Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

'I,

Woensdag 22 februari 2017 JAARGANG 11 NR 8

'1'

Herenstraat 132, Voorhout www.chicken-and-ribs.nl • 0252-211871

Wilt u kans maken op een cadeaubon ter waarde van € 25,- te besteden bij de ondernemer die naast de puzzel vermeld staat? Stuur de juiste oplossing dan naar Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of via advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de naam van het bedrijf welke bij de puzzel vermeld staat. Inzenden kan tot en met 10 maart. Wij wensen u veel puzzelplezier !


Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

verhaal

nieuws

Het blijft je maatje

P13

Herinnering aan Dennis

Woensdag 22 februari 2017 JAARGANG 11 NR 8

boek

P7

Zorgen over jeugdzorg blijven

Theater n Margreet Blanken in ‘t Onderdak

uit!

P15

De Warmondse heren deden ertoe

P15

Overschrijdingen bouwplan WARMOND n De woningcorpora-

tie Stek, voorheen Warmunda, wil 33 sociale huurappartementen voor senioren realiseren in het gebied Van Duvenvoordestraat, Van Leydenstraat, Herenweg en Lockhorstlaan. Tevens bouwt HB Bouw daar zes koopwoningen. De gemeenteraad is gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor enkele overschrijdingen van het bestemmingsplan.

De stoep aan de woonzijde van de Wasbeekerlaan wordt straks rollator- en rolstoelvriendelijk door het verplaatsen van de masten. | Foto: Nico Kuyt

Wasbeekerlaan binnenkort weer begaanbaar SASSENHEIM n De lantaarnpalen aan de woonzijde van de Wasbeekerlaan die de doorgang belemmeren voor rolstoelen en rollators, worden over enige tijd verplaatst. Door Nico Kuyt

De reconstructie van de Wasbeekerlaan is inmiddels uitgevoerd.

Alaaf klinkt in Bokkendorp en Saksenrijk VOORHOUT/SASSENHEIM

n De Voorhoutse carnavalsverenigingen De Bokken en de Sassenheimers van De Saksen maken zich op voor het belangrijkste weekend van het jaar.

Op vrijdag 24 februari is de sleuteloverdracht aan de twee prinsen van de verenigingen. Bij de Bokken is dat om 20.00 uur in Boerhaave (Herenstraat) . De Saksen ontvangen de sleutel om 21.41 uur in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan). Op zaterdag 25 februari is in beide dorpen een carnavalsoptocht. De Bokken vertrekken om 14.00 uur uit de Prins Bernardstraat en lopen onder andere door het centrum. De optocht van de Saksen begint om 15.00 uur en gaat ook door de dorpskern. ‘s Avonds is het feest bij Cheers! (Herenstraat) in Voorhout en in ‘t Onderdak (J.P Gouveneurlaan) in Sassenheim. Voor meer informatie, zie elders in deze krant.

Er zijn invalidenopritjes gemaakt zodat rolstoelen en rollators makkelijk over de stoepen en inritten kunnen. Maar de oude lichtmasten staan nog hinderlijk midden op de stoep. Rolstoelen kunnen deze hindernis niet passeren. En dat terwijl de straat een toegangsweg is naar station Sassenheim. De gemeente Teylingen heeft nieuwe exemplaren besteld, zo laat een woordvoerder

van de gemeente weten. Deze worden aan de kant van de stoep geplaatst, zodat er een bredere doorgang ontstaat voor de passanten met hulpmiddelen. Het was raadslid Frans van Swieten (Trilokaal) die enige tijd geleden het euvel in de raadscommissie Ruimte aankaartte. Hij had vlak na de reconstructie het resultaat aan-

schouwd en over de minpuntjes vragen gesteld.Wethouder Bas Brekelmans zegde destijds toe actie te zullen ondernemen.

Doorgang voor roelstoelen

WEDEROPBOUW

Sloopvergunning aangevraagd voor Villa Rusthoff SASSENHEIM

n Er is een vergunning aangevraagd voor de sloop van Villa Rusthoff aan de rand van het gelijknamige park.

Eigenaar H&B Bouw heeft het voornemen om de villa aan Hoofdstraat 222 te slopen. Eerder werden er in de commissies vragen over gesteld aan wethouder Bas Brekelmans. De villa is geen gemeentelijk monument volgens de puntentelling die de gemeente Teylingen hanteert.

Brekelmans gaf aan in gesprek te gaan met eigenaar om te kijken of er nog originele onderdelen behouden kunnen blijven. “Het pand verkeert in een dusdanig slechte staat, dat dat economisch niet haalbaar is,” zegt directeur Harry Bakker van H&B Bouw in een reactie daarop. “Er ligt momenteel een eerste schetsontwerp en we zijn in gesprek met de gemeente, de Teylingen Ondernemers Vereniging

Win uw complete aankoopbedrag terug :00 uur 0 2 t o t :00 n van 10 e p o g a ond Iedere z Uw kassabon is geld waard

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

(TOV), de Vrienden van Park Rusthoff, het beheer van het park en de Stichting Oud Sassenheim (SOS). We staan open voor ieders mening.” Of er opnieuw een villa op de parklocatie komt, wil Bakker nog niet zeggen. Wanneer de eventuele sloop gaat plaatsvinden, is ook nog niet bekend. Bakker: “Het plan is nog maar in een eerste fase”.

BOOM VERZORGING

Iedere zondag kans

_ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Voor de nieuwbouw worden vier portiekflats met in totaal 32 sociale huurwoningen gesloopt. Met een vroegst mogelijke planning staat de sloop aanstaande zomer op de rol en direct erna start dan de voorbereiding voor de bouw. De geplande oplevering staat voor volgend jaar. Het bouwplan past evenwel niet helemaal binnen de regels van het bestemmingsplan. Maar er zijn mogelijkheden om daarvan af te wijken. In dit geval betreft het enkele kleine overschrijdingen van bouwvlakken en maximale gooten bouwhoogte. Daarvoor kan de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. En deze staat nu als hamerstuk op de agenda van de raadscommissie Ruimte van 14 maart en kan daarna door naar de gemeenteraad voor een afhameren. Vervolgens ligt het plan zes weken ter inzage om eventueel zienswijzen in te dienen. Komen die er, dan is een nieuwe verklaring van de gemeenteraad nodig.

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Een deel van de ontwikkeling ligt binnen het beschermd dorpsgezicht Warmond. Het bouwplan is daarom besproken met de gemeentelijke monumentencommissie en zij is op hoofdlijnen positief, maar heeft de wens uitgesproken de twee portiekflats bij de Herenweg en Lockhorstlaan te behouden om later deze woningen de kans te geven monument te worden. Het zijn typische gebouwen uit de wederopbouwperiode van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens is onderzocht of deze te renoveren en te verduurzamen zijn, maar het bleek dat de kwaliteit in beeld-, woonkwaliteit, duurzaamheid en aansluiting bij de beoogde doelgroep van 55+ onvoldoende is. De resultaten zijn besproken met de commissie en zij stemt in met de conclusie dat behoud niet haalbaar is (NK)

Krokodil WARMOND n Op woensdag 1 maart

om 15.00 uur komt er een heuse krokodil naar theater Het Trefpunt in de voorstelling Ik zou wel een kindje lusten. Kaarten kosten 7,50 euro via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond.


GEMEENTEBERICHTEN week 8 / 2017 TEYLINGEN Steeds meer fairtrade Steeds meer producten, die wij hier eten/drinken/gebruiken en die afkomstig zijn uit arme landen worden verhandeld onder fairtrade voorwaarden. Denk daarbij aan koffie, thee, bananen, cacao voor chocola, kleding en veel bloemen. Fairtrade voorwaarden houden onder meer in dat de werkers aan de basis een leefbaar loon krijgen, redelijke arbeidsomstandigheden hebben, lid mogen zijn van een vakbond en dat geen sprake is van kinderarbeid. Fairtrade neemt toe. In dit artikel een aantal recente ontwikkelingen. Fairtrade gemeente campagne loopt goed De fairtrade gemeente campagne is erop gericht dat in steeds meer gemeenten relatief veel fairtrade producten worden verkocht en gekocht. Er zijn nu ruim 70 fairtrade gemeenten in ons land (wereldwijd bijna 2000) en 2 fairtrade provincies, Friesland en Utrecht. In een fairtrade provincie is meer dan 75 % van de gemeenten een fairtrade gemeente. Regelmatig worden er ook fairtrade titels uitgereikt aan scholen, kerken en restaurants. Bij een fairtrade school is er niet alleen fairtrade koffie en thee, maar wordt bijvoorbeeld ook in een aantal lessen specifiek aandacht gegeven aan fairtrade en worden de ouders geïnformeerd. In Teylingen is 1 fairtrade school (de Startbaan) en 1 fairtrade kinderopvang (Trias). Toename Fairtrade in PLUS supermarkten PLUS verkoopt bananen en koffie alleen Fairtrade. Hierdoor wordt de keus voor de klant wel erg gemakkelijk. Voor dit jaar

heeft PLUS de ambitie om de cacao in nog meer producten van het PLUS huismerk door fairtrade gecertificeerde cacao te vervangen. Zoals bekend impliceert het Max Havelaar keurmerk dat niet alleen een minimum prijs wordt betaald aan de koffie en cacaoboeren, maar daar bovenop ook een premie, waarvan bijvoorbeeld betere huisvesting en onderwijs kan worden betaald. Via de verkoop van fairtrade producten in de PLUS supermarkten werd vorig jaar € 1,3 miljoen fairtrade premie afgedragen. PLUS is wat dat betreft koploper bij de supermarkten. Kinderarbeid Wereldwijd werken nog altijd 168 miljoen kinderen, waarvan 85 miljoen kinderen die werk moeten doen wat gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid. Van deze kinderen zijn 120 miljoen jonger zijn 15 jaar. Deze kinderen gaan niet naar school. Zij werken in de kledingindustrie, cacaoteelt, goudwinning enzovoort. Er komt nu waarschijnlijk een wet die bedrijven verbiedt om producten van kinderarbeid te verkopen. De ‘initiatiefwet Zorgplicht kinderarbeid’ is al door de Tweede Kamer aangenomen. Volgens deze wet moeten bedrijven die in Nederland iets verkopen aantonen dat er geen kinderarbeid in zit. Het taboe op wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) lijkt hiermee doorbroken.

Melding verwijderen van dode, afstervende of zieke bomen Op basis van de regelgeving in de APV is er voor deze bomen geen kapvergunning nodig. Wel willen wij u hiervan op de hoogte stellen via deze melding. Het verwijderen van de bomen zal niet eerder gebeuren dan 2 weken na deze publicatie. BoomVeiligheidsControle (BVC): Jaarlijks worden binnen de gemeente een groot aantal bomen beoordeeld op veiligheid. Dit jaar is er een nulmeting uitgevoerd waarbij er in totaal ca. 16.000 bomen geïnspecteerd, 62 bomen moeten worden verwijderd. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de te verwijderen bomen per kern. Boomsoort

Voorhout

Sassenheim Warmond

Reden verwijderen

Kastanje

6

2

1

Dood

Beuk

1

-

-

Dood

Es

2

24

5

Dood of essentaksterfte

Acacia

1

-

-

Dood

Lijsterbes

-

2

-

Slechte conditie, dood hout

Wilg

-

2

3

Dood of slechte conditie, stamrot

Sierappel

-

1

-

Slecht, stamrot

Meidoorn

-

1

1

Dood of zeer slecht

Berk

-

1

2

Dood of slecht

Esdoorn

-

1

2

Slecht tot zeer slecht

Els

-

-

1

Dood

Sierkers

-

-

1

Zeer slecht

Sierpeer

-

-

2

Dood en matig met dood hout

Totaal

10

34

18

Nader onderzoek: Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole zijn 24 bomen nader onderzocht. Van deze bomen moeten er vijf worden verwijderd. (Locaties zijn indicatief ): Sassenheim Prins Hendriklaan (t.o. nr. 1)

1 kastanje (bloedingsziekte)

Frankenhorst (achter nr. 25)

1 kastanje (bloedingsziekte)

Voorhout Rijnsburgerweg (ter hoogte van nr. 56)

1 populier (holte, rot, houtboorders)

Warmond Herenweg (ter hoogte van ingang sportpark)

1 beuk (slecht, honingzwam)

Herenweg (ter hoogte van nr. 113)

1 kastanje (bloedingsziekte, zwam)

Voor het inzien van de lijst, rapportage(s) of informatie kunt u contact opnemen met I. van der lee of R. Rewijk via 14 0252.

With a touch of Rose Hèt fairtrade babymerk! Dekens, spuugdoekjes, draagdoeken en meer. Deze producten worden nu gemaakt van 100% fairtrade en biologisch katoen in India. Kijk eens op de website. ‘Heerlijk uit in Amsterdam’ De Stichting Fairtrade Amsterdam lanceerde een meerjarige campagne gericht op de promotie van fairtrade producten (wijn, koffie, thee, sinaasappelsap etc.) in de uitgaanssector in onze hoofdstad. Fairtrade popcorn en kokosnoten Albert Heijn verkoopt sinds kort fairtrade kokosnoten. Popcorn met het fairtrade keurmerk is er nu ook, met de smaken Caramel & Sea Salt en Sweet Chilli.

Werkgroep Teylingen Fairtrade Dit is een artikel van de werkgroep Teylingen Fairtrade. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en een ambtenaar van de gemeente, zet zich actief in voor het behoud van de titel Teylingen Fairtrade gemeente. Kijk voor meer informatie op www.teylingenfairtrade.nl of zie www.facebook.com/FairtradeTeylingen. Reacties welkom, s.v.p. naar info@teylingenfairtrade.nl.

Nieuwe Trouwlocatie in Teylingen: De Molen van Sassenheim Op 14 november 2016 heeft de gemeente Teylingen ‘De Molen van Sassenheim’, in de postwijk aangewezen als trouwlocatie. De Molenromp is geschikt voor 25 à 30 personen en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Het is niet mogelijk om na de huwelijksceremonie een uitgebreid feest te geven. Wel is kortdurend verblijf toegestaan, om bijvoorbeeld het glas te heffen of om koffie en taart te nuttigen. Ook heeft u de mogelijkheid om trouwfoto’s te maken in en rondom de molen. Meer informatie Het adres van de molen is: H. Knoopstraat 1, 2171 PW Sassenheim E-mail: info@demolenvansassenheim.nl


ISD-Rubriek: Bijstandsuitkering aanvragen Vraag Ik heb geen geld en geen inkomsten. Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen? Antwoord Hebt u onvoldoende inkomen of eigen vermogen? Dan kunt u bij de ISD een bijstandsuitkering aanvragen. Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden • U woont rechtmatig in Nederland. • U woont in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout of Teylingen. • U bent minimaal 18 jaar. • Uw inkomen en/of eigen vermogen is lager dan de bijstandsnormen. • U bent niet gedetineerd. Aanvraag indienen Voor de aanvraag van een bijstandsuitkering kunt u dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met Collectes Er zijn geen collectevergunningen verleend in verband met een vrije periode. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Popkoor Goed Gestemd voor het organiseren van een lustrumconcert op zaterdag 11 maart 2017 van 20.00 tot 01.00 uur in sporthal De Tulp in Voorhout (10-02-17) • Stichting Fondsenwerving Protestantse Gemeente Sassenheim voor het organiseren van een bollenlentewandeling in Teylingen en omgeving op 8 april 2017 (20-02-17) Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Voetbalvereniging Foreholte, Sportlaan 10 in Voorhout tijdens de familiedag op zondag 25 mei 2017 van 12.00 tot 19.30 uur (14-02-17) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • J.M.E. Wesseling, Sassenheim voor het parkeren in de Hoofdstraat t.o. nummer 242 t/m 260 (Hema) en parkeerterrein achter de ABN/AMRO (13-02-17) • D. van der Poel, Sassenheim voor het parkeren in de J.P. Gouverneurlaan/Keerweerlaan (16-02-17) • P.P. van Groeningen, Sassenheim voor het parkeren in de Charbonlaan en Jacoba van Beierenlaan (16-02-17)

Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

• Wilgenhorst 21 te Voorhout • Julianalaan 8 te Voorhout • Akervoorderlaan 59 (nabij) te Voorhout • Teylingerlaan 13 te Voorhout • Dieperpoel te Warmond • Akervoorderlaan 59 (nabij) te Voorhout

Bent u al boven de pensioengerechtigde leeftijd? Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u voor een aanvraag terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (www.svb.nl). Bent u jonger dan 27 jaar? Als u jonger bent dan 27 jaar, dan krijgt u eerst een gesprek met een consulent van de ISD. Daarna start een zoekperiode van vier weken. Tijdens deze vier weken moet u er alles aan doen om werk te vinden of om terug te gaan naar school. Pas als dit niet lukt, kunt een bijstandsaanvraag indienen.

het bouwen van een woning, 10-02-2017 het verwijderen van asbesthoudende materialen, 11-02-2017 het vergroten van de woning, 11-02-2017 het verwijderen van asbesthoudende materialen, 12-02-2017 het bouwen van 2 Greenportwoningen, 13-02-2017 het tijdelijk wijzigen van het gebruik, 13-02-201 het plaatsen van een steiger, 18-01-2017 het bouwen van 2 Greenpoortwoning (2e fase), 13-02-2017

uitgelegd. Als u een uitkering aanvraagt is het belangrijk dat u het spelregelboekje leest, zodat u goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Meer informatie Voor meer informatie over een bijstandsuitkering of het spelregelboekje kunt u terecht op de website van de ISD. Of u kunt contact opnemen met de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl E-mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/ Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Rechten en plichten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, hebt u naast rechten ook plichten. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenverplichting. De ISD heeft een spelregelboekje waarin de rechten en plichten staan

• Burg Ketelaarstraat 19 te Warmond • Loosterweg 55 te Voorhout • Kagertuinen 88 te Sassenheim

het verwijderen van asbesthoudende materialen, 13-02-2017 het vervangen van een kas, 13-02-2017 het vergroten van de een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 14-02-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Voorgenomen verlening omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Wij zijn van plan voor de volgende plannen omgevingsvergunning te verlenen. • Wasbeeklaan 21 Het vernieuwen van het riet van 2361HG Warmond het dak van de stal en de woning Zienswijzen tegen voorgenomen besluiten met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Dit voorgenomen besluit ligt van 22 februari tot 5 april 2017 ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing. Verlengen proceduretermijn

Woonschepenverordening Vergunning op grond van artikel 5.1 is vergunning verleend: • voor het woonschip De Veer, gelegen in de Holle Mare in Warmond (16-02-17)

• Rijnsburgerweg nabij nummer 8, Voorhout • Prinsenweg 2, Voorhout

ons Klant Contact Centrum (KCC), bereikbaar via het gratis telefoonnummer (0800) 95 67 000. Het KCC maakt met u een afspraak voor een gesprek met een consulent.

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Burgemeester Ketelaar- het bouwen van een woongebouw straat nabij 15 Warmond, 4, 20-12-2016 • Burgemeester Ketelaar- het bouwen van een woongebouw straat nabij 15 Warmond, 3, 23-12-2016 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Burgemeester Ketelaarstraat 23 a en b, Warmond • Jacoba van Beierenweg 95 b, Voorhout

het inpassen van een loggia, 09-02-2017 het bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw, 10-02-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Grondexploitatie-overeenkomst publicatie op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 2e herziening en het exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2e herziening vastgesteld. Ter uitvoering van dit besluit heeft de gemeente Teylingen een posterieure grondexploitatie-overeenkomst gesloten met Van der Hulst Bouwpro-jekten B.V. en Terra Ontwikkeling C.V. In deze overeenkomsten zijn nadere afspraken en uitgangspunten met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van de grondeigendommen van deze partijen in het project Hooghkamer uitgewerkt en bindend vastgelegd. Deze overeenkomst heeft betrekking op de grondeigendommen van Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojekten B.V. in het exploitatiegebied Hooghkamer, nabij de Componistenlaan in Voorhout. Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 22 februari 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

-SASSENBOURG-

Tandartspraktijk Gebitsprothesen Angstpatiënten Kwetsbare ouderen Mondzorg-aan-huis

Jan van Brabantweg 31 2171 HC Sassenheim Tel. 0252 769 185

www.tcsassembourg.nl

KUNSTGEBIT Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Zaterdag 11 maart TREINENBEURS restaurant “de Nachtegaal” Heereweg 10 2161AG Lisse. 10.00-15.00 entree en parkeren gratis.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Huishoudelijke hulp aangeboden op de maandag en vrijdag. € 15,00 per uur. Ben Nederlandse. Werk hard. Tel: 06-24264972 Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

Kom judoën in Rijnsburg op vrijdagavond! Alle leeftijden welkom. Gymzaal Langevaart, info: 071-4023204. Te koop: Skischoenen Nordyca maat 39, Weinman maat 39, Blizzardskies Multimatic 185 cm. Tel: 071-5411324.

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

www.jantjebeton.nl Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

Voor Max is rust nu het beste medicijn

TANDHEELKUNDIG CENTRUM

Max heeft al te veel te verduren gehad. Zijn lichaam vraagt om rust. De ontspannende klanken van Noena’s mondharmonica helpen daarbij.


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

Nieuw burgerpanel start voor de zomer TEYLINGEN n Politiek Teylingen stemt in met het instellen van een burgerpanel, in navolging van het burgerinitiatief van Sassenheimer Stoyan Lazarov. Maar volgens de indiener gaat het nog niet ver genoeg. Door Nico Kuyt

Via het burgerpanel, met een flexibele samenstelling van burgers en experts afhankelijk van een onderwerp, kan de gemeenteraad op een laagdrempelige en snelle manier informatie ophalen, meerdere meningen horen en zo inwoners betrekken bij de ontwikkelingen in Teylingen. Het panel is een onderdeel van het burgerinitiatief ingediend door Stoyan Lazarov. Maar het panel gaat deze Sassenheimer niet ver genoeg. In zijn ogen moet het breder worden opgezet, namelijk een burgerforum. Dat is een stichting die onafhankelijk van B&W en de ambtenaren opereert, een permanente groep burgers die oog heeft voor het algemeen belang en de gemeente gevraagd of onge-

vraagd adviseert. Een forum wordt nog teveel gestuurd door ambtenaren. “Het moet niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuurlijk orgaan zijn,” aldus Lazarov. TOCH BURGERPANEL

Maar de raadsfracties vinden een panel toch beter. Een forum is een wat geformaliseerd verhaal en dat gaat nét een stapje te ver. “Een panel is laagdrempelig en dat is belangrijker dan een geformaliseerde organisatie te gaan optuigen,” meent Frans Nederstigt (ChristenUnie). “Het panel is een medium dat snel is. Als je het te veel gaat formaliseren bestaat de kans dat het proces wordt vertraagd,” voegt Frans van Swieten (Trilokaal) toe. En Ton Verdegaal (D66) ziet in een panel voorlopig een goede start. In de toekomst kan na een evaluatie nog wel gekeken worden naar een forum. In de vergadering van 23 maart hamert de gemeenteraad het opzetten van een forum nog even af. De bedoeling is om in het tweede kwartaal van 2017 te starten met het panel.

Uit de bocht SASSENHEIM n Een bestuurder van een personenauto is donderdagochtend 16 februari om 9.30 uur uit de bocht gevlogen, toen hij vanaf de Teijlingerlaan de Westerstraat in wilde rijden. Hij verloor de macht over het stuur. De auto kwam tot stilstand tussen de boom en het

muurtje van de hoekwoning. De bestuurder raakte niet gewond. Hij is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht. | Foto: Flashlight Fotografie

Volgens Koek (PvdA) hebben de raadsleden lang genoeg geduld gehad. Ze willen in gesprek met de wethouder over

Voortdurende zorg bij raadsleden over jeugdzorg TEYLINGEN n De wachtlijsten in de jeugdzorg blijven de fracties in de gemeenteraad zorgen baren. Zij willen een duidelijk beeld krijgen hoe het nu staat met de zorg voor de jeugd, vooral van de gevolgen van het korten in de besteding van gelden en de wachtlijsten. Door Nico Kuyt

De raadsleden Reny Wietsma (CDA) en Elsbeth Koek (PvdA) zwengelden onlangs de discussie over de jeugdzorg opnieuw aan. Dit naar aanleiding van vragen die zijn gesteld. Signalen zijn er dat het niet helemaal goed gaat. Onder andere blijkt dat de Jeugd- en Gezinsteams overladen worden. De jeugdzorg is bij de raadsleden inmiddels een permanente zorg aan het worden. Zo stelt Koek de vraag of er niet extra budget nodig is om de wachtlijsten te bestrijden.

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 Gebraden runderrollade + cornedbeef 20

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ook voor wethouder Arno van Kempen zijn de wachtlijsten ‘topic nummer één’, zoals hij het uitdrukt. Maar volgens hem zullen er altijd wachtlijsten blijven, onder andere omdat ouders kiezen bij meerdere

Maaltijd van de week:

Kalfssaucijzen

VLEESWARENKOOPJE 4 stuks VLEESWARENKOOPJE

Boerenkoolstamppot

595

150 gram achterham 150 SPECIALgram Achterham

85 285 2 25 TROTS VAN DE KEURSLAGER 100 gram 2 Bavette 88 Bavette 100 gram 1 KEURSLAGERKOOPJE 88 100 gram 1 4 Gepaneerde schnitzels 695 Pomodorohaasje

TROTS VAN DE KEURSLAGER

KEURSLAGERKOOPJE

4 gepaneerde schnitzels

SPECIAL

Kalfsconfettibal

45 195 6

100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

SPECIAL

ALTIJD WACHTLIJSTEN

Kleine Bredase spruitjes Verse vat zuurkool Grote kiwi’s klasse 1 Bietensalade

7

VLEESWARENKOOPJE

2 x 100 gram

Anne Paardekoper (Trilokaal) vraagt zich af in welke mate iemand die zorg nodig heeft, die ook wel krijgt. En René Hartvelt (D66) vindt eveneens dat er nog maar eens goed met de fracties over gesproken moet worden hoe het nu gesteld is in het veld.

Weekaanbiedingen

KEURSLAGERKOOPJE

samen

Wietsma wijst op haar beurt op de toegenomen bureaucratie. Een meer betrokkenheid van de raad, dat lijkt Sabrina van der Lubbe (VVD) wenselijk. En bij Shari van den Hout (ChristenUnie) leeft de vrees dat de politieke bestuurders als een soort Dagobert Duck werken en steeds weer gaan besparen. De insteek van de gemeente moet volgens haar niet zijn om met een dubbeltje op eerste rij te gaan zitten.

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 februari Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Sassenheim

Kalfsconfettibal Hoofdstraat 261 0252-211440

Sassenheim 0252-211440

100 gram

145

500 gram 0,99

aanbieders in te schrijven. En als er helemaal geen lijsten zijn, dan wordt niet efficiënt gewerkt. Maar daarmee wil hij niet zeggen dat het geen groot probleem is, haast hij toe te voegen. Er wordt zeker bijzonder aandacht aan gegeven, maar het valt niet voor honderd procent op te lossen. VERGADERING

De woorden van de wethouder stellen de raadsleden nog niet gerust en binnenkort zal een vergadering worden belegd waar de wethouder met hen in gesprek gaat over het onderwerp. Daar komt de huidige stand van zaken aan de orde, welke acties worden ondernomen en hoe in het complexe vraagstuk de raad sturing en invloed kan uitoefenen. Wellicht komen ook enkele werkers uit het veld daar hun verhaal doen, zodat de fracties een duidelijk beeld krijgen wat precies niet goed gaat en aan welke knoppen de raad kan of moet draaien om het op te lossen.

Stevig, wit en sappig visvlees

500 gram 0,99

1,95 100 gram 0,79 5 stuks

100 gram 0,79

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

Verse lengfilet

100 gram

1.65

Gerookte zalmbuikjes

100 gram

1.50

Visroerbak

100 gram

1.50

Noordzeesalade

100 gram

1.50

Een pond gebakken kibbeling van VERSE KABELJAUW! + een bak huisgemaakte ravigotesaus voor

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Voor de lekkerste visgerechten!

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

8.50

www.vissalade.nl


garantie op onderdelen (vraag naar de voorwaarden)

PArtICulIereN

OPGelet!

O NU V

OOR V U N

–* . 0 0 € 1.4 ntage ief mo s u l c n I % btw en 21

Extra comfort

.– 0 5 5 € 1. onta

ief m Inclus 1% btw en 2

t Proline in NxT de HRC30/CW5 Wil jij leren en Nefi werken zorg? • De ideale basis voor wie hoge eisen stelt • Zeer royale hoeveelheid Word verzorgende I ! warm water • Comfort warmwaterklasse CW4 • Comfort warmwaterklasse CW5 Nefit Proline Nxt HRC24/CW4

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: enburg (40ºC gemengd) • 12,5 liter per Valkminuut Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag out 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al Noordwijkerh onze kranten. De Zilk Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante Sassenheim betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

• • • • • • •

• 15 liter per minuut (40ºC gemengd)

NEFIT TRENDLINE II Voorhout Warmond

De nieuwste generatie Lisse erbroek Lisskwaliteitsketels

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Hillegom Beinsdorp

Een merk van

We bieden leerwerkplekken aan in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Zoeterwoude, Duin- & Bollenstreek, Amstelveen, Nieuwkoop rondomsoftware Leimuiden. Stilste HR-ketel in zijn soort en zelflen erende

• Bedienen via ‘Easy App’ met optionele Nefit Easy Thermostaa • Ben jij daadkrachtig en flexibel?

Oegstgeest Leiderdorp

}

In mei 2017 start ActiVite een leerwerktraject voor verzorgende IG: een opleiding waarbij je meteen in de praktijk aan de slag gaat én salaris krijgt. Wil jij een diploma behalen en ervaring opdoen in de thuiszorg of in één van onze woonservicecentra?

• Heb je minimaalmet een VMBO kader opleiding? • High speed warmtewisselaar 15 jaar garantie

Laat je overtuigen op één van onze informatie-

• 2 jaar fabrieksgarantie avonden.+ 5 jaar verlengde garantie

* € 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

op onderdelen (vraag naar de voorwaarden)

OOR V U N

–* . 5 7 € 1.5 ontage sief m Inclu 21% btw en

Nefit Trendline II HRC25/CW4

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

• Bovengemiddelde hoeveelheid warm water • Comfort warmwaterklasse CW4 • 13,8 liter per minuut (40ºC gemengd)

INFORMATIEAVONDEN van 19.30 – 21.30 uur

2 maart – Alphen aan den Rijn 6 maart – Sassenheim 7 maart – Leiden

Extra comfort

OR O V NU

.– 0 0 7 € 1. monta

sief Inclu 21% btw en

Interesse? Meld je aan via www.werkenbij.activite.nl Nefi Trendline HRC 30/CW5 en t ontdek hoe jij ietsIIkunt betekenen voor • Zeer royale hoeveelheid warm water ouderen! (071) 516 14 15

• Comfort warmwaterklasse CW5 • 17 liter per minuut (40ºC gemengd)

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD * Bovenstaande prijzen zijn inclusief CV-toestel, 21% btw, montage, alle aansluitingen binnen 1 meter van het toestel, inlaatcombinatie, gaskogelkraan, overstortventiel, vul-/aftapkraan AANGeBODeN • GeZOChtslangpakket, • GeVONDeN Rachelnaar vande Tongeren, Verzorgende 3IG expansievat en gevel- of dakdoorvoer. Vraag overige voorwaarden. Gratis Nefit Easy thermostaat actie bij Trendline of Topline toestel is geldig tot en met 31 maart G.P. VERWARMING & SANITAIR LAAT U NIET IN DE KOU STAAN

* Bovenstaande prijzen zijn inclusief CV-toestel, 21% btw, montage, alle aansluitingen binnen 1 meter van het toestel, inlaatcombinatie, gaskogelkraan, overstortventiel, vul-/aftapkraan, vulslangpakket,expansievat en gevel- of dakdoorvoer. Vraag naar de overige voorwaarden. Gratis Nefit Easy thermostaat actie bij Trendline of Topline toestel is geldig tot en met 31 maart 2017.

‘s-Gravendamseweg 67h - 2215 TG Voorhout T: 0252-340 785 • E: info@gpverwarming.nl

WWW.GPVERWARMING.NL


nieuws

DE TEYLINGER

Financieel café stopt, advies blijft TEYLINGEN n Het financieel café in de bibliotheek gaat stoppen. De laatste inloop is op vrijdag 24 februari aanstaande van 13.00 tot 15.00 uur.

Bij het financieel café konden inwoners van Teylingen gratis terecht voor vragen en advies over hun financiën. De inloop in de Bibliotheek vervalt, maar de hulp blijft bestaan. Heeft men hulp nodig bij het invullen van formulieren, het uitleggen van (ingewikkelde) brieven, het indienen van een (financiële) aanvraag of om weer overzicht te krijgen in de eigen (uit de hand gelopen) administratie. Vanaf 24 februari kunnen inwoners bellen naar Welzijn Teylingen 0252 231805. Er wordt meteen een afspraak gemaakt voor aan huis of op een van de locaties van Welzijn Teylingen. De financiële ondersteuning van Welzijn Teylingen wordt gedaan door speciaal hierin opgeleide vrijwilligers en is geheel gratis. Respect voor de privacy wordt gewaarborgd.

CDA in dorp met Bungy Run SASSENHEIM n CDA Tweede Kamer kandidaat Julius Terpstra vraagt de inwoners van Teylingen om op zaterdag 25 februari op een spectaculaire manier de uitdaging aan te gaan op een Bungy Run kussen. Het draait bij dit spelkussen om doorzettingsvermogen, kracht en een goede instelling. Twee deelnemers worden vastgemaakt aan een elastiek en moeten zo snel mogelijk naar voren rennen. Durf jij de uitdaging aan? Iedereen vanaf 6 jaar is van 9.30 tot 11.30 uur harte welkom bij de ingang van Park Rusthoff (Hoofdstraat).

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

Schip in Park Groot Leerust nadert nog niet de haven n Binnenkort worden twee tijdelijke speeltoestellen geplaatst WARMOND n Het gevlochte wilgenschip op de speelplek in Park Groot Leerust aan de Burgemeester Ketelaarstraat heeft last van een behoorlijke tegenwind en hoge golven. Het is zelfs de vraag of het vaartuig de haven ooit wel zal bereiken. Tijdelijk worden daarom even twee speeltoestellen teruggeplaatst. Door Nico Kuyt

Het plan was heel leuk om een speelschip van palissaden en wilgentenen naast de theekoepel te plaatsen, die dan verwijst naar het water en het groene karakter van de omgeving. Om het speelgenot extra te laten toppen is een heus kraaiennest bedacht met een klimpiramide. Daarnaast een groot stuur om aan te draaien. Het schip zou varen op een ondergrond van zacht kunstgras. VERGUNNING ONTBRAK

Het nieuwe speeltoestel was bedacht en geplaatst in samenspraak met omwonenden om de verouderde speeltoestellen te vervangen. Maar een zware storm beukte tegen de boeg van de vooruitgang. Eind vorig jaar is gestart met het plaatsen van de speelvoorziening in het parkje en zou voor het eind

Binnenkort komen er tijdelijk speeltoestellen op de oude plek terug, waar het speelschip zou komen. | Foto: Nico Kuyt

van dat jaar gereed komen. Abusievelijk, want het ontbeerde de benodigde vergunning. “Nadat wij deze situatie ontdekten, zijn alle werkzaamheden direct gestaakt. Wij betreuren deze situatie en hebben de overtreding dan ook ongedaan gemaakt. Het speeltoestel is weggehaald totdat aan alle formele eisen is voldaan. Er wordt een visie

voor Park Groot Leerust ontwikkeld en daarin wordt opnieuw gekeken of en hoe het nieuwe speeltoestel een plek kan krijgen, of dat die elders geplaatst gaat worden”, zo geeft een woordvoerdster van de gemeente aan. Er worden in Park Groot Leerust binnenkort twee speeltoestellen

geplaatst die vergelijkbaar zijn met deze die al eerder in het park stonden.

Kraaiennest met klimpiramide

Start aanleg nieuwe tennispark STV SASSENHEIM n Na jarenlange voorbereidingen wordt er nu eindelijk zichtbaar gewerkt aan het nieuwe tennispark van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). Het fietspad naar het bouwterrein toe is verbreed en verstevigd, zodat het zware bouwgeschut er overheen kan.

‘s Morgens brengt een aantal CDAprominenten ook een bezoek aan het Repair Café, gevestigd in de oude supermarkt aan het Hortusplein.

Danique en Merel in debatteam TEYLINGEN n Mbo-studenten uit heel Nederland verzamelden zich afgelopen week in Den Haag voor het landelijk MBO Debattoernooi. De School voor Zorg en Welzijn Leiden van ROC Mondriaan behaalde uiteindelijk de zesde plek. De deelnemers uit het team komen uit Leiden en regio, waaronder Danique Rozenbroek (Sassenheim) en Merel van Drueten (Voorhout). Lees meer op www. deteylinger.nl.

9

Op en rond het laatste grasveld van RKVV Teylingen, waar STV zich in de toekomst gaat vestigen, zijn het overtollig groen en de lichtmasten al verwijderd. De naastgelegen sloot is uitgebaggerd, zodat het gehele terrein kan worden opgehoogd en voorbereid op de bouw van het clubhuis en de tennisbanen. Deze laatste fase zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar starten.

Het laatste voetbalveld wordt klaargemaakt voor de aanleg van het nieuwe tennispark van STV. | Foto: pr.


Dekbedden actie!

Bij aankoop van een complete boxspring ontvangt u een luxe dekbed.

De actie loopt tot 31 maart.

Nieuwe collectie

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

11

Beekbrug sluit deuren in 2018 LISSE n Basisschool de Beekbrug moet in 2018 dicht omdat er te weinig leerlingen zijn.

De Beekbrug is gebouwd in 1930 en is de katholieke school van het buurtschap De Engel, onderdeel van Lisse. De laatste jaren heeft de school te maken met een terugloop van het aantal kinderen. De voorspelling is dat het team op 1 oktober 2017 lesgeeft aan circa 70 leerlingen. Ten opzichte van vijf jaar geleden een daling van 36,95 procent. Het bestuur van de Sophia Stichting, waar de Beekbrug onder valt, heeft daarom besloten de deuren van de school te sluiten na het schooljaar 2017-2018. Alle huidige leerlingen kunnen tot 1 augustus 2018 naar school gaan bij de Beekbrug. Daarna zullen de leerlingen verhuizen naar een nieuwe school van hun keuze. Voor het gedeelte van de leerlingen uit woonkern De Engel en omgeving lijkt de nieuwe Sint Josephschool aan de Achterweg in Lisse de beste oplossing. “Leerlingen die wonen in het grensgebied Lisse/ Sassenheim zullen veelal aangewezen zijn op een school in Sassenheim. De dichtstbijzijnde opties zijn de Springplank, de Overplaats en de Rank,” meldt de Sophia Stichting in het persbericht. De Beekbrug is niet de eerste school die de deuren moet sluiten. Ook de Rembrandtschool in Lisse houdt binnenkort op te bestaan. Ook werden er door de Sophia stichting en PCPO dependances gesloten in Sassenheim (De Rank Diligence) en de Optimist (Noordwijkerhout). In Warmond gaan de basisscholen Het Landtgoed (PCPO) en De Waaier (Sophia stichting) op 1 augustus fuseren tot één school.

Bolero zoekt vrijwilligers voor NLdoet VOORHOUT n De bewoners van de

Bolero doen op zaterdag 11 maart mee met NLdoet, onder de vlag van het Oranje Fonds.

Dit jaar gaan 24 bewoners in een ochtend- en een middaggroep naar het museum in Katwijk, waar de gidsen klaar staan voor een rondleiding gevolgd door een uitgebreide lunch in een hotel in Noordwijk. De ochtendgroep vertrekt om 9.30 uur en is om 14.30 uur weer thuis. De middaggroep is van 11.00 tot 16.00 uur op pad.

De bijeenkomst trok aardig wat belangstelling, gelet op de weinige bewoners in het gebied. | Foto: Nico Kuyt

Vragen stromen op bijeenkomst over opknapbeurt Zijldijk WARMOND/LEIDERDORP n Een levendige bijeenkomst ontstond vorige week in partycentrum De Zijl in Leiden. Daar werden bewoners van de Boterhuispolder door het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie en de gemeenten Teylingen en Leiderdorp geïnformeerd over het opknappen van de afgekeurde Zijldijk. Eind 2018 moet er weer eentje liggen die tegen een stootje kan. Door Nico Kuyt

De Zijldijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Hij lijdt aan verzakkingen, is te laag, te smal, waardoor de stabiliteit in het geding komt. Omdat de grond veen is, zakt hij één centimeter per jaar. Bodemdaling, klimaatverandering, de

economische waarde in de polder, alles maakt dat de Boterhuispolder de hoogste prioriteit heeft gekregen, zo maakte Koen Mathot van het Hoogheemraadschap helder. Er zijn aanpassingen opgesteld. Voor het eerste deel in Leiderdorp is gekozen voor het ophogen met een tuimelkade aan de Zijlzijde. Tot aan de molen in Warmond komt een damwand met plateau, die zorgt dat water uit de polder blijft en geen zand in de Zijl. Het gedeelte tot aan de top krijgt een taludverzwaring en -verbreding. Aan de landzijde gaat de huidige sloot verder de polder in. UITVOERING

Op de planning staat de afronding in het tweede kwartaal 2017 van het definitief ontwerp en de aanbesteding. In het derde volgt dan de voorbereiding voor het werk en nog een bewonersavond. In het

vierde starten de werkzaamheden en volgt in 2018 de uitvoering en nazorg. Als alles vlot verloopt is het project eind 2018 klaar. Tijdens het toeristenseizoen gaat het werk op een laag pitje om voldoende doorgang aan het verkeer te geven. De materialen komen per boot, maar bij de werkzaamheden aan de sloot moet het vanaf het water, over de dijk, naar de polder. In het Leiderdorpse deel blijft de weg hetzelfde, maar Teylingen maakt er een fietsstraat van met gekleurde banen aan beide zijden, zonder middenstreep en met een bord dat de auto te gast is. De breedte van de weg gaat vier meter bedragen. De weg wordt zo veiliger, een noodzaak, want het wordt een onderdeel van het fietsrondje Kaag en wordt daardoor drukker. De maximum snelheid blijft 60 kilometer per uur en ook de voorrangssituatie verandert niet.

Vanuit de zaal kwamen diverse vragen. Waarom wordt niet gelijk glasvezel aangelegd. De boel gaat toch open. “Prima idee”, riep een bewoner. En is het geen idee om de snelheid te verlagen tot 30 kilometer, want nu rijden ze de vouwen uit de broek en er is geen handhaving. Echter, gewezen werd dat door de nieuwe inrichting de automobilisten bewust worden gemaakt dat zij moeten opletten. Een gehouden meting toont overigens niet aan dat nu veel te hard wordt gereden. Verwondering borrelde op dat Leiderdorp niet kiest voor dezelfde inrichting als Teylingen. Een antwoord kwam er niet echt, want er was geen vertegenwoordiging van deze gemeente aanwezig, maar de weg is daar blijkbaar nog goed. Een ander had zorgen over de bedrijfsvoering als het vervoer een half uur achter die fietsen moet rijden. En moet er geen net in het asfalt voor de versteviging, want er gaan zware agrarische voertuigen over die veengrond. Langzaam kwam de avond tot een afronding. De aanwezigen bekeken nog bij de tafels de gedetailleerde plannen en sommigen vulden een formulier in met hun zorgen en suggesties. Die worden gewogen en eventueel meegenomen in het definitief ontwerp.

Wasbeek is dementievriendelijk SASSENHEIM

Via www.nldoet.nl kunnen vrijwilligers zich aanmelden om ‘s morgens of ‘s middags mee te gaan met de bewoners van Bolero. Ook andere initiatieven in Teylingen zijn te vinden op deze website.

Bezorgbakker Teun stopt SASSENHEIM n Bezorgbakker Teun

van der Loo (65) gaat met pensioen. Vanaf 1986 reed Van der Loo met zijn bus door de straten van Sassenheim om brood te bezorgen bij klanten. “Een mooie tijd, waar ik met veel plezier op terug kijk.” Op zaterdag 25 februari is er voor de vaste klanten van 17.00 tot 19.00 uur een afscheidsreceptie bij Bakker Ammerlaan, Edisonstraat 3 in Sassenheim.

GLASVEZEL

Wethouder Arno van Kempen plakt de eerste dementievriendelijk-sticker op bij de ingang van de Wasbeek. Hij hoopt dat meer bedrijven in Teylingen de training dementievriendelijk gaan volgen. | Foto: pr./Claudia Gharbi

n Laatst liep er iemand bij het buitenbad. “De medewerkers noemde dat een dementievriendelijk momentje,” zegt Josan Zoetemelk, zwembadmanager bij sport- en recreatiecomplex Wasbeek. Zeventien personeelsleden (horeca, receptie en badmeesters) hebben de training dementie-vriendelijk gevolgd, zodat ze het gedrag van mensen met dementie herkennen en weten hoe er mee om te gaan. In twee uur zijn ze bijgepraat over de oorzaak en hoe er in een situatie mee om te gaan. Dat gaat volgens de GOED-methode: Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken en Dankjewel zeggen. “Dat laatste is belangrijk, zodat degene met dementie zich niet bezwaard of naar voelt na zo’n voorval,” legt Irma Alfrink van samendementievriendelijk.nl uit. De Wasbeek is het eerste bedrijf in Teylingen dat zich sinds afgelopen vrijdag dementievriendelijk mag noemen.


Open een wereld aan deuren!

Rederij

van Hulst Dagtochten, Dagtochten, Rondvaarten Rondvaarten & & Arrangementen Arrangementen

Bij Meijvogel Hout treft u een enorme keus aan deuren, zowel voor binnen als buiten. Inclusief talloze uitvoeringen met verschillende glassoorten, een briefsleuf, het infrezen van een driepuntssluiting en/of tochtvaldorpel et cetera. Naast de

WELKOM AAN BOORD!

vaste maten, kunt u deuren met afwijkende maten op maat geleverd krijgen. Alle voorzien van het FSC-keurmerk, KOMO-certificaat en keurmerk Inbraakwerendheid

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen.

Klasse C. Mooi maatwerk met een veilig gevoel. Stap binnen bij Meijvogel Hout

Wij verzorgen voor u: • Vaartochten voor gezelschappen • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Dagtochten naar Amsterdam, Gouda, Haarlem en Delft • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden

en open de fraaie wereld aan deuren.

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

www.rederijvanhulst.nl

Afvaarten: • Warmond • Noordwijk • Lisse • Katwijk • Leiden

| info@rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 01 33

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

13

Cilia en Aad Kuiken met het herinneringsboek over hun zoon Dennis. Op schoot zit hondje Robin. | Foto: Esther Luijk

Een herinnering aan Dennis E

en foto op de kast, een plakboek vol herinneringen, beeldjes in de tuin en een ketting om zijn moeders hals. Alles in het huis aan de Spoorlaan wijst erop dat Dennis Kuiken nog lang niet vergeten is. Afgelopen zaterdag was het exact tien jaar geleden dat de 18-jarige Voorhouter verongelukte. De vrienden van Dennis organiseerden in ‘zijn’ oude stamkroeg Luigi’s een herdenkingsavond. Het werd een avond met een lach en een traan, maar vooral een eerbetoon aan een overleden zoon, vriend, buurjongen en familielid.

VERGEET ME NIET

Door Esther Luijk

De broer van Dennis, Mark, is intussen 25 jaar, gaat samenwonen en werkt bij de politie. Dat laatste staat zeker niet los van het ongeluk van zijn broer. “Het ongeluk is de reden waarom ik ben geworden wie ik ben. De agent die Dennis vond, heeft mij geïnspireerd met zijn verhalen om ook bij de politie te gaan. Ik wilde de hulpverlening in, om zoveel mogelijk mensen te kunnen redden. Elk gezin dat je kan behoeden voor wat ons gezin heeft meegemaakt, is een overwinning.” Ook is er een nieuw familielid bijgekomen: hondje Robin. Vijf jaar na de dood van hun zoon nam de familie het beestje in huis, dat meer voor hen is dan alleen een hond. “Natuurlijk kan hij Dennis niet vervangen, maar ‘t is toch een soort kind geworden van je”, zegt Cilia. “Met dit soort dagen lig ik het liefst de hele dag in bed. Robin zorgt er voor dat ik mijn bed uit kom en haalt me echt uit de put. Hij maakt ons blij op momenten dat we ‘t nodig hebben, we kunnen echt niet meer zonder ‘m!”

Nils van Werkhoven (28) was de buurjongen van Dennis. Hij is een van de organisatoren van de herdenkingsavond. “We wilden een avond net zoals vroeger organiseren: onder het genot van een biertje verhalen vertellen en oude koeien uit de sloot halen. Het is ook een beetje een manier om te laten zien aan Dennis’ familie dat ze er niet alleen voor staan. Of hij nou een, vijf, of tien jaar overleden is, het blijft je maatje, en we blijven aan ‘m denken!” ONWERKELIJK

Dennis reed op 18 februari 2007 op zijn fiets naar huis vanuit Noordwijkerhout. Hij mocht helpen bij het carnavalsfeestje in de Schelft met het geluid en de belichting. Het was mistig die avond en toen Dennis de weg overstak ter hoogte van de Piet Gijzenbrug, ging het mis. Hij werd aangereden door een taxichauffeur die hem niet zag. Later werd hij hersendood verklaard in het ziekenhuis. Zijn moeder Cilia: “Het voelde zo onwerkelijk toen de arts kwam vertellen dat Dennis was overleden. Ze kunnen zoveel tegenwoordig, ik dacht echt de hele tijd ‘Het komt wel weer goed’. Maar het kwam niet meer goed”.

Ook al was het niet altijd makkelijk, het leven van de familie Kuiken ging door. Tien jaar later zijn er veel dingen veranderd, vertelt vader Aad: “Ik weet nog de eerste keer dat we weer lachten. Het voelde zo gek. En de eerste keer weer op vakantie, naar de camping in Groenlo, waar we altijd kwamen. Al die dingen voelden heel vreemd, alsof je er eigenlijk geen plezier in mocht hebben. Maar dan dacht ik: ‘Dennis had ‘t zo gewild’. Hij zou hebben gezegd tegen ons: ‘Vergeet me niet, maar ga door met je leven’.”

Ik dacht toen echt: het komt wel weer goed’

Dat viel zwaar. Aad: “We hebben de beeldjes van het graf gehaald, die staan nu in de tuin. En de steen staat op zolder, daar hebben we nu een plaatsje ingericht. Het viel niet mee om het graf zo leeg en kaal te zien. Het voelt heel erg definitief, het is een heel naar idee dat je zoon nu gewoon nergens meer ligt”. Cilia: “Als je dan zo dat stukje kunstgras oprolt en in de vuilnisbak gooit, komt het besef dat je er niet meer zomaar even langs kan gaan, wanneer je maar wilt. Natuurlijk hebben we nog genoeg herinneringen aan Dennis, maar het was een soort tastbare plek, en dat is nu weg. En dat is heel moeilijk”. NIEUWE VERHALEN

Het is dan misschien tien jaar geleden, maar vergeten, dat is Dennis zeker niet, bleek zaterdagavond wel. Niet door zijn familie, maar ook niet door zijn vrienden, buren, klasgenoten en ex-vriendinnetjes. Een fotoalbum vol verhalen getuigt daarvan. “Ik heb iedereen in mijn omgeving gevraagd om een herinnering of een leuk verhaal op te schrijven over Dennis,

of een leuke foto op te zoeken”, zegt Cilia, terwijl ze glimlachend door het boek bladert. “Er staat al heel veel in. Tijdens de herdenkingsavond kan iedereen zijn herinnering erbij schrijven. Dennis was echt een dondersteen, haalde altijd kattenkwaad uit. Ik vind het zo leuk om al die verhalen te lezen, ik lees steeds weer iets wat ik nog niet van hem wist.” De hechte vriendschap tussen Dennis en zijn vrienden, blijkt niet alleen uit het organiseren van de herdenkingsavond. Nog altijd hebben Cilia en Aad contact met de jongens en meiden, die intussen achter in de twintig zijn. Ze gaan trouwen en krijgen kinderen, maar de ouders van Dennis zijn nog steeds onderdeel van hun leven. Geweldig, vindt Aad. “Met Oud en Nieuw komen ze altijd nog even een biertje halen. Ik kijk er dan echt naar uit dat ze komen. We halen herinneringen op aan onze zoon en horen hoe het met hen gaat. Ik vind het heel fijn dat er nog steeds contact is. Het houdt Dennis levend.”

TASTBARE PLEK

De familie koos na de dood van Dennis voor een algemeen graf op de begraafplaats in Voorhout. Met de tien verstreken jaren is de tijd gekomen dat het graf moet worden geruimd.

De vrienden van Dennis Kuiken tijdens de herdenkingsbijeenkomst.


Onderwijs in woord en beeld Mbo sleutel naar een betekenisvolle baan Aad van Duijn

Leren gaat met vallen en opstaan

D

e waardering voor het middel- de beroepskwalificaties Helpende, Ver- roep, je ontwikkelt je ook persoonlijk. baar beroepsonderwijs groeit. zorgende of Verplegende halen. Kwalifi- We vinden het tevens belangrijk dat je Met name het liefbedrijfsleven die gekoppeld zijn de aan bepaalde die jeaansluiten thuis voelt ls je nu echt een 5 Serie opcaties zeer basic wijze zelf koplampunits op bij ons op school.” hebber het genieten al op deze de grille. Ook de achterkant ziet datbent ditvan onderwijs sterk zonder functies defuturisarbeidsmarkt. “Bij ons heeft kun je kiezen uit zo’n 200 genot dat je dietische En dat scheelt nogbestaat een op meer 7 Serie gekregen. vormendgeweldige is voor de vaklieden menongein. De manier van leren een roc ‘look’ mbo-opleidingen in de richtingen Autokunt hebben van het een hoop geld ook. Op het eerste De hele auto is in millimeters wat uiteindelijk in huis krijgt. Daarmee is uit twee routes: de beroepsopleidende techniek, Bouw, CIOS, Dans en Theater, zelf rijden met een BMW gezicht lijkt de nieuwe 5 als een langer, breder en hoger geworden, het een noodzakelijke voorwaarde om (bol) en de beroepsbegeleidende leer- Entree, Handel en Commercie, Horeca en zeker met deze nieuwe 5 Serie, verkleinde kopie van de 7 Serie. waardoor de bagageruimte 10 liter economisch weg (bbl). Inmaar het laatste geval com- en Facility, dan ga je voor van mijn betekenis gevoel toch te blijven. Een compliment op zich, groter is geworden en de achter- ICT, Lab, Logistiek, Maribineert dewant student (met nog eenbeter tiem, en Media, Orde en Veigeen gebruik maken van al die niets is minder waar, alle werken passagiers hun Marketing benen Sindsopties 1996dieismogelijk de organisatievorm van arbeidsovereenkomst) een aantal Recreatie, Uiterlijke Verzorging, dure zijn. Zoals onderdelen voor deze 5 Serie zijn en kwijt kunnen. Grootligheid, voordeel is de autonoom laten rijden, apart en wat mij deugd ook dat deze 5 Serie 100 kilo Zakelijk en Zorg en Welzijn. hetauto middelbaar beroepsonderwijs be-ontworpen dagen lessen op school. Techniek, snel een baan, of studeren verder. Wat waarbij zelf inhaalt, zelf afdoet, is dat BMW steeds meer lichter is geworden Bij watveel zijn opleidingen effect legd inhij deook regionale opleidingencentra kun je kiezen uit bol het doorstromen naar het hbo betreft, stand zelf inparkeert terwijl Italiaanse lijnen gaat vertonen in heeft op het brandstofverbruik en nieuwe variant: de ‘prak(roc).houdt, Fusiescholen met duizenden leer- Route en bbl en de melden de cijfers van het CBS: Van de jij buiten staat en noem maar op. haar design. de wendbaarheid. Zoals het een lingen en een supermarktaanbod aan In onze regio is een vijftal roc’s actief. tijkroute’ voor de praktisch ingestelde bijna honderdduizend vmbo’-ers die in eigentijdse auto betaamt kan je opleidingen. Twee daarvan hebben de uniekevia stabol-student.” 2011 een diploma behaalden, volgden Of het infotainmentscherm te Leercurve natuurlijk de knoppen op de tus van vakschool: het Scheepvaart in 2016 één op de vijf een hbo-opleibedienen door te wijzen in plaats middenconsole&kiezen of je sporEen zelf roc te verzorgt principe alle vormen (met een in ofMBO-HBO van drukken.inAan mij niet De meestTransport opvallendeCollege wijzigingen tief,vestiging comfortabel eco-achtig wilt ding. Lucas Land daarover: “Studenten besteed! Ik wil van deze nieuwe het exterieur gerestylrijden. Het interieurVolgens is een verhaal van beroepsonderwijs. Behaal je aan in dit Katwijk)zijn endede Leidse InstrumentmaLucas Land, en dat geldt in het die van mbo willen doorstromen naar apart. Van alle Duitse automer-binnen het mbo, is het uitonderwijs een diploma, dan behaal je kerschool. Op de Leidse instrumentmaalgemeen het hbo kunnen een speciaal keuzedeel ken vind ik BMW toch wel het bij het leren de student zelf. tevens de wettelijke kwalificatie die ie- kers School (LiS) volgen de deelnemers gangspunt volgen, waarmee ze zich voorbereiden mooist wat vormgeving betreft, zeer hoogwaardige kwaliteit zijn. daar ontzettend van genieten, dere Nederlander moet hebben om het een vierjarige beroeps-opleidende leer- “We proberen elke student zoveel mo- op de toelating tot het hbo en de studiewaarbij de gebruikte materiaEn de ergonomie is ook uitstemeer nog dan van alle techniek beroepsleven in te stappen. De mees- weg (niveau-4) in de precisietechniek. gelijk te laten leren de loop manier die heb vaardigheden die de je motorkap daar nodig len van een zeer hoogwaardige kend.op In de der jaren ik die onder zit.hebt.” En te roc’s hebben meerdere sectoren in De LiS staat in de sector ‘Industrietechbij is zijn leerstijl: in de prakkwaliteit zijn. En deaansluit ergonomie zelf zo’n veel 8 BMWs gehad en bij elk over zitten gesproken, ook deze 5 huis. Een sector is een cluster van bij niek’ (waar de school afgemeten wordt Groot tijkvoordeel leren of wat meer volgen opplaatsen Instroom ook uitstekend. model lessen trof ik op dezelfde zit voortreffelijk en dat komt ook is ook dat deze 100 Vandaar kilo dezelfde knoppen aan in het In naar doorkan de multifunctionele elkaar behorende beroepsopleidingen, tegen álle scholen van Nederland) we-5 Serie school. ook dat we met succes principe iedereen met versteleen vmlichter geworden de watpraktijkroute zijn effect de chauffeur toeopleidingeplaatste dashbaarheid, waardoor ook ik mijn die tevens aangeboden worden op di- derom op nummer één, en magisderhalbij een aantal bo-diploma het mbo instromen. Aan de heeft op het brandstofverbruik en board. nog steeds.van Feilloos vind favo-stand kan creëren. Stoel in verse niveaus. Zo kun je bijvoorbeeld ve het predicaat ‘Topopleiding’ voeren. gen introduceren: een En mengvorm hand van een begeleide intake wordt de wendbaarheid. Zoals het een ik links van het stuur de knop voor de hoge stand, met het stuur in de Aan Lucas Land van het aan de noord- bol en bbl. Natuurlijk is het de bedoe- dan het niveau bepaald. Havo leerlineigentijdse auto betaamt kan je de verlichting, om maar even wat onderste en meest lage verticakant van de Duin- en Bollenstreek ling dat denoemen. opleiding gen kunnen metBeetje een overgangsbewijs natuurlijk viaacde knoppen opiedereen de te Datsuccesvol is nu consistent le stand. apart blijkbaar, tieve Nova College (eenmiddenconsole middelgrootkiezen afrondt als zelfstandig 3 naar 4 instromen in het mbo of je sporbeleid! beroepsbeoefe- van klas want ik krijg er vaak opmerkingen roc met zo’n 14.000 studenten, ver- ofnaar. Dat wilt is wat toekomstige werkge- op de niveaus-3 Met je Havo-ditief, comfortabel eco-achtig over als ikof de-4. testauto weer bij de rijden. Het interieur is een Zien is weten dealer achterlaat.onderdelen En niet alleenvan ik deeld over meerdere vestigingen), de vers enverhaal de maatschappij verwachten.” ploma kun je sommige apart. Van alle Duitse heb een riante zitpositie, maar ook vraag welke betekenis deze mbo-opleiDe automerken route middels het mbo is een suc- een opleiding versneld afronden. vind ik BMW toch wel het mooist eens naar aparte de medepassagiers zitten royaal ding voor aankomende studenten heeft. cesvolle. Na hetKijk behalen vandieeen di- en fraaie wat vormgeving betreft, waarbij vormgeving van die automaatseen comfortabel. “Hier leer je meer dan alleen een be- ploma krijgen de meeste leerlingen Reageren kan: info@dmc-katwijk.nl

A

de gebruikte materialen van een

lector en dat stuurdesign. Ik kan

Partners met visie

IS JOUW VISIE AMBITIE!

Van Wezel accountants en adviseurs is een toonaangevende zelfstandige accountantsorganisatie met circa 75 medewerkers. Betrokkenheid, inzet en een no-nonsense aanpak kenmerken ons als partners met visie en ambitie. Wij streven ernaar om door onze relaties als zodanig te worden (h)erkend. Ons informele karakter sluit goed aan bij de wensen van de MKB-sector. AUDIT

FISCAAL

Teamleider controle

Ervaren fiscalist

Ben jij een ambitieuze, collegiale team-player

Ben jij ambitieus, oplossingsgericht en analy-

BI-Consultant (jr.)

Relatiebeheerder

met een focus op kwaliteit en heb jij alles goed

met een flexibele mentaliteit en bovenal een

tisch, dan bieden wij je de ruimte om je in een

van het onderhouden van een goede relatie en

onder controle, dan bieden wij je een uitdagen- echte netwerker, dan bieden wij je een

energieke omgeving breed te kunnen ontwikke-

heb je geen nine to five mentaliteit, dan hebben

de toekomst met doorgroeimogelijkheden.

uitdagende toekomst met een duidelijke ‘visie’.

len en mee te groeien in onze onderneming.

wij een inspirerende uitdaging met potentie.

Profiel

Profiel

Profiel

Profiel

• Je stuurt, begeleidt en beoordeelt het

• Je hebt een sterk inlevingsvermogen in je

• Je definieert, ontwikkelt en implementeert

• Je bent een ervaren accountant en wilt een

Ben jij een ambitieuze, betrokken teamplayer

controleteam.

klanten en bent in staat om dit om te zetten

• Je hebt contact met onze cliënten over de planning en uitvoering.

naar commerciële kansen. • Je bent een volwaardige gesprekspartner voor

• Je werkt de managementletters en overige adviezen uit.

je klanten en collega’s. • Je draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling

AUTOMATISERING

specifieke BI-oplossingen. • Je zet waardevolle transactionele data om in bruikbare managementinformatie. • Je komt pro actief met oplossingen om bestaande inzichten te optimaliseren.

van onze belastingadviespraktijk.

Functie-eisen

• Je voert adviesopdrachten uit op o.a. het

• Minimaal vijf jaar ervaring (bij de Big Four is een pré) in de controlepraktijk. • Ervaring in / en affiniteit met de MKB plus-sector.

gebied van herstructureringen.

Functie-eisen • Aantoonbare relevante werkervaring

• Een (bijna) afgeronde RA-opleiding. • Initiatiefrijke teamplayer, zelfstandig,

• Je hebt een afgeronde opleiding Fiscale Economie of Fiscaal Recht op WO niveau.

Functie-eisen • HBO werk- en denkniveau. • Ervaring met Qlik-software is zeer welkom. • Je hebt een sterke business focus, bent leergierig en betrokken. • Initiatiefrijke teamplayer, zelfstandig, nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

SAMENSTEL Leg jij makkelijk contact en beheers je de kunst

stap verder maken in jouw carrière. • Je bent ondernemend en sterk analytisch. • Verantwoording voor een eigen klantenportefeuille en voor de acquisitie van nieuwe relaties. • Zelf verworven adviesopdrachten uitvoeren. • Leiding geven aan een team.

Functie-eisen • Je hebt ervaring en affiniteit met de MKB-sector en hebt vooral de 'drive' om er alles uit te halen voor je klanten. • Initiatiefrijke teamplayer, zelfstandig,

nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

• Brede kennis en algemene ontwikkeling

• Professioneel- kritische instelling.

• Je bent cliëntgericht en ondernemend.

• Goede communicatieve vaardigheden.

• Goede communicatieve vaardigheden.

• Vaktechnisch en analytisch sterk.

• Nauwkeurig, analytisch, vakkundig.

• Representatief en maatschappelijk betrokken.

• Representatief en maatschappelijk

• Goede communicatieve vaardigheden.

• Pro-actieve houding.

• Representatief en maatschappelijk

• Goede communicatieve vaardigheden.

betrokken.

nauwkeurig en kwaliteitsgericht.

betrokken.

• Representatief en maatschappelijk betrokken.

Wij bieden een uitdagende toekomst en marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Is jouw visie ambitie en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, mail je motivatie en CV naar vacature@vanwezelacc.nl of neem voor meer informatie contact op met Wilbert Star tel. (071) 409 21 58. Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Oegstgeesterweg 199 | 2231 AT Rijnsburg | Telefoon 071 409 21 00 | www.vanwezelacc.nl


cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

15

Gedoe om erfenis centraal in ‘t Onderdak SASSENHEIM n Wat gebeurt er wanneer drie kinderen na de dood van hun vader geconfronteerd worden met een belofte die hij heeft gedaan? Dat is de vraag in de voorstelling Opgeruimd van Theatergroep Greppel, op 25 maart te zien in ‘t Onderdak. Schrijver/acteur Rik Luijmes en regisseur Margreet Blanken namen alvast een kijkje in het theater en vertellen over het stuk.

Lezing winnaar Libris Prijs SASSENHEIM n Elisabeth Leijnse geeft op vrijdag 10 maart een lezing over haar boek ‘Cécile en Elsa, strijdbare freules’. De in België wonende auteur won eind vorig jaar de Libris Geschiedenis Prijs. De lezing begint om 16.00 uur en is in boekhandel Wagner (Hoofdstraat). De toegang is 5 euro.

The Evolution of Americana Music SASSENHEIM n Muziek, maar dan

wél met een moderne vibe, staan centraal in het optreden van Pam MacBeth. “The Evolution of Americana Music” laat zien hoe divers, maar ook wát het Americana genre is: een op zichzelf staande moderne muziekstijl die haar muzikale basiselementen aan de Country, Roots-Rock, Folk, Bluegrass, Blues en R&B ontleent. Pam is net terug van haar wereldtournee met onder andere Chris Norman, bekend van de Britse band Smokie. Na haar succesvolle theatertour met “The American Country Legends” langs de Nederlandse theaters, staat deze Amerikaanse weer op de Sassenheimse planken. Ze is al meerdere malen in ‘t Onderdak te gast geweest. Haar optredens staan, in samenwerking met muzikaal toptalent van eigen bodem, garant voor een energieke avond uit. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten á 20 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak. nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00-11.00 uur, twee weken voor de voorstelling bij Primera Sassenheim en vanaf 30 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Clubmiddag van Sassem Troef SASSENHEIM n Naast de twee speelavonden (dinsdag en donderdag) wordt ook de woensdagmiddag een officiële clubmiddag van bridgevereniging Sassem Troef. Van verschillende kanten werd te kennen gegeven ‘s middags ook competitie te willen spelen met promotie/degradatie. Voor de maanden maart en april kunnen deelnemers voor 8 euro per maand per persoon kennis maken met deze bridgemiddag. Leden van Sassem Troef kunnen voor 5 euro per maand per persoon instappen. De vrije inloop à 3 euro per persoon blijft gewoon gehandhaafd. Voor meer informatie, kijk op www.sassemtroef.nl.

Rik Luijmes kijkt nog eens naar de poster van Opgeruimd, in de foyer van theater ‘t Onderdak. Het beeld toont drie veertigers die op een begraafplaats lopen. “De foto is goed getroffen,” vindt hij. Rik speelt de serieuze, saai aandoende man in het midden, die wordt geflankeerd door zijn veel levenslustigere broer en een bezorgd ogende zus. Met dit drietal maakt het publiek van ‘t Onderdak kennis in de voorstelling Opgeruimd. Totaal verschillende types, die elk op hun eigen manier omgaan met een lastige situatie. “Dat zullen veel mensen herkennen”, denkt regisseur Margreet Blanken. “Het gebeurt zo vaak dat familieleden elkaar niet begrijpen. Communicatie is een belangrijk thema in de voorstelling. Of liever gezegd: het onvermogen om te communiceren.

Wat is het soms moeilijk om contact te maken!” UNIVERSELE THEMA’S

Rik baseerde de voorstelling op een verhaal uit zijn jeugd. “Onze hulpbehoevende buurman had voor zijn dood een belofte gedaan aan de mensen die voor hem zorgden. Maar na zijn overlijden kwamen de kinderen met hun luxe auto’s en negeerden ze die belofte. Ik voelde als twaalfjarige dat daar iets onrechtvaardigs gebeurde.” Het verhaal raakt aan universele thema’s, stelt hij. “Iedereen heeft familie. Iedereen zal ooit een keer te maken krijgen met een erfenis. Wat gebeurt er dan tussen nabestaanden? In het stuk belanden ze in oude patronen zo gauw ze met z’n drieën terug zijn in het ouderlijk huis.” Ondanks de serieuze thematiek valt er veel te lachen, vindt Margreet. “Juist door dat ongemakkelijke tussen die drie. Door hoe ze op elkaar reageren of hoe ze dat juist compleet nalaten.” Het stuk maakt veel los bij het publiek, merkt Rik. “Het zet ze aan het denken. Als ik na afloop met mensen in gesprek ga, gaat het nooit over de voorstelling zelf, maar juist over hun persoonlijke situatie. Het maakt veel verhalen los.” TALENT

Toen Rik Margreet vroeg als regis-

seur voor Opgeruimd, aarzelde ze niet. “Ik vond het stuk meteen mooi. Rik heeft echt talent. Hij kan in weinig woorden heel veel zeggen.” Op zijn beurt is de schrijver blij met de keuze voor Margreet. ‘Je voelt haar ervaring, inzicht en intuïtie.” Bij het grote publiek werd Margreet bekend als zuster Reini in Medisch Centrum West. “Ik heb 25 jaar toneel gespeeld, zo’n 150 voorstellingen per jaar. Maar met één avond tv bereik je meer mensen dan op al die avonden bij elkaar.” Rik is naast schrijver ook theater-

docent. De laatste jaren staat hij zelf weer vaker op het toneel. “De charme van toneel is dat het lééft. Je maakt het met elkaar, als spelers én publiek, op dat moment.” Ze zien ernaar uit om Opgeruimd naar ‘t Onderdak te brengen. ‘Het is een leuk en intiem theater. Je voelt je hier welkom’, vindt Margreet. Rik: ‘Dat zestig mensen zich hier vrijwillig inzetten, dat is toch fantastisch?’ De voorstelling Opgeruimd is te zien op zaterdag 25 maart om 20.15. Info en kaarten via www.hetonderdak.nl

Margreet Blanken en Rik Luijmes kwamen langs in theater ‘t Onderdak, waar ze op 25 maart het stuk Opgeruimd spelen. ‘Je voelt je welkom in dit theater.’

De Warmondse heren deden ertoe

BeeldSchoon in Mariënhaven

WARMOND n In augustus 2014 schreef Mathieu Fannee het boek ‘tland te Waremunde’, een uitgebreid boek over Warmond in de Middeleeuwen. “Het schreeuwde eigenlijk om een vervolg,” vertelt Fannee. “Er bleven wat oude vragen bestaan en er waren wat dingen die om verdieping vroegen.” Op 27 maart wordt zijn nieuwe boek ‘Heren van Warmond en Woude (985-1503)’ gepresenteerd. Het boek gaat in op de levens van de heren die het in de Middeleeuwen voor het zeggen hadden in het gebied dat nu Warmond, Woubrugge en Alkemade behelst.

WARMOND

Door Mandy van Leeuwen

Fannee, lid van historisch genootschap Warmelda, bleef na het onderzoek voor zijn eerste boek zitten met verschillende vragen. Zo kwam Fannee de heren van Warmond tegen in de archieven in Delft. “Wat deden zij in Delft?,” vroeg de onderzoeker zich af. Tijdens het onderzoek voor het nieuwe boek kwam hij erachter dat Delft in de twaalfde eeuw veel problemen heeft gehad met de waterhuishouding. In de regio van Warmond hadden vergelijkbare problemen zich eerder voorgedaan. “De graaf riep daarom de hulp in van kapitaalkrachtige families uit het Rijnland,” onthult Fannee. Als

dank voor de hulp ontvingen deze families, waaronder de heren van Warmond, grond in Delft. BELANGRIJK

Fannee vond er steeds meer aanwijzingen voor dat de heren van Warmond van aanzienlijk belang zijn geweest. De heren werden bijvoorbeeld vaak opgeroepen om mee te vechten in oorlogen. Ze brachten hierbij veel geld in, wat hen weer verschillende privileges opleverde. Zo kon Warmond in 1402 een zogeheten ‘Hoge heerlijkheid’ worden, een relatief zelfstandige staat in de staat, met de heer van Warmond als lokale vorst. De Warmondse heren werden zo steeds belangrijker. De

auteur verwacht dan ook dat het voor de lezers vooral een eyeopener kan zijn “dat de heren van Warmond al zo lang bestaan en dat ze zo veel hebben betekend.” Hij voegt toe: “Warmond had er al een paar eeuwen geschiedenis opzitten toen Amsterdam nog niet eens bestond”. EINDPRODUCT

“Het gaat er ook om dat ik wil laten zien dat Warmond meer is dan een mooi bollendorp,” vertelt de auteur in het verlengde van zijn bijzondere ontdekkingen. Tegelijkertijd zijn zijn verwachtingen voorzichtig: “Dit ridderlijk verleden heeft mij geraakt. Ik hoop dat dat ook bij andere mensen zo is. Ik heb er zelf van genoten.” In vergelijking met zijn eerste boek noemt de auteur ‘Heren van Warmond en Woude (985-1503)’ meer verhalend en beter geschikt voor een breed publiek. Op de omslag van het 200 pagina’s tellende boek siert een speciaal voor de gelegenheid gemaakte illustratie van Jeroen Putman. Voor meer informatie over de verkoop: www.warmelda.nl.

n Leden van Galerie BeeldSchoon exposeren van 11 maart tot en met 5 mei in Mariënhaven in Warmond. Er zijn zowel schilderijen als beelden te zien. De diversiteit van het aanbod maakt het voor iedereen interessant om een kijkje te gaan nemen. De galerie is enkele jaren terug opgezet om via www.galeriebeeldschoon.nl kunstenaars de mogelijkheid te geven hun werk aan een breed publiek te laten zien. Daarnaast organiseert de galerie regelmatig exposities op locatie. Uit het groeiend aantal leden blijkt dit initiatief in een behoefte te voorzien. Om een volgende stap te maken zijn de leden nu op zoek naar een vaste ruimte.

De expositie is van maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 16.30 uur. De vernissage is op zaterdag 18 maart van 14.30 tot 16.30 uur.

Voor in de agenda: Luchtkussen Festival VOORHOUT n Het jaarlijkse Luchtkussen Festival in de Herenstraat staat gepland op zondag 11 juni van 13.00 tot 17.30 uur. Er zijn 27 attracties voor de kinderen.

Het grootste straat luchtkussen festival in Nederland heeft 400 meter springkussen plezier voor alle leeftijden. Stormbanen, waterglijbanen en het kidsplein voor kinderen tot vier jaar. Nieuw dit jaar is het jongerenplein voor 14 jaar en ouder. Het evenement wordt voor de twaalfde keer georganiseerd door de Oranje Vereniging Voorhout. De opbrengst gaat naar een goed doel. Om te kunnen springen, betalen ouders vijf euro voor een polsbandje. Daarmee kunnen hun kinderen de hele middag op alle kussens in de Herenstraat terecht voor heel veel springplezier. Meer over het festival, staat op www.luchtkussenfestival.nl.


ALMONDEHOEVE m Lifestyle & Antiek 3.000

Schilderwerk met uitstraling.

2

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties w w w. a l l u re v a s t g o e d z o rg . n l

Nog nooit op de ALMONDEHOEVE Antiek & Lifestyle geweest???

* in* n i l l a l a -l

83,8-, 3 € € K AAPPK

* niet voor Diesel tot 2006

Momenteel

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Dus nu een extra goede reden om eens langs te gaan bij deze unieke winkel.

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

UITVERKOOP! Graag tot ziens!

vanaf

De koffie staat klaar…

€ 85,

00

Van Almondeweg 2 • 2343 AA OEGSTGEEST • T 071 - 517 27 57 ma. t/m za. van 10.00 - 18.00 uur zondag van 11.00 - 17.00 uur

per dag

0252-211849

www.almondehoeve.nl

www.gdol.nl

Publicatie aanvraag Waterwet Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 10 februari 2017 een aanvraag is ontvangen om de op 15 september 2016, kenmerk ODH-2016-00087164, verleende vergunning te wijzigen i.v.m. het wijzigen de bronlocatie. De locatie betreft N444 te Voorhout (zaaknummer 00475386). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt. Deze publicatie is ook te zien op: www.overheid.nl.

STOOK JIJ DEZE WINTER OP DUUR GAS? OF INVESTEER JE IN EEN WARMTEPOMP MET MINIMA AL € 2.000,- SUBSIDIE?

10% KORTING

zonnepanelen

energiemanager

in de maanden februari & maart op de Duitse REMKO warmtepomp warmtepomp

thuisaccu

Stefan van der Laan en zijn team adviseren u graag.

Kijk op www.groene-woningen.nl of kom langs in onze showroom, Valkenburgseweg 28B, Katwijk. T 071 - 403 403 6 Specialist in energieneutraal wonen. Duitse kwaliteit zonnepanelen, warmtepompen en accusystemen.

KATWIJK


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Ik ben een radioman. Telkens weer kom ik er achter dat ik het liefste radio maak. Met dank aan Frits Spits. Voor de jongere lezer: toen NPO3 nog gewoon Hilversum 3 heette, was daar lange tijd Frits Spits. Hij maakte zijn programma de Avondspits elke werkdag van 18.00 tot 19.00 uur. De liefde voor radio en muziek kwam zo je huiskamer binnen. En Frits had allerlei geinige spelletjes zoals de poplimerick. Volgens rijmschema a-a-b-b-a met een plaatsnaam erin, vroegen luisteraars een nummer aan. Frits was eigenlijk Neerlandicus en dat kon je op een prettige manier een beetje horen. Ik verdenk Frits ervan dat ik later dankzij hem radioverslaggever ben geworden. De overtreffende trap van radio maken is live radio maken. Wat je ogen zien, vertelt je mond en dat op een begrijpelijke en enthousiaste manier. Daarom is sportverslaggeving zo leuk. Je weet niet wat er gaat gebeuren en dat is eigenlijk heel prettig. En als die goal dan valt in die kampioenswedstrijd, dan mag ik dat aan de luisteraar vertellen. Leve de radio. Om professioneel bij de radio een baan te krijgen, ben ik ooit begonnen met een baan die niemand wilde. Ik was nieuwslezer/redacteur/regisseur bij het nieuwsprogramma in de vroege ochtend. Ik ging half 4 mijn bed uit zodat ik om 5 uur kon beginnen. Buiten was het donker, binnen zaten een presentator, een technicus en ik programma te maken in een verder leeg gebouw. Heerlijk. Leve de radio. Zelfs mijn kinderen zijn een gevolg van de radio. Ik heb namelijk mijn vrouw leren kennen bij Radio West. Zelfs om 5 uur ‘s ochtends vonden we elkaar leuk. Nou, dan weet je dat het goed zit. Leve de radio, of had ik dat al gemeld? Het radio luisteren is niet aan slijtage onderhevig. Al jaren luistert de Nederlander 180 minuten per dag radio. Dat radio luisteren populair blijft, heeft vooral met muziekzenders te maken. Radio waar informatie en nieuws worden geboden, heeft maar een marktaandeel van 7,4 % (radio 1 en BNR). Bij Bo moeten de informatieve programma’s luisteraars trekken, de muziekprogramma’s moeten de luisteraars vast houden. Totaal 30 radioprogramma’s, voor iedereen. Toch scoor je er als omroep minder punten mee dan met tv/filmpjes. Mijn kinderen kijken op hun mobiele telefoon filmpjes. Op Facebook staan filmpjes, op Twitter staan filmpjes, youtuben is een werkwoord, vloggen is vet of zo. Daarom moet Bo tv maken en online zich ook richten op filmpjes. We moeten een volwaardige tvomroep worden. Dat kost geld en tv maken is arbeidsintensief. We groeien als tv-omroep, maar langzaam, eigenlijk te langzaam. Zou dat nou komen dat ik tv-maken toch nog steeds een beetje ervaar als vreemdgaan? Nee, tv maken pakken we serieus aan. Maar ja, die eerste liefde... Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

17

Na de sleuteloverdracht is Voorhout Bokkendorp VOORHOUT

Frits Spits

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

n Prins Dick en zijn Prinses Jol van Bokkendorp krijgen op vrijdag 24 februari om 20.00 uur in een kort en flitsend programma de sleutel van Voorhout van burgemeester Carla Breuer. In de daaropvolgende vijf dagen zal het in Voorhout helemaal los gaan tijdens het carnaval. Er zijn feesten en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen in Voorhout. Voor de Voorhouters die even niet in staat zijn om mee te doen gaat de carnavalsvereniging tijdens ‘de fruitmandenexpres’ op zondag 26 februari deze mensen bezoeken.

In restaurant Boerhaave start carnavalsvereniging De Bokken de officiële het carnaval officieel. Voorop in de polonaise gaan Prins Dick en Prinses Jol, met vlak daarachter Jeugdprins Sepp en Jeugdprinses Fleur. Vanzelfsprekend is ook Grote Bok Pieter van Kampen prominent aanwezig. Met de sleutel in bezit wordt op het Kerkplein rond 21.00

uur de Bokkenvlag gehesen en het Voorhouts Volkslied gezongen, waarna in Cheers de “Netflix-party” begint en in Boerhaave het sleutelbal. Voor alle feestvierders en sympathisanten van de Bokken is vrijdag 24 februari om 20.00 uur Boerhaave de plek om de sleuteloverdracht mee te maken. KLAVERJASSEN

Op maandag 27 februari om 14.00 uur start de klaverjasmiddag in ‘De Verdieping’ (boven het Kruidvat aan de Herenstraat). Inschrijving is mogelijk vanaf 13.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2.50 euro per persoon. De spelsoort is ‘’verplicht gaan’’ Er zijn veelprijzen beschikbaar. Zoals gewoonlijk trakteren ‘De Bokken’ iedereen op ‘n gratis consumptie en lekker hapjes. Het klaverjassen duurt tot 17.30 uur. Inlichtingen via ceeskampen@outlook.com of 0252- 214389.

Computercursus voor beginners SASSENHEIM

n De Bibliotheek Bollenstreek organiseert samen met Stichting Seniorweb een computercursus voor beginners van 6 maart tot en met 10 april in bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim.

er zoal mogelijk is met een computer. De cursus bestaat uit zes lessen van twee uur en wordt gegeven in groepjes van zes personen. Er zijn twee docenten aanwezig. Deelname kost 60 euro.

Het doel van de cursus is mensen te laten kennismaken met de computer, onzekerheid weg te nemen en een goede indruk te geven van wat

Aanmelden kan via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl/ cursus of aan de balie bij één van de bibliotheken.

Leden van de Saksen brengen bloemetjes langs in Sassenheim. | Foto: pr.

De Saksen zetten de bloemetjes buiten SASSENHEIM n Prins Johannes, Jeugdprins Jan en hun gevolg hebben afgelopen zondag bij 200 zieke Sassenheimers een welverdiend bloemetje langs gebracht. Na de carnavalsmis in de Pancratiuskerk werden de aangemelde dorpsgenoten verrast met een bezoek. Bloemetjeszondag is een traditie van carnavalsvereniging De Saksen. Op vrijdag 24 februari begint het echte feest voor de carnavalsvierders. Vanaf 19.00 uur doen de Saksen mee met de verlichte optocht in Noordwijk, om daarna snel huiswaarts te keren voor de sleuteloverdracht in ‘t Onderdak. Die is om 21.45 uur.

Op zaterdag 25 februari is om 12.30 uur de optocht door Lisse. Vanaf

15.00 uur lopen de Saksen door het centrum van Sassenheim. ‘s Avonds is het feest in ‘t Onderdak met All Stars Splash en de Straatklinkers. zondag 26 februari doen de Saksen mee aan de optocht in De Zilk. Op maandag 27 februari kan de boerenkiel uit de kast. Om 13.30 uur is de voltrekking van het boerenhuwelijk, met aansluitend een receptie en een stamppot maaltijd. Op dinsdag 28 februari zijn de Prins en zijn gevolg vanaf 10.00 uur in de Bernardus. ‘s Middag is de eigen seniorenmiddag in ‘t Onderdak, met de start om 14.00 uur. ‘s Avonds is het laatste feest van Prins Johannes1 en Prinses Carin, Page Anja en Adjudant Theo. Zij nemen dan afscheid.

Overbosch is lenteklaar VOORHOUT

n Het Overbosch is weer lenteklaar gemaakt door de vrijwilligers. Eigenlijk stond deze ‘Overbosch Opschoonactie’ een week eerder gepland, maar door de sneeuwval, werd dit zeven dagen uitgesteld.

Op zaterdag 18 februari zetten de vrijwilligers zich volop in. Alle nestkasten werden gecontroleerd en voorbereid om opnieuw te gebruiken tijdens het broedseizoen. Wilgentakken voor de takkenrillen zijn vlechtklaar gemaakt en ook zijn er nieuwe eendenkorven geplaatst in de vijver. De paden zijn bijna allemaal weer van blad ontdaan en ook zijn veel houten takken uit de vijver verwijderd.

Vrijwilligers zorgen ervoor dat alle takken netjes worden opgeruimd. | Foto: pr.

Tienerdagen met slackline, jujutsu en graffiti TEYLINGEN n Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert jongerenwerk Welzijnskwartier Teylingen twee tienerdagen, op woensdag 1 en donderdag 2 maart in Voorhout en Sassenheim.

De eerste activiteit is slackline, een trendsport waarbij je op een strak gespannen band probeert te balanceren. De band is dynamisch en reageert op je beweging. Het is hierdoor mogelijk om verschillende

trucs te doen. Het balanceren op een slackline vraagt om concentratie, coördinatie en balans. Na het slacklinen volgt een smaak IQ. Met een blinddoek om probeer je meerdere kruiden en smaken te herkennen. Je leert bewust met handen en oren te proeven. Welzijnskwartier zorgt beide dagen voor een gezonde lunch. Na de lunch is er een workshop zelfverdediging door Budo Academy

Tenno. Het is een actieve workshop waarin de deelnemers Wado Ryu gaan leren. Wado Ryu is een hybride sport met karate en jujutsu elementen. Jujutsu is een Japanse karatestijl. Door de verfijnde en subtiele toepassing van kracht en structuur in de technieken is deze sport geschikt voor iedereen. Als afsluiting wordt er in de graffiti een kunstwerk gemaakt. De Tienerdag is op woensdag 1

maart in jongerencentrum Exvoto (Jacoba van Beierenweg 118B,Voorhout) en op donderdag 2 maart in jongerencentrum Fascinus (Van Alkemadelaan 14,Sassenheim). Op beide dagen loopt het programma van 10.00 tot 16.00 uur. Inschrijven kost 10 euro voor de hele dag, inclusief lunch. Aanmelden via richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl Voor meer informatie, bel naar 06-10704075.


wittebrug.nl/upactie

Private Lease vanaf

€ 1.347

€ 1.457

€ 1.425

Wittebrug voordeel

Wittebrug voordeel

Wittebrug voordeel

€ 223*

€ 206*

per maand

per maand

1

1

1

Volkswagen take up!

Volkswagen move up!

1.0 44kW/60pk benzinemotor met 5 versnellingsbak 5-deurs

1.0 44kW/60pk benzinemotor met 5 versnellingsbak 5-deurs

Van € 12.452

Voor € 10.995 rijklaar

Uitgerust met o.a.: Climatic airco • Radiovoorbereiding met 4 speakers • Elektrisch bedienbare ramen voor • Centrale portiervergrendeling • LED dagrijverlichting

Noordwijk Voorschoten De Hooge Krocht 109 Hofweg 39 (071) 406 36 00 (071) 579 47 94 www.wittebrug.nl info@wittebrug.nl

per maand

Private Lease vanaf

Private Lease vanaf

+ een inruilpremie van € 500

€ 259*

Van € 13.597

+ een inruilpremie van € 500

Voor € 12.250 rijklaar

Kerketuinen Den Haag Kerketuinenweg 36 (070) 308 20 00

Volkswagen up! Beats 1.0 44kW/60pk benzinemotor met 5 versnellingsbak 5-deurs

Van € 14.675

Uitgerust met o.a.: Climatic airco • Radio met 4 speakers • Digitale radio ontvangst • Elektrisch bedienbare ramen voor • Centrale portiervergrendeling • LED dagrijverlichting • Executive pakket

Forepark Den Haag Donau 120 (070) 342 92 22

+ een inruilpremie van € 500

Voor € 13.250 rijklaar

Uitgerust met o.a.: Climatic airco • Beats audio! • Digitale radio ontvangst • Centrale portiervergrendeling • Executive pakket • Beats bekleding • LED dagrijverlichting • 15” lichtmetalen velgen

Totaalprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Uitvoeringen zijn uitsluitend uit onze voorraad leverbaar. Op = echt op. * Genoemde private lease aanbieding is op basis van een looptijd van 48 maanden met een jaarkilometrage van 10.000 km (andere looptijden en vrije kilometers per jaar op aanvraag) , met een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis, houderschapsbelasting voor provincie Zuid-Holland en zonder vervangend vervoer. Brandstofverbruik: 3,4 L/100 km, CO2-uitstoot: 88 g/km.

Het adres voor uw (nieuwe) bedrijfswagen !

Ook voor onderhoud en (schade) reparatie

acvanegmond.nl

071 402 29 11

Showroom Langevaart 1a, Rijnsburg

AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat 500 Sport Countryman 105HP MINI Cooper Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

H

et leuke van het merk MINI is dat het meegroeit met haar doelgroep. Die jonge modebewuste Beau Monde lezeres die destijds haar MINI 3-deurs kocht als statement van haar ik-zijn, kreeg in de loop der jaren een gezin met kleine kinderen en daar was de ruimte van de 3-deurs niet op berekend.

I

k denk dat bijna iedereen de Dus introduceerde MINI de 5-deurs, 500 wel een leuke auto maar Fiat dat bleef nog behelpen. Dus vindt. Hij MINI heeft de eenCountryman. hoog introduceerde aaibaarheidsgehalte. Als Een hoger, ruimer en functioneler liefhebber model, dat tochvan noghet hetItaliaanse onderscheiproductMINI spreekt hij mijhad. erg aan, dende karakter Het met werd namesucces gezienen zijn naar de oereen deknipoog MINI vrouwen Fiatmannen 500 uit de jaren ’60. Eenkontypisch en natuurlijk ook, gevalbij van retro dus en dat scoortEn goed den hun favo merk blijven.

om helemaal bij de tijd te blijven introduceerde MINI deze maand de gefacelifte Countryman. Het zal u dan ook niet verbazen dat hij nog groter en ruimer is geworden en wel 20 centimeter langer en 3 centimeter breder, waarbij de achterpassagiers het meest profiteren, want de beenruimte is stukken groter geworden en kan je als volwassene comfortabel zitten. Ook de bagageruimte is toegenomen zodat er 450 literpakbij en minder jong zo kijkend kenjong hopjesvla in kunnen. naar de succesvolle verkoopcijfers. Heel verstandig Typisch MINIvan Fiat is het feit dat zij dit model fris en fruitig houden door regelmatig te komen versies Het exterieur heeft met ook speciale de nodige en recentelijk ondergaan. is de Fiat 500De Sport versie modificaties mouitgebreid als 105HP met een en partij torkap is platter geworden deextra pk’s en een facelift.zodat Maar hij laten lampen zijnsubtiele gerestyled, we eerst om deze Sport heenlopen. lager eneven stoerder oogt. Standaard is

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in midden, met daaronder hijhet voorzien van dakrails watop het SUV het middenconsole symmetrisch karakter accentueert en aan de ongeplaatste en speels ontworpen die ook derkant metalen dorpelstrips bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, bijdragen aan het lagere, sportieve althans voor mij, de automatische karakter. Aan dedat achterkant hebben bediening van de zijruiten niet op restyhet de achterlichten eveneens een portier zitten, maar opinterieur knopjes op ling ondergaan. Het ziethet er middenconsole. Typisch Italiaans is dat typisch MINI uit. Origineel vormde zwarte bekleding van de gemaakt stoelen gegeven, waarbij gebruik voorzien is van een sportief kleuraccent is van hoogwaardige materialen. in blauw, of wit keus,stuur, dat ook Prima zitgeel achter hetnaar dikleren in de uitzicht portierbekleding terugkomt. Met met op het karaktervolle mijn lengte van meter zit betreft ik prettig dashboard. Wat1.83 vormgeving in gevormde stoelen, met is de hetsportief allemaal veel volwassener voldoende Achterin is de geworden.hoofdruimte. Centraal staat nog steeds beenruimte watmet beperkter. de grote klok de display van het

infotainmentsysteem. Het aanraakSportief scherm rijden is makkelijk te bedienen, Zolang Fiat zijn hetook altijd ook al ik kan je ken daarvoor de ronde modellen geweest die tot druk-/ draaiknop opuitnodigen de middentunnel sportief rijdenIkenmemoreerde lekker doortrekken gebruiken. al datinjede

als volwassene prima kan zitten op versnellingen. Ook Sport 105 de achterbank endeze als 500 je nog meer HP trekt daar lekkerwenst, weg. Doordat de je wielen ruimte dan kan als bijna de hoeken van de auto staan optieopeen achterbank bestellen die heeft een prima wegligging en maakt je 16hij centimeter kan verschuiven, lekker mogelijk. Ideaal zodatbochtenwerk er naar behoefte nog meervoor in en omkan de stad, maar ook op de snelweg ruimte ontstaan. staat hij zijn mannetje. De instap-500 begint een catalogusprijs van 14.195 Echtebijgezinsauto euro en deze Sport 105HP is wat duurder, maar krijg je ook een hoop luxe MINIdan heeft nog eenwel handig handigextra’s, een 25 motor, heidje zoals bedacht en pk datzwaardere is als optie de 16 inch Bench lichtmetalen stuur en Picnic die jevelgen, vanuitleren de bagageruimte over de bumper uitvouwt waardoor er een zitje ontstaat om op te picknicken of te vissen. Is ook handig ter bescherming van de bumper tijdens het in- en uitladen van

goederen. Ja, die jongens denken versnellingspookknop, mistlampen vóór ook aan alles. Hoewel ik zelf bij eenen zo nog van een aantal fijne hebbedingen. MINI schakelen hou, schakeltHet leuke van deze Fiat is, dat het een leuke de automaat in deze Countryman auto is en dat, er kiest op let,voor er ook zijdezacht enals alsjeje deleuke mensen Cooper in S rijden. uitvoering en die in de Sport-stand zet, dan hoor je bij het schakelen elke keer racewagenachtige plofjes uit de uitlaat komen en dan krijg je toch weer dat oer-MINI gevoel. Ondanks dat het een SUV is, blijft het toch een echte MINI die dynamisch rijdt, een fijne directe besturing heeft, stevig weggedrag vertoont en nauwelijks overhelt in snelle bochten. Het is een echte gezinsauto, maar met nog steeds het Beau Monde karakter.


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

19

Forwodians op schot VOORHOUT

n De dames van Forwodians gaan door met winnen. Ook Rowic uit Dordrecht had geen schijn van kans tegen de basketbalsters uit Voorhout.

42 Rowic 78 Forwodians De score aan Voorhout-zijde werd geopend door Zeneb Mansour Baker. Ondanks dat Rowic aanvallend de bovenliggende partij is in de openingsfase, komen ze niet los. Dat is mede te danken aan Mansour Baker, nog twee keer scoort.In de zevende minuut besluit coach Tim van Zelst een time-out te nemen om de dames ernstig toe te spreken. Daarna komen ook de scores van Forwodians op gang, waaronder een driepunter van Emma Brocken en bankspeler Larissa Daams. Forwodians weet de score gelijk te trekken als de eerste periode afloopt met 15-15. In de tweede periode bouwt de Voorhoutse ploeg aan de voorsprong. Verdedigster Lotty van der Hulst toont haar aanvallende kwaliteiten met vijf doelpunten. Bij

Foreholte vallen de scores opeens wel en dat leidt tot een 28-23 voorsprong. De derde periode is van Emma Brocken met elf scores. Ook haar ploeggenoten weten het net te vinden en scoren maar liefst 29 keer. Rowic kan daar weinig tegenover zetten. Met tien punten zien ze Forwodians steeds verder uitlopen. De periode eindigt in 57-33 en eigenlijk is de wedstrijd dan al gespeeld. De vierde periode is dus meer voor de statistiek, maar dat weerhoudt Marjon van Egmond er niet van ook elf keer te scoren, waarvan zeven keer vanaf de vrije worp lijn. KRAKER

Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in een ruime overwinning voor Forwodians, dat een goede generale kent voor de kraker op zaterdag 4 maart. Om 16.00 uur spelen ze in sporthal De Schans de thuiswedstrijd tegen nummer twee LUSV Basketbal. Forwodians staat nog steeds aan kop. In de uitwedstrijd wonnen de Voorhoutse basketbalsters eerder nipt met 56-60.

De avond werd afgesloten met een handtekeningensessie en natuurlijk een gezamenlijke foto. | Foto: pr.

VCS geeft clinic aan jeugdleden SASSENHEIM

n Wat is een goede yell? Wat mag wel en niet bij volleybal? En hoe kun je het beste smashen? Als het goed is, kunnen veel jeugdleden van Volleybalclub Sassenheim deze vragen nu beantwoorden. Op vrijdag gaven de eerste teams van VCS namelijk een clinic aan de jongste volleyballers van de club.

De clinic begon met het aanleren van de yells van heren 1 en dames 1 en die klonken behoorlijk indrukwekkend met al die extra stemmen.

Daarna volgde een quiz, met lastige vragen over de spelregels bij volleybal. Toen was het tijd voor het echte werk. Heren 1 en dames 1 speelden, met behulp van een aantal jeugdleden, een spannende wedstrijd, die eindigde in een gelijkspel. De jonge spelers konden direct het goede voorbeeld volgen, want er stond een oefencircuitje klaar, waarbij er onder begeleiding van de eerste teams geoefend kon worden met verschillende volleybalvaardigheden. Janneke de Bruin, voorzitter jeugdcommissie: “Het is heel leuk

om zowel de jeugd als de senioren zo enthousiast te zien. De eerste teams spelen op donderdagavond om 21.00 uur hun wedstrijden, wat voor veel jeugdleden te laat is. Met deze clinic wilden we als jeugdcommissie de spelers kennis met elkaar laten maken en ze vooral samen laten volleyballen. Aan de vele positieve reacties, ook van de aanwezige ouders, lijkt dat goed te zijn gelukt”. De avond werd afgesloten met een handtekeningensessie en natuurlijk een gezamenlijke foto.

Foreholte stelt niet teleur Mede dankzij de goede invalbeurt van Danny Buning (r) komt TOP terug in de wedstrijd. | Foto: pr./Rene van Dam

Elf seconde voor tijd stelt TOP een punt veilig SASSENHEIM n TOP staat met nog

elf seconde te gaan een punt achter bij DVO in Bennekom. Paul Anholts heeft zojuist de strafworp gemist, maar mag het nogmaals proberen omdat zijn tegenstander te vroeg inloopt. Iedereen aan Sassenheimse zijde houdt zijn adem in. Anholts scoort en zo houdt TOP toch nog een punt over aan het bloedstollende duel. Nog steeds zonder Nick Pikaar en Daniel Harmzen, zij ontbraken ook in de doordeweekse gewonnen wedstrijd tegen KZ, gaat TOP van start tegen laagvlieger DVO. De thuisploeg neemt brutaal de leiding en bij rust staat het zelfs 14-

10. Na rust start TOP prima met drie goals. De bezoekers komen beter in de wedstrijd maar de gelijkmaker blijft uit. DVO toont de wil om te winnen en loopt uit naar 19-14. Bij 20-16 komt Danny Buning in de ploeg en zet met drie goals de inhaalrace in. TOP komt terug 22-22. Een bloedstollende eindfase breekt aan want DVO wist toch weer op 24-22 te komen. TOP blijft knokken en het wordt 25-24 dankzij een late goal van invalster Sanne Jousma. Anholts benut in de slotfase in tweede instantie de strafworp: 2525. Op zaterdag gaan de Sassenheimers naar het Friese Gorredijk, voor een clash tegen nummer drie LDODK.

VOORHOUT n Met nog zes wedstrijden te gaan is het voor koploper Foreholte van belang om alle resterende wedstrijden te winnen. Ook tegen Fortissimo pakten de Voorhoutse handbalsters de belangrijke punten.

Op zondagmiddag stond het treffen in Cothen op het programma. De wedstrijd startte voortvarend voor Foreholte. Na vier minuten stond er 1-4 op het scorebord. Hierna stokte de aanval en Fortissimo maakte dankbaar gebruik van de

misverstanden. Na 20 minuten stond het nog 8-7, maar bij rust was het voordeel voor de tegenstander 14-11. In de tweede helft trok Foreholte na zes minuten de stand weer gelijk naar 14-14. Fortissimo kwam niet langs het sterke verdedigingsblok van Britt van Leijden en Dana Vincenten. In de hele tweede helft scoorde Fortissimo maar vijf keer en de de Voorhoutse koploper negentien keer. De eindstand werd zo bepaald op 19-30. Er was nog een

mooi moment voor junior Zoë de Ridder. Zij maakte haar debuut. Op zaterdag 4 maart speelt Foreholte om 30.45 uur de belangrijke thuiswedstrijd tegen ZAP. Op 11 maart is de wedstrijd tegen nummer twee DSVD in Deurningen. Doelpunten: Dana Vincenten en Marisha vd Geest (allebei 6), Wendy Smits (4), Nikki vd Post (3), Ramona Vink, Kim Schuurbiers, Melanie Zwaan en Chantal Slegtenhorst (allen 2) en Naomi Hoogervorst, Britt van Leijden en Saskia Kolster (allen 1).

Titelkandidaat maatje te groot SASSENHEIM n Na vier speelrondes in de kampioenspoule van rugby Nederland lijken de kaarten al geschud voor de twee finaleplaatsen.

Voor The Bassets uit Sassenheim is die plaats dit seizoen nog niet weggelegd. Naar alle waarschijnlijk-

heid wordt de finale uitgevochten door de grootmachten Hilversum en ‘t Gooi. Laatstgenoemde kwam zaterdag naar Sassenheim. De kampioenkandidaat stelde The Bassetsdefensie zwaar op de proef. Tachtig minuten lang duurde de slijtageslag op de Sassenheimse grasmat waarbij The Bassets hun uiterste

best deed de schade te beperken. Bij het laatste fluitsignaal stond toch de stand van 3-47 op het scorebord. Op zaterdag 25 februari komt het Zeeuwse Oemoemenoe op bezoek. De aftrap is om 15.00 uur.


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

20

Kerkdiensten Woensdag 22 februari t/m 1 maart

Voorstelrondje van verenigingen

SASSENHEIM

Teylingen van A tot Z

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Vivace. Voorganger: pastoor A. Goumans, 12.00 uur: Doopviering. Woensdag 1 maart 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Voorganger: pastor P. Owel. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag: geen dienst - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. Bakker VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: L. Spiegeler Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. R. Drenth (Voorhout) WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorgangers: Pastor Owel Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. I. Padmos. De Kaag Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Rob Kool Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Eredienst, 19.00 uur: Doop in de heilige geest-avond

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. Cocky van der Salm (25 jaar), Ina Bloemendaal en Ali de Mooij.

Samen 100 jaar zingen bij Com nu met Sangh SASSENHEIM

het bestuur van de Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ heeft tijdens de ledenvergadering drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Ina Bloemendaal is al 50 jaar lid, terwijl Ali n

de Mooij en Cocky van der Salm de mijlpaal van 25 jaar lidmaatschap bereikt hebben. De drie dames werden toegesproken door de voorzitter en ontvingen felicitaties met een mooie bos bloemen.

De beeldtaal van Chagall VOORHOUT

n Ds. Henk Plomp geeft op maandag 27 februari een lezing over het motief van de gekruisigde in de beeldtaal van Marc Chagall in De Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1).

Maar misschien kan de spanning tussen de tradities wel heilzaam zijn. Chagall was uniek. Aan de hand van een variatie aan afbeeldingen vertelt Ds Henk Plomp dit verhaal.

In het werk van Chagall (1887-1985) komt vaak het motief van de gekruisigde Jezus voor. Voor Chagall staat Jezus symbool voor het lijden van het Joodse volk. Ook hij heeft, als vreemdeling onder de volken, dit lijden ondergaan. In vaak indrukwekkende beelden heeft Chagall daar uitdrukking aan gegeven.

De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Op maandag 20 maart komt Ad van Nieuwpoort naar De Verdieping met als inleiding ‘God als vreemdeling’, als onderdeel van het jaarthema ‘De vreemdeling in ons midden’.

Belastingspreekuur KBO TEYLINGEN n Inwoner van Teylingen, 55-plusser en hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Kom dan naar het Belastingspreekuur van KBO Teylingen in de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42).

Veel mensen zien als een berg op tegen het invullen van hun belastingaangifte. Daarom staan belastinginvullers van KBO Teylingen in maart voor klaar om antwoord te geven op vragen. Ook kunnen ze helpen bij het invullen van de aangifte. HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE

Wil je dat een belastinginvuller van KBO Teylingen helpt? Maak dan tijdens het spreekuur een afspraak en

vraag samen met de belastinginvuller een machtigingscode aan. Daarvoor is het Burgerservicenummer (BSN-nummer) nodig. Zodra de machtigingscode binnen is, komt de belastinginvuller bij de klant thuis de aangifte invullen. De kosten voor deze service bedragen 25 euro. Om voor deze hulp in aanmerking te komen, mag het inkomen niet hoger zijn dan 35.000 euro (alleenstaande) of 50.000 euro (voor gehuwden en samenwonenden). Het spreekuur is op woensdag 8 maart van 11.00 tot 13.00 uur, donderdag 9 maart 18.30 tot 19.30 uur, woensdag 22 maart 11.00 tot 13.00 uur en donderdag 23 maart van 18.30 tot 19.30 uur.

Vereniging: Carnavalsvereniging de Saksen Opgericht in: 1975 Wie zijn wij? Wij zijn Carnavalsvereniging de Saksen, bekend van de optocht en de verschillende feesten. Op deze manier willen we dan ook graag een keer een andere kant van de vereniging laten zien. Om te beginnen zijn wij al ruim 42 jaar de carnavalsvereniging van Sassenheim. We bestaan onder andere uit ‘senatoren’, dit zijn onze oud prinsen, een ‘Raad van 11’ de steun en toeverlaat van de prins, een jeugdraad en dansmariekes groot en klein. Elk jaar kiezen we ook een nieuwe jeugdprins en seniorenprins en hun gevolg om de vereniging voor te gaan. Als vereniging kunnen ook zeker niet zonder onze medewerkers, donateurs, vrienden, adverteerders en sponsoren. Elk jaar verschijnt er ook een magazine dat we door Sassenheim rondbrengen. Daarin stellen we ons voor en laten we weten wat we het komend jaar allemaal gaan doen. En natuurlijk ziet u ons weer elk jaar door dorp gaan met onze carnavalsoptocht. Wat willen wij graag vertellen ? Behalve feesten en een optocht doen we met onze vereniging veel meer. We hebben elk jaar tijdens de carnavalsdagen een familiecarnaval waar we de kinderen trakteren op een gezellige middag. Ze worden kosteloos vermaakt en voorzien voor wat drinken en iets lekkers. Ook hebben we zo’n zelfde soort middag voor de ouderen uit de regio. Dan worden ze vermaakt en zijn even een dagje uit de dagelijkse sleur. Een andere groep mensen die we niet willen vergeten, zijn de mensen met een beperking. Samen met onder andere de Zevensprong regelen wij voor hun een groot Winterfeest. Voor de oudere en zieke mensen onder ons verzorgen we een plantje of bloemetje, die we tijdens onze bloemenzondag bij de

mensen langsbrengen. Zo willen we deze mensen een hart onder de riem steken en laten weten dat er aan ze gedacht wordt. Hoe kunnen we dit allemaal doen? Om dit allemaal kosteloos te kunnen realiseren, hebben we natuurlijk onze adverteerders en sponsoren nodig. Maar ook op andere manieren proberen wij hiervoor geld op te halen. Zo verkopen we loten aan de deuren, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Maar ook de inkomsten van de feesten gebruiken we voor een groot deel voor deze activiteiten. Verder houden we een bingo met Kerst en met Pasen. Wat is onze ambitie ? Wij willen graag dat er meer mensen besluiten donateur of sponsor te worden, zodat wij onze activiteiten kunnen uitbreiden. Maar natuurlijk willen we ook graag meer nieuwe leden voor de vereniging, zodat we nog vele jaren met elkaar carnaval kunnen vieren. Voor meer informatie: kijk op www.desaksen.nl of mail naar info@desaksen.nl. Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


sport

DE TEYLINGER

VOORHOUT

n Uiteindelijk lag Groeneweg ‘op de rug en met de pootjes omhoog’ op sportpark de Elsgeest, maar daar zag het in de eerste helft in het geheel niet naar uit. Foreholte boekte op basis van een goede tweede helft een verdiende zege en hield de drie punten op Voorhout.

SASSENHEIM n Over een paar weken start de tiende editie van het Teylingen Onderling. Van 25 tot en met 2 april kunnen alle tennissers van Teylingen zich weer aan elkaar meten tijdens het tweede lustrum van dit succesvolle toernooi.

4 Foreholte 1 Groeneweg

Het Teylingen Onderling (voorheen Open Onderling Teylingen) is een initiatief van de Sassenheimse Tennis Vereniging en werd voor het eerst georganiseerd in 2007, ook op de banen van STV. Het gastheerschap rouleert sindsdien, met in 2008 T.V. Overbos uit Warmond en 2009 S.V. Voorhout. Dit jaar heeft de Sassenheimse Tennis Vereniging (Parklaan 58) het genoegen het te organiseren, voor de laatste keer op het huidige terrein van de tennisvereniging. Als alles volgens de planning verloopt, verhuist STV medio 2018 naar sportpark De Roodemolen.

Trainer IJzendoorn startte opnieuw met maar drie verdedigers. Op zich was dit logisch tegen de Groeneweg 4-4-2-opstelling, maar de mannen van trainer René van Beek kregen met name op de counter zo veel ruimte dat het keer op keer billen knijpen was met de uitbrekende Groeneweggers. In de vierde minuut verscheen rechterspits Mario van Dieren voor keeper Guijt die nog net een fractie eerder bij de bal was. In de elfde en vier minuut volgden kopballen van verdediger Rick Willemse: over, en spits Maurice Eckhart: in handen van Matthijs Guijt.

Op vrijdagavond 31 maart is de feestavond en de finales zijn op zondag 2 april. Inschrijven kan via www.toernooi.nl en kan tot vrijdag 17 maart.

Sportieve meiden gezocht VOORHOUT n Het basketbalteam van meiden van 12 tot14 jaar uit de Bollenstreek zoekt nieuwe leden. Ze trainen twee keer in de week; op woensdag in Voorhout en op donderdag in Noordwijk. Het team is samengesteld uit leden van MSV uit Noordwijk, Forwodians uit Voorhout en The Jump uit Noordwijkerhout.

Nieuwe leden mogen drie keer gratis mee doen. Goed kunnen basketballen is niet nodig. Voor meer informatie, bel of mail naar trainer Paul de Ruijter: 0614318127, paulkato91@gmail.com.

21

Vierklapper Foreholte

Tennis Teylingen Onderling

Deelname aan dit toernooi is uitsluitend voor leden van de bij de KNLTB aangesloten tennisverenigingen binnen de gemeente Teylingen en voor inwoners van de gemeente Teylingen die lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten vereniging.

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017

Quinty Hogervorst eindigde op de tweede plek in de baancompetitie voor neo-senioren. | Foto: pr./Paul Fredrikze

Schaatszilver voor Quinty WARMOND

Na de laatste wedstrijd in de baancompetitie voor neo-senioren op De Uithof in Den Haag op zondag 19 februari kon de eindstand worden opgemaakt. Quinty Hogervorst (WIJC) haalde zilver in deze competitie over vijf wedstrijden. Melanie Maas (ijsclub Otweg) werd eerste en Wendy Oostdam (ijsclub Zoeterwoude) eindigde op de derde plaats. n

De voorlaatste wedstrijd van het 6-banentoernooi - een marathoncompetitie voor C rijders - leverde een tweede plaats op voor Sjors Handgraaf (WIJC) . Handgraaf staat tweede in het tussenklassement met slechts 0.1 punt voorsprong op nummer drie en acht punten op nummer vier. De finalewedstrijd in Utrecht op 26 februari. Thomas de Mooy (WIJC) handhaafde zich met een veertiende plaats en rijdt elke keer punten. In het tussenklassement bezet hij de zeventiende plek. Bij de dames finishte Anne Leltz (WIJC) als zevende, tevens haar klassering in het tussenklassement. Ook landelijk werd de een na laatste wedstrijd in de KPN marathoncompetitie verreden. Francesca Lollobrigida pakte meteen de winst. Iris van der Stelt (WIJC / MKBasics. nl) finishte als derde, Lisa van der Geest (WIJC/MKBasics.nl) werd zesde. Belangrijker in deze wedstrijd was de strijd om de eerste plaats in het klassement. De rijdsters gaven elkaar weinig ruimte en vooral de eerste drie letten op elkaar. Elma de

Vries, Lisa van der Geest en Iris van der Stelt bezetten die eerste drie plaatsen in het tussenklassement met slechts twaalf punten verschil. De finalewedstrijd is op 4 maart op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Patricia Koot is uitgenodigd voor de Vikingrace op 3 en 4 maart in Thialf in Heerenveen. Aan de Viking race nemen de beste pupillen en junioren uit Europa deel in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar. Eerder deden ook Kees Heemskerk en Lenneke Heemskerk namens WIJC mee. ____________________

In de vijftiende minuut kan Foreholte voor het eerst iets terug doen, maar spits Sam Lemmers schoot van dichtbij op keeper Heijkoop. Na een vlammend schot van Rik Grondel was het opnieuw de beurt aan Groeneweg. Rick Willemse verprutste een goede kans door een vrije trap volkomen verkeerd te raken en bij een counter miste Mario van Dieren de voorzet van Robin Zuierveld op een haar na. Foreholte speelde slordig en kreeg maar geen grip op de snelle uitvallen van Groeneweg. De Voorhoutse achterhoede moest alle zeilen bijzetten en verdedigende middenvelder Roy Dickhoff maakte overuren.

Vrij onverwacht kwamen de Voorhouters op voorsprong. Sejad Navabi veroverde de bal op het middenveld, Rik Grondel ging eindelijk voorbij aan zijn tegenstander en zette de bal mooi voor alwaar Sam Lemmers via de onderkant van de lat binnen kopte (1-0). Ongewijzigd kwamen beide ploegen uit de kleedkamer, maar de Voorhouters sloegen onmiddellijk toe. Aanvoerder Tom Bleijswijk ging langs drie tegenspelers het strafschopgebied in en plaatste de bal zuiver op het hoofd van Sam Lemmers (2-0). Groeneweg was klaarwakker en probeerde uit alle macht terug in de wedstrijd te komen. In de 55ste minuut hield de Voorhoutse verdediging onder leiding van Matthijs Guijt nog stand na driemaal inzetten van Groeneweg-zijde, maar twee minuten later plaatste Robin Zuierveld een vrije trap buiten bereik van Guijt in de linker benedenhoek (2-1). Het was voor de Voorhouters van extreem belang dat Foreholte onmiddellijk antwoordde, want twee minuten later was het opnieuw Lemmers die een lange voorzet van Rik Grondel langs Niels Heijkoop wist te plaatsen (3-1). Nog was de wedstrijd niet gespeeld en voetbalde Groeneweg voor een beter resultaat. Die mogelijke gedachte werd door een goed doorzettende Joost van Dam teniet gedaan. Zijn inzet verdween onder Heijkoop in het Groeneweg-doel (4-1). Beide trainers wisselden maximaal, waarbij in de 83e minuut Sam Lemmers met een groot applaus vanaf de supporters werd binnengehaald, maar in de stand kwam geen verandering meer en na negentig minuten maakte scheidsrechter Van Horssen een eind aan een wedstrijd.

BADMINTON INSTUIF SASSENHEIM

n Bij badmintonclub Dynamo Sassem is op vrijdag 3 maart van 10.00 tot 12.00 uur een badmintoninstuif voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar van de basisschool.

Onder leiding van twee trainers maken de kinderen kennis met de eerste kneepjes van het badmintonspel. Serieuze training, maar zeker ook spelletjes en gezelligheid. De instuif vindt plaats in sporthal De Wasbeek in Sassenheim. Deelname aan de instuif is gratis. De kinderen hoeven zelf alleen sportkleren en zaalschoenen mee te nemen. Een racket kan van Dynamo Sassem geleend worden. Aanmelden kan bij Peter van der Voort: peter.vandervoort@kpnplanet.nl, of 0252-22 0902.

Casper Hoogervorst (r) op het podium van de 400 meter vrij op het NK voor Minioren. | Foto: pr.

VOORHOUT n Zes zwemmers van Columbiaan deden afgelopen weekend mee met de NK voor minioren in Leiden. Op de eerste waren de meeste zwemmers erg gespannen. Hierdoor werden vaak niet de gewenste resultaten gehaald. Op dag twee was iedereen veel rustiger en geconcentreerd. Kimberly Ruiter won een

bronzen medaille op de 50 meter vrij en ook Casper Hoogervorst pakte het brons, dit maal op de 400 meter vrij (foto). Conor Baker en Boele Böhm zwom niet in de medailles, maar wel p.r.’s. Gioia Remkes en Onno Roeleveld behaalden ook mooie resultaten in het Leidse zwembad.


BANKEN SPEKTAKEL

BIJ LIVING OUTLET - HEEMSTEDE IN MEERDERE KLEUREN EN MODELLEN LEVERBAAR BIJ LIVING OUTLET HEEMSTEDE.

KORTINGEN TOT 70%!

*

HEEL VEEL MODELLEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR MET KORTINGEN OPLOPEND TOT 70%

BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES Binnenweg 41 2101 JB Heemstede heemstede@livingoutlet.nl Middachtenlaan 13 1333 XS Almere (tegenover DoeMere) almere@livingoutlet.nl Openingstijden Heemstede: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur. Openingstijden Almere: maandag: gesloten, dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur, zaterdag: 10.00 - 17.00 uur. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.


Foto; Rosanne van Rij, Lieke Mantel, Ingrid Kool

NIEUW - nu ook een beautysalon binnen Hair and Lounge! Het team van Hair and Lounge is uitgebreid met Lieke Mantel, zij gaat de beautysalon binnen Hair and Lounge runnen en is gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen en pedicure. Dit is een mooie aanvulling op onze salon.

Hair and Lounge is prachtig gelegen in een rustig deel van Warmond, vlakbij de golfbaan en tennishallen, midden in het groen en perect bereikbaar met voldoende parkeer gelegenheid.

De kapsalon is er voor dames, heren en kinderen en kan op afspraak worden bezocht maar ook gewoon binnenlopen en kijken of er een plekje voor u is kan ook.

Hair and Lounge werkt met de beste producten; OSIS+, Schwarzkopf, BC Bonacure en Soappharmacy!

Veerpolder 14 • 2361 KV Warmond • 071-3016819 • info@hairandlounge.nl


Lusteloos of voorjaarmoeheid

Voor

Een DeTox kuur van FraNas zorgt in 6 behandelingen voor dat de afvalstoffen uit u bloed en lymfesysteem worden verwijderd waardoor zuurstof beter en makkelijker wordt opgenomen. U voelt zich weer snel een stuk beter.

De DeTox behandeling haalt de afvalstoffen via een voetbad uit u lichaam. Dit ontspant ook u lever, nieren gewichten en galblaas. Zeer geschikt bij beginnende griep en jicht Adres: Voorhavenkwartier 27, 2171HW Sassenheim, teL: 0252861614 www.Franas.nl

Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00 Dinsdag t/m Vrijdag van 09:00 tot 18:00 Donderdag avond van 19:00 tot 21:00 Zaterdag van 09:00 tot 17:00

Tl week 08 17  

de Teylinger, woensdag 22 februari 2017

Tl week 08 17  

de Teylinger, woensdag 22 februari 2017

Advertisement