Page 1

IKASTURTEA …… / …… zkia. …………

HAURRAREN DATUAK /Datos del niño/a 1. ABIZENA/1º apellido: _________________________________________________ 2. ABIZENA/2º apellido: _________________________________________________ IZENA/Nombre : _______________________________________________________ JAIOTZE DATA/Fecha de nacimiento:______________ LEKUA/Lugar:________________ HELBIDEA/Dirección:____________________________________________________ HERRIA/Población:______________________________________________________ TELEFONOAK/Teléfonos:_________________________________________________

ARGAZKIA

AITAREN DATUAK / Datos del padre 1. ABIZENA/1º apellido:____________________________ 2. ABIZENA/2º apellido:_______________________ IZENA/Nombre:___________________________________ NAN/DNI:_______________________________________ JAIOTZE DATA/Fecha de nacimiento:__________________ LEKUA/Lugar:________________________________ HELBIDEA/Dirección:___________________________________________________________________________ HERRIA/Población:________________________________ LANBIDEA/Profesión:_____________________________ TELEFONOAK (etxea/casa):_________________________ (mugikorra/móvil) ______________________________ POSTA ELEKTRONIKOA/Correo electrónico:________________________________________________________________ HIZKUNTZA/Idioma ______________________________

AMAREN DATUAK / Datos de la madre 1. ABIZENA/1º apellido:____________________________ 2. ABIZENA/2º apellido:_______________________ IZENA/Nombre:___________________________________ NAN/DNI:_______________________________________ JAIOTZE DATA/Fecha de nacimiento:__________________ LEKUA/Lugar:________________________________ HELBIDEA/Dirección:___________________________________________________________________________ HERRIA/Población:________________________________ LANBIDEA/Profesión:_____________________________ TELEFONOAK (etxea/casa):_________________________ (mugikorra/móvil) ______________________________ POSTA ELEKTRONIKOA/Correo electrónico:________________________________________________________________ HIZKUNTZA/Idioma ______________________________

ORDUTEGIA:

SARRERA/Entrada

IRTEERA/Salida /

ZERBITZUAK:

JANTOKIA Comedor

SIESTA

GARRAIOA Transporte

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak IKASLEAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburua ikastolako ikasleen kudeaketa akademikoa dela jakinarazten dizugu. Datu horiek ikastolak sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta maketazio/inprenta autobus enpresari eta katering enpresari, eskolaz kanpoko jarduera enpresei, ikastolen elkarteari eta konfederazioari, nahiz administrazio publikoei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea IÑIGO ARITZA IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Basomutur z/g - 31800 Altsasu helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

GURASOEN SINADURA

DATA: …………./ …… / ……

matrikula inprimakia  

Matrikula egiteko osatu beharreko inprimakia