Page 9

pagina 9

Noordwijkerhouts Weekblad 25 oktober 2011

RIJTJE Toen ik voor het eerst naar school ging was ik bijna 5. Ik was ingedeeld bij een school die op behoorlijke afstand van mijn ouderlijk huis stond. Er waren meer kinderen uit die buurt die daar naar school gingen, en omdat de route een beetje te gevaarlijk was, had men bedacht dat de moeders (de vaders werkten in die dagen, en daar begonnen ze al om 7 u mee) hun kinderen naar een centraal punt brachten. Van daar liepen wij in een ‘rijtje’ naar school: we begonnen bij de Da Costastraat, liepen de Nicolaas Beetsstraat uit, de Jonkheer de Jongestraat in, dan rechtsaf, de Notaris Mulderstraat uit, over een smal bruggetje naar de overkant van de vaart, dan nog kort langs het Haagje en daar stond dan de school. Wie wil weten hoe ver dat wel niet was voor beentjes van nog geen 5 jaar oud, moet maar eens googelen op de plattegrond van Hoogeveen. Dat deden we dus 4 keer op een dag, uiteraard 2 keer in tegenovergestelde richting. Er liep een moeder of een juf mee, ter beveiliging. Hier en daar moest er een drukke weg worden overgestoken, en dat bruggetje was natuurlijk ook een potentieel gevaarlijk punt. Hoe lang dat geduurd heeft weet ik niet meer; er kwam al gauw een noodlokaal dichterbij huis, en nog weer later een geheel nieuw schoolgebouw van de gewenste richting. Ik weet het, dit is een verhaal uit de oude doos. De tijden toen en nu zijn werkelijk niet te vergelijken. Qua leerlingenaantal zouden er best op 7 of 8 locaties schoolgebouwen kunnen staan, en dan is er altijd eentje dichterbij. Maar bezuinigingen en schaalvergroting hebben dat onmogelijk gemaakt. Moeders hebben minder tijd om hun kinderen naar school te brengen: vaak rijden ze meteen door naar hun werk. En dan is natuurlijk het verkeer ongelofelijk veel drukker en gevaarlijker gewor-

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven wij met droefheid kennis, dat uit ons midden is heengegaan onze lieve moeder en oma

Familie

BERICHTEN

WILHELMINA GEERTRUIDA DE WINTER-TURK WEDUWE VAN

den dan in de tijd dat dit kleine Bertje pas naar de kleuterschool ging. Ook ik zou m’n kind nu niet graag alleen zo’n eind door het dorp laten gaan, het is gewoon niet vertrouwd. Maar toch is het wat merkwaardig dat er dagelijks lange files van auto’s door het dorp gaan, allemaal richting school, om daar kinderen af te leveren of op te halen. Het langste voorbeeld daarvan beweegt zich in slakkengang over het Bavo-terrein, en bij het uitlaten van onze hond verbaas ik me bijna dagelijks over de hoeveelheid auto’s die viermaal daags in optocht zich door de smalle Anemoonweg perst. Dat wordt nog wat, wanneer we het Bavo-terrein gaan bebouwen zonder fatsoenlijke ontsluiting… Maar, ik doe niet aan politiek, ik kijk wel uit. Ik beperk me tot wat ik nu zie. En ik vind het eigenlijk een beschamende vertoning. Onveilig en onhandig bovendien. Ik kan niet oordelen over de noodzaak van al dat gemobiliseerd halen en brengen, er zullen genoeg situaties zijn waarin het niet anders gaat. Maar ik maak me sterk dat met een beetje goede wil er veel meer gefietst en gelopen kan worden. Er zullen vast wel mensen zijn die met zo’n rijtje schoolkinderen langs een vaste route naar één van de scholen willen lopen. Wie wil laat z’n kinderen met dat rijtje meegaan. En als u nou denkt: die man heeft makkelijk praten, dan vergist u zich. Als er iemand zoiets gaat organiseren mag hij op mij rekenen. Ik wil wel meelopen. Ik heb ervaring met zo’n rijtje, per slot van rekening. ehvanderweide

COLOFON Noordwijkerhouts Weekblad

WILHELMUS DE WINTER

*29 maart 1915

† 23 oktober 2011

Koos en Ank Jopie en Cok Greet en Bert † Gerard en Nel Wim en Lida Jan en Jo Martien Wil en Piet Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF). Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Munnekeweij, kamer 217 Via Antiqua 25 2211 HW Noordwijkerhout

Jacques Looijestijn & Toos van der Voort

Moeder ligt opgebaard op haar eigen kamer, alwaar gelegenheid tot bezoek woensdagmiddag 26 oktober van 15.00 uur tot 16.30 uur. De gezongen Uitvaartmis zal opgedragen worden op donderdag 27 oktober om 11.00 uur in de St. Victorkerk, Victorlaan 11 te Noordwijkerhout, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rustplaats, in het familiegraf op de begraafplaats aldaar. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten na de begrafenis in het Victorhuis naast de kerk.

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

50 jaar getrouwd Ter gelegenheid van dit gouden jubileum staat zondag 30 oktober 2011 in het teken van een familiedag. Maandag 31 oktober 2011 is er gelegenheid om ons te feliciteren tijdens de receptie van 16.00 tot 19.00 uur in onze winkel, Rietwinkel van der Voort, Dorpsstraat 50, 2211 GD Noordwijkerhout. Onder het genot van een hapje en een drankje zouden wij het op prijs stellen het glas met u te heffen. Tevens brengen wij een toost uit op 90 jaar Van Voort aan de Dorpsstraat. 40 jaar Leen van der Voort & 50 jaar Jacques en Toos

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Graag tot dan!

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

Jacques en Toos

www.noordwijkerhoutsweekblad.nl Oplage 7.000

KERKDIENSTEN

Uitgave van

ZONDAG 30 OKTOBER Witte Kerk 10.00 uur: ds. E.H. van der Weide

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25

Evangelie Gemeente “Beréa Bollenstreek gebouw “De Schelft” Noordwijkerhout 10.00 uur: geen opgave Parochie St. Victor Zaterdag 29 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering met herenkoor St. Caecilia Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: E. v.d. Meer Zondag 30 oktober Alleen viering in de St. Jozefkerk Parochie St. Jozefparochie Zaterdag 29 oktober Alleen viering in de St. Victorkerk Zondag 30 oktober Allerheiligen 10.00 uur: Feestelijke eucharistieviering met Mannakoor t.g.v. het 12,5-jarig jubileum van pastor M. v.d. Berg-Buis Voorgangers: pastoor A. Goumans en pastor M. v.d. Berg-Buis. Lector: Mannakoor. Kinderwoorddienst De Zilk Heilig Hart Parochie Donderdag 27 oktober 09.00 uur: Viering in de dagkapel Voorganger: pastor B. Lansbergen Zondag 30 oktober 31e zondag door het jaar 09.30 uur: Gezinsviering Voorganger: pastor B. Lansbergen m.m.v. dames- en herenkoor St. Bavo-gemeenschap 10.00 uur: Gemeenschappelijke zondagviering. Voorganger: geen opgave

Redactie Thea ter Heide-Vrolijk Verlengde Hoogstraat 5, 2211 GV Noordwijkerhout tel: (0252) 37 42 18 e-mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties

Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Gemeentehuis * Openbare Bibliotheek * Boekhandel Wagenaar & van Halem * Drogisterij Bemelman * Proefmarkt (De Zilk) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Missverkiezing 11/11 gala Tijdens de traditionele opening van het carnavalseizoen, op 11 november 2011, komt CV De Kaninefaaten met iets nieuws. Een speciale missverkiezing. Het mooist geklede meisje van de avond wordt verkozen. De verkiezing vindt halverwege het programma plaats (nog voor de prinsverkiezing) en de winnares wordt op het podium gehuldigd. Het is dus zaak om vroeg te komen want hoofdartiest Jeroen van der Boom komt ook al vroeg in de avond optreden. Van der Boom is een van de populairste Nederlandse zangers en natuurlijk razend bekend van nummers als ‘Jij Bent Zo’ en ‘Een Wereld’. Alsof het allemaal nog niet genoeg is, zijn ook nog Peter Beense en de coverband Nightlife van de partij. Wil jij niets van de missverkiezing en de spectaculaire optredens missen, of wil jij misschien wel de missverkiezing winnen, onderneem dan snel actie en haal je kaarten bij Ton sur Ton in de Havenstraat 21 te Noordwijkerhout. Een ticket kost 15 euro per stuk De Kaninefaaten willen benadrukken dat nette kleding gewenst is. Het is immers de enige gala-avond van het carnavalsseizoen. Dus trek je mooie pak of jurk uit de kast en maak op vrijdag 11 november 2011 een verpletterende indruk. De zaal gaat om 19.00 uur open en het programma begint om 20.00 uur

Begrafenisvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie (ook voor niet-leden)

Uitvaartverzorgers: Uitvaartverzorgers: C.B. van van der der Lans, Lans en C.B. M. M. Balkenende-Goudkade Balkenende - Goudkade en D.C.P. van der Lans kunt ons bereiken op tel. UUkunt onsdag dagenennacht nacht bereiken op nr: tel.0252-411366 nr. 0252-411366

www.johanchrispijn.nl

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

Praktijkadressen bij u in de buurt:

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Voor professionele aandacht Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

NWHW_week_43  

Deze week bij u als folder in de bus: DEZE WEEK www.aag.com Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag Dins...

NWHW_week_43  

Deze week bij u als folder in de bus: DEZE WEEK www.aag.com Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag Dins...

Advertisement