Page 1

Bohater tygodnia: Mateusz Zieliński Przepłynął 470 kilometrów i zdobył tytuł Megapływaka 2013!  b e z p Ł a t n y

nr 6/325 | 11 lutego 2014

michał giel

na Twoich stronach:

t y s k i

t y g o d n i k

>strona 2

M i e j s k i

www.tychy.pl

ISSN 1730-5098

Finansowy zastrzyk michał giel

Ewa Dziekońska Integratorem Roku Podczas tradycyjnego Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców, władz miasta oraz zaproszonych gości, wręczono nagrodę i wyróżnienia Integratora Roku. strona 5

Mają haka na raka „Mam haka na raka” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Od lat biorą w nim udział tyskie szkoły, a 4 lutego, w Światowy Dzień Walki z Rakiem, wielu mieszkańców miasta na pewno spotkało się z maszerującą ulicami młodzieżą. strona 4

Pomysły na Walentynki Romantyczna kolacja w restauracji, teatr, kino, koncert? To propozycje dla osób, które znalazły już swoją „drugą połówkę”. Jest też oferta dla osób szukających miłości – do skorzystania z pogotowia swatowego, zaprasza w piątek City Point. strona 9

Jak rozliczyć się z fiskusem? W minionym tygodniu, w naszej redakcji dyżurowali pracownicy tyskiego Urzędu Skarbowego. Dziś publikujemy odpowiedzi na pytania Czytelników. strona 10

Decydujące mecze Polska reprezentacja hokejowa sukcesem zakończyła występ w rozgrywanym w Gdańsku turnieju EIHC. Do zwycięstwa biało-czerwonych w znacznym stopniu przyczynili się zawodnicy GKS Tychy. strona 14

Plany miasta dotyczące szpitala poznaliśmy na ostatniej sesji tyskiej rady.

Tychy i gminy powiatu bieruńskolędzińskiego chcą dokapitalizować spółkę Megrez. Co to oznacza? Nie kupią udziałów spółki, która zarządza tyskim szpitalem, ale dofinansują jej działalność. Tak, by mogła się rozwijać i nadal świadczyć usługi dla mieszkańców miasta i powiatu.

Ewa Strzoda e.strzoda@twojetychy.pl

D

ofinansowanie to warunek konieczny, by szpital mógł nadał funkcjonować. Wyjaśnijmy, spółka Megrez potrzebuje zastrzyku gotówki, aby dostosować swoje standardy do wymogów Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Zdrowia. O przyszłości tyskiego szpitala wojewódzkiego rozmawiano na czwartkowej sesji Rady Miasta. Prezydent Andrzej Dziuba poinformował, że jest po rozmowach ze starostą i włodarzami gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego i wszyscy wyrazili gotowość dofinansowania szpitala wojewódzkiego. Gościem na sesji był wicemarszałek Mariusz Kleszczewski. Poinformował on radnych o aktualnej sytuacji szpitala. Mówił, że spółka zachowuje ciągłość świadczenia usług. Poprzedni rok zamknęła zyskiem. A o dalszych jej losach zdecydują radni Sejmiku Województwa Śląskiego najprawdopodobniej już na marcowej sesji.

Więcej czytaj na str. 3

a u t o p r o m o c j a

Zamów reklamę w Na stronach ogłoszeniowych lub w dodatkach tematycznych:

NAJWIĘKSZY ZASIĘG W MIEŚCIE Kolportaż bezpośredni – zero zwrotów

Biuro Reklamy tel. 32 325 72 18, 667 021 020 reklama@twojetychy.pl Tychy, al. Piłsudskiego 12


T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

www.tychy.pl

idzie t ydzień B o h at e r t yg o dnia

F E L I E TON

Megapływak 2013

Jestem dumny, że tam byłem Jan Mazurkiewicz j.mazurkiewicz@twojetychy.pl sławomir buturla

2

Rozstrzygnięta została rywalizacja o tytuł Superpływaka 2013 roku. Najdłuższy dystans na tyskiej pływalni pokonał Mateusz Zieliński, to jemu więc przypadł tytuł Megapływaka. Student gliwickiej politechniki, przepłynął 470 tysięcy metrów!

N

a liście startujących w Superpływaku 2013 znalazło się aż 421 zawodników, wśród których było 266 seniorów i 155 juniorów. Seniorzy przepłynęli 14.054.100 m, juniorzy natomiast 1.926.225 m. Najwięcej przepłynął 22-letni Mateusz Zieliński – 470.000 m.

Regularność kluczem do sukcesu Mateusz Zieliński jest studentem gliwickiej Politechniki, nigdy nie trenował żadnego sportu. Pływanie traktuje jako sposób na utrzymanie dobrej formy. – Kilka serii na basenie poprawia też samopoczucie – wyjaśnia Mateusz Zieliński. Tyszanin tyską pływalnię odwiedzał pięć razy w tygodniu. – Nigdy nie trenowałem pływania, a basen regularnie zacząłem odwiedzać pod koniec 2012 roku. Już wtedy zacząłem myśleć o zapisywaniu swoich wyników w Superpływaku – dodaje.

Praca, uczelnia i sport To przynosiło efekty, a w pływaniu nie przeszkodziła też ani pra-

Mateusz Zieliński ze statuetką Superpływaka 2013.

ca, ani uczelnia. – Jestem studentem Politechniki w Gliwicach, dodatkowo też pracuję. Jednak nie koliduje mi to z uprawianiem sportu, wszystko można pogodzić – mówi Zieliński. Tyszanin do walki o tytuł zmotywował się na tyle, że zaczął nawet stosować dietę, która pozwoliła mu osiągać lepsze wyniki. – Do regularnego pływania dodałem odpowiednie odżywianie, żeby poprawić swoją kondycję i zrzucić kilka kilogramów. Dlatego też moje wyniki

cieszą jeszcze bardziej, bo poświęcenie przyniosło zamierzony efekt.

Dwóch Megapływaków W walce o tytuł Megapływaka Mateusz Zieliński walczył z Jackiem Olczykiem. Zacięta rywalizacja rozpoczęła się jednak dopiero w drugiej połowie roku. – Zacząłem śledzić wyniki Pana Olczyka, który miał słaby początek roku, a pod koniec zaczął nadrabiać dystans pokonując sporo metrów. Myślę jednak, że obaj trakto-

waliśmy to głównie jako rozrywkę – kończy Mateusz Zieliński. Zwycięzca przepłynął łącznie 470 tys. m, natomiast 48-letni Jacek Olczyk rok zakończył z wynikiem 447.675 m. Wśród juniorów najlepszy okazał się Kacper Komorowski z wynikiem 52.500 m, wyprzedzając Alicję Kaszycę – 52.550 m i Barbarę Jankowską – 49.700 m. Rozpoczęła się już rywalizacja o Superpływaka 2014, w której Mateusz Zieliński także bierze udział.  Sławomir Buturla

E

uropa świętuje obalenie muru w Berlinie, jako symbolu upadku komuny, bo nasze zasługi dla wolności – obrady okrągłego stołu oraz wybory czerwcowe 1989 r. – utknęły gdzieś w bagienku sporów ideologicznych i swarów o czysto personalnym charakterze. Kiedy ćwierć wieku temu jechałem pociągiem do Warszawy na zaproszenie prof. Geremka, by zasilić jeden z zespołów negocjacyjnych przy okrągłym stole, nie zastanawiałem się, czy to kolejna gra „czerwonych”, taka na przeczekanie kryzysu. Czułem intuicyjnie, że biorę udział w czymś ważnym, przełomowym, choć w najśmielszych wyobrażeniach nie sądziłem, że stanę się uczestnikiem historii. O tym, że kasa państwa była pusta, wiedzieliśmy, choć rozmiar katastrofy przerósł nasze wyobrażenie. O tym, że przeciwnik słabnie, że grunt wymyka mu się spod stóp – dowiedziałem się dopiero na miejscu. Rozmowy były trudne: gra kompromisów, wyszarpywanie po kawałku szczeliny swobody w betonowej ścianie systemu. Czerwoni łatwo nie oddawali władzy. My też spieraliśmy się między sobą, bo każdy miał swój bagaż doświadczeń i swoją granicę kompromisu. Atmosfera w Pałacu Namiestnikowskim była pełna nieufności. Otuchy dodawał nam tłum pod pałacem, tabuny dziennikarzy z całego świata. Tylko jadalnia była miejscem neutralnym. Nawet przez moment nie miałem wrażenia, że uczestniczę w jakimś spisku czy zdradzie narodowej. To, że nie wszystko potem udało się, że my sami uczyliśmy się na błędach, bo nikt na świecie przed nami nie wiedział, jak przechodzi się z jednego systemu politycznego w drugi, to już historia na inne opowiadanie.

P o g oda t yg o dnia wt

śr

cz

pt

so

nd

PN

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

16.02

17.02

40

40

60

60

60

70

70

r e k l a m a

t y d z i e ń z k a le n d a r z a 11.02.2004 – przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczął się proces opiekuna tyskich licealistów, którzy zginęli rok wcześniej podczas wyprawy na Rysy. Nauczycielowi zarzucono narażenie

USŁUGI POGRZEBOWE KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU • POGRZEBY TRADYCYJNE • EKSHUMACJE • KREMACJE 550 ZŁ • KOPANIE GROBÓW

Wartogłowiec

„CALIA”

ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU • ROZBIÓRKI NAGROBKÓW • WŁASNE • PRZEWOZY ZMARŁYCH CHŁODNIE NAGROBKI

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

DUŻY WYBÓR

na niebezpieczeństwo uczestników wyprawy i nieumyślne spowodowanie śmierci ośmiorga z nich. 14.02.2000 – w Tychach działalność rozpoczęło Miejskie Centrum Kultury.

Dy żur re port e r a

tel. 32 325 72 38 redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy we wtorek w godz. 9.30–15.30. Przy telefonie dyżuruje red. Sylwia Witman b e z p Ł at n y t y s k i t yg o d n i k M i e j s k i

Wydawca: Śródmieście Sp. z o.o. Redakcja: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, tel. 32 325 72 40, faks 32 325 72 14, e-mail: redakcja@twojetychy.pl Redaktor Naczelna: Beata Kurek Zastępca Redaktora Naczelnego: Jan Mazurkiewicz Dziennikarze: Leszek Sobieraj, Ewa Strzoda, Sylwia Witman Marek Ciszak Fotoreporter: Michał Giel Dyrektor ds. Reklamy i Marketingu: Roma Jarecka, tel. 32 325 72 19 Biuro Reklamy: tel. 32 325 72 18, 225, 268

Ogłoszenia Drobne: tel. 32 325 72 15 Skład: Tomasz Pałka Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Projekt graficzny: Witold Morawski Numer zamknięto: 10.02.2014 r.

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dystrybucja tygodnika bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona. Sprzedaż tygodnika – zabroniona.


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

zbl i ż e n i a

3

O p r z y s z ł o ś c i s zp i t a l a w o j e w ó d z k i e g o n a s e s j i

ewa strzoda

Samorządy dofinansują spółkę Megrez Tychy, starostwo i gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego nie kupią spółki Megrez. Są za to gotowe wesprzeć ją finansowo.

Gość na sesji

Ewa Strzoda

P

e.strzoda@twojetychy.pl

o przedstawieniu kilka dni temu wspólnego stanowiska prezydenta miasta Tychy i marszałka województwa śląskiego w sprawie szpitala wojewódzkiego i poparciu tego stanowiska przez starostę i gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego, na czwartkowej sesji Rady Miasta Tychy Andrzej Dziuba, prezydent Tychów przedstawił koncepcję dotyczącą przyszłości tej placówki.

Jaki jest plan? – Nie zamierzamy kupować udziałów w spółce Megrez zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach, ale chcielibyśmy dokapitalizować spółkę w takim zakresie, w jakim to tylko będzie możliwe. Jestem już po rozmowie ze Starostą BieruńskoLędzińskim, burmistrzami Bierunia, Imielina, Lędzin

wyższenie kapitału spółki, tak by nowe udziały znalazły się w rękach samorządów – miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i gmin wchodzących w skład tego powiatu – dodał prezydent Dziuba.

Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski mówił o aktualnej sytuacji szpitala.

oraz wójtami Bojszów i Chełmu Śląskiego, i jesteśmy gotowi zaangażować się finansowo, tak by szpital mógł działać i rozwijać się, spełniając wszystkie wymagania stawiane przez Unię Europejską, i Narodowy Fundusz Zdrowia – mówił w czasie sesji Andrzej Dziuba. Prezydent Tychów zapowiedział także, że weźmie udział w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego i przedstawi radnym wojewódzkim swoją propozycję, będzie także, po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku miesięcy, rozmawiał o szpitalu wojewódzkim z marszałkiem.

Będą dalsze rozmowy – Będziemy prosić marszałka województwa, by odstąpił od planów sprzedaży spółki i pozwolił na pod-

W czwartkowych obradach Rady Miasta Tychy udział wziął Mariusz Kleszczewski, wicemarszałek Województwa Śląskiego, który poinformował radnych o aktualnej sytuacji szpitala, odniósł się także do planów przedstawionych przez Andrzeja Dziubę. – Bardzo cieszę się, że jest tak duża wola współpracy i zaangażowanie władz miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego w przyszłość szpitala wojewódzkiego – powiedział Mariusz Kleszczewski.

Poradnie Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski poinformował także tyskich radnych o tym, że Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach (przyszpitalne przychodnie) przekształcą się w spółkę pracowniczą. Taką decyzję podjęli pracownicy WZOZ w styczniu. I jak zapewnił Kleszczewski, leczenie nadal będzie świadczone w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast przekształcenie w spółkę prawa handlowego pozwoli na rozszerzenie zakresu

świadczonych usług o usługi komercyjne. Obecny dług przychodni zostanie po stronie województwa, czyli spłacać go będzie Urząd Marszałkowski, a nowy podmiot – spółka pracownicza – wystartuje z czystym kontem.

Teraz Sejmik Co dalej będzie się działo? Teraz o dalszych losach szpitala zdecydują radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Stosowny dokument ma być poddany pod głosowanie prawdopodobnie na marcowej sesji.

Apel radnych Rada Miasta Tychy na czwartkowej sesji przyjęła przez aklamację apel do Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie spółki Megrez z o.o. zarządzającej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach. W imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby, odczytał go Andrzej Kściuczyk (PiS). W apelu Rada Miasta Tychy zapewniła Marszałka Województwa Śląskiego o swojej gotowości do podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w spółce Megrez przez tyski samott rząd na najbliższej sesji Rady Miasta.

k o m e n t a r z TT

W

ostatnim czasie znowu głośno jest o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Chodzi o decyzję Urzędu Marszałkowskiego, który postanowił wystawić na sprzedaż udziały spółki Megrez, która zarządza tyskim szpitalem. A jako, że mamy rok wyborczy, pojawiła się także grupa polityków, ale nie tylko polityków, którzy postanowili wykorzystać okazję i na negatywnych nastrojach społecznych zrobić kampanię wyborczą. Używając populistycznych haseł, kreują się na obrońców szpitala. Oczywiście, wszystko w imię naszego-tyskiego dobra. W błysku fleszy i kamer „walczą” o szpital. Ochoczo udzielają wywiadów, z których można dowiedzieć się, że za swoją „walkę” i „heroiczną postawę” są szykanowani, prześladowani, a nawet za działalność w obronie szpitala mogą stracić pracę! W ubiegłym tygodniu zorganizowano w Tychach spotkanie, które określono mianem „okrągłego stołu w sprawie ochrony zdrowia w Tychach”. Dalej w zapowiedziach można było przeczytać, że spotkanie organizowane jest „(...) w sprawie osiągnięcia porozumienia celem przejęcia tyskiego szpitala przez samorząd Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego (...)”.

Wydawać by się mogło, że każdy zna, a przynajmniej powinien znać, znaczenie określenia „okrągły stół”. A już na pewno powinni je znać ci, którzy takowego używają, zwłaszcza w informacjach kierowanych do opinii publicznej. Jako, że tyski „okrągły stół” miał charakter otwarty, jak zapewniali organizatorzy, dla wszystkich mieszkańców, wybrałam się więc i ja. Już po wejściu spotkało mnie pierwsze zdziwienie, na „okrągłym stole” nie było wcale okrągłego stołu, był za to... prostokątny. To przy nim zasiedli zaproszeni goście, paneliści. I tu kolejne zdziwienie, jednym z zaproszonych gości był lekarz, związkowiec, pracownik szpitala wojewódzkiego. Zabrakło natomiast przedstawiciela pielęgniarek i położnych. Dyskusja przy „okrągłym” prostokątnym stole rozpoczęła się z małym poślizgiem. Gospodarz, Jakub Chełstowski z Tychy Naszą Małą Ojczyzną, przedstawił uczestnikom panelistów. Następnie na prezentacji multimedialnej przedstawił „swoją walkę” o tyski szpital. Można było dojść do wniosku, że w całych Tychach nikomu nie zależy na szpitalu, ale na szczęście my-mieszkańcy mamy tego dzielnego człowieka i jego ekipę, która

toczy dla nas walkę. No właśnie walkę, tylko nie wiadomo, o co. Jako, że przy „okrągłym stole” pokojowo przecież załatwia się spory, czekałam na rozwój dyskusji, by dowiedzieć się, o jaki spór czy walkę właściwie chodzi. No i okazało się, że... władze miasta Tychy nic nie robią w sprawie szpitala. Nie chcą go przejąć ani kupić. W ogóle włodarzy Tychów nie interesuje to, czy szpital będzie nadal istniał. Z dyskusji wynikało także, że Marszałek Województwa Śląskiego, prezydent Tychów i Starosta Powiatu BieruńskoLędzińskiego albo boją się ludzi, albo ich lekceważą, bo na spotkanie nie przyszli. Często i ochoczo przytaczano także przykłady nieprawidłowych i nieudanych prywatyzacji szpitali w różnych miastach. Uczestnicy dyskusji mogli dowiedzieć się także, iż prywatyzacja to najczarniejszy scenariusz. Oznacza zamknięcie szpitala, a dla tyszan wędrówki w poszukiwaniu lekarzy po innych miastach. W końcu padły stwierdzenia, że walkę, czy też protest należy zaostrzyć i wyjść na ulice... Wobec tych wszystkich populistycznych haseł, trudno zatem nie dojść do wniosku, że całe to spotkanie miało charakter wiecu wyborczego. A w rzeczywistości „walka” o szpital, jest walką o głosy ty-

r e k l a m a

skich wyborców. Nigdy nikt nie powiedział, że Tychy nie chcą kupić, przejąć czy dofinansować spółki Megrez. Ani jednym słowem organizatorzy „okrągłego stołu” nie wspomnieli o tym, że w Tychach jest jeszcze Szpital Miejski. Lecznica, której właścicielem było miasto, i która kilka lat temu została sprywatyzowana. I po prywatyzacji ma się całkiem dobrze. Dalej leczy w oparciu o kontrakt z NFZ. Rozszerza zakres świadczonych usług medycznych, niedawno rozpoczęła rozbudowę. Mało tego. Następnego dnia na sesji Rady Miasta Tychy, na której gościł wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, prezydent Andrzej Dziuba, przedstawił radnym propozycję rozwiązania sytuacji w spółce Megrez (czytaj artykuł powyżej). Organizatorzy „okrągłego stołu” w czasie obrad niewiele mieli do powiedzenia. Za to po sesji, na popularnym portalu społecznościowym przeczytałam, że taki obrót spraw to... właściwie ich zasługa. Prezydent i inni ulegli presji społecznej i zaczęli działać... Cóż, pociesza fakt, że w Tychach taka polityka nie była nigdy akceptowana. Tyszanie w wyborach samorządowych już niejeden raz pokazali, że na ich głosy trzeba sobie uczciwie zapracować. Ewa Strzoda


4

T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

W Z e s p o le Sz k ó ł n r 1

Flash: 7 lutego, piątek, godz. 12.27

„Mam haka na raka” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Od lat biorą w nim udział tyskie szkoły, a 4 lutego, w Światowy Dzień Walki z Rakiem, wielu mieszkańców miasta na pewno spotkało się z maszerującą ulicami młodzieżą. Transparentów, megafonów, skandowanych haseł, rozdawanych ulotek trudno było nie zauważyć.

B

marek ciszak

ierzemy udział w tej akcji od czterech lat, w kilku jej edycjach przeszliśmy do finału – mówi Teresa Janeczek, nauczyciel biologii w ZS 1. – Wtedy w War-

szawie spotykają się przedstawiciele stu szkół z całego kraju, wygrywa tylko jedna. W finale jesteśmy zobligowani do wykonania profesjonalnego plakatu, reklamy telewizyjnej i radiowej. O to walczymy. Dodatkowe nagrody przyznawane są za owocne działania w regionie. Nie boimy się konkurencji, bo nie o to chodzi – im więcej nas będzie starało się zaangażować w ten problem, tym więcej ludzi uda nam się poruszyć i zachęcić do wczesnej diagnostyki. W auli Zespołu Szkół nr 1 dekoracje jednoznacznie sugerowały, co jest tematem dnia, a lekko straszący szkielet na scenie stanowił dosadne memento. – Dziś była prelekcja na temat chłoniaka układu limfatycznego.

Uczniowie ZS nr 1 biorą udział w akcji od czterech lat.

Chcemy aby wszyscy z nas mieli świadomość, że to choroba nie tylko osób w starszym wieku, ale także takich jak my. Pokazujemy jak rozpoznać i zapobiegać – mówi Roksana Grabowska z kl. IIc LO. Po prelekcjach, po raz pierwszy w tym roku uczniowie wyszli też na miasto. Trasa marszu była niedługa, ale liczba biorących w nim udział i stopień nasilenia decybeli, robiły wrażenie na przechodniach. – W tej akcji podoba mi się to, że wychodzimy z nią do ludzi – mówi Martyna Greguła z kl. II c LO. – Myślę, że przyciągniemy uwagę mieszkańców miasta, a jeśli zobaczą, że rzeczywiście mamy haka na raka, to może zapali się im czerwona lampka i skłonimy ich do wykonania badań profilaktycznych lub po prostu poświęcania większej uwagi swojemu zdrowiu. Liderką grupy organizatorek akcji była Klaudia Jachowicz z kl. Ib LO. – Nazwałyśmy się Rakbusters. Naszym zadaniem jest dotrzeć z informacją o zapobieganiu chorobom nowotworowym do jak największej liczby ludzi. Nie wszyscy przecież wiedzą o tym, że już kilkuletnie dzieci mogą zachorować na raka, nie wiedzą jakie są objawy, gdzie można przeprowadzić badania – powiedziała.

Telekamera dla Kamilli amilla Baar, aktorka teatralna, filmowa i serialowa odebrała 3 lutego statuetkę Telekamery 2014. Aktorka ma liczne grono wielbicieli nie tylko w Tychach, gdzie spędziła dzieciństwo, chodziła do szkoły podstawowej i liceum. O tym, że serialowa doktor Hana Goldberg

(„Na dobre i na złe”) i niezapomniana Magda z komedii sensacyjnej „Vinci” Juliusza Machulskiego cieszy się nieustająca miłością publiczności, świadczą między innymi statuetki, które zdobyła w ostatnich latach: Złota Kaczka (2012), Wiktor (2014) oraz najnowsza – Telekamera

2014 dla najlepszej aktorki. W tym roku Kamilla Baar okazała się bezkonkurencyjna. Piękna tyszanka pokonała m.in. Agnieszkę Dygant, Katarzynę Zielińską i Joannę Moro. Najlepszym aktorem został kolega Kamilli z planu serialu „Na dobre i na złe” – Marek Bukowski. SW

k o n d o l e n c j e

kronik a p olic yjna

Panu

Krzysztofowi ZamaszowiZ\UD]\ZVSyãF]XFLDLŧDOX ]SRZRGXŋPLHUFL

MamyVNãDGD =DU]ćGRUD]SUDFRZQLF\ 2NUĕJRZHM,]E\3U]HP\VãRZR+DQGORZHMZ7\FKDFK

Panu

Krzysztofowi Zamaszowi oraz 5RG]LQLHL1DMEOLŧV]\P Z\UD]\JãĕERNLHJRZVSyãF]XFLD ]SRZRGXŋPLHUFLMamyVNãDGDMć =DU]ćGLSUDFRZQLF\ 7$8521:\WZDU]DQLH6$

Tyska młodzież świętowała Dzień Maturzysty – to szkolna tradycja w okresie przedmaturalnym i studniówkowym. Na ulicach miasta tegoroczni maturzyści zbierali drobne datki pieniężne. Jak mówią, chcą je wykorzystać na stroje, makijaż, ewentualnie egzamin warunkowy lub też... zrekompensują rodzicom wydatki poniesione na ich edukację. W Dzień Maturzysty obowiązkowe są efektowne przebrania. Na zdjęciu uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego w Tychach: Wiktoria Paulina Justyna, Zuza i Julia. SW

P l e b i s c y t „ T y s k i e L a u r y Sp o r t o we ”

Marek Ciszak

W ID Z O W I E DOC E NI L I TYSZANK Ę

K

sylwia witman

Mają haka na raka

æææ Policjanci zatrzymali 64-letniego mężczyznę, który w mieszkaniu przy ul. Katowickiej miał alkohol niewiadomego pochodzenia. Znajdował się w plastikowych i szklanych butelkach, które nie były oryginalnie zakręcone. Jak się okazało, mężczyzna ze spirytusu wyrabiał napoje alkoholowe, żeby potem sprzedawać je znajomym. Ponadto znaleziono 11 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Za wyrób napojów spirytusowych grozi do 2 lat więzienia, natomiast, jeśli sprawca sprawca robi z tego stałe źródło dochodu – do 5 lat. æææ Na targowisku przy al. Piłsudskiego, 36-letnia kobieta handlowała ubraniami i butami z podrobionymi znakami towarowymi światowych marek. Po zatrzymaniu wyjaśniła, że w towar zaopatruje się na jednym z targowisk w Łodzi. Ustalono, iż wartość strat właścicieli marek, wynosi prawie 60 tys. zł. Kobiecie grozi do 2 lat więzienia.  LS

Nagrody rozlosowane W piątek (7.02), w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich, którzy nadesłali kupony i maile z propozycjami na piątą edycję Plebiscytu na najlepszych – najpopularniejszych sportowców Tychów „Tyskie Laury Sportowe”.

W

obecności notariusza, losowania dokonała 8-letnia Melania Sokół. Do zakończenia plebiscytu 2013 pozostała już tylko Sportowa Gala, o terminie której poinformujemy wkrótce. Wezmą w niej udział laureaci, trenerzy, działacze, a także nasi Czytelnicy i Internauci, do których uśmiechnęło się szczęście podczas losowania.

Nagrody wylosowali: æ Krzysztof Jasiulek (Tychy) – bon na zakup odzieży sportowej oraz wejściówka do Tyskiego Browarium*. æ Paweł Łukaszewski (Tychy) – bon na zakup odzieży sportowej oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Teresa Radziulewicz (Tychy) – gadżet klubowy oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Zbigniew Wieczorek (Tychy) – gadżet klubowy oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Anna Musiolik (Tychy) – gadżet klubowy oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Maciej Chorąży (Tarnowskie Góry) – gadżet klubowy oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Paweł Noras Tychy) – kolacja dla dwóch osób „U Przewoźnika”.

æ Anna Godek (Poznań) – przegląd techniczny samochodu oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Teodor Penc (Tychy) – przegląd techniczny samochodu oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Mateusz Rudnicki (Tychy) – przegląd techniczny samochodu oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Zenia Bogulak (Polanka Wielka) – przegląd techniczny samochodu oraz wejściówka do Tyskiego Browarium. æ Artur Pasierba (Tychy) – kupon do klubu* oraz zaproszenie na kartingi. æ Agata Pęczek (Tychy) – kupon do klubu oraz zaproszenie na kartingi. æ Aleksandra Drabik (Tychy) –

kupon do klubu, pakiet usług samochodowych oraz zaproszenie na kartingi. æ Barbara Drećko (Tychy) – przegląd techniczny oraz zaproszenie na kartingi. æ Mateusz Telega (Tychy) – pakiet usług samochodowych oraz zaproszenie na kartingi. * Wejściówka do Tyskiego Browarium (prosimy o wcześniejszą rezerwację – tel.: 32/327 84 30) oraz kupon do klubu – nagrody wyłącznie dla osób dorosłych.

Nasi sponsorzy


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

n a s ze T yc h y

5

N o w o r o c z n e s p o t k a n i e p r ze d s i ę b i o r c ó w

Podczas Noworocznego Spotkania Przedsiębiorców, władz miasta oraz zaproszonych gości, wręczono nagrodę i wyróżnienia Integratora Roku.

Leszek Sobieraj l.sobieraj@twojetychy.pl

N

agrodą tą Okręgowa Izba PrzemysłowoHandlowa oraz Prezydent Tychów honorują osoby, które wniosły szczególny wkład w integrację lokalnego środowiska wokół najważniejszych spraw i przedsięwzięć zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców miasta. Tytuł Integratora Roku 2013 otrzymała Ewa Dziekońska, prezes Tyskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego, za promowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju. W uzasadnieniu czytamy m.in., iż „Ewa Dziekońska zrealizowała wiele programów proekologicznych, jak „Drzewa w mieście”, „Ścieżki w mieście”, „Czyste powietrze – jakość życia”, w którym informowano o szkodliwości działania niskiej emisji na życie

człowieka i stan przyrody. Obecnie Koło Tyskie PKE prowadzi program „Niska emisja – wielki problem”. Ewa Dziekońska jest organizatorem cyklicznych spotkań i wykładów w Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem przy Uniwersytecie Śląskim, organizuje spotkania z producentami zdrowej żywności i „Kiermasz dla zdrowia”. Wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Szymczyk, za aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest inicjatorem kilkunastu projektów społecznych, skierowanych do młodzieży, osób bezrobotnych i starszych. Ostatnio zakończony został projekt Centrum Aktywności Społecznej Seniorów, w którym uczestniczyło 70 tyszan w wieku 60 plus, a w lutym rozpoczął się kolejny, skierowany dla osób niewidzących i niedowidzących. W 2009 r. założył i prowadził Centrum Integracji Społecznej. Drugie wyróżnienie przypadło Indze Madej, za organizację koncertów charytatywnych na rzecz Hospicjum w Tychach. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach, pianistką, wychowawczynią kilku pokoleń muzyków. Od 12 lat organizuje noworoczne koncerty charytatywne. W spotkaniu przedsiębiorców wzięli udział m.in. wicepremier Elż-

bieta Bieńkowska i europoseł Jan Olbrycht, przedstawiciele władz samorządowych województwa, kilku powiatów, miast, instytucji, organizacji oraz przedstawiciele środowiska biznesu. – W tym roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do UE – powiedział Zbigniew Gieleciak, prezes OIPH. – Będzie to czas, kiedy dokonamy podsumowań na wielu płaszczyznach. Będziemy musieli odpowiedzieć na ważne pytania, związane z pierwszą dekadą Polski w UE. Jakie otrzymaliśmy szanse i czy je wykorzystaliśmy – jako kraj, region, jako przedsiębiorcy, samorządowcy i obywatele? Jakie znaczenie dla nas i dla realizowanych przez nas inwestycji ma uczestnictwo w Unii? Jak zmienią się, albo jak powinny zmienić się nasze działania w drugiej dekadzie? Dla całego środowiska biznesu i naszych przedsiębiorców był to niezwykle ważny okres, który wymagał umiejętności sięgania po środki europejskie. Wymownym tego przykładem mogą być inwestycje realizowane przez tyskie firmy oraz tyski samorząd. To było także wiele działań na rzecz ograniczenia bezrobocia, tworzenia nowych miejsc pracy. Również OIPH na tym polu notuje znaczące sukcesy – dzięki projektom realizowanym w Izbie, w ciągu ostatnich kilku lat utworzonych zostało ponad 250 firm. A warto dodać, że tylko nieliczne polskie samorządy gospodarcze sięgnęły po środki na tworzenie nowych firm. Dodajmy, iż podczas spotkania z koncertem wystąpił zespół Sonos tt Kwartet. 

zdjęcia: michał giel

Ewa Dziekońska Integratorem Roku

W tym roku doceniono działalność Ewy Dziekońskiej.

Nagroda i wyróżnienia Integratora Roku przyznawane są osobom, które wniosły szczególny wkład w integrację lokalnego środowiska. r e k l a m a

Inga Madej odbiera wyróżnienie z rąk wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej oraz prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby.

W UM

Próbny alarm

W

piątek (07.02) kilka minut po godz. 12, wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Tychy opuścili budynek. Pojawiły się wozy policyjne i strażackie. Strażacy i policjanci ze specjalistycznym sprzętem weszli do budynku, straż miejska zabezpieczyła teren wokół. Na szczęście nikomu nic nie groziło. Były to ćwiczenia – próbny alarm bombowy. Tyskie służby ratownicze cyklicznie przeprowadzają próbne ewakuacje w budynkach użyteczności publicznej, gdzie w ciągu dnia przebywa wielu ludzi. Takie akcje mają pomóc funkcjonariuszom, a także administratorom budynków i pracownikom sprawnie działać w przypadku rzeczywistego zagrożenia. SW

r e k l a m a


6

T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

reklama

www.tychy.pl


nr 103/340  Luty 2014

Tyski Informator Samorządowy

Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

7

Adres redakcji:

al. Niepodległości 49, tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48 

e-mail: redakcja@umtychy.pl

zdjęcia: mzuim

Trzeci kamień zaliczony Wykonawca modernizacji DK 1 – Polimex Mostostal S. A. – osiągnął rzeczowy i finansowy zakres prac określony dla trzeciego kamienia milowego inwestycji. Realizacja tego etapu inwestycji na ul. Beskidzkiej (DK-1/DK-86) zakończyła się zgodnie z harmonogramem, czyli 9 grudnia ubiegłego roku.

O

wykonaniu zakresu rzeczowego trzeciego kamienia milowego wiadomo było już wcześniej – twierdzi Agnieszka Kijas z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. – Jednak to, czy spółka zrealizowała też zakresowy finansowy, miało okazać się na przełomie stycznia i lutego, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Inżynier kontraktu właśnie poinformował inwestora, że i ten zakres robót został osiągnięty. Oznacza to, iż zostały wykonane roboty obejmujące około 80 mln zł netto, co stanowi 65 procent wartości kontraktu oszacowanego na ok. 122 mln zł netto. Prac na modernizowanym odcinku DK 1 nie wstrzymały styczniowe mrozy. Co prawda w warunkach zimowych wykonawca nie może ich prowadzić przy drodze, ale może kontynuować roboty przy tzw. obiektach. Obecnie gotowa jest już w części konstrukcyjnej estakada nad al. Niepodległości, doprowadzone zostały do niej także mury oporowe. Niebawem rozpoczną się prace porządkowe pod obiek-

tem, ponieważ wiosną front robót zostanie przekazany drogowcom. W tym miejscu rozpocznie się budowa nowego ronda, które obsługiwać będzie ruch lokalny w stronę centrum. Ruch tranzytowy zostanie poprowadzony górą, po budowanej estakadzie. Jak informuje MZUiM, trwają także prace rozbiórkowe przy wiadukcie nad al. Piłsudskiego. Równocześnie wzdłuż remontowanej ul. Beskidzkiej montowane są kolejne latarnie. Pierwsze z nich stanęły na odcinku od granicy lasu w kierunku węzła z S-1 (rejon salonu samochodowego). – Warto także dodać, iż jedno z najważniejszych założeń inwestycji na ubiegły rok zostało osiągnięte: na całej długości remontowanego odcinka ul. Beskidzkiej kierowcy jeżdżą po nowym asfalcie. Co prawda w dalszym ciągu ruch odbywa się jedną nitką w obu kierunkach, a w dwóch miejscach pas trzeba zmienić na przeciwny, ale nie ma już dziur i kolein, na które wcześniej narzekali kierowcy – dodaje Agnieszka Kijas. Leszek Sobieraj

Gotowa jest już w części konstrukcyjnej estakada nad al. Niepodległości.

Podczas niskich temperatur prace koncentrują się na obiektach modernizowanego odcinka DK 1.

Wzdłuż ulicy Beskidzkiej montowane są nowe latarnie.

SKU P M Y SI Ę NA SPRAWIE

W trosce o czyste miasto Pod koniec ubiegłego roku Urząd Miasta Tychy rozpoczął kampanię „SKUPmY się na sprawie”. To kolejna odsłona walki z problemem zanieczyszczania trawników i chodników psimi odchodami.

Z

aczęło się od działań edukacyjnych – dzieci w szkołach i przedszkolach uczestniczyły w zajęciach, dzięki którym w formie zabawy poznawały zagrożenia związane z bakteriami namnażającymi się w zwierzęcej kupie. Kolejne działania będą skierowane już bezpośrednio do właścicieli psów. Wspólnie ze Strażą Miejską i administratorami osiedli (spółdzielnie mieszkaniowe), miasto będzie prowadziło dystrybucję materiałów informacyjnych i wzorcowych woreczków na psie odchody. Są też plany inwestycji w infrastrukturę ułatwia-

jącą sprzątanie psich nieczystości – kosze na śmieci, a nawet specjalne psie wybiegi. Miasto przygotowało kilka możliwych lokalizacji takich miejsc. Są nimi: Park Południowy, Suble, Osiedle Z1, Park Łabędzi, skwer przy ul. Hlonda i Burschego, Park Jaworek. Mieszkańcy, w drodze konsultacji społecznych, wybiorą najbardziej pożądane 1 lub 2 miejsca, do realizacji jeszcze w tym roku. Budowa następnych, planowana jest na kolejne lata. Urząd Miasta chce współpracować z zarządcami nieruchomości, spółdzielniami i wspólnotami mieszkańców. – Od lat walczymy z problemem psich odchodów i na pewno będziemy kontynuować te działania – mówi Teresa Janeczko, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. – Jednym z wymogów, wpisanych w przetarg dla firm sprzątających teren jest po-

siadanie przez te firmy specjalnych odkurzaczy na psie kupy. Chcemy też zamontować dodatkowe psie stacje i zwiększyć ilość koszy na śmieci. Obecnie robimy rozeznanie w terenie, by ustalić gdzie są największe potrzeby. Ponadto podejmujemy ten temat na spotkaniach z mieszkańcami.

Spotkania z mieszkańcami – Do akcji walki z problemem psich odchodów włączyliśmy się kilka lat temu – mówi Aneta Mroczek, kierownik działu gospodarki zasobami mieszkowymi TSM Oskard. – Zakupiliśmy dystrybutory, w których regularnie uzupełniamy woreczki na psie odchody. Takie dystrybutory są usytuowane przy budynkach i altanach śmietnikowych. Mieszkańcy nie zawsze pamiętają, że psią kupę można wrzucić

do zwykłego pojemnika na śmieci, ale w odpowiednim woreczku. Miasto apeluje do nas o zwiększenie ilości koszy na śmieci i w miarę posiadanych środków będziemy się starać to robić. Od lat mamy psi wybieg przy ul. Przemysłowej. Mamy też zaplanowane spotkania z mieszkańcami, na które zaprosimy przedstawicieli Straży Miejskiej, by rozmawiać o bezpieczeństwie i porządku na osiedlach. Straż Miejska również włączy się do kampanii „SKUPmy się na sprawie”. Na początek planowane są działania profilaktyczne i edukacyjne. – Mamy spotkania w szkołach i przedszkolach, podczas których rozmawiamy z dziećmi o bezpieczeństwie, o tym jak zachować się wobec psa oraz także o problemie psich odchodów – mówi Mariusz Wojakowski kierownik ds. prewencji w Straży Miejskiej

w Tychach. – Na wiosnę planujemy, wraz z dziećmi i młodzieżą szkolną, wznowienie akcji malowania znaków na chodnikach, z wykorzystaniem szablonów i haseł nawołujących do sprzątania po psach.

Sąsiedzki monitoring Oprócz dotychczasowych działań, Straż Miejska wraz z magistratem pracuje nad uruchomieniem nowej metody profilaktyki i kontroli przestrzegania prawa w zakresie sprzątania po swoich pupilach. Pamiętajmy, że za nieprzestrzeganie obowiązku sprzątania po własnym psie grozi mandat do 500 zł (art. 145 Kodeksu Wykroczeń). Straż Miejska zapowiada, że osoby, które nie reagują na inne rodzaje upomnień, będą tymi mandatami karane. – Dotychczas stosowaliśmy raczej symboliczne stawki mandatów, traktując to jako formę upomnienia – mówi

Mariusz Wojakowski. – Teraz jednak, gdy kampania będzie zakrojona na szerszą skalę, nie wykluczamy mandatów z tego górnego pułapu. W akcję porządkowania miasta z psich odchodów będą mogli włączyć się sami mieszkańcy. Nowością, jaka do tej pory nie była w Tychach stosowana w walce z tym problemem, będzie tzw. monitoring sąsiedzki. Zostanie uruchomiony adres mailowy, na który każdy mieszkaniec miasta będzie mógł zgłosić, który właściciel psa notorycznie lekceważy obowiązek sprzątania po pupilu. – Mieszkańcy wiedzą o sobie najwięcej i my chcemy od nich ta wiedzę uzyskać – wyjaśnia Mariusz Wojakowski. – Na takie zgłoszenia będziemy reagować, najpierw upomnieniem, a jeśli sygnały będą się powtarzać, już mandatem. Sylwia Witman


T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

www.tychy.pl

n a s ze T yc h y

zdjęcia: sylwia witman

8

Karolina Mleczko i Daria Masztafiak były finalistkami Ogólnopolskiego Konkursu Ładnego Pisania. Karolina została wicemistrzynią Polski w kategorii szkół podstawowych.

Wśród młodszych uczniów pani Wiesławy również są talenty. Swój zeszyt do kaligrafii prezentuje Antonina Dyjas.

Wiesława Twaróg, chociaż jest geografem, od lat zaszczepia w swoich uczniach miłość do kaligrafii.

SZTUKA P IĘKN E GO P ISANIA

Gęsim piórem W czasach portali społecznościowych, SMSów i poczty elektronicznej, piękne pisanie odręczne staje się rzadką umiejętnością. Miłością do pięknego pisma stara się zarazić swoich uczniów Wiesława Twaróg. I to jej się udaje. Jej podopieczni zdobywają nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach, a Tychy są uważane za jedno z trzech „zagłębi” kaligrafii w Polsce.

Sylwia Witman s.witman@twojetychy.pl

N

asi dziadkowie uważali, że piękne i staranne pismo jest wyrazem naszego szacunku dla odbiorcy listu. Kto dzisiaj o tym pamięta? Wysyłając setki e-maili i SMS-ów, często nie dbamy nawet o ortografię. Zdaniem Wiesławy Twaróg, nauczycielki geografii i miłośniczki kaligrafii, prawdziwe jest nie tylko przysłowie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, ale też jego transpozycja: „Tak Cię widzą, jak Ty piszesz”. – Kaligrafii nauczył mnie mój ojciec, który do dzisiaj pięknie pisze, mimo że ma już 96 lat – mówi Wiesława Twaróg. – Kaligrafię wycofano z polskich szkół w latach 60., ja jeszcze uczyłam się jej przez rok.

Finaliści Pani Wiesława od wielu lat prowadzi zajęcia z kaligrafii w ty-

skich szkołach – wcześniej w SP nr 10 i Gimnazjum nr 3, teraz w Zespole Szkół STO. Wielu jej uczniów było finalistami i laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Ładnego Pisania. W grudniu 2013 roku wicemistrzynią Polski w ładnym pisaniu została Karolina Mleczko, uczennica VI klasy Zespołu Szkół STO. Wraz z nią do ścisłego finału dostała się koleżanka z klasy, Daria Masztafiak. Finałowa gala odbyła się 12 grudnia w Warszawie. – Tego dnia byłam bardzo zdenerwowana, trzęsła mi się ręka i myślałam, że nic z tego nie będzie. Ale udało się – mówi Karolina. – To był już piąty finał tyskich uczniów – mówi Wiesława Twaróg. – Są wśród nich prawdziwe talenty. W zeszłym roku poza konkursem zgłosiłam pracę Antoniny Dyjas, uczennicy trzeciej klasy (w konkursie mogą brać

udział uczniowie z klas IV-VI – przyp. SW). Chciałam, żeby kapituła zobaczyła jej pięknie napisaną pracę. To bardzo utalentowana dziewczynka. Na zajęcia z kaligrafii przychodzą uczniowie wszystkich klas, od pierwszej do szóstej. – Zaczynamy od szlaczków i pojedynczych liter – mówi pani Wiesława. – Uczniowie z klas pierwszych ćwiczą prawidłowe trzymanie pióra, gimnastykują nadgarstki, uczą się estetyki i wyraźnego pisma. Na początku dzieci piszą ołówkiem. Po pierwszych udanych próbach w nagrodę mogą wziąć do ręki pióro, a gdy ręka będzie dość sprawna – pisać nim. Są to kolejne etapy: ołówek, pióro wieczne, stalówka maczana w atramencie, wreszcie pióro gęsie. Przy pisaniu gęsimi piórami zdarzają się uczniom kleksy, ale one też mają swój urok.

Niezwykły sukces Karolina i Daria potrafią już pisać gęsimi piórami. Ich młodsza koleżanka Emilka właśnie oswaja się ze swoim pierwszym wiecznym piórem. – Pióro do kaligrafii jest grubsze i ma ścięty czubek stalówki, a nie zaokrąglony, jak zwyczajne pióra – wyjaśnia Emilka. – Wcale nie jest trudniej pisać piórem do kaligrafii, jedyna różnica jest taka, że mamy specjalny atrament, którego nie można zmazać zmazikiem. Na razie jesz-

cze trochę się boję pisać piórem maczanym, żeby mi atrament nie kapał na kartkę. – Czasem trzeba pomóc, potrzymać rękę, pociągnąć ją – mówi Wiesława Twaróg. – Trzeba wielu ćwiczeń. Właściwie ładnie pisać może każdy, chociaż to wymaga systematycznej pracy. Ale dzieci się nie zniechęcają. Zajęcia z kaligrafii mają też działanie terapeutyczne. Dzieci i młodzież zyskują pewność siebie, ćwiczą cierpliwość, samodyscyplinę, pracowitość, ale także w znacznym stopniu poprawiają rezultaty w nauce. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest sukces, jaki przed kilkoma laty odniósł jeden z uczniów pani Wiesławy. Szymon trafił na zajęcia z orzeczeniem o dysgrafii i dysleksji. Po roku nauki kaligrafii otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania. – Wzięłam do Warszawy i pokazałam komisji konkursowej jego stare zeszyty – wspomina Wiesława Twaróg. – Byli w szoku, bo nie dało się w nich odczytać żadnej literki. Szymon mocno pracował przez rok, przychodził na zajęcia na godzinę 7.15 rano. Po roku otrzymał to wyróżnienie.

Na zajęciach uczniowie nie tylko piszą – tworzą własne, ozdobne inicjały lub kartki z życzeniami świątecznymi, na których obok pięknie napisanego tekstu zawsze wolno dorysować ozdobne elementy wedle własnej wyobraźni. Pięknych krojów pisma uczą się z podręczników francuskich. – Polskich podręczników do kaligrafii właściwie nie ma – wyjaśnia pani Wiesława. Zarówno nauczycielka, jak i jej uczniowie przyznają, że kaligrafia jest pismem artystycznym. Tu nie ma mowy o pośpiechu. Na lekcji, gdy trzeba szybko notować, pismo nie jest już tak piękne, a niektórzy po cichu przyznają się do używania długopisów... Sztuka ręcznego pisania wciąż pozostaje jednym z głównych ele-

Pismo artystyczne Wiesława Twaróg ma własną kolekcję 100 piór, których często użycza swoim uczniom.

Konkursowa praca Karoliny Mleczko.

mentów procesu nauczania, głowy państw wciąż uwierzytelniają atramentem ważne traktatowe ustalenia – podkreśla Wiesława Twaróg. Wspominam, jak ta wielka miłośniczka kaligrafii wprawną ręką zapisuje stronę pięknymi, równymi literami i trochę mi żal, że ten tekst powstaje poprzez stukanie w klawiaturę. tt

Kaligrafia to nie tylko ćwiczenie literek – mile widziane są kolory, elementy ozdobne i własna inwencja twórcza.

Z AGŁOSU J NA P RO J E KT TYSZANINA

Maraton na Antarktydzie Stanisław Witkowski ma 64 lata i 58 ukończonych maratonów na koncie. W ciągu najbliższych 2–3 lat chce spełnić swoje marzenie i wstąpić do Klubu 7 Kontynentów, czyli przebiec co najmniej jeden maraton na każdym kontynencie. Pierwszym „zdobytym” przez niego kontynentem jest Europa. Drugim ma być Antarktyda.

U Stanisław Witkowski chce zdobyć Koronę Ziemi w maratonach.

kończyłem dotąd maratony w 14 stolicach europejskich – mówi Stanisław Witkowski. – Zdobycie wszystkich europejskich stolic to moje drugie marzenie. Ale teraz na pierwszym planie jest Klub 7 Kontynentów. Uderzam

od razu w Antarktydę, bo to najtrudniejsze wyzwanie. Jeżeli tam zaliczę maraton, to pozostałe będą w moim zasięgu w ciągu około dwóch lat. Antarktyda jest najtrudniejszym wyzwaniem dla maratończyków nie tylko ze względu na surowy klimat – to także trudne i kosztowne przedsięwzięcie organizacyjne. – Tam jest limit uczestników, w zeszłym roku startowało tylko 60 osób – wyjaśnia Witkowski. – Tylko tyle osób pomieści samolot, który przewozi biegaczy z Chile na Antarktydę. Łatwej jest wystartować w maratonie bostońskim czy nowojorskim, gdzie jest 40 tysięcy miejsc.

Koszt uczestnictwa w maratonie na Antarktydzie to 10,5 tysiąca euro (w tym przelot z Chile, koszty pobytu na Antarktydzie). Do tego dochodzą koszty przelotu do Chile – mówi tyski maratończyk. Stanisław Witkowski postanowił starać się o wsparcie dla swoich planów w Fundacji im. Piotra Morawskiego „Miej Odwagę”. Wybór projektu, który otrzyma dofinansowanie z fundacji, odbywa się na drodze konkursu. O środki stara się kilkadziesiąt wypraw planowanych na ten rok. I tu każdy z nas może pomóc tyszaninowi spełnić jego marzenia – spośród wszystkich zgłoszonych projektów, internauci

wybiorą w głosowaniu 20 najciekawszych! Dopiero spośród tej dwudziestki kapituła wybierze zwycięski projekt. St an i s ł aw Wit kow s k i na co dzień biega w klubie „40-latek Tychy”. Nie rezygnuje z biegania ani ze swoich marzeń, pomimo problemów z sercem. Niedawno przeszedł zabieg

wszczepienia stymulatora. – Zdaniem lekarzy nie jest to przeciwwskazaniem do biegania – mówi. – Wręcz przeciwnie, zalecają mi nadal prowadzić aktywny tryb życia. Czuję się dobrze, od 1 lutego na nowo zacząłem treningi. Będę wdzięczny za każdy oddany na mnie głos. Sylwia Witman

tu zagłosujesz Głosować można na stronie miejodwage.pl (zakładka Memoriał/Aktualna Edycja/Ziemia). Projekt Stanisława Witkowskiego nazywa się „Korona Ziemi w maratonach”. Oto bezpośredni link: http://miejodwage.pl/zgloszenia.php?!=ziemia&id=133


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

n a s ze T yc h y g dzie w T yc h ac h m oş n a w y b r ać się 14 lu t eg o?

r e k l a m a

Materiały prasowe teatru małego

Pomysły na Walentynki

Tamara Arciuch, Bartosz Opania oraz Bartłomiej Kasprzykowski wystąpią na deskach Teatru Małego w piątek.

Romantyczna kolacja w restauracji, teatr, kino, koncert? To propozycje dla osób, które znalazły juş swoją „drugą połówkę�. Tych szukających, do skorzystania z pogotowia swatowego, zaprasza w piątek, 14 lutego, City Point.

P

od niemieckimi łóşkami – to tytuł spektaklu, na który wybrać się moşna 14.02 o godz. 19 do Teatru Małego w Tychach (ul. kard. Hlonda 1). Impresariat Teatralny Eskander przygotował sztukę w oparciu o ksiąşkę Holgera Schlagetera i  Justyny Polańskiej. Obsada jest gwiazdorska, na teatralnych deskach zobaczymy Tamarę Arciuch, Bartosza Opanię oraz Bartłomieja Kasprzykowskiego. Sztukę wyreşyserowali Šukasz Witt Michałowski, Agnieszka Głębicka, Bartłomiej Kasprzykowski. Choreografia jest dziełem Macieja Zakliczyńskiego, scenografia: Macieja Chojnackiego. Głosu uşycza Šukasz Nowicki. – To teatralna impresja na temat ksiąşki wydanej w Niemczech pod tym samym tytułem. Bohaterką spektaklu jest polska sprzątaczka, wygarniająca wstydliwe brudy spod stereotypowo schludnych łóşek swoich niemieckich pracodawców – czytamy w teatralnych zapowiedziach. – Justyna w dowcipny i bezobcesowy sposób obala stereotypy dotyczące „tych czystych� Niemców, pokazuje ich słabości i uprzedzenia. Tymczasem w Polsce, dzięki wydanej ksiąşce, staje się bohaterką, celebrytką i gwiazdą... Sztuka przeznaczona jest dla widzów dorosłych. Bilety – 70 zł, do nabycia w teatrze.

Muniek w Undergroundzie Na Walentynki, Underground Pub odwiedzi zespół Shamboo. Razem z nim zawita do Tychów Muniek Staszczyk. Początek o godz. 20, bilety 25 zł w przedsprzedaşy i 35 zł w dniu koncertu.

Pogotowie swatowe Na ciekawą imprezę zaprasza, takşe w piątek, City Point. – Walentynki na dobre wpisały się w nasz rodzimy świąteczny kalendarz, bo skądinąd to bardzo sympatyczne święto. Tradycyjnie juş z tej okazji centrum handlowo-rozrywko-

we City Point przygotowało szereg niespodzianek dla swoich klientów – informuje Sylwia Ptasińska, kierownik CH City Point. – W tym roku pomyśleliśmy o atrakcjach nie tylko dla par, ale i dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli swojej drugiej połówki. Specjalnie z myślą o singlach przygotowana została zabawa „Poszukiwany/Poszukiwana�, w której będziemy kojarzyć w pary zgłaszających się do nas uczestników poszukujących partnera albo po prostu zainteresowanych zawarciem nowej znajomości. Moşe komuś się poszczęści i dzięki temu zmieni swoje şycie. Pary natomiast będą mogły wziąć udział w konkursie foto z nagrodami – dodaje Sylwia Ptasińska. 14 i 15 lutego w godz. 10–18, czynne będzie pogotowie swatowe. – Zadaniem uczestników zabawy będzie wypełnienie ankiet osobowych, zawierających informacje o uczestniku oraz oczekiwania wobec poszukiwanego partnera/partnerki. Profesjonalna swatka przeanalizuje odpowiedzi uczestników i wybierze 10 par, które najlepiej będą do siebie pasować. ŝeby pary lepiej się poznały otrzymają zaproszenia do kawiarni Cafe Za Szybą bądź pizzerii Dominium – mówi Sylwia Ptasińska. Dla szczęśliwych par, które będą chciały uwiecznić swoją miłość, w sobotę 15 lutego w godz. 10–18 trwać będzie konkurs foto. Fotograf wykona zdjęcia uczestnikom konkursu w parach. Następ-

nie organizatorzy wybiorą 20 par, które walczyć będą o nagrody. Trzy pary, które zdobędą najwięcej polubień na profilu społecznościowym City Point, otrzymają walentynkowe kosze niespodzianek. Udział we wszystkich atrakcjach w City Point jest bezpłatny.

Antywalentynki w Multikinie 15 lutego, na kolejną odsłonę Enemef, przewrotnie nazwaną „Antywalentynkami�, moşna się wybrać do tyskiego Multikina. W czasie „ENEMEF: Nocy Grozy, czyli antywalentynkowej propozycja dla wszystkich szukających wytchnienia po zalewie serduszek, róşyczek, amorków i misiów z napisem „I love you�, będzie moşna zobaczyć przedpremierowy pokaz najlepszego filmu 2013 roku według Quentina Tarantino – „Duşe złe wilki� oraz „Sinister�, „Następny jesteś Ty� i „Obecność�. Początek o godz. 23, szczegóły na www.enemef.pl. UL

r e k l a m a

Bilety dla Czytelników Osoby, które dodzwonią się do naszej redakcji w środę o godz. 10, tel. 32 325 72 40 i podadzą hasło: Walentynki w Tychach, mogą otrzymać: Ì 1 podwójne zaproszenie do Teatru Małego na spektakl „Pod niemieckimi łóşkami�, Ì 2 podwójne wejściówki na Enemef w Multikinie. r e k l a m a

Walentynki 2014 -XÄ?]D

225 ]ĂŻRGSDU\

V]DPSDQ]WUXVNDZNDPL QRFOHJZĂŻRÄ?X.LQJ6L]H Ä‚QLDGDQLH

ZZZKRWHOW\FK\SO

9


T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

www.tychy.pl

i n s t r u kc j a o b s ł u g i m i a s t a michał giel

10

T e l e f o n d o TT: n a p y t a n i a Cz y t el n i k ó w odpowiada Urząd Skarbow y

Oddział PZU bez podestów i windy.

G dzie ta winda?

Kręte schody do ubezpieczenia Tyski oddział PZU – Życie SA przy al. Niepodległości mieści się na I piętrze. Kręte schody, wysoko. I tu zaczynają się naprawdę schody. Inwalidzi, starsze osoby, nie mówiąc o niepełnosprawnych na wózkach, raczej tam nie wejdą. A jak już, to przy pomocy innych, którzy podtrzymają, wniosą...

P

onoć jakiś czas temu pracownicy tego oddziału obiecali, że zostanie tam zamontowana winda. Zadzwoniłem do zespołu Public Relations PZU Życie. Poproszono o przesłanie maila z krótkim opisem sytuacji. Uczyniłem to w tym samym dniu, 17 grudnia 2013 r. Otrzymałem mailową odpowiedź – dziękuję za informację, będziemy w kontakcie. Toteż czekałem. 21 stycznia tego roku ponownie wysłałem pytanie, co słychać w sprawie windy. Błyskawiczna odpowiedź, osoba zajmująca się tą sprawą do 21 marca jest, jak to określiła poza pracą i ma utrudniony do-

stęp do komputera, z notką odsyłającą do rzecznika PZU. Całą historię korespondencji przesłałem więc na adres rzecznika. I co? Ano nic. Od co najmniej 20 lat w ustawie Prawo Budowlane wyraźnie jest zapisane, że w nowo budowanych budynkach koniecznie muszą być spełnione warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. W każdym budynku użyteczności publicznej trzeba wybudować podjazdy, windy jeśli jest taka konieczność, szerokie wejścia, tak aby zmieściły się wózki. To już standard. Starsze budynki, jeśli są tam instytucje publiczne, trzeba zmodernizować, dostosować do potrzeb ludzi. Może to być winda zewnętrzna, podnośnik zamontowany na schodach. Wystarczy zajrzeć do internetu i można wybierać w takim sprzęcie. Pikanterii dodaje w tym przypadku jednak co innego. Oto firma, do której inwalidom, osobom starszym trudno się dostać, nazywa się PZU – Życie.  JM

Cz y t el n i c y p y t a j ą Niedokończony chodnik Chodzi o nowy chodnik na odcinku od al. Niepodległości do ul. Elfów. Położono nowe kostki, ale nie zostały „zafugowane” i fatalnie się po nich chodzi. Dlaczego prace nie zostały dokończone i kiedy będą poprawione? – pyta Czytelnik. Odpowiada Agnieszka Kijas z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów: Chodnik wzdłuż ul. Grota-Roweckiego był remontowany w grudniu. Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych część prac – głównie wykończeniowych – przełożono na wiosnę. Prowadzenie remontu przy niskich temperaturach wpłynęłoby na gorszą jakość wykonania. LS

Kto za nich płaci? Jeden z lokatorów mojego bloku, który jest w zasobach spółdzielni Oskard, wyjechał z rodziną zagranicę i swoje mieszkanie wynajmuje. Najpierw mieszkały tu cztery osoby, potem dwie, a teraz znowu cztery. Z tego co wiem, ani właściciel mieszkania, ani lokatorzy nie płacą za windę i śmieci. Kto za nich płaci? Pozostali lokatorzy? – pyta mieszkaniec osiedla M. Odpowiada Piotr Polis,

prezes Tyskiej Spłdzielni Mieszkaniowej Odkard: Spółdzielnie mają obowiązek składania deklaracji określającej wysokość opłaty śmieciowej. Deklaracje są przygotowywane na podstawie oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalu składanych przez mieszkańców. Przepisy nie dają podstawy do kwestionowania tych oświadczeń. Jednakże w przypadku wątpliwości, prosimy właściciela lokalu o złożenie ponownie oświadczenia. W przypadku zmiany ilości osób, właściciel lokalu winien bez dodatkowego wezwania złożyć nowe oświadczenie w spółdzielni. Łączna wysokość opłat uiszczanych do gminnej kasy jest obliczana na podstawie oświadczeń i mieszkańcy nie płacą za innych. Jeżeli chodzi o opłatę za windę, to zgodnie z regulaminem spółdzielni, do naliczenia tej opłaty przyjmuje się ilość osób wynikającą z oświadczeń złożonych dla celów opłaty śmieciowej. Sprawę rozbieżności zgłoszoną do redakcji wyjaśnimy z użytkownikiem lokalu. Na marginesie chciałbym dodać, że opłaty czynszowe naliczane użytkownikom lokali nie zawierają żadnych zaległości czynszowych innych użytkowników lokali. Jest to możliwe dzięki prowadzonej przez spółdzielnię racjonalnej gospodarce finansowej oraz działalności gospodarczej. LS

michał giel

Jak rozliczyć się z fiskusem? W minionym tygodniu, w naszej redakcji dyżurowali pracownicy tyskiego Urzędu Skarbowego. Dziś publikujemy pierwszą część odpowiedzi na pytania Czytelników. Jak mogę zweryfikować czy moje zeznanie zostało przyjęte przez system i dotarło do Urzędu Skarbowego? Czy w tym celu muszę zgłosić się do Urzędu Skarbowego? Nie ma takiej potrzeby by odwiedzać Urząd Skarbowy i sprawdzać czy zeznanie jest przyjęte. Po przesłaniu zeznania, w pierwszej kolejności należy sprawdzić status deklaracji. Formularz, który posiada inny status niż 200 – nie zostanie przyjęty przez system, tym samym będzie widoczny na liście w zakładce „Wysłane – Odrzucone”. Wówczas należy sprawdzić rodzaj błędu. Błąd można edytować i nanieść konieczne poprawki w celu ponownego wysłania formularza do systemu e-Deklaracje. Bardzo ważne jest pobranie i zachowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia zeznania w Urzędzie Skarbowym. Mój dochód ze stosunku pracy za 2013 r. wyniósł 55.600 zł. Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, jego dochód za 2013 r. wyniósł 135.000 zł. Prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe i wspólnie wychowujemy jedno małoletnie dziecko. Czy mogę w swoim zeznaniu PIT-37 skorzystać z ulgi prorodzinnej? Ulga prorodzinna z tytułu wychowywania jednego dziecka, przysługuje w sytuacji gdy łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczyły w tym roku kwoty 112.000 zł. Ustalając wysokość limitu dochodu rodziców uprawniającego do skorzystania z ulgi, uwzględnia

Na pytania czytelników odpowiadały Izabela Janik (z lewej) i Danuta Szczawińska.

się dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym (19 proc.), oraz dochody z kapitałów pieniężnych (19 proc.) pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

Jestem osobą niepełnosprawną w ubiegłym roku przebywałam na turnusie rehabilitacyjnym. Do sanatorium dojechałam pociągiem, posiadam bilet za przejazd, czy mogę odliczyć od dochodu opłatę za przejazd pociągiem, pobyt w sanatorium za który opłaciłam w całości z własnych środków oraz opłatę klimatyczną? Ustawodawca w ramach ulgi rehabilitacyjnej dopuścił możliwość odliczania od dochodu wydatków poniesionych w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym – jeżeli wydatek w całości został sfinansowany ze środków osoby posiadającą grupę inwalidzką wówczas może Pani odliczyć w zeznaniu podatkowym całość poniesionego wydatku. Odliczeniu podlega również dojazd do sanatorium środkami transportu publicznego związany z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym. Posiadany dokument w postaci biletu za przejazd pociągiem stanowił będzie podstawę do odliczenia. Jednak opłata klimatyczna nie podlega odliczeniu. Obydwoje z żoną wychowujemy jedną córkę w wieku

23 lat, córka studiuje na studiach stacjonarnych. W roku 2013 była zatrudniona na umowę zlecenie, jej dochód za cały rok wyniósł 3050 zł. Czy możemy dokonać odliczenia od podatku w ramach ulgi prorodzinej całą kwotę czyli 1112,04 zł? W przypadku wychowywania przez małżonków jednego dziecka istotny jest dochód uzyskany przez małżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Dochód ten nie może przekroczyć kwoty 112.000 zł. Jeżeli Państwo spełniacie tenże warunek, wówczas można w zeznaniu podatkowym odliczyć całą kwotę 1112,04 zł, bowiem córka nie uzyskała dochodu w wysokości przekraczającej 3089 zł. Podkreślenia wymaga fakt, iż za dochód rozumieć należy: przychód minus koszty uzyskania przychodu. Moja mama choruje na kardiomiopatię przerostową i leczenie drogo kosztuje. Mam w związku z tym pytanie, czy mama ma możliwość w rozliczeniu podatkowym ująć koszty, jakie ponosi na leczenie i jeżeli ma taką możliwość – w jaki sposób musi je udokumentować. Aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, niezbędne jest posiadanie przez mamę statusu

r e k l a m a

osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo posiada decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniowa albo rentę socjalną albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31.08.1997 r. Ważne jest, aby wydatek poniesiony przez mamę kwalifikował się do wydatków na cele które, zostały określone w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012r poz. 361). Następnie istotne jest to, aby wydatek nie został sfinansowany (dofinansowany) np. ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdyby wydatki były częściowo sfinansowane odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Zatem, jeżeli mama posiada status osoby niepełnosprawnej, może odliczyć od dochodu np. zakup leków w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że powinna te leki stosować stale lub czasowo. Wysokość wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokument taki powinien zawierać w szczególności; dane identyfikacyjne kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Dowodem tym nie musi być faktura VAT. oprac. JM


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

Twoje Auto

11

r e k l a m a

S p r a w d z i l i śm y, w y p r ze d a ż e r o c z n i k a 2 0 1 3 je s z c ze t r w a j ą

Zaoszczędzisz kilka tysięcy Przyjęło się już, że początek roku to dobra okazja do zakupu samochodu. Warto rozejrzeć się w salonach samochodowych, bo oszczędzić można kilka tysięcy złotych.

W

tyskim salone Mitsubishi trwa jeszcze zimowa wyprzedaż, na oferowane samochody można uzyskać rabaty w wysokości od kilku, do nawet 50 tysięcy złotych. W przypadku marki Hyundai, mamy do zaoferowania klientom ostatnie sztuki modeli I20 oraz IX20, natomiast pozostałe modele oferujemy już w nowym rocz-

niku – informuje Maciej Laszczak z Mitsubishi Witpol. – Jeśli chodzi o Mitsubishi, nowe modele znajdą się w salonach tej marki dopiero na przełomie kwietnia i maja, do tego czasu proponujemy modele z rocznika 2013. Największym zainteresowaniem cieszą się: asx, outlander, lancer, pajero.

Flagowe modele Podobnie jest w salonie Autoklimat. – Wyprzedaże rocznika 2013 wciąż jeszcze trwają. Do końca lutego można kupić samochody tańsze nawet o kilka tysięcy złotych. Największym zainteresowaniem klientów cie-

szą się ford fiesta oraz ford focus, czyli nasze flagowe modele – informuje Damian Dujka z tyskiego Autoklimatu. – Oczywiście, oferujemy rabaty związane z wyprzedażą rocznika. To właśnie decyduje, że klienci są zainteresowani modelami z 2013 roku. Samochód niczym się nie różni od tego z 2014, a cena jest atrakcyjna.

A może Kia? Początek roku to najlepszy moment do zakupu samochodu w specjalnej cenie – usłyszeliśmy także w salonie Kia w Łaziskach Górnych. Tu także trwa wyprzedaż samochodów z rocz-

r e k l a m a

ATRAKCYJNE MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 3 powierzchnie reklamowe, o wymiarach 5,04 m x 2,38 m na wschodniej ścianie budynku biurowo – usługowego przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach obok Tyskich Hal Targowych. Bliższe informacje pod numerami telefonów:

(32) 325 72 17 i (32) 325 72 20

nika 2013. – Klienci nasi mogą liczyć na rabaty sięgające nawet 7000 tys. zł, choć rabaty to nie wszystko, osoby decydujące się na zakup samochodu mają również możliwość skorzystania ze specjalnych pakietów promocyjnego wyposażenia oraz programów finansowania. Ponadto funkcjonują również specjalne programy rabatowe dla wybranych grup zawodowych takich jak służby mundurowe czy rolnicy. Rabaty sięgają tam nawet dodatkowo 8 proc. – informuje Adam Malcharek, dyrektor ds. handlowych P.U.H. Etrans Sp. z o.o. UL


T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

w wolny m czasie

TT ROZ M AWIA Z R E NAT ą P R Z E M YK

materiały prasowe artyski

Każda płyta jest wyjątkowa TT: Jest Pani obecna na ryn-

ku muzycznym od 25 lat, zachowując swoją oryginalność, artystyczny poziom i wierną publiczność. Czy w dobie komercji i chwilowych „gwiazd” wylansowanych przez programy telewizyjne, trudniej jest przetrwać w branży muzycznej? Renata Przemyk: Od kiedy pamiętam zawsze byli tacy co narzekali, że czasy ciężkie. Artyści faktycznie nie są traktowani przez polityków jak część kultury, tak jak być powinno, ale jak lekkoduchy. I tak jak zawsze wielu jest zdolnych młodych ludzi na rynku muzycznym. Decyzję ostateczną podejmuje jednak publiczność i to ona przychodząc na koncerty daje szansę istnienia na scenie tym, których chce słuchać. Ja nie mam powodów do narzekań. Dzięki moim słuchaczom śpiewam od 25 lat i nie wygląda na to, żeby im się szybko znudziło. Jestem im za to ogromnie wdzięczna. Jak zmieniła się polska scena muzyczna przez ostatnie dwie dekady? Czy zauważa Pani jakieś obiecujące trendy, ciekawych wschodzących muzyków? Przeszła już chyba fala zachłyśnięcia się zachodem i powielania gotowych szablonów. Po upadku żelaznej kurtyny i po otwarciu granic mogliśmy bez przeszkód docierać do każdego zakątka muzycznego świata. Internet otworzył resztę drzwi, a szalony rozwój technolo-

www.tychy.pl

Renata Przemyk.

gii szansę realizacji nawet najbardziej skomplikowanych pomysłów w krótkim czasie. Widać to było wyraźnie na polskiej scenie. Sama jestem beneficjentem tego rozwoju. Teraz obserwuję szukanie własnej drogi i oryginalności. Dociekliwi słuchacze wyszukują sobie ulubionych artystów w internecie i dają szansę zaistnienia młodym talentom reklamą w sieci. Pojawiło się też wiele muzycznych show telewizyjnych traktujących młodych muzyków wyłącznie jako produkt. Czasem wyłania się z tego tłoku jakaś perełka i czas weryfikuje talenty.

Czy któraś z płyt lub któryś z projektów jakie zrealizowała Pani dotąd, ma dla Pani szczególne znaczenie, darzy go Pani wyjątkowym sentymentem? Każda z moich płyt była dla mnie wyjątkowa, kiedy nad nią pracowałam. W każdy projekt wkładam całe serce. Szczególna była pierwsza, bo… była pierwsza i przetarła mi szlaki, udowodniła, że może się udać. Druga udowadniała, że nie zawiodę zaufania słuchaczy. Kolejne szły razem ze mną w stronę dojrzałości i radosnego ekspery-

mentowania. Pierwszy spektakl, do którego napisałam muzykę, miał wielkie znaczenie. Obdarzono mnie zaufaniem i wolnością artystyczną. Dałam z siebie wszystko i całą gażę na studio. Tam zauważyli mnie inni reżyserzy i miały szansę powstać kolejne spektakle z moim udziałem. Każdy projekt czegoś mnie uczył i bogatsza o doświadczenie mogłam realizować następne rzeczy. Teraz jestem ogromnie przejęta najnowszą płytą. Pracuję w studio nad piosenkami. A w międzyczasie przypomniano mi, że to już trwa 25 lat, i że to świetna okazja, żeby dać publiczności prezent za wytrwałość w postaci serii specjalnych jubileuszowych koncertów. Rozmawiała Sylwia Witman

Bilety dla Czytelników Jubileuszowy koncert Renaty Przemyk odbędzie się w Teatrze Małym w środę, 19 lutego o godz. 18.30. Bilety: 60 zł. Dla naszych Czytelników mamy 2 dwuosobowe zaproszenia. Otrzymają je osoby, które dodzwonią się do nas w środę, 12 lutego o godz. 10 (tel. 32 325 72 40) i odpowiedzą na pytanie: Jaki tytuł nosi ostatnia płyta Renaty Przemyk?

k o m u n i k a t

Prezydent Miasta Tychy data 11 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Rymarskiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) a także na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235) oraz Uchwały Nr 0150/XXV/563/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Rymarskiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.02.2014 r. do 19.03.2014 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, I piętro, sala 101 o godzinie 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2014 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 1) o patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub 2) o patrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub 3) z a pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Tychy wniesionych do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Prawo lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta). W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Miasta Tychy – zgodnie z art. 20 ww. ustawy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu. Wyżej wymieniony projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2014 luty). Z up. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej mgr inż. Alicja Kulka

t e a t r m a ły æ al. Kard. Hlonda 1 tel. 32 227 20 67 12.02 (środa) – 35-lecie SP nr 35, 14.02 (piątek) godz. 19 – „Pod niemieckimi łóżkami”. Bilety: 70 zł, karta stałego widza nieważna – więcej na str. 9. 16.02 (niedziela) godz. 16.30 – Kabaret Młodych Panów. Bilety: 50 zł, karta nieważna.

MUZEUM MIEJSKIE æ plac Wolności 1 tel. 32 327 18 20 – 22 Godziny otwarcia: wt., śr. 8-16, czw. 11-19, pt., sob. 11-17, niedz., pon. nieczynne. Wystawy: O Łucyjach, betlejkach i Herodach. Obrzędy i zwyczaje okresu zimowego w Tychach i okolicy (do lutego 2014).

æ Sala ekspozycyjna: ul. Katowicka 9 tel. 32 327 18 23

Cienie czułoświatłości Na wieczór autorski Anety Mlaś – „Cienie czułoświatłości”, zaprasza w piątek, 14 lutego, Grupa Poetycka „Orion”. Tyszance, na harmonijce ustnej towarzyszył będzie Wilon Maruda. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30, w Klubie Osiedlowym „Orion”, przy ul. Orzeszkowej 2. Wstęp wolny.

Szczypka & Kaletka Quartet Na koncert z cyklu „Jazz w tygodniu”, zaprasza w piątek, 14 lutego o godz. 19, Miejskie Centrum Kultury w Tychach (ul. Bohaterów Warszawy 26). Na scenie MCK zagra Szczypka & Kaletka Quartet, w składzie: Mateusz Szczypka (gi-

tara), Marcin Kaletka (saksofon), Kuba Dworak (kontrabas) i Grzegorz Masłowski (perkusja). – To kwartet jazzowy powstały w Katowicach, składający się z absolwentów i studentów Wydziału Jazzu, inspirowany współczesną sceną mainstreamową, ale i zakorzeniony w tradycji. Każdy z członków zespołu ma na koncie wiele nagród na festiwalach oraz wiele koncertów z różnymi formacjami oraz wybitnymi postaciami ze świata jazzu. Repertuar składa się głównie z ciągle rosnącej bazy kompozycji własnych oraz autorskich aranżacji standardów jazzowych – zaprasza Miejskie Centrum Kultury. Bilety kosztują 15 zł, można je kupić w MCK. B

HU M OR I F I L ANTRO P IA

Ostatnia odsłona Smilesii sylwia witman

12

Godziny otwarcia: wt. 10-16, śr., czw. 10-17, pt., sob. 10-18, niedz., pon. nieczynne Wystawy: Z zakamarków szuflad, z zakamarków pamięci (do maja 2014). Krzyżowscy z Tychów. Portret niezwykłej rodziny (do marca 2014).

TYCHY P R E SS P HOTO 2 0 1 4

Jury wybrało W sobotę poznamy laureatów konkursu Tychy Press Photo 2014. Ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 15 lutego o godz. 18.

J

ury wybrało już zwycięzców, po obejrzeniu 273 nadesłanych zdjęć. Wiemy już, że przyznano trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Ponadto, na wystawę pokonkursową jurorzy zakwalifikowali 90 najlepszych fotografii. W ubiegłym tygodniu organizatorzy konkursu zaprezentowali już niektóre spośród tych 90 zdjęć. Są wśród nich prace laureatów z poprzednich lat, Ireneusza Kaźmierczaka, Radosława Kaźmierczaka, Przemysława Strzeleckiego, Artura Pławskiego. O tym, kto z nich został tegorocznym zwycięzcą, dowiemy się dopiero w sobotę. Jurorzy: Andrzej Maria Marczewski (dyrektor Teatru Małego), Andrzej Grygiel (fotoreporter PAP), Rafał Klimkiewicz (fotoreporter), Dominik Gajda (fotoreporter, pomysłodawca Tychy Press Photo) i Łukasz Pudełko (kierownik Miejskiej Galerii Sztuki Obok), docenili fotografie o różnorodnej tematyce. Wyróżnione zdjęcia przedstawiają sceny z przyjęć weselnych, zakładów pracy, zawodów sportowych, a nawet sali porodowej. Są też zdjęcia wykonane w odległych zakątkach świata. Po wernisażu i wręczeniu nagród laureatom, na scenie Teatru Małego swoje zdjęcia pokaże Andrzej Grygiel, fotoreporter PAP i jeden z tegorocznych jurorów. Wstęp na wernisaż i pokaz jest wolny.  Sylwia Witman

Wernisaż ostatniej wystawy w ramach trasy „Smilesia” odbył się w sobotę, w kawiarni „W Międzyczasie”.

Marek Grela, karykaturzysta z Tychów kończy swoją ogólnopolską trasę wystawową „Smilesia”. Artysta stworzył kolekcję karykatur znanych osób związanych ze Śląskiem i przez ostatnie 10 miesięcy pokazywał je w kilkunastu miastach Polski. Wystawa trzykrotnie zawitała do Tychów. Teraz, ostatnią już odsłonę Smilesii można oglądać w kawiarni „W Międzyczasie”.

M

arek Grela uwiecznił na swoich pracach sportowców, aktorów, muzyków, dziennikarzy, ludzi kultury. Z karykatur spoglądają na nas m.in. Mariusz Czerkawski, Waldemar Fornalik, Kamilla Baar, Kamil Durczok, Jerzy i Agata Buzek, Artur Rojek, zespól Dżem, Krzysztof Wielicki, Krystyna Loska i Grażyna Torbicka, profesor Jan Miodek i wielu innych. – Gdy rodził się pomysł, nie zdawaliśmy sobie sprawy ile będzie trzeba włożyć w to wysiłku – mówi Marek Grela. – Dlatego z jednej strony czuję ulgę że to już koniec, a z drugiej lekki żal. Było to dziesięć bardzo intensywnych miesięcy, ale myślę, że bardzo owocnych. Udało się zorganizować każdą zaplanowaną wystawę, a jej odbiór był bardzo sympatyczny.

Jak mówi artysta, karykatura to niszowa dziedzina sztuki, której trudno przebić się do masowej publiczności. – Trudno to pokazać w programie typu „talent show” – dodaje. A jednak właśnie narysował serię karykatur na zlecenie Telewizji Polsat. – 23 lutego o godz. 20. w Polsacie będzie Gala Finałowa Plebiscytu „Niegrzeczni” 2014 – wyjaśnia artysta. – Moje rysunki będą prezentowane zamiast zdjęć w spotach nominacyjnych. Prace Marka Greli można w tej chwili oglądać w kawiarni „W Międzyczasie” przy ul. Kościuszki. Jak zapowiada autor, po zakończeniu projektu, reprodukcje wszystkich karykatur pokazanych podczas Smilesii – z oryginalnymi autografami osób na nich przedstawionych – będzie można nabyć na specjalnej aukcji, z której dochód będzie przeznaczony dla Hospicjum Cordis. Na kolejnej aukcji artysta planuje wystawić m.in. swoją pracę z podobiznami kabaretów występujących podczas ubiegłorocznej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „Ryjek” – dochód z tej sprzedaży zasili konto tyskiego Hospicjum im. św. Kaliksta. Informacje o terminach aukcji będą zamieszczone na stronie www.marekgrela.pl oraz na funpage’u artysty na facebooku. Sylwia Witman

r e k l a m a

DO WYNAJĘCIA Lokal o powierzchni użytkowej 30,00 m2 przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

na parterze budynku biurowo-usługowego obok TYSKICH HAL TARGOWYCH. Lokal posiada bezpośrednie wejście od strony parkingu usytuowanego po stronie południowej budynku oraz własne zaplecze socjalne.

Bliższe informacje pod numerami telefonów:

(32) 325 72 17 i (32) 325 72 20


www.tychy.pl

Ważne t elefony miejskie Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00, alarm. 997; Straż Pożarna, al. Niepodległości 230, tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, alarm. 998; Pogotowie Ratunkowe, ul. Fitelberga 71, tel. 32/327 49 99, alarm. 999; Apteki całodobowe: Magiczna ul. Kopernika 28, Pod Piramidą ul. Sikorskiego 101, Turkusowa ul. Turkusowa 5; Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, www. gsgaz.pl; Pogotowie Energetyczne, tel. 991; Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubicy 6, tel. 32/325 64 11, www.pec.tychy.pl; Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 32/227 40 31 do 33, alarm. 994, www.rpwik.tychy. pl; RWPiK – godziny urzędowania: administracja spółki: pon.-pt. 7–15, Biura Obsługi Klienta (Tychy i oddziały terenowe): pon.-wt., czw.-pt. 7–15, śr. 7–17, kasa: pon.-wt., czw.-pt. 7.15–14.30, śr. 7.15–16.30; Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, tel. 32/780 09 75, alarm. 986, www.strazmiejska. umtychy.pl; Szpital Miejski w Tychach, ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, www. szpitalmiejskitychy.pl; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, tel. 32/325 51 00, www.szpitalmegrez.pl; Sanepid, ul. Budowlanych 131, tel. 32/219 31 77, www.psse.tychy.pl; Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, tel. 32/776 33 33, fax 32/776 33 44, e-mail: poczta@ umtychy.pl, www.umtychy.pl, czynny: pon.-śr. 7:30–15:30, czw. 7:30–17:30, pt. 7:30–13:30, Wydział Komunikacji, ul. Budowlanych 59, pon.-czw. 7:30–17, pt. 7:30–12; Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 70 06–07, e-mail: poczta@mzuim.tychy. pl, www.mzuim.tychy.pl, czynny: pon.-pt. 7–15; Miejski Zarząd Komunikacji, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 32/219 36 79, e-mail: poczta@mzk.pl, www.mzk.pl, czynny: pon.-śr. 6:45– 14:45, czw. 6:45–16:45, pt. 6:45–12:45, Centrum obsługi pasażera czynne: pon.-pt. 6–19; Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 33, tel. 32/323 30 00, www. tychy.sr.gov.pl, czynny: pon. 7:3018, wt.-pt. 7:30–15:30; Miejski Rzecznik Konsumentów, ul. Grota Roweckiego 42, tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, www.konsument.umtychy.pl, godziny pracy: pon.-śr. 8–15:30, czw. 8–17:30, pt. 8–13:30; Urząd Skarbowy, al. Niepodległości 60, tel. 32/325 11 00, www.isnet.katowice.pl/us/tychy. htm, czynny: pon. 7–18, wt.-pt. 7–15; Urząd Pracy, ul. Budowlanych 59, tel. 32/781 58 63, www.pup.tychy.pl, godziny przyjmowania klientów: pon.-pt. 7:30–14; MOPS, ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 35 40, e-mail: mops.tychy@ interia.pl, czynny: pon.-śr. 7:30–15:30, czw. 7:30–17:30, pt. 7:30–13:30; RCGW SA, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 32/325 72 85, e-mail: rcgw@ rcgw.pl, www.rcgw.pl, Dział Obsługi Klienta i punkt kasowy – IV p., pok. 400, czynny: pon.-śr. 7.30–15.30, czw. 7.30–17.30, pt. 7.30–13.30, punkt kasowy przy ul. Sadowej 4 czynny: pon., wt., czw., pt. 7.15–14.30, śr. 7.15–16.30; Master Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, tel. 32/327 69 50, 32/227 96 81 do 82, fax 32/219 84 27, czynne: pt.-pon. 7.30–15.30, Składowisko Odpadów Komunalnych w Urbanowicach, ul. Serdeczna 100, tel. 32/216 94 95, czynne: pon.-pt. 6–21, sob. nieczynne, www.master.tychy.pl Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nałkowskiej 19, tel. 32/218 10 13, 32/326 55 56, e-mail: biuro@ hospicjum.tychy.pl, www.hospicjum.tychy.pl.

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

I n f o r m at o r

13

Ogłoszenia drobne: tel. 32 325 72 15, 601 624 255 www.drobne.tychy.pl AUTO:

FINANSE:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

Chwilówki tylko Tychy tel. 516 776 744

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

Potrzebujesz gotówki. Bank Ci odmówił ZADZWOŃ 518 963 633 koszt poł. wg. stawki opr.

AUDI, VW KUPIĘ KAŻDE 605466370 BMW, MERCEDES 605466370 FORD, OPEL SKUP KAŻDE 605466370 SEAT, SKODA SKUP AUT 605466370 FIAT, DAEWOO SKUP AUT 605466370 HONADA, TOYOTA KUPIĘ 605466370 PEUGEOT, KIA SKUP 605466370 CITROEN, RENAULT SKUP 605466370 MAZDA, SUZUKI KUPIĘ 605466370 VOLVO, ALFA AUTOSKUP 605466370 SKUP - AUTA DOSTAWCZE 605466370 Autoskup, autozłom, w każdym stanie, 608-679-145, 517-300-610 Mechanika Pojazdowa Tychy ul.Śląska 38 tel.697 179 987 SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, miski olejowe, głowice, skrzynie biegów) TEL. 664 433 746

DOM: Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 72 49. Niemczyk Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZERÓBKI, DORÓBKI POMIAR I WYCENA GRATIS. 602 445 400, 691 577 335 TANIO I SOLIDNIE usługi stolarskie, meble na wymiar, szafy z drzwiami przesuwnymi, renowacje kuchni, doradztwo, klejenie krzeseł 32 219 46 12, 603 931 222 www.tychystolarz.pl LISTWY PRZYPODŁOGOWE, RÓŻNE KOLORY, CENA HURTOWA, 691 577 335 LISTWY PRZYPANELOWE ,RÓŻNE KOLORY, CENA HURTOWA, 691 577 335 Balustrady, bramy, ogrodzenia. SPAWANIE tel. 664 433 746 SPAWANIE U KLIENTA. Dojazd i pomiar gratis. Tel. 664 433 746 Naprawa-telewizory itp.Piloty,dekodery DVB- T-SPRZEDAŻ "AS" Tychy Sienkiewicza2 tel. 32/3271047,601444265.www. serwis-as.pl Przyłącza wodno-kanalizacyjne Tel. 697 179 987  Remonty, gładzie, kafelki, malowanie itp. 506852814 Pralnia dywanów 696-113-925

zamów drobne:

SPRZEDAM: Sprzedam garaż z kanałem naprzeciw Rzemiosła tel. 601413805 Słoneczne 2 pokojowe mieszkanie 46 m2 blok 4 piętro Tychy Dunikowskiego 12 oś H 180000zł do negocjacji Tel.609761046 Sprzedam garaż Tychy oś. B. Murowany 664360780

KREDYTY NOWOŚĆ NA RYNKU Bank Ci odmawia? Brak Ci zdolności? BANKOWE I POZABANKOWE, BEZ BIK 10000 od 149 zł, CHWILÓWKI DO 7000 zł Tychy 32/780-46-93 Katowice 32 782-39-20 Pożyczki nawet z komornikiem 509 154 043 Dojazd Gratis Oferujemy szybkie kredyty na oświadczenie. Proste i szybkie konsolidacje. Obsługujemy również klientów bez zdolności kredytowej, oraz ze złym BIK-em. Chwilówki. Tychy i okolice tel 32 327 07 42, 796-200-271 (9-19). myślisz o inwestowaniu ale sądzisz, że cię na to nie stać? zadbaj o przyszłość swoją lub dziecka już od 50zł/m-c; 669082226 Szybkie gotówki, proste zasady. Konsolidacje, hipoteki, kredyty poza bankowe. Obsługujemy również klientów bez zdolności kredytowej. tel.32/327-09-42 796200-271(9-19)

KARIERA: korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i młodzieży 505 382 157

PRACA:

Praca projektant mebli kuchennych i nietypowych. Studio Mebli Król i Komandor, tel: 601-484-545 kkrol@komandor.pl www.studiomebli-ka.pl FIRMA INDOMO Nieruchomości poszukuje osób do pracy na stanowisko „Specjalisty do spraw nieruchomości”. Praca na terenie Tychów, Pszczyny, Mikołowa i okolic. Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: tychy@ indomo.info.pl lub osobiście w biurze: Tychy, ul. Wyszyńskiego 40A.

NIERUCHOMOŚCI:

M-2, os Ogrodnik, 22m, 1 piętro, z balkonem - 81 000. VOTUM 500 593 256 M-3, os T, 49m, 1 piętro, niska zabudowa, z balkonem - 190 000. VOTUM: 500 593 256 M-3/M-4, os G, 1 piętro, niska zabudowa, z balkonem - 195 000. VOTUM: 500 593 256 M-4, os Paprocany, 66m, niska zabudowa - 260 000. VOTUM: 500 593 256 APARTAMENT os. B, (dwa mieszkania) - adaptacja strychu - 335 000. VOTUM: 501 503 735 Świerczyniec, nowy dom w stanie deweloperskim. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! VOTUM: 500 593 256 OKAZJA!!! Dom wolnostojący w Lędzinach - 299 000. VOTUM: 500 593 256 Bardzo ładna działka 801m, w cichym zakątku, niedaleko lasu w Bieruniu/Jajosty - 85 000, w Bojszowach 1000m - 105 000. VOTUM: 500 593 256 Działka ogrodowa ROD - 564m, z murowaną altaną - 23m, zadaszony taras - 30m, wc, prąd, woda. Odstępne 51 000zł. VOTUM: 501 503 735 NOWY Dom wolnostojący – TychyCzułów, pow. 150m2, pow. działki 540m2, murowany, stan surowy zamknięty – nowoczesny projekt – cena 350 000zł – ZADZWOŃ –INDOMO Tel. 508 063 856

ZAMIENIĘ

NOWY DOM z 2013r – gotowy do zamieszkania, całkowicie wykończony wolnostojący – Pszczyna – Studzienice – pow. ok. 140m2, pow. dz.648m2, ATRAKCYJNA CENA! ZADZWOŃ – INDOMO Tel. 508 063 856 lub napisz maila: tychy@ndomo.info.pl

Zamienię kawalerkę w Murckach na dwa pokoje w Tychach. Spłacę zadłużenie lub odstępne. Całość opłat=510zł.Tel 501780510

Mieszkania w Woli, gm.Miedźna- 2 pokoje, pow. 52m2, PO GENERALNYM REMONCIESuper Cena! – Zadzwoń- INDOMO Tel. 508 063 856.

Kupię Kupie M4 niska zabudowa na osiedlach W,T,L,R 793 690 412

BIURO OGŁOSZEŃ: Tychy, al. Piłsudskiego 12 pon. – pt. 7–15 601 624 255, 32/325–72–15 www.drobne.tychy.pl drobne@twojetychy.pl

Zamienię na mniejszy lokal użytkowy w centrum miasta 57m2 (35m2 + 22m2-do rozbudowy). Kontakt: 501 503 735

Sprzedam M-2 oś. Z, pow. 36m2, cena 125 000zł - Zadzwoń- INDOMO Tel. 508 063 856 M-4 Tychy – Żwaków, pow. 65m2 – cena 250 000zł-Zadzwoń- INDOMO Tel. 531 099 212 Wola, gm.Miedźna – 2 pokoje, 51,5m2, ładne cena Zadzwoń- INDOMO Tel. 531 099 212 OKAZJA ! 2 pokoje, 32m2, balkon, 2 piętro, os. F – 126.000 zł – z klimatyzacją – ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 3 pokoje, 54m2, balkon, 9 piętro, os. O – 210.000 zł - ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 2 pokoje, 47m2, balkon, 1 piętro, os. Z – 198.500 zł - ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 2 pokoje, 50m2, balkon, 3 piętro, os. Z – 180.000 zł – ZADZWOŃ – INDOMO 881 030 622 2 pokoje, 42m2, balkon, parter, os. H – 143.000 zł - ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622

WYNAJMĘ Mieszkanie M2,pokój z kuchnią,umeblowane. 660537311, 696035333 Szukam garażu do wynajęcia w Tychach (osiedle A). Dane kontaktowe: mail: kancelaria.tm@gmail.com, Tel. 785104080. DO WYNAJĘCIA! Kawalerka w Bieruniu - 500zł/m-c+media. VOTUM: 500 593 256 Mieszkanie wynajmę - 3 pokoje, 68m2, os. C – 1.300 zł - INDOMO 881 030 622 Mieszkanie wynajmę - 3 pokoje, 65m2, os. T – 1.500 zł - INDOMO 881 030 622 Mieszkanie wynajmę - 3 pokoje, 63m2, os. O – 1.400 zł - INDOMO 881 030 622 Lokal uż. MIKOŁÓW, 420 m2, 10zł/m2 netto, idealny na działalność produkcyjną lub magazynową, w pobliżu centrum - Marcin Terebka - tel.881 030 622 INDOMO Wynajmę M3, Tychy M 511058480

ZDROWIE

3 pokoje, 64m2, balkon, 6 piętro, os. T – 220.000 zł - ZADZWOŃ – INDOMO 881 030 622 OKAZJA! 3 pokoje + garderoba, 64m2, duży balkon, 1 piętro, os. O, Tychy – 250.000 zł – po generalnym remoncie - ZADZWOŃ INDOMO 881 030 622 3 pokoje, 46m2, balkon, 9 piętro, os. D, Tychy – 150.000 zł - ZADZWOŃ – INDOMO 881 030 622 2 pokoje, 50m2, balkon, garderoba, 4 piętro, os. E, Tychy – 166.000 zł - ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 3 pokoje, 54m2, duży balkon, 1 piętro, os. D, Tychy – 175.000 zł - ZADZWOŃ – INDOMO 881 030 622 Mieszkanie 4 pokoje, 69m2, 2 piętro, duży balkon, os. E, Tychy – 210.000 zł - ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 Duże Mieszkanie typu M-5, 85m2, 2 piętro, 2 balkony, os. C, Tychy – 290.000 zł- ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 2 pokoje, 58m2, 2 piętro, balkon, os. C, Tychy – 246.000 zł - ZADZWOŃ - INDOMO 881 030 622 Nowa Oferta - Kawalerka, 26m2, 4 piętro, os. E, Tychy – 95.500 zł - INDOMO 881 030 622 KOBIÓR, działka bud. pow. 718m2, cena: 147 000zł – Marcin Terebka tel. 881 030 622, Działka bud. Mikołów – Mokre – Pow. 560m2, 720 m2, 1052m2 cena: 130 zł/ m2 Marcin Terebka tel. 881 030 622

INNE: PRZEPROWADZKI, TRANSPORT KRAJ, EUROPA- ZNIŻKI EMERYCI I RENCIŚCI!!! 537 30 30 33 www.przeprowadzkiaz.pl

TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOMPLEKSOWO. Tel. 691 577 335 USŁUGI KAMIENIARSKIE - TYCHY WARTOGŁOWIEC. TANIO! 605 873 705 OPIEKA NAD GROBAMI. PROFESJONALNIE. TYCHY- WARTOGŁOWIEC. Tel. 605 873 705 Sprzedaż i montaż ławek przygrobowych. Szeroki wybór: proste, składane, ze skrzynką! Tychy- Wartogłowiec. 605 873 705 Transport, przeprowadzki, usługi transportowe 664 433 746 Przewozy osób na BASENY TERMALNE narty-EU, wynajem busów kraj-zagranica 692 601 399 PRZEPROWADZKI EKIPA TANIUŚKO TRANSPORT CAŁY KRAJ 601292699 Masz dość stania w kolejkach i wysokich cen?? WYŚLIJ PACZKĘ U NAS !!! Zapraszamy do nowo otwartego punku tanich przesyłek kurierskich. (kraj i zagranica) TANI KURIER TYCHY UL.TOŁSTOJA 15 (za Kaufllandem np.Kościoła Karoliny) Tel. 791 366 747 http://www.tanikuriertychy.pl

ZNAJDZIECIE NAS W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH: Gazetę dostaniesz rano w:

æ trolejbusach: A i B; æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 131, 137, 254, 273, 291, 696.

U kolporterów:

æ obok sklepu AZET – od godz. 6:30 æ na skrzyżowaniu przy Browarze – od godz. 6:00 æ na os. A – skrzyżowanie ulic Hlonda i Burschego, od godz. 6:30 æ na Hotelowcu – od godz. 6:30 æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – od godz. 14:30 æ w Tyskich Halach Targowych – od godz. 7:30.

Na stojakach:

æ Dworzec PKP æ Budynek przy pl. św. Anny (dawny MDK) æ Budynek „Śródmieście”, al. Piłsudskiego 12 æ Wydział Zamiejscowy Akademia Krakowska al. Niepodległości 32 – zmiana nazwy æ City Point Tychy, al. Jana Pawła II æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1 æ WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30

æ Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3 æ Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102 æ Urząd Miasta, al. Niepodległości 49 æ Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 æ Kryta Pływalnia, ul. Edukacji 9 æ MZBM, ul. Filaretów 31 æ MBP, ul. Kard. Wyszyńskiego 27 æ Muzeum Miejskie, ul. Katowicka 9 æ PEC, ul. Kubicy 6 æ RPWiK w Tychach SA, ul. Sadowa 4 æ WKU, ul. Cyganerii 51 æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9 æ TSM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego 39 æ BEST CJO, ul. Kopernika IB æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27 æ Teatr Mały, ul. Hlonda 1 æ DH Baron, al. Jana Pawła II 24 æ „Azet”, ul. Grota Roweckiego 53 æ MASTER, ul. Grota Roweckiego 44 æ Apteka Q-Pharm, ul. Borowa 134 æ KSSE Podstrefa Tyska, ul. Fabryczna 2 æ Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47

æ Centrum Dystrybucji Kompanii Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5 æ Fiat, ul. Turyńska 100 æ Sklep „U Tereski”, Czułów ul. Katowicka 104 æ Szkoła Podstawowa w Cielmicach, ul. Jedności 51 æ UM Lędziny æ MOK Lędziny, ul. Hołdunowska 39 æ MZOZ Lędziny, ul. Asnyka 2 æ UG Bojszowy æ Biblioteka gminna w Bojszowach, ul. Gościnna 6

oraz:

æ OKS Zet, ul. Sikorskiego 110 æ Centrum Medyczne Paprocany, ul. Sikorskiego 101 æ Sklep mięsny Czułów, skrzyżowanie ul. Narcyzów i Piaskowej æ Hotel Piramida, ul. Sikorskiego 100 æ Kawiarnia „L.S. Cafe”, ul. Darwina 25 æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20 æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ Salon RTV AGD „Aga”, ul. Dąbrowskiego 21 æ HADEX 2, ul. Damrota 181a æ Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46 æ Apteka Avicenna, ul. Bocheńskiego 9 æ EMIDA, ul. Wojska Polskiego 18 æ TSM Zuzanna, ul. Zgrzebnioka 35a æ „LENS – MED.” S.C., Czułów ul. Narcyzów 24 æ Restauracja „pod Kasztanami”, ul. Mikołowska 143 æ ZSP nr 1, Wilkowyje, ul. Leśna 66 æ Sklep rybny, Mąkołowiec, ul. Mąkołowska 66 æ Komagra, ul. Przemysłowa 64 æ Firma Handlowa Strugała Dariusz, Urbanowice, ul. Urbanowicka 33 æ Sklep spożywczy w Jaroszowicach, ul. Pasterska 4 æ Piekarnia Wygorzele, Wygorzele, ul. Długa 77 æ SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna 29. æ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stella”, Tychy, ul. Hierowskiego 29 æ Agencja Reklamowa „AJAN”, ul. Honoraty 43

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach


T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

www.tychy.pl

sport Żurek t estował Uk r aińców

łukasz sobala

Po przerwie dla reprezentacji, hokeiści wracają do ligi.

E IHC : G o l B a g i ń s k i e g o p r z e s ą d z i ł o w yg r an e j P o l a ków

Decydujące mecze Polska reprezentacja hokejowa sukcesem zakończyła występ w rozgrywanym w Gdańsku turnieju EIHC. Do zwycięstwa biało-czerwonych w znacznym stopniu przyczynili się zawodnicy GKS Tychy. Po przerwie, drużyny wracają do rozgrywek ligowych we wtorek, 11 lutego.

Leszek Sobieraj l.sobieraj@twojetychy.pl

W

pierwszym meczu turnieju w Gdańsku, Polska wygrała z Włochami 2:1. Pierwszego gola zdobył Grzegorz Pasiut, a decydującą bramkę – Adam Bagiński. Najlepszy tyski sportowiec 2013 roku w Plebiscycie „Tyskie Laury Sportowe”, zdobył gola po indywidualnej akcji na minutę i 19 sekund przed końcową syreną. Jak się później okazało, bramka „Bagisia” zadecydowała nie tylko o losach tego spotkania, ale i całego turnieju! W drugim meczu Polacy przegrali z Węgrami 1:2 (gol Pasiut), a w ostatnim spotkaniu turnieju pokonali Białoruś 4:2 (było to drugie w historii zwycięstwo polskiej

reprezentacji z Białorusią). Nasi hokeiści przegrywali w tym meczu 0:2, ale potem skutecznie odrobili straty, w czym duża zasługa także tyskich graczy. Pierwszego gola zdobył Marcin Kolusz, a przy drugim (Pawła Droni) asystował Mikołaj Łopuski. Bramki zdobyli także Sebastian Kowalówka i Aron Chmielewski. W ostatecznym rozrachunku polski zespół miał identyczny bilans punktowy i bramkowy co Włosi, ale wygrał turniej dzięki zwycięstwu w bezpośrednim pojedynku, właśnie za sprawą gola Bagińskiego. Warto przypomnieć, iż z tyskiej ekipy w turnieju EIHC grali: Michał Kotlorz, Jakub Wanacki, Marcin Koluasz, Mikołaj Łopuski,

Auomobilklub Ziemi T yskiej

Sezon na torze Rywalizacja kierowców pod egidą Automobilklubu Ziemi Tyskiej już się rozpoczęła. Za nami dwie imprezy – Noworoczny Sprint i Zimowy Sprint.

Z

awody te rozgrywane były jednak poza klasyfikacją Samochodowych Mistrzostw Tychów. Ta rywalizacja rozpoczyna się dopiero 4 kwietnia, kiedy to na torze Fiat Auto Poland odbędzie się pierwsza runda SMT. Druga w tym roku runda przeprowadzona zostanie w... Szczyrku i będzie to 1. Szczyrkowski Sprint pod Górę o Puchar Burmistrza Szczyrku. Kolejne rundy samo-

chodowych mistrzostw odbędą się 8.06 – o Puchar Fiat Auto Poland, 6.07 – o Puchar Auto Hit, 3.08 – o puchar Miasta Tychy (przy hali sportowej) oraz 14.09 ponownie na torze FAP. Poza cyklem SMT, tyski Automobilklub zorganizuje: 16 marca – Wiosenny Sprint AZT, 9 listopada 2014 r. – Jesienne Grand Prix AZT i 14 grudnia – Barbórka Tyska 2014. Czekają nas także emocje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska (Rajdy Okręgowe). 25–26 kwietnia AZT jest organizatorem 3. Rajdu Mikołowskiego, a 19–20 września – 9. edycji AC Pokale Rajd Tyski. LS

Adam Bagiński, Kacper Guzik, Radosław Galant i Jakub Witecki, który nie wystąpił w ostatnim meczu z powodu kontuzji. Tymczasem pozostali zawodnicy GKS zaliczyli w czasie przerwy solidną dawkę treningów przed ostatnimi meczami sezonu zasadniczego i początkiem play off. Jirzi Sejba i Krzysztof Majkowski uzupełnili skład zawodnikami MOSM Tychy (młodzicy i juniorzy), zapraszając na treningi Dawida Dużego, Bartłomieja Jeziorskiego, Piotra Wasiaka i Adriana Jeziorskiego. Zajęcia z kadrowiczami pierwszego zespołu z pewnością stały się dla nich cennym doświadczeniem. A teraz czas na ostatnie mecze rundy zasadniczej. Ligowcy wracają na lodowiska we wtorek, 11.02. GKS Tychy wyjeżdża na mecz z Podhalem Nowy Targ. Oto kolejne spotkania: 14.02 GKS Tychy – Unia Oświęcim, 16.02 Comarch Cracovia – GKS Tychy, 18.02 GKS Tychy HC GKS Katowice, 21.02 Sanok – GKS Tychy, 23.02 GKS Tychy – JKH GKS Jastrzębie. W 54. kolejce (25 lutego) GKS Tychy pauzują, a I runda play off rozpocznie się 28.02 (kolejne tt terminy: 1, 4, 5, 8 marca).

MP w futsalu

Polonia czeka Tychy będą gościć finalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w futsalu.

G

ospodarzem imprezy będzie KKS Polonia Tychy. Najlepsze kobiece zespoły w Polsce do lat 18 rywalizować będą w tyskiej Hali Sportowej w sobotę, 19 kwietnia. 20 lutego działacze Polonii Tychy zapraszają na spotkanie organizacyjne chętnych do pomocy przy organizacji. MMP Kobiet w futsalu z pewnością będą jedną z największych sportowych imprez roku 2014. Głównym organizatorem zawodów jest Polski Związek Piłki Nożnej, a Polonia Tychy jest gospodarzem mistrzostw. SłaB

Sparingowy maraton Łukasz Sobala

14

Piłkarze GKS Tychy mają za sobą sparingowy maraton. W ciągu pięciu dni tyszanie rozegrali trzy gry kontrolne z Odrą Opole, Skrą Częstochowa i rezerwą Górnika Zabrze. Trener tyszan miał okazję przetestować kilku kolejnych kandydatów do drużyny.

G

KS Tychy w meczu z Odrą Opole zagrał słabo, a na głowy zawodników polał się zimny prysznic. Tyszanom brakowało pomysłu na akcje ofensywne, a bramce rywali zagrozili tylko raz. Jednak nawet wtedy piłka minęła cel.

Pierwszy gol Drugoligowcy pierwszego gola zdobyli w 39. min. Rywal lekkim uderzeniem zaskoczył zarówno słabiej interweniującego Piotra Misztala, jak i stojącego przy słupku Daniela Mąkę. Druga bramka padła po niespełna godzinie gry, a Marek Igaz skapitulował po mierzonym strzale z 10 metrów. Zawodnicy GKS popełnili przy tej akcji błąd, zostawiając rywalowi zbyt dużo miejsca. Po meczu Dancik, testowany stoper Podbeskidzia Bielsko-Biała, zakończył testy w GKS Tychy.

Smółka znowu strzela Drugi mecz sparingowy tyszanie rozegrali ze Skrą Częstochowa. Jan Żurek miał okazję obejrzeć w akcji kolejnego stopera – Mateusza Bartkowa, byłego gracza Zagłębia Lubin i KS Polkowice, a ostatnio testowanego przez Cracovię Kraków. Defensywa tyszan w meczu z częstochowianami spisywała się dużo lepiej niż w poprzed-

Piłkarze GKS rozegrali w tym tygodniu trzy mecze kontrolne. W akcji Daniel Mąka.

nim spotkaniu. W ofensywie natomiast błysnął Paweł Smółka, który jest najskuteczniejszym graczem GKS po rundzie jesiennej. Napastnik tyszan otrzymał prostopadłe podanie od Mariusza Zganiacza i w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali, zdobył gola. Serię gier GKS zakończył rywalizacją z rezerwą Górnika Zabrze. Spotkanie toczyło się głównie w środkowej strefie boiska, ale obfitowało w walkę i ostre starcia. Sytuacji bramkowych było jednak jak na lekarstwo, a najlepszej nie wykorzystał Pavol Ruskovský. Słowacki pomocnik GKS po podaniu Dočekala został zastopowany przez bramkarza rywali. Gospodarze powinni wykonywać rzut karny, ale sędzia nie odgwizdał ewidentnego faulu Daniela Mąki w polu karnym. W tym spotkaniu Jan Żurek miał okazję przetestować

dwóch zawodników z Ukrainy – środkowego pomocnika Andrija Wasebę i napastnika Romana Markewycza. Obaj jednak nie zachwycili i podobnie jak testowany już wcześniej stoper – Mateusz Bartków, nie zyskali sympatii szkoleniowca GKS Tychy. GKS Tychy – Odra Opole 0:2 (0:1). GKS Tychy – Skra Częstochowa 1:0 (0:0). GKS Tychy – Górnik II Zabrze 0:0. GKS Tychy:  Igaz (38. Misztal) – Chomiuk, Kopczyk, Masternak, Mączyński – Ruskovský, Žunić, Lesik, Zganiacz, Dočekal – Smółka. II połowa:  Misztal (75. Florek) – Chomiuk, Bartków, Balul, Mączyński – Mąka, Waseba, Gąsior, Dymowski, Biskup (68. Szumilas) – Markewycz. Sławomir Buturla

1 6 - l at kowie prowadz ą „ Z e t k ę”

Sparingi w klasach Prestiżowe zwycięstwo odnieśli zawodnicy Ogrodnika Cielmice, którzy pokonali LKS Łąka 2:1. OKS Zet także wygrał, a z dobrej strony w sparingu pokazali się 16latkowie.

O

grodnik zmierzył się na wyjeździe z walczącym o awans do okręgówki LKS Łąka. Zespół Dariusza Grzesika dopiero po przerwie poważniej potraktował rywala, dzięki czemu po przegranej pierwszej części, ostatecznie wygrał. Cielmiczanie stracili bramkę już w 3. minucie, po błędzie w rozegraniu piłki. Po zmianie stron Grzegorz Chrząścik mocnym uderzeniem pod poprzeczkę wyrównał w 55. min., a pięć minut później Kost zdobył zwycięskiego gola. Wynik mógł być okazalszy, ale po obu stronach zawiodła skuteczność. LKS Łąka – Ogrodnik Cielmice 1:2 (1:0). Bramki: Chrząścik,

Kost. Ogrodnik: Gąsior – Wojciechowski, Kałuża, Czyżo, Foltyn – Kost, Dejas, Stawicki, Szojda – Chrząścik, Szopa oraz Bytys, Kołodziej i Żmijewski. Bezbramkowy remis zanotowała rezerwa GKS Tychy. Zespół Tomasza Wolaka grał z Unią Kosztowy, ale oba zespoły spisywały się jednak nieskutecznie. GKS II Tychy – Unia Kosztowy 0:0. GKS II Tychy: Florek – Jędryka, Krzczuk, Król, Marcin Grzybek – Pawełczyk, Bielawski, Koczy, Szumilas, Szlosarek – Matusz oraz Granek, Miotk, Szczepanek, Białas, Sibera. Wiele emocji dostarczył obserwatorom pojedynek OKS Zet z Pogonią Imielin. Tyszanie dwukrotnie prowadzili – po golach Rafała Ptaka i Mariusza Wilczka, by w 89. min. stracić bramkę z rzutu karnego. Jednak zespół Zbigniewa Pustelnika pokazał charakter i w doliczonym czasie

gry przeprowadził widowiskową akcję, po której Wilczek zdobył zwycięskiego gola. Warto zaznaczyć, że w wyjściowym składzie „Zetki” pojawiło się dwóch 16-latków – Strzoda i Chabinka, a po przerwie w bramce stanął ich rówieśnik – Odyjewski. OKS Zet Tychy – Pogoń Imielin 3:2 (1:1). Bramki: Ptak, Wilczek 2. OKS Zet: Kowalczyk (Odyjewski) – Ludwiczak, Góral, Oprzondek, Ryszka – Kulpiński, Chabinka, Strzoda, Wilczek, Warta – Ptak oraz Ligus, Kopeć, Żołna, Michalak i Cuda. OKS JUW-e Tychy dopiero rozpoczyna gry sparingowe. Zarząd klubu ogłosił nabór zawodników zarówno do grup dziecięcych i młodzieżowych, jak i seniorskich. Wszelkich informacji udziela prezes klubu – Marek Demko (tel. 604 210 538).  Sławomir Buturla


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 11 l ut ego 2 0 14

sport

TKS N a s c o n : D w a s p a r i n g i z l i d e r e m

Mistrz rozbił GKS

Wygrana na finiszu

Futsalowcy GKS Tychy doznali kolejnej porażki. Tym razem na wyjeździe przegrali z mistrzem Polski – Wisłą Krakbet Kraków 2:6. Bramki dla tyszan zdobyli Włoch i Wiśniewski.

Z

espół GKS Tychy w Krakowie wystąpił w okrojonym składzie. Zabrakło m.in. Zbigniewa Modrzika, którego w bramce zastąpił grający trener – Rafał Krzyśka. Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy już w 8. minucie objęli prowadzenie. Próbujący przeciąć podanie na długi słupek Sławomir Maławy, pechowo interweniował i wbił piłkę do własnej bramki. Tyszanie skutecznie odpowiedzieli wyprowadzając kontratak w 11. minucie. Na listę strzelców wpisał się Jacek Włoch, celnie uderzając z pięciu metrów. Zespół Rafała Krzyśki dobrze grał w defensywie, ale gospodarze bezlitośnie wykorzystali jedyny moment nieuwagi i w 18. min. ponownie objęli prowadzenie. Druga połowa dobrze rozpoczęła się dla krakowian. W 26. min. Fabian Biernat dostał piłką w rękę, a sędzia podyktował rzut karny dla Wisły. Krzyśka skapitulował, a gospodarze wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Mający na koncie pięć fauli tyszanie nie mogli grać agresywnie, bo groziło to rzutem karnym.

Niespodzianki w Krakowie nie było – GKS nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Ułatwiło to zadanie zawodnikom Wisły, którzy jeszcze dwukrotnie pokonali tyskiego bramkarza. Przy stanie 5:1 dla rywali zaczęli grać z lotnym bramkarzem, a Wiśniewski skutecznie dobił strzał Piotra Myszora. Ostatnie słowo jednak należało do Wisły, która ostatecznie wygrała 5:2. Tyszanie walczyli o korzystny wynik, ale mistrz okazał się zbyt mocny. Na domiar złego kontuzji

nabawił się Patryk Szachnitowski i nie wiadomo jak długo będzie pauzował. GKS nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Wisła Krakbet Kraków – GKS Tychy 6:2 (2:1). Bramki: Włoch (11.), Wiśniewski (38.). GKS: Krzyśka – Wiśniewski, Włoch, Słonina, Piotr Myszor – Maławy, Szachnitowski, Biernat, Jania.

Ta trzecia kwarta!

K

oszykarze GKS Tychy zanotowali drugą porażkę w tym sezonie. Mecz zaczął się zgodnie z oczekiwaniami tyskich kibiców, czyli od prowadzenia GKS siedmioma punktami po pierwszej kwarcie. W drugiej, inicjatywę przejęli gospodarze i choć do po-

łowy spotkania tyszanie nadal prowadzili, ich przewaga stopniała do trzech punktów (40:37). Po przerwie jednak tyska ekipa zagrała słabo, a trzecia odsłona pokazała, że zespół, który w ostatnich meczach zmiatał z parkietu kolejnych rywali, przeżywa chwile słabości. Po trzecim starciu GKS przegrywał 14 punktami, a sytuacji nie zmieniła ostatnia odsłona, bowiem tylko o punkt wygrał ją GKS. Do zakończenia zasadniczej części sezonu II ligi pozostały cztery kolejki. Tyszanie grają ko-

K

iedy pierwszego seta gospodarze wygrali do 16 wydawało się, że zgarną pulę. Tymczasem w drugiej odsłonie toczyła się wyrównana gra, w końcu TKS objął prowadzenie 11:8. Był to m.in. efekt zmian, jakich w pierwszym secie dokonał trener Grzegorz Słaby. – Za Millera wszedł Surma, za Lewińskiego – Kozioł, który powrócił do zdrowia i za Kiwiora – Nowosielski – mówił tyski szkoleniowiec. – W drugim utrzymałem zmiany przyjmujących, czyli Surma i Sobański zostali w wyjściowej szóstce, do której wrócił Kiwior, a Siewiorka w grze obronnej wspomagał zmiennik libero – Szymczak. Gospodarze prowadzili, jednak TKS odrobił straty i na tablicy pojawił się wynik 24:20. Wygrana Tychów była zatem w zasięgu ręki. Tymczasem gospodarze zwarli szeregi, byli dokładni, skuteczni i wyrównali – 24:24. Na szczęście ostatnie piłki należały do TKS. W kolejnej odsłonie, początkowo także bardzo wyrównanej, znów do głosu doszli goście, obejmując kilkupunktowe prowadzenie – 11:7. Potem było 17:10 i tym razem tyszanie nie pozwolili rywalom zmniejszyć dystansu. Wygrali pewnie do 20.

Sławomir Buturla

p r z e rwan a s e r i a ko sz y k ar z y

Po serii 9 zwycięstw koszykarze GKS Tychy ulegli w Katowicach AZS AWF 72:85. Drużyna fatalnie zagrała w trzeciej kwarcie, przegrywając 7:24!

Zawodnikom TKS Nascon udał się wypad do Krakowa na mecz z AGH AZS. Tyszanie wrócili z tarczą, pokonując rywala 3:1.

lejno z: 15.02 KS Pogoń Prudnik, 22.02 Fluor (wyjazd), 1.03 Sudety Jelenia Góra i 8.03 Gimbasket Wrocław (wyjazd). Większość rywali to zespoły czołówki, więc finisz tej części sezonu będzie dla tyszan wymagający. AZS AWF Katowice – GKS Tychy 85:72 (18:25, 19:15, 24:7, 24:25) GKS Tychy: Deja 14, Dziemba 13 (1 za 3), Basiński 12 (2), Hałas 11 (2), Bzdyra 5 (1), oraz Olczak 8 (2), Sebrala 3, Markowicz 3, Weiss 3 (1), Lemański 0. LS

W ostatnim secie na parkiecie istniał już tylko jeden zespół. Co prawda akademicy do końca próbowali coś zmienić, ale niewiele to pomogło. – Drużyna rywali grała pod dużą presją, oni po prostu musieli wygrać, bo tego wszyscy oczekiwali, my natomiast graliśmy na luzie, bez obciążeń. I to było widać w decydujących momentach spotkania – skomentował trener Słaby. TKS prowadził 10:6, ale w połowie seta zespół przystąpił do prawdziwego szturmu. Chwilami gospodarze zupełnie się pogubili, popełniali sporo błędów. W końcówce TKS prowadził 23:17 i zdobył dwa kolejne punkty, dzięki zagraniom Kiwiora i świetnie dysponowanego w tym meczu Kozioła.

– Jestem bardzo zadowolony nie tylko ze zwycięstwa, ale także z faktu, że do gry wrócił Kozioł oraz z debiutu wychowanka Marcina Nycza – Szymczaka. Teraz w rozgrywkach czeka nas tydzień przerwy, podczas której rozegramy dwa sparingowe mecze z MKS Będzin. Trener z Będzina zadzwonił do mnie, proponując tę konfrontację. Zgodziłem się bardzo chętnie i jestem ciekaw, jak nasz zespół zaprezentuje się na tle lidera. Potem tyszan czeka ostatnie spotkanie pierwszej części sezonu z wiceliderem – Cuprum Lubin. AGH AZS Kraków – TKS Nascon Tychy 1:3 (25:16, 24:26, 20:25, 17:25). TKS: Roch, Lewiński, Miller, Kiwior, Macek, Sobański i Siewiorek (l) oraz Nowosielski, Kozioł, Surma, Szymczak. Leszek Sobieraj

michał giel

łukasz sobala

Por ażk a futsalowców z Wisł ą

15

Ostatni mecz pierwszej części sezonu TKS rozegra z Cuprum.

S i a t k a r k i TKS o d p a d ły w p ó ł f i n a l e

Zabrakło jednej wygranej Siatkarskiej drużynie pań tyskiego TKS nie udało się awansować do decydującej fazy rywalizacji o II ligę. W turnieju w Mysłowicach drużyna zajęła trzecie miejsce, a do dalszych gier awansowały po dwie najlepsze drużyny z dwóch grup.

T

yszanki w dobrym stylu przebrnęły przez pierwszą fazę rywalizacji, awansując do turnieju półfinałowego z udziałem najlepszych zespołów grupowych. Tutaj w pierwszym meczu trafiły na Sokoła Radzionków. Objęły prowadze-

nie 5:0, ale potem do głosu doszły rywalki, wygrywając mecz 3:0. – Niestety, w grę zespołu wkradło się trochę nerwów, były kłopoty z przyjęciem, drużyna gorzej spisywała się też w końcówkach – stwierdził trener Jacek Baran, który prowadzi drużynę wspólnie z Krzysztofem Pałką. – Z Krzanowicami wygraliśmy można powiedzieć „planowo”. Z kolei w niedzielnym meczu naszym rywalem była Silesia Mysłowice, która w ubiegłym sezonie występowała w II lidze. Aby myśleć o awansie musieliśmy wygrać 3:0 i oddać rywalkom 19 punktów. Dziewczyny

walczyły, ale Mysłowice okazały się po prostu lepsze. Do turnieju finałowego awansowały Silesia Mysłowice i Sokół Radzionków, TKS Tychy zajął trzecie miejsce. W decydujących meczach wystąpią także Dębowianka Dębowiec i MKS Czechowice-Dziedzice. TKS Tychy – Sokół Radzionków 0:3 (18:25, 22:25, 17:25). UKS Krzanowice – TKS Tychy 0:3 (14:25, 23:25, 17:25). Silesia MOSiR Mysłowice – TKS Tychy 3:0 (25:19, 25:15, 25:17). LS

Z a p r a s z a M i ej s k i O ś r o d e k Sp o r t u i Re k r e a c j i

Na najbliższe tygodnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował trzy imprezy sportowe dla amatorów.

M

istrzostwa Tychów Amatorów w Pływaniu – sprint dzieci rozegrane zostaną 15 lutego na Krytej Pływalni. W zawodach mogą startować dzieci mieszkające lub uczące się w Tychach – urodzone w 2003, 2004 roku i młodsze. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej, zgody rodziców lub opiekunów na start w zawodach oraz oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

Zapisy będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 9.30, a start nastąpi o godz. 10. Uczestnicy – z podziałem na dziewczyny i chłopców – pływać będą na dystansie 25 i 50 m stylami: dowolnym, klasycznym i grzbietowym.

Biegowe GP Starszych zapraszamy na kolejny bieg w ramach VII Grand Prix Tychów w Biegach Długodystansowych. Tutaj współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach. Bieg rozegrany zostanie 23 lutego w Kompleksie Sportowy Paprocany (ul. Sikorskiego 110, trasa w lesie).

Zapisy w godz. 9–10.10, start – godz. 10.15. Panie pobiegną na 5 km, panowie na 10 km. Kategorie kobiet: 16–29 lat, 30–39 lat, 40 lat i starsze, mężczyźni: 16–19 lat, 20–29 lat, 30–39 lat, 40–49 lat, 50–59 lat, 60–69 lat, 70 lat i starsi. Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.

Przy zielonych stołach 1 i 2 marca rozegrane zostaną Mistrzostwa Miasta Amatorów w tenisie stołowym (gry pojedyncze). Impreza odbędzie się

w Zespole Szkół nr 7 (ul. Browarowa 1a). W mistrzostwach nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (posiadający licencję). Zgłoszenia przyjmowane będą: 1.03 – chłopcy do lat 12, mężczyźni 13–18 lat; mężczyźni 19–39 lat – w godz. 8.30–9.20, rozpoczęcie gier o ok. godz. 9.30; kobiety (w przypadku dużej liczby zgłoszeń, będzie podział na kategorie) – zapisy w godz. 10.30–11.20, początek turnieju – ok. godz. 11.30. 2.03 – mężczyźni 40 lat i starsi oraz mężczyźni OPEN – zapisy w godz. 8.30–9.20, rozpoczęcie gier o ok. godz. 9.30. W zależno-

leszek sobieraj

Pływanie, tenis stołowy i bieg

1 i 2 marca rozegrana zostanie kolejna edycja pingpongowych mistrzostw Tychów.

ści od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub dzielenia grup wiekowych oraz zmianę systemu rozgrywek.

Szczegółowe informacje: Dział Organizacji Imprez MOSiR – tel. 32/661 16 89.

LS


16

T woj e t yc h y | 11 lutego 2 0 14

www.tychy.pl

na luzie t T krzyżówk a z hasłem i nagrodą

Nabity u krezusa

Wyeliminowanie czego

Zanurzona w elektrolicie Wykwit skórny

Franciszek … Branicki

Ryba morska

Uwaga autorska

6 Gatunek drzewa

Jeden z nawozów sztucznych

Kojca ma

Sensacyjna wie

Konnica Mieszka w Myszycu

1

Hala w stolicy Tragi w karetce

Rodzaj promieniowania Melisa lub mita

5 Wartoci danej grupy Góry kres Europy

Dziennik TVN-u

2

Ciasto lub taniec

Typ reflektora

Ronald, aktor i polityk

Z niej benzyna

Kapitan Nemo

4

Ma wypustki nerwowe

3 Palono na nim wiedmy

Wyrostki na łbie ubra

Czasem si spónia Akcja na bramk

Wiksza cz towaru

Cało z wielu czci Koszerny wypiek

8 Brzeg deski

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do nas jako trzecie lub ostatnie, otrzyma kupon o wartości 100 zł do restauracji „Kaya”. Hasło z krzyżówki nr 323: „ferie w tychach”. Nagrodę otrzymuje: Krzysztof Pisarzowski. Można ją odebrać w terminie 30 dni, w siedzibie redakcji: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, od pon. do pt. w godz. 7‑15. Szczegółowy regulamin krzyżówki dostępny jest w redakcji.

kupon nr 325 Wytnij ten kupon, naklej na kartę pocztową wraz z hasłem i prześlij do 17 lutego 2014 r. na adres redakcji: Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43–100 Tychy.

h oroskop WODNIK 20.I-18.II

BYK 21.IV-21.V

LEW 23.VII-22.VIII

SKORPION 24.X-21.XI

Wreszcie uda Ci się znaleźć odrobinę czasu tylko dla siebie. Zasłużyłeś na odpoczynek.

W sferze uczuć ostatnimi czasy odczuwalne jest niepotrzebne napięcie. Może szczera rozmowa wyjaśni sprawę?

Zastanów się, czym zaskoczyć ukochaną osobę. Pamiętaj, nie wszyscy lubią tak szalone niespodzianki.

Najważniejsze, to nie tracić poczucia humoru. W ten sposób uda Ci się, z dystansem, spojrzeć na całą sytuację.

RYBY 19.II-20.III

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI

PANNA 23.VIII-22.IX

STRZELEC 22.XI-21.XII

Przed Tobą miłe chwile w gronie znajomych. Nie wracaj jednak do spraw, które mogą wywołać niepotrzebne spięcie.

Niepotrzebnie rozpętałeś burzę w szklance wody. Teraz czas na uspokojenie nerwów i przeproszenie kogo trzeba.

Jesteś w dobrym momencie życia, by zdecydować się na zmianę. Zwłaszcza tą dotyczącą sfery uczuciowej.

Ktoś bliski szykuje Ci wyjątkowo miłą niespodziankę. Powinieneś przymknąć oko na drobne niedociągnięcia.

RAK 21.VI-22.VII

WAGA 23.IX-23.X

To powinien być o wiele spokojniejszy tydzień. Znajdziesz wreszcie czas na relaks.

Osobie spod znaku Wodnika uda się zwrócić Twoją uwagę. Nie powinieneś jednak niczego przyspieszać.

Nie wszystko w życiu układa się perfekcyjnie. Powinieneś okazać więcej zrozumienia, zwłaszcza osobie spod znaku Byka.

BARAN 21.III-20.IV Gwiazdy wróżą powodzenie w sprawach finansowych, niewykluczone, że w najbliższym czasie otrzymasz spory zastrzyk gotówki.

r e k l a m a

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I

TT 325  
TT 325  

Twoje Tychy nr 325

Advertisement