__MAIN_TEXT__

Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEWASSENAARDER.NL DEWASSENAARDER.NL

in de hoofdrol P15

groen P3 voetbal P13 Mensen zien meer Landgoed Wassenaarse dan ik er in heb Oosterbeek wordt vrouwen uit opgeknapt KNVB beker gestopt

MARTJE VAN DER BRUG Wassenaar LOKAAL

In de ban van Bomans lezen P7

Hospice naar De Lindenhof  Verhuizing naar voormalige pastorie aan Kerkstraat in voorjaar 2014 VERHUIZING  Hospice Wassenaar gaat verhuizen van de bovenste verdieping van het wooncomplex Alexiahof naar het gebouw van het Zorghotel De Lindenhof aan de Kerkstraat. Het hospice heeft een principe-overeenkomst met de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) gesloten om het gebouw per 1 januari 2014 te gaan huren. Hospice Wassenaar hoopt komend voorjaar te kunnen verhuizen. Door Jos Knijnenburg

De Lindenhof was oorspronkelijk de pastorie van de naastgelegen Sint Willibrorduskerk. Toen eind jaren zeventig het pastoraal ontmoetingscentrum De Sloep aan de noordkant van de kerk werd gebouwd, werd de pastorie afgestoten. Er kwamen appartementen in en na een flinke opknapbeurt opende de SWZ er in 2008 een zorghotel. Ontwikkelingen in de zorg hebben

Oefening DEFENSIE In Wassenaar oefent van 4 t/m 7 november een verkenningseenheid van Defensie samen met politie rondom de N440 en de Hubertustunnel met als thema: Veiligstellen en Bewaken. In totaal zullen er 75 militairen aanwezig zijn waarvan circa 25 militairen ‘per keer’. Deze militairen dragen ongeladen wapens. Zij maken gebruik van enkele ‘Fennek’ voertuigen en jeeps. De actie is onderdeel van een brede crisisoefening in Zuid-Holland.

de SWZ doen besluiten het zorghotel op te heffen. Het Hospice Wassenaar, dat sinds de opening in september 2005 is gevestigd in twee geschakelde huurwoningen op de vierde etage van de Alexiahof in het complex Sophieke Hoven, poogt haar gasten op een waardige wijze afscheid van het leven te laten nemen in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Inmiddels werken er 80 vrijwilligers. Hoe fraai het hospice er ook uitziet, het is in veel opzich-

ten te klein. De gastenkamers die dienen als woon- en slaapvertrek zijn niet ruim bemeten en sanitaire voorzieningen moeten worden gedeeld. De coördinatoren en verpleegkundigen hebben krappe kamers en er is veel te weinig opbergruimte. Een extra appartement dat elders in de Alexiahof wordt gehuurd geeft lucht, maar het is niet ideaal. ZOEKTOCHT

Voorzitter Gabrie Lansbergen, vanaf de oprichting bij het hospice betrokken, vertelt hoe voor de zoektocht naar nieuwe huisvesting tal van bestaande panden en mogelijke nieuwbouwlocaties in heel Wassenaar zijn bekeken. Los van de ruimte speelden ook andere

wensen mee, zoals een centrale ligging en parkeermogelijkheden. Gebouw Lindenhof, lijkt een lot uit de loterij. De gewenste zes gastenkamers kunnen hier moeiteloos worden gerealiseerd. Allemaal een stuk ruimer en elk met eigen sanitair. Het pand moet weliswaar inpandig worden aangepast, maar de hoeveelheid werk en de kosten lijken te overzien. Het hospice heeft zelf al flink gespaard. Na 8 jaar op 4 hoog waar het op de balkons toch vaak teveel bleek te waaien, krijgt het hospice nu een prachtige achtertuin, letterlijk in de luwte van de Sint Willibrorduskerk. Lansbergen benadrukt dat misschien wel de grootste uitdaging is om de unieke huiselijke sfeer die het Wassenaarse hospice zo kenmerkt te behouden.

 Wassenaar minder groen

Snabbel Storm

D

at was me het briesje wel, afgelopen maandag. De herfstwind hield in Wassenaar flink huis. Bomen, takken, dakpannen, ze waren vaak niet bestand tegen het natuurgeweld. Maar gelukkig bleef de schade toch beperkt en kunnen we toch nog een beetje spreken van een storm in een glas water. Net als die ándere herfstwind die jaarlijks de kop opsteekt: de discussie over Zwarte Piet. Hoewel... Dit jaar is ie heviger dan ooit. Zelfs de VN werd er bij gehaald, en op het Malieveld werd een heuse-Pro-Piet manifestatie gehouden. Jammer dan wel dat in de discussie de reacties van zowel voor- als tegenstanders op z’n minst stormachtig mogen worden genoemd. Wat is dat toch met Zwarte Piet, dat daar zo’n verhit debat over gevoerd kan worden? Voorstanders worden racist genoemd, tegenstanders moeten maar ‘terug naar hun eigen land’. Beide kanten beuken ongenuanceerd en zonder naar elkaar te luisteren op elkaar in. Hallo, kan het iets windstiller?

31 oktober 2013 JAARGANG 58 NR 39

Wassenaar is een stuk minder groen. De eerste storm van deze herfst rukt niet alleen blaadjes, maar zelfs hele bomen uit de grond. Brandweer en gemeente waren er druk mee het allemaal weer op te ruimen. | Foto: Marc v/d Kaa

airportservice taxi-avance.nl

• Hoogwaardig taxivervoer t/m 8 personen • TX-keur (kwaliteits standaard voor taxi’s) gecertificeerd

Bel voor verdere info

071-5235400

AIRPORT SERVICE

Wassenaar €

43,-

College positief over rapport Rekenkamer POLITIEK  De rekenkamercom-

missie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft onlangs het rapport “Reserves, Voorzieningen en omgang met risico’s” aangeboden aan het college van B&W Wassenaar. Moeilijke economische omstandigheden met teruglopende inkomsten, bezuinigingen en een te verwachten uitbreiding van de gemeentelijke taken, trekken een wissel op het werk van het gemeentebestuur, aldus de lokale rekenkamer. Het conceptrapport wil bijdragen aan kaderstellingen en controle door meer helderheid en inzicht te creëren in de gemeentelijke financiën. Vooral op het gebied van reserves, voorzieningen en de onderliggende risico’s. Wethouder Beimers van Financiën: ”In de loop van deze raads- en collegeperiode zijn reeds verschillende stappen gezet.” Het conceptrapport van de rekenkamer bevat heldere conclusies en een reeks van aanbevelingen die het college van B&W ondersteunt zoals: Breid de bestaande kaders voor het financiële beleid en beheer in de gemeente uit. Evalueer begrotingsprocessen en pas deze zo nodig aan. Integreer actief risicomanagement als geïntegreerd onderdeel van de planning- en controlcyclus. Geef helder inzicht in de status en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit van de gemeente. Maak de samenhang inzichtelijker tussen financiële parameters en consequenties van beleidskeuzes. Evalueer periodiek de bestemmingsreserves en koppel dit terug aan de gemeenteraad. Onderzoek iedere vier jaar de kostendekkendheid van de afval- en rioolheffing. Onderbouw jaarlijkse de voorzieningen van groot onderhoud gemeentelijke accommodaties op basis van door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen. In de afgelopen raadsperiode zijn reeds verschillende stappen gezet op bovengenoemde terreinen. Voor de gevraagde verbeteracties is inzet nodig van zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie. Daarvoor zal een planning worden opgesteld.

Tips? Mail de redactie UW MENING  De redactie van deze krant voorziet u graag wekelijks van het laatste nieuws.

Dit kunnen wij echter niet zonder uw tips en hulp. Ons tippen kan daarom via redactie@dewassenaarder.nl of via tel. 0714022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

“KWALITEIT IS EEN KEUZE” Koninginnegracht 94-95 | 0800 330 40 50 | www.haaglandenkliniek.nl


39 38 37 36

WONINGRENOVATIE

EN ONDERHOUD

VOOR DE COMPLETE AANPAK VAN UW INTERIEUR

Gratis Gratisofferte offerte

e i t n a r a g t e m n e g n i z i u h r e v n e Klussen .K.36049401

29

30

31

32

33

34

35

UNIEK IN WASSENAAR:

•SCHILDERWERK•STUCWERK •SAUSEN VAN WANDEN EN PLAFONDS•BEHANGWERK •ELECTRA •LOODGIETERSWERK •LEKKAGES •VOCHT EN SCHIMMEL

21

22

23

24

25

26

27

28

K.v

l n . s r e n e o d s e l www.al •VERZEKERINGEN

verzekeringskwesties zoals brand-, water-, vloerbedekkingsschade, etc, handelen wij voor u af.

•BADKAMER-

EN KEUKENRENOVATIE

20

Wij werken al 35 jaar uitsluitend met gespecialiseerd personeel

UW NIEUWE VLOERBEDEKKING: ONZE ZORG! Gratis offerte TAPIJT • VINYL • LAMINAAT Interieur- en stoffeerservice Gordijnen • Vitrage • Lamellen • Rolgordijnen • Luxaflex Hoog in kwaliteit scherp in prijs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland en Noord-Holland

OOK VERHUISSERVICE!! In- en uitpakservice

oon bezemsch g n e n e onin Ontruim van uw w n re e v le p o

U kunt bij ons terecht voor: Tapijt • Vinyl • Laminaat, enz., enz. • Wij leveren alle merken • Verwijderen en afvoeren van uw oude tapijt • Vakkundig verplaatsen van uw meubels • In- en uitpakken van meubels • Het nieuwe gelegd in één dag klaar! • Ook trappen • Tevens reinigen van tapijt, karpetten en Perzen

Wij komen u graag thuis bezoeken om u gratis de collectie te tonen en u te adviseren. uitsluitend Wij werken aliseerd en met gespeci personeel gediplomeerd

✵✵✵

in 1 dag klaar!

P: LET O l winke ! is aan hu

en op: U kunt reken jsopgave advies en pri s ti ra g • g n cht op ari • Helder inzi • 35 jaar erv r ie p a p p o praken ntie • Heldere afs g onder gara n ri e v e L • n de koste

070 - 517.88.94

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1 c Wassenaar

Open: maandag 10.00 - 16.00 uur donderdag 12.00 - 19.00 uur Overige dagen: op afspraak (ook ‘s-avonds)

B.g.g.: 070 - 511 67 37 www.allesdoeners.nl K.v.K.nr. 36049401


lokaal

De Wassenaarder

In Najaarsnota update van 2013 Raad n Gisteren vergaderde de

gemeenteraad over de begroting 2004 waarbij de stukken een doorkijkje geven in de periode tot en met 2017. Het jaar 2013 is echter nog niet voorbij.

Traditiegetrouw komt het college als de blaadjes vallen met een tweede tussentijdse rapportage over het nu lopende begrotingsjaar 2013, de Najaarsnota. De raad kan de daarin vermelde actuele financiële gegevens meenemen in de beraadslagingen over het gemeentelijke huishoudboekje in 2014 en verder. De Najaarsnota bevat ook dit jaar weer een bont palet aan actuele mee- en tegenvallers. Zo wordt bij het eerste programma ‘Goed bestuur en goede dienstverlening’ melding gemaakt van een meevaller van 158.970 euro bij de voorziening die is getroffen voor voormalige wethouders. Eén van de wethouders die vorig jaar ontslag nam heeft namelijk een nieuwe functie aanvaard. Helaas wordt de besparing weer grotendeels teniet gedaan omdat de gemeente over 2013 een bedrag van 93.200 euro extra heeft begroot aan extra stortingen voor pensioen- en reïntegratiekosten. Bij het programma ‘Meedoen in Wassenaar’ zijn er meevallers bij de sociale werkvoorziening, het zwembad en de WMO te melden waardoor dit begrotingsonderdeel 372.190 euro in de plus komt. In de Najaarsnota wordt de verwachting uitgesproken dat er nog dit jaar meer duidelijkheid zal komen over de toekomst van cultureel centrum Warenar. De gemeente onderhandelt met de Wassenaarse Bouw Stichting over het beheer, de exploitatie en een eventuele verkoop van de Warenar. Bij het programma ‘Wassenaar leefbaar’ een opmerkelijke positieve post van maar liefst 2.900.000 euro bij de geraamde leges voor omgevingsvergunningen. De gemeente verwacht over 2013 een bedrag van 670.650 euro aan reguliere leges te ontvangen. De omgevingsvergunningen voor de bouw van de Amerikaanse ambassade en het Caldic Museum op Voorlinden hebben de gemeente Wassenaar dit jaar echter éénmalig miljoenen euro’s aan leges opgebracht. Iets lager is een meevalller van 20.000 euro dat was gereserveerd voor de nazorg van ex-gedetineerden maar dit jaar niet nodig blijkt te zijn. De najaarsnota gaat ook uitgebreid in op de actuele kosten van de ambtelijke integratie met Voorschoten, waaruit de Werkorganisatie Duivenvoorde is ontstaan. De Najaarsnota noemt de aansluiting tussen de taken van de organisatie en de personele capaciteit ‘niet optimaal’ en maakt melding van 20 medewerkers die op de loonlijst staan, maar niet op reguliere functies kunnen worden ingezet. Er wordt over 2013 een tekort van 525.000 euro voorzien. Daarvan is 3 ton incidenteel en door een aantal besparingen op structurele kosten verwacht Wassenaar dit jaar uiteindelijk 125.000 euro extra aan de Werkorganisatie Duivenvoorde te moeten bijdragen.

Tips? Mail de redactie Uw mening n Ons tippen kan

via redactie@dewassenaarder. nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

donderdag 31 oktober 2013

3

Wassenaar als inspiratiebron voor fantasie van schrijvers Boeken n ‘HAVO is geen optie’ luidt de titel van de roman die de Wassenaarse Martje van der Brug schreef. Een boek over ‘ontspoorde ambitie in een villadorp’, althans zo staat het op de cover. Het verhaal speelt zich voor een belangrijk deel af op een middelbare school in het fictieve villadorp Berkheij. Een naam die veel Wassenaarders nieuwsgierig zal maken. Door Jos Knijnenburg

De trendy blauwe scooter die op de voorzijde van ‘HAVO is geen optie’ staat afgebeeld maakt duidelijk dat het verhaal zich in elk geval niet in het echte dorpje Berkhey kan hebben afgespeeld. Dat lag ergens in de duinen tussen de Wassenaarse Slag en Katwijk aan Zee en werd in een geschrift uit 1548 voor het laatst genoemd. Het vissersdorpje werd verlaten en verdween onder de stuivende duinen. Boudewijn Büch schreef in 1996 ‘De Bocht van Berkhey’. Büch toonde zich daarin een meesterlijk stilist die de jeugd beschrijft van de hoofdpersoon Winkler Brockhaus in het dorp Oppidum dat niet moeilijk herkenbaar is als Wassenaar. In het boek wordt een beeldspraak gebruikt die fraai de sfeer uit het Wassenaar van de jonge Büch oproept. Som-

mige plekken worden bij naam genoemd, maar niet altijd. Raadhuis De Paauw is ‘het witte paleis’ en Duinoord is ‘het duinhotel’. Geografie volgen

Wie Wassenaar kent, kan de geografie van Winkler Brockhaus moeiteloos volgen. Dat lag anders bij de roman ‘In het holst van Hilversum’ die Ferry Hoogendijk ruim 30 jaar geleden uitbracht. Hoogendijk, destijds bewoner van de Waldeck Pyrmontlaan situeerde zijn verhaal over de keiharde televisiewereld niet alleen in Hilversum, maar ook in het buitenland en in Wassenaar. Het dorp waar volgens de hoofdpersoon de ene helft een verhouding heeft met de andere helft. Hoewel Rob Houwer de rechten van het boek zou hebben gekocht, is de beloofde film er nooit van gekomen. Het boek ‘Soldaat van Oranje ’van

oud-Wassenaarder Erik Hazelhoff Roelfzema waarin Wassenaar uitvoerig aan bod kwam, werd wel verfilmd waarbij verschillende locaties uit het verhaal op het witte doek terecht kwamen. Romans

Hoewel er honderden boeken over Wassenaar en Wassenaarders zijn verschenen, zijn fictieve werken over het dorp aanmerkelijk zeldzamer. De jaarlijkse verhalenwedstrijd laat zien dat er talent in het dorp is. C.Joh. Kieviet was in 1918 met ‘De geheimzinnige koepel’ over het bouwsel op de berg in Wiltzangk misschien een trendsetter, maar zonder al te veel navolging. Net als het boek van Kieviet is een kinderboekje als ‘Het toverblad van Meijendel’ geografisch nog wel te duiden. ‘HAVO is geen optie’ vormt als roman in dat opzicht een aardige uitdaging voor de lezer. Het verhaal speelt zich in het villadorp Berkheij waar de hoofdpersoon gaat werken als invalkracht op een middelbare school, het Waterland College. Daar zitten veel leerlingen boven hun macht op het VWO. ‘De

ouders zijn te rijk om het toe te geven’ en dat mogen de docenten oplossen. In de klas geen Peter, Jan of Hennie, maar wel een Roderick, Eduard, Scato, Florentine, Victorine, Quirine ‘en nog meer moois’. Wassenaar heeft weliswaar een college en een lyceum, maar beiden zijn geen ‘Berlage’ zoals in het boek. Hoofdpersoon Jenneke Wissink woont op een landgoed van 40 hectare, geen utopie in Wassenaar. Centrum

Maar dan beschrijft Van der Brug het centrum van Berkheij. Parkeren moet er ‘op het marktterrein’. In de ‘Voorstraat’ geen winkels met glazen puien, maar lieflijke geveltjes met ramen als etalage. De straat komt uit op een pleintje met cafés en een Italiaanse ijswinkel. Er zijn zonnige terrassen met tientallen plaatsen. Wassenaar heeft een Regthuys en het Oude Raadhuis, Berkheij heeft het ‘Oude Regthuis’. Een andere locatie die steeds terugkeert is de pleisterplaats ‘het Wapen van Berkheij’. Zaterdag 2 november signeert Martje van der Brug tussen 14.00 en 15.00 uur bij De Kler.

Aanleg graspad langs polders Wandelpad

Aan de oostzijde is een tankgracht erfenis uit het oorlogsverleden van het gebied. | Foto: Bouwe Prins

Den Haag investeert in opknappen Oosterbeek Landgoed n Het landgoed Oosterbeek krijgt een grote opknapbeurt. De gemeente Den Haag, eigenaar en beheerder van het in Wassenaar gelegen Oosterbeek, wil het ietwat vervallen landgoed ‘als visitekaartje van de wijk Benoordenhout’ in oude luister herstellen en heeft hiertoe 675.000 euro beschikbaar gesteld. Door Jos Knijnenburg

Het landgoed Oosterbeek ligt in het grensgebied van Den Haag en Wassenaar tussen Clingendael, de prinses Julianakazerne, de Benoordenhoutseweg en Fietspad 10. In de zeventiende eeuw gesticht als een buitenplaats in duingebied, heeft Oosterbeek met het gelijknamige landhuis vele eigenaren gehad. In 1935 kocht filmproducent Loet Barnstijn het landgoed en liet naast het landhuis twee filmstudio’s bouwen. ‘Filmstad’ zoals het complex heette werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ge-

bruikt om propagandafilms op te nemen. Het landgoed werd voorzien van bunkers en aan de oostzijde werd een tankgracht gegraven. Het grote huis en een deel van de bebouwing werd tijdens de oorlog verwoest. De oude tuinmanswoning, de waterpartijen, de bunkers en de gracht zijn er nog altijd. Opknappen

Oosterbeek ligt pal naast de bouwlocatie van de nieuwe Amerikaanse ambassade. De gemeente Den Haag, die Oosterbeek in 1953 aankocht, wil een deel van het geld dat is bedoeld ter compensatie voor

het verdwijnen van groen door de bouw van de Amerikaanse ambassade, gebruiken om het landgoed een flinke opknapbeurt te geven. Het Rijk is akkoord met het plan. Zo worden verzakte oevers en weiden bij de waterpartij aangepakt, oude lanen hersteld en bunkers beter zichtbaar gemaakt. Bomen kappen

De operatie omvat verder ondermeer de kap van 130 bomen, waarvan 96 eiken, die in slechte staat verkeren. Er zullen 150 jonge bomen voor worden aangeplant. Na de boomkap voor de Amerikaanse ambassade, het automuseum in Reigersbergen, op Duindigt voor de Noordelijke randweg en op de Amonsvlakte voor enkele golfholes, opnieuw een forse ingreep in het groen tussen Wassenaar en de Residentie

n Vorige week is de aanleg van het Duivenvoords Polderpad begonnen. Het gaat om een wandelpad dat grotendeels in de berm van de Raaphorstlaan en de Horst en Voordelaan komt te liggen. De kosten van het project, 187.400 euro, worden gefinancierd uit diverse subsidies en bijdragen van ondermeer Wassenaar en Voorschoten. Het nieuwe wandelpad dat als graspad wordt uitgevoerd, zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers van elkaar worden gescheiden. Het gaat hier immers om een onderdeel van een zeer intensief gebruikte recreatieve route tussen Wassenaar en Voorschoten. Een deel daarvan, waaronder de Raaphorstlaan, wordt ook gebruikt door autoverkeer zoals het bestemmingsverkeer naar en vanuit het landgoed Eikenhorst. Het nieuwe wandelpad dat naar verwachting komend voorjaar gereed komt, loopt langs de Duivenvoordse- en Veenzijdse Polder. Grotendeels agrarisch gebied, maar Staatsbosbeheer beheert ook delen als natuurterreinen. De toegankelijkheid van dit in beginsel hermetisch voor publiek afgesloten agrarische en natuurgebied, kwam na het afblazen van de plannen voor een golfbaan in dit gebied nadrukkelijk op de politieke agenda te staan. Inmiddels is duidelijk dat de aanleg van nieuwe ‘harde’ verbindingen dwars door het gebied heen zoals een fietspad langs de Veenwatering, niet aan de orde is. Eén van de bossen langs de spoorlijn is al vele jaren permanent toegankelijk. Begin oktober werd bekend dat het Groenfonds Haaglanden, een potje voor groenprojecten in het Stadsgewest Haaglanden, geld ter beschikking stelt voor nieuwe, beperkte recreatieve infrastructuur in het gebied. Het betreft een laarzenpad en een wandelpad door de polders bij de Noordelijke Randweg aan de zuidrand van de Duivenvoordse- en Veenzijdse polder.


PARIS

50% korting op uw 2e artikel * * Geldig op het volledige assortiment van het merk Chantelle. Promotie geldt op het goedkoopste artikel.

Langstraat 77

www.bins.nl

BANDEKO BANDEKO AUTOSCHADE & BODY CARE

AUTOBANDEN - AUTOSERVICE

Proef onze culinaire gerechten tijdens

Schadeherstel-service:

Banden-service:

- schadeherstel incl. afwikkeling met uw verzekeringsmaatschappij - spotrepair (kleine lak-reparaties) - uitdeuken zonder spuiten - gratis haal- en breng-service - gratis vervangend vervoer - 24-7 bereikbaarheid (06-22241765) - scooter schadeherstel

- levering alle merken - stalen- en lichtmetalenvelgen - uitlijnen - opslag zomer-winterbanden - scooterbanden - winterbanden verhuur - reparatie

Hangarweg 3 2241 TZ Wassenaar tel. 070-5178776 www.abcmaaldrift.nl www.bandeko.nl

MERCI

de Leidse Restaurantweek! .........................................................

Reserveer via www.leidslekkers.nl .........................................................

Geniet tijdens de Leidse Restaurantweek, 11 t/m 17 november, van een heerlijke tweegangenlunch voor € 15 of een driegangendiner voor € 30. Voor de uitgebreide menu’s, meer informatie of reserveren, ga naar: www.leidslekkers.nl.

Gratis Wifi | Gratis parkeren www.hilton.nl/leiden T 071 711 1000 A44 afslag Leiden - Willem Einthovenstraat 3


samenleving

De Wassenaarder

vrijwilligerswerk n Vrijwilli-

ingezonden n En dan nog wel met afsluiting van een veelgebruikt stuk fietspad van boven het Noordzeekanaal tot aan Hoek van Holland.

gers zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor mens, milieu en dier Medewerker beleidsbeïnvloeding Dierenbescherming (vacaturecode B 048): Welke representatieve HBO-er met goede sociale vaardigheden wil lobbyen bij de lokale politiek voor verbetering van dierenwelzijn? Preventiemedewerker Dierenbescherming (vacaturecode D 018): Wij zoeken een zelfstandige, betrouwbare en sociale medewerker die meldingen van dierenleed wil onderzoeken en terugkoppelen. Maatje (vacaturecode 036): Ben jij die sociale persoon die af en toe wat afleiding brengt in het leven van de bewoners van het Zeehospitium? Bijv. hobby delen, winkelen, wandelen, koffie drinken enz. Zij kunnen dit niet zelfstandig i.v.m. lichamelijke beperkingen. Begeleider paardrijlessen (vacaturecode E 019): Kinderen en volwassenen met een beperking willen ook graag paardrijden. Heb jij ervaring met paarden? Maak dit dan mogelijk door af en toe voor begeleiding te zorgen.

Feest voor Wassenaarse mantelzorgers zorg n Stichting Rondom Mantel-

zorg organiseert vrijdag 8 november een feestelijke middag voor mantelzorgers (mensen die voor een naaste zorgen met een chronische ziekte of handicap). Deze ‘Dag van de Mantelzorg’ wordt ieder jaar in november gevierd. Organisaties in het hele land organiseren ontspannende en leuke activiteiten voor mantelzorgers. Vanaf 13.30 uur kunnen mantelzorgers uit Voorschoten en Wassenaar terecht in restaurant de Gouden Leeuw aan de Veurseweg 180 te Voorschoten. Mantelzorgers kunnen genieten van een verzorgde high tea met zoete en hartige hapjes. Vervolgens komen er medewerkers van ‘Loesje’ om een workshop voor mantelzorgers te geven, waarin met elkaar aan de slag gegaan wordt om een nieuwe serie Loesje kaarten en posters over mantelzorg te ontwikkelen. De beste spreuken die deze middag worden bedacht, worden echt als een Loesje kaart gedrukt. Na de workshop is er een moment ingepland om kennis te maken met de nieuwe organisatie die mantelzorgondersteuning vanaf 2014 over gaat nemen. Er is een officieel moment waarop de wethouder van Wassenaar de dienstverlening symbolisch overbrengt naar de nieuwe organisatie. Rond 17.00 uur loopt de middag ten einde. Er zijn nog beperkte plaatsen beschikbaar voor deze dag! Mantelzorgers kunnen zich nog tot 4 november aanmelden via ank.stout@rondommantelzorg. nl. en tel. 06-57971063. Meer info: www.rondommantelzorg.nl.

5

Rommel in de duinen

Word Vrijwilliger

Meer weten over deze of andere vacatures in het vrijwilligerswerk? Ga langs bij de Vrijwilligerscentrale Wassenaar in de Van Heeckerenstraat 2, tel 511 31 33, info@vrijwilligerscentralewassenaar, www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl. Openingstijden ma t/m vr 09.30-12.00 uur. Vraag ook naar de vacaturemappen bij de bibliotheek of op het gemeentehuis.

donderdag 31 oktober 2013

Zouden het zich almachtig wanende Dunea en haar vergunningverleners op de hoogte zijn van de feitelijke eigendomsverhoudingen in de duinen en het (wegen)verkeersregelement met betrekking tot voet- en fietspaden’? Zou zij ook nooit op de gedachte zijn gekomen om een (werkeloze) verkeersregelaar inclusief wachthuisje (maar zonder hek) slechts daar te plaatsen waar (onvermijdelijk) werkverkeer

het fietspad opdraait? Kennelijk is dit jaar ook de afvoer van het afgegraven zand vrijgegeven. Vruchtbare grond vertegenwoordigt een economische waarde hetgeen (de inwoners van) Wassenaar ten goede had kunnen komen (ophoging van tuinen). Ondanks een eigen uitrit bij hotel Duinoord wordt voorts door diverse soorten snelverkeer frequent misbruik gemaakt van een toeristische route richting Wassenaar met (mogelijk) schade aan een wegdek (dat daarop niet berekend en ondeskundig gerepareerd lijkt) en gevaar voor voetgangers en fietsers richting strand. A.A. Hart, Wassenaar

Vragen over Avalex politiek n GroenLinks wil van het College weten of de oud papierinzamelaar Marcelis Recycling inderdaad financieel aan de grond zit, omdat Avalex zijn financiële verplichtingen niet nagekomen is.

Zaterdag werd het schoolplein veranderd in een grote tijdelijke zandbak. | Foto: PR

Start Groen speelplein voor de Jozefschool groen n Afgelopen zaterdag was het zover; na twee jaar sparen, nadenken en overleggen kon de eerste schep in de grond.

Met de hulp van bijna 20 ouders moesten vele tegels weg worden gehaald en werd het schoolplein tijdelijk een grote zandbak. Dit alles om te zorgen dat komende week de grote werkzaamheden kunnen beginnen voor het lang verwachte Groene Schoolplein. Veel financiële hulp komt van onder andere Fonds 1818 en het Rabobank stimuleringsfonds. Daarnaast zijn verschillende

kleinere sponsoren zoals de Wassenaarse Bouwstichting en de ouderraad te hulp geschoten en hebben de kinderen met verschillende acties geld opgehaald. Zaterdag was eigenlijk in een paar uur het eerste werk klaar; met de hulp van een sjofel van Hamako (waarvoor hartelijk dank!) ging het snel en werd het sjouwen redelijk beperkt. Daarna was er tijd voor soep met stokbrood. Op de foto kunt u een aantal ouders, leerkrachten en kinderen aan de slag zien! In de komende tijd houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. .

Volgens krantenberichten heeft Marcelis nog € 40.000 te vorderen van het afvalbedrijf. Marcelis zou personeel moeten ontslaan en oud papierwagens met een fors verlies moeten verkopen.” Het zou het zoveelste Avalex-schandaal zijn, als het waar is”, zegt Antoon Claassen. De fractievoorzitter van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld en wil van het College weten hoe de vork in de steel zit. “Zit Avalex inderdaad fout”, benadrukt Antoon Claassen, “dan moeten desnoods de aangesloten gemeenten ingrijpen om de noodlijdende oud papierinzamelaar van de ondergang te redden.” Avalex heeft het Haagse Marcelis

Recycling opdracht gegeven om onder meer in Wassenaar oud papier in te zamelen. Je ziet hun blauwe ophaalwagens dan ook regelmatig in het dorp rijden. De economie zit nog steeds in een dal, zegt GroenLinks, en overal komen mensen op straat te staan. In die situatie zou het toch te gek zijn, dat een overheidsbedrijf mede schuldig is aan het noodgedwongen ontslag van mensen omdat het zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Duidelijk is dat de GroenLinks vindt dat Avalex eindelijk eens zijn rug moet rechten en orde op zaken stellen. Eerder al heeft het afvalbedrijf tegen zijn eigen beloften in enkele keren geld van de zes aangesloten gemeenten geëist en contracten herzien om aan extra inkomsten te komen – daar moet een keer een einde aan komen. Zo ook moet het afvalbedrijf zijn verplichtingen tegenover derden gewoon nakomen, ook tegenover Marcelis Recycling.

Mantelzorg door SWOW zorg

n De ondersteuning voor mantelzorgers wordt in de gemeente Wassenaar vanaf 2014 uitgevoerd door Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW).

Stichting Rondom Mantelzorg, die de dienstverlening al jarenlang uitvoert in Wassenaar, en de SWOW zijn erg blij met deze keuze van de gemeente. ‘Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de dienstverlening aan mantelzorgers vanaf 2014 bij deze organisatie in goede handen is,’ geeft Lucia Tielen, directeurbestuurder van Stichting Rondom Mantelzorg aan. Uitgebreid pakket

Ook de directeur-bestuurder van de SWOW, de heer Nico Lausberg, is content dat mantelzorgondersteuning en vrijwilligersinzet ter ondersteuning van mantelzorgers weer samenkomen binnen de dienstverlening van de SWOW: ‘De SWOW biedt een uitgebreid pakket aan ondersteuning en dienstverlening voor inwoners van Wassenaar. Hoewel onze stichting in naam voor ouderen werkt, helpen wij ook kwetsbare Wassenaarders die nog niet met pensioen zijn. Mantelzorgondersteuning voor de inwoners van Wassenaar past hier goed bij. Wij continueren de dienstverlening voor mantelzorgers in Wassenaar,

voor alle leeftijdsgroepen.’ Al vele jaren verzorgt Stichting Rondom Mantelzorg in Wassenaar de ondersteuning aan mantelzorgers in de vorm van informatie en advies, individuele begeleiding, themabijeenkomsten, cursussen en de Dag van de Mantelzorg. Tot 2014 verandert er niets

Stichting Rondom Mantelzorg blijft mantelzorgers tot het einde van dit jaar nog ondersteunen op de gebruikelijke manier. Tot 2014 verandert er voor mantelzorgers in Wassenaar niets en kunnen zij gewoon gebruikmaken van de dienstverlening door Stichting Rondom Mantelzorg. Tijdens de Dag van de Mantelzorg, die dit jaar voor mantelzorgers uit Voorschoten en Wassenaar plaatsvindt op vrijdag 8 november in restaurant De Gouden Leeuw, zal de overdracht op symbolische wijze plaatsvinden in aanwezigheid van de wethouder, de directeurbestuurder van Stichting Rondom Mantelzorg en de directeur-bestuurder van de SWOW. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stichting Rondom Mantelzorg, telefoon 079 750 23 80 of email info@rondommantelzorg.nl en Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar, tel. 070 511 22 26 of e-mail swow@welzijn-ouderen.nl.

Jan van Noort met twee van zijn teamleden, Inge Bunte (r) en Henri van Smirren (l)| Foto: PR

Jan van Noort nieuwe lijsttrekker van de PvdA politiek n De afdelingsvergadering van de PvdA - Wassenaar heeft op donderdag 24 oktober de lijst vastgesteld voor de verkiezingen van de Gemeente Raad op 19 maart 2014.

Het bestuur is blij dat zij 16 goede kandidaten (8 mannen en 8 vrouwen) heeft waarmee vol vertrouwen aan de voorbereidingen en de campagne voor de verkiezingen kan worden begonnen. Uitgangspunt is dat de PvdA hiermee kiest voor een vernieuwende constructieve politiek in de Wassenaarse Raad. Het team waarmee de PvdA de verkiezingen voor de Gemeente Raad ingaat bestaat uit de lijsttrekker Jan van Noort, op nummer twee Henri van Smirren en op drie Inge Bunte.

Zowel Jan van Noort als Henri van Smirren zijn beiden bekend in Wassenaar door hun maatschappelijke activiteiten nu en in het verleden. Jan bij Blauw Zwart en eerder ook al in de Gemeenteraad. Henri als voorzitter van Handbalvereniging Olympia en secretaris van het sportcontact. Inge Bunte kan door haar beroepsmatige achtergrond (Sociale Dienst) en haar huidige functie als voorzitter van de Cliëntenraad Werk en Bijstand op het veld Mens en Maatschappij een authentiek Sociaal Democratisch geluid laten horen. De huidige fractievoorzitter van de PvdA,Pim van de Locht, keert niet meer terug in de Gemeenteraad en staat wel als lijstduwer op de 16e plaats. Kijk voor de volledige lijst op www.wassenaar.pvda.nl


 FAMILIEBerichten

Uw boot de winter door

In Memoriam

THEO VAN GOGH

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

2 november 2004

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Wassenaarder. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

-

Familie Van Gogh

advertentie_Wassenaarder-74x100_DEF_111002.pdf

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

2 november 2013

02-10-2011

10:41:33

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. , io tersport a W t h c i in de reg t s i l Rijnz a i c e rsport sp DE wate

”Je kunt maar één keer afscheid nemen, dan moet het ook echt bijzonder zijn.”

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Bij het overlijden van een dierbare help ik u met zorg en persoonlijke aandacht om het afscheid tot een blijvende herinnering te maken. • • • •

Groetjes, handjes, kusjes Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons heengegaan mijn dappere man, onze allerliefste vader, fantastische schoonvader en lieve, gekke grapjes-opa

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

een mooi en persoonlijk afscheid u bepaalt zelf waar en hoe u afscheid wilt nemen aandacht voor uw gevoelens en wensen het afscheid zorgvuldig en liefdevol voorbereid

06 - 10 50 50 61 (dag & nacht bereikbaar) uitvaart@geertjeponsteen.nl

Wassenaar - Voorschoten e.o.

Postbus 48 2250 AA Voorschoten

Izaak de Bruijn

www.geertjeponsteen.nl

Sjaak Wassenaar, 24 februari 1946

Wassenaar, 26 oktober 2013

Eindelijk weer bij Patrick Wij zullen je ontzettend missen Sophia de Bruijn-Werkhoven

Een vertrouwd gezicht in Wassenaar & Voorschoten

Barbara en John Lisa, Sanne

Voor een persoonlijke uitvaart met stijl en oog voor detail

Patrickt, Nicolette, Jesse Richard, Marissa

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl info@dehorstenuitvaartverzorging.nl Wassenaar: tel. 070 - 514 43 45 (24 uur per dag) Voorschoten: tel. 071 - 561 08 00 (24 uur per dag)

S. de Bruijn-Werkhoven Schepenstraat 4 2241 CP Wassenaar

De Horsten Uitvaartverzorging Postbus 1011 2240 BA Wassenaar

Sjaak is thuis. Op maandag en dinsdag is er tussen 15.00 en 17.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen. De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 31 oktober om 14.45 uur in de aula van begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Aansluitend vindt de bijzetting in het familiegraf plaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren op Rhijnhof.

Wassenaar

DCRN

Uitvaartzorg

* Uitvaart al vanaf € 1.000,-

”Rouwcentrum” van Hallstraat 14 - Wassenaar

Onze bijzondere dank voor de liefdevolle zorg gaat uit naar iedereen van het Hospice Wassenaar.

070-3991709 - 06-38549106 www.dcrn.nl B o u w- e n A A n n e m i n g s B e d r i j f

Beijersbergen Wassenaar

Denk aan mij terug Maar niet in de dagen van pijn en verdriet Denk aan mij terug in de stralende zon Hoe ik was toen ik alles nog kon

Alle bouwkundige werkzaamheden: • Vervangen van kozijnen, ramen en deuren • Verbouwen van keukens en badkamers • Plaatsen van trappen en dakkapellen • metsel- en fijn timmerwerk

Verdrietig, maar ook dankbaar dat zij nu haar rust gevonden heeft, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn zus en onze tante

Johanna Theodora Vogels Jo Wassenaar, 5 december 1914

Wassenaar, 23 oktober 2013 Cok van Deursen-Vogels Neven en nichten

Correspondentieadres: C.B. van Deursen-Vogels Ridderlaan 1, flat 250 2242 GR Wassenaar 070-5123750 De begrafenisplechtigheid heeft op maandag 28 oktober plaatsgevonden op de begraafplaats bij de SInt Willibrordus te Wassenaar. Onze bijzondere dank gaat uit naar het verzorgend personeel van Huize Willibrord.

Van Hallstraat 22 | Tel. 5115075 | fax 5114063

• Vuil tapijt? Laat het

• Eerhart Sierbestrating.

Student wil u graag helpen met COMPUTER- • TUINMAN voor al uw tuinwerkzaamheden. •PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. Snoeien, boomkappen, winterbeurt, ontwerp en

garageboxen in Oegstgeest en Leiden. vakkundig reinigen Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612. computerhulp Virusverwijdering, sneller Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel- maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 0642460355, info op www.Boonict.nl gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• •

50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319. schipvanleiden.nl. •Mooiwww.zalenverhuurkruyt bruin café in oude centrum van Leiden. Voor

afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Voor al uw bestraZon. 3 nov. vlooienmarkt Sporthal De tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- Schulpwei (Doc. Mansveldkade), Wassenaar, opgave 070-3211006. 10.00-16.00 uur. Info: DNS=0655831331.

maandonderhoud, bestratingen. Gratis advies en prijs vooraf. KvK voor info: 06-20648419.

• Gouden tijden bij juwelier Kaptein. De beste prijs in de regio voor uw SLOOPGOUD-ZILVER. De voordeligste voor al uw goud-zilver-horloges en klokkenreparaties. Vakkundig rijgen en knopen van alle parels-kralen sieraden. Tevens uw adres voor het graveren van glas-spiegels en (edel)metaal. Juwelier Kaptein, drumles. Kleinschalige drumschool in Oegstgeesterweg 40, 2231 AZ Rijnsburg, tel. 071Noordwijk waar persoonlijke aandacht centraal 4022143. staat. Tijdelijk GRATIS proefles. Voor meer info: • Te koop: NAAIMACHINE, z.g.a.n. Merk Toyota www.FrankDrum.nl (niet gebruikt). Prijs in overleg. Tel. 071-4012610 zit u nog in de schaduw? Wij zagen (omg. Katwijk). bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06- Vrouw (59) kan 1 x p.w. op woensdagavond op53794870. passen op uw kinderen, A. v.d. Meij, tel. 071Gotenreiniging, dierplaagbestrijding, dienstverle- 4012977/06-30705682, Valkenburg. ning en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. Voor top SCHILDERWERK belt u naar Meeswww.roessinghvaniterson.com terschilder R. Chaudron: 06-24201656 of info: modelspoordag in het Rijnlands Revali- rchaudron@hetnet.nl datie Centrum, Wassenaarseweg 501 Leiden. ZaterTe koop: ELEKTRISCHE FIETS, als nieuw. dag 2 nov. van 10.00-15.00 uur. Een treinenbeurs Nauwelijks gebruikt. Van € 1225,- voor € 625,-. met modelbaan. Toegang gratis. Tel. 0252-520857.

• • •

• • •


lokaal

DE WASSENAARDER

Filmhuis

Vrijdag 1 november 20.00 uur Borgman Zaterdag 2 november 20.00 uur Le Passé Zondag 3 november 13.15 uur De Vampierzusjes Zondag 3 november 15.15 uur Borgman Maandag 4 november 20.00 uur Le Passé Dinsdag 5 november 14.00 uur Erik of het klein insectenboek Woensdag 6 november 15.00 uur De Vampierzusjes Woensdag 6 november 20.00 uur Borgman Reserveren en meer informatie: E. filmwas.reserveren@obvw.nl T. 070-5113397/www.obvw.nl

Kleur en stijl lezing n Op dinsdag 19 novem-

ber komt Renske Driessen, stylist op het gebied van kleur, stijl en interieur, vertellen en laten zien hoe iedereen zijn of haar persoonlijke kledingstijl met eenvoudige tips & tricks nog meer kan neerzetten.

donderdag 31 oktober 2013

Campagne Nederland Leest: in de ban van Bomans n Gratis boek in de bibliotheek boek n Op 1 november start voor de 8e keer de grootste leescampagne van het land: Nederland Leest. Leden van de openbare bibliotheek ontvangen overal in Nederland hetzelfde boek met de bedoeling daarover met elkaar aan de praat te raken. ‘Erik of Het klein insectenboek’ van Godfried Bomans is het boek dat dit jaar centraal staat. Godfried Bomans (1913-1971) was één van Nederlands meest geliefde schrijvers. De campagne Nederland Leest loopt tot 30 november. Het boekje is verkrijgbaar in de bibliotheek, op vertoon van de ledenpas en zolang de voorraad strekt. Naast het uitdelen van het boekje organiseert Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar een aantal activiteiten rond de auteur en het prachtige boek. Op 28 november houdt biograaf Gé Vaartjes in Wassenaar een lezing over Godfried Bomans met uiteraard speciale aandacht voor ‘Erik of Het klein insectenboek’. Ook wordt de verfilming van het boek 3 maal vertoond in het Filmhuis. Reserveren van kaarten kan via de website www.obvw.nl of bel naar de bibliotheek 5113397. Donderdag 21 november komt Duo Leesgierig met de voorstelling ‘Op zoek naar Bomans’ in Bibliotheek

Godfried Bomans bij Mies Bouwman. | Foto: Wikipedia Voroschoten. Laat u aan de hand van beeld, voordracht, poëzie, sketch en interactie meezuigen in de rijke fantasiewereld van Bomans. Daarbij zorgen Rutger Martens en Walter Breukers voor een perfecte balans tussen verdieping en vermaak. Een waardevolle aanvulling op het boek!

‘Erik of het klein insectenboek’ leest als een sprookje en vertelt het verhaal van Erik Pinksterblom die op een nacht het schilderij Wollewei boven zijn bed in stapt en in de wereld van de insecten terechtkomt. Daar merkt hij dat het verschil tussen insecten en mensen niet zo groot is. Erik of Het klein

Vanzelfsprekend kan iedereen één of twee kledingstukken meenemen om een kort advies op maat te krijgen. Renske www. kleurenstijlfabriek.nl werkt vanuit het Stylingdriehoekprincipe. Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40. Aanvang 20.00 uur. Prijs: € 8,00 voor leden van de bibliotheek en € 7,00 voor niet leden. Reserveren is gewenst en kan per email lezingen.wassenaar@obvw. nl of telefonisch op 070-5113397.

kunst n Op maandag 4 november

museum n In het weekend van 2

Tracy Emin, I promise to love you, 2007, rood neonlicht. Afmetingen: 145x7 x 142,8 cm. Caldic Collectie, Wassenaar | Foto: PR

Jacopo Mezzanotti & Joe Midnights Space Trio muziek

Op zaterdag 2 november om 20:00 uur speet Jacopo Mezzanotti in Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 in Voorschoten. n

Jacopo Mezzanotti is een Italiaanse gitarist. Voordat hij verhuisde naar Nederland studeerde hij af in het vak Musicologie aan de universiteit van Bologna. Tussentijds gaf hij ook al gitaarles aan privémuziekscholen. Ook werk-

insectenboek stelt vragen over de plek van de mensheid in het grotere geheel en toont gulle gevers naast grote graaiers. Meer informatie over het boek, de schrijver en alle landelijke activiteiten (bijvoorbeeld gratis bezoek aan Naturalis) is te vinden op www.nederlandleest.nl.

Lezing Joop van Caldenborgh

Even dicht en 3 november 2013 is Brandweermuseum Wassenaar gesloten, omdat Raadhuis de Paauw dan gesloten is. Daarna zijn we weer gewoon open op zaterdag en zondagmiddag en op afspraak. Vanaf 9 november hebben we een nieuwe speurtocht voor de leeftijd van 11, 12 en 13 jaar, gebaseerd op afbeeldingen van Suske en Wiske. Aan de hand van een plaatje uit de stripverhalen dat verwijst naar een voorwerp in het museum worden moeilijke vragen gesteld. Informatie: brandweermuseum@ wassenaar.nl

7

te hij mee op de eerste CD van de ‘Carmen City Band’ en werkte hij samen met schrijver en dichter Massimiliano Chiamenti en de regisseur Francesco Paolo Ruggiero aan het project ‘MIX’; muziek, dichtkunst en live performance. Fat Pig

Vandaag de dag studeert Jacopo jazzgitaar bij de bekende gitarist Eef Albers aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

In 2012 maakt hij deel uit van het YOUME project met zijn eigen compositie ‘The Fat Pig’. Ook treedt hij op in Polen op het Warschau Jazz Festival, in Italië bij ‘Casa del jazz’ en ook op het Koninklijk Conservatorium. Samen met medestudenten Alessio Bruno en Marcello Spagnolo vormde hij in het jaar 2012 de groep ‘Joe Midnights Space Trio’ met als doel om op een originele manier klassieke jazzstukken uit te voe-

ren, spelend met muzikale ruimte en zoekend naar nieuwe manieren van muzikale interactie en interpretatie van het standaard jazzrepertoire. Met dit trio won Jacopo afgelopen Juli 2013 al een derde prijs op de ‘Jimmy Woode European Jazz Award’ in Bagnoregio in Italië. Joe Midnights Space Trio bestaat uit: Jacopo Mezzanotti (Gitaar), Alessio Bruno (Contrabas) en Marcello Spagnolo (Drums)

om 20 uur houdt ondernemer en gepassioneerd kunstverzamelaar Joop Van Caldenborgh een lezing in de Dorpskerk te Voorschoten. Recent werd een aanvang gemaakt met de bouw van Museum Voorlinden te Wassenaar waar zijn collectie onderdak gaat krijgen. Over zijn collectie én het Museum Voorlinden gaat deze voordracht. De lezing vindt plaats als onderdeel van de Week van de Kunst in Voorschoten. In datzelfde kader zal prof. Willem van Gulik op donderdag 7 november om 20 uur in de bibliotheek Voorschoten een lezing geven met de titel ‘Een Oosters paradijs, Van Gogh’s ontdekking van Japan’. Kaarten voor beide lezingen à 5 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de bibliotheken in Wassenaar en Voorschoten én (voor zover nog beschikbaar) aan de zaal. De opbrengst komt ten goede aan stichting Voorschot. Zie voor het hele programma van de Week van de Kunst www.lionsvoorschoten.org.

Granny Squares workshop

n Op vrijdagavond 15 november van 19.30 uur-21.30 uur zal Anneloes Berkhoff van Atelier ABC een workshop Granny Square haken verzorgen in de Bibliotheek, Langstraat 40. De deelnemers nemen zelf een bolletje katoen of wol mee en een haaknaald nr. 3,5. Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen. Kosten: € 9,50 incl. een consumptie. Reserveren is noodzakelijk en kan via email lezingen. wassenaar@obvw.nl of telefonisch 070-5113397.


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De Ru iter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Veiling

Locatie Katwijk Tramstraat 112b, 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

ZONWERING

Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Optimaal genieten met kunststof kozijnen!

En profiteer van onze jubileumacties!

Jaguar XKR 4.2 V8 S/C COUPE

Opties / Accessoires

41-ZH-FV 2008 62.879 km Automaat 1.670 kg Ja

Prijs: €

Brandstofsoort: Benzine Aantal cilinders: 8 Cilinderinhoud: 4.196 cc Vermogen: 306 kW / 416 pk Garantie: Bovag Kosten rijklaar maken: € 750,-

47.500,-

Adaptive Cruise Control, Airbags voor, Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Aluminium dashboard afwerking, Anti blokkeer sys­ teem, Audiobediening op het stuur, Automatisch dimmende binnenspiegel, Automatische Stabiliteits Controle, Bandenspanning­ controle systeem, Boordcomputer, Bowers & Wilkins 440W, Buitentemperatuurmeter, CD­wisselaar, Centrale deurvergrende­ ling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor, Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, In hoogte verstelbaar stuur, Keyless Entry, Koplampsproeiers, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (20), Memory stoelen, Middenarmsteun voor, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Nieuwe APK bij aflevering, Parkeersensoren, Radio, Radio/ CD speler, Regensensor, Sperdifferentieel, Spoiler achter, Sportinterieur, Sportonderstel, Sportstoelen, Sportstuur, Sportuitlaat, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Telefoon, Tiptronic, Toerenteller, Traction control, Verwarmde buitenspiegels, Voor­ ruitverwarming, Xenon verlichting, Zij­airbags voor.

Bezoek onze showroom en ontvang een cadeau met iets lekkers om ons jubileum te vieren! StarKozijn Katwijk * De Roysloot 9i * Rijnsburg * Tel. (071)4088678 info@starkozijnkatwijk.nl * www.starkozijnkatwijk.nl

Naaimachine of lockmachine defect?

Rooijackers repareert elk merk snel en perfect, halen en brengen is gratis.*

Zwaaikom 12 Katwijk tel 071 4015844

AUTOSCHADE

maakt Uw auto weer als nieuw

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1, 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

FOCKE

Kenteken: Bouwjaar: Kilometerstand: Transmissie: Gewicht: Marge auto:

• B • F• O• C• K• E

FOCWA schadeherstelbedrijf Van Hallstraat 25 2241 KT Wassenaar

Tel. 070 511 49 22 Fax 070 511 40 38

www.autoschade-focke.nl


cultuur

DE WASSENAARDER

Herfstexpositie in de Molen kunst n Zaterdag zal Lux Buurman, kunstschilder, om 16.00 uur de tentoonstelling met aquarellen van Jan Pasteur, schilderijen van Mieke van Doornik en brons en glas van Irene Prager feestelijk openen bij de Kunstgroep Wassenaar in Galerie in de Molen.

De kunstenaars zullen zelf zaterdag en zondag aanwezig zijn om uitleg over hun werk te geven. Jan Pasteur is aquarellist pur sang. Hij legt ter plekke buiten de natuur of het licht en de sfeer van dat moment op zijn schildersezel vast. Mieke van Doornik ontwikkelde al op jonge leeftijd een bijzondere fascinatie voor de natuur en het schilderen. Bewondering voor en verbazing over de schoonheid, diversiteit en humor in de natuur vormen de drijfveer om dit te kunnen schilderen. Irene Prager, beeldhouwster, volgde haar opleiding aan de Vrije Academie in den Haag en Atelier ’63 te Haarlem. Zij kreeg les van Carel Visser en Wessel Couzijn. In de galerie toont zij bronzen beelden, reliëfs en portretten, alsook een paar werken in versmolten glas. Wie deze bijzondere objecten van Irene Prager en de werken van Mieke van Doornik en Jan Pasteur graag zelf wil komen bekijken, is van harte welkom in Galerie in de Molen, waar deze expositie t/m zondag 1 december te zien zal zijn.

donderdag 31 oktober 2013

“Een Messiah zoals Händel die gehoord zou kunnen hebben” muziek n Het Nut neemt u mee naar het oratorium ‘de Messiah’ van Georg Friedrich Händel door het Amsterdam Baroque Orchestra en Choir o.l.v. Ton Koopman In de dr. Anton Philipszaal in Den Haag op donderdag 12 december om 20.15 uur Het Nut heeft nog enkele kaarten beschikbaar tot 11 november a.s. te reserveren. Ton Koopman komt naar Den Haag met zijn eigen vertrouwde Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. De ensembles waarmee hij eerder “in topvorm een Messiah vol schoonheid” (de Volkskrant) bracht. Levensloop

Händel had zijn compositie eigenlijk voor de Paastijd bedoeld. De gehele levensloop van de Verlosser komt aan bod. Van de aankondiging van zijn geboorte tot de wederopstanding van de doden op de Dag des Oordeels, onder begeleiding van het beroemde Hallelujah-koor. U kunt een topuitvoering verwachten.De solisten zijn in dit repertoire stuk voor stuk ideaal. Maarten En-

geltjes bijvoorbeeld kreeg onlangs nog alle lof voor zijn ‘stralende bijdrage’( de Volkskrant) in de Matthäus-Passion van de Nederlandse Bachvereniging. De thans nog beschikbare kaarten à € 32,50 of € 35,50 voor introducés kunt u bestellen en betalen via de nut website www.nutwassenaar.nl of via het bestelformulier uit de Nut gids 68, dat in de bibliotheek ligt bij het Cultuur Informatiepunt. Wilt u groepsvervoer boeken van huis naar Den Haag en terug dan kan het Nut dat ook voor u regelen. U betaalt daarvoor € 15,50 p.p.vanaf uw adres in Wassenaar. Lid worden van het Nut kan voor € 20,00 per jaar per huisadres.

Ton Koopman komt naar Den Haag met zijn eigen vertrouwde Amsterdam Baroque Orchestra en Choir.| Foto: PR

Open dag Balletstudio

Taxatiemiddag Willy Sluiter kunst n Op zaterdag 9 november 2013, van 11.00 tot 14.00 uur, organiseert het Katwijks Museum in samenwerking met A. Mak Kunsten Antiekveilingen sinds 1839 B.V. uit Dordrecht een taxatiedag in het museum. Hebt u een Willy Sluiter? Kom dan binnen en laat hem bekijken. Omdat deze taxatiedag samenvalt met een tentoonstelling over Willy Sluiter aan Zee is er speciale aandacht voor werken van zijn hand, maar ook andere objecten zijn van harte welkom om kritisch naar te laten kijken en te laten taxeren door een expert van het veilinghuis. Het Katwijks Museum organiseert jaarlijks taxatiedagen met wisselende veilinghuizen. Per persoon kunnen de bezoekers maar één artikel laten bekijken, dit i.v.m. de te verwachten opkomst. Voor een goed verloop krijgen de bezoekers bij binnenkomst een volgnummer. Het Katwijks Museum is te vinden aan de Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. De kosten voor de taxatie en informatie zijn € 1.50 per object. Vooraf bij aanmelding te voldoen. De opbrengst komt ten goede aan het museum.

Natuurwerkdag natuur n De jaarlijkse Natuurwerkdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 2 november. Op zaterdag 2 november tussen 10:00 en 12:30 uur kunnen jong en oud zich te buiten gaan in het maken van rechte wiersen en uit de kluiten gewassen hooibergen. Verzamelen op het parkeerterrein aan de Katwijkseweg 19A, 2242PB, Wassenaar. Aanmelden: hugowoudenberg@hotmail.com (tel: 06 49874822). Meer informatie: www.natuurwerkdag.nl

9

Kom kijken en laat uw kind meedansen met klassiek ballet,streetdance en/of modern dance. |Foto: PR

dans n Kom kijken en doe mee op Zondag 17 november in het Centrum van Beweging, Fabritiuslaan 2, de Open Dag van Balletstudio Wassenaar. Programma: 10.30-11.00: Klassiek ballet 4-5 jaar; 11.00-11.30; Streetdance 6-8 jaar; 11.30-12.00: Klassiek ballet 6-10 jaar; 12.00-12.30: Streetdance 9-10 jaar; 12.30-13.00: Klassiek ballet 11+; 13.00-13.30: Streetdance 11-12 jaar; 13.30-14.00 Modern dance 14+. De dansafdeling heeft de beschikking over een speciale oefenruimte. Deze ruimte is voorzien van een spiegelwand, waar men alle oefeningen kan perfectioneren. Men ziet waar men mee bezig is. Tevens zijn er barres aangebracht, op verschillende hoogtes. Waar zowel de grote als de kleine ballerina’s hun hart mee kunnen ophalen. Maak dan ook kennis met onze dansleraressen. Voor informatie lestijden/ contributie: www.snelenlenig.nl.email: dans@snelenlenig.nl.

CULTURELE agenda WASSENAAR 2 november 16.00 uur opening expositie Jan Pasteur – aquarellen, Mieke van Doornik – schilderijen en etsen, Irene Prager – beelden. De expositie is te bezichtigen vanaf 2 november t/m 1 december. Molenplein 10a. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur. www.kunstgroepwassenaar.nl 2 November 20.15 uur Cabaret ‘Silvester, In de lift’ Toegang € 18,-, Pas 65+/CJP/K&O € 17,-. Theater Warenar, Kerkstraat 75. Kaarten via www.warenar.nl of (070)5118364 3 november 19.15-20.15 uur Cantatedienst Met het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Cantate BWV 46 van J.S. Bach ‘Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei’. Ds. J.M de Klerk, liturg en Rijk Jansen, orgel. De Dorpskerk, Plein 3. Toegang is vrij. www.pkn-wassenaar.nl

7 november 20.00 uur Koorruïne avond. ‘Ouder worden in de 21ste eeuw: vloek of zegen?’ Lezing door prof. Dr. F. de Lange, docent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen. De Dorpskerk, Plein 3. Kosten € 7,50 incl. koffie en wijn na afloop. Reserveren bij Marianne Karman 070-5115705 (na 17.00 uur) of karmanmarianne@gmail.com of via www.pkn-wassenaar.nl 8 en 9 november 20.15 uur Komedie van Alan Ayckburn. “De BN’er ” uitgevoerd door theatergroep Mimicri. Een groots spektakel in een ouderwets groot decor. Toegang € 11,-, vrijwilligers / scholieren € 9,-. Kaarten via tickets.mimicri@gmail.com of 070 – 5179218. Theater Warenar, Kerkstraat 75.

10 november, 12.00 uur Paauwconcert. Musica ad Rhenum, barokgezelschap, met Jed Wentz – traverso (barokdwarsfluit), Job ter Haar – cello en Marjolein Slappendel – clavecimbel.Op het programma staan fluitsonates van Bach, Couperin en Telemann. Zaal open vanaf 11.30 uur. Kaarten à € 16,- te reserveren bij d.k.wielenga@ casema.nl of op de dag van het concert aan de deur. Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22. 12 november, 20.00 uur Engelstalige lezing ‘The Charisma of Caravaggio’ gegeven door mevr. Fenella Billington, De lezing gaat over de beroemde Italiaanse schilder, Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). Zaal is open vanaf 19.15 uur. Toegang € 12- voor niet-leden van de Decorative and Fine Arts Society of The Hague. Studenten halve prijs. Theater Warenar, Kerkstraat 75. www.dfas.nl

Deze agenda is ook beschikbaar via www.wassenaar.nl Opgeven en wijzigen gegevens voor de agenda per e-mail aan parvinbusch@gmail.com


10

lokaal

DONDERDAG 31 OKTOBER 2013

DE WASSENAARDER

Alzheimer Café ZORG  het Alzheimer Cafe

Wassenaar nodigt u van harte uit voor een informatieavond over dementie op woensdag 6 november vanaf 19.00 uur (inloop) in het Cultureel Centrum de Warenar aan de Kerkstraat. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en belangstellenden. Bezoekers praten over dementie en dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Iedereen is welkom. Op woensdag 6 november bespreken we het onderwerp ‘Communicatie en dementie, hoe houd je een goede sfeer?’ Als de belevingswereld van de persoon met dementie en de familie verder uiteen gaat, dan kunnen er momenten zijn dat het lastig communiceren is. Wat de een bedoelt, wordt door de ander verkeerd begrepen. Wat doe je dan om te zorgen dat geduld bewaard blijft en wat kun je doen om de communicatie wel goed te laten verlopen? Samen met Patricia Simon, werkzaam als psycholoog bij Florence, gaan we in op communicatie en dementie. Een kopje koffie staat voor u klaar. U hoeft zich niet aan te melden. Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinator Michiel den Oudsten,tel.: 06-42695799 of met de SWOW, tel.: 5117576. De SWOW biedt ook aan u gratis met de BIJBUS van huis op te halen en weer thuis te brengen. U hoeft alleen maar telefonisch contact op te nemen met de SWOW, telefoon 5112226.

Feng Shui bij de bibliotheek LEZING  Op dinsdag 5 november

zal Eline Cointepas een lezing geven over ‘Balans in je huis met Feng Shui’, waarin zij uitlegt wat Feng Shui inhoudt en hoe je dit eenvoudig kunt toepassen in je eigen omgeving. Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40. Dinsdag 5 november 20.00 uur. Toegang: € 6,50, Biebpas € 5,50 Reserveren is gewenst en kan via e-mail lezingen.wassenaar@obvw.nl of telefonisch op 070-5113397.

Daniël Wayenberg en Martin Oei spelen quattre mains | Foto: Guillaume Ehrenfeld.

Samen achter de vleugel  Daniel Wayenberg, Martin Oei en Miranda van Kralingen in De Wittenburg MUZIEK  Afgelopen vrijdagavond vormde de concertzaal van kasteel De Wittenburg het podium voor een pianist van wereldfaam en een tweede die dat gaat worden. Vrolijke noot werd gebracht door sopraan Miranda van Kralingen, onder meer bekend is van haar optreden tijdens het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, die haar liederen en aria’s vergezeld liet gaan van korte humoristische inleidingen. Door Aleid Montens en Loes Rietvelt

Gaat u weleens vreemd? Deze vraag werd gesteld ter introductie van Van Kralingens vertolking van het lied ‘après un rêve’ van Gabriel Fauré. Tijdens haar vertolking kon je een speld horen vallen. “Wat een stem, wat een volume”, verzuchtte één van de aanwezigen en gaf hiermee uiting aan ieders enthousiasme. QUATTRE MAINS

Voordat zij haar entree maakte,

hadden de aanwezigen al mogen genieten van een schitterende quattre mains gespeeld door de 17-jarige Martin Oei en de 83-jarige Daniël Wayenberg. Beiden traden samen op maar ook solo en brachten onder andere de Hongaarse dansen van Brahms ten gehore, de vrij onbekende Elegie uit de vijf ‘Morceaux de Fantaisie’ van Rachmaninov en de zelden gespeelde grote soate van Czerny. Wie onder de indruk was van Wayenbergs sonate van Chopin werd snel weer met beide benen op de grond gezet:

“Ach, je kan alles een sonate noemen” sprak de muziekgrootheid. KINDERSPELEN

Wayenberg had er duidelijk plezier in om de concertliefhebbers ook wat informatie mee te geven over de betekenis en het ontstaan van de te spelen stukken. De twaalf kinderspelen, de levendige ‘Jeux d’enfants’ van Bizet, werd gebruikt als lesje in de muziek. De schommel, de tol, de houten paardjes; ze werden stuk voor stuk toegelicht en waren vervolgens ook voor minder ingewijden in de klassieke muziek goed herkenbaar tijdens de uitvoering van het stuk. Twaalf spelen, twaalf korte imitatieve composities die samen een sprankelend en gevarieerd geheel vormen; vooral het laatste gedeelte, het ‘bal de galoppe’, waarbij de

ACTUEEL VERLEDEN

H

Hoe oud dit pand precies is, is niet met zekerheid te zeggen. Het wordt in 1785 genoemd in verband met het wisselen van eigenaar, maar wellicht is het al veel ouder. In die tijd was er een café in gevestigd. Zo’n honderd jaar later –in 1879vestigt I.A.S. de Smit er een levensmiddelenbedrijf, nadat er ook nog enige tijd een arts in gewoond had. Het gaat dan om een betrekkelijk klein winkeltje met ernaast een magazijn, een woonkamer en een keuken. Op de etage erboven zijn ook nog enkele kamers. De ingang

INCLUSIEF DINER

De door topkok Gert-Jan Rietveld samengestelde menu’s voorafgaand aan het diner zijn inmiddels zo populair dat er geen plek onbezet was in de verschillende restaurantzalen. Na een voorgerecht met groene asperges, bestond de tweede gang uit een voortreffelijk bereide kwartel met verrassende bijgerechten, en tot besluit weer die heerlijke friandises bij de koffie en de thee. Na afloop van het concert werd iedereen in de gelegenheid gesteld nog even een praatje te maken met beide pianisten. Een hele ervaring om zulke topmusici in levenden lijve te ontmoeten.

HISTORISCHE VERENIGING “OUD WASSENAER” Nr. 311

Plein 19

et is in deze tijd niet ongebruikelijk om in hetzelfde pand de ene na de andere winkel te vestigen. Soms gebeurt dit al na enkele maanden. Dat was vroeger veelal anders. Je bleef als het enigszins kon ‘zitten waar je zit’. Als voorbeeld de winkel op het adres Plein 19.

twee pianisten elkaar in rap tempo aanvulden, kon op grote bijval rekenen met een staande ovatie tot gevolg.

van deze etage bevindt zich op het adres Langstraat 1. Later neemt zijn zoon Adrianus de winkel van zijn vader over. Rond 1930 is Han van der Lelij, hij was toen 14 jaar, er als knecht gaan werken. Dat betekende vooral bestellingen rondbrengen op een transportfiets tot in Den Haag toe. Adrianus is in 1945 overleden en zijn vrouw is nog drie jaar alleen doorgegaan. Hierna heeft Han de winkel overgenomen. Inmiddels was het assortiment levensmiddelen uitgebreid met voer voor dieren. U moet dan vooral denken aan pluimvee, dat in die tijd in grote aantallen in ons dorp gehouden werd. Han woonde samen met zijn vrouw in de benedenwoning en de etage erboven werd bewoond door de vrouw van Adrianus. Toen er twee kinderen bijkwamen konden ze één van de kamers op de etage erboven gebruiken. Jan is in 1949 geboren en Nel in 1953. Han reed

nog steeds bestellingen rond en zijn vrouw stond in de winkel. Rond 1980 hebben Jan en Nel de winkel samen overgenomen. Vanaf dat moment was er sprake van een dierenspeciaalzaak. Levensmiddelen werden er niet meer verkocht, wél groente en fruit, dat op zaterdag buiten in de Langstraat uitgestald werd. Nel is er meteen na de huishoudschool gaan werken en Jan heeft eerst ervaring opgedaan bij enkele andere dierenwinkels. Zowel het magazijn als de benedenwoning waren inmiddels aan de winkel toegevoegd. Tot 1980 is de naam De Smit gehandhaafd en daarna werd hun eigen achternaam, Van der Lelij, gebruikt. Zeker in het begin was het hard werken in zo’n winkel. Vakantie hadden ze zelden – aanvankelijk was de winkel, los van de zondagen, slechts drie dagen per jaar dicht – en er werd veel ‘op de lat

geschreven’ en dan moest je maar zien of je je geld ook daadwerkelijk kreeg. Het op de juiste manier inkopen van bijvoorbeeld hondenvoer is geen eenvoudige zaak. Ook hier geldt immers een uiterste datum en het is natuurlijk niet de bedoeling om al te veel weg te gooien. Ik heb zelf een hond en kom er dan ook met grote regelmaat. Zo’n oud pand met die ronde deur op dat gezellige pleintje heeft wel wat en je wordt er altijd uiterst vriendelijk en deskundig geholpen en ik heb van mijn hond ook nog geen klachten gehoord. Carl Doeke Eisma

De Historische Vereniging “Oud Wassenaer” verzorgt een tweewekelijkse rubriek met in korte artikelen iets over de geschiedenis van Wassenaar. De onderwerpen zijn daarbij zeer gevarieerd.

Info: Het Kerkehout 103, 2245 XP Wassenaar, tel. 5178897, e-mail: nell.niphuis@planet.nl


lokaal

De Wassenaarder

Bazaar bazaar n Op vrijdag 1 novem-

ber van 9 tot 17 uur wordt de jaarlijkse oergezellige Grote Bazaar annex rommelmarkt gehouden in de Dorpskerk in Voorschoten (Kerkplein 2). Er is van alles in de aanbieding. Spullen, boeken, kleding, kinderspeelgoed, bloemstukjes, etenswaren, kerstversieringen en kado’s voor kerst, enzovoorts. Ook is er een verloting en een rad van avontuur. En zoals elke vrijdag (marktdag) is er dan ook gelegenheid om koffie te drinken met wat lekkers er bij. Inbreng is welkom op dinsdag 29 oktober van 11.0016.00 en van 19.00-20.00 uur en op de woensdag van 11.00-16.00 uur. Graag ontvangen we uw oude en nieuwe spullen, etenswaren voor de catering en wat nog meer. Helaas geen computers en meubels of andere grote spullen.

Nieuwe burgers van Wassenaar presentatie n De heer Pim

van der Locht, voorzitter van de Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar (en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad) zal op maandag 4 november op de maandelijkse bijeenkomst van het Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) een presentatie verzorgen. Hij zal ingaan op het huidige vreemdelingenbeleid en op vragen rond de inburgering. Ook zal hij ingaan op het werk van de Stichting Vluchtelingenwerk in Wassenaar en hoe het ‘nieuwe Nederlanders’ vergaat binnen onze Wassenaarse gemeenschap. De bijeenkomst van het SKW vindt plaats in het Van Heeckerenhuis, in de zaal van het Rode Kruis, Van Heeckerenstraat 2A van 16.00 17.00 uur. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de deelnemers aan het Sociaal Kontakt, maar ook andere belangstellenden zijn op 4 november van harte welkom.

Sponsoren bedankt! sponsors n Van zondag 8 september tot en met vrijdag 13 september zijn 50 gasten op vaarvakantie geweest met de boot ‘Prins Willem Alexander’. Dit was de tiende keer dat SWZ zo’n vaarvakantie georganiseerd heeft. De sponsoren willen wij bij deze graag extra hartelijk bedanken voor de giften en de inzet, die deze reis mede mogelijk hebben gemaakt: Lagerberg verhuisgroep, Wasserij Gaverland, Fonds 1818, de Stichting Vrienden van Sophieke en de Stichting Vrienden van Willibrord, Brandweer Wassenaar, Drukkerij Decaprint, Zorgboodschap, Vrijwilligers van Verpleeghuis Randmeer / Weideheem in Harderwijk, Vrijwillige buschauffeurs en Teamco Foundation Schweiz. Van SWZ zijn 22 medewerkers mee geweest om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. SWZ heeft besloten om ook volgend jaar weer een vaarvakantie te organiseren voor zowel de cliënten van SWZ als de inwoners van Wassenaar. Deze is gepland van zondag 19 oktober tot en met vrijdag 24 oktober 2014. Mocht u voor de volgende bootvakantie een financiële bijdrage willen geven of heeft u interesse om mee te gaan, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Brugman, manager Beheer en Projecten, via tel. 070-5123200.

donderdag 31 oktober 2013

11

Van stamppotten eten en veel complimenten geven n Stamppotavond bij Scouting van Woesik scouting n Afgelopen zaterdag was de stamppotavond bij Scouting van Woesik. Vanaf 18 uur kon je kiezen welke stamppot je wilde gaan eten; boerenkool, hutspot en stamppot andijvie, natuurlijk met een stuk worst. Voorzitter Leo Bellekom zette deze avond alle leiding welverdiend in het zonnetje. Zij organiseren iedere week een gaaf programma voor de kinderen. Ook organiseren zij extra activiteiten voor de kinderen, de ouders en buurtgenoten, zoals deze stamppotavond. Daarnaast is de leiding iedere maandagavond aanwezig om te helpen bij de verbouwing die plaatsvindt in het scoutinggebouw. Dat doen zij samen met verschillende ouders en de vrijwillige inzet van de vakmannen Willem Vosse, Alex Burgmeijer en Wim Bekker. Na de toiletgroep van de jongens wordt nu de toiletgroep van de meisjes verbouwd. En in de toiletgroepen worden douches gemaakt. Ook wordt van de keuken en de vergaderruimte één grote ruimte van 40 m2 gemaakt. Deze ruimte krijgt een vernieuwde keuken, bar en zitgedeelte. In de ruimte kunnen ouders, leiding en bestuur elkaar ontmoeten. Er kan worden gekookt en de ruimte ligt centraal in het gebouw om te gebruiken voor tal van activiteiten.

Enthousiaste leiding en stamppot, heel veel stamppot. | Foto: PR Zoekt uw kind een omgeving met vele leuke activiteiten, laat uw kind dan 1, 2 of 3 keer meedoen met het programma op zaterdag. Voor in-

Ik wil je zien actie n Evenals voorgaande jaren organiseert de lokale afdeling Wassenaar van de Landelijke Fietsersbond op zaterdag 2 november van 10.30-15.00 uur een fietsreparatie actie. Iedereen kan dan gratis zijn fietsverlichting laten repareren op het zogenaamde evenementenpleintje bij de Van Hogendorpstraat. Medewerkers van Marco’s Tweewielers nemen de reparatie voor hun rekening. Daarnaast geven zij ook han-

dige reparatie- en aankooptips. Alleen de materiaalkosten worden in rekening gebracht. Wethouder van verkeer Eppe Beimers geeft de aftrap voor de actie ‘ik wil je zien’. Het kan knap lastig zijn om te zorgen dat je fietsverlichting altijd werkt, zo weet de Fietsersbond uit eigen ervaring. Daarom deze reparatie acties en een campagne om te zorgen dat mensen elkaar aansporen om te fietsen met licht. www.ikwiljezien. nl.

Storm teistert Wassenaars groen storm n Met de kroon nog vol in

het blad hebben de bomen het zwaar te verduren bij de eerste herfststormen. Maar bij een storm met windstoten van 100 of 130 km. per uur leggen sommige bomen het loodje, zoals maandag, toen hadden de gemeentewerkers en brandweer hun han-

den vol om de hoeveelheid afgewaaide takken op te ruimen. Aan de Starrenburglaan ontstond een gevaarlijke situatie toen een forse tak was afgerukt en een tweede tak eveneens dreigde te vallen. Om het gevaar af te wenden heeft de gemeente de boom in zijn geheel geveld.

formatie kunt u kijken op onze site www.vanwoesik.nl en u kunt contact opnemen met Inge Pronk 06-14316450 of ingepronk@gmail.

com. U vindt ons mooie scoutingterrein aan de van Duivenvoordelaan 560 (ingang naast de jachthaven).

Bijzondere jeugddienst in de Dorpskerk kerk n Op zondag 3 november is er een hele bijzondere jeugd- en gezinsdienst in de Dorpskerk. Anne-Tjerk Mante vertelt dan zijn spiegelverhaal getiteld ‘De Troubadour en de Koning’.

Anne-Tjerk schrijft in verschillende genres. Hij schreef onder andere het boek ‘Afgaan op Uiterlijk – over mannen en kleren’ en als dichter heeft hij een bijdrage geleverd aan de bundel ‘Met beide voeten in de modder’. Geruggensteund door vier muzikanten bracht hij zijn programma ‘Liedjes van Eigen Boezem’ op de planken. Ook voor kinderen

Zondag vertelt hij zijn verhaal over de troubadour en de koning in de Dorpskerk. De vraag is of het optreden van de troubadour zal helpen om de wrede koning te veranderen in een hartelijk mens. Een geweldig verhaal voor klein en groot. Het belooft een bijzondere dienst te worden. De kerkdienst is zo opge-

Anne-Tjerk Mante. | Foto: PR

bouwd dat de kinderen het goed begrijpen en het ook de volwassenen aanspreekt. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze jeugd- en gezinsdienst in de Dorpskerk op zondag 3 november om 10.00 uur.

Schuld en troost kerk n Zondag 3 november zingt

en speelt het koor en orkest van het Haags Barokgezelschap de Bachcantate:’Schauet doch und sehet’, BWV 46. Aanvang: 19.15 uur. Toegang: vrij. Na afloop is er een open deur-collecte.

Veel zaagwerk bij de eerste herfststorm van 2013. | Tekst&Foto: Nico Mooyman

Deze cantate vindt haar oorsprong in het Bijbelboek ‘Klaagliederen van Jeremia’. De bevolking van Jerusalem wordt gestraft voor haar zondigheid en dit wordt gebruikt

als metafoor voor de zondigheid van de mens. Veel vermaningen dus in deze cantate. Bach gebruikt een bijzondere bezetting van strijkers, 2 blokfluiten, trompetten en 2 althobo’s. Het openingskoor laat een prachtige fuga horen, er zijn mooie bas-en altaria’s en in het indrukwekkende slotkoor geeft Bach troost aan hen, die hun gedane zonden betreuren. Liturg in de dienst is ds J.M.de Klerk en het orgel wordt bespeeld door Rijk Jansen.


ovember Maandmenu n nboter

de Brood met krui * s e met pepersau Gegrilde Ribey * Salade * appel of frites rd aa te of Gep

LIVE MUSIC

7 dagen per week geopend ARGENTIJNS GRILLRESTAURANT

95 . 9 €

Hofcampweg 286 • Wassenaar • Tel/fax: 070-5141018 www.labambados.com • www.thuisbezorgd.nl

Zaterdag om 13:00 en 14:30 uur op 29 november komt Sinterklaas bij De Tender. Op Sinterklaas’ initiatief maken we 2 x een ritje met de oude stoomlocomotief. Bij terugkomst is er voor elk een pannenkoek en warme chocolademelk. Inclusief present 11 euro p.p. Aanmelden bij restaurant De Tender aan het Valkenburgse meer voor all-in ticket: 071-5721805 Dit is in samenwerking met het Smalspoormuseum. Reservering moeten vooraf worden gedaan.

Zacht, rond en sappig?

negro amaro 2012 rosso Smakelijk glaasje rood uit de hak van Italië, Puglia.

nu 6 flessen

€ 29.00 is per fles 83

€ 4.

automobielbedrijf

REN SIRRE 38,€ K P AErkend

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 automobielbedrijf www.vanzelstautos.nl

APKKeurings Bedrijf REN SIRRE

automobielbedrijf

REN UKI SUZSIRRE

Erkend APKKeurings Bedrijf

Specialist Erkend APK- 177 SUZUKstI Oostdorperweg Speciali s Tel: 5110630 g n ri Keu

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van goud en zilver tegen directe contante betaling!

GARAGE ADEGEEST MAZDA EN HYUNDAI GRATIS LEENAUTO OF HALEN EN BRENGEN BIJ ONDERHOUD OF SCHADE HERSTEL

OPERAPAD 1 VOORSCHOTEN TELEFOON 071-5616464 OF 5617036


sport

De Wassenaarder

WZK Dames 1 speelt gelijk tegen koploper

schaatsen

n De Wassenaarse Roxanne van Hemert, deel uitmakend van Team Activia/Danone, was op de NK afstanden aanvankelijk alleen direct geplaatst voor de 1.500 meter. Door afzeggingen verscheen ze ook aan de start van de 500 en 1.000 meter. Op vrijdag reed Roxanne een uitstekend 1.500 meter. In haar rit tegen Annette Gerritsen zegevierde Roxanne in een tijd van 2.00.10, slechts 0.38 sec boven haar persoonlijke record. Tot 1.100 meter noteerde Roxanne een 8e tussentijd. Helaas was het verval in de laatste ronde te groot waardoor ze uiteindelijk op de 14e plaats in het eindklassement belandde. Met veel vertrouwen reed Roxanne op zaterdag de 500 meter. Afgelopen seizoen kwam ze niet verder dan een beste seizoenstijd van 40.5 sec. In de eerste omloop noteerde Roxanne een tijd van 40.29. In de tweede omloop verbeterde ze deze tijd naar 40.20. De Activia rijdster

waterpolo n Afgelopen zon-

dag moest Dames 1 van WZK Waterpolo naar Gouda om daar een wedstrijd te spelen tegen GZC Donk.

GZC staat dik bovenaan en daarom een goede tegenstander. De dames van WZK lieten zich niets wijs maken en begonnen sterk aan de wedstrijden met duidelijk aanwijzingen van coach Tineke de Groot. Er werd goed druk gezet en daardoor kon GZC er niet goed doorheen komen. Het is dat GZC een strafworp krijgt en maakt waardoor de wedstrijd openbrak. In het tweede partje is het Ivon Hensen die de gelijkmaker maakt, 1-1. WZK blijft goed spelen en krijgt zeer veel en goede kansen die helaas niet worden benut. Het lukt GZC wel te scoren uit een manmeersituatie en daardoor de voorsprong te pakken, 2-1. Toch weet WZK het koppie erbij te houden en het eigen spel te blijven spelen en dit levert resultaat op. Uit een manmeersituatie en door goed samenspel met Anouk Noordervliet is het Inge Conradi die de gelijkmaker scoort, 2-2. In het vierde partje blijft het 2-2.

Herfstgrabbelton tennis n Op maandagavond 20 oktober hebben de recreatieleden van Badminton Club Wassenaar de eerste grabbelton gespeeld. Aan het einde van deze sportieve avond werden de winnaars ‘gegrabbeld’ uit een grote grabbelton. Bij deze een felicitatie voor Corrie van der Ploeg, Elly Jansen, Marieke Evertse, Rick Noordhorn, Jeroen Akkerman en Bernard v/d Oever. Naast de recreatieleden hebben de competitiespelers van de club na een aantal weken rust een ronde uitwedstrijden gespeeld. Team 5 mocht als eerste aan de bak, helaas verloren zij met 6-2. Team 1 en team 3 speelden beide bij dezelfde club. Team 1 won met 6-2 en team 3 verloor net aan met 5-3. Op zondagochtend is team 2 van BCW net te sterk voor hun tegenstander en team 4 sluit het speelweekend af met een gelijkspel. Meer weten? www.bcwassenaar.nl

Creatief Wassenaar wedstrijd n Marco’s modestoffen in Wassenaar is (opnieuw) genomineerd voor creatieve winkel van het jaar 2014. In 2013 werden ze –tijdens hun 25 jarig jubileumal bekroond. De stichting Creatief Netwerk brengt met deze nominaties winkels vol creativiteit meer onder de aandacht. In totaal zijn in verschillende categorieën 6 winkels genomineerd. Al die winkels zijn druk bezig te laten zien wat voor leuke dingen er nog te doen zijn in crisistijd. Eigenaresse Corry van der Meij heeft rond die nominatie een wedstrijd uitgeschreven ‘wie maakt de leukste creatieve collage’. Het idee is om op A4-formaat te laten zien dat Wassenaar deze eretitel graag weer in huis haalt. “Alles’ (nou ja bijna) mag én iedereen mag meedoen. Alle creaties worden dan in een ‘boekje’ aan de jury gegeven om te laten zien hoe creatief Wassenaar is. De beste bijdragen krijgen een waardebon.

13 Goed NK Afstanden voor Roxanne van Hemert donderdag 31 oktober 2013

werd 18e in het eindklassement. Op zondag kreeg Roxanne nog een toegift. Te elfder ure zegde ploeggenote Diane Valkenburg af voor de 1.000 meter. In de laatste rit, tegen de winnares van de 1.500 meter Jorien ter Mors, opende Roxanne goed in 18.94 en na een ronde van 28.4 en 30.5 klokte Roxanne 1.17.95 slechts 0.4 seconde boven haar persoonlijke record en bijna 2 seconde sneller dan zij in het vorige seizoen heeft gereden. De tijd was goed voor een 16e plaats in het eindklassement. Na 2 moeilijke seizoenen lijkt de trainingsarbeid van haar nieuwe trainer Jac Orie vruchten af te werpen en komt Roxanne weer in de buurt van haar toptijden, die al weer 4 seizoenen geleden zijn gereden. De komende weken zal Roxanne proberen de vorm verder uit te bouwen en te zorgen dat ze zich klasseert voor het Olympische kwalificatietoernooi, dat tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt verreden.

Herfstwinnaars Kristel Valk van Wassenaar is Lisanne Ruiter van DSVP te slim af. | Tekst&Foto: Gert Jan van Heyningen

Wassenaar vrouwen uit KNVB beker voetbal n De vrouwen van Sportvereniging Wassenaar liggen uit het KNVB bekertoernooi. Op Sportpark Kerkehout was DSVP uit Pijnacker met 0-7 aanzienlijk sterker. Wassenaar speelde ondanks dit verlies een prima partij in het eerste gedeelte.

Het was zonder meer een ongelijke strijd tussen beide kemphanen voor een plek in de volgende bekerronde. Tegen DSVP nog wel, de trotse koploper uit een hogere klasse. Een ploeg die veel scorend vermo-

gen heeft. Maar het lukte de meiden van coach Albert van Biezen uitstekend om DSVP in de eerste helft aan banden te leggen. Slechts 0-1 met de pauze en aanvoerster Leonie van Eijk had er nog steeds alle vertrouwen in maar zij zag ook dat het daarna heel snel gedaan was. De meiden uit Pijnacker duidelijk beter met Madelon van Rijn die vier keer scoorde. Wassenaar weer met beide benen op de grond en zij kan zich derhalve volledig op de competitie concentreren.

tennis n Een eerste welverdiende

plaats werd afgelopen zondagmiddag op tennispark De Kieviten beloond met een bos bloemen en een beker champagne. Deze Kievit-tennissers zijn eerste geworden bij de herfstcompetitie. Gefeliciteerd dames: van links naar rechts Anna Berghuis, Laurentine Rietvelt, Jill Duffy en Franka Konigslöw.

Roel Timmer traint Blauw-Zwart jeugd voetbal n Op zondag 10 november 2013 om 10.00 uur zal door Roel Timmer op het complex van Blauw Zwart een tweede sessie van het Technisch Jeugdtrainingsprogramma worden gegeven.

In dit programma dat in principe geschreven is voor beginnende en ervaren jeugdtrainers zal in het eerste jaar het accent worden gelegd op het kennismaken met het jeugdtrainersvak aan de hand van eenvoudige, stapsgewijze opgebouwde training sessies uit dit programma. De toegangsdrempel tot deze kennismaking is laag, heeft uzelf gevoetbald en durfde u om welke reden dan ook de stap richting het trainerschap nog niet te maken dan is dit uw kans. Er zijn geen kosten aan verbonden. In principe geldt deze uitnodiging voor iedere inwoner van Wassenaar, ook als u geen lid bent van Blauw Zwart. Naast de beginners is de deelname van de meer ervaren trainers, die de eerste sessie met enthousiasme hebben ontvangen, min of meer noodzakelijk om naast het onderdeel “dribbelen” van de eerste sessie nu het “passen“ zal worden behandeld. Tevens zal hun hulp bij de uitvoering door de beginners zeer op prijs worden gesteld.

Baltechnisch vermogen

Daar het accent van het totale programma zal liggen op een uiteindelijk volledige ontwikkeling van het baltechnisch vermogen van alle pupillen van D t/m F zal daardoor in het eerste jaar vanzelfsprekend begonnen worden met de eerste en tweedejaars F pupillen. Het doel is om in dit eerste jaar tegelijkertijd een organisatie op te zetten om de in- en doorstroom van nieuwe aspirant trainers een professioneel gestalte te geven. Uitgaande van twee trainingsessies zullen alle pupillen aan het eind van een periode van 4 jaar volledig technisch geschoold kunnen zijn om met vertrouwen de stap naar de junioren te kunnen maken. Hopelijk zullen de beginnende trainers meegroeien met hun spelertjes en misschien na verloop van tijd overwegen een basis jeugdtrainersdiploma te gaan halen. Om de organisatie goed te laten verlopen wordt een ieder die hieraan wil deelnemen verzocht dit voor 30 oktober aan één van de onderstaande personen per e-mail bekend te maken. Gezien de late tijd in het seizoen wordt u aangeraden zich warm aan te kleden.

Team De Schulpwei ‘De Schulpwei’ gaat aan de leiding met 15 punten uit 5 wedstrijden.| Foto: PR

Zaalvoetbal in volle gang zaalvoetbal n Half september is de Wassenaarse zaalvoetbalcompetitie weer van start gegaan.

Dit seizoen starten we met elf teams. Alle wedstrijden worden gespeeld in Sporthal ‘De Schulpwei’. De meeste teams hebben nu een kwart van de competitie erop zitten. De kampioen van vorig seizoen ‘De Schulpwei’ gaat aan de leiding met 15 punten uit 5 wedstrijden. Zij hebben dus nog geen puntverlies geleden. Het enige team dat de Schulpwei een beetje bij kon houden is Aerofit. De onderlinge wedstrijd verloor Aerofit maar met één doelpunt verschil. Party Rental Company staat met drie punten achterstand op de leider op de tweede plaats. De teams die bovenin horen te staan staan daar al en beginnen zich al af te scheiden van de rest. Real Maaldrift die al jaren op de laatste plaats

eindigde houdt nu twee teams onder zich. Dit team krijgt steeds meer ervaring en boekte zelf hun grootste overwinning. The New Boys uit Den Haag werd verslagen met maar liefst 11-2. Het team van Lifetrack, vorig seizoen bekerwinnaar van de B-poule, is op dit moment de rode lantaarndrager en wacht nog op hun eerste punt. Welk team is in staat De Schulpwei van hun tweede kampioenschap op rij af te houden? Op dit moment oogt het team fris en kent het geen blessures. De komende wedstrijd tegen Cafetaria ’t tonnetje lijkt geen probleem op te leveren of gaat ’t tonnetje voor een stunt zorgen. Na deze wedstrijd heeft De Schulpwei alle bovenste teams gehad en krijgen zij te maken met de ploegen uit de onderste helft, maar die zij misschien wel het meest lastig. Alle uitslagen en de stand zijn de vinden op: www. zaalvoetbaldeschulpwei.nl .


14

service

DONDERDAG 31 OKTOBER 2013

Serviceberichten

DE WASSENAARDER

Geloof in Wassenaar

Gezondheidszorg

Wassenaar (SWOW): Van Heeckerenstraat 2, ma t/m vr van 9.00 tot 14.00 uur. Tafeltje-Dek-Je, Open Eettafel, Digitale Ontmoetingsplek, Boodschappenservice, Oppasservice telnr 070- 5112226

Acute Huisartsenzorg: ma t/m vr van 17.00- 8.00 uur, hele weekend en op alle erkende feestdagen: 070-3469669. www.smashaaglanden.nl. Gezondheidscentrum Wassenaar: Spreekuren Maandag t/m vrijdag 8.00- 17.00 uur. Tel . 070-5127200. www.gezondheidscentrumwassenaar.nl of www.wassenaarhealthcentre.nl

Seniorenadviseur, belastinghulp, administratieve hulp, Samen Winkelen, Activerend Huisbezoek, telnr. 070- 5117576 Anonieme Alcoholisten: woensdag 19.30 uur wijkcentrum de Allettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Info: 0653323966.

Verloskundige Praktijk Voorschoten & Wassenaar: tel. 070-5142594.

Politie en juridisch

Apotheek Wassenaar-Zuid: ma t/m vrijdag 8.3017.30u, zaterdag 10.00-12.00u Apotheek Langstraat: ma t/m vrijdag 8.30-17.30u, zaterdag 9.30-16.00u Mediq Apotheek Wassenaar: ma t/m vrijdag 8.30-18.00u, zaterdag 10.00-13.00u NB. Dienstapotheek Bronovo is per 1 juli 2013 gesloten!

Wijkagenten: Tel: 0900-8844 (vragen naar betreffende wijkagent van bureau Wassenaar). E-mail: Wijkagenten. Wassenaar@ haaglanden.politie.nl

Dienst praktijk ZON: ma t/m vr 17.00-08.00 uur en zat./zon.: SMASH 3469669. In de vakanties en vrije dagen: altijd een huisarts aanwezig op de praktijk: 070-5116715

Slachtofferhulp: tel. 0900 0101 of 070 7890121. www.slachtofferhulp.nl.

Tandtechnicus Johan Chrispijn.: tel. 071-4076008.

Rechtshulp: Bondam, Schoolstraat 4, Wassenaar. Tel. 070-5141531, spoed 06-53444683. Bureau Bemiddeling & Mediation: tel. 0800-0233222. www.Bemiddelingmediation.nl

Hulp, thuis- en mantelzorg Marente: tel: 071-4093333 of www.marente.nl Stichting Bij-Bus: Aanvragen voor busritten van ma t/m vr van 9.30-11.00 uur, tel. 5177870. Contact nieuwe gebruikers: mevr. H. Meijer Wiersma-Lette, tel. 5112615, tussen 9.0010.00 uur.

Dieren Dierennoodhulp & Dierenwelzijn: tel. 071-5216662 of kantoor@dbruijnland.nl

Florence Thuiszorg, Herenweg 6, tel. 070 – 7544055. Verpleeghuis Duinstede: Deijlerweg 208, tel. 070-7543333. Dagverzorging: tel. 070-7546060. Servicepakket: tel. 0704131000 (ma t/m vr 8.30 en 12.30 uur). www.florence-zorg.nl Thuiszorgwinkel Wassenaar: Kloosterland 16, 2242 JS Wassenaar, ma. t/m vr. van 9.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur. Tel. 0800-2887766. www.vegro.info Thuiszorg Stichting PartiCura: Voor huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging en palliatieve zorg. Tijdens kantooruren te bereiken op: 070-3388593, 24 u p/d te bereiken op 0900-2021979 (€ 0,10 p/m). Bezoekadres: Het Kleine Loo 414H, 2592 CK Den Haag. www.particura.nl U Staat Centraal, thuiszorg op maat: Flexibel vanaf 1 uur tot 24 uurs zorg. Rouboslaan 30. 2252 TR Voorschoten. Kantoortijden 071-5622290. 24 uur bereikbaar 0645099490. www.u-staat-centraal.nl

Dierenambulance Wassenaar: 7 dagen per week, 24 uur service, tel. 070-5117772. Wassenaarse Ouderen en Dieren: tel. 070-5117857; 070-5112160. Milieutelefoon: tel: 070-4416111. 24 uur per dag bereikbaar voor meldingen over stank, stof, lawaai, bodem- en waterverontreiniging,

Patiënten- en lotgenotenorganisaties MS Vereniging Nederland (MSVN) Mevr. R. Rietveld, tel. 3832435.

Protestantse Gemeente van Wassenaar: Zondag 3 november Dorpskerk, Plein 3: ds J.A,D. van der Boon Kievietkerk, Oranjelaan 2: ds J.M. de Klerk Messiaskerk: Zijllaan 57: ds N.K. Mos Dorpskerk, Plein 3, 19.15 uur: Cantatedienst Rooms-Katholieke Kerk Wassenaar Parochie H. Augustinus, St. Jozef, Parklaan 28: Vrijdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen. 19.00 uur Eucharistieviering in de St. Willibrorduskerk (Gezamenlijke viering van de 3 Rooms-Katholieke kerken in Wassenaar). 2 november Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Magnificat Cantorij. 3 november 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. The New Voices. 5 november 9.00 uur Eucharistieviering. 7 november 9.00 uur Eucharistieviering. Parochie H. Augustinus, De Goede Herder, Stoeplaan 4: Vrijdag 1 november geen dienst in DGH (zie St. Willibrodrus). 2 november 19.00 Allerzielen, waarin tijdens de viering de overleden parochianen van het afgelopen jaar worden herdacht. 3 november 9.15 uur Eucharistieviering Franstalig. 11.00 uur Eucharistieviering. 5 november 10.30 Eucharistieviering Buurtcentrum Kerkehout. Parochie H. Augustinus, St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 77: Vrijdag 1 november 19.00 Allerheiligen, gezamenlijke viering in St. Willibroduskerk. 2 november 19.00 uur Herdenking van Allerzielen in een Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor Pro Deo. 3 november: Viering parochiekernfeest St. Willibrordus in een Eucharistieviering m.m.v. Damnes- en Herenkoor St. Caecilia. Kinderwoorddienst en koffie na afloop. 6 november 9.00 uur Eucharistieviering Kerkgebouw ‘Rehoboth’ Anth. van Leeuwenhoekkade 36, Voorschoten Zondag 3 november 9.30 uur ds J.W. van Estrik. 16.00 uur kand M. Diepenveen. Evangeliegemeente Wassenaar: Adelbert College, Deijlerweg 163 Zondag 3 november 10.30 uur E.J. Westera Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Lange Kerkdam 46 Zondag 3 november 10.30 uur mw ds M.F. de Vries Universeel Soefisme: Zuidduinseweg 7, Katwijk Eerste en derde zondag van de maand 11.00 uur Trinity International Church: Gruttolaan 23, Leidschendam 10:00 Sunday Service. www.trinitychurch.nl The Anglican Chaplaincy of St John and St Philip: Ary van der Spuyweg 1, The Hague Sunday 11.00 am: 1st and 3rd and 5th, Holy Communion; 2nd, Morning Prayer; 4th, Church-family service. Informal Link/Up family service at 9.45 am: 1st, 2nd, 3rd and 5th. 6.30 pm Evening Praise and Prayer. The Netherlands Unitarian Universalist Fellowship: Keizersgracht 566, Amsterdam First Sunday of the month (Sept. to June). www.nuuf.nl

Haesebroeck Particuliere Thuiszorg: Kerkstraat 69, ma t/m vr 9.00-17.00 uur. Tel. 070-5141833; 24 uur service: 0612262360; e-mail: thuiszorg@haesebroeck.nl

Diabetes: ma t/m zo Telefonische Hulpdienst, tel. 033-4725083.

Hospice Wassenaar: tel: 070-5121130. www.hospicewassenaar.nl

Parkinson bewegingsgroep: tel: 3462217.

The Church Of St James: Jan van Hooflaan 3, Voorschoten 10:30 sunday service. www.stjames.nl

Overig

Church Of Our Saviour: Bezuiden-houtseweg 157, The Hague Saturdays 19.30, Sundays 10.00: Euchariston Ruychrocklaan 126, The Hague. Mondays and Fridays at 09.30, Euchariston. www.parish.nl.

Stichting Rondom Mantelzorg: tel. 079-7502380 mail: info@rondommantelzorg.nl. Consulent, tel. 0657971063. Rode Kruis afd. Wassenaar: Van Heeckerenstraat 2a, tel. 5113992. Openingstijden: dinsdag van 9.00-12.30 uur. De Zonnebloem, afd. Wassenaar: secretaris: Paul Meltzer, tel.: 5117307, contactpersoon huisbezoek: mw. G. Meijer, tel. 5110236. Rolstoelvervoer Stichting Gehandicapten: Ma-vrij 09.00-12.00 uur, tel. 070-512 32 00.

Opvoedingsondersteuning Wassenaar: tel 070-5118500. Kinder- En Jongerentelefoon: 071-5120611. Sensoor. Alle dagen dag en nacht. Telefoon: 0900-0767. www.sensoor.nl UVV Afd. Wassenaar: tel: 5110676 of 5117420 Dagschool 50+: tel: 070-2156462 Klussendienst VCW: tel. 511 31 33. Ma t/m vr. 9.30-11.30 uur.

Welzijn

Ouderen in Beweging (WOB): tel: 517 69 75

Kwadraad: Tijdens kantooruren: Herenweg 6, tel. 088 900 4000. Inloop- en telefonisch spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur. Stichting Welzijn Ouderen

Trefcentrum (WASTO): tel.: 517 75 27

American Protestant Church Of The Hague: Esther de Boer-van Rijklaan 20, The Hague Sunday 9:00 Traditional Service; 10:00 Contemporary Praise Service; 11:30 Traditional Service with Choir. www.apch.nl.

Mooi Wassenaar

Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar Inloopspreekuur op maandagmiddag en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in het Van Heeckerenhuis, Van Heeckerenstraat 2. Tel. 070-5176948. www.stvww.nl wassenaarsevluchtelingenwerk@hetnet.nl

COLOFON Oplage 14.000 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 17.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25

Redactie a.i.: Esdor van Elten e-mail: advertentie@ tel.: 06 47 59 55 68 uitgeverijverhagen.nl e-mail: o.v.v. de Wassenaarder redactie@dewassenaarder.nl

Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Wassenaarder wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Boekhandel De Kler • Openbare Bibliotheek • Albert Heijn • Politiebureau • Gemeentehuis Raadhuis • Heeckerenhuis Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.dewassenaarder.nl

Code rood. Wassenaar zucht onder de eerste heftige storm van dit najaar. In het gehele dorp zijn de hulpdiensten bezig met omgewaaide bomen, afgevallen takken en losliggende dakpannen. Het dorp piept en kraakt door de harde zuidwestenwind. Toch is er nog een enkele fietser die schijnbaar moeiteloos tegen de wind in lijkt te fietsen. Met een gelijkmatige tred, tegen een windkracht 7 in, op de Katwijkseweg. Een elektrische fiets is helemaal zo gek nog niet, zeker niet op zulke stormachtige dagen. | Foto: Marc v/d Kaa


De Wassenaarder

in de hoofdrol

donderdag 31 oktober 2013

15

Hoe goedbedoelde ouderlijke ambitie uit de hand kan lopen E

r zijn van die boeken die je in één adem uitleest. ’Havo is geen optie’ geschreven door de 54-jarige Martje van der Brug is zo’n boek. De roman speelt zich af op een middelbare school die gelijkenissen vertoont met het Rijnlands Lyceum, in het fictieve villadorp Berkheij, dat weer overeenkomsten heeft met Wassenaar. Martje weet waar zij het over heeft, ze is oud-leerling van het Rijnlands en haar drie kinderen brachten ook hun schooltijd op het lyceum door. Bovendien heeft zij als lid van een adviesorgaan van de school gezien hoe ver ouders soms gaan in het stimuleren van hun kinderen. Dit alles leverde inspiratie op voor de succesvolle roman die binnen twee weken een tweede druk kreeg. Tijd voor een uitgebreid interview met deze bijzondere schrijfster en voormalig dorpsgenoot. Hoe was jouw schooltijd op het Rijnlands en wat heb je hierna gedaan? “Op mijn twaalfde belandde ik met mijn ouders, twee zusjes en broertje in Wassenaar. Ik woonde op de Helmlaan. Ik ging naar de havo, deed daarna het atheneum. Ik had een superleuke tijd op het Rijnlands, en dat geldt ook voor mijn kinderen. Ik vind het een geweldige school. Na mijn eindexamen ben ik op aanraden van mijn vader in Leiden gaan studeren. Net als mijn halve klas destijds. Eerst geschiedenis, daarna Nederlands. Allebei geen succes. Ik ben nu eenmaal geen studiebol. Uiteindelijk ben ik via een talentenjacht in de reclame terechtgekomen. Ik kreeg jaarcontract, en een opleiding en zo werd ik copywriter. Dat ben ik nog steeds.” Copywriter en auteur zijn toch wel heel verschillende dingen “Zeker. Als reclametekstschrijver schrijf je altijd in opdracht van de klant. Ik droomde al jaren over een roman. Pas twee jaar geleden kwam ik er eindelijk aan toe. Wij woonden jarenlang aan de Schouwweg, maar waren net verhuisd naar Voorschoten. Onze jongste dochter was de deur uit en ik had het door de crisis wat minder druk. Ik schreef

me in voor een cursus romanschrijven op de Schrijversvakschool en heb me als een kluizenaar opgesloten. Na een half jaar was de eerste versie af. Voor de revisie had ik nog eens zes maanden nodig.” Dan nog een uitgever vinden? “In december vorig jaar ben ik gaan zoeken naar een geschikte uitgever. Dat lukte snel. Uitgeverij Artemis & Co past bij me. Artemis is maatschappelijk betrokken, geeft alleen vrouwelijke auteurs uit en richt zich vooral op vrouwelijke lezers. En ja: die lezen nu eenmaal de meeste boeken! Ik heb wel nóg een revisie moeten doen. Uiteindelijk heb ik het boek drie keer geschreven.” Wat is die maatschappelijke boodschap? “Ouders jagen kinderen vaak op om goed te presteren op school. Natuurlijk mag je een luie puber best een schop onder zijn kont geven. Maar het gaat tegenwoordig veel verder. Je ziet kinderen dan ongelukkig zijn op een schooltype dat niet bij ze past. Ze moeten boven hun macht presteren, mogen niet falen. Dat is niet zonder gevaar. Sommige kinderen raken overspannen, worden depressief of krijgen anorexia. Deze problematiek van te hoge verwachtingen speelt overal in Nederland bij hoogopgeleide ouders, echt niet alleen in Wassenaar. Je ziet het trouwens ook terug op het sportveld. Ik heb dit boek geschreven omdat ik ambitieuze ouders aan het denken wil zetten over waar ze soms mee bezig zijn. Ik vind dat een fijne jeugd de beste basis is voor een gelukkig en succesvol leven. Ook zonder een vwo-diploma.” Waarom heb je in je boek gekozen voor een natuurkundelerares en niet voor een docente Nederlands? Daar weet je vast veel meer vanaf? “Ik koos voor Jenneke, het boerenmeisje uit Twente, omdat haar achtergrond een groot contrast vormt met die van kinderen in een villadorp. De meeste scholieren vinden Nederlands lang zo moeilijk niet als natuurkunde. En bovendien kun je nou net in Twente natuurkunde studeren. Ik ben zelf heel slecht in de exacte vakken, ik heb de

Paspoort Naam: Martje van der Brug Geboren: 1959 in Rijswijk Huwelijkse staat: getrouwd met Harry Ferment, advocaat in Den Haag. Drie kinderen: Annelie (27), Folmer (23) en Mechteld (20) Opleiding: HAVO en atheneum, een paar jaar Universiteit Leiden. Cursussen Roman- en scenarioschrijven aan de Schrijversvakschool Amsterdam Beroep: zelfstandig reclametekstschrijver Bijzonderheden: woonde de eerste twaalf jaar van haar leven in Iran, Canada, de VS en op Curaçao - daarna 34 jaar in Wassenaar. Foto: Bouwe Prins Tekst: Loes Rietvelt

informatie over natuurkunde uit een 6vwo-boek gehaald. Natuurlijk heb ik daarbij heel veel fouten gemaakt, maar mijn dochter Mechteld heeft die er allemaal voor me uitgehaald. Ik vond het een mooi contrast: Jenneke, die opgroeide op een boerderij, waar haar ouders totaal niet in haar studie geïnteresseerd waren. En Florentine, een rijk meisje in Berkheij, dat weliswaar veel aandacht krijgt, maar door haar vader onder zware druk wordt gezet om Natuur & Techniek te doen. Ondanks de sociale verschillen zijn ze allebei eenzaam.” In jouw boek zegt Wally, een adellijk personage, dat het niet goed is voor kinderen om op te groeien met succesvolle ouders “Het legt veel druk op een kind als een vader of moeder de baas is van een groot bedrijf. Zeker als zo’n kind toevallig niet heel erg begaafd zijn. En als er heel veel geld is, krijgt zo’n kind ook wel eens een motivatieprobleem. Wat zal het nou nog voor moeite doen? Dan zie je dat een kind op huiswerkcursus moet of naar het particulier onderwijs gaat. Dat is voor normale mensen helemaal niet te betalen. Het levert een merkwaardig verschijnsel op: er zitten nietbegaafde kinderen uit welgestelde milieus op het vwo, terwijl veel begaafde kinderen uit sociaal zwakke milieus die weg naar het vwo nog steeds niet vinden. Dat is echt een aandachtspunt.” Zijn de milieus zoals jij die in je boek omschrijft niet wat overdreven? “Er is een duidelijke komische ondertoon. Ik lach graag. Je moet ‘Havo is geen optie’ zien als een vermakelijke schets van een extreem milieu. Als reclamevrouw weet ik dat je niet te veel moet nuanceren als je de boodschap over wilt krijgen. Het is een roman, een fictief verhaal. ” Veel docenten van het Rijnlands herkennen zich in de personages “Dat vind ik erg geestig, want dan zien ze meer dan ik erin heb gestopt.

Ik heb doelbewust personages en een verhaal bedacht dat zich ook in andere villadorpen zou kunnen afspelen. Er zijn twee uitzonderingen: ik laat rector Geldens allerlei gevleugelde uitdrukkingen gebruiken van een oud-rector van het Rijnlands. Die man had zo’n prachtige manier van spreken, dat was te mooi om niet te gebruiken. En in de wiskundeleraar Bintman kun je elementen herkennen van een markante oud-docent. De belangrijkste overeenkomst met de werkelijkheid is dat ik beschrijf hoe hard docenten werken en hoeveel passie ze hebben voor hun leerlingen. Daar heb ik op het Rijnlands heel veel respect voor gekregen. Ouders zien dat soms niet.” Twee jaar geleden heb je je huis in Wassenaar verruild voor een penthouse in Voorschoten. Bevalt het hier? “Ik ben vaak in ons huis in Zuid-Frankrijk en toen de kinderen het huis uit waren, zochten we naar een appartement zodat we gemakkelijk de deur achter ons dicht konden trekken. Dat vonden we uiteindelijk in Voorschoten. We hebben het hier prima naar onze zin, al voel ik me nog steeds Wassenaarse. Ik ben lid van een Wassenaarse Rotary Club, mijn moeder en vriendinnen wonen er en ik doe nog steeds boodschappen op de Luifelbaan. Nog een paar jaar, dan zijn Voorschoten en Wassenaar één gemeente, haha.” Jouw boek is in korte tijd een hit geworden. Komt er een tweede? “Ja, daar ben ik al mee bezig. Mijn volgende roman gaat over de zorg voor ouders en hoe kinderen in een gezin daar heel verschillend mee om kunnen gaan. Er komt ook een derde roman, over weer een ander thema, die zich ook in Berkheij afspeelt. Een trilogie dus, waarin allerlei personages terugkomen. En steeds met die relativerende ondertoon.” Vindt u het leuk Martje persoonlijk te ontmoeten? Zaterdag 2 november tussen 14.00 en 15.00 uur signeert zij haar roman ‘Havo is geen optie’ in boekhandel De Kler in de Langstraat.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla

Profile for Uitgeverij Verhagen

Ws week 44 13  

De Wassenaarder 31 oktober 2013

Ws week 44 13  

De Wassenaarder 31 oktober 2013

Advertisement