Page 1

Estudi sobre les preferències de joc dels infants de 2 anys en funció del sexe Temes Bàsics de Ciències, grup 61 Farré Solé, Cèlia Flix Hernández, Estela Ros Solé, Ruth Vicens Antich, Aida

Professor: Joan Franch


Introducció • Factors que influencien. • Fonaments sexistes. • Influirà el gènere de l’infant sobre la tria entre jocs concrets i/o sobre el temps d’atenció dedicat a un o altre?


Objectius • Determinar la influència de la variable independent tipus d’estímul sobre la variable dependent. • Determinar la influència de la variable independent sexe de l’infant sobre la dependent.


Metodologia • Determinació variables independents: - Estímul · Joc amb nines · Joc amb cotxes - Sexe · Nen · Nena


Estudi • Proposta d’activitat a 7 nens i 7 nenes. • Estudi: 6 sessions. • Materials.


Resultats i discussió

Gràfica 4: Percentatge de preferències de joc dels nens i nenes


Conclusió • L’estímul influeix en l’atenció. • El sexe influeix en l’elecció del tipus d’estímul.


Comprovació • Comprovable a través de les dades extretes en les diferents sessions.

ciències (treball)  

presentació del treball de ciències.

ciències (treball)  

presentació del treball de ciències.