Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

sport

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Kampioen en promotie Foreholte

P15

Handbalsprookje in Voorhout

Woensdag 5 april 2017 JAARGANG 11 NR 14

nieuws

interview P21

P7

Nieuwbouw Kinderburg niet naar raad

Diamant n Bruidspaar Van de Ende - Janszen

nieuws

P17

Verrassing voor clubheld n Ter Leede-vrijwilliger Jaap Schaap wint Radio 538-eretitel

20.00 uur tot maandag 10 april 05.00 uur is de N444 vanaf het Teylingen College (KTS) tot aan de Sportlaan afgesloten voor autoverkeer. Hiermee is ook het kruispunt op de Nagelbrug voor autoverkeer afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de onderdoorgang en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. Dit blijft zo totdat ook het langzame verkeer gebruik kan maken van de nieuwe Nagelbrug.

Nadat Jaap enkele weken geleden door speler Jeffrey van der Lans (19) van Ter Leede bij het radiostation als kandidaat Clubheld was aangemeld, werd er massaal op hem gestemd.

TROTSE JEUGDLEDEN

Eenmaal op sportcomplex De Roodemolen aangekomen, waar heel veel trotse jeugdleden en

De dokterspost Duin- en Bollenstreek in Voorhout blijft vanuit Katwijk bereikbaar via de Rijnsburgerweg en vanuit Noordwijk via de N444 (Van Berckelweg). Sportpark Elsgeest blijft bereikbaar via de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg en de A44.

Jaap Schaap wordt live in de uitzending van radio 538 verrast met 2.500 euro aan voetbalmateriaal. | Foto: pr.

ouders hun trainer stonden op te wachten, kreeg de compleet verraste Jaap het bij de titel Clubheld behorende oefenmateriaal ter waarde van 2.500 euro uitgereikt. De titel wordt een keer in de maand uitgereikt door het radiostation. “Helemaal geweldig,” reageerde Jaap in de uitzending van 538-DJ Jens Timmermans. Er is

ook gefilmd tijdens de verrassingsactie. Dat filmpje is binnenkort te zien op www.538.nl/clubheld. SUPERVRIJWILLIGER

Jaap Schaap is een van de bekendste mannen van de club. Hij werd op negen jarige leeftijd lid en na zijn spelersloopbaan, is hij actief training gaan geven. Schaap is on-

der andere al 25 jaar dé man van de Ukken van Ter Leede. Ook zette hij enkele jaren geleden de Euro League op, waarin jonge voetballertjes kennis maken met de wedstrijden. Daarnaast werkt hij vrijwillig als schoonmaker, loopt hij alle velden na en is tot slot ook nog een fanatieke kracht tijdens de voetbalvakantieweek.

Beuken bij oude gemeentehuis moeten toch weg

Commissie gaat opnieuw spreken over cameratoezicht stations

WARMOND n De beuken bij het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg blijken ook na een tweede onderzoek niet te kunnen blijven staan. Eén beuk is ziek en één beuk heeft een beperkte levensverwachting door de bouwwerkzaamheden. Verplaatsen van de beuken bleek geen optie. Op vrijdag 24 maart zijn twee beuken gesnoeid en is er een ingekort. Dit was nodig voor de realisatie van de nieuwbouw op het terrein. Deze beeldbepalende bomen zouden in eerste instantie al bij de start van de bouwwerkzaamheden gekapt worden.

TEYLINGEN n De gemeenteraad heeft vorige week nog niet besloten over de motie van de VVD en het CDA over het plaatsen van camera’s bij de stations in Voorhout en Sassenheim. Deze week gaat de raadscommissie Bestuur er opnieuw over spreken.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Vereniging Betrokken Teylingers en bewoners is door de gemeente in de kapvergunning opgenomen dat er twee nieuwe beuken worden geplant. De afspraken hierover worden op papier vastgelegd. Om het aanzicht voorlopig zoveel mogelijk in stand te houden, blijven de twee beuken tot het broedseizoen 2018 staan.

N444 dit weekend afgesloten voor autoverkeer VOORHOUT n Van vrijdag 7 april

SASSENHEIM n Jeugdtrainer Jaap Schaap, al decennia vrijwilliger bij voetbalvereniging Ter Leede en naast een veelheid aan activiteiten vooral bekend als de grote animator achter het Ukkenvoetbal, is afgelopen zondag uitgeroepen tot Radio 538 Clubheld.

Op zondag bleek hij de meeste stemmen te hebben en werd Jaap ‘s morgens thuis verrast door een bezorger van DHL die voetbalmateriaal kwam afleveren. Die bezorger bleek echter een vermomde medewerker van Radio 538 te zijn. Niet veel later cirkelde er een vliegtuigje boven Sassenheim met daarachter de tekst “Jaap, kom naar de club”, waarna de jeugdtrainer werd gebeld door een radio dj van 538, die hem live in de uitzending vertelde dat hij de titel had gewonnen.

Jongerenwerk: veel meer dan bands en bier

Staande de raadsvergadering trok Marlies Volten (VVD) vorige week het agendapunt in. Het besluit werd uitgesteld om het nog eens in de commissie te behandelen, nadat B&W gegevens aanleverde over cameratoezicht en een bewaakte fietsenstalling. De indieners VVD en CDA wilden kijken of op basis daarvan

meer dan 400 producten

spotgoedkoop

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 // vr 8.00 - 21.00 // za 8.00 - 20.00 // zo 10.00 - 20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

de motie een aanpassing behoeft. B&W is inmiddels gekomen met een opsomming van de mogelijkheden voor een bewaakte fietsenstalling, zoals bij station Leiden, maar ook bijvoorbeeld eentje met een onbeheerde zelfservice, bewaakt door camera´s. Daarnaast is er nog de onbewaakte fietsenstalling, maar met een service van NS. Daar is alleen tijdens bepaalde openingstijden een beheerder aanwezig. Tenslotte is er de omhekte bewaakte stalling zoals van Biesieklette, waarvan er in Den Haag eentje is nabij het Centraal Station. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bewaken zo´n stalling. Voor de gemeente moet er rekening gehouden worden met een investering van ongeveer 85.000 euro per jaar voor zeven dagen per week gedurende de periode van de eerste tot de laatste trein. Het aanleggen aan de Sassenheimse zijde van het hek, hokje voor de beheerder en het verleggen van de kabels en leidingen kost daarnaast nog eenmalig 50.000 euro. (NK)

Voorhout blijft bereikbaar via de Oosthoutlaan (zuidelijke richting) en de Jacoba van Beierenweg/ Schoutenlaan (oostelijke richting). De Sportlaan blijft bereikbaar via N444 (zuidelijke richting). De omleidingen worden met borden aangegeven.

Adoptie oorlogsmonument door De Waaier WARMOND n Leerlingen van groep acht van basisschool Het Landtgoed dragen op woensdag 12 april de verzorging van het oorlogsmonument aan de Herenweg over aan groep zeven van De Waaier. De kinderen van beide scholen mogen eerst plantjes in de bloembakken planten, onder toeziend oog van burgemeester Carla Breuer. Daarna overhandigen de kinderen van ‘Het Landtgoed’ officieel een speciaal hiervoor bestemde met water gevulde gieter met het 4 mei logo aan de kinderen van ‘De Waaier’. Na het begieten van de plantjes is de overdracht van de adoptie een feit. Groep zeven heeft aankomend jaar de taak om het monument en de omgeving netjes te houden en de planten te verzorgen.

De Zandtovenaar op Goede Vrijdag SASSENHEIM n Op Goede Vrijdag,

vrijdag 14 april, komt de Zandtovenaar naar de Pancratiuskerk (Hoofdstraat). Tijdens de dienst, die om 19.00 uur begint, zingt het koor Revoice uit Noordwijkerhout. Voorganger is diaken Bertijn Prins.


GEMEENTEBERICHTEN week 14 / 2017 TEYLINGEN

Weesfietsen voor goed doel Eind 2016 zijn bij een ‘weesfietsenactie’ bij het station in Voorhout fietsen verwijderd. Deze fietsen stellen wij beschikbaar aan niet-commerciële organisaties uit Teylingen. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich tot 2 mei 2017 aanmelden bij de gemeente. Hierna vindt de verloting plaats.

Weesfietsenactie In december 2016 zijn bij een weesfietsenactie fietsen verwijderd bij station Voorhout. Deze actie was gestart op 1 oktober 2016. Alle fietsen kregen een groen label, zodat de boa’s konden zien welke fietsen langer dan 28 dagen op dezelfde plaats gestald waren. Na deze periode kregen alle overgebleven fietsen met een groen label een rood label. Hierop stond een termijn waarbinnen de fietsen moesten worden verwijderd. De fietsen die er nog stonden zijn uiteindelijk verwijderd en 13 weken opgeslagen. Inmiddels is de opslagtermijn verstreken en hebben de eigenaren van de fietsen zich niet gemeld. Hoe doet u mee Alle niet-commerciële organisaties binnen Teylingen, ofwel organisaties zonder winstoogmerk, kunnen zich aanmelden voor de verloting. Wilt u meedoen aan de verloting? Stuur dan een e-mail naar i.vandenhaak@hltsamen.nl met: • Uw naam en adresgegevens, • Het doel waarvoor u de fietsen wilt gebruiken • Een rechtsgeldig document waaruit blijkt dat uw organisatie een ‘non-profit organisatie’ is.

Individuele studietoeslag voor mensen met een arbeidshandicap Vraag Ik ben student aan het MBO, HBO of WO en heb een beperking. Kan ik in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag? Antwoord Ja, u kunt maandelijks een toeslag krijgen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. • U bent 18 jaar of ouder en u woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout of Teylingen • U hebt recht op studiefinanciering (www.duo.nl/particulier) of u hebt recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) • U hebt weinig vermogen • U bent niet volledig arbeidsongeschikt • U kunt met een volledige werkweek niet het wettelijk minimumloon verdienen. Deze toeslag is voor mensen met een arbeidshandicap. Dat betekent dat u wel in staat bent te werken. Maar door uw beperking(en) kunt u niet het wettelijk minimumloon verdienen. De toeslag is bedoeld als stimulans om een opleiding te volgen. De toeslag biedt daarnaast een financiële compensatie. Voor mensen met een beperking is het namelijk vaak moeilijk om hun opleiding te combineren met een bijbaan. Hoogte en duur individuele studietoeslag De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd. De toeslag varieert van 15% tot maximaal 25% van de bijstandsuitkering voor een echtpaar. Kijk voor meer informatie over de hoogte van de toeslag en de bijstandsuitkeringen in de folder ‘Bijstandsnormen en bedragen minimabeleid’. De toeslag kan voor 12 maanden worden toegekend en daarna eventueel verlengd. Voldoet u aan de voorwaarden? Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag, kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek.

Meer informatie Voor vragen over de individuele studietoeslag, de folder of het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de ISD. Algemene informatie over studiefinanciering voor alle typen onderwijs kunt u vinden op www.duo.nl/particulier. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/ Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Afwijkende bereikbaarheid ISD Bollenstreek op 7 april Beperkte bereikbaarheid ISD Bollenstreek vrijdag 7 april Door een grote aanpassing aan de systemen is de ISD Bollenstreek op vrijdag 7 april 2017 vanaf 10.00 uur beperkt bereikbaar. Hierdoor is het vanaf 10.00 uur niet mogelijk om persoonlijke informatie uit het systeem te geven. Bereikbaarheid Persoonlijk: bij het lokaal loket/Zorgloket/Wmo Adviescentrum kunt u van 8.30 tot 12.30 uur algemene informatie krijgen. Telefoon: van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u via (0800) 95 67 000 telefonisch algemene informatie krijgen. E-mail: e-mails die binnenkomen op 7 april worden niet gelezen, dit gebeurt weer op maandag 10 april. Snelbalie ISD De snelbalie is 7 april van 09.00 uur tot 10.00 uur bereikbaar. Dringende zaken Voor dringende zaken kunt u van 09.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met het algemene telefoonnummer (0800) 95 67 000.

Inschrijven voor deelname aan de verloting kan tot 2 mei 2017. Het is helaas niet mogelijk om de fietsen vooraf te bekijken. Procedure van de verloting De verloting vindt na 2 mei 2017 intern plaats. Uit alle aanmeldingen worden de organisaties op volgorde getrokken. De eerst getrokken organisatie mag als eerste een selectie uit de fietsen maken. Als deze organisatie niet alle fietsen wil hebben, mag de tweede getrokken organisatie een keus maken. Dit herhaalt zich totdat alle weesfietsen zijn hergebruikt. Duurzaamheid De gemeente heeft besloten om de fietsen beschikbaar te stellen aan niet-commerciële organisaties, om hergebruik van de fietsen mogelijk te maken. Ook kunnen de organisaties bruikbare onderdelen van de fietsen gebruiken en de overige onderdelen van de fiets inleveren bij oud-ijzer organisaties om zo nog geld te generen voor hun vereniging of het goede doel. Meer informatie Meer informatie over de verloting? Neemt u dan contact op met Irene van den Haak, i.vandenhaak@hltsamen.nl of Awah Lai, a.lai@hltsamen.nl.

Wijkmarkt in Voorhout op 12 april

Raadsleden en collegeleden zoeken het gesprek op met inwoners Woensdag 12 april is er om 20.00 uur een wijkmarkt voor bewoners van de wijk Oosthout en het buitengebied in Voorhout. De wijk ligt tussen de Mottigervaart en de Schoutenlaan. In het Westen loopt de wijk tot aan de spoorlijn in Voorhout. De oostelijke grens wordt gevormd door de grens met Lisse. Alle bewoners van deze wijk hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De thema’s op deze wijkmarkt zijn o.a. verkeersaanpassingen voor betere doorstroming op de Oosthoutlaan, duurzaamheid (wat doet de gemeente en wat u zelf kunt doen), het Sociaal team in Voorhout en diverse bewonersinitiatieven. Mening wijkbewoners De wijkmarkt biedt inwoners, collegeleden en raadsleden gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Wat speelt er in uw buurt, wat heeft u op het hart? Geef uw mening over uw woonomgeving, zoals het groen, speelvoorzieningen, wegen en hoe u betrokken wil worden bij gemeentelijke plannen. Verder kunt u op de wijkmarkt aangeven of u zelf ideeën en initiatieven voor de wijk heeft die u wil realiseren. Programma Burgemeester Carla Breuer houdt o.a. interviews over het onderhoud van de wijk en de Rekenkamercommissie. Ook wordt u aan de hand van filmpjes geïnformeerd over ontwikkelingen en plannen in de wijk, zoals de verkeersaanpassingen voor een betere doorstroming op de Oosthoutlaan, duurzaamheid, bewonersinitiatieven voor het opknappen van speeltuin De Banaan en de speeltuin aan de Schorrekruidweg en wat het Sociaal Team in Voorhout voor inwoners kan doen. Aansluitend kunt u over verschillende onderwerpen in gesprek met raads- en collegeleden. De wijkmarkt is bij de MareGroep, Nijverheidsweg 22 in Voorhout.


Alzheimercafé Teylingen: het beschadigde brein Op maandag 10 april vanaf 19.00 uur is er weer een Alzheimercafé Teylingen in Agneshove 81 in Voorhout. Karin Schokker, docent gezondheidszorg gaat dan iets vertellen over het beschadigde brein volgens de theorie van dr. Anneke van der Plaats. Anneke is geriater en schrijfster van onder andere ‘De wondere wereld van dementie’. Werking hersenen Er wordt als gevolg van onderzoek steeds meer bekend over de werking van onze hersenen. We kunnen tegenwoordig antwoord geven op vragen als: ‘Hoe neemt iemand de omgeving in zich op?’ of ‘Hoe verwerkt iemand prikkels uit die omgeving?’. Door deze nieuwe inzichten begrijpen we steeds beter hoe de hersenen

Collectes Er is van 9 tot en met 15 april een collectevergunning verleend aan het Nationaal Fonds Kinderhulp. Beleids- en uitvoeringsregels Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart de volgende Beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld: • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Teylingen; • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZbelanghebbende in een keuzesituatie Teylingen; • Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen Teylingen; • Reglement voor automatische incasso van gemeentelijke belastingen Teylingen; • Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen; • Uitvoeringsregels voor de berekening van de bouwkosten voor de heffing van leges Teylingen; • Uitvoeringsregels voor het vaststellen van het waterverbruik voor de rioolheffing Teylingen. • In de beleids- en uitvoeringsregels is geregeld hoe te handelen bij keuzes in de belastingheffing en invordering. Het besluit treedt in werking op 5 april 2017, onder gelijktijdige intrekking van de genoemde Beleids- en uitvoeringsregels van januari 2015. De Beleids- en uitvoeringsregels liggen, tijdens kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis. Verwijderde objecten Door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar is op 22 maart 2017 op grond van artikel 5:24 van de APV de volgende boot verwijderd: • een pleziervaartuig, aan de Zijldijk in Warmond. Bent u eigenaar? Stuurt u dan een e-mail naar boa@hltsamen.nl. U kunt ons ook schrijven. Een medewerker van de afdeling Gemeentewerken neemt vervolgens binnen een week contact met u op. U krijgt uw eigendom terug door: • een bewijs van eigendom te tonen; • de gemaakte kosten te betalen.

van een mens met dementie werken en kunnen we door het aanpassen van de omgeving onbegrepen gedrag beïnvloeden. Alzheimercafé Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimercafé is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Locatie: Agneshove 81, Voorhout Toegang is vrij, aanmelden is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor vragen of informatie: C. van Noort, 06-20219712

Drank- en horecawet Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • Vomar Voordeelmarkt Alkmaar, voor de vestiging Vomar in de Hoofdstraat 169a in Sassenheim (wijziging leidinggevenden) (27-03-17) Woonschepenverordening Vergunning op grond van artikel 5.1 is vergunning verleend: • Voor het woonschip De Vliegende Koe, gelegen in Molengat in Warmond (overschrijving) (27-03-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Neptunusstraat 3, Sassenheim • Beukenhaag 29, 31, 33 en 35 Voorhout • Hoofdstraat 82, Sassenheim • Dorpsstraat 112, Warmond • Stationsplein (Station Sassenheim), Warmond

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Engelse Tuin, fase 3, Voorhout • Baartmanstraat 19, Sassenheim • Bloemenschans 28, Voorhout

De boot wordt tot en met 5 juli 2017 opgeslagen. Wanneer de eigenaar zich niet meldt voor deze datum, wordt de boot verkocht tegen opbod aan de geïnteresseerden of vernietigd.

• Emmalaan 16, Sassenheim

Interesse Bent u niet de eigenaar maar heeft u wel interesse om in het bezit te komen van deze boot? Geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door via het mailadres boa@hltsamen.nl. Dit kan tot 3 juli 2017. Wanneer de eigenaar zich niet heeft gemeld wordt tegen het einde van de opslagperiode contact met u opgenomen over de verkoop. Als er geen geïnteresseerden zijn, wordt de boot vernietigd.

• Nachtegaallaan 4, Sassenheim

De foto staat ook op onze website www.teylingen.nl. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Rederij van Hulst, Warmond voor het plaatsen van een verkooploket op de gemeentehaven in Warmond van 1 april tot en met 31 oktober 2017 (27-03-17) • D.T.J. Kortekaas, Voorhout voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Sassenheim voor de verkoop van bloemen vanaf 6 april 2017 (27-03-17) • J. v.d. Berg en Zn., Oosterhout voor het innemen van een parkeerplek op het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout van 1 april 2017 (30-03-17) • Streek Dierentehuis Leiden ‘Stevenshage”, Leiden voor het collecteren in Teylingen van 20 tot 6 mei 2018 (30-03-17) • R.C. van Leeuwen, Sassenheim voor het plaatsen van een afvalcontainer aan de Tijloosstraat 26 in Sassenheim van 11 maart tot en met 16 mei 2017 (30-03-17)

het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 26-03-2017 het verhogen van de bestaande beschoeiing, 28-03-2017 het brandveilig in gebruik nemen van een evenement, 22-03-2017 het kappen van twee bomen, 24-03-2017 het uitbreiden van de bestaande fietsenstalling aan beide zijden van het station, 23-03-2017

het bouwen van 5 rijwoningen, 23-03-2017 het plaatsen van een dakkapel, 24-03-2017 het huisvesten van ten hoogste vier statushouders voor maximaal 5 jaar, 27-03-2017 het plaatsen van één platte dakkapel aan de voorzijde en een verlengde nok aan de achterzijde, 28-03-2017 het constructief aanpassen op onderdelen van de villa door het o.a. aanbrengen van sparingen bij de trap, deuren en ramen, 28-032017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. • Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

Vergadering adviesplatform WMO en Jeugd gemeente Teylingen Op maandag 10 april om 19:30 is de openbare vergadering met het adviesplatform WMO en Jeugd van de gemeente Teylingen. De vergadering is in het bestuurscentrum in Voorhout, kamer 18. Ingang achterzijde. Agenda • Integrale schulddienstverlening • Ontschotting sociaal domein • Transformatieagenda • Werving nieuwe leden • Stand van zaken diverse werkgroepen • Ingekomen stukken, mededelingen • Bespreking verslag 13 maart 2017 • Rondvraag en sluiting Heeft u interesse om deze vergadering bij te wonen dan bent u van harte welkom. Vergaderstukken kunt u opvragen via e-mail reginabeenen@gmail.com. Het postadres van het WMO adviesplatform is Kroeskarperlaan 100, 2215 XR VOORHOUT.

Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ontwerp omgevingsvergunning Stationsplein Sassenheim Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid onder a, c en 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt van: • Stationsplein, Sassenheim – het bouwen van een parkeerdek boven de huidige parkeerplaats. Ter inzage Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen van 6 april tot en met 17 mei 2017 ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Iedereen kan tijdens de periode van terinzagelegging een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming betrokken. Let erop dat tegen het definitieve besluit alleen beroep mogelijk is als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze hebt ingediend. Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 5 april 2017.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl , www.teylingen.nl De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.


Uitnodiging Voorjaarsproeverij

2017

n o z e d f e o Pr ! s a l g t e h n i

Vrijdag 7 april van 19.00 - 22.00 uur Zondag 9 april van 13.00 -17.30 uur Locatie: Hotel van der Valk Sassenheim (Warmonderweg 8, Sassenheim) Laat u en uw wijnvrienden verrassen en kom het voorjaar proeven! 70 wijnen staan er voor u klaar om geproefd en beoordeeld te worden. Tijdens de proeverij zijn er wijnimporteurs aanwezig om u te begeleiden bij uw ontdekkingstocht tussen de fris fruitige, fluweel zachte en vol krachtige wijnen. Aan deze proeverij zijn geen kosten verbonden. Met klinkende groet, Koos en Chantal Langeveld


BADKAMER

INSPIRATIE DAGEN VRIJ 7 APRIL 09.00 - 17.00 UUR ZAT 8 APRIL 09.00 - 17.00 UUR ZON 9 APRIL 12.00 - 17.00 UUR

Goodiebag

met voordeel

cheques

€ 500 keuzevoordeel

bij aankoop badkamer

inclusief installatie*

Gratis test Diverse

activiteiten

*Ga voor het complete programma en voorwaarden naar:

www.sanidrome.nl/terlaak

Gieterij 8 2211 XK Noordwijkerhout (0252) 37 09 10

Geberit

cashback-actie € 250 retour!*


• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Voor meer informatie kijk op onze website www.swimstar.nl of mail naar info@swimstar.nl

• Opbaring in eigen rouwkamers ®

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

Zwemles op een andere manier!

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

• Veilig & Leuk!

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk

PADI Swim School:

• Veel aandacht voor zelfredzaamheid in en om het water.

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

• Een nieuwe manier van leren zwemmen in het tempo van het kind. • 1 uur per week les, altijd op dezelfde dag en tijd.

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

• Meer persoonlijke aandacht door kleine groepjes.

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

• Uniek beloningssysteem voor kinderen. Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

PArtICulIereN

OPGelet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout

2e Paasd ag lopen d buff et v.a. 17.00 uur

Hoorneslaan Hoorneslaan 201-203 201-203 Katwijk Katwijk aan aan Zee Zee (Noord) (Noord) Telefoon Telefoon (071) (071) 402 402 40 40 85 85

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

zelfsamen uw menu samendrie en maak drie verschillende keuzStel zelf uwStel menu en maak verschillende es uit onderstaande keuzes uit onderstaande gerechten:gerechten:

8. Kou-Lou-Kai 8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 4. Thaise kip 10. Ajam Pangang (met kip) 4. Thaise kip 11. Gebakken Pangafilet Hillegom 5. 4 stokjes saté 11. Gebakken Pangafilet 5. 4 stokjes saté rp 12. Babi Pangang spek 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Beinsdo 12. Babi Pangang spek 6. Pau Cheung Ka i (kip met pikante saus) st ee g 7. Foe Young Hai Oegst 7. Foe Young Hai dorp 1. Babi Pangang

d Babi Pangang Warmon1. 2. Tjap Tjoy met Lisse 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 3. Ajam Ketjap Lisserbroek

kip

+ 4 mini loempia’s en + 4 mini loempia’s enbami 2 x nasi of € 2 x nasi of bami

Leider

}

24,95 22,95 €

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

€ 15.00

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal € 29,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 17,95

p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Ook menumaaltijden www.kamsan.nl 7 dagen per week geopend Ook menumaaltijden www.kamsan.nl

®


nieuws

DE TEYLINGER

Moties voor behoud van polders aangenomen

Studie naar nieuwbouw Kinderburg niet naar raad

SASSENHEIM/WARMOND

SASSENHEIM n Wethouder Kees van Velzen krijgt deze maand nog niet een voorbereidingskrediet voor een onderzoek hoe breed in functie en groot in aantal leerlingen de herbouwde basisschool Kinderburg moet worden.

een grootser plan voor de school, waaronder een Integraal Kindcentrum (IKC). Hierin werken school en een kinderopvang samen, een brede basisschool voor 0 tot en met 12 jaar. Er zou dan idealiter wel een school komen met tussen de 350 en 400 leerlingen.

Door Nico Kuyt

In de commissie leefden nog vele vragen over het voorstel. Blijft het aantal leerlingen wel vrijwel constant, zoals de wethouder aangaf. Is door een rijksdienst niet een krimp van 7 procent verwacht? En wat voor gevolgen heeft een brede IKC voor de scholen in de omgeving? Wordt voor zo’n brede school het grotere aantal benodigde leerlingen wel gehaald? Alleen de PvdA en Trilokaal steunden het voorstel. Er worden in de buurt nog enkele wijkjes gebouwd, dus het leerlingenaantal blijft wel con-

n De gemeenteraad heeft vorige week unaniem de motie aangenomen van raadslid Bert van Leeuwen (CDA) voor het behoud van de polders rond de Kaag. Ook met algehele stemmen kreeg een motie van Joost van Doesburg (PvdA) steun voor het versterken van het leefgebied van de weidevogels.

Door Nico Kuyt

De agrarische bedrijven in de Kaagpolders hebben problemen rond onder andere de bedrijfsopvolging en economische ontwikkelingen. Er stoppen veel boeren en dat heeft gevolgen voor het landschap.

en andere overheden en organisaties om zo te komen tot een goede balans tussen de agrarische activiteiten, de natuur en de recreatie en zo deze polders een duurzame toekomst te verschaffen. WEIDEVOGELS

Als aanvulling diende Van Doesburg een motie in voor het bevorderen van de weidevogelstand door bijvoorbeeld een andere agrarische werkwijze. Vele soorten weidevogels lopen in aantal zeer sterk terug. De fracties stemden alle ermee in. Fred Koot (D66) stelde nog voor om deze meteen maar breder te trekken naar de rest van de gemeente en regio. De wethouder omarmde beide moties, maar gaat nog wel even kijken naar de kosten van de uitvoering om deze zo laag mogelijk te houden.

BALANS

Wethouder Bas Brekelmans gaat nu een overleg aanjagen met de belanghebbenden in het gebied

7

WOENSDAG 5 APRIL 2017

De raadscommissie Welzijn schrapte het van de agenda van de komende raadsvergadering, waarin het besluit zou moeten vallen. Een meerderheid van de fracties vond het voorstel niet onderbouwd genoeg om een goed afgewogen besluit te nemen. Het ging uit om twee scenario’s te onderzoeken. De eerste is een herbouw naar de huidige grootte van de school, wat schommelt tussen de 220 en 250 leerlingen. Een tweede

stant. Van Velzen gaf aan dat een IKC al bestaand beleid is. Zo is er de brede basisschool Andreas in Voorhout en de brede school in Warmond. Als het kan, wordt het gedaan. Maar dat moet juist onderzocht worden. En over het aantal leerlingen; er zal op maat worden gebouwd. Een meerderheid van de commissie bleef kritisch en stelde voor het van de agenda te halen. Op dit moment wordt in de Bollenstreek een spreidingsplan opgesteld, waarin per dorp wordt gekeken naar een goede spreiding, grootte en hoeveelheid basisscholen. De fracties wilden die cijfers eerst zien en dan pas een besluit nemen. Naar verwachting wordt het plan de raadsleden in september voorgelegd. De herbouw van de Kinderburg staat gepland in 2020.

Gemeente kijkt naar meer Gemeenteraad stemt voor bescherming beeldbepalende panden gebruik sociale media TEYLINGEN

Een motie van VVD en CDA om te onderzoeken of het gebruik door de gemeente van nieuwe sociale media, als WhatsApp, Snapchat en Instagram, de communicatie met de inwoners naar een hoger plan kan tillen, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad. n

Door Nico Kuyt

Volgens de indieners kan het gebruik van Snapchat en Instagram dienen om doelgroepen te bereiken waarmee de gemeente nog moeite heeft, zoals bijvoorbeeld jongeren die deze twee veel gebruiken. En WhatsApp was vorig jaar het meest gebruikte sociale medium en stijgt nog steeds onder alle leeftijdsgroepen. Inwoners en gemeente kunnen ermee op een laagdrempelige manier met elkaar communiceren. DIGITALE DIALOOG

De motie borduurt voort op een eerdere uit 2012 over het het toepassen van ´digitale dialoog´, wat

ertoe leidde dat de gemeente op Facebook en Twitter ging zitten. OVERBODIG

Vorige week vond de fractie van Trilokaal de nieuwe motie totaal overbodig, want die van 2012 dekte de lading ook al. De gemeente kijkt voortdurend naar nieuwe media voor het versterken van de communicatie en past die toe. Trilokaal stemde dan ook tegen. Dat deed eveneens de PvdA. Deze fractie had het volste vertrouwen in de professionals bij de gemeente op het gebied van communicatie om het geheel aan hen over te laten. INSTAGRAM

De overige fracties konden, of zij nu vonden of de nieuwe motie overbodig was of niet, wel instemmen waardoor het een meerderheid vond. Sinds vorige maand, nog voor het aannemen van de motie, is gemeente reeds gestart met Instagram.

TEYLINGEN n Het initiatiefvoorstel van CDA en Trilokaal om beeldbepalende panden, die geen monument zijn, ook een bescherming te geven heeft, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad. Eveneens een motie van D66 en VVD om als alternatief een integrale, brede Erfgoedvisie op te stellen met participatie. Door Nico Kuyt

Het initiatief wil onder andere, naast de huidige monumenten, een lijst van beeldbepalende panden, die via het bestemmingsplan bescherming krijgen. Eigenaren die willen slopen moeten dan een vergunning aanvragen. Wethouder Bas Brekelmans had er wat moeite mee. Het wijzigen van het bestemmingsplan kan soms lang duren. Voor de eigenaren staan alle rechtsgangen open. Ook kunnen zij een vergoeding voor planschade indienen en dat is een risico,

Witlof klasse 1 100 gram

1.95

Emmer haring (10-12 st.)

per stuk

7.50

100 gram

1.50

Schuitemaker’s zalmsalade 500 gram

5.-

Gerookte zalmbuikjes

100 gram

1.50

Woensdag: kibbelingdag!

500 gram

6.95

Donderdag: Gebakken lekkerbek, + gratis bakje saus

3 stuks

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3

Sassenheim

www.vissalade.nl

0252 210151

Het CDA vond de motie overbodig, maar de bescherming van beeldbepalende panden moet er snel komen. De procedure om te komen tot een bestemmingsplan moet nu starten, anders loopt het veel vertraging op en worden nog meer panden gesloopt. Ook Trilokaal riep op tot haast. De VVD dacht anders. De gemeente moet een consequent en betrouwbaar beleid voeren. Er is een monumentenbeleid en straks een visie. Dan kunnen de zaken in één keer goed geregeld worden. Op zijn beurt stelde D66 dat het initiatief niet tot stand was gekomen op basis van een orden-

per bos €

Raapstelen

Verse witte heilbotfilet

Paella

HAAST MAKEN

Weekaanbiedingen

Lentevoordeel!

om zelf schoon te maken

want hoeveel dat er gaan worden is niet te voorzien. Met de motie had hij minder problemen. Die vroeg om, als overkoepelend alternatief, een integrale visie van het totale culturele erfgoed. Dat kan bestaan uit voorwerpen, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Deze moet dan vóór 1 januari de raad voor een besluit worden voorgelegd.

6.-

Jonagold appels Pasta kipsalade

0,99 500 gram € 0,99 1 kilo € 0,99 100 gram € 0,99

Maaltijd van de week

100 gram €

Aspergeschotel 10 Perssinaasappels

0,99

€ 1,95

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

telijke evaluatie van het huidige beleid. Het ontbrak aan een integrale visie op het totale culturele erfgoed met een adequaat participatietraject. De ChristenUnie was voor de brede visie, echter, ook voor het initiatief. Eerst dan maar starten met de beeldbepalende panden. Ook de PvdA kon beide ondersteunen. Volgens de fractie dwingt het initiatief B&W om echt iets te gaan doen. De gemeente is al een paar beeldbepalende panden armer. Straks kan er alleen gesloopt worden als er grote maatschappelijke redenen voor zijn. Bij stemming bleek een minderheid van VVD en D66 tegen het initiatief te stemmen en eveneens een minderheid van CDA en Trilokaal tegen de motie, dus werden beide aangenomen. Alfred Pop, voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim, kon tevreden zijn. Hij had vooraf aan de behandeling ingesproken namens de drie historische verenigingen in Teylingen en het initiatief had aangeprezen.

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE Pomodorohaasje VLEESWARENKOOPJE

Bij gram achterham Bij200 200 gram achterham GRATIS BAKJE HOLLANDAISESAUS 100 gram 225 TROTS VAN DE KEURSLAGER GRATIS

BAKJE

KalfsoestersHOLLANDAISESAUS 10 TROTS VAN DE KEURSLAGER

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE Kalfsoesters

Runder minute steaks SPECIAL

Crispy haasje

4 stuks

3

750

25 3210

100 gram 100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

KEURSLAGERKOOPJE Keurslagerij Scholtenzijn geldig van 3 t/m 8 april Aanbiedingen Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Sassenheim

Runderminute Hoofdstraat 261 0252-211440 Sassenheim steaks 0252-211440

4 stuks

750


zaterdag 8 april 2017 40-jarig jubileum en cursistenexpositie

Kom naar het

Feestelijk Melman Lingerie Event op zaterdag 8 april Feestelijk Melman Lingerie event ter ere van 110 jaar Melman Sassenheim. Onze mannequin Brigitte showt de hele dag de nieuwste lingerie- en badcollectie, terwijl u kunt genieten van een hapje en drankje.

Voor iedere betalende klant is er een leuk luchtig cadeautje en kans op een cheque van 110 euro!

voor info www.volksuniversiteit-lisse.nl

Merken: R-Sarto RABE ANOTHER WOMAN MICHA

Nog 4 weken nog 4 prijzen! De laatste 3000 stuks tegen bodemprijzen

GEISHA GERRY WEBER FRANK WALDER

Tshirts / tops

39 - 49 - 59 - 69 - 79 - 89

uitzoeken

nu

Bodywarmers

69 - 79 - 89 - 99 - 109 - 119 - 129

uitzoeken

nu

uitzoeken

nu

EUGEN KLEIN GARDEUR ANNA MONTANA

Pullovers / pantalons 79 - 89 - 99 - 109 - 119 - 129 - 139 - 149

PLEASE VIA APPIA SAO PAULO

Blazers / vesten

109 - 119 - 129 - 139 - 149 - 159

nu

€ 10,€ 15,€ 20,€ 25,-

OP = OP, WEG IS WEG !!

BANDOLERA LEBEK MILO DOLCE VITA

Teijlingerlaan 9 • 2171 CB Sassenheim


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 5 APRIL 2017

Alzheimercafé: Beschadigde brein

Bewoner betrapt inbrekers

VOORHOUT n Het Alzheimer Café op maandag 10 maart heeft als thema ‘Het beschadigde brein’. Het programma start om 19.30 uur.

SASSENHEIM n Een bewoonster

van een woning aan de Vliegeniersweg betrapte woensdagmiddag 29 maart twee inbrekers in haar woning. Rond 12.15 uur kwam de vrouw thuis en trof twee vrouwen van de rond 28 jaar aan. Beide dames hadden een paardenstaart en één van hen droeg witte handschoenen. De daders zijn weggerend via de brandgang richting de Uiver. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen aanvullende informatie melden via 0900-8844.

Karin Schokker, docent gezondheidszorg, vertelt over het beschadigde brein volgens de theorie van dr. Anneke van der Plaats, geriater en schrijfster van onder andere “De wondere wereld van dementie”. Er wordt als gevolg van onderzoek steeds meer bekend over de werking van onze hersenen. Door deze nieuwe inzichten begrijpen we steeds beter hoe de hersenen van een mens met dementie werken en kunnen we door het aanpassen van de omgeving onbegrepen gedrag beïnvloeden.

Handtekeningen voor Hoogvliet SASSENHEIM n Bewoners van de Postwijk zijn een handtekeningenactie gestart voor het behoud van de Hoogvliet in hun wijk. De supermarkt aan de Koetsiersweg staat daar nu tijdelijk, tot 2019, maar verhuist daarna terug naar nieuwbouw aan het Hortusplein in het centrum. De bewoners vragen zich waarom dat nodig is en willen dat de politiek er nog eens kritisch naar kijkt. Eerder liet de gemeente al weten dat het niet gaat lukken, omdat met alle betrokken partijen al afspraken zijn gemaakt over de grond. Toch leggen de bewoners zich er niet bij neer. Afgelopen weekend werden in de supermarkt handtekeningen verzameld en er is een online petitie gestart op https://hoogvlietindepostwijk.petities.nl/.

Nestjes beschermd WARMOND n Vrijwilligers van

het Natuur Ontdekking Centrum (NOCK) hebben op verzoek van de boeren Rene en Fer Vergeer nesten van grutto’s en kieviten in de Hemmeerpolder van de ondergang gered. Door het natte weer van de voorafgaande weken was het nog niet mogelijk om mest uit te rijden en te injecteren. Een aantal kievit en grutto paren had echter al hun nest in het frisse lentegroen van de polder aangelegd en van eieren voorzien. Omdat er niet direct geschikt materiaal voorhanden was, werd besloten om de nesten uit te steken en onder het maaiveld weer terug te plaatsen. Na afloop werden de nesten weer op de oude hoogte teruggezet. Naar nu blijkt is dit experiment geslaagd, want acht van de tien nesten hebben het overleefd en zijn weer in gebruik genomen. De twee gesneuvelde nesten zijn van de kievit, die nu voor een tweede leg op gaat.

Siebe Stellingwerff met het ontwerp voor De Kus. | Foto: Esther Luijk

‘’De Kus’ wordt Voorhouts symbool’ n Rotary start crowdfunding voor beeld bij Nagelbrug VOORHOUT n Voor het 25-jarig jubileum wilden ze iets bijzonders doen. In plaats van iets te krijgen, besloten de leden van Rotaryclub Voorhout de inwoners van Voorhout juist iets cadeau doen. Dit resulteerde in het plan ‘Kunst voor Rotonde Nagelbrug’. Door Esther Luijk

Het kunstproject bestaat uit twee onderdelen: plaatsing van het beeld ‘De Kus’ bij de rotonde en de beschildering van de fietstunnel. Plaatsing van het beeld staat gepland voor de herfst van 2017. Siebe Stellingwerff Beintema is lid van de Rotary en de trekker van het project. “Het beeld moet het nieuwe symbool van Voorhout worden,” zegt hij. “Nu denken mensen bij Voorhout aan de stoplichten, waar ze altijd staan te wachten. Straks hoeft niemand meer te wachten en rijdt iedereen Voorhout zo voorbij. We hopen dat De Kus het nieuwe markeringspunt van Voorhout wordt.” VERBINDING

De keuze voor de kunstenaar van het beeld was gauw gemaakt, volgens Stellingwerff Beintema. “Een tijd geleden heeft kunstenaar Joop van Egmond uit Rijnsburg bij de

Rotary een lezing gegeven, dus het leek ons leuk als hij het zou kunnen maken. Ik ging naar zijn atelier en zag daar een schaalmodel van De Kus staan. Ik vond het direct het ideale beeld voor Voorhout. Het heeft een vriendelijke uitstraling en symboliseert de verbinding tussen de dorpen Rijnsburg, Oegstgeest, Noordwijk en Voorhout. Bovendien heeft het ook iets bloemigs, iets wat goed past bij onze streek.” CROWDFUNDING

Het roestvrijstalen beeld wordt geplaatst op de kade van de oude, intussen afgebroken, boerderij van Oostdam en wordt, inclusief granieten sokkel, 4,5 meter hoog. Het geheel komt op een paal die vier meter boven het wateroppervlak komt, zodat het gehele beeld boven de reling van de nieuwe brug uitsteekt. Een deel van de kosten wordt door sponsors, de gemeente, de provin-

cie en Rotary zelf betaald, voor het resterende bedrag schakelt de Rotary de hulp van de Voorhouters in. Stellingwerff Beintema: “De Kus wordt niet het beeld van de Rotary, maar het beeld van Voorhout. We willen daarom de inwoners betrekken bij de realisatie ervan. Op vrijdag starten we een crowdfundingsactie, waarbij mensen via het internetplatform ‘Voorjebuurt’ een donatie kunnen doen. We hopen zo de resterende 8.500 euro bij elkaar te krijgen”. Meer informatie, een foto van het beeld en de mogelijkheid tot doneren is vanaf vrijdag te vinden op www.voorjebuurt.nl/dekus. BESCHILDERING FIETSTUNNEL

Stellingwerff Beintema ziet de actie vol goede moed tegemoet. “Iedereen die ik spreek, is enorm enthousiast over het beeld. Ik hoop dat we over het benodigde bedrag heen gaan met de inzameling. Als dat het geval is, kunnen we het resterende bedrag gebruiken voor het tweede project, de beschildering van de onderdoorgang door schilderes Judith van der Meer.”

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is in de Agneshove 81 in Voorhout. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

AgnesStaete zoekt vrijwilligers VOORHOUT n In woonservicecentrum AgnesStaete (Kerkweg 4) organiseert ActiVite op maandag 10 april van 14.00 tot 15.30 uur een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk. Vrijwilligers helpen de bewoners van AgnesStaete met creatieve activiteiten, maar ook met eenvoudige spelvormen om in beweging te zijn. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij het koken op de groepswoningen. Er worden vrijwilligers gezocht die ongeveer twee uur per week willen helpen.

Hoe saai is de kerk? SASSENHEIM

n Is de kerk nog wel een plek voor jongeren? Het is er toch super saai? De taal die ze spreken, gaat het daar nog wel over het leven van vandaag? Wat valt daar nu te halen? Daar gaat het over in de jongerendienst, op 9 april om 10.00 uur in de Havenkerk aan de Bijweglaan 4. De toegang is gratis.

Antoniusschool viert verjaardag VOORHOUT

Inloop Hemels Voorhout VOORHOUT n In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) is de unieke tentoonstelling Hemels Voorhout op de woensdag voor Pasen te bezichtigen. Het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat is woensdag 12 april van 14.00 tot 16.00 uur geopend. De tentoonstelling betreft bidprentjes, communieprentjes en -bord, foto’s, kleding, stukken van de dragervereniging St. Barbara en relevante memoralia.

9

Leerlingen Alexander Vester (r) geeft samen met zijn vader en opa het startsein voor de sponsorloop. Hij is de vierde generatie op de Antoniusschool. Ook de vier ‘Hartekinderen’, het goede doel van de loop, zijn bij de start.

n Wie jarig is trakteert, en dat hebben ze op de Antoniusschool goed begrepen. De school bestond op 1 april (geen grap) precies 95 jaar. Een dag eerder werd er groot feest gevierd, met een sponsorloop, dans- en muziekworkshops en een nieuw schoollied. “Het was een ontzettend leuke dag,” blikt directeur Dorien van Doeveren terug. “Alle kinderen waren zo fanatiek tijdens de sponsorloop; zelfs de jongsten -die net op school zitten- liepen mee. Veel ouders stonden ook langs de kant om ze aan te moedigen. In totaal hebben we 4000 euro opgehaald. Dat geld gaat voor een deel naar de stichting Hartekind. Wij hebben zelf vier leerlingen met een hartafwijking, dus dat is mooi doel. Van het resterende bedrag kopen we tablets voor op school.” Van al dat rennen, dansen en zingen krijg je trek. Daar hadden ze op de Antoniusschool al op gerekend. De verjaardag werd afgesloten met een feestmaal: pannenkoeken!


van Wittebrug

MERS E N R E D ON T! === OPGELE ================ ================

================

afprijs Q7 e-tron aansch 15 korting Wittebrug Lucky

103.950 13.050 90.900

g Bruto investerin

15.692 ---------75.208 ==========

BTW voordeel Netto investerin

g*

PLUS

ting rief wegenbelas Voordeel half ta CO2 uitstoot ge tot 2020 door la elling tot 2022. 15% ipv 22% bijt ordeel Uw netto prive vo

13.512

===============

================

==== ================

4.323

* exclusief BTW

Uitgerust met onder andere: • Plug-in hybrid met V6 TDI-motor én quattro-aandrijving met 374pk • Adaptieve luchtvering • Panoramadak • Luxe lederen interieur • Bose 3D sound syteem • 3.500 kg trekgewicht • 650 liter bagageruimte • Slechts 15% bijtelling t/m 31 - 12 - 2021 Direct rijden, maximaal voordeel!

Nu de allerbeste deal bij Wittebrug:

nog slechts enkele Q7 e-tron modellen uit 2016 vanaf: € Meer informatie: www.wittebrug.nl/audi Neem contact met ons op: audi@wittebrug.nl

Forepark Den Haag (Sales & Service) Donau 120 (Forepark) | 2491 BC | (070) 342 93 33 Voorschoten (Sales & Service) Hofweg 39 | 2251 LP | (071) 579 47 94 De Lier (Sales & Service) Leehove 49 | 2678 MA | (0174) 525650 Noordwijk (Service) De Hooge Krocht 109 | 2201 TS | (071) 40 63 600

75.208,-*


Zorgvilla's & Thuiszorg

Stijlvol, verzorgd en verpleegd wonen

Wees de Paashaas voor! Bij Official Ford dealer Ardea Auto kan het komend weekend al volop paasvoordeel verzilverd worden. Er zijn verschillende van de goed lopende nieuwe Ford-modellen extra ingekocht, waardoor de keuze zeer ruim is en de auto’s snel geleverd kunnen worden. Ook kunnen kopers profiteren van het paasvoordeel op ruim 300 nieuwe Fords en ruim 600 topoccasions uit de voorraad. De paasacties gelden op vrijdag 7 en zaterdag 8 april in alle zestien showrooms van Ardea Auto. Er is veel belangstelling voor de nieuwe, ruime Ford Ka+, die in 5-deurs uitvoering verkrijgbaar is. Voor de Fiesta-modellen is een aantrekkelijke automaat-actie ontwikkeld, terwijl de Focus Wagon en de sportieve, hoge EcoSport al geruime tijd goed worden verkocht en nu met paasvoordeel nóg aantrekkelijke geprijsd zijn. Met zijn handige schuifdeur en verhoogde zit blijkt de B-Max een compacte, maar toch royale alleskunner die zijn waarde telkens weer bewijst. Ardea Auto heeft nog enkele modellen B-Max Style voorradig met ruim 5.000,- voordeel! Geheel rijklaar voor slechts 16.600,-. Met

het oog op de aankomende voorjaars- en zomervakantie attendeert Ardea Auto ook weer op de zeer royaal uitgeruste Ford C-Max: de ideale reisauto. De recent zeer succesvol geïntroduceerde nieuwe Ford Kuga is verkrijgbaar in de uitvoeringen Trend Ultimate, Titanium, ST-Line en Vignale, per type met meer luxe en comfort verkrijgbaar. Het wagenpark aan gebruikte wagens met met 24 maanden SternGarant garantie is ook zeer vermeldenswaardig. Want bij Ardea Auto kiest men uit meer dan 600 occasions, die ook met paasvoordeel worden aangeboden. Waar de voorkeur ook naar uitgaat, het is goed om eerst even op ardeaauto. nl te kijken naar het actuele aanbod. Dat geldt voor zowel de nieuwe Fordmodellen als voor de gebruikte wagens. De verkoopadviseurs van Ardea Auto staan voor u klaar en zijn u graag van dienst. Ook met een aantrekkelijk aanbod privélease. Informeert u gerust naar de scherpe tarieven. Wees de paashaas voor en verzilver dat paasvoordeel bij Ardea Auto!

Het Witte Huis Endegeesterlaan 4 2342 CZ Oegstgeest T 071-515 0230

Villa Oranjepark Prins Hendriklaan 2 2341 JB Oegstgeest T 071-515 0988

De Vermeer Johannes Vermeerstraat 31 1071 DL Amsterdam T 020-820 8203

Wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat, heeft u een aantal opties. Een daarvan is wonen in een zorgvilla van Nova Zembla Zorg. Ouderen die zorg of verpleging nodig hebben zoeken vaak naar een nieuw evenwicht in hun leven. In onze zorgvilla's bieden wij u de mogelijkheid om te wonen en leven zoals u thuis gewend was. Zorg of verpleging op maat, persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en ongedwongenheid zijn daarbij voor ons de kernwoorden. Ook bij ernstige ziekte of in de laatse fase van uw leven kunt u bij ons wonen. U bent van harte welkom om eens te komen kijken. Bezoek voor meer informatie onze website, of neem telefonisch contact op.

De Meerlhorst Van Merlenlaan 2 2103 GD Heemstede T 023-583 4443

Wonen en leven zoals u thuis gewend was, wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat. Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

Bij de notaris worden de bordjes verhangen Na 15 jaar notaris te zijn geweest in Voorhout, heeft afgelopen vrijdag notaris Mendelts afscheid genomen; hij gaat met pensioen. Sinds 2003 was zijn kantoor gevestigd in de statige RK-pastorie aan de Herenstraat.

gekocht hadden. Met plezier heeft hij aan deze activiteiten zijn tijd besteed, tot diep in de nacht soms, zo deelde hij mij mede.

Gevraagd naar zijn ervaringen in Voorhout is hij niet anders dan positief en neemt hij met weemoed afscheid van Voorhout.

Hij wil graag al zijn cliënten bedanken voor het vertrouwen dat zij in hem gesteld hebben, want zonder hen was het niks geworden; hij bedankt hen – van jong tot oud - dan ook voor de prettige samenwerking.

Hoewel hij destijds wel als kandidaat-notaris was afgestudeerd, heeft hij eerst in diverse functies een carrière in het agrarisch- en bestuursrecht gehad, ervaringen die hij ook in zijn functie als notaris heeft kunnen benutten. Pas medio de jaren 90 is hij het ‘notariaat’ ingegaan en is hij in 2002 tot notaris te Voorhout benoemd, een plaats die vacant was gekomen door het vertrek van mr Meddens. Bij zijn aantreden in Voorhout destijds, heeft hij zich als doel gesteld, zo deelde hij mij mede, het kantoor ‘weer op de kaart te zetten’ en dat is hem goed gelukt; daarbij betrekt hij ook zijn medewerksters want zonder hen was dat niet gelukt. Aandacht, betrokkenheid en goede service verlenen aan de cliënten is en was zijn devies en zijn volgens hem de ingrediënten om gewaardeerd te worden, want zo voelt hij het wel, dat hij gewaardeerd werd. Mede om die redenen heeft hij – gelukkig – weinig last gehad van de crisis.

Notaris Mendelts heeft zijn plaats te midden van de Voorhouters weten te vinden; zo voelde hij zich betrokken bij de vele verenigingen en andere organisaties in het dorp. Tot de hoogtepunten rekent hij de jaarlijkse Paveivoen de Foreholte veiling, maar ook bijvoorbeeld de jaarlijkse prijsuitreiking van de TOV loterij; vol graagte las hij dan voor wat winnaars zoal

Ik vroeg hem of het vak van notaris in de periode hier in Voorhout veranderd is; in

principe niet, zo zei hij; een testament is en blijft een testament. Wat wel is veranderd is, is de informatie die tot cliënten komt en waarmee je dan benaderd wordt; maar, zo merkt hij op, daar hebben andere beroepsgroepen, zoals huisartsen, ook mee te maken maar dat daagt je wel uit, en het betekent ook dat je met je cliënten samen ‘op pad gaat’ en dat is heel leuk. Zoals gezegd, draagt hij het stokje over en wel aan zijn kandidaat-notaris mevrouw Miranda Heemskerk – een geboren Voorhoutse; zij is inmiddels tot notaris benoemd en is er helemaal klaar voor. Zij werkt al 14 jaar bij hem op kantoor, waarvan vele jaren als kandidate. Zij is derhalve goed op de hoogte van het wel en wee op het kantoor en van veel zaken en zij nam ook al waar voor de notaris als hij met vakantie was. Notaris Mendelts heeft dan ook veel vertrouwen in haar en gaat er vanuit dat de Voorhouters de gang naar het notariskantoor – dat vanaf 1 april Notariskantoor Voorhout zal gaan heten – weten blijven te vinden.

Notariskantoor Voorhout Herenstraat 49 2215 KE Voorhout tel: 0252-215573 fax: 0252-215240 www.notariskantoorvoorhout.nl


Hét maatpak onder de inloopkasten!

(Niet) tevreden over uw oude naaimachine? Ruil ’m in! M-Flower M F ower

M-Flower

€ 3399 3399,€ 399,7-serie ROOIJACKERS Zwaaikom 12 Katwijk 071-4015844 Nu

vanaf

Met inruil*

Schilderwerk met uitstraling.

Voor behandeling van o.a. . ADHD en ADD . Chronische vermoeidheidsklachten . Depressieve klachten . Emotionele verwerkingsprocessen . Gewrichtsklachten . Hooggevoeligheid . PDD-nos en Autisme . Pijnklachten . Ziekte van Lyme

w w w. a l l u re v a s t g o e d z o rg . n l

Als ’t om inloopkasten gaat, slaagt u bij Meijvogel Hout altijd. Als specialist en exclusief dealer van Stijl-kasten, maken we elke kast voor u op maat. Woonkamer, kantoor of slaapkamer: alles precies op maat gemaakt voor u. Met speciale ontwerpsoftware ontwerpen we elke kast naar uw wens. Schuif-, vouw- of draaideuren: alles is mogelijk. Afwerking met hout, glas, kunststof grepen, accessoires en natuurlijk een gamma aan kleuren. Inclusief handwerk uit de eigen werkplaats. Van bijzettafel tot inloopkast: Meijvogel Hout maakt dat ’t past!

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

Margreet van Duijn

vanaf

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

BE-YIN Oegstgeest Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde www.be-yin-praktijk.nl info@be-yin-praktijk.nl Tel. 06-51885259

ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE Lifestyle Antiek Lifestyle && Antiek

m 2m . 000 0 30 3.0

OokOok voorvoor uw uw vakkundige meubelrestauraties vakkundige meubelrestauraties Lifestyle & Antiek

2 3 .0 0 0 m

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

SASLAELE

2

van vaann anti tieke m eke m ubnelen en reepnlirepliec ubeele ca shoawshow - roomm vanro anotimem keomdeeulloednellen b

SALE

bele en repli ca show n roomm odellen

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57

Almondeweg 2, 2343 Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl VanVan Almondeweg 2, 2343 AA AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl almondehoeve.nl


uit!

DE TEYLINGER

The Seventies Unplugged

WOENSDAG 5 APRIL 2017

agenda

agenda

WARMOND n Pure 99 brengt op

zaterdag 8 april een de 70’s terug naar theater ‘t Trefpunt (Herenweg 80). Het leidt tot een muzikale zoektocht naar de mooiste akoestische popmuziek uit de 70’s, vol legendarische songs van grootheden als Bob Dylan, Simon & Garfunkel en Cat Stevens. Het optreden begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 21 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt. nl of bij de VVV te Warmond.

Wild • Lisse, Filmhuis APRIL 2017 1 Film: Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

Di

141

Film: Wild •Wantveld, Lisse, Ma t/m vrijsoonlijke Expositie • Gezondheidscentrum Noordwijk crisis een wandeltocht van meer dan 1600 kmFilmhuis maakt. Di Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een perapril Schilderijen van Jan Ruigrok. Hij werkt met olieverf op doek en schilt/m Party voor Kids! • Hillegom, Solution soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt. Vr vooral landschappen en zeegezichten. Discodert voor kinderen uit groep 7 en 8 die je niet mag missen.

4

Party voor Kids! • Hillegom, Solution 4 6 4 t/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties Zaterdag Matthäus Passion • Dorpskerk, Katwijk aan de Rijn Do 4rondom deklein traditionele Paardenmarkt. Waar een dorp groot in is! Gezelligwww.vvvkatwijk.nl en bijzonder dorpsfeest

Di Vr t/m zo Van 20:00 Tentoonstelling • Museum de Zwart Tulp, Lisse tot 23:00. Entree gratis. Disco voor kinderen uit groep 7 en 8 die je niet mag missen. t/m Dit voorjaar staan de bloempatronen van William Morris (1834 – 1896) aug. VrVan10 20:00 tot 23:00. Entree gratis. t/m Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties centraal in Museum De Zwarte Do VrWaar een klein dorp groot in is!Tulp. Gezellig en bijzonder dorpsfeest

7 april Za Vrijdag april

7

SASSENHEIM n De Lentefair is op

alweer te trappelen en heeft in speeltuin DVV weer eieren verstopt. Op zaterdag 15 april om 11.00 uur gaat de poort open en kunnen de kinderen komen zoeken. Deze paaszaterdag is meteen ook de start van een nieuw speeltuinseizoen. De speeltuin is tot en met de herfstvakantie elke werkdag en zaterdag geopend. Meer op www.speeltuinverenigingDVV.nl.

Anti kater sjoeltoernooi VOORHOUT n Sjoelgilde de Blije

Schijf organiseert voor de tweede keer een sjoelcompetitie in Boerhaave (Herenstraat 57). Op zondag 30 april kan heel Voorhout vanaf 14.00 uur komen sjoelen. Er is ruimte voor zo’n 50 deelnemers. De entree is gratis.

Kraampjes op braderie WARMOND n Bij Koningsdag in

Warmond hoort een braderie en vrijmarkt. Gewoon met een kleedje op de grond proberen je spulletjes aan de man te brengen. Naast de vrijmarkt is er ook de mogelijkheid om via de Vereniging van Warmondse Feesten een marktkraam met luifel (ongeveer 3 meter breed) te huren voor 17,50 euro. Meer informatie via Anja Eulderink, tel. 0713018180 of fameulderink@hotmail.com.

VOORHOUT n Trudi Huigen en Tin-

eke van Amsterdam van KuCo organiseren op zaterdag 15 april van 13.30 tot 16.00 uur een mozaïekworkshop met als thema ‘lente’ in de Bollenburcht (Teylingerlaan 13). Er is keuze uit tulp of narcis, met steigerhout als ondergrond. Deelname kost 20 euro. Aanmelden via trudihuigen@hotmail.com.

‘De Goot’wandeling om•9.00 Dorpshuis, StartTheatervoorstelling deze maandelijkse uur -Valkenburg Deelname €van 2,50

name € 2,50 Deze keer een hilarische komedie door Mimiek’s Theater: De Goot. 7-8-14Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff VVVkatwijk.nl april 15 Za 5 Activiteiten Vrije Tijd en Festival • Sassenheim, parkvereniginRusthoff demonstraties door verschillende

5

Za Zaterdag Creatieve workshop • Katwijks museum, Katwijk Activiteiten en demonstraties door verschillende verenigingen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. gen.Maak Vanje 11eigen tot kunstwerk 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot workshop 15 uur. op groot paneel! Een creatieve april We Are Fashion Event VVVkatwijk.nl • Noordwijk, Hoofdstraat met kinderen. Wevoor Arefamilies Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat Za

8

Za

55DeDewinkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion

trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. Zaterdag enen Kids Tulpenpluktuin • Dorpshart trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. Lisse kunnen gratis een kleurrijke bos tulpen plukken in de speciaapril AutoKinderen Lisse,Centrum Centrum AutoAvenue Avenue ••Lisse, Za Za Verschillende autodealers laten de nieuwste modelen zien le pluktuin. 12-16 uur. www.flowerfestivallisse.nl Verschillende autodealers laten de nieuwste modelen zien

55

Dorpshart Lisse. inhet het Dorpshart. Zaterdag inin Orgelconcert • Waalsein Kerk Leiden, Breestraat 64 Dorpshart Lisse.Auto’s Auto’s staan staan verspreid verspreid Dorpshart.

8

Wolter Kroes is een van de tien artiesten tijdens Hollands Live in Leiden. | Foto: pr.

Hollands Live in Holiday Inn ZAKELIJK n Het grootste Holland-

se café van Leiden gaat op 8 april weer open. Het Holiday Inn ECC opent haar deuren weer voor Hollands Live, een feest met tien topartiesten. Er zijn optredens van Samantha Steenwijk, Frans Duijts, Frank van Etten, Helemaal Hollands, Mart Hoogkamer, Het Feestteam, Danny Braaf, Rein Mercha, Roy Donders en Wolter Kroes. De presentatie is in handen van de zingende presentator John Medley. Naast gewone

tickets zijn er ook VIP tickets te verkrijgen. Vipgasten hebben een eigen ingang, een mooie plek, eten en drinken en een mogelijkheid om te zitten. Alle tickets zijn te bestellen via www.hollandslive.nl. Ook zijn er tickets te verkrijgen in Leiden (Panic fashion Stevenshof, Hendo Marnixstraat, Esso Huisman W.de Zwijgerlaan), Rijnsburg (Giant store van Giezen Brouwerstraat), Katwijk (Henny’s Rits Badstraat 1) en Noordwijkerhout (Vlees&zo Havenstraat 15).

Nieuwe expositie in De Pomp WARMOND

Zes kunstenaars tonen hun werken de komende weken in Galerie de Pomp. De officiele opening is op zondag 9 april om 15.00 uur. n

Loes Verbrugge werkt als beeldend kunstenaar en exposeert glasobjecten, die geïnspireerd zijn op de natuur. Corrie Huguenin schildert kleurrijke, verstilde landschappen om bij weg te dromen. Ivet Thunissen werkt met keramiek. Het werk is altijd figuratief met als onderwerp vrouwen, vogels, vissen en katten. Het schilderij “Wijze vrouwen van vrijheid van geest’ van Hendrie Sassen staat symbool

voor alle vrouwen op de wereld. Ook schilder Hubert van der Meij creëert prachtige kunstwerken. Hij gebruikt de ruimte en vrijheid als inspiratie. Geraldine Draaisma - Olsen werkt met klei. Haar keramiek is ook, net als het werk van de andere exposanten nog tot en met 10 mei te zien. Galerie De Pomp is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De galerie is ook op Eerste en Tweede Paasdag geopend, van 13.00 tot 17.00 uur.

55

Peter van DijkBeurs speelt al dan niet• aan Johann Sebastian Bach april Za &Za &&6 6Lifestyle Noordwijkerhout, Tespelduyn & Lifestyle Beurs •terecht Noordwijkerhout, Tespelduyn Zo Zo (1685-1750)‘Goed toegeschreven 16.30u Lifestylebeurs alles voorAanv. op,in inen enrond rondhet het Lifestylebeurs ‘Goedleven’; leven’;composities. alles voor op, 12.00 huis. 12.00t/m t/m18 18uur. uur.Toegang Toegang gratis gratis Zaterdag huis. Rommelmarkt • Achterweg-zuid Lisse

8 april

Za Za

DeNajaarsfeesten SWG - Samenwerkingsgemeente Lisse, organiseert vandaag weer 12 Voorhout, centrum - 12Najaarsfeesten ••Voorhout, centrum 55-Evenementen haar jaarlijkse Rommelmarkt. Evenementen en kermis (9-12 (9-12 september) september) in en kermis inVoorhout. Voorhout.ZaZa-

terdag 12september septemberjaarmarkt jaarmarkt en onder 12 ondermeer meer•wielerkoers. wielerkoers. Zaterdag terdag Helivliegen Noordwijkerhout Rondvlucht boven de bloeiende bollenvelden. Reserveren via VVV en Kunstmarkt • Dorpsstraat Kunstmarkt • Warmond, Warmond, Dorpsstraat Zo Zo Bijzondere marktvol vol kunst. Van Van 11 tot 16 Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8, tel.11 0252 april Bijzondere markt kunst. tot372096 16uur uurin inhet hetgezelgezel-

8 15

66

Zondag

lige Warmondse dorpscentrum. • Park Rusthoff, centrum Sassenheim lige Warmondse Vogels kijken dorpscentrum.

Science CaféLeiden Leiden Leiden, Scheltema VogelsCafé spotten onder begeleiding van• vogelexpert in parkLeiden Rust9Diapril 8Science •een Leiden, Scheltema Leiden Komhoff. alles weten over eengratis. onderwerp uiteenlopend van 8 Kom Aanvang 7 uur. Toegang alles teteweten over een onderwerp uiteenlopend van ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Di

Zondag

Lentefair tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 • Centrum, Sassenheim ‘kernenergie’ tot 22.00 uur.

Kermis • Noordwijkerhout, centrum Voorjaarsbraderie op Voorhavenkwartier. Met entertainment voor 9Diapril -10 Di• Noordwijkerhout, centrum Do 8 -10Kermis Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van 8 Kermis kinderen, de paashaas, kraampjes met voorjaarsaanbiedingen en gezelligheid op de Brink  en in het centrum van Noordwijkerhout

Do

Zondag Diapril Di- Zo

9

Hollen door de Bollen Noordwijkerhout

voorjaar in een de Bollenstreek. www.hollendoordebollen.nl 88Demeer aftrap van nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl

Zo

Zondag meer Wandeltocht, van de stad informatie:Verhalen www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Do-13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade april • “Het Koetshuis Burcht””, Leiden” Do-Zo -13 •t/m Hillegom, Jonkheer Mockkade VanKermis donderdag 10 september zondag 13“”de september is Een speciale wandelroute leidt de bezoeker langs straattheater-scènes Zo hetdonderdag weer kermis Hillegom! t/m zondag 13 september is Van 10inseptember uit de Leidse geschiedenis. het weer kermis Hillegom! 112-dag (inclin Brandweerman Sam) • Lisse, centrum

9 10

10

Verschillende hulpdiensten presenteren zich• enLisse, centrum er zal een (incl Brandweerman 9 12112-dag Rondvaart langs bloeiende bollenvelden.Sam) Zondag 11.00 uur, woensdag Za 12 Verschillende meet & greethulpdiensten zijn met Brandweerkman Sam presenteren zich en er zal een 12 aprilmeet13.30 uur. Reserveren VVV Noordwijkerhout 0252 372096 & greet zijn met Brandweerkman Sam Zo/woe Za en

Varen in de Bollenstreek

12 Pompoenmarkt

WARMOND Annemarie van der Vlist en Janneke Makkink exposeren vanaf woensdag 5 april tot en met 7 mei in Het Oude Raadhuis. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 9 april om 16.00 uur.

Janneke Makkink exposeert met beelden in keramiek. Uitgangspunt in haar werk is de architectuur in zijn meest eenvoudige vorm, waarbij ze zich laat inspireren door industriële bouwwerken en onderdelen daarvan. Afwisseling van geglazuurde en ongeglazuurde vlakken versterken de vorm.

Annemarie van der Vlist exposeert met schilderijen en pasteltekeningen. Zij volgde haar opleiding aan de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunst in Den Haag (1997). De laatste tijd zijn diverse natuurlijke landschappen het onderwerp, maar ook haar volkstuin is een grote inspiratiebron. Vaak worden er vele lagen over elkaar heengezet, om te bewerkstelligen dat harmonie, rust, en verstilling gezien worden. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

• Steiger t.o. NH Leeuwenhorst, Langelaan.

• Noordwijk Binnen, Florahof

Meedoedagen • Theater Floralis, Lisse Op deze in een landelijke sfeer • opgezette markt bieden de ZoZa en do Pompoenmarkt Noordwijk Binnen, Kom vrijblijvend meedoen aan lessen theater en zang de Florahof jeugdthediverse kraamhouders uiteenlopende waar aan.van 10-17 uur. Za en Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de aterschool (6 t/m 20 jaar) www.jtsflores.nl aprildiverse Concert 250 jaar Bätzorgel Katwijk, kraamhouders uiteenlopende • waar aan. Vredeskerk 10-17 uur.

9 12 13 Za 12

Feestelijk concertBolt ter gelegenheid van 250 jaarDe Bätzorgel. WoensdagConcert Interview Brasserie Burgt, Rijnsburg 250Derk jaar BätzorgelKatwijk.• • Katwijk, Vredeskerk Tevens Open Monumentendag www.vvvkatwijk.nl Bibliotheek Katwijk nodigt Derk Bolt uit te vertellen over zijn beleveaprilFeestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel.

1212

Za

Za

in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde nissen voor het tv-programma Spoorloos. VVVkatwijk.nl Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl 12Tevens

trends voor het najaar op een doorlopende catWoensdag De nieuwste Inloopconcerten • Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl Za en De nieuwste De concerten worden georganiseerd door de Musici rond het Acadetrends voor het najaar op een doorlopende cat-

1212 Open Monumentendag •enNoordwijkerh., VVV-kantoor 19 aprilwalk, mie-orgel. 13.00 tot 13.30 uur. maar ookVan hapjes, drankjes muziek! www.vvvkatwijk.nl Za 12 Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschu-

Donderdag Tango Mania • Theater De Muze Noordwijk Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout aprilFietsroute Van tango naar muziek en dans uit het Zwarte Zeegebied, live begeleid langs monumentale panden en oude bollenschu-

1312

Za

Za

• Noordwijk, div. locaties doorMonumentendag het orkest Tango Extremo o.l.v. Tanya Schaap. afhalen bij VVV Noordwijkerhout 12ren.Open De Route Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van

Vrijdag

Opening waterseizoen • Hemmeerpolder, Warmond Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl

Open Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Opening watersportseizoen bij jeneverboom in Hemmeerpolder. Alleen 1412 april DeOpen Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van Monumentendag • Lisse, Dorpshart

Za

Za

Keramiek en pastel in Oude Raadhuis

• AV de Spartaan, Spekkelaan Lisse

-13Hollen Cultuurweek •hardloopevenement Lisse, Kasteel Keukenhof door de bollen is hét wandel- en in het -13 Lisse, Kasteel Keukenhof De Cultuurweek aftrap van een nieuwe cultureel•seizoen. Voor prijzen en

bereikbaar via Sprietlaeck/Warckerleede. 12Kunst & Ambacht. 11-17 uur.Lisse www.openmonmentendag.nl in Bloemenen kunstdorp kunt u genieten van de vele

Zaterdag

n

Mozaïek workshop

De klassieke ‘Matthäus Passion’ van Johann Bach in een de doorgaande weg naar Haarlem. VanSebastian 10:00-16:00 uur

Za Vrijdag

8

SASSENHEIM n De Paashaas staat

5deGrote Opera aanmet Zee - vele Mattheus Passie kofferbakken, • Cultuurcafé, Noordwijk doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur markt uitgeladen gezellig aan

stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor eigentijdse setting door Tango Extremo. 5510.000 10.000 stappen wandeling • Nwh, Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00VVV-kantoor uur - Deel-

Za

zondag 9 april tussen 12.00 en 17.00 uur en verdeeld over het Voorhavenkwartier, Kerklaan en Boschplein. Tulpendames delen gratis zakjes bloemzaad uit en ook de paashaas komt op bezoek. Voor de kinderen is er een springkussen.

De Matthäus Passion van Bach in traditionele uitvoering met klassieke rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl

• Hillegom, Ford Museum muziek, Hallelujah. VVVKatwijk.nl 5 Kofferbakmarkt Grote marktdoor metCOK vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum

Za

Lentefair

Paaseieren zoeken in DVV

13

Stoomtrein Katwijk - Leiden monumenten

• Stoomtrein Katwijk-Leiden, Valkenburg

Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart Het seizoen voor de Stoomtrein Katwijk Leiden is weer geopend. Kom 15 april Za 12 Za& in& BloemenenMonumentendag kunstdorp Lisse kunt u genieten vanlocaties de vele 13 Open • Leiden, div. Zo

een stukje meerijden met de machinist! VVVkatwijk.nl 12monumenten Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun

Paasactie • Centrum, Hillegom deuren voor bezoekers. Leiden.nl Za& & 13 Open Monumentendag • Leiden, div. locaties Paashazen delen van 11.00 tot 16.00 uur paaseitjes uit in het Centrum april Za& Zo & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun Zaterdag

1512 Zo

12deuren Hillegom. Let’svan go to the caves andLeiden.nl explore! Ira van der Valk. Za 11-17 voor bezoekers.

Zaterdag

1512

uur,Torenbeklimming zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). • Torenbeklimming

Za& & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Beklim de toren van de Oude Jeroenskerk onder leiding van een ervaZondagwandeling Hortus Zo aprilLet’s go to the caves and explore! • IraLeiden, van der Valk.botanicus Za 11-17 Zo Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en ren gids. www.deoudedorpskernnoordwijk.nl uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd).

13

Voorma. Start om 12.00 Zaterdag Tonny Beer & Tulips Deelname € 1,50• Boekhorsterweg 18 ,uur. Noordwijkerhout Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Live muziek, foodtrucks en veel tulpen op het festival. VanafVismarkt 14.00 uur. Smaak van Leiden • Leiden, Zo april De Biologische

15 13 Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en Zo 13 Op deze ligt de nadruk eerlijke producten, bij Comomarkt & Co, Oosterduinse Meer. op Gratis toegang.

Za en ma

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. voorkeur biologisch of streekgebonden. Bloemmozaieken/Shantyfestival

1513 De Biologische Smaak van Leiden 17

• De Zilk

• Leiden, Vismarkt

t/mFiets30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De e.a. Muze en wandeltocht langs mozaïeken. En shantykorenfestival Zo Div en Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk op eerlijke van (maandag div. ma t/m vr producten, 10-16 uur, zabij activiteiten locatie Sportlaan) april Expositie voorkeur biologisch ofde streekgebonden. 10 - 13 uur en tijdens voorstellingen. Entree gratis. Zondag

Van der Werff Live

• Stadscafé van der Werff, Leiden

t/m Reizen verruimt je blik80, • Noordw., Theater De Muze t/m30 3 okt 700speelt jaar Hooglandse Leiden, Kerk Span Crank een mix van jarenKerk 90•funk, rockHooglandse en soul klassie16 april Div Dagelijks Expositie van div.700 kunstenaars. ma t/m vr 10-16 uur, za tijTentoonstelling jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken kers, in combinatie met recente dansbare nummers.

kerk). 10dens - 13 openingsuren uur en tijdensvan de de voorstellingen. Entree gratis.

Dagelijks

t/m 3 oktwww.bollenstreek.info 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tij-


Handbalsters Foreholte overtuigend naar de eredivisie Aan het begin van dit jaar stond Foreholte nog op de tweede plaats, een punt achter directe concurrent DSVD. Aan het einde van de competitie is het feest in Voorhout en stil in Deurningen. Foreholte was al zeker van de titel, maar vierde het echte kampioensfeest afgelopen weekend. Nadat vorige week al het kampioenschap in de eerste divisie officieel was binnengehaald bij Hercules, volgde een groot feest in de eigen sportkantine op het sportpark Elsgeest. Afgelopen zaterdag was de laatste wedstrijd tegen het al gedegradeerde United Breda in sporthal de Tulp. De tribunes zaten overvol en de jeugdspelers van Foreholte mochten met de speelsters mee oplopen. De wedstrijd tegen Breda werd benut om alle speelsters dezelfde aantal speelminuten te geven. “We wilden er vooral voor de supporters een mooie wedstrijd van maken,” zegt aanvoerder Naomi Hoogervorst na afloop. De Voorhoutse speelsters scoorden er lustig op los en de dames van de succesvolle trainer/coach Ricardo Clarijs lieten met name in de tweede helft zien, dat zij deze klasse ontgroeid zijn. Van de 26 wedstrijden werden er 24 gewonnen, één gelijk gespeeld en slechts één verloren met één punt verschil. Foreholte won bovendien drie van de vier periodes.

HANDBALSHOW In de eerste helft deed United Breda er alles aan om Foreholte bij te blijven en dat lukte voor een deel. Halverwege de eerste helft was het 9-8 en daarna liepen de Voorhoutsen heel geleidelijk weg van hun tegenstander. Foreholte was technisch, tactisch en fysiek een stuk verder. Hoewel United Breda goed tegenstand bood, konden zij toch niet verhinderen dat de ruststand werd afgesloten in Voorhouts voordeel (23-14). De tweede helft was een show van Foreholte. Halverwege de tweede helft was het 32-18 en de  Voorhoutsen liepen uit naar een 4419 eindstand (of was het 45-18?).   BEZOEK VAN DE BONDSCOACH

Na het laatste fluitsignaal brak een groots kampioensfeest uit. De kampioensbeker werd uitgereikt door Helle Thomsen, bondscoach van het Nederlands damesteam. Voor aanvoerder Hoogervorst een verrassing. “Ik wist er echt helemaal niets van. We werden een voor een naar voren geroepen en opeens stond ze er. Dat was heel bijzonder. We hebben na afloop wel gelachen met z’n allen, want de bondscoach had vast nog nooit van Voorhout gehoord!.”  Daarna ging het team verder op de platte kar. Voor speelster Ramona Vink een bijzondere ervaring. “Toen we twee jaar geleden kampioen werden in de tweede klasse was er ook al een platte kar, maar dit keer had de club echt uitgepakt. Heel veel supporters reden op de fiets achter ons aan en overal zwaaide mensen. Voorhout kleurde voor heel even helemaal paars!”.   CLUBGEVOEL

Zowel Hoogervorst als Vink kijken terug op een meer dan geslaagd seizoen. Hoogervorst: “Onze kracht is onze brede selectie. We zijn niet afhankelijk van twee goede speelsters. Bij andere teams worden die moe en dan zakt het in. Wij hebben veel meer goede speelsters.”

Felicitaties, namens Klasmann-Deilmann Benelux B.V.

Foreholte viert het kampioensfeest.

Beide speelster roemen het clubgevoel. Vink: “Het is 28 jaar geleden dat Foreholte naar de eredivisie promoveerde. Voor mij is het extra bijzonder dat mijn moeder Leidy deel uitmaakte van dat team. Ze was toen 32 jaar, net als ik nu. Je merkt hoe het leeft, ook bij de oudere clubmensen. Zij stonden met tranen in hun ogen.” Hoogervorst: “Het leeft zo enorm binnen de club. De betrokkenheid is groot. Zoveel mensen hebben hun steentje bijgedragen aan de organisatie van het kampioensfeest. Dat maakt het echt heel bijzonder.” KLAAR VOOR

Foreholte promoveert door het kampioenschap naar de eredivisie,

het hoogste handbalniveau in Nederland. Vink heeft al ervaring en denkt dat haar team er klaar voor is. “We hebben meerdere speelsters met een eredivisie-verleden, dus dat is natuurlijk fijn. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ook speelsters als Naomi en Dana (Vincenten, red.) prima op het niveau kunnen spelen.” Hoogervorst: “Het is nu nog lastig te zeggen of we kans maken op een stuntje, want in veel andere eredivisieteams vinden nog spelerswisselingen plaats. Toch komen we ook wat teams tegen waar we in de voorgaande seizoenen al tegen gespeeld hebben. Dat wordt ook heel erg leuk.”

HANDBALVAKANTIE

Voorlopig is het nu even klaar voor de handbalsters en kunnen ze gaan genieten van een handbalvakantie, zoals Hoogervorst het noemt. Na alle inspanningen van de afgelopen weken zijn ze wel aan een paar rustige weken toe. Daarna gaan ze rustig toewerken naar de start van de eredivisie aan het einde van de zomervakantie. Elkaar helemaal loslaten zit er nog niet in, want het team ziet elkaar volgend weekend alweer. “We gaan ieder jaar met het team een weekend weg en hebben dat al lang geleden gepland. Dat is net volgende week,” lacht Hoogervorst. “Het gaat goedkomen hoor, we zijn elkaar nog niet zat. Er kan nog makkelijk een feestje bij!”

De jeugd mocht voor de wedstrijd met speelsters oplopen. Dubbelwandige Polycarbonaat platen Dubbelwandige Polycarbonaat platen

Gefeliciteerd met jullie overwinning! •

Dubbelwandige Polycarbonaatplaten • Alle afmetingen mogelijk

GEFELICITEERD!

Alle afmetingen mogelijk

Alle afmetingen mogelijk

Van Kesteren S C H I L D E R S

Gefeliciteerd met jullie overwinning!

Marco en Heidy van Noort


Succestrainer Ricardo Clarijs: ‘Het is een handbalsprookje’ In twee jaar tijd speelt Foreholte van de Tweede Divisie in de Eredivisie. Een ongekende prestatie van de ploeg van Ricardo Clarijs. Aan de hand van de 26-jarige hoofdtrainer is Foreholte volgend seizoen na 28 jaar weer terug op het hoogste niveau van Nederland. Hoe is het een dag na het feest met de kampioenshoofdpijn? Ricardo Clarijs: “Haha, nou, dat valt wel mee hoor. Ik ben sowieso niet zo’n drinker. Ik heb nu vooral last van mijn stem doordat we zo goed gefeest hebben!”   In januari stonden jullie nog tweede, met één punt achterstand op DSVD. Wanneer wist je: wij gaan het redden? “Twee weken voor de belangrijke wedstrijd tegen DSVD speelde we tegen de nummer drie Quintus. Een erg sterk team. In de tweede helft speelde we fantastisch en wonnen de wedstrijd. Toen dacht ik wel: we gaan het onmogelijke toch bereiken.”   Waarom voelt het als het onmogelijke mogelijk maken? “Als je alle feiten op een rij zet, dan hebben we echt iets onmogelijks bereikt door kampioen te worden. Wij trainen maar twee keer in de week, terwijl onze concurrenten vaak drie tot vier keer in de week trainen. Het is eigenlijk een soort handbalsprookje. Drie jaar geleden zijn we met z’n allen een traject gestart. In drie jaar tijd zijn we twee keer gepromoveerd, met vooral speelsters uit de eigen opleiding. Dan blijkt achteraf dat er nog veel meer kwaliteit in alle meiden zit dan we al dachten.”   Wat maakt deze ploeg zo goed? “We hebben een hele brede selectie, waarin iedereen elkaar iets gunt en we samen iets willen bereiken. Dit seizoen hebben in totaal 27 speelsters minuten gemaakt in het eerste

Hoofdcoach Ricardo Clarijs promoveert met Foreholte voor de tweede keer in drie seizoenen.

team. Er mogen per wedstrijd maar zestien speelster meedoen. Bij andere clubs krijg je dan scheve gezichten en willen mensen niet buiten de selectie vallen. Bij Foreholte gaat iedereen voor hetzelfde doel. Het teamgevoel is het allerbelangrijkste.” Je hebt vorig seizoen nog voor twee jaar bijgetekend, maar blijf je ook volgend seizoen? “Ik ben wel eens benaderd door topclubs, maar ik vind dat ik die stap ook later kan zetten. Ik ben nog jong en heb nog een hele carrière voor me. Daarnaast zijn we drie jaar geleden het traject ingegaan en dat wil

Supporters langs de weg tijdens de rondrit op de platte kar.

feliciteert handbalvereniging Foreholte met het behalen van het kampioenschap!

feliciteert handbalvereniging Foreholte met het behalen van het kampioenschap

ik niet zomaar loslaten. Als je dat allemaal hebt opgebouwd, dan is het moeilijk om weg te gaan. Ik heb de ambitie om als trainer de absolute top te halen, maar ik ben nog jong en heb de tijd. Tenzij er iets heel bijzonders voorbij komt, blijf ik volgend seizoen.” Over de eredivisie; hoe gaan jullie er voor zorgen dat Foreholte niet na een jaar weer terug bij af is? “Die vraag kreeg ik ook toen we van de tweede naar de eerste divisie promoveerde. Toen zei ik al dat we goed genoeg zijn voor de middenmoot, en dat zeg ik nu weer. Ik heb vertrouwen in onze kwaliteit. Daar vertrou-

Ramona Vink in de aanval.

wen we op, ook in de eredivisie. Dat gaan we dan ook niet opeens anders invullen. We gaan niet gek doen, maar blijven bij onze eigen aanpak. Ik ben er van overtuigd dat we het dan gewoon redden.” Tot slot, wat was voor jou het mooiste moment van dit seizoen? “Dat we in de laatste tien seconde bij DSVD wonnen, was natuurlijk fantastisch. Dan sta je drie punten voor en weet je dat de competitie al gespeeld is. Dat kampioenschap geef je niet meer weg in de resterende wedstrijden. De weken erna zaten we in een roes.  

Voor mij was de huldiging wel een heel speciaal moment. Alles was zo professioneel geregeld door de club: het podium in de zaal met de confetti en de champagne. Dat was echt ongekend voor de handbalwereld. Ik denk zoiets alleen nog mee te kunnen maken als ik coach ben van het Nederlands team en ze wereldkampioen worden. Voor mij als coach is het fijn dat we met dit kampioenschap een onvergetelijke herinnering hebben gecreëerd. Als je ziet hoever we in drie jaar zijn gekomen; dat maakt het feest nog net even wat groter.”

Aanvoerder Naomi Hoogervorst met de kampioensbeker.

Al 8 jaar samen naar het hoogste niveau! Gefeliciteerd, team Fysiotherapie Voorhout


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl

W!

NIEUW! Caresse Caresse boxsprings &&more boxsprings more

P ESNP R MIEN TG C ASR, ED S SEEKBBOEXD S PDREI N B EO DFDD E NK U E NS S HE ON O FSD! K U S S E N S ! L A P E N M ECTO M C FAORRETAS BSEEL BS LOAX NG SE,ND EHK O

00

5,-

160x200

2395,-

2995,-

2395,-

Caresse 4700 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

2195,-

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

1695,2195,- 1695,160x200 cm

160x200 cm

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. Complete •boxspring uit: 2 elektrischbestaande verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met • een gestoffeerd hoofdbord. 5 comfortzones. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings • topmatras van hoogwaardig koudschuim. voorzien• van pocketveer matrassen met 2 elektrische motoren met kabelbediening. 5 comfortzones. • trendy pootjes in rvs.

• topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

2795,Caresse 6700

3695,-

3295,-

Caresse 8500

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

P KELTO

2.000m2 SLAAPKAMERPLEZIER

e VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN! r dO C A R E S S EV,odoeZ SLAAPKAMERCENTRUM r u

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 21:00 uur • vrijdag: 10:00 uur • zaterdag: Openingstijden: maandag10:00 t/m -vrijdag: 10:00 - 18:00 uur- 18:00 • zaterdag: 10:00 - 10:00 17:00- 17:00 uur uur

2

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

C A R EC SA SR EE S S4E 5 40500 0


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Onafhankelijk Wat is onafhankelijk? Wie kan er 100 procent zelf beslissen of handelen? Is een multimiljonair onafhankelijk of is juist een zwerver onafhankelijk? En waarom geef ik een voorbeeld waarbij het verschil in personen gemaakt wordt door geld? Is een vrije geest niet het toppunt van onafhankelijkheid? Maar als degene met die vrije geest nou ergens in loondienst is, is hij of zij dan nog wel onafhankelijk? Of degene met een vrije geest heeft een hypotheek op zijn huis, wat zegt dat? Commercieel onafhankelijk werken, lijkt me ook niet mogelijk. “Ik zou deze jurk niet kopen, want uw kont komt er wel heel groot in uit.” Dááááág klant.... De term onafhankelijk breng ik hier ter sprake omdat een van de pijlers van de democratie een onafhankelijke pers is. Maar weet u bijvoorbeeld hoe het werkt bij de parlementaire pers in Den Haag? Elke vrijdag is er een ministerraad. Onderwerpen zijn vooraf niet openbaar. Daar komt vrijdagmiddag dan altijd nieuws uit. Toch heeft elke vrijdagochtend een van de landelijke media al een primeur over wat er die dag besproken gaat worden door het kabinet. Hoe weten ze dat? Omdat er gelekt wordt. Journalisten zijn gek op lekken. Je scoort een primeur en dus punten als journalist. Maar de vraag is: waarom lekt iemand? Die heeft daar belang bij. Of die wil er op een bepaald moment wat voor terug. Een gunstige pers bij slecht nieuws? Veel aandacht vlak voor de verkiezingen? Je weet als nieuwsconsument bijna nooit wie er lekt, dus je weet ook niet wat voor wederdienst er tegenover staat. Een journalist zou nieuws dat gelekt wordt, uit het oogpunt van onafhankelijke journalistiek, niet moeten accepteren, maar dan snij je jezelf als journalist wel in de vingers. En amicaal omgaan met politici, mag dat? Als lokale journalist sta ik met een raadslid langs het voetbalveld, barbecue ik op voetbalkamp met een wethouder, eet ik taart op een verjaardag samen met een directeur van een belangrijke stichting. Mag dat? De gemeenteraden beslissen over een groot deel van het geld waar ik mee betaald word. Kan ik wel heel stoer roepen dat ik onafhankelijk werk, maar per definitie is dat dus niet zo. Als ik een persbericht krijg van een bedrijf en er staat weinig of geen nieuws in, dan gooi ik het weg. Is dat bedrijf een belangrijke adverteerder, dan denk ik er nog eens over na.

WOENSDAG 5 APRIL 2017

17

‘In voor- en tegenspoed zorgen we voor elkaar’ n Echtpaar Van de Ende - Janszen viert diamanten jubileum SASSENHEIM n Al zestig jaar delen ze lief en leed. Afgelopen vrijdag vierde echtpaar Jan (85) en Betty (84) van de Ende - Janszen hun diamanten huwelijksjubileum. Burgemeester Breuer bezocht het bruidspaar in Sassenheim. Het grote feest vierde het stel met de hele familie bij hun dochter thuis en tijdens een rondvaart in Delft. Door Esther Luijk

Eigenlijk was hun echte huwelijksjubileum al 5 maart. Op die dag trouwde het stel in 1957 voor de wet. Op 4 september dat zelfde jaar trouwden ze in de kerk. “We vieren het feest toch vandaag omdat nu al onze kinderen en kleinkinderen er zijn,” zegt Jan. “De helft woont in Amerika zie je, en het is zo’n tien jaar geleden dat we allemaal bij elkaar waren. Ze zijn nu allemaal over gekomen naar Nederland voor de bruiloft van onze kleindochter, dus we vieren ook gelijk ons feest.” Het huwelijksfeest in 1957 was in Restaurant de Nachtegaal in Noordwijk, waar Betty woonde. Betty: “Er was een hele grote speeltuin bij, kan ik me nog herinneren. We gingen met de hele familie op de schommel, het was een erg fijne dag.”

Burgemeester Carla Breuer feliciteert het bruidspaar Van de Ende - Janszen. | Foto: Esther Luijk

MOLENAAR

Het stel ontmoette elkaar via de zus van Jan, waarvan Betty een vriendin was. Jan woonde in Delft en had in Wageningen op school geleerd voor molenaar. Na hun trouwen gingen ze dan ook in een huisje naast een molen in Delft wonen: Molen de Pauw. Ze kregen vier kinderen en tien kleinkinderen.

Tweede cursus Politiek Actief succesvol afgerond TEYLINGEN

n De afgelopen zes weken hebben 25 inwoners van Teylingen deelgenomen aan de tweede cursus Politiek Actief die de gemeente Teylingen in samenwerking met ProDemos organiseerde. Op donderdagavond 30 maart was de afsluiting en kregen zij hun certificaat uitgereikt. In september start een nieuwe cursus.

De laatste bijeenkomst was voor de vergadering van de gemeenteraad. De cursisten werd gevraagd een pitch te geven over wat ze hebben opgestoken van de cursus en wat ze ermee gaan doen. Voor meerdere cursisten bleek de cursus een trigger om de eerste stap te zetten richting de politiek, terwijl ze voor die tijd niet goed wisten hoe ze dit moesten aanpakken. NIEUWE CURSUS

In september en oktober 2017 organiseert de gemeente Teylingen opnieuw de cursus Politiek Actief. De cursus is in de avonduren en start

op donderdagavond 7 september. In de cursus, onder leiding van een cursusleider van ProDemos, kunnen inwoners hun kennis over de politiek in het algemeen vergroten. Ook krijgen zij uitleg over de gemeentelijke politiek en worden vaardigheden als debatteren en lobbyen getraind. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en de griffier. Deelnemers van de cursus moeten minimaal vijf avonden bijwonen. Er kunnen 25 personen deelnemen. Aanmelden kan tot 1 augustus bij Robert van Dijk of Lisanne Korteling via de telefoon of e-mail. Na aanmelding neemt een medewerker van de griffie contact op om kort te spreken over de motivatie. Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met Robert van Dijk via 14 0252 of r.vandijk@raadteylingen.nl of Lisanne Korteling via l.korteling@ raadteylingen.nl.

Onafhankelijke pers, we roepen met z’n allen dat het belangrijk is. Maar het bestaat niet en het wordt steeds minder. Laten we dat eerst maar beseffen en wie weet gaan we er écht een keer voor. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl De deelnemers aan de cursus Politiek Actief. | Foto: pr.

NAAR AMERIKA

De boeren waaraan Jan veevoer leverde verdwenen door stadsuitbreidingen en in 1976 ging de familie het geluk in Amerika zoeken. Jan richtte de Dutch Fence Company op en bouwde jarenlang hekken in het hete Houston, Texas. In 1991 kwam het echtpaar vanwege gezondheidsredenen terug naar Nederland. Twee van hun kinderen en

vijf kleinkinderen bleven achter in Amerika. ‘GEVEN EN NEMEN’

Het geheim op een lang en gelukkig huwelijk is volgens Jan ‘geven en nemen’. “Een man een man, een woord een woord”, voegt hij toe. “In voor- en tegenspoed hebben wij voor elkaar gezorgd. Dat zou iedereen moeten doen.”

Blokfluitfeest na muziekles SASSENHEIM n Alle leerlingen uit groep vier van de vijf basisscholen van Sassenheim (de Rank, de Startbaan, het Bolwerk, de Springplank en de Overplaats) hebben afgelopen weken muzieklessen gekregen. In deze lessen leerden zij een aantal noten op de blokfluit. Ook leerden zij een blokfluitlied dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven is. Op vrijdagmiddag 7 april om 17.45 uur zullen de kinderen een echt concert geven in de Juliana-

kerk, Julianalaan 6 in Sassenheim, onder leiding van dirigent Erik Waerts. De toegang is gratis. Aan dit concert doen ook de leerlingen Algemene Muzikale Vorming (AMV) mee. Ten slotte zijn twee jeugdorkesten van Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim van de partij: het Startersorkest en het Aspirantenorkest. Dit concert is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

Cursus: overheidszaken digitaal SASSENHEIM

n Speciaal voor mensen die nog niet zo handig zijn met overheidszaken via internet te regelen, wordt in de bibliotheek (Kerklaan 42) de cursus Digisterker gegeven: ‘Regel uw overheidszaken digitaal’. In kleine groepjes en onder begeleiding van docenten wordt er in eigen tempo stapsgewijs ervaring opgedaan met websites van de overheid.

Steeds meer zaken gaan tegenwoordig via internet. Of het nu gaat om het zoeken van werk, het aanvragen van huur- of zorgtoeslag of het doorgeven van een verhuizing. Voor veel mensen is dit niet zo vanzelfsprekend om dit gemakkelijk te kunnen regelen. Deelnemers leren hoe ze informatie kunnen aanvragen bij de gemeenten, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) en de Belastingdienst. Vaak is voor deze zaken een DigiD nodig. Als een deelnemer deze nog niet heeft, wordt geleerd hoe deze aan te vragen. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid.

De cursus bestaat uit vier lessen: dinsdag 11, 25, april, 2, 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten voor deelname bedragen 20 euro (en 15 euro voor bieb-leden). Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Tijdens de cursus maken deelnemers gebruik van een laptop van de bibliotheek. De cursus is alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Teylingen. Deelnemers hebben enige ervaring met het gebruik van computer en internet. Met de cursus worden deelnemers vooral handiger in het gebruik van overheid websites.

Weer de wei in VOORHOUT

n De melkkoeien van Jaap en Klaas van Dijk gaan op zaterdag 8 april om 12.00 uur weer de wei in bij De Willemshoeve (Jacoba van Beierenweg 132b). De toegang is gratis.


1e & 2e Paasdag LUNCH / HIGH TEA / DINER + eieren zoeken

SUITES | LUNCH | DINER | HIGH TEA | HIGH WINE | TROUWEN | CABARET

T 071 720 09 09 W www.villa-beukenhof.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 5 APRIL 2017

19

Kinderen leren snel en veilig zwemmen bij zwemschool Swimstar VOORHOUT

n Dat zwemmen vooral leuk is, leren kinderen bij zwemschool Swimstar. Tijdens de lessen in het zwembad van de KTS is er veel aandacht voor de veiligheid en zelfredzaamheid, zodat kinderen (én hun ouders) op een veilige manier kunnen genieten van alle waterpret deze zomer. In mei start weer een nieuwe groep.

Zwemles is een van de belangrijkste lessen die een kind op jonge leeftijd kan volgen. Zeker nu de zon weer regelmatig schijnt en ouders en kinderen vaker naar het zwembad of het strand gaan. Zwemschool Swimstar is in januari gestart met zwemlessen volgens de speciale PADI Swim School methode. KLEINE GROEPJES

PADI Swim School is een nieuwe methode van leren zwemmen, die op een aantal punten verschilt van de reguliere zwemlessen, vertelt zwemjuf Ingrid van Gerven. “Tijdens de lessen wordt er ook veel aandacht aan zelfredzaamheid en veiligheid in en om het water besteedt.” Daarnaast bieden de kleine groepjes meer mogelijkheden. “De methode leent zich uitstekend voor kinderen die om welke reden dan ook extra aandacht nodig hebben.” “Swimstar staat voor veiligheid, kwaliteit, individuele aandacht en plezier,” gaat Van Gerven verder. “Wij geven zwemles aan kleine groepen kinderen vanaf 4 jaar. Iedere groep heeft zijn eigen zwemdocent en deze docent begeleidt de groep bij alle veiligheid- en zwemvaardigheden. Door deze manier van werken leren we de kinderen goed kennen en hierdoor zijn we in staat om onze manier van lesgeven aan te passen aan de behoefte van het kind.” Alle docenten zijn gedi-

plomeerd PADI Swim School zwemdocent en hebben de StarGuard Lifeguard certificering. BELONINGSSYSTEEM

Bij PADI Swim School wordt in de eerste weken veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid in en om het water. De lessen worden aangeboden in perioden van acht weken en er wordt gewerkt met een beloningssysteem. “De eerste les krijgen de kinderen een poster mee naar huis, waarop een grote ster staat afgebeeld. Deze ster krijgen de kinderen na het afronden van de eerste fase van het zelfredzaamheidsdiploma. Daarna verdienen de kinderen een kleine ster na het succesvol afronden van iedere volgende fase.” Na het behalen van het zelfredzaamheidsdiploma kunnen de kinderen zichzelf redden als ze in het water vallen én kunnen ze hulp verlenen zonder zichzelf in gevaar te brengen als ze iemand in het water zien. Hierna worden de volgende zwemslagen aangeleerd, steeds in periodes van acht weken: borstcrawl, rugcrawl/rugslag, vlinderslag en schoolslag. Gemiddeld haalt een kind in zeven of acht periodes van acht weken zijn zwemdiploma. De uitvoeringsvereisten van dit diploma zijn gelijkwaardig aan het C-diploma. LESSEN STARTEN IN MEI

Vanaf zondag 7 mei starten er twee nieuwe groepen waarin plaats is voor zes kinderen. Er start een groep van 16.00 tot 17.00 uur en een groep van 17.00 tot 18.00 uur. Vervolgens start er iedere acht weken een nieuwe groep. De lessen zijn in de KTS, Leidsevaart 4 in Voorhout. Aanmelden of meer informatie? Kijk op www.swimstar.nl of stuur een mail naar info@swimstar.nl.

Daan en Anja Jansze hebben samen het bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn en de Tulperij.| Foto: pr.

Verhaal van bol tot tulp bij De Tulperij VOORHOUT n Bloembollenbedrijf De Tulperij heeft vrijdag 31 maart de deuren geopend voor het vierde seizoen. Tot half mei worden er excursies en rondleidingen verzorgd tussen de bollen. “De eerste groepen hebben zich al aangemeld” zegt Anja Jansze enthousiast. “Tijdens de rondleidingen vertellen we het verhaal van bol tot tulp en bieden we alle gelegenheid om de prachtige voorjaarsbloeiers op ons land te bewonderen. Ook kunnen er foto’s tussen de tulpen en narcissen worden gemaakt. Afgesloten wordt met een kop koffie of thee in de nostalgisch ingerichte kas, terwijl intussen naar een film over de bollenteelt kan worden gekeken. En natuurlijk maak ik verse stroopwafels voor bij de koffie. Meer Hollands kan het niet.” AMBACHTELIJKE WIJZE

Anja en haar echtgenoot Daan hebben samen het bloembollenbedrijf Adr. Jansze & Zn. dat gespecialiseerd is in de teelt van tulpen en narcissen. Het bedrijf is opgericht in 1927 en Daan vertegenwoordigt de derde generatie. “Het bloembollenbedrijf is een eenmansbedrijf.” Eerder was er ook nog een broeierij aan verbonden, maar daarmee is

Zwemjuffen Ingrid van Gerven en Angelique Verpaalen (r).

Project BOOST! zet gezond eten en sporten voor jongeren op de kaart TEYLINGEN n Als ouder ken je het wel; gezond eten op een bepaalde manier presenteren zodat de kinderen het opeten. Ook benoem je dat sporten goed voor ze is, maar waarom eigenlijk? Jongerenwerk Welzijnskwartier te Teylingen geeft, in samenwerking met andere organisaties, antwoord op de waarom-vraag met het BOOST! project. De eerste activiteit is op donderdag 6 april.

Project BOOST! is speciaal voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar. Aan de hand van vijf leuke, maar leerzame activiteiten gaan de jongeren aan de slag. KIJKJE IN DE KEUKEN

De eerste donderdag bestaat uit een speurtocht in bibliotheek Sassenheim. Verder nemen we een kijkje

in de keuken bij Cafe Graaf Jan waar we veel over voeding te weten komen. Vervolgens gaan we squashen bij Dekker Warmond, knallen in de sportschool van Thea Hoogervorst en sluiten wij af met een bootcamp op het eiland Koudenhoorn in Warmond. IEDERE DONDERDAG

De activiteiten van BOOST zijn op op donderdag 6, 13 en 20 april en op 11 en 18 mei. Ze duren van 16.00 uur tot 17.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl. Voor meer informatie, stuur een appje naar jongerenwerker Richard Grimbergen, 0610704075. Of kijk op https://www.facebook.com/ JongerenwerkTeylingen/.

Daan vijf jaar geleden gestopt. Hij legt zich volledig toe op de teelt van tulpen en narcissen. Omdat het bedrijf niet zo heel groot is, verricht Daan alle werkzaamheden op ambachtelijke wijze. “Ook het bollen pellen gaat bij ons in de zomer nog gewoon met de hand. Wij vragen hiervoor altijd scholieren.” BELEVING

“Zowel Daan als ik vinden het heerlijk over dit mooie product te vertellen. En in het voorjaar is De Tulperij zo mooi dat het een geweldige beleving en een voorrecht is dat we er dagelijks in mogen werken en dit nu kunnen delen met de bezoekers. Ook vinden we het belangrijk toeristen erop te attenderen dat ze beter nu geen bloembollen kunnen kopen, omdat deze oude bollen niet zullen bloeien. Dat ze beter gezonde bloembollen kunnen bestellen die na de rooitijd in de zomer worden thuisgestuurd. Na het planten in oktober is de bloei in het voorjaar gegarandeerd.”

UITSTERVEND BEROEP

Voor de rondleidingen moet wel altijd even vooraf worden gereserveerd. De duur van een rondleiding is een uur. Behalve dat dit leuk is voor toeristen, zijn ze ook heel geschikt voor familie- en bedrijfsuitstapjes of andere groepen. Workshops zijn ook mogelijk. “Daarnaast verzorgen we rondleidingen voor scholen. Wij vinden het belangrijk om het bollenvak op deze manier bij de jeugd te promoten. Bollenkwekers zijn een stervend beroep en dat is ontzettend jammer. Het is juist een geweldig beroep met veel afwisseling. Dat willen we de jeugd graag tonen. Het bollenpellen in de zomer helpt daar eveneens bij.” ROLSTOELVRIENDELIJK

De Tulperij is tevens rolstoelvriendelijk en daardoor ook zeer geschikt voor uitstapjes vanuit verzorgingsen verpleeghuizen. Parkeren is gratis en de bereikbaarheid is goed. Op de fiets is De Tulperij eveneens goed te bereiken en is het bloembollenbedrijf tussen de knooppunten 55 en 58 aan de Oude Herenweg gelegen. Meer informatie is te vinden op www.detulperij.nl.

Jacoba van Beierenfonds keerde 24.550 euro uit in 2016 TEYLINGEN n Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen heeft vorig jaar in totaal 24.550 euro gedoneerd aan initiatieven in Teylingen. Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst, presenteerde het bestuur van het fonds op woensdag 29 maart de resultaten van het eerste volledige jaar. “We zijn trots op wat we al gedaan hebben,” zegt voorzitter Wim Ouwehand. In totaal kreeg het lokale fonds 29 aanvragen, waarvan er 18 initiatieven een bijdrage ontvingen. Het fonds voor Teylingen is eind 2014 officieel opgericht en draaide in 2016 het tweede volledige jaar. Naast de tevredenheid, ziet Ouwehand ook punten waar nog aan gewerkt moet worden. “Belangrijk is de zichtbaarheid; dat iedereen in Teylingen het fonds kent. Daarnaast willen we ook dat mensen een aanvraag durven doen. De drempel moet zo laag mogelijk zijn.” Tegenover de aanvragen, staan de

inkomsten. Tot en met 2018 heeft de gemeente een jaarlijkse toezegging gedaan voor een bijdrage van 20.000 euro. Ouwehand: “Het is onze uitdaging om de geldpot vol te houden. Niet alleen door de gemeente, maar ook door (eenmalige) schenkingen van inwoners of bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld Vrienden van het fonds worden.”

AANVRAGEN

Het jaar is voor aanvragen opgedeeld in vier periodes. Op 1 augustus sluit de eerstvolgende aanvraagperiode. Inwoners met een initiatief kunnen dat voor die tijd aanmelden via www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl. Op de website is ook meer te vinden over het schenken van een bedrag.

Voorzitter Wim Ouwehand (r) ontvangt een cheque. | Foto: pr.


Test de nieuwe Crafter waar hij thuis hoort ...

... in uw eigen bedrijf. ar Verkrijgba vanaf

€ 21.950

Kant & Klaar inclusief o.a:  Tussenschot Fullservice.  Trekhaak Lease v.a  Betonplex laadvloer 4m9aa5nd € r pe  Zijwandbetimmering

Forepark Den Haag Donau 120 (070) 342 93 69

wittebrug.nl/crafter

Noordwijk De Hooge Krocht 109 (071) 406 36 00

info@wittebrug.nl

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

PAARDENBOX TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE! NW-hout, 15 min. loopfstand van duinen strand. 1 box te huur op privé terrein voor een merrie of ruin. Eigen zadelkast, toilet, keuken met warm water, afspuitplek en ruime paddock. €260,- per maand incl. hooi, stro, binnen- en buiten zetten en 3x per dag voeren. Bel: 06-13507433

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Deze zomer slanker? Dan is het nú tijd om af te vallen. Slank 82! Ruim 40 jaar hét adres voor verantwoord afslanken. Katwijk: elke donderdag: ‘s ochtends om 09.00 uur, ‘s avonds om 19.30 uur in zaal Pnielkerk, J. Bergmanstraat 1. Inl.: B. Hoogerdijk, tel: 071-4030578. www.slank82.nl Inschr.: € 13,- wekelijks € 7,-. Gezocht: Huishoudelijke hulp voor Ned. Vrouw van middelbare leeftijd in Wassenaar. Voor info tel: 070- 5115004. (Graag na 17.00 uur bellen).

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,00. Inlichtingen 06-20773480

De nieuwe sterspelers bij Kleverlaan!

Nu al vanaf

€ 15.735,Of met private lease vanaf

€ 269,-

p.m.

Gieterij 2, Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724

ZE ZIJN ER WEER! DE STREEKDERBY’S Zaterdag 8 april 15.00u Quick Boys - Rijnsburgse Boys 18.00u VVSB - v.v. Katwijk

Ben jij er ook bij?

Nu al vanaf

€ 11.725,Of met private lease vanaf

€ 189,-

p.m.

Weten wat uw auto waard is? Ga naar www.kia-kleverlaan.nl en doe de gratis

Gem. brandstofverbruik: 4,1 – 6,0 l/100km, 24,4 – 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 130 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn geldig voor de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-05-2017 en uiterste registratiedatum van 30-06-2017. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Het private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 30-06-2017. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


DE TEYLINGER

O

ntspannen zitten ze op de zwart leren banken die in Fascinus staan. Het jongerencentrum is uitgestorven op donderdagochtend. “Niet zo gek”, zegt Richard Grimbergen, “dat krijg je als je de avond ervoor ook aan het werk was.” Samen met zijn collega’s Jeroen Lubbers, Johan Braaksma, Johan van Weeghel en Anique van der Klauw vormt hij het team voor de jeugd in Voorhout, Warmond en Sassenheim. Jongerenwerk in Teylingen wordt sinds 2011 uitgevoerd door Welzijnskwartier in de jongerencentra Fascinus (Sassenheim) en Ex-Voto/@ Hok (Voorhout). De van oorsprong Katwijkse organisatie is daarnaast ook in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout actief. Maar de bands en het bier, die zijn er wel vanaf, zegt Braaksma. “Het is nog een beetje het imago dat eraan kleeft. Vroeger was dat ook zo. Toen was de gedachte: geef die jongeren een plekje waar ze elkaar kunnen ontmoeten en dan is het goed. Dat is veranderd. Er zijn natuurlijk nog wel optredens, maar dat is niet waar het om draait.” PREVENTIE

Van Weeghel knikt instemmend. Net als zijn collega (en naamgenoot) is hij al ruim tien jaar aan het jongerenwerk verbonden. “Er is de afgelopen jaren veel veranderd, zowel in de opdracht van de gemeente, maar ook vanuit onszelf. We zijn steeds meer overgegaan van groeps- naar individuele begeleiding, bijvoorbeeld met talent coaching. Vroeger verwees je jongeren door bij praktische problemen. Nu help je ze zelf om alles weer op de rit te krijgen.” Braaksma: “Er is ook meer aandacht voor onderwerpen zoals alcohol en drugs. Samen met preventiepartners kijk je nu of je er iets aan kunt doen. Dat was vroeger veel minder het geval. Of denk aan ons Bullyproject over pesten. Nu wordt er meer

WOENSDAG 5 APRIL 2017

van de jongerenwerkers verlangd”. KOKEN IN DE BERNARDUS

De activiteiten in Teylingen zijn in twee leeftijdsgroepen opgedeeld. Richard Grimbergen en Anique van der Klauw organiseren de activiteiten voor de groep tien tot veertien jaar. Ze gaan langs basisscholen om kennis te maken en over het programma te vertellen. Zaalvoetbal, graffiti en op bezoek bij de burgemeester in het kader van ‘Later als ik groot ben’ komen aan bod. Richard: “We vinden het ook belangrijk om buiten het jongerencentrum te komen. Zo koken we bijvoorbeeld op maandagavond met een groepje in de Bernardus. Onwijs leuk om te doen, want de jongeren koken dan voor de bewoners. Zo verbinden we de ouderen en de jeugd met elkaar”. Binnenkort start ook het project ‘Boost!’, waarin de focus op gezond eten en sporten ligt. Daarnaast hebben de jongerenwerkers ook een signalerende functie. Ze zien vaak als snel als een tiener ergens mee zit. De eerste reactie van een tiener is dan vaak een verwerende, zegt Anique. “’Je snapt het toch niet, jij hebt het niet meegemaakt’ zeggen ze dan vaak. Maar dat is juist onze kracht. Veel van de dingen waar de tieners tegenaan lopen, hebben we zelf ook meegemaakt. Scheidingen of het overlijden van iemand. Als ze dat eenmaal weten, zorgt dat soms voor openheid.”

Paspoort Op de foto, de jongerenwerkers in Teylingen, v.l.n.r.: Anique van der Klauw, Johan van Weeghel, Jeroen Lubbers, Richard Grimbergen en Johan Braaksma. | Foto: Willem Krol

DE STRAAT OP

Naast alle activiteiten, gaan de jongerenwerkers ook zelf de straat op om in contact te komen met de jongeren in Teylingen. Van Weeghel: “We gaan naar plekken waar overlast is gemeld, maar werken tegelijkertijd ook preventief door zelf een praatje met de jongeren aan te knopen en horen wat er speelt. “ Jongeren zitten steeds eerder op straat, zegt Braaksma. “We proberen het vanaf tien jaar al op te pakken, dan kunnen we preventief werken. Dan zitten ze op de basisschool en luisteren ze nog naar hun ouders. Dat is het moment om kennis te maken met jongerenwerk.” Over weerstand bij ouders vanwege het oude imago merken de jongerenwerkers af en toe nog wel eens iets. “We zien wel dat zodra ouders hier een keer zijn geweest, ze er anders over gaan denken. We proberen ouders er ook bij te betrekken, bijvoorbeeld door hun kinderen de laatste kookworkshop voor hen te laten koken. Dan raak je met een moeder of vader in gesprek en zie je het beeld veranderen.” TALENT COACHING

VRIJWILLIGERS

Voor jongeren vanaf 14 jaar zijn er weer andere activiteiten. Betrokkenheid en activeren zijn heel belangrijk. “We vragen ze mee te helpen als vrijwilliger. Zo kan je er af en toe eentje lostrekken uit een groepje. Dan hoeft hij zich even niet extra stoer te gedragen, maar betrek je ze bij anderen,” legt Jeroen Lubbers uit. Hij is sinds kort aan de slag in Fascinus en heeft een poel van 30 vrijwilligers. “We proberen ze bij veel dingen te betrekken. Daarnaast heb je ook jongeren

die zelf iets willen organiseren. Laatst kwamen twee jongens binnen die met Koningsdag bij het skatepark iets willen organiseren. Ze gaan zelf flyeren en promotie maken. Hartstikke leuk, want daar zijn wij ook voor.”

Ons werk is veelzijdiger geworden’

Met alle hobby’s en het huiswerk van jongeren tegenwoordig, kan je de vraag stellen of er voor jongerenwerk nog wel plek is. Is het nog wel nodig? En hoe kan je zien dat het succesvol is? Braaksma: “Het blijft mensenwerk, dus echt resultaten meten is lastig. Het is geen straatje leggen, zeg ik altijd maar. Er is wel een voorbeeld uit Rotterdam waar ze jaren geleden de financiering van het jongerenwerk hadden stopgezet. Dat heeft er toen voor gezorgd dat er meer problemen op straat kwamen. Er is toen besloten om het jongerenwerk toch weer terug te laten komen.”

21

Het Jongerenwerk biedt sinds kort ook talent coaching aan, een begeleidingstraject waarin een jongere een op een wordt begeleid om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. “Dat kan zijn een dag- en nachtritme, of werkervaring, of toch zorgen dat iemand die dreigt vast te lopen op school, toch doorzet.” Op dit moment zijn er twaalf deelnemers, waaronder enkele jonge statushouders. Allemaal krijgen ze begeleiding om te zorgen dat hun problemen onder controle blijven en opgelost worden. VIJF PROCENT MET PROBLEMEN

In Teylingen gaat het met veel jongeren goed, benadrukken de jongerenwerkers tot slot. Braaksma: “ We zijn er met name voor die vijftien procent waar het even niet lekker loopt. Dat kan thuis zijn, of op school. Wij noemen ze de ‘ongeorganiseerde jeugd’. Die willen niet bij een sportvereniging horen. Zij willen buiten hangen, hebben andere interesses of hebben het thuis zwaar. Daarvan komt tien procent wel op zijn pootjes terecht. De vijf procent die over blijft, heeft het echt zwaar. Ook voor hen zijn wij er. Ze kunnen met ons praten, overleggen, we helpen ze en sturen ze bij waar nodig. Jongerenwerk is voor een groot deel preventief. Het doel is om te voorkomen dat de jongeren uiteindelijk in de hulpverlening terecht komen. Natuurlijk lukt dat niet altijd, maar soms wel”. Jeroen heeft dat zelf ervaren: “Tijdens mijn afscheid in Rijnsburg kreeg ik van een jongen een brief. Hij was heel stil en was niet goed in zijn emoties verwoorden. De scheiding van zijn ouders en het alcoholmisbruik in het gezin, kon hij niet bespreken. Op school ging het niet zo lekker, maar hebben we bijsturing gegeven. Hij heeft ze vmbo-diploma behaald en zit nu op MBO. Ook heeft hij weer contact met zijn vader. Het is goed om te zien dat hij alles weer goed op de rit heeft”. De jongerenwerkers knikken. Dat zijn de momenten waarvoor zij hun werk doen.


BOXSPRING NORMA JUBILEUM Elektrisch RF-verstelbaar, luxe Latex topper, luxe achterwand, boxspring met pocketvering interieur en originele Combispring matrassen. Soepel en/ of stevig. Maten: 160/180 x 200/210.

Elektrisch

Vlak

van € 2795,voor

van € 3815,voor

€ 2499,-

€ 1599,-

Al onze Norma Jubileum matrassen: 2E GRATIS! Al onze Norma Aura matrassen:

Elektrisch

2E VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!

van € 4714,voor

Vlak

BOXSPRING NORMA SELECT

€ 2999,-

van € 3494,voor

€ 1999,-

180x200

van € 3995,voor

€ 3295,-

BOXSPRING FIFTH AVENUE

Inclusief gratis bedlinnenpakket! MARJOLEIN BASTIN

Dekbedovertrek Zeester, 240 x220 van: € 79,95 voor € 59,95

t.w.v. €300,- bij een elekstrische boxpring en t.w.v. €150,- bij een vlakke boxspring

Lente sale!

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL TELEFOON: 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40, 2225 GC KATWIJK WWW.BARNHOORNBEDDEN.NL


week in beeld

DE TEYLINGER

Snelwinkelen

WOENSDAG 5 APRIL 2017

n Nieuwe tenues Oranje Vereniging

VOORHOUT n De afgelopen jaren

VOORHOUT n De bestuurs-en commissieleden van de Oranje Vereniging Voorhout kwamen zondag 2 april bijeen om het nieuwe tenue te presenteren aan de sponsoren. Een afvaardiging van de organisatie van het Luchtkussenfestival en van sponsor ING waren hierbij aanwezig. Voorzitter Ton Wolvers bedankte de sponsoren voor hun bijdrage en de kledingcommissie voor hun werkzaamheden om tot deze kostuumkeuze te komen. Het nieuwe tenue straalt gastheerschap uit en dat zijn de leden van de Oranje Vereniging natuurlijk bij de diverse activiteiten die ze organiseren. | Foto: pr.

schenkt supermarkt Plus van Dijk in Voorhout altijd 1 minuut gratis winkelen aan de kerkenveiling Paveivo van de Bartholomeuskerk. Op vrijdag 17 maart mocht de familie de Haan de gekochte minuut verzilveren. Gerrit en dochter Willemiek shopte in totaal 338,53 euro aan boodschappen bij elkaar. Tot slot was er bij de finish van het ‘snelwinkelen’ ook nog een bloemetje van supermarkteigenaar Joop van Dijk. | Foto: pr.

Hart van Hooghkamer opgeleverd VOORHOUT n De eerste van de in totaal 73 sociale nieuwbouwappartemen-

ten van het woongebouw Hart van Hooghkamer zijn maandag 3 april opgeleverd. De heer Rademaker is één van de eerste gelukkigen die de sleutels van zijn gloednieuwe appartement in ontvangst mocht nemen: “Ik werk hier in de buurt. Als ik op mijn balkon sta, dan zie ik zo mijn werkplek in Voorhout. Ik hoop hier nog vele jaren met plezier te wonen.” | Foto: pr.

23

Monumentale bomen Overbosch VOORHOUT n De bezoekers van het Overbosch weten al lang, dat er veel bijzondere bomen staan in dit historische bos. Maar een aantal van deze bomen zijn nu ook officieel aangemerkt als ‘monumentaal’. De Moerascipres (Taxodium distichum) stond al op deze lijst, maar dankzij het initiatief van de Stichting Vrienden van het Overbosch zijn hier nog eens vijf bomen bijgekomen. Het gaat om de Treurbeuk (Fagus sylvatica ‘Purpurea pendula’), een Oosterse plataan (Platanus orientalis), Zomereik (Quercus robur), Beuk (Fagus sylvatica) en een Gewone Plataan (Platanus x hispanica). De bomen zijn bijgeschreven in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. | Foto: pr.

n Directeur De Overplaats neemt afscheid SASSENHEIM n Directeur Jan

Verwater nam afgelopen vrijdag 31 maart op zijn 65ste verjaardag op onvergetelijke wijze afscheid van ‘zijn Overplaats’. Hij werd ‘s morgens samen met zijn vrouw buiten bij de basisschool verwelkomd. Liedjes, versjes en toneelstukjes werden tijdens twee vieringen opgevoerd rondom het thema ‘Wij gaan op berenjacht’, het lievelingsboek van de afscheidnemende directeur. Ook het zakdoekenlied mocht niet ontbreken. Een lied waar meester Jan zelf menig collega mee verraste bij zijn of haar afscheid. ‘s Middags volgde de afscheidsreceptie voor de ouders en kreeg hij namens de oudercommissie een naambordje aangeboden die binnenkort wordt opgehangen op het nieuwe pannaveldje. Na afloop reisde het team af naar de Kaag, waar meester Jan ooit zijn onderwijscarrière begon. Wie Verwater opvolgt, is nog niet bekend. Annemiek van Leeuwen is voorlopig waarnemend directeur. | Foto: pr.

Boekpresentatie en bestuurswisseling bij Warmelda WARMOND n Voorzitter André van Noort stopt als voorzitter van het

Historisch Genootschap Warmelda. Van Noort was sinds 2001 voorzitter en draagt de voorzittershamer over aan Warmonder Aad Boer. Hij blijft wel nog als bestuurslid actief.

Tijdens de ledenvergadering werd ook het nieuwe boek ‘Heren van Warmond en Woude’ van auteur Mathieu Fannee gepresenteerd. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan de nietsvermoedende Jaap van Grieken, een directe afstammeling van een van de oude heren van Warmond. Het boek, dat mede mogelijk is gemaakt door het Jacoba van Beierenfonds en Stichting Professor van Winter Fonds is te koop bij Boek Kado Enzo, de VVV en op warmelda.nl. | Foto: pr.

Welkom voor vijf nationaliteiten SASSENHEIM n De week van 3 april is een internationale week voor het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Vwo-leerlingen uit klas 4 krijgen hun uitwisselingsmaatje uit diverse Europese landen op bezoek. Er komen 23 Finse leerlingen, 22 Italiaanse leerlingen, 20 Roemeense leerlingen, 17 Zweedse leerlingen en 25 Duitse leerlingen. Hugo van der Graaf, coördinator internationalisering, heette op het Leerplein de leerlingen welkom. | Foto: pr.


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten Energie besparen zonder comfort te warmte specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie Leverancier van duurzame energie zoals verliezen zonnepanelen Leverancier van duurzame energie Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zoals zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen Wij werken met gerenommeerde merken houd aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde Zink-, looden dakwerk merken als Nefit, Remeha en Vaillant Sanitaire installaties Zink-, looden dakwerk Showroom met verschillende designSanitaire installaties radiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Kom jij ons team versterken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wij hebben per direct plek voor... • Werkvoorbereider / Tekenaar • Service monteur CV • Monteur CV / airconditioning • Leidinggevend monteur • Loodgieter Zinkwerk • Hulpmonteur

k r e t S n Same

bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Kijk voor verdere info en functieomschrijving op onze site www.bernardschulte.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV

Interesse? Bel of mail ons t.a.v. dhr. B. Schulte

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414. ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, tevens te koop gevraagd, bedrijfsauto tot bouwjaar 2002, inl. 06- 30216509.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505. ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Hotel Noordzee Katwijk zoekt een afwashulp. Nieuwsgierig? Mail: gerard@hotelnoordzee. nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 66004573 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Het mooiste lentepark ter wereld ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Keukenhof is dé plek om deze lente te Een paradijs voor kinderen 2215 MH genieten Voorhout van T 0252 211306 bloeiende info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl miljoenen tulpen, Keukenhof is een feest voor het hele gezin. 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 narcissen en andere bolbloemen. Het park e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de Algemene Kinderen kunnentoepasselijk genieten in de Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). een geuren● kleurbeleving, ●unieke ● www.bernardschulte.nl 2215 MH biedt Voorhout T2007) 0252 211306 info@bernardschulte.nl speeltuin, dieren aaien in de dierenweide meer dan 20 bloemenshows, verrassende ● bic ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABONL2U 66004573 en een speurtocht volgen. Loop op de e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en inspiratietuinen en bruisende evenementen. erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).in de stapstenen over het water, dwaal ● ● ● 2215 MH Het Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl Keukenhof thema dat dit jaar centraal doolhof en sluit de dag af met lekkere 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 staat is ‘Dutch Design’. Mondriaan en e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijkspeeltuin. de Algemene Leverings- en poffertjes bij de Nijntje erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) de Algemene Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). zijn eeneninspiratiebron voor het ● T 0252 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Rietveld, Voorhout 211306 komende Keukenhof seizoen. Een echt● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ● bic RABONL2U ● KvK 66004573 nr. 28090742 Bloemenweekend e offerte, gedane leveringen en diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en hoogtepunt isverrichte het bloembollenmozaïek. erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk t/m 9 april voor consumenten (AVIC). ● ● ● 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl 7www.bernardschulte.nl

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U de bloembollenmarkt van 7 t/m 9 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ●Op www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 KvK nr. 28090742 april vertellen kwekers enthousiast erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en de Algemene Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). over 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en het gebruik van zomerbollen en planten. ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Keukenhof events

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Op zaterdag 8 en zondag 9 april geeft de bekende Nederlandse tuinman, Rob Verlinden, presentaties over bloemen en MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl planten. Kinderen kunnen dit weekend een 4573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 eigen boeketje bloemen bij elkaar speuren. rte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

7 - 9 april 14 - 17 april 22 april 24-30 april 6 - 7 mei 13 - 14 mei 20 - 21 mei

Keukenhof Bloemenmarkt Fun for Kids Bloemencorso van de Bollenstreek Keukenhof Dutch Design Week Food & Flower Festival Romantiek in Keukenhof Flowers & Fashion Festival

23 21

03 05

2017

www.keukenhof.nl


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 5 APRIL 2017

25

Foreholte wint van uitgekleed DVV VOORHOUT n Als de DVV Delft met hun basisspelers had kunnen spelen, dan was de ploeg een geduchte tegenstander voor Foreholte geweest, maar de ploeg die trainer Oscar Laguna Burgos zondag binnen de lijnen en op de bank kon brengen, had nog weinig te maken met een representatief elftal. Foreholte had na een uiterst magere maand maart maar één opdracht: drie punten binnenhalen.

Een scrimmage voor het doel van Hisalis. | Foto: pr.

Hockeybollenderby onbeslist VOORHOUT n Hockeyburen MHC Voorhout en Hisalis hebben de punten gedeeld in een echte Bollenstreekkraker.

Beide teams vechten voor lijfsbehoud in de 3e klasse en de punten waren zeer belangrijk.Voorhout begon slap aan de wedstrijd en Hisalis pakte de eerste 10 minuten het initiatief. Daarna was het Voorhout die beter in de wedstrijd kwam. De Voorhoutse dames kregen mooie kansen om op voorsprong te ko-

men, maar door goede reddingen van de keepster uit Lisse bleef de nul op het scorebord. Aan de andere kant kreeg de keepster van Voorhout, Mariska van Vliet het niet zo druk en beide teams gingen de rust in met een 0-0 stand. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. Een open wedstrijd in een hoog tempo. Het spel golfde heen en weer, maar beide verdedigingen stonden als een huis. Spannend tot het einde, maar scorend vermogen zat er van beide kanten deze zondag niet in.

Met Mink Schinkelshoek en Joost Verhart in de basis greep Foreholte vanaf de aftrap het initiatief in de wedstrijd. Rik Grondel vond vanuit een vrije trap keeper Klaas van Balen nog in de hoek, maar in de 10de minuut kon Tom Bleijswijk binnen tikken na een mooie actie van Christian Guijt aan de rechterkant (1-0). Alvorens Foreholte de score verder kon uitbouwen, maakte DVV Delft duidelijk dat ze nog wel degelijk meededen in de wedstrijd. Eerst moesten de Voorhoutse verdedigers de bal vanuit de eerste corner maar liefst twee keer van de lijn halen, even later was het spelverdeler Tim Steenks die buiten bereik van keeper Guijt de bal vanaf 25 meter op de kruising schoot. Foreholte antwoordde onmiddellijk via

mooie aanvallen over de vleugels. Op het half uur schoot Rik Grondel diagonaal binnen vanuit opnieuw een voorzet van de rechtervleugel (2-0). Opnieuw moest Tjeerd van der Zwaan de wedstrijd verlaten en Navabi kwam in de wedstrijd waardoor Roy Dickhoff terugzakte naar de positie van centrale verdediger. Delftenaar Rick den Toom schoot tweemaal een kansrijke vrije trap in de roodwitte muur en spits Cekdar Atay had de bal na een voorzet van Tim Steenks voor het inkoppen, maar bleek daar nauwelijks toe in staat. DOOR HET CENTRUM

Kon DVV Delft Foreholte in de eerste helft nog enigszins bijhouden,

na rust was het betrekkelijk snel gebeurd. Het Delftse centrum leek nog in de kleedkamer te zitten toen in de 46ste minuut Sejad Navabi zich dwars door het midden wrong om vervolgens tegen keeper Van Balen aan te schieten. Vanaf de keeper verdween de bal toch nog in het doel (3-0). In een bijna identieke situatie ging de uitblinkende Bas Jongbloed dwars door de verdediging en de bal langs Van Balen (4-0). TOCH GEEN MONSTERSCORE

Het was voor trainer IJzendoorn het sein om de terugkerende Lucas Wiering en Toni Arroyo vroeg in de wedstrijd te brengen. Het leek er even op dat de Voorhouters op weg waren naar een monsterscore. Het speelveld was groot en voor de dertigers van Delft nauwelijks meer te belopen. Delfttrainer Laguna Burgos wisselde z’n drie tieners in de wedstrijd, de Voorhouters drongen nog wel aan, maar de wedstrijd was gespeeld. Zo ook voor scheidsrechter Gossen die de wedstrijd precies op negentig minuten en zonder gele kaarten affloot.

Forwodians houdt zicht op plek twee VOORHOUT

n Forwodians moet alles nog winnen om bij de bovenste twee in de poule te eindigen. Tegen Das uit Delft zette de basketbaldames alvast een goede stap. Nadat beide teams niet tot een goede aanval komen weet Lotte van der Hulst in de tweede minuut de nul van het scorebord te halen. Forwodians is sterker en sluit de eerste periode af met 20-12. Tijdens de tweede periode komt Das vaker tot scoren, maar maakt ook meer

fouten. Dat zorgt er voor dat Forwodians vaker aan de vrije worp lijn staat. Zeneb Mansour Baker scoort beide vrije worpen (35-29). In de derde periode komt de Voorhoutse ploeg op stoom en scoort in totaal 21 punten. Forwodians loopt verder uit met een tussenstand van 5635. Ook in de laatste periode is het duidelijk dat de winst niet meer uit handen wordt gegeven. Onder andere Fenny van de Nouland, Betsy van der Hulst en Els Nouwens brengen de eindstand op 74-46.

The Bassets wint in Zeeland SASSENHEIM

n In Middelburg stond een zwaar gehavend The Bassets tegenover de thuisclub Oemoemenoe. De Zeeuwen konden het niet bolwerken tegen de gemotiveerde bezoekers.

Rugbyclub The Bassets draait een prima seizoen. Al voor de kerstdagen speelde zij zich veilig door zich te plaatsen in de kampioenspoule en konden daardoor al niet meer degraderen uit de ereklasse. The Bassets is al verzekerd van nog een seizoen ereklasse. Toch was de wedstrijd in Zeeland niet voor niets, want de rugbyers uit Sassenheim wilde de vijfde plaats vasthouden.

Oemoemenoe had het plan opgevat die plek juist te veroveren. Veel van die ambitie kwam er niet terecht, want The Bassets bleek veel sterker. Door het continue gebeuk op de Zeeuwse defensie en gesmeerde aanvallen kon een score niet uitblijven. Al voor de rust zaten The Bassets op rozen, 3-24. De tweede helft werd een herhaling. Bij The Bassets leek deze middag alles te lukken. Op de einduitslag van 10-52 was dan ook niets af te dingen. Op zaterdag 15 april reist The Bassets naar Hilversum om het op te nemen tegen regerend landskampioen RCH.

Twee punten voor heren VCS SASSENHEIM

n Nog altijd is het eerste herenteam van Volleybalclub Sassenheim niet zeker van handhaving in de promotieklasse. Elke wedstrijd is weer een nieuwe mogelijkheid om punten te pakken. Zo ook de wedstrijd tegen Thor uit Bergambacht, afgelopen donderdag in de Wasbeek. Thor staat op een veilige vierde plek, zonder uitzicht op promotie. VCS bezet de achtste plaats.

Dat het voor Thor nergens meer om ging, was goed te zien in de eerste twee sets. VCS maakte dankbaar gebruik van de vele service- en aanvalsfouten van de tegenstander. VCS

liet zelf weinig liggen, dankzij een stabiele passing en verdediging. Het resultaat was duidelijk: 25-22 en 25-17 voor de ploeg uit Sassenheim. In de derde en vierde set begon Thor zorgvuldiger te spelen. Vooral de midden- en driemeteraanvaller ontpopten zich tot kwelgeesten voor de blokkering en verdediging van VCS. Na de derde set moest VCS het bovendien doen zonder libero Martijn Boersma, waardoor de stabiliteit in het achterveld afnam. Thor liet zien dat het niet zomaar vierde staat en won set drie en vier met 23-25 en 20-25. De beslissende set was het wederom spannend; Thor trok ternauwernood aan het langste eind: 14-16.

Mick Snel was, net als Nick Pikaar, goed voor 10 doelpunten. | Foto: pr./Rene van Dam

TOP wint en staat in korfbalfinale SASSENHEIM n TOP heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Korfbal League. In een best-of-three serie rekende de Sassenheimers in twee duels af met LDODK. De Friese ploeg verloor vorige week al ruim in Sassenheim, en kon ook de tweede wedstrijd in Gorredijk geen vuist maken. TOP won zaterdagavond met 29-34 en staat op zaterdag 8 april in Ziggo Dome in Amsterdam. Voor beide ploegen stond de druk er vooraf goed op. LDODK moest winnen om nog een derde wedstrijd af te dwingen, voor TOP zou winst betekenen dat er rustig naar de finale toegewerkt kan worden zonder een derde wedstrijd op dinsdagavond. Het begin van de wedstrijd is voor LDODK, dat op 5-1 komt. TOP blijft rustig en trekt de stand gelijk (5-5), via goals van Celeste Split, Nick Pikaar en twee keer Mick Snel. De aanvoerder zou de wedstrijd eindigen met tien goals. Via Andre Zwart komt LDODK op 6-5 en het is meteen de laatste keer dat de thuisclub voor staat. Op 7-7 mist Pikaar een strafworp voor TOP, maar zijn vakmaatje Paul Anholts maakt het foutje goed door de 7-8 alsnog binnen te schieten. Een minuut later scoort Pikaar van verder weg wel en het eerste gat is geslagen (79). Tot aan de rust behoudt TOP de controle en loopt uit naar 7-12. In die fase schiet Snel met scherp en is

ook Anholts met een doelpunt belangrijk voor zijn ploeg. Met de ruststand 9-12 staat TOP al met één been in Ziggo Dome. LDODK KOMT TERUG

Na rust schiet Diana van der Vorst de 10-12 binnen en even heeft LDODK de hoop op een stuntje. Lang kunnen de Friezen er niet van genieten, want Celeste Split zet het verschil weer op drie (10-13). In de fase erna stokt de doelpuntenproductie bij TOP en kan de thuisclub profiteren. Via voormalig TOP-speler Friso Boode wordt het 13-14, maar Split zet de twee verschil weer op het bord (13-15). LDODK komt terug tot 15-15. BELANGRIJKE GOAL JOUSMA

Pikaar helpt de Friese finaledroom echter om zeep met twee belangrijke goals 15-17. Nadat hij de ploegen op drie verschil heeft gezet (16-19) is het over en uit voor de thuisclub. Split scoort nog maar eens (16-20) en Sanne Jousma zet na een goede

actie de ploegen op vijf verschil (16-21). TOP heeft de controle in de wedstrijd terug en laat die ook niet meer los. Daniel Harmzen onderstreept zijn goede vorm met twee goals achter elkaar, de 25ste en 26ste voor TOP. Ook Snel is nog niet klaar en maakt de 21-28. Nick Pikaar schiet de dertigste binnen (21-30) en onderstreept zijn vorm met nog twee goals (24-32). Andre Zwart scoort nog tegen uit een strafworp (25-32), maar de wedstrijd is dan natuurlijk allang gespeeld. Snel en Pikaar meldden zich nog een keer voorin en dat resulteert beide keren in een doelpunt (25-33 en 26-34). LDODK mag in de slotminuten nog wat doelpunten maken. VIJFDE FINALE

TOP plaatst zich voor het vierde jaar op rij voor de finale. Drie keer eerder werden de Sassenheimers al landskampioen. Na de winst in 2011, won TOP ook in 2014 en 2016. Alleen in 2015 werd verloren. De ploeg van Jan Niebeek lijkt nu precies op tijd in vorm voor de finale in Ziggo Dome op zaterdag 8 april, waarin of PKC uit Papendrecht of Blauw-Wit uit Amsterdam de tegenstander is. Deze ploegen speelden gisteravond nog tegen elkaar.


VRIJDAG 7 APRIL EN ZATERDAG 8 APRIL

WEES DE PAASHAAS VOOR! PAASACTIES OP RUIM 300 NIEUWE FORDS EN RUIM 600 TOP OCCASIONS KA+ Ultimate

FIESTA Style Ultimate

Airco, mediadock

5-drs, airco, navigatie, metaallak

van € 14.595,- voor

van € 18.395,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

ARDEA RIJKLAARPRIJS

VOORDEEL € 1.600,-

VOORDEEL € 3.400,-

€ 12.995,-

FIESTA Titanium

AUTOMAAT 5-drs Ecoboost 100 pk Navigatie, metaallak

AUTOMAAT ACTIE!

van € 22.595,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 18.995,-

€ 14.995,-

FIESTA ST-Line

Frozen white 3-drs, navigatie

van € 20.915,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 17.995,-

VOORDEEL € 3.600,-

FOCUS Wagon Ecoboost Titanium Navigatie, metaallak

van € 28.435,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 25.185,-

VOORDEEL €2.920,-

ECOSPORT Titanium Navigatie, metaallak

van € 26.535,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 23.785,-

VOORDEEL € 3.250,-

B-MAX Titanium

Navigatie, schuifdeuren, metaallak

van € 25.185,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 21.435,-

VOORDEEL €2.750,-

C-MAX Titanium Compact Navigatie, automatisch inparkeren, metaallak

van € 30.695,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 26.445,-

VOORDEEL € 3.750,-

VOORDEEL €4.250,-

NU EXTRA VEEL INRUILPREMIE OP 600 TOPOCCASIONS MET 2 JAAR STERNGARANT!

PRIVÉLEASE VIA ARDEA AUTO? Vraag naar de scherpe actietarieven! Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010 Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM en inclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken tenzij anders aangegeven. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties Aanbiedingen zijn geldig op voorraad auto’s met kenteken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,2 - 16,1 ; liter/100 km: 4,3 - 6,2; CO2 gr/km: 99 -143

NIEUW IN DE BOLLENSTREEK RUITERCARS Wij zijn een autobedrijf waar u terecht kunt voor het volledige aanbod:

OPENINGSTIJDEN: Ma 10.00 - 18.00 Di 09.00 - 18.00 Wo 09.00 - 18.00 Do 09.00 - 20.00 Vr 09.00 - 18.00 Za 10.00 - 17.00 Zo op afspraak

Occasions - Uitlijnen - Uitdeuken - Spuiten Schadeherstel - Onderhoud - Aircoservice Wij staan voor kwaliteit service en een eerlijke prijs.

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ RUITERCARS AAN DE MEERLAAN 108 TE HILLEGOM! Ruitercars • Meerlaan 108 • 2181 BV Hillegom • Tel. 0252-347738 • www.ruitercars.nl


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 5 APRIL 2017

Kerkdiensten

27

Voorstelrondje van verenigingen

Teylingen van A tot Z

Woensdag 5 t/m 12 april SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Vivo Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur voorganger: Ds. A.A. Bosma - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, jongerendienst, voorganger: S. Bieuwenga (student) VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. kinderkoor “de Vrolijke Nootjes”, voorganger: M. Claassens Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Papillon, voorganger: Pastor Owel; woensdag 12 april 19.00 uur: Boeteviering Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie -Kaai Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Fokke Kooistral Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond; zondag 10.00 uur eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. De heere Schouten is weer in de vaart. | Foto: pr.

Varend voetveer geen 1 aprilgrap WARMOND/LEIDEN

Vorige week werd aangekondigd dat het antieke voetveer De heere Schouten op zaterdag 1 april weer in de vaart zou worden genomen. Deze aankondiging werd door velen aangemerkt als een geslaagde 1 aprilgrap. Niets is echter minder waar: het vaarseizoen over ‘t Joppe is écht begonnen. n

Het in 1908 vervaardigde voetveer De heere Schouten is vanaf vorig weekeinde weer in de vaart over ‘t Joppe. Men kan instappen voor een wandeling over de dijk langs de Zwanburgerpolder, de ideale broedplaats voor kievit, gans, scholekster, tureluur en grutto. Je kan op twee

plaatsen aan boord gaan van het antieke salonbootje; in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatieeiland Koudenhoorn, te bereiken via de parkeerplaats Gemeentehaven bij het VVV-kantoor. Ook kan je aan boord gaan op de Tengnagel, het eiland dat te bereiken is vanuit de Leidse Merenwijk. De prijs voor de vaartocht bedraagt twee euro; kinderen t/m zeven jaar gaan gratis mee. Het door vrijwilligers bediende voetveer vaart in april elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10 en 16.30 uur; vanaf mei komt daar ook de woensdag bij. Meer informatie op www.zwanburgerroute.nl.

Fun(d) racing levert 10.000 euro SASSENHEIM/ZANDVOORT

n Rotaryclub Sassenheim organiseerde op donderdag 30 maart op het circuit van Zandvoort een race evenement voor de kinderafdeling van het Spaarne Gasthuis. Prachtig weer, snelle auto’s, enthousiaste deelnemers én een totale opbrengst van 10.000 euro.

Voorzitter van Rotaryclub Sassenheim Marco Beijersbergen overhandigde de cheque aan Klaas-Jan Gorter van de Vrienden Spaarne Gasthuis. Gorter: “Wat een geweldig bedrag voor onze kinderafdeling!” Op de kinderafdeling verblijven kinderen voor langere tijd om te herstellen van zware operaties. “Om die periode voor de kinderen aangenamer te maken is er behoefte aan iPads, webcams en Xboxen. De ap-

paratuur wordt gebruikt voor dagelijks vermaak, maar ook het contact met de familie thuis wordt hiermee mogelijk. We zijn de Rotary Sassenheim erg dankbaar dat zij dit evenement hebben georganiseerd voor dit goede doel.” RACEN MET NIELS LANGEVELD

Deelnemers reden tegen betaling in een BMW3 of in de eigen auto waaronder een Ferrari’s, McLaren, Westfield en Austin Martin, 5 heats van 20 minuten op het geweldige circuit van Zandvoort. Tussen het racen door kon men karten of meedoen aan een behendigheidsproef. De beste coureur won een unieke ervaring: 20 minuten racen over het circuit als bijrijder van Sassemer én Europees kampioen Seat Leon Eurocup Niels Langeveld.

Passieconcert in Pancratiuskerk SASSENHEIM

n De samenwerkende kerken in Sassenheim en Warmond zingen op zondag 9 april tijdens het Passieconcert in de Sint Pancratiuskerk. Het optreden begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Een projectkoor verleent medewerking

aan dit concert. Het koor staat onder leiding van Menno Hoekstra en wordt begeleid door Gerda Peters aan het orgel. Koralen uit de Mattheus Passion worden afgewisseld met gezangen, meditatieve teksten en instrumentale muziek.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen. nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Naam vereniging: Rode Kruis - Afdeling Duin- en Bollenstreek Opgericht in: Rode Kruis Nederland in 1867 Aantal leden in Duin- en Bollenstreek: 35 Wie zijn we en wat doen we? Het Rode Kruis, afdeling Duin-en Bollenstreek, met kantoor in Sassenheim bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, werkzaam in de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Hillegom, Lisse, Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond) en Oegstgeest. Als afdeling verzorgen wij de eerste hulp inzet bij diverse plaatselijke evenementen, zoals de Schippertjesdagen, de Tulpenrally, het Bloemencorso, Open dag Estec en sportevenementen. Maar ook daarbuiten bij grootschaliger evenementen We geven diverse EHBO cursussen in- en extern en trainen senioren en mantelzorgers op het gebied van zelfredzaamheid. Waarom is het een fijne vereniging? Je maakt onderdeel uit van een grote nationale hulporganisatie met veel enthousiaste en vakkundige mensen. Via nieuwsbrieven, de website, thema-avonden, inspiratiedagen en sociale media

worden de vrijwilligers regelmatig geïnformeerd over alle activiteiten van de organisatie. Er zijn mogelijkheden om zelf een EHBO opleiding te volgen. Ook zijn er gezellige informele bijeenkomsten met een drankje en eten. Wat is jullie ambitie? De afdeling Duin- en Bollenstreek heeft de ambitie om bij nog meer evenementen en organisaties EHBO hulp te kunnen verlenen en mensen te interesseren voor het volgen van één van onze cursussen zoals bijvoorbeeld de kennis van eerste hulp aan baby’s en kinderen in huis. Ook willen we ons team uitbreiden met nieuwe vrijwilligers, waarbij we vooral op zoek zijn naar belangstellenden die hun talent en tijd willen inzetten voor een maatschappelijke organisatie en anderen mensen willen helpen. Meer informatie: stuur een bericht naar info@rodekruisbollenstreek. nl. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan

KBO-middag: Snuffelen aan het Amsterdam van vroeger en nu SASSENHEIM

n Bij de KBO Sassenheim is op maandag 10 april om 14.30 uur de voorstelling ‘Snuffelen aan het Amsterdam van vroeger en nu’ te zien. De voorstelling is voor alle senioren van Teylingen en is in zaal 5/6 van ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

Op een luchtige belicht Gerard Vertallen de historie van Amsterdam. Veel verschillende zaken komen in

deze voorstelling voorbij: een stukje historie, een kroegentocht langs een aantal opmerkelijke cafés, beroepen van vroeger die uit het straatbeeld zijn verdwenen, het muzikale Amsterdam, historische gebouwen met een verhaal, een wel héél komisch bezoek aan de ‘masseur’, de Jordaan en de standwerkers Je hoeft niet per sé een Amsterdams hart te hebben om hier veel plezier aan te beleven. De toegang is gratis.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

BUITENKANS GARDEN LOUNGESET

2-delig, bestaat uit een 3 + 2-zitsbank in hoekopstelling (250x200 cm), inclusief kussens (grijs)*. Bijpassende tafel met glasplaat (145x85 cm) in combinatie met Garden Loungeset nu voor: € 49,-. *Prijs is excl. tafel, sierkussens, plaid en lampen.

van 1095,- voor:

795,Uit voorraad leverbaar!*

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! Woonboulevard Cruquius

Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

* De aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Tl week 14 17  

De Teylinger, woensdag 5 april 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you