. Po raz drugi na najwyższym podium stanął Artur Kobiela (subaru impreza). ogoda dopisała, więc niedzielna rywalizacja przyciągnęła na tor sporą grupę fanów sportu samochodowego. Na starcie stanęło 88 załóg, a tym razem 3-kilometrowa trasa ominęła hopę, która – jak mówią organizatorzy – jest lubiana przez kibiców, ale niekoniecznie przez auta. W klasie Cento najlepszy okazał się Krzysztof Wadas z pilotem Damianem Goniewiczem, którzy o prawie 10 sekund wyprzedzili załogi: Najgrodzki/Matusik i Pisarek/Mierzwa. Ci ostatni przegrali drugą lokatę o 0,3 sekundy. W klasie 1 wygrali Marcin Gluza/

Kamila Klaczańska (honda civic), przed Walaszkiem/Adamczykiem (seicento, 5 sek. straty) i rodzinnym duetem Leszek Gluza/Seweryn Gluza (honda civic). W klasie 2. wystartowało 9 załóg. Tym razem zwycięzca poprzednich zawodów Daniel Dembinny (pilot Damian Włodarczyk) musiał uznać wyższość Kajetana Świdra. Trzecie miejsce zajęli Dawid Tomala z Tomaszem Malczewskim (wszyscy honda CRX). O 0,62 sekundy Grzegorz Ira i Damian Drob wyprzedzili w klasie 3. Dawida Grzebinogę/ Jakuba Balcarka i Przemysława Mendrekę/Justynę Sikorę (wszyscy hondy civic). Artur Kobiela/Kamil Wala (subaru impreza) wygrali klasę 4. przed Michałem Ferenczakiem i Mateuszem Parządką (subaru impreza) oraz Tomaszem Kożdoniem i Agatą Golec (mitsubishi lancer). Rywalizowano także w klasie PPC (Puchar Peugeota i Citroena). Drugie zwycięstwo od-

nieśli Mariusz Grudka i Marcin Gut (citroen C2) przed Piotrem Kamińskim/Arkadiuszem Skorupą (citroenem saxo) oraz załogą Sylwester Wojciechowski/Adrian Franiszyn (peugeocie 106). Klasa RWD przeznaczona jest dla załóg w autach z napędem na tylne koła. Wystartowało siedem duetów (kierowca/pilot) – wszyscy jechali bmw e36. Wygrał Paweł Rączka i Michał Kołotyło przed Danielem Strojkiem i Michałem Oraczewskim oraz Jarosławem Piórkowskim i Piotrem Sikorskim. Wśród Gości, czyli zawodników z licencjami najlepiej spisali się Arkadiusz Pałosz z pilotem Łukaszem Biernotem w mocnym, napędzanym na wszystkie koła mitsubishi lancerze. Na drugim miejscu ukończyli zawody Łukasz Ulman i Łukasz Przybyło (honda civic), na trzecim Jakub Najgrodzki i Agnieszka Szybaj (seicento). Trzecia runda SMT rozegrana zostanie 20 maja. LS jakub rozmus

Informator kibica

ostatecznie skuteczniejsi okazali się gospodarze R8 Basket AZS Politechnika Kraków – GKS Tychy 91:85 (30:13, 15:29, 30:18, 16:25). GKS Tychy: Małgorzaciak 25, Szymczak 18, Słupiński 12, Hałas 9, Kulon 9, Deja 6, Kowalewski 6, Majka 0. W meczu numer 2 koszykarze GKS Tychy pokonali R8 Basket AZS Politechnika 94:90. Podopieczni Tomasza Jagiełki trafili aż 17 trójek (Filip Małgorzaciak – 5, po 4 – Marcin Kowalewski

Kobiela po raz drugi

P

Mimo ofiarnej gry w defensywie, graczom Tychy Falcons nie udało się powstrzymać ataków gości z Białegostoku, którzy w sobotę zaliczyli aż pięć przyłożeń.

W Krakowie GKS i AZS odnieśli po jednym zwycięstwie. Ciekawe czy sprawa awansu rozstrzygnie się w Tychach?

D r u g a r u nd a Sam o c h od ow yc h Mi s t r zo s t w T yc h ów

Wojciech Wieczorek

wojciech wieczorek

ierwsze dwie kwarty nie zwiastowały takiego przebiegu meczu na bocznym boisku przy Stadionie Miejskim. Co prawda pierwszą kwartę tyszanie przegrali 0:7 (po przyłożeniu i podwyższeniu Bartłomieja Trubaja), ale już w drugiej pokazali sokole pazury i po przechwycie piłki przez Olafa Sygieta i rozegraniu Terrence’a Shambry’ego II, pierwszy touchdown dla gospodarzy zaliczył Arkadiusz Kanicki. Dzięki dobrej grze defensywy, zwłaszcza aktywnego Luisa Rosado, faworyzowanym gościom z Białegostoku udało się w tej części gry zdobyć jeszcze tylko dwa punkty za zablokowany przez Blaira wykop i na przerwę zawodnicy scho-

dzili przy nieznacznej przewadze Lowlanders 6:9. Wszystko, co złe nastąpiło w II połowie. Co prawda udało się Falconsom przetrwać piewszą serię defensywną, ale już strata Łukasza Szelongiewicza w akcji ofensywnej przyniosła kolejne punkty białostoczanom (przyłożenie Mariańskiego i podwyższenie Trubaja), którzy odjechali na 6:16. Co gorsza, chwilę potem tyszanie popełnili kolejny błąd w ataku, co wykorzystał Pacewicz notując kolejne przyłożenie (podwyższenie: Trubaj) i po trzeciej kwarcie mieliśmy wynik 6:23. Ostatnie 12 minut przyniosło jeszcze dwa touchdowny „Ludzi z Nizin”, które zaliczyli Kasdorf i Muśko (dwukrotnie podwyższył niezawodny w tym elemencie Trubaj) i przewaga gości wynosiła już 31 punktów (37:6 dla Lowlanders). W samej końcówce zmniejszył ją Grzegorz Dominik, który zaliczył przyłożenie i ustalił końcowt wynik na 12:37, ale w żadnym stopniu nie po-

17

jarosław danielak

T r ze c i a p o r a ż k a F a l c o ns ó w

W minioną sobotę futboliści Tychy Falcons rozegrali swoje trzecie spotkanie w tegorocznym sezonie Ligi Futbolu Amerykańskiego i po raz trzeci przegrali – tym razem 12:37 z Lowlanders Białystok.

P

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

W klasie 3. najlepsi okazali się Damian Drob z Grzegorzem Irą.


T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

sport

F u t s a l i ś c i GKS n a o s t a t ni e j p r o s t e j

M K P W o d n i k n a mi t y ng a c h w w C z ec h ac h i S łowac ji

Rewanż udany, ale... W 21. kolejce I ligi, GKS Futsal Tychy wygrał wyjazdowe spotkanie z AZS UMCS Lublin 5:2 i wrócił na podium. Problem w tym, że ma 5 punktów straty do drugiej lokaty, dającej szansę na awans w barażach. Tymczasem do zakończenia sezonu postała już tylko jedna kolejka spotkań.

W

ygrywając w sobotę podopieczni Michała Słoniny zrewanżowali się rywalom za porażkę we własnej hali w pierwszej rundzie 5:8. Teraz też łatwo nie było, bo rywale wysoko postawili poprzeczkę, jednak tyszanie zagrali skuteczniej, a w bramce bardzo dobrze spisywał się Adam Borowski. – W Lublinie zawsze ciężko nam się grało i wydaje mi się, że tam w ogóle jeszcze nie udało nam się wygrać – powiedział tyski szkoleniowiec. – W poprzednim sezonie wysoko przegraliśmy, podobnie jak w grudniu u siebie. Plan na ten mecz był prosty – cofnąć się i próbować gry z kontry. Już w 3. minucie, po jednej z takich kontr, Tomasz Bernat uzyskał prowadzenie. Rywalom udało się wyrównać, ale po pierwszej połowie prowadziliśmy 2:1, bo po faulu

www.tychy.pl

na Pytlu, gola z przedłużonego karnego zdobył Marek Kołodziejczyk. Po przerwie na 3:1 podwyższył Dawid Kochanowski, ale rywale nie pozostali nam dłużni i po chwili było 3:2. Do końca meczu postało 7 minut. I trzeba przyznać, że był to kluczowy moment meczu, bowiem tyszanie przez dwie minuty grali w osłabieniu. Lublin raz po raz atakował, Borowski bronił znakomicie, jednak niewiele miałby do powiedzenia przy strzale Boniaszczuka; od straty gola tyszan uratowała poprzeczka. Gdyby padła wyrównująca bramka, losy spotkania mogły potoczyć się inaczej. Tymczasem gospodarzom nadal ciężko było sforsować defensywę tyszan i trener postanowi zaryzykować, wprowadzając dodatkowego zawodnika w miejsce bramkarza. Zaryzykował i... przegrał, bo Piotr Pytel strzelił do pustej bramki na 4:2, a chwilę później jego brat Paweł ustalił wynik meczu na 5:2. AZS UMCS Lublin – GKS Futsal Tychy 2:5 (1:2). Bramki dla GKS: Bernat, Kołodziejczyk, Kochanowski, Piotr Pytel, Paweł Pytel. GKS Futsal Tychy: Adam Borowski – Michał Słonina, Paweł

Pytel Tomasz Bernat, Kacper Dudzik – Filip Krzyżowski, Piotr Pytel, Dawid Kochanowski, Marek Kołodziejczyk. 1. Laskowice 21 47 106–41 2. Gwiazda 21 45 92–51 3. GKS Tychy 21 40 92–70 4. GSF 21 37 84–61 5. Opole 20 33 60–46 6. Komprachcice 20 32 74–65 7. Brzeg 21 31 80–85 8. AZS Lublin 21 27 76–75 9. Rzeszów 21 20 63–104 10. Nowiny 20 18 55–93 11. Malwee 21 16 70–105 12. Pyskowice 20 11 36–92 – Sezon się kończy, pozostała jedna kolejka i przyznam, że czuję spory niedosyt, bo jeden wygrany mecz spowodowałby, że do samego końca liczylibyśmy się w walce o awans – dodał Michał Słonina. – Teraz można gdybać, w którym meczu mogliśmy zagrać lepiej, skuteczniej. Było ich co najmniej kilka... Z drugiej strony był to dobry sezon w naszym wykonaniu, zwłaszcza w porównaniu z ostatnimi. Postęp jest oczywisty, mamy młody, bardzo perspektywiczny zespół i na tym, co osiągnęliśmy teraz, można budować przyszłość drużyny i tyskiego futsalu.  LS

Pływanie z olimpijką Zawodniczki i zawodnicy MKP Wodnik 29 Tychy wystartowali w międzynarodowych mityngach w Ołomuńcu (Czechach) i w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), przywożąc kilka medali. O tym, jak dobrze obsadzone to były zawody najlepiej świadczy fakt, iż na Słowacji startowała m.in. Zsuzsanna Jakabos z Węgier, czterokrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich i medalistka mistrzostw Europy.

Liga okręgowa. Nie licząc wysokiej wygranej z Grunwaldem, co trudno traktować jako sukces, bo w tym sezonie nad ekipą z Rudy Śląskiej wszyscy się pastwią, tej wiosny drużyna Ogrodnika Cielmice jeszcze nie wygrała. Jak na razie ma w dorobku tylko punkt, zdobyty w wyjazdowym meczu z Unią Kosztowy. Punkt cenny, jednak tak skromny bilans z pewnością nikogo nie zadowala. W sobotę Ogrodnik grał z Piastem w Bieruniu. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej rywale dwukrotnie pokonali Gąsiora i sięgnęli po komplet punktów.

Dwukrotna medalista Anna Zawadzka.

na 200 m st. klasycznym. Po srebrny krążek sięgnął Radosław Skierski (50 m st. klasycznym), a po brązowy – Aleksandra Fijołek (100 m st. motylkowym). Tuż za podium zakończył zawody Karol Popiela. W konkurencji 100 m st. motylkowym uzyskał nowy rekord życiowy, jednak dało mu to czwarte miejsce. Rekordy życiowe poprawiali także Kamil Ogorzałek (100 m motylkowym) i Mateusz Chromik (50 m motylkowym). Trenerami tyskiej ekipy są Marek Mróz i Michał Spławiński. LS

M i ę d z y n a r o d o we z a w o d y w sko k ac h d o wo dy

Pięć meczów, jeden punkt Ogrodnik zagrał w składzie: Gąsior – Czyżo, Pawłowicz, Masternak, Kałuża – Granek, Stawicki (75’ Zając), Koczy, Klimas, Gajewski (30’ Fołtyn) – Chrząścik. Po tym meczu podopieczni Grzegorza Chrząścika zajmują 9. miejsce z dorobkiem 26 pkt (bramki: 35–28). W 20 meczach zanotowali 7 zwycięstw, 5 remisów i 8 porażek. Prowadzi Podlesianka 50 pkt, przed Pogonią Imielin – 49 pkt i AKS Mikołów – 45 pkt. Klasa A. Potyczka JUWe Jaroszowice ze Stalą w Chełmie Ślaskim także rozstrzygnęła się po przerwie, kiedy to oba zespoły zdobyły po dwie bramki. Podopieczni Henryka Szafrańskiego dwukrotnie strzelali gole po rzutach rożnych, a tym razem skutecznym egzekutorem okazał się Kamil Drabik.

Ołomuńcu klasą dla siebie okazała się Anna Zawadzka, która dwukrotnie stawała na podium. Najpierw zdobyła złoty medal na dystansie 200 m stylem dowolnym, a potem srebrny na 100 m stylem dowolnym. Z kolei w Bańskiej Bystrzycy tyscy pływacy rywalizowali m.in. z reprezentantami Czech, Ukrainy, Węgier, Brazylii i Słowacji. Na najwyższym stopniu podium stanął Oskar Bieg, który wywalczył złoty medal 100 m st. klasycznym, dorzucając brąz

Ekipa MPK Wodnik z trenerem Markiem Mrozem.

W n i ż s z y c h l ig a c h

Tyskie zespoły występujące w niższych ligach dopadło chyba wiosenne zmęczenie. W ostatniej kolejce pięć drużyn pokusiło się o zdobycie tylko jednego punktu.

W

zdjęcia: MKP Wodnik

18

Stal Chełm – JUWe 2:2 (0:0). Bramki dla JUWe: Drabik 2. JUWe: Gąsior – Banaś, Wendreński (88’ Kołodziej), Haśnik, Kaczmarczyk (60’ Potoczny) – Drabik, Woźniak (46’ Józefowicz), Hornik, Musiolik – Szewczyk (46’ Nyga), Puto. OKS Zet Tychy podejmował rezerwę Iskry Pszczyna. Zespół jest obecnie niżej notowany niż tyszanie, ale lepiej zaczął spotkanie, zdobywając gola już w 9 minucie, po rzucie rożnym. Prowadzenie sprawiło, że gospodarze cofnęli się i dość skutecznie rozbijali ataki tyszan. Mimo walki i kilku dobrych sytuacji, zwłaszcza w drugiej połowie, podopiecznym Tomasza Rączkowskiego nie udało się doprowadzić do remisu. OKS Zet – Iskra II 0:1 (0:1). OKS Zet: Kowalczyk – Ryszka, Michalski, Krupiński, Lewicki –

Horoba (60’ Dejas), Stets, Strugiński, Lisiński – Wilczek, Pajonk. W trzecim meczu Siódemka Tychy przegrała wyjazdowe spotkanie z Czarnymi Piasek 2:3. Tabela klasy A 1. Jaroszowice 19 46 59–29 2. Wyry 17 45 66–13 3. Studzienice 18 36 64–23 4. Stal 17 30 38–21 5. Rudołtowice 18 30 43–42 6. OKS Zet 17 29 37–29 7. Studzionka 17 26 37–39 8. Kryry 17 25 30–41 9. Wisła 15 25 47–31 10. Międzyrzecze 18 2 32–34 11. Iskra II 18 22 25–45 12. Frydek 17 19 28–45 13. Siódemka 19 17 36–49 14. Jankowice 17 16 31–47 15. Piasek 19 14 37–82 16. Bojszowy 19 5 11–51 Klasa B: Leśnik Kobiór – OKS Zet II Tychy 2:1. LS

r e k l a m a

Barcelona na pływalni Po raz 13. na Krytej Pływalni rozegrane zostaną 21 i 22.04 Międzynarodowe Zawody w skokach do wody „Tyska Wiosna”. To jedna z najbardziej widowiskowych imprez, jakie można obejrzeć na tyskich arenach.

W

imprezie wystartują zawodnicy reprezentujące znane europejskie kluby sportowe w tej dyscyplinie, m.in. CN Barcelona (dwie drużyny), DSC 1898 e.V. (Niemcy), Kaunas Swimming School i Vilnius Diving Club (Litwa) oraz BJBS Riga (Łotwa). Polskę będą reprezentować zawodnicy klubów dwóch klubów – UKS

Auerbach Tychy oraz MKS Pałac Młodzieży Katowice. Otwarcie zawodów nastąpi 21.04 o godz. 10, a o godz. 10.30 rozpoczną się zawody, które potrwają do godz. 18.30. Z kolei w niedzielę, 22.04 zapraszamy na pływalnię o godz. 9.45. Zakończenie zawodów – godz. 16. W trakcie imprezy będzie można obejrzeć skoki indywidualne do wody dziewcząt i chłopców na trampolinie 1- i 3-metrowej oraz skoki synchroniczne w kategoriach (od młodzika do seniora). Zawody rozgrywane są pod patronatem prezydenta Tychów. LS


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 17 k w i e t n i a 2 0 18

n a s ze T yc h y R o z p o c z ą ł si ę t u r ni e j De i c h m a n n M i n i M i s t r z o s t w a

UK S Ipp o n

J

Stopień zaangażowania małych zawodników w grę jest dość zróżnicowany...

S M S – o d w r ześ n i a w n o wej s i e d z i b i e

Z halą i boiskami Utworzona przez Akademię Piłki Nożnej GKS Tychy Szkoła Mistrzostwa Sportowego zmienia swoją siedzibę i od września mieścić się będzie przy ul. Oświęcimskiej.

N

owy rok szkolny rozpoczniemy z ośmioklasową szkołą, z trzema klasami pierwszymi – powiedział Marcin Kuśmierz, wiceprezes APN GKS. – Uczniów będzie więc o wiele więcej niż mamy obecnie. Biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie nauką w SMS ze strony rodziców i uczniów oraz fakt, że szkoła nie posiadała obiektów sportowych i na wszystkie zajęcia musieliśmy organizować przewozy, co generowało dodatkowe koszty i zabierało czas, zarząd APN GKS Tychy postanowił znaleźć nową siedzibę dla szkoły.

– Chcieliśmy bardzo podziękować za przychylność i dotychczasową współpracę Bogdanowi Białowąsowi, prezesowi spółki Śródmieście, bowiem warunki, jakie mieliśmy w obiekcie przy al. Niepodległości, były bardzo dobre. Szkoła jednak się rozwija i dlatego musieliśmy poszukać nowej lokalizacji, z większą liczbą pomieszczeń, a przede wszystkim z terenem dającym możliwość stworzenia własnej bazy sportowej – dodał Marcin Legwand, dyrektor SMS APN. Nowy obiekt posiada trzy kondygnacje, na których znajdą się sale dydaktyczne, świetlica, pokój nauczycielski, szatnie dla uczniów, gabinety dyrekcji, sekretariat oraz toalety dla uczniów i pracowników szkoły. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane.

Na parkingu jest około 60 miejsc, teren jest ogrodzony i monitorowany. Do tej pory przy SMS nie było obiektów sportowych, uczniowie byli dowożeni na boiska i do sal, ale teraz to się zmieni. W tym roku mają być oddane kryte boiska piłkarskie oraz sala gimnastyczna wraz zapleczem socjalnym. Zdaniem kierownictwa szkoły, hale namiotowe z boiskami ze sztuczną trawą staną się zimową bazą treningową dla najmłodszych piłkarzy. W nowym budynku dobiegają końca prace adaptacyjne, a niebawem rozpocznie się wielkie sprzątanie obiektu. Równocześnie trwają prace przygotowawcze i dokumentacyjne, związane z budową-montażem hali sportowej i boiska. LS

Z

awody w Bytomiu to jeden z największych turniejów młodzieżowych w judo – startowało ponad 800 zawodników z 55 klubów. Tym razem zabrakło złota, jednak podczas stojących na wysokim poziomie zawodów, podopieczni Urszuli Bożek zdobyli srebrne medale – Marcel Pytel i Marta Simon oraz brązowe krążki – Nadia Sroka i Kinga Cichoń. Ponadto czwarte miejsca wywalczyły Julia Żmuda i Patrycja Stefaniuk, a piąte – Maja Żmuda, Dawid Kurzydło i Nikola Jarosińska. Kolejną międzynarodową próbę przeszły siostry Maja i Julia Żmuda. Turnieju Judo Copenhagen Open 2018 to jedna z liczących się imprez w kategoriach młodzieżowych. Po ciężkich walkach zajęły 5. miejsca.  LS

Maja Żmuda (z prawej) podczas jednej z walk.

Były czasy, że każdy kibic w Polsce raz do roku stawał się wielkim znawcą kolarstwa. Zbliżał się bowiem majowy Wyścig Pokoju – sztandarowa impreza sportowa wczesnego i środkowego PRL-u. Wiem, wiem.... Patronat „Trybuny Ludu”, partyjni sekretarze na trybunach honorowych, ale jeśli oddzielić całą tę nachalną propagandę, to zostaje pasjonująca sportowa impreza, która przez wiele lat trzymała całą Polskę w stanie pełnej mobilizacji. Młodzież i dorośli majowe dni mieli wyregulowane według godzin radiowych komunikatów z trasy wyścigu oraz telewizyjnych transmisji z finiszów etapów między Berlinem, Pragą i Warszawą. A dzieci musiały jeszcze znaleźć czas na rozegranie na asfalcie swojego kapslowego wyścigu. Moje pokolenie doskonale wie, o co chodzi... Już samo zakwalifikowanie się do drużyny narodowej było wtedy nie lada wyczynem. Nic dziwnego, że tyszanie pękali z dumy, gdy na czele peletonu śmigał w białoczerwonym trykocie Zygmunt Hanusik z Wartogłowca. A przecież nic nie wskazywało na to, że „Zyga” zostanie słynnym kolarzem i ulubieńcem całej Polski. Jako nastolatek chodził na treningi A-klasowej Czułowianki i jeśli myślał o sporcie, to tylko o piłce nożnej. Poprosiłem kiedyś Hanusika, aby opowiedział, jak to się stało, że zamiast strzelać gole, zaczął wygrywać kolarskie wyścigi. Okazało się, że wielki udział miał w tym sąsiad Hanusików... Pewnego razu ów sąsiad kupił sobie na talon wyścigowego „Diamanta” za dwa tysiące złotych. Wyciągał go tylko na niedzielę. Podczas jakiejś wieczornej przejażdżki wpadł na jednego z uczestników rodzinnej imprezy, która odbywała się u Hanusików. „Zyga” odkupił od sąsiada mocno pokiereszowany rower za 500 złotych. Spłacał go w ratach. Uczył się już wtedy w zawodówce, więc uszkodzenia naprawił w warsztacie szkolnym. Młody Hanusik lubił pojeździć swoim „Diamantem” po okolicy. Kiedyś dołączył do jadących pod górkę murckowską kolarzy Górnika Lędziny. Z łatwością wszystkich przegonił – nawet tego na znakomitej jakości „Jaguarze” – i na górce był pierwszy. Jak to zobaczył trener Górnika, to pojechał za Hanusikiem na swoim motocyklu do jego domu. Tak długo namawiał chłopaka, aż Hanusik dał się przekonać i w ten sposób został kolarzem. Kilka lat później „Zyga” trafił do kadry narodowej, pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku, startował w mistrzostwach świata, Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne. Do dziś jest w mieście osobą popularną i szanowaną. Piotr Zawadzki, Tyska Galeria Sportu

P i e r w s ze me c ze w Am a t o r s k i e j Lid z e p ił k i N o ż n e j

Lider przegrał, ale... SMS APN Tychy

Z podwórka na stadion Na Stadionie Śląskim rozegrano Finał Wojewódzki 18. edycji Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku. Wystartowały 32 drużyny, a zespół SMS APN Tychy zdobył brązowy medal.

Wznowiła rozgrywki Amatorska Liga Piłki Nożnej w Tychach. To jedne z najstarszych rozgrywek amatorskich w woj. śląskim, a być może również i w kraju. ALPN zadebiutowała 23 lata temu, w 1995 roku.

P

O

Drużyna SMS APN – brązowi medaliści turnieju „Z podwórka na stadion”.

Guja, Kacper Mazur, Mateusz Biskup, Dominik Wróbel, Kajetan Wojtaszczyk, Borys Kustra, Wojciech Jankowski, Karol

zbiory muzeum miejskiego tychy

Zawodniczki i zawodnicy UKS Ippon Tychy wystartowali w drugiej edycji Międzynarodowych Mistrzostw Bytomia w Judo, które były równocześnie kolejnymi zawodami w ramach International Judo League.

B r ą z d r u ż y n y AP N S M S T y c h y

prócz tyszan, w kat. 2010, na podium stanęły dwa inne zespoły, reprezentujące szkoły mistrzostwa sportowego – SMS Rekord Bielsko-Biała i SMS Katowice. Jak podkreślają trenerzy, dla wszystkich uczestników było to duże przeżycie, bowiem kilka dni wcześniej na tej samej murawie grała z Koreą reprezentacja Polski. Drużyna złożona z uczniów tyskiej SMS zagrała w składzie: Ksawery Kowalski, Grzegorz

Z – jak rower „Zygi”

UKS Ippon

wojciech wieczorek

W miniony weekend rozpoczęła się kolejna edycja Mini Mistrzostw Daichmanna. W zawodach bierze udział 35 zespołów m.in. z Tychów, Zabrza, Mikołowa. est to impreza przeznaczona dla dziewcząt i chłopców w wieku 9-11 lat. Mecze będą rozgrywane przez 8 kolejnych weekendów. Drużyny klubowe, akademii i szkółek piłkarskich, które przyjęły nazwy poszczególny państw, rozegrały już pierwsze mecze. M.in. Polska pokonała Argentynę 3:0, Belgia – Chorwację 11:0, Meksyk – Anglię 5:1, a Hiszpania – Peru 3:2. Zawody organizuje Stowarzyszenie Kochamy Sport, Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy, przy współpracy z MOSiR. LS

Alfabet TGS

Mistrzostwa i liga

Polska pokonała Argentynę...

19

Mazur, Bartłomiej Ryt. Trenerzy: Radomir Krzesa i Daniel Adamczyk.

LS

rzypomnijmy, iż historyczna, pierwsza edycja ligi, odbyła się na boisku Kompleksu Sportowego Paprocany i uczestniczyło w niej 8 zespołów: Primitive Team, Budowlani, Sokół, Zorza, Stella, Weronika, Amator, J.B Video. Pierwszym mistrzem ALPN, została drużyna Primitive Team. Jak się okazuje, najdłuższym stażem w rozgrywkach może się pochwalić zespół Zorzy. Przez lata zmieniał się regulamin i system rozgrywek (przez kilkanaście sezonów obowiązywał podział na 1 i 2 ligę). Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyli: Budowlani – 6.

Po trzech wiosennych wygranych, liderujący w tabeli zespół Bailando doznał goryczy porażki, którą zafundowali mu piłkarze Os. Ajax. Drużyna nadal jednak prowadzi z przewagą 5 punktów i zmierza po tytuł. Do końca sezonu pozostało jeszcze sporo gry i pytanie, czy w tych rozgrywkach role już zostały rozdzielone? Czy lider utrzyma wysoką formę, a porażka z Os. Ajax to jedynie wypadek przy pracy? Wszystko wskazuje na to, że Zorza i Fenomen zagrają o srebr0. Bliżej celu są piłkarze Zorzy, którzy mają 7 punktów przewagi, ale jeden mecz mniej. Oto wyniki pierwszych wiosennych kolejek. æ Future Team – Bailando 1:3, KS Olimpia 02 – Os. Ajax 1:2, Fenomen Ledger – KS All Black`s & Red`s 6:1, Zorza Tachospeed – Hard Plast 6:2;

æ Zorza Tachospeed – Fenomen Ledger 4:3, KS All Black`s & Red`s – Bailando 6:8, Hard Plast – KS Olimpia 02’ 4:1, KS Pampeluna 06 – Future Team (przełożony); æ Future Team – Os. Ajax 1:5, Bailando – KS Pampeluna 06’ 3:2, KS Olimpia 02 – Fenomen Ledger 2:5, Zorza Tachospeed – KS All Black's & Red's 4:3; æ Os. Ajax – Bailando 5:0, KS All Black's & Red's – KS Pampeluna 06’ 3:5, Future Team – Hard Plast 5:0 (walkower), Zorza Tachospeed – KS Olimpia 02’ 4:0. LS 1. Bailando 2. Zorza 3. Fenomen 4. Ajax 5. Hard Plast 6. Future Team 7. Olimpia 02 8. Pampeluna 06 9. All B & R

12 12 11 11 11 11 12 10 2

33 28 21 18 15 12 7 7 6

59:30 45:29 41:30 37:30 29:34 33:45 23:49 24:37 43:50


20

T woj e t yc h y | 17 k wietnia 2 0 18

www.tychy.pl

na luzie t T k r z y ż ó w k a z h a sł e m

Lubi pobucze i pochlipa Odrobina słoca

7

Poskramianie tygrysów Cz spadochronu

Plantacja z okolic Genewy

Rybka akwariowa

Dama

Muzyka Deep Purple

Ferment

13

Morski głowonóg

5

Bunin, pisarz rosyjski, noblista

Malec, brzdc

Will („Faceci w czerni”) 500 arkuszy papieru

1

1

Hasło z krzyżówki nr 542: TYCHY ROZKWITAJĄ.

2

15

3

4

5

Pryszcz na skórze

7

8

9

 

11

12

13

14

15

16

  

 

10

16

11

10

Tkanka do transfuzji

6

6

Ch, zamiar

8

4

Aromatyczny napój

Meritum sprawy

Spacerowa ulica Moskwy

9 Arktyczny ssak morski

Im Zagłoba

Bóstwo, duch Indian

Relacja midzy walutami

3

2

Kolorowy na szyi kibica

Słodkie z cukierni

Jeden z trunków

Spurt przed met

12

14

Imi eskie (22.IV)

Zadrapanie na tafli

abi głos ze stawu

Forma leku

Pies nim merda

Bardzo głona małpa

Rozbrykana w przedszkolu

sudoku

Sudoku – diagramem jest pole składające się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

h oroskop BARAN 21.III – 20.IV

RAK 21.VI – 22.VII

WAGA 23.IX – 23.X

KOZIOROŻEC 22.XII – 19.I

W sprawach uczuciowych możesz liczyć na całkowite zrozumienie ukochanej osoby.

Ostrożnie gospodaruj swoimi pieniędzmi. Niewykluczone, że w najbliższym czasie czeka Cię spory wydatek.

Warto uzbroić się w cierpliwość. Pewna osoba próbuje Cię sprowokować, nie daj się!

Możesz spokojnie realizować swoje plany, nic ich nie powinno poważnie zakłócić.

BYK 21.IV – 21.V

LEW 23.VII – 22.VIII

SKORPION 24.X – 21.XI

WODNIK 20.I – 18.II

W najbliższych dniach będziesz miał sporo zawodowych obowiązków. Nie licz na spokojne chwile...

Zastanów się, co zrobić, by poprawić relacje z bliskimi. Powinieneś być bardziej wyrozumiały.

Nie siedź w domu, powinieneś koniecznie znaleźć czas na długi spacer, najlepiej w miłym towarzystwie.

Zadbaj o zdrowie. Kiedy ostatnio robiłeś kontrolne badania? Może warto znaleźć na nie chwilę.

BLIŹNIĘTA 22.V – 20.VI

PANNA 23.VIII – 22.IX

STRZELEC 22.XI – 21.XII

RYBY 19.II – 20.III

Sprawdź dokładnie swój kalendarz, może się okazać, że zapomniałeś o bardzo ważnej sprawie.

Pamiętaj, że świat nie kręci się wokół Ciebie! Nie powinieneś być takim egoistą.

Bądź cierpliwy. Zbyt szybka reakcja w wiadomej sprawie może przynieść więcej szkody, niż pożytku.

Po nerwowej końcówce ubiegłego tygodnia teraz wszystko powinno się uspokoić.

DA W NO T E M U W S ZTUCE ( 1 0 4 )

Malował rozkosz, a został świętym Mroczną, położoną nad krętym strumykiem dolinę oświetla tylko skąpe światło księżyca i blask roznieconego ogniska. Jesteśmy świadkami tajemniczego obrzędu, w którym uczestniczą zakochane pary. Kobiety i towarzyszący im mężczyźni idą w kolorowym korowodzie, by złożyć na ofiarnym ołtarzu wieńce i poprzysiąc sobie wieczną miłość. Ołtarz zdobi grecki napis „hedone”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza rozkosz – do niej zresztą nawiązuje sam tytuł obrazu „Ogród miłości”. O dziwo, autorem tego przepełnionego magią, gusłami i erotyzmem malowidła nie jest szukający skandalu awangardowy artysta, tylko Brat Albert, święty Kościoła katolickiego.

Święty malarz Nim Adam Chmielowski przybrał habit zakonnika i został Bratem Albertem, a w dalszej kolejności świętym Kościoła katolickiego, był malarzem. W dodatku zdolnym i wziętym, ale artystyczną droga podążał bardzo krótko. Gdy odkrył w sobie powołanie, porzucił farby uznając, że to Bóg jest najdoskonalszym artystą i zaczął pomagać najbied-

„Ogród miłości” to dzieło, jakie namalował Adam Chmielowski – przyszły święty.

niejszym. Dorobek Chmielowskiego jest skąpy, niemniej jednak to, co stworzył w ciągu kilku lat twórczej pracy wystarczyło, by dziś stawiać go w jednym szeregu z takimi tuzami polskiego malarstwa jak Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński czy Stanisław Witkiewicz, z którymi notabene się przyjaźnił. Co ciekawe, właśnie wówczas, w drugiej połowie XIX wieku wśród rodzimych malarzy wytworzyła się dziwna moda na malowanie nocnych obrazów zwanych nokturnami.

A gdy błyśnie mrok wieczorny… Obrazy malowane po zachodzie słońca, podobnie jak

ich bohaterka – noc – są czarne i ciemne. Często przedstawiają mroczne zaułki i wnętrza. Ten rodzaj malarstwa, choć bardzo subtelny i na wskroś metafizyczny, nie miał i nie ma wielu zwolenników. Ot, wolimy podziwiać kolorowe pejzaże, niż mroczne, nieczytelne sceny. Złośliwcy żartowali nawet, że nokturny to obrazy, na których nic nie widać. Jak pisał Stanisław Witkiewicz, w niemieckich kręgach szydzono wręcz, że „smutna dusza polska objawia się w ilości czarnej farby, której Polacy używają w swoich obrazach. I rzeczywiście, Polacy namalowali tych smutnych wieczorów jesiennych, tych me-

lancholijnych, szarych godzin, tych nocy mrocznych, tajemniczych, złowrogich, więcej, niż ktokolwiek bądź w owych czasach”. W tym gatunku rozmiłował się także przyszły święty. Jeden z jego nokturnów odstaje od reszty – jest wyjątkowo przedziwny i zagadkowy.

W ogrodzie rozkoszy Już sam tytuł „Ogród miłości”, nie współgra z tym, co widzimy – bo czy w istocie znajdujemy się w ogrodzie? Gdzieżby! Wszystko wskazuje na to, że scena rozgrywa się w ukrytej, dziewiczej dolinie. Jest strumień, skały, drzewa, krzewy, kamienie – to dziki kra-

jobraz, a nie żaden ogród. W tej scenerii odbywa się dawny rytuał. Rozniecono ogień, obok ustawiono ołtarz i to wokół niego koncentruje się cała akcja obrazu – tam zmierza korowód zakochanych par. Kobiety i mężczyźni mają w dłoniach wieńce. Niektórzy już przystąpili do rytuału, inni mają go jeszcze przed sobą. Na ich twarzach maluje się ekscytacja, radość i spełnienie. Ognia doglądają dwie kobiety odziane w białe powłóczyste szaty. Wyglądają niczym antyczne strażniczki. Dodajmy do tego wyryty na kamieniu grecki napis „hedone” wskazujący na rozkosz i już mamy rozwiązanie całej zagadki.

Dokąd dążymy? Chmielowski to filozofaltruista, którego myśli – tak przed, jak i w czasie posługi – nieustannie zaprzątało pytanie o sens życia. Kto jak kto, ale on nie malował scen frywolnych i swawolnych, a do głębi metafizyczne. W przypadku „Ogrodu miłości” wskazują na to dwa elementy. Po pierwsze mrok: on potęguje wrażenie niepokoju, a po drugie – antyk. Wszystko, co tu widzimy – rytuał, napis na kamieniu (mało widoczny na reprodukcjach), stroje w jakie są odziane postacie – to symboliczne, acz przyznaję,

Adam Chmielowski jeszcze jako malarz.

dość luźne odwołanie do kultury antyku, gdzie należy upatrywać źródła hedonizmu. Nasza kultura wypaczyła znaczenie tego pojęcia. Dziś hedonizm postrzegany jest często jako naganna postawa moralna, a w antyku oznaczał stan wolny od bólu i cierpienia. Słowem rozkosz, ale nie tylko ta zmysłowa, a i duchowa. Patrzymy więc na metaforę ludzkiego życia – podążamy w ciemności (stąd na obrazie noc), aż do źródła naszego szczęścia (ołtarz), co nierozerwalnie związane jest z drugą osobą (kobiety i mężczyźni dobrani w pary), wszak w gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do miłości. Agnieszka Kijas


b e z p Ĺ a t n y

nr 16/543 17 kwietnia 2018

d o d a t e k

t y s k i

t y g o d n i k

M i e j s k i

www.tychy.pl

r e k l a m o w y

t y s k i c h

ISSN 1898-7206

h a l

t a R g o w y c h


2 II

GAZETA TARGOWA

KWIECIEŃ 2018

T woj e t yc h y | 17 k w ie tnia 2 0 18

ga ze ta targowa •ODZIEŻ•OBUWIE•DODATKI

TWOJE TYCHY www.tychy.pl


www.tychy.pl

ga ze ta targowa

T woje t yc hy | 17 k wi e t n i a 2 0 18

III


4 IV

GAZETA TARGOWA

KWIECIEŃ 2018

T woj e t yc h y | 17 k w ie tnia 2 0 18

TWOJE TYCHY www.tychy.pl

ga ze ta targowa •ODZIEŻ•OBUWIE•DODATKI

"LDFTPSJBDJ EMBE[JF MʼnU JOJFNPX

8T[ZTULP PD[ZNQPXJFE[JB’Z8BN QP’PƆOBLPMFƆBOLBUFŲDJPXB

JOBXFUUP PD[ZN [BQPNOJB’ZQPXJFE[JFŋ

)BMBH’ÕXOB *QJŖUSPCPY tel.  4LMFQvQBUJwo5ZDIZ • A RT Y K U ŁY P R Z E M YS ŁOW E

•HALA MIĘSNA

SUPER CENA! KIEŁBASA ŚLĄSKA

13,90

TYSKIE HALE TARGOWE HALA MIĘSNA

zł/kg

oferta ważna do dnia

KIEŁBASA ZWYCZAJNA

10,90

zł/kg

WĘDZONKA STAROWIEJSKA

18,90

zł/kg

24.04.2018 lub do wyczerpania zapasów

TT 543  

Twoje Tychy nr 543

TT 543  

Twoje Tychy nr 543

Advertisement