Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

Jazzclub houdt muziek levend

P19

Verhalenkaravaan

Warmond n Tactiek en snelheid in Turfrace

Woensdag 20 september 2017 JAARGANG 11 NR 36

nieuws

nieuws

P7

Kritisch over nieuwbouw bij Park Rusthoff uit!

P11

Herinrichting Herenweg valt duurder uit

P27

Nat pak bij de najaarsfeesten

Mast voor beter mobiel bereik WARMOND n Om het mobiel bereik deels te verbeteren heeft Vodafone aangeboden een tijdelijke mobiele zendmast in de Veerpolder te plaatsen naast het fietspad achter Dekker Tennis.

Uiteindelijk moet er een vaste mast komen, maar dat gaat nog even duren vanwege de procedure die gevolgd moet worden. Voor de tijdelijke mast is een korte procedure nodig die naar verwachting eind oktober doorlopen zal zijn. De tijdelijke mast mag er maximaal twee jaar staan. Vodafone is inmiddels al bezig met de voorbereiding voor een vergunning voor de vaste mast, zo kon wethouder Bas Brekelmans vorige week de raadscommissie Ruimte melden. PvdA-raadslid Joost van Doesburg sprak zijn verheuging uit dat na drieënhalf jaar strijden voor beter bereik het eindelijk is gelukt. (NK)

Overvaller (18) snackbar dag later opgepakt SASSENHEIM n De 18-jarige jongen Tussen de buien door, toch even naar de kermis om eendjes te vangen. | Foto: Esther Luijk

VOORHOUT n De Oranje Vereniging Voorhout trof het niet; heb je een bom-

vol programma voor de najaarsfeesten opgezet, regent het grote delen van de dagen. Vanwege de harde wind ging op woensdag de kermis een paar uur later open. Gelukkig was het met name op vrijdagmiddag mooi weer en

konden veel activiteiten doorgaan. De politie had het op zaterdagavond 16 september druk: bij een steekincident is een 15-jarige jongen uit Noordwijk aangehouden. Ook bleven de spoorbomen een half uur gesloten, waardoor feestgangers even geduld moesten hebben. Meer foto’s op pagina 23.

uit Sassenheim die op donderdag 14 september snackbar Mercurius aan de Essenlaan overviel, is een dag later gearresteerd. Hij kwam met een mes de snackbar binnen en bedreigde een medewerkster. Lees verder op pagina.

Style&

Fashion M O D E S H OW

13.00&15.00UUR

DENIM DAYS! DO 21, VR 22 en ZA 23 SEP

20% KORTING OP ALLE JEANS

DJ

ETALAGEWEDSTRIJD

2 3 SEPTEMBER zaterdag

W W W . K E M P E N A E R S T R A AT . N L

Hoofdstraat 177 • 2171 BB Sassenheim T 0252 220103

BOOM VERZORGING Spaar ze alle 24!

_ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

870

n

Verrassende specialisten aan ’t woord

Ond

ernem nemers in ers in beeld beeld Wij presente

ren met ‘Onderne Regionale mers in Bee plezier onze spec ‘Spe ld’. In deze iale opn’ ondernemincialiste onze tone n hun ‘reg bijlage focu bijlage ionaverr g en le spec onze assialis deomg ssen wij expevin endten’ ertise e . Ond g, die Met passie, vakm waarin trots ernemers zij zich vakmansch anschap en specond met hun pass in Naast inzic ialisersc ie, ht in de colle ap en enth menheid deleen. van hun dele ctie, n. Zij tone expertise, ousiasm geven zijn in hun onde novieteite noviteiten n ook een beeld late met de mens rneming en kunt u u er spec graag hun en zijn zij nnenzijzijn Naas Zij breng t inzicht in en die er werken meteen kennisma Zij geve iaal voor er voo en n een de en u advis ken collec infor enbiede u! tief en die er wel een u vast op ideeërn.u. profen. matie eren. ssie,

Sterker nog, geven En dat baan voor heldeerr werke zij is verra beeldn en u advis ook een beeld u bij. misschien wat zij eren. Wij wensen u veel ‘Ondernem van van hun ssend veel. zit ‘regio leesplezie ers ondernem ‘Ond naleers ernem speci ing beeld’ neem in alisten’. Zij r en gaan ervan in Beeld kennismak en laten zij u aanhebb t ’ een waar uw en uit dat u veel kenn Dit is een en met ontdekking u mee op bijlage vande mens er met Namens is enteubiede n. plezi devolle bijdrage stocht door de Rijnsb het Lisseren de onde levert stree er de

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Editie Editi:e: septemb Oplag junier 2017 Oplae: ge:90.00 0 exemplare2017 90.0 00 exemn plare

OOnd ndererne nemmererss in in be beeleldd

Focus op specialisten Onder

©2017 SPAI. “emoji” ™

LEIDENISOPEN.NL

Extra Bijlage

Voorhout • T (0252) 23 58 88

gebruik van Nieuws, de k en richt rnemers Dit is een urger en de Oegstgeeste wensen wij Hillegommede focus maakt. bijlage van u veel leesp op de r, het Noord de de Noordr Courant. de Teylin en een b(l)oe wijkerhouts lezier ger, Oegst Weekblad, iende geester Coura wijker, Noordwijker de Teylinzomer. houts Weekb nt, Katwi ger, de Noord jk Speciaal lad, Lisser wijker, de en de Rijnsb Nieuws, de Katwijk Specia Hillegomme urger. al, r,


GEMEENTEBERICHTEN week 38 / 2017 TEYLINGEN

Samen Teylingen Hartveilig maken Tik, tik, tik, tik… de secondes tikken normaal gesproken voorbij zonder dat iemand er erg in heeft. Maar er zijn situaties waarin elke seconde telt. Als iemand een hartstilstand heeft bijvoorbeeld. Dan zijn de eerste 6 minuten het belangrijkst. Daarom wil de gemeente Teylingen Hartveilig worden, met een krachtig reanimatienetwerk van burgerhulpverleners en AED’s. De werkgroep die zich hiervoor inzet, zoekt vrijwilligers en mensen die een AED beschikbaar willen stellen. De werkgroep zelf kan ook nog versterking gebruiken. De overlevingskans neemt toe als de reanimatie van het slachtoffer binnen 6 minuten wordt gestart. Het lukt de professionele hulpverlening (ambulance, politie en brandweer) alleen niet altijd om binnen 6 minuten ter plaatse te zijn. Een inwoner die in de buurt is kan dat wel. Daar zit de kracht van Hartveilig.

Hoe werkt het? Het op te zetten netwerk bestaat uit vrijwilligers die wonen en/ of werken in de gemeente Teylingen en getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Wanneer een hartstilstand wordt gemeld bij de meldkamer van 112, dan alarmeert de meldkamer deze vrijwilligers via een sms of een app op de telefoon. Hen wordt gevraagd te reageren op de oproep. De ingezette vrijwilligers krijgen via hun smartphone de exacte locatie van de calamiteit en/of de AED door, inclusief routebeschrijving. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. De werkgroep Er is een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met het werven van mensen met een erkende reanimatie/AED-training. De werkgroep inventariseert ook de in de gemeente aanwezige AED’s en vraagt eigenaren om deze beschikbaar te stellen. Als de beschikbare AED’s bekend zijn, weet de werkgroep wat er eventueel nog moet gebeuren om de dekkingsgraad te verbeteren. Deelname werkgroep Wilt u deelnemen in de werkgroep? Neem dan contact op met Kees Herweijer van Hartveiligwonen. Dit kan per e-mail

Raadsagenda 28 september 2017 De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergadering thuis ‘live’ volgen of terug te zien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Agenda HAMERSTUKKEN • • • •

Herinrichting sport- en recreatiepark Elsgeest Gebiedsvisie Veerpolder Warmond Aanwijzing accountant gemeente Teylingen Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht • Rekenkameronderzoek gebruiksgemak website gemeente Teylingen • Raadsvoorstel; starten onderhandelingen over eventuele grondaankoop

BESPREEKSTUKKEN Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers De gemeenten in de Bollenstreek hebben voor 2015 en 2016 rijksbudget gekregen voor het inzetten van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit budget willen zij de komende drie jaar gebruiken om mantelzorgers te ontlasten. In de commissie welzijn zijn vragen gesteld over de hoogte van de eigen bijdragen. Er ontbreken in het raadsvoorstel alternatieve mogelijkheden om dit geld te besteden. Ook zijn er vragen over het incidentele karakter en het beperkte budget (op=op principe versus het gelijkheidsbeginsel). Notitie veiligheid stationsgebieden waaronder bewaakte fietsenstalling station Sassenheim Op 26 januari 2017 hebben de fracties VVD en CDA een motie ingediend voor het instellen van cameratoezicht op station Sassenheim en Voorhout. In de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2017 zijn diverse varianten aan de orde gekomen voor cameratoezicht en een bewaakte fietsenstalling. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad aangegeven een integraal voorstel te willen ontvangen waarin de mogelijkheden van cameratoezicht, een bewaakte fietsenstalling en warm toezicht nader worden toegelicht. Op deze manier krijgen de raadsleden een volledig overzicht van de mogelijkheden die er zijn om vervolgens een goede afweging te kunnen maken. In de notitie staan deze varianten uitgewerkt.

Voorstel is om: • De integrale notitie ‘Veiligheid stationsgebieden’ vast te stellen. • Op basis van deze notitie voor station Sassenheim een bewaakte fietsenstalling te realiseren en hierop warm toezicht (d.m.v. beheer) toe te passen met als uitgangspunt de 07.00 uur tot 19.00 uur variant (goedkoopste variant). Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2018. • Voor station Voorhout vooralsnog geen extra maatregelen te nemen dan de gebruikelijke zoals extra toezicht en preventieve acties. Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.raadteylingen.nl Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl. Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie. Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 590

via kees@hartveiligwonen.nl. Graag als onderwerp vermelden ‘aanmelding werkgroep Teylingen’. Meedoen als EHBO’er of een AED beschikbaar stellen Bent u in het bezit van een erkende reanimatie/AED-training of wilt u een AED ter beschikking stellen? Registreer uzelf dan via de website www.hartveiligwonen.nl of in de app ‘Hartveiligwonen’ (te downloaden via de App store of Google Play). Heel fijn als u meedoet! EHBO-training volgen U kunt bij EHBO Vereniging Voorhout of EHBO Vereniging Sassenheim een EHBO-cursus doen. In deze cursus leert u reanimeren en werken met een AED. Cursisten kunnen zich bij EHBO vereniging Sassenheim of Voorhout aanmelden op de website www.ehbo-vereniging-sassenheim.nl of www. ehbovoorhout.nl/beginnerscursus. Bij vragen kan er altijd gemaild worden naar info@ehbovoorhout.nl. Meer informatie bij de betreffende verenigingen. Inwoners en werkenden kunnen er samen met de gemeente voor zorgen dat Teylingen Hartveilig wordt!

Praat u mee over beter toegankelijke hulp en ondersteuning Op dinsdag 26 september organiseren de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een bijeenkomst over hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners de weg naar hulp en ondersteuning kunnen vinden. Wij nodigen u van harte uit de bijeenkomst bij te wonen in De Duinpan in De Zilk van 18:00 - 21:30 uur. Professionals en inwoners buigen zich over vragen als: • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat inwoners de hulp en ondersteuning eenvoudig weten te vinden? • Hoe kunnen we onze manier van werken versterken zodat klanten/inwoners sneller en beter worden geholpen? Hoe betrekken we de inwoners daarbij (participatie)? Samen met u zetten we graag de lijnen voor de toekomst uit! Aanmelden Wilt u zo vriendelijk zijn om u van tevoren aan te melden via integraletoegang@ noordwijk.nl onder vermelding van uw naam.

Verspreiding gemeentegids Deze week ontvangt u thuis de gemeentegids van Teylingen. In de gids vindt u gemeentelijke informatie en informatie rondom cultuur en recreatie, gezondheidszorg, jeugd en jongeren, onderwijs, ouderen en sport. Ook vindt u in de gids de plattegronden van Voorhout, Sassenheim en Warmond. De gids is digitaal te raadplegen via http://teylingen.smartmap.nl/ Op de pagina ‘College van B&W’ zijn tot onze grote spijt de foto’s van wethouder Bas Brekelmans en wethouder Kees van Velzen verwisseld. Onze excuses hiervoor.


Fietsgraveeractie Sassenheim verplaatst naar 27 september Afgelopen woensdag 13 september is de graveeractie helaas afgelast vanwege de harde wind. Daarom is de actie verplaatst naar woensdag 27 september. U kunt tussen 12.00 en 18.00 uur gratis een uniek framenummer in uw fiets laten graveren door het preventieteam van Centrum Fietsdiefstal. Uw fiets wordt dan ook direct door het preventieteam geregistreerd. De actie vindt weer plaats in het centrum van Sassenheim aan de Hoofdstraat tegenover de Hema. De gemeente Teylingen organiseert deze actie om fietsdiefstal in de gemeente tegen te gaan. Heeft uw fiets al een uniek framenummer? Laat dan tijdens deze actie controleren of uw fiets al is geregistreerd. Zo niet, laat uw fiets dan tijdens deze actie registreren. Heeft u een elektrische fiets? Laat dan ook de accu graveren. Veel fietsen zijn nog niet voorzien van een uniek framenummer en/of niet geregistreerd. Een gegraveerde fiets is voor een fietsendief minder aantrekkelijk om te stelen. Wanneer een gegraveerde fiets dan toch wordt gestolen en de politie de fiets weer terugvindt, is de kans dat de fiets bij de rechtmatige

eigenaar terugkomt veel groter. Uiteraard is het voor de politie belangrijk dat er wel aangifte is gedaan. Hoe werkt het? Voor het graveren vraagt het preventieteam om uw identiteitsbewijs. Vervolgens controleren zij de fiets op diefstal en gaan zij na of zij de fiets kunnen graveren. Na het graveren wordt over de gravure een sticker aangebracht met het nummer in schrift en als barcode. De eigenaar krijgt tenslotte ook een registratiekaartje met gegevens van de fiets mee. Voorwaarden Om uw fiets te laten graveren en/of registreren moet u zich identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Inloopavond verkeersveiligheid Herenweg op 3 oktober Kies het conceptontwerp voor de Herenweg Op dinsdag 3 oktober bent u van harte welkom op de ontwerpmarkt over de conceptontwerpen voor de Herenweg in Warmond. Van 18.00 tot 21.00 uur kunt u aangeven welke conceptontwerpen voor de Herenweg u het meest aanspreken. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. De inloopavond vindt plaats in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond.

Voorbeelden van varianten tracédelen

De tijdelijke zendmast is bijna 33 meter hoog. Deze hoogte past niet in het bestemmingsplan. Om de zendmast mogelijk te maken wordt hiervoor een afwijkingsprocedure opgestart. Na verlening van de vergunning (uiterlijk eind oktober) kunnen belanghebbenden bezwaar indienen of (bij een spoedeisend belang) een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

Deze conceptontwerpen kunt u op 3 oktober bekijken en beoordelen tijdens de 3e ontwerpmarkt.

Inloopavond Voordat de vergunning verleend kan worden gaan we eerst samen met Vodafone een inloopbijeenkomst organiseren. Als de locatie, datum en tijdstip bekend is, dan wordt dit in deze krant bekend gemaakt.

Digitaal reageren Vanaf 26 september staan de concept-ontwerpen op www. teylingen.nl/herenwegwarmond. Daar kunt u via een digitaal formulier ook uw voorkeur per tracédeel aangeven. Deze digitale mogelijkheid heeft u tot en met 2 oktober 2017.

Antwoord In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen. Vermogen is het totale saldo op uw bankrekeningen, maar ook een eigen huis of caravan. Voor wie? Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Dus ook voor mensen met een laag salaris of bijvoorbeeld een WAJONGuitkering of een AOW-pensioen. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders. Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen? Bijzondere bijstand is geld dat u kunt krijgen voor bepaalde kosten die u hebt. Het gaat om zaken:

Vergunningaanvraag tijdelijke zendmast in Warmond

Vergunningaanvraag voor tijdelijke zendmast Inmiddels heeft Vodafone een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast voor maximaal 2 jaar. De tijdelijke zendmast is aangevraagd om de periode tot de permanente zendmast er staat te overbruggen. De permanente zendmast is gepland op dezelfde locatie als de tijdelijke en dat is achter de sportschool en Dekker Warmond, naast het spoor en fietspad. Voor de permanente zendmast is ook een omgevingsvergunning nodig, deze is nog niet aangevraagd.

Twee ontwerpen per tracédeel Het resultaat van het ontwerpproces tot nu toe zijn twee conceptontwerpen per tracédeel. Het gaat hierbij om: • Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom • Herenweg/Sweilandstraat • Oranje Nassaulaan

Vraag Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Voor extra uitgaven heb ik geen geld. Kan ik in aanmerking komen voor bijzondere bijstand?

Let op: aluminium frames worden niet gegraveerd.

Inwoners, bedrijven en huisartsen van Warmond geven al lange tijd aan dat het bereik voor mobiele telecommunicatie onvoldoende kwaliteit heeft. Zij kunnen geen internetverbinding maken of de telefoonverbinding valt weg tijdens gesprekken. Ook noodnummers kunnen soms niet gebeld worden.

Verkeersveiligheid Herenweg De gemeente is in mei gestart met een ontwerpproces om samen met bewoners en ondernemers plannen te bedenken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Het gaat hierbij om de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde (plangebied). Bewoners en ondernemers hebben de gemeente eerder laten weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Een tweetal ontwerpbijeenkomsten, een schouw en een enquête hebben veel ideeën en ontwerpoplossingen opgeleverd. Een overzicht van de uitkomsten staat op www.teylingen.nl/ herenwegwarmond.

Bijzondere bijstand

Het is ook belangrijk dat u kunt aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kan onder andere met een aankoopbewijs of de fietssleutel van het vaste slot dat op uw fiets zit. Heeft u geen aankoopbewijs en geen vast fietsslot? Dan kan uw fiets helaas niet worden gegraveerd.

• • • •

die u echt nodig hebt; waarvoor u zelf geen geld hebt; waarvoor geen uitstel mogelijk is; die uit bijzondere, individuele omstandigheden voortkomen; • en waarvoor u bij geen enkele andere organisatie (zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) een vergoeding kunt krijgen.

basisverzekering. Dat geldt voor alle zorgkosten waarvoor u zich (aanvullend) kunt verzekeren.

Bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat wanneer u een aanvraag doet er altijd sprake is van een individuele beoordeling. U hoeft bijzondere bijstand in principe niet terug te betalen. In bepaalde situaties is het een lening. Dan moet u het geld wel terugbetalen.

Meer informatie Voor meer informatie en vragen over bijzondere bijstand en de voorwaarden kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Voorbeelden Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn advocaatkosten, de kosten van bewindvoering, curatele en mentorschap, hoge zorgkosten, kinderopvang op sociaal medische indicatie, maaltijdvoorziening en woonkostentoeslag. Waarvoor kunt u geen bijzondere bijstand krijgen? U krijgt geen bijzondere bijstand voor algemeen voorkomende kosten als woninginrichting, tandartskosten, de kosten van een bril of voor het wettelijk risico vanuit de

Hoe aanvragen? Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek. U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt.

Bereikbaarheid ISD Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis) Website : www.isdbollenstreek.nl E-mail : info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk : bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/ Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.


Wat vindt u van het Ondernemersfonds? De gemeenteraad heeft eind 2015 besloten om een Ondernemersfonds in te stellen met een experiment-periode van twee jaar. Afgesproken is dat de werking van het fonds in de 2e helft van 2017 wordt geëvalueerd. Hiertoe zijn evaluatiecriteria opgesteld. In samenwerking tussen de besturen van het Ondernemersfonds Teylingen, de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en de Vrije Ondernemers

Collectes Er is van 24 tot en met 30 september een collectevergunning verleend aan het Fonds verstandelijk gehandicapten. Voornemen tot uitschrijving uit de BRP van de gemeente Teylingen (art. 2.21 en 3.18 wet BRP) Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Teylingen staan ingeschreven. Naam en voorletters Lundborg, L.E. Lunborg, H.L.

Adres, plaats

Datum voornemen

van Duvenvoordestraat 21, Warmond van Duvenvoordestraat 21, Warmond

19-09-2017

Teylingen (VOT) is, zoals eerder afgesproken, een evaluatiecommissie samengesteld, die deze evaluatie uitvoert. Enquête Wij vragen uw medewerking aan de evaluatie door het invullen van een digitale enquête. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De evaluatiecommissie roept ondernemers en

opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2020 is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Tegen het besluit ter vaststelling van staat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Herenstraat 45a, Voorhout • Hofpolder 20, Warmond

• 19-09-2017

De adresgegevens worden daarom als volgt gewijzigd: : onbekend : onbekend : onbekend

Hierdoor zullen zij formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn. Deze wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (zoals de administratie van uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars) doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor de zorgverzekering en voorzieningen als AOW en pensioen van deze personen. Belanghebbenden kunnen tot 2 weken na deze publicatie reageren. Reageren kan door contact op te nemen met de Gemeentewinkel op tel. 14 0252 of schriftelijk: gemeente Teylingen, team Burgerzaken, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. 4 Weken na publicatie zullen burgemeester en wethouders de beslissing nemen om de wijziging van de adresgegevens door te voeren. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Ruiter Dakkapellen, Ursem voor het plaatsen van een hijskraan nabij Boekenburglaan 155 in Voorhout op 27 oktober 2017 (11-09-17) Niet eens met dit besluit?

• •

Evaluatie De gemeente Teylingen werkt haar verkeersbeleid uit volgens het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Teylingen dat is vastgelegd voor de periode 2010-2020 (GVVP). Binnen deze 10 jaar wil de gemeente Teylingen tussentijds toetsen of we met de geplande en uitgevoerde maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma GVVP nog op de goede weg zijn. We hebben vorig jaar daarom alle inwoners en bedrijven uitgenodigd, ook via social media, om hun mening en ervaringen te delen en daarnaast een bureaustudie uitgevoerd. Resultaat en vervolg Resultaat van deze tussentijdse toets is een evaluatie van het GVVP met daaruit voortkomend een actueel uitvoeringsprogramma, opgesteld voor de periode 2018 tot en met 2020.

Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen beslistermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Kerkzicht 8, Voorhout het wijzigen van gebruik voormalig bibliotheek, 18-07-2017 beslistermijn 23-102017 • Herenstraat 118 & 120, het bouwen van nieuwe horeca Voorhout met daarboven 8 appartementen en het veranderen van de bestaande in- en uitrit, 21-07-2017 beslistermijn 26-10-2017

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat bestemmingsplan Hoek Endepoellaan-De Weiden, Warmond, met als digitale plannaam NL.IMRO.1525.BP2017WAR10021, wordt voorbereid. Plangebied

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Krokus 49 (kavel F/19a), Voorhout • Breughelhof 24, Voorhout • Componistenlaan 246, Voorhout •

• Op 5 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders dit geactualiseerde programma vastgesteld. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 ligt nu vast welke onderzoeken en werkzaamheden er op gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en –leefbaarheid zullen worden uitgevoerd.

het wijzigen van de signing en pui, 07-09-2017 het wijzigen van de aanbouw en plaatsen nieuwe kap op recreatiewoning, 07-09-2017 Rozemarijnhof 15, het plaatsen van een dakkapel Voorhout aan de voorzijde van de woning, 08-09-2017 Ganzenwei 230 (nabij), het wijzigen van bestemming Warmond openbare ruimte naar wonen zonder bouwvlak, 12-09-2017 Schoonoord 86, het plaatsen van een dakkapel, Voorhout 12-09-2017 Jan Steenlaan 9, het verbouwen de woning en Warmond verplaatsen voormalig hooiberg, 13-09-2017 Herenweg 17, Warmond het vervangen van de keuken en verandering van de trap, het verplaatsen van de voordeur naar de zijgevel en het plaatsen van 3 dakvensters, 13-09-2017 Dorpsstraat 96, Warmond het plaatsen van 9 zonnepanelen, 13-09-2017

Inzien binnengekomen aanvragen

Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Geactualiseerd Uitvoeringsprogramma GVVP vastgesteld

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Raadplegen De evaluatie met daarbij het vastgestelde nieuwe Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2020 kunt u terugvinden op www.teylingen.nl.

Adres Woonplaats Land

betalers op om mee te werken aan de enquête. Heeft u geen e-mail ontvangen? Stuurt u dan een deelnameverzoek aan info@ondernemersfondsteylingen.nl, o.v.v. uw naam, het OZB-object (adres, postcode, plaats) waar het om gaat en uw e-mailadres. U ontvangt dan een link naar de enquête.

het bouwen van een woning, 07-09-2017 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, 07-09-2017 het wijzigen van de bestemming maatschappelijk naar wonen, 07-09-2017 Krokus 55 (plan Hoogh- het bouwen van een vrijstaande kamer fase 1a, woning, Kavel G), Voorhout 08-09-2017 Hoofdstraat 254, het vervangen van de gevelSassenheim reclame door elementen uit de nieuwe huisstijl, 11-09-2017 Rijnsburgerweg 21 en 25 het dempen van bestaande (nabij) Elsgeesterpolder, watergangen, het graven van Voorhout nieuwe en/of verbreden van watergangen, 11-09-2017 Koetsiersweg 5 B, het plaatsen van een erfSassenheim afscheiding, 13-09-2017 Baartmanstraat 3, het plaatsen van een dakkapel op Sassenheim het voordakvlak van de woning, 13-09-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons

Het plangebied heeft betrekking op het achterste deel (gezien vanuit de Herenweg) van de locatie Liduina en wordt omsloten door het bestaande hoofdgebouw Liduina, de Endepoellaan, De Weiden en de achtertuinen van de woningen aan de Bijleveldlaan in Warmond. Met dit bestemmingsplan zal de bouw van 8 gestapelde en 20 eengezinswoningen op deze locatie mogelijk worden gemaakt. Zienswijzen en inspraak Later in de procedure leggen we de stukken zes weken ter inzage, is er de mogelijkheid zienswijzen in te dienen en leggen we het plan voor aan een onafhankelijke instantie voor advies. Via de Gemeenteberichten, de website en de Staatscourant maken we die informatie aan u bekend. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak (f.ishaak@hltsamen.nl) en Koos van Kampen (k.vankampen@hltsamen.nl) via 14 0252.


Commissie Ruimtelijke Kwaliteit – Welstand Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel / Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel / vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 20 septemer 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

* Geldig van 20 t/m 27 September, bij aankoop van een gebruikte UP!

Showroom Langevaart 1a | 2231 GA Rijnsburg T (071) 402 29 11 | acvanegmond.nl

PARTICULIEREN

Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

• • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim

Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar

ZELFSTANDIGE ALLROUND HOVENIERS AANLEG & ONDERHOUD

Wij vragen: > Mensen met passie > Aantoonbare ervaring in het hoveniersvak > Bezit van Rijbewijs B en E (C-1 is een pre) > Ervaring met machines > Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid > Een flexibele werkhouding

Wij bieden: > Een goed salaris > Prettige werksfeer > Makkelijk en ergonomisch werken > Goede logistiek en planning > Werken met een ruim en modern machinepark > Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Werk je graag in een jong en deskundig team, dat iedere dag de hoogste kwaliteit wil leveren en voldoe je aan de eisen van deze functie? Mail je motivatie én cv dan naar info@vwinsen.nl t.a.v. Cees van Winsen. Voor aanvullende informatie of vragen over de vacature bel je naar (0252) 23 58 88.

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Loosterweg 51c 2215 TM Voorhout www.vwinsen.nl

T (0252) 23 58 88 info@vwinsen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

OPGELET!

Katwijk Rijnsburg Uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Jammer genoeg is het onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van onze lieve man, vader en opa

GERARDUS LEONARDUS JOHANNES SIKKING Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele brieven en kaarten ons erg goed hebben gedaan. Wil Sikking-Duijnhoven John en Fabie Stephan en Diana De kleinkinderen Warmond, september 2017

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Voor een bijzonder afscheid. Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Herma Pijfers

T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

132x47 Adv Monuta Herma Pijfers.indd 1

18-09-17 15:48

Uw uitvaart goed geregeld

• Begraven

Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

dag en nacht bereikbaar Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

www.vanderputtenendunweg.nl

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

info@vanderputtenendunweg.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

7

Brede steun voor bewaakte fietsenstalling TEYLINGEN

n In de raadscommissie Bestuur klonk vorige week brede instemming voor het realiseren van een bewaakte fietsenstalling bij station Sassenheim overdag van zeven tot zeven uur om de diefstal van fietsen tegen te gaan.

Door Nico Kuyt

De bedoeling is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de bewaking op zich nemen. Dat wordt nog niet meteen verzorgd door de Maregroep. Deze organisatie wil eerst kijken hoe het loopt en een opleiding verzorgen aan het personeel. Het is dus nog afhankelijk van de aanbesteding wie het gaat uitvoeren, maar waarschijnlijk zal Biesieklette uit Den Haag vooralsnog dat op zich nemen. Twee personen gaan het bemensen, zodat er één kan rondlopen door de parkeergarage en bij de onbewaakte Warmondse zijde van het station voor een warm toezicht. Voor de veiligheid van de bewakers is er cameratoezicht aanwezig in de stalling. Die zal buiten de werkuren blijven functioneren en zo nu en dan uitgelezen worden door de politie, maar wanneer dat blijft geheim. De bewakers zullen tevens

kleine reparaties kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld fietslampjes verkopen. DIEFSTAL IN AVONDUREN

De raadscommissie kon zich vorige week in het algemeen vinden met de opzet. Wel vond met name de PvdA dat de bewaakte tijden wel wat meer mochten zijn, de fractie vreesde dat het dievengilde juist in de avonduren de fiets gaat stelen, maar de overige fracties meenden dat het een goed begin was en na een evaluatie altijd nog gekeken kan worden naar een aanpassing. Voor dat de beslissing in de raad valt wil het CDA nog even in de fractie bespreken welk besluit wordt genomen, daardoor gaat het als bespreekstuk naar de raadsagenda. De verwachting is dat het daar op een meerderheid kan rekenen. AUTO-INBRAKEN

D66 stipte na een controle op het terrein nog aan dat de fietsen soms gebrekkige sloten hebben en meende dat van de inwoners verwacht mocht worden ook zelf afdoende maatregelen te nemen om diefstal tegen te gaan. De VVD vroeg naast de maatregelen tegen de diefstal van fietsen ook nog aandacht voor de inbraak in auto’s op het parkeerterrein.

Het plan is om op het lege terrein naast de ingang van het park een appartementencomplex met horeca te bouwen.

Bestuur Park Rusthoff kritisch over bouwplan SASSENHEIM n Het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff is onaangenaam verrast over onderdelen van het bouwplan op de locatie Villa Rusthoff. Met name staat het bestuur kritisch over de mogelijke komst op het perceel van een terras aan de zijde van het park en de geplande openingstijden van de horeca aldaar van 09.00 tot 23.00 uur.

Vervoerder leerlingen belooft verbetering TEYLINGEN

n De gemeente heeft rond de klachten over de nieuwe vervoerder van leerlingen met hem een ‘stevig gesprek’ gevoerd. De vervoerder heeft schuld bekend en beterschap beloofd, zo kon wethouder Kees van Velzen vorige week de raadscommissie Welzijn melden.

De vorige vervoerder Connexxion had aangegeven niet meer de vereiste kwaliteit te kunnen leveren, waardoor er opnieuw aanbesteed moest worden. Maar nadat de nieuwe vervoerder dit schooljaar de taxi’s liet rijden, kwam er in de eerste schoolweek een meer dan

normaal aantal klachten bij de gemeente binnen. Vooral over de service en bereikbaarheid van de nieuwe vervoerder werd geklaagd. De gemeente is in overleg getreden met de vervoerder en die gaf aan de problemen te onderkennen en alles in het werk te stellen zodat de kinderen worden vervoerd. Er is op het laatste moment een aantal chauffeurs afgehaakt, wat leidde tot niet bezette auto’s.

Door Nico Kuyt

Onaangenaam vindt het bestuur dat in het concept van het bouwplan valt te lezen dat er een terras in het park komt, er grondruil plaatsvindt en dat dit tot stand is gekomen in goed overleg met het bestuur en deze van de Stichting Vrienden Park Rusthoff. “Het informele en informatieve overleg tussen architect, ontwikkelaar

Van Velzen kon de raadscommissie Welzijn vorige week melden dat het nu beter ging. “Wij hebben het gevoel dat het nu onder controle is”, aldus de wethouder. (NK)

Weekaanbiedingen Kleine Bredase spruitjes 500 gram

Vers gesneden hutspot

1,25

en leden van het bestuur is in een goede sfeer verlopen, echter op geen enkel moment is enige formele afspraak gemaakt. In de informele gesprekken is altijd gesproken over openingstijden voor de horeca tot circa 17.00 uur”, zo geeft het bestuur in een schrijven aan. In een reactie over de bouwplannen valt een stevige kritische noot te bespeuren. PROBLEMEN MET VEILIGHEID

“De gepresenteerde plannen druisen in tegen het uitgangspunt van behoud van de hoge kwaliteit van het park. Het afstaan van een deel van het park voor commerciële doeleinden schept een gevaarlijk precedent voor verdere afkalving van het park in de toekomst. Een terras in het park trekt de drukte van de Hoofdstraat het park in. Daarnaast creëert een terras in het park problemen met de veiligheid in het park. Balkons boven het terras versterken het effect van onge-

Noorse zalmfilet 100 gram 2.35

Maaltijd van de week

Zuurkool met worst

100 gram

10 Perssinaasappels

Het bestuur komt tot de conclusie dat de huidige voorgenomen bouwplannen een te groot negatief effect op de kwaliteit van het park en de speciale beleving in het park hebben, een gemeentelijk monument en erkend Zocherontwerp, een cultuurhistorisch erfgoed dat beschermd dient te worden.

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50

Tip: zalm | pesto | broccoli | pasta

samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20

1,25 Anna Spath pruimen 500 gram 1,75 100 gram

NEGATIEF EFFECT

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram

Frisse Hollandse rauwkost

wenste interferentie van sferen. Het bestuur is zeer bevreesd dat in de toekomst protest aangetekend zal worden door de bewoners tegen herplanting van de lindes bij de entree van het park. Door te bouwen tot aan de erfgrens wordt in het park een oncomfortabel gevoel van massaliteit van het geplande appartementencomplex gecreëerd”, zo valt te lezen. Het bestuur stelt voor een grotere afstand tussen het park en het gebouw en een terras aan de voorkant van de brasserie, dus aan de Hoofdstraat.

2 x 100 gram

Kalfssaucijzen

4 stuks

0,79

Alle maaltijden zijn weer begonnen: Hutspot, boerenkool, zuurkool, hachee, rodekool enz.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

595

SPECIAL

Pomodorohaasje VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE Varkensfricandeau +

Varkensfricandeau 25 + gekookte worst gekookte worst TROTS VAN DE KEURSLAGER

295 19 95 Botermalse entrecote 100 gram 295 2 2 xx 100 100 gram gram 2 2 Varkensfricandeau + gram 100 gram 22 x 100 gekookte worst

0,79

2,35

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Maandag Visroerbak 100 gram 1.50

Woensdag Gebakken kibbeling 500 gram 6.95

Donderdag Gebakken lekkerbek 3 stuks + saus 6.-

Visrestaurant: Van woensdag t/m zaterdag welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3 | Sassenheim | T 0252 210151 www.vissalade.nl

KEURSLAGERKOOPJE TROTS VAN DE KEURSLAGER Beierse frikadel TROTS VAN DE KEURSLAGER

ELKE 4E GRATIS Botermalse entrecote Botermalse entrecote

SPECIAL

19 75 19 2 1 100 gram 2

Surprise rol (gehakt gevuld 100 gram met pulled pork) 100 gram Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 sept Keurslagerij Scholten KEURSLAGERKOOPJE Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij KEURSLAGERKOOPJE Sassenheim Hoofdstraat 261

Beierse frikadel 0252-211440 Sassenheim Beierse frikadel 0252-211440

SPECIAL SPECIAL

ELKE 4E GRATIS ELKE 4E GRATIS


Onderwijs in woord en beeld Duurzaamheid in het onderwijs

Leren gaat met vallen en opstaan

H A

Aad van Duijn

et schoolplein is de lesplaats Erik Hazenoot werkt met zijn team hard locatie van het Fioretti College in Hillevoor het leven. Vanuit deze aan duurzame initiatieven op Vakcollege gom. “In 2012 is de nieuwbouw van onze ls je nu echt 5 Serie zeer basicinwijze zelf “Een de koplampunits aansluiten op school geopend. Op de vestiging volgen gedachte zijneen er liefin de regio di- opRijnmond Katwijk. ambitie uit ons die hebberinitiatieven bent van heten instellingenieten zonder al deze futurisdeklaar grille.te Ook de achterkant heeft zo’n 1100 leerlingen beroepsgericht onverse schoolplan is om leerlingen stogeweldige genot dat je tische ongein. En dat scheelt nog een meer 7 Serie ‘look’ gekregen. gen die werken aan het invoeren van men voor een maatschappij, waar duur- derwijs, mavo en de onderbouw havo. kunt hebben van het een hoop geld ook. Op het eerste De hele auto is in millimeters wat Voor wat betreft duurzaamheid is bij de zaamheid en verstandig langer, groengebruik duurzamezelf processen in het onderwijs. rijden met een BMW gezicht lijkt de nieuwe 5 als een breder en hoger geworden, nieuwbouw fors geïnvesteerd in een enermeer benadrukt Denk aan 20Duurzaam20 en zeker metinitiatieven deze nieuwe 5 Serie, verkleindesteeds kopie van debetekenis 7 Serie. krijgt,” waardoor de bagageruimte 10 liter giezuinig gebouw. De school maakt daarde bevlogen schoolleider. en Energieke Regio. dan ga je voor mijn gevoel toch Een compliment op zich, maar groter is geworden en de achterbijhun gebruik “Duurzaam krijgt daarbij op verschillengeen gebruik maken van al die niets is minder waar, want alle passagiers nog beter benen van Warmte-Koude-Opslag. bodemenergie gebruikt manieren vorm.zijn Wij zijn bijvoorbeeld In deze bijdrage de vraag of en inonderdelen hoe- devoor dure opties die mogelijk zijn. Zoals deze 5 Serie kwijt kunnen. GrootDaarbij voordeelwordt is de auto het autonoom laten rijden, wat mij deugdof het ook mogelijk dat deze 5isSerie 100het kiloverwarmen en koelen van de gevoor aan hetenonderzoeken verre, onderwijs inhaakt op apart duur-ontworpen waarbij hij ook inhaalt, zelf af- de doet, lichter geworden bouwen. wat zijn effect Het benutten van bodemenergie omBMW op steeds schoolmeer het drinken van isgekoeld zaamheid. We zelf vroegen het aan direc-is dat stand houdt, inparkeertvan terwijl Italiaansekraanwater lijnen gaat vertonen in heeft brandstofverbruik en is een duurzame oplossing waarmee het te stimuleren. En ofop dehet enertieleden ErikzelfHazenoot Vakcollege jij buiten staat en noem maar op. haar design. de wendbaarheid. Zoals het een Rijnmond en Ben Kersten van het Fioretti gie die nodig is voor de koeling geleverd verbruik van de fossiele brandstoffen fors fioretti hillegom eigentijdse auto betaamt kan je kan worden door een windturbine op het teruggedrongen wordt.” College Hillegom. Of het infotainmentscherm te Leercurve natuurlijk via de knoppen op de dak van onze school. Vakken als natuurvoor VO scholen. Wij werken met hen om bedienen door te wijzen in plaats middenconsole kiezen of je sporAfvalscheiding kunde kunnen daar op inhaken met een Duurzame initiatief betaalbare, groene verbeteringen door te van zelf te drukken. Aan mij niet De meest opvallende wijzigingen tief, comfortabel of eco-achtig wilt deverhaal ontwikkelingen in het onderwijs voeren, want – en dat is onze overtuiging practicum energie.” rijden. Het interieur“Ook Uit het gesprek denieuwe beide directielebesteed! Ik wil vanmet deze aan het exterieur zijnover de gerestylis een richting duurzaamheid gaan snel. We zijn - in een slim schoolgebouw, leer je beter.” den blijkt dat in het onderwijs duurzaam- “Binnen het onderwijsleerproces apart. Van komt alle Duitse automerop wel dit het moment met leerlingen bezig een in de les- toch heid een belangrijk issue is bij de inrich- duurzaamheid nu al naar voren ken vind ik BMW mooist watduurvormgeving zeer in hoogwaardige kwaliteit Bewegingsmelders zijn. daar ontzettend van genieten, goedebetreft, afvalscheiding te voeren, waarover ting van de gebouwen en het ontwikkelen sen van bijvoorbeeld techniek waarbij de Engescheiden de ergonomie is ook uitstemeer Fioretti nog dan Teylingen van alle techniek we werken met afvalstrowijgebruikte het bijmateriavan het lesprogramma. Adjunct-directeur zame energie. Maar ook bieden ”De stichting waar we len vanvormgeeen zeer hoogwaardige de loop der jaren heb ik van die onder de onderzoekt motorkap zit.momenEn men: papier, oudkend. ijzerInen bijvoorbeeld (keuze-)eindexamenvak groene deel uitmaken, kwaliteit zijn.koEn deolie ergonomie is zelf zo’nDaarbij 8 BMWs verkengehad en bij elkde mogelijkheid over zitten gesproken, 5 (techniekvakken). ving, design & duurzaamheid. Hier teel om doorook hetdeze plaatook uitstekend. Groot voordeel model trof ik op dezelfde plaatsen zit voortreffelijk en dat komt ook men bijvoorbeeld bloemschikken en plan- nen we de mogelijkheden om te komen sen van zonnepanelen energiezuiniger te is ook dat deze 5 Serie 100 kilo dezelfde knoppen aan in het naar door de multifunctionele verstelafvalscheiding. We kunnen werken. therkenning aanbod. Ook gaan leerlingen tot een nog betere Ook hanteren we bewelichter is geworden wat zijn effect de chauffeur toe geplaatste dashbaarheid, waardoor ook ik mijn kijken op de van En duurzame schokijken naar meer duurzame (groene) gingsmelders in lokalen waarbijStoel de lamheeft op het opbrandstofverbruik en siteboard. nog steeds. Feilloos vind favo-stand kan creëren. in len, waardoor we inspiratie krijgen om lossingen binnen onze school.” pen worden geactiveerd dan wel gedeacde hoge stand, met het stuur in de de wendbaarheid. Zoals het een ik links van het stuur de knop voor bijvoorbeeld en (plastic) esjeseventiveerd. Tenslotte geeft Erik Hazenoot aan datauto alle betaamt De overstap naarlage ledverlichting onderste en meest verticaeigentijdse kan je pakjes de verlichting, om fl maar wat te scheiden. tevens verlichting deze zomer vervangen door wordt eveneens het onderle stand.voorbereid. Beetje apartInblijkbaar, natuurlijkisvia de knoppen op de We tekijken noemen. Dat iskritisch nu consistent want krijg er vaak opmerkingen of het je spornaar gebruik beleid! van allerlei materialen wijsproces ledverlichting; een eerste middenconsole stap naar eenkiezen en ik met name de lessen natuur over als ik de testauto weer bij(bode tief, comfortabel of(schoonmaakartikelen eco-achtig wilt en bijvoorbeeld & zorg (onderbouw), groene school. zorg & welzijn achterlaat. En niet alleen ik rijden. Het interieurhout). is eenBij verhaal Zien isgebruiken weten het metselen we (bij venbouw)dealer en techniek & technologie, plus heb een riante zitpositie, maar ook apart. Van alle Duitse automerken het profiel Bouwen, wonen en interieur) de techniekprofielen, komt duurzaamheid Bodemenergie de medepassagiers zitten royaal vind ik BMW toch wel het mooist Kijk eens naar die aparte en fraaie Ben Kersten maakt sinds achttien jaar zavel; dit is herbruikbare metselspecie. steeds meer in het lesprogramma voor”, en comfortabel. wat vormgeving betreft, waarbij vormgeving van die automaatseTenslotte doen we mee met Green Deal deel uit van de directie opde degebruikte onderwijsBen Kersten. Erik Hazenoot vakcollege Rijnmond materialen van een lector en dat stuurdesign. Ik benadrukt kan

Altijd de beste oogzorg en voordelige brillen voor uw zoon of dochter? Vraag in de winkels naar de Kids Club!

www.satonoptiek.nl facebook.com/SatonOptiek instagram.com/satonoptiek

AMSTERDAM, 1e Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 • KATWIJK, Princestraat 38 T 071 4014763 • LEIDERDORP, Winkelhof 43 | T 071 5412521 LEIDEN, Lange Mare 118 T 071 5131010 • OEGSTGEEST, Terweeweg 52 T 071 5652090 • WASSENAAR, Langstraat 129-131 | T 070 5113456


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

Directeur weg bij Teylingereind

Aanhouding na steekincident op kermis

TEYLINGEN

n Esther Overweter, directeur van de justitiële jeugdinrichting Teylingereind, maakt per 1 december de overstap naar Juzt, een Brabantse aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp. Teylingereind gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe directeur. Ook neemt Overweter afscheid als voorzitter van het Ondernemersfonds Teylingen.

VOORHOUT n Politieagenten hebben op zaterdag 16 september om 23.50 uur in de omgeving van de Componistenlaan een jongen (15) aangehouden, die op de kermis een man had gestoken.

Agenten kregen een melding dat op de kermis gevochten zou worden. Politieagenten die een onderzoek instelden, troffen een man aan die verklaarde dat hij bij een ruzie in zijn vinger was gestoken. De man kon ter plaatse aan zijn verwonding worden geholpen. In de omgeving troffen agenten een vijftienjarige verdachte uit Noordwijk aan. Agenten hielden deze jongen aan. De recherche onderzoekt het incident.

Overweter is sinds 2012 werkzaam bij Teylingereind, in de functie van lid Raad van Bestuur. Eerder was ze directeur Behandelcentra bij Spirit! in Amsterdam. BEGRIP VOOR KEUZE

Het ontwerp van het Hortusplein, met boven de Hoogvliet appartementen en een autovrij plein bij de Dorpskerk.

Inbraak in supermarkt SASSENHEIM n De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de inbraak in de Albert Heijn aan het Voorhavenkwartier. Op zondagochtend 17 september gooide een man met een steen de ruit van de supermarkt in. Hij ging er met een kleine buit vandoor. De politie werd ingeschakeld, maar heeft de man niet kunnen vinden. Getuigen kunnen zich melden door te bellen naar 0900-8844.

Meer jeugd naar Bureau Halt TEYLINGEN n In totaal 43 jonge-

ren zijn vorig jaar doorverwezen naar Bureau Halt. Dat is een flink hoger aantal dat in 2015. Toen stuurde de politie 18 jongeren. In de raadsmemo vast te lezen dat het hierbij gaat om jeugd uit Teylingen die door politie van buiten Teylingen is doorverwezen. Opvallend is dat meer dan helft om meisjes gaat. In totaal zijn er 26 naar Halt gestuurd. In 2015 waren dat nog 5 meisjes. Alle Teylingse jeugd heeft vorig jaar een excuusopdracht uitgevoerd.

Vernieuwd Hortusplein met autovrij plein voor Dorpskerk SASSENHEIM n Het moet het centrum een hart geven en het publiek trekken. Het aanzien van de Dorpskerk vergroten. Een plek om aangenaam in te verblijven. De lat voor de herinrichting van het Hortusplein wordt hoog gelegd. Voor de gemeente ligt er de vraag of zij meegaat om mede te gaan financieren aan extra parkeerplekken in het plan. Er ligt een kans die zich niet zo snel zal herhalen. Door Nico Kuyt

Vorige week werd de raadscommissie Ruimte door de architect bijgepraat over de plannen voor de herinrichting van het plein, gedragen door de nieuwe bouw van de Hoogvliet, het nieuwe kerkelijk centrum en de sociale woningbouw door Vooruitgang. De wens ligt er voor een autovrij kerkplein, een Hoogvliet supermarkt met daarop appartementen aan de Westerstraat en het plein, wat horeca en tevens grondgebonden woningen. Deze mix moet dat deel van het centrum nieuw leven inblazen.

EXTRA PARKEERPLAATSEN

De plannen werden vorige week voor de eerste keer gepresenteerd aan de raadscommissie Ruimte. En er gaat wel wat veranderen. Zo gaat de doorsteek van de verkeerssituatie iets anders te liggen. En gaat de gemeente geld beschikbaar stellen voor extra parkeerplaatsen door de parkeergarage groter te maken? Als alles volgens de planning vlot verloopt zal in 2019 begonnen worden met de realisatie, er is dus nog wat tijd nodig voor het tekenen. “Maar het begint wel”, meldde wethouder Bas Brekelmans. Na de realisatie zal de tijdelijke vestiging van de Hoogvliet aan de Koetsiersweg worden opgeheven. Dit tot verdriet van enkele omwonenden. Maar hoe maak je een krachtig centrum van Sassenheim en dat mensen naar Sassenheim komen. Er is een concurrentieslag om het aangenaam verblijven van het winkelcentrum. Waar ga je voor de gezelligheid heen, zo vragen de ontwerpers zich af. Hun visie: zorgen dat er reuring ontstaat met veel functies en een autovrij stadshart. Drie verblijfruimtes in Sassenheim die aan elkaar verbonden worden.

FOCUS OP HET PLEIN

Een belangrijke discussie is het parkeren. De ambitie is groot, want nu is de kans autovrij te maken door onder Hoogvliet meer parkeerruimte te realiseren. Dat kost geld en daarover dient de gemeenteraad een beslissing te nemen. Maarten van Welie (CDA) uitte zijn twijfels over de verstening van het plan. Hij vroeg zich af hoe het plein paste in de duurzaamheidswensen. Het plein is voor alle inwoners en daar ontmoeten mensen elkaar. Ook Fred Koot (D66) legde de vinger op het plein om het een belangrijk bespreekpunt te maken. Marlies Volten (VVD) wees weer op de verdichting. Je zou moeten praten over het hele gebied van het centrum. Het zou verstandig zijn om met alle ondernemers te overleggen over een sterk centrum. Dion Piket (Trilokaal) wees op het weinige groen en dat de verbetering, maar sprak zorg uit over de huidige bewoners. Woonstichting Vooruitgang heeft aangegeven zorgvuldig om te gaan met zijn huurders. De commissie was over het algemeen positief over eerste ontwerpschetsen en met het noemen van een aantal aandachtspunten kan B&W verder met de plannen.

Ben Geerdink van de Raad van Toezicht vindt het jammer dat zij de particuliere, gesloten justitiële jeugdinrichting voor jongens gaat verlaten, maar snapt de keuze. “Esther Overweter heeft op professionele wijze leidinggegeven aan de organisatie en eraan bijgedragen dat Teylingereind alom wordt gezien als een serieuze en gewaardeerde partner in het veld van de justitiële jeugdinrichtingen. Uiteraard respecteert de Raad de keuze van Esther en wenst haar veel succes en werkplezier in haar nieuwe functie.” Esther Overweter zegt in een reactie op haar vertrek: “Ik kijk met veel warme gevoelens terug op de afgelopen vijf jaar. Met bewondering en respect voor alle collega’s die zich onvermoeibaar inzetten voor een positief leefklimaat en een veilig werkklimaat.” AFSCHEID BIJ ONDERNEMERSFONDS

Ook het Ondernemersfonds Teylingen (OFT) moet door de overstap op zoek naar een nieuwe voorzitter. Overweter was betrokken bij OFT vanaf de oprichting van het fonds in 2015. Ze stopt daar nu naar tweeënhalf jaar. In een reactie laat ze weten: “Het was roerige periode waarin hard gewerkt is door vele betrokkenen om het fonds vorm te geven. Komende periode vindt er een evaluatie plaats en zal in overleg met alle partijen, het OFT, de VoT en de gemeente een voorstel gemaakt worden voor de toekomst. Ik heb veel bevlogen ondernemers mogen ontmoeten!”

West-End weg

Buurtkamer in Spelewey

SASSENHEIM n Een van de oudste villa’s van Sassenheim, Villa WestEnd aan de Hoofdstraat 165, is vorige week gesloopt.

VOORHOUT n De deuren van Buurtkamer Spelewey gaan op maandag 25 september om 10.00 uur voor de eerste keer open. Tot 12.00 uur zijn wijkbewoners rondom de Breugelhof in Voorhout welkom voor een kop koffie.

De Buurtkamer is een activiteit van Welzijn Teylingen in samenwerking met Stichting Jeugd en Jongerenwerk met als doel sociale cohesie in wijken te stimuleren. De Buurtkamer is een plek van en voor de buurt. Een gezellige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, koffie kunnen drinken en met elkaar activiteiten bedenken om zo een exclusief aanbod voor deze wijk te creëren. Een groep vrijwilligers staat vanaf 25 september iedere maandagochtend klaar om ontmoetingen tussen buurtbewoners zo prettig mogelijk te laten verlopen. Aanmelden hoeft niet, iedereen kan zo binnenlopen.

9

Alleen de schouw staat nog overeind van de villa uit 1834. Van 1870 tot 1887 diende het buitenhuis als pastorie bij de Sint Pancratiuskerk. | Foto: MV

Het pand, dat sinds 1991 leeg staat, is al jaren in zeer slechte staat. Vanaf 1996 stond Villa West-End op de gemeentelijke monumentenlijst, maar werd daar in 2015 op verzoek van de eigenaar, vanaf gehaald. Begin dit jaar stelden verschillende partijen voor om het monumentenbeleid onder de loep te nemen. Ook de historische verenigingen uit Voorhout, Warmond en Sassenheim delen die mening. Zij vrezen dat door het huidige beleid teveel cultureel gemeentelijke erfgoed verloren gaat. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van een Erfgoedvisie met daarin een lijst met beeldbepalende objecten. De ontwerp Erfgoedverordening en de ontwerp Erfgoedvisie liggen tot en met 11 oktober ter inzage in het Gemeentekantoor in Sassenheim. Op maandag 18 september is er een inloopavond in het Bestuurscentrum in Voorhout.


TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,

00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

n** i n i l l a - lal

,8-, 8 3 3 € K€ K P P A A

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie

KUNSTGEBIT Tot wel

50%

Tandenwinkel

showroom voordeel*

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL

Bij Auping Plaza: - Professioneel slaapadvies - Compleet assortiment - Snelle levertijd - Uitstekende service & garantie

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland!

Het grootste Auping test- en adviescentrum van Nederland!

Auping Plaza Leiderdorp

Auping Plaza Leiderdorp Elisabethhof 4, Leiderdorp T.071-5820212

Elisabethhof 4, Leiderdorp T. 071- 5820212 www.aupingplaza.nl

www.aupingplaza.nl

Openingstijden

Openingstijden 13:00 - 17:30 uur ma: 17:30 uur di t/m vrij: 10:00 -13:00 ma: - 17:30 uur 10:00 -10:00 17:00 uur zat:t/m vrij: di - 17:30 uur 12:00 -10:00 17:00 uur zon: zat: - 17:00 uur zon: 12:00 - 17:00 uur

Mooie nazomerse aanbiedingen! SONJA relaxfauteuil met sta-op functie. Altijd uit voorraad leverbaar in 2 kleuren, gratis thuis bezorgd. van € 1.198,onze prijs € 975,Bij Baalbergen vindt u meubels, met de voor u vertrouwde kwaliteit en onze royale garantie, voor een hele scherpe prijs.

BB-10 unieke eigen collectie. Oneindig veel mogelijkheden, ook als hoekbank. 2 zitsbank v.a. € 949,-

ATLAS stoer, industriële eettafel in diverse lengtes en onderstellen. 200 x 100 cm € 1.095,-

TALO zitgroep. zitten-op-maat: 3 zithoogtes, verstelbare zitdiepte. 2 zitsbank in stof € 1.190,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl Like ons op facebook.com/Baalbergen-Katwijk en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

11

Herinrichting Herenweg valt veel duurder uit WARMOND

n De aanpassing van de Herenweg gaat ongeveer tussen de vier en zeven miljoen euro kosten. Oorspronkelijk is er vijf ton voor begroot. De definitieve aanpassingen zijn nog niet vastgesteld en ook eventuele bezuinigingen nog niet meegenomen.

Door Nico Kuyt

Afgelopen week werd de raadscommissie Ruimte geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de herinrichting van de Herenweg. Na twee ontwerpmarkten met de inwoners, is duidelijk dat de fietser meer voorrang dient te krijgen, de snelheid van de auto’s gematigd en de overgangen meer veilig. De route is in drie delen opgeknipt en voor elke zijn twee varianten opgesteld. BELANG VAN FIETSERS

Er kwamen veel klachten en opmerkingen binnen. Zo wordt op het Oosteinde te hard gereden. Een idee is om een volwaardig fietspad daar te maken, of het schelpenpad aan de oostkant daarvoor eveneens te gebruiken. De ene oplossing kiest meer voor de fiets, de andere meer voor de auto. Op de smalle Herenweg spitsen de problemen zich toe. Er rijden heel veel auto’s en de fietsers voelen zich onveilig, vooral op het smalle gedeelte. Het moet weer een dorpse straat worden. Een oplossing is om de fietser meer ruimte op

de rijbaan te geven door brede rode fietslopers. Een meer radicale oplossing is om er een fietsstraat van te maken waar de auto te gast is, zoals het aanbrengen van klinkers. Voor de Oranje Nassaulaan is het weer een beetje anders. Daar spitsen de problemen zich toe tot een aantal punten, maar ook daar moet volgens de inwoners meer voor de fiets gekozen worden, zodat de auto minder kan gaan racen. Bijvoorbeeld door de fietsstrook breder te maken. Het gaat hier om kleine aanpassingen. EXTRA GELD

Het is wel duidelijk dat voor de aanpassingen de vijf ton niet genoeg zijn. Zo heeft de gemeenteraad het Oosteinde bij het project getrokken. De eerste ramingen laten een vier tot zeven miljoen zien aan ingrepen. Maar de keuzes zijn nog niet gemaakt. Er kan besloten worden om het in delen doen. Wethouder Kees van Velzen streeft om in december discussie met de raad hierover aan te gaan. Eerst volgt nog op dinsdag 3 oktober de derde ontwerpmarkt. Bezoekers kunnen daar hun voorkeur uitspreken. Die resultaten worden vervolgens verwerkt. In november neemt B&W dan een besluit wat ze de raad gaat voorstellen. In december bespreekt de raadscommissie Ruimte het en vervolgens neemt de raad een besluit. Volgend jaar zal dan de aanbesteding en uitvoering volgen.

Op de koffie bij de buren TEYLINGEN n Beter een goede buur... Op zaterdag 23 september is het in heel Nederland weer Burendag. Ook in Warmond, Sassenheim en Voorhout doen veel buurtjes mee. Op de website van het Oranje Fonds zijn in totaal 22 activiteiten aangemeld. In veel wijken wordt het groen opgefrist en de straat winterklaar gemaakt. Ook mag een lekker bakkie niet ontbreken en wordt in een aantal straten samen gegeten. In de Meidoornlaan in Sassenheim combineren ze het: naast een workshop streetart is er ook een hightea. In de Lisdoddehof in Voorhout wordt de buurttuin opgeknapt. Ook wordt Burendag gebruikt om ken-

nis te maken met de nieuwe buren die nog moeten verhuizen. Bij de nieuwbouw in de Norremeerstraat is er een kennismakingsborrel en ook aan de Koetsiersweg komen de huizenkopers van de Koetsiershof alvast bij elkaar. Het college bezoekt een aantal activiteiten. Zo is burgemeester Carla Breuer bij het opknappen van speelplaats Schoonoord in Voorhout en in de Marijkestraat in Sassenheim. Wethouder Arno van Kempen bezoekt in Voorhout ‘s morgens in de buurtkamer Agneshove en ‘s middags het Wild Wild West bij de Narcis. Wethouder Kees van Velzen start zijn Burendag bij de Kloosterwei in Warmond.

Jalou, Zare en Bink onthullen het beeld De Kus (ook linksboven te zien). | Foto’s: Esther Luijk

Een bijzondere Kus van duizend kilo n Kunst bij nieuwe rotonde Nagelbrug VOORHOUT n Ondanks de regen was het donderdag 14 september een drukte van belang bij de onthulling van De Kus, het beeld dat de rotonde bij de Nagelbrug siert. Door Esther Luijk

Een beeld voor en door Voorhouters, volgens Gaby de Lijster, voorzitter van Rotary Club Voorhout. De Kus werd namelijk onder andere gefinancierd door een crowdfundingsactie onder de Voorhoutse bevolking, waarmee ruim 8.500 euro werd opgehaald. “We hebben mede hierdoor gezien dat het beeld wordt omarmd door de mensen die in Voorhout wonen en werken.” Het beeld werd onthuld door Jalou, Zare en Bink, drie Voorhoutse leerlingen die de schrijfwedstrijden hadden gewonnen. CADEAU

De Rotary Club bestond eerder dit jaar 25 jaar en in plaats van een cadeau te krijgen, wilden de leden het jubileum vieren door een cadeau te geven. Het feestje is echter nog niet helemaal compleet: De Kus is slechts een van de twee projecten

die het cadeau vormen. Later in het jaar wordt de fietstunnel beschilderd met vrolijke taferelen door kunstenares Judith van der Meer. ROESTVRIJ

De Kus werd ontworpen door kunstenaar Joop van Egmond. Hij is in de wolken met het eindresultaat. “Het is prachtig!”, zegt hij. “Het staat zo mooi te glanzen als de zon schijnt. Jammer dat het nu regent, maar ach, het is gemaakt van roestvrijstaal, dus dat staat er nog wel honderd jaar. Het is vast nog wel een keer mooi weer in die tijd!” Het roesvrijstalen kunstwerk stelt vier naar elkaar gerichte menselijke hoofden voor die elkaar kussen. De kus is geplaatst op de kade van de oude, intussen afgebroken, boerderij Oostdam en is inclusief granieten sokkel 4,5 meter hoog. Inclusief sokkel weegt het kunstwerk meer dan 1000 kilo. Het geheel is op een

paal gezet die vier meter boven het wateroppervlak uitsteekt, zodat alles boven de reling van de nieuwe brug uitkomt en zo goed te zien is vanuit alle richtingen. Van Egmond hoopt dat het kunstwerk de buurplaatsen met elkaar zal verbinden. “Laat het symbool staan voor de vriendschap tussen mensen en een verbinding zijn tussen de buurtgemeentes Voorhout, Oegstgeest, Noordwijk en Rijnsburg”, aldus de kunstenaar. “Dat ook elke weggebruiker die deze plek passeert kan zeggen: dankzij de nieuwe turborotonde bij De Kus, is eindelijk die ellendige file verleden tijd. Dat is een dikke kus waard!” VEILIGHEID

Wethouder Arno van Kempen hoopt ook dat het beeld de aandacht zal trekken van de automobilisten. “Ik hoop alleen maar dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt omdat het beeld te mooi is! Ik was gelijk enthousiast over het idee en het eindresultaat is prachtig. Hier staat een hele trotse wethouder van kunst en cultuur!”

Manuele Therapie E.S.®:

een totale en andere aanpak

Mijn naam is Henk Jan Biemond en ben als Manueel Therapeut E.S.® werkzaam in mijn praktijk gevestigd in Gezondheidscentrum Rusthofflaan in Sassenheim. Manuele Therapie E.S.® is een manuele geneeswijze die nog niet zo bekend is maar die uitermate geschikt is voor klachten aan het bewegingsapparaat, waarvan de oorzaak niet direct te vinden is. Hierbij wordt zowel in het onderzoek als de behandeling gekeken naar de mens als geheel en niet slechts naar de plek waar mensen hun klacht ervaren. Tijdens de behandeling, die meestal een uur duurt, wordt de kwaliteit van bewegen van vrijwel alle gewrichten van het lichaam onderzocht en behandeld. Dit gebeurt middels zachte maar zeer effectieve mobilisatie technieken. Er wordt in de Manuele Therapie E.S.® niet gemanipuleerd, ofwel “gekraakt’. Dit maakt deze therapie tot een volstrekt veilige methode voor jong en oud. Ik zie veel mensen die

al diverse andere therapieën hebben geprobeerd maar toch niet geheel van hun klachten afkomen. Meestal ervaren deze mensen al na enkele behandelingen een duidelijke afname van hun klachten.

Onlangs zag ik dame van bijna tachtig jaar in mijn praktijk die last had van een nekhernia met klachten in de nek en uitstraling in de gehele linker arm. Deze dame was gezien door de neuroloog maar die kon niets voor haar doen en adviseerde pijnstilling en afwachten. Na 2 behandelsessies met Manuele Therapie E.S.® was mevrouw meer dan 80% van haar klachten kwijt en kon ze haar hoofd zelfs meer bewegen dan voordat zij klachten kreeg. De uitstraling in haar linker arm was zo goed als verdwenen. Dit is een mooi voorbeeld van de werkwijze van de Manueel Therapeut E.S.® waarbij gezocht wordt naar de onderliggende oorzaak van soms al langer bestaand klachten.

Manuele Therapie E.S. ® is iets volstrekt anders dan fysiotherapie en valt wat betreft de vergoeding niet onder fysiotherapie. In plaats daarvan wordt Manuele Therapie E.S.® geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het alternatieve pakket van uw aanvullende zorgverzekering. Op mijn website maar ook in de polis van uw zorgverzekering kunt u vinden hoeveel u vergoed krijgt voor een consult Manuele Therapie E.S.®. Heeft u te maken met nek- rug-, schouder- of andere gewrichtsklachten welke al langer bestaan ? Kijk dan voor meer informatie op de website of maak een afspraak. Ik help u graag !!

Biemond

Manuele Therapie E.S.®

Henk Jan Biemond, Manueel Therapeut E.S.® Rusthofflaan 50C, 2171 EX Sassenheim Tel: 0252 229576

www.biemondmanueletherapie.nl


Wij hebben één missie: mensen helpen een écht mooi (t)huis te maken!

Dat doen we met onze prachtige, inspirerende collecties raam- en wandbekleding, vloeren en verf. Overigens maakt het ons niet uit of je zelf aan de slag gaat, of dat je het werk liever aan één

van onze professionals overlaat. Een vakkundige stylist, stoffeerder of schilder, Wij maken exclusief maatwerk graag toegankelijk voor iedereen. Zo wordt het in Lisse nog mooier wonen.

Ed Ruigrok

Nieuwsgierig hoe? Kom nu de GRATIS stijlgids ophalen in onze winkel O F F T H E WA L L - M U Z I E K

De BeoSound Shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos luidsprekersysteem voor muziekliefhebbers die van design houden. Het systeem biedt een overweldigende geluidsweergave, een aanpasbaar en schaalbaar design en geïntegreerde lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte. O N T D E K H E T O P B A N G - O LU F S E N .CO M /S H A P E

OFF THE WALL - MUZIEK

Waar dromen uitkomen…. ONZE SHOWROOMMODELLEN WILLEN OP KAMERS! Wij maken ruimte voor een nieuwe collectie, kom kijken, keuren, kiezen en kopen bij de Slaapkamer van Lisse. Prachtige bedden vanaf € 1499.-

Ook voor het mooiste bedlinnen!

De BeoSound Shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos voor OFF TH E WAluidsprekersysteem LL - MUZIEK muziekliefhebbers die van design houden. De BeoSound Shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos Het systeem biedt een overweldigende geluidsweergave, luidsprekersysteem voor muziekliefhebbers die van design houden. systeem biedt een overweldigende geluidsweergave, een aanpasbaar en schaalbaar eenHetaanpasbaar en schaalbaardesign en geïntegreerde design en geïntegreerde lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte. lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte.

Kanaalstraat 86 2161 JP Lisse 0252 - 41 45 28

Wij helpen je graag met het kiezen van de juiste woninginrichting.

O N T D E K H E T O P B A N G - O LU F S E N .CO M /S H A P E

ONTDEK HET OP BANG-OLUFSEN.COM/SHAPE

Ons brede assortiment bestaat uit gordijnen, raamdecoratie, vloerbedekking en behang. Wij, Herman en Manon doen meteen een stapje Wij helpen je graag met het kiezen extra voor jou. En dat van de juiste woninginrichting. maaktassortiment dat je bij ons aan Ons brede bestaat het juisteraamdecoratie, adres bent uit gordijnen, vloerbedekking en behang. Wij, voor je stoffering. Herman en Manon doen net Komextra eensvoor langs een stapje jou.inEn dat maakt de datwinkel, je bij ons aanjehet juiste laat adres bent vooren je stoffering. adviseren vraag een Kom eens langs in de winkel, vrijblijvende laat je adviseren enofferte vraag een vrijblijvende offerte aan. aan.

Johan van Stijn bv – Kanaalstraat 32 Lisse

Onze speerpunten zijn: ruime ervaring, persoonlijk advies op maat, samenwerking met praktijk voor manueel therapie Vis & Koelemij, omruilgarantie, een procentje voor het goede doel! Ook voor het mooiste bedlinnen!

- boxspring - lattenbodem - matrassen - toppers - bedlinnen - kussens - dekbedden - handdoeken - badjassen - keukenlinnen - kleinmeubelen - lifestyle artikelen

BEOSOUND SHAPE

LIKE NO ONE ELSE

Johan van Stijn bv – Kanaalstraat 32 Lisse

WONINGINRICHTING

De Stoffeerder

Heereweg 193 | 2161 BD Lisse | Tel: 0252 769229 info@deslaapkamervanlisse.nl www.deslaapkamervanlisse.nl

Molenstraat 9 | 2181 JA Hillegom | tel. 0252 529 481 | info@de-stoffeerder.nl

BEOSOUND SHAPE

LIKE NO ONE ELSE

Johan van Stijn bv – Kanaalstraat 32 Lisse

55 jaar

VAN NES I N S T A L L A T I E B E D R I J F

Scoor je glossy op de open dag op

30 SEPTEMBER

de must-have voor iedereen die van wonen houdt! VAN NES

INSPIRATIEhuis Uitnodiging A6 p3.indd 1

Smelterij 37 – 2211 SH Noordwijkerhout

WWW.VANNESENZOON.NL

14-09-17 11:55


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

agenda agenda

1sept In de showtuin vanmet de CNB kun jeWitherspoon een pracht aan Dahlia’s bewonderen, 29 Waargebeurd drama Reese die tijdens een per-

Ma t/m vrijFilm: CNB Dahliashowtuin Wild

Di t/m

13

• Lisse, Heereweg 439 • Lisse, Filmhuis

maar liefsteen 650 cultivars! soonlijke crisis wandeltocht van meer dan 1600 km maakt.

• Lisse, Filmhuis 1 Film: Wild Vr 4 29Disco soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 tot 23:00. Entree gratis. Party voor Kids! • Hillegom, Solution Tentoonstelling • Lisse, Museum De Zwarte Tulp Di Vrt/m zo 4 Disco10voor Vrkinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8 die je niet diverse mag missen. Paardenmarkt locaties Do 29 4 t/m Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. Waar een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vr-t/m zo rondom t/m 10 Paardenmarkt Valkenburg, Do Expositie Katwijk En Plein•Air 2017 •diverse Katwijk,locaties Dunatelier Do 4 Kofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waar een klein dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest 21 24 Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum Turfrace • Vrij zo Za t/m 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan 22 Za 524 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deelname € 2,50 10.000 ••Nwh, Go stappen Food Tourswandeling Leiden Leiden,VVV-kantoor diverse locaties ZaZa235Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - DeelZa 5 Dagelijks Di De Olmenhorst Zelfpluk • Lisserbroek, De Olmenhorst Waargebeurd drama Reese Witherspoon tijdens een perParty voor Kids!met •die Hillegom, Solution t/m zo

okt

Als het fruit plukrijp is wordt de boomgaard geopend. Je kunt je biologische appels en peren plukken. www.olmenhorst.nl

apr ’18 ‘ Naar de bollen. Anton L. Koster, schilder van bollenvelden’ Ruim vijftig werken uit diverse collecties.

t/m

t/m

Tot en met 24 september is je laatste kans om nog de expositie van het

sep

En Plein Air event te bezichtigen! vvvkatwijk.nl

Warmond, Park Groot Leerust Driedaagse zeiltocht waarbij de tocht van turf wordt herinnerd. Start

t/m

vrijdag om 7.30 uur bij park Groot Leerust.

sept

sept

Een workshop graffiti is een van de onderdelen van de tienerdag. | Foto: archief/ Adrie van Duijvenvoorde

Tienerdagen met workshop graffiti TEYLINGEN

Jongerenwerk Welzijnskwartier zorgt voor een vol programma in de herfstvakantie. Op dinsdag 17 oktober zijn er activiteiten voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar in Ex-Voto in Voorhout. Op vrijdag 20 oktober is deze groep welkom in Fascinus in Sassenheim. n

Beide dagen duurt het programma van 10.00 tot 18.00 uur. De eerste activiteit is een creatieve workshop met newspaper art. Daarna volgt een smaaktest. Deelnemers gaan meerdere kruiden, smaken, en eten

proberen te herkennen met een blinddoek op. Van al dat proeven is het kleine stap naar de lunch. Die wordt beide dagen verzorgd door Welzijnskwartier. JUJUTSU

Na de lunch volgt er een workshop zelfverdediging, waarin deelnemers Wado Ryu Karate Jujutsu gaan leren. Een op Jujutsu gebaseerde Japanse karatestijl. Wado Ryu is een hybride sport met karate en jujutsu elementen. Door de verfijnde en subtiele toepassing

van kracht en structuur in de technieken is deze sport geschikt voor iedereen. De afsluiter van de dag is een graffiti workshop, onder leiding van een ervaren graffiti artiest. Deelname aan de tienerdag kost 15 euro, en dat is inclusief lunch. Aanmelden via richardgrimbergen@ welzijnskwartier.nl. Voor meer informatie, neem contact op met jongerenwerker Richard Grimbergen via 06-10704075.

23 55

We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat 5 Auto Avenue • Lisse,fashion Centrum On Probation - Mannenemancipatie De winkeliers van de#6Hoofdstraat showen de laatste Za 5 Verschillende autodealers latenlange de nieuwste 23 en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart. Auto Avenue • Lisse, Centrum ZaZa& 5& 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien Zo 5 ZaZa

• Leiden, Middelste-

sept

maakster Jurrien van Rheenen. www.theaterdegenerator.nl

23 Za & sept & 6 Lifestyle Beurs

• Noordwijkerhout, Tespelduyn 12 Najaarsfeesten centrum Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het 55-Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaInloop concert Kleijnkoor • Noordwijk, Hoofdstraat 96 huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. 23 terdag - 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Za Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaZo 65Kunstmarkt Zo Za Za

30up Indian Summer Dance Party.

sept

Het Kleijnkoor zal tussen 14.00 en 15.30 uur in de Hoofdstraat ter hoogte van ‘t Klooster straatoptredens verzorgen.

Weekend •tot Leiden, Museum Volkenkunde Bijzondere markt vol jaarmarkt kunst. Vanen 11onder 16 uur wielerkoers. in het gezelterdagManga 12 september meer Leer alles over dorpscentrum. het tekenen van de verschillende manga stijlen; shonen, lige septWarmondse

Za/zo

23/24Kunstmarkt Zo Di Za/zo

• Warmond, Dorpsstraat Science Café Leiden • Leiden 6 Bijzondere markt vol kunst. Van 11 totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel8 Kom Smalspoor Modelbouwdagen • uiteenlopend van alles te weten over een onderwerp lige Warmondse dorpscentrum.

sept DiDi Do

Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden • Noordwijkerhout, centrum KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 88-10 Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

seinen, seinen en shojo.

Katwijk/Valkenburg, Stoomtrein

23/24‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. Katwijk Leiden Modelbouwfans opgelet! Geniet 23 en 24 september van de creativiteit van de topmodelbouwers. vvvkatwijk.nl

Torenbeklimmen Noordwijkerhout

Zat

8 DeNoordwijkerhout aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en gids.

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn • Warmond, meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

Di- sept -13 Cultuurweek 24 Koudenhoorn 3 DoZo 8-13 Kermis Zo

ADVERTORIAL

Zo

GEZONDHEID

Natuurlijke oplossing voor plasproblemen bij mannen moeilijk kunnen ophouden van de urine. Ook kunnen deze problemen consequenties hebben voor de bedprestaties.

‘Slechts 1 capsule per dag’ Natuurlijke oplossing

Persoonlijk advies

Bel de A.Vogel gezondheidslijn op 0900 - 246 46 46 voor persoonlijk advies over natuurlijke ondersteuning bij plasproblemen bij mannen en het gebruik van ProstaforceMed.

A.Vogel ProstaforceMed is een natuurlijke oplossing op basis van extracten van de zaagbladpalmvrucht (Sabal serrulata). Het kan worden gebruikt bij plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. De dosering is 1 capsule per dag. 90% van de gebruikers is tevreden over het product. ProstaforceMed is verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 90 capsules en heeft een adviesprijs vanaf € 14,99. *

• Lisse, Kasteel Keukenhof

• Hillegom, Jonkheer Mockkade De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Excursie naar de kaasboerderij van Theo Warmerdam. Van 11 tot 13 uur.

Como Obstacle Run • Noordwijkerhout, Oosterduinse Meer het weer kermis in Hillegom!

Do- sept -13 Kermis Spectaculaire hindernisrace over 4 – 8 of 12 km. , incl. Family Run, kijk • Hillegom, Jonkheer Mockkade 24 Zo 10112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Za

Zo

Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een het weer kermis in Hillegom! op www.como-run.nl  Aanvang 11.00 uur

24 sept en112-dag 1 Je laatste twee kansen om nog mee te doen met deze bijzondere yog(incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum

okt Za

Za

Yoga op zijn het strand • Katwijk, Surf & Beach meet & greet met Brandweerkman Sam

• Noordwijk Binnen, Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende presenteren zich en erbieden zal een de 12 Op deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt meet & greet zijn met Brandweerkman Sam alessen op het strand! vvvkatwijk.nl

Woe

Naturalis after Dark: Kruisbestuiving • Leiden, diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan.Stadsgehoorzaal 10-17 uur.

17.00-17.30 uur: Kruisbestuiving: Kan Darwin de ethiek redden? Gratis 27 sept Concert Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar Bätzorgel • Katwijk,

ZaZa

12Feestelijk Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette markt de 12 ter gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel. toegang.

So You Think You uiteenlopende Can Dada?Katwijk. • Leidse Schouwburg diverse kraamhouders waar aan. 10-17 uur. Do t/m zo Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl

een confrontatie tussen het normale en het absurde, in 28 sept t/m 1 Veenfabriek: Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk in-Stijl Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde okt ZaZa

Vrij

12DeFeestelijk concert ter gelegenheid Bätzorgel.cat12 nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een jaar doorlopende Cabaret • Warmond, ‘Theater ‘t Trefpunt steeds wisselende bezetting.

Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl walk, maar ook hapjes, drankjesKatwijk. en muziek! www.vvvkatwijk.nl

Een theatrale loutering in vijf bedrijven: Erik van Muiswinkel komt met 29 sept Open in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor de Oplossing. Aanvang 20.30.

ZaZa

Za

12Fietsroute 12 De nieuwste trends voor het najaar op een en doorlopende catlangs monumentale panden oude bollenschuMuziektheater • Sassenheim, Theater ‘t Onderdak walk,Route maar afhalen ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl ren. bij drankjes VVV Noordwijkerhout

#Held is de naam van het programma van Marcel de Groot die voor het 30 sept Open Openeerst Monumentendag Noordwijkerh., VVV-kantoor Monumentendag • Noordwijk, div. locaties sinds 15 jaar weer met een•eigen show komt.

ZaZa

Za

12DeFietsroute 12 langsOpen monumentale panden en oude Noordwijkse Monumentendag staat in bollenschuhet teken van De Halve van Katwijk • Katwijk ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout

& 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl DeAmbacht. Halve van Katwijk: dát is een prestatie! Loop mee of kom de deelne30 sept Kunst Open Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Za Za

Za

Monumentendag • Lisse, Dorpshart 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse Monumentendag in het teken van in en Open kunstdorp Lisse kunt ustaat genieten van de vele Noordwijkerhouts Speciaal Bier Festival

Za& ZoZa

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt uin genieten van dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open

mers aanmoedigen. vvvkatwijk.nl

• Noordwijkerhout,

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl 30 sept monumenten Zeestraat 7a

Bijzonder bierfestival m.m.v. 5 brouwerijen, vanaf 15.00 uur bij café van der Geest. Kaarten verkrijgbaar aan de bar.

monumenten deuren voor bezoekers. Leiden.nl • Lisse, Museum De Zwarte Tulp Verhaal op zaal

Za

Za& sept & korte Monumentendag rondleiding langs het werk van de•bollenveldenschilder Anton 30 Za& &13 13 Een Open Leiden, div.Noordwijk locaties Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Zo 12 Zo

Za

12 Let’s Meergo dan monumenten invan Leiden tovijfendertig the caves and explore! Ira deropen Valk. hun Za 11-17 Koster. www.museumdezwartetulp.nl

deuren voor bezoekers. Leiden.nl uur, zoEuro 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). Bird Watch • Natuurcentrum Katwijk

in trekvogels? naar Natuurcentrum Katwijk om de 30 Za& sept Zondagwandeling & 13 Geïnteresseerd Lichtsculpturen • Kom Noordwijk, Museum Noordwijk • Leiden, Hortus botanicus

ZoZo

Za

12Rondleiding 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Japan de explore! Hortus door Titia der en vogeltrek te bekijken! vvvkatwijk.nl

uur, zoJamsessie 11-17 uur (eenmalige uitzondering Noordwijkerhout, café de Ruigenhoek Tonny Voorma. Deelname € •1,50 Start omopeningstijd). 12.00 uur.

Spontane en onvoorbereide vorm van muzieksamenspel, vanaf 21.00 30 sept De Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

ZoZo

Zo

13Op 13 Rondleiding Japan Hortusop door Titia van der Eb enbij deze markt ligtin dede nadruk eerlijke producten, uur. De toegang is vrij!

1 okt

Prostaattest

Heeft u plasproblemen en wilt u weten of die mogelijk veroorzaakt worden door goedaardige prostaatvergroting? Doe dan de prostaattest op: avogel.nl/prostaattest

• Noordwijk, Voorstraat 44

Di-10 Kermis • Noordwijkerhout, Beklim de toren van de Oude Jeroenskerk onder leiding vancentrum een ervaren 23 30 Di-Do en8 -13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van Zo

Goedaardige prostaatvergroting is een normaal ouderdomsverschijnsel dat door een arts wordt vastgesteld. Maar liefst 50% van de mannen van 50+ heeft ermee te maken. Hoewel de aandoening meestal goedaardig is, kan prostaatvergroting het dagelijks functioneren wel beïnvloeden. Typische verschijnselen zijn namelijk vaak ’s nachts moeten plassen, het moeilijk op gang komen van het plassen, een zwakke urinestraal, de blaas niet goed kunnen legen, binnen twee uur opnieuw moeten plassen en

gracht 36 De eerste Generator productie: ‘Waarom mannen slaan’ van theater-

Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, enDorpshart. rondBlu het 30 up Indian Summer Party Noordwijk, Beach in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in•in het huis. 12.00 18 Summer uur. Toegang gratis Beleef t/m de Indian met De Leidse Danssalon in Blu Beach met de

Za

sept

Vaak ’s nachts plassen? Nadruppelen? Veel mannen met plasproblemen door een goedaardige prostaatvergroting hebben baat bij een natuurlijke behandeling met extracten van de zaagbladpalmvrucht. In Duitsland en Zwitserland worden deze extracten al veelvuldig toegepast bij plasproblemen als gevolg van goedaardige prostaatvergroting.

Culinaire wandeling langs zorgvuldig geselecteerde restaurants, bars,

Activiteiten endelicatessenwinkels. demonstratieswww.gofoodtours.nl door verschillende vereniginname cafes € 2,50 en/of gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. Za Door Nielson &•The Guilty Six park• Lisse, Paviljoen Vrije Lisse Tijd Draaft Festival Sassenheim, Rusthoff Za sept We Are Fashion Event • Noordwijk,vereniginHoofdstraat Activiteiten en demonstraties door verschillende achter De Gewoonste Zaak Za De winkeliers de Hoofdstraat detot laatste fashion gen. Van totvan 16 uur. Kindervrijmarkt van 15 uur. Het 11 belooft een groot muziekfeest te showen worden in 12 het Paviljoen. Haal je en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. dansschoenen maar uit het vet! www.hdv-lisse.nl

Div Zo

Zo

Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Verkrijgbaar bij de meeste apotheken.

Zondagwinkelopenstelling met op zondag 1 oktober de Struinmarkt

30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 13t/m Expositie van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza

1 okt *

opof Zondag • Leiden, Botermarkt/Vismarkt TonnyStruinmarkt Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch streekgebonden.

Dagelijks Div

Ma

2 okt Dagelijks

langs het water. www.leidenisopen.nl.

• Noordwijkerhout, St(r)andplaats Nederzand 10 - 13Grootoudersdag uurbiologisch en tijdensofde voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

De opa’s en oma’s worden van 12.00 tot 16.00 uur in het zonnetje gezet

t/m okt 700 jaar Hooglandse • Leiden, Hooglandse Kerk t/m330 Reizen verruimt je blikKerk • Noordw., Theater De Muze bij, met vele activiteiten voor jong en oud. Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za Lezing • Noordwijk, Biblihotheek dens openingsuren de kerk). 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis. Klaas Boomsma over zijn boek ‘Ren voor je leven’ en de Noordwijkse

t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info Looptrainer met een korte laagdrempelige looptraining Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


Echt onzichtbaar horen?!

U kunt zich nog inschrijven bij onze

TALEN cursussen

Overtuig uzelf en probeer Silk 4 weken gratis en vrijblijvend. U wilt een onzichtbaar hoortoestel, gebruiksgemak en draagcomfort. Met Silk primax is dat nu mogelijk. Het maken van oorafdrukken is niet nodig. Geen lange wachttijden, u kunt direct horen wat de nieuwste techniek voor u kan betekenen. De Silk toestellen zitten boordevol innovatieve luistertechniek. Ze zorgen voor een ijzersterke geluidswaarneming. Spraak en ruis worden optimaal gefilterd, waardoor u weer volop geniet van het geluid om u heen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het zelf gratis en vrijblijvend te ervaren? Neem dan contact met ons op of kom langs in de winkel. • 100% onzichtbaar • Zeer helder en natuurlijk geluid • Optimale pasvorm • Beter verstaan in gezelschap

Oorwerk Sassenheim Jan van Brabantweg 23 2171 HC Sassenheim

Oorwerk Nieuw Vennep (bij Ed Kriek Optiek) Venneperhof 2

(0252) 258 057 of (0252) 258 058  sassenheim@oorwerk.nl

2151 AZ Nieuw Vennep  (0252) 626 036

Openingstijden: zie www.oorwerk.nl

Hearing Systems

Arabisch

Frans

Nederlands

Chinees

Italiaans

Nederlands NT2

Duits

Japans

Portugees

Engels

Latijn

Spaans

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website


MIJN PROVINCIE SEPTEMBER 2017

Colofon Redactie: provincie Noord-Holland, E-mail: nieuwsredactie@noord-holland.nl.

Buitenplaats Leyduin

GRA TIS T OEG

ANG

MOOOISTE LANDSCHAPSFESTIVAL

Buitenplaats Leyduin, 24 september 2017, 11.00 – 17.00 uur

Natuurlijk veel te beleven op MOOOISTE! Zondag 24 september staat op MOOOISTE Landschapsfestival het bijzondere landschap van buitenplaats Leyduin centraal. Activiteiten voor jong en oud

ervaren. Ook dat kan tijdens MOOOISTE. Bij de informatiekraam haalt u een routebeschrijving voor een schitterende wandeling. Gedeputeerde Natuur & Landschap van de provincie Noord-Holland Adnan Tekin: “Natuur moet je koesteren en van genieten. Kom daarom vooral naar het festival, want daar valt veel te genieten en leer je om de prachtige natuur te koesteren.” Het MOOOISTE Landschapsfestival wordt georganiseerd door Landschap Noord-Holland. De provincie is trotse hoofdsponsor.

De provincie wil met MOOOISTE Landschapsfestival de bijzondere en diverse natuur graag bij NoordHollanders onder de aandacht brengen. Dit festival strijkt ieder jaar neer in een ander typisch Noord-Hollands landschap. Op 24 september is er tussen 11.00 en 17.00 uur van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Er zijn diverse actieve activiteiten zoals boogschieten, de silent swing en natuurexcursies met een boswachter. Ook zijn er workshops microfotografie, natuurfotografie en yoga te volgen. Er is live muziek van Chanté en duo Solfège, of u maakt uw eigen muziek met instrumenten uit de natuur. Bekend van De Parade is de theatervoorstelling “De telefoon naar binnen”. Gaat u toch liever zelf op stap om de rust op de buitenplaats en van de natuur te

Noord-Hollands landschap

Noord-Holland is bijzonder door zijn grote diversiteit van natuuren cultuurlandschappen: bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, open polders, kwelders en grote wateren als de Waddenzee en het IJsselmeer. Deze landschappen zijn van internationale betekenis: in Noord-Holland liggen maar liefst negentien Europees beschermde natuurgebieden en vier Unesco Werelderfgoederen. Maar NoordHolland kent ook buitenplaatsen met een prachtige landschappelijke invulling, zoals buitenplaats Leyduin. Onder de noemer Leyduin vallen drie zogenoemde buitenplaatsen: Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Dergelijke buitenplaatsen werden ooit als zomerverblijven gebruikt door rijke families uit de stad. Tijdens MOOOISTE vertellen vroegere bewoners u over het leven op de buitenplaats.

Natuurcollege van Arjan Postma Bijzonder is het natuurcollege dat door de bekende TV boswachter Arjan Postma gegeven wordt, waarbij hij de prachtigste verhalen over de Noord-Hollandse natuur zal vertellen. Dat belooft wat, want de provincie Noord-Holland heeft de meest gevarieerde natuur van Europa. Tijd: om 12.30 en om 14.30 uur bij Huis Leyduin. Duur: circa half uur.

Ligging en bereikbaarheid Buitenplaats Leyduin ligt bij Heemstede en Vogelenzang, tussen de Leidsevaartweg en de Vogelenzangseweg. Er is extra parkeergelegenheid, maar kom bij voorkeur op de fiets. Kijk voor de exacte routebeschrijving op www.moooiste.nl.

KIJK OOK OP: WWW.MOOOISTE.NL EN WWW.FACEBOOK.COM/MOOOISTE

Activiteiten

15 16 17 18 12 14 13 11

koetshuis belvedere

19

4

4

4

zwarte schuur

19

4

5

 1

Arjan Postma: de bekendste TV-boswachter vertelt 12.30 en 14.30 uur

2.

Familietheater: ‘wilt u honing bij de thee?' 13.30 en 15.30 uur

3.

Excursies: ieder uur op stap met boswachter of IVN-gids 13, 14, 15 en 16 uur

4.

Buitenplaats Leyduin ­herleeft!­Vroegere­bewoners én werkers vertellen over de­tijd­dat­de­buitenplaats­ alleen voor de adel en gegoede burgerij was

Gasterij leyduin

10 4

huis leyduin

1.

4

9 4

3 2 7

6

8

P

19

13. Silent swing:­in­stilte­genieten­ op een reuze schommel 14. Live muziek: van Chanté en duo Solfège Vanaf 12.15 uur 15. Monkeyklimmen: klim tot grote hoogte

6.

Cameraland: demonstratie­ natuurfotografie,­verrekijkers­ testen­en­strobistfotografie

16.­­Actief­in­de­natuur: bamboestieken,­boogschieten,­tree­ fun parcours, broodje bakken, hutten­bouwen­en­meer.­ Lever je volle stempelkaart in bij voor een prijsje

7.

Markt: leuke spullen en lekkere producten

17.­­Natúúrlijk,­muziek! 12, 12:45, 14:15 en 15.45 uur

8.

Mindfulness: mindfulness en yoga workshops voor volwassenen én kinderen

18. Kabouter Pierelier 13.30 en 15.00 uur

9.

19

12. Schmink:­Laat­je­schminken!

Huis Leyduin in: Verwonder je en luister naar de verhalen Vanaf 13.30 uur

19

P

11. Leuke foodtrucks van: De­Wentelteefjes,­MAGNEET­ en Café Bom Dia

5.

4

19

10. De telefoon­naar­binnen! Wat zou er gebeuren als je wat vaker naar binnen telefoneert? Van 12.00 tot 16.00 uur

Bijzondere bomen: op deze plek­groeien­10­exotische­ of bijzondere bomen die uw aandacht waard zijn. Zoek ze alle 10.

voorzieningen Voorzieningen

Informatie (stand Landschap Noord-Holland) (stand Landschap Noord-Holland) Toilet Toilet Ehbo EHBO Parkeren Parkeren Fietsenstalling Fietsenstalling Buiten plaatsenpad Buitenplaatsenpad

19. Wandel zelf het Buitenplaatsenpad over Leyduin. Deze is aangegeven met pijlen. Wil je een beschrijving? Haal die dan op bij

Adres parkeerterrein: Woestduinweg 4 te Vogelenzang. Vlak voordat u dit punt bereikt, ziet u rechts het parkeerterrein.

Leuk voor kinderen • • • •

Hutten bouwen met Boswachter Kees Kabouter Pierelier voor de kleinste Hindernisparcours op boomstammen Familievoorstelling ‘Wilt u honing bij de thee’, speciaal voor MOOOISTE geschreven! • Bomen klimmen • Op pad met de boswachter

www.noord-holland.nl


SPECIALIST IN LENGTEMATEN SINDS 1968

WWW.SPIERINGSHERENMODE.NL HOOFDSTRAAT 178 HILLEGOM • 0252 700 271

Italiaanse mode in prachtige herfstkleuren Hillegom - Spierings Herenmode aan de Hoofdstraat in Hillegom bestaat sinds 1968 en is dé winkel voor vlotte eigentijdse en modieuze herenmode. U vindt er een ruim assortiment casual herenkleding en een breed aanbod aan zakelijke kleding, zowel stoer, trendy als gekleed. Dit voorjaar werd de zaak vergroot en onderging een totale restyling. Tekst: May-lisa de Laat Het resultaat is een sfeervolle winkel met een trendy, stoere look die tegelijkertijd stijl uitstraalt. Het hele jaar door is er continu ruime keus voor iedere man tot en met 2.15 meter.

From Italy with love Nieuw dit seizoen is de Italiaanse exclusieve jeans van Tramarossa. Deze maakt u extra persoonlijk met uw initialen en een riemlabel in een andere kleur. Ook uit Italië komen de jassen van Colmar. Net als bij de technische ski-jacks zijn deze subtiel en chique uitgevoerd in een materiaalmix van dezelfde kleur. Liever een stoere gebreide jas? Die vindt u in de nieuwe collectie van Bob. Bijvoorbeeld in een mooie ruit of visgraat. Andere trends voor dit najaar zijn de stretch shirts in tricot, zowel in polo’s als in overhemden. De ‘jogging suits’ of ‘sneaker suits’ ademen dezelfde sfeer. Heel toegankelijk voor moderne, jonge mannen die geen klassiek pak willen. Dit najaar mag de gilet niet in de garderobe ontbreken. Los te dragen of in combinatie met een colbert. Kleuren die we veel zien zijn olijfgroen en army-kleuren in de casualcollecties, naast bordeaux en midden- tot lichtgrijs. Overhemden zijn er met grote ruiten of kleine prints. Truien en vesten zijn dit seizoen grover van structuur. Mix & match kostuums In de business collectie vindt u prachtige kostuums (ook in lengtematen) met een mooie, trendy snit. Omdat iedere man anders gebouwd is, zijn de ‘mix & match’ kostuums van bijvoorbeeld Roy Robson, Strelson en Carl Gross zeer geliefd. U kunt hiermee eindeloos combineren. Heeft u een speciaal (trouw)kostuum nodig of een pak op maat? Onze keus in modellen, maten (ook extra lange), materialen en kleuren is groot. Om zeker te zijn van voldoende aandacht

adviseren wij u voor maatwerk vooraf een afspraak te maken. Respect voor lengte Spierings is tevens bekend als lengtemaatspecialist voor de regio en daarbuiten. Broeken en jeans zijn verkrijgbaar tot lengtemaat 40 en colberts er in bijna alle beschikbare lengtematen. Het uitgebreid en exclusief assortiment overhemden gaat tot en met mouwlengte 7. Ook voor truien, vesten, poloshirts (basic) t-shirts en jassen van merken die extra lang vallen, bent u bij Spierings aan het juiste adres. Spierings Herenmode Hoofdstraat 178 |2182 ER Hillegom T 0252 – 700 271 | I www.spieringsherenmode.nl E info@spieringsherenmode.nl


Editie: juni 2017 Editie: september 2017 Oplage: exemplaren Oplage:90.000 90.000 exemplaren

Ondernemersininbeeld beeld Ondernemers e d n e s s a r r e V n e t s i l a i c e p s d r o o w t ’ n aa

Ondernemers in beeld

p o s u c o F n e t Wij presenteren met plezier onze speciale bijlage s i l a i in beeld spec Ondernemers

‘Ondernemers in Beeld’. In deze bijlage focussen wij Regionale ‘Specialisten’ tonen hun verrassende op onze ‘regionale specialisten’. Ondernemers in onderneming en deomgeving, expertise die waarin zij zich onze met trots hun passie, expertise, onderscheiden. vakmanschap en specialismen delen. Zij tonen graag hun Met passie, vakmanschap en enthousiasme latenen zijzijn u er speciaal voor u! noviteiten

delen in hun noviteiten en zijn zij er voor u.

Naast inzicht in de collectie, geven zij ook een beeld Zij brengen u vast op ideeën. Sterker nog, misschien zit van hun onderneming en kunt u meteen kennismaken er wel een baan voor u bij. met de mensen die er werken en u adviseren. Wij wensen u veel leesplezier en gaan ervan uit dat Naast inzicht in de collectie die er werken en u adviseren. ‘regionale specialisten’. Zij waardevolle bijdrage levert Zij geven een informatief en helder beeld van wat zij ‘Ondernemers in Beeld’ een enbieden. professie, geven zij ‘Ondernemers in u veelenteubieden. En dat is verrassend veel. aanhebben uw kennis er met plezier gebruik van maakt. ook een beeld van hun beeld’ neemt u mee op Namens de ondernemers onderneming en laten zij u ontdekkingstocht door de wensen wij u veel leesplezier kennismaken met de mensen streek en richt de focus op de en een b(l)oeiende zomer. Dit is een bijlage van het Lisser Nieuws, de Hillegommer, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Teylinger, de Noordwijker, de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger en de Oegstgeester Courant.

Dit is een bijlage van de de Noordwijker, Noordwijkerhouts Weekblad, LisserNieuws, de Hillegommer, de Teylinger, Oegstgeester Courant, Katwijk Speciaal en de Rijnsburger.


Eastborn Leeton vaste uitvoering incl. P-8 matrassen 180x200

van € 2.023.voor € 1.559.-

P = O Pafbraakprijzen voor verbouwing!

-854 euro Pullman Select - vaste uitvoering - 180x210

van € 3.499.- voor € 2.645.-

25% korting

Eastborn ‘Riverton ‘ - vaste uitvoering - 180x210

van € 2.823.- voor € 2.119.-

De Nachtwacht ondergaat in december een grootse metamorfose. Er wordt plaats gemaakt voor nieuwe showroommodellen en decors.

o r u e 0 0 .5 1 -

Eastborn Brisbane - verstelbare uitvoering - 180x210

van € 5.498.- voor € 3.998.-

Tevens opruiming in overtreksets én spreien.

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


De Nachtwacht biedt het juiste bed en uitmuntende service

Kennis en kunde op slaapgebied Ondernemen zit Marijke en Paul Krispijn in het bloed. Al heel lang was een eigen zaak een droom en inmiddels hebben zij die droom gerealiseerd. “Tot zeven jaar geleden hebben we allebei voor ‘een baas’ gewerkt en daar waren we eigenlijk ook al aan het ‘ondernemen’. Maar een eigen bedrijf leek ons een geweldige uitdaging. Met mijn ervaring in de verkoop en de kennis die ik heb opgedaan op het gebied van gezond slapen, was de keuze snel gemaakt,” vertelt Marijke Krispijn. “Onze droom werd werkelijkheid. Een beddenspeciaalzaak waar je niet alleen een uitstekend bed kunt kopen, maar waar je ook kunt rekenen op een uitmuntende service. Ons credo was en is dat wij het iedereen het juiste bed willen kunnen bieden.” EEN BEGRIP IN DE REGIO De Nachtwacht Katwijk is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio. “Dat horen wij inderdaad van onze klanten,” lacht Marijke. “Maar dat is ons niet komen aanwaaien hoor,” vervolgt zij. “Het is best hard werken, maar dat is heerlijk. We gaan met plezier naar de winkel. Wij een voeren een mooie collectie boxsprings en een breed aanbod matrassen, topmatrassen en kussens. Hierdoor kunnen we samen met de klant het beste bed voor hem of haar samenstellen. En Paul zorgt ervoor dat het bed op de afgesproken tijd wordt bezorgd en in elkaar gezet.” KENNIS OP SLAAPGEBIED Zoals alles is ook de inrichting van een slaapkamer aan trends onderhevig. “Om die trends te volgen, maar vooral om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen op slaapgebied, gaan wij regelmatig naar beurzen. Hier zien we niet alleen de nieuwe kleuren en designtrends, maar worden ook bijgepraat of liever gezegd, bijgeschoold op slaapgebied. Fabrikanten doen doorlopend onderzoek om hun producten verder te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen. Ook Eastborn en Pullman, de merken die wij voeren, zijn hier continu mee bezig. Van onze eigen merken krijgen wij de ontwikkelingen natuurlijk al ver voor de beurzen te horen. Maar op de diverse beurzen zien wij ook wat concurrerende merken doen, welke ontwikkelingen daar zijn. Het is voor ons belangrijk ook daarvan goed op de hoogte te blijven, want wij moeten de verschillen kunnen uitleggen. Op de beurzen kunnen wij die kennis opdoen door overal goed te luisteren en veel vragen te stellen,” legt Marijke uit. “Goed luisteren is overigens onze tweede natuur. Door goed te luisteren naar de klant en veel door te vragen, kunnen wij het juiste advies geven over welke bodem of matras het best bij hem of haar past.” NIEUWE COLLECTIE Eastborn en Pullman komen begin volgend jaar met een nieuwe collectie. “Dat kan dit najaar veel voordeel opleveren voor onze klanten. Het is elk jaar wel zo dat er nieuwe kleuren en modellen bij komen en dat er showroommodellen weg moeten, maar dit keer gaat het om de hele collectie en dus een compleet andere showroom. Dat de collectie wordt aangepast zegt overigens niets over de prijs en kwaliteit,” zegt Marijke, “want die blijven uitstekend.” NIEUWE COLLECTIE Ook op het gebied van bed- en badtextiel is er weer veel nieuws. “In de loop van september komt de nieuwe collectie bed- en badtextiel weer binnen en krijgen we weer mooie nieuwe plaids, spreien en kussentjes.

Wij zijn er nu al enthousiast over en kunnen niet wachten het onze klanten te laten zien. Daarvoor hoeven klanten overigens niet te wachten op de nieuwe collectie van de bedden hoor,” lacht Marijke. “Wij vinden het leuk om onze klanten steeds te verrassen met nieuwe trends en te laten zien hoe je met simpele ingrepen je slaapkamer dat heerlijke

hotelkamergevoel kunt geven. Bijvoorbeeld simpelweg door een mooie overtrek en een zachte sprei. Ik zou zeggen, stap gewoon eens vrijblijvend binnen om inspiratie op te doen of te kijken welke leuke aanbiedingen er zijn. Iedereen is van harte welkom.”

DE NACHTWACHT BED & LINNEN Ambachtsweg 24a 2222 AL  Katwijk 071-4085855 www.denachtwachtkatwijk.nl www.facebook.com/denachtwachtkatwijk


Vernieuwd restaurant Dragon Town Lisse

Genieten van heerlijke Aziatische gerechten LISSE - Wie een bezoek brengt aan Restaurant Dragon Town staat een heerlijke culinaire verrassing te wachten. Dragon Town is veel meer dan een restaurant waar je alleen maar Chinees en Indisch kunt eten. In Restaurant Dragon Town ontmoeten de gerechten uit allerlei Aziatische landen elkaar, dit speciaal klaar gemaakt door de chef-kok Ip. Door Joep Derksen Restaurant Dragon Town is al 35 jaar gevestigd aan de Berkhoutlaan en een culinair begrip in de gehele Bollenstreek. Gastheer K.W. Mok en zijn vrouw Choi laten met gepaste trots het eindresultaat van de verbouwing zien. En terecht, want in dit vernieuwde restaurant voelt iedere bezoeker zich nóg meer welkom. De oorsprong van Dragon Town ligt in de Kantonese keuken; variërend van de Ti Paan gerechten, Dim Sum tot aan de Rijsttafels. Ook voor een Babi Pangang of Nasi Goreng zijn de genieters van de Indische keuken bij Dragon Town aan het juiste adres. Echter Dragon Town heeft nog veel meer te bieden aan de culinaire genieters, zo kan er gekozen worden uit een brede selectie aan Tapas en ook de Japanse sushi zijn hier onnavolgbaar. Sushi zijn van donderdag t/m zondag verkrijgbaar. Wie het liefst spicy wil eten, komt bij Dragon Town ook goed tot zijn recht. Een goed bewaard geheim zijn de gebakken Ha Kaw met specerijen van de chef

die volgens een speciaal recept worden bereid. Culinair De vaste gasten weten intussen hoe ze het beste verrast kunnen worden. Bij binnenkomst laten ze al aan gastheer Mok weten dat de chef-kok de vrije hand heeft in wat er op tafel komt te staan. Hierdoor komen de culinaire genieters in aanraking met bijzondere en heerlijke gerechten. Uiteraard kan er ook met een menukaart worden besteld, sinds kort staan er op deze menukaart allerlei heerlijke nieuwe gerechten. Ook voor een zakelijk of familiediner is Dragon Town het aangewezen restaurant om gezamenlijk te genieten van al het lekkers dat de koks voor u in de keuken hebben bereid. Het restaurant is uitstekend geschikt om te reserveren voor feesten, partijen en/of recepties. Er is ruimte voor 110 personen indien gewenst is er een aparte ruimte mogelijk voor 60 personen. Wijnkaart Bij goed eten hoort natuurlijk ook een mooi glas wijn, daarom heeft Dragon Town sinds kort een nieuwe uitgebreide wijnkaart samengesteld. De heer Mok heeft samen met Bernard Tesink van Grandi Vini bijpassende wijnen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en de nieuwe wereld geselecteerd. Deze wijnen zijn bijpassend bij de verschillende gerechten, met veel plezier zal de gastheer u aanraden welke wijn het beste past bij de gerechten die u bestelt. Mocht u eten willen afhalen of thuis bezorgd hebben bent u bij Dragon Town aan het juis-

te adres. Afhaalgerechten kunt u telefonisch bestellen of bij het restaurant zelf. Ook kunt u telefonisch of via Thuisbezorgd gerechten bestellen en deze thuis of op kantoor laten bezorgen. Cateringservice Daarnaast biedt Dragon Town cateringservice aan voor gezelschappen vanaf 10 personen. De cateringservice van Dragon Town is heel bijzonder; wie gasten heeft en geen tijd of zin heeft om eten klaar te maken, kan al vanaf €15,50 p.p. een lopend buffet bestellen. Deze service biedt Dragon Town u aan op elke gewenste locatie binnen Lisse, Hillegom en Sassenheim.

Speciaal voor de lezers van dit artikel heeft Dragon Town een bijzondere aanbieding; het ,,Tasting Menu’’. Bestaande uit 4 gangen voor slechts €29,50, is dit een heerlijke proeverij van diverse hapjes en gerechten. Met aansluitend een dessert van Patisserie Vermeer. Restaurant Dragon Town is iedere dag geopend met uitzondering van de dinsdagen. Kom dus langs en geniet van de heerlijke keuken. Restaurant Dragon Town Berkhoutlaan 5 2161EL Lisse Telefoon: 0252 414018 Website: www.dragontown.nl


Aanwinst in Hillegom

Readshop XL is uniek in Nederland HILLEGOM Een bezoek brengen aan The Readshop is veel meer, dan alleen even een boodschap doen. Wie voor het eerst deze zaak binnenloopt, ervaart een ongekende winkelsensatie. The Readshop is een plek, waar het winkelend publiek kan ontspannen, een tijdschrift of boek doorbladeren en tegelijk genieten van een gratis kopje koffie of thee. Door Joep Derksen

HILLEGOMKALENDER Evers tipt: ,,Half september komt voor het eerst sinds jaren weer een Hillegomkalender uit, getiteld: 'Hillegom toen en nu'. Deze kalender is in samenwerking met de Vrienden van Oud Hillegom gemaakt en zij krijgen een deel van de opbrengst. Deze Hillegomkalender is een limited edition en alleen bij The Readshop verkrijgbaar.'' Ook waar het gaat om het verhogen van de huiselijke sfeer is The Readshop het juiste adres: deze winkel is als enige een 'Golddealer' van de unieke serie geurkaarsen van het merk WoodWick. ,,Deze geurkaarsen hebben zomer- en wintergeuren en ze lopen als een trein. Onze klanten genieten er

enorm van'', laat Evers enthousiast weten. SUCCES Ook is The Readshop preferred dealer van Stabilo én zijn de collecties aan kookboeken, kinderboeken en young adult boeken enorm uitgebreid. En als een boek niet op voorraad is, kan dit al de volgende dag geleverd worden. ,,Wanneer mensen moeilijk ter been zijn, brengen we deze boeken bij hen thuis'', aldus Evers. Ook voor spaarpotten, schoolspullen, kantoormateriaal en feestartikelen is The Readshop dé winkel van de Duin- en Bollenstreek. En bekijk dan meteen de cadeaulijn van Hallmark en de kwaliteitsartikelen van Riverdale.

Evers licht toe over het succes van The Readshop: ,,We hebben nu een leestafel met tijdschriften en andere literatuur. Mensen kunnen hier zitten en gratis een kop koffie pakken. We willen dat mensen zich op hun gemak voelen in onze winkel. The Readshop is namelijk geen boodschappenwinkel, maar een plek waar je lekker kunt rondsnuffelen en kijken. The Readshop is een echte winkelwinkel; een winkel om te winkelen.'' The Readshop, Hoofdstraat 85 te Hillegom. T: 0252 516 571.

Sinds kort is The Readshop verhuisd naar Hoofdstraat 85; het is slechts enkele meters verwijderd van het oude pand, maar de winkel is nu een wereld van verschil. ‘Het pand is bijna twee keer zo groot en dat betekent, dat het assortiment ook enorm is uitgebreid:, vertelt eigenaar Frank Evers. Zijn winkel is uitgekozen om de allereerste Readshop XL van Nederland te worden. En na twee maanden blijkt dit nieuwe concept een doorslaand succes te zijn. AANGENAAM VERRAST Bezoekers van The Readshop worden aangenaam verrast door de brede gangen en de uitstekende verlichting in de winkel. Er is veel meer keuze uit onder meer boeken, tijdschriften, kantoorartikelen en wenskaarten. Maar daarnaast kan het winkelend publiek ook kennis maken met compleet nieuwe artikelen in de cadeausfeer. Bijvoorbeeld waar het gaat om luxe pennen. Zeer gewild zijn de Shaeffer pennen, behorend tot de speciale Ferrarilijn. Nu al heeft The Readshop een uitgebreide collectie agenda's en kalenders voor het jaar 2018.

Villa Flora Hillegom

Hét adres voor feesten en partijen HILLEGOM – Wie kent Villa Flora nou niet? Of je nu wilt eten, feesten of overnachten; Villa Flora is dé plek waar je heerlijk kunt ontspannen. Renate en Nick de Mon geven een rondleiding door het historische pand. Door Joep Derksen Steeds meer mensen en bedrijven weten het; voor het organiseren van een geweldig evenement, moet je bij Villa Flora zijn. Of het nu gaat om een verjaardag, huwelijksfeest of een zakelijke bijeenkomst. Villa Flora is dé plek voor groepen, individuele personen en bedrijfsuittjes. In dit pand vindt u namelijk een hotel, restaurant én een grand café en zalen. PERSOONLIJKE AANDACHT De ene gast komt naar Villa Flora voor een lunch of diner, anderen bezoeken het gebouw voor vergaderingen, te logeren of om een feest te vieren. Nick de Mon laat weten: ,,Door deze drie peilers, ons restaurant, de zalen en het hotel, kunnen we in feite alles voor de gast regelen. We hebben veel groepen, die hier komen eten, vergaderen of een huwelijksviering willen beleven.’’

Hij vervolgt: ,,We zijn heel erg gericht op de persoonlijke aandacht. Wij zorgen er voor, dat mensen het feestje krijgen, dat ze willen. Van tevoren spreken we de wensen door, want we willen er altijd voor zorgen, dat het feest klopt. Precies naar de wens van de mensen zelf. Per feestelijke gelegenheid verschil-

len de wensen natuurlijk. Een evenement waarbij iemand 90 jaar wordt, wordt op een andere manier gevierd dan een feest van een 12,5 jarig bruidspaar. Nick: ,,Iedereen wil het anders: met of zonder muziek, dineren, lunchen; staand of zittend. We vinden het belangrijk dat het een kloppend feest wordt en

dat alle gasten happy naar huis gaan. Je wilt iedereen een mooie avond of dag bezorgen.’’ BELEVING Iedereen krijgt bij Villa Flora dus zijn of haar unieke feest. Zo wordt het een ware beleving voor zowel de gasten als de feestvierder. Bij Villa Flora gaat het om aandacht, beleving en het realiseren van een goed en vertrouwd gevoel. Vol passie vertelt Nick: ,,Dat is ook de reden, waarom we de horeca in zijn gegaan. Ik zit sinds mijn 18de in de horeca en ben altijd met feesten en partijen bezig geweest. Je wilt het mensen naar de zin maken of het nu vier of 400 mensen zijn. Het feest moet kloppen en wij willen de mensen verwennen, als ze een avondje uit zijn.’’ ARRANGEMENTEN Villa Flora heeft een voor iedereen wat wils, waar het gaat om arrangementen voor een borrel, feest of andere gelegenheid. Vraag naar de mogelijkheden, die geheel passen bij uw wensen. Zie hiervoor ook de website www.hotelvillaflora.nl.

Voor meer informatie: Villa Flora Hoofdstraat 55 2181 EB Hillegom T: 0252 515 100 W: www.hotelvillaflora.nl


Van Roode dynamisch in grond-, weg-, waterbouw en groen “Wij kunnen altijd goede mensen gebruiken” Van Roode is een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg-, waterbouw en groenwerken. “Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd binnen verschillende disciplines en zijn wij uitgegroeid tot een breed georiënteerd bedrijf ”, vertelt directeur Niels van Roode. ”Van Roode bestaat uit Van Roode Infra en Van Roode Groenvoorziening en zijn beide gevestigd in Noordwijkerhout. “Wij zoeken graag de samenwerking op met onze relaties. Door nauwe betrokkenheid met de opdrachtgevers weten we ze te ontzorgen waar nodig. Van Roode heeft korte lijnen en dat geeft ons de mogelijkheid snel, flexibel en doelgericht in te springen.” SOLIDE ‘’Dankzij onze solide onderneming heeft het familiebedrijf een goede relatie op gebouwd met diverse gemeenten en bedrijven”, gaat Niels verder. “Zij weten als geen ander hoe onze moderne en slagvaardige organisatie moeiteloos gecombineerd wordt met ons ouderwets ambachtelijk vakmanschap én onze kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit. Met ons hele team staan wij daarvoor.” Met 50 jaar ervaring binnen diverse disciplines heeft Van Roode Infra  zich ontwikkeld tot totaalontzorger in de wegenbouw. Met een uitgebreid machinepark, toegewijde en betrokken mensen weten de klanten dat ze hun project met een gerust hart kunnen overlaten. MATERIEEL Van Roode Infra B.V. heeft een breed assortiment aan eigen materieel. “Door het gebruik van de modernste technieken en innovaties blijven wij een belangrijke speler in de markt”, legt Niels uit. “Wij gaan altijd voor topkwaliteit en vinden het vanzelfsprekend dat onze opdrachtgever de kwaliteit krijgt die

is beloofd. Ons bedrijf bezit alle certificering om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. Wij denken buiten kaders wat leidt tot creatieve, duurzame oplossingen. Ook denken we mee in verbeterprocessen om ons personeel fysiek te ontlasten. Innovaties spelen hierbij een grote rol, waarin we graag de voorloper zijn.” DUURZAAMHEID Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. “Dit zien wij ook bij onze opdrachtgevers. Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO2-uitstoot van bedrijven.

Van Roode Infra houdt zich bewust bezig met een schoner milieu. Door middel van de CO2 prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doeldoelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen. Met ingang van 2014 is Van Roode al gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder. SAMEN STERK Naast het exploiteren van het bedrijf heeft Van Roode ook sterke sociale ambities. “Sommige mensen zitten door omstandigheden in de WW, bijstand of Wajong uitkering”, licht Niels toe. “Hoe mooi is het om deze mensen

te helpen door een werkplek aan te bieden, zodat ook zij weer de kans krijgen om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Van Roode Infra hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een erkend leerbedrijf. Uiteraard zorgen wij ook voor een juiste begeleiding. Wie hier ook meer over wil weten is van harte welkom.”

Van Roode infra BV Gieterij 43, Noordwijkerhout tel: 0252 - 372 341 e: info@vanroode.nl

Wij hebben de baan voor jou! Door een groeiende klantenportefeuille hebben wij per direct plaats voor diverse gemotiveerde teamspelers! Heb jij een positieve instelling en wil je graag je handen uit de mouwen steken? Solliciteer dan voor een van onderstaande functies.

Kraanmachinist Shovelmachinist Uitvoerder Rioleur Straatmakers Grondwerkers Oppermannen Werkplaatschef part-time Voor een gedetailleerde functieomschrijving verwijzen wij je naar onze website.

Wat hebben wij jou te bieden? Een werkplek binnen een innovatief, ondernemend en groeiend bedrijf. Ons personeel is de kracht van ons bedrijf, wij investeren dan ook graag in jou, door middel van interne opleidingen, doorgroeimogelijkheden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij gebleken geschiktheid bieden wij jou een vast contract. Enthousiast geworden? Neem contact op met Niels van Roode; 06-57888708 of stuur je cv naar niels@vanroode.nl


Bas van Rijn motor- en scooterservice al aardig gesetteld! Bas van Rijn motor- en scooterservice bestaat alweer anderhalf jaar. En inmiddels weten al heel wat klanten de werkplaats van Bas aan de Heerenweg 4G in ‘t Heen te vinden.

Door Esdor van Elten “Het loopt boven verwachting”, aldus de jonge ondernemer. “Het is bij tijden zelfs gigantisch druk”, vertelt Bas, vooral als het gaat om motorfietsen” . BREDE KLANTENKRING Dat Bas wéét waar hij mee bezig is en dat hij plezier heeft in zijn werk blijkt wel als je hem even laat praten over motorfietsen en scooters. Een teken aan de wand is dat Bas inmiddels de meeste rijscholen in de regio tot zijn klantenkring mag rekenen. Zij gebruiken hun motorfietsen en scooters zakelijk, dus ze moeten tiptop in orde zijn. In de stad bijvoorbeeld is het vervoer per scooter een stuk gemakkelijker dan per auto. “Een bedrijf in Leiden laat alle scooters bij mij onderhouden en heeft via mij nieuwe scooters aangeschaft”. SUCCESFORMULE Een goed teken is dat niet alleen motorrijders uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de weg naar Bas weten te vinden, maar ook klanten van verder weg: “zelfs uit Den Haag, Scheveningen en Voorschoten”. En last but not least is ook de prijs een factor in de succesformule van Bas: “De klanten ervaren mijn prijs/kwaliteitverhouding gewoon als heel goed”. Bovendien weet je bij Bas altijd precies waar je aan toe bent: “ik lever dienst op maat”, zegt hij. “Al-

les gaat in overleg met de klant en is transparant: geen verrassingen achteraf.” SERVICE EN ADVIES In de afgelopen periode is Bas dealer geworden van gerenom-

meerde merken voor onderdelen, zodat je nu ook terecht kunt voor bijvoorbeeld uitlaatdempers, verlichting, handvatverwarming en veringsets. In het najaar wordt het wellicht iets rustiger voor Bas, maar dat hangt ook van het weer

af. Met mooi weer rijden motorrijders immers langer door. Hij heeft nog wel een tip voor deze motorrijders: “wacht niet tot de eerste mooie dagen van het voorjaar voor je onderhoud. Dan sta je in de rij. Kom gewoon ergens tijdens de win-

termaanden, dan ben je startklaar voor de eerste lentedag”! Bas van Rijn motor en scooterservice Heerenweg 4G ’t Heen, Katwijk Bellen 06 29276487

Scan4Life voor een snelle en grondige totaalanalyse van je gezondheid In ziekenhuizen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt de elektromagnetische bodyscan al veel toegepast. Deze scan geeft namelijk in korte tijd een zeer goed beeld van iemands gezondheid. Zowel wat lichaam als geest betreft. Vandaar dat Daisy van Oosten van Scan4Life in Katwijk voor haar praktijk de naam ‘holistische bodyscan’ gebruikt. Door May-lisa de Laat Holistisch verwijst naar het totaal. Alle onderdelen van het menselijk lichaam werken immers nauw samen en beïnvloeden elkaar. En ook voeding is van grote invloed op iemands gezondheid. Al op jonge leeftijd interesseerde Daisy zich voor voeding en gezondheid vanuit een holistisch perspectief. In 2016 begon zij Scan4Life. ANALYSE OP CELNIVEAU Hoe werkt de elektromagnetische bodyscan? Tijdens de meting worden er via ECG-plakkers op de voeten lichte elektromagnetische golven door het lichaam gestuurd. Dat is niet of nauwelijks voelbaar en volkomen veilig. Daisy: “Straling van een MRI-scan is vele malen krachtiger. De straling van de bodyscan is minder intens.” In 8 minuten scant de elektromagnetische bodyscan 612 lichaamsfuncties. Hoe het staat met je zenuwen, spieren, skelet, gewrichten, organen, hormonen, lichaamscirculatie, lymfestelsel, immuun- en spijsverteringssysteem wordt vervolgens weergegeven in een praktisch overzicht. Zo ontstaat een analyse van je gezondheid tot op celniveau.

Met behulp van een softwareprogramma zijn de waardes duidelijk te lezen, zodat direct een gerichte behandeling mogelijk is. De gemeten waardes geven aan op welke plaatsen in het lichaam zich blokkades of tekorten bevinden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een disbalans, ontsteking, virus, bacterie of allergie. Behandeling duurt gemiddeld zo’n 20 minuten per keer, afhankelijk van de disbalansen in het lichaam. Tijdens de behandeling worden geblokkeerde cellen ‘gereset’, zodat ze zich naar normale waardes kunnen herstellen. SLIKPROBLEMEN VOORBIJ Cliënt Susan Vergouwen uit Katwijk kampte al twee jaar met slikproblemen. Een oplossing

daarvoor vond zij niet via de reguliere weg van huisarts en diverse onderzoeken in het ziekenhuis. Via via las Susan over Scan4Life. “Ik ben enorm blij dat ik de bodyscan heb laten maken. Al direct was duidelijk dat een ontsteking de oorzaak was van mijn klachten. Dankzij de gerichte behandeling daarna, in combinatie met voedingsadvies, ben ik nu eindelijk van mijn klachten af. Bovendien ben ik enorm afgevallen, wat een zeer leuke bijkomstigheid was! Ik voel me veel energieker, mijn huid is verbeterd en ik zit zowel letterlijk als figuurlijk beter in mijn vel”, laat Susan enthousiast weten. PREVENTIEVE SCAN Daisy: “Net als bij Susan hebben cliënten met

vage of specifieke klachten of pijn soms al een heel traject achter de rug. Met de uitkomsten van de scan en mijn kennis van de orthomoleculaire voedingsleer, help ik om klachten te verminderen of zelfs weg te nemen. Maar ook zonder klachten is het aan te raden elk halfjaar een scan te maken. Zo spoor je tijdig tekorten en blokkades op en kun je klachten voorkomen.” Scan4Life, Prins Hendrikkade 74, 2225 HP Katwijk info@scan4life.nl, www.scan4life.nl, Daisy van Oosten: 071-5428531


DE JONG kampeer & Recreatie

‘Alles voor uw perfecte vakantie’

HILLEGOM/ DE ZILK – DE JONG Kampeer & Recreatie organiseert van 21 tot en met 29 oktober haar presentatieshow 2018. Naast de nieuwste modellen 2018 is het dan de kans om voor zeer aantrekkelijke prijzen een overjarige of ex-verhuur camper, caravan, vouwwagen, of tenttrailer te kunnen bemachtigen. Maar de gespecialiseerde medewerkers van het bedrijf staan natuurlijk iedere dag met raad en daad voor u klaar. Door Joep Derksen De Jong Kampeer & Recreatie bestaat uit drie onderdelen: De Jong Kampeercentrum, De Jong Techocenter en De Jong Recreatie. Bij De Jong Kampeercentrum kunt u genieten van een uitgebreide showroom met de bekende merken aan vouwwagens, caravans, tenttrailers en campers. Een tenttrailer is een wat sportiever uitgevoerde vouwwagen, die heel eenvoudig wordt opgezet. Daarnaast heeft het bedrijf een uitgebreide keuze aan caravans, van veel bekende merken. In de showroom staan niet alleen de nieuwste modellen, maar ook goede en betrouwbare BOVAG occasioncaravans. Deze worden in perfecte staat afgeleverd met Bovag Garantie. ,,Op het gebied van caravans hebben we voor ieder wat wils”, licht Harry de Jong, mede-eigenaar van het prachtige bedrijf toe. ‘Voor de trekkende kampeerder is er de Eriba Touring en Eriba Feeling met hefdak. Maar ook hebben we caravans van superklasse, zoals de zeer luxueus uitgevoerde Fendt en Eriba Nova S-caravans!’ NIEUW OF OCCASION Wie een wat kleinere auto heeft, maar toch

graag met de caravan op pad wil, doet er goed aan om bij De Jong langs te komen. Daar staat namelijk ook de Premio Life caravan van Bürstner. ,,We hebben een grote keuze aan campers en buscampers; zowel nieuw als occasion”, gaat De Jong verder. “De Hymer Ayers Rock is een zeer compacte buscamper van slechts 5,45 meter, maar toch is deze voorzien van alle gemakken, die je kan bedenken. De buscamper is ideaal om te gebruiken voor zowel vakantiedoeleinden als voor het woon-werkverkeer of in je vrije tijd. Dankzij de lage motorrijtuigenbelasting is dit een zeer aantrekkelijke manier van vervoeren!’’ Naast de Hymercar en Bürstner biedt de Jong ook buscampers van Carado; dit zijn zeer goed uitziende instapmodellen, dus qua prijs zeer aantrekkelijk. Met gemak heb je met deze buscampers twintig jaar rij- en leefplezier. Een betere investering is er niet!

Ook bij de half integraal campers is de keuze enorm. Of het nu gaat om de compacte versies tot de zeer luxueuze camper. ,,De Hymer Duomobiel is een speciaal ontworpen integraal camper voor twee personen, die het predicaat ‘Camper van het Jaar’ bij zowel de ANWB als de NKC (Nederlandse Kampeerautoclub) gewonnen heeft. Dit model heeft een zeer vernuftige slaapoplossing en een heerlijk ruime zitgroep.’’ DE JONG TECHNOCENTER De Jong Technocenter is de zeer uitgebreide onderhoud- en schadewerkplaats van De Jong. Hier wordt iedere caravan en camper op professionele wijze afleverklaar gemaakt. Uiteraard kunnen alle mogelijke in- en ombouwaccessoires gemonteerd of schades gerepareerd worden. De Jong: ,,Eén tip; voorkom teleurstellingen in het voorjaar en zomer, dus plan uw onderhoud in de winterpe-

riode. Zo voorkomt u onnodige wachttijden en kunt u vrijwel direct geholpen worden.’’ KAMPEERARTIKELEN In de kampeer- en recreatiewinkel van De Jong Recreatie vindt u naast de vele kampeerartikelen, camping- en caravan accessoires een heel groot assortiment aan outdoor en wandelartikelen. Met name op het gebied van wandelschoenen en rugzakken van alle bekende merken is De Jong de grootste specialist van de regio. Het personeel is goed opgeleid om u van het juiste advies te voorzien. Ook vindt u hier de juiste kleding om lekker te wandelen, golfen of te fietsen. Maak kennis met de collectie opvouwbare en compacte e-bikes, speciaal samengesteld voor de camperaar en de caravanner. Deze e-bikes zijn uitermate geschikt om comfortabel te fietsen, op zowel de lange als de korte afstand. Naast de e-bikes heeft De Jong ook een zeer grote keuze aan fietsenrekken voor de camper en caravan en trekhaken voor op de auto. PRESENTATIESHOW Bezoek ook de presentatieshow, met de allernieuwste campers, caravans en vouwwagens. De aantrekkelijke acties gelden alleen van 21 tot en met 29 oktober, waarbij we ook op de beide zondagen open zijn. Alleen maandag 23 oktober is De Jong gesloten. U kunt deze negen dagen gebruik maken van de aantrekkelijke aanbiedingen op de ex-verhuur én de 2017 modellen. Grijp uw kans!

DE JONG Kampeer & Recreatie Beeklaan 18a – 24 a De Zilk T: 0252 517 717 W: www.dejongrecreatie.nl


‘Je ziet mensen opbloeien’

Verdegaal Coaching bestaat tien jaar De coachprakrijk van Joan Verdegaal in Warmond, Verdegaal Coaching, bestaat tien jaar. In deze tien jaar heeft zij honderden mensen begeleid en zich steeds verder gespecialiseerd in zaken als zelfvertrouwen, assertiviteit en faalangst.

HELDERHEID “Veel cliënten komen als de maat vol is door een bepaalde gebeurtenis. Dan hoor ik vaak: dit had ik mezelf zoveel eerder gegund! Sommige cliënten krijgen een traject van hun werkgever. Zelfs als zij niet met een probleem komen, zijn zij altijd erg blij met de helderheid en de zelfkennis die de coaching hen heeft opgeleverd.”

“Alleen mijn training Assertiviteit heb ik al aan meer dan 30 groepen gegeven”, vertelt Verdegaal. “En met veel plezier, het is geweldig om te zien hoe mensen in korte tijd aan de slag gaan met het gereedschap dat ze aangereikt krijgen en hoe ze daardoor kunnen opbloeien!”

Verdegaal Coaching 06 1551 6765 info@verdegaalcoaching.nl www.verdegaalcoaching.nl

Els (44): Ik had altijd het gevoel dat ik harder mijn best moet doen dan anderen en dat ik iedereen te vriend moest houden. Ik durfde geen nee te zeggen. Het gevolg was dat mensen gebruik van mij maakten. Sinds mijn coachtraject gaat het gelukkig stukken beter. Ik voel me sterker zo.

Rutger (37): Met één of twee collega’s kan ik prima overleggen en mijn mening geven. Maar zodra er vergaderd moest worden in een grotere groep, ging het mis. Mijn keel snoerde dicht en ik kon geen woord uitbrengen. Joan hielp me om in kaart te brengen wat er gebeurde in mijn hoofd en gaf me de tools om daar verandering in te brengen. Dat heeft prima gewerkt, ik heb laatst zelfs een presentatie bij een klant gegeven!”

HANDVATTEN De wereld is een stuk ingewikkelder geworden en werkgevers stellen hogere eisen aan hun medewerkers. “Er wordt simpelweg meer van mensen gevraagd dan vroeger”, vertelt Verdegaal. “Gelukkig is er veel onderzoek gedaan en weten we nu veel beter hoe onze hersens werken. Dat maakt het mogelijk om snel en doeltreffend verandering aan te brengen in je denkpatronen en gewoontegedrag. Coaching is niet eindeloos praten over je probleem, maar binnen gemiddeld zes sessies met concrete handvatten en oplossingen een nieuwe wending aan je leven geven.” “Je komt tegenwoordig niet meer weg met de opmerking Zo ben ik nu eenmaal. En waarom zou je daar genoegen mee nemen als het leven met een beetje inspanning leuker kan, als je je vrijer kunt voelen? Onzekerheid en niet voor jezelf opkomen levert veel stress op.”

Genieten van wild bij Restaurant De Nachtegaal LISSE – De ‘R’ zit weer in de maand en dat betekent bij Restaurant De Nachtegaal de start van een nieuwe menukaart. De klassieke gerechten blijven uiteraard staan en er komen nieuwe gerechten bij. Een ding is zeker; De Nachtegaal is de plek waar je moet zijn voor een heerlijke en uitstekend bereide maaltijd. Door Joep Derksen Chef-kok Chris Jager en souschef Michael Kloek hebben voor de nieuwe menukaart mooie wildgerechten en een speciaal wildmenu samengesteld. Maar natuurlijk heeft De Nachtegaal daarnaast allerlei andere (ook vegetarische) gerechten op de dinerkaart staan. PASSIE Wie praat met Chef-kok Jager weet binnen een minuut al: dit is een man met passie voor zijn vak. Vol enthousiasme wijdt hij uit over de geheimen van zijn speciaal gemarineerde eendenborst. Hij licht toe, dat iedere gast voor slechts € 35,00 van een drie gangen wildmenu kan genieten. Afhankelijk van het herfst- en winterseizoen variëren de wildgerechten. Jager: ,,We beginnen het wildseizoen met biologische reebok. Ze zitten niet in een stal, maar hebben de hele zomer gelopen en het vlees is dus heerlijk mals. Doordat we gebruik maken van twee professionele ovens is de kwaliteit van het vlees altijd heerlijk mals.’’   ERVARING Jager toont het voorgerecht, dat hij speciaal voor het interview heeft voorbereid en wat de gasten ook voorgeschoteld krijgen. Reepjes wilde eend, met verfijnde salade en cranberries, spectaculair geserveerd in een glas

gevuld met rook. Enthousiast vervolgt de chef: ,,Het wild halen we uit Nederland; waarom zouden we het van ver halen? Omdat dit wild goed geleefd heeft, proef je dat terug in de smaak.’’ Een bezoek aan het restaurant is sowieso een prachtige ervaring. Het is dus een uitstekende locatie voor een zakelijk gesprek (er is meer dan voldoende ruimte tussen de tafels) of voor een persoonlijke ontmoeting. Je kunt voor de deur parkeren. Wie met een grotere groep wil eten, is bij De Nachtegaal ook aan het juiste adres. Ronde tafels voor acht tot

tien personen zijn mogelijk voor een optimale dinersfeer. WILDKAART De wildkaart wordt aangepast als de nachten langer en het weer kouder wordt. Dan is het een uitstekende tijd om te genieten van het wat grovere wild, zoals everzwijn, fazant en hazenrug. “Als een gast iets speciaals wil eten, kan hij dat twee dagen van tevoren aangeven en dan zorg ik er voor, dat het op haar of zijn persoonlijke smaak wordt gemaakt.’’ Bij elk gerecht is er een bijzondere wijn. De sommelier heeft speciaal voor het wildmenu

passende wijnen geselecteerd. Jager besluit: ,,We werken alleen met verse en met zorg geselecteerde producten. We zorgen ervoor, dat iedere dag elk gerecht dezelfde heerlijke smaak heeft en de op dezelfde kwalitatief, goede manier wordt gepresenteerd.’’ Het is duidelijk: Restaurant De Nachtegaal zorgt voor culinair genieten! Restaurant De Nachtegaal, Heereweg 10, 2161 AG Lisse, T: 0252-433030, www.nachtegaal.nl of www.nachtegaal.nl/wild.


www.crabbetje.nl info@crabbetje.nl 071- 5128846 St. Aagtenstraat 5 Leiden

Dinsdag – zaterdag vanaf 17.30 uur geopend. Zondag en maandag gesloten.

Visrestaurant Crabbetje 25 jaar

Visrestaurant Crabbetje bestaat dit jaar 25 jaar.

En dat vieren wij!

Speciaal voor u als gast serveren wij van 26 september t/m 7 oktober een door de Chefkok Theo Guijt samengesteld 3-gangen Chef special menu

3-gangen Chef special menu voor 25,*Niet in combinatie met andere lopende acties of dinercheques. Geldig van van 26 september t/m 7 oktober 2017.

AGENDA ACTIES 2017:

1 t/m 30 november: Zeetongactie € 27,50 5 t/m 16 december: Onbeperkt slibtong € 25,Wij zijn van 25 december t/m 1 januari gesloten. 1e en 2e Kerstdag gesloten

De betere stoffeerders maken het!

tapijt • laminaat • PVC vloeren vinyl • marmoleum binnenzonwering • shutters horren • vloerkleden gordijnen • behang • verf

NOORDWIJK Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl W W W. B E R G E N B E R G . N L

Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen


Met Magnitude heeft Barnhoorn Bedden een topproduct in huis paalt. “Wij zijn de enige in de regio die dit merk hebben”, benadrukt Jots. “Daarmee hebben we echt iets bijzonders in huis.” Het past ook aardig in het rijtje van andere topproducten in het assortiment van de Katwijkse beddenwinkel, zoals “het beste dons van Nederland, dat van de gebroeders Jonk uit Volendam, Polypreen, een topmerk op het gebied van matrassen, en het bedlinnen van bijvoorbeeld Bella Donna en Rivièra Maison”

Barnhoorn Bedden & Lifestyle in de Princestraat blijft aan de weg timmeren. Met Magnitude introduceert de beddenwinkel een ‘high end’ merk in Katwijk. En dat slaat aan. Door Esdor van Elten Sinds Barnhoorn Bedden iets meer dan anderhalf jaar geleden neerstreek in de Princestraat heeft het bedrijf een solide naam opgebouwd. Het concept was al even solide: een nieuwe, eigentijds ingerichte winkel, en producten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. “Dat is wat Katwijkers willen”, meent Jots van Barnhoorn Bedden. “De prijs is één ding, maar Katwijkers gaan vooral voor kwaliteit. Met onze merken Norma en NXTDAY konden we prima in die vraag voorzien.” High end Deze en andere bedden uit het assortiment van Barnhoorn zijn producten uit het zogenaamde ‘middensegment’. Niet het allerbeste dat er te krijgen is met een navenante prijs, maar bepaald ook geen prijsbrekers of outletkwaliteit. Toch merkte Jots en zijn collega’s dat er ook wel degelijk behoefte was aan een ‘high end merk’. “Er was best veel vraag naar. En daar willen wij natuurlijk

graag aan voldoen.” Barnhoorn koos voor het Belgische merk Magnitude. Sinds ruim een maand is het in de winkel te vinden. “En het loopt meteen”, aldus Jots. En niet ten onrechte. Magnitude levert

matrassen en boxsprings van verbluffende kwaliteit; “met de hand gemaakt van de mooiste en meest exclusieve producten”, zegt Jots. “Zo gebruikt de Belgische firma geen kunstleer maar echt leer, en

de beste wollen en katoenen stoffen, in alle kleuren en dessins. Bovendien stelt Magnitude je in staat om jouw eigen persoonlijke droombed te creëren, waarbij je je eigen elementen en stoffen be-

Lifestyle Naast bedden kun je bij Barnhoorn Bedden & Lifestyle ook terecht voor een grote collectie toebehoren, zoals linnengoed van het bekende merk Beddinghouse. En zoals de naam al zegt: ook voor leuke lifestyleproducten is Barnhoorn een goed adres! Woonaccessoires, kleinmeubelen, decoratie of kleine leuke hebbedingen van merken als By Boo en Eleonora geven kleur en sfeer aan je huis! Jots en zijn team zijn altijd op zoek naar de leuke dingen die jouw huis nét iets meer je thuis maken. Kom gerust eens langs om te kijken of er iets voor jou bij is! Barnhoorn Bedden & Lifestyle Princestraat 40, Katwijk 071 542 7294 www.barhoornbedden.nl

Van droom tot succes

Brouwerij Klein Duimpje grote regionale speler HILLEGOM – Erik Bouman had in 1997 een droom, die hij tot realiteit bracht. Deze droom verwerd tot een passie en inmiddels viert Brouwerij Klein Duimpje haar 20-jarig bestaan. Van de allerkleinste brouwerij van heel Nederland is Klein Duimpje uitgegroeid tot een grote regionale speler, die vele tientallen soorten bieren ambachtelijk brouwt.

zowel in de fles als van het fust verkrijgbaar. LABELLIJN Klein Duimpje heeft onlangs haar oude logo vervangen voor een nieuw en modern logo. Ook is het mes gegaan door de oude labels en heeft Klein Duimpje nu een nieuwe labellijn. Deze labellijn wordt sinds kort verkocht in onder meer dertig Jumbo-supermarkten in de wijde regio. Dan gaat het om bieren als de BlackJack Choco RIS (een Russian Imperial Sout: met heel veel chocola en kaneel gemaakt), de Vanilla Maple Madness (vanille, kaneel en maple leaf siroop) en ‘Als je van kersenhout’. Bouman: ,,Bij dit bier ruik je de kersen, maar alleen het hout is gebruikt!’’

Joep Derksen Wie het proeflokaal annex café bezoekt, kan de slogan niet ontgaan: ,,Ambachtelijk gebrouwen bieren uit de Bollenstreek.’’ En dat is precies waar Klein Duimpje voor staat. Bouman: ,,We waren in 1997 één van de eerste kraftbierbrouwerijen in Nederland en hadden nog geen eigen ketels. Drie jaar later maakten we proefbrouwsels in de garage, die we ook op de markt kwijt konden. Het eerste jaar brouwden we 1.000 liter.’’ SPECIAAL BIEREN inmiddels is dat gegroeid naar 200.000 liter per jaar, ,,En dat voor een hobby’’, lacht Bouman. ,,Naast cafés en bedrijven behoren startende brouwerijen tot onze klanten. Behalve de bieren die we brouwen, speciaal voor onze klanten, maken we ook ruim veertig soorten bier. En daar komen nog eens de specials bij; bieren die op whisky- of wijnbarrels rijpen.’’ Direct na de opening van het proeflokaal om

PLANNEN Plannen voor nieuwe biersmaken zijn er nog genoeg. Zo is Klein Duimpje bezig met het ontwikkelen van bier met een pindakaassmaak. Ook zijn er bokbieren. En wat dacht u van gerstebieren; onder meer met koffiesmaak of met koreander. Een van de bestsellers van het bierbedrijf is de Blauwe Tram. Met gepaste trots laat Bouman weten: ,,We hebben dit bier zo’n 15 jaar geleden voor het eerst gemaakt en het was direct een groot succes. Inmiddels is de Blauwe Tram uitgegroeid tot het paradepaardje van de brouwerij!’’

13.00 uur, zitten er al gasten op het terras. Bouman licht toe: ,,Je kunt gewoon op het terras zitten om een biertje te drinken, maar we geven ook rondleidingen met proeverijen.

Tussen het café en de brouwerij zit een groot glazen raam, zodat je kunt zien hoe de brouwerij functioneert. Iedereen mag zien hoe goed en schoon we werken.’’ De bieren zijn

Brouwerij Klein Duimpje, Hyacintenlaan 2A, 2182 DE Hillegom, T: 0252 531 186, W: www.kleinduimpje.nl.


STOOK J D P O R E WINT M R A W E Z N O P O R E V O E J P OF STA

EIGEN ZONNEPANELEN? Dan is een warmtepomp extra interessant!

GEEN GRONDBORING NODIG!

IN OKTOBER: 1 OP REMK

INFORMEER BIJ ONS OOK NAAR

KATWIJK

Kom langs in onze showroom: Valkenburgseweg 28B, Katwijk T 071 - 403 403 6


JIJ DEZE ? S A G R DUU ? IT E IT L A W K E S IT U D N A V P TEPOM

RADIATOREN? De warmtepomp ondersteunt jouw bestaande CV ketel en verlaagt de gaskosten.

VLOERVERWARMING? Met bestaande vloerverwarming komt een huis zonder gas nog meer binnen handbereik.

10% KORTING KO POMP

R DE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.

www.groene-woningen.nl


Mix @ Match

Bepaal zelf uw prijs en kwaliteit

Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 5363,Lowbudget app. 2985,Werkblad kunststof 819,Totaal € 9.167,Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 5363,Etna apparatuur 3950,Werkblad Multiplex 1408,Totaal € 10.721,Afgebeelde keuken: Karlo BR HGL lak 8080,Pelgrim apparatuur 4670,Composiet A blad 2402,Totaal € 13.452,-

Afgebeelde keuken: Karlo KH Perfect S 11747,Atag apparatuur 6250,Keramiek A blad 2784,Totaal € 20.781,de Keukenhoek Ambachtsweg 3 2222AH Katwijk Tel.: 088 0445600 06-57721300 www.keukenhoek.nl

De Keukenhoek met Mix & Match systeem

Meer keuken voor veel minder geld KATWIJK – Wie méér wil, dan een standaard keuken, kan alleen maar terecht bij De Keukenhoek. Zeker als je gebruik wilt maken van een ruime keuze én niet teveel wilt betalen voor dit deel van het huis, waar je tientallen jaren plezier van zult hebben. De Keukenhoek heeft het bijzondere ‘Mix & Match’ systeem, waarbij gekozen kan worden uit apparatuur van allerlei verschillende merken. Zo ontwerp je je eigen unieke keuken voor extreem concurrerende prijzen!

een mix van ervarenheid en jong, met een verfrissende blik. Jeroen heeft een heel andere kijk op design en we vullen elkaar heel goed aan.’’ Inmiddels weet bijna iedereen wel, dat de Keukenhoek op de eerste verdieping zit in het pand van Plug Meubelen. Deze samenwerking bevalt uitstekend: ,,De klanten van Plug komen graag bij ons langs en andersom.’’ Keukenhoek heeft de mogelijkheid uw nieuwe keuken 3 dimensionaal te ontwerpen. Waardoor u een beter inzicht krijgt van de mogelijkheden in uw ruimte. Wie snel is, kan de hand leggen op een complete toonzaalkeuken, inclusief Pelgrim-apparatuur, voor een meeneemprijs van slechts 9.800 euro (originele verkoopprijs: circa 16.000 euro!). Stop dus met lezen en op naar de Keukenhoek!

Door Joep Derksen “Uniek en toch prijsgunstig; het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar dat is het niet, lichten Karel de Weger en Jeroen Weij toe. ,,Wij zijn aangesloten bij de KGG; dat is een groep keukenhandelaren die gezamenlijk inkoopt en waarbij het behouden van kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hierdoor kunnen we uitstekende producten aanbieden tegen scherpe prijzen.’’

drie verschillende prijsklassen. ,,Zo wordt direct duidelijk, waar de prijsverschillen in zitten en kun je voor jezelf afwegen, wat jij het meest belangrijk vindt voor je eigen keuken’’, informeert Weij. “Het leidt tot een eerlijk advies, binnen het budget van de klant.”

TRANSPARANT Het geheim van het ‘eigen keuken’ concept is het ‘Mix & Match’ systeem. Iedere klant krijgt een heel transparante prijsopgaaf. Verschillende apparatuurmerken worden met elkaar vergeleken en hierdoor krijg je een overzicht van een vergelijkbare keuken in bijvoorbeeld

“Soms komt het voor, dat mensen huiverig zijn voor het vervangen van een keuken, maar dat is bij de Keukenhoek helemaal niet nodig”, informeert Keukenhoek-eigenaar De Weger: ,,We kunnen het plaatsen van de keuken compleet verzorgen. Van het weghalen van de oude keuken, het afvoeren van het ma-

teriaal en de inbouw van de nieuwe keuken. Als u wilt, zorgen we ook voor de vloeren, het stucwerk en desgewenst het weghalen van tussenwandjes.’’ Hij lacht: ,,We verzorgen nog net niet uw hele aanbouw.’’ Serieus vervolgt De Weger: ,,We ontzorgen de klant en nemen de volledige verantwoordelijkheid. Er is voor de klant maar één aanspreekpunt en dat zorgt voor complete duidelijkheid.’’ ERVARING Een half jaar geleden kwam Weij bij het team van de Keukenhoek en dat bleek een goede ontwikkeling voor het bedrijf. ,,We hebben

De Keukenhoek, 1ste verdieping Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 0188 044 5600, W: www.keukenhoek.nl.


,,Het bed moet aangepast zijn op het lichaam’’ KATWIJK – In de hele regio is bekend, dat Plug Meubelen al ruim 90 jaar dé speciaalzaak is voor de complete woninginrichting. En sinds deze zomer heeft Plug Meubelen een compleet vernieuwde beddenafdeling; het blijkt een doorslaand succes te zijn. Eigenaar Peter Plug vertelt, wat de laatste ontwikkelingen van zijn winkel zijn.

Heel mooi is, dat de bedden verkrijgbaar zijn in allerlei verschillende prijsklassen. En voor het Nederlandse product van kwaliteitsbedden vanaf een zeer concurrerende instapprijs kan iedereen bij Plug Meubelen terecht. Plug heeft ‘directe lijntjes met de eigenaren. Hierdoor zijn snelle levertijden goed mogelijk, zelfs bij deze per stuk en op bestelling handgemaakte bedden. Op slaapcomfort moet je geen genoegen nemen met minder dan het beste, zo adviseert Plug: ,,Het lichaam moet zich niet aanpassen aan het bed, maar het bed moet aangepast zijn op het lichaam.’’

Door Joep Derksen

SHOWROOM De winkelbezoekers zal ook opvallen, dat de slaapafdeling verplaatst is. Tot voor kort ston-

Plug Meubelen is de zaak, waar u alles kunt vinden voor de woninginrichting. Van meubelen tot stoffering, vloeren, keukens en raamdecoratie; alles is er onder één dak. Deze zomer heeft de onderneming de slaapafdeling compleet vernieuwd. Plug legt uit, waarom dit is gedaan. ,,We hebben kleine, gespecialiseerde beddenfabrikanten in Nederland en België bezocht, die bedden met de hand maken. Deze bedden worden zó gefabriceerd, dat ze precies passen bij het lichaam van de persoon die daar de komende jaren heerlijk op kan slapen. SLAAPCOMFORT ,,Deze bedden zijn puur geënt op slaapcomfort’’, licht Plug toe. ,,We hebben de productie zelf gecontroleerd en de bedden worden echt met de hand gemaakt, met veel aandacht en de grootste zorg. Het gaat bij deze beddenspecialisten echt om maatwerk. Dat spreekt ons aan, want onze klanten hebben terecht een hoog verwachtingspatroon. Niet alleen waar het gaat om de kwaliteit van de producten, maar ook het ligcomfort.’’

den de bedden voor in de showroom, maar nu hebben ze een eigen afdeling meer achter in de zaak gekregen. Daar is een reden voor: ,,We merkten, dat mensen graag even op een matras willen liggen om deze uit te testen. Nu kunnen onze klanten dat doen, zonder dat ze het gevoel hebben dat er iemand naar ze kijkt.’’ RONDLEIDING Plug geeft een rondleiding door de prachtige zaak. Hij toont de bedden van fabrikanten HML Bedding en Cox Slaapcomfort uit Nederland en Kreamat uit België. Deze fabrikanten worden algemeen beschouwd als de pareltjes in beddenland. De bedden verschillen ook enorm van uiterlijk; van klassiek tot

zeer modern en alles wat daar tussen ligt. Plug: ,,Onze maatwerkkasten van Bruijnzeel zorgen voor veel bergruimte in de slaap- of logeerkamers en worden door onze eigen mensen gratis geplaatst. Geen uitdaging is ons teveel; of het nou schuintes in de kamer zijn, of als je op vijftien verdiepingen hoog woont.’’ Hij besluit: We maken interieuradviezen met behulp van 3D-interieurtekingen, zodat klanten hun eigen kamer met bepaalde kleurencombinaties en opstellingen op een groot scherm kunnen bekijken. Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, T: 071 402 8046, W: www.plug-meubelen.nl.


Een leven zonder bril of lenzen?

Rijnzicht Oogkliniek: Eersteklas oogzorg op een nieuwe locatie Je wilt graag scherp zien zónder bril of contactlenzen. Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest biedt een totaalpakket aan oplossingen, van ooglaseren tot lensimplantatie. VEILIG EN EFFECTIEF Rijnzicht Oogkliniek is een initiatief van gerenommeerde oogartsen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de lasertechniek en lensimplantatie. De moderne kliniek beschikt over een vakkundig team van ervaren oogartsen, verpleegkundigen en optometristen. Zij staan bekend om de professionaliteit, kwaliteit, persoonlijke zorg en klantvriendelijkheid.

Hier kan je jouw ogen veilig en effectief laten behandelen. Ooglaseren is in veel gevallen dé oplossing voor bijziendheid, verziendheid of een cilindrische afwijking. Ruim 99,5 procent van de behandelde mensen kan met één behandeling weer scherp zien. Niet alle ogen zijn geschikt om te laseren, bijvoorbeeld als het hoornvlies te dun is. Bij Rijnzicht Oogkli-

ACTIES

niek kan je terecht voor een goed alternatief: lensimplantatie. Tijdens een korte operatie plaatst de oogarts een kunstlens in het oog. De lensimplantaten blijven permanent zitten. Hester van Nouhuijs is medeoprichter van Rijnzicht Oogkliniek waar zij sinds 2004 naast oogarts tevens medisch directeur is. “Onze missie? Mensen die genoeg

hebben van hun bril of lenzen goed en veilig helpen met de beste laser- en lenstechnologie. In een vriendelijke omgeving, waar we de tijd nemen voor onze patiënten en de persoonlijke aandacht geven die nodig is.” KWALITEIT Al meer dan twaalf jaar loopt Rijnzicht Oogkliniek voorop in het zoeken naar verbetering van technie-

ken, het verhogen van de veiligheid en het vergroten van het comfort van hun cliënten bij ooglaserbehandelingen en het plaatsen van lensimplantaten. De kliniek scoort keer op keer zeer hoog in de klanttevredenheidsonderzoeken. De totaalindruk is beoordeeld met een 8,6. Dit is hoger dan de landelijke benchmark.

Nieuwe locatie Rijnzicht Oogkliniek is verhuisd naar een prachtig nieuw pand aan de Wassenaarse Rijksstraatweg. Tegenover De Bosrand, eenvoudig te bereiken en met voldoende parkeetplek rond het gebouw.

Openingsacties bij Rijnzicht Oogkliniek Om te vieren dat wij zijn verhuisd naar de Wassenaarse Rijksstraatweg bieden wij jou graag een welkomskorting aan! Wanneer je vóór 1 oktober contact opneemt om een vooronderzoek in te plannen & je in 2017 laat behandelen ontvang je flinke korting*:

Lasik ooglaserbehandeling voor..............

€ 1645,-

in plaats van € 1995,- (per oog)

Trans PRK ooglaserbehandeling voor .............

€ 1095,-

in plaats van € 1495,- (per oog)

PRK / LASEK ooglaserbehandeling voor ...................

€ 995,-

in plaats van € 1295,- (per oog) Ben je niet geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling, maar wel voor een lensimplantatie? Dan krijg je jouw vooronderzoek GRATIS!

MAAK N U EEN A ONTVA NG FLIN FSPRAAK EN Of meld je aan v KE KOR oor onz TING! e gratis ope n avond

op dins

dag 10 o

ktober 2

017.

Rijnzicht Oogkliniek Rijksstraatweg 324b 2242 AB Wassenaar T: (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl info@rijnzichtoogkliniek.nl

*Voorwaarden: Een vooronderzoek is een uitgebreid oogheelkundig onderzoek van zo’n 1,5 uur. Het vooronderzoek kost € 100,-, wanneer je overgaat tot de lensimplantatie zal dit bedrag in mindering worden gebracht. Deze kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.


RIJNSTAETE Makelaardij is verhuisd Per 1 september is RIJNSTAETE Makelaardij te vinden op haar nieuwe adres: Ankerplaats 106 in Katwijk aan Zee. Het bedrijf van Henny van Leeuwen is nu letterlijk aan de oever van de Rijn gevestigd. door Esdor van Elten Henny is blij met zijn nieuwe kantoor: “Ik zit hier meer in het zicht en de bereikbaarheid is top: het is gemakkelijk te vinden en bovendien is er hier altijd parkeerplek.” De locatie is gewijzigd, maar RIJNSTAETE Makelaardij blijft het vertrouwde adres voor ondersteuning bij de aan- of verkoop en taxatie van een huis. “Ik ga niet uitbreiden”, meldt Henny resoluut. “Mijn kracht zit juist in het feit dat ik mijn klanten allemaal zelf van begin tot eind begeleidt. Je krijgt àltijd Henny aan de telefoon. Er hoeft niets overgedragen te worden en ik ben, behalve op zondag, altijd bereikbaar, ook ‘s avonds. Ik ben aangesloten bij de NVM en kan dus via dat netwerk ook een beroep doen op andere experts. Als ik een woning op internet plaats, dan zien niet alleen mijn directe klanten dat, maar àlle woningzoekenden bij vrijwel alle makelaars. Je hebt bij mij dus het voordeel van de helderheid van één contactpersoon, maar ook de kracht van de branche.”

Foto: Yan van Leeuwen

ANDERS Henny is beëdigd makelaar/taxateur, lid van de NVM, het NRVT en het NWWI, VastgoedCert gecertificeerd en deze maand 30 jaar werkzaam in het vak. Als makelaar doet hij geen andere dingen, maar hij doet de dingen wel anders: “Zo besteed ik echt veel tijd aan mijn klanten. Voor een bezichtiging reserveer ik bijvoorbeeld in ieder geval een uur. Natuurlijk ben ik uit op een goede prijs, dat spreekt

vanzelf. Maar vooral de communicatie met de klant en de potentiële kopers vind ik belangrijk. Dat is denk ik ook de toegevoegde waarde van een makelaar: ik ben bekend met de mogelijke procedures en kan daar dus op inspelen en met kennis van zaken adviseren. Bovendien ben ik niet emotioneel betrokken. Dat geeft vaak ook een stuk rust in de onderhandelingen. Ik durf wel te zeggen dat ik mij dubbel en dwars terugverdien. En dat blijkt: want mijn klanten zijn dik tevreden.”

ONLINE Een groot deel van de woningmarkt speelt zich tegenwoordig online af. Naast op zijn eigen website en de bekende huizensites als Funda, is Henny ook actief met Facebook: “Daar krijg je snel een beeld hoe groot de belangstelling voor een pand is. En het gaat natuurlijk razendsnel. Dat is soms ook handig bij een aankoopopdracht, dan kun je er via social media soms net een paar uur eerder bij zijn.” En dat is in de huidige woningmarkt

geen overbodige luxe. Ook in Katwijk overstijgt de vraag het aanbod. “Dan is het zaak om snel, maar vooral ook goed te handelen.”

RIJNSTAETE Makelaardij Ankerplaats 106 2224 TZ Katwijk 071-5804263 / 06-13631875 info@rijnstaete.nl www.rijnstaete.nl

Meubelstoffeerder Elsgeest gaat op nieuwe wijze verder De firma D. Elsgeest en Zn. aan de Zuidstraat, speciaalzaak in kleden en tapijt, houdt al enige tijd uitverkoop. De bekende Katwijkse meubelstoffeerder gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Op het Internet. door Esdor van Elten De geschiedenis van Elsgeest gaat ver terug: “volgend jaar februari vieren wij ons 90-jarig bestaan”, vertelt Dirk Elsgeest, de jongste telg van het familiebedrijf. Mijn opa begon indertijd als meubelstoffeerder aan het Noordeinde.” Negen decennia en twee generaties later is Elsgeest een herkenbaar punt op de kruising van de Zuidstraat en de Elleboogstraat. “In 2007 hebben we het pand nog compleet nieuw opgebouwd”, aldus Dirk. Zelf is hij sinds 1990 bij het bedrijf betrokken. “In 2000 werd ik mede-eigenaar en in 2008 werd ik volledig eigenaar.” Al die tijd richtte het bedrijf zich op haar aloude kernactiviteiten: meubelstoffering, woningrichting en het verkopen van kleden, karpetten en tapijten van Perzische, Indiase of Nepalese makelij, India en Kazak vloerkleden en wat dies meer zij. Een ruime sortering van topkwaliteit kleden. ONLINE Tijden veranderen en Elsgeest verandert mee. “De tijd dat we een grote winkel konden handhaven is wel voorbij”, denkt Dirk. Je ziet toch dat er steeds meer online gekocht wordt, en dan is het niet meer rendabel om een fysieke winkel met een grote voorraad in stand te houden. Voor Dirk ligt de toekomst

van de firma Elsgeest en Zn. dus op Internet. “De winkel wordt omgevormd naar een webshop”, legt hij uit. Op www.elsgeest.com kun je voorbeelden van kleden bekijken. Kies een kleur en een motief en bel me op. Vervolgens kom ik met mijn staalboeken naar je toe, zodat je ‘live’ de kleuren kunt bekijken, de stoffen kunt kiezen en je andere wensen kenbaar kunt maken. Indien nodig kan ik meteen het meetwerk doen. Vervolgens bestel ik het kleed volgens jouw wensen en dam wordt het op maat voor je gemaakt.” Het gaat hierbij dan vooral om de vloer- en tafelkleden, maar daarnaast kun je bij Dirk dan nog steeds ook tapijt en Novilon bestellen. “We blijven meubel- en woningstoffering doen. ”Het nieuwe Elsgeest getuigt van een moderne aanpak, denkt Dirk: “Nu moeten mensen hierheen komen. Maar vooral jongeren bestellen liever vanuit huis. Ik ga voortaan dus naar hen toe.” UITVERKOOP BLIJFT De site www.elsgeest.com, de nieuwe webshop van het bedrijf, gaat in de tweede week van september online. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om online te bekijken en te bestellen. Dat betekent niet dat de winkel dicht gaat. Die blijft in ieder geval tot 1 mei 2018 open. Of de winkel daarna echt verdwijnt weet Dirk nog niet. “Misschien blijft de kelder nog wel showroom. Dat staat nog te bezien.” Tot 1 mei blijft ook de uitverkoop van kracht. En daarna? “We zien wel.”

Meubelstoffeerder Elsgeest Zuidstraat 56 Katwijk 071 401 2470 www.elsgeest.com


Het blauwe bloed van Albert Heijn Supermarktmanager John van der Putten (48) vierde 7 september samen met personeel en klanten het 10-jarig bestaan van het Albert Heijn filiaal in Noordwijkerhout. tekst Caroline Spaans foto’s Frans van Steijn Een Noordwijkerhouter pure sang, die volgens eigen zeggen ‘toevallig’ in het (supermarkt)vak rolde. “Ik herinner me dat we maar één supermarkt hadden in het dorp, waar mijn ouders niet heen gingen: een oom van me had zo’n SRVwagen en de boodschappen werden aan huis bezorgd. Ik heb nooit verwacht dat ik in de supermarktbranche terecht zou komen. Het was niet mijn ambitie, maar ik zit alweer bijna 25 jaar in het vak. Locatie Na de detailhandelsschool ging hij werken als verkoop-assistent in opleiding voor Jac Hermans. In 1988 verkocht de familie Hermans de gelijknamige supermarktketen aan het Duitse bedrijf Tengelmann, eigenaar van A&P-supermarkten. In 1994 verdween de naam Hermans en gingen de winkels volledig verder onder de naam A&P. Die formule werd overgenomen door C1000. In 2012 werd C1000 verkocht aan Jumbo. Van der Putten: “AH nam in 2008 vijftig winkels van C1000 over, waaronder die van mij in Mijdrecht. Ik startte in 2008 bij AH Vleuten. Toen de komst van Super de Boer in de Zeestraat niet doorging, heeft de gemeente Albert Heijn benaderd voor deze locatie.” Succes Het personeel werd vervolgens voor een groot deel overgenomen van de EDAH en de Konmar. Momenteel werken in de Zeestraat een mix van mensen die voorheen werkzaam waren bij andere AH filialen, EDAH, Konmar en C1000. En het gaat goed: niet in de laatste plaats door de vele toeristen die hier in het seizoen boodschappen doen en de verruiming van de openingstijden. Van der Putten: “De verruimde openingstijden zijn alleen toegepast tijdens het toeristenseizoen dat liep vanaf Pasen tot 3 september. Het bleek een groot succes. Ik dank de burgemeester en de gemeenteraad voor hun toestemming op de zondag hierin. Het wordt allemaal nog geëvalueerd met de gemeente, maar ik hoop echt dat we hiermee volgend jaar door mogen gaan.”

Blauw bloed Er staan momenteel 103 medewerkers op de loonlijst. En onder de wat ‘oudere’ werknemers is daar opvallend weinig verloop. Hoe komt dat? “Albert Heijn is gewoon een hele goede werkgever met een uitstekende cao. Onze werknemers krijgen ook aandacht vanuit het hoofdkantoor, niet alleen van mij. Onderling hebben we het over ‘het blauwe bloed’. Daar was Albert Heijn altijd al goed in: die cohesie scheppen. Bovendien is het écht heel leuk om te werken in een supermarkt. Het is elke dag anders. Gemiddeld blijven supermarktmanagers 2-3 jaar in één filiaal. Ik werk hier nu alweer 7,5 jaar en vind het nog steeds heel fijn. Mentaliteit Ik sta ook veel liever tussen dan boven mijn team en steek ook de handen uit

de mouwen als dat moet. Dat wordt hier erg gewaardeerd, merk ik. Niet alle vaste mensen komen uit Noordwijkerhout, maar ook de niet-Noordwijkerhouters nemen die Noordwijkerhoutse mentaliteit over: niet zeuren maar doorpakken dus. Tegenslagen zijn er om opgelost te worden. Ik durf te zeggen dat die teamspirit hier alom aanwezig is. Nieuwkomers valt het ook meteen op hoe goed de onderlinge sfeer is. En dat vertaalt zich naar de klanten. Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we regelmatig uitvoeren, blijkt dat ook.” Ontwikkeling Hoe ziet de supermarktmanager de ontwikkeling van supermarkten in de komende jaren? “Hoewel steeds meer mensen online bestellen, denk ik niet dat de supermarkt

uit het straatbeeld verdwijnt. De ontwikkeling van het betalen in de winkel dát verandert wel. In Amsterdam is er een filiaal van ons dat met een proef bezig is zonder kassa. Klanten krijgen hier een scanner waarmee ze ook gelijk kunnen afrekenen. Maar Noordwijkerhout valt nog onder ‘de oude formule’, we zijn nog een ouderwetse winkel. Uit onderzoek blijkt dat men dat hier prima vindt.”

Albert Heijn Zeestraat 14 2211 XG Noordwijkerhout 0252-346021 www.ah.nl ma t/m do en zat tot 20.00 uur vrij tot 21.00 uur zon van 12.00 tot 18.00 uur


Erkende schoorsteenspecialisten voor regio Zuid-Holland

Astrid en Willem maken huizen veiliger BOLLENSTREEK – Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen is dé erkende schoorsteenspecialist van deze regio. Iedere dag maken Willem van der Meij en zijn partner Astrid Rietveld, ‘de vrouwelijke schoorsteenveger’ allerlei huizen veiliger, door de schoorstenen te controleren, goed te vegen en deskundig advies af te geven. Door Joep Derksen Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen is volledig gecertificeerd en gediplomeerd bij de ASPB, de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond. Mensen die hun schoorsteen willen laten vegen, moeten namelijk niet ingaan op ‘aanbiedingen’ van bedrijven, die langs de deur komen. ,,Zij zetten met een laag bedrag in, maar uiteindelijk wordt het een heel dure rekening, waar je niet op zit te wachten’’, tipt Van der Meij.

een schoorsteenbrand heeft plaatsgevonden. Zo’n inspectie is noodzakelijk, als bewijs voor de verzekering. Van der Meij laat weten: ,,We ondersteunen de klant ook in de communicatie naar de verzekering toe, zodat hij of zij met een volledig gecertificeerd rapport en video opname beslagen ten ijs komt bij de verzekeringsmaatschappij.’’ POWERSWEEP Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookkanalen maakt bij het schoonmaken van de schoorstenen en rookkanalen gebruik van de modernste technieken, zoals de Powersweep. Dat zijn roterende stokken, die het hele kanaal van boven naar beneden schoonvegen. Daarnaast maakt Van der Meij ook gebruik van de traditionele veegbal met zachte

borstel; speciaal voor de wat oudere rookkanalen. ,,Wacht niet tot het najaar, maar reserveer nu al een afspraak om uw schoorsteen te vegen dan weet u zeker dat u weer veilig en lekker warm kan genieten van uw kachel/ open haard.’’ REPUTATIE Het bedrijf maakt niet alleen schoorstenen schoon, maar repareert en renoveert ook schoorstenen. Van der Meij: ,,Niemand kijkt naar de schoorsteen tot je een lekkage krijgt. Keramische kanalen bijvoorbeeld, zijn heel kwetsbaar. ,,Als daar een snelle temperatuursverhoging plaatsvindt, kunnen de elementen al binnen drie minuten barsten! Door de uitstekende reputatie van Willem van der Meij Schoorsteenvegers en rookka-

nalen wordt dit bedrijf ook regelmatig ingeschakeld door makelaars, ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen. VERKOOP KACHELS Bij van der Meij kunnen de mensen ook terecht voor de aankoop en installatie van kachels en een volledige plaatsing van het rookkanaal. Waar ook zoals bij al het werk van Van der Meij geldt: “Kwaliteit is een keuze”.

Voor meer informatie: Willem van der Meij Schoorsteenvegers en Rookkanalen, T: 06 3038 8796, E: info@schoorsteenvegers.eu, W: www.schoorsteenvegers.eu.

CAMERA-INSPECTIE Tegenwoordig worden veel huizen verkocht. Voor de nieuwe eigenaren is het dan heel verstandig om bij de aankoop van de nieuwe woning een camera-inspectie te laten uitvoeren van de schoorsteen. Dat voorkomt onverwachte financiële tegenvallers. Vaak word bij een taxatie van een woning de schoorsteen over het hoofd gezien!. Een camera-inspectie is ook handig, nadat (maar het liefst voordat)

Ristorante Il Mulino Actie Menu € 38,00 VOOR 2 PERSONEN VOORGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande voorgerechten

• Vitello tonnato Kalfvlees gevuld met tonijnsaus • Insalata caprese Salade van tomaat en verse buffelmozzarella • Carpaccio classico Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze • Tomino dalpeggio al forno su crostone di pane e miele al Tartufo Tomino kaas uit de oven met geroosterd brood en truffel honing • Carpaccio di tonno Carpaccio van tonijn

HOOFDGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande PASTAgerechten

• Spaghetti alle vongole e pomodorini Spaghetti met vongole en cherry tomaten • Ravioli ricotta e spinazi al gorgonzola Verse ravioli gevuld met ricotta en gorgonzola • Penne con camberi e zucchine Penne met garnalen en courgette • Pasta con porcini Pasta met porcini paddestoelen

Of u kunt kiezen uit onderstaande VLEESgerechten

• Saltimbocca a la Romana Kalfsvlees met parmaham in witte wijn saus • of de vleesspecialiteit van het huis

Of u kunt kiezen uit onderstaande

VISgerechten

SECONDI PIATTI DI PESCE VISGERECHTEN FISH DISHES • Il filetto di branzino con salsa al vino bianco e gaberri Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en garnalen • of de visspecialiteit van het huis DESSERTS

U kunt kiezen uit onderstaande desserts • Tiramissu • Pannacota • Scropino • of de dessert specialiteit van het huis

Deze actie loopt t/m 21 december 2017

KERSTAVOND, 1E & 2E KERSTDAG EN OUD & NIEUW A LA CARTE Heereweg 194 Lisse

Reserveren 0252 - 625420

Wilt u vooraf aangeven of u van deze actie gebruik wilt maken.

Il Mulino is 7 dagen per week geopend


Succes door samenwerking

Een bijzonder staaltje bouwkunst

NOORDWIJKERHOUT – De bedrijven JPG Hulsebosch en Zonderwijk verhuizen op 1 september naar een schitterend nieuw pand aan de Walserij 1. Dit gebouw, met een vloeroppervlak van 10.000 m2 is gerealiseerd in opdracht van Duijndam. Het is een bijzonder staaltje bouwkunst, dat onder leiding van Martijn Gruppen, hoofduitvoerder van Wessels Rijssen, tot stand is gekomen. Door Joep Derksen JPG Hulsebosch produceert hoogwaardige projecten binnen de retailbranche. Hun inhuis productieafdeling vervaardigt hoogkwalitatieve meubels en displays op innovatieve wijze. Zonderwijk Spuiterij Noordwijkerhout houdt zich juist bezig met het spuiten van onder meer opleggers en laadbakken. Maar ook kennen veel bedrijven Zonderwijk doordat zij meubels binnen of buiten kunnen spuiten. Dankzij de realisatie van het nieuwe pand van Duijndam hebben deze twee ondernemingen elkaar gevonden. LOCATIE Niet alleen heeft Hulsebosch al haar activiteiten nu op één locatie gecentraliseerd, ook bevinden zich in het pand twee spuitcabines. Zo kunnen de producten van Hulsebosch op de best mogelijke manier door Zonderwijk worden gespoten. De medewerkers kunnen in het pand genieten van vloerverwarming en het pand zelf heeft een hoogte van 12 meter. Voorlopig heeft Hulsebosch stellageruimte gehuurd tot acht meter hoog, maar de verwachting is, dat het bedrijf de komende jaren gaat uitbreiden. Dat kan dus prima in het huidige pand. Gruppen laat tevreden weten: JPG Hulsebosch en Zonderwijk gaan er fantastisch op vooruit. Nu komt alles onder één dak en dat betekent logistiek gezien onwijs veel tijd- en ruimtewinst. Hulsebosch heeft een kantoor,

een magazijn, een expeditieafdeling, machinale werkplaats, een meubelhoek en spuiterij onder één dak. Zonderwijk beschikt nu over twee spuitcabines en een grote droogkap en is hierdoor qua ruimte twee keer zo

groot geworden. Op de inpandige kantoren komen de medewerkers veel efficiënter te zitten. De klanten die de bedrijven komen bezoeken, zullen ook positief verrast zijn; het pand valt zeker op, zodra je aan komt rijden.’’

KNAP STAALTJE De verwarming en elektra in het pand zijn verzorgd door respectievelijk Warmerdam en Janssen; twee Noordwijkerhoutse bedrijven. Half november vorig jaar is begonnen met de bouw en op 1 september wordt het al opgeleverd; een knap staaltje werk in een relatief zeer korte tijd voor dit gebouw van 10.000 m2. Gedurende de bouw hadden zowel de aankomende huurders als eigenaar Duijndam nog specifieke wensen en die zijn allemaal vervuld. Zo werd enkele weken geleden nog gevraagd of er een spuitput aangelegd kon worden. En dat gebeurde dus ook. Het pand bestaat uit zes hallen, met meer dan voldoende ruimte voor opslag, fabricage, machines en in- en uitrijdende vrachtwagens. Oorspronkelijk zou hal zes een overkapping worden, maar toch is besloten om er een complete hal van te maken. Ook besloot Duijndam enige tijd geleden om nog eens 500 m2 extra aan te leggen. De komende jaren wordt dit deel als opstalruimte voor persoonlijke bezittingen gebruikt, maar ook dit kan later weer worden verhuurd. PROJECTEN Gruppen kijkt met veel plezier terug op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. ,,Het is wel leuk, dat ik als inwoner van Noordwijkerhout bij een bedrijf in het oosten van het land werk. En dat ik, na de realisatie van het Vesper Hotel, voor de tweede keer in vijf jaar tijd zo’n project mag maken. Ik kan zeggen, dat de eigenaren van Duijndam, Remco en Leon, goede vrienden zijn geworden. Zelf ben ik acht jaar geleden in Noordwijkerhout komen wonen. Door deze projecten is mijn kring van mensen in positieve zin groter geworden.’’ Gruppen gaat niet op zijn lauweren rusten; de volgende opdracht wacht al weer: een nieuw bedrijfspand voor Eosta Biologisch groente en fruit in Waddinxveen. ,,Daar maak ik ook weer gebruik van de gebroeders Duijndam. Zo blijft de samenwerking bestaan’’, lacht Gruppen.


Korsman Kunst Inlijsten laat kunst stralen “Kunst moet je koesteren en goed verzorgen”, legt Harvey Korsman, eigenaar van Korsman Kunst Inlijsten, lijstenmakerij en kunsthandel uit. Begonnen in 2002 is de prachtige kunsthandel al weer vijftien jaar gevestigd aan de Kempenaerstraat in Oegstgeest. “Een schilderij komt het allerbest tot zijn recht in een fraaie lijst. Je kunt me eigenlijk het beste een kunstverzorger noemen”, lacht hij breed. “Kunst moet schitteren”, vindt Harvey. “Dat kan door de toevoeging van een goede lijst, want zoals Vincent van Gogh het ooit verwoordde: ‘Een schilderij zonder lijst is als een ziel zonder lichaam.’ Harvey heeft dan ook tal van lijsten beschikbaar, van klassiek tot modern, van een simpele wissellijst tot een lijst met een museale uitstraling. Samen met de klant zoekt Harvey naar de lijst die bij het kunstwerk past. In de loop der jaren zijn er daarom vele kostbare en minder kostbare kunstwerken door Harvey’s handen gegaan. “Het enige dat ik eigenlijk niet doe, is zelf de lijsten maken. Maar of ik nu een borduurwerk opspan en inlijst, een Toorop of een Dalí inlijst, in alle gevallen wil ik het beste resultaat bereiken. Een goede lijst zorgt voor uitstraling en contrast. Het is echt een toevoeging bij het kunstwerk.” VERZORGEN EN RESTAUREREN Maar Korsman Kunst Inlijsten doet meer, want goed onderhoud en verzorging van je kunstobject is net zo belangrijk. Ook daarvoor kun je bij Harvey terecht. “Lichte schoonmaakwerkzaamheden, etsen wassen of eenvoudige restauratie doe ik zelf”, legt hij uit. “Voor de dingen die ik zelf niet kan, werk ik samen met gespecialiseerde restaurateurs en lijstenmakers. Ik neem dus alle werk aan en zorg ervoor dat het goed terecht komt.

”Dat vraagt om kennis, toewijding en gedrevenheid en dat is Harvey wel toevertrouwd. Hij groeide op in de lijstenmakerij van zijn vader en moeder in Canada en Voorburg en kreeg het vak dus ‘met de paplepel ingego-

ten’. Nog steeds is het zijn passie: “Ik weet wat een kunstwerk nodig heeft om het echt tot zijn recht te laten komen.”

Korsman Kunst Inlijsten De Kempenaerstraat 75 2341 GJ Oegstgeest tel. 071-5138722 www.kunstinlijsten.nl

Goed voorbereid op skivakantie

Skicentrum Sassenheim Iedereen kan een geweldige skivakantie hebben; als je er maar voor zorgt, dat je goed voorbereid bent. Als je een jaar of langer niet hebt geskied of gesnowboard, vergeet je onbewust toch de finesses van deze geweldige manier van sneeuwvertier. Daarom is het verstandig om bij Skicentrum Sassenheim langs te gaan, om enkele lessen te nemen. Door Joep Derksen Professionele ski- en snowboardleraren staan daar klaar om de juiste tips en vaardigheden bij te brengen. En voor wie nog nooit op de lange latten heeft gestaan, zijn dit soort lessen natuurlijk absoluut noodzakelijk. Of je nu 4 jaar of 70 jaar bent. Natuurlijk kun je wachten, tot je in het ski-oord bent, maar dan ben je alle dagen kwijt om in een klasje de basisbeginselen te leren. Terwijl al je vrienden en familieleden keer op keer de berg op gaan voor het echte werk. ERVARING Niels Mooij is eigenaar van Skicentrum Sassenheim en hij heeft al meer dan dertig jaar ervaring met het skiën en snowboarden. Het is zijn passie om mensen te laten genieten van de verschillende vormen van wintersporten. Dat is ook precies de reden, waarom Mooij in 2014 het Skicentrum Sassenheim heeft opgericht. ,,Dit is een professioneel skicentrum voor ski- en snowboardlessen; voor gevorderden en beginners’’, informeert hij. ,,Ik wil mensen de passie laten beleven, die ik

met skiën en snowboarden heb. Samen met het deskundige personeel zorgen we er voor, dat u persoonlijke aandacht krijgt, in een gezellige sfeer. Een goede voorbereiding, op zowel fysiek vlak als waar het gaat om de techniek, zorgt voor meer sneeuwplezier.’’ Ski’s, schoenen en materialen zijn inbegrepen bij de lessen. SNEEUWSPORTEN Een goede voorbereiding zorgt er ook voor, dat je kans op blessures afneemt. Bovendien is het veel leuker, als je steeds beter wordt in de sneeuwsporten. En een bezoek aan Skicentrum Sassenheim is ook enorm leuk! Mooij licht toe: ,,We hebben hier ook horeca, met een authentieke houten bar; zeer geschikt

voor feesten en partijen. Dé hit van dit jaar is het vieren van je verjaardag of een ander feest, waarbij alle feestvierders kunnen skiën. Met een borrel achteraf.’’ REIZEN Skicentrum Sassenheim organiseert ook reizen. De eerste zestien mensen met ruime ski-ervaring, die zich aanmelden, kunnen deelnemen aan de techniekreis, die hen in november naar Val Thorens in Frankrijk brengt. Tijdens deze reis word je onder de leiding van twee professionele instructeurs vier dagen intensief getraind. Mooij tipt voor gezinnen met kinderen: ,,Voor het eerst organiseren we het komende voorjaar een familiereis, waarbij je een week lang naar Oostenrijk

gaat. Dan krijgt ‘s ochtends iedereen skiles en ‘s middags ben je vrij om te doen wat je wilt. Daarnaast zijn er volop andere leuke activiteiten voor de kinderen.’’ Wie meer wil weten over deze reizen, kan hiervoor terecht bij de website van Skicentrum Sassenheim.(zie onderaan artikel)

Skicentrum Sassenheim, Wasbeekerlaan 24c, 2171 AE Sassenheim, T: 0252 222 555, W: www.skicentrumsassenheim.nl


“Het is geruststellend als ik kan zeggen: je wordt niet gek.” Verlies overkomt ieder mens. Een dierbare kan overlijden. Je kunt je baan kwijtraken, of je huwelijk houdt geen stand. Hoe ga je daar mee om? Soms kun je daar wel wat begeleiding bij gebruiken. Door Esdor van Elten Lina Oomen begon dit jaar als rouw- en verliesbegeleider. Ze kwam op dat spoor door haar andere werk: “Ik ben klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In die hoedanigheid kreeg ik regelmatig met heftige emoties te maken, want vaak zit er achter een klacht een verhaal rond verlies.” Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid stond Lina nabestaanden van de MH17 ramp bij. “Toen viel het kwartje: hier wil ik meer mee.” De afgelopen twee jaar volgde Lina een HBO+ opleiding en daarna startte zij met Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding (www.klaver4-verliesrouw.nl): “Het klavertje vier staat voor vertrouwen, hoop, liefde en geluk. Het is een kwetsbaar, maar sterk plantje. Ik heb gemerkt dat ook mensen veel veerkracht hebben, en kunnen leren leven met verlies, maar soms hebben ze daarbij wat steun nodig.” UITEN Die ondersteuning biedt Lina op verschillende manieren: “Meestal gaat het om een aantal gesprekken, soms wandelend in de natuur. Letterlijk in beweging zijn helpt en de natuur werkt helend.” Maar als haar cliënt het wenst kan zij ook gebruik maken van bijvoorbeeld een creatieve werkvorm. “Daar zit geen vast patroon in. Mijn hulp is altijd afgestemd op wat de persoon in kwestie nodig heeft.” De aard van het verlies waarmee mensen bij Lina

komen is al net zo divers. “Er kan een dierbare overleden zijn. Maar ook mensen die moeite hebben met de gevolgen van een scheiding of een ontslag kloppen bij mij aan.” Hoe divers ook, er zijn overeenkomsten. “In eerste instantie is iemand meestal erg gericht op het verlies, maar van lieverlee gaat men zich meer richten op herstel. Want je moet door. In dat proces ontdekken mensen vaak weer nieuwe dingen van zichzelf. We praten binnen ons vak niet meer over het verwerken van verlies, maar over er mee leren leven. Verlies blijft, in meerdere of mindere mate altijd bij je en vormt je. Ik kan het verlies niet wegnemen, maar ik kan je wel helpen te leren ermee om te gaan. Weer toekomstperspectief te zien. Daarbij helpt het dat ik niet persoonlijk bij het verlies ben betrokken. Daardoor voelen mensen zich vaak ook vrijer om zich bij mij te uiten.” Naast particulieren richt Lina zich ook op bedrijven. “Een medewerker die rouwt kan langdurig uitvallen of slechter functioneren. Dan kan ik de werkgever adviseren, of de werknemer begeleiden. Ook kan ik werknemers coachen die veel te maken krijgen met mensen met een groot verlies, zoals bijvoorbeeld in de zorg ” BEVOORRECHT Voor Lina zelf is het intensief, maar mooi werk: “Ik voel me bevoorrecht dat mensen dingen met mij willen delen. Ik vind het mooi om te zien dat mensen stappen maken. Dat ze verder komen en dat ik daar bij kan begeleiden. Soms met kleine dingen: de wetenschap bieden dat je niet de enige bent die bepaalde gevoelens ervaart. Het is geruststellend als ik kan zeggen: je wordt niet gek.” Klaver 4 Rouw- en verliesbegeleiding (+31) 06 48656523 Oegstgeest (www.klaver4-verliesrouw.nl)

Van den Berg Mediation

,,Een echtscheiding is een denkproces dat een jaar kan duren’’ LISSE – Scheiden doe je samen. Bij een echtscheiding is het van belang dat alle details goed op papier komen. Niet alleen, zodat je beiden kunt beginnen met een nieuw leven, maar je wilt in de jaren daarna ook niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom is het ontzettend belangrijk om de hulp in te schakelen van echtscheidingsmediator Van den Berg. Door Joep Derksen Eigenaar en oprichter Dirk-Jan van den Berg is ervaringsdeskundige. Hij is echtscheidingsmediator geworden, omdat hij het einde van een vorig huwelijk zelf heeft meegemaakt. ,,Ik maakte zelf gebruik van een mediator en dat is me heel goed bevallen. Het inzetten van een mediator betekent, dat je alles netjes geregeld hebt, het huwelijk goed kunt afsluiten en dat je verder kunt gaan met je leven.’’ Mediator Wie nog volop in een vechtscheiding zit, hoeft geen contact op te nemen met Van den Berg. Hij licht toe, waarom dat is. ,,Ik communi-

ceer als geregistreerd mediator uitsluitend met twee mensen, die aan dezelfde tafel zitten. Wat aan tafel wordt gezegd, valt onder geheimhouding. Als er kinderen zijn, staan niet de kinderen op de eerst plaats, maar de ouders. Als het namelijk met de ouders goed gaat, komt het ook goed met de kinderen.’’ Tijdens de afhandeling van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap stelt Van den Berg samen met de aankomende ex-partners een convenant en, indien van toepassing, een ouderschapsplan op. In het convenant staat wat er gaat gebeuren met zaken als de woning, pensioen, alimentatie en polissen. Van den Berg is gespecialiseerd in de financiële en fiscale afwikkeling van huwelijken. ,,Wanneer je afspraken goed vastlegt, is er in de huidige wetgeving en waar het gaat om belastingtoeslagen veel mogelijk.’’ Neutraliteit Van den Berg geniet van zijn werk: ,,Ik kom klanten tegen op straat en ze bedanken me. Dan vertellen ze, dat er rust is gekomen in hun leven, omdat alles goed geregeld is.

Dat is precies de reden, waarom ik het vak in ben gegaan.’’ Er wordt wel eens gezegd, dat de meeste echtscheidingen tijdens vakanties beginnen, maar dat klopt niet, aldus Van den Berg: ,,Een echtscheiding beslis je niet in een vakantie. Het is een denkproces dat een half jaar tot een jaar duurt. Wanneer mensen bij mij komen, sta ik voor neutraliteit ten opzichte van beide partners. Communicatie en feedback; daar gaat het om.’’ Nieuw leven Hij besluit: ,,Een goede relatie begint bij jezelf. Jouw gedrag bepaalt de relatie. Je moet elkaar waarderen, interesse tonen en een toekomst plannen. Maar als je niet meer samen verder wilt gaan, is het allerbelangrijkste, dat je een relatie netjes afsluit. Alleen zo krijg je ruimte voor een nieuw leven. Anders blijft je oude relatie je achtervolgen.’’ Voor meer informatie: Van den Berg Mediation bij echtscheiding, 1e Poellaan 26, 2161 LB Lisse, T: 06 1090 5633, W: www.vandenbergscheiden.nl.


Buis voor de complete inrichting van uw huis Al meer dan 125 jaar is J.Buis & Zn. Woninginrichting een zeer vertrouwde naam. Niet alleen in Katwijk maar ook in omliggende gemeenten. De basis die het bedrijf hiervoor legde is degelijk en betrouwbaar. Service, maatwerk, een ruime collectie en snelle levertijden. Door Piet van Kampen Het Katwijkse familiebedrijf heeft zich met de vertrouwde naam geprofileerd. De kunst verstaan om in een markt waarin veel aanbieders zijn goede zaken te blijven doen, hebben Jan Buis en zoon Gert Jan uitstekend onder de knie. Mee gaan met de tijd en de trends. Maar vooral ook vast houden aan de sterke pijlers van de zaak: service, betrouwbaarheid, maatwerk, snelle levertijd en een goede prijs/kwaliteitverhouding. ‘Een klant moet altijd tevreden zijn’ is het motto van de ondernemers.

Ontwikkelingen Ook in de meubelwereld is er in de loop der jaren het nodige veranderd. Buis speelde goed in op de nieuwste ontwikkeling en stijlen. De collectie meubelen werd aangepast aan de

nieuwste trends. De showroom onderging in de loop van het afgelopen jaar een metamorfose, een gedaantewisseling die voor de klanten als zeer verrassend werd ervaren. ‘Het werd een nieuwe beleving voor hen’, heeft Buis jr. ervaren. De landelijke stijl die rust en warmte uitstraalt. In diverse compartimenten staan de complete zithoeken, wandmeubelen en eettafels te pronken in een rustieke sfeer. Samen met de wanddecoratie versterkt het geheel elkaar. ‘Wij kregen dan ook veel positieve reacties op de verbouwing’, vertelt Gert Jan enthousiast. ‘De verbouwing mag dan ook als een zeer geslaagde ingreep worden genoemd. In de gerenoveerde showroom is er ook een rijke keuze aan speciale zitmeubelen. Veel senioren blijven zolang mogelijk thuis wonen en dan

is het prettig om in een goede stoel te zitten. Een stoel die in diverse standen verstelbaar is en met de handige opstahulp het gemak van de mens die soms wat minder mobiel is, kan dienen. Er komt steeds meer vraag naar en het antwoord vindt de klant bij Buis Meubelen.’

Compleet Prettig wonen beperkt zich niet alleen tot de huiskamer waar wanddecoratie, vitrage en een juiste vloerbedekking een naadloos geheel moeten vormen. Een goed advies van de vakman is daarbij onontbeerlijk. Ook de slaapkamer is een belangrijke ruimte waarin comfort gewenst is. Een goed bed, boxspring, matras (M-Line ook bodyprintmatrassen) moeten voldoen aan de wensen van de consument. Dus is er ruime keuze uit elektrische in hoog-laag stand verstelbare bedden in diverse maten. ‘Het is belangrijk voor een goede nachtrust dat de mensen in de ideale slaaphouding liggen’, weet de ondernemer. De meubelen die het bedrijf verkoopt zijn allemaal van degelijke en hoogwaardige Nederlandse makelij. ‘Het mooie hiervan is dat alles op maat naar de wens van de klant kan worden geleverd. Zo komt de koper nooit voor vervelende verrassingen te staan’, benadrukt Gert Jan. ‘De klant moet met een tevreden gevoel de aankoop hebben gedaan.’

Buis Meubelen, Sluiswewg 25, Katwijk aan Zee. Tel. 071-4012964 www.buismeubelen.com.


Boxspringset Boxspring Care BUIS MEUBELENKatwijk EN SLAPEN

Complete set Meubelset Comfortable hoog-laag bedden

50% € 1.395,korting € 2.395,-

160 - 180/200 Vast van € 2.395,Comfort NU VOOR

- Dressoir - TV dressoir - Salontafel - Eettafel - 4 eetkamerstoelen - Grote loungebank - div. kleuren - div. stoffen

Div. soorten 2e matras

Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelijkheden om de til-, verzorgings- of transferhandeElektrisch lingen te vergemakkelijken. van € 3.495,-

gratis!!

Alles moet weg!

NU VOOR Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoog-

te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging.

Complete Boxspringset van M-Line

Vaste uitvoering Nu vanaf

100% inSetprijs Nederland € 4.995,geproduceerd!!! Zelfstandigheid dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel stappen.

Sfeer

Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is Rkan e T AS A M 2 U men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden zonder tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor

HALVE* PRIJS

€ 1.899,Voordelen vaneetkamertafel Care Industriële e • Elektrisch in hoogte verstelbaar atras

2 m

HALVE PRIJS

• Rug en benen afzonderlijk instelbaar • In alle standen verrijdbaar Nieuw! * 4 geremde wielen GOED •SLAPEN BEGINT • Eenvoudig onder te reinigen MET DE JUISTE TECHNIEK • Behoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofd- en Voetborden

Boxspring Care

*vraag naar de voorwaarden

Nu vanaf

Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie.

€ 785,-

Nieuw SL OW MOTION

Deperfecte combinatie vandrukverdeling, ondersteuning en ventilatie. *vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.buismeubelen.com


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Nieuws van oma Wat is nieuws? Dat blijft een lastig te beantwoorden vraag. Beroemdste voorbeeld blijft: hond bijt man is geen nieuws, man bijt hond wel. Het zit in de details. Op de redactie kregen we bezoek van een vaste volger van Bo. Als oma maakt ze zich zorgen over de verkeerssituatie op een route van Noordwijk naar Noordwijkerhout naar het Teylingen College, Leeuwenhorst. Fietsers, vooral schoolgaande jongeren, rijden over een weg, Westeinde genaamd, en dat is een smalle weg. Kinderen in die leeftijd willen per ongeluk wel eens met te veel deelnemers naast elkaar rijden. Maar ook als je dat niet doet, is het een smalle weg. Nou zitten mijn jongens ook op die school en ik ben het eigenlijk met oma eens. Maar mijn mening telt niet, ik ben de brave, objectieve journalist. Oma vindt ook dat de politie moet controleren op naast elkaar rijden en fietsen met je mobiel. Als het geen oma in haar eentje was, maar een verzameling bezorgde ouders of de school zelf of Veilig Verkeer Nederland, dan had het heel snel een bericht opgeleverd. Bezorgde oma was helemaal naar ons toegekomen om het aan te kaarten. Ik kon haar niets anders beloven dan mijn best te doen. Ik heb vervolgens contact gehad met school, politie, gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout. De politie is gefuseerd van lokaal, naar regionaal en van regionaal naar bijna provinciaal. Kortom: we moeten als omroep van de Bollenstreek agent Harry in Den Haag contacten met de vraag of de wijkagent hier bovenop zit. Nou, het antwoord van de politie komt waarschijnlijk per boot, want er schijnt iemand op vakantie te zijn. De andere instanties beroepen zich op cijfers, officiële berekeningen, landelijke richtlijnen en u raadt het al: niks mis met de schoolroute. Dus op basis van mijn mini-onderzoek is de conclusie: niets aan het handje. Sorry oma, niets aan te doen. Het zit me toch niet helemaal lekker. Er zijn verkeerssituaties die gebruikers een onveilig gevoel geven, maar waar het volgens de regels klopt. Een paar jaar geleden waren enge plekken voor met name vrouwen in het nieuws. Van die donkere plekken, iedereen kent ze wel. Actie volgde en verlichting bracht verlichting. Toch waren er op die donkere plekken nog geen aanrandingen of berovingen geweest. Het onveiligheidsgevoel was voldoende om maatregelen te nemen. Bij verkeerssituaties doen we het anders en dat is best vreemd. Oma heeft eigenlijk gewoon gelijk. Het is geen nieuws omdat oma maar in haar eentje is, maar toch. Ze kaartte het aan, in het belang van haar kleinkinderen. Dat vind ik al nieuws genoeg. Oma, toch de krant gehaald!

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

17

Na meer dan tien jaar een wens, is de eigen jachthaven een feit n Watersportvereniging Maritiem heeft eigen plek aan Zijldijk WARMOND n Een bijzonder en wat groter cadeau past wel bij een veertigste verjaardag. De gemeente Teylingen kwam naar het feestje van Watersportvereniging Noordwijk Maritiem Teylingen met de goedkeuring voor een nieuwe jachthaven aan de Zijldijk. Op zaterdag 16 september was de officiële opening. Watersportvereniging Noordwijk Maritiem Teylingen (WSV) bestaat 40 jaar. Al die jaren is het verkrijgen van een eigen jachthaven voor de WSV een wens geweest. Vanaf 2002 zijn er met de toenmalige gemeente Voorhout en de gemeente Noordwijk gesprekken gevoerd. Er zijn verschillende plannen besproken en uitgewerkt. Dit leidde niet tot realisatie van een jachthaven. Na vele gesprekken met de wethouders van de huidige gemeenten Teylingen en Noordwijk werd dit voorjaar de weg alsnog vrijgemaakt. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verhuur van de kade en het water. De vereniging zorgt zelf voor de investeringen om de haven op te knappen en nutsvoorzieningen aan te brengen. Na maanden van zorgvuldige voorbereiding heeft de oude passantenhaven aan de Zijldijk een metamorfose ondergaan. De oude haven is opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe pier-

Wethouder Kees van Velzen opent de jachthaven door met het boot door een lint te varen. | Foto: pr.

steigers en een elektra-voorziening. Ook het havenkantoor ‘de Julia’ heeft een plekje gekregen. Het schip is gebouwd in 1905 en verbouwd in 1913 en nog in volledige staan van binnen nog te bewonderen. OPENING

Na het welkomstwoord van voorzitter Hans Vink, richtte wethouder Kees van Velzen het woord tot de

Bijna akkoord voor uitbreiding sportpark VOORHOUT n De raadscommissie Welzijn ging vorige week akkoord met het aanpassingsplan voor de uitbreiding van sportpark Elsgeest. Het hamerstuk gaat naar de gemeenteraad voor een snel besluit. Alleen de provincie moet nog akkoord gaan.

Alle fracties waren tevreden over de uitkomst van het jarenlang zoeken naar de mogelijkheid voor het sportpark, de volkstuinen en het groen. “Ik ben blij dat er een puzzel klaar staat die tot ieders tevredenheid is, tot aan de handbal aan toe,” zei raadslid Dion Piket (Trilokaal). Er waren nog wel wat vragen over de toekomst, want een verdere uitbrei-

ding zit er op het sportpark niet in. Wethouder Bas Brekelmans is blij met de brede instemming. Het was een behoorlijke ingewikkelde klus die heel lang duurde. De provincie lag eerst dwars over waardevol grasland. “Het was een ongelooflijk lastige puzzel waarbij wij niet altijd aan de knoppen konden draaien”, gaf hij aan. Voor een uitplaatsing van de handbal en hockey zijn talloze varianten bekeken. “Die waren duurder of de clubs meer ontevreden. Wat nu gekozen is, daar is de handbal tevreden over”, aldus Brekelmans die verwacht dat de huidige oplossing de goedkeuring van de provincie over het beschermd grasland kan wegdragen. (NK)

Sfeervolle Parkdienst SASSENHEIM

n Zo’n 1.200 mensen brachten op zondag 17 september een bezoek aan de gezamenlijke vie-

ring in Park Rusthoff, georganiseerd door de drie kerken en in samenwerking met de Oranjevereniging.

aanwezigen. De wethouder roemde de vastberadenheid van de watersportvereniging, waardoor zij uiteindelijk de jachthaven konden realiseren. Bij de ondertekening in februari liet hij al weten dat de ontwikkeling ook in een breder perspectief positief is. “Met dit initiatief geven we invulling aan onze visie om het Kagerplassengebied te laten groeien tot een kwalitatief

hoogwaardig en veelzijdig watersportgebied”. Onder toeziend oog van vrijwilligers en leden mocht Van Velzen vervolgens met een radio grafisch gestuurde boot varen en die door het lint bij de opening van de haven manoeuvreren. De ballonnen die daarna de lucht in gingen, markeerden nogmaals het feest voor de watersportvereniging. Een verjaardag om nooit te vergeten.

Babbeltrucs voor senioren SASSENHEIM n Om senioren bewuster en alerter te maken is op maandagmiddag 25 september om 14.30 uur een bijeenkomst in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a), waarin de wijkagenten uitleggen hoe ouderen zich tegen babbeltrucs kunnen wapenen.

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters mensen proberen te beroven. De oplichters bellen aan of

benaderen mensen op straat en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, of vragen of ze de meterstanden mogen opmeten, of ze een glas water mogen, of een boeket bloemen komen bezorgen, of ze even de telefoon mogen gebruiken...Omdat vooral senioren het slachtoffer zijn van babbeltrucs, is deze bijeenkomst voor hen bedoeld. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

VERBOUWPLANNEN? KOM 22/23 SEPTEMBER NAAR ONS OPEN HUIS WEEKEND! RAMEN DEUREN SCHUIFPUIEN DAKKAPELLEN VOUWWANDEN VERANDAS GEVELBEKLEDING ISOLATIEGLAS

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl Bezoekers luisteren naar pastor Owel en dominee Moll. | Foto: pr.

SELECTWINDOWS

KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN INFORMEER NAAR ONZE ACTIES Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL


AUTO-AIRCO SERVICE

Bab Star jr BV is een servicegericht familiebedrijf, gevestigd in Bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg, dat de inkoop van bloemen en planten faciliteert voor bloemisten in Nederland en België. Om onze groei te continueren zijn wij op zoek naar een:

Fulltime Box Manager

0,VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

Functieomschrijving: • leiding geven aan een jong en gedreven team • zorgen voor een efficiënte orderverwerking • verantwoordelijkheid voor de personeelsplanning in de box • zorg dragen voor een goede in en uitgangscontrole

VALKENBURG

Wat bieden wij jou: • Uitdagende baan in prettige werkomgeving • Marktconform salaris en goede pensioenregeling • Werken met een jong en gedreven team

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

Wij verwachten van jou: • 5 jaar ervaring in de bloemenbranche in een leidinggevende functie • Minimaal een afgeronde opleiding op MBO niveau • Analytisch inzicht • Computerervaring met Florisoft heeft onze voorkeur • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Enthousiast geworden? Reageer direct! Stuur een mail met je gegevens en je CV naar: info@babstar.nl t.a.v. Ronald Reageer voor 6 oktober 2017.

!

Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

!

Uw kostbaarheden zijn goud waard! Orderpickers

-­‐ -­‐ -­‐

Wij zijn  op  zoek  naar  enthousiaste  collega’s:  

Wat houdt  dit  in?   Het  uitlopen  van  bestellingen   Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   -­‐ Werk?jden  vanaf  15:00  tot  19:00  uur.   Heb  jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  
 Kun  je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ben  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

-­‐ -­‐

Orderpickers

Wat houdt  dit  in?   Het  uitlopen  van  bestellingen   Het  opbouwen  van  karren  met  de  juiste  zorgvuldigheid   Werk?jden  vanaf  15:00  tot  19:00  uur.   Heb  jij  ervaring  met  bloemen  en/of  planten?  
 Kun  je  goed  werken  in  teamverband?  
 Ben  je  enthousiast  en  gemo?veerd?  
 Zoek  jij  een  baan  van  +/-­‐  20  uur  per  week?  

Ook u heeft Stuur je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan uStuur  je  cv  met  mo?va?e  naar  kantoor@babstar.nl  en  wie   denkt. Een paar

weet mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.  

oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosjeweet mogen  we  jou  binnenkort  verwelkomen.   met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (ma. t/m za.), Delft (ma. t/m za.), Den Haag (ma. t/m za.) en Hillegom (elke donderdag van 10.00-16.30 uur)

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi


verhalenkaravaan

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

19

Uit liefde voor de jazz startten drie vrienden in 2007 met de Classic Jazz Concert Club in Sassenheim. In ruim tien jaar tijd groeide het uit tot een van de beste classic jazzpodia van Europa. Burgemeester Carla Breuer ging langs bij Marcel Bouwmeester, één van de initiatiefnemers. ‘Ons hoofdmotief was deze muziek levend te houden.’

De laptop staat op tafel bij Marcel Bouwmeester, die een aanstekelijk hoorcollege houdt over jazz. Hij vertelt over hoe jazzmuziek kort na 1900 ontstond in New Orleans: een stad die een smeltkroes vormde van culturen. Waar worksongs van voormalige slaven op de plantages, Franse walsjes en Jiddische muziek naast elkaar bestonden en samensmolten tot een nieuw genre. Hij verhaalt over muzikanten, stijlen en instrumenten en laat filmpjes zien om zijn verhaal te illustreren. Zijn hart gaat uit naar de classic jazz: de muziek die vanaf 1910 tot aan de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt. Dit genre heeft het moeilijk: naoorlogse varianten krijgen veel meer ruimte op het podium. Daarom vatte Marcel het plan op om een podium op te starten voor deze muziekstijl. ‘Ons hoofdmotief was deze muziek levend te houden. Ik verzamel al mijn hele leven classic jazz en probeer er een nieuw publiek enthousiast voor te maken.’ TEGEN DE STROOM IN

Met het initiatief gingen Bouwmeester, Henk Pappot en Kees Guldemond behoorlijk tegen de stroom in. ‘Alle jazzclubs hadden het moeilijk. Ze kampten met een dalend ledental, brachten daarom maar goedkopere orkesten, waarna ze nóg minder bezoekers kregen’, vertelt hij. Toch besloten ze ervoor te gaan, op hun eigen manier. Ze kozen De Oude Tol als locatie voor hun Classic Jazz Concert Club en spraken af alleen de beste orkesten en solisten op het gebied van de classic jazz uit

LAATSTE SEIZOEN

te nodigen. Een andere voorwaarde was dat het echte luisterconcerten moesten zijn. ‘We wilden er geen inloopcafé van maken waarbij de bar open is en mensen door de muziek heen praten.’ De slogan werd: je hoeft niet op reis te gaan om Europa’s beste jazz te horen. In die opzet slaagden ze. ‘Het lukte om de beste muzikanten hierheen te halen, ook doordat we meteen een tournee voor ze probeerden te regelen. Je kunt je voorstellen dat er veel tijd gaat zitten in het regelwerk, zeker als het om een heel orkest gaat. Denk aan de vluchten, hotels, reisschema’s, taxiritten…’ GROEIEND PUBLIEK

Met een goed businessplan wisten ze fondsen te werven en sponsors aan zich te binden. Het Prins Bernhardfonds, Schipholfonds en Fonds 1818 droegen bij en bedrijven als Meijer Bouw en AkzoNobel sponsorden de concerten. Met de Rabobank Bollenstreek gingen ze twee keer een samenwerking aan voor drie jaar. ‘De bank kreeg achttien kaarten per concert. Veel van die mensen waren enthousiast en kwamen later terug. Zo groeide ons publiek.’ In tien jaar tijd wist de Classic Jazz Concert Club zowel muzikanten als publiek voor zich te winnen. ‘In het vijfde seizoen was de zaak voor het eerst helemaal uitverkocht, vorig jaar waren bijna alle concerten op voorhand uitverkocht - dat zijn 225 bezoekers per keer. Buitenlandse muzikanten noemen Sassenheim één van de beste classic jazzpodia van Europa.’

Ondanks het succes kondigde de brochure 2016/2017 stellig het 10e en laatste seizoen aan van de Classic Jazz Concert Club. ‘Wat begon als hobby, is behoorlijk uit de hand gelopen. We zijn alle drie rond de 65 en hebben ook andere dingen die we willen doen. Bovendien zijn grote sponsors afgehaakt, dat maakt het ingewikkelder’, verklaart Bouwmeester.

Ook voor Bouwmeester persoonlijk leverde het gouden momenten op. ‘We hebben hier echt grootheden gehad. Een heel bijzondere was de Amerikaanse pianist Ethan Uslan, die bij ons thuis heeft gelogeerd. Hij kroop hier direct achter de piano en vroeg om een bekend Nederlands lied dat hij kon instuderen. Wij suggereerden Tulpen uit Amsterdam, daar maakte hij spontaan variaties op in verschillende jazzstijlen: Harlem stride, West Coast, Ragtime en New Orleans. Briljant!’

Toch een elfde seizoen voor Classic Jazz Concert Club

Maar het besluit om te stoppen stuitte op veel verzet bij het publiek. ‘Vriendelijk maar vasthoudend werd de druk opgevoerd om onze beslissing te heroverwegen en toch door te gaan. Uiteindelijk zijn we gezwicht en hebben we nog een nieuw seizoen ingepland. Eind oktober is de eerste van vijf concerten. In twee weken tijd waren ruim duizend kaarten verkocht! De belangstelling voor deze muziek is dus blijkbaar onverminderd groot.’ Meer informatie is te vinden op www.classicjazzconcertclub.nl. Burgemeester Carla Breuer: ‘Wat was het mooi om het bevlogen verhaal van Marcel Bouwmeester te horen! Er spreekt zoveel liefde uit voor de classic jazz. Waar veel organisatoren zijn afgehaakt, hebben Marcel en zijn vrienden doorgezet. En met succes! Dankzij hen is Sassenheim een bijzonder podium rijker, dat tal van muziekliefhebbers weten te vinden.’


Snel schakelen tijdens de WegrijWeken. Uw laatste kans t/m 23 september. Het zijn de WegrijWeken bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven. Schakel snel en rij weg in een van de scherp geprijsde nieuwe Mercedes-Benz modellen. Ja, het is snel schakelen tijdens de WegrijWeken, ook op de automaat. Want die upgrade is nu zonder meerprijs.* Bovendien profiteert u tijdelijk van slechts 0,99% actierente!** Zo rijdt u uw nieuwe Mercedes-Benz wel heel aantrekkelijk. Dus kom snel naar onze showroom of kijk op mbdb.nl. Gecombineerd verbruik: 3,9 - 7,4 l/100 km, 25,6 - 13,5 km/l. CO2-uitstoot 103 - 172 g/km. Voor kosten, actie- en leveringsvoorwaarden, zie mbdb.nl. * Geldig op de volgende modellen: A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse CoupĂŠ en Cabriolet, CLA, GLA en SLC 180. ** Zakelijk aanbod. Netto FinanciĂŤle Lease. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial Services B.V.

Mercedes-Benz Den Haag Donau 42 2491 BA Den Haag tel. 070 - 340 03 00.

Mercedes-Benz Leiden Vondellaan 45 2332 AA Leiden tel. 071 - 576 93 03.

Mercedes-Benz Naaldwijk Klompenmakerstraat 50 2672 GA Naaldwijk tel. 0174 - 52 67 70.

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn De Schans 25 2405 XX Alphen a/d Rijn tel. 0172 - 47 51 55.

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN S E PT E M B E R WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

20

21

S E PT E M B E R DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

22

%

SEPTEMBER VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

23

SEPTEMBER ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Boxspring elek. Nordland

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

90x200 van 1999,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

999,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

EEL GEH PLEET COM

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

1499,1549,1599,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen Dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Dit wollen dekbed is gevuld met 100% zuiver scheerwol en biedt een aangename nachtrust, het hele jaar door.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 79,- nu voor

39,95

140x220 van 90,200x200 van 109,200x220 van 119,240x200 van 129,240x220 van 139,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

geschikt voor alle soorten matrassen

45,55,59,95 65,69,95

100% ZUIVER SCHEERWOL

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


DE TEYLINGER

najaarsfeesten

Voor het water hoeven de deelnemers niet meer te vrezen tijdens moonlight tobbetje steken.

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

Schuim en sop, de ideale ingredienten voor een buikschuifmiddag.

23

Watertanden voor de vitrine van Heel Voorhout Bakt.

Een klein (Oranje Vereniging) prijsje voor het meisje.

Niets zo leuk als zelf blussen tijdens Spuit11 van de brandweer Voorhout.

Tijdens het ijs proeven schijnt de zon.

Geconcentreerd eendjes vangen voor een mooie prijs.

Na alle buien snel naar de kermis!

Nat pak, maar wel gezellig VOORHOUT

n De Oranje Vereniging Voorhout trof het niet; organiseer je onwijs leuke najaarsfeesten, regent het grote delen van de dagen.

Vanwege de harde wind ging op woensdag de kermis een paar uur later open. En ook tijdens de kinderbraderie op zaterdag was het weer herfstachtig te noemen. Gelukkig waren er de hele week ook genoeg activiteiten ‘binnenshuis’, zoals keezen, boomzagen en de bakwedstrijd Heel Voorhout Bakt. Maar als het zonnetje dan toch doorbreekt, is het wel meteen genieten. Bij het ponyrijden, op de buikschuifbaan en natuurlijk op de kermis. Spanning op de gezichten, zou het gelukt zijn?

| Foto’s: Esther Luijk en pr.

De tandemrace is het slotstuk van de feestweek.


Manueel € 1.298

GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

€ 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP 2

OPRUIMING

RUIMING

110

€ 2.650

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

bord

634

1.698

ant

.nl

€ 1.749 voor € 1.575

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


uit!

DE TEYLINGER

Excursie naar kaasboerderij

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

Bewezen de goedkoopste!

WARMOND n Het Natuur Ontdek-

king Centrum Excursie organiseert op zondag 24 september een excursie naar Kaasboerderij Warmerdam. Van 11.00 tot 13.00 uur vertelt boer Theo Warmerdam over de familiegeheimen van het boter en kaas maken. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via h.r.goudsmit@vu.nl. Daarna krijgen deelnemers een bevestiging met daarin de locatiegegevens.

Meccano...een hobby voor alle leeftijden SASSENHEIM n Meccano, voor velen een herinnering aan speelgoed uit hun jeugdjaren maar voor anderen, jong en oud, is nog steeds veelzijdig technisch speelgoed met bijzondere mogelijkheden. Het Meccano Gilde Nederland houdt op zaterdag 30 september van 11.00 tot 15.00 uur voor de tweede keer een meccano-expositie in Bernardus (Hoofdstraat 82). De toegang is gratis.

Projectzangers Pancratiuskoor SASSENHEIM n Het gemengd koor

van de Pancratiuskerk in Sassenheim organiseert voor de vierde maal een gelegenheidskoor voor de Kerstnachtmis op 24 december. Het koor telt momenteel 67 leden en wil met de Nachtmis uitgroeien tot ruim 100 zangers en zangeressen. Gedurende zeven wekelijkse repetities op de donderdagavond worden onder leiding van Kasia Przedcieczenska een zevental vierstemmige kerstliederen ingestudeerd. Deelname is gratis. Er wordt wel verwacht dat men minimaal zes avonden aanwezig is. Koorervaring is niet nodig. Alle partijen worden ingezongen en kunnen thuis worden beluisterd en geoefend. Aanmelden met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres bij Wim Prins via 0252-214602 of mail naar wwcprins@casema.nl.

Spelletjesmiddag bij de KBO WARMOND n De KBO afdeling

Warmond organiseert op woensdag 27 september van 14.00 tot 16.00 uur een Oud-Hollandse spelletjesmiddag in het Trefpunt (Herenweg 80). Er is gelegenheid voor potjes scrabble, rummikub, yahtzee en sjoelen. Kaarten hoort ook tot de mogelijkheden, met uitzondering van klaverjassen. Dat is een losse activiteit, die begint op donderdag 5 oktober. Jongeren van de jongerengroep M25 zijn aanwezig om samen met de andere bezoekers spelletjes te spelen. De KBO noemt het “een mooie kans om te zien hoe jongeren en senioren elkaar kunnen aanvullen”. Deelname kost 2,50 euro voor zowel KBO-leden. De andere spelletjesmiddagen staan gepland op 11 oktober, 8 november en 6 december.

25

500 GRAM 5.25

3.99

Riblappen 500 gram

De rolschaatsgroep wordt beloond voor een fantastisch optreden en krijg de beker voor de tweede plaats. | Foto: pr.

Circusprijs voor Altesa WARMOND n De rolschaatsact van jeugdcircus Atleta heeft de tweede prijs gewonnen bij de eerste editie van Circus Got Talent.

Van de veertien acts die op zaterdag 16 september in stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden streden om de titel, kwamen er twee uit Warmond. De jury beloonde de

rolschaatsact van Atleta met de zilveren medaille. De jury noemde het optreden ‘verfrissend en vernieuwend’. Circus Got Talent, een competitie voor alle jonge circus- en acrobatiektalenten in heel Nederland, werd voor het eerst georganiseerd door circus Saranti uit Leeuwarden.

Erik van Muiswinkel komt met De Oplossing WARMOND n Cabaretier Erik van Muiswinkel staat op vrijdag 29 september om 20.30 uur met zijn voorstelling ‘de Oplossing’ in theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Erik van Muiswinkel neemt het publiek mee in cabaret, dat daadwerkelijk cabaret mag heten. Met stevige grappen, rake typeringen en mopperige terzijdes gaat hij los op alles wat deze maatschappij en ook hem in beroering brengt. Erik die in het nieuwe Europa zijn

kippenborstje nat kan maken en voortdurend op zoek gaat naar De Oplossing. Alex Ploeg staat in het voorprogramma. In 2016 won hij de Publieksprijs van Cameretten. Veel van zijn verhalen zijn hilarisch. Sommige herken je direct, andere verhalen getuigen van een prettig gestoord brein. Kaarten kosten 18,50 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV in Warmond.

Eerste editie SassemKwizzt SASSENHEIM

n SassemKwizzt is een gezellige, competitieve én leerzame avond voor alle inwoners van Sassenheim, van jong tot oud.

Het fenomeen is in Brabant al enkele jaren een hit en spreidt zich nu ook uit over de rest van het land. Initiatiefneemster Linda van Soerland, van oorsprong een Brabantse en fanatiek dorpsquizzer maar inmiddels alweer enkele jaren wonend in Sassenheim, legt uit; “met een team dat je zelf samenstelt, bijvoorbeeld met vrienden, collega’s, buurtgenoten of leden van een vereniging, kies je een locatie van waaruit het team gaat spelen. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook

in een café, bedrijf of clubhuis. Aan het begin van de avond haal je als team het kwizzboek met de vragen op, en aan het einde van de avond lever je deze - zo goed mogelijk ingevuld - weer in. De kwizz bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doeopdrachten en zelfs een geheime opdracht. Tijdens de kwizz mag je alles opzoeken en iedereen bellen. De kwizz gaat niet alleen over Sassenheim en deelname is ook zeker niet alleen voor Sassenheimers. Je moet alleen de avond zelf wel op één locatie in Sassenheim spelen”. De eerste editie van SassemKwizzt is op vrijdagavond 23 maart 2018. Inschrijven via www.sassemkwizzt. nl. De prijsuitreiking is op 14 april.

Per kilo 7.98

SPA40AstiRckers alle 1

4 STICKERS PER ZAKJE

AP_HOOGVLIET_SA

CHET_NL_v2.indd

VERZA MEL ALLE 140 STICKER S

1 09/06/2017 09:58

Bockbier Alle soorten Van 0.87 - 7.99 Voor 0.46 - 4.79 PER STUK

40 % KORTING Geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 september 2017

VERZAMEL alle Ocean Buddies

Robijn wasmiddel Wit, zwart of color Voordeelfles 4220 ml PER FLES 14.69 - 17.49

9.99 Per liter 2.37

Geldig van vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017 Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com. Zet- en drukfouten voorbehouden.


NAJAAR 2017

NEW ARRIVALS TOPMERKEN TOT MAAR 6XL

GROTE MATEN IN HILLEGOM

www.schulteherenmode.nl

HILLEGOM • OEGSTGEEST • NOORDWIJK • LISSE • HEEMSTEDE • HAARLEM • LEIDERDORP NIEUW!

Natuurlijke kleuren, grove breisels en grote ruiten Voor stijlvolle herenmode van uitzonderlijke kwaliteit is Schulte Herenmode al vele jaren een begrip in de regio en ver daarbuiten. Mannen die zich graag klassiek-sportief kleden en belang hechten aan kwaliteit, slagen ook komend seizoen zeker. Bovendien is Schulte Herenmode in Hillegom dé speciaalzaak op het gebied van (extra) grote maten herenkleding, tot 6XL. Tekst: May-lisa de Laat

Dit jaar bestaat de keten 90 jaar! Trendy dit najaar zijn de gilets, zowel gebreid als geweven en zelfs met patronen en prints. In combinatie met een colbert maakt het de outfit net wat vlotter. Maar ook met een leuk overhemd alleen is een

gilet goed te dragen. Verder zien we in de nieuwe collecties veel grove breisels in truien, vesten en zelfs jassen. In de jassen zijn veel mooie luxe materialen met fraaie details verwerkt. De grove breisels voor komend seizoen vertonen in kleur en materiaal een duidelijk invloed uit Ierland, Engeland en Schotland.

Natural colours Het totale kleurbeeld laat deze herfst en winter veel groen, bordeaux, aardetinten, camel en blauw zien. In de colberts komen af en toe de grote ruiten terug. Vooral voor het modische type zijn er ook de jasjes met structuur en prints. Dat geldt overigens ook voor de overhemden. Passend bij de grove breisels, zijn die er ook in comfortabel flanel en met grote ruiten. Mooi te combine-

ren met een corduroy broek (ook in grote maten). De business hemden zijn er in veel effen kleuren en met fijne printjes. Bordeaux, grijs en blauw blijven de belangrijkste kleuren. Het silhouet is nog steeds slank, maar wel passend.

Bijzondere maten Kleding is tot tailleomvang 1,80 meter uit voorraad leverbaar. (Trouw)kostuums, colberts en pantalons zijn verkrijgbaar zowel in de gangbare maten als in verschillende kwartmaten en extra korte maten (halve maten). Overhemden, poloshirts, truien, vesten, ondergoed, kamerjassen, jacks en jassen zijn er in grote en extra grote maten. Maar ook extra lange stropdassen of bretels heeft Schulte Hillegom voor u in huis. Herenkleding wordt deskundig aangemeten en waar nodig en mogelijk door de eigen meesterkleermaker vermaakt.

Exclusief Een keuze uit een van de collecties bij Schulte Herenmode is niet alleen een garantie voor kwaliteit, maar ook voor exclusiviteit. De schoenen van Portofino bijvoorbeeld

met bijpassende riem, worden in een gelimiteerde oplage van 50 stuks per model geproduceerd. Bij Schulte Herenmode Hillegom treft u eveneens een exclusieve sortering bijzondere stoffen aan om een (trouw) kostuum, colbert, overhemd of pantalon op maat te laten maken.

Groot online Het kwaliteitsassortiment van Schulte Herenmode is ook online te bestellen. Schulte Herenmode Hillegom www.schulteherenmode.nl Noordwijk, Oegstgeest, Lisse, Heemstede, Haarlem en vanaf volgende week openen wij ook een vestiging in Leiderdorp!


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

27

Een kijkje achter de schermen met Het Klokhuis Backstage

Overvaller (18) opgepakt Vervolg voorpagina SASSENHEIM n De 18-jarige jongen uit Sassenheim die op donderdag 14 september snackbar Mercurius aan de Essenlaan overviel, is een dag later gearresteerd. Hij kwam met een mes de snackbar binnen en bedreigde een medewerkster. De vrouw begon te gillen en joeg de man weg door met een frituurschep in zijn richting te zwaaien. De politie opende vervolgens jacht op de dader, die geen buit had meegenomen. De zoektocht met meerdere eenheden en de inzet van een helikopter leverden uiteindelijk niets op. Dankzij getuigenverklaringen kon de vermoedelijke dader een dag later alsnog aangehouden worden.

Repair Café voor kids SASSENHEIM n Tijdens het Repair Café, op zaterdag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur in de JoJo aan het Hortusplein, is er ook een workshop voor kinderen. Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen zij mini-aquariums van karton maken. De workshop is geschikt voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. Deelname kost 5 euro. In verband met beperkte plaatsen is het verzoek om vooraf voor de workshop aan te melden via info@repaircafe-teylingen.nl of via 06 - 51759792.

Musicallessen voor jongeren TEYLINGEN n Jongerenwerk Welzijnkwartier start op maandag 2 oktober met de musicallessen van de rockmusical Jesus Christ Superstart. De lessen staan onder begeleiding van Sindy Rietvink en Lisanne de Kruijk. Sindy heeft zelf ervaringen opgedaan in de musicals The Wave en de Lion King. Als regisseur heeft ze vorig seizoen de musical Footloose in Ex-Voto begeleid en opgezet.

VOORHOUT n Bakker Wesley Ammerlaan uit Voorhout hoefde niet lang na te denken toen de redactie van jeugdprogramma Het Klokhuis hem benaderde voor Het Klokhuis Backstage. Dit is een landelijke open dag waarbij kinderen de kans krijgen om in het echt te zien hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. “Elk jaar mogen mensen uit de buurt een kijkje nemen in onze bakkerij. Zo’n tweeduizend nieuwsgierigen willen dan ook veel producten proeven. Nu verwachten we kinderen die misschien wel een eigen bakkerij willen. Dat maakt het nóg leuker”, vertelt de bakker enthousiast. Vanaf oktober zendt Het Klokhuis een negendelige serie uit over ondernemen. Want hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf opstarten en runnen? Hoe kom je bijvoorbeeld op een idee, hoe pitch je je plan, hoe kom je aan geld en hoe maak je er een echt bedrijf van? Daarbij organiseert het programma ook Het Klokhuis Backstage op zaterdag 11 november. “Mijn eerste reactie was: ‘Ja, leuk!’”, begint Ammerlaan. “In plaats van de ‘gewone’ open dag is dit dé manier om te laten zien wat wij allemaal doen.” DRUK EN TÓCH MEEDOEN

Voor veel ondernemers is zaterdag de dag van de week waarop zij het extra druk hebben. Toch kunnen

ondernemer verwachten en een kijkje in de keuken krijgen. Met de feestdagen voor de deur wil de Voorhoutse ondernemer de toekomstige bakkers nog net iets extra’s laten zien. “Als je een product in de winkel ziet liggen, heb je vaak geen idee hoe dat precies wordt gemaakt. Tijdens de open dag laten

we onder andere zien welke kruiden je in amandelstaven, pepernoten en stollen verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan anijs, nootmuskaat en venkelzaad. Dan zie je echt die verbazing in die ogen van kinderen”, lacht hij.

zij ook meedoen aan Het Klokhuis Backstage, want ze mogen zelf bepalen hoeveel kinderen langs mogen komen en ook op welk tijdstip. Zij kunnen zich aanmelden via http://backstage.hetklokhuis.nl/. In Teylingen doet verder VANMAX Pindakaas uit Sassenheim mee. Ammerlaan en zijn collega’s zijn de hele dag open voor belangstellenden. “Kinderen mogen hier al hun vragen stellen. Ik kan alles over de twee winkels vertellen en mijn neef en broertje weten meer over het runnen van de bakkerij.” UITLEG EN EXTRA’S

De kinderen kunnen tijdens de Backstagedag dus uitleg van de

Wesley Ammerlaan opent in november de bakkerij voor jonge ondernemers in spe. | Foto: pr.

Tactiek en snelheid in Turfrace

Workshop PR voor vrijwilligers

WARMOND n Het ziet er naar uit dat de Turfrace komend weekend weer de nodige spannende momenten op gaat leveren. De deelnemende schepen, die vrijdagochtend 22 september vanuit Warmond aan de zware vaartocht naar Vinkeveen beginnen, zijn aan elkaar gewaagd.

TEYLINGEN n Voor vrijwilligersorga-

De Turfrace wordt het aankomende weekend gevaren en belooft ondanks het geringe aantal deelnemers van vijf schepen wederom een spektakel worden. De Avondrood, Vriendschap, Hylke Tromp, 10e van Tromp en de 2 Gebroeders gaan dit jaar de strijd met elkaar aan, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden om te winnen. Deze schepen zijn namelijk zeer aan elkaar gewaagd en dat levert naar verwachting een spannende race op. Elk schip heeft zo zijn eigen specialiteiten. Waar het ene schip sneller is met zeilen zal het andere schip

weer sneller zijn met roeien, bomen en jagen. Welk schip het snelst is en gaat winnen, hangt grotendeels af van de kwaliteiten van de schipper en zijn bemanning, maar onderschat de invloed van het weer niet. WAAR MOET JE OP LETTEN?

Waar moet je, als toeschouwer, op letten tijdens de Turfrace? Waar moet je kijken? Waar wordt de Turfrace beslist? Een schipper die de race al een paar keer heeft gevaren weet dat er een aantal cruciale punten zijn op het traject. Met zo veel hindernissen, moet je behendig zijn en een tactiek hebben. Er kan maar een schip in een sluis, dus wil je winnen, dan moet je op vrijdag als eerste in de Proostdijerssluis zijn. Die is net voor Vinkeveen en bepaalt wie de eerste dag nummer een is. Degene die als eerste (na Uithoorn) de Waver opvaart heeft ook de meeste kans om de sluis als eerste in te varen. Op zaterdag zijn de knelpunten de eerste brug in Vinkeveen en de Pondskoekersluis.

Ben je als eerste door de sluis, dan heb je grote kans om de dagzege op te eisen. Op zondag zijn er niet veel knelpunten, maar is er een tactische keuze die afhangt van de wind. Meestal gaan de deelnemers door de Boerenbuurt de Kaag, maar het kan ook lonen om de ringvaart af te jagen en vanaf Kaageiland te gaan jagen. PROGRAMMA

De start is op vrijdag 22 september om 7.30 uur in Park Groot Leerust. Aankomst in Vinkeveen bij de Watersportvereniging Abcoude-Vinkeveen aan de Baambrugse Zuwe vanaf circa 15.00 uur. Op zaterdag 23 september wordt om 10.30 gestart voor de tweede etappe naar de Tolhuissluizen in Nieuwveen en op zondag 24 september vertrekken de schepen om circa 10.00 uurvoor de laatste etappe naar Warmond. De aankomst vanaf 12.00 uur, de prijsuitreiking is circa 15.00 uur. De schepen zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via www.zeilvaartwarmond.nl.

nisaties die meer publiciteit willen genereren, organiseert Welzijn Teylingen op woensdag 11 oktober van 19.30 tot 22.00 uur een workshop PR voor vrijwilligersorganisaties.

Als een organisatie publiciteit nodig heeft om bijvoorbeeld om nieuwe leden te werven of om bepaalde acties onder de aandacht te brengen, dan is de meest eenvoudige en voordeligste manier via een persbericht. Een persbericht is een kort document met een informatieve tekst die de pers kan gebruiken als input voor een artikel of een bericht. Garantie voor plaatsing is niet verzekerd, maar de kans op plaatsing kan wel vergroot worden als de tekst en foto op een goede manier ingestuurd worden. Docenten Dick van der Meer en Ard Zandbergen (BO, omroep van de Bollenstreek) geven tips over de inhoud en het opstellen van een persbericht. De bijeenkomst is in de buurtkamer van Sassembourg (Jan van Brabantweg 59) in Sassenheim. Deelname is gratis. Er is plek voor maximaal veertien personen. Aanmelden via www.welzijnteylingen.nl of bel naar 0252-231805.

Scootmobielvereniging naar Den Haag

De musicallessen zijn bedoeld voor jongeren in de leeftijd 13 tot 18 jaar. De eerste les is op maandag 2 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Het project loopt tot medio april (met uitzondering van de kerstvakantie). Deelname kost 25 euro voor de hele cursus en uitvoering, te betalen bij aanvang van de cursus. De uitvoering is voorlopig gepland op zaterdag 21 april 2018. De lessen zijn in jongerencentrum Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 118b) Voorhout. Aanmelden kan door het aanmeldformulier op te vragen via johanbraaksma@welzijnskwartier.nl of door te bellen naar 0252-229952 (op wo,do,vr-middag).

TEYLINGEN

Vijf boten verschijnen vrijdag aan de start van de Turfrace. | Foto: pr.

n De statenfactie van 50PLUS Zuid Holland organiseert in samenwerking met de Scootmobielvereniging Bollenstreek op vrijdag 22 september een demonstratie en vaardigheidstraining op een speciaal uitgezet parcours op het plein voor het Provinciehuis Zuid Holland. De scootmobielvereniging komt uit Teylingen. Voorzitter Rob de Vries vertelt de aanwezigen over het gebruik van de scootmobiel. Andere aanwezigen zijn onder anderen burgemeester Carla Breuer en Jan de Jong, voorzitter van het district ZH van Veilig Verkeer Nederland.


MEGA VLOOIENMARKT .zat. 30 sept. KATWIJK Vliegveld Valkenburg2eHands, Curiosa, Antiek DonEvents.nl 0294237320

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie Bij CASBA: - Professioneel slaapadvies - Compleet assortiment - Snelle levertijd - Uitstekende service & garantie

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555. Bedrijf of VVE? Wij maken het schoon, meeuwenoord.schoonmaak@hotmail.com, tel: 06- 23022520.

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD. Tel: 070-3388427 of 06-51118436.

Vind u het moeilijk om na ziekenhuisopname of om een andere redenen ‘s nachts alleen thuis te zijn, heeft u zorg nodig, denk dan aan slaap/ waaknachtzorg (e.v.t. PGB) dan kunt u bellen naar: Annie Imthorn, Katwijk, tel: 06-14374719. Knip deze advertentie uit.

TOT WEL

50% showroom voordeel*

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

www.jantjebeton.nl

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

natuurlijke gezondheid & verzorging

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

Kijk voor nog meer aanbiedingen op hollandandbarrett.nl of kom langs is één van onze winkels. Gratis verzending vanaf 20 euro (binnen NL)

t/m UNIEKE ACTIE Geldig 24 september 2017 OP RUIM 60 PRODUCTEN

3 Halen 1 Betalen

*

*Combineer zelf. De goedkoopste producten gratis.

• FRUITMESJE

• ZUURBES

ADVERT ENT IE

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,• JUTTEPEER

• ZWARTE BES

• KOKOSNOOT

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen. Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis). Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

K

N

E

M

O

B

T

I

U

R

F

A

J

U

T

T

E

P

E

E

R

S

B

Z

A

C

H

T

F

R

U

I

T

E

M

W

P

E

R

Z

I

K

O

O

G

J

E

A

I

F

T

A

O

Z

O

L

R

T

S

R

M

Z

N

O

U

F

E

I

U

L

E

T

S

I

G

U

A

P

T

M

S

E

O

E

S

S

R

P

P

L

J

O

K

P

L

B

T

B

P

A

E

Z

O

E

A

P

B

E

E

E

B

A

K

B

A

N

A

A

N

S

L

• • • • • • • • • • • • • • • • •

APPELGEBAK APPELTJE BAKBANAAN BLOESEM FRIS FRUITBOMEN FRUITMESJE JUTTEPEER KOKOSNOOT LIMOEN OOGSTEN PERZIK STOOFAPPEL ZACHT FRUIT ZOETZAK ZUURBES ZWARTE BES

Eerste prijs:

€ 2.500,-

Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort een mooi bedrag rijker bent! Bent ú straks de gelukkige winnaar van € 2.500,-?

Tweede prijs: Postcode Loterij Koffer t.w.v. € 99,-

5x

Derde prijs: HEMA Cadeaukaart t.w.v. € 20,-

Een stevige reiskoffer die u overal als handbagage mee naartoe kunt nemen. Stijlvol en gemakkelijk!

ar t

Met de HEMA Cadeaukaart kunt u zelf een keuze maken uit het ruime assortiment van de winkels van HEMA.

Bel uw via ss lo op ing door (grati

ca de au ka

50x

Woordzoeker.©De overgebleven letters vormen de oplossing. DENKSPORT PUZZELBLADEN

0800 -1s)123

1x

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 20 juni 2017 tot en met 27 september 2017. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 20 oktober 2017 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/woordzoeker. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

20


nieuws/sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

29

Ter Leede pakt belangrijke punten tegen Hoek SASSENHEIM

n Ter Leede heeft op het Zeeuws-Vlaamse kunstgras de eerste winst in een belangrijke voetbalweek geboekt.

De Sassenheimers begonnen tegen Hoek furieus. Ian van Otterlo schiet in de elfde minuut de 0-1 binnen. Met een intikkertje zorgt Jesse Dingjan voor de 0-2. Ter Leede gaat met deze veilige marge rusten en er lijkt weinig aan de hand. In de 77ste minuut komt Hoek terug tot 1-2, maar de winst komt niet meer in gevaar.

Wel legt de scheidsrechter de wedstrijd in de 85ste minuut nog even stil, vanwege aanmerkingen vanuit het publiek op de grensrechter. Nadat de kritische supporter ergens anders is gaan staan, wordt de wedstrijd hervat. Met drie punten in de tas kan Ter Leede met vertrouwen uitzien naar het bekerduel tegen vv Katwijk op woensdag 20 september. Drie dagen later staat de eerste Bollenderby op het programma. Ter Leede speelt dan de thuiswedstrijd tegen vv Noordwijk.

Directeur NOC*NSF te gast in Sportcafé Teylingen VOORHOUT

n Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is op maandag 2 oktober te gast in het Sportcafé Teylingen. In de kantine van voetbalvereniging Foreholte (Sportlaan 10) gaat Dielessen in op het maatschappelijk belang

van sport. Hij geeft antwoord op de vraag: wat betekent sport voor Teylingen? Het onderwerp is van Rio, via Teylingen, naar Tokyo. Ook wethouder Bas Brekelmans is aanwezig. Het Sportcafé is van 17.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis.

Niels Langeveld tijdens de signeersessie voor de race in Sachsenring. | Foto: pr.

Langeveld verliest podiumplaats SASSENHEIM n Niels Langeveld heeft zijn serie podiumplaatsen in de ADAC GT Masters niet kunnen uitbreiden. Op de Duitse Sachsenring lag de sleutel in de kwalificatie, waarin de coureur 66 duizendste van een seconde tekort kwam om naar de belangrijke tweede kwalificatiesessie door te gaan.

Voor het eerst in zijn racecarrière bezocht Niels Langeveld de Sachsenring in de Duitse deelstaat Saksen. In 1927 werd voor het eerst een wedstrijd op het oude, tegenwoordig niet meer gebruikte stratencircuit verreden. De Sachsenring is daarmee één van de oudste circuits van Duitsland. Aanvoerder Mick Snel met Stephan van Schie, directeur van de nieuwe hoofdsponsor Solar Compleet.| Foto: pr.

TOP verliest opnieuw SASSENHEIM n De tweede competitiewedstrijd speelde TOP direct tegen concurrent PKC. De bezoekers namen in de tweede helft afstand en wonnen.

TOP speelde met Thomas Tiggelman en Fenna Jagtman in de basis op de plekken van Daniel Harmzen en Jet Hendriks. Bij PKC bleef Suzanne Struik aan de kant. De wedstrijd ging gelijk op tot 9-9. Door twee goals van Richard Kunst staat

PKC met rust 11-13 voor. In de tweede helft blijft het verschil twee doelpunten, maar tegen het einde van de wedstrijd lopen de bezoekers verder uit. Bij TOP komt Lara Boonstoppel nog in het veld. Zij kwam dit seizoen over van PKC. De wedstrijd eindigde in 18-23. TOP heeft in de veldcompetitie nog niet gewonnen. De eerste punten kan de ploeg uit Sassenheim op zaterdag 23 september pakken in Nijeveen tegen Dos’46.

Wintertennis bij Overbos WARMOND

Voor het vijfde jaar organiseert tennisvereniging Overbos in Warmond het wintertennis. De afgelopen jaren waren dankzij het grote aantal deelnemers een groot succes. Veel winterleden hebben zich inmiddels alweer aangemeld. Het seizoen start op 1 oktober en loop tot en met 31 maart 2018. De inschrijving kan via de website van TV Overbos. n

Wintertennissers hebben tevens de mogelijkheid om mee te doen aan onderlinge competities en toernooien. Tennissers hoeven geen lid te zijn van de KNLTB om bij Overbos te overwinteren. TV Overbos beschikt over zeven pro bounce banen, die het hele jaar bespeelbaar zijn. Iedere gebruiken speler ontvangt voor deze periode een speciale tennispas.

Broers in finale LEF SASSENHEIM n Johnny en Robert Spies hebben zich vorige week geplaatst voor de finale van de starterswedstrijd LEF op dinsdag 7 november in de Leidse Schouwburg.

De Sassenheimse broers van het horlogemerk 1915 watches strijden daar om de titel Starter van het Jaar. De winnaar wint ook een prijzenpakket ter waarde van 17.000 euro.

NIET OPTIMAAL

De eerste meters van Langeveld op de Sachsenring waren niet eenvoudig. “De baan was in de eerste vrije training na een flinke regenbui erg nat, maar droogde steeds verder op. Daardoor was elke ronde anders en konden we niets aan de afstelling van de auto doen”, vertelt de tweevoudig TCR Germany-racewinnaar. Tot ieders verbazing reed Lange-

veld de eerste vrije training toch de vijfde tijd. De tweede vrije training van dertig minuten was tekort om de juiste set-up voor dit circuit te vinden, zodat Langeveld niet optimaal voorbereid aan de kwalificatie begon. Evengoed begon de Sassenheimer vol goede moed aan zijn kwalificatiesessie in groep B, maar hij kwam 0,066 seconde tekort om door te gaan naar de tweede kwalificatie. In deze tweede sessie strijdt de top zes van groep A en B om de zo belangrijke startposities voor de top tien van beide races. Ondanks het kleine verschil met de snelste rijders betekende dit voor Langeveld, dat hij in beide races vanaf een achttiende startplek moest beginnen. VERTROUWEN

De eerste race op zaterdag had Langeveld zoals vaker een uitstekende start. Hij passeerde direct zes concurrenten en na de eerste bocht kwam Langeveld al als twaalfde door. In een sterke eerste raceronde ging hij nog drie tegenstanders voorbij en met nog 20 ronden te gaan leek een nieuwe stunt van de

Nederlander mogelijk. De rijders in de top tien zijn echter allen topcoureurs en hoewel Langeveld in het kielzog van zijn voorgangers bleef, bleek het niet mogelijk om verder naar voren op te stomen. Zijn sterke start in de eerste race gaf Langeveld het vertrouwen dat een goede klassering in de tweede race mogelijk was. Ook dit keer was zijn start fantastisch, na de eerste ronde passeerde hij de finish als tiende. Toen hij de aanval opende werd hij echter op zijn rechter voorwiel geraakt en daarmee was de sporing van de auto dermate verstoord dat Langeveld niet meer kon aanvallen. Het werd een dertiende plaats. “Dit is niet mijn weekend. Ik wilde hier de tweede plaats in het klassement pakken, maar in plaats daarvan ben ik nu teruggevallen naar de vierde positie”, baalde Langeveld. “Werk aan de winkel dus volgende week.” De seizoensfinale in de TCR Germany is al aankomend weekend, op zaterdag 23 en zondag 24 september het Duitse Hockenheimring. Voor Langeveld de laatste kans om op het podium te eindigen.

Foreholte maakt zich op voor terugkeer in de eredivisie VOORHOUT n Bij handbalvereniging Foreholte staat zaterdag 23 september met rood omcirkeld in de agenda. De terugkeer in de Eredivisie is een feit als het eerste fluitsignaal om 20.45 uur in sporthal De Tulp.

Het kampioensfeest ligt al een tijdje achter de speelsters van Foreholte. In het voorjaar gingen ze nog op een platte kar door Voorhout, nadat met het behaalde kampioenschap, ook promotie naar de eredivisie was afgedwongen. Trainer Ricardo Clarijs deed volop mee in de feestvreugde. Juist de succestrainer komt op zaterdag met zijn nieuwe club VOC uit Amsterdam op bezoek in Voorhout. De wedstrijd tegen de landskampioen is een mooi affiche voor de ploeg van de nieuwe Foreholte-trainer Ken van Hasselt. Hij moet het overigens zonder Wendy Smits doen. De topspeelster is er vanwege persoonlijke omstandigheden dit seizoen niet bij.

PROGRAMMA

Na de openingswedstrijd, speelt Foreholte een week later een oefenwedstrijd. Op zondag 7 oktober is de tweede competitiewedstrijd, uit tegen bekerwinnaar Dalfsen. Verder bestaat de eredivisie uit V.Z.V. (‘t Veld), Quintus (Kwintsheul), V & L (Geleen), E & O (Emmen), Venlo,

S.E.W (Nibbixwoud), Borhave. Eind maart, begin april ontstaan er een kampioenspoule en een degradatiepoule. Tijdens de competitie wordt op doordeweekse avonden de bekercompetitie afgewerkt, net als eventuele Europacup wedstrijden.

Na het kampioensfeest maakt Foreholte zich op voor de eredivisie. | Foto: pr.


Verrassend lage prijzen in 1000 winkels.

Maak t/m zondag 24 september kans op â‚Ź100,- shoptegoed Speel mee en lees de actievoorwaarden op action.com/1000

 

puppy training pads

uni of dessin polyester 150x200 cm

60x60 cm

A Good Drink frisdrank

Lovespa body scrub of body butter

1 l = 0.88

1 l = 9.40

029

188

diverse smaken 330 ml

diverse geuren 200 ml

100 stuks

499 Unox Cup-a-Soup diverse smaken

997 regenlaarzen met licht in de zool roze of blauw maten 24-31

diverse varianten Ă˜ 8 cm of 8x7 cm 13x7 cm 19x7 cm plateau, Ă˜ 33 cm

10-pack

195

795

K'nex classic bouwset

Dirt Devil cycloon stofzuiger

diverse varianten

dames blouse

Dove shampoo of conditioner

diverse kleuren   maten s-xl

thermolegging

2.79

649

diverse varianten conditioner 200 ml shampoo 250 ml 1 l = 6.45/5.16

129

maten s-xxl

8.95

Philips NRG batterijen AA en AAA Alkaline

36 stuks

695 Spectrum spuitverf

leren tellen en kleuren herkennen met touchscreen en accessoires

1 l = 3.73

149

keuze uit vervangende cartridges voor: HP 364 XL, Canon 520/521, 525/526, 550/551 XL, Epson T1281-2-3-4, -T0711-2-3-4, -18 XL

set/2

795 Cozzi kinder sokken

diverse varianten katoen/polyester/elastaan maten 23-38

795

www.action.com Aanbiedingen geldig van woensdag 20 september t/m dinsdag 26 september 2017

Heidrun opbergbox met klapdeksel, zware kwaliteit transparant 60 liter 100 liter

3 paar

182

695 speelgoed kassa

hoogglans of mat diverse kleuren waterbasis 400 ml

thee- en keukendoek Ink & Print inktcartridge incl. chip die ook het inktniveau aangeeft set verpakt per 4 of 5 cartridges, premium kwaliteit diverse varianten katoen

Australian sweatvest

084

zakloze stofzuiger

3995

diverse kleuren polyester/katoen maten s-xxl

1.27 1.74 1.12

800 W, energielabel A groot stofreservoir van 2.2 liter

349

Australian joggingbroek

Candra kaars

129

7.99

549

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

extra zacht


service

DE TEYLINGER

Kerkdiensten Woensdag 20 t/m 27 september SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: pastor P. Owel Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: voorganger; Ds. A.A. Bosma (koffie drinken) - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.R. Betting Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds.W.J.Quist VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord & Communieviering m.m.v. Het Middenkoor, voorganger: M. Claassens Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Iriskoor, voorgangers: Pastoor Goumans en Pastor Claassens Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. v.d. Weide Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ruud van Delft Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 19.00 uur geen dienst

Medische diensten

Hoe ga je om met psychische problemen in de familie? een der Antillen schildknaap

VOORHOUT

Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag geopend: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, 2215 RA, Voorhout, tel. 0252240216. In Leiden: ma-vrij 18.00 -23.00 uur, zat 15.00-23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00-23.00 uur Dienstapotheek Nachtwacht, LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden, tel. 071-5665019. Op zaterdag tussen 08.00-15.00 uur: Poli Apotheek LUMC, Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5265400. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

herkauwer snelle gang

waardevol bezit

135 min PREMIÈRE! Do/Vr/Za/Zo/Wo 21:15 uur.

pool

contant

Bella Donna’s

wederk. 90 min vnw. Do/Za/Zo/Wo 18:45 uur.

bas onde

illustrator

golfterm

86 min

grondDe 50+ voorstelling Misfit soort

Entree € 6,50 incl. koffie en cake zemelaar

DONDERDAG 21 SEPTEMBER

9

Hampstead Kedi

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten en is van 16.00 tot 18.00 uur in de Componistenlaan Alpen- 248 in promotiezang en vra- opname Voorhout. Aanmeldingen gen via familieaanbod@rivierduinen.nl of bel 071 890 881 88 (afdeling preventie). Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en honingbij cursussen die GGZ Rivierduinen zo organiseert. spoedig

Aanvang: 13:30 uur Aanvang: 16:00 uur waanzinnig riv. in Rusland

draag

Misfit - Première Night broer

van Kaïn land in Europa

riv. in Zo 19:00 uur. Inloop van 18:50 uur. Duitsland

AANMELDEN

Deze cursus heeft als doel het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en lotgenotencontact. Er is aandacht voor het psychisch functioneren, communicatieve vaardigheden, grenzen stellen

Chinees gerecht

veger

It

onderwerp pauzeteken

Voorafgaand aan de aancursuszelfzuchvindt sporing tig mens een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

KENNIS EN INZICHT

8

kolenemmer

en het onderkennen van het belang van eigen behoeften en sociale steun. Onderzoek toont aan dat breuk deelnemers na de cursus minder tussenbelasting ervaren en hun welbestation vinden is toegenomen. Dit heeft ook een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek.

Wanneer iemand in je omgeving psychische klachten heeft betekent dat ook impact voor jou. Je partner komt bijvoorbeeld tot weinig activiteiten en heeft al langere tijd een sombere stemming. Of je moeder kampt met angsten waardoor ze de deur nog nauwelijks uitkomt. Wat doet het met jezelf en hoe ga je er mee om?

31

Programma week 38 - Do 21 sept. t/m Wo 27 sept.

3

De cursus ‘Psychische problemen in de familie’ start op maandag 2 oktober en is van 16.00 tot 18.00 uur in Voorhout. Deze cursus is bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met psychische klachten. 

5

naarling

86 min boomNederlands Gesproken - Ticket 7,50 vrucht Wo 16:15 uur Duitse omroep

naschrift De Emoji Film

91 min Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 Za/Zo 16:00 uur.

Bigfoot Junior

extra 92 min large Nederlands Gesproken - Ticket 7,50 vliegende Za/Zo 13:30 uur. schotel

politieke partij

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

LISSE

lichtkrans

houding

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

mogelijk

deel v.e. wiel

soort schaatsen

ambtskleed

4

kleur

spoedig

© www.puzzelpro.nl 1

PUZZEL een der Antillen schildknaap

herkauwer snelle gang

8

kolenemmer

3

Chinees gerecht

veger

waardevol bezit

onderwerp pauzeteken

illustrator

5

9

na die tijd

Duitse omroep

waanzinnig riv. in Rusland

beest

1

extra large vliegende schotel

2

politieke partij

lichtkrans

houding

deel v.e. wiel

7

soort schaatsen

ambtskleed

8

naarling

naschrift

honingbij zo spoedig mogelijk

7

zonder inhoud

boomvrucht

zemelaar

promotieopname

6

draagbaar

grondsoort

9

Alpenzang

5

broer van Kaïn land in Europa

riv. in Duitsland zelfzuchtig mens

4

basisonderwijs

golfterm

aansporing

3

6

wederk. vnw.

tussenstation

2

pooldier

contant

breuk

Avond-, nacht-en weekenddiensten.

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017

4

kleur

spoedig

Uw oplossing dient uiterlijk 24 september binnen te zijn is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. puzzel. De winnaar van de puzzel van week 37 is: P. Nieuwenburg uit Warmond. Het Cinema Floralis Arrangement komt naar u toe. De oplossing was: vruchtensorbet.

© www.puzzelpro.nl

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

1

2

3

4

5

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl

6

7

8

9

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 - info@de-schakel.nl Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Tl week 38 17  

de Teylinger, woensdag 20 september 2017

Advertisement