Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

markt

Nu ga ik van kastje naar de muur

P7

Discussie over standplaatsenbeleid

dementie n Sassembourg krijgt Tovertafel

Woensdag 11 oktober 2017 JAARGANG 11 NR 39

regio

welzijn

P21

Samen sterk voor de streek zorg

P13

Dag van de mantelzorg

P23

LED bespaart de gemeente geld n Voor de zevende keer lopen tegen kanker

TEYLINGEN n Met de vervanging van de oude straatverlichting door LED behaalt de gemeente een besparing van 25% op de energiekosten en 55% op de onderhoudskosten. De verwachting is dat die kosten de komende jaren nog verder zullen afnemen door ontwikkelingen van LED verlichting. B&W heeft opnieuw een deel van de vervanging van de lichtmasten aanbesteed. Het bedrijf Dynnic Nederland gaat voor meer dan een half miljoen een deel van de masten de komende tijd vervangen. Al enkele jaren is de gemeente bezig de oude openbare verlichting weg te halen en daarvoor meer duurzame LEDverlichting te plaatsen. Ondanks de tamelijk hoge kosten heeft het duidelijk ook zijn voordelen voor de gemeentelijke portemonnee. (Nico Kuyt)

TEYLINGEN n Vaders, moeders, opa’s en oma’s met kinderwagens, kinderen en zelfs honden liepen mee met de zevende editie van Lopen tegen Kanker. Een editie met een extra bijzonder randje, omdat het voorlopig de laatste zal zijn. Het bestuur heeft de afgelopen twee jaar hard gezocht naar opvolgers, maar is daarin tot op heden nog niet geslaagd.

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE?

systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor € 22,50 per / mm2 voor € 59,00

www.kroonparket.nl

Burger ziet tijdelijke zendmast wel zitten

Zoon van Corina, Teun (12), staat op plek 1 om mee te rennen. | Tekst&Foto: Esther Luijk

onder de naam ‘Annies Angels’ uitliep om haar nagedachtenis te eren bij de sponsorloop. Willem van der Voorn, de man van Annemarie, liep ook dit jaar weer mee. “Dit jaar is de vijfde keer. De eerste keer liep Annemarie zelf ook nog mee”, herinnert hij zich. “We maken er echt een familie-uitje van. Mijn huidige vrouw en mijn kinderen doen ook mee,

dat maakt het wel extra bijzonder. We zijn inderdaad begonnen met 330 man, dat was heel indrukwekkend. Zo’n beetje iedereen die haar kende liep mee.” De organisatie van de sponsorloop wordt teveel voor Corina en haar mede-organisatoren. “Het neemt veel tijd in beslag en naast mijn gewone werk wordt het te intensief”,

legt ze uit. “Natuurlijk zou het geweldig zijn als het doorgezet wordt door iemand anders, maar aan de andere kant kunnen we ook bedenken dat we in de afgelopen zeven jaar enorm veel mooie dingen hebben kunnen doen voor andere mensen.”

WARMOND n Maar weinig van

de omliggende bewoners togen naar Dekker in de Veerpolder voor de informatieavond over de tijdelijke zendmast van Vodafone. De koffie was er en de drankjes stonden klaar, maar weinig inwoners maakten gebruik van de inloopavond afgelopen maandag. Eigenlijk was het wel ok met die tijdelijke mast naast Dekker Tennis 9langs het fietspad om het mobiel bereik te verbeteren. Het is een afgelegen plek die verder niemand stoort. Ook een inwoner van de buurgemeente Leiden liet die avond de lof horen, want ook de Merenwijk krijgt met de mast een beter bereik. De tijdelijke mast van 32 meter gaat er maximaal twee jaar staan. Even verderop aan de oostkant komt dan de permanente mast van 37,5 meter. Maar het duurt even eer de vergunning hiervoor door de gemeentelijke molen gegaan is. (Nico Kuyt)

Lees verder op pag. 7

Stijlvol ambachtelijk Nederlands design by Colijn

• Hoge Rijndijk • Leiden • Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

KOM OOK

VOETBALPLAATJES

135

Ibbe Immink

Herenstraat 45 // Voorhout // 0252 216252

&Livingf F F F F aaaa ssss hhhh iiii oooo nnnn

Fashion Beauty

&

E k.in OM Ho llenstree

b

SPAREN!

Nu GRATIS voetbalplaatjes bij elke € 10,- besteding. Vraag gerust naar de voorwaarden.

EXTRA BIJLAGE

Het evenement werd een plek waar velen met haar hun verdriet om konden zetten in een bijzonder doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor verschillende kankergerelateerde goede doelen. Dit jaar werd er door de bijna tweeduizend deelnemers ruim 25.000 euro opgehaald. In de afgelopen zeven jaar heeft initiatiefneemster Corina van Diest veel indrukwekkende verhalen gehoord. Zo herinnert ze zich een jaar waarin een aantal vluchtelingen meedeed uit het asielzoekerscentrum van Katwijk. “Ze mochten eigenlijk het AZC niet verlaten”, vertelt Corina. “Maar speciaal voor onze loop kregen ze toestemming om toch mee te kunnen doen. Dat was wel heel bijzonder om te zien.” Een andere mooie herinnering van Corina is de groep van ruim driehonderd deelnemers die meedeed voor Annemarie van der Voorn. Zij overleed een paar jaar geleden aan kanker, waarna half Lisserbroek

IS GRreaAT tiekrant rec

o

& & & &

B B B B eeee aaaa uuuu tttt yyyy

najaar 2017

UT IJKERHO ave van NOORDW een uitg RDWIJK ek.info is LISSE NOO bollenstre HILLEGOM TEYLINGEN

KATWIJK LEIDEN

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN 6 160161660601616611666 2120 10112120 20R0 220000 AA JA RARRAA A 2R222R R JAAAJA 2R JAAA RAR JA JAAJA RA JA N NAAN A A 0 1 66 JN NA N A JJAAN N NN N A R 22 0 1 N AA JJ AA A R N

er, omm er,er, er, omm Hilleg omm deomm er, omm er, Hilleg er, omm Hilleg de Hilleg s,s,omm nt. de Nieuw omm de er, Hilleg s, Coura Lisser de Nieuw Hilleg de s,s,Hilleg nt.nt. Nieuw s, nt. de Nieuw Coura Lisser s, Hilleg rrnt. burge r,r,Nieuw nt. Coura Lisser Nieuw Coura Lisser de rgeeste s, nt. Nieuw Oegst Rijns burge Coura Lisser degeeste rrnt. Coura de Lisser burge r,r,Nieuw geeste rgeeste burge r,r, Coura Lisser engeeste Oegst Rijns rgeeste aal, r, Oegst Rijns de de burge Oegst Rijns burge de Coura de Lisser en Speci wijke de rgeeste deaal, burge rrOegst r,de en Oegst Rijns en ijk aal, Rijns de aal, de Oegst Rijns Speci de geeste de Noord burge en Speci Katw wijke de de rrOegst en ijk aal, Speci wijke rrwijke aal, de en ijk Rijns Noord ijk aal, Speci Katw de de Noord blad, de van Speci wijke Noord Katw de en ijk dewijke Speci Katw ve wijke rrwijke ijk aal, de de Week Noord blad, devan ijk sblad, Noord Katw blad, uitga de van Speci Katw ve Noord de van de Week Katw ve de rhout ijk een sblad, de ve Week blad, uitga iseen devan sblad, Week Noord van uitga wijke Katw ve Dit de van ve Week isuitga de rhout een sblad, Week ve rhout een ssrhout uitga iseen Week wijke Noord Dit uitga iseen van wijke Dit wijke ve het rhout DitDit isuitga Week Noord is rhout een ssrhout ger, wijke Noord uitga wijke het Noord wijke het rhout DitDit het ger, Teylin Noord isiseen Noord ger, deger, ger, wijke het Noord Dit het Teylin het ger, Teylin de Teylin Noord deger, ger, deTeylin het Teylin de Teylin de deTeylin de

Voorhout • T (0252) 23 58 88


GEMEENTEBERICHTEN week 41 / 2017 TEYLINGEN

Begroting 2018 - 2021 Eind september heeft het college van Teylingen de begroting gepresenteerd, begin november neemt de raad er een besluit over. In een serie interviews lichten burgemeester en wethouders de begroting toe: welke projecten spelen er en waar wordt geld voor uitgetrokken? Vandaag wethouder Kees van Velzen, die onder meer financiën en buitenruimte in zijn portefeuille heeft. Hoe staat Teylingen er financieel voor? ‘Gezond. Dat komt omdat we naar de inhoud kijken, maar ook op de financiën blijven letten. Het is niet gering wat we jaarlijks investeren. Volgend jaar is dat € 17,6 miljoen. Daarvan gaat de helft naar buitenruimte. Denk aan de aanleg van een fietspad door de Roodemolenpolder en de reconstructie van de Zijldijk.’ De lokale lasten dalen, maar hoe dat precies uitpakt, verschilt per huishouden. Het rioolrecht stijgt, de afvalstoffenheffing daalt, de OZB stijgt met de inflatie mee. Kunt u uitleggen hoe het zit? ‘Heffingen zijn bedoeld om de kosten te dekken van een bepaalde uitgave, zoals de riolering en het ophalen van afval. In Teylingen is het rioolrecht betrekkelijk laag, daarom hebben we afgesproken het elk jaar met drie euro verhogen, zodat we genoeg geld bijeenbrengen voor onderhoud en vervanging. Ondertussen gaan de kosten voor afval omlaag, omdat we gunstige contracten hebben afgesloten en omdat mensen hun afval beter scheiden. Daarom daalt de heffing met twintig euro per huishouden. Mensen met een huurwoning gaan er dus per saldo 17 euro op vooruit. Woningbezitters hebben te maken met een lichte stijging van de OZB, maar met een gemiddelde koopwoning ben je nog altijd 14 euro goedkoper uit.’ Vanaf 2022 loopt Teylingen € 2,6 miljoen aan inkomsten mis doordat de precarioheffing wordt afgeschaft. Hoe wilt u dat opvangen? ‘We willen het begrotingsoverschot in de komende jaren langzaam laten oplopen. Daarnaast kijken we naar de

mogelijkheid om tegen die tijd de lokale belasting te verhogen. Uitgangspunt daarbij is gelijkblijvende lasten voor inwoners. Precario wordt berekend aan nutsbedrijven, die dit vervolgens doorberekenen aan hun klanten. Afschaffing van die heffing biedt dus ruimte om de belasting te verhogen. Mensen betalen iets meer aan de gemeente en iets minder aan Dunea en Liander, waardoor de lasten per saldo gelijk blijven.’ U hebt ook buitenruimte in uw portefeuille. Naar welke plannen kijkt u uit op dit terrein? ‘Om een paar grote projecten te noemen: kruispunten en rotondes worden aangepast voor de HOV - de snelle busverbinding. Er komt een fietsverbinding van SassenheimNoord naar de A44 en de capaciteit van de rotonde bij ’t Soldaatje wordt verruimd. Op de Knorrenburglaan en de Baanbrekersweg worden de bruggen vervangen.’ In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kijkt u terug op uw tweede termijn als wethouder? ‘We hebben mooie dingen kunnen doen. In Warmond zijn Koudenhoorn en de gemeentehaven aangepakt, er is een brede school gekomen en er wordt nagedacht over de Herenweg. In Voorhout hebben we de duurzame Andreasschool gebouwd en speeltuinen opgeknapt. In Sassenheim zijn verschillende straten heringericht, zoals de Julianalaan en de Sint Antoniuslaan, en hebben we basisschool De Springplank gerenoveerd. Wat opvalt, is dat bij veel plannen inwoners meedenken. Ook zijn er veel initiatieven die draaiende gehouden worden

Hoe koopt u een eerlijke fiets? U wilt zich natuurlijk niet schuldig maken aan heling, bewust of onbewust. Dus waar moet u op letten bij het kopen van een (tweedehands) fiets? • Koop de fiets bij de erkende vakhandel. Vraag altijd om een bon met het framenummer en een omschrijving van de fiets. Bewaar die bon zorgvuldig. • Koopt u elders een fiets, bijvoorbeeld op een markt of bij een particulier, laat de verkoper zich dan legitimeren. Vraag om een kwitantie met daarop het aankoopbedrag, een omschrijving en het framenummer van de fiets. Noteer en bewaar ook het legitimatienummer, de naam en eventueel het adres van de verkoper. Is de verkoper niet bereid deze gegevens te geven, dan is de kans groot dat het om een gestolen fiets gaat. • Vraag ook bij aankoop via internet altijd om een bon en andere gegevens. Het is opvallend hoeveel verkopers ‘de zeer goed onderhouden fiets van hun oude zieke moeder' aanbieden. • Bekijk een tweedehands fiets goed. Er zijn een aantal kenmerken die kunnen wijzen op diefstal. Denk aan: onleesbaar gemaakte framenummers of postcodes, opengebroken sloten of sloten zonder sleutel, een nieuwe fiets zonder ringslot, beschadigingen aan het frame, de jasbeschermer en spatbord rondom het slot/de slotplaat door ondeskundig verwijderen van het slot.

door inwoners, denk aan Park Rusthoff, de Eendenkooi, de Klaprooshof en de Heere Schouten. Daar mag je best trots op zijn, als je dat samen kunt! Daarnaast zijn we blij dat we het huishoudboekje op orde hebben. We kijken kritisch naar de kosten, al mag dat natuurlijk niet ten koste gaan van de inhoud. Maar financieel gezien is het onder controle. Dan is het mooi als je inwoners daarvan laat meeprofiteren.’

U kunt controleren of een fiets als gestolen staat geregistreerd in het fietsdiefstalregister van het RDW. U kunt hier kiezen uit twee opties: 1. Controle via chipnummer of 2. Controle via een combinatie van merk en framenummer. Waar staat het framenummer? Het merendeel van de moderne fietsen is voorzien van een uniek nummer met barcodesticker onder de blanke laklaag. Dat is het framenummer van de fiets. Waar zit de diefstal preventie chip? Is de fiets voorzien van een Diefstal Preventie Chip (DPC), dan treft u onder het zadel een sticker met DPC. Er zou dus een slot op de fiets moeten zitten met daarin een fietschip. Geen slot of een slot zonder DPC in dit geval zou vraagtekens moeten oproepen.

i

Wist u dat? Betrapt worden met een als gestolen geregistreerde fiets letterlijk en figuurlijk duur komt te staan? Naast een flinke boete tussen de 100 en 400 euro, wordt de fiets vanzelfsprekend in beslag genomen, én levert het een strafblad op. Zorg er daarom voor dat u zich niet (per ongeluk) schuldig maakt aan het kopen van een gestolen fiets. Dit kunt u voorkomen door bovenstaande tips te volgen.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Minder afvalstoffenheffing betalen in 2018? Wissel dan nu uw restafvalcontainer om! Heeft u een grote container voor restafval en is deze vaak maar half vol? Wissel dan voor 1 december uw container om voor een kleine container en bespaar € 69,- op jaarbasis. Wanneer u nu besluit om uw grote restafvalcontainer (240 liter) om te wisselen, betaalt u in 2018 het lage tarief afvalstoffenheffing. U kunt uw verzoek voor het omwisselen van de grote container voor een kleine container tot 1 december doorgeven, dit kan via het ‘formulier omwisselen container’ op www.teylingen.nl – tabblad Afval – Afvalcontainers U kun ook bellen met 14 0252. De tarieven vindt u onder Afvalstoffenheffing gemeente Teylingen.

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

Met één telefoontje samen aan de slag Vragen? Blijf er niet mee rondlopen Voor wie is het sociaal team er?

Het sociaal team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties. Zij denken graag met u mee als u hulp of ondersteuning nodig heeft bijvoorbeeld bij vragen over zorg, welzijn of financiën. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Het sociaal team kan u bij veel vragen op weg helpen.

Het sociaal team is er voor volwassenen en ouderen in Warmond en Voorhout. Inwoners uit Sassenheim kunnen terecht bij het zorgloket. Jeugdigen en hun ouders kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vragen

Luisterend oor

Financiële vragen, problemen met organisaties of andere vragen?

Het sociaal team luistert graag naar u!

Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond’ ter inzage met inloopavond op 17 oktober in het Bestuurscentrum te Voorhout Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2017WAR10021-VO201

Eenzaamheid Het sociaal team kijkt graag samen naar een oplossing.

Onenigheid Ruzie met uw buren, familie of partner?

Inloopavond Op dinsdag 17 oktober 2017 organiseren wij, samen met de ontwikkelaar Vorm, een inloopavond over dit plan voor omwonenden en belangstellenden. Deze avond vindt plaats in de hal van het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein 1 in Voorhout van 19:30 tot 21:00 uur. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan bent u deze avond van harte welkom. Deze inloopavond is geen verkoopavond. Wel kunt u informatie inwinnen over de te bouwen woningen.

Verlies Het sociaal team helpt u bij rouw en verlies. sociaalteam-warmond@hltsamen.nl sociaalteam-voorhout@hltsamen.nl

14 0252

Collectes Er is van 8 tot en met 14 oktober een collectevergunning verleend aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • VVD, Sassenheim voor het innemen van een standplaats voor het promoten van de VVD in de Hoofdstraat t.h.v. HEMA in Sassenheim op 21 oktober 2017 van 08.00 tot 18.00 uur (0210-17) Drank- en horecawet Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • Plezier in Voorhout voor Proeflokaal Sijgje, Jacoba van Beierenweg 150 in Voorhout (03-10-17) Niet eens met een van deze besluiten?

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen beslistermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Componistenlaan nabij het bouwen van 18 apparte250, Voorhout menten, 29-06-2017 beslistermijn 25-11-2017 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Charbonlaan 17 (nabij), Sassenheim • Zwanenburgerpolder 3t, Warmond

Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Engelselaan 15, Voorhout het plaatsen van een opbouw op de aanbouw, 28-09-2017 • Kerkzicht 207, Voorhout het aanbrengen van volledig transparantie M-View balkonbeglazing, 29-09-2017 • Berg en Daal 7, Voorhout het graven/dempen van de watergang, 29-09-2017 • Hagheweide, Warmond het wijzigen van de kozijnen in de voorgevel, 04-10-2017

De gemeente bereidt op het achterste deel (gezien vanuit de Herenweg) van de locatie Liduina een nieuw bestemmingsplan voor. Het plangebied wordt omsloten door het bestaande hoofdgebouw Liduina, de Endepoellaan, De Weiden en de achtertuinen van de woningen aan de Bijleveldlaan in Warmond. Het bestaande hoofdgebouw van Liduina aan de Herenweg maakt hiervan dus géén onderdeel uit. Met dit bestemmingsplan zal de bouw van 8 gestapelde en 20 eengezinswoningen inclusief openbare voorzieningen op deze locatie mogelijk worden gemaakt. Een voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan is klaar. Overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond’ voor inspraak ter inzage.

het vervangen van twee bomen, 02-10-2017 het vernieuwen en vergroten van de steiger en het bouwen van een windscherm bij de woonboot, 03-10-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Inhoud plan Het gaat om het realiseren van 8 gestapelde en 20 eengezinswoningen inclusief openbare voorzieningen. De 8 gestapelde koopwoningen vallen binnen de goedkope koopsector, zodat hiermee invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke woonvisie. Met dit woningbouwplan wil de gemeente een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mogelijk maken en voorzien in de gemeentelijke woningbehoefte. In het geldende bestemmingsplan Kom Warmond 2009, 2e herziening heeft deze locatie de bestemming ‘Maatschappelijk-wooncomplex’. Het voorgestelde bouwplan past echter niet in dit bestemmingsplan. Hierdoor is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Ter inzage In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Endepoellaan-De


Weiden, Warmond’ vanaf donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Watertuin ligt vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 ter inzage.

Op onze website www.teylingen.nl onder– ’Inwoners en verenigingen’ – Bouwen, verbouwen’ – ’Bestemmingsplannen’ – ’Warmond’ – ’Voorontwerpbestemmingsplan Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond’ vindt u een link naar de digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

Inzien van het ontwerpbestemmingsplan U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze website www. teylingen.nl vindt u een link naar de digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan.

Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout; telefoonnummer 14 0252. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw vooroverlegreactie het volgende zaaknummer te vermelden: Z-2017-021654. Openbaar Wanneer u een inspraakreactie indient, dan kan iedereen deze inspraakreactie op de website www.teylingen.nl inzien. Uw inspraakreactie wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Koos van Kampen en Fariq Ishaak van het Domein Ruimte via e-mail k.vankampen@hltsamen.nl en f.ishaak@hltsamen.nl via of telefoonnummer 14 0252. Ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Watertuin ter inzage

Een fysiek exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien in het gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Zienswijzen Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunt u schriftelijke- of mondelinge zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoonnummer 14 0252. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ron van der Geest via telefoonnummer 14 0252 of via r.vandergeest@hltsamen.nl. Voor een mondelinge inspraakreactie is het noodzakelijk dat u naar het bestuurscentrum (Raadhuisplein 1, Voorhout) toe komt. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Geest van het domein Ruimtelijke Ontwikkeling via e-mail r.vandergeest@hltsamen.nl of telefoonnummer 14 0252. Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Bestemmingsplan Watertuin te Warmond, gemeente Teylingen

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2016TEY01029-ON01 Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Recreatiepark Watertuin in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder ter inzage ligt. Plangebied Recreatiepark Watertuin ligt aan de Leidseweg tussen Leiderdorp en Oude Ade, buiten de bebouwde kom van Warmond. Inhoud plan Op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor dit nieuw te maken bestemmingsplan vastgesteld. De uitgangspunten bestaan uit het verruimen van de bouwregels en het voortzetten van ‘recreatief gebruik’ als toegestaan gebruik van de recreatiewoningen. Beschikkingen op grond waarvan permanent wonen mogelijk is, zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Leidseweg. Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. In bestemmingsplan Watertuin wordt de mogelijkheid geboden om recreatiewoningen voor personen met een persoongebonden beschikking permanent te bewonen. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de recreatiewoningen.

Ten behoeve van de nieuwe woningen en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 49 dB. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 12 oktober tot en met woensdag 22 november 2017 bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Zienswijzen geven U kunt tot en met 22 november 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen: • Mevr. E. Gort, medewerker Omgevingsdienst West-Holland tel. 071-4083273 (inhoudelijk), • de heer R. van der Geest van de gemeente Teylingen, 14 0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten). Welstand- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 11 oktober 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

MARKETING

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

DRUKWERK

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

HUISSTIJL

DELOKALEVERBINDER.NL v or vo

p in schoolple hele

n buiten.

Gewoon lekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Daarom werkt Jantje Beton samen met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl


Oktober BH  maand  bij   Lindessa  Noordwijk  

Wij zoeken per direct een ervaren of een leerling

Installatiemonteur / loodgieter

2de BH  50%  korting

voor installatiewerk in nieuwbouwprojecten in Katwijk en omgeving. Het betreft werkzaamheden zoals het installeren van gasleidingen, waterleidingen, rioolleidingen en het monteren van sanitair. Wij zijn met een kleine groep installatiemonteurs / loodgieters en willen ons team graag uitbreiden. Informatie en sollicitatie via e-mail: info@installatiebedrijfkuijt.nl t.a.v. de heer K.G. Schuitemaker

• Prima Donna   • Marie  Jo   • Chantelle   • Passionata   • Triumph  

 

KORSMAN KUNST INLIJSTEN

KUNSTHANDEL & LIJSTENMAKERIJ

Voor al uw inlijstingen en restauraties Kempenaerstraatstraat 75 - Oegstgeest 071-5138722 www.korsmankunstinlijsten.nl

*Vraag naar  de  voorwaarden  in  de        winkel.      

Scheepmakerstraat 34 2222 AC Katwijk Tel. (071) 40 328 18

www.blacksheepdesign.nl

Lindessa Noordwijk   Hoofdstraat  61 Noordwijk  aan  Zee

Bijna 30  jaar  een  begrip  in  de   bollenstreek  

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Klein heiwerk

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

www.vanderputtenendunweg.nl

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

info@vanderputtenendunweg.nl

• Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Voor een bijzonder afscheid. Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent. T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

Herma Pijfers

132x47 Adv Monuta Herma Pijfers.indd 1

Uitvaartonderneming Teylingen

Uw uitvaart goed geregeld

zorgzaam en betrokken

Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

dag en nacht bereikbaar

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

18-09-17 15:48

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Huisartsenpraktijk SassemBourg is wegens vakantie

GESLOTEN van 23 oktober t/m 29 oktober 2017

• • • • • • •

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,00

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

Rolstoelauto’s en rolstoelbussen (nieuw en gebruikt) Autoaanpassingen voor bestuurders met een functiebeperking Uitdraaibare bestuurders/bijrijdersstoelen Rolstoelvastzetsystemen Oprijplatforms/rolstoelliften/kofferbakliften r oktobe 4 1 & Meer dan 150 aangepaste occasions! 13 6 dagen per week geopend

Voor spoedgevallen neemt waar: Huisartsenpraktijk Warnaars, Hoofdstraat 80, Sassenheim Tel.: 0252-212479 Buiten kantooruren neemt waar: De Doktersdienst in Voorhout Tel.: 0252-240212

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611 Te huur: Kantoor/opslagruimte op goede locatie, bedrijventerrein Klei-Oost, nette ruimte, 60 m², 1ste verdieping, met keuken, wc, cv, eigen ingang en parkeer ruimte, Turn Key. Info: 06-44162455.

VLOOIENMARKT: zo. 15 okt. Spc. De Schelft, Noordwijkerhout ( 09.30-16.00 u ) 0229-244739

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

U IS H N E OP 00 uur 7. 10.00-1

www.biermanab.nl Mindfulnesstraining aan huis, individueel/kleine groep, ervaren trainer psychologe,Marieke van Velp, 0628353251, € 350.

Durf jij het aan? Ik zoek mensen met een scootmobiel om samen een ritje te maken met F. v.d. Berg, tel: 071- 3612534 of mail naar: fransmia@casema.nl

Modelspoorbeurs 21/10 Zaterdag 21 oktober in Matilo Zaanstraat 126 Leiden. Entree Gratis. Open van: 10:00 - 15:00 uur

ADOPTEER EEN PUP

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit. Tel: 06- 47208666.

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Gezocht: Bedrijfs-opslag of garage ruimte in en om Katwijk, graag uw reactie, tel: 06- 44162455.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL


Lokaal

DE TEYLINGER Vervolg van voorpagina Elk jaar wordt er een hoofddoel gekozen waar het grootste gedeelte van het opgehaalde bedrag naartoe gaat. Dit jaar is dat het eigen wensenfonds van de stichting Lopen tegen Kanker. Vanuit het wensenfonds worden er kleine wensen vervuld voor mensen die getroffen zijn door kanker. Marian van Berne (68) is een van de mensen die een wens vervuld kreeg vanuit het wensenfonds. Samen met haar man kreeg ze een luxe overnachting inclusief champagneontbijt in Hotel Hogerhuys in

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

7

Noordwijk. Het deed haar even vergeten ziek te zijn. “Het was fantastisch” zegt ze. “Zulke lieve mensen en zo’n mooi en gezellig hotel, het was een hele beleving.” “Met het geld van deze laatste sponsorloop kunnen we het werk van de stichting nog een aantal jaar voortzetten”, zegt Corina. “Door het vervullen van kleine wensen kunnen we iets groots bereiken.” Mensen die zich geroepen voelen Carina op te volgen in de organisatie van Lopen tegen Kanker, kunnen zich melden via info@lopentegenkanker.nl.

Geen autoverkeer op N444 door werk aan Nagelbrug VOORHOUT n De laatste werkzaamheden aan de turborotonde bij de Nagelbrug zijn van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandag 23 oktober 5.00 uur. In dit weekend is de N444 vanaf de KTS tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Hiermee zijn de aansluitende wegen Herenstraat, Rijnsburgerweg voor het autoverkeer bij de Nagelbrug afgesloten.

De Sportlaan is bereikbaar vanaf de rotonde Sikkensweg. De dokterspost Duin- en Bollenstreek blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). Vanaf maandag 23 oktober is de gehele rotonde open. Linksaf slaan vanuit Noordwijk kan dan weer.

Getuigen gezocht SASSENHEIM

n Omstreeks 15 september is er een flinke schade ontstaan aan het hekwerk van Park Rusthoff te Sassenheim, recht tegenover het Notariskantoor De Ruiter aan de J.P. Gouverneurlaan.

Vermoedelijk is daar iemand met zijn of haar auto vanuit een parkeervak, dat ter plekke haaks op het hekwerk ligt, met een behoorlijke vaart tegen het hekwerk beland. De schade is aanzienlijk en derhalve een enorme schadepost voor de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) is. Degene die deze schade heeft veroorzaakt wordt daarom vriendelijk verzocht zich te willen melden via het e-mailadres van de voorzitter van de SBPR, Ronald van de Graaf, ravandegraaf@gmail.com. N.B. U bent hier voor verzekerd. Indien u uw naam en telefoonnummer door wilt geven wordt er door Ronald contact met u opgenomen. Mocht u getuige zijn geweest van dit voorval

dan verzoeken wij u om ook via dit e-mailadres te willen reageren of anoniem bij de politie via tel. 08007000 of meldmisdaadanoniem.nl

Wie heeft deze schade veroorzaakt? | Foto: PR

Richard Heus, eigenaar van een koffietruck bij station Sasseheim, zei te hopen op een soepelere regeling voor bijzondere standplaatsen. | Tekst&Foto: Esther Luijk

Discussie over het standplaatsenbeleid in Teylingen TEYLINGEN n Een inspraakavond over het standplaatsenbeleid in Teylingen, om een beeld te krijgen wat er allemaal mis is en juist goed gaat. Afgelopen donderdagavond kwamen veel mensen op deze informatiebijeenkomst af. Niet alleen belanghebbenden, maar ook enkele geïnteresseerde burgers mengden zich in de discussie over de plek van de markt en de andere kramen in Teylingen. Het was geen avond voor oplossingen, maar voor het in kaart brengen van de knelpunten.

In 2011 stelde het college de ‘beleidsregel Standplaatsen’ vast. In deze beleidsregel staat ook dat het beleid na vier jaar geëvalueerd en wanneer nodig herzien moet worden. Een aantal jaar te laat dus, deze bijeenkomst, maar daardoor niet minder goed bezocht. De algemene informatie die vooraf gegeven werd, bleek geen overbodige luxe voor de aanwezige burgers, die veelal weinig kennis hadden

van het beleid. Zo blijkt een standplaats iets anders te zijn dan een marktplaats en zijn er ook binnen de standplaatsen nog verschillende mogelijkheden. SOEPELER REGELING

De standplaatshouders, zoals de bloemenman op de hoek van de Beatrixstraat in Voorhout, zijn over het algemeen erg tevreden met de gang van zaken. Alleen de standplaatshouders van Warmond hebben een verbeterpunt. Leny van Schie en haar man staan met hun bloemenkraam op het parkeerterrein van de gemeentehaven, waar zij regelmatig fout geparkeerde auto’s treffen. Op die manier moeten zij en de vier andere standhouders anders gaan staan en nemen zij nog meer parkeerruimte in beslag, wat weer tot klachten leidt. Ze pleit daarom voor betere aanduiding of een wegsleepregeling. De TOV Warmond ziet de kramen het liefst verplaatst worden richting de Koudenhoornbrug, om meer parkeerplaatsen over te houden. Richard

Heus, eigenaar van een koffietruck bij station Sasseheim, hoopt op een soepelere regeling voor bijzondere standplaatsen, zoals stations. Door het algehele gebrek aan een regelgeving wordt hij nu van het kastje naar de muur gestuurd. Wethouder Brekelmans gaf aan dat dit in het nieuwe beleid zeker meegenomen wordt. Het bestuur van de weekmarkten in Teylingen was iets minder enthousiast over het huidige beleid. De standplaatshouders, die vooral in Sassenheim bijna de hele week een plek hebben op het marktplein, zouden voor verwarring zorgen bij het winkelend publiek. Daarbij zijn ze een grote concurrentie voor de marktlui op donderdag. Zowel het bestuur als de TOV pleit voor een betere verdeling van deze standplaatshouders over het dorp, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Uit vrijwel alle hoeken klonk de boodschap dat de gemeente op zoek moet gaan naar een evenwichtig aanbod. Standplaatshouders moeten de markten versterken in plaats van beconcurreren.

Weekaanbiedingen Kleine Bredase spruitjes

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram 0,99

Grove roerbakgroente

250 gram

Uit eigen keuken: Vers gekookte stoofperen

0,99

100 gram

Elke woensdag: 10 perssinaasappels

samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

1 bakje 1,95 100 gram 0,89

Boerensalade Maaltijd van de week: Zuurkool met worst

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE Pomodorohaasje

Keurslagerkoopje

Ambachtelijke rookworst

0,79 2,35

ALLE WINTERSTAMPPOTTEN WORDEN WEER GEMAAKT. U KUNT WEER VOOR BIJ DE WINKEL PARKEREN

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Ambachtelijkeelke rookworst 25GRATIS 2e 100 gram

2

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Sukadelapjes

elke 2e95

6 GRATIS

500 gram

VLEESWARENKOOPJE Trots gram van de Keurslager 100 Grillham

+ 100 gram Rookworstsalade Sukadelapjes

330 619580 500 gram100 gram 200 gram

SPECIAL

Kip Parmigiana

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Aanbiedingen Keurslagerij Scholtenzijn geldig van 9 t/m 14 okt.

Vleeswarenkoopje Hoofdstraat 261 Keurslagerij Scholten Sassenheim

Hoofdstraat 261 0252-211440 100 gram grillham + 100 Sassenheim gram0252-211440 rookworstsalade


SATON OPTIEK ZORGT VOOR UW OGEN Een bril of zonnebril kopen kunt u tegenwoordig overal, zelfs bij de drogist. De juiste zorg voor uw ogen krijgt u bij Saton Optiek. Want voor goed zien én er goed uitzien bent u daar aan het juiste adres. Jammer genoeg realiseren wij ons vaak veel te weinig hoe belangrijk onze ogen zijn. We gaan wel twee keer per jaar naar de tandarts maar stellen een bezoek aan de opticien zo lang mogelijk uit. Maar wees eens eerlijk. Wat zou u liever missen? Een tand of een oog? Een levenlang probleemloos kunnen zien Levenslange oogzorg is zo gek nog niet. Zeker in een tijd waarin onze ogen het hard te verduren hebben. We zijn de hele dag in de weer met onze computers, tablets en mobiele telefoons en gunnen onze ogen geen moment rust. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Steeds meer kinderen hebben op jonge leeftijd een bril nodig omdat ze gamen op de computer in plaats van buiten spelen. En steeds meer volwassenen hebben last van droge

De opticiens en optometristen van Saton Optiek besteden daarom meer tijd dan vroeger aan oogzorg en preventie. Ook al omdat de kennis van het oog toeneemt en zij steeds betere apparatuur tot hun beschikking hebben. Zo zorgen ze steeds vaker een leven lang voor de ogen van de klanten. Signaleren en aanpakken Wat veel mensen niet weten is dat de optometristen van Saton Optiek opgeleid en bevoegd zijn om de gezondheid van uw ogen te controleren. Daarvoor bekijken zij met name de binnenzijde van uw ogen. Op die manier kunnen ze vroegtijdig eventuele problemen signaleren en dankzij de goede samenwerking met de oogartsen in de regio ook tijdig aanpakken. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen en zeker op oudere leeftijd of bij bepaalde veel voorkomende ziekten in de familie, zoals bijvoorbeeld diabetes, is een regelmatige controle van de ogen heel verstandig.

,0 1 €

Goed voor Ogen En u kunt zelf ook iets voor uw ogen doen. Ze voldoende rust gunnen bijvoorbeeld of gezond eten zodat ze genoeg vitamines, anti-oxidanten en andere bouwstoffen krijgen. Van 7 tot en met 14 oktober is het in de winkels van Saton Optiek “Goed voor Ogen week”. Laat u informeren over oogzorg onder het genot van een speciaal kopje “Goed voor Ogen thee”. Een afspraak maken voor een oogmeting om de sterkte en gezondheid van uw ogen te beoordelen kan uiteraard ook.

WINKELS Katwijk, Princestraat 38 – (071)4014763 Oegstgeest, Terweeweg 52 – (071)5652090 Leiden, Lange Mare 118 – (071)5131010 Wassenaar, Langstraat 129/131 – (070)5113456 Leiderdorp, Winkelhof 43 – (071)5412521 Amsterdam, 1e Van der Helststraat 3a – (020)5788500

Lekker zitten bij op de collectie van

roef

U: p

N

nd a a m

en vermoeide ogen om maar niet te spreken van ernstigere problemen.

elke zaterdag om 18:05 uur bij elke zaterdag om 18:05 uur bij

Wil je ook lekker dansen op je favoriete muziek?

Kom snel langs voor een gratis proefles Dance Mix!

Model Lorenzo 2 zitsbank + longchair S van € 1.999,- voor

€ 1.195,-

Model San Remo Leverbaar met kleine of grote rugkussens 2,5 zitsbank met longchair M van € 2.399,- voor

€ 1.395,-

Nu tijdelijk gratis upgrad e naar Latex vlokvulling zitkussens!

Voor kinderen vanaf 4 jaar

Hoekbank Firenca 3 - hoek - 2,5 Stof Ashton Desert- Casia kussens van € 3.299,- nu voor

Wij geven ook scholieren fitness!

Model Giorno 3-hoek-2 van € 2.899,- nu voor

€ 1.695,-

€ 1.895,-

Model Fabio Heerlijke grote XL sofa van € 1.799,- nu voor

€ 995,-

Keuze uit veel stoffen en kleuren uit de Elite en Mix & Match collectie LET YOUR HOME SMILE!

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

Trendhopper Zoeterwoude Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur


Cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

9

Avondinloop Historische Kring Voorhout VOORHOUYT n De Historische Kring Voorhout (HKV) organiseert op donderdag 12 oktober van 20.00-22.00 uur een inloop in het HKV Kenniscentrum aan de Bonenkruidstraat t.o. nummer 30.

het plaatselijk nieuws versloeg en voorzag van foto’s zoals hij alleen kon. Knop maakte duizenden foto’s bij verenigingen, instellingen en particulieren. In de tentoonstellingsruimte hangen collages van geselecteerde foto’s en barsten de vitrines uit van zijn beeldmateriaal. Prominent staat er de KUIP van waaruit hij 15 zwammen de zaal van de KTS in slingerde en waarin bekende Voorhouters op de hak werden genomen. Van de 15 keer wist hij er 12 te winnen. CV de Bokken heeft als eerbetoon na zijn overlijden een jaarlijkse Publieksprijs ingesteld: De helm van Fer. Een video toont één van zijn zwammen en

De quiz wordt de laatste jaren steeds populairder. | Foto: PR

In de Foranholtezaal presenteert de HKV de tentoonstelling ‘Foto’s van ferry Knop: daar staan alle Voorhouters op!’ Degenen die deze tentoonstelling bezochten, waren zeer enthousiast. Deze tentoonstelling geeft een uniek beeld van het werk van deze ereburger van Voorhout, die van 1986 tot 2003 voor het Voorhout Weekblad (nu De Teylinger)

All Round Quiz Cantabile

Kunstcommissie benoemd

VOORHOUT n In Café Restaurant Boerhaave in Voorhout is zaterdag 28 oktober de jaarlijkse All Round Quiz.

Aan deze quiz kunnen 20 teams van maximaal vijf personen deelnemen. De quiz wordt georganiseerd door Zanggroep Cantabile. Naast het wekelijkse zingen organiseert het koor op veler verzoek jaarlijks een all round quiz. Quizmaster is dit jaar voor de 9e keer Mitchel Hoes. De All Round Quiz bestaat uit 10 rondes met onderwerpen van uiteenlopende aard. Denk hierbij aan aardrijkskunde, geschiede-

nis, film en theater, sport en varia. Na afloop van de quiz is deze uitdagende en gezellige avond nog niet voorbij. Er volgt nog een grote verloting met mooie prijzen. Dit is mogelijk dankzij de gulle medewerking van de plaatselijke middenstand. De zaal is open om 19.30 uur. De aanvang van de quiz is 19.45 uur. De verloting begint ca. 23.00 uur. Wilt u als team nog meedoen, bel dan voor 20 oktober 2017 met Johan Huigen, tel. 0252-210164 of Ria Doolaard tel. 0252-232950. Wacht niet te lang want de belangstelling voor dit evenement is de laatste jaren groot.

TEYLINGEN n Op 3 oktober heeft het college van B&W een Kunstcommissie geïnstalleerd. De leden van de commissie zijn mw.

Loes Hogervorst, mw. Machteld Ijdo en dhr. Jos Hachmang. De Kunstcommissie adviseert burgemeester en wethouders over kunst in de openbare ruimte en het kunstaankoopbeleid van de gemeente. Samen met de wijkregisseur betrekt

zijn bijdrage aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorhout, waar hij als Thomasvaer met Pieternel (Esther Kortekaas) het voorbije jaar de revue liet passeren. In de Oosthoutzaal kan men bladeren door de tientallen fotoboeken met foto’s van het historisch verleden van Voorhout. Ook is de regio rijkelijk bedeeld. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Verder is er de mogelijkheid om foto’s en voorwerpen aan te bieden om te laten scannen of te schenken. Koffie en thee is gratis. De volgende Inloop is zaterdag 28 oktober van 10.00-12.30 uur.

de commissie zo veel mogelijk de inwoners van Teylingen. Kunst geeft kleur aan de leefomgeving en bevordert de sociale cohesie. Daarom wil gemeente Teylingen meer werk maken van kunst. Hiermee is de eerste stap gezet.

Heel Teylingen bakt Fairtrade SASSENHEIM

n De Werkgroep Teylingen Fairtrade organiseert begin november, samen met wereldwinkel Sassenheim, een Fairtrade Taartenbakwedstrijd! Iedere Teylinger, jong en oud, die denkt de allerlekkerste zoete of hartige taart te kunnen bakken kan meedoen. Alles mag, als er maar minimaal één Fairtrade ingrediënt is gebruikt.

Tijdens de Fairtrade week, eind oktober/begin november, organiseert de Werkgroep Teylingen Fairtrade in samenwerking met wereldwinkel Sassenheim een Fairtrade Taartenbakwedstrijd. Er zijn 2 leeftijdscategorieën voor deelname: tot 18 jaar en vanaf 18 jaar. Het maakt niet uit wat voor een taart je maakt (zoet of hartig), de enige voorwaarde is minimaal één Fairtrade ingrediënt. Je kunt hierbij denken aan honing, noten, rietsuiker, ananas, banaan, koffie, chocolade, kokos, enz. Zie bijvoorbeeld www.maxhavelaar.nl

voor verkrijgbare Fairtrade ingrediënten. Meer dan één Fairtrade ingrediënt verhoogt de kans op winnen. Om mee te kunnen doen aan deze wedstrijd moet je je uiterlijk 29 oktober opgeven, graag per e-mail info@teylingenfairtrade. nl of eventueel per telefoon (0252 215483), met vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres èn leeftijdscategorie. Na opgave ontvang je het deelnemersreglement. Je levert de taart in op 4 november, tussen 12.00 en 12.30 uur, bij het paviljoen Het Sassennest in Park Rusthoff in Sassenheim. Vanaf 13.30 is Het Sassennest voor iedereen geopend. Om ca. 14.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt door de jury, die bestaat uit burgemeester Carla Breuer, de Sassenheimse kookboekschrijfster Marjolein de Vlaam en Arjan Houwaart, teamleider Bakkerij, Horeca en Recreatie KTS Voorhout. Na de prijsuitreiking kan iedereen de taarten ook daadwerkelijk proeven.

Lisette Hogewoning exposeert in Sassembourg SASSENHEIM n Eerder dit jaar won de sassemheimse Lisette Hogewoning 2 aanmoedigingsprijzen voor haar werk en mocht ze exposeren bij Baalbergen in Katwijk en de Burgt in Rijnsburg. Nu is het werk eindelijk te zien in haar eigen dorp.

Lisette maakt hele persoonlijke collages, opgebouwd uit knipsels, foto’s en andere zaken, die met de persoon te maken hebben. Het doel is geen portret met 100% gelijkenis, ze streeft er naar om de essentie van de persoon in het portret te brengen. De collages vertellen een verhaal. Elke keer dat je ze bekijkt, zie je weer iets nieuws. De collages hebben een mooi plekje gekregen op de galerij van de 1e verdieping en zijn te bewonderen tot en met 31 december 2017. www.mixupart.nl

Robin, Lucas, Annebel, Ardin en Malise – leden van de Teylingse bahá’í-gemeenschap – bezig met de organisatie

Jubileum voor Teylingse bahá’ís VOORHOUT n Op 21 oktober vieren de bahá’ís van Teylingen in @hok de geboortedag van Bahá’u’lláh, de stichter van hun geloof 200 jaar geleden. Dit ronde jaartal is aanleiding voor vieringen over de hele wereld. In Teylingen staat de bahá’í-gemeenschap van circa 20 gelovigen stil bij deze gebeurtenis met een presentatie en filmvertoning. De stichter van het Bahá’í Geloof staat bekend onder de naam Bahá’u’lláh, hetgeen Perzisch is voor Glorie van God. Bahá’u’lláh werd in 1817 geboren nabij Teheran in het huidige Iran. In 1863 verklaarde hij een boodschapper van God te zijn met een boodschap toegespitst op de noden van de mensheid in deze tijd. Sindsdien

heeft het Bahá’í-geloof zich over de wereld verspreid en kent circa 7 miljoen gelovigen. In Nederland wonen 1500 bahá’ís, waarvan 20 in Voorhout. Centraal in de boodschap van Bahá’u’lláh staat de noodzaak en behoefte aan eenheid. Ieder mens is gelijkwaardig en hoewel de mensheid zeer gevarieerd is, is zij in wezen één. Deze variëteit hoeft geen bron van onenigheid te zijn, maar is juist een verrijking. Racisme, nationalisme, vooroordelen op basis van sociale klassen of geslacht worden gezien als kunstmatige belemmeringen voor eenheid. Verdeeldheid ligt aan de basis van veel van de huidige conflicten in de wereld en de bahá’ís zien de onderlinge verbondenheid van mensen als oplossing. In Voorhout organiseren

de bahá’ís verschillende activiteiten om invulling te geven aan hun geloof. Een programma voor de morele en geestelijke educatie van kinderen richt zich op het overbrengen van deugden als eerlijkheid, vriendelijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid. Het programma voor de bekrachtiging van jeugd bemoedigt de jeugd in het vormen van een morele identiteit en het bijdragen aan het welzijn van anderen. Voor volwassenen zijn er gebedsbijeenkomsten en leerkringen. Tijdens de viering op zaterdag kunnen mensen kennis maken met Bahá’u’lláh en de Teylingse bahá’ís. Op zondag zijn de activiteiten open voor bezoekers. Voor meer informatie over de viering en de activiteiten kunt u terecht op http://teylingen. bahai.nl of via 06-14765621.

Vroege vogels… Zaterdag 14 oktober van 9 tot 11 uur

25% KORTING OP ALLES* * niet geldig op lopende aanbiedingen, Baseline, ‘vaste lage prijs’ en opruiming

MEGASTORE LEIDERDORP


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


NIEUW BIJ CASBA CARESSE BOXSPRINGS

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 25 op 26 oktober op het traject Amsterdam - Warmond een slijptrein. Woont u in Sassenheim of Warmond in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

CARESSE 3800

140x200cm, van 2850,VOOR

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein.

ER IS AL EEN BOXSPRING VANAF 995,-

CARESSE 4550

140x200cm, van 1565,VOOR

995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 4700

160x200cm, van 3420,VOOR

2395,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

RE IN AT IG E IN LI G E /R R EP W AR AT OL IE /R TE ES RS TA UR AT IE

foto: Peter Honig

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

CARESSE 4600

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN NEPALTAPIJTEN TRENDY TAPIJTEN KELIMS PATCH/VINTAGE

140x200cm, van 2850,VOOR

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Schoolstraat 46, Voorschoten www.perezvoorschoten.nl

Telefoon 071 561 3609 Mail:info@perezvoorschoten.nl

MATRASSENSALE

OP=OP GEZIEN OP TV! BIJ RTL-WOONTIPS

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL TELEFOON: 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40, 2225 GC KATWIJK WWW.BARNHOORNBEDDEN.NL


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

Vier het Leven

Yvetta Paris in Frans Café

WARMOND

WARMOND n Zangeres Yvetta

Paris treedt donderdag 12 oktober om 20.30 uur op in het Frans Café (Dorpsstraat 90). Het gaat om een initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné. Yvetta Paris zong vorig jaar chansons van Edith Piaf en dit keer vertolkt ze liederen van verschillende andere Franse chansonniers. Desgewenst kunnen de bezoekers meezingen. De teksten liggen klaar. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon.

Collectanten NSGK gezocht SASSENHEIM n Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) houdt van 13 tot en met 18 november de landelijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog zeker tien helpende handen in Sassenheim. Voor aanmelding of informatie, neem contact op met S.J.Eisenga via 0252215540 of mail naar nsgk. siep@gmail.com.

Najaarsconcert met vier koren SASSENHEIM n Vier koren treden

op zaterdag 7 oktober gezamenlijk op tijdens een najaarsconcert in de Julianakerk (Julianalaan 6). De in totaal 150 koorzangers zijn afkomstig van het Chr. gem. koor Capelle, Chr. gem. zangver. Immanuel uit Scheveningen, kerkkoor Samen op weg uit Abbenes en kerkkoor De Lofstem uit Sassenheim. Dirigenten zijn de George Germans en met Ad de Joode. Zij begeleiden afwisselend het koor. Oskana Polman begeleidt op de piano. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera, de Wereldwinkel en bij de koorleden. Ook aan de deur zijn kaarten te koop. Meer op delofstem.tk.

13

Leny Noteboom: ‘Mantelzorgen hoeft men niet áltijd alleen te dragen’. | Foto: pr.

‘De Dag van de Mantelzorg: gezellig, ontspannen en informatief’ TEYLINGEN n Leny Noteboom, mantelzorgadviseur bij Welzijn Teylingen, verwelkomt op zaterdag 11 november weer veel mantelzorgers uit Teylingen tijdens de Dag van de Mantelzorg. Zij vertelt waarom het zo’n fijne dag is voor mantelzorgers en welzijnsorganisaties. “Wanneer je intensief lang en onbetaald voor een persoon met (chronische) ziekte of beperking zorgt en je hebt een persoonlijke band, dan heet dat mantelzorgen. Of deze persoon thuis of uit huis verzorgd wordt, mantelzorgen vraagt veel. Dagen kunnen niet altijd ingedeeld worden zoals je dat zelf zou willen, want alles staat in het teken van die ander. Ook al zorgt men met veel liefde voor deze persoon. Daarnaast is het niet altijd duidelijk welke ondersteuning of praktische mogelijkheden er zijn en waar je deze kan krijgen.” Aan het woord is Leny Noteboom, al een aantal jaren werkzaam bij Welzijn Teylingen. Daarnaast is ze ook ervaringsdeskundige. “Als mantelzorgadviseur wil ik mensen ondersteunen, door onder andere tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg een ontspannen dag aan te bieden aan mantelzorgers in Teylingen. Een dag waarop mantel-

zorgers gehoord worden, kennis op doen, informatie verkrijgen, met elkaar in contact komen, maar vooral ook kunnen ontspannen. Een dag waarop mantelzorgers ook de mogelijkheid hebben om persoonlijk met organisaties en instanties in gesprek te gaan om te horen wat zij aan ondersteuning kunnen bieden. Het thema is ‘Mantelzorg doe je samen’, want het mantelzorgen hoeft men niet áltijd alleen te dragen.” EVEN WEG ZIJN

Burgemeester Carla Breuer opent de Dag van de Mantelzorg om 9.45 uur. Het programma loopt tot 15.00 uur. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen een dagdeel langs te komen. Voor mantelzorgers die zich afvragen of dit wel voor hen is, heeft Noteboom een advies. “Ieder jaar horen we weer hoe geslaagd het was, hoe mantelzorgers soms getwijfeld hebben om te komen en

Win een VR bril

uiteindelijk zo blij zijn dat ze zich aangemeld hebben. Dit wordt vaak veroorzaakt omdat mensen de zorg vanzelfsprekend vinden en zichzelf niet de naam mantelzorger willen geven. Toch vinden veel mensen het achteraf fijn om de zorgen en de dingen waar ze tegenaan lopen te kunnen delen, nuttige tips op te doen en informatie te kunnen krijgen. Maar vooral ook om even weg van de zorg te zijn en te ontspannen bij een gezichtsverzorging, massage of creatieve bezigheid en een lunch!” AANMELDEN

Mantelzorgers ingeschreven bij Welzijn Teylingen hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook andere mantelzorgers in Teylingen kunnen zich aanmelden. Dat kan via de websiteagenda van www.welzijnteylingen. nl of telefonisch; 0252 -231805. Er is niet onbeperkt plek, voor aanmelding geldt vol is vol.

n Twaalf gasten uit Voorschoten, Leiden en Oegstgeest genoten met hun begeleiders van “Vier het Leven” in Het Trefpunt van de voorstelling met Daan Bartels, die het leven van Wim Sonneveld de revue liet passeren. Met een mooie begeleiding op gitaar van Rob Verbakel en zang van Siebe Palmen beleefden zij met vele anderen een heerlijke avond. “Wat kan een mens nog meer wensen als je op leeftijd bent en samen met anderen op een comfortabele manier nog naar het theater kunt gaan” vertelde een deelnemer na afloop van dit uitje “samen naar een voorstelling is dubbel genieten! Op 22 november gaan we naar Cor Bakker in het theater in Bodegraven. Wie weet, zijn er dan ook Warmonders, die daar gaan genieten. Ik kan het aanbevelen”. Het gloednieuwe programmaboekje is deze week verspreid naar mensen die al eerder zijn mee geweest. Met een zeer gevarieerd aanbod van Claudia de Breij in de Leidse Schouwburg tot het Weihnachts Oratoriun in de Pieterskerk. Elke 3 maanden ontvangen belangstellenden het nieuwe programmaboekje en kan een keuze worden gemaakt uit voorstellingen in Leiden, Voorschoten en Warmond. Geïnteresseerden kunnen het programmaboekje voor de regio Leiden aanvragen via 035 - 524 51 56 of kijken op www.4hetleven.nl.

Oktoberfest VOORHOUT

n Op 21 en 22 oktober a.s. vindt het Oktoberfest plaats in HCR Boerhaave te Voorhout. Er zijn optredens van De Aarebeijeplukkers, DJ’s de Heino’s en de Egerlanderkapel van St. Cecilia. Zaterdagavond is het vrije inloop en voor Zondagmiddag zijn nog kaarten te koop. U kunt ze kopen op : www. oktoberfestvoorhout.nl. Tevens kunnen de bezoekers van Het Oktoberfest een speciale Bierpul van 0,4 liter bestellen.

Na aanmelding wordt een aanmeldformulier gestuurd waarop deelnemers keuze voor de verwenactiviteiten en workshopkeuzes kunnen aangeven.

Scherven brengen geluk

WARMOND n Het is bijna zover:

ter gelegenheid van de Nationale Archeologiedagen start op zaterdag 14 oktober de tentoonstelling ‘Warmond onder de grond’. De tentoonstelling opent om 11 uur bij Grand-café De Oude School (Dorpsstraat 40 in Warmond). Daarbij worden de resultaten van opgravingen naar verdwenen kastelen, kloosters en zelfs prehistorische resten gepresenteerd. Op zondag 15 oktober om 14 uur vindt op dezelfde locatie een workshop plaats over de oude scherven, die vaak in de grond worden gevonden. Hoe herken je een stuk van een Romeinse pot, of van een middeleeuwse kruik? Aanmelding op educatie@ erfgoedleiden.nl is wel verplicht (kinderen vanaf 12 jaar onder begeleiding van ouders). Tijdens de gehele duur van de Archeologiedagen maken bezoekers landelijk kans op een VR-bril (virtual realitybril). De tentoonstelling loopt op beide dagen van 11 tot 17 uur. Bolwerkleerlingen tijdens SOS-Archeologiedag. | Foto: PR

SASSENHEIM n Van 13 t/m 15 oktober zullen de nationale archeologiedagen plaatsvinden. In Sassenheim zal dit evenement, onder het mom van ‘Scherven brengen geluk’, zich op zaterdag 14 oktober toespitsen op een workshop archeologie in het gloednieuwe onderkomen van de Stichting Oud Sassenheim ‘De Coy’, Kagerdreef 72. Vanaf 14.00 uur is er onder leiding van Erfgoed Leiden e.o. een workshop worden over scherven en andere opgegraven voorwerpen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven. Ervaren archeologen zullen aan de hand van voorbeelden uitleg geven hoe dit te dateren en hoe het allemaal heet. Daarna mogen de deelnemers zelf aan de hand van de door Erfgoed Leiden meegebrachte materialen gaan determineren. Ook is er ruimte om zelf meegebrachte scherven te laten onderzoeken en waarderen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij; educatie@erfgoedleiden.nl. Info via SOS-lid: vandergeest3@gmail.com


BAAIJ-FRESH ondisch Bourg genieten!

Kanaalstraat 57 Lisse

Iets te vieren? Op de eerste verdieping hebben wij een gezellige bovenzaal waar u met een groep een besloten feest of receptie kunt geven. Afhankelijk van het soort feest of receptie is het maximum aantal personen aan te passen. De uitstraling van de zaal is oud Engels voorzien van een open haard, een aparte bar en desgewenst tafels en stoelen aan het raam met een uitzicht op ’t Vierkant.

Kanaalstraat 59 Lisse

0252-413475

|

Heereweg 227 - 2161 BG - Lisse - Tel. 0252 229266 info@chiqueensimpel.nl - www.chiqueensimpel.nl

www.baaijfresh.nl

SATURDAY NIGHT MUSIC MET BRITT Graag reserveren via 071 -36- 12723 of info@hvnw.nl Britt zal van 20.30 tot 23.30 uur zingen

14 OKTOBER 201 7 ONBEPERKT SPARE RIBS €17,50 ONBEPERKT SLIPTONGEN €25,-

Grand Café Cineac Lisse Als je moeilijk een keuze kunt maken uit de vele gerechten op een menukaart, dan heeft Grand Café Cineac de oplossing. Vanaf nu kan je naast de normale kaart ook onbeperkt tapas eten, die gebaseerd zijn op de Frans keuken. Het is te zien als een proeverijtje, maar dan in het groot. Zo kan je uit dertig verschillende gerechten kiezen. Het ene moment zit je te genieten van een kaasfondue met groenten en brood om vervolgens een eendenborstsalade te eten. Lekker de hele avond genieten van al die kleine feestjes die voorbijkomen.

Zeestraat 7a | 2211 XA Noordwijkerhout

Wil je meer weten over de tapaskaart kijk dan op onze site www.cineaclisse.nl.

www.cafevandergeest.nl

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS LISSE

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl


Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons compleet gerenoveerde restaurant

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Santhe Dranken Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Ruim assortiment!

Proeverijen!

Relatiegeschenken! U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Ultieme Villa Beleving Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Beleving Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee p.p. & Friandises Ultieme Villa EUR 50,00 € 50,00 p.p. No.: 0100

Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Reserveer nu ook via onze Facebook

Ultieme Villa Beleving

No.: 0100

Havenstraat 12 - Noordwijkerhout - 0252-769222 - www.santhe.nl shuttle service binnen Noordwijk Gratis Gratis shuttle service binnen Noordwijk Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Cocktail vooraf & Friandises ail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee € 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef Onbeperkt tafelwater Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises Gratis shuttle service binnen Noordwijk Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle service binnen Noordwijk vooraf Ultieme Villa Beleving € Cocktail 50,00 p.p. Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

3-gangen Menu van de Chef Ultieme Beleving Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 Villa november 2017; maximaal 4tafelwater personen Onbeperkt No.: 0100 Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. € 50,00 e/thee & p.p. Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Geldig: uitsluitend •Gratis shuttle service binnen Noordwijk •Cocktail vooraf Ultieme Villa Beleving EUR 50,00voor p.p.diner; •3-gangen Menu van de Chef •Onbeperkt tafelwater •Koffie/thee & Friandises t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Gratis shuttle service binnen 2017; Noordwijk Geldig: uitsluitend diner;service t/m 30 november maximaal 4 personen Gratis voor shuttle binnen Noordwijk Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de3-gangen Chef - Onbeperkt tafelwater Friandises Menu van deKoffie/thee Chef Geldig: uitsluitend voor &diner; Onbeperkt tafelwater t/m 30 november maximaal 4 personen Ultieme 2017; VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

No.: 0100

No.: 0100 0100 No.:

No.: 0100

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Geldig: voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle serviceuitsluitend binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle service binnen Noordwijk

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen


Kerst! Dagto chten met B euk vanaf 13, 00

ZONDER OMWEG DE BESTE KERSTDAGTOCHTEN VAN 2017! Kom in de kerstsfeer en koop de leukste cadeautjes op de mooiste kerstmarkten van Europa! U reist per luxe touringcar en u krijgt van ons een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers geserveerd. We vertrekken om 8.30 uur en werken met een kort opstapschema, zodat u zo lang mogelijk op de kerstmarkt bent. Nadat u van de feestelijk verlichte kerstmarkt heeft kunnen genieten, vertrekken we om 18.30 uur weer naar huis.

13,00

27,00

27,00

DORDRECHT

DÜSSELDORF

MÜNSTER

De historische binnenstad van Dordrecht is drie

Heerlijk kerstwinkelen op de twee grote tradi-

Meer dan 300 kerstkraampjes verdeeld over vijf

dagen lang de grootste en gezelligste kerstmarkt

tionele kerstmarkten in de Altstadt en aan de

Weihnachtsmarkten maken dat het in Münster

van Nederland.

Schadowplatz.

zeer gezellig shoppen is.

15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

27,00

47,50

57,50

OBERHAUSEN

DICKENSFESTIVAL DEVENTER

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Kerstshoppen bij CentrO, het grootste overdekte

U waant zich in de 19e eeuwse sfeer van Charles

Laat u verrassen en culinair verwennen vanaf het

winkelcentrum van Europa of op een van de kerst-

Dickens en beleeft deze markt in de historische

water door de mooiste verlichte kunstwerken

markten in Oberhausen slaagt u altijd.

binnenstad van Deventer.

gemaakt door kunstenaars over de hele wereld.

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

17 december

18 december

62,50

79,00

229,00

ORCHIDEEËNHOEVE

2e KERSTDAGTOER

HAMBURG IN KERSTSFEER

Geniet in het licht van honderden kaarsen en

Een verrassingstocht met alle ingrediënten die bij

Laat u verwennen tijdens deze compleet ver-

lampionnen van de mooie overdekte tuinen, de

een gezellige kerst horen inclusief koffietafel en

zorgde driedaagse reis naar het Duitse Hamburg

gezellige kerstmarkt en een heerlijk feestelijk diner.

een 5 gangen diner.

in kerstsfeer.

14 december

26 december

1 t/m 3 december

Prijzen per persoon. Ga voor reserveringen naar: http://bit.ly/kerstmetbeuk

t 071 365 65 17 noordwijk • hilversum • amsterdam www.beuk.eu


lokaal

DE TEYLINGER

“De tablet heeft mijn leven verrijkt” TEYLINGEN n Leo Ellenbroek

(86) mailt bijna iedere dag. Niet alleen met familie en vrienden, maar soms ook met zijn huisarts. “Er ging een wereld voor me open toen ik de tablet een jaar geleden kreeg van mijn kinderen.” “Een computer had ik al, maar die gebruikte ik eigenlijk alleen maar om brieven op te tikken. Dus toen de kinderen opeens met een tablet aan kwamen zetten stond ik wel even raar te kijken. Moest dat nou? Maar ik ben om! Bovendien is hij heel handzaam, je kan hem overal mee naar toe nemen. Kaartspelletjes zoals patience, daar ben ik dol op. En dat kan dus ook op de tablet. En wat ik helemaal geweldig vind is dat je over werkelijk álles informatie kunt vinden op het internet.” “Laatst had ik een vraag over mijn gezondheid en toen heb ik de huisarts gewoon een mailtje gestuurd! Ook heb ik voor het eerst een minirondreis online geboekt. Dat was best spannend, maar het ging goed. Met mijn kleindochter in Groningen skype ik regelmatig. Kijk, ik wil graag bij de tijd blijven ook al ben ik dan 86. Met mijn tablet lukt dat. Het is een verrijking van mijn leven.” Heeft u een tablet en wilt u ook net als Leo er meer mee doen? Volg dan de instapcursus in de bibliotheek. Wij helpen u graag om de mogelijkheden van uw tablet te ontdekken en leren u om de tablet te gebruiken. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur en wordt gegeven door vrijwilligers van Seniorweb. Voor de cursus neemt u uw eigen iPad of tablet. Met slechts 6 deelnemers per cursus is er voldoende ruimte voor aandacht en vragen. De cursussen starten op: iPad voor beginners: donderdag 26 oktober en 2, 9 en 16 november om 14:15 uur. Android voor beginners: woensdag 25 oktober en 1, 8 en 15 november om 14:15 uur. De kosten bedragen € 35,- voor leden (zowel bibliotheek- als Seniorwebleden) en €40,- voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl Daar kunt u ook kijken voor meer informatie over de cursussen.

Opbrengst KWF collecte ruim 9.000 euro VOORHOUT n De jaarlijkse collecte heeft in Voorhout € 9.035,00 opgebracht. Een prachtig bedrag. Alle inwoners heel hartelijk bedankt. Maar een extra bedankje voor de 110 collectanten. Met jullie inzet kan de Kankerbestrijding door met hun onderzoek naar deze erge ziekte. Wilt u in de nieuwe wijken ook volgend jaar collecteren? Meld u zich dan bij mij of mail ons:

Schone vlonder?

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

17

Crescendo Sassenheim organiseert 13e editie jeugdorkestenfestival SAStiVAL NOORDWIJKERHOUT n Op zaterdag 4 november aanstaande organiseert Harmonievereniging Crescendo Sassenheim de 13e editie van het SAStiVAL in Noordwijkerhout. Dit jaar strijden 12 jeugdorkesten uit Noord- en Zuid-Holland voor de titel van beste orkest tijdens dit jaarlijks terugkerende muzikale festijn voor jeugdorkesten van ieder niveau.

Sinds 2005 biedt het SAStiVAL, opgericht door Harmonievereniging Crescendo Sassenheim en Valkenburg’s Harmonie, een podium aan diverse jeugdorkesten. “Voor veel verenigingen is dit hét muzikale hoogtepunt van het jaar”, aldus Gerard van Stein, voorzitter Crescendo Sassenheim. “We zijn trots dat we dit, samen met Valkenburg’s Harmonie, alweer voor de dertiende keer mogen organiseren”. Tijdens het SAStiVAL krijgen orkesten de kans zich van hun beste mu-

zikale kant te laten zien. Een deskundige jury beoordeelt ieder optreden naar gelang ieders niveau, waarna een winnaar in elk van de drie niveaus naar voren komt. Het orkest met de meeste punten mag zich winnaar van het SAStiVAL 2017 noemen en gaat met de wisselbeker naar huis. “Het belangrijkste is dat ieder orkest een opbouwend juryrapport meekrijgt welke gebruikt kan worden voor verdere muzikale ontwikkeling”, aldus Van Stein. “Het SAStiVAL bewijst keer op

keer een spannende maar vooral feestelijke en muzikale dag te zijn waar iedere keer weer naar wordt uitgekeken!”. De organisatie van het SAStiVAL nodigt iedereen van harte uit om de aanwezigen orkesten aan te moedigen en te luisteren naar hun optredens. Het SAStiVAL vindt plaats op zaterdag 4 november en begint vanaf 12:30 uur op het Teylingen College Locatie Leeuwenhorst Langelaan 1 2211 XT Noordwijkerhout. Meer info: http://SAStiVAL. wix.com/SAStiVAL.

Harmonie St. Cecilia geeft dinsdagavond-concert in @Hok VOORHOUT n Het harmonieorkest van St. Cecilia uit Voorhout geeft dinsdag 31 oktober een concert in jongerencentrum @Hok. Jacoba van Beierenweg 118b. Samen met de Bollenband zullen zij zorgen voor een gezellige avond uit. Het is een afwisselend concert, de aanvang is om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Om 20.15 uur is de

pauze, er is dus ook mogelijkheid om een half concert te beluisteren. Het harmonieorkest heeft vorig jaar een oude traditie weer leven ingeblazen, maar deze keer met een leuke twist. St. Cecilia zal zorgen voor vrolijke, lekker in het gehoor liggende muziek. Vrolijke muziekstukken staan op het programma en ook wordt er samengewerkt met presentator/zanger Kees-Jan Visser, de Voorhoutse Paul Simon wordt hij ook wel genoemd.

n Toeterwel van Teylingen

GASTDIRIGENT

Tijdens dit concert zullen er ook gastdirigenten voor het harmonieorkest verschijnen. Deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikanten zullen proberen om een muziekmars te dirigeren. Hopelijk letten de muzikanten goed op, want deze dirigent zal de muziek anders aangeven dan de vaste dirigent Paul Martens. De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim zal

Eerste Lifestyle & Health markt druk bezocht SASSENHEIM n Bijna 1000 belang-

stellenden bezochten afgelopen zaterdag de eerste editie van de Lifestyle & Health markt in SassemBourg te Sassenheim. Ruim 35 organisaties waren daar present met informatiekraampjes of verzorgden uiteenlopende activiteiten.

Wethouder van Kempen, die de markt op ludieke wijze opende op een smoothiefiets, was onder de indruk. “Goed initiatief en mooi om te zien hoeveel organisaties in onze gemeente en daarbuiten zo bevlogen zijn over hetgeen zij inwoners te bieden hebben op het gebied van gezondheid, beweging en voeding”. GEVARIEERD AANBOD Ze kwamen! Maar in tegenstelling tot de vroege Middeleeuwen was vluchten voor de Vikingen nu niet nodig. Integendeel. Veel mensen bezochten afgelopen weekend het kampement van de Noorderlingen bij de Ruïne van Teylingen. Naast gevechtsdemonstraties was er veel ruimte voor ambachtelijkheid van (sier)smeden, leerbewerkers en andere ambachtslieden.

Cultuur Verheft speelt: Goed fout VOORHOUT

n Op 9, 10, 12, 13, 16 en 17 november presenteert Cultuur Verheft het boeiende schouwspel Goed Fout.

Ben heeft met zijn vrouw in het kamp gezeten. Ze hebben waarschijnlijk hun kind “verkocht” voor hun leven. Iets waar zijn dochter, nu zij zelf zwanger is, achter probeert te komen. Een storend element is dat haar vriend’s vader in de oorlog fout is geweest. De ouders van de buurvrouw hebben in het verzet gezeten. De enige die antwoorden kan geven op vragen

is de oude vriend Brummer, maar hij zwijgt. Zo blijft het gezelschap vol met vragen zitten. Wij wijzen u er op dat dit toneelstuk bij bezoekers heftige emoties kan losmaken. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn voor sommigen nog merkbaar. In de scènes van dit toneelstuk wordt dit levensecht uitgebeeld. Reserveren kunt u uitsluitend telefonisch op 23 en 24 oktober tussen 19:30-21:00 uur bij Renieta 0252-785028 voor plaatsen op 9, 10 en 12/11 en bij Monica 0252-213237 voor plaatsen op 13, 16 en 17/11.

deze avond twee keer een blok nummers laten horen, deze speciale muzikanten spelen op stokjes, belletjes en verschillende soorten trommels. Pretband de Mexicano’s zal zorgen voor wat feestmuziek als iedereen bijna de jassen en tassen inpakt. Zij zorgen dat iedereen met een vrolijke stemming weer lekker naar huis gaat. @Hok’ ligt op 10 minuten loopafstand vanaf station Voorhout. Bij de zaal is ook voldoende parkeermogelijkheid aanwezig

“Het liep vanaf het begin meteen storm, ondanks het slechte weer”, weet Jacqueline de Groot namens de organisatie te melden. Opvallend heel doelgericht publiek en gemiddeld bleven zij minimaal een uur. Het gevarieerde aanbod voor jong en oud en alles wat daartussen in zit, werd zeer op prijs gesteld. Zo kon men de aderen van de benen, BMI en bloeddruk laten (door) meten, bloedsuiker laten prikken, huid en tandvlees laten checken, oog onderzoek laten uitvoeren of een rondje door Noordwijkerhout fietsen op de labyrinth fiets. (Stoel) yoga, tandpasta sjoelen, demonstratie reflexzonemassage, poppendokter, dansen met Juul, je eigen smoothie bij elkaar fietsen, oogcontact experiment, suikerklontjestest, blote voeten pad, uitleg echografie met twee vissen in een emmer en een biopt nemen op fruit vielen goed in de smaak bij de bezoekers.

Steven Schrader, directeur van Woonstichting Vooruitgang en eigenaar van het woon- en dienstencentrum SassemBourg, kijkt met een tevreden gevoel terug op de markt. “Goed om te zien dat de gemeenschap SassemBourg echt omarmd heeft als een maatschappelijke ontmoetingsplek. Vooruitgang heeft de verbinding met wonen en welzijn hoog in het vaandel staan. Op deze dag hebben wij ook een enquête onder zowel de deelnemers als bezoekers gehouden en hieruit zijn een aantal mooie tips ter aanvulling op het dienstencentrum gekomen”. VERVOLG?

De markt was een initiatief vanuit Vereniging SassemBourg waar alle ondernemers binnen SassemBourg vertegenwoordigd zijn. Zij willen niet op de zaken vooruitlopen, want de evaluatie moet nog plaatsvinden, maar gezien het succes kan het bijna niet missen dat zij volgend jaar een vervolg aan de Lifestyle & Health markt gaan geven.

SAMENWERKING

Vroege vogels… Zaterdag 14 oktober van 9 tot 11 uur

25% KORTING OP ALLES* * niet geldig op lopende aanbiedingen, Baseline, ‘vaste lage prijs’ en opruiming

MEGASTORE LEIDERDORP


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat Sport 105HP Ford500 Fiesta Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

D

e zevende generatie van de Ford Fiesta staat in de showroom. Hoewel hij wat design betreft ogenschijnlijk niet zo heel veel verschilt van zijn voorganger is het toch een geheel nieuwe auto die behouden heeft wat goed was en verfijnt is waar dat nodig was.

I

k denk dat bijna iedereen de

Fiat 500 eende leuke autoFord Wie kent hemwel niet, eerste Hij heeft een hoogEen reFiestavindt. uit vervlogen jaren? Als dat erg delijk aaibaarheidsgehalte. klein vierkant model, liefhebber het Italiaanse succesvol bleekvan te zijn. Elk nieuw productmodel spreektdaarna hij mij groeide erg aan, groter met Fiesta name zijnallernieuwste knipoog naar de oeren nugezien staat de Fiesta Fiatde 500 uit de jaren ’60.volwassen Een typisch in showroom. Een geval die van dit retro dus in en meerdere dat scoort goed Ford merk

opzichten heeft ge-upgrade met flink wat mogelijkheden om hem te personificeren. Mooie strakke lijnen vanaf de zijkant gezien, met een elegant oplopende raampartij. De achterkant is typisch Ford en de neuspartij is slank en elegant gevormd met natuurlijk de herkenbare grille, waarvan je aan de styling kan zien welke Fiesta-uitvoering het betreft. De standaard Fiesta bij jongde engrille minder jong zo kijkend krijgt met horizontale naar succesvolle lijnendeen verticale verkoopcijfers. mistlampen. De Heel verstandig van Fiat is het feit dat ST-line krijgt een honingraat-grilzij fris en fruitig houden le dit en model verticale mistlampen en door de regelmatig te komen met speciale versies Vignale-versie de golvende platte en is de FiatNieuw 500 Sport ‘V’ recentelijk als grilledesign. voorversie Ford uitgebreid als 105HPwaarbij met eende partij extra is de Active-line, Fiesta pk’s een subtiele facelift. staat Maar laten wat en hoger op de wielen en we eerststootranden even om dezemeekrijgt Sport heenlopen. plastic om

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het symmetrisch als middenconsole een semi-Cross-Over te ogen geplaatste en speelsvoor ontworpen en tegelijkertijd de senioren bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, aantrekkelijk is door de hogere althans voorzit. mij, dat de automatische instap en bediening van de zijruiten niet op het portier zitten, maar op knopjes op het Ergonomisch middenconsole. Typisch Italiaans is dat Het interieur is drastisch aangede zwarte vandashboard de stoelen en pakt, metbekleding name het voorzien vannodig een sportief kleuraccent dat was iswel ook naar mijn in blauw, of wit naar keus,isdat idee. Hetgeel eerste dat opvalt hetook in de portierbekleding terugkomt. Met centrale multimedia-touchscreen mijn vanSync3-system. 1.83 meter zit ikHet prettig met lengte het Ford zit in de sportief gevormde met goed op ooghoogte enstoelen, is gemakkevoldoende hoofdruimte. Achterin is de lijk te bedienen. Het hele dashbeenruimte wat beperkter. board is ergonomisch ingedeeld

zijn nu ook in de nieuwe Fiesta

versnellingen. Ook deze 500 Sport 105 leverbaar, zoals rijstrookbewaking, HP trekt lekker weg. Doordat de wielen parkeerassistentie, automatische bijna op de hoeken van de auto staan cruisecontrol met autobrake en heeft hijmaar een prima wegligging en maakt noem op. Zoals gebruikelekker Ideaal voor lijk bijbochtenwerk Ford is er mogelijk. een ruime keus in om de stad, maar op de openmotorgebied. Deook Fiesta is snelweg staat mannetje. De instap-500 altijdhijalzijn een lekker rijdende Ford begint bij een van 14.195 geweest en catalogusprijs dit nieuwe model rijdt euro deze Sport is wat duurder, nog en steeds heel 105HP plezierig. Goed maar daninkrijg ook wel eeneen hoopprettig luxe gevoel hetjestuur, met extra’s, zoals een zwaardere motor, stuurgedrag in 25 depk bochten. Het 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en torque-vectoring systeem, waarbij

het binnenste voorwiel iets afremt en daardoor de auto zich naar binnen trekt, draagt daartoe bij zodat je krappe hairpins prachtig kunt nemen. Sportief rijgedrag Daarbij komt nog dat de zitpositie achter het dikleren stuur met afgeplatte onderkant prima is. Schake-

len met de 6-bak gaat ook strak,

versnellingspookknop, mistlampen en waardoor een overall sportiefvóór rijgezo nog mogelijk een aantalis. fijne hebbedingen. Het drag Zoals gezegd zit leuke van deze Fiat is, dat het een leuke je voorin prima, alleen achterin is auto en dat, als je er op let, erDe ook leuke het is niet overdreven ruim. bagamensen in rijden. geruimte met 300 liter is redelijk.

Jammer alleen dat de tildrempel wat hoog is. Zoals gebruikelijk bij Ford is ook deze Fiesta leverbaar met aantrekkelijk geprijsde veiligheids- en luxe pakketten, waarbij zelfs gedacht kan worden aan luxe leer en een B&O audiosysteem. Voor de echte sportieve rijders is het wachten op de ST-uitvoering die begin 2018 verwacht wordt. Voorzien van een 1.5 driecilinder met turbo die 200pk levert en de eerder genoemde honingraat-grille met verticale mistlampen. Kortom de nieuwe Fiesta is een geperfectioneerde, eigentijds ogende, sportief rijdende Ford.

met vóór je analoge klokken met Sportief rijdenscherm daar tussen een digitaal Zolang Fiat ken zijn in. De ik afwerking en het het altijd materiaalmodellen die uitnodigen tot gebruik geweest is aanzienlijk verbeterd. sportief rijden en lekker doortrekken in de Veel veiligheidsopties uit de Focus

DE NIEUWE

FORD FIESTA

De meest geavanceerde Fiesta ooit!

EEN OPVALLEND NIEUW BEELD Fiesta Trend vanaf € 14.995,- // Fiesta Titanium First Edition actieprijs € 18.995,Fiesta ST-Line vanaf € 19.545,- // Fiesta Vignale vanaf € 22.045,Private Lease vanaf € 239,- per maand Ardea Auto Lisse - Meer en Duin 72A, 2163 HC Lisse - Tel. 0252 - 466900 Ardea Auto Noordwijk - Keyserswey 1, 2201 CW Noordwijk - Tel. 071 - 3641010

www.ardeaauto.nl

Prijzen zijn incl. BTW/BPM en inclusief € 750,- Ford aankooppremie, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Aanbieding geldt op een Fiesta uit voorraad voorzien van een geregistreerd kenteken. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 4.3 - 4.4 liter/100 km; CO2 gr/km: 97-101


Samenleving

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

De Banjoshow Kent u houthakkers-overhemden? Weleens een kampvuur gemaakt ergens in de vrije natuur? Lekker met vrienden muziek maken? Als je die drie zaken nou in een pannetje stopt dan komt daar het radioprogramma de Banjoshow uit. Giel de Banjo presenteert het programma, al jaren. Dat is uiteraard niet zijn echte naam, maar zijn artiestennaam. Normaal vind ik dat altijd een beetje sneu, een artiestennaam (sorry, Johnny Lion), maar bij Giel past het. Hij speelt namelijk banjo. En hoe omschrijf ik hem verder? Giel is eigenlijk gewoon Giel, gek van muziek. Geen idee of hij nog rookt. In onze oude studio aan de Losplaatsweg hadden we nog een rookruimte. Giel maakt radio op vrijdagavond 22.00 uur. Eenzaam en verlaten zit Giel dan in de studio en dan rookte hij stiekem zijn zelf gemaakte shaggies waar het niet mag, in de radiostudio Ik heb hem weleens betrapt, maar tegen Giel zeg je niet dat iets niet mag. Geen idee of hij in de nieuwe studio nog steeds stiekem rookt. Laten we het maar geheim houden. Giel is misschien wel onze meest anonieme radiomaker. Voor mij zeker. Eigenlijk moet ik regelmatig met alle radiomakers contact hebben. Gaat alles goed? Waar kan het beter? Bij Giel heeft dat niet zo veel zin. Hij maakt namelijk een uniek programma. Officieel brengt hij blue grass muziek of geluiden uit het zuiden. Ik noem het altijd kampvuurmuziek. Ogen dicht, shaggie er bij, lekker biertje, voeten warm bij het kampvuur en Giel en zijn maten ouwehoeren wat, maar vooral: ze maken muziek. Dat hij zelf muzikant is en dat hij verstand van zaken heeft, hoor je aan het programma. Trekt het programma volle zalen? Geen idee. Voldoet het aan de wet waar een lokale omroep aan moet voldoen? Nee, want het is niet gericht op de Bollenstreek. Maar: kan ons het schelen. Als omroep hebben we nog programma’s die 20 jaar geleden zijn gestart door de echte liefhebber. Vaak geprogrammeerd op uren dat slechts een select groepje luisteraars afstemt. Jammer dan. Het is gewoon een goed programma, gemaakt met het hart. Wij bieden een echte vakman de mogelijkheid om zijn muziek, op zijn manier, via de radio te laten horen. Dat past niet zo goed in een beleidsplan. Er worden geen sponsors door getrokken. We scoren er geen punten mee bij officiële instanties. Jammer dan. Giel is een fenomeen. Het programma is geweldig. Big is beautiful? Wel nee, weg van de grote getallen, het is niet alleen de massa die telt. Soms is aandacht voor wat echt waardevol is, belangrijk. Leve Giel!

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

19

Vrijwilligers en statushouders koken en eten samen n “Dit is een dag met een goud randje” SASSENHEIM n Baptisengemeente

Kaleb wilde het jaar starten met iets te doen voor anderen en kwam bij Present Bollenstreek. Samen kwamen ze tot een aantal ideeën zoals praktische klussen voor mensen die het zelf niet kunnen, iets sociaals voor mensen in Mariënhaven, en iets met vluchtelingen. Present Bollenstreek organiseerde voor de middag een aantal reguliere projecten in Lisse, Hillegom en Teylingen: In Mariënhaven werden met bewoners spelletjes gedaan, samen appeltaarten gebakken en geknutseld door dertien vrijwilligers en en groep kleine kinderen (met gitarist) zong liedjes bij dementerenden en bracht zelfgemaakte herfststukjes voor op tafel. Daarnaast zijn acht Kaleb leden en acht Syriërs gaan koken. Maar welke keuken is groot genoeg voor 16 koks? De groep werd in tweeën gesplitst en vanaf 13.00 uur stonden zij in de keuken in de Bernardus en bij Francinus in Sassenheim. De weken ervoor was er al intensief overleg geweest over wat er gekookt zou worden en wie wat zou maken. Toch hadden de meesten elkaar nog niet eerder gezien dus het was eerst even wennen. Maar met allemaal dezelfde hobby en hetzelfde doel voor ogen was het ijs al gauw gebroken. In het Trefpunt stonden er lange tafels klaar voor de prachtig opgemaakte schalen met heerlijk eten. Naast het Syrisch brood en humus, was

Samen eten is samen optrekken. Als vanzelf ontstond er een gemixt gezelschap. | Foto: PR

er Nederlandse vissalade, en Nederlandse bloemkool op een Arabische manier klaargemaakt. Langzamerhand kwamen alle groepen terug van hun middag projecten naar het Trefpunt voor het eten. Ook arriveerden daar een aantal statushouders met gezinnen. Ineke van Winden van Welzijn Teylingen, betrokken bij de integratie van vluchtelingen had de contacten gelegd. Via haar zijn

Schoolmeubilair naar Oekraïne SASSENHEIM Kringloopwinkel Op

Dreef brengt door verkoop van tweedehandse goederen geld bijeen om projecten van het Pastoraal Fonds in Roemenië en Oekraïne te financieren. Regelmatig wordt tijdens de bezoeken aan Oekraïne en Roemenië gevraagd of er ook schoolmeubilair voor kleuterscholen en lagere scholen kan worden opgestuurd. Ook in de maand mei van dit jaar werd die vraag opnieuw in het plaatsje Gát in Oekraïne gesteld. Graag zouden zij leerlingensets, tafels, stoelen, kasten e.d. ontvangen. Omdat dit zelden wordt aangeboden kunnen wij hen bijna nooit helpen. Maar toch... Na het lezen van de krantenberichten over de sluiting van De Rembrandtschool te Lisse is contact gezocht de Stichting voor ProtestantsChristelijk Primair Onderwijs Duinen Bollenstreek met als doel het verkrijgen van overtollig schoolmeubilair ten behoeve van de scholen in Roemenië of Oekraïne. Op dit verzoek is vanuit de stichting

de (Syrische) koks aangetrokken en gezinnen uitgenodigd. Het eten was heerlijk. Maar groter succes nog was het door de contacten. In de grote toneelzaal stonden allemaal tafels waar als vanzelfsprekend meteen al gemengd werd door bij onbekenden te gaan zitten. “Dit was een dag met een goud randje” zei een jonge vrouw na afloop. “Ik kom anders nooit met statushouders in aan-

raking. Het was erg leuk om in de keuken die andere jonge vrouw te ontmoeten. Zij is net zwanger, zoiets vertel je niet meteen.” “Mijn man is ook geweest” vertelde een wat oudere Koerdische vrouw. “Hij spreekt slecht Nederlands en is verlegen. Maar ik had hier gekookt en gezegd dat er thuis geen eten is. Hij kwam met mijn zoon en ze zijn gebleven. Daar ben ik blij om.”

PCPO-DB positief gereageerd.

Hospice zoekt vrijwilligers voor palliatieve terminale zorg

TWEEDE LEVEN

SASSENHEIM

Eind juni en begin juli 2017 is een deel van de inventaris opgehaald bij De Rembrandtschool in Lisse om in Oekraïne een goede bestemming te krijgen. Omdat nog de nodige formaliteiten met de Oekraïense douane en ook het transport nog moesten worden geregeld is het schoolmeubilair tijdelijk opgeslagen bij Moolenaar bv in Voorhout. Op donderdag 5 oktober is het transport met schoolmeubilair geladen en zal na een reis van ca. 1800 km bij de lagere school in Gát in Oekraïne worden gelost. Dit schoolmeubilair, waaronder leerlingensets, hoge en lage schooltafels, verrijdbare kapstokken, diverse kasten en zo’n 60 stoeltjes, krijgt zo een tweede leven in een school in Oekraïne. Kringloopwinkel Op Dreef is blij ook op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het hergebruiken van goede artikelen en materialen op locaties zoals scholen en dergelijke waar het nog goed bruikbaar is.

Allemaal luisteren vrijdag van 22.00 tot 23.00 uur. En vergeet je kampvuur niet. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl Oud schoolmeubilair wordt nu weer nuttig gebruikt. | Foto: PR

n Begin 2018 start Hospice Duin- en Bollenstreek weer een training van 6 dagdelen voor nieuwe vrijwilligers in de palliatief terminale zorg die het team van ons hospice gaan versterken.

Deze training wordt door het hospice zelf verzorgd en omvat diverse onderdelen en thema’s; Waar staan cursisten in hun eigen verlieservaring? Kan je je eigen verdriet opzij zetten en er echt voor zieke mensen “zijn”. Hoe communiceer je met zieken en hun naasten? Hoe kijk je aan tegen onderwerpen als palliatieve sedatie of euthanasie?

Deze training die gebaseerd is op de basiscursus van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) is een goede voorbereiding voor nieuwe vrijwilligers. De opgedane kennis biedt ondersteuning maar maakt tevens mensen bewust van hun mooie maar soms moeilijke taak. We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de cursus die begin februari 2018 zal starten. Aanmelden of meer info; neem contact op met de coördinator van Hospice Duin- en Bollenstreek op telefoonnummer: 0252-227139 of via de email: info@hospiceduinenbollenstreek.nl.

Teylinger Prijs start volgende ronde TEYLINGEN n Drie maal per jaar wordt de Teylinger Prijs uitgereikt.

Na de uitreiking van de tweede ronde in augustus aan Kunst in t Overbosch start nu de derde en laatste ronde voor dit jaar. Uit deze drie rondes zal een winnaar komen voor de Teylinger Trofee. Nominaties kunnen nog ingediend worden tot 30 oktober aanstaande. Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Ook als men zelf binnen de organisatie of buurt een leuk project heeft gedaan kan men een nominatie indienen via de website van Welzijn Teylingen: www.welzijnteylingen. nl. Hier vindt men ook alle voorwaarden. Behalve aanmelden via de website kunnen aanmeldformulieren ook bij de balie van het gemeentehuis of bij de receptie van Welzijn Teylingen worden opgehaald. Bij

de beoordeling wordt gelet op de meerwaarde van het initiatief voor de Teylinger samenleving. Zo wordt er gekeken naar: verbinding, passie en hoe onderscheidend het is. Verbinding: Welk project of activiteit verbindt het beste mensen met elkaar? Passie: Wie toont de meeste bevlogenheid en motivatie? Onderscheidend: Waarin onderscheidt een initiatief zichzelf op een positieve manier van andere projecten? De Teylinger Prijs die per ronde wordt uitgereikt is een geldbedrag van € 250,-. Eén van de raadsleden bezoekt het initiatief en zal daar de Teylinger Prijs uitreiken. De uiteindelijke Teylinger Jaartrofee wordt gekozen uit de 3 winnaars van de Teylinger Prijs. Deze Teylinger Jaartrofee, een bedrag van €1000,- en een uniek kunstwerk, zal worden uitgereikt tijdens Het Vrijwilligersfeest op 7 december 2017.


Jalousieën of plissé en zelfs verduisterend Uw zonwering beschermd door glas

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

Hoog Rendement beglazing met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is. Doordat vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft deze als nieuw gedurende de lange levensduur van ScreenLine®. Ook zeer praktisch in de keuken. Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw woning. Wat een voordelen: Nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en esthetisch verantwoord.

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING!

korting* Nu tijdelijk 15% of op onze kunstst inatie kozijnen in comb ® met Screenline

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL INRUIL DAAGSE

Overtuig uzelf in onze showroom en vraag een offerte aan.

TOT 350,- VOOR UW OUDE BANK

*vraag naar de voorwaarden

Actie duurt tot en met 15 oktober 2017*

Heerenweg 3b, 2222AM Katwijk, bedrijventerrein ‘t Heen. Telefoon (071) 408 17 71 info@rijnlandkozijnen.nl Openingstijden: di t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur, za van 10.00 tot 14.00 uur

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

www.rijnlandkozijnen.nl RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN | ZONWERING

EIGEN KIJK EIGEN KRACHT

De nieuwe Mazda CX-5 is er al vanaf € 31.490,- rijklaar

NU EEN AUTOMAAT VOOR SLECHTS € 1.000,MEERPRIJS EN MET 2.000 KG TREKKRACHT

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 31.490,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering en bij aanschaf van de nieuwe Mazda CX-5 in de periode 1 april 2017 t/m 30 december 2017 met uiterlijke registratiedatum 30 december 2017. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

21

Nu of nooit: samen sterk voor de streek, let’s go!

D

e Duin- en Bollenstreek doet het goed als aantrekkelijk woongebied maar als regionale economie minder. De economische prestaties in onze streek zijn lager dan in vergelijkbare regio’s. Je kunt het vergelijken met een ‘vals plat naar beneden’. Tekst: Jos Draijer, foto: Caroline Spaans

Nog geen reden voor grote zorgen maar wel nadrukkelijk een aandachtspunt, willen we voorkomen dat de regionale economische bedrijvigheid ongemerkt achteruit kachelt. Vandaar dat de bollenstreekgemeenten de ambitie hebben om gezamenlijk een economische impuls te geven aan de regionale economie met behoud van het aantrekkelijk wonen. Samen met ondernemers, onderwijs en andere betrokken organisaties is eerder al een Economische Agenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Nu is ook een Uitvoeringsprogramma met een financiële paragraaf gepresenteerd nadat onlangs in een gezamenlijke vergadering van de Colleges van B&W (Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom) dat programma werd vastgesteld. Dat is echt uniek gezien de achterliggende periode van ‘vallen en opstaan’ om te komen tot versterkte regionale samenwerking. Niet eerder werden deze colleges van B&W het zo eens over een gezamenlijk, integraal programma ter versterking van de regionale economie. Het programma is nu aan de gemeenteraden voorgelegd voor bespreking in de commissievergaderingen van oktober (zie kader). Overigens, Katwijk doet ook mee in dit proces maar bepaalt haar eigen tempo van beslissen. Zij kijken ook nog met een schuin oog naar de Leidse regio. Het Uitvoeringsprogramma met elf concrete projecten (business cases) richt zich op vier sectoren: toerisme, agri, high-tech, gezondheid & welzijn. Zie

voor meer informatie www.eadb.nu. De vijf gemeenten dragen de komende vier jaar samen ruim 4 miljoen euro bij terwijl het bedrijfsleven mee financiert voor bijna een 1 miljoen euro. Dat kan oplopen bij realisering van projecten via investeringen. Voortrekkers van de Economische agenda zijn op dit moment de coördinerend wethouder Bas Brekelmans (Teylingen) namens de collega wethouders. Voor het bedrijfsleven Alfons Morssink namens Bedrijfsleven Bollenstreek. Tijd voor kort gesprek. VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA IS RUIM 5 MILJOEN EURO BEGROOT VOOR 4 JAAR. WAT KRIJGEN DE BURGERS DAAR VOOR TERUG?

Brekelmans: “Drie dingen: werkgelegenheid, behoud van banen en nieuwe banen in de vier sectoren van het programma. Meer naamsbekendheid en een wervend imago van de streek. En een beter ondernemers- en vestigingsklimaat voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. In de sector toerisme vollere terrassen, hogere bezettingsgraad van hotelbedden. Gezelligheid in het centrum en het strand het jaar rond. Eigenlijk de verbeterpunten die eerder in onderzoeken zijn aangeduid. Maar ook het voortbestaan van de bollensector zekerstellen door voorwaarden te creëren die ondernemerschap stimuleren. Denk aan infrastructuur en toegankelijkheid, eenvoudige en vlotte procedures bij vergunningen, subsidiegelden en meewerken aan nodige ruilverkavelingen. Een slagvaardiger en ondernemersvriendelijke dienstverlening dus”. IS HET NODIG OM HET VESTIGINGSKLIMAAT TE VERBETEREN?

Morssink: “Zeker, want als je de economie in wat groter verband bekijkt, zijn we een soort achtertuin van de Randstad. Het is prettig wonen maar

25 oktober (Hillegom)

we moeten oppassen dat de streek niet een slaapgedeelte van de Randstad wordt. Je moet wel zorgen dat je economisch mee blijft draaien in dat Randstad-geheel. En daar blijven we achter. Het is bijvoorbeeld soms moeilijk voor bedrijven om zich hier te vestigen wanneer je groter bent dan een middenstander. Je hebt met verschillende gemeenten te maken, het is soms ingewikkeld om vergunningen te krijgen, de grond is duur en personeel is niet altijd te vinden. De neiging bestaat om je dan maar aan de A4 bij Nieuw Vennep te vestigen. Er moet dus wat gebeuren. Daarom zijn de ondernemers ontzettend blij met het initiatief van de gemeenten om de versterking van de economie op te pakken. Werken is nu eenmaal nodig om iets te verdienen, om te kunnen leven. Ondernemers kunnen daaraan bijdragen. Je merkt nu al dat er een enthousiaste dynamiek ontstaat bij ondernemers om de uitdaging samen op te pakken.”

25 oktober (Noordwijkerhout)

HOOR IK EEN ONDERLIGGENDE WENS OM DE GEMEENTEN IN DE STREEK TE LATEN FUSEREN?

Paspoort De Economische Agenda wordt behandeld in raadscommissie vergaderingen in de verschillende bollengemeenten. De data: 10 oktober (Noordwijk) 11 oktober (Teylingen) 12 oktober (Lisse)

We zijn een soort achtertuin van de Randstad: maar kijk uit dat de streek niet indut’

“Wat is optimaal en wat is haalbaar? Optimaal zou zijn om te fuseren maar dat is nu niet haalbaar. Dat is de realiteit. We kunnen wel proberen zo optimaal mogelijk samen te werken. De ondernemers hebben wel de wens geuit één wethouder de coördinerende verantwoordelijkheid te geven en als aanjager te fungeren van de regionale samenwerking om de economische prestaties te verbeteren.” Brekelmans vult aan: “In het kader van de Economische Agenda is fuseren van gemeenten niet aan de orde. Daar moet de uitvoering van de Economische Agenda niet onnodig mee belast worden.” DE ONDERNEMERS ZIJN DUS ENTHOUSIAST, GAAN ZE DAN OOK MEEBETALEN AAN DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA?

Morssink: “Ja, de ondernemers komen

hun belofte tot medefinanciering na. De vijf gemeenten geven al het goede voorbeeld door ruim 4 miljoen euro te investeren om uitvoering van het programma mogelijk te maken. Het bedrijfsleven draagt een kleine miljoen aan medefinanciering bij. Bij het realiseren van iconische projecten zal het bedrijfsleven ook haar verantwoordelijk nemen. Bovendien, zonder gegarandeerde medefinanciering door het bedrijfsleven voor realisering van projecten kan de beoogde Economic Board geen uitgaven doen.” ECONOMIE VERSTERKEN EN AANTREKKELIJK WONEN BEHOUDEN, GAAT DAT WEL SAMEN?

Brekelmans: “Jazeker, verstedelijking van de Bollenstreek willen we niet. Bestaande afspraken beschermen dat behoorlijk. Maar ook, door steeds goed af te wegen of het aantrekkelijk wonen wel of niet wordt geschaad door maatregelen ter stimulering van de economie zijn beide ambities niet strijdig met elkaar. We zijn daar steeds zelf bij.” WAARDOOR WORDT DE UITVOERING VAN DIT PROGRAMMA HET MEEST BEVORDERD OF BELEMMERD?

Brekelmans: “Het meest bevorderend is het geven van vertrouwen aan degenen die regionaal eerstverantwoordelijk zijn voor de effectieve uitvoering van het programma. Als afzonderlijke gemeenten er in slagen die regionale uitvoering ‘liefdevol los te laten’ zal dat enorm bijdragen aan de resultaten en de goede samenwerking onderling. Het meest belemmerend zou zijn wanneer alle gemeenten over allerlei kleine dingen in de uitvoering afzonderlijk hun zegje willen doen. Dan schiet het niet op”. “Ik ben het daar mee eens”, zegt Morssink. “De meest bevorderende factor is de overheid. De meest belemmerende factor is diezelfde overheid.” Brekelmans tot slot: “Volgens mij is het nu of nooit, dus: let’s go!”


PRIKKELBARE maag of darmen? Vertrouw op de natuur

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maag-darmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk.

Iberogast: natuurlijk en effectief Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur. Geregistreerd geneesmiddel Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden

bijwerkingen kent. Interacties met andere geneesmiddelen zijn niet gerapporteerd. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadviesprijs).

Gemakkelijk en snel in huis Gemakkelijk en snel in huis: Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek. Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. **

* lees voor gebruik de bijsluiter. IMS Scanning data OTC market Germany 2016, ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. Koag-nr. 80-0417-0587

Tot 3,5 miljoen mensen last van PDS Tot 3,5 miljoen mensen in Nederland hebben last van prikkelbare darmsyndroom (PDS) of PDS-gerelateerde klachten. Denk bij PDS aan klachten als maagkrampen en darmkrampen, maagpijn, een vol of opgeblazen gevoel gepaard gaande met problemen met de ontlasting. PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon, van dag tot dag en van situatie tot situatie. Klachten kunnen intens of minder intens zijn. Extra frustrerend is dat bij onderzoek door een arts geen duidelijke oorzaak aangewezen kan worden. Gelukkig kunnen bepaalde symptomen van PDS wel verlicht worden door bijvoorbeeld gebruik van een effectief zelfzorggeneesmiddel. Overleg in het geval van PDS met je arts voor je een zelfzorgproduct gebruikt.


lokaal

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

23

Bewoners bekijken aandachtig de panelen met de varianten voor de herinrichting. | Foto: Nico Kuyt

Ontwerpmarkt Herenweg druk bezocht

WARMOND n Bijna honderd inwoners bezochten vorige week de ontwerpmarkt over een eventuele nieuwe inrichting voor de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. De gemeente gaat de reacties verder verwerken en gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de nieuwe inrichting. door Nico Kuyt

Vorige week dinsdag konden de inwoners hun voorkeur aangeven over drie tracédelen. Per deel waren er twee ontwerpen uitgewerkt. Er kwamen 132 reacties binnen. Voor de Oranje Nassaulaan was het duidelijk. Geen paaltjes als een wegversmalling, dat zou de bus maar behoorlijk hinderen, maar wel bredere fietsstroken. Helemaal aan de andere kant, op het Oosteinde, daarover waren de meningen eveneens duidelijk, namelijk de aanleg van vrijliggende fietspaden. Voor hen die regelmatig daar pedaleren komt dat als geen verrassing. Ook vroegen veel bewoners voor maatregelen om de snelheid te verlagen. Er wordt op het stukje behoorlijk geracet. Maar over de Herenweg en Sweilandstraat, daar zijn de meningen onduidelijker. De voorkeur voor beide gepresenteerde ontwerpen ging vrijwel gelijk op. En dat wordt lastig. Gekeken wordt nu naar de argumenten die de bewoners hebben aangegeven om zo tot een voorstel voor de gemeenteraad te komen. Het eerste ontwerp bestaat uit suggestiestroken in rood asfalt voor de fietser en een rood

streetprint voor auto’s, dat is asfalt met een afgedrukt klinkermotief. De snelheid wordt op dit straatdeel teruggebracht naar 30 km/uur. Waar mogelijk worden de kruisingen verhoogd als plateau, een idee waar niet iedereen over verrukt is. Zo vrezen bewoners trillingen. En de harddraverij zal ook niet over de hobbels te spreken zijn. In het plan is voor De Baan het idee om het een plein te maken in plaats van parkeren. Maar dit is wel nog afhankelijk van de inspraak van de inwoners. De bushalte bij de Warmundastraat vervalt vanwege het zeer gering aantal gebruikers en korte onderlinge afstand naar de andere haltes. Bij het tweede ontwerp staat de fietser bovenaan, een soort van fietsstraat waar de auto te gast is. Er worden daarin twee brede fietsgedeelten aangelegd, die tot aan de splitsing gescheiden worden door een smalle strook klinkers. De auto kan slechts inhalen wanneer hier ruimte voor komt. Met z’n tweeën op de fiets naast elkaar rijden wordt gestimuleerd. De rijsnelheid daalt zo tot fietssnelheid. Net als het voorgaande ontwerp wordt het naar 30 km/uur. Ook hiervoor was de helft voor en niet voor. Dat schiet niet op. Een aantal aanwezigen gaven overigens aan om alles maar bij het oude te houden. Het geld kan aan meer nuttige dingen besteed worden, zo menen zij. Hoe de gemeenteraad gaat kiezen, dat zal de komende tijd duidelijk worden. Erg duidelijk is de uitkomst van de participatie voor het middendeel overigens niet.

450 Bidons met steunbetuigingen voor een 50-meter bad in de regio TEYLINGEN

n Aan bezoekers van de nacht van Sassem en de braderie in Voorhout heeft Zwemvereniging De Columbiaan gevraagd of zij met het paraferen van een bidon hun support wilden uitspreken vóór een 50-meter bad in de regio Leiden. Het kostte geen enkele moeite om dit voor elkaar te krijgen.

De bidons zijn als een slinger van 50-meter aan wethouder Brekelmans aangeboden. Want het zal een feest zijn als de regio over een 50-meter bad kan beschikken. Net als de te realiseren ijsbaan in Leiden zal ook een 50-meter zwembad een belangrijke regiofunctie hebben. Vanuit die gedachtengang maakt de wethouder zich sterk voor een extra 15 meter bovenop de 35 meter die nu in de eerste plannen staan voor het binnenzwembad aan de Vliet. En De Columbiaan steunt hem daarin. Voor langebaan zwemwedstrijden wordt momenteel getraind in Aquamar in Katwijk maar

dat zwembad wordt vervangen door een 35-meter bad. Trainen in Amsterdam of Den Haag is geen serieuze optie. In 2019 bestaat De Columbiaan 50 jaar en dat dan zonder uitzicht op 50-meter water in de regio? De bidons krijgen overigens een tweede leven bij de les- en wedstrijdzwemmers van de zwemvereniging!

Met vereende krachten werd een Tovertafel mogelijk gemaakt. | Foto: PR

Arno van Kempen neemt Tovertafel SassemBourg in gebruik n “Ik heb zelf gezien wat een tovertafel kan doen” SASSENHEIM n “Ik dacht meteen: wie dit ook bedacht of gemaakt heeft, die heeft een fantastisch instrument ontwikkeld.” Met zichtbaar enthousiasme vertelt wethouder Van Kempen vrijdag over zijn ervaringen met de Tovertafel. In verpleeghuis SassemBourg werd het spel, dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met dementie, door hem officieel in gebruik genomen. “Een tovertafel is eigenlijk geen tafel, maar een beamer die verschillende spellen op de tafel projecteert,” vertelt Edith Neirynck, teammanager van ActiVite SassemBourg. “Bewoners worden er minder apathisch van, gaan meer bewegen en krijgen meer sociale interactie.” Wethouder Van Kempen beaamt dit: “In februari van dit jaar werd duidelijk dat mijn schoonvader niet meer thuis kon wonen, vanwege een vorm van dementie. Als je dan rondloopt op zo’n afdeling

waarvan je weet: dit is de laatste plek waar hij zijn bed neer gaat zetten, is dat een emotioneel moment. We liepen door het hele huis, maar pas toen we langs de Tovertafel liepen, veranderde zijn houding. Er was iets wat zijn aandacht trok, waar hij ook meteen aan mee ging doen: de Tovertafel. Ik heb dus in mijn eigen familie gezien wat het kan doen en kan uit de grond van mijn hart beamen dat de bewoners hier veel plezier aan zullen gaan beleven”, aldus de wethouder.

Om het geld voor de Tovertafel bijeen te krijgen, schreven twee medewerkers van ActiVite en een familielid van een bewoner verschillende fondsen aan. Door giften van het Jacoba van Beierenfonds, het Nationaal Ouderenfonds, het Pastoraal Fonds, de Protestantse Gemeente Sassenheim en RDO Balije van Utrecht werd de aanschaf van de Tovertafel mogelijk. Vanaf nu rouleert het spel tussen de drie woongroepen voor mensen met dementie in SassemBourg.

Modeshows tijdens koopzondag Sassenheim groot succes SASSENHEIM n Met mooi weer, veel winkels open en vier goed georganiseerde Style & Shop shows was een bezoekje afgelopen zondag aan het Sassenheimse koopcentrum meer dan de moeite waard. Op vier catwalks, verspreid over het winkelcentrum showden professionele modellen de nieuwste herfst- en wintertrends, en niet alleen op het gebied van mode. Initiatiefnemer en organisator van deze middag was citymanager John van der Tol; “het leuke van deze shows was de mix tussen de mode en andere branches. Van scheerapparaat tot een heus pasta pakket, van chocolade en speculaas tot huidverzorgende producten, van boeken en bloemen tot aan kerstartikelen. Bijna 40 winkeliers hadden een aandeel in de shows welke ook nog met dans werden ondersteunt door Dansstudio Sonja uit Sassenheim.”

lukkig mee. En ik ben blij dat zowel de grote ketens als lokale winkeliers enthousiast reageerden op het initiatief om de koopzondag met de shows te combineren. Het was erg druk in het centrum. Dit laat zien dat als je werkt aan de bele-

KOOPZONDAG

Iedere bidon is een steunbetuiging.

“Een fantastisch instrument”

Voor Sassenheim was de afgelopen koopzondag de eerste van dit jaar. Van der Tol vervolgt; “Het was een gezamenlijk gedragen evenement, waarbij veel winkels open zijn. Ook winkeliers die soms wel eens een koopzondag overslaan, deden ge-

Een Sassemse catwalk... | Foto: PR

ving, je gezamenlijk tot nog mooie dingen kunt komen en de ó zo consument het de moeite waard vindt om te komen.”

“Een gezamenlijk gedragen evenement”


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


sport

DE TEYLINGER

TEYLINGEN

n De verwachting van een ieder was dat we in elk geval met een spannende wedstrijd te maken zouden krijgen. Op zich werd die voorspelling wel bewaarheid, maar uiteindelijk wonnen tien Sassenheimers toch vrij eenvoudig van elf Voorhouters. Gedurende de hele wedstrijd mocht Foreholte de bal hebben, als ze ‘m maar op een paar cruciale momenten even overlieten aan de mannen van Marc van Wonderen. En zo geschiedde…

SASSENHEIM n Voor de rugbyers

Foreholte verloor, maar gaf de winst niet cadeau. | Foto: PR

Dames Foreholte 1 bewijst zich in Dalfsen VOORHOUT n Zondag moesten de dames 1 een poosje in de bus zitten om hun tegenstander te ontmoeten. Dat was dit keer Morrenhof Jansen/Dalfsen in Dalfsen.

Geen winst voor VCS-teams SASSENHEIM n Deze week stond

de derde competitieronde voor heren 1 en dames 1 van Volleybalclub Sassenheim op het programma. Beide teams verloren hun wedstrijd: heren 1 moest zijn meerdere erkennen in Thor en dames 1 ging in Nieuwkoop onderuit tegen Waterlanders. Voor aanvang van de wedstrijd hadden de heren van Thor nog geen set verloren, maar VCS overrompelde het team in de eerste compleet. In een mum van tijd stond er een afgetekende 25-13 op het scorebord. Met name middenaanvallers Ewout Bosman en Sven Bakker scoorden veel punten voor het soepel draaiende VCS. In de set 2 waren de rollen omgedraaid. Thor ging beter spelen en VCS kwam onder druk te staan. Set 2 en 3 gingen naar Thor, set 4 naar VCS en zo moest een vijfde set uitsluitsel geven. Thor was in die set met 15-12 net de sterkere. VCS dames 1 ging met een beperkte selectie op bezoek bij Waterlanders in Nieuwkoop. Aan het begin van de wedstrijd lukte het VCS niet om de tegenstander onder druk te zetten. De hoge foutenlast hielp daar ook niet bij en zo kon Waterlanders de eerste drie sets telkens op tijd weglopen bij VCS. Gedurende de wedstrijd ging dames 1 wel steeds beter spelen en dat resulteerde in een verdiend puntje in de vierde set. Komende week speelt dames 1 op donderdag in de Wasbeek tegen het tweede team van Kalinko. Heren 1 neemt het zaterdag in Delft op tegen de mannen van Kratos.

25

Derby Foreholte - Teylingen 0 - 2

Simpele zege voor The Bassets van The Bassets stond afgelopen zaterdag competitiewedstrijd nummer vier op het programma en dat was na een week welverdiende rust tegen de rode lantaarndragers DSR-c uit Delft. Deze nieuwkomer in de Ereklasse lijkt een maatje te klein voor het zware werk. Vorig seizoen werden ze ongeslagen kampioen en promoveerde ze naar de hoogste klasse van rugby Nederland, maar dit studententeam van de oudste club van Nederland kan daarin geen vuist maken. The Bassets daarin tegen draaien mee in de top. Al vrij vroeg in de wedstrijd was te zien dat de Delftse studenten ook deze middag niet veel in de melk te brokkelen hadden. Hoe dapper ze ook streden, tegen het Bassets geweld waren ze niet opgewassen. Bij de rust stond het dan ook al 32-0. Ook in de tweede rondgang bleef het speelbeeld hetzelfde en kwam de thuisploeg niet een keer in de problemen. De teller stopte bij 55-0. Hierdoor bezetten de Sassenheimers plaats vier op de ranglijst. Hiervan moeten ze genieten want na volgende week kan dat heel anders zijn. Ze moeten het dan gaan opnemen tegen het ongeslagen R.C. ‘t Gooi in Naarden, aftrap aldaar 15.00 uur, toegang gratis.

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

Dit team is vanaf 2011 zes maal achter elkaar landskampioen geworden. In 2017 werden zij tweede, maar wonnen in mei wel de beker en in september de supercup. Het beloofde een moeilijke strijd te worden. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op tot 5-5. De ruststand was 20-14. In de tweede helft moesten de dames van coach Ken van Hasselt flink aan de bak, maar tussen de 10e en 20ste minuut waren de teams gelijkwaardig. Kortom een prima resultaat 34-27. Dalfsen heeft de winst niet cadeau gekregen en Foreholte kan met een goed gevoel zich in de eredivisie gaan bewijzen. De doelpunten kwamen van Dana Vincenten 9, waarvan 8 penalties, Marisha vd Geest 6, Kim Schuurbiers 4, Ramona Vink en Melanie Zwaan en Lisanne Ruiter allen 2, Malu Oud en Britt van Leijden beide 1. DAMES 2

Dames 2 van Foreholte is nieuw

in de Hoofdklasse, dus voor beide teams weinig kennis over elkaar. Al snel bleek, dat WHC een lager tempo hanteerde dan de reserves van Dames 1 van Foreholte. Onder aanvoering van een prima spelverdeelster Anabel Arroyo kende Foreholte een wisselvallige eerste helft. Via 5-1 en 10-6 was het bij rust 15-12. In de tweede helft gooiden de Voorhoutsen het over een heel andere boeg en schroefden het tempo op. W.H.C. kon hier niet aan tippen en vele Voorhoutse breaks moesten zij incasseren. O.l.v. coach Gert-Jan vd Lans speelde Foreholte vrijuit en scoorde er lustig op los. Alle speelsters scoorden, maar Lot van Kampen was met 8 doelpunten de topschutter. Beide keepsters Romy Verweij en Marit Huiberts (beide 16 jaar) deden hun werk goed, want in de tweede helft scoorde W.H.C. mede door een geweldige Voorhoutse verdediging, slechts 3 keer. De eerste twee wedstrijden zitten er op en beide gewonnen. Nu werd het 36-15. Een prima start van de competitie na de winst van vorige week in Rijen. Dames 1 spelen zaterdag 28 oktober om 20.45 uur in Voorhout in de Tulp tegen het Limburgse V&L uit Geleen.

Stamppotje prikken VOORHOUT

n Zaterdag 7 oktober werd er samen met ongeveer 60 fantastische mensen een stamppotje geprikt om de Dames 2 van Handbalvereniging Foreholte de bus in te krijgen voor de uitwedstrijden.

De Dames 1 organiseren ook jaarlijks acties om voor hun uitwedstrijden met een bus te reizen. Na het kampioenschap van vorig jaar van de Dames 2 komt dit team dit jaar in de hoofdklasse uit en spelen deze dames nu ook door heel Nederland hun wedstrijden. Om de kosten van de busreizen te dekken organiseerden de dames 2 een ludieke activiteit voor belangstellen-

den. Het idee om een stamppotje te prikken was een feit. Wat een geweldige setting in Sportcafe de Eijk! Wat een geweldige kok, Hans van Duin en natuurlijk ook Jeroen van Eijk. Maar uiteraard ook wat een geweldige middenstand bestaat erin Voorhout! Zonder hen hadden wij geen geweldige stamppotavond kunnen prikken. Om het de gasten zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben de dames van Foreholte ervoor gezorgd dat zij niets te kort kwamen. De borrels en zelfs het eten werd aan tafel geserveerd. Als afsluiter van de avond werd er een heerlijk dessert gereserveerd, deze is ons aangeboden door één van de ouders uit het team.

De editie van afgelopen zondag van de Teylinger derby kenmerkte zich door een dominant, maar machteloos Foreholte tegen een afwachtend maar tegelijkertijd dodelijk Teylingen. En dus stond alles wat Teylingen was na afloop ‘wel heel lekker’ tijdens de derde helft op het Foreholte-terras. Voor de Voorhouters was dat wel even doorbijten. Het was niet anders, zo gaat dat nu eenmaal met een onvervalste derby. Bij een van de eerste Teylinger aanvallen miste Oscar Arroyo de bal, maar raakte hij wel vleugelaanvaller Pascal de Ridder. Dirk Zwetsloot verzilverde de toegekende strafschop (0 - 1). Deze vroeg verkregen voorsprong was ideaal als uitgangspunt voor Teylingen. Het team plooide terug en liet het initiatief voor de rest van de wedstrijd aan Foreholte. Met overleg trachtte Foreholte gevaarlijk te worden. Op het half uur leek een Sassemse counter de Voorhouters fataal te worden. Opnieuw mocht Dirk Zwetsloot aanleggen nadat hij door doelman Matthijs Guijt ten val was gebracht. Dit keer kwam de Voorhoutse keeper als overwinnaar uit de penalty-strijd door de iets te nonchalant genomen penalty uit de linkerhoek te boksen. Vlak voor

de rust kwam een van de talloze Voorhoutse voorzetten terecht bij Joost van Dam, die vervolgens het zijnet trof. MEER DRUK

Met middenvelder Tom Bleijswijk voor verdediger Oscar Arroyo probeerde trainer IJzendoorn nog meer druk te zetten op de verdedigers van Teylingen. Maar de tandem Dennis van de Nouland- Raymond Dolieslager verblikte of verbloosde niet en werkte het overgrote deel van de voorzetten en steekpasses, gesteund door vleugelverdedigers en middenvelders, betrekkelijk makkelijk weg. In de 55e minuut moest spits Tom van der Vlugt met twee gele kaarten naar de kant, maar gek genoeg veranderde het spelbeeld niet: de Voorhouters drongen aan, maar Teylingen bleef de gevaarlijkste ploeg. Eerst waarschuwde aanvalsleider Pascal de Ridder nog met een schot voorlangs, maar in de 78e minuut besliste hij de derby toen hij het duel met keeper Guijt in zijn voordeel besliste en de bal in het lege doel plaatste (0 - 2). Als laatste mogelijkheid kwam Jelle Geerlings voor Patrick Roukema. Het veranderde allemaal niets aan het wedstrijdbeeld: de Voorhouters pompten de bal richting het Teylinger doel, maar daar bleef de roodzwarte formatie moeiteloos overeind. Invaller Bleijswijk kreeg nog de beste kans, maar zijn kopbal werd door Zonjee met een uiterste krachtsinspanning tot corner verwerkt. De Voorhouters mochten er daar elf van nemen, Teylingen kreeg er maar twee toebedeeld, maar uiteindelijk ging het om de ballen die tussen de palen waren verdwenen. Op de overwinning van Teylingen in deze derby viel voor de meeste toeschouwers na afloop niets af te dingen.

De hockeyheren van Voorhout versloegen IJmond. | Foto: PR

Hockeyheren en dames pakken met winst belangrijke punten VOORHOUT n Na het verlies van vorige week van de heren en dames van MHC Voorhout pakten beiden teams hun revanche. De heren behaalden een eclatante zege op IJmond en de dames deden goede zaken door Saxenburg te verslaan.

De mannen van Voorhout speelde na een stroef begin een goede wedstrijd en won met grote cijfers, 8-1. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Maar naar mate de wedstrijd vorderde kreeg Voorhout de overhand. Men ging rusten met een 4-1 stand. In de tweede helft kwam Voorhout niet in de problemen en bouwde de voorsprong rustig uit. DAMES

De dames van Voorhout behaalden een belangrijke zege tegen Saxenburg. Het werd na een foutje in het

uitverdedigen 0-1 voor Saxenburg, dat daarna zich terug trok. Voorhout zette de dames uit Haarlem onder druk en kreeg aardig wat kansen. Nadat Amy van Dam uit een scrimmage net niet kon scoren, was het Merel Heijl, die even later een fantastische goal scoorde op aangeven van Simone Luijk. Met 1-1 gingen beide teams naar de thee. De tweede helft was duidelijk voor het team van Voorhout dat op zoek was naar de winst. Uiteindelijk scoorde Casandra Nieuwenhuizen uit een strafcorner de verdiende 2-1. Saxenburg probeerde nog wel een gelijkspel te bewerkstelligen, maar tot grote kansen kwam het niet. Voorhout speelde de wedstrijd uit en 1 minuut voor tijd scoorde Elise Bos de beslissende 3-1 uit een strafcorner. Net als de mannen komen de dames weer in de middenmoot en proberen voorzichtig naar boven te kijken.


onze nieuwe weekactie LED lichtsnoer diverse kleuren RIUDĆŻ   DEDOOHQ

Dreamworks DVD diverse varianten

Eurodomest LED lamp standaard lamp E27, 500 lumen

Halloween speelgoed Varo as-stofzuiger bestuurbare tarantula spin, ca. 16 cm of kooi met skelet, incl. licht en geluid reageert op bewegingssensor

20 liter metalen reservoir PHW+(3$ĆŹOWHU 1200 W

595

1995

prijsdoorbraak

299

395

089

Froyak rugzak

Dymond LED strip

This is it hairstyling

diverse kleuren 45x29x13 cm

warm wit, 300 LEDs, zelfklevend dimbaar, eenvoudig in te korten

meisjes/dames homesocks

detangling spray 150 ml, FXUOGHĆŹQLQJPO thickening cream 200 ml of conditioner 200 ml

diverse varianten maten 23-34 of one size

1 l = 9.80/7.35

5 meter

695

995

USB thuislader

dekbedovertrekset

incl. kabel zwart of wit micro-USB 1 meter 8-pin 1 meter

147

240x200/220 cm

149 LED kaarsen

diverse dessins ĆŽDQHONDWRHQ 140x200/220 cm 200x220 cm

2 paar

exclusief bij Action

ivoor of wit marmer look color changing met afstandsbediening 10, 12.5 en 15 cm hoog Ă˜ 7.5 cm

11.49 13.95

Prolectrix handstofzuiger

2-in-1 stofzuiger/kruimelzuiger geschikt voor alle vloertypes licht en wendbaar makkelijk te legen geen zak nodig

3.49 set/3

299

749

dames onesie

schoonloop deurmat

diverse prints polyester maten S-XL

diverse kleuren 40x60 cm

499 Halloween kinderkostuum diverse varianten maten 110-146

A

A B C D E F G

27.4 kwh/annum

dames vest diverse kleuren acryl maten S-XL

t-shirt diverse prints maten S-XL

4.95

197

795

Kinder chocolade

Washcat vochtvanger A4 lamineerapparaat incl. navulling 450 gram navulling 3x 450 gram

glossy A4 lamineerhoezen 20-pack

1.49

0.95

179

995

1 kg = 8.50

795

085

De aanbiedingen Aanbiedingen zijn geldig geldigvan: van dag xx maand woensdag t/m dag 11 oktober xx maand t/mjaartal dinsdag 17 oktober 2017

576

incl. 5 lamineerhoezen

www.action.com

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

8-pack 100 gram

1895


Cinema Floralis

service

DE TEYLINGER

Kerkdiensten

141 min 4ght PREMIÈRE Do t/m Ma en Wo 21:15 uur.

Programma week 41 - Do 12 okt. t/m Wo 18 okt.

Weg Van Jou

98 min 1t PREMIÈRE Do t/m Ma en Wo 19:00 uur.

Misfit

Indiaas gewaadKingsman: The Golden Circle bio-afval oogvocht Griekse bruinrode letter De LEGO Ninjago Film kleur PREMIÈRE! 141 min 102 min 2ga Ticket 7,50 Do t/m Ma en Wo 21:15 uur. Za t/m Wo 14:00 uur. Indiaas doelman 5resoluut 7 gewaad in bio-afval oogvocht glansloos land Dikkertje Dap Griekse Azië sprakebruinrode 74 min 1 Ticket 7,50 Weg Van Jou letter loos kleur Za t/m Wo 12:15 uur. PREMIÈRE! 98 min aanvankarakter resoluut 7 Do t/m Ma en Wo 19:00 uur. boomkelijk opnieuw sprakevrucht toegangsberekewegloos nen De 50+ voorstelling Misfit Entree € 6,50 inclusief koffie en cake! aanvankarakter 86 min 10 vochtig kelijk opnieuw Ticket 7,50 Donderdag 12 oktober toegangsberekeDoor de aanplant van bomen wil Arriva bijdragen aanTulip CO2Fever neutraal reizen. | - Aanvang 15:00 uur bericht weg Za t/m Wo 16:15 uur. Entree € 6,50 incl. koffie en cake nen Foto: Willemen Timmers olieboekvochtig bijwoord10 DONDERDAG 12 OKTOBER: Destaatje LEGO Ninjago Filmnummer half Tulip Fever bericht 102 min (in mosvlakte gazon samenst.) Aanvang 15:00 uur Ticket 7,50 olieplakband bijwoord 3 staatje Za t/m Wo 14:00 uur. t deel v.e. half (in gazon ladder samenst.) Dikkertje Dap Bioscoop & restaurant 3 keerzang 74 min n REGIO Medio november worden ma ‘Samen voor Groen’ 2.600 bobergtegenover keurteken vertaler bezieling weide Ticket 7,50 behaarde er namens Arriva en haar reizi- men bij elkaar gespaard, waarvan de vacht gers honderden bomen geplant helft op de Filipijnen wordt geplant. Za t/m Wo 12:15 uur. doelman

86 min 1 Ticket 7,50 Za t/m Wo 16:15 uur.

De 50+ voorstelling

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: J. Straathof Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. ds. A.R. Warnar-van den Berg (Lisse)

www.cinemafloralis.nl Bomen bij Klinkenbergerplas Film&Eten

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. D. de Roest, (Leiden) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur jeugdavond, zondag 10.00 uur eredienst,19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

in de Klinkenbergerplas bij Oegstgeest.

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag geopend: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, 2215 RA, Voorhout, tel. 0252240216. In Leiden: ma-vrij 18.00 -23.00 uur, zat 15.00-23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00-23.00 uur Dienstapotheek Nachtwacht, LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden, tel. 071-5665019. Op zaterdag tussen 08.00-15.00 uur: Poli Apotheek LUMC, Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5265400. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

27

Kingsman: The Golden Circle

Woensdag 11 t/m 18 oktober Sassenheim RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communiedienst, m.m.v. Vivace. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur: Zangdienst, voorganger; Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A.Bakker

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393

Vervoerder Arriva hoopt de teller op 3.000 bomen te krijgen en is bezieling daarkeurteken vertaler voor een samenwerking aangegaan met webshop Fleur.nl.

De reizigers hebben in het program-

PUZZEL

vette vloeistof bladgroente

9

Griekse letter

bio-afval

7

5

glansloos

4

4

5

6

7

8

9

10

bergweide

tegenover

6

keerzang

regelmaat

behaarde vacht plus

8

kloosterzuster

ik verdriet

glorie

1

wielerwedstrijd

ongevuld

4

3

aanspreektitel

deel v.e. ladder

gezellig

5

2

mosvlakte plakband

3

9

duizend kilo

van de

1

boeknummer

vochtig

vette vloeistof bladgroente

1

4

boeiend

bericht

bezieling

glorie

ongevuld

en omstreken

oliestaatje half (in samenst.)

gazon

klooste zuster

wielerrekening wedstrijd

2 2 3

1

karakter opnieuw berekenen

bijwoord

verdriet

Russische munt

boomvrucht

sprakeloos

keurteken vertaler

land in Azië

© www.puzzelpro.nl

resoluut

10

verdriet

ik

4 © www.puzzelpro.nl rekening

oogvocht

aanvankelijk toegangsweg

plus

ongevuld gezellig

gezellig

Indiaas gewaad bruinrode kleur

doelman

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

LISSE

behaarde vacht Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

vette vloeistof bladgroente

9

6

keerzang

rekening

van de

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 14 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel. De winnaar van de puzzel van week 40 is: Bianca Peters uit Sassenheim. De oplossing was: ‘Boswandeling’.

© www.puzzelpro.nl

COLOFON

1

Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

2

3

4

5

6

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

7

8

9

10

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 - info@de-schakel.nl Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl

6


TIJDELIJK 20% EXTRA KASSAKORTING OP DE GEHELE COLLECTIE BIJ LIVING OUTLET*

MOOIER WONEN VOOR SCHERPE PRIJZEN BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES H E E M STE D E

Binnenweg 41 2101 JB Heemstede heemstede@livingoutlet.nl Openingstijden Heemstede: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Tl week 41 17  

de Teylinger, woensdag 11 oktober 2017

Tl week 41 17  

de Teylinger, woensdag 11 oktober 2017

Advertisement