Page 12

De psycholoog over...

1

verliefdheid en liefde dr. Gert Jan Kloens en drs. Grethe van Duijn

www.innovatieduo.nl

Nieuws

Thema

Nieuws I| Nationaal Centrum Relatiekwaliteit in 2014 een feit. Onder de naam Happy Couple Institute zal in het voorjaar van 2014 een landelijk expertisecentrum voor relatiekwaliteit haar deuren openen. Diverse zorgprogramma’s zijn zowel 100%-online als bij aangesloten zorgaanbieders beschikbaar. Een speciale expertgroep geeft advies aan overheid en media. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in samenwerking met universiteiten.

De meeste duurzame man-vrouwrelaties starten met een fase van verliefdheid. De veelal heftige gevoelens van verliefdheid overkomen je. Ze vallen als het ware uit de lucht. Je kan en hoeft er niets aan te doen. Je wordt door iemand geraakt, getroffen en gegrepen. Je wordt meegesleept in een emotionele achtbaan waar geen ontkomen aan is.

Nieuws II | Boek Alles over liefde en relatiekwaliteit verschijnt in maart. De titel van het boek is veelzeggend: alle aspecten van de liefde en de man-vrouwrelatie in twaalf boeiende hoofdstukken op een rijtje. Een overzicht van 2500 jaar vakliteratuur is uitgewerkt in een theorie over relaties en hoofdstukken over succesfactoren, man-vrouwverschillen, opvoeding, echtscheiding, vreemdgaan en relatietrauma maken het boek compleet. Meer info: www.verbeterjerelatie.nl Nieuws III | Taken verdelen in huishouden Opmerkelijke onderzoeksresultaten uit Noorwegen en België. Als paren in staat zijn om de taken in huis goed te verdelen verbetert hun relatiekwaliteit. Hoe meer taken werden gedaan door de vrouw, des te beter de psychische gezondheid van beiden en de relatiekwaliteit. Met name mannen bleken meer depressieve klachten te vertonen als hun echtgenote ook werkte dan wanneer zij de enige kostwinner waren. Als vrouwen zelf het huishouden deden bleken zij beter te functioneren. Nieuws IV | Wachten met seks Nog een opmerkelijk onderzoeksresultaat. Het hebben van een seksuele relatie op vroege leeftijd (14 jaar of jonger) is een risicofactor voor latere relationele en of seksuele problemen. In recent onderzoek onder duizenden paren in Nederland en de VS komt naar voren dat degenen die wachten met seks later in hun leven de beste relaties hebben. Deze paren zien hun relatie als stabieler, zijn meer tevreden over hun leven en hun seksleven.

Quote

“Verliefdheid is een oogziekte.”

Tal van hartstochthormonen gieren door je lichaam. We voelen ons energiek en nemen bijbehorende onrust, slaapproblemen en verminderde eetlust voor lief. Alles lijkt vanzelf te gaan. Er is geen tot weinig inspanning nodig om elkaar leuk te vinden. Normale eigenschappen van de ander beginnen, door de verliefdheid misleid, voor onze ogen te schitteren. Er zijn geen woorden nodig om elkaar volkomen te begrijpen. Er lijkt geen uitleg nodig om elkaar goed aan te voelen. We zijn ons intens van elkaar bewust en zeer gevoelig voor ieder gebaar, elk woord en elke gevoelsuiting van onze geliefde. Je lichaamstaal spreekt boekdelen. Het lijkt wel of jouw DNA volledig afgestemd is op het DNA van je geliefde. Als een soort geheimtaal delen ze elkaar mee of de chemie klopt. Je leeft in een fijne droom. Je zit op een ‘roze wolk’. De Griekse filosoof Aristoteles beschrijft verliefdheid als “plezier voor het oog”. Anderen zeggen juist dat verliefdheid blind maakt of eigenlijk een oogziekte is. Weer andere deskundigen menen dat verliefdheid een vorm van projectie is: de ander is degene die jij jezelf wenst. CHEMIE

De chemie van verliefdheid lijkt erg op de chemie van een moeder met haar baby. Twee verliefde mensen versmelten als het ware tot één, zoals een kleine baby nog één is met zijn moeder. De fase van verliefdheid wordt daarom ook wel de fase van de ingebeelde eenheid of de fase van de gedroomde eenheid genoemd. Verliefdheid wordt wel verondersteld een zinsbegoocheling van de hersenen te zijn. Feitelijk klopt dit. Verliefde mensen zijn eigenlijk een beetje gek en gelukkig gaan de meeste gevoelens van verliefdheid vanzelf over. Verliefdheid is een oogziekte die vanzelf overgaat.

In gesprek met

Verliefdheid is heel wat anders dan ware liefde. Ware liefde is veel meer dan gevoel. De beroemde filosoof Kierkegaard zegt: “Liefde is wat doet, dat is ze, wat ze is, dat doet is”. Je moet vooral zelf liefde doen, zegt hij. De liefde herken je aan zijn vruchten. Het advies van relatie-expert Gottman is om positieve liefdesuitingen een voorname plaats te geven in de relatie. Modern onderzoek met hersenscans en hormoononderzoek laat zien dat vriendelijkheid, geduld en dankbaarheid uiten in de gewone dagelijkse omgang een enorm positief effect hebben op de relatiekwaliteit. Paren die dit doen leven gemiddeld zelfs 15 jaar langer! COMBINATIE

Ware liefde is een ingewikkelde combinatie tussen respect, vriendschap, aanraking, seksualiteit, trouw, doorzettingsvermogen en een beetje realistisch perspectief. Veel jonge mensen denken dat in de liefde je altijd goed moet voelen of dat het perfect moet gaan. Anderen denken weer dat de ander in actie moet komen. Niets in minder waar: echte liefde herken je volgens de experts juist in alle eenvoud aan zijn vruchten: de vriendelijke en geduldige houding in de dagelijkse omgang, afgewisseld met een flinke ruzie of lekkere vrijpartij. Geen mens kan buiten echte liefde en je zal er toch zelf wat aan moeten doen om de motor op gang te houden.

Boekentips

De psycholoog in gesprek met...

1. | E. Fromm. Liefhebben, een kunst, een kunde. Een standaardwerk in de psychologie. Dit boek markeert het begin van de psychologische wetenschap over het thema liefde. Verplichte kost voor iedereen die meer wil weten over liefde en liefde-doen.

Arie Balkenende

2. | S. Kierkegaard. Wat de liefde doet. Een standaardwerk over de liefde uit de filosofie. Geschreven door de filosoof die in onze westerse geschiedenis het meest van alle denkers schreef over de liefde.

Directeur Van Wezel Accountants Rijnsburg Arie (1964) was meteen enthousiast toen hij recent werd gevraagd voor dit gesprek. Dat is Arie. Getrouwd met Hennie, vader van vijf kinderen en directeur van Van Wezel accountants in Rijnsburg kenmerkt dit zijn houding: enthousiast, ondernemend, open, spontaan en altijd bezig. Sterk rechtvaardigheidsgevoel. We kennen Arie van de ondernemersvereniging KOV, het zangkoor in de kerk, zijn ontwikkelingswerk in Africa en als supporter bij het rugby van een van zijn kinderen. Hij is wel blij met de Zondag, even naar de kerk en op adem komen met de kinderen. Kortom een rustdag los van de hectiek van de andere dagen van de week.

niet doen”, is zijn motto. Op dit punt in het gesprek realiseert Arie zich dat er werk aan de winkel is. Een beetje meer “wij-samen”, genegenheid en tijd voor elkaar, zou niet verkeerd zijn. Een kans voor open doel voor de voor psycholoog, die dan ook scoort. Middels een metafoor van de filosoof Kierkegaard hoort hij dat hij er goed aan zou doen driemaal per dag een kanon te laten afgaan om zich te herinneren aan het belang van intimiteit en genegenheid. Een praatje maken met Hennie, even knuffelen en samen de hond uitlaten. Het zou allemaal wel wat meer mogen. Hij lijkt een goede stap te hebben gezet door in 2013 twee mountainbikes te hebben aangeschaft. Een voor haar en een voor hem. Toch vertelt hij daarbij dat de tempoverschillen zo groot zijn, dat de vraag is of dit een succes wordt.

LIEFDE

DE KUS

Toch was ‘onze Arie’ een beetje zenuwachtig bij binnenkomst. Het gaat tenslotte toch over een precair onderwerp: de liefde! Na een korte inleiding en historische schets over het thema komen we via Plato, Paulus, Augustinus, Kierkegaard, Fromm en de hersenonderzoeken van Fisher bij Arie. Het begon allemaal met een milde vorm van verliefdheid. Inmiddels is hij 25 jaar gelukkig getrouwd. Vijf prachtige kinderen, waarvan de oudste getrouwd en wel de deur uit. Volgens Arie zijn respect, acceptatie en trouw de kenmerken van zijn huwelijk. Er is een grote mate van zelfstandigheid. Hennie thuis voor de kinderen, het huishouden en het bakkie bij vriendinnen en Arie altijd aan het werk. “Het thuisfront moet op orde zijn anders kan ik mijn werk

Ik vraag hem om een beeld van genegenheid. Wellicht iets uit de kunst? Op de schouw staan ‘De Kus’ van Rodin en twee gipsplakkaten van ‘Amor en Psyche’ van de Deense kunstenaar Thorvaldsen. Hij heeft nog geen beeld. Ik laat hem een ansichtkaart zien van de ‘Joodse Bruid’ van Rembrandt’. Zijn ogen gaan glimmen en ik zie een opening: Arie krijgt het advies om samen met zijn Hennie naar het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam te gaan. Daar hangt de Rembrandt. Samen gezellig uit. Zonder kinderen. Lekker saampies. Arie weet dan nog niet dat ik als dank voor dit leuke gesprek hem een rood potlood opstuur. Kan hij een kruis zetten in zijn agenda. Alles komt goed: de liefde overwint alles!

3. | W. Schmid. De herontdekking van de liefde; De kunst van het leven met anderen. Een recent werk van een prominent filosoof over de liefde. Over het ‘ademen, bewegen en matigen van de liefde’. Toegankelijk boek uit de koker van een levenskunstfilosoof. 4. | T.M. Pronk. Hartstocht: de psychologie van de liefde. Een goed boek van een collega uit ons netwerk van Happy Couple Institute. Zij is een promovenda in de liefde! Tila Pronk laat zien dat geduld een kerneigenschap van de liefde is. 5. | M. Mieras. Liefde; Wat hersenonderzoek onthult over de klik, de kus en al het andere. Een goed boek over liefde, verliefdheid, monogamie en geluk. 6. | S. Klein. De zin van het geven. Een van de goede boeken over de kracht van ons onzelfzuchtige brein. Gevende liefde blijkt gezond voor jezelf en anderen. “Niet de egoïstische mens zal zegevieren, maar degene die zich bekommert om het welzijn van de ander” (Klein). Kijk voor meer boekentips op www.verbeterjerelatie.nl

Quote

“Liefde is het fundament in ons bestaan.”

Oc week 07 14  

Oegstgeester Courant, 12 februari 2014

Oc week 07 14  

Oegstgeester Courant, 12 februari 2014

Advertisement