Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws

Hulp vragen is juist krachtig

P15

Vernieuwd CJG geopend

Woensdag 18 januari 2017 JAARGANG 11 NR 3

nieuws

P5

Beleid rond monumenten aanscherpen

uit! n Bezoekers hebben hoofdrol op Winterfeest

uit!

Beter mobiel bereik Warmond op pauze WARMOND n De verbetering van

SASSENHEIM n Het is niet helemaal te voorkomen dat fietsers het fietspad aan de verkeerde zijde van de Hoofdstraat/Rijksstraatweg nemen, maar enkele aanpassingen kunnen het wel een beetje verhelpen, antwoordt B&W op vragen van enkele bewoners van de wijk.

het mobiele netwerk in Warmond heeft nog niets concreets opgeleverd. In de afgelopen raadscommissie Ruimte kon wethouder Bas Brekelmans daarom de raadsleden maar weinige vorderingen melden over het verhelpen van het slechte mobiele bereik in het dorp. Brekelmans heeft contact gehad met het bedrijf Dekker in de Veerpolder waar een nieuwe mast van provider Vodafone zou moeten komen. Dekker heeft weliswaar een plek aangewezen waar de plaatsing zou kunnen, maar er moet nog een formele aanvraag komen van Vodafone. En die laat op zich wachten. Van de provider is nog niets gehoord. Op aansporing van PvdAraadslid Joost van Doesburg zegde de wethouder toe nogmaals een bemiddelende, coaching en organisatorische rol op zich te nemen om de zaken een beetje te doen versnellen. (NK)

Door Nico Kuyt

In een antwoord erkent B&W dat, hoewel over het algemeen de paden juist worden gebruikt, het toch voorkomt dat af en toe tegen de richting in wordt gefietst. Het stout-

Mooie zomeractie: SPECIAAL VOOR U Houten GESELECTEERD!

systeemvloer Onze huiscollectie in van € 69,00 22 cm brede delen en 4 prachtige kleurnuances. voor € 59,00 / m2

www.kroonparket.nl

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Verbeterde stoplichten op de kruising Warmonderweg zouden tegenstrooms fietsen kunnen verminderen. | Foto:

fietsen gebeurt eigenlijk op alle paden met verkeer in één richting in de gemeente en dat valt nooit helemaal te voorkomen. Vooral niet als fietsers een herkomst en bestemming aan dezelfde kant hebben en een stukje tegen de richting in kunnen fietsen om zo twee keer oversteken te voorkomen. Maar wat hier mogelijk meespeelt is de wer-

king van de verkeerslichten op de kruising Rijksstraatweg-Warmonderweg. Daar staan zeer oude verkeerslichten waar fietsers gemiddeld lang staan te wachten en het voor hen ook niet duidelijk is of ze sowieso groen gaan krijgen. “Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar

SMART SHELFS vanaf 65,-

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

RANT BALK ETtw VODe eede helft

Verras jouw Valentijn! TEYLINGEN n De Teylinger biedt haar lezers de mogelijkheid om mee te doen aan een gratis valentijnsactie.

Wil jij jouw Valentijn verrassen in deze krant? Met een leuke foto en een hartveroverend berichtje? Mag heel Teylingen weten waarom hij of zij voor jou de allerliefste is? Of dat je met hem of haar wilt trouwen? Mail dan voor 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl. De valentijnsactie staat in week 6 (woensdag 8 februari) in deze krant.

d, ijkerhouts Weekbla de Noordwijker, Noordw van de Katwijk Special, r en de Rijnsburger. Dit is een bijlage Hillegommer, de Teylinge LisserNieuws, de

Unox Stevige soep

Alle blikken à 800 ml, liter 1.25 Per blik

1.-

1.56 - 1.85

TOT 46% KORTING Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Sassenheim fietsen om deze kruising te vermijden. In dat opzicht is het positief dat deze kruising wordt aangepakt (met de aanpassing voor de snelbus, red.). Er komen meer opstelstroken en moderne verkeerslichten. Daardoor verbetert de doorstroming en worden de wachttijden korter,” antwoordt B & W. Lees verder op pagina 5.

EXTRA BIJLAGE

KRUISPUNT

Achterstand in huisvesting statushouders

P13

n Werking van verkeerslichten aangepast met komst snelbus

Het tegenstrooms fietsen werd tijdens de eind vorig jaar gehouden wijkmarkt in De Oude Tol aangekaart. Langs de Rijksstraatweg en Hoofdstraat liggen aan beide zijden van de weg éénrichting-fietspaden. Echter, de melders constateerden dat sommige fietsers vanuit Voorhout op de foutieve zijde pedaleren, met name op het fietspad noordwest van de Rijksstraatweg in plaats van zuidoost. Bij kruisingen verwachten automobilisten niet dat fietsers van de andere kant komen en dat levert gevaarlijke situaties op. Misschien valt hier wat aan te doen, zo was het pleit van deze wijkbewoners.

P11

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Open dag voor leerlingen en ouders: zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur algemene informatie tweetalig onderwijs om 10.30 en 11.30 uur

www.rlo.nl Apollolaan 1, Oegstgeest

Daar kom je verder mee


gemeenteberichten week 3 / 2017 teylingen Raadsagenda 26 januari 2017 Aanvang: 20:00 uur De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergadering thuis ‘live’ volgen of terug te zien via www.teylingen.tv De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl

Agenda Culturele estafette Aan het begin van de raadsvergadering laat een kunstzinnige inwoner van de gemeente iets van zijn/haar culturele activiteit zien of horen. In de Culturele Estafette geeft Jolanda Verdegaal het ‘stokje’ door Theaterschool Teylingen. Theaterschool Teylingen staat voor meer dan een periodieke show. Wat men tijdens de voorstelling ziet, is het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Onder de oppervlakte spelen vele facetten. Annemieke van der Ploeg zal dit, in het kader van de Culturele Estafette, nader toelichten en vertellen wat de Theaterschool te bieden heeft op sociaal-maatschappelijk vlak binnen de gemeente Teylingen. Vaststellen agenda Het CDA verzoekt het initiatiefvoorstel Monumentenbeleid toe te voegen aan de agenda, zie punt 17. Naast het spreekrecht voor inwoners komen de onderstaande agendapunten aan de orde Hamerstukken • Renovatie clubgebouw en kleedkamers TV Overbos • Aankoop grond basisschool de Emmaus, Voorhout • Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving

• Integraal Afval Waterketen Plan 2017-2021 (voorheen Gemeentelijk Riolerings Plan) • Opiniërende startnotitie Verbonden Partijen

Bespreekstukken Inkoop verblijf Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) 2017 en 2018 De commissie Welzijn adviseert dit als bespreekstuk aan de raad voor te leggen (uitgezonderd D66). Besproken is het woonplaatsbeginsel en als gemeente en ISD ervaring op te doen met deze doelgroep. De commissie wil een proces starten om tot beleidsinhoudelijke keuzes te komen voordat Teylingen over 2 jaar zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt. Hiervoor vraagt de commissie een tijdsplanning van het college. Initiatiefvoorstel DMT (Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA) Trilokaal, D66, PvdA, CU en CDA willen een initiatiefvoorstel indienen om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar de oprichting van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT) om duurzame initiatieven te ontwikkelen en/of aan te jagen en initiatiefnemers (particulieren en ondernemers) te ondersteunen bij het implementeren hiervan. Initiatiefvoorstel/nota monumentenbeleid (onder voorbehoud vaststellen agenda) Het CDA dient het initiatiefvoorstel/nota in over monumentenbeleid; dit voorstel wordt ter bespreking geagendeerd in de commissie Ruimte van 7 februari a.s.

Mail of bel ons

E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.raadteylingen.nl. Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl. Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u weleens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie. Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 590

Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Voorhout is verhuisd! Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien bent u en ben jij voortaan van harte welkom op Raadhuisplein 3, 2215 MA Voorhout (links om de hoek van het bestuurscentrum).

Officiële opening Nieuwsgierig? Op woensdag 18 januari bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen, tussen 14.00 en 16.00

uur, tijdens de officiële opening. Ook voor kinderen is er van alles te doen, neem je zieke pop of beer mee!

Het Centrum voor jeugd en gezin, voor steun bij opvoeden en opgroeien In het CJG kunt u terecht met al uw vragen over groei en ontwikkeling van uw kind, klein of groot. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. U kunt bij ons terecht voor advies, een doorverwijzing of een cursus. Meer informatie vindt u op www.cjgteylingen.nl.

Collectes Er zijn geen collectevergunningen verleend in verband met een vrije periode. Deelauto MyWheels Er is besloten om nabij Beukenrode 314 in Voorhout een parkeervak te reserveren voor een buurtauto van stichting MyWheels. Het volledige verkeersbesluit ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim van 18 januari t/m 1 maart 2017. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 1 maart 2017 kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • R.J. Godyla, Sassenheim voor het parkeren op het Hortusplein in Sassenheim (12-01-17)

Niet eens met dit besluit?

• Narcis 42, Voorhout

Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (Reguliere procedure) • Hofpolder 7, Warmond

het bouwen van een steiger (09-01-2017) • Beukenhaag 7, Voorhout het plaatsen van een dakkapel (06-01-2017) • Kastanjehof, Sassenheim het kappen van 3 kastanjes (11-01-2017) Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Akervoorderlaan 40, 2215 SC Voorhout • Kagerdreef 103 en 105, Sassenheim • Burgemeester Ketelaarstraat 17, Warmond

het realiseren van een bed en breakfast (6 januari 2017) het wijzigen van de gevels van 2 bedrijfsunits (10 januari 2017) het kappen van een boom (10 januari 2017)

het bouwen van een dakkapel (11 januari 2017)

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag


een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Bekendmaking bestemmingsplan Torenlaan 5a Voorhout ongewijzigd vastgesteld Naam plan : Torenlaan 5a Voorhout Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2016TEY01042-0401 De gemeenteraad heeft op 15 december het bestemmingsplan Torenlaan 5a Voorhout ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van alle bedrijfsbebouwing aan de Torenlaan 5a in Voorhout in ruil voor de herbouw van twee compensatiewoningen. De twee woningen worden gerealiseerd parallel aan de Torenlaan, in de noordoosthoek van het bestaande perceel (ter hoogte van de bestaande volkstuintjes). Ter inzage Het raadsbesluit met het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Torenlaan 5a Voorhout’ ligt van donderdag 26 januari tot en met donderdag 9 maart 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. Inzien U kunt het bestemmingsplan inzien bij het Contactcentrum in het Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 te Sassenheim. De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder Bestemmingsplannen en projecten – Voorhout – Torenlaan 5a Voorhout vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand

van de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Beroep Van vrijdag 27 januari tot en met donderdag 9 maart 2017 is het instellen van beroep mogelijk voor: • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Torenlaan 5a Voorhout naar voren hebben gebracht. • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. • iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

de ambitie heeft om de Veerpolder te transformeren naar een gebied dat vooral gericht is op het accommoderen van leisure- en wellnessactiviteiten. In 2015 zijn de gebruikers en eigenaren van de Veerpolder uitgenodigd om hun ideeën over de toekomst van de Veerpolder te delen. Als vervolgstap is een visiedocument voor de Veerpolder in concept opgesteld. Daarin wordt een transformatie naar recreatie ondersteund. Wel wordt daarbij rekening gehouden met de bestaande rechten van aanwezige bedrijven en de verkeerscapaciteit. Ter inzage Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Concept Gebiedsvisie Veerpolder in overeenstemming met de Inspraakverordening Teylingen 2006 van donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2017 voor een ieder ter inzage ligt. Op: http://www.teylingen.nl/bis/bw/College_B_en_W/ Besluiten_van_collegevergaderingen/2016/12/6_ december_2016_09_00 vindt u een link naar de concept gebiedsvisie. U kunt de concept gebiedsvisie ook inzien bij de receptie in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 te Sassenheim.

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 10 maart 2017 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Zienswijze Binnen de termijn waarin het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: hlt@hltsamen.nl

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer Fariq Ishaak van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0252.

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer Fariq Ishaak van domein Ruimte. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0252 of via f.ishaak@hltsamen.nl.

Ter inzagelegging Concept Gebiedsvisie Veerpolder

Commissie Welstand

Toelichting concept gebiedsvisie De Veerpolder is een bedrijventerrein waar door de jaren heen steeds meer niet-industriële of niet-productiegerichte functies zijn gekomen. Zo zijn er veel bedrijven met recreatieve watergebonden functies te vinden, maar ook overige recreatieve functies en sportfuncties.

Elke maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

De gemeenteraad heeft in de in 2015 vastgestelde Structuurvisie Teylingen aangegeven dat de gemeente

i

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 18 januari 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Go go! h t r o N

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

HOI, 7e EN 8e GROEPERS + OUDERS! Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. De Open Dag is een echte ‘doedag’. Alle schoolvakken presenteren zich. Je kunt bijvoorbeeld proefjes doen of een lesje volgen. Zo leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer op het Northgo College.

28

JAN 10:00 - 14:00 uur Open Dag Doorlopend Programma

2017

1

FEB

19:00 - 21:3

0 uur

nd Ouderavo or ouders vo al Specia / verzorger

2017

school voor mavo, havo, vwo

Speciaal voor ouders/verzorger Je hebt alle scholen gezien en het Northgo College staat bij je favorieten. Maar juist je ouders hebben nog wel wat vragen. Speciaal daarvoor organiseren wij op 1 februari deze ouderavond.

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855


k

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

SOCCER SQUASH

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels, ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10

2215 MH Voorhout

T 0252 211306

info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL ●

RABO NL73RABO0366004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ●

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

slaapcomfort bij Nachtkust

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

auping wintersale

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Vraag naar de actievoorwaarden.

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 BO0366004573 en Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10Installerende gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● ● ● bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

naar de voorwaarden gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk *vraag schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

zacht en vacht exclusief bij nachtkust 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Producten van hoogwaardige kwaliteit, zoals een kussen, dekbed, molton en hoeslaken dragen bij aan een beter slaapcomfort.

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 BO0366004573

www.bernardschulte.nl

bic RABONL2U KvK nr. 28090742 nr. 8098.93.216.B.01 Zacht&Vacht zijn Esther en Vera. Samen maken zijBTW prachtige gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en kleine2007 meubels en woonaccessoires geryclede Nederlandse en Installerende Bedrijven 2007) en de Algemenevan Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10 ● 2215 MH Voorhout(ALIB (Bollenstreek) huiden en vachten. Krukjes, windlichten, ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 stoelen en bankjes.... kom langs en laat u inspireren! ●

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 nr. 28090742 en Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10Installerende gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● ● ● BO0366004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Hoofdstraat 14-16, Noordwijk T 071 361 57 75 | nachtkust.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Geopend: Maandag 12.00 tot 18.00 Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 Zaterdag 10:00 tot 17:00 | Zondag 12:00 tot 17:00

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

chte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en tallerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

Ingezonden: Omwonenden boos over parkeerplaatsen rond bouwplan Herenstraat INGEZONDEN n “De bewoners van de Prins Bernhardstraat en de Irenestraat in Voorhout zijn boos over het besluit van B&W om voor de nieuwbouw aan de Herenstraat een ontheffing te verlenen van de parkeernorm. Het plan komt negen parkeerplaatsen te kort om aan de eisen te voldoen, maar volgens de ontwikkelaar kan dat ‘in theorie’ in de omliggende wijk worden opgevangen zonder dat de parkeerdruk voor de omgeving te hoog wordt. Als omwonenden vinden we dat het probleem op deze manier wel erg makkelijk op de buurt wordt afgewenteld.

We staan als buurt zeker positief tegenover een plan om de Herenstraat weer een beetje toonbaarder te maken. Probleem is echter dat de parkeerdruk in de wijk al erg hoog is, nu al worden auto’s geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Huidige beperkt aantal plaatsen worden niet alleen door de eigen buurtbewoners gebruikt maar ook door horecabezoekers en omringende straten welke met hetzelfde problemen kampen. Parkeerdruk is nu al maximaal en wijk staat meer dan vol!

Wat bewoners ook raakt is dat het economisch belang van de ontwikkelaar wordt gesteld boven de leefbaarheid in de wijk. De ontwikkelaar (de Raad Bouw) is vorig jaar met een plan gekomen dat niet voldeed aan de gemeentelijke normen en is teruggestuurd naar de tekentafel. Nu blijkt dat origineel plan zonder enige correctie is goedgekeurd, dit is onacceptabel. Opeens laat gemeente alle geldende bouwvoorschriften vallen. Ook de zinsnede ‘in theorie’ kunnen de tekort aantal parkeerplaatsen opgevangen worden in de wijk gaat er bij ons niet in. De norm voor nieuwbouwplannen van de gemeente is 1,5 parkeerplek per appartement. Op die manier komt dit plan zelfs 23 plaatsen te kort in plaats van genoemde aantal van 9. In theorie kan het dus ook in een parkeerramp ontaarden! De buurtbewoners zijn in elk geval van plan om bezwaar/beroep aan te tekenen tegen het plan en de ontheffing. Daarnaast willen ze de gemeenteraad vragen om zich over deze kwestie uit te spreken. ‘Er is nog nooit met ons over dit plan gesproken, laat het College daar maar eens mee beginnen.” Kees van Kempen, Bewoner Prins Bernhardstraat, Voorhout

Pijlen op fietspad bij rotonde Oosthoutlaan Vervolg voorpagina SASSENHEIM n “Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar Sassenheim fietsen om deze kruising te vermijden. In dat opzicht is het positief dat deze kruising wordt aangepakt (met de aanpassing voor de snelbus, red.). Er komen meer opstelstroken en moderne verkeerslichten. Daardoor verbetert de doorstroming en worden de wachttijden korter. Voor de fietsers worden de zogeheten aftellers aan de masten aangebracht, zodat het voor hen gelijk duidelijk is dat hun aanwezigheid is bemerkt

en zij op de tellers kunnen zien hoe lang ze nog moeten wachten”, geeft B&W aan. PIJLEN

Aanvullend overweegt B&W om bij het begin van het fietspad bij rotonde van de Oosthoutlaan een pijl op het fietspad te zetten om de rijrichting te benadrukken. Dat zal in het verdere ontwerp van de kruising worden meegenomen, maar B&W moet er wel bij vermelden dat met deze maatregelen de situatie wel wordt verbeterd, maar er nooit helemaal kan worden voorkomen dat af en toe iemand tegen de richting in fietst.

Roep om aanscherpen beleid gemeentelijke monumenten TEYLINGEN n De verpaupering van Villa West End en het verdwijnen van het kleine huisje met de witte gevel aan de Hoofdstraat in Sassenheim en de afbraak van boerderij Oostdam bij de Nagelbrug in Voorhout; het gemeentelijke beleid voor monumenten werkt niet goed, vindt het CDA. De fractie diende in de afgelopen raadscommissie Ruimte een initiatiefvoorstel in om het te verbeteren. De commissie gaat er op 7 februari over spreken. Door Nico Kuyt

Voorkomen moet worden dat er nog meer historische, monumentale en beeldbepalende panden verloren gaan, zo leest de notitie. Sinds 2013 worden panden met een waardering van 18 punten of hoger aangemerkt als gemeentelijk mo-

nument, maar met een waardering van 17 punten, ligt de keus bij de eigenaar van wel of niet. Dit leidde er toe dat in Sassenheim het aantal monumenten met meer dan eenderde is afgenomen en gesloopt is of kan worden.

10.-

Maaltijd van de week: Boerenkool met worst

100 gram 0,79

Onbetwist uw fruitmandspecialist!

595

500 gram 6 (vlees, broodjes en saus) TROTS VAN DE KEURSLAGER 95 95 Kalfsbraadworsten

(vlees, broodjes en saus) Shoarmapakket

65

500 gram 4 stuks

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL Kalfsbraadworsten

Honey brie

695

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141

595

175

www.vissalade.nl

v.d. Veer

3

Bij 150 gram Keurslager SPECIAL Bij 150 gram Keurslager Achterham Pomodorohaasje achterham GRATIS 100 GRAM SELLERIESALADE GRATIS 100 GRAM 25 KEURSLAGERKOOPJE 100SELLERIESALADE gram 2 Shoarmapakket KEURSLAGERKOOPJE 95 500 gram

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is weer geopend van woensdag t/m zaterdag. Voor de lekkerste visgerechten!

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering. 100 gram

Elke donderdag: Gebakken lekkerbekken 3 stuks + saus 6.-

VLEESWARENKOOPJE 4 stuks VLEESWARENKOOPJE

4 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 22 januari

6.95

Kalfssaucijzen

2,35

10 Perssinaasappels

2 x 100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

100 gram 0,79

Elke woensdag:

500 gram

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20

VLEESWARENKOOPJE

2 emmertjes

Bij 150 gram Keurslager achterham

Vissoep of kreeftensoep Mixen mag!

7

GRATIS 100 GRAM SELLERIESALADE

1.50

1 kilo 0,99

KEURSLAGERKOOPJE

100 gram

samen

VLEESWARENKOOPJE

Shoarmapakket (vlees, broodjes en saus)

Gerookte zalmbuikjes

500 gram 0,99

TROTS VAN DE KEURSLAGER

2.25

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50

500 gram 0,99

Kalfsbraadworsten

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

SPECIAL

Grietfilet

Na de bespreking in de raadscommissie, gaat de gemeenteraad er op maandag 23 februari een besluit over nemen.

Het moedwillig verwaarlozen moet ook aan banden. Zo dienen de herstelkosten niet langer meegewogen te worden in het bepalen

Honey brie

2.95

Keurslagerij Scholten

100 gram

Verder vraagt de notitie aandacht voor educatie, promotie en het beter beschermen van allerlei particuliere archieven, zoals van verenigingen, kerken, personen en families, zodat deze niet teloor gaan.

VERWAARLOZEN

Gesneden rode kool Witlof Hollandse Golden appels Afslanksalade Hoofdstraat 261 Sassenheim 0252-211440

‘ Skrei’ kabeljauwfilet

van de puntenwaarde om zo tegen te gaan dat door moedwillige verwaarlozing een pand een dusdanige lage waardering krijgt dat deze als monument wordt geschrapt. En de de handhaving moet beter, bijvoorbeeld door de inzet van een Monumentenwacht. In de Monumentencommissie dienen ook vertegenwoordigers van belangengroepen zitting te krijgen, zoals van de historische verenigingen. De commissie zou voornamelijk moeten bestaan uit inwoners van Teylingen met gevoel voor, en kennis van lokale historie.

De notitie stelt nu een aantal aanbevelingen voor, zoals het weer invoeren van een lijst met beeldbepalende panden, zoals destijds in de gemeente Sassenheim bestond. Buiten de monumenten zijn zo karakteristieke objecten alsnog beschermd. Begonnen kan worden om alle panden met 17 punten daarop te zetten. Daarnaast wil de notitie de pot met subsidie voor monumenten substantieel verhogen, samen met het stimuleren en ondersteunen van crowdfunding vanuit de bevolking.

Weekaanbiedingen

Lekker opwarmen met onze vissoepen!

Elke woensdag: gebakken kibbeling

Raadslid Maarten van Welie (CDA) overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Bas Brekelmans (l). | Foto: Nico

75 195 4 stuks 5 100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

SPECIAL

Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 22 januari Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Keurslagerij Scholten Sassenheim Hoofdstraat 261

0252-211440 Sassenheim Honey brie 0252-211440

100 gram

175


FAMILIEBERICHTEN

Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijken is een moderne organisatie die werkt met de nieuwste

Aanleveren familieberichten

materialen en technieken. Het team

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

bestaat uit gediplomeerde tandprothetici en - tandtechnici.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

kunnen

www.johanchrispijn.nl

vervaardigen.

Kwaliteit

staat bij ons voorop. Daarnaast vinden

wij

persoonlijk

contact

heel belangrijk en besteden daar

Per post of afgeven

ook veel aandacht aan. Onze be-

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

handelingen worden grotendeels

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

zijn voorzien van certificeringen en

vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij geven u eerlijke voorlichting, landelijk getest. Al 70 jaar een bewezen bedrijf met een vertrouwd gezicht.

Uitvaartonderneming Teylingen • Begraven

zorgzaam en betrokken

• Cremeren

vrijblijvend voorgesprek mogelijk

• Opbaring in eigen rouwkamers

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

op een hoogwaardige manier te

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

Dit stelt ons in staat om de gebitsprothese van onze clienten

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Goede voornemens! Sportief het nieuwe jaar in. Onbeperkt Cardio & Fitness

- Nieuwste apparatuur Techno gym - Professionele coaching en begeleiding - Trainingsondersteuning met ledensleutel - Zonnebank - Dames- en heren kleedkamers - Gratis douches - Gratis wifi - Gratis lockers - 7 dagen per week open - Gratis parkeerplaatsen - Gelegen naast station Sassenheim

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Te huur praktijk/kantoorruimte in Oegstgeest. Tel:06-28978083

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509.

Modelspoorbeurs Leiden 21/1 Zaterdag 21 januari. Buurtcentrum Matilo Zaanstraat 126 Leiden. Entree Gratis. Open van: 10:00 uur.

te Huur Garagebox / opslag ruimte centrum Rijnsburg v.a. 135,00 per maand incl. stroom 071-4021324

WWW.PARKETVLOERENSCHUURSERVICE.NL Uw oude vloer weer als nieuw! 06 20 40 15 77

TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

PAARDENSTALLING TE HUUR! Noordwijkerhout, 15 min. loopafstand van duinen strand. 3 boxen te huur voor een merrie of ruin. Eigen zadelkast, toilet en keuken met warm water, afspuitplek en ruime paddock. Totaal is er plek voor 4 paarden of pony’s. € 260,- per maand incl. hooi, stro, binnen- en buiten zetten 3 keer per dag voeren. Bel: 06-13507433.

Gratis inschrijven*, tot 1 februari 2017 gratis sporten*, gratis maxigym handdoek**

*bij nieuwe leden 6 mnd of 12 mnd abb. ** bij nieuwe leden 12 mnd abb.

www.maxigym.nl Wasbeekerlaan 67 - 2171 AE Sassenheim


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

7

Discussie over gang naar rechter door gemeente TEYLINGEN n Wethouder Bas Brekelmans bekijkt de mogelijkheid om de kosten te vergoeden die de stichting De Molen Van Sassenheim heeft gemaakt in de met succes gevoerde rechtszaak tegen de gemeente. Door Nico Kuyt

Met succes heeft de stichting het heffen van leges aangevochten bij de rechtbank, maar heeft naar eigen zeggen een kostenpost overgehouden van circa 2400 euro. Vorige week kwam het verhaal op de tafel van de raadscommissie Ruimte nadat Joost van Doesburg (PvdA) hierover vragen had gesteld. Van Doesburg betwijfelde de reden voor de gemeente om na de afwijzende uitspraak van de rechter alsnog in hoger beroep te gaan. De molen is in zijn ogen misbruikt als proefkonijn in een juridisch gevecht waar niet de burger op nummer één stond, maar juridisch eigenbelang. Naar zijn mening verdiende de molen het om een bos bloemen, excuses en geld te krijgen. Van Doesburg gaf aan in de komende gemeenteraad drie moties in te dienen om de gemeente te dwingen de schade te vergoeden, een onafhankelijke partij te laten kijken naar de juridische opstelling die de gemeente voert tegen haar burgers en de rol van de huisadvocaat hierin en als laatste het protocol tegen het licht te houden van twitterende ambtenaren, die in de zaak zo een mening hebben laten horen die zij niet mochten uiten.

TE GOEDER TROUW

In een antwoord onderstreepte de wethouder dat de gemeente in goede trouw en zorgvuldig had gehandeld. De wetgeving rond de leges bij een bestemmingsplan ouder dan tien jaar was niet duidelijk en op advies is een rechtszaak gevoerd en beroep aangetekend. Het liep anders dan verwacht en de gemeente verloor. De leges zijn vervolgens aan alle veertien indieners van bouwplannen terugbetaald. Het vergoeden van de kosten heeft evenwel een precedentwerking die volgens hem moet worden voorkomen. TE OFFENSIEF

Maar het antwoord van de wethouder ontmoette geen tevredenheid in de commissie. Maarten van Welie (CDA) wilde dat de commissie in het algemeen er nog eens over gaat praten. Hij had het gevoel dat de huisadvocaat een te groot budget heeft gekregen. “Zodra er maar een gil is van een inwoner, wordt de volle bak als een offensief ingeschakeld van hier tot aan de keukendeur. Ook de ambtenaren dienen voorzichtiger en terughoudender te worden. Ik heb het gevoel dat veel te makkelijk de advocaat en deurwaarder wordt gestuurd”, zo gaf hij aan. Op zijn beurt meende Fred Koot (D66) dat de kosten aan de stichting wel vergoed konden worden door een hardheidsclausule toe te passen verpakt in een soort subsidieverhaal. De wethouder zegde toe er even naar te gaan kijken en terug te komen of daar mogelijkheden toe zijn.

Het water is maximaal 20 centimeter diep en dus veilig voor kinderen, antwoordt B & W op vragen van wijkbewoners.

‘Water speelplaats Beatrix is veilig’ SASSENHEIM n De waterbeleving in speelplaats Beatrix is kindvriendelijk en veilig aangelegd, zo antwoordt B&W op vragen van wijkbewoners. Door Nico Kuyt

Op de eind vorig jaar gehouden wijkmarkt hebben diverse bezoekers aangegeven dat de waterbeleving niet veilig is, maar dat is in

de ogen van B&W niet juist. Langs de hele speelplaats loopt de watergang waar een kindvriendelijk talud is aangebracht met in het water een plasberm. Dit is een ondiep gedeelte van maximaal 20 centimeter diep en een breedte van 1 tot 1,25 meter. Daarna wordt het water pas weer dieper. Het water rond het eiland heeft ook een diepte van maximaal 20 cm. Het ondiepe water zorgt er voor dat

kinderen altijd kunnen opstaan als ze per ongeluk in het water raken. Het diepe en voor kinderen gevaarlijke water is op de hoogte van het pontje met palen en dubbel draad aangegeven. Bij de speelplek voor kinderen van 0-6 jaar is afgezet met een dubbelstaafs hekwerk. Vier keer per jaar wordt een inspectie gehouden of diepte en hek nog voldoen.

Onderzoek Duurzaamheid Teylingereind noemt zaken rond Succes Awards ‘verwonderlijk’ Maatschappij TEYLINGEN

n Een meerderheid in de raadscommissie Ruimte sprak zich vorige week uit voor het doen van een studie naar de haalbaarheid van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT).

hang. Op 12 april sloten D66 en de PvdA zich aan en in de laatste commissie schaarden eveneens het CDA en ChristenUnie zich erachter en kan daarmee op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.

Door Nico Kuyt

POSITIEF

De gedachte is dat, naar model van de Greenport Maatschappij, een DMT als ontwikkelbedrijf allerlei obstakels kan wegnemen zodat initiatieven uit de gemeente rond duurzaamheid beter tot wasdom kunnen komen. Het is een organisatie waar burgers, bedrijven en de gemeente samenwerken in het ontwikkelen, aanjagen en ondersteunen van initiatieven. Zo komen er meer dan nu van de grond, zo is de verwachting. Het idee voor een DMT van de fractie van Trilokaal ontmoette een moeilijke start op 4 februari vorig jaar, maar na aanpassingen kreeg het steeds meer aan-

Wethouder Arno van Kempen verklaarde blij te zijn met het voorstel. Op dit moment werkt de gemeente zelf aan de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda, maar die projecten zijn veelal vanuit de overheid op de kaart gezet. De ogen mogen niet gesloten worden voor andere initiatieven die leven in de gemeente. Een DMT zou deze kunnen helpen naar een realisatie. De VVD als enige fractie die het voorstel niet onderschreef, vond het weliswaar toch sympathiek, maar is voorzichtig met het oprichten van weer een instantie. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad van 26 januari voor de verdere afhandeling.

Minder aanbod van afval bij de milieustraat TEYLINGEN n De nieuwe centrale milieustraat in Voorhout heeft geresulteerd in betere afvalscheiding en minder aanbod van afval.

Vóór de realisatie van de afvalstraat werd er ongeveer 180 ton afval gebracht, waarvan ongeveer 75 procent recyclebare afvalstromen. Nu wordt er 140 ton gebracht en ligt het scheidingspercentage op 83 procent. De hoeveelheid grof restaf-

val, het afval dat wordt verbrand, is gehalveerd: van gemiddeld 50 ton restafval naar 24 ton. Deze betere scheiding en vermindering van het restafval leiden tot minder kosten. De gemeente wil het scheiden opvoeren, maar voor het omgekeerd inzamelen loopt de gemeenteraad nog niet warm. B&W doet nu extra onderzoek naar alternatieven, zoals nascheiding door de afvalverwerker. (NK)

n

TV-programma brengt ‘nep-awards’ in beeld

SASSENHEIM n Directeur Esther Overweter van Forensisch centrum Teylingereind noemt de gang van zaken in de tv-uitzending van Rambam over de National Business Success Awards ‘verwonderlijk’. In het televisieprogramma bleek dat de organisatie, het Nationale Business Succes Award Instituut (NBSA instituut), een fictief uitzendbureau uitriep als branchewinnaar. Ook Teylingereind doet mee aan de verkiezing. Door Marieke Voorn

In Rambam (NPO3) is te zien hoe de presentatoren een nepbedrijfje oprichtten en dat aanmeldde bij het NBSA instituut. Na een korte inspectie door een commissie van NBSA, werd het bedrijf uitgeroepen tot branchewinnaar. En dat terwijl het helemaal geen klanten heeft of iets noemenswaardigs heeft gepresteerd. Ook Teylingereind doet mee met de Success Awards en werd in oktober al uitgeroepen tot branchewinnaar in de categorie ‘Justitiële jeugdinrichtingen’. “Heel verwonderlijk,” noemt Esther Overweter het beeld, dat in het tv-programma wordt geschetst. De directeur van Teylingereind herkent zich niet in de gang van zaken “Het verschil is dat wij afgelopen najaar benaderd zijn door de NBSA om deel te nemen. Wij hebben ons niet aangemeld, zoals bij Rambam wel het

geval is. Vervolgens heb ik gesprekken gevoerd met verschillende collega-bestuurders in Nederland, die ook genomineerd waren. Daarnaast heb ik ook nog op internet gekeken en ook daar kwam niets negatiefs naar voren. We hadden geen argwaan en hebben ingestemd om mee te doen.” BIJDRAGE VAN 12.750 EURO

In Rambam is te zien dat bedrijven, die als branchewinnaars worden uitgeroepen, daarna 12.750 euro moeten betalen. De NBSA roept zo’n 500 bedrijven jaarlijks tot branchewinnaar uit. De presentatoren rekenen in de aflevering uit dat bij dat aantal, de NBSA op jaarbasis ruim 6 miljoen euro omzet draait. Teylingereind was van te voren op de hoogte van de betaling van 12.750 euro als het branchewinnaar zou worden, zegt Overweter. “Waar het ons om ging, was de nominatie voor Beste Presterende Werkgever en de aandacht die daarbij hoort. Het is voor ons een middel om de constante stroom van vacatures binnen de organisatie in te kunnen vullen.” Ze is van mening dat het betaalde bedrag genoeg heeft opgeleverd voor Teylingereind. “We zijn genoemd in radiospotjes, advertenties in landelijke dagbladen, hebben zendtijd gehad bij Arbeidsmarkt TV en hebben een eigen bedrijfsfilm gemaakt. De bijdrage was het voor ons waard.” BEPERKT BEELD

Naar aanleiding van de uitzending van Rambam laat het NBSA insti-

tuut op de eigen website weten dat de uitzending een beperkt beeld van de organisatie schetst. Inmiddels heeft RTL7, dat het prijzengala zou uitzenden, zich teruggetrokken. WEL OF GEEN GALA

Of de uitreiking op 2 februari nog door gaat, is onduidelijk. Overweter: “We hebben nog nu toe nog niets gehoord van de organisatie”. Teylingereind trekt zich door de uitzending niet terug uit de verkiezing bij de Success Awards, besluit Overweter. “We nemen in de loop van de week contact op. De uitreiking is begin februari, dus we hebben nog even de tijd.”

www.jantjebeton.nl


I N DI V ERS ”VARIANT” I N DI V ERSE I N DI V ERSE U ”VARIANT” ”VARIANT” € 2.195,- € 799,€ 799,€ 2.195,€ 2.195,€180/799,180/ 2 00 180/ 2 00 2 00 • wi t o f • wi • wi t o t f o b f e b u e k MING ING NG

Van €SENACTIE 4119,€ 4119,Van Van € 4119,€ 4119,• Buffetkast, • Buffetkast, -set + opstahulp ASSENACTIE w w • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, € 10 pocketveer afgedekt me leder t met koudschuim + opstahulp NACTIE w w e uit: 3 verschillende rugleuningen Van € 1995,g in Nederland geproduceerd etkast, € 1095,€ 1095, pocketveer afgedekt met kouds pocketveer afgedekt met koudschui m leder leder udschuim koudschuim verschillende 3 verschillende rugleuningen rugleuningen Van € 1995,Van € 1995,Nederland geproduceerd ederland geproduceerd hrstelbaar verstelbaar met opstahulp voor , 0 0 € 2 0 . € 2995,met opstahulp voor lbaar met opstahulp voor 1 e€etprijs €.0sta-op • 4 eetkamer• 4 eetkamer€ 2495,€ 2495 0R0TI,NG€ 2495,€ 2995,€ 2995,,-eetkamer5 1 Alleen 90/200 Nu 9,-5,9 • 4 eetkamer• 4 eetkamer• 4 eetkamer• 4 € .4 19.55ter 1 Bretagne € 2495,€ € Relaxfauteuil met functie n n a 4 verschillende armleuningen a v ,v Alleen Alleen 90/200 90/200 5 f r O 9 o e kamert G K .5 .4 s le 2495,€ 2495,495,€ 2495,1 1 N n n € € I I I Relaxfauteuil Relaxfauteuil met met sta-op sta-op functie functie n - 4 verschillende armleuningen armleuningen KORT r-verschillende er va In stof van In le eet met: stoelen, stoelen, € 1095,met: : stoelen, stoelen, stoelen, stoelen, € 1095,€ 1095,- 4 verschillende maten (extra small, small, medium en95 large) Meubelset Meubelset Experience , , 5 en, 9 0 verschillende 4 verschillende maten maten (extra (extra small, small, small, small, medium medium en large) en large) . 9 Van € 5495,1 € € 5,oudschuim , nkstel R , R 5 5 O O 9 Grote fauteuil G O O 0 % . 9 5,5495,V V 1 € uim € el R R ankstellen O Grote fauteuil Grot Grote fauteuil Grote f O 0 • Tv-dressoir, • • Tv-dressoir, • O O V V stellen llen 5 Grote fauteuil Meubelset Meer dan 100 kleuren leer • Tv-dressoir, • Tv-dressoir, • • • Tv-dressoir, • Tv-dressoir, • • % G Grote fauteuil Grote fauteuil eer -•Costa Meer dan dan kleuren 100 kleuren leer leer ressoir, • 100 0 oofdbord ING SET • TV 5 dressoir nu demo-set T ,T dbord R mo-set et O m K1995,IRNA1995,Van € salontafel, salontafel, • led m m T V •1995,Salontafel Degelijke kwaliteit S salontafel, R Van Van € € salontafel, salontafel, salontafel, • leder • leder gte O Velda Velda C w w egelijke Degelijke kwaliteit kwaliteit T A K trische) boxsprings ntafel, • leder • leder M Vast voor w w w w •leder Dressoir 2 S • Eettafel he) boxsprings boxsprings • • leder er • leder A wRelaxfauteuil Relaxfauteuil met sta-op Vast Vast duceerd ATR functie • eettafel, • eettafel, w w M Levertijd 2-3 weken Relaxfauteuil met sta-op functie met sta-op functie - eettafel, Dressoir erd • TV dressoir 2 • eettafel, • eettafel, • eettafel, • • 4x luxe Van 1595,vertijd Levertijd 2-3 weken 2-3 weken 10 • Elektrisch verstelbaar P€ etveer matrassen fel, R Van € 1595,Van € 1595,O F € 1095,sch ektrisch verstelbaar verstelbaar m ITEER m O er van €719 1.495,•XH2225 XH KATWI J K AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 m Meubelset Meubelset Experience •matrassen Salontafel € 1095,€ 1095,- TV99 dressoir armfauteuils m van € 1.495,van € 1.495,5€WEG 25atrassen •2995,2225 XH25KATWI KATWI J K AAN J K ZEE AAN • ZEE T (071) • T (071) 40 129 40 64 129 • F 64 (071) • F (071) 40 719 40 99 719 99 P • hoekbank • hoekbank R Comfort • hoekbank • hoekbank • hoekbank • hoekbank OFITE

HOME & LIVING 2.195,€ 2.195,€ 799,€ 799,2.195,195,€ € 2.195,2.195,799,799,€ € 799,799,€ € 7 € 1.695,LAUSAN • el e k. bodem • mat r a sbescher m er • l e di k ant € € 1.695,1.695,LAUSANN LAUSANNE L • el e k. • bodem el e k. bodem mat r • a sbescher mat r a sbescher m er • l m e di er k • ant l e di k ant SANNE LAUSANNE Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN € 2995, ANNE LAUSANNE NNE LAUSANNE € 2995, € 2995, 0uks uils 40 stuks €2.195,2.195,50% €799,799, relaxfauteuils ±relaxfauteuils 40stuks stuks relaxfauteuils relaxfauteuils ± 40± relaxfauteuils €stuks €stuks 2.195,€799,€relaxfauteu

el, ubelset ‘Nature Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ lset ‘Nature Oak’ Meubelset Oak’ roduceerd ceerd in in I ‘Nature G T Van Van € 1995,€ 199 SPRINGSET PRINGSET N R € 2995,€ 2995,• wi t of • wi beuken t of beuken • pocket • pocket v eer m v at eer r a s m at r a s N DIVERSE UITVOERINGEN I G Comforthoogte 95,k’ O T N K I R elektrisch verstelbaar G T O € 2995,€ 2995,€ 2995,€ 2995,Van N R IVERSE UITVOERINGEN VERSE UITVOERINGEN K Comforthoogte Comforthoogte duceerd in I voor O T K R • handwish elektrisch verstelbaar O leer, Van €sta-o 411 Vansta-op € 4119,en relaxfauteuil Variant in leer, delaxfauteuil in7-zone Kin voor d, hoekbank met •Relaxfauteuil handwish • handwish Van € 4119,VanRelaxfauteuil € 4119,Variant xfauteuil Variant invoor leer, one bank Relaxfauteuil metmet sta-op functi fu KLIMATISEREND

OPTIMALE VENTILATIE

COMFORTABEL

DUURZAAM

STRALINGSVRIJ

KLIMATISEREND

OPTIMALE VENTILATIE

COMFORTABEL

DUURZAAM

STRALINGSVRIJ

atdeaseuwe r,ageprnieuwe s,ogeprduceer oWij€collecties duceer ocollecties duceer d795,maken geprnieuwe dWij795,€maken icollecties n€-795,i-nd i-nplaatsplaatsvoorvoordeden € 495, € 495, € 495, MING MING ING Keuze ui t : 3 ver s c h i l e Keuze Keuze ui t : ui t : 3 ver 3 ver s c h s i c l h e i nde l e nde r u € 799, € 799, € 799, nu € 1. 2 95, nu € 1. 2 95, nu € 1. 2 95, • e l e k . b o d e • e • l e k l . k b . o b d o e d m e m • m rERLENGD! l7-and,z7-onez7-oneantracizoneantracieantracit etRELAXFAUTEUILS et € 799, nd,RLENGD! ,VERLENGD! € 799, € 799, V a n € 2 0 9 , V a n € 2 0 9 , V a n € 2 0 9 , RELAXFAUTEUILS RELAXFAUTEUILS 4 ver s c h i l e 4 ver 4 ver s c h s i c l h e i nde l e nde ar IN DIVERSE UITVOERIN Hoekbank DIVERSE UITVOERINGE IN INDIVERSE UITVOERINGEN Hoekbank Hoekbank edekt metkoudskoudschuichuimchuim m kt95,-5,1.695,met,-1.-895,met- kouds HoekbankRelRelaxfauteui Hoekbank Hoekbank axfauteui aRelxfauteui ls ls ls

€ € 2. 2 ” €€151€95Hoe19,5-9,Ho- ,-

HOME & LIVING Comfortable hoog-laag bedden Van € 1095, € 795, Van € Van 1095, € 1095, € 795, € 795, € 799,± 40 stuks relaxfauteuils € € 799,799,0 40 stuks stuks relaxfauteuils relaxfauteuils K Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN 49,CTIE* JKE A I L E D IE* TIJ E ACT K J I L TIJDE

50% Wij maken plaats voor

9,xfauteuils uteuils auteuils •-ttopper zwart ofinantraciet 95,Meubelset huim topper bank i n stof N antraciet of antraciet pper Comfortable hoog-laag bedden stof i n stof U € 995,! Hoekbank w w € 995,€ 995,N Hoekbank Hoekbank w w U setprijs setprijs Elektrisch ge potenset ! 5,€ 799,i n stof en l e er setprijs setprijs setprijs setprijs € 1.695,Elektrisch Elektrisch nset otenset GEN € 799,€ 799,Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN i n stof i n stof en l e en er l e er s3095,w € € 1.695,1.695,Ne2,5 w w Van € 3095,€ 2495,e Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN G n € 3095,€ 2495,€ 2495,Vast e e maten en kleuren leverbaar! = G G Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN en enVast kleuren en Vast kleuren leverbaar! leverbaar! = = Matras Van € 5495,Van € 5495,2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel Meubelset Van € 5495,Van € 5495,Van € 5495,Van € 5495,€ 995,50% 2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel relaxfauteuils Meubelset ‘Nature Oak’ Comfortable hoog-laag bedden 5495,€ € 995,995,50% 0% el laxfauteuils xfauteuils 2eComfortable gratis!P Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset 5,2e gratis! 2e gratis! hoog-laag bedden NGSET Meubelset • nuMeubelset demo-set • nu demo-set met ee i n l e er e ET SET P P Comfortable hoog-laag bedden • nu demo-set • nu demo-set • nu demo-set • nu demo-set c i n l e er i n l e er e e nu Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Comfortable hoog-laag bedden Van emo-set h c c E nu nu V Van Van €uniek 1995,€ 199g L Elektrisch et h h A Comforthoogte Comforthoogte H • Buffetkast, Van € 1995,Van € 1995,Elektrisch Elektrisch Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte ASSENACTIE w voor voor • Buffetkast, • Buffetkast, Van € 1995,Van € 1995,€SENACTIE 1995,Van € 1995,NACTIE w voor voorwvoor voor Relaxfauteuil met sta-o Matrassen Relaxfauteuil met sta-op fu Relaxfauteuil met sta-op functi Re € 1.895,S J I stof vanaf R met sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op functie € 1.895,€ 1.895,L • 4 eetkamerP Meubelset stof vanaf stof vanaf op ta-op functie functie Relaxfauteuil Relaxfauteuil met met sta-op sta-op functie functie • 4 eetkamer• 4 eetkamer€ 1 Comfortable hoog-laag bedden € 1095, € 1095,met een n leder • nog in In verpakking! stof en leder • nog in verpakking! 1095,1095,der •€nog in In verpakking! en leder •€Norma nog in verpakking! • 1095,nog in In verpakking! stof en leder nog in verpakking! n€•gset €Norma 2995,€stoelen, 2995,€095,1095,1095,Boxspri ngset Norma Boxspri nBoxspri €gset 2995,€ 2995,€stof 2995,€ 2995,T OP HE E OP HET

E

• Eettafel leder Costa Elektrische hoog-laag beddenVariant bieden allerlei mogeal een relaxfauteuil in leer, • TV dressoir en Variant in leer, elaxfauteuil in leer, • 4relaxfauteuil eetkamerstoelen Variant • 3 + 2 zits lijkheden om dehoofd til-, verzorgings- of transferhande• Salontafel d Namen is een stoer uitgevoerd • Grote loungebank gazelle leer is een stoer hoofd • uitgevoerd Dressoir trisch verstelbaar met voor • Eettafel - Het hoofdbord Namen ismet een stoer uitgevoerd hoofdopstahulp lingen te vergemakkelijken. hNamen verstelbaar opstahulp voor rstelbaar met opstahulp voor Het hoofdbord Namen is een stoer uitgevoerd hoofd • Div. kleuren • Div. • 4xkleuren luxe bord. • TV dressoir

ER - Salontafel - Eettafel - Het hoofdbord Namen is een stoer uitgevoerd hoofd - Het bord. hoofdbord Namen is een stoer uitgevoerd hoofd - 4 eetkamerstoelen REKENVOORB - Dressoir EELD bord. elen welkebord. met een contrasterende kleur - Door de panelen welke met een contrasterende kleur van € 2.695,REKENVOORB - Grote loungebank • Salontafel • Div. stoffen welke met kleur - TV dressoir - Door de contrasterende panelen welke metmet een contrasterende kleurcentimeter vanarmfauteuils van € 2.695,€ 2.695,vo EELD Het Care bed is maar liefst 45 in hoog-een Door deaan panelen welke een contrasterende kleur garen elkaar gestikt worden. aar gestikt worden. Comfort Door de panelen welke met een contrasterende kleur • Eettafel garen aan elkaar gestikt worden. gestikt worden. leder - Verkrijgbaar ingelijk een vlakke of het elektrische uitvoering. van € 1.495,voor - garen Op verzoek kan dit ook kleurend. - Salontafel - div. kleuren teaan verstelbaar waardoor bed traploos in elke elkaar gestikt worden. rijgbaar in719 een vlakke of elektrische uitvoering. Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogean dit ook gelijk kleurend. Verkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoering. van € van 1.495,€ 1.495,voor voor HOE WERKT DEZE TIJDELIJKE ACTIE? e Op verzoek kan dit ook gelijk kleurend. s a WIJK ) 40 SLUISWEG AAN 99 ZEE 25 • • T 2225 (071) XH 40 129 KATWIJK 64 • F AAN (071) ZEE 40 • 719 T (071) 99 40 129 64 • F 719 (071 r • 4 eetkamerstoelen t garen aan elkaar gestikt worden. baar in een vlakke of elektrische uitvoering. a De fraai blinde capitonnering geeft het bord extra diepte. • 3 + 2 zits m dit ook gelijk kleurend. 2 719 99 AAN EG ISWEG 25 99 • • T 25 (071) • T 2225 (071) XH 40 129 XH KATWIJK 40 129 64 KATWIJK • 64 F AAN (071) • F AAN (071) ZEE 40 ZEE • 719 40 T (071) • 719 99 T (071) 99 40 129 40 129 64 • 64 F (071) • F (071) 40 40 -2225 2• luxe boxsprings. lijkheden om de til-, verzorgingsofstand transferhandeEettafel Verkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoering. gewenste hoogte te verstellen is. Een lage - DeZEE blinde capitonnering geeft het bord extra diepte. -- fraai Op verzoek kan dit ook gelijk kleurend. e ZEE capitonnering geeft het bord extra diepte. div. stoffen Verkrijgbaar een vlake of diepte. elektrische uitvoering. 2 luxe boxsprings. •kan Grote loungebank HOE WERKT TIJDELIJKE ACTIE? - Verkrijgbaar ingelijk een vlakke of elektrische uitvoering. gazelle leer DEZE eapitonnering boxsprings. - Op verzoek ditinbord ook kleurend. geeft het extra • 50% KORTING OP 2 MATRAS 1e matras : 1195 2e matras : 995 + tot 1e aal matras :: 219 11905 e 2 matras + GEMIDDEL: DE995 PR totaal : 2190 IJS: 219 0 / 2 = 109 5

* Deze actie loopt t/m 12 februari 2017.

* Deze actie loopt t/m 12 februari 2017.

GEMIDDELDE PR 50% van IJS:

5 = 547,50 2190 / 2 =109 lingen te invergemakkelijken. - Verkrijgbaar inluxe een pocketveer vlake of elektrische uitvoering. 1095 vereenvoudigd het en uitstappen. De hogere oxsprings. -boxsprings. 2blinde matrassen. 4 eetkamerstoelen 2 luxe Bij aankoop van twee matrassen uit verschillende prijsklassen geldt de n een vlake of elektrische uitvoering. De fraai capitonnering geeft het bord extra diepte. • Div. kleuren Dressoir PR IJS • Div. kleuren VOOR TWEE -boxsprings. 2 luxe pocketveer matrassen. 2 luxe -pocketveer 2 luxe boxsprings. de gemiddelde prijs. (Zie het rekenvoorbeeld voor uitleg). en vlake- of uitvoering. De fraai capitonnering geefteen het bord extra diepte. en comfortabele 50% 109 MA -elektrische 2 luxe matrassen. • korting 50% op KORTING OP 2 MATRAS TRvan ASSE N:5 = 547,50 stand zorgt voor gemakkelijke Nieuw! -matrassen. 2blinde luxe boxsprings. eings. pocketveer * - Dressoir -•Koudschuim topper. Verkrijgbaar in een vlake of elektrische uitvoering. Grote loungebank Div. stoffen 2190,00 TV dressoir 2 luxe pocketveer matrassen. geproduceerd Bij aankoop van twee matrassen uit verschillende prijsklassen geldt de Setprijs Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogocketveer matrassen. PR Koudschuim topper. s. IJS - Koudschuim topper. -- Verkrijgbaar intopper. een vlake of elektrische uitvoering. Comfort duceerd erd ,50VOOR TWEE - Dressoir op de gemiddelde prijs. (Zie(071) het rekenvoorbeeld voor uitleg). 71954799 5 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F 40 • korting 25%voor KORTING BIJ AANKOOP VAN 1 MATRAS verzorging. GOED SLAPEN BEGINT MATRASSEN: Koudschuim r! -719 TV dressoir veer matrassen. van € 2.695,2 luxe pocketveer matrassen. -Dressoir Salontafel 2 luxe boxsprings. div. kleuren Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. TWIJK KATWIJK AAN AAN ZEE ZEE • T (071) • T (071) 40 129 40 129 64 • 64 F (071) • F (071) 40 40 719 99 99 te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogeBij aankoop van 1 éénpersoonsmatras (t/m breedtemaat 120 cm) 16 219 Comfort 42 0,0 van € 2.695,voor van € 2.695,voor schuim topper. r matrassen. 0 ,50 -boxsprings. 2DE luxe pocketveer matrassen. -- 2Keuze luxe - TV dressoir uit verschillende stoffen en kleuren. ontvangt u 25% korting op de verkoopadviesprijs. Alleen 90/200 547,50 huim topper. MET JUISTE TECHNIEK Salontafel - Alleen Gefabriceerd in Nederland. topper. lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeComfort Eettafel • 25% KORTING BIJ AANKOOP VAN 1 MATRAS Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogegewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand 2 luxe pocketveer matrassen. 90/200 90/200 - TV dressoir - div. stoffen 1642,5 nd matras, geproduceerd in Gefabriceerd in Nederland. inAlleen Nederland. per. Comfort - Salontafel Bij aankoop van 1 éénpersoonsmatras (t/m breedtemaat 120 cm) -- 2Gefabriceerd luxe pocketveer matrassen. -- Koudschuim topper. lingen tein vergemakkelijken. Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogeComfort atras, geproduceerd , geproduceerd in E

€ 4.995,-

E

Rel a xfauteui l s i n l e der Rel a Rel xfauteui a xfauteui l s i n l s l e i n der e der 50% 80% korting 20-80% korting 50% 50% 0% korting 20-80% korting % korting 20-80% korting 20-80% korting 0-80% -80% korting korting rting ng ing ES VERLENGD! VERLENGD! ERLENGD! E V Comforthoogte L S J A Let op!! Let op!! Let op!! Let o I H R P Comforthoogte Comforthoogte Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! korting S GEN J I 180/ 2 00 orting rting Npruiming! 2180/00 200 PRHPHALVE S nuiming! €ming! 695,- Let op!! Let180/op!! J I R 695, -t 2.op!! LVE AHALVE €E2995,-

Sen. ledikant stoelen, stoelen, 995,129 64 • F7-zone (071) 4099 719 99 .-Nederland, ledikant dikant € 4.995,-uniek gevo rland, 7-zone d, 7-zone 64 • F (071) 40 719 • F (071) 40 719 99 G w Nooit meer te warm, comfort hoogte Grot Grote f e w w • Tv-dressoir, • Complete Boxspringset van M-Line G € 2.195,€ 2.195,rt ogte hoogte Vast € 799, e e r afgedekt met koudschuim • Tv-dressoir, • • Tv-dressoir, • = LAUSANNE G G v.a. € 1 . 6 9 5 , € 2.195,€ 2.195,€ 2.195,€ 2.195,Vast Vast € € 799,799,edekt met koudschuim t met koudschuim In stof en leder • nog in verpakking! = = LAUSANNE LAUSANNE of te koud in meer tebed warm, v.a. € 1 . 6 9 5 ,-Nooit ,99,€ 799,of en leder • nog in verpakking! en leder • nog in verpakking! % Setprijs Setprijs € 995,9,,€ € 799,799,pleet salontafel, um en l a rge) € € 995,995,salontafel, salontafel, arge) of te koud in bed w P w w e P P c Complete Boxspringset van M-Line e e €1 4.995,h € 5.495,c c ± 40 stuks relaxfauteuils ± 40 stuks relaxfa • eettafel, Elektrisch v.a. € 1 . 6 9 5 , h h l e er vanaf pakking! 0 40 stuks stuks relaxfauteuils ± relaxfauteuils ± 40 40 stuks stuks relaxfauteu relaxfaut • eettafel, • eettafel, 49,Elektrisch Elektrisch v.a. € . 6 9 5 , l e er l vanaf e er vanaf Setprijs king! g! 9,-artij Vanaf € 995,oxspringset “Vervièrs” € 4.995,- Setprijs xfauteuils auteuils € 1.895,bankstellen flaxfauteuils anaf € 995,€ 995,v.a. €14.995,16€ .9659,5€ ,- 1.895,(071) 40•64 129 • (071) 40 719 99 1.895,jankstellen bankstellen hoekbank Vaste Relaxfauteuils op• maat 40 129 • 64 F (071) 40 719 99 129 64 F (071) 40F 719 99 v.a. € . • hoekbank • hoekbank € € 5.495,m w w n in winkel = goederen in winkel = goedere m m • verstel uitvoering ederen in magazijn = goederen in magazijn m m w w w w winkel = goederen in winkel = goederen in kel = goederen in winkel = goederen in win elektrisch verstelbaar + opstahulp m m • verstel • verstel Sen. ledikant Boxspringset “Vervièrs” Ledikant Lifestyle in magazijn = goederen in magazijn nen magazijn = goederen in magazijn w .ingset Sen. ledikant ledikant Comfort & Seniorenledikant Nu ter introductie: w Tropez’ w Boxspringset “Saint Tropez” setprijs Boxspringset ‘Saint t setprijs setprijs Complete Boxspringset vanLAUSANNE M-Line LAUSANNE LAUSANNE Ledikant Lifestyle uiming! Comfort & ming! ming! E Nu ter introductie: V Boxspringset “Saint Tropez” L m w SLU = goederen in winkel Boxspringset ‘Saint Tropez’ , A = goederen in magazijn baar ,, 0 H 5 5 in verpakking! w w 9 SLUI S WEG SLUI S 25 WEG • = goederen in winkel = goederen in winkel 9 .0 9 1 € 0 € R = goederen in magazijn oederen in magazijn baar baar R Complete Boxspringset van M-Line O O O t op!! Let Let op!! op!! Let op!! Let op!! Let op!! Le erpakking! pakking! O V V 0 Van € 5495,2,5 1 1 bankstel € 1.899,* 1 et Let Let op!! op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! o Van € 5495,Van € 5495,E ! €p!! 2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel V WEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 L g , A 0 n H 2e gratis! S 5 25 • 2225 XH KATWIJK XH KATWIJK AAN ZEE AAN • ZEE T (071) • T (071) 40 129 40 64 129 • F 64 (071) • F (071) 40 719 40 99 719 99 i J I 0 t R 2e gratis! 2e gratis! 0 , r P E 0 € 1.899,V *vantotal 0 L 1 • nu demo-set o 0 A . ! 1 totale dit opruimingsassortiment is maar een KLEIN gedeelte van dit ons is maar totale een opruimingsassortiment KLEIN gedeelte ons € k H 0ot tot 80% € 2,5 1 1 bankstel g • nu demo-set • nu demo-set w = goederen in winkel E n eruimingsassortiment maar t opruimingsassortiment is maar een een KLEIN KLEIN gedeelte gedeelte van dit ons van is dit maar totale ons is maar een totale opruimingsassortiment een KLEIN opruimingsassortiment KLEIN gedeelte gedeelte van ons van totale ons op 80% 80% S V i 5 2,5 1 1 bankstel 1 bankstel J * L I G t oederen = goederen in winkel in winkel A N R I H P ,T r -

Swiss Technology I

0 lijkheden om dehet til-,inverzorgingsof transferhandeGefabriceerd in Nederland. - Eettafel schillende stoffen en kleuren. -Salontafel 4 eetkamerstoelen vereenvoudigd enbieden uitstappen. De hogere ontvangt u 25% korting op de verkoopadviesprijs. --en Koudschuim topper. - Koudschuim topper. Elektrische hoog-laag bedden allerlei mogelijkheiden om llende stoffen kleuren. lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeEettafel Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelingen te vergemakkelijken. - Koudschuim topper. - 4 eetkamerstoelen stand zorgt voor een gemakkelijkecentimeter ente comfortabele - Grote loungebank in Nederland. de lijkheden til-, verzorgingsof transferhandelingen vergemakkelijken. Het Care bed is maar liefst 45 in hooglingen vergemakkelijken. Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. - Dressoir om de te til-, verzorgingsof transferhande- Eettafel Nederland. -loungebank 4 Setprijs eetkamerstoelen briceerd- Keuze in- Nederland. uit verschillende stoffen en kleuren. verzorging. Grote - div. kleuren verstelbaar het bed traploos in elke ceerd in Nederland. Het Care bed is maarwaardoor liefst 45 centimeter in hooglingen te te vergemakkelijken. - TV - Gefabriceerd in Nederland. Grote loungebank 4-dressoir eetkamerstoelen gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogComfort div. kleuren Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in de hoogte verstelbaar Zelfstandigheid te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke - Gefabriceerd in Nederland.in Nederland. - div. stoffen Gefabriceerd Swiss Technology Inside Salontafel - div. kleuren - Gefabriceerdwaardoor in Het Nederland. het enEen uitstappen. Dedemogehogere te verstelbaar waardoor het bed traploos in Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei Grote loungebank gewenste hoogte te verstellen is. lage stand hetvereenvoudigd bed traploos is eninelke gewenste hoogte teelke verstellen *vraag naar voorwaarden div. stoffen Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogDoor de vele mogelijkheden blijft men een grote van € 1.495,voor stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele gewenste te verstellen is.transferhandeEen lage stand lijkheden om dehoogte til-, verzorgingsof - Eettafel vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere - div. stoffen van €van 1.495,1.495,voor is. € Een lage stand vereenvoudigd het traploos in- en uitstappen. De hogere voor € 4.995,- Setprijs div. kleuren te verstelbaar waardoor het bed in elke dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijverzorging. vereenvoudigd het inen uitstappen. De hogere lingen te vergemakkelijken. stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele stand zorgt voor een gemakkelijke comfortabele verzorging. 4 eetkamerstoelen Setprijs € 4.995,gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand div. stoffen stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging. voorbeeld aan het-zelfstandig en uit een rolstoel Setprijs € in4.995,Zelfstandigheid vereenvoudigd het enliefst uitstappen. De hogere Grote loungebank verzorging. Het Care bed is inmaar 45 centimeter in hoogDoor de vele mogelijkheden blijft men een grote stappen. stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele - div. kleuren te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Setprijs van € 2.695,voor dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijverzorging. € 2.695,van €van 2.695,voor gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand voor - div. stoffen Zelfstandigheid voorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere Sfeer Zelfstandigheid Door de vele mogelijkheden blijft men een grote Zelfstandigheid stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele stappen. Setprijs de vele mogelijkheden blijftdat men eenDenk grote dosis zelfstanhouden. hierbij bijZelfstandigheid SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 Door Door Ondanks het feit iemand hulpbehoevend is kan dedosis vele zelfstandigheid mogelijkheden blijft men een grote e verzorging. SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 Vaste digheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in MATRAS WWW.BUISMEUBELEN.COM voorbeeld aanhouden. het zelfstandig in en men uit een Door de vele mogelijkheden blijft eenrolstoel grote 2 dosis men zelfstandigheid Denk hierbij bijU N toch een sfeervolle behouden zonWWW.BUISMEUBELEN.COM Sfeer 5en,-uitslaapkamer en uitvoorbeeld eenZelfstandigheid rolstoel stappen. dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij aanstappen. een rolstoel n €1.49in an €1.595,uitvoering fhetvazelfstandig er vbij-

verbaar! ar!

Complete Boxspringset van M-Line Complete Boxspringset van M-Line Complete Boxspringset van M-Line

€ 4.995,-

sto

le

Invoorbeeld In • stappen. Gecapitonneerd • e2 lattenbodems der tussenkomst vaniemand eeninziekenhuisbed. Hierdoor aan het en uit een rolstoel hethoofdbord feitzelfstandig dat hulpbehoevend is kan Vaste Nu vanaf DoorOndanks de vele mogelijkheden blijft men een grote TRAS A M 2 U Sfeer stappen. N men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonblijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. Vasteuitvoering • Diverse stoffen/kleuren • 2 pocketveer matrassen Sfeer dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijOndanks het feit datvan iemand hulpbehoevend Vaste Sfeer e • 2is Zelfstandigheid AS • Gecapitonneerd hoofdbord lattenbodems der tussenkomst een ziekenhuisbed. Hierdoor Rkan Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is kan T A uitvoering voorbeeld aan het zelfstandig in en uit rolstoel Nu vanaf 2 M Uiseen • Gestoffeerd ledikant Nbehouden men toch een sfeervolle slaapkamer zonSfeer Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend kan e een grote uitvoering Door de vele mogelijkheden blijft men

men toch eenblijft sfeervolle slaapkamer behouden zonder A•S2 pocketveer matrassen de eigenwaarde behouden gestimuleerd. TRHierdoor • stappen. Diverse stoffen/kleuren Aen 2 M Uhulpbehoevend der tussenkomst van ziekenhuisbed. Nbehouden Ondanks het feitslaapkamer dateen iemand is Rkan mendosis toch een sfeervolle zone Nu vanaf tussenkomst G 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 AS zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvan een ziekenhuisbed. Hierdoor U 2 MATzonNbehouden • Gestoffeerd ledikant Vaste 5 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. men toch een sfeervolle slaapkamer der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor Nu vanaf voorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel WWW.BUISMEUBELEN.COM blijft de eigenwaarde behoudenvan en een gestimuleerd. Sfeer der tussenkomst blijft de eigenwaarde behouden enziekenhuisbed. gestimuleerd. Hierdoor e Nu vanaf WWW.BUISMEUBELEN.COM uitvoering stappen. e Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is Rkan blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. e Voordelen van SLUISWEG 25 • 2225 XH Care KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 AS T A Vaste M 2 U SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden zonSfeer • ElektrischVoordelen in hoogte verstelbaar WWW.BUISMEUBELEN.COM van Care uitvoering der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor WWW.BUISMEUBELEN.COM Voordelen Nu vanaf Voordelen van Care van Care Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is kan e • Elektrisch in hoogte verstelbaar ATRAS M • Rug en •benen afzonderlijk instelbaar 2 blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. U N • Elektrisch in hoogte verstelbaar Elektrisch in hoogte verstelbaar men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonVoordelen van Care • Rug en afzonderlijk • benen Rug benen afzonderlijk instelbaar Voordelen van Care instelbaar • In alle standen verrijdbaar •en Elektrisch inenhoogte verstelbaar der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor • Rug benen afzonderlijk instelbaar Nu vanaf •alle In alle verrijdbaar •standen alle standen verrijdbaar •In Elektrisch in hoogte verstelbaar • Rug en benen afzonderlijk instelbaar blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. • In standen verrijdbaar • 4 geremde wielen• •4Rug geremde wielen enverrijdbaar benen afzonderlijk instelbaar Grote voorraad….direct leverbaar…. allewielen standen 4• In geremde wielen • 4 •geremde Goede ventilatie • Eenvoudig• Eenvoudig onder • •te Eenvoudig onder te reinigen Inreinigen alle standen verrijdbaar geen wachttijden!!! *Vraag naar de voorwaarden. • 4 geremde wielen onder te reinigen Nieuw N ieN uiw Goede ventilatie • Eenvoudig onder teCare reinigen Voordelen van *Vraag naar de voorwaarden. Nieuw e u w • Behoud van een sfeervolle slaapkamer • 4 geremde wielen • Eenvoudig onder teslaapkamer reinigen • Behoud• van eenvansfeervolle Nieuw N ieuwSL OW Behoud van een sfeervolle slaapkamermodellen Behoud een slaapkamer SLMOTION OWMOTION MOTION ••Elektrisch in sfeervolle hoogte verstelbaar SL OW • •Combineerbaar mette verschillende Eenvoudig onder reinigen • Behoud van een sfeervolle slaapkamer Nieuw N i e SL OW MOTIONuw Voordelen van Care • Combineerbaar met verschillende modellen • Combineerbaar met verschillende modellen Combineerbaar met verschillende modellen ••Rug en •benen afzonderlijk instelbaar en Voetborden •HoofdBehoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen SL OW MOTION • Elektrisch in hoogte verstelbaar • Hoofden Voetborden • In alle standen verrijdbaar • Hoofden Voetborden • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofd- en Voetborden • Hoofd- en Voetborden De perfecte combinatie van drukverdeling, • Rug en benen en afzonderlijk instelbaar ondersteuning en ventilatie. • HoofdVoetborden • 4 geremde wielen d in Boxspring Care • Wit of beuken De perfecte combinatie vancombinatie drukverdeling, De perfecte van drukverdeling, De perfecte combinatie van drukverdeling, Nu vanaf • In alle standen verrijdbaar Boxspring Care ondersteuning en ventilatie. •Boxspring Eenvoudig onder te reinigen Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. De perfecte combinatie van drukverdeling, • pocketveer matras Boxspring Care ondersteuning en ventilatie. Care Nieuw N i e u w *vraag naar de voorwaarden • 4 geremde wielen Care ondersteuning en ventilatie. Nu vanaf ondersteuning en ventilatie. Boxspring Care Boxspring Nu vanaf • elek. bodem Raadpleeg uwvan Care dealer voorvoor meer informatie. • Behoud slaapkamer - Hoofdbord “Saint Tropez” issfeervolle een nonchalant gestoffeerd bord, Raadpleeg uween Care dealer meer informatie. www.mline.nl SL OW MOTION Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. Nu vanaf *vraag naar de voorwaarden • Eenvoudig onder te reinigen Nu vanaf Hoofdbord “Saint Tropez” is een nonchalant gestoffeerd bord, uim Raadpleeg uwverschillende Care dealer voor meer informatie. Nieuw N ie*vraag u*vraag w naarnaar • matrasbeschermer mede uw de dubbele Fluffynaad geeft dit geheel een geweldige de voorwaarden •door Combineerbaar met modellen Raadpleeg dealer voor meer informatie. de voorwaarden www.mline.nl •Care Behoud van een sfeervolle slaapkamer mede door de dubbele Fluffynaad geeft dit geheel een geweldige SL OW www.mline.nl MOTION *vraag naar de voorwaarden • ledikant eigentijdse look. Lifestyle, landelijk……je kunt er alle kanten mee uit. • Hoofden Voetborden www.mline.nl • Combineerbaar met verschillende modellen

€0 1.899,0 R O Nu 2matras matras o 0 K . 1 k €€1.899,* Nu 2 voor G N Industriële eetkamertafel I ** * tE BE G tE BEZorGEN tEGEN tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdIN voor voor *tEGEN * EVt. * VErGoEdING * VErGoEdING *tEGEN * EVt. KOR€T 1.899,BEZorGEN EVt. tEGEN tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdING tE ZorGEN EVt. VErGoEdING EVt. tEEVt. BEZorGEN VErGoEdING

* * eetkamertafel * * Comforthoogte *Industriële * *Industriële ** ** ** ** Re Comforthoogte Comforthoogte eetkamertafel dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsasso Relaxfauteuil met sta-op functie dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortime dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment Relaxfauteuil met sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op functie nd matras, geproduceerd in Industriële eetkamertafel 5 XH KATWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T 2225 (071) XH 40 KATWIJK 129 64 • AAN F (071) ZEE 40 • T 719 (071) 99 40•64 129 6 atras, geproduceerd in ,) KATWIJK geproduceerd in € 1.899,* SLUISWEG AAN ZEE 25 • T 2225 (071) XH 40 KATWIJK 129 64 • AAN F (071) ZEE 40 • T 719 (071) 99 40 129 • F TWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T 2225 (071) XH 40 KATWIJK 129 64 • AAN F (071) ZEE 40 • T 719 (071) 99 40 129 64 F (071 Industriële eetkamertafel • wit of beuken • pocketveermatras ! p!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! € 2995,€ 2995,40 129 64 • F (071) 40 719 99 V S L • wit of beuken • pocketveermatras of beuken • pocketveermatras J I A * R H 129 64 • 64 F (071) • F (071) 40 719 40 719 99 99 P EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN Nederland, 7-zone *1tEGEN *bankstel PRIJS EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN EVt. VErGoEdING tE BEZorGEN € 1.899,* *** * * rland, 7-zone d, 7-zone n0elte 30 tot 80% * * * * 2,5 1 PRIJS • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant Keuze ui t : 3 verschi l e nde rugl e uni n gen tot 80% ot 80% 2,5 2,5 1 1 1 bankstel 1 bankstel S gedeelte van ons totale wkoudschuim k. bodem •ons matrasbeschermer ledikant dem •ons matrasbeschermer •eetkamertafel ledikant =opruimingsassortiment goederen in winkel Keuze - 3 verschi endeeNNieuw Keuze uit: -ui3t:verschi l ende lrugl unirugl geneuniPnRgenIJ ieunw ijn van van totale totale opruimingsassortiment afgedekt met koudschuim w w = goederen in•opruimingsassortiment winkel = goederen in winkel Industriële edekt met tr met koudschuim

i n l e er i n l e er i n l e er € 2.195,€ 2.195,€ 2.195,€ 2.195,€ 799,€ 2.195,2.195,€ € 799,799,Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte Hoekbank Van € 2099, Van €•795,1095,€ 795,N VErGoEdING tE BEZorGEN *Van * € 2099, Hoekbank Hoekbank Van € 2099, Van € Van 1095,€ 1095,€ € 795,rGoEdING tE BEZorGEN oEdING tE BEZorGEN * * * * In stof en leder nog in In verpakking! stof en leder • nog inngenverpakk en of leder en leder • nog • nog in In verpakking! in stof In verpakking! stof en leder en leder • nog • nog in verpakking! in verpakking! 4 verschi l e nde arml e uni verpakking! ± 40 stuks relaxfa 4 verschi l e nde arml e uni n gen 4 verschi l e nde arml e uni n gen akking! king! in stof ± ± 40 40 stuks stuks relaxfauteu relaxfaut !! Let op!! Let op!! Let op!! in stof stof op!! Let op!! Let op!! tLet op!! Let op!! Let op!! artij bankstellen stuks • op comfort hoogte € 2.195,€ 799,jankstellen bankstellen •nt comfort op comfort hoogte hoogte 2,5-zits € Van 2.195,€bank 799,€- 799,€2.195,2.695,- NU v.a. € 1.695,-€€799,

- 4-ver4 ver-sc4hsvericl heindeslcehndeilme 130130130 Boxspri n gsets Boxspri n gsets Boxspri n gsets Boxspri ngsets Showroommodel Boxspri n gsets Boxspri n gsets Showroommodel Showroommodel - Meer- Meer-danMeerdan100vandan100€van2.kl695€1e n695,€ -2.695,€ -799,-€ 1599,€-1599,- € 1599, €€ 799,1.295, nunu€ 1.295, €nu1.295, - -

Industriële eetkamertafelRelaxfauteuil Relaxfauteuil met functie sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op met sta-op functie

••wit of•beuken • pocketveermatras wit of beuken pocketveermatras • wit of• beuken pocketveermatras elek.•bodem • matrasbeschermer • ledikant elek. bodem matrasbeschermer • ledikant k. •bodem ••matrasbeschermer • ledikant € 785,J. Buis & Zn. en M Line wensen Van € 2.695,-‘Saint NU v.a. € 1.695,Setprijs nu v.a. € 1.495,J. Buis & Zn. en M Line wensen Boxspringset Tropez’ € 785,ts bank nk Setprijs nu v.a. €succes 1.495,Hoekbank Team LottoNL-Jumbo veel succes Boxspringset ‘Saint Tropez’ incl. bezorging Van € 1095,€ 795,€ 785,KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment € 785,Hoekbank Hoekbank m Team LottoNL-Jumbo veel incl. bezorging ncl. bezorging Van € 1095,€ 795,Van € 1095,€ 795,IN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment edeelte van ons totale opruimingsassortiment • compleet van € 2.695,€ 785,• 90 x 200 cm eigentijdse look. Lifestyle, landelijk……je kunt er alle kanten mee uit. m m www.mline.nl pleet compleet - Verkrijgbaar• in een vlakke of elektrische uitvoering. tijdens de Giro d’Italia. De perfecte combinatie van drukverdeling, Hoofden Voetborden van -€Verkrijgbaar •-2.695,nu ook“Vervièrs” leverbaar op 120cm breed tijdens de Giro d’Italia. ondersteuning en ventilatie. Hoofdbord gecapitonneerd landelijke stijl in stof Dynamische ondersteuning €Nu 1095,Boxspring Care uitvoering. Van in- een of elektrische Direct uit 2 luxevlakke boxsprings. Relaxfauteuils • 695,Incl. bezorging tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN in stof in stof Air Release * * Dynamische ondersteuning Van € vanaf EN VErGoEdING tE BEZorGEN VErGoEdING tE BEZorGEN - Verkrijgbaar in eenRaadpleeg vlakke of elektrische uitvoering uw Care dealer voor meer informatie. Air Release * * * * €auteuils 5,695,oofdbord “Vervièrs” gecapitonneerd landelijke stijl voorr Nudealer v.a. € 1.695,Boxspring Care aad leverbaar. - 2 luxe pocketveer matrassen. Invanaf verschillende maten en kleuren. *vraag naar de voorwaarden - 2 luxe boxsprings. Nu Relaxfauteuils in leder Raadpleeg uw Care voor meer informatie. 2 luxe boxsprings Vanaf € 785,axfauteuils in leder in leder www.mline.nl erkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoeringv.a. € Nu 1.695,- Koudschuim topper. Vanaf Vanaf voor € 795 - 2 luxe pocketveer matrassen. nu € 785,- 2 luxe 7-zone pocketveer matras genesteld

euwe collecties we we collecties collecties 20-80% korting 20-80% korti 4 verschi l e nde maten (extra smal l , smal l , me nu € 795,0-80% -80% korting 20-80% korting 20-80% korting kortin um en l a rge) 4 verschi l e nde maten (extra smal l , smal l , medi u m e 4 verschi l e nde maten (extra smal l , medi u m en a rge nu nu € € 795,795,orting arge) ting ing

nieuwe collecties € 995,euwe collecties we collecties € 995,€ 995,€ 795,Meer dan 100 kl e uren l e er nu € 795,nu € 795,Meer dan 100 kl e uren l e er Meer dan 100 kl e uren l e er €495,m = goederen in magazijn m =wgoederen = goederen in winkel 5,in magazijn De perfecte combinatie van drukverdeling, ondersteuning en ventilatie.

ingset Boxsp t Nu ter introductie:€ 1.695,Boxsprings Boxspringset eiteikwal t iteit - Degel- iDegel jke kwalij-kDegel t ijkiteeikwal

wgoe= m w w m w w = goederen in winkel = = goederen in winkel = goedere Relaxfauteuils in leder = goederen in magazijn = goederen in magazijn oederen in magazijn = goederen in magazijn = goederen in winkel axfauteuils Relaxfauteuils in inter Nu introductie: w =wgoederen inleder winkel = goederen inleder winkel *vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

luxe boxsprings - Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. - Luxe topmatras - Koudschuim topper. SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 luxe 7-zone pocketveer matras genesteld - Gefabriceerd in Nederland. Keuze uit verschillende stoffen en kleuren www.buismeubelen.com SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 - Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. Sluisweg 25 • 2225 XH Katwijk aan zee Nu ter introductie van €AAN 2.695,uxe topmatras- Gefabriceerd in Nederland SLUISWEG 25 • Sluisweg 2225www.buismeubelen.com XH 25 KATWIJK ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 •van 2225 XH Katwijk aan zee Nu ter introductie €64 3.495,T (071) 40 129 • F (071) 40 719 99 Gefabriceerd in Nederland. www.buismeubelen.com (071) 40 129 64 • F (071) 719 99 euze uit verschillende stoffen en kleuren SLUISWEG 25 • 2225TXH KATWIJK AAN ZEE •40 T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 www.buismeubelen.com Nu ter introductie van € 2.695,www.buismeubelen.com v.a. van efabriceerd in Nederland www.buismeubelen.com (180 x 200) Nu ter introductie € 3.495,-

In leder en stof64 • F (071) 40 719 99 In leder en stof In leder en stof 5 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 KATWIJK • T (071) 40 129 • F (071) 40 99 719 99 WIJK ZEE •ZEE T (071) 40 129 64 • €64 F 2.495,(071) 40 719 m AAN AAN VOOR

Hoekbank StofLet vanaf Let op!! Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op o Hoekbank Hoekbank , Stof vanaf Stof vanaf Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let op!! Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Le 0 0 1 Let op!! Let op!! Let op!! 1 25 v.a. • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 6 ! € 1.695,€SLUISWEG

tp!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Hoekbank i € 295,t zits r in leer N Hoekbank Hoekbank Leverti j d 2-3 weken o € 295,€ 295,is maar een KLEIN gedeelte dit van is ons maar totale een opruimingsasso KLEIN gedeelt k- isdit leer in leer Leverti j d 2-3 weken Leverti j d 2-3 weken dit maar een KLEIN gedeelte dit van is ons maar totale een opruimingsassortime KLEIN gedeelte van dit is maar een KLEIN gedeelte dit van is ons maar totale een opruimingsassortiment KLEIN gedeelte van ons , 0 EIN mingsassortiment - gedeelte 0 van ons totale opruimingsassortiment SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.mline.nl 5 • 2225 XH KATWIJK ZEE • 40 T2564 (071) 40 129 64 •ZEE F 99 (071) 40 719 99 www.mline.nl SLUISWEG • 2225 XH KATWIJK AAN • T719 (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 5 XH KATWIJK AAN • 2225 T 40 (071) 129 64 •KATWIJK FKATWIJK (071) 99129 KATWIJK AAN ZEE • TZEE 129 F2.495,(071) 40 719 VOOR €•2225 (180 x40 200) gAAN SLUISWEG 25 • XHwww.buismeubelen.com AAN ZEE • T (071)AAN 40ZEE 64 • ZEE F (071) 719 99 n(071) SLUISWEG • 2225 XH • T (071) 40 129 •F SLUISWEG 25 •25 XH KATWIJK AAN • T40(071) 40 129 64 •64 F (071

in leer edeelte lte assortiment rtiment van totale ons totale opruimingsassortiment opruimingsassortiment Leder vanaf 1in1rons ! leer invan €leer Leder vanaf Leder vanaf g n EVt. tEGEN VErGoEdING tE tEGEN BEZorGEN VErG *tEGEN * 799,*tEGEN * EVt. tinu EVt. tEGEN VErGoEdING EVt. tE tEGEN BEZorGEN VErGoE EVt. VErGoEdING EVt. tE BEZorGEN VErGoEdIN € 799,o * * * * ** * * * * * * k GEN orGEN VErGoEdING tE BEZorGEN € 799,€ ** € 799,nunu * * www.buismeubelen.com www.buismeubelen.com

€ 1.295,1.295,€€ 1.295,-

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

9

Halvering vuurwerkschade in de nieuwjaarsnacht n Schatting schade rond 7.500 euro

Plevier nieuwe voorzitter CU TEYLINGEN n Frans Plevier (69) uit Sassenheim is sinds afgelopen donderdag 12 januari de nieuwe bestuursvoorzitter van de lokale ChristenUnie. Plevier maakt sinds 2013 als adviseur deel uit van de fractie van de ChristenUnie. Daarnaast is hij in Sassenheim jarenlang actief voor de Protestantse Gemeente Sassenheim als diaken, voor Park Rusthoff en als Commissaris van Elburg-Smit.

Plevier: ‘We gaan een spannende periode tegemoet, met in maart 2018 lokale verkiezingen. We groeien als ChristenUnie nog steeds, doordat we in de lokale politiek laten zien wat Christen zijn voor ons betekent in het dagelijkse (gemeente)leven. Dat biedt perspectief voor een mooi verkiezingsresultaat’.

Buurt wil supermarkt behouden

TEYLINGEN n Vanuit de vuurwerkvrije zones zijn geen meldingen bij de politie ingekomen van het afschieten van vuurwerk. Dat betekent evenwel niet dat er geen verdwaald rotje in deze gebieden kan zijn afgestoken, zo geeft burgemeester Carla Breuer aan. Een evaluatie loopt nog. Door Nico Kuyt

Het is voor het eerst dat in de gemeente vuurwerkvrije zones zijn ingesteld rond met name gebouwen met senioren en dieren. De nadere analyse moet nog plaatsvinden, maar het lijkt succes te hebben gehad. Vooraf is er veel ruchtbaarheid aan gegeven. Zo hebben alle bewoners een brief gekregen en is een bericht in de krant en op sociale media verschenen. De evaluatie loopt nog, maar er is in de nieuwjaarsnacht geen melding rond deze gebieden ingekomen bij de politie. Dat wil niet zeggen dat daar niet iets is afgestoken, maar dat zal nog blijken in een evaluatie later dit jaar. In ieder geval is het duidelijk dat de zones meer helder moeten worden aangegeven. De gekozen tekst op het straatmeubilair was niet goed te lezen. Er was niet gekozen voor borden, omdat die net als vorig jaar ‘de lucht in zouden zijn gegaan’, maar aan een betere vermelding wordt gedacht, aldus de burgemeester.

De schade door vuurwerk tijdens Oud en Nieuw is minder dan voorgaande jaren. | Foto: archief/Piet van Kampen

MINDER SCHADE

Er zijn overigens overal in de gemeente op 31 december allerlei interventies gepleegd om de schade aan gemeentelijke objecten te verminderen. En dat is gelukt. Er hebben zich nieuwjaarsnacht 10 incidenten voorgedaan, in plaats van de 18 het jaar ervoor. Er was slechts één melding aan de politie over een

dame die door een dier aangevallen was. De schade voor de gemeente, waarvan iedere euro uiteraard nog steeds teveel is, is dit jaar gehalveerd op zo’n 7.500 euro tegenover rond de 15.613 euro vorig jaar. Daarbij is nog niet 1.000 euro aan manuren opgeteld. “Er zijn extra maatregelen genomen, zoals hekken rond de school

Van Velzen is schutterskoning

SASSENHEIM n Vanuit de omgeving van de Koetsiersweg zijn diverse oproepen bij de gemeente ingekomen voor het behoud van de Hoogvliet in de PostPromenade. Voor de omgeving moet de supermarkt daar blijven.

VOORHOUT

n Traditiegetrouw strijden op de eerste maandag na Drie Koningen, Koppermaandag, in sportpark Elsgeest schutters van schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout om de titel Schutterskoning. Met grote overmacht sleepte (wethouder) Kees van Velzen het Schutterskoningschap 2017 in de wacht. Met zeventien punten liet hij rivaal Pilaszek gedesillusioneerd achter. Na de prijsuitreiking door burgemeester Carla Breuer vertelde Van Velzen dat hij was opgestaan met een goed gevoel. “Maar dat geldt natuurlijk voor jullie allemaal.” Na de Schutterskoningen wethouder Leo van der Zon (2010) en burgemeester Sander Schelberg (2011) had hij nog twee kansen om tijdens zijn wethoudersperiode Schutterskoning te worden. “Het is nu of volgend jaar. Met goede adviezen en tactische hulp van medeschutters is het dit jaar gelukt.”

Maar hierin kan de gemeente niet anders dan de bewoners teleur te stellen. Het blijft namelijk de bedoeling dat de Hoogvliet te zijner tijd terugkeert naar het centrum van Sassenheim, waar nu op het Hortusplein een nieuwbouw van de winkel wordt gepleegd. De supermarkt is tot dan toe slechts tijdelijk tot 2019 aan de Koetsiersweg gevestigd. Het plan is om na het vertrek van de supermarkt op de PostPromenade woningbouw te plegen. Hierover zijn afspraken gemaakt met alle betrokken partijen.

Vol bewondering bekijkt de nieuwe Schutterskoning Kees van Velzen onder het wakend oog van Carla Breuer, beschermvrouw van St. Hubertus, zijn unieke kristallen 3D-award. Op de plaat om zijn nek staat de eregalerij met al andere Schutterskoningen. | Foto: pr./Emiel van der Hoeven

CDA houdt vast aan afbouw molen TEYLINGEN n Het CDA wil nog steeds dat de molen van Speelman aan de H. Knoopstraat afgebouwd wordt. In overleg met de gemeente kijkt de stichting De Molen van Sassenheim naar een breder gebruiksmogelijkheid voor de romp nu een afbouw is gefrustreerd door omwonenden. Maar raadslid Bert van Leeuwen (CDA) geeft de moed nog niet op. “Wij streven nog steeds de molen af te bouwen. Het CDA moet vooralsnog een behoorlijke draai maken om straks in te stemmen met een

De Waaier in Warmond. Ons draaiboek en interventies hebben resultaat gehad. Het liefst zouden we de schade op nul euro hebben gehad, maar in ieder geval is er een daling”, meldde de burgemeester. Over de juiste cijfers van de vuurwerkvrije zones krijgt initiatiefnemer D66raadslid Rose Marie Keijzer later dit jaar nog een overzicht.

breder gebruik”, zo gaf hij in de raadscommissie Ruimte aan. Voor wethouder Bas Brekelmans was de kans ‘redelijk verkeken’ om weer tegen de geschiedenis in te gaan. “Ik begrijp dat het CDA de afbouw wil, maar het besluit is genomen. Dat is democratie. De stichting is nu samen met de gemeente aan het kijken wat second best is. Wij hebben hierover met elkaar goed overleg”, aldus de wethouder. Zijn woorden brachten Van Leeuwen evenwel niet tot andere gedachten. (NK)

Meer lezen over Koppermaandag? Kijk dan op www.deteylinger.nl.

Cursus over gebruik DigiD SASSENHEIM n De Bibliotheek Bollenstreek vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen redden in de wereld waar internet steeds belangrijker wordt. Omdat veel mensen nog geen computervaardigheden hebben, zijn er in februari en maart weer cursussen over DigiD.

theek (Kerklaan 42) alles over het gebruik van DigiD. Het zoeken van werk, aanvragen van huur- of zorgtoeslag, doorgeven van een verhuizing, steeds meer zaken moet u regelen met uw DigiD. Digisterker geeft meer zelfvertrouwen bij het regelen van uw overheidszaken.

In vier bijeenkomsten van twee uur leren cursisten in de biblio-

De cursus in Sassenheim is op dinsdag 11, 25, april, 2, 9 mei van

10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de cursus maken deelnemers gebruik van een laptop van de bibliotheek. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid. De cursus kost 15 euro voor biebleden en 20 euro voor niet-leden. Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek of via bibliotheekbollenstreek.nl.


ENT V E S LE A S N A V A R A C & R E P M A C

Occasionweekend actie: Gratis Bovag Servicepakket Gratis de Klerk Klantenpas Gratis stalling t/m april 2017

Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari van 11.00 tot 17.00 uur

Dethleffs Beduin 515 V

Dethleffs C-Go 475 EL

Indeling: enkele bedden Bouwjaar: model 2010

Indeling: enkele bedden Bouwjaar: overjarig nieuw

Prijs

Prijs van € 17.355,-

 13.250

de klerk caravans

 16.695

Hobby 440 SF de Luxe

Dethleffs Life Style 510 ER

Indeling: dwars bed treinzit Bouwjaar: 2005

Indeling: enkele bedden Bouwjaar: 2008

Prijs

Model: Knaus Van Ti Vansation 600 (2015) Indeling: Enkele bedden Tellerstand: 16200 km Lengte: 676 cm Prijs

de klerk caravans

 8.695

 10.950 Knaus Sudwind 450 FU

Indeling: enkele bedden Bouwjaar: 2009

Indeling: vast bed rondzit Bouwjaar: 2005

de klerk caravans

de klerk caravans

 8.950

de klerk caravans

Knaus Sudwind Silver Edition 450 FU Voorraad 15 nog 4 te leveren 2017 model 2016 direct leverbaar Bouwjaar: 2017 speciale uitvoering Prijs van € 25.499,-

Knaus Sudwind 500 FU Indeling: vast bed rondzit Bouwjaar: 2005 Prijs

 7.950

de klerk caravans

v.a.

 20.480

 59.900

 72.900

de klerk travelcar

de klerk travelcar

 75.900

Model: Boxstar 540 MQ ROAD (2016) Indeling: Dwarsbed Tellerstand: 0 km Lengte: 540 cm Prijs

 62.900

de klerk travelcar

Model: Knaus Van Ti 650 MEG (2016) Indeling: Enkele bedden Tellerstand: 0 km Lengte: 703 cm Prijs

de klerk caravans

de klerk travelcar

Model: Hymer B654 SL Automaat (2011) Indeling: Fransbed Tellerstand: 80000 km Lengte: 730 cm Prijs

Model: Knaus Van I 600 ME (2014) Indeling: Enkele bedden Tellerstand: 9000 km Lengte: 672 cm Prijs

Prijs

 11.950

 39.900

de klerk travelcar

Indeling: Dwarsbed Tellerstand: 700 km Lengte: 599 cm Prijs

Hobby 540 UL

Prijs

 61.900

Indeling: Hefdak Tellerstand: 131000 km Lengte: 489 cm Prijs

Model: Karmann Davis 590 (2016)

Prijs

de klerk caravans

Model: VW California Automaat

de klerk travelcar

 71.900

Model: Dethleffs Advantage 6501B (2005) Indeling: Fransbed Tellerstand: 101877 km Lengte: 698 cm Prijs

 29.900

de klerk travelcar

de klerk travelcar

RUIM 200 CARAVANS & CAMPERS, www.deklerkcaravans.nl

Haarlemmerstraat 1B, 2182 HA Hillegom T 0252 - 515 238 F 0252 - 523331 E info@deklerkcaravans.nl I www.deklerkcaravans.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,

00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

AUTOBEDRIJF

TTO IETS

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

els

ng Goed E en ek r p s

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Interna

tionalis

ering

VOOR JOU ?

Uitwisselingen

Kom naar de

open dag

op 21 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

www.rlo.nl Apollolaan 1, Oegstgeest

Daar kom je verder mee

Het Rijnland s Lyce Oegstgee um st: Al 24 ja ar expert in tweetalig onderwij s


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Achter de schermen Van de verhuizing van de omroep vier jaar geleden herinner ik me twee grijze spookgezichten. Twee vrijwilligers, Peter en Peter, zijn dagen-, misschien wel wekenlang bezig geweest om kabelgaten te boren boven het plafond. Dat leverde stofwolken op die in hun longen, in hun haar en eigenlijk overal gingen zitten. Ik dacht dat de verhuizing van een sloopgebouw naar een normale kantooromgeving weinig werk zou opleveren. Nou, dat bleek een misrekening. Een paar zaken moesten we uitbesteden aan een aannemer. Wat vrijwilligers zelf konden doen, deden ze zelf. Dan ben je vrijwilliger bij een omroep en dan sta je gaten te boren. Nou verhuis je niet zo vaak, dus dit was een stoffige uitzondering. Een omroep heeft wel degelijk veel werk achter de schermen. De meeste vrijwilligers melden zich aan omdat ze bij wijze van spreken met een microfoon in hun hand ergens vooraan kunnen staan. Of wereldberoemd in de hele Bollenstreek willen worden (echt ze bestaan!). Maar je hebt ook vrijwilligers die meer op de achtergrond blijven; de geluidstechnicus bij een radioprogramma, de medewerker die buiten de studio een geluidsset opbouwt of de cameraman die op het dak van een tribune in de zeikregen een 0-0 wedstrijd staat te filmen. Het zijn maar een paar voorbeelden van werk achter de schermen. En daar gaat best veel tijd in zitten. Wist u dat 1 minuut tv 60 minuten montagetijd kost? Waarom doen deze vrijwilligers het werk achter de schermen? Nou, makkelijk. Het is gezellig om samen iets te creëren, met een team een razend spannende sportuitzending in de ether te brengen, als tv-editor elke seconde goed te monteren zodat het eindresultaat een mooi programma is. Ik heb ooit een lijsttrekkersdebat in Noordwijk gepresenteerd. In het altijd gezellige café Royal deed Noordwijk weer iets Noordwijks: er waren maar liefst 8 politieke partijen, dus ook 8 lijsttrekkers die we in twee uur tijd even veel aandacht wilden geven. Ik heb de uitzending gemaakt samen met technicus Sander. Een van mijn uitzendingen waarvan ik durf te zeggen dat het hoog niveau was. Zonder technicus Sander was het nooit gelukt. Als een soort René en Willy van de Kerkhof werkten we moeiteloos samen. Politiek interesseerde hem niet, maar wel een goed radioprogramma willen maken. Waarom dit verhaal? Als u naar de radio luistert of naar tv kijkt, weet dan dat de Linda’s, Umberto’s, Matthijsen en al die anderen niet te zien of te horen zouden zijn zonder de hulp van al die mensen achter de schermen! En dat mag best weleens gezegd worden.

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

11

‘Achterstand in huisvesting statushouders snel inhalen’ n Gemeente haalt taakstelling van 2016 niet TEYLINGEN n De taakstelling van de gemeente Teylingen was om vorig jaar 91 statushouders te huisvesten. Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat dat in 2016 niet is gelukt. Voor 38 statushouders waren er geen woningen in Teylingen. De oorzaak van de achterstand is een combinatie van een tekort aan koopwoningen en tijdelijke onduidelijkheid over de koppeling van statushouders aan een gemeente. AANKOOP VERTRAAGD

Begin juli van vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘huisvesting statushouders’, waarin een van de oplossingen is om woningen aan te kopen en die voor vijf jaar te verhuren aan statushouders (foto). Dat voorstel werd gedaan nadat eerdere plannen voor onder andere tijdelijke containerwoningen het niet haalden. Naast de aankoop van particuliere woningen, wordt in het aangenomen voorstel ook een beroep gedaan op de woningvoorraad van de corporaties, door doorstroming vrijgekomen woonruimte in de huursector, woonruimte in de Zilverstroom (Sassenheim) en woonruimte in de voormalig kantoorruimte van Warmunda, dat na de fusie met woningcorporatie Stek leeg staat.

De keuze voor de aankoop van woningen, zorgde voor vertraging, laat de gemeente in een reactie weten. “Het inregelen en in werking zetten van de nieuwe beleidslijn kost wel enige tijd. Inmiddels is met de aankoop van de woningen een start gemaakt en zijn de eerste statushouders via dit vernieuwde concept gehuisvest. We verwachten dat in de komende maanden de opgelopen achterstand kan worden weggewerkt. “ MINDER TOEWIJZINGEN

Ook zijn vanaf media 2016 minder statushouders aan gemeenten gekoppeld door de keuze van de Rijksoverheid om gezinshereniging de hoogste prioriteit te geven. Daardoor is de vergunningverlening aan mensen in AZC’s vertraagd. “Dat heeft tijdelijk onduidelijkheid gegeven over de vraag of het wel verstandig was om snel woningen aan te kopen, en daarmee ook enkele weken vertraging in de uitvoering.”

aan te kopen hebben we echter bewust gemaakt om woonclusters van grote aantallen statushouders te voorkomen en in te zetten op een maximale spreiding en goede integratiemogelijkheden. Die keuze heeft echter wel als nadeel dat we voor het tempo van realisatie afhankelijk zijn van het actuele marktaanbod van geschikte woningen. Helaas is er na het raadsbesluit gewoonweg te weinig aanbod beschikbaar gekomen om de complete taakstelling nog in 2016 te halen. Maar ik heb er zeker vertrouwen in dat die achterstand in 2017 kan worden ingehaald. Tot nu toe zijn er al vier woningen aangekocht en in twee daarvan zijn inmiddels ook al statushouders gehuisvest. Bovendien zullen we ook nauwgezet moeten blijven beoordelen of het

beoogde aantal van twaalf tot vijftien woningen nog wel nodig is, of dat het naar beneden kan en moet worden bijgesteld als gevolg van de teruglopende taakstelling en het effect van de nareizende gezinsleden.” TOEKOMST

De gemeente verwacht in 2017 nog 25 statushouders die na komen reizen in het kader van gezinshereniging. Daarnaast heeft Teylingen voor de eerste helft van 2017 een nieuwe taakstelling gekregen voor de huisvesting van 28 mensen. Eerder was dat getal nog 49. Of daarom alle genoemde locaties uit het voorstel ‘huisvesting statushouders’ ook nog nodig zijn, is nog maar af te wachten.

TE WEINIG AANBOD

Wethouder Bas Brekelmans laat weten hij goede hoop heeft de achterstand dit jaar te kunnen inhalen. “Natuurlijk is het vervelend dat het niet is gelukt om de taakstelling van 2016 ook in dat jaar te realiseren. De keuze om voor de huisvesting vooral particuliere woningen

´Ik ben er stil van’

Geen borden Wildrijklaan

SASSENHEIM

SASSENHEIM n Er komen geen extra borden langs de Wildrijklaan om te hard rijdende bewoners tot langzaam rijgedrag te manen. Vanuit de wijk is onlangs de wens gekomen om het hard rijden in het villawijkje af te remmen. Gevraagd werd om een extra bebording om automobilisten te wijzen op het feit dat het een woonerf is en tevens een

n Het werd een onvergetelijke dag voor Hein Hoogervorst (71). In het clubhuis van P.V. De Blauwband, eveneens de thuishaven van zeemanskoor Overal werd hij vorige week dinsdag overvallen. In positieve zin wel te verstaan, want wethouder Arno van Kempen speldde hem de Zilveren Barensteel op, een gemeentelijke onderscheiding voor vrijwilligers die zich in en voor de samenleving verdienstelijk maken.

Door Piet van Kampen

“Ik zag de wethouder en mensen van de pers zitten. ‘Leuk dat er ook aan ons eens aandacht wordt geschonken’, was mijn eerste gedachte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Ook zag ik mijn kinderen zitten, maar het drong nog niet tot mij door. Er ging geen lampje branden,” bekent hij. Het werd Hoogervorst pas duidelijk toen wethouder Van Kempen het woord nam en hem naar voren uitnodigde. Nadat de bewindsman hem veel lof had toegezwaaid voor zijn verdiensten bij

het koor en tevens als vrijwilliger bij verpleeginrichting Gerto werd het klip en klaar waarom hij in de schijnwerpers werd gezet. “U bent een voorbeeld van een prachtige vrijwilliger,” prees Van Kempen hem. Vanaf 2003 is Hoogervorst al lid en is de drijvende kracht die zorg draagt voor het geluid, het podium en de instrumenten. Vele optredens, van Den Haag tot Den Helder, heeft hij al verzorgd. Uiteraard ook ter plaatse en in de regio in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Een van de mooiste herinneringen bewaart hij aan een optreden in het dorpje De Glint op de Veluwe. “Daar waren gehandicapten uit Sassenheim op vakantie en als je dan ziet hoe die mensen genieten, dat is prachtig.” STIL

Meestal hoeft Hoogervorst niet naar woorden te zoeken. Maar tijdens zijn huldiging kwam de bekentenis. “Hier word ik stil van. Ik ben zeer vereerd en heel erg blij met de onderscheiding.” Daar mocht best een neutje op worden genomen.

bord bij het plantsoen met een pijl ‘rechtsom rijden’ om hen de juiste richting op te doen sturen. Maar B&W is niet van plan extra borden in het kleine wijkje te planten. “Bij de entree staat al een woonerfbord en een bord ‘doodlopende weg’. Bewoners kunnen elkaar aanspreken op het gedrag”, zo reageert B&W kortaf.

Wandelen en stamppot eten tussen de koeien WARMOND n Juist in wintertijd is het goed om naar buiten te gaan en te genieten van het winterlicht. Daarbij komt nog, dat de natuur zich dankzij het winterzonnetje op haar mooist toont. Het Natuur Ontdekking Centrum organiseert, in samenwerking met de boeren, op zondag 29 januari een winterwandeltocht door de Hemmeerpolder. Tijdens deze wandeltocht krijgen wandelaars uitleg over de natuur in deze prachtige polder. Ook brengen ze een bezoek aan het melkveebe-

drijf van Theo Warmerdam. Tot slot kunnen deelnemers in de stal van de familie Vergeer aanschuiven voor een winterstamppot, die genuttigd wordt tussen de koeien. De kosten voor deze winterwandeling bedragen 4 euro en eveneens 4 euro voor de stamppotmaaltijd. Het maximum aantal deelnemers is beperkt, daarom is aanmelden noodzakelijk: voor de wandeling, de stammpot of voor beide. Dit kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Voorstelling over cadeaus

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl Hein Hoogervorst ontvangt de Zilveren Barensteel van wethouder Arno van

SASSENHEIM n De Nationale Voorleesdagen 2017 worden ook in de Bibliotheek Bollenstreek gevierd. Op woensdag 25 januari wordt door schrijfster Jolanda Donley voorgelezen uit het prentenboek Het mooiste cadeau. Struisje Struisvogel gaat op zoek naar een cadeau voor zijn jarige mama, maar wordt geconfronteerd

met een schijnbaar onoverkomelijk probleem... Hij moet het water over, maar daar zit een monster in! Allerlei wilde dieren geven hem raad. Het voorlezen begint om 14.30 uur en is in de bibliotheek, Kerklaan 42 in Sassenheim. Deze activiteit is gratis. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesdagen.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

12

In gesprek met brandweer Gratis koffie bij vertraging van trein? TEYLINGEN n Tijdens het maande-

lijks politiek café gingen de D66politici dit keer in gesprek met brandweercommandant Baardscheer. Hij praatte hen bij over brandgevaar binnenshuis. Veel meubels met grote hoeveelheden kunststof erin zorgen ervoor dat branden in huis zich sneller verspreiden dan vroeger. De politiek kan daar iets aan doen door eisen te stellen aan brandvertragende eigenschappen van bijvoorbeeld bankstellen.Het was één van de aandachtspunten die de Teylingse politici meenamen uit het gesprek met brandweercommandant Baardscheer in het Paviljoen op Koudenhoorn. “Het is heel zinvol

om ‘het verhaal achter het verhaal’ eens te horen. Als politicus krijg je zo een beter zicht op het werk van de veiligheidsregio”, zo zegt fractievoorzitter Rose Marie Keijzer. “Het besef dat de samenleving nog niet is ingericht op het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, is door dit gesprek sterker geworden. Langer thuis wonen betekent vaak dat mensen minder zelfredzaam zijn. Een normaal gezin staat bij een brandje in huis waarschijnlijk zo buiten, maar wat nu als de één bedlegerig is en de ander een rollator heeft? De politiek kan hier wat doen in de voorlichtende sfeer, maar je kunt ook denken aan opname van meer gegevens in de computersystemen van de meldkamer.”

n Raadslid brengt de felicitaties over SASSENHEIM n Krijgen de wachtende reizigers met een vertraging van meer dan een uur op station Sassenheim een gratis kopje koffie aangeboden van de koffiekar Koffieheus? Die vraag zal binnenkort van de NS een antwoord krijgen. Door Nico Kuyt

Sinds kort staat Koffieheus met een kar met hete dampen bij de trappen van het station. Om de vergunning voor de standplaats te krijgen is een lange weg aan vooraf gegaan. VVDraadslid Bob Keeven bracht vier jaar geleden terloops in de raadscommissie Ruimte het gebrek aan zo’n voorziening naar voren.

gen naar een plek in de gemeenteraad, bracht vorige week de felicitaties over aan uitbater Richard Heus. “Het gaat erom dat er zo’n voorziening is. Dat reizigers in de mogelijkheid zijn even een beker te kunnen nemen”, onderstreepte Keeven. KOFFIE-HULP

Heus heeft inmiddels een aanvraag ingediend bij NS voor het plegen van koffie-noodhulp. Deze service bedient hij ook bij zijn tweede standplaats bij het station van Hil-

legom. Als een trein daar langer dan een uur vertraging heeft, mag hij op kosten van de NS koffie uitdelen aan de gedupeerde reizigers om hen met een bakje troost toch nog enige warmte geven. Een antwoord is nog niet gekomen, maar hij heeft ook voor Sassenheim deze service bij NS aangevraagd. De (koffie) molens bij deze organisatie malen langzaam, maar binnenkort zal hij hierover een antwoord krijgen. En dan maar hopen op een vertraging.

De gedachte ging een eigen leven leiden en werd een item wat keer op keer weer zeer onverwacht in politiek Teylingen opnieuw opborrelde. Intussen ontstond er een stormloop aan gegadigden voor het uitbaten ervan, dus de behoefte was er zeker. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en sinds 1 januari verkreeg Koffieheus een tijdelijke vergunning voor het verkopen van deze warme waren uit zijn bejaarde Renaultbusje op het stationsplein. NOODZAKELIJKE VOORZIENING De lokale politici worden bijgepraat over brandveiligheid in huis door brandweercommandant Baardscheer. | Foto: pr.

W!

De politiek scheidende Keeven, want naar verluidt zal hij in de volgende verkiezingen niet meer din-

Eindelijk is er een voorziening voor warme versnapering bij station Sassenheim. Raadslid Keeven feliciteert Heus met het uitbaten ervan. | Foto: Nico Kuyt

NIEUW! Caresse Caresse boxsprings &&more boxsprings more

P ESNP R MIEN TG C ASR, ED S SEEKBBOEXD S PDREI N B EO DFDD E NK U E NS S HE ON O FSD! K U S S E N S ! E L S L A P E N M ECTO M C FAORRETAS BSEEL BS LOAX NG SE,ND EHK O

C A R EC SA SR EE S S4E 5 40500 0

1695,1695,-

160x200

2995,-

2395,-

2995,-

2195,-

2395,-

2195,-Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord.

Complete •boxspring uit: 2 elektrischbestaande verstelbare boxsprings voorzienhoofdbord. van pocketveer matrassen met • een gestoffeerd 5 comfortzones. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings • topmatras van hoogwaardig koudschuim. voorzien• van pocketveer matrassen met 2 elektrische motoren met kabelbediening. 5 comfortzones. • trendy pootjes in rvs. • topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

Caresse 4700 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

160x200

3295,-

2795,Caresse 6700

3695,-

160x200

3695,-

3295,-

Caresse 8500

CARESS

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

P KELTO

e r dO EV,odoeZ ur

2.000m2 SLAAPKAMERPLEZIER

V O L SLAAPKAMERCENTRUM MAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

P KELTO

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 21:00 uur • vrijdag: 10:00 uur • zaterdag: Openingstijden: maandag10:00 t/m -vrijdag: 10:00 - 18:00 uur- 18:00 • zaterdag: 10:00 - 10:00 17:00- 17:00 uur uur

2.000m2 SLAAPKAMERPLEZIER

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

160x200

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

160x200 cm

160x200 cm


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

Alle liedjes met een strik erom

Repair Café TEYLINGEN n Het eerste Repair Café van dit jaar is op zaterdag 21 januari van 13.00 tot 16.00 uur in de JoJo aan het Hortusplein 14 in Sassenheim. Heeft u kleding met scheuren, een elektrisch apparaat dat het niet meer doet of wellicht een fiets met kuren? Het Repair Café weet hier raad mee en repareert op basis van vrijwillige donatie.

WARMOND

n Alle liedjes met een strik erom is een bruisend programma vol livemuziek, waarin Theater Van Santen de meest gespeelde en gevraagde liedjes nog eens de revue laat passeren. Op zondag 22 januari spelen ze de muziektheatervoorstelling in Dekker Warmond (Veerpolder 14).

Als onderdeel van ‘project de JoJo’ is de stichting nog steeds met groot enthousiasme de thuisbasis aan het opknappen. Samen opknappen en creatief bezig zijn met een grote variëteit aan vrijwilligers is onderdeel van hun doelstellingen. Iedereen is van harte welkom om langs te komen. De koffie en thee staan klaar. Ook is de Weggeefwinkel op deze zaterdag weer geopend. Frans Snaar, Theo van Werkhoven en Piet Turk (v.l.n.r.) zijn vrijwilligers bij het Winterfeest. | Foto: Peter Schipper

Heldhaftige Marcel de Groot in Trefpunt WARMOND n Marcel de Groot doet met zijn programma #Held op zaterdag 28 januari om 20.30 uur theater Het Trefpunt (Herenweg 80). De componist, zanger en gitarist uit een muzikale familie speelde vijftien jaar in dienst van andere artiesten. Prima om anderen door zijn begeleiding te laten stralen vond hij, maar nu is het toch ook weer eens tijd om zelf voor het voetlicht te treden. Met wat? Vooral veel mooie, verse liedjes van zijn allernieuwste album, maar ook een enkel oud exemplaar komt voorbij en hier en daar misschien een goede cover. Opnieuw zo zelf in de spotlights staan dat vraagt wel om een portie heldhaftigheid en dat valt te prijzen. Kaarten kosten 18,50 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond, aan de zaal geldt: vier kaarten halen is drie betalen.

Reünie Dominicus Savio Mavo Lisse

‘De bezoekers hebben op het Winterfeest de hoofdrol’ n Feest voor mensen met een verstandelijke beperking LISSE n Vlak voor de carnavalstijd is het al feest voor mensen met een verstandelijke beperking. Al 46 jaar organiseren stichting De Zevensprong en de carnavalsverenigingen uit de Bollenstreek, een middagprogramma vol blaaskapellen en dansmariekes en een eigen Prinsenpaar wordt gepresenteerd. Op zondag 29 januari is het feest in de sporthal van FC Lisse. Een Cadillac rijdt de zaal in, met daarop de stijldansers van stichting de Zevensprong. Iedereen maakt ruimte, de dansers springen van de wagen en geven vervolgens een geweldige show weg. Piet Turk kan er smakelijk over vertellen. Hij is al ruim 38 jaar betrokken bij de stichting die activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. “Het is ieder jaar weer een groot feest. Mensen dansen, zingen en je ziet ze genieten.” Frans Snaar en Theo van Werkhoven knikken instemmend. Beiden zijn al jaren betrokken bij het feest. Snaar in de organisatie, eerst namens carnavalsvereniging De Gaapstokken en op dit moment als secretaris van de Zevensprong. Voorzitter Van Werkhoven is met de Voorhoutse carnavalsvereniging De Bokken ook al jaren betrokken. Het Winterfeest

is een samenwerking tussen alle carnavalsvereniging in de Bollenstreek. Snaar: “Elke vereniging draagt zijn steentje bij. En ieder jaar levert een andere vereniging de prins en prinses van het Winterfeest. Dit jaar is het de beurt aan de Keiebijters uit Noordwijkerhout. Zij zorgen voor een bijzondere entree van het nieuwe prinsenpaar”. Aan Van Werkhoven de taak om als nieuwe spreekstalmeester het programma op zondag 29 januari tussen 13.00 en 17.00 uur aan elkaar te praten. Naast de dansmariekes, zijn er ook optredens van de blaaskapellen en een Nederlandse artiest. “Natuurlijk is er ook polonaise, met het prinsenpaar voorop. Niet iedereen doet mee hoor, maar dat hoeft ook niet. Er zitten ook mensen vier uur lang. En als je het na afloop vraagt, dan hebben ze een fantastische middag gehad.”

BEZOEKERS

De laatste jaren merkt de organisatie een terugloop van het aantal bezoekers. “We stonden ooit met 1.300 man in de Hobaho-hal. Dat was gigantisch,” herinnert Turk zich. Snaar: “We zien helaas dat er steeds minder mensen komen. Vorig jaar zo’n 240. Maar we weten dat er meer mensen met een beperking uit onze doelgroep in de streek wonen. Vroeger nodigden we iedereen persoonlijk uit, maar door de regels rond de privacy krijgen we geen adressen meer. We zijn afhankelijk van familieleden die over het Winterfeest horen en denken: dat is leuk voor mijn kind, broer of tante, daar gaan we heen.” Het feest is voor alle leeftijden, benadrukt Van Werkhoven. “We zouden graag meer jongeren verwelkomen. Natuurlijk mag er een begeleider mee. En wij als organisatie houden ook een oogje in het zeil. We zorgen ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft, zonder op de voorgrond te treden. Op het Winterfeest hebben onze bezoekers namelijk echt de hoofdrol.” Meer info: www.stichtingdezevensprong.nl.

TEYLINGEN n De voorbereidingen voor de reünie van de brugklassen 1972-1973 van de Dominicus Savio Mavo in Lisse zijn in volle gang. De reünie is op zaterdag 11 maart van 15.30 tot 20.00 uur en wordt gehouden op een gemakkelijk bereikbare locatie in Lisse. Alle brugklassers van de jaren 72/73 en 73/74 zijn die middag en avond welkom om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. Op de reunie zijn ook oud-docenten aanwezig. Voor meer informatie óf om je aan te melden (voor 12 februari), stuur een e-mail naar reuniedsm@gmail.com.

Zeg Roodkapje, Uit Artis is een beer ontsnapt, Een treintje ging uit rijden, Hansje Pansje kevertje en Vlieg op, dikke bromvlieg!, veel liedjes uit Alle liedjes met een strik erom zijn bekend, dus meezingen is onvermijdelijk. De bandleden begeleiden niet alleen, maar zij vertellen tussendoor ook over de muziek en de instrumenten die ze bespelen. Kinderen krijgen de gelegenheid om mee te doen op het toneel of zelf een liedje ten gehore te brengen op een instrument. Zang, instrumenten & spel: Aukje van der Neut, Marten Wallinga en John van Santen. De entree bedraagt 7,50 euro. Reserveren via info@theatervansanten.nl of bel 071 - 305 88 88. De voorstelling begint om 16.00 uur, de foyer is open om 15.00 uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 8 jaar met ouders en grootouders.

Après-ski met ‘No Worries’ VOORHOUT n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 21 januari van 20.00 tot 22.30 uur een après-ski party met ‘No Worries’ in jongerencentrum Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 118b). No Worries is een activiteit voor lichtverstandelijk gehandicate jongeren (LVG) in de leeftijd 14 tot 18 jaar. Zij kunnen dansen, karaoken, poolen, daarten of chillen. Er is begeleiding aanwezig. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren. De entree is 3 euro (inclusief twee consumpties). Voor meer informatie, neem contact op met Johan Braaksma: 0252-229952. Of kijk op www.ex-voto.nl.

Vluchtelingen in beeld SASSENHEIM

n Meervoudig Zilveren Camera-winnaar Arie Kievit fotografeerde voor ontwikkelingsorganisatie Cordaid Syrische vluchtelingen in Libanon en in de noodopvang in Brunssum. Deze indringende portretten zijn tot en met 25 februari te zien in bibliotheek (Kerklaan 42).

Verras jouw Valentijn! TEYLINGEN n Mag heel Teylingen weten waarom hij of zij voor jou de allerliefste is? Mail dan voor 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl. We besteden in de krant van woensdag 8 februari aandacht aan Valentijnsdag.

13

Fotograaf Arie Kievit fotografeerde vluchtelingen in Syrië en in de opvang in Brunssum. | Foto: Arie Kievit

Syriërs op de vlucht. Je hoort er veel over, maar wie zijn deze mensen eigenlijk? Wat zijn hun wensen, dromen en zorgen? Arie Kievit fotografeerde Syrische vluchtelingen in hun huiskamers in zowel Libanon als in de noodopvang in Brunssum. Ook portretteerde hij Nederlandse gezinnen uit de wijk Oost in Brunssum, waar aanvankelijk verzet was tegen de voorgenomen opvang van vluchtelingen. In de fototentoonstelling ‘Een veilig thuis’ die gemaakt is in opdracht van Cordaid krijgen al deze mensen een gezicht. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat 500 Sport 105HP BMW 5 Serie Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

A

ls je nu echt een liefhebber bent van het geweldige genot dat je kunt hebben van het zelf rijden met een BMW en zeker met deze nieuwe 5 Serie, dan ga je voor mijn gevoel toch geen gebruik maken van al die dure opties die mogelijk zijn. Zoals de auto autonoom laten rijden, waarbij hij ook zelf inhaalt, zelf afstand houdt, zelf inparkeert terwijl k denk dat en bijna iedereen deop. jij buiten staat noem maar

I

Fiat 500 wel een leuke auto

Hij heeft een hoog te Of hetvindt. infotainmentscherm aaibaarheidsgehalte. bedienen door te wijzen Als in plaats liefhebber van hetAan Italiaanse van zelf te drukken. mij niet product spreekt mijdeze erg aan, met besteed! Ik wilhij van nieuwe name gezien zijn knipoog naar zelf de oer5 Serie op zeer basic wijze Fiat 500 uitzonder de jaren Een typisch genieten al ’60. deze futurisgeval van retro dus scoort nog goed tische ongein. En en datdat scheelt

een hoop geld ook. Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe 5 als een verkleinde kopie van de 7 Serie. Een compliment op zich, maar niets is minder waar, want alle onderdelen voor deze 5 Serie zijn apart ontworpen en wat mij deugd doet, is dat BMW steeds meer Italiaanse lijnen gaat vertonen in haar design. Hoogwaardige kwaliteit bij jong en minder jong zo kijkend naar de succesvolle verkoopcijfers. De meest opvallende wijzigingen Heel van Fiat hetgerestylfeit dat aan verstandig het exterieur zijnisde zij model fris en fruitig houden door dedit koplampunits die aansluiten op regelmatig te komen met specialeheeft versies de grille. Ook de achterkant en recentelijk de Fiat 500 gekregen. Sport versie een meer 7 is Serie ‘look’ uitgebreid als 105HP een partijwat extra De hele auto is in met millimeters pk’s en een subtiele laten langer, breder en facelift. hoger Maar geworden, we eerst even deze Sport heenlopen. waardoor deom bagageruimte 10 liter

HOME • GARDEN SPORTS • LIFESTYLE

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op groter is geworden en de achterhet middenconsole symmetrisch passagiers nog beter hun benen geplaatste en speels ontworpen kwijt kunnen. Groot voordeel is bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, ook dat deze 5 Serie 100 kilo althans mij, dat de automatische lichter voor is geworden wat zijn effect bediening zijruiten niet op het heeft op van het de brandstofverbruik en portier zitten, maar op knopjes het de wendbaarheid. Zoals hetop een middenconsole. Typisch Italiaans eigentijdse auto betaamt kanisjedat de zwarte bekleding van de stoelen natuurlijk via de knoppen op de voorzien is van een sportief middenconsole kiezen ofkleuraccent je sporin blauw, geel of witof naar keus, datwilt ook tief, comfortabel eco-achtig in de portierbekleding Met rijden. Het interieurterugkomt. is een verhaal mijn lengte meter zit ik prettig apart. Vanvan alle1.83 Duitse automerken in de sportief met vind ik BMWgevormde toch welstoelen, het mooist voldoende hoofdruimte. Achterin is de wat vormgeving betreft, waarbij beenruimte watmaterialen beperkter. van een de gebruikte

dezelfde knoppen aan in het naar

versnellingen. 500 Sportdash105 de chauffeurOok toedeze geplaatste HP trekt lekker weg. Doordat de wielen board. En nog steeds. Feilloos vind bijna op de hoeken van de de auto staanvoor ik links van het stuur knop heeft hij een primaom wegligging en maakt de verlichting, maar even wat lekker bochtenwerk mogelijk. Ideaal voor te noemen. Dat is nu consistent in en om de stad, maar ook op de snelweg beleid! staat hij zijn mannetje. De instap-500 begint bij een van 14.195 Freude amcatalogusprijs Fahren euro en deze Sport 105HP is wat duurder, maar krijg je ook een hoop luxe Kijk dan eens naar diewel aparte en fraaie extra’s, zoals een 25 die pk zwaardere motor, vormgeving van automaatse16 inch lichtmetalen velgen, leren lector en dat stuurdesign. Ikstuur kan en

daar ontzettend van genieten, meer nog dan van alle techniek die onder de motorkap zit. En over zitten gesproken, ook deze 5 zit voortreffelijk en dat komt ook

door de multifunctionele verstel-

versnellingspookknop, mistlampen vóór en baarheid, waardoor ook ik mijn zo nog een aantal hebbedingen. Het favo-stand kanfijne creëren. Stoel in leuke van deze Fiat met is, dathet hetstuur een leuke de hoge stand, in de auto is en dat, je er op let,verticaer ook leuke onderste enals meest lage mensen in rijden. le stand. Beetje apart blijkbaar,

want ik krijg er vaak opmerkingen over als ik de testauto weer bij de dealer achterlaat. En niet alleen ik heb een riante zitpositie, maar ook de medepassagiers zitten royaal en comfortabel. Ja en rijden met deze nieuwe 5 Serie is dan ook een groot genoegen. Comfortabel, sportief, direct, kortom echt “Freude am Fahren”.

zeer hoogwaardige kwaliteit zijn. Sportief rijden En de ergonomie is ook uitsteZolang ken zijn altijdheb ik kend. ik InFiat de loop derhet jaren modellen diegehad uitnodigen tot elk zelf zo’ngeweest 8 BMWs en bij sportief enop lekker doortrekken in de model rijden trof ik dezelfde plaatsen

zaterdag

21 JANUARI

Leuke bijbaan, goede verdiensten Bezorg(st)er

12.00 - 16.00 uur

Reklamediensten de Schakel is per direct op zoek naar bezorg(st)ers voor: elke z at e 3 e rd ag van de een maand n Xpe ieuwe r ie n ce

De Teylinger Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het vouwen van de folders die met de krant mee bezorgd moeten worden. Het betreft een aanstelling voor het één keer per week lopen van één of meerdere wijken. De volgende wijken komen binnenkort beschikbaar:

• Spectaculaire klimwand • Koek&Zopie

gratis warme choco vertoon kassabon

• Frosty de sneeuwpop • Après ski party met Ski-Jay Sander Met medewerking van Sportsworld

BIJNA ALLE WINKELS IEDERE ZONDAG OPEN!

www.boulevardcruquius.nl Veelzijdig winkelaanbod voor interieur en lifestyle. Boulevard Cruquius ligt aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede.

• • • •

omgeving omgeving omgeving omgeving

Rembrandtlaan / Van Goghlaan Westerstraat / Frank van Borselenstraat Parkhove / Mercuriusstraat Rijksstraatweg / Anton Philipsweg

Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: info@de-schakel.nl.


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

15

Gerda de Groot en Francis Kuyt zijn blij met het vernieuwde CJG, gevestigd in het Bestuurscentrum in Voorhout. | Foto: Esther Luijk

D

e muren zijn gestript en in de kleuren van het CJG geverfd: roze, paars en blauw. Het voelt als een gloednieuw gebouw voor de medewerkers in Voorhout. Op woensdagmiddag 18 januari wordt de nieuwe locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) feestelijk geopend. Coördinator Gerda de Groot en medewerker Jeugd- en Gezinsteam Francis Kuyt zijn gelukkig met hun nieuwe werkplek. Kuyt: “Het is veel handiger en gezelliger nu we met alle medewerkers op dezelfde locatie zitten.”

Door Esther Luijk

TAKEN OVERLAPPEN

Dat was voorheen namelijk anders. De medewerkers van het CJG werken sinds 30 december allemaal onder hetzelfde dak aan het Raadhuisplein, maar voor die tijd zaten ze verspreid over Voorhout. De Groot: “Eerst was het CJG verdeeld over twee locaties: een deel zat aan het Oosthoutplein en een deel zat in het bestuurscentrum. Het gebouw aan het Oosthoutplein was oud en te klein om alle medewerkers van het CJG onder te brengen. Dit gebouw is helemaal naar onze wensen ingericht en alle teams zijn nu vlakbij elkaar, een perfecte oplossing.” Kuyt: “Ook al is het CJG onderverdeeld in verschillende teams met allemaal

hun eigen taken, ons werk overlapt regelmatig. Het is dan handig en effectief dat je even bij elkaar binnen kan lopen. Door de kortere lijnen kunnen we goed samenwerken. Natuurlijk belden we elkaar voorheen gewoon, maar het is ideaal dat degene die je moet hebben nu gewoon om de hoek zit. We voelen ons nu meer een eenheid en meer als collega’s, in plaats van losse eilandjes”. CENTRALE LOCATIE

De locatie van het nieuwe CJG is ook beter, volgens Kuyt en De Groot. Kuyt: In het bestuurscentrum konden we geen cliënten ontvangen, en tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zaten we tijdelijk bij de Speelbrug. Dat ligt eigenlijk niet echt op de route. Deze locatie ligt veel centraler, ligt dichtbij de winkels. Mensen lopen nu sneller zomaar even naar binnen.” De Groot: “Overigens zijn we nog steeds qua gebouw onderdeel van het bestuurscentrum, de vleugel waar we in zitten zit aan het bestuurscentrum vast. Maar we zijn echt een opzichzelfstaand CJG, volledig zelfvoorzienend en met een eigen voordeur.” VRAGEN OVER OPGROEIEN

Het CJG van Voorhout is onderverdeeld in vier teams: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de CJG pedagoog, het maatschappelijk werk, en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Elk team heeft eigen

Opvoeden hoef je niet alleen te doen’

werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Iedereen in de gemeente die een kind krijgt, wordt op regelmatige basis uitgenodigd bij het CJG om de groei en ontwikkeling van de baby bij te volgen. Maar dat is lang niet het enige wat het CJG doet. De Groot: “Wij zijn voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. We zorgen ervoor dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien. We geven hulp in alle vormen waarbij het uitgangspunt is: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Dit kan dus gewoon antwoord zijn op de vraag ‘mijn kind wil niet eten, wat kan ik doen’, tot aan complexe problemen. Wij helpen waar we kunnen, en als het nodig is schakelen we andere hulpverleners in”.

lager te maken voor mensen. We willen ze laten zien dat het niet erg is om hulp te vragen, dat het juist krachtig is om hier naartoe te komen. Opvoeden hoef je niet alleen te doen”.

NIET ERG OM HULP TE VRAGEN

De Groot: “De voorschoolse voorzieningen en scholen zijn onze ogen en oren. We werken graag samen met het netwerk van Voorhout om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en helpen”.

De medewerkers van het CJG merken wel dat de drempel om zomaar bij het CJG binnen te lopen, voor veel mensen nog steeds hoog is. Kuyt: “Veel mensen trekken pas bij ons aan de bel als ze de situatie in hun gezin of omgeving echt niet meer aankunnen, en dat is jammer. Het zou beter zijn als ze eerder komen, dan kunnen we erger voorkomen. Wij werken samen met ouders en jongeren en doen wat er nodig is. De Groot: “Misschien ligt het er ook aan dat mensen niet weten wat het CJG precies doet. Ze weten dat het CJG hulp kan bieden, maar ergens schamen ze zich of vinden ze het moeilijk om die hulp te vragen. We proberen die drempel

NETWERK

Door nauw samen te werken met netwerkpartners, zoals scholen, politie, verslavingszorg en huisartsen in Voorhout, probeert het CJG de drempel te verlagen. Kuyt: “Mensen met vragen gaan eerder op school naar iemand toe, of naar de huisarts. Deze instanties kunnen ons aanbevelen bij die mensen, of ons zelf benaderen. Door de lijnen kort te houden, komen de mensen vaak toch bij ons terecht.”

Meer informatie over het CJG en het uitgebreide cursusaanbod is te vinden op www. cjgteylingen.nl en op de Facebookpagina van het CJG.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

16

Onderzoek naar haalbaarheid Duurzaamheid Maatschappij TEYLINGEN

n Een meerderheid in de raadscommissie Ruimte sprak zich vorige week uit voor het doen van een studie naar de haalbaarheid van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT).

sloten D66 en de PvdA zich aan en in de laatste commissie schaarden eveneens het CDA en ChristenUnie zich erachter en kan daarmee op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.

Door Nico Kuyt

POSITIEF

De gedachte is dat, naar model van de Greenport Maatschappij, een DMT als ontwikkelbedrijf allerlei obstakels kan wegnemen zodat initiatieven uit de gemeente rond duurzaamheid beter tot wasdom kunnen komen. Het is een organisatie waar burgers, bedrijven en de gemeente samenwerken in het ontwikkelen, aanjagen en ondersteunen van initiatieven. Zo komen er meer dan nu van de grond, zo is de verwachting. Het idee voor een DMT van de fractie van Trilokaal ontmoette een moeilijke start op 4 februari vorig jaar, maar na aanpassingen kreeg het steeds meer aanhang. Op 12 april

Wethouder Arno van Kempen verklaarde blij te zijn met het voorstel. Op dit moment werkt de gemeente zelf aan de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda, maar die projecten zijn veelal vanuit de overheid op de kaart gezet. De ogen mogen niet gesloten worden voor andere initiatieven die leven in de gemeente. Een DMT zou deze kunnen helpen naar een realisatie. De VVD als enige fractie die het voorstel niet onderschreef, vond het weliswaar toch sympathiek, maar is voorzichtig met het oprichten van weer een instantie. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad van donderdag 26 januari voor de verdere afhandeling. Bewoners van de Bernardus in hun nieuwe huiskamer. | Foto: pr.

Inloopavond over nieuw deelproject in de wijk Hooghkamer VOORHOUT

n Er is een inloopavond over nieuwbouwproject Hooghkamer op woensdag 18 januari, van 19.00 tot 21.00 uur in de Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1). Belangstellenden kunnen toelichting krijgen op het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp exploitatieplan, die van 16 januari tot en met 27 februari ter inzage liggen. Er is ook informatie op het stedenbouwkundig plan en de verkoop en verhuur van een aantal woningen.

Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden uitleg krijgen bij de tekeningen van het ontwerp bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 3e herziening en het ontwerp exploitatieplan Hooghkamer 2011, 3e herziening. Tijdens de inloopavond is het ook mogelijk standpunten mee te geven over de plannen. Daarvoor liggen reactieformulieren klaar. Deze standpunten worden als zienswijze in behandeling genomen. In totaal worden er in Hooghkamer 850 woningen in fasen gebouwd in de periode vanaf 2012 tot 2020. Het

gebied gaat bestaan uit vijf woonbuurten (zones). INRICHTING PARK MOLENTOCHT

Het park Molentocht ligt centraal in de toekomstige woonwijk. Op basis van de reacties tijdens de informatieavond van 13 oktober 2016, is het ontwerp van park Molentocht aangepast en als definitief ontwerp in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Het ontwerp is tijdens de inloopavond te bekijken. In april/ mei 2017 vindt de eerste fase van de parkaanleg plaats en eind 2017 zal de tweede fase klaar zijn. COMPONISTENLAAN IN 2017

Voor vragen over de planning en fasering van de inrichting van de openbare ruimte kan men 18 januari ook terecht. Naar verwachting wordt medio 2017 de Componistenlaan opengesteld voor bewoners en bezoekers van Hooghkamer. De Componistenlaan dient ook voor het doorgaand verkeer voor automobilisten, voetgangers en fietsers in dit deel van Voorhout.

Bernardus start met de volgende fase van de verbouwing SASSENHEIM n Woonzorglocatie Bernardus zit nog midden in een grote verbouwing. Begin februari is de start van de volgende fase: het moderniseren van de afdeling Teylingen. Het aanleggen van de nieuwe belevingstuin staat gepland in mei. Nadat eerder afdeling Dever en de entree waren verbouwd, is in december 2016 ook Ter Leede opgeleverd. Alle 31 woningen van de bewoners op de begane grond van Bernardus hebben een nieuwe vloerbedekking, gordijnen en een schilderbeurt gekregen. Ook de gangen zijn helemaal vernieuwd. De nieuwe verlichting zorgt overdag voor veel licht en ‘s nachts flink gedimd licht, wat is aangebracht om het dag- en nachtritme te stimuleren. De drie huiskamers hebben een keuken waar gezamenlijk wordt gekookt. VERBOUWING TEYLINGEN

1 februari verhuizen 30 cliënten van de de huidige revalidatie-afdeling Teylingen van Bernardus naar Mariënhaven in Warmond. Daar wordt een deel van het bestaande verpleeghuis verbouwd tot revalidatiecentrum. Hier worden de revalidatieafdelingen van Bernardus en Van Wijckerslooth samengevoegd. Meteen na de verhuizing start op donderdag 2 februari in Bernardus de verbouwing van afdeling Teylingen. Net als bij Dever en bij Ter Leede krijgen alle kamers van de bewoners, de gangen en de huiskamers een fraaie facelift. Zodra de verbouwing van Teylingen klaar is, naar verwachting rond half april, komen onder andere de bewoners van Ter Leede daar wonen. Die gaan dus een etage omhoog. De vrijgekomen appartementen op de begane grond zijn bestemd voor mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen. Zij verhuizen begin mei uit Mariënhaven naar hun nieuwe woning op Ter Leede.

Op dinsdag 31 januari en woensdag

BELEVINGSTUIN

De bestaande tuin rond het oude verpleeghuis van Bernardus wordt omgevormd tot een belevingstuin. Het is onderdeel van het plan van tuinarchitect Ruud Aanhane uit Warmond. De belevingstuin wordt een besloten tuin voor de 93 bewoners met dementie. Marente financiert de maatregelen om de veiligheid in de tuin. Voor inrichting, bijvoorbeeld paden van asfalt, maar ook de moes- en vlindertuin zijn inmiddels de eerste fondsen aangeschreven. Het andere deel van het plan is de aanleg van een wandelpad richting de Mecklenburg. Daar staat nu nog een muur, maar in het deelplan wordt daar een deel van weggehaald voor een doorgang, zegt Leo Bellekom, manager zorg Bernardus: “Zo ontstaat er een wandelrondje voor onze 55 bewoners die niet dementerend zijn. Voor dat plan spreek ik deze week met een aantal fondsen om eerst te zien of er financieel draagvlak is. Zodra dat wordt bevestigd, gaan we naar de gemeente en omwonenden om het plan te bespreken.”

JACOBA VAN BEIERENFONDS

Een nieuw jaar: nieuwe rondes, nieuwe kansen!

E

en trackingsysteem voor stichting Zeilvaart Warmond, vervanging van de voederruif op kinderboerderij de Klaprooshof in Voorhout, een cultureel straatfestival door toneelvereniging Pankras, duurzame renovatie van het clubhuis van IJsclub Sassenheim en een jubileumboek over de wereldberoemde Teylingse pretband Kleintje Pils. Het is een kleine greep uit de diverse projecten en initiatieven, die het afgelopen jaar mede door een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn gerealiseerd. Allemaal mooie initiatieven voor en door Teylingers. VOORWAARDEN TOEKENNING

Ook in 2017 hoopt het Jacoba van Beierenfonds weer veel projecten binnen onze gemeente te mogen ondersteunen. Hiervoor kent het Fonds vier toekenningrondes,

waarin het bestuur besluit, welke ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Dit jaar zijn die rondes op 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december. Wilt u als inwoner, stichting of vereniging in aanmerking komen voor een bijdrage aan een gepland evenement of initiatief, dan is het dus zaak op tijd een aanvraag in te dienen bij het Fonds. Om te worden gehonoreerd, moet de aanvraag wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet woonachtig of actief zijn in de gemeente Teylingen en het project is zonder winstoogmerk of commercieel doel en heeft draagvlak in de Teylingse samenleving. Bovendien moet het initiatief gericht zijn op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en/of de maatschappij. En uiteraard zijn de aanvragers zelf ook bereid om

in tijd, geld en/of expertise bij te dragen aan het welslagen van het project. Zoals bij een aanvraag van meer dan € 1.500,-. Voor dergelijke projecten stelt het Fonds verplicht, een deel van het beoogde bedrag via crowdfunding binnen te halen. Hiervoor wordt dan wel een platform beschikbaar gesteld. Een compleet overzicht van alle voorwaarden en de aanvraagprocedure zijn terug te vinden op de website van het Jacoba van Beierenfonds. Heeft u in 2017 ook een idee of project dat wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Wellicht kan het Jacoba van Beierenfonds helpen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. Dan maken we er met z’n allen een mooi Teylings jaar van!

De Oranje Proms, in 2016 mede dankzij het Jacoba van Beierenfonds TeylinHet Jacoba van Beierenfonds schrijft iedere maand over hun recente en toekomstige projecten. Ze geven informatie over hoe stichtingen en verenigingen een donatie kunnen aanvragen en informeren lezers hoe ze geld aan het fonds kunnen schenken. Meer op www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

17

SoccerSquash: perfecte activiteit voor winterstop WARMOND n Bij Dekker Warmond

behalve je armen en handen raken, gebeurt dit wel dan is het punt voor de tegenstander. SoccerSquash is te reserveren via verkoop@dekkerwarmond.nl of 071-3058888. Kosten bedragen 12,50 euro per half uur per baan inclusief bal. ____________________________

De nieuwe balsport kan gezien worden als alternatieve voetbaltraining voor als de velden zijn afgelast maar is natuurlijk ook leuk als teamuitje. Ideaal voor spelers die houden van een combinatie van balcontrole, balaanname, hooghouden en traptechniek. Daarbij is het ook een tactische en mentale sport en werk je ook nog een aan een goede conditie. Bij SoccerSquash is het de bedoeling dat je de bal via de muur zodanig schiet dat deze voor je tegenstander moeilijk te retourneren is. De bal mag maximaal één keer stuiteren en je mag de bal maximaal drie keer raken. Je mag de bal dus ook direct terugspelen en “uit de lucht” nemen waarmee je het spel aanzienlijk versnelt en je tegenstander onder druk zet. Je mag de bal met alles

JEUGDKAMPIOENSCHAP WIJC

Sport & Party is deze snelgroeiende sport sinds kort te reserveren op vier banen. SoccerSquash is een combinatie van voetbal en squash en wordt gespeeld met een speciale SoccerSquash-bal op een standaard squashbaan.

TEYLINGEN

n KNSB district Sassenheim hield op zaterdag 14 januari het District Kampioenschap voor welpen (leeftijd 9-10 jaar) in Schaatshal Leiden. Rens Vergeer van de Warmondse IJsclub werd in de eerste manche (2 ronden) tweede, maar in de sprint over één ronde reed Vergeer naar een nieuw baanrecord van 21.28 sec. en pakte hij de overwinning. In het eindklassement eindigde hij als tweede achter Tycho Kompier (IJsclub Koudekerk) en voor Oscar de Keijzer van IJsclub Leiderdorp. De WIJC-ers Rens Vergeer, Patricia Koot en Okke Mouwen zijn uitgenodigd voor het Nederlands Pupillen Toernooi, op 28 januari in Groningen.

Celeste Split en Jet Hendriks, samen met teamgenoten Michelle Rozenbroek (l) en Barbara Brouwer (r).

‘We hebben vaak aan een blik genoeg’ SASSENHEIM n Ze vieren het niet zo uitbundig als na het winnen van de landstitel - toen sprong Jet Hendriks in de armen van vakgenote Celeste Split- maar blij zijn ze wel met het winnen van de Europa Cup. De dames van TOP hebben samen met veertien doelpunten een groot aandeel in de uiteindelijk ruime winst in de finale. De Alfons Janssens-cup hoeft niet op reis en blijft in Sassenheim.

Lisa van der Geest was te sterk voor Jessica Merkens (l) en Aggie Walsma (r). | Foto: pr./Arjen Vervoort

Marathonwinst voor jarige Lisa van der Geest WARMOND

De negende wedstrijd van de KPN Marathon Cup is gewonnen door Lisa van der Geest. De Warmondse is de vierde schaatser die op haar verjaardag een overwinning behaalt. n

De jarige Van der Geest reageerde halverwege de wedstrijd in Rotterdam op een aanval van Ineke Dedden (Palet Schilderwerken) en kwam zo samen met deze schaatster uit Meppel op kop van de wedstrijd. Nadat Lisa van der Geest was aangesloten deed Dedden geen kopwerk meer om de positie van klassementsleidster Elma de Vries, haar marathonploeggenote, te beschermen. Dit duurde niet lang, want Dedden viel letterlijk achter Van der Geest weg en zo kwam de Warmondse solo aan de kop. Dit was voor Iris van der Stelt (WIJC en marathonploeggenote van Lisa van der Geest) het signaal om zich vanuit het peloton te laten afzakken om Lisa te ondersteunen. Van der Stelt werd vorig week in Eindhoven op gelijke wijze door Van der Geest geholpen. Ronden lang bleef het tweetal aan de leiding maar verder dan een halve ronde voorsprong kwam het niet. Van der Geest werd weer ingerekend door een al sterk uitgedund peloton. SPRINT

In de finale was er geen controle in

het peloton en waren er verschillende aanvallen. De belangrijkste kwam drie ronden voor het eind toen Anne Touber (Artecef) met een krachtige demarrage op weg leek te gaan naar haar eerste overwinning. In de laatste ronde werd Touber echter weer teruggehaald waarna Lisa van der Geest de sprint van het peloton won en zichzelf zo haar verdiende verjaardagscadeau gaf. Jessica Merkens sprintte op de tweede plaats naar haar eerste podiumplek en Aggie Walsma finishte op de derde plaats. SELECT RIJTJE

Met haar overwinning in Rotterdam heeft Lisa van der Geest zich in een zeer select rijtje geschaard van marathonschaatsers die op hun verjaardag een marathon op het hoogste niveau wonnen. In 1980 was het Dries van Wijhe die dit op zijn 35e verjaardag lukte en in 1999 won Miel Rozendaal op zijn 28e verjaardag. In 2006 won Cedric Michaud op zijn 30e verjaardag zowel de finale als het eindklassement van de Essent Cup. Lisa van der Geest is met haar overwinning tijdens de Hotel Ridderkerk Marathon de vierde jarige marathonschaatser die wint en pas de eerste vrouw die hier in slaagt.

De tweede helft is al halverwege en bij een stand van 27-16 kan TOP rustig achterover leunen. Dat is echter niet hoe Celeste Split staat te verdedigen. Geconcentreerd volgt ze haar tegenstandster, die de bal krijgt en daarna wil doorgooien. Split lijkt de pass half te blokken, maar hoort vervolgens het fluitje van de Turkse scheidsrechter Ugurtan Akbulut. Hij geeft een strafworp. Het ongeloof staat in haar ogen. Vakgenote Jet Hendriks slaat haar handen even voor haar gezicht. Ze kijken elkaar aan en moeten uiteindelijk lachen. Dat Jesse De Bremaeker weer een goal kan toevoegen -hij zou de wedstrijd uiteindelijk op 15 doelpunten eindigen- maakt voor de wedstrijd weinig meer uit. KLIK

Split (26) is een van gevaarlijkste aanvalsters in de Korfbal League, Hendriks (23) kan verdedigend een tegenstander tot wanhoop drijven. Samen vormen ze een duo waar maar tegenstanders maar weinig grip op krijgen. En ook hun Belgische opponenten Karen van Camp en Jolien Hertogs hebben het zwaar in de finale. “Jet en ik hebben gewoon een klik”, geeft Split na afloop als verklaring voor hun succesvolle samenwerking. Aan het begin van het seizoen stonden ze even niet bij elkaar in het vak. “Of ik haar toen miste?” Split moet lachen. “Ja, eigenlijk wel. We staan al lang samen en dan komen er bepaalde automatisme in. Met een andere teamgenote naast je, is dat er dan nog niet. Jet en ik begrijpen elkaar. Vaak hebben we aan een blik genoeg.” “Maar niet alleen in het veld klikt het, ook daarbuiten is dat zo,” vult Hendriks aan terwijl ze uit de kleedkamer stapt. “Al botst het in het veld soms ook wel eens hoor, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar dat accepteren we dan van elkaar en kijken vervolgens naar oplossingen om ons vak wel beter te laten lopen.”

STRIJDLUST

In de finale is een overleg niet echt nodig, want Boeckenberg kan het tweede helft niet meer bijbenen. De eerste helft is dat anders. Met name Split geeft haar ploeg met vijfde doelpunt wat meer lucht. “Het was een pittige eerste helft”, zegt de Haagse na afloop. “Je weet dat de Belgen fysiek zijn, want dat zijn ze altijd. Je stelt je er op in om er niet teveel in mee te gaan. Toch denk ik dat veel van ons behoorlijk bont en blauw uit deze wedstrijd zijn gekomen.” Hendriks, woonachtig in Amsterdam, lag ook een aantal keer op grond en leek het -zeker in de eerste helft- niet altijd eens te zijn met de beslissingen van de internationale scheidsrechters. “Het klopt dat ik soms nogal reageer. Ik speel met heel veel strijdlust en ook het reageren hoort daardoor een beetje bij mijn spel. Toch moet ik zeggen dat de scheidsrechters het goed opnamen. Soms dacht ik een paar minuten later: had ik dat wel moeten doen? Het was hun eerste wedstrijd op dit niveau, maar ze stonden open voor feedback. Dat vond ik erg knap.” AANMOEDIGEN VAN SCHOLIEREN

Voor Hendriks was het naast verdedigend, ook aanvallend een succes-

| Foto’s: pr./Rene van Dam

volle wedstrijd. Naast de acht goals van Split en negen doelpunten van vakgenoot Nick Pikaar, scoorde ze zelf zes keer. De eindstand 37-27 is een goede afspiegeling van het huidige niveauverschil tussen Nederland en België. Ook in oktober tijdens het Europees kampioenschap kwamen de zuiderburen er niet aan te pas. Split en Hendriks startte toen allebei in de basisopstelling. De internationals maken vaak verre reizen, onder andere naar de Dominicaanse Republiek, maar dit seizoen is alles nog dichtbij huis. De Europa Cup in de eigen sporthal is ze goed bevallen. Van de ruim 300 schoolkinderen die op donderdag- en vrijdagmiddag op de tribune zaten, zijn ze nog steeds onder de indruk. “Al die kinderen, het was echt fantastisch!”, lacht Hendriks. COMPLIMENTEN

Het laatste compliment bewaren de speelsters voor de vrijwilligers van TOP. Ruim 200 mensen waren voorafgaand en tijdens het toernooi actief. Hendriks: “Tijdens zo’n toernooi in eigen hal zie je pas echt hoeveel werk er op de achtergrond wordt verzet. Veel vrijwilligers zijn er al ver van te voren mee bezig. Ik sprak toernooimanager Bibi (Terlouw, red.) nog even en zij was al zeven maanden bezig met de organisatie. En zo zijn er meer vrijwilligers die er heel veel tijd in hebben gestoken.” Split: “Er waren zoveel mensen van TOP betrokken bij dit toernooi. Dan is het fantastisch om hier de finale te mogen spelen. Voor alle de vrijwilligers en supporters wil je dan extra graag winnen”.


PArtICulIereN Zelf iets maken? Bij de Volksuniversiteit vind je diverse creatieve cursussen waarmee je aan de slag kunt. Pastel vr 03 feb 14.00-16.00 uur Groen workshop voorjaarsstuk vr 03 feb 19.30-21.30 uur Creatief boekbinden en kartonnage ma 06 feb 10.30-12.30 uur Creatief boekbinden en kartonnage ma 06 feb 13.30-15.30 uur Naailessen di 07 feb 09.30-11.30 uur Weven NIEUW wo 08 feb 10.00-12.00 uur Informatie over onze cursussen, voorwaarden, het aanmeldingsformulier en de openingstijden vindt u op onze website: www.volksuniversiteit-lisse.nl Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518

De laatste week PERZISCHE TAPIJTEN van de opruiming is ingegaan! In afwachting van de nieuwe collectie BERBERTAPIJTEN zijn veel tapijten nu royaal afgeprijsd. NEPALTAPIJTEN U bent van harte welkom.

TRENDY TAPIJTEN KELIMS REINIGING REPARATIE

OPGelet!

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................………………………

OPRUIMING Irene Wolters

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609 www.perezvoorschoten.nl Mail:info@perezvoorschoten.nl

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

19

Handbalsters Foreholte verdedigen tweede plek met succes

Jos Nouwens op weg naar de basket. | Foto: pr.

Dubbelslag Forwodians VOORHOUT n Met een nieuwe trainer begon het eerste herenteam van Forwodians in de eerste klasse van de afdeling, het vroegere rayon. Het eerste jaar zou zwaar worden voorspelde trainer en coach Frans Mens, met vooral veel verliespartijen. Afgelopen zaterdag pakten de heren toch voor de derde keer winst.

Jos Nouwens begint goed met een driepunter in de eerste minuut tegen de Quickrunners uit Huizen. Hij scoort totaal zeven keer waarvan er vier driepunters zijn. Steven Heemskerk scoort drie keer en een keer vanuit een vrije worp. De eerste periode werd afgesloten met een tussenstand van 23-15. Forwodians gaat de pauze in met 34-24. De derde periode wordt afgesloten met 44-36. In de laatste periode maken beide teams

13 punten en sluiten af met 57-49. De volgende wedstrijd is op zaterdag 21 januari tegen de Crackerjacks, om 16.00 uur in sporthal De Tulp. DAMES

‘Speel met lef’ was de opdracht die coach Tim van Zelst meegaf aan zijn dames gaf voorafgaand aan de wedstrijd tegen New Stars D1 uit Nieuwegein. Emma Brocken opende de wedstrijd met een driepunter en weet in de wedstrijd nog drie keer te scoren voor Forwodians. Fenny van de Nouland scoort eveneens drie keer. De derde periode speelde Forwodians het sterkst. Zij weten in 6 minuten tijd 15 punten te scoren zonder dat de tegenstander aan scoren toekomt. De wedstrijd wordt met 54-43 gewonnen. Op zaterdag 21 januari gaan de dames van Forwodians naar de Crackerjacks in Amersfoort.

VOORHOUT n Foreholte heeft gisteren in de eigen sporthal De Tulp gewonnen van het Zoetermeerse Gemini. Makkelijk ging dat allerminst, want met de twee topspeelsters Roxanne Wiegerinck en Shantella Smid maakten zij het de Voorhoutse hamdbalsters behoorlijk lastig. Ook hun keepsters deden goed werk, maar Foreholte liet zich met name in de tweede helft van de beste kant zien. Foreholte kwam goed uit de startblokken, want na 7 minuten was het 4-1. Gemini kwam goed terug mede dankzij enkele onzorgvuldigheden aan Voorhoutse zijde. Na 20 minuten knokken kwam Gemini langszij (10-10). Wendy Smits hield Foreholte in de race met wel 9 doelpunten in de eerste helft. Gemini had twee schutters rondlopen, die voor to-

taal 10 van de 15 scores zorgden en in de tweede helft verantwoordelijk waren voor 9 van de 13 doelpunten. Foreholte keek bij rust tegen een 1415 achterstand aan. BREDE SELECTIE

De tweede helft kende een ongekend spannend verloop. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op, maar met name bij Foreholte werd door bijna alle speelsters gescoord en dat tekende het verschil met Gemini, dat het van twee spelbepalende speelsters moest hebben. Foreholte heeft door de brede selectie de mogelijkheid om goed door te wisselen zonder enigszins te verzwakken, terwijl Gemini op een gegeven moment conditioneel er doorheen zat. Na 10 minuten kwam Foreholte op een verschil van drie (21-18) door enkele goed uitgevoerde breaks en mooie scores vanuit de hoek en vanaf de cirkel. De coach van Gemini

vroeg nog twee keer een time- out aan, maar de Voorhoutsen waren niet te stoppen. Er moest flink gebikkeld worden (Kim Schuurbiers verbleef een periode geblesseerd op de bank) en dat resulteerde in een prachtige overwinning. Halverwege de tweede helft was de stand 26-20 en via 30-25 werd het uiteindelijk 34-28. Concurrent D.S.V.D won ook en behoudt de een punt voorsprong op Foreholte, dat op de tweede plaats blijft. Doelpunten: Wendy Smits (11), Dana Vincenten, Malu Oud en Marisha vd Geest (allen 4), Ramona Vink (3), Saskia Kolster en Naomi Hoogervorst (beide 2) en Kim Schuurbiers, Britt van Leijden, Chantal Slegterhorst en Nikki vd Post (allen 1). Op zaterdag 21 januari speelt Foreholte de verre uitwedstrijd bij Bentelo. Op zaterdag 28 januari om 20.45 uur is Fiqas/Aalsmeer de tegenstander in sporthal de Tulp.

De Twirlsters van Inspiration worden meervoudig Nederlands kampioen. | Foto: pr.

Inspiration Nederlands kampioen

Bent u ook bang om te vallen ?! Als je hierdoor minder gaat bewegen neemt de balans en spierkracht af. Zo word je steeds kwetsbaarder ! In de Cursus ZEKERBEWEGEN werken we aan : houding – kracht - balans - Veilig Vallen – opstaan ….en weer doorgaan, maar zeker ook aan Zelfvertrouwen De volgende Cursus start begin feb. op di.middag en do.morgen. Kosten : 6 lessen van ruim 1 uur € 60,--, incl. kopje koffie/thee na afloop.

BEGIN 2017 GOED EN DOE ER WAT AAN ! Wilt u meer weten of alvast inschrijven, mail barendssport@planet.nl | bel Jan Barends : 071-5174800, of wip even aan in de sportschool (Herenstraat 126B in Voorhout)

VOORHOUT n Twirlvereniging Inspiration uit Voorhout stond afgelopen weekend op het Nederlandse Kampioenschappen Twirl in Topsportcentrum Almere. Vier teams werden Nederlands kampioen en Naomi van der Drift werd uitgeroepen tot Allround NBTA Kampioen. Op zaterdag mocht het Senior Smallteam twirling, zich als eerste team van Twirlvereniging Inspiration, hun routine laten zien aan de jury. Zij wisten een enorme indruk te maken en behaalde daarmee de

eerste plaats en dus Nederlands kampioen. Het Junior Smallteam Dancetwirling, dat later deze dag aan de beurt was, ging voor het eerst op met hun nieuwe routine ‘Twirling for dummies’. Zij behaalde een zilveren medaille. Op zondagmiddag mocht het Junior Smallteam Twirling de wedstrijdvloer betreden en hun routine op verplichte muziek presenteren. De jury beloonde ze met een gouden medaille en dus ook de titel Nederlands kampioen. Ook de Senior Smallteam Dancetwirl en het Large team behaalden de nationale titel. Tot slot werd Naomi van der Drift

door NBTA Nederland uitgeroepen tot Allround NBTA Kampioen. Zij wist in de Senior Kampioensklasse op de onderdelen 1-baton, Super-Xstrut en Dancetwirl de beste prestatie neer te zetten. In totaal wist Twirlvereniging Inspiration afgelopen weekend 24 plekken te bemachtigen op de Europese Kampioenschappen Twirl die dit jaar gehouden worden van 12 tot en met 16 april in Porec, Kroatië. Meer over het kampioenschap van de twirlsters is te lezen op www.deteylinger.nl.

Wie nomineer jij voor de Sportprijs? TEYLINGEN

n De gemeente Teylingen is op zoek naar kandidaten die in aanmerking komen voor de sportprijzen 2016. Iedereen kan een talentvolle sporter of sportster voordragen voor de Talentenprijs (leeftijd tot 18 jaar), de Teylingen Sportprijs (sportman of sportvrouw) of sportploeg van het jaar 2016. De Sportbegeleidersprijs is een nieuwe prijs voor diegene die zich zeer ver-

dienstelijk heeft gemaakt om een sport direct mogelijk te maken. Iedereen kan tot en met donderdag 9 februari 2017 kandidaten voordragen met het voordrachtformulier. Dit digitale aanmeldformulier staat op www.teylingen.nl onder ‘Sport, cultuur en vrije tijd/Onderscheidingen en Prijzen/Sportprijs’ en is online in te vullen of per mail te sturen

naar: sportprijzen@teylingen.nl. Een jury buigt zicht over de voordrachten en kiest de winnaars. Op dinsdag 21 maart 2017 maakt wethouder Bas Brekelmans de winnaars bekend tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé bij RKVV Teylingen Sportpark Roodemolen in Sassenheim. De winnaars krijgen een cheque ter waarde van 350 euro.


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

Kerkdiensten

20

Teylingen van A tot Z

Woensdag 18 t/m 25 januari SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Vivace, voorganger pastor P. Owel; 11.30 uur: Doop met Eerste Communicanten Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; viering m.m.v. De Lofstem voorganger: Ds. A.A. Bosma Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. Aarnoudse VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor Barth-Westenwind, voorganger: Th. Blokland Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Oecumenische viering met het Iriskoor, voorgangers: Lia Spiegeler en ds. Kaai Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst o.l.v. Armand Lefeu

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

TEYLINGEN

n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’.

Het Voorhouts Kamerkoor kan weer repeteren dankzij een bijdrage van de Kindergemeenteraad. | Foto: pr.

Nieuwe piano dankzij Kindergemeenteraad VOORHOUT n Het Voorhouts Kamerkoor (VKK) maakt bij haar repetities al jaren gebruik van een elektrische piano. Deze ging na verloop van tijd wel steeds meer achteruit en zakte bijna in elkaar. Maar het VKK is slechts een klein (kamer) koor, zeker niet kapitaalkrachtig en krijgt ook geen subsidie dus was er geen budget om een nieuwe aan te schaffen.

Dankzij de Kindergemeenteraad Teylingen, die het Voorhouts Kamerkoor 375 euro toezegde, is er een nieuwe elektrische piano aan-

geschaft. Het koor is er erg blij mee en kan hiermee weer jaren vooruit als begeleiding tijdens de repetities. De piano komt wel op een erg goed moment want op zaterdag 11 maart viert het Voorhouts Kamerkoor haar 20-jarig bestaan met een Jubileumconcert in de Kerk van de Protestantse Gemeente te Warmond. Alle jongens en meisjes, die in de Kindergemeenteraad Teylingen op 9 juni 2016 zitting hebben gehad, worden hierbij uitgenodigd om gratis te komen luisteren naar het concert.

KBO bijeenkomst over DigiD en WMO WARMOND

n De KBO Warmond en Welzijn Teylingen houden op dinsdag 24 januari vanaf 14.30 uur een themabijeenkomst over DigiD en WMO voor alle senioren in Warmond in Het Trefpunt (Herenweg 80).

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel over DigiD, behandelen KBO-leden Bert van den Nouland en Edu Veltman de veilige methode om met de overheid via de computer of Ipad te corresponderen. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe u DigiD voor uzelf kunt

instellen, hoe het werkt en wat de voordelen van DigiD zijn. Het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaat over de WMO. Waar kunt u met uw vragen over zorg en welzijn terecht binnen de gemeente Teylingen? Er is een zorgloket op het gemeentekantoor in Sassenheim en er zijn twee sociale teams , een in Warmond en een in Voorhout. Tijdens deze bijeenkomst zal er een toelichting op het zorgloket en de sociale teams gegeven worden.

n Wetenschapsjournalist Koos Neuvel geeft op maandag 23 januari om 20.00 uur een lezing over de ziekte van Alzheimer. De lezing is in de Julianakerk (Julianalaan 6).

Neuvel schreef enkele jaren geleden een boek over deze ziekte, waarbij hij ingaat op de vele aspecten die met deze ziekte samen-

Wie zijn we en wat doen we? Wij organiseren met zes vaste vrijwilligers dagprojecten voor groepen vrijwilligers. In 2016 waren dat 85 projecten. Dat zijn klussen voor kwetsbare mensen die dat om een of andere reden zelf niet kunnen. Of sociale projecten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo knappen we tuinen op voor gehandicapten, schilderen we een huis voor iemand uit de vrouwenopvang, organiseren we rolstoelwandelingen of een muziekavond voor ouderen of gaan vluchtelingen koken bij verstandelijk beperkten. Waarom is het zo’n leuke stichting? Omdat we altijd uitgaan van wat de vrijwilligersgroep wil is ieder project anders. Dat maakt het boeiend, uitdagend en leerzaam voor onszelf. Daarnaast is het vooral erg dankbaar werk; heel concreet worden mensen geholpen en die hulp wordt ook nog ingebed in het hulpverleningstraject door de professionele hulpverleners zodat onze hulp vaak “een staartje krijgt” in positieve zin.

hangen. Zo verbleef hij enige tijd in een verpleeghuis op een Alzheimerafdeling om te ervaren hoe verpleegkundigen met bewoners met Alzheimer kunnen omgaan en ging hij na hoe de ziekte is ontstaan en aan zijn naam komt. Ook stelt hij de huidige stand van zaken aan de orde, evenals de discussies die de ziekte nu oproept. De toegang bedraagt 3 euro.

Wat is jullie ambitie? Wij willen graag groepen van Nederlanders en vluchtelingen samen inzetten om projecten te doen. Geweldig voor de integratie en goed voor het bouwen van bruggen! Die groepen worden begeleid door een van onze vaste vrijwilligers. Wij zoeken momenteel naar een of twee vrijwilligers die enthousiast en gemotiveerd deze groepen kunnen begeleiden. Voor meer informatie zie: www. presentbollenstreek.nl of bel: 06 2016 4907 Bezoekadres s morgens di-wo-do: De Loft Lisse, Heereweg 345, 2161 CA Lisse. Foto’s van projecten zijn te vinden op: www.facebook.com/presentbollenstreek Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Lezing ‘Omgaan met slaapproblemen’ VOORHOUT

Lezing over Alzheimer SASSENHEIM

Naam: Stichting Present Bollenstreek Opgericht: eind 2008 Aantal: zes vaste vrijwilligers, plus honderden eenmalige vrijwilligers

n Een mens brengt ongeveer een derde van zijn leven slapend door. Maar ongeveer 20 tot 25 procent van de bevolking heeft problemen met het slapen of is overdag vermoeid door onvoldoende nachtrust. Ergotherapeut Martine Stroes geeft op vrijdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur lezing in ‘De Verdieping’, Dr. Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout.

De lezing is gebaseerd op de Sounder Sleep Methode. Stroes: “Omdat veel slaapproblemen overdag al ont-

staan door een teveel aan stress- en actiehormonen lijkt het relevant om opgebouwde spanning eerder af te bouwen. Uitgangspunt van de methode zijn makkelijke, aangename en remmende ontspanningsoefeningen voor overdag en ‘s nachts. Zowel het lijf als het brein worden geremd waardoor de voorwaarden voor het in slaap vallen en doorslapen verbeteren. In de lezing wordt vooral ingegaan op achtergrondinformatie over slaap en slaapproblemen en worden het doel van de cursus toegelicht.” De toegang is gratis.

COLOFON tel: 6 220 96 895 e-mail: redactie@deteylinger.nl

verhagen.nl o.v.v. De Teylinger

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 – 2220 CB Katwijk tel 071-402 29 01

Inleveren kopij:

Sluittijd advertenties dinsdag 10:00 uur

Hoofdredactie:

Advertenties:

Oplage: 14.700 Uitgave van:

Teuntje van Delft tel: 06-127 464 78 e-mail: t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie:

Marieke Voorn

Uiterlijk maandag 12:00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie. Contactgegevens binnendienst Vincent Roos, tel 071-409 16 38 Rosita Haasnoot tel 071-409 16 37 fax 071-403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverij-

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel 071-402 29 01 of www.deteylinger.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewe-

zen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim, Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het bestuurscentrum, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en VVV Warmond.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.deteylinger.nl


cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 18 JANUARI 2017

21

Nieuwjaarstoernooi bij schakers van Vrijpionnen VOORHOUT n Het traditionele Nieuwjaarstoernooi van de jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen op zondag 15 januari heeft drie nieuwe kampioenen opgeleverd. Arjen Knoppert uit Noordwijkerhout, won de beker bij de toppers-competitie, bij de gevorderden was Arthur Sanosian uit Sassenheim, de beste. De onbetwiste winnaar bij de beginnersgroep was Maarten Koning uit Warmond.

Het Nieuwjaarstoernooi van de Vrijpionnen, gehouden het clubhuis de Spelewey, trok 26 jeugdige schakers. Daaronder waren vijf niet-leden, die zich via de Combibrug aangemeld hadden. Ze deden het verrassend goed, want de nummer 2, Leonard Bus en de nummer 3, Xavier Nieuwmans in de beginnersgroep kwamen uit deze externe aanmeldingen. Ze moesten loten om de bekers, omdat ze niet alleen gelijk in puntenaantal eindigden, maar onderling gelijk speelden.

Bij de gevorderden en de toppers waren het zoals verwacht alleen Vrijpionnenleden die in de prijzen vielen. Stan van der Horst, uit Voorhout, verloor alleen zijn partij tegen kampioen Arthur Sanosian. De strijd om de derde plaats ging tussen Mike van Smaalen uit Sassenheim en Patrick Caspers uit Voorhout, maar omdat in de onderlinge strijd Van Smaalen aan het langste eind trok, werd hij derde. Bij de toppers was het nog spannender. Hier eindigde Sebastiaan van der Klaauw uit Sassenheim gelijk met de kampioen, maar ook hier was het onderlinge resultaat bepalend. Hetzelfde gold voor de derde en vierde plaats. Robert Koot en Wiebe Hoekstra, beide uit Sassenheim, eindigden gelijk in punten, maar Robert Koot won de onderlinge tweestrijd en werd daarom uiteindelijk derde. De volgende wedstrijd voor de Vrijpionnen is het Grand Prix-toernooi van de Leidse Schaakbond.

Willem van Dam exposeert met kunstwerken waar geometrie centraal staat. | Foto: pr.

Nieuw kunstpodium in Teylingen SASSENHEIM n Teylingen heeft er een nieuw kunstpodium bij: Sassembourg. Het woon- en zorgcomplex complex aan de Jan van Brabantweg in Sassenheim biedt kunstenaars uit de streek maar ook daarbuiten de gelegenheid om te exposeren. Er is veel animo. De eerste grote kunsttentoonstelling gaat vrijdag 20 januari van start. Tussen 16.00 en 18.00 uur is iedereen van harte welkom bij deze officiële aftrap.

Het toernooi bracht 26 deelnemers op de been. | Foto: pr.

Nieuwe bomen geplant in Park Rusthoff SASSENHEIM

“Natuurlijk ben ik blij met de nieuwe aanplant. Er zijn in de afgelopen weken 42 bomen bij gekomen in het park. Geleverd door de Gemeente Teylingen en geplaatst in samenwerking met de Mare Groep en Mart HerruerGrondwerken. “ Gerard Rutgrink, portefeuillehouder ‘groen’ van de Stichting Beheer Park Rusthoff is duidelijk merkbaar enthousiast over het recente aanplantwerk. n

Oplettende bezoekers van het park hebben waarschijnlijk die frisse, jonge bomen allang opgemerkt. Onder andere lindenbomen, eikenbomen, esdoorns en berken.

Deze jonge aanplant is vooral te vinden in de hoek achter de bibliotheek en in het middengebied. Tijdens de zomerstorm in 2015 werd er door de zeer harde wind veel schade aangericht in het park en moesten tientallen bomen het ontgelden. Gelukkig kwam er een oplossing: na toestemming van de gemeente, hield Rutgrink zich bezig met het nieuwe beplantingsplan. “Er zijn twee dagen keihard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. Bomen vormen het behoud van een park en houden een park levend. Daarom ben ik ook zo tevreden met de nieuwe aanplant.”

Zes kunstenaars bijten de spits af. Eén van hen is Sassenheimer Willem van Dam (1938). Dankbaar gebruikmakend van zijn ‘aangeboren’ wiskundeknobbel, fabriceerde hij in zijn huiswerkplaats verbazingwekkende driedimensionale meetkundige vormen uit de geometrie. Op deze tentoonstelling is een greep te zien uit zijn oeuvre. De creaties zijn stuk voor stuk een genot om naar te kijken en zetten de toeschouwer soms ook op het verkeerde been. De

ingenieuze kunstwerken van Willem van Dam trekken internationaal de aandacht. De autodidact is tevens een begenadigd beeldhouwer en keramist. In Sassembourg is eveneens werk te zien van nog zes kunstenaars. Lentelandschappen van Cees van den Berg, parkiettulpen van Lily van Bienen, collages van Ellen van Teylingen, schilderijen over de stille binnenzee van Esther Hogewoning,

fotografie over het landschap van de Bollenstreek van Wim Heijbroek en expressieve acryls van Ellen van Randeraat. Wie er als exposanten welkom zijn? In feite iedereen die actief is met het vervaardigen van kunst, groot of klein. Dus schilders, beeldhouwers en fotografen maar ook andere creatievelingen die kunstzinnig bezig zijn en graag gebruik willen maken van het uitnodigende podium Sassembourg. Coördinator van alle kunstuitingen is Herman van Amsterdam. Ook interesse om te exposeren in Sassembourg? Stuur hem een bericht via h.v.amsterdam@ casema.nl. Sassembourg is alle dagen van de week vrij toegankelijk voor publiek.

Broadwaymusicals in @Hok VOORHOUT n Elisabeth, Chicago, West Side Story en Evita. Het is een greep uit de titels in de nieuwe voorstelling van Theaterschool Teylingen, waarin het publiek wordt meegenomen langs hoogtepunten uit

de bekendste musicals. Op zaterdag 4 en zondag 5 februari is Geloof in je eigen talent te zien in @Hok (Jacoba van Beierenweg). Dat niet alleen volwassenen aan bod komen, bewijst het grote aantal deelnemende kin-

deren uit Teylingen. Al maanden zijn ze bezig met de voorbereidingen van zang, spel en dans. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Kunstenaars gezocht voor de derde editie huiskamerfestival Kunst(t)huis VOORHOUT n Rotary Club Voorhout organiseert op zondag 12 maart de derde editie van ‘t Kunst(t)huis Voorhout, van 13.30 uur tot 17.00 uur in het centrum van het dorp. Voorhoutse (Teylingse) kunstenaars worden uitgenodigd zich te presenteren op locaties rond de beide kerken.

bij wordt vooral gedacht aan ondersteuning van initiatieven op dit gebied. De opbrengst van de vorige editie van Kunst(t)huis in 2016 is op 12 januari van dit jaar overhandigd door Nic van Tilborg, voorzitter van de Rotary Club, aan Annemiek van

der Ploeg van de Theaterschool Teylingen en aan Paulien Goossens van het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden (RRC) (zie foto). Het RCC gebruikt het geld voor een kunstzinnig plafond in de snoezelruimte voor revaliderende kinderen.

Om inwoners van Teylingen kennis te laten nemen met de kwaliteit van het werk van mede-Teylingers organiseert Rotary Club daarvoor een podium. Kunstenaars en musici kunnen hun schitterende vormen van kunst, vaak thuis beoefend of in groepsverband, presenteren. Het is een kijk op kunst die thuis wordt gemaakt en moet worden getoond. Kunstenaars kunnen zich aanmelden via rotaryclubvoorhout@gmail. com.

In het Sassenheimse park zijn 42 nieuwe bomen geplant. | Foto: pr./Kees Guldemond

De opbrengst van de bezoekers van de muzikale, poëtische, literaire, beeldende kunst en fotografie, komt ten goede aan de kunst. Hier-

Paulien Goossens, Nic van Tilborg en Annemiek van der Ploeg. | Foto: pr.


Montrea l is een c om woonpr ogramm pleet a in acac in de kle iahout ur light grey.

2

u it v le v o o r r e r b a ad a ar ! 1

799 ,-

2

HO

3

K AN EKB

1. Hoekbank Kendo in stof Gapp incl. 3 rugkussens & 1 sierkussen. H74xB290xD218cm 799,-, 2. Woonprogramma Montreal in Acacia: Schuifdeurkast H148xB126xD40cm 699,-, Bijzettafel B75xL75cm 229,3. Karpet Madera in diverse kleuren & maten. B200xL290cm 429,-, B160xL230cm 269,-

IN VELE KLEUREN T LEVERBAAR KEUZE UI VELE LEUKE OPTIES

T V-/audiod

ressoir Mo

Hanglamp Cologna in 2 kleuren. Ø52cm per stuk 169,-

ntreal in Ac

acia. H4 6x

B206xD45

399 ,-

cm 399,-

Break. H8 Fauteuil Metal in stof

5xB64xD74cm vanaf

219,-

=OP OP=O

DE SALE IS GESTART BIJ

PRONTO WONEN CRUQUIUS KOM NU VOOR mooie aanbiedingen NAAR PRONTO WONEN CRUQUIUS VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

van 999,-

Elke g a zonden op

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

NU

Soluto hoekbank in sto f inari 94 -cool grey, van 999,- nu voor 59 * 9,-

P

VRIJ PARKEREN!

599,-


VOETBALKRANT De tweede helft

Dit is een bijlage van de Katwijk Special, de Noordwijker, Noordwijkerhouts Weekblad, LisserNieuws, de Hillegommer, de Teylinger en de Rijnsburger.


DALI Opticon serie nu met 20% voordeel

Waarom een Dali speaker? DALI luidsprekers worden met liefde ontworpen én met vakmanschap gebouwd in Denemarken (dat door velen wordt beschouwd als de bakermat van luidsprekers). In plaats van massaproductie met lange lopende banden wordt iedere DALI luidspreker zorgvuldig door 1 persoon van A tot Z gebouwd. U vindt op de achterzijde van een DALI luidspreker dan ook naast een serienummer de handtekening van degene die de luidspreker daadwerkelijk heeft gebouwd. Men is trots op het resultaat! De resultaten mogen er ook zijn. De Opticon is een bijzonder muzikale speaker.

FULL RANGE DEALER

Speciale prijs OPTICON 1 van 349.OPTICON 5 van 699.OPTICON 8 van 1299.-

nu 279.nu 559.nu 1039.-

OPTICON 2 van 449.OPTICON 6 van 849.OPTICON LCR 649.-

Wat biedt Bluesound? Bluesound is een draadloos geluidssysteem voor meerdere ruimtes en bestaat uit een reeks fantastisch klinkende muziekspelers voor het hele huis. Je bedient ze via de gratis app op je telefoon of tablet met iOS of Android. Na de supereenvoudige installatie luister je naar je favoriete muziekstreamingdiensten, internetradio of je eigen muziekcollectie. De Bluesound collectie bestaat uit 3 draadloze luidsprekers, een soundbar voor onder de TV, een Node 2 om aan iedere bestaande set te koppelen en een versterker om bestaande luidsprekers aan te sluiten en als laatste de Vault 2 (hiernaast afgebeeld).

nu 359.nu 679.nu 519.-

RIPPEN, OPSLAAN EN DOWNLOADEN ZONDER COMPUTER MET DE BLUESOUND VAULT 2

Rip al je cd’s in lossless high definition formaten, ruimtebesparende mp3, of allebei tegelijk. Koop en download high definition muziekbestanden en bewaar ze op een speciale, ultrastille 2GB harde schijf (uit te breiden) zonder dat je een computer nodig hebt. Benader en deel je complete digitale muziekcollectie en stream hem in studiokwaliteit naar meerdere kamers in je hele huis.

Bluesound Vault 2 nu € 999 DE VAULT 2 IS NORMAAL €1299.-

Overgaauw thuis in beeld en geluid

Speciale prijs

Breestraat 146-148 Leiden Tel: 071 - 512 68 62


passagiers en personeel. Voorzitter Mart Vergouwen van v.v. Katwijk

Successen van een eerste elftal hoeven niet persé bepalend te zijn voor de gang van zaken binnen een voetbalvereniging. Natuurlijk is het een visitekaartje van de club maar er is zoveel meer binnen de poorten van sportpark De Krom. Vergouwen heeft er oog voor en het doet hem deugd dat het allemaal lekker reilt en zeilt binnen zijn cluppie.

In de rol van luchthavenbeveiliger zullen je ‘Ik ben tevreden zoals de club er werkzaamheden bestaan uit o.a. toegangsconstaat’ trole, fouilleren en controle van voor handbagage. Daarnaast verstrek je informatie aan de passagiers, observeer je de omgeving en signaleer je mogelijk afwijkend gedrag. en als het ons overkomt dan heeft dat de nodige consequenties. Zoals bijvoorbeeld het spelen op verschillende dagen en tijden. Dat vind ik een minpuntje. Ik verwacht dan ook minder toeschouwers. Je ziet het nu al in de Tweede Divisie. Zondagclubs en de beloften teams van de profclubs brengen nauwelijks toeschouwers mee. Bovendien brengt het spelen in de Jupilerleague weer meer licenties met zich mee. Goed en wel, we hebben de laatste jaren meer grote stappen gezet, maar groei moet behapzaam blijven’, is Vergouwen er zich terdege van bewust.

Vanwege de zware werkroosters zijn wij op zoek naar echte aanpakkers. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou! HAPPENING

Door Piet van Kampen

Hij begint met een pluim op de hoed te steken van de vrijwilligers die door zelfwerkzaamheid een nieuwe snackcorner hebben gebouwd. ‘Ook binnen de jeugdafdeling zijn er weer goede stappen gemaakt’, blikt Vergouwen vergenoegd terug. De groei binnen de jeugdafdeling en de ontwikkeling met het G-voetbal doen hem deugd. ‘Ik ben onwijs blij en trots met name op onze vrijwilligers die het altijd weer mogelijk ma-

ken dat alles gladjes verloopt. Eigenlijk runnen zij de club en vormen zij de basis. De zorg en begeleiding bij de jongens en meisjes is in zeer goede handen. Ja hoor, wij zitten als vereniging lekker in ons vel’, glimlacht Mart veelbetekenend. De voorzitter met ambities overziet dat het met de organisatie en de financiële situatie wel goed zit. ‘Op de algehele ledenvergadering heerste een positieve stemming.’ Ook het feit dat trainer Dick Schreuder weer voor een jaar heeft bijgetekend stemt

hem tevreden.

BEHAPZAME GROEI

Vergouwen ontkomt er niet aan als hem de vraag wordt gesteld of de club er klaar voor is, mocht er onverhoopt een titel of promotie naar de Jupiler league inzitten. Een titel lijkt ver weg omdat Jong AZ tot op heden de lakens uitdeelt. Maar Katwijk presteert ondanks de vele gelijke spelen uitstekend. Je weet maar nooit. ‘Wij hebben ja gezegd tegen de nieuwe voetbalpiramide

Over toeschouwers gesproken: ‘Toen wij bij AFC uit speelden, werd er gezegd dat er in tijden niet zo’n geweldige happening bij hen was geweest. Dit was mede te danken aan onze vele trouwe supporters die voor de sfeer zorgden’. Op vrijdagavond uit naar MVV in Maastricht, dat beeld heeft de aimabele voorzitter nog niet op het netvlies. ‘Het bevalt ons in de Tweede Divisie tot op heden uitstekend.’ Maar als… als… Als de oranjehemden weer een nieuwe grote stap weten te maken dan zal de club en de organisatie weer een tandje bij moeten zetten.

Meer informatie over I-SEC Nederland B.V. en werken op Schiphol vind je op onze website: www.i-sec.com. ‘We hebben ja gezegd tegen de nieuwe opzet van de KNVB. Als het je overkomt moet je er klaar voor zijn’, redeneert Katwijk’s preses nuchter.

WIJ ZIJN OP ZOEK

Nu al enthousiast? Scan de onderstaande QR-code NAAR NIEUWE COLLEGA’S! en solliciteer meteen! Net je diploma gehaald en op zoek naar een uitdagende baan met verantwoordelijkheid in de dynamische omgeving van Schiphol? I-SEC Nederland B.V. is een beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de controle van Ben je op zoek naar een passagiers en personeel.

uitdagende baan met verantwoordelijkheid in de dynamische omgeving van Schiphol?

In de rol van luchthavenbeveiliger zullen je werkzaamhedenI-SEC bestaan uit o.a. toegangsconNederland B.V. is een beveiligingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de trole, fouilleren en controle van handbagage. controle van passagiers en personeel. Daarnaast verstrek je informatie aan de passagiers, observeer je de omgeving en mogelijk afwijkend gedrag. In designaleer rol van je luchthavenbeveiliger zullen je werkzaamheden bestaan uit o.a. toegangscontrole,

fouilleren en controle van handbagage. Daarnaast verstrek je informatie aan de passagiers, observeer je de omgeving en Vanwege de zware werkroosters zijn wij op signaleer je mogelijk afwijkend gedrag. zoek naar echte aanpakkers. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vanwege de zware werkroosters zijn wij op zoek naar echte aanpakkers.

Meer informatie over I-SEC Nederland B.V. en Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou! werken op Schiphol vind je op onze website: www.i-sec.com. Meer informatie over I-SEC Nederland B.V. en werken op Schiphol vind je op onze Nu al enthousiast? Scan de onderstaande QR-code Nu al en solliciteer meteen!

website: www.i-sec.com.

enthousiast? .....Solliciteer meteen!

Walaardt Sacrestraat 425-4 | 1117 BM, Schiphol | The Netherlands | +31 20 715 8900 Walaardt Sacrestraat 425-4 | 1117 BM, Schiphol | The Netherlands | +31 20 715 8900

Walaardt Sacrestraat 425-4 | 1117 BM, Schiphol | The Netherlands | +31 20 715 8900


Katwijk ging de winterstop in als de koning van de gelijke spelen. Liefst acht van de tot op heden achttien gespeelde wedstrijden eindigden in een remise met de opponent. Daar staan dan weer acht overwinningen en twee nederlagen tegenover. Deze oogst resulteerde in een samen met AFC gedeelde tweede plaats, met een achterstand van acht punten op lijstaanvoerder Jong AZ.

Katwijk trainer Dick Schreuder:

‘Lekker doorgaan met uitstekende mensen’ Door Piet van Kampen De rustig ogende Dick Schreuder is desondanks tevreden. ‘Je moet niet vergeten dat we vanwege de vele blessures bijna nooit in onze sterkste opstelling hebben kunnen spelen. Lange tijd misten we vier tot zes spelers. Daarom vind ik het heel knap van het team wat zij gepresteerd hebben’ steekt hij een pluim op de hoed van zijn mannen. Vaak werden punten in de slotfase verspeeld. Schreuder: ‘We waren dikwijls de bovenliggende partij en goed aan de bal. Alleen werd er uit de veel gecreëerde kansen te weinig gescoord. Aan de andere kant hadden we een sterke defensie staan en hebben we weinig goals tegen gekregen en dat is ook een verdienste.’ De twee nederlagen die het team leed waren minimaal, 0-1 tegen Jong Twente 0-1 bij GVVV. Tegen het royaal de lijst aanvoerende Jong AZ speelde Katwijk een van de beste wedstrijden en hield de 0-0 stand vast. UITDAGING

Dick Schreuder heeft weer voor een jaar bijgetekend en gaat zijn vierde seizoen in. Het huwelijk met de oranjezwarten krijgt dus een vervolg. Het huwelijk waarin hij met zijn team kampioen werd van de Hoofdklasse B en een jaar later naar de Tweede Divisie promoveerde. ‘Lekker doorgaan met uitstekende mensen’, is zijn motto. Doorgaan

met de assistenten Johan Plat en Patrick Heijmans die ook weer hun handtekening hebben gezet. De 45-jarige trainer ziet het weer als een nieuwe uitdaging en ziet zijn taak op sportpark De Krom nog niet af. We hebben de ambitie om hogerop te komen en uiteindelijk betaald voetbal te kunnen spelen.

Schreuder legt de lat dus hoog. Zijn voorzitter Mart Vergouwen denkt er iets voorzichtiger over. Katwijk heeft nu alle tegenstanders ontmoet. Welke opponent heeft de meeste indruk op de oefenmeester gemaakt? ‘Dat was inderdaad de huidige koploper Jong AZ.’ De oranjehemden hebben echter tijdens de eerste helft van het

seizoen bewezen een rol van betekenis te kunnen spelen ondanks de blessures. Als na de winterstop de ziekenboeg hopelijk leeg raakt kan de trainer weer over een brede groep beschikken en op basis van het vertoonde spel zeker haar partijtje op dit niveau mee blijven blazen.


ut

De passie van VVSB voorzitter Arjan Broekhof

De betrokkenheid bij de club is groot Door Hans Geerlings Zeg je VVSB, zeg je Broekhof. Op de site van zijn bedrijf meldt Broekhof: ’Waar ik blij van word? Als klanten waarderen wat we doen, het personeel het naar zijn zin heeft én als voetbalclub VVSB wint!’. HOOGTEPUNT

Het gaat goed met zijn bedrijf. Het gaat ook goed met zijn grote liefde. VVSB gepromoveerd naar de tweede divisie: ”Je komt tegen heel veel nieuwe tegenstanders te spelen. Je komt bij andere clubs, die op hun beurt weer meer supporters meenemen. Dat maakt het allemaal wat leuker.” Het hoogtepunt van het afgelopen half jaar vindt Broekhof de bekerwedstrijd tegen Katwijk. Katwijk thuis met 3300 man, waarvan 2500 van ons. Mooi, donker, verlichting, extra tribunes, mooi scoreverloop. Op de vraag hoeveel tijd Broekhof ‘kwijt’ is aan VVSB, begint hij met een brede lach: ”Overdag is het vooral mailen, bellen en appen. Daar probeer ik slim mee om te gaan. Als ik een half uur naar één van mijn andere filialen rijd, ben ik 25 minuten aan het bellen. Zo spaar ik al mijn telefoontjes op. Ja, zo simpel is het. Ik doe het met heel veel plezier en dan levert het ook energie op.” NIEUWBOUWPLANNEN

Wat betreft het komende half jaar gaat Broekhof zich extra inzetten voor de nieuwbouwplannen. Een complex vraagstuk. Broekhof: ” Dat is het en dat blijft het. Iedereen heeft zijn eigen belangen: 3 verenigingen, de omgeving. Ik hoop dat

we daar een soort modus in kunnen vinden.” Zonder het vraagstuk van het zwembad waren de plannen waarschijnlijk al ingevuld. Broekhof: ”Ergens in januari zitten we weer met de gemeente om te kijken of we met een concreet plaatje kunnen komen dat dan voorgelegd wordt aan de bouwcommissie en het bestuur. Als het helemaal concreet is zal er een extra ledenvergadering komen.” Er moeten sowieso

15 jaar partner in internationale arbeidsbemiddeling en trotse sponsor van VVSB

genoeg velden komen en een aanvulling van kleedkamers. Het aantal leden, juist aan de onderkant, groeit enorm. Wat verder altijd een speerpunt blijft en wij de afgelopen jaren heel goed doen is het vrijwilligersbeleid. Dat blijft een continu proces waar we een bestuursfunctie op gezet hebben.” EXTRA VRIJWILLIGERS

Het afgelopen jaar VVSB er zeven-

tig extra vrijwilligers bij kunnen krijgen. Iedereen werd persoonlijk aangesproken. De vrijwilligers zijn de kurk waar de vereniging op drijft. De voorzitter: ”De betrokkenheid is niet alleen door het bekersucces groot, maar ook vanwege het feit dan je in een dorp zit.” Een dorp waarbij Broekhof, sponsors en vrijwilligers samen VVSB groot maken.

EXTRA OPEN De grootste keuze Zondag 29 jan. wandelschoenen

www.fhs.jobs

AKTIE: t/m 29 jan GRATIS Falke wandelsokken* bij aankoop wandelschoenen

Piet Warmerdam Makelaardij B.V. Havenstraat 28 Noordwijkerhout • Tel.: (0252) 377090 www.pietwarmerdammakelaardij.nl • Volg ons ook op Facebook en Twitter

Noordwijkerhout

*Uitgezonderd aanbiedingen

rij ie ns ie rij

Arjan Broekhof, voorzitter van VVSB, straalt bij het praten over zijn grote passie: VVSB. Bij binnenkomst in zijn kantoor hangt in de hal een elftalfoto van het eerste. In zijn kantoor kan een lijst met daarin de vriendschappelijke wedstrijd tussen VVSB en het Ajax van 2007 niet ontbreken.

Beeklaan 18a-24a 2191 AB - Hillegom-De Zilk 0252-517717


VVSB verlengde in november het contract met de hoofdtrainer Wilfred van Leeuwen, waardoor hij tot 30 juni 2018 aan VVSB verbonden blijft. ”Ik heb ook vertrouwen in de club. Er zit een jong, ambitieus bestuur.”

Wilfred van Leeuwen - hoofdtrainer VVSB

‘Ik heb vertrouwen in de club’ Door Hans Geerlings Terugkijkend op het eerste halfjaar in de tweede divisie zegt van Leeuwen: ”Het jaar is voorbij geraasd. Als je terugkijkt naar 2016: dat zal je niet zo vaak meer meemaken. Je haalt in één seizoen de halve finale van de beker en dan ook nog eens promoveren. Het was wel een jaar van bloed, zweet en tranen. We moeten elke week vol aan de bak. Dan worden er ook dingen bloot gelegd, die we nog niet zo goed beheersen. We hebben het toch lastig tegen zaterdagploegen die heel fysiek spelen. Ook lastig tegen ploegen die heel ver inzakken en gaan counteren. Dat zijn dan weer nieuwe dimensies en dan merk je dat je nog niet uitgeleerd bent: niet als speler, niet als trainer, niet als staf, niet als bestuur.” RESULTAAT

Voorafgaande aan het seizoen is er met de spelersgroep besproken wat een reële doelstelling voor dit seizoen zou zijn. Van Leeuwen had zelf het idee tussen plek acht en twaalf te eindigen, maar de groep dacht daar anders over: we eindigen bij de eerste negen in het linker rijtje. VVSB begon de competitie goed en draaide even mee bij de top en behaalde in negen wedstrijden goede resultaten, waarna een periode van twee punten uit zeven wedstrijden volgde. In dit seizoen kan iedereen van iedereen verliezen en wordt er regelmatig ook gelijk gespeeld. Iedere wedstrijd wordt fysiek het uiterste van de spelers gevraagd, waardoor spelers na de wedstrijd nog

Het gaat goed bij FC Lisse. De hoofdmacht staat fier bovenaan in de Derde Divisie en kijkt voorzichtig uit richting een succesvolle 2e helft van de competitie. Met als doel promotie richting 2e Divisie. Dat dit niet zomaar tot stand komt is duidelijk. Daar zit een langdurig en uitgestippeld plan achter.

een herstelperiode nodig hebben. Dinsdag 20 december hebben er gesprekken plaats gevonden met nieuwe spelers. El Osrouti komt van Quick Boys en Niels van Pelt van HBS. Van Leeuwen: “Je moet elk jaar zorgen voor vers bloed in je selectie. De laatste 3-4 jaar is altijd de bank weggegaan. Ik ben geen trainer die om de haveklap van spe-

lers wisselt. Je gooit niet zomaar iemand er uit, omdat die een slechte wedstrijd speelt.” BESTE VELD

Van Leeuwen is zeer tevreden over het veld van VVSB: ”Het ligt er fantastisch bij. Drie jaren was het gewoon het slechtste veld van het

oostelijk halfrond en nu hebben we gewoon het beste veld.” Spreekwoordelijk ligt het veld er als een biljartlaken bij. De selectie sloot het kalenderjaar af met een bijeenkomst in een snookercentrum. Met de keu werd uiteindelijk het beoogde doel gevonden en houdt Wilfred van Leeuwen de groep ‘KEU – rig’ in balans.

FC Lisse voorzitter Leon Annokkee positief

Vertrouwen overheerst Door Kees van Zuijlen Verantwoordelijke man is voorzitter Leon Annokkee, die samen met vele gelijkgestemden dagelijks bezig zijn om dit te verwezenlijken. Doelstelling is dan ook om de organisatie vorm te geven en daar waar mogelijk uit te breiden. “Daarom moeten de neuzen één kant op staan”, aldus de voorzitter. ‘Zowel binnen de selectie en de technische staf, als ook binnen de vele andere lagen en onderdelen die de club telt.’ KAMPIOENSCHAP

“Hierin speelt maatschappelijke verantwoording eveneens een grote rol. Wij als FC Lisse zien dit als een vanzelfsprekendheid. Daarom is de financiële toekenning vanuit intensief sponsorschap van ING voor ons de bevestiging, erkenning en beloning voor ons ingezette beleid, welke een stimulans is om dit praktisch waar te maken.” Daarnaast zal vanaf het nieuwe seizoen BE Networks de nieuwe hoofdsponsor worden. Op de vraag in hoeverre een eventueel kampioenschap er in zit is het antwoord diplomatiek en bovenal voorzichtig te noemen. “Deze is zeker (nog) niet aan de orde in deze fase van de competitie. Zaak is om de rust te bewaren en elke week de focus op een optimale prestatie te houden. Feit is dat iedereen graag wil en alles geeft om het uiteindelijke doel te halen. Dat is zeker.“ NIVEAU

Geruststellende woorden die aan-

geven dat alles en iedereen als een blok hard werkt om de club naar een hoger niveau te tillen. Uiteraard gaat dit met vallen en opstaan waarin het één niet ten koste van het andere moet gaan. ‘Externe factoren zijn zaken, die je niet altijd zelf in de hand hebt, en waarbij men hooguit en achteraf op in kan spelen zoals goede plaatsvervangers zoeken voor het vertrek

van Mark de Vries met de komst van Martin van Eeuwijk en Steven Olsthoorn, die de ploeg met hun spel naar een hoger niveau hebben getild. Maar tevens aangeven dat vooruitdenken voorop staat en een andere denkwijze onontbeerlijk is. Maatschappelijke verantwoording nemen in de vorm van participatie richting bureau Halt en op een totaal ander vlak de ondersteuning

van stichting Support Casper zijn hier een duidelijk voorbeeld van.’ BINDING

‘Tegenwoordig is een voetbalclub meer dan alleen een vereniging waar men tegen een balletje trapt, dat blijkt uit deze net genoemde zaken”, stelt Annokkee met trots. Kortom : FC Lisse is een bolwerk met een grote binding binnen de gemeenschap.’


De eerste helft van de competitie was voor velen opvallend sterk met als gevolg de trotse koppositie van Geel Blauw. Een luxe, die velen jaren hebben moeten missen, maar die nu staat als een paal boven water.

FC Lisse trainer Robbert de Ruiter trots op zijn team

Trotse koploper van de Derde Divisie Door Kees van Zuijlen Niet onlogisch dus dat meer en meer mensen stilletjes hopen en uitspreken dat hun club een gooi kan doen richting Kampioenschap van de Derde Divisie. Een opvatting en mening die Robbert de Ruiter ( vooralsnog) niet deelt met deze optimistische fans. JUISTE VORM

“Natuurlijk zijn we blij met deze koppositie. Maar voorlopig gaan we uit van onze doelstelling vooraf, namelijk een goede positie in het linker rijtje. Tegen HFC hadden we de juiste vorm (nog) niet te pakken, maar gaandeweg kwam daar verandering in. Het is zeker niet makkelijk om te winnen , laat staan vijf zeges op rij. Daarnaast past elke tegenstander zich aan met als inzet een goed resultaat. ONS Sneek is hier een goed voorbeeld van. Zij groeven zich volledig in met als doel een puntje binnen te slepen. Verder zijn alle clubs bezig om zich gedurende de winterstop te versterken.’ STERKER

Kortom, het kampioenschap is dus duidelijk niet in beeld. Aan de andere kant worden we steeds beter en sterker en maken de nieuwkomers Martin van Eeuwijk en Steven Olsthoorn ( die al vanaf Westlandia bij ons in beeld was) hun positie meer dan waar. Koppel dit aan de solide spelende defensie , dan weet je dat elke tegenstander niet zonder slag of stoot met een goed resultaat van de mat gaat. Factoren die ervoor zorgen dat we uiterst gemotiveerd elke week weer de motivatie op

gave. Externe factoren heb je niet in de hand, maar hierop inspelen is wel haalbaar.” OPTIMAAL RESULTAAT

week in week uit werkt aan een optimaal resultaat waarbij de tijd ons leert wat dat oplevert aan het einde van de rit.

Het tekent een ploeg die bewust

RONDE

€ 6.509,-

VOORDEEL!

kunnen brengen voor het maximale resultaat. Iedereen staat erachter, wellicht is dat wel de meerwaarde binnen ons team. En ja, we willen graag kampioen worden, maar zoals gezegd is dat geen geringe op-

18x

€ 22.000,RIJKLAAR

Focus Titanium Wagon Rijk uitgerust incl. navigatie

PRIJZEN FESTIVAL bij Ardea Auto

€ 5.319,-

VOORDEEL!

7x Focus Black Edition 150pk 5 deurs inclusief metaallak

€ 22.600,RIJKLAAR

Laagste prijzen ooit Voorraadsale Lage BPM uit 2016 Lage 2016 prijzen Laatste kans

OP = OP

C-Max Titanium

Navigation Pack en metaallak

12x

€ 5.645,-

VOORDEEL!

€ 25.000,RIJKLAAR

19x

Kuga Titanium € 5.874,-

Navigatie en winterpack

VOORDEEL!

€ 28.500,RIJKLAAR

Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM. en incl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken tenzij anders aangegeven. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,8-16,1; liter/100 km: 4,8-6,2; CO2 gr/km: van 110-143. Aanbiedingen zijn gebaseerd op nieuwe auto’s uit voorraad en zijn voorzien van kentekenregistratie 2016.

Bel voor meer informatie: Noordwijk - 071 364 1010 | Hoofddorp - 023 568 3200 | Lisse - 0252 466 900

www.ardeaauto.nl


Het best bewaarde geheim aan de Vliet

ST V A F E E R RT B. KO 20 O 17 P

De Horn in Rijnsburg

Landelijk en eigentijds wonen Laanwoningen, Parkrandwoningen, Twee-onder-één-kapwoningen en Vrijstaande villa’s van circa 125 tot 185 m2 Vanuit De Horn vaar je via het Oegstgeester Kanaal zó naar Leiden en verder

Koopsomindicatie vanaf € 295.000,- v.o.n. (Laan- en Parkrandwoningen) Koopsomindicatie vanaf € 550.000,- v.o.n. (Twee-onder-één-kapwoningen en Vrijstaande villa’s) Kindvriendelijk wonen met een park in de wijk

Meld je aan als belangstellende en blijf op de hoogte:

www.nieuwbouw-dehorn.nl EEN ONTWIKKELING VAN

INFORMATIE EN VERKOOP

088 712 29 16

071 405 16 16


Hij gebruikt een bekende uitspraak van wijlen Pim Fortuyn waarmee de voorman van de ‘uien’ aangeeft dat hij er weer veel zin in heeft. Hendriksen hoopt echter dat de Boys ook in uitwedstrijden de nodige punten zullen gaan pakken. Daar schortte het in de eerste helft van het seizoen aan anders hadden de geelzwarten wellicht ook in de kopgroep mee kunnen draaien.

Voorzitter Ad Hendriksen van Rijnsburgse Boys is er weer klaar voor

‘Ik heb er weer zin an’ van de normen- en waarden commissie en vertrouwenspersonen. ‘Het hoort bij de club en ook hierin hebben wij stappen gemaakt.’ DE TWEEDE DIVISIE

Door Piet van Kampen Na een serie van drie overwinningen heeft het team de vijfde plaats bereikt, maar het gat met koploper FC Lisse bedraagt vooralsnog 10 punten. TEVREDEN

‘Rijnsburg is een uniek dorp waar twee dingen belangrijk zijn; de kerk en de voetbal’, is eveneens een

Hij is sinds een half jaar trainer van de ‘Boys’. De man die bij de Koninklijke HFC vandaan kwam. Op sportpark Middelmors heeft hij het uitstekend naar zijn zin. Aan het begin van de winterstop maakt hij de sportieve balans op. Inmiddels heeft de ambitieuze trainer bijgetekend om ook volgend seizoen weer aan het roer van het geelzwarte vlaggenschip te staan.

markante uitspraak van de preses. Hoe belangrijk voetbal is blijkt wel uit het feit dat de club 1350 leden telt en een maatschappelijke en sociale functie vervult. Hendriksen is tevreden over de gang van zaken op sportpark Middelmors. ‘Er heerst rust in de club. Onze vele vrijwilligers vormen de brandstof binnen de vereniging. De jeugdafdeling groeit vooral met meisjes en de kleine ‘uitjes’. De A1 en de B1

(hij gebruikt nog steeds de voormalige categorieën) presteren goed.’ Terugkomend op het eerste elftal: ‘Er zijn al veel spelers die hebben bijgetekend en ook trainer Pieter Mulders heeft zijn handtekening weer gezet. Alleen met het tweede elftal loopt het dit seizoen nog niet lekker.’ Overigens zou hij van de leden nog meer betrokkenheid bij de club willen zien. Tevreden constateert de voorzitter het functioneren

Bij het ingaan van de tweede helft van het seizoen lijkt het er in eerste instantie (nog) niet op dat de Boys aanspraak kunnen maken op de titel. Alhoewel een balletje altijd raar kan rollen. De vraag aan Hendriksen: ‘Stel dat het team het wel redt of mogelijk via een periodetitel kan promoveren, is Rijnsburgse Boys dan klaar voor de Tweede Divisie?’ ‘Organisatorisch wel, maar het ontbreekt ons nog aan een lichtinstallatie. De aanvraag voor het plaatsen van een lichtinstallatie loopt maar dan zal het toch pas in 2018 worden. Dan maak ik mij wel zorgen over aangepaste speeltijden. Zondagclubs zullen weinig toeschouwers mee brengen. Het zou overigens wel een uitdaging zijn. Nee, geef mij dan de derby’s maar zoals tegen FC Lisse, FC Rijnvogels en Quick Boys. Dan hebben we een lekkere volle bak.’ Aan de laatst genoemde club bewaart Hendriksen prettige herinneringen toen de Katwijkers op Middelmors een historische 7-1 afstraffing om de oren kregen.‘Het was de kers op de taart in de eerste helft van het seizoen’, geniet hij nog na. Maar de blik is nu op het vervolg van de competitie gericht. Voorzitter Ad Hendriksen ‘heeft er weer zin an’.

Pieter Mulders voelt zich thuis bij Rijnsburgse Boys Door Piet van Kampen Mulders begon met een grotendeels nieuwe selectie aan de competitie. ‘Het was allemaal even wennen’, bekent de oefenmeester. ‘Ik moest aan een nieuw team gaan smeden met veel jonge spelers. Er werd veel van de groep verwacht.’ Bij het ingaan van de winterstop staat het team op de vijfde plek. MOGELIJK

‘In principe had ik twee plaatsen hoger voor mogelijk gehouden maar dus ben ik nog niet helemaal tevreden’, bekent Mulders openlijk. ‘Wij hebben in de uitwedstrijdstrijden te veel punten laten liggen’, blikt hij terug. ‘Alhoewel het seizoen met de eerste uitwedstrijd tegen Jong Almere City winnend werd afgesloten, volgden er daarna alleen maar nederlagen in de uitbeurten. Tegen Capelle werd onlangs deze negatieve spiraal doorbroken middels een klinkende 1-4 zege. Of er druk op stond? Nee, dat niet bepaald maar het was lekker om ook weer eens op vreemde bodem te winnen. Thuis zijn wij nog ongeslagen en speelden slechts twee keer gelijk en dat was tegen koploper FC Lisse (0-0) en Jong FC Groningen (3-3).’ GOEDE VERTALING

De huidige stand op de ranglijst is in de ogen van Mulders een goede vertaling van de tot op heden behaalde resultaten. ‘Ook al hadden wij zes tot negen punten meer kunnen hebben’, blikt hij achterom. Op de eigen Middelmors is de thuisclub nog steeds ongeslagen. Het heeft dan ook de twaalfde man

achter zich staan. De twaalfde man die gewend aan successen in voorgaande jaren waarin het team presteerde. ‘Maar we moeten het wel wekelijks weer op zien te brengen’, redeneert Mulders nuchter. Zoals vermeldt staat zijn team bij het ingaan van de winterstop dus op de vijfde plaats achter FC Lisse, ASWH, IJsselmeervogels en Scheveningen. Toch heeft Jong FC Groningen de meeste indruk op hem gemaakt. AMBITIES

Over een kampioenschap wil Mul-

ders het vooralsnog niet hebben. ‘Halverwege het seizoen ben je nog niet kansloos.’ Voorlopig is zijn focus gericht op de tweede periode waarin de Rijnsburgers een behoorlijke rol meespelen. Titelkandidaten? ‘FC Lisse dat zich vorig seizoen moeizaam wist te handhaven heeft mij verrast. Daarnaast zijn uiteraard IJsselmeervogels en ook ASWH in mijn ogen de kanshebbers.’ Stiekem sluit hij echter niet uit dat zijn mannen ook nog een rol van betekenis kunnen

gaan spelen. Dan zullen er echter meer punten in de uitduels moeten worden geoogst. Waarom ook niet? Tegen Capelle werd de goede weg weer ingeslagen. Op 14 januari kan deze worden voortgezet tegen laagvlieger Huizen. ‘We hebben nog 17 duels te gaan. Je bent nooit kansloos.’


Badstraat 13 Katwijk Tel. 071-401 33 69 Taatedam 4 Katwijk Tel. 071-3318133

Proef de sfeer en gezelligheid van uit & eten SCHOENEN V O E T B A L - E N &S CVOETBAL HOENEN

Brasserie

Info@pluimgraaffonline.nl www.pluimgraaffonline.nl

Ruime collectie voetbalschoenen vanaf maat 27, van de bekende merken als Adidas en Nike.

Havenkwartier

Kijk voor modellen, maten en prijzen op ons Op de afgeprijsde voetbalschoenen lookbook, via.pluimgraaffonline.nl

Rogstraat 1 - Katwijk

Proef de sfeer en gezelligheid van Uit & Eten van Chocomel of Champagne van Croissant tot Kreeft!

NU 20% EXTRA

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u eenmalig 10% korting op uw aankoop bij Pluimgraaff mode.

KASSAKORTING!! Geldig op de gehele collectie.

Koffietijd t/m 11.00 uur: Koffie met koffiebroodje 3,50

Plat du jour:

Dagschotels maandag t/m vrijdag 15,75

Best Formule Menu 29,75 Carpaccio +++ Le Beef Spies & bijpassend garnituur +++ Chocolade Coulant

Reserveringen 071-5294922 of mail naar info@brasserie-havenkwartier.nl

Openingstijden: Maandag vanaf 12.00 uur; dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur; zondag gesloten.

COOP steunt lokale sporten

NIEUWE CITROËN C4 PICASSO

Dit zijn onze kampioenen!

V.A. € 25.530

V.A. € 29.250

MET CITROËN ADVANCED COMFORT® PACK LOUNGE / HANDS-FREE TE OPENEN ACHTERKLEP / PANORAMISCHE VOORRUIT / CITROËN CONNECT NAV

5 EN 7 ZITPLAATSEN

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,7-6,3 L/100 KM; 15,9-27,0 KM/L; CO2: 94-145 G/KM

Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs rijklaar van € 25.530 is op basis van een C4 Picasso Puretech 110 S&S Start en de vanafprijs rijklaar van € 29.250 is op basis van een Grand C4 Picasso Puretech 130 S&S Live en zijn inclusief de onvermijdbare kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage, kosten tenaamstelling en inschrijving in het kentekenregister. Prijs-, specificatie en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Kijk voor meer informatie op citroen.nl.

DE JONG

KATWIJK - KON. JULIANALAAN 1 - 071- 4028554 WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

Volg ons op

K


FC Rijnvogels voorzitter Peter Plug:

De preses van de FC Rijnvogels heeft nu hij sinds enkele jaren voorzitter is, ervaren dat het geen sinecure is. Er komt heel wat voor kijken en er gaan vele uren in deze vrijwillige job zitten. Hij lacht: ‘Ik heb er een baan bij.’

‘Ik heb er een baan bij’ dan voetbal alleen. Hij hecht veel waarde aan sociale contacten en prijst ook de inzet van de mannen en vrouwen die veel evenementen organiseren. ‘Ondanks de groei van de club moet de gemoedelijkheid en de gezelligheid zoals vanouds er in blijven want FC Rijnvogels is meer dan voetbal alleen. Het sociale karakter van de club werd weer eens bevestigd toen onlangs de samenwerking met Stichting Juul weer voor drie jaar werd verlengd. Contractverlenging was er ook met trainer Hein van Heek die in het nieuwe seizoen zijn zesde jaar in gaat. ‘Hij past uitstekend bij onze vereniging’, weet Plug die als voorzitter oog heeft voor alle geledingen binnen de club. Vrouwen 1 presteert goed, het G-voetbal geeft een speciaal gevoel op De Kooltuin, de jeugd heeft een gezonde aanwas en de recreatieteams trappen hun balletje. EERSTE

Door Piet van Kampen Plug doet het overigens met veel passie en plezier. Er komt echter heel veel voor kijken om samen met zijn overige bestuursleden waarvan drie nieuwe gezichten achter de bestuurstafel, de club in goede banen te leiden. Nieuw elan, vers bloed, toekomstgericht denken en werken. ‘We zijn op de goede weg maar we moeten nog enkele stappen maken’, weet de voorzitter. ‘Er wordt hard gewerkt aan het be-

Het was voor de Leiderdorpse trainer ook even wennen om in de Derde Divisie tegen teams zoals IJsselmeervogels, Scheveningen en FC Lisse te spelen. Juist tegen deze toppers bleek dat zijn team best mee kon met deze gevestigde namen. Tegen Scheveningen waar een punt tegen werd behaald (1-1) had er meer ingezeten.

leidsplan voor de toekomst. Sportief gezien heeft ons eerste elftal de laatste jaren stappen gemaakt maar ook onze organisatie moet meegroeien. We zijn op de goede weg mede dankzij de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers.’ Met het bereiken van de Derde Divisie kwam een droom van de voorzitter uit. De realiteit is echter dat er meer op de club afkomt vanwege de eisen en regels die de KNVB verbindt aan het spelen op dit niveau. Peter Plug weet zich echter omringd

door mensen die hem volop steunen in zijn ‘baan die hij erbij heeft’. KERNGEZOND

Het geeft de voorzitter een gerust gevoel dat de club financieel kerngezond is. Een verantwoord financieel beleid ligt hier aan ten grondslag. Plug is niet de man die zijn focus alleen op het vlaggenschip heeft gericht maar is op zaterdag ook langs de lijn bij jeugdwedstrijden en het tweede elftal te vinden. Het is bij zijn club meer

Terugkomend op het eerste elftal: ‘We staan nu op een P/D plek maar ik vertrouw er op dat het goed gaat komen. We kunnen van iedereen winnen maar ook van iedereen verliezen. Hij heeft het kunnen ervaren. Als de teamgeest goed is moeten wij ons kunnen handhaven’, is de stellige mening van de voorman van de Katwijkse Vogels. Zijn droom, het bereiken van de Derde Divisie zal toch zeker na een jaar op dit niveau te hebben geacteerd niet uiteen spatten? Er ligt nog een half seizoen voor de boeg van het vlaggenschip. Peter Plug hoopt net zoals de vele Rijnvogelfans dat het schip de veilige haven zal bereiken.

FC Rijnvogels trainer Hein van Heek:

‘Vorig jaar waren de verschillen tussen de teams groter’ Door Piet van Kampen Tegen de andere toppers werd er met gering verschil verloren. Na een half seizoen in de Derde Divisie te hebben gespeeld en na een slechte start kan Van Heek de balans opmaken. Zijn mannen gingen met een P/D plaats de winterstop in. In de gevarenzone heet zoiets. Terecht of onnodig? Natuurlijk is de trainer niet happy met de huidige stand van zaken. Zijn team verdient een betere klassering. ‘Kijk nou eens naar de eerste helft in de uitwedstrijd bij VVOG. Daarin is alles vervat. We zijn de betere ploeg en krijgen de beste kansen. Toch komen wij door onachtzaamheid met 1-0 achter.’ Voor een trainer om gek van te worden. Een week daarvoor speelde zijn team de slechtste wedstrijd van het seizoen waarin de verdediging in de eerste minuut stond te slapen en in de eerste minuut na de rust herhaalde de geschiedenis zich. ‘Jammer dat het besef er op dat soort momenten er niet is’, blikt Van Heek terug. Het heeft zijn team vele dure punten gekost met name na de slechte start van het seizoen. Later werd de draad weer opgepakt. ‘Het verschil met vorig seizoen is dat je toen kon denken dat je van elke tegenstander kon winnen. Nu ligt dat anders alhoewel we hebben laten zien ook tegen de beste teams uit de afdeling goed te kunnen presteren.’ Als voorbeeld haalt hij de met 0-4 gewonnen uit-

wedstrijd tegen ASWH aan. Al met al heeft de trainer een leerzaam halfjaar achter de rug. CONTRACTVERLENGING

Door het vroegtijdig plaatsen van zijn handtekening onder een contract bevestigde Van Heek dat hij met plezier verder gaat met de club.´Wij waren er al heel snel uit.´ Op naar de tweede helft van het seizoen waarin hij zich met zijn jongens in de Derde Divisie wil handhaven. Hij heeft er het volste vertrouwen in. ´Wij moeten niet

naar anderen kijken maar gewoon ons eigen spel spelen. We hebben immers bewezen ook met de besten mee te kunnen.’ Weliswaar moeten wij compacter gaan spelen en de ruimte tussen de linies niet te groot laten´, is zijn visie op een aantal verloren wedstrijden waarin persoonlijke fouten vaak desastreus waren. Die worden op dit niveau onherroepelijk afgestraft. Een leerzaam half jaar dus voor Van Heek. In zijn ogen zijn IJsselmeervogels en ASWH de favorieten voor de titel. FC Lisse niet? ‘Ze zijn- met

alle respect voor de overige spelersvaak afhankelijk van de spelmaker Martin van Eeuwijk. Of wij nou in de eerste minuut of later achter komen te staan maakt niet uit. We moeten het kunnen herstellen. In de tweede helft van het seizoen mag de trainer aan het herstel gaan werken van de averij die het roodwitte Katwijkse vlaggenschip tot op heden heeft opgelopen. Geen man over boord.’ Er komen nog kansen genoeg om zich met zijn team veilig te spelen.


ZICHT OP ZEE ER EN V O OR ND A EN RT R JK G TE UU ST WI V T T E HE A D K P O AN V

BORRELEN BIJ DE OPEN HAARD, LUNCHEN MET VRIENDEN OF HEERLIJK DINEREN.

Afval? Kies voor VLK. VLK is de afvalspecialist in de regio. Of u nu een bouwcontainer nodig heeft of structureel uw afval wilt laten ophalen, VLK heeft de expertise in huis om dit op een verantwoorde manier te doen. Al veel klanten zijn overgestapt van hun huidige leverancier naar VLK. Daardoor zijn zij een stuk voordeliger uit. Wilt u ook weten hoeveel u kunt besparen op afvalinzameling of wilt u gewoon een container huren? Neem dan contact op met onze specialisten.

Samen gaan we voor duurzaam.

T 071 40 22 552 | VLK.NL

Houwaard, daar wordt u warm van. Centrale verwarming en onderhoud. Houwaard Installatietechniek is dealer van o.a. de kwaliteitsmerken Nefit, Remeha en Intergas. Zijn gespecialiseerd in het installeren, repareren en onderhouden van uw centrale-, lokale- en heteluchtverwarming. Ook voor het huren en/of leasen (inclusief service en onderhoud) van uw cv-ketel, combiketel of warmwatertoestel bent u bij ons aan het juiste adres.

V O O R M E E R I N F O R M AT I E TEL (071) 407 41 98 I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L K AT W I J K A A N Z E E

Torenstraat 20 2225 EH Katwijk aan Zee

W W W . Z I LT S T R A N D . N L

@ Z I LT K AT W I J K

T (071) 40 12 809 info@houwaard.nl

www.houwaard.nl

BOXSPRING NORMA Elektrisch RF-verstelbaar, luxe Latex topper, luxe achterwand, boxspring met pocketvering interieur en originele Combispring matrassen. 160/180 of 200 x 200/210. Vlak van: € 2795,- voor € 1499,Elektrisch van: € 3815,- voor € 2499,-

TIJDELIJK: 2E MATRAS GRATIS!

Van pocketveer matrassen tot latex matrassen; genoeg keus!

BARNHOORN SENIOR ELEKTRISCHE BOXSPRING Leverbaar uit voorraad. In de maten 160 x 200, 180 x 200 lengte 200 / 210. Compleet voor € 1899,-

De komende weken bespaart u flink op de aanschaf van uw matrassen in alle breedte- en lengtematen.

Matrassen sale!

GEZIEN OP TV! BIJ RTL WOONTIPS

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40 2225 GC KATWIJK


Hij is nu bijna vijf jaar voorzitter van Katwijk’s grootste voetbalvereniging. Naast het drukke werk in zijn bedrijf heeft de sympathieke HenkJan er een behoorlijke taak erbij. Van Maanen heeft hem vrijwillig op zich genomen met een duidelijk doel voor ogen. De cultuur binnen de club een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Een opgave waar hij zich sterk voor maakt. ‘Wij zijn op de goede weg.’

Henk-Jan van Maanen een man met een missie

‘Het is niet altijd even makkelijk’ Door Piet van Kampen Het afgelopen jaar was sportief gezien een mooi jaar waarin de zo gewenste promotie naar de Derde Divisie door een afgetekend kampioenschap werd bereikt. Het was ook een jaar met enkele incidenten. ‘Ik wil me niet laten leiden door incidenten, maar binnen de club zien te bereiken dat er familiair met elkaar wordt om gegaan. UITDAGING

Het vrijwilligerscorps is vrijwel weer op orde en met ingang van dit nieuwe jaar kan er in de kantine uitsluitend nog worden gepind. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is toch een uitdaging om binnen alle geledingen van de club de zaakjes voor elkaar te hebben’, bekent de rust uitstralende Van Maanen. De preses haalt enkele voorbeelden uit het buitenland aan. ‘In Engeland en Spanje is het publiek één met hun club, dat merk je gewoon. Het wordt breed gedragen in de samenleving en is daar een afspiegeling van. Ik denk dat wij ook een inhaalslag hebben gemaakt. Maar dan betreft het bij Quick Boys niet alleen de belangstelling voor het eerste elftal. Die was altijd al groot. Zowel bij thuis- als uitwedstrijden. ‘Bij uitwedstrijden zijn er vaak meer Quick Boys supporters dan van de thuisclub.’ Van Maanen is verder trots op de ontwikkelingen op Nieuw Zuid: ‘Er wordt ruim aandacht besteed aan het vrouwenvoetbal en ook het Gvoetbal heeft een plaats gekregen

binnen de vereniging. Op alle facetten wordt er goed gewerkt en geacteerd. We zijn een club in beweging’, constateert de voorzitter tevreden. ‘Onze aanhang is enthousiast en vormt nu meer een eenheid en daar ben ik hartstikke blij mee. Ook na mindere wedstrijden van het eerste hebben zij meer geduld en vertrouwen.’ Dat was voorheen wel eens anders (red.)

AMBITIE

Na een slechte start heeft het blauwwitte vlaggenschip zich inmiddels stevig in de middenmoot genesteld en bezet samen met Harkemase Boys zelfs een gedeelde eerste plaats in de tweede periode. Heeft Henk-Jan met zijn kompanen de ambitie om direct weer een stap hogerop te maken? ‘Eigenlijk gaat het nu wel lekker zo’, glimlacht hij fijntjes. ‘Onze insteek was om ons

te handhaven en misschien wel een vijfde plaats te halen. We zijn er niet zo mee bezig. Maar het kan je natuurlijk overkomen als je er goed voor staat en een prijsje in de wacht kan slepen. Als het zover komt gaan we er natuurlijk voor’, geeft hij openlijk toe.

SONOS SMART SPEAKERSYSTEM Met het Smart Speakersysteem van Sonos stream je je favoriete muziek via WiFi overal in huis. Eén gebruiksvriendelijke app geeft je volledige controle over je luisterbeleving thuis: ga naar je muziek, selecteer een kamer of alle kamers, en dompel jezelf onder in puur en glashelder geluid. Sonos is het draadloze muzieksysteem waarmee je al je favoriete muziek in een of meer kamers in je huis kunt beluisteren. Sonos streamt de muziek naar je kamer of kamers. Bedien al je muziek met een simpele app en vul je huis met puur, meeslepend geluid. Of je nu muziek van je computer of harde schijf of tracks van streamingdiensten of internetradiostations, met de simpele app voor smartphone en tablet is je muziek in een paar klikken binnen handbereik. In iedere kamer in huis waar een Sonos-speaker staat. Hoe werkt Sonos SONOS is heel eenvoudig te installeren; er is maar 1 snoer en 1 handeling te doen; je stopt de stekker van je SONOS speaker in het stopcontact en vervolgens koppel je de speaker op je WIFI netwerk. Kortom PLUG and PLAY. Wat houdt dit in? Haal de SONOS speaker uit de doos, download de SONOS app en je hebt gelijk toegang tot duizenden gratis internetradio stations, podcasts en online muziekdiensten (zowel gratis als betaalde muziekdiensten). Alle muziek ter wereld Voeg al je bestaande muziekservices toe of ontdek iets nieuws. Samengesteld, on demand, gratis of met een abonnement, Sonos geeft toegang tot de meeste muziekservices en het aantal blijft groeien. Alle muziek in één app Al je favoriete muziekdiensten bij elkaar in één simpele app, waarmee je alles kunt bedienen; van tracks, kamers tot het volume. Perfect geluid, afgestemd op de kamer Met Trueplay stemt je Sonos-speaker perfect af op de ruimte waar hij staat. Je iPhone of iPad meet hoe geluid weerkaatst tegen muren, meubels en andere oppervlakken in een kamer. Daarna stemt Trueplay je Sonos-speaker zo af dat de muziek in je kamer glashelder klinkt. Dus het maakt niet uit waar je de speaker ook neerzet, deze zal altijd perfect en optimaal klinken. Heb je al geweldige speakers, stereo installatie of home cinema installatie? Helemaal goed, deze kun je gewoon blijven gebruiken, Koppel je speakers aan de CONNECT:AMP en maak van je speakers een muziekstreamend system. Of Koppel de CONNECT op je bestaande stereo installatie of Home Cinema systeem en maak een geweldig muziekstreamend systeem. Breid vervolgens met Sonos speakers uit zodat je in iedere kamer van je huis kunt genieten van alle muziek ter wereld. Voorstraat 31B - 33 2225 EL Katwijk ZH Tel. 071 401 64 22 www.peursum.nl OY6065 SONOS HVT AD LIFESTYLE 220x285.indd 2

16/08/16 13:49


Quick Boys dat vorig seizoen met vlag en wimpel kampioen werd, kende na het succes een zeer matige start van de nieuwe voetbaljaargang. Daar is trainer Jan Zoutman open en eerlijk over.‘Het is een zware competitie en we komen nu ook betere teams tegen’, heeft hij moeten ervaren.

Quick Boys trainer Jan Zoutman:

‘Het begin van het seizoen viel me niet mee’ Door Piet van Kampen De laatste wedstrijd voor de winterstop was op Nieuw Zuid tegen koploper FC Lisse waarop het team met 1-0 revanche nam voor de met dezelfde cijfers verloren openingswedstrijd van het seizoen. FAVORIETEN

Van de eerste vier wedstrijden werd er slechts één gewonnen en dat was tegen ONS Boso Sneek. Inderdaad geen al te beste start. ‘Verder waren wij in het verloop van de competitie te wisselvallig.’ Dat Zoutman en zijn manschappen het inderdaad tegen soms betere tegenstanders op moest nemen kwam niet als een verrassing voor hem. IJsselmeervogels is altijd een tegenstander van niveau. ASWH– dat overigens ook een promovendus is- beschikt over een goed team, maar FC Lisse heeft hem verrast. ‘Knap wat zij tot heden hebben gepresteerd, het is een degelijke ploeg.’ Zoutman noemt ook Rijnsburgse Boys waaraan hij na de historisch hoge nederlaag op sportpark Middelmors (7-1) slechte herinneringen bewaart. Volgens de door de wol geverfde oefenmeester ziet hij de Rijnsburgers ook stiekem naar de top toe sluipen. Met deze vier door hem genoemde teams geeft hij direct aan wat in zijn ogen de favorieten voor de titel zijn.

voor de winterstop beter met de blauwwitten, die een aantal wedstrijden op rij wonnen en zich daarom stevig in de middenmoot hebben genesteld. ‘We hebben geen zorgen om naar beneden te hoeven kijken maar we staan te ver weg van de koploper’, is hij realistisch. ‘We zitten in een redelijke fase maar hebben zoals gezegd in het begin onnodige punten verspeeld.’ GEDEELD EERSTE

Die redelijke fase heeft tot op heden in ieder geval een met Harkemase Boys gedeelde eerste plaats in de tweede periode opgeleverd. ‘Wij zullen een constante reeks neer moeten zetten om een rol in de tweede periode mee te blijven spelen’, weet Zoutman. ‘Wij hebben nu eenmaal aspiraties en willen ons doel nastreven. Na de winterstop hoop ik ook weer over de geblesseerde Jason Oost, Yuri Guijt, Jim Gillissen en Arie de Vreugd te kunnen beschikken’, blikt hij hoopvol vooruit. ‘Dan hebben wij een brede basis voor de tweede helft van het seizoen.’ Het scorend vermogen van het team is nog niet op het niveau van vorig seizoen. Als dit wat beter wordt, kan het al met al nog wel eens een leuke tweede helft worden voor de ambitieuze Katwijkers.

TE VER WEG

Het ging de laatste wedstrijden

l i r p a 10

burg s n j i R IT-Shop

Dus tijd voor een feestje s j i r p Hoof laptop e d n e hitter

sc

t.w.v.

ϵ 395,-

maar ook kunt u een tablet, smartphone, printer en nog vele andere prijzen winnen Vanaf 1 februari krijgt u bij iedere aankoop van 10 euro een stempel. Met een volle kaart maak je kans op één van de mooie prijzen. Lever uw kaart(en) uiterlijk 8 april in. IT-Shop Rijnsburg - ‘‘in de Hoftuin’’ - Anjelierenstraat 40 - T. 071-8895060 - I. www.itshoprijnsburg.nl

BADSTRAAT 9 | 2225 BL KATWIJK | T:071 4015273 | www.blauwenbock.nl


Tegenover mij zit een voorzitter die volop tevredenheid uitstraalt. Hij heeft er dan ook alle redenen toe. Het gaat goed met zijn club en dan heeft de preses het niet alleen over de prestaties van het Sassenheimse vlaggenschip maar betrekt de hele vereniging erbij.

Ter Leede voorzitter Ronald Vonk tevreden

‘Er zit veel beweging in onze vereniging’ Door Piet van Kampen Het ligt bijna voor de hand dat Vonk allereerst over het eerste elftal begint, al zal later in het gesprek blijken dat de ‘eerste man’ van rood-geel een verenigingsbrede visie heeft zoals het een goede voorzitter betaamt. De equipe van trainer Henk Wisman staat op een gedeelde tweede plaats met slechts twee punten achterstand op koploper Achilles Veen. Dus er is volop perspectief om eventueel de Derde Divisie te bereiken. Is Ter Leede er klaar voor en heeft het ook de ambitie om een stap omhoog te doen? Vonk: ‘Je streeft sportief gezien altijd naar het hoogste. De organisatie is er klaar voor, maar we moeten creatief met het budget zijn en er het uiterste dienen uit te halen’, is hij zelfbewust. Gezonde taal van de voorzitter van een gezonde vereniging. IN BEWEGING

De club is volop in beweging. Er is gestart met een meisjesvoetbalschool, er staat een internationaal jeugdtoernooi met Pasen op de kalender. ‘Hiervoor hebben zich inmiddels 29 buitenlandse teams ingeschreven’, klinkt het met gepaste trots. Samenwerking met Ajax voor de vrouwenafdeling is in een vergevorderd stadium. De Stichting Topvoetbal Ter Leede functioneert goed, er is gestart met een 7 tegen 7 ‘interne competitie’, we hebben een winterveiling gecombineerd met een feestavond, het vrijwilli-

De olijke en ervaren Amsterdamse trainer glimlacht als hij aan de tand wordt gevoeld. Hij heeft er ook alle reden toe want zijn manschappen presteerden tot aan de winterstop boven verwachting. ‘Zeker als je aan het begin van het seizoen de doelstelling hebt om in het linkerrijtje te spelen’, die Wisman destijds uitsprak. Nu zelfs bijna bovenaan in het linkerrijtje.

gerscorps is op sterkte en we zijn blij met een krachtige scheidsrechterscommissie. Het tweede elftal dat vorig seizoen kampioen werd, draait ook lekker. Tel daarbij op dat het tekort aan kleedkamers wordt opgelost nu er met de bouw van vier extra kleedkamers is begonnen.’ Volop redenen dus voor Vonk om met recht te stellen dat er ‘enorm

veel beweging’ in de vereniging zit. ‘Het zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Veel goed nieuws dus vanaf sportpark De Roodemolen. Ronald Vonk is een tevreden voorzitter die enthousiast kan vertellen over de ontwikkelingen binnen zijn club. Het aantal leden is stabiel. De groei binnen de jeugdafdeling is de laatste jaren iets minder. Vonk legt

het uit. ‘We hebben hiernaast ook een goede buurman (v.v.Teylingen) en er is voor de jeugd keuze genoeg in de gemeente. Korfbal, rugby, hockey, handbal, tennis, volleybal, kortom zij kunnen kiezen uit diverse takken van sport. Maar al met al ben ik dik tevreden met de zaken zoals deze er nu voor staan’, besluit hij zijn enthousiaste betoog.

Ter Leede trainer Henk Wisman:

‘Het gaat tot op heden boven verwachting’ Door Piet van Kampen De Sassenheimers begonnen goed aan het seizoen. ‘Toch hebben we tegen zwakkere tegenstanders zoals Breukelen en Smitshoek wat punten laten liggen’, blikt Wisman terug. ‘Zulke wedstrijden lopen er nu eenmaal altijd tussendoor’, heeft hij in zijn trainersloopbaan ervaren. ‘Dat is natuurlijk doodzonde maar we hebben het telkens weer goed opgepakt’, klinkt het voldaan. ‘Uiteindelijk hebben we het tot op heden prima gedaan. Eigenlijk boven verwachting.’ EIGEN JEUGD

De oefenmeester is er erg content mee, dat er ook spelers uit de eigen jeugd in zijn selectie zijn ingepast. Jongens zoals Toon Zwetsloot en Marc de Kruijs hebben zich goed door ontwikkeld en maken ook regelmatig hun speelminuten. Van buitenaf meldde Oussama Siali zich zelf en is een goede speler in de basis. Wisman is ook betrokken bij de jeugdopleiding. Hij geeft training en tips aan jeugdtrainers. ‘Het is goed om de doorstroming te bevorderen.’ ASPIRATIES

De roodgelen zijn dus met slechts twee punten achterstand op koploper Achilles Veen de winterstop in gegaan. Perspectief voor de tweede helft van het seizoen. ‘Natuurlijk hebben wij aspiraties maar dan

moet na de winterstop de draad weer worden opgepakt. Het is altijd afwachten hoe de eerste wedstrijden verlopen. Als wij erin slagen om die te winnen dan gaan wij voor het maximaal haalbare. Je ziet ploegen soms terugvallen maar ik hoop met mijn team in staat te zijn om een rol te gaan spelen.’ Dan zullen Wisman en de zijnen de strijd met in de ogen van de trainer Achilles Veen en Spijkenisse moeten aangaan. ‘Spijkenisse heeft een aan-

tal goede individuele voetballers maar misschien is Hoek ook wel een gevaarlijke outsider’, werpt hij een blik in de toekomst. Hoek is overigens een team dat Ter Leede wel goed ligt want vorig seizoen werd er twee keer van gewonnen. Het is de eerste (uit)wedstrijd van de tweede seizoenshelft waarin op de dan herstelde René Troost weer wordt gehoopt. ‘Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’, haalt Wisman een

bekend statement aan. ‘Hoek is een fysiek sterke ploeg.’ Wisman die een contract voor onbepaalde tijd heeft gaat in ieder geval vol vertrouwen de Tweede Helft in. Als zijn team de goede lijn voort kan zetten en er mogelijk een prijsje in zit (kampioen of een periodetitel) zullen de Sassenheimse bestuurders waarschijnlijk weinig aanleiding zien om met de trainer het huwelijk niet voort te zetten. De toekomst zal het uitwijzen.


DE WINTERSTOP IS WEER VOORBIJ!

-25%

EXTRA KORTING

OP ALLE VOETBALSCHOENEN *geldig t/m 22 januari a.s.

OOK ALLES VOOR WINTERSPORT!

159,95

49,95

SET PRIJS

MT M - XXL

JAS + BROEK

75,-

MT M - XXL

99,95

49,95

FAV OR I E T S P OR T.N L DEN HAAG - OEGSTGEEST - LEIDSCHENDAM

ELKE ZONDAG OPEN!

- ZOETERMEER

ELKE ZONDAG OPEN!


Voorzitter Meijvogel ontvangt ons hartelijk in de zo kenmerkende SJCsfeer. Aan de muur van het clubgebouw hangt het opvallende groot spandoek met de tekst: Strijd,Passie en Vriendschap. Een drietal uitgangspunten die voor de huidige selectie zeker opgaat.

Herman Meijvogel, voorzitter SJC

‘Ik sluit zelfs een verrassing nu niet meer uit’ De sportieve successen, de duidelijk, herkenbaar aanpak en de groeiende belangstelling van supporters laten inmiddels positieve sporen na. Met als gevolg dat er binnen de vereniging veel initiatieven op goedkeuring van het bestuur wachten.

OPTIMISTISCH

JEUGD

Over mogelijke degradatie wordt bij SJC al lang niet meer gesproken en voor de toekomst is volgens Meijvogel iedereen optimistisch. Voor het volgend seizoen verwacht de voorzitter dat de selectie compleet zal blijven. Slechts Martijn Walter, overigens bezig aan een meer dan opvallend goed seizoen, heeft aangegeven dat andere zaken belangrijker worden. Met nog wat extra aanvulling uit eigen jeugd zal er daarom niet actief op zoek worden gegaan naar versterking. Meijvogel: ‘Natuurlijk, wanneer er spelers zijn die SJC een mooie club vinden is een lidmaatschap altijd mogelijk. Maar uiteraard onder de voorwaarde die onder Kees Zethof al golden. Want aan die formule gaan we beslist niet tornen’.p inspelen is wel haalbaar.”

Hij heeft misschien wel daarom in zijn Nieuwjaarstoespraak aan de leden voorgehouden dat er wel is waar een groot aantal wensen en verlangens zijn die gerealiseerd moeten worden, maar dat het bestuur zich voorlopig gaat richten op 3 speerpunten. Daarbij komt er opvallend genoeg opnieuw veel aandacht voor de jeugdopleiding en de organisatie daarom heen. Ondanks SJC juist een opvallend aantal eigen jeugd in de hoofdmacht heeft spelen is het kennelijk nog niet genoeg. Het feit dat de huidige trainer Kees Zethof heeft aangetoond dat eigen jeugd tot veel meer in staat is dan dat er werd gedacht, zal daar zeker een rol bij spelen. TOEKOMST

Voorzitter Meijvogel is vol vertrouwen over de toekomst van zijn club. De plaats die SJC in de hoofdklasse inneemt rechtvaardigt voor supporters spelersgroep zelfs een voorzichtige blik naar promotie.

De Noordwijkse trainer Kees Zethof staat bekend om zijn eigen manier van werken. Hij weigert vooraf doelen te stellen. Begint iedere wedstrijd gewoon om te winnen. Gaat uit van eigen kwaliteiten op basis van het collectief.

reiskosten staan zeker niet in de meerjaren begroting opgenomen. Meijvogel:´De selectie is nu op trainingskamp en moet het straks weer gaan waarmaken. Het kan nog alle kanten op maar ik durf best uit te dragen dat we met elkaar nadrukkelijk rekenen in een plekje in de top 4’.

Door Wim Siemerink

Meijvogel merkt op dat ook hij een verrassing niet perse uitsluit, maar hij is op 2 manieren terughoudend. Allereerst is het voetbal in deze klasse met hele verre reizen nog steeds een spannend avontuur,

maar bovendien vindt hij niet dat het moet. Want Meijvogel vraagt zich hardop af of de consequentie die dit meebrengt voor SJC haalbaar is. De licentie, het verplicht in dienst nemen van spelers en de

OPTIMAAL RESULTAAT

Het tekent een ploeg die bewust week in week uit werkt aan een optimaal resultaat waarbij de tijd ons leert wat dat oplevert aan het einde van de rit.

SJC verrassend succesvol in de hoofdklasse

‘We kunnen als team nog groeien’ Door Wim Siemerink Dat heeft hem bij SJC in ieder geval een succesvolle periode opgeleverd. De trainer is wars van sterallures, vindt het groepsproces belangrijk en wisselt zijn zeer serieuze aanpak gemakkelijk af met plezier maken. Zijn optreden daarbij als ‘the pianoman’ zal bij SJC zeker de geschiedenisboeken ingaan. SPELOPVATTING

Zethof neemt per definitie de winterstop als referentiepunt. Hij vindt het een mooi moment om terug te kijken en vast te stellen waar zijn ploeg staat, zowel in spelopvatting als speelwijze. Terug van uit een trainingskamp in Zuid Spanje spreken we hem en het is opnieuw inspirerend om met hem over voetbal te praten. SJC bezet op dit moment de 8e plaats met kansen op een hogere klassering. Zethof: ‘Het is natuurlijk een feit dat spelen op een hoger niveau voor de spelers betekent, dat de ploeg beter moet worden. En voor de coach heeft het tot gevolg dat hij daarbij tactisch aanpassingen moet doen. Natuurlijk is er tijd nodig om daarin te groeien. Mogelijk kunnen we in deze 2e competitiehelft het prestatieniveau nog verbeteren.’ Kees Zethof: ’We gaan in ieder geval verder op basis van onze eigen filosofie.’ Hij werkt op een herkenbare manier van denken. Kiest daarbij wel zijn spelers op basis van de mogelijkheden die hij bij hen ziet. En welke bijdrage ze kunnen leveren aan het collectief. Dat heeft tot gevolg gehad dat er spelers zijn doorgebroken, die bij de club op

een lager niveau of op een andere positie speelden. Zethof: ´Ik kies spelers op basis van typische eigenschappen die ik noodzakelijk vind bij onze manier van spelen.’ KANSEN

Over de kansen die er nog liggen voor zijn ploeg zegt Zethof: ‘In onze competitie treffen we geen zwakke tegenstanders. We zullen dus vol

aan de bak moeten en mogelijk kunnen we nog groeien en wat dominanter spelen.’ Over de doelstelling handhaven: ‘Praktisch gezien hoef ik me daarover geen zorgen te maken.’ Toch wil hij dit seizoen wel succesvol afmaken. Om daarna, ondanks dat het bij SJC allemaal lekker loopt, een nieuwe uitdaging te zoeken. Zethof: ‘Ik ben een man die niet te

vaak hetzelfde wil meemaken. Ik denk bovendien dat spelers niet meer beter worden als ze vele jaren lang onder dezelfde trainer werken.’ Wat Zethof volgend seizoen gaat doen is nog niet duidelijk. Maar dat hij kiest voor een club waarbij lange busreizen op het programma staan, lijkt onwaarschijnlijk.


Overwerken kan altijd nog...

…in de Casablanca kom je tot rust

Casablanca kom rust ...In…in de de Casablanca komjejetottot rust …in de Casablanca kom je tot rust

De meest ongewone winkel van Nederland De meest ongewone winkel van Nederland De meest ongewone winkel van Nederland

…in de Casablanca kom je tot rust

Antiek, meubelen en leuke spullen uit alle werelddelen De meest ongewone winkel van517 Nederland Antiek, meubelen en leuke leuke spullen uit alle werelddelen Van Almondeweg 2 Oegstgeest T (071) 27alle 57 almondehoeve.nl Antiek, meubelen en spullen uit werelddelen

Van (071)517 51727275757almondehoeve.nl almondehoeve.nl VanAlmondeweg Almondeweg 2 Oegstgeest Oegstgeest TT(071)

CHARMANTE NIEUWBOUW SIERT STRAKS HET Antiek, meubelen en leuke spullen uit alle werelddelen Van Almondeweg 2 Oegstgeest T (071) 517 27 57 almondehoeve.nl CHIQUE NOORDWIJK

Is dit jouw toekomst? Even wegdromen… het is een mooie winterse avond. Vlak voor het avondeten. De kinderen ravotten nog even in de sneeuw op het pleintje van Offem Zuid. Vanuit je keuken aanschouw je het spel. Wat een geluk dat dit unieke nieuwbouwplan ten zuiden van Landgoed Offem op jullie pad kwam. Jullie waren gelijk gecharmeerd van de manier waarop de aansprekende architectuur uit het chique Noordwijk is doorgetrokken de wijk in. Nu geniet je elke dag van de statige lanen, intieme straatjes, groene singels én het sfeervol pleintje.

In het voorjaar van 2017 start de verkoop. Meld je online aan als belangstellende en blijf op de hoogte.

EEN ONTWIKKELING VAN

T 088 712 21 32

WWW.NIEUWBOUW-OFFEMZUID.NL


Echte derby’s zijn er tegenwoordig voor Noordwijk nauwelijks. Slechts de wedstrijd tegen Ter Leede kan in die categorie worden ondergebracht. Verder nauwelijks wedstrijden die qua aantal toeschouwers en sfeer iets extra’s met zich meebrengen.

VV Noordwijk voorzitterHenk Hoogervorst

‘We gaan nog steeds vol voor promotie’ Hetzelfde gebeurde ook al met de jeugdige Boukhari. Voorts nam de club 2 Noordwijkse talenten mee op trainingskamp. De jonge Coen van der Meij is inmiddels toegevoegd aan de selectie en ook Jelle van der Niet is meegereisd naar Torremolinos. Hoogervorst:’Bij Noordwijk beschikken we nu over een lichting jeugd met heel veel potentie.’ Dat vindt de technische commissie en dat vindt ook trainer Corneille. Op de maandagen trainen de uitverkoren talenten al mee met de selectie van Noordwijk.

Door Wim Siemerink Voorzitter Henk Hoogervorst van VV Noordwijk was hierover al eerder heel uitgesproken: ‘We moeten kost wat het kost aansluiten bij de andere ploegen uit de regio, zoals Lisse, Rijnvogels, Quick Boys en Rijnsburgse Boys. Niet alleen sportief, maar ook financieel is dat heel belangrijk voor een club als Noordwijk. DOELSTELLING

De grote teleurstelling van het uitblijven van successen in het slot van het vorig seizoen is er nog steeds. De voorzitter had het allemaal graag heel anders gezien. Inmiddels blijft er de doelstelling zo snel mogelijk de gewenste promotie realiseren. Maar het lijkt ver weg, want ook deze competitie loopt het bepaald niet allemaal op rolletjes. Tijdens het trainingskamp in Spanje informeert hij ons over de huidige stand van zaken. Hoogervorst: ‘We gaan nog steeds vol voor promotie. In de organisatie zijn we er klaar voor en onze technische staf, inclusief trainer Dogan Corneille, zien nog best kansen om dit ook waar te maken.’

PRIORITEIT

De trainer van de Rood-Witten is vaak onderwerp van gesprek. Soms vanwege de gekozen tactiek. Vaker nadat hij een deeltijdbaan in de technische staf van Willem II accepteerde. Waar hij soms op zaterdagavond, na de wedstrijd van Noordwijk, zijn taak heeft te vervullen. Na de wat mindere resultaten kwamen er veel geruchten Maar de trainer heeft het bestuur ervan overtuigd dat zijn werkzaamheden voor Willem II op de 2e plaats komen.

JEUGD MET POTENTIE

Het optimisme kenmerkt de preases van Noordwijk. En eigenlijk siert het hem, maar de weg lijkt nog lang. De club kreeg in de winterstop plots te maken met het ver-

Bij de club waren de verwachtingen heel erg hoog. Noordwijk zou even kampioen worden en dus promoveren. Daar was na de prestaties van het vorig seizoen alle aanleiding toe. De realiteit van nu maakt duidelijk dat dit optimisme wat voorbarig was.

trek van 2 spelers. Linksback de Jel uitte zijn teleurstelling met de me-

dedeling dat hij het niet meer bij Noordwijk ziet zitten en vertrok.

En dat Noordwijk ten alle tijden zijn volledige prioriteit heeft. En hij er alles aan zal doen wat in zijn vermogen ligt om de gewenste promotie nog dit seizoen te realiseren.

Trainer Dogan Corneille van Noordwijk

‘Het wordt ‘a hell of a job’ ’ Door Wim Siemerink Bij Noordwijk heeft de technische staf toch een goed gevoel bij aanvang van de 2e seizoenshelft. Trainer Dogan Corneille kijkt positief realistisch naar de situatie van het moment. Hij laat weten: ’Iedereen is nu fit en de vorm komt terug. Maar we moeten ook realistisch zijn. Jaap van Duin is vertrokken, een moyenne van 20 goals en 22 assists ofwel een productie van 42 goals. Daarnaast missen we Rob Overvliet, onze rots in de branding in de tweede seizoenshelft. Dat vang je niet zomaar op.’ TEGENSLAGEN

De geplaagde trainer weet dat er veel van zijn ploeg wordt verwacht. Voorzitter Hoogervorst is er duidelijk over geweest, ook de supporters wachten met smart op promotie naar de 3e divisie. De 62 punten die vorig seizoen werden binnen gesleept, deed iedereen vol optimisme vooruit kijken. Maar direct al kwamen er dit seizoen de tegenslagen. In het logboek van de trainer staat: Emiel Wendt ging 2 maanden naar Cuba. Raymond Manuputty was langdurig geblesseerd, Guy Smits brak niet alleen zijn pols maar liep tegen drie wedstrijden schorsing op. Keeper Amezrine raakte geblesseerd aan zijn knie en heeft nauwelijks gespeeld. En Dorothea bleef lang aan de kant met een handbreuk. Bovendien had Noordwijk met de nieuwkomers ook weinig geluk. De man die Jaap van Duin moest doen vergeten, was Tjeerd Westdijk. Ook hij blesseerde zich en miste 6 wed-

strijden. De andere nieuwkomers waar veel van verwacht werd, waren Danny de Jel en Ayoub Boukhari. Beiden bleken echter niet te kunnen voldoen aan het hoge niveau bij Noordwijk. FLITSEND VOETBAL

Corneille vult aan: ’Bovendien haalden een aantal vaste krachten hun normale niveau niet. Tel dit alles eens bij elkaar op en we hebben in de verste verte niet meer de ploeg

van vorig seizoen. Geloof me, we doen het stiekem misschien wel veel beter dan het lijkt.’ Maar supporters zijn kritisch en blijven hangen in het flitsende voetbal dat er eerder werd gespeeld. Er wordt verwacht dat Corneille en zijn ploeg dit zomaar even herhalen. De trainer: ‘Maar dan moet ook wel alles en alles kloppen. Gevoelsmatig groeien we weer toe naar dat ni-

veau, maar het puntenaantal gaat niet geëvenaard worden. Wel denk ik nog steeds dat we goed genoeg zijn voor het realiseren van promotie, hoewel het een enorme ‘hell of a job’ gaat worden.’ En dat laatste is voor iedereen wel duidelijk. Geruchten over een mogelijk vertrek bij Noordwijk ontzenuwt Dogan Corneille direct: Volgend jaar ben ik de trainer van Noordwijk, punt.’


Uitgerust en vol ‘Energy’ de tweede helft in!

Voordelig een goed bed scoren!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl

Tl week 03 17  

de Teylinger, woensdag 18 januari 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you