Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

interview 17

Het is nu of nooit’

Gemeente en bedrijfsleven: samen sterk

Dinsdag 10 oktober 2017 JAARGANG 34 NR 41

sport

p21

VVSB haalt slechts één punt binnen

column n De dominee heeft een wens...

interview p9

‘Met Ingrid kan ik lezen en schrijven’

service p27

Onderwijzers zijn werkdruk zat

Wie is zijn brommer kwijt ZOEK n De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van de volgende brommers: TGB BR1 met het kenteken FB 738 L en een Yamaha SA14 met het kenteken 66 FZR 1.

Indien de eigenaar van deze brommer zich niet voor 25 oktober 2017 meldt bij de afdeling handhaving van de gemeente Noordwijkerhout via 0252 343 729, zullen deze brommers middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijkerhout worden opgeruimd. Deze bevoegdheid bestaat op grond van de APV en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Verwijderde objecten worden vervolgens conform de Awb gedurende 13 weken, na publicatie opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer de eigenaren zich voor deze periode nog niet hebben gemeld, worden de betreffende objecten vernietigd.

Veiling in het Victorhuis GEZELLIG n In het Victorhuis is

vrijdag 27 oktober de jaarlijkse kerkenveiling.

Landelijk veel lege klassen op 5 oktober omdat leerkrachten naar Den Haag gingen om de staken: zeker 60.000 leraren, volgens de organisatie. | Foto: pr

STAKING

Ruim tweehonderd leerkrachten vanuit de Duin- en Bollenstreek trokken donderdag naar De Haag om te demonstreren voor minder werkdruk, kleinere klassen en een beter salaris. Het beroep van leraar moet aantrekkelijker worden. De Sophiastichting voor katholiek en protestantsn

christelijk onderwijs staat achter de staking en de eisen van de leerkrachten. Niet alle leerkrachten hebben het werk neergelegd, verklaart de Sophiastichting. “De overige medewerkers hebben op school op eigen wijze aandacht gegeven aan bijvoorbeeld het thema werkdruk.” (Lees het hele

Mooie opbrengst

Via speeddate op zoek naar nieuwe liefde

COLLECTE n De collecte van De Nierstichting heeft een mooi bedrag opgebracht. Vrijwilligers haalden in De Zilk in totaal 842,57 op.

DATEN n Mannen gezocht! luidde de oproep van Welzijn Teylingen voor het speeddaten van 60 plussers. Het liep storm. Vooral vrouwen meldden zich massaal aan. Laura Methorst van Welzijn Teylingen is verbaasd over het enthousiasme.

Ook de KWF collecte in Noordwijkerhout is erg blij. 5976,31 euro werd opgehaald door de collectanten in Noordwijkerhout. Aan collectanten is bij het KWF nog een groot tekort. Aanmelden kan per mail via: astridwarmerdam@hotmail.com

EXTRA BIJLAGE

& ing v i n & L e boll F F F F aaaa ssss hhhh iiii oooo nnnn

Wat zoeken de deelnemers? “De jongeren zijn toch wel op zoek naar een partner, een relatie. De oude-

n Fashio Beauty

fo HOMEstreek.in IS GRreaAT tiekrant rec

& & & &

ave van NOORDW een uitg RDWIJK ek.info is LISSE NOO bollenstre HILLEGOM TEYLINGEN KATWIJK LEIDEN

september. Deelnemers ontmoetten elkaar op een geheime locatie in de buurt van Sassenheim. Die werd pas bekend gemaakt na inschrijving. Het liep storm. Er waren 84 aanmeldingen. De jongste was 58 en de oudste 88. De groep tussen de zestig en zeventig was het grootst. Tien deelnemers kwamen uit Noordwijkerhout. De deelnemers vulden vooraf een vragenformulier in. (Lees verder op pagina 5)

EEN MOOI KUNSTGEBIT

16016166060161661666 2120 10112120 20R0 220000 AA JA RARRAA A 2R222R R JAAAJA 2R JAAA RAR JA JAAJA RA JA N NAAN A A 0 1 66 JN NA N A JJAAN N NN N A R 22 0 1 N AA JJ AA A R N

UT IJKERHO

er, omm er,er, er, omm Hilleg omm deomm er, omm er, Hilleg er, omm Hilleg de Hilleg s,s,omm nt. de Nieuw omm de er, Hilleg s, Coura Lisser de Nieuw Hilleg de s,s,Hilleg nt.nt. Nieuw s, nt. de Nieuw Coura Lisser s, Hilleg rrnt. burge r,r,Nieuw nt. Coura Lisser Nieuw Coura Lisser de rgeeste s, nt. Nieuw Oegst Rijns burge Coura Lisser degeeste rrnt. Coura de Lisser burge r,r,Nieuw geeste rgeeste burge r,r, Coura Lisser engeeste Oegst Rijns rgeeste aal, r, Oegst Rijns de de burge Oegst Rijns burge de Coura de Lisser en Speci wijke de rgeeste deaal, burge rrOegst r,de en Oegst Rijns en ijk aal, Rijns de aal, de Oegst Rijns Speci de geeste de Noord burge en Speci Katw wijke de de rrOegst en ijk aal, Speci wijke rrwijke aal, de en ijk Rijns Noord ijk aal, Speci Katw de de Noord blad, de van Speci wijke Noord Katw de en ijk dewijke Speci Katw ve wijke rrwijke ijk aal, de de Week Noord blad, devan ijk sblad, Noord Katw blad, uitga de van Speci Katw ve Noord de van de Week Katw ve de rhout ijk een sblad, de ve Week blad, uitga iseen devan sblad, Week Noord van uitga wijke Katw ve Dit de van ve Week isuitga de rhout een sblad, Week ve rhout een ssrhout uitga iseen Week wijke Noord Dit uitga iseen van wijke Dit wijke ve het rhout DitDit isuitga Week Noord is rhout een ssrhout ger, wijke Noord uitga wijke het Noord wijke het rhout DitDit het ger, Teylin Noord isiseen Noord ger, deger, ger, wijke het Noord Dit het Teylin het ger, Teylin de Teylin Noord deger, ger, deTeylin het Teylin de Teylin de deTeylin de

Voorhout • T (0252) 23 58 88

DON

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

_ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN 1 6

B B B B eeee aaaa uuuu tttt yyyy

najaar 2017

BOOM VERZORGING

ren zijn meer op zoek naar vriendschap.” “Ik woon aan een doodlopende straat en zie mensen alleen heen en weer lopen. Toen dacht ik; wat zou toch leuk zijn als die samen gingen wandelen.” Methorst stak haar licht op in het oosten van het land bij een datingbureau voor ouderen en kwam zo op het idee van speeddating voor 60-plussers. Privacy stond voorop bij de eerste bijeenkomst in

Een gezellige avond waarop vele verschillende veilingitems onder de hamer komen. Zoals gebruikelijk worden deze avond de drankjes en hapjes aangeboden door het Veilingcomité. De opbrengst van de lotenverkoop en veilingavond is onder andere bestemd voor de eigen parochie, maar ook voor de priesters/missionarissen uit de St. Victorparochie en een aantal projecten waaraan een van de parochianen is verbonden. De notaris verricht de trekking van de loterij op de veilingavond om 24.00 uur. De uitslag van de loterij staat vermeld in het Zevenblad en op: www. parochiesnwh.nl. Iedereen die wel wil meedoen, maar niet aanwezig kan zijn op de veiilingavond, zijn een opdracht doorgeven aan Johan Oostdam: 0252-374991 of per mail: johanoostdam@kpnmail.nl

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel.14 0252 of 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 10 oktober 2017

groep 7/8 en de brugklas (ca. 10-14 jaar)

Uitnodiging voor jonge mantelzorgers Is er bij jou thuis iemand lang ziek of gehandicapt? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Speciaal voor jou wordt er in samenwerking met jongerenwerk, CJG, Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum, een leuke middag georganiseerd! Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek familielid die intensieve zorg nodig heeft. Je zieke moeder of vader, broer of zus, oma of opa woont in de buurt en jij ondersteunt ze! Best een taak waarbij je misschien wel wat hulp en tips kan gebruiken. Tijdens deze middag kunnen we antwoord geven op je vragen en kun je met mede jonge mantelzorgers ervaringen delen. Wat gaan we doen en wanneer? Pizza bakken en deze natuurlijk ook lekker opeten.

Wanneer: Vrijdag 17 november 2017 Waar: Jongerencentrum X-Out, Viaductweg 50, 2211 GT, Noordwijkerhout Hoe laat: Van 16 tot 19 uur Kosten: Gratis! Meld je uiterlijk 12 november aan door een e-mail te sturen met je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (mag ook het e-mailadres/telefoonnummer van je ouders zijn) naar: Luc Meeuwenoord via lucmeeuwenoord@welzijnskwartier.nl of Arianne van Beelen via ariannevanbeelen@stjjmh.nl Voor vragen of nadere informatie over deze middag kan je Arianne van Beelen of Luc Meeuwenoord mailen, dan word je teruggebeld. Mocht je geen vervoer hebben van of naar het jongerencentrum? Laat het dan even weten!

Werk in uitvoering Week 41

Meldingen over provinciale wegen Klant Contact Centrum 070 441 66 22 zuidholland@pzh.nl

06 515 173 81 gorinchem@ouwehandbouw.nl Ing. Ph.P.J. van der Post (ws-AvP) 0252 345 632 p.vanderpost@ws-padua.nl

Herenweg Werkzaamheden aan kabels en leidingen. Vervangen van gasleidingen. Informatie: H. van der Voet 06 212 452 69 henk.van.der.voet@alliander.com

Wijk Boekhorst en plein de Brink Reconstructiewerkzaamheden infrastructuur tot en met begin 2018. Informatie: P. de Kooker 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl

Achterplein Kerkeland-DorpsstraatVictoriberg Straatwerkzaamheden parkeerterrein. Geplande duur tot en met week 44 Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl

Schoolstraat Nieuwbouw. Tijdelijke verkeersbelemmeringen mogelijk. Informatie: M. Seijsener 0252 211 382 Marko@hbbouw.nl P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl

Horatius/Vergilius (Mossenest II) Nieuwbouw. Informatie: A. de Vos 088 010 57 04 J. van den Berg 088 989 83 55 info@synchroon.nl Maandagsewetering Bouwwerkzaamheden. Informatie: Jan Maarten van der Linden

De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www.noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

Begroting 2018 Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober de begroting 2018 gepresenteerd. Het is de laatste begroting van de gemeente voor de fusie met de gemeente Noordwijk. Evenals voorgaande jaren is de begroting ook nu weer sluitend. De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering van 9 november. De infographic ‘de begroting 2018 in één oogopslag’ geeft u inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Alle begrotingsstukken staan op www.noordwijkerhout.nl/begroting

Bekendmakingen Verleende omgevingsvergunningen

Bouwadres en werk verzenddatum - Castellum 71, 2211 ZN, 09-10-2017 plaatsen dakkapel voordakvlak - Ceasar 12, 2211 ZP, 09-10-2017 plaatsen dakkapel voordakvlak - Dorpsstraat 54 M1t/m 54M18 04-10-2007 en Dorpsstraat 18, bouwen van 18 appartementen (gewijzigde aanvraag) - Gooweg 3a, 2211 XV, 04-10-2017 bouwen woning - Gooweg 3b, 2211 XV, 04-10-2017 bouwen woning - Leeweg 23, 221 XZ, 09-10-2017 bouwen schuilgelegenheid voor paarden Leidsevaart 123, 2211 VS, 09-10-2017 realiseren tijdelijk kantoor en opslag voor een periode van maximaal 5 jaar(gewijzigde vergunning) - Nieuwe Duinstraat 55a, 09-10-2017 2211 CS, veranderen van gevelopeningen - Theresialaan 1, 04-10-2017 perceel E 7209, bouwen woning - Zeestraat 48a, 2211 XJ, 02-10-2017 splitsen woning Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Welstandscommissie

Op dinsdag 17 oktober 2017 houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Noordwijkerhout vanaf 11.30 uur een open-

bare vergadering in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De (voorlopige) agenda met de te behandelen bouwplannen ligt de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde vergadering ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Voor informatie kunt u bellen met 0252 343 874.

Vaststelling bestemmingsplan Abeelenpark Middengebied Oost

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken, overeenkomstig artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 28 september 2017 het bestemmingsplan “Abeelenpark Middengebied Oost’ heeft vastgesteld. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is een andere verkaveling waardoor er kleinere percelen ontstaan. Het plangebied is niet groter geworden. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL. IMRO.0576.BP201700042-0003). Het bestemmingsplan en raadsbesluit liggen vanaf woensdag 11 oktober tot en met 21 november ook ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Herenweg 4. Gedurende deze genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 250 AE ’s-Gravenhage. Belanghebbenden zijn in dit geval degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend of zij die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de

Vervolg na de begroting


Begroting 2018

In één Oogopslag

*De gemeenteraad stelt de begroting in de raadsvergadering van november definitief vast. De tarieven van de lokale heffingen worden vastgesteld in december.

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Dit is de laatste begroting van de gemeente Noordwijkerhout voor de fusie. We zijn er trots op dat wij voor 2018 weer een sluitende begroting aan de gemeenteraad kunnen aanbieden.*

Onze visie: De gemeente Noordwijkerhout gaat voor een gastvrije gemeente, waar het prettig wonen en werken is voor jong en oud, in een open gebied met een vitale gemeenschap en een gezellig centrum met behoud van het dorpse karakter.

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten 22,1

17,5

Het grootste deel krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen en overige inkomsten.

3,0 bestuurlijke organisatie

39,6

MILJOEN

MILJOEN

uitgaven 19

30

MILJOEN

MILJOEN

De totale inkomsten in 2018 zijn begroot op € 39,6 miljoen.

Gemeentelijke organisatie en samenwerking

€ 2.460.000

Burgerzaken en verkiezingen

519.000

5,0 Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme

MILJOEN

10,0 lokale heffingen MILJOEN

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

€ 2.809.000

Rioolheffing

€ 2.148.000

Afvalstoffenheffing

€ 1.918.000

Afgeven van omgevingsvergunningen

445.000

Leges (o.a. huwelijk, paspoort)

233.000

Hondenbelasting

114.000

Precariobelasting terrassen

20.000

Precariobelasting woonschepen

17.000

Precariobelasting kabels/leidingen

€ 1.728.000

Toeristenbelasting

458.000

Forensenbelasting

132.000

verkocht

Economische zaken en recreatie

885.000

Volkshuisvesting

339.000

Bouwvergunningen en bouwtoezicht

445.000

Grondexploitaties

€ 2.231.000

Overig

€ 1.139.000

7,3 Openbare ruimte

MILJOEN

7,5 overige inkomsten

Wegen en verkeer

€ 2.699.000

Afvalinzameling

€ 1.591.000

Rioleringen

€ 1.712.000

Milieu

391.000

Groen en speelgelegenheden

741.000

Overig

202.000

1,4 veiligheid en handhaving

MILJOEN

MILJOEN

verkocht

Rente en dividenden

€ 1.120.000

Grondexploitaties

€ 2.231.000

Brandweer en rampenbestrijding

995.000

Overige inkomsten

€ 4.180.000

Openbare orde en veiligheid

361.000

Hoeveel betaal ik

in 2018 aan:

16,9 Zorg, welzijn en educatie MILJOEN

rioolheffing

Ieder huishouden betaalt in 2018 € 8,00 minder rioolheffing door het positieve begrotingsresultaat.

?

Waterverbruik 71 -

160 m3

€ 265,80

Afvalstoffenheffin

g

Eenpersoonshuish oudens € 202,2 0 Meerpersoonshu ishoudens € 30 5,40

Hondenbelasting

Eerste hond

De uitgebreide begroting vindt u op noordwijkerhout.nl/ begroting

€ 109,92

Onderwijs

€ 1.652.000

Wmo/Maatschappelijke dienstverlening

€ 3.589.000

Werk en bijstand

€ 4.437.000

Jeugdbeleid en kinderopvang

€ 3.730.000

Sport

€ 1.922.000

Volksgezondheid

805.000

Overig

731.000

5,5 Algemene dekkingsmiddelen

MILJOEN

De totale uitgaven voor 2018 zijn begroot op: € 39,1 miljoen. Het positieve resultaat van de begroting 2018 komt uit op € 490.000. © 2017, Soet en Blank Tekst en Communicatie, Breda

Deze bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

39,1

MILJOEN


Bekendmakingen beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wordt de werking van het besluit opgeschort tot dat op dat verzoek is beslist.

EVENEMENTEN

Binnengekomen evenementen

Evenementen locatie datum ontvangst - De Schelft: het organiseren van het evenement Kerstmarkt door MK Blooms.

Het evenement vindt plaats op 9 en 10 december 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur. 25-09-2017

Besluiten waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Evenementen locatie verzenddatum - De Schelft: het organiseren van het evenement Bari Gym kickboksgala door RHJC Promotions. Het evenement vindt plaats op 28 oktober 2017 van 18.00 uur tot 00.30 uur. 02-10-2017

- De Schelft: het organiseren van het evenement Kerstmarkt door MK Blooms. Het evenement vindt plaats op 9 en 10 december 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur. 02-10-2017 Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij de burge-

meester en/of het college van burgemeester en wethouders. Ook kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Nu ook beschikbaar voor iOS en Android

Het mooiste fotoboek maak je natuurlijk zelf, makkelijk en snel met fotoboeken.nl

Superheld Reyan is klaar voor zijn operatie Reyan heeft al heel wat gevechten overwonnen. Ook vandaag staat hem weer een zware operatie te wachten. Hij kan dus wel wat extra heldenmoed gebruiken. Gelukkig brengt Stip hem net op tijd zijn cape. Waardoor Reyan met superkrachten de operatiekamer in gaat.

INRUIL

Woensdag:

Donderdag:

Slavlinders

Slavlinders

5 HALEN 4 BETALEN

DAAGSE

5 HALEN 4 BETALEN

Rundergehakt 500 gram ����� 3. Nasi of bami met H.O.H. gehakt 500 gram ��������� 3.45 babi-pangang 1 kilo ����������� 7.70 75

Bij 100 gram Eigen boterhamworst

50 GRAM GRATIS

Vrijdag en zaterdag:

TOT 350,- VOOR UW OUDE BANK Actie duurt tot en met 15 oktober 2017*

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Bourgondische filetlapjes 5 HALEN 4 BETALEN 39 Gegrilde varkensschouder 100 gram ������������������ 2. 73 Kip-kerrie-salade 150 gram ��������������������������������� 2.

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

RE IN AT IG E IN LI G E /R R EP W AR AT OL IE /R TE ES RS TA UR AT IE

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN NEPALTAPIJTEN TRENDY TAPIJTEN KELIMS PATCH/VINTAGE Schoolstraat 46, Voorschoten www.perezvoorschoten.nl

Het is weer tijd voor onze heerlijke stamppotten en onze bekroonde erwten- en bruine bonensoep.

Telefoon 071 561 3609 Mail:info@perezvoorschoten.nl

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL


politiek/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

5

UIT DE RAADZAAL

H

et komt steeds dichterbij, de fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk. Woensdagochtend gaf burgemeester Goedhart tijdens de persconferentie aan, dat het deze keer de laatste persconferentie was, waar de begroting voor het komend jaar werd gepresenteerd. Een begroting, die afsluit met een positief saldo van 554.000 euro. Hiervan gaat 64.000 euro naar de algemene reserve en hierdoor behoeven de lasten voor de burgers voor 2018 slechts met 1,4 procent gelijk aan de inflatiecorrectie te worden verhoogd. Een prima start als inbreng voor de nieuw te vormen gemeente Noordwijk. Afwachten hoe Noordwijk uit de bus komt. Helaas wacht de nieuw te vormen raad in 2022 een ‘zware’ klus. Door het wegvallen de precariorechten op kabels en leidingen betekent dat alleen al voor Noordwijkerhout minder inkomsten van 1 miljoen. Nu maar hopen dat het in 2019 te vormen nieuwe college en de raadsleden creatief met onze centjes omgaan en ook zij kans zien, begrotingen op te stellen, die sluitend zijn zonder extra belastingen. Zaak dus dat eind november 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Noordwijk, de politieke partijen zorgdragen voor capabele kandidaten op hun kieslijsten. Geen eenvoudige klus, maar ze hebben nog even de tijd om ‘op zoek’ te gaan. Voorlopig gaat het nog goed met Noordwijkerhout. Er zit schot in de realisering van ons sportpark en de ontwikkeling van woningbouw op het Bavo terrein. Er wordt gewerkt aan de realisering van de ontsluitingsweg. Het wordt voorlopig een weg voor bouwverkeer, zowel voor de Bavo als de realisatie van ons sportpark. Voor de ontwikkeling van het Bavoterrein schreven maar liefst zeven ontwikkelaars in. Uiteindelijk bleven er vijf over en nu maar hopen dat de juiste keuze is gemaakt en er niet, lopende de ontwikkeling, ‘lijken uit de kast vallen’, zoals in het verleden is voorgekomen. Of een leegstand-verordening de leegstand van winkels zal doen stoppen, is nog maar de vraag. Met het vertrek van de Action en het op termijn sluiten van nog twee winkels neemt in Noordwijkerhout de leegstand alleen maar toe. Wel zal binnenkort in de Dorpsstraat een 850 m2 grote supermarkt haar deuren openen. ‘Altijd vers’, aldus de uitbater. Een kreet, die ook onze overige grote supermarkten in hun vaandel hebben. Jacques Looijestijn

Meer vrouwen dan mannen op speeddate RELATIE n (vervolg van de voorpagina|) Daarin stond dat ze samen ‘dingen wilde doen’ en ‘vriendschap zochten’, maar wel met iemand van het andere geslacht. In totaal waren er 75 gelukkigen, dertig mannen en 45 vrouwen die elkaar gingen ontmoeten. Door Piet de Boer

Bij binnenkomst was het wel even wennen. ‘’Ja, de mensen waren echt zenuwachtig’’, zegt Methorst. Geen van allen hebben ze ervaring met speeddaten. De vrouwen en mannen werden in groepjes bij elkaar geplaatst. “We hebben gekeken naar de achtergrond en interesses van de deelnemers. Er werd geanimeerd gesproken en telefoon-

nummers uitgewisseld. Er zijn ook afspraken gemaakt om met een groep samen te eten.” Toch gaat het bij de volgende speeddate anders. Dan komen de deelnemers met zijn tweeën aan een tafeltje. De deelnemers gaven namelijk bij de evaluatie aan, dat ze meer mensen persoonlijk willen leren kennen. Een van de deelnemers wilde ook graag dat speeddaten in andere plaatsen georganiseerd zou worden. In Noordwijkerhout is geen stichting Welzijn en in Noordwijk organiseren ze een cursus om mensen te activeren en initiatief te nemen. Daten voor 60-plussers is daar tot nu toe onbekend. De volgende speeddate in Teylingen is waarschijnlijk in januari of februari 2018.

Dure hondjes in de streek BELASTING

Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door besparingsplatform actiecode.nl zijn hondenbaasjes uit Noordwijk en Noordwijkerhout duur uit op het gebied van hondenbelasting. n

In de top 10 staat Noordwijkerhout op de 6de plaats van duurste gemeenten: 108 euro per hond per

jaar. In Noordwijk ligt dat iets lager: 106,68 euro per hond per jaar. Daarmee valt Noordwijk nog net in de top 10. De gemeenten Hillegom en Teylingen rekenen helemaal géén hondenbelasting. Maar in Lisse weer wel: ‘slechts’ 80,16 per jaar. Volgens het onderzoek is de duurste gemeente op het gebied van hondenbelasting Gorinchem: 124 euro. Meer info: www.actiecode.nl.

| Foto: pr

Laatste begroting zelfstandig Noordwijkerhout: geen nieuw beleid POLITIEK n Het college presenteerde woensdag 4 oktober de laatste begroting van het zelfstandige Noordwijkerhout. Door Piet de Boer

De kosten voor de burgers gaan volgend jaar iets omhoog. Zij moeten rekenen met een lastenstijging van 1,4 procent. Inwoners compenseren hiermee het inflatieverlies van de gemeente. Vanwege de fusie met Noordwijk is de begroting 2018 ‘beleidsarm’. Geen nieuwe plannen in 2018. Eigenlijk zouden de belastingen met 2,4 procent stijgen. Het college kiest er daarom voor de rioolkosten eenmalig te verlagen met acht euro per huishouden per jaar.

Twee van de duurdere gemeenten Jammer dat niet iedereen de infla-

tie gecompenseerd krijgt zoals de gemeente. Bovendien zijn Noordwijkerhout en Noordwijk, die straks een gemeente vormen, nu twee van de duurdere gemeenten in de Duinen Bollenstreek. Dat geldt voor de Onroerend Zaak Belasting (OZB) maar ook voor de rioolbelasting en afvalstoffenheffing. In 2017 zijn de woonlasten in Noordwijkerhout 789,41 euro bij een gemiddelde WOZ-waarde van 259.000 euro.

Beleidsarm In Noordwijk is het erger. Daar is de gemiddelde WOZ waarde van een huis 335.000 euro en betaalt de burger 829,78 euro. Een vergelijking met andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek laat zien dat Katwijk en Teylingen hun inwoners het minst belasten. Noordwijkerhouters betalen ruim honderd euro meer dan in Katwijk. Deze begroting voor 2018 is ‘beleidsarm’. Noordwijkerhout maakt

een pas op de plaats en wacht de fusie af. Bouwplannen die er nu al liggen, gaan wel gewoon door zoals het Zilt, De Bavo, maar ook sportpark De Boekhorst. Nieuw beleid is er nauwelijks. De begroting is daardoor acht pagina’s dunner dan vorig jaar. Alle ambtenaren zijn nu druk doende met de aanstaande fusie.

Meekijken over schouder Deze begroting voor 2018 is opgemaakt volgens de richtlijnen van de provincie Zuid-Holland. Zij gaat samen met Noordwijk vooraf de cijfers controleren om zo te voorkomen dat na de fusie allerlei lijken uit de kast komen. Martijn Bilars van financiën is vol vertrouwen dat met het toezicht over zijn schouders het oordeel positief uitvalt voor Noordwijkerhout. De gemeente heeft een sluitende begroting ‘’die structureel en reël in evenwicht is’’.

Beroep leerkracht moet aantrekkelijker n Calamiteitendag ingezet STAKING

n (vervolg van de voorpagina) Ruim tweehonderd leerkrachten trokken donderdag naar De Haag om te demonstreren voor minder werkdruk, kleinere klassen en een beter salaris.

Door Piet de Boer

Het beroep van leraar moet aantrekkelijker worden. De Sophiastichting voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs staat achter de staking en de eisen van de leerkrachten.

Sommige leraren staakten niet Niet alle leerkrachten hebben het werk neergelegd, verklaart de Sophiastichting. “De overige medewerkers hebben op school op eigen wijze aandacht gegeven aan bijvoorbeeld het thema werkdruk.” Slechts een enkele leerkracht heeft

niet gestaakt. Het college van bestuur van de Sophiastichting en PCPO Duin- en Bollenstreek steunt de actie. “Wij zien dat veel medewerkers te maken hebben met een (te) hoge werkdruk.

Flexibiliteit van de ouders Daarnaast is het aantrekken van nieuwe leerkrachten voor veel schoolbesturen lastig. Het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker worden. Een hoger salaris en minder werkdruk kunnen een reden zijn om (opnieuw) voor het beroep van leerkracht te kiezen.’’ De staking van een hele dag vergde van de ouders de nodige flexibiliteit. De Sophia stichting vroeg ouders de kinderen zelf op te vangen en contact op te nemen met de kinderopvang.

Volgens Sophia meldden de schooldirecteuren dat, ‘het merendeel van de ouders begrip heeft voor de staking.’ Er waren ook ouders die het vervelend vonden ‘om een dag te moeten opnemen of meer geld aan kinderopvang te moeten uitgeven.’

Ingeplande calamiteitendag Het aantal wettelijk verplichte uren dat kinderen les moeten krijgen, komt door de staking niet in gevaar. Scholen hebben elk jaar een ‘calamiteitendag’ ingepland. Of er meer gestaakt gaat worden, hangt af van toezeggingen van het nieuwe kabinet. De actievoerders hebben al aangekondigd in november twee dagen te gaan staken, als de eisen niet ingewilligd worden. Hoe de scholen die verloren dagen gaan inhalen is nog niet bekend.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

hetuit vaa r t huys.net

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

Uitvaartvereniging Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

www.vanderputtenendunweg.nl

St. Barbara Noordwijkerhout

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

info@vanderputtenendunweg.nl

(ook voor niet-leden)

Voor een bijzonder afscheid.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent. T 0252 - 76 91 56 I www.monutahermapijfers.nl

KUNSTGEBIT 132x47 Adv Monuta Herma Pijfers.indd 1

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

Uitvaartverzorgers: C.B. van der Lans, M. Balkenende-Goudkade D.C.P. van der Lans en D.L. Niesen

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Herma Pijfers

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuin18-09-17 15:48 werkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

Durf jij het aan? Ik zoek mensen met een scootmobiel om samen een ritje te maken met F. v.d. Berg, tel: 071- 3612534 of mail naar: fransmia@casema.nl

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit. Tel: 06- 47208666.

VLOOIENMARKT: zo. 15 okt. Spc. De Schelft, Noordwijkerhout ( 09.30-16.00 u ) 0229-244739

Gezocht: Bedrijfs-opslag of garage ruimte in en om Katwijk, graag uw reactie, tel: 06- 44162455.

Modelspoorbeurs 21/10 Zaterdag 21 oktober in Matilo Zaanstraat 126 Leiden. Entree Gratis. Open van: 10:00 - 15:00 uur

071 - 361 11 45

Oktober  BH  maand  bij   Lindessa  Noordwijk  

www.tandenwinkel.com

• • • • • • •

Rolstoelauto’s en rolstoelbussen (nieuw en gebruikt) Autoaanpassingen voor bestuurders met een functiebeperking Uitdraaibare bestuurders/bijrijdersstoelen Rolstoelvastzetsystemen Oprijplatforms/rolstoelliften/kofferbakliften r oktobe 4 1 & Meer dan 150 aangepaste occasions! 13 6 dagen per week geopend

S N HUI

OPE0-17.00 uur 10.0

AUTOBEDRIJF

2de BH  50%  korting

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Te huur: Kantoor/opslagruimte op goede locatie, bedrijventerrein Klei-Oost, nette ruimte, 60 m², 1ste verdieping, met keuken, wc, cv, eigen ingang en parkeer ruimte, Turn Key. Info: 06-44162455.

• Prima Donna   • Marie  Jo   • Chantelle   • Passionata   • Triumph  

 

*Vraag naar  de  voorwaarden  in  de        winkel.      

Lindessa Noordwijk   Hoofdstraat  61 Noordwijk  aan  Zee  

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611

www.biermanab.nl

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

Mindfulnesstraining aan huis, individueel/kleine groep, ervaren trainer psychologe,Marieke van Velp, 0628353251, € 350.

Bijna 30  jaar  een  begrip  in  de   bollenstreek  

www.blacksheepdesign.nl

Klein heiwerk

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136


column/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

7

BOLLENPRAAT

Finish

N

Wethouder Henri de Jong en Ingeborg de Jong tekenen voor de bouw van zeven villa’s in de Zeestraat. | Foto: pr

Timpaan en gemeente tekenen overeenkomst zeven villa’s NIEUWBOUW n Wethouder Henri de Jong en Ingeborg de Jong, algemeen directeur van Timpaan, hebben de anterieure overeenkomst getekend van de ontwikkeling van zeven villa’s ter hoogte van de Zeestraat 50.

Met het tekenen van deze overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en Timpaan over de realisatie van zes Greenportwoningen en één ruimte-voorruimtewoning in het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek. Timpaan zal in samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOMdb) kassen en bedrijfsruimtes in het buitengebied tegen de kern van Noordwijkerhout amoveren en koopt daarvoor in de plaats bouwtitels voor de ontwikkeling van villa’s bij de GOMdb. De overeenkomst volgt op de eerder gesloten samenwerking tussen de GOMdb, de grondeigenaar Pioen Trends BV en BV Timpaan Westmeer en het principeakkoord van het college van B&W uit 2014. Wethouder De Jong heeft tijdens de

ondertekening extra aandacht gevraagd voor de duurzaamheid van het project. Timpaan gaat hier vervolg aan geven door alle woningen gasloos te bouwen en bijna-energieneutraal (EPC=0,0). Daarnaast onderzoekt Timpaan de mogelijkheid om de zeve woningen standaard Nul-op-de-Meter (NOM) te maken. Kopers krijgen dan de garantiecertificaat dat de woningen gedurende tien jaar meer energie opleveren dan er bij gemiddeld gebruik wordt verbruikt door zowel de gebouw gebonden als huishoudelijke apparaten. Met dit certificaat en de tienjaar garantie is het mogelijk om bij een aantal hypotheekverstrekkers in aanmerking komen voor 25.000 euro inclusief BTW extra financieringsruimte bovenop de maximaal verkrijgbare hypotheek. Het ontwerp van de villa’s is in handen van architectenbureau KVDK Architecten uit Noordwijk. De architectuur zoekt aansluiting bij de sfeer van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. De verschillende type vrijstaande woningen zijn qua architectuur complementair maar qua beeld daarnaast ook

heel verschillend. De ontwerpen zijn flexibel opgezet zodat kopers straks vele indelings- en uitbreidingsmogelijkheden hebben. De villa’s, variërend in grootte tussen de ca. 170 m2 en 210 m2 GBO, zijn gesitueerd op ruime kavels met een oppervlakte van ca. 1000 m2 en hebben vrij uitzicht over het buitengebied van Noordwijkerhout. Timpaan heeft veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de woningen in het buitengebied. De villa’s liggen aan het onlangs aangelegde provinciale fietspad F 287 dat de Zeestraat verbindt via de Kraaierslaan naar het terrein van Sancta Maria in Noordwijkerhout. Eind oktober wordt het voorontwerp bestemmingsplan in de raadscommissie besproken en bij positieve besluitvorming ter inzage gelegd. Timpaan zal aansluitend een informatiebijeenkomst organiseren voor omwonenden en geïnteresseerden. Timpaan verwacht in het derde kwartaal van 2018 met de verkoop van de woningen te kunnen starten.

De spanning was om te snijden in de theaterzaal van de Schelft, want het organiserende Popkoor Bloom had vier aan elkaar gewaagde koren

in huis gehaald. Alle deelnemers waren vastberaden met de trofee naar huis te gaan. Singing Unlimited kwam uiteindelijk als sterkste uit de bus. Al tijdens de vertolking van hun openingsnummer Lazy Day (George Fischoff) werd duidelijk dat dit a capella zingende koor, zowel de zangtechniek als de presentatie, perfect beheerst. De overvolle zaal luisterde ademloos naar

Aad van Ruiten

Theaterklassen maken in één dag een voorstelling TONEEL n Alle leerlingen van de Theaterklassen en Artklas 3 van het Leeuwenhorst College hebben vorige week hard gewerkt om nog diezelfde avond een korte voorstelling te kunnen laten zien.

En dat is hen gelukt! Onder leiding van docenten van Het Nationaal Theater uit Den Haag werkten zij in de ochtend en de middag aan spel (theaterklassen) en decor (Artklas). Na even thuis te zijn geweest of op

de vertolking van onder andere You Raise Me Up (Brian Kennedy) en If We Hold On Together (Diane Ross). De overige deelnemers, Musicalkoor Summertime uit Alphen aan den Rijn, Popkoor4You uit Rotterdam en De Pittige Tantes uit Sassenheim, lieten, elk op hun eigen overtuigende wijze, het publiek genieten en bewonderen. Bloom maakte indruk met de a capella uitvoering van A-capella morning, een arrangement van Peter Geurts. Het programma werd op gepresenteerd en in goede banen geleid door Jack Wijnands. Na de prijsuitreiking werd het evenement afgesloten met een afterparty, met medewerking van dj Richard Vink, waarbij door alle deelnemers en het publiek tot in de kleine uurtjes gedanst werd. Popkoor Bloom kan tevreden terugkijken op een zeer geslaagde negende editie van Korenslag Bollenstreek. Volgend jaar (6 oktober 2018) vindt de Korenslag Jubileum editie plaats, waarin de prijswinnaars van de voorgaande edities met elkaar de strijd aan gaan. | Foto en tekst: met dank aan Mary Andringa

school een pizza te hebben gegeten, stonden zij om 19.15 uur alweer klaar voor ouders, familie, vrienden en docenten om hun voorstelling te spelen. Het waren prachtige scènes geworden, gebaseerd op het thema relaties en het toneelstuk Ifiginea, die de leerlingen deels zelf hadden bedacht. Door de docenten en technici van Het Nationaal Theater waren de scenes en het decor samengebracht tot een bijzonder geheel.

Leerlingen spelen musical Jungleboek TALENT

Singing Unlimited winnaar Korenslag ZINGEN n De dames van het Hoofddorpse koor Singing Unlimited heeft zaterdag 7 oktober overtuigend de titel Winnaar Korenslag Bollenstreek 2017 in de wacht gesleept.

u het tegen half oktober begint te lopen, kan je wel zeggen dat de bollenhandel op zijn einde raakt. Deze zomer werd gekenmerkt door heel nerveuze handel. Pas laat in de rooitijd drong het overal door dat de oogst niet meeviel. Hoewel ze het niet toe willen geven, hadden exporteurs waarschijnlijk heel goed verkocht. Gevolg: oplopende prijzen. Prompt ging een grote droogverkoper in Noord-Holland failliet. Gegokt op goedkope bollen, maar die zijn er niet! Wat nu? Andere exporteurs namen de orders wel over, maar niet voor die belachelijk lage prijzen. Hoe is de situatie nu? Nog steeds is er veel vraag naar tulpen en hyacinten. De broeierij wil wel wat uit hun voorraad verkopen, maar dat houdt ergens op. Bovendien, aan een lege kas kan je zeker niets verdienen. U weet misschien wel dat bollen voor het grootste deel op termijn verkocht worden. Zo wordt de oogst van volgend jaar nu al verkocht, nog voordat ze geplant zijn! De markt voor narcissenbollen is minder heftig in beroering. Daar speelt de teelt in Engeland een grote rol op de achtergrond. Een stabiel groot areaal en de lage prijs van het pond speelt de Engelsen in de kaart. Alleen de tetjes kunnen ze er niet telen, die komen toch nog uit Holland. Navraag bij een tulpenbroeier wat de prijs voor zijn bloemen nu gaat doen, denkt hij er nu 0,1 cent per stuk extra uit te kunnen slepen bij zijn klant, de supermarkt. Deze twee handelspartijen zijn, als een Siamese tweeling, aan elkaar verbonden. Als er bij een scheiding iets fout gaat, sterft er één. Zo zie je maar weer in dat bollenvak: als je denkt aan de finish van je seizoen te zijn, is het gelijk een begin van een nieuw, vaak ongewis traject!

n Leerlingen van college Leeuwenhorst hebben de voorstelling van de musical Jungleboek op de planken gezet, het bekende verhaal van Mowgli, Baloe en Baghera (gebaseerd op het boek van R. Kipling). Het ging hier niet om de bekende Disney versie, maar om een bijzondere bewerking van een Hongaarse componist/regisseur.

Negen maanden is aan deze 2,5 uur durende voorstelling gewerkt en het resultaat mocht er zijn.

Leeuwenhorst staat bekend om haar culturele activiteiten, maar met deze musical leveren de leerlingen een bijzondere prestatie. De soms vijfstemmige zang stelde hoge eisen aan de spelersgroep, maar de hele cast wist de songs met veel energie en kracht, vaak al dansend, overtuigend neer te zetten. Het in grote getale aanwezige publiek - alle voorstellingen waren tot de nok toe uitverkocht - reageerde met veel enthousiasme en waardering.


Kerst! Dagto chten met B euk vanaf 13, 00

ZONDER OMWEG DE BESTE KERSTDAGTOCHTEN VAN 2017! Kom in de kerstsfeer en koop de leukste cadeautjes op de mooiste kerstmarkten van Europa! U reist per luxe touringcar en u krijgt van ons een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers geserveerd. We vertrekken om 8.30 uur en werken met een kort opstapschema, zodat u zo lang mogelijk op de kerstmarkt bent. Nadat u van de feestelijk verlichte kerstmarkt heeft kunnen genieten, vertrekken we om 18.30 uur weer naar huis.

13,00

27,00

27,00

DORDRECHT

DÜSSELDORF

MÜNSTER

De historische binnenstad van Dordrecht is drie

Heerlijk kerstwinkelen op de twee grote tradi-

Meer dan 300 kerstkraampjes verdeeld over vijf

dagen lang de grootste en gezelligste kerstmarkt

tionele kerstmarkten in de Altstadt en aan de

Weihnachtsmarkten maken dat het in Münster

van Nederland.

Schadowplatz.

zeer gezellig shoppen is.

15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

27,00

47,50

57,50

OBERHAUSEN

DICKENSFESTIVAL DEVENTER

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Kerstshoppen bij CentrO, het grootste overdekte

U waant zich in de 19e eeuwse sfeer van Charles

Laat u verrassen en culinair verwennen vanaf het

winkelcentrum van Europa of op een van de kerst-

Dickens en beleeft deze markt in de historische

water door de mooiste verlichte kunstwerken

markten in Oberhausen slaagt u altijd.

binnenstad van Deventer.

gemaakt door kunstenaars over de hele wereld.

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

17 december

18 december

62,50

79,00

229,00

ORCHIDEEËNHOEVE

2e KERSTDAGTOER

HAMBURG IN KERSTSFEER

Geniet in het licht van honderden kaarsen en

Een verrassingstocht met alle ingrediënten die bij

Laat u verwennen tijdens deze compleet ver-

lampionnen van de mooie overdekte tuinen, de

een gezellige kerst horen inclusief koffietafel en

zorgde driedaagse reis naar het Duitse Hamburg

gezellige kerstmarkt en een heerlijk feestelijk diner.

een 5 gangen diner.

in kerstsfeer.

14 december

26 december

1 t/m 3 december

Prijzen per persoon. Ga voor reserveringen naar: http://bit.ly/kerstmetbeuk

t 071 365 65 17 noordwijk • hilversum • amsterdam www.beuk.eu


interview

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

9

Aad Verkade geeft stokje over aan opvolger Merlien Welzijn

H

et is zijn laatste officiële werkdag als directeurbestuurder van woningstiching Antinius van Padua, als ik hem spreek op zijn kantoor. “Heb je hierna ook nog even tijd? Mijn opvolger Merlien Welzijn komt straks. Dan kan je ook gelijk met haar kennismaken. Leuk voor de foto misschien!” Tekst en foto: Caroline Spaans

Aad Verkade ten voeten uit. Hartelijk, meedenkend en no-nonsense. Hij stopt ermee. De pensioengerechtigde leeftijd heeft hij nog net niet, maar hij vindt het welletjes. Hij voelde zich ineens minder fit, kreeg kwaaltjes. “Niets voor mij, het leek wel een burn-out”. Na goed overleg met het thuisfront hakte hij de knoop door. In januari dit jaar heeft hij al aangegeven dat hij er met ingang van 1 oktober mee zou stoppen. Verkade had al die jaren absoluut geen 9-tot-5-baan en was zeker twee avonden in de week weg. “Als mijn Ingrid daar niet achter had gestaan, had ik nooit zover gekomen in de organisatie. Ze is er altijd voor mij en voor de kinderen geweest. Want ik was vaak weg.” Hij leerde zijn vrouw kennen in de Wurft bar toen zij 17 en hij 18 was. In november zijn ze 43 jaar getrouwd. “Ik zou het zó weer over doen. We kunnen lezen en schrijven met elkaar.” Beiden groeiden ze op in Noordwijk: hij een ‘binder’ en zij een ‘zeeër’. Katholiek en gereformeerd. Not-done in die tijd. “Dat had best wat voeten in aarde. Maar het kwam goed, gelukkig.” 36 jaar heeft hij bij Antonius van Padua gewerkt. “Ik ben gegroeid in deze toko en heb een wereldtijd gehad”, blikt hij terug. “Ik kreeg destijds de kansen die ik heb aangepakt. Vandaag de dag zou ik nooit op die manier door een toetsing heenkomen. Maar zo ben ik ook altijd met mijn personeel omgegaan. Natuurlijk zijn diploma’s belangrijk, maar mijn gevoel of iemand geschikt is voor de job en binnen het team pas, is

minstens zo belangrijk. En dat gevoel heeft me nooit in de steek gelaten.” Verkade is de bedenker van het onderhoudsabonnement, waarbij huurders voor een tientje per maand het onderhoud af konden kopen. Dat idee is uiteindelijk landelijk uitgerold. “We hebben pakweg 2 miljoen huurwoningen in Nederland. Dat is 2 maal 10, maal 36...Ha! De sector heeft heel veel geld bespaard met dit idee. Miljoenen!”, zegt hij. Onder zijn leiding groeide de woningstichting van 900 naar 2300 woningen. “We hebben met elkaar prachtige projecten kunnen realiseren waaronder Clemenshof, Puyckendam, Munnekeweij, Nieuwe Duinstraat en binnenkort Bavo en Het Zilt. FUSIE MET NOORDWIJK

“Ik ben groot voorstander van de fusie met Noordwijk. Je krijgt een sterker bestuurlijk verhaal. Als corporatie doen we het hartstikke goed, maar we zijn klein: we hebben maar 1 promille van het totaal aantal woningen in Nederland. Maar je moet wel hetzelfde werk doen als alle ‘grote jongens’. Dan loop je wel eens tegen beperkingen aan. Een samengaan met de Noordwijkse woningstichting lijkt me met de fusie van beide gemeentes dan ook niet ondenkbaar. Ik had daar graag aan willen bijdragen, maar uiteindelijk is het aan mijn opvolger om daar invulling aan te geven. Ik ben er van overtuigd dat zij dat heel goed kan. Onze Raad van Commissarissen heeft uiteindelijk het besluit genomen om Merlien aan te stellen; een sollicitatieproces waarin ook het managementteam en een personeelsvertegenwoordiger was betrokken. Unaniem is uit de kandidaten Merlien naar voren gekomen. Dat ze de capaciteit heeft om dit werk te doen, is wel duidelijk. In het gesprek dat ik met haar had, kwam dat wel naar voren, maar ook die klik, die ik zo belangrijk vind, was er direct.” Toen Verkade begon bij Antionus van Padua werkten er zes mensen in het onder-

Paspoort A.J. (Aad) Verkade (1953) groeide op in Noordwijk in een gezin van 11 kinderen. In 1981 kon hij bij Antonius van Padua aan de slag om het onderhoud te doen. Toen na een jaar of acht toenmalig directeur Bert Lamboo vertrok, werd Verkade eerst hoofd van dienst en later directeur. Hij woont met zijn vrouw Ingrid in Noordwijk aan Zee. Ze hebben een zoon, een dochter en een kleindochter.

Ik zal nooit iemand belazeren. Een dubbele agenda? Ik weet niet eens wat het is!’

houd en vijf op kantoor. Nu werken er vier fulltimers in het onderhoud en 22 op kantoor. “Die verhouding zegt maar weer eens hoe die papierwinkel gegroeid is ten opzichte van vroeger. Daarmee wil ik niet zeggen dat het toen beter was, maar wel makkelijker: je ging met de gemeente en de aannemer om de tafel zitten, je maakte afspraken en je ging aan het werk. Voordat er nu een schep in de grond gaat, ben je een papierwinkel verder.” STRAKKERE REGELS

“Misschien komt het omdat ik ouder word en me daar meer aan ben gaan storen. Die veranderingen gelden natuurlijk niet alleen voor onze sector. Neem de gezondheidszorg, het onderwijs. Toezicht op toezicht op toezicht. Het is goed dat het er is, want bestuurders van grote corporaties hebben niet gezorgd voor een goede naam van de branche wat zijn weerslag heeft op kleine corporaties die hun stinkende best doen. De woningwet is bijvoorbeeld veranderd, daarin zijn veel strakkere regels gezet. Wij mogen bijvoorbeeld geen koopwoningen en geen duurdere huurwoningen meer bouwen. Een woonzorgcentrum zoals Munnekeweij en Puijkendam mag ook niet meer. De toeters en bellen zijn er af en het moet kleiner. Daar heb ik best moeite mee gehad. Het is natuurlijk heel goed dat er op geld gelet wordt, maar onze corporatie let al zo op de kleintjes.” Dat hij een geliefd man is onder zijn personeel, werd duidelijk op zijn afscheid. “Ze hebben me vrijdag (22/9) verrast, niet te geloven.” Hij is zichtbaar ontroerd als hij erover verteld: “Toen ik die dag rond drieën terug kwam uit Rotterdam, waar ik een cursusweekend had met mede-directeuren (Vereniging Netwerk Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland, waarvan Verkade medeoprichter is, red.), wilde ik nog even naar Noordwijkerhout op de fiets. Maar Ingrid hield me tegen:

‘Eerst even een bakkie’, zei ze. En ze bleef maar excuses verzinnen om me thuis te houden. Om half vijf zei ze: ‘Aad, er staat iemand voor de deur voor je!’ En wat denk je? Staat daar een paardenkoets! Ingrid en ik mochten mee op de bok richting Noordwijkerhout, waar in het Wapen alle medewerkers op ons zaten te wachten. Blijkt dat ze zes maanden bezig zijn geweest met de voorbereidingen: filmpjes en speeches... Bij het tweede filmpje hield ik het niet droog: ik moest lachen en huilen tegelijk. Geweldig!” En daar bleef het niet bij. Verkade heeft twee afscheidsbijeenkomsten achter de rug: eentje voor huurders en een receptie voor genodigden bij Tespelduyn. Tijdens deze laatste bijeenkomst was ook burgemeester Gerrit Goedhart om hem een koninklijk onderscheiding op te spelden. “Een complete verrassing”, zegt Verkade achteraf. “Ik had tot op het laatste moment niets door. Maar het was overweldigend. Ik ben ridder en mijn Ingrid is jonkvrouw nu, ha!” VLIEGANGST

En nu? met vakantie, verre reizen maken samen? Hij kijkt me verongelijkt aan. “Ik? Reizen? En m’n vuurtoren dan? En m’n Witte Kerk? Nee hoor, geen denken aan. Bovendien heb ik een bloedhekel aan vliegen. Afgelopen zomer hebben we een midweek een huisje in Arcen geboekt. Hup de auto in, fietsen mee. En Ingrid heeft een waslijst aan klussen voor me liggen voor in en rond het huis. Dus vervelen zal ik me niet!” Er wordt op de deur geklopt. Wanneer Merlien Welzijn enthousiast zijn kantoor komt binnen lopen zegt ze: “Ik heb enorm veel zin in deze klus. Natuurlijk ben ik hier vaker geweest om kennis te maken met iedereen, ons ‘bezit’ te zien en de wethouder de hand te schudden. Ik heb mooie feedback gekregen op de eerste kennismaking en dat is me heel wat waard. Een warm begin!”


ITALIAANSE WEKEN BIJ

PRONTO WONEN CRUQUIUS TIE ARAN G N EE ERVIC ERBAAR IN EDER S O T PRON KEN ZIJN LEVFEN EN/O*F L

zo Prez le ia Spec

OF BAN NTIE DE ST ALL E ILLEN IGE GARA H C S D E L VER L R VO 5 JA A

,9 9 5

Asciano hoekbank nu € 599,-*

Mirano 4-zit sb

UIT VOORRA A LEVERBAAR! D ank nu € 59 * 9,-

(Ook verkrijgb

aar als hoekba

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

, 9 64

Forza 3-zitsbank € 649,-* (verkrijgbaar vanaf € 599,-)

nk)

899,-

599 ,-

Hoekbank Micanto nu € 899,-*

1249 ,-

Modo hoekbank nu € 1249,-*

,9 9 9 Florance hoekbank

(verkrijgbaar zoals afgebeeld vanaf €1119)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! nu € 999,-

*

,9 9 7

129 9,-

Monsego hoekbank nu € 799,-*

Moletti 4+3-zitsbank nu € 1299,-*

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

(verkrijgbaar in stof vanaf € 1139,-)

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! Napoli 3+2-zitsba nk nu € 899,-*

899 ,-

HOGE KORTINGEN OP ONZE BANKENCOLLECTIE VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAAR!* ELK MODEL IS VERKRIJGBAAR ALS LOSSE BANK OF HOEKBANK, VRAAG ONZE MEDEWERKERS NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Baricci hoekbank nu € 1699,-* (verkrijgbaar vanaf € 1399,-)

Elke g a o z nden op

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

169 9,-

P

VRIJ PARKEREN!


column BO/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

bo

radio tv internet

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

11

Voorlichtingsbijeenkomst met KBO Noordwijkerhout

de omroep van de bollenstreek! MANTELZORG n KBO Noordwijker-

De Banjoshow Kent u houthakkeroverhemden? Weleens een kampvuur gemaakt ergens in de vrije natuur? Lekker met vrienden muziek maken? Als je die drie zaken nou in een pannetje stopt dan komt daar het radioprogramma de Banjoshow uit. Giel de Banjo presenteert het programma, al jaren. Dat is uiteraard niet zijn echte naam, maar zijn artiestennaam. Normaal vind ik dat altijd een beetje sneu, een artiestennaam (sorry, Johnny Lion), maar bij Giel past het. Hij speelt namelijk banjo. En hoe omschrijf ik hem verder? Giel is eigenlijk gewoon Giel, gek van muziek. Geen idee of hij nog rookt. In onze oude studio aan de Losplaatsweg hadden we nog een rookruimte. Giel maakt radio op vrijdagavond 22.00 uur. Eenzaam en verlaten zit Giel dan in de studio en dan rookte hij stiekem zijn zelf gemaakte shaggies waar het niet mag, in de radiostudio Ik heb hem weleens betrapt, maar tegen Giel zeg je niet dat iets niet mag. Geen idee of hij in de nieuwe studio nog steeds stiekem rookt. Laten we het maar geheim houden. Giel is misschien wel onze meest anonieme radiomaker. Voor mij zeker. Eigenlijk moet ik regelmatig met alle radiomakers contact hebben. Gaat alles goed? Waar kan het beter? Bij Giel heeft dat niet zo veel zin. Hij maakt namelijk een uniek programma. Officieel brengt hij blue grass muziek of geluiden uit het zuiden. Ik noem het altijd kampvuurmuziek. Ogen dicht, shaggie er bij, lekker biertje, voeten warm bij het kampvuur en Giel en zijn maten ouwehoeren wat, maar vooral: ze maken muziek. Dat hij zelf muzikant is en dat hij verstand van zaken heeft, hoor je aan het programma. Trekt het programma volle zalen? Geen idee. Voldoet het aan de wet waar een lokale omroep aan moet voldoen? Nee, want het is niet gericht op de Bollenstreek. Maar: kan ons het schelen. Als omroep hebben we nog programma’s die 20 jaar geleden zijn gestart door de echte liefhebber. Vaak geprogrammeerd op uren dat slechts een select groepje luisteraars afstemt. Jammer dan. Het is gewoon een goed programma, gemaakt met het hart. Wij bieden een echte vakman de mogelijkheid om zijn muziek, op zijn manier, via de radio te laten horen. Dat past niet zo goed in een beleidsplan. Er worden geen sponsors door getrokken. We scoren er geen punten mee bij officiële instanties. Jammer dan. Giel is een fenomeen. Het programma is geweldig. Big is beautiful? Wel nee, weg van de grote getallen, het is niet alleen de massa die telt. Soms is aandacht voor wat echt waardevol is, belangrijk. Leve Giel! Allemaal luisteren vrijdag van 22.00 tot 23.00 uur. En vergeet je kampvuur niet. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

hout organiseert woensdag 25 oktober samen met de gemeente Noordwijkerhout een voorlichtingsmiddag over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Mantelzorg.

Hierbij zijn ook wethouder Bert Gotink en medewerkers van het Wmo Adviescentrum, Klaartje Passchier en Stacy Dubos, aanwezig. Er is gelegenheid om met elkaar te praten over het aanbod van het WMO-loket. De bijeenkomst vindt plaats in het ontmoetingscentrum Puyckendam en is gratis toegankelijk. In de pauze zorgt de KBO voor een kop koffie of thee. De zaal is open om 13.30 uur. De start van de bijeenkomst is om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning De gemeente moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is er voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

In het Wmo Adviescentrum kunnen inwoners terecht voor verschillende organisaties en instanties die hulp en ondersteuning bieden.

Ondersteuning van mantelzorger Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of iemand met een beperking, zijn mantelzorger. De mantelzorgconsulent van de gemeente ondersteunt de mantelzorgers het hele jaar, door persoonlijk contact, het organiseren van bijeenkomsten en het verstrekken van informatie die van belang is voor mantelzorgers.

Bereikbaarheid Wmo Adviescentrum Het Wmo Adviescentrum is het adviespunt voor vragen over zorg, welzijn, werk en inkomen. Het is mogelijk om een afspraak voor een gesprek te maken met één van de consulenten. Op werkdagen is het Wmo Adviescentrum telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 0252343 800. Vragen stellen kan ook via de mail: wmo@noordwijkerhout.nl. Het spreekuur is op werkdagen tussen 10.00 en 11.00 uur in het Gezondheidscentrum aan de Via Antiqua 23.

Astrid Warmerdam en Bouke Geerlings geven uitleg over de gemeenteraad en -politiek. | Foto en tekst: met dank aan Astrid Warmedam

Leerlingen basisscholen krijgen les van raadsleden ONDERWIJS

n Wat de gemeente doet en uit wie ze bestaat, is voor de leerlingen van de Victorschool inmiddels geen vraag meer. Zij hebben hebben hierover woensdag 4 oktober les gekregen. Deze les werd gegeven door Astrid Warmerdam en Bouke Geerlings.

De Victorschool was niet de enige school die bezocht werd. Andere raadsleden bezochten de overige basisscholen in Noordwijkerhout en De Zilk. Het is een heel nieuw lesprogramma voorzien van leuke filmpjes, ontworpen door leden van de raad en de griffier. Door middel van het lesprogramma willen ze de kinderen van de basisscholen betrekken bij het dorp

en de gemeentepolitiek. Zo worden bijvoorbeeld actuele problemen voorgelegd en gevraagd naar de visie en oplossingen van de leerlingen.

Jeugd leert hoe vergaderd wordt Daarnaast leren de kinderen natuurlijk ook wat er gebeurt op het gemeentehuis. Het lesprogramma werd erg positief ontvangen. De volgende les wordt geleerd hoe een vergadering in z’n werk gaat. Ook voorstellen komen dan aan de orde. WANDELEN

n De bossen en de duinen van de Bollenstreek vormen in de herfst een paradijs voor wandelaars. De grote velden vol gekleurde bloemen waar de regio bekend om staat, maken in het najaar plaats voor rustige natuurgebieden vol mooie paddenstoelen, blaadjes in herfstkleuren en nog veel meer herfstpracht.

Er valt zoveel te beleven in de bossen en de duinen van de bollenstreek in deze tijd van het jaar. Tussen Noordwijk en Noordwijkerhout ligt buitenplaats Nieuw Leeuwenhorst. Dit landgoed had vroeger een parkachtig landschap, maar in de loop van de jaren werd het steeds dichter bebost. De laatste jaren is er veel gedaan om de bijzondere landschapselementen op het landgoed weer goed zichtbaar te maken. Daardoor heeft het gebied het authentieke karakter van 1880 teruggekregen. Een herfstwandeling door het bos levert historische verborgen pareltjes op die in het landschap verstopt zijn. De mooiste herfstwandelingen door de Bollenstreek zijn te vinden op www.route.nl, of kom langs bij de VVV in de Dorpsstraat.

Herfst is nergens zo mooi te zien als in het bos. | Archieffoto: Tino Stulen

Locatiewijziging Das Sjaan Oktoberfest MUZIEK n Door omstandigheden heeft muziekvereniging Jeanne d’Arc de locatie voor het Oktoberfest moeten wijzigen. Das Sjaan Oktoberfest vindt plaats op zaterdag 28 oktober vanaf 20.30 uur in De Rotonde in het NH Leeuwenhorst en niet, zoals eerder vermeld, in de Schelft.

Wie het hoogtepunt van de Duitse biercultuur een keer van dichtbij wil meemaken hoeft dit jaar niet

naar onze oosterburen af te reizen. De Rotonde is het decor voor dit Duitse muziekspektakel waarbij alle geledingen aan bod zullen komen en ‘De Sjaan’ haar repertoire volledig afstemt op het thema Oktoberfest. Dein mee op de nummers als Ich bin wie du of zet de polonaise in op het welbekende Ein festival der Liebe. Het publiek is welkom in een gewone spijkerbroek, maar de organisatie zou het leuk vinden zich feestelijk uitdost in een leder-

hose of dirndl jurkje. Kaartjes zijn te koop bij Vink Multimedia aan de Dorpsstraat 19a en bij de VVV of in verenigingsgebouw De Parade aan de Van der Weijdenlaan 2a. Donateurs van ‘De Sjaan’ kunnen op vertoon van hun donateurskaart twee gratis kaarten afhalen bij bovenstaande verkooppunten. Het is ook mogelijk om ter plekke bij bovenstaande verkooppunten donateur voor 10 euro per jaar. Nieuwe donateurs krijgen twee vrijkaartjes.


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


BAAIJ-FRESH ondisch Bourg genieten!

Kanaalstraat 57 Lisse

Iets te vieren? Op de eerste verdieping hebben wij een gezellige bovenzaal waar u met een groep een besloten feest of receptie kunt geven. Afhankelijk van het soort feest of receptie is het maximum aantal personen aan te passen. De uitstraling van de zaal is oud Engels voorzien van een open haard, een aparte bar en desgewenst tafels en stoelen aan het raam met een uitzicht op ’t Vierkant.

Kanaalstraat 59 Lisse

0252-413475

|

Heereweg 227 - 2161 BG - Lisse - Tel. 0252 229266 info@chiqueensimpel.nl - www.chiqueensimpel.nl

www.baaijfresh.nl

Grand Café Cineac Lisse Als je moeilijk een keuze kunt maken uit de vele gerechten op een menukaart, dan heeft Grand Café Cineac de oplossing. Vanaf nu kan je naast de normale kaart ook onbeperkt tapas eten, die gebaseerd zijn op de Frans keuken. Het is te zien als een proeverijtje, maar dan in het groot. Zo kan je uit dertig verschillende gerechten kiezen. Het ene moment zit je te genieten van een kaasfondue met groenten en brood om vervolgens een eendenborstsalade te eten. Lekker de hele avond genieten van al die kleine feestjes die voorbijkomen. Wil je meer weten over de tapaskaart kijk dan op onze site www.cineaclisse.nl. ...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS LISSE

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

SATURDAY NIGHT MUSIC MET BRITT Zeestraat 7a | 2211 XA Noordwijkerhout

www.cafevandergeest.nl

Graag reserveren via 071 -36- 12723 of info@hvnw.nl Britt zal van 20.30 tot 23.30 uur zingen

14 OKTOBER 201 7 ONBEPERKT SPARE RIBS €17,50 ONBEPERKT SLIPTONGEN €25,-


Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons compleet gerenoveerde restaurant

Ruim assortiment!

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Santhe Dranken Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Proeverijen!

Relatiegeschenken! U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Ultieme Villa Beleving Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Beleving Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee p.p. & Friandises Ultieme Villa EUR 50,00 € 50,00 p.p. No.: 0100

Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Reserveer nu ook via onze Facebook

Ultieme Villa Beleving

No.: 0100

Havenstraat 12 - Noordwijkerhout - 0252-769222 - www.santhe.nl shuttle service binnen Noordwijk Gratis Gratis shuttle service binnen Noordwijk Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Cocktail vooraf & Friandises ail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee € 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef Onbeperkt tafelwater Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises Gratis shuttle service binnen Noordwijk Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle service binnen Noordwijk vooraf Ultieme Villa Beleving € Cocktail 50,00 p.p. Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

3-gangen Menu van de Chef Ultieme Beleving Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 Villa november 2017; maximaal 4tafelwater personen Onbeperkt No.: 0100 Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. € 50,00 e/thee & p.p. Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Geldig: uitsluitend •Gratis shuttle service binnen Noordwijk •Cocktail vooraf Ultieme Villa Beleving EUR 50,00voor p.p.diner; •3-gangen Menu van de Chef •Onbeperkt tafelwater •Koffie/thee & Friandises t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Gratis shuttle service binnen 2017; Noordwijk Geldig: uitsluitend diner;service t/m 30 november maximaal 4 personen Gratis voor shuttle binnen Noordwijk Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de3-gangen Chef - Onbeperkt tafelwater Friandises Menu van deKoffie/thee Chef Geldig: uitsluitend voor &diner; Onbeperkt tafelwater t/m 30 november maximaal 4 personen Ultieme 2017; VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

No.: 0100

No.: 0100 0100 No.:

No.: 0100

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Geldig: voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle serviceuitsluitend binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle service binnen Noordwijk

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat Sport 105HP Ford500 Fiesta Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

D

e zevende generatie van de Ford Fiesta staat in de showroom. Hoewel hij wat design betreft ogenschijnlijk niet zo heel veel verschilt van zijn voorganger is het toch een geheel nieuwe auto die behouden heeft wat goed was en verfijnt is waar dat nodig was.

I

k denk dat bijna iedereen de

Fiat 500 eende leuke autoFord Wie kent hemwel niet, eerste Hij heeft een hoogEen reFiestavindt. uit vervlogen jaren? Als dat erg delijk aaibaarheidsgehalte. klein vierkant model, liefhebber het Italiaanse succesvol bleekvan te zijn. Elk nieuw productmodel spreektdaarna hij mij groeide erg aan, groter met Fiesta name zijnallernieuwste knipoog naar de oeren nugezien staat de Fiesta Fiatde 500 uit de jaren ’60.volwassen Een typisch in showroom. Een geval die van dit retro dus in en meerdere dat scoort goed Ford merk

opzichten heeft ge-upgrade met flink wat mogelijkheden om hem te personificeren. Mooie strakke lijnen vanaf de zijkant gezien, met een elegant oplopende raampartij. De achterkant is typisch Ford en de neuspartij is slank en elegant gevormd met natuurlijk de herkenbare grille, waarvan je aan de styling kan zien welke Fiesta-uitvoering het betreft. De standaard Fiesta bij jongde engrille minder jong zo kijkend krijgt met horizontale naar succesvolle lijnendeen verticale verkoopcijfers. mistlampen. De Heel verstandig van Fiat is het feit dat ST-line krijgt een honingraat-grilzij fris en fruitig houden le dit en model verticale mistlampen en door de regelmatig te komen met speciale versies Vignale-versie de golvende platte en is de FiatNieuw 500 Sport ‘V’ recentelijk als grilledesign. voorversie Ford uitgebreid als 105HPwaarbij met eende partij extra is de Active-line, Fiesta pk’s een subtiele facelift. staat Maar laten wat en hoger op de wielen en we eerststootranden even om dezemeekrijgt Sport heenlopen. plastic om

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het symmetrisch als middenconsole een semi-Cross-Over te ogen geplaatste en speelsvoor ontworpen en tegelijkertijd de senioren bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, aantrekkelijk is door de hogere althans voorzit. mij, dat de automatische instap en bediening van de zijruiten niet op het portier zitten, maar op knopjes op het Ergonomisch middenconsole. Typisch Italiaans is dat Het interieur is drastisch aangede zwarte vandashboard de stoelen en pakt, metbekleding name het voorzien vannodig een sportief kleuraccent dat was iswel ook naar mijn in blauw, of wit naar keus,isdat idee. Hetgeel eerste dat opvalt hetook in de portierbekleding terugkomt. Met centrale multimedia-touchscreen mijn vanSync3-system. 1.83 meter zit ikHet prettig met lengte het Ford zit in de sportief gevormde met goed op ooghoogte enstoelen, is gemakkevoldoende hoofdruimte. Achterin is de lijk te bedienen. Het hele dashbeenruimte wat beperkter. board is ergonomisch ingedeeld

zijn nu ook in de nieuwe Fiesta

versnellingen. Ook deze 500 Sport 105 leverbaar, zoals rijstrookbewaking, HP trekt lekker weg. Doordat de wielen parkeerassistentie, automatische bijna op de hoeken van de auto staan cruisecontrol met autobrake en heeft hijmaar een prima wegligging en maakt noem op. Zoals gebruikelekker Ideaal voor lijk bijbochtenwerk Ford is er mogelijk. een ruime keus in om de stad, maar op de openmotorgebied. Deook Fiesta is snelweg staat mannetje. De instap-500 altijdhijalzijn een lekker rijdende Ford begint bij een van 14.195 geweest en catalogusprijs dit nieuwe model rijdt euro deze Sport is wat duurder, nog en steeds heel 105HP plezierig. Goed maar daninkrijg ook wel eeneen hoopprettig luxe gevoel hetjestuur, met extra’s, zoals een zwaardere motor, stuurgedrag in 25 depk bochten. Het 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en torque-vectoring systeem, waarbij

het binnenste voorwiel iets afremt en daardoor de auto zich naar binnen trekt, draagt daartoe bij zodat je krappe hairpins prachtig kunt nemen. Sportief rijgedrag Daarbij komt nog dat de zitpositie achter het dikleren stuur met afgeplatte onderkant prima is. Schake-

len met de 6-bak gaat ook strak,

versnellingspookknop, mistlampen en waardoor een overall sportiefvóór rijgezo nog mogelijk een aantalis. fijne hebbedingen. Het drag Zoals gezegd zit leuke van deze Fiat is, dat het een leuke je voorin prima, alleen achterin is auto en dat, als je er op let, erDe ook leuke het is niet overdreven ruim. bagamensen in rijden. geruimte met 300 liter is redelijk.

Jammer alleen dat de tildrempel wat hoog is. Zoals gebruikelijk bij Ford is ook deze Fiesta leverbaar met aantrekkelijk geprijsde veiligheids- en luxe pakketten, waarbij zelfs gedacht kan worden aan luxe leer en een B&O audiosysteem. Voor de echte sportieve rijders is het wachten op de ST-uitvoering die begin 2018 verwacht wordt. Voorzien van een 1.5 driecilinder met turbo die 200pk levert en de eerder genoemde honingraat-grille met verticale mistlampen. Kortom de nieuwe Fiesta is een geperfectioneerde, eigentijds ogende, sportief rijdende Ford.

met vóór je analoge klokken met Sportief rijdenscherm daar tussen een digitaal Zolang Fiat ken zijn in. De ik afwerking en het het altijd materiaalmodellen die uitnodigen tot gebruik geweest is aanzienlijk verbeterd. sportief rijden en lekker doortrekken in de Veel veiligheidsopties uit de Focus

DE NIEUWE

FORD FIESTA

De meest geavanceerde Fiesta ooit!

EEN OPVALLEND NIEUW BEELD Fiesta Trend vanaf € 14.995,- // Fiesta Titanium First Edition actieprijs € 18.995,Fiesta ST-Line vanaf € 19.545,- // Fiesta Vignale vanaf € 22.045,Private Lease vanaf € 239,- per maand Ardea Auto Lisse - Meer en Duin 72A, 2163 HC Lisse - Tel. 0252 - 466900 Ardea Auto Noordwijk - Keyserswey 1, 2201 CW Noordwijk - Tel. 071 - 3641010

www.ardeaauto.nl

Prijzen zijn incl. BTW/BPM en inclusief € 750,- Ford aankooppremie, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Aanbieding geldt op een Fiesta uit voorraad voorzien van een geregistreerd kenteken. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 4.3 - 4.4 liter/100 km; CO2 gr/km: 97-101


interview

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

17

Nu of nooit: samen sterk voor de streek, let’s go!

D

e Duin- en Bollenstreek doet het goed als aantrekkelijk woongebied maar als regionale economie minder. De economische prestaties in onze streek zijn lager dan in vergelijkbare regio’s. Je kunt het vergelijken met een ‘vals plat naar beneden’. Tekst: Jos Draijer, foto: Caroline Spaans

Nog geen reden voor grote zorgen maar wel nadrukkelijk een aandachtspunt, willen we voorkomen dat de regionale economische bedrijvigheid ongemerkt achteruit kachelt. Vandaar dat de bollenstreekgemeenten de ambitie hebben om gezamenlijk een economische impuls te geven aan de regionale economie met behoud van het aantrekkelijk wonen. Samen met ondernemers, onderwijs en andere betrokken organisaties is eerder al een Economische Agenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Nu is ook een Uitvoeringsprogramma met een financiële paragraaf gepresenteerd nadat onlangs in een gezamenlijke vergadering van de Colleges van B&W (Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom) dat programma werd vastgesteld. Dat is echt uniek gezien de achterliggende periode van ‘vallen en opstaan’ om te komen tot versterkte regionale samenwerking. Niet eerder werden deze colleges van B&W het zo eens over een gezamenlijk, integraal programma ter versterking van de regionale economie. Het programma is nu aan de gemeenteraden voorgelegd voor bespreking in de commissievergaderingen van oktober (zie kader). Overigens, Katwijk doet ook mee in dit proces maar bepaalt haar eigen tempo van beslissen. Zij kijken ook nog met een schuin oog naar de Leidse regio. Het Uitvoeringsprogramma met elf concrete projecten (business cases) richt zich op vier sectoren: toerisme, agri, high-tech, gezondheid & welzijn. Zie

voor meer informatie www.eadb.nu. De vijf gemeenten dragen de komende vier jaar samen ruim 4 miljoen euro bij terwijl het bedrijfsleven mee financiert voor bijna een 1 miljoen euro. Dat kan oplopen bij realisering van projecten via investeringen. Voortrekkers van de Economische agenda zijn op dit moment de coördinerend wethouder Bas Brekelmans (Teylingen) namens de collega wethouders. Voor het bedrijfsleven Alfons Morssink namens Bedrijfsleven Bollenstreek. Tijd voor kort gesprek. VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA IS RUIM 5 MILJOEN EURO BEGROOT VOOR 4 JAAR. WAT KRIJGEN DE BURGERS DAAR VOOR TERUG?

Brekelmans: “Drie dingen: werkgelegenheid, behoud van banen en nieuwe banen in de vier sectoren van het programma. Meer naamsbekendheid en een wervend imago van de streek. En een beter ondernemers- en vestigingsklimaat voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. In de sector toerisme vollere terrassen, hogere bezettingsgraad van hotelbedden. Gezelligheid in het centrum en het strand het jaar rond. Eigenlijk de verbeterpunten die eerder in onderzoeken zijn aangeduid. Maar ook het voortbestaan van de bollensector zekerstellen door voorwaarden te creëren die ondernemerschap stimuleren. Denk aan infrastructuur en toegankelijkheid, eenvoudige en vlotte procedures bij vergunningen, subsidiegelden en meewerken aan nodige ruilverkavelingen. Een slagvaardiger en ondernemersvriendelijke dienstverlening dus”. IS HET NODIG OM HET VESTIGINGSKLIMAAT TE VERBETEREN?

Morssink: “Zeker, want als je de economie in wat groter verband bekijkt, zijn we een soort achtertuin van de Randstad. Het is prettig wonen maar

25 oktober (Hillegom)

we moeten oppassen dat de streek niet een slaapgedeelte van de Randstad wordt. Je moet wel zorgen dat je economisch mee blijft draaien in dat Randstad-geheel. En daar blijven we achter. Het is bijvoorbeeld soms moeilijk voor bedrijven om zich hier te vestigen wanneer je groter bent dan een middenstander. Je hebt met verschillende gemeenten te maken, het is soms ingewikkeld om vergunningen te krijgen, de grond is duur en personeel is niet altijd te vinden. De neiging bestaat om je dan maar aan de A4 bij Nieuw Vennep te vestigen. Er moet dus wat gebeuren. Daarom zijn de ondernemers ontzettend blij met het initiatief van de gemeenten om de versterking van de economie op te pakken. Werken is nu eenmaal nodig om iets te verdienen, om te kunnen leven. Ondernemers kunnen daaraan bijdragen. Je merkt nu al dat er een enthousiaste dynamiek ontstaat bij ondernemers om de uitdaging samen op te pakken.”

25 oktober (Noordwijkerhout)

HOOR IK EEN ONDERLIGGENDE WENS OM DE GEMEENTEN IN DE STREEK TE LATEN FUSEREN?

Paspoort De Economische Agenda wordt behandeld in raadscommissie vergaderingen in de verschillende bollengemeenten. De data: 10 oktober (Noordwijk) 11 oktober (Teylingen) 12 oktober (Lisse)

We zijn een soort achtertuin van de Randstad: maar kijk uit dat de streek niet indut’

“Wat is optimaal en wat is haalbaar? Optimaal zou zijn om te fuseren maar dat is nu niet haalbaar. Dat is de realiteit. We kunnen wel proberen zo optimaal mogelijk samen te werken. De ondernemers hebben wel de wens geuit één wethouder de coördinerende verantwoordelijkheid te geven en als aanjager te fungeren van de regionale samenwerking om de economische prestaties te verbeteren.” Brekelmans vult aan: “In het kader van de Economische Agenda is fuseren van gemeenten niet aan de orde. Daar moet de uitvoering van de Economische Agenda niet onnodig mee belast worden.” DE ONDERNEMERS ZIJN DUS ENTHOUSIAST, GAAN ZE DAN OOK MEEBETALEN AAN DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA?

Morssink: “Ja, de ondernemers komen

hun belofte tot medefinanciering na. De vijf gemeenten geven al het goede voorbeeld door ruim 4 miljoen euro te investeren om uitvoering van het programma mogelijk te maken. Het bedrijfsleven draagt een kleine miljoen aan medefinanciering bij. Bij het realiseren van iconische projecten zal het bedrijfsleven ook haar verantwoordelijk nemen. Bovendien, zonder gegarandeerde medefinanciering door het bedrijfsleven voor realisering van projecten kan de beoogde Economic Board geen uitgaven doen.” ECONOMIE VERSTERKEN EN AANTREKKELIJK WONEN BEHOUDEN, GAAT DAT WEL SAMEN?

Brekelmans: “Jazeker, verstedelijking van de Bollenstreek willen we niet. Bestaande afspraken beschermen dat behoorlijk. Maar ook, door steeds goed af te wegen of het aantrekkelijk wonen wel of niet wordt geschaad door maatregelen ter stimulering van de economie zijn beide ambities niet strijdig met elkaar. We zijn daar steeds zelf bij.” WAARDOOR WORDT DE UITVOERING VAN DIT PROGRAMMA HET MEEST BEVORDERD OF BELEMMERD?

Brekelmans: “Het meest bevorderend is het geven van vertrouwen aan degenen die regionaal eerstverantwoordelijk zijn voor de effectieve uitvoering van het programma. Als afzonderlijke gemeenten er in slagen die regionale uitvoering ‘liefdevol los te laten’ zal dat enorm bijdragen aan de resultaten en de goede samenwerking onderling. Het meest belemmerend zou zijn wanneer alle gemeenten over allerlei kleine dingen in de uitvoering afzonderlijk hun zegje willen doen. Dan schiet het niet op”. “Ik ben het daar mee eens”, zegt Morssink. “De meest bevorderende factor is de overheid. De meest belemmerende factor is diezelfde overheid.” Brekelmans tot slot: “Volgens mij is het nu of nooit, dus: let’s go!”


vvv/uitgaan

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

VVV nieuws

Noordwijkse Duathlon

POKERTOERNOOI

SPORTIEF In samenwerking met St(r)andplaats Nederzandt orgao niseert Triathlon Vereniging de Bollenstreek op zondag 5 novemo ber voor de 20ste keer de Beach Duathlon. De inschrijving voor dit evenement is dit weekeinde geopend.

Dinsdag 10 okt. bij café van der Geest, aanvang 20.00 uur. Aanmelden aan de bar PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee in de popquiz, donderdag 12 oktober om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar. WORKSHOP STOFFIG STEL

Vrijdagavond 13 okt. van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com DISCOZWEMMEN

Zwemmen en dansen in het donker, vrijdag 13 okt. om 19.30 uur in zwembad de Schelft. Entree 4.50 EXCURSIE

Genieten van de herfstpracht, met paard en wagen, door de AWD. Vertrek zaterdag 14 en zondag 15 okt. om 8.00 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk. Aanmelden via www.waternet.nl SOLEX TOUR

Nostalgische rit op het brommertje uit de jaren ‘60. Vertrek op zaterdag 14 en zondag 15 okt. om 10.00 uur vanaf “Langs Berg en Dal”, Langevelderlaan. Aanmelden via tel. 085 4874400. KINDERBOEKENWEEK

Isabel komt op bezoek, zaterdag 14 okt. van 14.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar, de toegang is gratis! Wel aanmelden via www. bibliotheekbollenstreek.nl “BUITEN KOKEN”

Unieke workshop voor iedereen die van lekker eten houdt, zaterdag 14 okt. van 15.00 tot 20.00 uur op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst ( ingang Westeinde 79). Aanmelden via koken@ hetbuiten.nu STEP DUINSAFARI

Sportief steppen door het Hollands Duin, elke zondag om 10.00 uur vanaf Stayokay, Langevelderlaan. Aanmelden via tel. 085 4874400. KOFFIECONCERT

Drumfanfare Altesa geeft zondag 15 okt. een koffieconcert in de Duinpan, De Zilk. Aanvang 14.00 uur en de toegang is vrij ZWEM4DAAGSE

Maandag 16 okt. is om 18.00 uur de start van de zwem4daagse in de Schelft. Aanmelden bij de receptie van zwembad de Schelft RECREATIEVE BRIDGEDRIVE

Met of zonder partner bridgen in de zaal van Puyckendam, Pilarenlaan, maandag 16 okt. om 19.45 uur. Aanmelden via bridge. haket@gmail.com BRIDGEDRIVE

Maandelijkse bridgedrive voor club-,thuis- en vrije bridgers. op het Landgoed Tespelduyn, dinsdag 17 okt. om 13.30 uur. Aanmelden via bridge.haket@ gmail.com BLOEMBOLLEN PLANTEN

Het is nu de tijd: VVV Noordwijkerhout heeft fraaie bloembollenpakketten ( o.a. mengsels voor bijen en vlinders ) van JUB Holland.

SMS* WENS NAAR 4333 EN

DONEER EENMALIG 2 EURO

®

De Noordwijkse Beach Duathlon staat traditioneel bekend als een van de zwaarste van Nederland. Toch mag dat geen excuus zijn om de uitdaging niet aan te gaan, want er zijn diverse afstanden waarvoor zowel de beginnende sporter als de gevorderde atleet zich kan inschrijven.

Uitdagend parcours De atleten starten op het strand van Langevelderslag en lopen vervolgens 3,5 over het strand en de duinen richting het Parc Ferme. Daar staan de mountainbikes opgesteld en wordt de fietsbekwaamheid van de atleten voor 8 kilometer op de proef gesteld. Daarna staat voor de korte afstand een afsluitende 3,5 kilometer lopen te wachten, terwijl de lange afstand nogmaals 8 kilometer moet mountainbiken voordat ze de wedstrijd met een laatste loopronde afsluiten. Het parcours staat los van de onvoorspelbare

weerselementen, bol van uitdagingen door strandop- en afritten, veel mul zand en diverse beklimmingen op zowel het fiets- als loopparcours. De organisatie kijkt alweer uit naar het evenement.

Strijd met het weer “Het blijft een speciaal evenement voor de hele regio. Ten eerste staat de wedstrijd al jaren bekend vanwege de strijd met het weer en de grote hoogteverschillen in de duinen. Daarnaast is het prachtig om het enthousiasme te zien voor alle evenementen dit jaar. Dat geeft ook ons weer extra energie om er voor de atleten een geweldige dag van te maken”, aldus Lenard Onderwater namens het organiserende Triathlon Vereniging De Bollenstreek. Mensen die twijfelen of hun conditie sterk genoeg is voor het evenement of een aantal keer onder goede begeleiding willen trainen voorafgaand aan het evenement, kunnen contact opnemen met de vereniging. Onderwater: “Wij bieden de mogelijkheid om eens te komen proeven aan de sport.” Inschrijven kan tot en met 27 oktober via: www.beachduathlon.nl. De Beach Dutahlon start om 10.00 uur bij Nederzandt. Meer info via: lenard.onderwater@gmail.com.

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

FEEST n Stichting Shantykoor De Zilk bestaat inmiddels alweer 12,5 jaar. Ter gelegenheid daaro van wil het koor graag al haar fans en sponsors trakteren op een gezellige feestavond.

Zaterdag 21 oktober is iedereen van harte welkom die shanty’s en zeemansliederen een warm hart toedraagt. De uitvoering wordt gegeven in de Duinpan, Sportlaan 34 en de zaal is open om 20.00 uur. De toegang voor deze feestelijke aangelegenheid is gratis. Om toch

19

de kosten beheersbaar te houden is er een loterij met veel mooie prijzen.

Win een rondvlucht De hoofdprijs is een twee uur durende rondvlucht boven Nederland, inclusief een lunch. Tussen de optredens van het shantykoor door, wordt muziek verzorgd door de bekende Zilker: dj Willem.

De mannen van shantykoor De Zilk. | Foto: pr

Bakkie op ‘t bankie met... Boscross met Strandlopers NIEUW

n Bij VVV Noordwijkero hout staan de medewerkers vooraan als het gaat om vernieuo wen. Bakkie met, wordt voorto aan: Bakkie op ‘t bankie met. Dankzij de samenwerking met Strandplaats Nederzandt is de bekende bank van het dorp vero vangen door een prachtig Holo lands exemplaar. De bank is in het bezit van Dutch Dune Design en blijft voorlopig nog voor de pui van de VVV staan. Het leuke van ‘het bankie’ is, dat iedereen er even op mag zitten, een fotoo tje mag maken en vervolgens in deze rubriek mag zeggen watie er van vindt. Ondernemers, bezoekers, verenigingen, inwoo ners van Noordwijkerhout, de regio of waar ook vandaan, moo gen meedoen.

STEL JEZELF EVEN VOOR:

In dit geval kwam het antwoord van medewerkers van Dutch Dune Design, Roland van Duijn en Jan den Hollander, de ontwerpers: WAAROM ZITTEN JULLIE OP ‘T BANKIE?

“Omdat wij het leuk vinden dat deze unieke bank na Keukenhof, waar hij eerst stond, weer een nieuwe bijzondere bestemming

heeft gekregen. De bank is speciaal door ons gemaakt in opdracht van Keukenhof Inspiratietuinen 2017. Hij stond in de Dutch Blue Garden. Veel mensen uit de hele wereld die Keukenhof bezochten hebben op deze bank gezeten en een er mooie foto van gemaakt.”

HARDLOPEN n De Noordwijkero houtse Strandlopers (NSL) zijn deze maand het wedstrijdseio zoen begonnen met haar tradio tionele Boscross. Een echte cross met een parcours en hoogte vero schillen. Volgens kenners zou deze niet misstaan voor een NK.

De vragen die verder in deze rubriek worden gebruiken zijn bijvoorbeeld als volgt: WAT DOE JE IN HET DAGELIJKS LEVEN? WAT KAN NOORDWIJKERHOUT NOG LEUKER/GEZELLIGER MAKEN? WAT VIND JE EIGENLIJK VAN ‘T BANKIE? WAT WIL JE DE LEZERS VAN HET NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD MEE GEVEN VANAF DEZE BANK?

Ook meedoen? Neem contact op met Cilene van de VVV. Bel: 0252372096 of ga langs in de Dorpsstraat 8, open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De Boscross wordt gelopen in het duingebied van Staatsbosbeheer nabij de Duindamse Slag, tevens trainingsgebied van de NSL. In tegenstelling tot vorig jaar was het prachtig herfstweer. De met zorg uitgezette ronde, waarin pittige heuvels voorkwamen, had een om-

vang van 2.5 km. Er kon gekozen worden voor de korte cross 5 km (2 ronden) of de lange cross 10 km (4 ronden) Nadat de menigte om 11.00 uur was weggeschoten waren het bij de mannen 10 km Nico Altorf, Arjan van der Hoorn en Alfred Roelen en bij de vrouwen Anouk Claessens, Nathalie Klaassens en Nancy Sieling die zich op de voorposten melden. Op Klaassens na, allen NSL’ers. In de loop van de wedstrijd kwam er geen verandering in zodat zij ook in deze volgorde finishten. Bij de korte cross dames was het de pas 13-jarige Suzanne Altorf, dochter van, die alle dames te snel af was. Tweede werd hier Margriet Vonk en derde Danielle O’Sullivan. Bij de mannen kort ging de overwinning naar Marcel van Sambeek van Leiden Atletiek. Tweede en derde werden respectievelijk Huub van Gerven en Jeroen van der Valk. De overige uitslagen staan op de site van de NSL:www.av-nsl.nl De organisatie dankt Staatsbosbeheer. Zonder hun toestemming is het niet mogelijk een dergelijk evenement te houden. De eerstvolgende wedstrijd, door de NSL georganiseerd, is de Oosterduinloop op 12 november. De start is om 11.00 bij Como & Co. | Foto: Anouk Claessens, winnares van de 10 km.

Op zoek naar burlende damherten DEZILK/NOORDWIJKERHOUT n Het

is de tijd van de jaarlijkse bronst van de damherten. De manneo tjes laten zich van hun beste kant zien en horen. Alles is er op gericht de vrouwtjes te behagen en de andere mannetjes af te bluffen.

De sterkste heeft de meeste mogelijkheid om te paren en zo voor nageslacht te zorgen. Damherten herken je aan hun zwarte staartje. Mannetjes hebben nu een gewei

dat met het ouder worden steeds groter wordt. Ieder jaar valt het gewei af om vervolgens weer aan te groeien. Zijn ze anders ook te zien; maar nu makkelijker te bekijken en beluisteren. Werkgroep Actieve NatuurTochten van IVN houdt een wandeltocht op vrijdag 20 oktober door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen om 17.00 uur bij ingang De Zilk aan de Joppenweg 1 Noordwijkerhout. Opgeven via Sonja Meijer, 06 37005024 of mail: want.ivnleiden@gmail.


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


sport

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

21

Uitslagen bridge BRIDGE n De uitslagen van de beste drie koppels van twee van de drie bridgeverenigingen van Noordwijkerhout staan hieronder. Van bridgeclub de Schelft staan de overige uitslagen ook op www.noordwijkerhoutsweekblad.nl. DE SCHELFT, 2 OKTOBER A LIJN

3 J Geerlings/C Nederpel 55,21

LIJN GROEN

1 M Geerlings/R vd Lans 64,25 2 A Brama/W Janssen 57,99 3 C Duivenvoorden/L van Eeden 56,60 LIJN ORANJE

1 JW Bod/J Wijnands 60,42 2 H vd Berg/F vd Steen 60,07 3 N. Driessen/H. vd Haak 56,25 GAMBRI, 4/5 OKTOBER LIJN A

1 Aad en Piet Broekhof 57,50 2 P Hogervorst/H v Schie 54,31 3 F Duivenvoorden/W vd Zon 54,17 B-LIJN

1 H Duivenvoorden/L Straver 58,06 2 I Heshof/A Hogervorst 54,86 3 D Heemskerk/R Warmerdam 54,17 C-LIJN

1 T Vrolijk/T Warmerdam 64,82 2 A Kroon/N Geers 55,49 3 C Janssen/A Dijkstra 54,27

1 H vd Lans/J Wijnands 65,00 2 T vd Berg/T v Gijlswijk 59,17 3 L Aartman/R vd Burg 58,75 LIJN B

1 W. Janssen / C. Janssen 61,67 2 C. Duivenvoorden / R. v.d. Lans 58,75 3 H. Bouter / C. Nederpel 57,50 LIJN C

HET JUISTE BOD, 2 OKTOBER LIJN ROOD

1 L Aartman/G Meeuwenoord 61,81 2 K den Hollander/C Spaargaren 59,72 3 H Hiep/H Geerlings 57,64 LIJN BLAUW

1 M Bon/E v Waarden 65,28 2 A Meeuwenoord/J Verwer 57,64

1 D. Bod /J.W. Bod 59,52 2 P. v.d. Burg /K. v.d. Slot 57,86 3 C. Bakker / B. Duivenvoorden 56,73 LIJN D

1 R. Bon - Kleiweg / F. Hartzuiker 59,72 2. R. Duivenvoorden / A. Warmerdam 57,64 3. L. v.d. Putten / B. v.d. Putten 54,17

Marciano van Leijenhorst van IJsselmeervogels en Richelo Fecunda van VVSB strijden om balbezit. | Foto: Orange

VVSB laat overwinning liggen VOETBAL n Met nog 20 minuten op de klok, leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Noordwijkerhoutse equipe. Door doelpunten van Frans van Niel en Mo el Osrouti stond VVSB met 2-0 voor. Invaller Soufyan Moro kreeg een rode kaart van scheidsrechter Bijl. Toch kwam IJsselmeervogels terug en scoorde via invaller Robbert Olijfveld en Oktay Ozturk. In de slotfase kregen beide ploegen nog kansen, maar gescoord werd er niet. IJsselmeervogels bleek de morele winnaar in dit gelijkspel. Door Stefan van den Burg

Nicolette Blok en Johan Houdijk ontvangen de cheque van Coen Iordens (rechts) en Gertho van Eersel (links).| Foto: Piet de Boer n Het bestuur Speeltuin DONATIE t/m Wo 18 oktober

de Duinrand kreeg vorige week een cheque van duizend euro uit handen van regiomanager Coen Iordens en plaatsvervangend filiaalhouder Gertho van Eersel van de Lidl. Geld dat gebruikt gaat worden

Floralis

voor activiteiten als Halloween en een nieuw speeltoestel. Penningmeester Nicolette Blok deed mee aan de actie van de supermarkt. (Lees het hele artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad. nl)

Programma week 41 - Do 12 okt. t/m Wo 18 okt.

Misfit

Door Henk Geerlings

Weg Van Jou

De 50+ voorstelling Entree € 6,50 incl. koffie en cake

86 min Ticket 7,50 Za t/m Wo 16:15 uur.

www.cinemafloralis.nl

De LEGO Ninjago Film

en

102 min Ticket 7,50 Za t/m Wo 14:00 uur.

Dikkertje Dap

Lisse Tel.0252 830393 LISSE

VOETBAL n Het heerlijke zonnetje

PREMIÈRE! 98 min Do t/m Ma en Wo 19:00 uur.

PREMIÈRE! 141 min Do t/m Ma en Wo 21:15 uur.

74 min Ticket 7,50 Za t/m Wo 12:15 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

en had een aantal enorme kansen op de definitieve nekslag. Toch zag El Osrouti zijn schot gestopt worden door de doelman. Hierna trad het al oude gezegde weer eens op. Als je zelf de kansen niet afmaakt, doet de tegenstander dit wel. In een van de spaarzame mogelijkheden schoot invaller Robbert Olijfveld de aansluitingstreffer binnen. En alsof dat nog niet genoeg was, stond het enkele minuten later ook nog gelijk. In de scrimmage schoot Oktay Ozturk de bal laag langs doelman Valk. VVSB trok hierna weer ten aanval en creëerde nog enkele goede kansen. Met name het schot van Guido Pauw had een beter lot moeten hebben, de spits schoot de voorzet van invaller Loyd van der Wilden wild over. Tot slot kwam ook het schot van El Osrouti niet langs doelman Schaap.

Foutenfestival tussen Van Nispen en SJZ eindigt in een gelijkspel vergoedde veel afgelopen zondag aan de Zilker Sportlaan. Wat Van Nispen en SJZ er voetballend van bakten, wekte het sterke vermoeden, dat beide ploegen er in 3 A dit seizoen een harde kluif aan zullen hebben om niet in het rechterrijtje te eindigen. Laat staan op een nog broerdere positie, De voortekenen zijn,voor beide ploegen momentaan, allesbehalve positief.

Kingsman: The Golden Circle

DONDERDAG 12 OKTOBER: Tulip Fever Aanvang 15:00 uur

Met dezelfde basis als tegen Rijnsburgse Boys trad VVSB aan tegen ‘de Vogels’. Van begin af aan had de thuisploeg het overwicht en maakte het spel. Dit bracht al snel de eerste kans voor Mo el Osrouti. De handige buitenspeler trok naar binnen en

zag zijn schot net langs de tweede paal naast het doel van Jaimy Schaap vliegen. Jubilaris Jordy Zwart (zijn 200ste wedstrijd in het paars-geel) kopte de bal achter de doelman, maar deed dit volgens de assistentscheidsrechter in buitenspelpositie. Toch stond het 5 minuten later wel 1-0 voor VVSB. Na een slippertje van Gillian Justiana schoot Frans van Niel de bal in het doel. Vijf minuten na de thee kwam ook nog de 2-0 op het scorebord. Tommy Bekooij gaf de bal af op El Osrouti, waarna hij doelman Schaap kansloos liet met een hard schot in de korte hoek. Trainer Willem Leushuis van IJsselmeervogels plaatste direct hierna twee wissels. Onder andere Soufyan Moro kwam het veld in. Diezelfde Moro kon na 4 minuten alweer inrukken volgens scheidsrechter Bijl. Met een forse tackle op Tim de Rijk zag de invaller de rode kaart tevoorschijn komen. VVSB bleef de betere ploeg

De belabberde competiestart van zowel SJZ , 0 uit 2 en Van Nispen, 1 uit 2, deed vermoeden dat er in De Zilk een soort van voortijdig degratievoetbal gespeeld zou gaan worden. Dat viel mee. In die zin dat beide ploegen zich niet verschuilden. Maar de voetballende kwaliteiten van beide teams, doen het ergste vrezen voor de rest van het seizoen. Van Nispen heeft dan nog het excuus dat het veldhospitaal nog steeds overvol is. Met name het gemis van spits Mike van Haaster en linkervleugelverdediger Rick witteman speelt de elf van trainer Ras, ernstig parten. Dan de wedstrijd: allereerst gekenmerkt door een foutenfestival aan mislukte passes, door beide teams, vanuit

elke linie. Delen we het duel in vier, qua tijd, gelijke brokken, dan ging het eerste kwart gelijk op. Veel slordigheden, nauwelijks kansen. De tweede helft voor rust, nam SJZ het initiatief, Meer spirit en inzet van de bezoekers, trouwens het hele beeld van de wedstrijd, bracht de gasten via een afstandsschot van Hans Coret, aan de leiding, 0-1 en rust. Na de pauze was het eerste kwart voor de thuisploeg, Bren Zonneveld benutte in de 50ste minuut een directe vrije trap,1-1, waarna hij de Zilkers 20 minuten voor tijd, na een voorzet van Dick Verhoeven, zelfs aan de leiding

bracht. Het laatste kwart van het duel was weer voor het agressievere SJZ. In de 80ste minuut resulteerde dat, via een kopbal uit een corner in de 2-2 door de gevaarlijke en met name snelle spits Marc Griffioen. Overigens een enorme dekkingsfout va de Zilker defensie. De laatste tien minuten waren spectaculair. Met grote kansen over en weer,om de wedstrijd te beslissen. Met de beste voor Van Nispen. Marc frumeau slaagde er niet in om de bal langs de Zoeterwoudse doelman te werken. Zo bleef het bij 2-2, na een duel dat ook geen winnaar verdiende.

Bren Zonneveld was goed voor beide doelpunten van Van Nispen. | Foto:


WIJ ZOEKEN PER DIRECT

Lekker zitten bij op de collectie van

elke zaterdag om 18:05 uur bij

Ervaren Installatie Monteur

Wij vragen: - Goed niveau - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Ervaren Koeltechnisch Monteur

Model Lorenzo 2 zitsbank + longchair S van € 1.999,- voor

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij bieden: - Prettige werksfeer - Goede beloning - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

€ 1.195,-

Model San Remo Leverbaar met kleine of grote rugkussens 2,5 zitsbank met longchair M van € 2.399,- voor

€ 1.395,-

Nu tijdelijk gratis upgrad e naar Latex vlokvulling zitkussens!

Wij vragen: - Goed niveau - Ervaring met duurzame energie - Zelfstandig kunnen werken - Leiding geven c.q. opleiden van leerling monteur - Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - Representatief - Leeftijd 25/50 jaar - In bezit van rijbewijs B/E

Hoekbank Firenca 3 - hoek - 2,5 Stof Ashton Desert- Casia kussens van € 3.299,- nu voor

Model Giorno 3-hoek-2 van € 2.899,- nu voor

€ 1.695,-

€ 1.895,-

Model Fabio Heerlijke grote XL sofa van € 1.799,- nu voor

€ 995,-

Keuze uit veel stoffen en kleuren uit de Elite en Mix & Match collectie Ben jij de persoon die we zoeken? Stuur dan je CV en motivatiebrief per post of email naar E.J. van Leeuwen. van Leeuwen Verwarming Marineweg 17 2241 TX Wassenaar erik-jan@vanleeuwencv.nl

verwarming • gas- en waterinstallaties • ventilatie • airconditioning

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

elke zaterdag om 18:05 uur bij

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

LET YOUR HOME SMILE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Trendhopper Zoeterwoude Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

NIEUW BIJ CASBA CARESSE BOXSPRINGS

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

CARESSE 3800

140x200cm, van 2850,-

Noordwijk hout Noordwijker

VOOR

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

ER IS AL EEN BOXSPRING VANAF 995,-

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................………………………

CARESSE 4550

140x200cm, van 1565,VOOR

995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

CARESSE 4700

160x200cm, van 3420,VOOR

2395,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 4600

140x200cm, van 2850,VOOR

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur


sporen van vroeger/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

23

Vriendendienst 20 jaar actief REGIO n De Vriendendienst Zuid

Holland Noord werd in 1997 opgericht en viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Dit samenwerkingsproject van GGZ Rivierduinen en EVA (onderdeel van ActiVite) groeide uit tot de huidige 100 vrijwilligers die professioneel ondersteund door drie coördinatoren in de hele regio Zuid-Holland Noord actief zijn.

De Vriendendienst brengt mensen met een psychiatrische achtergrond en vrijwilligers met elkaar in contact. Vaak hebben mensen die lange tijd opgenomen zijn geweest en weer zelfstandig gaan wonen, moeite om contacten met andere mensen aan te gaan en raken daardoor in grote eenzaamheid, een sociaal isolement. Vrijwilligers van de Vriendendienst bezoeken gedurende één jaar een vast “maatje” een ochtend, middag of avond, per week of per 14 dagen. Hoe het maatjescontact wordt ingevuld kan heel verschillend zijn. Het gaat om heel gewone dingen zoals samen wandelen, een eindje fietsen, boodschappen doen of een kopje koffie drinken, maar ook een bezoek aan een museum of samen naar de film. Zo bieden vrijwilligers gezelligheid en afleiding en zijn door hun persoonlijke betrokkenheid en respect voor de ander een grote steun. Vrijwilligers hoeven geen deskundigen te zijn. Het gaat om gewoon menselijk contact. Een luisterend oor, geduld, doorzettingsvermogen en interesse in andere mensen zijn de belangrijkste ingrediënten. Er wordt geprobeerd om koppels te maken van mensen die elkaar iets te bieden hebben, met vergelijkbare belangstellingsgebieden en liefhebberijen. De Vriendendienst biedt ondersteuning aan vrijwilligers door een introductiebijeenkomst, regelmatige themaavonden en vergoeding voor reiskosten. Iedereen die iets zou willen betekenen voor een ander en het een uitdaging vindt om met verschillende mensen om te gaan, mag contact op met Wilma Jager van Eva, coördinator Vriendendienst via: 071-5161445 of mail: w.jager@ wijzijneva.nl.

Ook buiten de kerk kunnen de zangers van herenkoor Caecilia mooi zingen. | Foto: Piet de Boer

Hoera voor Caecilia: koor viert 175-jarig bestaan JUBILEUM n Tijdens het Sint Victorfeest op 8 oktober jubileerde mannenkoor Sint Caecilia en bariton Wim van Kampen. Van Kampen is dit jaar zestig jaar lid van het mannenkoor. Voor de kerk gingen de mannen op de foto en deden de koorleden waar ze goed in zijn: zingen.

dat het koor in 1842 al bestond. Op eigentijdse wijze werd 8 oktober het tafereel uit 1902 opnieuw op

lenden is er in de kerk is een tentoonstelling over de lange historie van het koor. De hele maand okto-

de plaat gezet: het hele koor voor de kerkdeuren. De drie stoelen zijn nu gereserveerd voor pastor Owel, jubilaris Van Kampen en organist Arie Geerlings. Voor belangstel-

ber is de tentoonstelling overdag toegankelijk. Het koorjubileum is aanleiding voor deze tentoonstelling over de geschiedenis van het koor en wetenswaardigheden daar-

Door Piet de Boer

Tijdens de mis, met meerdere koren, werd Van Kampen gehuldigd. De bollenkweker heeft altijd met veel plezier meegedaan aan de optredens en repetities. Hij neemt na deze zestig jaar afscheid en ontving een jubileum-onderscheiding van de Gregoriusvereniging. Het herenkoor viert dit jaar zijn 175 jarig bestaan. Er is een foto van het koor met de toen jubilerende zanger en schoenmaker Dirk van den Berg en de pastoor en dirigent uit 1902. Hij is in 1902 net als Van Kampen nu zestig jaar zanger. Dat betekent ook

omheen. Op vier dubbele panelen achter in de kerk zijn foto’s en levensbeschrijvingen verzameld van pastoors, dirigenten en organisten. Speciale aandacht is er voor het Vollebregt-orgel, een geschenk van een rijke parochiaan in 1856. Met teksten tussen de foto’s wordt uitgelegd waarom de koorleden vroeger jaarlijks een financiële vergoeding ontvingen en waarom er boetes opgelegd werden. Er wordt iets verteld over de ontwikkeling van het repertoire en er wordt uitgelegd wat het zingen van het Gregoriaans inhoudt, nog steeds een specialiteit van het herenkoor. En hoe de heilige Caecilia door een misverstand patrones geworden is van de kerkmuziek en van talloze muziekgezelschappen.

SPOREN VAN VROEGER De Vlasoven

W

ie van de ‘s-Gravendamseweg de Kerkstraat indraait rijdt er misschien ongemerkt langs. Het huis de Vlasoven staat wat van de weg af en schuin ten opzichte van de Kerkstraat. Het huis is trots bezit van de heer Arie Geerlings, die een flinke bijdrage heeft geleverd voor dit verhaal over één van de oudste bouwlocaties in ons dorp. Het gangbare beeld dat in ons dorp de woningen in de dorpskern stonden en daarbuiten alleen boerderijen wordt met de geschiedenis van huizen zoals de Vlasoven genuanceerd. Voor 1700 kende Noordwijkerhout enkele verspreid liggende buurtschappen. Het gebied aan Leeweg en ‘s-Gravendam was zo’n buurtschap waar het klooster Leeuwenhorst lang een dominante rol vervulde. Naast boerderijen stonden hier vlasserswoningen maar ook een molen nabij de kruising van Molenweg en Kerkstraat. De landerijen zijn grotendeels bezit van de Cisterciënzerinnen nonnen. Een groot deel van

de boeren is pachter van één van de 7 boerderijen van het klooster. Daartoe hoort ook de fam Oostdam van boerderij Eijckendonck. Zij weten al voor het jaar 1600 stukken grond rond de kruising van Kerkstraat en ‘s-Gravendamse weg aan te kopen. Pieter en Coenraet Oostdam laten op één van hun percelen 2 huizen bouwen. Het ene kennen we als het huis de Vlasoven, het andere als het verdwenen café met dezelfde naam. Archieven geven ons circa 1625 als bouwdatum. Het huis de Vlasoven stond enige tijd bekend als “Noorderdam”, het stond immers ten noorden van de ‘s-Gravendam. De huidige naam dankt het aan een bijbehorende vlasoven aan de westzijde van de Kerkstraat. De oven die gebruikt werd voor het drogen van vlas werd gedeeld door de bewoners van genoemde 2 huizen. Bijzonder is dat de fam Oostdam tot 1728 het erfhuurrecht op dit stuk grond heeft aangehouden terwijl het huis door hen al in 1656 verkocht werd aan Grietje Verdel. Zij zal na haar hu-

welijk met de chirurgijn Montanus verhuizen naar Duits gebied. Het huis wordt door haar met inboedel en al verkocht, met specifieke vermelding van een ladder, een voetbank en de planken van de bedstee. Begin 19de eeuw wordt de boedel van de overleden eigenaar Pieter Key opgemaakt. De beschrijving is zeer gedetailleerd waardoor wij nu weten dat er “enige bloembollen” in de tuin stonden. Het is één van de eerste vermeldingen van bollen in de Noordwijkerhoutse archieven al betreft het hier vermoedelijk decoratieve bollen. De professionele teelt lijkt op dit perceel op gang te komen als in 1865 de familie Snellen panden en percelen geestgrond koopt. Deze familie wilde het gebied ontwikkelen middels haar Maatschappij voor Landontginning. De bollenteelt is daadwerkelijk in dit gebied ontstaan maar niet zozeer door de landontginners van de familie Snellen, want zij verkopen verrassend snel hun bezit aan Pieter Kors. Na vererving binnen de fami-

lie Kors koopt Herman Geerlings in 1923 het pand dat sindsdien binnen zijn familie gebleven is. In de bijna vierhonderd jaar geschiedenis van deze bouwlocatie werd het alleen door arbeiders en ambachtslieden bewoond. Het was zelfs enkele jaren eigendom van pastoor Wilhelmus Swaack. De vraag hoe oud het bestaande pand is valt moeilijk te beantwoorden. De eerste kadasterkaart van 1818 laat een pand zien met een positie, grondvlak en afmetingen die naadloos overeen lijken te komen met het bestaande huis, maar een summiere kadastrale aantekening uit 1874 spreekt van “herbouw”. We weten niet wat hiermee bedoeld is en het leidde ook niet tot waardevermeerdering of hogere verkoopprijzen. De monumentengids van ons dorp telt vooral relatief jonge huizen met interessante architectuur. Dit in tegenstelling tot de Vlasoven, een eenvoudig gebouw maar met een 400 jaar oude “ziel”. Het verdient uw aandacht.

Ga mee terug in de tijd met NoVaTo en Jan Duivenvoorden. Om de week schrijven zij in deze rubriek een mooi historisch verhaal.


Jalousieën of plissé en zelfs verduisterend Uw zonwering beschermd door glas Hoog Rendement beglazing met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is. Doordat vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft deze als nieuw gedurende de lange levensduur van ScreenLine®. Ook zeer praktisch in de keuken. Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw woning. Wat een voordelen: Nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en esthetisch verantwoord.

korting* Nu tijdelijk 15% of op onze kunstst inatie kozijnen in comb ® met Screenline

Overtuig uzelf in onze showroom en vraag een offerte aan. *vraag naar de voorwaarden

Heerenweg 3b, 2222AM Katwijk, bedrijventerrein ‘t Heen. Telefoon (071) 408 17 71 info@rijnlandkozijnen.nl Openingstijden: di t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur, za van 10.00 tot 14.00 uur

www.rijnlandkozijnen.nl RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN | ZONWERING


SATON OPTIEK ZORGT VOOR UW OGEN Een bril of zonnebril kopen kunt u tegenwoordig overal, zelfs bij de drogist. De juiste zorg voor uw ogen krijgt u bij Saton Optiek. Want voor goed zien én er goed uitzien bent u daar aan het juiste adres. Jammer genoeg realiseren wij ons vaak veel te weinig hoe belangrijk onze ogen zijn. We gaan wel twee keer per jaar naar de tandarts maar stellen een bezoek aan de opticien zo lang mogelijk uit. Maar wees eens eerlijk. Wat zou u liever missen? Een tand of een oog? Een levenlang probleemloos kunnen zien Levenslange oogzorg is zo gek nog niet. Zeker in een tijd waarin onze ogen het hard te verduren hebben. We zijn de hele dag in de weer met onze computers, tablets en mobiele telefoons en gunnen onze ogen geen moment rust. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Steeds meer kinderen hebben op jonge leeftijd een bril nodig omdat ze gamen op de computer in plaats van buiten spelen. En steeds meer volwassenen hebben last van droge

en vermoeide ogen om maar niet te spreken van ernstigere problemen. De opticiens en optometristen van Saton Optiek besteden daarom meer tijd dan vroeger aan oogzorg en preventie. Ook al omdat de kennis van het oog toeneemt en zij steeds betere apparatuur tot hun beschikking hebben. Zo zorgen ze steeds vaker een leven lang voor de ogen van de klanten. Signaleren en aanpakken Wat veel mensen niet weten is dat de optometristen van Saton Optiek opgeleid en bevoegd zijn om de gezondheid van uw ogen te controleren. Daarvoor bekijken zij met name de binnenzijde van uw ogen. Op die manier kunnen ze vroegtijdig eventuele problemen signaleren en dankzij de goede samenwerking met de oogartsen in de regio ook tijdig aanpakken. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen en zeker op oudere leeftijd of bij bepaalde veel voorkomende ziekten in de familie, zoals bijvoorbeeld diabetes, is een regelmatige controle van de ogen heel verstandig.

Goed voor Ogen En u kunt zelf ook iets voor uw ogen doen. Ze voldoende rust gunnen bijvoorbeeld of gezond eten zodat ze genoeg vitamines, anti-oxidanten en andere bouwstoffen krijgen. Van 7 tot en met 14 oktober is het in de winkels van Saton Optiek “Goed voor Ogen week”. Laat u informeren over oogzorg onder het genot van een speciaal kopje “Goed voor Ogen thee”. Een afspraak maken voor een oogmeting om de sterkte en gezondheid van uw ogen te beoordelen kan uiteraard ook.

WINKELS Katwijk, Princestraat 38 – (071)4014763 Oegstgeest, Terweeweg 52 – (071)5652090 Leiden, Lange Mare 118 – (071)5131010 Wassenaar, Langstraat 129/131 – (070)5113456 Leiderdorp, Winkelhof 43 – (071)5412521 Amsterdam, 1e Van der Helststraat 3a – (020)5788500

PRIKKELBARE maag of darmen? Vertrouw op de natuur

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maag-darmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk.

Iberogast: natuurlijk en effectief Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur. Geregistreerd geneesmiddel Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden

bijwerkingen kent. Interacties met andere geneesmiddelen zijn niet gerapporteerd. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadviesprijs).

Gemakkelijk en snel in huis Gemakkelijk en snel in huis: Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek. Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. **

* lees voor gebruik de bijsluiter. IMS Scanning data OTC market Germany 2016, ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. Koag-nr. 80-0417-0587

Tot 3,5 miljoen mensen last van PDS Tot 3,5 miljoen mensen in Nederland hebben last van prikkelbare darmsyndroom (PDS) of PDS-gerelateerde klachten. Denk bij PDS aan klachten als maagkrampen en darmkrampen, maagpijn, een vol of opgeblazen gevoel gepaard gaande met problemen met de ontlasting. PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon, van dag tot dag en van situatie tot situatie. Klachten kunnen intens of minder intens zijn. Extra frustrerend is dat bij onderzoek door een arts geen duidelijke oorzaak aangewezen kan worden. Gelukkig kunnen bepaalde symptomen van PDS wel verlicht worden door bijvoorbeeld gebruik van een effectief zelfzorggeneesmiddel. Overleg in het geval van PDS met je arts voor je een zelfzorgproduct gebruikt.


onze nieuwe weekactie LED lichtsnoer diverse kleuren RIUDĆŻ   DEDOOHQ

Dreamworks DVD diverse varianten

Eurodomest LED lamp standaard lamp E27, 500 lumen

Halloween speelgoed Varo as-stofzuiger bestuurbare tarantula spin, ca. 16 cm of kooi met skelet, incl. licht en geluid reageert op bewegingssensor

20 liter metalen reservoir PHW+(3$ĆŹOWHU 1200 W

595

1995

prijsdoorbraak

299

395

089

Froyak rugzak

Dymond LED strip

This is it hairstyling

diverse kleuren 45x29x13 cm

warm wit, 300 LEDs, zelfklevend dimbaar, eenvoudig in te korten

meisjes/dames homesocks

detangling spray 150 ml, FXUOGHĆŹQLQJPO thickening cream 200 ml of conditioner 200 ml

diverse varianten maten 23-34 of one size

1 l = 9.80/7.35

5 meter

695

995

USB thuislader

dekbedovertrekset

incl. kabel zwart of wit micro-USB 1 meter 8-pin 1 meter

147

240x200/220 cm

149 LED kaarsen

diverse dessins ĆŽDQHONDWRHQ 140x200/220 cm 200x220 cm

2 paar

exclusief bij Action

ivoor of wit marmer look color changing met afstandsbediening 10, 12.5 en 15 cm hoog Ă˜ 7.5 cm

11.49 13.95

Prolectrix handstofzuiger

2-in-1 stofzuiger/kruimelzuiger geschikt voor alle vloertypes licht en wendbaar makkelijk te legen geen zak nodig

3.49 set/3

299

749

dames onesie

schoonloop deurmat

diverse prints polyester maten S-XL

diverse kleuren 40x60 cm

499 Halloween kinderkostuum diverse varianten maten 110-146

A

A B C D E F G

27.4 kwh/annum

dames vest diverse kleuren acryl maten S-XL

t-shirt diverse prints maten S-XL

4.95

197

795

Kinder chocolade

Washcat vochtvanger A4 lamineerapparaat incl. navulling 450 gram navulling 3x 450 gram

glossy A4 lamineerhoezen 20-pack

1.49

0.95

179

995

1 kg = 8.50

795

085

De aanbiedingen Aanbiedingen zijn geldig geldigvan: van dag xx maand woensdag t/m dag 11 oktober xx maand t/mjaartal dinsdag 17 oktober 2017

576

incl. 5 lamineerhoezen

www.action.com

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

8-pack 100 gram

1895


service

keurteken vertaler

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

bezieling

zondag 15 oktober 11.00 uur eucharistieviering celebrant: Pastoor R. Franken m.m.v. Dames- en Herenkoor

PUZZEL

zondag 22 oktober 11.00 uur eucharistieviering celebrant: Pastor T. van Eijk met samenzang

Griekse letter

bio-afval

7

5

oogvocht

glansloos

gazon

aanspreektitel

deel v.e. ladder

6

regelmaat

plus

zaterdag 21 oktober 19.00 uur eucharistieviering met dameskoor voorganger: pastor P. Owel

verdriet

glorie

1

wielerwedstrijd

ongevuld

4

gezellig

rekening

van de

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

8

kloosterzuster

ik

9

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

De redactie is opnieuw blij met de vele oplossingen via de post en de mail op de puzzel van vorige week! De oplossing van week 40 is: boswandeling. De winnaar dit keer is:

bergweide

behaarde vacht

vette vloeistof bladgroente

5

mosvlakte

keerzang

zondag 15 oktober 10.00 uur woord- en communiedienst met gemengd koor Sancta Maria voorganger: pastor M. Claassens

4

plakband

WITTE KERK

ST. JOZEFKERK

3

boeknummer

tegenover

bezieling

2

duizend kilo

boeiend

vochtig

3

keurteken vertaler

2

van de

en omstreken

bericht

zondag 15 oktober 10.00 uur

1

boomvrucht

oliestaatje half (in samenst.)

bijwoord

1

4 wielerwedstrijd rekening

Russische munt

karakter opnieuw berekenen

10

zondag 22 oktober 10.00 uur herenkoor st Caecillia voorganger: pastor owel

land in

Azië © www.puzzelpro.nl

aanvankelijk toegangsweg

glorie

ongevuld

4

sprakeloos

zaterdag 14 oktober 19.00 uur Manna voorganger: pastor Claassens

klooste zuster

© www.puzzelpro.nl rekening

resoluut

ST VICTORKERK

verdriet

ongevuld gezellig

gezellig

Indiaas gewaad bruinrode kleur

doelman

verdriet

ik

9

9

27

plus

vette vloeistof bladgroente

vette vloeistof bladgroente

vacht

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

behaarde vacht

Kerkdiensten HEILIG HARTKERK DE ZILK

6

keerzang

C.L. BOUWMEESTER

Wilt u ook kans maken op een Cinema Floralis Arrangement? (voor één persoon: film naar keuze, plus een hoofdgerecht en drankje naar keuze). Stuur uw oplossing uiterlijk 15 oktober naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, onder vermelding van: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Uitgeweid

Boodschappen

M

Wandelen door duin en bos SPORTIEF n De Noordwijkerhoutse Strandlopers houden zondag 22 oktober een herfstwandeling door de duinen, het strand en de bossen van Noordwijk en Noordwijkerhout. Start van de 15 km lange tocht is om 9.00 uur vanaf pannenkoekenrestaurant &Stroop aan de Dorpsringweg 1a bij de Witte kerk. Momenteel is het mogelijk om volop te genieten van het mooie herfstseizoen in al haar kleuren en de typische lucht van het bos in combinatie met de zoute zeelucht. Meelopen kost 6 euro bij voor-inschrijving online via: www.av-nsl. nl. Na-inschrijving kan op de dag zelf en kost 7 euro. De inschrijving is inclusief een kopje koffie of thee.

Met elkaar een potje sjoelen: altijd gezellig! | Foto: pr

Sjoel-vrijwiligers en spelers gezocht SPELLETJE

n Topaz Munnekeweij starten weer met sjoelen in de tuinkamer van Munnekeweij.

Tijdens de oneven weken in de wintermaanden is de organisatie op zoek naar vrijwilligers op de woensdagmiddag die komen assisteren bij dit oeroude Hollandse gezelschapspelltje? Taken: de sjoelbakken klaar

zetten voor de deelnemers en er samen met hen een gezellige middag van te maken. Iedereen van 55 jaar en ouder mag hieraan deelnemen. De activiteiten duren van 14.00 tot 16.30 uur en meesjoelen kost 2,50 euro inclusief een consumptie. Meer informatie? Bel: 0252-375544 of kom langs om een keertje te kijken of mee te sjoelen aan de Via Antiqua 25.

COLOFON Oplage 8.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Caroline Spaans M 06 307 912 60 redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

ijn vrouw en ik naderen de 60. Dat is een leeftijd waarop je makkelijk kleinkinderen kunt hebben. Vrienden, zussen en zwagers, klas- en studiegenoten hebben die al. Soms al lang. Soms meer dan een. Wij nog niet. Bij voorzichtige hints in de bedoelde richting aan degenen die daar verandering in kunnen aanbrengen, hield men zich Oost-Indisch doof. Op iets duidelijker toespelingen kreeg ik als antwoord ‘doe je best.’ Nog nadrukkelijker aandringen durf ik niet. We bezitten onze ziel in lijdzaamheid - wat kun je doen, nietwaar? U hebt natuurlijk gelijk wanneer u stelt dat dit geheel en al een zaak van de jongelui zelf is. Ik haast me te zeggen dat ik het met u eens ben. Maar in een column hoef je niet per se politiek correct te zijn. Op de druilerige zaterdag dat ik deze column schrijf, is er ook nog eens een bijzonder evenement gaande bij onze boekuitlenende overburen. Daar wordt een peutermarkt gehouden. Voor dag en dauw zie ik ouders met hun kinderen naar binnen gaan. Gek genoeg komen ze even later met dezelfde kinderen aan de hand weer naar buiten. Mijn vrouw zal wel gelijk hebben wanneer ze zegt dat daar geen peuterhandel plaatsvindt. Het is een doe-evenement waar voor peuters en hun ouders van alles te beleven valt. Ik ga niet kijken of dat zo is: laat mij in mijn waan, als columnist. Stel je voor, je schaft daar een stuk of twee kleine dreumesen aan en bezorgt die bij je kinderen: ‘Jullie zeiden toch ‘doe je best’?’ Een tijdje geleden kwam ik de Kinderbeurs tegen. Wordt daar verkocht of geruild? Daar is, weet ik uit ervaring, heel soms wel behoefte aan - zoals er kinderen zijn die af en toe een andere vader of moeder willen. Er bestaat ook zoiets als de Babydump, maar om een of andere reden staat die naam mij tegen. Zo lieten we in de tijd dat wijzelf nog volop aan gezinsuitbreiding deden, het Babymeubelparadijs links liggen. Wie verzint zulke namen? Ze prikkelen mijn fantasie. Of is het in dit geval de leeftijd die steekt? Ik zal het de komende week wel te horen krijgen… egbert van der weide

Verslaggever: Thea ter Heide en Piet de Boer Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83

wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Advertenties Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos T 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420

info@de-schakel.nl

de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar & van Halen en Leveringsvoorwaarden: de SPAR in De Zilk. Uitgeverij Al onze opdrachten worden Verhagen behoudt zich ten aanvaard en uitgevoerd aanzien van de inhoud van overeenkomstig de Regelen deze uitgave en/of website voor het Advertentiewezen, zowel het auteursrecht voor zoals laatstelijk vastgesteld conform artikel 15 lid 1 sub door de Stichting ROTA en 4 van de Auteurswet als het zoals gedeponeerd bij de databankrecht. Niets uit Kamer van Koophandel en deze uitgave mag worden Fabrieken te Amsterdam en vermenigvuldigd zonder ter griffie van de Arrondisvoorafgaande toestemming sementsrechtbank te van de uitgever. Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

Rondsnuffelen op de rommelmarkt GEZELLIG n In sporthal de Schelft is zondag 15 oktober een rommelmarkt. Dat betekent weer snuffelplezier voor het hele gezin, langs de tientallen kramen boordevol gebruikte spullen.

Vaak wordt hier voor een habbekrats van alles te koop aangeboden: kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed. Van te krappe schoenen en uitgelezen boeken tot

grijsgedraaide lp’s, je kunt het zo gek niet bedenken. De vlooienmarkt is open van 09.30 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 2.50 euro per persoon (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). Zelf deelnemen is ook mogelijk. Kijk hiervoor op www.mikki.nl of bel: 0229-244739.

6


TIJDELIJK 20% EXTRA KASSAKORTING OP DE GEHELE COLLECTIE BIJ LIVING OUTLET*

MOOIER WONEN VOOR SCHERPE PRIJZEN BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES H E E M STE D E

Binnenweg 41 2101 JB Heemstede heemstede@livingoutlet.nl Openingstijden Heemstede: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Nwhw week 41 17  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 10 oktober 2017

Advertisement