Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

interview P17

Ze zijn een aanwinst voor de club

Nieuwe Gezichten

rugby n Van Loon (18) in nationaal team

Station krijgt bewaakte fietsenstalling SASSENHEIM n Om de diefstal van fietsen tegen te gaan komt er bij station Sassenheim een bewaakte stalling die op werkdagen van zeven tot zeven uur open zal zijn. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met het plan. Door Nico Kuyt

Diverse maatregelen zijn al ingezet om de diefstallen te dempen, zoals de lokfiets door de politie en het plaatsen van paaltjes bij de stalling aan de Warmondse zijde om het inladen van de fietsen tegen te gaan. Het verhielp het probleem niet. Een motie van CDA en VVD vroeg begin dit jaar om straffe maatregelen, bijvoorbeeld cameratoezicht, maar dat bleek moeilijk te realiseren en bovendien erg duur. Nu komt er een gratis stalling die op de drukste tijden bewaakt wordt bemand door minimaal twee personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BEPERKTE OPENINGSTIJDEN

Ondanks dat er eveneens een stevig prijskaartje aan hangt, kon de gemeenteraad zich vorige week unaniem achter dat voorstel scharen. De PvdA hikte wel tegen die beperkte tijden en raadslid Joost van Doesburg diende daarom een wijzigingsvoorstel in. De stalling zou moeten worden bewaakt vanaf

Woensdag 4 oktober 2017 JAARGANG 11 NR 38

nieuws P7

nieuws P11

Raad stemt in met plan voor sportpark sport

P27

n Lokale lasten dalen

de tweede zondag van oktober in het teken van wandelen en hardlopen voor het goede doel. Op zondag 8 oktober klinkt voorlopig voor de laatste keer het startschot van Lopen tegen Kanker.

De start is aan de Bisschopslaan in Warmond, de starttijden zijn (onder voorbehoud): 9.30 uur: Gezinsloop (2 km), 10.00 uur: Wandeling (10 km), 11.00 uur: 5 km hardlopen (vanaf 12 jaar), 11.15 uur: 10 km hardlopen (vanaf 15 jaar). De prijsuitreiking en een kort “Stilstaan bij voor wie en waarom we dit doen” start om 12.30 uur. Inschrijven via www.lopentegenkanker.nl en op de dag zelf, vijftien minuten voor de starttijd van de desbetreffende loop.

Het PvdA-voorstel kreeg steun van de ChristenUnie en D66, met name vanwege het extra aanstellen van personeel die moeite hebben tot het krijgen van een baan en zo werkervaring opdoet. Maar een meerderheid vond dat eerst maar een evaluatie moest worden afgewacht die over een half jaar na de realisatie gepland staat. Dan kan altijd nog worden besloten om tot uitbreiding over te gaan.

Gulle gevers in Teylingen

WATERBEDEFFECT

Lees verder op pagina 7.

SASSENHEIM/VOORHOUT n De 110

“Het huishoudboekje is op orde.” Het college van B & W presenteerden op donderdag 28 september de begroting voor de komende vier jaar. Daarin dalen gemiddeld de lokale lasten. Volgend jaar geeft Teylingen naar schatting 73,6 miljoen uit, daarvan gaat bijna veertig procent naar het sociaal domein: wmo, participatie en jeugdzorg. Lees verder op pagina 11.

Herenstraat volgende week vanaf N444 afgesloten VOORHOUT n De Herenstraat tussen de N444 en Schoonoord is van dinsdag 10 oktober 9.00 uur tot woensdag 11 oktober 16.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer in en naar Voorhout wordt omgeleid.

De provincie werkt momenteel aan de aanleg van de turborotonde bij de Nagelbrug. Daarbij wordt bovenstaand deel van de Herenstraat

LEIDEN

IS OPEN

ook opnieuw geasfalteerd. Voetgangers en fietsers worden langs het werkvak in de Herenstraat geleid. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het weekend in week 44. WEEKENDAFSLUITING

Van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandag 23 oktober 5.00 uur zijn de laatste werkzaamheden aan de rotonde. In dit weekend is de N444 vanaf de KTS tot aan de Sportlaan afgesloten voor autover-

meer dan 400 producten

spotgoedkoop

MET NOG MEER WINKELPLEZIER

LEIDENISOPEN.NL LEIDENISOPEN.NL

Laatste Lopen tegen Kanker WARMOND n Zeven jaar lang stond

de eerste trein tot en met de laatste trein die het station aandoet, zo vindt hij en wees daarbij naar het station Leiden Centraal, waar zo’n dienst aanwezig is. Juist als het donker en rustig is slaat de dief toe, aldus Van Doesburg. Een uitgebreide bewaking verhoogt evenzo het gevoel van veiligheid. En nog meer belangrijk, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo een baan.

Na de bewaakte uren gaat de stalling overigens niet dicht. De reiziger hoeft niet bang te zijn niet bij zijn fiets te kunnen. Bij Frans Nederstigt (ChristenUnie) leefde wel de vrees voor een waterbedeffect. De boef zou verleid kunnen worden om even verderop meer fietsen te gaan stelen bij zwembad De Wasbeek en sporthal De Korf aan de overzijde van de snelweg, maar zijn fractie kon toch instemmen.

Vijf miljoen Economische Agenda

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 // vr 8.00 - 21.00 // za 8.00 - 20.00 // zo 10.00 - 20.00

keer. Hiermee zijn de aansluitende wegen Herenstraat, Rijnsburgerweg voor het autoverkeer bij de Nagelbrug afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf de rotonde Sikkensweg. De dokterspost Duin- en Bollenstreek blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). Vanaf maandag 23 oktober is de gehele rotonde open. Linksaf slaan vanuit Noordwijk kan dan weer.

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Voorhout • T (0252) 23 58 88

collectanten hebben tijdens de jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding in Voorhout 9.035 euro opgehaald. De collecte van de Nierstichting in Sassenheim heeft 4.910 euro opgebracht. Beide goede doelen willen alle gulle gevers bedanken voor hun bijdrages.

Derbydag VOORHOUT n De clash tussen Voorhout en Sassenheim, dat is de voetbalderby tussen Foreholte en Teylingen. Op zondag 8 oktober trappen de ploegen om 14.00 uur af op sportpark De Elsgeest in Voorhout. Voorafgaand spelen de meisjesteams van Foreholte en het eerste gemixte team Teylingen/Ter Leede om 12.00 uur een wedstrijd tegen elkaar.

Vooraf is er voor alle bezoekers gratis koffie met cake. Na afloop is er, ongeacht de uitslag, een muzikaal feest in de kantine van Foreholte.


GEMEENTEBERICHTEN week 40 / 2017 TEYLINGEN

College Teylingen: lasten voor inwoners omlaag in 2018 INKOMST WAT BETAAL IK IN

2018 AAN:

OZB

2018

2017

€ 237,-*

€ 233,-

€ 301,-

€ 321,-

€ 40.3 ML

00)

(eigen woning €300.0

AFVALSTOFFEN HEFFING

RIOOLHEFFING € 146,VASTRECHT

€ 143,-

- € 13,-

- € 13,-

HEFFINGSKORTING

€ 12.6 ML

FFINGEN

ANDERE

Grondopbr INKOMSTEN engsten, huren rente,

€ 3.9 MLN

TOTAAL = €

RESERVER

INGEN

73.7 MLN

UUR , VE

In 2018 investeert Teylingen € 17,6 miljoen. De helft daarvan gaat naar investeringen in de buitenruimte, zoals herinrichting van wegen, vervanging van bruggen en aanleg van fietspaden. De gemeente investeert de komende jaren ook flink in de regionale economie, namelijk € 1,2 miljoen. Deze investering komt ten laste van de algemene reserve.

UITGAVEN Hulp en ond SOCIA ersteuning , Jeugdzorg AL DOMEIN , schoolgeb ouwen eltuinen,

BESTUUR,

UIMTE wegen, rioo l, afval

NEN, BERE EN DUURIKBAARHEID ZAAMHE ID Woningbo

VEILIGHEID

Gemeenteli

uw, milieu

EN FINAN satie, bra

DIENSTV

Vergunnin gen

Kijk mee via Teylingen.tv Op 2 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting. U kunt dit debat live volgen op internet, via Teylingen.tv. De vergadering start om 20.00 uur.

Omleiding weekendafsluiting Tijdens de weekendafsluiting kan doorgaand autoverkeer omrijden via de route A44, N208, N443 en de N206. De Rijnsburgerweg is bereikbaar vanuit Rijnsburg (gemeente Katwijk). Voorhout blijft bereikbaar via de Oosthoutlaan (zuidelijke richting) en de Jacoba van Beierenweg/ Schoutenlaan (oostelijke richting). De Sportlaan blijft bereikbaar via de N444 (zuidelijke richting). De omleidingen worden met gele borden aangegeven. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de onderdoorgang en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug en de reeds bestaande fietsomleiding over de Sportlaan. Bereikbaarheid dokterspost De dokterspost Duin- en Bollenstreek in Voorhout blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). De Sportlaan (sportpark Elsgeest) blijft bereikbaar via de rotonde bij Sikkensweg en de A44.

CIËN

ndweer

ERLENING

, paspoorten

TOERISM

€ 37.1 ML

N

BUITENR

Groen, spe

RUIMTE, WO

, website

E EN ECON

Recreatie,

toerisme, OMIE handel

€ 11.8 ML € 6.5 MLN € 13.9 ML

N

N

RES ER V INAN ERIN CIËN GECIËN FINAN N BESTUUR, VEILIGHEID EN

Weekendafsluiting week 42, Nagelbrug Van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandag 23 oktober 05.00 uur worden de laatste werkzaamheden aan de turborotonde verricht. Tijdens dit weekend is de N444 vanaf het Teylingen College (KTS) tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Ook de aansluitende wegen (Herenstraat en Rijnsburgerweg) zijn bij de Nagelbrug afgesloten voor autoverkeer. De Sportlaan is bereikbaar vanaf de zuidzijde N444 (rotonde Sikkensweg).

N

EN F

Afsluiting in week 41, Herenstraat tussen Schoonoord en Nagelbrug Van dinsdag 10 oktober 09.00 uur tot en met woensdag 11 oktober 16.00 uur wordt gewerkt aan de Herenstraat tussen Schoonoord en de Nagelbrug (N444). Dit deel van de Herenstraat wordt opnieuw geasfalteerd. Tijdens deze werkzaamheden is de Herenstraat tussen de Nagelbrug (N444) en Schoonoord afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via gele omleidingsborden. Voetgangers en fietsers kunnen langs de werkzaamheden.

uitkering

n, rechten

Dit hangt af van nog iets veranderen. * het OZB-tarief kan en. of -stijging van woning de totale waardedaling

Wegafsluitingen door werkzaamheden Nagelbrug (N444) in week 41 en 42 De provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout. In week 41 en 42 zijn er wegafsluitingen door omvangrijke werkzaamheden aan het kruispunt. Daarna is de turborotonde volledig beschikbaar voor het verkeer.

RIJK

LOKALE HE

Belastinge

€ 684,-

€ 671,-

N

N

BEST

TOTAAL

E

Algemene

€ 16.9 ML

jke organi

Op orde Het huishoudboekje is op orde, stelt wethouder financiën Kees van Velzen vast. Volgend jaar geeft Teylingen naar schatting € 73,6 miljoen uit. Verreweg het meeste geld, namelijk € 37,1 miljoen, gaat naar het sociaal domein, waar jeugdzorg, Wmo en participatie onder vallen.

EN

ILIGH EID

Het college heeft becijferd dat de lokale lasten voor mensen met een gemiddelde koopwoning in 2018 € 671,- bedragen. In 2017 was dit nog € 684,-. Hoe de lastenverlaging precies uitpakt, verschilt per huishouden. De afvalstoffenheffing wordt met € 20,- verlaagd. Het rioolrecht gaat omhoog met € 3,- (een jaarlijkse stijging om de kosten van onderhoud en vervanging op te kunnen vangen). Daarnaast wordt de OZB aangepast aan de inflatie, zoals de gemeenteraad heeft afgesproken. Voor 2018 betekent dit een stijging met 1,3 %.

GEM

HUIS ENTE TEYL I HOU DBO NGEN EKJE RIJK

De lokale lasten voor inwoners van Teylingen zullen dalen in 2018. Dat stellen burgemeester en wethouders voor in de begroting 20182021, die zij op donderdag 28 september presenteerden. Tijdens de vergadering van 2 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

€ 2.5 MLN € 1.8 MLN

TOTAAL = €

73,6 MLN

Monumentencommissie Teylingen De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie Teylingen vindt plaats op vrijdagochtend 6 oktober 2017 in het Gemeentekantoor in Sassenheim. De agenda wordt geplaatst op de website van Teylingen. In de agenda is ook de exacte aanvangstijd vermeld. Deze vergadering is openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten zal worden vergaderd. Wilt u iets bespreken met de Monumentencommissie? Voor meer informatie neemt u contact op met Carol Bekker, c.bekker@hltsamen.nl, telefoon 14 0252.

Vergadering adviesplatform WMO en Jeugd gemeente Teylingen De openbare vergadering met het adviesplatform WMO en Jeugd van de gemeente Teylingen vindt plaats op maandag 9 oktober 2017. Aanvang 19.30 uur in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout, trouwzaal. AGENDA • Jeugdhulp • Stand van zaken diverse werkgroepen en bijeenkomsten • Bespreking verslag 28 augustus 2017 • Movisie workshop • Ingekomen stukken, mededelingen • Rondvraag en sluiting

Nieuwe verkeerssituatie Vanaf maandag 23 oktober is de nieuwe rotonde in gebruik en is links afslaan vanuit Noordwijk naar Voorhout weer mogelijk. Er volgen nog wel diverse afrondende werkzaamheden. Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/n444.

Heeft u interesse om deze vergadering bij te wonen dan bent u van harte welkom. Vergaderstukken kunt u opvragen via e-mail reginabeenen@gmail.com. Het postadres van het adviesplatform WMO en Jeugd is Kroeskarperlaan 100, 2215 XR VOORHOUT.


Commissievergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen en terugzien via www.teylingen.tv. De vergaderstukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Commissie Welzijn Geannuleerd

Er zijn geen raadsvoorstellen te bespreken op het taakgebied van de commissie welzijn voor de raadsvergadering van oktober. Daarom vervalt de vergadering van de commissie welzijn van 9 oktober 2017.

Presidium

Woensdag 11 oktober 2017, 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252-783 590 De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.raadteylingen.nl.

Commissie Ruimte

Dinsdag 10 oktober 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Roos Schelen, r.schelen@raadteylingen.nl, tel. 14 0252

Bespreekpunten Hoorzitting en vaststelling bestemmingsplan H. Knoopstraat 1, Sassenheim (Molen van Speelman) Het rijksmonument ‘Molen van Speelman’, H. Knoopstraat 1, Sassenheim, is een historisch object in Sassenheim. Het is nu een stenen onderbouw. De afgelopen jaren heeft de stichting geprobeerd de molenstomp om te vormen tot een volwaardige korenmolen. Dit plan heeft geen doorgang kunnen vinden. De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 het bestemmingsplan, dat de bouw daarvan mogelijk maakte, niet vastgesteld. Het nu voorliggende bestemmingsplan beperkt de bouwhoogte. Hierdoor is het niet mogelijk de molenstomp te verhogen of te completeren tot een molen. Wel wordt op verzoek van de molenstichting een breder palet aan functies mogelijk om in het onderhoud van de molenstomp te voorzien. Ontwerp ‘de Gouverneur’ Op verzoek van raadslid Keeven (VVD): In het Teylinger Nieuwsblad van woensdag 14 juni jl. stond een artikel over de sloop van de bestaande bebouwing van het voormalige Rabobankgebouw aan de J.P. Gouverneurlaan te Sassenheim en de voorgenomen bouw van een

Vervanging brugdek brug Kruidenschans Voorhout BRUG AFGESLOTEN

X

VOLG X

Woensdag 11 oktober 2017, 20.00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 590

X

O BRUG AFGESLOTEN VOLG O

X

O

DOORGAAND VERKEER AFGESLOTEN

Planning Op 9 oktober starten de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn tussen 7:00 tot 16:00 uur en zijn op 20 oktober klaar. In geval van slecht weer kan de planning wijzigen of het werk zelfs worden uitgesteld. Mocht slecht weer zich voordoen, dan wordt u geïnformeerd over de gewijzigde planning. Project:

Voorhout

Project nr:

17376

Datum:

22 september 2017

Onderdeel:

Vekeersmaatregelen / Afsluiting - brug Kruidenschans

Voorhout

Uitvoering De werkzaamheden betreffen het verwijderen van het brugdek en het aanbrengen van een nieuw brugdek. Het werk kan gepaard gaan met enig geluidsoverlast. Uiteraard doet de aannemer zijn best om dit tot een minimum te beperken. Bereikbaarheid Tijdens de werkzaamheden is de brug niet beschikbaar. Het werk wordt afgezet met bouwhekken. Gedurende de werkzaamheden kunt u gebruik maken van de omleiding via de Lavendelweg. Vragen? Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de heer Rene Rewijk. Hij is te bereiken op telefoonnummer 14 0252.

Motie Trilokaal Transparantie kosten inhuur externen Van Trilokaal is een motie ontvangen over transparantie van kosten inhuur externen. Trilokaal en de ChristenUnie hebben verzocht het onderwerp Kosten Inhuur externen inclusief deze motie te bespreken.

Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.raadteylingen.nl

Bespreekpunten Presentatie Toelichting op budget communicatie N.a.v. het verzoek van raadslid Scholten bij de behandeling van de kadernota. Uitvoeringsprogramma Economische agenda Duin- en Bollenstreek In de periode april-mei 2016 hebben de raden van de 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) vastgesteld. Deze agenda is het fundament onder de ambitie de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken met behoud van de woonaantrekkelijkheid. De EADB bestaat uit een visie en een uitvoeringsagenda. In de tweede helft van 2016 en eerste helft van 2017 hebben vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen uit de regio de Uitvoeringsagenda gezamenlijk voorbereid.

Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de raad vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl. Griffie E-mail:

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon: 0252-783 593

Uitnodiging inloopavond zendmast Warmond Al enige tijd overlegt de gemeente met Vodafone over het verbeteren van het mobiele bereik in de Veerpolder in Warmond. Hierover verscheen eerder een bericht op deze pagina.

×

Bouwhekken

Discussie Positie Teylingen op MKB Ranglijst In november heeft de ChristenUnie in een motie gevraagd om de deelrapportage over Teylingen op te vragen (algemene stemmen aangenomen). Inmiddels ligt die deelrapportage er, alsmede de reactie van het College. De ChristenUnie heeft daar een aantal vragen bij.

Wegsleepverordening

×

DOORGAAND VERKEER AFGESLOTEN

In dit raadsvoorstel wordt aan uw raad het uitvoeringsprogramma van de EADB voorgelegd. Aan uw raad wordt gevraagd hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen en een aantal randvoorwaarden voor de besteding daarvan vast te stellen. Daarnaast is de governancestructuur van de Economische Agenda nader uitgewerkt. Hierover willen wij u informeren. Dit raadsvoorstel wordt gelijkluidend ook aan de andere vier gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd. De positie van de gemeente Katwijk wordt in een aparte paragraaf toegelicht.

Hamerstukken

×

×

×

×

BRUG

Commissie Bestuur, Financiën en Toerisme

O

Vanaf maandag 9 tot en met vrijdag 20 oktober vervangt de firma Haasnoot Bruggen het brugdek van de brug bij de Kruidenschans in Voorhout.

appartementencomplex. Er was zelfs al een inloopavond georganiseerd die veel bekijks trok. De Gemeenteraad van Teylingen heeft afspraken met het college gemaakt over wijzigen van bestemmingsplannen en over de kaders waaraan nieuwe bebouwing zou moeten voldoen. Er is echter ook afgesproken dat bij "majeure" projecten vooraf overleg tussen Raad en College zou plaats vinden. De VVD is van mening dat dit een "majeur" project betreft en heeft daarom verzocht dit op de agenda te zetten.

Tijdelijke zendmast Om het bereik snel te verbeteren wil Vodafone eerst een tijdelijke zendmast plaatsen tot de permanente mast gereed is. Hiervoor heeft Vodafone een omgevingsvergunning aangevraagd voor maximaal 2 jaar. Als de permanente zendmast klaar is, gaat de tijdelijke zendmast weg. De locatie van zowel de tijdelijke als permanente zendmast is achter de sportschool en Dekker, naast het spoor en fietspad. Inloopavond Op maandag 9 oktober organiseren de Gemeente Teylingen, Vodafone en het Antennebureau een inloopavond. U

bent van harte welkom en kunt informatie krijgen over de voorgenomen plaatsing van zowel de tijdelijke als de permanente zendmast. De inloopavond is bij Dekker Warmond – Veerpolder 14 in Warmond. De deuren zijn open vanaf 17:30 tot 20:00 uur. Welke informatie krijgt u? Vodafone toont impressies van het plaatsen van de masten en geeft informatie over de tijdelijke en de permanente zendmast. Het Antennebureau van de Rijksoverheid geeft informatie over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. Bij hen kunt u terecht met vragen over onder meer de elektromagnetische velden van antennes en de wetgeving rond de plaatsing van antennes. De gemeente Teylingen kan u meer informatie geven over het bestemmingsplan en de te volgen procedure voor het realiseren van de zendmast.

Alzheimercafé Teylingen - Noordwijkerhout Wanneer: Maandag 9 oktober Waar: Sassembourg, Sassenheim Vergeetachtigheid of Dementie? Als ik mijn huissleutels een keer vergeet mee te nemen, of ik weet de naam van een kennis niet meer, moet ik dan bang zijn dat ik dementie krijg? Bij welke andere ziektebeelden kan er ook sprake zijn van vergeetachtigheid? Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, gaat tijdens de Alzheimer café avond uitgebreid in op deze vragen. Tevens geeft zij uitleg over de wijze waarop de diagnose dementie wordt gesteld. Yvonne Martens neemt deze avond ook testmateriaal mee dat u na afloop kunt bekijken.

Alzheimercafé Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en anderen geïnteresseerden. Het Alzheimercafé is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Adres: Sassembourg, Jan van Brabantweg 1, Sassenheim. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Informatie Voor meer informatie: Mevrouw C. van Noort, telefoonnummer 06-10918151


De Rijksoverheid start campagne voor uitdelen jodiumtabletten De Rijksoverheid verspreidt tussen 10 en 24 oktober a.s. jodiumtabletten aan jongeren tot 18 jaar. Zwangere vrouwen vallen ook in de doelgroep, zij krijgen vanaf deze datum informatie van hun verloskundige of gynaecoloog. De Rijksoverheid houdt hierbij rekening met 2 zones: 20 km rond een kerncentrale en 100 km rond een kerncentrale. Bijna alle gemeenten in de regio Hollands Midden liggen in het gebied 100 km rond de kerncentrales in Borssele (Zeeland) en/ of Doel (België). Teylingen valt ook binnen de 100 km zone. Dat betekent dat alle huishoudens binnen Teylingen met jongeren tot 18 jaar deze jodiumtabletten krijgen thuisgestuurd en dat zwangere vrouwen hiervoor door hun verloskundige of gynaecoloog worden benaderd. Waarom krijg ik jodiumtabletten? De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor (een stralingsincident). De kans op een kernongeval is zeer

klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan lands- en regio grenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt. Meer informatie? Wilt u meer weten kijk dan op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Daar vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen. Heeft u andere vragen, dan kunt u deze stellen aan het ministerie van VWS op telefoonnummer: 1400. Meer informatie over straling vindt u op de website van Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) www.autoriteitnvs.nl.

Gemeente Teylingen hijst Regenboogvlag op Coming Out Dag Op woensdag 11 oktober is het weer Internationale Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor het verbeteren van de positie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Ook in de regio Holland Rijnland besteden we hier aandacht aan. COC Leiden organiseert daarom verschillende activiteiten met partners in de regio. Een van die activiteiten is het hijsen van de regenboogvlag op de verschillende stad- en gemeentehuizen in Holland Rijnland.

Regenboogvlag De gemeente Teylingen steunt dit initiatief en hijst op 11 oktober bij het bestuurscentrum in Voorhout en het gemeentekantoor in Sassenheim de regenboogvlag. Zichtbaarheid Deze zichtbaarheid is belangrijk voor veel personen in deze groep in onze samenleving. Het toont aandacht en zorg voor deze groep. Ook laat het zien dat we als gemeenschap staan voor verdraagzaamheid en acceptatie van verschillen.

De kledingindustrie De kleding die je hier in de winkels vindt wordt vooral gemaakt in lagelonenlanden: in fabrieken, in ateliers of door thuiswerkers. De mensen (voor 85% vrouwen) die achter de naaimachines zitten werken vaak 70 tot 80 uur per week. Maar ze verdienen daarmee te weinig om van te leven. Ook wordt het ze vaak onmogelijk gemaakt om hun gezamenlijke stem te laten horen - bijvoorbeeld via een vakbond. Discriminatie, ongezonde werkomstandigheden, geweld en (seksuele) intimidatie zijn geen uitzonderingen. Wereldwijd werken zo’n 47 miljoen mensen in de kledingindustrie, waaronder 40 miljoen vrouwen. Rana Plaza ramp Het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh in 2013 - de ergste ramp in de kledingindustrie ooit - schokte de wereld. Er kwamen 1134 mensen om, meer dan 2000 mensen raakten (zwaar)gewond. Sinds die tijd weet iedereen dat veel kleding gemaakt wordt onder slechte arbeidsomstandigheden voor hongerlonen. In één klap werd veel mensen duidelijk dat er actie nodig is om dit aan te pakken en de werksituatie van de miljoenen kledingarbeiders in Bangladesh – en andere kleding producerende landen als China, India en Cambodja – te verbeteren. Lichtpuntjes Lichtpuntjes zijn er gelukkig ook: na de ramp tekenden ongeveer 200 internationale kledingmerken het Bangladesh Veiligheidsakkoord en kwam er meer aandacht voor de lage lonen in Bangladesh. Ook is er meer aandacht gekomen voor vakbondsrechten: meer dan de helft van de merken heeft het

Budgetbeheer Vraag Ik heb moeite met het beheren van mijn inkomsten en uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen? Antwoord Ja, dat kan via budgetbeheer van de ISD Bollenstreek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Wat is budgetbeheer? Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw financiële zaken weer op orde te brengen. Termijn budgetbeheer De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit (nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van het budgetbeheer vragen.

Schone’ kleren, hoe zit dat? Met ‘schone’ kleren bedoelen we maatschappelijk verantwoord geproduceerde kleding (MVO kleding). Regelmatig is de kledingindustrie in het nieuws: slechte arbeidsomstandigheden, lange werkweken, zeer lage lonen, geen vakbondsvrijheid. Hoe zit het met de kleding die wij kunnen kopen? Wat kunnen we er in Teylingen zelf aan doen? Dergelijke vragen stelt de werkgroep Teylingen Faitrade de komende tijd in deze maandelijkse column aan de orde. Zie ook www.schonekleren.nl.

Vragen of informatie: • Website: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl • Telefoonnummer: 1400 • Twitter: @rijksoverheid • WhatsApp: 06 5500 1400 • E-mailen kan via het contactformulier op: rijksoverheid.nl/contact

recht op een leefbaar loon opgenomen in hun gedragscodes. Arbeidsrechten & gedragscodes: vooral op papier De meeste kledingproducerende landen hebben wel arbeidswetten. Ze worden alleen vaak niet gehandhaafd. Men wil buitenlandse bedrijven aantrekken en de export promoten om zo economische groei te kunnen realiseren. Hierdoor stellen overheden soms een laag wettelijk minimumloon in om te kunnen concurreren op arbeidskosten of beperken ze de rechten van vakbonden. Verder hebben lagelonenlanden niet het geld om controleurs te betalen die nodig zijn om de wetten te handhaven. Wat kun je doen? Een lijstje met ’schone kleren’, wat zou dat fijn zijn! Maar helaas: er is nog niet of nauwelijks een kledingmerk 100% schoon. Maar ben je op zoek, wil je kledingarbeiders steunen en wil je geen uitbuiting aan je lijf? Dan hier alvast twee kooptips. Koop van merken die al werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden. Dan stimuleer je de merken die voorop lopen. Kijk bijvoorbeeld op de website Fair Wear Foundation en op de site van Rank a Brand, je vindt er gegevens van honderden merken. Vragen stellen is belangrijk! Wanneer de winkel en het kledingmerk vaak horen dat hun klanten het belangrijk vinden dat hun kleding onder goede omstandigheden geproduceerd is, dan moeten en willen zij daar iets mee. Als het maar vaak genoeg voorkomt, zal het balletje gaan rollen binnen het bedrijf. De klant is koning(in)!

Werkgroep Teylingen Fairtrade Dit is een artikel van de werkgroep Teylingen Fairtrade. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en een ambtenaar van de gemeente, zet zich actief in voor het behoud van de titel Teylingen Fairtrade gemeente. Kijk voor meer informatie op www.teylingenfairtrade.nl of zie www.facebook.com/FairtradeTeylingen. Reacties welkom, s.v.p. naar info@teylingenfairtrade.nl.

Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm: • € 1.740,49 (norm juli 2017) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) € 1.218,35 (norm juli 2017) voor een alleenstaande (ouder) • Uw vermogen is niet hoger dan: € 11.880,- (norm 2017) voor een echtpaar (met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder € 5.940,- (norm 2017) voor een alleenstaande • Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te zetten. Hoe aanvragen? Als u denkt in aanmerking te komen voor budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. Ondersteuning bij schulden Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht. Meer informatie Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer en schulddienstverlening kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis) Website : www.isdbollenstreek.nl E-mail : info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk : bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.


Collectes Er is van 8 tot en met 14 oktober een collectevergunning verleend aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. Auto verwijderd bij station Sassenheim De Buitengewoon Opsporingsambtenaar heeft op 4 juli 2017 bij het station Sassenheim de volgende auto verwijderd: • Nissan Almera, kleur grijs, met Pools kenteken: SC4645M Waar is het voertuig opgeslagen Het voertuig is weggesleept ter bewaring naar de bewaarplaats van bergingsbedrijf BRL Leiden, Amphoraweg 11, 2332 ED Leiden, telefoon 071 - 5157110. Eigenaar voertuig Het voertuig staat bij BRL nu 13 weken gestald, en is door de eigenaar nog niet opgehaald. Wij verzoeken de eigenaar zich vóór vrijdag 13 oktober 2017 te melden bij bergingsbedrijf BRL in Leiden. Na deze datum zal het voertuig worden verkocht/vernietigd. U krijgt uw voertuig terug nadat u zich heeft gelegitimeerd en heeft aangetoond dat u de eigenaar bent van het voertuig en de kosten heeft voldaan (artikel 5:29, vierde lid Awb). De bevoegdheid voor het verwijderen van bovengenoemde auto werd ontleend aan artikel 125, Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 5:4 en 5:21 Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen Awb), artikel 170, eerste lid, en artikel 173, eerste lid, onder a, Wegenverkeerswet 1994, artikel 2, Besluit wegslepen van voertuigen en artikel 2 en de Wegsleepverordening Teylingen 2010. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Tjarda Sassenheim, voor het langer geopend houden van het clubhuis, Kagerweide 30 in Sassenheim in de nacht van 7 op 8 oktober 2017 tot 02.30 uur (22-09-17) • Van der Meulen Vastgoedzorg B.V., Barendrecht voor het plaatsen van een schaftkeet en hoogwerker op 2 parkeerplaatsen op het Boschplein van 2 tot en met 31 oktober 2017 (25-09-17) • Evenementencommissie Park Rusthoff, Sassenheim voor het jaarlijks organiseren van de Halloweenparty in park Rusthoff op een zaterdag in oktober van 18.30 tot 21.00 uur, in 2017 op 28 oktober 2017 (28-09-17) • Stichting Beheer Kasteel Teylingen, Voorhout voor het organiseren van de Vikingmarkt Teylingen in en om de Ruïne van Teylingen, Teylingerlaan 15a in Voorhout op 7 oktober 2017 van 10.00 tot 19.00 uur en op 8 oktober 2017 van 11.00 tot 17.00 uur (29-09-17) • Stichting Citymanagement Teylingen, Katwijk voor het organiseren van Shop en Style in het centrum van Sassenheim op 8 oktober 2017 van 12.30 tot 16.00 uur (2909-17) Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Tjarda Sassenheim, tijdens het vieren van het Tjardafeest van 7 oktober vanaf 20.00 uur tot 8 oktober 2017 tot 02.30 uur (22-09-17)

• Dierenkliniek Voorhout tijdens de open dag op 7 oktober 2017 van 10.00 tot 19.00 uur (29-09-17) Stichting Beheer Kasteel Teylingen, Voorhout tijdens de Vikingmarkt Teylingen in en om de Ruïne van Teylingen, Teylingerlaan 15a in Voorhout op 7 oktober 2017 van 10.00 tot 19.00 uur en op 8 oktober 2017 van 11.00 tot 17.00 uur (29-09-17) • Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • E.S. van Grieken, Oegstgeest voor het Grand-café “Van Grieken”, Dorpsstraat 40 in Warmond Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • N.A.G. Koene, Sassenheim voor het parkeren op het parkeerterrein Hoofdstraat t.o. nummer 242/260 en het parkeerterrein achter de ABN/AMRO in Sassenheim (26-09-17) Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Eikenhorstlaan, Voorhout het bouwen van een woning, 21-09-2017 • Herenweg 50, Warmond het melden van brandveilig gebruik van 2 gastenhuizen, 22-09-2017 • Lavendelweg 21, het plaatsen van een dakkapel, Voorhout 25-09-2017 Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Rembrandtlaan 22, het plaatsen van een dakkapel aan Voorhout de voorzijde, 10-07-2017 Beslisdatum 11-11-2017 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Schoonoord 86, Voorhout •

• •

• •

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 21-09-2017 Nachtegaallaan 4, het kappen van 7 bomen en het Sassenheim herplanten van diverse boomsoorten , 22-09-2017 Apollostraat 6, het vervangen en vergroten van Sassenheim een dakkapel, 25-09-2017 Coupé 1, Sassenheim het uitbreiden en vernieuwen van de bestaande overkapping, 25-09-2017 Veerpolder 14, Warmond het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming sport naar horeca/ restaurant, 26-09-2017 Narcis 26 (kavel 23), het bouwen van een nieuwbouw Voorhout woning, 26-09-2017 Coupé 13, Sassenheim het plaatsen van een overkapping tegen de zijkant van de woning, 27-09-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er

een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Welstand- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 4 oktober 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL

9.00-12.00 uur

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


In memoriam 600e sterfjaar van

Jan van den Woude † 9 oktober 1417 Ridder onzer heilige kerk Heer van Warmond, Woude en Alkemade, Stichter en weldoener van de kloosters Marienhaven en St. Ursula

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Niemand wil graag afscheid nemen, maar áls je afscheid moet nemen, dan wil je dat het goed is.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers

Areen van der Plas

• Eigen parkeerterrein

Zijn naam leve voort.

• Dag en nacht bereikbaar Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Voor een bijzonder afscheid.

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Herma Pijfers

T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

hetuitvaarthuys.net

RUIM 10 JAAR SUCCESFORMULE OP DE SPLINTERLAAN! 132x47 Adv Monuta Herma Pijfers.indd 1

Meer dan tien jaar biedt de samenwerking BeterLopenwinkel en registerpodologie praktijk van Zijp met succes de juiste oplossing voor mensen met pijn en vermoeidheid bij het lopen en het staan. Gevestigd in een modern pand op Splinterlaan 158-160 in Leiderdorp. Alle medewerkers van de Beterlopenwinkel hebben een gedegen opleiding gevolgd als schoenadviseur. Met veel ervaring en deskundigheid in huis over lopen en het bewegingsapparaat kunnen wij mensen met voetklachten aan de juiste schoenen helpen om hen (weer) beter te kunnen laten lopen. Met behulp van scanapparatuur en een digitale drukmeting maken we een voetanalyse en zoeken voor u de juiste schoen in het brede aanbod van gespecialiseerde schoenmerken zoals Durea, Meindl, Solidus en Finn Comfort. Vaak is voor de klachten een speciale inleglegzool de beste oplossing. Dan moeten therapiezool en schoen perfect op elkaar afgestemd zijn

18-09-17 15:48

en komt het op onze goede samenwerking aan om dat in overleg met de klant te bereiken. Podologiepraktijk Van Zijp is dé voetspecialist voor onder meer Podologische behandeling en steunzolen. Met de modernste meet apparatuur en een eigen werkplaats in de zaak, zijn de lijnen tussen het advies en de juiste zool voor de voet(en) kort. Zij krijgen cliënten van alle leeftijden over de vloer. Tot in het vijftiende levensjaar is de voet in ontwikkeling en vaak kan een therapeutische inlegzool helpen om last op latere leeftijd te voorkomen. Bij ouderen behandelen we vaak mensen met een ernstige aandoening zoals gevoelloze voeten door chemotherapie of door langdurige diabetes. Maar ook hen die simpelweg moeilijker gaan lopen omdat je ouder wordt of soms jarenlang te krappe schoenen hebt gedragen. Dit laatste is zonde, want er zijn tegenwoordig zoveel modieuze schoenen te koop waar we makkelijk een steunzool in kunnen maken.

Go go! h t r o N

10% KOR

Dankzij de uitgebreide collectie van de Beterlopenwinkel kunnen we cliënten snel helpen die eerst bij ons komen voor therapeutisch advies.

Activite/M

Kosten van onderzoek + steunzolen worden vaak vergoed bij aanvullende zorgverzekering. Alle even weken op zaterdagochtend houden wij samen een inloopspreekuur, waarin u vrijblijvend advies kunt krijgen van een Register Podoloog en/of de medewerker van de Beterlopenwinkel. Op de website www.beterlopenwinkel.nl vindt u een groot deel van het assortiment, handig als u weet wat u wilt. Vanzelfsprekend zien we toch uw voeten het liefst bij ons binnenkomen. Zo kunnen we de voeten meten en inspecteren en uw looppatroon bekijken.  Bel voor een afspraak met de podoloog 071 523 84 68

HOI, 7e EN 8e GROEPERS! Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. Kom je ook naar de Experiencemiddagen? Zo leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer op het Northgo College.

14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE VAN ZIJP Splinterlaan 160, Leiderdorp www.podologievanzijp.nl GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

29

25

okt

BETERLOPENWINKEL Splinterlaan 158, Leiderdorp www.beterlopenwinkel.nl

MELD

nov

14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

2017

2017

17

JE AAN!

jan 14:00 - 16:00 uur Experiencemiddag • Go-Expressie + Media & Design • Go-Sport • Go-Technasium

2018

Kijk naar welke Experiencemiddag je wilt gaan en meld je aan via www.go-northgo.nl. Deze middagen zijn los van elkaar te bezoeken. Je mag zo vaak komen als je wilt!

school voor mavo, havo, vwo

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855

TING

arente


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

7

Ook camera’s in de bewaakte fietsenstalling vervolg voorpagina Ook over het cameratoezicht binnen de fietsenstalling bij het station klonken woorden van weifel door de raadzaal. De camera’s zijn vooral bedoeld voor het personeel, maar als er geen bemensing is, kan achteraf de diefstal worden bekeken en ook gaat de politie zo nu en dan de beelden bekijken, zo heeft deze dienst al aangegeven. Voor Ton Verdegaal (D66) was het echter niet helder genoeg hoe dat in de praktijk gaat werken. Volgens Van Doesburg (PvdA) wordt de inwoner met die camera’s zelfs een beetje voor de gek gehouden. Hij noemt het een fantasieverhaal: de politie

heeft het met een minimale bezetting in de avond en nacht al druk genoeg en gaat niet met een ‘bakje pleur’ ook nog naar die camera kijken. Daarnaast wordt er met de nieuwe parkeerdek voor de auto’s een ‘betonnen kolos’ en een ‘donker hol’ geschapen dat het gevoel van veiligheid vermindert. Deze kritische fracties konden toch instemmen, omdat tegenstemmen eigenlijk geen optie was. Zij vonden dat maatregelen tegen de diefstal hoogst nodig zijn. Landelijk blijkt dat zulke stallingen voldoende zijn om het stelen grotendeels te weren. Hoe het in Sassenheim in de praktijk gaat werken, dat wacht de gemeenteraad nog even af.

Laatste naambordje op de Houtvestersbrug TEYLINGEN n Jarenlang waren de bruggen in Teylingen naamloos, tot de Historische Kring Voorhout zes jaar geleden een verzoek indiende. Dit voorjaar is begonnen met het ophangen van de naambordjes. Op zaterdag 14 oktober wordt op de Houtvestersbrug symbolisch het laatste bordje bevestigd.

Van straten, pleinen en rivieren in Nederland zijn de namen officieel vastgelegd. In Teylingen is dat niet anders, maar met de namen van de openbare bruggen in de gemeente bleek dit niet het geval te zijn. In januari 2011 verzocht de het bestuur van de Historische Kring Voorhout (HKV) de gemeente om een aantal ‘naamloze’ bruggen een naam te geven. Onderzoek van de gemeente wees vervolgens uit, dat de naam van slechts één brug (in Warmond) officieel was vastgelegd. Na overleg met de wethouder werd besloten het verzoek van de HKV te honoreren. Kleine houten bruggetjes zouden naamloos blijven. Bruggen in eigendom van de Provincie, van NSVastgoed en van het Zuid-Hollands Landschap zijn ook buiten het project gehouden.

NIEUW ONTWERP

Op verzoek van de Historische Kring Voorhout hebben de Stichting Oud Sassenheim en het Historisch Genootschap Warmond plaats genomen in een naamgevingscommissie, die alle bruggen de revue heeft laten passeren. Aan de gemeente is vervolgens een voorstel aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2012 de namen van de bruggen vastgesteld. Alle bruggen staan ook vermeld in het boekje ‘Bruggen in Teylingen’ uit 2014. Vervolgens hebben de historische verenigingen voor elke brug een passend naambord ontworpen. In 2015 is een voorstel aan wethouder Kees van Velzen aangeboden. Omdat voor de uitvoering van dit plan aanvankelijk geen middelen waren gereserveerd, is uiteindelijk in het voorjaar van 2017 een aanvang gemaakt met de realisatie. Met het onthullen van naamborden op beide leuningen van de Houtvestersbrug, de brug bij de Teylingerlaan, tegenover de ruïne van Teylingen, wordt het project officieel afgesloten. Op alle andere bruggen prijken nog voor het einde van dit jaar ook naamborden.

De raad is akkoord met het vernieuwde sportpark. Het woord is nu aan de provincie. | Foto: MV

Raad stemt in met herinrichting sport- en recreatiepark n Nieuwe kans voor uitbreiding sportpark Elsgeest VOORHOUT

n Met de voorgenomen uitbreiding voor de voetbal, hockey en handbal is een slordige vijf miljoen gemoeid. Met die stevige investering moet het recreatiepark Elsgeest weer een tijdje vooruit kunnen gaan. De gemeenteraad schaarde zich vorige week in ieder geval zich unaniem achter de uitbreiding. Maar de provincie moet nog wel even een akkoord geven.

Door Nico Kuyt

Elsgeest knelt uit zijn jasje, dat is duidelijk. Mede door het toegenomen inwoneraantal van Voorhout, veroorzaakt door het grote aantal nieuwbouwwijken. De door de pro-

ALLEEN BIJ GRONDAANKOOP

vincie aangemerkte waardevolle graslanden blijken echter een obstakel te zijn voor de herinrichting en vergroting van het sportpark. Ook nu is het afhankelijk van de houding van Zuid-Holland. Na een eerdere mislukte poging, gaat het nu over een waterkunstgrasveld voor de hockey en kurk-infill-veld voor de voetbal. Eén handbalveld krijgt een overkapping, waardoor extra overdekte trainingsruimte en capaciteit voor de binnensport in Teylingen ontstaat.

Feit blijft dat de herinrichting alleen mogelijk is als het aankopen van grond doorgang vindt en er een een ontheffing van de provincie gegeven wordt voor die beschermde graslanden. De ambtenaren onderling zijn daarover positief, maar de Gedeputeerde Staten, de B&W van de provincie, moet er nog een hamerslag op geven. De herinrichting gaat overigens niet zonder het kappen van bomen en het verleggen van watergangen en paden en ten koste van een stukje grond van de volkstuinvereniging Elsgeest. Zij worden gecompenseerd.

De gemeenteraad was vorige week heel positief over het voorstel.

Weekaanbiedingen Verse zuurkool uit het vat

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram 0,99

Vers gesneden koolraap

500 gram

0,99

Nieuwe oogst: Comice handperen 500 gram 0,99 Van der Veer rauwkost 100 gram 0,79 Maaltijd van de week Verse hutspot met draadjesvlees 100 gram 0,79 Elke woensdag 10 perssinaasappels 2,35 ALLE WINTERSTAMPPOTTEN WORDEN WEER GEMAAKT. U KUNT WEER VOOR BIJ DE WINKEL PARKEREN

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE Pomodorohaasje

Keurslagerkoopje

4 Hamburgers + 4 Slavinken

95 4 hamburgers + 4 25 slavinken 8 stuks 7 100 gram

2

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Riblappen

7695

500 gram

8 stuks

VLEESWARENKOOPJE Trots gram van de Keurslager 100 Mortadella

95

+ 100 gram Carpacciotapenade Riblappen

375 619580 500 gram100 gram 200 gram

SPECIAL

Kip Parmigiana

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

KeurslagerijAanbiedingen Scholten zijn geldig van 2 t/m 7 okt.

Vleeswarenkoopje Hoofdstraat 261 Keurslagerij Scholten Sassenheim

Hoofdstraat 261 0252-211440 100 gram mortadella + 100 Sassenheim gram0252-211440 carpacciotapenade


Door uitbreiding nemen wij graag nieuwe patiënten aan uit Hillegom en omstreken!

&

pe a h s t i f

Wij verwelkomen u graag in onze praktijk!

✓Nu ipl ontharen in de zomer haarvrij. ✓Hebt u last van fibromen, pigmentvlekken couperose. ✓Jongere stralende huid. ✓Alle producten biologisch en parabenen vrij

Uw tandartspraktijk in het centrum van Hillegom Van den Endelaan 68, 2181 EL Hillegom, Tel: 0252-516219 info@tpvandenendelaan.nl

Peperstraat 14 • 2215 VH Voorhout T: 0252 - 867833 • M: 06 - 53393017

www.tpvandenendelaan.nl

info@beautyhuyschristine.nl

Goed voorbereid op wintersport begint bij Skicentrum Hillegom Spierpijn na de eerste dag op de piste? Stil staan op de oefenweide? Dat hoeft niet meer!

Skiën of snowboarden “De sneeuwsportleraar staat voor de baan en geeft zo de aanwijzingen”, vertelt Erik du Pré, eigenaar van Skicentrum Hille-

Skicentrum Hillegom bereidt alle skiërs en snowboarders van jong tot oud voor op een mooie wintersportvakantie. Voor de juiste techniek en conditie staan de goed opgeleide sneeuwsportleraren voor u klaar. De deskundige leraren begeleiden beginnende tot vergevorderde sneeuwsporters op ieders persoonlijk niveau.

gom. “Vaak skiën onze leraren zelf mee. Want: zien skiën doet skiën! Doordat je voor de spiegel staat, kan je meteen zelf zien wat goed gaat en of je de aanwijzingen goed oppakt.” Du Pré benoemt dit als één van de vele voordelen van het

skiën of snowboarden in het Hillegomse wintersportcentrum. Du Pré vervolgt: “De persoonlijke aandacht is optimaal, omdat er maar maximaal drie personen tegelijk op de baan staan.” Skicentrum Hillegom heeft twee rollerskibanen, dit betekent dat je “eindeloos” kunt skiën en is het de ideale manier om de juiste beweging aan te leren. De perfecte voorbereiding van jouw wintersportvakantie.  Feestjes en partijen Naast de twee rollerbanen beschikt het skicentrum ook over een vaste sleebaan, een gezellige bar en boogschietbanen. Van een kinderfeestje tot bruiloft, voor alle feestjes heeft het skicentrum een mooi en betaalbaar concept in huis. Kom ook eens langs en zie welke mogelijkheden er voor jou zijn! Voor meer informatie ga je naar: www.skicentrumhillegom.nl

Vosselaan 156, 2181 CD Hillegom 0252-527 120 info@skicentrumhillegom.nl

KENNISMAKINGS AANBIEDING!

FIT VAN START NA DE ZOMER? Schrijf je vandaag nog in voor een GRATIS intake bij JIM Health & Fit Coach! Jouw eigen exclusieve trainingsruimte inclusief persoonlijke begeleiding op het gebied van:

Verwen uw huid met een na zomer booster.

Blue Light Huidanalyse Een dubbele reiniging en een speciale massage met een enzymatische peeling, zorgen ervoor dat hoogwaardige werkstoffen beter worden opgenomen en uw huid er weer stralend uit ziet. Fijne lijntjes verminderen door het collagene vlies masker. Na zomer aanbieding WE ZIEN U GRAAG!

E 59,50 i.p.v. E 85,00

Belt u voor een afspraak? (071) 301 14 27 Veerpolder 4 Warmond

Scarabee - Hoofdstraat 182 - 2171 ZB Sassenheim

WWW.SCHOONHEIDSINSTITUUT-SCARABEE.NL 0252-212421 of 0630061806

✪Training ✪Voeding ✪Lifestyle Dorpsstraat 2, 2211 GC, Noordwijkerhout, 06-27823094 info@jimpersonaltrainer.nl

WWW.JIMPERSONALTRAINER.NL


KO RT NIN U 1G0! %*

KO RT IN G! *

BLIJF IN BEWEGING

Begin het * en sta G! Ontdek wat magnesium IN T R voor jouontzuren kan doen m KO % Ontdek wat magnesium

N U

10 %

NU

ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING

bij Sportcentrum De Waterkanten

Detoxen, ontslakken, sapkuren: dat kenn

voor gezond jou kan doenis ontzuren nog ve en fit lichaam

ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING

de basis voor een gezond lichaam.

Actief ontzuren doe je zo! Om je lichaam weer in balans te krijgen, Nie uelke ontzuren. Door w dag basisch water te bicarbonaten te slikken, ontzurende bad en ontzurende kruidenthee te drinken wo opgebouwde zuurresten afgevoerd. Daar belangrijk om zoveel mogelijk basische v ERGOTHERAPIE AAN Niegroenten, fruit, noten en zade eten, zoals uw HUIS, VERGOED resultaat van deze ’way life’ mag er zij VANUITMagnesiumformules DE met extra vitaminen, mineralen of of kruiden ontzuurd lichaam is schoon, gezond en h BASISVERZEKERING kunnen optimale ondersteuning bieden in specifieke situaties. meer energie! Magnesiumformules waaraan extra vitaminen, mineralen of kruiden zijn toegevoegd kunnen optimale ondersteuning bieden in specifieke situaties. Kies voor Magnesium-400, aangevuld met calcium, selenium en zink, bijvoorbeeld bij sporten of voor de zwangere vrouw. Magnesium draagt bij aan het behoud van een normale spierwerking en zink ondersteunt de weerstand. In stressvolle perioden draagt Ashwagandha in Magnesium Plus bij aan geestelijke ontspanning, en zorgt Magnesium-55, met B-vitaminen* mede voor extra energie bij vermoeidheid.

ERGOTHERAPIE AAN HUIS, VERGOED VANUIT DE therapie BASISVERZEKERING

Aquasoos

10

Cal-Mag-Zink bevat drie mineralen voor behoud van sterke botten, bijvoorbeeld tijdens het ouder worden. Ook magnesiumcitraat, een goed opneembare vorm van magnesium zonder aanvullende voedingsstoffen, kan een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld Magnesiumcitraat-125 of Magnesiumcitraat-200 bij een verhoogde behoefte aan magnesium als aanvulling op de voeding, ook goed opneembaar.

Kies voor Magnesium-400, aangevuld met calcium, selenium en zink, bij sporten of voor de zwangere vrouw. Magnesium draagt advies hulpmiddelen aar l zink onderConditiezwemmen bij aan het behoud van een normale spierwerking m n nken e o K advies therapie hulpmiddelen steunt de weerstand. In stressvolle perioden edraagt wi Ashwagandnz gratis en zorgt Zwemmen met ha in Magnesium Plus bij aan geestelijkeoontspanning, r trips Tel: 071-362 met 23 66B-vitaminen* mede voor Locatie De Coepel Locatie De Vonk Locatie Hazerswoude vooextra ts Magnesium-55, bij -tes eenergie een medische indicatie Locatie De Vonk Tel: 071-362 23 66 Locatie De Coepel LocatieRandweg Hazerswoude info@ergozorg.nl 47 Westeinde 94 Rijndijk 95 er vorm H p vermoeidheid. Magnesiumcitraat, een goed opneembare m advies therapie hulpmiddelen info@ergozorg.nl Randweg Westeinde 94 Rijndijk 95 PJ Katwijk aan Zee en matie 2225 2211 XS 47 Noordwijkerhout 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl ERGOTHERAPIE AAN van magnesium, kan een goede keuze zijn bij een 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl nforverhoogde i Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, T 0252 - 414488 HUIS, VERGOED behoefte aan magnesium als aanvulling op de voeding. Locatie De Coepel Locatie De Vonk Locatie Hazerswoude VANUIT DE Tel: 071-362 23 66 advies therapie hulpmiddelen info@ergozorg.nl Randweg 47 Westeinde 94 Rijndijk 95 *Vitamine B2, B3, B5 en B11 Meer over de magnesium van Orthica? BASISVERZEKERING 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl *Vitamine B2, B3, B5 en B11

Meer over de magnesium van Orthica? Kijk op www.orthica.nl of vraag advies in de winkel. Vraag ook om de consumenten informatiewijzer magnesium.

KAG nr.: 431-0417-0618

* Deze actie is geldig tijdens de looptijd van de folder.

Magnesiumformules waaraan extra vitaminen, mineralen of kruiden zijn toegevoegd kunnen optimale ondersteuning bieden in specifieke situaties. Kies voor Magnesium-400, aangevuld met calcium, selenium en zink, bijvoorbeeld bij sporten of voor de zwangere vrouw. Magnesium draagt bij aan het behoud van een normale spierwerking en zink ondersteunt de weerstand. In stressvolle perioden draagt Ashwagandha in Magnesium Plus bij aan geestelijke ontspanning, en zorgt Magnesium-55, met B-vitaminen* mede voor extra energie bij vermoeidheid.

www.sportfondsenlisse.nl

Cal-Mag-Zink bevat drie mineralen voor behoud van sterke botten, bijvoorbeeld tijdens het ouder worden. Ook magnesiumcitraat, een goed opneembare vorm van magnesium zonder aanvullende voedingsstoffen, kan een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld Magnesiumcitraat-125 of Magnesiumcitraat-200 bij een verhoogde behoefte aan magnesium als aanvulling op de voeding, ook goed opneembaar.

*Vitamine B2, B3, B5 en B11

Meer over de magnesium van Orthica? Kijk op www.orthica.nl of vraag advies in de winkel. Vraag ook om de consumenten informatiewijzer magnesium.

* Deze actie www.orthica.nl is geldig tijdens Kijk op of vraag advies in de winkel. de looptijd van de folder.

advies

Tel: 071-362 23 66 Locatie Hazerswoude info@ergozorg.nl Rijndijk 95 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl

therapie

KAG nr.: 431-0417-0618

Locatie De Coepel Locatie De Vonk Randweg 47 Westeinde 94 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee

*Geldig t/m eind oktober 2017

Hoofdstraat 206 - T: 0252 211 518

hulpmiddelen

Borstverschil na een operatie Locatie De Coepel Locatie De Vonk Randweg 47 Westeinde 94 2211 XS Noordwijkerhout 2225 PJ Katwijk aan Zee

Tel: 071-362 23 66 Locatie Hazerswoude info@ergozorg.nl Rijndijk 95 2394 AE Hazerswoude-Rijndijk www.ergozorg.nl

Borstkanker komt voor bij 1 op de 8 vrouwen, veel vrouwen krijgen in hun leven dus direct of indirect met deze ziekte te maken. Vroeger werd bij borstkanker een aangedane borst meestal geheel geamputeerd, tegenwoordig proberen de medisch specialisten een borst geheel of gedeeltelijk te behouden. Deze methode biedt meer mogelijkheden de borst te herstellen naar de grootte van de gezonde borst. Dit kan op verschillende manieren. De borst kan gereconstrueerd worden doormiddel van een siliconen implantaat of door middel van eigen weefsel. Vaak is dit een mooie oplossing, maar na een aantal jaren kan het echter zo zijn dat de gezonde borst van maat verandert. Dit kan allerlei redenen hebben, een vrouwenlichaam verandert tijdens het leven van een vrouw en de buste verandert mee. Dit komt meestal door gewichtstoename of -afname, die veroorzaakt wordt door allerlei factoren. Buiten de mogelijkheid van een operatie zijn er echter ook andere mogelijkheden om de symmetrie van de buste te herstellen. Er zijn deelprothesen te krijgen gemaakt van natuurlijk aanvoelend siliconen. Deze kunnen als schaal over de kleinere borst gelegd worden zodat deze borst, in een bh, weer dezelfde maat heeft als de gezonde borst. Het

siliconenmateriaal neemt de temperatuur aan van het lichaam en voelt natuurlijk aan. Deze deelprothesen worden in Leiden aangemeten door lingeriespeciaalzaak Lady Service zij hebben daarvoor speciaal opgeleide mammacare specialisten. De deel-prothesen worden ook vergoed door de ziektekostenverzekeraars. De adviseuses van Lady Service geven u graag vrijblijvend advies. 071-5140728 alakeman@ladyservice.com www.ladyservice.com Doezastraat 19, 2311 GZ Leiden

7 dagen per week open!

BEAUTY HEALTH & MORE

ARIANE INDEN SCHOONHEIDSSALON

OPTISPORT HEALTH CLUB NOORDWIJKERHOUT Wil je aan je conditie werken, je figuur verbeteren of gewoon lekker sporten? Dan zijn wij de ideale Health Club: Onbeperkt fitness • Groepslessen fitness en zwembad • Banenzwemmen • Sauna • Jeugdfitness

www.optisporthealthclub.nl/noordwijkerhout

Beauty Health & More Schoonheidssalon Ariane Inden Hillegom

Henri Dunantplein 79, 2181 ES Hillegom T: 0252-258390 E: info@beautyhealthandmore.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

11

Op zoek naar het verleden VOORHOUT n Televisieprogramma’s

als Verborgen Verleden (NPO) of Who do you think you are (BBC) trekken steeds meer kijkers. De belangstelling voor voorouders en familiehistorie neemt toe. Dat wordt ook geholpen door de nog steeds groeiende hoeveelheid informatie op internet. De Bibliotheek Bollenstreek wil geïnteresseerde genealogische onderzoekers op weg helpen met het vaststellen van hun stamboom. Daarom wordt op donderdag 5 oktober om 19.30 uur een presentatie

gegeven in de vestiging in Voorhout (Herenstraat). De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor biebleden en 10 euro voor niet-leden. Er is ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een kwartiertje persoonlijke coaching tijdens de spreekuren die op zaterdag 14 oktober en zaterdag 28 oktober om 10.00 uur worden gehouden in de bibliotheek Voorhout. Toegangskaarten zijn te bestellen via de website www. bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balies van de bibliotheken.

Alzheimer café Teylingen SASSENHEIM n Vergeetachtigheid of Dementie? Als ik mijn huissleutels een keer vergeet mee te nemen, of ik weet de naam van een kennis niet meer, moet ik dan bang zijn dat ik dementie krijg? Bij welke andere ziektebeelden kan er ook sprake zijn van vergeetachtigheid? Yvonne Martens, specialist ouderengeneeskunde, gaat tijdens het Alzheimer café, op maandag 9 oktober in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1),

in op deze vragen. Tevens geeft zij uitleg over de wijze waarop de diagnose dementie wordt gesteld. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en anderen geïnteresseerden. Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij mevrouw C. van Noort: 06-10918151.

Wethouder Van Velzen (l) geeft het miljoenenkoffertje aan de gemeenteraad, Peter Scholten (CDA). | Foto: NK

Lokale lasten dalen de komende jaren n Raad gaat stevig in debat over begroting 2018-2021 TEYLINGEN n Het meest belangrij-

Wethouder Kees van Velzen verdedigt zich in de gemeenteraad over het leerlingenvervoer. | Foto: Nico Kuyt

Wethouder Van Velzen houdt leerlingenvervoer TEYLINGEN n Wethouder Kees van Velzen blijft verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Het voorstel om de portefeuille over te dragen aan zijn collega, door gebrek aan vertrouwen opgesteld door de ChristenUnie, PvdA en Trilokaal, haalde het niet. Door Nico Kuyt

Bij de openbare aanbesteding van een nieuwe kandidaat voor het leerlingenvervoer zijn de postcodes en huisnummers van de pupillen openbaar gemaakt. Ook ontstonden er met de nieuwe vervoerder allerlei problemen. Zo werden kinderen te laat opgehaald. De drie fracties van de oppositie knoopten een gesprek aan met de wethouder en vroegen hem tijdens de gemeenteraad van donderdag 28 september om het dossier aan de collega Welzijn over te dragen. Van Velzen was daartoe niet bereid. Vervolgens dienden de drie in de gemeenteraad een motie in vanwege een vermeend datalek. Maar ook daar kreeg de oppositie alleen de eigen stemmen achter zich. De coalitie van CDA, VVD en D66 zag er niets in. Inderdaad, er zijn problemen met de nieuwe aanbieder, maar of een wisseling van wethouder dat nu oplost? Er worden al vanuit het Bestuurscentrum maatregelen genomen. En wat betreft die openbare aanbesteding, een melding is vervolgens gepleegd bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, die waakt over datalekken, en zij heeft aangegeven dat er geen sprake is van een datalek en het verwijderen van die persoonlijk traceerbare gegevens afdoende is om het euvel op te lossen en dat is ook gedaan, zo maakte burgemeester Carla Breuer vorige week de gemeenteraad bekend. De oppositie bleef van mening dat zij niet langer het vertrouwen heeft in deze wethouder op dat specifieke dossier van leerlingenvervoer en wezen daartoe op een lange lijst van de door hen geconstateerde misstapjes. Van Velzen erkende dat wellicht in de communicatie de ontstane problemen rond het leerlingenvervoer niet altijd door hem goed zijn verwoord, maar de feiten van de aanpak liggen er wel degelijk. Hij liet er zich verder niet inhoudelijk over uit, want het ligt aan de gemeenteraad om de discussie te voeren. “Kan er met een andere wethouder niks mis gaan, nou nee. Het schuiven van dossiers lost niks op. Daar worden die kinderen niet mee geholpen. Wij vragen om zo hard mogelijk aan het probleem te werken”, zo stelde Rose Marie Keijzer (D66). De eigen fractie van de wethouder, het CDA, hield het kort: “De CDA-fractie vindt de motie misplaatst en het draagt niet bij aan een oplossing”, zo sprak fractievoorzitter Peter Scholten. Na een hoofdelijke stemming bleek zeven stemmen voor de motie te zijn en zestien tegen.

ke document voor de gemeenteraad heeft weer het levenslicht gezien, de begroting voor de komende jaren van 2018 tot en met 2021. Wethouder Kees van Velzen presenteerde deze afgelopen 28 september. En na jaren van somberheid gaan de lokale lasten voor de inwoners dalen. Deze zijn zelfs het laagste van de streek. ‘We zullen de inwoners niet meer belasten dan noodzakelijk’, aldus Van Velzen. Door Nico Kuyt

De gemeenteraad gaat op donderdag 2 november een besluit nemen over de begroting. Het grootste inkomen voor de gemeente is het verdelen van de belasting door het Rijk en daar ligt een meevaller. Geeft het Rijk meer geld uit op bepaalde posten, dan krijgen de gemeenten evenredig meer inkomsten uit de gezamenlijke belastingpot. En die valt voor het komend jaar voor de gemeenten gunstig uit. Van Velzen kan dan ook een sluitende begroting presenteren. Ook gaan de lokale lasten voor de gemiddelde inwoner omlaag. Dat is een verzoek die de gemeenteraad in het voorjaar stelde. Gaat het goed, dan moet het ook met de inwoner een beetje beter gaan, zo is de gedachte. Voor een huishouden met een woning van 300.000 euro gaan de lasten van 684 naar 671 euro. Zo wordt de heffing voor

afvalstoffen met 20 euro verlaagd. Maar de OZB weer met inflatie van 1,3 procent verhoogd. En de rioolheffing wordt drie euro duurder, als gevolg van een oude afspraak om de kosten van het vervangen ervan op te vangen. PRECARIO

Een worsteling voor B&W wordt nog dat er straks niet meer belasting op de nutsbedrijven geheven kan worden over de kabels en leidingen in de grond van de gemeente. In 2022 is het daarmee afgelopen. B&W wil eerst een overschot aanspreken om het verlies aan inkomsten van 2,6 miljoen op te vangen. Daarnaast is het een beetje schuiven met de belasting, bijvoorbeeld doordat de gemeente gaat heffen op de inwoners. Dat kan, omdat zij van de nutsbedrijven een lagere rekening krijgen, want die rekenen de belasting over de kabels en leidingen niet meer door aan der consumenten. Van de extra heffing op de gas- en stroomrekening naar de gemeentelijke heffing dus. Het uitgangspunt blijft dat het niet leidt tot lastenverzwaring van de inwoners.

Gemeente wil volgend jaar 74 miljoen besteden

BESTEDINGEN

Als de gemeenteraad akkoord gaat, besteedt de gemeente volgend jaar aan zo’n 74 miljoen aan allerlei zaken. Het is vooral een behoudend beleid, want volgend jaar komen de verkiezingen eraan. Vooral wordt doorgezet op de lijn waarin de coalitie zich heeft ingezet. Het grootste deel van de uitgaven ligt in de zorg, sinds het Rijk die taken heeft overgeheveld naar de gemeente. Die taken worden voor een groot deel op regionaal niveau opgepakt. “We zijn goed bezig, maar het moet sneller”, meent wethouder Arno van Kempen. Met name de jeugdzorg verlangt aandacht. Zo ook het plan om de economie van de streek naar een hoger platform te tillen, de Economische Agenda. Het kan beter om de regio te promoten Ook wordt er de komende jaren flink gebouwd in de gemeente. “Het is gigantisch wat er in Teylingen gebouwd wordt in een ongelooflijk tempo. Het loopt hartstikke goed”, oordeelt wethouder Bas Brekelmans. Aandacht heeft de circulatie van het verkeer tijdens al dat bouwen, want ook in de omgeving gaat het er lustig aan toe, zoals de aanleg van de Rijnlandroute. Dat is ook iets wat B&W zorgen baart en regionaal wordt aangekaart. Een behoorlijk bedrag wordt overigens daarnaast aan de fietspaden besteed.

Burgerpanel Team Teylingen van start TEYLINGEN

n De gemeente Teylingen wil graag met inwoners in gesprek. Sinds kort kan dat op een nieuwe manier via het online burgerpanel ‘Team Teylingen’.

te. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals veiligheid, onderwijs, sport, ontwikkelingen in de wijk of plannen van de gemeente.

Inwoners kunnen via het burgerpanel meedenken over onderwerpen die spelen binnen de gemeente. De onderwerpen zijn heel divers, maar hebben altijd betrekking op thema’s die spelen binnen de gemeen-

Inwoners kunnen zich aanmelden via de website www.teamteylingen. nl. Deelnemers krijgen een aantal keer per jaar een uitnodiging om online hun mening te geven en met de gemeente mee te denken.

HOE WERKT HET?

Meedoen kost weinig tijd, inwoners bepalen zelf waar en wanneer ze de vragenlijst invullen. De gegevens worden door de gemeente gebruikt bij de ontwikkeling van beleid. Na afloop van ieder onderzoek worden de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.


AUTUMN/WINTER EVENT

JO!WOMAN Zaterdagavond 7 oktober is het weer zover. Dan zal het dak er weer af gaan bij JO!woman. Deze avond zullen onze modellen u de nieuwste trends laten zien van dit seizoen tijdens de modeshow. Uiteraard zal het jullie deze avond aan niets ontbreken. Een en al gezelligheid

onder het genot van een hapje, drankje en lekkere muziek. De avond zal spectaculair geopend worden door Dansstudio Sonja. Dat betekent nog meer reden om gezellig te komen. Iedereen is van harte welkom, u kunt de hele avond in en uit lopen.

Waar: JO!woman Sassenheim Wanneer: zaterdag 7 oktober Tijdstip: 19.30 uur- 22.30 uur Aanvang modeshow: 20.00 uur HAIRSTYLES: TIM KRUIK HAIRSTUDIO FOOD & DRINKS: GEBR. WOP MUSIC: DJs4U

Hoofdstraat 177 • 2171 BB Sassenheim T 0252 220103

PHOTOGRAPHY: RDV FOTOGRAFIE SPECIAL PERFORMANCE: DANSSTUDIO SONJA

Bierman houdt Open Huis

op vrijdag 13 & zaterdag 14 oktober 2017 Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. is al sinds 1951 gespecialiseerd in het aanpassen van auto’s en busjes voor mensen met een functiebeperking. Het bedrijf is gevestigd in een modern bedrijfspand aan de Pesetaweg 16 op het Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid.

beperking toch een auto kunnen besturen. Van een eenvoudig linker gaspedaal tot geavanceerde aanpassingen aan gas/ rem of stuur (veelal in combinatie met een automatische transmissie) maken autorijden ook voor mensen met een functiebeperking mogelijk.

Hier beschikt Bierman o.a. over een grote showroom gevuld met nieuwe en gebruikte aangepaste rolstoelauto’s en bussen van diverse merken. Alle occasions, waaronder diverse automaten, staan volledig geprepareerd klaar voor vertrek en worden geleverd met 6 maanden BOVAG garantie

Ook voor het meerijden op de bijrijdersstoel exposeert Bierman diverse mogelijkheden waardoor het instappen sterk wordt vereenvoudigd, bijv. door de bijrijdersstoel uitdraaibaar uit te voeren.

Naast de levering en/ of ombouw van rolstoelauto’s/busjes is Bierman ook gespecialiseerd in het aanbrengen van allerlei aanpassingen waardoor mensen met een functie-

Een andere activiteit van Bierman is het leveren en monteren van allerlei hulpmiddelen om een rolstoel mee te kunnen nemen. De mogelijkheden hiertoe zijn legio: van eenvoudige, lichtgewicht, oprijbanen tot volautomatische kofferbakliften waardoor het zeer

eenvoudig is om bijv. een zware scootmobiel mee te nemen. Ook voor de onderbouw van luchtvering en de inbouw van rolstoelliften bent u bij Bierman aan het juiste adres. Om belangstellenden kennis te laten maken met wat er allemaal mogelijk is op het gebied van aangepast vervoer bent u van harte uitgenodigd voor het OPEN HUIS op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2017 (dagelijks van 10.00-17.00 uur). Naast koffie met wat lekkers ontvangt iedere bezoeker een leuke attentie! Aanpassingsbedrijf Bierman B.V., Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611 Kijk voor meer informatie op www.biermanab.nl

1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,95 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

13

WEEKEND DEAL Hoogvliet Roomboter marmercake Pak 450 gram PER PAK 1.75

0.

99

De wethouders Economie uit de Duin- en Bollenstreek presenteren de Economische Agenda. | Foto: Nico Kuyt

Per kilo 2.20

Ruim vijf miljoen voor uitvoering Economische Agenda n Bollenstreek stelt elf groepen met projecten samen REGIO

n Na anderhalf jaar ligt er een concept van de Economische Agenda voor de Duin- en Bollenstreek. Het moet een impuls geven aan de economie van de streek, want die scoort niet erg hoog op de landelijke ranglijst. Vorige week presenteerden de B&W’s van Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom het stuk. In oktober en november nemen de gemeenteraden een besluit.

Door Nico Kuyt

De gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs hebben samen elf groepen met projecten opgesteld voor de komende vier jaar. De wethouders Economie presenteerden op woensdag 27 september de Economische Agenda (op de foto): Bas Brekelmans (Teylingen), Cees Ruigrok (Lisse), Henri de Jong (Noordwijkerhout), Jeroen Verheijen (Hillegom), Pieter-Jan Barnhoorn (Noordwijk). Een van de groepen richt zich op het meer aantrekkelijk maken van bloemen en bollen voor de toerist door jaarronde evenementen, verbreding van de doelgroep en marketing. Het verplaatsen van de jaarlijkse bloembollenmarkt in Keukenhof naar een dorpskern. En pop-up borden in de streek met uitleg over de bloemen-

teelt. Voor de waterrecreatie kan het sloepennetwerk beter, bijvoorbeeld door meerdere verbindingen tussen Ringvaart en Trekvaart. Ook een vaarnetwerk met stad, strand, plassen en bollen. En tevens willen de gemeenten kijken naar de meerwaarde voor de streek van een zeejachthaven in Katwijk. Die gemeente doet niet voluit mee met de Economische Agenda, maar alleen met de projecten die voor haar interessant zijn. Voor een versnelling van de herstructurering van het bollenlandschap door de Greenport zijn enkele projecten opgenomen. Daarnaast staat op de lijst ook de Flower Science, met een kenniscentrum en een lobbyprogramma. TECH SECTOR

Een project is een Space Tech Campus met bijvoorbeeld een innovatiefonds voor startende bedrijven. Daarnaast het plan voor een Unmanned Valley op het voormalige Vliegveld Valkenburg, een test- en ontwikkelcenter op het gebied van drones en andere onbemande toepassingen. Ook voor sport, voeding en wellness zijn projecten bedacht. Zo moet de streek weer een kuuroord worden. Rond de sport is gedacht aan een vierdaagse door de Duin- en Bollenstreek en extra sportroutes. Voor de gastronomie worden aan

de naam Tuin van Holland menu’s, het verbeteren van de afzet van lokale producten en lesprogramma’s voor scholen verknoopt. En verder een aanpak van het gezond gewicht voor jongeren.

n Het nieuwe seizoen van het Rouw- en verliescafé ‘Over-Leven’ is op zondag 15 oktober. Het thema van deze gratis bijeenkomst is ‘Verlaat verdriet’.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij wat het voor je verdere leven betekent om op jonge leeftijd je moeder, vader of soms zelfs ook allebei te verliezen. De onuitwisbare indruk die jong ouderverlies achterlaat, gaat een heel mensenleven mee. Soms kunnen de gevolgen pas op latere leeftijd duidelijk worden. Hoe bepalend kan zo’n verlies zijn in een mensenleven? Wat heeft het gebracht? Hoe ga je daar mee om?

Tineke van Asseldonk, rouw -en verliesbegeleider wil, met wie daar behoefte aan heeft, bij deze vragen stilstaan. Met haar eigen ervaring en de vele ontmoetingen met rouwenden kan zij aanwezigen wellicht een eindje op weg helpen in het zoeken en begrijpen. CAFÉ OVER-LEVEN

De bijeenkomsten van het Café OverLeven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring. In een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is, kunnen bezoekers steun vinden door erkenning en de herkenning van lotgenoten. De bijeenkomsten worden altijd gehouden in de bibliotheek (Kerklaan

Alle soorten 2 zakken van 150 - 240 gram Van 2.64 - 3.30 Voor 1.32 - 1.65

REGIOMARKETING EN ONDERNEMERSHUIS

De agenda kijkt ook naar regiomarketing en een Ondernemershuis. Als laatste is een punt het beter verbinden van kennis, onderwijs, onderzoek en ondernemerschap, zoals het ondersteunen van initiatieven vanuit onderwijs en ondernemers, het opzetten van een sectoroverstijgende banenmarkt en een kennismakingsprogramma voor het onderwijs aan bedrijven en sectoren.

2 ZAKKEN

1+1 GRATIS

De financiering is geraamd op 5,7 miljoen euro. Daarvan moet minimaal bijna een miljoen komen van anderen, zoals het bedrijfsleven. De Unmanned Valley zit hier niet in, dat wordt bekostigd door Katwijk. RAADSCOMMISSIES

Het Uitvoeringsprogramma wordt de komende maand in de raadscommissies van de verschillende gemeenten behandeld: op 10 oktober in Noordwijk, op 11 oktober in Teylingen, op 12 oktober in Lisse, op 25 oktober in Hillegom en Noordwijkerhout.

Café Over-Leven: Jong je ouders verliezen, wat doet dat met je? SASSENHEIM

Chio noten

42) in Sassenheim en beginnen om 14.30 uur. Inloop vanaf 14.15 uur. De toegang is gratis. De andere Rouw - en Verliescafés zijn op zondag 26 november (Op verhaal komen), zondag 21 januari (Onbegrepen rouw (onderschat verdriet)), zondag 11 maart (Op verhaal komen) en zondag 22 april (Alles wordt anders). De bijeenkomsten Op verhaal komen zijn zonder een thema en bieden de ruimte om eigen verhalen te doen. Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Affligem Alle soorten 2 pakken met 4 flesjes van 0.3 liter Van 8.50 - 9.98 Voor 4.24 - 4.98 2 PAKKEN

1+1 2 HALEN 1 BETALEN

Geldig van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober 2017

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com Kijk voor actuele openingstijden en zondagopeningen op hoogvliet.com/openingstijden Zet- en drukfouten voorbehouden.


Samen voor de beste zorg

Als enige aanbieder in de regio heeft ActiVite een compleet en breed aanbod.

Centrum voor Jeugd

Hulp bij het huishouden

Begeleiding (in een groep en individueel) VerzorgingVoor en verpleging kleine

en grote vragen over opvo

Behandeling 9 verpleeghuizen in de regio (waaronder SassemBourg)

Centrum voor Jeugd e

Verschillende diensten en cursussen via de Ledenorganisatie Voor kleine en grote vragen over opvoe

Centrum voor Jeugd

Heeft u zorg nodig? Bij ActiVite bent u aan het juiste adres! www.activite.nl

He Voor kleine en grote vragen over opvo

SassemBourg

Kom vrijwillig langs 

Poliklinische zorg dichtbij: • dermatoloog • echografie (Radiologie) • KNO-arts • neuroloog • ouderengeneeskundige • uroloog • wondverpleegkundige

Informatie over vrijwilligerswerk voor vrijwilligers en organisaties Vrijwilligersinloop en -vacaturebank

www.welzijnteylingen.nl tel. 0252 231805

Er lopen nu leuke acties op laser gebied! Sassenheim: Sassembourg Hillegom: Dienstencentrum Elsbroek Lisse: Huisartspraktijk Derks

info mondhygienistediana.nl 0252-764090 Jan van Brabantweg 31 2171 HC Sassenheim

www.mondhygienistediana.nl

k

www.cjgteylingen.nl www.cjgteylingen.nl www.hoezitdat.info www.cjgteylingen.nl www.hoezitdat.info www.hoezitdat.info tel: 088 254 23 254 84 23 84 tel: 088

Het laser seizoen is weer gestart bij Derm Medic Huidtherapie!

Laser indicaties: - Couperose - Rosacea - Acne - Donkere pigmentvlekken - Overbeharing gelaat / lichaam - Schimmelnagels

Ou H elk o me

tel: 088 254 23 84

Voor meer informatie: www.alrijne.nl/sassenheim SassemBourg | Jan van Brabantweg 1 | Sassenheim | 071 517 8751

Wilt u ook op een veilige manier behandeld worden door gekwalificeerde huidtherapeuten? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag en veilig verder.

He ou kenH

Kom vrijwillig langs

‘De mond niet vergeten!’

He In h O SassemBourg, 1e verdieping org e SassemBourg, 1e verdieping ove Jan van Brabantweg 79 m SassemBourg, 1e verdieping jeu JanBrabantweg van Brabantweg Jan van 7979 beH 2171 HC Sassenheim 2171 2171 HC Sassenheim HC Sassenheim WeI be

www.cjgteylingen.nl

SassemBourg, 1e verdieping

www.hoezitdat.info

Jan van Brabantweg 79

tel: 088 254 23 84

2171 HC Sassenheim

Nieuw Tandheelkundig Centrum SassemBourg  Informatie over vrijwilligerswerk 0252 823006 Info@dermmedic.nl W: www.dermmedic.nl FB: Derm Medic Huidtherapie Bollenstreek

voor vrijwilligers organisaties behandelen. Buiten de beSinds januari 2017 is er in en woners van de psychogeriaSassembourg op de Jan  Vrijwilligersinloop en -vacaturebank van Brabantweg in Sas- trische afdeling binnen Sassenheim een nieuw tand- semBourg, worden er ook www.welzijnteylingen.nl tel. 0252 231805 verpleeghuiheelkundig centrum geo- regelmatig pend met de toepasselijke zen bezocht waar zonodig naam: Tandheelkundig mondzorg wordt verleend. Centrum SassemBourg. Gebitsprotheses De praktijk bestaat uit drie De tandarts werkt nauw saspecialisten; Tatjana Sukevi- men met een tandprotheticiene als tandarts, Jan Pieter cus die gebitsprotheses aanKlok voor de ouderen mond- meet en vervaardigd. Dit kan zorg en Jan Pieter Hoogstra- zowel binnen de praktijk als ten heeft zijn specialisme bij de ouderen thuis. Gedacht als tandprotheticus. In de wordt aan ouderen die niet gloednieuwe praktijkruim- meer mobiel genoeg zijn om te op de begane grond in naar de praktijk te komen of SassemBourg aan de Jan van in aanmerking komen voor TandheelkunBrabantweg ontvangen zij thuiszorg. dig Centrum SassemBourg hun patiënten. zal ook deel gaan uitmaken van een landelijk project geExtra aandacht Het is een tandartspraktijk naamd: “De mond niet vergevoor algemene tandheel- ten” dat een samenwerking kunde, maar er zal ook ex- aangaat met thuiszorg, huistra aandacht zijn voor de artsen, tandartsen, mondhykwetsbare ouderen. Een giënisten en tandprothetici. tandarts-ouderenzorg heeft in de praktijk plaatsgeno- Mondzorgverleners men om deze ouderen te Beide tandartsen en tand-

(v.l.n.r: Jan Pieter Klok tandarts-ouderenzorg, Tatjana Sukeviciene tandarts, Jan Pieter Hoogstraten tandprotheticus) protheticus zijn enthousiaste mondzorgverleners die communicatie met de patiënt hoog in het vaandel hebben staan. Ze hebben affiniteit met kinderen en angstige patiënten en zijn groot voorstander van nascholing. Wilt u zich inschrijven of meer informatie over mond-

zorg-aan-huis of mondzorg in het verpleeghuis, dan kunt u mailen naar info@ tcsassembourg.nl of de site www.tcsassembourg. nl bezoeken. Door het aanmeldformulier in te vullen kunnen wij contact met u opnemen. Bellen kan uiteraard ook naar telefoonnummer 0252 769 185.

o o j b

W b


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

15

Langeveld sluit debuut af met podiumplek SASSENHEIM n Niels Langeveld heeft zijn eerste seizoen in de TCR Germany afgesloten met een zwaarbevochten podiumplek. Op de Hockenheimring passeerde de coureur in de eerste race de finish als zesde. Een dag later lag Langeveld de gehele race onder zware druk, maar wist hij de Audi toch als derde binnen te brengen.

Bij de start van de eerste race op zaterdag behield Langeveld zijn achtste positie, maar de beginfase verliep erg rommelig en de Racing Onecoureur moest oppassen in al het geweld niet geraakt te worden. Dat lukte en toen de twee rijders voor hem een hevig gevecht leverden, kon de Sassenehimer profiteren. Hij won twee plekken en had zicht op de rijder voor hem. Dertien minuten voor het einde van de eerste race veroorzaakte een heftige crash van een concurrente echter voor een langdurige safetycarperiode. De race werd vroegtijdig beëindigd achter de safetycar, zodat Langeveld

zich tevreden moest stellen met een zesde plaats. Op zondagmiddag was Langeveld erop gebrand om zijn debuutseizoen in TCR Germany goed te eindigen. Bij de start wist hij zijn derde plek vast te houden en hij kon het tempo van de rijders voor hem goed volgen. In de vierde ronde passeerde hij zelfs klassementsleider Josh Files. Langeveld kon de tweede plek niet vasthouden en in de loop van de race moest de Sassenheimer zelfs alle zeilen bijzetten. Hij verdedigde zijn bronzen podiumplek met succes. Het eerste seizoen in TCR Germany eindigt voor Langeveld met de vijfde plaats in het overallklassement. De Brit John Files mag zich kampioen noemen. Voor de Nederlandse coureur staat de komende tijd in het teken van plannen maken voor seizoen 2018. “Een tweede seizoen in TCR Germany is zeker een serieuze mogelijkheid. Want ik heb genoten van dit sterke kampioenschap en zou volgend jaar graag voor de titel gaan!”

De burgemeesters luisteren naar corsovoorzitter Leo van der Zon. | Foto: Wim Siemerink

Bollencorso door vijf burgemeesters omarmd n ‘Zeventigste editie was de bijna perfecte versie’ REGIO n Het Bloemencorso van de

Niels Langeveld eindigt in zijn eerste seizoen in de TCR Germany op de vijfde plaats. | Foto: pr.

Directeur NOC*NSF opent nieuw seizoen Sportcafé VOORHOUT n Wat is het belang van sport en de verenigingen voor onze gemeente? Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF, opende op maandag 2 oktober het eerste nieuwe Sportcafé Teylingen, in de kantine van voetbalvereniging van Foreholte.

Op uitnodiging van de organiserende stichting Sportpromotie Teylingen, luisterden ruim vijftig bestuurders van verenigingen, politici en ondernemers naar de visie van Dielessen op sport en wat het kan betekenen op zowel nationaal als lokaal niveau. De bestuurder roemt de

bijzondere sportinfrastructuur van Nederland, waarbij verenigingen de basis zijn voor de topsport. Een goed voorbeeld bij gastheer Foreholte is natuurlijk Edwin van der Sar, die daar ooit zijn carrière begon en doorstroomde naar de absolute top. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, roept Dielessen verenigingen en gemeenten op om samen te kijken naar vernieuwing en verbinding. Een boodschap waar na afloop nog lange tijd over werd nagepraat. Het eerstvolgende Sportcafé is op woensdag 22 november bij Tennisvereniging Overbos in Warmond. Meer op www.sportcafeteylingen.nl.

Bollenstreek draait op de onmisbare hulp van een groot team vrijwilligers. En de gezamenlijke burgemeesters vinden dit van groot belang. Daarom organiseerden zij gezamenlijk een bijeenkomst waarbij zij de organisatoren en samenwerkingspartners van het Bloemencorso 2017 feestelijk wilden bedanken voor hun inzet.

Door Wim Siemerink

De vijf burgemeesters van de Bollenstreek vormden een gesloten front bij het promoten van het Bloemencorso. De scepsis van weleer is verdwenen. En het werd in het raadhuis van Lisse een lofzang, vooral op het enorme aantal enthousiaste vrijwilligers. Bovendien kon er volgens de burgemeesters worden teruggekeken op het mooiste en meest vlot verlopen corso aller tijden. En natuurlijk werd er direct ook vooruitgekeken. In 2018 maakt het corso dan op zaterdag 21 april zijn 71ste rondgang langs de bollendorpen. Gastvrouw burgemeester Lies Spruit van Lisse vond dat de tijd was gekomen om eens even allemaal bij elkaar te zijn om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten. Zij noemde de 70e editie de ‘bijna perfecte versie’. En was trots en

blij dat in de Economische Agenda Bollenstreek de Keukenhof en het corso belangrijk worden geacht. De Noordwijkerhoutse burgemeester Goedhart zei er trots op te zijn dat Noordwijkerhout is uitgekozen om in de toekomst met het verlichte corso de officiële opening te blijven verzorgen. KNUPPEL

De Noordwijkse burgemeester Rijpstra gooide een knuppel in het hoenderhok door op te merken dat naast Haarlem ook Leiden mogelijk een hele mooie stad zou kunnen zijn om als finishplaats te fungeren. Het geroezemoes in de zaal deed hem nog opmerken: “Ik heb dit niet gezegd”. Rijpstra sprak over het corso als ‘een huzarenstukje dat een miljoen bezoekers trekt uit alle delen van de wereld’. Hij roemde de manier waarop inmiddels met de veiligheid, de maatschappelijke waarden en de commerciële belangen wordt omgegaan. Hij herinnerde nog even aan ‘de mooiste file’ en ‘de hoedjesparade’ waarmee Noordwijk een extra ondersteuning aan het feestelijke bloemenweekend wil blijven geven. ROUTE

Burgemeester Carla Breuer was blij met de steun die zij ervaart van veel bewoners en vrijwilligers uit Teylingen. Zij stelde vast dat de route over ‘het spoor bij Voorhout’ soms wel

voor veel vertraging zorgt en pleitte er voor van de nood een deugd te maken en een tribune voor de overgang te plaatsen waar dan extra lang van de praalwagens kan worden genoten. Burgemeester Arie van Erk kon melden dat de aanvankelijke kritische houding van Hillegom is omgeslagen. “Het gevoel eerst was: ‘oh, Hillegom moet ook nog effe’. Dit jaar was de beleving omgeslagen in: ‘het is fantastisch wat er wordt gepresteerd’.” DIGITAAL

Voorzitter Leo van der Zon stond er deze keer breedlachend bij. Zijn strijdbaarheid en het onder de aandacht brengen van de realiteit, die bestaat bij dit soort grootschalige evenementen heeft inmiddels vruchten afgeworpen. En er is bij het bedrijfsleven en in de politiek gehoor gevonden. Inmiddels kijkt men positief naar de toekomst, waarbij in samenwerking met corso Rijnsburg een meerjarenplan wordt ontwikkeld. Van der Zon tot slot: “Nu zijn we met jonge enthousiastelingen bezig met de digitalisering van ons corso. Eigentijdse mogelijkheden onderzoeken bij livestreaming, drukte management, apps voor smartphones en fondswerving. Het staat echt allemaal op de agenda”.

Kunst in de raadzaal

Gerard Dielessen (m) gaat in op een vragen uit de zaal en van wethouder Bas Brekelmans (l) en voorzitter Erik de Muinck (r). Foto: pr.

TEYLINGEN n Negen beschilderde cirkels van drie diverse afmetingen prijken sinds vorige week aan het balkon in de raadszaal van het Bestuurscentrum in Voorhout. Het kunstwerk is gemaakt door deelnemers van het jaarlijkse bedrijfsuitje van de gemeenteraad, tijdens een workshop in het Warmondse atelier van beeldend kunstenaar Margareth Meulmeester. De cirkels symboliseren de drie dorpskernen die samen Teylingen vormen. Het materiaal is hout, bewerkt met acrylverf, en afgewerkt met een epoxy glansvernis.

Nieuw kunstwerk in de raadzaal. | Foto: pr.


Jij bent uniek

jouw Auping matras ook De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur. Kom proefliggen bij Auping Plaza en ontdek het zelf. Kiezen voor Auping is kiezen voor: optimale ventilatie perfecte ondersteuning wasbare tijk

20%

voordeel op alle Auping matrassen*

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/plaza

Het grootste Auping test-en en adviescentrum adviescentrum van Nederland! Het grootste Auping testvan Nederland!

Auping Plaza Leiderdorp Auping Plaza Leiderdorp

Openingstijden Openingstijden 13:00 13:00 - 17:30 uur ma: ma: - 17:30 uur t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur didi t/m vrij: 10:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur zat: zat: 10:00 - 17:00 uur 12:00 - 17:00 uur zon: zon: 12:00 - 17:00 uur

Elisabethhof 4, Leiderdorp

Elisabethhof 4, Leiderdorp T. 071- 5820212 T.071-5820212 www.aupingplaza.nl www.aupingplaza.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (ma. t/m za.), Delft (ma. t/m za.), Den Haag (ma. t/m za.) en Hillegom (elke donderdag van 10.00-16.30 uur)

www.goudwisselkantoor.nl


nieuwe gezichten

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

17

In de interviewserie ‘Nieuwe Gezichten’ vertellen statushouders, samen met Nederlandse vrijwilligers, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 7: Rabah en Gebremichael helpen als vrijwilliger in de kerktuin.

De groene vingers van Rabah en Gebremichael ‘Zit daar misschien een snake?’ Een seconde hield Gebremichael zijn adem in toen hij die vraag stelde aan Herman van Amsterdam. Die kon hem geruststellen: in de tuin en op de begraafplaats van de Pancratiuskerk komen geen slangen voor. Van Amsterdam vertelt een week later over het voorval in het povere tuinhuisje achter de kerk. Er staan een paar klapstoelen en een oude bureaustoel. Een peertje zorgt voor een klein beetje licht in het schuurtje. Zijn collegavrijwilligers zijn alvast begonnen; het is immers negen uur en er moet genoeg gebeuren om de kerktuin weer aan kant te krijgen. De tuinclub van de kerk bestaat al zo’n veertig jaar en kent een steeds wisselende samenstelling. De vrijwilligers onderhouden iedere donderdagochtend de tuin en begraafplaats bij de kerk in Sassenheim. De laatste jaren was de groep uitgedund tot vier man. Gelukkig meldde nieuwe vrijwilligers zich aan, waaronder Van Amsterdam. Hij zag al vrij snel de mogelijkheid om de tuinclub nog verder uit te breiden. “Ik ben ook Taalmaatje voor een vluchteling uit Syrië en begreep al snel dat veel statushouders meer te doen willen hebben dan alleen taalles. Ineke van Winden van Welzijn Teylingen was enthousiast over mijn voorstel en kwam samen met ze kennismaken. Inmiddels zijn we, met deze twee mannen, met een vaste groep van tien man.” 38 UUR OP ZEE

Rabah, een Palestijn uit Libië, en Gebremichael (‘dat is zo’n lange naam wij noemen hem Mike’, aldus Van Amsterdam) uit Eritrea zijn inmiddels ook aangeschoven. Rabah is met de auto gekomen, samen met zijn vrouw Layal, die als tolk bij het interview fungeert. Hun anderhalf jaar oude dochter Jolia zit in de kinderwagen. De andere twee kinderen zijn op school, vertellen Rabah en Layal. Zoon Moham-

med (13) en dochter Sila (5) gaan naar basisschool de Buitenplaats. In Libië kon hun zoon niet meer naar school, vertelt Layal. “Het werd te gevaarlijk om hem ernaartoe te laten gaan. Er was veel dreiging, onder andere van IS. We waren ook bang dat hij door een gewapende militie meegenomen zou worden.” Het echtpaar besloot met hun kinderen te vluchten. “We hebben op een bootje gezeten,” zegt Rabah zacht. “In Europa aangekomen zijn we met de trein naar Nederland gekomen.” In zijn ogen staat verdriet. “We zaten 38 uur op zee,” vult Layal haar man aan. “Het was heel moeilijk. Toen we eenmaal in het AZC in Ter Apel waren, heeft Mohammed de eerste drie maanden bijna niet geslapen. Hij had iedere keer nachtmerries.” Mike luistert, zijn ogen terneergeslagen naar de grond. Ook hij stapte op een boot om op die manier Italië te bereiken, maar zijn reis begon eerder. Hij ontvluchtte Eritrea, dat op de website van VluchtelingenWerk als het ‘Noord-Korea van Afrika’ wordt bestempeld. Sinds 1993 zijn er geen vrije verkiezingen meer geweest. De reis van Gebremichael ging zoals van zoveel van zijn landgenoten lopend naar Sudan. Daar stapte hij in de auto en kwam uiteindelijk in Libië terecht. Met de trein vanuit Italië kwam hij uiteindelijk in 2015 in Nederland aan. Zijn vrouw en hun zoontje van vier wonen sinds vijf maanden bij hem in Voorhout.

Paspoort Rabah (38) komt uit Libië en woont sinds twee jaar samen met zijn vrouw Layal en hun drie kinderen in Warmond. Gebremichael (Nederlandse roepnaam Mike) werd geboren in Eritrea en vluchtte daar enkele jaren geleden vandaan. Zijn vrouw en zoontje (4) wonen sinds een vijf maanden bij hem in Voorhout.

HARDE WERKERS

Rabah en Mike draaien volop mee, vertelt Van Amsterdam. “We doen het eerst voor en daarna kunnen ze zelf aan de slag.” En dat terwijl de mannen in hun thuisland geen ervaring hadden met tuinieren. Rabah werkte bij een bedrijf dat aluminium raamkozijnen en deurposten plaatsten. Mike was automonteur. Hij vindt het tuinieren in Nederland veel makkelijker dan in Ethiopië. “Daar is het zo droog, hier

Ze zijn een aanwinst voor onze club’

is nog gras.” Van Amsterdam is meer dan tevreden. “Ze pakken het heel snel op en zijn ontzettend harte werkers. Je hoeft ze niet aan het handje mee te nemen. Ze zijn echt een aanwinst voor onze club.” De vrijwilligers hebben zich in het begin wel even afgevraagd of juist werken op een begraafplaats niet te confronterend is voor de vluchtelingen. “We dachten: ze hebben zoveel ellende meegemaakt, misschien is dit teveel van het goede. Maar zij ervaren het heel anders; ze zijn aan het werk en doen iets voor anderen. De groep is leuk en in die omgeving kunnen ze vertrouwd raken met de taal. Dat is ook ons doel; naast het werken, ook beter Nederlands leren spreken.” INTEGRATIE BIJ DE KOFFIE

De pauze om 10.00 uur is daar een uitgelezen mogelijkheid voor. De koster brengt dan een dampende pot koffie naar de tien tuinmannen in het tuinhuis. “Er wordt dan van alles besproken. Soms gaat het over onderwerpen die thuis spelen. Of praten we over dingen die ze hebben meegemaakt. Het is dan een soort koffiecorner hier.” De tuinclub kan nog meer vrijwilligers gebruiken. “Voor veel mensen is het ook in plaats van naar de sportschool gaan, “ zegt Van Amsterdam met gevoel voor promotie. “Je bent lichamelijk goed bezig, vaak onder prettige weersomstandigheden en je doet nuttig werk.” Die nieuwe krachten hoeven niet per se vluchtelingen te zijn. Van Amsterdam ziet wel mogelijkheden om juist voor die groep de integratie door middel van het vrijwilligerswerk in de kerktuin te bevorderen. “Veel statushouders zitten over het algemeen een beetje opgesloten. Ze hebben weinig contact met buren of met dorpelingen. Het gaat er hier vooral om dat ze wat losser worden en makkelijker in de omgang.

We proberen ze in de gemeenschap op te nemen met het gevoel dat ze welkom zijn. Dan zitten ze niet alleen, maar voelen zich onderdeel van onze samenleving.” Ineke van Winden, coördinator integratie bij Welzijn Teylingen: “Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans. Sommigen zijn christen, anderen moslim of juist weer uitgesproken atheïst. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder.”


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


Wij zOeKeN eeN GedreVeN FiNANCieel/AdMiNiSTrATieF MedeWerKer 32-40 uur p/W Ons bedrijf is gespecialiseerd in productpromotie, verkoop en advies van bouw- en installatiemateriaal. Het betreft hier met name bevestigingsmateriaal en (diamant) gereedschappen. Keizer & Cuvelier B.V. is altijd op zoek naar een stuk werkgemak voor de gebruiker. Wij werken met een enthousiast team van 11 personen. Geëindigd in de Top 3 bij de verkiezing van beste Onderneming van Noord Holland 2016/2017 MKB Klein! Omschrijving vacature: Je werkzaamheden bestaan met name uit het afhandelen van de verkooporders en alle daar bijbehorende taken en het inboeken van inkoop-facturen. Daarnaast zijn er diverse andere administratieve taken waaronder het na bellen van debiteuren en het jaarlijks updaten van het productoverzicht. Je handen uit de mouwen steken in het magazijn mag geen probleem voor je zijn. Arbeidsvoorwaarden: Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, een passend salaris en een functie met goede toekomstmogelijkheden. Functie eisen: Middelbaar administratief opleidingsniveau of vergelijkbare werkervaring. Je bent een flexibele aanpakker, nauwkeurig en kan zelfstandig werken. Daarnaast heb je kennis van Excel en bij voorkeur Accountview (of vergelijkbaar programma). Beheerst Engels en Duits in woord en geschrift. Feeling met ICT is een pré. Sollicitatieprocedure: Afhankelijk van geschiktheid nodigen wij je uit voor een persoonlijk gesprek. Je komt te werken in een gedreven team dat werkplezier hoog in het vaandel heeft staan. Wil je meehelpen met het verder uitbouwen van dit jonge en dynamische bedrijf, stuur

IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG

dan je cv met motivatie onder vermelding van: “Slijpschijf” naar: peter@keizercuvelier.nl.

Keizer & Cuvelier, dan werk je met plezier!

LEIDENISOPEN.NL

Boekweitstraat 27, 2153 GK Nieuw-Vennep | T 0252 626700 | F 0252 621365

www.keizercuvelier.nl

OKTOBER WOONMAAND Herfst, herfst, wat heb je te koop ?

Oktober staat bekend als dé Woonmaand. Een verlangen naar gezelligheid en warmte. Veel mensen krijgen de kriebels om het interieur te veranderen. Kleedjes en extra kussens op de bank, open haard aan en warme kleuren in huis. Bij de Rijneke Boulevard kunt u terecht voor al deze wensen en meer. Kom gauw eens langs voor woon-warme-herfstinspiratie!

ZATERDAG 7 OKT Een muzikaal en Heerlijk Hollands feest bij Rijneke! Je kunt maar liefst 15 oud-Hollandse ambachten bekijken, DJ Rob draait Hollandse hits en kids kunnen hoepelen én hun hoepeldiploma halen.


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Ik ga trouwen met Heidi Klum Ja, dat is nog eens een kop boven een column. Een paar weken geleden stond er namelijk boven mijn column: Bo gaat stoppen met radio en politiek. Daar kreeg ik best veel reacties op. De boodschap van die kop was niet helemaal goed geland. Kort samengevat kwam het er op neer dat er landelijk afspraken zijn gemaakt over wat een omroep allemaal moet doen. De twee omroepen die omroep van het jaar zijn geworden, hebben andere keuzes gemaakt en dat werkt goed. Bo is echter het braafste jongetje van de klas en probeert zich aan alle afspraken te houden. Dat is eigenlijk een onmogelijke klus, want - alweer kort samengevat wij moeten alle beschikbare media bedienen en de inhoud moet op professioneel niveau. Ga er maar aan staan. Als Bo geen radio zou maken, zou dat zo veel tijd schelen en die tijd kan je dan bijvoorbeeld in onderzoeksjournalistiek en filmpjes steken. Als Bo zou stoppen met politiek dan scheelt dat mij minstens een werkdag per week. Maar stoppen met radio, echt niet. Ik ben van huis uit sportverslaggever op de radio. leuker werk is er niet. Bo heeft drie sportprogramma’s op zaterdagmiddag/avond en zondagmiddag. Prachtige uitzendingen, gemaakt door trouwe vrijwilligers die elk weekend weer langs de lijn zitten. Dat schrappen? Laat ik dan hier beloven: als Bo stopt met radio, neem ik ontslag. En de politiek schrappen? Als je kijkt hoe veel interesse er is in politieke onderwerpen/programma’s in verhouding met de tijd en energie die we er aan kwijt zijn, dan moet je direct met politiek stoppen. Bo is echter een publieke omroep. Dan breng je onderwerpen die niet populair zijn, maar waar je als omroep van vindt dat ze belangrijk zijn om te brengen. De beslissingen genomen in een gemeente moeten we altijd blijven doen. Het liefst doen we dat ook in een andere vorm dan nu, maar mensen en geld schieten daarvoor te kort. Kortom: Bo blijft radio maken en verslag doen van de politiek. Moeten we dan andere zaken schrappen? Ik zou niet weten wat. We werken al met een inhoud van alle programma’s waarmee we aan de wet voldoen. Er zit nog steeds groei in de omroep ondanks dat ik al veertien jaar met hetzelfde budget moet werken. Eigenlijk een wereldprestatie. En dat verdient een echtgenote die daar bij past: Heidi Klum. Nee hoor, voordat mijn schoonmoeder een deegroller pakt. Ik word oud met mijn eigen vrouw. Alleen, ik heb gemerkt dat sommige mensen alleen koppen boven columns lezen en dat voor waarheid aannemen. Heb je het al gehoord met wie die Zandbergen getrouwd is?

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

21

Opgetogen met ‘grote buit’ van chipszakken en frisdrankblikjes n Leerlingen in actie tegen zwerfafval met Let’s Do It Kids VOORHOUT

n Minder zwerfafval is beter voor mens en dier, zowel in de wijk als in zee. Dat is wat ‘Let’s Do It Kids’ recentelijk aan de kinderen van basisschool De Antonius heeft meegeven in het kader van een themadag over de plastic soep en recycling. De leerlingen gingen ook zelf aan de slag en raapte flink wat plastic van de straat.

De ‘storytellers’ van Let’s Do It Kids vertelden donderdag 28 september alles over zwerfafval en recycling. Tijdens de gastlessen wordt uitgelegd hoe zwerfafval van de straat in de sloot en in zee terecht komt en daar uiteindelijk plastic soep wordt. Docent Lizzy licht enthousiast toe: “Leuk leerzaam, interactief en de kinderen zijn echt handelend bezig. Goed verzorgt. Afwisselend, verschillende gezichten houdt de kinderen erbij. Erg leuk ook, dat het voor de hele school is! In een dorp, als middelpunt van de gemeenschap, is dit iets wat ons allemaal aangaat. Het werkt in een kleine gemeenschap als een olievlek”. CHIPSZAKKEN EN DRINKPAKJES

Na de lessen volgde de schoonmaakactie. In de tientallen afvalzakken met zwerfafval zat vooral veel frisdrank, energydrank, drinkpakjes, flesjes bier, chipszakken, plastic bekers en zelfs een basketbal. Kinderen zijn altijd zichtbaar opgetogen met zo’n ‘grote buit’. Ze vertellen er

Leerlingen luisteren naar de instructies van Let’s Do It-projectmanager Sjaak Veeken. | Foto: pr.

graag over en op die manier bereikt Let’s Do It Kids niet alleen de schoolgaande kinderen maar ook broertjes, zusjes en (groot)ouders.

gecombineerd met een leuk en leerzaam programma over zwerfafval, afvalscheiding en recycling. Want dan sla je twee vliegen in één klap!”

VOORKOMEN IS BETER DAN...

AMBASSADEURS

Uiteindelijk staat voorkomen van zwerfafval voorop. Let’s Do It-projectmanager Sjaak Veeken: “Voorkomen is beter dan genezen, daarom worden schoonmaakacties altijd

Het non-profit schoolprogramma Let’s Do It Kids wil vooral inspireren zodat kinderen ook hun leeftijdsgenoten inspireren om bij te dragen aan een betere en schonere wereld.

De gemeente Teylingen heeft subsidie beschikbaar gesteld voor dit project, waar de Antonius gebruik van heeft gemaakt.

‘Het werkt als een olievlek’

Nu ook film over het Boerhaaveboek

Geld voor ontlasten mantelzorgers

VOORHOUT n Na jaren van onder-

TEYLINGEN n De gemeenteraad heeft gekozen om de van het Rijk gekregen gelden rond de toelage voor huishoudelijke hulp de komende drie jaar in te zetten om mantelzorgers te ontlasten.

zoek, verzamelen en schrijven werd in het voorjaar het Boerhaaveboek gepresenteerd. Op woensdag 4 oktober is de film over de boekpresentatie te zien in het Kerkelijk centrum De Verdieping. Op zondag 24 september werd in de zonnige Boerhaavetuin door een honderdtal personen een drankje gedronken, als dank voor de medewerking aan het maken en presenteren van het Boerhaaveboek op 22 juni. De ludieke Boerhaaveboek kwis werd gewonnen door Arie Dwarswaard. Hij kreeg als afscheidnemend bestuurslid een luchtfoto van een besneeuwde Boerhaavetuin aangeboden door Hans van den Berg, voorzitter van Stichting het Boerhaavehuis. Op de foto drie oudere gasten bij het Boerhaaveboekfeestje; de negentigers Dick van der Tang en Henk van den Berg, en tuinmedewerker Frits de Bee

FILM IN DE VERDIEPING

Op woensdag 4 oktober is de film over de boekpresentatie te zien in het Kerkelijk centrum De Verdieping (Hoek Herenstraat/Aletta Jacobsstraat). De film begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. De film, met drone opnames van het Boerhaavehuis en de -tuin, is op dvd/blue ray te bestellen bij de maker: rob_caspers@hotmail.com. Van het Boerhaaveboek, geschreven door Paul Jochemsz, zijn inmiddels 1750 exemplaren verkocht. ‘Boerhaave Huis en Tuin, over het Groene Hart van Voorhout’ is nog steeds verkrijgbaar en voor intekenaars af te halen bij Nelleke van Steijn, Prins Bernhardstraat 14, 2215 AW Voorhout. Op dat adres is het boek ook nog voor 15 euro te koop. Het Boerhaaveboek bestellen kan ook via de webwinkel van de Historische Kring Voorhout en via www. boerhaavehuis.nl.

Het gaat in Teylingen om een bedrag van 237.000 euro. Enkele fracties hadden vorige week nog grote moeite om akkoord te gaan. Met name hikten zij tegen het feit dat als het geld op is, de regeling ook stopt. Tevens ontbrak er in het raadsvoorstel een lijst met alternatieve moge-

lijkheden om het geld te besteden. De meerderheid kon toch instemmen vanwege het belang van het ondersteunen van de mantelzorgers. De VVD en ChristenUnie echter niet. Ook deze fracties menen dat de mantelzorgers steun verdienen, maar nu worden deze incidentele gelden voor iets structureels gebruikt en riepen op tot een alternatieve en bredere aanwending van het geld, zoals de opstartfase van een respijthuis voor mantelzorgers. De oproep kreeg evenwel geen meerderheid achter zich. (NK)

Excursie vroege vogels SASSENHEIM n Natuur- en vogelliefhebbers kunnen op zondag 8 oktober 2017 om 8.00 uur onder leiding van Willem-Jan Hooijmans van de Vogelwerkgroep Teylingen proberen iets van de vogeltrek in het Park Rusthoff waar te nemen. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk vogelsoorten in het park te spotten door goed te kijken en te luisteren.

Na afloop van de excursie wordt het soortenlijstje ingevuld en gekeken hoeveel verschillende soorten tijdens de wandeling vastgesteld zijn. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, de toegang is gratis en de start is vanaf Paviljoen ‘t Sassennest. Het meenemen van een eigen verrekijker strekt tot aanbeveling. Meer info op www.parkrusthoff.nl.

Dag van de Mantelzorg

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl Dick van der Tang, Henk van den Berg en Frits de Beer | Foto: pr..

SASSENHEIM n Welzijn Teylingen organiseert op zaterdag 11 november van 9.45 tot 15.00 uur in Sassenheim weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg voor mantelzorgers in Teylingen. Net als vorig jaar is het thema: “Mantelzorg doe je samen”. Ook dit jaar start met een interactief deel. Alle tips en informatie

van vorig jaar zijn uitgewerkt door Welzijn Teylingen en Mantelzorgers en organisaties gaan onder begeleiding met elkaar in gesprek. Verder bestaat het programma uit verschillende informatieve workshops en verwenactiviteiten. Aanmelden kan via www.welzijnteylingen.nl of telefonisch; 0252 -231805.


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 5 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL O K TO B E R DINSDAG 10.00 - 17.30 uur

O K TO B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

%

3

Katwijk

4

5

O K TO B E R DONDERDAG 10.00 - 20.00 uur

6

O K TO B E R VRIJDAG 10.00 - 17.30 uur

7

O K TO B E R ZATERDAG 10.00 - 17.00 uur

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET M CO

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 99,- nu voor

49,95

140x220 van 109,200x200 van 129,200x220 van 139,240x200 van 149,240x220 van 159,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

55,65,69,95 75,79,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

23

agenda agenda

1oktWaargebeurd 22 Herfstvakantie bij de Stoomtrein Katwijk Leiden. www.stoomtreinkatdrama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

di, do, za, zo Katwijk Leiden • Valkenburg, • J. Pellenbargweg 1 Film: Stoomtrein Wild Lisse, Filmhuis

Di t/m

soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan•1600 maakt. Film:wijkleiden.nl/evenementen Wild Lisse,km Filmhuis Di Dagelijks Party Tentoonstelling • Noordwijk, Nieuwe een Zeeweg Waargebeurd tijdens per-75 voor drama Kids!met Reese Witherspoon •die Hillegom, Solution Vr soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan km Disco voor kinderen uitingroep 7 en 8 die je1600 niet mag missen. t/m okt Tentoonstelling Kapel het Langeveld. Vijf eeuwen wist demaakt. Langeveldse

1

4 27

Van 20:00 23:00. Entree gratis. kapeltot de tijd te trotseren.

Party voor Kids! • Hillegom, Solution 4t/m Disco voor kinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8• Leiden, die je niet magVolkenkunde missen. 10 Paardenmarkt diverse locaties Cool Japan Museum Do 29 4 Waar Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vrt/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties Do 4 •en Hillegom, Museum Waar een klein Japans dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest Di t/m zo Kofferbakmarkt Modern lakwerk • Leiden, Japanmuseum SieboldHuis Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl 29 de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Za 5 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Grote Tentoonstelling markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aanTulp Di t/m zo 10.000 • Lisse, Museum De Zwarte Za 5 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deel29 name € 2,50 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Za 5 Vrije Tijd Festival •Eagle Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur DeelDo The Dutch Eagles Fly Like an •-Noordwijk, Za 5 Vrt/m zo VrDi t/m

okt

Expositie over Japan. Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur.

t/m

apr

Werken van 12 Japanse topkunstenaars die de kostbare klassieke lakwerktechniek toepassen in hedendaagse beeldende kunst.

t/m

apr

Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ Ruim vijftig werken uit diverse collecties.

5 okt

Activiteiten en demonstraties door verschillende vereniginname Ruim € 2,50 40 jaar na dato staat de authentieke muziek Theater De Muze gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff 5 We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat Activiteiten en demonstraties door verschillende vereniginKeukenhof Bollenmarkt • Lisse, Keukenhof 5 De winkeliers van de Hoofdstraat showen detot laatste fashion gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 15 uur. 6/7 en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat Za 5 Avenue • Lisse,fashion Centrum De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste Za ScheidenvandeMarkt • Leiden, Stadsgehoorzaal Za 5 Auto van de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind.

Za

Vr/za Za

| Foto: pr.

Halloweenfeest in ‘Heksenheim’ n Kaartverkoop op zaterdag 7 oktober van start SASSENHEIM n Voor alle kinderen

tot twaalf jaar die van griezelen houden organiseert de Evenementencommissie van Park Rusthoff op zaterdag 28 oktober de jaarlijkse Halloween Park Party. Voor alle heksen en tovenaars van Sassenheim en omstreken wordt park Rusthoff omgetoverd in ‘Heksenheim’. De kaartverkoop gaat op zaterdag 7 oktober van start. Voor dit spannende Halloweenfeest zijn de organisatoren al druk bezig om van Park Rusthoff een echt hekseneiland te maken. Samen met Scouting Scojesa worden decoraties gemaakt, pompoenen uitgesneden en van het park een griezelig Halloweenpark gemaakt.

Alle bezoekers van de Halloween Park Party mogen verkleed komen: de kinderen maar ook hun ouders.

ber. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, The Read Shop en bij IJs en Snackpaleis Parkzicht.

LAMPIONNENOPTOCHT

VRIJWILLIGERS

Het park gaat om 18.30 uur open en als om 19.00 uur de kerkklok slaat begint het feest. Voor de jongste kinderen is er een lampionnenoptocht naar het eiland. Daar kunnen ze allerlei griezelige spelletjes doen. Daarna is het tijd voor de echt stoere kinderen. Zij mogen in de buitenring op griezeltocht. Wat - en vooral wie - zullen ze daar tegenkomen? Het feest is afgelopen om 21.00 uur. KAARTVERKOOP

De kaartverkoop voor de Halloween Park Party start op zaterdag 7 okto-

Om het feest te laten slagen is de organisatie nog op zoek naar mensen die willen helpen tussen 10.00 en 16.00 uur om het park griezelig aan te kleden. Ook zoeken ze nog vrijwilligers die tijdens de Halloween Park Party willen figureren als spook, heks of piraat, maar ook mensen die liever als begeleider of bewaker willen helpen. Na afloop van het feest is ook nog veel hulp nodig om alles weer af te breken. Aanmelden bij Paula Vreeburg: halloweenrusthoff@gmail.com of tel. 06-27492436.

TEYLINGEN n MuBo speelt 20 en 21

oktober, en 10 en 11 november het indrukwekkende Chess in lokale theaters. Het eerste weekend is de voorstelling te zien in Ins Blau in Leiden en drie weken later in Het Forum van het Teylingen College in Noordwijkerhout. Chess vertelt het verhaal van de excentrieke Amerikaanse schaakgrootmeester Freddie Trumper en zijn geduchte Russische tegenspeler Anatoly Sergievsky. Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog nemen intrige en tactiek het op tegen passie en loyaliteit. Beide mannen moeten keuzes maken in kwesties die lang niet altijd zo zwart-wit zijn als ze lijken. Lianne Brock, woonachtig in Sassenheim, speelt Svetlana Sergievsky, de vrouw van Anatoly. “Zij wordt door de KGB op redelijk wrede wijze ingezet als een pion in het machtsspel. Haar man heeft ze na zijn vertrek naar het Westen al tijden niet gezien, maar toch wordt ze geforceerd de confrontatie met hem aan te gaan om hem te overtuigen het kampioenschap te verliezen. Haar strijd is die tussen haar trots en de liefde die nog steeds voor Anatoly bestaat en dat steekt zij niet onder stoelen of banken.” Mede door de gecompliceerde, maar indrukwekkende muziek geschreven door de mannen van ABBA, het volwassen verhaal dat zich afspeelt in een tijd die momenteel akelig dicht bij de actualiteit komt en door zowel de grote ensemblestukken als

de solopartijen, is Chess een echte uitdaging. “We zijn ondertussen al maanden hard aan het repeteren. Chess moet je absoluut niet onderschatten en alle deelnemers zijn dan ook uiterst gefocust en betrokken bij het intense proces.” Op de vraag waarom mensen moeten komen, zegt Brock: “Onze voorstellingen zijn altijd de moeite waard en met deze voorstelling wordt dat zeker nogmaals bewezen. Het is geen gemakkelijk stuk, de muziek en de zang is complex, maar iedere speler gaat er voor en onder leiding van artistiek leider Hans Hollander laten we echte kwaliteit zien en horen. Ons publiek zal wederom aangenaam verrast worden door het hoge niveau van deze ‘amateurgroep’.” MuBo garandeert ondertussen al weer acht jaar een overtuigende the-

aterbelevenis voor trouwe fans en nieuwe kijkers. Brock: “Zelf speel ik al sinds de eerste voorstelling mee met deze fijne groep mensen. Ik heb ondertussen zelfs al meerdere keren tegenover musical-echtgenoot Jordi Kerkum (Anatoly) mogen staan en nog altijd geniet ik van het hele proces. De sfeer bij MuBo is hartelijk en warm, juist omdat iedereen mee mag doen en er hard gewerkt wordt om van de voorstelling een succes te maken. Het doet echt wat met je om met zo’n hechte groep maanden aan een project te werken”. Kaarten voor vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober (Ins Blau, Leiden), en vrijdag 10 en zaterdag 11 november (Forum van het Teylingen College, Noordwijkerhout) zijn verkrijgbaar via www.stichtingmubo.nl.

Keukenhof opent de poorten voor de jaarlijkse bloembollenmarkt. Bloembollen direct van de kweker. www.keukenhof.nl

7 okt

Verschillende autodealers latenlange de nieuwste en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien Een uurtjeLisse. klassieke muziekstaan in de prachtige Breezaal van de Stadsgein Dorpshart Auto’s verspreid in het Dorpshart.

Auto Avenue • Lisse, Centrum 5 & 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien 10.000 Stappenwandeling • voor Noordwijkerhout, Dorpsstraat 5 Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles op, enDorpshart. rond het 8 in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid inin het 7 huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis Za & & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Zo 12 Najaarsfeesten centrum ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het Za Za 55-Lifestylebeurs Golf: 3-Stokkenwedstrijd • Noordwijkerhout, hoorzaal, 16.00 uur, € 7,50 p.p.

ZaZa&

Za Zo

okt

“Beweeg je leven” een sportieve herfstwandeling, met begeleiding, door bos en duin. Vertrek 9.00 uur vanaf de VVV winkel

7 okt

Evenementen (9-12 gratis september) in Voorhout. Zahuis. 12.00 t/men 18kermis uur. Toegang met slechtsjaarmarkt drie clubs open de 9-holes Golfbaan Tespelduyn terdagWedstrijd 12 september onder meer wielerkoers.

- 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za65Kunstmarkt Korenslag Bollenstreek •tot Noordwijkerthout, Schelft Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder 16 uur wielerkoers. in hetDe gezelterdag 12 september meer Bloembollenbaan, aanvang 13.00 uur, aanmelden via www.tespelduyn.nl 

Za

Zo Za

7 okt

lige Warmondse dorpscentrum. 4 sterke, bekende koren strijden om de felbegeerde beker. Aanv. 20.00

Zo Di Za/zo

Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat Science Café Leiden • Leiden 6 Bijzondere markt vol kunst. Van 11 totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel8 Kom Vikingmarkt • Voorhout, Kasteel Teylingen alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van lige Warmondse dorpscentrum.

Di-Di

• Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van Gluren bij de Buren • Lisse, Deelnemende huiskamers ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

uur, kaarten € 8,50 verkrijgbaar in de VVV winkel

totin‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 11uur. 7/8 okt ‘kernenergie’ Vikingmarkt het middeleeuwse kasteel. Zaterdag 10-19 u; zondag Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden 17 u. Toegang € 7,- volw., 4 t/m 12 jaar € 5,-.

Do Zo

8Di-okt Di-Do Zo Zo

8Di-okt

Noordwijkerhout Lissers stellen hun huiskamer open voor cultuurliefhebbers. Met muziek,

88DeNoordwijkerhout aftrap van in een nieuwe cultureel• seizoen. en Muziek Jeroen Noordwijk,Voor Oude prijzen Jeroenskerk

-10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof dans. www.glurenbijdeburen-lisse.nl Kermistheater, en gezelligheid op de Brink en in het centrum van meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Blaaskwintet Quintessenza verovert de harten van de bezoekers door de

-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 8-13 De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is Zo Vogelexcursie • Sassenheim, Park Rusthoff meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl DoZo Zo

8Do-okt Zo Za

Zo

Lokale talenten spelen MuBo musical

okt

ZaZa

het weer kermis in Hillegom!

Ontdek welke vogels er wonen in dit bijzondere park in het centrum van -13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 112-dag (inclAanvang Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Sassenheim. 8 uur. Toegang gratis.

10Verschillende Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 hulpdiensten presenteren zich en er zal een Hardloopwandelevenement • Warmond, Bisschopslaan het weer kermis en in Hillegom!

8 okt Zo

frisse, enthousiaste vertolking van hun programma.

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

Wandelen of hardlopen om geld in te zamelen voor o.a. kankeronder112-dag (incl Brandweerman Sam) • Binnen, Lisse, centrum Pompoenmarkt • Noordwijk Florahof zoek. Voor tijden/afstanden: www.lopentegenkanker.nl

12Op Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt Modeshows en koopzondag • Sassenheim, Centrum meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

8 okt

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.

Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, 12Concert Herfstwandeling voor Vroege Vogelsmarkt • De Zilk, Joppeweg Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette de 12 Feestelijk ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel. 8 Zo ZaZa

okt

Vier mobiele modeshows, proeverijen en koopzondag. Van 12 tot 17 uur.

diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Vroeg uit Monumentendag de veren voor een wandeling, met natuurgids, door de AmsterTevens Open Katwijk. www.vvvkatwijk.nl

Zo ZaZa

Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde 12in-Stijl Paardenen ter vleermuizenmiddag • Warmond, Natuur Feestelijk concert gelegenheid Bätzorgel. 12 De nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een jaar doorlopende cat-

ZaZa

in-StijlMonumentendag Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde • Noordwijkerh., VVV-kantoor 12Open 12 De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catFietsroute langs monumentale panden en oude bollenschu-

damse Waterleidingduinen. Vertrek 8.00 uur.

8 en 12walk, okt maar Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl Ontdekking Centrum Koudenhoorn ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl Ma

Paardenmiddag op 8 oktober en vleermuizen op 15 oktober. Kijk voor details op koudenhoornontdekken.nl

9okt

walk,Route maar ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl Lezing • Katwijk, Bibliotheek Schelpendam ren. afhalen bij drankjes VVV Noordwijkerhout

Di ZaZa

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor • Noordwijk, div. locaties 12Open 12 Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuKasteel Cultureel • Lisse, Koetshuis Kasteel Keukenhof De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

ZaZa Wo

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijk, div. locaties • Lisse, Dorpshart 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse in het teken van Filmavond plus Monumentendag Bibliotheek Schelpendam in en Open kunstdorp Lisse• Katwijk, kunt ustaat genieten van de vele

10 okt

ren. Route afhalen bij met VVV Noordwijkerhout Een klassieke avond muziek voor viool en piano. Werken van o.a. Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl Brahms, Debussy en Mozart. www.kasteelkeukenhof.nl

11 okt Za&

Lezing over de Britten en Groot-Brittannië. Entree € 8,00. 20.00 uur

Kunst & Ambacht. uur. www.openmonmentendag.nl monumenten Filmavond met 11-17 een oprechte en aangrijpende film die dé hit was op alle

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt u•in genieten vanSchouwburg dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open Veenfabriek - Ophelia Leiden, Leidse filmfestivals in 2016. Incl. hapjes en drankjes.

ZoZa Wo/do

monumenten voor bezoekers. Leiden.nl 11/12deuren okt Over inspiratie en begeerte geïnspireerd op Shakespeare’s Hamlet én op

&13 13 Lichtsculpturen Open Monumentendag • Leiden, div.Noordwijk locaties • Noordwijk, Museum 12&Let’s 12 Meergo dan monumenten invan Leiden open tovijfendertig the caves and explore! Ira der Valk. hun Za 11-17 Orgelconcert • Katwijk, Vredeskerk

Za& Za& Zo

Zo Vr

Harriet Smithson die Ophelia speelde.

13 okt Za

deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zoOrganist 11-17 (eenmalige uitzondering isuur Jan van Westenbrugge uit Zoetermeer. openingstijd). De toegang bedraagt

& 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk • Leiden, Hortus botanicus 12Zondagwandeling 13 Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. Za 11-17 Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en e.o. Herfstmarkt • Noordwijk, Hoofdstraat

Za& ZoZo

€ 7,50, voor kinderen t/m 14 jaar gratis.

14 okt

uur, zoVoorma. 11-17 uur (eenmalige uitzondering Tonny Deelname € 1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur. Markt met lifestyle en home producten, aandacht voor gezondheid en

ZoZo

Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 13De 13 Rondleiding Japan in Hortusop door Titia van der Ebrestaurants enbij Op deze markt ligt dede nadruk eerlijke producten, Wijnspijs Wandeling • Leiden, diverse

Div Zo

13Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza KidsMiddag • Rijnsburg, Marina Rijnsburg

Zo

duurzaamheid, gezellige muziek en entertainment.

15 okt Wo

18 okt Dagelijks Div

Do/vr

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch of streekgebonden.

Zes restaurants, zes happen, zes wijnen. Max. 300 deelnemers.

t/m 30www.leiden.nl/uitagenda. Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 10 - 13 uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

Kinderen vanaf 10 jaar (minimale lengte 1.35 m) kunnen op de KidsMid-

t/m okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 verruimt blik • Noordw., Theater De Muze dagReizen naar hartenlust komenje quad rijden en paintballen. Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za Brosports Herfst Games • Lisse, Spekkelaan 10 dens openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis.

19/20 okt Dagelijks

Uitdagend spellenprogramma met speurtochten met walkie-talkies,

t/m 3 okt 700Games, jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info Highland strategische bosspelen. www.brosports.nl Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info De MuBo-cast van Chess. | Foto: pr.


WOONMAAND INSPIRATIE Meubelen & inloopkasten: gelikt handwerk!

2 zitsbank Felizia laag

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,Design: Axel Enthoven

Het origineel

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

KEUZE UIT RUIM:

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

Als ’t om inloopkasten, TV-wanden en meubelen gaat, is Meijvogel Hout op z’n best. Woonkamer, kantoor of slaapkamer; alles wordt precies op maat gemaakt. Puur handwerk. Met speciale ontwerpsoftware stellen ze met u een uniek ontwerp samen. Schuif-, vouw- of draaideuren: alles is mogelijk. Afwerking met hout, glas,

Hoge Rijndijk 315 2382 AP Zoeterwoude De Karat collectie kenmerkt zich door 071 589 93 46 • www.casba.nl een perfect gevoel voor verhoudingen. ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: 10.00-17.30, do:10.00-21.00, Alle meubelen kunnen heel veelzo:maten, za:in 10.00-17.00, 12.00-17.00

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

kunststof kunstgrepen, accessoires, en natuurlijk een regenboog aan kleuren. Maar ook wanden en deuren met staal, metaal en aluminium behoren tot de mogelijkheden. Gelikt handwerk uit de smederij? Aan u de keus!

kleuren en houtsoorten geleverd worden.

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl


uit!

DE TEYLINGER

n SASSENHEIM Gospelkoor Soul2Soul houdt op donderdag 12 oktober een open repetitie in de Havenkerk (Bijweglaan 4).

SASSENHEIM n Familiegeheimen

komen aan het licht in ‘De Helleveeg’. De film is op donderdag 5 oktober om 20.15 uur te zien in theater ‘t Onderdak (J.P. Gouveneurlaan 40a).

Het achtste seizoen bij gospelkoor Soul2Soul van start gegaan met twee nieuwe begeleiders, dirigent Paul Mooren en pianiste Saskia van den Toorn.

‘De Helleveeg’, gebaseerd op de succesvolle, gelijknamige roman van A.F.Th. van der Heijden, vertelt het verhaal van Albert Egberts (Benja Bruijning) en zijn tante Tiny (Hannah Hoekstra). Tiny lijdt behalve aan smetvrees ook aan een dwangmatig scherpe tong. Voor Albert is tante Tiny, schertsend Tientje Poets genoemd, even afschrikwekkend als intrigerend. Eenmaal zelf volwassen geworden stuurt Albert aan op een grote confrontatie, waarbij eindelijk alle familiegeheimen aan het licht komen. De toegang bedraagt 5 euro, kaarten aan de deur te koop. Meer op www.hetonderdak.nl.

ONTWIKKELING EN PLEZIER

Variatie in hun muziek maakt het koor geschikt voor allerlei gelegenheden. Swingende Black & White gospel blijven de boventoon voeren bij het koor, maar voor andere passende genres is ook ruimte. Daarbij hebben de koorleden medezeggenschap in de keuze van het repertoire. Omdat het koor ook met eigen solisten werkt is er de mogelijkheid om jezelf, op eigen

De voorstelling is op woensdag 18 oktober en begint om 15.00 uur. Vanaf 13.30 uur kunnen kinderen zich laten schminken en staat de limonade klaar. Een kaartje voor deze all-in middag kost 8,50 euro. Kaarten kopen kan via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3 in Warmond.

AMV lessen bij St. Cecilia VOORHOUT n Nieuwe blokfluiten,

nieuwe leerlingen en een nieuwe docent. De Algemene Muzikale Vorming lessen van muziekvereniging St. Cecilia zijn weer begonnen. Dertien leerlingen zullen dit jaar onder leiding van Leroy van der Poel kennis maken met muziek. Algemene Muzikale Vorming is een methode om kinderen van 7 tot 10 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met muziek. AMV geeft kinderen een brede muzikale basis. Kinderen leren noten lezen, maken kennis met ritmes en leren verschillende instrumenten herkennen. Ook wordt de mogelijkheid geboden verschillende instrumenten uit te proberen. De AMV-groepen bestaan uit zes tot maximaal acht leerlingen per groep en staan aankomend jaar onder leiding van Leroy van der Poel. Hij is vorig jaar afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en dirigeert al langer meerdere orkesten in de Bollenstreek.

tempo, als solo zanger(es) binnen het koor te ontwikkelen. OPEN REPETITIE

Tijdens de open repetitie kunnen bezoekers vrijblijvend deelnemen aan het instuderen van een nieuw nummer. Na de pauze laat het koor bestaand repertoire horen. Het koor heeft altijd plaats voor nieuwe leden van alle leeftijden. Vooral de mannen hebben extra versterking nodig. De wekelijkse repetitie is iedere donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Het eerste optreden van Gospelkoor Soul2Soul, in de nieuwe bezetting, is op 12 november in de Goede Herderkerk in Valkenburg. Voor meer informatie, kijk op www.gospelkoor-soul2soul. nl of neem contact op met Rick van Caubergh: 06-22515195.

Leonie Meijer is ‘Hier’ SASSENHEIM

n Met haar derde theatertour ‘Hier’ staat zangeres Leonie Meijer op zaterdag 7 oktober in theater ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Kindertheater Tommie & Poes

Tommie logeert bij zijn opa. Samen houden ze van tekenen, overal liggen dan ook stiften en papier. En in de boekenkist zit iemand met dezelfde naam en wel ene Tom Poes. Daar wil Tommie meer over te weten komen. In deze interactieve muziek-theatervoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar vormen de tekeningen van Marten Toonder de basis voor een spannend verhaal. Dit alles is gebaseerd op de strip Het geheim der blauwe aarde uit 1941.

25

Nieuw seizoen Soul2Soul

De Helleveeg in ‘t Onderdak

WARMOND n In de herfstvakantie komt theater-groep De Toren van Geluid met Tommie & Tom Poes naar Theater Het Trefpunt.

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

De organisatie v.l.n.r. Saskia van Zanten,Sonja Verbeek, John van der Tol, Jeannette Dijkman en Anke van Elteren. Niet op de foto: Jacqueline de Groot. |

Modeshows in het centrum tijdens koopzondag Style & Shop SASSENHEIM n Spektakel in Sassenheim, dat belooft de Style & Shop show op zondag 8 oktober. Op vier catwalks in het winkelcentrum showen modellen de nieuwste herfst- en wintertrends, en niet alleen op het gebied van mode. Daarna kunnen bezoekers meteen terecht in de vele winkels, want die zijn tijdens deze extra koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

De herfst is op 22 september begonnen en dat betekent dat in de kledingkast de zomerkleding langzaam ingeruild wordt voor de wintergarderobe. Luchtige jurkjes maken plaats voor stoere jeans, warme breisels en dikke jassen. Natuurlijk zitten er fijne kledingstukken tussen, die nog prima een winter mee gaan. Combineren van de huidige kleding met de nieuwste trends is een slimme manier om de garderobe herfst- en winterproof te maken. Style & Shop helpt daar graag een handje bij mee. COMPLETE WINKELMIDDAG

Een complete winkelmiddag voor alle leeftijden, dat is wat de organisatie de bezoekers van het centrum in Sassenheim wil laten ervaren. Daar hoort gratis parkeren bij. De Style & Shop shows zijn een samenwerking tussen de winkeliers, het Citymanagement Teylingen, Promolooks, evenementenbureau Doortastend en Dansstudio Sonja! “We willen spektakel bieden,” zegt citymanager John van der Tol. “Het is een gezamenlijk evenement, waarbij veel winkels open zijn. Ook winkeliers die soms wel eens een koopzondag overslaan, doen nu ook mee. En ik ben blij dat zowel de grote ketens als lokale winkeliers enthousiast reageren. Dat laat zien dat je gezamenlijk tot nog mooiere dingen kunt komen.” BEAUTY EN BLOEMEN

Inspiratie is op zondag volop te vinden in het winkelcentrum. Op

de vier catwalks lopen modellen, gehuld in de nieuwste trends op het gebied van dames- en herenkleding. Daarbij showen ze ook de nieuwste producten van andere winkeliers, zoals horloges, bloemen en boeken. En hoe combineren al die nieuwe trends met de elegante laarsjes, stoere boots of comfortabele sneakers?

Leonie Meijer heeft in het theater een plek gevonden waar haar liedjes, haar ‘live’ stemgeluid en haar persoonlijkheid helemaal tot hun recht komen. Met haar nieuwe en inmiddels derde theatertour, getiteld ‘Hier’ gaat Leonie weer een stap verder op de ingeslagen weg. Kort geleden trok Meijer alleen met een auto door het zuiden van de Verenigde Staten, de thuisbasis van de blues, de countrymuziek en veel van haar muzikale helden.

Nu zet ze haar muzikale talent en haar bijna cabareteske manier van verhalen vertellen in , om het publiek reisgenoot te maken van deze muzikale roadtrip. De theaterbezoekers worden meegenomen naar spontane optredens in achteraf cafeetjes van New Orleans en Memphis en via het heiligdom Nashville naar de blues in haar eigen ziel. KAARTVERKOOP

Kaarten kosten 17,50 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Er is ook genoeg aanbod op het gebied van beauty, huidverzorging, huishoudelijke items, lifestyle, brillen, interieur, vers, delicatessen, reizen, cadeaus en fotografie. Supermarkten en horeca zijn ‘s middags geopend. Ook de nieuwste kinderkleding is te zien bij de Style & Shop shows. Tijdens de shows gaan de modellen de rode loper op met op de achtergrond de beats van een (mobiele) dj. De aan de show deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan de rode en gele ballonnen. Ook maken bezoekers kans op prijzen tijdens de gratis loterij. Dansstudio Sonja! verzorgt verschillende optredens. Het totaal maakt Style & Shop tot een complete winkelmiddag voor het hele gezin.

Paardenmiddag Natuur Centrum WARMOND

n Op het recreatieeiland Koudenhoorn zijn paarden een alledaagse verschijning. Toch roept hun aanwezigheid allerlei vragen op en valt er veel over het gedrag van paarden te vertellen. Op zondag 8 oktober vertellen twee deskundigen van de kinderboerderij alles over deze edele viervoeters in het Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn (NOCK), toegang tot het eiland bij Gemeentehaven 3. Het natuurcentrum is tussen 14.00 en 17.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Jarl Ragnar Haldorson in de vikingboot Fenrir. | Foto: pr.

De Vikingen komen naar de Ruïne van Teylingen VOORHOUT

n De geschiedenis herleeft tijdens de Viking Markt in en rondom de Ruïne van Teylingen (Teylingerlaan 15a). Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober zijn er verschillende activiteiten bij het voormalig kasteel.

Ook dit jaar laten de Stichting Beheer Kasteel Teylingen (SBKT) en dhr. P. Hoogenboom een stukje geschiedenis herleven. De in 2013 opgerichte stichting heeft als doel het verkrijgen, verspreiden en bevorderen van kennis omtrent de geschiedenis en culturele waarden van de Duin- en Bollenstreek in het algemeen en het kasteel van Teylingen en zijn bewoners in het bijzonder. BIJLWERPEN

Tijdens het weekend van 7 en 8 ok-

tober is voor het derde jaar op rij de grootste Viking Markt van Nederland bij de ruïne. Het terrein wordt tijdelijk in bezit genomen door bijna 500 Vikingen uit minstens twaalf verschillende landen, waaronder krijgers, ambachtslieden, handelaren en muzikanten. Bezoekers kunnen boogschieten en bijlwerpen. Ook zijn er Viking Vechtshows. De Viking Markt is op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is 5 euro voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en volwassenen (13 jaar en ouder) betalen 8 euro. Kinderen van vier jaar en jonger krijgen gratis entree. Parkeren is gratis. Meer op www.kasteelteyingen.nl.


Waanzinnig. Bij Grando komen al uw dromen uit, van keuken en badkamer tot mooie reizen.

Geldig tot en met 15 oktober:

20% KORTING! 1 11.240,-, nú voor

+ win en uw beleef is! re droom

E 8.992,-

+ Sunshower of Quooker cadeau! *

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

1 13.420,-, nú voor

E 10.736,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp

*Vraag naar de voorwaarden

Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

KUNSTGEBIT

IETS EXTRA’S VERDIENEN EN EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET MILIEU?

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

Word inzamelpunt voor gebruikt frituurvet!

“Met het inzamelen van gebruikt frituurvet verdienen we een extraatje waardoor we weer een leuke activiteit kunnen organiseren” Alisa Troost van kinderboerderij De Molenwei te Rotterdam

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

K AAPPK

in* lli-n a l l a -

,-, €€3838

*

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,

00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Jij bent uniek jouw Auping matras ook De vernieuwde matrassen van Auping passen perfect bij zowel jouw lichaam als je persoonlijke voorkeur.

20%

voordeel Lever een groene bijdrage aan het milieu!

Help mee verstopping van het riool te voorkomen!

Verdien extra inkomsten voor uw kinderboerderij, school, sportclub of vereniging!

op alle Auping matrassen*

*Kijk voor de actievoorwaarden op auping.nl/actie DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen

Inleverpunt worden is simpel: Ga naar www.frituurvetrecyclehet.nl meld u aan en ontvang een container op locatie.

Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

27

Foreholte verliest in Badhoevedorp VOORHOUT n Daar waar Foreholte zich vorige week nog terug vocht naar een overwinning in de openingswedstrijd tegen Laakkwartier, daar liet het, de punten liggen ergens op een kunstgrasveld langs de A9 in Badhoevedorp. Hoewel absoluut geen verkeerde ploeg, was Pancratius toch niet de ploeg waar de Voorhouters van hadden moeten verliezen. Mark van Loon (l) is toegevoegd aan de selectie van het Nederlands rugbyteam. | Foto: pr.

Mark van Loon (18) in rugbyselectie Oranje SASSENHEIM n Rugbyspeler Mark van Loon uit Sassenheim is opgeroepen voor de selectie van het Nederlands rugbyteam. Het achttienjarige talent van The Bassets is door bondscoach Gareth Gilbert aan de selectie toegevoegd

Van Loon speelt van jongs af aan bij The Bassets. Hij doorliep alle jeugdteams, waarbij zijn leiderschap al vroeg opviel. Bassets-trainer Phil Leck durfde het vorig seizoen dan ook aan om Van Loon naar de hoofdmacht te halen. Met zijn zeventien jaar was hij de jongste debutant in

de Ereklasse, het hoogste niveau in Nederland. Naast rugby is Van Loon elektricien en is hij ook nog bezig met zijn opleiding.

Met een ongewijzigde basis begon trainer IJzendoorn aan de wedstrijd tegen de grote onbekende tegenstander. Na vijf minuten keek zijn ploeg tegen een achterstand aan toen Casper Brabander zomaar de bal op het middenveld inleverde en Pancratius in drie passes middenvelder Ervin Cotfried vrij voor keeper Matthijs Guijt zette (1-0). Lang bleef het Voorhoutse antwoord niet uit. Rick Brabander zette voor op Sten Admiraal. Zijn schot eindigde nog op de deklat, maar Toni Arroyo

was alert en gleed de terugspringende bal binnen (1-1). Tot aan de rust hadden de Voorhouters het beste van het spel en hadden ze op voorsprong moeten komen als Rik Brabander zijn voet had gezet tegen de voorzet vanaf de linkerflank. Dat gebeurde echter niet en zo bleef de wedstrijd spannend tussen twee ploegen die in elk geval voetballend tot een resultaat poogden te komen.

Winst in slotfase

ACHTER DE FEITEN AAN

TEYLINGEN

Ongewijzigd kwamen de tweeëntwintig uit de kleedkamer voor de tweede helft en na tien minuten liep Foreholte opnieuw achter de feiten aan. De inzet uit een vrije trap van de uitblinkende middenvelder Ralf Fenne zoefde over de muur buiten bereik van Matthijs Guijt in de linkerbovenhoek (2-1). Wederom gingen de Voorhouters in de achtervolging, maar al te veel kansen leverde al die inzet niet op. Mink Schinkelshoek kwam voor Joost van Dam, scheidsrechter Mourabit spaarde nadrukkelijk Merano Linger voor z’n tweede gele kaart,

maar kon niet anders dan direct rood trekken voor een onbegrijpelijke actie van matchwinner Ralf Fenne op Lucas Wiering. Spits Wouter Nolles kwam een kwartier voor tijd ook nog in het veld, maar kon zijn ploeg ook niet meer langszij brengen.

n Winst, gelijkspel en verlies in het voetbalweekend. Ter Leede won met 3-2 van Zwaluwen door een late goalvan Stefan Kraaijvanger. Eerder scoorden Van Otterlo en Bok al voor de thuisclub. Teylingen maakte er een doelpuntrijke middag van tegen DSOV (3-3). Tom en Mark van der Vlugt scoorde in de tweede helft. Raymond Dolieslager leek matchwinnaar te worden, maar DSOV-aanvoerder Bianco Carolina voorkwam dat. Warmunda ging met 2-6 onderuit tegen Nicolaas Boys. Kurbegovic en Janmaat scoorden voor de thuisclub.

OPLEIDINGSTEAM

Bondscoach Gilbert heeft in totaal 64 spelers geselecteerd, waaronder een groot aantal talenten. De groep wordt verdeeld in Heren 15s en Heren NL-A, waar bij Heren 15s het opleidingsteam is. Zij spelen op 11 november in en tegen Moldavië. Voorafgaand spelen Heren S15 en Heren NL-A op 4 november een oefenwedstrijd tegen elkaar in Amsterdam.

TOP wint eerste wedstrijd SASSENHEIM n De korfballers van TOP hebben de eerste overwinning in de veldcompetitie geboekt. De thuiswedstrijd tegen het eveneens puntloze Dalto werd met 21-10 gewonnen.

TOP startte zonder Sanne Jousma, Jet Hendriks en Daniel Harmzen in de basis. Zij werden vervangen door Fenna Jagtman, Linda van der Zijden en Thomas Tiggelman. Die laatste gaf meteen zijn visitekaartje af: van de eerste drie Sassenheimse doelpunten, kwamen er twee uit zijn handen. TOP liep rustig uit en stond bij rust met een ruime marge van 12-5 voor.

Na rust opende Dalto na vijf minuten de score en het duurde maar liefst tot de veertiende minuut voordat Mick Snel namens TOP weer de eerste goal noteerde. Dalto kon niet profiteren van deze doelpuntloze fase, mede doordat de Sassenheimse verdediging weinig ruimte gaf en veel ballen onderschepten. Met de 14-6 van Van der Zijden hadden alle invallers gescoord. Met zijn eerste schot zette invaller Wouter de Koning vervolgens de 21-8 op het scorebord. De 21-10 eindstand levert TOP de eerste punten van het seizoen op.

ZIET EEN SCHUIFPUI MET GLAS ER MINDER VEILIG UIT?

VCS-middenaanvaller Jessica Sietsema slaat bal langs blokkering van Dosko. | Foto: pr.

Volleybalseizoen ook van start SASSENHEIM n De volleybalcompetitie is na een zomerstop van vier maanden gestart. De eerste teams van Volleybalclub Sassenheim speelden na een reeks oefenwedstrijden eind september hun eerste wedstrijden in de promotieklasse. Beide teams verloren hun eerste wedstrijd, maar herstelden zich in het tweede duel.

Het team van VCS dames 1 is dit seizoen op een aantal punten gewijzigd. Tijdens de eerste wedstrijd van de dames leek het allemaal nog even wennen. Er werd voorzichtig

AL ONZE SCHUIFPUIEN ZIJN STANDAARD VOORZIEN VAN VEILIGHEIDSGLAS

gespeeld en de normaal zo hoge servicedruk was niet aanwezig. Tegenstander Velo maakte daar dankbaar gebruik van en won met 4-0. Een week later werd de thuiswedstrijd tegen Dosko wel gewonnen met 3-2. VIJFSETTER VOOR HEREN

Het eerste herenteam van VCS zag afgelopen seizoen twee spelers vertrekken. Tegen Inter Rijswijk speelde VCS heren 1 de openingswedstrijd in de Wasbeek. De mannen konden de eerste twee sets lang meekomen, maar lieten het in de eindfase telkens liggen. VCS ver-

loor met 3-2 de wedstrijd. Vrijdag 29 september was wedstrijd nummer twee, in Delft tegen het uit de eerste klasse gepromoveerde Delta. De eerste twee sets bood Delta nog wel verzet, maar daarna was VCS duidelijk de meerdere: een 4-0 overwinning was het resultaat. Komende week spelen beide VCSteams hun derde wedstrijd. Heren 1 speelt donderdag thuis tegen Thor, dat dit seizoen nog zonder setverlies is. Op zaterdag bezoekt dames 1 Nieuwkoop, voor een duel tegen Waterlanders. Lees meer op www. deteylinger.nl.

Forwodians verliezen openingswedstrijd VOORHOUT

n Forwodians kent geen goede start van het nieuwe seizoen. De basketbaldames uit Voorhout verloren van DAS.

U VINDT ONS OP DE SELECTWINDOWS

GA VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES NAAR ONZE SHOWROOM Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL

Nadat vorig jaar het eerste damesteam van Forwodians, dat tegenwoordig Fordians Bucks heet, tweede werd in hun poule, is er in het team veel veranderd. Coach Tim van Zelst is opgevolgd door Peter Lapidaire. DAS begon de wedstrijd

met een felle verdediging, maar Forwodians had snel in de gaten hoe hier mee om te gaan. Het eerste kwart eindigde gelijk: 15-15. In het tweede kwart vergat Forwodians de rebound goed te verzorgen en door slordige passes kon DAS uitlopen naar 33-25. Na rust pakte Forwodians de zaken weer energiek op en sloop dichterbij. Met een stand van 44-39 aan het begin van het vierde kwart leek er daarom nog van al-

les mogelijk. Door te veel rebounds weg te geven en ook enkele keren balverlies, kon DAS in het tweede deel van dit kwart een groter gat slaan. De wedstrijd eindigde in 6850. Coach Lapidaire is, ondanks het verlies, tevreden: “Er zat veel meer in de wedstrijd dan vorige week en als we hier een opgaande lijn van maken dan wordt dit een interessant seizoen waarin we veel jeugd kunnen inpassen”.


Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 18 op 19 oktober op het traject Amsterdam - Warmond een slijptrein. Woont u in Sassenheim of Warmond in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein. Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

foto: Peter Honig

Bye bye geraniums!

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave.Tel. 06- 57200505. Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail. com, tel: 06- 23022520.

Frisse start met pianoles? Jong en oud. Ervaren lerares. Gratis proefles en kennismaking. 071-8890852

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Bab Star jr BV is een servicegericht familiebedrijf, gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, dat de inkoop van bloemen en planten faciliteert voor bloemisten in Nederland en België. Om onze groei te continueren zijn wij op zoek naar een:

Gezocht

HAIRSTYLIST/ TOPSTYLIST

Min. 24 uur per week

Ben jij creatief, ambitieus en weet jij wat je met haren kan doen? Ben jij degene die ons team kan versterken? Stuur dan je cv en foto naar info@createbymos.nl

Zuidstraat 65 2225 GT Katwijk

DE INLOOPKAST VOOR IEDEREEN EXCLUSIEF BIJ ‘UW KASTENSPECIALIST’ CASBA

Orderpickers Wij zoeken mannen, vrouwen, jongens of meiden die willen werken van 15.00 tot 19.00 uur, om onze webshop orders te verwerken.

96,4 cm

96,4 cm

96,4 cm

UNIEK, DE INLOOPKAST VOOR ELK HUIS.

Wil jij je inzetten voor 2 of meer vaste middagen per week.

Compleet overzicht

100 cm diep en leverbaar vanaf 250 cm breed tot en met 400 cm breed. Uit te breiden met spiegels, schoenenkastjes, verlichting etc. Zo’n mooi overzicht van uw kleding heeft u nog nooit gehad!

BIJ AANKOOP VAN EEN KAST 10% VAN HET AANKOOPBEDRAG AAN KASTACCESSOIRES CADEAU!

Ben je secuur en zorgvuldig in je werk? Meld je dan aan en stuur een mail naar kantoor@babstar.nl

Kastsysteem HORIZON Met 1001 mogelijkheden!

Natuurlijk ontvang je hiervoor een goed salaris en werk je in een positieve werksfeer.

Schuifdeurkast SAMIA met spiegel 160x223 cm. Leverbaar in diverse kleuren, maten en (glas)fronten. als afgebeeld 599,-

Bab Star jr BV Flora Holland Rijnsburg Laan van verhof 3, box 4-24. WAAROM CASBA

• Gratis montage* • Gratis bezorgen • Advies op maat • De grootste keus • Laagste prijsgarantie *uitgezonderd enkele modellen.

Schuifdeurkast MARCATO Leverbaar van 160 tot 400 cm breed in diverse kleuren, maten en (glas)fronten.

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude

!

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur


week in beeld

DE TEYLINGER

‘Gruwelijk eng’

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

n Taalles van brugklassers

VOORHOUT n De Kinderboekenweek is bij basisschool de Achtbaan op woensdag 4 oktober geopend met onder andere een toneelstuk en het kinderboekenweeklied. Op deze dag mochten alle leerlingen van de drie clusters verkleed naar school. In de groepen gaan de kinderen de komende weken aan de slag met verschillende activiteiten met het thema ‘Gruwelijk eng’. Op de foto leest Rudy uit groep 3B voor uit het boek ‘De Gruffalo’.

SASSENHEIM n “Gewoon erg leuk”,

zo reageerden op maandag 25 september de leerlingen van de twee groepen 8 van basisschool De Springplank. Met hen speelden leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim spelletjes in verschillende talen, zodat spelenderwijs Engelse, Duitse en Franse woordjes geleerd werden. In totaal gingen 60 Rijnlands leerlingen uit de tweede klas tweetalig onderwijs naar elf groepen 8 in de regio, als het mogelijk was bezochten zij hun oude basisschool. Zij werden begeleid door leerlingen uit de vijfde klas van tweetalig vwo. Het doel van de Dag van de Talen is om te laten zien hoe leuk het is om een taal te leren.

Als afsluiting van de Kinderboekenweek is op de locatie Cluster een ‘Kinderboekenshow’.

Sfeervolle Groene Hart beurs SASSENHEIM n Groene Hart spirituele beurs kijkt terug op een mooie sfeer-

volle beurs in de Oude Tol in Sassenheim. De bezoekers hebben een mooi ‘cadeau’ gekregen om thuis verder uit te pakken. De volgende Groene Hart spirituele beurzen zijn op zondag 5 november in Nieuwkoop en op zondag 18 maart in Alphen aan den Rijn. De eerste 50 bezoekers krijgen gratis een goed gevulde goodiebag. Meer op www.groenehartspirituelebeurzen.nl.

29

Arie neemt afscheid van De Kloosterhof WARMOND n Met veel enthousi-

asme heeft Arie Duijnhoven zich bijna vijftien jaar als vrijwilliger ingezet bij de Warmondse kinderboerderij ‘De Kloosterhof’. Nu vindt hij het tijd voor wat anders. Duijnhoven verzorgde niet alleen de dieren, maar hielp ook bij het onderhoud van de opstallen. De laatste vijf jaar was hij ook bestuurslid. Velen kennen Duijnhoven vooral als de aardige en geduldige leermeester, die jonge bezoekers en vrijwilligers de liefde voor dieren bijbracht. De Kloosterhof kan nieuwe vrijwilligers gebruiken: kloosterhof.warmond@ hotmail.com. Of bel naar Sylvia Heemskerk: 071-3013050.

n Jonge chefs ‘runnen eigen toko’ SASSENHEIM n Een compleet diner op tafel zetten is niet eenvoudig. Hoe doe je dat precies? Vijf jongeren uit Teylingen leerden de fijne kneepjes van het koksvak tijdens de cursus ‘Run je eigen toko’ van het jongerenwerk Welzijnskwartier. De afgelopen weken waren zij op maandag te gast bij Grand Café Graaf Jan, waar ze leerden om de lekkerste voor-, hoofd- en nagerechten te bereiden.

Tijdens de laatste bijeenkomst, op maandag 2 oktober, werd al het geleerde in de praktijk gebracht en verrasten ze hun familie en andere genodigden met een heerlijk diner. De gasten smulden van de salade gegrilde kip en het hoofdgerecht met de keuze uit runderspies of zalm. Het klapstuk was het toetje: de pannenkoekentaart. Ook burgemeester Carla Breuer was onder de indruk tijdens haar kijkje in de keuken en gaf de jonge chefkoks een compliment voor de smakelijke gerechten. | Foto: pr.

Zwem-ABC’tje bij de Columbiaan VOORHOUT n Elf kinderen hebben op zaterdag 30 september hun zwemdiploma gehaald bij zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout. Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunstjes getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Alle kinderen deden hun uiterste best om het massaal meegekomen publiek en de instructeurs te laten zien wat ze allemaal al konden. En dat was een heleboel! Schoolslag, borstcrawl, duiken door het gat, onder water zwemmen, En als afsluiting natuurlijk het watertrappelen. De instructeurs feliciteerden alle geslaagden met deze fantastische prestaties en gaven alle kinderen een sport-bidon. Op de foto staan alle trotse kinderen. Anne, Olaf en Jasper met hun A-diploma. Voor het B-diploma slaagden; Maleki, Ciftci, Jned en Alfara. Dylan, Jelka, Giulia en Oguzhan maakten met het C-diploma het ZwemABC compleet!

Gouden schaar voor Leonie SASSENHEIM n Onderneemster Leo-

nie Durieux, van meubelstoffeerderij Let’s Make A Seat uit Sassenheim, is er onlangs in geslaagd Nederlands Kampioen Meubelstofferen te worden tijdens de vakbeurs Interieur Collectie Dagen. De deelnemers kregen een dag de tijd om een klassieke eetkamerstoel te stofferen. Bij de beoordeling werd onder meer gelet op de kwaliteit van de opbouw, de stofkeuze, de afwerking en de totale compositie. De jury wees Leonie aan als winnares en beloonde haar met de Gouden Schaar.


Heel veel A-merken voor lage prijzen onze nieuwe weekactie Toblerone melk of wit 100 gram

Air Wick geurkaars diverse geuren

1 kg = 6.90

Tefal Welcome koekenpan

koekenpan Ø 28 cm

069

142

Redmax sporttop of broek

Axe deospray

diverse kleuren maten s-xl

diverse geuren 150 ml 1 l = 11.93

179

Happy Socks Socks Mania

sterke en 100% veilige Tefal antiaanbaklaag EasyPlus (vrij van PFOA) geschikt voor gas, elektrisch en keramisch Ø 24 cm

wokpan Ø 28 cm

895

katoen/polyamide/elastaan diverse dessins maten 36-46

10.95 14.95

Pattex siliconenkit of montagelijm siliconenkit transparant of grijs 300 ml 1 l = 7.97 montagelijm 400 gram 1 kg = 5.98

239

Citin wasmachinedoekjes Colour Catcher

25 doekjes

295

199

Red Bull energy drink kinder speelgoed regular of sugarfree 2x 250 ml

Powerball Regular of Lemon 30 cm

1 l = 3.54

Finish all in 1 vaatwastabletten

hamburgerset 32-delig, Play-Doh emmer 9-delig RI6WDU:DUVƬJXXU

topkwaliteit

177

Whiskas Temptations dekbedovertrekset kip en kaas, rundvlees of zalm 105 gram 1 kg = 13.71

o.a. Emoji, Paw Patrol, Frozen of Minions katoen/polyester 140x200 cm + 60x70 cm

399 Philips Powerlife batterijen AA of AAA

995

Valvoline motorolie

Varo bladblazer en -zuiger

10W-40, 1 liter 15W-40 5W-40

2.99 3.49

topkwaliteit

2122

Edding kantoorartikelen

BIC balpennen

permanent markers 2-pack, whiteboard markers 2-pack, correctietape roller RIƬQHOLQHUVSDFN

119

299

blauw, roze of groen medium set/3

750 ml

238 Robijn wasmiddel

Gillette scheergel

1 l = 1.77

1 l = 9.85

diverse varianten 200 ml

71 wasbeurten

844

197

Lotto sneakersokken Spilbergen koffer zwart of wit katoen/polyester/elastaan maten 35-46 3 paar

prijsdoorbraak

065

diverse varianten

Pink Sensation of Purple Sensation 4.76 liter

max. aanzuigvolume 13 m3/min. max. blaassnelheid 270 km/h met 40 liter opvangzak met hakselaar 3.000 W

249

Nivea bad- en douchecrème 1 l = 3.17

16-pack

144

639

168

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm/ca. 39 liter

19.95 49x29x75 cm/ca. 92 liter 29.95 43x25x65 cm/ca. 61 liter

1495

nog véél meer A-merken in onze winkels en op www.action.com www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 10 oktober 2017

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

995

70 tabletten


Cinema Floralis

service

DE TEYLINGER

Kerkdiensten

It

135 min 4gat Do/Vr/Za 21:15, Zo 19:30, Wo 21:15 uur.

Woensdag 4 t/m 11 oktober Sassenheim RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: pastoor A. Goumans Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. A.A. Bosma Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B.van Laar Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor, Woord- en Communieviering, voorganger: B. Prins Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met Iriskoor, voorganger: Bertijn Prins Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. M. de Ridder (Sassenheim) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Michel Koekkoek Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst,19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag geopend: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, 2215 RA, Voorhout, tel. 0252240216. In Leiden: ma-vrij 18.00 -23.00 uur, zat 15.00-23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00-23.00 uur Dienstapotheek Nachtwacht, LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden, tel. 071-5665019. Op zaterdag tussen 08.00-15.00 uur: Poli Apotheek LUMC, Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5265400. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017

31

Programma week 40 - Do 05 okt. t/m Wo 11 okt.

Misfit

86 min 1 Vr 18:45, Za 16:15 en 18:45, Zo 16:15, Wo 18:45 uur.

Bella Donna’s 90 min 3sdht Do 18:45 uur.

It

De LEGO Ninjago Film

135 min

Nederlands Gesproken - Ticket 7,50

Do/Vr 21:15, Wo 21:00 uur.

102 min 2ga

Za/Zo 13:45, Wo 16:00 uur.

Dikkertje Dap 74 min 1

Misfit

Za/Zo 12:00, Wo 14:00 uur.

86 min

Nederlands Gesproken - Ticket 7,50

Vr/Wo 18:45 uur.

De 50+ voorstelling

Entree € 6,50 inclusief koffie en cake!

Bella Donna’s

Donderdag 28 september:

In de polonaise tijdens de rondvaart van Bolero. | Foto:Hampstead pr. Kedi

- Aanvang 13:30 uur - Aanvang 16:00 uur

Donderdag 05 oktober:

Bolero-uitje dankzij kinderraad Hampstead Tulip Fever

VOORHOUT Voor de zomervakantie besloot de Kindergemeenteraad om 1.200 euro te schenken aan zorgcentrum Bolero. De 24 bewoners gingen van dat bedrag op woensdag 27 september een dagje uit. Onder begeleiding van vrijwilligers -familie en verpleegkundigen- vertrok de groep naar Leiderdorp voor een rondvaart, inclusief koffie en lunch. Entertainer Paul Sellers gaf nog een n

- Aanvang 13:30 uur - Aanvang 16:00 uur

optreden weg, waarbij de polonaise werd ingezet. Het laatste uur van de tocht begon de zon te schijnen en begaf een deel van& resta de bewoners Bioscoop urant zich via een van de twee liften op het achterdek voor een drankje in de zon. Organisator Chris van Rooijen kijkt terug op een geslaagde dag en bedankt naast de kindergemeenteraad, ook de andere sponsoren voor hun financiële bijdrages.

De 50+ voorstelling Entree € 6,50 incl. koffie en cake

www.cinemafloralis.nl

DONDERDAG 05 OKTOBER: Tulip Fever Aanvang 13:30 uur

Film&Eten

DONDERDAG 12 OKTOBER: Victoria & Abdul Aanvang 13:30 uur Tulip Fever Aanvang 16:00 uur

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393

90 min Do 18:45 uur.

De LEGO Ninjago Film 102 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Do/Wo 16:00 uur.

Dikkertje Dap 74 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Wo 14:00 uur.

LISSE

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

PUZZEL B R E V I V A L E V E N D I G

E L A N D N A A M E T N E L G

P L O N Z E N E S I E P O N R

N A T A A L V E R L A E I T A

Z O Z P N O E N E K O G M S M

O N S O D M I F J U N I O R M

N O W R N S I E A O G O D E A

N O M I N E U S J W E O N E T

E S A E W E T R A P G A T A I

S R A A B L E R O F R E R L C

T E G E N V R A A G O A A T A

E P R E I K E U K E N R A A M

E N I U R A M I N G D N V T N

K E L N E R E D A V G E E L P

H K L E G O K A D A V E R I G

© www.puzzelpro.nl

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AFGOD ALVER ARMEE CANON EERST ELAND FORELBAARS GRAMMATICA GRILL HEIEN INRIT JUNIOR KADAVER KELNER KEUKENRAAM

KLUIVER KOGEL LENTEMAAND LEVENDIG NATAAL OMINEUS ONGEGROND OPEISEN PAKJE PERSOON PLEEGVADER PLONZEN PORIE PRAAT RAMING

REVIVAL RUINE TANGA TEGENVRAAG TRAPGAT VAART VERJONGING VLEESMOLEN WAFEL WEIFELEND ZONET ZONNESTEEK

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 7 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel. De winnaar van de puzzel van week 39 is: H.W.Hoogeveen uit Sassenheim. De oplossing was: strandterras.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 - info@de-schakel.nl Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Tl week 40 17  

de Teylinger, woensdag 4 oktober 2017

Advertisement