Page 1

ETORKINEN IKASKETA PLANGINTZA


1. Sarrera 2005/2006 ikasturtean zehar institutuko formakuntza plana barruan zentruko “Etorkinen harrera Plana” garatzea euki genuen helburu. Formakuntza prozesu horren ondorioa daukagu plan hau, helburuak ondorengoak izanik: • • • •

Familia etorkinaren Euskal Hezkuntza sistemarekin lehenengo kontaktua erraztea. Ikaslearen instutuarekiko lehenengo harremana ahalik eta hurbilena izatea. Ikasle etorkinari buruzko ezagutza bultzatzea, erabaki behar dugun ikaslearen kokapena ahalik eta egokiena izateko. Eskolatze prozesuan beharko ditugun baliabideak aurrikustea.

Honekin batera, Euskal Herriko hizkuntza indartzeko HIP programan sartzen ditugu hizkuntza ezagutzea lehengo pausua delako sistema euskaldun batean curriculuma garatu ahal izateko. Baliabide biak, erabili eta egokitzat hartzen ditugu etorkineei buruzko oinarrizko informazioa lortzeko eta hizkuntzaren lehenengo ezagupenak jasotzeko. Bestalde, gaur egungo etorkinen kopurua handituz doan neurrian, ikasleen ezaugarriak gero eta anitzagoak dira, eta Hezkuntza sistemak ez ditu, berez, aipatutako ezaugarri horiek aurreikusten. Beraz, ikasle horien ikasketen planifikazioa eta jarraipena gauzatzeko beste baliabide baten beharra ikusi dugu arrazoi hauengatik: •

Ikasle etorkinek hizkuntzaren oinarrizko konpetentzia lortuta, hezkuntza sisteman progresiboki integratu behar ditugu, batez ere arlo instrumentaletan, horiek ezinbestekoak baitira gainontzeko curriculumeko arloen helburuak lortzeko.

Garai honen behar berrietarako integrazio prozesua definitu gabe dagoelako, eta ahal den neurrian, ikasle hauek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzen laguntzea helburu izan behar dugulako.

Ikasle etorkinen eskolatze prozesua hezkuntza komunitate osoaren ardura dela gogoraraztea komenigarria da eta hezkuntza integratzaile baten ikuspegitik, laguntza saioetan, jolastuoduetan, jantokian, sarrerairteeretan, eskolaz kanpoko ekintzetan, eta abarretan, ikastetxeak bere osotasunean, zaindu eta aprobetxatu behar dituen hainbat hezkuntza egoera garatzen direla gogoratu behar dugu.

2. Integrazioa Hasierako plana zehaztuta (I. Anexoa), hau da, zeintzuk urrats eman behar diren, baita nork eta norekin egin behar diren ere, ikasle etorkin bakoitzaren


ezaugarriak aztertuko ditugu, eta horretarako definitu ditugun tipologia desberdin batean egokituko ditugu (II. Anexoa). Tipologia hauek ezaugarri desberdinak jasotzen dituzte (III. Anexoa). Alfabeto latinoa ezagutzen duen ala ez, etortzean duen adina, etab. Hauek guztiak kontuan hartuta, bata edo bestea ezarriko zaio ikasle etorri berriari. Jarduerak, helburuak, noren ardurak, non, etab. aldatuko baitira kasuan kasuko. Aipatu dugunez, errefortzu linguistikorako irakaslearen lana ez da nahikoa benetako integrazioa lortzeko. Irakasgai batzuk ez ditu landuko (natur zientziak, gizarte,..), baina HIPIarekin landutako orduez gain, irakasgai instrumentalei garrantzi handiago emango zaie kasuan kasuko desberdintasunak kontuan hartuta. HORREXEGATIK:

PROPOSAMENA:  Irakasgai instrumentaletan (euskara, gaztelania eta matematiketan) irakasle laguntzaileak egongo dira. Hauen funtzioa ikasleei laguntza berezia eta zuzena ematea izango da. Bietara antola daiteke, kasuen arabera: ikaslea erreferentziazko taldetik atera eta behar duen laguntza eskaini, edo irakasle laguntzailea klasean sartu ohiko irakaslearekin batera ikasle etorkinaz arduratzeko.  Irakasle laguntzaileak borondatezkoak izango dira. Ardura honetarako zaintzako ordu bat erabiliko dute 17 orduko ordutegia dutenek, edo zaintzetatik kanpoko bat 17 ordu baino gutxiago dutenek.  Irakasle laguntzaileek ohiko irakasleekin izugarrizko koordinazioa mantendu beharko dute. Hamabostero ebaluazioa egin beharko dute, eta horretarako egunez egunekoa eta saioka apuntatzeko plantila erabiliko dute. (IV. Anexoa).  Plangintza hau aurrera eraman ahal izateko denon konprozesua behar da eta denok egon behar dugu prest irakasle laguntzaileak gure geletan onartzeko, ikasle hauen onerako.


I. ANEXOA ETORKINEN PLANA

URRATSAK

ZER

NORK /NOREKIN

HARRERA

DATUAK BILDU, HASIERAKO ELKARRIZKETA

ZUZENDARIA/FAMILIA

BATZORDEA

ZEIN TALDETAN JARRI, TIPOLOGIA ETA PLANA

IKASKETA BURUA, ZIKLO KOORDINATZAILEA, ORIENTATZAILEA, HIPI

TUTOREAREKIN BILDU

IKASLEAREN DATUAK JAKINARAZI

IKASKETA BURUA/TUTOREA

HIPI ARLOKO IRAKASLEAK BILDU

INFORMAZIOA ETA KOORDINAZIOA

IKASKETABURUA/HIPI/ARLOKO IRAKASLEAK

HARRERA GELAN

GELAKO AURKEZPENA

TUTOREA/GELAKO IKASLEAK/IKASLEA

HASIERAKO EBALUAKETA

FROGAK PASATU, ETA ATERATAKO INFORMAZIOA TUTOREARI EMAN

ARLOKO IRAKASLEAK/ IKASLEA/TUTOREA


II. ANEXOA

TIPOLOGIA HIZKUNTZEN EZAGUERA TIPOA

1A

1B

2A

EUSKARA

GAZTELANIA

INGELERA edo FRANTSESA

EZ

EZ

EZ

ALFABETO LATINOA EZAGUTZEN DU

ADINA

HELBURUA

EZ

14 urte baino gutxiago

DBH bukatzea

Lan munduan sartzea

EZ

EZ

EZ

EZ

14 urte baino gehiago

EZ

EZ

BAI

BAI

14 urte baino gutxiago

DBH bukatzea

DBH bukatzea

EZ

EZ

BAI

BAI

14 urte baino gehiago

3A

EZ

BAI

BAI

BAI

14 urte baino gutxiago

DBH bukatzea

3B

EZ

BAI

BAI

BAI

14 urte baino gehiago

DBH bukatzea

2B


Proiektuaren oinarrian dauden irizpideak 1.- Ikasleen tipologiei erantzuna ematea. 2.- HIPI orduak modu egokian banatu. 3.- Arlo instrumentaletan laguntza jasotzea. 4.- Integrazioa bultzatzea. Ahal den neurrian, proiektuan islatzen diren jarduerak aurrera eramango dira. Dena dela, kontuan izan behar dugu antolakuntzaren menpe egongo direla: • Programa hau 2 urterako da. • Ikasleak sakabanatuta egongo dira maila guztietan eta irakasgaien ordukopurua ez da bera izango. • Ikasleen behar desberdinak, hasiera-puntuaren arabera. • Egongo diren irakasleen ordutegiak.


III. ANEXOA TIPO 1 A 1. IKASTURTEAN HELBURU OROKORRAK: MURGILTZE LINGUISTIKOA ETA ALFABETIZAZIOA. INSTRUMENTALAK LANDU, EUSKARA, GAZTELANIA ETA MATEMATIKA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Irakurketa eta idazketa alfabeto latinoaren bidez ulertzea.

- HIPI 8 ordu

- HIPIk

- HIPI gelan

- 4 ordu: matematika, euskara, gaztelania.

- Irakasleak eta irakasle laguntzaileak.

- Ikasgelan

1.2. Ahozko zein idatzizko komunikaziorako oinarrizko euskara maila lortzea.

- Natur zientziak eta gizartea eta teknologiarik ez. - Heziketa fisikoa, musika, alternatiba edo erlijioa eta tutoretza, Ingelera.

- Irakasleak

- Ikasgelan

- HIPI 5 ordu - Integrazio osoa - Arloetan laguntza.

- HIPIk - Irakasleek - Irakasle laguntzaileak

- HIPI gelan - Ikasgelan - Ikasgelan

1.3. Arlo bakoitzari dagokion oinarrizko hiztegia eskuratzea

1.4. Arlo bakoitzaren edukiak lantzea euskara maila egokituz.

EBALUAZIOA - Hamabostero.

NOIZ - 1 eta 2. hiruhilabeteetan

Azken hiruhilabetean


2. IKASTURTEAN: MAILA BEREAN MANTENTZEN DA. HELBURU OROKORRAK: MURGILTZE LINGUISTIKOA ETA ALFABETIZAZIOA, INSTRUMENTALAK LANDU, EUSKARA, GAZTELANIA ETA MATEMATIKA

HELBURUA

1.1. Mailako curriculuma lortzea

JARDUERAK

NORK

NON

- HIPI 5 ordu (ebaluazioaren arabera murriztuko dira)

- HIPIk

- HIPI gelan

- Integrazio osoa

- Irakasleek

- Ikasgelan

- Arloetan laguntza

- Irakasleak eta Irakasle laguntzaileak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA

- Hamabostero

NOIZ

Ikasturte osoan


TIPO 1 B 1. IKASTURTEAN HELBURU OROKORRAK: MURGILTZE LINGUISTIKOA ETA ALFABETIZAZIOA, INSTRUMENTALAK LANDU, EUSKARA, GAZTELANIA ETA MATEMATIKA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Irakurketa eta idazketa alfabeto latinoaren bidez ulertzea.

- HIPI 8 ordu

- HIPI

- HIPI gelan

- 3 ordu: matematika, euskara, gaztelania.

- Irakaslea eta irakasle laguntzailea.

- Ikasgelan

1.2. Ahozko zein idatzizko komunikaziorako oinarrizko euskara maila lortzea.

- Natur zientziak eta gizartea eta teknologiarik ez. - Heziketa fisikoa, musika, alternatiba edo erlijioa, aukerakoa eta tutoretza, ingelera

- Irakaslea

- Ikasgelan

- HIPI 5 ordu - Integrazio osoa - Arloetan laguntza

- HIPI - Irakasleak - Irakasle laguntzaileak

- HIPI gelan - Ikasgelan - Ikasgelan

1.3. Arlo bakoitzari dagokion oinarrizko hiztegia eskuratzea.

1.4. Arlo bakoitzaren edukiak lantzea euskara maila egokituz.

EBALUAZIOA - Hamabostero.

NOIZ - 1 eta 2. hiruhilabeteetan.

Azken hiruhilabetean


2. IKASTURTEAN: MAILA BEREAN MANTENTZEN DA

HELBURUA

1.1. Mailako curriculuma lortzea.

JARDUERAK

NORK

NON

- HIPI 5 ordu

- HIPIk

- HIPI gelan

- Integrazio osoa

- Irakasleek

- Ikasgelan

- Arloetan laguntza Arloetako programazioak egokitu behar dira

- Irakasleak eta Irakasle laguntzaileak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA

- Hamabostero

NOIZ

Ikasturte osoan


TIPO 2 A 1. IKASTURTEAN HELBURU OROKORRAK: MURGILTZE LINGUISTIKOA, EUSKARA, GAZTELANIA LANDU.

HELBURUA 1.1. Ahozko zein idatzizko komunikaziorako oinarrizko euskara maila lortzea.

1.2. Arlo bakoitzari dagokion oinarrizko hiztegia eskuratzea

1.3. Arlo bakoitzaren edukiak lantzea euskara maila egokituz.

JARDUERAK

NORK

NON

- HIPI 8 ordu

- HIPIk

- HIPI gelan

- 4 ordu: matematika.

- Irakasleak.

- Ikasgelan

- 4 ordu euskara, gaztelania programazioa egokitua.

- Irakasleak eta irakasle laguntzailea.

- Ikasgelan

- Irakasleak

- Ikasgelan

- Arloko ikasgaiak: natur zientziak, gizartea eta teknologia - Heziketa fisikoa, musika, alternatiba edo erlijioa, aukerakoa eta tutoretza, ingelera

EBALUAZIOA - Hamabostero.

NOIZ -Ikasturte osoa. .


2. IKASTURTEAN: MAILA BEREAN MANTENTZEN DA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Mailako curriculuma lortzea

- HIPI orduak murriztu

- HIPIk

- HIPI gelan

- Integrazio osoa

- Irakasleek

- Ikasgelan

- Arloetan laguntza

- Irakasleak eta Irakasle laguntzaileak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA

- Hamabostero

NOIZ

Ikasturte osoan


TIPO 2 B 1. IKASTURTEAN HELBURU OROKORRAK: MURGILTZE LINGUISTIKOA ETA ALFABETIZAZIOA. INSTRUMENTALAK LANDU, EUSKARA, GAZTELANIA ETA MATEMATIKA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Ahozko zein idatzizko komunikaziorako oinarrizko euskara maila lortzea.

- HIPI 8 ordu

- HIPIk

- HIPI gelan

- 3 ordu: matematika, euskara, gaztelania.

- Irakasleak eta irakasle laguntzaileak.

- Ikasgelan

1.2. Arlo bakoitzari dagokion oinarrizko hiztegia eskuratzea

- Natur zientziak eta gizartea eta teknologia (5 ordu)

- Irakasleak eta irakasle laguntzailea.k

- Ikasgelan

1.3. Arlo bakoitzaren edukiak lantzea euskara maila egokituz.

- Heziketa fisikoa, musika, alternatiba edo erlijioa, aukerakoa eta tutoretza, ingelera

- Irakasleak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA - Hamabostero.

NOIZ Ikasturte osoa.


2. IKASTURTEAN: MAILA BEREAN MANTENTZEN DA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Mailako curriculuma lortzea

- HIPI orduak murriztu

- HIPIk

- HIPI gelan

- Integrazio osoa

- Irakasleek

- Ikasgelan

- Arloetan laguntza

- Irakasleak eta Irakasle laguntzaileak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA

- Hamabostero

NOIZ

Ikasturte osoan


TIPO 3 A 1. IKASTURTEAN HELBURU OROKORRA: MURGILTZE LINGUISTIKOA

ELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Ahozko zein idatzizko komunikaziorako oinarrizko euskara maila lortzea.

- HIPI 8 ordu

- HIPIk

- HIPI gelan

- 4 ordu euskara

- Irakasleak.,

- Ikasgelan

1.2. Arlo bakoitzari dagokion oinarrizko hiztegia eskuratzea

- Arloko ikasgaiak: natur zientziak, gizartea eta teknologia (5 ordu guztira)

- Irakasleak eta irakasle laguntzailea.

- Ikasgelan

1.3. Arlo bakoitzaren edukiak lantzea euskara maila egokituz.

- Heziketa fisikoa, musika, alternatiba edo erlijioa, aukerakoa eta tutoretza, ingelera

- Irakasleak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA - Hamabostero.

NOIZ -Ikasturte osoa.


3. IKASTURTEAN: MAILA BEREAN MANTENTZEN DA

HELBURUA

1.1. Mailako curriculuma lortzea

JARDUERAK

NORK

NON

- HIPI 5 ordu (ebaluazioaren bidez murriztuko da)

- HIPIk

- HIPI gelan

- Integrazio osoa

- Irakasleek

- Ikasgelan

- Arloetan laguntza

- Irakasleak eta Irakasle laguntzaileak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA

- Hamabostero

NOIZ

Ikasturte osoan


TIPO 3 B 1. IKASTURTEAN HELBURU OROKORRA: MURGILTZE LINGUISTIKOA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Ahozko zein idatzizko komunikaziorako oinarrizko euskara maila lortzea.

- HIPI 8 ordu

- HIPI

- HIPI gelan

- 3 ordu, euskara

- Irakaslea

- Ikasgelan

1.2. Arlo bakoitzari dagokion oinarrizko hiztegia eskuratzea

- Natur zientziak eta gizartea eta teknologia

- Irakasleak eta irakasle laguntzailea

1.3. Arlo bakoitzaren edukiak lantzea euskara maila egokituz.

- Heziketa fisikoa, musika, alternatiba edo erlijioa, aukerakoa eta tutoretza, ingelera

- Irakaslea

- Ikasgelan

EBALUAZIOA - Hamabostero.

NOIZ - 1 eta 2. hiruhilabeteetan.


3. IKASTURTEAN: MAILA BEREAN MANTENTZEN DA

HELBURUA

JARDUERAK

NORK

NON

1.1. Mailako curriculuma lortzea ???

- HIPI orduak murriztu

- HIPIk

- HIPI gelan

- Integrazio osoa

- Irakasleek

- Ikasgelan

- Arloetan laguntza

- Irakasleak eta Irakasle laguntzaileak

- Ikasgelan

EBALUAZIOA

- Hamabostero

NOIZ

Ikasturte osoan


IV. ANEXOA

2008-09 IKASTURTEA

IKASLEA: HAMABOSTALDIA:


DATA:

SAIOA

IRAKASGAIA

EDUKIAK

ESKURATU DITU GAITASUNAK

JARRERA

ESKURATU DITU EZ DITU ESKURATU ERABILTZEN DITU EZ DITU ERABILTZEN

Interesa adierazi du Ez du interesa adierazi Jarrera ona Jarrera txarra

ESKURATU DITU EZ DITU ESKURATU ERABILTZEN DITU EZ DITU ERABILTZEN

Interesa adierazi du Ez du interesa adierazi Jarrera ona Jarrera txarra

ESKURATU DITU EZ DITU ESKURATU ERABILTZEN DITU EZ DITU ERABILTZEN

Interesa adierazi du Ez du interesa adierazi Jarrera ona Jarrera txarra

ESKURATU DITU EZ DITU ESKURATU ERABILTZEN DITU EZ DITU ERABILTZEN

Interesa adierazi du Ez du interesa adierazi Jarrera ona Jarrera txarra

5

ESKURATU DITU EZ DITU ESKURATU ERABILTZEN DITU EZ DITU ERABILTZEN

Interesa adierazi du Ez du interesa adierazi Jarrera ona Jarrera txarra

6

ESKURATU DITU EZ DITU ESKURATU ERABILTZEN DITU EZ DITU ERABILTZEN

Interesa adierazi du Ez du interesa adierazi Jarrera ona Jarrera txarra

1 2 3 4

HIPI

MATEMATIKAK

EUSKARA

GIZARTE

NATURA

OHARRAK

HIP  

2008/09 ikasle etorri berrientzako plana

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you