Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL 

historie

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Alle leden VOO krijgen zangboek

P3

Oudste boek van dorp nu openbaar

WOLKERS n Vooruitblik op Wolkersweken

Woensdag 11 oktober 2017 JAARGANG 90 NR 39

bouwen

zorg

P5

Burgers buigen Start dementiezich over plan vriendelijk Overgeest Oegstgeest kunst

P9

Gemeente probeert plan ASC-terrein te redden

Ronde Tafel wil graag helpen

RECHTSPRAAK

n Of de Raad van State zo vriendelijk wil zijn om enkele aanpassingen in het plan voor woningbouw op het voormalige ASC-terrein zelf uit te voeren. Dat verzoek deed de advocaat van het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest donderdag tijdens een urenlange zitting bij de Raad over het zeer omstreden bouwplan voor 50 woningen bij de Duivenvoordestraat. Dit verzoek moet voorkomen dat de Raad het plan terugstuurt naar het college voor verbeteringen.

SERVICE n De Ronde Tafel Oegstgeest ondersteunt goede doelen en maatschappelijke initiatieven niet alleen met geld, maar steekt ook graag zijn handen uit de mouwen om anderen te helpen.

Op zondag 26 november staan de 18 leden van de Ronde Tafel klaar om hulp te bieden aan anderen die dat nodig hebben. In het verleden zijn zij bijvoorbeeld met asielzoekers een middag gaan schaatsen en hebben zij hulpbehoevenden begeleid bij een klassiek concert. Voor de volgende editie van dit initiatief is de Ronde Tafel nog op zoek maar ideeën. Ieder idee is welkom, als het maar bedoeld is om anderen te helpen. Het is ook niet nodig dat alle 18 leden meehelpen aan hetzelfde initiatief. Zo laten de heren ruimte om eventueel meerdere verzoeken te kunnen honoreren. Goede ideeën kunnen gestuurd worden naar rondetafeloegstgeest@outlook.com

Door Adrie van der Wel

Oegstgeestig De Boeg

O

p 1 oktober was het 46 jaar geleden dat ik op het inmiddels verlaten terrein van het voormalige Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) mijn eerste voetsporen achterliet. Ik werkte er 28 jaar en kijk daar met plezier op terug. Het terrein is overwoekerd met groen. Hoewel de gebouwen al heel lang geleden met de grond zijn gelijkgemaakt, zelfs dieper met het verwijderen van kelders, spreken voormalige medewerkers nog steeds enthousiast over het in hun ogen fantastische bedrijf. De Oegstgeester Courant, waar ik nog steeds voor werk, heeft veel geschreven over de verplaatsing en de commotie daarover. Tijdens de sloop heb ik veel foto’s kunnen maken van dit dramatische gebeuren. Na lange tijd lijkt het erop dat ik weer wat werk voor de boeg heb. Wederom ga ik met mijn camera iets vastleggen voor de toekomst. Maar nu met een positieve uitstraling, namelijk de bouw van het bedrijventerrein De Boeg. Wil van Elk

Het voormalige ASC-terrein aan de Duivenvoordestraat waar gebouwd moet gaan worden. Cruciaal is dat voor de start de afwatering goed geregeld wordt in het plan. | Foto Willemien Timmers

en dus zou het plan, met enkele aanpassingen, overeind kunnen blijven. Cruciaal is de eis die de gemeenteraad heeft gesteld om de afwatering, waar de buurt zo over klaagt, goed te regelen. Hoe meer verharding door woningen, straten en stoepen hoe minder makkelijk het regenwater weg kan stromen. Dat moet dus gecompenseerd worden door onder meer de aanleg van sloten en drainage. Het college zegt dat in het plangebied voldoende wordt gecompenseerd. Buurtbewoners en de Stichting Behoud Dorpskarakter Oegstgeest (SBDO) bestrijden dat. In hun

ogen haalt het college een truc uit. De berekening van de benodigde hoeveelheid waterberging is gebaseerd op het bouwplan waarvoor al een vergunning was verleend. En dat is zeer ongebruikelijk en misschien zelfs tegen de regels. Volgens SBDO had het college moeten uitgaan van de hoeveelheid bebouwing en straatverharding die het wijzigingsplan mogelijk maakt. Dat kan meer bebouwing zijn dan het vergunde bouwplan. En meer bebouwing vereist dus ook meer compensatie. De Raad van State volgt ook altijd de methode die SBDO voorstaat. De rekenmethode van het college staat daardoor al op drijfzand.

De berekeningen van de deskundigen van de Raad van State tonen aan dat zelfs in beide gevallen onvoldoende wordt gecompenseerd met waterbergingen. Dat is dus een groot probleem voor het college. Vandaar de voorstellen voor verbeteringen die de advocaat van het college bij de Raad indiende. Volgens de voorzitter van de Raad komen die een flink eind tegemoet aan de bezwaren van de omwonenden. Maar die blijven op het standpunt staan dat nader onderzoek nodig is om de voorstellen te beoordelen.

Dansen in het Dorpscentrum PLEZIER n Afgelopen week zijn bij de Stichting Evenementen in het Dorpscentrum de eerste cursussen van dit seizoen van start gegaan. Verdeeld over de week kunnen opnieuw tientallen kinderen genieten van een breed cursussenaanbod. Zo kunnen kinderen meedoen met een cursus Street/Clipdance, Hip Hop of Hoop dance. Ook zijn er de danscursussen Peuterdans en K3dans. Ook in de herfstvakantie zijn er dansworkshops. Afgelopen donderdag is een nieuwe musical-cursus van start gegaan, waarin zingen, dansen en acteren aan bod zullen komen. Na de herfstvakantie start de cursus Voice4Kids, een cursus waarbij zingen en performen centraal staat. Aanmelden of meer info: www.stevenementen.nl of bel 071-5171540.

De Raad doet over zes weken uitspraak.

Jan Wolkerswandelingen vanaf Oud-Poelgeest WOLKERS n Rond de tiende sterf-

dag van Jan Wolkers worden in Oegstgeest van 15 tot en met 26 oktober de Wolkersweken georganiseerd. Er vinden diverse activiteiten plaats. Zo zullen er op de zondagen 15 en 22 oktober Wolkerswandelingen plaatsvinden vanaf Kasteel Oud-Poelgeest. Bijzonder is dat de organisatie van deze wandelingen op de schouders is genomen door de Wandelclub

ADOPTEER EEN PUP

Oegstgeest. Marja Bosman van de wandelclub heeft een wandeling van 6,2 kilometer gemaakt langs de hoogtepunten van Jan Wolkers in Oegstgeest en een klein deel van Leiden. Op dertien bijzondere punten zal er iets over de kunstenaar verteld worden. De wandeltocht zal tussen de twee en tweeëneenhalf uur duren. Deelnemers kunnen zich op beide zondagen om 11.00 uur bij het kasteel melden.

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Voorhout • T (0252) 23 58 88

Aanstaande zondag, 15 oktober, vinden op Oud-Poelgeest ook de opnamen van het radioprogramma Vroege Vogels plaats. De week erna, op 22 oktober, is er om 13.00 uur een lezing van Wolkers’ biograaf Onno Blom. Geïnteresseerden die én de wandeling én de lezing willen meemaken, zullen als eerste groep die dag vertrekken. Hierdoor zullen zij op tijd terug zijn voor de interessante lezing. Meer over de Wolkersweken op pag 9

EXTRA BIJLAGE

Het zogeheten wijzigingsplan voor de woningbouw werd al eerder door de Raad geschorst vanwege twijfels over wateroverlast en maatregelen om dat tegen te gaan. Onafhankelijke adviseurs van de Raad van State hebben daarna onderzoek gedaan naar de manier waarop in het wijzigingsplan de waterproblemen in het plangebied worden geregeld. Hun oordeel kun je gerust vernietigend noemen. Het college en projectontwikkelaar Provast zagen de bui al hangen na de schorsing van het plan door de Raad. Ze hebben een aantal maatregelen voorgesteld om er zeker van te zijn dat het plan de wateroverlast in de buurt niet vergroot. Daarover mag de Raad nu gaan oordelen. Volgens de advocaat van het college lost het plan de waterproblemen in de buurt niet op. Maar de woningbouw zal dat probleem niet verergeren. Aan de woningbouw op het ASC-terrein zal het dus niet liggen

P7

& v i &L ing F F FF aaaa ssss hhhh iiii oooo nnnn

Fashion Beauty

Estreek.info HOMn

bolle IS GRreaAT tiekrant rec

& & & &

B B B B eeee aaaa uuuu tttt yyyy

najaar 2017

UT IJKERHO ave van NOORDW een uitg RDWIJK ek.info is LISSE NOO bollenstre HILLEGOM TEYLINGEN KATWIJK LEIDEN

Van 14 t/m 26 oktober

‘Wolkersmenu’ Oud-Poelgeest (bistro), Villa Beukenhof, Wine & Dine, De Jonker, Brasserie Streeder, Café De Gouwe, Het Beleg van Oegstgeest, China House, De Nieuwe Wereld, Suzie’s & Van Aken. 6 160161660601616611666 2120 10112120 20R0 220000 AA JA RARRAA A 2R222R R JAAAJA 2R JAAA RAR JA JAAJA RA JA N NAAN A A 0 1 66 JN NA N A JJAAN N NN N A R 22 0 1 N AA JJ AA A R N

er, omm er,er, er, omm Hilleg omm deomm er, omm er, Hilleg er, omm Hilleg de Hilleg s,s,omm nt. de Nieuw omm de er, Hilleg s, Coura Lisser de Nieuw Hilleg de s,s,Hilleg nt.nt. Nieuw s, nt. de Nieuw Coura Lisser s, Hilleg rrnt. burge r,r,Nieuw nt. Coura Lisser Nieuw Coura Lisser de rgeeste s, nt. Nieuw Oegst Rijns burge Coura Lisser degeeste rrnt. Coura de Lisser burge r,r,Nieuw geeste rgeeste burge r,r, Coura Lisser engeeste Oegst Rijns rgeeste aal, r, Oegst Rijns de de burge Oegst Rijns burge de Coura de Lisser en Speci wijke de rgeeste deaal, burge rrOegst r,de en Oegst Rijns en ijk aal, Rijns de aal, de Oegst Rijns Speci de geeste de Noord burge en Speci Katw wijke de de rrOegst en ijk aal, Speci wijke rrwijke aal, de en ijk Rijns Noord ijk aal, Speci Katw de de Noord blad, de van Speci wijke Noord Katw de en ijk dewijke Speci Katw ve wijke rrwijke ijk aal, de de Week Noord blad, devan ijk sblad, Noord Katw blad, uitga de van Speci Katw ve Noord de van de Week Katw ve de rhout ijk een sblad, de ve Week blad, uitga iseen devan sblad, Week Noord van uitga wijke Katw ve Dit de van ve Week isuitga de rhout een sblad, Week ve rhout een ssrhout uitga iseen Week wijke Noord Dit uitga iseen van wijke Dit wijke ve het rhout DitDit isuitga Week Noord is rhout een ssrhout ger, wijke Noord uitga wijke het Noord wijke het rhout DitDit het ger, Teylin Noord isiseen Noord ger, deger, ger, wijke het Noord Dit het Teylin het ger, Teylin de Teylin Noord deger, ger, deTeylin het Teylin de Teylin de deTeylin de

www.dorpsmarketingoegstgeest.nl


Ontdek onze vernieuwde kibbeling!

Gelegen in Oegstgeest, goed bereikbaar en uniek! Pure ingrediënten, vol van smaak, staan bij Suzie’s & Van Aken centraal. Wij zijn dagelijks geopend voor lunch, diner en natuurlijk koffie met gebak.

Gezinszak kibbeling

Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober hebben wij onze Grande Opening. Om dit met u te vieren dineert iedereen deze dagen met 25 procent korting!

Dagvers gebakken en van kabeljauw

Met friet

Alvast reserveren? tel: 071 889 3524 www.suziesenvanaken.nl

GRATIS!

Geversstraat 63A 2341 GC Oegstgeest

Geldig van maandag 9 t/m zaterdag 21 oktober 2017.

Visgilde Hugo van der Meij Lange Voort 2-D, Oegstgeest T 071 – 515 64 69 W hugovdmeij.visgilde.nl Volg ons ook op Facebook: @visgildehugovdmeij

geldig vanaf 12 t/m 15 okt. 2017

Elke zondag geopend van 12.00 - 17.00 uur

!

Weekendaanbieding

!

Weekendaanbieding

per fles

0,98

per stuk

1,98

Hero Liefde voor Fruit alle varianten

Vers gebakken appeltaart

!

Zondagaanbieding

• • •

Biologische broodjes

Retail Re-integratie Relatie met dorp of wijk

kaas/mais, donker meergranen turf of pompoen

Gewijzigde openingstijden per 1 september 2017:

per 2 stuks

0,98

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

08.30 tot 20.00 uur 08.30 tot 20.00 uur 08.30 tot 20.00 uur 08.30 tot 20.00 uur 08.30 tot 20.00 uur 08.30 tot 18.00 uur 12.00 tot 17.00 uur

Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 tot 20.00 uur, za. 08.30 tot 18.00 uur en zondag 12.00 tot 17.00 uur Superrr Oegstgeest, Clusiushof 4, 2341 PW Oegstgeest, Tel. (071) 517 54 20, oegstgeest@superrr.nl Zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en assortimentswijzigingen en drukfouten voorbehouden.


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Arriva plant bomen bij de Klink GROEN n Medio november worden er namens Arriva en haar reizigers honderden bomen geplant bij de Klinkenbergerplas. Bij elkaar hebben zij in het programma ‘Samen voor Groen’ op dit moment 2.600 bomen ‘bij elkaar gespaard’, waarvan de helft op de Filipijnen wordt geplant. Vervoerder Arriva hoopt de teller op 3.000 bomen te krijgen en is daarvoor een samenwerking aangegaan met webshop Fleur.nl.

Arriva lanceerde in september 2016 in samenwerking met Trees for All het boomplantprogramma Samen voor Groen. Een programma waarin de vervoerder samen met haar reizigers spaart voor bomen. Bomen nemen namelijk CO2 op uit de atmosfeer. Door de aanplant van nieuwe bomen wordt er dus weer een stap gezet richting CO2-neutraal reizen. Bovendien wordt de regio er ook letterlijk groener van. In maart 2017 zijn de eerste 2.800 bomen geplant: 1.400 in het Bentwoud en 1.400 op de Filipijnen, waar bomen meer CO2 opnemen. Sindsdien zijn er nog eens 2.600 bomen gespaard. Arriva houdt nu een actie om extra bomen te doneren, zodat er in november 3.000 bomen de grond in kunnen. Meer informatie op arriva.nl/samenvoorgroen.

Oegstgeestenaar met vals geld

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

Oudste boek van Oegstgeest uit 1562 nu openbaar n Het zangboek heeft dienstgedaan tot aan 1574 toen de kerk is verwoest MUZIEK n Het 30-jarig bestaan van de Vereniging Oud Oegstgeest is afgelopen zaterdag gevierd met een zeer goed bezochte zanguitvoering in het Groene Kerkje.

De uitgevoerde gezangen waren een selectie uit het oudste boek van Oegstgeest, met daarin op perkament geschreven en getekende gregoriaanse gezangen. Het boek is door Freek Lugt gevonden in de Leidse universiteitsbibliotheek en dateert uit 1562. Het heeft dienstgedaan tot ca 1574 toen de kerk bij het beleg van Leiden is verwoest door de Spanjaarden. Nadien is er waarschijnlijk nooit meer gregoriaans in het Groene Kerkje gezongen. De uitvoering van de gezangen is voorafgegaan door een korte inleiding door Freek Lugt over zijn vondst van het oude boek en daarna gaf Rens Tienstra uitleg over gregoriaanse zang in het algemeen en vervolgens bij elk van de door hem uitgekozen gezangen wat specifieke kenmerken. Ook voor mensen die zich wellicht zeer vertrouwd voelen met deze muziek bevatte dat veel nieuwe inzichten. Freek Lugt en Rens Tienstra hebben over dit oude boek een publicatie geschreven getiteld ‘Het Oudste Boek van Oegstgeest’. Die publicatie is uitgegeven door de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) in het kader van haar dertig-jarig bestaan. Na de zanguitvoering zijn de eerste exemplaren van dat boekje uitgereikt

Rianne Meester biedt de eerste exemplaren aan aan vertegenwoordigers van de Oegstgeester kerken. | Foto T. Wand

door Rianne Meester-Broertjes, voorzitter van de VOO aan vertegenwoordigers van de kerken in Oegstgeest: mevrouw Maureen van den Brink, voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oegstgeest, de heer Peter Winnubst, kandidaatdiaken en locatiereferent van de R-. K. Willibrordkern en de heer Cor van Beuningen voorzitter van de Raad

van Kerken Oegstgeest. De publicatie van Lugt en Tienstra bevat de volgende onderdelen: de ontstaansgeschiedenis van het Zangboek; een boektechnische uiteenzetting over perkament en eigenheden van middeleeuwse geschriften; de stand van zaken in de Oegstgeester kerk ten tijde van het verschijnen van het Zangboek; Broeder Adriaan de sa-

feesten is een Oegstgeestenaar aangehouden met vals geld. Bij de politie kwam via de horecaondernemers en de kermis exploitanten informatie binnen dat er geprobeerd werd om met vals geld te betalen. Op 2 oktober, even voor middernacht, werd is op de Molenwerf een verdachte aangehouden voor het aanbieden van vals geld. De man die met vervalst geld wilde betalen was een 29-jarige Oegstgeestenaar. De recherche heeft deze zaak in onderzoek.

LEZEN

n Ook op CBS Joris de Witte is de ‘Gruwelijk Enge’kinderweek feestelijk geopend. Groep 8-leerlingen verzorgden tijdens de opening een spetterende dans op het themalied van Kinderen voor Kinderen ‘Gruwelijk Eng!’. Leerlingen uit groep 4, 5 en 6 gaven nog een ‘gruwelijk enge’ muzikale voorstelling.

Musicalreis

Deze week vindt in elke groep een voorleeswedstrijd plaats en sluit men de KinderBoekenWeek af met een voorleeswedstrijd. De winnaar zal de Joris de Witte tijdens de regionale voorleeswedstrijd vertegenwoordigen.

Wijnproeverij Lions op Kasteel Oud-Poelgeest GENIETEN n Op zondag 12 novem-

ber vindt van 14.00 tot 17.00 uur voor de zesde maal een feestelijke wijnproeverij plaats in het fraaie Kasteel Oud-Poelgeest, georganiseerd door de Lionsclub Oegstgeest-Warmond.

Ook dit jaar kunnen de bezoekers tegen entreeprijs van 5 euro In een gezellige en ontspannen sfeer proeven van bijzondere wijnen. Wijnen die bevallen, kunnen direct besteld worden voor het goede doel. Er is

mensteller van het boek en het hart van het boek, de bespreking van de muzikale inhoud van het Zangboek. Alle leden van de VOO ontvangen in de komende weken een exemplaar van de publicatie als lustrumgeschenk. Voor andere geïnteresseerden is het boekje vanaf nu te koop in de Oegstgeester boekhandels voor 9,95 euro.

Enge opening Boekenweek op Joris de Witte

POLITIE n Tijdens de 3-oktober-

MUZIEK n Bij de Stichting Evenementen staat op 15 november een reis naar de musical De Marathon op het programma: Herkenbaar, tragikomisch en oer-Rotterdams. Een ontroerend verhaal vol humor over vriendschap, liefde en de sores van vier underdogs met het hart - maar vooral de tong - op de juiste plek. Aanmelden of meer informatie: www.st-evenementen. nl of bel 071-5171540.

3

een mooie selectie gemaakt van wijnen door het wijnhuis Noordman. De opbrengt van de verkoop gaat dit jaar naar drie goede doelen: de Prof. Dr. Leo Kannerschool, de Heeren van Rustenborch (voor uitjes met senioren) en de Voedselbank Leiden. De middag in het kasteel zal worden opgeluisterd door een aantal bijzondere geurworkshops, die geleid worden door de Oegstgeester vinoloog Karin Kasteleijn. “Proeven is ruiken; daarom neem ik de men-

sen mee in de verschillende geuren van bijzondere ingrediënten van wijnen. We gaan interactief aan de slag, en de wijnliefhebbers zullen zich veel bewuster worden van de rol van geur bij het proeven. Ook zullen ze ingrediënten beter herkennen qua smaak, omdat men ze eerst alleen geroken heeft.” Inschrijven kan via www.lcow.nl Henk Visser (m) en Michiel Teeuwen (r) overhandigen een poster aan OudPoelgeest directeur Jan-Willem Besselink. | Foto Willemien Timmers

Daarna werden de prijswinnaars van de leesbingo bekend gemaakt, waaraan alle leerlingen konden meedoen. Hierbij was het de bedoeling op om vreemde plaatsen en met rare attributen een boek te lezen of voorgelezen te worden, zoals lezen onder de tafel, op de w.c., onder de douche, op de trap met een zonnebril of een hoedje op. De winnaars van de leesbingo mochten een ‘gruwelijk eng’ boek in ontvangst nemen. De kinderBoekenWeek duurt nog tot en met 15 oktober.


Lekker zitten bij op de collectie van

elke zaterdag om 18:05 uur bij elke zaterdag om 18:05 uur bij

Model Lorenzo 2 zitsbank + longchair S van € 1.999,- voor

€ 1.195,-

Model San Remo Leverbaar met kleine of grote rugkussens 2,5 zitsbank met longchair M van € 2.399,- voor

€ 1.395,-

Nu tijdelijk gratis upgrad e naar Latex vlokvulling zitkussens!

Hoekbank Firenca 3 - hoek - 2,5 Stof Ashton Desert- Casia kussens van € 3.299,- nu voor

Model Giorno 3-hoek-2 van € 2.899,- nu voor

€ 1.695,-

€ 1.895,-

Model Fabio Heerlijke grote XL sofa van € 1.799,- nu voor

€ 995,-

Keuze uit veel stoffen en kleuren uit de Elite en Mix & Match collectie LET YOUR HOME SMILE! Trendhopper Zoeterwoude Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

SATON OPTIEK ZORGT VOOR UW OGEN Een bril of zonnebril kopen kunt u tegenwoordig overal, zelfs bij de drogist. De juiste zorg voor uw ogen krijgt u bij Saton Optiek. Want voor goed zien én er goed uitzien bent u daar aan het juiste adres. Jammer genoeg realiseren wij ons vaak veel te weinig hoe belangrijk onze ogen zijn. We gaan wel twee keer per jaar naar de tandarts maar stellen een bezoek aan de opticien zo lang mogelijk uit. Maar wees eens eerlijk. Wat zou u liever missen? Een tand of een oog? Een levenlang probleemloos kunnen zien Levenslange oogzorg is zo gek nog niet. Zeker in een tijd waarin onze ogen het hard te verduren hebben. We zijn de hele dag in de weer met onze computers, tablets en mobiele telefoons en gunnen onze ogen geen moment rust. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Steeds meer kinderen hebben op jonge leeftijd een bril nodig omdat ze gamen op de computer in plaats van buiten spelen. En steeds meer volwassenen hebben last van droge

en vermoeide ogen om maar niet te spreken van ernstigere problemen. De opticiens en optometristen van Saton Optiek besteden daarom meer tijd dan vroeger aan oogzorg en preventie. Ook al omdat de kennis van het oog toeneemt en zij steeds betere apparatuur tot hun beschikking hebben. Zo zorgen ze steeds vaker een leven lang voor de ogen van de klanten. Signaleren en aanpakken Wat veel mensen niet weten is dat de optometristen van Saton Optiek opgeleid en bevoegd zijn om de gezondheid van uw ogen te controleren. Daarvoor bekijken zij met name de binnenzijde van uw ogen. Op die manier kunnen ze vroegtijdig eventuele problemen signaleren en dankzij de goede samenwerking met de oogartsen in de regio ook tijdig aanpakken. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen en zeker op oudere leeftijd of bij bepaalde veel voorkomende ziekten in de familie, zoals bijvoorbeeld diabetes, is een regelmatige controle van de ogen heel verstandig.

Goed voor Ogen En u kunt zelf ook iets voor uw ogen doen. Ze voldoende rust gunnen bijvoorbeeld of gezond eten zodat ze genoeg vitamines, anti-oxidanten en andere bouwstoffen krijgen. Van 7 tot en met 14 oktober is het in de winkels van Saton Optiek “Goed voor Ogen week”. Laat u informeren over oogzorg onder het genot van een speciaal kopje “Goed voor Ogen thee”. Een afspraak maken voor een oogmeting om de sterkte en gezondheid van uw ogen te beoordelen kan uiteraard ook.

WINKELS Katwijk, Princestraat 38 – (071)4014763 Oegstgeest, Terweeweg 52 – (071)5652090 Leiden, Lange Mare 118 – (071)5131010 Wassenaar, Langstraat 129/131 – (070)5113456 Leiderdorp, Winkelhof 43 – (071)5412521 Amsterdam, 1e Van der Helststraat 3a – (020)5788500


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

5

Bewoners positief over houtwal HOUTWAL n De Bomenbond Rijnland stuurde op 17 september aan 151 huizen in Haaswijk een vragenlijst over de houtwal waar zij aan wonen. Naast de inventarisatie van de flora en fauna is ook de beleving van bewoners belangrijk en daar wil de Bomenbond zicht op krijgen. 53 Lijsten zijn ingevuld. Door Wil van Elk

De houtwal ligt van oudsher langs sloten die in de vorm van een uitgerekte U met de twee poten aansluit op het Oegstgeesterkanaal. De langgerekte wal langs het Componistenpad is radicaal tot aan de grond gesnoeid. Gevreesd wordt dat dit langs de Poelsteeg ook gaat gebeuren. De bewoners geven aan een positieve tot zeer positieve beleving van de omringende natuur te hebben. Het merendeel van de antwoorden heeft echter ook kanttekeningen over het onderhoud: “te hoge bomen, te lang niet gesnoeid en gedund en overlast door schaduwwerking, tak en bladval in tuin en sloten, waardoor stank”. De vrijwilligers van de Bomenbond Rijnland en het Milieu Educatie Centrum (MEC) hebben ook flora- en fauna- inventarisaties gedaan. De resultaten en antwoorden worden meegenomen in het overleg over de verdere snoei met de gemeente Oegstgeest. Aanbevelingen bomenbond en MEC: • Er is een hoge respons, en dus leeft het onderwerp ‘onderhoud van de houtwallen’: pak dit op als een kansrijk startpunt. • Voor onderling begrip is het goed als bewoners kennisnemen van de

(soms zeer) uiteenlopende antwoorden en elkaars wensen en meningen. • Steek veel energie in heldere uitleg en doe dat zowel in mondelinge als online vorm. Vertel over de achtergrond van de huidige staat van onderhoud, over de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen het beheer en noodzakelijke voorwaarden om droge voeten te houden in dit laaggelegen poldergebied. • Kijk of er mogelijkheden zijn voor selectief dunnen met behoud van een aantal middelhoge bomen, voor fasering van aanpak en voor extra aanplant van struiklagen met hoge waarde voor vogels • Maak de houtwallen onderdeel van activiteiten gericht op natuureducatie Het zicht op het groen wordt als plezierig ervaren, “een voorrecht”, “daarom zijn wij hier komen wonen”, “ik vond alle dijkjes even mooi, tot vorig jaar het dijkje bij het Componistenpad compleet kaal gesnoeid werd”. De een ervaart daardoor minder privacy, en een ander vindt het erop vooruitgegaan. Hoge bomen nemen het zicht weg en wordt als gevaarlijk gezien. De grote hoeveelheden regenwater van de laatste tijd zorgde er meerdere keren voor dat het kleine slootje bij de Poelsteeg “buiten zijn oevers trad”. Dit geeft nog eens duidelijk aan dat het watermanagement en onderhoud van het groen op deze plekken beter moet. Over de Poelsteeg achter de Ida Gerhardtlaan: “Er kan gewoon niks mee want het is oerwoud”, maar ook: “omdat de oeverbegroeiing het meest intact is en het zo het meest natuurlijke aanzicht”. De gemeente houdt binnenkort een bewonersavond over de verdere aanpak.

Oegstgeest helpt Sint Maarten HELPEN

Op 6 september trok orkaan Irma over Sint Maarten. Negentig procent van de gebouwen en huizen van het eiland zijn vernield. Ook het Holland House Beach Hotel, dat Oegstgeester eigenaren heeft, is zwaar getroffen. 25 personeelsleden zijn veel van hun bezittingen kwijt en vijf personeelsleden zijn, naast de bezittingen, ook hun complete huis verloren. n

Daarom hebben de eigenaren het Holland House Family Recovery Found in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel werknemers en hun familie te ondersteunen in hun huidige behoeften, en hun kinderen voorzien van speelgoed en schoolbenodigdheden. Vanuit Nederland wordt er alles aan gedaan om het hotel weer volledig draaiend te krijgen (driekwart van de kamers was na de orkaan vernield), maar men is ook druk in de weer om spullen in te zamelen voor de werknemers en hun directe familie. Vrijwilligers Miranda Dekker en Anouk Kuijk hebben er bijna een dagtaak aan om de inzamelingsactie te coördineren. Zo trok Anouk de stoute schoen aan en stapte ze bij

Henny’s Rits in de Winkelhof in Leiderdorp binnen. Tot haar grote blijdschap was eigenaar Jeroen Wiggers direct enthousiast. “De vraag kwam precies op het juiste moment, omdat we de restanten van de zomercollectie aan het ordenen waren. Uiteindelijk hebben we 1800 stuks kleding aan dit goede doel kunnen doneren. Fijn dat we konden helpen.” Zo werden er overal spullen opgehaald en kregen de dames veel medewerking. “Schulte herenmode bijvoorbeeld doneerde mooie, sterkte tassen, en van diverse supermarkten ontvingen we karrenvol spullen, waaronder speelgoed.” Afgelopen week werd een begin gemaakt met het volladen van de container, die binnenkort in elf dagen over zee naar Sint Maarten wordt gestuurd. Meehelpen of meedenken? Neem contact op met Miranda Dekker via miranda@bajagroep.org. Doneren kan via NL11 RABO 0322 7223 49 (Holland House Family Recovery Found). hhbhfamilyrecoveryfoundation. com. Afgelopen week werd er een begin gemaakt met inladen. | Foto Willemien Timmers

Het burgerinitiatief wil dat in plan Overgeest plek is voor huurappartementen voor senioren. | Archieffoto Wil van Elk

Burgers buigen zich over plan Overgeest achter gemeentehuis BOUWEN n De panden van Rivierduinen achter het gemeentehuis staan leeg. Rivierduinen is er niet in geslaagd ze te verkopen. Nu hebben ze de gemeente gevraagd het bestemmingsplan te willen wijzigen zodat er bouw van woningen mogelijk wordt. Op maandag 25 september was er een voorlichtingsavond in het gemeentehuis over dit onderwerp. Er is door stad- en landschapsarchitecten veel werk verzet om het gebied passend in de omgeving te kunnen ontwikkelen. PIJNPUNTEN VOO

De vereniging Oud Oegstgeest laat weten dat er wat hen betreft twee pijnpunten in het dossier zitten. Ten eerste is volgens hen het aantal woningen dat de gemeente er wil toestaan te hoog, waardoor er te veel autoverkeer te verwachten is door het monumentale gebied vóór het gemeentehuis. Daarnaast vraagt men er aandacht voor dat men wil gaan bouwen in een deelgebied dat onderdeel is van het Nationale Natuur Netwerk (NNN), voorheen genoemd de Ecologische Hoofdstructuur. “Het bestuur zal zijn zorgen aan de gemeente duidelijk maken en de ontwikkelingen op de voet volgen.”

BURGERINITIATIEF

Het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest gaat een visie ontwikkelen op het plan Overgeest. Het burgerinitiatief wil dat daar ook plek is voor appartementen voor senioren in de sociale en middenklasse huur alsmede een ontmoetingsruimte. Daartoe wordt op 24 oktober een discussieavond georganiseerd waar inwoners en raadsleden van harte welkom zijn. Tijdens een speciale commissievergadering op 5 oktober heeft het burgerinitiatief zijn plannen toegelicht aan de gemeenteraad. Volgens voorzitter Guus Bannenberg is er in Oegstgeest een groot tekort aan appartementen voor senioren. Door de bezuinigingen op de zorg zijn verzorgingshuizen verdwenen en zijn de indicaties voor verpleeghuizen aanzienlijk aangescherpt. Senioren die niet meer in hun oude huis kunnen blijven wonen, hebben behoefte aan een appartement met voorzieningen. De wachttijd voor een appartement in de sociale

huur bedraagt inmiddels ruim 6 jaar en appartementen in de middenklasse huur worden nauwelijks aangeboden. Het burgerinitiatief ziet daarom graag dat in het plan Overgeest, een van de laatste mogelijkheden voor nieuwbouw nabij het centrum, een substantieel aantal appartementen voor senioren wordt opgenomen zowel in de sociale als middenklasse huur. Daarnaast wil het burgerinitiatief ook een ontmoetingsruimte ontwikkelen naar het voorbeeld van het Odensehuis. Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Tijdens de discussieavond zal het burgerinitiatief de plannen verder toelichten en in debat gaan met inwoners en raadsleden. De gemeenteraad heeft in deze een belangrijke stem omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het burgerinitiatief wil dat daarin voorzien wordt in woningen en voorzieningen voor senioren. De bijeenkomst vindt op 24 oktober plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en start om 19.00 uur.

Besturen partijen ontmoeten elkaar POLITIEK n Op initiatief van D66 Oegstgeest vond afgelopen maandag een overleg plaats tussen de besturen van het CDA, Hart voor Oegstgeest, Progressief Oegstgeest, de Partij voor de Dieren en de VVD. Het doel van de avond, in de gastvrije bestuurskamer van voetbalvereniging UDO, was om nader kennis met elkaar te maken. Burgemeester Emile Jaensch was ook aanwezig en ging in op een aantal onderwerpen die voor de komende periode van belang zijn. Te beginnen met de Gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart plaatsvinden. D66 zou het goed vinden als de verschillende partijen gezamenlijk een of meer campagne-activiteiten kunnen organiseren zoals bijvoorbeeld een lijsttrekkersdebat. Op de foto (niet op volgorde): Burgemeester Emile Jaensch, Jaap van den Broek (HvO), Jan Nieuwenhuis (CDA), Frans Los (PrO), Noortje Bloemzaad (partij vd Dieren i.o.),

Inge Oosterhuis (VVD), Guus de Rot-

te (VVD), Peter van Ruijven (VVD), Rober Drukker (VVD), Anton van Kempen (PrO), Michel van de Geijn (D66), Carina Bos (D66), Natalie Jonkers (D66), Matthijs de Meer (D66) en Edward Dekker (D66).

De besturen maakte afgelopen maandag nader kennis met elkaar. | Foto Wil-


Een woord geschreven of gezegd, Een arm om onze schouder heen gelegd, Een hand, een gebaar, Het heeft ons allen goed gedaan.

BEN PADDENBURG Voor al uw steun, de prachtige bloemen, de vele kaarten en uw aanwezigheid willen wij u hartelijk danken. Met liefde, respect en dankbaarheid zullen wij Ben blijven herinneren.

Afscheidscentrum Oegstgeest

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers

Toos Paddenburg Kinderen en kleinkinderen

Piet Heinlaan 42a 2341 SL Oegstgeest

Oegstgeest, oktober 2017

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

achter zorgcentrum Hofwijck

Uitvaartverzorging Janson&Bolland

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

071 - 512 21 12

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Tel: 0252-211843

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

”De kleinkinderen hebben het er nog over. Dat je voor hen speciale boekjes meenam.”

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Samen aan alles gedacht! • Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze • Vooraf vastleggen van uitvaartwensen • Wij verzorgen ook uitvaarten van alle (natura)verzekeraars

071 513 69 49

Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl RE IN AT IG E IN LI G E /R R EP W AR AT OL IE /R TE ES RS TA UR AT IE

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Dag en nacht bereikbaar

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN NEPALTAPIJTEN TRENDY TAPIJTEN KELIMS PATCH/VINTAGE

Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

www.uzleiden.nl

Uitvaart Zorgcentrum Leiden is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Schoolstraat 46, Voorschoten www.perezvoorschoten.nl

Samen, zorgvuldig en persoonlijk Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

071 - 523 40 40

Mindfulnesstraining aan huis, individueel/kleine groep, ervaren trainer psychologe,Marieke van Velp, 0628353251, € 350.

Telefoon 071 561 3609 Mail:info@perezvoorschoten.nl

Durf jij het aan? Ik zoek mensen met een scootmobiel om samen een ritje te maken met F. v.d. Berg, tel: 071- 3612534 of mail naar: fransmia@casema.nl

Te huur: Kantoor/opslagruimte op goede locatie, bedrijventerrein Klei-Oost, nette ruimte, 60 m², 1ste verdieping, met keuken, wc, cv, eigen ingang en parkeer ruimte, Turn Key. Info: 06-44162455.

Modelspoorbeurs 21/10 Zaterdag 21 oktober in Matilo Zaanstraat 126 Leiden. Entree Gratis. Open van: 10:00 - 15:00 uur

Gezocht: Bedrijfs-opslag of garage ruimte in en om Katwijk, graag uw reactie, tel: 06- 44162455.

www.theadijkstra.nl

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

VLOOIENMARKT: zo. 15 okt. Spc. De Schelft, Noordwijkerhout ( 09.30-16.00 u ) 0229-244739

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit. Tel: 06- 47208666.

• • • • • • •

Rolstoelauto’s en rolstoelbussen (nieuw en gebruikt) Autoaanpassingen voor bestuurders met een functiebeperking Uitdraaibare bestuurders/bijrijdersstoelen Rolstoelvastzetsystemen Oprijplatforms/rolstoelliften/kofferbakliften r oktobe 4 1 & 3 Meer dan 150 aangepaste occasions! 1 6 dagen per week geopend

H U ISr N E P O 7.00 uu 10.00-1

Malse vakantietips!!!

Dé zachtste kogelbiefstuk d

héél pon

5.

50

ilo

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611

Korte varkenshaas nhaéaérlkkeuze Konijnenachterbout Gepaneerde schnitzels

www.biermanab.nl

5.

99

Geldig dond. t/m woe. 18 okt.


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

7

Samenwerking BplusC en Dorpscentrum MUZIEK n Met ingang van het cursusseizoen 2017-2018 heeft de muziekafdeling van BplusC haar intrek genomen in het Dorpscentrum Oegstgeest. Op donderdagavond 12 oktober ondertekenen Willem van Moort (BplusC) en Pieter Hellinga (Dorpscentrum) een overeenkomst om de samenwerking te bezegelen. Bezoekers zijn tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom om een kijkje te nemen.

Pieter Hellinga, voorzitter van het Dorpscentrum, beleeft deze samenwerkingsovereenkomst als een mijlpaal in de ontwikkeling van het Dorpscentrum. “In deze vorm bestaat het Centrum nu drie jaar. Het heeft zijn bestaansrecht meer dan bewezen. We willen ontmoeten en verbinden en daarbij is de komst van BplusC een verrijking.” Directeur Willem van Moort is blij met de nieuwe leslocatie van BplusC in Oegstgeest: “We hebben een eigen vleugel in het Dorpscentrum met drie prachtige leslokalen.

We geven hier muziekles op diverse instrumenten aan jong en oud. In de toekomst wil BplusC in deze multifunctionele ruimtes ook andere activiteiten programmeren. We kijken uit naar creatieve samenwerkingen binnen het Dorpscentrum, zoals het opluisteren van evenementen met optredens en workshops door leerlingen en docenten van BplusC.” Bezoekers zijn op donderdagavond 12 oktober van harte welkom om een kijkje te nemen in de muzieklokalen. Leerlingen viool en accordeon zullen een optreden verzorgen. Drie jaar geleden wist een groep Oegstgeestenaren de sluiting van het toenmalig Gemeentecentrum te voorkomen. Sindsdien wordt het door tientallen vrijwilligers gerund. Deze zomer is ingrijpend verbouwd om de komst van BplusC naar het Dorpscentrum voor te bereiden. Het Dorpscentrum heeft een ideële missie om mensen bij te elkaar brengen. Wekelijks zijn er meer dan 500 bezoekers.

De actrices van Ervarea namen de aanwezigen mee in de wereld van de mens met dementie. | Foto Willemien Timmers

Start Dementievriendelijk Oegstgeest

Borrel buurtnetwerk Oegstgeest-Noord

SAMEN n Maandagavond 9 oktober organiseerde de gemeente een bijeenkomst om de aftrap in te luiden voor een dementievriendelijk Oegstgeest. De opkomst was boven verwachting goed, de zaal zat vol en na een inleiding door Wethouder Marien den Boer ging het programma onder leiding van projectleider Pauline Goddijn van start.

ONTMOETING n Op zaterdag 21 oktober organiseert het buurtnetwerk Oegstgeest-Noord de tweede buurtborrel. De borrel vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in de Haeswijkflat aan de President Kennedylaan 41 te Oegstgeest.

Er was een inspirerende spreker uitgenodigd, Dr Frans Hoogeveen, specialist op het gebied van psychogeriatrie. Dr Hoogeveen gaf uitleg over het verschijnsel dementie en hoe daar het beste mee om te gaan. Belangrijkste boodschap was: het gaat om de mens met de behoefte aan verbondenheid en zingeving, ook al is er sprake van de dementie. De mens is niet zijn ziekte, dus focus op wat er wel nog mogelijk is. Ondersteund met filmbeelden gaf

Wie van plan is te komen, kan dit melden voor maandag 16 oktober via mietdebosschere@gmail. com of telefoon 0653267674 (ook whatsapp). De onkosten voor de buurtborrel (drank en hapjes) bedragen €8 per persoon, ter plaatse af te rekenen. Buurtnetwerken helpen, om je eigen netwerk uit te breiden en daardoor langer zelfstandig te kunnen blijven leven thuis. Het burgerinitiatief is bezig om buurtnetwerken op te zetten in Oegstgeest Noord en Centrum en nodigt inwoners uit om daarin deel te nemen.

Doelstelling van deze borrel is om opnieuw een gelegenheid te creëren om elkaar te leren kennen en de aanwezigen bij te praten over de huidige stand van zaken rondom het burgerinitiatief dat op 2 september zijn recente bijeenkomst hield. Zoals daar met de aanwezigen uitgesproken, kan het netwerk zich alleen ontwikkelen als ieder bereid is om twee of drie personen uit de buurt aan te geven met wie hij/zij een ‘verbinding’ wil aangaan. De verbinding betekent in dit kader dat, als hem/haar iets overkomt dat aandacht/actie vereist, deze personen stand-by zijn voor het nemen van nodige of wenselijke acties naar bijvoorbeeld familie. Het zou fijn zijn indien velen kunnen komen met een of twee personen uit de buurt zodat zij ook kunnen kennis maken met dit initiatief. Iedereen is van harte welkom.

UITGAAN

n Twaalf gasten uit Voorschoten, Leiden en Oegstgeest genoten met hun begeleiders van ‘Vier het Leven’ in Het Trefpunt in Warmond van de voorstelling met Daan Bartels, die het leven van Wim Sonneveld de revue liet passeren.

Caramellataartje Karamel vermengd met spijs en walnoten.

Lieve mensen voor de vele lieve kaarten, brieven, Nu Eur.: 7.75 boeken, bloemen, bloemstukken, taarten

there’s no time like the present

Op de website van de gemeente en in deze krant wordt regelmatig gepubliceerd over het onderwerp dementie en de voortgang van project ‘Dementievriendelijk Oegstgeest’. Ook is veel informatie te vinden op de website van Samendementievriendelijk.nl.

Genieten van een voorstelling met Vier het Leven

Notensensatie van de Patissier

Bedankt

dit een heel inzichtelijk beeld. De avond werd verder opgeluisterd door twee actrices, Barbara Oppelaar en Jacqueline Vergeer (van Ervarea), die heel exemplarisch uitbeeldden hoe het er in het dagelijks leven van de demente mens aan toe gaat. Ook was Sophie Verdaasdonk (Change your Rhythm) uitgenodigd die het belang van dans en beweging voor de (demente) mens onderstreepte en tegelijkertijd de hele avond levendig maakte door

de zaal actief mee te krijgen met haar energieke aanpak. De deelnemers kregen de gelegenheid om mee te denken en suggesties te doen voor een dementievriendelijker gemeente en dit heeft veel goede ideeën opgeleverd waar het project verder mee aan de slag gaat.

Zij beleefden met vele anderen een heerlijke avond. “Wat kan een mens nog meer wensen als je op leeftijd bent en samen met anderen op een comfortabele manier nog naar het theater kunt gaan,” vertelde een deelnemer uit Oegstgeest na afloop

van dit uitje. Het gloednieuwe programmaboekje met een zeer gevarieerd (regio) aanbod is deze week verspreid. Geïnteresseerden kunnen het aanvragen via 035 - 524 51 56 of kijken op www.4hetleven.nl.

Runderrollade Magere runderrollade van Hollands rundvlees om zelf te braden

500 gram

€7,49 Kijk op onze site

Voor een overzicht van onze biologische producten en buitenlandse specialiteiten. Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 12:00 tot 19:00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707


d

n a a fm

e o r p U:

,0 1 €

INRUIL DAAGSE

N

Wil je ook lekker dansen op je favoriete muziek?

TOT 350,- VOOR UW OUDE BANK

Kom snel langs voor een gratis proefles Dance Mix!

Actie duurt tot en met 15 oktober 2017*

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

Voor kinderen vanaf 4 jaar

Wij zoeken per direct een ervaren of een leerling

Installatiemonteur / loodgieter voor installatiewerk in nieuwbouwprojecten in Katwijk en omgeving.

Wij geven ook scholieren fitness!

Het betreft werkzaamheden zoals het installeren van gasleidingen, waterleidingen, rioolleidingen en het monteren van sanitair. Wij zijn met een kleine groep installatiemonteurs / loodgieters en willen ons team graag uitbreiden. Informatie en sollicitatie via e-mail: info@installatiebedrijfkuijt.nl t.a.v. de heer K.G. Schuitemaker

Scheepmakerstraat 34 2222 AC Katwijk Tel. (071) 40 328 18

WIJ ZOEKEN PER DIRECT

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

Ervaren Installatie Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Ervaren Koeltechnisch Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Ervaring met duurzame energie - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief per post of email naar E.J. van Leeuwen. van Leeuwen Verwarming Marineweg 17 2241 TX Wassenaar erik-jan@vanleeuwencv.nl

verwarming • gas- en waterinstallaties • ventilatie • airconditioning


wolkersweken

OEGSTGEESTER COURANT

Oké column Loslaten of vasthouden?

D

e kranten staan er vol mee: geweld en politieoptreden, dreigementen op de ene plaats, oorlog bombardementen elders. Wat een geweld en wat een leed! Catalanen die de straat opgaan, een volksreferendum houden om te peilen of de bevolking zelfstandig wil zijn of niet. De reactie vanuit Madrid is keihard: Nee! Het gaat over de bestaande situatie van één Spanje of een nieuwe deelstaat los van de rest. Het gaat over blijven of afstand nemen, solidair of solitair. Een duivels probleem.

De wereld is van en voor iedereen Als toeschouwer op afstand zeg je toch met welk recht kan een regering eisen dat een deel van een land niet zelfstandig mag zijn? Lezend in het boek ‘Indiaans verhaal’ van de Oegstgeestenaar Reinier Artist over de zienswijzen van zijn volk, de Indianen van Suriname, wordt gesteld dat de wereld van en voor iedereen is. Dit lezend besef je dat de vrije aarde kennelijk bezit geworden is van regeerders. Op basis van veel strijd is dat zo beslist. Mensen de vrijheid geven om hun plekje op aarde voor zichzelf op te eisen is dus crimineel. Kennelijk is het loslaten van oude structuren onmogelijk. Daar weten we voorbeelden van in onze eigen geschiedenis: de Zeven Provinciën, Indonesië en Suriname. Ook op kerkelijk gebied. Hier gaat het niet om grond, maar al vele eeuwen om het absolute van de geloofsovertuigingen. Daarbij wordt de anders-denker beschuldigd van ketterijen en in de ban gedaan. In deze tijd heeft zelfs paus Franciscus daar ook problemen mee. De curie, het hoogste leergezag van Rome, beschuldigt hem van leerdwalingen o.a. ten aanzien van de gescheiden mensen, die opnieuw trouwen. Dat is vanwege het eenmalige van het sacrament onmogelijk. Franciscus beroept zich op Gods barmhartigheid. En met een vaderlijke glimlach hoort hij dit alles aan: het gaat toch vooral om het geluk van de mensen! Laat ze erbij horen. Dan zal de curie de geloofsregels soepeler moeten toepassen. En loslaten van deze wetten is voor dat instituut een revolutie. We bidden de Heilige Geest om inzicht te geven. Dik Kompier

9

Jet Bussemaker opent Wolkersexpositie op Oud-Poelgeest n Lezingen Onno Blom over biografie ‘Het litteken van de dood’ KUNST

n Demissionair minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opent dinsdag 17 oktober de expositie ‘Jan Wolkers keert terug naar Oegstgeest’ op Kasteel OudPoelgeest in Oegstgeest.

De tentoonstelling van schilderijen van de bekende Oegstgeester beeldhouwer/schilder/schrijver Jan Wolkers is open voor het publiek van 18 tot en met 26 oktober. De expositie is samengesteld door Wolkers-biograaf Onno Blom, die in deze periode zijn meer dan 1000 pagina’s tellende biografie over Jan Wolkers publiceert. Blom selecteerde uit de nalatenschap van de schrijver nog niet eerder geëxposeerde schilderijen en daarnaast werken, die direct verband houden met Wolkers jeugd in Oegstgeest en zijn bezoeken aan Oud-Poelgeest. De expositie omvat daarnaast ook historisch biografisch materiaal van de bekende ‘beeldhouwer-schilder-schrijver’, zoals hij zichzelf afficheerde. Ook wordt een aantal filmfragmenten over de schrijver getoond. Minister Bussemaker is niet alleen uitgenodigd de opening te verrichten als cultuurminister, maar ook als prominent oud-inwoonster van Oegstgeest en als schrijfster. Bussemaker bracht een groot deel van haar jeugd door in Oegstgeest en volgde er het Rijnlands Lyceum. Ze publiceerde ook een aantal boeken, waaronder ‘Dochter van een kamp-

Jan Wolkers en Onno Blom voor ‘het grote gele doek’. | Foto Tessa Posthuma de Boer

kind’. De Wolkers-expositie op kasteel Oud-Poelgeest is een van de hoogtepunten van de Wolkersweken in het schrijversdorp Oegstgeest, die gecoördineerd worden door de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest. Kaarten voor de tentoonstelling zijn vooraf te bestellen via www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/kaartverkoop en verkrijgbaar tijdens de expositie aan de kassa.

Lezing: Ida Sipora, de derde vrouw achter Olga in Turks Fruit WOLKERS

Jan Wolkers liet zich voor de personages en verhaallijnen in zijn romans heel vaak inspireren door personen en gebeurtenissen uit zijn eigen leven. n

Zo is hoofdpersoon Olga uit Wolkers’ beroemdste roman Turks Fruit geïnspireerd op drie ‘echte’ vrouwen die in zijn leven een rol speelden. De jong overleden Ida Sipora is een van die vrouwen. Zij is een jonge onafhankelijke vrouw die als fotografe en dichteres woont en werkt in het Parijs en Amsterdam van de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw. Zij raakt in 1960 bevriend met Jan Wolkers. Ida’s plotselinge levenseinde is voor hem de directe inspiratiebron om hoofdpersoon Olga in Turks Fruit ziek te laten worden en dood te laten gaan zoals dat in het boek (en in de film) gebeurt. Frank Schaake is de halfbroer van Ida Sipora. Hij komt bijna veertig jaar na haar overlijden in het bezit

van een koffer met haar foto’s, brieven, dagboeken, adresboeken en gedichten. Zo ontstaat het idee om een roman over Ida Sipora te schrijven. Omdat deze lezing plaats vindt in het kader van speciale WolkersWeken is niet alleen de toegang gratis, maar ontvangen bezoekers van deze lezing ook een kortingskaartje voor de Wolkers-expositie in Kasteel Oud-Poelgeest. Het is daarom nodig dat men zich aanmeldt en registreert voor de lezing. De lezing van Frank Schaake vindt plaats op 19 oktober. vanaf 20.00 uur in de bibliotheek, in samenwerking met de Rijnlandse Boekhandel. Aanmelding via: www.bibliotheekbollenstreek.nl/actueel/agenda/sipora.html Kijk voor het volledige programma van de Wolkersweken op www. dorpsmarketingoegstgeest.nl

De meeste activiteiten tijdens de Wolkersweken zijn gratis toegankelijk. Voor de bijzondere expositie in kasteel Oud-Poelgeest, die ook een landelijke uitstraling heeft, wordt een bescheiden toegangsprijs berekend van 5 euro. Een deel daarvan gaat naar het onderhoud van het erfgoed Oud-Poelgeest. LEZING ONNO BLOM

Op de dag dat het precies tien jaar geleden is dat Jan Wolkers overleed,

Auteur Frank Schaake (r) legt in de lezing uit wie Ida Sipora (l) was.

op 19 oktober, verschijnt zijn biografie ‘Het litteken van de dood’, geschreven door Onno Blom. De Rijnlandse Boekhandel viert dit heuglijke feit samen met Onno Blom en kasteel Oud-Poelgeest op zondagmiddag 22 oktober en maandagavond 23 oktober. Onno Blom zal vertellen over de gigantische onderneming die het schrijven van deze biografie was. Meer dan tien jaar lang werkte hij aan het boek. Op basis van een schat aan materiaal schetst Onno een rebels, obsessief en zinnelijk leven in de greep van liefde en dood. Wolkers had onstuimige relaties met vrouwen en meisjes. De dood van zijn oudste broer en die van zijn tweejarige dochtertje bleven hem tot zijn laatste dag als demonen achtervolgen. De lezing van zondagmiddag 22 oktober start om 13.00 uur, en de lezing van maandagavond 23 oktober start om 19.30 uur. Voor beide lezingen geldt dat ze plaatsvinden in de Boerhaavezaal van het koetshuis van kasteel Oud-Poelgeest. Toegang is 12,50 euro, incl. koffie/thee in de pauze. Kaarten zijn te reserveren bij de Rijnlandse Boekhandel. Voor dit bedrag hebben belangstellenden naast toegang tot de lezing van Onno Blom ook toegang tot de tentoonstelling ‘Jan Wolkers keert terug naar Oegstgeest’. Het volledige programma van de Wolkersweken is te zien op www. dorpsmarketingoegstgeest.nl.

Vers van de maand DE HERINNERING

Het is zo lang geleden Dat het vergeten had moeten zijn, het is zo vers Als een voetstap in het gras, als rook die wegtrekt uit een open raam, dauw die druppelt langs gewas door aarde en stof een gedachte die er niet meer was Het kan niet missen: deze maand zijn de Wolkersweken in ons dorp met de expositie van schilderijen en de onthulling van het muurgedicht De herinnering tegenover zijn geboortehuis, Deutzstraat 7. Een goed initiatief van het Cultuurfonds, want de poëzie van Jan Wolkers (1925-2007) is ten onrechte in de schaduw van zijn proza terecht gekomen.

Veel van zijn gedichten bruisen van leven dat het een lieve lust is. Dit gedicht valt op door verstilling en fijnzinnigheid: wat zo lang geleden werkelijk was, blijkt opnieuw tot leven te komen als de verse afdruk van een voetstap in het gras, rook die een raam verlaat, dauwdruppels langs gewas. Je dacht dat het vergeten was, maar je had het mis. Het leek kwetsbaar, vervaagd door de jaren, maar het komt weer boven, vers en helder. Dat is de kracht van een gedicht: het laat je weten dat het onmogelijke mogelijk is. Laat je er maar door verrassen, zoals Wolkers zo vaak in zijn leven deed. Wij herinneren ons wie hij was dankzij dit vers. Laten er meer verzen van Oegstgeester dichters op de muren komen. Ronald da Costa

Ans Schumacher exposeert in de schaduw van Jan Wolkers KUNST n Gedurende de expositie ‘Jan Wolkers keert terug naar Oegstgeest’, die van 18 tot en met 26 oktober wordt gehouden in kasteel Oud-Poelgeest, exposeert de Oegstgeester schilderes Ans Schumacher in het Koetshuis van het landgoed.

Documentaire FILM n Op 19 oktober wordt in Rustenborch (Apollolaan 384) de documentaire ‘Jan Wolkers: de schrijver en de dood’ vertoont. In deze circa dertig minuten durende documentaire zet Coen Verbraak een portret neer van schrijver en schilder Jan Wolkers. Verbraak zoekt Jan Wolkers en zijn gezin op op Texel, waar hij woont en werkt. Het is de laatste documentaire die gemaakt is over Jan Wolkers voor zijn dood. Rustenborch (Brasserie), 15.00 - 17.00 uur. Gratis toegang. Aanmelding: (071) 5171234.

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

De combinatie van beide tentoonstellingen tijdens de Wolkersweken is een bewuste keuze van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest. “We verwachten met de Wolkerstentoonstelling mensen van heinde en verre te trekken”, zegt interim dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt. “We willen de mensen die van

ver komen een aantrekkelijk programma bieden en tevens tonen, dat schrijversdorp Oegstgeest nog veel meer boeiende kunstenaars heeft voortgebracht.” Ans Schumacher exposeert in de schaduw van de Jan Wolkersexpositie haar groot formaat portretten van een meter bij een meter, waarin ze de niet relevante achtergrond gewoon weg laat. Hoewel ze ook portretten in opdracht maakt, zijn haar intrigerende gezichten doorgaans verzonnen personen. Dat is opmerkelijk, omdat de eerste reactie vaak een blik van herkenning is. Tegelijk werken de glossy, bill-board-achtige gezichten vervreemdend.


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat Sport 105HP Ford500 Fiesta Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

D

e zevende generatie van de Ford Fiesta staat in de showroom. Hoewel hij wat design betreft ogenschijnlijk niet zo heel veel verschilt van zijn voorganger is het toch een geheel nieuwe auto die behouden heeft wat goed was en verfijnt is waar dat nodig was.

I

k denk dat bijna iedereen de

Fiat 500 eende leuke autoFord Wie kent hemwel niet, eerste Hij heeft een hoogEen reFiestavindt. uit vervlogen jaren? Als dat erg delijk aaibaarheidsgehalte. klein vierkant model, liefhebber het Italiaanse succesvol bleekvan te zijn. Elk nieuw productmodel spreektdaarna hij mij groeide erg aan, groter met Fiesta name zijnallernieuwste knipoog naar de oeren nugezien staat de Fiesta Fiatde 500 uit de jaren ’60.volwassen Een typisch in showroom. Een geval die van dit retro dus in en meerdere dat scoort goed Ford merk

opzichten heeft ge-upgrade met flink wat mogelijkheden om hem te personificeren. Mooie strakke lijnen vanaf de zijkant gezien, met een elegant oplopende raampartij. De achterkant is typisch Ford en de neuspartij is slank en elegant gevormd met natuurlijk de herkenbare grille, waarvan je aan de styling kan zien welke Fiesta-uitvoering het betreft. De standaard Fiesta bij jongde engrille minder jong zo kijkend krijgt met horizontale naar succesvolle lijnendeen verticale verkoopcijfers. mistlampen. De Heel verstandig van Fiat is het feit dat ST-line krijgt een honingraat-grilzij fris en fruitig houden le dit en model verticale mistlampen en door de regelmatig te komen met speciale versies Vignale-versie de golvende platte en is de FiatNieuw 500 Sport ‘V’ recentelijk als grilledesign. voorversie Ford uitgebreid als 105HPwaarbij met eende partij extra is de Active-line, Fiesta pk’s een subtiele facelift. staat Maar laten wat en hoger op de wielen en we eerststootranden even om dezemeekrijgt Sport heenlopen. plastic om

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het symmetrisch als middenconsole een semi-Cross-Over te ogen geplaatste en speelsvoor ontworpen en tegelijkertijd de senioren bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, aantrekkelijk is door de hogere althans voorzit. mij, dat de automatische instap en bediening van de zijruiten niet op het portier zitten, maar op knopjes op het Ergonomisch middenconsole. Typisch Italiaans is dat Het interieur is drastisch aangede zwarte vandashboard de stoelen en pakt, metbekleding name het voorzien vannodig een sportief kleuraccent dat was iswel ook naar mijn in blauw, of wit naar keus,isdat idee. Hetgeel eerste dat opvalt hetook in de portierbekleding terugkomt. Met centrale multimedia-touchscreen mijn vanSync3-system. 1.83 meter zit ikHet prettig met lengte het Ford zit in de sportief gevormde met goed op ooghoogte enstoelen, is gemakkevoldoende hoofdruimte. Achterin is de lijk te bedienen. Het hele dashbeenruimte wat beperkter. board is ergonomisch ingedeeld

het binnenste voorwiel iets afremt en daardoor de auto zich naar binnen trekt, draagt daartoe bij zodat je krappe hairpins prachtig kunt nemen. Sportief rijgedrag Daarbij komt nog dat de zitpositie achter het dikleren stuur met afgeplatte onderkant prima is. Schake-

len met de 6-bak gaat ook strak,

versnellingspookknop, mistlampen en waardoor een overall sportiefvóór rijgezo nog mogelijk een aantalis. fijne hebbedingen. Het drag Zoals gezegd zit leuke van deze Fiat is, dat het een leuke je voorin prima, alleen achterin is auto en dat, als je er op let, erDe ook leuke het is niet overdreven ruim. bagamensen in rijden. geruimte met 300 liter is redelijk.

Jammer alleen dat de tildrempel wat hoog is. Zoals gebruikelijk bij Ford is ook deze Fiesta leverbaar met aantrekkelijk geprijsde veiligheids- en luxe pakketten, waarbij zelfs gedacht kan worden aan luxe leer en een B&O audiosysteem. Voor de echte sportieve rijders is het wachten op de ST-uitvoering die begin 2018 verwacht wordt. Voorzien van een 1.5 driecilinder met turbo die 200pk levert en de eerder genoemde honingraat-grille met verticale mistlampen. Kortom de nieuwe Fiesta is een geperfectioneerde, eigentijds ogende, sportief rijdende Ford.

met vóór je analoge klokken met Sportief rijdenscherm daar tussen een digitaal Zolang Fiat ken zijn in. De ik afwerking en het het altijd materiaalmodellen die uitnodigen tot gebruik geweest is aanzienlijk verbeterd. sportief rijden en lekker doortrekken in de Veel veiligheidsopties uit de Focus

NIEUW BIJ CASBA CARESSE BOXSPRINGS CARESSE 3800

140x200cm, van 2850,VOOR

zijn nu ook in de nieuwe Fiesta

versnellingen. Ook deze 500 Sport 105 leverbaar, zoals rijstrookbewaking, HP trekt lekker weg. Doordat de wielen parkeerassistentie, automatische bijna op de hoeken van de auto staan cruisecontrol met autobrake en heeft hijmaar een prima wegligging en maakt noem op. Zoals gebruikelekker Ideaal voor lijk bijbochtenwerk Ford is er mogelijk. een ruime keus in om de stad, maar op de openmotorgebied. Deook Fiesta is snelweg staat mannetje. De instap-500 altijdhijalzijn een lekker rijdende Ford begint bij een van 14.195 geweest en catalogusprijs dit nieuwe model rijdt euro deze Sport is wat duurder, nog en steeds heel 105HP plezierig. Goed maar daninkrijg ook wel eeneen hoopprettig luxe gevoel hetjestuur, met extra’s, zoals een zwaardere motor, stuurgedrag in 25 depk bochten. Het 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en torque-vectoring systeem, waarbij

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

Jalousieën of plissé en zelfs verduisterend Uw zonwering beschermd door glas Hoog Rendement beglazing met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is. Doordat vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft deze als nieuw gedurende de lange levensduur van ScreenLine®. Ook zeer praktisch in de keuken. Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw woning. Wat een voordelen: Nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en esthetisch verantwoord.

korting* Nu tijdelijk 15% of op onze kunstst inatie kozijnen in comb ® met Screenline

ER IS AL EEN BOXSPRING VANAF 995,-

CARESSE 4550

140x200cm, van 1565,VOOR

995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 4700

160x200cm, van 3420,VOOR

2395,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 4600

140x200cm, van 2850,VOOR

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Overtuig uzelf in onze showroom en vraag een offerte aan. *vraag naar de voorwaarden

Heerenweg 3b, 2222AM Katwijk, bedrijventerrein ‘t Heen. Telefoon (071) 408 17 71 info@rijnlandkozijnen.nl Openingstijden: di t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur, za van 10.00 tot 14.00 uur

www.rijnlandkozijnen.nl RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN | ZONWERING


de week in beeld

OEGSTGEESTER COURANT

Tweede prijs bij Wiskunde Olympiade

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

n Kleurplaatwedstrijd bij Visgilde KLEURPLAAT n Cherë Gentenaar

maakte de mooiste kleurplaat voor Visgilde Hugo van de Meij. Tweede werd Abel Kort en derde Jonas Gerlacht. Jonas was tijdens de prijsuitreiking aan het sporten. Zijn broertje haalde voor hem de prijs op, maar wilde liever niet op de foto. De kinderen die zaterdagmiddag 7 oktober hun tekening inleverden, kregen een klein bakje kibbeling cadeau.

SLIM n De 14-jarige Sander Hankel

is zaterdag 30 september tweede geworden bij de Junior Wiskunde Olympiade. Dit is een landelijke wedstrijd voor onderbouwleerlingen, die jaarlijks in september of oktober plaatsvindt op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hiervoor worden de 200 leerlingen met de hoogste score uit de eerste en tweede klas van alle middelbare scholen in Nederland uitgenodigd. Sander nam deel namens het Leo Kanner College, waar hij in 2 havo/vwo zit.

De klantentest van de kibbeling ging gewoon door. Voorbijgangers die een smaaktest deden kregen een bon voor een portie kibbeling voor de prijs van slechts een euro.

Muurgedicht in de Deutzstraat KUNST n Wie de afgelopen dagen door de Deutzstraat fietste, kon de vorderingen zien op de muur tegenover het geboortehuis van Jan Wolkers. Op deze lege muur, tegenover nummer 7, wordt een gedicht van de grote Nederlandse kunstenaar geschilderd. Op donderdag 26 oktober wordt het muurgedicht onthuld in aanwezigheid van weduwe Karina Wolkers en Onno Blom. | Foto Willemien Timmers

11

Wil van Elk

VVO heeft nieuw sponsorcontract VOETBAL n Hoofdsponsor van

vv Oegstgeest, de heer Ron van Ommen (midden), directeur en eigenaar van Rijndorp Installaties overhandigde zaterdag het nieuwe sponsorcontract voor dit seizoen aan penningmeester Jacco van der Lee (links) en voorzitter Jan van den Broeck (rechts) van de voetbalclub. Rijndorp is al een aantal jaren hoofdsponsor van Oegstgeest en heeft voor dit seizoen een verbeterd contract afgesloten met de club. De sponsorcommissie bij vv Oegstgeest is succesvol bezig met de verwerving van nieuwe sponsors. Clubsponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor de club.

n Voorzittersbank buitensportverenigingen De Voscuyl VOORZITTERSBANK n De Korfbal-

vereniging Fiks bestaat negentig jaar. Voorzitter Sven de Ruijter ontving zaterdagmiddag 7 oktober de overige voorzitters van de buitensportverenigingen van Sportpark De Voscuyl. En zo zaten ze in de regen te genieten op het cadeau aan de vereniging: de voorzittersbank. Op de bank namen plaats: Frans Tetteroo van de Oegstgeester Golfclub, Marc du Maine de beoogd voorzitter van ‘FC-Fusie’ (UDO en Oegstgeest willen binnenkort samen verder als een vereniging), in het midden Sven de Ruijter van Fiks, Luuk van der Zon van vv UDO en Jan van den Broeck van vv Oegstgeest. Het paste precies! Tetteroo bedankte De Ruijter voor zijn inzet op vele fronten en overhandigde hem een plaatje voor bevestiging aan de bank, met de tekst: aangeboden aan de 90-jarige FIKS door OGC, VV UDO en VV Oegstgeest. Fiks krijgt binnenkort zonnepanelen op het dak van het clubhuis en de velden gaan ingrijpend op de schop, net als de rest van het sportcomplex.

PVOO-ondernemers welkom bij ASC ONTMOETING n PVOO-voorzitter Mark Cremers, ASC voorzitter Matthijs

Huizing, en Cynthia Bokhorst van de tachtig leden tellende Business Club van ASC, heetten tussen de trofeeën van ASC alle bezoekers hartelijk welkom bij de onderweg-naar-huis-borrel van het PVOO. Deze keer gesponsord door Maatschap Remmerswaal en gehouden in het schitterende nieuwe clubgebouw van ASC op een prachtig voetbalcomplex. ASC bestaat 125 jaar en er staan bekers van meer dan honderd jaar oud. Cremers gaf Huizing een paraplu van het Weerstandsfonds in de clubkleuren van ASC. Hij bedankte verder de vertrekkend wethouder Wendelien Tönjann. Frans van Rijn, vice voorzitter van het Rabobank marktteam Oegstgeest, vertelde over het Rabobank Wensenfonds. De Rabobank is supporter en naamgever ASC Football Academy die de jeugdopleiding vormgeeft. Cynthia Bokhorst merkte op dat ze nog nog op zoek zijn naar een sponsor voor het uitslagenbord bij het cricket. Anneke Anholts

Burgemeester loopt marathon HARDLOPEN n Afgelopen zaterdag

liep burgemeester Emile Jaensch mee met de vijftiende Zeeuwse Kustmarathon. “Vandaag heb ik een stukje gehold langs de kust in Zeeland”, schreef hij zelf op social media. Voor de burgervader was het een primeur om een marathon te lopen. Een vuurdoop, want van Haamstede tot aan Zoutelande hadden alle deelnemers te maken met bar slecht weer, met regen en windvlagen tot windkracht 7. Jaensch finishte in een prima tijd van 3 uur en 54 minuten.


Gemeentenieuws Uitgave van Gemeente Oegstgeest

week 41 • 11 oktober 2017

ELKAAR IN Soms wil je HELPEN als mantelzorger OEGSTGEEST even tijdúvoor Hoe helpt mantelzorgers in jezelf. Oegstgeest? Houdt u de ontwikkelingen in de gaten rond oegstgeest.buurbook.nl en BUUV.NU en nextdoor.nl Spannende ontwikkelingen met de social media.

Kijk op www. Of meld u aan bij organisatie voor informele zorg Eva als sociaalteamoegstgeest.nl zorgvrijwilliger. Stuur een mail naar vrijwilligers@wijzijneva.nl wat demet mogelijkheden of bel 071 5161445.zijn.

Bloemen voor Oegstgeester mantelzorgers

Gemeente Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 13 2342 AN OEGSTGEEST t. 14071 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

 www.oegstgeest.nl

www.facebook.com/ Gemeente-Oegstgeest www.twitter.com/ gem_oegstgeest Gemeenteraad Oegstgeest: www.facebook.com/ raadoegstgeest Gemeenteraad Oegstgeest: www.twitter.com/ raadoegstgeest

Dinsdag 31 oktober wordt er weer een avond georganiseerd voor nieuwe inwoners van gemeente Oegstgeest. Zij hebben inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen. • Wanneer: dinsdagavond 31 oktober vanaf 19.15 uur ontvangen wij u graag met een kopje koffie en wat lekkers, het programma begint om 19.30 uur • Waar: gemeentehuis van Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 13.

Grofvuillijn: T 071 - 519 18 68

Langskomen? Maak eerst een afspraak via onze website of bel met 14071. Milieustraat/ Gemeentewerf Haarlemmerstraatweg 30 2343 LB Oegstgeest Ma t/m vrij 08.30 tot 11.30 uur Zat. 09.00 tot 12.00 uur Zon- en feestdagen gesloten

Toekomstvisie Leidse Regio: aan de slag met de inhoud! aan huis bij ouderen of andere Oegstgeestenaren die wegens omstandigheden aan huis gebonden zijn. Meld u ook aan Bent u of kent u iemand die meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden voor een zieke of hulpbehoevende naaste zorgt? Meld uzelf of diegene dan aan voor de mantelzorgwaardering op  www.wijzijneva.nl.

Uitnodiging, speciaal voor u!

Mantelzorg doe je samen! Ook in 2017 Dag van de Mantelzorg

Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving? Voor iemand die ziek is of met een beperking? Als blijk van waardering voor uw inzet nodigen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude u hierbij van harte uit voor diverse activiteiten: Donderdag 9 november van 13.30 – 16.00 uur High- Tea

Vrijdag 10 november van 11.30 – 14.00 uur Feestelijke lunch

Restaurant de Jonker, Lange Voort 11B-E

Vooraf is het mogelijk een uurtje te bowlen

te Oegstgeest

Sportcity Bowling, Winkelhof 1 te Leiderdorp

Vrijdag 10 november van 19.00 – 23.00 uur Feestavond met diner

Zaterdag 11 november van 14.00 – 17.00 uur Workshops Bloemschikken, Handmassage en Chocolade maken

Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10 te Leiden

 www. oegstgeest.nl/nieuws

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun naasten. We vinden dat als gemeente zeer belangrijk en willen mantelzorgers hartelijk bedanken voor hun inzet. In de week van de Dag van de Mantelzorg (10 november) ontvangen zij een mooi boeket bloemen. Nieuwe invulling Aan de deelnemers van het mantelzorgoverleg zijn diverse opties voor een nieuwe vorm van mantelzorgwaardering voorgelegd. Zij kozen unaniem voor een bos bloemen. Aan jonge mantelzorgers wordt een VVV-bon uitgereikt. Leuk detail is dat de bossen bloemen worden gemaakt door de leerlingen van het Wellant College en dat ze worden bezorgd door de Fietskruideniers. Dit bedrijf, opgericht door jongeren uit Oegstgeest, bezorgt boodschappen

Lees meer nieuws online op

CONTACT

Uitnodiging inwonersavond voor nieuwe inwoners

Wijdezorg locatie Emmaus, Bennebroekweg 1 te Zoeterwoude

Aanmelden op: wijzijneva.nl Ga naar ‘Voor mantelzorgers’ en klik op ‘Dag van de mantelzorg’. U kunt zich aanmelden vanaf 21 september tot 31 oktober 2017.

Twee jaar geleden zijn de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gestart met het realiseren van een gezamenlijke toekomstvisie voor de Leidse Regio. Deze toekomstvisie is in november 2016 unaniem vastgesteld. In deze visie  zijn zeven belangrijke thema’s en urgente opgaven en ambities benoemd waarbij de gemeenten gezamenlijk willen optrekken: wonen & groen, economie, bereikbaarheid, duurzaamheid, sociaal beleid, een gezonde leefomgeving en regionale voorzieningen. Na de vaststelling van de toekomstvisie is er  gezocht naar de beste samenwerkingsvorm en een goede manier om regionaal besluiten te nemen en de bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht van de regio te versterken. Daarover hebben de gemeenten veel en intensief overleg gehad met elkaar. Onlangs hebben de vijf gemeenten moeten constateren dat het helaas op dit moment niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken over de beste bestuurlijke samenwerkingsvorm. Het project “Toekomstvisie Leidse regio 2027” gaat daarom nu een nieuwe fase in. De gemeenten gaan samen aan de slag gaan met de uitvoering van de toekomstvisie. Ze doen dat met (lichte) ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, maar zonder regionale besluitvorming. Dat is niet aan de

Sociaal Team Oegstgeest Voor iedereen met een vraag over zorg, welzijn en ondersteuningsmogelijkheden. Het STO biedt informatie, advies en ondersteuning.  www.sociaalteamoegstgeest.nl T 071 – 519 14 99 (ma-vr 09.00 – 13.00 uur)

orde. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 geen gesprekken meer over bestuurlijke eindvormen. Er wordt tot de verkiezingen vooral gekeken naar de meest urgente en geschikte onderwerpen om intensiever op samen te werken en met elkaar resultaten te bereiken. Tevens buigen de gemeenteraden zich nog over een verbeterde werkvorm zodat zij na de verkiezingen snel over deze onderwerpen gezamenlijk in gesprek kunnen en de uitvoering van de toekomstvisie met de nieuwe gemeenteraden sneller en efficiënter kan worden voortgezet.

Centrum voor Jeugd en Gezin Voor iedereen met een vraag over opvoeden, opgroeien en (jeugd) hulp op maat. Het CJG biedt informatie, advies en ondersteuning.  www.cjgoegstgeest.nl T 088 – 254 23 84

Sociale Zaken Voor vragen over werk en inkomen. T. 071 - 519 18 30 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur)

Verder hebben de vijf gemeenten aangegeven de komende tijd graag nog meer te investeren in de samenwerkingscultuur: bij elkaar op werkbezoek, van elkaar leren en samen optrekken waar dat kan en waar door samenwerking voordeel valt te behalen.

AGENDA

12/10 Raadsbijeenkomsten 31/10 Nieuwe bewoners bijeenkomst

De volledige brief aan de gemeenteraden kunt u op onze www. website teruglezen,  oegstgeest.nl/nieuws. Voor andere informatie verwijzen wij u graag naar de website  www.leidseregio2027. nl.

Lees meer nieuws online op

 www. oegstgeest.nl/nieuws

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning • Geversstraat 37 – wijzigen gebruik kelder en begane grond t.b.v wonen alsmede buitenruimte voor tuin (3235263/05-10-2017) • sectie OGT00B, nr. 4831 (van Sillevoldtlaan, kavel 8) – bouw woning en damwand t.b.v. insteekhaven (3042883/04-10-2017) • sectie OGT00A, nr. 2933

(Endegeesterlaan) – aanleg inrit t.b.v. Wilhelminapark 13 (3234013/04-10-2017) • sectie OGT00C, nr, 7774 (voormalig ASC-terrein Duivenvoordestraat) – bouw 50 woningen (3242139/09-10-2017) • sectie OGT00A, nr. 2627 (Haarlemmerstraatweg) – slopen trafogebouw, AC-leiding incl. betonput (3228089/02-10-2017) • Hofdijck 28 – bouw schuur ter vervanging van een te slopen garage en bouw berging op de

WEEK 41

huidige oprit (3152609/08-10-2017) • Geversstraat 56 – plaatsen houten damwand (3237087/06-10-2017) • Jac.P.Thijsselaan 94 – uitbreiden bestaande dakopbouw (3125065/06-10-2017) • Wilhelminapark 25 – plaatsen dakkapel (3241781/09-10-2017) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen.


VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN (VERVOLG) Informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende of geweigerde vergunningen of aanverwante zaken, kunt u contact opnemen met de gemeente van 09.00- tot 12.00 uur via 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website  www. oegstgeest.nl/omgevingsvergunning. Overige ingekomen aanvragen • Adriaan van Royenlaan – Geluidsontheffing storten betonvloer op 25 oktober en 7 november (Z/17/107922/05-10-2017) Overige verleende vergunningen en ontheffingen • Winkelcentrum Lange Voort Collectevergunning Leger des Heils voor een collecte op 16 december 2017 van 13.00 tot 17.00 uur (Z/17/107759/209285/10-102017) • Winkelcentrum Lange Voort – Ontheffing winkelopenstelling winkeliersvereniging Lange Voort op 24 en 31 december 2017 van 10.00 tot 19.00 uur

(Z/17/106679/207886/10-102017) • Terweeplein – Ontheffing winkelopenstelling Albert Heijn op 24 en 31 december 2017 van 10.00 uur tot 19.00 uur (Z/17/107672/209154/10-102017) • Boerhaaveplein – Tijdelijke standplaatsvergunning kerstbomenverkoop van 6 tot en met 24 december 2017 (Z/17/101980/204760/10-102017) • Lijtweg – Standplaatsvergunning voor de Fietsverlichtingsactie 2017 op 4 november 2017 van 10.30 tot 15.30 uur (Z/17/107061/208720/02-102017) Tegen de verleende vergunningen kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit

niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor een voorlopige voorziening is het vereist dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

BEKENDMAKINGEN Bekendmaking mogelijkheid tot inspraak naar aanleiding van het Esthetisch Programma van Eisen voor het onderdeel Tjalmaweg van de Rijnlandroute. Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat op grond van de INSPRAAKVERORDENING GEMEENTE OEGSTGEEST in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ‘Esthetisch Programma van Eisen Rijnlandroute Tjalmaweg’ gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) heeft tot doel om de projectambities met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en de vormgeving te vertalen in een kwaliteitskader. Het document vormt een belangrijk onderdeel van de aanbesteding van het project door de provincie. Voor de gemeente Oegstgeest is in dit kader vooral de vormgeving van de onderdoorgang van de Torenvlietbrug van belang. Bij de aanbesteding zal worden getoetst of aan de voorwaarden in dit EPvE wordt voldaan en later ook bij de vergunningverlening. Om het EPvE als toetsingskader te kunnen gebruiken, dient het als onderdeel van de Welstandsnota te worden vastgesteld. Voorafgaand aan deze vaststelling dienen wij iedereen in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op dit document. Het document wordt daarom gedurende 6 weken ter inzage gelegd van donderdag 12 oktober 2017 tot en met woensdag 22 november 2017.

www.blacksheepdesign.nl

KUNSTGEBIT

KORSMAN KUNST INLIJSTEN

Tandenwinkel

Voor al uw inlijstingen en restauraties

Reparaties klaar terwijl u wacht. Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

WEEK 41 U kunt het document inzien op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur bij de welkomstbalie in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest. Meer informatie leest u op onze website www.oegstgeest.nl/ nieuws. Ook kunt u via 14071 tussen 9.00- en 12.00 uur bij de afdeling Ruimtelijke Ordening informatie opvragen. Gedurende de ter inzagetermijn kan een ieder een zienswijze indienen betreffende dit EPvE. Er kan een afspraak worden gemaakt voor het indienen van een mondelinge zienswijze of de zienswijze kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest onder vermelding van zaaknummer: Z/17/107502. Vermeld ook altijd uw naam en adresgegevens; anonieme zienswijzen kunnen wij niet in behandeling nemen.

KUNSTHANDEL & LIJSTENMAKERIJ

Kempenaerstraatstraat 75 - Oegstgeest 071-5138722 www.korsmankunstinlijsten.nl

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

MATRASSENSALE

OP=OP GEZIEN OP TV! BIJ RTL-WOONTIPS

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL TELEFOON: 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40, 2225 GC KATWIJK WWW.BARNHOORNBEDDEN.NL


% 0 7 -50%

FREAKY PRIJZEN

BIJ

0% 6 FAVORIET! MAAT 28-39

94,95

39,99 KIDS

MEGA UITZOEKPARTIJ! e

MAAT 40-50

99,95

49,99 e

2 PAAR

MAAT 39-45

129,99

30,-

MAAT 40-45

89,99

59,99 49,99 FAVOR I E T SP O R T . N L DEN HAAG - OEGSTGEEST - LEIDSCHENDAM

ELKE ZONDAG OPEN!

- ZOETERMEER

ELKE ZONDAG OPEN!


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Duizend euro voor Dalton GIFT n Op 4 oktober ontving Eiskje Clason een cheque van 1000 euro namens De Dalthonschool. Dit mooie bedrag is afkomstig van supermarkt Lidl die met alle 412 winkels in het land lokale initiatieven steunt. “We hebben bij onze school een prachtige moestuin aangelegd. We kunnen deze bijdrage heel goed gebruiken, want we gaan de moestuin uitbreiden met een kleine buitenkas. Daarnaast gaan we de watervoorziening met deze bijdrage verbeteren”, aldus Eiskje Clason. Supermarktmanager Peter: “Onze klanten hebben massaal gehoor gegeven aan de ‘Lidl helpt lokaal’-actie en laten weten wat Lidl in Oegstgeest kan betekenen. We wensen ze veel succes met het uitbreiden van de moestuin!”.

Pop-up is open WINKELEN n Pop-up Oegstgeest, de winkel met bijzondere cadeaus van diverse aanbieders, is terug van weggeweest, en weer open in de passage van Winkelcentrum Lange Voort. Dit jaar zitten de ondernemers in een groter pand met meer ruimte en licht en met verrassend veel nieuw aanbod. Zo zijn er serviezen, sokken, shawls, tassen, plaids, kussens, sieraden, speelgoed, babyspulletjes en bijzondere decoraties.

15

MeerWonen tekent prestatieafspraken 2017

LIMA-PERU-2011 n Uit slavernij

ontsnapte Rama heeft identiteitsbewijs nodig. Anders neemt de bus, meer dan 24 uur, haar niet mee naar huis, naar haar zusje in Ratilas. En toestemming van ouder of voogd. Busbedrijf wil niet in moeilijkheden komen bij eventuele controles onderweg. Langs officiële weg lukt het niet een identiteitsbewijs te regelen. Kan Pedro helpen, die als “regelaar” veel contacten heeft? Die schakelt een begripvolle politieman in. Op basis van Rama’s verhaal spoort hij Rama’s zusje op in het landelijk persoonsregister. Dat helpt. Hij stelt een “certificado de sobrevivencia” op, een “bewijs van in leven zijn”. Daarvoor is een identiteitsbewijs nodig, maar agent gaat daaraan voorbij. Nu heeft Rama een officieel van stempels en foto voorzien document. Een eventuele controleur onderweg zal wellicht zo’n document voor het eerst zien, en het hopelijk daarbij laten. Zwerver herinnert zich dat hij zo’n bewijs nodig had toen hij vanuit Peru AOW aanvroeg. Meestal wordt het voor zoiets gebruikt. Creatief, meedenkend. Met iemand bij het busbedrijf regelt politieman de koop van een vervoersbiljet. Als oom van Rama geeft hij toestemming voor Rama’s reis. In de wachtkamer spreken Rama en Zwervers kennis iemand die naar een dorp bij Ratilas moet. Zij zal Rama onder haar hoede nemen en bij aankomst enige uren in huis. Dan kan Rama bij daglicht verder de weg naar haar zusje vinden. Een emotioneel afscheid. Enkele passagiers, met tranen in de ogen: “We zullen goed voor Rama zorgen”. Zij komt, meer dan 24 uur later, goed aan. Zwervers kennis wordt driemaal gebeld. Door Rama zelf en door anderen. Familie heeft al die jaren gedacht dat het Rama goed ging in Lima. Haar verhaal komt als een grote schok. Willen geld inzamelen om de kosten te vergoeden. Dat is niet nodig, zegt Zwervers kennis.

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

WONEN

n Op donderdag 28 september heeft MeerWonen in Oegstgeest de prestatieafspraken voor 2017 getekend. Ook Portaal, Mooiland en gemeente Oegstgeest hebben hun handtekeningen gezet. Begin 2018 worden deze afspraken geëvalueerd en geactualiseerd.

De afspraken bevestigen de wens om de goede samenwerking van de afgelopen jaren voort te zetten en er wordt ingezet op duidelijke informatie-uitwisseling, goede samenwerking en transparantie. Jaarlijks monitoren zij de voortgang van de afspraken. MeerWonen bezit circa 1350 van de in totaal 1540 sociale huurwoningen woningen in Oegstgeest en werkt met de gemeente aan betaalbaar en prettig wonen in het dorp. In de prestatieafspraken is een aantal opgaven geformuleerd waaronder: • MeerWonen en de gemeente zorgen dat de beschikbaarheid van de

voorraad sociale huurwoningen groter wordt. Concreet betekent dit dat MeerWonen jaarlijks twintig sociale huurwoningen bouwt. • Daarnaast blijven de betaalbaarheid en passendheid van woningen belangrijke voorwaarden. De totale voorraad sociale huurwoningen zal niet verder afnemen. Er wordt op een later tijdstip nog verder gesproken over het beleid rond het behouden van de voorraad goedkope sociale huurwoningen. • MeerWonen organiseert dit jaar nog een wijkschouw in een wijk in Oegstgeest en doet dit zo mogelijk samen met de gemeente. Daarnaast komen de onderwerpen dienstverlening, wonen en zorg, schuldhulpverlening en de problematiek rond verblijfsgerechtigden aan bod. De basis van deze prestatieafspraken vormt de huidige woonvisie van de gemeente. Op de foto v.l.n.r.: Peter Hoogvliet (directeur MeerWonen) en Wendelien Tönjann (wethouder gemeente Oegstgeest)

Liesbeth de Winkel van Naturelle ontvangt haar prijs uit handen van een vertegenwoordiger van Gangetje 5. | Foto Willemien Timmers

Naturelle wint etalagewestrijd WINKELEN

n Een groot aantal winkeliers in de De Kempenaerstraat deed in de maand september mee met de etalagewedstrijd die door de BIZ De Kempenaer was georganiseerd.

Rondom het thema ‘herfst’ richtten de ondernemers hun etalage zo mooi, creatief en opvallend mogelijk in. Een professionele jury beoordeelde op 29 september de meer dan dertig creatieve uitstallingen. Dit oordeel werd bij dat van de klanten van de winkeliers gelegd, die op hun favoriete etalage hadden kunnen stemmen. Hieruit kwam een unanieme winnaar naar voren: de etalage van Naturelle was het mooist, opvallendst en meest herfstig van allemaal. Naturelle is een tweedehands dames merkkledingwinkel, waar ook chique en trendy woonaccessoires verkocht worden. Eigenaresse Liesbeth de Winkel was blij verrast met haar eerste plaats,

en de daarbij behorende prijs: een bedrijfsfilm gemaakt door Gangetje 5. De herfstetalage van Naturelle is erg creatief, en loopt ook buiten de winkel door. “We vinden het altijd leuk om er iets moois of spectaculairs van te maken, en veranderen iedere maand de etalage. Dit keer bedacht mijn man Gijsbert dat er ook een kettingzaag bij moest.” Gijsbert van der Laan kan er wel om lachen: “De boomstronken binnen en buiten zijn daadwerkelijk omgezaagd met de kettingzaag die de etalagepop in haar handen heeft. Het is leuk om de zachtheid van de kleding in de etalage te contrasteren met ruwe elementen.” Uit de door de klanten ingeleverde stemmen werden door Liesbeth prijswinnaars getrokken die een goody-bag van 500 euro ontvangen. De winnaars zijn te vinden op de Facebookpagina van winkelgebied De Kempenaer. (WT)

Begeleiding bij borstkanker HULP n Dit voorjaar heeft Jacqueline Eenens haar praktijk Up and Up Coaching gevestigd in Oegstgeest waarin zij vrouwen uit de regio begeleidt die de diagnose borstkanker hebben gekregen.

Jacqueline: “Zowel tijdens als na het behandeltraject kan meer tijd en aandacht nodig zijn voor psychische en emotionele begeleiding. Dit kan zelfs na jaren nog spelen. Een laagdrempelige en persoonlijke één op één begeleiding kan erg waardevol zijn als je plotseling moet leren omgaan met de diagnose en de gevolgen van het vaak zware behandelingstraject.

De thema’s die tijdens de gesprekken aan bod kunnen komen zijn vermoeidheid, de regie over je leven terugkrijgen, omgaan met angst, hoe gaat je omgeving, partner en/ of gezin om met de diagnose. Dat ligt helemaal aan de behoefte van de cliënt. Uiteindelijk gaat het vaak om leren loslaten, vertrouwen en weer kunnen genieten van het leven!” Up and Up Coaching, Laan van Arenstein 6 Oegstgeest. tel. 06 21426567 www.upandupcoaching.nl

Naar het zich naar aanzien zal de bouw van de brug, ondanks vele jaren vertraging, nu echt doorgang vinden. | Archieffoto Willemien Timmers

Komst brug Poelgeest is een stap dichterbij POLITIEK n Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft gisteren besloten dat de brug vanuit Poelgeest over de Haarlemmertrekvaart, planologisch mogelijk wordt. B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ‘Brug Poelgeest

2017’ en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een verbinding tussen de wijk Poelgeest in Oegstgeest en het Trekvaartplein in Leiden via een brug over de Haarlemmertrekvaart naar de Oegstgeesterweg.

Vroege vogels… Zaterdag 14 oktober van 9 tot 11 uur

25% KORTING OP ALLES* * niet geldig op lopende aanbiedingen, Baseline, ‘vaste lage prijs’ en opruiming

MEGASTORE LEIDERDORP


Is uw telefoon gevallen? Binnen een paar uur weer als nieuw

AANBIEDING

iPhone 6 scherm inclusief tempered glass screenprotector

nu voor

ϵ 99,-

Anjelierenstraat 40 • T. 071 8895060 • I. www.itshoprijnsburg.nl


sport

OEGSTGEESTER COURANT

TAFELTENNIS n Van je vrienden moet je het maar hebben. Het Leidschendamse VVV omschreef de komst van Pecos zaterdag als een bezoek van ‘bevriende spelers’. Maar bijna waren de Oegstgeester tafeltennissers op een bittere nederlaag getrakteerd. De opening in de ‘Batstee’ - waar oud-Pecosser Werff Thomas verrassend aan de kant bleef - was vanuit Pecosperspectief dramatisch. René Waterreus verloor net aan van Matthijs van de Heiden, waarna Jop van der Wiel kansloos was tegen Nolan Schultz. Maar vooral de nederlaag van de nog ongeslagen Tony Nader tegen de nog puntloze Patrick Bruijne, die enkele jaren in Oegstgeest meetrainde, kwam in geen van de voorspellingen voor. Het is dat Pecos dit seizoen alle dubbels wint, anders had het bij rust met 5-0 achter gestaan, want Waterreus ging, opnieuw nipt en in vijf games, onderuit tegen Schultz.

VAKANTIE n De Stichting Evenementen verzorgt in de herfstvakantie een aantal leuke vakantieactiviteiten in het Oegstgeester Dorpscentrum.

Woensdag 18 oktober is er een knutselochtend die geheel in het teken van de herfst zal staan. ‘s Middags laat percussiedocent Misha Kostava kinderen kennis maken met Afrikaanse trommels en percussie-instrumenten tijdens de speciale vakantieworkshops Djembé en Percussie. Donderdagmiddag 19 oktober kunnen culinaire kids Smikkelen en Smullen in het Kinderkookcafé en kunnen dance-kids heerlijk swingen tijdens de vakantiedansworkshops van Inge Pieterse: K3-dans, Kidsdance en Street/Clipdance & Hip Hop. Vrijdagmiddag 20 oktober leren kinderen hoe het is om te dansen met een hoepel tijdens de HoopDance-workshop van Nathalie de Jong. De herfstvakantieactiviteiten worden afgesloten met een gezellige Kinderbios. Aanmelden of meer info? Ga naar www.st-evenementen.nl of bel 071-5171540.

zijn er weer tal van interessante cursussen bij volksuniversiteit K&O Oegstgeest. Deze week een aatal activitieten in de spotlights. De Reformatie - 500 jaar na Luther Jonas van Tol is als universitair docent vroegmoderne geschiedenis verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis (universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen). In vijf bijeenkomsten maken deelnemers kennis met de verschillende kanten van de Reformatie. Hoe populair was het Katholicisme eigenlijk in de vijftiende eeuw? Hoe zagen de nieuwe theologieën eruit en hoe verspreidden deze ideeën zich door Europa? Hoe veranderde het Protestantisme ideeën over de functie van schoonheid? 5 donderdagavonden van 19.30 -21.00 uur. Data 2 t/m 20 november. Prijs € 65,De veelkleurige wereld van de islam Welmoet Boender is islamoloog en antropoloog en als universitair docent werkzaam bij de Leiden Islam Academie (Universiteit Leiden). Momenteel wordt Europa hard getroffen door terroristische aanslagen in naam van islam. Dat roept voor veel mensen de vraag op wat zij van de islam kunnen verwachten. Hoe verhouden jihadisten zich tot moslims die aangeven dat islam staat voor vrede? Kun je wel spreken van ‘de islam’ of heeft de islam meerdere gezichten? 3 woensdagavonden van 20.00 - 22.00 uur. Data 8 t/m 22 november. Prijs: € 43,Workshop opruimen Ria Stikkelman is personal organizer en juriste en helpt inmiddels al jarenlang mensen hun huishouden/administratie op orde te krijgen en houden. Deze ervaring plus haar kennis brengt zij mee naar de workshops op de vrijdagochtenden 3 en 10 november. Prijs € 15,Volksuniversiteit K&O Oegstgeest - Lange Voort 2u Oegstgeest. 0715237165 www.ko-oegstgeest.nl

De pauze bracht een ommekeer. Terwijl VVV, dat vooraf rekende op een nederlaag, moest zien om te gaan met een 4-1 voorsprong, maakten de Pecosjongens een ommetje buiten de zaal. En dat deed wonderen. Fris en scherp keerden ze terug achter de tafel, om met vier overtuigende zeges orde op zaken te stellen 4-5. Het is dat Van der Wiel het karwei net niet afmaakte in het slotduel tegen Van de Heiden. Zo kreeg, dat moet gezegd, VVV de remise die het misschien wel verdiende. En voor Pecos bleef de schade beperkt. Want hoewel in de strijd voor een topdrie-positie elk punt telt, heeft het magere resultaat van zaterdag geen grote gevolgen op de ranglijst. Pecos staat ruimschoots tweede en zag de nummers drie en vier geen van beide dichterbij komen. VVV heeft nog altijd acht punten minder, Tempo Team verloor met 6-4 in Hilversum en staat nu op tien punten.

Biljarters BCO verliezen van De Engel

Diederik Natté (Jeugdmaster), Sammy Guinau (Jeugdmaster), Marenthe Sijbesma en Mac Visser. | Foto OLTC

CURSUSSEN n Ook deze weken

17

Pecos deelt de punten met vrienden

Activiteiten in de herfstvakantie

Nieuws van K&O

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

Natté en Guinau Jeugdmasters tennis TENNIS

n Tijdens de afgelopen twee weken zijn voor de derde keer op het park van OLTC de McDonald’s Tennis Jeugd Masters gespeeld. Ook dit jaar was de inbreng van de Oegstgeester jeugd daarin groot. Tijdens de (halve) finales, die vanwege het slechte weer helaas zaterdag werden gespeeld bij Dekker in Warmond, hebben een aantal OLTCers erg goede prestaties geleverd. In het koningsnummer, de Jongensenkel tot en met 14 jaar, is het Diederik Natté gelukt om zich tot Jeugdmaster te kronen. In de finale versloeg hij Victor van der Net in een erg spannende supertiebreak van de derde set. “Supergaaf om het seizoen op deze manier af te sluiten, ik ben echt heel erg blij met deze mooie titel”, aldus Natté.

Bij de Jongensenkel Groen won de tienjarige Sammy Guinau de titel. Hij deed dit door Jordi Vermeulen met 6-0 6-4 te verslaan. Sammy was trots en begeleidde zijn verzilverde matchpoint met een schreeuw van geluk. Mac Visser verloor bij de Jongens tot en met 12 van de uiteindelijke winnaar Teun Visser. Bij de meisjes verloor Marente Sijbesma eveneens in de halve finale bij de Meisjes tot en met 14 van Rachelle Smook. Ook Lizzy Krijnen haalde de finale niet. Sophia Semprimoschnig was te sterk in de halve finale en pakte later op de dag ook de titel. Al met al is het een erg succesvolle Jeugdmasters geweest voor de Oegstgeester jeugd en is hiermee het buitenseizoen klaar.

De Dag van de Duurzaamheid INGEZONDEN

Het zal velen vast niet ontgaan zijn: gisteren, 10 oktober, was het De Dag van de Duurzaamheid. Misschien heeft men van alles gedaan ten gunste van het milieu. Misschien zijn veel mensen iedere dag wel duurzaam bezig. Dat is belangrijk. Heel goed om zo door te gaan. Voor degenen die zich hiervan minder bewust zijn of misschien wel dachten: ‘O ja, de Dag van de Duurzaamheid dat was ook zo, helemaal vergeten’, een kleine opfrisser met wat tips om deze dag nog in te halen en… om wie weet iedere maand zo’n dag in te lassen. Wat er zoal gedaan kan worden: n

• Douchen: kan wellicht een minuutje korter • Wanneer het ‘s avonds kil wordt, zal de verwarming aan gaan. Om het milieu te sparen kan men de verwarming een of twee graden lager zetten en wat warmere kleding dragen of een dekentje omslaan. • Een maaltijd maken zonder vlees. • Reis met de trein of de bus in plaats van met de auto • Neem de fiets of maak een wandeling, dit is ook nog eens goed voor de gezondheid. Alle stappen en stapjes helpen. Henne van Bemmel - Duurzaam Dorp Oegstgeest

BILJART n De dag na het feest van Leidens ontzet was het voor de kadristen van BCO geen feest tegen het team van De Engel. Ben Duivenvoorde (160) kon weinig verweer geven tegen de vlot spelende Louis Opstal (160). Na negen beurten was de eerste winst voor De Engel. Op de andere tafel maakten Jos Kerkman (dubbelpartij 130) en C. Juffermans (120) er een spannende strijd van. In de negende beurt maakte Juffermans zijn aantal vol en lukte het Kerkman net niet om in de nabeurt gelijk te maken. In de tweede omloop vestigde Ivo Opstal (120) de aandacht op zich door na vier beurten al op 100 caramboles

te staan. Kerkman (110) kon hier niet veel tegenover stellen en na negen beurten ging ook de derde partijwinst naar De Engel. Inmiddels hielden Danny Kind (150) en N. van Noord (120) elkaar aanvankelijk in evenwicht. In de achtste beurt demarreerde Kind echter met een serie van 42 direct gevolgd door 51. Van Noord miste en in beurt tien was de strijd gestreden en had Kind de eer van BCO gered. Op woensdag 18 oktober speelt BCO weer thuis in het Biljartcentrum de uitgestelde wedstrijd tegen Samonda Den Haag en zal voor de eerste keer gewonnen moeten worden.

In de herfstvakantie kunnen alle Oegstgeester leerlingen van de basisschool weer een balletje slaan bij Pecos. | Foto Henk van Gijzen

Scholierentafeltennistoernooi TAFELTENNIS n Tafeltennisvereniging Pecos houdt in de herfstvakantie weer het traditionele scholierentoernooi.

wedstrijden, de groepen 7 en 8 zijn dinsdag 17 oktober aan de beurt. Het toernooi begint ‘s morgens om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur.

Spelers van elk niveau zijn welkom. Beginners die nog bijna nooit een batje hebben vastgehouden, maar natuurlijk ook de kampioenen van camping of schoolplein. Laat het maar eens zien op een echte wedstrijdtafel. Deelnemers uit de groepen 5 en 6 spelen op maandag 16 oktober hun

Inschrijfformulieren zijn via de Oegstgeester basisscholen verspreid, maar opgeven kan ook nog tot en met zondag 15 oktober bij Ronald Rijsdorp, 06-54697478 of ronald@rijsdorp.nl. Deelname is gratis.

Vroege vogels… Zaterdag 14 oktober van 9 tot 11 uur

25% KORTING OP ALLES* * niet geldig op lopende aanbiedingen, Baseline, ‘vaste lage prijs’ en opruiming

MEGASTORE LEIDERDORP


ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE Lifestyle Antiek Lifestyle && Antiek

2m 2 m . 000 0 30 3.0

OokOok voorvoor uw uw vakkundige meubelrestauraties vakkundige meubelrestauraties Lifestyle & Antiek

2 m 0 3.00

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

S S A A van van a LELE

antieknetieke m m en reepnl repliec ubeeluebnelen ica shoa show r omommo w - o m vanro antiekeodellednellen meube

SALE

elen en repl ica sho wroomm odellen

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57 Almondeweg 2, 2343 Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl VanVan Almondeweg 2, 2343 AA AA Oegstgeest T 071-517 27 57

almondehoeve.nl almondehoeve.nl


sport

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

19

Vv Oegstgeest wint met monsterscore VOETBAL n Dat de tegenstander van Oegstgeest afgelopen zaterdag niet sterk was, dat was bekend. Maar dat GOL Sport uit Leiden, dat vorig seizoen nog in de zondag vierde klasse speelde, totaal geen tegenstand bood, werd niet verwacht.

In een wedstrijd die nooit een wedstrijd werd, scoorden de Oegstgeestspelers er lustig op los. Of de drie behaalde punten en de vele gescoorde doelpunten aan het eind van het seizoen nog waarde hebben is zeer twijfelachtig. GOL Sport had in de eerste twee wedstrijden van de competitie al 23 doelpunten tegen geïncasseerd en zelf drie keer gescoord. Dat er zaterdag niet al te grote tegenstand te verwachten was, was voor de wedstrijd al duidelijk. Maar dat de score zo hoog zou uitvallen was ongekend. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter van Egmond, trok Oegstgeest ten aanval zonder dat GOL Sport daar verdedigend een antwoord op had. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers viel na 35 minuten hun keeper geblesseerd uit en nam een veldspeler de plaats onder de lat in. In de vierde minuut

was het Roy Elkerbout die de score opende en in de laatste minuut van de eerste helft scoorde Ozan Demirbas het achtste doelpunt van de wedstrijd voor Oegstgeest. Na de rust geen ander beeld, een machteloze tegenstander en een er lustig op los scorend Oegstgeest. Zo liep de stand snel op tot ongekende hoogte en sloot Oegstgeest deze bizarre wedstrijd af met 19 - 0 winst. Zo heeft Oegstgeest nu de kop van de ranglijst ingenomen met 9 punten uit 3 wedstrijden, mede door het hoge doelgemiddelde. Doelpunten werden gescoord door: Danny Wenink (4), Bob den Hollander (4), invaller Joep van Tulder (in dertig minuten ook 4 maal), Roy Elkerbout (3), Ozan Demirbas (2), Adil Harfaoui (1) en Roy Dijkstra (1). Na afloop vroeg menigeen zich af of deze ploeg het eind van de competitie zal halen. En als dat niet zo zou zijn, is het een zinloze wedstrijd geweest. Zaterdag speelt Oegstgeest de uitwedstrijd tegen Football Factory in Leiden dat met 6 punten op de vijfde plaats staat en let op, de aanvangstijd is later in de middag dan gewoonlijk, om 16.15 uur.

Claire van der Burg reed een bijna foutloze proef met haar pony Hurby. | Foto Martine van der Burg

Dressuurwedstrijd bij pensionstal de Vinkenburg aan de Vinkenweg PAARDENSPORT n Zaterdagochtend 30 september reden bij pensionstal de Vinkenburg twintig starts een dressuurproef; een ieder op het eigen niveau. Alles was goed voorbereid, met elkaar werd er hard gewerkt, zodat het aan niets ontbrak. Per dagdeel kwam er een vakkundige jury die de deelnemers beoordeelde. Zo ook bij de zevenjarige Claire van der Burg. Zij reed in de beginnersklasse en reed een bijna foutloze proef met haar pony Hurby. Claire behaalde twee keer een eerste plaats en reed ook de hoogste dagscore en won daarmee ook

Fiks-speelster Melissa Heijne ziet in Veenendaal haar schot in de korf belanden. | Foto Wim van Tuijl

Fiks verliest in tweede helft grip op wedstrijd KORFBAL n Fiks heeft afgelopen zaterdag in Veenendaal de punten aan SKF moeten laten, dat nummer 2 stond op de ranglijst. Het werd 23-19. Consequentie van die nederlaag is dat Fiks de koppositie nu moet delen met de Veenendalers en ook Nieuwerkerk naast zich moet dulden.

Na een snelle 2-0 achterstand kwam Fiks rap terug in de wedstrijd dankzij twee rake inzetten van Ilse Hazekamp. Er ontspon zich een boeiend treffen waarin aanvankelijk de thuisclub steeds een punt uitliep, maar die marge werd iedere keer van doeltreffende repliek van de Oegstgeester formatie gediend. Na twintig minuten gaf Fiks dankzij sterk en bekeken aanvalsacties een wending. Melissa Heijne, Jan Anholts, Kevin Vreeken en Ilse Hazekamp brachten Fiks kansrijk terug in de wedstrijd. Eerstgenoemde twee scoorden dit duel 4, respectievelijk 5 keer. Met een 9-12 ruststand had Fiks een aardig perspectief voor een succesvol verloop. “Eigenlijk hadden we een paar kansrijke aanvalsacties beter moeten uitspelen om met een gunstiger ruststand aan de thee te gaan”, verwoordde Rick Nell. Vervolgt: “In de tweede helft lieten we ons de kaas van ons brood eten. SKF speelde feller en scorend viel het kwartje. Kortom, de thuisploeg kwam in een

flow, mede doordat mijn team een aantal doelrijpe korte kansen liet liggen.”. Jan Anholts voegde toe dat SKF de bal sneller liet rondgaan en beter de bal binnen de ploeg hield dan Fiks, dat aanvallend bij vlagen te weinig rust in het spel had en de bal te snel inleverde. Bovendien had SKF een prima reservebank. Twee invallers bleken goed op schot en droegen bij aan de uiteindelijke zege. Tot 17-17 bleef Fiks in de wedstrijd en haakte steeds aan. Uitzicht op resultaat bleef. De demarrage naar 20-17 brak op, mede omdat de tegenstander de ontmoeting professioneel controleerde door langdurige aanvalsacties. FIKS 2

Beter nieuws kwam van het tweede selectieteam. Door een knappe 16-21 zege in Papendrecht op nummer 2 van de ranglijst, PKC 4, staat Fiks 2 nadrukkelijk bovenaan en mag knipogen naar de reserve overgangsklasse. Komende zaterdag de laatste wedstrijd van de eerste helft van het veldseizoen. Tegenstander is Unitas. Dit duel is thuis op de Voskuyl en begint om 15.30 uur. Uniek is dat het in principe de laatste wedstrijd op gewoon gras is, want in de winter staat de aanleg van kunstgrasvelden gepland.

de Vinkenburgbokaal. Melissa Jungerius liet zien dat haar paard Zerk voldoende pit had op zijn 20-jarige leeftijd. Het werd een erg gezellige dag, waarin de deelnemers lieten zien wat ze konden met hun paarden. Martine van der Burg was trots dat haar dochter Claire er uiteindelijk

met de Vinkenburgbokaal vandoor ging. “Het is toch een beetje een droom om op een zelf georganiseerde wedstrijd de prijs uit te kunnen reiken aan je eigen dochter”, vertelde de trotse moeder. De prijzen werden ter beschikking gesteld door pensionstal de Vinkenburg, boeketterie Zandbergen en Horseshop de Bles uit Leiden. De volgende wedstrijd zal waarschijnlijk volgend jaar voorjaar worden gehouden.

UDO vecht terug en wint VOETBAL n Met twee verloren wedstrijden achter de rug, is er bij de UDO-selectie wel de ‘must’ om te herpakken. Vooral de 0-7 van vorige week tegen SEV deed pijn. Hoewel SEV uiteindelijk zeker de betere ploeg was, was de uitslag wel wat vertekend. Maar ja als je geen kansen benut, dan kun je ook geen vuist maken. Afgelopen zaterdag thuis tegen KSD-Marine. Uit ervaring weet UDO dat KSD-Marine een lastige ploeg is om tegen te spelen. In het begin van de wedstrijd had KSD-Marine wel het betere van het spel. Ze leken toch wat geraffineerder uit de startblokken te komen. In de negende minuut kwam KSDMarine op 0-1. In de resterende tijd van de eerste helft miste UDO vele kansen. Kansen bleven onder andere onbenut van Pascal Franken, David Schnorhk, Timo Lichtenbeld en Wouter de Bruijn. Maar dat UDO het achterin ook goed echt goed dicht wist te houden, is zeker een compliment waard en geeft blijk van heel veel inzet en teamgeest. De UDOselectie deed er alles aan om goed voor de dag te komen. Ze moesten zich natuurlijk wel revancheren van de 0-7 wedstrijd tegen SEV.

langs de keeper het doel in: 2-1. Met de drie punten voor de wedstrijd in het vooruitzicht haalde de UDOselectie alles uit de kast om dit ook echt te realiseren. Het hele team, geen enkele speler uitgezonderd, werkte keihard om de groter wordende druk van KSD-Marine het hoofd te bieden. Bovendien liet de scheidsrechter zich ook niet door KSD-Marine spelers misleiden tot het geven van allerlei gefingeerde overtredingen. Gele kaarten waren nodig om dit in goede banen te leiden: 2 voor UDO en 4 voor KSDMarine. Gedurende de wedstrijd zijn de vol-

gende wissels nog het veld ingekomen: Diederik Houbolt, Kubilay Isik en Quinten van Velzen. REVANCHE

De 2-1 voor UDO is een mooi resultaat en een revanche op de eerdere twee verloren wedstrijden. En dit dankzij heel hard werken en optreden als één team. Een compliment waard voor de selectie en de technische staf aangevoerd door Nikivor van Rijn. Met deze winstpartij komt UDO nu op de tiende plek in de stand. Dit smaakt zeker naar meer. Nu maar hopen dat dit de start is van de weg naar boven. Volgende week speelt UDO uit tegen WVC uit om 14.30 uur. WVC speelde afgelopen zaterdag tegen SEV. SEV won met 4-1. WVC heeft op dit moment nog geen punten binnengehaald en zal er dus op gebrand zijn om dit bij UDO wel voor elkaar te krijgen.

In de tweede helft kon UDO steeds meer druk zetten en kwamen er ook steeds meer kansen. Ongeveer tien minuten in de tweede helft werd dit beloond. Vanuit een corner maakte Timo Lichtenbeld, die vorige week wat onfortuinlijker was, de 1-1. Even later leek het erop dat Wouter de Bruijn in de 16 meter onreglementair opzij werd gezet bij een doelkans. De verder zeer goed fluitende arbiter A. Khouch beoordeelde dit echter anders. Na ruim een half uur schoot David Schnorhk de bal zeer doelmatig

Pascal Franken, aanvoerder van UDO 1, in duel. | Foto lichtenbeldfoto.nl


Grootste gratis actie ooit!

Bij elke bril vanaf

79

 Gratis glazen op sterkte of  Gratis varifocale glazen of  Gratis ontspiegelde glazen of

Geldig van 12 t/m 15 oktober

 Gratis 2e bril

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak

Leiden Haarlemmerstraat 151 Tel. 071 513 6811

Deze actie is geldig van 12 t/m 15 oktober 2017. Bij aankoop van elk montuur vanaf €79 kunt u kiezen voor: Gratis standaard varifocale glazen t.w.v. €50 (indien u voor een ander type varifocale glazen kiest dan ontvangt u €50 korting op dat type). Of gratis ontspiegeling t.w.v. €60. Of een totaal gratis 2e bril (de bril met de hoogste totale waarde, zijnde montuurprijs + kosten glazen en glasopties, betaalt u en daarbij krijgt u een 2e (zonne/merk)bril, zijnde montuur + glazen en glasopties, helemaal gratis). Kiest u voor andere glazen of glasopties, dan gelden onze reguliere scherpe tarieven met eventueel een korting als hierboven omschreven. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De actie geldt voor 1 persoon. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Oegstgeest Kruispunt Rivierduinen Oegstgeest 10.30 pastor D. Dijk Regenboogkerk 10.00 ds. I.E. van der Heul Groene of Willibrordkerk 10.00 ds. J.C. Donner Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel Alrijne 10.15 Ds. A.C. Kooijman Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 ds. A. Meek Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00 Woord- en Communieviering, pastor H. de Groot LUMC 10.00 pastor H. van Breukelen R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl Geref. Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl 10.00 u kand. W. Schaaij 16.30 u J. A. Schelling Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Ds. P. Kleingeld Volle Evang. Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden 10.15 ds. J. Brüsewitz (Leiden, do) Protestantse Gem. Warmond 10.00 uur Ds. D. de Roest, Leiden Matthiaskerk Warmond zat 14 okt 19.00 uur Woord en Communieviering met Cantores Lia Spiegeler

Wings of Healing Veerpolder 6A, Warmond 10.00 & 19.00 uur Jan Zijlstra Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en -beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

21

Medische diensten DOKTERSDIENST Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen 24 uur per dag. Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt. Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout APOTHEKEN Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl

TANDARTSEN 09-10 / 15-10 TP Rijnsburgersingel, B.W.J. Scheeren. Leiden (071) 5652919 16-10 / 22-10 TP Unident, E. Egorushkina. Leiden (071) 5146004

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl

DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

muziek & dans 11 oktober 2017 | 14:30 | Haeswijk-flat

Radius: Dansmiddag

12 oktober 2017 | 14:30-15:15 | Dorpscentrum

Peuterdansen in Dorpscentrum

13 oktober 2017 | 17:00-20:00 | De Gouwe

Gouwe: De Deik unplugged

14 oktober 2017 | 22:00 | De Gouwe

Gouwe Oktoberfest

15 oktober 2017 | 17:00-20:00 | De Gouwe

Gouwe Koert zang en gitaar

15 oktober 2017 | 14:00 | Leidse Hout

Theehuis: City Lights

18 oktober 2017 | 14:30 | Haeswijk-flat

Radius: Dansmiddag kunst & cultuur

13 november 2016 | Oud-Poelgeest

Wanda Elzenga exposeert

01 september 2017 | Openingstijden | Bibliotheek

Meeuwenoord en Sprott in Bib 01 oktober 2017 | Duinzigt

Duinzigt: Expositie Wim Lustig 06 oktober 2017 | Kempenaerstraat

Meulmeester in Mi Casa

17 oktober 2017 | 16:00 | Oud-Poelgeest

Opening Wolkersexpositie

18 oktober 2017 | 10:00-19:00 | Oud-Poelgeest

Schilderijen van Jan Wolkers

De plaats van de dood in het menselijk bestaan LEZING

Valt er met de dood te leven? Lezing & Gesprek 15 oktober om 15.00 uur in het Dorpscentrum georganiseerd door de Activiteiten Vrijzinnige Protestanten. n

Arie C. Kooijman spreekt over de plaats van de dood in het menselijk bestaan. Het leven is ondenkbaar zonder de dood. De dood maakt ons leven eindig

er anno 2017 uit? Mensen gaan vaak dood in een medische context, in een ziekenhuis of hospice. Is er zoiets als een goede dood? De lezing is bedoeld als uitnodiging om na te denken over de plaats van de dood in ons bestaan. Richtbedrag € 5. Dr. Arie Kooijman (theoloog) is geestelijk verzorger in het Alrijne Ziekenhuis Leiden. Info. Gerrie Kooijman tel. 06-1839 2604.

en vergankelijk, en daardoor juist betekenisvol. Leven krijgt pas betekenis door de dood. Het gaat in eerste instantie over onze persoonlijke ervaringen met de dood, die soms ontroerend, maar regelmatig ook hartverscheurend kunnen zijn. Hoe gaan wij om met de dood in het algemeen, en met onze eigen onvermijdelijke dood in het bijzonder? Hoe ziet de dood

18 oktober 2017 | 10:00-17:00 | Oud-Poelgeest

Ans Schumacher exposeert

26 oktober 2017 | 17:00 | Oegstgeest

Muurgedicht Jan Wolkers informatief

12 oktober 2017 | 19:30 | in de regio

Alzheimer Café wat is dementie 13 oktober 2017 | 13:45 - 15:45 | Haeswijk-flat

Radius: Inloop Computer café

15 oktober 2017 | 15:00 | Dorpscentrum

Leven met de dood

15 oktober 2017 | 7:00-10:00 | Oud-Poelgeest

Uitreiking Jan Wolkersprijs

17 oktober 2017 | 13:45-15:45 | Haeswijk-flat

Op 18 oktober bestaat hockeyclub LOHC honderd jaar LUSTRUM n De Leidsche en Oegstgeester Hockeyclub (LOHC, roepnaam ‘Leiden) werd opgericht op 18 oktober 1917’.

Dat is komende woensdag honderd jaar geleden, en dat wordt

is er een receptie voor genodigden, en om en om 19.40 uur precies vindt de spectaculaire opening van het Lustrum plaats door de voorzitter van LOHC, Wim Iserief. Meer feest: 100jaarlohc.nl

door de hocheyclub, zoals eerder aangekondigd, groots gevierd. Zo is er op woendag 18 oktober een Lustrum-Symposium van 14.30 tot 17.30 uur onder het motto Poen, Pushen, Prestatie, Plezier. Van 17.30 tot 19.40 uur

Radius: Inloop Computer café sport & recreatie

11 oktober 2017 | 20:00 | Oegstgeest

Wandelclub: WW

13 oktober 2017 | 10:00 | Regenboogkerk

Inloop koffieochtend Regenboogkerk 15 oktober 2017 | 11:00 | Oud-Poelgeest

Jan Wolkerswandeling

16 oktober 2017 | 13:30-16:30 | Haeswijk-flat

Radius: Spelletjesmiddag

18 oktober 2017 | Biljartcentrum

Oegstgeester

tweet

@vid Op #A44 AmsterdamDen Haag (N44) staat tussen Oegstgeest en de N448 naar Voorschoten 4 km door werkzaamheden aan A4 @DanielaDoch Gisteren een #tripdownmemorylane gemaakt naar #leiden. Opgegroeid in Oegstgeest & op kamers gewoond in leiden.

@vid En dan sta je stil op de #A44 richting Wassenaar, net als @NiehoffThea Alleen de vluchtstrook is vrij tussen Oegstgeest en Leiden. #ongeluk @GuusBannenberg Helemaal klaar voor #halvemarathon #Amsterdam volgend weekend! @ Oegstgeest

@HansSchuurman1 Sleutelstad en Unity presenten zich vanavond in Oegstgeest als de publieke omroep voor de komende vijf jaar Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Biljarten BCO-Samonda

18 oktober 2017 | 20:00 | Oegstgeest

Wandelclub: Erasmuslaan

18 oktober 2017 | 14:00 | LOHC

100 jaar LOHC - de reünie varia

11 oktober 2017 | 16:00 | ASC

Rondleiding clubhuis ASC 15 oktober 2017 | Oegstgeest

Jan Wolkers-menu

16 oktober 2017 | 9:15-17:00 | Buitenlust

Buitenlust: Jeugd naar Drievliet

17 oktober 2017 | 10:00 | Haeswijk-flat

Radius: Gezelligheidsochtend

COLOFON

Oplage 10.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 9.00 uur. Insturen kan naar redactie@oegstgeester­ courant.nl Nagekomen stukken uit­ sluitend in overleg met de redactie

Hoofdredactie: Advertenties: Teuntje van Delft Michelle Visch M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverij­ verhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Contactgegevens M 06 10089124 Binnendienst redactie@oegstgeester­ Rosita Eikelboom-Haasnoot courant.nl

Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­ verhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd

overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisse­ mentsrechtbank te Amster­ dam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Oegstgeest en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het Dorpscentrum, Rijnlandse Boekhandel, Boekhandel de Kler en Zwembad Poelmeer. Uitgeverij Verhagen behoudt

zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het data­ bankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toe­ stemming van de uitgever. www.oegstgeestercourant.nl

Tips? Mail de redactie UW MENING n Een tip

sturen naar de redactie kan via redactie@oegstgeestercourant.nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

17 oktober 2017 | 10:00-12:00 | Dorpscentrum

Dorpscentrum: Open Dorpsplein 18 oktober 2017 | Oegstgeest

Jan Wolkersweken in Oegstgeest 18 oktober 2017 | Buitenlust

Buitenlust: Herfsttintentocht 18 oktober 2017 | 10:00-12:00 | Dorpscentrum

Herfstknutselen in Dorpscentrum 18 oktober 2017 | 13:30 | Dorpscentrum

Workshop Djembe en Percussie 19 oktober 2017 | 13:00

Kinderkookcafé in Dorpscentrum


onze nieuwe weekactie LED lichtsnoer diverse kleuren RIUDĆŻ   DEDOOHQ

Dreamworks DVD diverse varianten

Eurodomest LED lamp standaard lamp E27, 500 lumen

Halloween speelgoed Varo as-stofzuiger bestuurbare tarantula spin, ca. 16 cm of kooi met skelet, incl. licht en geluid reageert op bewegingssensor

20 liter metalen reservoir PHW+(3$ĆŹOWHU 1200 W

595

1995

prijsdoorbraak

299

395

089

Froyak rugzak

Dymond LED strip

This is it hairstyling

diverse kleuren 45x29x13 cm

warm wit, 300 LEDs, zelfklevend dimbaar, eenvoudig in te korten

meisjes/dames homesocks

detangling spray 150 ml, FXUOGHĆŹQLQJPO thickening cream 200 ml of conditioner 200 ml

diverse varianten maten 23-34 of one size

1 l = 9.80/7.35

5 meter

695

995

USB thuislader

dekbedovertrekset

incl. kabel zwart of wit micro-USB 1 meter 8-pin 1 meter

147

240x200/220 cm

149 LED kaarsen

diverse dessins ĆŽDQHONDWRHQ 140x200/220 cm 200x220 cm

2 paar

exclusief bij Action

ivoor of wit marmer look color changing met afstandsbediening 10, 12.5 en 15 cm hoog Ă˜ 7.5 cm

11.49 13.95

Prolectrix handstofzuiger

2-in-1 stofzuiger/kruimelzuiger geschikt voor alle vloertypes licht en wendbaar makkelijk te legen geen zak nodig

3.49 set/3

299

749

dames onesie

schoonloop deurmat

diverse prints polyester maten S-XL

diverse kleuren 40x60 cm

499 Halloween kinderkostuum diverse varianten maten 110-146

A

A B C D E F G

27.4 kwh/annum

dames vest diverse kleuren acryl maten S-XL

t-shirt diverse prints maten S-XL

4.95

197

795

Kinder chocolade

Washcat vochtvanger A4 lamineerapparaat incl. navulling 450 gram navulling 3x 450 gram

glossy A4 lamineerhoezen 20-pack

1.49

0.95

179

995

1 kg = 8.50

795

085

De aanbiedingen Aanbiedingen zijn geldig geldigvan: van dag xx maand woensdag t/m dag 11 oktober xx maand t/mjaartal dinsdag 17 oktober 2017

576

incl. 5 lamineerhoezen

www.action.com

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

8-pack 100 gram

1895


PRIKKELBARE maag of darmen? Vertrouw op de natuur

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maag-darmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk.

Iberogast: natuurlijk en effectief Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur. Geregistreerd geneesmiddel Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden

bijwerkingen kent. Interacties met andere geneesmiddelen zijn niet gerapporteerd. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadviesprijs).

Gemakkelijk en snel in huis Gemakkelijk en snel in huis: Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek. Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. **

* lees voor gebruik de bijsluiter. IMS Scanning data OTC market Germany 2016, ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. Koag-nr. 80-0417-0587

EIGEN KIJK EIGEN KRACHT

Tot 3,5 miljoen mensen last van PDS Tot 3,5 miljoen mensen in Nederland hebben last van prikkelbare darmsyndroom (PDS) of PDS-gerelateerde klachten. Denk bij PDS aan klachten als maagkrampen en darmkrampen, maagpijn, een vol of opgeblazen gevoel gepaard gaande met problemen met de ontlasting. PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon, van dag tot dag en van situatie tot situatie. Klachten kunnen intens of minder intens zijn. Extra frustrerend is dat bij onderzoek door een arts geen duidelijke oorzaak aangewezen kan worden. Gelukkig kunnen bepaalde symptomen van PDS wel verlicht worden door bijvoorbeeld gebruik van een effectief zelfzorggeneesmiddel. Overleg in het geval van PDS met je arts voor je een zelfzorgproduct gebruikt.

De nieuwe Mazda CX-5 is er al vanaf € 31.490,- rijklaar

NU EEN AUTOMAAT VOOR SLECHTS € 1.000,MEERPRIJS EN MET 2.000 KG TREKKRACHT

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 31.490,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering en bij aanschaf van de nieuwe Mazda CX-5 in de periode 1 april 2017 t/m 30 december 2017 met uiterlijke registratiedatum 30 december 2017. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl


Kerst! Dagto chten met B euk vanaf 13, 00

ZONDER OMWEG DE BESTE KERSTDAGTOCHTEN VAN 2017! Kom in de kerstsfeer en koop de leukste cadeautjes op de mooiste kerstmarkten van Europa! U reist per luxe touringcar en u krijgt van ons een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers geserveerd. We vertrekken om 8.30 uur en werken met een kort opstapschema, zodat u zo lang mogelijk op de kerstmarkt bent. Nadat u van de feestelijk verlichte kerstmarkt heeft kunnen genieten, vertrekken we om 18.30 uur weer naar huis.

13,00

27,00

27,00

DORDRECHT

DÜSSELDORF

MÜNSTER

De historische binnenstad van Dordrecht is drie

Heerlijk kerstwinkelen op de twee grote tradi-

Meer dan 300 kerstkraampjes verdeeld over vijf

dagen lang de grootste en gezelligste kerstmarkt

tionele kerstmarkten in de Altstadt en aan de

Weihnachtsmarkten maken dat het in Münster

van Nederland.

Schadowplatz.

zeer gezellig shoppen is.

15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

27,00

47,50

57,50

OBERHAUSEN

DICKENSFESTIVAL DEVENTER

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Kerstshoppen bij CentrO, het grootste overdekte

U waant zich in de 19e eeuwse sfeer van Charles

Laat u verrassen en culinair verwennen vanaf het

winkelcentrum van Europa of op een van de kerst-

Dickens en beleeft deze markt in de historische

water door de mooiste verlichte kunstwerken

markten in Oberhausen slaagt u altijd.

binnenstad van Deventer.

gemaakt door kunstenaars over de hele wereld.

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

17 december

18 december

62,50

79,00

229,00

ORCHIDEEËNHOEVE

2e KERSTDAGTOER

HAMBURG IN KERSTSFEER

Geniet in het licht van honderden kaarsen en

Een verrassingstocht met alle ingrediënten die bij

Laat u verwennen tijdens deze compleet ver-

lampionnen van de mooie overdekte tuinen, de

een gezellige kerst horen inclusief koffietafel en

zorgde driedaagse reis naar het Duitse Hamburg

gezellige kerstmarkt en een heerlijk feestelijk diner.

een 5 gangen diner.

in kerstsfeer.

14 december

26 december

1 t/m 3 december

Prijzen per persoon. Ga voor reserveringen naar: http://bit.ly/kerstmetbeuk

t 071 365 65 17 noordwijk • hilversum • amsterdam www.beuk.eu

Oc week 41 17  

Oegstgeester Courant, woensdag 11 oktober 2017

Advertisement