Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

Groen licht voor verkoop woningen

P7

Vooruitgang mag huizen afstoten korfbal n Europacup bij TOP

Woensdag 11 januari 2017 JAARGANG 11 NR 2

nieuws

nieuws

P5

P9

De Teylinger nu Renovatie bij ook online TV Overbos sport

P10

Barensteel voor Hein Hoogervorst n Vergunning voor bouw van winkels en appartementen

SASSENHEIM n Hein Hoogervorst heeft gisteravond een Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn inzet voor Zeemanskoor Overal uit Sassenheim.

VOORHOUT n De Raad Bouwontwikkeling krijgt toch de vergunning voor de bouw van winkels en appartementen aan de Herenstraat 110 tot en met 116.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari reikte wethouder Arno van Kempen de gemeentelijke onderscheiding uit aan Hoogervorst. De 71-jarige is lid van het zeemanskoor sinds 1 september 2003. Een half jaar eerder was het koor opgericht.

Door Nico Kuyt

B&W weigerde eerst het verstrekken van de vergunning voor het bouwplan, maar nadat De Raad een bezwaar indiende is de aanvraag heroverwogen. De Bezwaarcommissie adviseerde de weigering te herroepen.

Hoogervorst is binnen het koor de coördinator van de logistiek bij optredens. Zo regelt hij de opbouw van het podium, het instrumentarium en de muziekinstallatie. Hij zorgt ervoor dat hij de situatie ter plaatse kent en is doorgaans twee uur van tevoren aanwezig om toezicht te houden op de opbouw. Ook coördineert hij na de optredens het afbreken en opruimen van de spullen. De heer Hoogervorst doet dit met veel plezier en toewijding en is daarmee een grote steunpilaar voor het koor.

PARKEREN

Het geschil lag in de parkeereisen en -normen van de gemeente. Er moest worden voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein, maar binnen het bouwplan is niet voor ieder appartement 1 parkeerplaats beschikbaar. Er komen 38 appartementen en 34 parkeerplaatsen. Hoewel het bouwplan op grond van de gemeentelijke parkeernormen een tekort heeft van 9 parkeerplaatsen in de avonduren, kan dat volgens het bureau De Groot Volker in theorie in de omliggende wijk worden opgevangen zonder dat de parkeerdruk voor de omgeving te hoog wordt. Vanuit economisch belang is het tevens gewenst dat het bouwplan gerealiseerd wordt, stelde B&W.

LEEGSTAND VERMINDEREN

De Teylinger Ondernemers Vereniging (TOV) stuurde een brief met het verzoek de vergunning te verlenen. Daarnaast wijst de Bezwaarcommissie op het grotere belang van het bouwplan en op het beleid van de Rijksoverheid om winkelgebieden in Nederland te revitalise-

ren, leegstand te verminderen en functiewisseling naar woningen toe te laten. Een ontheffing kan worden verleend waarmee afgeweken kan worden van de vastgestelde parkeernormen. B&W verklaarde recent het bezwaar alsnog gegrond en verleende de vergunning.

Bezwaarcommissie adviseerde weigering te herroepen

De gemeente Teylingen wil graag haar waardering laten blijken aan vrijwilligers zoals de heer Hoogervorst. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving. De ‘Zilveren Barensteel’ is een onderscheiding voor mensen (in of buiten Teylingen wonend) die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen.

Kom naar onze open dagen!

Voorlichtingsavond voor ouders: maandag 16 januari van 19.30 tot 21.30 uur

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Open dag voor leerlingen en ouders: zaterdag 21 januari van 10.00 tot 13.00 uur algemene informatie tweetalig onderwijs om 10.30 en 11.30 uur

www.rlo.nl Apollolaan 1, Oegstgeest

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Daar kom je verder mee

2 t/m 15 januari www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Zondagmatinee in de Paulus 22 januari 16.00 uur

Schubert – Winterreise Nico van der Meel, tenor Pieter-Jan Belder, fortepiano Kaarten Rijnlands Boekhandel Reserveren tickets@musaix.org www.muziekkamer-oegestgeest.org

1.-

1.08 - 1.35

Houdbare Chocomel, Fristi of Optimel Lang Lekker Alle pakken à 1 liter Per pak Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 // vr 8.00 - 21.00 // za 8.00 - 20.00 // zo 10.00 - 20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout


GEMEENTEBERICHTEN week 2 / 2017 TEYLINGEN Uitslag kerstbomeninzameling 2017 Dit jaar zijn er totaal 2136 kerstbomen ingeleverd. In Sassenheim waren dit er 627, in Voorhout 1283 en in Warmond 226. Alle kinderen kregen voor elke ingeleverde boom een lootje. De winnende nummers van de Iris-cadeaubonnen zijn: SASSENHEIM VVV-cadeaubon € 5,-(12) Roze lootje: 4, 20, 134, 182, 315, 386, 402, 497, 524, 537; blauw lootje 429, 466

Vraag Ik maak via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruik van de Regiotaxi. Hoeveel zones krijg ik per jaar en kan ik voor 2017 ook extra zones krijgen?

VVV-cadeaubon € 12,50 (5) Roze lootje: 41, 131, 349, 500; blauw lootje 408

Antwoord Als u via de Wmo een indicatie hebt voor de Regiotaxi, krijgt u aan het begin van ieder jaar nieuwe zones toegekend. Deze zones zijn bestemd voor het hele jaar. U kunt zelf bepalen wanneer u deze zones gebruikt. In principe krijgt u voor 2017 geen extra zones. Dat is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties.

VVV-cadeaubon € 25,-(1) Roze lootje: 552

VOORHOUT VVV-cadeaubon € 5,-(12) Geel lootje: 59, 93, 139, 306, Groen lootje: 236, 313, 491, 588, 601, 744, 867, 900

WARMOND VVV-cadeaubon € 5,-(11) Blauw lootje: 1, 39, 49, 50, 133, 141, 166, 169, 187, 210, 225

Hoeveel zones krijgt u per jaar? Hebt u naast de Regiotaxi geen andere vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel of een eigen auto? Dan krijgt u voor 2017 450 zones.

VVV-cadeaubon € 12,50 (5) Geel lootje: 26, 339 Groen lootje: 135, 503, 939 VVV-cadeaubon € 25,-(1) Geel lootje: 214

VVV-cadeaubon € 12,50 (4) Blauw lootje: 3, 60, 111, 189 VVV-cadeaubon € 25,-(1) Blauw lootje: 201

Collectes Er zijn geen collectevergunningen verleend in verband met een vrije periode. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • M. Groenewoud, Sassenheim voor het plaatsen van een afvalcontainer in de St. Antoniuslaan voor nummer 22 op de rijbaan in Sassenheim van 21 december 2016 tot en met 20 februari 2017 (22-12-16) • Koffieheus, Hillegom voor het innemen van een standplaats met koffie, thee en kioskartikelen op alle dagen van 1 januari tot en met 30 juni 2017 bij het station in Sassenheim (05-0117) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • J.J. Herruer, Sassenheim voor het parkeren in de Charbonlaan/ Jacoba van Beierenlaan (22-12-16) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staan verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (Reguliere procedure) • Park Groot Leerust 1, het plaatsen wc-wagen (21-12-16) Warmond • Hoofdstraat 82, het brandveilig gebruik 2171 AV Sassenheim (20-12-016) • Kagertuinen 126, het plaatsen dakkapel voorzijde 2172 XR Sassenheim (21-12-16) • Menneweg nabij het bouwen 6 woningen nummer 6, sectie A, (21-12-16) nummer 9488 Sassenheim • Stationslaan, sectie E, het realiseren 2 fietsenstallingen nummer 786 in Warmond bij station (21-12-16) • Stationslaan, sectie E, het realiseren van een P+R nummer 786 in Warmond parkeervoorziening (21-12-16) • Voorhout, Engelse Tuin het bouwen 5 rijenwoningen fase 3, sectie B, nummer (22-12-16) Voorhout • Jan Steenlaan 12, het plaatsen dakkapel voorzijde en 2361 CL Warmond verwijderen dakkapel achterzijde (22-12-16) • Baarslaan 51, 2215 XK, het plaatsen van een dakkapel, Voorhout (23-12-2016)

Aantal zones gebruik Regiotaxi

Je kunt je prijs ophalen in • Sassenheim, bij het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25, maandag van 08.30 tot 13.00 uur, dinsdag,woensdag en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur, donderdag van 08.30 tot 20.00 uur) • Voorhout, bij het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1( op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur) Let op: De prijzen van Warmond kunnen opgehaald worden in Sassenheim.

• Burgemeester Ketelaarstraat 7, 2361AA Warmond • Burgemeester Ketelaarstraat nabij 15, Hof van Leede 3 • Wasbeeklaan 2a, 2361 HL Warmond • Concordiastraat 28, 2171 GL Sassenheim • Narcis 42, 2215 SX Voorhout • Rijksstraatweg 14, 2171 AL Sassenheim • Marshalllaan 3, 2215 NZ Voorhout

het bouwen van twee woonhuizen (23-12-2016) betreffende het bouwen van woongebouw gebouw 3 Hof van Leede, (23-12-2016) het verbeteren van grond voor bloementeelt, (27-12-2016) het aanpassen van de stoep voor het parkeren van de auto (29-12-2016) het bouwen van een dakkapel (29-12-2016) het melden brandveilig gebruik voor kamergewijze verhuur (29-12-2016) het verwijderen van asbest uit woning (30-12-2016)

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Kagertuinen 126, 2172 XR, Sassenheim • Herenstraat 110 t/m 116, 2215 KK Voorhout • Hortusplein 14-22, 2171 GZ Sassenheim • Stationsplein nabij toegang station in Sassenheim • Iris 7, 9, 13 en 19, 2215 JZ Voorhout

het plaatsen van een dakkapel voorzijde (23-12-2016) het bouwen van winkels en 38 appartementen (23-12-2016 het realiseren van een ontmoetingscentrum (27-12-2016) het gebruiken als standplaats voor ambulante handel van koffie, thee en kioskartikelen (27-12-2016) het realiseren van een erker (9-12-2016)

Deze besluiten liggen vanaf tot en met ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Belanghebbenden kunnen vanaf tot en met beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een

Hebt u naast de Regiotaxi ook een andere vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel of een eigen auto? Dan krijgt u voor 2017 225 zones. Hoeveel zones nog beschikbaar? Weet u in de loop van 2017 niet meer hoeveel zones u nog beschikbaar hebt? Dan kunt u dat navragen bij de Regiotaxi. De Regiotaxi weet precies hoeveel zones u gebruikt hebt en hoeveel zones u nog in 2017 kunt gebruiken. Geen zones meer? Als u geen zones meer hebt, kunt u nog wel gebruik maken van de Regiotaxi. U betaalt dan alleen het normale tarief per zone. U kunt dan geen gebruik meer maken van het voordelige Wmo-tarief. Wanneer wel extra zones mogelijk en hoe aanvragen U kunt in aanmerking komen voor extra zones als sprake is van een uitzonderlijke situatie. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de ISD Bollenstreek. Dit kan via het meldingsformulier Wmo. Formeel is de wettelijke afhandelingstermijn 8 weken. In de praktijk behandelt de ISD deze verzoeken binnen twee weken. Meer informatie Voor algemene vragen over uw Wmo-indicatie, het collectief vervoer, aanvraag extra zones en de Regiotaxi kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek. Voor vragen over het aantal beschikbare zones, uw ritprijs of reservering voor de Regiotaxi kunt u contact opnemen met de Regiotaxi. Bereikbaarheid Regiotaxi Voor reserveringen: telefoonnummer (0900) 202 23 68. Voor meer informatie over de Regiotaxi kunt u terecht op www.rthr.nl en de klantenservice van de Regiotaxi telefoonnummer (0900) 202 23 69 Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl

beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank in Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ met bijbehorend ontwerpexploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’. Digitale naam van het ontwerpbestemmingsplan: NL.IMRO.1525.BP2016VHT07007-0301 Digitale naam van het ontwerpexploitatieplan: NL.IMRO.1525.EXPL2016VHT07007-0301 Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan De nieuwe woonwijk Hooghkamer ligt aan de rand van Voorhout in de gemeente Teylingen. Met de 3e herziening van het bestemmingsplan Hooghkamer wordt de bouw van 391 woningen mogelijk gemaakt, inclusief de inrichting van de openbare ruimte. Alle (voorheen) globale bestemmingen zijn nu direct bestemd. Het bestemmingsplan geeft ontwikkelaars en particulieren de mogelijkheid om het bouwproces voor de woningen te starten. Daarnaast kan de bij de woonomgeving behorende openbare ruimte worden aangelegd. Hiervoor heeft bureau Kokon een nieuw stedenbouwkundig deelplan opgesteld dat de bouw van deze 391 woningen mogelijk maakt in een waterrijke omgeving.

Ter inzageligging Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ en het bijbehorende ontwerpexploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ liggen voor iedereen ter inzage van donderdag 16 januari tot en met woensdag 27 februari 2017. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpexploitatieplan inzien bij in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de website van de gemeente Teylingen (www.teylingen.nl/Hooghkamer) staat een rechtstreekse link naar het digitale bestemmingsplan en het digitale exploitatieplan. Naast een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan vindt u op de website van de gemeente Teylingen een link naar de authentieke digitale bestanden en naar het geconsolideerde ontwerpbestemmingsplan. (N.B. Als er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend). Zienswijzen Binnen de termijn van 16 januari tot en met 27 februari 2017 kunt u zowel over het ontwerpbestemmingsplan als over het ontwerpexploitatieplan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl. Wanneer u een zienswijze indient kan iedereen deze op onze website inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar. Inloopavond 18 januari 2017 Over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan houden wij op woensdagavond 18 januari 2017 een inloopavond. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer R.W.I. Rietveld of de heer P.M.W.M. van Goch van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail p.vangoch@hltsamen.nl. Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan Hooghkamer 3de-herziening te Voorhout, gemeente Teylingen

Toelichting op het ontwerpexploitatieplan Gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ wordt het exploitatieplan herzien. Het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ laat een batig saldo zien. Het bestemmingsplan is daarmee economisch uitvoerbaar.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Noordelijke Randweg/ Bollendreef en de Componistenlaan, en vanwege de spoorlijn Leiden-Haarlem. Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. In bestemmingsplan Hooghkamer, 3de-herziening wordt de mogelijkheid geboden 391 woningen op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen. Ten behoeve van de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB voor weg- en 55 dB voor railverkeerslawaai uit de Wgh wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB voor 81 woningen en voor railverkeerslawaai van maximaal 65 dB voor 73 woningen. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 16 januari 2017 tot en met woensdag 27 februari 2017, bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Zienswijze geven U kunt tot en met woensdag 27 februari 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen: • de heer G. Distelbrink, tel. 071-4083232 • de heer P. Van Goch van de gemeente Teylingen, 14 0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten) Commissie Welstand De commissie Welstand vergadert wekelijks op maandag vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 11 januari 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Gewoon lekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Daarom werkt Jantje Beton samen met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl


k

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv

ZICHT OP ZEE

al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

ER EN V O OR ND A EN RT R JK G TE UU ST WI V T T E HE A D K P O AN V

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

BORRELEN BIJ DE OPEN HAARD, LUNCHEN MET VRIENDEN OF HEERLIJK DINEREN.

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

V O O R M E E R I N F O R M AT I E TEL (071) 407 41 98

LOODGIETERSBEDRIJF

I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L

C. HUNDERSMARCK BV

K AT W I J K A A N Z E E

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

W W W . Z I LT S T R A N D . N L

@ Z I LT K AT W I J K

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

BRUGKLAS INFORMATIEAVONDEN ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

DINSDAG 17 JANUARI 2017 ALGEMENE INFORMATIEAVOND ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

BRUGKLAS | LEERLIJN SPORT | LEERLIJN CULTUUR VOOR OUDERS EN LEERLINGEN AANVANG 19.30 UUR | INLOOP 19.00 UUR

TTO IETS

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

DONDERDAG 26 JANUARI 2017 TWEETALIG VWO ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

VOOR OUDERS EN LEERLINGEN AANVANG 19.30 UUR | INLOOP 19.00 UUR

vanaf

€ 85,

00

per dag

els

ng Goed E en ek r p s

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

0252-211849 www.gdol.nl

R MEE211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 ATIE? M R INFO ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 ● bic RABONL2U S.NL zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en gebrachte offerte, gedane leveringen en NLANDdiensten RIJverrichte en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 BO0366004573 en Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10Installerende gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● ● ● bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Interna

tionalis

ering

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

VOOR JOU ?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Uitwisselingen

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Kom naar de

open dag

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

op 21 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

Taxatie aan huis? Belovereengekomen, of mail voor informatie en afspraak gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

KUNSTGEBIT ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 nr. 28090742 en Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10Installerende gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● ● ● Reparaties klaar terwijl u wacht. (AVIC). BO0366004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten

Tandenwinkel ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen VAN ALKEMADELAAN 2 | en 2171 DH SASSENHEIM en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

T (0252) 243 070 | INFO@RIJNLANDSLYCEUM-RLS.NL

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com WWW.RIJNLANDS.NL ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

chte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en tallerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

www.rlo.nl Apollolaan 1, Oegstgeest

Daar kom je verder mee

Het Rijnland s Lyce Oegstgee um st: Al 24 ja ar expert in tweetalig onderwij s


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

Tijdelijke vergunning voor koffiekar bij station SASSENHEIM n De gemeente verleent aan Koffieheus voor tot en met 30 juni een tijdelijke vergunning voor het exploiteren van een koffiekar op het stationsplein van Sassenheim. Koffieheus runt al een soortgelijke voorziening bij het station van Hillegom. Door Nico Kuyt

Er is nog nieuw beleid voor standplaatsen in de maak, maar de gemeenteraad wenst op korte termijn een koffieverkooppunt mogelijk te maken. Er hebben zich al diverse gegadigden voor de exploitatie aangemeld die al zeer lang wachten op een antwoord. De eerstwachtende op de lijst die koffie, thee en kioskproducten verkoopt, dat is Koffieheus, krijgt een tijdelijke vergunning. Zolang deze loopt wordt voor het nieuwe beleid voor standplaatsen onderzocht of het punt een per-

manente invulling kan krijgen. Ook zal met de ondernemer de levensvatbaarheid van de standplaats worden geëvalueerd. Op het station zelf is nog geen voorzieningen aanwezig voor de reizigers. Op loopafstand van station Sassenheim is wel een McDonalds gevestigd, maar de afstand is volgens B&W dusdanig dat niet iedereen hier makkelijk gebruik van zal maken. De tijdelijke vergunning voor de standplaats geldt voor alle dagen van de week van 6:00 tot 21:00 uur. De NS heeft aangegeven voorstander te zijn van zo´n voorziening voor de langstrekkende reizigers. Dagelijks maken zo’n 3.400 reizigers gebruik van station. Het koffiepunt schept tevens meer sociale controle rond het station, wat kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid bij de reizigers en wellicht een verlagend effect hebben op het aantal fietsendiefstallen. Sinds het begin van het jaar is www.deteylinger.nl online. | Foto: pr.

Tennissen Tegen Kanker WARMOND n De stichting Lopen tegen Kanker organiseert jaarlijks in oktober het mooie wandel- en hardloopevenement in Warmond, waarbij het ingezamelde geld gedoneerd wordt aan regionale doelen en het eigen wensenfonds. Ook is er jaarlijks een tennistoernooi, dat op zaterdag 4 februari wordt gehouden.

De stichting organiseert jaarlijks een drietal tennistoernooien: voor particulieren, kinderen en voor bedrijven. Dit jaar is op zaterdag 4 februari zowel het toernooi voor de kinderen als voor de particulieren. Dekker tennis uit Warmond steunt de stichting inmiddels voor de zesde keer, en stelt kosteloos de hele dag twaalf tennisbanen ter beschikking. Het toernooi voor de kinderen is in de leeftijd van 4-17 jaar en is het een officieel ROGG toernooi. GLOW IN THE DARK

Aan deze zesde editie geeft de organisatie nog een speciaal tintje.

Naast het reguliere toernooi zijn er drie banen gereserveerd voor glow in the dark-tennis. Deze hal is geblindeerd, er is UV verlichting, de banen en netten zijn met lichtgevend tape afgezet en ook de tennisballen geven licht, waardoor tennissen een nieuwe dimensie zal krijgen. Inschrijven voor zowel de particulieren als de kinderen kan via toernooi.nl. De nschrijving sluit op 31 januari. NIEUWE BESTUURSLEDEN

De organisatie is druk met de voorbereidingen, echter het (vrijwillige) bestuur is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden komt het voortbestaan van de stichting in het gedrang en zou de aankomende editie van de loop in oktober wel eens de laatste kunnen zijn. De stichting is op zoek naar enthousiaste en verfrissende doortastende aanpakkers, gedreven en enthousiaste teamplayer(s). Bij interesse stuur dan even een mail naar: info@lopentegenkanker.nl.

De Teylinger breidt uit met interactive website REDACTIE n Uitgeverij Verhagen, de uitgever van diverse bekende lokale huis-aanhuisbladen, waaronder de Teylinger, heeft haar nieuwsvoorziening uitgebreid met een aan de krant verbonden interactieve website. Deze week lanceert Verhagen de lokale nieuws- en informatiesite www.deteylinger.nl. “Een pro actieve portal voor en door de gemeenschap,” legt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen uit. “Wij zijn er trots op dat wij onze lezers kunnen uitnodigen om actief deel te nemen aan onze nieuwsvoorziening. Zij kunnen zelf een bijdrage leveren aan de site door het insturen van nieuws, persberichten, foto’s en evenementen. Een uitgebreide agenda houdt onze lezer dagelijks op de hoogte van de diverse activiteiten. Wij nodigen alle (sport)verenigingen en organi-

saties uit hieraan mee te doen.” INFORMATIE

“De website is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en gerubriceerd,” licht Bouman toe. “Er is een archieffunctie en wie de krant eens niet heeft ontvangen kan deze online doorbladeren. Wij willen met onze lezers samenwerken aan een goede nieuwsvoorziening. Daarnaast is het onze ambitie ook de gemeente te koppelen, zodat de website een echte nieuwsportal wordt.”

het Twitteraccount. Uiteraard blijft onze krant een belangrijke rol spelen, maar door te luisteren naar wat onze lezers en adverteerders willen, kan Verhagen lokaal maatwerk leveren.” De website is te vinden op www.deteylinger.nl

Sportieve stok achter de deur nodig?

“Onze site is responsive, dat houdt in dat hij automatisch meeschaalt met de afmetingen van het scherm. Het maakt dus geen verschil in bruikbaarheid en leesbaarheid of je de site op je desktop, laptop, www.theahoogervorst.nl tablet of smartphone bekijkt. De website biedt 24 uur per dag wereldwijd een actueel overzicht van wat zich in de gemeente afspeelt. Wat we met elkaar vinden, kunnen KEURSLAGERKOOPJE we kwijt op de Facebook-pagina en

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

Weekaanbiedingen

Elke dag verse sushi in onze winkel!

Kleine spruitjes

Grietfilet

100 gram

2.25

Gebakken haring

per stuk 6 stuks

1.00 5.-

per stuk v.a.

0.75

Dagverse sushi Krabsalade, grof of fijn

100 gram

1.25

Elke woensdag: gebakken kibbeling 500 gram

6.95

Elke donderdag: 3 gebakken lekkerbekken + saus

6.00

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is weer geopend van woensdag t/m zaterdag. Voor de lekkerste visgerechten!

0,99 500 gram 0,99 1 kilo 1,25 100 gram 0,79

500 gram

Vers gesneden hutspot Comice handperen Rode bietensalade

Maaltijd van de week: Zuurkool met worst

100 gram 0,79

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer www.vissalade.nl

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + Zoet & pittig cornedbeef Varkensvlees en brie, 2 x 100 gram dat is een bijzonder TROTS VAN DE KEURSLAGER lekkere combinatie! Kalfssaucijzen Geniet van dit zachte 4 stuks stukje varkensvlees. SPECIAL

320DEVANSPECIAL DEZE WEEK!

595

Pomodorohaasje

KEURSLAGERKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

2 6 6 2

500 gram Rundergehakt + 25 +95 500 gram rundergehakt 4 4 Hamburgers 100 gram samen hamburgers 95 VLEESWARENKOOPJE samen 100 gram Boerenmetworst + VLEESWARENKOOPJE 40 100 Boterhamworst samen 100gram gram boerenmetworst + 100 gram boterhamworst TROTS VAN DE KEURSLAGER 40 Botermalse entrecote samen 15

2

TROTS VAN DE KEURSLAGER

100 gram

Botermalse entrecote SPECIAL Honey brie

2

75 1 2

100 gram 15 100 gram Keurslagerij Scholten Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 15 januari Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

SPECIAL

Sassenheim HoneyHoofdstraat brie 261 0252-211440

Sassenheim 0252-211440

100 gram

175


FAMILIEBERICHTEN

In memorIam

Aanleveren familieberichten

JOHAN BONTJE

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

We hadden nog zulke mooie plannen... Hoewel het door haar afnemende gezondheid steeds moeilijker werd, bleef zij hopen op een goed en gezellig leven.

Op dinsdag 3 januari bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Johan Bontje is overleden. Johan was jarenlang als bestuurslid aan onze vereniging verbonden, in die periode is hij o.a. de drijvende kracht achter de seniorentocht geweest. Johan was iemand die mensen kon verbinden, en zijn kenmerkende open karakter maakte hem alom gerespecteerd en gewaardeerd. Zijn huis was de thuishaven van de Oranjevereniging waar hij jarenlang de gastheer was tijdens onze vergaderingen. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend. Per 1 januari had Johan zijn bloemenbedrijf overgedaan en wilde samen met zijn vrouw Jacqueline, zijn kinderen en kleinkinderen gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Het mocht niet zo zijn, slechts enkele weken voor de datum waar hij zo naar had uitgezien, kreeg hij het bericht dat hij getroffen was door een ziekte. En deze ziekte maakte met verwoestende snelheid een einde aan al deze mooie dromen. Wij wensen Jacqueline, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit onmetelijk grote verlies. Bedankt Johan, je was geweldig!

Op 62-jarige leeftijd is overleden mijn lieve

Kees Haverkamp Herenweg 11 2361 EA Warmond Op vrijdag 13 januari van 12:30 tot 13:30 uur is er een informeel samenzijn en de mogelijkheid om afscheid te nemen in uitvaartcentrum Monuta ’t Leidse Huys, Gitstraat 1, 2332 RB Leiden. De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Vraag ernaar bij uw arts en kijk op botinbalans.nl

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Annelies Leiderdorp, 8 januari 2017

Botontkalking/ osteoporose kan de oorzaak zijn. Wees er op tijd bij

Het bestuur van de Oranjevereniging Sassenheim

Annelise Bernadette van Bentem Den Haag, 21 juni 1954

IETS GEBROKEN EN 50+ ?

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

Bel de OuderenOmbudsman!

• Dag en nacht bereikbaar

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Uitvaartonderneming Teylingen

PArtICulIereN

OPGelet!

zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

HULP IN DE HUISHOUDING: Voor alleenstaande dame in Noordwijk. Informatie 06-50518349

WELLNESS. Ik volg de gecertificeerde opleiding wellnessmassage en ben op zoek naar proefpersonen. Tel: 06-12692557

MAXI MODE: de allerlaatste sale ronde nu alles 70% korting, tevens is er al een nieuwe voorjaarscollectie. Koninginneweg 18, T. 071-4018833, FB.

De jaarlijkse PERZISCHE TAPIJTEN opruiming is gestart! In afwachting van de nieuwe collectie BERBERTAPIJTEN zijn veel tapijten nu royaal afgeprijsd. NEPALTAPIJTEN U bent van harte welkom.

TRENDY TAPIJTEN KELIMS REINIGING REPARATIE

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................………………………

OPRUIMING Irene Wolters

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609 www.perezvoorschoten.nl Mail:info@perezvoorschoten.nl

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


nieuws

DE TEYLINGER

Inbraak in Rusthofflaan SASSENHEIM n De politie is op

zoek naar getuigen van een inbraak op vrijdag 6 januari in een woning aan de Rusthofflaan. Tussen 16.00 en 23.30 uur heeft de dader de achterdeur opengebroken en binnen lades en kasten doorzocht. Daarbij zijn sieraden buit gemaakt. Getuigen kunnen zich melden door te bellen naar 0900-8844.

In de prijzen met Decemberactie VOORHOUT n De TOV Voorhout maakt woensdagavond 11 januari de winnaars bekend van de Decemberactie. Met het invullen van de contactgegevens maakten klanten in de laatste maand van het jaar kans op prijzen. De hoofdprijs is een busreis ter waarde van 500 euro. De uitreiking start om 20.00 uur en wordt gehouden in restaurant Boerhaave. Onder leiding van notaris de heer Mendelts worden de kassabonnen getrokken en worden de prijzen uitgereikt door de winkeliers. Inmiddels is er bekend gemaakt wie zijn geselecteerd en zij weten op woensdagavond wat ze hebben gewonnen.

VOORHOUT n Team Bollenstreek houdt op zaterdag 14 januari een veiling in Cheers! (Herenstraat 106). De opbrengst gaat naar stichting Roparun. Er zijn ruim 70 kavels. De deuren openen om 19.30, en de veiling start om 20.00 uur. Team Bollenstreek doet van 3 tot en met 5 juni mee aan de Roparun. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

n Zeven woningen in de verkoop TEYLINGEN n De gemeente heeft een positieve zienswijze afgegeven van de reeds door Woonstichting Vooruitgang verkochte woning op Jacoba van Beierenweg 51A in Voorhout en de voorgenomen verkoop van van zeven eengezinswoningen in Sassenheim, namelijk Van Heemstratraat 1, Zandslootkade 23 tot en met 27 en Tijloosstraat 2. Door Nico Kuyt

De al verkochte woning in Voorhout moet alsnog formeel worden goedgekeurd. De woning is destijds als grondpositie aangekocht, maar de gemeente heeft met de woonstichting gekeken naar mogelijke ontwikkelingen op deze locatie in combinatie met het achterliggende terrein. De conclusie was evenwel dat die zeer beperkt waren, waarna Vooruitgang tot verkoop heeft besloten. Ook de zeven woningen in Sassenheim hebben geen functie meer in de verhuur aan de primaire doelgroep van de woonstichting. De maximale huur voor deze woningen is 1.200 tot 1.300 euro per maand.

Zandslootkade 23 tot en met 27 gaan in de verkoop. De twee buitenste huizen op deze foto horen daar niet bij. | Foto:

Het verhuren van dergelijke dure vrije sector huurwoningen behoort niet tot de kerntaak van de corporatie. Ook het ‘aftoppen’ van de huren tot circa 900 euro, zodat ze bereikbaar worden voor middeninkomens, wordt niet als reëel beschouwd.

De zittende huurders komen als eerste in aanmerking om de woning te kopen. Als een woning vrijkomt, wordt deze verkocht en hierbij geeft Vooruitgang voorrang aan de eigen huurders elders om zo ook een doorstroming te scheppen.

2017? Dat kan bij de open repetitie van gospelkoor Soul2Soul op donderdag 19 januari van 20.00 tot 22.00 uur. De repetitie is in de Havenkerk (Bijweglaan 4) in Sassenheim.

Dat al dit nieuwjaarsbadderen niet lang heeft geduurd, kan iedereen begrijpen. Zo snel als ze het water in renden, zo snel was ook de omgekeerde beweging richting droge grond. Daar lagen de broodjes warme knakworst en stonden de bekers met warme chocomel al klaar.

De scouts van Boerhaave duiken de Klinkenbergerplas in. | Foto: pr.

Controle door gemeente blijkt een babbeltruc

Op zondagavond stond er een voor de bewoonsters onbekende vrouw aan de deur. De vrouw gaf aan te komen voor een onderzoek van de gemeente. Voordat de bewoonster iets

De opbrengsten van de gerealiseerde verkopen worden ingezet voor investeringen in de sociale huursector, zowel in nieuwbouw, als in de bestaande voorraad.

VOORHOUT n Op blote voeten rennen ze door het gras richting de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. De temperatuur kwam op zaterdagmorgen 7 januari amper boven het vriespunt uit, maar dat lijkt de scouts van Scouting Boerhaave niet te deren. Alhoewel, een enkeling stopt net voor het water, maar de meesten durven het wel aan. De echte fanatiekelingen gaan zelfs kopje onder, maar het grootste deel van de groep gaat tot hun middel.

SASSENHEIM n Meer zingen in

SASSENHEIM n De politie waarschuwt op de Facebookpagina voor babbeltrucs. Een oudere dame uit Sassenheim kreeg zondag 8 januari ongewenst bezoek van een man en vrouw van rond de 45 jaar.

INVESTERINGEN

Frisse start op ijskoude dag

Gospel zingen bij Soul2Soul

Het koor zingt zowel bekende als minder bekende liederen, van ballads tot uptempo nummers. Soul2Soul treedt regelmatig op in kerken en op andere plekken, zoals het LUMC en het Leger des Heils. Kom vrijblijvend kennismaken met het koor en de swingende muziek.

7

Woonstichting Vooruitgang kan woningen afstoten

DUURDERE HUURWONINGEN

Veiling voor Roparun

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

kon zeggen, stond de vrouw al binnen en doorzocht kasten en lades. De bewoonster vond het vreemd, zeker toen de vrouw in privéspullen ging kijken. Kort daarop ging ze weg, maar kwam niet veel later terug met een man. Opnieuw kletsten ze zich naar binnen en snuffelden in de kasten. Ondertussen schreven ze soms wat op. Het duo vertrok nadat de bewoonster ze nadrukkelijk had gevraagd weg te gaan. Wel meldden ze nog dat ze woensdag weer terug

zouden komen. Omdat de bewoonster het uiteindelijk niet vertrouwde, heeft zij haar kinderen gebeld. Zij hebben de politie ingelicht. Na controle blijkt er tot op heden nog niets vermist uit het huis. De vrouw die ongevraagd binnenkwam is zo’n 45 jaar, heeft een getinte huid en ze droeg een soort stola met een tijgerprint. De man lijkt ook rond die leeftijd en is eveneens getint.

Grote variatie aan groepslessen?

LEGITIMATIEBEWIJS

De politie waarschuwt inwoners voor dit soort babbeltrucs. “Natuurlijk doet de gemeente op zondagavond geen onderzoek thuis bij mensen. Mocht dat op andere dagen wel het geval zijn, dan zou de gemeente BOA’s inzetten. Zowel de gemeente, als de politie raden inwoners met klem aan om altijd naar een legitimatiebewijs te vragen als er iemand bij u aan de deur komt.”

www.theahoogervorst.nl


Vloeren: te kust en te keur!

ALMONDEHOEVE m Lifestyle & Antiek 3.000

2

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Nog nooit op de ALMONDEHOEVE Antiek & Lifestyle geweest???

Momenteel

UITVERKOOP! Dus nu een extra goede reden om eens langs te gaan bij deze unieke winkel. De trend van de laatste jaren is de duurzame PVC-vloer. Makkelijk qua

Graag tot ziens!

onderhoud, slijtvast en kleurecht. De dessins worden steeds meer natuurgetrouw. Bij laminaat kunt u kiezen uit een grote variatie in decors. De mogelijkheden

De koffie staat klaar…

zijn haast eindeloos, zowel in hout als steenstructuur. Als dealer van Wicanders biedt Meijvogel Hout u een keur aan PVC, vinyl en laminaat. Inclusief een warmte-isolerende en geluidswerende kurklaag. U vindt hier een ruim assortiment laminaatvloeren. Alles op maat gemaakt en door vakmensen gelegd. Kom voorproeven in de showroom.

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

Van Almondeweg 2 • 2343 AA OEGSTGEEST • T 071 - 517 27 57 ma. t/m za. van 10.00 - 18.00 uur zondag van 11.00 - 17.00 uur

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

www.almondehoeve.nl

Wegens groei van de onderneming zijn wij op zoek naar: Service coördinator

Wij zijn ook nog opzoek naar:

Je neemt storingsmeldingen in behandeling en verwerkt deze tot opdracht.

 Zelfstandig werkende Loodgieters/installatiemonteurs

Tevens ben je verantwoordelijk voor het inplannen en voorbereiden van de Service- en onderhoudswerkzaamheden.

Taken •

Telefonisch technische ondersteuning

Zorgdragen voor gewenst kwaliteitsniveau van geleverde diensten

Je bent het aanspreekpunt van de vestiging Noordwijk

• Diverse administratieve werkzaamheden: aanmaken opdracht-/Zelfstandig werkende Elektriciens

Locatie 

Vestiging Noordwijk

Solliciteren Ben je geïnteresseerd? Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageer naar pz@locastechniek.nl

werkbonnen, materialen bestellen, financiële afhandeling, signaleren en melden van onveilige werksituaties • Je bent onderdeel van het aannameteam

locastechniek.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

9

Protest tegen ‘De Eenzaamheid’ als monument ongegrond WARMOND n De bezwaren tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument van boerderij ‘De Eenzaamheid’ op Zwanburgerpolder 5-6-7 zijn ongegrond verklaard. Peter van der lans (l) en Gert Bol met hun oorkondes. | Foto: pr. Door Nico Kuyt

Foreholte huldigt vrijwilligers tijdens nieuwjaarsreceptie VOORHOUT n Peter van der Lans en Gert Bol zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Foreholte allebei benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.

Op een drukbezocht nieuwjaarsreceptie op sportpark De Elsgeest was zondag 8 januari veel te beleven. Een speciaal samengesteld All Star Team nam het op tegen het eerste team van Foreholte. Het eerste succes van het nieuwe jaar werd behaald door het vlaggenschip door met 3 - 1 te winnen. Tijdens de wedstrijd genoot de jeugd van een ‘levend tafelvoetbaltoernooi’. FIFA-SPELER

Rond 16.30 uur blikte voorzitter Jan Regeer met de aanwezige terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen en nam ons mee met al wat komen gaat het aankomende seizoen. Hij huldigde Dylan Kooi als Fifa-speler van vv Foreholte voor dit jaar. Na zijn speech sprak de voorzitter zijn waardering uit voor een tweetal vrijwilligers die hij benoemde tot Lid van Verdienste. De eerste benoeming is voor Peter van der Lans. “Hij is niet weg te denken als grensrechter van Foreholte 2. Vijftien seizoenen hanteerde hij de vlag. Daarnaast is Peter altijd inzetbaar als vrijwilliger bij grote evenementen in diverse functies.

Er kon en kan altijd een beroep gedaan worden op Peter,” aldus voorzitter Regeer. Ook voor Gert Bol had hij lovende woorden. “Gert is een man met vele functies de afgelopen jaren. Van leider tot trainer, van jeugdbestuurder tot initiatiefnemer van het Edwin van der Sar Toernooi. Binnen de club kennen we Gert uiteraard als Hoofdpiet en zijn slogan #wijzijnforeholteenwijzijndebeste.” HERNIEUWD CLUBLIED

Van der Lans en Bol ontvingen de bijhorende oorkonde en een warm applaus van de zo’n ruim 250 aanwezigen. Regeer vroeg of zijn medebestuursleden konden zorgen dat de gehele kantine werd voorzien van een drankje en bracht een proost uit op een gezond en sportief 2017. Het feest werd daarna voorgezet met de band The Beards, maar natuurlijk niet voordat Ton Arroyo het hernieuwde Foreholte Clublied in had gezet.

Oorkondes voor Peter van der Lans en Gert Bol

Bij de beoordeling om het aan te wijzen als monument werd door een bureau een puntenscore van 18 toegekend. Objecten met een waardering van 18 en hoger krijgen automatisch de gemeentelijke bescherming opgelegd. Bij een score van 17 mag de eigenaar zelf beslissen om zijn bezit op de lijst gezet te worden of niet. Het bureau vond de bejaarde boerderij kenmerkend voor de Bollenstreek door het type langhuisboerderij. Het bakhuis heeft enige zeldzaam-

heidswaarde en er is ook nog een oude schuur. De boerderij heeft daarnaast een beeldbepalende ligging aan de Kagerplassen. Maar de familie was het met de aanwijzing niet eens. Zij vreesde beperkingen in de bedrijfsvoering en belemmeringen op mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst op stapel staan in de Zwanburgerpolder, zoals een nieuw stallencomplex met eventueel een kaasmakerij en een bedrijfswoning om op een logistiek efficiënte manier te kunnen werken. Zij pleitte dan ook voor ruimere gebruiksmogelijkheden. De subsidiemogelijkheid leek in haar ogen onvoldoende om de eventuele extra kosten te dekken. Ook leefde vrees dat de kosten voor vergunningen en dergelijke hoger gaan uitvallen dan wanneer het complex geen monument zou zijn.

ONGEGROND

Maar naar de mening van de Bezwaarcommissie kon B&W tot aanwijzing overgaan. B&W heeft zich mogen stoelen op de adviezen van deskundigen, zoals het bureau dat de waardering heeft uitgevoerd en de Teylingse Monumentencommissie. Er is niet aannemelijk gemaakt dat deze gebreken vertonen. En B&W hoefde volgens jurisprudentie in de mogelijke financiële belangen geen aanleiding zien om de panden niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De aanwijzing als beschermd monument houdt daarnaast niet in dat ingrijpende wijzigingen of zelfs sloop geen doorgang zou kunnen vinden. Zulke afwegingen komen echter aan de orde bij het aanvragen van een vergunning daarvoor en niet bij de aanwijzing.

Gemeentegeld voor renovatie Overbos WARMOND n De raadscommissie Welzijn kan zich vinden in het verlenen van geld en garantstelling voor de renovatie van de kleedkamers en de bouw van toiletfaciliteiten voor mindervaliden op het terrein van tennisvereniging Overbos op Herenweg 98.

meente een bijdrage in de kosten van 25.000 euro, wat 25 procent van de kosten is, en tevens een garantstelling voor een lening van 100.000 euro. Geen van de fracties had in de commissie hiermee problemen. Renovatie is duurzamer en goedkoper dan nieuwbouw. En rolstoeltennissers nemen steeds vaker deel in reguliere tenniscompetities.

De gemeente wil graag dat iedereen mee kan doen in het sporten. De gemeenteraad gaat op 26 januari nog een definitieve formele klap geven op het voorstel. De vereniging wil daarna zo snel mogelijk aan de slag met de verbouwing. Zodra de lening is geregeld starten de werkzaamheden. Een deel daarvan doet de club zelf, de rest een aannemer.

Door Nico Kuyt

De renovatie is noodzakelijk omdat de voorzieningen zijn verouderd en niet voldoen aan de huidige eisen. Daarnaast wenst de vereniging een voorziening treffen voor de toegang tot het park en toiletten voor mensen met een beperking, want een dergelijke voorziening is er op dit moment nog niet. De kosten voor de renovatie van de kantine zal de vereniging zelf financieren, maar voor de renovatie van de kleedkamers vraagt zij van de ge-

Manuele Therapie E.S.®:

een totale en andere aanpak

Mijn naam is Henk Jan Biemond en ik ben als Manueel Therapeut E.S.® werkzaam in mijn praktijk in Gezondheidscentrum Rusthofflaan in Sassenheim. Als Manueel Therapeut E.S.® behandel ik mensen met de meest uiteenlopende klachten. Hierbij kijk ik zowel in het onderzoek als bij de behandeling naar de mens als geheel en niet slechts naar de plek waar de mensen hun klacht ervaren. Tijdens de behandeling, die meestal een uur duurt, wordt de kwaliteit van bewegen van vrijwel alle gewrichten van het lichaam geoptimaliseerd. Dit gebeurt door middel van zachte, zeer effectieve mobilisatietechnieken. Er wordt in de Manuele Therapie E.S.® niet gemanipuleerd, ofwel “gekraakt’. Dit maakt deze therapie tot een volstrekt veilige methode voor jong en oud. Ik zie veel mensen die al diverse andere therapieën hebben geprobeerd en eigenlijk vastlo-

pen met hun klacht. Meestal ervaren deze mensen met Manueel Therapie E.S.® al na enkele behandelingen een afname van hun klachten.

Zo kreeg ik onlangs een dame van middelbare leeftijd op mijn spreekuur, die problemen had met schaatsen, iets dat zij al vele jaren deed. Zij was maanden geleden al bij een orthopeed geweest, die een spierblessure in de bil constateerde. Mevrouw werd met enkele rekoefeningen naar huis gestuurd. Na de zomerperiode, waarin ze zonder klachten veel aan fietstraining deed, ging het na de eerste ijstraining direct weer mis. Bij onderzoek bleek die spierblessure nog steeds te bestaan. Maar belangrijker was de onderliggende oorzaak van deze blessure. Namelijk een bewegingsbeperking van diverse gewrichten waaronder de linker heup, het bekken en de lage rug. En wel op een dusdanige wijze dat dit uitge-

rekend met schaatsen voor problemen zorgde. Na drie behandelingen en een specifiek oefenprogramma voor thuis, kan mevrouw nu weer vrijwel zonder klachten 80 rondjes schaatsen. Dit is een mooi voorbeeld van de werkwijze van de Manueel Therapeut E.S.®, waarbij gezocht wordt naar de onderliggende oorzaak van een al langer bestaand probleem, dat in dit geval dus niet in de bil was gelokaliseerd. Heeft u te maken met nek-, rug-, schouder- of andere gewrichtsklachten die al langer bestaan? Kijk dan voor meer informatie op de website of maak een afspraak. Ik help u graag !!

Biemond

Manuele Therapie E.S.®

Henk Jan Biemond, Manueel Therapeut E.S.® Tel: 0252 229576

www.biemondmanueletherapie.nl


DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

10

Op de fiets naar SASSENHEIM n De eerste Europacup in Teylingen gaat op donderdag van start. Voor Daniel Harmzen weer een nieuw hoofdstuk om toe te voegen aan zijn lange sportcarrière bij TOP. Michelle Rozenbroek en Fenna Jagtman staan nog maar aan het begin. Voor alle drie is echter één ding hetzelfde: ze hoeven maar een paar honderd meter te reizen om de Europacup te spelen. Toen Daniel Harmzen (31) al in het eerste stond, speelde Fenna Jagtman (20) haar wedstrijden in de E1 en Michelle Rozenbroek (22) in de D1. Ze zijn spelers van de club, zoals dat zo mooi wordt gezegd, en spelen hun hele korfballeven bij TOP. Na het doorlopen van alle eerste teams bij de jeugd, maken ze tien jaar alle drie later deel uit van de selectie. Voor Harmzen betekent dat zijn wekelijkse wedstrijden in het eerste, Rozenbroek startte afgelopen zaterdag als basisspeelster en valt regelmatig in. Jagtman maakte dit seizoen haar debuut in de Korfbal League als invaller. MEER DAN EEN TOERNOOI

Tijdens de Europacup spelen ze alle drie hun wedstrijden. Het is een toernooi op zich, waar niet alleen de basisspelers in actie gaan komen. De strijd om de Europese titel begint op donderdag 12 januari en die dag speelt TOP zowel ‘s middags als ‘s avonds een poulewedstrijd. Ook op vrijdag 13 januari spelen de deelnemers twee wedstrijden op een dag. Dat is een flinke belasting en dus komen tijdens het toernooi

niet alleen de acht basisspelers in actie. “We weten nu nog niet precies wie tijdens welke wedstrijd spelen, maar het is de bedoeling dat iedereen wel minuten gaat maken,” legt Jagtman uit. Tijdens de voorgaande Europacups die TOP speelden, in Polen (2012) en Antwerpen (2015), kwamen de basisspelers -op een helft na- alleen in actie in de gewonnen finales. Dat wordt dit keer wel anders, verwacht Harmzen. “We zitten nu even moeilijk in de competitie. We zijn constant aan het wisselen in de vakken, dus we hebben ook veel tijd nodig om met elkaar in een ritme te komen en elkaar beter te leren kennen. Ik speel waarschijnlijk meer wedstrijden dan ik in eerste instantie had gedacht. En dat is ook oké, omdat er genoeg wedstrijden zijn om anderen speeltijd te geven. Het is voor ons niet enkel een toernooi, maar daarnaast ook een proces naar later,” doelt hij op het slot van de Korfbal League in april. SAMEN AAN HET ONTBIJT

Tijdens het toernooi verblijft het

Voor Fenna Jagtman, Daniel Harmzen en Michelle Rozenbroek is de Europacup een thuiswedstrijd. | Foto: Rene van Dam

team in hotel Van der Valk. Rozenbroek is er enthousiast over. “Als je hier drie dagen samen bent, dan heeft het wel toegevoegde waarde om met z’n allen in een hotel te slapen en veel bij elkaar te zijn. Het is toch iets unieks dat je met de Euro-

pacup kunt meedoen.” Harmzen is het daar mee eens, maar wil wel een kanttekening plaatsen. “Het voelt wel gek om als Sassenheimer daar te gaan slapen. Ik volg Michelle heel erg in het feit dat je het als groep wil beleven. Daar ben ik ook heel

erg voor. Aan de andere kant woon je hier op honderd meter vandaan en slaapt je eigen bed natuurlijk het lekkerst. En vooral vind ik dat we de club een kostenpost aanjagen die het niet kan gebruiken, dus daar heb ik wat moeite mee. Maar

2e Poellaan 32 2161 CL Lisse Tel. 0252-423304 • 0252-423385 E-mail: info@cornelissebanket.nl E-mail: margemaker.lida@gmail.com

Cornelisse Banket DE PARTNER VOOR BANKET EN PARTIJHANDEL VOOR UW SUPERMARKT w w w.dek linkenberg.nl

www.margemaker-lida.nl

Faas & van Iterson Ingenieursbureau Wattstraat 34 2171 TR Sassenheim 0252–234950 info@faasenvaniterson.nl www.faasenvaniterson.nl

J AVA

OF

NET.

ONTWIKKELAARS NODIG?

BEL 06 22 467 476


DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

de Europacup als de Europacup in Budapest was geweest, dan hadden we het ook moeten betalen. Ik hoop daarom dat we het goed kunnen gebruiken als meerwaarde voor andere dingen dan alleen de Europacup.” VRIJWILLIGERS

Naast de voorbereiding door de spelers, zijn er op de achtergrond vrijwilligers al maanden bezig om -in samenwerking met de gemeente Teylingen- het toernooi invulling te geven. Ruim 150 vrijwilligers zijn drie dagen lang actief, onder andere tijdens de kaartverkoop, als steward of achter bar in de kantines. De Europacup leeft binnen de club, merkt Jagtman. “Mijn nichtjes en neefjes zitten nog op de basisschool en zij kunnen -omdat de wedstrijden ook overdag gespeeld worden- op donderdag en vrijdag niet gymmen in de sporthal. Wel zijn ze met hun klas uitgenodigd om te komen kijken. Toen ze dat hoorden zijn ze meteen gaan kijken of ze tijdens een wedstrijd van TOP aan de beurt zijn!”

11

Match schedule Pool A

niet goed. Zij hebben begin januari nog hun hoofdtrainer ontslagen. Toch verwacht Harmzen de nodige tegenstand. “Ik weet nog dat we het in Polen in de finale best wel zwaar hadden met Boekenberg. Ze hanteren een hele andere speelstijl in België. Het wordt geen walk-over, maar traditiegetrouw horen wij wel te winnen.”

Pool B

1

TOP/Quoratio

Boeckenberg Korfbal Club

2

Korfbal Klub Brno

NC Benfica

3

Club Korfbal Vallparadis

Trojans Korfball Club

4

Kocaeli University Sport Club

KV Adler Rauxel e.V

5

Szentendre Kinizsi Honvéd SE

-

Day 1 12 January 2017 9:30

1

10:45

2

NC Benfica

-

KV Adler Rauxel e.V

12:00

3

Korfbal Klub Brno

Kocaeli University Sport Club

13:15

4

TOP/Quoratio

Szentendre Kinizsi Honvéd SE

14:30

5

-

-

15:45

6

Trojans Korfball Club

KV Adler Rauxel e.V

17:00

7

Club Korfbal Vallparadis

Kocaeli University Sport Club

18:15

8

Szentendre Kinizsi Honvéd SE

Korfbal Klub Brno

19:30

-

19:30 -19:50

Opening Ceremony

20:00

9

Boeckenberg Korfbal Club

Trojans Korfball Club

21:15

10 TOP/Quoratio

10:00

11

11:15

12 Szentendre Kinizsi Honvéd SE

Club Korfbal Vallparadis

12:30

13 KV Adler Rauxel e.V

Boeckenberg Korfbal Club

13:45

14 TOP/Quoratio

Kocaeli University Sport Club

15:00

15 NC Benfica

Trojans Korfball Club

16:15

16 Club Korfbal Vallparadis

Korfbal Klub Brno

17:30

17 -

-

18:45

18 Kocaeli University Sport Club

Szentendre Kinizsi Honvéd SE

20:00

19 TOP/Quoratio

Korfbal Klub Brno

21:15

20 Boeckenberg Korfbal Club

NC Benfica

9:00

21

Nr 5 pool A

Nr 5 Pool B

11:00

22

Nr 4 pool A

Nr 4 Pool B

13:00

23

Nr 3 pool A

Nr 3 Pool B

15:00

24

Nr 2 pool A

Nr 2 Pool B

17:00

25

Nr 1 pool A

Club Korfbal Vallparadis

Day 2 13 January 2017

FINALE

Na de poulefase, waarin TOP naar verwachting weinig moeite heeft met tegenstanders uit Catalonië, Tsjechië, Hongarije en Turkije, volgt op zaterdagmiddag 14 januari de finale. Dat de Belgische kampioen de tegenstander wordt, lijkt een zekerheid. Maar net als TOP draait ook de opponent Boeckenberg nog

-

-

Day 3 14 January 2017

www.dezwartschoonmaak.nl

18:45

Nr 1 Pool B

Medal Ceremony

Closing ceremony

Motorhuis zorgt voor mobiliteit Tijdens de IKF Europa Cup Korfbal

Persoonlijke ondersteuning in administratie en belastingen voet MKB, ZZP’ers en particulieren

DE NIEUWE CITROEN C3 Private lease vanaf:

€ 255,-

Leiden Verkoop & service Katwijk Opel service

OPEL KARL Private lease vanaf:

€ 229,-

Motorhuis Leiden, Vondellaan 80, Leiden, t 071 - 535 18 00, leiden@motorhuis.nl | www.motorhuis.nl Motorhuis Katwijk, Lageweg 22, Katwijk, t 071 - 402 92 03, katwijk@motorhuis.nl | www.motorhuis.nl

Dat is waar wij voor staan! Onze adviseurs helpen graag

QFC is een administratie- en belastingadvieskantoor, dat een toegevoegde waarde levert aan ondernemers en particulieren. Wij combineren onze jarenlange ervaring met een zeer persoonlijke aanpak. > > > > > > > > >

Verwerken administraties Salarisadministraties Jaarrekeningen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Belastingadviezen Prognoses Financieringsaanvragen Detachering

QFC Haarlem

QFC Den Helder

QFC Heerhugowaard

Mollerusweg 100 2031 BZ Haarlem

Polderweg 6 1782 EA Den Helder

Stationsplein 99 - Unit 174 1703 WE Heerhugowaard

023 553 33 00 info@qfc.nl

022 362 28 86 info@qfc.nl

072 576 29 80 info@qfc.nl


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl

Aanbiedingen! “De komende weken volop voordeel bij Baalbergen. Veel showroommodellen voor extra lage prijzen. Maar ook tijdelijke aanbiedingen. Super voordelige eetkamerstoelen bijvoorbeeld!”

SHOWMODELLEN MET HOGE

KORTINGEN!

Maand aanbieding De hele maand januari!

alle

eetkamerstoelen

6de stoel

Gratis!

FERRY Eetkamerstoel in leder Vintage (diverse kleuren) Elders 289,- Tijdelijk bij Baalbergen nú

209,Ook als armstoel van 369,- voor 269,openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur • Ambachtsweg 13 • 2222 ah Katwijk telefoon 071 - 4033179 • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl


cultuur

DE TEYLINGER

SASSENHEIM n Een grote groep

SASSENHEIM n Waar zijn de helden van vroeger? De mannen en vrouwen met lef en fatsoen. Mannen die vrouwen nog het hof weten te maken en voor vrouwen door het vuur gaan. Ze zijn er niet meer. Net nu daar zo’n grote behoefte aan is. Maar hoe hoog scoren de mannen van Niet Schieten nu eigenlijk zelf? In “Kusje er op” nemen zij zichzelf op vrijdag 13 januari in theater ‘t Onderdak eens flink de maat.

kinderen zien een plaatje van een appel als ze aan het woord appel denken. Kinderen en volwassenen die dat zien hebben een voorkeur voor visueel leren: de beelddenkers. Lisette Castelein vertelt op donderdag 2 februari tijdens een interactieve lezing in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42) waarom deze groep vastloopt in het onderwijs. Zij geeft informatie en concrete tips die door leerkrachten en ouders direct toepasbaar zijn om de beelddenkende kinderen weer tot leren te krijgen.

Met een grote grapdichtheid en een hilarische schijnlogica gaan Arend en Maarten in een ijzersterk verhaal de strijd aan met het groei-

Herkenbaar bij uw kind? Moeite met de leerstof, omdraaien van cijfers en/of letters, vertelt verhalen waarbij het soms de draad kwijtraakt, leest te langzaam of juist te snel waardoor het fouten maakt. Dan kan het best zo zijn dat uw kind beelddenkend is.

Toegangskaarten kosten 5 euro voor leden en 7,50 euro voor niet leden zijn te koop via www. bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balie van de bibliotheekvestigingen.

Film: Una via a Palermo SASSENHEIM n De film ‘Una via a

Palermo’ draait op donderdag 12 januari om 20.15 uur in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A).

Een warme zonnige zondagmiddag; de wind waait rustig over Palermo als twee vrouwen, Rosa en Clara, die samenkomen om de bruiloft van een vriend te vieren, verdwalen in de straten van de stad en uitkomen in een vuile smalle steeg: de Via Castellana Bandiera. Tegelijkertijd komt vanaf de andere kant ook een auto aan, bestuurd door Samira. Geen van hen wil ook maar toegeven aan de ander om aan de kant te gaan, en zo, opgesloten in hun auto’s, beginnen de vrouwen een duel om elkaar te intimideren. Ze weigeren te eten, te drinken en te slapen en zoals in elk duel is dit er één op leven of dood. Kaarten à 5 euro verkrijgbaar aan de kassa van ‘t Onderdak. Meer informatie op www.hetonderdak.nl.

Na inspanning ontspannen in de sauna?

www.theahoogervorst.nl

13

Op zoek naar hoffelijkheid in ‘Kusje er op!’

Lezing over beelddenken

In 2010 in door prof. dr. Jaap Murre van de Universiteit van Amsterdam aangetoond dat vanaf het vierde levensjaar kinderen de voorkeur krijgen voor één van de twee leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele leersysteem (beelddenken). Op de meeste scholen wordt lesgegeven via het verbale systeem. Het gevolg hiervan is dat kinderen die de voorkeur hebben voor het visuele leersysteem vastlopen op school, omdat hun manier van leren niet aansluit met dat wat er op school wordt aangeboden.

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

ende cynisme, de kusje-er-het-op mentaliteit en vooral met elkaar. Slecht één doel voor ogen het ware heldendom hervinden! Niet alleen voor zichzelf maar ook voor een mooiere wereld, Gewapend met stevige grappen en keiharde hilariteit en als dat niet werkt.... nou ja kusje er op. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www. het Onderdak.nl, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Jan Rot over zijn jaren ‘70 SASSENHEIM

n Jan Rot keert terug naar zijn jeugd in de voorstelling Jong & Veelbelovend - Mijn Jaren ‘70. Op vrijdag 3 februari staat hij op de planken van theater ‘t Onderdak.

Bram Bakker en Marjolijn van Kooten staan in het Trefpunt met de voorstelling Geen Paniek! . | Foto: pr.

Cabaret doorbreekt taboe rond angst en depressie WARMOND n Voor het eerst geven

Nederlandse theaters psychische ziekten een podium. Op zaterdag 21 januari om 20.30 uur is in Theater Het Trefpunt in Warmond de cabaretvoorstelling ‘Geen paniek’ te zien. Die gaat over angst en depressie met cabaretier Marjolijn van Kooten en psychiater Bram Bakker. Beiden hebben te maken met psychische klachten. De een als behandeling, de ander als patiënt. Bram Bakker is de eerste psychiater in Nederland die zijn kennis op deze manier deelt op de planken. “Met een theatervoorstelling bereiken we een groot publiek”, aldus de psychiater. “En dat is hard nodig om het taboe rondom angst, depressie en zelfmoord te kunnen doorbreken.” Ruim 20 procent van de Nederlanders kampt met angst en/of depressieklachten zoals paniekaanvallen, zelfmoordgedachten en

extreme somberheid. “De meesten isoleren zich omdat ze er niet over durven praten,” aldus Bakker. “Er is veel onwetendheid en vaak ook onbegrip vanuit de directe omgeving. Met alle gevolgen van dien zoals: arbeidsverzuim, toename van klachten en in sommige gevallen zelfdoding.”

“Ik ben pas zeventien, er kan nog zoveel komen. Ik ben pas zeventien, het leven lacht naar mij...” In een serie nieuwe liedjes keert Jan Rot terug naar zijn jeugd en beslissende wendingen in het leven: de eerste elfgespaarde voetbal, de eerste verliefdheid en de eerste keer op het podium. Ah, die jaren zeventig, van Toppop, Abba en de dood van Elvis. Toen beginnend fotograaf Anton Corbijn een dag voor Jan uittrok en idool Herman Brood ineens bij hem in de kleedkamer stond.

Jan Rot vertaalde krakers zoals alleen hij dat kan: van David Bowies Golden Years tot de zwoele disco van Rock your baby. In Jong & Veelbelovend blijft veel Oud & Vertrouwd: mooie liedjes, sterke verhalen en droge humor van een rasartiest. Met het lied “Stel dat het zou kunnen” uit deze voorstelling won hij de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied uit 2015. Liefde voor muziek en de drang jezelf steeds opnieuw uit te vinden, dat drijft zanger Jan Rot. ? De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro per stuk en en zijn verkrijgbaar via www. het Onderdak.nl, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

ER IS HOOP

Cabaretier Marjolijn van Kooten leed jarenlang aan een zware angststoornis. Met hulp van Bakker ontdekte ze haar grootste passie: cabaret. Ze volgde een theateropleiding en won in 2010 zilver bij het Amsterdams Kleinkunst Festival. Haar angst is onder controle. “Nu wil ik andere mensen met angstklachten laten zien dat er hoop is”, aldus Van Kooten. Ze schreef eerder al het boek Schijtluis over haar angsten en die van enkele bekende Nederlanders. Kaarten reserveren kan via www. theaterhettrefpunt.nl.

Het Gemengd Koor Sancta Maria is samen met het Leids Kamerorkest te gast in de Matthiaskerk. | Foto: pr.

Eucharistieviering met Nestkastjes bouwen in het optreden in Matthiaskerk Natuurcentrum WARMOND n Hoewel de lente nog

wel even op zich zal laten wachten breekt nu toch al weer de tijd aan voor het bouwen en ophangen van nieuwe nestkastjes. Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op zondag 22 januari van 14.00 tot 16.00 uur een middag nestkastjes maken in het centrum op recreatieeiland Koudenhoorn. Vogels houden namelijk niet van nieuwe spullen, dus het duurt een paar weken voordat het huisje oud genoeg is om het te betrekken. Daarnaast kan de nestkast in het voorseizoen ook prima dienst doen als schuilplek.

Voor de workshop vertelt Charlotte Mathijssen van de vogelwerkgroep Teylingen iets over vogels en hun behuizing en daarna worden er onder leiding van een timmerman de nestkasten vakkundig in elkaar gezet. De gemaakte nestkasten kan je of in je eigen omgeving ophangen of ergens een mooie plek op Koudenhoorn geven. VOORAF AANMELDEN

Deelname per kind bedraagt 10 euro. Vanwege de inkoop van het hout, is het noodzakelijk van te voren in te schrijven. Dat kan door een e-mail te sturen naar het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn op info@koudenhoornontdekken.nl.

WARMOND

n Het Gemengd Koor Sancta Maria en het Leids Kamerorkest geven op zaterdag 14 januari een concert tijdens een speciale eucharistieviering in de Matthiaskerk.

Het Gemengd Koor Sancta Maria (GKSM), afkomstig uit Noordwijkerhout, werkt al 49 jaar samen met het Leids Kamerorkest (LKO). Beide muziekgroepen zijn opricht door de in 2013 overleden dirigent en orkestleider Willem Jan van Geldre. De LKO staat momenteel onder leiding van dirigent René Nieuwint. De solisten van die avond zijn mevrouw Jansen (sopraan), dhr. Van den Berg (tenor) en dhr. Beugelsdijk (bas/bariton). De organist is mevrouw N. Disseldorp-Beugelsdijk.

Tijdens het concert wordt onder andere de ‘Messe solennelle’ gezongen. Dit muziekstuk werd gecomponeerd door de Fransman Charles Gounod in 1855, ter ere van st. Caecilia, de schutspatroon van alle zanger(e)s(sen) en muzikanten. Het is een groots muziekstuk voor een groot vierstemmig, soms zesstemmig, koor en uitgebreid orkest waarbij heel veel verschillende instrumenten worden ingezet. Het getuigt daardoor niet alleen van de grote muzikale begaafdheid, maar ook van de diepe religieuze intenties van de componist.

Het concert en de viering op zaterdag 14 januari beginnen om 19.00 uur.


Cambridge Weight Plan Stappenplan Met het Cambridge Weight Plan Stappenplan en de begeleiding van een consulent ga je van verantwoord afvallen naar bewust genieten. Op een manier die bij jouw leefstijl past. Maatwerk dus.

Cambridge

Cambridge consulent Sassenheim consulent Sassenheim Frieda Fokker Vijfmeiweg 20 2172VL Sassenheim T: 06-20363251 M: cambridge.sassenheim@ziggo.nl

Meer informatie en/of een afspraak maken? Neem contact met me op!

cambridgeweightplan.nl

Cambridge Weight Plan Stappenplan

Cambridge Weight Plan Stappenplan

Cambridge consulent Sassenheim Met het Cambridge Weight Plan Stappenplan en de begeleiding van een consulent ga je Frieda Fokker van verantwoord afvallen naar bewust genieten. Vijfmeiweg 20 Cambridge consulent Sassenheim Op een manier die bij jouw leefstijl past. Met het Cambridge Weight Plan Op een manier die bij jouw leefstijl 2172VL Sassenheim Maatwerk dus.

Met het Cambridge Weight Plan Stappenplan en de begeleiding van een consulent ga je 06-20363251 past. Maatwerk dus. Stappenplan en de begeleidingT:van Frieda Fokker M: cambridge.sassenheim@ziggo.nl Meer en/of een afspraak maken? vaninformatie verantwoord afvallen naar bewust genieten. cambridgeweightplan.nl Neem met me op!ga je van verantwoord Meer informatie en/of een eencontact consulent Vijfmeiweg 20afspraak Op een manier die bij jouw leefstijl past. 2172VL Sassenheim afvallen naar maken? Neem contact met me op! Maatwerk dus.bewust genieten. Meer informatie en/of een afspraak maken? Neem contact met me op!

T: 06-20363251

M: cambridge.sassenheim@ziggo.nl

MENTOREN GEZOCHT

cambridgeweightplan.nl

MAAKT U HET VERSCHIL? Stichting Mentorschap Haag en Rijn zoekt in de regio Noordwijk/Noordwijkerhout/Katwijk/Leiden e.o. vrijwilligers die MENTOR willen zijn Een mentor kan optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking, dementie, of een psychiatrische stoornis, niet meer in staat zijn om (geheel) zelfstandig beslissingen te nemen. Het betreft vaak mensen die geen familie meer hebben waar ze voor ondersteuning op terug kunnen vallen. Deze mensen wonen in een woonvoorziening of (nog) thuis. Mentorschap Haag en Rijn wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn, de zgn. immateriële belangenbehartiging. De vrijwillige mentor tekent een mandateringsovereenkomst waarmee hij/zij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt die bij het mentorschap horen. Hij/zij kan terugvallen op professionele ondersteuning. Er worden regelmatig themabijeenkomsten voor mentoren georganiseerd in het kader van deskundigheidsbevordering. Er wordt een onkostenvergoeding aan de mentor verstrekt. Wat doet Stichting Mentorschap Haag en Rijn? • Het werven en selecteren van vrijwilligers voor het mentorschap; • Zorg dragen voor scholing en ondersteuning van de mentoren; • de cliënt (die bij SMHR is aangemeld) en de mentor met elkaar in contact brengen; • verzorgen van de procedure naar de rechtbank.

Wij zoeken mensen die; “ gevoel” hebben voor mensen met dementie, een psychische of verstandelijke beperking; • in staat zijn indien nodig besluiten te nemen namens hun cliënt; • kunnen onderhandelen met zorg- en hulpverleners; • inzicht hebben in hun eigen handelen; • communicatief vaardig zijn; • bereid zijn regelmatig hun cliënt te bezoeken, tijd aan hem/haar te besteden; • minimaal een MBO-4 opleiding afgerond hebben.

Op donderdagavond 2 maart 2017 starten wij weer met een nieuwe cursus voor kandidaat-mentoren in Leiden.

(4 donderdagavonden achtereenvolgend van 19.00 - 21.30 uur) Heeft u belangstelling voor of vragen over het mentorschap, neemt u dan contact op met Herma Kappert, coördinator regio Leiden. Tel. 06-15070233 • Email: leiden@mentorschaphaagenrijn.nl • Website: www.mentorschaphaagenrijn.nl

”Totaalconcept voor vrouwen” ”Bailine® is de succesvolle methode voor individuele figuurvorming, voedingsadviezen, mentale training én pijnbestrijding. Bailine® is het totaalconcept voor vrouwen die fitter, strakker en met meer zelfvertrouwen in het leven willen staan.” Bailine® therapeute Tineke Switzar Bailine® Oegstgeest

MEER DAN FIGUURVORMING

Figuurvorming

Voedingsadviezen

Mentale motivatie

Goede voornemens? Kom in actie! Neem vandaag nog contact op en maak GRATIS kennis met Bailine®!

Pijnbestrijding

App iPad

Natuurlijke facelift

Bailine® Oegstgeest Irislaan 281 F 2343 CM Oegstgeest T 071-200 01 62 M 06-24 70 54 48

Kijk voor meer informatie op:

bailine.nl | bailineshop.nl


Begin 2017 met een OPGERUIMD HOOFD Neem afscheid van stress & drukte in je hoofd door gedachten die maar blijven malen Binnen één uur met totaal gemak je hoofd leeg maken van alles wat je belemmert het leven te leiden waarnaar je verlangt, zodat je RUST, RUIMTE en HELDERHEID in je hoofd, je lijf en je leven gaat ervaren. Iets voor jou?

Begin het jaar goed

Begin jaar goed goed het jaar goed Begin het het jaar Begin het jaar goed en start met en met start met en start met en start met ontzuren met met ontzuren en met ontzuren ontzuren ! !!! met !

Detoxen, ontslakken, sapkuren: dat kennen we allemaal. Maar voor een schoon, Detoxen, ontslakken, sapkuren: dat kennen we allemaal. Maar voor een schoon, n: dat kennen we allemaal. Detoxen, Maar ontslakken, voor eenis schoon, sapkuren: we allemaal. Detoxen, Maar ontslakken, voor een schoon, sapkuren: gezond en fit lichaam ontzurendat nogkennen veel belangrijker. belangrijker. Een juiste zuurgraad is dat kennen we allemaal. Maar voor een schoon, gezond en fit lichaam is ontzuren nog veel Een juiste zuurgraad is ren nog veel belangrijker. gezond Eenen juiste fit lichaam zuurgraad is ontzuren is nog veel belangrijker. gezond Een enjuiste fit lichaam zuurgraad is ontzuren is nog veel belangrijker. Een juiste zuurgraad is de de basis basis voor voor een een gezond gezond lichaam. lichaam. aam. de basis voor een gezond lichaam. de basis voor een gezond lichaam. Actief ontzuren doe je zo! Actief ontzuren doe je zo! Actief ontzuren doe je zo! Om je lichaam weer in balans te krijgen, kun je actief gaan te krijgen, kun je actief Omgaan je lichaam weer in balans te krijgen, kun je actief Omgaan je lichaam weer in balans te krijgen, kun je actief gaan ontzuren. Door Door elke elke dag dag basisch basisch water water te te drinken, drinken, extra extra ontzuren. h water te drinken,bicarbonaten extra ontzuren. Door elke dag ontzurende basisch waterbaden te drinken, extra ontzuren. Door elke dag basisch water te drinken, extra te slikken, te nemen bicarbonaten te slikken, ontzurende baden te nemen rende baden te nemen te slikken, ontzurende te nemen en bicarbonaten ontzurende kruidenthee te drinkenbaden worden de bicarbonaten te slikken, ontzurende baden te nemen en en ontzurende kruidenthee tetedrinken worden de en ontzurende kruidenthee te drinken worden de drinken worden deopgebouwde ontzurende kruidenthee drinken worden de zuurresten afgevoerd. Daarnaast is het opgebouwde zuurresten afgevoerd. Daarnaast ishet het oerd. Daarnaast isbelangrijk het opgebouwde zuurresten afgevoerd. Daarnaast opgebouwde zuurresten afgevoerd. Daarnaast is het om zoveel mogelijk basische voedingiste belangrijk om zoveel mogelijk basische voeding te belangrijk om zoveel mogelijk basische voeding te basische voeding te belangrijk om zoveel mogelijk basische voeding eten, zoals groenten, fruit, noten en zaden. Het te eten, zoals groenten, fruit, noten en zaden. Het eten, zoals groenten, fruit, noten en zaden. Het en en zaden. Het resultaat eten, zoals groenten, fruit, noten ener zaden. Het van deze ’way of life’ mag zijn: een mag er zijn: een resultaat resultaat van deze ’way life’ mag er er een van deze ofoflife’ mag zijn: een resultaat van deze ’way of life’ mag er zijn: een ontzuurd lichaam is’way schoon, gezond en heeft ezond en heeft ontzuurd ontzuurd lichaamisisschoon, schoon,gezond gezond en en heeft heeft ontzuurd lichaam is schoon, gezond en heeft meer energie! lichaam meer energie! meer energie! meer energie!

518

BEGIN 2017 MET EEN

OPGERUIMD HOOFD Neem afscheid van stress & drukte in je hoofd door gedachten die maar blijven malen Binnen één uur met totaal gemak je hoofd leeg maken van alles wat je belemmert het leven te leiden waarnaar je verlangt, zodat je rust, ruimte en helderheid in je hoofd, je lijf en je leven gaat ervaren. Iets voor jou?

Ontvang nu bij 3 sessies binnen 2 maanden de 3e sessie met 40% kor>ng.

r naa Kom wninakraer l a atkiesl l oemng oKnoKzm r ozreww ininkeips voo n e z -toersrgtasrtatritsirsps opnH or g tesetirpi s sstr tie vovoHe-ntsem p te trmeaer pH innefonmmeeratie rmatie einfom or

inf

Ik help jou de beste versie van jezelf te zijn!

www.gunjezelDetbeste.nl ernazuidhoek@gmail.com 06- 28876686

r naa Kom winkel onze r gratis s voo ststrip te pH- n meer e matie r info

Ontvang nu bij 3 sessies binnen 2 maanden de 3e sessie met 40% korting.

Ik help jou de beste versie van jezelf te zijn! www.gunjezelfhetbeste.nl ernazuidhoek@gmail.com Voorhout • 06 - 2887 6686

Hoofdstraat 206 - T: 0252 211 518

Hoofdstraat 206 - T: 0252 211 518

Hoofdstraat 206 - T: 0252 211 518

Hoofdstraat 206 - T: 0252 211 518

De juiste opvang bij jouw nieuwe start Er komt wellicht een moment dat je als ouder weer wilt gaan werken, nadat je in de afgelopen tijd druk bezig bent geweest met het zorgen voor je kind. Dan is het zaak om een goede kinderopvang te kiezen. Waar moet je op letten bij het zoeken van de juiste kinderopvang voor jou en je kindje? Let allereerst op de sfeer: zijn de kinderen blij? Hoe gaan de leidsters om met bijvoorbeeld ruziënde kinderen? Bij Pimmetje kunnen kinderen lekker spelen, waarbij ze tegelijk sociale vaardigheden oefenen. Ook gaan ze geregeld naar buiten, waar ze allerlei activiteiten kunnen doen. Vanaf de babytijd tot aan de 4-jarige leeftijd zitten de kinderen in dezelfde groep en hebben ze altijd dezelfde leidsters.

Ook de kwaliteit van de opvang is belangrijk. Dat ligt voor de hand, maar kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Pimmetje is HKZ-gecertificeerd, wat aangeeft dat de opvang allerlei kwaliteitsaspecten op orde heeft. Let er ook op dat de opvang flexibel omgaat met opvangtijden, zodat die aansluit bij jouw wensen en jouw werktijden. Naast dagopvang biedt Pimmetje ook naschoolse opvang aan voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar uit verschillende scholen in Leiden en Oegstgeest. Omdat beide kleinschalig zijn, gaan de kinderen bij Pimmetje niet op in de grote massa. Het maken van een nieuwe start op de arbeidsmarkt is vaak al lastig genoeg, en dan is het belangrijk dat je je kind met een gerust hart kunt toevertrouwen aan een kinderopvang.

Kinderdagverblijf Pimmetje

Rijnsburgerweg 140, 2333 AH Leiden Rijnsburgerweg 21, 2334 BC Leiden 071-5157047 • www.pimmetje.nl

Laat u resetten bij sportmassagepraktijk Voorhout Quantum Reset is een alternatieve manuele therapie waarbij het natuurlijk herstelproces van het menselijk lichaam geactiveerd wordt. Het lichaam krijgt een subtiel duwtje van de behandelaar waardoor het in beweging komt. De bewegingen worden geregisseerd door het lichaam zelf. Op deze manier kunnen blokkades worden opgelost en kan het lichaam zich ontspannen. U ondergaat de behandeling staand en gedeeltelijk zittend op een krukje. Voor deze behandeling hoeft u zich niet te ontkleden. Quantum Reset helpt o.a. bij fibromyalgie, migraine, CANS/RSI, hernia en andere rugklachten en bij een burn-out. Het geeft ook een heerlijk ontspannend gevoel. De behandeling is pijnloos en werkt direct. Met Quantum Reset kunnen we het lichaam helpen om zich “uit te lijnen”. Voor alle duidelijkheid: de behandelaar laat de botten en wervels niet bewegen; dit gebeurt door de zelfgenezende kracht en lichaamsintelligentie van uw eigen lichaam. Over het algemeen nemen de klachten na 2 – 3 behandelingen merkbaar af of zijn ze helemaal verdwenen. Kortom Quantum Reset activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam en geeft u nieuwe (lichaams)energie. Voor wie is Quantum Reset? Eigenlijk voor iedereen, behalve als u open wonden heeft. Komt u niet van uw lichamelijke klachten af, bent u uitgedokterd of heeft u er genoeg van om voortdurend pijnstillers te slikken? Laat u dan resetten! Quantum Reset wordt gebruikt naast de reguliere geneeskunde, fysiotherapie of andere (alternatieve) therapieën en massage, niet in plaats van! Een Quantum Reset duurt ongeveer een uur en kost € 40. Over sportmassagepraktijk Voorhout Sportmassagepraktijk Voorhout biedt naast Quantum Reset sport-, ontspannings- en stoelmassages aan voor particulieren, bij bedrijven en op (sport)evenementen. Sportmassagepraktijk Voorhout: tijd en aandacht voor uw gezondheid. Kijk op www.sportmassagepraktijkvoorhout.nl of bel 06-10857567 voor meer informatie. Eventueel kom ik aan huis. Laat u óók verrassen en verbazen door Quantum Reset in 2017.


Go go! h t r o N

HOI, 7e EN 8e GROEPERS + OUDERS! Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten kennismaken met onze school. De Open Dag is een echte ‘doedag’. Alle schoolvakken presenteren zich. Je kunt bijvoorbeeld proefjes doen of een lesje volgen. Zo leer je ons beter kennen en ervaar je de sfeer op het Northgo College.

1

28

FEB

JAN 10:00 - 14:00 uur Open Dag Doorlopend Programma

2017

19:00 - 21:3

0 uur

nd Ouderavo or ouders vo al ia ec Sp / verzorger

2017

Speciaal voor ouders/verzorger Je hebt alle scholen gezien en het Northgo College staat bij je favorieten. Maar juist je ouders hebben nog wel wat vragen. Speciaal daarvoor organiseren wij op 1 februari deze ouderavond.

school voor mavo, havo, vwo

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten van 19 tot 21 januari op het traject Amsterdam CS - Warmond een slijptrein. Woont u in Sassenheim of Warmond in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

foto: Peter Honig

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing.

Leuke bijbaan, goede verdiensten Bezorg(st)er

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509. Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480 Te huur per direct: zomerhuisje aan de Buitensluisstraat 51 te Katwijk. Tel 071-4015301 of 06-21708268. Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Reklamediensten de Schakel is per direct op zoek naar bezorg(st)ers voor:

De Teylinger Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het vouwen van de folders die met de krant mee bezorgd moeten worden. Het betreft een aanstelling voor het één keer per week lopen van één of meerdere wijken. De volgende wijken komen binnenkort beschikbaar: • Sassenheim, omgeving Lansiershof / Tournooilaan • Sassenheim, omgeving Jupiterstraat / Mercuriusstraat • Voorhout, omgeving Bizetstraat / Componistenlaan Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: info@de-schakel.nl.

Modelspoorbeurs Leiden 21/1 Zaterdag 21 januari. Buurtcentrum Matilo Zaanstraat 126 Leiden. Entree Gratis. Open van: 10:00 uur PARKET-PLANKENVLOER SCHUREN & AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06-20401577 Katwijk. Uw oude vloer weer als nieuw! PAARDENSTALLING TE HUUR! In Noordwijkerhout op 15 min. loopafstand van de duinen en het strand heb ik 3 boxen te huur voor een merrie of een ruin. Eigen zadelkast, toilet en keuken met warm water, afspuitplek en ruime paddock. Totaal is er plek voor 4 paarden of pony’s. € 260,- per maand inclusief hooi, stro, binnen- en buiten zetten en 3 keer per dag voeren. Bel: 06-13507433

n** i n i l l a - lal

,8-, 8 3 3 € K€ K P P A A

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Leve de Bollenstreek COLUMN n Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Leve de Bollenstreek. Dat is de titel van een gloednieuw tv-programma op Bo, de omroep van de Bollenstreek. Het programma is maandag 16 januari vanaf 19.00 uur voor het eerst te zien. Leve de Bollenstreek moet een programma worden zoals de titel al zegt: we laten graag zien welke mooie zaken er zijn in de Bollenstreek en hoe er aan mooie ontwikkelingen gewerkt wordt. Het is een programma met vier gasten aan tafel. Twee gasten zijn die week in het nieuws, de andere twee gasten hebben een directe link met de Bollenstreek. Dat betekent dat er elke week ondernemersnieuws te zien zal zijn. Een keer in de maand gaat het over de geschiedenis van de Bollenstreek. En die mooie, open Bollenstreek met die prachtige velden, die krijgt via vakorganisaties extra aandacht. Wist u dat de bollensector steeds duurzamer wordt? Wist u dat er hard gewerkt wordt aan het slopen van oude gebouwen om de streek weer mooi en open te maken? Weet u hoe groot de export is en waar al die bollen naar toe gaan? Kijk naar Leve de Bollenstreek en u leert uw eigen, mooie omgeving beter kennen. Het programma is ook op een unieke manier ontstaan. Ik was altijd al verbaasd over hoe veel mensen los van elkaar bezig zijn met de Bollenstreek. Daar heb ik een keer over gepraat met Leonie Stortenbeker, organisator van het maandelijkse Flower Science Café in Lisse, en zo ontstond het idee om met meerdere partijen te brainstormen over een gezamenlijke actie. Leonie zorgde binnen no time dat iedereen aan tafel zat. De resultaten: iedereen kent iedereen nog beter, Leve de Bollenstreek gaat starten en de innovatierubriek in het Leidsch Dagblad krijgt ook een stimulans. Nu we het toch hebben over het Leidsch Dagblad. Een op de vier redacteuren krijgt daar ontslag. Reden: bezuinigingen. Omroep West krijgt jaarlijks 800.000 belastinggeld. Wie steekt er meer energie in de Bollenstreek: het Leidsch Dagblad (dat 0 euro krijgt) of Omroep West? Laten we in Nederland de journalistiek eens op een fatsoenlijke manier organiseren. Met een gelijk speelveld voor iedereen. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar laten we snel starten, want anders is het voor het Leidsch Dagblad te laat.

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

17

Harmonie St. Matthias kroont vrijwilliger van het jaar n Wisselbeker voor Paul Flach WARMOND n De nieuwjaarsborrel van Harmonie St. Matthias heeft er een nieuwe traditie bij: voor de eerste keer is er een vrijwilliger van het jaar gekozen. Die eer - en wisselbeker- gingen naar een verraste Paul Flach. In de knusse woning van fagotspeelster Margreet van Schie kwamen de harmonieleden op maandag 2 januari samen om het nieuwe jaar in te luiden. Na een toost op een nieuw muzikaal jaar nam bestuurslid Floor Peters het woord: “Een vereniging draait op enthousiaste leden en vrijwilligers, die naast het musiceren een extra taak op zich nemen. Het vele goede werk wat deze leden gevraagd en ongevraagd verrichten wordt wel gezien, maar is toch onderbelicht. Vandaar dat het bestuur nu een wisselbeker voor de ‘Vrijwilliger van het jaar’ in het leven heeft geroepen.” DIK VERDIEND

De eerste winnaar van de beker is Paul Flach. “Een man die met veel inzet en enthousiasme vorm geeft aan de concertcommissie,” motiveert Peters de keuze. De concertcommissie regelt alle zaken die nodig zijn bij een concert zoals de aankleding van de zaal, de barbezetting, kaartverkoop, lootjes, ac-

Paul Flach ontvangt de wisselbokaal uit handen van bestuursleden Floor Peters (l) en Marjolein Smulders. | Foto: pr.

tiviteiten tijdens de pauze en het vervoer bij concerten buiten Warmond. Heel wat inspanningen die in een kort tijd geregeld moeten worden. “Daar zijn we heel trots op en daarom heeft Paul de beker dik verdiend”, vult mede-bestuurslid Marjolein Smulders aan. Enigszins beduusd neemt Flach de beker en felicitaties in ontvangst.

Hij vertelt bescheiden dat hij de prijs niet alléén verdiend, maar eigenlijk toekomt aan de hele concertcommissie. Hij vindt het voor zichzelf belangrijk om iets voor de vereniging te doen: “Je moet iets achterlaten als je vertrekt.” SNERT-CONCERT

Na de borrel is St. Matthias doorgegaan waar het is gebleven en

repeteert de harmonie voor het volgende concert. Op zondag 5 februari staan ze in het Trefpunt met het ‘Snert-concert’. Het optreden begint om 16.00 uur en zoals de naam al verraad, kan het publiek na afloop blijven eten en genieten van erwtensoep, gesponsord door de lokale slagerij. Voor meer informatie over het concert, kijk op www.sintmatthias.nl.

St. Cecilia huldigt jubilaris Gemeente verkoopt pand voor 1 euro aan SOS VOORHOUT

n Muziekvereniging St. Cecilia heeft één van haar muzikanten afgelopen zondag 8 januari flink in het zonnetje gezet. Trombonist Dennis van Gent kreeg een onderscheiding vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap bij de vereniging.

kant laten overhalen om de trombone op te pakken (“Zo’n grote jongen als jij moet gewoon trombone gaan spelen, dat past beter bij jou”). Hij heeft er geen moment spijt van gehad. Hij heeft zijn C-diploma gehaald en inmiddels is de trombone helemaal ‘zijn’ instrument.

De jubilaris had het afgelopen jaar zijn jubileum bereikt. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van St. Cecilia in het Voorhoutse evenementencentrum @hok werd Dennis van Gent dan ook naar voren geroepen en toegesproken door voorzitter Marcel Floor.

LIEFDE

Van Gent begon in 1991 op de kleine trommel en heeft behoorlijk wat jaartjes in de drumband op straat gelopen. Ook heeft hij korte tijd als slagwerker het harmonieorkest versterkt. In 1998 was het tijd voor wat afwisseling en wilde hij op een blaasinstrument gaan spelen. In de eerste instantie dacht hij aan de trompet, maar uiteindelijk heeft Dennis zich door een mede-muzi-

Van Gent speelt al vanaf de oprichting bij de drumfanfare van St. Cecilia en zit ook al vele jaren bij het harmonieorkest. Daarnaast is hij muzikaal leider bij blaaskapel De Mexicano’s en speelt hij met plezier zijn partijtjes bij het koperensemble Brasso. Ook achter de schermen doet de jubilaris veel. Hij organiseerde in het verleden bijvoorbeeld het jaarlijkse werkweekend van de drumfanfare en zit ook al weer vele jaren in de muziekcommissie van het harmonieorkest. Zelfs zijn vrouw Leonie, die vorig jaar al haar 25ste jubileum vierde, heeft Dennis ontmoet via St. Cecilia.

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

Dennis van Gent krijgt de zilveren insigne opgespeld door zijn vrouw Leonie.

SASSENHEIM

n De Stichting Oud Sassenheim (SOS) is de nieuwe eigenaar van het pand aan de Kagerdreef 72. Op 3 januari heeft het college van B&W besloten het leegstaande pand, voor het symbolische bedrag van 1 euro te verkopen aan de stichting. Hiermee komt een langgekoesterde wens van de SOS in vervulling: een eigen locatie waar een cultuurhistorisch centrum van Sassenheim tot bloei kan komen.

De voormalige peuterspeelzaal aan de Kagerdreef 72 staat al een aantal jaar leeg. De Stichting Oud Sassenheim (SOS) was op zoek naar een centrale locatie voor haar collectie en haar activiteiten. De stichting stelde daarom aan de gemeente voor het pand over te nemen. De SOS zorgt voor al het onderhoud en voor een grootscheepse verbouwing van het pand. CULTUURHISTORISCH CENTRUM

De gemeente stelt het pand beschikbaar voor het symbolische bedrag van 1 euro. Dit past binnen het beleid van de gemeente van het faciliteren en het gebruikmaken van de eigen kracht van verenigingen en inwoners, zegt wethouder Kees van Velzen. “Ik ben zeer verheugd dan we een pand, dat al enkele jaren leeg staat, weer een mooie invulling kunnen geven en daarbij ook een vereniging kunnen helpen aan een vaste locatie. Het college is ervan overtuigd dat deze oplossing voor de Stichting Oud Sassenheim een unieke kans is om een cultuurhistorisch centrum op te zetten waar velen de historie van Sassenheim kunnen terugzien. Ik wens de SOS daarbij veel succes!”.

WISSELEXPOSITIES

Stichting Oud Sassenheim houdt zich bezig met de cultuurhistorie van Sassenheim en spant zich in voor het behoud van Sassenheims erfgoed en beeldbepalende panden. De stichting telt ruim 900 donateurs. Op dit moment huurt de stichting ruimte in de Molen van Speelman en de Julianakerk. Voorzitter Alfred Pop: “De Stichting Oud Sassenheim zoekt al jaren naar een eigen onderkomen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij dit pand nu kunnen overnemen. We gaan de lokalen gebruiken voor het inrichten van wisselexposities, het houden van lezingen, inloopbijeenkomsten en vergaderingen”. Ook het archief van de stichting wordt in het gebouw ondergebracht. Met het besluit van het college kan de verkoop geregeld worden bij de notaris. Zodra alles rond is, vindt in februari een officiële feestelijke sleuteloverdracht plaats.

500 calorieën per uur verbranden?

Dat doe je bij:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57


I N DI V ERS ”VARIANT” I N DI V ERSE I N DI V ERSE U ”VARIANT” ”VARIANT” € 2.195,- € 799,€ 799,€ 2.195,€ 2.195,€180/799,180/ 2 00 180/ 2 00 2 00 • wi t o f • wi • wi t o t f o b f e b u e k MING ING NG

Van €SENACTIE 4119,€ 4119,Van Van € 4119,€ 4119,• Buffetkast, • Buffetkast, -set + opstahulp ASSENACTIE w w • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, • Buffetkast, € 10 pocketveer afgedekt me leder t met koudschuim + opstahulp NACTIE w w e uit: 3 verschillende rugleuningen Van € 1995,g in Nederland geproduceerd etkast, € 1095,€ 1095, pocketveer afgedekt met kouds pocketveer afgedekt met koudschui m leder leder udschuim koudschuim verschillende 3 verschillende rugleuningen rugleuningen Van € 1995,Van € 1995,Nederland geproduceerd ederland geproduceerd hrstelbaar verstelbaar met opstahulp voor , 0 0 € 2 0 . € 2995,met opstahulp voor lbaar met opstahulp voor 1 e€etprijs €.0sta-op • 4 eetkamer• 4 eetkamer€ 2495,€ 2495 0R0TI,NG€ 2495,€ 2995,€ 2995,,-eetkamer5 1 Alleen 90/200 Nu 9,-5,9 • 4 eetkamer• 4 eetkamer• 4 eetkamer• 4 € .4 19.55ter 1 Bretagne € 2495,€ € Relaxfauteuil met functie n n a 4 verschillende armleuningen a v ,v Alleen Alleen 90/200 90/200 5 f r O 9 o e kamert G K .5 .4 s le 2495,€ 2495,495,€ 2495,1 1 N n n € € I I I Relaxfauteuil Relaxfauteuil met met sta-op sta-op functie functie n - 4 verschillende armleuningen armleuningen KORT r-verschillende er va In stof van In le eet met: stoelen, stoelen, € 1095,met: : stoelen, stoelen, stoelen, stoelen, € 1095,€ 1095,- 4 verschillende maten (extra small, small, medium en95 large) Meubelset Meubelset Experience , , 5 en, 9 0 verschillende 4 verschillende maten maten (extra (extra small, small, small, small, medium medium en large) en large) . 9 Van € 5495,1 € € 5,oudschuim , nkstel R , R 5 5 O O 9 Grote fauteuil G O O 0 % . 9 5,5495,V V 1 € uim € el R R ankstellen O Grote fauteuil Grot Grote fauteuil Grote f O 0 • Tv-dressoir, • • Tv-dressoir, • O O V V stellen llen 5 Grote fauteuil Meubelset Meer dan 100 kleuren leer • Tv-dressoir, • Tv-dressoir, • • • Tv-dressoir, • Tv-dressoir, • • % G Grote fauteuil Grote fauteuil eer -•Costa Meer dan dan kleuren 100 kleuren leer leer ressoir, • 100 0 oofdbord ING SET • TV 5 dressoir nu demo-set T ,T dbord R mo-set et O m K1995,IRNA1995,Van € salontafel, salontafel, • led m m T V •1995,Salontafel Degelijke kwaliteit S salontafel, R Van Van € € salontafel, salontafel, salontafel, • leder • leder gte O Velda Velda C w w egelijke Degelijke kwaliteit kwaliteit T A K trische) boxsprings ntafel, • leder • leder M Vast voor w w w w •leder Dressoir 2 S • Eettafel he) boxsprings boxsprings • • leder er • leder A wRelaxfauteuil Relaxfauteuil met sta-op Vast Vast duceerd ATR functie • eettafel, • eettafel, w w M Levertijd 2-3 weken Relaxfauteuil met sta-op functie met sta-op functie - eettafel, Dressoir erd • TV dressoir 2 • eettafel, • eettafel, • eettafel, • • 4x luxe Van 1595,vertijd Levertijd 2-3 weken 2-3 weken 10 • Elektrisch verstelbaar P€ etveer matrassen fel, R Van € 1595,Van € 1595,O F € 1095,sch ektrisch verstelbaar verstelbaar m ITEER m O er van €719 1.495,•XH2225 XH KATWI J K AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 m Meubelset Meubelset Experience •matrassen Salontafel € 1095,€ 1095,- TV99 dressoir armfauteuils m van € 1.495,van € 1.495,5€WEG 25atrassen •2995,2225 XH25KATWI KATWI J K AAN J K ZEE AAN • ZEE T (071) • T (071) 40 129 40 64 129 • F 64 (071) • F (071) 40 719 40 99 719 99 P • hoekbank • hoekbank R Comfort • hoekbank • hoekbank • hoekbank • hoekbank OFITE

HOME & LIVING 2.195,€ 2.195,€ 799,€ 799,2.195,195,€ € 2.195,2.195,799,799,€ € 799,799,€ € 7 € 1.695,LAUSAN • el e k. bodem • mat r a sbescher m er • l e di k ant € € 1.695,1.695,LAUSANN LAUSANNE L • el e k. • bodem el e k. bodem mat r • a sbescher mat r a sbescher m er • l m e di er k • ant l e di k ant SANNE LAUSANNE Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN € 2995, ANNE LAUSANNE NNE LAUSANNE € 2995, € 2995, 0uks uils 40 stuks €2.195,2.195,50% €799,799, relaxfauteuils ±relaxfauteuils 40stuks stuks relaxfauteuils relaxfauteuils ± 40± relaxfauteuils €stuks €stuks 2.195,€799,€relaxfauteu

el, ubelset ‘Nature Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ lset ‘Nature Oak’ Meubelset Oak’ roduceerd ceerd in in I ‘Nature G T Van Van € 1995,€ 199 SPRINGSET PRINGSET N R € 2995,€ 2995,• wi t of • wi beuken t of beuken • pocket • pocket v eer m v at eer r a s m at r a s N DIVERSE UITVOERINGEN I G Comforthoogte 95,k’ O T N K I R elektrisch verstelbaar G T O € 2995,€ 2995,€ 2995,€ 2995,Van N R IVERSE UITVOERINGEN VERSE UITVOERINGEN K Comforthoogte Comforthoogte duceerd in I voor O T K R • handwish elektrisch verstelbaar O leer, Van €sta-o 411 Vansta-op € 4119,en relaxfauteuil Variant in leer, delaxfauteuil in7-zone Kin voor d, hoekbank met •Relaxfauteuil handwish • handwish Van € 4119,VanRelaxfauteuil € 4119,Variant xfauteuil Variant invoor leer, one bank Relaxfauteuil metmet sta-op functi fu KLIMATISEREND

OPTIMALE VENTILATIE

COMFORTABEL

DUURZAAM

STRALINGSVRIJ

KLIMATISEREND

OPTIMALE VENTILATIE

COMFORTABEL

DUURZAAM

STRALINGSVRIJ

atdeaseuwe r,ageprnieuwe s,ogeprduceer oWij€collecties duceer ocollecties duceer d795,maken geprnieuwe dWij795,€maken icollecties n€-795,i-nd i-nplaatsplaatsvoorvoordeden € 495, € 495, € 495, MING MING ING Keuze ui t : 3 ver s c h i l e Keuze Keuze ui t : ui t : 3 ver 3 ver s c h s i c l h e i nde l e nde r u € 799, € 799, € 799, nu € 1. 2 95, nu € 1. 2 95, nu € 1. 2 95, • e l e k . b o d e • e • l e k l . k b . o b d o e d m e m • m rERLENGD! l7-and,z7-onez7-oneantracizoneantracieantracit etRELAXFAUTEUILS et € 799, nd,RLENGD! ,VERLENGD! € 799, € 799, V a n € 2 0 9 , V a n € 2 0 9 , V a n € 2 0 9 , RELAXFAUTEUILS RELAXFAUTEUILS 4 ver s c h i l e 4 ver 4 ver s c h s i c l h e i nde l e nde ar IN DIVERSE UITVOERIN Hoekbank DIVERSE UITVOERINGE IN INDIVERSE UITVOERINGEN Hoekbank Hoekbank edekt metkoudskoudschuichuimchuim m kt95,-5,1.695,met,-1.-895,met- kouds HoekbankRelRelaxfauteui Hoekbank Hoekbank axfauteui aRelxfauteui ls ls ls

€ € 2. 2 ” €€151€95Hoe19,5-9,Ho- ,-

HOME & LIVING Comfortable hoog-laag bedden Van € 1095, € 795, Van € Van 1095, € 1095, € 795, € 795, € 799,± 40 stuks relaxfauteuils € € 799,799,0 40 stuks stuks relaxfauteuils relaxfauteuils K Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN 49,CTIE* JKE A I L E D IE* TIJ E ACT K J I L TIJDE

50% Wij maken plaats voor

9,xfauteuils uteuils auteuils •-ttopper zwart ofinantraciet 95,Meubelset huim topper bank i n stof N antraciet of antraciet pper Comfortable hoog-laag bedden stof i n stof U € 995,! Hoekbank w w € 995,€ 995,N Hoekbank Hoekbank w w U setprijs setprijs Elektrisch ge potenset ! 5,€ 799,i n stof en l e er setprijs setprijs setprijs setprijs € 1.695,Elektrisch Elektrisch nset otenset GEN € 799,€ 799,Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN i n stof i n stof en l e en er l e er s3095,w € € 1.695,1.695,Ne2,5 w w Van € 3095,€ 2495,e Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN G n € 3095,€ 2495,€ 2495,Vast e e maten en kleuren leverbaar! = G G Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN en enVast kleuren en Vast kleuren leverbaar! leverbaar! = = Matras Van € 5495,Van € 5495,2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel Meubelset Van € 5495,Van € 5495,Van € 5495,Van € 5495,€ 995,50% 2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel relaxfauteuils Meubelset ‘Nature Oak’ Comfortable hoog-laag bedden 5495,€ € 995,995,50% 0% el laxfauteuils xfauteuils 2eComfortable gratis!P Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset ‘Nature Oak’ Meubelset 5,2e gratis! 2e gratis! hoog-laag bedden NGSET Meubelset • nuMeubelset demo-set • nu demo-set met ee i n l e er e ET SET P P Comfortable hoog-laag bedden • nu demo-set • nu demo-set • nu demo-set • nu demo-set c i n l e er i n l e er e e nu Boxspring Care BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Comfortable hoog-laag bedden Van emo-set h c c E nu nu V Van Van €uniek 1995,€ 199g L Elektrisch et h h A Comforthoogte Comforthoogte H • Buffetkast, Van € 1995,Van € 1995,Elektrisch Elektrisch Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte ASSENACTIE w voor voor • Buffetkast, • Buffetkast, Van € 1995,Van € 1995,€SENACTIE 1995,Van € 1995,NACTIE w voor voorwvoor voor Relaxfauteuil met sta-o Matrassen Relaxfauteuil met sta-op fu Relaxfauteuil met sta-op functi Re € 1.895,S J I stof vanaf R met sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op functie € 1.895,€ 1.895,L • 4 eetkamerP Meubelset stof vanaf stof vanaf op ta-op functie functie Relaxfauteuil Relaxfauteuil met met sta-op sta-op functie functie • 4 eetkamer• 4 eetkamer€ 1 Comfortable hoog-laag bedden € 1095, € 1095,met een n leder • nog in In verpakking! stof en leder • nog in verpakking! 1095,1095,der •€nog in In verpakking! en leder •€Norma nog in verpakking! • 1095,nog in In verpakking! stof en leder nog in verpakking! n€•gset €Norma 2995,€stoelen, 2995,€095,1095,1095,Boxspri ngset Norma Boxspri nBoxspri €gset 2995,€ 2995,€stof 2995,€ 2995,T OP HE E OP HET

E

• Eettafel leder Costa Elektrische hoog-laag beddenVariant bieden allerlei mogeal een relaxfauteuil in leer, • TV dressoir en Variant in leer, elaxfauteuil in leer, • 4relaxfauteuil eetkamerstoelen Variant • 3 + 2 zits lijkheden om dehoofd til-, verzorgings- of transferhande• Salontafel d Namen is een stoer uitgevoerd • Grote loungebank gazelle leer is een stoer hoofd • uitgevoerd Dressoir trisch verstelbaar met voor • Eettafel - Het hoofdbord Namen ismet een stoer uitgevoerd hoofdopstahulp lingen te vergemakkelijken. hNamen verstelbaar opstahulp voor rstelbaar met opstahulp voor Het hoofdbord Namen is een stoer uitgevoerd hoofd • Div. kleuren • Div. • 4xkleuren luxe bord. • TV dressoir

ER - Salontafel - Eettafel - Het hoofdbord Namen is een stoer uitgevoerd hoofd - Het bord. hoofdbord Namen is een stoer uitgevoerd hoofd - 4 eetkamerstoelen REKENVOORB - Dressoir EELD bord. elen welkebord. met een contrasterende kleur - Door de panelen welke met een contrasterende kleur van € 2.695,REKENVOORB - Grote loungebank • Salontafel • Div. stoffen welke met kleur - TV dressoir - Door de contrasterende panelen welke metmet een contrasterende kleurcentimeter vanarmfauteuils van € 2.695,€ 2.695,vo EELD Het Care bed is maar liefst 45 in hoog-een Door deaan panelen welke een contrasterende kleur garen elkaar gestikt worden. aar gestikt worden. Comfort Door de panelen welke met een contrasterende kleur • Eettafel garen aan elkaar gestikt worden. gestikt worden. leder - Verkrijgbaar ingelijk een vlakke of het elektrische uitvoering. van € 1.495,voor - garen Op verzoek kan dit ook kleurend. - Salontafel - div. kleuren teaan verstelbaar waardoor bed traploos in elke elkaar gestikt worden. rijgbaar in719 een vlakke of elektrische uitvoering. Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogean dit ook gelijk kleurend. Verkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoering. van € van 1.495,€ 1.495,voor voor HOE WERKT DEZE TIJDELIJKE ACTIE? e Op verzoek kan dit ook gelijk kleurend. s a WIJK ) 40 SLUISWEG AAN 99 ZEE 25 • • T 2225 (071) XH 40 129 KATWIJK 64 • F AAN (071) ZEE 40 • 719 T (071) 99 40 129 64 • F 719 (071 r • 4 eetkamerstoelen t garen aan elkaar gestikt worden. baar in een vlakke of elektrische uitvoering. a De fraai blinde capitonnering geeft het bord extra diepte. • 3 + 2 zits m dit ook gelijk kleurend. 2 719 99 AAN EG ISWEG 25 99 • • T 25 (071) • T 2225 (071) XH 40 129 XH KATWIJK 40 129 64 KATWIJK • 64 F AAN (071) • F AAN (071) ZEE 40 ZEE • 719 40 T (071) • 719 99 T (071) 99 40 129 40 129 64 • 64 F (071) • F (071) 40 40 -2225 2• luxe boxsprings. lijkheden om de til-, verzorgingsofstand transferhandeEettafel Verkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoering. gewenste hoogte te verstellen is. Een lage - DeZEE blinde capitonnering geeft het bord extra diepte. -- fraai Op verzoek kan dit ook gelijk kleurend. e ZEE capitonnering geeft het bord extra diepte. div. stoffen Verkrijgbaar een vlake of diepte. elektrische uitvoering. 2 luxe boxsprings. •kan Grote loungebank HOE WERKT TIJDELIJKE ACTIE? - Verkrijgbaar ingelijk een vlakke of elektrische uitvoering. gazelle leer DEZE eapitonnering boxsprings. - Op verzoek ditinbord ook kleurend. geeft het extra • 50% KORTING OP 2 MATRAS 1e matras : 1195 2e matras : 995 + tot 1e aal matras :: 219 11905 e 2 matras + GEMIDDEL: DE995 PR totaal : 2190 IJS: 219 0 / 2 = 109 5

* Deze actie loopt t/m 12 februari 2017.

* Deze actie loopt t/m 12 februari 2017.

GEMIDDELDE PR 50% van IJS:

5 = 547,50 2190 / 2 =109 lingen te invergemakkelijken. - Verkrijgbaar inluxe een pocketveer vlake of elektrische uitvoering. 1095 vereenvoudigd het en uitstappen. De hogere oxsprings. -boxsprings. 2blinde matrassen. 4 eetkamerstoelen 2 luxe Bij aankoop van twee matrassen uit verschillende prijsklassen geldt de n een vlake of elektrische uitvoering. De fraai capitonnering geeft het bord extra diepte. • Div. kleuren Dressoir PR IJS • Div. kleuren VOOR TWEE -boxsprings. 2 luxe pocketveer matrassen. 2 luxe -pocketveer 2 luxe boxsprings. de gemiddelde prijs. (Zie het rekenvoorbeeld voor uitleg). en vlake- of uitvoering. De fraai capitonnering geefteen het bord extra diepte. en comfortabele 50% 109 MA -elektrische 2 luxe matrassen. • korting 50% op KORTING OP 2 MATRAS TRvan ASSE N:5 = 547,50 stand zorgt voor gemakkelijke Nieuw! -matrassen. 2blinde luxe boxsprings. eings. pocketveer * - Dressoir -•Koudschuim topper. Verkrijgbaar in een vlake of elektrische uitvoering. Grote loungebank Div. stoffen 2190,00 TV dressoir 2 luxe pocketveer matrassen. geproduceerd Bij aankoop van twee matrassen uit verschillende prijsklassen geldt de Setprijs Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogocketveer matrassen. PR Koudschuim topper. s. IJS - Koudschuim topper. -- Verkrijgbaar intopper. een vlake of elektrische uitvoering. Comfort duceerd erd ,50VOOR TWEE - Dressoir op de gemiddelde prijs. (Zie(071) het rekenvoorbeeld voor uitleg). 71954799 5 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F 40 • korting 25%voor KORTING BIJ AANKOOP VAN 1 MATRAS verzorging. GOED SLAPEN BEGINT MATRASSEN: Koudschuim r! -719 TV dressoir veer matrassen. van € 2.695,2 luxe pocketveer matrassen. -Dressoir Salontafel 2 luxe boxsprings. div. kleuren Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. TWIJK KATWIJK AAN AAN ZEE ZEE • T (071) • T (071) 40 129 40 129 64 • 64 F (071) • F (071) 40 40 719 99 99 te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogeBij aankoop van 1 éénpersoonsmatras (t/m breedtemaat 120 cm) 16 219 Comfort 42 0,0 van € 2.695,voor van € 2.695,voor schuim topper. r matrassen. 0 ,50 -boxsprings. 2DE luxe pocketveer matrassen. -- 2Keuze luxe - TV dressoir uit verschillende stoffen en kleuren. ontvangt u 25% korting op de verkoopadviesprijs. Alleen 90/200 547,50 huim topper. MET JUISTE TECHNIEK Salontafel - Alleen Gefabriceerd in Nederland. topper. lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeComfort Eettafel • 25% KORTING BIJ AANKOOP VAN 1 MATRAS Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogegewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand 2 luxe pocketveer matrassen. 90/200 90/200 - TV dressoir - div. stoffen 1642,5 nd matras, geproduceerd in Gefabriceerd in Nederland. inAlleen Nederland. per. Comfort - Salontafel Bij aankoop van 1 éénpersoonsmatras (t/m breedtemaat 120 cm) -- 2Gefabriceerd luxe pocketveer matrassen. -- Koudschuim topper. lingen tein vergemakkelijken. Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogeComfort atras, geproduceerd , geproduceerd in E

€ 4.995,-

E

Rel a xfauteui l s i n l e der Rel a Rel xfauteui a xfauteui l s i n l s l e i n der e der 50% 80% korting 20-80% korting 50% 50% 0% korting 20-80% korting % korting 20-80% korting 20-80% korting 0-80% -80% korting korting rting ng ing ES VERLENGD! VERLENGD! ERLENGD! E V Comforthoogte L S J A Let op!! Let op!! Let op!! Let o I H R P Comforthoogte Comforthoogte Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! korting S GEN J I 180/ 2 00 orting rting Npruiming! 2180/00 200 PRHPHALVE S nuiming! €ming! 695,- Let op!! Let180/op!! J I R 695, -t 2.op!! LVE AHALVE €E2995,-

Sen. ledikant stoelen, stoelen, 995,129 64 • F7-zone (071) 4099 719 99 .-Nederland, ledikant dikant € 4.995,-uniek gevo rland, 7-zone d, 7-zone 64 • F (071) 40 719 • F (071) 40 719 99 G w Nooit meer te warm, comfort hoogte Grot Grote f e w w • Tv-dressoir, • Complete Boxspringset van M-Line G € 2.195,€ 2.195,rt ogte hoogte Vast € 799, e e r afgedekt met koudschuim • Tv-dressoir, • • Tv-dressoir, • = LAUSANNE G G v.a. € 1 . 6 9 5 , € 2.195,€ 2.195,€ 2.195,€ 2.195,Vast Vast € € 799,799,edekt met koudschuim t met koudschuim In stof en leder • nog in verpakking! = = LAUSANNE LAUSANNE of te koud in meer tebed warm, v.a. € 1 . 6 9 5 ,-Nooit ,99,€ 799,of en leder • nog in verpakking! en leder • nog in verpakking! % Setprijs Setprijs € 995,9,,€ € 799,799,pleet salontafel, um en l a rge) € € 995,995,salontafel, salontafel, arge) of te koud in bed w P w w e P P c Complete Boxspringset van M-Line e e €1 4.995,h € 5.495,c c ± 40 stuks relaxfauteuils ± 40 stuks relaxfa • eettafel, Elektrisch v.a. € 1 . 6 9 5 , h h l e er vanaf pakking! 0 40 stuks stuks relaxfauteuils ± relaxfauteuils ± 40 40 stuks stuks relaxfauteu relaxfaut • eettafel, • eettafel, 49,Elektrisch Elektrisch v.a. € . 6 9 5 , l e er l vanaf e er vanaf Setprijs king! g! 9,-artij Vanaf € 995,oxspringset “Vervièrs” € 4.995,- Setprijs xfauteuils auteuils € 1.895,bankstellen flaxfauteuils anaf € 995,€ 995,v.a. €14.995,16€ .9659,5€ ,- 1.895,(071) 40•64 129 • (071) 40 719 99 1.895,jankstellen bankstellen • hoekbank Vaste 40 129 • 64 F (071) 40 719 99 129 64 F (071) 40F 719 99 v.a. € . • hoekbank • hoekbank € € 5.495,m w w n in winkel = goederen in winkel = goedere m m • verstel uitvoering ederen in magazijn = goederen in magazijn m m w w w w winkel = goederen in winkel = goederen in kel = goederen in winkel = goederen in win m m • verstel • verstel Sen. ledikant Boxspringset “Vervièrs” Ledikant Lifestyle in magazijn = goederen in magazijn nen magazijn = goederen in magazijn w .ingset Sen. ledikant ledikant Comfort & Seniorenledikant Nu ter introductie: w Tropez’ w Boxspringset “Saint Tropez” setprijs Boxspringset ‘Saint t setprijs setprijs Complete Boxspringset vanLAUSANNE M-Line LAUSANNE LAUSANNE Ledikant Lifestyle uiming! Comfort & ming! ming! E Nu ter introductie: V Boxspringset “Saint Tropez” L m w SLU = goederen in winkel Boxspringset ‘Saint Tropez’ , A = goederen in magazijn baar 0 H in verpakking! w w SLUI S WEG SLUI S 25 WEG • = goederen in winkel = goederen in winkel 0 = goederen in magazijn oederen in magazijn baar baar Complete Boxspringset van M-Line t op!! Let Let op!! op!! Let op!! Let op!! Let op!! Le erpakking! pakking! 0 Van € 5495,2,5 1 1 bankstel € 1.899,* 1 et Let Let op!! op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! o Van € 5495,Van € 5495,E ! €p!! 2,5 1 1 bankstel 2,5 1 1 bankstel V WEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 L g , A 0 n H 2e gratis! S 5 25 • 2225 XH KATWIJK XH KATWIJK AAN ZEE AAN • ZEE T (071) • T (071) 40 129 40 64 129 • F 64 (071) • F (071) 40 719 40 99 719 99 i J I 0 t R 2e gratis! 2e gratis! 0 , r P E 0 € 1.899,V *vantotal 0 L 1 • nu demo-set o 0 A . ! 1 totale dit opruimingsassortiment is maar een KLEIN gedeelte van dit ons is maar totale een opruimingsassortiment KLEIN gedeelte ons € k H 0ot tot 80% € 2,5 1 1 bankstel g • nu demo-set • nu demo-set w = goederen in winkel E n eruimingsassortiment maar t opruimingsassortiment is maar een een KLEIN KLEIN gedeelte gedeelte van dit ons van is dit maar totale ons is maar een totale opruimingsassortiment een KLEIN opruimingsassortiment KLEIN gedeelte gedeelte van ons van totale ons op 80% 80% S V i 5 2,5 1 1 bankstel 1 bankstel J * L I G t oederen = goederen in winkel in winkel A N R I H P ,T r -

Swiss Technology I

0 lijkheden om dehet til-,inverzorgingsof transferhandeGefabriceerd in Nederland. - Eettafel schillende stoffen en kleuren. -Salontafel 4 eetkamerstoelen vereenvoudigd enbieden uitstappen. De hogere ontvangt u 25% korting op de verkoopadviesprijs. --en Koudschuim topper. - Koudschuim topper. Elektrische hoog-laag bedden allerlei mogelijkheiden om llende stoffen kleuren. lijkheden om de til-, verzorgingsof transferhandeEettafel Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei mogelingen te vergemakkelijken. - Koudschuim topper. - 4 eetkamerstoelen stand zorgt voor een gemakkelijkecentimeter ente comfortabele - Grote loungebank in Nederland. de lijkheden til-, verzorgingsof transferhandelingen vergemakkelijken. Het Care bed is maar liefst 45 in hooglingen vergemakkelijken. Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. - Dressoir om de te til-, verzorgingsof transferhande- Eettafel Nederland. -loungebank 4 Setprijs eetkamerstoelen briceerd- Keuze in- Nederland. uit verschillende stoffen en kleuren. verzorging. Grote - div. kleuren verstelbaar het bed traploos in elke ceerd in Nederland. Het Care bed is maarwaardoor liefst 45 centimeter in hooglingen te te vergemakkelijken. - TV - Gefabriceerd in Nederland. Grote loungebank 4-dressoir eetkamerstoelen gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogComfort div. kleuren Het Care bed is maar liefst 45 centimeter in de hoogte verstelbaar Zelfstandigheid te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke - Gefabriceerd in Nederland.in Nederland. - div. stoffen Gefabriceerd Swiss Technology Inside Salontafel - div. kleuren - Gefabriceerdwaardoor in Het Nederland. het enEen uitstappen. Dedemogehogere te verstelbaar waardoor het bed traploos in Elektrische hoog-laag bedden bieden allerlei Grote loungebank gewenste hoogte te verstellen is. lage stand hetvereenvoudigd bed traploos is eninelke gewenste hoogte teelke verstellen *vraag naar voorwaarden div. stoffen Care bed is maar liefst 45 centimeter in hoogDoor de vele mogelijkheden blijft men een grote van € 1.495,voor stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele gewenste te verstellen is.transferhandeEen lage stand lijkheden om dehoogte til-, verzorgingsof - Eettafel vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere - div. stoffen van €van 1.495,1.495,voor is. € Een lage stand vereenvoudigd het traploos in- en uitstappen. De hogere voor € 4.995,- Setprijs div. kleuren te verstelbaar waardoor het bed in elke dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijverzorging. vereenvoudigd het inen uitstappen. De hogere lingen te vergemakkelijken. stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele stand zorgt voor een gemakkelijke comfortabele verzorging. 4 eetkamerstoelen Setprijs € 4.995,gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand div. stoffen stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele verzorging. voorbeeld aan het-zelfstandig en uit een rolstoel Setprijs € in4.995,Zelfstandigheid vereenvoudigd het enliefst uitstappen. De hogere Grote loungebank verzorging. Het Care bed is inmaar 45 centimeter in hoogDoor de vele mogelijkheden blijft men een grote stappen. stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele - div. kleuren te verstelbaar waardoor het bed traploos in elke Setprijs van € 2.695,voor dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijverzorging. € 2.695,van €van 2.695,voor gewenste hoogte te verstellen is. Een lage stand voor - div. stoffen Zelfstandigheid voorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel vereenvoudigd het in- en uitstappen. De hogere Sfeer Zelfstandigheid Door de vele mogelijkheden blijft men een grote Zelfstandigheid stand zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele stappen. Setprijs de vele mogelijkheden blijftdat men eenDenk grote dosis zelfstanhouden. hierbij bijZelfstandigheid SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 Door Door Ondanks het feit iemand hulpbehoevend is kan dedosis vele zelfstandigheid mogelijkheden blijft men een grote e verzorging. SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 Vaste digheid houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig in MATRAS WWW.BUISMEUBELEN.COM voorbeeld aanhouden. het zelfstandig in en men uit een Door de vele mogelijkheden blijft eenrolstoel grote 2 dosis men zelfstandigheid Denk hierbij bijU N toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonWWW.BUISMEUBELEN.COM Sfeer en uitvoorbeeld eenZelfstandigheid rolstoel stappen. dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijaanstappen. het zelfstandig in en uit een rolstoel uitvoering

verbaar! ar!

Complete Boxspringset van M-Line Complete Boxspringset van M-Line Complete Boxspringset van M-Line

€ 4.995,-

• stappen. Gecapitonneerd • e2 lattenbodems dervoorbeeld tussenkomst vaniemand eeninziekenhuisbed. Hierdoor aan het en uit een rolstoel hethoofdbord feitzelfstandig dat hulpbehoevend is kan Vaste Nu vanaf DoorOndanks de vele mogelijkheden blijft men een grote TRAS A M 2 U Sfeer stappen. N men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonblijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. Vasteuitvoering • Diverse stoffen/kleuren • 2 pocketveer matrassen Sfeer dosis zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijOndanks het feit datvan iemand hulpbehoevend Vaste Sfeer e • 2is Zelfstandigheid AS • Gecapitonneerd hoofdbord lattenbodems der tussenkomst een ziekenhuisbed. Hierdoor Rkan Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is kan T A uitvoering voorbeeld aan het zelfstandig in en uit rolstoel Nu vanaf 2 M Uiseen • Gestoffeerd ledikant Nbehouden men toch een sfeervolle slaapkamer zonSfeer Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend kan e een grote uitvoering Door de vele mogelijkheden blijft men

men toch eenblijft sfeervolle slaapkamer behouden zonder A•S2 pocketveer matrassen de eigenwaarde behouden gestimuleerd. TRHierdoor • stappen. Diverse stoffen/kleuren Aen 2 M Uhulpbehoevend der tussenkomst van ziekenhuisbed. Nbehouden Ondanks het feitslaapkamer dateen iemand is Rkan mendosis toch een sfeervolle zone Nu vanaf tussenkomst G 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 AS zelfstandigheid houden. Denk hierbij bijvan een ziekenhuisbed. Hierdoor U 2 MATzonNbehouden • Gestoffeerd ledikant Vaste 5 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. men toch een sfeervolle slaapkamer der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor Nu vanaf voorbeeld aan het zelfstandig in en uit een rolstoel WWW.BUISMEUBELEN.COM blijft de eigenwaarde behoudenvan en een gestimuleerd. Sfeer der tussenkomst blijft de eigenwaarde behouden enziekenhuisbed. gestimuleerd. Hierdoor e Nu vanaf WWW.BUISMEUBELEN.COM uitvoering stappen. e Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is Rkan blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. e Voordelen van SLUISWEG 25 • 2225 XH Care KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 AS T A Vaste M 2 U SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 men toch een sfeervolle slaapkamerNbehouden zonSfeer • ElektrischVoordelen in hoogte verstelbaar WWW.BUISMEUBELEN.COM van Care uitvoering der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor WWW.BUISMEUBELEN.COM Voordelen Nu vanaf Voordelen van Care van Care Ondanks het feit dat iemand hulpbehoevend is kan e • Elektrisch in hoogte verstelbaar ATRAS M • Rug en •benen afzonderlijk instelbaar 2 blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. U N • Elektrisch in hoogte verstelbaar Elektrisch in hoogte verstelbaar men toch een sfeervolle slaapkamer behouden zonVoordelen van Care • Rug en afzonderlijk • benen Rug benen afzonderlijk instelbaar Voordelen van Care instelbaar • In alle standen verrijdbaar •en Elektrisch inenhoogte verstelbaar der tussenkomst van een ziekenhuisbed. Hierdoor • Rug benen afzonderlijk instelbaar Nu vanaf •alle In alle verrijdbaar •standen alle standen verrijdbaar •In Elektrisch in hoogte verstelbaar • Rug en benen afzonderlijk instelbaar blijft de eigenwaarde behouden en gestimuleerd. • In standen verrijdbaar • 4 geremde wielen• •4Rug geremde wielen enverrijdbaar benen afzonderlijk instelbaar Grote voorraad….direct leverbaar…. allewielen standen 4• In geremde wielen • 4 •geremde Goede ventilatie • Eenvoudig• Eenvoudig onder • •te Eenvoudig onder te reinigen Inreinigen alle standen verrijdbaar geen wachttijden!!! *Vraag naar de voorwaarden. • 4 geremde wielen onder te reinigen Nieuw N ieN uiw Goede ventilatie • Eenvoudig onder teCare reinigen Voordelen van *Vraag naar de voorwaarden. Nieuw e u w • Behoud van een sfeervolle slaapkamer • 4 geremde wielen • Eenvoudig onder teslaapkamer reinigen • Behoud• van eenvansfeervolle Nieuw N ieuwSL OW Behoud van een sfeervolle slaapkamermodellen Behoud een slaapkamer SLMOTION OWMOTION MOTION ••Elektrisch in sfeervolle hoogte verstelbaar SL OW • •Combineerbaar mette verschillende Eenvoudig onder reinigen • Behoud van een sfeervolle slaapkamer Nieuw N i e SL OW MOTIONuw Voordelen van Care • Combineerbaar met verschillende modellen • Combineerbaar met verschillende modellen Combineerbaar met verschillende modellen ••Rug en •benen afzonderlijk instelbaar en Voetborden •HoofdBehoud van een sfeervolle slaapkamer • Combineerbaar met verschillende modellen SL OW MOTION • Elektrisch in hoogte verstelbaar • Hoofden Voetborden • In alle standen verrijdbaar • Hoofden Voetborden • Combineerbaar met verschillende modellen • Hoofd- en Voetborden • Hoofd- en Voetborden De perfecte combinatie van drukverdeling, • Rug en benen en afzonderlijk instelbaar ondersteuning en ventilatie. • HoofdVoetborden • 4 geremde wielen d in Boxspring Care • Wit of beuken De perfecte combinatie vancombinatie drukverdeling, De perfecte van drukverdeling, De perfecte combinatie van drukverdeling, Nu vanaf • In alle standen verrijdbaar Boxspring Care ondersteuning en ventilatie. •Boxspring Eenvoudig onder te reinigen Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. De perfecte combinatie van drukverdeling, • pocketveer matras Boxspring Care ondersteuning en ventilatie. Care Nieuw N i e u w *vraag naar de voorwaarden • 4 geremde wielen Care ondersteuning en ventilatie. Nu vanaf ondersteuning en ventilatie. Boxspring Care Boxspring Nu vanaf • elek. bodem Raadpleeg uwvan Care dealer voorvoor meer informatie. • Behoud slaapkamer - Hoofdbord “Saint Tropez” issfeervolle een nonchalant gestoffeerd bord, Raadpleeg uween Care dealer meer informatie. www.mline.nl SL OW MOTION Raadpleeg uw Care dealer voor meer informatie. Nu vanaf *vraag naar de voorwaarden • Eenvoudig onder te reinigen Nu vanaf Hoofdbord “Saint Tropez” is een nonchalant gestoffeerd bord, uim Raadpleeg uwverschillende Care dealer voor meer informatie. Nieuw N ie*vraag u*vraag w naarnaar • matrasbeschermer mede uw de dubbele Fluffynaad geeft dit geheel een geweldige de voorwaarden •door Combineerbaar met modellen Raadpleeg dealer voor meer informatie. de voorwaarden www.mline.nl •Care Behoud van een sfeervolle slaapkamer mede door de dubbele Fluffynaad geeft dit geheel een geweldige SL OW www.mline.nl MOTION *vraag naar de voorwaarden • ledikant eigentijdse look. Lifestyle, landelijk……je kunt er alle kanten mee uit. • Hoofden Voetborden www.mline.nl • Combineerbaar met verschillende modellen

€0 1.899,0 R O Nu 2matras matras o 0 K . 1 k €€1.899,* Nu 2 voor G N Industriële eetkamertafel I ** * tE BE G tE BEZorGEN tEGEN tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdIN voor voor *tEGEN * EVt. * VErGoEdING * VErGoEdING *tEGEN * EVt. KOR€T 1.899,BEZorGEN EVt. tEGEN tE BEZorGEN tEGEN VErGoEdING tE ZorGEN EVt. VErGoEdING EVt. tEEVt. BEZorGEN VErGoEdING

* * eetkamertafel * * Comforthoogte *Industriële * *Industriële ** ** ** ** Re Comforthoogte Comforthoogte eetkamertafel dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsasso Relaxfauteuil met sta-op functie dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortime dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment Relaxfauteuil met sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op functie nd matras, geproduceerd in Industriële eetkamertafel 5 XH KATWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T 2225 (071) XH 40 KATWIJK 129 64 • AAN F (071) ZEE 40 • T 719 (071) 99 40•64 129 6 atras, geproduceerd in ,) KATWIJK geproduceerd in € 1.899,* SLUISWEG AAN ZEE 25 • T 2225 (071) XH 40 KATWIJK 129 64 • AAN F (071) ZEE 40 • T 719 (071) 99 40 129 • F TWIJK SLUISWEG AAN ZEE 25 • T 2225 (071) XH 40 KATWIJK 129 64 • AAN F (071) ZEE 40 • T 719 (071) 99 40 129 64 F (071 Industriële eetkamertafel • wit of beuken • pocketveermatras ! p!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! € 2995,€ 2995,40 129 64 • F (071) 40 719 99 V S L • wit of beuken • pocketveermatras of beuken • pocketveermatras J I A * R H 129 64 • 64 F (071) • F (071) 40 719 40 719 99 99 P EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN Nederland, 7-zone *1tEGEN *bankstel PRIJS EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN EVt. VErGoEdING tE BEZorGEN € 1.899,* *** * * rland, 7-zone d, 7-zone n0elte 30 tot 80% * * * * 2,5 1 PRIJS • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant Keuze ui t : 3 verschi l e nde rugl e uni n gen tot 80% ot 80% 2,5 2,5 1 1 1 bankstel 1 bankstel S gedeelte van ons totale wkoudschuim k. bodem •ons matrasbeschermer ledikant dem •ons matrasbeschermer •eetkamertafel ledikant =opruimingsassortiment goederen in winkel Keuze - 3 verschi endeeNNieuw Keuze uit: -ui3t:verschi l ende lrugl unirugl geneuniPnRgenIJ ieunw ijn van van totale totale opruimingsassortiment afgedekt met koudschuim w w = goederen in•opruimingsassortiment winkel = goederen in winkel Industriële edekt met tr met koudschuim

i n l e er i n l e er i n l e er € 2.195,€ 2.195,€ 2.195,€ 2.195,€ 799,€ 2.195,2.195,€ € 799,799,Comforthoogte Comforthoogte Comforthoogte Hoekbank Van € 2099, Van €•795,1095,€ 795,N VErGoEdING tE BEZorGEN *Van * € 2099, Hoekbank Hoekbank Van € 2099, Van € Van 1095,€ 1095,€ € 795,rGoEdING tE BEZorGEN oEdING tE BEZorGEN * * * * In stof en leder nog in In verpakking! stof en leder • nog inngenverpakk en of leder en leder • nog • nog in In verpakking! in stof In verpakking! stof en leder en leder • nog • nog in verpakking! in verpakking! 4 verschi l e nde arml e uni verpakking! ± 40 stuks relaxfa 4 verschi l e nde arml e uni n gen 4 verschi l e nde arml e uni n gen akking! king! in stof ± ± 40 40 stuks stuks relaxfauteu relaxfaut !! Let op!! Let op!! Let op!! in stof stof op!! Let op!! Let op!! tLet op!! Let op!! Let op!! artij bankstellen stuks • op comfort hoogte € 2.195,€ 799,jankstellen bankstellen •nt comfort op comfort hoogte hoogte 2,5-zits € Van 2.195,€bank 799,€- 799,€2.195,2.695,- NU v.a. € 1.695,-€€799,

- 4-ver4 ver-sc4hsvericl heindeslcehndeilme 130130130 Boxspri n gsets Boxspri n gsets Boxspri n gsets Boxspri ngsets Showroommodel Boxspri n gsets Boxspri n gsets Showroommodel Showroommodel - Meer- Meer-danMeerdan100vandan100€van2.kl695€1e n695,€ -2.695,€ -799,-€ 1599,€-1599,- € 1599, €€ 799,1.295, nunu€ 1.295, €nu1.295, - -

Industriële eetkamertafelRelaxfauteuil Relaxfauteuil met functie sta-op functie Relaxfauteuil met sta-op met sta-op functie

••wit of•beuken • pocketveermatras wit of beuken pocketveermatras • wit of• beuken pocketveermatras elek.•bodem • matrasbeschermer • ledikant elek. bodem matrasbeschermer • ledikant k. •bodem ••matrasbeschermer • ledikant € 785,J. Buis & Zn. en M Line wensen Van € 2.695,-‘Saint NU v.a. € 1.695,Setprijs nu v.a. € 1.495,J. Buis & Zn. en M Line wensen Boxspringset Tropez’ Diverse pocketvering € 785,ts bank nk Setprijs nu v.a. €succes 1.495,Hoekbank Team LottoNL-Jumbo veel succes Boxspringset ‘Saint Tropez’ incl. bezorging Van € 1095,€ 795,€ 785,KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment € 785,Hoekbank Hoekbank m Team LottoNL-Jumbo veel incl. bezorging ncl. bezorging Van € 1095,€ 795,Van € 1095,€ 795,IN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment edeelte van ons totale opruimingsassortiment • compleet van € 2.695,€ 785,matrassen, afgedekt met koudschuim • 90 x 200 cm eigentijdse look. Lifestyle, landelijk……je kunt er alle kanten mee uit. m m www.mline.nl pleet compleet - Verkrijgbaar• in een vlakke of elektrische uitvoering. tijdens de Giro d’Italia. De perfecte combinatie van drukverdeling, Hoofden Voetborden van -€Verkrijgbaar •-2.695,nu ook“Vervièrs” leverbaar op 120cm breed tijdens de Giro d’Italia. ondersteuning en ventilatie. Hoofdbord gecapitonneerd landelijke stijl in stof Dynamische ondersteuning €Nu 1095,Boxspring Care uitvoering. Van in- een of elektrische Direct uit 2 luxevlakke boxsprings. ofAirlatex Relaxfauteuils • 695,Incl. bezorging tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN in stof in stof Release * * Dynamische ondersteuning Van € vanaf EN VErGoEdING tE BEZorGEN VErGoEdING tE BEZorGEN - Verkrijgbaar in eenRaadpleeg vlakke of elektrische uitvoering uw Care dealer voor meer informatie. Air Release * * * * €auteuils 5,695,oofdbord “Vervièrs” gecapitonneerd landelijke stijl voorr Nudealer v.a. € 1.695,Boxspring Care aad leverbaar. - 2 luxe pocketveer matrassen. Invanaf verschillende maten en kleuren. *vraag naar de voorwaarden - 2 luxe boxsprings. Nu Relaxfauteuils in leder e Raadpleeg uw Care voor meer informatie. 2 luxe boxsprings Vanaf € 785,axfauteuils in leder in leder www.mline.nl erkrijgbaar in een vlakke of elektrische uitvoeringv.a. € Nu 1.695,- Koudschuim topper. Vanaf Vanaf voor € 795 - 2 luxe pocketveer matrassen. nu € 785,- NU 2 MATRAS GRATIS! - 2 luxe 7-zone pocketveer matras genesteld

euwe collecties we we collecties collecties 20-80% korting 20-80% korti 4 verschi l e nde maten (extra smal l , smal l , me nu € 795,0-80% -80% korting 20-80% korting 20-80% korting kortin um en l a rge) 4 verschi l e nde maten (extra smal l , smal l , medi u m e 4 verschi l e nde maten (extra smal l , medi u m en a rge nu nu € € 795,795,orting arge) ting ing

nieuwe collecties € 995,euwe collecties we collecties € 995,€ 995,€ 795,Meer dan 100 kl e uren l e er nu € 795,nu € 795,Meer dan 100 kl e uren l e er Meer dan 100 kl e uren l e er €495,m = goederen in magazijn m =wgoederen = goederen in winkel 5,in magazijn De perfecte combinatie van drukverdeling, ondersteuning en ventilatie.

ingset Boxsp t Nu ter introductie:€ 1.695,Boxsprings Boxspringset eiteikwal t iteit - Degel- iDegel jke kwalij-kDegel t ijkiteeikwal

wgoe= m w w m w w = goederen in winkel = = goederen in winkel = goedere Relaxfauteuils in leder = goederen in magazijn = goederen in magazijn oederen in magazijn = goederen in magazijn = goederen in winkel axfauteuils Relaxfauteuils in inter Nu introductie: w =wgoederen inleder winkel = goederen inleder winkel *vraag naar de voorwaarden www.mline.nl

luxe boxsprings - Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. - Luxe topmatras - Koudschuim topper. SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 luxe 7-zone pocketveer matras genesteld - Gefabriceerd in Nederland. Keuze uit verschillende stoffen en kleuren www.buismeubelen.com SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 - Keuze uit verschillende stoffen en kleuren. Sluisweg 25 • 2225 XH Katwijk aan zee Nu ter introductie van €AAN 2.695,uxe topmatras- Gefabriceerd in Nederland SLUISWEG 25 • Sluisweg 2225www.buismeubelen.com XH 25 KATWIJK ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 •van 2225 XH Katwijk aan zee Nu ter introductie €64 3.495,T (071) 40 129 • F (071) 40 719 99 Gefabriceerd in Nederland. www.buismeubelen.com (071) 40 129 64 • F (071) 719 99 euze uit verschillende stoffen en kleuren SLUISWEG 25 • 2225TXH KATWIJK AAN ZEE •40 T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 www.buismeubelen.com Nu ter introductie van € 2.695,www.buismeubelen.com v.a. van efabriceerd in Nederland www.buismeubelen.com (180 x 200) Nu ter introductie € 3.495,-

In leder en stof64 • F (071) 40 719 99 In leder en stof In leder en stof 5 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 KATWIJK • T (071) 40 129 • F (071) 40 99 719 99 WIJK ZEE •ZEE T (071) 40 129 64 • €64 F 2.495,(071) 40 719 m AAN AAN VOOR

Hoekbank StofLet vanaf Let op!! Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op o Hoekbank Hoekbank , Stof vanaf Stof vanaf Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Let op!! Let op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Le 0 0 1 Let op!! Let op!! Let op!! 1 25 v.a. • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 6 ! € 1.695,€SLUISWEG

tp!! op!! Let Let op!! op!! Let Let op!! op!! Hoekbank i € 295,t zits r in leer N Hoekbank Hoekbank Leverti j d 2-3 weken o € 295,€ 295,is maar een KLEIN gedeelte dit van is ons maar totale een opruimingsasso KLEIN gedeelt k- isdit leer in leer Leverti j d 2-3 weken Leverti j d 2-3 weken dit maar een KLEIN gedeelte dit van is ons maar totale een opruimingsassortime KLEIN gedeelte van dit is maar een KLEIN gedeelte dit van is ons maar totale een opruimingsassortiment KLEIN gedeelte van ons , 0 EIN mingsassortiment - gedeelte 0 van ons totale opruimingsassortiment SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

www.mline.nl 5 • 2225 XH KATWIJK ZEE • 40 T2564 (071) 40 129 64 •ZEE F 99 (071) 40 719 99 www.mline.nl SLUISWEG • 2225 XH KATWIJK AAN • T719 (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99 5 XH KATWIJK AAN • 2225 T 40 (071) 129 64 •KATWIJK FKATWIJK (071) 99129 KATWIJK AAN ZEE • TZEE 129 F2.495,(071) 40 719 VOOR €•2225 (180 x40 200) gAAN SLUISWEG 25 • XHwww.buismeubelen.com AAN ZEE • T (071)AAN 40ZEE 64 • ZEE F (071) 719 99 n(071) SLUISWEG • 2225 XH • T (071) 40 129 •F SLUISWEG 25 •25 XH KATWIJK AAN • T40(071) 40 129 64 •64 F (071

in leer edeelte lte assortiment rtiment van totale ons totale opruimingsassortiment opruimingsassortiment Leder vanaf 1in1rons ! leer invan €leer Leder vanaf Leder vanaf g n EVt. tEGEN VErGoEdING tE tEGEN BEZorGEN VErG *tEGEN * 799,*tEGEN * EVt. tinu EVt. tEGEN VErGoEdING EVt. tE tEGEN BEZorGEN VErGoE EVt. VErGoEdING EVt. tE BEZorGEN VErGoEdIN € 799,o * * * * ** * * * * * * k GEN orGEN VErGoEdING tE BEZorGEN € 799,€ ** € 799,nunu * * www.buismeubelen.com www.buismeubelen.com

€ 1.295,1.295,€€ 1.295,-

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

19

Foreholte pakt eerste punten van het jaar VOORHOUT n De handbalsters van Foreholte zijn weer aan hun competitie begonnen. Na drie weken stop stond de uitwedstrijd in Den Haag bij Hellas gepland. Dit zijn vaak speciale ontmoetingen, nu mede doordat vier Foreholte-speelsters voor Hellas hebben gespeeld. Foreholte pakte uiteindelijk de volle winst.

Foreholte trad aan tegen middenmotor Hellas en nam gelijk een 0-2 voorsprong. Het werd nog 1-3, maar daarna liet Foreholte een weinig spetterend spel zien. Hellas, dat het vaak moet hebben van traag aanvalsspel en het zich vastlopen in de verdediging, bepaalde het niveau. Foreholte liet zich daarin meeslepen. Het eigen, snelle spelletje was er niet en de dames van coach Ricardo Clarijs zochten naar hun vorm. Hellas wist met 9-8 voorsprong de thee op te zoeken. In de rust waren er maar vijf woorden nodig om de dames aan het werk te krijgen: “Dit kan en moet

beter”. Binnen 30 seconden was de stand gelijk en in de volgende 18 minuten was het alleen Foreholte dat scoorde en heel goed stond te verdedigen. Hellas bedacht van alles, maar kwam er niet doorheen. Toen het Haagse doelpunt wel viel, stond het inmiddels 9-17. Met mooie snelle breaks en afstandsschoten bleef Foreholte Hellas voor. Vijf minuten voor tijd was de stand 12-22. Hellas scoorde nog wel, maar het was niet genoeg en zo won Foreholte in Den Haag met 15-23. Doelpunten: Wendy Smits (7), Marisha vd Geest (3), Dana Vincenten, Melanie Zwaan en Chantal Slegtenhorst (allen 2) en Kim Schuurbiers, Ramona Vink, Naomi Hoogervorst, Nikki van der Post, Malu Oud, Anabel Arroyo en Britt van Leijden (allen 1). Op zaterdag 14 januari komt Gemini uit Zoetermeer op bezoek bij HV Foreholte in sporthal De Tulp.

Iris van der Stelt komt juichend over de finish na de winst in de marathon. | Foto: pr./ Arjen Vervoort

Van der Stelt pakt eerste winst in marathon WARMOND n De achtste wedstrijd in de KPN Marathon Cup voor de dames uit de TOP divisie is gewonnen door Iris van der Stelt (lid van de Warmonse ijsclub en marathonploeg MKBasics.nl). Zij won de sprint van een kopgroep van vijf.

Op de ijsbaan in Eindhoven ontstond in de tweede fase van de wedstrijd een kopgroep van vijf rijdsters. Hierin was de marathonploeg MKBasics.nl met Iris van der Stelt en Merel Bosma goed vertegenwoordigd. De kopvrouw van die ploeg, Francesca

Lollobrigida was in verband met het EK afwezig. Lisa van der Geest, WIJC en ook lid van de marathonploeg MKBasics.nl, liet zich als luxeknecht afzakken uit het peloton en sleurde ronden lang aan kop om het vijftal bij het peloton en dus aan een ronde voorsprong te helpen. Na het afsprinten van het peloton was het Merel Bosma die profiteerde van het feit dat Iris van der Stelt een gat in het kopgroep liet vallen. Bosma pakte solo enkele meters voorsprong en koerste lang op weg naar de winst. Pas in de laatste ronde werd zij weer bijgehaald waarna

Iris van der Stelt het stokje overnam en de sprint van de kopgroep won. Corina Strikwerda pakte de tweede plaats, Emma Engbers mocht als derde naar het podium. Lisa van der Geest finishte als tiende en Loesanne van der Geest eindigde op de 26ste plaats in deze wedstrijd. Van der Geest is in het tussenklassement nu derde achter koploper Elma de Vries en Corina Strikwerda op plaats twee. Ook in het jongerenklassement bezet zij op dit moment de derde plaats en staat Iris van der Stelt vierde.

Nederland U22, met uiterst rechts Ali Alkanaany, na het inchecken en voordat ze door de douane gaan. | Foto: pr.

Ali naar EK in Italië SASSENHEIM n Rolstoelbasketbal-

ler Ali Alkanaany is zondagochtend met het rolstoelbasketbalteam U22 vertrokken naar het Europees kampioenschap in Italië. De 13-jarige sporter is een van de jongste deelnemers. Om 7.30 uur verzamelde het team zich op Schiphol. Naast de tien spelers reizen ook bondscoach Irene Sloof en haar assisent-coach, teammanager en een fysiotherapeut af. Daarnaast hebben veel spelers naast hun eigen rolstoel, ook nog een speciale sportrolstoel om mee te nemen. Voor Ali is het een bijzonder moment. De ogen van de scholier van het Rijnlands Lyceum stralen. Een gezonde spanning staat op zijn gezicht. Vliegen is hij wel gewend, maar een week van huis is toch net even anders. Gelukkig is er het vooruitzicht om elke dag een spannende pot basketbal te spelen. Dat maakt alles goed, want basketbal is Ali’s leven.

SASSENHEIM FINALES

Op woensdagochtend is de wedstrijd tegen Israël en op donderdagmiddag de laatste poulewedstrijd tegen Duitsland. Op vrijdag worden de halve finales gespeeld en op zaterdag is de finaledag. De wedstrijden die Ali met Nederland U22 speelt zijn te volgen via de livestream van het toernooi.

n De korfballers van TOP hebben de competitie hervat met een ruime winst op DSC in Eindhoven.

De promovendus in de Korfbal League kon de eerste helft nog goed meekomen met de Sassenheimers en stond ook nog vier punten voor. TOP trok dat voor de rust alweer recht, met in de laatste seconde nog een mooie goal van Mick Snel.

Een slingerworp vanuit de verdediging van Paul Anholts, belandde in de handen van Daniel Harmzen in het aanvalsvak. Zijn schot ging mis, maar Snel schoot de bal -hangend in de lucht- alsnog binnen (12-16). Na de rust zette TOP even aan en in binnen acht minuten was het gat tien punten (14-24). DSC had geen antwoord op de verdedigende druk van de Sassenheimers. Vooral Nick

Pikaar was op dreef en met tien doelpunten werd hij ook nog topscoorder in de wedstrijd, die eindigde in 21-37. . TOP speelt vanaf donderdag 12 januari de Europacup voor landskampioenen in de eigen sporthal De Korf in Sassenheim. Op woensdag 18 januari is er een thuiswedstrijd in de Korfbal League, om 20.30 uur tegen Blauw Wit.

Forwodians herovert koppositie VOORHOUT n De dames van basketbalvereniging Forwodians hebben door winst tegen DAS uit Delft de koppositie herovert.

Blij worden als je in de spiegel kijkt?

WEDSTRIJDSCHEMA

De openingsceremonie van het EK U22 is op maandagmiddag. Op dinsdagmiddag 10 januari speelt Nederland U22 de eerste wedstrijd tegen gastland Italië. Voor Ali betekent dat de overgang van rolstoelbasketballer naar internationaal sporter, iets waar hij twee maanden geleden nog niet van had durven dromen.

Eenvoudige winst in Eindhoven

www.theahoogervorst.nl

Door omstandigheden kon DAS niet in hun eigen zaal aan de Brasserkade in Delft terecht en huurden zij voor deze wedstrijd de Schans, wat toevallig de thuishaven is van Forwodians. Lotte van der Hulst maakt namens de uitploeg die in hun thuishal speelt, de eerste punten. Marjon van Egmond, erg sterk onder het bord, scoort eveneens drie keer. Na de eerste periode staat het 16-20. In de tweede en derde periode nemen de basketbalsters meer afstand en mede dankzij goals van Mansour Baker en Emma Brocken staat het na het drie kwarten 30-51. De laatste periode is nauwelijks meer spannend te noemen. De dames van

Forwodians lopen verder uit. Dankzij een drie- en een tweepunter van Inge Gouw wordt de eindstand is 43-68 voor Forwodians. Door het doelsaldo staat de Voorhoutse ploeg

op de eerste plaats in de poule. Op zaterdag 14 januari is om 16.30 uur de volgende wedstrijd, tegen nummer vier New Stars.

Marjon van Egmond scoort voor Forwodians. | Foto: pr.


nieuws/cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

20

Bloemenbuurt wint Bokkenballentoernooi VOORHOUT

n Jaren lukte het steeds net niet in de finales, maar dit jaar was het raak. De Bloemenbuurt wist de finale te winnen van het voetbaltoernooi dat carnavalsvereniging de Bokken alweer voor de 24ste keer organiseerde. In de sporthal Tulp in Voorhout streden op zondag 8 januari twaalf teams de ongelijke maar gezellige strijd om aan het einde de felbegeerde schaal in ontvangst te mogen nemen.

Bij het Bokkenballentoernooi voetballen de teams in een ‘oneerlijke’ wedstrijd tegen elkaar. Een doelpunt telt namelijk niet automatisch voor een punt. Een gescoord doelpunt geeft alleen het recht om de grote dobbelsteen te werpen. Het aantal ogen bepaalt het aantal doelpunten. Maar pas op voor de rode stip. Rolt de dobbelsteen daarop, dan gaat het punt naar de tegenstander.

SPORTIVITEITSPRIJS

Dus niet alleen goed zaalvoetbal telt. Slimheid, voetbalinzicht en durf bepaalden dat het De Prinsenbuurt de kampioensschaal uit handen van Prins Dick en prinses Jol mochten ontvangen. De sportiviteitsprijs werd gewonnen door het team van JCV. STAMPPOT EN BINGO

Het Bokkenballentoernooi is traditie getrouw altijd het eerste evenement wat CV de Bokken jaarlijks organiseert. Ook dit jaar staan er weer veel leuke en mooie evenementen op het programma. Zoals ook dit jaar weer het jaarlijkse stampotten eten bij CV de Bokken aangesloten met de Bokken Bingo waar wederom vele mooie prijzen zijn te winnen op zaterdag 21 januari. Geïnterneerden kunnen zich nog opgeven voor 14 januari via www.cvdebokken.nl. Pater Moeskroen viert het 30-jarig jubileum en maakt van de dertiende theatertour een feest. | Foto: pr.

Pater Moeskroen speelt try-out ‘Fiësta’ SASSENHEIM n Fiësta belooft een feest en een feest wordt het! Neerlands fijnste folkband Pater Moeskroen vertelt en bespeelt op vrijdag 27 januari in ‘t Onderdak op geheel eigen wijze de legende van The Pogues.

De Bloemenbuurt begint het nieuwe jaar met een overwinning op het Bokkenballentoernooi. | Foto: pr.

Een jaar lang gratis friet voor Nick (5) VOORHOUT

In oktober deed de familie Ravensbergen uit Voorhout mee met de Nationale Week van de Friet: Evelien en Peter stuurden hun leukste Frietfoto in van zoon Nick met zijn mond vol patatjes en dat bleek het winnende kiekje te zijn. n

Op woensdag 28 december mocht Nick Ravensbergen (5) uit handen van Luuk van der Hulst van cafétaria Pim’s Place de prijs ontvangen. Die bestond uit een speelgoedautootje met een uitrolbare weg en een voucher voor een jaar lang elke week een gratis gezinszak met friet.

FOTOWEDSTRIJD

De FrietFotowedstrijd was een van de activiteiten tijdens de derde editie van de Nationale Week van de Friet, een week waarin het bekende en geliefde frietje centraal stond. En geliefd is de patat bij de familie Ravensbergen, al vindt Nick de kipnuggets en knakworsten het lekkerst. Vader Peter was verrast door de winst, maar heeft dan ook zeker geen spijt van zijn deelname. “Komend jaar doen we zeker weer mee!,” besluit hij lachend.

Een avond vol karakteristieke Ierse Feest-Folk en ballades met een hoofdrol voor the thin whistle en accordeon, aangevuld met een breed scala aan traditionele instrumenten, het handelsmerk van de heren van Pater Moeskroen.

Aanstekelijke folk, knallende feestnummers en meeslepende ballades; Pater Moeskroen brengt het met een karrenvracht aan instrumenten wat het herkenbare Moeskroen-geluid maakt!? LAAT MAAR WAAIEN

Pater Moeskroen viert haar 30-jarig bestaan en grijpt in haar dertiende theatertour de gelegenheid aan één van haar grote inspirators te eren. De sound van The Pogues vormde de basis van de Moeskroen-hits “laat maar waaien”, “Whiskey is voor de duivel” en “Hela Hola” en bleef ook

daarna een onuitwisbare stempel op de Moeskroen-sound drukken. Fiësta is een avond vol folk, feest en humor. De voorstelling op vrijdag 27 januari begint om 20.15 uur en is in Theater ‘t Onderdak (J.P.Gouverneurlaan 40a). Kaarten kosten 25 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www. hetonderdak.nl. Vanaf twee weken voor elke voorstelling zijn kaarten verkrijgbaar bij Primera Sassenheim, Hoofdstraat 208, Sassenheim. Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling, is vanaf 45 minuten voor aanvang van de voorstelling

Workshop Verhalen vertellen TEYLINGEN n Ben je tussen de 10 en 14 jaar en nieuwsgierig naar verhalen vertellen? In een vierdelige workshop worden tips gegeven hoe een verhaal op papier verandert in een goed verteld verhaal. De lessen zijn in februari en maart. ‘Hoe onthoud je dat toch allemaal?’, is een veel gestelde vraag aan vertellers. Hier zijn verschillende manieren voor, want vertellen is niet hetzelfde als het letterlijk uit je hoofd leren van een verhaal! In de vertelworkshop leren deelnemers op een boeiende manier hoe mooie verhalen te vertellen. De landelijk bekende verhalenverteller ‘Abe de verhalenverteller’ begeleidt deze cursus.

hoe ga je om met stoorzenders? We gaan bezig met de vijf zintuigen in een verhaal. Les 3: Het verhaal: Hoe bouw je het verhaal op, onthoud je het en kies je het juiste verhaal. Wat zijn de elementen die een verhaal boeiend maken? Hoe kan je je echt in een verhaal inleven? Les 4: De voorstelling: We gaan oefenen met een door jou zelf meegebracht verhaal. Je vertelt en krijgt feedback en aanwijzingen van Abe en je medecursisten.

trum Bernardus en in de bibliotheek van Voorhout en Sassenheim. DATA EN AANMELDING

De workshops zijn in de bibliotheek op vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur. Les 1 (op 24 februari) en les 3 (op 10 maart) zijn in Voorhout. Les 2 (3 maart) en les 4 (17 maart) zijn in Sassenheim. Inschrijven voor de vertelworkshop kan door een mail te sturen naar richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl

De workshop wordt afgesloten met een uitvoering voor publiek in één van de volgende locaties: zorgcen-

VERTELLER, PUBLIEK EN HET VERHAAL

In vier workshops gedurende 24 februari tot en met 17 maart leren cursisten het volgende: Les 1: De verteller: stemgebruik , expressie, mimiek en beweging van je handen, gezicht en lijf. Hoe plaats je het verhaal in de ruimte. Ook kijken we naar je basishouding. Nick en zijn ouders Evelien en Peter Ravensbergen ontvangen de voucher voor een jaar lang gratis patat uit handen van Luuk van der Hulst. | Foto: pr.

Les 2: Het publiek: Wie is je publiek? Contact maken met het publiek en

Abe de Verhalenverteller geeft de workshops aan jongeren. | Foto: pr.


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 11 JANUARI 2017

Kerkdiensten

21

Teylingen van A tot Z

Woensdag 11 t/m 18 januari SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma, 19.00 uur voorganger: Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Prof. Dr. Ir. Krijn de Jong VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. kinderkoor de Vrolijke Nootjes, voorganger: B. Prins Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit, zaterdag 19.00 uur:Eucharistieviering met het Sancta Mariakoor en Leidsche kamerorkest, voorganger: Pastoor Goumans Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. P.I. van der Meijden (Noorden) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. Voorzitter Bernadette van Moorsel blikt in haar nieuwjaarsspeech terug en kijkt vooruit, onder andere naar het 50-jarig jubileum van de Zonnebloem. |

Zonnebloem Warmond proost op nieuwe jaar WARMOND

n Voor het eerst hield de Zonnebloem afdeling Warmond, een nieuwjaarsbijeenkomst voor hun gasten. In Kunstcafé De Oude School brachten de aanwezigen op woensdag 4 januari een toost uit op het nieuwe jaar.

Voorzitter Bernadette van Moorsel refereerde in haar speech aan het aankomende jubileumjaar, want de afdeling Warmond bestaat in de lente 50 jaar. Dit wordt met een feestelijke bijeenkomst gevierd. De gasten van de Zonnebloem en de vrijwilligers zijn met de nieuw-

AANMELDEN

Wanneer u iemand in uw omgeving kent die een lichamelijke beperking heeft (slecht ter been is of chronisch ziek, of een handicap heeft) en die mee wil doen aan de activiteiten, dan kan dit doorgegeven worden aan de secretaris van de Zonnebloem, afdeling Warmond: Lia Smit, 0252-232966.

Inloopspreekuur over vrijwilligerswerk TEYLINGEN n Vrijwilligerswerk, de één besteedt een uurtje in de week, de ander is dagen bezig voor een organisatie. Beiden zijn even belangrijk en onmisbaar voor de samenleving. Op donderdag 19 januari is er van 18.30 tot 19.30 uur een inloopspreekuur over vrijwilligerswerk in de bibliotheek in Sassenheim (Kerklaan 42).

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout.

Hoe komt iemand ertoe om vrijwilligerswerk te gaan doen? Bij velen zal het toevallig zijn, je kind zit op een sportclub en je gaat als ouder meedraaien in de kantine. De ander gaat met zijn of haar (klein) kind naar de kinderboerderij of de buurtspeeltuin, en voor je het weet is er daar een klus te klaren, en doe je mee. In de kerk zal iedere kerkganger wel eens helpen met koffieschenken of meedenken in een commissie. Veel mensen worden ook aangesproken om mee te denken in een bestuur.

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

VACATUREBANK

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

jaarsbijeenkomst het jaar gezellig begonnen. Aan alle tafels werd geanimeerd gepraat, herinneringen opgehaald en nieuwe contacten gelegd.

Vrijwilligerswerk is verrijkend, geeft voldoening en staat goed op een CV. Bovendien komt vrijwilligerswerk ten goede aan de eigen woonomgeving.

Voor mensen die iets willen bijdrage, heeft Welzijn Teylingen een online vrijwilligersvacaturebank. Daarin staan allerlei leuke vacatures bij de 200 organisaties die in Teylingen actief zijn. Vrijwilligers kunnen zichzelf ook aanprijzen door een eigen profiel aan te maken. Meer informatie op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl.

Naam vereniging: Bewonerscommissie Kooiflats Sassenheim Opgericht in: februari 2016 Aantal leden: 9 bestuursleden en 80 leden Wie zijn we en wat doen we? De reden hiervan is dat er een grote renovatie aan kwam. Wij als bewoners wilden hier heel graag inzage en inspraak in hebben. En zo is de bewonerscommissie een feit geworden. We hebben goed contact met de medewerkers van de Woonstichting. Zijn al diverse malen voor een overleg op het kantoor van de Woonstichting uitgenodigd en geweest, en via de mail en telefoon hebben we ook regelmatig contact. Onze vraag om een Ideeën bus voor de bewoners te laten ophangen werd in zeer korte tijd gerealiseerd. In elke hal van de flats hangen nu brievenbussen van Bewonerscommissie Kooiflats, en wij hebben de sleuteltjes in eigen beheer. Voor het volgende project van de renovatie hebben we in overleg met de Woonstichting kunnen realiseren dat de 5e en 6e verdieping van alle flats geen donkergrijze hekken krijgen maar rookkleurig getinte glasplaten. Ook voor het verfwerk van de ramen en deuren hebben we inspraak gekregen, wat betreft de kleurkeuze, daar zijn we nog wel over aan het onderhandelen.

Wat is jullie ambitie? Er is een hele goede samenwerking met de Woonstichting Vooruitgang. Van de 240 bewoners zijn nu 80 bewoners lid van de bewonerscommissie. Dit aantal zouden we heel graag hoger willen zien, want: Samen sta je sterker als je iets serieus wilt aanpakken. Meer informatie: neem contact op via 0252-210249 of stuur een e-mail naar bewonerscommissiekooiflats@gmail.com.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z zijn terug te vinden op www. deteylinger.nl.

Waarom is het een fijne commissie? We stimuleren elkaar tot goede ideeën.

Vakantieweek van de KBO Sportplannen omzetten in daden?

Beginnen doe je bij:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

TEYLINGEN

n In 2017 organiseert KBO Teylingen voor de senioren in de gemeente Teylingen een 7-daagse Rijncruise met de MS Rigoletto op basis van volpension van 11 juni tot 17 juni 2017.

Er zijn 1-persoonshutten a 695 euro en 2 persoonshutten a 595 en 675 euro. Excursies zijn optioneel. Alle hutten zijn voorzien van toilet, douche en regelbare airconditioning. Overdag worden hutten ingericht met een zitje en ‘s avonds weer omgebouwd tot slaapplaats. Tijdens de cruise kunnen de vakantiegangers genieten van mooie

landschappen met wijngaarden, burchten en kastelen. De boot passeert ook de legendarische Loreley. De reis is inclusief zes overnachtingen en verblijf op basis van volpension. Rollators, opvouwbare rolstoelen en opvouwbare scootmobiels mogen meegenomen worden tijdens de cruise. Het is wel van belang dat de reizigers hier niet volledig afhankelijk van zijn. Voor verdere informatie, neem contact op met het KBO-secretariaat per email kboteylingen.secretariaat@gmail.com of bel 0252 224126.

COLOFON tel: 06-494 496 32 e-mail: redactie@deteylinger.nl

verhagen.nl o.v.v. De Teylinger

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 – 2220 CB Katwijk tel 071-402 29 01

Inleveren kopij:

Sluittijd advertenties dinsdag 10:00 uur

Hoofdredactie:

Advertenties:

Oplage: 14.700 Uitgave van:

Teuntje van Delft tel: 06-127 464 78 e-mail: t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie:

Marieke Voorn

Uiterlijk maandag 12:00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie. Contactgegevens binnendienst Vincent Roos, tel 071-409 16 38 Rosita Haasnoot tel 071-409 16 37 fax 071-403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverij-

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel 071-402 29 01 of www.deteylinger.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewe-

zen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim, Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het bestuurscentrum, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en VVV Warmond.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.deteylinger.nl


design

deals NEW COLLECTION & SALE

deal Stoel “MILO” in 3 kleuren €119

5+1

gratis

new collection Ronde tafel “COLOMBO” _________________________ Met metalen onderstel en massief eikenhouten blad ø130 cm.

Verkrijgbaar in de kleuren :

799€

deal Stoel “AMBRA” in 4 kleuren €149

5+1

Lederlook Tatra

deal Stof Blues

Verkrijgbaar in de kleuren:

Stoel “JAX” in 4 kleuren €149

5+1

gratis Verkrijgbaar in de kleuren:

Prijzen geldig t/m 19 februari 2017.

gratis Je vindt ons in Cruquius bij Spaarneweg 26 | 2142 EN Cruquius | t: 023-547 17 75 | www.xooon-cruquius.nl Openingstijden: maandag 13:00 - 17:30 | dinsdag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 | zaterdag 09:30 - 17:00 | Elke zondag geopend van 12:00 - 17:00

Profiteer nu van flinke kortingen op onze meubelen! 20170104_adv_265x395.indd 1

05-01-17 12:15

Tl week 02 17  

de Teylinger, woensdag 11 januari 2017

Tl week 02 17  

de Teylinger, woensdag 11 januari 2017

Advertisement