Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Woensdag 8 februari 2017 JAARGANG 11 NR 6

Wilt u kans maken op een cadeaubon ter waarde van € 25,te besteden bij de ondernemer die naast de puzzel vermeld staat? Stuur de juiste oplossing dan naar Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of via advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de naam van het bedrijf welke bij de puzzel vermeld staat. Inzenden kan tot en met 10 maart. Wij wensen u veel puzzelplezier !


UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Ze hebben een bijzonder hartje

P13

Hartekindweek

Bijeenkomst n Alzheimer Café twintig jaar

Woensdag 8 februari 2017 JAARGANG 11 NR 6

nieuws

nieuws

P7

Opnieuw fusie basisscholen Warmond lezing

Nieuwe namen op monument

P10

Geprek moet bezwaren tegen skeelerbaan wegnemen WARMOND n B&W, de Warmondse IJsclub en de bewoners van de Merenwijk gaan om de tafel om te kijken of de bezwaren tegen de komst van de skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan minnelijk kunnen worden geschikt. Dat maakte wethouder Bas Brekelmans maandag bekend in de commissie Welzijn.

Wie is de beste Kuipzwammer? VOORHOUT n Zes Voorhoutse zwammers gaan op zaterdag 11 februari de kuip in om te strijden om de prijzen van carnavalsvereniging De Bokken. Het kuipzwammen wordt gehouden in de KTS.

Debutanten Guy Bosman en Timo Does, Bert Pilaszek, Jan-Piet Does, Cok van Steijn en Dennis Floor gaan de strijd aan voor de publieksen juryprijs. Kaarten kosten 10 euro per stuk, 5 euro voor donateurs, en zijn verkrijgbaar bij Café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90. Er zijn maximaal 550 kaarten beschikbaar.

Door Nico Kuyt

De bewoners hadden bezwaren ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de aanleg van de skeelerbaan, maar er ontstond enige verwarring. Er was een foutje geslopen in de procedure. De ijsclub diende een aanvraag in, maar na een tijd bleek dat er helemaal geen vergunning nodig was. “Het bestemmingsplan staat de skeelerbaan toe. Het is geen ecologische zone, maar heeft de bestemming sportgebied. Als je een hoog bouwwerk wil neerzetten, dan is wel een vergunning nodig, maar voor de skeelerbaan hoeft het niet”, maakte de wethouder helder. Intussen hadden de bewoners echter al de bezwaren ingediend. Zij zien in de skeelerbaan een aantasting van hun woongenot, zoals geluid, licht, parkeeroverlast en verkeersdrukte. En tevens een aantasting van het groene karakter van het gebied door asfaltering en reclameborden. Zij vragen de ge-

P11

Voor de eerste zwammer wordt de Grote Bok binnengehaald. De Grote Bok is volgens carnavalsvereniging De Bokken de vrijwilliger van het jaar.

Woordvoerder André Mom kwam namens de bewoners inspreken en herhaalde voor de commissie nog maar eens de bezwaren. | Foto: Nico Kuyt

meente een alternatieve locatie voor de skeelerbaan te zoeken. NABUURSCHAP

Om de onduidelijkheid op te helderen zette de fractie van Trilokaal de kwestie op de agenda van de raadscommissie. Daar onderstreepten de fracties het belang van een goed nabuurschap. Enthousiast heeft de ge-

meenteraad destijds het burgerinitiatief voor de skeelerbaan omarmd en het zou zonde zijn als het gaat verzanden in lange juridische procedures. Een roep klonk om het overleg met de bezwaarmakers aan te gaan, want hier moet uit te komen zijn door technische oplossingen en het maken van afspraken. Brekelmans meldde dat de gesprekken gevoerd gaan worden.

“Wij willen de skeelerbaan graag realiseren en gaan er nog steeds voor. Maar wij willen ook goede nabuur zijn. Wij gaan in gesprek en kijken de overlast te kunnen beperken en de zorgen weg te nemen. En hopelijk de buren zover te krijgen dat een hele juridische procedure niet nodig is. Ik heb het vertrouwen dat wij eruit gaan komen”, aldus de wethouder.

De Teylinger ook online te lezen REDACTIE n De Teylinger verschijnt niet alleen iedere week op papier, maar is sinds kort ook online te lezen. Op www.deteylinger.nl staan nieuwsberichten en sportverslagen, maar bijvoorbeeld ook recensies van toneelstukken en optredens. Op de website is ook een agenda met daarin activiteiten in Teylingen te vinden. Een bericht insturen voor de website, kan naar redactie@deteylinger.nl.

Ondanks bezwaren blijft horeca in theekoepel van Park Groot Leerust WARMOND n Weliswaar zijn er drie bezwaren van omwonenden tegen kleinschalige horeca bij de theekoepel in Park Groot Leerust ingediend en zijn zij deels in het gelijk gesteld, toch gaat het uitbaten ervan dit jaar voort. B&W heeft op advies van de Bezwaarcommissie enkele kleine puntjes in de vergunning hersteld en besloten deze in stand te houden.

het uitbaten ervan en het niet in de vergunning aangeven van de ontheffing voor het aantal benodigde parkeerplekken. B&W heeft de vergunning alsnog aangepast en vanwege de geringe aard deze in stand gelaten. Ook een melding over eventuele geluidsoverlast was door de uitbater vergeten, die is alsnog gedaan. En als laatste was een noodzakelijke vergunning voor de toiletwagen over het hoofd gezien

en daarvoor heeft de uitbater eind 2016 voor het aankomende seizoen alsnog eentje aangevraagd. Deze is in behandeling. Als onderdeel van de pilot is in augustus en september vorig jaar een parkeeronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de parkeerbehoefte tijdens de opening van de theekoepel niet verhoogd was. Alle overige protesten van de omwonenden zijn ongegrond verklaard.

Spaar voor slimme keukenaccessoires van Joseph Joseph. Kijk voor de actievoorwaarden op plus.nl/keuken

Door Nico Kuyt

Buren rond het park waren vorig jaar niet verrukt met de komst van de pilot om twee jaar horeca toe te laten in het park en tekenden daartegen bezwaar aan. Een tijdje geleden hield de Bezwaarcommissie een hoorzitting over de zaak. Zij kwam tot de conclusie dat er enkele missertjes in de vergunning waren geslopen, zoals een termijn van vier jaar in plaats van twee voor

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

Het terras bij de theekoepel kan komend seizoen weer open voor de horeca. | Foto: Nico Kuyt

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout


GEMEENTEBERICHTEN week 6 / 2017 TEYLINGEN Beeldvormende bijeenkomst Hulp bij schulden in Teylingen Maandag 13 februari 20.00 uur, bestuurscentrum Voorhout De gemeente Teylingen gaat een nieuw beleidsplan opstellen met een integrale aanpak van schulden. Een beleidsnota die aansluit op de behoeften van de inwoners van Teylingen met een financiële hulpvraag en voldoende inzet op de preventie van het ontstaan van deze hulpvragen. De gemeenteraad staat aan het begin van dit proces en wil in de eerste fase samen met organisaties het probleem in de

breedte verkennen. Voor de bijeenkomst is een breed scala aan organisaties uitgenodigd rondom schuldenproblematiek, met verschillende achtergronden en invalshoeken. Zo hoopt de raad in beeld te brengen wat er bij komt kijken om tot een integrale aanpak van schulden te komen. Voor deze bijeenkomst kunnen organisaties zich aanmelden bij k.overbeek@raadteylingen.nl.

Alzheimer Café Teylingen bestaat 20 jaar! Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, is te gast Op maandagavond 13 februari viert het Alzheimer Café Teylingen haar 20-jarig bestaan in Sassembourg, Jan van Brabantweg 1 te Sassenheim. De speciale gastspreker is Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg en schrijver van o.a. het boek ‘Leven met dementie’. Frans neemt u mee in zijn verhelderende betoog over het dagelijks leven met dementie. Hoe gaan we om met mensen met dementie? Je kunt daarbij niet vroeg genoeg beginnen met het delen van kennis; ‘Jong geleerd is oud gedaan.’ Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt Frans ook over het (lerend) vermogen van mensen met dementie om zich aan te passen aan hun situatie.

Het Alzheimer Café Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Informatie Adres : Sassembourg, Jan van Brabantweg 1 te Sassenheim. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie: mevrouw C. van Noort, telefoonnummer 06-10918151

Denkt u ook mee over schuldhulpverlening? Vindt u dat de hulpverlening voor inwoners met schulden beter kan? Denk dan mee! Heeft u financiële problemen (gehad)? En heeft u deze besproken met één of meer hulpverleners? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en hopen dat u met ons mee kunt denken over het verder verbeteren van deze dienstverlening. Waarom zijn uw ervaringen belangrijk? De gemeente Teylingen wil graag dat inwoners met schulden de hulp krijgen die past bij hun situatie. Daarom gaan we

in gesprek met inwoners van de gemeente die ervaring hebben met deze dienstverlening. We houden met hen korte interviews en de uitkomsten hiervan gebruiken we om meer inwoners op de juiste wijze te bereiken. Deze aanpak leggen we vast in een beleidsplan voor de komende jaren. Hoe kunt u zich aanmelden voor een gesprek? U kunt zich aanmelden voor een gesprek bij Annika Meekel via e-mail A.Meekel@hltsamen.nl of telefoon 06-81829228.

Nieuwe brochure ‘Extra geld, meer zelfstandigheid’ Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u voor sommige dingen extra geld krijgen. Om u te helpen uw weg te vinden in de vele regels heeft de ISD per gemeente een brochure opgesteld. Hierin staan alle regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. In deze brochure kunt u vinden waarvoor en hoe u dit extra geld kunt aanvragen.

Bedragen Wat is een laag inkomen? Hoe hoog mag mijn eigen vermogen zijn? U vindt het allemaal in dit hoofdstuk.

Voor de meeste regelingen uit de brochure kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek, maar soms ook bij uw eigen gemeente. In de brochure staat precies waar u moet zijn.

Waar vindt u de brochure? U kunt de brochure downloaden op de website van de ISD Bollenstreek, www.isdbollenstreek.nl. Bent u niet in het bezit van een computer of hebt u geen internet? Dan kunt u vanaf 9 februari 2017 bij het loket van uw gemeente de brochure inzien of een kopie krijgen.

Indeling De brochure bestaat uit vijf hoofdstukken: Algemeen Hier vindt u informatie over bijzondere bijstand en hoe u deze kunt aanvragen. En algemene informatie over de ISD Bollenstreek. Wat kunnen wij voor u betekenen? Geld Dit hoofdstuk gaat over geld en inkomen. Hoe kunnen wij u bijvoorbeeld helpen uw budget beter te beheren? Of u hebt een advocaat nodig, maar kunt die niet betalen. Over deze en andere regelingen vindt u hier uitleg. Gemeente Iedere gemeente heeft naast de regelingen van de ISD ook een aantal eigen regelingen. In dit hoofdstuk worden die voor uw gemeente toegelicht.

Adressen Hier vindt u een lijst met belangrijke adressen.

Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Monumentencommissie Teylingen De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie Teylingen is op vrijdag 10 februari 2017 in het Gemeentekantoor in Sassenheim en begint om 9.30 uur. De agenda staat op www.teylingen.nl. Deze vergadering is doorgaans openbaar. Indien hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten wordt vergaderd.

Informatiebijeenkomst Zijldijk (Boterhuispolder) Op woensdag 15 februari organiseren het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen een informatiebijeenkomst over de Zijldijk. De partijen werken, samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiderdorp, aan de dijkverbetering, oeverconstructie en wegreconstructie van de Zijldijk in de Boterhuispolder. Graag praten we betrokkenen bij over de voortgang van het project en de huidige stand van zaken. Belangstellenden zijn om 20.00 uur welkom in partycentrum De Zijl, Paramaribostraat 66 in Leiden. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Voorbereiding werkzaamheden De dijk langs de Zijl voldoet niet meer aan de eisen; de dijk is te laag en op een aantal plekken te smal, waardoor deze instabiel wordt. Ook de weg wordt geheel gereconstrueerd door de gemeente. Deze werkzaamheden worden momenteel, in goed overleg met de direct betrokkenen, voorbereid. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden in de zomer van 2017. Samenwerking In dit project werken Rijnland, de gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland intensief samen. Het hoogheemraadschap verbetert de dijk, de gemeente Teylingen gaat de weg reconstrueren en de provincie heeft een opgave om de oeverconstructies te onderhouden en/of te vervangen om het vaarwegprofiel te waarborgen. De drie partijen zoeken samen naar een integrale aanpak om overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. Droge voeten De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Het hoogheemraadschap voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbetering Boterhuispolder maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.

WOZ-waarde opvraagbaar van alle woningen in Teylingen Vanaf 1 februari is het mogelijk om via www. wozwaardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Teylingen op te vragen. Beschikbare waarden In het landelijke loket zijn van woningen in Teylingen de WOZ-waarden vanaf 2009 opgenomen. Als de WOZwaarden 2017 (met waardepeildatum 1 januari 2016) bekend zijn, worden deze aan het landelijke loket toegevoegd.


Strikt alcoholverbod bij jeugddisco carnaval Noordwijkerhout Op 17 februari is er een jeugddisco in De Schelft in Noordwijkerhout, georganiseerd door carnavalsvereniging De Kaninefaaten. De disco is voor jeugd tot 16 jaar. De Kaninefaaten, de gemeente Noordwijkerhout en omliggende gemeenten zetten zich in voor een alcoholvrije jeugddisco. Maatregelen disco Alcohol is voor jongeren veel schadelijker dan voor volwassenen. Toch leert de ervaring dat jongeren alcohol erg interessant vinden bij de jeugddisco. Om het gebruik ervan tegen te gaan, zijn er maatregelen genomen. • Bezoekers moeten bij binnenkomst een blaastest afleggen • Leden van CV De Kaninefaaten en BOA’s lopen gedurende de avond door de hal en nemen bezoekers mee voor een blaastest mocht er een vermoeden bestaan dat zij gedronken hebben. • Steekproefsgewijs worden bezoekers gefouilleerd mocht er een vermoeden bestaan dat zij drank bij zich hebben • Rondom De Schelft gaan leden van CV De Kaninefaaten surveilleren zodat verkopers van drank ontmoedigd worden om het daar te verkopen • De politie gaat dit surveilleren uitbreiden in de wijken rondom de Schelft. • Er worden grote containers bij de ingang geplaatst zodat bezoekers de kans krijgen om drank die zij bij zich hebben te deponeren in afvalbakken voordat zij de feesthal betreden Voor jongeren die in overtreding zijn, is de feestavond afgelopen. Zij worden aangemeld bij Bureau Halt. Kijk voor meer informatie over het schadelijk effect van alcohol op www.teylingen.nl. Daar vindt u een uitgebreider nieuwsbericht over de jeugddisco.

U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Voorgenomen besluit Drank- en horecawet met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Wij zijn van plan op grond van artikel 3 en artikel 6 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank een vergunning te verlenen aan: • Stichting Exploitatie Handbalvereniging Foreholte (Café de Eijk), Jacoba van Beierenweg 118a, Voorhout ( Inzien en zienswijze tegen voorgenomen besluit met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Van 1 februari 2017 tot en met 15 maart 2017 ligt het voorgenomen besluit ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Aan het eind van de inspraakperiode maken wij een verslag van de inspraak. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt dit verslag toegestuurd. De resultaten van de inspraak betrekken wij bij de verdere besluitvorming over deze aanvragen. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing. Brandbeveiligingsverordening Op grond van artikel 2.1 is een tijdelijke vergunning brandveilig gebruik verleend aan: • Stichting Het Vossenhol, Amsterdam voor het plaatsen van een tent tijdens het 14e lustrum van de zeilschool aan de Hellegatspolder 3 in Warmond (31-01-17) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Collectes Er is van 12 tot en met 18 februari een collectevergunning verleend aan Stichting Jantje Beton

Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • P.J.M. van der Vooren, Warmond voor het inrijverbod van de Scheepmakersdam in Warmond (02-02-17) Verkeersbesluiten Vier oplaadpunten elektrische voertuigen

Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Stichting Het Vossenhol, Amsterdam voor het organiseren van het 14e lustrum van de zeilschool aan de Hellegatspolder 3 in Warmond op 1 juli 2017 van 11.00 tot 02.00 uur (31-01-17) Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Stichting het Vossenhol, Amsterdam tijdens het 14e lustrum van de zeilschool aan de Hellegatspolder 3 in Warmond op 1 juli 2017 van 11.00 tot 02.00 uur (31-01-17) Ontheffing van artikel 4, lid 5 voor het langer mogen schenken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • Buitenplaats Nieuw Schoonoord, Rijnsburgerweg 4, 2215 RA Voorhout Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Beroepsmogelijkheid (alleen voor de verlening van de vergunning op grond van artikel 3 voor Buitenplaats Nieuw Schoonoord) U kunt binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van deze beslissing – beroep aantekenen bij de Rechtbank Den haag. Dit is bepaald in de Algemene wet bestuursrecht. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het beroepschrift moet tenminste de volgende inhoud bevatten: • Uw naam en adres; • De datum; • Een omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; • De reden(en) van het beroep; • Uw handtekening.

Er is besloten om vier parkeerplaatsen in Teylingen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Op de desbetreffende locaties wordt een oplaadpunt ingericht voor elektrische voertuigen. Het gaat om de volgende locaties: Julianalaan t.h.v. de kruising met de Hoofdstraat te Sassenheim, B.G.J. Berntzenstraat t.h.v. nr. 1 te Sassenheim, Schoonoord t.h.v. nr. 39 te Voorhout en Saffraanweg t.h.v. nr. 1. Het besluit ligt tot 22 maart 2017 ter inzage. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 22 maart 2017 kunnen belanghebbenden tegen een besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende, alsmede een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Sleutelbloemstraat, Voorhout • •

• •

• •

Verstuur het beroepschrift in tweevoud met een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift naar het volgende adres: Rechtbank Den haag Sector bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH DEN HAAG

het kappen van 11 bomen en het herplanten van 11 bomen, 26-01-2016 Industriekade 7-9, het aanleggen van aanmeerSassenheim plaatsen, 27-01-2017 Parklaan 60, het bouwen van een technische Sassenheim ruimte voor een tankstation, 27-1-2017 ‘s-Gravendamseweg het vervangen het dak en het 43, Voorhout optrekken aan de voorgevel, 28-01-2017 Distelweg 49, Voorhout het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning, 30-01-2017 Jan van Brabantweg 45, het plaatsen van een schuur, Sassenheim 31-01-2017 Dorpsstraat 37a, het huisvesten van ten hoogste Warmond vier tijdelijke statushouders, 30-01-2017 Hoofdstraat 81, het verwijderen van asbestSassenheim houdende materialen, 01-02-2017 Baron van Heemstralaan het plaatsen van een schuur, 15, Sassenheim 01-02-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Pinksterbloemstraat 7, Voorhout • Baarslaan 51, Voorhout • Jacoba van Beierenweg nabij 118 (kavel B), Voorhout • N444, Nagelbrug, Voorhout • St. Anthoniuslaan 24A, Sassenheim • Rietpad nabij nr. 29, Voorhout

het plaatsen van een dakkapel, 27-01-2017 het plaatsen van een dakkapel, 27-01-2017 het bouwen van een woning, 31-01-2017 het bouwen van een overkluizing voor een Gasleiding, 01-02-2014 het kappen van 3 kastanjes, 02-02-2017 het kappen van 4 bomen, 02-02-2017

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot beroep) • Park Groot Leerust 1, Warmond

een ontheffing van het bestemmingsplan voor kleinschalig horeca (een theetuin), 27-01-2017

Dit besluit ligt vanaf ‘dag na datum vergunningverlening’ tot en met ‘6 weken later’ ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Belanghebbenden kunnen vanaf tot en met beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank in Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 8 februari 2017.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


k

behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd ■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst ■ 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten ■ warmte Energie besparen zonder comfort te specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie ■ zoals Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen ■ houd Wij werken met gerenommeerde merken aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde ■ merken Zink-, looden dakwerk als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire installaties lood- en dakwerk ■ Sanitaire Showroominstallaties met verschillende designradiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Kom jij ons team versterken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Wij hebben per direct plek voor... • Werkvoorbereider / Tekenaar • Service monteur CV • Monteur CV / airconditioning • Leidinggevend monteur • Loodgieter Zinkwerk • Hulpmonteur

k r e t S n Same

bezoek graag op afspraak.

Kijk voor verdere info en functieomschrijving op onze site www.bernardschulte.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Interesse? Bel of mail ons t.a.v. dhr. B. Schulte

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

KUNSTGEBIT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

n** i n i l l a - lal

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Schilderwerk met uitstraling.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Tandenwinkel ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Reparaties klaar terwijl u wacht.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Tel:

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

071 - 361 11 45

w w w. a l l u re v a s t g o e d z o rg . n l

www.tandenwinkel.com ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

,8-, 8 3 3 € K€ K P P A A

* niet voor Diesel tot 2006

www.jantjebeton.nl

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ARTISTIC HAIR STREEFT NAAR PERFECTE UITSTRALING! ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

H

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

et team van Artistic Hair streeft ernaar om jou de perfecte uitstraling te geven. Wij nemen de tijd om samen te bepalen welke vormen, kleuren en g 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl producten het beste bij nr. je 28090742 passen. ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ● KvK ABO0366004573 ● bic RABONL2U

Heren

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Bij Artistic Hair hebben we onze eigen barbiera, Elly. Bij haar kun je terecht voor het laten trimmen, scheren en bijknippen van je baard en snor op de ouderwetse manier met scheermes en hot towel. Zij weet precies welke baard of snor het beste bij jou gezichtsvorm staat en hoe je deze thuis ook goed kunt verzorgen en stylen.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

W

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

g 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl ij nemen graag de tijd om samen te on- www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ABO0366004573 ● ● ● g 10 2215 MH Voorhout T 0252welke 211306 stijl info@bernardschulte.nl derzoeken en haarkleur het ● www.bernardschulte.nl itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABONL2U KvK nr. 28090742 ABO0366004573 den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● Tpast. ● info@bernardschulte.nl beste bij jou Daarnaast hebben we een● www.bernardschulte.nl g 10 ● 2215 MH Voorhout 0252 211306 itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 RABONL2U nr. 28090742 ABO0366004573 den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) Voor en ● de KvK Algemene Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). eigen barbierra. ieder haartype en elke ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

stijl de juisteTkennis in huis. g 10 2215 MH Voorhout 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bicknip● KvK nr. 28090742 analy● BTW nr. 8098.93.216.B.01 Bij elke en kleurbehandeling RABONL2U ABO0366004573

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

seren wij je haar en hoofdhuid om je het

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ake up

M

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

g 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl perfecte verzorgingssysteem aan te kunnen ABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

bieden. Daarnaast bieden we uitgebreide 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl care treatments.

We kijken bij de make-up naar jouw unieke kenmerken, zoals je botstructuur, oogkleur en huidkleur, maar ook persoonlijkheid. We passen de make-up aan aan de vrouw in plaats van de vrouw aan de make-up

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

g 10 ABO0366004573

J

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

bic RABONL2U

KvK nr. 28090742

www.bernardschulte.nl BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

e kunt bijTons een Anastasia www.bernardschulte.nl g 10 2215 MH Voorhout 0252terecht 211306 voor info@bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ABO0366004573Brow treatment. Met deze methode kunnen

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

we altijd de perfecte wenkbrauw voor je creëren

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

g 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl gebaseerd op jouw● botstructuur en● gezichtsvorm. ● bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 ABO0366004573 ● ● ● ● g 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ABO0366004573 nr. 28090742 den Installerende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl g 10 ● 2215 MH Voorhout rtistic Hair is een hair and beauty salon die comfort, rust toepasselijk en itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ABO0366004573 nr. 28090742 den Installerende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

A

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

warmte uitstraalt waarbij wij jou als klant centraal stellen. De vaktechnische hoge standaard, de persoonlijke aandacht en de voortdurende vernieuwing maakt Artistic Hair tot een bijzondere salon.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

itgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en den Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

0 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl O0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Style

Onze Colorize advies workshops helpen je bij het bepalen van je persoonlijke kleuring en styling. Je kleedt je voortaan met zelfvertrouwen en flair.

Graag tot ziens in onze ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

rachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en nstallerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Openingstijden: dinsdag/donderdag 09:00 - 21:00 | woensdag 09:00 - 17:30 vrijdag 09:00 - 18:00 | zaterdag 08:00 - 13:00 | maandag/zondag gesloten.

salon!

Het team van Artistic Hair

Dorpsstraat 47 2361 AR Warmond 071 30 193 83 info@artistic-hair.net www.artistic-hair.net


nieuws

DE TEYLINGER

Fusie van basisscholen

Raad van State gaat buurtruzie Cayennehof beslechten VOORHOUT

Over ongeveer zes weken zal de Raad van State een juridisch einde maken aan het geschil over de afsluiting van een doorgang tussen de Cayennehof en de Dillestraat. Maar het is zeer de vraag of daarmee de onenigheid in de buurt ook vermindert. Volgens een van de bewoners is het een zaak met alleen maar verliezers. n

Door Adrie van der Wel

Afgelopen week diende bij de Raad het hoger beroep van bewoners van de Cayennehof. Ze vinden dat de gemeente moet optreden tegen de bewoners van de Dillestraat die de doorgang in 2014 afsloten. De gemeente weigert dat, omdat het nooit een officieel pad was. De grond waarover de doorgang liep, is door de gemeente verkocht aan enkele bewoners van de Cayennehof en de Dillestraat. Die hebben er tuinen aangelegd. Kinderen van de Cayennehof die naar de speelplaats langs de Schoutenlaan willen gaan, moeten nu een flink stuk omlopen via de Dillestraat. VLUCHTWEG

Een bewoner van de Cayennehof wijst ook op calamiteiten. Hun doodlopende straat kan nu maar via één weg worden verlaten bij bijvoorbeeld een grote brand. Bij de bouw van woonwijken is het voorgeschreven dat er meerdere vluchtwegen zijn. Maar dat is voor de Raad van State nu niet de vraag waarover moet worden beslist. De kernvraag is of de doorgang als openbare weg moet worden gezien. Zo ja, dan kan die niet zomaar door de bewoners van de Dillestraat worden afgesloten en had de gemeente moeten ingrijpen. OFFICIEEL OF NIET

Het staat wel vast dat de doorgang niet als officieel pad op kaarten van de gemeente is aangegeven. Het is ook niet aangelegd, maar eerder ontstaan doordat buurtbewoners

n Plan voor samenvoegen De Waaier en Het Landtgoed

deze korte route vaak gebruikten. Maar als de doorgang minstens tien jaar lang als openbaar pad is gebruikt én door de gemeente onderhouden, dan wordt het wel als officieel pad gezien. Volgens de voorzitter van de Raad zullen de bewoners van de Cayennehof dat moeten bewijzen. Een luchtfoto uit 2004 zal hen niet helpen. Op die foto is de doorgang niet zichtbaar. Ze moeten het doen met verklaringen van buurtbewoners waaruit blijkt dat de doorgang al in 2004 werd gebruikt. Of die verklaringen voor de Raad aannemelijk genoeg zijn, is de vraag. EERDER GEEN BEZWAAR

De gemeente en enkele bewoners van de Dillestraat verwijten de bewoners van de Cayennehof dat ze jaren geleden geen bezwaar maakten toen er een nieuw bestemmingsplan kwam voor het omstreden stuk grond. Dat plan maakte daar een woning mogelijk en die werd niet gewenst door alle buurtgenoten. Toen namen de bewoners van de Dillestraat het voortouw bij het maken van bezwaar. Bewoners van de Cayennehof maakten toen niet zelf bezwaar, maar ondersteunden de Dillestraatbewoners wel. Ze reageren nu woest op het verwijt aan hun adres. Ook de gemeente is de gebeten hond, omdat die hun belangen zou hebben verkwanseld.

14 feb

Valentijn

Kom samen genieten

Sevens ! Oud Ade

WARMOND n Het bestuur van Stichting PCPO en de Sophia Stichting heeft de intentie uitgesproken om basisscholen De Waaier en Het Landtgoed, beide gevestigd in de brede school achter Het Trefpunt, samen te voegen. De ouders zijn vorige week donderdag op de hoogte gesteld. Aan de medezeggenschapsraden wordt instemming gevraagd. De fusie moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar.

borgd en ontwikkeld kan worden,” licht Sylvia Spierenburg, lid College van Bestuur, het voorstel toe. “En daarnaast willen we een school met een breed (buitenschools) aanbod realiseren. Het gebouw en de locatie bieden alle kans hiervoor.”

De leerlingenaantallen op de scholen zijn afgelopen jaren gekrompen en dit zet de komende jaren verder door. “Beide scholen worden afzonderlijk te klein om kwalitatief goed onderwijs en goede zorg blijvend aan te bieden,” meldden de PCPO en Sophia Stichting. Het aantal leerlingen in Warmond is de laatste vier jaar met 15 procent gedaald en met een totaal van 286 is dat lager dan de prognoses van gemeente en Rijk (304/320 leerlingen). Het aantal leerlingen is op beide scholen de afgelopen jaren afgenomen; op De Waaier met 19 procent en bij Het Landtgoed met 12 procent.

BREDE LEVENSBESCHOUWELIJKE SCHOOL

De Waaier heeft momenteel 123 leerlingen in vijf groepen, maar de stichtingen verwachten een lichte krimp. Op Het Landtgoed zijn de 163 leerlingen verdeeld over zeven groepen. De PCPO meldt dat de verwachting is dat dit aantal in de komende vijf tot tien jaar zal dalen naar 140 leerlingen, die dan zouden worden verdeeld over vijf groepen. De prognose is dat het aantal leerlingen de komende tien jaar met tenminste nog eens 20 procent daalt. In de kalenderjaren 2013-2016 zijn per jaar 25 tot 35 kinderen in Warmond geboren, dat is vanaf schooljaar 2017-2018 ongeveer een schoolklas per jaar. ALLEMAN EN OOSTERGEEST

www.restaurantsevens.nl

“Het bestuur doet dit voorstel, omdat daarmee voor lange tijd een volwaardige school van voldoende omvang ontstaat waarin onderwijskwaliteit en organisatie goed ge-

0715018291

De basisscholen verhuisden eind 2015 ieder naar de nieuwe locatie van de brede school achter Het Trefpunt. Enkele maanden eerder, in oktober 2015, zijn de basisscholen De Alleman en CBS Oostergeest samengevoegd en verder gegaan onder de naam basisschool Het Landtgoed.

Het voornemen voor de fusie van de scholen tot één nieuwe basisschool moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus. Het is de bedoeling dat het een brede levensbeschouwelijke school wordt, waar ruimte is om verschillende overtuigingen en christelijke religies aan bod te laten komen, zegt Erik van Lingen, lid College van Bestuur a.i. van Stichting PCPO. De Waaier is een rooms-katholieke basisschool en Het Landtgoed een brede levensbeschouwelijke school.. De integratie van de huidige klassen zal in fasen verlopen. Van Lingen: “Het is niet zo dat alle groepen vanaf augustus worden samengevoegd. Een groot deel van de huidige klassen blijven bestaan en krijgen les volgens de methodes die ze al jaren volgen. Met de kleuters die vanaf augustus starten, wordt één nieuwe klas gevormd. Zij zitten in dezelfde groep. In de jaren daarna wordt dat zo verder uitgebreid en wordt rustig een plan gemaakt met daarin keuzes voor leerstof en -methode.” DIRECTEUR

Het bestuur streeft ernaar om al per 1 april op beide scholen dezelfde nieuwe directeur fulltime aan te stellen. Die heeft de taak het fusieproces te ontwerpen en gaat samen met het team werken aan een integratieplan en een aansprekend onderwijsconcept. Voor de zomervakantie zal hier duidelijkheid over

Weekaanbiedingen

All you need is fish! Valentijnsactie Mandje oesters Fines de Normandie

Vers gesneden groene kool 500 gram 1,25 Witlof klasse 1 500 gram 1,25 Jonagold appels 1 kilo 0,99 Vers gemaakte appelmoes per bakje 0,99

12 st. + mes

12.95

per stuk

8.50

Verse schelvishaas

100 gram

1.75

Hutspot met draadjesvlees 100 gram 0,79

Gerookte bokking

5 stuks

5.-

Elke woensdag: gebakken kibbeling

Elke woensdag:

500 gram

6.95

Vispotje voor 2 personen

Elke donderdag: Gebakken lekkerbekken 3 stuks + saus 6.-

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Voor de lekkerste visgerechten!

Maaltijd van de week:

10 Perssinaasappels

2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer www.vissalade.nl

7

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

komen. Fred Boomaars, de huidige directeur van De Waaier, blijft tot 1 augustus in functie, naast de nieuwe directeur. De huidige vaste leerkrachten kunnen werkzaam blijven binnen de nieuwe school, zegt Van Lingen. “De fusie is niet ingezet als bezuiniging en hoeft niet te leiden tot vermindering van het aantal docenten.” Vorig jaar waren er bij de PCPO wel een aantal leraren die afscheid moesten nemen. Dat had te maken met de financiële situatie van de stichting. De Sophia Stichting kwam in 2015 in de rode cijfers, maar staat inmiddels weer in de plus. De PCPO volgde niet veel later, maar verkeert nog steeds in financieel zwaar weer. Eerder werd al de locatie Diligence van basisschool De Rank in Sassenheim gesloten in een poging te bezuinigen. Toch is de financiële situatie van de PCPO niet de reden voor de fusie, benadrukt Van Lingen. “De financiële middelen van de PCPO om te investeren in scholen zijn op dit moment gering, dat klopt. De Sophia Stichting heeft die wel. Maar het gaat om het realiseren van een goede bijzondere school bij daling van de leerlingaantallen. Als één grote school kunnen we beter zorgen voor ontwikkeling en ontplooiing.” NIEUWE NAAM

Met de komst van een nieuwe school, is natuurlijk ook de vraag of er een nieuwe naam komt. Van Lingen kan er op dit moment nog geen uitspraak over doen. “Daar wordt nog naar gekeken. Misschien gaat de school in augustus verder onder een nieuwe naam, maar op een later moment is ook mogelijk.”

PCPO en Sophia Stichting: ‘Beide scholen worden afzonderlijk te klein’

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

7

Kipfilet op zijn Gebraden runderrollade + Brussels, lekker cornedbeef gekruide kipblokjes 20 x 100 gram met prei en 2katenTROTS VAN DE KEURSLAGER spek. Bak 4-6 minuten Kalfssaucijzen krokant in de pan. 95 VLEESWARENKOOPJE

3

4 stuks VLEESWARENKOOPJE

5

SPECIAL Bij 100 gram runderrookvlees Pomodorohaasje GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

2

25 TROTS VAN DE KEURSLAGER 100 gram

Botermalse entrecotes

100 gram

208

KEURSLAGERKOOPJE

Schouderkarbonades ELKE 4E GRATIS SPECIAL

Brusselse kipfilet

100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

125

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 12 februari Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Sassenheim Hoofdstraat 261 Sassenheim 0252-211440

0252-211440


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

• Opbaring in eigen rouwkamers

vanaf

Blij terugkijkend op een lang gelukkig leven, omringd door zijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen is tevreden ingeslapen

Jan Peters 1 februari 1927

3 februari 2017 Rini Hans en Sabien Floor en Corneel Anne en Matias Jet en Remy Caroline en Harm † Claire Ellen Mireille en Bas Monique † Rob en Karin Roy

Wij nemen afscheid van Jan op donderdag 9 februari om 10.30 uur in Crematorium Duin- en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62 te Lisse. We nodigen u uit daarbij aanwezig te zijn. Krokussen en sneeuwklokjes planten wij graag in de tuin ter nagedachtenis aan Jan. Correspondentieadres: Postbus 1110, 2340 BC Oegstgeest

• Begraven • Cremeren

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Huisartsenpraktijk SassemBourg is wegens vakantie

GESLOTEN

van maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017 Voor spoedgevallen neemt waar: Huisartsenpraktijk Warnaars, Hoofdstraat 80, Sassenheim Tel.: 0252-212479

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Buiten kantooruren neemt waar: De Doktersdienst in Voorhout Tel.: 0252-240212

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

De Inloopkast die altijd past!

Kwaliteitsapotheken zoeken bezorgers! Ben jij dienstverlenend, flexibel en zelfstandig? Wij zijn op zoek naar enthousiaste en flexibele bezorgers voor de Kwaliteitsapotheken in de Bollenstreek. Als bezorger ben jij het visitekaartje en aanspreekpunt van de apotheek. Het is dan ook belangrijk dat jij dienstverlenend ingesteld bent en goede sociale- en communicatieve vaardigheden hebt. Wij vragen: - Rijervaring - Minimaal 1 jaar in het bezit van een Nederlands rijbewijs B - Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift - Geen fysieke beperkingen - Klantvriendelijk - Woonachtig in de directe omgeving van de werkplek (max. 20 km) - Flexibel inzetbaar en weet je van aanpakken? Dan ontvangen we graag je mail met motivatie. Soort dienstverband: Voltijd Solliciteer dan via piket@apotheeksloothaak.nl

Als ’t om inloopkasten gaat, slaagt u bij Meijvogel Hout altijd. Als specialist en exclusief dealer van Stijl-kasten, maken we elke kast voor u op maat. Woonkamer, kantoor of slaapkamer: alles precies op maat gemaakt voor u. Met speciale ontwerpsoftware ontwerpen we elke kast naar uw wens. Schuif-, vouw- of draaideuren: alles is mogelijk. Afwerking met hout, glas, kunststof grepen, accessoires en natuurlijk een gamma aan kleuren. Inclusief handwerk uit de eigen werkplaats. Van bijzettafel tot inloopkast: Meijvogel Hout maakt dat ’t past!

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl


nieuws

DE TEYLINGER

Burgerpanel voor meedenken met gemeente TEYLINGEN n De gemeenteraad heeft behoefte aan een middel om zich aan te sluiten op wat er leeft in de samenleving. Eén van de middelen is het invoeren van een burgerpanel, een groep inwoners die met de raad meedenkt.

De gemeente is doorlopend op zoek naar manieren om inwoners beter te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in Teylingen. Een burgerpanel kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, zo is nu de gedachte, die is geboren uit een ingediend burgerinitiatief van een inwoner uit Sassenheim. Met het panel wordt met de inwoners het gesprek aangegaan, hen laagdrempelig gepeild en van hun expertise gebruik gemaakt. Via het panel toetst de raad of de gemeente wel goed is aangesloten op wat er leeft in de samenleving en de juiste onderwerpen op de agenda heeft. En het kan worden betrokken bij de evaluatie van het beleid om zo met de ingewonnen informatie te kijken of aanpassing nodig is. Het panel moet een brede afspiegeling van de samenleving zijn, met ,afhankelijk van het onderwerp, een selectie van leden op kern-, wijkof buurtniveau of op specifieke achtergrond of expertise. Het streven is in het tweede kwartaal van 2017 te starten met het panel. Maar eerst moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Op woensdag 8 februari gaat de raadscommissie Bestuur de eventuele instelling ervan voorbespreken. (NK)

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

Gemeente koopt grond voor aanleg Noordelijke Randweg n Aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg in de loop van 2018 VOORHOUT n De gemeente Teylingen en bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V. zijn tot overeenstemming gekomen over de verkoop van gronden die nodig zijn voor de aanleg van de Noordelijke Randweg in Voorhout. Ook is er overeenstemming over de verhuur van gronden aan de gemeente, om ze te gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de randweg. De Noordelijke Randweg vormt een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout. De randweg sluit met een onderdoorgang onder de spoorlijn aan op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef, de ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Hooghkamer. De strook aangrenzend aan de Haarlemmertrekvaart is in provinciaal beleid aangewezen als ecologische verbindingszone. Met de ligging van de Noordelijke Randweg is hiermee rekening gehouden. Bouwbedrijf Van der Hulst heeft gronden in eigendom aan beide zijden van de spoorlijn, op de plek waar de onderdoorgang onder het spoor wordt gebouwd. Van der Hulst is ook één van de ontwikkelende partijen in de nieuwe wijk Hooghkamer in Voorhout. Directeur Yvonne van der Hulst: “Wij zijn

Yvonne van der Hulst en Bas Brekelmans ondertekenen de overeenkomst. | Foto: pr.

blij met de overeenkomst. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorhout is belangrijk, ook voor de nieuwe wijk Hooghkamer”. BOUWTIJD VAN TWEE JAAR

Wethouder Bas Brekelmans deelt die mening: “Met de aankoop van deze gronden komt de aanleg van de Noordelijke Randweg weer een

grote stap dichterbij. We zijn blij met de overeenkomst, zowel met de aankoop als de tijdelijke huur. De bouwtijd voor de randweg, inclusief de onderdoorgang bedraagt circa twee jaar. In die periode is het belangrijk dat we over voldoende werkterrein kunnen beschikken, dus we zijn blij dat we hier nu goede afspraken over hebben gemaakt.”

Open dag bij basisscholen

AANKOOP VAN MEER PERCELEN

De gemeente is nog met enkele grondeigenaren in het gebied in overleg over de aankoop van percelen. Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout is inmiddels onherroepelijk geworden. De planning is dat in de loop van 2018 met de aanleg van de randweg wordt begonnen.

Winnaars fotopuzzelwedstrijd

SASSENHEIM n Alle basisscholen

REGIO

in Sassenheim houden op woensdag 22 februari van 8.30 tot 12.00 uur een open dag. Het biedt ouders en kinderen de gelegenheid om eens ongedwongen een kijkje te nemen bij één of meerdere scholen.

n Bij Rijerkerk Tweewielers in Lisse werden vrijdag de winnaars van de fotopuzzelwedstrijd van week 47 in het zonnetje gezet.

Een verwenpakket van Bakker Ammerlaan ter waarde van 20 euro werd gewonnen door Carlo van Nobelen uit Voorhout (tweede van links), Yvonne Rhijnsburger uit Noordwijkerhout en José Schilte uit Hillegom. De dames konden niet bij de uitreiking zijn en werden vertegenwoordigd door dochter Simone (links) en vriendin Mies (midden). Ank Schopman (rechts) won de hoofdprijs: een waardebon van 150 euro, te besteden bij Rijerkerk. Ze vertelde eigenaar Hans Rijerkerk (tweede van rechts) erg blij te zijn met de prijs en dat er waarschijnlijk een kinderfiets voor de kleinkinderen van wordt gekocht.

Een basisschool kiezen is een belangrijke stap in het leven van jonge kinderen. Ze brengen een groot deel van hun tijd door op school en die tijd moet zo aangenaam en leerzaam mogelijk zijn. In Sassenheim is een aanbod van zes basisscholen: OBS Het Bolwerk, RKBS De Kinderburg, RKBS De Startbaan, RKBS De Springplank, RKBS De Overplaats en CBS De Rank. Via de websites van de scholen kunnen ouders een selectie maken van de basisscholen die passen bij hun wensen en bij hun kind. Tijdens de open dag kunnen ouders sfeer proeven, een rondleiding krijgen door de school en in gesprek gaan met leerlingen, leerkrachten en directie.

9

De (afgevaardigden van) de winnaars samen met Hans Rijerkerk. | Foto: Ruth Eppink

De puzzelwedstrijd stond in alle edities die verschijnen bij Uitgeverij Verhagen, waaronder De Teylinger.

D66 wil weten; gaat het wel goed met de integratie? TEYLINGEN

n Raadslid Bart van der Ploeg (D66) stelt vragen rond de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Verloopt het wel vlotjes? Hij heeft daarom vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Een goede kennis van de Nederlandse taal en samenleving is essentieel voor de integratie. Wie Ne-

derlands spreekt vindt sneller een baan en wie die heeft draagt bij aan de samenleving en kan zich verder ontplooien. In het bijzonder vindt Van der Ploeg het taalonderwijs en scholing daarom belangrijk. Nu publiceerde de Algemene Rekenkamer op 24 januari een rapport met de eerste resultaten van de wet uit 2013 die de inburgering regelt. De conclusie is dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Sinds het ingaan van de wet is het

niet meer een gemeentetaak, maar de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer om een cursus te zoeken bij een commerciële taalaanbieder en binnen drie jaar te slagen voor het inburgeringsexamen. De asielzoekers blijken veel moeite te hebben met die verantwoordelijk te nemen. Het merendeel blijkt toch ondersteuning nodig te hebben. En niet voldoen aan die plicht kan tot sancties en boetes leiden en zelfs tot ontzegging van het ver-

blijfsrecht, alhoewel het laatste nog nooit is toegepast. Maar het blijft een feit dat het aantal inburgeraars met een hoger dan verplicht examenniveau na het invoeren van de wet drastisch is teruggelopen, met de gevolgen voor bijvoorbeeld een vervolgopleiding. Het percentage geslaagden binnen de wettelijke termijn is met meer dan de helft gedaald ten opzichte van 2007. Het beleid in Teylingen is om status-

houders en andere nieuwkomers te ondersteunen bij de inburgering, huisvesting, het vinden van werk en de integratie. Van der Ploeg wil weten hoe het nu in Teylingen is gesteld, gelet op de wat magere conclusies van het rekenkamerrapport. De afgelopen jaren zijn tientallen in de gemeente aan een inburgeringstraject begonnen. Hoe is het sindsdien met hen vergaan en welke actieve rol heeft de gemeente daarin gespeeld, zo vraagt hij zich af.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

10

‘Taboe doorbreken voor een dementievriendelijke samenleving’ n Alzheimer Café Teylingen bestaat 20 jaar TEYLINGEN n Vanwege het twintig jarig bestaan van het Alzheimer Café Teylingen is er op maandagavond 13 februari een lezing ‘Leven met dementie’ in Sassembourg. Gastspreker Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg en schrijver, belicht het onderwerp ‘Leven met dementie’. In zijn betoog vertelt hij over het dagelijks leven met dementie. Hoe gaan we om met mensen met dementie? Je kunt daarbij niet vroeg genoeg beginnen met het delen van kennis; ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt Hoogeveen ook over het (lerend) vermogen van mensen met dementie om zich aan te passen aan hun situatie. Irma Alfrink is bestuurslid voor Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Holland Noord. Zij maakt onderdeel uit van de werkgroep die maandelijkse bijeenkomsten in de Agneshove en de lustrumbijeenkomst in Sassembourg organiseert. U vertelt dat de bijeenkomst een feestelijk tintje krijgt vanwege het twintig jarig bestaan. Dat klinkt tegenstrijdig; Alzheimer en feestelijk... Alfrink: “Ja, dat zou je kunnen denken, maar aan de andere kant mag zo’n feestelijk tintje best, want het is goed dat het Alzheimer Café bestaat. Bezoekers krijgen deskundige informatie en er is ruimte voor onderling contact. We hebben besloten om met deze

bijeenkomst wat meer uit te pakken, ook om het Café nog meer bekendheid te geven. Dat is mogelijk door de giften van Radio Boterbloem en Kringloopwinkel Op Dreef. Daarom kiezen we voor een grotere locatie (in Sassembourg) en een bekende gastspreker in de persoon van Frans Hoogeveen. Hij vertelt over leven met dementie en het lerend vermogen van mensen met dementie. Omdat leren centraal staat, hebben we ook vertegenwoordigers van basisscholen uit Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout uitgenodigd. Zij krijgen het boek ‘Oma’s hoofd is versleten’ cadeau, om daarmee op scholen kinderen op speelse wijze te informeren over dementie.” Waarom is het Alzheimer Café opgericht? “Twintig jaar geleden bedacht Bere Miesen, klinisch psycho(geronto) loog bij de Universiteit Leiden, het concept van het Alzheimer Café. Hij wilde een ontmoetingsplaats creëren voor mensen met dementie, maar het moest tegelijkertijd ook een plek zijn om informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld voor partners en mantelzorgers, maar ook hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom. Wat begon in een kleine collegezaal van de universiteit, is via Marienhaven in Warmond en ‘t Onderdak in Sassenheim, nu maandelijks in de Agneshove in Voorhout. Daar organiseren wij het Alzheimer Café voor mensen uit Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout. Het Café in Teylingen is dus

Burgemeester Breuer en wethouder van Kempen op bezoek in het Alzheimer café in september 2015. Teylingen wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. | Foto: PR

een voortzetting van de allereerste bijeenkomst in Leiden, alweer twee decennia geleden.” Is het Café nog steeds nodig? “In de afgelopen jaren is er veel meer bekendheid gekomen over dementie en Alzheimer. Toch blijft het een taboe. Mensen met dementie of hun familieleden durven er niet voor uit te komen. Gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor. Zo wil Teylingen graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Dat

Keyboard technics, 1001 mogelijkheden. Nieuwprijs € 2200,00 nu voor € 250,00. Tel: 06-51804690

is een positieve ontwikkeling. Maar een plek waar bezoekers informatie krijgen en waar ruimte is voor onderling contact blijft noodzakelijk en waardevol. Wanneer denkt u de deuren te kunnen sluiten? “Oeh, dat is een lastige vraag. Dat gebeurt in een tijd waarin het taboe rond dementie volledig doorbroken is en mensen met dementie een volwaardig onderdeel zijn van de samenleving. Ik weet niet of ik

dat nog ga meemaken. Het lijkt me zelfs bijna een utopie. Toch zou het prachtig zijn als dat in de toekomst wel gebeurt.” Het Alzheimer Café is op maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim). De deuren gaan open om 19.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Meer informatie bij mevrouw C. van Noort: 06-10918151.

PARTICULIEREN

OPGELET!

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480 Gezocht: AOW-er of gepensioneerde voor vernis en schilderwerk aan boten. Reactie: mijnbootservice@gmail.com

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSENHEIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

MAXI MODE, 9- 10 en 11 februari 3 dolle dagen!! Najaarscollectie, alles nu € 10 per stuk! Koninginneweg 18, tel. 071-4018833, FB.

• • • • • • •

PARKETVLOER SCHUREN EN AFWERKEN bel voor gratis offerte. Tel: 06- 20401577 Katwijk aan Zee

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505. TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Te huur garage box,extra breed, rustig gelegen bij oude dorp. Info: 071-3414649 na 18:00 uur

Te huur: groentetuin 190 m2 Westeinde 52 Noordwijkerhout.Tel: 06-46674127

Wegens omstandigheden Nimoto City scooter. Elec. actieradius 70 km. Slechts 200 km. Nieuwprijs € 1700,00, nu voor € 850,00. Tel: 06-51804690

te Huur Garagebox / opslag ruimte centrum Rijnsburg v.a. 135,00 per maand incl. stroom 071-4021324

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

11

Commissie schaart zich vol achter pilot Zorgombudsman TEYLINGEN n De gemeenteraad gaat een pilot starten met een ombudsman voor zaken op gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering van de participatiewet. De raadscommissie Welzijn was hierover maandag eenstemmig. Door Nico Kuyt

De Lionsclub Bollenstreek zamelt in februari koffiepunten in voor de Voedselbank. | Foto: pr.

‘Met 40 euro per maand, dan koop je geen koffie’ TEYLINGEN

n Lionsclub Bollenstreek verzamelt in samenwerking met de voedselbank Teylingen weer Douwe Egberts waardepunten. De verzamelde punten worden door DE met een bonus van 15 procent vermeerderd en ingeleverd voor pakken koffie voor de plaatselijke voedselbanken.

Ondanks het feit dat de economie weer aantrekt, leven er in de Bollenstreek nog veel mensen onder de armoedegrens. Deze streekgenoten komen in aanmerking voor voedselpakketten van de plaatselijke

voedselbanken. Koffie bederft niet en wordt dan ook zelden aangeboden door de supermarkten. “Als je van 40 euro per week moet rondkomen is een pak koffie vaak te duur”, zegt Cees Pronk van de Lionsclub Bollenstreek. “Mede namens de voedselbanken rekenen wij weer op een grote hoeveelheid Douwe Egberts waardepunten.”

De bedoeling is de pilot stapsgewijs uit te voeren. De eerste drie maanden bestaat het uit een laagdrempelig Meldpunt Zorgombudsman. Daar kunnen inwoners en zorgverleners vertrouwelijk terecht, als blijkt dat er een vraag naar zorg wel bestaat, maar dat de gemeente door de regelgeving niet voldoet aan de zorgplicht. TUSSEN WAL EN SCHIP

Het gaat de gemeenteraad niet al-

leen om klachten, maar ook om zo signalen en tips boven water te krijgen waar het wringt rond het sociale domein en waar verbeteringen zitten in de regelgeving, zodat het aangepast kan worden. Zo kan worden voorkomen dat iemand tussen wal en schip valt. Er wordt samen opgetrokken met de Nationale Ombudsman. De pilot duurt twee jaar. De raadscommissie Welzijn kon de bespreking maandag kort houden. De fracties waren unaniem voor. Evenwel, de naam van ‘ombudsman’ zorgt tot wat verwarring, omdat de zorgombudsman meer functies omvat. Over een andere titel wordt nog nagedacht. COMPLIMENTEN

Complimenten klonken in de commissie voor burgerraadslid Shari van den Hout (ChristenUnie, op de foto), die het initiatief in politiek Teylingen heeft aangekaart en met taaie volharding alle reserveringen

de ene na de andere fractie ervoor heeft gewonnen. Het voorstel moet nog een definitieve beslissing krijgen in de komende gemeenteraad.

Deze waardepunten kunnen heel de maand februari worden ingeleverd bij de Albert Heijn (Warmond, Sassenheim en Voorhout) en bij de Plus (Voorhout).

Gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld TEYLINGEN n Wethouders en raads-

burger van levensbelang zijn.

‘Helpt u ons de eerste zes minuten?’ Met deze slogan wil de ambulancedienst inwoners oproepen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. De eerste zes minuten kan het verschil worden gemaakt. Natuurlijk doet de ambulance zijn best om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn om de reanimatie te starten, maar in de praktijk kan ongeveer twintig procent van de ambulances in de eerste minuten op de plaats van het incident zijn. Omdat de overlevingskansen sterk afhangen van het moment waarop gestart wordt met de reanimatie, kan hulp van de

Op 31 maart is de regionale ambulancevoorziening Hollands Midden gestart met het alarmeren van burgerhulpverleners. De campagne om burgers op te roepen is in volle gang en inmiddels hebben zich al meer dan 4800 vrijwilligers zich aangemeld via de website www. ravhm.nl van de ambulancedienst. Gestreefd wordt naar minimaal één procent van de inwoners van Hollands Midden, wat neerkomt op ongeveer 8000 inwoners. Dit aantal is nodig om een dekkend netwerk van hulpverleners te krijgen. Joost Bernsen, leidt het project namens de RAV: “Het is een fantastisch signaal dat de gemeenten afgeven door zelf een AED-training te volgen. Ik hoop dat veel burgers dit voorbeeld ter harte nemen en zich snel inschrijven voor een training en als burgerhulpverlener”. Via de hartstichting is hierover informatie te vinden. Bovendien komen de meeste zorgverzekeraars graag tegemoet in de kosten van een training.

leden van de gemeente Teylingen en van gemeente Oegstgeest zijn vorige week getraind door medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden in het reanimeren en gebruiken van een AED. Enkelen van hen hebben zich direct opgegeven als burgerhulpverlener. De ambulancedienst vindt dat ze hiermee een mooi signaal afgeven.

De schets toont het mogelijke toekomstbeeld van het monument aan het Raadhuisplein. | Afbeelding: pr.

Principe akkoord voor aanpassing van namen op monument Voorhout VOORHOUT n Het college van Be&W van Teylingen gaat in principe akkoord met de aanpassing van het monument voor oorlogsslachtoffers in Voorhout. De Historische Kring Voorhout (HKV) zet zich al geruime tijd in om alle Voorhoutse slachtoffers van oorlogsgeweld op het monument vermeld te krijgen. Nu staan er acht namen op de zuil op het Raadhuisplein die opgericht is ‘Voor hen die vielen’. Dat worden er na de aanpassing naar verwachting zestien namen. Van de aanpassing van de namenlijst wordt tevens gebruik gemaakt om de ‘hof’ de ruimte rondom de herdenkingszuil te veranderen en serener te maken. De HKV hecht er aan dat bij de 4 mei herdenking in Voorhout op het Raadhuisplein ook alle Voorhouters vermeld en gememoreerd worden. Het uitgangspunt daarvoor is dat het slachtoffer ten tijde van overlijden in Voorhout woonachtig was. Verondersteld wordt dat slachtoffers die in Voorhout geboren zijn, maar ergens anders woonachtig waren, in hun woonplaats genoemd en herdacht worden.

Het voltallige college van Teylingen heeft de trainig voltooid. | Foto: pr.

Een uitzondering is gemaakt voor de slachtoffers van de Japanse be-

zetting in het toenmalig Nederlands-Indië. Drie slachtoffers, in Voorhout geboren en in de Japanse gevangenkampen omgekomen, zullen ook op het monument vermeld worden. NAMEN

Uitgebreid onderzoek resulteerde in de volgende namen: Gerrit Jacob van Rheenen (geboren 1917, gestorven 1940 in Rijnsburg), Leendert Noort (geboren 1920, gestorven 1940 in Den Haag), Boudewijn Jan Jacob Timmers (geboren 1917, gestorven 1943 in Voorhout), Andries de Groot (geboren 1880, gestorven 1943 in Bandoeng), Engelina Geertruida van Schooten (geboren 1895, gestorven 1944 in Semarang), Cornelis Colijn (geboren 1905, gestorven 1944 in Flossenbürg), Albertus Johannes Lestraden (geboren 1922, gestorven 1944 in Stuttgart), Johannes van

Kempen (geboren 1924, gestorven 1945 Amersfoort), Petrus Johannes van Dijk (geboren 1914, gestorven 1945 Bienen), Antonius Wilhelmus van Hemert (geboren 1875, gestorven 1945 Neuengamme), Johannes Antonius Zoet (geboren 1920, gestorven 1945 Voorhout), Wilhelmus Johannes Hoek (geboren 1923, gestorven 1945 Kühlungsbron), Johannes Mattheus de Groot (geboren 1914, gestorven 1945 Ippesheim), Eduard Jan Muller (geboren 1903, gestorven 1945 Pakan Baroe), Nicolaas Lambertus Hermans (geboren 1926, gestorven 1948 in Tangkok/Grisee) en Gerardus Jacobus Bel (geboren 1926, gestorven 1949 Kepala Tjoeroep). De HKV roept de lezers op om, wanneer onjuistheden of onvolkomenheden in deze lijst voorkomen, de vereniging hiervan in kennis te stellen via info@hkv-voorhout.nl De HKV heeft de ambitie om de aanpassing nog dit voorjaar te realiseren. Op donderdag 4 mei vindt dan de Nationale Herdenkingsplechtigheid plaats bij een aangepast en gemoderniseerd monument.


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl

ALMONDEHOEVE m Lifestyle & Antiek 3.000

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,50 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50) Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

2

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Nog nooit op de ALMONDEHOEVE Antiek & Lifestyle geweest???

Momenteel

UITVERKOOP! Dus nu een extra goede reden om eens langs te gaan bij deze unieke winkel. Graag tot ziens! De koffie staat klaar… Van Almondeweg 2 • 2343 AA OEGSTGEEST • T 071 - 517 27 57 ma. t/m za. van 10.00 - 18.00 uur zondag van 11.00 - 17.00 uur

www.almondehoeve.nl


DE TEYLINGER

13

interview

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

Paspoort

En zo heeft grote zus Jentl niet alleen een hartafwijking, maar haar broertje ook. Daarbij heeft Brent een longafwijking en een plasbuisafwijking. De hartafwijking is moeilijk te opereren, maar tot nu toe is dat nog niet nodig want het gaat het hartstikke goed met hem. Hij gaat twee dagdelen in de week naar de Bolderberg. Zijn zus zit in groep 3 van de Antoniusschool. “Bij meester John”, zegt ze vrolijk. Op school en bij de balletlessen die Jentl fanatiek volgt, zijn ze op de hoogte van haar medische situatie. “Op school hebben ze bijvoorbeeld een hartpaspoort met haar gegevens en instructies voor wat te doen bij een noodgeval.”

STICHTING HARTEKIND

POLONAISE IN DE OPERATIEKAMER

Van 13 tot en met 18 februari is de eerste Hartekindweek, waarin ze proberen om zoveel mogelijk acties op te zetten. “We hebben al veel scholen, bedrijven en verenigingen aangeschreven, maar er kunnen natuurlijk altijd nog meer mensen in actie komen. Het is in de week van Valentijn, dus wees creatief en laat je hart spreken. Denk bijvoorbeeld aan een Valentijnmenu in een restaurant of lege flessen inzamelen. Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met acties.” Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar hartekindvanbeelen@gmail.com.

‘Onze kinderen hebben een bijzonder hartje’ Iedere dag worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de overlevingskansen van deze kinderen te vergroten. Esther en Jeroen van Beelen zetten zich hier voor in. Zij hebben twee ‘hartekindjes’. “Kijk eens wat kan ik!” Jentl (6) danst door de woonkamer. “Dit is een ronde de jambe”, zegt ze terwijl ze met gestrekt been een cirkelbeweging maakt. Gracieus beweegt ze haar armen door de lucht als een echte ballerina. Brent (3) is ondertussen druk aan het puzzelen. “Woezel!” roept hij, terwijl hij het laatste stukje van de Woezel en Pip-puzzel inpast. Trots kijkt hij naar zijn ouders. “Dit is nu precies waarom het voor andere mensen wel eens lastig is om te zien dat ze een hartafwijking hebben,” zegt moeder Esther van Beelen. “Ze zijn vrolijk, kunnen heerlijk spelen. Sommige mensen vinden het moeilijk te bevatten dat er dan toch iets met ze is. Maar wat voor gewone kinderen heel normaal is, kan voor Jentl en Brent een grote uitdaging zijn.” ZE ZAKTE WEG

Zes jaar geleden werd Jentl geboren, na een zwangerschap die voorspoedig verliep. “Alle controles waren goed en ook op de echo’s zagen de verloskundigen niets afwijkend.” Na een snelle thuisbevalling zaten Esther en Jeroen acht dagen op een roze wolk. Alles ging goed, al merkte ze wel op dat hun dochter na elke ademhaling moeite had. Tot die achtste dag. Esther: “Ik had mijn tante aan de telefoon. Zij is verpleegkundige op de kinderafdeling in een ziekenhuis. Ik twijfelde toch over de gezondheid van Jentl en vertelde haar dat. Zij liet vervolgens een kinderarts meeluisteren via de telefoon. ‘Meteen de ambulance bellen’, zei hij en op datzelfde moment zakte Jentl weg in mijn armen”. Vanaf dat moment staat hun leven op zijn kop. Ze kunnen niet wachten op de ambulance en rijden zelf naar het LUMC. Aangekomen bij de eerste hulp staan al meerdere dokters klaar. Jeroen: “Je beseft je op dat moment nog niet wat er aan de hand is”. Maar dat komt snel genoeg als de artsen vertellen dat Jentl twee hartafwijkingen heeft.

EMOTIES BIJ BEVALLING

Onderzoeken volgen en het blijkt niet genetisch. Artsen meldden het stel dat de kans dat ze nog een keer een kindje met een hartafwijking krijgen, klein is. De kinderwens van Esther en Jeroen is groot, maar niet vanzelfsprekend en ze zijn dan ook dolblij als Esther opnieuw zwanger is. Van een voorspoedige zwangerschap is dit keer helaas geen sprake. Na een echo in de tiende week blijkt dat hun tweede kindje een verdikte nekplooi heeft. “Artsen raadden ons aan om de zwangerschap af te breken. Hij zou niet levend ter wereld komen. We hebben er over nagedacht en er samen veel over gesproken, maar wilden dat toch niet. Ik geloof erin dat als het echt niet goed zit, Moeder Natuur haar werk doet. Bovendien werkten we allebei in de zorg, dus wilden we er wel voor gaan.” Bij een echo van achttien weken blijkt dat de dikte van de nekplooi is afgenomen, maar dat er een ander probleem is. De baby heeft een cyste in zijn long. Door bekkeninstabiliteit moet Esther 25 weken bedrust houden en dat lukt tot de 37ste week. In het ziekenhuis komt Brent ter wereld. “We waren overal op voorbereid. Een team van kinderartsen en een reanimatieteam stonden klaar, maar ze bleken niet nodig, want Brent kwam huilend ter wereld,” zegt Jeroen. “Het was zo bijzonder. Voor mij was het het mooiste geluid dat ik ooit heb gehoord”, vult Esther geëmotioneerd aan. Vanwege de mogelijke problemen met zijn longen blijft Brent in het ziekenhuis en wordt scherp in de gaten gehouden. Alles lijkt goed te gaan, tot Jeroen op een avond merkt dat het slechter gaat met zijn zoon. “Hij werd steeds geler en had ook moeite met ademen. De oorzaak zou kunnen liggen bij zijn longen, maar hij werd voor de zekerheid van top tot teen gecontroleerd. Bij de echo van zijn hart zagen wij het al meteen: daar zit iets niet goed.”

Esther (32) en Jeroen (41) van Beelen zijn de ouders van Jentl en Brent. Beide kinderen hebben vanaf hun geboorte en hartafwijking. Ze wonen in Voorhout en zetten zich in voor de Stichting Hartekind, die geld inzamelt voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Van 13 tot en met 18 februari is daar extra aandacht voor tijdens de Hartekindweek. Meer op www. hartekind.nl.

V

oorhouts gezin zet zich in voor stichting Hartekind

Het is voor Esther en Jeroen belangrijk dat hun kinderen een normale jeugd hebben, ondanks dat bijvoorbeeld sportdagen of zwemles toch lastiger zijn. Hun kinderen zijn nu eenmaal snel moe en zijn vatbaarder voor ziektekiemen. “We moeten overal rekening mee houden. In het weekend hebben wij altijd een rustdag voor ze ingepland om bij te komen.” Van de afspraken in het ziekenhuis maken de ouders een feestje. “We hangen altijd slingers op in haar kamer en maken van de controles een uitje.” Jentl is afgelopen zomer geopereerd en toen gebeurde er iets bijzonders in de operatiekamer. “Alle dokters liepen de polonaise,” zegt ze met een twinkeling in haar ogen. “We willen niet dat ze het ziekenhuis met iets vervelends associëren en dus regelen we dat met de artsen,” legt Jeroen uit. Als ze zijn geweest, krijgen Jentl en Brent in het ziekenhuis ook een ‘tikkie’, bedeltjes van de Hartstichting die ze kunnen ‘sparen’. Ondanks hun positieve instelling is het voor de ouders soms ook lastig. “Natuurlijk hebben wij moeilijke momenten, maar die laten we aan de kinderen niet merken. Als ze op bed liggen, dan komen die momenten wel eens boven.”

Esther en Jeroen zetten zich als regio coördinatoren in voor de stichting Hartekind. De stichting wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van kinderen met een hartafwijking verbeteren. Want Jentl en Brent zijn lang niet de enige kinderen die een hartekind zijn. Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking en krijgen er drie kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven. In Nederland overlijdt ook nog elke twee dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking.

MEER BEKENDHEID

Naast het geld voor wetenschappelijk onderzoek, is ook de naamsbekendheid van de stichting en meer bekendheid geven over hartafwijkingen bij kinderen een tweede doel. Dat maakt het voor hun kinderen ook makkelijker. Die genieten ondertussen volop en met zijn vieren vormen ze een vrolijk gezin. Voor de foto kruipen Jentl en Brent bij hun ouders op schoot. De liefde straalt er vanaf. Deze twee hartekindjes zijn hun meest kostbare bezit.


GRATIS in de gehele Bollenstreek*

T. 0252-22 09 35

Leonie Meidam uit Hillegom

Op 2 februari waren we 10 jaar bij elkaar!

Voorhavenkwartier 27metAjou–enSassenheim – – www.capribloemen.nl Ik heel erg wijs de kinderen Openingstijden : ma t/m vr 09.00 – 18.00 | za 09.00 – 17.00 XXX Chris Meidam * deze actie is geldig bij een besteding vanaf € 10,00

Beertje

Jij bent mijn ster, mijn zon, mijn maan Zonder jou kan ik niet bestaan.. Kus Jac

Hemels Valentijnstaartje

geniet samen met uw geliefde(n) van een chocolade taartje gevuld met een heerlijke vulling Rudi, van frambozen en omhult metVoor witte chocolade.... verkrijgbaar in al onze winkels, waaronder: Lisse - Vivaldistraat 7 Sassenheim - Hoofdstraat 218

de liefste van allemaal, die ik sinds september 2016 mijn man mag noemen. Hou van jou!

,95

10

Xx Jolanda

Voorhout -Jacoba van Beierenhof 32 alle acties gelden zolang de voorraad strekt.

Gratis proefles op Valentijnsdag aanmelden:

www.centrebodymind.nl - info@centrebodymind.nl

Valentijn menu 2014

Lieve Saskia,

vrijdag 14 t/m zondag 16 februari Oosterse proeverij

Je bentmet een top vrouw voor mijdashi, en een dim sum, tataki en gamba sushi, sashimi, fantastischegeserveerd moeder voormet onzesoy, 3 meiden!! gember en wasabi mayonaise

14 februari Valentijnsdag Op de huid gebakken doradefilet (zeebrasem) Lieve groet Remco

met een spiesje van coquille en kreeftbitterbal crème van winterpeen, wilde spinazie en kreeftensaus

Mijn Marit,

15 % Valentijnskorting op alle producten 10 % korting op alle behandelingen Op vertoon van deze bon en van 11 t/m 15 februari 2014

Duet van rosé gebraden kalfslende en gestoofde sukade je paard altijd op 1risotto, maar ik àneem opstaat rozemarijn la minute gebakken ratatouille graag genoegen met een in tweede eigenplaats. jus met morilles

Juvena

May collection

Riverdale

XC

Marlies Mӧller

Voorhavenkwartier 27, 2171HW Sassenheim Tel:0252861614 www.franas.nl

“Toet voor two” Grand dessert voor twee personen van chocolade en sinaasappel Alléén op Valentijnsdag: géén inschrijfgeld!

€ 39,- p.p.

En...13 maanden sporten = 10 maanden betalen

De dames worden deze dagen nog eens extra verrast met een cadeautje in samenwerking simplyCityspa

bij jaarbetaling fitness, goldcard of silvercard

www.centrebodymind.nl aanmelden info@centrebodymind.nl

Restaurant De Vier Seizoenen jn nti23 e l a v Heereweg 224 Lisse m 0252 41 80 e j et m o K www.restaurantdevierseizoenen.nl vieren in

Liefde is...

partner abonnement 2e persoon bijna 50% korting bij alle fitness abonnementen

Lieve Walter,

Dit zijn Bas, Noud en Sofie van Eeden uit Voorhout.

Bedankt voor alle liefde voor mij en voor onze kinderen. Ik hou ontzettend veel van jou! Liefs Liz

samen sporten bij Thea Hoogervorst Het sportcentrum waar iedereen zich thuis voelt! Lieve schatjes,

ik hou van jullie! X Mama

l carnava est! e G r e d café van

Voor Rob Zevenhoven avaeslt n r a c p o erko14 in café van der Ge aartvWarmond

K

ari 20 bent heb je brugezond Alsfeje vanaf 20

1000 wensen, als je ziek bent heb je er maar 1. We gaan er voor, je vrouw Toos.

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

Valentijn-harten, nu ook online te bestellen

Kleine Houtstraat 25, Haarlem - Houttuin 2, Hillegom. www.chocolateriepierre.nl

Lieve Willem van Duin, Op deze wijze wil ik je laten weten dat ik ontzettend blij met jou ben. Je maakt me zo gelukkig. Ik ben stapelgek op jou. Lieverd, je bent een KANJER en ik wil je nooit meer kwijt. Veel Liefs, Monique Zuidhoek

Lieve Schat, Nooit zal ik vergeten. De avond dat ik jou zag. Ik heb mijn hart verloren. Aan jouw karakter en je oogverblindende schoonheid. Ik hou van je xx

Lieve (o)pa en (o)ma,

www.chocolateriepierre.nl

Bedankt dat jullie altijd voor ons klaar staan! Liefs, Robin, Patricia, Fenna & Roxy


Alléén op Valentijnsdag: géén inschrijfgeld!

Scheetje, PROOST op ons 13 jaar samen zijn! Bedankt voor jouw heerlijke humor en proost op al onze overwinningen!

13 maanden sporten = 10 maanden betalen * bij jaarbetaling fitness, goldcard of silvercard.

IK VIND JE LIEF! 14 februari is het weer Valentijn. De dag dat je jouw geliefde wil verrassen. Het Nederlands Patisserie Huis heeft een exclusief Chocolade Valentijns hart ontworpen, gemaakt van de beste Belgische chocolade. Uiteraard wordt deze zeer originele liefdesverklaring voor jouw Valentijn ook nog eens luxe verpakt. Leverbaar met een vaste tekst of een eigen tekst maar dan moet je hem wel even bestellen, dat kan zo wel in de winkel, als telefonisch of via de e-mail. De harten zijn in het klein (E 5,95) of in het groot (E 9,95) verkrijgbaar. Daarnaast hebben we ook speciale Valentijn chocolade en bonbons. Nederlands Patisserie Huis | Dorpstraat 45 | Noordwijkerhout Telefoon 0252 34 70 51 | info@nederlandspatisseriehuis.nl

Chantal Smid, Hillegom

Ik hou van jou kun je niet vaak genoeg zeggen, en toch zeg ik het niet vaak genoeg. Dikke kus. Afzender Ico Smid

Liefde is...

IK VIND JE LIEF! 14 februari is het weer Valentijn. De dag dat je jouw geliefde wil verrassen. Het Nederlands

Bijna 50% KORTING b een partn ij er abonnem ent

Patisserie Huis heeft een exclusief Chocolade Valentijns hart ontworpen, gemaakt van de beste Belgische chocolade. Uiteraard wordt deze zeer originele liefdesverklaring voor jouw Valentijn ook nog eens luxe verpakt. Leverbaar met een vaste tekst of een eigen tekst maar dan moet je hem wel even bestellen, dat kan zo wel in de winkel, als telefonisch of via de e-mail. De harten zijn in het klein (€ 5,95) of in het groot (€ 9,95) verkrijgbaar. Daarnaast hebben we ook speciale Valentijn chocolade en bonbons.

Samen sporten bij Thea Hoogervorst!

* Deze geldt alleen bij single abonnementen.

Het sportcentrum waar iedereen zich thuis voelt!

Nijverheidsweg 2 - Voorhout www.theahoogervorst.nl - 0252 232 657

Voor Marieke Dekker uit Hillegom Lieve Marieke, een speciale valentijnsknuffel omdat jij mij zo dierbaar bent. Ik hoop dat wij nog heel lang vriendinnen zullen zijn! HVJ - liefs, Wanda

5 jaar geleden, het mooiste cadeau! Happy Birthday Tyler, papa’s trots, mama’s liefie. Happy Valentine’s Day Désiré, beste moeder, liefste vrouw.

Anneke Ik ben getrouwd met de mooiste vrouw en de liefste oma die er is. ;-) Dikke knuffel van ons.

Al 10 jaar samen

En dit jaar voor het eerst Valentijn met onze kleine meid. Love you, Anne & Iris

ZONDAG 12 FEBRUARI

GRATIS ENTREE

DÉ BRUIDSBEURS VAN OEGSTGEEST EN OMSTREKEN Zondag 12 februari tovert La France voor de negende maal haar locatie om tot één van de meest inspirerende settingen waarin u álle ingrediënten vindt voor uw huwelijksdag. Dé beurs waar trouwen en alles rondom trouwen centraal staat. Experts op hun vakgebied presenteren deze dag met trots hun producten en diensten. Van uiterlijke verzorging, kleding en beauty wandelt u naar de muziek en entertainment en ondertussen maakt u kennis met de mogelijkheden voor trouwvervoer en fotografie. Iets vergeten is bijna onmogelijk; La France heeft aan alles gedacht! De locatie zelf is eigenlijk al één grote stand op zich. La France is niet alleen gespecialiseerd in het verzorgen van evenementen, maar is óók trouwlocatie voor de gemeente Oegstgeest. Eén van de gastvrouwen vertelt u met veel plezier meer over deze mogelijkheden tijdens een persoonlijke rondleiding. Deze inspirerende bruidsbeurs wordt georganiseerd door La France op 12 februari van 11 tot 16 uur. De toegang is gratis, net als het parkeren.

DEELNEMERS • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La France Lola’s Events Topday DIYA custom suits Alexander Juwelier Frans Nijssen Fotografie Oriflame Sharingbox Haasnoot (Azzurro ) Beauty Skyfly GP Fotografie Geelkerken Linskens Advocaten Tui at Home van der putten uniek in trouwvervoer Mariagesminnee Heppie-Store Ballonen Feestartikelen Fiori Bloemen De Bruidsoutlet

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 43 • 2341 BR OEGSTGEEST • TIJD 11.00 -16.00 UUR • GRATIS PARKEREN

• Volkswagenbus voor trouwvervoer • Het Zaanse Bruidshuis • Bouman Roofvogels • Trouw-Jewelz | van der Zwart juwelz • Daans bloemenwinkel Oegstgeest • double u productions • Kapsalon Gorgio • Colorworks • B&J Verhuur Party Services • Maison Geneviève • De Patissier • The Unique Concept • Fotodoos • Wüts Mediaproducties • Bailine Oegstgeest • I am Luigi maatkleding • Plugify • La plus belle! Atelier voor hoeden op maat • Weddings & Events by Denise Brouwer


g ro o t

ADVIES _ ONTWERP _ AANLEG _ ONDERHOUD VAN TUINEN | BOOMVERZOR GING

“Word jij onze nieuwe collega e uitwerp,

Bomen is een modern, middelgroot in Voorhout of Sassenheim?” erzorgingsbedrijf voor zowel jven en instellingen. Voor onze uitVan Winsen Tuinen en Bomen is een hoveniersbedrijf datmiddelgroot breed Van Winsen Tuinen & Bomen is een modern, efeuille op het gebied van ontwerp, actief is in boomwerk, in de groenvoorziening envoor in de zowel particuliere hoveniersen boomverzorgingsbedrijf ActiVite is een professionele betrokken en

V h p g

a

ADVIES _ ONTWERP _ AANLEG _ ONDERHOUD VAN TUINEN | BOOMVERZOR GING ADVIES _ ONTWERP _ AANLEG _ ONDERHOUD VAN TUINEN | BOOMVERZOR GING

wij

sector in aanleg en in bedrijven onderhoud. en instellingen. Voor onze uitparticulieren als Onze projecten zijn daardoor zowel zeer afwisselend als uitdagend. gebreide projectportefeuille op het gebied van ontwerp,

stabiele zorgorganisatie. Wij doen er alles aan van tuinen en parken, zoeken wij om in overleg met de cliënt de zorg te bieden die bij hen past. Zorg met een glimlach noemen wij dat.

aanleg en onderhoud zoeken wij Wij zijn voor ons teamvan pertuinen directen opparken, zoek naar: Van Winsen Tuinen & Bomen is een modern, middelgroot

boomverzorgingsbedrijf voor zowel >hoveniersGEMOTIVEERDE LEERLING HOVENIER Van Winsenen Tuinen & Bomen is een modern, middelgroot(BBL), 32 UUR particulieren bedrijven en instellingen. onze uithoveniers- enals boomverzorgingsbedrijf voorVoor zowel >gebreide ASSISTENT HOVENIER, TIME projectportefeuille hetFULL gebied van onze ontwerp, particulieren als bedrijven en op instellingen. Voor uitgebreide op het gebied van ontwerp, enprojectportefeuille onderhoud van tuinen en FULL parken, zoeken wij >aanleg ALLROUND HOVENIER, TIME

GEMOTIVEERDE ALLROUND HOVENIERS

VEERDE ND HOVENIERS Voor onze locaties Agnesstaete in Voorhout en Sassembourg in Sassenheim zijn wij op zoek naar:

RS

OUD

Vragen?

schillende machines en werktuigen en weet hoe je ze moet onderhouden. Voor AANLEG & ONDERHOUD dat graag doen in een prettige werksfeer met een jong de ondersteuning in de uitvoering en de administratieve registratie van jouw Heb je aantoonbare ervaring in enpakket passie voorenhet en deskundig collega’s? werkzaamheden werk team je met ons software TIMIN gebruik je een tablet hoveniersvak? Ben je in bezit van rijbewijs B eventueel je van aantoonbare het inHeb plaats een werkbon.ervaring in en passie voor aangevuld metBen E? Kan zelfstandig werken en wil je hoveniersvak? je injebezit rijbewijs B eventueel Mail dandoen je motivatie en van cvwerksfeer naar info@vwinsen.nl dat graag in een prettige met Wat bieden wij jou? aangevuld met E? Kan je zelfstandig werken eneen wil jong je t.a.v. Cees van Winsen. Bel naarwerk (0252) 23 58 88 voor Als Van Winsen Tuinen en Bomen je in een team. en deskundig team collega’s? dathovenier graag bij doen in een prettige werksfeer met eenleuk jong De sfeer is prettig en informeel. Zowel de werkgever als de werknemers hebben aanvullende informatie of vragen over de vacature. en deskundig team collega’s? een professionele werkhouding ennaar doen info@vwinsen.nl graag een stapje meer indien het werk Mail dan je motivatie en cv dat vereist. Wevan beschikken in het bedrijf (0252) over een23 breed aanbod t.a.v. Cees Winsen. 58 88 voor aan kwalitatief Mail dan je motivatie enBel cvErnaar naar info@vwinsen.nl goede machines en werktuigen. is ruimte voor persoonlijke groei door opleiaanvullende informatie of vragen over de vacature. t.a.v. vanruimte Winsen. Bel voor naarzelfinitiatief (0252) 23en 58uitbreiding 88 voor van taken bij ding enCees er wordt geboden aanvullende informatie vragen over een de goed vacature. interesse en geschiktheid. Weof bieden je verder en marktconform salaris op basis van de CAO Hoveniers en dito arbeidsvoorwaarden. Acquisitie Acquisitie naar aanleiding naar aanleiding van deze van deze vacature vacature wordtwordt niet op niet prijs op gesteld. prijs gesteld.

Daarnaast hebben wij, voor zowel de thuiszorg als in de woonservicecentra, meerdere vacatures voor: · Verzorgenden 3IG · Verpleegkundigen niveau 4 · Wijkverpleegkundigen niveau 5

AANLEG & ONDERHOUD GEMOTIVEERDE In deze functies werk je in overleg met de opdrachtgever of voorman samen GEMOTIVEERDE Heb je aantoonbare ervaring eneen passie voor het gevolgd ALLROUND HOVENIERS met collega’s (zelfstandig) opdrachten uit. Jein hebt gerichte opleiding hoveniersvak? Ben je in bezit van rijbewijs B eventueel op MBO niveau of leert het vak op dit moment als leerling in een BBL-traject. ALLROUND HOVENIERS Natuurlijk heb je ruime van planten en bomen. Je kunt werken AANLEG & ONDERHOUD aangevuld met kennis E? Kan je zelfstandig werken en met wil verje

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4

(071) 516 14passie 15 | www.werkenbij.activite.nl ervaring in en voor het in bezit van rijbewijs B eventueel an je zelfstandig werken en wil je en prettige werksfeer met eenLoosterweg jong 51c T (0252) 23 58 88 2215 TM Voorhout info@vwinsen.nl ollega’s? www.vwinsen.nl Marjolein van Weldam, Wijkverpleegkundige ActiVite

Loosterweg 51c 2215 TM Voorhout Loosterweg 51c www.vwinsen.nl 2215 TM Voorhout

t tueel il je n jong

T (0252) 23 58 88 info@vwinsen.nl T (0252) 23 58 88 info@vwinsen.nl

www.vwinsen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

aanleg en onderhoud van tuinen en parken, zoeken wij

e en cv naar info@vwinsen.nl WONINGINRICHTING VAN STEIN IS EEN STERK GROEIEND Leuke bijbaan, goede verdiensten WELKE OPEREERT VANUIT HILLEGOM. en. Bel naar (0252) 23 58FAMILIEBEDRIJF 88 voor VANDAARUIT BIEDEN WIJ DE BESTE SERVICE OP HET GEBIED tie of vragen over de vacature. VAN WONINGINRICHTING DOOR DE GEHELE DUIN- EN Bezorg(st)er BOLLENSTREEK. WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS DE KLANT DAT IS! WEGENS TOENEMENDE DRUKTE HEBBEN WIJ PER DIRECT PLEK VOOR EEN

Reklamediensten Schakel per direct op zoek naar Hoofdstraat 26,de2181 EDis Hillegom bezorg(st)ers voor: Tel 0252 520557 - 06 22795993

mail: info@rinusvanstein.nl De Teylinger

ALLROUND WONINGSTOFFEERDER (Voorkeur: specialiteit vloeren stofferen).

Wij bieden je een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime baan (38 uur) in een jong en energiek team. Kun je goed in een team werken en lijkt dit jou een mooie uitdaging? Dan komen we graag met jou in gesprek! Voor meer informatie: Www.rinusvanstein.nl Je sollicitatie bij voorkeur per email via: info@rinusvanstein.nl

UITGEBREIDE COLLECTIE Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het GORDIJNEN sterweg 51c T (0252) 23 58- RAAMDECORATIE 88 UITGEBREIDE vouwen van de folders die COLLECTIE met de krant mee bezorgd moeten TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC worden. Het betreft een-aanstelling voor het één keerinfo@vwinsen.nl per week - PARKET LAMINAAT - PVC 5TAPIJT TM Voorhout lopen van één of meerdere wijken. GORDIJNEN - RAAMDECORATIE w.vwinsen.nl

oor e.

De volgende wijken komen binnenkort beschikbaar in SASSENHEIM Openingstijden: • omgeving Rijksstraatweg / Klinkenberg maandag gesloten • omgeving Vaartkade / Bijweglaan dinsdag t/m vrijdag 10.00/ tot 17.30 uur • omgeving Parkhove Marsstraat

zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: info@de-schakel.nl.

Hoofdstraat 26,262181 Hillegom Hoofdstraat 2181 EDED Hillegom Tel. 0252 - 520 557 | Fax 0252 - 525 870 Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

G A

A

H h a d e

M t a


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

17

Rouw- en Verlies Café: Alles wordt anders

de omroep van de bollenstreek!

Weissensee Ik ben gek van sport. Niet om te doen. Ik ben niet lenig en ook veel te lui. Dat sport goed is voor je gezondheid vind ik een overgewaardeerde stelling. Maar live verslag doen van sport is een van de mooiste dingen om te doen. Ik deed verslag van een triathlon vanuit een boot, volgde marathons vanaf de motor en liep met dunne poep in mijn broek tussen de paarden tijdens een concours hippique. En wat kreeg de omroep afgelopen week weer een mooi sportcadeau: Lisa van der Geest uit Warmond won de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Na de finish kwam er weinig tekst uit: ze zat helemaal kapot. We hebben haar de volgende dag gebeld en toen klonk ze fris en vrolijk. Mooi verhaal van Lisa. Schaatsers en wielrenners. Dat zijn de bikkels uit de Hollandse sport. Bijna dood over de finish, maar hang er een microfoon onder en ze staan je te woord. Zouden voetballers nog wat van kunnen leren. Weet u wat een plopkap is? Dat is zo’n ding over je microfoon. Het zorgt ervoor dat de heel harde klanken iets gedempt worden en bij harde wind biedt een plopkap de juiste bescherming. De internationale voetbalbonden eisen van omroepen dat ze plopkappen gebruiken met het logo van de voetbalbond er op. Interviews vinden plaats voor een reclamebord en de rust van voetbalwedstrijden zit voor 90 procent volgepropt met reclame. Toch hoop ik dat VVSB kampioen wordt in de Tweede Klasse (wordt lastig), FC Lisse in de derde divisie de beste blijkt (heel goed mogelijk) en Ter Leede en Noordwijk promoveren vanuit de hoofdklasse (gaat lukken). Maar als omroep van de Bollenstreek hebben we ook: SJC, SV Hillegom, Foreholte, Teylingen, Van Nispen en Warmunda. Voor het sportprogramma op zondagmiddag zijn zo’n 11 vrijwilligers van ons actief. De hoofdmoot blijft voetbal met verslaggevers langs de lijn, maar uiteraard berichten we ook over TOP, the Bassets en nog veel meer leuke sporten. Sport op de radio blijft zijn eigen, unieke sfeer houden en het trekt altijd veel luisteraars. Maar tussen die vaste competities zijn de unieke prestaties van schaatsster Lisa van der Geest, zwemmer Marc Evers en snowboardster Yvette Heijt toch een paar mooie, extra krenten in de pap. Waarom deze lofzang van sport op de radio? Wij zijn als omroep soms net een sportvereniging. Soms valt er een gaatje in ons vrijwilligersbestand. We zoeken sportverslaggevers, technici en regisseurs. Wat het je oplevert? Stel, je hebt net als ik nooit een sportprijs gewonnen en een voldoende voor gym gehaald op basis van inzet. Je maakt bij Bo de sport van zo dichtbij mee, het lijkt net of je zelf mee doet, zelf wint. Daarom was het voor mij een geweldige week: ik heb 200 kilometer geschaatst op de Weissensee en gewonnen! Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

SASSENHEIM n Verdriet is er niet alleen omdat je je dierbare verloren hebt, maar ook omdat je je leven zoals het tot dan toe was kwijt bent geraakt. Het Rouw-en Verlies Café ‘Over-Leven’op zondag 26 februari heeft als thema ‘Alles wordt anders’.

Het antwoord op een verlies noemen we rouw. Een hele leefwereld aanpassen rond het gat dat geslagen is. Telkens komt men na een verlies weer nieuwe dingen tegen die een antwoord vragen. Het verlies maak men niet ongedaan, maar men moet ermee verder leren te leven. Waar ben ik in terecht gekomen? Hoe doe ik dat? Wat kom ik tegen in die zoektocht? Met deze vragen men actief aan de slag onder leiding van Sylvia Romijn, rouw- en verliesbegeleider. Met haar grote

ervaring in de vele ontmoetingen met rouwenden kan zij aanwezigen een eindje op weg helpen in het zoeken en vinden. De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden. Deze bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim. De toegang is gratis.Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Prins Johannes 1 en zijn gevolg brengen op zondag 19 februari de bloemetjes rond in Sassenheim. | Foto: pr.

Wie verdient een bloemetje van de Saksen? SASSENHEIM n Net zoals zijn voor-

Fietstocht langs mooie regionale initiatieven

gangers, gaat ook Prins Johannes op pad om bloemetjes langs te brengen bij mensen die ze verdienen. Kandidaten hiervoor aanmelden kan via danielle@ hduivenvoorden.nl.

REGIO n Hoe mooi is het dat buurt-

Elk jaar houdt carnavalsvereniging De Saksen de traditie in ere om bij Sassenheimers die het afgelopen jaar niet zo fortuinlijk of een tijd aan bed gekluisterd waren, met een gezellig bloemetje te verblijden en even een luisterend oor te bieden.

bewoners samenwerken om een kinderboerderij op te knappen of de vrijwilligers die ouderen vervoeren naar activiteiten. Voor veel mensen is dit heel normaal, maar het maakt de straat, buurt of dorp wel heel leuk en speciaal om in te wonen. Zaterdag 18 februari is er de kans om initiatieven onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. Op die dag maakt het regionaal VVD Kamerlid Leendert

de Lange een fietstocht langs Voorschoten, Wassenaar, Katwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk. Het is mogelijk om een eigen initiatief aan te melden via www.facbook. com/leendertdelangevvd, voorzien van een korte toelichting en foto. De ‘Leendert Luistert fietstocht’ zal zaterdag 18 februari om 10.00 uur starten in Voorschoten en tegen de avond eindigen in Noordwijk.

Op zondag 19 februari gaan Prins Johannes 1 en Prinses Karin voorop om bij de families in Sassenheim op visite te gaan. De bloemetjes worden gesponsord door oud-prins

Thijs van Tol. Aanmelden van kandidaten kan bij Danielle Duivenvoorden door een e-mail te sturen naar danielle@hduivenvoorden.nl. AGENDA

De Saksen werken toe naar het carnavalsfeest van 2017. Op vrijdag 24 februari is om 21.45 uur de sleuteloverdracht aan de Prins van het Saksenrijk, gevolgd door een feest. Op zaterdag 25 februari is de optocht in Sassenheim van 15.00 tot 16.00 uur. ‘s Avonds is het natuurlijk weer feest in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Op maandagmiddag 27 februari wordt om 13.30 uur het boerenhuwelijk voltrokken in de gemeentewinkel. Aansluitend is hyet bruiloftsfeest met om 18.00 uur boerenkool eten.

KTS schenkt zwemgeld aan ISK Katwijk VOORHOUT n Het Teylingen College locatie KTS is woensdag 1 februari op bezoek geweest bij de ISK (Internationale Schakelklas) om op officiële wijze hun ingezamelde bijdrage van de kerstmarkt te overhandigen. In totaal is er een bedrag van 3.098,89 euro opgehaald.

“Daar is de ISK super blij mee,” zegt ISK-teamleider Marian de Jong. Het geld wordt besteed aan zwemlessen voor de leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben. Mocht er nog geld over zijn, dan staan er nog genoeg sportfaciliteiten hoog op het verlanglijstje van de ISK.

Leerlingen van de KTS overhandigen de cheque aan hun leeftijdsgenootjes van de Internationale Schakelklas. | Foto: pr.

De KTS organiseert ieder jaar een kerstmarkt waarbij de school elk nieuw schooljaar op zoek is naar een nieuw goed doel binnen de Duin- en Bollenstreek om geld voor in te zamelen.

Nieuw bestuurslid Ondernemersfonds Teylingen TEYLINGEN n André Hoek is sinds

vorige week toegetreden tot het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT). Door het vertrek van John van der Tol per 1 november 2016 ontstond een vacature. Het bestuur is op zoek gegaan naar een kandidaat die zelf ondernemer is in de gemeente Teylingen. “We kwamen al snel uit bij André Hoek,” vertelt voorzitter Esther Overweter. Hij is directeur/ei-

genaar van Hoek Hoveniers in Voorhout en Ursem en had al eerder interesse getoond om zich in te gaan zetten voor het Ondernemersfonds. We zijn blij met zijn komst, waarmee het bestuur weer compleet is en we met volle energie het OFT verder kunnen uitbouwen.” André Hoek: “Ik wil graag bijdragen aan verdere samenwerking tussen de Teylingse ondernemers en heb er veel zin in om de uitdagingen van het OFT met elkaar op te pakken”.

COLLECTIEVE PLANNEN

Het Ondernemersfonds Teylingen is per 1 januari 2016 van start gegaan voor een proefperiode van twee jaar en heeft als doel om collectieve initiatieven door het bedrijfsleven te financieren en zo de economie van Teylingen te versterken en onderlinge samenwerking te bevorderen. In 2016 is een aantal collectieve plannen ingediend en gerealiseerd. Ook voor 2017 zijn er alweer plannen ingediend.


uit!

DE TEYLINGER

Ontspanmoment voor vrouwen met kanker WARMOND n Daphne Vasen, eige-

naresse van de schoonheidssalon gevestigd in Healtchclub prolife, zet zich in de maand februari in voor KWF. Van iedere schoonheidsbehandeling die ze geeft, gaat tien procent van de betaling naar KWF. Ook geeft ze vijf vrouwen die te maken hebben met kanker, een gratis verwenmoment in de salon. Zij kunnen zich aanmelden via www.lookgoodfeelbetter.nl.

Valentijn in koopcentrum SASSENHEIM n Tijdens de Valentijnsactie op zaterdag 11 februari kunnen stelletjes een diner voor twee winnen op Valentijnsavond. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen mensen meedoen met twee spellen: 30 seconden zoenen met hun geliefde of een hartenballon zo snel mogelijk opblazen. Er zijn uiteindelijk acht prijswinnaars die op 14 februari kunnen eten bij een van de restaurants in Sassenheim. Deze actie is financieel mede mogelijk gemaakt door Teylingen Ondernemersfonds en Teylingen Ondernemers Vereniging. ONTBIJT OP BED

Ook de winkeliers van het Voorhavenkwartier in Sassenheim zijn in een romantische bui. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari kunnen consumenten hun hartenwens achterlaten bij de winkeliers op het Voorhavenkwartier of op de Facebookpagina van de winkeliersvereniging. De tien mooiste reacties worden beloond met een romantisch ontbijt op bed tijdens Valentijnsdag.

Open lessen bij Up2Stage SASSENHEIM n In de hele maand februari is er bij musicalgroep Up2Stage op dinsdag een open les. Bij Up2Stage krijg je les in zang, dans en spel om toe te werken naar een grote show in november.

Jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar, vanaf groep 8, kunnen zich aanmelden via info@up2stage. nl. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 tot 20.45 uur in de kleine studio van Dansstudio Sonja, Menneweg 107 in Sassenheim.

Film: ‘Carol’ SASSENHEIM n New York, begin jaren ‘50. Therese Belivet (Rooney Mara) werkt in een warenhuis in Manhattan en droomt van een meer vervullend leven als ze Carol Aird (Cate Blanchett) ontmoet. De vonk slaat onmiddellijk over. Wanneer de verhouding aan het licht komt, neemt Carols echtgenoot wraak door haar geschiktheid als moeder aan te vechten. Een onverwachte gebeurtenis gooit hun beider levens overhoop. De film is te zien op donderdag 9 februari om 20.15 uur in theater ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang.

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

19

Park Overbosch voor nog eens tien jaar in beheer stichting n Gemeente en bestuur tekenen overeenkomst VOORHOUT n De gemeente Teylingen heeft veel vertrouwen in de vrijwilligers van de Stichting Park Overbosch. Dat werd afgelopen maandag bezegeld door wethouder Kees van Velzen, die zijn handtekening zette onder de vernieuwde beheerovereenkomst, die met tien jaar is verlengd. Door Piet van Kampen

Vijf jaar geleden werd de stichting in het leven geroepen. Een aantal vrijwilligers met hart voor de natuur maakte zich sterk om Park Overbosch te behouden en te revitaliseren. ‘Wat bezielt die mensen om daar zoveel energie in te stoppen?’ vroeg de wethouder zich destijds af. Nou wat die mensen bezielde is de laatste jaren duidelijk geworden. Paden werden begaanbaar gemaakt en er werd een nieuw toegangshek geplaatst. Ook werden er nieuwe planten aangebracht en voor de wandelaar die even een pauze wil nemen, ontbreekt het zitmeubilair ook niet. Het succes van deze aanpak werd bekroond door het toekennen van de Groene Vlag. In 2016 is een evaluatie gehouden tussen de gemeente en de stichting en is vastgesteld dat de stichting in haar doelstelling is geslaagd.

Wethouder Kees van Velzen en voorzitter van de stichting Joep Derksen (r) tekenen de nieuwe beheerovereenkomst.

SAMENWERKING

Van Velzen prees de samenwerking tussen de stichting en de gemeente. “Jullie zijn een goede partner en de samenwerking is uitstekend. Wij als gemeente hebben veel vertrouwen in de toekomst vandaar dat de beheerovereenkomst met tien jaar wordt verlengd. Het is een hele bestendige situatie. De kwaliteit van

Viggo Waas over Cruijf SASSENHEIM n Viggo Waas speelt op

zaterdagavond 11 februari zijn voorstelling ‘Cruijff & Pipo’ in Theater ‘t Onderdak. De try-outs van het eerste soloprogramma van de NUHR-cabaretier waren in maart al begonnen - twee weken voordat Johan Cruijff stierf. Maar de voorstelling die hij wilde maken, met een verwijzing naar twee van zijn jeugdhelden in

de titel, heeft er niet zichtbaar onder geleden. Integendeel: de jongensjaren waarop hij terugkijkt, zijn door Cruijffs dood des te onherroepelijker voorbij. De voorstelling begint om 20.15 uur en is in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten à 20.00 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl en 45 minuten voor aanvang van de voorstelling.

het park is toegenomen. Mijn welgemeende complimenten.” Joep Derksen, voorzitter van de stichting, schetste in korte bewoordingen wat er zoal de laatste vijf jaar is bereikt. Het volgende punt op het wensenlijstje is een opknapbeurt voor de vijver. Van Velzen dacht nog even verder vooruit. ‘Het zou ook mooi zijn

als er hier een aanlegsteiger komt voor de toeristen, want er varen er tijdens de mooie dagen heel veel langs. Het zou ook voor het toerisme voor Voorhout bevorderlijk zijn,” sprak hij zijn wens uit. Nu de beheerovereenkomst met tien jaar is verlengd tot 31 december 2026, blijft Park Overbosch in vertrouwde handen van de vrijwilligers die er hun ziel en zaligheid in steken.

Wie wordt de Teylingse voorleeskampioen? SASSENHEIM n Wie leest het mooiste een zelfgekozen fragment uit zijn of haar favoriete kinderboek voor? Op zaterdagmiddag 11 februari strijden leerlingen uit de groepen 7 en 8 uit Teylingen en Lisse om deze eer tijdens de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

het om een plek in een van de kwartfinales. Wie door gaat naar die volgende ronde ligt in de handen van een bijzondere jury, bestaande uit de wethouders van Lisse en Teylingen met het bibliotheekwerk in de portefeuille: Adri de Roon en Arno van Kempen.

Improvisatieavontuur bij Op Sterk Water

De vijf voorleeskampioenen van basisscholen uit Lisse en Teylingen treden tijdens deze voorronde voor het voetlicht. Op school wonnen zij de wedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel ‘Voorleeskampioen van de school’.

WARMOND

Tijdens de eerste voorronde draait

De kampioenen van de voorrondes gaan door naar de kwartfinale die op 29 maart wordt gehouden in de bibliotheek in Leiden. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale van Zuid-Holland op 19 april De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale op 17 mei.

n Cabaretgroep Op Sterk Water staat op zaterdag 11 februari op de planken van theater Het Trefpunt. Dit collectief van wisselende cabaretiers, acteurs, muzikanten en taalkunstenaars maakt al vele jaren van iedere uitvoering een unieke gebeurtenis. Er wordt namelijk niet een van tevoren bedachte show opgevoerd, maar ter plekke

op aanwijzingen van het publiek iedere keer een nieuwe voorstelling in elkaar geknutseld. Inhoud van de avond is dus nog niet bekend, maar een aanslag op de lachspieren is in ieder geval verzekerd.De voorstelling begint om 20.30 uur, kaarten kosten 16,50 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt. nl of bij de VVV te Warmond.

Omtzigt op Pensioentour REGIO

n Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is op pensioentour en komt op woensdag 15 februari naar de Duin- en Bollenstreek.

Omtzigt heeft al een flink aantal plaatsen in Nederland aangedaan met zijn pensioentour en trekt steeds volle zalen. Pensioen is een thema waarover veel Nederlanders zorgen hebben. Al sinds 2003 houdt hij zich als Kamerlid met dit onderwerp bezig. In 2012 werd hij met voorkeurstemmen herkozen en in de afgelopen jaren ontwikkelde hij zich tot de luis in de pels van de regering. Ook bij de aankomende verkiezingen staat hij als kandidaat voor het CDA op de kieslijst. Zelf meedoen bij Op Sterk Water. | Foto: pr.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het bedrijfs-

restaurant van het complex van FloraHolland in Rijnsburg. Allereerst presenteert Julius Terpstra zich. Hij is de CDA-kandidaat van de jongeren en de regio. Ook andere regionale kandidaten stellen zich voor. Daarna zal gastheer FloraHolland een korte uitleg geven over het belang van de veiling voor de wereldwijde bloemenhandel. Vervolgens is de microfoon voor Omtzigt, die vertelt over onder andere de pensioenen. Ook is er gelegenheid om hem vragen te stellen. De toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. De bijeenkomst is met borden aangegeven. Volg (vanaf de snelweg A44 en vanuit Oegstgeest/Rijnsburg) de richtingwijzers FloraHolland en daarna de bordjes met ‘CDA-bijeenkomst’.


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

21

Artistic Hair viert feest met nieuw concept: Colorize WARMOND n Samen met kleindochter Aylin (2) onthulde Antoinette Brussee vorige week het logo dat hoort bij het nieuwe concept van hair en beautysalon Artistic Hair. “Met Colorize kunnen we klanten bewust maken van hun sterke punten.”

‘With the personal touch’ is al vanaf het begin de slogan die past bij Artistic Hair. In de dames- en herensalon aan de Dorpsstraat 47 staat aandacht met stip op nummer één. Alles draait om de perfecte uitstraling meegeven aan een blije klant. De losse onderdelen op gebied van haar, make-up en stijladvies zijn al vijftien jaar een succes en dus besloot Antoinette het verder uit te werken tot een totaalconcept. Het resultaat is Colorize; een totaalpakket waarbij de stylisten zich richten op vijf gebieden. Het team bekijkt niet alleen samen met de klant wat het beste kapsel is, maar ook welke kleuren passend zijn (Hair). Een uitgebreide haaranalyse en een passende haarverzorging zijn de volgende stap (Care). Voor de wenkbrauwen wordt gebruik gemaakt van de bekende Anastasia Brow treatment (Browz), waarbij echt wordt gekeken naar de vorm van het gezicht. Tips voor de juiste make-up is de vierde stap (Makeup), waarbij de schoonheid van de vrouw echt het uitgangspunt is.

Antoinette: “We passen de makeup aan aan de vrouw, in plaats van de vrouw aan de make-up”. Tot slot kunnen klanten ook terecht voor advies bij het bepalen van hun persoonlijke kleuring en styling (Styling). En ook voor mannen is er advies op maat. Wie bijvoorbeeld zijn baard of snor wil laten trimmen, scheren of bijknippen (op ouderwetse manier met scheermes en een hot towel), kan terecht bij Barbierra Elly. Zij geeft desgevraagd ook advies over welke baard of snor het beste bij de gezichtsvorm past en hoe deze ook thuis goed te verzorgen en te stylen zijn. TEAM

Antoinette is ontzettend blij met de vernieuwde salon. De reacties na de verbouwing en op de presentatie van Colorize zijn lovend. “Klanten zien de meerwaarde in. ‘Ik word echt gezien, jullie kijken echt verder’, zeggen ze.” Belangrijk onderdeel van het succes is de inbreng van het team stylisten, besluit Antoinette. “Het team is heel erg belangrijk voor me. We doen het echt samen. Dat compliment krijg ik ook vaak van klanten: een fijn team zorgt voor een fijne sfeer. Ik wil mijn team dan ook graag bedanken voor hun inzet en loyaliteit om Colorize tot een succes te maken.” Meer op www.artistic-hair.net.

In het verhaal van Into the Woods worden bekende sprookjes op de hak genomen. | Foto: pr./Monica Stuurop

Musicalgeschiedenis komt tot leven TEYLINGEN n Theaterschool Teylingen kan terugkijken op een weekend om niet snel te vergeten. Ontroerend, komisch, maar vooral verrassend was de voorstelling Geloof in je Eigen Talent in @Hok in Voor-

hout, waarin de cast het publiek meenam naar hoogtepunten uit de musicalgeschiedenis. Liefhebbers herkenden liedjes uit hitmusicals zoals Elisabeth, Evita en Annie en voor vooral de jongere bezoekers

was dit hét moment om ermee kennis te maken. Aangrijpende producties werden afgewisseld met meer lachwekkende scènes uit onder meer Chicago en Into the Woods.

Stimuleringsregeling groene initiatieven TEYLINGEN

n Inwoners van ZuidHolland die starten met crowdfunding voor een groen initiatief in hun buurt maken kans op een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Ook kunnen zij via crowdfundingplatform ‘Voor je Buurt’ extra begeleiding krijgen bij het opzetten van hun campagne. Inmiddels hebben de eerste tien groene initiatieven in Zuid-Holland al een financiële bijdrage van de provincie gekregen. Meedoen kan nog steeds: per initiatief draagt de provincie maximaal 5.000 euro bij aan de crowdfundingcampagne.

De provincie wil met de zogenoemde ‘Groene Verdubbelaar’ initiatiefnemers groene initiatieven

een duwtje in de rug geven. Vijf projecten zijn dankzij de crowdfundingcampagne en de bijdrage van de provincie inmiddels volledig gefinancierd. Deze projecten worden de komende maanden gerealiseerd. Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering krijgt een uitkijktoren, Buitenplaats Sion in Rijswijk heeft geld ingezameld voor een Buurtboomgaard, in Voorschoten wordt de binnentuin van de bibliotheek omgetoverd tot ontdektuin, in Voorhout komt er een nieuwe kruiwagen voor woonzorglocatie het Overbosch en in Zwijndrecht kunnen bezoekers van recreatiegebied Hooge Nesse straks via webcams naar vogelnesten kijken. In totaal haalden deze vijf

projecten 27.000 euro op waarvan de provincie 13.000 euro heeft bijgedragen. De overige vijf projecten starten in februari en maart met hun crowdfundingcampagne. AANMELDEN

De provincie Zuid-Holland heeft voor het jaar 2017 in totaal 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van crowdfundingcampagnes. Initiatieven kunnen maximaal 5.000 euro en 50 procent van hun doelbedrag ontvangen mits ze de andere helft via crowdfunding ophalen. Ga voor meer informatie over de bijdrage van de Provincie en het starten van een campagne naar: www.voorjebuurt. nl/zuid-holland.

JACOBA VAN BEIERENFONDS

Fonds zoekt ondernemende vrienden! Als maatschappelijk verantwoord ondernemer draagt u natuurlijk uw steentje bij aan de Teylingse gemeenschap. U sponsort de sportvereniging, waarvan u lid bent of het team van uw kinderen. U plaatst regelmatig een advertentie in het blad van een buurtvereniging, draagt bij aan enkele plaatselijke evenementen en u doet ook jaarlijks iets goeds voor de Teylingse natuur en cultuur. Inmiddels is het misschien zoveel en zo versnipperd, dat u het overzicht kwijt bent. Hoe makkelijk zou het dan zijn, om eens per jaar een mooi bedrag in te zetten, dat voor heel veel verschillende maatschappelijke projecten wordt ingezet? Projecten, waarvan zoveel inwoners van de gemeente Teylingen blij worden. Dat kan door sponsor te worden van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Dit fonds is er voor burgers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winst-

oogmerk uit de gemeente Teylingen en draagt jaarlijks bij aan uiteenlopende projecten. Lokale ideeën en initiatieven, die het leven in onze gemeente nog leuker maken.

dat tot toekenning wordt overgegaan. Zodat ook elk goedgekeurd project daadwerkelijk een breed draagvlak heeft en de kwaliteit van leven in Teylingen verbetert.

PROJECTEN ONDERSTEUNEN

Overweegt u als bedrijf sponsor van het Jacoba van Beierenfonds te worden? Weet dan dat uw bedrijfsgiften aftrekbaar zijn binnen de vennootschapsbelasting. Op de website leest u, hoe u sponsor kunt worden.

Was u afgelopen jaar al bedrijfssponsor van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen geweest, dan had u bijvoorbeeld bijgedragen aan een rolstoelbasketbalfestijn, een podium voor een schoolplein, een cultureel straatfestival, vervanging van kleding voor een jeugdband, een speurtocht voor de jeugd, een nieuwe ruif voor een kinderboerderij en de aanleg van een buurttuin. Het is zomaar een kleine greep uit de projecten, die vorig jaar mede dankzij het fonds konden worden gerealiseerd. Een verzoek tot bijdrage wordt overigens niet zomaar gehonoreerd. Het Fonds toetst elke aanvraag aan de vastgestelde voorwaarden, voor-

PARTICULIERE SCHENKING

Bent u geen ondernemer, maar wilt u wel graag financieel bijdragen aan een mooiere, leukere en socialere Teylingse samenleving? Als particulier kunt u natuurlijk ook sponsor of vriend van het Jacoba van Bierenfonds worden. Of een eenmalige schenking doen. Dat is door onze ANBI-status bovendien vrij van schenkbelasting, dus uw bijdrage kan volledig worden ingezet. Lees op de website, hoe dat werkt.

Jacoba van Beierenfonds Teylingen speurt naar bedrijfssponsoren. | Foto: pr. Het Jacoba van Beierenfonds schrijft iedere maand over hun recente en toekomstige projecten. Ze geven informatie over hoe stichtingen en verenigingen een donatie kunnen aanvragen en informeren lezers hoe ze geld aan het fonds kunnen schenken. www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.


MA P AN AA DA SSH G2 O 8M W AA RT

BOXSPRINGS BOXSPRINGS Wintervoordeel bij Caresse Lentevoordeel bij Caresse

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 1.095,-

RI NGS I NG

VA N A F

E 1.095,-

VLAKKE

UITVOERING UITVOERING 140x200 140x200 cm cm

1295,129 5,-

CA AR R EE SS SS EE 4 46 60 00 0 C

C

A

R

E

S

160x200 cm

2850,A

N

D

E

R

E

M

S

E

4

6

0

0

160x200 cm cm 140x200 cm 160x200

2850,1995, A

T

E

N

L

E

V

E

R

B

A

A

R

1995,-

AN ND D EE R R EE M MA AT T EE N N LL EE V V EE R RB BA AA AR R A

stoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare em), voor een ideale, ergonomische verstelling es; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van t bediening.

P BA PU U LL LL -- B AC CK K

Caresse boxspringbestaande bestaandeuit: uit:• een • eengestoffeerd gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare Caresse 4600: 4600: complete complete boxspring hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings metuniek uniek’pull-back’ ’pull-back’systeem systeem(terugloopsysteem), (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling boxsprings met voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie;••22pocketveer pocketveermatrassen matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers en zitpositie; met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van van hoogwaardig comfortschuim;• 2• 2elektrische elektrische motoren met bediening. hoogwaardig comfortschuim; motoren met bediening.

BEDIEN JE CARESSE B I J : BOXSPRING MET JE stad 95 Arnhem ACTIE SMARTPHONE Zie pag. 4-5 EN/OF TABLET Caresse 5400

VER KR IJGBA AR

CAR ESSE BOXSPR OXSPRIINGS NGS EXC EXCLUSI LUSIEF EFVER VERKR KRIJGBA IJGBAAR ARB B IJ:IJ:

Jacques Clement Clement Nieuwstad 95Arnhem Arnhem Nieuwstad KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 221195 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

23

Vier punten voor VCS dames SASSENHEIM

n Na de misser van vorige week gingen de speelsters van Volleybalclub Sassenheim er donderdag weer vol goede moed tegenaan tegen VV Haaglanden 2. Helaas nog steeds zonder Esther, die een nare griep te pakken heeft, maar wel weer met Iris, die vrijwel hersteld is van een enkelblessure.

Het team ging van start met Denise, Iris, Nanke, Debbie, Esther S., Jessica en libero Rineke. Na een wat aarzelende opening ging de machine lopen. Er werd goed gepasst en van alle kanten scoorden de aanvallers punten. VV Haaglanden kon nog wel aardig meekomen, maar capituleerde tegen het einde van de set: 25-20. MOEILIJK SERVEREN

In de tweede werd de servicedruk verder opgevoerd, waardoor VV Haaglanden niet echt meer aan haar spelletje toekwam. Denise liet nog even zien dat je ook een driemeteraanval kan prikken, Debbie wist keer op keer het gat te vinden op de

diagonaal en zo was het vrij snel 2514. En toen die derde set. Je kan als coach alleen maar waarschuwen: let op, ze komen terug, blijf alert, voer je taken goed uit. Het mocht deze keer niet baten. VV Haaglanden besloot om opeens een stuk moeilijker te gaan serveren en bij VCS liep alles even wat minder goed. Ondanks een aantal wissels ging de set verloren met 18-25. De wissels bleven staan in de vierde set en VCS nam in het begin telkens een kleine voorsprong. De tegenstander kwam echter iedere keer weer op gelijke hoogte en zo bleef het spannend. Toen het einde van de set naderde, vond Hilde het wel mooi geweest: met een aantal kill blocks beslechtte zij de strijd (2519). Met 3-1 behaalden de dames dus weer een overtuigende overwinning. Deze week is de enige echte thuiswedstrijd van coach Jesse, want dan spelen de dames in Utrecht, 20.00 uur in De Galgenwaard. De tegenstander is dan VV Utrecht dames 4.

Lisa van der Geest (m) op het podium, samen met Ankie Ytsma (tweede) en Anne Tauberop (derde plaats). | Foto:

Lisa van der Geest ook de beste in Alternatieve Elfstedentocht WARMOND

n Lisa van der Geest heeft vanmiddag de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen. Op het bevroren meer in Oostenrijk versloeg ze op een seconde Ankie Ytsma. Anne Tauberop werd derde op slechts twee seconde.

De Warmondse had op de Weissensee lange tijd geen uitzicht op het goud, maar doordat Elma de Vries vlak voor de finish viel, ging Van der Geest juichend over de streep. De Vries eindigde als vierde. Van der Geest finishte met een tijd van 7.57.51. Nick Pikaar is voorbij zijn tegenstander, maar komt er nog een tegen. Vakgenoot Paul Anholts (l) kijkt toe. | Foto: pr./René van Dam

TOP laat zich niet verrassen door AW/DTV SASSENHEIM n De wedstrijd van de nummer 3 tegen de nummer 9 in de Korfbal League werd, zoals van tevoren verwacht, gewonnen door TOP/Quoratio met 24-21. Toch was het geen makkelijke wedstrijd. TOP begon met een snelle voorsprong, maar AW/ DTV knokte zich terug waarna het lange tijd gelijk op ging. De wedstrijd werd uiteindelijk pas tien minuten voor tijd echt beslist in het voordeel van TOP.

TOP stond heel goed te spelen en gaf AW/DTV weinig kansen. Na een snelle voorsprong van 9-3 herpakte AW/DTV zich en knokte zich op inzet en een hoog afrondingspercentage bij 14-14 weer naast TOP. TOP speelde op dat moment te gehaast. De vele kansen die er wel waren werden niet verzilverd en dit gaf AW/DTV de kans om terug in de wedstrijd te komen. In de laatste 38 seconden voor rust wist Celeste Split een minimale voorsprong op het scorebord te zetten: 15-14. Na rust was het eerste schot van AW/DTV raak en de stand weer gelijk. Voor AW/DTV rook kansen en zette hun topschutter Ilona van den Berg, net terug van een blessure, in. Dit was ook het sein voor coach Jan Niebeek om Hendriks weer van vak te laten wisselen om de verdediging van Van den Berg op zich

te nemen. Bij 16-16 was het voor de laatste keer gelijk. TOP nam het initiatief weer in handen. De 20-18 van Nick Pikaar was de inleiding voor de beslissende fase. Na drie damesgoals op rij betekende dat 23-18 en hiermee was de wedstrijd gespeeld. Belangrijk was ook het doelpunt van invalster Sanne Jousma, die na een blessure weer op de weg terug lijkt. De eindstand werd 24-21 en de punten gingen naar TOP. TOP stijgt door deze overwinning weer een plekje op de ranglijst omdat LDODK ruim verloor van koploper PKC. Op vrijdag 10 februari wordt de wedstrijd tegen DOS’46 gespeeld. De wedstrijd start om 20.45 uur in de sporthal De Korf en wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. VERLENGING CONTRACT

Het bestuur van TOP heeft de contracten met de volledige trainersstaf van haar seniorenselectie verlengd. Zowel de TC Topsport als de trainersstaf zijn erg tevreden over de huidige samenwerking met hoofdcoach Jan Niebeek. Het wordt het vijfde seizoen van de Amsterdammer in Sassenheim. Zijn assistent Frits Haan en coach van het tweede team, Ruben Boode hebben ook voor een jaar bijgetekend. Lees verder op www.deteylinger.nl.

Het is voor Van der Geest het derde succes in korte tijd. Eerder dit jaar won ze de eerste marathon op natuurijs en pakte ze ook de winst in de wedstrijd op haar verjaardag. De andere Warmondse in het peloton, Iris van der Stelt, wist eerder in de wedstrijd de aandacht op zich te vestigen. Ze ontsnapte zo’n 60 kilometer voor het einde uit de kopgroep, maar kon dat niet volhouden. Op 30 kilometer werd ze door de zes andere rijdsters weer ingerekend. Ze eindigde uiteindelijk op de zesde plaats.Bij de mannen ging de winst naar Crispijn Ariëns.

AART KOOPMANS MEMORIAL

Een paar dagen later zou de Aart Koopmans Memorial verreden worden op de Weissensee. Een wedstrijd die Lisa van der Geest vorig jaar won. Door de dooi en het vele water op het ijs is in overleg met de KNSB de wedstrijd afgelast. De veiligheid van de schaatsers kon niet gegarandeerd worden. Op 22, 25 en 26 februari worden er in Zweden (in Lulea en in Falun) nog drie wedstrijden verreden om de KPN Grand Prix.

Eerste verlies The Bassets SASSENHEIM

n De winterstop duurde voor de rugbyers van The Bassets langer dan verwacht. De tweede competitie helft had al lang in volle gang moeten zijn, maar het winterse weer zorgde er twee weken lang voor dat de velden onbespeelbaar waren. Tot zaterdag, met de wedstrijd in en tegen Castricum.

gastspelers, maar ook een ploeg die The Bassets goed ligt. Bassets-trainer Phil Leck moest door vele afwezigen vanwege de griepgolf veel in zijn team omzetten, maar voelde zich zeker niet kansloos. Hoewel zijn team vocht voor wat het waard was konden ze niet echt voor gevaar zorgen. De schade bleef voor de bezoekers tot de rust beperkt, 14-3.

Castricum is een ploeg bestaande uit taaie duinranders en buitenlandse

Direct na de thee werd het 14-6, maar het gebeuk ging zijn tol eisen zo-

dat de Sassenheimse equipe steeds verder werd terug gedrongen. Het wachten was op de Castricumse genadeklap en die viel halverwege de tweede helft. The Bassets waren op en daar maakte Castricum leep gebruik van en bepaalde de eindstand op 29-6. Op zaterdag 11 februari speelt The Bassets om 15.00 uur de uitwedstrijd in Den Haag.

Schaatsbekers voor Luka en Patricia WARMOND n Op de ijsbaan De Uithof in Den Haag worden elk seizoen meerdere wedstrijden per leeftijdscategorie georganiseerd over verschillende afstanden. Op zondag 5 februari was de finale wedstrijd voor de pupillen. Een 500 en een 700m moest er nog gereden worden. Luka Fredrikze bij de pupillen A en Patricia Koot bij de pupillen B stonden na afloop op de hoogste trede.

THIALF

Op zaterdag 4 februari deed Okke Mouwen (WIJC, pupillen A) mee met een wedstrijd in Thialf in Heerenveen. Hij reed 2.19.82 op de 1500m en

verbeterde daarmee het negen jaar oude WIJC clubrecord Kees Heemskerk (2.21.45). Op de 500 meter wist Okke ook een nieuw persoonlijk record te rijden: 44.75 (was 46.49).

Deze twee leden van de Warmondse IJsclub waren in hun leeftijdscategorie de beste rijders over vijf wedstrijden. Rens Vergeer miste door een polsblessure de eerste wedstrijd en daarmee punten voor een goede eindklassering. Ook bij junioren C stonden WIJC’ers op het podium, Rianne Koot werd tweede en Tessa van Schie haalde brons. Luka Fredrikze en Patricia Koot met hun gewonnen bekers. | Foto: pr./Paul Fre-


sport

DE TEYLINGER

SASSENHEIM n Alweer een paar weken zijn kinderen van groep 3 en 4 tijdens de gymlessen aan het volleyballen. Volleybal is een teamsport, waar je zowel kracht, snelheid en mooie technieken gebruikt om samen voor elk punt te strijden. De kinderen zijn tijdens de lessen aan de slag gegaan met diverse onderdelen van volleybal. Er is aandacht voor het gooien en vangen van de ballen, maar ook het passen, smashen en het serveren is aan bod gekomen. De lessen worden gegeven door ‘Stichting de Combibrug’ in samenwerking met Volleybalclub Sassenheim (VCS).

VOORHOUT n Foreholte had een makkelijke middag tegen het bezoekende ROAC. Na drie doelpunten in de eerste helft was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Natuurlijk, na afloop was het weer beregezellig samen met de spelers en supporters vanuit Oud Ade-Rijpwetering. De Foreholte-kantine was afgeladen vol en er werd ongecompliceerd lol met elkaar gemaakt. Negentig minuten voetballen tegen elkaar tot je erbij neervalt, maar daarna is het klaar en gaan we gezamenlijk de derde helft in. Zondagvoetbal in optima forma.

Op woensdag 1 maart wordt van 10.00 tot 12.00 uur het volleybalproject afgesloten met een speciale dag: de Volleybal DOE dag. In de grote zaal van De Wasbeek zal VCS alles uit de kast halen om te laten zien hoe leuk volleybal is. Denk hierbij aan een speciale duikmat, een springkussen waardoor je extra hoog kunt springen bij de aanval en een snelheidsmeter voor je smash. Aanmelden is mogelijk via www.combibrug.nl.

SASSENHEIM n Voorafgaand aan de weken van de waarheid, speelde koploper Ter Leede een makkelijke wedstrijd tegen RVVH. Jesse Dingjan, in de basis voor de geschorste Oussama Siali, schoot de 1-0 binnen. Na rust waren de Sassenheimers veel te sterk. Marc de Kruys en Vincent Ammerlaan schoten de 2-0 en 3-0 binnen. Op zaterdag speelt Ter Leede het uitduel tegen nummer drie Spijkernisse. Een week later komt nummer twee Achilles Veen op bezoek op sportpark de Roodemolen.

Teylingen komt er niet aan te pas SASSENHEIM n Teylingen startte nog aardig tegen TOGB, met kansen voor Mark van der Vlugt en Dorus van der Voort. Daarna zakte de thuisploeg wat meer in en kregen de bezoekers meer ruimte. Daar profiteerde spits Mourits van door de 0-1 binnen te schieten. Na de rust leek Teylingen het helemaal kwijt. Binnen vier minuten scoorde TOGB drie keer en waren de kansen voor de ploeg van trainer Marc van Wonderen verkeken. Hilkemeijer mocht ook nog scoren bepaalde de eindstand op 0-5.

Warmunda pakt een punt WARMOND n Warmunda heeft

aan de uitwedstrijd tegen Nicolaas Boys een punt overgehouden. De Warmonders hebben de punten hard nodig in strijd tegen degradatie. In de derde klasse A staan alleen ASC, Voorschoten ‘97 en MMO lager. De thuisploeg uit Nieuwveen zakt door de puntendeling een plaatsje.

Op zondag 12 februari speelt Warmunda de thuiswedstrijd tegen Kickers’69, een ploeg die samen met Warmunda met twaalf punten op de tiende plaats staat.

24

Foreholte opnieuw maatje te groot voor ROAC

Volleybal Doe Dag

Goede generale Ter Leede

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

Toch werd één ding duidelijk tijdens de wedstrijd. Zo langzamerhand wordt de VV Foreholte voetballend een maatje te groot voor de SV ROAC. Dat kan ook moeilijk anders, de verenigingen en met name de jeugdafdelingen verschillen kwantitatief gigantisch van elkaar en dat verschil betaalt zich inmiddels uit in het voordeel van de Voorhouters.

Naomi Hoogervorst in de aanval. | Foto: pr.

Foreholte naar winst na pittige strijd VOORHOUT n Nog acht wedstrijden winnen en dan promoveren de handbalsters van Foreholte naar de eredivisie. De eerste stap is alvast gezet met een zwaarbevochten overwinning tegen Targos Bevo in Panningen.

De wedstrijd bleek een kopie te worden van de eerste wedstrijd in oktober. Toen werd in sporthal De Tulp na een 14-14 ruststand met 3022 gewonnen. Ook nu was het in de eerste helft een gelijk opgaande strijd, waarin BEVO behoorlijk stevig verdedigde en Foreholte niet soepel draaide. Er was ook geregeld balverlies en daar wisten de vrouwen uit Limburg wel raad mee. Foreholte speelde in die fase meer en meer tegen zichzelf. Na rust kwam de ploeg van Ricardo Clarijs meer in het spel en vielen de scores om en om. Onder aanmoediging van supportersgroep Purple United lukte het Foreholte toch om BEVO op de knieën te krijgen. Na

13 minuten maakte BEVO de 21-21 en vervolgens wisten zij door goed verdedigings- en keeperswerk van Foreholte vijftien minuten niet te scoren. De Voorhoutsen scoorden gemakkelijk. Met name rechter hoekspeelster Saskia Kolster kwam goed uit de verf met haar vijf doelpunten. De laatste twee minuten waren voor BEVO met nog twee doelpunten. De eindstand was 2328.

Ouderen die bang zijn om te vallen lopen juist een groter risico. Zij gaan activiteiten vermijden, minder de deur uit, waardoor hun conditie en spierkracht achteruit gaan. Hierdoor raken zij ook sociaal geïsoleerd. Ook afgelopen jaar kwamen weer duizenden van hen na een valongeluk bij de spoedeisende hulp, waarvan bijna de helft werd opgenomen in het ziekenhuis.

Op het half uur beslisten de Voorhouters de wedstrijd. Vanaf de rechterkant liet aanvoerder Tom Bleijswijk de bal bij de tweede paal neerdalen, waar Joost van Dam binnenschoot (2 -0). Een minuut later schoot middenvelder Sejad Navabi vanaf achttien meter de bal droog en hard achter een verraste keeper Bob Brugman (3 -0). Met nog een kwartier te spelen vergaten de Voorhouters om juist in die fase nog meer afstand te nemen. Sejad Navabi veroorloofde zich een hoogstandje daar waar gewoon binnenschieten meer voor de hand lag nadat hij door Rik Grondel was vrijgezet voor keeper Brugman. In de tweede helft bracht trainer Hein Leliveld de van een lastige blessure teruggekeerde aanvalsleider Martijn van Trigt, maar ook hij was niet in staat om de wedstrijd te kantelen. Foreholte bleef gecontroleerd voetballen, zette voortdurend en vroegtijdig druk op de ROAC-balbezitter, hetgeen telkens tot balverlies leidde. Slechts eenmaal kwam de Foreholte-verdediging in de problemen toen Thijs van Seggelen met een achteloze voetbeweging Loek van der Star vrij zette voor Matthijs Guijt. Ook in dit duel kwam Guijt als winnaar naar voren. ROAC bleef de gehele tweede helft proberen om de eretreffer op het scorebord te noteren. Aan de andere kant vergaten de Voorhouters om werkelijk aan het doelsaldo te werken. Wellicht dat de mannen van trainer IJzendoorn het wel genoeg vonden. De overwinning was er, meer was niet nodig, ze hoefden het er niet in te wrijven.

Op zaterdag 11 februari is de thuiswedstrijd in sporthal De Tulp tegen de nummer drie van de ranglijst. Winst betekent opnieuw een stap dichterbij promotie. De wedstrijd tegen Virto/Quintus 2 begint om 20.45 uur. Doelpunten: Saskia Kolster (5), Wendy Smits, Kim Schuurbiers en Marisha vd Geest (allen 4), Dana Vincenten (3), Ramona Vink en Naomi Hoogervorst (2) en Britt van Leijden, Nikki van der Post, Melanie Zwaan en Chantal Slegtenhorst (allen 1).

Opnieuw Zekerbewegen voor senioren VOORHOUT n Vroeger ook veel gesport of bewogen, maar lukt of durft u dat nu niet meer? Vanaf donderdag 16 februari start er bij Barends Sport-Voorhout een cursus ZekerBewegen voor senioren.

De wedstrijd was nog nauwelijks op gang toen Foreholte voor de eerste keer toesloeg. Vanuit de achterhoede verstuurde Pim Spreeuw de lange bal langs de lijn naar de diepgaande Rik Grondel. Zijn voorzet werd door Christian Guijt teruggelegd op spits Sam Lemmers, die met een lastige halve omhaal keeper Bob Brugman kansloos liet (1-0). Vlak daarna moest rechter vleugelverdediger Jacco den Hollander de ROAC-defensie behoorlijk geblesseerd verlaten, waarbij hij vervangen werd door Loek van As. De wedstrijd had nog een ander verloop kunnen krijgen als na een mooie ROAC-aanval via de linkerkant juist hij het doel had getroffen.

Nu verdween zijn harde schot rakelings over het Foreholte-doel.

ZES WEKEN CURSUS

De cursus start op donderdag 16 februari en duurt zes weken. De lessen zijn iedere donderdag van 10.45 tot 11.45 uur in de sportschool aan de Herenstraat 126-B in Voorhout. Er zal worden gewerkt aan beweeglijkheid, kracht en balans, maar vooral ook veilig vallen, opstaan en weer doorgaan. Wie kan dat beter leren dan een judoleraar, die de hele week zijn leerlingen leert vallen zonder pijn. En als je toch valt, dan maar op een zachte judomat. Voor meer informatie of inschrijving, bel 071-5174800 of mail naar barendssport@planet.nl.

Fenny van de Nouland laat Zoebas achter zich. | Foto: pr.

Forwodians blijft aan kop VOORHOUT n Nadat de dames van Forwodians vorige week de wedstrijd reglementair geworden hadden omdat de dames van Leiderdorp zich een avond van te voren afmelden waren ze nu toch wel blij dat ze hun punten gewoon met een mooie pot basketbal konden verdienen.

Dames 1 van Zoebas uit Zoetermeer was de tegenstander. Zoebas staat bijna onderaan in het klassement. Forwodians torent bovenaan met 26 punten uit 14 gewonnen wedstrijden. Emma Brocken opent in de tweede minuut de wedstrijd voor Forwodians met een score en doelpunten maken blijft ze de hele wedstrijd doen. Inge Gouw weet drie maal te scoren van de driepuntslijn en ook Fenny van de Nouland, Sabine den Os en Emma Brocken zijn trefzeker

van afstand. Zeneb Mansour Baker en Lotte van der Hulst, beide ijzersterk in de verdediging, maken het hun tegenstanders verdedigend moeilijk. Marjon van Egmond, sterk in de rebound, wordt bovendien topscoorder met achttien punten. Ilse Smit maakt in de laatste minuut een doelpunt en bepaalt de eindstand op 77-38 voor Forwodians. Met tussenstanden van 14-5; 38-15 wisten de dames al dat ze de wedstrijd niet meer konden verliezen, maar het spel is pas afgelopen na het eindsignaal dus speelden ze nog twee periodes. De derde periode werd afgesloten met een tussenstand van 61-27. Op vrijdag 10 februari speelt Forwodians om 20.45 uur tegen Grasshoppers in Katwijk. Zij staan tiende in het klassement.


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017

25

Kerkdiensten Woensdag 8 t/m 15 februari SASSENHEIM

Voorstelrondje van verenigingen

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: Diaken B. Prins Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; Kerk en Schooldienst?, voorganger: Ds. A.A. Bosma Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. C. Affourtit

Teylingen van A tot Z TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’.

VOORHOUT

Naam: Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim (VvPVS) Opgericht: 15 november 1956 Aantal leden: 50

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: A. Goumans Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit; zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met Iriskoor Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Rob Kool Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Eredienst, 19.00 uur: Genezingsdienst

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

Kleine Kerk in de steigers voor restauratie muur VOORHOUT

n De restauratiewerkzaamheden van de Kleine Kerk zijn in volle gang en nemen in totaal vier weken in beslag.

Om de technische staat van de monumentale panden van Protestantse Gemeente Voorhout in de gaten te houden wordt tweejaarlijks een rapport opgemaakt over de technische staat van onder meer de Kleine kerk, het Baarhuisje en de kerkmuur. Hierin wordt een prioritering toegekend aan het benodigde onderhoud. Het College van Kerkrentmeesters had bij de restauratiewerkzaamheden als uitgangspunt dat de restauratie duurzaam moest worden aangepakt, zodat recht wordt gedaan aan de monumentale status van de panden. Voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden is daarom een aannemer gespecialiseerd in monumentenonderhoud betrokken. TURFSTEEN

Door de jaren heen hebben reeds de nodige restauratiewerkzaamheden aan de monumentale Kleine kerk plaatsgevonden. In de afgelopen vijf jaar is onder meer de leiendakbedekking vervangen (2012), het orgel gerestaureerd en aangepast (2013) en zijn de draagbalken in de zijbeuk vervangen vanwege bruinrot en houtworm (2014). Uit het rapport, dat heeft geleid tot de huidige restauratiewerkzaamheden, kwam als aandachtspunt onder meer de turfstenen muur aan de zuidoostkant van de Kleine

kerk naar voren. “Turfsteen is een natuurproduct en wordt bijvoorbeeld in Duitsland gewonnen. Het gaat ongeveer honderd jaar mee en wordt met name aangetast door optrekkend vocht, vorst en zoutbelasting. De turfstenen muur was tot een hoogte van 1,20 m aan het einde van zijn levensduur. Helaas was de oorspronkelijke kleur turfsteen was niet meer te verkrijgen, omdat de groeve waaruit deze kwam was uitgeput. De kleur is groeve afhankelijk. Gekozen is voor een turfsteen die qua kleur het meest vergelijkbaar is met de oude steen,” aldus Mart Ouwehand en Ruud Overbeek van het College van Kerkrentmeesters en beiden nauw betrokken bij de restauratiewerkzaamheden. NIEUWE BEPLEISTERING

Ook de binnenmuur was op verschillende plaatsen aangetast door optrekkend vocht en zoutbelasting. De oude mortel was in combinatie met een ‘dichte’ verf te weinig vocht regulerend met als gevolg afbladderende verf en bepleistering. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zijn van de oude bepleistering monsters genomen om vast te stellen wat de beste restauratiemortel zou zijn. Op de muur zit inmiddels een ademende bepleistering met silicaatverf.

Wie zijn wij en wat doen we? De vereniging is opgericht op 15 november 1956 en had toen 30 leden en 3 jeugdleden. Het ledenaantal groeide met de jaren en in 1989 hadden we 177 leden en 17 jeugdleden. Na dit top jaar staan we nu op 50 leden en hebben geen jeugdleden meer. Het bestuur bestaat uit drie leden, wat eigenlijk te weinig is voor het werk wat gedaan moet worden. Wij zijn een vereniging tot bevordering van postzegel verzamelen maar ook andere verzamel gebieden hebben onze aandacht (bijvoorbeeld munten, telefoonkaarten en prentkaarten). Waarom is het zo’n leuke vereniging? Wij organiseren elke maand een ruil en veiling avond, dit doen we negen keer per jaar. Op die avond wordt er ook een loterij gehouden. Op deze avonden zijn ook niet leden van harte welkom om eens kennis te maken met onze vereniging en onze mooie hobby het verzamelen van postzegels. Dit kan op vele manieren: landen verzamelen, brieven met zegels erop of stempels, ook kan je een thema kiezen bijvoorbeeld sport, bloemen, dieren of schilderijen en zo zijn er nog vele manieren om het verzamelen leuk te maken en vooral betaalbaar te houden. Wat is jullie ambitie? Het ledenbestand uit te breiden met meer leden en vooral jongeren in de leeftijd van 8 t/m 20 jaar maar eigenlijk is iedereen welkom. De schoolgaande jeugd willen wij benaderen via de scho-

len van de gemeente Teylingen d.m.v. een tekenwedstrijd met als item een bezienswaardigheid in de gemeente. Van de winnende tekening zal dan een postzegel worden gemaakt. Voor de winnende school is er ook nog geldprijs te verdienen. Ook wordt gedacht om in samenwerking met de bibliotheek op een woensdagmiddag een informatie/doe middag te organiseren om de jeugd te laten kennis maken met het verzamelen van Postzegels. Informatie: Voor meer informatie, neem contact op met Ben Doornekamp: bel 0252-216740 of stuur een e-mail naar bgd194500@gmail.com. Ook kunt u langs komen op een van de clubavonden, die elke derde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) worden gehouden in het gebouw van de postduivenvereniging “De Blauwband” aan de Vijfmeiweg 39 in Sassenheim.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Gedurende de restauratie worden de kerkdiensten in de naastgelegen Verdieping gehouden. Op zondag 19 februari is de eerste kerkdienst in de gerestaureerde kerk.

COLOFON tel: 06-494 496 32 e-mail: redactie@deteylinger.nl

verhagen.nl o.v.v. De Teylinger

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 – 2220 CB Katwijk tel 071-402 29 01

Inleveren kopij:

Sluittijd advertenties dinsdag 10:00 uur

Hoofdredactie:

Advertenties:

Oplage: 14.700 Uitgave van:

Teuntje van Delft tel: 06-127 464 78 e-mail: t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie:

Marieke Voorn

Uiterlijk maandag 12:00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie. Contactgegevens binnendienst Vincent Roos, tel 071-409 16 38 Rosita Haasnoot tel 071-409 16 37 fax 071-403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverij-

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel 071-402 29 01 of www.deteylinger.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewe-

zen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim, Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het bestuurscentrum, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en VVV Warmond.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.deteylinger.nl


design

deals NEW COLLECTION & SALE

deal Stoel “MILO” in 3 kleuren €119

5+1

gratis

new collection Ronde tafel “COLOMBO” _________________________ Met metalen onderstel en massief eikenhouten blad ø130 cm.

Verkrijgbaar in de kleuren :

799€

deal Stoel “AMBRA” in 4 kleuren €149

5+1

Lederlook Tatra

deal Stof Blues

Verkrijgbaar in de kleuren:

Stoel “JAX” in 4 kleuren €149

5+1

gratis Verkrijgbaar in de kleuren:

Prijzen geldig t/m 19 februari 2017.

gratis Je vindt ons in Cruquius bij Spaarneweg 26 | 2142 EN Cruquius | t: 023-547 17 75 | www.xooon-cruquius.nl Openingstijden: maandag 13:00 - 17:30 | dinsdag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 | zaterdag 09:30 - 17:00 | Elke zondag geopend van 12:00 - 17:00

Profiteer nu van flinke kortingen op onze meubelen! 20170104_adv_265x395.indd 1

05-01-17 12:15


Laat u inspireren & ontdek de betere badkamer DROOM BADKAMERS

www.sanidrome.nl/terlaak Gieterij 8, Noordwijkerhout (0252) 37 09 10

TEGELS VOOR HET HELE HUIS

VAKKUNDIGE INSTALLATIE


SCHIMMELNAGELS Weg er mee

De beste verzorging van het gezicht tot met de voeten. Naast huidverbetering en aangename gezichts- en lichaamsbehandelingen hebben wij ook de beste laser voor ontharen en schimmelnagels. Eindelijk is er een effectieve behandeling zonder zware medicatie. Met de pinpointe schimmel laser worden de schimmels in en onder de nagels afgedood en kan een gezonde nagel terug groeien. Tijdens de behandeling worden alle nagels gedaan en krijg u een anti schimmel spray mee om her-infectie te voorkomen. Openingstijden: Maandag van 13:00 tot 18:00 Dinsdag t/m Vrijdag van 09:00 tot 18:00 Donderdag avond van 19:00 tot 21:00 Zaterdag van 09:00 tot 17:00

Voorhavenkwartier 27, 2171HW Sassenheim Tel: 0252861614 E-mail: info@franas.nl Web: www.franas.nl

Tl week 06 17  

de Teylinger, woensdag 8 februari 2017

Tl week 06 17  

de Teylinger, woensdag 8 februari 2017

Advertisement